Biz| Budućnost| Društvo| Ekonomija| Sex

Putni nalog za XXI (XXII, XXIII, XXIV...) vek

krkar RSS / 17.11.2010. u 15:48

 VI03_ocp_w380_h300.jpg

Kad sam se pre nekoliko godina vratio u Srbiju da pokrenem firmu u zapadnom vlasništvu, pokušao sam da je od početka postavim na nekim principima koji važe na Zapadu. Naravno da se na kraju sve svodi na pare i profit, ali postoje razni načini da se firmom upravlja da bi se do profita došlo. I razni načini, nivoi i obuhvatnost kontrole. 

Gotovo dvadeset godina radio sam za zapadne firme, sasvim ozbiljne, a dobar deo tog vremena proveo sam na službenim putevima. Razne firme - razni običaji. Negde se dobije službena kartica, negde avans u kešu, negde oboje, negde se, bogme, plaća iz svog džepa pa nadoknađuje... Ali uvek i svuda firma određuje šta, koliko i kako smeš da trošiš. Samo firma i niko drugi. Najčešće i najduže radio sam po principu firma priznaje sve uobičajene i razumne troškove. Neke firme određuju maksimum za određenu kategoriju troškova, negde je taj maksimum strogo određen i nema odstupanja, negde je naglasak na razuman... Dugo sam radio za firmu u kojoj je bila obaveza da se noći u hotelima sa najmanje 4 zvezdice. Kad sam, kuriozan po prirodi, pitao zašto dobio sam prilično plauzibilno objašnjenje da je to kakva-takva garancija određenog kvaliteta usluga koje zaposlenom omogućuju da normalno obavlja svoj posao (ima sef, ima osiguranje, zadovoljava neke protivpožarne propise, možeš da dobiješ faks u ponoć i pre lokalne UDBE...). U jednoj firmi postojala je preporuka o najvišim cenama službenih večera; u drugoj je bilo pravilo k'o Biblija da ne sme nikakav alkohol da bude uključen na bilo kom računu... Ali - uvek je firma određivala kako se i do koje granice troše njene pare.

Dođem ja u Srbiju i krenem da postavljam organizaciju firme. Među prvim stvarima koje sam odlučio da ukinem bile su dnevnice i putni nalozi. Ideja dnevnica  postoji i na Zapadu ali samo u državnim i paradržavnim firmama. U privatnim firmama zaposleni potpisuje ugovor koji je svetinja i u njemu sve piše - i jesi li obavezan da ideš na službeni put, i koliko često... Pa ko ne voli il'ne potpisuje, il' pregovara o izmenama il' ide u drugu firmu. Ali ideja da ti firma plaća neke pare zato što u okviru svog posla ideš na službeni put normalnom zapadnom menadžeru (i svakom zaposlenom) zvuči prilično suludo, pogotovu devijacije te ideje tipa odem na službeni put, uzmem dnevnicu 100 novčanih jedinica, potrošim 50 i 50 stavim u xhep!

Dakle, znajući sa kakvim narodom imam posla, rešim da ukinem dnevnice. Šta ima ko da određuje privatnoj firmi koliko će para da troši na službena putovanja, gde će da joj ručaju zaposleni... Jednostavno, to nije ničiji posao do vlasnikov. Uostalom, svaki trošak se knjiži, porezi i doprinosi plaćaju se po zakonu i to je ono gde interesovanje države ima da prestane. A ja dodatno ne želim da zaposleni prave kalkulacije kako će nešto da štrpnu negde. A još manje želim da mi se dešava (a znam za slučajeve) da zaposleni sedne na pumpu na autoputu i 2 sata pije kafe jer - ako se vrati sa puta za 7 sati nikom ništa - ako se vrati za 9 ima pravo na dnevnicu - koju će dodatno da stavi u džep. Posao čeka dodatna 2 sata - a ja gulanferu još dodatno da platim!!!. Nije nego!

Odredim ja da će se plaćati normalni i razumni troškovi. Finansijski direktor i šefica knjigovodstva kažu da je to u redu, samo mora neko uvek da potpiše koliki se avans daje putniku. Već sa službenim karticama ispao je neki problem oko načina knjiženja, limita... neka komplikacija i rešimo da za početak izdajemo kartice samo direktorima.

Onda rešim da ukinem putni nalog kao besmislicu i nepotrebnu birokratiju. Finansijski, i on povratnik sa Zapada, saglasan. Šefica računovodstva krši ruke, jao, ne znam, nisam sigurna, ne znam sme li to proverite sa pravnicom...

Pravnica zakukala: nipošto, šefe, otići ćete u zatvor, odraće nas od kazni. Krene da mi vadi zakone i propise - čista udbaško-čvorovićevska ujdurma.

Dakle, država Srbija koja tvrdi da je demokratska država u kojoj vladaju ekonomske slobode propisuje da svaki ulični pandur ima pravo da kontroliše zašto moj zaposlenik ide na put, kuda, sa kime će da se sretne i šta će da radi, koliko je para dobio za put, koliko kilometara prešao, je li mu u Nišu neko pečatom overio da je stvarno bio tamo...

 4863.jpg

 

Uz to, država je propisala da ako ima firma više od (mislim 3, nisam siguran) motorna vozila - mora  da zaposli šefa voznog parka koji mora da bude dipl. mašinski ili saobraćajni inženjer koji pre svakog službenog puta mora da proveri tehničku ispravnost vozila... (A njega, opet, ima pravo da kontroliše svaki priučeni ulični pandur sa završenim obućarskim zanatom i tromesečnim kursom). Valjda će onaj dipl. ing. da stavi prst na motor i ukazaće mu se parametri motora, rukom će da zavrti točak pa ga zaustavi da bi proverio silu kočenja... a posle će još i pozornik u Mrčajevcima to da overi - turajući pendrek direktno u elektronsku centralu SAAB-a.

Elem, u XXI veku u državi Srbiji država sebi daje za pravo da kontroliše šta i kako radi privatna firma sa svojim parama i vlasništvom. Ne da u određenom trenutku (jednom godišnje ili čak i vanredno kad misli da treba) kontroliše je li firma poslovala po zakonu, platila poreze i doprinose, knjižila sve kako treba... nego da svaka šuša treba u svakom trenutku da kontroliše šta šuši i državi padne na pamet!!! Aloooo, bre!!!

Sama ideja je za zapadno poimanje ličnih i ekonomskih sloboda bizarna. I svakom ko je ikada u životu radio bilo kakav posao u normalnom okruženju apsolutno neprihvatljiva. Pre svega jer je idiotska. Koliko sam samo mejlova poslao u centralu objašnjavajući da je ovo Divlji Zapad, Komunistčki Paranojaland... Sama ideja je nekome nepojmljiva. Država želi da propisuje kako da privatna firma upravlja svojom imovinom.

U normalnom zapadnom svetu policajac može da zaustavi vozilo da proveri ima li vozač dozvolu i osiguranje, je li pijan... Ako sumnja da se vozi ukradena roba može da traži da je vidi (u većini zemalja samo uz sudski nalog) ali nikom ne pada na pamet da traži naloge za službena putovanja, tovarne listove, dokaz o vlasništvu vozila... Ako je vozilo ukradeno - policija to zna. Ako nije ukradeno - ne tiče je se zašto Hans Schwann vozi kola firme Loonatics Inc. Kud je Hans pošao, gde će da ruča, koliko će to da ga košta... to se nikoga ne tiče.

Putni nalog jedan je od najmračnijih i najdugotrajnijih recidiva najmračnije faze socijalizma, one državno-etatističke, staljinističke, kad je Država bila Sve i kad joj je sve pripadalo i kad je sve kontrolisala. Dodeljuje se kamion da preseli druga Mešu sa porodicom u Zvornik jerbo je isti proteran na neodređeno vreme. Šoferu se izdaje Putni Nalog...

Borise Tadiću, Svemudri Sveznajući Svedržitelju Srpstva Vaskolikog,  JEB'O TE PUTNI NALOG!

I tebe, Mirko Cvetkoviću, i tebeMikice Markoviću, i ostale redom...

Proveravao sam: putni nalog je ukinut u Sloveniji, Češkoj i Mađarskoj (najverovatnije i u Poljskoj ali nemam 100% potvrdu. Verovatno je i u Slovačkoj ukinut). Još uvek postoji u Srbiji, Hrvatskoj i ostalim mikimaus državama ex-YU. Izgleda da i u Rumuniji još postoji, bar u ograničenoj formi.

I - nikom ništa. Sa Velikim Udbaškim Bratom u XXI Vek! Cvetaju zakoni i propisi, putni nalog živi i u elektronskoj formi...

1-obrada.gif 

Ima, bre, i sajt za putne naloge!!!! EJ?!

Nisam ja jedini koji na ovo kuka, evo sam brzinskim guglovanjem našao još nekoliko tekstova na ovu temu. Normalni ljudi pizde. Mnoge boli uvo. A nekima je, bogme i dobro, prodaju se formulari, elektronski putni nalozi, nekakve tetke drndaju, knjiže i preknjižuju tone formulara u duplikatu i triplikatu...

U svemu tome bar je dobro što sam iznašao nepogrešiv način da se ustanovi stepen ekonomske slobode nekog društva:

NEMA putni nalog: ekonomski slobodna država

IMA putni nalog: komunizam, etatizam, staljinizam

Možte ovo slobodno nazvati Krkarovim merilom ekonomske slobode  s_d.gif

--------

 

 

nalog-sluzbeno-putovanje-naslovnica.gif

 

A4polozeno2.gif

ZAKON O DRUMSKOM SAOBRACAJU
Zakon o prevozu u drumskom saobra}aju
("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001 i 61/2005)

Član 4

U vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila u svojini građanina kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe i putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz, mora se nalaziti putni nalog popunjen na propisan način, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica i lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila.

www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/zakoni.asp


Oh, sad se setih, ima tu još budalaština, čistih Državnih Staljinističkih Sranja:

Član 5
Vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju osim putničkih automobila u svojini građanina kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe, putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz i vozila kojima se obavlja gradski prevoz putnika mora imati na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila.

2953734527_fdc9d5689e.jpg

Elem, uhvati tako svojevremeno mog zaposlenog uličar-pandur da keca što vozilo nema ispisanu firmu. Što, bre, da ima? Moja roba, moj dućan. Ako hoću - napišem, ako neću - ne napišem. E, oš! Kaže pravnica po zakonu mora, pokaže mi zakon. Pitam ja ima li neki propis kako mora da bude ispisana firma, na kojem mestu, koja vrsta i veličina slova, šta tačno mora da piše... Elem, nađe ona da mora sa strane i mora ime i adresa firme, ništa više nije propisano. Tačnije, mora da piše i "za vlastiti prevoz" ako se ne obavlja javni prevoz. Te ja ne budi lenj dam da se kupe najmanja Letraset slova koja postoje, 4pt ili 3pt, ne sečam se, i dam da se njima na vratima napiše sve što zakon propisuje. I za svaka kola kupim lupu, da olakšam pandurima ;)

PRAVILNIK
O SADRŽINI, IZDAVANJU I VOĐENJU PUTNIH NALOGA I EVIDENCIJI O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA

("Sl. glasnik RS", br. 20/96 i 32/2010)


Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina, izdavanje i vođenje putnih naloga, kao i evidencija o izdatim putnim nalozima.

Član 2

Putni nalog za vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, sadrži:

1) seriju i broj putnog naloga;

2) podatke o vrsti prevoza;
3) naziv, odnosno ime i prezime, sedište i adresu vlasnika vozila;
4) mesto, dan, mesec i godinu izdavanja putnog naloga;
5) ime i prezime vozača i ostalih članova posade vozila;
6) osnovne podatke o pravcu kretanja vozila;
7) overen potpis ovlašćenog lica vlasnika vozila;
8) overen potpis lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila;
9) marku vozila, registarski broj vozila i oznaku područja gde je vozilo registrovano;
10) potpis vozača da je primio vozilo bez vidljivih nedostataka;
11) datum započinjanja prevoza, stanje kilometar sata na početku i završetku prevoza, kretanje vozila (mesto polaska - dolaska), vreme polaska i dolaska (čas, minut), stanje vozila (ukrcavanje - iskrcavanje putnika, utovar - istovar stvari, ostala zadržavanja), broj pređenih kilometara;
12) evidencioni broj ugovora o prevozu za vanlinijski prevoz;
13) broj tovarnog lista, odnosno drugog dokumenta koji zamenjuje tovarni list za prevoz stvari;
14) napomenu (odstupanje od reda vožnje, kvar, zastoj na putu itd.).
Putni nalog može da sadrži i: podatke o radu vozača, radu vozila, utrošku goriva i sl.

Član 3

Putni nalog izdaje se za jedan ili više prevoza i može se koristiti do potpunog popunjavanja putnog naloga sa podacima iz člana 2. stav 1. tačka 11) ovog pravilnika, ali ne duže od 30 dana od dana izdavanja.
Ispravke u putnom nalogu unose se čitko i overavaju od strane vlasnika vozila.
Putni nalog vodi se uredno od strane vozača i po izvršenom prevozu sa pratećom dokumentacijom vraća se ovlašćenom licu vlasnika vozila.

Član 4

Evidencija o izdatim putnim nalozima koju vodi vlasnik vozila sadrži podatke iz člana 1. tač. 1) do 10) ovog pravilnika.
Evidencija se vodi u knjizi evidencija izdatih putnih naloga ili izdavanjem duplikata putnih naloga.
Izdati putni nalozi čuvaju se dve godine računajući od dana njihovog izdavanja.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 Komentari (251)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

g.radicevic g.radicevic 21:21 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

I nemoj se iznenaditi ako ti pandur na putu izvadi lenjir kao sredstvo za verifikaciju dimenzije.


Proveravala mi pravnica, nije tad postojao takav propis, bar ona tako kaže.


freehand freehand 21:31 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

Proveravala mi pravnica, nije tad postojao takav propis, bar ona tako kaže.

Važi od '96.
Naučio sam negde '98, radio brendiranje za firmu koja se baš bavi transportom, i to državnu, veliku. E njih je saobraćajni inspektor (ni za to nisam znao da postoji) hteo da kazni. Sreća moja da nisam radio pripremu, već samo print i apliciranje.

Edit: kazni pravnicu. Pa vidite ko će kome da da priznanicu.
Dr M Dr M 22:00 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

Važi od '96.


Nekada davno, postojao je propis da svaki znak ( broj- slovo) na vozilu, veci od 7 santimetara, mora da bude upisan u saobracajnu knijizicu. Ne znam kako je sad..Znam zato sto je milicija gnjavila autosportiste kad se, sa namalanim startnim brojevima, parkiraju ispred Manjeza.
krkar krkar 22:17 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta


Nekada davno, postojao je propis da svaki znak ( broj- slovo) na vozilu, veci od 7 santimetara, mora da bude upisan u saobracajnu knijizicu. Ne znam kako je sad..Znam zato sto je milicija gnjavila autosportiste kad se, sa namalanim startnim brojevima, parkiraju ispred Manjeza.


Sasvim je moguće da su oba propisa i dan-danas na snazi. I da mogu da te kazne istovremeno po oba osnova!

A nekad smo se smejali čitajući po raznim Politikinim zabavnicima kako u Deriju, Oklahoma, ne sme da se puca na zečeve sa zadnje platforme tramvaja ili da u Kastelamare di Stabja pored Napulja čovek koju utorkom ore na manje od 500 metara od crkve mora da nosi crveni šešir...

Kakva je ovo država. MUP mi pogrešno upiše broj motora u saobraćajnu. Zaustave me panduri i proveravaju. Broj šasije u redu - kod broja motora fali jedna cifra, negde iz sredine.

Ubedim pandura da me ne kazni.

Dođem u Ljermontovljevu:

Dobardan, pogrešno ste mi upisali broj motora

- Pišite molbu, takse toliko i dođite za 15 dana.

Neću, hoću to sada da rešim. Ako ne rešim sada napraviću vam frku, izgubićete posao.

Sad tetka gunđa ali ode negde, vrati se sa papirima, u registracionom listu (koji se još piše na mašini pod indigom!) - ispravan broj. Ćurka progutala cifru.

Krene ona da ispravlja.

- Dok ja otkucam uplatite 260 dinara za novi obrazac saobraćajne dozvole

Neću! Ne vadim je ja iz ćefa nego vi ispravljate svoj nerad i brljotinu a to ne može o mom trošku

Dobih saobraćajnu, istog dana i džabe.
freehand freehand 22:26 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

Nekada davno, postojao je propis da svaki znak ( broj- slovo) na vozilu, veci od 7 santimetara, mora da bude upisan u saobracajnu knijizicu. Ne znam kako je sad..Znam zato sto je milicija gnjavila autosportiste kad se, sa namalanim startnim brojevima, parkiraju ispred Manjeza.

Ne, rekoh vam šta je važeći propis.
A ta veličina zna da napravi veliki problem kad je dugačak naziv firme, skoro sam radio za neke Nemce, muka živa, ne može logo u originalu, a to nije baš nešto što se prčka kako se kome ćeffne. Odnosno, ja to ne volim, inače nije ni neuobičajeno kod lokalnih majstora.
A ne upisuje se u saobraćajnu, to je sigurno.
Dr M Dr M 22:34 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

Dobih saobraćajnu, istog dana i džabe.


Verovatno si je uhvatio u nekom raskoraku...da li da se umijem ili da se ubijem.....uobicajeni manir tih lica iza saltera je da kazu..ne moze, takav propis.., `ajdemo sledeci! Ili da zalupe salter i odu na pauzu.

Covek mora da ima mnogo slobodnog vremena i neostecenih zivaca da se inati sa njima. Meni je inat odneo nekoliko dana ( pisao sam na svom blogu..Gnjavator) da izdejstvujem overu uputa za lakarski pregled..a ja sam iz faha, i znam neke cake. Zamisli kako je nekom drugom!

Zao mi je sto ces da glasas za Tomu pa neces biti u prilici da reorganizujes neke stvari u ovoj drzavi..
Dr M Dr M 22:38 17.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

A ne upisuje se u saobraćajnu, to je sigurno

Hvala freehand, ono je zbilja bilo blesavo, načisto, trke bile cetiri uzastopne nedelje, srecom se ni milicija nije bas uskopistila da gnjavi, jedino kad ti grmi auspuh..
krkar krkar 13:54 18.11.2010

Re: Nahebaćeš zbog letraseta

Edit: kazni pravnicu. Pa vidite ko će kome da da priznanicu.


Bogami, kaznio ja i samog sebe kad sam pogrešio. I uplatio i okačio uplatnicu na zid.

Ali bar je imalo jako pozitivnog uticaja i na potencijalne kažnjenike i na moj ugled u firmi
angie01 angie01 19:34 17.11.2010

,

g.radicevic g.radicevic 20:38 17.11.2010

hebeš putni nalog....

brzim prugama u brzim vozovima
pravac Jevropa.
samo ovi naši tolko brzi
da ig nemoš ni videti

krkar krkar 20:41 17.11.2010

Kako kažnjavati zaposlene


Pošto većinom zapošljavamo ljude - a ljudi imaju tendenciju da prave sranja, bar neki i bar ponekad - treba imati efikasan metod za rešavanje tih sranja.

Postoji zvanični preporučeni metod: disciplinska komisija. Jedino što taj metod ništa ne valja, ima mnogo birokratske mrsomuđevine - i nikako da kazniš krivca. Te moraš da mu predočiš napismeno, sa sve članovima ugovora o radu i kolektivnog ugovora, te moraš da mu daš rok da se pismeno izjasni na svakom koraku, te moraš da oformljuješ komisiju da ti samoupravlja u privatnoj firmi... I tako čovek nekažnjeno radi i dalje 2-3 meseca dok mu na kraju disciplinska ne da ukor razrednog veća. Trt!

Ja sam uveo vrlo efikasan i demokratski način kažnjavanja:Ko napravi neko sranje - dam mu uplatnicu i upišem iznos. Ima rok 3 dana da izabere bilo koju legitimnu humanitarnu organizaciju na teritoriji Srbije i uplati taj iznos na njen račun. Imao sam gotove štampane uplatnice sa brojem žiro računa Zvečanske ali i ako hoće nekoj drugoj - nije problem. legitimnoj, naravno, pošto znam sa kim imam posla proveravalo se da se ne desi da neko donese uplatnicu za sistametski pregled ili da neko uplati sam sebi pare.

Samo u jednom jedinom slučaju počinitelj je napravio sranje u povratu.

Vrlo efikasan taj način po džepu, još ako nekog kazniš 25. u mesecu pa doooobro oseti.

A uplatnice sve na oglasnu tablu. Kad me već ogovaraju - da imaju zašto.
Sepulturero Sepulturero 20:45 17.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

Ово није лоше али не постоји НИГДЕ у ЕУ, осим можда у новопримљеним квазидржавама.Синдикати би вас на крст разапели.
tsunade tsunade 20:46 17.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

ti si absofuckinglutly kralj nenadjebivosti
freehand freehand 21:10 17.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

Ima rok 3 dana da izabere bilo koju legitimnu humanitarnu organizaciju na teritoriji Srbije i

Može "Obraz"?
Ionako ćeš da glasaš za njih, pa k'o velim da pripomogneš donacijama svog stafa...
Mogu da te upišu kao velikog donatora svoje kampanje, a i ono ministarsko mesto k'o da bi malo bliže bilo.
Te bi u tu svrhu valjalo razmisliti o slanju potčinjenih da malo budu sendvučmenovi, malo da dele letke i flajere, malo ono - od vrata do vrata... Sve van radnog vremena, ofkors.
A ionako bi blejali po svojim kućama.
I ne bih se ja tu ograničavao na već napravljena sranja. Uzmeš lepo u obzir i prvorodni greh pa nadalje, a može malo i avansno, ako baš krene kampanja u nevreme, nenajavljeno.
krkar krkar 21:22 17.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

Ово није лоше али не постоји НИГДЕ у ЕУ, осим можда у новопримљеним квазидржавама.Синдикати би вас на крст разапели.


Šta me briga postoji li ili ne, meni je potrebno efikasno sredstvo za rešavanje problema. A dok god nije ni nehumano ni neuobičajeno ni eksplicitno zakonom zabranjeno...

A za sindikate mi svečano puca prsluk!

Radio sam 20 godina u firmama koje nisu imale sindikat. Nije smeo ni da priviri iako ga niko formalno nije zabranio. Ali radnici su shvatali da ne može ničemu da doprinese a može samo da im šteti. Tako da sam dobro izučio šta treba i kako treba i šta ne treba i kako ne treba. Garantujem ti da bi 90% ljudi kojima sam ikada u životu šefovao došlo na neviđeno u bilo koju firmu za mnom i rado potpisali da se odriču svih sindikalnih prava.

Tretiraš ljude pošteno, platiš ih pošteno, kažeš im pošteno ako postoji neki problem - i fenomanelno se vraća. I dobrim radom, i lojalnošću, i odgovornošću...
MarkoPustolov MarkoPustolov 21:33 17.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

nego jel ti trebaju sposobni menadžeri nešto razmišlam da nakon 7 godina vernosti napustim firmu, trebaju mi novi izazovi
antioksidant antioksidant 14:40 18.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

Može "Obraz"?
Ionako ćeš da glasaš za njih, pa k'o velim da pripomogneš donacijama svog stafa...

cvexkeks cvexkeks 15:50 20.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

Radio sam 20 godina u firmama koje nisu imale sindikat. Nije smeo ni da priviri iako ga niko formalno nije zabranio. Ali radnici su shvatali da ne može ničemu da doprinese a može samo da im šteti.


Napravio bi sjajnu karijeru u Iranu, razmisli o tome.
zilikaka zilikaka 23:26 20.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

Prvo rečeš:
Dobra firma nikad ne propada olako, čak i kad je preuzmu savršeno nesposobni vlasnici i postave najveće idiote za menadžere - ako je od početka bila zdravo i dobro postavljena ona se po inerciji prilično uspešno kotrlja, često mnogo duže od očekivanja neupućenih

Sad bi prosečan čitalac pretpostavio da se
zdravo i dobro postavljena
firma pravi uspostavljanjem pravila, procedura, zoviihkakohoćeš, koja se jednom postave i onda radi po njima. Znači dobar sistem, a ne pojedinac, ma kako on sposoban, vešt, pravedan (ostalododatipoželji) bio, čine dobru firmu. U protivnom, ako tog pojedinca pregazi tramvaj, ode sve u ...
Ali onda:
Ja sam uveo vrlo efikasan i demokratski način kažnjavanja:
Ko napravi neko sranje - dam mu uplatnicu i upišem iznos

Po kakvom kriterijumu upisuješ iznose? Imaš neko utvrđeno pravilo tipa: za bludne misli o svastiki 5000 dinara i deset zdravomarijo, ili to zavisi od trenutne inspiracije?
Da li si (i kako) siguran, da na visinu kazne neće uticati to što te neko tog jutra zagradio kolima, pa si morao deset minuta da manevrišeš i beš mu sve po spisku?
Ja preferiram utvrđena, jasna i svima poznata pravila. Ako ne valjaju, menjamo ih, al da opet da budu utvrđena. U protivnom, liči na hajdučiju.

Što se putnog naloga tiče, popunjavam ga, al slažem se da može i bez njega u manjim sistemima. Kod velikih je teško pratiti priču, pa on donekle pomaže da se zna ko gde i zašto putuje. Znači opcija može i ne mora.
Slična stvar i sa dnevnicama. Negde bi besmisleno bilo da podnosim račun za svaku kafu (šta ako je sa automata) i, da prostiš, obaveznu naknadu baba seri.
Ako pričamo o naknadi za duže radno vreme, smatram da ona mora da postoji i da mora biti jasno utvrđena. Ako to nije slučaj,opet ulećemo na teren hajdučije.
Za kraj:
Radila kod privatnika 1/1. Kad god sam izašla iz kancelarije, sela u kola, otišla 20-tak kilometara i vratila se za 2-3 sata, dobila sam pola dnevnice. Njihova dobra volja.
Objašnjenje je bilo: "zilikaka, vi ste seli u kola i rizikovali da vam se desi saobraćajka, onda ste otišli negde gde je duvao vetar il je sunce udaralo, i pri tome ste se npr. pripeli na 10-15 metara penjalicom, ili silazili u podrumčine gde je užasno ladno. Takvi uslovi su teži od običnog rada u kancelariji i zahtevaju naknadu."
Istina, tada dnevnice nisu bile oporezovane, pa je to bio lakši (i jeftiniji) način da te isplate, al činjenica da su oni hteli to da čine.
krkar krkar 12:02 22.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

firma pravi uspostavljanjem pravila, procedura, zoviihkakohoćeš, koja se jednom postave i onda radi po njima. Znači dobar sistem, a ne pojedinac, ma kako on sposoban, vešt, pravedan (ostalododatipoželji) bio, čine dobru firmu. U protivnom, ako tog pojedinca pregazi tramvaj, ode sve u ...


Ja baš taj izraz upotrebljavam da nekom objasnim kako niko nije nezamenljiv: a šta ako te/me danas pregazi tramvaj

Naravno da su procedure važne ali još je daleko važnija jedna stvar koja se u Srbiji ne prepoznaje i ne ceni - u toj meri da čak nema ni sasvim odgovarajući
izraz: leadership (rukovođenje je jednostavno nedovoljno dobar izraz)

Tako da procedure same po sebi mogu da te održe na nekom nivou ali ako nemaš dobrog predvodnika i motivatora - trt!

Otprilike kao dva fudbalska kluba sa sredine tabele. Godina su u sredini, nit' prvaci - nit' ispadaju. I onda se potrefi u jednom dobra ekipa, ili sposoban i motivisan trener, ili dobar kapiten... i od proseka ispadne nešto i uzmu prvenstvo.

Po kakvom kriterijumu upisuješ iznose? Imaš neko utvrđeno pravilo tipa: za bludne misli o svastiki 5000 dinara i deset zdravomarijo, ili to zavisi od trenutne inspiracije?
Da li si (i kako) siguran, da na visinu kazne neće uticati to što te neko tog jutra zagradio kolima, pa si morao deset minuta da manevrišeš i beš mu sve po spisku?
Ja preferiram utvrđena, jasna i svima poznata pravila. Ako ne valjaju, menjamo ih, al da opet da budu utvrđena. U protivnom, liči na hajdučiju.


Procenim u zavosnosti od prekršaja i plate prekršioca. Ako jedan ima platu 100 jedinica a drugi 250 - neće biti isti iznos za istu stvar.

Nisam nikad siguran da na neke odluke (ne samo na poslu nego, recimo, i u porodici) ne utiču spoljni faktori. Ali jako se trudim da upoznam sebe i što više sprečim da spoljni faktori imaju uticaj.

Pravila postoje i jasno su utvrđena, u smislu da se zna šta je manji prekršaj, šta veći a šta jako velik. Mislim da se može samo tako "opisno" - jednostavno ne možeš da zamisliš sve realne situacije ni da sve propišeš. Ali kad se zna princip onda se arbitrarnost uglavnom smanjuje na najmanju meru.

Samo da napomenem da se kažnjava za nerad, ošljarenje, bezobrazluk i slične stvari. Niko nikada nije kažnjen niti će biti usled bilo kakvih tehničkih ili eksternih razloga ako nemar, nerad, nezainteresovanots... nisu igrali presudnu ulogu.

A za putni nalog - ni ti nisi shvatila suštinu, kao ni mnogiu. Formular još kako-tako, u svakom sistemu mora da postoji neki način vođenja evidencije.

Suština je da se to ne tiče države, nit' koji formular koristim, nit' kako knjižim... dok god nije protivzakonito, što država treba da utvrđuje normalnim redovnim, a po potrebi/želji i vanrednim finansijskim kontrolama.

Ne preko pozornika!
zilikaka zilikaka 13:25 22.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

Eto, ne mož se s tobom ni posvađati ko svet. Još malo pa ćeš TI početi da terciraš komentatorima.
Ne sluti na dobro.

krkar krkar 14:11 22.11.2010

Re: Kako kažnjavati zaposlene

Ne sluti na dobro.


Baš. Prvo se mikimedić složio sa mnom, pu, pu, da ne slutim
Sepulturero Sepulturero 20:43 17.11.2010

Браво за текст

Ја сам први пут схватио да ове будалаштине у Србији још важе када је почело да се говори о фамозној гиљотини прописа. Ово са службеним налогом чак није ни уврштено у кандидате за сечу.

А шта мислите о уредби да дневни пазар МОРА да се носи у банку?
g.radicevic g.radicevic 20:46 17.11.2010

Re: Браво за текст

А шта мислите о уредби да дневни пазар МОРА да се носи у банку?

pa bolje kući
ako već može da se bira
mikele9 mikele9 20:58 17.11.2010

Au!

Procitah ovu (koja nije jedina) SOMNABULIJU i o'ma mi pade na pamet da te pitam: Javlja li ti se Jozef K.?
krkar krkar 21:51 17.11.2010

Kako u Srbiji razjebati svetske principe

Procitah ovu (koja nije jedina) SOMNABULIJU i o'ma mi pade na pamet da te pitam: Javlja li ti se Jozef K.?


Lako je tebi, ti si umetnik i sam svoj gazda, nemaš posla sa sistemom.

Evo ti neki primeri:

SLUČAJ PRVI. OSIGURANJE

NORMALAN SVET

Navikao sam, radeći u svetu za svetske firme, da sam osiguran kad sam na poslu. Što uključuje i putovanja, i službeni put, i kišu, i sve što na poslu može da mi se desi.

Toliko je to najnormalnije da ne moraš ni da razmišljaš. proveriš kolektivnu polisu ako baš hoćeš - i koncentrišeš se da radiš ono za što te plaćaju.

Jednom obiju kola, ukradu dve torbe/aktentašne iz gepeka. Meni ukralo Psion II sa svim kontaktima, nov. Ja izjavu firmi, fotokopiju da je prijavljeno policiji. Pita me računovodstvo kolika je vrednost ukradenog, ja kažem 300$. Oni kažu: kupi novi i podnesi račun. Kupim, podnesem račun, firma plati, ona naplati od osiguranja. Ja nikakve birokratije, probleme, zajebancije imao nisam.

Drugi put se ja u nekoj divljini čekiram iz hotela posle dugog službenog puta, 20 dana. Ostavim kofere kod njih u nekoj prostoriji za to predviđenoj. Neko ukrade kofere. Ja zovem šefa recepcije, on sleže ramenima, ja policiju, oni zapisnik, ponesem zapisnik, zovem firmu kažem da sam pokraden i imam zapisnik. Kaže firma zovi sutra.

Sutradan ja, već u normalnoj zemlji, pozovem nekog, pita šta je bilo u koferima, kažem garderoba i slično, šta tačno, ja napamet pobrojim košulja toliko, gaća toliko... otprilike procenimo vrednost (ja samo u onom što imam na sebi). Kaže žena, OK, to je otprilike 1500$, kupi garderobu za te pare i podnesi račun. I ja podnesem račun i stvar rešena.


SRBIJA

Moja kompanija ima globalni ugovor da u celom svetu sva osiguranja zaključujemo preko jednog velikog svetskog brokera osiguranja. Toj formi je posao da zna lokalne propise i zahteve i da klijentima ugovara najbolje dilove.

Pozovem predstavništvo u Beogradu. Dođe fina, kulturna, uglađena gospođa.

Hoću da svi zaposleni i sva oprema budu osigurani, da osiguranje važi i na terenu, da pokriva i lične stvari zaposlenih koje nose sa sobom a potrebne su im iz bilo kog razloga...

- Ne može.

Šta ne može?

- Po propisima u Srbiji ne može firma da osigura ono što nije njeno vlasništvo.

Ali ja hoću da oprema koju sam iznajmio da se njom obavi posao osigura dok radi za mene. Ja iznajmljujem ceo paket, opremu i ljude, ta mi oprema treba 15 dana godišnje i neću da je kupujem, hoću da je iznajmim, sa sve operaterima.

- Mora operater sam da osigura svoju opremu.

Ali ako on ode kod nekog osiguranja on je mali i to osiguranje će po danu da ga dođe mnogo skuplje nego mene koji em osiguravam veću firmu em imam globalni ugovor sa vama i očekujem da ću dobiti daleko povoljnije uslove osiguranja. A ako njega košta više - on će to da prebaci na mene pa ja nepotrebno plaćam više nego što bih platio da ja osiguram opremu.

- Jednostavno ne može, država ne dozvoljava.

Ergo, mene država tera da plaćam poslovanje skuplje nego što bi trebalo, država sebi daje za pravo da mojim vlasnicima baca pare kroz prozor, da mene čini neefikasnijim od mog kolege iz Varšave... S KOJIM, BRE, PRAVOM???

Jebo vaku državu!

Mrzi me sad da pišem dalje primere, ima toga za knjigu.
jesen92 jesen92 00:40 18.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

Moja kompanija ima globalni ugovor da u celom svetu sva osiguranja zaključujemo preko jednog velikog svetskog brokera osiguranja. Toj formi je posao da zna lokalne propise i zahteve i da klijentima ugovara najbolje dilove.
..pa u tome je kvaka sa putnim nalozima ako zanemarimo lazne putne naloge za dizanje para bez poreza, dnevnice tj dodatnu zaradu i slicne radnje...Hocu da kazem da je ovde putni nalog neka vrsta osiguranja za slucaj da ti se nesto desi na putu...zalosno sto je jos uvek tako ali jeste...nema drugog nacina da se nekome nadoknadi steta osim posedovanja tog papirceta u vidu putnog naloga...
ja napamet pobrojim košulja toliko, gaća toliko... otprilike procenimo vrednost (ja samo u onom što imam na sebi). Kaže žena, OK, to je otprilike 1500$, kupi garderobu za te pare i podnesi račun. I ja podnesem račun i stvar rešena.
...za gace putni nallog ne vazi ...
krkar krkar 01:21 18.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

..pa u tome je kvaka sa putnim nalozima ako zanemarimo lazne putne naloge za dizanje para bez poreza, dnevnice tj dodatnu zaradu i slicne radnje...Hocu da kazem da je ovde putni nalog neka vrsta osiguranja za slucaj da ti se nesto desi na putu...zalosno sto je jos uvek tako ali jeste...nema drugog nacina da se nekome nadoknadi steta osim posedovanja tog papirceta u vidu putnog naloga...

ja napamet pobrojim košulja toliko, gaća toliko... otprilike procenimo vrednost (ja samo u onom što imam na sebi). Kaže žena, OK, to je otprilike 1500$, kupi garderobu za te pare i podnesi račun. I ja podnesem račun i stvar rešena.

...za gace putni nallog ne vazi ...


Ne, to uopšte nije tako.

Osiguranje je ugovor.
A ugovor je dogovo dve strane.
Dakle, ako ja hoću da osiguram i gaće - njihovo je da izračunaju pošto je polisa. Moje da pristanem ili ne. Ako pristanem - osigurane su i gaće.

I tu država nema ništa. osim da propiše minimalne uslove osiguranja da ne bi kojekakvi kriminalci držali neosigurane radnike. I samo to sme da kontroliše.

A način dokazivanja je li neko bio na službenom putu takođe se ne tiče države.

Ja pošaljem čoveka u Niš, usmenim nalogom. Ukradu mu gaće. Ja pozovem osiguranje i kažem išao čovek na put u Niš, ukrali mu gaće, platite.

Osiguranje može da traži izjavu od mene i putnika. Ako hoće. Može da isplati. Ali ako preteram sa gubljenjem gaća da mi sledeći put poveća franšizu ili digne cenu 30%. Zbog previše gaća.

A državino je samo da kontroliše je li neko negde ukrao i ima li neosiguranih. A ne da meni propisuje šta ću ja sa gaćama i kako ću da se dopisujem sa osiguranjem.

A još manje hoću da ulični panduri u tome učestvuju!
jesen92 jesen92 01:58 18.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

A državino je samo da kontroliše je li neko negde ukrao i ima li neosiguranih. A ne da meni propisuje šta ću ja sa gaćama i kako ću da se dopisujem sa osiguranjem.
..nismo se razumeli...znam ja sta je osiguranje ali u nasim firmama, pre svega drzavnim, ne postoje takva osiguranja vec neka prepotopska kojima treba putni nalog za naplatu eventualne stete ili nedajboze u slucaju smrti....ako umres na sl putu bez putnog naloga to za drzavu znaci da si bio na putu da tetki odneses lek.....Ako tvoja firma ima za zaposlene osiguranje o kome govoris sa sve uracunatim izgubljenim gacama i ako su u "opisu radnih mesta" obuhvacena i sl putovanja onda putni nalog ne bi trebalo da se pise a jos manje da ga neko na ulici proverava...
krkar krkar 14:38 18.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

.nismo se razumeli...znam ja sta je osiguranje ali u nasim firmama, pre svega drzavnim, ne postoje takva osiguranja vec neka prepotopska kojima treba putni nalog za naplatu eventualne stete ili nedajboze u slucaju smrti....ako umres na sl putu bez putnog naloga to za drzavu znaci da si bio na putu da tetki odneses lek.....Ako tvoja firma ima za zaposlene osiguranje o kome govoris sa sve uracunatim izgubljenim gacama i ako su u "opisu radnih mesta" obuhvacena i sl putovanja onda putni nalog ne bi trebalo da se pise a jos manje da ga neko na ulici proverava...


Pa upravo u tome i jeste problem ove države - što se država meša u sve i ona smatra da ima pravo da određuje šta će se osiguravati i po kojim osnovama.

Ovde je na delu neprincipijelna koalicija, kako je jednom nazva veliki etatistički mešetar Vasil Tupurkovski.

Evo primer:

Svi plaćamo osiguranje za kola. To osiguranje namenjeno je za pokrivanje štete nevinim učesnicima u saobraćaju. Udariš nekog, taj može da popravi kola
bez posezanja u sopstveni džep. Vrlo plemenito i praktično.

Kako to funkcioniše?

SRBIJA

Država odredi cenu osiguranja za auto-odgovornost (ono je po zakonu obavezno). Država osiguravajućoj kući /u okviru iste kategorije vozila) priznaje samo 2 varijabilna parametra:

1. Stepen rizika prema registarskom području vozila (npr. u BG ima više čukanja nego u Zaječaru)

2. Bonus/malus u zavisnosti od (ne)postojanja prethodnih šteta.

NORMALAN SVET

Parametri za određivanje iznosa osiguranja auto-odgovornosti (takođe obavezna u svim zemljama):

1. Starost vozača
2. Iskustvo vozača
3. Pol
4. Starost vozila
5. Postojanje naprednih bezbednosnih sistema (ABS, EBD...)
6. Broj, struktura i starost vozača koji imaju pravo da voze
7. Grupa rizika po tipu vozila
i, konačno, ona 2 parametra koja važe u Srbiji
8. teritorijalni rizik
9. bonus/malus

A to je zato što osiguranje u Nemačkoj, Italiji, Engleskoj... posluje tržišno. Mora da se osigura da će moći da se pokrije kod isplate štete - a istovremeno da bude konkurentno na tržištu jer je izbor slobodan.

U Srbiji se sve to određuje prema snazi vozila, isključivo (ili kubikaži ali nema mnogo razlike). pa je "isti rizik" od klinca starog 19 godina koji vozi 20 godina starog Pežoa 205 GTI nabudženog na 160 konja i od direktora kojeg vozi 45 godina star profesionalni šofer u novoj-novcatoj Opel Insigniji od 160 konja. Nonsens, naravno.

Baš kao što je "isti rizik" od 12 godina stare Nisan Mikre mog oca starog preko 80 godina koji i dalje tvrdoglavo i uporno vozi i svake godine ima poneko čukanje i iste takve Nisan Mikre tek izašle ispod čekića koju vozi porodični čovek, sportista, star 35 godina. Ajde!

Ko god je živeo napolju zna da imate pravo izbora - ili da vaša kola ne vozi niko osim vas, čime plaćate najnižu tarifu, ili da ih vozite vi i žena/muž, čime se rizik povećava - pa i tarifa. A možete i da unesete u polisu svog ljubigamajka balavca od 19 godina da se vašim kolima juri noćOM po bulevarima - al' ima osiguranje da vam iščupa uši. (Ili ćete da vaspitate dete kretena, ali to je druga priča).

Dakle, na Zapadu je osiguranje država propisala kao obavezno a stvar je komercijalne politike svake kuće kako će za svoj deo tog zagarantovanog tržišta da se bori.

A zakonu države Srbije donesen je ne iz suštinske potrebe da svako može da nadoknadi štetu za koju nije kriv nego da bi se stvarala veštačka jednakost i kupovao socijalni mir. Po tom zakonu država osiguravateljima odlučuje po kojim će parametrima formirati cenu komercijalne usluge!!! Interes države je da održava lažni privid socijalnog mira i da "osiguranje bude jeftino".

I šta je rezultat: pošto država propisuje nerealne parametre i cene za obavezno osiguranje (AO) - osiguravajuće kuće moraju da se pokriju povećavajući cene negde drugde. Recimo na kasko-osiguranju, jer ova država, potpuni staljinistički klon, kasno-osiguranje tretira kao "luksuz"!!! I kad ja hoću da imam sigurnost da nešto što me košta 20000 € mogu da popravim pa ugovorim kasko - e to plaćam duplo više nego igde drugo u Evropi jer osiguranje time mora da pokrije gubitke koje mu je država nanela kupujući lažni socijalni mir!!!

Jebo ovakvu državu!
antioksidant antioksidant 14:41 18.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

promeni brokera
krkar krkar 15:23 18.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

antioksidant
promeni brokera


Broker je nepromenljiv. Ima globalni ugovor sa matičnom firmom.

Ali proverio sam i druge brokere u Srbiji. Nema velike razlike.

A za auto-osiguranje ne može ni Bog da ti pomogne a ne brokeri. Jer cenu određuje D-R-Ž-A-V-A. Valjda država bolje ume da posluje u osiguranju nego osiguravajuće kuće???

Svašta!!!
antioksidant antioksidant 15:36 18.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

A za auto-osiguranje ne može ni Bog da ti pomogne a ne brokeri. Jer cenu određuje D-R-Ž-A-V-A

samo za obavezno osiguranje autodgovornosti i to dok ne udjemo u eu
Broker je nepromenljiv. Ima globalni ugovor sa matičnom firmom.

znam, mislio sam da trazis da ti dodje neka druga teta jer to sto ti je ta rekla nije tacno. uostalom, ako nesto ne postoji u srbiji - moze se kupiti preko - to bar zakon dozvoljava

edit:
tek sad sam video nabrajanje parametara za odredjivanje cene osiguranja ao (po imenu se vidi da sam strucnjak) - teoretski jesi delimicno u pravu i to zato sto nabrajas samo 9 parametara a u literaturi ih ima oko 50 (boja auta je na primer bitna). medjutim - postoji i pitanje troskova pracenja i analize tako da se u odredjenom trenutku bira koliko se precizno zeli kvantifikovati rizik koji se preuzima (tj zanemaruju se brojni parametri da bi se pojeftinili troskovi - tj nije cudno ni ako se operise samo sa 2 parametra). naravno to ni malo ne menja cinjenicu da je to ipak pitanje izbora osiguravaca a ne "drzave" i sa tim se u potpunosti slazem sa tobom.
cena osiguranja ao kod nas je cudna mesavina socijalne politike i nesposobnosti drzave da kontrolise sistem nadoknade steta pa su se uhvatili da kontrolisu cenu.kao potencijalni ostecenji mogu reci da je u tom slucaju mozda ovako i bolje (ali ipak necu jer nije)
a kasko - kasko ima (po osiguravace) "gori" rezultat nego ao - tj na njemu gube vise para nego na ao
mikele9 mikele9 16:25 18.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

Lako je tebi, ti si umetnik i sam svoj gazda, nemaš posla sa sistemom.

Naizgled je tako, samo naizgled! Osim obrazaca, formulara broj taj i taj, i slicno, drzavni harac i mesanje u moje privatne poslove, ne zaobilazi ni mene (naravno ni ostale umetnike).
Primer (dovoljan je samo jedan): Pronadje zena na netu moje slike, dopadne joj se jedna, javi mi se i pita za cenu. Kazem, ona odgovori OK. Pita, posto ima firmu, da li moze preko ULUS-a da uplati sumu sa firminog racuna. Ja bio u Cvijeti i odem do sefa racunovodstva i zamolim ga da mi izracuna koliko zena treba da uplati, bili su u pitanju dinari. Prodje neko vreme, on racuna, racuna, racuna... i kaze mi cifru. Okrenem zenu na mobilni i saopstim joj rezultat. Nisam jos zavrsio, ona mi rece: Pa to je skoro 60% odozgo na cenu slike. Porez ovaj, doprinos onaj, qurac po qurac, sjatilo se 60%. Kazem joj da mi je sef racunovodstva rekao da je to po vazecim zakonima i regulama. Znate sta, da ja vama dam toliko i toliko Evra, vi meni sliku i cist racun duga ljubav. Vise zbog racuna a manje zbog duge ljubavi (iako ni ona nije na odmet), pristadoh bez razmisljanja.
E sad ako ONI citaju tvoj blog, postoji mogucnost da mi zakucaju na vrata i retroaktivno zatraze "svojih" 60%/ Nit luk jeli nit luk mirisali
krkar krkar 16:55 18.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

E sad ako ONI citaju tvoj blog, postoji mogucnost da mi zakucaju na vrata i retroaktivno zatraze "svojih" 60%/ Nit luk jeli nit luk mirisali


Mogu da ... se slikaju! U ovoj kromanjonskoj zemlji elektronska komunikacija niej još suštinski (naglašavam suštinski) zakonom regulisana i sud je ne priznaje. Tačnije, eksplicitno je sudska praksa ne priznaje kad pokušaš da je upotrebiš u svoju korist - konsekventno, ne može ni kad je "u korist" države.

mikele9 mikele9 17:03 18.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

Mogu da ... se slikaju! U ovoj kromanjonskoj zemlji elektronska komunikacija niej još suštinski (naglašavam suštinski) zakonom regulisana i sud je ne priznaje. Tačnije, eksplicitno je sudska praksa ne priznaje kad pokušaš da je upotrebiš u svoju korist - konsekventno, ne može ni kad je "u korist" države.

Sizif mi tu skoro pozajmio kamencinu, i sad mi posle tvog odgovora pade sa srca, Jes' da je na palac, al' ko mari
jesen92 jesen92 00:26 19.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

Jebo ovakvu državu!

...sve se slazem samo ne verujem da ti verujes da ce Toma da resi sve natalozene probleme...
krkar krkar 00:39 19.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

jesen92
Jebo ovakvu državu!

...sve se slazem samo ne verujem da ti verujes da ce Toma da resi sve natalozene probleme...


Ispravno ne veruješ.

Samo, bar ćemo da gledamo neke druge idiote. Čisto vizuelno zasićenje. Suštine nema ni kod jednih ni kod drugih.

Najozbiljnije, radi se o nečem drugom. Već 10 godina govorim da Srbija neće doći u poziciju da se pokrene iz govana dok radikali konačno ne dođu na vlast i dok se ne razbije fama da oni, kao, nešto mogu i hoće drugačije.

Dodatna olakšavajuća okolnost - koja direktno povećava, do nivoa izvesnosti, šansu da se to desi - je činjenica da su Nepotpuno Umiveni Radikali preuzeli kašiku od Principijelno Glibavih Radikala.

Tomu i njegove specijalizovana strana firma već dve godine svakodnevno ubeđuje da kašike služe za jedenje supe. Sa izvesnim uspehim, mora se priznati.
mikimedic mikimedic 13:17 19.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

naravno to ni malo ne menja cinjenicu da je to ipak pitanje izbora osiguravaca a ne "drzave" i sa tim se u potpunosti slazem sa tobom.
cena osiguranja ao kod nas je cudna mesavina socijalne politike i nesposobnosti drzave da kontrolise sistem nadoknade steta pa su se uhvatili da kontrolisu cenu.kao potencijalni ostecenji mogu reci da je u tom slucaju mozda ovako i bolje (ali ipak necu jer nije)


naravno da je izbor osiguraca a ne drzave, tako da npr. u svajcarskoj srbi i ini placaju trostruko vece osiguranje od nji'ovih ili nemaca, npr.

da im posaljemo neki ngo iz srbije da se buni protiv diskriminacije?ipak, iz nekog cudnog poriva glasam za svajcarski sistemm...
jesen92 jesen92 15:24 19.11.2010

Re: Kako u Srbiji razjebati svetske principe

Tomu i njegove specijalizovana strana firma već dve godine svakodnevno ubeđuje da kašike služe za jedenje supe. Sa izvesnim uspehim, mora se priznati.
..uspeh se vidi u retorici koliko toliko....sve ostalo je isto...Ne mislim da bi se bilo sta spektakularno desilo kada bi se i oni oprobali kao glavnokomandujuci...al brate, ne mogu da ih gledam....mada, navikla bi se kao i na Dacica i Mrkonjica.....Medjutim, mislim da je Srbija mnogo vremena izgubila na eksperimente a istovremeno nemam ideju kako promeniti strukturu i sastav politickih stranaka ili pak napraviti novu stranku/pokret koja/koji bi nesto mogla korenito da promeni i da ubedi narod da je to moguce....
libkonz libkonz 22:32 17.11.2010

Sjajan tekst

To je samo jedan konkretan primer kako država gazi po malim privatnicima.
Inner Party Inner Party 22:53 17.11.2010

Mda

Tačnije, mora da piše i "za vlastiti prevoz" ako se ne obavlja javni prevoz.


Ovaj uslov vozaci ispunjavaju i tako sto iscepaju stranicu iz sveske i hemijskom olovkom naskrabaju "ЗA СОПSТВЕNЕ PОТRЕБЕ". Po slovima i izgledu tog natpisa uvek se vidi stepen netrpeljivosti ili jos cesce indiferentnosti prema takvoj obavezi...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 00:00 18.11.2010

O čemu je u ovom postu reč?

Možda nisam najbolje razumeo da li se na ovom blogu napadnute dnevnice, kao oblik zarade zaposlenih, ili obrazac za putni nalog koji služi kao dokument za obračun te vrste zarade. Zato se unapred izvinjavam, ako grešim.

Dnevnice spadaju u neoporezivi deo zarade, to znači da poslodavac na obračunati iznos dnevnica ne plaća poreze i doprinose, kao na onaj deo zarade utvrđen ugovorom sa zaposlenim. Ti porezi i doprinosi iznose oko 63% (za Bgd).

Ukoliko zaposleni, s obzirom na prirodu posla, u toku meseca provde na putovanju određen broj dana i shodno zakonu obračunaju mu se pripadajuće dnevnice od, recimo, 10.000 din. To poslodavca košta tačno 10.000 din.

Ukoliko poslodavac, s obzirom na prirodu posla tog istog zapolenog, to reguliše ugovorom o radu i taj isti iznos (pored ostalog dela) zaposlenom isplati kao mesečnu zaradu njega će to da košta, ne 10.000,00 din, već 16.300,00 din (10.000 din zaposlenom i 6.300,00 državi na ime poreza i doprinosa). Dakle, 6300,00 dinara više.

Ne postoji razuman privatni poslodavac koji će se odreći zakonske mogućnosti da deo zarade isplati kao dnevnice i tako plati manji porez državi.

Ukidanjem dnevnica kao neoporezivog dela zarade poslodavci bi se dodatno opteretili većim porezom.

Zato, kao poslodavac, ne vidim ni jedan razlog za ukidanje dnevnica.

Isto tako ne vidim razloge za ovolike napade, u autorovom postu, na dnevnice, kao tobože, relikt prošlosti. Tim pre ukoliko je autor posta poslodavac.


Ovde uopšte ne govorim o mahinacijama i utaji poreza.

Da bi mogla da kontroliše eventualne poreske prekršaje, država je propisala obrazac naloga za službeni put.
Taj obrazac jeste zamoran i moguće ga je napraviti jednostavnijim, ali država ima svoje razumljive i opravdane razloge što ga je propisala baš takvim kakav jeste.

PS: Dnevnice, kao zakonom propisan oblik zarade,(definisan kao ostala primanja zaposlenih), treba razlikovati od troškova putovanja (troškovi prevoza i hotelskog smeštaja), koje se i inače ne oporezuju, već se tretiraju kao i svi drugi troškovi poslovanja.

Inače, iznos dnevnice za sl. putovanja u Srbiji iznosi (nažalost samo) 1.411,00 din, a ino-dnevnice zavise od zemlje u koju se putuje, mislim da je najniža 50 evra.
krkar krkar 01:12 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Vojislav Stojković
Možda nisam najbolje razumeo da li se na ovom blogu napadnute dnevnice, kao oblik zarade zaposlenih, ili obrazac za putni nalog koji služi kao dokument za obračun te vrste zarade. Zato se unapred izvinjavam, ako grešim.


I jedno i drugo.


Vojislav Stojković
Možda nisam najbolje razumeo da li se na ovom blogu napadnute dnevnice, kao oblik zarade zaposlenih, ili obrazac za putni nalog koji služi kao dokument za obračun te vrste zarade. Zato se unapred izvinjavam, ako grešim.

Dnevnice spadaju u neoporezivi deo zarade, to znači da poslodavac na obračunati iznos dnevnica ne plaća poreze i doprinose, kao na onaj deo zarade utvrđen ugovorom sa zaposlenim. Ti porezi i doprinosi iznose oko 63% (za Bgd).

Ukoliko zaposleni, s obzirom na prirodu posla, u toku meseca provde na putovanju određen broj dana i shodno zakonu obračunaju mu se pripadajuće dnevnice od, recimo, 10.000 din. To poslodavca košta tačno 10.000 din.

Ukoliko poslodavac, s obzirom na prirodu posla tog istog zapolenog, to reguliše ugovorom o radu i taj isti iznos (pored ostalog dela) zaposlenom isplati kao mesečnu zaradu njega će to da košta, ne 10.000,00 din, već 16.300,00 din (10.000 din zaposlenom i 6.300,00 državi na ime poreza i doprinosa). Dakle, 6300,00 dinara više.

Ne postoji razuman privatni poslodavac koji će se odreći zakonske mogućnosti da deo zarade isplati kao dnevnice i tako plati manji porez državi.

Ukidanjem dnevnica kao neoporezivog dela zarade poslodavci bi se dodatno opteretili većim porezom.

Zato, kao poslodavac, ne vidim ni jedan razlog za ukidanje dnevnica.

Isto tako ne vidim razloge za ovolike napade, u autorovom postu, na dnevnice, kao tobože, relikt prošlosti. Tim pre ukoliko je autor posta poslodavac.


Ovde uopšte ne govorim o mahinacijama i utaji poreza.

Da bi mogla da kontroliše eventualne poreske prekršaje, država je propisala obrazac naloga za službeni put.
Taj obrazac jeste zamoran i moguće ga je napraviti jednostavnijim, ali država ima svoje razumljive i opravdane razloge što ga je propisala baš takvim kakav jeste.

PS: Dnevnice, kao zakonom propisan oblik zarade (definisan kao ostala primanja zaposlenih)treba razlikovati od troškova putovanja (prevoz, hotel..), koje se i inače ne oporezuju, već se tretiraju kao i svi drugi troškovi poslovanja.

Nače, iznos dnevnice za sl. putovanja u Srbiji iznosi (nažalost samo) 1.411,00 din, a najniža ino-dnevnica je 50 evra.


Ovde ti i ja suštinski različito razmišljamo.

Recimo da ja zaposlim montera centralnog grejanja. Po prirodi posla to je rad koji se ne obavlja u kancelariji već na terenu. To znamo i monter i ja.

Ja svom monteru odredim platu, recimo 50 000.

Na tu platu plaćam državi još, recimo 60%, dakle još 30 000.

Monter me ukupno košta 80 000.

U kalkulacijska 22 radna dana ovog meseca moj monter bude 12 dana u Beogradu i 10 dana van Beograda.

Ja mu i dalje dam 50 000 i državi 30 000.

Za 10 dana van Beograda platim troškove putovanja i troškove koje je imao na terenu (prenoćište, hranu, ličnu higijenu, opravke...).

Zašto bih mu na to još plaćao i dnevnicu? Šta je on dodatno uradio za firmu da bi zaslužio dodatnu isplatu?

Ti, naravno, predlažeš da ja svog montera ne platim 50 000 nego 35 000 kroz platu i 15 000 kroz dnevnice da bih uštedeo 10 000 koje neću dati državi (ne plaćam 60% na 50k, što je 30k nego na 35k što je 20K). Ja jednostavno drugačije razmišljam i imam za to ekonomsko opravdanje.

Moj monter UVEK će biti dobro nahranjen i NEĆE mi gladan pasti sa skele - jer mu plaćam obroke. Kako ćeš ti da postupiš ako tvoj monter, da bi uštedeo, preskoči ručak i onako gladan zabaulja i padne sa skele?

Moj monter ima interes da jede jer mu je jelo plaćeno. Tvoj može umesto jela da uzme pare i pije - i opet bude na skeli sa 1,5 promila.

Može i moj da muva i krade krade pa ne jede nego pije i uzima lažne račune kao šatro ručak - ali to je već ozbiljnija krađa. A i nikad nije jedan sam pa je komplikovanije... A i kad je stav prema krađama i mahinacijama beskompromisan - neće baš da rizikuju.

Da bi mogla da kontroliše eventualne poreske prekršaje, država je propisala obrazac naloga za službeni put.
Taj obrazac jeste zamoran i moguće ga je napraviti jednostavnijim, ali država ima svoje razumljive i opravdane razloge što ga je propisala baš takvim kakav jeste.


Po toj logici, koja je meni ovčja logika, može država da želi da propiše da ja moram svakog dana da pravim obračun. Jebe se državi koliko ljudi ja moram da zaposlim i platim da sprovode propise koji služe samo pothranjivanju udbaškog mentaliteta i državne birokratije - koja se, opet, plaća iz mojih para jer oni se samo množe a nama povećavaju poreze i namete.

Meni se, vidiš, jebe za državu. Da mogu, glasao bih da ovde umesto ovakve neefikasne države Srbije bude, recimo, Nemačka. Odmah bih dao svoj glas da od sutra vladaju nemački zakoni, svira se nemačka himna, maše se nemačkom zastavom (inače, tamo gde se više radi manje se maše zastavama i duva u razne diple, nacionalne ili bilo koje druge). I da imam nemačke formulare i nemački poreski sistem i nemačku birokratiju.

Dakle, formular je debilan. Antidemokratski, usmeren direktno protiv ekonomskih sloboda.
Način kontrole, je debilan. Antidemokratski, usmeren direktno protiv ekonomskih sloboda.

Ceo sistem je savršeno debilan.

Amerika ima daleko efikasniji sistem naplate poreza, daleko manju stopu malverzacija, daleko manju stopu utaje... a nema ni putni nalog ni gomilu idiotizama.

Imaš završni račun koji podleže određenim finansijskim i knjigovodstvenim propisima. Za njega država može da propisuje knjigovodstvene standarde.

Za drugo - šta državu briga kako ja vodim knjigovodstvo ako nije suštinski protiv DUHA zakona? Ja sam privatna firma, mogu da odredim da interno knjigovodstvo bude na kineskom. Da se interno zadužujemo kamenčićima koji će imati neku arbitrarnu vrednost, pa da na kraju meseca vagam kamenčiće ako ja hoću.

Uostalom, kako možeš da braniš državu u kojoj je moguće da:

- preko 35% poslovanja je na crno
- preko 50% radnika nije prijavljeni ili je prijavljeno na fiktivne zarade
- preko 180 000 ljudi nema uredno uplaćene doprinose u poslednjih 5 godina
- ne postoje mehanizmi prinudne naplate i blokade

Ovo je jedina država na svetu kod koje je menica negotiable. I to čak ne po nekom propisu nego po nahođenju nekog korumpiranog ćate. U normalnom svetu je Menica-Pa-Bog. Baš tako, ne čak ni Bog-Pa-Menica.

Kod mene nema isplata na crno, nema muvanja, nema fiktivnih plata i isplata na ruke... Formalno su time troškovi poslovanja veći nego kod raznih muvara ali kod mene su zaposleni motivisani i odgovorni i tvrdim, odgovorno tvrdim, da je konačni efekat u parametrima po zaposlenom bolji.

Kako tretiraš zaposlene - tako ti i vraćaju.
MarkoPustolov MarkoPustolov 10:22 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Vojislav Stojković

Zato, kao poslodavac, ne vidim ni jedan razlog za ukidanje dnevnica.

Isto tako ne vidim razloge za ovolike napade, u autorovom postu, na dnevnice, kao tobože, relikt prošlosti. Tim pre ukoliko je autor posta poslodavac.

Da bi mogla da kontroliše eventualne poreske prekršaje, država je propisala obrazac naloga za službeni put.
Taj obrazac jeste zamoran i moguće ga je napraviti jednostavnijim, ali država ima svoje razumljive i opravdane razloge što ga je propisala baš takvim kakav jeste.

PS: Dnevnice, kao zakonom propisan oblik zarade,(definisan kao ostala primanja zaposlenih), treba razlikovati od troškova putovanja (troškovi prevoza i hotelskog smeštaja), koje se i inače ne oporezuju, već se tretiraju kao i svi drugi troškovi poslovanja.

Inače, iznos dnevnice za sl. putovanja u Srbiji iznosi (nažalost samo) 1.411,00 din, a ino-dnevnice zavise od zemlje u koju se putuje, mislim da je najniža 50 evra.


Izvini ali moram da pitam, jel si ti privatni poslodavac ili si dirketor u nekoj drustvenoj/javnoj firmi ili pak rukovodilac u neki oblicima administracije?

Ili pak si neki privatnik ciji zaposleni ne putuju pa tebi licno sluze dnevnice za izvlacenje novca sa racuna?

Jer dnevnice predstavljaju dodatak na platu. Ja to ne zelim da placam. Poslajem dvojcu kolega na neki nedlejnu obuku u Nemacku. To kosta za oobuku tipa 3000eur po coveku. Platim im avio karte, taksi, hotel, tri obroka, kazem da mogu da odu i na kafu i na sok, da sve plate karticom i to je to. Da kazemo da ti putni troskovi kostaju jos 1000 eur za oboje.

A drzava mi kaze, E Marko duzan si da napises putni nalog, da im neko overu u D da su bili tamo i jos im platis na platu i 50x7x2=700 evrica. Sto znaci da meni drzava kaze da e Marko ako hoces da obucis ljude ima da te to kosta jos 24% od cene kostanja kursa zato sto mi tako kazemo

Ne razumem zasto? Moji zaposleni imaju dovoljnu platu. Dao bi im i vece plate ali nas je kriza ubila. (by the way firma nije moja, samo radim kao direktor). To znaju i moje kolebge i znaju da kad krenu poslovi bice i plata ili beneficije bolje.

U Srbiji je poenta da drzava stimulise poslodavce da kao osnovu platu daju neki minimalac a da onda toplim obrocima, regresima, DNEVNICAMA, paketicima za novu godinu i po nekim putem u inostranstvo stimulisu zaposlene novcem. TO JE POGRESNO!!!

Evo ti jos jedan primer. Hoces da zaposlis sta ja znam iskusnog strucnjaka koji ima 58 godina. Mislis oko ima on/ona do penzije jos malo taman ce lepo da zavrsi karijeru u nasoj firmi, a zaposlicu i nekok pored da naredenih 7-10 godina uci od njega. I dacu odlicnu platu. Tipa 1500 EUR. to mu dodje 2500 bruto. Ok radi to tako par godina i onda dodje kriza. Poslovi pucaju. Na zalost moram da otpustim tog strucnjaka. Da ga otpustim moram da mu isplatim otrpeminu. On ima 30 godina staza. Ja moram da mu isplatim oko 20,000 EURA na ime otpremnine.

Dakle ako zelim da zaposlim starijeg coveka u svojoj firmi i da mu dam pristojnu platu na belo ja moram da racunam da me taj rizik kosta 20,000 eur. Eto kako drzava jos stimulise poslodavce da daju manje plate.

Umesto da na sebe preuzme socijalnu ulogu drzava to prebacuje na privatni sektor.

A o tome kako daju subvenicje stranim investitorima JURA, a plate u toj fabrici 20000 din necu da pricam. Samo uzmite u obzir da i plate rastu u toj fabrici sa stopom od 7% godinje nece cak ni inflaciju da prate. Ostacemo na 200eur plate narednih 20 godina.
mlekac mlekac 10:54 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

MarkoPustolov


Evo ti jos jedan primer. Hoces da zaposlis sta ja znam iskusnog strucnjaka koji ima 58 godina. Mislis oko ima on/ona do penzije jos malo taman ce lepo da zavrsi karijeru u nasoj firmi, a zaposlicu i nekok pored da naredenih 7-10 godina uci od njega. I dacu odlicnu platu. Tipa 1500 EUR. to mu dodje 2500 bruto. Ok radi to tako par godina i onda dodje kriza. Poslovi pucaju. Na zalost moram da otpustim tog strucnjaka. Da ga otpustim moram da mu isplatim otrpeminu. On ima 30 godina staza. Ja moram da mu isplatim oko 20,000 EURA na ime otpremnine.

Dakle ako zelim da zaposlim starijeg coveka u svojoj firmi i da mu dam pristojnu platu na belo ja moram da racunam da me taj rizik kosta 20,000 eur. Eto kako drzava jos stimulise poslodavce da daju manje plate.
A posle kukaju sto ljudi koji su 45+ ne mogu nigde da se zaposle ako ostanu bez posla, bez obzira na strucnost!


(Nemoj sad neko da mi poteze zastarele tehnologije i nedostatak savremenosti - ima i toga, ali ovaj Krkarev argument je, nazalost, presudan. Niko nece da rizikuje lovu posto je privreda ionako nestabilna.)
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:18 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

krkar

Recimo da ja zaposlim montera centralnog grejanja. Po prirodi posla to je rad koji se ne obavlja u kancelariji već na terenu. To znamo i monter i ja.

Ja svom monteru odredim platu, recimo 50 000.

Na tu platu plaćam državi još, recimo 60%, dakle još 30 000.

Monter me ukupno košta 80 000.

U kalkulacijska 22 radna dana ovog meseca moj monter bude 12 dana u Beogradu i 10 dana van Beograda.

Ja mu i dalje dam 50 000 i državi 30 000.

Za 10 dana van Beograda platim troškove putovanja i troškove koje je imao na terenu (prenoćište, hranu, ličnu higijenu, opravke...).

Zašto bih mu na to još plaćao i dnevnicu? Šta je on dodatno uradio za firmu da bi zaslužio dodatnu isplatu?

Ti, naravno, predlažeš da ja svog montera ne platim 50 000 nego 35 000 kroz platu i 15 000 kroz dnevnice da bih uštedeo 10 000 koje neću dati državi (ne plaćam 60% na 50k, što je 30k nego na 35k što je 20K). Ja jednostavno drugačije razmišljam i imam za to ekonomsko opravdanje.

Moj monter UVEK će biti dobro nahranjen i NEĆE mi gladan pasti sa skele - jer mu plaćam obroke. Kako ćeš ti da postupiš ako tvoj monter, da bi uštedeo, preskoči ručak i onako gladan zabaulja i padne sa skele?

Moj monter ima interes da jede jer mu je jelo plaćeno. Tvoj može umesto jela da uzme pare i pije - i opet bude na skeli sa 1,5 promila.

Može i moj da muva i krade krade pa ne jede nego pije i uzima lažne račune kao šatro ručak - ali to je već ozbiljnija krađa. A i nikad nije jedan sam pa je komplikovanije... A i kad je stav prema krađama i mahinacijama beskompromisan - neće baš da rizikuju.


Ja i dalje ne vidim ni jedan razlog zašto bi poslodavac, koji posluje u Srbiji, plaćao veći porez državi, ukoliko mu država nudi zakonsku mogućnost da jedan deo zarade (dnevnice) zaposlenom isplati kao neoporezivi deo. Ukoliko poslodavac smatra da je visina zakonom propisane dnevnica nedovoljna, svom zaposlenom može da plati i druge troškove, može da ga hrani i kavijarom i na to, naravno, plati porez.

Sledeće, prema važećim propisima u Srbiji, bez putnog naloga ne mogu se platiti ni troškovi putovanja, a ni troškovi ishrane, a da se poslodavac dodatno ne izloži oporezivanju.
Račun za ishranu (kafanski, hotelski...) može se platiti samo iz sredstava reprezentacije, a oni od ove godine iznose svega 0,3% godišnjeg prihoda preduzeća, a to nije dovoljno ni za kafu i kiselu vodu. Sve preko toga se oporezuje sa dodatnih 10%.

G. Krkar, ja u svom komentaru nisma predlagao ništa, ja sam iz ugla poslodavca govorio o aktuelnim uslovima poslovanja u Srbiji. Ti, naravno, u svojoj firmi u Srbiji možeš da primeniš nemački ili američki sistem isplate zarada, ali dok se u Srbiji ne promene propisi, to će biti na tvoju štetu, odnosno na štetu tvoje firme - plaćaće veći porez.

krkar

Uostalom, kako možeš da braniš državu...

Uopšte je ne branim i sam bih mnogo toga menjao, da imam mogućnost.


MarkoPustolov MarkoPustolov 11:29 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Vojislav Stojković

Uopšte je ne branim i sam bi mnogo toga menjao, da imam mogućnost.

ono sto vi kazete je sledece:
- dajte ljudima manje plate ostatak im isplatitie preko dnevnica jer je porez manji!

to je logika iz 90tih
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:35 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

MarkoPustolov


Izvini ali moram da pitam, jel si ti privatni poslodavac ili si dirketor u nekoj drustvenoj/javnoj firmi ili pak rukovodilac u neki oblicima administracije?Privatni poslodavac, osnivač i vlasnik preduzeća, koje blizu dve decenije posluje u Srbiji. Nisi pitao, ali da dodam: nisam nikakv tajkun.

MarkoPustolov

Ili pak si neki privatnik ciji zaposleni ne putuju pa tebi licno sluze dnevnice za izvlacenje novca sa racuna?


Pa, rekao sam u prvom komentaru da ne govorim o mahinacijama i utajama poreza, već o zakonskim mogućnostima.


MarkoPustolov

Jer dnevnice predstavljaju dodatak na platu. Ja to ne zelim da placam.


Prema važećim propisima država poslodavcima daje mogućnost da jedan deo zarade, tzv. ostala primanja, isplate kao neoporezivi deo. Ja, dakle, iz ličnog iskustva, samo o tome govorim i to u Srbiji i danas.
Da li ćeš ti koristiti tu mogućnost ili ne, stvar je tvoje poslovne politike.

Meni ne moraš da pričaš o problemima poslovanja u Srbiji, vrlo sam ih iskusio na svojoj koži. Kada bih pravio top listu tih problema, dnevnice i putni nalozi bili bi na 101 mestu.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:41 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

MarkoPustolov
Vojislav Stojković

Uopšte je ne branim i sam bi mnogo toga menjao, da imam mogućnost.

ono sto vi kazete je sledece:
- dajte ljudima manje plate ostatak im isplatitie preko dnevnica jer je porez manji!

to je logika iz 90tih


Ja to uopšte ne kažem.
Dnevnice su sporadični deo primanja zaposlenih, onda kada putuju. Država poslodavcima daje mogućnost da ih isplate kao neoporezivi deo, a ja tu mogućnost koristim i koristiću dokle god su važeći propisi na snazi. Čim se propisi izmne i uvedu efikasniji i bolji i ja ću promeniti svoju poslovnu logiku, primeniću bolju i efikasniju.
alselone alselone 14:06 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Odmah bih dao svoj glas da od sutra vladaju nemački zakoni, svira se nemačka himna, maše se nemačkom zastavom (inače, tamo gde se više radi manje se maše zastavama i duva u razne diple, nacionalne ili bilo koje druge). I da imam nemačke formulare i nemački poreski sistem i nemačku birokratiju.


Reci cu ono sto provereno znam. Za elektro inzenjere (instrumentarci, energeticari, zastitari, automaticari...), dnevnice itekako* postoje i u Nemackoj i u Italiji i u par multinacionalnih kompanija za koje ne bih mogao da kazem odakle su (tipa ABB).
Dnevnice su najcesce fiksne za odredjeno radno mesto, ali postoje i varijante u kojima se dogovaraju na pocetku posla i zavise od lokacije, tezine posla, odgovornosti, duzine boravka, slobodnog sudijskog uverenja...).

*itekako - nose znatan procenat licnog dohotka za dati period


Ta prica o placenom putu i smestaju sa hranom, pa cak i kafa i sok moze jedino da vazi za poslove tipa - poslao sam komercijalistu u Njemacku kombijem da dotera neke kompjuktere.
krkar krkar 14:42 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?


Izvini ali moram da pitam, jel si ti privatni poslodavac ili si dirketor u nekoj drustvenoj/javnoj firmi ili pak rukovodilac u neki oblicima administracije?


Ili je, kao što sam potpuno siguran, poslodavac u privatnoj firmi koji nije svestan (koja nije svesna) da razmišlja etatistički, birokratski, samoupravljački, ošljarski... svakako - samo ne ekonomski. Jer ekonomsko poslovanje, na žalost, nije imao prilike da upozna.
krkar krkar 14:48 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Ja i dalje ne vidim ni jedan razlog zašto bi poslodavac, koji posluje u Srbiji, plaćao veći porez državi, ukoliko mu država nudi zakonsku mogućnost da jedan deo zarade (dnevnice) zaposlenom isplati kao neoporezivi deo. Ukoliko poslodavac smatra da je visina zakonom propisane dnevnica nedovoljna, svom zaposlenom može da plati i druge troškove, može da ga hrani i kavijarom i na to, naravno, plati porez.


Ti i ja smo na potpuno različitim talasnim dužinama. Meni je visina poreza manje bitna stavka (ukoliko se ne menja drastično u kalkulacijskom periodu) jer je unapred ukalkulisana. Kad sam se upustio u neki posao predvideo sam određeni iznos poreza. Il' mi se isplati - pa se igram, il' mi se ne isplati pa se ne igram.

U poslu nema "aj' da probam" i "ako prođe - prođe". Jer ovo poslednje se u suštini svodi na uspećemo - ako uspemo nekog da zajebemo!

Na pokušaju da se nekog zajebe ne gradi se posao. Tačka. Ja tu zaista više nemam šta da kažem.

BTW, dogovori se sam sa sobom šta su dnevnice: zarada ili nadoknada.

A tvoja spremnost da braniš svaku državnu glupost, bahatost i bezobrazluk govori više o tebi nego tvoj završni račun. Bez ikakve namere da te uvredim!
krkar krkar 15:02 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Reci cu ono sto provereno znam. Za elektro inzenjere (instrumentarci, energeticari, zastitari, automaticari...), dnevnice itekako* postoje i u Nemackoj i u Italiji i u par multinacionalnih kompanija za koje ne bih mogao da kazem odakle su (tipa ABB).
Dnevnice su najcesce fiksne za odredjeno radno mesto, ali postoje i varijante u kojima se dogovaraju na pocetku posla i zavise od lokacije, tezine posla, odgovornosti, duzine boravka, slobodnog sudijskog uverenja...).


I ja ću reći šta provereno znam. Preko 10 godina sam u inostranstvu radio na poslovima za koje smo i poslodavac i ja na našem prvom sastanku, kada smo ugovarali uslove, znali da podrazumeva značajan broj dana na terenu. U konkretnom slučaju nismo imali potrebe da definišemo kategoriju značajan jer je ona određena prirodom posla.

I ja sam tražio određene uslove za predviđeni obim i način obavljanja posla. I poslodavac je pristao na neke ili sve od tih uslova. I ja sam pristao na konačni dogovor i potpisao ugovor. I radio.

Nekoliko puta morao sam da radim više, duže, češće... nego što je našim prvobitnim dogovorom/ugovorom bilo predviđeno.

Tada sam od svog poslodavca tražio da se to nadoknadi. Kroz slobodne dane, povećanje plate, dodatni bonus... opet stvar našeg dogovora.

U slučajevima jasnog kršenja ugovora - mogu da tužim poslodavca. U slučajevima nerazumevanja očekivanja druge strane - ili da se držim slova ugovora kao pijan plota ili da menjam poslodavca.

Normalan poslodavac itekako ceni zalaganje beyond the call of duty kad je potrebno. I uvek nađe načina da to nagradi jer radnik koji se zalaže i koji je za firmu tu KAD TREBA svuda je vrlo poželjan.

A za ovo drugo:

Opet je sve stvar UGOVORA tačnije formalnog ili neformalnog dogovora dveju strana. Ovo napominjem zato što tu država nema šta da se meša. Država ulazi u priču tek kad nema sporazuma i jedna ugovorna strana tuži drugu, tu tek ulazi država.

Moj konkretan slučaj:

Grupa elektroinženjera i tehničara u mojoj firmi, primljenih sa obostrano jasnom slikom o tome šta se, kad i koliko radi, opis radnog mesta precizan, jasan i prihvaćen. Delimičan rad na terenu, relativno mali broj dana u mesecu, najčešće lokalni tereni, bez noćenja. Nema dnevnice, za sve što prelazi radno vreme neka vrsta kompenzacije, po dogovoru. Neko voli bonus, neko slobodne dane. Dogovorimo.

Otvaramo podružnicu firme u inostranstvu. Pojavi se potreba da moji inženjeri i tehničari odu tamo na nekoliko meseci da nadziru i puste firmu u rad. Neki su sedeli duže, neki kraće, ali i jednima i drugima to je bilo PREKO prvobitno rpedviđenog i ugovorenog obima i načina obavljanja posla.

Sa svima je dogovoreno šta traže. I sa svima je postignut sporazum na obostrano zadovoljstvo. I radili su i čiča-miča i gotova priča. Zadovoljni oni, zadovoljan ja, zadovoljni moji šefovi, zadovoljni vlasnici...

A hoće li to neko zvati dnevnice, bonus, prekovremeni... meni mindegy. Računovođe su plaćene da to proknjiže na način najbolji za firmu i gotovo.

Suština priče je da država u to nema šta da se meša dok ne dođe do suda.
alselone alselone 15:10 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

krkar

I ja ću reći šta provereno znam. Preko 10 godina sam u inostranstvu radio na poslovima za koje smo i poslodavac i ja na našem prvom sastanku, kada smo ugovarali uslove, znali da podrazumeva značajan broj dana na terenu. U konkretnom slučaju nismo imali potrebe da definišemo kategoriju značajan jer je ona određena prirodom posla.Ovo je najbolji nacin. Dogovor kojim se svaka "fleksibilnost" dogovara dodatno na obostrano zadovoljstvo. Druga stvar je da ovo nije cesto u Srbiji.

Ja sam reagovao na deo u kom se objasnjava da dnevnice ne postoje na zapadu (postoje samo kod drzavnih i paradrzavnih kompanija).

Suština priče je da država u to nema šta da se meša dok ne dođe do suda.


Naravno.

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 15:48 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

krkar

Izvini ali moram da pitam, jel si ti privatni poslodavac ili si dirketor u nekoj drustvenoj/javnoj firmi ili pak rukovodilac u neki oblicima administracije?


Ili je, kao što sam potpuno siguran, poslodavac u privatnoj firmi koji nije svestan (koja nije svesna) da razmišlja etatistički, birokratski, samoupravljački, ošljarski... svakako - samo ne ekonomski. Jer ekonomsko poslovanje, na žalost, nije imao prilike da upozna.

krkar
Ja i dalje ne vidim ni jedan razlog zašto bi poslodavac, koji posluje u Srbiji, plaćao veći porez državi, ukoliko mu država nudi zakonsku mogućnost da jedan deo zarade (dnevnice) zaposlenom isplati kao neoporezivi deo. Ukoliko poslodavac smatra da je visina zakonom propisane dnevnica nedovoljna, svom zaposlenom može da plati i druge troškove, može da ga hrani i kavijarom i na to, naravno, plati porez.


Ti i ja smo na potpuno različitim talasnim dužinama.

A tvoja spremnost da braniš svaku državnu glupost, bahatost i bezobrazluk govori više o tebi nego tvoj završni račun. Bez ikakve namere da te uvredim!

Slažem se samo sa tvojom konstatacijom da smo na potpuno različitim talasnim dužinama, a da li vređaš sa namerom ili bez, ne znam i nije mi bitno, ali to često pokušavaš u odnose na ljude koji iznesu mišljenje drugačije od tvog.
cult cult 17:09 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

ali to često pokušavaš u odnosu na ljude koji iznesu mišljenje drugačije od tvog.


Šta si ti mislio? Ne može se s Krkarom pregovarati meka srca. Nije Krkar skutonoša, Krkar batler nije, ni odaliska iz harema. Ne sme, bre, ni glas u besu da ti zadrhti. Samo tvrdo. Otherwise...pranje sijalice.
madoxxx madoxxx 17:54 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

E vidite a ja licno sa m radio 10 godina u firmi cije ime smem da navedem: SIEMENS AG. I tamo se znalo... za slusbeni put vaze dnevnice, za duzi od 10 dana i dodatak za odvojenost od porodice, i morao sam na formularu da ispisujem ono isto sto se ispisuje na obrascu sluzbenog puta... A to sto ne isplacujete dnevnice za rad van mesta stanovanja i ne pisete (priznajem) dosadne naloge znaci da cinite prekrsaj...koji opravdavate sopstvenom ljutnjom na srpsku birokratiju. Interesuje me da imate firmu u Svedskoj i da drzava propise da dnevno 2 sata morate da dubite na glavi pred inspektorom... da li bi ste i tamo ovo isto pokusali da izvedete kao sto vam ova jadna drzava dopusta bez kazne
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:03 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Da nisi ti, madoxxx, radio u tom Simensu i napisao ovaj komentar, ne bi znao da je Švedska stigla dokle je stigla, te da i dalje korača, najmračnijim putem etatizma i staljinizma.
Jer:
krkar
Putni nalog jedan je od najmračnijih i najdugotrajnijih recidiva najmračnije faze socijalizma, one državno-etatističke, staljinističke, kad je Država bila Sve i kad joj je sve pripadalo i kad je sve kontrolisala.

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:33 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

cult
Nije Krkar skutonoša, Krkar batler nije, ni odaliska iz harema.

Ne znam ko je g. Krkar, ali sam shvatio da on, i pored respektabilnog znanja iz različitih oblasti i, prema vlastititim izjavama, bogatog menadžerskog iskustva na Zapadu i visokih menadžerskih sposbnosti, još uvek nije usvojio elementarnu kulturu dijaloga i toleranciju na drugačije mišljenje.

G. Krkar u polemici, ničim izazvan, očas prelazi sa metode argumentom na argument na metod Argumentum ad hominem.
Neko zlonameran i nedovoljno informisan bi to nazvao bezobrazlukom, a ustvari reč je o vrlo starom logičkom sofizmu.
krkar krkar 21:29 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Ne znam ko je g. Krkar, ali sam shvatio da on, i pored respektabilnog znanja iz različitih oblasti i, prema vlastititim izjavama, bogatog menadžerskog iskustva na Zapadu i visokih menadžerskih sposbnosti, još uvek nije usvojio elementarnu kulturu dijaloga i toleranciju na drugačije mišljenje.

G. Krkar u polemici, ničim izazvan, očas prelazi sa metode argumentom na argument na metod Argumentum ad hominem.
Neko zlonameran i nedovoljno informisan bi to nazvao bezobrazlukom, a ustvari reč je o vrlo starom logičkom sofizmu.


Ništa ovde nije bilo ad hominem.

Samo sam komentarisao tvoju mudrost:


Vojislav Stojković
Taj obrazac jeste zamoran i moguće ga je napraviti jednostavnijim, ali država ima svoje razumljive i opravdane razloge što ga je propisala baš takvim kakav jeste.


Da bih sa tobom nastavio bilo kakav razgovor biće neophodno da mi navedeš:

- kome su razumljivi
- čime su opravdani

Meni su potpuno idiotski.

Evo, izvoli, ubedi me argumentima.

Napominjem da je ovo tek prvi korak jer još uopšte nisi shvatio moj stav prema kontroli finansijskog poslovanja privatnog preduzeća od strane seoskog pozornika.

A nadam se i da ću kad-tad dobiti odgovor na pitanje upućeno direktno tebi:

šta su za tebe dnevnice - zarada ili nadoknada?
krkar krkar 21:33 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

madoxxx
E vidite a ja licno sa m radio 10 godina u firmi cije ime smem da navedem: SIEMENS AG. I tamo se znalo... za slusbeni put vaze dnevnice, za duzi od 10 dana i dodatak za odvojenost od porodice, i morao sam na formularu da ispisujem ono isto sto se ispisuje na obrascu sluzbenog puta... A to sto ne isplacujete dnevnice za rad van mesta stanovanja i ne pisete (priznajem) dosadne naloge znaci da cinite prekrsaj...koji opravdavate sopstvenom ljutnjom na srpsku birokratiju. Interesuje me da imate firmu u Svedskoj i da drzava propise da dnevno 2 sata morate da dubite na glavi pred inspektorom... da li bi ste i tamo ovo isto pokusali da izvedete kao sto vam ova jadna drzava dopusta bez kazne


Nemam firmu u Švedskoj.

Ne nameravam da imam firmu u Švedskoj.

Nikad nikom nigde nisam dubio na glavi, niti mislim.

Ne nameravam da ikad živim u ijednoj državi koja od građane svesno i svakodnevno pravi kretenima. osim, naravno, (par povremeno) u ovoj, svojoj - a u izboru rodne grude, priznaćeš, baš i nisam imao izbora.

PS
I ide mi na onu stvar taj švedski sistem, državni socijalizam sa puno para koje stvara privatna inicijativa a muze država. Dok budu trajale. A dokle će...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:06 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

krkar
Ne znam ko je g. Krkar, ali sam shvatio da on, i pored respektabilnog znanja iz različitih oblasti i, prema vlastititim izjavama, bogatog menadžerskog iskustva na Zapadu i visokih menadžerskih sposbnosti, još uvek nije usvojio elementarnu kulturu dijaloga i toleranciju na drugačije mišljenje.

G. Krkar u polemici, ničim izazvan, očas prelazi sa metode argumentom na argument na metod Argumentum ad hominem.
Neko zlonameran i nedovoljno informisan bi to nazvao bezobrazlukom, a ustvari reč je o vrlo starom logičkom sofizmu.


Ništa ovde nije bilo ad hominem.

Samo sam komentarisao tvoju mudrost:


Vojislav Stojković
Taj obrazac jeste zamoran i moguće ga je napraviti jednostavnijim, ali država ima svoje razumljive i opravdane razloge što ga je propisala baš takvim kakav jeste.


Da bih sa tobom nastavio bilo kakav razgovor biće neophodno da mi navedeš:

- kome su razumljivi
- čime su opravdani

Meni su potpuno idiotski.

Evo, izvoli, ubedi me argumentima.


Pročitaj taj deo mog komentara ponovo i obrati pažnju na boldovano:

Vojislav Stojković
Taj obrazac jeste zamoran i moguće ga je napraviti jednostavnijim, ali država ima svoje razumljive i opravdane razloge što ga je propisala baš takvim kakav jeste.


Akcenat je na svoje. Dakle, iz ugla države, a iz razloga, za njene organe, lakše poreske kontrole.
Inače, država je sklona da sve što je u vezi sa porezima koji joj pripadaju, strogo kontroliše. Verujem, ne samo ova država.


krkar

A nadam se i da ću kad-tad dobiti odgovor na pitanje upućeno direktno tebi:

šta su za tebe dnevnice - zarada ili nadoknada?

Dnevnice su nadoknade, neoporezivi deo ostalih primanja radnika, tim pre ni jedan poslodavac nema racionalan razlog da te nadoknade isplaćuje kao zarade, jer na zarade plaća porez.


Evo, šta je po mom mišljenju Ad hominem, a odnosi se na moju malenkost:

krkar

Izvini ali moram da pitam, jel si ti privatni poslodavac ili si dirketor u nekoj drustvenoj/javnoj firmi ili pak rukovodilac u neki oblicima administracije?


Ili je, kao što sam potpuno siguran, poslodavac u privatnoj firmi koji nije svestan (koja nije svesna) da razmišlja etatistički, birokratski, samoupravljački, ošljarski... svakako - samo ne ekonomski. Jer ekonomsko poslovanje, na žalost, nije imao prilike da upozna.

krkar

A tvoja spremnost da braniš svaku državnu glupost, bahatost i bezobrazluk govori više o tebi nego tvoj završni račun.

krkar krkar 22:32 18.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Pročitaj taj deo mog komentara ponovo i obrati pažnju na boldovano:

Vojislav Stojković
Taj obrazac jeste zamoran i moguće ga je napraviti jednostavnijim, ali država ima svoje razumljive i opravdane razloge što ga je propisala baš takvim kakav jeste.Akcenat je na svoje. Dakle, iz ugla države, a iz razloga, za njene organe, lakše poreske kontrole.
Inače, država je sklona da sve što je u vezi sa porezima koji joj pripadaju, strogo kontroliše. Verujem, ne samo ova država.


U originalu nije bilo istaknuto. No, svejedno, ni masna slova ne menjaju suštinu.

"Državi" bi zasigurno najviše odgovaralo da u svakoj privatnoj firmi drži po jednog državnog kontrolora - kojeg bi plaćala privatna firma. I koji bi svaki dan povazdan kontrolisao šta ko i kako radi. I javljao Gde Treba.

Ali, čak ni ova i ovakva država ne usuđuje se da ide do tako drastičnog bezobrazluka. Država svoju bahatost i bezobrazluk dozira prema (stvarnom ili percipiranom) stepenu tolerancije njenih subjekata.

Dakle, masna slova ili ne - čim si pristao da ti država nametne svoje "argumente" - pristao si i da te država šiša, jaše, guzi... Ja ne bih, hvala. Jednostavno mislim da je država moj servis a ne moj šišač, jahač ili guzitelj. Još jednostavnije - država postoji radi mene a ne ja radi države. To je poenta ovog bloga.

A od onog ostatka - zaista ništa nije ad hominem. Ako ikad budem hteo da potegnem argumentaciju ad hominem, što zaista izbegavam, budi siguran da će to biti savršeno jasno i nedvosmisleno.

Mislim da je užasno, loše, tragično, žalosno... i po pojedince, i po sistem, i po društvo i po državu što mnogi učesnici u ekonomskom životu ove zemlje nisu imali priliku da vide izbliza i uvere se kako izgleda normalno poslovanje u normalnom sistemu.
alselone alselone 07:10 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

krkar

Nemam firmu u Švedskoj.

Ne nameravam da imam firmu u Švedskoj.

Nikad nikom nigde nisam dubio na glavi, niti mislim.

Ne nameravam da ikad živim u ijednoj državi koja od građane svesno i svakodnevno pravi kretenima. osim, naravno, (par povremeno) u ovoj, svojoj - a u izboru rodne grude, priznaćeš, baš i nisam imao izbora.

PS
I ide mi na onu stvar taj švedski sistem, državni socijalizam sa puno para koje stvara privatna inicijativa a muze država. Dok budu trajale. A dokle će...


Do sada smo zakljucili da dnevnice postoje u Nemackoj, Italiji i Sveci. Postoje i u multinacionalkama koje zaposljavaju po Evropi. Veujem da kada bi se javili blogokolege iz ostatka Evrope, da bi stvar bila jednaka. I?
Ovo lici na Osmansko Otomansku pricu.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 10:58 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

krkar

čim si pristao da ti država nametne svoje "argumente" - pristao si i da te država šiša, jaše, guzi... Ja ne bih, hvala. Jednostavno mislim da je država moj servis a ne moj šišač, jahač ili guzitelj. Još jednostavnije - država postoji radi mene a ne ja radi države. To je poenta ovog bloga.


Čim si ti, krkar, započeo privatni biznis u Srbiji, svesno ili ne, ali de facto jesi pristao da ti ova država nametne svoje uslove.

Ukoliko je to za tebe šišanje, jahanje i guženje, onda "Figure Veneris" u ruke i biraj pozu, sedlo i frizuru.

To što ti misliš da će ova država biti tvoj servis, a ne šišač, jahač i guzitelj i džilitaš se ovde po blogu, ništa bitno neće promeniti.
krkar krkar 12:06 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Do sada smo zakljucili da dnevnice postoje u Nemackoj, Italiji i Sveci. Postoje i u multinacionalkama koje zaposljavaju po Evropi.


Nismo zaključili da ih igde država propisuje. Nismo zaključili da igde u ekonomski slobodnom svetu postoji ovoliko mešanje države.

Inače, pridevi na -ski, -ški i -čki pišu se malim slovom.
krkar krkar 12:13 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Čim si ti, krkar, započeo privatni biznis u Srbiji, svesno ili ne, ali de facto jesi pristao da ti ova država nametne svoje uslove.


Sve i ako jesam, ne znači da ću da ćutim, trpim i još nalazim reči utehe i razumevanja za idiote, makar se oni zvali i država.

Džilitam se i na blogu, i u poreskoj upravi, i u Komori, i u udruženjima... I što nas je više koji se džilitamo, veća je mogućnost da nas bar neće šišati, jahati i guziti u tišini.

Ambasador zemlje porekla mojih vlasnika tri godine je na svakom sastanku sa predstavnicima Države Ovdašnje iznosio jedan problem, svaki put ponavljajući da je "rešenje" koje je Država Ovdašnja propisala bilo izrazito idiotsko i štetno i po Strani Kapital i po Državu Ovdašnju. I - gle čuda - posle 3 godine džilitanja Država Ovdašnja bar je delimično ukinula svoj idiotski propis.

Ključ jeste u džilitanju. I pištanju, I cviljenju. I urlanju. Nažalost od normalnog razgovora mala hasna.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 12:28 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

krkar

Džilitam se i na blogu...


U pravu si, zaboravio sam na gordanuc i savetnika Krstića, blogere ovdašnje.
alselone alselone 12:33 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

krkar

Nismo zaključili da ih igde država propisuje. Nismo zaključili da igde u ekonomski slobodnom svetu postoji ovoliko mešanje države.


Nismo zakljucili da ih propisuje, to niko nije ni tvrdio. Krenuli smo od premise da ne postoje u privatnim kompanijama (postoje samo u drzavnim i paradrzavnim) i dokazali smo da postoje. Samo toliko.

krkar

Inače, pridevi na -ski, -ški i -čki pišu se malim slovom.


Dobro? Gde sam ja pogresio?
Ako si mislio na "Osmansko Otomansku pricu" to je naziv price, sa ovog bloga.
krkar krkar 13:22 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

U pravu si, zaboravio sam na gordanuc i savetnika Krstića, blogere ovdašnje.


Sve mi se čini da smo konačno nabasali na suštinu!

Ni u jednom trenutku mi nisu pali na pamet ni GČ i SK. Niti sam ikada pomislio da ovaj blog možda tajno čitaju neke UDBE; PR agencije, politički savetnici, e-pismeni ministri... Ni na kraj pameti mi nije bilo.

Sve što pišem pišem isključivo za Blogere Ovdašnje, ljude od kojih lično poznajem tek vrlo, vrlo mali broj. Ali sa dosta blogera sam u nekakvoj interakciji i upravo njima i pišem. Ni u jednom trenutku mi nije pala na pamet ni Država ni njeni Ovlašćeni i Samoovlađćeni Predstavnici...

Tebi jeste.

Ponavljam, to je, izgleda, suštinska razlika između nas dvojice. Ja prema državi nemam nikakav odnos osim prinudno ugovornog. Savršeno sam indiferentan prema Državi kao Otelotvorenju Nacije, Branitelju Tradicije, Simbolu Nezavisnosti i ostalim mrsomuđevinama. Za mene je država servis koji plaćam. I treba da radi za mene ono što meni treba i ja to da platim koliko to zaista vredi.

Mala - ali ne i neprimerena - digresija. Pre nekoliko godina, tokom adaptacije poslovnog prostora, morali smo da angažujemo firmu za čišćenje, ozbiljno čišćenje posle građevinskih radova, komplikovano, u fazama, uz druge radove... Moja saradnica pozvala nekoliko i odaberemo jednu, sasvim nepoznatu. Ta firma, kojoj neću navesti ime ali mogu svakom da ga pošaljem na PP, meni je najbolja i najprofesionalnija firma sa kojom sam poslovao otkako sam se vratio u Srbiju. Sve što je dogovoreno urađeno je, svaki problem je rešavan u hodu, zaposleni u toj firmi, divne i vredne žene, radile su predano i vredno, uočavale stvari na koje treba obratiti pažnju iako to možda, striktno gledano, nije njihov posao, sarađivale, pomagale, pokazale da znaju da njihova zarada zavisi od njihovog rada i stava prema poslu. Tu firmu koja je, strogo rečeno, najamnik, izvršilac radova, doživljavao sam kao partnera, (sa)učesnika u poslu od zajedničkog interesa.

Ništa drugo ne tražim od države nego da se ponaša kao jedna najobičnija (tačnije vrlo izuzetna u Srbiji!) uslužna firma za čišćenje.

Daleko više poštujem svaku od tih tetkica nego sve ministre, predsednike, savetnike... zajedno. One su to zaslužile.

krkar krkar 13:27 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

alselone


Predajem se.

Ako sam nešto dužan - ispostavi račun.
alselone alselone 13:33 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

krkar

Predajem se.
Ako sam nešto dužan - ispostavi račun.


U redu je.
mikimedic mikimedic 14:07 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

O čemu je u ovom postu reč?


vojislave, cudi me iskreno da te krkar nije malo jace opleo po ovome.

ti u ovom (i naknadnim komentarima) tvrdis da ces koristiti tu mogucnost sve dok ti je zakonodavac pruza.

to ti niko ni ne zamera. poenta ovog bloga je zasto takvu mogucnost zakonodavac propisuje, cak stavise tera te da koristis.

kakve veze ima drzava sa privatnom firmom?

mislim, tesko je ovo reci javno... ali bre krkar je 300% u pravu.
(sto naravno ne znaci da je kosovo nezavisno, da je msp presudio u korist albanaca, da unitarna bih moze da postoji, niti da ce biti obustavljeni letovi sa bajkonura). ali za ovo, i niz drugih tema koje je imao na blogovima u posledje vreme je apsolutno u pravu.

Dnevnice spadaju u neoporezivi deo zarade, to znači da poslodavac na obračunati iznos dnevnica ne plaća poreze i doprinose, kao na onaj deo zarade utvrđen ugovorom sa zaposlenim. Ti porezi i doprinosi iznose oko 63% (za Bgd).


uporno izbegavas odgovor na pitanje da li je dnevnica zarada ili naknada troskova.
ako je zarada, zasto je ne isplacujes kao zaradu i placas porez drzavi? ili svesno radis protiv te iste drzave koja ti je to omogucila?

jel mozes da zaposlis nekog na minimalcu, i da mu isplacujes 100,000 kroz dnevnice? jel to cilj? ako ti je to cilj, onda nemoj kukati na drzavu. krkar sme, jer on ne izbegava placanje poreza.

na stranu to sto je samo po sebi tragikomicno da krkar psuje drzavu a placa joj poreze, a ti je hvalis i izbegevas placanjaNe postoji razuman privatni poslodavac koji će se odreći zakonske mogućnosti da deo zarade isplati kao dnevnice i tako plati manji porez državi.


ne postoji ni razumna drzava koja ce tako nesto dozvoliti.

a pogotovo ne postoji razumna drzava koja ce angazovati pandure da proveri da li je privatnik slucajno ne potkrada --

jer ako je privatnik izdao putni nalog (a dnevnice su zarada, jelte), znaci da on izbegava placanje poreza.

sluzbenik na putu bez putnog naloga po defaultu placa porez na zaradu toj istoj drzavi (jer umesto dnevnica ima zaradu), a ta ista drzava opet salje pandura da proveri ne da je porez placen -- nego da make sure da porez nije placen - jer izdavanje putnog naloga, jelte znaci dnevnice, tj. zaradu bez poreza (po jeremiji).

Zato, kao poslodavac, ne vidim ni jedan razlog za ukidanje dnevnica.


tragedija je sto to ne vidi ni drzava. naljutila se drzava na celo selo (poslodavce)... pa odsekla sebi... iliti k'o plavusa u gruovoj pesmi.

Da bi mogla da kontroliše eventualne poreske prekršaje, država je propisala obrazac naloga za službeni put.


koje prekrsaje? mozda prekrsaj da ce porez, as a matter of fact biti placen ako putni nalog nije izdat?PS: Dnevnice, kao zakonom propisan oblik zarade,(definisan kao ostala primanja zaposlenih), treba razlikovati od troškova putovanja (troškovi prevoza i hotelskog smeštaja), koje se i inače ne oporezuju, već se tretiraju kao i svi drugi troškovi poslovanja.


dnevnice u normalnoj drzavi mogu sluziti samo i iskljucio za naknadu troskova putovanja. ako su zarada, onda na zaradu treba platiti i porez. as simple as that.

ali kod nas, drzava ce sve uciniti da make sure da obezbedi da porez ne bude placenInače, iznos dnevnice za sl. putovanja u Srbiji iznosi (nažalost samo) 1.411,00 din, a ino-dnevnice zavise od zemlje u koju se putuje, mislim da je najniža 50 evra.


strasno!
mikimedic mikimedic 14:15 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

U Srbiji je poenta da drzava stimulise poslodavce da kao osnovu platu daju neki minimalac a da onda toplim obrocima, regresima, DNEVNICAMA, paketicima za novu godinu i po nekim putem u inostranstvo stimulisu zaposlene novcem. TO JE POGRESNO!!!Vojislav Stojković Vojislav Stojković 14:15 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

krkar
U pravu si, zaboravio sam na gordanuc i savetnika Krstića, blogere ovdašnje.


Sve mi se čini da smo konačno nabasali na suštinu!

Ni u jednom trenutku mi nisu pali na pamet ni GČ i SK. Niti sam ikada pomislio da ovaj blog možda tajno čitaju neke UDBE; PR agencije, politički savetnici, e-pismeni ministri... Ni na kraj pameti mi nije bilo.

Sve što pišem pišem isključivo za Blogere Ovdašnje, ljude od kojih lično poznajem tek vrlo, vrlo mali broj. Ali sa dosta blogera sam u nekakvoj interakciji i upravo njima i pišem. Ni u jednom trenutku mi nije pala na pamet ni Država ni njeni Ovlašćeni i Samoovlađćeni Predstavnici...

Tebi jeste.

Ponavljam, to je, izgleda, suštinska razlika između nas dvojice.


Dabome da smo nabasali i da je to suštinska razlika između nas dvojice:

Ja, za razliku od tebe, svoje blogove i komentare isključivo pišem zbog gordanec i savetnika Krstića.
A pogotovo zbog šefova i uticajnih pripadnika BIA, VBA, CIA, MOSAD... za koje sam siguran da blog b92 pomno prate i povremeno sa javljaju pod različitim nikovima.

A, ako me se sete za dan bezbednosti, sete se, ako se ne sete, nikom ništa. To je bila moja dužnost da radim.. Najveće zadovoljstvo biće mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put.

mikimedic mikimedic 14:20 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?


Ja i dalje ne vidim ni jedan razlog zašto bi poslodavac, koji posluje u Srbiji, plaćao veći porez državi, ukoliko mu država nudi zakonsku mogućnost da jedan deo zarade (dnevnice) zaposlenom isplati kao neoporezivi deo. Ukoliko poslodavac smatra da je visina zakonom propisane dnevnica nedovoljna, svom zaposlenom može da plati i druge troškove, može da ga hrani i kavijarom i na to, naravno, plati porez.


iskreno, ni ja. ja da sam poslodavac ja bih ukinuo zarade i isplacivao samo dnevnice.


mikimedic mikimedic 14:21 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

ono sto vi kazete je sledece:
- dajte ljudima manje plate ostatak im isplatitie preko dnevnica jer je porez manji!

to je logika iz 90tih
a ako to ne uradite, sacekace vas pandur na krivini da proveri zasto niste

mikimedic mikimedic 14:30 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Reci cu ono sto provereno znam. Za elektro inzenjere (instrumentarci, energeticari, zastitari, automaticari...), dnevnice itekako* postoje i u Nemackoj i u Italiji i u par multinacionalnih kompanija za koje ne bih mogao da kazem odakle su (tipa ABB).
Dnevnice su najcesce fiksne za odredjeno radno mesto, ali postoje i varijante u kojima se dogovaraju na pocetku posla i zavise od lokacije, tezine posla, odgovornosti, duzine boravka, slobodnog sudijskog uverenja...).

*itekako - nose znatan procenat licnog dohotka za dati period

Ta prica o placenom putu i smestaju sa hranom, pa cak i kafa i sok moze jedino da vazi za poslove tipa - poslao sam komercijalistu u Njemacku kombijem da dotera neke kompjuktere.


ajde da kazem onda i ja nesto, na ono sto krkar aludira na drzave i paradrzavne organizacije... npr. medjunarodne.

tako da u vecini velikih medunarodnih organizacija vazi sistem da je dnevnica (iliti daily subsistence allowance) iskljucivo naknada troskova.

nikakva zarada.

odredjuje se za svako mesto u svetu posebno, bez obzira da li je u pitanju sofer ili funkcioner najviseg ranga (ok, oni naj najvisi imaju 40% dodatak za reprezentaciju), po principu -- prosecna cena hotela je 50% dnevnice, a 50% za hranu i ostalo.

na primer ako firma placa smestaj i hranu i tu imas sistem -- recimo placen hotel bez hrane dobijes 50%; placen hotel sa doruckom, dobijes 40%; placen hotel plus dorucak rucak vecera dobijes 20%.

bottom line -- iskljucivo naknada troskova, nikakva zarada.
mikimedic mikimedic 14:34 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

a firma, kojoj neću navesti ime ali mogu svakom da ga pošaljem na PP, meni je najbolja i najprofesionalnija firma sa kojom sam poslovao otkako sam se vratio u Srbiju. Sve što je dogovoreno urađeno je, svaki problem je rešavan u hodu, zaposleni u toj firmi, divne i vredne žene, radile su predano i vredno, uočavale stvari na koje treba obratiti pažnju iako to možda, striktno gledano, nije njihov posao, sarađivale, pomagale, pokazale da znaju da njihova zarada zavisi od njihovog rada i stava prema poslu. Tu firmu koja je, strogo rečeno, najamnik, izvršilac radova, doživljavao sam kao partnera, (sa)učesnika u poslu od zajedničkog interesa.

Ništa drugo ne tražim od države nego da se ponaša kao jedna najobičnija (tačnije vrlo izuzetna u Srbiji!) uslužna firma za čišćenje.

Daleko više poštujem svaku od tih tetkica nego sve ministre, predsednike, savetnike... zajedno. One su to zaslužile.alselone alselone 14:47 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

mikimedic


OK, opet cu spomenuti inzenjere. Nemacke i italijanske kompanije koje se bave automatizacijom procesa proizvodnje placaju svojim elektroinzenjerima osnovnu platu, koja je okvirno 2500, plus dnevnice koje variraju u odnosu na zaduzenja, lokaciju, duzinu boravka i slicno, koje donose neto prihoda okvirno jos toliko. "Dnevnice" se sastoje (nezvanicno) od cetiri dela: pokrivanje troskova, bonus, naknada za odustvo od kuce i pocket money (kafa i sok).
Uloga dnevnica je dvojaka, povecanje prihoda onih koji rade na terenu, naknada za odsustvo od porodice, sa jedne strane, a sa druge strane se kompanija stiti (ako bi, po Krkarovoj ideji odmah ugovorila platu od 5k) od perioda bez posla. Jer sedenje u kancelariji se placa 2500, pustanje secerane u Poljskoj 3500 a visoke peci u Kandaharu 6000.Vojislav Stojković Vojislav Stojković 15:03 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

mikimedic

dnevnice u normalnoj drzavi mogu sluziti samo i iskljucio za naknadu troskova putovanja. ako su zarada, onda na zaradu treba platiti i porez. as simple as that.


mikimedic, na brzinu si čitao, rasprava je počela upravo zato što krkar tvrdi da u svojoj firmi dnevnice za službeni put isplaćuje kao zaradu i da sve to reguliše ugovorima o radu sa svojim zaposlenima.

A, ja sam u svom prvom komentaru naveo da ne vidim ni jedan racionalan razlog da bilo koji poslodavavac tako radi i plaća veći porez.

Polemika se rasplamsala, pa je suština malo zamagljena.

Inače, dnevnice jesu naknada, a ne zarada, dakle neoporezivi deo ostalih primanja, i tim pre nema razloga da se isplaćuju kao zarada i plaća porez na taj deo. I to je rečeno u komentarima.
mikimedic mikimedic 15:18 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

mikimedic, na brzinu si čitao, rasprava je počela upravo zato što krkar tvrdi da u svojoj firmi dnevnice za službeni put isplaćuje kao zaradu i da sve to reguliše ugovorima o radu sa svojim zaposlenima.


ok, izvinjavam se. ja sam razumeo da krkar ne isplacuje dnevnice, nego zaradu plus naknadu troskova. znaci on ipak isplacuje dnevnice, ali ih ne zove dnevnicama nego zaradom?

hhhm a u cemu je onda razlika u odnosu na prvi stav?Inače, dnevnice jesu naknada, a ne zarada, dakle neoporezivi deo ostalih primanja, i tim pre nema razloga da se isplaćuju kao zarada i plaća porez na taj deo. I to je rečeno u komentarima.


e pa sad - jel tacno ovo sto si sad napisao

ili ovo iz prvog komentara (da ne trazim ostale)

..na ovom blogu napadnute dnevnice, kao oblik zarade zaposlenih, dokument za obračun te vrste zarade...

... Dnevnice spadaju u neoporezivi deo zarade,

Ne postoji razuman privatni poslodavac koji će se odreći zakonske mogućnosti da deo zarade isplati kao dnevnice.


mozda ti nisi dovoljno pazljivo pisao?

mikimedic mikimedic 15:40 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

OK, opet cu spomenuti inzenjere. Nemacke i italijanske kompanije koje se bave automatizacijom procesa proizvodnje placaju svojim elektroinzenjerima osnovnu platu, koja je okvirno 2500, plus dnevnice koje variraju u odnosu na zaduzenja, lokaciju, duzinu boravka i slicno, koje donose neto prihoda okvirno jos toliko. "Dnevnice" se sastoje (nezvanicno) od cetiri dela: pokrivanje troskova, bonus, naknada za odustvo od kuce i pocket money (kafa i sok).
Uloga dnevnica je dvojaka, povecanje prihoda onih koji rade na terenu, naknada za odsustvo od porodice, sa jedne strane, a sa druge strane se kompanija stiti (ako bi, po Krkarovoj ideji odmah ugovorila platu od 5k) od perioda bez posla. Jer sedenje u kancelariji se placa 2500, pustanje secerane u Poljskoj 3500 a visoke peci u Kandaharu 6000.


al, kapiramo se. verujem da jeste tako, ali i ovde je definitivno u pitanju naknada troskova, osim bonusa. a razumem i ovaj drugi aspekt iz firminog ugla.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 18:52 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

mikimedic

mozda ti nisi dovoljno pazljivo pisao?


Da, u mom prvom komentaru je bilo malih terminoloških nepreciznosti. Tokom rasprave to je precizirano.
Suština je da krkrar ne isplaćuje dnevnice kao naknadu troškova, već kao mesečnu zaradu i na taj iznos nepotrebno plaća državi porez.

Ako sam dobro razumeo, između ostalog, to radi i zato što ne podnosi naloge za službeni put, jer su ostatak mračnog staljinizma i socetatizma.
mikimedic mikimedic 19:58 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Suština je da krkrar ne isplaćuje dnevnice kao naknadu troškova, već kao mesečnu zaradu i na taj iznos nepotrebno plaća državi porez.


vojislave, ovo vec postaje bespredmetna rasprava.

krkar isplacuje zaradjeno. bilo da je zaradjeno sedeci u kancelariji ili stojeci na putu. i na zaradjeno placa porez. i pokriva troskove putovanja.

ne isplacuje nikakve dnevnice.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:32 19.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?


Saglasan i odjavljujem se.
poz.
krkar krkar 07:43 20.11.2010

Re: O čemu je u ovom postu reč?

Suština je da krkrar ne isplaćuje dnevnice kao naknadu troškova, već kao mesečnu zaradu i na taj iznos nepotrebno plaća državi porez.

Ako sam dobro razumeo, između ostalog, to radi i zato što ne podnosi naloge za službeni put, jer su ostatak mračnog staljinizma i socetatizma.


Vojislave, na korak si da ti odgovorim ad hominem glede tvoje sposobnosti percepcije.
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 02:47 18.11.2010

Samo to?

Borise Tadiću, Svemudri Sveznajući Svedržitelju Srpstva Vaskolikog, JEB'O TE PUTNI NALOG!

I tebe, Mirko Cvetkoviću, i tebeMikice Markoviću, i ostale redom...


Ako samo putni nalog, nije se bas moralo.
radulence radulence 03:48 18.11.2010

.


hehehe...putni nalog


oj srbijo, 'de si poshla?...u evropu? imash li uredno popunjen Putni Nalog za to?
arianna arianna 19:16 18.11.2010

Re: .

radulence

hehehe...putni nalog


oj srbijo, 'de si poshla?...u evropu? imash li uredno popunjen Putni Nalog za to?ko bi ga znao gde smo pošli, i gde ćemo stići
Vlasta92 Vlasta92 10:18 18.11.2010

Eh,

slažem se, ali lako je vama da psujete, kada ste NLO...
seceranac seceranac 10:25 18.11.2010

burzoaska revolucija

Ali ideja da ti firma plaća neke pare zato što u okviru svog posla ideš na službeni put normalnom zapadnom menadžeru (i svakom zaposlenom) zvuči prilično suludo, pogotovu devijacije te ideje tipa odem na službeni put, uzmem dnevnicu 100 novčanih jedinica, potrošim 50 i 50 stavim u xhep!
Dakle, znajući sa kakvim narodom imam posla, rešim da ukinem dnevnice. Šta ima ko da određuje privatnoj firmi koliko će para da troši na službena putovanja, gde će da joj ručaju zaposleni... Jednostavno, to nije ničiji posao do vlasnikov."Iste ove argumente su koristili i kapitalisti pre 100 godina kada je drzava pokusavala da zabrani ekploataciju radnika sesnaestosatovnim radnim vremenom, izrabljivanje dece za rad u fabrikama ...

Naravno da radnik treba da dobije dnevnicu jer osim redovnih 8 sati koje bi svakako radio za firmu odlaskom na put firmi daje jos 8 sati koje bi da nije otisao na put mogo iskoristiti kako on zeli ali ovako to nije u stanju. I tih 8 sati prekovrmenog uzimanja zivota od strane firme neko mora da plati.

"Dakle, država Srbija koja tvrdi da je demokratska država u kojoj vladaju ekonomske slobode propisuje da svaki ulični pandur ima pravo da kontroliše zašto moj zaposlenik ide na put, kuda, sa kime će da se sretne i šta će da radi, koliko je para dobio za put, koliko kilometara prešao, je li mu u Nišu neko pečatom overio da je stvarno bio tamo..."Putni nalog sluzi da zastiti radnicka prava zaposlenih i onemoguci poslodavca poput tebe da iskoristi i ono malo slobodnog vremena koje je ljudima ostane posto im privatnici poput tebe isisaju dusu na poslu.


I kako objasnjavas pravo "zapadnih demokratija" u koje se kunes da znaju sve ovo o svakom putniku putovao on sluzbeno ili privatno i ne samo sve ovo vec i da provere svaki kofer, dzep cak i intimne organe opipavajuci ili snimajuci rentgenom?
mlekac mlekac 11:40 18.11.2010

Re: burzoaska revolucija

seceranac


Iste ove argumente su koristili i kapitalisti pre 100 godina kada je drzava pokusavala da zabrani ekploataciju radnika sesnaestosatovnim radnim vremenom, izrabljivanje dece za rad u fabrikama ...

Naravno da radnik treba da dobije dnevnicu jer osim redovnih 8 sati koje bi svakako radio za firmu odlaskom na put firmi daje jos 8 sati koje bi da nije otisao na put mogo iskoristiti kako on zeli ali ovako to nije u stanju. I tih 8 sati prekovrmenog uzimanja zivota od strane firme neko mora da plati.Pazi ovako - zbog potreba posla dogodilo mi se da budem na terenu mesec i nesto. I niko mi nije placao dnevnice ali jesam dobila nadoknadu za odvojen zivot, zato sto tih mesec i po nisam bila sa svojom porodicom. Znaci, nemojmo brkati babe i zabe. Posao je posao - radila ga ja ovde ili u Gaboronu. Ja radim osam sati. Drugo je pitanje da li sam odvojena od porodice i kako to utice na mene. Tako da mi je ova tvoja argumetacija potpuno bezveze...
seceranac seceranac 11:54 18.11.2010

Re: burzoaska revolucija

mlekac
seceranac


Iste ove argumente su koristili i kapitalisti pre 100 godina kada je drzava pokusavala da zabrani ekploataciju radnika sesnaestosatovnim radnim vremenom, izrabljivanje dece za rad u fabrikama ...

Naravno da radnik treba da dobije dnevnicu jer osim redovnih 8 sati koje bi svakako radio za firmu odlaskom na put firmi daje jos 8 sati koje bi da nije otisao na put mogo iskoristiti kako on zeli ali ovako to nije u stanju. I tih 8 sati prekovrmenog uzimanja zivota od strane firme neko mora da plati.Pazi ovako - zbog potreba posla dogodilo mi se da budem na terenu mesec i nesto. I niko mi nije placao dnevnice ali jesam dobila nadoknadu za odvojen zivot, zato sto tih mesec i po nisam bila sa svojom porodicom. Znaci, nemojmo brkati babe i zabe. Posao je posao - radila ga ja ovde ili u Gaboronu. Ja radim osam sati. Drugo je pitanje da li sam odvojena od porodice i kako to utice na mene. Tako da mi je ova tvoja argumetacija potpuno bezveze...


mozda je tebi tako jer osim posla i TV-a nemas nista u zivotu, ali ja kada dodjem sa posla imam sta da radim.

na kraju krajeva zasto bi ja menjao svoje zivotne navike za profit firme. Volim da se nadjem sa prijateljima uvece i odigram nekoliko partija bridza i svoja zadovoljstva da zrtvujem zarad profita gazde poput krkija bez licne koristi. Volim da se bavim mojim hobijem koji ne mogu da ponesem na put ...
vanja.t vanja.t 12:18 18.11.2010

Re: burzoaska revolucija

na kraju krajeva zasto bi ja menjao svoje zivotne navike za profit firme

lepo je napisao na početku, dobiješ ugovor u kome sve piše, ako ti odgovara prihvatiš, ako ne tražiš dalje. dakle sve počiva na volji pojedinca i slobodi izbora. a to što ti predlažeš je sistem sa jednim poslodavcem koji zna kako treba za svakog od nas - užas
seceranac seceranac 12:23 18.11.2010

Re: burzoaska revolucija

vanja.t
na kraju krajeva zasto bi ja menjao svoje zivotne navike za profit firme

lepo je napisao na početku, dobiješ ugovor u kome sve piše, ako ti odgovara prihvatiš, ako ne tražiš dalje. dakle sve počiva na volji pojedinca i slobodi izbora. a to što ti predlažeš je sistem sa jednim poslodavcem koji zna kako treba za svakog od nas - užas


pa nije bas sve tako prosto:
kada te razbojnik presretne na ulici lepo pita pare ili zivot - jel to tvoja volja i sloboda izbora

za posten ugovor o radu pregovaracke pozicije moraju biti priblizne u protivnom smo svedoci ultimatuma, posto nase gazde poput krkija vole moc sredili su sa drzavom da unisti sindikate kako bi se sa druge strane stola uvek nalazio usamljeni mis umesto mnogobrojnih lisica

mislite o tome
vanja.t vanja.t 12:38 18.11.2010

Re: burzoaska revolucija

za posten ugovor o radu pregovaracke pozicije moraju biti priblizne u protivnom smo svedoci ultimatuma

kako približne pozicije? šta to znači? to ne može da se poredi.
ja mislim da je potrebno da imaju samo zajednički interes i ništa više. šta me briga koliko će on da zaradi ako mi je ponudio onoliko koliko meni treba ili još preceznije, toliko da više od toga na tržištu radne snage ne mogu da dobijem.
seceranac seceranac 13:32 18.11.2010

Re: burzoaska revolucija

vanja.t
za posten ugovor o radu pregovaracke pozicije moraju biti priblizne u protivnom smo svedoci ultimatuma

kako približne pozicije? šta to znači? to ne može da se poredi.
ja mislim da je potrebno da imaju samo zajednički interes i ništa više. šta me briga koliko će on da zaradi ako mi je ponudio onoliko koliko meni treba ili još preceznije, toliko da više od toga na tržištu radne snage ne mogu da dobijem.


prvo trziste nije mesto bez pravila, naprotiv to je uredjen sistem a drugo zar trgovina ljudima nije ilegalna

daj molim te o cemu ti pricas ovde, kakvom crnom trzistu radne snage to nigde ne postoji niti je ikada postojalo

ono sto je postojalo je udruzivanje gazda u trastove i radnika u sindikate pa ko nadjaca, u poslednjih par decenija sindikati su unisteni uz pomoc korumpirane drzave pa sada gazde rade sta hoce
vanja.t vanja.t 13:53 18.11.2010

Re: burzoaska revolucija

udruzivanje gazda u trastove i radnika u sindikate

ti uporno nemaš pojedinca u fokusu, samo kolektivne i klasne odnose. zašto bi mene neki sindikalni vođa zastupao bolje nego što bih ja to sam mogao?

ugovor - i u skladu sa svojom voljom, slobodom izbora i potrebama ga potpišeš ili ne. prosto ko pasulj, dok ne dođe neki marksista i hoće s mojim parama da mi objašnjava šta je za moje dobro.

korisno bi bilo da taj humani vođa sindikata (ili bilo koji levi mrsomud) otvori firmu, društvu ponudi neki fenomenalan proizvod ili uslugu, a radnicima ogromne plate - sve to na bazi lične kreativnosti i inteligencije, a ne iz kolektivističkih pobuda i sa tuđim parama i vremenom

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana