Umetnost

"Sada je sasvim dobro nacrtao Mona Lizu"

Drago Kovacevic RSS / 07.02.2011. u 14:47

Nastavljamo sa serijalom Eli LaCrossea. Priča se zahuktava...

Šta uče učitelji i učiteljice, deo III

 

Putovanje kroz mračne dubine „knjige” (u daljem tekstu: K), čiji je izdavač jedan srpski, državni fakultet, počinje da poprima odlike fantazije. Bukvalno! U potpoglavlju „Likovne fantazije” autor K (u daljem tekstu: au. K) daje, kako i priliči, niz fantastičnih sintagmi, i hrabro ih definiše, ulažući neprevidljiv („koji se ne da prevideti, upadljiv”) umni napor, a sve u cilju, u to nema nikakve sumnje – „popularizacije nauke”.

Evo kakvo neprocenjivo korisno znanje su u prilici da steknu bar neki studenti u Srbiji:
Vizionarska maštarija je likovna predstava ili sanjarija i viđenje nečega do čega je svaka ličnost ponaosob moćna da dođe, predvidi i sanja.
Nerealna psihička slika je viđenje sveta koji postoji samo u nečijoj mašti (i san može biti nerealan). Likovni san može biti pomerena likovna vizija ili novi svet kao dalekosežna vizija onoga što tek dolazi a daleko je.
Opservatorska iluzija je likovno predskazanje, likovno pomereni svet koji nudi nova otkrića i nove senzacije.
Neobične ideje su one koje čak ni sanjali nismo ali jesmo dosanjali. Neobične ideje su one koje su deo novog kreativnog sveta ili onoga što nikada nismo očekivali a desilo se. To je naša moć da uvek tražimo kreativno i samosvojno što pripada samo nama.
Imaginativna poema je podsvesna vizija sveta oko nas i uzvišenost uzvišenog kroz duhovnu raskoš.
Likovni san je stvaranje sebe u novom vizuelnom svetu kao likovno ja i kreativna moć emocionalne inteligencije.

Pokušajte da guglate bilo koju od sintagmi koje nam au. K otkriva i uverićete se koliko je K, kao „javno predstavljanje naučnih rezultata” – originalna. Ne treba zaboraviti da reč „sintagma” nije manje nepoznata od reči „prefinjeno”, pa je prikladno definisati je: „sintagma – spoj dveju ili više reči u jednu pojmovnu celinu”.

Pošto se pred nama otvorio svet „likovnih fantazija”, krenimo dalje, do „Likovnog procesa kreativnog učenja”. Odmah je razjašnjeno o čemu se radi: „likovni proces kreativnog učenja su likovne situacije, tj. likovna iskustva kroz sticanje likovnog znanja, likovna transformacija znanja i likovna evaluacija znanja.” Neslaganje u broju samo govori o tome koliko je „likovni proces kreativnog učenja” složen i koliko ga je teško objasniti. Ili, koliko su „likovni proces kreativnog učenja” složeni i koliko ih je teško objasniti.
Od izuzetne pomoći pri tako teškom zadatku može da bude životopis Pabla Pikasa. U priču o slavnom španskom umetniku uvodi nas pitanje: „Da li se dete rađa sa određenim talentom?” Sledi objašnjenje i odgovor: „Da bi nam bilo jasnije, pričamo o začetku želje Pabla Pikasa da postane slikar. Pablov otac bio je dobar slikar i pedagog. Kod svoga sina izazivao je likovnu sposobnost, sklonost i kreativnost. Kroz ranu stimulaciju stvorio je od sina genijalnog slikara.” O sancta simplicitas! Sve što ste oduvek želeli da znate o Pablu, a niste smeli da pitate.

Sada je vreme da se pozabavimo „poznatim slikarima” čije su radove „analizirali” učenici jedne osnovne škole.
Da budem vrlo precizan i da nište ne „izvučem iz konteksta”, evo uvoda „analizi” koji au. K daje: „Facijalne poruke mogu biti nameran znak, spontan zanos, svestan ili nesvestan znak komunikacije ili reagovanja.Sreća i tuga su znameniti izrazi i likovni znaci kroz liniju, boju koji predstavljaju emocionalnu atmosferu slike. Usmeravanje pogleda kroz stvaranje likovnog izraza i slike lica je umetnikova unutarnja potreba i stvaranje poruka. Na času likovne kulture učenici osnovne škole '..... .......' analizirali su portrete koje su slikali poznati slikari”.

Prvi „analizirani” je Albreht Direr, odnosno njegov „Autoportret” (poznat i kao „Autoportret sa rukavicama”, ELC) naslikan 1498. godine:

Link za sliku:

http://3.bp.blogspot.com/__Yw-IJbOSdg/TU8ckf5b_eI/AAAAAAAAACI/5kc_7JWLF1w/s1600/01+Albreht+Direr+AUTOPORTRET+SA+RUKAVICAMA.jpg

 

 

Direr je obučen kao kicoš. Njegova kapa nas podseća kao da je Direr žongler. Lice mu je izduženo i dosta neobično. Na autoportretu se oseća fina ljudska nadmenost. Pojedini učenici smatraju da je Direr otmeni prefinjen. Direrove oči kao da nas stalno prate i posmatraju. Oni misle da je Direr dosta škrt u bojama jer su za njih boje na autoportretu dosta hladne.

Zatim sledi Edvard Munk i „Vrisak” (delo u Srba poznatije kao „Krik”, tako nazvano u „Istoriji umetnosti” H. W. Jansona, The Thames and Hudson „Rečniku umetnosti i umetnika”…, ELC):

 

 

Link za sliku:

http://2.bp.blogspot.com/__Yw-IJbOSdg/TU8c3b0r8mI/AAAAAAAAACM/OFDtia9KMbc/s1600/02+Edvard+Munk+KRIK.jpg

 

Likovne halucinacije su vidne i nagoveštavaju veliki košmar – ludilo. Melanholični lik dame na mostu kao da nagoveštava melanholiju i suton smrti. Nije ni čudo kada slikar kaže da se prolama krik oblacima natopljenim krvlju. Na mostu dama je izgubljena a kroz sive i bele nijanse protura se strah od života i od otuđenosti. Nebo i most označavaju sutonsku obezglavljenost kao i krik koji nagoveštava smrt. Na tamnoj pozadini kao proviđenje obezglavljena sutonska žena. Deca smatraju da je most mesto gde se čeka Sreća ili neki doživljaj, košmar. Most je deo sreće i objekat koji spaja dve obale.

Treće „analizirano” delo je „Prorok” Emila Noldea (drvorez, rezan pa štampan/otiskivan, a ne slikan, kako au. K navodi, ELC):

 

Link za sliku:

http://1.bp.blogspot.com/__Yw-IJbOSdg/TU8di7hBDGI/AAAAAAAAACQ/9UyXIs5RJrw/s1600/03+Emil+Nolde+PROROK.jpg

 

Prorokovo lice kao da traži spas i sreću za čoveka. Prorok predviđa zlu sreću i traži za čoveka pomilovanje. Njegovo lice je bledo, isposničko prozračeno kosmički blagom svetlošću. Smrt i radost se igraju na ovoj grafici. Bela radost dominira. Život je moćniji od smrti. Nemiri sutonskih noći su znak ljudske Melanholije i odsustva vere u sebe. I proroku je potrebna sreća jer on drugom može proreći sudbinu ali sebi…”.

Pretposlednje delo kojem su osnovci posvetili pažnju je „Ludača” Haima Sutina (i pored ne malog truda, nisam uspeo da pronađem u literaturi na našem jeziku ovu sliku, pa samim tim ni njeno ime; moguće je da se radi o prevodu naziva na engleskom – „Mad Woman” koji se može naći na netu; verujem da bi prikladniji naziv, poštujući nijanse srpskog jezika, bio „Ludakinja”, čime bi se uspostavila analogija i sa uobičajenim nazivima tematski bliskih slika Teodora Žerikoa, ELC):

 

Link za sliku:

http://3.bp.blogspot.com/__Yw-IJbOSdg/TU8d1k9pH7I/AAAAAAAAACU/NrWBc2jX450/s1600/04+Haim+Sutin+LUDAKINJA.jpg

 

Pun je jada i čemera i izgubljene iluzije. Žena je u bunilu svojih snova i odsustva za jedno sutra. Ludilo je jedino stanje bez stresa i problema. Ludilo je raj pakla dok je razum na drugoj strani. Žena je obučena u tamnocrvenu haljinu koja je znak mržnje i gneva. Glava žene kao da izlazi iz grudi. Lice je nezgrapno kao i šake. Ona oplakuje sama sebe, njen lik postaje ikoničan. Ovo žensko biće teško neko može voleti i tešiti. Tamno ekspresivne linije su znak nestanka sukoba unutar same ličnosti.

U ovom delu sve se svelo na prepisivanje K. Moje učešće je gotovo nepostojeće. To je samo zato što verujem da bi bilo nesuvislo objašnjavati da ne postoji osnovac koji bi se setio sintagmi: „kao proviđenje obezglavljena sutonska žena” ili „nemiri sutonskih noći” ili „bunilo snova i odsustvo za jedno sutra”…

Poslednji „analiziran” portret je rad jedinog slikara čije ime u prethodnom delu nisam naveo. Znate da se radi o au. K. U spisku njegovih reprezentativnih referenci nalazi se, naravno, i K. Na osnovu obima K (podatak kojim se završava I deo moje „analize”) i datog obima svih „monografskih publikacija” au. K, pored saznanja da je K „monografska publikacija”, može se sasvim lako doći i do naslova i do godine izdanja K. Istina, broj stranica koji sam ja naveo i onaj koji se nalazi na sajtu fakulteta na kojem au. K predaje, razlikuje se za jedan. Razlog za to leži u mojoj percepciji da knjiga („više zajedno povezanih ili ukoričenih štampanih listova s kakvim tekstom”) mora imati paran broj strana.
Na ovom mestu neće biti „analize” slike au. K. Tema kojom se on bavi je krajnje intimna i smatram da bih prešao granice koje sam sebi postavio otpočinjući pisanje svojih crtica, kada bih taj kratki pasus uvrstio u delove K koji su se našli i koji će se naći na blogu.
Da napomenem još jednom – pri prenošenju teksta iz K verno je data svaka reč, svaka zapeta, svako veliko slovo, svaki razmak između reči…

Za kraj, malo ćemo prelistati drugu „knjigu” (u daljem tekstu: dr. K) istog autora (o kojoj oni koji su pročitali prethodni deo znaju gotovo sve, a oni koji pažljivo prate ovu temu na blogu – čak i ime i oba prezimena jednog recenzenta).
Deo u kojem učenici analiziraju slike „poznatih slikara” ne postoji u dr. K. Da li mlađe generacije nisu zadovoljavajuće odgovorile na ovaj zadatak ili au. K nije u inostranstvu imao adekvatnu podršku za svoj „naučnoistraživački rad u cilju razvoja nauke, unapređenja delatnosti visokog obrazovanja i popularizacije nauke” ili je u pitanju nešto treće, ostaje da nagađamo.
Ali je jednom umetničkom delu u dr. K posvećena ogromna pažnja. Leonardovoj „Mona Lizi”.
„Mona Liza” je prvo analizirana kao simbol. Da ne bih bilo šta izvlačio iz konteksta, pažljivo prenosim sve, baš onako kako stoji u dr. K:
Mona Liza (kao simbol)
Portret koji je naslikao Leonardo da Vinči

1. Mona Liza je živela u Italiji (u vreme renesanse).
2. Mona Liza je je remek-delo portretne umetnosti (portreta u renesansi). Poznata je po svom osmehu i sfumato tehnici.
3. Portret je stavljen u piramidalnu kompoziciju i slikan je pod uglom od 45% u odnosu na ram.
4. Mona Liza postaje uzor mnogim slikarima.
5. Mona Liza je oslikani crtež.
6. Ruke su crtački konstruisane i skulptorski modelovane.
7. Njena glava je sjajna matematička konstrukcija (sastavljena od više kvadrata, krugova, pravougaonika i trouglova).

Sedamdesetak stranica posle, nailazimo na priču o vrlo konkretnom događaju, ilustrovanu dvema fotografijama. „Mona Liza” je opet u „glavnoj ulozi”. I tu priču prenosim u potpunosti:
Učenici su dobili zadatak da nacrtaju Mona Lizu po sećanju.
Milan je loše počeo da crta Mona Lizu.
‘Dobro je ovo što si započeo, ali ja ti preporučujem da odeš kod Milice i vidiš kako ona crta Mona Lizu’. Milan se vratio, uzeo novi papir i ponovo počeo da crta. Sada je sasvim dobro nacrtao Mona Lizu.
Podražavanje je pravi način da neko nauči da crta ili slika.
Predrasude su tragedija u umetnosti. Skoro su svi smatrali da, ako učenik kopira nekoga, od njega nikada neće postati dobar i originalan umetnik. Ako bismo stalno učili da nečto moramo učiti iz početka, onda bi to bila tragedija života i gubljenje vremena.


Na početku IV dela biće govora o „Mona Lizi”, a zatim ćemo otkriti kako au. K ide Geteovim stopama pružajući svetu teoriju boja nazvanu „Psihološko dejstvo boja”. I ne samo to.

 

Slike:

Albreht Direr (Albrecht Dürer): „Autoportret sa rukavicama”, 1498, 52 × 41 cm, ulje na dasci, 1498.

Edvard Munk (Edvard Munch): „Krik”, 1893, 91 × 73.5 cm, ulje, tempera i pastel na kartonu

Emil Nolde (Emil Nolde): „Prorok”, 1912, drvorez, 32,1 × 22,2 cm

Haim Sutin (Chaim Soutine): „Ludakinja”, oko 1919, ulje na platnu, 95,9 × 60 cm

 Komentari (85)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mikele9 mikele9 16:09 07.02.2011

Bljak!

Neobične ideje su one koje čak ni sanjali nismo ali jesmo dosanjali

Toliko je nebulozno da ne mogu da verujem da je to pisalo misleće biće

1. Mona Liza je živela u Italiji (u vreme renesanse).
2. Mona Liza je je remek-delo portretne umetnosti (portreta u renesansi). Poznata je po svom osmehu i sfumato tehnici.
3. Portret je stavljen u piramidalnu kompoziciju i slikan je pod uglom od 45% u odnosu na ram.
4. Mona Liza postaje uzor mnogim slikarima.
5. Mona Liza je oslikani crtež.
6. Ruke su crtački konstruisane i skulptorski modelovane.

1. A ja do ovoga mislio da je Đokonda živela u predgrađu Ulan Batora.
2. Neverovatno precizna i jezgrovita, puna kunsthistorishe naboja, analiza.
3. Oduševljen sam uvođenjem RAMA i njegovog doprinosa piramidalnoj kompoziciji slikanoj pod uglom od 45%!
4. Nije navedeno ko je još osim Leonarda slikao Mona Lizu (kao Uzor).
5. Konsekventno nema šta!
6. Ovo je već previše za moj minorni slikarski um!
Zadivljuje činjenica da se kod nas pisanjem udžbenika bave svi oni koji ne žure na voz koji šiba notorno poznatim brzim prugama

eli.lacrosse eli.lacrosse 16:22 07.02.2011

Re: Bljak!

Zdravo Mikele,

Veoma mi je drago da si se uključio u diskusiju.

Zadivljuje činjenica da se kod nas pisanjem udžbenika bave svi oni koji ne žure na voz koji šiba notorno poznatim brzim prugama

Da se au. K bavi samo pisanjem udžbenika – mog gostovanja kod Draga na blogu ne bi ni bilo.

Protrči i kroz prethodne delove ako te ne mrzi.
sonja.m sonja.m 18:44 07.02.2011

Re: Bljak!

Mikele, pisac knjige je uvazeni slikar , profesor na fakultetu likovnih um.
Ja sam prosto zanemela pred njegovim umotvorinama i radovima.
Ne mogu da verujem da je toliko lose.
Znala sam da je lose, ali bas ovoliko...
Polijte me kantom hladne vode da se probudim iz ovog kosmara.
sonja.m sonja.m 18:52 07.02.2011

Re: Bljak!

Zao mi je , cenjeni autori, ali nisam mogla sve da procitam.
Citala prosli nastavak, registrovala autora , pogledala mu slike
na netu i potpuno zanemela od iznanadjenja zbog otrovnog korova, koji se nametanjem i razmetanjem ugnjezdio u zilu kucavicu srpskog slikarstva i osim studenata likovnih umetnosti truje i ucenike osnovnih i srednjih skola.
mikele9 mikele9 22:06 07.02.2011

Re: Bljak!

Zdravo Mikele,
Veoma mi je drago da si se uključio u diskusiju.

Osećam to kao svoju obavezu.
Da se au. K bavi samo pisanjem udžbenika – mog gostovanja kod Draga na blogu ne bi ni bilo.

I to je već velika učinjena šteta pa je potrebno tim se baviti.
Protrči i kroz prethodne delove ako te ne mrzi.

Protrčao kroz prethodne delove (nisam mogao ranije) i izvini na izrazu, baš sa autor K. nasrao a to u prvom delu bilo samo 8 strana
mikele9 mikele9 22:24 07.02.2011

Re: Bljak!

Mikele, pisac knjige je uvazeni slikar , profesor na fakultetu likovnih um.
Ja sam prosto zanemela pred njegovim umotvorinama i radovima.
Ne mogu da verujem da je toliko lose.
Znala sam da je lose, ali bas ovoliko...
Polijte me kantom hladne vode da se probudim iz ovog kosmara.

Draga Sonja, ne bi pomoglo ni da te poliju Nijagarini vodopadi!
Znaš siguran sam, da biti uvažen slikar, akademik, profesor, u Srbiji može biti svaka šuša i šumider koji ima iza sebe isto takve koji su na nekakvoj vlasti. Naprosto odgovaraju jedni drugima, simbioza na delu. Drže se jedni drugih i u tom odnosu važi ono: Ja tebi, ti meni...a sve na opštu i nesreću sadašnjih i budućih generacija. Ponavljam BLJAK!
mikele9 mikele9 22:37 07.02.2011

Re: Bljak!

Zao mi je, cenjeni autori, ali nisam mogla sve da procitam.
Citala prosli nastavak, registrovala autora , pogledala mu slike
na netu i potpuno zanemela od iznanadjenja zbog otrovnog korova, koji se nametanjem i razmetanjem ugnjezdio u zilu kucavicu srpskog slikarstva i osim studenata likovnih umetnosti truje i ucenike osnovnih i srednjih skola.

Stariji profesori na FLU su moja generacija i K. je sigurno jedan od njih. Pošto ne znam ko je ustvari, ne mogu ni da sudim o slikama koje si videla na netu ali mogu da ti verujem, zato što već 40 godina znam šta ko slika, ko nije makao dalje od imitiranja svojih odavno mrtvih profesora, ko ni danas ne ume da nacrta ciglu iz profila (moj izraz za netalentovane još dok smo bili na Akademiji), koji reprodukuju jednu te istu sliku već navedenih, 40 godina...i šta i čemu oni mogu da nauče ili upute bar svoje studente? Da ih skupiš sve na gomilu, jedva da bi pronašla jednog ili u najboljem slučaju, dva umetnika. Žali bože sledeće generacije
st.jepan st.jepan 01:39 08.02.2011

Re: Bljak!

Mikele9
Stariji profesori na FLU su moja generacija i K. je sigurno jedan od njih.

Mikele, mislim da covek nije sa FLU.
Koliko sam skapirao, radi se o profesoru Pedagoskog fakulteta u Jagodini.
Slike su mu ipak znatno bolje nego tekstovi.

Btv, na ovo bi bas lepo leglo ono moje o Z.V. (ti znas koje).

eli.lacrosse eli.lacrosse 07:35 08.02.2011

Re: Bljak!

Mikele, mislim da covek nije sa FLU.


Au. K nije zaposlen na FLU (bar ga nema na zvaničnom sajtu fakulteta). Da li "gostuje", "kao eminentni stručnjak (ako ne i jedini u našoj zamlji) čiji će rad ostati u analima nauke u Srbiji" – ne znam, ali ne verujem.

A najviše od svega bi me iznenadilo da bilo ko, osim au. K, koristi K kao udžbenik.

U svakom slučaju, raspitaću se ovih dana, pa pišemo i o tome.
kobrakerac kobrakerac 10:40 08.02.2011

Re: Bljak!

Slike su mu ipak znatno bolje nego tekstovi.


Јасно је зашто спомиње Пикаса. Слике су му сенка од кубизма. Недорађене и недоречене, тачније када се човек мало загледа иу њих излази гомила глупости, као и у цитираном тексту. Треба да се одрекне тате. Није испао геније
mikele9 mikele9 11:40 08.02.2011

Re: Bljak!

Btv, na ovo bi bas lepo leglo ono moje o Z.V. (ti znas koje).


Leglo bi nego šta! Ali druže moj i ti i ja znamo da on nije jedini, samo dozovi u sećanje izložbu bilo kog od njih i shvatićeš koliko ne znaju da slikaju, koliko su antitalenti a vaspitavaju generacije. Sreća u svemu je ta što ima mladih ljudi koji se ne osvrću na njih i idu svojim putem. Tužno je što se većina klinaca povodi za njima
mikele9 mikele9 11:47 08.02.2011

Re: Bljak!

Јасно је зашто спомиње Пикаса. Слике су му сенка од кубизма. Недорађене и недоречене, тачније када се човек мало загледа иу њих излази гомила глупости, као и у цитираном тексту. Треба да се одрекне тате. Није испао геније

Kako da se odrekne tate kad je tatu Kusovac promovisao u legendu?!
Idući u Cvijetu prolazio sam pored Galerije Arheološkog muzeja u Uzun Mirkovoj u čijem je izlogu godinama stajao portret Nikole Kusovca koji je naslikao tata. Sećam se da sam jednom rekao Nikoli: Pa ti bre bolje izgledaš na slici S.S. nego u prirodi. Nemoj da zajebavaš, bio je odgovor
Para...burgija...kako ono beše
eli.lacrosse eli.lacrosse 16:25 07.02.2011

Slike

I, da postavim slike, da se ne mučite da ih tražite.Albreht Direr (Albrecht Dürer): „Autoportret sa rukavicama”, 1498, ulje na dasci, 52 × 41 cm


Edvard Munk (Edvard Munch): „Krik”, 1893, ulje, tempera i pastel na kartonu, 91 × 73.5 cm


Emil Nolde (Emil Nolde): „Prorok”, 1912, drvorez, 32,1 × 22,2 cm


Haim Sutin (Chaim Soutine): „Ludakinja”, oko 1919, ulje na platnu, 95,9 × 60 cm
Jukie Jukie 17:53 07.02.2011

Re: Slike

Ne mogu da verujem koliko je POGREŠNIH zaključaka izvedeno iz ovih slika (ne računajući rečenice koje su filozofiranje i visokoparno trabunjanje):

* * *

"Na autoportretu se oseća fina ljudska nadmenost. Pojedini učenici smatraju da je Direr otmeni prefinjen"

Ja uopšte ne vidim nikakvu nadmenost, čak štaviše izgleda kao naivna, neškolovana osoba. A ni boje nisu hladne.??? Hladne boje su plava, siva i plavozelena, a ovde je sve braon.

* * *

"Melanholični lik dame na mostu kao da nagoveštava melanholiju i suton smrti. Nije ni čudo kada slikar kaže da se prolama krik oblacima natopljenim krvlju. Na mostu dama je izgubljena a kroz sive i bele nijanse protura se strah od života i od otuđenosti. Nebo i most označavaju sutonsku obezglavljenost kao i krik koji nagoveštava smrt"

???? Na slici se vidi prijatan zalazak sunca i most po kome se ljudi uveče šetaju. Sa desne strane dolazi zvučni talas ( "krik", verovatno brodska sirena, prestavljen krivudavom sinusoidnom linijom) što je prestrašilo osobu koja zapušava uši rukama (moguće je da je u pitanju nervno labilna ili autistična osoba kojoj to smeta više nego prolaznicima sa leve strane).

* * *

"Smrt i radost se igraju na ovoj grafici. Bela radost dominira. Život je moćniji od smrti. "

Ja baš vidim samo crnilo i jad. Ovo je slika sa daleko najnegativnijom porukom od svih prikazanih.

* * *

"Pun je jada i čemera i izgubljene iluzije. Žena je u bunilu svojih snova i odsustva za jedno sutra. Ludilo je jedino stanje bez stresa i problema. Ludilo je raj pakla dok je razum na drugoj strani. Žena je obučena u tamnocrvenu haljinu koja je znak mržnje i gneva. Glava žene kao da izlazi iz grudi. Lice je nezgrapno kao i šake. Ona oplakuje sama sebe, njen lik postaje ikoničan. Ovo žensko biće teško neko može voleti i tešiti. Tamno ekspresivne linije su znak nestanka sukoba unutar same ličnosti"

Očigledno je da je u pitanju mentalno obolela beskućnica (ili jednostavno siromašna i neobrazovana prosjakinja) koja jednostavno nosi crveni kaput jer je to jedino našla bačeno ili joj je neko dao u svratištu.
mikele9 mikele9 22:47 07.02.2011

Re: Slike

"Smrt i radost se igraju na ovoj grafici. Bela radost dominira. Život je moćniji od smrti. "

Ja baš vidim samo crnilo i jad. Ovo je slika sa daleko najnegativnijom porukom od svih prikazanih.

Jukie, ono gore citirano je beskrajna glupost ali se sa tvojim viđenjem ne slike nego grafike-drvoreza Emila Noldea ne mogu složiti. Nije u prvom planu poruka već senzibilno ekspresivan način izražavanja u teškoj i zahtevnoj tehnici drvoreza. Emil Nolde je jedan od najvećih i najznačajnijih umetnika, majstora grafike, Ekspresionizma. Moglo bi se raspravljati i o poruci koju grafika sigurno nosi ali se onda mora uzeti u obzir i vreme njenog nastanka a to bi nam oduzelo previše vremena i odvuklo bi nas na sasvim drugu stranu.
Srdačan pozdrav,
Mikele
eli.lacrosse eli.lacrosse 23:47 07.02.2011

Re: Slike

„Krik” je jako teško tumačiti. Munk je bio opsednut i tom temom i tom kompozicijom. Postoji 105 njegovih varijanti „Krika”. A čak i ranije sličnu kompoziciju je primenio na nekoliko svojih radova nazvanih „Očaj”. O slici „Očaj” sam Munk je govorio kao o „prvom ‘Kriku’”.Ono što je izvesno je mesto na periferiji Osla na kojem se scena događa, i to da figure ne stoje na mostu već na starom putu usečenom u stenu. Ono što se ne moze sa sigurnošću odrediti je pol figure u prednjem planu.Ovime sam samo hteo da kažem da je analiza umetničkog dela vrlo sveobuhvatan posao, i da nastavnik, ako već to radi sa učenicima, mora biti dobro, dobro pripremljen. Ali upuštanje u to bi nas, kao što Mikele reče – „odvuklo na sasvim drugu stranu”.
mlekac mlekac 00:12 08.02.2011

Re: Slike

eli.lacrosse


Ono što je izvesno je mesto na periferiji Osla na kojem se scena događa, i to da figure ne stoje na mostu već na starom putu usečenom u stenu. Ono što se ne moze sa sigurnošću odrediti je pol figure u prednjem planu.


Ono sto je izuzetno debilno u gorenavedenim analizama je sto su slike analizirane prema nazivu.

Recimo, meni Mad woman uopste ne deluje kao ludakinja, vise kao neki zenski klovn, ili kao da se stidi. Oci joj, recimo, deluju bas blago i pitomo, ni najmanje ludo... Al' dobro, ja nisam umetnicki kriticar.

A sto se lika u prednjem planu krika tice, stvarno mi nije jasno od kud ideja da je to zena? Sem ako nije neko teoretisanje kao sto je svojevremeno bilo u tzv. biografskoj skoli tumacenja knjizevnih dela, po kojoj, je li, da Djura Jaksic nije morao da izadje da se olaksa posle n-te case vina, mi nikad ne bi smo citali cuvene stihove:
"Jeste li mi rod sirocici mali?"
kobrakerac kobrakerac 09:26 08.02.2011

Re: Slike

Анализа ликовног дела испада веома блиска гледању у шољу! Мислим од кафе!

Одох да се одрекнем оца што ме није рано стимулисао па и ја да постанем генијалан!

Ноћас сам имао
ликовне халуцинације
са еротским призвуком и звуком хармонике у даљини.
mikele9 mikele9 11:52 08.02.2011

Re: Slike

Анализа ликовног дела испада веома блиска гледању у шољу! Мислим од кафе!

Одох да се одрекнем оца што ме није рано стимулисао па и ја да постанем генијалан!

Ноћас сам имао
ликовне халуцинације

са еротским призвуком и звуком хармонике у даљини.

Harmonika i erotske halucinacije su OK ali se nikako ne odriči oca, ti jesi genijalac
eli.lacrosse eli.lacrosse 12:15 08.02.2011

Re: Slike

Анализа ликовног дела испада веома блиска гледању у шољу! Мислим од кафе!

Uz obavezno i što češće pominjanje reči "suton" i "sutonski" (umesto "put" ).
Recimo: "Vidim jedan suton… I obezglavljenu sutonsku ženu…"… Da, da, u pravu si, slično je.
kobrakerac kobrakerac 13:40 08.02.2011

Re: Slike

Може овако:

Ноћас сам имао

ликовне халуцинације

са еротским призвуком, обезглавњеном женом и звуком хармонике у сутону?


Звучи мало болесно, али се уклапа у профил ау.К са иницијалима С.Д. ( иницијали додуше подсећају на Драган Стојков, само је овде С као име а Д као презиме. (Да сам Влада Дивљан било би ме срамота од рођака ))
G r o f G r o f 13:19 09.02.2011

Re: Slike

A ni boje nisu hladne.??? Hladne boje su plava, siva i plavozelena, a ovde je sve braon.


Čisto da upotpunim paletu pristupa, a ne da branim aua.
Meni Autoportret u rukavicama deluje hladno ali ne zbog izbora boja već zbog detaljisanog i tvrdog rukopisa.
Slika je naprosto kamen. Ima se utisak da autor ne može napraviti grimasu i da to želi.
maca22 maca22 01:44 12.02.2011

Re: Slike

I kao totalni nepoznavalac slikarstva, da se oglasim i ja.

eli.lacrosse
Albreht Direr (Albrecht Dürer): „Autoportret sa rukavicama”, 1498, ulje na dasci, 52 × 41 cm

Nemam posebne komentare, osi da je napolju lepo, da je covek razbacano gradjen, i da su rukavice vrlo tanke, kao da ima sivu kožu na rukama.


Edvard Munk (Edvard Munch): „Krik”, 1893, ulje, tempera i pastel na kartonu, 91 × 73.5 cm

Zaprvo sam oduvek mislila da je ovo lobanja, a ne žena?
I da će nebo da nam padne na glavi u da nas uguši.


Emil Nolde (Emil Nolde): „Prorok”, 1912, drvorez, 32,1 × 22,2 cm

Pretužno staroslovensko božanstvo, izvire iz hrasta, ali nikog neeeemaaa :(


Haim Sutin (Chaim Soutine): „Ludakinja”, oko 1919, ulje na platnu, 95,9 × 60 cm

Ko je ovo dete sa diznijevski ocima? To je bila prva pomisao. Ali da, može biti ludjakinja, mucena.
eli.lacrosse eli.lacrosse 05:28 12.02.2011

Re: Slike

Meni je najneverovatnija pojedinost da je o svemu tome pisano kao o analizi koja je (ponoviću) – plod umovanja osnovaca.

I, ne mogu a da ne zamislim scenu koja izgleda otprilike ovako:(Nekako mi je, da bi slika bila lepša, zanimljivija… sve smešteno u vreme pre video-bimova, plazma TV-a…)

Stari učitelj otvara knjigu da bi đacima pokazao Munkov "Krik". To, iako sliku ne vide baš najbolje, budi njihovu dečiju maštu, neokupiranu video-igrama, slanjem porukica sa moblinog i svim sličnim stvarima koje su svakodnevica današnje dece. I sledi "oluja". Jedan učenik, nazovimo ga Milan, u naletu inspiracije, uočava suštinsko značenje umetničkod dela i kaže: "Molim, gospodine učitelju, likovne halucinacije su vidne i nagoveštavaju veliki košmar – ludilo. Melanholični lik dame na mostu kao da nagoveštava melanholiju i suton smrti. Nije ni čudo kada slikar kaže da se prolama krik oblacima natopljenim krvlju." Činjenica da je sam umetnik o oblacima rekao da su "natopljeni krvlju" našla je svoje mesto u njegovoj glavici nakon nadahnutog uvodnog predavanja, kojim je stari učitelj svojim đacima predočio istorijski kontekst u kojem je slika nastala, kao i Munkov lični život koji se na veoma specifičan način ogledao u njegovom radu.
Milanovo blistavo zapažanje i njegov talenat za analizu dela podstiču Milicu da se i ona uključi u diskusiju. Mala mudrica se javlja i nastavlja tamo gde je Milan stao: " Ja mislim da je dama na mostu izgubljena a kroz sive i bele nijanse protura se strah od života i od otuđenosti. Nebo i most označavaju sutonsku obezglavljenost kao i krik koji nagoveštava smrt."


Je l' sam ja jedini koji ovo vidi kao film?
maca22 maca22 15:14 12.02.2011

Re: Slike

eli.lacrosse
Je l' sam ja jedini koji ovo vidi kao film?

maca22 maca22 15:15 12.02.2011

Re: Slike

Sad mi više i žao tog prof K. Dakle, šta mu je?
eli.lacrosse eli.lacrosse 19:18 12.02.2011

Re: Slike

Sad mi više i žao tog prof K. Dakle, šta mu je?

On je napisao nekoliko "knjiga", sam ih je sebi objavio, na osnovu toga ima posao, funkciju i ko-zna-šta-sve-još. Ne mora ništa da mu bude.
Meni je mnogo više žao onih koji moraju da uče iz K, a još više one dece koju uče oni koji su K ozbiljno shvatili.
kobrakerac kobrakerac 19:54 13.02.2011

Re: Slike

[url=http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SfkdsZK2hQwJ:www.zadecu.com/Pesme/pacija-skola.php+pa%C4%8Dija+%C5%A1kola&cd=1&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com]...Stari patak metno
Naocare svoje...[/url]

БРАВО !!
eli.lacrosse eli.lacrosse 22:51 13.02.2011

Pačija škola, Re: Slike

Nije bilo uspeha
Učiteljskom trudu,
Cela muka njegova
Ostade zaludu.


kobrakerac kobrakerac 09:28 14.02.2011

Re: Pačija škola, Re: Slike

Али оста књига...
kobrakerac kobrakerac 16:41 07.02.2011

јад и чемер и изгубљене илузије

Просто не могу да верујем! То је толика количина бесмислица да човек не може да савлада! Па тек сам се загрејао за part II кад оно олуја! Не знам одакле почети!
gospodin_ne gospodin_ne 16:42 07.02.2011

Tragedija života i gubljenje vremena

Skoro su svi smatrali da, ako učenik kopira nekoga, od njega nikada neće postati dobar i originalan umetnik.


Verovatno je ovaj Duchamp-ov rad vrisak, uperen ka nekom au. K.

L.H.O.O.Q.

st.jepan st.jepan 17:15 07.02.2011

Eli, Eli,


misliš li ti gde ce ti duša?

Jesi citirao, ali trebalo je i da naglasis, podvuces, pohvališ ono sto je u knjizi dobro, usudjujem se čak reći, bezmalo suvislo:

Glava žene kao da izlazi iz grudi. Lice je nezgrapno kao i šake. Ona oplakuje sama sebe, njen lik postaje ikoničan. Ovo žensko biće teško neko može voleti i tešiti.


Edit:
A gde je peta reprodukcija? Živo me interesira!
eli.lacrosse eli.lacrosse 17:28 07.02.2011

Re: Eli, Eli,

Jesi citirao, ali trebalo je i da naglasis, podvuces, pohvališ..., ono sto je u knjizi dobro, usudjujem se čak reći, bezmalo suvislo

Već u komentarima prvog dela sam kritikovan, skrenuta mi je pažnja, upozoren sam… da nije u redu da vadim rečenice au. K iz konteksta. Trudim se, više nego što sam mislio da ću imati potrebe, da o tome vodim računa. U petom delu ću sebi dati oduška, sve "izvaditi iz konteksta", bezobzirno naglasiti ono što mislim da je naj....... (e, ovde se reč na puno načina može dovršiti ), a onda će tvoje pitanje "Eli, Eli, misliš li gde ce ti duša?" imati još više smisla.

Komentar sam dao na sve analize, i odnosi se samo na to da su one, ako je verovati au. K, plod umovanja osnovaca. Bez obzira na to koliko suvislosti ima u analizi Sutinove slike, iskreno ne verujem da bi neki osnovac primetio da "njen lik postaje ikoničan".
st.jepan st.jepan 17:40 07.02.2011

Re: Eli, Eli,

ako je verovati au. K, plod umovanja osnovaca.

Kad sam stigao do ovog dela, prekinuo me telefon.
Čitanje sam nastravio zaboravivši da slede "umovanja osnovaca", podrazumevao sam da su autorova, pa otuda i takav moj komentar.
Ali naravno, to nikako ne mogu biti umovanja osnovaca, očito je da su autorova, so, taj komentar ipak ima smisla.
kobrakerac kobrakerac 17:44 07.02.2011

Re: Eli, Eli,

[url=http://picasaweb.google.com/dankophoto][/url]

Пробах са оним из претходног дела што се наљутио што му дирамо професора Дивљана. Гуглањем по сликама нема пуно, али можда ово може да помогне
eli.lacrosse eli.lacrosse 18:02 07.02.2011

Re: Eli, Eli,

Aaaaaa !!!
Neverovatno, nadrealno (događaj, ne slikarstvo).

ово може да помогне


Ovo sigurno može da pomogne:


(Izvinjavam se svima zbog ovog posta, jednostavno nisam mogao da odolim!)
eli.lacrosse eli.lacrosse 18:23 07.02.2011

@ St.jepan> Re: Eli, Eli,

A gde je peta reprodukcija? Živo me interesira!

Probaj sa linkom koji je Kobrakerac postavio. Nisam siguran da ćeš videti baš tu iz K, ali ćeš steći prilično dobar utisak.
kobrakerac kobrakerac 09:31 08.02.2011

Re: Eli, Eli,

Успешан сликар и педагог!
sonja.m sonja.m 10:07 08.02.2011

Re: Eli, Eli,


Ne, to nije on, po mom istrazivanju, misteriozni autor K je Dragan Stojkov,
profesor FLU.
[url=http://picasaweb.google.com/dankophoto][/url]

eli.lacrosse eli.lacrosse 12:03 08.02.2011

Re: Eli, Eli,

Ne, to nije on, po mom istrazivanju, misteriozni autor K je Dragan Stojkov,
profesor FLU.

Ne, ne, nije Dragan Stojkov.
sonja.m sonja.m 14:46 08.02.2011

Re: Eli, Eli,

Ne razumem zasto, kad si sve ovo napisala, nisi i njegovo ime.
To mi se uopste ne dopada!
eli.lacrosse eli.lacrosse 22:59 08.02.2011

Re: Eli, Eli,

Ne razumem zasto, kad si sve ovo napisala, nisi i njegovo ime.
To mi se uopste ne dopada!

O tome se razvila prilično živa diskusija već tokom prvog dela priče o K, au. K i svim dr. K. Da ne bi tražila, protrči kroz nekoliko komentara, s početkom od onog koji je dao vludvig, pa zaključno s mojim, ilustvovanim videom "Colin 'Bomber' Harris".

Inače, već od drugog dela i posta "google is your friend", ime au. K nije tajna.
mlekac mlekac 17:56 07.02.2011

Ovo mi je

odsad, favorit!
Imaginativna poema je podsvesna vizija sveta oko nas i uzvišenost uzvišenog kroz duhovnu raskoš.


Vala, ako autor slika jednako nesuvislo kao sto pise, onda je, zaista, najpametnije da se kloni oba...

Predavanje da ne pominjem.

Nego, ostade mi nejasno kod Pikasa, je l' to njegov otac nije uspeo da postane genijalan zato sto je bio samouk?

sonja.m sonja.m 19:01 07.02.2011

Re: Ovo mi je

Vala, ako autor slika jednako nesuvislo kao sto pise, onda je, zaista, najpametnije da se kloni oba...

Predavanje da ne pominjem.


mlekac, slike su mu iste umetnicke vrednosti kao i one sto se prodaju na moru pored plaza, a on je profesor na Fakultetu likovnih umetnosti.
mlekac mlekac 19:27 07.02.2011

Re: Ovo mi je

sonja.m
Vala, ako autor slika jednako nesuvislo kao sto pise, onda je, zaista, najpametnije da se kloni oba...

Predavanje da ne pominjem.


mlekac, slike su mu iste umetnicke vrednosti kao i one sto se prodaju na moru pored plaza, a on je profesor na Fakultetu likovnih umetnosti.

Provirila sam na onaj link sa izlozbe, i najvise mi se dopala ona fotka strke i zbrke - taman sam se ponadala kako to publika bezi glavom bez obzira, kad ono sipak! Neki performans!
eli.lacrosse eli.lacrosse 19:36 07.02.2011

Re: Ovo mi je

Provirila sam na onaj link sa izlozbe, i najvise mi se dopala ona fotka strke i zbrke - taman sam se ponadala kako to publika bezi glavom bez obzira, kad ono sipak! Neki performans!

"Publika bezi glavom bez obzira" od gusara?

Meni je taj set fotografija pravo otkriće. Nisam ni znao da postoje, sve do večeras.
Domazet Domazet 19:16 07.02.2011

Meni se chini...

...a na osnovu konstrukcije rechenica, da su neki od segmenata jednostavno prevodi sa veb stranica. Pri tome izgleda da je 'prevodilac' bez ikakvih ispravki koristio neki web translator ili je sam 'prevodio' sricuci iz rechnika...
docsumann docsumann 19:22 07.02.2011

...

Imaginativna poema je podsvesna vizija sveta oko nas i uzvišenost uzvišenog kroz duhovnu raskoš.


dajmo se uozbiljiti

dolybell92 dolybell92 21:46 07.02.2011

Šta mi je ovo trebalo

da čitam citate, a verujem Drago da ti nije bilo lako...
Kako li si izdržao da TO čitaš ?
Imaš priznanje od mene - 'alal ti vera !

Uopšte nemam nameru da se upuštam u diskusiju povodom
navedenog tj. citiranog teksta u ovom postu.

Pojma nemam ko su autori ovako izrečenih gluposti,
ali jedan, sigurno nije, mada se može biti potpisao...
ali sâm sigurno nije bio.

Promašenih ljudi na pogrešnim mestima ima koliko hoćeš.
Teško se to izdržava.

ps. znam o kome je reč, znam čoveka odavnooo


miloradkakmar miloradkakmar 00:26 08.02.2011

Re: Šta mi je ovo trebalo

dolybell92
da čitam citate, a verujem Drago da ti nije bilo lako...
Kako li si izdržao da TO čitaš ?
Imaš priznanje od mene - 'alal ti vera !

Koliko sam shvatio nije Drago čit'o, već eli.lacrosse!
dolybell92 dolybell92 03:56 08.02.2011

Re: Šta mi je ovo trebalo

Koliko sam shvatio nije Drago čit'o, već eli.lacrosse!


Dobro, nisam ni gledala podnaslov...ali
potpuno je nebitno, ko god da je imao vremena za
gubljenje..
Treba ipak voditi računa šta se čita;
ne treba sebi dozvoljavati i trpati u glavu svakojake
knjige i tekstove... treba znati šta odabrati,
čak i kad je pod moranje...
kobrakerac kobrakerac 13:43 08.02.2011

Re: Šta mi je ovo trebalo

znam o kome je reč, znam čoveka odavnooo


позрави га, те му препоручи да погледа блог о својој књизи
eli.lacrosse eli.lacrosse 22:41 08.02.2011

Re: Šta mi je ovo trebalo

Treba ipak voditi računa šta se čita;
ne treba sebi dozvoljavati i trpati u glavu svakojake
knjige i tekstove... treba znati šta odabrati,
čak i kad je pod moranje...


Veruj mi da umem jako dobro da odaberem šta čitam. Ali ponekad se moraju raditi i stvari koje nisu baš prijatne, zar ne? Ili je bolje okrenuti glavu na drugu stranu i praviti se da ovakve stvari ne postoje?
angie01 angie01 23:05 07.02.2011

umesto uobichajenog (opravdanog) gundjanja

posle rata u Bosni, nadju se Mijo I Haso, te ovaj prvi veli,

-chuj bolan, sad nam je vreme da se negde uglavimo, stradashe nam onoliko direktora,
-dobro velish!

sretnu se posle nekog vremena, da vide shta je ko uspeo da uradi,
- ja evo direktor nekog istovara, nije neshto ekskluzivno, al ima se bolan para, reche Mujo!
- a ja otisho u akademike, kaze Haso,

- pa kako bolan, kada si ti nepismen?

- pa nisam ja dopisni chlan, nego redovni!
eli.lacrosse eli.lacrosse 00:00 08.02.2011

Re: umesto uobichajenog (opravdanog) gundjanja

Pa zar još uvek ima razloga za gunđanje???
zoja444 zoja444 01:48 08.02.2011

pitanje za autora bloga...

...Mikelea i st.jepana.

sta mislite o Vladimiru Pajevicu kao slikaru?
meni se mnogo svidja njegov rad.

ako je pitanje indiskretno, ne morate da odgovorite.

hvala.
mikele9 mikele9 12:06 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

...Mikelea i st.jepana.

sta mislite o Vladimiru Pajevicu kao slikaru?
meni se mnogo svidja njegov rad.

ako je pitanje indiskretno, ne morate da odgovorite.

hvala.

Draga Zoja, vidim da ti je Sonja već odgovorila, iznela svoje mišljenje i stav glede slikarstva Pajevićevog. Slažem se s njom, sladunjavo, publici podilazeće, goblensko...ali tehnički odlično izvedeno. Osnovna moja zamerka je što u njegovim slikama nema ni trunčice kreacije! Zato sam pre izvesnog vremena postavio post sa naslovom: Slikar ne gleda svet da bi ga slikao već da bi ga zaboravio! Slikar mora otići dalje ili zaroniti dublje u sebe a ne baviti se pukim preslikavanjem i to ušećerenim.
zoja444 zoja444 12:17 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

mikele9
...Mikelea i st.jepana.sta mislite o Vladimiru Pajevicu kao slikaru?meni se mnogo svidja njegov rad.ako je pitanje indiskretno, ne morate da odgovorite.hvala.Draga Zoja, vidim da ti je Sonja već odgovorila, iznela svoje mišljenje i stav glede slikarstva Pajevićevog. Slažem se s njom, sladunjavo, publici podilazeće, goblensko...ali tehnički odlično izvedeno. Osnovna moja zamerka je što u njegovim slikama nema ni trunčice kreacije! Zato sam pre izvesnog vremena postavio post sa naslovom: Slikar ne gleda svet da bi ga slikao već da bi ga zaboravio! Slikar mora otići dalje ili zaroniti dublje u sebe a ne baviti se pukim preslikavanjem i to ušećerenim.


hvala.
nisam u toku sa njegovim skorasnjim radom, ali pamtim neku seriju sa konjima i psima, to nije bilo lose. ali, doduse, to je bilo bas odavno. pamcenje mi je mozda varljivo.
kobrakerac kobrakerac 13:46 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

Метафизика, рекао би Никола К.
Да није било таквих као Ниџа, не би се произвели овакви самоуки научници и писали свемислеће књиге о методици.
kobrakerac kobrakerac 13:51 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

sta mislite o Vladimiru Pajevicu kao slikaru?docsumann docsumann 16:15 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

Draga Zoja, vidim da ti je Sonja već odgovorila, iznela svoje mišljenje i stav glede slikarstva Pajevićevog. Slažem se s njom, sladunjavo, publici podilazeće, goblensko...ali tehnički odlično izvedeno. Osnovna moja zamerka je što u njegovim slikama nema ni trunčice kreacije! Zato sam pre izvesnog vremena postavio post sa naslovom: Slikar ne gleda svet da bi ga slikao već da bi ga zaboravio! Slikar mora otići dalje ili zaroniti dublje u sebe a ne baviti se pukim preslikavanjem i to ušećerenim.


potpisujem, objeručke.
zoja444 zoja444 17:25 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

docsumann
potpisujem, objeručke.


dobro, dobro, razumela sam.
docsumann docsumann 18:09 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

dobro, dobro, razumela sam


Nisam mislio toliko na opus VP koliko na generalni stav prema misiji slikarevoj.
st.jepan st.jepan 22:40 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

pitanje za autora bloga...
...Mikelea i st.jepana.
sta mislite o Vladimiru Pajevicu kao slikaru?


Otkud Paja u ovoj priči?
Ima mnogo prikladnijih likova.
Paja jeste OK drugar, ali ono sto radi nije moja šoja otrova.
Trujem se drugačijim slikarstvom

Mislim da je na krivom tragu.
Na žalost, tudjem.
Sopstveni krivi trag poštujem.
zoja444 zoja444 23:00 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

Otkud Paja u ovoj priči?


on je nevezan za ovu pricu. pitanje je bilo trol bez najave. moja greska.

Paja jeste OK drugar


eli.lacrosse eli.lacrosse 23:23 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

pitanje za autora bloga...
...Mikelea i st.jepana.
sta mislite o Vladimiru Pajevicu kao slikaru?

Džef Kuns je rekao nešto što bi, grubo prevedeno, bilo otprilike ovo: "Ja verujem u prihvatanje. A najviši nivo do kojeg umetnost može da vas dovede je prihvatanje svega. Govoriti o kiču je segregacija, način da se nešto omalovaži. Mnogo bolje u životu je ostati otvoren za sve." I, ma koliko se slagao s ovom njegovom mišlju (s time što se "sve" odnosi na sve u umetnosti / stvaralaštvu / kreiranju / … / …), i ma koliko se trudio sa budem otvoren, postoje stvari koje jednostavno ne mogu da smatram vrednima. Zašto? Ne verujem da mogu objasniti bolje nego što je to učinio Mikele:
u njegovim slikama nema ni trunčice kreacije!


I ne mogu a da ne primetim koliko je dobro celu diskusiju u kontekst sopstvenog rada stavio St.jepan:
Mislim da je na krivom tragu.
Na žalost, tudjem.
Sopstveni krivi trag poštujem.


zoja444 zoja444 23:32 08.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

joj, kako sam pogresila.
izlozih coveka ni krivog ni duznog bespotrebnom blamiranju.
i jos nikakvim povodom. i nicim izazvanim.
uzasno glupo od mene.
ako izvinjenje pomaze, evo ga.
st.jepan st.jepan 01:25 09.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

Sopstveni krivi trag poštujem.

Nadam se da je jasno, ne mislim na svoj sopstveni krivi trag (verovatno i jeste kriv, pravi su izuzeci), nego na neciji, bilo ciji sopstveni krivi trag.
eli.lacrosse eli.lacrosse 05:58 09.02.2011

Re: pitanje za autora bloga...

Nadam se da je jasno

Potpuno jasno i potpuno istinito! (Uostalom, napisao sam "sopstvenog", a ne "svog sopstvenog". )
sonja.m sonja.m 10:26 08.02.2011

odgovor

Evo ja sam, Zoja, podigla 2 prsta da odgovorim pre Mikelea i Stjepana.
Daklem: Slike su u najboljoj tradiciji goblena, a od umetnosti udaljene 100 svetlosnih godina...
zoja444 zoja444 12:19 08.02.2011

Re: odgovor

sonja.m
Evo ja sam, Zoja, podigla 2 prsta da odgovorim pre Mikelea i Stjepana. Daklem: Slike su u najboljoj tradiciji goblena, a od umetnosti udaljene 100 svetlosnih godina...


hvala, sonja.m
ocigledno niste njegova obozavateljka.
sonja.m sonja.m 18:09 08.02.2011

Re: odgovor

Draga Zoja, ja sam obozavateljka gospodina Dzordza Klunija, na primer, ako bas moram, a da razumem (ne)umetnicko delo ja sam ucila i ucila.
eli.lacrosse eli.lacrosse 23:46 08.02.2011

"Borci protiv anonimnosti"???

Vrlo često su komentare i na prvi i na drugi deo ove priče upućivali "borci protiv anonimnosti". I dok sam se za svoju anonimnost nekako izborio, nepominjanje imena autora udžbenika i recenzenata je sve vreme nešto zbog čega se dovodi u pitanje smisao primećivanja stvari koje sam primetio i koje su svima (uz jedan izuzetak) – očigledne.

Da podsetim:
Bilo bi fer napisati ko je autor K, ko je izdavač a naročito ko su recenzenti.

Da, i to odmah.

Čini se da ćemo i u drugom delu Vaše kritike K ostati uskraćeni, te da će naslov knjige i ime autora ostati misterija.

Ukoliko ste odabrali enigmatični metodički pristup u kritičkom osvrtu na K kako bi držali pažnju čitalaca do samog kraja kritičkog serijala, onda bi to mogli nazvati zanimljivim pristupom.

Ukoliko, pak, pišete kritiku knjige a da ne smete navesti ime autora, naslov i recenzente, jer je neko od njih Vaš šef, te se plašite posledica, onda niste trebali ni počinjati.

Jer, tako ste nas čitaoce doveli u prilično glup položaj: čitamo kako nama nepoznati kritičar kritikuje knjigu nama nepoznatog naslova, nepoznatog autora, recenzenata i izdavača.

Teško mi je i da zamislim naučno fundiranu kritiku rezultata nekog naučnog istraživanja objavljenog u obliku studije ili kao prilog u naučnom časopisu, a da se ne navede ime autora ili grupe autora, naziv studije etc. Isto važi i za kritiku umetničlih i stručnih radova.
U takvim stvarima nema mesta za skrivalice bilo koje vrste.

aman choveche- vishe kazi o kome i chemu pishesh- samo ti to kazem!

Sada kada je ime autora i najpoznatijeg recenzenta poznato, "borci protiv anonimnosti" se više ne javljaju (izuzev jednog kratkog komentara). Nekako ostaje utisak da je najvažnije čuti ime, i to je to.
G r o f G r o f 00:50 09.02.2011

Re: "Borci protiv anonimnosti"???

Nekako ostaje utisak da je najvažnije čuti ime


Zagonetke su uvek zanimljive. Stavljanjem nečijeg imena u nju, automatski mu se daje veća važnost od one koju ima. Zagonetka je bila začin blogu, otprilike onakav, kakav je K začin umetnosti.
Zapravo čitav problem nije ni u au ni u K već u sistemu.
Baš o njemu se najmanje priča.
K je lično vidjenje umetnosti, malo smršeno ali ipak vidjenje.
Do sistema je da li će to vidjenje biti pretvoreno u ubicu umetnosti ili u, tek tamo neko škrabanje.
mlekac mlekac 03:30 09.02.2011

Re: "Borci protiv anonimnosti"???

eli.lacrosse

Sada kada je ime autora i najpoznatijeg recenzenta poznato, "borci protiv anonimnosti" se više ne javljaju (izuzev jednog kratkog komentara). Nekako ostaje utisak da je najvažnije čuti ime, i to je to.


Eto zasto je, ponekad dobro biti duduk! (kao ja)
Posto mi ime autora ama bas nista ne znaci, nije me ni zanimalo.

Meni zabavni odlomci iz knjige (sad, kad sam konacno razbila uslovni refleks da mi se prispava posle prve tri recenice).

Samo ti slobodno nastavi.

Koliko vidim, svasta cemo jos mi tu da naucimo! (Napr, moracu Zmua pod hitno da posaljem na neki kurs malanja, ne bi li Princeza time bolje razvila svoj slikarski dar!)
eli.lacrosse eli.lacrosse 06:02 09.02.2011

Re: "Borci protiv anonimnosti"???

Zagonetka je bila začin blogu, otprilike onakav, kakav je K začin umetnosti.

Izuzetno mi je teško da dokučim smisao ovog poređenja.

K je lično vidjenje umetnosti, malo smršeno ali ipak vidjenje.

Ovo je nivo blagonaklonosti dosad neviđen na ovom blogu.

Grofe, nadmašio si i harrytuttle:
Заиста је скарадно и безпризорно да се овде на овакавначин говори о једном уваженом професору. Био сам његов студент и само могу рећи за њега да је геније. Медодику коју нам је предавао узимам за озбињну научну дисциплину а његова истраживања откривају нам нови поглед на методику ликовне културе. Већина од вас никад вероватно није ни чула за методику ликовне културе (па зато и овде овако пишете)а камоли за нашег професора Дивљана. Само неупућени и незналице могу овако писати о еминентном стручњаку (ако не и једином у нашој земљи) чији ће рад остати у аналима науке у Србији. Овакви текстови су СРАМОТА за све нас.


Samo ti slobodno nastavi.

Koliko vidim, svasta cemo jos mi tu da naucimo! (Napr, moracu Zmua pod hitno da posaljem na neki kurs malanja, ne bi li Princeza time bolje razvila svoj slikarski dar!)

Hvala, hoću. I vidim da će konačno biti pravih, neprevidljivih koristi i od K i od mog truda da svima približim taj proizvod "naučnoistraživačkog rada u cilju razvoja nauke, unapređenja delatnosti visokog obrazovanja i popularizacije nauke".
kobrakerac kobrakerac 09:41 09.02.2011

Re: "Borci protiv anonimnosti"???

K je lično vidjenje umetnosti, malo smršeno ali ipak vidjenje.


Не бих рекао да госн К уопште види!
Даље, мислим да развијајући причу обавезно долази до синдрома "глувих телефона". Уопште се не ради о било каквом
виђењу уметности


ради се о методици наставе ликовне културе!

Опет, поново и испочетка:
човек овим глупостима пуни главе учитељицама у далекој Јагодини, које се расејавају по земљи Сербији и заглупљују нам децу. То што ми сматрамо да је ликовно само трошење времена у основним школама, па учитељице раде српски на тим часовима, или искористе доколицу и безидејност па одраде час разредне наставе да не би остајали после часова, е то можемо захвалити окаквим професорима и њиховим уџбеницима.

Прича која обавезно следи ( ..."ја сам имао супер учитељицу", или мој наставник није тако радио..." ) је само део латинске пословице да се правило потврђује.

А ако опет мислимо да студенти у Јагодини јесу паметнији и виде да су ове "ликовне халуцинације" безвезе и глупе, али се тихо смеју томе у позадини гледајући само да заврше с тим и не каче се са професором, па ће после да раде по некој бољој методици - мислим да грешимо.


Рекох највеће је ЗЛО ако неко стварно научи ово из "К" и примењује га!
Тај сигуран сам не прати ово што ми пишемо овде ( поздрав љутитом harrytuttleu )

Тај несрећни презимењак Владе Дивљана је у Палмограду и декан тог "факултета"
G r o f G r o f 13:02 09.02.2011

Re: "Borci protiv anonimnosti"???

Ovo je nivo blagonaklonosti dosad neviđen na ovom blogu.


Auuu, koja količina nerazumevanja, a napisao sam samo par rečenica. Ovo dovodi u sumnju razumevanje knjige...hahahah.
Evo pojašnjenja za plavuše.
Izuzetno mi je teško da dokučim smisao ovog poređenja.


Jednostavno. Ujudurma oko skrivanja imena au bila je nepotrebna i samo je odvlačila pažnju u pogrešnom pravcu i umanjivala ozbiljnost teme, te na kraju proizvela ovaj besmisleni zaključak.
Sada kada je ime autora i najpoznatijeg recenzenta poznato, "borci protiv anonimnosti" se više ne javljaju (izuzev jednog kratkog komentara).


A što se tiče naklonosti prema autoru, nema je. Ja samo okrivljujem mehanizme koji su omogućili da ova i ovakve knjige postanu udžbenici, a ne autora.
To je sasvim jasno rečeno u ovoj rečenici
Do sistema je da li će to vidjenje biti pretvoreno u ubicu umetnosti ili u, tek tamo neko škrabanje.

Mogu zamisliti kako bi autor bloga analizirao višeslojno umetničko delo kad je ovako zalutao na jednom običnom neslojevitom postu.
eli.lacrosse eli.lacrosse 16:40 09.02.2011

Re: "Borci protiv anonimnosti"???

A što se tiče naklonosti prema autoru, nema je. Ja samo okrivljujem mehanizme koji su omogućili da ova i ovakve knjige postanu udžbenici, a ne autora.

AUTOR = MEHANIZAM

Mogu zamisliti kako bi autor bloga analizirao višeslojno umetničko delo kad je ovako zalutao na jednom običnom neslojevitom postu.

Ovo je već potpuno lični nivo koji se temelji ni na čemu, i bilo kakav odgovor bi se pretvorio u nešto čemu nije mesto ni na ovome ni na bilo kom drugom blogu.
G r o f G r o f 17:28 09.02.2011

Re: "Borci protiv anonimnosti"???

Inače, blogovi su dobri.
Nadam se da će seciranje K da bar malo skrene pažnju na tu temu.
eli.lacrosse eli.lacrosse 17:33 09.02.2011

Re: "Borci protiv anonimnosti"???

Inače, blogovi su dobri.

Hvala.

Nadam se da će seciranje K da bar malo skrene pažnju na tu temu.

Uspeva, preko svakog mog očekivanja.
eli.lacrosse eli.lacrosse 14:43 10.02.2011

Milan i Mona Liza

Otišao sam juče na piće sa prijateljem, jednim od retkih koji zna za moju aktivnost u vezi sa "Eli LaCrosse analizira K" slučajem. Neizbežno je bilo dotaći se i te teme. Dijalog je tekao otprilike ovako:
— A zašto ne postaviš fotke Milana kako crta Mona Lizu?
— Pa, ne bih baš da zloupotrebljavam dete.
— Ako ga je neko uopšte zloupotrebio – onda je to onaj koji je fotke objavio.
— A, ne znam… Videću…
Sada, dan kasnije, čini mi se da je on bio u pravu.
Ako je Milan zaista nacrtao / naslikao Mona Lizu, to je nešto čime se samo može ponositi. On ni na koji način ne može biti odgovoran za to što je njegov rad u "knjizi" pored sveg ostalog neverovatnog sadržaja o kome diskutujemo već neko vreme (čak i da nije dete).
Ako je Milan fotografisan pored crteže / slike koji je (ili: koji su) proizvod nečijeg tuđeg rada – onda je on zloupotrebljen od strane au. K.
U oba slučaja ne činim ništa loše pokazujući ovde dve fotografije kojima je ilustrovana "priča" o "podražavanju" kao "pravom načinu da neko nauči da crta ili slika". Ipak ću, da bi mi bila mirna savest, sakriti Milanovo lice.


kobrakerac kobrakerac 15:57 10.02.2011

Re: Milan i Mona Liza - по сећању !?

Миланов otac bio je (изгледа да је још увек) dobar slikar i pedagog. Kod svoga sina izazivao je likovnu sposobnost, sklonost i kreativnost. Kroz ranu stimulaciju stvorio je od sina genijalnog slikara.


Алал вера Милане!
Мона Лиза по сећању!?? Не могу да верујем! А и цртеж му је супер!
Какву слику ли је тек Милица одрадила, када се Милан морао угледати на њу?
Има ли и те репродукције?

( стоји ли под углом од 45% у односу на РАМ?)
eli.lacrosse eli.lacrosse 20:37 10.02.2011

Re: Milan i Mona Liza - по сећању !?

Какву слику ли је тек Милица одрадила, када се Милан морао угледати на њу?
Има ли и те репродукције?

Nema.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana