Literatura| Ljubav| Život

Aranđel

Jelica Greganović RSS / 03.05.2010. u 14:09

BlankAngelWing.pngUmesto proleća koje je te druge posleratne godine kasnilo sa uobičajenom posetom Komaricama, u selo je neočekivano stigao novi pop. Njegovog prethodnika je, užirenog desetkovanjem seoske faune, kraj rata odneo zajedno sa još bradatijima od njega, ostaviviši za njima samo izmaglicu alkoholnih isparenja i strah od noćnih posetilaca.

Po glipavici čiji je kal mljackao točkove i terao hrabrije kokoške na dopunski rad krilima, u Komarice je ubatrgala kilava zaprega, koju je predvodio Mutavi Mitar iz Bagrdana. Za njim su, autoritativno cimane ulopanim konopcima, spuštenih glava, mrzovoljno klimale dve krave. Iza njihovih bokova, koji su se crneli mozaikom sasušene balege, ljuljale su se kanate manirom lađe pred prevrtanjem. Svako njihovo naginjanje na stranu je izgledalo kao konačno pristajanje u jednom od jaraka koji su, puni ledene vode strpljivo oivičavali seoski put. Pozadi, u kolima, odskakala je poprilično bedna imovina novog božjeg sluge koja je, pored nepokretnih, sadržala i jedan vrlo pokretni element, malu i do očiji zabubljenu popadiju. Oštrim pokretima, kojima je prepadala zabezeknute posmatrače, ali i samu sebe, popadija je pokušavala da od ispadanja spasi ostatak inventara  koji je, sudarajući se već izubijanim ivicama, divlje odskakao. Za razliku od životne sapatnice koja je bez  prestanka mlatila kratkim rukama, neodoljivo podsećajući na kvočku sa probuđenim avijacijskim nagonima, na prednjoj kolskoj klupici je mirno sedeo visok i natušten pop. Bedu njegovog svedenog imovinskog stanja je dokusurivao veliki ženski šal, kojim je bio obmotan gornji deo popove pojave, zgurene od mokrog, tvrdoglavog mraza. Šal sastavljen od rupa koje su spajale, naprežući se do kidanja, istanjeni konci dronjave, nekada crne vune. Krajevi, prekršteni na popovim grudima, bili su vezani u dupli čvor na njegovim leđima, dajući manje pažljivom posmatraču osećaj da se na popa nakačio proždrljiv i neviđeno uznapredovali parazit.

Pop Petar je bio teži od svog imena, a glas i duša su mu bili rabadžijski.  Bilo je potrebno samo par dana da do ovih zaključaka, jedinstveno, dođe kolektiv pripadnica komaričkog lepšeg pola. Naročito onih koje su već računale na skori poziv kod popovog najvišeg nadređenog, zbog čega su skoro svaki dan i pravile inventar ono nekoliko nekrpljenih, stajaćih odevnih predmeta, zamotanih u bošče, iz kojih se širio opori miris suvog orahovog lišća. Otkako je novi pop prvi put urlikom zapevao, u skočanjenjoj od bede i zime komaričkoj crkvici, precepivši do pozdravljanja od ovog sveta i malobrojno jato načisto gluvih baba, svima je bilo jasno da će im on pre pokazati boga oca no oca boga.  To su babe bile spremne da garantuju i davanjemo u vatru svojih desnih ruku, ništa manje guravih od rada i ispranih ceđom od levih parova, videvši konačnu potvrdu te zle slutnje i u tome što je novi pop imao više brade nad očima no tamo gde je bog zapovedio. Naime, popovu poprilično oštrbanu bradu, od koje bi se postideo i svaki jarac koji drži do sebe, su nadoknađivale obrve veće od brkova, koje su  dlakavim slapom zaklanjale njegove oči, spajajući  se u raskošnu kopilicu.  Iza njih se probijao popov uvek ljutiti pogled, iz kog je sevala narav gorke prznice.

Tim povodom su se Komaričani dodatno krstili, koristeći levu ruku ne bi li time bogu poručili da se radi o nezvaničnom protestu kojim ipak nemaju nameru da dodatno izazivaju njegovo strpljenje i osvetničku maštu. Levorki krst je pratilo i verbalno, sugestivo pitanje, kojim su mu davali do znanja da ako su već dobili šumsku vlast, ne moraju da imaju i takvog popa. Reč »pastir« Komaričani nisu koristili u značenju dubljem od  imenovanja seoskog podmlatka kome je rad sa sitnom stokom  bio oduvek poveravan. Ni reč »pastva« nisu voleli, jer shodno opšte raširenom stavu tog kraja, zubi čoveku nisu dati da travu pase, nego da ujeda i grize. Mada, Komarice su sve manje zuba za to  imale, a i sve što je u njihovo selo zalutalo nedavnih ratnih godina i samo sebe zvalo vojskom, za sobom je ostavilo malo onoga što se moglo gristi. Zbog toga su se Komaričani mahom ujedali između sebe.

Za razliku od popa, njegova popadija se, u selu primila odmah, brže od prolećnog rasada. Iako ju je stvoritelj kome se, iskreno kao malo ko molila svaki dan, napravio tako ružnom da je izgledalo kao da ju je sastavio od odbačenih delova, popadiju je ženska populacija sela odmah prepoznala kao deo svoje paćeničke sorte, koja je uz ropski rad, sledovala i česte bubotke kojima su im naplaćivali tuđe račune. Jer, dok je pop Petar čamio u memljivom polumraku komaričke crkvice, ne bojeći se boga pekao grlo lanjskom prepečenicom i kleo sve što je njegov rečnik obuhvatao, popadija je grbačila po vasceli dan, da bi ujutru osvanjivala sa po još jednom novom modricom, koju je pokušavala da sakrije maramom sve dublje navučenom na lice.

- Bije je k'o da za boga ne zna, 'de će mu duša pogana, siktale su žene, svakog dana saznajući sve tužnije detalje iz popadijinog života oskudnog srećom.

U jednom od širenja laktova, na posrnuloj tarabi oko popove kuće, shvatile su one i zašto popadija na svaku detinju glavu u selu, spušta svoju izoranu, lopatastu ruku, držeći je tamo nežnošću žene čije se majčinstvo zadržalo samo na porođaju. Ni jedno od dece koje je donela na ovaj svet, nije na njemu ostalo duže od par dana.

- Anđeli moji, koščice moje, radosti zakopane, mrmoljila je tužna popadija, noseći masnice kao teške pečate svog neostvarenog materinstva, odavno odustavši i od nade da bi joj bog tu sreću ponovo podario, makar na jedan dan.

Tako je prošlo pet godina, tokom kojih su se u Komaricama menjala samo godišnja doba. Doduše, pop Petar je bivao sve namršteniji, njegove molitve su već ličile na otvorenu svađu sa poslodavcem i to tako glasnu da se dalo slutiti da je bogu sluh već podosta narušen službenikovom vikom. Uz to su popu čak i obrve postale gušće, zbog čega mu je kopilica štrčala kao rep razjarene mačke. Sudeći prema onome što dalo videti na popadijinom licu, popu je, pored naravi i ruka otežala, zbog čega je njegova popadija sve više ličila na preplašenog, crnog kotrljana. Takva je, zgurena, već počela na seoskim slavama i da seda među stare žene, gde je skupljala mrvice hleba na gomilu, povremeno klimajući bezubim, bapskim mudrostima. Osmehivala se samo krajevima iskrivljenih usana kada bi, iz svog tanjira, deci delila najbolje komade, a oči su joj postajale klizave i, za taj trenutak, lepe od silne želje u njima.

»Anđeli moji, koščice moje«, šaputala je popadija.

Niko više nije ni pamtio da popadija ima jedva tridesetak godina, niti je ona sklupčana strahom i tugom ličila i na šta drugo no na jednu od mnogih komaričkih baba, koje su danju uzdišući brstile korov po bašticama iza kuća, a uveče ljuskale šta god im snahe u ruke munu. U međuvemenu su služile i kao poslednji azil za unučad, često progonjenu zarad delikata koje samo deci mogu na pamet da padnu. Uostalom kao i popadija, iza čijih je crnih skutova, raširenih kao u tvrdokrilca, moglo bar na kratko vreme da se sakrije svako komšijsko dete ugroženo roditeljskim, vaspitačkim nagonima.

Tako bi tužna popadija, čije ime je selo čulo i zaboravilo, živela i neprimetno umrla u vremenskoj pukotini od vlasti i boga zaboravljenog sela, da jednog dana nije neljudskim vriskom presekla seosko podne. Za tren koji se vukao na repu njenog vriska, učinilo se da je sve stalo, čak se ni pozno jesenje sunce nije usudilo ni da trepne, kada je Komarice zatresao novi popadijin urlik. Pola sela se, stravom sateranom u kosti, zabatrgalo na jedinom komaričkom sokaku vrednom pomena, predvođeno popom koji je, polupijan, ispao iz crkve, sve gazeći prednji deo mantije. 

Sa dušama u nosevima i očima zamantanim vitlanjem popove mantije, najbrži trkači su ugledali čudo neviđeno – na naherenoj popovoj kapiji je s spoljne strane stajao zaduvani pop, a sa druge Dobrula Vlajna. Iza nje se, sa slomljenom pritkom u rukama, među već opalim paradajzom, valjala u jauku popadija. Bez reči i daha pop je cimao vratnice pokušavajući da uđe, a sa druge strane je Dobrula siktala u njegovo izbezumljeno lice:

- Ne prilazi, ovde sad nema mesta ni za tebe, ni za tvog boga!

- Miči se, jesi poludela!?

- Ne ulazi, prokleću te!

- Koga ti da prokuneš, veštice vlaška!?

- Prokleću ti ruke pogane, dušu crnu!

- Sklanjaj se suklato!

A, onda su sleđeni Komaričani, privilegovani neodlaskom na njive, videli i dodatak – Dobrula Vlajna je zgrabila popa Petra za bradu, privukla mu lice svom i siknula:

- Prokleću te, dole u odboru, priupitaće te pope s kim si pre pijančio i bradu mastio.

Popovo lice je pozelenelo nežnije od vrbove mladice, ruke su mu kliznule sa kapije, a Dobrula se, naguzičke povukla tri koraka unazad i na puteljak ka kući spustila majušnu, belu, lipovu bogorodicu, šapnuvši popu:

- Ne prilazi beloj majci, ako ne misliš da platiš dugove. Dok te ja ne pozovem.

Pop se zateturao nazatke,  nagazivši prvi red sleđene publike, a onda se okrenuo, pljunuvši pred kapiju tako da mu je polovina besa ostala da se cedi sa brade, i otrčao nazad ka crkvi. Za to vreme su se kroz pritke plota provukle tri komšijske babe, crne bube i sa Dobrulom se uzvrtele oko popadije koja se kao gusenica grčila po izmeljanim  paradajzima. Treptaj je trajalo da  samo njihov krvavi trag bude jednio što je ostalo pred očima zgranutih Komarčana, među kojima je već strujalo zaprepašćenje – popadija se porađa. Niko nije ni video da je trudna. Niti je ikome palo na pamet da je baba, kako je već svima izgledala, za rađanje.

Iz kuće se više ništa nije čulo. Podne je stajalo još uvek u strahu. Unutra su tri babe popadiju preturile na krevet i leđima sele pred vrata. Dobrula je u uglove sobička pobacala po orah, šapćući: »Jedna od tri sestrice, za tebe, za vodu ledenu, mrtvu, da noge ne ukvasiš, da ne dolaziš«, a onda se okrenula popadiji i nagla nad njeno izubijano lice, još ružnije od grčeva:

- Ne brini, potrpi, zagrizi vrbovu granu, mekana je i ako možeš ćuti, nad vodom si, bukovicom…

- Ne treba, umreće, daj da i ja umrem da nije samo…

- Ćuti, ne prizivaj, samo ćuti, ovog ni bogu, ni đavolu, ne damo,

šištala je Dobrula i pod krevet gurala karlicu vode, dok su se na njemu popadijine noge belile snegom prekrivenim masnicama. Do večeri je popadija muklo stenjala grabeći Dobrulu za ruke, a tri babe su se polako utapale u mrak, koji je sa strahom stizao na prstima. Kada je uspeo da se ušunja do pola sobe, zinuvši da pojede popadijina krvava stopala, Dobrula je izronila između porodiljinih nogu i jednim potezom odrezala popadijinog sina od novopečene majke. Uto se i jedna od baba otkinula od mraka i nikla kraj kreveta sa lavorom u rukama. Umesto da dete, koje je vriskom već objavilo svoj dolazak među Komaričane, okupa u ponuđenom lavoru, Dobrula je iz nedara izvukla novu, izbeljenu košulju i dete provukla kroz njene otvore, šapćući iznad njega:

- Devet majki od majki je za njega tkalo, uzmi ga sestro kraja, ćerko bele, da bude tvoj sin.

Tek onda je dete predala mračnoj fleki da ga okupa, dok je iz bezdana svojih sakrivenih džepova  izvadila ogledalce i češalj da ih stavi na prozor:

- Vidi kako si lepa sestro one sa zvezdama na kolenima, sa mesecom na ramenima, počešljaj se, pogledaj se.

Kad je oprana i u guber zamotana popadija zaspala, stiskajući pored sebe zamuljak koji je disao bez glasa, tri komšijske babe su se vratile, gacajući po mrklom mraku, u svoje kuće. U popovoj je tu noć i još tri dana sedela Dobrula Vlajna, vrteći se oko porodilje sve dok ova nije ustala, još uvek ne verujući da iz majušnog nosa čuje tihi dašak života. Za to vreme je pop Petar sedeo u crkvi, čijim zatvorenim vratima niko nije smeo da priđe. Izašao je tek kada je na njih pesnicom zalupala Dobrula i u izbečene popove oči, skoro izgubljene u podivljalom, zamršenom žbunju obrva, rekla:

- Rodio se sin kog nisi zaslužio, zato nije više tvoj, a ti ćeš da ga čuvaš kao dušu koju bi čuvao da je imaš. Pazi šta radiš, ima bogova i bez tvog boga, kog se kanda ni ne bojiš. Ne dotačinji majku, jer je i tvog boga majka rodila, a i da te ne bi za zdravlje pripitala ona čiji je sad tvoj sin. Pamti i da bi oni iz odbora ozdol bi imali šta da s tobom popričaju, u pamet se pope, ujedi se za ruku ako te zasvrbi.

Te jeseni i zime selo nije popadiju viđalo skoro nikako. Pop je dete krstio, po Dobrulinoj poruci, okumivši Mitra Mutavog koji je u Komarice stigao da donese poštu i plakat čijom sadržinom je nova vlast selu poručivala nešto što ni najpismeniji nisu umeli da rastumače. U nadi da će ih vlast kao i do sada zaboravljati, plakat je dat na čuvanje Todoru Ćopi, koji je živeo sam sa desetak mačaka, živom garancijom  da ga neće pojesti miševi. Ni Todora, ni plakat. A, oko krtšenja se malo zataklo, pop je sinu hteo da da ime Simeon, ali se popadija, po prvi put u svom tihom, mravljem životu uskopistila. Džaba je pop vikao grđe no u svojim obraćanjima bogu, džaba se ujedao za pesnicu kad ga je zasvrbela ruka, popadija ni makac. Tako su Komarice dobile Aranđela.

Sve do proleća popadija ni iz avlije nije izlazila, a od zamotuljka koji je pridržavala jednom rukom se nije odvajala ni kad je kopala po bašti. Tek Kad je majsko sunce bljesnulo kao mesingana tepsija, popadija je izašla kroz vratnice i pustila da joj se, iz naručja, pomoli i razmota Aranđel. Tada su Komarice, po prvi put u svojoj nepraćenoj istoriji, ostale bez daha, a po njihovim kućama, dvorištima i budžacima je jurnula, brzinom prolećne bujice, zaprepašćena vest – popadija rodila anđela.

- Anđel, slatka, zlatna mu glava, na oči mu nebo, beli ki oblak, anđel! Sam' krila da razmota!

kvocale su žene po selu, krsteći se obema rukama. Već sutradan se na popovoj tarabi smenjivao komarički živalj, preteći da radoznalim nalakćivanjem do kraja iskuša njenu trošnost. Svima je popadija bila potrebnija no ikad pre, zbog rasada, mrve šećera ili tek onako, samo da u njenim rukama ugledaju Aranđela koji je okruglim očima, velikim k'o fildžani i plavljim od neba, gledao oko sebe, dok su mu na obrazima cvetale dve jamice bezubog osmeha. Na glavi su se Aranđelu ljuškale zlaćane kovrdže, kao za inat ni blizu slične kosama koje su služile samo za pokrivanje  i bile daleko od ukrasa glavama njegovih roditelja. Beo kao uštirkani jastučak u gostinskim sobama, Aranđel je bio vredan divljenja koje mu je selo neštedimice poklanjalo.  Džaba je prolazilo vreme, podižući Aranđela prvo na kolena, pa onda na klimave noge, selo je dete gledalo ne uspevši da potroši čuđenje. Još više od sela se čudio sam pop, koji rođenog sina nije u ruke uzimao i sa zazorom prolazio pored njega. Samo se Dobrula Vlajna i popadija nisu čudile, gledajući Aranđela kao nekoga ko se konačno vratio kući, posle dugog odsustva, nekog dugo čekanog i oduvek poznatog.

Rastao je tako Aranđel kao i sva deca, između dva stavljanja kiselog kupusa, jurcao po sokacima, padao sa sena i tuđih tavana, plavio se burjanom i bežao od ljutih baba sa čijim ćuranima se svađao. Ali, nikada nije bio bolestan, niti mu je ikada išta falilo, čak ni onda kada ga je komšija, grabuljama za gaće, oklatio sa zelene trešnje. Ono njegovo belo, rumeno i zlaćano se pokazivalo posle svakog pranja, kad bi ga popadija dohvatila uveče i u plehanom koritu polivala, zvocajući: »Da te ne odnela majka dabogda!« Pop je gledao sumnjičavo, ispod oka, hvatajući se za bradu mahinalno, ne mogući da se navikne na Aranđela ni onda kada mu je već dorastao skoro do ramena. Sve dok jednog dana nije primetio među sinovljevim veđama i poneku dužu dlaku, koja se kao sunčev zračak pružala ka slobodi. Tada je video i da se mu među obrvama, kao kličica, pojavljuje mesto iz kog će niknuti buduća kopilica. Pop Petar je po prvi put pogledao sina bez straha i sa varnicom besa u dnu očiju, tračkom koji je bljesnuo i ugasio bi se, bar to veče, da ga nije stečenim zverskim strahom primetila popadija. Od njega joj je iz ruku na pod zveknulo čanče, razletevši se, u komade, zajedno sa sirom. Pop je nakrivio glavu i u par koraka, zgazivši sir kao južni sneg, bez upozorenja i muklo, stisnutom pesnicom, udario popadiju onako kako nije to činio otkako je svet ugledao Aranđel. Popadija se, kao da joj je kosa posekla članke, srušila na kolena, a na krvavi sir između njih je kročio Aranđel, zaklanjajući sobom majku koja je pokušavala da ga, guranjem u kolena, makne u stranu. Pop je rastegao usta osmehom zle sreće, nagao se nad sina i promumlavši »Stvore bezbožnički«, nemereno teškim udarcem srušio i dečaka. Aranđel je pao i ostao bez glasa skutren u crnoj očevoj senci, u koju se, preko njega bacila popadija. »Izrodi«, pljunuo je pop i okrenuo se napolje. Te noći je spavao u crkvi, dok je popadija, šmrcajući i stenjući, držala mokru krpu na, rasečenom udarcem, sinovljevom licu, na kom je bolom tamnelo plavetnilo oka. Drugo je bilo stisnuto otokom sa dugim trepavicama ulepljenim u krvlju skorenu crtu.

Narednog dana je popadija malo izlazila iz kuće, okrećući od komšiluka glavu i sve nahero gledajući u zemlju, dok je na lice ponovo navlačila maramu, vrteći joj pera oko usta. Deteta nije bilo, ali je zato kao gradni oblak na kapiji nikla Dobrula Vlajna.

- Kamo ti dete?

- Aranđel?

- Kol'ko ih imaš, Aranđel, nego kuj, kamo ti ga?

- Spava.

- U podne?

- Poboleo…

- Ne laži!

- Glava ga boli.

- Ako mu je takva čivitna k'o tvoja vala i ne bolela, miči se, gurnula je Dobrula popadiju s puteljka.

- Nemoj! Nije ništa…

- Ništa će tek da biva, kamo ga dete?

 

Otvorivši grudima vrata, Dobrula je par puta žmirnula u polumrak sobe i ugledavši Aranđela, poduprtog jastucima i glave umotane peškirom, kao bič švignula do kreveta, nagnuvši se nad dete kao da pokušava da mu se uvuče u ono, još uvek otvoreno jedno oko. Dobrula je polako spustila ruku na detinji obraz, anđel je zajecao. Onda se okrenula vihorom suknje, zgrabila sa prozora ogledalce i češalj, otvorila ga širom i istutnjala napolje, odgurnuvši popadiju: »Jedno imaš, a ne čuvaš, dobro je da ima majku«.

- Nemoj, cvilela je za njom popadija.

- Nemojem je trebalo dete da čuvaš od njega, kapiju ne zatvaraj, prozor ne diraj, majka mu dolazi, da se ne zatakne.

Za Dobrulom nije stigla ni da se digne prašina na sokaku, a već je stajala na vratima crkve, otvorivši ih rukama kao krilima. Prepao bi se pop Petar i više no što se bio, da je manje bio pijan i da je mogao bolje da čuje ljutitu ženu: »Lepo sam ti rekla, al' pamet ti u pesnici leži, kraća od sećanja i kraća od dana koje će ti majka sina kog nisi vredan ostaviti da svoje grehe na drugima lomiš.« Ovako se pop samo čelom dočekao na pevnici i zaspao pre no što je Dobrula nestala iz okvira danjeg svetla.

Te noći je selom prodivljala oluja, kakvu Komarice nisu pamtile. Zamrsila je šta nije slomila, a malo toga je poštedela svojim vitlanjem. Danima su Komaričani skupljali crepove po sokacima, Ilija Petrov jurio štraftastu prasad koja su se, i bez oluje bojom poludivlja, razbežala po vrzinama, a Krstanova krava, ona sa zvezdom na čelu, je od strave pobacila. Ne bi bolje prošla ni njegova nova mlada, ali su je žene pokrile jastucima i mrmoljile pored nje sve dok je napolju tutnjalo. Tek kada su, narednog dana, selom projurili mutljavi potoci, ostavivši za sobom granje i kal, seljaci su se setili popa i popadije, koje u noćnoj jurnjavi i otimanju svega šta se oteti dalo iz ruku vetrine, niko nije video. U popovoj kući su našli popadiju kako, skutrena kao mačka, leži udno Aranđelovog kreveta. Oboje su spavali izmučenim mrtvim snom, a ispod razbijenog, otvorenog prozora, caklili su se komadići sunca u srči. Po podu je žmrćkala voda. Popa nije bilo. Našli su ga u crkvi. Prvo su mislili da spava, u ljutom oblaku rakijskog daha, ali kada ga je prvi hrabriji seljak gurnuo u rame, iz klupka nakostrešene brade i ulepljene kose je provirilo popovo već hladno lice, crta nakrivljenih u stranu, slomljenih šlogom.

Tako su Komarice, za neko vreme ostale bez božjeg posrednika i iako su očevici tvrdili da nema šta drugo da bude nego to što je božemeoprosti pop pio kao smuk, pa mu je to i došlo glave, ženski deo sela je po plotovima i tarabama, za sobom ostavljao okačene dronjke šapata tišeg od skrivene misli – popa je odnela Čuma. Ona kojoj je, provlačenjem kroz nikada nošenu košulju, na usvajanje dat komarički anđeo, ona koja ga je prihvatila i bila mu jedina majka spremna da ga sačuva od oca koji se svog boga nije bojao, ne znajući da negde u ćoškovima zaborava žive proterane  boginje, starije od njegovog poslodavca i ljuće od vučica. Zbog toga je Aranđeo dobio još jedno ime, krišom izgovarano – Čumino dete.

  
 
 

 Komentari (185)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

skener92 skener92 17:12 03.05.2010

da li ovo sluti

na novu knjigu?
Jelica Greganović Jelica Greganović 17:19 03.05.2010

Re: da li ovo sluti

Nick est omen
Da...jednom, možda...nadam se
gordanac gordanac 17:27 03.05.2010

*****

paganka, patotije!

Građanko Greganović, da li znate u šta se upuštate, ha? - pitao bi sada Berlioz, svestan i budan i pripravan da raščivija sve te magijske priče, ima on iskustva ...

Da dodamo malo slobodnih asocijacija neće se baci...

Sloveni su narod koji o sebi govori kao o potomcima svojih bogova. Bogovi su bili njihovi preci, učitelji i roditelji.

SVAROG je Svebog, Nebo, Apsolut. On nije personifikovan već se u njemu sadrže i iz njega proizilaze sva ostala božanstva, a osnovno trojstvo čine Svarog, Svetovid i Perun. (stvoritelj, zaštitnik, razoritelj).

SVETOVID - Zaštitnik: onaj koji daje uvide i prosvetljenje. Njegov simbol je rog pun
medovine (svetog nektara, ambrozije, koja pomaže ulazak u sfere svetlosti i proširenje svesti).
Njegov kontinuitet je Sveti Vid. Vidovdan. Njegova životinja je konj, a sveto drvo lipa.

PERUN - Bog groma i kiše. Razgraditelj, u smislu pročišćenja i stvaranja podloge za novo i više. Njegovo drvo je sveti hrast (zapisi koji se i danas poštuju). U hrišćanstvu ga nastavlja Sveti Ilija.

BELOBOG I CRNOBOG - dvojnost osnovnih energija koje održavaju Kosmos: plus-minus, spolja-unutra, dan-noć, itd. Njihovo večno nadmetanje prouzrokuje sveukupno kretanje i kreaciju nepreglednog mnoštva oblika pojavnog sveta.

SURIJA ili HOROS - dva imena za Boga Sunca. Sunce, kao životodavni izvor veoma je
poštovano. Horos je takođe Bog Sunca u starom Egiptu, a Surija u Indiji. Neka slovenska
plemena smatraju sebe Sinovima Sunca - "Sure ili Surenži koji žive na obalama Plavog (sinjeg) mora".

STRIBOG - Bog vetra i vazduha

RADGOST - Bog gostoprimstva. Izraz poštovanja svakog ljudskog bića, kao dela menifestacije Boga. Kult putnika-namernika. Simbol: hleb i so.

ČISLOBOG - Bog broja i mere. Onaj koji brine o Kosmičkom redu. Simbol mi je mandala koja se sastoji od osnovnih geometrijskih oblika kao osnove savršenstva i harmonije. Spoznanja da su osnovna tajna svih nauka: broj i mera.

JARO - simbol mladosti, proleća setve. Atributi: gostoprimstvo, molitva, kupanje. Bilje - sve što se seje s proleće: jaro žito, ...

LADA - nevesta, čuvarka porodičnih i moralnih vrednosti: čast, rodoljublje i ljubav. Cvet: perunika.

VELES - Veliki otac naroda koji je Slovenima dao dragocena znanja: ratarstvo, pčelarstvo i grnčarstvo. On štiti šume, ptice i zveri.

SMURGL - zaštitnik ognjišta i duhova predaka. Istočnik krsne slave koju Srbi i danas svetkuju i štuju. Simbol mu je ognjište ograđeno sa četiri kremen-kamena, između kojih je ravnokraki krst a sve to zatvoreno u rombu koji simboliše krov (moguća preteča srpskog simbola sa ocilima. Da li su se tokom vremena okrenula?).

KRIŠEN - slavljen o Koledu i simbolizovan bakljom (krijesnice, kresovi, u indijskoj tradiciji Krišna).

VIŠNJI - Svevišnji (takođe postoji u indijskoj tradiciji kao Višnu). Sveto drvo: Višnja.

KOLEDO - Vrlo značajan praznik koji se i danas proslavlja na dan sunčeve prekretnice.
Koledari. Stari Sloveni su samo tada i na Rusalje prinosili životinjske žrtve, kao i na dan Crvene planine, tj. Karpata, iskazujući im tako zahvalnost zbog zaštite koju su prilikom raznih najezda nalazili u ovim planinama.


EDIT:

Pagani slovenski razni

Šumadijske legende o nastanku slava
Jelica Greganović Jelica Greganović 18:53 03.05.2010

Vreme boginja

Draga sestro po metli, drag mi je Berlioz, al Behemot mi je još draži
Ovo je priča o tragovima vremena kada su svetom Slovena (i šire) vladali ne bogovi, nego BOGINJE. Uprkos tome da su izgurane patrijarhatom, njihovi tragovi su svuda oko nas.
Daklem:

VELIKA BOGINJA ili Bela boginja, Bela majka, oličena u trojstvu (tri je sveti broj Majke zemlje):

RODA
Boginja rođenja, koju su Sloveni poznavali i kao boginju Mater Sva. Roda donosi duše novorođenih iz sveta duhova (Nav) u svet živih (Jav).
Rodu prate Mokoša, prelja koja tka i određuje dužinu životne niti i Roždanice, koje detetu daju osobine sa kojima će provesti život.
Roda je zadužena i za plodnost ljudi i životinja, a u ta matrijarhalna vremena se zaduženim za oplođavanje smatrao Severni vetar, njen muž, bog Stribor.

MORANA
Boginja smrti i reka, koja plovi orahovim čamcem, zbog čega se njoj kao žrtva daje žito, koljivo - sastavljeno od žita živih i oraha, njenog drveta smrti.
Njena rođena sestra je ČUMA, boginja bolesti. Zovu je i Crna Kalina.
Morana se kasnije udaje za Daboga, jedinstvo vrhovnog boga sa četiri lica, vladara vetrova i mudrosti - Svetovida, Vida. Iz tog braka se rađa Van-vuk, čuvar sveta mrtvih. (sivi vuk iz ruskih i drugih slovenskih bajki, zato Vuk i spada u imena koja bi sačuvala dete od smrti)

ZEMUN
Boginja života, Majka zemlja, njen simbol je krava, istovremeno je i boginja Meseca, čijim rastom raste i njena moć, a nebom teče njeno mleko - Mlečni put. Postoje zapisi da su žene u Srbiji, do srednjeg veka, nosile roščiće na glavi, kao deo nošnje. Od nje su ostali rogovi na kopčama na pojasevima, paftama.

Ćerke Velike boginje:

DEVANA
Devica, Vesna, simbol ženske snage i seksualnosti, boginja jezera, njen simbol je kobila. (zato je Miloša Obilića rodila obilnog kobila, a prezime mu se menja i u Kobilić ili Kobilović). Rusi su je sačuvali u bajkama kao Vasilisu Premudru. Devana obnavlja snagu u plodno doba godine, proleće.
Devana se kasnije udaje za Velesa i rađa boga Jarila, boga rata i besa. Postoje tumačenja da je zapravo Jaril Miloš Obilić).

ŽIVA
Boginja žive vode i žive vatre - kiše i munje. Postoje tumačenja da je ona, a ne bogorodica, zapravo Ognjena Marija.
Noć pred bogojavljenje je noć kada je Živa dolazi u Jav, svet živih i tada sve vode postanu svete i žive. Sa dolaskom patrijarhata je postala treća Dabogova žena i majka boga Rujana, boga vatre.

KALINA
Boginja šumskih i lekovitih izvora, pored kojih sedi i preliva vodu preko svojih kolena. Ima zvezde na nogama i mesec na ramenima, a u njenom prisustvu mora da se ćuti, jer u kosi nosi svu mudrost i stara znanja. Kosa joj je crna, sa jednom crvenom vlasi.
Kalina je kasnije udata za boga Peruna.

LEDA
Ljelja, Jela, Lelija, Lada
Boginja šuma i zveri, njeno vreme je leto i letnje noći punog meseca, kada devojkama dozvoljava da na površini vode vide lik budućeg.
Leda je i zaštitnica slabih i prognanih, zbog čega i danas u Istočnoj Srbiji je prizivaju ugnjetavane žene, a od njenog imena verovatno i dolazi usklik Lele sestro, Lelo majko...

Inače, zanimljiv je i lik Bele Mokoše, koja se u srpskim i ruskim bajkama, pojavljuje kao uvređena Majka zemlja, koju više ne poštuju. Često se javlja (što je u skladu sa tumačenjem) kao trojstvo: Majka Meseca, Majka Sunca i Majka vetrova). Bela Mokoša je zapravo Baba Roga, Baba Jaga i slične babe koje su patrijarhat i kasnije hrišćanstvo izgurali, kao i žene uopšte. Zato se veruje da su veštice zapravo u službi Bele Mokoše i da su demonizovane kao deo zabranjene paganske religije i kultova. Zbog toga je na Balkanu tako čest toponim Baba.
mariopan mariopan 18:54 03.05.2010

Re: *****

Koledari.

Ovde po Vojvodini još uvek pevaju koledarske pesme a mi koledare darivamo voćem, bombonama - jer su to obično deca, idu od kuće do kuće, uveče posle večere, uoči Božića. Trebalo bi da pribeležim neke, ali za to nekako nikad nemam vremena, moram da uhvatim komšiju, jer neko je tome učio njegovu decu pa su mi tako lepe pesme kazivali da sam se iznenadila, tako mala deca a sve to znaju. Dugačke, starinske, sa lepim željama za sledeću godinu. A običaj je lep i nadam se da neće nestati.
Kazezoze Kazezoze 19:30 03.05.2010

Re: Vreme boginja

BOGINJE. Uprkos tome da su izgurane patrijarhatom, njihovi tragovi su svuda oko nas.
Daklem:...

nedostaje ti, meni najdrazha, Vesna - boginja proleca.
obiljezhava se ritualnim spaljivanjem Morane (kraj zime), a posluzhuje se palachincima i medovinom

Jelica Greganović Jelica Greganović 19:43 03.05.2010

Re: Vreme boginja

Ne nedostaje, to je Devana, njeno drugo ime je Vesna.
Kazezoze Kazezoze 20:08 03.05.2010

Re: Vreme boginja

Jelica Greganović
Ne nedostaje, to je Devana, njeno drugo ime je Vesna.

vidi stvarno
tako je to kad chitam povrshno

nema veze, palachinke i medovina bash dobro izgledaju
Jelica Greganović Jelica Greganović 20:57 03.05.2010

Re: Vreme boginja

Medovina je u kombinaciji sa Slovenima uvek dobro izgledala, šta bi bez nje?
Evo ti Vesne i tako je već tu

freehand freehand 01:03 04.05.2010

Re: Vreme boginja

Od boginja tu, kolko ja vidim u ovom prevratu sifražetkinja, nedostaju male, ovčije (iliti "ovče" što bi rekle domaćice) i one što se ne pominju.

I nešto mislim sad - kako li je nesrećnim katoličkim popovima?! Pa oni jadni nemaju koga ni da biju!
stari92 stari92 07:18 04.05.2010

vilovanje kao zajednički fantazam naroda

deo paganske religije i kultova. Baba.
Humbaba-neman koju proburaziše Gigameš i Enkido.
Demetra sa kobiljom glavom iz helenskog mita,javlja se
spavačima,sedi na grudi i davi/mori,noćna kobila kod
Engleza (nightmare),..kod naske M'o'ra.
Veza ovih smaračica je i drvo,cvet,voće,.. kao znamen
gatare,obično nedobronamerne,kulta "onog sveta".
E,sad,broć,recimo,i glogovo trnje kod nas,Persefonin nar,
pa narcis,kosovski božur,.. deo su veze mitova.
Ima i muškog,starog htonskog božanstva,koje postaje
princip zla - gubi status svetlog boga.
Trojan (Triglav) inverzija zmaja koji jede mlado Sunce,
po Anici-Savić Rebac,dualistički ciklus sa poreklom u
iranskom učenju o Ormuzdu i Ahrimanu,manihejstvu srodnom našem
bogumilstvu.
I,da,Leta (Lada-između ostalog i boginja porođaja),Artemida,..
čija je veza,jedna od veza,rođenje kod vrbe,močvare (liman),gde
su često građeni hramovi,što je detektovano iskopanim balvanima-
kipovima,što dalje implicira i vodi do obrednih gomila,zapisa,
gajeva za molitvu-kult drveća-Totemizam."

D)
Circle is over !stari92 stari92 07:50 04.05.2010

gubim se ..ma[im fabulu radnje ..poentles

Kazezoze


edi-va ## Edit >

Lilit i Lamija potiču od iste boginje ljubavi i bitke,
od Inane (Nejt),čija je vrba rasla u svetom gaju.
Inana iliti Ištar,sjedinjavala je u sebi ljubav,rat,..
spoj raznih dobrih i rđavih osobina kao kod Atene,Here,
Demetre ili Hekate,srodnice Velike majke.
Identični tome su i impulsi kojima odišu-libidonozni i
agresivni.
Oh,da,ima toga iha-ha,no,Mora se nešto i na ovom mestu,
a Pauza se ne naslućuje,.. evo,vikaju Me !
D))
Jelica Greganović Jelica Greganović 12:32 04.05.2010

Re: gubim se ..ma[im fabulu radnje ..poentles

Svi smo mi voće, kao što je lepo rekao tata Grk u onom lepom filmu...pa, tako i naše boginje i bogovi.
ana_radmilovic ana_radmilovic 14:50 04.05.2010

Re: gubim se ..ma[im fabulu radnje ..poentles

Jelica Greganović
Svi smo mi voće, kao što je lepo rekao tata Grk u onom lepom filmu...pa, tako i naše boginje i bogovi.

koji grk,l u kom filmu?
skener92 skener92 15:58 04.05.2010

Re: gubim se ..ma[im fabulu radnje ..poentles

sme li ja, smem li ja da odgovorim ...

jelica kaže da joj kompjuter 'trokira', pa ću ja. film je 'my big fat greek wedding'.

jelice
ana_radmilovic ana_radmilovic 17:11 04.05.2010

Re: gubim se ..ma[im fabulu radnje ..poentles

hvala skeneru
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:00 04.05.2010

Svi smo mi voćePoslušaj govor tate Grka
mogul_sad_ja_kasti mogul_sad_ja_kasti 22:14 05.05.2010

Re: Vreme boginja

ja zapela baš - neeeemožem da odćutim

gospojca LADA, mada često pominjana kao slovenska boginja, ipak ne spada u slovenski Panteon, kao ni MORANA. Dotične frajle su likovi iz tradicionalne književmosti gde im je odmila, ili od strave dodavana titula boginja...
boginja SIVA kod Polabskih Slovena,pomenuta je jedino kod Helmolda (ali u vrlo lošem prevodu,te je otud zabunom,veruju mnogi istoričari) svrstavaju potonji njegovi tumači u božanstva.Slovenski Panteon je nidge više ne pominje ni kod jednog naroda, te se ni ona ne smatra božicom.
DEVANA jeste boginja a poštovana je u Poljskoj kao Dzevane.
ne pomenuta slovenska boginja DZIDZILELYA (Zizilelija),takođe kod Poljaka bdi nad detinjstvom kao i Venus.

ps.najvažniji izvor za istoriju Slovena(srednji vek) je ipak Chconicon Slavorum,Holštinca Helmolda, a Danac,Saks Gramatik u Gesta Danorum ostavlja jedini verodostojni posani dokument o Arkoni(glavnom središtu rujanskih Slovena) Svetovidu, Ruđevidu, Porevidu, Porenuciju, Turipidu, Pizamaru, Crnoglavu...Jelica Greganović Jelica Greganović 11:38 06.05.2010

Re: Vreme boginja

Fragmenti slovenske mitologije su rasuti na mnogo strana, od keltskih predanja do narodne proze i poezije kod Slovena, od Grejvsove Bele boginje do Srejovića, a nedavno sam čitala i vrlo simpatičnu "Veliku boginju Slovena", Aleksandre Bajić, slučajno našla na prošlogodišnjem sajmu knjiga (izdanje Pešić i sinovi).
sonja k. sonja k. 17:38 03.05.2010

prava prica

lepa, bas lepa
Jelica Greganović Jelica Greganović 18:54 03.05.2010

Re: prava prica

Hvala, sonja
dr.wagner dr.wagner 18:14 03.05.2010

....?

....dan

-Dugačko je ..

-Sada ću si to isprintati ....

..... , je li pop ima rogove ? žašto ovo .... , zašto ono ...? čije je ...?
, ništa ne kužim ..

Ma vidim da nisam jedini .... .... to je utješno !


Wagner


Kazezoze Kazezoze 18:47 03.05.2010

Jelice, Chehov bi ti pozavideo!

..... , je li pop ima rogove ? žašto ovo .... , zašto ono ...? čije je ...?
, ništa ne kužim ..

ima, popadija ga varala sa nekakvom chumom - lezbejska sveta veza iz koje je, bezgresnim zachecem, rodjen andjeo arandjel. arandjel je, kao i svaki andjeo, bio malo ubledeo, pa kad ga je pop pera opauchio svojom teshkom rucherdom, poplavio je vise nego sto obichno ljudi poplave u takvim prilikama. zgrozhen prizorom kojeg je priredio pop je pao u alkoholnu komu iz koje se vise nije probudio, a jelica nam je tim pravednim ishodom zavrsila ovu briljantno napisanu prichu. chehov bi joj pozavideo...a sad, wagneru, kreni sa chitanjem detaljchica ove priche, pa ce ti se sve samo razjasniti.
Jelica Greganović Jelica Greganović 18:55 03.05.2010

Re: ....?

Samo polako dottore, natenane i pustiti maštu s konopca
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:10 03.05.2010

Re: Jelice, Chehov bi ti pozavideo!

Druže, dobri Kz, saterao si me komplimentom u naslovu na makovo zrnce, Čehov i ja u istoj rečenici, od toga ja crvenim i Žmu me briše krpom s poda.

Da se svaka priča nekako objasniti, kada se izbaci mrva naprirodnog. Oće to da se desi da se, i bez mešanja poštara, rodi plavo dete na radost i iznenađenje. Moja tetka Mileva je bila tako svetla, jedino skoro belo dete u Badnjevcu, naravno da je nosila nadimak Bela. Njeno troje braće i sestara, svi garavi. Šunjaju se geni i iskaču s boka da ne veruješ. Svo troje moje dece je bilo plavo, od svih je najplavlji ostao Mali sin, koji je inače rođen crn ko...Romče.
Za 4 meseca je tako posvetleo da se ni danas nije oporavio, samo su mu trepavice ostale čađave. Uz to da svo troje dece ima drugačiju boju očiju: zelene, braon i plave...a plave oči smo u familiji ujurili samo kod Žmuove babe i nigde više.

Inače, obred koji se i danas upražnjava po selima, naročito u Istočnoj Srbiji, provlačenja kroz košulju, je u punoj formi ovakav:
Devet baba, golih, na noć punog Meseca istka i sašije košulju, ni reč ne smeju da progovore. Kroz tu košulju se provlači zdrav da se ne razboli ili novorođeno dete da se sačuva od smrti. Provlačenjem se dete daje na usvajanje Čumi, staroslovenskoj boginji bolesti, jednoj od mnogih koje su ostale mahom u ženskim predanjima i običajima.
Moja prababa Kaja me provlačila kroz takvu nenošenu košulju, mada sumnjam da je sa 8 golih komšinica tkala na punom Mesecu...i uopšte baba Kaja je bila pravi izvor informacija zbog kakvih je odlično što je ukinuta Sveta inkvizicija. Gasila mi je ugljevlje i lila olovo i pričala čega se setila...jedna od tih priča, čije sam ja polupane delove probala da sastavim legitimnim korišćenjem mašte je i ova.
Zabeleženo je i da je, za vreme neke epidemije, Miloš Obrenović tražio da se za njega i njegovu porodicu naprave takve košulje.
Dr M Dr M 21:36 03.05.2010

Re: Jelice, Chehov bi ti pozavideo!

Čehov i ja u istoj rečenici,

Jelice, ja Te sa Čehovim i Glišićem ne bih poredio, iz straha da poredjenje ne ispadne na njihovu stetu..
Dragocene su mi ovakve price zato sto sam, kao izdanak 5-6 beogradjanskih generacija upuceniji u intrige dvorskih dama i politicara onog vremena nego u mucni zivot ljudi blizih korenima..
freehand freehand 22:22 03.05.2010

Re: Jelice, Chehov bi ti pozavideo!

Dok sam čitao, prvo mi na pamet pade Glišić.
Kad sam pročitao - nekako bih rekao da je priča kao da je Markes pisao "Petrijin venac". Ili kako već... Popadija - Ursula Iguaran, Dobrula Melkijades,
magija i nesreća, i sreća i svašta nešto.
Evo od mene 9+, Jelice.
Ne dajem desetke što iz straha od uroka, što iz zorta da ne bi prestala da pišeš.

A što se genetike tiče, ima jedan meni omiljeni vic; ne znam dal' je to na blogu uobičajeno, ali ću ga ja napisati, a ti ako ti je volja - briši.
Dakle:

Dođe u cigan-malu novi, mlad doktor. Cigani srećni, presrećni. On ih leči, oni njemu donesu kokošku il' prase, vole ga i poštuju,.. I tako ide jedna,
pa druga, pa treća godina.
Sedi doktor jednog dana u ordinaciji, kad vidi kroz prozor - na proplanku se skupili Cigani, domunđavaju se nešto, a sve popreko prema
prozoru pogledaju.
Najposle, krenu prema ambulanti i uđe u ordinaciju glavni među njima.
"Dobar dan, doktore." - kaže.
"Dobar dan Ramo, kojim dobrom?"
"E pa vidiš doktore; do pre nekog vremena, a nekako baš dok ti nisi doš'o, sva su nam deca bila crna, ko i mi što smo.
A vidiš sad, doktore - eno Avdija ima belo dete. Jusuf ima belo dete. Pa i ja, doktore, dobih plavokosog sina.
Šta mož' da mi kažeš na tu temu, a doktore?"
Doktor proguta knedlu, vidi da je đavo odneo šalu. Tuc-muc, Mendel, genetika, kotiledoni, hromozomi...
Kad mu pogled pade na stado ovaca na proplanku!
"E Ramo, vidi ono: Ovan beo, sve ovce bele. A eno - jedno, dva, tri crna jagnjeta! Eto, genetika, kažem ti!"
Ramo ga pogleda onako iskosa pa kaže - "Čekaj malo doktore."
Izađe napolje i opet šu-šu sa Ciganima.
Vrati se unutra, pa kaže:
"Slušaj doktore: mi nećemo nikom za decu da pričamo. al' da ćutiš i ti za ovce!"
Jelica Greganović Jelica Greganović 00:37 04.05.2010

Re: Jelice, Chehov bi ti pozavideo!

Jelice, ja Te sa Čehovim i Glišićem ne bih poredio, iz straha da poredjenje ne ispadne na njihovu stetu..

Žmu je otišao po dodatne krpe i sunđere, postoji opasnost da nam se podigne parket od mene...raspilavljene. Malo je da ti kažem hvala.

kao izdanak 5-6 beogradjanskih generacija upuceniji u intrige dvorskih dama i politicara onog vremena

Doktore, pretvorila sam se u uvo...slušam

Jelica Greganović Jelica Greganović 12:34 04.05.2010

Re: Jelice, Chehov bi ti pozavideo!

HVALA!

A, vic je
Samo nemoj da ga pričaš Slovencima, osetljivi su u poslednje vreme na te ljudsko-životinjske ljubavi
freehand freehand 21:35 04.05.2010

Re: Jelice, Chehov bi ti pozavideo!

Neću.
Al nemoj ni ti da im čitaš.
nekad-bio-kuki nekad-bio-kuki 19:03 03.05.2010

kumo, hvala

predivno!
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:11 03.05.2010

Re: kumo, hvala

Hvala tebi kume, za čitanje.
ana_radmilovic ana_radmilovic 19:06 03.05.2010

au bre jelice

zaprepasti me svojom lako ispričanom pričom o surovosti, sa sve slovenskim mitološkim momentima i izrazima koje sam skoro pa zaboravila - a u ovo lenjo posle podne.

užasna priča, mada ima čak i neke ... nije lepota, ne mogu da nadjem reč za to.

šta li progovori iz tebe, ja ne znam :)

p.s.
ono s preporukom se podrazumeva


Jelica Greganović Jelica Greganović 19:13 03.05.2010

Re: au bre jelice

Hvala Anči
Pravo da ti kažem ja to sve mrvu sapinjem u sebi, mada mi je još dobri, pokojni Vujica Rešin Tucić rekao da od toga pobeći neću...i kad sam pisala ovu priču sam se, kad mi je padalo samopouzdanje, sećala njega...i bilo mi lakše.
ana_radmilovic ana_radmilovic 19:38 03.05.2010

Re: au bre jelice

Jelica Greganović
mada mi je još dobri, pokojni Vujica Rešin Tucić rekao da od toga pobeći neću....

naopako da pobegneš od tog prebogatog nasledja. taj je izvor nepresušan.
al shvatam i potrebu za beganjem - evo, ja ne smem ponovo da pročitam, a fasciniraTa sam pričom.
kakva priča, datebogsačuva
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:46 03.05.2010

Re: au bre jelice

Nesigurnost te tera na beganje, eno na komšijskom blogu pogledaj, tako je lepo kolega bloger o tom pisao...a Vujica je bio veliki pesnik i dobar čovek, iskusan i pametan, i zato kad mi padne na pamet da begam, ja se setim šta mi je on rekao, poslednji put kad sam ga videla...i pišem.
Unfuckable Unfuckable 20:00 03.05.2010

kakva

teška a dobra priča. I kakav skot od čoveka.
Majstorski ispričano, bravo
Jelica Greganović Jelica Greganović 20:59 03.05.2010

Re: kakva

Hvala druže Unf
aleksandarz92 aleksandarz92 20:00 03.05.2010

Vlajna

Dobrula Vlahinja

Dobrula Vlajna

Potkrala ti se greška na jednom mestu. Pravilno je Vlajna.


Tekst ti je....
Negde na pola čitanja sam se nervirao što moram da skuvam detetu mleko, kad je najinteresantnije. K'o da će blog da mi pobegne
Jelica Greganović Jelica Greganović 21:28 03.05.2010

Re: Vlajna

Da, u pravu si hvala!
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 20:13 03.05.2010

!!!!!

Odlicna prica.
Jelica Greganović Jelica Greganović 21:03 03.05.2010

Re: !!!!!

Hvala Jelena

bgd-inf, vi sa čvorićOm , da se pod hitno baciš na druženje sa nekom tamo ostalom baba-tetkom, komšinicom, te žene su čudo! Zovu ih vešticama, a one čuvaju takvo blago (ni same ne znaju).
Pa, kad sam imala virozu...a još me gnjavi...javi li mi se pop opet, eto mene...
bgd-idf bgd-idf 20:41 03.05.2010

Bez daha...

Imam utisak da disala nisam dok sam citala... strasno, sjajno, mocno! Procitala sam sve komentare ali sam jos pod utiskom i srce mi lupa kao ludo...ali kapa do zemlje...
Otac mi je iz istocne Srbije i zao mi je sto mi baka nije vise pricala o obicajima..
Sad cu jos manje voleti popove.. crna Jelice i ti svasta sanjas
mariopan mariopan 21:04 03.05.2010

Re: Bez daha...

crna Jelice i ti svasta sanjas

Sad ga je valjda isterala iz snova , Čuma ga odnela daBogda
I samo Aranđela da sanjaš odsad
Jelica Greganović Jelica Greganović 21:06 03.05.2010

Re: Bez daha...

More, javi li se, ja ću hitno da pripozovem Vlajnu
bgd-idf bgd-idf 13:28 04.05.2010

Re: Bez daha...

More meni se javio... mislila sam na tebe cele noci... ne znam sta sve nisam sanjala... od sad ima da uvedem pravilo da tvoje pisanije ne citam pre spavanja... obicno me raspoloze, ala ovo juceeeee...
stasava stasava 21:06 03.05.2010

selo

Tesko i divno! Izbor likova je maestralan, dodatnu tezinu daje to sto je mucitelj bas pop. Jezik, motivi, struktura, sve, bas sve je majstorski odradjeno. I kako samo u dusu poznajes selo i seljane.
stasava stasava 21:16 03.05.2010

Re: selo

Moram jos nesto da dodam-bez suvisne patetike, zivotno, a ipak se dalo naslutiti da ce otac da namrzne svog sina.
Jelica Greganović Jelica Greganović 21:41 03.05.2010

Re: selo

Hvala, selo i seljaci su mi slaba strana, verovatno u tome ima dobar udeo moj otac pokojni, koji me je stalno gurao u selo rođacima, tvrdeći da ne smeš da se stidiš porekla, još manje sela i da moraš da naučiš i tamo da živiš.
Oko sina...pre je priča u ocu, ima skotova koji nikog ne vole, pa ni svoj rod rođeni.
G r o f G r o f 22:34 03.05.2010

Re: selo

Ja nisam preterano oduševljen pričom.
Ne mislim da je loša, nego ne znam šta da radim sa tamom koju nudi.
Kao olovo razliveno po davnim otkucajima sata ...
Jelica Greganović Jelica Greganović 00:44 04.05.2010

Re: selo

A, da potražiš tamom svetlo?
Dr M Dr M 21:51 03.05.2010

100

Ovo samo da sama ne uzmes stotku..
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:14 03.05.2010

Re: 100om

Na poklon pesma Vojislava Ilića, Slovenski knez:

Na obali hučne Travne,
Gde se širi Nemac sad,
U iskonske dane tavne,
Na obali hučne Travne
Dizao se tvrdi grad.

Hrabri Niklot vladao je
U tvrdome gradu tom,
Sad urvine tamo stoje,
Pauk plete mreže svoje
U tihome poslu svom.

Jednog dana do Baltije
Podiže se ljuti vrag,
Diže vojske i galije,
I uporno na grad bije,
Da mu zatre sami trag!

Šest meseci borba traje,
Ali Niklot ne da grad,
Šest meseci ne prestaje,
Da za udar, udar daje,
Bol za bol i jad za jad!

A kad šesti mesec zađe,
I pobeđen dušman ljut,
Da ranama leka nađe,
Odbi vojske, krete lađe,
Na obratni, sramni put.

Hrabri Niklot uđe tada
U Perunov sveti hram,
Na kolena pred njim pada
I najlepše iz svog stada
Prinese mu jagnje sam.

Dugo vreme posle toga
Vladao je mirno on,
Poštujući silnog Boga,
I običaj roda svoga,
I slovenski, sveti tron.

Na obali hučne Travne,
Gde se širi Nemac sad,
U iskonske dane tavne,
Na obali hučne Travne,
Dizao se tvrdi grad.

Hrabri Niklot vladao je
U tvrdome gradu tom;
Sad urvine tamo stoje,
Ruža svija grane svoje
I kupina cveta s njom.

(1886.)

A onda je neprijatelj ponovo stigao i pobedio baltske Slovene, skinuvši sa trona njihovog vrhovnog boga Svetovida.
Dr M Dr M 22:48 03.05.2010

Re: 100om

100ti Ti najlepse zahvaljuje..
vishnja92 vishnja92 22:00 03.05.2010

Jelice, ovo je cudo.

cudo.


Jelica Greganović Jelica Greganović 22:15 03.05.2010

Re: Jelice, ovo je cudo.

Hvala vishnja
marija_sale marija_sale 22:23 03.05.2010

:)

Ne volim popove, crkve & co., ali ovo je odlično.
Pozdrav!
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:39 03.05.2010

Re: :)

Ne volim ni ja, zato je ovo od srca
Mada, da ne grešim dušu, omakne se i dobar pop, ali problem nisu pojedinci, nego negativna selekcija.
selica_nena selica_nena 23:01 03.05.2010

Znaš šta, Jelice?

Uživam u Samo da ti kažem pričama, jer su pitke, duhovite, sa gomilom prepoznatljivih detalja, ali ove... Bataljuj, ženo, svakodnevicu i piši pripovetke. Vidiš da ne dišemo do poslednjeg slova.
Jelica Greganović Jelica Greganović 00:42 04.05.2010

Re: Znaš šta, Jelice?

Bi ja, al ne postizavam, izedoše mi uši ovi kućni i vankućni. Nego, kad pobegnem u neki dom penzionera, pa kad se dovatim pera, tj. tastature, nagraisali ste...kupiću i šešir s mrtvim ticama i svilenu ešarpu za književne večeri, pa kad se okupimo...ja čitam, a vi spavate, posle vi malo pitate i kritikujete, a ja spavam...što će da bude lepo!
49 41 49 41 13:12 04.05.2010

Re: Znaš šta, Jelice?

Jelica Greganović
Bi ja, al ne postizavam, izedoše mi uši ovi kućni i vankućni. Nego, kad pobegnem u neki dom penzionera, pa kad se dovatim pera, tj. tastature, nagraisali ste...kupiću i šešir s mrtvim ticama i svilenu ešarpu za književne večeri, pa kad se okupimo...ja čitam, a vi spavate, posle vi malo pitate i kritikujete, a ja spavam...što će da bude lepo!


Jel' ti to nas lazes ili sebe ?

Dom penzionera; ono tvoje tri komada, nek' ima samo po jedno ili dva (kad tad) to je vec 3, odnosno sest.
a, kad' ces u dom penzinara, na kafu da svracas; jer si cula i jeste tamo najbolja kafa.

Jadan onaj zmu, nece imati ko da mu makar supu "podgreje" - od pre tri dana.
Jelica Greganović Jelica Greganović 18:23 04.05.2010

49 41

Ma, vidim i ja da ću se opet nakotrljati kolica...a Žmu...njega ćemo da koristimo za noćnu smenu, tu se već potvrdio.
jasnaz jasnaz 08:00 04.05.2010

bravo za: плот

Jelica Greganović Jelica Greganović 18:18 04.05.2010

Re: bravo za: плот

jasna, hvala, a i ovaj tvoj je...ih!
jasnaz jasnaz 08:12 05.05.2010

: jeste:

mlekac mlekac 09:34 04.05.2010

Srbija je velika tajna...

Tako li bese?
Odlicna prica. Inace sam 'fan' etnologije, pa mi je, zato, jos vise legla.
Nego, neces valjda da se zaustavis na ovoj jednoj?
DAJ JOS!
Jelica Greganović Jelica Greganović 12:44 04.05.2010

Re: Srbija je velika tajna...

Samo tako i nikako drugačije to je ona što svoju decu pokriva mrakom koji tako teško pada...

...
I pokrivaš ih mrakom što tako teško pada
Da gnev po cele noći do oblaka pali
Bunom iz korita, polja, vinograda,
Pevajući srcem što sebe ne žali
Niz sedmu rupu na krajnjoj svirali.
...

O. Davičo

Mislim da neću...
mlekac mlekac 18:07 05.05.2010

Re: Srbija je velika tajna...

Nemoj da mislis, nego se priseti sta ti je jos ta tvoja divna prabaka pricala, pa onda kuc-kuc-kuc i obraduj nas.

Molim te...
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:15 05.05.2010

Re: Srbija je velika tajna...

Staraću se
antap antap 09:49 04.05.2010

Svaka čast Jelice

Au, kakva jaka priča. U par navrata jedva zadržah suzu.
Svaka čast Jelice, majstorice priče.
jasmen jasmen 10:18 04.05.2010

Fantasticno!

Ja mnogo volem tvoje price, ali ova je tako dobra da boli!
jinks jinks 10:39 04.05.2010

...

dobio još jedno ime, krišom izgovarano – Čumino dete.

Jelica Greganović Jelica Greganović 12:14 04.05.2010

Izvinjavam se svima,

jer odgovaram mestimično na komentare, mislim da se nešto dešava na sajtu, što je van moje kontrole...od noćas i danas pre podne jedva otvaram blog, izbacuje mi komentare ili mi ne radi opcija Odgovori...pretpostavljam da će to mađioničari u firmi da srede...

Re:

Čumino dete

macicd macicd 16:08 04.05.2010

Teška priča

veoma lepo napisana. Malo si me rasplakala.
Preporuka i pozdrav.
Jelica Greganović Jelica Greganović 16:14 04.05.2010

Re: Teška priča

Hvala, nije mi bila namera da teram na plač

Mada, ako si još u tom stanju, mogla bih da ti se pridružim, još uvek me ovaj softver ili šta god da je tako gnjavi i izbacuje sa sopstvenog bloga, ne dozvoljavajući mi više od jednog odgovora na komentar, da sam spremna da se i ja rasplačem.
mogul_sad_ja_kasti mogul_sad_ja_kasti 16:34 04.05.2010

Re: Teška priča

Jelica Greganović
Hvala, nije mi bila namera da teram na plač

Mada, ako si još u tom stanju, mogla bih da ti se pridružim, još uvek me ovaj softver ili šta god da je tako gnjavi i izbacuje sa sopstvenog bloga, ne dozvoljavajući mi više od jednog odgovora na komentar, da sam spremna da se i ja rasplačem.


s blogom je gore neg sa zubarom ...

a obzirom na moje muke ja samo ovo zapaNtila

zubi čoveku nisu dati da travu pase, nego da ujeda i grize...


od
macicd macicd 16:45 04.05.2010

Može

Plačem retko ali kvalitetno. Mada sam uz tvoje priče navikla da se opustim i nasmejem. Ova nekako mnogo boli.
Internet uopšte nisam imala 2 dana sad sam tek videla priču
Jelica Greganović Jelica Greganović 18:19 04.05.2010

Re: Može

Plačem retko ali kvalitetno.

49 41 49 41 16:47 04.05.2010

Teska prica

zivotna, realna; kao sto je i nebo i suncano i cmizdravo s oblacima - teskim ko zemlja
iz koga lije i lije,...

Pocetak me je potsetio i odmah asocirao; ne na Cehova, vec na Neznanog Dzuda - Tomasa Hardija.
Biljana 77 Biljana 77 14:44 05.05.2010

Uh.. namuči me

ovaj tvoj pop.. Seti me nekako na Petrijin venac i sve to.. Ponajviše na onu njenu prokletu svekrvu i kad se porodi u štali, a ona ne dođe, nego je ostavi da leži tamo sama i sin joj umre. Muka ljudska..

A priča, sjajna.. Atfmosfera.. sve + happy end...crkla bih od muke da nije.. Šta ću kad sam slaba ne te bebirone sa velikim plavim očima.
Jelica Greganović Jelica Greganović 17:15 05.05.2010

Re: Uh.. namuči me

Tako ti je to slatka prijo...
ivana23 ivana23 18:47 05.05.2010

Sjajno!

Samo nastavi i sa ovakvim pricama. Uzivala sam.

P.S. Nisam prethodnih dana bila u Bg, tek sada procitah.
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:16 05.05.2010

Re: Sjajno!

Hvala ti, nikad kasno
tompinchns tompinchns 07:36 06.05.2010

Namuci me, Jelice...

Kasnim, znam da mnogo kasnim, ali... prvo sam videla da je tekst izasao, onda shvatih da je predugacak da bih ga citala dok mi sin dahce za vratom jer, nedajboze, da pola sata izostane s fejsa ili sta to vec radi, onda molila da mi pricu stampaju, onda trazila skriveni i tihi kutak u kuci da je procitam, a onda je polako i s merakom svarila. Mnogo lepo, za posebnu knjigu...
A da se baka Evda i ti udruzite, pa da dobijemo pravu povest o nama, onu koja se ne vidi iz svemirskog broda u kojem sede istoricari i beleze samo velike pokrete, a ove male, najvaznije i ne primecuju.
Divno, i hvala!
Jelica Greganović Jelica Greganović 11:41 06.05.2010

Re: Namuci me, Jelice...

Hvala tompinchns tebi na čitanju
Ja bih se sa baka Evdom bez treptaja udružila, volim žive boginje još više od onih koje žive samo u narodnim predanjima.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana