Politika| Život

U Srbiji je svima teško..

Drago Kovacevic RSS / 07.08.2010. u 22:42

Ovo nije klasičan kontrablog Aleksambrosu. Jeste potpuno drugačije viđenje i sigurno ga ne bih ovdje objavio da nije njegova teksta.

Radi se o tekstu koji sam prije mjesec dana objavio u zagrebačkom nedeljniku "Novosti" a tiče se skandalozne situacije koju je na Sandžaku priredila naša partokratska vlast sprečavajući muftiju Zukorlića da formira Bošnjačko nacionalno vijeće.

 

 

VATRU I POŽAR NE POMINJATI BEZ OBZIRA NA NEPRAVDU

 

 

Muftija sandžački, Muamer Zukorlić puni ovoga ljeta političke rubrike po medijima.

Najprije je 6. juna, dobio izbore za manjinsko vijeće unutar bošnjačke zajednice i ubjedljivo pobjedio ministre u Vladi Srbije, Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljanina.

Potom je, pisali smo o tome, najavio tužbu zbog uvrede protiv dnevnog lista „Blic“ tražeći basnoslavno veliko obeštećenje zbog fotomontaže objavljene na humornoj strani.Ovih dana se opravdano ljuti na Vladu Srbije koja ga pokušava spriječiti da konstituiše Nacionalni Savjet Bošnjaka.

No svoj protest i upozorenje, muftija Zukorlić je izrekao veoma oštrim riječima, kada je obrativši se predsjedniku Srbije Borisu Tadiću poručio „da će cijela zgrada goriti ako većinski stanari žele da zapale jedan stan“. Zgrada bi tu trebala biti Srbija a stan Sandžak.

U osjetljivoj političkoj zajednici kakva je Srbija, ova izjava je zlokobno zazvučala i podigla političku temeperaturu  preko mjere koja odgovara i samom muftiji.

Da bi se pozicija muftije Muamera Zukorlića mogla bolje razumjeti, kažimo da je on na mjestu vjerskoga poglavara sandžačkih muslimana od 1992. godine. Za sve to vrijeme Zukorlić je prošao kroz razna iskušenja, ali se nikada nije libio davati političke izjave i sudjelovati u javnom životu. Postojao je ipak samo jedan period u kome je imao dobre odnose sa vladom u Beogradu, a to je vrijeme dok je premijer bio Zoran Đinđić.

Kad su se bošnjačke političke partije potpuno integrisale u politički život Srbije, a njihovi lideri, Ljajić i Ugljanin postali ministri, muftija Zukorlić je sa svojim stavovima nezavisnim od njih, zbog uticaja koji ima, objektivno postao njihov politički konkurent. To je dovelo do toga da je imao najprije otvoreni sukob sa Ugljaninom a kasnije i sa Ljaićem.

Prije tri godine, uz diskretnu podršku vlade Vojislava Koštunice, a uz Ugljaninovu pomoć i Ljajićevo ćutanje, pokušano je njegovo slabljenje i rascijep u islamskoj vjerskoj zajednici. To je izvedeno tako što se okupio izvjestan broj imama i proglasio za reis – ul – ulemu, Adema Zilkića iz Tutina.

Nakon mnogo drame, pa i fizičkih sukoba među vjernicima, ko će imati primat nad džamijama u Sandžaku, pokazalo se da je Zukorlić i pored toga što je ostao sam, neprikosnovni vjerski vođa muslimana u Sandžaku.

Inače, ključna razlika između Zukorlića i Zilkića je ta, što je Zukorlić za to da vjerski centar muslimana u Srbiji bude u Sarajevu, a Zilkić da bude u Beogradu.

Da bi pokazao i ovjerio svoj uticaj, kao i da bi pokazao vladi u Beogradu ko ima kakvu težinu na Sandžaku, Zukorlić je iskoristio prvu legitimnu priliku, a to su bili izbori za nacionalne savjete nacionalnih manjina.

Prijavio je i predvodio listu Bošnjačke kulturne zajednice. Na te izbore je izašao veliki broj Bošnjaka u cijeloj Srbiji i Zukorlićeva lista je uzela 47 posto glasova. Ugljaninova i Ljajićeva mnogo manje. Međutim, kad su raspodjeljeni mandati, Zukorliću je trebalo još dva vijećnika da bi formirao većinu i konstituisao Savjet.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava koje vode kadrovi DS-a, ali i Ljajić i Ugljanin, skoncentrisali su se na to da ne dođe do konsituisanja savjeta i da se izbori ponove.

Pred sam kraj roka za konstituisanje, Zukorlić je obezbjedio većinu, ali tada stupa na scenu Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i mjenja pravilnik po kome su inače konstituisani ostali manjinski savjeti.

Pronalaze formulu da se savjet može konstituisati tek ako je sjednici prisutna dvotrećinska većina izabranih vjećnika.

To je nevjerovatno pravno nasilje i nemoguć zahtjev, jer po tiim pravilima ne bi moglo nikada da se konstituiše ni jedno vijeće. Zahtjev ravan onome da neko kaže kako će priznati da je tačno podne, ako na svim satovima u Sandžaku odjednom bude tačno podne.

 

 

Narodna skupština Republike Srbije je Zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina usvojila u cilju unapređenja zaštite i uživanja prava i legitimnih interesa nacionalnih zajednica u Srbiji. Ovaj zakon garantuje pravo na slobodan izbor njegovih članova, a izvršnoj i političkoj vlasti, kao i Ustav, brani da se mješa u te odnose, da favorizuje ili diskriminiše organizacije i liste, prema tome kakav politički odnos prema njima ima većina koja je formirala Vladu.. Umjesto toga, vlada je   prekršila garantovana prava koja treba da štiti, stvarajući veliku napetost u jednoj od najbrojnijih nacionalnih zajednica u Srbiji, nanoseći veliku štetu svim njenim građanima.

Razum nalaže da se prizna konstituisanje Savjeta bošnjačke manjine, a da Vlada bez obzira što joj  stranke Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljanina daju potrebnu parlamentarnu većinu, ne krši Ustav i zakon, ma kako im Zukorlić bio nesimpatičan. Partokratsko upravljanje jeste uvjek loše, ali ni ono se ne može odvijati mimo elementarnih stnadarda. 

Istovremeno, razum i iskustvo nalažu da na ovim našim geografskim prostorima, odgovorni ljudi i  lideri zajednica moraju voditi računa oko izjava koje daju, pogotovo ako se govori o međunacionalnim odnosima. Pominjati u tom kontekstu vatru i požar, zapravo znači paliti i vatru i požar.

 

 

 

 

 

 Komentari (92)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

sentinel26 sentinel26 12:44 08.08.2010

Nije težina podjednako rasporedjena

Prethodni granonačelnik Novog Pazara, Mirsad Djerlek, je prilikom smjenjivanja bio prijekoren i zbog toga što je kada je došao red da plaća dugove preduzećima, prvo platio dug jednom preduzeću u Kraljevu pa tek onda lokalnim preduzećima u Novom Pazaru. Grijeh koji se ne oprašta...

Lažne optužbe za kriminal su trajale par dana u novinama i gotovo, zasjeo je novi poslužni čova odan partiji i vlastima koji su ga postavili ("izabrali" )..

Evo kako on danas vrši vlast:

ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ PO REŠENJU GRADONAČELNIKA
(“Službeni list grada Novog Pazara”, br. 5/2010 od 16.0.7.2010. - stupila na snagu 24.07.2010. a primjenjuje se od 02.08.2010.g. )
Član 1
Ovom odlukom se utvrđuju uslovi i način ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć, kao i visina i način isplate jednokratne novčane pomoći o pojedinim zahtevima građana a po rešenju gradonačelnika.
Član 2
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć po pojedinačnim zahtevima građana može se ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj službi gradonačelnika grada Novog Pazara.
Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose se određeni dokazi - dokumentacija o ispunjenosti odnosno opravdanosti uslova za priznavanje prava za jednokratnu pomoć po osnovu ove odluke.
Član 3
O priznavanju prava na novčanu pomoć u skladu sa ovom odlukom rešava gradonačelnik grada Novog Pazara u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva..
Član 4
Novčana sredstva za isplatu jednokratne pomoći obezbeđuju se budžetom grada Novog Pazara.
Član 5
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu grada Novog Pazara" a primenjivaće se od 02.08. 2010. godine.

sentinel26 sentinel26 23:10 07.08.2010

Smisao ove rečenice

koji joj se pridaje

Pominjati u tom kontekstu vatru i požar, zapravo znači paliti i vatru i požar.


kao i poruka koja iz nje proizilazi su tepih za političke parole ako ne znamo u čijim se rukama stvarno nalazi upaljač (šibica ) a u čijim vatrogasni aparat..
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 23:16 07.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

sentinel26
koji joj se pridaje

Pominjati u tom kontekstu vatru i požar, zapravo znači paliti i vatru i požar.


kao i poruka koja iz nje proizilazi su tepih za političke parole ako ne znamo u čijim se rukama stvarno nalazi upaljač (šibica ) a u čijim vatrogasni aparat..

Sent...Tekst nosi naslov "Vatru i požar ne pominjati bez obzira na nepravdu"..
Dakle u samom naslovu se vidi ko drži šibicu, a ti kao iskusan čitač, to svakako vidiš. Da, ovde ne treba pominjati vatru i požar jer je sve krhko i zapaljivo.
A da država sa onim što radi oko konstituisanja Bošnjačkog savjeta radi nasilje napisa sam tri puta..
Jedne negativne rečenice nema protiv Zukorlića..
gorran2 gorran2 23:27 07.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

u samom naslovu se vidi ko drži šibicu
Ma da nije opet onaj Putin, majkumu?
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 23:29 07.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

gorran2
u samom naslovu se vidi ko drži šibicu
Ma da nije opet onaj Putin, majkumu?

A, nije...Tamo ovih dana šibice nisu popularne..
Ali vezano za temu kažem još u najavi teksta, dakle u drugoj rečenici...

"Radi se o tekstu koji sam prije mjesec dana objavio u zagrebačkom nedeljniku "Novosti" a tiče se skandalozne situacije koju je na Sandžaku priredila naša partokratska vlast sprečavajući muftiju Zukorlića da formira Bošnjačko nacionalno vijeće."
sentinel26 sentinel26 00:01 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

Drago Kovacevic
sentinel26
koji joj se pridaje
Pominjati u tom kontekstu vatru i požar, zapravo znači paliti i vatru i požar.

kao i poruka koja iz nje proizilazi su tepih za političke parole ako ne znamo u čijim se rukama stvarno nalazi upaljač (šibica ) a u čijim vatrogasni aparat..

Sent...Tekst nosi naslov "Vatru i požar ne pominjati bez obzira na nepravdu"..
Dakle u samom naslovu se vidi ko drži šibicu, a ti kao iskusan čitač, to svakako vidiš. Da, ovde ne treba pominjati vatru i požar jer je sve krhko i zapaljivo.
A da država sa onim što radi oko konstituisanja Bošnjačkog savjeta radi nasilje napisa sam tri puta..
Jedne negativne rečenice nema protiv Zukorlića..

Upravo je u tome problem, tekst za mene nije sporan već naslov.

Šibica nije u Zukorlićevim rukama, žao mi je ako to nijesi primjetio...

Izvini ali meni se taj naslov ne svidja upravo iz razloga što se in/direktno stavljaš na stranu onih koji su u zabludi o tome ko tamo drži upaljač (šibicu ) i čiji se stan pali...

Ako se pali moj stan ja znači ne smijem da izgovaram riječ "vatra" ..?

Želim samo da te obavijestim da Ugljanina, Ljajića i Zukorlića poznajem, nemam nikakve odnose ni sa jednim od njih, situaciju u Novom Pazaru i okolini od 1956.godine pa do danas poznajem vrlo dobro...

Godine 1993. u kampanji za republičke izbore mr.Izudin Šušević je na TVB izjavio da Muslimani toga kraja nemaju drugu domovinu do Srbiju i da oni žele da i njima bude majka a ne maćeha ...
Ne bih da podsjećam čime se tada bavio S.Ugljanin, sadašnji ministar i bliski saradnik aps.M.mr.Dinkića, zadužen za "razvoj regiona"...

Ta njegova izjava je brzo zaboravljena... Reafirmisali su je Z.Djindjić i M.Zukorlić, a ti si sam opisao do kada je to trajalo ...

Poznati su mi svi kuvari koji su tamo kuvali i zapržavali razne čorbe, kao i kako su nagradjivani za svoja djela ...

Zna se ko je i kako stvorio drugu islamsku vjersku zajednicu i sa kakvim namjerama, kakvim sredstvima i čijim kadrovima ...

Ako većina muslimana (vjernika ) želi da im sjedište bude u Novom Pazaru a ne u Beogradu i da vrhovnog vjerskog poglavara iz Sarajeva smatraju i svojim, šta se to koga tiče i kome to smeta u Srbiji..?

Hoće li neko sjutra pravoslavnim Srbima u Hrvatskoj reći - vi više ne možete da imate vrhovnog vjerskog poglavara u Beogradu već samo u Zagrebu pa izvolite izaberite ga a ako to ne učinite mi ćemo vam "pomoći" ..?

Kako bi ti reagovao na takvo ponašanje ?

Da bi ga eliminisali kao vjerskog vodju uvukli su ga u političke vode, pa sada kada su i na tom polju doživjeli težak poraz, kuku i lele ...

Po znanju, sposobnosti i obrazovanju Zukorlić nadmašuje kompletno rukovodstvo obje lokalne vladajuće partije...
Niko nikada nije čuo niti jednu nacionalističku poruku ili šovinističku izjavu od gospodina Zukorlića...

Manjinski nacionalni savjeti nijesu nikakvi državni organi koji donose neke
akte i nijesu organi vlasti...

Toliko za sada tome u čijim je rukama šibica i čiji stan može biti zapaljen...

Drago Kovacevic Drago Kovacevic 00:07 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

Upravo je u tome problem, tekst za mene nije sporan već naslov.

Šibica nije u Zukorlićevim rukama, žao mi je ako to nijesi primjetio...

U naslovu nema ni šibice ni upaljača...Piše, "vatru i požar ne pominjati i pored nepravde"..Dakle smisao naslova je bio isticanje jako osetljive političke klime u Srbiji, uz naglasak da je Zukorliću načinjena nepravda...
sentinel26 sentinel26 00:22 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

Drago Kovacevic
Upravo je u tome problem, tekst za mene nije sporan već naslov.
Šibica nije u Zukorlićevim rukama, žao mi je ako to nijesi primjetio...

U naslovu nema ni šibice ni upaljača...Piše, "vatru i požar ne pominjati i pored nepravde"..Dakle smisao naslova je bio isticanje jako osetljive političke klime u Srbiji, uz naglasak da je Zukorliću načinjena nepravda...


Složio bih se ja s tobom oko ovog naslova da je narod u Srbiji informisan o čemu se tu stvarno radi...

Vodjenje politike u Srbiji je u rukama B.Tadića i službi koje su pod njegovom (? ) komandom ... I šibica je u njihovim rukama ali to ne zna 80% gradjana Srbije...
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 00:25 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

sentinel26
Drago Kovacevic
Upravo je u tome problem, tekst za mene nije sporan već naslov.
Šibica nije u Zukorlićevim rukama, žao mi je ako to nijesi primjetio...

U naslovu nema ni šibice ni upaljača...Piše, "vatru i požar ne pominjati i pored nepravde"..Dakle smisao naslova je bio isticanje jako osetljive političke klime u Srbiji, uz naglasak da je Zukorliću načinjena nepravda...


Složio bih se ja s tobom oko ovog naslova da je narod u Srbiji informisan o čemu se tu stvarno radi...

Vodjenje politike u Srbiji je u rukama B.Tadića i službi koje su pod njegovom (? ) komandom ... I šibica je u njihovim rukama ali to ne zna 80% gradjana Srbije...

Znaju, znaju..samo veliki deo tih voli igre šibicama..
Pogledaj kako ovaj aleks huška...i pogledaj koliko će preporuka dobiti..
koksy koksy 08:35 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

Jedne negativne rečenice nema protiv Zukorlića..

Da se zna! A i da neko ne shvati pogresno.
Molim lepo!
buba_truba buba_truba 08:41 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

Drago Kovacevic
Jedne negativne rečenice nema protiv Zukorlića..

A što nema? Nisi imao vremena da i tu stranu obradiš, ili...?
cbronson cbronson 09:31 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

Jedne negativne rečenice nema protiv Zukorlića..

nemoj da si se salio da napises nesto lose o zukorlicu, patosirace te senti...
vec je poceo da cita sa desna na lijevo...

... a i kahva mu je sada sladja...
sentinel26 sentinel26 10:15 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

Drago Kovacevic
sentinel26
Drago Kovacevic
Upravo je u tome problem, tekst za mene nije sporan već naslov.
Šibica nije u Zukorlićevim rukama, žao mi je ako to nijesi primjetio...

U naslovu nema ni šibice ni upaljača...Piše, "vatru i požar ne pominjati i pored nepravde"..Dakle smisao naslova je bio isticanje jako osetljive političke klime u Srbiji, uz naglasak da je Zukorliću načinjena nepravda...

Složio bih se ja s tobom oko ovog naslova da je narod u Srbiji informisan o čemu se tu stvarno radi...
Vodjenje politike u Srbiji je u rukama B.Tadića i službi koje su pod njegovom (? ) komandom ... I šibica je u njihovim rukama ali to ne zna 80% gradjana Srbije...

Znaju, znaju..samo veliki deo tih voli igre šibicama..
Pogledaj kako ovaj aleks huška...i pogledaj koliko će preporuka dobiti..

To su Drago samo izvodjači radova, ja tvrdim da veliki broj gradjana ne zna šta se tamo dogadja...

Idejni tvorac i vlasnik autorskih prava na takve radove, (naručioci i finansijeri poznati a zastupnik leži pod Lipom ) odmara u hladovini Sheveninegena sa zahrdjalom kašikom iza uva, ali ima veoma dosta dobrih djaka koji i danas siju mržnju iz svih mogućih oružja i orudja...

Kompletna državna i informativna mašinerija je organizovala klasičćan linč i "sudjenje" čovjeku što se usudio da sudu države Srbije tuži jedno stranačko glasilo koje po zadacima te stranke i službi povremeno ispaljuje probne balone napunjene raznim vrstama otrova...
Otkuda mu pravo da nekoga tuži sudu ?
Otkuda mu pravo da traži neku odštetu ?

Ako mu sud i dosudi neki Euro, svi znaju da to neće moći da naplati nikada, za vjek i vjekov u ovoj državi...
Zašto smo se onda "sjekirali" zbog tužbe..?
Pa zato što je ta njegova tužba otišla rijekama, nebom i kopnom mnogo dalje no što smo navikli da gledamo domete svoje bahatosti i bezobrazluka.

Novi Pazar je grad u čijem Opštinskom sudu u fijokama leži veći broj pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda no u svim državama ex-Jugoslavije, a koje taj Sud odbija da izvrši..
Slijedilo je masovno obraćanje Sudu u Strazburu...

To je grad u kojem ljudi u očaju, prevareni od lokalne i državne vlasti, sjeku svoje prste...

Grad u kojem je uništena kompletna privreda, a ogromna imovina upropaštena ili prodavana u bescijenje ili poklanjana besplatno.
Grad sa najvećim procentom nezaposljenog radno sposobnog stanovništva...

bubamarac bubamarac 10:21 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

Dogovoriste li se vas dvojica?
"Vatru i požar ne pominjati bez obzira na nepravdu"...
Pa ne pominji ih vise!
cbronson cbronson 10:45 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

Znaju, znaju..samo veliki deo tih voli igre šibicama..
Pogledaj kako ovaj aleks huška...i pogledaj koliko će preporuka dobiti..:smajlisaharmonikomizkojeispadajupreporuke:
ljuboten ljuboten 13:30 08.08.2010

Re: Smisao ove rečenice

To je grad u kojem ljudi u očaju, prevareni od lokalne i državne vlasti, sjeku svoje prste...

Grad u kojem je uništena kompletna privreda, a ogromna imovina upropaštena ili prodavana u bescijenje ili poklanjana besplatno.
Grad sa najvećim procentom nezaposljenog radno sposobnog stanovništva...


Pa da nije takvo stanje, već pređašnje, ne bi se danas čuli ni Zukorlić ni njegovi simpatizeri, a ne bi bilo glasa ni od njegovih oponenata. Eto, u to vreme prvi idejno-politički vođa, Izetbegović provodio je godine u Fočanskoj ili nekoj drugoj apsani.
No gadovi udruženi sa budalama urnisaše sve što je narod mogao da stvori radom u najboljem političkom i društvenom sistemu ikada ostavrenom i po Bogu i prema naučnim dokazima. Pa kao posle zemljotresa iz ruševina velikog grada izmileše svakakvi ubedjujući narod da će ga baš oni najbolje uzjahati.
vludvig vludvig 23:34 07.08.2010

Zukorlić samo s Đinđićem

Drago je napisao zanimljiv tekst a mene je posebno zaintrigirala jedna rečenica: "Postojao je ipak samo jedan period u kome je imao dobre odnose sa vladom u Beogradu, a to je vrijeme dok je premijer bio Zoran Đinđić. "

Mislim da nije dovoljno samo ovu rečenicu napisati bez da bude pojašnjena. Zašto je SAMO tada imao dobre odnose (ovaj sveštenik-političar)?
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 23:42 07.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

vludvig
Drago je napisao zanimljiv tekst a mene je posebno zaintrigirala jedna rečenica: "Postojao je ipak samo jedan period u kome je imao dobre odnose sa vladom u Beogradu, a to je vrijeme dok je premijer bio Zoran Đinđić. "

Mislim da nije dovoljno samo ovu rečenicu napisati bez da bude pojašnjena. Zašto je SAMO tada imao dobre odnose (ovaj sveštenik-političar)?

Ja sam to konstatovao kao činjenicu. A ako me pitaš zašto nije bio u dobrim odnosima sa drugim vladama, Koštuničinom i Tadićevom,očito smatra da ne rade dovoljno na demokratizaciji i modernizaciji zemlje. Oni su uspeli tamo da pridobiju nekolicinu političkih vođa i smatraju da je to dovoljno...muftija izgleda stvar vidi drugčije..
stefan.hauzer stefan.hauzer 23:55 07.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

Drago Kovacevic
zašto nije bio u dobrim odnosima sa drugim vladama, Koštuničinom i Tadićevom,očito smatra da ne rade dovoljno na demokratizaciji i modernizaciji zemlje.


Ovo zvuči,poprilično naivno...
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 00:01 08.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

stefan.hauzer
Drago Kovacevic
zašto nije bio u dobrim odnosima sa drugim vladama, Koštuničinom i Tadićevom,očito smatra da ne rade dovoljno na demokratizaciji i modernizaciji zemlje.


Ovo zvuči,poprilično naivno...

A šta ti misliš ovako nenaivno...
stefan.hauzer stefan.hauzer 00:10 08.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

Drago Kovacevic

A šta ti misliš ovako nenaivno...ne bih smeo nista,da tvrdim...ali ovi razlozi su daleko od realnih.ono u sta sam siguran je to,da Zukorlić u "svom dvorištu" nije uradio ništa povodom modernizacije...da bi se to postavljalo kao jedan od primarnih razloga.

maksa83 maksa83 00:15 08.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

Drago
,očito smatra da ne rade dovoljno na demokratizaciji i modernizaciji zemlje.

D' d' d' d'... Verske Vođe se od vajkada tradicionalno seku na demokratizaciju i modernizaciju. Mislim, to skoro da im je u krvi, prvo na šta ujutru pomisle i poslednje pre nego što legnu.

božegospode...
Bili Piton Bili Piton 00:29 08.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

maksa83

D' d' d' d'... Verske Vođe se od vajkada tradicionalno seku na demokratizaciju i modernizaciju. Mislim, to skoro da im je u krvi, prvo na šta ujutru pomisle i poslednje pre nego što legnu.

božegospode...Drago Kovacevic Drago Kovacevic 00:32 08.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

maksa83
Drago
,očito smatra da ne rade dovoljno na demokratizaciji i modernizaciji zemlje.

D' d' d' d'... Verske Vođe se od vajkada tradicionalno seku na demokratizaciju i modernizaciju. Mislim, to skoro da im je u krvi, prvo na šta ujutru pomisle i poslednje pre nego što legnu.

božegospode...

Ne, ali mu slobode odgovaraju...Kad je manjina na to je još osetljiviji..Ili ti misliš da nije tako..
maksa83 maksa83 00:55 08.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

Ne, ali mu slobode odgovaraju...Kad je manjina na to je još osetljiviji..Ili ti misliš da nije tako..

Nisam baš pravi čovek za to pitanje pošto moja klerofobija može da se meri eventualno sa mojom rusofobijom, a "sloboda" i "organizovana religija" u istoj rečenici mi paraju uši. Još kad tu figuriše high end kler bilo koje boje... phuuuu.

Mislim da se na tom nivou sve ipak svodi na biznis i/ili puku moć. Da se loži na slobodu kao takvu verovatno bi bar digao jednu obrvu na poimanje slobode koje gaje u npr. Saudi Arabiji i drugim hard core muslimanskim zemljama. Apsolutno Zukorlića zabole za slobodu.

Tj., da - ja dovodim u pitanje njegov motiv. Doduše dovodim u pitanje motive i benevnolentnost svih verskih vođa. ; )

Ukratko - da - mislim da njega ne zanima sloboda, zanima ga moć i okvir u kome on može da je se domogne. Pošto nije sklopio dil sa ovdašnjim establišmentom on taj okvir stvara daljom segregacijom tamošnje sredine i insistiranjem na njenoj autohtonosti. Uvek ćeš naći dovoljno budala da ih potpališ, pa kada pri tome naletiš na zid kreneš da se previjaš u šesnaestercu.

Da pitam sad ja tebe - da li je svo to "bošnjačenje" po tebi - okej, i da li je u duhu bra'stva i jedinstva koje iz sve snage želimo za ovu državu? Je l' im neko brani veroispovest? Ne. Je l' im neko brani da se zovu kako god hoće? Jedino što mogu time da dobiju je dotok love iz sredina koje se na to "bošnjačenje" stvaaarno lože (Jemeni i ostale Saudi Arabije). Ops. Gle - pare...

Uvek su bre pare u pitanju.

Drago Kovacevic Drago Kovacevic 01:18 08.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

Uvek su bre pare u pitanju.

Slažem se..
Nisam baš pravi čovek za to pitanje pošto moja klerofobija može da se meri eventualno sa mojom rusofobijom, a "sloboda" i "organizovana religija" u istoj rečenici mi paraju uši. Još kad tu figuriše high end kler bilo koje boje... phuuuu.

Ja sam deklarisani ateist, iako nemam ništa protiv verskih sloboda.
Ali, ovde se radi o nečemu drugome, a ne verskim pitanjima. Upravo je o parama reč. Muftija je dobio priliku da legalno formira svoju listu i na izborima za manjinsko veće pobedi Ljajića i Ugljanina.Onda je vlada poslala nekog pomoćnika ministra u Pazar, a ovaj usput, u autu promenio pravila za konstituisanje saveta. Odredio da to mogu uraditi tek ako imaju 2/3 prisutnih ne bi li došlo do ponavljanja izbora..To je ne samo smešno, nego je neoprostivo nasilje i bahatost vlasti..
Sa te strane je muftija u pravu.
Druga je stvar što mi izgleda nismo sekularna država. Kod nas sveštenstvo učestvuje u politici, sprečavaju donošenje zakona (zakon protiv diskriminacije je bio povučen iz procedure na traženje crkve) ušli su u škole, vojsku, bolnice,prisutni su kao stavka u svim budžetima, od državnog, preko pokrajinskog do lokalnih budžeta.
Sad se sprema propis gde ćemo morati plaćati dodatni porez kako bi sveštenici imali veće penzije jer nisu zadovoljni onima koje dobijaju na usnovu uplaćenih doprinosa.
cbronson cbronson 09:53 08.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

Ne, ali mu slobode odgovaraju...Kad je manjina na to je još osetljiviji..Ili ti misliš da nije tako..

koje slobode? da oslobodi srbiju od sandzaka mozda?

Inače, ključna razlika između Zukorlića i Zilkića je ta, što je Zukorlić za to da vjerski centar muslimana u Srbiji bude u Sarajevu, a Zilkić da bude u Beogradu.


nije tacno.
kljucna razlika je u tome sto je jedan od njih dvojice dzihadski ekstremista.
dragan7557 dragan7557 14:01 08.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

Oni su uspeli tamo da pridobiju nekolicinu političkih vođa i smatraju da je to dovoljno...muftija izgleda stvar vidi drugčije..

U intervjuu TVBN: 27-05-2010 Muftija ef. Zukorlić jasno kaže da je Tadić zahvaljujući podršci Bošnjaka došao na vlast u Srbiji.

U istom intervjuu ef.Zukorlić objašnjava i svoje stavove pa pre nego što se nadvlačimo o tome kako šta i slično bolje je umesto drvenih advokata pro i kontra efendija Zukorlić v.s. Beograd saslušati šta o tome kaže on sam.

U svakom drugom slučaju se svaka polemika svodi na izuzetno nesuvisle špekulacije kao kod efendije Aleksambros-a gde je tema pod naslovom "Najteže je biti Srbin" pretvorena u hajku na vas celi Islam a efendija Zukorlić predstavljen kao pravni zastupnik i glavni odgovorni svog zla od pamtiveka na ovamo.

Naravno uz ostatak zla je tu i pitanje od izuzetnog društveno-pravnog značaja:"Dve žene" efendije Zukorlića dok će pitanje švalerki i ljubavnica verovatno biti tretirano na nekom od blogova cenjenih predstavnica 7 Sile uz pomoć EU i svresrdno zalaganje nekog iz NVO.

cerski
sentinel26 sentinel26 15:47 08.08.2010

Re: Zukorlić samo s Đinđićem

dragan7557

Naravno uz ostatak zla je tu i pitanje od izuzetnog društveno-pravnog značaja:"Dve žene" efendije Zukorlića dok će pitanje švalerki i ljubavnica verovatno biti tretirano na nekom od blogova cenjenih predstavnica 7 Sile uz pomoć EU i svresrdno zalaganje nekog iz NVO.
cerski

Tako je.
Novinarski precizno rečeno "uhvaćen" je na djelu i u grijehu.
To treba da mu bude otežavajuća okolnost.

Oni koji imaju po dvije žene smještene u dvije kuće su oslobodjeni "krivice" i nijesu grešni, platili ljudi indulgenciju i kvit...
On nema kome da plati otkup i zato ima problem.
gorran2 gorran2 23:49 07.08.2010

... il je nešto gore od oboje...

Ja nešto nisam ubeđen da u ovim beogradskim podvalama i marifetlucima oko nacionalnog veća ima nekog šovinističkog i nacionalističkog sadržaja. Ovi naši žutaći (ništa rasno, čisto politička karakteristika), oni su ti brate više kao jedan "biznis" kartel, i nemaju interesa da sebi kvare posao zarad, štajaznam, nekih međuetničkih zađevica. Ljajić i Ugljanin istakli ljudi cenu, našli se na pola, ruka ruci, i ušli u posao.

A ovaj muftija samo bogoradi i kune sa strane. Sve se nešto bojim da je zbog principa. Ili zbog naroda...

Sve ovo dosta liči na onu karađorđevićsku jugu. Gospoda raširila biznis, sklopili paktove sa Mehmedom Spahom i šerijatom, sa Mihom Krekom i klerikalcima, konkordat Vatikanu, banovina Mačeku, na kraju i pakt Hitleru - samo da se ne kvari uhodan biznis. Sa crnim đavolom vodili se pregovori, ali on došao po svoje pre okončanja pregovora.

Pri tom je, pored sve te "multikulturalnosti" klepto-korupcio-biznisa, bilo slobodno mrzeti svakog različitog (a bogami i poželjno). Isto kao danas. Pogledaj samo ovaj blog u poslednje vreme.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 23:59 07.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

Ja nešto nisam ubeđen da u ovim beogradskim podvalama i marifetlucima oko nacionalnog veća ima nekog šovinističkog i nacionalističkog sadržaja. Ovi naši žutaći (ništa rasno, čisto politička karakteristika), oni su ti brate više kao jedan "biznis" kartel, i nemaju interesa da sebi kvare posao zarad, štajaznam, nekih međuetničkih zađevica. Ljajić i Ugljanin istakli ljudi cenu, našli se na pola, ruka ruci, i ušli u posao.

U mom tekstu stoji da je partokratska vlast u pitanju..Ta budalaština je naručena od strane Ljajića i Ugljanina.
No priča sa Zilkićem ima sasvim drugu konotaciju..
gorran2 gorran2 00:08 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

Zilkićem ima sasvim drugu konotaciju..
Taj Zilkić je valjda Koštuničin projekat koji se poteže po potrebi, i on bi, kako ja mislim, izbledeo vrlo brzo kad bi Zukorlić ušao u biznis. Ali ovaj naravno neće, i to ne zato što zastupa neke principe, nego što ima veće ambicije.

I ovi naši pravoslavni, i onaj kardinal, i ove muftije, sve je to ispuzalo iz rupe kad su otvorena vrata pakla pre 20 godina. ne bih ja tima pružao ruku bez velike nevolje..
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 00:12 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

Sve ovo dosta liči na onu karađorđevićsku jugu.

Da,fali još Zogu...pa da bude kompletan utisak..
Vlast nema orjentire osim onoga da bude vlast..Unutra se ugledaju na Karađorđeviće, spolja pokušavaju lažno glumiti Tita, nosaju zidarske šlemove i "obnavljaju" kao Sloba...seju neki lažni optimizam i totalno su izgubljeni u vremenu..
sentinel26 sentinel26 00:16 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

gorran2

Pri tom je, pored sve te "multikulturalnosti" klepto-korupcio-biznisa, bilo slobodno mrzeti svakog različitog (a bogami i poželjno). Isto kao danas. Pogledaj samo ovaj blog u poslednje vreme.

Vama bih preporučio da na blogu kod Šabića pročitate jednu skorašnju odluku SO-e Novi Pazar o davanju specijalnih finansijskih ovlašćenja gradonačelniku (Ljajićeva stranka ) koju sam u cjelosti prikazao, pa izvedite sami zaključak sa kakvim motivima i namjerama je donešena...

Prethodni gradonačelnik je momentalno smijenjen čim je prestao da sluša Beograd, sve pod optužbama za teška krivična djela, ali to su brzo zaboravili jer ih nije ni bilo.

Tamo se prodaju (Dinkić i Agencija za privatizaciju ) kulturno istorijski spomernici iz XV i XVI vijeka koji su bili zakonom zaštićeni, prijateljima, članovima stranaka...
O jednom takvom slučaju sam pisao blog...

Drago Kovacevic Drago Kovacevic 00:17 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

I ovi naši pravoslavni, i onaj kardinal, i ove muftije, sve je to ispuzalo iz rupe kad su otvorena vrata pakla pre 20 godina. ne bih ja tima pružao ruku bez velike nevolje..

Ovde si u pravu...
Ali, ne možeš mu kazati da ne može konsitituisati veće kad za to ima većinu.
Dozvolili su mu da se bavi politikom, izlazi na izbore, kao da nikada nije bilo Francuske buržoaske revolucije i kao da sekularizam ne postoji...
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:34 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

Tamo se prodaju (Dinkić i Agencija za privatizaciju ) kulturno istorijski spomernici iz XV i XVI vijeka koji su bili zakonom zaštićeni, prijateljima, članovima stranaka...


zbog cega je tu samo sandzak tematski interesantan kada je u celoj srbiji ovakva stvar?

A ako me pitaš zašto nije bio u dobrim odnosima sa drugim vladama, Koštuničinom i Tadićevom, očito smatra da ne rade dovoljno na demokratizaciji i modernizaciji zemlje. Oni su uspeli tamo da pridobiju nekolicinu političkih vođa i smatraju da je to dovoljno...muftija izgleda stvar vidi drugčije..


religiozni lideri se zalazu za modernu? nisam to josh nigde video, osim u protestantskim sektama, koje uvode high tech da bi bolje slavile dzizusa. nisam siguran da si u pravu ovde ako tvrdis da je to osnovni motiv za neslogu izmedju politicara zukorlica i politicara tadica ili koshtunice.

sentinel26 sentinel26 09:46 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

Srđan Fuchs
Tamo se prodaju (Dinkić i Agencija za privatizaciju ) kulturno istorijski spomernici iz XV i XVI vijeka koji su bili zakonom zaštićeni, prijateljima, članovima stranaka...

zbog cega je tu samo sandzak tematski interesantan kada je u celoj srbiji ovakva stvar?


Na ovo pitanje sam već dva puta odgovorio, jednom na blogu o prodaji Amir-aginog Hana.

Nijesam primjetio da se u cijeloj Srbiji prodaju kulturno-istorijski spomenici pod zaštitom države...
ljuboten ljuboten 13:51 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

Vlast nema orjentire osim onoga da bude vlast..Unutra se ugledaju na Karađorđeviće, spolja pokušavaju lažno glumiti Tita, nosaju zidarske šlemove i "obnavljaju" kao Sloba...seju neki lažni optimizam i totalno su izgubljeni u vremenu..


Kada pročitam Vaše dobre namere prema Zukorliću, pa kada pročitam vrlo jezgrovite misli g. maksa83:
Mislim da se na tom nivou sve ipak svodi na biznis i/ili puku moć. Da se loži na slobodu kao takvu verovatno bi bar digao jednu obrvu na poimanje slobode koje gaje u npr. Saudi Arabiji i drugim hard core muslimanskim zemljama. Apsolutno Zukorlića zabole za slobodu.
,onda Vaš sud o dometu aktuelne vlasti u Beogrdau nameće pitanje: A kako to Vi zamišljate da bi moglo drugačije da se uradi u ovom vremenu i ovim okolnostima?
dragan7557 dragan7557 14:14 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

sentinel26
Srđan Fuchs
Tamo se prodaju (Dinkić i Agencija za privatizaciju ) kulturno istorijski spomernici iz XV i XVI vijeka koji su bili zakonom zaštićeni, prijateljima, članovima stranaka...

zbog cega je tu samo sandzak tematski interesantan kada je u celoj srbiji ovakva stvar?


Na ovo pitanje sam već dva puta odgovorio, jednom na blogu o prodaji Amir-aginog Hana.

Nijesam primjetio da se u cijeloj Srbiji prodaju kulturno-istorijski spomenici pod zaštitom države...To je zato što trčiš ispred svog vremena. Prodaja će zaživeti čim bude kupaca (a biće ih) a što se zaštite države tiče dovoljno govori činjenica kako je država garantovala uloge štediša u bankama kao i uloga države kod zaštite neotuđive društvene imovine. Čija država toga i njena imovina.

cerski
sentinel26 sentinel26 14:53 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

dragan7557
sentinel26
Srđan Fuchs
Tamo se prodaju (Dinkić i Agencija za privatizaciju ) kulturno istorijski spomernici iz XV i XVI vijeka koji su bili zakonom zaštićeni, prijateljima, članovima stranaka...

zbog cega je tu samo sandzak tematski interesantan kada je u celoj srbiji ovakva stvar?

Na ovo pitanje sam već dva puta odgovorio, jednom na blogu o prodaji Amir-aginog Hana.
Nijesam primjetio da se u cijeloj Srbiji prodaju kulturno-istorijski spomenici pod zaštitom države...

To je zato što trčiš ispred svog vremena. Prodaja će zaživeti čim bude kupaca (a biće ih) a što se zaštite države tiče dovoljno govori činjenica kako je država garantovala uloge štediša u bankama kao i uloga države kod zaštite neotuđive društvene imovine. Čija država toga i njena imovina.
cerski


Za sada su prodavani samo kulturno-istorijski spomenici muslimanske kulture (iz XV, XVI, XVII i XVIII vijeka ) sa vrlo jasnim ciljem - okorištavanjem i uništavanjem tragova jedne kulture.

Ne vjerujem (apetiti im ne manjkaju ) da će aps.M.mr.Dinkić i Agencija za privatizaciju imati hrabrosti da isture tvrdjavu "Ras" ili Grad "Jeleč" na prodaju...
dragan7557 dragan7557 15:25 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...


Za sada su prodavani samo kulturno-istorijski spomenici muslimanske kulture (iz XV, XVI, XVII i XVIII vijeka ) sa vrlo jasnim ciljem - okorištavanjem i uništavanjem tragova jedne kulture.

Praksa potvrđuje da se prvo prodaje tuđe, dok za "svoje" ima vremena, ili stav nek stoji "ne ište 'leba."

cerski
Filip2412 Filip2412 15:27 08.08.2010

Re: ... il je nešto gore od oboje...

A ako me pitaš zašto nije bio u dobrim odnosima sa drugim vladama, Koštuničinom i Tadićevom, očito smatra da ne rade dovoljno na demokratizaciji i modernizaciji zemlje.
ovo je stvarno duhovito

Joj zahvaljujuci Alexandrovom i Dragovom postu doziveh jutros sebe kao pametnog sto zivim u Kanadi a ne u Srbiji ili zapravo bolje reci - a ne u Evropi.


fixxerus fixxerus 10:07 08.08.2010

fixer, qurajber:.
kad sam bio mali
nisam spavao
skoro uopšte
večito sam ispadao iz kreveta
ukazujući roditeljima na koju bi stranu trebalo da pomere krevet
sve padajući ko skazaljka iz kompasa
ali feng šuljevi u mom ocu imali su sasvim drugačije ambicije
tapaciranje okolokrevetskix provalija
specijalitetima titovix izdavača
mekanim povezima raznix
apsolutnix krležinix mrakova
koji su tako jasno osvetljavali specimene glinenix golubova xaxa
šekspirovix sabranix nedela zajebavancije
najpoxabaniju srpsku trilogiju ,ikada, stevana jakovljevića
montenjove neprevodive igre reči
talmudbiblijukuran i ostale tvrde oportunističke štive neznam prema kome
samo
i slična sranja
koja je morao svaki titov pionir da uvije u pakpapir
dok čita uzdiše se i drka do uzdizanja
babadana je navraga često pratila moj razvoj
i beležila na koje sam knjige tada
dok još nije bilo frederika begbedea
najčešće padao
pritom je sa najvećom zabrinutošću
sačekivala oca posle jutarnje prozivke
u stilu
ovaj naš lolica
opet noćas pade na kuran
pašta
paa ništa samo vam kažem
nemoj posle da bude kao nisam vam skrenula pažnju
pa skreni mi ali gde
eee nemoj ti meni te šesetosmaške parole ovde u poštenoj kući
nemoj da mi slučajno povuče na ovog komšiju kurajbera
kogabre
ovog smuftipaprospiju
ali mama muftija je baš fini čoek
ko
pa taj komšija
more blefer da ti ja kažem čistblefer
nemojte mama, mama bi
dooobro neka nemo da bude posle nisam ništa rekla
i taaaaako
pomreše skoro svi nabrojani iz pretxodnog pasusa
spala knjiga na par slova, nabijem je
nikad uži
manji
bezperspektivniji
nikad slaganiji
jadniji
nikad lepši
pazi sad:
zvonimi moj mobilni predxristov nokia 6670
pazi kad još i zvoni
kaže ova moja sad
gde si tačno u zarez
evo me
ali gde tačno
evo me u nekom gnoju
jeli a što mi se javlja tvoj
pazi moj!!
operater na nekom turskom il arapskom
oOOOOOOOPPPPPPa
nemam pojma al tako ex zotično zvuči
more nemo ti ja dam ekzotiku preko pičke
ali draga
šta draga šta draga
javi mi se odma sa nekog fixnog da te fixiram
i tu mi sine
fixer, ali:moxamed
neee
moxamed, ali fixer
joooj nemoj da najebem ko ovi iz novina
aj nešto xabibi xamdija xećim
ma jok provaliće me da sam bio u kontramisiji od početka komendije
kako beše babadana zvala onog finog komšiju blefera
aaaaa: kurajber
eeee to mi se sviđa
dakle
dame i ostali
fixer se rešio se izmetne u dobrog muslimana
fixer-qurajber
natuči ću neku noćnukošulju do sandale
turiću fes il neko kapče na vr glave
paaa kad viknem kosovo je naše
ux jebote
šta će onda biti
AlexDunja AlexDunja 11:49 08.08.2010

Re: fixer, qurajber:.

tačno tako. na oba.

a na begbedea nije teško pasti.
za no sno!i divlje.
sentinel26 sentinel26 12:50 08.08.2010

Manipulacije

sa biračkim sposkovima neposredno uoči izbora za manjinske savjete u Novom Pazaru su za Ginisovu knjigu.

Osim širokopoznatog brisanja bilo je i masovnog premještanja ljudi tako da nije su mogli ni da saznaju gdje su "premješteni".
Iz sela u grad i obrnuto.

Sve sa ciljem da bi dva ministra mogli pobjediti i na tim izborima i tako testiraju koliko ih narod voli..sentinel26 sentinel26 13:01 08.08.2010

"Rugalice" - ?

Ubiti ili ne ubiti pticu rugalicu

Aida Ćorović - „Peščanik“ - 25.01.2009.

"Mashallah! Novi Pazar je posle više od pola godine tihovanja ponovo na naslovnim stranama i udarnim vestima svih nacionalnih i lokalnih medija.
Sulju je, naime, dojadila ova ministarska nevidljivost (ministarstvo je ministarstvo, ali popularnost je popularnost), pa je rešio da malo razdrma javnost, kako ovdašnju, uspavanu, čaršijsku, tako i onu gasno-kriznu, srbijansku.

Mogu samo da zamislim koliko je neprospavanih noći dragi nam Sulejman proveo razbijajući glavu kako da ga opet Nur beogradskih medijskih svetala obasja, kad ne lezi vraže, mrska i neobjektivana lokalna samouprava pod vođstvom još mrskije i ubilački nastrojene SDP Rasima Ljajića, ničim izazvano, iznenada, izvečeri ote od Boga i naroda podarene stranačke prostorije usred Doma kulture.

Sulejman brže bolje pohita u ljuti Sanđak da po kratkom postupku reši stvar i, s obzirom da se sve dešavalo noću, vođa načini jednu taktičku grešku - ne pozva nikoga od svojih DB šefova i savetnika da ih priupita kako da postupi u kriznoj situaciji, nego 'nako, na svoju ruku, smisli kako da reši stvar.

Postoje dva moguća objašnjenja za ovaj taktički manevar. Jedno je da nije imao srdca da usred noći budi svoje bosove (umorni su, po vas cijeli dan munafiče i zamantavaju Srbiju), a drugo je da je, eto, pomislio da je usled postavljenja na ministarsko m(j)esto postao i - pametan (!!!), te će svojom mudrošću razrešiti ovaj galimatijas.

Ostalo ti je manje-više poznato, poštovani čitaoče.
Skor je jedna povređena osoba, polomljena i demolirana imovina Doma kulture u Novom Pazaru i mnogo nervoze na sve strane.
U kakofoniji međusobnog optuživanja i pretnji odlaskom kod tate Borisa, usred gomile kamera i mikrofona lokalnih i nacionalnih elektronskih medija, nekako nam je iz vidokruga ispalo ključno pitanje koje celu stvar o ovom događaju stavlja na svoje mesto.
A ono glasi: šta uopšte jedna stranka i jedan čovek traže u prostorijama Doma kulture koji je vlasništvo SVIH građana Novog Pazara?

Razumem ja Ugljanina, on je uz blagoslov političkih otaca iz Beograda poslednjih osam godina od grada u kome sam rođena i u kome mi porodica živi par stotina godina napravio svoju prćiju s kojom je mogao da radi šta mu padne na pamet.

Ima ovde i još jedan momenat koji govori o Ugljaninovim "dobrim namerama". Naime, Ugljanin nije krio da misli kako "kultura zbunjuje narod" (te nam nije ni potrebna), pa je valjda bolje da u instituciji kulture čuče polupismeni kriminalci, nego da nam se deca "zbunjuju" kulturnim sadržajima.

Neću propustiti priliku da pitam aktualnog ministra kulture (i koalicionog partnera gospodina Ugljanina) ima li u bilo kojoj čaršiji u Srbiji slične situacije - da lokalni šerif otuđi prostor kakvog muzeja, arhiva, doma kulture ili pozorišta, a onda ga prepiše samom sebi.

Bez nadoknade, naravno. Jer se podrazumeva da mi, bedni, volimo svog vođu i da ćemo s radošću plaćati troškove koje prave raspojasani vlasnici kaljavih nokata i još kaljavije savesti.

Pa čak i da je tačno da su Ugljanin i njegova kamarila jedini i legitimni predstavnici Bošnjaka (kuku Bošnjacima od sad i dovijeka!), u ovom gradu žive i neki koji nisu Bošnjaci, te mi stoga nikako neće biti jasno šta su oni Bogu zgrešili te moraju da plaćaju Ugljaninove stranačke prostorije.

Zbog tačnog informisanja javnosti na ovom mestu je neophodno reći da je Koalicija Bošnjačka lista za evropski Sandžak (to im je puno ime i prezime) jedina stranka/koalicija koja za DŽ koristi prostorije koje su vlasništvo Grada Novog Pazara i, shodno tome, vlasništvo njenih građana.

Sve ostale stranke plaćaju zakup svojih prostorija. Ali samozvanim vlasnicima Bošnjaka takva blasfemija nije ni na kraj pameti.
I opet zarad informisanja javnosti, prostorije u Domu kulture nisu presedan.

Na isti način otet je prostor tzv. Starog pozorišta, u zgradu Regionalne (gradske) TV useljene su Sandžačke novine (partijsko glasilo Bošnjačke liste) i uzurpirano desetak kancelarija (uglavnom za Ugljaninove NVO). I opet sve za đabe.
Ako mi neko ne veruje, ja sam lično potpisala rešenja o iseljenju iz dotičnih prostorija pre tri meseca kao predsednica UO Doma kulture. A kopije uredno čuvam.
I tako je MINISTAR u Vladi Republike Srbije, kao u Return of the Jedi, došao da vrati svoje "nasilno otete" prostorije i da pokaže narodu ko je još uvek Babo Pazara.

I ču se Titov "Naprijed", izinjavam se, Suljov Allahu ekber i "građani" krenuše da lome i razbijaju sve pred sobom, jer ako nije naše - neće biti ničije.
Nije mi poznato da jedan visoki činovnik bilo koje vlade, bilo gde na svetu uradi takav vandalizam i ostane nekažnjen.

Ako neko od vas zna neka mi javi, da bih makar u toj činjenici našla utehu. Ovako, nema mi druge nego da i dalje smatram da bi stvari ovde drugačije stajale da Ugljanin dugi niz godina (tačnije od početka devedestih i Slobodana Miloševića pa do danas) nije bio najbliskiji saradnik bezbednosnih službi i dežurni troublemaker-a, pa kad zatreba, da prostite, sranje u Sandžaku, ono zazavoni telefon i Suljko učini kakav pačariz i - eto zabave za široke narodne mase u Srbiji.

Jer bolje je da se narod bavi vehabijama, islamskim zajednicama, zavađenim bošnjačkim političarima, nego da kritikuje sopstvenu vladu što za badava prodaje strateške objekte i što privatizacija nije ništa drugo nego finije ime za pljačku imovine zbog koje je ovaj nesretni narod decenijama propišavao krv.

Sistem je stari i oproban - zavadi pa vladaj, daj budalama kosku da glođu, a mi ćemo da im povadimo svaki filer iz džepova, jer tako im i treba kad su budale. Dovoljno im je "leba i igara", a kud ćeš bolje igre od one koju sami sebi pravimo.
Iskreno želim da verujem da ova vlada nije zlonamerna prema sandžačkom kraju, kako su bile zlonamerne one iz Miloševićevog vakta ili, ne daj Bože, ona Koštuničina, ali se bojim da ovu, jednostavno, boli uvo.

U teoriji o dečijim pravima imate onu podelu na zlostavljanje i zanemarivanje i to mi je nakako najprimenljivije za ovaj kraj.
Ovi nas ne zlostavljaju kao oni prethodni, ovi nas zanemaruju jer, kao i infantilne i neodgovorne majke, naprosto ne znaju šta bi sa nama.

I da budem jasna, ne mislim samo na Bošnjake. Ovde smo svi jadni i kukavni, nema ko glavu da nam okrene, siromaštvo i glad nemaju nacionalni predznak i kad beda zakuca na vrata, ona ne gleda jesu li vrata srpska ili bošnjačka.
Zato bih nekako volelela da poručim onom dobrom, finom čoveku koji vrši dužnost premijera da ovo što nam se poslednjih dana desilo nije nikakvo "imovinsko pitanje", kako on inače tvrdi.

To je, poštovani Prvi ministre, posledica dugog niza sitnih i manje sitnih zločina i traljavosti koji su vršeni nad ovim krajem, to je posledica samovolje i bestijalnog ponašanja jednog psihički neuravnoteženog čoveka koji je umislio da mu je moć veća od Božije, da smo svi mi ovdašnji ćutljivi statisti u monodrami koju ovaj Karađoz igra nad ponorom ka kome je odavno krenuo. Mi smo se odavno pretvorili u priču o ptici rugalici, ovde ništa nije kako se misli da jeste, ovde fukara fijaker vozi, a pošten čovek se u stranu sklanja.

I dugo šuti pošten čovek, poštovani Premijeru, preturio je on i gore, neće nepravda dovijeka, naučio je on da čeka, ali dogruhlo, dobri Premijeru, dogruhlo!
Vreme je i vakat da i mi malo pomerimo s mesta, pa makar i jedan mali korak, uharica je. I taman smo u ovih poslednjih pola godine pomislilili da ćemo valjda uskoro i mi malo dići glavu, a vi nam pustiste Sulejmana nazad.

Stoga vas molim da ga vratite gore, u prestonicu - nije neke fajde od njega gore, al' je makar manje štete ovde dole. Ne shvatite lično, ali kakva vlada, takav Vam i ministar, kakva zemlja takvi joj uposlenici.

I samo da Vas upozorim na kraju - nemojte se iznenaditi ako dotični dođe jednog dana, nalupa Vam šamare i izbaci Vas iz kabineta u nameri da zauzme Vaše mesto! On je tako navikao, tako ili nikako.
"

Autorka je direktorica NVO URBAN-IN
i predsednica UO Doma kulture u Novom Pazaru
Peščanik.net, 23.01.2009
gorran2 gorran2 16:08 08.08.2010

Re: "Rugalice" - ?

ima li u bilo kojoj čaršiji u Srbiji slične situacije - da lokalni šerif otuđi prostor kakvog muzeja, arhiva, doma kulture ili pozorišta, a onda ga prepiše samom sebi.

Ima u Beogradu. Lokalni šerif građanin ZĐ jednim kraljevskim gestom uveo građanina sa registracijom NJKV da koristi državnu palatu, sa sve umetničkim i istorijskim artefaktima.
Sve ostale stranke plaćaju zakup svojih prostorija.

Samo građaninu NJKV-u građani plaćaju lepu svoticu da bi živeo u državnoj palati.
sentinel26 sentinel26 13:09 08.08.2010

Čitali smo pa i da čujemo


Kažiprst :

Muamer Zukorlić - 23.06.2010.


Gost : Muamer Zukorlić, muftija Islamske zajednice u Srbiji.Kažiprst :

Aida Ćorović - 29.06.2010.


Gost : Aida Ćorović, dirketorka NVO Urban In iz Novog Pazara.


Napomena:
Blogeri koji se uključuju preko FF možda neće moći da pokrenu linkove.

cbronson cbronson 13:11 08.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

Napomena:
Blogeri koji se uključuju preko FF možda neće moći da pokrenu linkove.

... a mi sa ostalim brauzerima mozda necemo zeleti da ih pokrenemo.

edit
alo drago, pa vidi sta ti je ovaj uradio od bloga, banuj ga.
pa nije tvoj blog al dzazira covece.
sentinel26 sentinel26 14:42 08.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

cbronson
... a mi sa ostalim brauzerima mozda necemo zeleti da ih pokrenemo.
edit
alo drago, pa vidi sta ti je ovaj uradio od bloga, banuj ga.
pa nije tvoj blog al dzazira covece.

Nazivati Televiziju B92 - "Al džazirom" - ( gornji linkovi su snimci njenih emisija ) može samo neko ko ima žućkastu ili crveno-crnu člansku kartu...

Linkove nijeste obavezni da pokrećete, kao što nije obavezno ni čitanje bloga, skup i žurka obrazovaca, gardista i ostalih filijala iz partije "Nož, žica, ćirilica" je na drugom blogu...
Mogli ste da ostanete tamo, niko vas nije prisiljavao da dolazite...

hazar hazar 17:03 08.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

sentinel26

Nazivati Televiziju B92 - "Al džazirom" - ( gornji linkovi su snimci njenih emisija )

Ne znam za Crnu Goru, ali u Srbiji se može besplatno dobiti pomoć. Vi ste toliko opterećeni budalaštinama da vam se priviđa.
koksy koksy 17:33 08.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo


Linkove nijeste obavezni da pokrećete, kao što nije obavezno ni čitanje bloga, skup i žurka obrazovaca, gardista i ostalih filijala iz partije "Nož, žica, ćirilica" je na drugom blogu...
Mogli ste da ostanete tamo, niko vas nije prisiljavao da dolazite...

Pa jest. Samo covek kvari zurku udvoje.
Ovi obrazi, dveruse , osamdesetdevetke - to omasovilo upizdumaterinu! I rastrkalo se upizdumaterinu. Ishh! Ishh!
sentinel26 sentinel26 19:34 08.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

hazar
sentinel26
Nazivati Televiziju B92 - "Al džazirom" - ( gornji linkovi su snimci njenih emisija )

Ne znam za Crnu Goru, ali u Srbiji se može besplatno dobiti pomoć. Vi ste toliko opterećeni budalaštinama da vam se priviđa.

Nazivati blog zbog snimaka sa TV B92 "Al džazirom", zbog nastupa ozbiljnih ljudi, dvoje Bošnjaka, gradjana i lojalnih državljana Srbije, jeste jeftin pokušaj prikrivanja sopstvenog šovinizma i mržnje ...

I to može da radi samo neko ko misli da ima dovoljan zaklon i da mu pripadnost odredjenoj organizaciji ili partiji obezbjedjuje dovoljan imunitet...

A tvoje ničim izazvano pominjanje Crne Gore na ovom blogu je najbolji dokaz da si opterećen mržnjom prema istoj, jer ne postoji drugi razlog da je ovdje pominješ i nudiš meni neku "besplatnu pomoć"...
Pobrini se ti za sebe ...

hazar hazar 22:51 08.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

A tvoje ničim izazvano pominjanje Crne Gore na ovom blogu je najbolji dokaz da si opterećen mržnjom prema istoj, jer ne postoji drugi razlog da je ovdje pominješ i nudiš meni neku "besplatnu pomoć"...
Pobrini se ti za sebe ...

Rođače, ja nisam na ovom blogu od juče, pa da ne znam kako ovde stoje stvari.

Ponovo vas , iz najboljih namera, upućujem da potražite pomoć jer ste počeli da učitavate stvari, koje se ni uz svu moguću umnu gimnastiku ne mogu izvesti.
Nazivati blog zbog snimaka sa TV B92 "Al džazirom", zbog nastupa ozbiljnih ljudi, dvoje Bošnjaka, gradjana i lojalnih državljana Srbije, jeste jeftin pokušaj prikrivanja sopstvenog šovinizma i mržnje ...

Potpuno sam siguran da samo neko kao vi može nazvati muftiju Zukorlića lojalnim građaninom ove zemlje, pa i ozbiljnim čovekom. Količina gluposti i mržnje koju taj čovek izliva prema Srbiji je tu negde, kao i vaša. To što u kažiprstu, na prvi pogled, nije imao napade rasizma ne znači da mu mogu zaboraviti govore održane pred građanima u Raškoj oblasti.

vludvig vludvig 23:03 08.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

Lojalan građanin?
Šta kaže Darko Tanasković: "očigledno da Zukorliću odgovara eskalacija napetosti koju stalnim provokacijama sračunato podstiče kako bi se potvrdio kao jedini legitimni bošnjački predvodnik u Srbiji“.

Šta je uopšte tvoja definicija lojalnog garđanina? Da plaća porez?
dragan7557 dragan7557 23:43 08.08.2010

Re: STAROSEDELAC


Rođače, ja nisam na ovom blogu od juče, pa da ne znam kako ovde stoje stvari.

Vala baš, već čak od 05-01-2010.

Fascinirajuće dugi staž, već treći kvartal.

cerski

sentinel26 sentinel26 00:31 09.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

hazar
Potpuno sam siguran da samo neko kao vi može nazvati muftiju Zukorlića lojalnim građaninom ove zemlje, pa i ozbiljnim čovekom. Količina gluposti i mržnje koju taj čovek izliva prema Srbiji je tu negde, kao i vaša. To što u kažiprstu, na prvi pogled, nije imao napade rasizma ne znači da mu mogu zaboraviti govore održane pred građanima u Raškoj oblasti.


Sve ovo što si napisao da je navodno izgovorio muftija Zukorlić jesu čiste izmišljotine i šovinističke laži...

Ne postoji niti jedan jedini dokaz ili snimak bilo koje njegove takve ili slične izjave...

To postoji samo u glavama ostrašćenih srpskih nacionalista i šovinista...

Nije lojalnost Srbiji organizovati i praviti prve koncentracione logore poslije 1945.godine, ubijati i blagosiljati ubice po Bosni, štititi odgovorne za najteže ratne zločine i genocid, štitti odgovorne za zločine u Sjeverinu, praviti masovne (i sekundarne ) grobnice po cijeloj zemlji a pri tom ne pozivati nikoga na odgovornost, organizovati prebijanje i ubijanje stranih državljana, paljenje džamija i ambasada po Beogradu...

U svim jezicima se genocid naziva genocid osim u Srbiji...

sentinel26 sentinel26 00:46 09.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

vludvig
Lojalan građanin?
Šta kaže Darko Tanasković: "očigledno da Zukorliću odgovara eskalacija napetosti koju stalnim provokacijama sračunato podstiče kako bi se potvrdio kao jedini legitimni bošnjački predvodnik u Srbiji“.

Šta je uopšte tvoja definicija lojalnog garđanina? Da plaća porez?


Zaključak Darka Tanaskovića (poznatog islamiste ) jeste direktno iz kuhinje jedne službe a to što pokušava da prikači Zukorliću odgovara samo Borisu Tadiću i onima koje je instalirao u Novom Pazaru...

Treba mu novo "tržište" , ono prethodno (već staro ) se polako izmiče...

Gospodin Tanasković nije neko ko ne zna šta su "provokacije" ali jeste neko koji misli da može sludjenom i osiromašenom narodu, radi dodvoravanja vlastima nuditi robu iz torbe zvane MzB...
Kamo citat bar jedne jedine provokacije...

U opljačkanom gradu, Novom Pazaru je 51% nezaposlenih radno sposobnih gradjana i sada im treba politički protivnik tamo, a pošto su sve njih uzeli pod svoj šator, ostao je još Zukorlić kojega ne mogu da poraze ni najprljavijim sredstvima ...
ed_novipazar ed_novipazar 06:49 09.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

hazar

Količina gluposti i mržnje koju taj čovek izliva prema Srbiji je tu negde, kao i vaša. To što u kažiprstu, na prvi pogled, nije imao napade rasizma ne znači da mu mogu zaboraviti govore održane pred građanima u Raškoj oblasti.

Samo neupuceni ili zlonamjerni mogu ovako govoriti. Muftija Zukorlic u svojim govorima nikada nije ispoljavao mrznju prema Srbiji niti prema Srbima niti prema bilo kome. Jeste ostar ali u njegovoj politici nikada nije bilo oscilacija. Naprotiv, za razliku od ostalih bosnjackih politicara on je bio principijelan i jasan i to je jedini razlog zbog cega je imao odlicne veze sa pokojnim Djindjicem.
hazar hazar 08:30 09.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

Nije lojalnost Srbiji organizovati i praviti prve koncentracione logore poslije 1945.godine, ubijati i blagosiljati ubice po Bosni, štititi odgovorne za najteže ratne zločine i genocid, štitti odgovorne za zločine u Sjeverinu, praviti masovne (i sekundarne ) grobnice po cijeloj zemlji a pri tom ne pozivati nikoga na odgovornost, organizovati prebijanje i ubijanje stranih državljana, paljenje džamija i ambasada po Beogradu...

Ovakva uopštavanja, bez ikakvih ograda, su za mene rasizam svoje vrste i mržnja prema Srbiji i Srbima. Kada to kaže neko beznačajan ja mu savetujem pomoć, a kada takva uopštavanjaa izrekne glavni muftija u Raškoj oblasti, tada je to za zatvor.

Budite pozdravljeni g.Šjentinel, ali sa vama se jednostavno ne može diskutovati.
hazar hazar 08:37 09.08.2010

Re: STAROSEDELAC

dragan7557
Vala baš, već čak od 05-01-2010.Fascinirajuće dugi staž, već treći kvartal.cerski

Pametnom čoveku je dovoljno i mesec dana pa da vidi šta i kako ko piše.

Inače sam bio registrovan na blogu davno, ali sam sticajem okolnosti menjao mail, a u onim preradama bloga od strane b92 sam ostao bez mogućnosti da se ulogujem. Jedno vreme nisam imao želju da se ponovo registrujem, pa eto ispade moj staž ovde 8 meseci.

Pozdravljam vas g.Dragane.
ljuboten ljuboten 08:59 09.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

Naprotiv, za razliku od ostalih bosnjackih politicara on je bio principijelan i jasan i to je jedini razlog zbog cega je imao odlicne veze sa pokojnim Djindjicem.


Iako je ranije postavljeno pitanje “Zašto je SAMO tada (dok je bio Điniđić, pr.m.)imao dobre odnose (ovaj sveštenik-političar)?”, a više njih je pokušalo da odgovri, tek sa Vašim odgovorom inspirisan sam da dam svoje viđenje.
Istina je da Zukorlić poseduje intelektualni potencijal, ambicije i harizmatičnost koje je posedovao Đinđić. Zato su se lako privulkili i razumeli, jer šesto čulo funkjcioniše bez da mi budemo svesni zašto i kako. Pametni Điniđić je bio u prilici da se osloni na takvog lidera islasmke vere u vreme kada je svakom izabranom političkom lideru u Beogradu bilo neophodno da započne približavanje sa našom braćom po krvi, genu, sa kojima smo se poklali, slučajno mi smo bili jači pa smo više njih ubili. Inače, njihovi predci nasilno su pokršetni od Azijata koji su ognjem i mačem porobili pravoslavne narode na Balkanu i sve narode na Bliskom Istoku i Severne Afrike. Upravo sve probleme koje imaju narodi koji žive na nabrojanim teritorijama još uvek stradaju zbog tog viševekovnog Osmanskog ropstva.
Samo treba reći da je Đinđić bio Evropljanin po duhu, dok se Zukorlić priloagođava kriterijumu koji nadire iz centara islama. Dobro je ako je to Istambul, i islam koji živi i poštuje premijer Turske, Erdogan. No, niko ne može potpuno da spreći, ni držva niti Zukorlić, a državnim organima deluje da to on i neće, prodor agresivnog islama, vehabista, Bin Ladenovih pristalica, iza koje stoji Saudi Arabija kao najmoćnija sila.
Iz navdenog se dobija odgovor zašto vodeći političari u Beogradu pokušavaju da zaustave religioznog političara Zukorlića: da odlože prodor agresivnog islama kojemu Zukorlić nikada neće smeti niti želeti da zalupi vrata.

ed_novipazar ed_novipazar 10:01 09.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

ljuboten

Iz navdenog se dobija odgovor zašto vodeći političari u Beogradu pokušavaju da zaustave religioznog političara Zukorlića: da odlože prodor agresivnog islama kojemu Zukorlić nikada neće smeti niti želeti da zalupi vrata.

Grupi vehabija (kako ih popularno nazivaju u javnosti) kojima su nedavno potvrdjene visegodisnje zatvorske kazne u Beogradu se stavlja na teret i da su planirali atentat na Zukorlica. Vehabijska ideologija mu je potpuno strana. On takav pristup islamu kategoricki odbija i o tome ima bezbroj dokaza. Nije blizak ni sa turskim modelom kojeg pominjete. Pogotovu mu je stran sufijski model. Bojim se da ne pretjeram ali, za rani misionarski rad muftije Zukorlica bi se moglo reci da je donekle bio inspirisan egipatskom muslimanskom bracom. Naravno, njegova metodologija je iskljucivala bilo kakav vid nasilja i bila je usmjerena na vjerski odgoj i obrazovanje vjernika. Uspjesno je prezivio period Milosevica. I to je trajalo sve do poznanstva sa Zoranom Djindjicem. Od tog vremena muftija Zukorlic napusta (klasican) misionarski rad, osniva Univerzitet a mjesto klasicnog misonara je do dan danas upraznjeno. Islamska zajednica takodje zapocinje neke poslovne projekte a muftija je sve vise i sve otvorenije prisutan u politici.

Ocigledno politicari iz Beograda pokusavaju da ga zaustave. Zanimljivo je sta o tome kaze redakcija Danasa u svom komentaru:

Pošto država ne priznaje formiran savet, verovatno će biti raspisani novi izbori, na kojima, naravno, Zukorlićeva lista neće učestvovati, a Suljova i Rasimova hoće. Onda će Bošnjaci, uz dve verske zajednice dobiti i dva nacionalna saveta. Neće biti da je to po njihovoj, već je pre reč o želji države. Muftija Zukorlić mnogima nije simpatičan, ali to nije razlog da država flagrantno krši sopstvene zakone i pravila kako bi onemogućila listu koju on predvodi da formira savet. Takvim potezima država samo daje „vetar u leđa“ Zukorliću, jer nedvosmisleno pokazuje da su joj važniji interesi dva ministra u Vladi Srbije nego izborne volje bošnjačkog naroda. Da je ovako nešto činjeno u vreme Miloševića, ajde de, ali u vreme demokratske i proevropske vlasti...
ljuboten ljuboten 10:23 09.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo


Ocigledno politicari iz Beograda pokusavaju da ga zaustave. Zanimljivo je sta o tome kaze redakcija Danasa u svom komentaru:

Pošto država ne priznaje formiran savet, verovatno će biti raspisani novi izbori, na kojima, naravno, Zukorlićeva lista neće učestvovati, a Suljova i Rasimova hoće. Onda će Bošnjaci, uz dve verske zajednice dobiti i dva nacionalna saveta. Neće biti da je to po njihovoj, već je pre reč o želji države. Muftija Zukorlić mnogima nije simpatičan, ali to nije razlog da država flagrantno krši sopstvene zakone i pravila kako bi onemogućila listu koju on predvodi da formira savet. Takvim potezima država samo daje „vetar u leđa“ Zukorliću, jer nedvosmisleno pokazuje da su joj važniji interesi dva ministra u Vladi Srbije nego izborne volje bošnjačkog naroda. Da je ovako nešto činjeno u vreme Miloševića, ajde de, ali u vreme demokratske i proevropske vlasti...


Pošto sam žrtva suludog srpskog režima devedesetih godina, kada mi je mentalna potpora bilo čitanje "Borbe", "Naše Borbe", pa prekrštenog u "Danas", istu sadržnu teksta koju navodite bi i ja napisao. A kao političar bi se postarao da bolje proučim stanje. Ovo što do sada znam, ako bi mi dozvolio koalicioni partner koji rukovidi policijom, i ako sam siguran u izveštaje koje mi daje DB, najradije bi sarađivao sa najtalentovanim liderom vernika Zukorlića.
No, još uvek ne mogu da sumnjam u Tadića. Možda će nešto preduzeti. Verujem da je u stalnoj vezi sa mudrim Erdoganom.Jer sam napiso u "Politici", posle njegove posete Istabulu:"Turska je naša sudbina."
vludvig vludvig 15:25 09.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

Zaključak Darka Tanaskovića (poznatog islamiste ) jeste direktno iz kuhinje jedne službe a to što pokušava da prikači Zukorliću odgovara samo Borisu Tadiću i onima koje je instalirao u Novom Pazaru...


Prljavo pisanje, opanjkavanje. Daj nešto više kad ovak gadno optužuješ čoveka. Da li bi sad neko trebalo da te uzme za ozbiljno?
sentinel26 sentinel26 17:50 09.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

vludvig
Zaključak Darka Tanaskovića (poznatog islamiste ) jeste direktno iz kuhinje jedne službe a to što pokušava da prikači Zukorliću odgovara samo Borisu Tadiću i onima koje je instalirao u Novom Pazaru...
Prljavo pisanje, opanjkavanje. Daj nešto više kad ovak gadno optužuješ čoveka. Da li bi sad neko trebalo da te uzme za ozbiljno?


Eto, ja znam veoma dobro gospodina Zukorlića i vjerujem mu i znam pouzdano da mu ne odgovara to što mu Tanasković pokušava imputirati...

Dokaze ste dužni Tanasković i ti da pružite jer vi ste bez razloga optužili čovjeka da njemu
... odgovara eskalacija napetosti koju stalnim provokacijama sračunato podstiče ......

bez da ste prvo prikazali bar neku od tih (njegovih ) "provokacija" pa onda objasnili zašto po vašem subjektivnom zaključku to baš njemu odgovara ...

kako bi se potvrdio kao jedini legitimni bošnjački predvodnik u Srbiji“.

A ovaj motiv kao razlog za izvodjenje gornjeg zaključka se uopšte ne tiče ni tebe ni gospodina Tanaskovića ...
Čak i da je tako tu nema ništa nedozvoljeno niti protivzakonito, ako bi on to stvarno poželio ...

U slučaju takve opcije odluku će donijeti gradjani Bošnjaci, zainteresovani i oni drugi koji bi se protivili i uz uticaj nezaonteresovanih...

Sve i da ima takve aspiracije ne bi bio dužan da traži dozvolu od bilo koga, pogotovu ne od Beograda.

Svi oni kojima odgovara "stanje napetosti" u tom regionu sjede na meku dušeku, "sve duhan na lulu pušeći" u Bijogradu gradu, a medju njima i na državnim rahatlokumima idarećena gospoda ministri Sulejman Ugljanin i Rasim Ljajić..

I poslije smjenjivanja prethodnog gradonačelnika u beogradskim sredstvima "informisanja" vodila se žustra polemika i kampanja uz uključivanje svih baba-Vangi iz N.Pazara i cijele Srbije, hoće li on zaboga osnovati novu partiju i kome će oduzeti glasove - Sulju ili Rasimu..?

Režimska briga za političke karijere Ugljanina i Ljajića se nalazi u pozadini cijele priče i harange protiv gospodina Zukorlića, a tome služi i izjava gospodina Tanaskovića ...

Pošljednji "manjinski" izbori su pokazali da Bošnjaci, gradjani toga kraja imaju u Zukorlića najveće povjerenje i to će država Srbija morati da ispoštuje ...

ed_novipazar ed_novipazar 07:58 10.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

sentinel26

Čak i da je tako tu nema ništa nedozvoljeno niti protivzakonito, ako bi on to stvarno poželio ...

Da, nema po vazecim zakonima. Zato sam ja i upozorio da zakoni nisu dobri. Vjerskim sluzbenicima bi trebalo zakonom zabraniti formalno bavljenje politikom. Ja preferiram turski model. Ne znam da li su oni to zakonom regulisali ali znam da je u Turskoj nezamislivo da muftija ucestvuje na politickim izborima.

Ima ovdje jos jedan detalj koji na zalost slabo ko iz intelektualnih krugova Bosnjaka zapaza. Nije dovoljno napisati u rubrici nacija da si Bosnjak pa da stvarno i imas naciju. Nacija nije ta rijec na papiru. Nema nacije bez nacionalnih institucija, nema nacije bez nacionalnog koncepta i programa, nema nacije bez politicke elite. Da li neko smisljeno radi na tome ili se stvari odigravaju spontano ne znam ali Bosnjaci su od svega ovoga daleko. Mi se izjasnjavamo kao Bosnjaci ali u sustini, nas se pokusava svesti na jednu vjersku skupinu a sto je najgore mentalni sklop Bosnjaka uporno pristaje na tu ulogu. Politicki angazman muftije i rezultat na izborima je samo potvrda tog stanja.

Da se razumijemo, ja muftiju Zukorlica cijenim kao izuzetno sposobnog i daleko je vjestiji od obojice ministara Bosnjaka. Cak bih i volio da udje u politiku. Ali u tom slucaju morao bi da se odrekne angazmana u Islamskoj zajednici.

Sve i da ima takve aspiracije ne bi bio dužan da traži dozvolu od bilo koga, pogotovu ne od Beograda.

I ovdje se slazem. Uz dopunu da ne bi trebao traziti ni dozvolu ni podrsku. Jedini politicar iz Beograda koji se direktno ukljucio u izbore za Nacionalni savjet Bosnjaka je Cedomir Jovanovic. Ucestvovao je na zavrsnoj promociji BKZ-a. Taj njegov angazman je nemoralan iz najmanje dva razloga. Prvo, on nije Bosnjak. Drugo, on je u tom istom gradu prije dvije-tri godine na mitingu porucio muftiji da je za njega dzamija a da politiku ostavi politicarima. No dobro, mozda je naivno od politicara ocekivati moral. Priblizavaju se izbori, LDP ce se grcevito boriti da predje cenzus. Svaka podrska je dobrodosla, makar bila i od muftije.


Pošljednji "manjinski" izbori su pokazali da Bošnjaci, gradjani toga kraja imaju u Zukorlića najveće povjerenje i to će država Srbija morati da ispoštuje ...

Sve sto drzava Srbija treba da postuje kao i svaki njen gradjanin jesu zakoni. I ovdje je Zukorlic u pravu kada su izbori za nacionalni savjet u pitanju - on je ispostovao zakon, drzava nije.

Izbori za Nacionalni savjet Bosnjaka su pokazali i da su Bosnjaci bili malo zainteresovani za ove izbore. Od ukupnog broja Bosnjaka (preko 136.000 - popis iz 2002) u poseban biracki spisak je upisano 96.656 (71%). Od tog broja na izbore je izaslo oko 54.300 (56% u odnosu na spisak ili 40% u odnosu na ukupni broj Bosnjaka). Ako broj osvojenih glasova uporedimo sa ukupnim Brojem Bosnjaka dobicemo zanimljive podatke. Na primjer, BKZ je osvojila najvise glasova - 26.212. To je 48,89% u odnosu na broj izaslih na izbore, to je 27,1% u odnosu na spisak i to je 19,2% u odnosu na ukupan broj Bosnjaka. U slucaju Bosnjackog preporoda ove brojke su porazavajuce: svega 5% Bosnjaka je zainteresovano da ih oni vode tj, svaki 20-ti Bosnjak.
sentinel26 sentinel26 10:40 10.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

ed_novipazar

Sve sto drzava Srbija treba da postuje kao i svaki njen gradjanin jesu zakoni. I ovdje je Zukorlic u pravu kada su izbori za nacionalni savjet u pitanju - on je ispostovao zakon, drzava nije.


Apsolutno se slažem. Država je ta koja treba da osigura i štiti zakon a ne da bude nosilac njegovog flagrantnog kršenja.

Poslije odlaska Ugljanina sa mjesta gradonačelnika, naredna lokalna vlast je poništila ili promijenila bukvalne svaki akt, svaki papirić iz perioda njegove vladavine. Službeni list Novog Pazara je jedan od "najbogatijih" u Srbiji, što odlično dokazuje koliko se tamo poštuju zakoni.

Pošto se dobro sjećam 02.oktobra 2007.godine i noćnog skupa u Hotelu "Tadž" koji se zbio u vrijeme ramazanskog posta,

želio bih da ovaj nastupajući post protekne u miru i slozi, medju muslimanima Sandžaka i ostalim pripadnicima drugih vjera i inovjernika i na cijeloj zemaljskoj kugli.

Pozdrav.
aleksandarmarinkovic aleksandarmarinkovic 14:24 10.08.2010

Re: Čitali smo pa i da čujemo

Izbori za Nacionalni savjet Bosnjaka su pokazali i da su Bosnjaci bili malo zainteresovani za ove izbore. Od ukupnog broja Bosnjaka (preko 136.000 - popis iz 2002) u poseban biracki spisak je upisano 96.656 (71%). Od tog broja na izbore je izaslo oko 54.300 (56% u odnosu na spisak ili 40% u odnosu na ukupni broj Bosnjaka).


Dragi Edo, naprotiv, ovi izbori su pokazali da Bosnjaci bili znacajno zainteresovani za ove izbore a podatak od 40% Bosnjaka koji je glasao nije u redu koristiti jer on uključuje i Bosnjake mladje od 18 (oni koji nemaju pravo glasa) kojih je upravo negde oko 30%. Zato samo cifra od 56% moze biti relevantna (jer se odnosi na sve Bošnjake sa pravom glasa), jer mladji od 18 još nemaju pravo glasa, a i cifra upisanih (71%) izgleda vrlo korektna imajući u vidu ukupan broj Bošnjaka. Izlaznost od 56% je otprilike ista kao i na svim izborima, što znači da ona reflektuje realno raspoloženje Bošnjaka a u onih preostalih 44% logično se nalaze i oni koji žive u inostranstvu (što je sigurno značajan procenat) pa nisu glasali, kao i oni koji nikad ne glasaju .
Ako broj osvojenih glasova uporedimo sa ukupnim Brojem Bosnjaka dobicemo zanimljive podatke. Na primjer, BKZ je osvojila najvise glasova - 26.212. To je 48,89% u odnosu na broj izaslih na izbore, to je 27,1% u odnosu na spisak i to je 19,2% u odnosu na ukupan broj Bosnjaka. U slucaju Bosnjackog preporoda ove brojke su porazavajuce: svega 5% Bosnjaka je zainteresovano da ih oni vode tj, svaki 20-ti Bosnjak

Isto vazi kao i za prethodni komentar. Ovi procenti (27,1% za BKZ, ili 5% za BP)su besmisleni. Sa čitanjem statističkih podataka se mora pažljivo pristupiti jer to može stvoriti krivu sliku. Pozdrav iz Beograda
ed_novipazar ed_novipazar 00:05 09.08.2010

Cinjenice

Drago mi je da je ovaj blog ugledao svjetlo dana. On u dobroj mjeri daje pravu sliku onoga sto se desavalo oko izbora za Nacionalni savjet Bosnjaka. Ipak, nekoliko podataka iz teksta moram ispraviti/dopuniti a ne mogu da odolim i da na cijeli slucaj dam svoj komentar.

Na izborima su ucestvovale tri liste:
1. Bosnjacki preporod
2. Bosnjacka lista
3. Bosnjacka kulturna zajednica

Prva lista je sastavljena uglavnom od nezavisnih intelektualaca i kulturnih radnika. Koliko znam, samo jedna osoba sa te liste je clan SDP-a Rasima Ljajica. SDP je podrzala tu listu, cak je donekle pruzila i logisticku podrsku ali te veze nisu ni izbliza bile tako jake poput onih u slucaju druge dvije liste. Ova lista je imala izrazito defanzivnu izbornu kampanju te uopste ne cudi izuzetno slab rezultat - 5 mjesta.

Druga lista je podrzana od strane SDA Sulejmana Ugljanina i na njoj je veliki broj clanova te partije ili koalicije. Cak je nosilac liste bio Esad Dzudzevic, narodni poslanik i bliski saradnik Sulejmana Ugljanina. Ugljanin vec godinama ima prilicno stabilno biracko tijelo te ovoj listi izborna kampanja i nije trebala da bi osvojila 13 mjesta.

Bosnjacka kulturna zajednica je bila najkompaktnija lista. Sastavljena uglavnom od radnika i sluzbenika Islamske zajednice, medrese, Islamskog fakulteta te Univerziteta u Novom Pazaru. Potpuno je jasno ko ovdje vodi glavnu rijec. Izbornu kampanju su odradili profesionalno i sa toliko zara da se ne bi postidjeli ni da su u pitanju bili predsjednicki izbori. Zato su i postigli najvise a to je po mom misljenju trenutno njihov apsolutni maksimum - 17 mjesta.

Dakle, da bi BKZ sam formirao Nacionalni savjet (35 mjesta) bio je potreban jos jedan kandidat (a ne dva kako Drago navodi u svom blogu). Na koji nacin meni nije poznato ali je u vrijeme dok se pripremala konstituirajuca sjednica Nacionalnog savjeta Zukorlic uspio da iz Bosnjackog preporoda "iscupa" dvojicu kandidata. Ova dvojica su prekrsila interni dogovor kojeg su imali unutar svoje liste - ili ce svi ici u koaliciju ili niko.

Obzirom da je ovim potezom Zukorlic nadmudrio Ugljanina i Ljajica i da je to bilo poznato prije konstituirajuce sjednice u Vladi je smisljen plan kako Zukorlica sprijeciti u svojim namjerama. Odlazak dvojice kandidata iz Bosnjackog preporoda u krilo BKZ-a je svakako nemoralan cin. Oni su bukvalno pokrali one glasove koji su otisli Bosnjackom preporodu i poklonili ih BKZ-u. Medjutim, ta pljacka je legalna jer zakon predvidja da mandati pripadaju kandidatima a ne listama. No, sa druge strane, ono sto je Ministarstvo za ljudska prava uradilo je takodje pljacka ali ovoga puta nelegalna, jer je prekrsen Zakon. Pravilnik, izmijenjen uoci same sjednice da joj moraju prisustvovati dvije trecine mandatara je obicna glupost a cilj je sasvim jasan - sprijeciti Zukorlica da formira NS. Da je kojim slucajem zakon dodjeljivao listama a ne kandidatima vlasnistvo nad mandatima, sve bi danas izgledalo drugacije ...

Sto se tice rivalstva na relaciji Zukorlic-Zilkic, tako nesto zapravo i ne postoji. IZ Srbije je u najvecoj mjeri proizvod Ugljanina i njegova najveca greska u politickoj karijeri. Tu njegovu gresku je Kostunica sa zadovoljstvom podrzao. Za ogromnu vecinu vjernika ne postoji nikakva dilema da je Zukorlic prvi covjek u IZ i da je IZ u Srbiji jedino prihvatljiva za njih. Medjutim, postoji nesto drugo sto muslimane u Sandzaku zbunjuje a to je Zukorlicev ne retoricki vec ovog puta i formalni politicki angazman. Za mnoge ucestvovanje Zukorlica na ovim izborima za Nacionalni savjet i uopste na bilo kojim politickim izborima je apsolutno neprihvatljivo. Islamska zajednica je morala ostati iznad toga,bez obzira sto Vlada RS (najprije Ministarstvo vjera a sada i Ministarstvo za ljudska prava) vuce nepromisljene, stetne i nezakonite poteze. Ma koliko se pristalice muftije Zukorlica ljutile na dvojicu ministara Bosnjaka (a i te kako imaju prava da se ljute) ipak je formalno ukljucivanje muftije Zukorlica u politiku neprihvatljivo. Mufija ovime nije prekrsio ni jedan zakon Republike Srbije ali je prekrsio opsti princip politicke neutralnosti kojeg njeguje Islamska zajednica. On bi trebao biti muftija svim muslimanima a ne samo pristalicama BKZ-a. Poslije ovih izbora neki glasno postavljaju pitanja koja idu u ovom pravcu.
sentinel26 sentinel26 01:01 09.08.2010

Re: Cinjenice

ed_novipazar
Nacionalni savjet i uopste na bilo kojim politickim izborima je apsolutno neprihvatljivo. Islamska zajednica je morala ostati iznad toga,bez obzira sto Vlada RS (najprije Ministarstvo vjera a sada i Ministarstvo za ljudska prava) vuce nepromisljene, stetne i nezakonite poteze. Ma koliko se pristalice muftije Zukorlica ljutile na dvojicu ministara Bosnjaka (a i te kako imaju prava da se ljute) ipak je formalno ukljucivanje muftije Zukorlica u politiku neprihvatljivo. Mufija ovime nije prekrsio ni jedan zakon Republike Srbije ali je prekrsio opsti princip politicke neutralnosti kojeg njeguje Islamska zajednica. On bi trebao biti muftija svim muslimanima a ne samo pristalicama BKZ-a. Poslije ovih izbora neki glasno postavljaju pitanja koja idu u ovom pravcu.

Tačno 3 sata prije konstitutivne sjednice Nacionalnog savjeta je u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava štampan "novi Poslovnik" u kojem se zahteva dvotrećinska većina izabranih predstavnika...

Treba da znate da manjinski nacionalni savjeti nijesu nikakvi državni organi vlasti, niti oni donose bilo kakve neopozive ili izvršne odluke.
Sve njihove prijedloge sprovode (ili ne ) donose odluke (ili ne ) i izvršavaju državni organi pojedinih ministarstava.

Drugo, pravo da kritikuju gospodina Zukorlića zbog političkog angažovanja pripada isključivo vjernicima islamske vjeroispovjesti u Srbiji i više nikome na zemaljskoj kugli.
Ostalih se to apsolutno ne tiče.

Pogotovu je nedopustivo i bezobrazno da se kritikom njegovog rada bave vjernici drugih vjera.

U Srbiji više ne postoji vjera ili vjerska zajednica koja se aktivno ne bavi politikom.

Filip2412 Filip2412 01:53 09.08.2010

Re: Cinjenice

Drugo, pravo da kritikuju gospodina Zukorlića zbog političkog angažovanja pripada isključivo vjernicima islamske vjeroispovjesti u Srbiji i više nikome na zemaljskoj kugli.
Pitam se, ako ga slucajno South Park kritikuje sta ce da se desi? Salu na stranu, pravo pripada svakome ko ga uzme. Pravo na kritiku u demokratiji niko nikome ne "dodeljuje" nego se uzima u svoje ruke. Posebno kada su u pitanju politicari, jer cim se taj covek kandidovao znaci za njega su glasali svi koji su hteli da glasaju bez obzira na versko opredeljenje.

U nacelu podrzavam one koji Srbiju smatraju svojom zemljom, ako je to slucaj u obe ove verske zajednice onda ne vidim zasto se tadic mesa u njihove verske stvari.

Inace cela prica je zesce komplikovana i uopste je ne kapiram a pokusavao sam vise puta da se udubim u tematiku. Medjutim, kada pogledam na kalendar i vidim da je 21. vek malo mi je gubljenje vremena da se previse zanosim time.

Za vernike imam sledecu poruku: nacija - jedna stvar, religija - druga, politika - treca. Osim ako niste toliko zaludjeni pa mislite da Bog podrzava ovu ili onu stranku te mesate ove tri stvari kao da su jedno.

PS:
u poverenju, ja se onako svake noci pomolim za unistenje svih religija (da gore u paklu itd.). Cvrstog sam ubedjenja da Bog ne podnosi religije koje su ljudi napravili i da ce ih kazniti zestoko.ed_novipazar ed_novipazar 07:34 09.08.2010

Re: Cinjenice

sentinel26

Tačno 3 sata prije konstitutivne sjednice Nacionalnog savjeta je u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava štampan "novi Poslovnik" u kojem se zahteva dvotrećinska većina izabranih predstavnika...

Da, jasno je da je ovo klasicno bezakonje i neodgovornost ljudi iz Vlade. O tome sam i ja govorio.

Treba da znate da manjinski nacionalni savjeti nijesu nikakvi državni organi vlasti, niti oni donose bilo kakve neopozive ili izvršne odluke.
Sve njihove prijedloge sprovode (ili ne ) donose odluke (ili ne ) i izvršavaju državni organi pojedinih ministarstava.

Drugo, pravo da kritikuju gospodina Zukorlića zbog političkog angažovanja pripada isključivo vjernicima islamske vjeroispovjesti u Srbiji i više nikome na zemaljskoj kugli.
Ostalih se to apsolutno ne tiče.

Pa ne bih rekao da se bas ne tice. Ako neki postupci vjerskih velikodostojnika destabilizuju jednu grupu gradjana onda bi se to i te kako trebalo ticati drzave. Muftija Zukorlic ima pravo da se politicki oglasava ali, kako sam vec naglasio, problem nastaje onog trenutka kada taj politicki angazman koji je do tada bio retoricki ili neformalan sada dobija svoju konkretnu formu. Ucestvovanje na izborima u kojima Bosnjaci (muslimani) nastupaju jedni "protiv" drugih prisiljava muslimane da se odlucuju za ili protiv Zukorlica. Potpuno je nebitno kakav politicki karakter i snagu ima Nacionalni savjet jedne manjine. Ovdje je Zukorlic ulozio svoj autoritet kao muftija a ne kao gradjanin Zukorlic. I sve dok je muftija on drugacije i ne moze da nastupa u javnosti osim kao muftija. Ja kao musliman smatram stetnim zakone koji ostavljaju ovu mogucnost. Mene su doveli u situaciju da biram izmedju jednog muftije i jednog klasicnog politicara. Mozda vi to ne shvatate ali za jednog muslimana to je izuzetno konfuzna situacija. Dakle, drzava bi trebala da reaguje ali ne tako sto ce da krsi svoje zakone vec da iste preispita i uredi tako sto ce stititi interese svojih gradjana. Muftija Zukorlic nije prekrsio niti jedan zakon drzave Srbije ali to ne znaci da je njegova kandidatura na ovim izborima bila u redu. I jos jedan primjer loseg zakona je i ovaj sa vlasnistvom mandata. Da su po zakonu vlasnici mandata bile liste a ne pojedinci nikakva se prasina oko ovih izbora ne bi podigla.

Jedini ispravan i legalan rasplet ove situacije bi bio taj sto bi ministar Ciplic dao ostavku a Zukorlicu bi bilo omoguceno da sa onom dvojicom iz Bosnjackog preporoda koje je pridobio formira Nacionalni savjet Bosnjaka. A onda neka svako iz ovoga izvuce pouku. I drzava, i Bosnjaci i Islamska zajednica.
Filip2412 Filip2412 08:05 09.08.2010

Re: Cinjenice

Ucestvovanje na izborima u kojima Bosnjaci (muslimani) nastupaju jedni "protiv" drugih prisiljava muslimane da se odlucuju za ili protiv Zukorlica.
ali ovo je stvarno komicno, a desavalo se i sa SPC kada se onaj kandidovao i pravio stranku, Zarko gavrilovic cini mi se... i uopste kada se religijske kompanije mesaju u politiku

Dakle, ne moze "Bosnjaci (Muslimani)" jer da je Musliman i Bosnjak isto ne bi ni postojala dva termina nego jedan. A ako se vec kandidovao njegovi vernici ce valjda glasati za njega a koji nisu vernici glasace kako god hoce. Nema tu konfuzije, vernik valjda slusa poglavara i gotova stvar.

nego pitam se, da li ce Srbija jednom izaci iz kamenog doba pa da ima Bosnjake koji su pravoslavni i Srbe koji su muslimani? Boze me oprosti nekad sam mislio da je Tito diktator i da je gresio ali sad kako vreme prolazi cini mi se da je balkan takva jedna mrsomudina da je jedino komunisticka diktatura mogla da ispravi sve krive drine i da stvori mir i normalne odnose medju ljudima.
ljuboten ljuboten 09:10 09.08.2010

Re: Cinjenice

U nacelu podrzavam one koji Srbiju smatraju svojom zemljom, ako je to slucaj u obe ove verske zajednice onda ne vidim zasto se tadic mesa u njihove verske stvari.


Zavidim Vam na Vašim božanstvenim mislima (Isus: Pogelad se, Bog je u tebi), na Vašoj pismenosti. No, očigledno Tadić i drugi državni visoki službenici znaju više,a i Vi bi mogli da zaključite ako pomno pratite događanja. Naprimer, da neki ozbiljni naučnici i analitičari smatraju da je Treći svetski rat u toku, a vodi se između islamista i hriščana. Drgugo, ili je to prvo: Islam je mnogo privalčniji za islamskog vernika, nego želja da smatra Srbiju svojom zemljom.
kukusigameni kukusigameni 09:16 09.08.2010

Re: Cinjenice

Treći svetski rat u toku, a vodi se između islamista i hriščana.


Samo mi kazi, na kojoj smo mi (Srbija) strani?
ljuboten ljuboten 09:30 09.08.2010

Re: Cinjenice

Inace cela prica je zesce komplikovana i uopste je ne kapiram a pokusavao sam vise puta da se udubim u tematiku. Medjutim, kada pogledam na kalendar i vidim da je 21. vek malo mi je gubljenje vremena da se previse zanosim time.


Neko živi u 21 veku, ali neko ne. Ne morate drugo, pročitajte blog Aleksadrosa pa će te videt ko to tek ulazi u 2o vek ili neki vek ranije.
Vi ne morate da gubite vreme i da se zanosite time, ali ONI Vas neće ostaviti na miru, kad tad.Pročitajte ponovo produhovljeni komentar fixxerusa. A evo kako glasi poslednji pasus:
dakle
dame i ostali
fixer se rešio se izmetne u dobrog muslimana
fixer-qurajber
natuči ću neku noćnukošulju do sandale
turiću fes il neko kapče na vr glave
paaa kad viknem kosovo je naše
ux jebote
šta će onda biti

kukusigameni kukusigameni 09:37 09.08.2010

Re: Cinjenice

Neko živi u 21 veku, ali neko ne.


Zato te i pitam: Gde smo tu mi (Srbija)? Bas iz razloga sto nikako da preskocimo u taj 21. vek.
dragan7557 dragan7557 10:00 09.08.2010

Re: Cinjenice

kukusigameni
Treći svetski rat u toku, a vodi se između islamista i hriščana.


Samo mi kazi, na kojoj smo mi (Srbija) strani?

Gubitničkoj.
nego pitam se, da li ce Srbija jednom izaci iz kamenog doba pa da ima Bosnjake koji su pravoslavni i Srbe koji su muslimani?

Uskoro to više i neće biti važno, pošto će novo božanstvo Korporativni Kapital, koje i pored svakodnevnog prizivanja, molbi, novoverskih "lidera", molebana i ostalih prigodnih nesposobnosti, neće svoje predstavnike da pošalje na činodejstvo u Srbiju.
Boze me oprosti nekad sam mislio da je Tito diktator i da je gresio ali sad kako vreme prolazi cini mi se da je balkan takva jedna mrsomudina da je jedino komunisticka diktatura mogla da ispravi sve krive drine i da stvori mir i normalne odnose medju ljudima.


Kao "prirodni" namerno nametnuti sistem će diktatura (korporativna) i preuzeti vlast (u razvijenom svetu se i dogodilo) suksesivnim produženjem svetskih kriza (namerno izazvanih i osobito nepostojećih) do potpunog ovladavanja ljudskom zajednicom ili njenim uništenjem.

cerski
ljuboten ljuboten 10:02 09.08.2010

Re: Cinjenice

Treći svetski rat u toku, a vodi se između islamista i hriščana.


Samo mi kazi, na kojoj smo mi (Srbija) strani


Osamdesetih i dvedesetih godina uticajni srpski lideri politički i intelektualni nisu bili svesni u kom vremenu žive, već su pod inercijom Tirove Jugoslavije, a koju su pre svih Srbi svojim žrtvama stvarali, ušli su u ratove protiv svoji sugrađana, katolika i muslimana! Glupo, a da ne može biti gluplje!
Tada su cenri katoličanstva pokušali da nas urazume, no nisu uspeli, dok su islamisti dolazili u Bosnu da ratuju protivm nas. A najuticajnije islamske zemlje (Saudi i Iran)pretstale su sa nama da sarađuju. Tokom ovih deset godina novi srpski lideri pokušavaju, negde su uspeli (Iran), da poboljšaju osnose. No,Saudi nikada neće popustiti, jer na njenoj strani je i njen najveći prijatelj-neptijatelj, SAD.
Naš spas je prijateljstvo sa Turskom, naroda stvorenog od našeg genetskog materijala. Samo posle pada Beograda 1405 godine preko 100.000 Srba je odvedeno i pakršteno. Pa pogledajte nobelovca Orhana Pamuka. Da li ima ikakav beleg Azijata. Ne, u pitanju je slovenska krv. Kao što je to bio Otac moderne Turske - Kemal. Ili mislite da ima Azijata sa plavom kosom boje lana i oči boje plavog neba? I danas prijateljujem sa njegovim rodom koji žive kao makedonski muslimani kod Kićeva.
Zato treba graditi dobre odnose sa liderima u Sanđaku, uparavo kako Drago to oseća svojim šestim čulom,a demonstrira kao svoju demkratičnost.
kukusigameni kukusigameni 10:04 09.08.2010

Re: Cinjenice

Ili mislite da ima Azijata sa plavom kosom boje lana i oči boje plavog neba?


Ima.
ljuboten ljuboten 10:26 09.08.2010

Re: Cinjenice

Ili mislite da ima Azijata sa plavom kosom boje lana i oči boje plavog neba?


Ima.


Pa da, takav je bio i Kemal Ataturk i njegova majka Makedonka.
ljuboten ljuboten 10:32 09.08.2010

Re: Cinjenice

Neko živi u 21 veku, ali neko ne.


Zato te i pitam: Gde smo tu mi (Srbija)? Bas iz razloga sto nikako da preskocimo u taj 21. vek.


Evo mog komentara koji sam dao povodom neuspelog referenduma u Smederevu, pa Vi sami zaključite kada će mo biti kao Francuzi:Hmm! Srbi i demorkratija!? Ajte molim vas!!! "Gradi bre šat hoćeš, pa ako me budeš gušio tu je zimi šljivka ili komova, a u leto pivce da rastvorim prašinu i dim."
ljuboten ljuboten 11:31 09.08.2010

Re: Cinjenice

PS:
u poverenju, ja se onako svake noci pomolim za unistenje svih religija (da gore u paklu itd.). Cvrstog sam ubedjenja da Bog ne podnosi religije koje su ljudi napravili i da ce ih kazniti zestoko.


Pa Isus je tražio da nađemo Boga u sebi, kao što naučno se zna da Boga niti, pak, Sotone nema van čoveka.
Dok su ljudi propagirali izvorne Isusove ideje bili su proganjani, ubijani, za zabavu vlastodržaca i mase hriđšćani su bacani zverima da ih žive rstržu. Tek posle velikog i dugog stradanja, našao se jedan da ponudi cezaru Kosntantinu da podele vlast, ubeđujići ga da će samo sa hrišćanskim znakom na štitu njegova vojska da pobedi mnogo brojniju vosku valadara u Rimu, pa tako ponovo ujedini Rimsko cratsvo. To je uspelo, pa je Konstantin priznao hrišćanstvo kao državnu religiji. Od tada Crkva deli vlast nad “stadom” sa valadrima. Zbog toga će Papa, onaj isti koji je primio u Vatikanu hrvatskog nacistu Tomsona sa prodicom, da poseti Niš (Najs) 2013 godine, Konstantinov rodni grad, a povodom 1700-tote godišnjice (obljetnice kako bi rekla braća Hrvati) Milanskog edikta.
Fala Bogu nisam ni plašljiv, ni primitivan ni pokvaren da bi tražio Boga van sebe.
vludvig vludvig 21:54 10.08.2010

Aida Ćorović o Zukiju i Sulji

Zaboravilo se, nekako previše brzo i revnosno, da je bezmalo ista retorika kojom Srbiju danas plaši Zukorlić, tokom devedesetih, a bogami i kasnije, bila Ugljaninov zaštitni znak i politički specifikum. Nije li i Ugljanin pretio otcepljenjem Sandžaka, nisu li ovi i oni (imena menjati po potrebi) bili "salonski četnici", nisu li se kao ključni argument da baš oni treba da budu vladari Sandžaka, potezali izborni rezultati, nije li se hvalilo Sarajevo a kudio Beograd, nismo li se onoliko nagledali primitivnog i prostačkog divljanja s besnim kolima, nismo li seirili nad silovanjem svake normalnosti i građanskog stava!? Što se mene tiče, između Zukorlićevog danas i Ugljaninovog juče stoji dosledan znak jednakosti (bold moj) i svako ko ima gram mozga i memorije priznaće da nama istorija, pa i ona najbliža, nikako nije učiteljica života, ne služi nam da od nje bilo šta učimo, mi znamo jedino da ponavljamo iste, fatalne greške.

Ako u nečemu i postoji razlika, ona je samo u licima i, biću sasvim iskrena, u neospornoj Zukorlićevoj teatralnosti, elokventnosti i neverovatnom, prirodnom glumačkom talentu i harizmi koji se Ugljaninu ni u najboljim namerama nikada nisu mogli pripisati. Sve ostalo je isto! Iste laži da se brani nacionalni identitet i interesi Bošnjaka, dok im se istovremeno cedi poslednji dinar iz džepa, ista licemerna priča o tome da država Srbija ne radi ništa za "nas siromašne" Bošnjake, dok se oni iz čijih usta izlaze ove laži enormno bogate.
novo Vreme.

Neko beše spomenuo Aidu.
vludvig vludvig 21:57 10.08.2010

Re: Aida Ćorović o Zukiju i Sulji

Evo još:

Sve ovo što danas Zukorlić radi jeste isti scenario (kao Suljin, prim. moja), on se upinje da iznervira državu ne bi li ko od njegovih vernih pratilaca dobio koju ćušku ili packu, te bi tako preko noći bio inaugurisan u bošnjačkog Mendelu, te za narednih nekoliko stotina godina etablirao svoju neprikosnovenu vladavinu i vlasništvo nad Sandžakom (bold moj).


O čemu mi ovde pričamo?
sentinel26 sentinel26 22:55 10.08.2010

Re: Aida Ćorović o Zukiju i Sulji

vludvig
Evo još:
Sve ovo što danas Zukorlić radi jeste isti scenario (kao Suljin, prim. moja), on se upinje da iznervira državu ne bi li ko od njegovih vernih pratilaca dobio koju ćušku ili packu, te bi tako preko noći bio inaugurisan u bošnjačkog Mendelu, te za narednih nekoliko stotina godina etablirao svoju neprikosnovenu vladavinu i vlasništvo nad Sandžakom (bold moj).

O čemu mi ovde pričamo?


Mi o kršenju ljudskih prava u Sandžaku od strane države i samovoljnom ponašanju ministra za ljudska i manjinska prava i njegovih naredbodavaca i izvodjača nezakonitih radova na terenu.

Vi pričate po čovjeku kojega ne poznajete i na osnovu tudjih zaključaka donosite svoje i svo vrijeme velemajstorski (po zadatku ? ) skrećete pažnju sa teme o kršenju ljudskih prava na raspravu o jednom vjerskom vodji.

Aida Ćorović je ateista, ima nepovoljno mišljenje o svim vjerskim vodjama a njeno mišljenje o Zukorliću je najmanje negativno u odnosu na one druge (Zilkića, Ugljanina i Ljajića ) koje protežira vlast iz Beograda i pokušava održati na vlasti po svaku cijenu.

Pošto za koji sat počinje mjesec Ramazana, to ni dobronamjernim ni onim drugim komentatorima neću više replicirati na ovom blogu (postu ).


Svim pripadnicima islamske vjeroispovjesti u Srbiji povodom nastupanja ramazanskog posta, upućujem najsrdačnije čestitke i želim sretne ramazanske blagdane !
.
Sentinel26
vludvig vludvig 23:25 10.08.2010

Re: Aida Ćorović o Zukiju i Sulji


A Vi ste onaj dobronamerni?
(po zadatku ? )

evo, dobro ste počeli Ramazan. po kom zadatku? fuj


izgleda da je u Srbiji greh citirati neke ljude

ps (s kršenjem ljudskih prava (u čitavoj Srbiji) se slažem ali vama su samo određena kršenja bitna. klasični nacionalistički stav)
ps2 (ne mogu upoznati sve ljude u ovoj zemlji pa se oslanjam na stavove ljudi koje smatram poštenim. da li je Aida diskvalifikovana jer je ateista?)

a njeno mišljenje o Zukorliću je najmanje negativno u odnosu na one druge

prevideli ste, citiram Aidu:
između Zukorlićevog danas i Ugljaninovog juče stoji dosledan znak jednakosti
.
sentinel26 sentinel26 00:57 11.08.2010

Re: Aida Ćorović o Zukiju i Sulji

vludvig
A Vi ste onaj dobronamerni?
(po zadatku ? )
evo, dobro ste počeli Ramazan. po kom zadatku? fuj
izgleda da je u Srbiji greh citirati neke ljude
ps (s kršenjem ljudskih prava (u čitavoj Srbiji) se slažem ali vama su samo određena kršenja bitna. klasični nacionalistički stav)
ps2 (ne mogu upoznati sve ljude u ovoj zemlji pa se oslanjam na stavove ljudi koje smatram poštenim. da li je Aida diskvalifikovana jer je ateista?)
a njeno mišljenje o Zukorliću je najmanje negativno u odnosu na one druge

prevideli ste, citiram Aidu:
između Zukorlićevog danas i Ugljaninovog juče stoji dosledan znak jednakosti
.

Poznata su mi sva Aidina izlaganja, ne samo o ovom konkretnom kršenju zakona, već i o mnogim drugim dogadjajima, zločinima i prethodnim režimima.

Aidu Ćorović poznajem i poštujem (ne moram se slagati sa svakim njenim stavom ) zbog objektivnosti ocjenjivanja ukupne društveno-političke situacije u toj sredini.

Njene tekstove i link izlaganja na TV sam ja postavio (a ne ti ) iz poštovanja prema njezi i svemu za šta se zalaže.

Aida Ćorović je takodje kazala da je bilo kršenja Ustava i zakona i judskih prava u Novom Pazaru i okolini i ko je odgovoran za to..

Čestitku muslimanima za Ramazan sam napisao u moje ime, šta se to vas tiče, nemate pravo da je komentarišete i besnite.
vludvig vludvig 08:23 11.08.2010

Re: Aida Ćorović o Zukiju i Sulji

Vi pričate po čovjeku kojega ne poznajete i na osnovu tudjih zaključaka donosite svoje i svo vrijeme velemajstorski (po zadatku ? ) skrećete pažnju sa teme o kršenju ljudskih prava na raspravu o jednom vjerskom vodji.


daleko bilo da besnim zbog čestitke i da nju komentarišem, nego ne volim podmetanja. ako se sa mnom ne slažete nije u redu da pomećete da ja nešto (možda) radim po zadatku. to je ružno.

imam veliko razumevanje kada se NVO sektor bavi kršenjem ljudskih prava. nemam razumevanja prema verskim vođama, svih konfesija, koji se bave politikom.
sentinel26 sentinel26 09:03 11.08.2010

Re: Aida Ćorović o Zukiju i Sulji

vludvig
imam veliko razumevanje kada se NVO sektor bavi kršenjem ljudskih prava. nemam razumevanja prema verskim vođama, svih konfesija, koji se bave politikom.

Nemam ni ja razumjevanje za sve što rade i govore vjerske vodje na Balkanu, ali možemo to odvojiti od teme koju je postavio domaćin bloga - kršenje ljudskih prava. Sposobnost postoji, nedostaje samo volja...

Nije valjda to neka manje važna tema. Ja mislim da ista pripada medju tri najvažnije u Srbiji.
Pratim i cijenim sve što pišu razne NVO ali svoje stavove ne formiram na osnovu njihovih mišljenja.

Kada sam vaktile napisao citate uvreda koje je jedan vjerski vodja izrekao na račun nekih nacija i drugih vjerskih zajednica i rekao "sram ga bilo" bio sam kažnjen...
Bio je to odličan dokaz i pisana potvrda da imamo "više" i "manje" ravnopravnih (nacija i vjera ), da imamo gradjane prvog i drugog reda...


Filip2412 Filip2412 01:18 12.08.2010

...

Aida Ćorović je ateista, ima nepovoljno mišljenje o svim vjerskim vodjama a njeno mišljenje o Zukorliću je najmanje negativno u odnosu na one druge (Zilkića, Ugljanina i Ljajića ) koje protežira vlast iz Beograda i pokušava održati na vlasti po svaku cijenu.
Za ostale pomenute nemam komentar ali Ljajic je za stepenik iznad jer je stekao simpatije medju ljudima raznih etnickih i religijskih grupa.

Cenim one koji se izdignu iznad svog lokalnog.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana