Energetika

Kud plovi brod srpske energetike?

Zorana Z. Mihajlović Milanović RSS / 30.05.2010. u 22:07

 

Ima li kapetana i kormilara na brodu?

Budućnost nemaju oni koji znaju već oni koji hoće da uče", Peter Drucker

Zamislite nesnosnu glad. Zamislite svoje domaćinstvo, u kojem imate sve potrebne sastojke za najukusniji ručak.

Šta ćete uraditi? Naravno uzećete odmah nešto iz frižidera.

Šta sigurno nećete uraditi? Nećete zvati restoran iz drugog grada ili države, da vam napravi i dostavi večeru?!

Ono, što prirodno ne biste uradili u sopstvenom životu i domu, rade oni koji su domaćini u domaćinstvu koji se zove Energetski sektor Srbije.  

Srbija raspolaže potencijalima za izgradnju termo i hidro kapaciteta. Na taj način je mogla da zadovolji decenijske potrebe za električnom energijom, ali i potrebe Regiona. Rast energetske tražnje u regionu Jugoistočne Evrope bio je 1.5% godišnje, sve do 2001.godine, od kada je Region u deficitu. U godinama koje dolaze, godišnji rast će biti 2.3%. Potrebe za investicijama se procenjuju na blizu 5 mlrd € do 2012.godine, i dodatnih 35 mlrd € do 2025.godine.

Srbija i region su „gladni" energije, i projekcije pokazuju da će tek biti.

Zato je neozbiljno najavljivati ulaganje u izgradnju objekata van Srbije, a praviti se lud na ono što čeka i postoji u sopstvenoj zemlji. Ponašanje Ministra pokazuje nam da se ozbiljnim strateškim pravcima pristupa površno, i očito bez temeljne ekonomsko - energetske analize.

Samo utemeljena analiza svih relevantnih faktora određuje potrebne kapacitete, počev od fiksnih i varijabilnih troškova do stepena opterećenja. Ovi faktori treba da opredele godišnji potreban prihod po kW, kao i funkciju faktora kapaciteta. Samo rezultati analize mogu dati pretežni deo odgovora, na pitanje da li graditi u ili van granica Srbije. Sve ostalo je gubljenje vremena. 

Možda Ministar ima vremena.

Srbija nema. Srbiji treba odmah bolje.

Oni koji su čitavu deceniju vodili ovaj sektor, današnjim rezultatima su pokazali šta im je bio prioritet  - lični - sitni - sopstveni i usko stranački interesi.

Mišljenje da će se nerad i nečinjenje zabašuriti „praznim obećanjima" i pričom o učešću u izgradnji NE u Bugarskoj, konkurišu za „Budalaštinu godine".

Na osnovu kojih strateških dokumenata, kriterijuma.. se kreće u jedan takav posao? Šta su bile polazne osnove, ako ih je uopšte i bilo? Učešće Srbije 5% u izgradnji NE Belane u Bugarskoj košta oko 150 mil €, otprilike koliko i kredit koji je JP „Srbijagas" uzeo od EBRD za navodne infrastrukturne projekte, ali i za refinansiranje kratokoročnih kredita (u stvari za pokrivanje gubitka od preko 110 mil €).

Niko neće opovrgnuti da se iz NE mogu dobiti ogromne količine električne energije, sa emisijom koja je jednaka nuli. Niko ne može da opovrgne da su tehnologije izgradnje, i proizvodnje energije iz NE itekako napredovale, kao što su napredovale i tehnologije odlaganja i čuvanja radioaktivnog otpada.

Međutim, da li je to prioritet srpske energetike?

Ili je to još jedan o megalomanskih projekata, o kojima se govori..a da u isto vreme, niko ne polaže račune za prethodnih deset godina dezinvestiranja, odnosno razloga bežanja investitora (glavom bez obzira) iz ovog sektora?

Da li je normalno da svi relevantni organi u ovoj zemlji iskazuju povećanje potreba za električnom energijom a da se ni jedan objekat ne izgradi već 24 godine?

Postalo je blazirano da svaki ministar pa i ovaj, izjavljuje da samo što investitori nisu došli i pokrenuli investicije...

"Razgovarali smo, ili su razgovori u toku, sa potencijalnim investitorima, kompanijama iz Slovačke, Češke, Rusije, Austrije, Kine. Mi želimo da na bazi odluke Vlade uđemo u procedure legalnog i legitimnog tendera koji će omogućiti svim potencijalnim strateškim partnerima da pod istim uslovima pristupe realizaciji ovih projekata". 28.05.2010. Petar Škundrić

Izjava nije ni demagoška. Ovo je farsa.

Razgovaralo se sa mnogima, od Azerbejdžana do Egipta I Kube.., samo što je opet pitanje šta je bio prioritet, kao I sa kakvom Platformom se otišlo npr., na Kubu (osim one laisser-faire), ili  u Azerbejdžan?

Trenutno je aktuelan Memorandum o saradnji I razumevanju sa Kinom, kojim su definisane "intenzivna saradnja u oblasti resornih minstarstava, državnih uprava I javnih predzeća, I formiranje zajedničke grupe, koja će se baviti operativnim pitanjima saradnje". Ministar reče I da je Memorandum "opšteg karaktera".

Šta bi to značilo?

Oblasti o kojima se razgovaralo su: elektroenergetika, posebno TE u Štavlju (Sjenica), neiskorišćen hidropotencijal I iskorišćenje obnovljivih izvora energije (OIE).

Jel i to farsa?  Razgovarali se o pojedinostima, a za srpsku javnost o "opštim pitanjima".

Posle deset godina, jedino možemo konstatovati da se ništa nije promenilo.

Dogovori se i dalje,  nakon deset godina od proživljenih promena čine bez kriterijuma, i u "četiri oka". Rezultat je rast korupcije, gubitak vremena, prihoda, i energije.

Zbog toga što su se tako dogovarali i/ili pokušavali da se dogovore, danas na mreži nema novih objekata: TE TO Kolubara (700MW), novi blok TENT B3 (700 MW), kao i bar prva faza HE Đerdap 3 (koja bi mogla davati oko 7 mlrd kWh/godišnje).

Zbog uvođenja ličnih kriterijuma i stavova, danas čitavih 6 godina od donošenja zakona o energetici, nema adekvatnog iskorišćenja potencijala obnovljivih izvora energije, zbog čega je Srbija na  začelju kolone zemalja Regiona.

         Možda se Energetski sporazum sa Italijom smatra poslom "decenije" kako reče Ministar. Za Italiju i njenu kompaniju to je posao veka. Ali, za Srbiju to je nakaradan posao - primer kako ne treba raditi.

         Ako je poznat podatak da nema dovoljno energije, i da će uvoz iste da raste, onda je zaključenje ovakvog Energetskog sporazuma daleko od povoljnog za Srbiju. Kako je ulaganje u obnovljive izvore energije siguran oblik investicije, to je I razumljiva želja italijanske strane da se zaključi ovakav Sporazum (novembra 2009). Energetski Sporazum predviđa izgradnju malih hidroelektrana, kao i vetroelektrana za proizvodnju električne energije iz obnovljvih izvora.  

To ne samo da dobro zvuči, već je odličan početak investicija u Srbiji.

Ali, avaj! Celokupna proizvedena zelena energije biće za potrebe Italije!

Naravno, Srbija može da kupi električnu energiju ili:

1. od Italije tj njihove firme, ili

2. od nekog drugog preprodavca.

Srbija daje sirovinu - potencijal, a gotov proizvod  - električnu energiju proizvedenu od sopstvene sirovine preskupo plaća zbog deficita energije!!!!

Gde je bio državni interes građana - potrošača Srbije, kada je Ministra potpisivao ovakav Sporazum?

         Italijanski interes je svakako ispunjen. Šta je sa interesom Srbije!?

Italijanska kompanija će zaposliti nešto malo srpske radne snage. A Srbija, energiju koja joj je već preko potrebna, neće imati.

Nju će „fol" uvoziti iz Italije.

         U svim investicionim projektima, sporazumima, memorandumima, protokolima, ugovorima...interes treba da je jedan - Srbiji treba energija!!!

         Danas znamo da novi objekti neće biti u funkciji bar do 2016.godine. Ministar „prepušta" na ovakav način energiju!!! Privućićemo strane investitore da bi Srbija posle debelo platila uvoz?        Jeli to opravdana investicija?

         Italijanska kompanija koja će obavljati posao iz Sporazuma („Seci") za osnovnu delatnost nema obnovljive izvore energije, već „svaštari" i bavi se raznim poslovima. Niti je velika i poznata, niti visoko pozicionirana u energetici. U ovom poslu, kao investitor u Srbiji procenjujugodišnji prihod na 430 mil €.

         Gospodine Ministre koliko će novca investirati ova kompanija, ako procenjuju ovakav prihod? I koliko će od godišnjeg prihoda „Secija", Srbija zaraditi za korišćenje srpske sirovine - potencijala?

Šta i koliko će dobiti Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije?

Uvoziće ono što nam treba proizvedeno kod nas, od našeg?

Ko je modelar ovog posla decenije, a ko su krojači?

         Kako je trebalo?

         Prvo, u pitanju je nacionalni resurs. To je dodatni razlog postojanja javnosti u radu. Drugo, bilo je potrebno raspisati javni poziv, prema utvrđenim kriterijumima. Isto se odnosi na sve ostale potencijalne lokacije za iskorišćenje OIE.

Ne treba zaboraviti da je godinama ogromno interesovanje. Konkurentnost i zainteresovanost među potencijalnim investitorima, može doneti samo dobro Srbiji.

Postoji zakon o koncesijama. Treba nam Komisija za dodelu koncesija - ne samo da dodeljuje lokacije onima koji ispunjavaju uslove po javnom pozivu, već da kontroliše ono što su investitori Ugovorom o koncesiji prihvatili.

Onom ko ne izvrši ugovorne obaveze, koncesiju treba oduzeti i obezbediti se garancijom za dobro izvršenje posla.

         Da je Srbija na ovakvom putu, danas bi imala bar 50% iskorišćenosti potencijala OIE, a to je negde oko 30% planiranog uvoza energije po Energetskom bilansu za 2010.godinu.

Ko svojim nesposobnostima i praznom pričom sprečava iskorišćenje potencijala OIE?

         I, gde je danas Srbija?

         U energetskom sektoru, još su ostali potencijali OIE u koje treba ulagati, I koji nisu koncesionirani. Možda najosetljiviji deo jesu procedure za dobijanje dozvola.

To jeste kritična tačaka.

Primera radi, osoba A je kao visoki službenik Ministarstva rudarstva I energetike pristupila kao osnivač preduzeća koje se bavi proizvodnjom energije iz OIE (mesec dana nakon što je postala zaposleni u Ministarstvu). A da baš ne bi bilo providno, umesto direktno osobe A, pristupio je sestrić osobe A kao osnivač. Nakon 4 meseca I sestrić osobe A je izbrisan kao vlasnik.

Ali, za to vreme od osnivanja , dotična kompanija je protežirana od strane osobe A i Ministarstva, te je ova firma brže od drugih dobila sve potrebne dozvole.

Ovo je jedan od obrazaca kako se dobijaju dozvole za iskorišćenje OIE.

         Za period od 10 godina, Srbija je mogla da izgradi sve što je planirala, I da danas bude pokretač privrednog rasta I izlaska iz krize. Ne treba zaboraviti da je struktura potrošnje električne energije danas najnepovoljnija u Evropi: oko 57% potrošnja domaćinstava, a industrije ispod 30%. U EU učešće domaćinstava ne prelazi 29%, a industrije od 45% pa na dalje.

Šta će biti kada privreda krene da se razvija?Jeres je I pomisliti, ali kako danas stvari stoje, prava je blagodet da industrija ne radi kako treba..

         Nijedan ministar energetike, kojeg je Srbija imala od 2000.godine nije položio račune zbog toga. A i zašto bi? Polagao, ne polagao..radio, ne radio...nekom svirucka....

         Afere, gubici, direktori u trku objašnjavaju razvojnu strategiju, zarad budućih generacija, privrednog rasta i održivog razvoja.. U trku divljaju i cene, jer investicija nema kao ni kvalitetnih investitora. Strategija razvoja je postala nerazvojna istog dana kada je i usvojena. Nova razvojno-nerazvojna nije definisana. Rupe u podzakonskim aktima su namerne, jer su omogućavale da se korist ipak ostvari - ali ne za Srbiju i njene građane.

         Ministar, i njegovi pomoćnici daju „bombastične" izjave. Danas koriste ekonomsku krizu kao izgovor da bi opravdali loše upravljanje sektorom.

Ko je odgovoran za gubitak NISa iz 2008.godine?

Ko će da plati gubitke NISa iz 2009.g?

Zašto je JP Srbijagas u gubitku?

Zašto javna preduzeća iz kojih su „isterane" non core delatnosti, baš da bi se rasteretila cena po kWh, m3 ili litri derivata... danas ponovo uz sebe uvode neke druge non core delatnosti? -

Neke Staklare, neke Informatike, neka osiguravajuća društva.. ?

Ko je odgovoran što Srbija ima posrednika u nabavci gasa?

Kako će to Srbija rešiti nedostatak energije, i povećanje uvoza?

Zašto nema kriterijuma i pravila vezanih za iskorišćenja obnovljivih izvora energije?

Ko to tako radi, i za koga radi? Za državni interes građana - potrošača Srbije ili.....?

         Sve to, mereno milijardama evra plaća Gospodin Potrošač. Kad Gospodin Potrošač ne bude više mogao da podmiruje prohteve hirovitih i bahatih ministara, i njihovih finansijera, odlaziće na druga tržišta (kako već danas radi za naftne derivate). Ono što ne mogu da kupe u svojoj državi, jer je preskupo, kupovaće u drugoj državi.

To je siguran put da propadne energetski sektor.

         Zaboravlja se državni interes - energija se proizvodi kod nas, za nas. Ona nam omogućava život, rad i razvoj. Bez energije, nema života. Višak se izvozi.  

         Bez planirane strategije budućih potreba, još deset godina ćemo živeti u nikad rasvetljenim energetskim aferama, sa mačem stalne energetske krize iznad glave.

Setimo se, Anketnog odbora za električnu energiju...davno... 2004-godine.... Do danas nema izveštaja. Mnogi ljudi su optuženi. Mnogi su dobili epitete.

Optužba je teška - Gasi elektranu - uvozi struju.

Ako su optužbe neosnovane, to treba reći, i država Srbija treba da uputi izvinjenje.

Ali, ako su osnovane, .....šta rade institucije u Srbiji? Jeli ovo put u EU?

Svi ćute. Ćutanje je znak nečega.

Da li je društveni dogovor /samoupravni sporazum/ postignut?

Ovo su recepti svima nama poznate energetske politike prošlih vremena.

Tako smo bar mislili.

Samoreklamerstvo i potpuno odsustvo realnog sagledavanja resursa i tražnje, doveli su Srbiju u apsurdnu situaciju. Primera radi, za tri dana nabavke gasa u jednoj od tri gasne krize potrošeno je onoliko novca koliko je bilo potrebno da se investira u završetak I faze podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Nazdravlje!

         Ko onda veruje u snagu izjava najviših i najodgovornijih u Srbiji - „..energetski sektor Srbije biće lider u regionu.., u energetski sektor Srbije će se uložiti 9 mlrd investicija.., Srbija tranzitni koridor..., Srbija stecište investitora u energetski sektor... „. Skaredno i smešno.

         Lideri nismo, objekata nema, povećava se uvoz, derivati preskupi, kvalitet neevropski.., a hoćemo u Evropu?

Sa čime?

         Treba biti realan. Srpski energetski sektor u narednim godinama će se boriti za opstanak. Biće restrikcija. Povećaće se uvoz. Ali hoćemo li moći da dopremimo električnu enegiju do domaćinstava i privrede?  

O tome sada niko ne misli. Leto je. Sunčano.  

         Kada dođe zima, svi će da apeluju, doduše u raznim pravcima i sa različitim interesima.

Jedni će moliti građane da ne troše energiju, drugi će moliti državu da poveća cenu, a njihove nesposobnosti će platiti Gospodin Potrošač.  Ili nemanjem da kupi, ili kaznom da preskupo plati.  Neće svima biti loše. Modelari i krojači će zadovoljno trljati ruke.  

         Objasniće nam da smo zadovoljni.

Građani - jer ih i neće dotaći poskupljenje energije koju nemaju.

Proizvođači - jer su uspeli da ubede majku državu da se smiluje, na svoje jedinče.

Zadovoljna je i majka - zadovoljila je apetite i jedinčeta i nekoliko kućnih ljubimaca.

         Titanik je potonuo.

         Srpski energetski brod još plovi. Ekonomskim i energetskim bespućima.

         Mi smo na brodu. Samo od nas zavisi kuda plovi ovaj brod bez kapetana i kormilara?Komentari (68)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

man ray loves me man ray loves me 22:25 30.05.2010

sta reci

Srpski energetski brod još plovi. Ekonomskim i energetskim bespućima.

A Vi radikalskim.
deberzerak deberzerak 22:33 30.05.2010

Re: sta reci


A Vi radikalskim.

to je sve sto imas da kazes.Fascinantno.
cult cult 22:45 30.05.2010

Re: sta reci

obnovljivi izvoribackground noise background noise 22:48 30.05.2010

Re: sta reci

deberzerak
to je sve sto imas da kazes.Fascinantno.


Covek je u pravu, strah od radikala i slicnih . . . topla govna u kojima se prasi nasa vlast . . . ubedjena da je strah od radikala dovoljno jak da ih trajno zadrzi na vlasti u saradnji sa "politickim protivnicima"

Naravno da je zbirni pregled aktuelnih idiotluka ovako vaznog ministarstva dovoljan razlog da se sa vlascu pozdrave na duze vreme . . . da naše društvo skine sake sa lica i da se vidi kako cmizdri . . . dok mu ispred ociju mašu radikalskim strašilom . . .

Drzanje strasila visoko i mahanje njim je zamoran posao, nema se ni vremena ni snage da se razmisli malo, recimo o energetici . . .

Hvala Zorana!
G r o f G r o f 22:49 30.05.2010

Re: sta reci

A Vi radikalskim.


Fascinantno, nee...?
Fascinantno, daa...
To je rešenijeee. Proglasimo probleme radikalskim i oni nestanu.
pedja1008 pedja1008 01:59 31.05.2010

Re: sta reci

Kakve veze imaju radikali sa kadrovima sps-a koji vode ministarstvo energetike? Nisu ih oni postavili na ta mesta Tebi je verovatno super onaj nepismeni dziber Bajatovic, inace veliki postovalac Zorana Djindjica...

Re: sta recicult
22:45 30.05.2010 / *novo Re: sta reci
obnovljivi izvori

Da ne kopiram sliku... Ali, bojim se da cemo svi pored nekog kazanceta..da se grejemo, ukoliko se nastavi rasipanje energije, i dezinvestiranje. Svima je to uglavnom jasno.
Nema carobnog stapica. Bio je potreban rad, a ne gurkanje. I sad smo tu, gde jesmo - u problemu.


Re: sta reci

@Naravno da je zbirni pregled aktuelnih idiotluka ovako vaznog ministarstva dovoljan razlog da se sa vlascu pozdrave na duze vreme . . . da naše društvo skine sake sa lica i da se vidi kako cmizdri . . . dok mu ispred ociju mašu radikalskim strašilom . . .

Drzanje strasila visoko i mahanje njim je zamoran posao, nema se ni vremena ni snage da se razmisli malo, recimo o energetici . . .@

Bas tako. U stvari, ovo me podseti na pricu o naftnim derivatima.. Nekada istina pre 2000.godine smo derivate kupovali pored pumpi, iz kantica...secamo se.. i godinama nakon toga, to je bio glavni argument /sa pravom/ da to nikada vise ne sme da se desi..i da je losa i energetska politika nas dovela u takvu situaciju... Godinama.
Danas?
Pa, danas opet ista slika. Ili se ide u susedne drzave, i donose kantice, ili se sipa pored pumpi, iz kantica!!!man ray loves me man ray loves me 06:16 31.05.2010

Re: sta reci

U stvari, ovo me podseti na pricu o naftnim derivatima.. Nekada istina pre 2000.godine smo derivate kupovali pored pumpi, iz kantica...secamo se..

Pitam se ko je tada bio na vlasti... Nesto se ne secam... Mozda se Vi secate?
Enivej, glasacu za Vas na sledecim izborima, vi ga bas prozimate... Narocito mi se dopala basna o Tadicu cvrcku i Tomi vrednom mravu... To je analiza koju ocekujemo od akademije...
silver bullet silver bullet 09:19 31.05.2010

Re: sta reci

Vi ste ogromno razocaranje za mene.

Da li zaista mislite da ste ulaskom u SNS koju su stvorila dva reciklirana, licemerna politicara ucinili dobro sebi i svom kredibilitetu?
Da li mislite da ste time osnazili svoje ideje i zapoceli put njihove realizacije ili ih unizili prefiksom sumnjive politicke orijentacije?

Ne volim rasprave ad hominem, ali ovo je zaista crveni karton.

Steta, velika steta.

To je prica o Srbiji, nemustim politicarima, nemanju strategije sta se hoce, i kako do toga doci..
Problem smo mi.


A ipak sami sebi skacete u usta...

Steta, velika steta.
dragan7557 dragan7557 10:14 31.05.2010

Re: sta reci

a
KUD PLOVI BROD SRPSKE ENERGETIKE?

U "sigurnu" luku privatizacije.

cerski
buba_truba buba_truba 10:24 31.05.2010

Re: sta reci

silver bullet
Vi ste ogromno razocaranje za mene.

Da se nadovežem na ovaj komentar - za mene niste razočaranje. I ranije, pre učlanjenja u SNS, ste pisali kao stručno lice, a i ovaj tekst je takav. Sve dotle dok je to okosnica Vaših blogova, rado ću Vas čitati.

Steta, velika steta.

E sad, i meni bi bilo milije da niste završili kao član SNS, mada, nemam ideju u kojoj bih stranci uopšte volela da Vas vidim. Najbolje bi bilo da ste ostali izvan politike. Ali sve dotle dok ne počnete da nastupate sa te pozicije, imaćete moje poštovanje.

Pozdrav
dragan7557 dragan7557 10:32 31.05.2010

Re: ŽESTOKA....

konkurišu za „Budalaštinu godine".

...je bogami konkurencija za ovu žarko željenu NAGRADUU. A i učesnika nikada nije više bilo. Ko će odneti pobedu?

cerski

Re: sta reci

@Da se nadovežem na ovaj komentar - za mene niste razočaranje. I ranije, pre učlanjenja u SNS, ste pisali kao stručno lice, a i ovaj tekst je takav. Sve dotle dok je to okosnica Vaših blogova, rado ću Vas čitati.@

hvala Vam lepo.


Re: sta reci

@Pitam se ko je tada bio na vlasti... Nesto se ne secam@

Ih, Vi da se ne secate... Sad sam razocarana.
man ray loves me man ray loves me 19:02 31.05.2010

Re: sta reci

smisao za humor, lepo. trebace vam s tomom...
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 22:57 30.05.2010

...

evo nama nasih radikala
Ribozom Ribozom 23:33 30.05.2010

Italijani

Uvoziće ono što nam treba proizvedeno kod nas, od našeg?


Zar ste ocekivali da evropskim novcem sagradimo u Srbiji elektrane pa da struju prodajemo opet Evropi?

Djerdap 3

Koliko to kosta?

Slazem se u nacelu vase kritike vlasti zbog ne investiranja u energetiku.
Ali pitanje novca potrebnog za preskupe investicije u energetiku ipak mi nemamo.
dolybell92 dolybell92 23:47 30.05.2010

Re: Italijani

Srbija i region su „gladni" energije,
i projekcije pokazuju da će tek biti.


Nešto se pitam šta bi bilo da rade sva
preduzeća i fabrike, koje su radile, a sada
ih (kao) nema više ?

Sada razumem zašto nam je privreda nestala,
- nema struje !

Re: Italijani

@Zar ste ocekivali da evropskim novcem sagradimo u Srbiji elektrane pa da struju prodajemo opet Evropi?@
...prica o energetskom sporazumu sa italijom, ili Energetskom sporazumu sa Rusijom..nije prica o Italiji ili Rusiji kao investitorima.. To je prica o Srbiji, nemustim politicarima, nemanju strategije sta se hoce, i kako do toga doci..
Problem smo mi.

Re: djerdap

@Djerdap 3

Koliko to kosta?

Slazem se u nacelu vase kritike vlasti zbog ne investiranja u energetiku.
Ali pitanje novca potrebnog za preskupe investicije u energetiku ipak mi nemamo.@

Naravno, i ne moramo da imamo. Da li mislite da nema zainteresovanih za ulaganje u jednu hidroelektranu tipa Djerdap 3, koja bi sa energijom zadovoljavala pola Evrope? Mi pricamo o ucescu u izgradnji jedne NE u susednoj drzavi, a pred nosom nam stoji mogucnost da sa nekim ili nekima izgradimo na nasoj teritoriji HE (a ne NE) i tako budemo vrlo bitan proizvodjac elektricne energije.
Ali mora mnogo da se radi, da se zna sta se hoce...a ne da se Ministarstvo shvata kao stepenica do penzije, ili predah..
/a ako bismo sabrali samo deo onoga sto je baceno u energetskom sektoru...zbog loseg upravljanja, neiskoriscenja..pa mogao je jos jedan Djerdap da se sagradi../
dragan7557 dragan7557 10:34 31.05.2010

Re:))

Ali pitanje novca potrebnog za preskupe investicije u energetiku ipak mi nemamo.

Neki kreditčić možda !? A onda pola pije pola Šarcu daje.

cerski
medjutim92 medjutim92 11:19 31.05.2010

Re: djerdap

Zorana Z. Mihajlović Milanović
Da li mislite da nema zainteresovanih za ulaganje u jednu hidroelektranu tipa Djerdap 3, koja bi sa energijom zadovoljavala pola Evrope?


Aha, i to istu onu polovinu koju Vojvodina već decenijama hrani..

Re: Re:))

@Ali pitanje novca potrebnog za preskupe investicije u energetiku ipak mi nemamo.

Neki kreditčić možda !? A onda pola pije pola Šarcu daje.

cerski@

I ranije, i danas mislim..da nista spektakularno ne treba da se izmislja ..osim sto treba da se realizuju strategije, programi..i sto je jos bitnije da se kontrolise izvrsenje...
dragan7557 dragan7557 18:34 31.05.2010

Re: Šećer


Zar ste ocekivali da evropskim novcem sagradimo u Srbiji elektrane pa da struju prodajemo opet Evropi?

Pa prodavaše i evropski šećer (prepakovan) u EU. Struju bar ne treba pakovati.

cerski

Re: djerdap

@Aha, i to istu onu polovinu koju Vojvodina već decenijama hrani..@

Aha, Djerdap 3 hidroelektrana bi proizvodila oko 7 hilj kWh godisnje.., sto je kvalifikuje u grupu velikih vaznih energetskih objekata kojima bi se zadovoljavale potrebe za elektricnom energijom velikog dela Evrope.

medjutim92 medjutim92 09:07 01.06.2010

Re: djerdap

Zorana Z. Mihajlović Milanović
Aha, Djerdap 3 hidroelektrana bi proizvodila oko 7 hilj kWh godisnje.., sto je kvalifikuje u grupu velikih vaznih energetskih objekata kojima bi se zadovoljavale potrebe za elektricnom energijom velikog dela Evrope.


Ne kažem da bi Đerdap 3 bio nebitan objekat, taman posla, ali jedno je kad se kaže proizvodio bi toliko i toliko, što je toliki i toliki procenat naše trenutne potrošnje, ulaganje toliko, očeivani rok otplate toliki.. to je nešto što očekujem od eksperta. Ne sve ovo, ali recimo tako nešto.

Gađanje terminima "zadovoljavala bi energijom pola Evrope" je nekako neozbiljno, i strašno me podseća na pomenutu priču o Vojvodini.
vladaxy vladaxy 08:38 31.05.2010

Zdrav razum

"Zamislite nesnosnu glad. Zamislite svoje domaćinstvo, u kojem imate sve potrebne sastojke za najukusniji ručak. Šta ćete uraditi? Naravno uzećete odmah nešto iz frižidera. Šta sigurno nećete uraditi? Nećete zvati restoran iz drugog grada ili države, da vam napravi i dostavi večeru?! Ono, što prirodno ne biste uradili u sopstvenom životu i domu, rade oni koji su domaćini u domaćinstvu koji se zove Energetski sektor Srbije."

A zašto da ne odem u neki restoran? Zašto da ne odem kod prijatelja na večeru? Zašto da ne kupim nešto na kiosku? Kad ćete da shvatite da je struja roba kao i sve drugo.... Treba omogućiti privatnicima da prave elektrane i pustiti građane da biraju od koga će da kupuju struju. Kad se stvori konkurencija biće svima dobro, a EPS rasformirati. Ionako imaju 50-60% viška zaposlenih, slabu naplatu, velike dugove i apsolutno su neefikasni.


Zamislite prodavca (bilo koje robe) koji umesto da vam proda robe koliko želite i u mogućnosti ste da platite, počne da vas ubeđuje da kupujete manje i da štedite, da ne treba da trošite toliko, pa onda nastane nestašica robe pa možete da je nabavite samo u određenom vremenu (da se budite kao vampir posle ponoći da bi završili nešto) i u određenoj količini. Ili drugi uzimaju robu i ne plaćaju ali trgovac to prevali na vaš račun.... E TO JE EPS!!! PRODATI POD HITNO!!
dragannalovic dragannalovic 12:13 31.05.2010

Re: Zdrav razum i nezdrav monopol

A zašto da ne odem u neki restoran? Zašto da ne odem kod prijatelja na večeru? Zašto da ne kupim nešto na kiosku?

Da li ste misli na restoran u Njujorku, Parizu , Ibici ili tržnom centru Ušće? Ako ste mislili da nešto kupite na Canetovim kioscima moraćete samo pre podne, pošto popodne ne rade.
Medjutim nisu svi gradjani u poziciji da biraju! Što se tiče prosečnog Srbina on više nema novca ni da pripremi svojim ukućanima večeru a kamoli da gaji neka neoliberalna maštanja o tome da pozove i još nekog izgladnelog prijatelja.
Da, uvek je lepše kada imate izbor i kada ste u situaciji da birate ali to u državi tajkuna jednostavno nije izvodljivo. Zato uostalom i najveći broj gradjana želi da pobegne iz ove nedodjije. Pre nego što se privatizuje i Eps!

Re: Zdrav razum

@A zašto da ne odem u neki restoran? Zašto da ne odem kod prijatelja na večeru? Zašto da ne kupim nešto na kiosku? Kad ćete da shvatite da je struja roba kao i sve drugo.... Treba omogućiti privatnicima da prave elektrane i pustiti građane da biraju od koga će da kupuju struju. Kad se stvori konkurencija biće svima dobro, a EPS rasformirati. Ionako imaju 50-60% viška zaposlenih, slabu naplatu, velike dugove i apsolutno su neefikasni@

Onda verovatno niste pazljivo procitali.., jer je konkurencija trebalo da udje u elektroenergetski sektor davnih godina..pa ne bi imali ovo sto danas imamo tj nemamo.
Upravo nemusta zelja bez strategije ..je dovela do toga da EPS propada, krcmi se.., drzava dotira kako stigne...a novih investicija i objekata nema..
Tako je, struja je roba. I uopste nemamo razlicit stav po tom pitanju..kao i po pitanju toga da konacno udju nezavisni proizvodjaci elektricne energije ...
dr.wagner dr.wagner 11:15 31.05.2010

O ENERGETICI ....

...dan

-Nepristojno bi bilo , iz moje perspektive komentirati političku orijentaciju
bilo koga .... pa tako i gospođe koja je autor teksta ....zato malo o AC/DC

-Nisam baš uvjeren da ste vi dali (je li postoji?) neki "plan rada" , a koji
bi vas razlikovao od trenutnih ljudi na vlasti .
-Sve vam je to , ako ponovo pročitate .... "Mogli bismo , trebali smo ,potrebno
je ...." i sa druge strane ...."Oni ovo , oni ono ....."

Za početak (i o vašem trošku okvirni dokumenti)

-Idejni projekt(i) :

-Troškovi (ukupni ili parcijalno sa rokovima ) ,
-Imovisko-pravni odnosi (bilo za objekte , bilo za terene na kojima bi se gradilo
od početka)
-Kapaciteti (studije potencijala izvora)
-Rokovi izgradnje (osiguranja , penali za kašnjenja ... itd)
... i na kraju (ili na početku)studija isplativosti .... iako je to ulaganje
u proizvodnju sa sigurnim tržištem .... (ali ako radite TE ...hoće li nestati
goriva prije otplate objekta ... )
-Jasno .... , na kraju financije .... ili "Izvor sredstava i cijena sredstava"
...i onda možete "naplatiti" one troškove koje ste imali kod idejnog projekta ...

-Ako nemate (ne znate) to , onda ste vi na deklarativnom nivou .... , a razbacujete
se brojevima sa interneta ....
-Moje isprike , ako ste vi već sve pripremili , samo to tajite ....
....do preuzimnja vlasti (kako se ovdje neki boje)...

-Što se tiče nekih komentra koji glorificiraju privatiziranje energetskog
sektora i formiranje "objektivne cijene" pod utjecajem konkurencije .....
... o tome ne možemo čak ni šaljivo raspravljati ....kao sa gospođom Z

Wagner

Re: O ENERGETICI ....

Nisam baš uvjeren da ste vi dali (je li postoji?) neki "plan rada" , a koji
bi vas razlikovao od trenutnih ljudi na vlasti .
-Sve vam je to , ako ponovo pročitate .... "Mogli bismo , trebali smo ,potrebno
je ...." i sa druge strane ...."Oni ovo , oni ono ....."

Za početak (i o vašem trošku okvirni dokumenti)

-Idejni projekt(i) :

-Troškovi (ukupni ili parcijalno sa rokovima ) ,
-Imovisko-pravni odnosi (bilo za objekte , bilo za terene na kojima bi se gradilo
od početka)
-Kapaciteti (studije potencijala izvora)
-Rokovi izgradnje (osiguranja , penali za kašnjenja ... itd)
... i na kraju (ili na početku)studija isplativosti .... iako je to ulaganje
u proizvodnju sa sigurnim tržištem .... (ali ako radite TE ...hoće li nestati
goriva prije otplate objekta ... )
-...

Postovani gdine Wagner

ako imate jasnu razvojnu strategiju ili stratesku studiju o upravljanju resursima, studiju ispaltivosti, studiju odrzivosti, a na drugoj strani evedentni energetski deficit, onda Vam je jasno i da postoji Akcioni plan izvodljivosti.


Idejni projekat, glavni projekat i projekat izvodljivosti su dokumenti koji dolaze na kraju odnosno kada se krece u izgradnju. To je osnov za izgradnju profitabilnog energetskog objekta.
Ali Vam hvala na upozorrenju da ne postoje okvirni dokumenti. postoje sporazumi i ugovor sa EU - Ugovor o energetici zemalja JI Evrope. To je platforma..ili ti ovo sto vi zovete @okvirni dokument@
podaci za koje navodite da su sa neta..su sadrzamni u dokumentima, sporazumima i ugovoru o energetici zemalja JI Evrope...
dr.wagner dr.wagner 19:33 31.05.2010

Re: O ENERGETICI ....

Pozdrav

-Svi ovdje imaju energetski deficit ....,pa niko nije ni ogradio gradilište ,
svi (pa sigurno i vi) imaju jasnu razvojnu strategiju ...., ali evo nakon
svih ovih "demokratskih godina" još uvjek se tapka u mraku ....

-Iz prepiske se može zaključiti kako ste u opoziciji , a opozicija bi
trebala imati "oštriju sliku" ako želi mobilizirati birače ...
-Neozbiljne izjave poput "Đerdap3 može proizvoditi struje za pola EU ..." ,
i sl. samo dezavuiraju ostale (uglavnom općenite) pozitivne "parole"
-Ne mogu zbog svoje pozicije željeti baš vama da dođete na vlast ... ,ali
želim vam da se ti kapaciteti izgrade , bez obzira koja je stranka na
tronu !

-Mala digresija.... M. Thatcher je jednom kazala : " Opzicija ne dobiva
izbore , već ih vlade gube " .... , ali nemojte se vi samo na to osloniti


Wagner
dragannalovic dragannalovic 11:17 31.05.2010

Partokratija i obnovlji izvori

Ponašanje Ministra pokazuje nam da se ozbiljnim strateškim pravcima pristupa površno, i očito bez temeljne ekonomsko - energetske analize.

Ne bih se složio da se pristupa površno, rade se vrlo precizne i temeljne gde-tu-ima-mene analize. Stranke na vlasti se transformišu u profitabilna preduzeća, vrednim činovnicima dele se bonusi i procenti a ostatak "profita" se odlaže u partijske kase. I dok se država rasprodaje i razgradjuje, sistem se stalno usavršava i doradjuje i po sličnom principu rade sva ministarstva, lokalne samouprave itd, a gradjani Srbije svemu tome daju legitimtet izlaskom na izbore.
Malo je samo nejasno zašto im smeta što imaju najmanje plate i što plaćaju najskuplji benzin i što ih nije briga što će uskoro to biti slučaj i sa strujom i telefonom. Ah, da zaboravio sam strah od radikala..., valjda je to i glavni razlog što još uvek nisu uspostavljena pravila i kriterijumi za korištenje obnovljih izvora energije?
sentinel26 sentinel26 12:10 31.05.2010

Podrška

i preporuka od mene za sve vaše dosadašnje tekstove o energetici.

Ne obazirite se na "razočarane" komentatore, ima ovdje još blogera koji su promijenili članske karte...izbacivanjem ili zamjenom "trećeg" slova...

U drugoj (EU ) državi sam vidio svojim očima i "osjetio na svojoj koži" kako izgleda briga države za energetiku...

Naše političke stranke ne vole nikakvu kritiku, ni dobronamjernu, ni stručnu, ni...

Vaš politički angažman mene nije iznenadio, jer su vas sve vladajuće stranke prosto gurale što dalje od sebe, neke željne jačeg šamaranja, a gradjani pravu politiku vlasti primjećuju tek kada ih "iznenadi" neko poskupljenje....

Plašenje naroda radikalima je više neupotrebljivo zbog mehaničkog kvara i nedostatka baterija za megafone...

milanb.rakic milanb.rakic 15:35 31.05.2010

Kuda plovi ovaj brod?

Da li znate i da li ste svesni da ste razotkrivanjem mehanizama obezvredjivanja srpskog energetskog sektora takli u osinjak?
Ovi sto vam spocitavaju da ste "radikali" samo znaju da etiketiraju.
Ne shvataju da je njihova kvazi vizija energetsko ekonomskog razvoja svima presela.
Gradjani potrosaci kupuju energente i motorna goriva po 20% visim cenama od berzansko evropskih cena sa zaradama 7 (sedam) puta nizim od evropskih.
Neevropskog kvaliteta,neevropskih standarda.Puna im usta EU,a ne implementiraju evropske standarde, politikom trzista i politikom cena.
Pre njih mrak.I posle njih ce biti mrak.
Sta njih dotice licni standard gradjana potrosaca.Oni dobro znaju da je njihova ideja ostvarenje opstih drzavnih interesa vezana za njihove sebicne interese.
IMT interese.
Kad hoce da prodaju neku drzavnu imovinu,ocajnicki objasnjavaju da nemamo novca za investicini razvoj.
Samo prodati.Upravljati drzavnim resursima je jako slozen posao.Neka upravlja ko kupi.A to sto ce potrosaci Srbije kupovati kvazi uvezen KWh proizveden u Srbiji po tarifi zelene energije...
Ma briga njih za potrosace,svoje gradjane i za energetski deficit.
Nemamo novca za investicije.I tacka.PRODATI.TO JE PRAVI NACIN.IMT interes.
Ima li novca strani investitor da investira?
Ima.A odakle?Ima profitabilan projekat,realnu projekciju isplativosti investicije u SrbijiDobice kredit od kreditora za realizaciju profitabilnog projekta.
A gde smo mi u toj prici?
Cestitam vam Zorana na smelosti.
Jasan je vas izraz da niste kritizer i da imate studiju razvoja i akcioni plan sprovodjenja.
Ko je ugasio Sunce u zemlji pravovernih demokrata sa SPS recepturama?

Re: Kuda plovi ovaj brod?


milanb.rakic
15:35 31.05.2010 Kuda plovi ovaj brod?
@...Ne shvataju da je njihova kvazi vizija energetsko ekonomskog razvoja svima presela.
Gradjani potrosaci kupuju energente i motorna goriva po 20% visim cenama od berzansko evropskih cena sa zaradama 7 (sedam) puta nizim od evropskih.
Neevropskog kvaliteta,neevropskih standarda.Puna im usta EU,a ne implementiraju evropske standarde, politikom trzista i politikom cena.
Pre njih mrak.I posle njih ce biti mrak@.

Postovani gdine Rakicu,
pretpostavljam da ste Vi upravo onaj gdin Milan Rakic, koji godinama govori o problemima u prometu derivata na nasem trzistu, odnosno o nemanju trzista? ..predsednik Udruzenja vlasnika privatnih benzinskihi stanica u Srbiji?

Upravo danas smo svedoci onoga na sta ste upozoravali prethodnih godina (jos od prvog protesta ..pre pet godina...) - apsurdne situacije vezane za cene derivata, odliva deviza u druge drzave, a pre svega pogubnog delovanja Ministarstva rudarstva i energetike u politici cena naftnih derviata.. Mada bih rekla da se oni kao pijan plota drze nekih uradbi i pravilnika, od kojih nam je svima sve gore i gore..
NEke stvari moraju da se menjaju.

milanb.rakic milanb.rakic 17:46 31.05.2010

Re: Kuda plovi ovaj brod?

Postovana Zorana,

Da,to je moja malenkost.
Pratim i podrzavam vas mukotrpni rad u pokusaju da prosvetlite "ove" sto je mrak u njima samima.
Ne shvataju da njihove vizije o razvoju trzista energenata i trzista motornih goriva unistavaju srpsku ekonomiju.
Vladaju vec deset godina,a mi sve dublje tonemo u mracne dubine siromastva.
Dugo sam bio uveren da znaju kako treba,ali ih profilisu sebicni interesi u obavljanju drzavne funkcije.
Motivisani geslom: ZAGRABI STO VISE-DOK MOZES.
Danas znam:NE ZNAJU KAKO TREBA!
Da znaju kako treba,vecno bi bili na vlasti.
Da znaju da ostvare ekonomsko energetski privredni razvoj odrzivim rastom privrednih pokazatelja efikasnosti privredno-ekonomskih projekcija...ma sta ovo znacilo...ostvarujuci drzavni opsti interes,DELIMA,
A NE PRAZNIM FLOSKULAMA,SRBIJI BI BILO BOLJE.
SRBIJI TREBA ODMAH BOLJE.
"ONI"NE ZNAJU BOLJE.
Njihova experimentalna vlast je propali experiment.
Ne cuju dobro.I ne vide.Zive predugo u mraku svojih expertskih zabluda.
Upalili ste im svetlo.Pocinje panika skrivanja.U misju rupu.
Ne znaju da je:
COVEK BEZ ZNANJA-SVET U MRAKU.
SOPSTVENOM.

Re: Kuda plovi ovaj brod?

~Vladaju vec deset godina,a mi sve dublje tonemo u mracne dubine siromastva.
Dugo sam bio uveren da znaju kako treba,ali ih profilisu sebicni interesi u obavljanju drzavne funkcije.
Motivisani geslom: ZAGRABI STO VISE-DOK MOZES.
Danas znam:NE ZNAJU KAKO TREBA!~

jedan izuzetan covek mi je rekao - kreator moze do izvesne granice da menja odredjeni sistem vrednosti i percepcije nacije. kada taj sistem postane toliko destruktivan, dakle samodestruktivan i suicidan, tada treba pomoci da sto pre potone i nestane sa scene nosen sopstvenom destrukcijom. nazalost ova nacija je ogrezla u egoizmu, samodestrukciji i samounistenju -

Energetski sektor Srbije je ogledni primer svega prethodnog. A energetski sektor jedini moze pokrenuti privredu, i od njega je moguce ziveti u decenijama koje dolaze..
Dugo sam kao i Vi verovala da znaju.. Ali danas, kada je jasno samo na primeru cene naftnih derivata - pominjem jer je to Vasa bransa - napraviti realne promene, sa sigurnoscu da bi svima bilo bolje..a nadlezni to ne rade, onda zaista samo mogu da zakljucim - ne znaju i/ili su toliko bahati i ogrezli da ne vide da gladnog ne mozes nuditi kolacima.
man ray loves me man ray loves me 17:22 31.05.2010

reality check

Ipak me nesto interesuje. Zamislimo 'idealan' scenario da SNS pobedi na izborima i da gdja Mihajlovic-Milanovic postane ministar umesto 'honorable' Skundrica (private joke: Serbian Unity Congress (SUC) je svojevremeno zvao Velju i Dodika u goste i predstavljao ih kao 'honorable'). Da li neko na ovom blogu veruje da bi to zaista bilo bolje? Da li neko moze za trenutak da zamisli da SNS ne bi tretirao elektrodistribuciju kao Alajbegovu slamu? Cak i u idealnom slucaju da su namere gdje Mihajlovic-Milanovic najcasnije, zar mislite da bi potrajala dva dana kao ministar ako bi odbila Tomine zahteve da npr. finansira neke stranacke aktivnosti od drustvenih para? U stranci koja ima disciplinu kao SNS? U stranci koja postoji da bi otudjivala drustvenu imovinu?

Vidim da je na ovom blogu totalno passe 'plasiti radikalskom meckom'. Ja mislim da je to Tadiceva politika koja je sramna i nadam da ce jednog dana da plati zbog toga, i skupo, ali se ni za trenutak ne zavaravam da radikali mogu da se pokazu kao sposobni na bilo kom mestu u vlasti. Ako bi cak i imali nekog sposobnog individualca (sto btw mislim da ovde nije slucaj, sudeci po gornjem tekstu koji obiluje opstim mestima i demagogijom), taj bi se proveo kao Panic sa Slobom, na primer. To je upravo znacenje reci negativna selekcija.
buba_truba buba_truba 17:50 31.05.2010

Re: reality check

man ray loves me
Ipak me nesto interesuje. Zamislimo 'idealan' scenario da SNS pobedi na izborima i da gdja Mihajlovic-Milanovic postane ministar umesto 'honorable' Skundrica (private joke: Serbian Unity Congress (SUC) je svojevremeno zvao Velju i Dodika u goste i predstavljao ih kao 'honorable'). Da li neko na ovom blogu veruje da bi to zaista bilo bolje? Da li neko moze za trenutak da zamisli da SNS ne bi tretirao elektrodistribuciju kao Alajbegovu slamu? Cak i u idealnom slucaju da su namere gdje Mihajlovic-Milanovic najcasnije, zar mislite da bi potrajala dva dana kao ministar ako bi odbila Tomine zahteve...

Ako bi pretpostavljena ministarka ministrovala po nalogu kako si ti opisala, verujem da ne bi bilo ništa bolje. Samo ja nekako više verujem da je gdja Zorana Mihajlović-Milanović profesionalac i da na takav aranžman ne bi pristala. Naivna ja? Može biti, ali mi nekako lepo da verujem...

Re: reality check

@Cak i u idealnom slucaju da su namere gdje Mihajlovic-Milanovic najcasnije, zar mislite da bi potrajala dva dana kao ministar ako bi odbila Tomine zahteve da npr. finansira neke stranacke aktivnosti od drustvenih para? U stranci koja ima disciplinu kao SNS? U stranci koja postoji da bi otudjivala drustvenu imovinu?@

Ne odbijaju se Tomini zahtevi.
To je jasno ko dan. Postojali bi jasni kriterijumi, propisi i procedure. Toma samo moze da trazi...promenu kriterijuma, propisa i procedura - to se ne radi tajno. Ovo nije politicki pamflet, ovo je esej o energetskoj bezbednosti i ekonomskoj efikasnosti.
Trziste uredjeno jasnim propisima bez kvazi regula koje stvaraju zamrsene procedure i racunice su danas pogresne - evo vam primer danasnjeg formiranja cena derivata..isto je sa tarifnim sistemom EPSa..

Re: reality check

@Naivna ja? Može biti, ali mi nekako lepo da verujem@

Verujte.
Garantujem.
man ray loves me man ray loves me 18:22 31.05.2010

Re: reality check

Ok. Svako ima pravo da veruje. Ja odoh da gledam romcom leta pod nazivom "Toma na tenderu".
dragan7557 dragan7557 18:43 31.05.2010

Re: reality check

Da li neko moze za trenutak da zamisli da SNS ne bi tretirao elektrodistribuciju kao Alajbegovu slamu?

Kao Alajbegovu sigurno ne bi, ali kao svolu privatnu svojinu bi.

cerski
sentinel26 sentinel26 21:26 31.05.2010

Re: reality check

dragan7557
Da li neko moze za trenutak da zamisli da SNS ne bi tretirao elektrodistribuciju kao Alajbegovu slamu?
Kao Alajbegovu sigurno ne bi, ali kao svolu privatnu svojinu bi.
cerski

Prijatelju, ljudski je sumnjati ali i pružiti šansu (vjerovati uslovno )..
Ne volim da sudim unaprijed.
A što se tiče minulog rada tu su obje strane potpuno EGAL.
To što ovi (vlast ) sada ne vode ratove zasluga je S.Miloševića koji je potpisao pobjednički Kumanovski sporazum..

Ja nemam baš lijepo mišljenje o Tomi Nikoliću ali dozvoli da ti predstavim ove dvije
"matematičke ne-jednačine" :

- Zorana Z.Milanović - ( P.Škundrić + Bajatović ) > 0

- J.Tabaković - M.Dinkić > 0

Nemam nikakvog razloga da ovima sadašnjim energetičarima vjerujem, pa mi je potpuno jasno da više neće moći da plaše narod radikalima, moraće da smisle nešto drugo...

PS. Prekjuče je sud definitivno oslobodio Gorana Kneževića i od optužbe za zloupotrebu službenog položaja, a početna optužba je bila "vodja kriminalne grupe" i godinu dana u pritvoru nevin čovjek ležao...

buba_truba buba_truba 09:13 01.06.2010

Re: reality check

man ray loves me
Ipak me nesto interesuje. Zamislimo...

man ray loves me
Ok. Svako ima pravo da veruje.

Naravno. Neko veruje, neko zamišlja...

man ray loves me
Ja odoh da gledam romcom leta pod nazivom "Toma na tenderu".

I ovo je skroz ok. Tebi je tema Toma, a ja odo' da čitam šta Zorana kaže u odgovorima.
bosko92 bosko92 21:56 31.05.2010

Pojasnjenje

Ne treba zaboraviti da je godinama ogromno interesovanje. Konkurentnost i zainteresovanost među potencijalnim investitorima, može doneti samo dobro Srbiji.


Odabrao sam ovaj citat kao povod za jedno pitanje. Shvatio sam da zastupate tezu da Srbija treba da gradi izvore energije u Srbiji. OK. Da li to moze raditi sama, ili jedino uz pomoc stranih investitora? Ako moze sama(ili uz domace investitore), odlicno. U tom slucaju je pitanje: sta se ceka? Ako ne moze sama, vec jedino uz pomoc stranih investitora, onda se postavlje pitanje: kako? Pomenuli ste Zakon o koncesijama. To bi znacilo da bi strani investitor dobio koncesiju na dvadeset ili trideset godina i da bi struju prodavao Srbiji, ili, cak mozda izvozio, a za uzvrat bi placao koncesionu naknadu Srbiji i nakon isteka koncesije izgradjeni objekat predao Srbiji. To znaci da bi Srbija dobila svoju energiju tek nakon dvadeset ili trideset godina. Da li znate za neki bolji nacin?

Re: Pojasnjenje

~Shvatio sam da zastupate tezu da Srbija treba da gradi izvore energije u Srbiji. OK. Da li to moze raditi sama, ili jedino uz pomoc stranih investitora? Ako moze sama(ili uz domace investitore), odlicno. U tom slucaju je pitanje: sta se ceka? Ako ne moze sama, vec jedino uz pomoc stranih investitora, onda se postavlje pitanje: kako?~

zastupam tezu, od kada se bavim energetikom, da ono sto je moguce uraditi, izgraditi odnosno iskoristiti potencijele u Srbiji - treba uraditi. Zastupam tezu da ono sto je planirano i definisano kao potrebno - treba realizovati...a ne praviti se praznim pricama..i obecanjima.
Da li to treba da radi sama ili sa investitorima..odavno je jasno - trebalo je da radi sa investitorima..a ako se i odlucila da radi sama.., onda je bar u delu koji se zovu obnovljivi izvori energije trebala da pusti upliv nezavisnih proizvodjaca..ali po preglednim jasnim kriterijumima i procedurama.. Sta znaci ovo dodeljivanje lokacija u cetiri oka..ili kako je raspolozen ministar? To ne sme da se desava.
Prica o ucescu u izgradnji NE u bugraskoj je samo povod..jer ono sto je najvaznije u svemu sto se radi..jeste odredjivanje prioriteta, planiranje, definisanje strategije i akcionog plana i ono sto nama fali /namerno fali / - realizacija.
Pitate..sta se ceka? - Nisu mogli da se dogovore, kojekavi ministri, politicke stranke, njihovi finansijeri..verovali ili ne - nisu mogli da se dogovore.. Godine prolazile, ministri se menjali.. Nijedan od njih nije dobacio vise od price ..Srbija ima, Srbija ce iygraditi..i onda tisina..
bosko92 bosko92 11:00 01.06.2010

Re: Pojasnjenje

Hmmm...Niste mi nas odgovorili na ono sto sam pitao. Jer, ako udje strani investititor na osnovu koncesije, Srbija ce od toga imati neku korist po osnovu naknade za koncesiju, ali bi morala da ceka 20 ili 30 godina da istekne koncesija da bi preuzela izgradjeni objekat. U medjuvremenu bi morala da kupuje struju od tog koncesionara i jedina usteda bi bila na troskovima prenosa. To mi bas ne deluje kao neko resavanje deficita.
kostresh_harambasha kostresh_harambasha 00:01 01.06.2010

Куда плови овај брод?

Ништа се не бој, потонуће сигурно.

Re: Куда плови овај брод?

~Куда плови овај брод?
Ништа се не бој, потонуће сигурно. ~

Ne bi bilo dobro.
alselone alselone 07:30 01.06.2010

Trazi se dobra dusa

Da Zorani objasni kako se citira, evo ja placam pivo za trud.

Odgovor na temu: Resite se korupcije u Kolubari (za pocetak) i kupite novi softver (za pocetak za proizvodnju pa idite na "dole". Eto, my two cents.
kukusigameni kukusigameni 09:33 01.06.2010

Re: Trazi se dobra dusa

Za pocetak bi bilo dobro da se naplati potrosena struja.
medjutim92 medjutim92 09:48 01.06.2010

Re: Trazi se dobra dusa

Uvođenje novih brojila.
Uvođenje sistema za daljinsko očitavanje (i što je još važnije, isključivanje) - prosto je neverovatno kolike su uštede i u samom očitavanju, i u sprečavanju krađa..
Deregulacija tržišta energije
Obavezivanje kvalifikovanih kupaca da kupuju energiju na tržištu, umesto da koriste energiju koju dobijaju od EPS-a po netržišnoj ceni..

Mnogo ima stvari koje mogu da se urade, al slabo ko radi od onih koji su u mogućnosti..

Re: Trazi se dobra dusa

alselone
Da Zorani objasni kako se citira, evo ja placam pivo za trud. Odgovor na temu: Resite se korupcije u Kolubari (za pocetak) i kupite novi softver (za pocetak za proizvodnju pa idite na "dole". Eto, my two cents.


Sto volim DOBRE DUSE...
I da je samo Kolubara... Mada uvek bombasticno zvuci kad se kaze Kolubara - korupcija..

Re: Trazi se dobra dusa

kukusigameni
Za pocetak bi bilo dobro da se naplati potrosena struja.


Ko je kriv sto se potrosena struja ne naplacuje..i sto su potrazivanja EPSa neverovatna! Niko drugo do Poslovodstva EPSa. Niko drugi. Kao sto ti dugovi nisu nastali odjednom.. I nije nerealno sumnjati da postoji dogovor izmedju onih koji vode EPS i onih koji ne placaju energiju /ovde mislim pre svega za 50% duga koji je od privrede.../
kukusigameni kukusigameni 10:03 01.06.2010

Re: Trazi se dobra dusa

Mada uvek bombasticno zvuci kad se kaze Kolubara - korupcija..


Isto kao i Djerdap3 - pola Evrope.

Re: Trazi se dobra dusa

medjutim92
Uvođenje novih brojila.Uvođenje sistema za daljinsko očitavanje (i što je još važnije, isključivanje) - prosto je neverovatno kolike su uštede i u samom očitavanju, i u sprečavanju krađa..Deregulacija tržišta energijeObavezivanje kvalifikovanih kupaca da kupuju energiju na tržištu, umesto da koriste energiju koju dobijaju od EPS-a po netržišnoj ceni..Mnogo ima stvari koje mogu da se urade, al slabo ko radi od onih koji su u mogućnosti..

Rade, rade..tj pokusavaju..ali ni to ne mogu da urade da se ne posvadjaju..oko naravno dela.. Prica o brojilima je stara najamnje 7-8 godina..davno su trebala da se nabave.., i krenulo se u procedure..pa izbise afere..koje naravno nisu rasvetljene..i sad ce na jesen novi tender..
Mozemo da licitiramo ko ce pobediti..ako se nista ne promeni do tada..
A kako treba - opet ono - PRAVILA PRAVILA, ne da bi nas udavila, vec da ne bi gubili vreme, dobili najbolje i isli dalje..

Re: Trazi se dobra dusa

kukusigameni
Mada uvek bombasticno zvuci kad se kaze Kolubara - korupcija..Isto kao i Djerdap3 - pola Evrope.

Nije Vam dobro poredjenje... ali u nekom od narednih blogova..
Naravno mogu da razumem poredjenje ako Vam je tako lakse..da se ne biste nervirali.., jer neke stvari nismo iskoristili.. Samo tako.
man ray loves me man ray loves me 10:07 01.06.2010

Re: Trazi se dobra dusa

Deregulacija tržišta energije

it worked so well in california...

Re: Trazi se dobra dusa

man ray loves me
Deregulacija tržišta energijeit worked so well in california...

SAGLASNA.
kukusigameni kukusigameni 10:12 01.06.2010

Re: Trazi se dobra dusa

Nije Vam dobro poredjenje...


Zasto nije dobro poredjenje?
alselone alselone 10:21 01.06.2010

Re: Trazi se dobra dusa

Zorana Z. Mihajlović Milanović

I da je samo Kolubara... Mada uvek bombasticno zvuci kad se kaze Kolubara - korupcija..Zapravo nije tako?

Re: Trazi se dobra dusa

alselone

Zorana Z. Mihajlović MilanovićI da je samo Kolubara... Mada uvek bombasticno zvuci kad se kaze Kolubara - korupcija..Zapravo nije tako?


Zapravo je gore..
Kolubara je samo jedan deo, necu reci mali deo, ali jedan deo onoga sto se zove sistemska korupcija u elekroenergetici..
medjutim92 medjutim92 15:02 01.06.2010

Re: Trazi se dobra dusa

man ray loves me
Deregulacija tržišta energije

it worked so well in california...


I nuklearna energija je imala Černobilj, pa se opet grade elektrane.. svaki sistem može da se zaobiđe, naročito dok se ne prođu dečije bolesti..
man ray loves me man ray loves me 17:01 01.06.2010

Re: Trazi se dobra dusa

I nuklearna energija je imala Černobilj, pa se opet grade elektrane.. svaki sistem može da se zaobiđe, naročito dok se ne prođu dečije bolesti..

To uopste nije isto. Nuklearna fisija je fizika, i odvija se uvek pod istim uslovima onako kako zakon predskazuje (zakon koji znamo). Ima mnogo tehnickih detalja, i oni koji nisu dovoljno priljezni da ih sve ispune stavljaju i sebe i druge u veliku opasnost, ali sve vreme je poznato kako fenomen radi i sta treba da se uradi da radi.
Ekonomija nije egzaktna nauka. Deregulacija se oslanja na verovanje da trziste treba da bude slobodno. Jedan broj ekonomista veruje u to, a jedan broj veruje da je regulacija kljuc i da se trziste prepusteno samom sebi brzo degenerise. I, kao i u pravoj religiji, jedan broj ljudi masno zaradjuje na verovanjima i jednih i drugih.
Ja verujem u zdravorazumsku regulaciju - mnoge stvari treba da budu sto slobodnije moguce i da tu vlada konkurencija i klanje za par centi, ali oko nekih stvari nema zezanja i tu drzava mora da uskoci.
U zemlji kao sto je nasa mislim da treba da vezbamo deregulaciju prvo tamo gde manje boli - telefonija, internet i sl.
kukusigameni kukusigameni 11:24 04.06.2010

Re: Trazi se dobra dusa

Nije Vam dobro poredjenje...


Zasto nije dobro poredjenje?Hvala na odgovoru.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana