Istorija| Planeta

Спецназ ГРУ- Vojne Specijalne Snage Ruske Federacije

expolicajac RSS / 18.10.2011. u 21:19

Tekst sa ruskog preveo expolicajac.

Prvi deo: 

slika-RUSIJA-SEVRON-SPECIJALNIH-JEDINICA-RUSKE-VOJSKE-7--4142027x400.jpg 

 Jedinice specijalne namene, ruskih oružanih snaga direktno su podređene glavnoj obaveštajnoj upravi Generalštaba, pa ih zato još i nazivaju specijalnim snagama GRU. Taj naziv je više poznat široj javnosti. Specijalne jednici oružanih snaga RF sastoje se od „vojnih specijalnih snaga“ i „specijalne flote“. Svaka od ovih celina, stvorena je nezavisno jedna od druge, ima zasebni istorijski razvoj, i svoje zadatke. Današnja priča  je o „vojnim specijalnim snagama.“

 Cilj formiranja i zadatci

Osnovni razlog za stvaranje „vojnih specijalnih snaga“ u okvirima Sovjetskog Saveza, bila je spoznaja pojavljivanja mobilnih snaga nuklearnog napada u okviru armija članica NATO alijanse. „Vojne specijalne snage“ su predstavljale glavni i najefikasniji način borbe protiv njih. U zadatke „vojnih specijalnih snaga“ stavljeno je, izviđanje i ako je potrebno uništavanje mobilnih nuklearnih potencijala, izviđanje neprijateljskih trupa u dubokoj pozadini, izvođenje sabotaža i organizacija partizanskog načina borbe iza neprijateljskih linija. U samom početku formiranja, pred „vojne specijalne snage“ stavljen je i zadatak likvidacije istaknutih vojnih i političkih rukovodioca, ali je u kasnijoj fazi razvoja taj zadatak skinut sa liste prioriteta. Osnivanje i razvoj „vojnih specijalnih snaga“ SSSR-a, a kasnije i Ruske Federacije, može se podeliti u nekoliko etapa. Prvoj fazi (1950-1960) stvaranje pojedinih timova, odvojenih bataljona; Drugoj fazi (1961-1979) formiranje brigada i centara za obuke; Treća faza (1979-1989) Avganistan; Četvrta faza (1989-1994) propast SSSR-a; Peta faza (1994-1998) Prva čečenska kampanja; Šesta faza (1998- današnje vreme) Dagestan, druga čečenska kampanja

 Formiranje posebnih odelenja i bataljona

 Nakon završetka drugog svetskog rata, iako su izviđačko-diverzione jedinice rasformirane, njihovo delovanje  je detaljno izučavano i analizirano. To je bio temelj za formiranje prvih specijalnih snaga u našoj zemlji.

Tokom 1950 godine u cilju pripreme kadrova za dejstva u pozadini protivnika za vreme rata, načelnik glavne obaveštajne uprave i načelnik generalštaba su Ministru vojnom SSSR-a dostavili predlog o formiranju vojnih snaga specijalne namene u okviru oružanih snaga SSSR-a. Uskoro se pri kombinovanim i mehanizovanim armijama, takođe i pri nekim vojnim okruzima ( koji nisu imali armijsko ustrojstvo) pod rukovodstvom Glavne obaveštajne uprave Generalštaba, formirano 46 odelenja specijalne namene sa po 120 pripadnika. Izviđači su svoja izviđačko-diverziona dejstva vršili u grupama od 8-10 ljudi. Svaka jedinica sastojala se od dve linije, voda radio veze i instruktažnog voda. Takva organizacijska struktura jedinice bila je do 1957 godine

 Ukupan broj ljudstva „vojno specijalnih snaga“ bio je oko petipo hiljada . Ljudstvo je bilo angažovano iz vojnih obaveštajnih struktura, a mnogi od njih, posebno komandni sastav, nije imao ratno iskustvo. Pri razradi instruktivnih dokumenata korišćeno je bogato iskustvo izviđačko-diverzantskih dejstava partizanskih jedinica , kao i iskustvo izviđačko-diverzionih dejstava za potrebe štabova frontova i Generalštaba.

Autor prvog „Uputstva za operativnu upotrebu borbenih jedinica specijalne namene“ bio je Pavel Agafonovič Golicin  bivši načelnik obaveštajne službe partizanske brigade „Čekist“ koja je operativno delovala na područiju Belorusije.

365857.jpg 

Tokom 1953 godine, reorganizacijom oružanih snaga rasformirovano je 35 jedinica posebnih namena.

Četri godine kasnije, 11.januara 1957 godine general-major Šerstnjev,  uputio je službeni dopis načelniku Generalštaba.  Pozivajući se na to, da jedinice nemaju adekvatnu borbenu obuku, dao je predlog da se umesto jedanest jedinica formiraju tri odreda ili centra jedinica specijalne namene i jedna avioeskadrila podčinjena okružnoj komandi. Brojčani sastav predložene strukture odreda bio je 400 ljudi.

Direktivom glavne komande Kopnene vojske, 29. avgusta.1957 godine formirano je , ne tri, već pet bataljona jednicia specijalne namene.

26 bataljon je ulazio u sastav Grupe sovjetskih snaga u Nemačkoj; 27 bataljon Grupi sovjetskih snaga Sever; 36 bataljon Prikarpatskom vojnom okrug; 43 bataljon Zakakavskom vojnom okrugu i 61 bataljon Turkestanskom vojnom okrugu.

U isto vreme sačuvane su četri odvojene jedinice za specijalne namene i to 75 odred za specijalne namene Pribaltičkog vojnog okruga, 78 odred za specijalne namene Odeskog vojnog okruga, a takođe i odredi Uralskog i Zabajkalskog vojnog okruga koji su prevedini u novu organizacionu strukturu.

Novoformirani bataljoni, na mesto rasformiranih odreda, vršili su odabir najboljih pojedinaca, fizički zdravih i sa iskustvom stečenim u vazdušno-desantnim jedinicama i nivom srednjeg obrazovanja. Rok služenjav u jedinicama specijalne namene određen je na tri godine.

Direktivom Načelnika Generalštaba od 09. avgusta 1957, koja je stupila na snagu 15. januara 1958, pri Glavnoj obaveštajnoj upravi Generalštaba formiran je drugi  vazdušno-obučni centar u Tambovu.

U isto vreme, partijsko rukovodstvo SSSR-a, maršala Žukova je optužilo za zaveru protiv sovjetske države. Istovremeno je  uklonjen iz vojnog rukovodstva. Iz tih razloga Tambovski centar za obuku oficira jedinica specijalne namen nije ni počeo sa radom.

 Samostalne brigade i Školski centri specijalnih jedinca

20. avgusta 1961 godine KPSS izdala je dekret „Priprema kadrova i razvoj specijalne opreme za opremanje partizanskih jednica“. Shodno tome 05. februara 1962 godine Generalštab je izdao naredbu, kojom se komandanti vojnih okruga obavezuju da razvijaju jedinice za partizansko delovanje u ratnim uslovima, sastava brigade od 1700 ljudi u rezrevnom sastavu, sa kojima moraju proći jednomesečnu obuku. Nakon okončane obuke odrediti svakom reyervisti vojnu specijalnost i istovremeno ih skinuti sa ratnog rasporeda u proizvodnji.

U martu iste godine Generalštab je realizovao projekat popunjenosti ljudstvom brigade specijalnih namena u mirnodopskim i ratnim uslovima. Do kraja 1962 godine u Beloruskom, Dalekoistočnom, Zakavkazskom, Kijevskom, Lenjingradskom, Moskovskom, Odesskom, Pribaltičkom, Prikarpatskom i Turkestanskom vojnom okrugu formirane su brigade specijalnin namena. Popunjenost ljudstvom ovih brigada bio je po mirnodopskom ustrojstvu.

mamsyraty%20xadzhi.jpg

 

Tokom 1963 godine na teritoriji Beloruskog, Pribaltičkog i Lenjingradskog vojnog okruga održane su velike vojne vežbe. Jedan od organizatora izvedenih vežbi, kojom prilikom su postavljena i mnoga pitanja o upotrebi jedincia specijalne namene, bio je Ivan Nikolajevič Šcelokov. Njegov rad je bio visoko ocenjen od strane rukovodstve Glavne obaveštajne uprave i lično od zamenika načelnika obaveštajne uprave general pukovnika Mamusorova.

 

Od 1970 godine program obuke je obuhvatao i učenje stranih jezika. Vojnici ročnog sastava počeli su da uče jezike pretpostavljenih protivnika na svojoj teritoriji vojnih dejstava.

U avgustu 1977 na vojnoj akademiji „Frunze“ pri obaveštajnom odeljenu formirana je grupa za obuku oficira jednica za specijalne namene.

Od samog formiranja jedinica za specijalne namene, podoficirski kadar je izgrađivan u sastavu samih jedinca od pripadnika ročnog sastava. U svakoj jedinici prvi vod je bio instruktorski i spremao je podoficirski kadar za sve ostale namene. Takav sistem se sačuvao i u bataljonima koji su formirani 1957 godine.

Sa formiranjem brigada, uvećao se broj vojnih speicjalnosti neophodnih za objedinjeno delovanje jedinica specijalne namene, što je stvorilo potrebu za formiranje jedinice za obuku, koja bi pripremala kadar za sve specijalnosti. 1970 godine formirana je školska jedinica koja je bila osnova za formiranje školskog bataljona, a kasinje i školskog puka, koji se nalazio u gradu Pečori Psovske oblasti. Tu su se obučavali komandiri odeljenja, specijalisti minsko-eksplozivnih sredstava i vezisti.

Tokom 1985 godine, postalo je jasno da pre odlaska u Avganistan, vojnici moraju proći specijalnu pripremu, pa je stoga u Čirčiku formiran školski puk. U Pečorskom školskom puku nalazila se i oficirska škola. Priprema je obavljana po specijalnom programu .1999 godine Pečorski školski puk je bio rasformiran. Specijalci su vraćeni u jedinice u kojima je nastavljena obuka za vodnike i posebne speicjalnosti.

Postupno tokom 1960 godine , specijalne snage su usvojile nova i savremena streljačka naoružanja i nove tehnologije, koje su pred oficire postavili zadatak da u trupu dolaze sa mnogo više znanja. Zbog toga je posebnom naredbom pri vojno-diplomatskoj akademiji formiran jednogodišnji kurs, koji je radio od 1. januara 1962 do septembra 1963 godine. Kurs je obučavao dve vrste oficira, za jedinice specijalne namene i obaveštajne oficire za štabove vojnih okruga, u ukupnom broju od oko 120 ljudi.

Tokom 1968 godine ponovo se pojavila ideja formiranja posebne školske ustanove, koja bi obučavala profesionalni kadar jedinica specijalne namene. Idealno mesto za to bio je Rzjanski centar za vazdušno-desantnu obuku . Formiranje jedinice povereno je pukovniku Ivanu Nikolajeviču Šcelokovu, jednom od oficira specijalnih snaga koji je radio pri Generalnoj obaveštajnoj upravi Generalštaba. Tako se pojavila deveta jedinica kadeta.

3855772a7c.jpg 

Nastavni plan i program obuke kadeta specijalnih jedinica se od starta razlikovao od obuke vazdušno-desantnih jedinica. Program je obuhvatao izučavanje stranih jezika. U 1980 godini obučavana su dva voda. U sastavu jedne od vodova izučavala se i obmana. Na persijksom ogranku jednog od vodova, izučavao se jezik DARI, jezik koji se najčešće koristi u Avganistanu.

Tokom 1981. godine deveta jedinica je proizvela svoju poslednju klasu kadeta. Te godine na bazi devete jedinice, formirane su 13 i 14 jednica koje su formacijski imale sastav bataljona. One su radile u sastavu centra za obuku do 1994 godine.

Pored Rjazjanija, oficiri za snabdevanje specijalnih snaga, obučavani su obaveštajnom centru Kijevskog vojnog okruga. Istovremeno su tu kadeti postajali obučeni obaveštajci, a i mnogi kijevlajni su stručna znanja sticali u vojsci. Sa raspadom SSSR-a novoformirane oružane snage Rusije, ostale su bez škole koja bi obrazovala kadete za jedinice specijalne namene. Zbog toga je 1994 godine na temeljima rasformiranog Novosibirskog  političkog univerziteta  formirana vojna škola. Iz Rjazana su prelocirali bataljon za specijalne namene. Pri školi je formiran i fakultet na kome su pripremani oficir vojne obaveštajne službe.

 Komentari (111)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

b92fmember b92fmember 21:25 18.10.2011

nije tema

Izvini Ex, nije vezano sa ovom temom, ali niko ni reči ovde o ovim govnima

četvoricu maloletnih Novosađana, od kojih najstariji ima 15 godina, u subotu uveče brutalno su pretukli policajci koji su ih pomešali sa navijačima. Usled batinanja, gaženja po prstima i šutiranja koje su, kako tvrde roditelji dece, pretrpeli, petnaestogodišnji Strahinja R. pao je u nesvest i još uvek se nalazi u Dečjoj bolnici na neurohirurgiji.


Ej decu od 14 i 15 godina?!

Pa ovako bre nije bilo ni za vreme slobe. ili se ja varam, uvek je bilo tako, opet je ovo samo neki spin, kampanja u toku, pa treba Ivici i marici da se smanji rejting.

par komentara sa blic sajta:

Jelte, pandurcice koji su izgleda postali neka elita u ovom narodu. ako neko pogleda popreko, odma se dize pola vojske. A obicni uzorni gradjanin moze da skapa, bude ubije, prebijen, opljackan, i naravno ikom nista. Ako se usudi da se brani, pa naudi napadacu jos ce da zaglavi i zatvor. Gadi mi se celo ustrojstvo ove drzave, gde polupismeni svet zamislja da je uhvatio boga jer je eto on sada vlast i moze da radi sta hoce bez da odgovara bilo kome.

Gresis u pitanju je interventna jedinica i oni ma koliko ti se apsurdno cinilo imaju po zakonu pravo da prebiju koga god zele.

najbolji deo je tvrdnja da je jedan imao NAVIJAČKI šal! Alo ljudi o čemu se ovde radi? Prebijaju decu zbog komada odeće! Sledi im Atina.

expolicajac expolicajac 21:57 18.10.2011

Re: nije tema

Izvini Ex, nije vezano sa ovom temom, ali niko ni reči ovde o ovim govnima

Nikad ne brišem nikoga, pa neću ni ovaj tvoj trol. Zabrinutost ti je opravdana, ali istina nije onakva kakvu je predstavljaju mediji. Prekoračenja je bilo, ostale su posledice, ali o povodu incidenta niko ne želi da priča. To nije opravdanje ali bahatost tih starijih maloletnika je zabrinjavajuća za celokupno srpsko društvo.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 21:59 18.10.2011

Re: nije tema

Gresis u pitanju je interventna jedinica i oni ma koliko ti se apsurdno cinilo imaju po zakonu pravo da prebiju koga god zele.

Brozova "pravda" pendrekom!
Nema suda, nema zakona - nema pravde.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 22:02 18.10.2011

Re: nije tema

To nije opravdanje ali bahatost tih starijih maloletnika je zabrinjavajuća za celokupno srpsko društvo.

Pa će "za to ovlašćeni panduri" da se pobrinu?
expolicajac expolicajac 22:03 18.10.2011

Re: nije tema

Pa će "za to ovlašćeni panduri" da se pobrinu?

Ne zajebavaj, makar se ja i ti znamo
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 22:08 18.10.2011

Re: nije tema

expolicajac
Pa će "za to ovlašćeni panduri" da se pobrinu?

Ne zajebavaj, makar se ja i ti znamo


Duguješ mi auto!

A ona poslednja primedba, da sam podmićivao žiri, u kome je bila Angie, besmislena je. Mis'im, Angie mene nimalo ne voli, šta treba da se desi, da Krkar napiše nešto dobro o mom komentaru, kako bi se priznao ishod?

Ne, ne, ne... Sve su to iste stvari, Eks, kazne se izriču na sudu, nakon pravednog i ravnopravnog postupka, po zakonu koji je demokratski prihvaćen, bar što se kazni tiče.
dragan7557 dragan7557 22:27 18.10.2011

Re: nije tema

To nije opravdanje ali bahatost tih starijih maloletnika je zabrinjavajuća za celokupno srpsko društvo.

Bahatost je obostrana i koren joj je u potpuno poremećeni odnosima u društvu, pa je stoga pogrešno osuđivati jednu ili drugu stranu.

Respekt i autoritet policije se nikada ne može postići uterivanjem straha i/ili primenom nasilja.

Policijske snage bi trebale da budu osnovni sigurnosni stub društva, a nikako države, i kao takve i doživljavane od strane društva, u Srbiji kao i ostatku Evrope to više nije slučaj.

Građani, osobito mlađe generacije policiju doživljavaju kao protivnika a ne kao saradnika.

Uostalom cela koncepcija društvene zaštite u celoj Evropi i šire je zasnovana na pogrešnim premisama, ispolitizirana do maksimuma, dok imidž policije kao sigurnosnog stuba društva, umesto poruke zaštitnika društvenih interesa, šalje poruku zaštitnika elite na vlasti.


Ovakvom koncepcijom se gubi osnovna namena policije kao sigurnosno zaštitne službe društva, a dobijaju naouružane snage koje društvo doživljava kao nasilnog protivnika.

U mnogim EU državama je u toku kampanja koju lansira sama policija kako bi se približila samom društvu, a svoj nezavidno loš imidž pozitivizirala.

cerski

nikolic777 nikolic777 22:30 18.10.2011

Re: nije tema

Brozova "pravda" pendrekom!


aman Srdjo dokle vise taj Broz, 30 godina je proslo
dragan7557 dragan7557 22:34 18.10.2011

Re: nije tema

nikolic777
Brozova "pravda" pendrekom!


aman Srdjo dokle vise taj Broz, 30 godina je proslo

Fobija i Paranoja su zajebano-zaguljene stvari.

cerski
expolicajac expolicajac 22:38 18.10.2011

Re: nije tema

cerski

Sve si u pravu, ali ja sam hteo da se blogopopulacija malo edukuje, pa onda da raspravlja, a ono odmah rasprava na aktuelne događaje.
Osnovni problem srpske policije je needukovnaost. Nakon toga, nepostojanje utvrđenih protokola ponašanja u kriznim situacijam. Beogradski dokoličari po MUP-u više zanose muda Ministru i Direktoru policije nego što se bave svojim osnovnim poslom. Taj posao se sastoji u pisanju uputstava iz pojedinih oblasti rada MUP-a na osnovu zakonskih normativa. Sada se više sekiraju kako će se okončati izbori a za ostalo ih zabole. Hvatanje novih "priključaka" je sport kojim se trenutno gospoda iz Uprava MUP-a zanima, sve ostalo je stavljeno u drugi plan.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 22:40 18.10.2011

Re: nije tema

nikolic777
Brozova "pravda" pendrekom!


aman Srdjo dokle vise taj Broz, 30 godina je proslo


Prošlo, prošlo... Prošlo i deset godina od Petog oktobra, a slabo se menja, slabo demokratizacija, slabo pravna država, slaba vladavina prava, slabo sa kapitalizmom, slabo sa decentralizacijom (ako ne računamo rasturanje država u mini segmente kao odgovor na izostanak onog gore)...

Evo

Respekt i autoritet policije se nikada ne može postići uterivanjem straha i/ili primenom nasilja.

Policijske snage bi trebale da budu osnovni sigurnosni stub društva, a nikako države, i kao takve i doživljavane od strane društva, u Srbiji kao i ostatku Evrope to više nije slučaj.

Uostalom cela koncepcija društvene zaštite u celoj Evropi i šire je zasnovana na pogrešnim premisama, ispolitizirana do maksimuma, dok imidž policije kao sigurnosnog stuba društva, umesto poruke zaštitnika društvenih interesa, šalje poruku zaštitnika elite na vlasti.

Ovakvom koncepcijom se gubi osnovna namena policije kao sigurnosno zaštitne službe društva, a dobijaju naouružane snage koje društvo doživljava kao nasilnog protivnika

U mnogim EU državama je u toku kampanja koju lansira sama policija kako bi se približila samom društvu, a svoj nezavidno loš imidž pozitivizirala.

Naravno, kampanje i reklame ne pomažu, sem ako nisu tek prateći deo reforme, u sudstvu, policiji i tužilaštvu, tokom demokratizacije i decentralizacije.
dragan7557 dragan7557 22:42 18.10.2011

Re: nije tema

Zabrinutost ti je opravdana, ali istina nije onakva kakvu je predstavljaju mediji.

Istina nikad nije onakva kakvom je predstavljaju mediji i polupismeni novinari.

cerski
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 22:42 18.10.2011

Re: nije tema

Osnovni problem srpske policije je needukovnaost. Nakon toga, nepostojanje utvrđenih protokola ponašanja u kriznim situacijam. Beogradski dokoličari po MUP-u više zanose muda Ministru i Direktoru policije nego što se bave svojim osnovnim poslom. Taj posao se sastoji u pisanju uputstava iz pojedinih oblasti rada MUP-a na osnovu zakonskih normativa. Sada se više sekiraju kako će se okončati izbori a za ostalo ih zabole. Hvatanje novih "priključaka" je sport kojim se trenutno gospoda iz Uprava MUP-a zanima, sve ostalo je stavljeno u drugi planEvo, Cerski se javio da smišlja reklame.
b92fmember b92fmember 22:52 18.10.2011

Re: nije tema

Bahatost je obostrana i koren joj je u potpuno poremećeni odnosima u društvu, pa je stoga pogrešno osuđivati jednu ili drugu stranu.kako ja pročitah u novinama bahati su bili samo policajci.

Policajci su ih, prema njihovim rečima, gazili i po prstima i udarali pendrecima po leđima i slabinama. Iživljavanje je, tvrde pretučeni, prestalo tek kada je jednom od policajaca preko radio-veze stigla informacija da je osumnjičeni za razbijanje šoferšajbne njihovom kolegi uhapšen.


prema ovom, mada ne mora da znači da je svedočenje istinto, ispada da su klince prebili samo zato što su se našli na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, a ne zato što su nešto zgrešili.

a o sudbini osumnjičenog za razbijanje šoferšajbne ne smem ni da pomislim.
dragan7557 dragan7557 22:53 18.10.2011

Re: nije tema

Naravno, kampanje i reklame ne pomažu, sem ako nisu tek prateći deo reforme, u sudstvu, policiji i tužilaštvu, tokom demokratizacije i decentralizacije.

Iz kog komunističkog priručnika za političke komesare 70ih godina si ovo izvukao?

O kakvim bre reformama pričaš?

Kakvoj bre demokratizaciji je reč? Pa ako je neko tupio vas celom Jugoslavijom o demokratiji to je bilo u periodu socijalizma. Ovi sada nisu onim ni sluga. Kod ovih je demokratija kao štucanje posle jake rakije.

Uzgred i ako treba da se nešto reformiše, a treba, onda se to radi odvojeno po službama a sudstvo nije služba već treći nezavisan stub vlasti, naravno po definiciji.

I kakva decentralizacija? Policija i jesta po prirodi svog posla decentralizovana služba, a što to u Srbiji nije tako, je drugo pitanje.

A evo i tebi

cerski
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 22:56 18.10.2011

Re: nije tema

Policija i jesta po prirodi svog posla decentralizovana služba, a što to u Srbiji nije tako, je drugo pitanje.


Uzgred i ako treba da se nešto reformiše, a treba, onda se to radi odvojeno po službama a sudstvo nije služba već treći nezavisan stub vlasti, naravno po definiciji.

A ja rek'o nešto drugo?
Pa ako je neko tupio vas celom Jugoslavijom o demokratiji to je bilo u periodu socijalizma. Ovi sada nisu onim ni sluga. Kod ovih je demokratija kao štucanje posle jake rakije.

I sad ne treba "tupiti", jer je radža tu...
Okidoki.
expolicajac expolicajac 23:01 18.10.2011

Re: nije tema

prema ovom, mada ne mora da znači da je svedočenje istinti, ispada da su klince prebili samo zato što su se našli na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, a ne zato što su nešto zgrešili.

Policajac u civili i van službe automobilom je prolazio pored škole. U automobilu su bili njegova supruga i malo dete. Jedan od pretučenih je kamenom gađao automobil i tom prilikom razbio šoveršajbnu. Vozač je izleteo iz automobila i uhvatio jednog od klinaca iz grupe. Pozvao je mobilnim dežurnu službu koja je angažovalla sve raspoložive snage na tom područiju. Interventu u sastavu od 4 člana, auto patrolu u sastavu od dva člana i dva pozornika sa tog reona. Prilikom utvrđivanja identiteta maloletnika koje su uhvatili na osnovu dobijenog opisa klinci su se bahato ponašali i čak probali da se suprotstave policajcima. Intervencija je bila sa elementima prekoračenja i desilo se šta se desilo. Nakon toga svako ima svoju istinu i svoje interese
dragan7557 dragan7557 23:12 18.10.2011

Re: nije tema

Sve si u pravu, ali ja sam hteo da se blogopopulacija malo edukuje, pa onda da raspravlja, a ono odmah rasprava na aktuelne događaje.

U kontekstu naduvanog "premlaćivanja" "prebijanja" "lomljenja kostiju" iiiii
se dalo i očekivati.

Specnaz je vojna služba koja sa civilnom društvom nena ama baš nikakve veze, a da su mnogo bolji nego u ovom prikazu to ti je verujem poznato.
Osnovni problem srpske policije je needukovnaost.

Edukacija je problem svih policija u svetu uz male izuzetke.
Nedukovanost društva po automatizmu uzrokuje i needukovanu policiju.

Ako sam dobro upućen prihvaćen je američki sistem akademija koji je u evropskim uslovima potpuno neprihvatljiv.
Nakon toga, nepostojanje utvrđenih protokola ponašanja u kriznim situacijam.

Kod mene krizne situacije imaju sigurno drugi sadržaj od tvog, pa objasni ukratko šta su krizne situacije?
Beogradski dokoličari po MUP-u više zanose muda Ministru

Ministar je samo figura na čelu službe unutrašnjih poslova, menadžer sa opisom svg posla u trajanju termina ministrovanja i kvit, zanošenje muda i ostatka ekstremiteta nije sadržano u pravilima službe.
Direktoru policije

je čini mi se odavno ispunio uslove za penziju?
Sada se više sekiraju kako će se okončati izbori a za ostalo ih zabole.

Pošto znam da si razuman čovek, smatram da si ovim opisao trenutno, bivše a po svoj prilici i buduće stanje. U praksi dugih evropskih društava je to nešto drukčije.

cerski
dragan7557 dragan7557 23:23 18.10.2011

Re: nije tema

Pozvao je mobilnim dežurnu službu koja je angažovalla sve raspoložive snage na tom područiju. Interventu u sastavu od 4 člana, auto patrolu u sastavu od dva člana i dva pozornika sa tog reona.

Zbog razbijene šoferšajbne?

Ili zog toga što je u pitanju kolega policajac?

Kako je uniformisana ta interventna grupa, o jedinici se u ovom slučaju ne može govoriti?

cerski
Jukie Jukie 23:25 18.10.2011

Re: nije tema

b92fmember

.kako ja pročitah u novinama bahati su bili samo policajci.

Pa ne možeš javno da kažeš u Srbiji da je osnovac za išta kriv kada ga štite dečja prava, doh...

Deca nasilnici zaštićeni kao beli medvedi
expolicajac expolicajac 23:28 18.10.2011

Re: nije tema

Kod mene krizne situacije imaju sigurno drugi sadržaj od tvog, pa objasni ukratko šta su krizne situacije?

Pod kriznom situacijom podrazumeva se u policijskom poslu svaka aktivnost koja može da ugrozi nečij život. Ona može biti manjeg ili većeg inteziteta, što se određuje sredstvima kojima se ugrožava život ili brojem lica obuhvaćenih eventualnim sredstvom. Nakon samog otklanjanja neposredne opasnosti za život, mora postojati protokol o postupanju policijskih službenika sa licima i sredstvima koja su ugoržavanje života vršila. Sredstva se obezbeđuju kao materjalni dokazi a lica, kao korisnici sredstava, podvrgavaju kriminalističkoj obradi kako bi se sa materjalnim dokazima privela istražnom sudiji. Svaka od radnji preduzeta prema takvim licima mora biti u skladu sa zakonom i podrazumeva propisani protokol, kako bi se zakonski okvir u potpunosti ispunio.

Pošto znam da si razuman čovek, smatram da si ovim opisao trenutno, bivše a po svoj prilici i buduće stanje. U praksi dugih evropskih društava je to nešto drukčije.

Partokratski sistem vlasti u Srbiji totalno je diskreditovao profesionaliza policije. Prost pirmer je u policijska uprav u Nišu koja već dve godine nama načelnika. Razlog je jednostavan. Niko u niškoj političkoj bulumenti nema snage da izgura svog kandidata, ali svaka strana koristi sva sredstva da bi diskreditovala moguće načelnike. Ukupno je do sada izbačeno 37 imena i niti jedan nije mogao da prođe.
expolicajac expolicajac 23:31 18.10.2011

Re: nije tema

Zbog razbijene šoferšajbne?

Ili zog toga što je u pitanju kolega policajac?

Kolega policajac. Verovatno je predstavio situaciju da je sam sa ženom i da su ga napli huligani i tom prilikom razbili šoferšajbnu. Reakcija dežurnog za operativnim stolom je bila sasvim adekvatna.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 23:33 18.10.2011

Re: nije tema

Jukie
b92fmember

.kako ja pročitah u novinama bahati su bili samo policajci.

Pa ne možeš javno da kažeš u Srbiji da je osnovac za išta kriv kada ga štite dečja prava, doh...

Deca nasilnici zaštićeni kao beli medvedi

Press
On ističe da je Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja bukvalno ponizio nastavnike.

- S obzirom na to kakvo nam je aktuelno Ministarstvo prosvete, ali i nekoliko prethodnih, nije ni čudo što nam je Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja loš. Na obrazovne zakone ne utiču ljudi iz struke, već oni koji sede u kabinetu ministra prosvete. Školi su vezane ruke, a nastavnici su nam poniženi, uvređeni, degradirani... Učenik može da vas šutne, vi možete samo da ćutite i trpite ili da promenite radno mesto - upozorava Antić.

Нека их шутирају, када су паразитска багра која никоме не одговара за нерад и јавашлук. Када се десило да један наставник добије отказ? Да ученици промене наставника? Јбни затвор за малу децу, тај школски систем.
Ваља омогућити и избор предмета, и избор наставника, па увести различите плате по успеху, интересовању за предмет и квалитетног предавача.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 23:36 18.10.2011

Re: nije tema

Partokratski sistem vlasti u Srbiji totalno je diskreditovao profesionaliza policije. Prost pirmer je u policijska uprav u Nišu koja već dve godine nama načelnika. Razlog je jednostavan. Niko u niškoj političkoj bulumenti nema snage da izgura svog kandidata, ali svaka strana koristi sva sredstva da bi diskreditovala moguće načelnike. Ukupno je do sada izbačeno 37 imena i niti jedan nije mogao da prođe.

Moraju da se bune, ti panduri, da iznesu probleme pred javnost, one koje mogu, i to baš pred izbore, kako bi dali spin predizbornoj kampanji, ali ne samo tada... U ostalom, profi likovi rešavaju probleme pravilnika, a ne partokrate.
expolicajac expolicajac 23:39 18.10.2011

Re: nije tema

U ostalom, profi likovi rešavaju probleme pravilnika, a ne partokrate.

Prvo moraš da se izboriš da dođeš u situaciju da pišeš. A jedno je postati a drugo je biti. Kad uspeju da se proguraju na neko mesto, onda se više bave svojim preživljavanjem nego onim što im je u opisu radnog mesta.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 23:45 18.10.2011

Re: nije tema

expolicajac
U ostalom, profi likovi rešavaju probleme pravilnika, a ne partokrate.

Prvo moraš da se izboriš da dođeš u situaciju da pišeš. A jedno je postati a drugo je biti. Kad uspeju da se proguraju na neko mesto, onda se više bave svojim preživljavanjem nego onim što im je u opisu radnog mesta.

Eks, Vi ste osoba od autoriteta u policiji, a u interesu policije je da reši te probleme. Imate skupove, konferencije, štatijaznam, na kojima se o tome raspravlja, a ako nemate, to je logičan prvi korak?
dragan7557 dragan7557 23:45 18.10.2011

Re: nije tema

expolicajac
Zbog razbijene šoferšajbne?

Ili zog toga što je u pitanju kolega policajac?

Kolega policajac. Verovatno je predstavio situaciju da je sam sa ženom i da su ga napli huligani i tom prilikom razbili šoferšajbnu. Reakcija dežurnog za operativnim stolom je bila sasvim adekvatna.

Kako je uniformisana ta interventna grupa, o jedinici se u ovom slučaju ne može govoriti?

Čini mi se da si prevideo ovo pitanje?

cerski
dragan7557 dragan7557 23:56 18.10.2011

Re: nije tema

Razlog je jednostavan. Niko u niškoj političkoj bulumenti nema snage da izgura svog kandidata, ali svaka strana koristi sva sredstva da bi diskreditovala moguće načelnike. Ukupno je do sada izbačeno 37 imena i niti jedan nije mogao da prođe.


Na osnovu napisanog je lako zaključiti da imenovanja na nivou načelnika policije treba odmah oduzeti partijašima, jer dok sve dok oni bubu žvakali praznu slamu od imenovanja nema ništa. Podobni kandidat na ovaj način nikada ne može biti imenovan.

cerski
Jukie Jukie 00:17 19.10.2011

Re: nije tema

srdjazlopogledja

Нека их шутирају, када су паразитска багра која никоме не одговара за нерад и јавашлук.


Danas šutiraju gejeve, nije važno, znam neke gejeve koji su zaslužili jer su loše osobe
Sutra šutiraju nastavnike, nije važno, znam neke nastavnike koji su zaslužili jer su loše osobe
Prekosutra šutiraju policajce, nije važno, znam neke policajce koji su zaslužili jer su loše osobe
Nakosutra šutiraju blogere sa nikom srdjazlopogledja...
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 00:21 19.10.2011

Re: nije tema

Jukie
srdjazlopogledja

Нека их шутирају, када су паразитска багра која никоме не одговара за нерад и јавашлук.


Danas šutiraju gejeve, nije važno, znam neke gejeve koji su zaslužili jer su loše osobe
Sutra šutiraju nastavnike, nije važno, znam neke nastavnike koji su zaslužili jer su loše osobe
Prekosutra šutiraju policajce, nije važno, znam neke policajce koji su zaslužili jer su loše osobe
Nakosutra šutiraju blogere sa nikom srdjazlopogledja...


Kao što rekoh, to što se školom naziva, zatvor je, poseban po tome što zatvorenici šutiraju svoje čuvare.


Neka učenik, tj. njegovi roditelji biraju predmete koje pohađa, kod koga pogađa, pa samim tim se otvara i mogućnost da se neposlušan, nedisciplinovan udalji sa nastave, ili sa celog kursa.
Jukie Jukie 00:39 19.10.2011

Re: nije tema

srdjazlopogledja

Neka učenik, tj. njegovi roditelji biraju predmete koje pohađa, kod koga pogađa, pa samim tim se otvara i mogućnost da se neposlušan, nedisciplinovan udalji sa nastave, ili sa celog kursa.

Pa neka ovo, neka ono; kad bi jelen im'o krila, to bi brza ptica bila
Ja bih prvi skakao od sreće na ideju da imam deset đaka koji žele da uče ono što imam da im ispredajem na kursu a da svi ostali ne budu moja briga.

Kako bi organizovao da sedmaci i osmaci biraju predmete koje pohađaju? Šta bi im predložio kao predmete između kojih biraju?

I šta onda, svi nastavnici udalje nekoga sa nastave a po zakonu je osnovno školovanje obavezno i MORAŠ da obezbediš da đak pohađa nastavu (primer dečka iz Altine gde su na silu naterali školu da ga prime iako ga se svi đaci i nastavnici plaše, uključujući i školskog pedagoga koju je prebio kao petak pa su ga zato originalno i isključili)

I sad ćeš ti da kažeš "pa treba promeniti školski sistem". Pa Đorđe je u stvari lisac; naravno da treba drastično da se promeni školski sistem, to se svi slažu, ali niko ko ima moć ne pokušava da dovede školski sistem u red.

srdjazlopogledja srdjazlopogledja 00:44 19.10.2011

Re: nije tema

I sad ćeš ti da kažeš "pa treba promeniti školski sistem". Pa Đorđe je u stvari lisac; naravno da treba drastično da se promeni školski sistem, to se svi slažu, ali niko ko ima moć ne pokušava da dovede školski sistem u red.

Нећу то да кажем, већ ћу рећи "и треба да их шутирају, када су паразитска багра"
Jukie Jukie 00:54 19.10.2011

Re: nije tema

srdjazlopogledja

.Нећу то да кажем, већ ћу рећи "и треба да их шутирају, када су паразитска багра"

Pa i bar četvrtina dece imaju iste takve ili gore osobine ličnosti kao prosvetari koje si naveo (jer i prosvetari i deca čine veliki a po raznim parametrima ravnomeran uzorak celokupne populacije), pa ne verujem baš da ćeš reći da četvrtinu dece treba šutirati jer su parazitska bagra.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 00:58 19.10.2011

Re: nije tema

Jukie
srdjazlopogledja

.Нећу то да кажем, већ ћу рећи "и треба да их шутирају, када су паразитска багра"

Pa i bar četvrtina dece imaju iste takve ili gore osobine ličnosti kao prosvetari koje si naveo (jer i prosvetari i deca čine veliki a po raznim parametrima ravnomeran uzorak celokupne populacije), pa ne verujem baš da ćeš reći da četvrtinu dece treba šutirati jer su parazitska bagra.

Не, наравно, јер су деца.
Систем је такав, да неко неког мора да шутира, као резултат, па ми је боље да то раде деца, него наставници.

Затвор.

А ако наставницима не смета, не смета ни мени.
Jukie Jukie 01:11 19.10.2011

Re: nije tema

srdjazlopogledja

Затвор.А ако наставницима не смета, не смета ни мени.

Ni meni. Ako su im važnije prosvetne plate od zdravlja nek im bude. Meni je zdravlje važnije. Stvarno mi prija ovaj nedostatak stresa zbog svega što može da se desi. Već tri godine mi nijedno dete nije ugrozilo zdravlje svojim ponašanjem (a i ne moram da sedim u zbornicama gde svi puše i truju mi pluća i da me glava boli).
hajkula1 hajkula1 08:38 19.10.2011

Re: nije tema

expolicajac
Prekoračenja je bilo, ostale su posledice, ali o povodu incidenta niko ne želi da priča. To nije opravdanje ali bahatost tih starijih maloletnika je zabrinjavajuća za celokupno srpsko društvo.


Povod? A zakon, sud i te stvari?
Stariji maloletnici, ispod 15 godina?

Inace, vec vidjeno, na slabijima, na decurliji, se izivljavaju, a kriminalcima, mafijozama pristupaju s postovanjem.

PS
Nismo mi Grcka. Na zalost.
expolicajac expolicajac 08:48 19.10.2011

Re: nije tema

Povod? A zakon, sud i te stvari?
Stariji maloletnici, ispod 15 godina?

Inace, vec vidjeno, na slabijima, na decurliji, se izivljavaju, a kriminalcima, mafijozama pristupaju s postovanjem.

PS
Nismo mi Grcka. Na zalost.

A što ne zamisliš situaciju da si ti supruga koja sedi u kolima sa malim detetom i da ti neko iz čista mira razbije šoferšajbnu. Muž ti je stalno odsutan i stalno slušaš priče kako su policajci glupi i biju bez razloga. Kako su to Miloševićevi tepači, koji samo uzimaju mito i lagodno žive. Kako su im deca bahata i nevaspitana. A onda oni koji najviše pljuju po policiji, prestanu da pljuju i počnu da fizički napadaju, i decu i supruge i same policajce. Šta misliš kako se sad oseća žena koja je preživela traumu u kolima i koja sada čita po novinama da joj je muž izbačen sa posla i da je maltene kriminalac. Da je policajca ostao u kolima izvršioci nikada nebi bili pronađeni a šoferšajbnu bi morao sam da plati od svojih 30.000, kojima hrani porodicu.
Da draga moja "hajkulo", medalja ima i drugu stranu.
dragan7557 dragan7557 09:53 19.10.2011

Re: nije tema

Inace, vec vidjeno, na slabijima, na decurliji, se izivljavaju, a kriminalcima, mafijozama pristupaju s postovanjem.

Baš o tome se i radi i to je srce problema.

cerski
dragan7557 dragan7557 10:11 19.10.2011

Re: priča iz života

A što ne zamisliš situaciju da si ti supruga koja sedi u kolima sa malim detetom i da ti neko iz čista mira razbije šoferšajbnu.

2002, osim malog deteta, i supruge u kolima, a uz odsustvo NIKE magarčina. meni se isto desilo baš u Srbiji na napuštenom poljskom putu a prskanje šoferšajbne je izazvao kamen sa jednog kipera. Znači poznata mi je situacija i reakcija. Kiper mi je dolazio u susret. Na Yugu rent a car bila je ugrađena obična šoferšajbna (nije securiti glas), koja se trenutno raspala u milione parčića, koji su i mene povredili po licu.

Pa iz ličnog iskustva znam šta je policajac doživeo. Naravno da nisam vitlao za kamionom kiperom koji je otišao u 4 kilometra udaljeno selo jedina destinacija puta koji se tu završava, otišao sam u grad do bolnice, posle toga, po dolasku kući, sam poslao suprugu da stavi novu šoferšajbnu.

cerski
expolicajac expolicajac 10:18 19.10.2011

Re: priča iz života

2002, osim malog deteta, i supruge u kolima meni, a uz odsustvo NIKE magarčina. meni se isto desilo baš u Srbiji na napuštenom poljskom putu a prskanje šoferšajbne je izazvao kamen sa jednog kipera. Znači poznata mi je situacija i reakcija. Kiper mi je dolazio u susret. Na Yugu rent a car bila je ugrađena obična šoferšajbna (nije securiti glas), koja se trenutno raspala u milione parčića, koji su i mene povredili po licu.

Pa iz ličnog iskustva znam šta je policajac doživeo. Naravno da nisam vitlao za kamionom kiperom koji je otišao u 4 kilometra udaljeno selo jedina destinacija puta koji se tu završava, otišao sam u grad do bolnice, posle toga, po dolasku kući, sam poslao suprugu da stavi novu šoferšajbnu.


E tu je problem. Ti situaciono reaguješ na taj način. Živiš život koji ima verovatno drugu dimenziju stresa. Adrenalin ti izaziva reakciju grča i zaštite svog života, a kod većine policijaca adrenlin izaziva agresivnost. O tome više može da kaže neki lekar, da ga ja ne tupim. Ali sam si dokazao da svaki pojedinac drugačije reaguje na isti problem.
Moja žena pre svakog zajedničkog putovanja mi održi vakelu o ponašanju. Da ne vadim nikog kroz prozor ako me u vožnji iznervira, da ne psujem nepristojne policjace kad me zaustave, da je ona pošla na odmor i da nema nameru da se nervira. Uvek ista priča sa neizvesnim tokom u nastavku.
gorstak92 gorstak92 10:19 19.10.2011

Re: nije tema

EX
U automobilu su bili njegova supruga i malo dete. Jedan od pretučenih je kamenom gađao automobil i tom prilikom razbio šoveršajbnu. Vozač je izleteo iz automobila i uhvatio jednog od klinaca iz grupe. Pozvao je mobilnim dežurnu službu koja je angažovalla sve raspoložive snage na tom područiju. Interventu u sastavu od 4 člana, auto patrolu u sastavu od dva člana i dva pozornika sa tog reona.


Wow!
Primećujem da nije bilo desantnog helikoptera.
Verovatno zbog pokazne vežbe u Jagodini.

Meni je pre nekih 6 meseci razbijeno staklo na mestu suvozača, a policija nije htela ni na uviđaj da dođe.
Kažu, dođite u PS, podnesite prijavu, ali ne očekujte da uhvatimo te huligane.

Istina, nije bilo nikog u autu, ali materijalna šteta nije zanemarljiva: 80 EUR staklo + ceo dan drndanja u glass servisu. Prevaranti koji su sastavili ugovor za kasko osiguranje su stavili klauzulu da prvih 100 eur plaća vlasnik vozila.

I tako... podneo sam prijavu, platio štetu i teram dalje. Kasko osiguranje sam prestao da plaćam.

Pazi kad sam se pomirio sa činjenicom da su plate u MUP-u male, da su nezadovoljni uslovima rada, da nemaju ljudstva, da ne mogu za bednih 80 eur da izlaze na uviđaj pa još nekom civilu...
Šta mi pa vredi da se živciram?
dragan7557 dragan7557 10:31 19.10.2011

Re: priča iz života

Moja žena pre svakog zajedničkog putovanja mi održi vakelu o ponašanju.


Onda dolazi "kulturna" vakela:
Baš si glupi pandur!


jebote kako samo izdržiš? Respekt.


Da ne vadim nikog kroz prozor ako me u vožnji iznervira,

da ne psujem nepristojne policjace kad me zaustave,

Čoveče ti zbilja imaš težak život, Pravi pravcati horor.

cerski
zilikaka zilikaka 10:33 19.10.2011

Re: priča iz života

Moja žena pre svakog zajedničkog putovanja mi održi vakelu o ponašanju. Da ne vadim nikog kroz prozor ako me u vožnji iznervira, da ne psujem nepristojne policjace kad me zaustave, da je ona pošla na odmor i da nema nameru da se nervira. Uvek ista priča sa neizvesnim tokom u nastavku.

Kako je razumem...
dragan7557 dragan7557 11:13 19.10.2011

Re: priča iz života

Osnovni problem srpske policije je needukovnaost.

E tu je problem.

Nije problem već prednost, smirene, prema datoj situaciji odgovarajuće reakcije.
Adrenalin ti izaziva reakciju grča i zaštite svog života,

Narvno, ali postupajući na opisan način policajac je izložio nepotrebnom riziku svoj i tuđe živote, pa se sve svodi na
a kod većine policijaca adrenlin izaziva agresivnost.

Samo kontrola je stvar učenja i treninga a agresivnost vodi u divljaštvo.

Da je policijski trening je potpuno neadekvatan, vidi se iz ovog slučaja, gde policajac osim što umišlja da je Rambo, Švarceneger, van Damme, Mc Lauda da i ne spominjem, pored vlastitog života, i egzistencije svoje porodice, izaziva, preko zgražavanja javnosti, idiotskom reakcijom:
Pozvao je mobilnim dežurnu službu koja je angažovalla sve raspoložive snage na tom područiju. Interventu u sastavu od 4 člana, auto patrolu u sastavu od dva člana i dva pozornika sa tog reona.

ostatka isto tako agresivnih majmunčina, nepotrebno ugrožava celu policiju.

Uzgred nisi mi odgovorio na pitanje:
Kako je uniformisana ta interventna grupa

Naravno uz, izgleda, pikantan dodatak, o opremi i naoružanju.


cerski
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:19 19.10.2011

Re: nije tema

Jukie
b92fmember

.kako ja pročitah u novinama bahati su bili samo policajci.

Pa ne možeš javno da kažeš u Srbiji da je osnovac za išta kriv kada ga štite dečja prava, doh...

Deca nasilnici zaštićeni kao beli medvedi

upravo tako.I što je najgore, oni maltretiraju i rođene roditelje koji ne smeju od njih ili od sramote da to javno kažu.
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 11:22 19.10.2011

Re: nije tema

Pod kriznom situacijom podrazumeva se u policijskom poslu svaka aktivnost koja može da ugrozi nečij život.


Čekaj jel to isto što i vanredne situacije?
Znam da je u BGD u toku (ponovno) formiranje rezervne jedinice tog tipa, ali ona bi se bavila više nečim što bi ličilo na nakadašnju civilinu zaštitu.
aleksandarz92 aleksandarz92 11:45 19.10.2011

Re: nije tema


Šta misliš kako se sad oseća žena koja je preživela traumu u kolima i koja sada čita po novinama da joj je muž izbačen sa posla i da je maltene kriminalac.

Valjda se kaje što se udala za budalu.
Zašto maltene kriminalac? Meni je svaki siledžija kriminalac, nebitno je da li ima uniformu ili ne.
dragan7557 dragan7557 12:02 19.10.2011

Re: nije tema

Reakcija dežurnog za operativnim stolom je bila sasvim adekvatna.

Vala baš, a izgleda da je i reakcija javnosi, šta, adekvatna, preterana, ili isto toliko agresivna kao i reakcija policajca:
kod većine policijaca adrenlin izaziva agresivnost.


cerski
angie01 angie01 12:26 19.10.2011

Re: nije tema

u kome je bila Angie


nesto sam propustila!


Angie mene nimalo ne voli


e, sta cu ja jadna sa ovolikim obozavaocima!

ako nesto ne volim,kad me vec pitas, to je tvoj nacin komunikacije-ono,potmulo ljubazan sa keseljenjem, kiss,hug, a cekas da se protivnik okrene da bi nesto sa donjim udarcima-to mi jadno, isto kao i grupni napadi, neverovatni broj preporuka za gluposti u kojima se vredjaju drugi blogeri,...da ne nabrajam dijapazon mogucnosti, kojie su ovde prikazane!

to sto neko misli drugacije, moze i krajnje korektno da se razmeni i onda to podrazumeva civilizovanu vrstu odnosa sa uvazavanjem-sve ovo drugo je za ulicno prepucavanje likova u gruboj obradi i trenerkma uvucenim u suskave pantalone!

pri tom, sa nadom & strepnjom ocekujem dan, kada ces prvo procitati glupos' koju si napisao, pre nego pritisnes gumbic, jer tu onda ipak postoji sansa da nesto barem malo popravis, ako ti se u medjuvremenu sive celije susretnu u vecem broju!
expolicajac expolicajac 12:35 19.10.2011

Re: nije tema

Valjda se kaje što se udala za budalu.

Svaka normalna žena se uvek nekad pokaje zato što se udala za svoju budalu
expolicajac expolicajac 12:44 19.10.2011

Re: priča iz života

Samo kontrola je stvar učenja i treninga a agresivnost vodi u divljaštvo.

Samo kontrola podrazumeva da iskoristiš snagu argumenata i njome obezbediš rešavanje krizne situacije. Agresivnošću dovodiš da argumenti snage postaju dominanti i objekat nad kojim si primenio argumente snage stavljaš pod kontrolu kako bi mogao da primeniš sangu argumenata.
expolicajac expolicajac 12:46 19.10.2011

Re: priča iz života

Kako je razumem...

Ovo ću shvatiti da smo mi zapravo srodne duše
angie01 angie01 12:46 19.10.2011

Re: nije tema

I što je najgore, oni maltretiraju i rođene roditelje koji ne smeju od njih ili od sramote da to javno kažu.


ma ne, jos ih brane-pa negde su sve to i ta deca naucila!

evo u petak, u skolskom dvoristu isprebijao klinac iz 6. moje dete iz 5. razreda-ostao bez daha neko vreme, devojcice se rasplakale, dovele ga kuci i one mi ispricale.

Odem u skolu, nadjem malog, pitam, sta je bilo, a on iz nekog kecerskog stava, (osisane glave-naravno) kaze, pa vredjao mi tatu, a on je poginuo, a ja sam na njega osetljiv!

prvo, moje dete nikada nicije roditelje nije pomenuo-deca ispricala sasvim drugu pricu-al fazon, da decak od 12 godina vec ima spremno pateticno opravdanje za svoje sildzijsko ponasanje me sokiralo-mama se narvano nije javila, sto bih ja prvo ucinila da je obratno!
krkar krkar 13:24 19.10.2011

Re: priča iz života


Moja žena pre svakog zajedničkog putovanja mi održi vakelu o ponašanju. Da ne vadim nikog kroz prozor ako me u vožnji iznervira, da ne psujem nepristojne policjace kad me zaustave, da je ona pošla na odmor i da nema nameru da se nervira


I moja. A pritom nisam pandur
zilikaka zilikaka 13:40 19.10.2011

Re: priča iz života

krkar
Moja žena pre svakog zajedničkog putovanja mi održi vakelu o ponašanju. Da ne vadim nikog kroz prozor ako me u vožnji iznervira, da ne psujem nepristojne policjace kad me zaustave, da je ona pošla na odmor i da nema nameru da se nerviraI moja. A pritom nisam pandur

Lepo vi meni da prosledite kontakte svojih gospoja, pa će osnujemo klub šta me strefilo a čemu sam se nadala.
dragan7557 dragan7557 14:00 19.10.2011

Re: imobilizacija, nije prebijanje

Agresivnošću dovodiš da argumenti snage postaju dominanti i objekat nad kojim si primenio

Ovo kako je napisano stoji, kao što i stoji da u ovom slučaju nisu u pitanju objekti već subjekti, tačnije živi ljudi.
primenio argumente snage stavljaš pod kontrolu kako bi mogao da primeniš sangu argumenata.

Uz naznaku već datu, a uzimajući u obzir što si napisao:
kod većine policijaca adrenlin izaziva agresivnost.

Kao i stanovište u kome se slažemo:
Osnovni problem srpske policije je needukovnaost.

i isticanje tvog zaključka:
Prekoračenja je bilo, ostale su posledice,

Kao i potpuno razumne i pametne konstatacije:
To nije opravdanje ali bahatost tih starijih maloletnika je zabrinjavajuća za celokupno srpsko društvo.

ne vidim potrebu za

Da se razumemo ja smatram policiju jednim od stubova zaštite društva, dok Holivudiziranje policije smatram idiotizmom.

Na promotivnom filmu Srpske policije stoji:

"Boj ne bije svijetlo oružje, već boj bije srce u junaka."

Odmah u drugom kadru istog filma se poprilično teatralno kaže:

"zaštitnik njihov, je najveći ratnik, kako na zemlji, tako i na nebu."

Naravno pogledao sam Službeni Glasnik 40. 6.12.2002 o interventnim uniformama policije, Član 7.

A ipak bi da čujem od tebe kao insajdera po čemu se raspoznaje "interventna" ekipa o kojoj je reč.

cerski

p.s. pripadnik policije, čim nosi uniformu i insignije policije, više nije sam već deo organizacije koju predstavlja, i čiji ugled treba da mu bude najvažniji. A ova odgovornost isključuje nepotrebnu agresivnost a posebno upotrebu nasilja (upotreba sile nije isto što i nasilje).

P.p.s. i kao u naslovu imobilizacija protivnika primenom borbene veštine: koja se u policiji uči, nikada nije bila namera da se policajci obuče da budu nasilnici ili siledžije. Shodno tome policajcima učenje borbenih veština služi za kontrolisanje protivnika a ne prebijanje bilo koga, kroz nekontrolisano ispoljavanje divljačke agresivnosti. Ovo važi za svakog ne samo za policiju i njene pripadnike.
dragan7557 dragan7557 14:39 19.10.2011

Re: nije tema

expolicajac
Valjda se kaje što se udala za budalu.

Svaka normalna žena se uvek nekad pokaje zato što se udala za svoju budalu

U ime moje supruge i mene ti se zahvaljujem, što si nju a okarakterisao kao nenormalnu, a mene kao njenu budalu.

cerski
expolicajac expolicajac 15:14 19.10.2011

Re: nije tema

U ime moje supruge i mene ti se zahvaljujem, što si nju a okarakterisao kao nenormalnu, a mene kao njenu budalu.

Uz dužno poštovanje, mislim da ti slabo poznaješ žene.
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 15:19 19.10.2011

Re: nije tema

dragan7557
expolicajac
Valjda se kaje što se udala za budalu.

Svaka normalna žena se uvek nekad pokaje zato što se udala za svoju budalu

U ime moje supruge i mene ti se zahvaljujem, što si nju a okarakterisao kao nenormalnu, a mene kao njenu budalu.
cerski


i ja se zahvaljujem, iz istog razloga

inače, znate one nalepnice "beba u kolima" ?

e pa, kada smo dobili mladunče, moja draga je napravila nalepnicu:

"beba u autu, tata je lud a mama naoružana!"

pa sad vi vidite s kim ja živim!

p.s.
ex, što mi ignorišeš pitanje iz gornjeg komentara, pitanje jedinica za vanredne situacije je dosta ozbiljno.
dragan7557 dragan7557 15:20 19.10.2011

Re: nije tema

expolicajac
U ime moje supruge i mene ti se zahvaljujem, što si nju a okarakterisao kao nenormalnu, a mene kao njenu budalu.

Uz dužno poštovanje, mislim da ti slabo poznaješ žene.

Verovatno si u pravu, ovu svega 50 godina. Ah, da ja poznajem sebe i to je dovoljno da moja sadašnja supruga nikada nije došla u iskušenje. Naravno to se odnosi i na bivše supruge. I prirodno sa ovom sam po drugi put u braku, kad je pomislila mnogo manje od spomenute ocene, razvod braka obavljen je u roku od 24 časa i to u Srbiji.

cerski
expolicajac expolicajac 15:21 19.10.2011

Re: imobilizacija, nije prebijanje

Re: imobilizacija, nije prebijanje
Agresivnošću dovodiš da argumenti snage postaju dominanti i objekat nad kojim si primenio

Ovo kako je napisano stoji, kao što i stoji da u ovom slučaju nisu u pitanju objekti već subjekti, tačnije živi ljudi.
primenio argumente snage stavljaš pod kontrolu kako bi mogao da primeniš sangu argumenata.

Uz naznaku već datu, a uzimajući u obzir što si napisao:
kod većine policijaca adrenlin izaziva agresivnost.

Kao i stanovište u kome se slažemo:
Osnovni problem srpske policije je needukovnaost.

i isticanje tvog zaključka:
Prekoračenja je bilo, ostale su posledice,

Kao i potpuno razumne i pametne konstatacije:
To nije opravdanje ali bahatost tih starijih maloletnika je zabrinjavajuća za celokupno srpsko društvo.

ne vidim potrebu za


Za pravog srpskog policajca sve je objekat
Za pravog srpskog policajca ovo uvek predstavlja kraj komunikacije, bilo sa prijateljima bilo sa neprijateljim
I ovo je ANTOLOGIJSKI BLOG. Skoro 100 komentara koji nemaju nikakve veze sa samin blogom.
Ovakav blog može da postavi samo pandur kao ja.
Prosto se divim sam sebi, sad ide znak divljenja!!!!!!!!!
dragan7557 dragan7557 15:27 19.10.2011

Re: imobilizacija, nije prebijanje

expolicajac
Re: imobilizacija, nije prebijanje
Agresivnošću dovodiš da argumenti snage postaju dominanti i objekat nad kojim si primenio

Ovo kako je napisano stoji, kao što i stoji da u ovom slučaju nisu u pitanju objekti već subjekti, tačnije živi ljudi.
primenio argumente snage stavljaš pod kontrolu kako bi mogao da primeniš sangu argumenata.

Uz naznaku već datu, a uzimajući u obzir što si napisao:
kod većine policijaca adrenlin izaziva agresivnost.

Kao i stanovište u kome se slažemo:
Osnovni problem srpske policije je needukovnaost.

i isticanje tvog zaključka:
Prekoračenja je bilo, ostale su posledice,

Kao i potpuno razumne i pametne konstatacije:
To nije opravdanje ali bahatost tih starijih maloletnika je zabrinjavajuća za celokupno srpsko društvo.

ne vidim potrebu za


Za pravog srpskog policajca sve je objekat
Za pravog srpskog policajca ovo uvek predstavlja kraj komunikacije, bilo sa prijateljima bilo sa neprijateljim
I ovo je ANTOLOGIJSKI BLOG. Skoro 100 komentara koji nemaju nikakve veze sa samin blogom.
Ovakav blog može da postavi samo pandur kao ja.
Prosto se divim sam sebi, sad ide znak divljenja!!!!!!!!!

Jebiga ex ja pokuš'o i ne vredi.

cerski
expolicajac expolicajac 15:30 19.10.2011

Re: nije tema

"beba u autu, tata je lud a mama naoružana!"

Uz dodatak "beba u autu, tata je medicinski dokazano lud a mama legalno naoružana". Da policija bezrazložno ne zaustavlja vozilo i da se izbegne mogućnost dokazivanja smanjene uračunljivosti na sudu
tyson tyson 16:19 19.10.2011

Re: priča iz života

krkar
Moja žena pre svakog zajedničkog putovanja mi održi vakelu o ponašanju. Da ne vadim nikog kroz prozor ako me u vožnji iznervira, da ne psujem nepristojne policjace kad me zaustave, da je ona pošla na odmor i da nema nameru da se nervira
I moja. A pritom nisam pandur

A vas dvojica, jel' i na žene-vozače koje vas iznerviraju skačete da ih izvlačite kroz prozor i lešite, ili ste džentlmeni...?b92fmember b92fmember 16:27 19.10.2011

Re: imobilizacija, nije prebijanje

I ovo je ANTOLOGIJSKI BLOG. Skoro 100 komentara koji nemaju nikakve veze sa samin blogom.

Ovakav blog može da postavi samo pandur kao ja.
Prosto se divim sam sebi, sad ide znak divljenja!!!!!!!!!


nema na čemu, i drugi put
expolicajac expolicajac 16:49 19.10.2011

Re: priča iz života

A vas dvojica, jel' i na žene-vozače koje vas iznerviraju skačete da ih izvlačite kroz prozor i lešite, ili ste džentlmeni...?

Kad sednem za volan, svi što ne voze kako treba po mom mišljenju i navici, definisani su kao "ovo mora da je neka guska za volanom" ili "gde li ti muž dade kola". Zbog rodne ravnopravnosti ne delim po polu, ali lešim samo dokazane muškarčine
Naravno dok mene neko ne oleši, valjda ću tada da se smirim
krkar krkar 18:25 19.10.2011

Re: priča iz života

A vas dvojica, jel' i na žene-vozače koje vas iznerviraju skačete da ih izvlačite kroz prozor i lešite, ili ste džentlmeni...?


Ma ja sam se jako smirio. Dok ne popizdim.

Malopre, negde oko 1730 mi je taksista na ćošku 27. marta i Takovske NAMERNO prešao preko noge (bio sam na motoru). I krenuo sam za njim ali ga je već bio zaustavio pandur koji je video šta mi je napravio.

Imao sam sreću da je zakačio čizmu a ne nogu, nije mi ništa.
b92fmember b92fmember 21:44 18.10.2011

jeste tema

Nego što sad ovaj članak?

Jel' to Šojgu hoće njih da smesti u regionalni humanitarni centar na aerodromu?
expolicajac expolicajac 21:58 18.10.2011

Re: jeste tema

Jel' to Šojgu hoće njih da smesti u regionalni humanitarni centar na aerodromu?

srdjan.pajic srdjan.pajic 22:15 18.10.2011

Re: jeste tema

b92fmember
Nego što sad ovaj članak?

Jel' to Šojgu hoće njih da smesti u regionalni humanitarni centar na aerodromu?


E, samo nam još oni fale.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 01:19 19.10.2011

Re: jeste tema

srdjan.pajic
b92fmember
Nego što sad ovaj članak?

Jel' to Šojgu hoće njih da smesti u regionalni humanitarni centar na aerodromu?


E, samo nam još oni fale.

Мењамо садашње окупаторе, за будуће!
srdjan.pajic srdjan.pajic 03:30 19.10.2011

Re: jeste tema

srdjazlopogledja
srdjan.pajic
b92fmember
Nego što sad ovaj članak?

Jel' to Šojgu hoće njih da smesti u regionalni humanitarni centar na aerodromu?


E, samo nam još oni fale.

Мењамо садашње окупаторе, за будуће!


Ma ko bre nas za bilo šta pita?
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 03:49 19.10.2011

Re: jeste tema

jedi-knight jedi-knight 20:54 19.10.2011

Re: jeste tema

jeste tema
Nego što sad ovaj članak?

Jel' to Šojgu hoće njih da smesti u regionalni humanitarni centar na aerodromu?


Uh. Konacno nesto u vezi sa blogom.
Jel nas ustav dozvoljava strane vojne ( ili policijske ) jedinice na svojoj teritoriji?
OK, za Kosovo nas niko nije pitao, ali ovi dolaze sa nekim dugorocnim ciljem koliko mi se cini.


blicivic blicivic 21:54 18.10.2011

ohoho ...

sem ovih generala sa čvarcima, sve drugo je ko na blogu Dušice Popadić:

sigurnost bez zaštite.
dragan7557 dragan7557 22:32 18.10.2011

Re: ohoho ...

blicivic
sem ovih generala sa čvarcima, sve drugo je ko na blogu Dušice Popadić:

sigurnost bez zaštite.

Nije kod Dušice stoji:

English available below? Što predstavlja vel'ku glupavost, šta veliku? Glupavost i pokondirenost zajedno na kvadrat.

cerski
blicivic blicivic 23:35 18.10.2011

Re: ohoho ...

znate, Cerski, ja pratim Vaše pisanje, i "ne mogu se oteti zaključku" - kratkom i jasnom - da su Vaša zalaganja i Vaša promišljanja na ovom blogu, usmerena na: borbu s' glupošću.

A ta, takva borba mora biti beskompromisna i neprestana.
Jukie Jukie 22:18 18.10.2011

Prelom

Uzmi pa prelomi tekst malo više na gore, ovako zauzima par ekrana na naslovnoj strani.
expolicajac expolicajac 22:23 18.10.2011

Re: Prelom

Uzmi pa prelomi tekst malo više na gore, ovako zauzima par ekrana na naslovnoj strani.

Direktore, mora da čeka do ujutru.
krkar krkar 01:14 19.10.2011

Pamet u glavu


Baš si glupi pandur! Ti se ubi prevodeći sa ruskog neki tekst a u 42 dosadašnja komentara ni jedan nema veze sa temom o kojoj si pisao.

Sledeći put postavi blog sa tekstom:

U Niš(u) ujutru može da se kupi vruć burek. Ko ima MP3 može da sluša muziku. Moja tašta pegla posteljinu triput nedeljno.

Iovako će samo da te drkaju kojekakvi za razne gluposti vezane za policiju kojekude. Uključujući i onu u Meksiku.srdjazlopogledja srdjazlopogledja 01:17 19.10.2011

Re: Pamet u glavu

Ti se ubi prevodeći sa ruskog neki tekst a u 42 dosadašnja komentara ni jedan nema veze sa temom o kojoj si pisao.

А шта би требало коментарисати?
Делује застрашујуће, али поштујем превод.
Jukie Jukie 01:25 19.10.2011

Re: Pamet u glavu

krkar
Baš si glupi pandur! Ti se ubi prevodeći sa ruskog neki tekst a u 42 dosadašnja komentara ni jedan nema veze sa temom o kojoj si pisao.

Ja moram da priznam da nisam iščitao tekst jer mi izgleda kao kakva, da prostiš, istorija

Edit: evo, malo sam preleteo pogledom. Ovo jeste istorija... imam loša iskustva sa njom... ona je prva u trojcu mojih akademskih muka: istorija, fizika, biohemija. (muzičko ne računam)
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 01:27 19.10.2011

Re: Pamet u glavu

Jukie
krkar
Baš si glupi pandur! Ti se ubi prevodeći sa ruskog neki tekst a u 42 dosadašnja komentara ni jedan nema veze sa temom o kojoj si pisao.

Ja moram da priznam da nisam iščitao tekst jer mi izgleda kao kakva, da prostiš, istorija

И то војне јединице.
Jukie Jukie 01:31 19.10.2011

Re: Pamet u glavu

srdjazlopogledja

istorija
И то војне јединице.

A što je najgore kao mali sam imao neku knjigu o dva dečaka partizana koji su, kada god bi se susreli partizani iz raznih četa, sakupljali statističke podatke o tome kada je koja četa nastala i koliko je imala vojnika

na svu sreću nisam ništa popamtio jer sam do tada otkrio životinjsko carstvo za bubačenje statističkih podataka
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 01:35 19.10.2011

Re: Pamet u glavu

na svu sreću nisam ništa popamtio jer sam do tada otkrio životinjsko carstvo za bubačenje statističkih podataka

Да, када већ делимо такве личне "податке", ја сам се забављао уз бројеве, па сам памтио реке, планине, градове, становништво, привреду...

A što je najgore kao mali sam imao neku knjigu o dva dečaka partizana koji su, kada god bi se susreli partizani iz raznih četa, sakupljali statističke podatke o tome kada je koja četa nastala i koliko je imala vojnika

Брозов Калифат, деца-војници, терористи. Броз=Хомеини.
expolicajac expolicajac 06:45 19.10.2011

Re: Pamet u glavu

Baš si glupi pandur!

Ali uporan
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 07:16 19.10.2011

Re: Pamet u glavu

expolicajac
Baš si glupi pandur!

Ali uporan

Uporan i ubog, pa policija koja nas...
zovitemegrunf zovitemegrunf 12:29 19.10.2011

Re: Pamet u glavu

Jukie

A što je najgore kao mali sam imao neku knjigu o dva dečaka partizana koji su, kada god bi se susreli partizani iz raznih četa, sakupljali statističke podatke o tome kada je koja četa nastala i koliko je imala vojnika


Hmmm...znanje na testu 66%, aktivnost na casu: istice se, solidna cetvorka. Ako hoces da budes odlikas, moras da ponovo proucis knjigu broj 4065, , #1 na mojoj trash listi
alselone alselone 07:03 19.10.2011

Алфе

Је л' ово она јединица што их називају "Алфе", што су упали у Дубровку и школу у Бреслану?
expolicajac expolicajac 07:15 19.10.2011

Re: Алфе

Је л' ово она јединица што их називају "Алфе", што су упали у Дубровку и школу у Бреслану?

Jeste, i zasrali su.
U drugom delu ovog prevoda biće o angažovanju u Avganistanu i Čečeniji.
alselone alselone 07:18 19.10.2011

Re: Алфе

expolicajac

Jeste, i zasrali su.
U drugom delu ovog prevoda biće o angažovanju u Avganistanu i Čečeniji.


U Breslanu su zasrali koliko se secam (valjda se zapucalo bez komande i krenuo stampedo), u Dubrovki nije bilo prevelikog izbora.

Napad na skolu u Breslanu je sigurno jedan od najstrasnijih teroristickih napada ikada (ako ikako mogu da se rangiraju).
expolicajac expolicajac 07:31 19.10.2011

Re: Алфе

U Breslanu su zasrali koliko se secam (valjda se zapucalo bez komande i krenuo stampedo), u Dubrovki nije bilo prevelikog izbora.

Napad na skolu u Breslanu je sigurno jedan od najstrasnijih teroristickih napada ikada (ako ikako mogu da se rangiraju).

Breslan, najveća sramota bezbednostnih struktura Ruske Federacije. U svim elementima promašeno. Zato sam prevodio i prvi deo ovog teksta, odakle se vidi ogromna lutanja i uticaj politike na sistem bezbednosti. To se nastavilo i tokom raspada SSSR-a i u prvim godinama formirane Ruske federacije.
alselone alselone 07:45 19.10.2011

Re: Алфе

expolicajacJe l' ih dotero bacuska malo u red? Ipak je on njihov...
dragan7557 dragan7557 09:18 19.10.2011

Re: Алфе

expolicajac
Је л' ово она јединица што их називају "Алфе", што су упали у Дубровку и школу у Бреслану?

Jeste, i zasrali su.
U drugom delu ovog prevoda biće o angažovanju u Avganistanu i Čečeniji.

Ne bih rekao, bar ne u potpunosti.

Onaj ko je doneo odluku o upotrebi Alfi, je napravio prvu i najveću grešku.

Ispitivanje odgovornosti posle događaja dalo je i neke rezultate.

cerski
expolicajac expolicajac 09:34 19.10.2011

Re: Алфе

Ne bih rekao, bar ne u potpunosti.

Sva krivica je njihova. Nesinhronizovano delovanje sa lokalnim bezbednjacima. Komandant nije imao razrađenu izlaznu varjantu. Većina stradale dece izgubila je život nakon pokušaja udaljavanja sa mesta akcije i nepripremljenosti prihvata. Čak su i lokalni policajci greškom ranili dvoje dece za koje su mislili da su teroristi. Psihička sekunda neutreniranih majmuna.
Dobrom komandantu može da se naredi svašta, ali on mora da bude spreman da snosi i odgovornost za propuste. Neki put je bolje biti smenjen nego zasrati motku. Naravno, komandant treba da bude kompletna ličnost, a ne neki napaljeni kadrovik koji u svojoj glavi pravi političke kombinacije mesto analize stanja i percepcije mogućih varjanti.
dragan7557 dragan7557 09:44 19.10.2011

Re: Алфе

expolicajac
Ne bih rekao, bar ne u potpunosti.

Sva krivica je njihova. Nesinhronizovano delovanje sa lokalnim bezbednjacima. Komandant nije imao razrađenu izlaznu varjantu. Većina stradale dece izgubila je život nakon pokušaja udaljavanja sa mesta akcije i nepripremljenosti prihvata. Čak su i lokalni policajci greškom ranili dvoje dece za koje su mislili da su teroristi. Psihička sekunda neutreniranih majmuna.
Dobrom komandantu može da se naredi svašta, ali on mora da bude spreman da snosi i odgovornost za propuste. Neki put je bolje biti smenjen nego zasrati motku. Naravno, komandant treba da bude kompletna ličnost, a ne neki napaljeni kadrovik koji u svojoj glavi pravi političke kombinacije mesto analize stanja i percepcije mogućih varjanti.

1996 formirana je KSK (nemačka vojna jedinica specijalne namene) i pored toga što je godinama postojala GSG9 policijska jedinica za specijalne namene, šta misliš zbog čega je to urađeno?

cerski

p.s. uzgred nije samo Alfa angažovana u Breslanu već i Vympel, V grupa.
expolicajac expolicajac 10:07 19.10.2011

Re: Алфе

1996 formirana je KSK (nemačka vojna jedinica specijalne namene) i pored toga što je godinama postojala GSG9 policijska jedinica za specijalne namene, šta misliš zbog čega je to urađeno?

Pošto je Krikiša več konstatovao da sam glup, ali ja mudro odgovorio da sam uporan, daj mi pravi razlog te zamen. Pod zamenom nepodrazumevam promenu imena a ljudstvo isto
dragan7557 dragan7557 10:20 19.10.2011

Re: Алфе

expolicajac
1996 formirana je KSK (nemačka vojna jedinica specijalne namene) i pored toga što je godinama postojala GSG9 policijska jedinica za specijalne namene, šta misliš zbog čega je to urađeno?

Pošto je Krikiša več konstatovao da sam glup, ali ja mudro odgovorio da sam uporan, daj mi pravi razlog te zamen. Pod zamenom nepodrazumevam promenu imena a ljudstvo isto

Izmena komandne linije i odgovornosti, KSK deployment zahteva autorizaciju kako nemačkog Bundestag-a, tako i Federalne vlade.

Vojne jedinice za specijalne namene podležu drugim linijama komandovanja koje se razlikuju od policijskih.

Vosjka i policija nisu isto.

cerski
dragan7557 dragan7557 10:24 19.10.2011

Re: Алфе

Pod zamenom nepodrazumevam promenu imena a ljudstvo isto

Ni ja.
Pošto je Krikiša več konstatovao da sam glup,

Spada u "blogere" čije "komentare" niti čitam niti me zanimaju, ima više takvih Evdokija i Đina na ovom blogu.

cerski
dragan7557 dragan7557 11:19 19.10.2011

Re: Алфе

Naravno, komandant treba da bude kompletna ličnost, a ne neki napaljeni kadrovik koji u svojoj glavi pravi političke kombinacije mesto analize stanja i percepcije mogućih varjanti.


Prost pirmer je u policijska uprav u Nišu koja već dve godine nama načelnika. Razlog je jednostavan. Niko u niškoj političkoj bulumenti nema snage da izgura svog kandidata, ali svaka strana koristi sva sredstva da bi diskreditovala moguće načelnike.


cerski

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana