Društvo| Hronika| Sex

Mesto zločina: bračni krevet

Martina Andjelković RSS / 03.09.2011. u 09:03

„Osećam ogromnu količinu mržnje i gađenja. Ne mogu da podnesem njegovo prisustvo. Na ovom svetu ja nemam nikoga sem moje bebe. Do skoro sam mislila da imam i njega, da je moj suprug, moja ljubav, a onda je počeo sa grubostima svaki dan. Opirem se koliko mogu, boli me i ne želim ovakav život. Ali trpim zbog našeg deteta, jer se plašim da bi i njemu mogao da naudi. Ne bih volela da mislite da sam monstrum i mazohista. Jednostavno, sada su mi jasne sve one vesti u crnim hronikama. Šta drugo uraditi kada ste žena u bezizlaznoj situaciji i to u državi u kojoj ne postoji zakon? Dođe mi da mu presudim, a onda razmislim - sama sam kriva, sama sam ga birala".

Seksualno nasilje u braku obuhvata bilo koji seksualni kontakt koji žena ne želi i sa kojim nije saglasna; to može biti prisiljavanje na seksualni odnos, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje, seksualno ponižavanje pred drugim osobama i silovanje.

Ovakva vrsta seksualnog nasilja u okviru porodice nesumnjivo postoji, ali se o njoj vrlo malo priča, što u medijima, što u doktorskim ordinacijama. Uglavnom je žrtva žena, ali oni ređi i uglavnom neprijavljeni slučajevi, ostaju muškarci koji su silovani od strane „nežnijeg" pola. Da li mišljenje da je žena, kao fizički slabija i emotivnija, uglavnom žrtva bračnog silovatelja prelazi granicu i postaje stereotip?

Istorijski gledano, nasilje nad ženama povezano je sa iskonskom podelom na ženu kao slabiju i muškarca kao jačeg. Tu se javlja linija nejednakosti između muškog i ženskog pola. S obzirom da je žena dugo vremena smatrana vlasništvom svog supruga, kome treba da služi i da se povinuje kao kakvom vladaru, nije ni čudo što se na silovanje u braku u Srbiji sve do 2002. godine gledalo kao na nemogući akt.
To nije bio zločin, nije se mogao kazniti i o tome je bilo sramota govoriti.

"Sve je to vezano za neku našu tradiciju. Život u braku u Srbiji uvek je bio pod nekim velom tajne, sakriven od ostalog sveta, jer se uvek smatralo da je sramota da bilo šta izađe u javnost. Taj tradicionalni moral i običaji dugo vremena, pa čak mislim i danas, i pored svih zakona, određuju tok događaja u bračnoj zajednici. U velikom delu Srbije brak funkcioniše po nekim tradicionalnim obrascima koji uopšte nemaju nikakve veze sa savremenim kretanjima", zapaža Žikica Simić, specijalista za medicinsku psihologiju.

Silovanje u braku je na našim prostorima prvi put kriminalizovano tek 2002. godine izmenama i dopunama Krivičnog zakona. Porodični zakon donet je februara 2005. godine, a počinje da važi jula iste godine. Njime je zamenjen Zakon o braku i bračnim odnosima koji je bio prilično zastareo, jer je donet još 1980. godine. Suština donošenja novog zakona je da se njime uvedu pravni instituti koji nisu bili predviđeni postojećim zakonskim rešenjima, a između ostalog, njime se sankcioniše i silovanje u braku, bez obzira na to da li je brak zaključen ili se radi o vanbračnoj zajednici.

U Hrvatskoj se uveliko razmatra izmena kaznenog zakona, pri čemu bi se za bilo kakav seksualni odnos bez izričitog i obostranog pristanka uskoro moglo završiti u zatvoru. Ako je seksualno nasilje počinjeno nad bračnim ili intimnim partnerom, u budućnosti bi kazna za takav čin trebalo da bude teža nego kada se isto delo učini nekom nepoznatom ili osobi sa kojom napadač ima površan odnos. Tako bi se silovanje u braku, koje u Hrvatskoj do devedesetih uopšte nije bilo kažnjivo, izjednačilo sa silovanjem izvan sopstvenog doma, pa bi se pretvorilo u otežavajuću okolnost.

U Južnoafričkoj republici situacija je na ovom polju dramatična; nešto više od trećine muškaraca priznalo je silovanje. Devedeset odsto njih veruje da žena mora da sluša svog muža, a šezdeset odsto žena se sa time slaže. Čvrsti patrijarhat probija sve barijere i postaje ekstreman. Polovina tamošnjih muškara i žena smatra da je silovanje u braku moguće; oko 39 odsto muškaraca i 30 odsto žena tvrdi da žena ne može i ne sme da odbije seks sa svojim mužem. Zanimljivo je da 20 odsto muškaraca i 16 odsto žena smatra da su u nekim slučajevima silovanja žene to i htele. Kada se svi podaci uzmu u obzir, očigledna je tradicija po kojoj muškarci misle da je opravdano koristiti nasilje nad ženama, a sve veći broj žena to odobrava.

U Severnoj Australiji silovanje u braku inkriminisano je 1978. godine, u Škotskoj 1982. godine, Engleskoj 1991, a u svim državama SAD 1994. godine (iako je u nekim državama SAD postojao zakon koji sankcioniše silovanje u braku još kasnih sedamdesetih).

Silovanje ili ne?
Viktimološko društvo Srbije radilo je istraživanja o nasilju u porodici u Srbiji 2001. godine i u Vojvodini prošle godine. Istraživanje je izvedeno na uzorku od 516 punoletnih žena na teritoriji APV, obuhvaćeno je 7 gradova i oko 40 sela u njihovoj okolini. One su tu govorile o svim vrstama nasilja, pa i o seksualnom nasilju u širem smislu. Na osnovu toga, iz Udruženja su ih svrstavali u neke kategorije, pa se među njima našlo i silovanje.

Dr Sanja Ćopić, istraživačica i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije kaže da su tada dobili rezultate da je 9,1 odsto ispitanica bilo žrtva seksualnog nasilja u okviru svoje porodice. To, naravno, nisu prijavile organima reda, nego su se poverile istraživačicama. „Žene su nam priznale da su u najvećem broju slučajeva, čak preko 80 odsto, neki oblik seksualnog nasilja doživljavale od svojih partnera, bračnih i vanbračnih. Najviše njih je reklo da je doživelo seksualni odnos protiv svoje volje (59,6 %), a 10,6 % nam je reklo da su bile baš žrtve silovanja", ističe dr Sanja Ćopić.

Ovde se postavlja pitanje - gde je tu razlika? Iz Viktimološkog društva su se kategorije kreirale, kako su im žrtve govorile. Međutim, prema krivičnom zakonu, da bi postojalo krivično delo silovanja, žrtva mora da pruža otpor. „Ako žena ne pristaje, ali protiv svoje volje, ipak, ulazi u seksualni odnos, to se iz perspektive prava teško može kvalifikovati kao krivično delo silovanja zato što žena ne pruža otpor nasilniku bez obzira što je to njen muž ili partner", kaže dr Ćopić.

Ona kaže još da je, tokom istraživanja, 12,8 odsto žena reklo da su imale seksualni odnos koji im nije odgovarao ili koji ih je povređivao, pa se takođe postavlja pitanje: gde je razgraničenje u odnosu na silovanje?

Sa druge strane, specijalista za medicinsku psihologiju, Žikica Simić, ističe mogućnost još većeg nasilja sa tragičnim posledicama ukoliko žrtva pruži otpor, jer je agresor uglavnom nasilnik koji ne preza ni od čega da bi dobio ono što želi.

„Seks i grad" momenat
Pored rigidne tradicije, ono što otežava da se silovanje u braku, ne samo u Srbiji, već i šire, shvati kao zločinački akt, sigurno je i momenat modernosti koji vuče stereotip o ženama koje uživaju u agresivnom seksualnom odnosu. Rečenice „žene kažu NE, a ustvari misle DA" i „dužnost žene je da pruža seks" probijaju se kroz našu kulturu preko pornografskih medija i modernog načina života. I skoro da postaju sasvim normalna stvar. Takve poruke mogu makar malo da utiču na muškarce da ignorišu žensko opiranje, pa se jači pol brani time da žene „šalju pogrešne signale".

Grubo upražnjavanje seksualnih radnji često i ginekolozima otežava da razaznaju željene od neželjenih odnosa. „Silovanje može da se pretpostavi na osnovu eventualnih povreda genitalija i okolnog predela. Međutim, te povrede često mogu da budu odraz malo grubljih, željenih seksualnih igara", ističe Vesna Mladenović, specijalistkinja ginekologije i akušerstva.

Ipak, kada ginekolog uoči ozbiljnije povrede na ženi, dužan je da postupi po lekarskoj etici, zaobilazeći donekle lekarsko pravilo o diskreciji, jer kada je život osobe u pitanju, stupa na snagu ona „da je gledati zlo, a ne preduzimati ništa, isto što i činiti zlo". „Osoba koja prijavi silovanje, najpre prijavljuje prvo policiji, a zatim u pratnji službenih lica dolazi na pregled. Ako bi osoba došla pravo u bolnicu sa težim povredama i navela silovanje kao razlog, slučaj bismo morali da prijavimo", kaže Vesna Mladenović.

Istog je mišljenja i Dobrivoje Mladenović, psiholog i porodični terapeut: „Svaki razgovor između klijenta i psihologa/porodičnog psihoterapeuta je tajna, osim kada je nečiji život ili zdravlje ugroženo".

Strah jači od prijave

Neosporno je da se silovanje u braku dešava iza ulaznih vrata nekih srpskih porodica, ali je teško doći do podataka o tome. Zašto? Odgovor možemo naći u tradiciji srpskog naroda i shvatanja porodice, ali i u strahu koji kod žrtve, u takvoj situaciji, lako nadjača želju za slobodom.

Kod žrtava postoji strah od eskalacije nasilja. Ako nisu na sigurnom, njima može da preti još veće nasilje", smatra dr Ćopić i dodaje: „Tu su i problemi egzistencijalne prirode - ako žena nema gde da ode, ona nema alternativu. Javlja se i sramota i jedan drugi strah - da joj se neće verovati, naročito ako je slučaj da je nasilnik društveno vrlo fina, poštena i prihvaćena osoba. Ponekad postoji i vera u to da će se on popraviti, naročito u situaciji kada je reč o dugotrajnom nasilju kada se smenjuju periodi toplo-hladno".

Ovde se posebno ističe momenat u kome se na okruženje gleda kao na čaršiju, gde priče kruže, a niko ne bi voleo da bude deo njih, makar ne u negativnom kontekstu. Seksualno nasilje u Srbiji je još uvek jedna od tabu tema koja se pokreće tek silom prilika. Tako se stvara zid između zakona i počinioca ovog nedela, pa je teško uopšte ustanoviti koliko je to retka ili česta pojava.

Iz Viktimološkog društva pominju čak i da neke žene silovanje u braku ne percipiraju kao nasilje, a kamoli ga prijavljuju. Tačnije, postoje one koje shvataju da je seks moranje i bračna obaveza, čak i kada im nije do toga. Iz ovog Društva, međutim, kažu da nije takva situacija samo kod nas, već i u zemljama u regionu.
Žene se retko odvaže da prijave svog muža zbog toga što su, pre svega, ekonomski zavisne od njega. Tako je u 70 odsto brakova. U slučaju da žena prijavi muža, ona se plaši osvete, napuštanja, odvajanja od dece i izbacivanja iz kuće što bi je dovelo u još goru situaciju. Zato ona bira da trpi i ćuti, pa se polako gubi u toj nekoj svojoj tragičnoj situaciji", smatra psiholog Simić.

Psihološkinja Jasmina Ljubović iz Savetovališta za pravnu i psihosocijalnu podršku ženama navodi nekoliko razloga za neprijavljivanje silovanja u braku: „Nekada je to strah, nekada sramota, nekad ljubav prema nasilniku i želja da će se promeniti. Nekada misle da su one krive i da su same izazvale to nasilje, a dešava se i da ne veruju institucijama i misle da ne mogu da dokažu nasilje".

Nekada i sama prijava ove vrste nasilja, pa čak i ako to dođe do suda i čak se i presudi, ne mora da znači kraj problema za žrtvu. „Seksualno nasilje se u tim slučajevima ne tretira kao delo nasilja u porodici, već kao krivično delo silovanja, kao neki oblik seksualnog delikta", kaže dr Sanja Ćopić. Ona ukazuje i na problem uslovne slobode za nasilnika, jer je tada žrtva u potencijalnoj opasnosti. Zato je potrebno da se problem trajno reši.

U Porodičnom zakoniku postoje mere zaštite od nasilnika u porodici koje, kada bi se primenjivale na pravi način i u potpunosti, mnogo bi doprinele sigurnosti i zaštiti žrtve. Ako ona nema gde da ode, ako nema podšku najužeg okruženja, nema rešeno egzistencijalno pitanje, ona će pre trpeti nasilnika i ostati sa njim. U tom smislu, kaznenim merama država može mnogo više da pomogne".

Profil agresora
Psiholog Žikica Simić je tokom svoje karijere imao prilike da radi uglavnom sa počiniocima silovanja u braku. „To je čovek povećane agresivnosti, ima mali prag tolerancije, mora svoje potrebe da zadovolji odmah, bez ikakvog čekanja", kaže on i ističe da je i alkohol važna komponenta u celoj priči, a možda i neko razočaranje koje agresor trpi u svim oblastima života, pa se onda to nekako fokusira na porodicu koja postaje poligon za ispoljavanje nagomilane agresije. Simić navodi i da ovaj globalni profil silovatelja nije vezan za socijalne nivoe; ima ih u najvišim, kao što ih ima i u najnižim ekonomskim krugovima.

Zatvorska kazna negde pomogne, a negde ne pomogne. „Ako je počinilac takvog dela psihički izvitoperena ličnost, patološka ličnost, opterećena nekom psihopatologijom ovog ili onog tipa, onda zatvorska kazna sama po sebi neće mnogo da pomogne. Ukoliko je, pak, počinilac takvog dela situaciono, bio je pijan ili pod uticajem opijata, onda jedna takva kazna možda i može da pomogne. Tokom služenja zatvorske kazne, psiholog ne treba da radi samo sa silovateljem, već i sa partnerom, ukoliko se planira zajednički život nakon izlaska iz zatvora. To je situacija sa dva člana: mužem i ženom. Treba rasvetliti pojedinačno šta i kako dalje", kaže Žikica Simić.

Ukoliko ste doživeli silovanje:
1. Idite na sigurno mesto
2. Pozovite policiju
3. Pozovite prijateljicu/prijatelja ili nekog iz porodice
4. Sačuvajte fizičke dokaze - ne tuširajte se i ne ispirajte polni organ
5. Sačuvajte odeću koju ste nosili u vreme napada
6. Ne pomerajte predmete u prostoru gde se napad dogodio
7. Idite u bolnicu
8. Potražite informacije, savet i pravnu pomoć

S. O. S.
Činjenica je da, ukoliko želi da izađe iz začaranog kruga, prvi korak mora da napravi žrtva. Za to treba puno hrabrosti i odbacivanje bilo kakvih spoljnih faktora koji bi je naveli da u tom momentu ne razmišlja o sebi i svojoj slobodi.

Iz Viktimološkog društva Srbije volonteri najpre stupaju u kontakt sa žrtvama preko telefona i pružaju im podršku. Ukoliko se pokaže potreba da se sa žrtvom obavi razgovor „lice u lice", onda se zakazuje sastanak u kancelariji. Oni žrtvi pokušavaju da pruže emotivnu podršku i da je kroz osnažujući razgovor navedu da nije sama, da nije jedina, da ima i drugih koji trpe razne vidove viktimizacije i da neko rešenje može da se nađe. Nikada ne nude gotova rešenja, niti savetuju, iz Društva daju informacije i predočavaju mogućnosti, a odluka koja se donosi uvek je na žrtvi. Ove usluge su besplatne, a anonimnost i sigurnost podataka je zagarantovana. Iz ove organizacije žrtvu dalje mogu da upute na druge institucije, pravne ili psihološke.
Druže sudija...

Kako kaže dr Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije, mali postotak slučajeva silovanja u braku stigne na sud.

Kazna za osnovni oblik silovanja je između 2 i 10 godina zatvora, ali sudovima uvek ostaje mogućnost da na osnovu procene izreknu kaznu u ovom, prilično velikom intervalu. U nekim slučajevima je moguće zatvorsku kaznu zameniti uslovnom i izvršilac tada ostaje na slobodi. „Naša kaznena politika uopšte je takva da se kazne izriču bliže zatvorskom minimumu tj. kod donje granice", kaže ona.

Međutim, kao što je i rekao psiholog Simić, tako i dr Ćopić sumnja u delotvornost čak i duže zatvorske kazne, ukoliko u tim zatvorima nema odgovarajućih programa za nasilnike, pogotovo za silovatelje. Ona veruje da i kada nasilnik izađe na slobodu, sa njim je potrebno raditi, jer kod njega postoji problem koji ne može da se reši zatvorskom kaznom. „Potrebni su programni pomirenja između žrtve i počinioca. Žrtvama je važno da dobiju odgovore na neka pitanja, na primer, „zašto ja", „zašto si baš mene odabrao". Jedno je kada se u postupku utvrdi njegova odgovornost, ako se on sam apsolutno ne oseća krivim, a drugo je kada on prihvati odgovornost i zna da je učinio nešto, da je naneo neku povredu žrtvi i da sada treba to da ispravi, pa makar izvinjenjem", smatra dr Ćopić.

Ipak, rastezanje sudskog postupka i izricanje malih kazni može da bude i poruka žrtvama da ne prijavljuju nasilje. To su uglavnom postupci koji dugo traju, a pitanje je da li će nasilnik otići u zatvor jednu, dve ili tri godine. Žrtve dugo žive u strahu da će se nasilnik vratiti i ponoviti „agresiju u bračnom krevetu".

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i jedno prema drugome treba da postupaju u duhu bratstva".
(Opšta deklaracija o pravima čoveka usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. godine)

Napisala: Martina Anđelković
Istraživali: Martina Anđelković, Aleksandra Bogdanović, Danijela Pejatović, Stefan Trifunović, Mirjana-Đurđa Stojnov i Sanja Zrnić

Fotografija - http://www.flickr.com/photos/patrickreza/

 

AtačmentiKomentari (384)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

loader loader 09:16 03.09.2011

Neotesanost, patologija, kukavičluk

Nekako mi se čini da sve proizilazi iz neuvažavanja ličnosti, iz međusobnog nepoštovanja. Jednostavno, to prevazilazi i pitanje polnosti, odnosno polnih razlika. Neotesanost, nedograđenost i neprincipijelnost pojedinca navodi na to da on ne uvažava nikoga - osim one na koje ne sme da udari baš olako jer su u fizičkom ili nekom drugom smislu nedovoljno slabi u odnosu na njega. Takav, problematičan profil će u braku, ili u vanbračnoj zajednici, lako posegnuti za nekim od vidova prisile i omalovažavanja "nežnijeg pola". Ali takav profil će i druge osobe iz svog okoliša (ne samo one koje su ženskog roda), ako uviđa da su slabije, podvrgnuti nekoj od vrsta tortura.
Martina Andjelković Martina Andjelković 09:21 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Slazem se. Zato treba sirom otvoriti oci prilikom odabira zivotnog partnera.
loader loader 09:25 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Martina Andjelković
Slazem se. Zato treba sirom otvoriti oci prilikom odabira zivotnog partnera.

.. Ne valja što u tim momentima, kad se intenzivno bira, preovladavaju i neki drugi mehanizmi, koji pomalo sužavaju vidno polje

U svakom slučaju, vredi stalno upozoravati.
I, sa druge strane, obeshrabrivati nasilnike svim zakonskim i uopšte društvenim mehanizmima.
Martina Andjelković Martina Andjelković 09:27 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

I to je istina. Lako je govoriti sa distance o tome kako treba racionalno birati. Mnogo je teze kad ljubav umesa prste, a razum ode na odmor...
Sto se tice zakona, ah... nadam se da ce se pomeriti sa mrtve tacke i da ce se takvi prestupnici ostrije kaznjavati.
zoja444 zoja444 09:51 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

.. Ne valja što u tim momentima, kad se intenzivno bira, preovladavaju i neki drugi mehanizmi, koji pomalo sužavaju vidno polje


zasto otvoreno ne reci, da su, najcesce, u tim momentima, upravo sex aspekti presudni. da bi se ljubav razvila (ako ce se razviti), treba ohoho vremena.

jedno je teorija a drugo je praksa.

da ne razvijam sada stereotipe tipa: muskarce samo zanimaju kola, satovi, fudbal, pivo i sex, ovo poslednje i nije daleko od istine. ako nece njegova zena, uvek ce se naci ona koja hoce. zene su jos uvek "lako zamenjiva roba"

jedan od problema je i u nejednakom polozaju zena i muskaraca u drustvu i njihovoj podeli uloga. dok god je taj teret prvenstveno na zeni(briga o deci, najcesce i muzu, njenim i njegovim roditeljima, odrzavanju kuce i sl.), zena ne moze ni da bude u vezi sa svojim najdubljim potrebama i zeljama, ukljucujuci i sexualne.
dr.wagner dr.wagner 09:56 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

... dan

-Zakonska regulativa bi trebala riješiti naplaćivanje (pa i prisilno) naknade
za djecu od roditelja , zatim pooštriti kazneni zakon u slučaju prijave
"uznemiravanja" ili sl. formulacije zlostavljanja nakon prekida veze ...

-Time bi se postigla ekonomska i svaka druga nezavisnost za "slabijeg" , pa
bi njena/njegova odluka o odlasku (prekidu) iz te zajednice bila uslovljena
jedino vlastitim stavom , a ne ekonomskom zavisnošću ili strahom ...

-To je ovako ... "iz rukava" , zakonodavac bi to bolje "uglancao" ...
ali mislim kako bi se na ovaj način otklonile osnove za samo sliovanje ...
jer i prvi znaci nasilja bi već doveli do "razlaza" i bi po nasilnika
bilo opasno koristiti bilo koji oblik represije za "zadržavanje" partnera ...


Martina Andjelković
Mnogo je teze kad ljubav umesa prste, a razum ode na odmor...-Da ... ljubav je slijepa ...
... tu su činjecu koristile sve moje bivše ...


Wagner
Martina Andjelković Martina Andjelković 10:00 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

dr.wagner


Martina Andjelković
Mnogo je teze kad ljubav umesa prste, a razum ode na odmor...-Da ... ljubav je slijepa ...
... tu su činjecu koristile sve moje bivše ...


Wagner


Ali zasto? :s
miloradkakmar miloradkakmar 10:08 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Martina Andjelković
Slazem se. Zato treba sirom otvoriti oci prilikom odabira zivotnog partnera.

Kako otvoriti širom oči?!
Ako se otvore "širom" onda izostaje zaljubljenost, zaslepljenost, ljubav, emocije...a bez toga se ne vredi upuštati u bračnu avanturu.

Možda me je pregazilo vreme, ali, ja još uvek, iskreno, verujem u to.
Martina Andjelković Martina Andjelković 10:14 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

miloradkakmar
Martina Andjelković
Slazem se. Zato treba sirom otvoriti oci prilikom odabira zivotnog partnera.

Kako otvoriti širom oči?!
Ako se otvore "širom" onda izostaje zaljubljenost, zaslepljenost, ljubav, emocije...a bez toga se ne vredi upuštati u bračnu avanturu.

Možda me je pregazilo vreme, ali, ja još uvek, iskreno, verujem u to.


Hm... To je tema za neki dugacak post. :)
loader loader 10:42 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Ljubav svakako. Ona je, kao princip, osnova života, a ne samo braka, ili odnosa dvoje ljudi.

E, sad... ko je sirovina, i sklon je da maltretira, uglavnom baš i ne može da voli. Jer, da može da voli, to bi i činio. Ne bi maltretirao. Ljubavisanje je daleko lepše od razmene nasilja. Eto, to poslednje je sasvim racionalan razlog da se (između ta dva) odabere voljenje.

Ima i sledeći problem: najčešće partnera ne bira emotivni odnos, pa ni neki pozitivno racionalan mehanizam, već strah da se ne ostane sam, tako da se kriterijum obično spusti na ono "uzmi šta možeš". Svašta se tu dešava. I, naravno, svaki je čovek toliko različit od neke generalizovane slike, da se uvek iznova može pronaći još čitava gomilica pravila.

dragan7557 dragan7557 10:55 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA

Seksualno nasilje u braku obuhvata bilo koji seksualni kontakt koji žena ne želi i sa kojim nije saglasna; to može biti prisiljavanje na seksualni odnos, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje, seksualno ponižavanje pred drugim osobama i silovanje.

Seksualni kontakt na koji muškarac nije saglasan je takođe prisiljavanje na seksualni odnos, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje, ponižavanje pred drugim osobama i silovanje.

Uzimajući u obzir da žene u modernom društvu nisu ništa manje agresivne nego muškarci, a koja osobina leži u osnovi navedenog ponašanja, to na ovaj način predstavljena moderna žena ne odgovara svakodnevnici.

Poštovana damo vi pvde predstavljate stereotip u kome je žena permanentno viktimizirana od strane muškarca, koji stav je u potpunosti netačan.

Predstavljanje muškarca kao agresivnog seksualnog manijaka koji "samo 'oće" je u najmanju ruku nepotpuno a i prilično drsko.

Uzgred tokom života sam imao "posla" sa toliko razuzdanih, nasrtljivih, pohotnih i dominantno agresivnih rospija da mi se naslikani lik viktimizarane "jadne žene" nikako ne uklapa u svakodnevnicu.

Ukratko današnja žena se razlikuje od skromnog tipa neupućene seljančice, pastoralne čobanice, koju seksualno rastrojeni bik prisiljava na nešno silom. Da toga ima je sigurno tačno kao što je tačno i da "nežnija" često prikazana kao slabašna strana, u svom mnogobrojnom sastvu ima priličan broj primeraka kojima je uživanje da viktimiziraju muškarce.

cerski
zoja444 zoja444 11:03 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA

dragan7557


cerski, mislim da je priroda tako uredila da da kad muskarac nece, onda i ne moze. tu je silovanje od strane zena malo teze izvodljivo.
mlekac mlekac 11:04 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA

zoja444
dragan7557


cerski, mislim da je priroda tako uredila da da kad muskarac nece, onda i ne moze. tu je silovanje od strane zena malo teze izvodljivo.


Bilo, Zoja, past tense, onda su zlobnici izmislili vijagru...
Martina Andjelković Martina Andjelković 11:12 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA

dragan7557
Seksualno nasilje u braku obuhvata bilo koji seksualni kontakt koji žena ne želi i sa kojim nije saglasna; to može biti prisiljavanje na seksualni odnos, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje, seksualno ponižavanje pred drugim osobama i silovanje.

Seksualni kontakt na koji muškarac nije saglasan je takođe prisiljavanje na seksualni odnos, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje, ponižavanje pred drugim osobama i silovanje.

Uzimajući u obzir da žene u modernom društvu nisu ništa manje agresivne nego muškarci, a koja osobina leži u osnovi navedenog ponašanja, to na ovaj način predstavljena moderna žena ne odgovara svakodnevnici.

Poštovana damo vi pvde predstavljate stereotip u kome je žena permanentno viktimizirana od strane muškarca, koji stav je u potpunosti netačan.

Predstavljanje muškarca kao agresivnog seksualnog manijaka koji "samo 'oće" je u najmanju ruku nepotpuno a i prilično drsko.

Uzgred tokom života sam imao "posla" sa toliko razuzdanih, nasrtljivih, pohotnih i dominantno agresivnih rospija da mi se naslikani lik viktimizarane "jadne žene" nikako ne uklapa u svakodnevnicu.

Ukratko današnja žena se razlikuje od skromnog tipa neupućene seljančice, pastoralne čobanice, koju seksualno rastrojeni bik prisiljava na nešno silom. Da toga ima je sigurno tačno kao što je tačno i da "nežnija" često prikazana kao slabašna strana, u svom mnogobrojnom sastvu ima priličan broj primeraka kojima je uživanje da viktimiziraju muškarce.

cerski


Ne znam da li sam u tekstu mogla biti jasnija?!

"Uglavnom je žrtva žena, ali oni ređi i uglavnom neprijavljeni slučajevi, ostaju muškarci koji su silovani od strane „nežnijeg" pola. Da li mišljenje da je žena, kao fizički slabija i emotivnija, uglavnom žrtva bračnog silovatelja prelazi granicu i postaje stereotip?"

Jednostavno, em sto silovanje muskarca prelazi u domen nemoguceg, em sto oni koji su, pak, silovani jer im je ubacena neka drogica u pice - nece da pricaju o tome.

Ukoliko je neki muskarac doziveo slicno, pozivam ga da mi se javi putem privatne poruke kako bih dopunila ovaj tekst i takvim slucajem. Diskrecija zagarantovana.


dragan7557 dragan7557 11:32 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA


Ne znam da li sam u tekstu mogla biti jasnija?!

Bili ste, veoma i jednostrano, jasni.
Da li mišljenje da je žena, kao fizički slabija i emotivnija, uglavnom žrtva bračnog silovatelja prelazi granicu i postaje stereotip?"

Jedna od mojih dugogodišnjih aikido sparing partnerki je svakako fizički slabija što ni u kom slučaju ne znači da nije u stanju da patosira bilo kog, pa i nekoliko odjednom, muških protivnika, pa i onih nabildovanih ovnova.

Druga moja sparing partnerka (Krav Maga, izraelska borilačka veština) je jednostavno u stanju da domaćinski izlema, prebije i do besvesti premlati, bilo kog od spomenutih mačo kretenčina.

Česta neotesanost Balkanskih Muškarčina proizilazi od ustaljenog mišljenja :
Jednostavno, em sto silovanje muskarca prelazi u domen nemoguceg, em sto oni koji su, pak, silovani jer im je ubacena neka drogica u pice - nece da pricaju o tome.

i mogu vam garantovati da postoji masa modernih žena koje su u stanju da sa ovim nasilnim ovnovima izađu na kraj.

Uzgred za vašu eventualnu odbranu savetujem vama i ostalim ugroženim da svartite na Krav Maga treninge, koji prema mojim informacijama postoje u Beogradu i Novom Sadu, mada mi je kvalitet ponuđenjih treninga nepoznat.
ubacena neka drogica u pice

Nije pristojno tepati na bilo koji način zlu poznatim pod ovim nazivom.

cerski
dragan7557 dragan7557 11:42 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA

mlekac
zoja444
dragan7557


cerski, mislim da je priroda tako uredila da da kad muskarac nece, onda i ne moze. tu je silovanje od strane zena malo teze izvodljivo.


Bilo, Zoja, past tense, onda su zlobnici izmislili vijagru...

Vijagru koriste impotentni kako bi okusili staru vatru, dok je po meni potpuno nepotrebna.

Mada bi to bila druga tema.

Uzgred muškarce jeste moguće silovati a još lakše prisiliti na neželjen seks, dok je:
Seksualno nasilje u braku obuhvata bilo koji seksualni kontakt koji žena ne želi i sa kojim nije saglasna; to može biti prisiljavanje na seksualni odnos, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje, seksualno ponižavanje pred drugim osobama i silovanje.

svakodnevna pojava, osobito na mnogo suptilniji način, vrlo različit od golog nasilja kome, neotesane, mačo humanoidne kretenčine, pribegavaju.

cerski
dr.wagner dr.wagner 14:09 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Pozdrav gospođice M

Martina Andjelković

-Da ... ljubav je slijepa ...
... tu su činjecu koristile sve moje bivše ...
Wagner

Ali zasto? :s


-Pa da bi me kasnije silovale ... valjda ...


Wagner
mrale54 mrale54 15:27 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444


zasto otvoreno ne reci, da su, najcesce, u tim momentima, upravo sex aspekti presudni. da bi se ljubav razvila (ako ce se razviti), treba ohoho vremena.


A, od čega zavisi to ohoho vremena da bi se razvila LJUBAV?
mrale54 mrale54 15:41 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA

zoja444
dragan7557


cerski, mislim da je priroda tako uredila da da kad muskarac nece, onda i ne moze. tu je silovanje od strane zena malo teze izvodljivo.Pa, ja sam mislio, da , kao što mi znamo za G-spot, petting itd. , da i vi, žene, znate da mi i naši "vršnjaci" nemamo svesnih dodirnih tačaka - što se tiče moždanih funkcija!
I te kako je moguće silovanje muškarca!
4krofnica 4krofnica 16:00 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA

kao što mi znamo za G-spot

G spot is a myth
maca22 maca22 16:02 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA

Korfni, jesi htela da linkujes ovaj blog, ili je greska?
4krofnica 4krofnica 16:03 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA

greška, ispravila, hvala.
loader loader 16:35 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Ispravljene greške su tako ловли

mrale54 mrale54 16:43 03.09.2011

Re: najgora moguća DISKRIMINACIJA

4krofnica
kao što mi znamo za G-spot

G spot is a myth


E, pa mi čitamo i myth-ove - a, šta vi znate o nama kad (neki ) tvrde da je nemoguće silovati muškarca?
Martina Andjelković Martina Andjelković 17:07 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

dr.wagner
Pozdrav gospođice M

Martina Andjelković

-Da ... ljubav je slijepa ...
... tu su činjecu koristile sve moje bivše ...
Wagner

Ali zasto? :s


-Pa da bi me kasnije silovale ... valjda ...


Wagner

Poor little Wagner...
4krofnica 4krofnica 18:46 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

šta vi znate o nama


ja tek ponešto :)

kad (neki ) tvrde da je nemoguće silovati muškarca?


nemam pojma šta neki tvrde, ali silovanje muškarca je moguće i dešava se.
od strane drugog muškarca ili žene.
ako misliš na Zoju, ne vidim da je rekla da je nemoguće, već (koliko razumem 'nećemuse') postavlja pitanje erekcije.
tu se sa njom ne slažem. ne mora obavezno da bude stvar uzbudjenja, može se postići fizičkom stimulacijom ili, kako mlekac gore reče, davanjem pilule.
zoja444 zoja444 18:54 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

tu se sa njom ne slažem. ne mora obavezno da bude stvar uzbudjenja, može se postići fizičkom stimulacijom ili, kako mlekac gore reče, davanjem pilule.


kako se moze postici fizicka stimulacija ako on ne zeli? kako mu se moze dati pilula ako on ne zeli?
primer koji je mlekac dala je po meni jedan u milion (lupila sam brojku, mislim da je verovatnoca jos manja).
mariopan mariopan 19:08 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444
tu se sa njom ne slažem. ne mora obavezno da bude stvar uzbudjenja, može se postići fizičkom stimulacijom ili, kako mlekac gore reče, davanjem pilule.


kako se moze postici fizicka stimulacija ako on ne zeli? kako mu se moze dati pilula ako on ne zeli?
primer koji je mlekac dala je po meni jedan u milion (lupila sam brojku, mislim da je verovatnoca jos manja).

Recimo bude primoran na neki način da legne, bude vezan i onda ga ona na silu stimuliše a priroda odradi svoje, i protiv njegove volje, s tim da nije manje ponižavajuće za muškarca nego za ženu. Priroda kod muškaraca radi na taj način, ako ga neko stimuliše ona radi svoje hteo ne hteo.

Na drugom blogu je neko dao link da je neka žena uhvatila lopova i tri dana ga silovala...e kako je to fizički moguće? Pa upravo tako.

Pretpostavljam ......možda je imala neko oružje i pretila mu, a on je poslušao, bio vezan, misli bolje da je sluša nego da ga upuca?
4krofnica 4krofnica 19:18 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk


mislim da mnogi muškarci ne žele kad odu kod urologa, ali im se omakne:)

ozbiljno
kako se moze postici fizicka stimulacija


fizičkim dodirom (i ponekad upotrebom drugih pomagala) može se postići erekcija i kad on to ne-želi.
kako mu se moze dati pilula

sipaš u piće i promešaš
primer koji je mlekac

ne znam jel' tebe interesuje da li je to moguće ili da li se to dešava?
moguće je a dešava se dosta redje nego prema drugom polu.
evo drugi u milion


i još malo mitova
zoja444 zoja444 19:24 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Recimo bude primoran na neki način da legne, bude vezan i onda ga ona na silu stimuliše a priroda odradi svoje, i protiv njegove volje, s tim da nije manje ponižavajuće za muškarca nego za ženu. Priroda kod muškaraca radi na taj način, ako ga neko stimuliše ona radi svoje hteo ne hteo.


ja i dalje mislim da je to malo verovatno. na koji ga nacin primorati da legne i da bude vezan? jedino ako su neke omamljujuce psihoaktivne supstance u pitanju. a kako ga naterati da ih protiv svoje volje uzme?
sta to znaci na silu ga stimulisati i priroda ce odraditi svoje? on uvek moze da u tim trenucima misli na zubara, svog sefa, majku, decu, kvar na automobilu, malu platu... na bilo sta sto nije vezano za stimulisucu situaciju.
mislim da erekcija kod muskaraca ne ide na tom principu:ukljuci - iskljuci. onda bi muskarac bio stimulisan svim zenama, a to u realnosti nije tako.
docsumann docsumann 19:31 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

ja i dalje mislim da je to malo verovatno. na koji ga nacin primorati da legne i da bude vezan?


dr.wagner dr.wagner 19:32 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Pozdrav gospođo M

mariopan

Recimo bude primoran na neki način da legne, bude vezan i onda ga ona na silu stimuliše ...


-E upravo se to meni događalo ...
... , ali ljudi mi ne vjeruju

-Evo ... sada ću ja ovaj tekst "save" , pa ću pokazati ovima mojima ...

... nego ... kako Vi to znate , niste valjda ... to ... ???


Wagner
zoja444 zoja444 19:33 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

docsumann
edit

docs, gledas mnogo filmova
docsumann docsumann 19:44 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

docs, gledas mnogo filmova


zadnjih godina gotovo nijedan ... a za pomislit ovako nešto, filmovi ti i ne trebaju. stvarnost ih ionako nadmašuje suludošću ...

zoja444 zoja444 19:48 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

a za pomislit ovako nešto, filmovi ti i ne trebaju. stvarnost ih ionako nadmašuje suludošću ...


a i to sto kazes. potpuno si u pravu.
mrale54 mrale54 20:04 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk


Drage moje prijateljice!
Molio bih vas da prekinemo ovaj trol, jer je tema - silovanje žena u BRAKU (fizičko ili mentalno- nema veze!), a, ne silovanje muškarca!
Htedoh samo da zaobratim pažnju na površnost razmišljanja - nekih - žena o nama.
Primer -

zoja444

mislim da erekcija kod muskaraca ne ide na tom principu:ukljuci - iskljuci. onda bi muskarac bio stimulisan svim zenama, a to u realnosti nije tako.


Očigledno je da se ovde radi o TOTALNOM nepoznavanju muškog roda (ono, zornjak, muško spava sve u 16, a "vršnjak" se, sam od sebe, "veseli", mislim "uključi-isključi". Stimulisan svim ženama?! Da se vratimo na temu, molim vas?!!!
mariopan mariopan 20:08 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

ja i dalje mislim da je to malo verovatno. na koji ga nacin primorati da legne i da bude vezan?

Vidi onu sliku dole (docsuman)?....... e kaži da ne bi legla i dok kažeš "sex" zvecnu lisice i gotovo?
sta to znaci na silu ga stimulisati i priroda ce odraditi svoje?

Pa kako to da ti objasnim? Da počnem od pčelica ....... Priroda tako radi kod muškaraca i gotovo.
mislim da erekcija kod muskaraca ne ide na tom principu

Khm..... ....ali to ide tako kod muškaraca ..hteli oni to ili ne.
mariopan mariopan 20:15 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Drage moje prijateljice!
Molio bih vas da prekinemo ovaj trol, jer je tema - silovanje žena u BRAKU (fizičko ili mentalno- nema veze!), a, ne silovanje muškarca!
Htedoh samo da zaobratim pažnju na površnost razmišljanja - nekih - žena o nama.
Primer -

Pomenuti su i silovani muškarci i to baš u tekstu autorke bloga...evo ima ko ne veruje da je to moguće.
Nemoj sada da bude da vas mi devojke ne uvažavamo sa vašim nevoljama i problemima nego treba da "ispoštujemo" rodnu ravnopravnost i ovde....ok.
...................

Hvala ti ko bratu što si me spasao da ne moram da praktično objašnjavam zoji kako je to stvarno moguće?
zoja444 zoja444 20:17 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

mrale54


e, mrale, zaobidji me, preskoci, preleti, prodji kroz mene, stagod vec.
odavno smo zavrsili komunikaciju i rastali se u miru i spokoju.
neka tako i ostane.
ako ti znas o muskim erekcijama vise, slobodno nastavi.
jutarnje erekcije kod muskaraca u nekim godinama.
jos ako imaju probleme sa prostatom sto sa godinama ide.
a ha, hoce to tako.
samo ti sanjaj sve u 16.

p.s. i nemoj sutra, prekosutra, nakosutra da se izvinjavas. besmisleno je.
dragan7557 dragan7557 20:19 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

docsumann
ja i dalje mislim da je to malo verovatno. na koji ga nacin primorati da legne i da bude vezan?Tužan završetak parade nsarskog i njegovog ponosa?

cerski

p.s. e, da je bogd'o posluš'o mene umesto onog njegovog Rusa.....

zoja444 zoja444 20:21 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Pa kako to da ti objasnim? Da počnem od pčelica ....... Priroda tako radi kod muškaraca i gotovo.


ne ide, mariopan. da ide, ne bi postojalo 235 kategorija na porno sajtovima. bila bi samo jedna.
dr.wagner dr.wagner 20:25 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Pozdrav gospođo Z

zoja444
ne ide, mariopan. da ide, ne bi postojalo 235 kategorija na porno sajtovima. bila bi samo jedna.


-Daaaaa ..., toliko ih ima ???

-No dobro , ali gospođa M je ipak u pravu ...


Wagner
bocvena bocvena 20:30 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

ja i dalje mislim da je to malo verovatno. na koji ga nacin primorati da legne i da bude vezan?


Rohipnol - A Date Rape Drug
Napredak civilizacije...
zoja444 zoja444 20:31 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

dr.wagner
Pozdrav gospođo Z

zoja444ne ide, mariopan. da ide, ne bi postojalo 235 kategorija na porno sajtovima. bila bi samo jedna.-Daaaaa ..., toliko ih ima ???-No dobro , ali gospođa M je ipak u pravu ... Wagner


nije, ali brojniji ste. to je pozicija omniopotentne zene koja moze da zavede svakog muskarca. u realnosti nije to tako. muskarcu mora da se svidja konkretna zena. ali, ocigledno je da sam ja bila u kontaktu sa nekim drugacijim muskarcima.

pozz, dr W
dragan7557 dragan7557 20:31 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

docsumann
docs, gledas mnogo filmova


zadnjih godina gotovo nijedan ... a za pomislit ovako nešto, filmovi ti i ne trebaju. stvarnost ih ionako nadmašuje suludošću ...
Prava stvar, jedino da se i ove naše dame aktiviraju i ...kraj neotesanim balkanskim mačo gorilama.

cerski
alselone alselone 20:32 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Tu vi piloti onda ulecete!
dragan7557 dragan7557 20:40 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

alselone
Tu vi piloti onda ulecete!

Jok, čekamo da vi Megatrendovci zapalite, pa tek onda.

cerski
mariopan mariopan 20:45 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444
Pa kako to da ti objasnim? Da počnem od pčelica ....... Priroda tako radi kod muškaraca i gotovo.


ne ide, mariopan. da ide, ne bi postojalo 235 kategorija na porno sajtovima. bila bi samo jedna.

TOLIKO ih ima na porno sajtovima?

KOJIM?

PS, i posle trideset šest godina braka da učim o muškarcima sa porno sajta
maksa83 maksa83 20:47 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

TOLIKO ih ima na porno sajtovima?

Preteruje, najviđeniji ima samo 93 kategorije.

KOJIM

E za te sa 253 kategorije moraš da vidiš sa Zojom.
dr.wagner dr.wagner 20:50 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444

to je pozicija omniopotentne zene koja moze da zavede svakog muskarca. u realnosti nije to tako.


-Ne govorimo o "ženskim ekstremima" , a ni o muškarcima od 80+ godina ...

-Uglavnom , ako postoji namjera kod žene ... to se na kraju i realizira ...

-Jasno ,... znate kakvi su ljudi
... kasnije će govoriti :

"On je sam to želio ... ,znao je što ga čeka ... zašto je izazivao
... što je oblačio to tako kratko ...

-A zapravo kada se bolje pogleda ... Wagner je bio žrtva ...
mariopan mariopan 20:50 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

-No dobro , ali gospođa M je ipak u pravu ...

Dr Wagner
mrale54 mrale54 20:55 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444
mrale54


e, mrale, zaobidji me, preskoci, preleti, prodji kroz mene, stagod vec.
odavno smo zavrsili komunikaciju i rastali se u miru i spokoju.
neka tako i ostane.
ako ti znas o muskim erekcijama vise, slobodno nastavi.
jutarnje erekcije kod muskaraca u nekim godinama.
jos ako imaju probleme sa prostatom sto sa godinama ide.
a ha, hoce to tako.
samo ti sanjaj sve u 16.

p.s. i nemoj sutra, prekosutra, nakosutra da se izvinjavas. besmisleno je.


Nemam nameru da se izvinjavam, zato što nisam nikog uvredio!
Sad, ja znam o MOJIM jutarnjm erekcijama, a, ako ti znaš više od mene - to je druga stvar!
Hvala na pitanju - bio pre mesec dana kod doktora - prostata - k'o mladić!
I, ne zaboravi, JA stojim iza SVEGA što sam napisao, ne krijem se, ako sam lupio glupost - izdržaću kritiku - moja glupost, tako da ne vidim razlog da zaobilazim i preskačem bilo šta!
Tvoja reč je OVDE javna i dostupna kritici bilo kog blogera,
a nisam ni komunicirao sa tobom, već naveo citat, kao što bih to uradio sa bilo čijim komentarom.
Diši duboko - to je samo život!
Ništa strašno!
zoja444 zoja444 20:55 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

KOJIM?


ja se drzim pravilnika. usta su mi zapecacena.
maksa83 maksa83 20:58 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Sad, ja znam o MOJIM jutarnjm erekcijama, a, ako ti znaš više od mene - to je druga stvar!

Mrale bre, pusti priču, vidiš da hoće neke slike bre...
zoja444 zoja444 21:01 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Tvoja reč je OVDE javna i dostupna kritici bilo kog blogera,
a nisam ni komunicirao sa tobom, već naveo citat, kao što bih to uradio sa bilo čijim komentarom.


kritici da, ali ne i vredjanju. i ne postavljaj se tako paternalisticki.
tvoj zivot, tvoja stvar, moj zivot, moja stvar. ok?
mariopan mariopan 21:02 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444


Obrisano.
zoja444 zoja444 21:04 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Mrale bre, pusti priču, vidiš da hoće neke slike bre...


ma, da, sa letovanja.

idi, bre, makso.
maksa83 maksa83 21:06 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

idi, bre, makso.

For science!
mrale54 mrale54 21:11 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

mariopan
Drage moje prijateljice!
Molio bih vas da prekinemo ovaj trol, jer je tema - silovanje žena u BRAKU (fizičko ili mentalno- nema veze!), a, ne silovanje muškarca!
Htedoh samo da zaobratim pažnju na površnost razmišljanja - nekih - žena o nama.
Primer -

Pomenuti su i silovani muškarci i to baš u tekstu autorke bloga...evo ima ko ne veruje da je to moguće.
Nemoj sada da bude da vas mi devojke ne uvažavamo sa vašim nevoljama i problemima nego treba da "ispoštujemo" rodnu ravnopravnost i ovde....ok.
...................

Hvala ti ko bratu što si me spasao da ne moram da praktično objašnjavam zoji kako je to stvarno moguće?

mariopanZnam ja da, vi, devojke, poštujete svoje muške primerke, ali mi, ponekad, zasmeta to površno poštovanje! Muškaraca - generalno!
Moja kuma - filozof - reče - muškarci su roba s' greškom!
Ajde sad - kako da je ne voliš?
Mislim...


zoja444 zoja444 21:13 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

mariopan

Ajmo praktično...ali samo ako si punoletna?Uzmeš muško, ( uzmeš, to je poenta, ne pitaš) .......dakle uzmeš muško, bilo koga, muža, dečka, nekoga ko ti je došao na kafu...kada pruži ruku da uzme kafu zvecneš lisicama i vežeš ga za dršku od fotelje, nogu od dvoseda, bilo šta gde si već nameravala da ga smestiš da se ne može osloboditi.Strgneš sa njega odeću, šta god možeš jer će se on možda malo stideti i otimati..ali to zanemari.Skini se i ti i kažu mu da će sada biti silovan.Ako mu je strašno neka misli na kevu kod kuće, neplaćene račune, minus u banci, kvar na kolima, izgubljenu utakmicu negovog tima...bilo šta.Kreneš da ga stimulišeš kako god misliš da treba i gledaš šta će se desiti?Onda hitno javi nama rezultate eksperimenta da znamo ko je bio u pravu.Onda dečku kaži da je bio zamorče u jednom naučnom poduhvatu, zahvali mu se što je učestvovao, kupi mu novu odeći i odvedi ga na piće...ali nam obavezno javi šta se desilo da ne budemo na tihoj vatri dok ne saznamo prave činjenice?Možda ima dobrovoljaca i na blogu? I ne gurajte se , molim vas ovo je sekssperiment nije tema za zezanje


mariopan! zar tako od jedne zene u godinama!

ekperiment cu ipak prepustiti Vama. Vasa je fantazija, a ne moja. bas ste je detaljno razradili. do u sitna crevca.
mariopan mariopan 21:17 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

mariopan! zar tako od jedne zene u godinama!

Stidim se , časna reč...ali ako nema drugog načina da te ubedim

Probala sam da ti kažem "veruj mi na reč" ali ti ne veruješ dok ne vidiš?

ekperiment cu ipak prepustiti Vama. Vasa je fantazija, a ne moja. bas ste je detaljno razradili. do u sitna crevca.

Ne moram da probam, ja znam ...a da me neko shvati kao ozbiljnu stvarno mi smeta bujna mašta, kao što vidiš
mrale54 mrale54 21:21 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444


kritici da, ali ne i vredjanju. i ne postavljaj se tako paternalisticki.
tvoj zivot, tvoja stvar, moj zivot, moja stvar. ok?


Rekoh da se ne izvinjavam! Čitaj - ne učitavaj! Ne vređam!
Moj život jeste moja stvar. I moja prostata.
Tvoju "prostatu" nisam nigde pomenuo! Ili "prostOtu"? Hmmm?
zoja444 zoja444 21:25 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Ne moram da probam, ja znam


ostvarili ste svoju fantaziju? probali ste da silujete muskarca? i silovali ste ga? i onda ste ga vezali lisicama? i sve ostalo ukljucujuci i kupovinu odece? i javili ste svima na blogu? ili je to bio neko sa bloga? i sve u naucne svrhe kao eksperiment?

svaka cast.
mrale54 mrale54 21:26 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

maksa83
Sad, ja znam o MOJIM jutarnjm erekcijama, a, ako ti znaš više od mene - to je druga stvar!

Mrale bre, pusti priču, vidiš da hoće neke slike bre...


Znači da upload-ujem snimke prostate?
OK.
scabies scabies 21:26 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Nisam baš ispratila razgovor i uopšte mi nije jasno o čemu pričate. U svakom slučaju, Mariopan, nisam sigurna da postoji značajna razlika među polovima u reakciji koja će se dobiti ako vezanu osobu, što bi ti rekla, "stimulišeš kako treba".
mariopan mariopan 21:27 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444
Ne moram da probam, ja znam


ostvarili ste svoju fantaziju? probali ste da silujete muskarca? i silovali ste ga? i onda ste ga vezali lisicama? i sve ostalo ukljucujuci i kupovinu odece? i javili ste svima na blogu? ili je to bio neko sa bloga? i sve u naucne svrhe kao eksperiment?

svaka cast.

Ma jok, bila jako dugo udata pa sam imala vremena da "prostudiram materiju"
zoja444 zoja444 21:30 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Ma jok, bila jako dugo udata pa sam imala vremena da "prostudiram materiju"


prostudirali ste materiju na jednom muskarcu. mislim da uzorak za studiranje mora biti veci.
maksa83 maksa83 21:31 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Nisam baš ispratila razgovor i uopšte mi nije jasno o čemu pričate.

Prostata scabies, prostata, valjda znaš šta je prostata?
mariopan mariopan 21:33 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

scabies
Nisam baš ispratila razgovor i uopšte mi nije jasno o čemu pričate. U svakom slučaju, Mariopan, nisam sigurna da postoji značajna razlika među polovima u reakciji koja će se dobiti ako vezanu osobu, što bi ti rekla, "stimulišeš kako treba".

Ovo je šala.

Pokušavala sam na sve načine da objasnim Zoji da muškarci mogu imati erekciju i ako to ne žele i mogu biti silovani...pa mi nikako nije išlo...onda sam probala ovako..to je šala.

E, da si u pravu za to što kažeš, jesi i znam bar jedan slučaj a i ti ćeš se možda setiti :

Ona nesrećna žena što je na nekoj odvratnoj emisiji ("Trenutak istine" mislim da se zove)...pričala o tome kako ju je otac silovao godinama...i onda ide ono strašno pitanje voditeljke da li je ikada dok je silovao doživela orgazam...i ona kaže da jeste. Strašno je ali jeste, dakle i bez svoje volje i u tako strašnoj situaciji telo radi nešto sasvim drugo, nevezano za njen um.
mariopan mariopan 21:35 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444
Ma jok, bila jako dugo udata pa sam imala vremena da "prostudiram materiju"


prostudirali ste materiju na jednom muskarcu. mislim da uzorak za studiranje mora biti veci.

Ajd dobro, ja ću da navatam nekog penzionera i ako sve prođe kako treba da ti javim šta je bilo? Može tako?

PS, e vidiš, nije mi palo na pamet da je malo jedan primerak da bilo šta dokazuje,i ne mogu sa tako oskudnim iskustvom bilo šta da tvrdim. Moraću da se potrudim da obogatim moja saznanja na tom polju. Srdačno te pozdravljam
maksa83 maksa83 21:38 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Ajd dobro, ja ću da navatam nekog penzionera i ako sve prođe kako treba da ti javim šta je bilo? Može tako?

Hajde, ali i da Karagaća posle to opiše iz svog ugla.
mariopan mariopan 21:40 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

maksa83
Ajd dobro, ja ću da navatam nekog penzionera i ako sve prođe kako treba da ti javim šta je bilo? Može tako?

Hajde, ali i da Karagaća posle to opiše iz svog ugla.

Maksooooooo
scabies scabies 21:41 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Prostata scabies, prostata, valjda znaš šta je prostata?
Falabogu - ne
mrale54 mrale54 21:47 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

maksa83
Nisam baš ispratila razgovor i uopšte mi nije jasno o čemu pričate.

Prostata scabies, prostata, valjda znaš šta je prostata?


Pa daj još neki detalj!
Recimo - oni koji to imaju - njih ne može da stimuluše SVAKA žena!
Ustvari, to je prekidač .
Uključi - isklj...
Ajde, bre, Makso pomozi malo!!!
freehand freehand 21:49 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Al prosto je zapanjujuće predvidljivo kada će se anti mačo blog o seksualnom nasilju pretvoriti u sigurnu kuću za erotomane i porno-frikove!
mariopan mariopan 21:57 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

... nego ... kako Vi to znate , niste valjda ... to ... ???


Wagner

Ne, ( nisam majkemimile) nego čitala svašta...ali sada vidim da ne valja kada čovek čita sve i svašta. Onda mora da objašnjava odakle sve to zna.

Osećam se kao da su me uhvatili u školi kako listam porno časopis pa će sad da mi zovu roditelje......
mlekac mlekac 21:59 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

mariopan
... nego ... kako Vi to znate , niste valjda ... to ... ???


Wagner

Ne, ( nisam majkemimile) nego čitala svašta...ali sada vidim da ne valja kada čovek čita sve i svašta. Onda mora da objašnjava odakle sve to zna.

Osećam se kao da su me uhvatili u školi kako listam porno časopis pa će sad da mi zovu roditelje......


Ma daj, Mariopan, pa nisi ti kriva sto Zoja nema iskustva...

freehand freehand 22:01 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

mariopan
... nego ... kako Vi to znate , niste valjda ... to ... ???


Wagner

Ne, ( nisam majkemimile) nego čitala svašta...ali sada vidim da ne valja kada čovek čita sve i svašta. Onda mora da objašnjava odakle sve to zna.

Osećam se kao da su me uhvatili u školi kako listam porno časopis pa će sad da mi zovu roditelje......

E, izvini ako je indiskretno - majketimile - kolko si ti puta ponavljala?!
zoja444 zoja444 22:05 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Ma daj, Mariopan, pa nisi ti kriva sto Zoja nema iskustva...


priznajem da nemam u silovanju muskaraca. a ni zena. da li da se samobicujem, polijem benzinom i javno spalim ili da skocim sa nekog sprata? moj zivot je unisten. ja sam totalni promasaj. nista vise nema smisla.

qqqq, sta li vam je u tim kokicama?
scabies scabies 22:05 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Ma daj, Mariopan, pa nisi ti kriva sto Zoja nema iskustva...
Ne verujem da ima mnogo žena koje žele da imaju iskustva sa muškarcima kojima treba dodatno raditi na uzbuđenju
abrasax abrasax 22:21 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Sto se tice zakona, ah... nadam se da ce se pomeriti sa mrtve tacke i da ce se takvi prestupnici ostrije kaznjavati.Ajd za početak da ih ispreplašimo (da i oni vide malo kako je to). Hoće li deca pobeći od njih?
mariopan mariopan 22:29 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

mlekac
mariopan
... nego ... kako Vi to znate , niste valjda ... to ... ???


Wagner

Ne, ( nisam majkemimile) nego čitala svašta...ali sada vidim da ne valja kada čovek čita sve i svašta. Onda mora da objašnjava odakle sve to zna.

Osećam se kao da su me uhvatili u školi kako listam porno časopis pa će sad da mi zovu roditelje......


Ma daj, Mariopan, pa nisi ti kriva sto Zoja nema iskustva...


Ma znam ...ali se sada samoispitujem dal sam ja možda kriva što imam
mariopan mariopan 22:33 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

freehand
mariopan
... nego ... kako Vi to znate , niste valjda ... to ... ???


Wagner

Ne, ( nisam majkemimile) nego čitala svašta...ali sada vidim da ne valja kada čovek čita sve i svašta. Onda mora da objašnjava odakle sve to zna.

Osećam se kao da su me uhvatili u školi kako listam porno časopis pa će sad da mi zovu roditelje......

E, izvini ako je indiskretno - majketimile - kolko si ti puta ponavljala?!

Bila šteberka
Misliš da sam ponavljala bolje bih naučila? Ponavljanje je majka nauke i to ?
mlekac mlekac 22:38 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444
Ma daj, Mariopan, pa nisi ti kriva sto Zoja nema iskustva...


priznajem da nemam u silovanju muskaraca. a ni zena. da li da se samobicujem, polijem benzinom i javno spalim ili da skocim sa nekog sprata? moj zivot je unisten. ja sam totalni promasaj. nista vise nema smisla.

qqqq, sta li vam je u tim kokicama?


Kokicama?

Idi, bre, Zoja, kokice sam pojela jos jutros! U medjuvremenu se zanimala veselim cirkusom zvanim moja porodica i sad sam sveza i orna da malo debatujem...

Daklem - gde smo ono stali? Kazes, ne mere? Paz ovako - davnih dana jedan Zmuov drugar izrekao cuvenu sentencu: "Lepota ribe koju odvucem za jedno vece obrnuto je proporcionalna kolicini popijenog piva"

mariopan mariopan 22:38 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

zoja444
Ma daj, Mariopan, pa nisi ti kriva sto Zoja nema iskustva...


priznajem da nemam u silovanju muskaraca. a ni zena. da li da se samobicujem, polijem benzinom i javno spalim ili da skocim sa nekog sprata? moj zivot je unisten. ja sam totalni promasaj. nista vise nema smisla.

qqqq, sta li vam je u tim kokicama?

Zoja, ono što sam ti objašnjavala od početka ne može se drugačije objasniti nego onako kako sam ti rekla i prvi put - to je tako i tako je priroda odredila... veruj ili ne veruj....a ti ne veruješ.

Onda je počelo zezanje što nije neobično za blog i ne treba da ga primiš k srcu.

Ako ti smeta ona moja šala ja ću je obrisati ok? Nema razloga da se osećaš uvređena jer to nikome nije bila namera - da te nečim uvredi.

Odoh da brišem.
maca22 maca22 23:01 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

dragan7557
alselone
Tu vi piloti onda ulecete!

Jok, čekamo da vi Megatrendovci zapalite, pa tek onda.

cerski

abrasax abrasax 23:44 03.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Ako ti smeta ona moja šala ja ću je obrisati ok? Nema razloga da se osećaš uvređena jer to nikome nije bila namera - da te nečim uvredi.


Mariopan, ako nastaviš sa ovim ponašanjem, usudiću se da kažem, moglo bi biti suviše tih napred-nazad oklevanja, kao kad zaglaviš kolonu na prvom semaforu na ulasku u Beograd.
mariopan mariopan 00:08 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

abrasax
Ako ti smeta ona moja šala ja ću je obrisati ok? Nema razloga da se osećaš uvređena jer to nikome nije bila namera - da te nečim uvredi.


Mariopan, ako nastaviš sa ovim ponašanjem, usudiću se da kažem, moglo bi biti suviše tih napred-nazad oklevanja, kao kad zaglaviš kolonu na prvom semaforu na ulasku u Beograd.

Vidim da se ozbiljno primila na onu šalu pa malo da spustim loptu?
loader loader 00:14 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičlukNeotesanost, patologija, kukavičluk

docsumann docsumann 07:09 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

TOLIKO ih ima na porno sajtovima?

Preteruje, najviđeniji ima samo 93 kategorije.


evo krenu'o po sjećanju da ih pobrajam i stignem do 91 ... i ne mogu nikako da se sjetim te dvije preostale ... ma da me siluješ - ne mogu ...
nsarski nsarski 07:42 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Ne moram da probam, ja znam ...a da me neko shvati kao ozbiljnu stvarno mi smeta bujna mašta, kao što vidiš

Cekaj, cekaj masta je OK, ali ima jedan neobjasnjen detalj u celoj ovoj izmastanoj prici. Mislim, odakle tebi u kuci lisice?!
Ja nisam cuo da su one uobicajeni kucni "aparat" koji se drzi, na primer, na polici sa zimnicom. Pa, kao ona Cehovljeva puska u prvom cinu, moraju nekada da budu upotrebljene
To ti nama sada odgonetni...
alselone alselone 08:43 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

maca22

zoja444 zoja444 10:10 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

-Ne govorimo o "ženskim ekstremima" , a ni o muškarcima od 80+ godina ...


dr. W, savetuje se da se sa pregledima prostate krene jos od cetrdesete godine(znaci vec tada mogu poceti problemi). u nekim godinama lekari i ne zele da operisu prostatu jer anticipiraju ocekivani(preostali) zivotni vek pacijenta(10-15 god), i u vezi sa tim procenjuju rizik i odlucuju.
zoja444 zoja444 10:14 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

scabies
Ma daj, Mariopan, pa nisi ti kriva sto Zoja nema iskustva...


Ne verujem da ima mnogo žena koje žele da imaju iskustva sa muškarcima kojima treba dodatno raditi na uzbuđenju


scabies, to je vec pitanje ljubavi prema partneru.
mlekac mlekac 10:28 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

nsarski
Ne moram da probam, ja znam ...a da me neko shvati kao ozbiljnu stvarno mi smeta bujna mašta, kao što vidiš

Cekaj, cekaj masta je OK, ali ima jedan neobjasnjen detalj u celoj ovoj izmastanoj prici. Mislim, odakle tebi u kuci lisice?!
Ja nisam cuo da su one uobicajeni kucni "aparat" koji se drzi, na primer, na polici sa zimnicom. Pa, kao ona Cehovljeva puska u prvom cinu, moraju nekada da budu upotrebljene
To ti nama sada odgonetni...


Malo maste, profo!

Ima da se nabavi i online - pazi ovaj model!

nsarski nsarski 10:37 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Malo maste, profo!

Ima da se nabavi i online


Ma, znam da ima. Nego, u njenoj prici, Mariopan nehajno izvuce lisice kao da je to uobicajeni kucevni artikl. Da je rekla "konopac za ves", razumeo bih.
Razumes, to je kao kad bi neko pricao da mu je provalnik upao u kucu, "i onda ja izvucem bazuku ispod kreveta i sredim ga". Mislim, ima i bazuka da se nabavi, cak mozda i onlajn, ali ne drzi to svako ispod kreveta.
freehand freehand 10:48 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

nsarski
Malo maste, profo!

Ima da se nabavi i online


Ma, znam da ima. Nego, u njenoj prici, Mariopan nehajno izvuce lisice kao da je to uobicajeni kucevni artikl. Da je rekla "konopac za ves", razumeo bih.
Razumes, to je kao kad bi neko pricao da mu je provalnik upao u kucu, "i onda ja izvucem bazuku ispod kreveta i sredim ga". Mislim, ima i bazuka da se nabavi, cak mozda i onlajn, ali ne drzi to svako ispod kreveta.

Mislim da bi normalnije izgledalo da je rečenica bila: "... i onda se ja sagnem, pomerim bazuku, gurnem u stranu leš nepoznatog muškarca (šta će ovde, zar nije trebalo da trupla stoje u šifonjeru?!), i ispod sanduka sa "kinder jajima (ručna defanzivna, M-84), izvučem lisice i Beretu..."

Edit: "Oh jebem ti sunce žarko! Pa ona dvojica, Peđa i Cerski mi opet nisu vratili korbač i haltere?! E sunce im dečačko..."
dragan7557 dragan7557 11:18 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

mariopan
freehand
mariopan
... nego ... kako Vi to znate , niste valjda ... to ... ???


Wagner

Ne, ( nisam majkemimile) nego čitala svašta...ali sada vidim da ne valja kada čovek čita sve i svašta. Onda mora da objašnjava odakle sve to zna.

Osećam se kao da su me uhvatili u školi kako listam porno časopis pa će sad da mi zovu roditelje......

E, izvini ako je indiskretno - majketimile - kolko si ti puta ponavljala?!

Bila šteberka
Misliš da sam ponavljala bolje bih naučila? Ponavljanje je majka nauke i to ?

Ma jok kod freakija je ponavljanje overa autentičnosti, evo već godinama ponavlja jedno te isto.

cerski
stari92 stari92 11:38 04.09.2011

N. - out Ludara - Peticija


mariopan mariopan 11:48 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk


Cekaj, cekaj masta je OK, ali ima jedan neobjasnjen detalj u celoj ovoj izmastanoj prici. Mislim, odakle tebi u kuci lisice?!

Pa ako sam silovateljka valjda imam alat za rad? Spremim unapred..

Kada me Zoja pitala kako da ga prisili, kako muškarac uopšte može biti prisiljen, morala sam da razmišljam, pa mi onaj livorver bio jako strašan, i ja se poplašila od njega, pa reko' nešto manje krvoločno što ne može slučajno da opali u žaru borbe i da mi plen namrtvo o'ladi (ne volim 'ladne)..i setim se lisica.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana