Društvo| Ljudska prava| Politika

146 organizacija podržava predlog za Poverenika

Goran Miletic RSS / 11.02.2010. u 17:50

a sad glasanje
a sad glasanje
Zakon o zabrani diskriminacije, usvojen u martu 2009. godine, postao je ključni domaći propis u oblasti sprečavanja diskriminacije, a njegova puna primena trebalo bi da usledi u 2010. godini. Zakon je ustanovio Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kao samostalan i nezavistan organ. Narodna skupština Republike Srbije ima obavezu da izabere Poverenika u roku od šezdeset dana, počevši od 1. januara 2010. godine.

Koalicija protiv diskriminacije poziva narodne poslanike da izaberu Gorana Miletića, pravnog savetnika za ljudska prava, za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Imajući u vidu njegov dugogodišnji rad na zaštiti ljudskih i manjinskih prava, a posebno u oblasti zaštite od diskrimiancije, njegove moralne kvalitete, kao i činjenicu da ispunjava zakonom propisane uslove, smatramo da je Goran Miletić kandidat koji može da ispuni zahteve koje sam Zakon stavlja pred Poverenika, ali i očekivanja brojnih korisnika Zakona.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti će imati odlučujuću ulogu u nadziranju primene Zakona i biće ovlašćen da prima i razmatra predstavke građana. Njegova uloga će biti da oceni da li je do diskriminacije došlo u pojedinačnom slučaju, kao i da sprovodi mere zaštite u skladu sa zakonom. Istovremeno, Poverenik će inicirati sprovođenje drugih mera kojima se unapređuje ravnopravnost građana Srbije, kao što će i redovno izveštavati Narodnu skupštinu, druge organe javne vlasti i javnost o slučajevima diskriminacije.

Smatramo da je Goran Miletić svojim dosadašnjim radom u oblasti manjinskih prava i borbe protiv diskriminacije pokazao stručnost u radu i posvećenost zalaganju za jednakost svih građana Srbije. Njegov rad je uključivao izveštavanje o pravima svih manjinskih grupa u Srbiji, zastupanje žrtava diskriminacije, edukaciju državnih službenika, predstavnika medija i civilnog društva o sprečavanju diskriminacije, uporednopravnim rešenjima u ovoj oblasti, praksi u državama regiona i Evropske Unije, kao i načinima primene antidiskriminacionih standarda Saveta Evrope.

U svom radu Goran Miletić je učestvovao u postupku izrade i u javnoj raspravi o Zakonu protiv diskriminacije iz 2009, kao i Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom iz 2006, kao i u procesima javnih rasprava o antidiskriminacionim zakonima u Bosni i Hercegovini, Moldaviji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Zbog važnosti institucije Poverenika za primenu samog Zakona, smatramo da je potrebno da se izbor Poverenika izvrši do 1. marta 2010. godine odnosno u zakonskom roku. Izražavajući punu podršku Goranu Miletiću kao kandidatu za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pozivamo narodne poslanike da podrže ovaj predllog.

Koaliciju protiv diskriminacije čine: Centar za unapređivanje pravnih studija, Civil Rights Defenders, Gej Strejt Alijansa, Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava, Anti-trafiking centar, Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS Network), Udruženje studenata sa hendikepom, Inicijativa za inkluziju „VelikiMali" i Gayten LGBT.

Predlog za izbor Gorana Miletića za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti podržavaju sledeće organizacije:
Anti-trafiking centar
Asocijacija DUGA
Beogradski centar za ljudska prava
CedeumIdea
CeGraD
Centar lokalne demokratije LDA, Niš
Centar modernih veština
Centar potrošača Srbije (CEPS)
Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije
Centar za eko-ruralni razvoj, Aleksandrovo
Centar za evroatlanske studije
Centar za integraciju mladih
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Centar za ljudska prava, Niš
Centar za multikulturno obrazovanje, Preševo
Centar za prava manjina
Centar za razvoj civilnih resursa - Niš
Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin
Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš
Centar za regionalnu politiku, Niš
Centar za samostalni život invalida, Niš
Centar za toleranciju i integraciju juga Srbije - CTI JS
Centar za unapređivanje pravnih studija
CHRIS: Građanski forum Novi Pazar
CHRIS: Odbor za ljudska prava Negotin
CHRIS: Odbor za ljudska prava Niš
CHRIS: Odbor za ljudska prava Valjevo
CHRIS: Odbor za ljudska prava Vranje
CHRIS: Vojvođanski centar za ljudska prava, Novi Sad
CIP Humana Beograd, NVO iz Beograda
Civilni resurs centar Bujanovac
DENIZEN, Centar za građanski razvoj Svrljig
Društvo dobre akcije, Niš
Društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Niš
Društvo za pomoć MNRO, Niš
Edukacioni centar, Leskovac
ELSA Srbije (Evropsko udruženje studenata prava)
Evropa nema alternativu
Evropski pokret u Srbiji, Niš
Evropsko udruženje studenata prava sa Pravnog fakulteta u Nišu - ELSA lokalna grupa Niš
Fond turistički klaster mikroregije, Subotica-Palić
Fond za humanitarno pravo
Fond za otvoreno društvo
Forum nevladinih organizacija, Kraljevo
Gej Strejt Alijansa
Gayten LGBT
GLIC - Gej lezbejski info centar
Građanske inicijative
Građanski centar Kragujevac
Grupa "MOST"
Hartefakt fond
Helsinški odbor za ljudska prava
HORA, grupa za emancipaciju žena iz Valjeva
Inicijativa mladih za ljudska prava
Inicijativa za inkluziju "VelikiMali"
Inicijativa za integraciju Vranje
Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije - MDRI
Inkluzivni pokret
ISAC Fund
Istraživači Romi, Žabalj
IZ KRUGA
KHR 1804 Team
Kokoro, NVO iz Bora
Kolektiv, nezavisna umetnička asocijacija
Kompjuterski kamp za decu, udruženje građana iz Novog Sada
Kormilo, udruženje građana iz Zrenjanina
Kulturni centar DamaD, Novi Pazar
Kulturni forum, Sremska Mitrovica
Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava
LINET
Mali razvojni klub, Udruženje građana iz Srpske Crnje
Medija Centar
Medija i reform centar, Niš
MillenniuM, NVO iz Kragujevca
Mladi advokati Beograda
Mladi istraživači Srbije
Mladi pravnici Srbije
Moderno društvo Bujanovac
Narodni parlament Leskovac
NEC-RP, Kragujevac
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Nezavisno udruženje novinara Srbije
Niško udruženje studenata sa hendikepom
Novosadski ekološki centar - NEC
Novosadski humanitarni centar
NVO Fraktal
Odbor za Ljudska Prava, Bujanovac
Omladina JAZAS-a
Omladinski forum za edukaciju Roma
Opštinsko udruženje za pomoć deci i osobama ometenim u razvoju, Sjenica
Organizacija za razvoj i demokratiju, Bujanovac
PAAD Centar, Novi Bečej
Partneri za demokratske promene Srbija
Pokret Balkana
Praxis
Prijatelji dece Inđije
Prijatelji dece Zemuna
Prijatelji dece, Voždovac
Queeria - Centar za promociju kulture nenasilja i različitosti
Regionalni centar za manjine
Resurs centar Beograd
Resurs centar Čukarica
Resurs centar Niš
Resurs centar Stari Grad
Romkinje u dekadi, udruženje građana iz Čuruga
Romski centar za demokratiju
Romski centar za žene i decu DAE, Beograd
Romski humanitarni centar, Bujanovac
Romski Kulturni Centar Vranjska Banja
Ruke prijateljstva, NVO iz Kraljeva
Sandžački intelektualni krug, Novi Pazar
Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar
Savez gluvih i nagluvih Srbije
Savez Vlaha Srbije
SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja
SPAS, udruženje građana iz Zrenjanina
SPY - siguran puls mladih
Stav +, Subotica
Svetionik, Udruženje građana iz Loznice
Taboo, grupa za afirmaciju različitosti, Zrenjanin
TIMOC Press
Udruženje "Pavlos", Vlasotince
Udruženje građana "Delfin"
Udruženje građana "POLIS FEST" Subotica
Udruženje građana sa hendikepom "FREND", Majdanpek
Udruženje građana Zajedno
Udruženje likovnih stvaralaca Šapca
Udruženje Roma "Novi svet"
Udruženje Romkinja "Osvit", Niš
Udruženje studenata sa hendikepom
Udruženje za saradnju i posredovanje MOST
Udruženje žena "Prosperiteti", Bujanovac
UNDP
United Balkan
Urban In, Novi Pazar
Užički centar za prava deteta
Vojvođanka - Regionalna ženska inicijativa
Vojvođanska zelena inicijativa, Novi Sad
Vojvođanski građanski centar
Youth Cultural Center REFORMARS
Žene u crnom
Žene za mir, Leskovac
Ženski forum Negotin
ŽRMB: Romski ženski centar „Rromnjako Ilo", Zrenjanin
ŽRMB: Udruženje Roma "Danica", Pančevo
ŽRMB: Udruženje Roma Novi Bečej

AtačmentiKomentari (0)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana