Ljudska prava

PROIZVOĐAČI PRAV(N)OG HAOSA

Freedom of Information RSS / 02.03.2011. u 15:02

Autor: Rodoljub Šabić

Neki organi vlasti i javna, odnosno državna preduzeća ne izvršavaju naloge iz rešenja Poverenika za informacije, odnosno prolongiraju njihovo izvršenje (iako su ona po zakonu obavezujuća, konačna i izvršna) uz obrazloženje da su protiv istog "podneli tužbu sudu i očekuju ishod". E sad, laici mogu da ne znaju, ali već i samo prosečan student prava zna da ovakva tužba (tužba prvostepenog organa protiv rešenja drugostepenog) nije dopuštena. Kao što zna i da čak i u situacijama kad je tužba dopuštena ona, sama po sebi, ne odlaže izvršenje rešenja. Koliko je ozbiljno poverovati da taj studentski nivo znanja ne postoji u "kućama" u kojima radi veliki broj "elitnih" pravnika?


Ali, čak i da ozbiljno kalkulišemo s tim da "nisu znali", ta neobaveštenost bi svakako morala biti eliminisana odlukama Vrhovnog suda, odnosno od 1. januara prošle godine (u skladu sa novom nadležnošću sudova) odlukama Upravnog suda. Teško je poverovati ali od 150 tužbi podnetih protiv Poverenika gotovo polovinu, 65, podneli su organi vlasti ili državna preduzeća. Vrhovni I Upravni sud do sada su odlučivali o 57 njih, (ostale su još u proceduri) razume se, sa identičnim ishodom. Sve tužbe su odbačene kao nedopuštene. Ali čak ni "nova saznanja" za neke nisu bila od koristi pa su i nakon svega čak u ponovljenim, praktično identičnim situacijama ponovo podneli nedopuštene tužbe.


U ovakvim ponovljenim slučajevima, razume se, svaka kalkulacija sa eventualnim neznanjem je apsolutno isključena. S tim u vezi nedavno se dogodilo nešto što je, priznajem, čak i mene iznenadilo. Nedopuštenu tužbu protiv rešenja Poverenika za informacije podneo je, krajem prošle godine i jedan sud - Viši sud u Beogradu. Upravni sud je, naravno, tu tužbu odbacio kao nedopuštenu. Pa ipak, nešto kasnije u manje-više istoj situaciji Viši sud u Beogradu je ponovo podneo tužbu protiv jednog drugog rešenja Poverenika. Verovatno je suvišno reći - Upravni sud je i nju nedavno odbacio kao nedopuštenu. I šta sad? Hoće li neko ostati istrajan u nastojanju da kod nas sruši u celom svetu stotinama godina neoborivu pretpostavku iura novit curia (sud zna pravo )?


Mene lično a dobro mi je poznato i mnoge "obične" građane s razlogom brine situacija u kojoj organi vlasti i državna preduzeća svesno ignorišu svoje obaveze i namerno svesno koriste nedopuštena "pravna" sredstva, providno i nevešto umotana u "pravnu" oblandu, radi izigravanja Ustavom zajamčenih prava javnosti, prava građana i poreskih obveznika i to sve upravo o trošku poreskih obveznika. A kad se među "proizvođače" takvih "operacija" svrstaju čak i oni čija je, po definiciji, prvenstvena uloga da štite ljudska prava - pravosudni organi, onda to direktno asocira na pretvaranje pravnog poretka u neorganizovani provizorijum u kome je sve dopušteno, u haos u kome nikakvo izneneđanje nije isključeno, u kome je sve moguće. I to bi svakako moralo da (za)brine i odgovorne u Visokom savetu sudstva, Vladi i Narodnoj skupštini.Komentari (50)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

sahmatbg sahmatbg 15:21 02.03.2011

Rezultatio reforme

Skandalozno je da jedan sud ovo radi! Nepoznavanje osnovnih pravnih stvari ili nešto još gore!? I to ne bilo koji sud nego prestonički! Jel i to jedan od rezultata reforme pravosuđa?
Freedom of Information Freedom of Information 16:17 02.03.2011

Re: Rezultatio reforme

sahmatbg
Skandalozno....! Nepoznavanje osnovnih pravnih stvari ili nešto još gore!? I to ne bilo koji sud nego prestonički!

Šta god da je nije dobro. A palanački ili prestonički sud,svejedno, sebi ne sme dozvoliti da se koristi nedopuštenim pravnim sredstvima.
baroniknez baroniknez 16:11 02.03.2011

...

Pitao sam na prethodnoj temi, a i opet ću ovde. može li komunalno preduzeće da objavljuje spisak dužnika za gas u lokalnim novinama?
Freedom of Information Freedom of Information 16:22 02.03.2011

Re: ...

baroniknez
Pitao sam na prethodnoj temi, a i opet ću ovde. može li komunalno preduzeće da objavljuje spisak dužnika za gas u lokalnim novinama?

Pa mislio sam da sam tada u odgovoru na jedan od komentara odgovorio i na ostale slične. Ali hajde da ponovim,generalno, obrada podataka o ličnosti je dopuštena pod pretpostavkom da je ispunjen jedan od dva uslova - ili da je izričito predviđena zakonom, ili da postoji saglasnost lica o čijim podacima se radi.Prilično sam siguran da u slučaju koji Vi spominjete nije ispunjen ni jedan. A inače zanima me,radi li se o hipotetičkom ili o stvarnom slučaju?
baroniknez baroniknez 17:36 02.03.2011

Re: ...

radi se o stvarnom slučaju, reč je o Šapcu, ali evo vidim da su se i drugi na to ugledali:

http://www.politika.rs/rubrike/Srbija/Novinski-stupci-kao-stub-srama.lt.html

ovde je recimo objavljen spisak sa imenima i sa adresama

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2006&mm=09&dd=28&nav_category=12&nav_id=213473


da li poverenik može po službenoj dužnosti da pokrene neki postupak kojim bi se sankcionisalo ovakvo ponašanje?
Freedom of Information Freedom of Information 17:44 02.03.2011

Re: ...

baroniknez
radi se o stvarnom slučaju, reč je o Šapcu, ali evo vidim da su se i drugi na to ugledali...
da li poverenik može po službenoj dužnosti da pokrene neki postupak...?

Može i hoće.Hvala na informacijama.Pozdrav.
baroniknez baroniknez 20:01 02.03.2011

Re: ...

hvala na brzom odgovoru i najavljenoj reakciji.
ecce-florian ecce-florian 16:58 02.03.2011

kompleksno pitanje

Princip iura novit curia bi važio kada sud u postupku učestvuje kao sud. U tom slučaju stranke nisu dužne da isti (sud) upozoravaju ili upoznaju sa propisima na čiju primenu se pozivaju jer postoji prezumpcija da ih sud poznaje.

U slučaju kada sud ima svojstvo stranke u postupku onda je stvar malo drugačija. Ukoliko stranka u postupku ima stručnog pomoćnika ( punomoćnika-advokata) različito su posledice propusta do kojih dođe pri sačinjenju podneska odnosno pri preduzimanju radnji u postupku.Za advokata postoji prezumpcija da poznaje propise i pooštrena je odgovornost.

Zakon se nigde eksplicitno kao o advokatu ne izjašnjava o poznavanju prava suda koji je stranka u postupku.

Ovaj problem dakle nije regulisan zakonom.

Bojim se da bi predlog da Viši sud angažuje advokata u narednim postupcima u našoj sredini naišao na otpor.

ps

već danima pokušavam da se obratim povereništvu sa zahtevom da eps i javna komunalna preduzeća koja se bave isporukom toplotne energije dostave podatke o dugovima sudova u Srbiji.

Direktan povod je izvršni naslov o prodaji stana građanina koji je dužan za grejanje.

Ukoliko je sud koji je doneo rešenje dužan za grejanje a grejanje mu nije isključeno, odnosno nije protiv istog suda pokrenut postupak izvršenja od strane poverioca čiji je predlog protiv građana prihvaćen od strane istog suda mislim da postoji osnovana sumnja u nepristrasnost postupanja kao osnov za izuzeće.

Kako postoje informacije da većina odnosno svi sudovi u Srbiji duguju za utrošenu električnu energiju i komunalne usluge uključujući i grejanje, to bi zahtev za izuzeće mogao da se podnese protiv pravosuđa Srbije
Freedom of Information Freedom of Information 17:40 02.03.2011

Re: kompleksno pitanje

ecce-florian
Princip iura novit curia bi važio kada sud u postupku učestvuje kao sud.....U slučaju kada sud ima svojstvo stranke u postupku onda je stvar malo drugačija.

U ovom postupku sud,sasvim izvesno, nema svojstvo stranke,on u postupku učestvuje kao organ koji u prvom stepenu postupa po zahtevu,kao organ vlasti.Prema tome,u nešto slobodnijem kontekstu,morao bi da stoji princip iura novit curia.
već danima pokušavam da se obratim povereništvu sa zahtevom da ...

Iskreno,ne razumem. Koliko znam svako ko makar i samo jednom pokuša da nas kontaktira,sigurno i uspe u tome.Primamo poštu i običnu i elektronsku,uredno i ekspeditivno odgovaramo na nju i na sve telefonske pozive,imamo i web sajt koji je maksimalno infpormativan...Zato zaista ne razumem kako Vi niste uspeli.
Ukoliko je sud koji je doneo rešenje dužan za grejanje a grejanje mu nije isključeno, odnosno nije protiv istog suda pokrenut postupak izvršenja od strane poverioca čiji je predlog protiv građana prihvaćen od strane istog suda mislim da postoji osnovana sumnja u nepristrasnost postupanja kao osnov za izuzeće.

Siguran sam da mnogi misle kao Vi.Iz istih razloga,na sličan način,može da se postavlja i pitanje ostvarivanja odnosno povrede načela pravičnosti.
apectator apectator 18:07 02.03.2011

Re: kompleksno pitanje

ecce-florian
Ukoliko je sud koji je doneo rešenje dužan za grejanje a grejanje mu nije isključeno, odnosno nije protiv istog suda pokrenut postupak izvršenja od strane poverioca čiji je predlog protiv građana prihvaćen od strane istog suda mislim da postoji osnovana sumnja u nepristrasnost postupanja kao osnov za izuzeće.....postoje informacije da većina odnosno svi sudovi u Srbiji duguju za utrošenu električnu energiju i komunalne usluge uključujući i grejanje,

Sasvim tačno.
Freedom of Information

Siguran sam da mnogi misle kao Vi.Iz istih razloga,na sličan način,može da se postavlja i pitanje ostvarivanja odnosno povrede načela pravičnosti.

Tkodje tačno.
ecce-florian ecce-florian 19:32 02.03.2011

Re: kompleksno pitanje


U ovom postupku sud,sasvim izvesno, nema svojstvo stranke,on u postupku učestvuje kao organ koji u prvom stepenu postupa po zahtevu,kao organ vlasti.Prema tome,u nešto slobodnijem kontekstu,morao bi da stoji princip iura novit curia.

hm
zakonodavac u poglavlju III Zakona o upravnim sporovima ih eksplicitno naziva stranke u postupku a čl. 10 precizira da su to tužilac tuženi i zainteresovano lice.Čl. 11 precizira ko može biti tužilac .
Ako se pod "u ovom postupku" podrazumeva upravni spor a da je prema navodima iz osnovnog teksta podnosilac tužbe (tužilac)bio Viši sud ( makar tužba bila neddopuštena), Viši sud bi kao tužilac u postupku pred Upravnim sudom imao svojstvo stranke.

ps

Kako je spor okončan,da li se radi o pitanjima dostupnosti pravnosnažnih presuda?

Iskreno,ne razumem. Koliko znam svako ko makar i samo jednom pokuša da nas kontaktira,sigurno i uspe u tome.Primamo poštu i običnu i elektronsku.....

Nesporazum .
Usled svojih obaveza nisam stigao da se obratim povereništvu.Izvinjavam se zbog nesporazuma.

Informacija za koju sam želeo da se obratim je
Da li Osnovni sud i Viši sud u Čačku duguje JKP "Čačak" neki iznos po osnovu neizmirenih obaveza za grejanje i koliki je on.
Siguran sam da mnogi misle kao Vi.Iz istih razloga,na sličan način,može da se postavlja i pitanje ostvarivanja odnosno povrede načela pravičnosti.

i načelo jednakosti pred zakonom.
baroniknez baroniknez 20:07 02.03.2011

Re: kompleksno pitanje

Mislim da se ovde rečenica: "Prema tome,u nešto slobodnijem kontekstu,morao bi da stoji princip iura novit curia." odnosi na to da sud iako se pojavljuje kao stranka, mora da pokaže svoje poznavanje prava iako ne sudi.
Na taj način se čuva ugled suda kao institucije i suštinski a ne samo formalno se ovaj princip ostvaruje.
Freedom of Information Freedom of Information 20:07 02.03.2011

Re: kompleksno pitanje

Ako se pod "u ovom postupku" podrazumeva upravni spor a da je prema navodima iz osnovnog teksta podnosilac tužbe (tužilac)bio Viši sud ( makar tužba bila neddopuštena), Viši sud bi kao tužilac u postupku pred Upravnim sudom imao svojstvo stranke.

Pod "u ovom postupku" podrazumeva se upravni postupak u kome je po zahtevu za slobodan pristup informacijama Viši sud postupao kao prvostepeni organ.Protiv njegovog negativnog rešenja stranka je izjavila žalbu povereniku koji je našao da je žalba osnovana i naložio da se tražiocu informacije stavi na raspolaganje traženi dokument.Viši sud je došao na ideju da podnese tužbu upravnom sudu a ovaj je tužbu odbacio kao nedopuštenu jer prvostepeni organ nije i ne može biti ni tužilac ni zainteresovano lice.
Kako je spor okončan,da li se radi o pitanjima dostupnosti pravnosnažnih presuda?

Kao što rekoh,kao i šezdesetak ostalih,sličnih,spor je okončan pre nego što je i počeo - tužba je odbačena kao nedopuštena jer podnosilac tužbe nema aktivnu legitimaciju za vođenje spora.
nformacija za koju sam želeo da se obratim je
Da li Osnovni sud i Viši sud u Čačku duguje JKP "Čačak" neki iznos po osnovu neizmirenih obaveza za grejanje i koliki je on.

Poverenik ne daje informacije,on štiti Vaše pravo da ih dobijete.Informacije se traže od onog ko ih ima,u ovom slučaju valjda od dva suda o kojima govorite.Bacite malo pogled na www.poverenik.rs da bi se informisali o uslovima i proceduri za ostvarivanje prava.Verujem da Vam neće trebati mnogo.Pozdrav.
ecce-florian ecce-florian 20:26 02.03.2011

Re: kompleksno pitanje

Ne vredi.
Problem komunikacije.
pitanje
Kako je spor okončan,da li se radi o pitanjima dostupnosti pravnosnažnih presuda?

Moglo je da glasi i
Budući da je spor okončan.....

Rečenica se odnosila na činjenicu da je spor okončan ( odlukom kojom se tužba odbacuje a što je navedeno u postu)pa budući da predmet nije "živ" da mogu da postavim pitanje da li se radi o dostupnosti presuda.Ovo pre svaga poštujući pravilo da se o predmetima u kojim nije doneta pravnosnažna odluka ne raspitujem

Slična vrsta nesporazuma i nadalje.

Freedom of Information Freedom of Information 20:33 02.03.2011

Re: kompleksno pitanje

Predmet zahteva u konkretnom slučaju bili su određeni dokumenti - audio i video zapisi sa pretresa.
Slična vrsta nesporazuma i nadalje

Zašto i nadalje?
Freedom of Information Freedom of Information 20:40 02.03.2011

Re: kompleksno pitanje

baroniknez
Mislim da se ovde rečenica: "Prema tome,u nešto slobodnijem kontekstu,morao bi da stoji princip iura novit curia." odnosi na to da sud iako se pojavljuje kao stranka, mora da pokaže svoje poznavanje prava iako ne sudi.Na taj način se čuva ugled suda kao institucije i suštinski a ne samo formalno se ovaj princip ostvaruje.

Sud se u ovom slučaju pojavljuje kao prvostepeni organ u upravnom postupku pa shodno tome ne može biti stranka odnosno tužilac u upravnom sporu. A za sve ostalo se slažem,sud u svakoj prilici mora da pokaže poznavanje prava jer na taj način čuva ugled institucije.
baroniknez baroniknez 22:31 02.03.2011

Re: kompleksno pitanje

Nisam bio precizan, hteo sam da kažem "sud koji pretenduje da se pojavi kao stranka u postupku u svojstvu tužioca". Sud može biti samo tuženi u upravnom sporu, kao organ protiv kojeg se podnosi tužba
dragan7557 dragan7557 13:49 03.03.2011

Re: kompleksno pitanje/prost odgovor

i načelo jednakosti pred zakonom.

Načelo jednakosti pred zakonom ne znači i jednakost pred sudom.

Ovaj stav je poznat od kada postoji klasna pravda.

Nekim to nikako da se objasni.


crski
baroniknez baroniknez 18:08 03.03.2011

Re: kompleksno pitanje/prost odgovor

Načelo jednakosti pred zakonom ne znači i jednakost pred sudom.


kako to objašnjavate? jednaki pred zakonom = nejednaki pred sudom!?!?


Ovaj stav je poznat od kada postoji klasna pravda.


pravda "radničke klase"?
ecce-florian ecce-florian 18:23 04.03.2011

Re: kompleksno pitanje

Freedom of Information
Predmet zahteva u konkretnom slučaju bili su određeni dokumenti - audio i video zapisi sa pretresa.
Slična vrsta nesporazuma i nadalje

Zašto i nadalje?

Pa zbog nedostatka informacija.
Današnji Blic je ipak nešto "informativniji"
I u gornjem komentaru sam ukazao na

Ovo pre svaga poštujući pravilo da se o predmetima u kojim nije doneta pravnosnažna odluka ne raspitujem


Odluka o kažnjavanju Poverenika izgleda jeste kao i odluka Upravnog suda a za predmet pred Specijalnim sudom mi i dalje nije poznato da li je pravnosnažna ili u fazi glavnog pretresa .

Ukoliko taj predmet nije okončan ne bih komentarisao tok postupka i procesna ovlašćenja učesnika pre okončanja i bez uvida u ceo predmet.

Interesantno je da se navodi da je predsednik Veća pred Specijalnim sudom zbog čijeg postupanja se advokat Drecun obratio Povereniku za informacije sudija Dušan Vojnović a da se ne navodi ko je svojim potpisom overio tužbu Upravnom sudu.

Ovo bi moglo nepažljivom čitaocu po inerciji ukazati da je i potpisnik tužbe sudija Vojnović a što u tekstu nije navedeno.

Kako se u vesti u Blicu citira izjava gospodina Drecuna, pretpostavka je da je on izvor informacija za navode.

Do tada mogu samo da se saglasim da je ovo vrlo interesantan pravni okvir o ulozi Poverenika u krivičnom postupku te ću i nadalje sa pažnjom pratiti dalji razvoj a interesuju me veoma i reakcije .
dragannalovic dragannalovic 18:18 02.03.2011

Ništa se ne moraA kad se među "proizvođače" takvih "operacija" svrstaju čak i oni čija je, po definiciji, prvenstvena uloga da štite ljudska prava - pravosudni organi, onda to direktno asocira na pretvaranje pravnog poretka u neorganizovani provizorijum u kome je sve dopušteno, u haos u kome nikakvo izneneđanje nije isključeno, u kome je sve moguće. I to bi svakako moralo da (za)brine i odgovorne u Visokom savetu sudstva, Vladi i Narodnoj skupštini.

Iz ovoga bi moglo da se zaključi da živimo u zemlji u kojoj su ozbiljno narušena prava gradjana, kao i da ovaj haos i pretvaranje pravnog poretka u lakrdiju nije nimalo slučajan proces i da to u krajnjem slučaju i ne može da (za)brine one (ne)odgovorne koji upravo to i čine svesno i sa odredjenom namerom! Vladu i vladajuću većinu u Narodnoj skupštini,nimalo ne brine ovakva situacija, niti sve posledice koje iz ovoga mogu proisteći! Nedopustivo je da se toleriše, to što se čine napori da se efekti Vašeg rada bitno umanje i što se Vlada i oni najodgovorniji ophode prema Povereništvu, kao prema nekom nužnom zlu koje je najpoželjnije zaobići!
apectator apectator 08:01 03.03.2011

Re: Ništa se ne mora

dragannalovic
..i da ovaj haos i pretvaranje pravnog poretka u lakrdiju nije nimalo slučajan proces i da to u krajnjem slučaju i ne može da (za)brine one (ne)odgovorne koji upravo to i čine svesno i sa odredjenom namerom! Vladu i vladajuću većinu u Narodnoj skupštini,nimalo ne brine ovakva situacija, niti sve posledice koje iz ovoga mogu proisteći! Nedopustivo je da se toleriše, to što se čine napori da se efekti Vašeg rada bitno umanje..

Na prvi pogled reklo bi se da ste potpuno u pravu. Ali jesmo li sigurni da li je naš najveći problem nepoštenje i neodgovornost naše "političke elite" ili je još veći problem njena nekompetentnost? U toj strukturi nisu svi nepošteni ali su u odista ogromnoj večini nekompetentni i bog zna koliko njih uopšte može da razume upozorenja kakva šalje g.Šabić? Bojim se da nas oni "vode u Evropu" u stilu one Njegoševe "oni čine što znaju al ne znaju što čine".
sahmatbg sahmatbg 08:25 03.03.2011

Re: Ništa se ne mora

apectator

U toj strukturi nisu svi nepošteni ali su u odista ogromnoj večini nekompetentni i bog zna koliko njih uopšte može da razume upozorenja kakva šalje g.Šabić? Bojim se da nas oni "vode u Evropu" u stilu one Njegoševe "oni čine što znaju al ne znaju što čine".

dragannalovic dragannalovic 10:50 03.03.2011

Re: Ništa se ne mora

Na prvi pogled reklo bi se da ste potpuno u pravu. Ali jesmo li sigurni da li je naš najveći problem nepoštenje i neodgovornost naše "političke elite" ili je još veći problem njena nekompetentnost? U toj strukturi nisu svi nepošteni ali su u odista ogromnoj večini nekompetentni i bog zna koliko njih uopšte može da razume upozorenja kakva šalje g.Šabić? Bojim se da nas oni "vode u Evropu" u stilu one Njegoševe "oni čine što znaju al ne znaju što čine".

Sve je vrlo jasno i što više znate više Vas boli glava, normalno ako od svega ovog nemate nekakvu ličnu korist. Nisam nigde napisao da su svi nepošteni ima i onih koji su neobavešteni, što ih takodje ne oslobadja krivice. Naš najveći problem je nepodnošljivo visok stepen korupcije koji je zahvatio sve društvene strukture i izjeda čitav sistem, što se sasvim jasno vidi i na primeru Povereništva.Da je stanje neodrživo to je priznao i savetnik predsednika na ovom blogu. Nepoštenje i neodgovornost doveli su nas do toga, da na mnogim mestima ne sede kompetentne osobe već partijski poslušnici. Drugo je pitanje da li su svesni štete koju su prouzrokovali i računa koji će na kraju morati da plate svi gradjani ili ih baš briga.
moderatokantabile moderatokantabile 11:22 03.03.2011

Re: Ništa se ne mora


dragannalovic

Naš najveći problem je nepodnošljivo visok stepen korupcije koji je zahvatio sve društvene strukture i izjeda čitav sistem, što se sasvim jasno vidi i na primeru Povereništva.Da je stanje neodrživo to je priznao i savetnik predsednika na ovom blogu. Nepoštenje i neodgovornost doveli su nas do toga, da na mnogim mestima ne sede kompetentne osobe već partijski poslušnici. Drugo je pitanje da li su svesni štete koju su prouzrokovali i računa koji će na kraju morati da plate svi gradjani ili ih baš briga.

blekburn blekburn 19:32 02.03.2011

Da se ne lažemo...

Neki organi vlasti i javna, odnosno državna preduzeća ne izvršavaju naloge iz rešenja Poverenika za informacije, odnosno prolongiraju njihovo izvršenje (iako su ona po zakonu obavezujuća, konačna i izvršna)


Sve je to moguće i sve se to dešava kod nas, jer u srbiji ne postoji zakonska regulativa da za išta odgovara država, državni organ, pojedinac ako ne ispunjava zakonom propisane odredbe.
Tako je svuda, od sudstva, opštine, uprave, direktora itd.
Sve se to dešava jer Srbija nema javno mnjenje već decenijama, koje bi pravilo pritiske na državne organe, jer naši političari i institucije reaguju samo na sirovu silu i pretnje istom silom.
kostresh_harambasha kostresh_harambasha 09:01 03.03.2011

Где је крај?

Сваки дан се све више чудим, не нечијем незнању, већ безобразлуку да поступа неетички. Такво понашање, "фазони", ми никад не би пало на памет. Сваким даном се преиспитујем, да ли сам ја погрешно васпитан или смо стварно већ давно пропали кроз дно (не само дотакли).
nestor92 nestor92 10:25 03.03.2011

Nekompetentnost

Korupcija je jedini problem Srbije. Svi drugi su posledica.

Jedna od vidljivih posledica korupcije je sveprisutna nekompetentnost. Sistem selekcije kadrova prožet je korupcijom u njenim raznim vidovima, po babu, po stričevima, po partijskoj liniji, po poreklu. Samo ne po zasluzi ili po kvalitetu. Do stručnih kadrova možete doći samo ukoliko su ispunili najvažniji uslov - babo, stričevi itd.

Upravo danas čitam jedno rešenje Apelacionog suda u Beogradu koje sadrži nešto što ukazuje da autor istog nije pročitao propis koji je najvažniji za njegov posao ili da ga uopšte nije razumeo u osnovi što je odavno trebalo da ga diskvalifikuje za posao sudije, a posebno za posao sudije Apelacionog suda koji "kroji kapu" nama svima kroz formiranje sudske prakse.

Juče čujem takođe da predsednik jednog odeljenja beogradskog osnovnog suda nije takođe pročitao osnovnu odredbu osnovnog zakonskog propisa koji se primenjuje u njegovom odeljenju i koji je na snazi od 2005. godine i još živi u 2004. godini ili ranije.

A to nisam čuo od stranke ili advokata, već od sudije takođe koji čita zakon, ali kome to neće pomoći da napreduje sve dok ne čita i program vladajuće partije ili ima babu, odnosno stričeve na prav(n)om mestu.

Korupcija proizvodi proizvođače haosa, pa i pravnog.

Kolegijalni pozdrav.


Freedom of Information Freedom of Information 11:10 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Korupcija proizvodi proizvođače haosa, pa i pravnog.

Kolegijalni pozdrav.

Slažem se kolega.A posle oni proizvode korupciju.I tako u krug.Taj krug jednom moramo prekinuti,to je od bukvalno egzistencijalnog značaja..Pozdrav.
antioksidant antioksidant 11:14 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Taj krug jednom moramo prekinuti,to je od bukvalno egzistencijalnog značaja

a šta se tačno predlaže za prekidanje kruga?
Freedom of Information Freedom of Information 11:28 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

antioksidant

a šta se tačno predlaže za prekidanje kruga?

Za početak, treba nam,u celom društvu, široka saglasnost da ga zaista morano prekinuti i odgovarajuća količina ozbiljne,stvarne volje da to,bez obzira na cenu, i učinimo. Iako se čini da ih imamo,nemamo ih. Kad ih budemo imali videćemo da već imamo i to dosta dobrih predloga pa i izabrati one najbolje.
dragannalovic dragannalovic 11:49 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Taj krug jednom moramo prekinuti,to je od bukvalno egzistencijalnog značaja

a šta se tačno predlaže za prekidanje kruga?

Suzbijanje korupcije, kakva je ova naša, sistemska i razgranata od vrha pa naniže , podrazumeva da se krene od vrha, što zna da bude prilično bolan potez za one koji odlučuju, pa se zato ništa i ne preduzima. Prvo i osnovno je finansiranje političkih stranaka, jer nam one dalje kroje sudbinu. To je toliko uzelo maha da i većina opozicionih stranaka tako nešto izbegava čak i da spomene ili ako baš mora, stidljivo natukne. Imamo veliki problem za čije se rešavanje previše ne zalaže ni jedna stranka, pogotovo ne one koje su na vlasti, jer ako bi uzeli metlu da počiste svoje redove, vrlo lako bi rukovaoci dotičnom alatkom počistili i sami sebe. Iz ovoga bi se mogao izvući zaključak da alatku već imamo samo treba da nadjemo onoga ili one koji će smeti i umeti da rukuju sa dotičnom!
antioksidant antioksidant 12:01 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Za početak, treba nam,u celom društvu, široka saglasnost da ga zaista morano prekinuti i odgovarajuća količina ozbiljne,stvarne volje da to,bez obzira na cenu, i učinimo. Iako se čini da ih imamo,nemamo ih. Kad ih budemo imali videćemo da već imamo i to dosta dobrih predloga pa i izabrati one najbolje.

lepo zvuči ali koliko je ovo konkretno?
Freedom of Information Freedom of Information 12:15 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

antioksidant
Za početak, treba nam,u celom društvu, široka saglasnost da ga zaista morano prekinuti i odgovarajuća količina ozbiljne,stvarne volje da to,bez obzira na cenu, i učinimo. Iako se čini da ih imamo,nemamo ih. Kad ih budemo imali videćemo da već imamo i to dosta dobrih predloga pa i izabrati one najbolje.
lepo zvuči ali koliko je ovo konkretno?

Nije bitno što lepo zvuči već da je istina.Dok kod relevantne većine u društvu ne bude savršeno jasna predstava da se nešto mora prekinuti propraćena stvarnom voljom da se to uradi(uključujući i razne oblike ličnog angažmana,od funkcionera preko "zviždača u pištaljku" do birača) smisao rasprave o "konkretrnim" antikorupciskim mehanizmima je prilično ograničen. A ponuđenihnih konretnih mehanizama na raznim planovima(maksimalna transparentnost u radu vlasti,finansiranje stranaka,kadrovska politika,uspostavljanje realnih umesto fiktivnih nadzornih mehanizama...)iima već bezbroj i kod nas i u uporednom pravu i praksi.
nestor92 nestor92 12:16 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Ja mislim da nema sasvim jednostavnog leka. Zato što je bolest teška i zahvatila je ceo organizam. Mora da se primenjuje i hirurgija, a mora i terapija lekovima pa izmena načina života itd.

Ali, mislim da mi nemamo kao celina, jasnu predstavu o korupciji i jasnu volju da joj "doakamo".

S obzirom da je izvor korupcije u finansiranju i uopšte u delovanju političkih stranaka i sa njima povezanih likova naravno da će se u strankama odnosno u vlasti teško naći neko ko će ozbiljno poraditi na ovom pitanju.

Osim, ako je to pitanje dobijanja i gubljenja vlasti.

Narod mora da korupciju postavi kao najvažnije pitanje. A ne Kosovo, a ne pristupanje EU, a ne ovo ili ono.

Kako se to radi ne znam.

Kuj izmisli, grdne pare ima da zaradi.antioksidant antioksidant 13:01 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Nije bitno što lepo zvuči već da je istina

OK, istina je ali koliko je konkretno?
Ili da razumem da su svi ponuđeni konkretni mehanizmi nedovoljni jer nema relevantne većine u društvu kojoj je jasna predstava da se nešto mora prekinuti propraćeno stvarnom voljom da se to uradi?
antioksidant antioksidant 13:02 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Kuj izmisli, grdne pare ima da zaradi.

Krugolina Borup Krugolina Borup 13:45 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Ili da razumem da su svi ponuđeni konkretni mehanizmi nedovoljni jer nema relevantne većine u društvu kojoj je jasna predstava da se nešto mora prekinuti propraćeno stvarnom voljom da se to uradi?


Rekla bih da je to.
Evo, recimo, na primer, ovaj predivni Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (u koji sam zaljubljena). On je, ama, fantastično sredstvo za umanjivanje korupcije. FAN-TA-STI-ČNO! I, šta se dešava? Malo ko ga koristi. Koristi ga po koji retki novinar-istraživač, i po koja zaludna baba ko što sam ja.

Dakle, imamo sledeće:
- netransparentnost = plodno tlo za korupciju
- sjajan zakon koji svakom običnom građaninu dozvoljava da zahteva transparentnost
- Poverenika koji, za razliku od državnih organa, ne služi samo za ukras, već je spreman da građanima pomogne u tome da se izbore za poštovanje zakona

Šta nemamo?

Nemamo dovoljan broj ljudi koji bi insistirali na sprovođenju zakona, što je neophodno da bi se stvorio DOVOLJNO JAK PRITISAK da se praksa netransparentnosti rada preokrene.

U Srbiji ima 1040 državnih osnovnih škola. Kad bi se našlo 1040 zaludnih baba ko što sam ja, pa da svaka sedne na kičmu po jednoj od tih škola, a sa stalnim zahtevima da im dostave kopije finansijskih izveštaja, faktura, ugovora o iznajmljivanjima sala, ugovora o nabavkama udžbenika, itd, itd... stvorio bi se jak pritisak da SVE ŠKOLE odjednom promene način poslovanja.

Istom metodom rešiti i javna preduzeća, ministarstva, zavode, odvode, dovode, i sve ostale vode...

Možemo pričati o razlozima zbog kojih u našem društvu nema dovoljno zaludnih baba, ali ne možemo sporiti činjenicu da ih nema dovoljno. A ta činjenica jeste onaj ključ koji nedostaje da bi se čak i postojeći mehanizmi za promenu upotrebili.
antioksidant antioksidant 13:53 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

U Srbiji ima 1040 državnih osnovnih škola. Kad bi se našlo 1040 zaludnih baba ko što sam ja, pa da svaka sedne na kičmu po jednoj od tih škola, a sa stalnim zahtevima da im dostave kopije finansijskih izveštaja, faktura, ugovora o iznajmljivanjima sala, ugovora o nabavkama udžbenika, itd, itd... stvorio bi se jak pritisak da SVE ŠKOLE odjednom promene način poslovanja.

a da li je tvoja skola promenila nacin poslovanja?
i da li misliš da će ikada?
a zaludnih imamo na kilo ali daj nemoj baš babe da prizivamo

dopuna:
oko ove netransparentnosti - primer kolubare i sadašnejg pritiska u medijima - znaš li ti da postojeći mehanizam uopšte nije bio netransparentan - ceo lazarevac je znao. ceo. isto kao što je cela srbija videla kako se kupuju vakcine (bio je i snimak otvaranja tendera na vestima) i?
teoretski mi funkcionišemo skroz po knjigama a onda slušam branka ruzica jutros i pitam se ko je ovde lud?
dinkic ce imati potpuno istukontrolu nad privredom kao i pre mesec dana. i? nista tu netransparentno nema.
i stvarno pitam - sta i kako? ima li neka ideja koja moze da profunkcionise (a da nas ne odvede u stiropor i salatu)?
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:00 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

a da li je tvoja skola promenila nacin poslovanja?


Pa, malko i jeste, pravo da ti kažem, mada nedovoljno.
Ali, ima dana, promeniće i ostalo.
Da te podsetim: početkom novembra bilo je "nećete dobiti Statut, i Dačića možete da zovete ako oćete, ama nećete ga dobiti".
Mesec dana kasnije (nakon žalbe Povereniku, koji mu dođe veća faca i od Dačića, očigledno), Statut je objavljen na internetu.
I Poslovnik o radu Školskog odbora, i još koješta.
Mali korak za čovečanstvo, veliki za OŠ "Mladost".

i da li misliš da će ikada?


'Oće, 'oće.
Živi bili pa videli.
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:08 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

ceo lazarevac je znao. ceo.


Postoji razlika između "svi znaju" i "svi imaju dokaze crno-na-belo".
"Svi znaju" jednako je tračevima (mada sam se više puta, pa čak i na primeru ove moje škole, uverila da gde ima dima ima i vatre). Međutim, dokle god je nešto na nivou tračeva, nadležni se oko toga ič ne sekiraju. Ako, pak, imaš nešto crno-na-belo, e, tu je već nešto drugačija situacija.

Može ceo Lazarevac da zna, ama ako nema dokaze, nikom ništa, nikome se gaće ne tresu, niti ovi što bi trebalo da ih iz gaća istresu osećaju bilo kakav poriv i obavezu da ih protresu. Kada se nabave dokazi crno-na-belo (a lepota je što ih može nabaviti BILO KO ko je dovoljno zaludan da se dopisuje s ORGANIMA), onda nadležni za istresanje iz gaća ne mogu više da se prave potpuno ludi. Mislim, naravno, prave se oni i dalje ludi - upravo ovaj blog gosn. Šabića je o tom kreativnom ludilu. Ali, ono što želim da kažem da je mogućnost da se prave ludi direktno vezana za snagu pritiska koji osećaju da prestanu da se prave ludi. A to zavisi od broja zaludnih.
antioksidant antioksidant 14:11 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

'Oće, 'oće.
Živi bili pa videli.

hajde da verujem
maca22 maca22 14:50 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Krugolina Borup
'Oće, 'oće.
Živi bili pa videli.

Sad se ja bijem sa gsp-om koji se pravi lud oko povlastica.

Koji zakon, pravilnik odredjuje ko ima pravo na povlasticu (legitimaciju ya polascene kategorije za koju se kupuju markice)? Jel to na volju GSP-u ili ima da skidam od neku?
dragannalovic dragannalovic 14:57 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Može ceo Lazarevac da zna, ama ako nema dokaze, nikom ništa, nikome se gaće ne tresu, niti ovi što bi trebalo da ih iz gaća istresu osećaju bilo kakav poriv i obavezu da ih protresu. Kada se nabave dokazi crno-na-belo (a lepota je što ih može nabaviti BILO KO ko je dovoljno zaludan da se dopisuje s ORGANIMA), onda nadležni za istresanje iz gaća ne mogu više da se prave potpuno ludi. Mislim, naravno, prave se oni i dalje ludi - upravo ovaj blog gosn. Šabića je o tom kreativnom ludilu. Ali, ono što želim da kažem da je mogućnost da se prave ludi direktno vezana za snagu pritiska koji osećaju da prestanu da se prave ludi. A to zavisi od broja zaludnih.

To bi mogao da bude odgovor i na pitanje šta valja činiti, ionako svako ko ima tu privilegiju da pošteno radi svoj posao u ovakvom okruženju je skoro pa zaludan. A takvih nije malo, sasvim dovoljno da se dostigne kritična masa.
Koliko vidim to je jedina šansa da se stvari pokrenu i na koju su osetljivi!
antioksidant antioksidant 15:10 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Postoji razlika između "svi znaju" i "svi imaju dokaze crno-na-belo".

kru, mislis da ne znam to?
a za vakcine i lazarevac je i radjeno po zakonu. svi su dokazi bili vidljivi jer ih niko nije ni krio.
legalno je (mada nelegitimno) a dobija na znacaju tek kada urednici u nacionalnim medijima odluce da osvetle to mesto.
maca22 maca22 15:15 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Krugolina Borup
A to zavisi od broja zaludnih.

Podnosim salterki lekarski izvestaj: Nesposobna za rad.
Salterka: "A ma to nije nista, moze da radi, moze da pise nesto. "


Tako da znas Kru, puno njih zna vise od lekara, a tebe ovamo trazili linkove Medjunarnodne zdavstvene organizacije i protokole stranih bolnica.
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:39 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

a dobija na znacaju tek kada urednici u nacionalnim medijima odluce da osvetle to mesto.


Ako ćemo da se oslanjamo na urednike u nacionalnim medijima, nema da nam valja posao.
Lično, smatram da je internet najbolji mogući nacionalni medij, i da svi treba da budemo urednici istog.
Sve što iko dobije crno-na-belo: da objavi.
Ako na medije budemo čekali, načekaćemo se.

Internet će njima glave doći.
antioksidant antioksidant 19:59 03.03.2011

Re: Nekompetentnost

Ako ćemo da se oslanjamo na urednike u nacionalnim medijima, nema da nam valja posao.
Lično, smatram da je internet najbolji mogući nacionalni medij, i da svi treba da budemo urednici istog.
Sve što iko dobije crno-na-belo: da objavi.
Ako na medije budemo čekali, načekaćemo se.

Internet će njima glave doći.

mozes ti da pises po interenetu koliko hoces
dok se nesto ne pojavi u dnevniku u pola osam nije se ni desilo
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 15:47 04.03.2011

НЕМА КАТЕГОРИЈЕ

Упадљиво је да, приликом класификације блога, не постоји категорија под називом:
ВЛАДАВИНА ЗАКОНА.

Таква категорија заслужује да постоји, не само због сврставања блога, већ што је много важније, због наглашавања такве синтагме па макар она свој значај налазила само на овим "зидовима".

P.S. FREEDOM OF ASSOCIATION
Freedom of Information Freedom of Information 08:19 07.03.2011

Re: НЕМА КАТЕГОРИЈЕ

srdjazlopogledja
Упадљиво је да, приликом класификације блога, не постоји категорија под називом:ВЛАДАВИНА ЗАКОНА.Таква категорија заслужује да постоји, не само због сврставања блога, већ што је много важније, због наглашавања такве синтагме па макар она свој значај налазила само на овим "зидовима".P.S. FREEDOM OF ASSOCIATION

Dobar, zanimljiv predlog.Doduše, moglo bi se reći i da bi vladavina zakona morala biti bitan neodvojivi deo korpusa ljudskih prava pa je tako "pokrivena" već postojećom kategorijom.Ipak slažem se sa vama,valjalo bi da postoji kao posebna kategorija.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana