Nauka| Sex| Zabava

Seksualni Genije

Vojislav Stojković RSS / 18.09.2010. u 18:48

Kada je dr Danijel Goleman svoja istraživanja o afektivnoj sferi ličnosti uobličio u knjigu  „Emocionalna inteligencija“ , koja je ubrzo postala svetski hit, a zatim ih proširio i na grupnu dinamiku, pa objavio novu studiju „Socijalna inteligencija“,  samo je bilo pitanje dana kada će se početi govoriti i pisati i o seksualnoj inteligenciji. Na taj dan se, naravno, nije dugo čekalo.

U klasičnom smislu inteligencija, (lat. intellegere: shvatiti, razumeti),  je  mentalna karakteristika ličnosti koja obuhvata sposobnosti učenja, prilagođavanja na novonastale situacije, razumevanja i korišćenja apstraktnih pojmova i upotrebu stečenog znanja za snalaženje u okruženju.

O prirodi inteligencije je bilo više rasprava nego o svim drugim psihološkim pojmovima zajedno. Ipak, psiholozi su se saglasili da postoji bar dve komponente (vrste) inteligencije: fluidna (opšta) i kristalizovana (stečena). Fludidna inteligencija obuvata biološku opštu sposobnost, nasleđene neurofiziološke, dispozicione faktore i nezavisna je od učenja i iskustva. Kristalizovana inteligencijanastaje učenjem, iskustvom i spoljnim uticajima.

Psiholozi su, također, saglasni da visoka inteligencija nije dovoljan uslov za visoke rezultate u profesiji i uspeh u životu. To je, pored ostalih, najbolje i očito pokazalo masovno longitudinalno istraživanje dr Lewisa Termana sa Stanford univerziteta. Od ranog detinjstava, pa kroz čitav život,  Terman i saradnici su pratili  i upoređivali po uspešnosti dve grupe: grupu vrlo inteligentnih i grupu prosečnih. Rezultati nisu bili baš pohvalni za visokointeligentne. Među njima je bilo staistički značajno više razočaranih, sklonih alkoholu i drogi, a samo retki su uspeli iskoristiti svoju visoku inteligenciju. Klasična psihologija to tumači činjenicom da je ličnost zbir aktuelnih i potencijalnih obrazaca ponašanja, a rezultat, pored inteligencije, zavisi i od karaktera, temperamenta i kosntitucije ličnosti.

Upravo na tragu takvih teorijskih gledišta potvrđenih i empirijskim istraživanjima, krajem prošlog veka dr Haurad Gardner razvija teoriju o multipla inteligenciji i ukazuje na sedam vrsta inteligencije (matematičko-logička, verbalna, fizička, vizuelna, muzička, inter i intrapersonalna), a  psiholozi Paynes, Solovey,  Mayer i Goleman uvode pojam  emocionalne inteligencije.  Emocionalnu inteligenciju  definišu kao sposbnost opažanja, asimilicajije, razumevanja i upravljanja vlastitim emocijama.

 Čovek je  socijalno biće i ima ugrađenu sklonost za povezivanje sa drugim ljudima i za život u socijalnoj grupi. Koliko će u tome uspeti, prema dr Golemanu,  zavisi od njegove socijalne inteligencije. Socijalna inteligencija je kombinacija  sposobnosti razumevanja drugih ljudi i socijalnih situacija i veština lakog uspostavljanja socijalnih odnosa i adekvatnog reagovanja u različitim interpersonalnim odnosima.  

Međutim, tu nije kraj novim inteligencijama. Kada su dr Sheree Conrad i dr Michael Milburn   priveli kraju svoje obimno istraživanje seksualnog života u SAD, zapanjeno su konstatovali da gotovo pola veka od seksualne revolucije 60-tih, u kojoj su porušeni svi tabui, zapanjujuće velik broj Amerikanaca oba pola još uvek u tišini pati od hroničnog poremećaja seksualnog života, uključujući nedostatak želje, impotenciju i nemogućnost da doživi orgazam. Ako ćemo pravo čuđenju i nije bilo mesta. Konradova i Milburn su izgleda zaboravili da se, za razliku od znanja,  socijalno iskustvo ne akomulira i da ga  svaki pojedinac nanovo mora  sticati, udarajući često glavom u zid praveći ponekad iste greške kao i njegovi preci.  Bilo, kako bilo, Konradova i Milburn su se lepo dosetili da uvedu i razrade novu vrstu inteligencije – seksualnu inteligenciju.

Ako se mentalna inteligencije definiše kao sposbnost rešavanja problema i snalaženja u novonastalim okolnostima, emocionalna inteligencija kao sposbnost upravljanja vlastitim emocijama, a socijalna kao sposbnost razumevanja drugih ljudi i veština uspostavljanja socijalnih odnosa, onda se pod seksualnom inteligencijom podrazumeva sposbnost ličnosti da upravlja svojim seksualnim životom i veština seksualne komunikacije i odnosa sa partnerkom/om.

Seksualna inteligencija se jednim delom, također, stiče genetskim nasleđem, ali za razlku od racionalne  (mentalne) inteligencije, značajnij udeo u  njenom formiranju ima učenje, iskustvo i uticaj sredine. Tu nije kraj u sličnostima. Mentalna inteligencija se meri testovima inteligencije, a merna jedinica je količnik inteligencije (IQ). Seksualna inteligencija se meri upitnicima, a merna jedinica je koificijent seksualne inteligencije (SQ).  U zavisnosti od vrednosti SQ,  distribucija se, baš kao i kod IQ,  kreće od seksualno retardiranih, pa do seksualnih genija. Evo, kako prema prof. dr Jezdimiru Zdravkoviću izgleda seksualni genije:

 «Osobe koje spadaju u ovu retku kategoriju ispoljavaju apsolutno otvoren, inovativan i kreativan pristup seksualnosti. Izrazito liberalnih seksualnih nazora i filozofije. Znanja o prirodi seksualnosti na nivou eksperata. Ispoljavaju prirodan dar za kreativnu komunikaciju sa partnerom(kom) u svim, a ne samo seksualnim situacijama. Izvanredno lako rešavaju probleme u vezi seksualnog funkcionisanja. Suptilno asertivne osobe, lako uspostavljaju bliskost, i lako "pogađaju " osećanja i želje partnera ili partnerke. Izbegavaju stereotipe unoseći kreativne elemente u seksualnu igru. Ispoljavaju puni uvid u sopstvenu seksualnost i apsolutnu otvorenost i želju za seksualnim usavršavanjem.”

U opisu seksualnog genija dr Zdravkovića ne nalazimo reč “ljubav” , pa ostaje nejasno  da li se ljubav podrazumeva ili za seksualnu genijalnost ljubav  nije bitna.

Psiholozi testove inteligencije i rezultate merenja  čuvaju kao profesionalnu tajnu, seksolozi su znatno liberalniji i nude mogućnost da svako izračuna svoj SQ i utvrdi da li je seksualni retard, prosečan ili genije. Zainteresovani to mogu učiniti npr. ovde Ili ovde.

Ne ulazeći ovoga puta u lakoću kojom neki savremeni psiholozi emotivna, socijalna i seksualna znanja, sposbnosti i veštine definišu kao inteligenciju (emocionalnu, socijalnu , seksualnu), bilo bi zaista intersantno saznati da li kod potvrđeno genijalnih ljudi postoji koleracija između mentalne i seksulane inteligencije, recimo.

Primera radi,  naš Nikola Tesla sigurno nije imao visok SQ, pre bi se reklo da je, iako naučni genije,  bio seksualni retard. Kao što je poznato on nije želeo nikakve veze sa ženama, a svoju snagu je čuvao za svoje pronalske. Sa Ajnštajnom je već drugačija situacija, a za Lava Tolstoja, s obzirom na broj zakonite i nezakonite dce,  može se pretpostaviti da je bio, ne samo književni, već i seksualni genije.

Ukoliko bi postojali validni instrumentni (testovi, upitnici...)  bilo bi interesantno istražiti  seksualnu inteligenciju pojedinih naroda koji tradicionalno slove kao veliki ljubavnici (Italijana, recimo) ili koji veruju u svoju izuzetnu potentnost (Srba, recimo).

 

 Komentari (63)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

GajaR GajaR 19:22 18.09.2010

pamet...

...zanosi na krivinu...
Rezultati nisu bili baš pohvalni za visokointeligentne.


da li je pametno praviti se pametan
, pitanje za jeremiju?

pohvaljujem ti preduzeće!
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:28 18.09.2010

Re: pamet...

GajoR, s obzirom na temu i teoriju multipl inteligencije, moramo znati o kojoj "pameti" govorimo, da li o "pameti" u tradicionalnom, uobičajenom značenju pojma, dakle mentalnoj pameti, ili seksualnoj pameti?

Ako se tvoje pitanje odnosi na seksualnu pamet, evo šta kaže u tekstu spomenuti prof. dr Jezdimir Zdravković:

Ranije je za seks izmedju muškaraca i žena bilo dovoljno da, uprošćeno rečeno, muškarca “služi ona stvar kao budalu”, a za ženu da je dovoljno da u krevetu raskreči noge. Više nije! Sada je za istinsku seksualnu komunikaciju potrebna i u budućnosti će sve više biti potrebnija i “pamet” i muškarca i žene koja je uobličena pod pojmom “seksualna inteligencija”.

E, sad, da li je pametno praviti se pametan u seksu, a SQ je nizak?
Ne znam. ipak, vredi pokušati, pa ukoliko muškarca "ona stvar dobro služi kao budalu", možda uspije i sa niskim SQ.
Gospodja Klara Gospodja Klara 19:33 18.09.2010

Seksualni retard

Primera radi, naš Nikola Tesla sigurno nije imao visok SQ, pre bi se reklo da je, iako naučni genije, bio seksualni retard. Kao što je poznato on nije želeo nikakve veze sa ženama, a svoju snagu je čuvao za svoje pronalske.


:)))))))))

Takodje mislim da ima upalu mišića post mortem od silnog okretanja u grobu*, što je posledica opsesivno-kompulzivnog utrpavanja njega kao našeg u svakojake, često potpuno apsurdne primere.

*Ne shvatiti bukvalno, znam da je kremiran.
Ivana Knežević Ivana Knežević 20:16 18.09.2010

Re: Seksualni retard

Gospodja Klara
Takodje mislim da ima upalu mišića post mortem od silnog okretanja u grobu*, što je posledica opsesivno-kompulzivnog utrpavanja njega kao našeg u svakojake, često potpuno apsurdne primere.

*Ne shvatiti bukvalno, znam da je kremiran.
I ja nalazim da se zanimljivi koncepti cesto puta ruse na primerima koje biraju.

Seksualnost iz upitnika?
I zivot iz epruvete.
Oops, to je vec bilo!
Izvinjavam se
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:36 18.09.2010

Re: Seksualni retard

Gospodja Klara

Takodje mislim da ima upalu mišića post mortem od silnog okretanja u grobu*, što je posledica opsesivno-kompulzivnog utrpavanja njega kao našeg u svakojake, često potpuno apsurdne primere.


Ivana Knežević


I ja nalazim da se zanimljivi koncepti cesto puta ruse na primerima koje biraju.
Saglasan, ali mi baš i nemamo mnogo dokazanih i svetski priznatih genijalaca, a s obzirom na jasno i javno izrečen stav o pitanjima seksa, NT mi se učinio kao zgodan primer. Ne bi bilo zgodno da sam naveo primer nekog od počivših svetitelja SPC.
docsumann docsumann 19:45 18.09.2010

seksualci

Primera radi, naš Nikola Tesla sigurno nije imao visok SQ, pre bi se reklo da je, iako naučni genije, bio seksualni retard. Kao što je poznato on nije želeo nikakve veze sa ženama, a svoju snagu je čuvao za svoje pronalske

Može se to tumačiti i na drugačiji način, a polazeći od činjenice da se

pod seksualnom inteligencijom podrazumeva sposbnost ličnosti da upravlja svojim seksualnim životom i veština seksualne komunikacije i odnosa sa partnerkom/om.


Ako je Tasla svjesno praktično ukinuo svoj seksualni život, znači da je imao apsolutnu kontrolu nad njim. Koliko sam ja upoznat, u doba kad nije bio tako fanatično predan nauci, Tesla se vrlo dobro kotirao kod suprotnog pola,a čak i kasnije kada je prešao u celibat-fazu žene su ga i dalje "lijepo gledale". Upravo to veliko emotivno i energetsko davanje koje koje je podrazumjevao njegov odnos sa ženama dovelo ga je do spoznaje da ne može u isto vrijeme biti posvećen nauci i ljubavnim odnosima.

Pada mi na pamet još jedan seksualni genijalac, a u isto vrijeme i mistik i harizmatični antimonah i generalno - čudak opšte prakse - Grigori Rasputin.
Taj je imao hipnotičko dejstvo na žene, neutoljivu seksualnu glad, a i dobru opremuA šta je sa istorijski poznatim seksualnim genijalkama. Nekako mi se čini da je u ranijim periodima istorije, u kojika je dominirao hrišćansko-patrijahalni pogled na svijet nadarenost tog tipa bila vrlo rizična. U antičkom svijetu, koji je u tom pogledu bio mnogo liberalniji postojale su takve upečatljive žene kao što su na primjer bile Kleopatra ili Frina.
Gospodja Klara Gospodja Klara 20:04 18.09.2010

Re: seksualci

upečatljive žene


A Messalina? Ona je, kažu, bila baš upečatljiva. Takoreći - seksualno inteligentna. A i socijalno bogami.
docsumann docsumann 20:36 18.09.2010

Re: seksualci

A Messalina? Ona je, kažu, bila baš upečatljiva. Takoreći - seksualno inteligentna. A i socijalno bogami.


Znao sam ako krenem sa nabrajanjem da su propusti neminovni ...

Svaka dopuna inicijalnog spiska ( koji to baša i nije - samo dva imena) je dobrodošla.
Evo, ovom prilikom dodajem Salomu, vjerovatno prvu femme fatale u istoriji
Hipatija, možda, u smislu oslobođene lezbejske seksualnosti (koja je uz izuzetan um morala dovesti do tragičnog kraja)

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:43 18.09.2010

Re: seksualci

docsumann docsumann 22:42 18.09.2010

Re: seksualci

"Dragi Tesla, hoću da Vas oženim!"


Vojislave hvala na tekstu, prosto se "guta". Pohranjeno u favorite.
bocvena bocvena 20:17 18.09.2010

Uradila testove...

Pih...i nisam nešto pametna.
gedza.73 gedza.73 20:56 18.09.2010

Re: Uradila testove...

bocvena

Kad sam, nekada, bio momak na zidu mi je stajala reprodukcija koju si ti uzela za avatar. Baš ovaj detalj. I još uvek sam oduševljen njime.

A što se tiče najnovijih istraživanja 'ja stojim na stanovištu' da
'limun nije namirnica koja se preporučuje za konzumiranje pred spavanje'
tako da prošlogodišnje istraivanje po kome je
'limun namirnica koja ima izuzetno umirijuće dejstvo na organizam pred spavanje' nije više aktuelno.
Što reče Forest Gamp
'I to je sve što imam da kažem o tome'
bocvena bocvena 21:19 18.09.2010

Re: Uradila testove...

na zidu mi je stajala reprodukcija koju si ti uzela za avatar.

Ja čak i crtala sama i lepila po zidovima:)))
Možda da sam u mladosti manje crtala, možda bih više razvijala ovu inteligenciju. A i mnogo teška pitanja u ovom drugom testu!
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:44 18.09.2010

Re: Uradila testove...

bocvena
Pih...i nisam nešto pametna.


Šta češ, mladost - ludost.
bene_geserit bene_geserit 20:25 18.09.2010

Za jednu sam mislio da je kurva ...

kad ono seksualno inteligentna. Fituje u opis citiran dole 100%.
Evo, kako prema prof. dr Jezdimiru Zdravkoviću izgleda seksualni genije: Osobe koje spadaju u ovu retku kategoriju ispoljavaju apsolutno otvoren, inovativan i kreativan pristup seksualnosti. Izrazito liberalnih seksualnih nazora i filozofije. Znanja o prirodi seksualnosti na nivou eksperata. Ispoljavaju prirodan dar za kreativnu komunikaciju sa partnerom(kom) u svim, a ne samo seksualnim situacijama. Izvanredno lako rešavaju probleme u vezi seksualnog funkcionisanja. Suptilno asertivne osobe, lako uspostavljaju bliskost, i lako "pogađaju " osećanja i želje partnera ili partnerke. Izbegavaju stereotipe unoseći kreativne elemente u seksualnu igru. Ispoljavaju puni uvid u sopstvenu seksualnost i apsolutnu otvorenost i želju za seksualnim usavršavanjem.”


Nego znate onaj vic:
Dosla zena kod doktora i kaze "Znate sta doktore, imam problem, mene ne moze moj decko da zadovolji.". Kaze doktor "A jestel' probali malo da ...". "Ma probala sam sve doktore, probala sam i sa dvojicom, ne mogu ni dvojica da me zadovolje." kaze doktor "Znate sta to je vec ozbiljno, a jelste ...". "Ma sve sam probala doktore. I sa trojicom. Ni trojica ne mogu da me zadovolje.". Kaze doktor "Ma da li je moguce. Pa vi ste onda fenomen. ..." "Pa fenomen, doktore, fenomen. A ne kurva ko sto selo prica".
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:48 18.09.2010

Re: Za jednu sam mislio da je kurva ...

bene_geserit
kad ono seksualno inteligentna. Fituje u opis citiran dole 100%.


"Seksualna vremena se menjaju".
(Džejn Ostin pre skoro dva veka).
Inner Party Inner Party 20:27 18.09.2010

Jeste...

... bilo bi zaista intersantno saznati da li kod potvrđeno genijalnih ljudi postoji koleracija između mentalne i seksulane inteligencije, recimo.


PS
Your score is: 40
A score of 90 and above is an "A"; between 80-89 is a "B"; from 70-79 is a "C"; between 60-69 is a "D"; and below 60 is an "F". Since this is only a sample of the questions contained in the full test, your score here is only an approximation of the score you would receive ...

dexter92 dexter92 20:48 18.09.2010

Re: Jeste...

Kakav kralj, jos ako je 3. pitaje ono sto ja mislim...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:51 18.09.2010

Re: Jeste...

Nema sexa bez nauke, pogotovo matematike.
loader loader 21:47 18.09.2010

Ah, ta topla gibanja

Inteligencija je, uslovno rečeno, alat koji se u određenoj meri i obliku može primeniti u svakom od brojnih aspekata života. Otud je logično da se za svaki od tih aspekata može načiniti po jedno novo izučavanje i napisati najmanje jedna podebela knjiga po nazivom " ......na inteligencija". Sasvim je normalno da je nastao i pojam sexualne inteligencije, s obzirom da je sexualna aktivnost (kakva god da je, i kolika god da je) visoko zastupljena u čovekovom životu.

U opisu seksualnog genija dr Zdravkovića ne nalazimo reč “ljubav” , pa ostaje nejasno da li se ljubav podrazumeva ili za seksualnu genijalnost ljubav nije bitna.

Moj je utisak da uživanje u primeni sexualne inteligencije može biti još bujnije, i tananije, uz prisustvo ljubavi. Naravno, sa druge strane, ljubav može da učini da sam sex, koji proizilazi iz sexualne inteligencije (ili genijalnosti) ne bude do nekakve baš izrazite mere neophodan kao nepresušna potreba za produbljivanjem i razuđivanjem sexualnih aktivnosti. Može se desiti da u sklopu ljubavnog osećanja sex (svakako i tada neophodan) ima savršenu funkciju i u nekoj manjoj meri (recimo, prosečno inteligentan sex).
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:11 18.09.2010

Re: Ah, ta topla gibanja

loader
uživanje u primeni sexualne inteligencije


Ovo ti je dobro, loader, obogatio si rečnik seksualnih pojmova.
loader loader 23:38 18.09.2010

Re: Ah, ta topla gibanja

Bolje da uz rečnik pravimo i slikovnicu Biće tema još jasnija širokoj čitalačkoj publici
Jukie Jukie 22:08 18.09.2010

Testovi

Prvi test 60 odsto - D

Drugi test ne znam kako da sabiram. Imam ili 12.5 ili 19.0 ili nešto između.
Objašnjenje: davao sam po pola poena za dva različita odgovora.
Dalje, prvo sam sabirao posebno poene za a,b,c,d i e, a onda se ispostavilo da se gleda odgovor na pojedinačno pitanje pa sam morao da se vraćam.
A odgovori na mnoga od tih pitanja su seksualne preference osobe koja odgovara, pa ne može da postoji tačan i netačan odgovor.
A pitanje sa mlitavim penisom od 8 cm je trik pitanje.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:13 18.09.2010

Re: Testovi

Jukie
Prvi test 60 odsto - D

Drugi test ne znam kako da sabiram.

Ne sekiraj se Jukie, sve je to, ipak, samo teorija. Praktični deo je daleko značajniji i lepši.
natasavb natasavb 22:15 18.09.2010

Re: Testovi

Prvi test 60 odsto - D

Drugi test ne znam kako da sabiram. Imam ili 12.5 ili 19.0 ili nešto između.
Objašnjenje: davao sam po pola poena za dva različita odgovora.


pa vidis da si sam zakomplikovao. nema po pola poena.trt ili mrt, moras da odlucis.
nego meni ispali razliciti rezultati i ne znam kojem testu da verujem.

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:18 18.09.2010

Re: Testovi


natasavb

nego meni ispali razliciti rezultati i ne znam kojem testu da verujem.Neka muž presudi.
natasavb natasavb 22:34 18.09.2010

Re: Testovi

on je davno presudio.

samo teorija i praksa ne moraju uvek da poklapaju.
uvek ima razloga za brigu.

p.s. neki tacni odgovori iz onog drugog su me malo iznenadili.
expolicajac expolicajac 22:34 18.09.2010

Fatalna greška

Sve potiče i završava u glavi. Svaka uspešna aktivost ( a ovde ubrajam i sex) predstavlja 5% inteligencije i 95% mukotrpnog rada. Istarživački duh je preduslov svakog otkrića. Savršeni orgazam je individualno otkriće koje daje smisao mnogim drugim ljudskim aktivnostima jer uvek postoji samo jedan svedok tog otkrića. Taj svedok postaje gospodar vaših ostalih aktivnosti i u zavisnosti od njegovih ljudskih osobina pravi od vas ili roba ili slobodnu personu koja je ispunjena svojom slobodom spremna da u ostalim životnim aktivnostim postigne neslućene rezultate.
U stalnom traganju za savršenim orgazmom prave se i fatalne greške...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:38 18.09.2010

Re: Fatalna greška

expolicajac
Svaka uspešna aktivost ( a ovde ubrajam i sex) predstavlja 5% inteligencije i 95% mukotrpnog rada.


Neka živi, živi rad.


omega68 omega68 22:54 18.09.2010

Re: Fatalna greška

aaa sad znam što mi žena ovu pesmu stalno pušta
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 08:21 20.09.2010

Re: Fatalna greška

omega68
aaa sad znam što mi žena ovu pesmu stalno pušta


Drago mi je, omega68, da ti je ovaj tekst pomogao da shvatiš.:)
ime_korisnicko ime_korisnicko 01:44 19.09.2010

ne teoretisati - praktikovati!

Ne znam za vas, ali meni ne bi prijalo da mi posle sexa umesto da sam dobar hebac - kazu kako sam seksualno inteligentan, ma sta to znacilo.
Asocira me na neki fazon u kome taze emancipovana seljanka dosavsi iz grada objasnjava svojoj neprosvecenoj prijateljici sta je to penis, i kaze:
"Ma, to ti je isto qrac, samo je manji i ne tako cvrst".Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:43 19.09.2010

Re: ne teoretisati - praktikovati!

ime_korisnicko
Ne znam za vas, ali meni ne bi prijalo da mi posle sexa umesto da sam dobar hebac - kazu kako sam seksualno inteligentan, ma sta to znacilo.

Ubedljiva logika.:)
drug_miloje drug_miloje 09:06 19.09.2010

Klinton, socijalna inteligencija

Socijalna inteligencija je kombinacija sposobnosti razumevanja drugih ljudi i socijalnih situacija i veština lakog uspostavljanja socijalnih odnosa i adekvatnog reagovanja u različitim interpersonalnim odnosima.

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:45 19.09.2010

Re:Berluskoni, sex inteligencija?

nsarski nsarski 10:23 19.09.2010

Da parafraziram Balasevica:

Im'o bi' ja stogod kasti i akonto polne strasti; ali necu.

Ipak, samo ovoliko: Ako je opsta inteligencija sposobnost snalazenja u svakojakim, opstim, situacijama, da li je onda sexinteligencija sposobnost snalazenja u seksualnim situacijama?
Recimo, sa partnerom si u krevetu, sve je kul, kad u sobu upadnu muz i njegov decko, dva stasita momka, tri striptizete, vucjak i gucanski trubaci - svi veseli. Kako se snaci u takvoj situaciji?
Dalje, moze li sexinteligentna osoba da bude generalno neinteligentna? Mislim, ako nije nacitana.
Sto se tice strucnjaka za seh, narocito Balkanskih, narocito u Srbiji, sto manje receno tim bolje. Prema mom znanju, seh strucnjaci u nas su obicno ljudi koje vara partner pa su se usmerili da to naucno prouce. I tako postali strucnjaci.
Zatim, da li su homoseksualci sexinteligentniji od heteroseksualaca? - generalno stoji da su homoseksualci prema svojim partnerima pazljiviji i nezniji nego heteroseksualci. Oni, na primer, redje "otaljavaju" seh - kao sto to cine, recimo, ljubitelji fudbala kad se odlozi prenos utakmice, a reklame su dosadne.

Najzad, sta cemo sa motivacijom (partner ti se svidja ili ne svidja), lokalnim obicajima (u nekim islamskim zemljama gde su seici pokupili sve bolje ribe) ili kastracijom zena (u Africi, na primer), te pritiskom na uzdrzavanje, kao u katolickom svetu? U Viktorijansko doba, kazu, zena je sa muzem isla u krevet samo radi proizvodnje potomstva, a i tada je mislila samo na englesku zastavu. Istina, pominje se i ona viktorijanska lejdi koja je smatrala da nizim stalezima treba ograniciti sex jer "it is much too good for them".

Sve su to goruca pitanja na koja moderna psihologija nema odgovora.
Po mom misljenju, onaj/ona koji je duduk u krevetu, taj/ta je najverovatnije duduk uopste. Ali, ko mene pita.
drug_miloje drug_miloje 10:42 19.09.2010

Re: Da parafraziram Balasevica:

Istina, pominje se i ona viktorijanska lejdi koja je smatrala da nizim stalezima treba ograniciti sex jer "it is much too good for them".


Nemojte gosn nsarski, dosetiće se neki naši političari, pa će seks da proglase luksuzom, a one koji se redovno seksaju da dodatno oporezuju... i srazmerno pričama Srba o junaštvima u krevetu da nas proglase za bogato društvo
docsumann docsumann 10:45 19.09.2010

Re: Da parafraziram Balasevica:

Po mom misljenju, onaj/ona koji je duduk u krevetu, taj/ta je najverovatnije duduk uopste


Važi li i obrnuto ?
Gospodja Klara Gospodja Klara 10:56 19.09.2010

Re: Da parafraziram Balasevica:

Recimo, sa partnerom si u krevetu, sve je kul, kad u sobu upadnu muz i njegov decko, dva stasita momka, tri striptizete, vucjak i gucanski trubaci - svi veseli.


:)))
Ova situacija zahteva sexgenijalnost (SQ 170 minimum).

Prosečan čovek/žena bi mogao samo da upita sa pritupim smeškom:
''Jel neko za kaficu?''
nsarski nsarski 11:06 19.09.2010

Re: Da parafraziram Balasevica:

Važi li i obrnuto ?

Hm, ne znam.

Ali, a propos teme mogu da dodam ovo. Nedavno su u Indiji bili protesti zbog tzv. virginity test- a.


Naime, zrtve silovanja su podvrgavane dodatnom testu prilikom koga se u zrtvu stave prsti da se proveri omeksalost (opustenost) vagine cime se utvrdjuje da li je doticna zrtva "habituated to sex intercourse", tj. da li je cesto upraznjavala tu radnju. Neki sudovi cak zahtevaju da se ovaj test na zrtvi obavi.
U pitanju je neki really sick motherfucker who came up with this shit. Ne znam sta psiholozi i nasi seksualni strucnjaci kazu na ovo.

Evo ceo link: Rape: Rights Group Calls Test to Determine Sexual Activity a ‘Second Assault’ in India
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:40 19.09.2010

Re: Da parafraziram Balasevica:

nsarski
Prema mom znanju, seh strucnjaci u nas su obicno ljudi koje vara partner pa su se usmerili da to naucno prouce. I tako postali strucnjaci.


Misliš li na nekog određenog sexexperta?nsarski

Recimo, sa partnerom si u krevetu, sve je kul, kad u sobu upadnu muz i njegov decko, dva stasita momka, tri striptizete, vucjak i gucanski trubaci - svi veseli. Kako se snaci u takvoj situaciji?

Gas, gas..

nsarski nsarski 12:16 19.09.2010

Re: Da parafraziram Balasevica:

Misliš li na nekog određenog sexexperta?

Ja sam, konkretno, imao na umu jednu sexpertkinju koju su u mladosti zvali, parafrazirajuci ovo:"u traganju za izgubljenim orgazmom". Ima i drugih, i to znam, ali ne bih da sirim temu i trolujem.
Unfuckable Unfuckable 13:25 19.09.2010

Re: Da parafraziram Čaleta:

Po mom misljenju, onaj/ona koji je duduk u krevetu, taj/ta je najverovatnije duduk uopste.

- Scena iz kuhinje, moglo je biti prošlo stoljeće -

On (umoran od posmatranja Potomka koji srlja svukud u potrazi za Svetim Gralom Promiskuiteta):
"Ok, šta po tebi treba da poseduje dobra riba, hm?"

Ja (obnevideo od hormona te ipak zapanjen što pitanje dolazi od tako verziranog tipa):
"...pa mslemmm...ono...facasisenogedupe, ono - mslemmm?"

On (prevrćući očima) :
"A...?"

Ja: (nestrpljivo, dakle imamo hint, daj to ovamo Starče!)
"Šta - a?"

On:
"A...Pamet?"

Ja (poraženo, dakle ipak sve te godine upropaste Čoveka):
"Kojićemipamet, pa neću da radim disertaciju!?"

On ćuti i smeška se nastavljajući da radi to što radi.

Ja izlazim iz kuhinje naoružan saznanjem da je Svet sasvim sigurno otišao dođavola.
("...Pamet... domojega. Pih!" )
marco_de.manccini marco_de.manccini 13:34 19.09.2010

za neki minimum, treba bar malo pameti

- Znaš, ti uopšte nisi bila nevina.
- Hmm, to mi je izgleda od zimus.
Milan Novković Milan Novković 17:47 19.09.2010

Re: Da parafraziram Čaleta:

obnevideo od hormona

To treba ispuštati na neku česmicu pre nego šteta postane nepopravljiva

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:14 19.09.2010

Re: Da parafraziram Čaleta:

Unfuckable

On:
"A...Pamet?"Ćale je mislio na seksualnu pamet, visok SQ.
Znao čovek znanje.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 08:31 20.09.2010

Re: Da parafraziram Čaleta:

Milan Novković
obnevideo od hormona

To treba ispuštati na neku česmicu pre nego šteta postane nepopravljiva
Черевићан Черевићан 12:30 19.09.2010

климокур


ваке теме
вазда ћу волети
јавки нисам
мого одолети

с SQ нулом
(баш сам му се наадо)
прц сам воло
сећам га се радо
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:07 19.09.2010

Re: климокур

Черевићан


с SQ нуломBiće da je ovo samo pesnička figura::))
marco_de.manccini marco_de.manccini 12:37 19.09.2010

cofee is not cofee

moj omiljeni seksualni genije na delu

edit. a da se vidi da se ne radi o slučajnosti, evo i konkretnije situacije.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:07 19.09.2010

Re: cofee is not cofee

marco_de.manccini
evo i konkretnije situacije.kukusigameni kukusigameni 13:03 19.09.2010

Genijalke

Iz mog skromnog iskustva, seksualna inteligencija je vise vezana za zenski pol nego za muski.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 08:30 20.09.2010

Re: Genijalke

Žene su bolji manipulatori, a psiholozi tvrde da muškarca koji ih voli, pomoću različitih tehnika, mogu naterati da uradi baš sve što žele. link
alselone alselone 13:06 19.09.2010

Dobro veće

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 08:24 20.09.2010

Re: Dobro veće

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:38 19.09.2010

EVO KO JE GENIJE:

ivana23 ivana23 09:29 20.09.2010

Re: EVO KO JE GENIJE:


I jos jedan.

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 10:19 20.09.2010

Re: EVO KO JE GENIJE:

Onaj prvi je aktuelni, devissexgenije.
ivana23 ivana23 10:29 20.09.2010

Re: EVO KO JE GENIJE:

Vojislav Stojković
Onaj prvi je aktuelni, devissexgenije.


Tacno. Ali ne bi stigao na tron bez ovog drugog koji mu je otvorio prolaz...

Ni slucajno ne zelim da umanjim znacaj Jankove pobede i zasluzen oreol junaka jucerasnjeg dana.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 10:40 20.09.2010

Re: EVO KO JE GENIJE:

OK, ali za prvog se odavno zna da je genije, pa moramo malo isticati i drugog.
ivana23 ivana23 10:46 20.09.2010

Re: EVO KO JE GENIJE:

Ovo je treci, obratiti paznju na rad kukovima...Kada je vec tema - Seksualni Genije.
jasnaz jasnaz 13:48 20.09.2010

=

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 10:40 21.09.2010

Re: =

Lepa genijalka.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana