Društvo| Politika| Region

Šmitova ideja suverene diktature u delima Zorana Đinđića

Dušan Maljković RSS / 14.04.2010. u 11:55

Zoran_%C4%90in%C4%91i%C4%87,_Davos.jpgPolitičar koji je pružio najveći otpor na putu Srbije od Miloševićevog do Koštuničinog ustava bio je nesumnjivo Zoran Đinđić. Rekonstruisati vrlo dinamičnu, višestranu i slojevitu ulogu koju je Đinđić odigrao u postkomunističkom političkom životu Srbije predstavlja vrlo ambiciozan posao i prevazilazi zadatak koji se ovde postavlja i koji je fokusiran na put recepcije, modifikacije i političke primene odgovarajućih ideja. U svakom slučaju, ako je Đinđićeva borba protiv Miloševića bila školski primer vrednog učenja na sopstvenim greškama, upornog i samopožrtvovanog napredovanja do jasno formulisanog konačnog cilja, organizacione posvećenosti zadatku od prvorazrednog značaja za opšte dobro Srbije, njegova borba protiv Koštunice bila je daleko od te jednoznačnosti. Nije u pitanju čak ni sam rezultat borbe - u svetlu Đinđićevog trijumfa nad Miloševićem (pogotovo kada se uzme u obzir aperçu izručenja potonjeg Haškom tribunalu), Koštuničina pobeda pokazuje odsustvo pravih zasluga i bilo kakvog istinskog raspleta - koliko njen progresivni gubitak svakog drugog smisla osim onog koji proizlazi iz fiksacije na pridruživanje Srbije Evropskoj uniji u bliskoj budućnosti. Jer, boreći se protiv "retrogradne" i modernizacijskim tekovinama navodno "prevaziđene" tradicionalističke politike, Đinđić je doživeo poraz od jednog njenog vida (ovaploćenog u "nacionalnom liberalizmu" iz čijeg je krila kasnije nastao Mitrovdanski ustav), dok je sam postepeno afirmisao njen drugi vid - diktaturu.

 "Teren" na kojem je Đinđić odabrao da igra svoju odlučujuću "utakmicu" protiv Koštunice - da se ostane pri omiljenoj fudbalskoj metaforici prvog postmiloševićevskog premijera Srbije - bio je loše odabran, čime su na kraju obezvređeni skoro svi "golovi" koje je postizao. Fokusirajući se na cilj priključenja Srbije Evropskoj uniji, Đinđić je dozvolio da bude oslabljena njena intrinsična veza s evropeizacijom Srbije kao veličinom nesvodivom na puko članstvo u Evropskoj uniji. Norveška je, primera radi, zemlja koja je u potpunosti evropeizovana iako nije članica Evropske unije i njeno bogatstvo joj to u potpunosti omogućuje. Srbija, naravno, kao i sve druge siromašne postkomunističke zemlje nema puno manevarskog prostora: njoj je institucionalno vezivanje za Evropsku uniju potrebno upravo kako bi se evropeizovala, kako bi usvojila evropske vrednosti i norme, i to pod strogim nadzorom odgovarajućih evropskih organa. Međutim, to njenu političku elitu ne oslobađa obaveze da vodi računa o lomnoj međuzavisnosti i jednog i drugog - i obaveza koje mora da ispunjava shodno statusu koji ima na putu do punopravnog članstva u Evropskoj uniji i unutrašnje "logike" sistemskog povezivanja evropskih vrednosti i institucija koje hvataju korena. Đinđićev problem ležao je upravo u tome što je članstvo Srbije u Evropskoj uniji toliko prenaglasio da je postalo samorazumljivo da se ono i ne može drugačije ostvariti osim jednom modernizacijskom diktaturom. Iz današnje perspektive gledano, tragično političko pregnuće Zorana Đinđića deluje toliko anahrono da, uprkos svim neospornim rezultatima u mnogim segmentima modernizacije Srbije, više podseća na ono što su činili Petar Veliki u Rusiji ili Kemal Ataturk u Turskoj, nego na reformske tekovine Vaclava Havela u Češkoj ili Leha Valense u Poljskoj. U njegovoj slici sveta Srbija je bila beznadežno zaostala, a njena sveukupna elita nedorasla svom liderskom zadatku, tako da je samo od jednog jedinog spasioca - njega samog - zavisilo da li će se Srbija sa populističkim olujama uzburkanog okeana tranzicije napokon skloniti u mirnu luku Evropske unije.

Zoran Đinđić je bio često optuživan, i to za mnogo toga. Svakako, najveća nepravda mu je naneta optužbama da nije imao političku viziju koju bi u svom političkom angažmanu sledio. Jer, Đinđićeva celokupna pokretačka snaga u politici je dopirala od snažne političke vizije, koju je godinama sledio sve opsesivnije i beskompromisnije - vizije Srbije koja 2004. postaje kandidat, a 2010. i punopravni član Evropske unije (Đinđić, 2005: 10 i 79),[1] nalik Grčkoj (Đinđić, 2005: 264). Tu viziju Đinđić nije želeo da ukotvi ni u kakvu ideologiju - pa čak ni u neku ideološku mešavinu - nego ju je vezao direktno za legitimacionu matricu koju je nazivao "filozofijom srpske istorije" (Đinđić, 2005: 126). Đinđićeva "filozofija srpske istorije" temeljila se na verovanju da je Srbija skrenula sa glavnog istorijskog toka 1914. (1918?) i protraćila ostatak veka u realizaciji bankrotiranih ideologija - od jugoslovenstva, preko komunizma, do nacionalizma - tako da je 2000. jedva došla u priliku da sebi izbori šansu da do 2010. potre svoj istorijski gubitak (gubitak celog "20. veka"),[2] i to tako što bi odbacila sve ideologije u korist "programskih koncepcija" (Đinđić, 2005: 16; Đinđić, 2003a: 63).[3] Opredeljenje za "neideološku politiku" trebalo je da bude najbolja prevencija od novog razočarenja, pošto u Srbiji istorija (20. veka) pokazuje da "ideološke politike" završavaju katastrofom. Tako je pokušaj zauzimanja ekvidistance ne samo prema već osvedočeno propalim ideologijama (jugoslovenstvo, komunizam, nacionalizam), nego i prema onima koje u Srbiji (posle 1914?) nisu uhvatile korena (liberalizam, socijaldemokratija, moderni konzervativizam), Đinđića opredelio da svoju političku poziciju gradi na samoproklamovanom "pragmatizmu"[4] (u službi "programskih koncepcija") koji se orijentiše isključivo na "modernizaciju", operacionalizovanu kroz ispunjavanje konkretnih uslova koji se traže na svakoj stepenici približavanja punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

Samim tim, Đinđićeva "filozofija srpske istorije" ostala je, u biti, jedan i dalje romantičarski pokušaj reformulisanja stare, već kanonizovane teorije srpskog "nacionalnog bića" i njegovog "posebnog puta" (između Istoka i Zapada),[5] kroz neutralisanje njene ksenofobične i antimodernizacijske oštrice (konačnim opredeljenjem za Zapad). Suština Đinđićevog rešenja sastojala se u tome što je postojanje "posebnog puta" srpskog naroda prihvaćeno aksiomatski, uz pridruživanje drugog aksioma: da će se taj put skoro okončati (2010) priključenjem opštem istorijskom toku (Zapada, odnosno još uže, Evropske unije). "Poseban put" Srbije mora se, dakle, prihvatiti kao datost; on postoji i nužno će postojati i u narednim godinama, ali se približava svom kraju zato što na njega počinje da utiče istorijska zakonitost višeg reda, ona koja dopire sa jedino "pravog" (tj. zapadnoevropskog) puta ("magistrale"). U krajnjoj liniji, "dubinske" istorijske determinacije su ono što upravlja svim političkim dešavanjima i što na kraju krajeva opredeljuje ishode političkih sukoba. To je bio Đinđićev credo naročito u vreme kada je bio premijer Srbije: "Sreća ove vlade je što smo se našli na strani istorije, a istorija je evropska integracija"; "duh epohe" (Đinđić, 2003a: 322) je ono u šta se Đinđić uzdao da će njegovoj vladi pomoći da izdrži sva iskušenja i da Srbe dovede na kraj njihovog "posebnog puta".

Zakonitosti istorije ("duha epohe"), po Đinđiću, nisu se manifestovale kroz ideje i ideologije nego kroz velike ("istorijske") ličnosti. Na svom, nesrećno izabranom, "posebnom putu" srpski narod se i izgubio zato što su ga zbunile i pomele ideologije, sve te "lažne ideje" - u tom smislu Đinđić je ponovo dolazio u Marksovu blizinu - koje su ga sprečavale da spozna svoje "pravo sopstvo". Ali, nisu bile samo ideologije u pitanju; najrazornije dejstvo po "osećaj realnosti" srpskog naroda imao je mit, prvo komunistički, a zatim i onaj kosovski.[6] Još 1989. Đinđić je govorio da se "nacionalno težište" Srbije pomerilo na sever (tj. u modernizovanu Vojvodinu), dok "Kosovo u srpskoj istoriji igra ulogu razbijača realnosti, mit o Kosovu je od Srbije stvorio mit" (cit. prema: Dimitrijević, 2007: 32). Povratak iz ove ideološko-mitološke nedođije na „pravi" put moglo se po Đinđiću izvesti još samo najneprohodnijom prečicom, kojom narod može da vodi samo oprezni intelektualni „avanturista"[7] - ili, drugim rečima, „velika ličnost",[8] koja je iznad tradicionalnih relacija moći[9] i koja time što se u potpunosti predaje „modernizaciji" uspeva da prevaziđe istorijski usud cikličnih smenjivanja diktature i dezintegracije.[10] Kao što se može odmah primetiti, „filozofija srpske istorije" bila je ujedno i legitimaciona matrica za Đinđićevu vlastitu lidersku poziciju, temeljenu na suverenom poznavanju „logike" svih (glavnih i sporednih) istorijskih tokova i odlučnosti da se suprotstavi mentalitetu srpskog naroda i njegove inteligencije (iz koje je i sam ponikao) i da ih naposletku promeni (tj. uskladi sa naddeterminišućim „duhom epohe").

Veliko je pitanje koliko je ceo ovaj filozofsko-istorijski konstrukt opreznog intelektualnog „avanturizma" bio u stanju da nadomesti mitove i ideologije i da posluži kao legitimaciona matrica Đinđićeve vlasti. Njegovi nedostaci morali su biti jasni i samom Đinđiću. Jer, dok je još bio na početku svog političkog angažmana, on je maja 1990. u novosadskom časopisu Stav objavio pronicljiv članak pod naslovom „Oni pomeraju brda", u kojem je opisao šta čeka one najbolje kandidate za oprezne, intelektualne „avanturiste" - srednjoevropske pisce i druge intelektualce - vrlo brzo nakon što im pođe za rukom da, po uspešno sprovedenim revolucijama u svojim zemljama, dođu na vlast. Oni bi, po Đinđiću, u politici još neko vreme mogli da uživaju poverenje građana na osnovu svog ranijeg ugleda, ali su osuđeni na to da brzo počnu da gube i jedno i drugo. „Već prve diskriminatorske odluke (a one su nužne, jer političke odluke uvek nekog privremeno diskriminišu) okrnjiće taj kredit. Započeće drama vrtoglavog trošenja glavnice, drama u kojoj će na kraju svi izgubiti. Postoji samo jedan izlaz. Ogromno poverenje, koje pisci i intelektualci kao svoj ulog unose u politiku, može da bude iskorišćeno za ubrzano stvaranje političkih institucija kao trajnih izvora političkog poverenja" (Đinđić, 1996a: 56). Drugim rečima, Đinđić je 1990. intelektualce u postkomunističkim zemljama opominjao da moraju da prestanu da „pomeraju brda" kada dođu na vlast i da svoju uzbudljivu imaginaciju obuzdaju u korist relativno bezličnog i mukotrpnog posla izgradnje demokratskih političkih institucija. Istinska politika vodi se u takvim institucijama, a onaj ko to ne čini mora da zna da sebi perspektivno kopa političku raku.[11] Najbolja opomena dolazila je iz Srbije, u kojoj na vlasti doduše nije bio nikakav intelektualac, nego kratkovidi političar koji je ignorisao demokratske političke institucije i koji je doživeo sudbinu iz koje su najbolju pouku mogli da izvuku upravo intelektualci. Januara 1992. Đinđić je u jednom drugom tekstu opisao onaj najveći Miloševićev udes: doneo je čitav niz ličnih odluka, od kojih je količina loših bila toliko velika da su i one dobre postale bezvredne. Štaviše, svaka nova Miloševićeva odluka bila je sporna, pošto se više i nije mogla ocenjivati sa stanovišta ispravnosti ili pogrešnosti, tako da je jedina ispravna odluka koju je mogao da donese bila odluka da ode sa vlasti (Đinđić, 1996a: 134). U protivnom, drugim političkim akterima preostajala je samo jedna ispravna odluka - da svoju celokupnu političku aktivnost podrede osnovnom cilju da ga oni sami smaknu sa vlasti, kada već on to neće dobrovoljno da učini.

Postoje opipljive indicije da je Đinđić i po dolasku na vlast u svom filozofsko-istorijskom konstruktu opreznog intelektualnog „avanturizma" prepoznavao ne samo „slamku spasa", nego i ispoljavanje onog istog zla (one negativne strane u srpskom „nacionalnom biću" ili, tačnije, u njegovoj političkoj eliti) od kojeg je Srbiju hteo da spasi. Kada je u tekstu „Neophodna promena srpskog kolektivnog ponašanja", napisanom povodom prve godišnjice petooktobarskih promena, problematizovao „nacionalnu" slabost Srba i njihove političke elite da ni za svoje najsvetlije istorijske događaje (kao što je bila revolucija od 5. oktobra 2000) ne znaju da li su bili pobeda ili poraz, Đinđić je pokrenuo i jedan sasvim drugačiji problem: „Šta možemo izdvojiti kao tipologiju ponašanja naše političke elite? Najpre, inicijativu i aktivizam, koji nas svrstavaju u istorijske narode. Ta osobina nas gura među aktere svetskih događaja. Uz nju dolazi i ispravan istorijski instinkt. Naša politička elita je, sve do određenog prelomnog trenutka, imala ispravnu procenu. Onda dolazi ‘žuta minuta', gubitak osećaja za realnost, prevlast avanturizma i nekritičkog zanosa. Umesto da realistično proceni ostvarene rezultate, zadovolji se njima i postara se da ih obavezno sačuva, srpska politička elita hoće uvek više podsećajući na kockara koji povećava ulog, sve dok na kraju sve ne izgubi" (Đinđić, 2003a: 312). Ovde se očigledno radi o nečemu sasvim drugom nego što je nerazlikovanje nacionalne pobede i poraza; ovde je problem u tome što se „srpska politička elita" (sam Zoran Đinđić?) ponaša kao kockar koji od nedvosmislene male nacionalne pobede (revolucija od 5. oktobra 2000) pravi veresiju, zalećući se odmah ka konačnoj velikoj pobedi (punopravno članstvo u Evropskoj uniji 2010), i na kraju izgubi sve (uključujući i život). To su bile mračne strane Đinđićeve „filozofije srpske istorije" kojih je on po svoj prilici bio samo maglovito svestan, koje su ga nesumnjivo opsedale, ali koje nikada nije želeo da podrobnije eksplicira zato što bi to vodilo urušavanju legitimacione matrice koje se morao to grčevitije držati što je više odbacivao ne samo mitove, nego i ideologije.

Ono, pak, što je bio najveći problem Đinđićeve „filozofije srpske istorije" bilo je distanciranje i od same demokratije. Odbacujući sve ideologije redom, Đinđić je izgubio i uporište za odgovarajuće teorijsko fundiranje demokratije, što se onda odrazilo i na samu legitimacionu matricu njegove vlasti. Na taj način, on je, kako dobro primećuje Vladimir Gligorov, postao prijemčiviji za „shvatanje da demokratija nije sredstvo izgradnje države i nacije, već se to mora postići drugim sredstvima" (Gligorov, 2006: 143), kao i za razvijanje čitave teorije reformi koje ne moraju nužno posedovati „demokratsku legitimnost" (Gligorov, 2006: 146). Nema sumnje da je na Đinđićevu distanciranost spram demokratije uticalo njegovo razočarenje ishodom narodnih pobuna - od 9. marta 1991, preko protesta 1996/1997, pa do samog rušenja Miloševićeve vlasti 5. oktobra 2000.[12] - ali se nikako ne sme izgubiti iz vida da je taj uticaj sve drugo samo ne jednoznačan. „Događanja naroda" ostavila su dubok pozitivan uticaj na Đinđića, učvršćujući ga u uverenju da narod ima svoju jasnu i nedvosmislenu predstavu o „dobrom životu" (u okviru Evropske unije), ali da mu manjka volja da tu predstavu ostvari, zbog čega je neophodno da ga u svoje ruke uzme reformski političar koji je u isto vreme i „nepretenciozni politički lider"[13] i oprezni intelektualni „avanturista". Zato je Đinđićeva predstava naroda uvek nosila na sebi pečat organske zajednice, koja na ulice izlazi povremeno da bi aklamirala vodeću ulogu „pravog" reformskog političara, ali koju onda taj političar mora da dalje neprekidno drži u stanju „političkog jedinstva", sprečavajući sve razdore i afirmišući vrednosti reda i poretka[14] uz pomoć „totalne mobilizacije".[15] Tek u tom kontekstu može se dobro razumeti Đinđićeva ključna poruka njegovim stranačkim drugovima, napisana u Izveštaju o radu DS između dve skupštine, povodom prve godišnjice revolucije od 5. oktobra 2001: „Sve prepreke na tom putu ka Evropskoj uniji ćemo uklanjati, bilo da se zovu Milošević, da se zovu ustavi, bilo da se zovu zakoni" (Đinđić, 2003a: 278). „Milošević, ustavi i zakoni" predstavljali su kvintesenciju „prepreka", koje Srbija treba da „uklanja", predvođena Đinđićem kao „pravim" reformskim političarem, tvorcem spasonosne „filozofije srpske istorije" i sprovodiocem „totalne mobilizacije". A pošto je Milošević već bio „uklonjena prepreka" i pošto su se „ustavi i zakoni" za Đinđića u to vreme već bili uglavnom sveli na jedno te isto, jedina prava, aktuelna i realna prepreka bili su „zakoni" koje izglasava neposlušni, razdorima skloni i premijerskoj vlasti nedovoljno potčinjeni parlament. Ta „logika" je za demokratiju bila mnogo pogubnija nego proglašavanje svih (redovnih i prevremenih) izbora za luksuz i kočnicu reformi, jer je na kraju vodila identifikovanju osnovne „prepreke" reformi u svim onim pripadnicima naroda koji se uopšte „drznu" da artikulišu svoje posebne interese, da ih brane od vlasti u meri u kojoj im to dopuštaju legalna sredstva i da biraju svoje predstavnike, čije prisustvo u parlamentu - i, štaviše, čije slobodno i aktivno učešće u njegovom radu - predstavlja conditio sine qua non izgradnje najstabilnije, a to znači demokratske osnove za bilo koju uspešnu politiku. Paradoks, koji je već primetio Gligorov, da je Đinđićevo „suviše veliko oslanjanje na diskrecionu vlast" ugrožavalo ne samo brzinu kojom se reforme sprovode, nego i samu sudbinu reformi (Gligorov, 2006: 153-154), postajao je samo dramatičniji u svetlu vlastite Đinđićeve opaske o kockarskom mentalitetu „srpske političke elite", koja je bila potpuno spremna da se odrekne manjeg cilja (započinjanja institucionalne demokratizacije Srbije u 2001. i njoj primerenih društvenih reformi) zarad „avanturizma" ostvarivanja velikog cilja (punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji 2010).

Na ovom mestu potrebno je zastati i postaviti pitanje kako je moguće da je, u svakom pogledu, tako brilijantan um kao što je bio Đinđićev mogao poći takvom stranputicom i svoj politički credo ispunjavati besmislicama - u rasponu od „filozofije srpske istorije" kao nadomestka za ideologije, preko političkog jedinstva na temelju bespogovornog reda i poretka kao nadomestka za artikulaciju interesa i njihovo parlamentarno usaglašavanje, pa sve do „totalne mobilizacije" kao nadomestka za demokratiju - koje će napokon kontaminirati i njegovo nesumnjivo najveće postignuće: afirmaciju vrednosti članstva u Evropskoj uniji. Jedan deo odgovora uspela je da rekonstruiše Đinđićeva prijateljica Dunja Melčić, u nadahnutom tekstu naslovljenom „Filozofska radoznalost Zorana Đinđića". Melčićeva je istakla dva bitna momenta u političkom sazrevanju Zorana Đinđića, od kojih je prvi njegova progresivna orijentacija na praksu („rešavanje problema"), koja se opire teorijskoj refleksiji i implicitno prilagođava svetu u kojem se ima delati (Melčić, 2006: 103 i dalje). Drugim rečima, pošto je Zoran Đinđić imao nameru da politički dela (i postigne odgovarajući politički cilj) u uslovima zaostale Srbije, on je morao i da misao koja rukovodi delanjem prilagodi njenoj vladajućoj svesti - a to znači i da je „emancipuje" od teorijskih uvida do kojih je došao u fazi u kojoj je bio isključivo filozof. Naravno, i sama Melčićeva je bila svesna da do potpunog diskontinuiteta nije moglo doći, pa je kao najbitniju kopču između Đinđića filozofa i Đinđića političara prepoznala u idejama nemačkog istoričara Rajnharda Kozeleka,[16] čiju je knjigu Kritika i kriza Đinđić preveo upravo u saradnji s njom. Kozelekov uticaj na Đinđićev politički rezon tako bi se pokazivao pre svega u shvatanju da su sudeonici u krizi skloni da je interpretiraju ne kao krizu, nego kao emancipaciju (Melčić, 2006: 121).

I zaista, Đinđić je u prvoj polovini devedesetih Miloševićev režim interpretirao u kategorijama krize i sputane emancipacije. Maja 1993, on je napisao vrlo karakteristična zapažanja: „Režim u Srbiji opstao je ne uprkos krizi, nego upravo zahvaljujući njoj. To je režim vanrednog stanja i sve dok takvo stanje traje, on je u očima građana primereniji i opravdaniji od bilo kog demokratskog režima" (Đinđić, 1996a: 183). Miloševićeva vlast u Srbiji je „puki proizvod državne krize. Ona parazitira na toj krizi, bez volje i namere da je reši" (Đinđić, 1996a: 184). Ona uopšte i nije sposobna da vodi politiku, nego samo da vrši vlast, zbog čega je politika nosi poput stihije. Milošević je morao da bude sklonjen s vlasti upravo da bi ostavio mesta u Srbiji za vođenje politike - a za to je bila sposobna samo opozicija. Međutim, domet Kozelekovog uticaja na Đinđića kao političara nije išao preko ovog uvida i toga je bila svesna i Melčićeva. U vreme kada je pisao predgovor za prevod Kritike i krize, Đinđić se već bio opredelio za odgovore na krizu moderne, koje Kozelek nije imao u vidu, pre svega za Fergusonov koncept „političkih građana" (Melčić, 2006: 129).[17] Nevolja je, međutim, u tome što je do 2001, pod utiskom političkih zbivanja u Srbiji u periodu 1996-2001, Đinđić izgubio poverenje i u ovaj odgovor na krizu Srbije, pošto su „politički građani" već bili pasivizovani, umorni i iscrpljeni. To, opet, ne znači da je Đinđić mogao ili želeo da se vrati na Kozelekovu poziciju,[18] iako mu je sada prvi put u potpunosti bila otvorena ona perspektiva od koje je Kozelek polazio u svojoj kritici „patogeneze građanskog sveta" i koja je „definitivno izgubila" u modernoj epohi - perspektiva apsolutističke države (Đinđić, 1997: 8). A za heuristički kvalitet vraćanja tekovinama apsolutističke države Đinđiću više nije bio potreban Kozelek, nego onaj teorijski autoritet koji je na Kozeleka ostavio uticaj „mnogo značajniji nego što to fusnote mogu dokumentovati" (Đinđić, 1997: 23) - Karl Šmit.

Pri boljem uvidu u one najopskurnije ideje kojima je Đinđić sve više inklinirao što je duže bio u političkom životu uočava se da, koliko god one na prvi pogled izgledale heterogeno (i inkompatibilno sa konačnim ciljem evropske integracije Srbije), sve vode natrag ka učenju Karla Šmita. Sa Šmitovim učenjem Đinđić se, kako svedoče Ernst Keler i Dunja Melčić, nije upoznao krajem sedamdesetih godina u Konstancu, nego tek početkom osamdesetih godina u Frankfurtu na Majni, gde je koristio stipendiju Fondacije Aleksander fon Humbolt. Šmit je, uz Kozeleka i Lumana, bio ključni autor pomoću koga je Đinđić pokušavao da zaboravi svoju raniju marksističko-anarhističku fazu (Đinđić, 2005: 280; Melčić, 2006: 128).[19] Iako su ga, po povratku u Beograd, prijatelji počeli percipirati kao „građanskog liberala" (cit. prema: Perović, 2006a: 30), Đinđić je - nesumnjivo imajući u vidu uticaj koji je Šmit ostavio na njega - s pravom govorio da je „došao u Nemačku kao levi anarhista, a vratio se kao konzervativac sa izvesnom distancom prema svim teorijama" (cit. prema: Dimitrijević, 2007: 18). Jedan od prvih Đinđićevih pokušaja da Šmita afirmiše u srbijanskim intelektualnim krugovima trebalo je da bude prevod jedne njegove knjige (možda baš Ustavnog učenja?) u okviru edicije Polis u izdavačkoj kući Prosveta (Veličković i Zodeman, 2007: 38). No, pošto ova edicija nikada nije pokrenuta i pošto Đinđić nijednoj drugoj izdavačkoj kući nije ponudio prevođenje Šmitove knjige, ostalo je da njegovo predstavljanje nemačkog teoretičara široj čitalačkoj javnosti u Srbiji bude nekrolog koji je napisao i objavio u NIN-u samo nekoliko dana posle njegove smrti u 97. godini. Nakon toga je sledio niz članaka objavljenih u Književnim novinama i kasnije preštampanih u knjizi Jugoslavija kao nedovršena država, u kojima je Đinđić na ključnim mestima kritike državnog uređenja i politike u Jugoslaviji posezao za Šmitovim argumentima.

Iako postoji shvatanje da je i na Đinđića najveći uticaj ostavila Šmitova teorija političkog,[20] ono teško može izdržati kritičku proveru. Štaviše, moglo bi se tvrditi da se Đinđić nikada nije inspirisao Šmitom na način na koji je to bilo pomodno u krugu ljudi koji su inklinirali politici Vojislava Koštunice i koji su, poput Slobodana Samardžića, zdušno prisvajali teoriju političkog. Šmitove tekstove iz perioda Vajmarske republike i Trećeg rajha, u kojima je on afirmisao podelu na prijatelje i neprijatelje kao suštinu „političkog", Đinđić je naprosto ignorisao. Za njega su bili mnogo zanimljiviji Šmitovi posleratni pokušaji da se distancira od duhovne bliskosti svoje teorije političkog sa nacionalsocijalizmom i da sam optužuje druge (liberale, američke imperijaliste itd.) da se zalažu za moralno difamatorni pojam neprijatelja. U nekrologu Karlu Šmitu Đinđić je sasvim nekritički prenosio opomene ostarelog Šmita da je u suštini moderne epohe da se protivnik isključi iz sfere moralnosti, proglasi neprijateljem čovečanstva i na kraju uništi. Taj „pad u varvarstvo opšteg neprijateljstva" (Đinđić, 1985: 35) Đinđić nije ni na koji način doveo u vezu sa samim Šmitovim učenjem. Iako nije propustio da napiše da je Šmit „poslednji dijalektičko-dijabolički mislilac iz epohe svetskih ratova" (Đinđić, 1985: 35) i tvorac „zloglasnog" pojma totalne države (Đinđić, 1985: 35), Đinđić je Šmita hvalio kao teoretičara koji je ukazivao na to da jedini put spasa od pogubnog poriva moderne da pervertira pojam neprijatelja leži u suspendovanju vrednosnog (ideološkog) pluralizma i prenošenju suvereniteta na vanpolitički autoritet[21] - što je već nagoveštavalo Đinđićev kasniji zaokret ka glorifikaciji vlasti koja nije ideološka, nego društveno-reformska i intelektualno-avanturistička u isti mah.[22]

S druge strane, Miloševićevu vlast - u kojoj se, shodno Kozelekovoj paradigmi, najdestruktivnije ispoljavala kriza „srpske istorije" - karakterisala je upravo najprimitivnija upotreba razlikovanja prijatelja i neprijatelja. U tekstu „Građansko društvo kao životinjsko carstvo" iz 1992. godine Đinđić je, ne pominjući Šmita, sledio njegovo razlikovanje između političkih ratova na jednoj strani, i verskih ili ideoloških ratova na drugoj strani, i to razlikovanje primenjivao na javnu scenu Srbije: „Politički odnos neprijateljstva podrazumeva želju da se protivničkoj strani nanese šteta, pri čemu ona može biti totalna, tj. može u sebi uključivati želju za fizičkim uništenjem. Ali, političko neprijateljstvo nije lično neprijateljstvo. Tamo gde je protivnik moralna ništarija, tamo nema prostora za primirje, jer sa njim se rat vodi do istrebljenja" (Đinđić, 2003a: 21). To je, po Đinđiću, bila situacija u Srbiji u kojoj je Milošević koristio kontrolisane medije da narod huškaju na opoziciju kao neprijatelja koga treba istrebiti. Umesto u „građanskom društvu", Srbi su se nakon pada Berlinskog zida tako obreli u „životinjskom carstvu", u kojem su mediji vodili ideološke ratove protiv demonizovanih neprijatelja (kao što je bio sam Đinđić). Do kraja svog života Đinđić će biti ubeđen da ga je pratila Miloševićeva stigma kao neprijatelja koji je moralna ništarija i koga treba likvidirati i da je to razlog zbog kojeg u Srbiji nikada nije ostvario onu popularnost koja bi mu u nekom otvorenom demokratskom društvu neminovno pripala.

Samim tim, Đinđić je imao sasvim opipljive razloge da iz svog selektivnog čitanja Karla Šmita izostavlja sve što je upućivalo na poželjnost razlikovanja prijatelja i neprijatelja. Ono što je Đinđića vuklo ka Šmitu bila je već sama činjenica što je nemački pravnik živeo u blizini „centara u kojima se odlučuje o istoriji, atmosferi egzistencijalne opasnosti koja prati velike odluke" (Đinđić, 1985: 36) i što je mogao samouvereno da tvrdi da je politika „uvek polje egzistencijalnih istorijskih odluka, a nikad sitnih kompromisa i činovničke rutine" (Đinđić, 1985: 35), kao i da demokratija nije u stanju da garantuje održanje „političke egzistencije nemačke nacije", što ga je na kraju opredelilo da se svrsta uz nemačkog „vođ(u)" (Đinđić, 1985: 36) i da ustraje na „nepokolebljivoj kritici parlamentarne demokratije" (Đinđić, 1985: 35). Ipak, Đinđića je Šmitu najviše privukla „klasična teorija diktature" ili - kako je on to u jednom od podnaslova knjige Jugoslavija kao nedovršena država formulisao - „diktatura posmatrana bez predrasuda". Šmit je omogućio Đinđiću ovaj navodno bespredrasudni pogled na diktaturu, a pre svega na inovatorstvo u razlikovanju komesarske i suverene diktature,[23] koji je omogućio i odgovarajuću kritiku ustavnog poretka SFR Jugoslavije i Srbije kao njene federalne jedinice.

Polazeći od Šmitove definicije suverena,[24] Đinđić je u Jugoslaviji konstatovao postojanje neadekvatnog pravnog sistema, koji nije omogućavao pravljenje razlike između normalnog i vanrednog stanja - doprinoseći na taj način normalizaciji vanrednog stanja - i koji je bio upućen na permanentnu suverenu diktaturu (Đinđić, 1988: 85), komunističku diktaturu „koja sebe od samog početka razumeva kao trajni izvornormi koje regulišu život zajednice" (Đinđić, 1988: 86). Komunistički suvereni diktator odvojio je svoju suverenost od države, legitimišući se ne zaštitom države i njenog normalnog pravnog poretka od neke velike opasnosti, nego jednom svetsko-istorijskom misijom - misijom oslobođenja čovečanstva (Đinđić, 1988: 88). Međutim, to nije bilo sve. Pod uticajem Šmita, Đinđić je kao jedno od najznačajnijih obeležja suverene diktature označio prisvajanje ustavotvorne vlasti koja se nalazi iznad (ili izvan) „ustava kao ugovora" i čuva ga na taj način da ga degradira na nivo običnog zakonodavstva koje se može menjati u svako doba (Đinđić, 1988: 101-102). „Sudeći po načinu promene našeg ustava, ustavotvorna moć je tu sasvim trivijalizovana. Obična, zakonodavna skupština ovlašćena je da menja postojeći ustav i da eventualno donese novi, i za taj čin nisu joj potrebne nikakve dodatne kvalifikacije. Izuzetnost ustava, koja se između ostalog, ogleda u tome da ga donosi i suštinski menja samo ekskluzivni subjekt, ustavotvorna skupština, u našoj zemlji je u potpunosti razgrađena" (Đinđić, 1988: 113).

Iako mu je taj teorijski model bio potreban kako bi ga koristio u svojoj kritici komunističke suverene diktature u Jugoslaviji, Đinđić je otišao korak dalje, pokušavajući da dodatno radikalizuje i sam taj teorijski model. Za Đinđića je sada svaki „čuvar ustava" - čak i ako nije imao veze sa komunizmom (ili nacionalsocijalizmom) - mogao biti označen kao diktator. Šmit je, po Đinđiću, isprobavao različite varijante čuvara ustava, da bi na kraju završio u apologiji nemačkog vođe, realizujući tako ono što nije do kraja reflektovao u svojoj ustavnoj teoriji, a za šta mu je pretpostavku pružala njegova „klasična" teorija diktature (Đinđić, 1988: 112). Na osnovu takvog inoviranja Šmitovog učenja, Đinđićev novi zaključak je glasio da je u svim demokratskim ustavnim državama koje poznaju čuvara ustava - pa makar on bio i ustavni sud - na delu diktatura. Enigmatično zapažanje iz knjige Jugoslavija kao nedovršena država da „gde postoji čuvar ustava, tamo ne postoji ustav (tj. tamo je ustav degradiran na nivo običnog zakonodavstva)" (Đinđić, 1988: 107), svoje objašnjenje je dobijalo nekoliko strana dalje, na mestu na kojem je Đinđić davao svoj odgovor na pitanje šta bi trebalo smatrati čuvarom ustava: „jedini čuvar ustava koji ne ukida ustavnost jeste politička kultura političke zajednice" (Đinđić, 1988: 110), shvaćena u smislu Šmitove političke jednakosti ili homogenosti.[25] Problem „čuvara ustava" time je zaoštren do besmisla: ustav može čuvati samo cela politička zajednica, homogenizovana jedinstvenom kulturom („duhom"), i to pod uslovom da ne postoji nijedan državni organ koji bi to činio (i koji bi automatski morao biti proglašen za diktatorski). A ako takva homogena politička zajednica ne postoji (što je nesumnjivo bio slučaj ne samo u Jugoslaviji nego i u Srbiji), onda državnim organima i ne preostaje ništa drugo do da uđu u legitimnu borbu za diktaturu. „Kulturalizacija" pitanja čuvara ustava na kraju je završavala u ogoljavanju političke borbe za konkretno ovlašćenje čuvanja ustava: tamo gde nedostaje politička zajednica homogenizovana političkom kulturom legitiman je svaki moćnik koji pobedi svoje konkurente u borbi za interpretaciju ustava i onda počne da čuva tu interpretaciju ustava.

Đinđić je dalje tvrdio da je jedna moderna (a to neizbežno znači: pluralistička) politička zajednica nesposobna za jedinstvenu suverenu volju i da do nje ne može da dođe čak ni preko svojih predstavnika u ustavotvornoj skupštini. To se reflektuje na ustavnost tako što bi svaki ustav koji bi proizašao iz suverene volje naroda iskazane na ustavotvornoj skupštini, kao i na pratećem referendumu za usvajanje ustava, morao biti proglašen manjkavim - on bi navodno bio tek „jedan od mogućih ispoljavanja izvorne suverenosti, bez vlastitog težišta i imanentne legitimnosti" (Đinđić, 1988: 117). Prigovor ima smisla samo ako se posmatra iz perspektive Šmitovog suverenog diktatora - koji je Đinđiću neprestano lebdeo pred očima - i njegove neprestane dispozicije ustavnih promena. Iz perspektive redovnog funkcionisanja demokratske ustavne države prigovor je besmislen pošto su legitimacijski neproblematične kako sporadične ustavne promene, sve dok se odvijaju po predviđenim pravilima i uz široku demokratsku podršku, tako i sve one borbe za ustavna tumačenja, koje se neprekidno odvijaju i u ustavnom sudu i u samom društvu (vršeći onda povratan uticaj na ustavni sud). Međutim, Đinđić je ovakvu predstavu demokratske ustavne države odbacio, smatrajući je legitimacijski problematičnom, i opredelio se za rešenje po kojem se utemeljenje za opšte važenje ustava može naći samo u osnovnim pravima čoveka (Đinđić, 1988: 118 i dalje). A pošto je i na osnovna prava čoveka suštinski gledao kroz prizmu Šmitovog „klasičnog prikaza" iz Ustavnog učenja, tj. kao „sistem precizno definisanih kompetencija" unutar ustavno-pravnog poretka nacionalne države (Đinđić, 1987b: 35) - dobro osećajući da se u celinu Šmitove teorije nikako ne uklapaju osnovna prava čoveka, shvaćenog kao „nepolitičko biće" (Đinđić, 1987b:34) - to ga je opredelilo da njihovo najoptimalnije teorijsko osavremenjavanje pronađe u Lumanovoj društvenosistemskoj teoriji, unutar koje su osnovna prava čoveka tretirana kao prava svojstvena društvenom biću lišenom čoveka - odnosno kao „stabilizovani učinci društvene samointerpretacije", kao objekti državnopravnih intervencija i kao „funkcije" ustavno-pravnog poretka (upor. Đinđić, 1987b: 32, 35 i 36). To je bila pozicija sa koje je Đinđić ustrajno i konsekventno kritikovao i odbacivao „individualističko-liberalne teorije osnovnih prava", kao posebno loš „praktično-organizacijski uput" za postkomunistička društva poput Jugoslavije (Srbije). Pošto su navodno bile utemeljene na čoveku kao preddržavnom, nepolitičkom biću, koje se brani od države kada mu ona ugrozi slobode, Đinđić je u ovim teorijama prepoznao najveću smetnju za izgradnju ustavno-pravnog poretka koji osnovna prava čoveka tretira kao „instrumente integracije pojedinaca u političku zajednicu" - odnosno kao sredstvo „integracije državne celine" uopšte (Đinđić, 1987b: 36) - i u kojem je princip podele vlasti toliko obesmišljen da više ne postoji nijedno „socijalno relevantno polje na kome ne bi delovale sve tri klasične ‘vlasti'" (Đinđić, 1987b: 35). Ustav koji bi nikao iz tako shvaćenih osnovnih prava (i u kojem bi liberalni princip checks and balances bio efektivno otpisan) bio bi veran originalnom duhu Šmitove ustavne teorije, jer bi se zaista pokazao kao potpuna negacija kako liberalizma, tako i konstitucionalizma: ustavno-pravni poredak koji bi takav ustav uspostavio mogao bi biti shvaćen još samo kao „interpretacija socijalnog poretka, a ne spisak vrednosti i normi" (Đinđić, 1996b: 235) - pogotovo ne onih koje bi dovodile u pitanje „državnu celinu" (u kojoj god „političkoj formi organizacije zajednice" da se pojavi).

U svim ovim Đinđićevim izlaganjima sasvim se jasno može raspoznati gravitaciona snaga Šmitove teorije političkog jedinstva i, štaviše, homogenosti, bez koje nema one jedino „prave" „državne celine" - nacionalne države. Prava snaga političke homogenosti - pisao je Šmit, a prepisivao Đinđić - ležala je u iracionalnoj nacionalnoj svesti, na kojoj se temelji nacionalna država (politička zajednica ili „državni narod") i celokupna ustavnost. Simboli nacionalne države imaju najveću „integrativnu moć" jer podrazumevaju „znatan intenzitet osećanja pripadnosti, političke volje i državnosne svesti" i ne mogu „se kompenzirati nekim racionalnim tipom ‘vezivanja'" (Đinđić, 1988: 9).[26] Na tom ključnom programskom mestu uvoda u tekstove skupljene u knjigu Jugoslavija kao nedovršena država Đinđić je prizvao i sam vrhovni autoritet - Karla Šmita - koji je obznanio najveću političku mudrost: „Ne stvara ‘državna vlast' ‘državni narod', nego predstavlja samo izraznjegove egzistencije u modusu onog političkog" (Đinđić, 1988: 9). Naravno, Đinđić je odmah požurio da objasni da nije svaki narod ujedno i državni narod, kao što ni svaki državni narod ne mora to da ostane. „Niti je svaki narod koji se nalazi u državi politička zajednica (teritorija, narod i državna vlast nisu dovoljna pretpostavka), niti je ona neko trajno svojstvo, koje se ne može izgubiti" (Đinđić, 1988: 16). Komunisti su u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, ukinuli nacionalnu državu i na mesto državnog naroda stavili „radnu zajednicu", koja se konstituiše kroz usaglašavanje samoupravnih interesa, i tako političko rastvara u ekonomskom. Ne samo što se politika vodi izvan parlamenta (Đinđić, 1988: 13), nego se i svi ustavni sporovi rešavaju u vanustavnom prostoru - u komunističkoj partiji. I dok je nekada barem ta partija bila homogena, krajem osamdesetih to više nije mogla da bude, pošto nije više bilo predsednika koji je bio njen „agens i istovremeno garant homogenosti" (Đinđić, 1988: 40). Dezintegracija je pri tom zahvatila i sve narode koji su činili Jugoslaviju, tako da su i sami Srbi, posle svih tih raskorenjujućih decenija, prestali da budu „državni narod" i da poseduju potpuno jedinstvenu „egzistenciju", koja se jedino mogla izraziti „u modusu onog političkog" i od koje se jedino moglo očekivati blagotvorno integrativno dejstvo na „državnu celinu".

Srbi su, dakle, pali na istorijskoj probi, zbog čega su osamdesetih godina 20. veka, gvozdenom istorijskom zakonitošću, umesto starog suverenog diktatora mogli jedino da dobiju novog, sasvim nalik starom. Ustav koji je donet 1990. predstavljao je osnovu za suverenu diktaturu Slobodana Miloševića kao nadomestak za istinsko „političko jedinstvo" koje je u Srbiji nedostajalo i bez kojeg nije bilo moguće stvoriti „državnu celinu". Ali, pravi problem s tim ustavom Đinđić je imao ne kao teoretičar nego kao političar, štaviše kao revolucionar koji je srušio vlast Miloševića i koji je već 6. oktobra 2000. morao da razmišlja o tome šta da uradi s njegovim ustavom. „Za mene Miloševićev ustav nije bio legalan sistem, nego sistem jedne diktature i za mene su postojale dve mogućnosti. Jedna mogućnost je da ga anuliramo odjedanput i kažemo, više ne postoji, počinjemo od početka. Sve sudije su otpuštene, svi policajci su otpušteni, svi državni službenici i mi ćemo ih za deset dana ponovo zaposliti, ali ćemo ispitati ko su. Ili sve to isto učiniti za šest meseci, ali ne propustiti da se učini" (Đinđić, 2001: 15). Međutim, meseci su prolazili i ništa se nije dešavalo, a Đinđić se i dalje protivio tome „da legalizuje stari sistem i da unutar starog sistema sprovodi promene" (Đinđić, 2001: 15).

Miloševićev ustav važio je i dalje zato što je Đinđić, došavši u poziciju najmoćnijeg čoveka u Srbiji, shvatio da i dalje nema onog „političkog jedinstva" bez kojeg ne može biti ni one svetle „državne celine" o kojoj je pisao Šmit. Samim tim, izlaz se nije mogao naći ni u čemu drugom do u inoviranju - još jednom u nizu! - suverene diktature. Nema sumnje da je Đinđićeva pozicija unutar ustavnog poretka, koji je Milošević pravio za sebe, ostala jednako diktatorska, bez obzira na to što on sam nije zaposeo najmoćniji položaj u njemu, položaj predsednika Srbije (tu vlast je zapravo već Milošević bio pasivizovao, započevši praksu njenog popunjavanja političkim marionetama). U Srbiji je nastavljena praksa da se „delovanje nosilaca političke moći u normalnim situacijama, delom ili u potpunosti, kreće u prostoru meta-ustavnosti i meta-zakonitosti" (Đinđić, 1988: 86-87), a ustavni poredak ne samo da nije uspeo da razvije „mehanizme miroljubivog rešavanja međusobnih konflikata", nego su oni neprestano „proizvodili potrebu za političkim arbitrom koji to umesto njih čini, a taj politički arbitar samo je drugo ime za diktaturu" (Đinđić, 1990: 565). Po parametrima sopstvene teorije, Đinđićeva premijerska vlast u Srbiji bila je jednako diktatorska kao što je to nekada bila i Miloševićeva (a pre njega i Brozova) predsednička. Ono što je jedino moglo da čini razliku bilo je dalje ojačavanje momenta suverene ustavotvornosti. Đinđićevo koketiranje sa revolucionarnom pravdom[27] bilo je isuviše neartikulisano da bi moglo da posluži kao bilo kakvo upotrebljivo sredstvo legitimacije; jedino rešenje ležalo je stoga u vezivanju suverene diktature za ustavotvorstvo, kojem je temelje udario Šmit, a koje je Đinđić preveo u svoje „pragmatično" vršenje vlasti. Iako joj je legitimacija bila uopštena do krajnjih granica „reformi", nova diktatura je konkretno ovlašćenje za ustavotvorne promene crpela iz borbe za „čuvanje ustava". Prisetimo li se Đinđićeve tvrdnje (iz knjige Jugoslavija kao nedovršena država) da „jedini čuvar ustava koji ne ukida ustavnost jeste politička kultura političke zajednice" i stavimo li je u kontekst belodane činjenice da postmiloševićevska srbijanska politička zajednica nije imala političku kulturu, onda je svaki pobednik u aktuelnim političkim borbama mogao da istakne legitimno pravo da bude diktatorski „čuvar (nepostojećeg) ustava", odnosno da sa ustavnošću čini šta ga je volja, nazivajući to sopstvenim „tumačenjem ustava" koje samoinicijativno daje, „čuva" i simultano sprovodi u političku praksu.

Naravno, Đinđiću njegova demokratska retorika nikada nije dozvolila da sebe javno problematizuje kao (suverenog) diktatora. Primera radi, jednom prilikom kada je govorio o istorijskoj zakonitosti „srpskog bića" da osciluje od dezintegracije do diktature, on je svoju vlast predstavio kao prvi pokušaj da se dezintegracija zaustavi na jedan kvalitativno nov način, bez posezanja za diktatorskim ovlašćenjima: „Sada imamo veliki eksperiment, pokušavamo da zaustavimo dezintegraciju bez diktature. U tome nam pomaže ideja evropske integracije" (Đinđić, 2005: 248). Diktatura na koju je ovde mislio Đinđić bila je pre svega vezana za fizičko nasilje i u tom smislu je njegova vlast zaista bila sve drugo samo ne upotreba fizičkog nasilja. Međutim, iz Šmitovih opisa suverene diktature, koju je bio namenio predsedniku Rajha, Đinđić je lako mogao da se uveri da je diktaturu daleko bolje definisati preko svrhe, nego preko sredstava koje upotrebljava. Zato više ni političko arbitriranje nije bilo dovoljno da objasni bit diktature - ili barem suverene diktature u koju se Đinđić uživljavao. Stvaranje političkog jedinstva (koje je nedostajalo u „egzistenciji" Srba), samopotvrđivanje organske zajednice kroz red i poredak, te „totalna mobilizacija" svih njenih pripadnika (izraz koji je Šmit preuzeo od svog prijatelja Ernsta Jingera) bili su isti krajnji ciljevi koje su Šmit i Đinđić delili, uzimali za polazište svojih projekata autoritarnog ustavotvorstva (u formi „čuvara ustava") i sasvim neobavezno vezivali za neko šire evropsko okruženje (to što je Šmitov ius publicum Europaeum realno bio inkompatibilan sa savremenim pravom Evropske unije, kojem se Đinđić divio, ovde je od sasvim drugorazrednog značaja).

Sama pozicija premijera primoravala je Đinđića da se distancira od Šmitovog učenja, koje je u demokratski izabranom predsedniku države videlo onu reprezentativnu i suverenu figuru koja je predodređena za suverenu diktaturu. Međutim, pošto je i sam Šmit uvek podržavao jake, operativne i „aktivne" kancelare, koji su se samo zaogrtali autoritetom ostarelog generala Hindenburga i koristili ga u svoje svrhe, to su krajnje intencije i Šmita i Đinđića bile sasvim saglasne. Jedina ključna razlika leži u tome što je Đinđić blokirao Koštuničin dolazak na mesto predsednika Srbije upravo zato što je ovaj imao sve preduslove za „reprezentativnu" vlast (upor. npr. Đinđić, 2001: 6) i što se nije dao politički iskorišćavati na način na koji su nemački kancelari manipulisali izlapelim Hindenburgom u periodu 1932-1933. godine. To što je Koštunica u Đinđićevim očima ovaploćavao upravo one političke osobine koje je Šmit smatrao najnegativnijim - intelektualizam i nesposobnost za donošenje odluka[28] - u početku ga je preporučivalo za marionetu, kojom će se Đinđić koristiti, da bi tek od momenta od kojeg je Koštunica počeo da pokazuje žilav otpor i pretenzije na zaokruživanje vlastite suverenosti (od vrhova vojske i obaveštajnih službi)[29]postalo prepreka zbog koje je mesto predsednika Srbije ostalo upražnjeno sve do Đinđićeve smrti.

Što je više imao uspeha na političkoj pozornici Srbije, to je Đinđić bio više ubeđen u uspešnost Šmitove formule suverenog diktatora. Činilo mu se da pred sobom ima sve manje prepreka i da je naposletku kucnuo čas da svoju viziju transformiše od čisto tehničke „programske koncepcije", s onu stranu svake ideologije, u novi Ustav Srbije. Pogledajmo sada ukratko kako su izgledale ključne premise takve ustavne inicijative. Prelomnu tačku Đinđić je dostigao u decembru 2002, nakon što je osujetio izbor predsednika Srbije i tu funkciju razložio u funkciji predsednika Skupštine, koja se nalazila pod neposrednom kontrolom njega kao premijera. U to vreme Đinđić je bio na polovini svog premijerskog mandata i, iako je znao da ne može da sasvim mirno čeka izbore 2004,[30] bio je uveren da je najgori deo posla za njim. Sva tri njegova najveća unutrašnja protivnika nalazila su se pred eliminacijom sa političke scene. Osujećeni kandidat za predsednika Srbije Vojislav Koštunica je u februaru 2003. trebalo da napokon izgubi i poslednje uporište u (saveznoj) državi, zbog čega se morao vratiti u srbijansku opoziciju (gde je, shodno Đinđićevom uverenju temeljenom na iskustvu iz Miloševićevog vremena, bio potpuno bezopasan),[31] dok je u martu predstojao odlazak Vojislava Šešelja u Ševeningen i realizacija policijske akcije Sablja, u kojoj je trebalo da bude zbrisan vrh organizovanog kriminala i paravojnih formacija (sa Miloradom Ulemekom na čelu). Doduše, sva tri najveća inostrana protivnika ostajala su stameno na svojim pozicijama: u Americi Džordž V. Buš (koji je pritiskao na saradnju sa Haškim tribunalom i tražio velike protivusluge za finansijsku pomoć Srbiji), u Crnoj Gori Milo Đukanović (koji je jasno stavljao do znanja da će za tri godine sprovesti referendum o nezavisnosti Crne Gore), a na Kosovu i Metohiji Ibrahim Rugova (koji je tražio bezuslovno i bezodložno priznavanje nezavisnosti ove teritorije pod protektoratom). Međutim, eliminacijom unutrašnjih protivnika Đinđić je dobijao ogroman manevarski prostor da se sa spoljnim protivnicima uhvati u koštac mnogo uspešnije nego što je to do tada bio slučaj.

Sve u svemu, Đinđić je decembra 2002. pred sobom video sedmogodišnji period u kojem će Srbijom moći da vlada sa ukroćenom opozicijom, u kojem ga na spoljnopolitičkom planu čekaju velike borbe, ali na čijem kraju ga je očekivao - po njegovom mišljenju, sasvim realni - cilj političke, ekonomske i kulturne (re)integracije Srbije u Evropu. Jedini pravi problem koji se na tom putu pojavljivao i koji je mogao da ugrozi celokupnu Đinđićevu viziju i na unutarpolitičkom, i na spoljnopolitičkom planu, bio je problem Kosova i Metohije. Na osnovu informacija kojima je raspolagao, Đinđić je verovao da status Kosova i Metohije dolazi na red za rešavanje za dve do tri godine (Đinđić, 2003b: 72 i 96) - dakle 2005. - i da sve govori u prilog tome da će priznavanje državne nezavisnosti biti neminovno. Đinđić je znao da je reintegracija Kosova i Metohije u Srbiju neostvarljivo, pa čak i za samu Srbiju opasno rešenje,[32] ali je, s druge strane, predviđao da bi politika ovog ili onog oblika saglašavanja sa nezavisnošću kosovske države bila politički samoubistvena. To je verovatno bio i najveći razlog zbog kojeg je Đinđić decembra 2002. tvrdio: „Naredne dve, tri godine su prelomne" (Đinđić, 2005: 127). Dakle, ako je želeo da preživi te prelomne godine, zaključno sa 2005, Đinđić je morao da dela odmah. Otuda poslednja tri meseca njegovog života protiču u svojevrsnoj odsutnosti i nedostatku razumevanja za istinsku opasnost koja se nad njegovim životom nadvijala (Dimitrijević, 2007: 286-287) - od onih istih protivnika koje je on već doživljavao kao „bivše" - kao posledicama njegove preokupiranosti problemom koji su svi srbijanski politički akteri već bili gurnuli pod tepih, koji se činio sve samo ne aktuelan, ali koji je „vizionar" Đinđić već prihvatio kao svoj jedini istinski problem: problem destabilizujućeg uticaja proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije po (njegovu sopstvenu suvereno-diktatorsku) vlast u Beogradu.

Konfrontiran s tim problemom Đinđić je napravio plan za koji je verovao da će na najbolji način amortizovati ovaj udarac, a koji se u osnovi svodio na teritorijalnu podelu Kosova. Plan je trebalo da izgleda na sledeći način: početkom 2003. trebalo je problematizovati slab učinak protektorata međunarodne zajednice na normalizaciju prilika na ovoj teritoriji i pokrenuti inicijativu[33] koja bi dovela do konferencije o Kosovu i koja bi ishodovala njegovom „konfederalizacijom" (prema „nekakvom Kiparskom modelu", „sa civilizovanim teritorijalnim razmeštanjem stanovništva" - Đinđić, 2003b: 105), odnosno stvaranjem srpske „mini-republike" na severu (tokom druge polovine 2003).[34] Na dalje korake ka nezavisnosti, koje bi albanska strana neminovno i nezaustavljivo činila u naredne „dve-tri godine" i koji bi dezavuisali celokupnu ideju konfederalnog Kosova i Metohije, Đinđić je planirao da odgovori „destabilizacijom Dejtona" (tj. dovođenjem u pitanje državnog integriteta Bosne i Hercegovine)[35] i da s tim pritiskom na međunarodnu zajednicu ide onoliko daleko koliko njoj treba da shvati da joj je bolje da podeli konfederalno Kosovo nego konfederalnu Bosnu. Samim tim, balkanski čvor je mogao biti presečen 2005, ali ne tako što će nezavisno postati celo Kosovo, nego samo jedna njegova (nesumnjivo mnogo veća) konfederalna jedinica. Pošto bi bio u situaciji da Srbiji pokaže kako je uspeo da od Kosova izvuče „ono što se izvući moglo", krizna 2005. godina bi se završila bez većih političkih potresa i plan evropske integracije Srbije mogao bi biti nastavljen bez većih poremećaja, sve do konačnog učlanjenja 2010. godine.

U tom kontekstu potrebno je sagledavati Đinđićevu recepciju najvažnijeg segmenta Šmitove koncepcije suverene diktature - same ustavne promene koju treba da izvrši suvereni diktator. Već smo imali prilike da vidimo da je ustavno pitanje Đinđić doživljavao kao jednu od „prepreka" svom programu učlanjenja Srbije u Evropsku uniju, a ne kao njenu logičnu pretpostavku i neophodan uslov. On je znao da ne može da postigne ono „jedinstvo ustava" koje je Šmit zahtevao u slučajevima kada postoji punina „državne celine", koja je mogla da proizađe samo „iz temeljne saglasnosti koja je postignuta" u društvu (Đinđić, 1996a: 136) i zbog čijeg je izostanka novembra 1990. tražio odlaganje donošenja Ustava Srbije (Đinđić, 1996a: 138). Vladajući polarizovanom zemljom, u kojoj su se - od parlamenta do podzemlja - gomilali protivnici njegove diktature, Đinđić je svoje probleme sveo na formulu „Milošević, ustavi i zakoni" i dao se na rešavanje ustavnog problema na način na koji je ranije „rešio" problem svrgavanja sa vlasti i isporučivanja Slobodna Miloševića Haškom tribunalu i na koji je svakodnevno „rešavao" probleme donošenja zakona u parlamentu (u kojem je većinu poslanika mogao da drži pod kontrolom samo uz pomoć političkih mahinacija). U svojoj ustavnoj inicijativi za 2003. godinu, koja je trebalo da startuje marta, formiranjem Komisije za pripremu teksta ustava u Skupštini Srbije (Đinđić, 2003b: 84) i da se završi do decembra iste godine (do kada je međunarodna inicijativa za konfederalizaciju Kosova i Metohije već trebalo da dâ neke rezultate) donošenjem novog Ustava Srbije,[36] Đinđić je imao tri ključne novine. Pre svega, morala je biti sprečena svaka mogućnost da se ugrozi njegova suverena diktatura, tako da je podela vlasti bila otpisana redukovanjem položaja predsednika Srbije na protokolarnu funkciju.[37] Drugo, Srbija je morala biti decentralizovana,[38] a pitanje nove teritorijalno-političke organizacije trebalo je da se bazira na relativno trajnom ustavnom redefinisanju statusa Kosova i Metohije.[39] Naposletku, ceo posao ustavotvorstva trebalo je da bude lišen svake veze sa starim ustavom, ali i sa demokratijom, pošto je Ustav Srbije trebalo da donese, po svom sopstvenom nahođenju, ona ista parlamentarna većina koju je Đinđić kontrolisao i koja je već imala iskustva s identičnim zakonodavnim radom.[40] Ista procedura trebalo je da bude primenjena i 2005, nakon otcepljenja južnog dela Kosova i Metohije, ali i 2009, u fazi finalizacije priprema za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Na taj način Srbija bi bila ustavno „spakovana" i „izručena" Evropskoj uniji, a suvereni diktator je mogao da odahne: svoj dvodecenijski san bi ispunio, a nove generacije srbijanske političke elite trebalo bi tada da započnu sa konačnim prosvetiteljskim radom, obrazovanjem „političkih građana" i stvaranjem „političkog jedinstva" koje bi u nekoj daljoj budućnosti možda moglo da pretenduje na demokratski legitimitet.

Na kraju se hicima iz snajpera završila ova neobična diktatura, a uvođenje vanrednog stanja pokazalo je da Srbija nema diktatora koji bi bio u stanju da konačno sprovede u realnost teoriju suverene diktature Karla Šmita.[41] Njene nesumnjive dobre strane - predanost cilju evropskih integracija, afirmacija kulture nenasilja i dinamizacija političkog života - zaslužuju da i dalje inspirišu nove generacije političkih teoretičara i praktičara u Srbiji. Međutim, iz njenih nesumnjivo loših strana moraju se izvući jasne pouke: kritika koja je komunizam otpisivala zbog jedne mesijanske ideje (dugoročnog ulaska u komunistički eshaton), pribegavanja suverenoj diktaturi i degradiranja ustavnosti na „obično" zakonodavstvo, da bi na kraju i sama završila u jednoj drugoj mesijanskoj ideji (ekspresnog članstva u Evropskoj uniji) i nastavku pomenutih praksi vršenja suverene diktature i degradacije ustava, nema potencijal da Srbiju značajnije pomeri na putu političkih reformi. U tom smislu je Nenad Prokić bio potpuno u pravu kada je napisao da se Srbija mora čuvati da od „Đinđićevog delovanja ne napravi mit" i kada je preporučio da se, na temelju veza koje su postojale između Šmita i Đinđića, započnu „široke refleksije npr. o odnosu vrhunskih intelektualaca i totalitarnih ideologija" (Prokić, 2006). Refleksija koja je mnogo bitnija tiče se mogućnosti da se Šmit pobija Šmitom; da se Šmitovim (kasnijim) projektima „totalne pluralističke partijske države" i „totalne firerove države" suprotstavlja Šmitov (rani) koncept suverene diktature. A upravo se to dešavalo u Srbiji nakon obaranja vlasti Slobodana Miloševića. Kao sedamnaestovekovni glavni junak romana Podvojeni vikont Itala Kalvina, koga je topovsko đule rasparčalo, a medicinsko čudo ponovo oživelo kroz dve osamostaljene i međusobno suprotstavljene polovine, tako se i podvojeni Karl Šmit u Srbiji pojavio u samom središtu političke misli i prakse, inspirišući konačnu ustavnu katastrofu. Taj ishod se pokazao kao vrlo loš i zapravo kao kontraproduktivan sa stanovišta upravo onog konačnog cilja za koji se i sam Zoran Đinđić zalagao - sa stanovišta evropeizacije Srbije, koje treba, ali ne mora nužno i promptno i da vrhuni u članstvu u Evropskoj uniji.

Autor: Aleksandar Molnar,
profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Preuzeto sa sajta Peščanik.net, 12.04.2010. Originalno objavljeno pod naslovom "Recepcija KarlŠmitovske ideje suverene diktature u delima Zorana Đindića" na sajtu www.republika.co.rs/474-475/20.html*

Literatura:

Dimitrijević, Bojan (2007): Zoran Đinđić. Biografija, Beograd: Zavod za udžbenike.
Đinđić, Zoran (1982): Subjektivnost i nasilje. Nastanak sistema u filozofiji nemačkog idealizma, Beograd: IIC SSO Srbije.
Đinđić, Zoran (1985): „Fascinacija hoda po ivici. Povodom smrti Karla Šmita", NIN, god. 36, br. 1797: 35-36.
Đinđić, Zoran (1987a): Jesen dijalektike. K. Marks i utemeljenje kritičke teorije društva, Beograd: Mladost.
Đinđić, Zoran (1987b): „Osnovna prava i ustavno-pravna država", Theoria, god. 30, br. 1-2: 31-44.
Đinđić, Zoran (1988): Jugoslavija kao nedovršena država, Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada.
Đinđić, Zoran (1990): „Funkcionalnost diktature", Sociologija, god. 32, br. 4: 564-567.
Đinđić, Zoran (1996a): Srbija ni na Istoku ni na Zapadu, Novi Sad: Cepelin.
Đinđić, Zoran (1996b): „Demokratija i autoritarni sistem", Filozofija i društvo, br. 9-10: 231-238.
Đinđić, Zoran (1997): „Kritika utopijskog uma", u: Kozelek, Rajnhart: Kritika i kriza. Studija o patogenezi građanskog sveta, Beograd: Plato.
Đinđić, Zoran (2001): „Im Gespräch mit Paul Lendvai: Zur Anatomie einer Revolution", Europäische Rundschau, god. 29, br. 4: 3-20.
Đinđić, Zoran (2003a): Srbija u Evropi. Autorski tekstovi i intervjui, Beograd: Tanjug.
Đinđić, Zoran (2003b): O Kosovu, Beograd: Udruženje građana „Cer".
Đinđić, Zoran (2005): Put Srbije u Evropu, Beograd: Draslar partner.
Gligorov, Vladimir (2006): „Ratnici i trgovci, pragmatizam i legalizam", u: Perović, Latinka (ur.): Zoran Đinđić: etika odgovornosti, Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.
Mališić, Vesna (2004): Zoran Đinđić. San o Srbiji, Beograd: Čigoja.
Melčić, Dunja (2006): „Filozofska radoznalost Zorana Đinđića", u: Perović, Latinka (ur.): op. cit.
Perović, Latinka (2006): „Uvod: Zoran Đinđić i srpsko društvo", u: Perović, Latinka (ur.): op. cit.
Popović, Nebojša i Nikolić, Kosta (2006): Vojislav Koštunica, Jedna karijera, Beograd: Komitet pravnika za ljudska prava.
Prokić, Nenad (2006): „Fascinacija hoda po ivici. Sećanje na Zorana Đinđića - predlog za intelektualnu biografiju", NIN, br. 2874 (26. januar),
Veličković, Dušan i Zodeman, Kristof (2007): Đinđić, Beograd: Alexandria Press.

d. m:
1 „Teren" na kojem je Đinđić odabrao da igra svoju odlučujuću „utakmicu" protiv Koštunice - da se ostane pri omiljenoj fudbalskoj metaforici prvog postmiloševićevskog premijera Srbije - bio je loše odabran, čime su na kraju obezvređeni skoro svi „golovi" koje je postizao.

2 Zakonitosti istorije („duha epohe"), po Đinđiću, nisu se manifestovale kroz ideje i ideologije nego kroz velike („istorijske") ličnosti.

3 Ono, pak, što je bio najveći problem Đinđićeve „filozofije srpske istorije" bilo je distanciranje i od same demokratije.

4 Ipak, Đinđića je Šmitu najviše privukla „klasična teorija diktature" ili - kako je on to u jednom od podnaslova knjige Jugoslavija kao nedovršena država formulisao - „diktatura posmatrana bez predrasuda".

5 Karl Šmit se u Srbiji pojavio u samom središtu političke misli i prakse, inspirišući konačnu ustavnu katastrofu.

_______________________________________________________________
*Fusnote, iz tehničkih razloga, nisu mogle da stanu na blog. Molim da ih pogledate na linku ka časopisu "Rebublika", koji sam prethodno postavio. Hvala.

AtačmentiKomentari (222)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 16:48 14.04.2010

Re: neke primedbe

Ma kako nije bre Aleksandre, ima onaj video na youtube gde se Djiki maksimalno zali na zapad. Gde prica kako ga pojedini ambasadori pozivaju na brifinge kao da je on njihov cinovnik - samo sto ne zakazuju sednice vlade.

ma jedno je ne slagati se o pojedinim politickim pitanjima (poput Kosova), a druga stvar je nemati politicku podrsku sa zapada. ako on nije imao, recite mi ko je imao?
Filip2412 Filip2412 17:26 14.04.2010

Re: neke primedbe

ma jedno je ne slagati se o pojedinim politickim pitanjima (poput Kosova), a druga stvar je nemati politicku podrsku sa zapada. ako on nije imao, recite mi ko je imao?
Djiki je tad bio u zivom blatu, bila mu je potrebna mnogo veca podrska nego sto je zapad, pa i on sam shvatao... samo to htedoh reci.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 18:34 14.04.2010

Re: neke primedbe

Djiki je tad bio u zivom blatu, bila mu je potrebna mnogo veca podrska nego sto je zapad, pa i on sam shvatao... samo to htedoh reci.

naprotiv,djiki je tada politicki stajao najbolje, dok prema ispitivanjima javnog mnjenja nikad nije stajao dobro,pa ni tada. ali da je znalcki eliminisao sve svoje politicke protivnike to mu se ne moze osporiti. koje je to zivo blato?mozes li da mi kazes?
Filip2412 Filip2412 19:04 14.04.2010

Re: neke primedbe

koje je to zivo blato?mozes li da mi kazes?


ako je mislio da stoji dobro, to je bila iluzija, u praksi nije drzao neke kljucne poluge vlasti, protiv sebe je imao mocne krugove u podzemlju i drzavnim strukturama a toga nije dovoljno bio svestan (ili mozda jeste ali kava vajda?) cak ni neuspeli pokusaj atentata nije uspeo da iskoristi i pregrupise snage u svoju korist, bio je laka meta

ne kapiram u cemu je to stajao najbolje, kako kazes, mozda u nekim drzavnim novinama ali na terenu je bio slabiji, zato je i ubijen zar ne?

... na to sam mislio

e sad dal je moglo biti drugacije... ko zna, verovatno nije
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 19:28 14.04.2010

Re: neke primedbe


Filip2412
koje je to zivo blato?mozes li da mi kazes?


ako je mislio da stoji dobro, to je bila iluzija, u praksi nije drzao neke kljucne poluge vlasti, protiv sebe je imao mocne krugove u podzemlju i drzavnim strukturama a toga nije dovoljno bio svestan (ili mozda jeste ali kava vajda?) cak ni neuspeli pokusaj atentata nije uspeo da iskoristi i pregrupise snage u svoju korist, bio je laka meta

ne kapiram u cemu je to stajao najbolje, kako kazes, mozda u nekim drzavnim novinama ali na terenu je bio slabiji, zato je i ubijen zar ne?

... na to sam mislio

e sad dal je moglo biti drugacije... ko zna, verovatno nije


ja sam mislio na odnos premaKostunici, o tome se valjda prica. Recimo, secam se jednog novinarske rasprave u to vreme u kojoj se konstatovalo kako sada stoji najbolje, tj, da je pocistio teren onako kako mu odgovara u smislu ratosiljanja Kostunice. Seseljevi radikali su u to vreme bili malo iznad cenzusa i nisu predstavljali realnu pretnju. Dakle, namestio je politicku pozornicu po svome, zato su ga i ubili.
A to da nije imao kontorolu nad svim delovima drzavnog aparata, to je tacno, ali je imao onaj koji je njega interesovao i preko koga je mislio da ce ostvariti svoj polticki cilj - voditi Srbiju ka Evropskoj uniji.
Filip2412 Filip2412 19:50 14.04.2010

Re: neke primedbe

Recimo, secam se jednog novinarske rasprave u to vreme u kojoj se konstatovalo kako sada stoji najbolje, tj, da je pocistio teren onako kako mu odgovara u smislu ratosiljanja Kostunice
On pocistio politicke protivnike onako povrsinski ali relevantne faktore moci iz senke nije mogo da pocisti... yebga.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 20:57 14.04.2010

Re: neke primedbe

On pocistio politicke protivnike onako povrsinski ali relevantne faktore moci iz senke nije mogo da pocisti... yebga.

pa za godinu i po dana kolko je vladao i nije mogao dublje da pocisti... yebga
mikimedic mikimedic 22:06 14.04.2010

Re: neke primedbe

Kostunica je nije imao poslanika u pralamentu


a gde se samo dedose onoliki poslanici dosa iz dssa?


pa se pitam sta bismo jos trebali


mozda ucenje gramatike bi trebalo?

I da postavim ojs jedno pitanje, a kojea se to istocnoevropsko postkomunisticko drustvo, provo proevropeiziralo pa onda postalo clan EU?


nesto najpametnije sto si napisao otkad si na blogu. naravno da nije nijedno, jer pomisao da ulazak u evropsku uniju donosi 'evropske standarde' (sta god to oni bili) i pravnu drzavu je notorna glupost.
mikimedic mikimedic 22:15 14.04.2010

Re: neke primedbe

ali da je znalcki eliminisao sve svoje politicke protivnike to mu se ne moze osporiti


genijalno...
die hard die hard 23:05 14.04.2010

Re: neke primedbe


A to da nije imao kontorolu nad svim delovima drzavnog aparata, to je tacno, ali je imao onaj koji je njega interesovao i preko koga je mislio da ce ostvariti svoj polticki cilj - voditi Srbiju ka Evropskoj uniji.


Ovo je, nazalost toliko tacno.A to je bilo toliko nedovoljno.
Kako samo nije imao osecaj o sopstvenoj ranjivosti i nesigurnosti, nikada necu shvatiti.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 23:30 14.04.2010

Re: neke primedbe

mikimedic

bez tebe bi zivot bio dosadan
dragannalovic dragannalovic 23:46 14.04.2010

Re: neke primedbe

No, niste mi rekli -- kako vam se sviđa ova dekonstrukcija "mita o građanskom Đinđiću", te razotkrivanje njegove vladavine kao tik-do-diktature? To je tema ovog bloga, podsetiću vas benevolentno.

U krajnjoj liniji bitni su rezultati.

Ko procenjuje rezultate?


Dusane, jedno ovako, generalno pitanje vezano za drustvene nauke. Kako bre sva ta teorija ima smisla u zemlji gde 90% ljudi prima mito, gde vecina politicara ima dil sa svim mogucim strankama a kriminalci drze u shaci mnoge politicare.

Bilo bi možda interesantno zapitati se šta bi danas Djindjić rekao na sve ovo. Kakvo bi mišljenje imao o sadašnjoj političkoj "eliti" i njenom hroničnom odsustvu odgovornosti. A činjenica je da su mu se gadili upravo oni koji su najviše branili lik i delo. Oni koji su ga cenili, cene ga i dalje bez obzira što nije uspeo u onome što je naumio. Što se tiče rezultata oni su više nego poražavajući, Djindjić je izgubio život a mi smo se izgubili u korupciji i kriminalu. Da je Djindjićev put bio odredjen isključivo njegovom filozofskom misli i njegovom pragmatičnošću sasvim sigurno da bi sve bilo drugačije. U praksi bio je samo laka meta.
mikimedic mikimedic 08:33 15.04.2010

Re: neke primedbe

bez tebe bi zivot bio dosadan


stoske, ja mislio da imam kopirajt na takav stav jos od pre jedno sest meseci do godinu dana, glede i unatoc tvoje malenkosti?

mikimedic mikimedic 11:09 15.04.2010

Re: neke primedbe

dakle da rezimiramo tvoj zakljucak: djindjicu krene lose, on oduzme besprvano poslanicima mandate. kostunici kad krene lose, djindjic bude streljan. ja bih pre izabrao ono prvo ka metod politicke borbe (iako ni on nije dobar, mada ja nisam imao nikakve zamerke)


tek sad vidim sta si pisao... 'eb ga nocas bilo kasno, ne moze se sve...

posto nisi imao nikakve zamerke, pretpostavljam da nemas nista protiv sadasnjih desavanja u kirgistanu?

Kostunica je u tom trenutku bio bez ikakvih poluga moci - cista Djindjiceva pobeda. Sve ostalo je apstrakcija.


jel to bila neka fudbalska utakmica djindjic vs. kostunica? ako je tako zasto si podrzavao kostunicu petog oktobra?
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 11:48 15.04.2010

Re: neke primedbe

posto nisi imao nikakve zamerke, pretpostavljam da nemas nista protiv sadasnjih desavanja u kirgistanu?

nemam nista protiv demonstracija opozicije. imam protiv ubistva demonstranata.

jel to bila neka fudbalska utakmica djindjic vs. kostunica? ako je tako zasto si podrzavao kostunicu petog oktobra?

nisam podrzao, odmah sam rekao da s njim nece biti niakakvih promena, a inace, podrzao bih svaki vid akcije protiv milosevica - to je bio antimilosevski pokret.
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 11:50 15.04.2010

Re: neke primedbe

jel to bila neka fudbalska utakmica djindjic vs. kostunica?

Miki, prvo procitaj blog. Da si ga procitao, video bi da je autor pricao u terminima "pobeda i poraz", ja sam prihvatio tu terminilogiju.
mikimedic mikimedic 12:05 15.04.2010

Re: neke primedbe

nemam nista protiv demonstracija opozicije.


iako zahtevaju zatvaranje americke vojne baze i okretanje rusiji?
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 14:30 15.04.2010

Re: neke primedbe

iako zahtevaju zatvaranje americke vojne baze i okretanje rusiji?

nemam protiv demonstracija bas nista protiv?demonstracije su legitiman vid politicke borbe. ubijati demonstracije jer demonstriraju nije.
mikimedic mikimedic 14:45 15.04.2010

Re: neke primedbe

nemam protiv demonstracija bas nista protiv?demonstracije su legitiman vid politicke borbe. ubijati demonstracije jer demonstriraju nije.


ok stoske ovaj put se slazemo.
kukusigameni kukusigameni 16:24 14.04.2010

Diktator

Po ovoj analizi bi mogli da izvedemo i da je Dzon Lenon bio diktator.

Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 09:18 15.04.2010

Re: Diktator

kukusigameni
Po ovoj analizi bi mogli da izvedemo i da je Dzon Lenon bio diktator.


A jedino - da licemerje bude vece - diktator nije bio onaj masovni ubica i jedan od najbrutalnijih zlocinaca u istoriji covecanstva kojeg domacin ovog bloga drzi na avataru. U dobronamernu brigu za demokratiju u tom kontekstu moze da veruje samo onaj ko veruje da decu donose rode...
Dušan Maljković Dušan Maljković 11:17 15.04.2010

Re: Diktator

Gosn Ćirke, nisam od vas očekivao ovaj pseudointelektualni gest -- čak i da je Lenjin takav kakvim ga predstavljate, čak i da je moj avatar nesumnjivi znak mog "dogmatskog" lenjinizma, čak i da ja nisam nikakav demokrata (već npr. staljinista), sve to ništa ne menja glede održivosti teze ovog teksta, i vi to jako dobro znate. A. Molnar, bez sumnje, nastupa sa liberalno-demokrstaskih poziciija i sa njih kritikuje Đinđića, i vi to takođe znate, a vaš otpor argumentovanom naučnom tekstu i ovakva, brljava i neuverljiva rekacija, samo pokazujete da nemate kud: teret argumenata vas, kao inteligentnu osobu, obavezuje da ili adekvatno odgovorite (te pokušate da osporite tezu, ako se ne slažete) ili pak promenite mišljenje. A vi učiniste ono najbanalnije -- pokazaste samo psihološki otpor da menjate vlastite predrasude. I ni korak dalje.
kukusigameni kukusigameni 11:21 15.04.2010

Re: Diktator

Naprotiv. Govori o tome da je jednoumlje tvog avatara, davno svrseno vreme ali tebe, a i mnoge druge niko nije obavestio..
Dušan Maljković Dušan Maljković 11:27 15.04.2010

Re: Diktator

Avatari imaju jednoumlje? Nešto se vi gadno pobrkali... Sem ako ne mislite na istoimeni Kameronov film, kada se svi mentalno povežu pa dele zajednički um...

No, i dalje čekam vaše kontra-argumente. Ili ste se složili sa tezom teksta, pa nemate šta da kažete, do da vrdate o Lenonu i Lenjinu?
kukusigameni kukusigameni 11:35 15.04.2010

Re: Diktator

Kukusigameni!
filvas filvas 15:44 15.04.2010

Re: Diktator

Ja sam izneo neke primedbe. Dodao sam u odgovoru mikimedicu da smatram da je od Karla Šmita na Djindjića verovatno više uticala teorija menadžmenta, a to je oblast na koju bi Molnar takodje mogao da se osvrne, ako ni zbog čega drugog, a ono zato što bi analiza mikromenadžmenta mnogo bolje pokazala kakvim se političkim idejama zaista vodio Djindjić. Imam utisak da su ideje Karla Šmita u Djindjićevoj politici rekonstruisane suviše revnosno.
Colin_bgd Colin_bgd 16:37 15.04.2010

Re: Diktator

Gosn Ćirke, nisam od vas očekivao ovaj pseudointelektualni gest -- čak i da je Lenjin takav kakvim ga predstavljate, čak i da je moj avatar nesumnjivi znak mog "dogmatskog" lenjinizma, čak i da ja nisam nikakav demokrata (već npr. staljinista), sve to ništa ne menja glede održivosti teze ovog teksta, i vi to jako dobro znate. A. Molnar, bez sumnje, nastupa sa liberalno-demokrstaskih poziciija i sa njih kritikuje Đinđića, i vi to takođe znate, a vaš otpor argumentovanom naučnom tekstu i ovakva, brljava i neuverljiva rekacija, samo pokazujete da nemate kud: teret argumenata vas, kao inteligentnu osobu, obavezuje da ili adekvatno odgovorite (te pokušate da osporite tezu, ako se ne slažete) ili pak promenite mišljenje. A vi učiniste ono najbanalnije -- pokazaste samo psihološki otpor da menjate vlastite predrasude. I ni korak dalje.

Necu se mesam, ali i vi replicirate samo na lake mete. Ko je iole zagrebao malo povrsinu vaseg posta (i replika) niste se nesto upustali u objasnjavanja...
Dušan Maljković Dušan Maljković 16:44 15.04.2010

Re: Diktator

Nisam primetio da je neko "zagrebao" površinu -- a i ono "ispod površine" -- Molnarovog teksta, daleko od toga. Najlakše je o površnim upadicam amisliti kao o ozbiljnim komntarima i tako narcistički samozadovoljno sebi kačiti etiketu ozbiljnog kritičara. Tekst koji sam preneo je ozbiljan naučni rad i samo odgovor u istom rangu ga može "zagrebati", a to na ovom blogu, nismo videli, ni u načelu.
Colin_bgd Colin_bgd 16:55 15.04.2010

Re: Diktator

Nisam primetio da je neko "zagrebao" površinu -- a i ono "ispod površine" -- Molnarovog teksta, daleko od toga. Najlakše je o površnim upadicam amisliti kao o ozbiljnim komntarima i tako narcistički samozadovoljno sebi kačiti etiketu ozbiljnog kritičara. Tekst koji sam preneo je ozbiljan naučni rad i samo odgovor u istom rangu ga može "zagrebati", a to na ovom blogu, nismo videli, ni u načelu.

Sto ste ga onda stavljali na blog? Valjda ste naucili do sada kakvi se sve diletanti i zgubidani ovde okupljaju. Ko je hteo da procita, mogao je na Pescaniku. Ne razumem sta ste hteli da postignete? Da ste zatvorili blog za komentare pa ajde, ali ovako izgleda da sami upadate u sopstvenu klopku. A moze, nedajboze, neko da pomisli da ni sami niste razumeli bas mnogo od Molnarovog rada, ali vam se ucino kao dobra "koska"...
Dušan Maljković Dušan Maljković 17:09 15.04.2010

Re: Diktator

Slatki ste. Nisam rekao da niko nema kapaciteta da to uradi, nego da niko nije uradio, po mom skromnom mišljenju. Što ne znači da ga niko nije razumeo, takođe -- ne mislim da je tekst uopšte težak, ako je ozbiljan i temeljan. Kao što ne mislim ni da su sve upadice bile površne -- prosto, referirao sam na one kritički intonirane postove od 3 rečenice koji imaju pretenziju da obore jedan naučni rad. I to je vrlo neozbiljno.
filvas filvas 17:14 15.04.2010

Re: Diktator

Tekst koji sam preneo je ozbiljan naučni rad i samo odgovor u istom rangu ga može "zagrebati", a to na ovom blogu, nismo videli, ni u načelu.

Ovo ne razumem... Zbog čega samo odgovor u istom rangu može da ga zagrebe? Ja sam izneo načelne zamerke vezane za dve bitne činjenice koje je autor teksta zaobišao: Koštunica kao otvoreni sledbenik Šmita i Djindjićevo interesovanje za menadžment. Obe ove činjenice mogle bi da bace drugačije svetlo na tvrdnju o uzrocima Djindjićeve "diktature" i sasvim su dovoljan predlog za debatu, to jest, ako uopšte želite debatu.
Colin_bgd Colin_bgd 17:19 15.04.2010

Re: Diktator

Slatki ste. Nisam rekao da niko nema kapaciteta da to uradi, nego da niko nije uradio, po mom skromnom mišljenju. Što ne znači da ga niko nije razumeo, takođe -- ne mislim da je tekst uopšte težak, ako je ozbiljan i temeljan. Kao što ne mislim ni da su sve upadice bile površne -- prosto, referirao sam na one kritički intonirane postove od 3 rečenice koji imaju pretenziju da obore jedan naučni rad. I to je vrlo neozbiljno.

Jao, jos jedna gromada (a kao nisam znao). Ali i dalje nema odgovora na pitanje zasto ste ga stavili na blog kad je vec bio dva dana (ako ne gresim) na Pescaniku?

Osim toga, niko nije ni pokusao "da obori" naucni rad, upadicama, mada ni to nije nemoguce. Samo kod nas se jos naucni radovi pisu u formatu "Rat i Mir" a odgovori u formatu Cercilovih memoara. Moze se rad oboriti i sa jednom recenicom, mada ovde (mozda mi je promaklo) niko nije pokusao da obori rad, ali su ljudi sa pravom postavljali pitanja da li je premisa autora tacna ili pogresna. Mogu ja sutra da napisem matematicku disertaciju sa temom "1+1=3", pa da bude dovoljno 0 recenica da mi se rad "obori". (Pri tome ne mislim da je to slucaj sa ovim konkretnim radom.)

Tako da je vasa zloupotreba tudjih reci (za sta konkretno?) vrlo degutantna. Jos jedno sredstvo bez ikakvog cilja...
Ivan Marović Ivan Marović 17:22 15.04.2010

Re: Diktator

Dušan Maljković
Nisam primetio da je neko "zagrebao" površinu -- a i ono "ispod površine" -- Molnarovog teksta, daleko od toga.

To je zato što čitaš selektivno.
Dušan Maljković Dušan Maljković 17:31 15.04.2010

Re: Diktator

Stvarno ne vidim to kao validnu primedbu -- ako je Koštunica otvoreni šmitovac, onda Đinđić nije ili ima prava da i on bude? Pročitao sam taj deo i iskreno, nisam razumeo poentu. Ako je prvi slučaj, vama je jasno da to niej nikakav argument -- ako je Koštucnica šmitovac to ne isključuje da bilo ko drugi takošđe može biti šmitovac. Drugi slučaj je pak u Molnarovu korist -- bez obzira zašto je bio šmitovac -- pa bilo to i zbog Koštunice, Đinđić jeste bio šmitovac.

Uostalom, vi se pozivate na to da Koštunica otvoreno citira Šmita. Ali, pitanje je da li su učinci njegove politike šmitovski -- a to sa formalnim deklarisanjem nema nikakve veze. Ivica Dačić može da kaže da je socijalista, ali teško bismo rekli da su učinci njegove politike danas socijalistički, na primer. Takođe, kontekst je važan -- citiraju Šmita i mnogi levi teoretičari, naročito njegovu kritiku demokratije, pa to ne znači da su šmitovci. Trebalo bi da pokažete da je Koštunica zaista šmitovac bez obzira na njegove pozive, a to opet zahteva analizu sličnu Molnarovoj glede Đinđića.

Ono o menadžemntu zaista nisam razumeo -- menadžeri ne mogu biti šmitovci? Čuveni Đinđićev pragmatizam a priori ne može biti utemeljen na Šmitu? Pa upravo Molnarova analiza KONKRETNIH političkih poteza pokazuje da je to slučaj -- nije ovo nikakav apstraktni esej, ovo je vrlo konkretna analiza POLITIČKE DELATNOSTI.
Dušan Maljković Dušan Maljković 17:39 15.04.2010

Re: Diktator

Moze se rad oboriti i sa jednom recenicom, mada ovde (mozda mi je promaklo) niko nije pokusao da obori rad, ali su ljudi sa pravom postavljali pitanja da li je premisa autora tacna ili pogresna. Mogu ja sutra da napisem matematicku disertaciju sa temom "1+1=3", pa da bude dovoljno 0 recenica da mi se rad "obori". (Pri tome ne mislim da je to slucaj sa ovim konkretnim radom.)


A koja je premisa autora? Razjasnite nam to.

Naravno da se teza može oboriti i jednom jedinom rečenicom. Ali ja tvrdim da to ovde nije slučaj.

Nota bene, kad već teramo mak na konac "1+1=3" kao naslov disertacije ne mora značiti da je u samoj disertaciji greška, već može nositi provokativan naslov zato što je autor na primer uočio neke temeljene probleme algebre. Takođe, sama ta jednačina pod određenim uslovima može biti tačna, uprošćeno rečeno, ako operaciju čiji je znak "+" definišemo kao znak operacije standardnog sabiranja kojoj dodajemo 1.
Colin_bgd Colin_bgd 21:49 15.04.2010

Re: Diktator

Nota bene, kad već teramo mak na konac "1+1=3" kao naslov disertacije ne mora značiti da je u samoj disertaciji greška, već može nositi provokativan naslov zato što je autor na primer uočio neke temeljene probleme algebre. Takođe, sama ta jednačina pod određenim uslovima može biti tačna, uprošćeno rečeno, ako operaciju čiji je znak "+" definišemo kao znak operacije standardnog sabiranja kojoj dodajemo 1.

Drugim recima, uvek mozemo lako da zamenimo teze, da izvrnemo stvari, i onda da pricamo sta god hocemo i da se pravimo (pre)pametni, a sve na naucnoj osnovi...
Ivan Marović Ivan Marović 22:25 15.04.2010

Re: Diktator

Colin_bgd
Drugim recima, uvek mozemo lako da zamenimo teze, da izvrnemo stvari, i onda da pricamo sta god hocemo i da se pravimo (pre)pametni, a sve na naucnoj osnovi...

Svidža mi se ovo - dekonstrukcija dekonstrukcije. Ako se uželiš svežeg povrća, samo se javi.
Colin_bgd Colin_bgd 09:47 16.04.2010

Re: Diktator

Ako se uželiš svežeg povrća, samo se javi.

Da nema ove zabrane letenja u Engleskoj trenutno, bas bih napravio jednu narudzbu. Ali samo ako ti je povrce "organic"...
filvas filvas 14:56 16.04.2010

Re: Diktator

Stvarno ne vidim to kao validnu primedbu

Nemam sad vremena da detaljno i naširoko obrazlažem, a mislim i da nisam bio baš toliko nejasan. Na stranu što tekst i nije analiza konkretnih političkih dogadjaja kako kažete, nego je pre pokušaj da se ustanove “idejni” motivi koji su Djindjića naveli na političke odluke koje su pak, opisane krajnje površno ili čak nisu uopšte opisane.

Molnar recimo, tvrdi:

“Jedina ključna razlika [između Djindjića i “jakih, operativnih i 'aktivnih'” nemačkih kancelara pod Hindenburgom] leži u tome što je Đinđić blokirao Koštuničin dolazak na mesto predsednika Srbije upravo zato što je ovaj imao sve preduslove za „reprezentativnu" vlast (upor. npr. Đinđić, 2001: 6) i što se nije dao politički iskorišćavati na način na koji su nemački kancelari manipulisali izlapelim Hindenburgom u periodu 1932-1933. godine. To što je Koštunica u Đinđićevim očima ovaploćavao upravo one političke osobine koje je Šmit smatrao najnegativnijim - intelektualizam i nesposobnost za donošenje odluka[28] - u početku ga je preporučivalo za marionetu, kojom će se Đinđić koristiti, da bi tek od momenta od kojeg je Koštunica počeo da pokazuje žilav otpor i pretenzije na zaokruživanje vlastite suverenosti (od vrhova vojske i obaveštajnih službi)[29]postalo prepreka zbog koje je mesto predsednika Srbije ostalo upražnjeno sve do Đinđićeve smrti.”

U želji da predstavi Djindjića kao šmitovskog suverenog diktatora, Molnar prenebregava konkretan kontekst i razloge sukoba između Koštunice i Djindjića, tako da ispada, kako ste i sami sugerisali, da je to bio ne samo duel dve filozofije – jedne šmitovske, odnosno, diktatorske i druge, razume se, liberalne i legalističke – već i dve ljudske prirode, jednog manipulatora i jednog dobričine koji ne pristaje da bude marioneta. Čak i u fusnoti o Pavkoviću i Markoviću, Molnar čuvanje ovih Miloševićevih kadrova ne vidi kao dovoljan razlog za sukob, dok se Djindjićeva ocena Koštuničine sasvim evidente neaktivnosti koristi kako bi se intelektualizam Koštunice predstavio kao navodni ideološki faktor raskola, čime se Koštunica posredno amnestira od bilo kakve kritike.

A kada je reč o čuvenom Djindjićevom pragmatizmu, on je toliko čuven da ga je Molnar samo ovlaš spomenuo preko Dunje Melčić i "progresivne orijentacije na praksu". Nisam tvrdio da menadžer ne može biti šmitovac, već da je Molnar bio dužan da utvrdi genezu ovog pragmatizma sa barem sličnim entuzijazmom kao što je gradio tezu o diktaturi. Jer ukoliko je pragmatizam bio glavni vodič za navodno diktatorsko ponašanje, moramo utvdriti odakle onda dolazi taj pragmatizam.

Moja preporuka je bila da bi ga trebalo tražiti u Djindjićevoj tendenciji da rukovodjenje unapredi boljim poznavanjem teorije menadžmenta, a to je nešto što se moglo naći u više njegovih intervjua i govora, ako ne i ranije, onda bar od onog trenutka kada se istakao kao pretendent na Mićunovićev presto. Za uzdizanje prirodnog razočaranje jalovim kvaziakademskim raspravama na glavnim odborima na nivo političke filozofije potrebno je pružiti valjane razloge, pa tek onda sklonost ka pragmatizmu tumačiti kao proizvod fascinacije Karlom Šmitom.

Stvarno ne vidim to kao validnu primedbu -- ako je Koštunica otvoreni šmitovac, onda Đinđić nije ili ima prava da i on bude? Pročitao sam taj deo i iskreno, nisam razumeo poentu. Ako je prvi slučaj, vama je jasno da to niej nikakav argument -- ako je Koštucnica šmitovac to ne isključuje da bilo ko drugi takošđe može biti šmitovac. Drugi slučaj je pak u Molnarovu korist -- bez obzira zašto je bio šmitovac -- pa bilo to i zbog Koštunice, Đinđić jeste bio šmitovac.

I na kraju, kao odgovor na vašu dilemu: to što je Koštunica veći Šmitovac od Djindjića znači da je ovaj manji šmitovac morao biti zapravo antišmitovac s obzirom da je stajao na putu totalnoj šmitizaciji politike u Srbiji i još suverenijoj diktaturi. To jest, po logici stvari. Kao što činjenica da je neko šmitovac ne vodi direktno u diktaturu, čuvanje ustava sa Radetom Markovićem, Acom Tomićem i Legijom vodi.

Nota bene: Ja nisam osporio celokupan pristup Molnara ovoj temi. Samo sam ispoljio izvesnu uzdržanost u pogledu validnosti i dalekosežnosti njegovih zaključaka o Djindjićevoj diktaturi, koja, ako je to u jednom strogo teorijskom smislu i bila, to nije bila zbog Djindjića, nego zbog diktatorskog ustava i ostataka dikatorskog režima koji Koštunica nije želeo da pusti niz vodu.
Dragan Pavlicevic Dragan Pavlicevic 16:48 14.04.2010

pocetak

Rekao bih da se demokratija zavrsava sa izborima i da je sva politika pre i posle njih takmicenje izmedju interesnih grupa koje ucestvuju u vlasti, odnosno nije nista vise nego diktatura politickih elita, ili onog njenog dela koji ima prevagu u odredjenom trenutku.U tom smislu, Djindjiceva suverena diktatura ( ako je tako nazovemo) je opste mesto nesavrsenog politickog sistema a tadasnja prioritetnost evrointegracija za cilj je imala uspostavljanje nove vredonosne i sistemske paradigme koja je trebalo da zameni disfunkcionalni nacionalizam i jednopartijsku oligarhiju devedesetih - i da se ne zaboravi, ekonomski napredak i bolje uslove zivota. trebalo je poceti nekako i od necega... To sto je covek naginjao diskrecionoj politici, marginalizaciji neistomisljenika i konsolidaciji svoje vlasti ja tumacim kao pragmatizam i regularno politicko nadmetanje kojim zeli da se uveca i iskoristi prostor za delovanje, i to je prisutno u svakom politickom sistemu i kod svakog politickog aktera.
leeanna leeanna 19:47 14.04.2010

Re: pocetak

Dragan Pavlicevic
Rekao bih da se demokratija zavrsava sa izborima i da je sva politika pre i posle njih takmicenje izmedju interesnih grupa koje ucestvuju u vlasti, odnosno nije nista vise nego diktatura politickih elita, ili onog njenog dela koji ima prevagu u odredjenom trenutku.

ja ne bih savremenu demokratiju svodila samo na postojanje višepartijskog sistema, kao takvog. odnosno, suština funkcionisanja demokratskog društva se ne svodi na smenjivanje političkih elita. u tom slučaju imamo partokratiju, koja je demokratska kao i bilo koji oblik diktature. suština demokratskog društva podrazumeva ustanovljene demokratske institucije, njihovu stalnost i kvalitativni kontinuitet u funkcionisanju, čime garantuju da će dogovorena društvena pravila biti poštovana.
mrdax mrdax 17:49 14.04.2010

Djindjiceva licnost

Od drugih se razlikujem po tome sto zelim da promenim svet u Srbiji dok inetelektualci posmatraju i analiziraju puseci cigarete i gundjajuci. -Zoran Djindjic

Mislim da je nekome smetala ova njegova strana licnosti, zato ga mozda i proglasavaju diktatorom? Teorija je korisna ali u Srbiji 2000 se moralo uraditi "nesto". Najlakse je bilo reci "ja se neslazem sa ovim" , nije onako kako "treba da bude". Pojedinima je i smetao "nacin" na koji je Milosevic uhapsen. Iskreno, mislim da je Djindjic i bio previse popustljiv sa "nema revansizma".
Dr M Dr M 19:35 14.04.2010

Filozofi vs. zivotofila

Ovoliki trud da bi se dokazalo da ne treba da disemo...

Djindjic je bio u poziciji coveka koji, u autobusu prepunom svakakvih mirisa a bez imalo svezeg vazduha, pokusava da otvori prozor.

Prozor je ostao zatvoren a Kostunicavi anaerobni filozofi pokusavaju da dokazu da je promaja ta koja je opasna..i da je, ustvari, dobro sto onaj nije uspeo.
Filip Mladenović Filip Mladenović 20:24 14.04.2010

ŠTA BI BILO KAD BI BILO!?

Da je kojim slučajem (čitaj: čudom) Zoran Djindjić još 2001. godine, u prvoj godini svog premijerskog mandata, odlučno započeo sa stvaranjem demokratskih političkih institucija (što je rak-rana srpske politike, države i društva tokom poslednjih 200 godina) kao "prosvećeni apsolutista", neke od teza iz ovog provokativnog teksta profesora Molnara "držale bi vodu". Ovako, ovo štivo je samo još jedan neuspeli pokušaj amnestiranja ovdašnje političke "elite" za već hronično odsustvo odgovornosti, istorijske relevantnosti i vizionarskih mogućnosti.
Da je Zoran Djindjić bio na čelu Češke 1990. uradio bi isto što i Vaclav Havel! Da je Zoran Djindjić imao uz sebe inteligenciju kao u Poljskoj Leh Valensa, učinio bi isto. Ali, jedna lasta ne čini proleće u Srbiji. Potrebno je čitavo jato, koje nije korumpirano stranačkom pripadnošću, nacionalističkom ostrašćenošću ili lukrativnom opsednutošću!
Filip2412 Filip2412 21:08 14.04.2010

Re: ŠTA BI BILO KAD BI BILO!?

Ali, jedna lasta ne čini proleće...

to je to...
mikimedic mikimedic 22:23 14.04.2010

Re: ŠTA BI BILO KAD BI BILO!?

Da je kojim slučajem (čitaj: čudom) Zoran Djindjić još 2001. godine, u prvoj godini svog premijerskog mandata, odlučno započeo sa stvaranjem demokratskih političkih institucija (što je rak-rana srpske politike, države i društva tokom poslednjih 200 godina) kao "prosvećeni apsolutista", neke od teza iz ovog provokativnog teksta profesora Molnara "držale bi vodu". Ovako, ovo štivo je samo još jedan neuspeli pokušaj amnestiranja ovdašnje političke "elite" za već hronično odsustvo odgovornosti, istorijske relevantnosti i vizionarskih mogućnosti.


naravno da nije, ucinio je sve da ih ne stvori.
expolicajac expolicajac 16:55 15.04.2010

Re: ŠTA BI BILO KAD BI BILO!?

Potpuno si upravu. Tempo je bio toliko jak da nije mogao da napravi dobru izlaznu varjantu. U vojnoj terminologiji se to naziva "nemanje strategijske dubine". Lično pitanje "da li si našao knjigu"
enzo_molinari enzo_molinari 23:21 14.04.2010

Zoran Djindjic

Platonova idelizovana drzava je upravo drzava u kojoj vladaju filozofi, kao najbolji deo društva. Naravno to je drzava u kojoj vlada razum jer je sve dobro organizovano i gde svako zna gde mu je mesto bez stalne frustracije da bude ono sto nije , pripadnici drzave su oni koji vode politiku, vojnici i zemljoradnici.

Tekst sa pocetka je nemoguce kometarisati bez poznavanja rada svih autora koji su na ovaj ili onaj nacin svojim radovima uticali na Zorana Djindjica.Bez poznavanja metamorfoza Zorana Djindjica i njegovog puta ka spoznaji. Ja bih to ostavio filozofima i naucnim radnicima . Za nas ostale je moguce samo izvuci iz kontesta celog teksta delove koji odgovaraju nasem senzibilitetu i na tom, u pokusaju da "ozbiljno " iskazemo svoje misljenje o tekstu, gradimo neku sliku o Zoranu Djindjicu.

Iz teksta je moguce "naslutiti" borbu koju je vodio.

Svako od nas je u svakodnevnom zivotu u konstantnoj borbi izmedji zamisli i realnosti odnosno realizacije. Zoran Djindjic je imao istu ovakvu borbu, svakodnevno, zivu borbu sa svojim shvatanjima drzave, demokratije , diktarure, ustavnosti... sukobljenim sa nasom postmilosevicevskom realnoscu(ovo zadnje je hronoloska odrednica ne vrednosna).

Zoran Djindjic je bio folozof koji je ceo svoj zreli period (od ulaska u politiku) posvetio realizaciji razlicitih ideja neprestano ispitujuci nove i nove nacine primene na postojece okolnosti uslovljen specificnostima podneblja,istorije i nerazvijenosti ukupne svesti u shvatanju trenutka u istoriji i istorije uopste.
Ako se dobro secam Platonovi filozovi su u plodnom periodu vladavine neprekidno ucili i usavrsavali nacine vladavine ( u cilju opsteg dobra ne licnog)tako da bi vremenom izgubili licne misli, misli o sebi vec bi jednostavno postali deo drzave.

Zoran Djindjic je bio "platonov "filozof.

Potpuno je zanemario sebe i poistovetio se sa potrebama drustva u celini. Osetio je da se nalazi nadomak cilja- ideala kojem verovatno tezi svaki veliki covek, da ucini izuzetno, nesebicno delo i da svestan prolaznosti i sustinske trivijalnosti ljudskog zivota, ostavi iza sebe nesto trajno i vredno pomena, da promeni tok istorije i Srbiju nepovratno usmeri u buducnost.

Tu su, nadomak cilja, ovom filozofu napravili sacekusu "istoricari", populisti (vojnici ) koji koriste istorijske cinjenice da obmanu i zavedu narod (zemljoradnike) i time unistili idealnu drzavu. Vojnici koji bi trebalo da znaju svoje mesto, vojnici koji su dobri, odlicni u ratu ali o vodjenju drzave nista ne znaju gde svaki problem resavaju busanjem u grudi junacke.
filvas filvas 23:42 14.04.2010

Kritika nije kritika

Samo pojavljivanje ovog članka je znak da ova javnost ima na raspolaganju izuzetne kritičke sposobnosti barem jednog politikologa i možemo biti zahvalni Aleksandru Molnaru (pa i Dušanu Maljkoviću i ostalima koji su objavili tekst) na ovom doprinosu razvoju mozga kod Srba.

Meni je zanimljivo ali i razumljivo što mnogo ljudi ovaj tekst vidi kao "napad na Djindjića". Dušan čak insistira na nacisoidnosti Djinjdića, nalazeći da je dovoljno što je Aleksandar Molnar uspostavio jednu, bar na prvi pogled, dosta koherentnu genealogiju Djindjićeve političke, a možda i lične filozofije inspirisane "problematičnim" Karlom Šmitom.

Neke metodološke primedbe već su naznačene, ali meni se čini da je za razumevanje ovog članka pre svega bitno ne izgubiti iz vida da je reč o filozofskom eseju, što znači da su kategorije koje se u njemu koriste pre svega analitičke prirode i ne treba ih odmah pretvariati u zamišljene konkretne političke postupke. U tom smislu, "diktatura" je možda najočigledniji primer reči prenaglašenog zvuka.

Druga stvar: kritika ne sadrži jedan od bitnih delova analitičkog aparata: refleksiju sopstvenog stanovišta. Iako bi se moglo reći da se njegove liberalne konture dosta jasno uočavaju, ovo je ipak bitno zbog toga što tema legitimiteta ustava zauzima tako veliki deo ovog eseja i predstavlja u izvesnom smislu ključan deo argumentacije. Naime, voleo bih da je Molnar elaborirao teorijske mogućnosti promene ustava. Da podsetim, nova postpetooktobarska vlast imala je dva stuba legitimiteta: 1) promenu koja se posle godina pogubne i na kraju neizdržive Miloševićeve vladavine pokazala kao sui generis osnova legitimiteta - promena radi same promene, i 2) ideološki legitimitet političkih stranaka koje su činile DOS, a čiji je zajednički imenitelj bila EU kao simbol izvesnog političkog modela koji je u uslovima opozicionog delovanja postao praktično binarna opozicija režimu - njegov negativ, svetla budućnost Srbije.

Da bi ovaj Molnarov esej bio napad na Djindjića, morali bismo da vidimo da li je sa stanovišta liberalne teorije bilo moguće istovremeno: 1) promeniti režim, 2) promeniti ustav i 3) reformisati društvo tako da se ono priključi EU.

Implicirani liberalni laissez faire odgovor bio bi zapravo davanje za pravo Koštunici koji se oštro protivio revolucionarnom diskontinuitetu.

Medjutim, nije odanost Karlu Šmitu naterala Djindjića da u Koštunici vidi konkurentskog legitimnog suverenog diktatora u nastajanju i suprotstavi mu se bez predrasuda. Uostalom, odanost Karlu Šmitu Koštunice, koji ga je čak javno citirao u govoru pred Narodnom skupštinom i njegove svite je mnogo očiglednija nego Djidnjićeva. Koštnica je upravo branio ustavnu diktaturu miloševićevskog režima, čuvajući diktatorski tron i mesto u istoriji koje bi mu doneo - za sebe. Njegova podrška državnom udaru Crvenih beretki (udaru na DOSov udar) svakako je morala biti od većeg značaja za držanje Djindjića nego teorija suverenog diktatora.

Ako čak i zamerimo Djindjiću što je put u demokratiju obeležio koristeći neke nedemokratske postupke, nedostaje dokaz da bi liberalni demokrata koji bi se nekim čudom našao na čelu oktobarske revolucije na raspolaganju imao išta više od pukog "makijavelizma" kako bi postigao ambiciozne ciljeve revolucije. Zapravo, tu nije reč o političkoj teoriji, već o politčkoj realnosti revolucije. Ili možemo reći, demokratska revolucija naprosto, ne postoji.

Za vrednovanje Djindjićeve “diktature” i njegovog “antidemokratizma” bitno je preciznije odrediti kada prevrat-revolucija počinje i kada se završava. Moje skromno mišljenje je da kraj petooktobarske revolucije zapravo predstavlja tek pristupanje Ivice Dačića platformi Demokratske stranke.
Cocoa Cocoa 10:31 15.04.2010

Hmmm


U njegovoj slici sveta Srbija je bila beznadežno zaostala, a njena sveukupna elita nedorasla svom liderskom zadatku, tako da je samo od jednog jedinog spasioca - njega samog - zavisilo da li će se Srbija sa populističkim olujama uzburkanog okeana tranzicije napokon skloniti u mirnu luku Evropske unije.


I nakon njegove smrti se pokazalo da je bio potpuno u pravu.
Dr M Dr M 20:45 15.04.2010

Pod glazurom...

Ako se ovaj tekst "zagrebe"( nedostatak "zagrebavanja" je pripisan komentatorima) izacice na videlo da je osnovna postavka teksta da je Djindjic naginjao diktaturi, pod uticajem prohitlerovskog filozofa Karla Šmita, i da je, stoga, taj "Cezar u najavi" prosao kako je prosao a Brut je, ustvari, kao pravi legalista, samo izvrsio volju naroda.

Sad mozemo da nastavimo sa filozofskim farbanjem, do visokog sjaja...
mikimedic mikimedic 21:28 15.04.2010

Re: Pod glazurom...

izacice na videlo da je osnovna postavka teksta da je Djindjic naginjao diktaturi,


zar nije?

i da je, stoga, taj "Cezar u najavi" prosao kako je prosao a Brut je, ustvari, kao pravi legalista, samo izvrsio volju naroda.


a ko je brut? i ne verujem bas da je narod imao zelju da ubije djindjica. mislim da vredjas narod srbije.
Filip2412 Filip2412 21:42 15.04.2010

Re: Pod glazurom...

a ko je brut? i ne verujem bas da je narod imao zelju da ubije djindjica. mislim da vredjas narod srbije.
Ne valja generalizovati, ali ja sam na zalost vest cuo u drustvu dva poznaika od kojih je jedan srecno poskocio kada je vest o ubistvu objavljena na radiju. Muka mi je samo kad se setim toga.

Kampanje o mafijasu Djindjicu koji preuzima kontrolu nad svime i svacime su punom parom isle u Kuriru i sta ti ja znam, tim ostalim kretenskim novinama. Bilo je puno zluradih glupandera u narodu koji su mislili da je dobro sto je Djindjic ubijen. Narod je tada vise naginjao mutavom Kostunici, koji im se cinio veci patriota.
Spiridon Spiridon 22:36 15.04.2010

..

Srbija kakvu je Zoran Djinjic zeleo bila je i ostala "plava zvezda". Nedostupna, inspirativna za pesnike sanjare i filozofe ... A zasto pitam se ja u doba nocne jeze nad ovim svetim blogom. Pa zato sto nas je malo al smo govna.
Dr M Dr M 23:17 15.04.2010

Pod glazurom..nastavak

@ mikimedic
Izvinjavam se, moram ovako, ne mogu da saljem ni odgovore ni da citiram...
Djindjic nije naginjao diktaturi, naginjao je necemu mnogo opasnijem za nas mentalitet, naginjao je efikasnosti...Na diktature smo vec navikli.
DSS nije izbacen iz igre zbog drugacijeg misljenja nego zbog opstrukcije parlamenta i nije izbacen snajperom nego politickim sredstvima. Ko je, kad se sve ima u vidu, naginjao diktaturi?
mikimedic mikimedic 07:26 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak

DrM,

hvala, prvo na tonu i konstruktivnom komentaru. slazem se sa tvojom ocenom o efikasnosti. jeste, moram da se slozim da je to bila glavna odlika, hhm ili cilj (?) kome je djindjic tezio, i jeste pogubna za nas mentalitet. to nije sporno i tu se apsolutno slazemo.

problem je u necem drugom -- kako postici efikasnost? demokratskim sredstvima ili diktaturom? djindjic je nazalost izabrao metode koji sigurno nisu demokratske (mada se ne bih usudio da ih svrstam pod otvorenu diktaturu) - i to nije bilo samo u slucaju oduzimanja mandata poslanicima, vec je karakteristika njegovog celokupnog politickog delovanja -- bar od 1990. od kad sam upoznat sa njegovim politickim delovanjem.

od sklanjanja micunovica, zatim kostunice, pa preko podmetanja klipova u tockove svakoj gradjanskoj inicijativi (da ne kazem demostracijama) sve do petog oktobra. ne zaboravimo kako su se zavrsile demonstracije devetog marta, cesma, pa i studentske 92. godine, depos i konacno gradjanski protest. u svakom od tih desavanja rasplet se nekako vezuje za djindjica i kanabet, zar ne?

zasto je to bilo tako? mislim da odgovor lezi bas u cuvenoj djindjicevoj pragmaticnosti, i tu se on nimalo ne razlikuje od milosevica. osim mozda po pitanju ciljeva, ali slobodan sam da mislim da se (proklamovani) ciljevi posle oktobra 2000. ne slazu sa stvarnim djindjicevim ciljevima pre tog datuma.

dss jeste izbacen zbog drugacijeg misljenja, koje je manifestovao kroz opstrukciju parlamenta -- pretpostavljam da cemo se sloziti da je opstrukcija legitimno pravo politicke borbe? ali to je manje bitno. poslednja recenica u tvom komentaru je medjutim zamena teza -- ako mozes reci da je uklanjanje poslanika iz parlamenta 'politicko sredstvo', onda isto to bez imalo problema mozes reci i za snajper.

i jedna i druga metoda imaju za cilj promenu politike, zar ne? zar ubistvo kenedija nije pocinjeno snajperom, koji tada takodje ima ulogu politickog sredstva? voleo bih da mi definises sta su to politicka sredstva, a sta je snajper, ako mislis da postoji razlika?

ono sto medjutim nisi rekao je da su i 'politicka sredstva', kao i snajper, protivpravni.

ako se djindjic sluzi protivpravnim metodama, ne vidim zasto bih njemu to tolerisao a ne bih bilo kom drugom ko krsi zakon? zbog njegove pragmaticnosti? zbog uzvisenog (proklamovanog) cilja?

sta je uopste proklamovani cilj? sveopsta efikasnost i izgradnja institucija? a nuspojave kao npr. namestanje tendera zemunskom klanu i slicnima su samo macici koji se u vodu bacaju do dolaska svetle buducnosti? hhhm ali nesto mi je tako zvucala i komunisticka prica -- besklasno drustvo kome svi tezimo, a dotle ce jedni biti jednakiji od drugih.

koliko god mi djindjic obecavao efikasnost, u nju necu verovati ako do nje ne dodjemo samo i iskljucivo demokratskim sredstvima. demokratskom izgradnjom institucija. djindjic je, medjutim, na osnovu proklamovanog kvazilegitimiteta koji izvlaci na osnovu (proklamovanih) ciljeva -- a koji ne vuce iz naroda, sve ucinio da ignorise postojanje kakvih takvih institucija, umesto da radi na njihovoj izgradnji. takva efikasnost ne dovodi do pravne drzave, nego upravo cini supratno.

da li zelimo djindjicevu efikasnost ili pravnu drzavu? jedno i drugo ne ide, dottore.
Spiridon Spiridon 08:22 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak

ono sto medjutim nisi rekao je da su i 'politicka sredstva', kao i snajper, protivpravni. i ako se djindjic sluzi protivpravnim metodama, ne vidim zasto bih njemu to tolerisao


kako lep nacin da se drugacije kaze da su ga zasluzeno ubili =)

mikimedic mikimedic 09:30 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak

kako lep nacin da se drugacije kaze da su ga zasluzeno ubili =)


to si ti rekao, ne ja.
ja sam rekao da je ubistvo djindjica protivpravno.
Colin_bgd Colin_bgd 10:34 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak

ja sam rekao da je ubistvo djindjica protivpravno.

he, he, he, a koje je ubistvo "pravno"???

Mada, ako hocemo da sledimo tu logiku, ako te drzava ubije kroz sudsko-legalno-pravni sistem, onda to jeste pravno, A Djindjica, kao sto znamo, nije ubio "mentalno poremeceni usamljenik" nego drzavni elementi (verovatno kroz tajno, konspirativno sudjenje i presudu), mada kad procitam ponovo tu definiciju i opis, to podseca na jednog sa feniranom frizurom...
mikimedic mikimedic 11:04 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak

he, he, he, a koje je ubistvo "pravno"???


nijedno, samo ne vidim kakve veze ima tvoj odgovor sa mojom gornjom recenicom?

Mada, ako hocemo da sledimo tu logiku, ako te drzava ubije kroz sudsko-legalno-pravni sistem, onda to jeste pravno, A Djindjica, kao sto znamo, nije ubio "mentalno poremeceni usamljenik" nego drzavni elementi (verovatno kroz tajno, konspirativno sudjenje i presudu), mada kad procitam ponovo tu definiciju i opis, to podseca na jednog sa feniranom frizurom...


ovde ne govoris o krivicnom delu ubistva, vec o sankciji (smrtna kazna), koja ne moze biti kvalifikovana kao ubistvo (krivicno delo). ali to nije tema ovog bloga.

kako definises drzavne elemente? time sto je neko od ubica pripadnik drzavnih organa? pa koliko samo ubistava su pocinili pripadnici oruzanih snaga, pa je tesko nazvati ih drzavnim ubistvima?

a ako smatras da je drzavni aparat zvanicno bio ukljucen u organizaciju, nije li nelogicno da je ubijeni bio na celu tog drzavnog aparata?


Colin_bgd Colin_bgd 11:14 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak

ovde ne govoris o krivicnom delu ubistva, vec o sankciji (smrtna kazna), koja ne moze biti kvalifikovana kao ubistvo (krivicno delo). ali to nije tema ovog bloga.

kako definises drzavne elemente? time sto je neko od ubica pripadnik drzavnih organa? pa koliko samo ubistava su pocinili pripadnici oruzanih snaga, pa je tesko nazvati ih drzavnim ubistvima?

a ako smatras da je drzavni aparat zvanicno bio ukljucen u organizaciju, nije li nelogicno da je ubijeni bio na celu tog drzavnog aparata?

yawn...
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 11:37 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak

ono sto medjutim nisi rekao je da su i 'politicka sredstva', kao i snajper, protivpravni. i ako se djindjic sluzi protivpravnim metodama, ne vidim zasto bih njemu to tolerisao

Miki, najzad si se ogolio do kostiju, nisi izdrzao jel'da...

mikimedic mikimedic 11:47 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak

Miki, najzad si se ogolio do kostiju, nisi izdrzao jel'da...


razumem sta pokusavas da kazes, ali ne kapiram da li stvarno ne razumes ili imputiras?

zasto nisi dao ceo citat?

ako se djindjic sluzi protivpravnim metodama, ne vidim zasto bih njemu to tolerisao a ne bih bilo kom drugom ko krsi zakon? zbog njegove pragmaticnosti? zbog uzvisenog (proklamovanog) cilja?


da li je djindjic iznad zakona, a da ne pominjemo ustav (oduzimanje mandata poslanicima je bio protivustavan cin)?

i ovaj stav nema apsolutno nikakve veze sa njegovim ubistvom, koje je jedan od najtezih zlocina, posebno kvalifikovan jer je u pitanju premijer drzave.

sorry, ali pokusaje imputacije probaj na nekom drugom mestu.
buba_truba buba_truba 12:13 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak

mikimedic
he, he, he, a koje je ubistvo "pravno"???


nijedno

Off topic (kad ste se već rasplinuli): a kada na smrt osudi sud, pa kazna bude izvršena, u državi koja prihvata smrtnu kaznu? Je li i to bespravno, ili uopšte nije ubistvo, ili - šta je?
mikimedic mikimedic 15:39 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak

Off topic (kad ste se već rasplinuli): a kada na smrt osudi sud, pa kazna bude izvršena, u državi koja prihvata smrtnu kaznu? Je li i to bespravno, ili uopšte nije ubistvo, ili - šta je?


bubo, govorimo o ubistvu kao krivicnom delu. mislim da nemamo prostora za razmatranje materije iz domena penologije na ovom blogu.
Dr M Dr M 10:14 16.04.2010

Pod glazurom..nastavak II

Nezgodno ovako, bez citata, al` da probam...

Ako izuzmemo moralne dileme " To kill, or not to kill", cisto laickopravnicki gledano, za upotrebu snajpera je zapreceno daleko tezom kaznom nego za upotrebu politickih marifetluka. Nikako nisam u stanju ni da priblizim, a kamoli da izjednacim, te dve stvari, makar i politika bila u pitanju. Upotreba drzavne sile u politici ne sme da bude uzimana u obzir, bez obzira na ciljeve. A Djindjic je ubijen upotrebom drzavne sile.

Sto se tice zavrsetka svih gradjanskih inicijativa na kanabetu, ocigledno je da je Djindjic, u pocetku, izabrao put pregovaranja kroz institucije, kakve god one bile..
Posle je, verovatno, uvideo da drzava, dok se kanabe ne izlize, ima da propadne.

Oko ciljeva, pre i posle 2000, ne znam na koju razliku mislis..?
Ja zamisljam da mu je primarni cilj bio da srusi SM da bi mogao da se posveti dugorocnom, uvodjenju Srbije u civilizovane evropske tokove.

Sto se tice nuspojava( namestanje tendera itd), ne poklanjam nikakvo poverenje takvim pricama, to je sve bila eskalacija pritiska, sa konacnim ishodom 12 marta. Oni koji su to radili su jos uvek medju nama i namestaju tendere.

Sto se tice efikasnosti i pravne drzave, samo apsolutno pravna drzava moze da bude apsolutno efikasna, tome je, po mom misljenju, Djindjic tezio a i meni se ta misao dopada. Nismo mu dali priliku pa sad mozemo da kukamo, Ti, sa pozicije trezvenog i strpljivog umerenjaka, i ja, sa pozicije nestrpljivog, frustriranog proevropljanina, sto se pokazala tacnom jedna maksima, ne znam cija:

"Kad u totalno haoticno drustvo pokusas da uvedes neki red, rezultat cesto bude takav da vlast preuzme najbolje organizovana banda".

Da se malo osvrnemo oko sebe?


mikimedic mikimedic 10:56 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

ok, ako dozvolis ja bih ipak sa citatima. meni je tako lakse.

Ako izuzmemo moralne dileme " To kill, or not to kill", cisto laickopravnicki gledano, za upotrebu snajpera je zapreceno daleko tezom kaznom nego za upotrebu politickih marifetluka. Nikako nisam u stanju ni da priblizim, a kamoli da izjednacim, te dve stvari, makar i politika bila u pitanju. Upotreba drzavne sile u politici ne sme da bude uzimana u obzir, bez obzira na ciljeve. A Djindjic je ubijen upotrebom drzavne sile.


jos jedna zamena teza je da treba izjednacavati ubistvo djindjica sa protivpravnim aktima koje je on cinio. i traziti uzrocno-posledicnu vezu. ja to ne radim nigde, a vidim da mnogi komentatori non-stop potenciraju tu relaciju, a uz to je imputiraju kome ne treba.

naravno da svaka sankcija mora biti propoprcionalna izvrsenom delu, inace se gubi smisao i denuncira svaka pomisao na uspostavljanje pravne drzave. naravno da upotrebu snajpera treba sankcionisati najstrozom mogucom kaznom.

politicki marifetluci su opet nesto drugo -- politicki marifetluk je npr. kad se poslanici poliju vodom za govornicom, a oduzimanje mandata poslanicima se ne moze svrstati u tu kategoriju. u pitanju je ne samo nelegalni, nego protivustavni akt -- a znamo kakve su sankcije predvidjene u kz za krivicna dela protiv drzave i ustava.

Upotreba drzavne sile u politici ne sme da bude uzimana u obzir, bez obzira na ciljeve. A Djindjic je ubijen upotrebom drzavne sile.


ja to ne znam. to ti tvrdis. meni je servirana zvanicna verzija koja kaze to sto kaze.

Sto se tice zavrsetka svih gradjanskih inicijativa na kanabetu, ocigledno je da je Djindjic, u pocetku, izabrao put pregovaranja kroz institucije, kakve god one bile..
Posle je, verovatno, uvideo da drzava, dok se kanabe ne izlize, ima da propadne.


kanabet, koliko znam, nikad nije bio niti je mogao da bude institucija. ako je uvideo da ce drzava da propadne i ako smatras da on to nije zeleo, zasto je aktivno radio po dolasku na vlast na razgradji institucija te iste drzave?

Oko ciljeva, pre i posle 2000, ne znam na koju razliku mislis..?
Ja zamisljam da mu je primarni cilj bio da srusi SM da bi mogao da se posveti dugorocnom, uvodjenju Srbije u civilizovane evropske tokove.


taj cilj je bio ostvariv i 91, mozda i 92 i 93, pa cak i 96. zasto je onda naprasno odustajao od tog cilja (ako je to bio cilj, ja mislim da je cilj ipak bilo nesto drugo)?


Sto se tice nuspojava( namestanje tendera itd), ne poklanjam nikakvo poverenje takvim pricama, to je sve bila eskalacija pritiska, sa konacnim ishodom 12 marta. Oni koji su to radili su jos uvek medju nama i namestaju tendere.


ok, samo kao primer, kazi mi da defense road nije dobio ni jedan tender u periodu do 12. marta? i naravno da se tenderi i dalje namestaju, po modelima uspostavljenim posle petog oktobra.

Sto se tice efikasnosti i pravne drzave, samo apsolutno pravna drzava moze da bude apsolutno efikasna, tome je, po mom misljenju, Djindjic tezio a i meni se ta misao dopada. Nismo mu dali priliku pa sad mozemo da kukamo, Ti, sa pozicije trezvenog i strpljivog umerenjaka, i ja, sa pozicije nestrpljivog, frustriranog proevropljanina, sto se pokazala tacnom jedna maksima, ne znam cija:

"Kad u totalno haoticno drustvo pokusas da uvedes neki red, rezultat cesto bude takav da vlast preuzme najbolje organizovana banda".

Da se malo osvrnemo oko sebe?


slazem se sa stavom o efikasnosti i pravnoj drzavi, samo sto drzava ne moze biti apsolutno ili neapsolutno pravna -- vec samo pravna (ili ne)-- pandan 'apsolutno trudna').

dali smo mu priliku, i sta je uradio? korak koji sigurno vodi ka razgradnji pravne drzave je ilegalno preuzimanje parlamenta. zato prica da on tezi pravnoj drzavi nikako ne drzi vodu.

ne vidim kako bi se razgradnjom pravne drzave brze stiglo do evropske unije (ako je ona sama po sebi cilj, a po meni ne treba niti moze da bude. ulazak u eu moze biti samo jedna od posledica uredjenja srbije kao pravne drzave, uz razmatranje svih pozitivnih i negativnih strana koje to clanstvo donosi).

sa citatom se slazem, ali nijedan djindjicev postupak ne mogu okarakterisati kao pokusaj zavodjenja reda u drustvu. pogledajmo oko sebe u periodu posle petog oktobra.
Bili Piton Bili Piton 12:25 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

mikimedic


sa citatom se slazem, ali nijedan djindjicev postupak ne mogu okarakterisati kao pokusaj zavodjenja reda u drustvu. pogledajmo oko sebe u periodu posle petog oktobra.


Pa, da je dobio priliku (poverenje je vec bio dobio) mozda bi i zaveo red. To nazalost nikada necemo znati jer mu nije bilo omoguceno da zavede red, a kad se to uzme u obzir, covek moze samo da se pita zasto mu to nije omoguceno. Logican odgovor na to bi bio "iz straha da ce biti zaveden red", a tu se vracamo na pitanje efikasnosti koje je postavio Dr M.
Colin_bgd Colin_bgd 13:20 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

meni je servirana zvanicna verzija koja kaze to sto kaze.

A ti kao ne znas da mucnes sopstvenom glavom.

Mogu da se kladim da ni jedan promil ne verujes u zvanicnu verziju da je, na primer, Lee Harvey Oswald ubio Kennedyja, nego si ubedjen da ga je ubila CIA, ili ko sve tu se vec ne uzima u obzir. Toliko si nedosledan da je to vec smesno...
mikimedic mikimedic 13:40 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

Pa, da je dobio priliku (poverenje je vec bio dobio) mozda bi i zaveo red.


priliku jeste dobio i ako nije dobio poverenje (slozices se da je mnogo manjepetooktobaraca bilo za njega nego za kostunicu). po dobijenoj prilici je medjutim umesto da radi na stvaranju pravne drzave, radio na ucvrscenju licnog rezima. dokaz: oduzimanje mandata poslanicima.

ako imas neki suprotan dokaz voleo bih da cujem.

da li ovaj tvoj post znaci da se vracas pristojnom komuniciranju?
Bili Piton Bili Piton 13:50 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

mikimedic


ako imas neki suprotan dokaz voleo bih da cujem.


Ne bih jer se bojim da se nikada necemo sloziti - ocigledno dijametralno suprotno gledamo na stvari. Po mom uverenju, imao je vise mozga u glavi, vizije pred sobom i stila da je ostvari nego svi "osteceni" poslanici zajedno.

da li ovaj tvoj post znaci da se vracas pristojnom komuniciranju?


Znao sam da mi neces trajno zameriti jedan trenutak osornosti.
mikimedic mikimedic 14:08 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II


A ti kao ne znas da mucnes sopstvenom glavom.

Mogu da se kladim da ni jedan promil ne verujes u zvanicnu verziju da je, na primer, Lee Harvey Oswald ubio Kennedyja, nego si ubedjen da ga je ubila CIA, ili ko sve tu se vec ne uzima u obzir. Toliko si nedosledan da je to vec smesno...


koline, nekoliko puta pokusavam da zavrsim diskusiju sa tobom jer prelazis na uvrede. samo iz elementarne pristojnosti ti odgovaram i ovaj put.

o ubistvu kenedija smatram da ne postoji dovoljno informacija (ok, gledao sam film), koji bi mom vrednosnom sudu bili dovoljni da izvedem zakljucak da ga je ubio lee, cia, kgb, mosad, db ili neko treci. ako treba da crtam -- ne verujem da je kenedija ubila cia, niti mogu da znam da li je to ucinio lee sam ili u dosluhu sa nekim. ne bavim se teorijama zavere. isto tako ne razmisljam da li je 9/11 setup ili nije, imam pametnijih stvari na svetu od razmisljanja o teorijama zavere.

isto to mislim i o ubistvu djindjica -- da li iza njega stoji kostunica, kgb, cia ili mosad nemam pojma i ne razmisljam o tome. smatram samo da je zvanicna verzija jako falicna i nedorecena, ali nemam nijedan drugi dokaz na osnovu kog bih razmisljao ko stoji iza te price. niti mislim da treba sebe da opterecujem takvim stvarima.

pozdrav,
mikimedic mikimedic 14:17 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

Ne bih jer se bojim da se nikada necemo sloziti - ocigledno dijametralno suprotno gledamo na stvari. Po mom uverenju, imao je vise mozga u glavi, vizije pred sobom i stila da je ostvari nego svi "osteceni" poslanici zajedno.


eto dosli smo do kljuca problema -- da li to znaci, da banalizujem, da je bolje da imamo jednog djindjica kao vizionara nego parlament kao instituciju?

da li jedna osoba, ma kakav vizionar bio, moze biti iznad parlamenta jedne drzave?

Znao sam da mi neces trajno zameriti jedan trenutak osornosti.


Bili Piton Bili Piton 14:21 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

mikimedic


da li jedna osoba, ma kakav vizionar bio, moze biti iznad parlamenta jedne drzave?Ovo pitanje zalazi u oblast politicko-parlamentarne filozofije u kojoj se ja ne snalazim bas najbolje, jer mi je citav teren prilicno stran. Tako da samo mogu da ponudim vrlo laicki i lakonski ali kakav takav odgovor - u posebnim slucajevima (kakav je ovaj po mom misljenju svakako bio) - da, moze.
mikimedic mikimedic 14:36 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

Tako da samo mogu da ponudim vrlo laicki i lakonski ali kakav takav odgovor - u posebnim slucajevima (kakav je ovaj po mom misljenju svakako bio) - da, moze.


hhm tesko ce biti odrediti sta su posebni slucajevi, a da se ne ode u drugu krajnost. 'mnogi vizionari' su imali bas taj stav u vidu, i odveli su svoja drustva tamo gde su ih odveli.

pitanje se moze shvatiti kao krajnje filozofsko, ali sa stanovista opsteg shvatanja demokratije -- ne postoji mogucnost da jedan covek bude iznad parlamenta, a ako se to dogodi onda vise nema govora o demokratiji.

jednom bih voleo da cujem od 'druge srbije' odgovor na dilemu da li su za djindjica ili demokratiju -- jer koliko god se trudili da dokazu suprotno (da djindjic i demokartija mogu ruku pod ruku), djidjiceva dela ih demantuju.
Colin_bgd Colin_bgd 14:40 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

koline, nekoliko puta pokusavam da zavrsim diskusiju sa tobom jer prelazis na uvrede. samo iz elementarne pristojnosti ti odgovaram i ovaj put.

Ajde dobro, prihvatam kritiku. Ali bih te molio da mi makar kazes jednu stvar (nemoj da ti je tesko), kako ja shvatam tvoje postove, ti si Kostunicu odmah procitao, za Slobu nisi, Djindjic je dete kanabeta, Seselja necu ni da pominjem, nisi ucestvovao u petooktobarskoj farsi, pa me bas interesuje koja opcija/opozicija bi tebe “mobilisala”, makar se radilo samo o nacelnom izrazavanju podrske istoj? Ja ne mogu nijednog desetog imena bilo licnosti bilo stranke da se setim... (Mirko Jovic? Ko?)....
Bili Piton Bili Piton 15:04 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

mikimedic

jednom bih voleo da cujem od 'druge srbije' odgovor na dilemu da li su za djindjica ili demokratiju -- jer koliko god se trudili da dokazu suprotno (da djindjic i demokartija mogu ruku pod ruku), djidjiceva dela ih demantuju.


Ako su Tacerka i demokratija mogli ruku pod ruku onda je mogao i Djindjic.
mikimedic mikimedic 15:07 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

Ajde dobro, prihvatam kritiku. Ali bih te molio da mi makar kazes jednu stvar (nemoj da ti je tesko), kako ja shvatam tvoje postove, ti si Kostunicu odmah procitao, za Slobu nisi, Djindjic je dete kanabeta, Seselja necu ni da pominjem, nisi ucestvovao u petooktobarskoj farsi, pa me bas interesuje koja opcija/opozicija bi tebe “mobilisala”, makar se radilo samo o nacelnom izrazavanju podrske istoj? Ja ne mogu nijednog desetog imena bilo licnosti bilo stranke da se setim... (Mirko Jovic? Ko?)....


ok, prihvatam i ja.

na zalost... u srbiji je... nema...tj. moglo je da bude na samom pocetku -- micunovic plus djindjic plus kostunica.
sve ostalo je kasnije otislo u propast.za sad bih rekao da je na tim pozicijama mozda samo cedomir cupic, ali daleko od toga da verujem da on ima bilo kakvu realnu politicku moc/ili cak i u najavi mogucnost (a kamoli licni afinitet) da je stekne.

ne verujem da ce se stanje u srbiji iole promeniti u narednih 10 godina dok ne stasaju neki mnogo mladji narastaji.

sto opet nema veze sa eu. kad je jedna bugarska mogla u eu, moci ce i srbija, ne brinem se ja za to ni najmanje. pogotovo kad znam od cega se eu sastoji i kako funkcionise.

samo pretpostavljam da ce vecina koja sada zdusno se raduje putovanju prema eu biti prilicno razocarana kada (ako) tamo stignemo.

ono kao dete koje jedva ceka da dobije sareni poklon za rodjendan. kada ga otvori ostane sareni papir...
mikimedic mikimedic 15:08 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

Ako su Tacerka i demokratija mogli ruku pod ruku


zar jesu?ok, mala sala. ali ne mislim da je poredjenje na mestu. tacerka je ipak imala izborni legitimitet, i ne moze se osporiti da je na demokratski nacin dosla i drzala vlast.
Bili Piton Bili Piton 15:11 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

mikimedicok, mala sala. ali ne mislim da je poredjenje na mestu. tacerka je ipak imala izborni legitimitet, i ne moze se osporiti da je na demokratski nacin dosla i drzala vlast.


Tacerka je odgrizala glave ne samo svojim politickim protivnicima nego i ljudima u svom okruzenju koji joj nisu dovoljno isli niz dlaku samo tako.

Opet ti o legitimitetu

edit - poredjenje s Tacerkom je meni mnogo vise na mestu nego poredjenje sa Milosevicem ili Lenjinom, na primer.
Colin_bgd Colin_bgd 15:12 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

Bili Piton
mikimedic

jednom bih voleo da cujem od 'druge srbije' odgovor na dilemu da li su za djindjica ili demokratiju -- jer koliko god se trudili da dokazu suprotno (da djindjic i demokartija mogu ruku pod ruku), djidjiceva dela ih demantuju.


Ako su Tacerka i demokratija mogli ruku pod ruku onda je mogao i Djindjic.

Sa ovim moram da se slozim. Zasto je uvek nas slucaj poseban? Treba analizirati zasto i kako su uspesna (i boljestojeca, da ne kazem bogata) drustva to i postala i kroz kakve "zrtve", kompromise i "zmurenja na jedno oko" su morale da prodju da bi to dostigle. Necu da kazem ne treba traziti dlaku u jajetu, na sta mi lici ovaj napad na Djindjica, ali zahtevati toliko cistunstvo nema rezona ako uzmemo u obzir do kog dna i odsustva svakog sistema vrednosti, a kamoli sistema drzave i vladavine zakona, nas je doveo Milosevicev rezim, a sa kog istog dna smo morali da pocnemo ponovo 5. oktobra. Ovim ne mislim da nije bilo gresaka (eh, taj hindsight), ali objektivno da li smo imali bolju (ne idealnu, nego samo bolju) opciju nego sto je Djindjic bio tada. Na to, po meni, jedino ima smisla traziti odgovor...
mikimedic mikimedic 15:31 16.04.2010

Re: Pod glazurom..nastavak II

ali objektivno da li smo imali bolju (ne idealnu, nego samo bolju) opciju nego sto je Djindjic bio tada. Na to, po meni, jedino ima smisla traziti odgovor...


da. izgradnju institucija.
Dr M Dr M 13:49 16.04.2010

...III

I meni bi bilo lakse sa citatima, tehnicki urednik, hvala mu, omogucio samo ovako...

Oko kanabeta...kanabet je postao institucija nad institucijama, zato je Djindjic rusio prvo tu. Ostale, skrojene po tom modelu, pokusao je da, bez odgovarajuceg alata, privede nameni...ali, alat je drzao Kostunica, voljan da propere tapacirung ali da mu ostane okvir, kolikogod da je crvotocan, samo da bude njegov...i da ga lakira i farba sto godina, da sminka drzavni organizam dok se rak siri po celom telu...Ja ne mogu da pristanem na Kostunicin model odrzavanja loseg kontinuiteta koji vodi potpunoj destrukciji, verovatno nije ni Djindjic; uostalom, vidimo da je i sadasnja vlast prihvatila ovaj, malo modifikovani, model pa vidimo kako nam ide.

Ne znam kako je "uvodjenje u evropske tokove" moglo da se ostvari 91-96..voleo bih da znam.

Moja paranoja mi suska da je oko difensa i ostalih rouda bilo upleteno vise DB-ovih nego Djindjicevih prstiju.

Razgradnja pravne drzave: Ona drzava nije bila pravna. Kad gradis novu kucu, prvo treba da ocistis plac..Na mocvari se ne gradi..Mozda, ovih dana...

I za kraj..gde god se osvrnem posle petog oktobra, vidim Kostunicu.

mikimedic mikimedic 14:29 16.04.2010

Re: ...III

eh... sta da se radi, razumemo se.

evo ovako:

ako je kanabet to sto kazes, kako je djindjic radio na njegovom rusenju? sedenjem?
'ebi ga, pa nije on bio buba morina.za kostunicu se slazem, ali samo posle petog oktobra. gde je bio/sta je radio djindjic na kanabetu od 1990. do petog oktobra?

ne znam da li je uvodjenje u evropske tokove bilo moguce ranije ostvariti, ne mogu da nagadjam sta bi bilo kad bi bilo. znam samo da je u nizu dogadjaja koji su mozda mogli da dovedu do promene rezima djindjic imao glavnu ulogu -- u njihovom razbijanju koje je dogovarano sedenjem na kanabetu. ne verujem da je seki bio slobin omiljeni opozicionar (osim mozda onako za javnost). pre mi se cini da je djindjic bio na tom mestu.


Razgradnja pravne drzave: Ona drzava nije bila pravna. Kad gradis novu kucu, prvo treba da ocistis plac..Na mocvari se ne gradi..Mozda, ovih dana...


ako cemo djindjicevski, sa poredjenjima -- treba da pocistis plac, ali ne od onih koji ti daju legitimitet da zajedno ucestvujete u izgradnji. jer kad njih pocistis, pocistio si i svoj legitimitet.

Moja paranoja mi suska da je oko difensa i ostalih rouda bilo upleteno vise DB-ovih nego Djindjicevih prstiju.


mozda, nemam dovoljno informacija. ko je znaci odgovoran, djindjic ili kostunica za defence road i slicne?I za kraj..gde god se osvrnem posle petog oktobra, vidim Kostunicu.


i ja. pa valjda si ga video i petog oktobra, kad si isao da ga rusis?
(ako nisi izvinjavam se).

ja jesam, i zato nisam ni imao ni najmanju nameru da ucestvujem u toj farsi.
Dr M Dr M 19:02 16.04.2010

Re: ...III

Rekli smo sta smo imali. Suvise dobro smo se razumeli da bismo mogli da se sporazumemo. Rest is silence...
Filip2412 Filip2412 16:19 16.04.2010

...

Djindjic je bio u situaciji ili ce on njih ili oni njega. On je bio ili slab ili lose obavesten a najverovatnije i jedno i drugo. Cak i danas ne verujem da je drzava dorasla kriminalnim klanovima a u doba Djindjica nikako. Zoranova snaga je bila samo deklarativna, na terenu, Srbijom su vladali neki drugi - oni koji su ga i ubili.

Ako vam je volja vi mozete ovu tipicno kaubojsku pricu objasnjavati grckim filozofskim teorijama ali ja ne vidim da to ima ikakvog smisla. Demokratija je takodje jedan knjiski entitet koji sa stvarnoscu Srbije iz doba Djindjica nema dodirnih tacaka a ako mene pitate demokratija generalno sa stvarnoscu nema mnogo dodirnih tacaka.

Вредности и норме

Norveška je, primera radi, zemlja koja je u potpunosti evropeizovana iako nije članica Evropske unije i njeno bogatstvo joj to u potpunosti omogućuje. Srbija, naravno, kao i sve druge siromašne postkomunističke zemlje nema puno manevarskog prostora: njoj je institucionalno vezivanje za Evropsku uniju potrebno upravo kako bi se evropeizovala, kako bi usvojila evropske vrednosti i norme, i to pod strogim nadzorom odgovarajućih evropskih organa.


Које европске вредности и норме Србија треба да усвоји и зашто?
Goran Vučković Goran Vučković 08:10 17.04.2010

Re: Вредности и норме

Које европске вредности и норме Србија треба да усвоји и зашто?

Možda ovo nije loše mesto za početi. Elaboriraju se malo i "vrednosti".

Oko "zašto" se verovatno može polemisati odavde do večnosti, ali, pošto je usvajanje ove "baze" zakona uslov za članstvo u EU, možda nije loše na pitanje odgovoriti pitanjem: zašto su desetine zemalja ušle u EU? Zašto zemlje iz našeg okruženja koje još nisu u EU rade sve što mogu da uđu u EU? Zašto Vaclav Klaus u ovom govoru, pored kritika nekih pojava u EU, kaže: "za nas nije bilo i nema alternative članstvu u EU"?
mikimedic mikimedic 09:40 17.04.2010

Re: Вредности и норме


Oko "zašto" se verovatno može polemisati odavde do večnosti, ali, pošto je usvajanje ove "baze" zakona uslov za članstvo u EU, možda nije loše na pitanje odgovoriti pitanjem: zašto su desetine zemalja ušle u EU? Zašto zemlje iz našeg okruženja koje još nisu u EU rade sve što mogu da uđu u EU? Zašto Vaclav Klaus u ovom govoru, pored kritika nekih pojava u EU, kaže: "za nas nije bilo i nema alternative članstvu u EU"?


znaci jedini razlog koga mozemo da se setimo je gde svi turci, tu i mali mujo?

a pritom ne mozemo da navedemo nijednu konkretnu vrednost koju ce doneti ulazak u eu, a koju danas ne mozemo da ostvarimo kroz domace zakonodavstvo?

da se ne ponavljam, vise o tome ovde, kao i kod niccola
Goran Vučković Goran Vučković 09:43 17.04.2010

Re: Вредности и норме

znaci jedini razlog koga mozemo da se setimo je gde svi turci, tu i mali mujo?

Razloge nije loše opisao Klaus u ovom govoru, pa da ne izmišljam ja ponovo. A oko "vrednosti" (koje se implementiraju zajedničkim u zakonodavstvu) ova stranica nije loš izvor. A ja sam malo lenj
mikimedic mikimedic 09:45 17.04.2010

Re: Вредности и норме


Oko "zašto" se verovatno može polemisati odavde do večnosti, ali, pošto je usvajanje ove "baze" zakona uslov za članstvo u EU, možda nije loše na pitanje odgovoriti pitanjem: zašto su desetine zemalja ušle u EU? Zašto zemlje iz našeg okruženja koje još nisu u EU rade sve što mogu da uđu u EU? Zašto Vaclav Klaus u ovom govoru, pored kritika nekih pojava u EU, kaže: "za nas nije bilo i nema alternative članstvu u EU"?


znaci jedini razlog koga mozemo da se setimo je gde svi turci, tu i mali mujo?

a pritom ne mozemo da navedemo nijednu konkretnu vrednost koju ce doneti ulazak u eu, a koju danas ne mozemo da ostvarimo kroz domace zakonodavstvo?

da se ne ponavljam, vise o tome ovde, kao i kod niccola
Ivan Marović Ivan Marović 15:40 17.04.2010

Re: Вредности и норме

mikimedic
znaci jedini razlog koga mozemo da se setimo je gde svi turci, tu i mali mujo?

Ako ti se više dopadaju argumenti iz realističke škole, evo jednog: ako naši rivali uđu u EU i mi moramo tamo da uđemo da bismo mogli da im pariramo. Zato je Engleska ušla u EU, jer su tamo bile Nemačka i Francuska. U našem slučaju, jedan od dva naša rivala, Bugarska, je već u EU, a drugi, Hrvatska, će uskoro ući.
mikimedic mikimedic 16:03 17.04.2010

Re: Вредности и норме

ako naši rivali


ko su nam rivali?

i mi moramo tamo da uđemo da bismo mogli da im pariramo


sto moramo da im pariramo?

meni je, medjutim, nesto drugo vrlo simptomaticno -- sve vreme koliko traje javna rasprava o eu u srbiji (ako je uopste ima), nisam cuo ni jedan konkretan argument -- koju konkretnu meru, zakon, inicijativu na unutrasnjem planu ce ulazak u eu omoguciti srbiji a koja nije ostvariva vec danas (pod uslovom da postoji politicka volja)?

hajde jedan konkretan primer, voleo bih da cujem?

na zalost, primera ipak nema. samo se cuju argumenti tipa - gde svi turci tu i mali mujo, kako da dozvolimo da nasi 'rivali' budu bolji od nas, itd...
Bili Piton Bili Piton 16:05 17.04.2010

Re: Вредности и норме

mikimedic


na zalost, primera ipak nema. samo se cuju argumenti tipa - gde svi turci tu i mali mujo, kako da dozvolimo da nasi 'rivali' budu bolji od nas, itd...


Pa sta je lose s tim argumentima?
Ivan Marović Ivan Marović 16:11 17.04.2010

Re: Вредности и норме

mikimedic
ko su nam rivali?

Pa napisao sam - Bugarska i Hrvatska.
mikimedic
sto moramo da im pariramo?

Da bi zaštitili svoje interese, ako im ne pariramo biće zadovoljeni njihovi interesi, a ne i naši. Za svoje interese država treba da se bori, a sad se ta borba odvija u evropskim institucijama.
mikimedic mikimedic 16:12 17.04.2010

Re: Вредности и норме

Pa sta je lose s tim argumentima?


aman pricamo o sustini. jel si usao u autobus da bi stigao do tacke b, ili si usao u autobus zato sto su u njemu pera, mika i laza?
Ivan Marović Ivan Marović 16:15 17.04.2010

Re: Вредности и норме

mikimedic
aman pricamo o sustini. jel si usao u autobus da bi stigao do tacke b, ili si usao u autobus zato sto su u njemu pera, mika i laza?

Od tačke A do tačke B mođeš da ideš i peške, ali ipak ideš autobusom da Pera, Mika i Laza ne bi stigli tamo pre tebe.
mikimedic mikimedic 16:19 17.04.2010

Re: Вредности и норме

A oko "vrednosti" (koje se implementiraju zajedničkim u zakonodavstvu) ova stranica nije loš izvor. A ja sam malo lenj


koji od tih zakona koje si linkovao nije moguce usvojiti u skupstini srbije vec danas, pre ulaska i bez obzira na ulazak u eu?

ne mislim da si lenj, vec jednostavno ne postoji sustinski argument sta ce eu omoguciti sto vec danas nije ostvarivo na unutrasnjem planu (uz naravno postojanje politicke volje).

mikimedic mikimedic 16:34 17.04.2010

Re: Вредности и норме

Ivan Marović
17:15 17.04.2010 Re: Вредности и норме
mikimedic
aman pricamo o sustini. jel si usao u autobus da bi stigao do tacke b, ili si usao u autobus zato sto su u njemu pera, mika i laza?

Od tačke A do tačke B mođeš da ideš i peške, ali ipak ideš autobusom da Pera, Mika i Laza ne bi stigli tamo pre tebe.


tesko. idem autobusom da bih stigao do tacke b jer je daleko za peske, a ne zato sto su u njemu pera mika i laza koji, gle cuda, uopste ne idu do tacke b, nego silaze na prethodnoj stanici.
Ivan Marović Ivan Marović 16:36 17.04.2010

Re: Вредности и норме

mikimedic
idem autobusom da bih stigao do tacke b jer je daleko za peske

Ovo je već neozbiljno.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana