Ljudska prava| Planeta| Politika

17 sati prednosti za laž

Bojan Budimac RSS / 16.02.2010. u 21:06

Gaza-small.10107.jpgPre dve nedelje je istekao tromesečni rok koji je Generalna skupština UN-a dala Izraelu i Palestincima da započnu nezavisne i kredibilne istrage mogućih ratnih zločina i povreda ljudskih prava po preporuci izveštaja komisije UN-a, predvođene sudijom Ričardom Goldstonom.

S obzirom na činjenicu da nijedna strana nije uradila ono što je Generalna skupština UN-a od njih tražila, Goldstonov izveštaj ponovo dolazi u fokus onih koji prate UN, Bliski istok ili oba, pa sam mislio da je vreme da se napiše koja o tom izveštaju i događajima oko njega.

Osim toga, prošlo je tačno godinu dana od kada sam se bavio temom (posredno, prevodom teksta) krvoprolića u Gazi.

Aprila prošle godine na inicijativu Saveta za ljudska prava UN-a je osnovana komisija čiji zadatak je bio da istraži eventualne ratne zločine, povrede običaja rata i ljudskih prava tokom konflikta u Gazi, decembar 2008. - februar 2009. (Međunarodni) Sudija Ričard Goldston je imenovan za vođu komisije. Nije loše znati (naprotiv) da se on toga prihvatio tek pošto je mandat komisije proširen. Naime, komisija je prvobitno bila zamišljena da istražuje gorenavedeno samo jedne strane -- države Izrael, a na to sudija Goldston, punim pravom, nije hteo da pristane.

Sudija Goldston bi morao biti poznat domaćoj publici, ako ne kao tužilac "anti-Srbskog" Tribunala u Hagu, a ono kao istražitelj legalnosti NATO bombardovanja Jugoslavije 1999. Tada je došao do veoma kreativnog zaključka (Čomski ga zove dubioznom doktrinom za 21. vek) -- bombardovanje nije bilo legalno, ali je bilo legitimno.

Izraelska propagandna mašinerija je počela sa provlačenjem sudije Goldstona kroz blato koliko odmah -- preventivno. S obzirom da je čovek Jevrej (a oni koji ga poznaju kažu više cionista nego manje), onda se primenila uobičajena etiketa - "samo-prezirući Jevrej, antisemita" - kojima su redovno počašćeni svi Jevreji (a njih nije tako mali broj, link je mala ilustracija tog ludila) koji se drznu da stave primedbu na politiku izraelske države. Ta država, je odbacila komisiju koju je Goldston predvodio kao antisemitsku, a istragu kao nepotrebnu i uskratila joj ulazak na teritoriju Izraela (onemogućivši joj time veoma važan deo istrage, treba li naglasiti?). Posle dosta gombanja Egipat je otvorio prelaz kod Rafe, tako da je komisija mogla da uđe u pojas Gaze. Posetu Zapadnoj obali Izrael je takođe onemogućio.

Kada se izveštaj pojavio u septembru prošle godine (pdf fajl) uobičajeni naslov agencijskih vesti je bio "Goldstonov izveštaj optužuje obe strane za ratne zločine" ili nešto na toj liniji, koja je valjda trebala da napravi neki ekvilibrijum. No, o kakvom to ekvilibrijumu možemo pričati ako je odnos žrtava 13 : 1166 (najmanji broj, izvor vlada Izraela) ili 1444 (najveći broj, izvor vlasti u Gazi)? (NVO sektor daje brojeve između 1378 i 1417) Ako je na jednoj strani poginulo 3 (tri) civila i 10 vojnika (4 od "prijateljske vatre"), a na drugoj je najmanje 800 mrtvih civila, od čega je najmanje 300 dece? O kakvom to uopšte ratu možemo pričati, ako je na jednoj strani najveća vojna sila u regionu sa svim vidovima oružanih snaga (avijacijom, mornaricom itd), a sa druge grupe naoružane kalašnjikovima, bacačima ručnih granata i raketama iz kućne radinosti. No, kaj god...

Dok je arapska štampa pozdravljala izveštaj zatvarajući jedno oko na delove koje prozivaju Hamas i palestinske grupe, izraelska propaganda je samo nastavila da ga odbacuje kao što je to činila i pre nego je sočinjen.

Šta zaista stoji u tom izveštaju?

watchtower.10109.jpgPo mom mišljenju, najporaznija stvar za Izrael u tom izveštaju uopšte nije (direktno) vezana za prošlogodišnju operaciju, nego je svojevrsna ocena stanja u Gazi. Na strani 538 pasus 1735 kaže: Misija ocenjuje da činjenja koja oduzimaju Palestincima u pojasu Gaze sredstva za opstanak, zaposlenje, smeštaj i vodu, koja im ograničavaju kretanje i njihovo pravo da napuste i uđu u sopstvenu zemlju, koja ograničavaju njihov pristup sudovima u pravnim sredstvima, mogla voditi merodavni sud ka nalazu da je zločin proganjanja, zločin protiv humanosti, počinjen.

Drugim rečima, sudija Goldston je u pravnički jezik upakovao, već zilion puta izrečene, ocene raznoraznih humanitaraca o Gazi kao zatvoru pod otvorenim nebom.

Inače izveštaj ne pretenduje da bude detaljan spisak svih mogućih ratnih zločina, mogućih povreda običaja rata i mogućih povreda ljudskih prava. Kako kaže u pasusu 16 na sedmoj strani izveštaj pruža samo ilustrativni obrazac nasilja u Gazi, a obrađuje detaljno svega 36 incidenta, 34 sa izraelske strane i dva sa palestinske.

Neproporcionalno? Pa kao i sam sukob. Što reče Toni Džad u Hafington postu: Ali mera kršenja ljudskih prava od strane Izraela daleko prevazilazi bilo šta što bi se Hamas mogao nadati da može postići.

Međutim, ono što je (bila) ključna tačka tog izveštaja koja je izazivala češanje bez svrabeža je preporuka da obe strane učine nezavisne i kredibilne istrage u izveštaju pobrojanih mogućih ratnih zločina, te da nalaze tih istraga dostave Međunarodnom krvičnom sudu u roku od šest meseci.

Svi diplomatski i PR napori Izraela su išli u pravcu izbegavanja sprovođenja tog predloga. Prvi pokušaj je bio da se odloži vanredna sednica Saveta UN za ljudska prava (oktobar prošle godine) na kojoj je predložen nacrt rezolucije za Generalnu skupštinu UN-a. Nije uspeo, uprkos trudu uvek koopertaivnog Mahmuta Abasa da u tome pomogne.

Za razliku od Generalne skupštine, na kojoj nije bilo nikakve dileme da li će rezolucija proći i samo je pitanje broja glasova protiv i uzdržanih (i koje zemlje stoje iza istih), u Savetu UN za ljudska prava još i ima nekog suspensa - rezultat nije baš unapred poznat (posmatračima). Osamnaest zemalja je predložilo rezoluciju, a savet ima 47 članica. Dakle, prosta većina je 24. Rezultat glasanja je bio 25 za, 6 protiv [Izrael, SAD, Burkina Faso, Italija, Mađarska i Slovačka] i 11 uzdržanih. Ono što je odmah upalo u oči je uzdržanost Velike Britanije i Francuske, koje inače u sličnim situacijama redovno glasaju u korist Izraela.

Zatim 2. novembra rezolucija 64/10 prolazi na Generalnoj skupštini UN-a. Parafraziram glavne delove teksta rezolucije. Dakle, rezolucijom se prihvata izveštaj Saveta UN za ljudska prava.

Traži se od Generalnog sekretara da Goldstonov izveštaj prosledi Savetu bezbednosti.

Poziva se vlada Izraela da u roku od tri meseca pokrene nezavisnu i kredibilnu istragu u skladu sa tim izveštajem.

Urgira se palestinska strana da učini to isto (s tim što se ne precizira a ko to treba da uradi, Hamas ili Abasova vlast).

Preporučuje se Švajcarcima kao (anđelima) čuvarima Ženevske konvencije za zaštitu civila u toku rata da preduzmu sve korake kako bi ona bila poštovana na Okupiranim palestinskim teritorijama uključujući i Istočni Jerusalim.

Traži se od Generalnog sekretara da u periodu od tri meseca podnese izveštaj Generalnoj skupštini o implementaciji rezolucije i njegovom viđenju eventualnih daljih akcija (ako su potrebne) i uključivanja odgovarajućih tela i organa UN-a u iste, uključujući i Savet bezbednosti.

Svet se, kao i uvek kada je ovaj topic u pitanju, značajno "podelio". Za rezoluciju je glasalo 144 zemlje, 18 je bilo protiv, 44 uzdržane i da budem sasvim precizan bilo je 16 odsutnih. Rezultat glasanja se može videti ovde (skrolovati na dno strane). Jopet su Velika Britanija i Francuska među 44 uzdrane, u toj grupi je i Ruska federacija, što znači da su o rezoluciji glasale samo dve zemlje stalne članice Saveta bezbednosti (različito, a na vama je da pogodite koje i kako su glasale :). Već ta činjenica ukazuje da su male šanse da se Goldstonov izveštaj nađe pred Savetom bezbednosti, a još je bolje pitanje čemu bi to pa i doprinelo, kada je veto SAD već vidljiv na zidu prostorije u kojoj sastanče.

Otud moje blago rečeno čuđenje kad je Amnesty International izašao sa optimističkom izjavom za štampu 5. novembra -- Glasanje o Goldstonovom izveštaju u UN određen korak ka odgovornosti.

Zbunjeni Ban Ki Mun ili nada umire poslednja

ban_ki_moon250.10106.jpgČetvrtog februara Generalni sekretar UN-a, Ban Ki Mun, izlazi pred GS sa svojim "izveštajem". Zašto navodnici? Iz jednostavnog razloga što se tri lista hartije, od kojih je prvi naslovna, a druga dva sadrže 11 pasusa, od kojih su 7 uvodne napomene, a preostalih četiri Banove opservacije (u dva je ključna reč "nada") ne mogu nazvati izveštajem uz najbolju volju, da se pri tome ostane ozbiljan. No, da se ne bavim deskripcijom, prevodim poslednja tri pasusa (ono u zagradama nisam mogao da odolim).

9. Ja verujem, kao stvar principa, da međunarodno humanitarno pravo mora biti u potpunosti poštovano i da civili moraju biti zaštićeni u svim situacijama i okolnostima. (baš lepo) U skladu sa tim u nekoliko prilika sam pozivao sve strane da izvrše kredibilne domaće istrage o ponašanju tokom konflikta u Gazi. (pa na to ih rezolucija obavezuje, gde se dede reč "nezavisne"?) Nadam se da će takvi koraci biti napravljeni gde god da se pojave verodostojne optužbe o kršenju ljudskih prava.

10. Moja najiskrenija nada je da je rezolucija GS 64/10 služila da ohrabri nezavisne, kredibilne u skladu sa međunarodnim standardima istrage vlade Izraela i palestinske strane. (Nada? Ohrabrenja? Ajd bar se setio reči "nezavisne" )

11. Primećujem iz primljenih materijala da su procesi započeti od vlade Izraela i vlade Švajscarske u toku, a da je palestinska strana počela proces 25. januara 2010. (baš su se odrali od žurbe). Pošto su takvi (misli "procesi u toku" ) ne može se doneti zaključak o implementaciji rezolucije strana u pitanju. (Wow! Aferin!)

Posle toga slede anexi sa materijalima koje su pomenute strane priložile (iz uvodnih napomena se saznaje da su to učinile u pet do dvanaest , odnosno 29. januara). Na četvrtoj strani počinje Aneks I, što je dokument koji je dostavila izraelska vlada, na strani 63 Aneks II, što je materijal dostavljen od palestinske strane i najzad na strani 70 počinje Aneks III, materijal Švajcaraca. Sve je to lepo, pregledno i jasno, a može se videti ako se otvori ili skine dokument u PDF formatu. Dakle, da rezimiramo, Ban Ki Munov izveštaj se sastoji od 3 (tri) strane, a sa Aneksima je to dokument od 72 strane.

Na reakcije na ovaj izveštaj ću se vratiti posle smehotresne(?) epizode sa Asošijeted presom.

Zbunjen je Ban Ki Mun, ali što je tek AP zbunjen

Dok su delegacije u UN verovatno još bistrile Ban Ki Munovo "nemam pojma šta da vam kažem" i prišljamčene dokumente izvesni Džon Heilprin (John Heilprin) od Asošijeted presa izlazi sa bombastičnim naslovom: Šef UN-a kaže da Izrael istražuje "svaku optužbu" protiv svojih akcija u Gazi.

Wtf??? O čemu ovaj priča???

Onda u četvrtom pasusu, koji počinje rečima "Ban Ki Munov izveštaj na 72 strane", postaje jasno da se Džoni malo zbunio ili "zbunio", te da je, gle slučajnosti, (samo) Aneks I skapirao kao deo Ban Ki Munovog izveštaja, odnosno kao da je to Ban svojeručno tipkao. Naime, onima koji su makar "dijagonalno" pročitali izraelski izveštaj je jasno da su rečenice iz istog u AP-ovoj paškvili stavljene u usta Generalnom sekretaru UN-a. To čudo od teksta je još uvek online dok ovo pišem. Pošto u najboljem maniru "1984" vesti sa Yahoo-a nestaju, ja napravih PDF fajl.

Međutim, ako ste mislili da je to sve o Džonu the zbunjenom Heilprinu varate se. Koliko 17 sati nakon prve glooposti objavljuje nešto što bi moglo/trebalo(?) da bude retrakcija iste: Šef UN-a ne može da oceni da li su istrage o Gazi "kredibilne". Jopet napravih PDF fajl.

Laž obiđe svet za vreme potrebno istini da zaveže pertle na svojim cipelama, rekao je Mark Tven. Jes' da je AP dao laži 17 sati prednosti, što je u današnjem svetu nenadoknadiva razlika, ali eto na kraju laž i istina kohabitiraju srećno u sajberspejsu, dok ih neki Vinston Smit ne obriše. No, u svakom slučaju zapamtiću ime Džona Heilprina, ako ni zbog čega drugog, a ono da svaki put proverim da li možda ima drugu verziju.

Reakcije na Banovo: "Pojma ne znam, nisam odavle"

Izraelski zvaničnici su zadovoljni. Jehud Barak priča kako mu je Ban glavom i bradom iskomunicirao divljenje prema štivu koje je Izrael priložio. Može da priča šta 'oće kad se Mr Mun gradi mutav.

S druge strane Hamas, kao da je u najmanju ruku učinio sve da ispuni zahteve rezolucije 64/10, je ogorčen i govori o Banovom izbegavanju odgovornosti, što je, moram primetiti unatoč tome ko to kaže, bliže nekoj istini.

Međutim, saglasje reakcija svih humanitaraca i dekonstrukcija kako izraelskog tako i palestinskog papira uručenih Genseku Munu su u stvari najzanimljiviji.

Human Rights Watch, Amnesty International, B'Tselem i Palestinian Center for Human Rights daju sasvim dovoljno materijala iz kojih se može zaključiti da ništa što je preduzeto od dve strane nije kredibilno, a kamoli nezavisno.

B'Tselem se, po sistemu "prvo svoje dvorište", detaljno bavi izraelskim dokumentom i.e. Aneksom I Gensekovog "izveštaja". Ko je pročitao to štivo shvata da se veći deo tih 60-tak strana svodi na deskripciju i objašnjenje vojnog i uopće pravosuđa Izraela. B'Tselem praktično parafrazira Gruča Marksa (Military justice is to justice as military music is to music), uz argument da se istrage pod okriljem vojnog pravosuđa ne mogu smatrati nezavisnim ni kredibilnim. Prema B'Tselemu mnogi koji sada vode istrage su bili uključeni u donošenje odluka tokom akcije u Gazi.

Što se tiče cifara iz dokumenta, stavljenih tamo da impresioniraju the zbunjenog Ban Ki Muna, poput 150 započetih istraga, B'Tselem kaže da je broj misleading, odnosno da je barem velik deo od tog broja normalan armijski debrifing koji nema veze sa kriminalnim istragama. Da se najveći broj pokrenutih istraga ne bavi eventualnim ratnim zločinima i povredama ljudskih prava, nego slučajevima odbijanja poslušnosti i sličnim unutararmijskim prekršajima.

Zaključak - ne može se prepustiti jednoj instituciji da istražuje sama sebe i to nazivati nezavisnim i kredibilnim.

Gaza01-small.10108.jpgPalestinski centar za ljudska prava (PCHR) se takođe bavi "svojim dvorištem", doduše posle kritike izraelskog i vrlo interesantne UN-ovog.

PCHR potvrđuje da obe vlasti, u Gazi i na Zapadnoj obali, nisu sprovele zahtevane istrage i prema tome su prekršile uslove rezolucije Generalne skupštine. PCHR je imao brojne konsultacije sa (obema) vlastima pokušavajući da ih ohrabri da ispune zahteve iz Goldstonovog izveštaja, rezolucije GS i međunarodnog zakona.
...
Nalazi (vlade u Gazi) su predati komesaru za ljudska prava UN-a i objavljeni 4. februara. PCHR je analizirao izveštaj i smatra ga razočaravajućim; samo je potvrdio da vlada u Gazi nije obrazovala kredibilni i nezavisni istražni komitet koji bi vodio istragu o optužbama iz Goldstonovog izveštaja.
...
Za obe palestinske vlade ovo predstavlja propuštenu veoma ozbiljnu priliku i takvo politički neodgovorno ponašanje može voditi samo podrivanju napora UN-ove komsije
, kaže se u izveštaju PCHR-a.

Pomenuta zanimljiva strelica prema UN-u se vidi iz sledećeg: PCHR primećuje da je UN napravio veliku grešku u proceni kada je prihvatio 10.5 miliona dolara kompenzacije od Izraela za bombardovanje UN štaba, magacina i škola u Gazi, odustajući od daljih legalnih reperkusija. Ovim potezom namerno uništene institucije UN-a su praktično proglašene "kolateralnom štetom", a odgovorni oslobođeni odgovornosti.

Linkovani izveštaji HRW-a, B'Tselema i ovaj AI-a navode da je, više od godinu dana posle krvoprolića u Gazi, jedina pravosnažna presuda u vezi(?) istog doneta u slučaju izraelskog vojnika, koji je osuđen na sedam i po meseci zatvora zbog krađe kreditne kartice od jednog Palestinca.

Cinizam? Ili zaista živimo u tako divnom svetu da je krađa kreditne kartice najveći zločin u događaju u kome je najmanje 1179 ljudi ubijeno?

*********

Beleške na margini

Kao što je danas retko naći osobu u Južnoafričkoj republici, da ne govorimo u svetu, koja će reći da je onomad podržavala tamošnji aparthejd, tako će jednog dana biti teško naći osobu koja će priznati da je nekritički podržavala današnju politiku okupacije i aparthejda države Izrael. Naravno, to se neće desiti preko noći, a Goldstonov izveštaj je značajan korak u tom pravcu. Ne zato što je on neznamkako oštar prema toj politici, ako se čitaju izveštaji HRW-a, AI-a, B'Tselema, Breaking the silence-a i drugih kako međunarodnih tako izraelskih organizacija za ljudska prava, onda se vidi koliko je on zapravo blag, nego zato što UN uz sve svoje slabosti još uvek imaju veću specifičnu težinu od bilo od koje spomenute (i ne spomenute) organizacije.

Norman Finkelstin je napravio sličnu paralelu na Democracy Now! -- Šta je značajno u vezi izveštaja, po mom mišljenju, i šta je značajno u vezi toga što se dogodilo u Gazi, mislim da to predstavlja tačku preokreta. To je slično Šarpvil masakru u Južnoj Africi. Šarpvil nije Soveto, ali je bio tačka preokreta. Ričard Goldston je liberal. Ričard Goldston veoma podržava Izrael. I to sada označava prekid podrške liberalnih Jevreja Izraelu. Kao što oboje znamo i kao što vaši slušaoci znaju, Jevreji su velikom većinom liberalni po političkom opredeljenju. Sedamdesetdevet procenata Jevreja je glasalo za Obamu na poslednjim izborima. Ono što sada vidimo je prekid Jevrejske podrške Izraelu.

*****

Bez obzira što Gensek UN-a pomaže vuku da pojede magarca, ponašajući se kao se upravo prizemio sa Marsa, značaj Goldstonovog izveštaja je teško potceniti. Uostalom, premijer Izraela, Benjamin Netenjahu, koliko u januaru, ga je ocenio kao stratešku pretnju Izraelu, rame uz rame sa iranskim nuklearnim programom i raketama uperenim u civile. Da sam ciničan rekao bih pa tu su negde...

*****

Da podela na patriJote i domaće izdajnike (strane plaćenike, treba li naglasiti?), sa sve folklorom koji uz to ide, nije geografski ograničeno na područje Zapadnog Balkana, pokazuje frka oko NIF organizacije (New Israel Fund). Ova organizacija sa sedištem u Vašingtonu pomaže humanitarne organizacije u Izraelu, zbog čega je od tamošnjih patriJota optužena da je doprinela da Goldstonov izveštaj bude tako negativan. U Jerusalem Post-u kampanja protiv predsednice Fonda, Naomi Čazan (Chazan), je uzela oblik oglasa preko cele strane sa njenom fotografijom na kojoj su joj umontirani đavolji rogovi. Baš sofisticirano...

 

AtačmentiKomentari (34)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

drug.clan drug.clan 21:35 16.02.2010

izvestaj

strasno je sta se desava i kakve prljave politicke, diplomatske i medijske igre se igraju
nadam se da ce se iz svega ovoga izroditi nesto sto ce tim ljudima (sirotinji) bar malo olaksati zivot


PS.
evo sta kaze goldston i kako komentarise svoj izvestaj:
link
Bojan Budimac Bojan Budimac 22:22 16.02.2010

Re: izvestaj

PS.
evo sta kaze goldston i kako komentarise svoj izvestaj:
link

Hvala za link, odgledao prvi deo (oma ću i drugi). Mojers odličan kao i uvek.
niccolo niccolo 21:41 16.02.2010

Interesantno

Ovaj deo mi se posebno sviđa
Kao što je danas retko naći osobu u Južnoafričkoj republici, da ne govorimo u svetu, koja će reći da je onomad podržavala tamošnji aparthejd, tako će jednog dana biti teško naći osobu koja će priznati da je nekritički podržavala današnju politiku okupacije i aparthejda države Izrael.

mislim da je tu uvek bilo pitanje šta je politički korisno. Kad postane korisno da se kaže kako nisu podržavali svi će da počnu da pričaju da su bili najveći kritičari takve politike Izraela...
Bojan Budimac Bojan Budimac 22:30 16.02.2010

Re: Interesantno

mislim da je tu uvek bilo pitanje šta je politički korisno. Kad postane korisno da se kaže kako nisu podržavali svi će da počnu da pričaju da su bili najveći kritičari takve politike Izraela...

Da, naravno, a slučaj Izraela je i specifičan, jer se kritikovanje državne politike (doduše sve manje) uspešno povezuje sa antisemitizmom. Time se dosta potencijalnih kritičara/kritika obeshrabruje u startu. Na žalost, antisemitizam kao pojava postoji, ali šopanje sa tom etiketom je, po mom mišljenju, veoma štetno.
niccolo niccolo 22:56 16.02.2010

Re: Interesantno

Na žalost, antisemitizam kao pojava postoji, ali šopanje sa tom etiketom je, po mom mišljenju, veoma štetno.

Kako ne, na kraju će sve više ljudi početi da pričaju da Jevreji koriste antisemitizam da bi radili šta hoće po Palestini, a to nikako nije u jevrejskom interesu...
mostarac mostarac 21:46 16.02.2010

Zakljucak

Zlocine cine svi, u skladu sa svojim mogucnostima.
drug.clan drug.clan 21:48 16.02.2010

Re: Zakljucak

mostarac
Zlocine cine svi, u skladu sa svojim mogucnostima.

i po pravilu uvek na sirotinji
Bojan Budimac Bojan Budimac 22:32 16.02.2010

Re: Zakljucak

Zlocine cine svi, u skladu sa svojim mogucnostima.

Nisam džabe citirao Džada: Ali mera kršenja ljudskih prava od strane Izraela daleko prevazilazi bilo šta što bi se Hamas mogao nadati da može postići.
eugensavojski eugensavojski 21:51 16.02.2010

kartaza

Očekujem da Olbrajtova, veseli Klark , Anri Levi-desni i svi drugi mrsomudi iz momenta dožive kartazu da se samosuoče sa zločinima još od duvanja Truba ispred jerihona kao i nepoštivanja evropskih odluka iz 70 g ne.
Jednostavno Izrael mora da poštuje ljuCka prava palestinaca kao i običaje terorizma i sličnih kulturnih dostiknuća . Isto tako treba dozvolit djelovanje KUDa Hamas , te radi suživota organizirat među decom takmičenja tipa Jaser-Revolucija-Mir, Sedam sekretara fataha .
AlexDunja AlexDunja 00:18 17.02.2010

totallni troll:

bb, jos na proslom postu,
al nisam stigla, sam 'tela
da ti kazem da je novi avatar kao
omot za simfo lp iz sedamdesetih.
s jaj no!
sorry:))
evo muzika za iskup:
Bojan Budimac Bojan Budimac 00:27 17.02.2010

Re: totallni troll:

evo muzika za iskup

mirelarado mirelarado 01:03 17.02.2010

Re: totallni troll:

AlexDunja
bb, jos na proslom postu,
al nisam stigla, sam 'tela
da ti kazem da je novi avatar kao
omot za simfo lp iz sedamdesetih.


Сагласна. Једино недостаје цигара, антипушачком лобију уинат. :)
marco_de.manccini marco_de.manccini 07:44 17.02.2010

(не)видљивост на зиду

a još je bolje pitanje čemu bi to pa i doprinelo, kada je veto SAD već vidljiv na zidu prostorije u kojoj sastanče.

допринело би. свако треба да ради ”свој посао”.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:02 17.02.2010

s ovu stranu osmatrachkog tornja

izrael je, nema shta, moralno sve blizhe situaciji u kojoj se nalazila srbija pre dvadesetak godina. odgovornog krivca za nastalu nemoralnu situaciju vidim u krizi ideologije, kao sto je srbija kroz haos prestala da upotrebljava komunizam kao vladajucu drzavnu ideologiju, usudio bih se da dijagnosticiram problem izraela kao dezintegraciju cionizma. jedini problem je shto je izrael neuporedivo vojno i politichki mocniji od tadashnje srbije, tako da ovaj proces traje sporije... ono shto mene raduje je da je doshlo do nekog znaka budjenja na levoj strani scene, i da se gradjanskom meretzu po sondazama pripisuje 10 mandata kada bi izbori bili odrzani danas. to je jezgro katarze, samo iznutra. ne vidim kako ce neko promeniti sistem spolja, kao sto ni tvrda srbija na kraju krajeva nije promenjena spolja nego je sama pochela da se menja, kroz bolan proces koji traje, ali se ipak odigrava... Πάντα ῥεῖ.

druga stvar, nevezano za temu. bio sam sa druge strane osmatrachkog tornja kojeg si stavio na fotografiju kao ukras teksta, na teritoriji 100-procentne palestinske uprave, u betlehemu. dakle, mislim da sam jedan od minimalnog broja izraelskih drzavljana koji su se nashli sa druge strane (shto je zakonom kaznjivo, godinu i po dana robije; ja sam eksploatisao svoje srpsko drzavljanstvo prilikom prolaska checkpointa)... nishta, jednog dana kada se nakanish da dodjesh ovamo da napravish prilog za nekoga (za pare, hebo socijalistichku dobrotu da pravish ljudima ozbiljne priloge za dz), radovacu se da te provedem.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 10:52 17.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

Srđan Fuchs
izrael je, nema shta, moralno sve blizhe situaciji u kojoj se nalazila srbija pre dvadesetak godina...
jedini problem je shto je izrael neuporedivo vojno i politichki mocniji od tadashnje srbije, tako da ovaj proces traje sporije...


Ovo poredjenje je (delimicno) moguce za prvu fazu rata u kojoj su Srbi bili vojno nadmocniji od svojih protivnika. Kasnije se sve promenilo, protivnici su se naoruzali a zatim dobili i (in)direktnu pomoc NATO ... koji se na kraju i sam umesao.

Pa onda vise nema nista od poredjenja (ili bi moglo pre da se koristi za drugu stranu): najveca (i TRAJNA ) etnicka ciscenja su izvrsena bas nad Srbima ... a najvise ne samo nekaznjenih nego i nepriznatih ratnih zlocina su upravo oni izvrseni nad Srbima ...
ed_novipazar ed_novipazar 11:13 17.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

Srđan Fuchs
ne vidim kako ce neko promeniti sistem spolja, kao sto ni tvrda srbija na kraju krajeva nije promenjena spolja nego je sama pochela da se menja, kroz bolan proces koji traje, ali se ipak odigrava...

Mislim da je ovo pogresan zakljucak. Srbija nije pocela da se iznutra mijenja vec upravo spolja. Pritisci, sankcije i na kraju bombardovanje su opametili Milosevica i njegove sljedbenike. Tek nakon toga je Milosevic promijenio politiku a zatim (zbog promjene politike!?) "za dlaku" izgubio izbore od "dosovskog" Kostunice. Iznutra se Srbija nije skoro nista promijenila.

Za Izrael isto vazi. Tesko da ce ikada unutrasnji pritisak toliko narasti da stvari iz temelja promijeni i da se postigne mir. Za to je potreban pritisak spolja a njega nema.


Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 11:42 17.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

ed_novipazar
Mislim da je ovo pogresan zakljucak. Srbija nije pocela da se iznutra mijenja vec upravo spolja.
....
Za Izrael isto vazi. Tesko da ce ikada unutrasnji pritisak toliko narasti da stvari iz temelja promijeni i da se postigne mir. Za to je potreban pritisak spolja a njega nema.


Ovo je velikim delom tacno - brzina promena u Srbiji je sigurno direktno zavisna i od pritiska spolja. Mada je za nju vrlo bitno i to sto je Miloseviceva SPS samo na prvim visestranackim izborima imala iznad 50% podrske u glasackom telu ... kasnije je uvek morala da trazi koalicione partnere. Kad su na vlast dosli Milosevicevi protivnici (NATO bombardovanje je samo produzilo agoniju) bilo im je lakse, pa cak i prirodno da sve ono sto je bilo lose za vreme njegove vladavine osude ...

Suprotan primer je BiH odnosno njen muslimanski/bosnjacki deo. Tamo isto nema prakticno nikakvog pritiska sa strane a i na vlasti su ostali Izetbegovicevi naslednici pa imamo apsurdnu situaciju da bas u onoj sredini koja je objektivno imala najvise zrtava i dalje ne samo da se slave "svoji" zlocinci i ne priznaju/zale tudje nevine zrtve, nego se cak pruza utociste i ratnim zlocincima sa strane ...

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:29 17.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

ed_novipazar

Mislim da je ovo pogresan zakljucak. Srbija nije pocela da se iznutra mijenja vec upravo spolja. Pritisci, sankcije i na kraju bombardovanje su opametili Milosevica i njegove sljedbenike. Tek nakon toga je Milosevic promijenio politiku a zatim (zbog promjene politike!?) "za dlaku" izgubio izbore od "dosovskog" Kostunice. Iznutra se Srbija nije skoro nista promijenila.

Za Izrael isto vazi. Tesko da ce ikada unutrasnji pritisak toliko narasti da stvari iz temelja promijeni i da se postigne mir. Za to je potreban pritisak spolja a njega nema.


ђинђићева србија се јесте мењала иѕнутра. ђинђић јесте употребљавао спољашња средства да би остварио један једини циљ - промену колективне свести и односа према државности из грубог национализма у једну опуштену и самосвесну, неоптерећену, мирну и пре свега, економски и национално, слободну егзистенцију. тај потенцијал постоји у србији, баш као што постоји и у израелу и довољно је да човек буде незлонамеран па да га уочи. србија није само милошевић, нити је коштуница, нити је тадић нити николић. много је шира и комплекснија од тога, па ето као и израел, мада међународни медији, посебно лево оријентисани, настоје да створе само тешку слику црнила о нама овде. слажем се да мордор вреба, али није једини играч на сцени.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 12:36 17.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

da, razlika izmedju IL i SRB je u tome sto IL uspeva da manevrishe, novcem i politichkim uticajem na kljuchnim mestima, da opstane u vojno nadmocnijoj poziciji u odnosu na protivnike. da li ce i koliko dugo to trajati, ne znam. SRB je za samo nepune dve godine od saveznika NATO uspela da okrene svoju poziciju u direktno suprotstavljenog neprijatelja, poshto je Miloshevic verovao da mozhe sam, uz pomoc Rusije, da se nosi protiv Zapada... IL pazljivo chuva poziciju saveznika vec duze od 60 godina. etnichka chishcenja se ne vrshe nad Izraelcima zato shto drzhava to ne dozvoljava. kakvim se sredstvima drzhava sluzhi da bi bilo tako, pricha je za celu knjigu, a ne za web-prostor.

Virtuelni Vasilije


Ovo poredjenje je (delimicno) moguce za prvu fazu rata u kojoj su Srbi bili vojno nadmocniji od svojih protivnika. Kasnije se sve promenilo, protivnici su se naoruzali a zatim dobili i (in)direktnu pomoc NATO ... koji se na kraju i sam umesao.

Pa onda vise nema nista od poredjenja (ili bi moglo pre da se koristi za drugu stranu): najveca (i TRAJNA ) etnicka ciscenja su izvrsena bas nad Srbima ... a najvise ne samo nekaznjenih nego i nepriznatih ratnih zlocina su upravo oni izvrseni nad Srbima ...

ed_novipazar ed_novipazar 12:39 17.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

Srđan Fuchs

ђинђићева србија се јесте мењала иѕнутра.

Jeste se mijenjala ali se nije promijenila. Zacetnik promjena je na vrijeme uklonjen sa scene. Od tada pa do danas, promjene su samo kozmeticke.
Bojan Budimac Bojan Budimac 15:12 17.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

Srđan Fuchs
Πάντα ῥεῖ.

Mada, u stvari, ne volim paralele (i istorijske analogije), naravno da ih je moguće izvlačiti. U ovom konkretnom slučaju je čak jedan od glavnih aktera (sudija Goldston) isti, a reakcije na njegov rad vrlo slične. Vidim, da i moje omiljena Amira koristi te paralele: Like the Serbs of yore, we Israelis continue thinking it's the world that is wrong, and only we who are right. Ono "of yore" može da nam ulije nešto nade :), hoćem kasti, Amira vidi promene u Srbiji o kojima se povela reč.
тај потенцијал постоји у србији, баш као што постоји и у израелу и довољно је да човек буде незлонамеран па да га уочи.

мада међународни медији, посебно лево оријентисани, настоје да створе само тешку слику црнила о нама овде. слажем се да мордор вреба, али није једини играч на сцени.
To je, na žalost, u prirodi medija uopšte - simplifikacija, crno-belo, good guys vs bad guys itd - a svet i život su šarene pojave.
radovacu se da te provedem.
Dogovoreno, držim te za reč
ed_novipazar ed_novipazar 16:39 17.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

Bojan Budimac

Mada, u stvari, ne volim paralele (i istorijske analogije), naravno da ih je moguće izvlačiti. U ovom konkretnom slučaju je čak jedan od glavnih aktera (sudija Goldston) isti, a reakcije na njegov rad vrlo slične. Vidim, da i moje omiljena Amira koristi te paralele: Like the Serbs of yore, we Israelis continue thinking it's the world that is wrong, and only we who are right. Ono "of yore" može da nam ulije nešto nade :), hoćem kasti, Amira vidi promene u Srbiji o kojima se povela reč.

Kada se vec izvlace paralele moze se spomenuti jos jedna: Ubistva Djindjica i Rabina. Iako su pozadine razlicite ipak se moze povuci paralela.

Potencijal u Srbiji ne treba ignorisati ali ga ne treba ni preuvelicavati. Jedna politicka partija koja jedva prelazi cenzus i nekoliko nevladinih organizacija. Isuvise malo za ozbiljne korake. No, dobro, mozda ce se stvari u Srbiji u skorijoj buducnosti nesto znatnije popraviti. Tim prije sto je sve manje spoljasnih neprijatelja a sve vise unutrasnjih pitanja na dnevnom redu. Ali, kada je Izrael u pitanju onda sam i dalje pesimista. I pored toga sto na svjetskoj sceni postoje primjeri dramaticnih zaokreta (kao sto je ukidanje aparthejda u Juznoj Africi) mislim da cemo se na takav jedan zaokret u slucaju Bliskog istoka nacekati. Ponasanje Baraka Obame je veoma indikativno u tom smislu. Daj Boze da grijesim.
Bojan Budimac Bojan Budimac 18:01 17.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

I pored toga sto na svjetskoj sceni postoje primjeri dramaticnih zaokreta (kao sto je ukidanje aparthejda u Juznoj Africi) mislim da cemo se na takav jedan zaokret u slucaju Bliskog istoka nacekati.

Pa ukidanje aparthejda nije bilo dramatično u smislu da je palo s neba. Iza te promene stoji 21 godina kulturnog bojkota (i akivizma). Koliko je to (dramatična), ako ikakva, promena za najsiromašniji sloj Južne Afrike, koji je najviše investirao u borbu protiv aparthejda je ogromno (i drugo) pitanje.

Što se tiče Izraela pozivi za, recimo, akademski bojkot se tek odskora stidljivo pojavljuju. Ilan Pape (izraelski tzv. novi istoričar), koji je podržao taj bojkot, iako bi i njega pogodio kao univerzitetskog profesora u Haifi, bio je prinuđen da napusti rodni Izrael i sada živi u Britaniji. Poredeći situacije, on smatra da je kulturni bojkot Južne Afrike bio mnogo efektniji nego ekonomski. Opet, trebalo je 21 godina. No, istorija se ubrzava...

Nedostatak vizije, strategije i bilo kakve odlučnosti laureata Nobelove nagrade, glede nepostojećeg mirovnog procesa me nimalo ne iznenađuje.
talicni talicni 19:18 17.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

ed_novipazar

Mislim da je ovo pogresan zakljucak. Srbija nije pocela da se iznutra mijenja vec upravo spolja. Pritisci, sankcije i na kraju bombardovanje su opametili Milosevica i njegove sljedbenike. Tek nakon toga je Milosevic promijenio politiku a zatim (zbog promjene politike!?) "za dlaku" izgubio izbore od "dosovskog" Kostunice. Iznutra se Srbija nije skoro nista promijenila.

Za Izrael isto vazi. Tesko da ce ikada unutrasnji pritisak toliko narasti da stvari iz temelja promijeni i da se postigne mir. Za to je potreban pritisak spolja a njega nema.

Totalno pogresno. Milosevicevi sljedbenici su nekako progutali egzodus iz Krajine, ali je poslije bombardovanja i gubitka Kosova njima postalo jasno da njegova politika vodi u propast.
Milosevic nikako nije mogao zamaskirati debakl na Kosovu i zato je izgubio vlast.
ed_novipazar ed_novipazar 09:56 18.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

Bojan Budimac

Što se tiče Izraela pozivi za, recimo, akademski bojkot se tek odskora stidljivo pojavljuju. Ilan Pape (izraelski tzv. novi istoričar), koji je podržao taj bojkot, iako bi i njega pogodio kao univerzitetskog profesora u Haifi, bio je prinuđen da napusti rodni Izrael i sada živi u Britaniji. Poredeći situacije, on smatra da je kulturni bojkot Južne Afrike bio mnogo efektniji nego ekonomski. Opet, trebalo je 21 godina. No, istorija se ubrzava...

Mozes li da pojasnis sta se podrazumijeva pod kulturnim bojkotom i na koji nacin to moze dovesti do promjena u izraelsko-palestinskom sukobu.

Nisam ranije nista znao o ovim tzv. novim historicarima. Interesantno, u istoj grupi pored Ilana Pape je na primjer i Benny Morris, falsifikator historije i ratni huskac. U intervjuu austrijskom listu Der Standard on je pozvao na preventivni atomski udar na Iran. Kaze, doci ce do velikog broja neduznih zrtava ali to je bolje nego da imamo nuklearni holokaust u Izraelu. Izgleda da clanove ove grupe tzv. novih historicara ne karakterise ni srodnost u pogledima na historijska zbivanja niti srodnost u politickim (ratnim) stavovima.
Bojan Budimac Bojan Budimac 12:25 18.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

Nisam ranije nista znao o ovim tzv. novim historicarima. Interesantno, u istoj grupi pored Ilana Pape je na primjer i Benny Morris, falsifikator historije i ratni huskac.

Mislim da si pomešao Morisov akademski rad sa njegovim, nespornim ratnim huškanjem (njegovi članci u Njujork tajmsu su u tom pogledu jači nego bilo koji intervju koji je dao). Novi istoričari su tako nazvani, zato što revidiraju (mitsku) istoriju na osnovu primarnih izvora, koji su postali dostupni relativno nedavno.

Kulturni bojkot je ono što izraz kaže, dakle, bojkotovanje kulturnih poslenika jedne zemlje. Šire gledano on može podrazumevati i pomenuti akademski (pa i sportski) bojkot, što znači da profesori, doktori itd. (sportisti) nisu dobrodošli u "ostatak sveta". Dakle, znači jednu vrstu izolacije (ne tako naivne kako se može na prvi pogled učiniti). Mogu da razumem zašto Pape stavlja veću važnost takovom bojkotu od ekonosmskih sankcija (mišljenja sam da istorija jasno pokazuje da ekonomske sankcije nikad nigde nisu donele rezultate zbog kojih su uspostavljane). Na duge staze se ne može biti parija, pa ni samo na kulturnom novou.
ed_novipazar ed_novipazar 14:44 18.02.2010

Re: s ovu stranu osmatrachkog tornja

Bojan Budimac

Kulturni bojkot je ono što izraz kaže, dakle, bojkotovanje kulturnih poslenika jedne zemlje. Šire gledano on može podrazumevati i pomenuti akademski (pa i sportski) bojkot, što znači da profesori, doktori itd. (sportisti) nisu dobrodošli u "ostatak sveta". Dakle, znači jednu vrstu izolacije (ne tako naivne kako se može na prvi pogled učiniti).

Zahvaljujem na objasnjenju. Potpuno si u pravu. Takva vrsta izolacije uopste nije naivna. U slucaju Juznoafricke Republike taj bojkot je podrazumijevao ne samo uskracivanje sportistima iz te zemlje da gostuju u ostatku svijeta vec je podrazumijevao i odbijanje sportista iz ostatka svijeta da idu u JR. Imalo je i onih koji se na to nisu obazirali (poput Borisa Beckera) ali uglavnom se taj trend odrzavao. Sigurno bi jedan takav odnos prema Izraelu dao rezultat. Samo, podaleko smo od tog scenarija. Trend je zapravo potpuno suprotan. Iako je azijska zemlja, Izrael je clan evropskih sportskih asocijacija. Prosle godine je Ashkan Dejagah, reprezentativac mlade fudbalske selekcije Njemacke, inace Iranac sa dvojnim drzavljanstvom, odbio da sa reprezentacijom ide u Izrael da igra. Stampa i politicari su ga "lincovali". Trazili su da ga izbace iz tima. Za njegovo objasnjenje da bi u slucaju da putuje u Izrael njegova porodica i on licno mogli imati silnih problema (u Iranu je predvidjena zatvorska kazna za one koji putju u Izrael) samo su rijetki imali razumijevanja. Na srecu, jedan od njih je bio i njegov trener.
Kraja Kraja 03:32 18.02.2010

....srbija....

Ed NP
Jeste se mijenjala ali se nije promijenila. Zacetnik promjena je na vrijeme uklonjen sa scene. Od tada pa do danas, promjene su samo kozmeticke.
...
...a onoliki narod "spontano" nije izasao na izbore ( za predsednicke skoro 40%)...????
...po meni je to najbolji pokazatelj "dubokih promena", odnosno da im (nam) je dosta kozmetike...
ed_novipazar ed_novipazar 11:41 18.02.2010

Otkazana tribina u Berlinu

Upravo procitah vijest koja kaze da je planirano predavanje Normana G. Finkelsteina u Berlinu 26. februara na temu: Izrael, Palestina i Goldstoneov izvjestaj o ratu u Gazi - otkazano.

Zaduzbina Roze Luksemburg (Rosa-Luxemburg-Stiftung) u cijim prostorijama je trebalo biti odrzano predavanje u svom saopstenju za javnost istice da su organizatoru, iako su decembra prosle godine pristali na to, morali otkazati gostoprimstvo jer se on (organizator) oglusio o zelje RSL-a da pored Finkelsteina gostuje i neko ko zastupa suprotne stavove od Finkelsteinovih.


Iz drugih izvora saznajem da neki od organizatora poput "Jevrejskog glasa za pravedan mir na Bliskom istoku" kazu da se radi o paznje vrijednom* zahtjevu, tim prije jer RLS nije cak ni predlozio nikoga.

* - bemerkenswerten znaci izuzetan, paznje vrijedan, znacajan. Nisam bas vjest prevodilac ali cini mi se da su ovdje organizatori u svom saopstenju bili ironicni.
Bojan Budimac Bojan Budimac 12:27 18.02.2010

Re: Otkazana tribina u Berlinu

Eto ti primer pritiska (koji je urodio plodom) za bojkot u obrnutom smeru.
ed_novipazar ed_novipazar 21:48 21.02.2010

Re: Otkazana tribina u Berlinu

Bojan Budimac
Eto ti primer pritiska (koji je urodio plodom) za bojkot u obrnutom smeru.

Ovaj ipak nije urodio plodom. Evo citam, Norman Finkelstein ce i pored otkazivanja ipak gostovati u Berlinu, samo na drugoj adresi.
Bojan Budimac Bojan Budimac 23:54 21.02.2010

Re: Otkazana tribina u Berlinu


Ovaj ipak nije urodio plodom. Evo citam, Norman Finkelstein ce i pored otkazivanja ipak gostovati u Berlinu, samo na drugoj adresi.

Bojan Budimac Bojan Budimac 10:27 19.02.2010

normal life is close to impossible

kaže Međunarodni komitet Crvenog krsta, u stidljivo prenetom saopštenju za štampu, o životu na Zapadnoj obali. Iz istog saopštenja: Approximately 10,000 olive trees have been chopped down or burnt in the past three years. Deset hiljada za tri godine čini skoro 10 dnevno. Nešto se mislim, ako je seča platana u Beogradu planirana da traje 35 dana (a koliko shvatam 330 je u pitanju) onda je učinak Đilasovih drvoseča veoma sličan.

Još jedna vest koja neće naći put do šire publike Settler sewage flowing into West Bank village.
Dobro, to je možda "arapska propaganda", ali da li je to i ovaj izveštaj Amnesty international-a?


Biljana 77 Biljana 77 15:33 19.02.2010

I o čemu dalje da pričamo

Misija ocenjuje da činjenja koja oduzimaju Palestincima u pojasu Gaze sredstva za opstanak, zaposlenje, smeštaj i vodu, koja im ograničavaju kretanje i njihovo pravo da napuste i uđu u sopstvenu zemlju, koja ograničavaju njihov pristup sudovima u pravnim sredstvima, mogla voditi merodavni sud ka nalazu da je zločin proganjanja, zločin protiv humanosti, počinjen.

Drugim rečima, sudija Goldston je u pravnički jezik upakovao, već zilion puta izrečene, ocene raznoraznih humanitaraca o Gazi kao zatvoru pod otvorenim nebom.


Već sam negde pisala o primeru koji me porazio.. banalna stvar, jednu isti deonicu puta koriste Palestinci i Izraelci. Ovim prvima je neophodna da stignu do hrane, vode, bolnice, ovi drugi gotovo da je ne koriste. Strašno je gledati kolone ljudi, automobila, dece na suncu i prašini, koji satima čekaju da se rampa podigne i vide da spornim delom puta prođe jedno vozilo u pola sata, sat.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana