Obrazovanje

Nerazumni zloupotrebljivač informacija

Krugolina Borup RSS / 03.11.2011. u 19:03

skola.jpgPiše meni danas moja mila i draga Osnovna škola "Radoje Domanović", škola koju sam i sama s odličnim uspehom 1982. godine završila, u kojoj sam Titu recitovala, prvake u Savez pionira primala i u horu pevala, i to mi piše ovako:

***

Delovodni broj: 139/1

02.11.2011.

STAMENKOVIĆ BRANKI

PREDMET: ODGOVOR OŠ "RADOJE DOMANOVIĆ" na Vaš zahtev za pristup informacijama od javnog značaja od 31.10.2011.

OŠ "Radoje Domanović" je u najboljoj nameri nastojala da udovolji Vašim čestim zahtevima za dostavljanje kopija dokumenata o radu škole, dostavljanjem kopija Godišnjeg plana rada škole, Izveštaja o radu škole, Statuta škole i Poslovnika o radu Saveta roditelja, smatrajući da su za informisanje i upoznavanje života i rada škole navedena dokumenta dovoljna i najzahtevnijem roditelju učenika prvog razreda.

Verujemo, da su Vas informacije objavnjene na našem sajtu i opredelile da između više stotina beogradskih osnovnih škola, odaberte našu, i u nju upišete svoje dete u prvi razred.

Kako ste pravo na pristup informacijama zloupotrebili na najgrublji način, a Vaša traženja postala nerazumna i česta, iskorišćena u svrhu vređanja ugleda čitave škole i zaposlenih i obesmišljavanja samog poziva učitelja, u smislu člana 13. i 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

ODBIJAMO DALJE DOSTAVLJANJE DOKUMENATA PO OSNOVU ZAKONA O PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ZBOG ZLOUPOTREBE ISTIH.

Direktor škole

Miroslava Rutešić

Skenirani dopis
Skenirani dopis

***

Auuuuu... Boktevido, ispadoh težak nerazumni zloupotrebljivač informacija... pa još velikim slovima i boldovani nerazumni zloupotrebljivač informacija.

Da sam upotrebila ono malo informacija što su mi do sad dali - jesam. Upotrebila sam ih da postavim neka pitanja školi (dopis broj 140, od 31.10.2011. godine):

1) Zašto deca nemaju časove fizičkog vaspitanja? Od početka školske godine do danas, raspored časova je predviđao 24 časa fizičkog vaspitanja, a održano je jedva dva do tri časa.

2) Kada počinje rad po sekcijama i kako deca biraju sekcije? Da li biraju između sekcija koje drže četiri nastavnika prvih razreda, ili između svih sekcija koje drže nastavnici svih nižih razreda, od prvog do četvrtog?

3) Kako se koristi elektronski dnevnik? Kako mogu dobiti pristupnu šifru i link za njega?

4) Zašto su Otvorena vrata samo jednom mesečno, kada Godišnji plan rada propisuje sat vremena rada s roditeljima nedeljno? Kakav je to drugi rad s roditeljima, mimo Otvorenih vrata, koji posvećujete roditeljima, i u kojim tačno terminima?

A evo zašto moja mila i draga škola misli da to nije upotreba, već zloupotreba informacija:

1) FIZIČKO VASPITANJE

U Izveštaju o radu škole za prošlu godinu stoji da su svi razredi imali sve časove fizičkog vaspitanja po planu i programu, pa plus još i neke silne sportske sekcije, zahvaljujući kojima je škola poosvajala silne neke nagrade (kojima se na sva usta hvali na sajtu, i navlači naivne roditelje da se za nju opredele).

To je fikcija. I falsifikovanje službene dokumentacije koje bi, po nekom zakonu, svakako moralo biti kažnjivo.

Faktičko stanje stvari je da niži razredi (I-IV) fizičko ili uopšte nemaju, ili ga imaju napolju, ili ga imaju u svečanoj sali škole.

Odeljenje moga sina je dosadašnje malobrojne časove fizičkog vaspitanja (ukupno 4 komada, od propisanih 25) imalo napolju. Salu - ni svečanu ni onu za fizičko - nisu ni omirisali. Pri tome uopšte nije jasno zašto, bar kad idu popodne u školu?

Mislim, viši razredi (V-VIII) idu stalno u školu pre podne (kaobajagi, da bi ih time vaspitno odvratili od seksa, droge i rokenrola, pošto ako idu popodne u školu, ima od istih da propadnu skroz naskroz), pa mi je jasno zašto niži razredi u prepodnevnoj smeni ne mogu ni da omirišu salu za fizičko. Ali mi nije jasno zašto niži razredi u prepodnevnoj smeni retko kada vide i svečanu salu (odeljenje mog sina - nijednom).

A u popodnevnoj smeni u školu idu samo po 4 odeljenja prvaka i trećaka, ili po četiri odeljenja drugaka i četvrtaka. Ukupno 8 odeljenja u smeni. I NIKO DRUGI. Zašto ta deca popodne ne koriste salu za fizičko?

Volela bih da čujem ijedan jedini suvisao razlog.

2) SEKCIJE

Kada čitate Izveštaj o radu škole, to vam je milina jedna od sekcija. Prošle godine su, na primer, svi niži razredi imali sve predviđene časove slobodnih aktivnosti, tj. sekcija.

To je fikcija.

U praksi, odeljenje moga sina u prva dva meseca ove godine nije imalo nijedan jedini čas slobodnih aktivnosti, niti nam je iko ikad reč rekao o istima, niti čemu služe i zašto su u rasporedu navedene, niti kako se biraju, ništa, ništa, ništa...

Na Otvorenim vratima prošle nedelje, učiteljica se osvrnula na to moje pitanje, pa mi kaže kako ona drži likovnu sekciju. Što znači da je moje dete automatski u likovnoj sekciji. I ono što nacrtaju na redovnom času likovnog vaspitanja, e to mu se posle piše i kao rad u likovnoj sekciji.

Učiteljica drugog odeljenja prvaka drži muzičku sekciju. Pretpostavljam da se ta sekcija odvija na redovnim časovima muzičkog vaspitanja.

Učiteljica trećeg odeljenja prvaka drži "Igru i pokret". Pretpostavljam da se ta sekcija odvija na redovnim časovima muzičkog vaspitanja.

Učiteljica četvrtog odeljenja prvaka drži "Izradu ukrasnih predmeta". Pretpostavljam da se ta sekcija odvija na redovnim časovima likovnog vaspitanja.

Kad sam priupitala zašto dete ne može da bira sekciju, dobila sam odgovor da ne može da se napravi raspored časova tako da sekcije budu u isto vreme.

Hm.

Važno je da građansko i veronauku uredno uspevaju da uglave u isto vreme.

Drugi izborni predmet takođe, kao i sekcije, nema ničeg izbornog u sebi. Bez obzira na anketu u kojoj nam je ponuđen izbor između 1) Lepog pisanja; 2) Ruke u testu; 3) Čuvari prirode, svi u odeljenju moga sina imaju Čuvare prirode. I sva deca u sva četiri odeljenja prvaka imaju Čuvare prirode. To jest, kaobajagi ga imaju, na papiru. U praksi, Izborni II je peti čas četvrtkom, a deca za ova dva meseca nikada, ali nikada nisu imala pet časova, bar u odeljenju moga sina.

Sekcije viših razreda (V-VIII) su tek totalni hit! Rad u njima odvija se na sledeći način:

Na redovnim časovima fizičkog vaspitanja, nastavnici propitaju decu šta ko trenira (ono, u svoje vreme, i za groš roditelja). Onda krenu da ih nagovaraju da se prijave za školsko takmičenje. Par nedelja pred takmičenje, vežbaju s njima dva puta nedeljno, ono - odmah posle škole, ili ih čak povuku s poslednjih časova redovne nastave, ništa nedajbože uveče, kada popodnevna smena završi svoj rad.

I onda napišu izveštaj kako su održali sve predviđene časove slobodnih aktivnosti, i kako su silne neke nagrade svojim radom sa decom poosvajali.

Meni to liči na kićenje tuđim perjem, tačnije - roditeljskim.

Saznala sam i zašto je onomad, na priredbi povodom reklame škole za upis prvaka, hor viših razreda skičao i vrištao kao da ih kolju.

Hor radi ovako:

Pred neku priredbu, dva do triputa nadležni zađu po odeljenjima i kažu: "Ko hoće da peva u horu, neka dođe na probu umesto na peti i šesti čas." I naravno, svi hoće!

Onda dva do tri puta deca uglas vrište u svečanoj sali, pod parolom "priprema za priredbu", da bi posle skičali na priredbi ko da je svinjokolj, božemeoprosti.

3) ELEKTRONSKI DNEVNIK

U Izveštaju o radu za prošlu godinu čitam: "Drugo polugodište školske 2010/2011. proteklo je u aktivnom radu nastavnika, učenika i roditelja na korišćenju elektronskog dnevnika."

U Godišnjem planu rada za ovu godinu čitam zadatke za ovu godinu: "Unapređivanje saradnje škole sa roditeljima putem elektronskog dnevnika - povećanje dnevne informisanosti roditelja."

To je sve fikcija.

U praksi, elektronski dnevnik niti funkcioniše, niti je ikada funkcionisao. U jednom trenutku (pre par godina) jesu počeli da dele neke pristupne šifre roditeljima, ali su im uz njih uručivali i nekakve uplatnice za korišćenje dnevnika. Ko se od roditelja prešao da to uplati, pokajao se, pošto se broj onih nastavnika koji su redovno upisivali podatke u elektronski dnevnik mogao izbrojati na prste jedne ruke.

Ali se zato postojanje elektronskog dnevnika reklamira na sajtu škole kao velika prednost koja treba da privuče roditelje da se odluče baš za tu školu.

Meni to liči na obmanjujući marketing, i sve se nešto mislim da bi po nekom zakonu moralo biti i kažnjivo.

4) OTVORENA VRATA

Godišnji plan rada propisuje sat vremena rada s roditeljima nedeljno.

To je fikcija.

Otvorena vrata su jednom mesečno. Doduše, potraju i do dva sata, dok se izređaju svi roditelji. Ali ne traju 4 sata, koliko je za rad s roditeljima propisano mesečno.

5) ČETRDESETOČASOVNA RADNA NEDELJA

Godišnji plan rada za nastavnike prvih razreda nedeljno propisuje:

19 časova redovne nastave

1 čas odeljenskog starešine

2 časa dopunske nastave

2 časa slobodnih aktivnosti

10 sati za pripremu i planiranje časa

1 sat za vođenje dokumentacije

0,5 sati za rad u stručnim organima

0,5 sati za stručno usavršavanje

1 sat za rad s roditeljima

1 sat dežurstva

1 sat saradnja sa školama Kosova

1 sat kviz i ostali poslovi

UKUPNO: 40 SATI

To je fikcija.

U praksi je, barem učiteljica odeljenja mog deteta (a ne verujem da je drugačije i u ostalim odeljenjima), u onom delu u kome sam mogla to da pratim, imala sledeće do sada:

- 18 časova redovne nastave (1 manje od predviđenog)

- 0 časova odeljenskog starešine (1 manje od predviđenog)

- 0 časova dopunske nastave (2 manje od predviđenih)

- 0 časova slobodnih aktivnosti (2 manje od predviđenih)

- 0,5 sati rada s roditeljima (0,5 manje od predviđenih)

UKUPNO: 6,5 sati nedeljno manje od predviđenih.

Dakle, nije četrdesetočasovna radna nedelja, već - u najboljem slučaju (dakle, pod uslovom da se 10 sati priprema za čas, da se usavršava, radi u stručnim organima i sarađuje sa školama Kosova i učestvuje na kvizu i u ostalim poslovima) - tridesettroipočasovna nedelja.

A nekako se mislim da je najverovatnije i manja.

***

I sad - kada ja tražim kopije o evidenciji časova, kako bih potvrdila ili opovrgla svoju sumnju da deca fiktivno, ali ne i faktički, imaju sve predviđene časove - ja imam nerazumne zahteve.

Kada tražim kopije ugovora o iznajmljivanjima sala, kako bih potvrdila ili opovrgla svoju sumnju da se sala izdaje umesto da je deca koriste za časove redovne nastave - ja imam nerazumne zahteve.

Kada tražim kopije anketnih listića o izjašnjavanju roditelja za izborni predmet, kako bih potvrdila ili opovrgla svoju sumnju da nije tačno da su se svi roditelji sva četiri razreda prvaka opredelila za Čuvare prirode - ja imam nerazumne zahteve.

I još zloupotrebljavam dosad dobijene informacije da postavim suvisla pitanja.

Pa, sram me bilo, stvarno!

AtačmentiKomentari (109)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

vladaxy vladaxy 19:19 03.11.2011

Državne škole treba ukinuti

Sve o čemu pišeš su posledice a uzrok je samo jedan. A tvoja borba sa vetrenjačama teško da će dati bilo kakve rezultate...
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 19:47 03.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Celokupnu prosvetu bi trebalo privatizovati.
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:51 03.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Celokupnu prosvetu bi trebalo privatizovati.


Ne bih se ja s tim složila.
Nikako se ne bih složila.
Nije to rešenje.
Rešenje je da proradi ova prosveta koju imamo, onako kako treba da radi.
Ako mogu Skandinavci, nema razloga da ne možemo i mi.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 20:10 03.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Rešenje je da proradi ova prosveta koju imamo, onako kako treba da radi.

To se neće nikad desiti, ili bar ne u ovom veku.
Ako mogu Skandinavci, nema razloga da ne možemo i mi.

Skandinavci žive u kapitalizmu, demokratiji, pravnoj državi i vladavini prava.
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:26 03.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Skandinavci žive u kapitalizmu, demokratiji, pravnoj državi i vladavini prava.


Pa, i mi ćemo!
anchiba anchiba 21:41 03.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

srdjazlopogledja
Celokupnu prosvetu bi trebalo privatizovati.

Ја бих то урадила само да би се неки наставници научили радној дисциплини коју приватници примењују да би радни учинак био довољан да напуни касу (или џеп).
Не би тај, ко би био власник школе, вероватно много марио за квалитет наставе да би деца нешто научила, већ би тако школа са таквим квалитетом била привлачна родитељима, они би ту уписивали децу и онај би био пун као брод. Што је тужно, јер би вероватно тако било.
Али би итекако обратио пажњу на избор наставника и, као што рекох, квалитет наставе, јер су они ти због којих би се ширио добар глас о школи. Е, тада би се сви трудили да им настава буде на завидном нивоу, држали би све часове, све би тамо радило као подмазано.
Ипак! То бих увела само на кратко јер би то прерасло у израбљивање наставника, добијали би плату на проценат, по броју пријава на његове часове (како сте већ замислили систем школства),о стресу да не говорим и још пуно, пуно мана које носи тај принцип школовања.
Е, када би сви наставници прошли на кратко кроз тај систем, садашњи, постојећи, би био одличан.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 22:11 03.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

A tvoja borba sa vetrenjačama teško da će dati bilo kakve rezultate...


Ne slušaj ove depresivne pesimiste... Samo napred, smetaj im, maltretiraj ih, nerviraj... Oni žele da te ućutkaju i zato nemoj da se predaješ
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 22:30 03.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

To pederi ućutkuju, i uvode zabrane, ograničenja na slobodu govora.

Oni su posebni. Ne trpe loše mišljenje, suprotno mišljenje.

Što se pesimizma i depresivnosti tiče, vidi se lepo iz potonjeg komentara, da državna škola nema preimućstva nad privatnom!
anchiba anchiba 23:08 03.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

srdjazlopogledja

Što se pesimizma i depresivnosti tiče, vidi se lepo iz potonjeg komentara, da državna škola nema preimućstva nad privatnom!

Изгледа да сам ја, желећи да дам акценат радној дисциплини, грешком потврдила став срђезлопоглеђе. Али и даље мислим да би такав систем, потпуно приватни, био промашај.
8c_competizione 8c_competizione 00:14 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Greshish, ovaj, silno greshish sinak!

Iskreno bih voleo da Brankica iz Insajdera proceshlja Krugolinine blogove na ovu temu i da vidi sta je tek obrazovna mafija. Skole same po sebi su sitnica, treba malko proceshljati samo Ministarstvo i to kako se nameshtaju, dobijaju i rade nabavke i tenderi.

Upsala, koliko bi tek tu bilo prljavog vesha!
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:15 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Ne slušaj ove depresivne pesimiste...


Na jedno uvo uđe, na drugo izađe, veruj mi.
Ništa meni slađe u životu nema nego zaletati se na vetrenjače.
To mi hobi.
Možda bi trebalo da registrujem i kao trejdmark?

Samo napred, smetaj im, maltretiraj ih, nerviraj... Oni žele da te ućutkaju i zato nemoj da se predaješ


Oću, ne brini.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 11:12 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

anchiba
srdjazlopogledja

Što se pesimizma i depresivnosti tiče, vidi se lepo iz potonjeg komentara, da državna škola nema preimućstva nad privatnom!

Изгледа да сам ја, желећи да дам акценат радној дисциплини, грешком потврдила став срђезлопоглеђе. Али и даље мислим да би такав систем, потпуно приватни, био промашај.


Дакле,
У ЧЕМУ СУ ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ БОЉЕ ОД ПРИВАТНИХ?
Лак одговор, ни у чему.
Сва је прилика и да су скупље, тј. краде се.
valhalen valhalen 12:14 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

У ЧЕМУ СУ ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ БОЉЕ ОД ПРИВАТНИХ?
Лак одговор, ни у чему.
Сва је прилика и да су скупље, тј. краде се.


Ajde, Srđo, čoveče, pa niko nije toliko glup koliko se ti ovde praviš da jesi. Državne škole su bolje od privatnih u tome što uče svu decu, uključujući i onu čiji roditelji ne bi mogli da im priušte privatno obrazovanje. U Srbiji u kojoj bi sve škole bile privatne, ogroman broj dece bi spadao u ovu potonju grupu, bez mogućnosti da dobije bilo kakvo obrazovanje. Dakle, batali više ta lupetaranja o privatizovanju škola, zdravstva, vazduha, vode, itd. kao nekakvog mnogo pametnog rešenja. Ne samo da to nije nikavo rešenje, to bi bila katastrofa, i niko normalan o tome ni ne razmišlja, niti tako nešto predlaže.

Inače, u državi Srbiji u ovom trenutku, državno obrazovanje je, takvo nikakvo kakvo je, još uvek bolje od 99% privatnih škola koje služe listom za to da mame i tate svojim lošim đacima kupuje diplome.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 12:25 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

@Valhalen
Приметно је да, када почињете реплику на мој коментар, крећете са неком увредом, или ружном речју.
Ако, није примерено пролетеру другачије!

Дакле, као што имате државно здравствено осигурање, или део осигурања, који помаже људима сиромашним, независно од тога да ли услугу добијате у државним или приватним болницама, тако је, ваучерима, могуће платити образовање свима, независно да ли похађају државну, или приватну школу.
На тај формирате тржиште међу школама, иако сам ја на страни формирања тржишта међу наставницима, ал' добро.
Када је реч о квалитету, у питању је пука пропаганда, са базном претпоставком да државне школе нешто пружају.
Не пружају ништа осим малтретмана, то је моја базна претпоставка.
valhalen valhalen 12:37 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

srdjazlopogledja


Дакле,
У ЧЕМУ СУ ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ БОЉЕ ОД ПРИВАТНИХ?
Лак одговор, ни у чему.
Сва је прилика и да су скупље, тј. краде се.


Porast preduzetničke kulture je sve to uništio. Možda je privatizovanom telefonskom operateru u interesu da obezbedi ljubazne, automatizovane kol-centre koji će primati reklamacije (dok u starom nacionalizovanom sistemu žalioci nisu imali iluzija da ih iko sluša); ali ništa se suštinski ne menja. Štaviše, socijalna usluga koju pruža privatna kompanija ne predstavlja se kao kolektivno dobro na koje svi građani polažu pravo. Nije iznenađujuće što sve manje ljudi zahteva prava i usluge koje im po zakonu pripadaju.

Rezultat je krnje društvo. Iz perspektive čoveka sa dna – koji traži isplatu nadoknade za nezaposlenost, zdravstvenu negu, socijalnu naknadu ili neku drugu zvanično odobrenu uslugu – on se više instinktivno ne okreće državi, činovnicima ili vladi. Uslugu ili naknadu sada „obezbeđuje“ privatni posrednik. Posledica je da je gusta mreža socijalne interakcije svedena na minimum, i građanina za državu vezuje samo autoritet i poslušnost.

Ovo reduciranje „društva“ na tanku membranu odnosa između privatnih pojedinaca danas se predstavlja kao težnja libertarijanaca i zagovornika tržišta. Ali ne treba zaboraviti da je to bio prvobitni san jakobinaca, boljševika i nacista: ako nas ništa ne vezuje kao zajednicu ili društvo, onda smo potpuno zavisni od države. Vlade koje su previše slabe ili previše diskreditovane da bi delovale kroz svoje građane češće će se služiti drugim sredstvima: opominjanjem, nagovaranjem, pretnjama, i na kraju prisiljavanjem naroda da ih sluša. Gubitak socijalnog smisla artikulisanog kroz javne službe zapravo pojačava neobuzdanu snagu premoćne države.

U ovom procesu nema ničeg tajanstvenog: lepo ga je opisao Edmund Berk u kritici Francuske revolucije. Svako društvo, piše on u Razmišljanjima o revoluciji u Francuskoj, koje uništava tkivo svoje države, ubrzo će biti „samleveno u prah i čestice individualnosti“. Otklanjanjem javnih službi i njihovim reduciranjem na mrežu unajmljenih privatnih snabdevača, otpočeli smo rasparčavanje društvenog tkiva. Što se tiče praha i čestica individualnosti: to najviše liči na Hobsov rat svih protiv svih, gde za mnoge život ponovo postaje usamljenička, bedna i prilično prljava rabota


Ill Fares the Land
valhalen valhalen 12:49 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Ако, није примерено пролетеру другачије!

Дакле, као што имате државно здравствено осигурање, или део осигурања, који помаже људима сиромашним, независно од тога да ли услугу добијате у државним или приватним болницама, тако је, ваучерима, могуће платити образовање свима, независно да ли похађају државну, или приватну школу.
На тај формирате тржиште међу школама, иако сам ја на страни формирања тржишта међу наставницима, ал' добро.


Ma kakvo tržište, nema nikakvog tržišta, imaš privatne firme koje se kockaju na razne načine ne bi li što više zaradile, a na kraju država mora da ih bejlautuje jerbo obrazovanje ne sme da propadne. Dobiješ najgoru varijantu - privatno vlasništvo, državnu pomoć, ali bez ikakve javne kontrole.

srdjazlopogledja
@ValhalenКада је реч о квалитету, у питању је пука пропаганда, са базном претпоставком да државне школе нешто пружају.
Не пружају ништа осим малтретмана, то је моја базна претпоставка.


A ukoliko se činjenice u pretpostavku ne uklapaju, utoliko gore po činjenice.
Daj Srđo, ne znaš ništa, nagađaš, izmišljaš, i onda se vređaš kad te u tome ko uhvati. Mani se ćorava posla.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 12:56 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Знате шта је настрашније? Што се осећам обавезним да одговорим на ово.
То је настрашније.

Прво да кажем да је полазак од оператера непромишљен, јер је већини становника Србије јасно да им је тржиште (макар у њему било и различитих државних удела, али је конкуренција ту одиста битна) донела квалитет и јефтинију услугу.

Друго, држава није друштво, нити је сервилан однос према држави једина спона која постоји међу грађанима. Грађани се удружују (слобода удруживања, дакле, не спречава их управо држава у томе), и формирају колективе по својим преференцијама. Поента је у томе да нису приморани да буду део неког колектива, уколико то не желе (ту присилу остварује држава). У том светлу, тачно је да тоталитарне државе имају за циљ изоловање појединца, јер се са њим могу лако обрачунавати, за разлику од групе, те зато раде на онемогућавању слободнох удруживања, некад и нападима или интерференцијом у таква удружења. Писмо УН бившем министру трговине сведочи о таквим навикама контроле, а ту су и учешћа политичара у спортским удружењима, политизација синдиката, итд. Дакле, у Србији се и даље активно ради на спречавању хоризонталне комуникације међу грађанима, и на подјармивању, довођења у зависни однос, установа одвојених од државе. Некада и блаћења.

Мрежа свих тих удужења, са својим пресецима, у виду заједничких чланова, активност у јавном животу (не пресудно и политичком), развија нешто што бих ја назвао друштвом. Види закон о удружењу, рестриктивнији у односу на сранке (неједнакост, странка - удружење са политичким циљем), по свему сем по захтеву за образовање.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 12:57 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Ma kakvo tržište, nema nikakvog tržišta, imaš privatne firme koje se kockaju na razne načine ne bi li što više zaradile, a na kraju država mora da ih bejlautuje jerbo obrazovanje ne sme da propadne. Dobiješ najgoru varijantu - privatno vlasništvo, državnu pomoć, ali bez ikakve javne kontrole.

Основна јавна контрола је избор.
valhalen valhalen 13:03 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

srdjazlopogledja
Ma kakvo tržište, nema nikakvog tržišta, imaš privatne firme koje se kockaju na razne načine ne bi li što više zaradile, a na kraju država mora da ih bejlautuje jerbo obrazovanje ne sme da propadne. Dobiješ najgoru varijantu - privatno vlasništvo, državnu pomoć, ali bez ikakve javne kontrole.

Основна јавна контрола је избор.


Ma nije nego. Ako imaš tri privatne škole, BK školu, Delta školu i Idea školu, svaka od kojih muva i gleda da ti proda muda uza bubrege, koju ćeš da izabereš? I kako je to onda javna kontrola?

Sa državnim školama je loše, ali tu bar Krugolina može da se buni, da traži papire, i da oni budu dužni da joj te papire daju. I to ide teško, i mučno, i naporno, ali mehanizam postoji. Onamo, država će samo da ti kaže šta nas briga, sam si birao, to je privatna firma.

srdjazlopogledja srdjazlopogledja 13:05 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Ma nije nego. Ako imaš tri privatne škole, BK školu, Delta školu i Idea školu, svaka od kojih muva i gleda da ti proda muda uza bubrege, koju ćeš da izabereš? I kako je to onda javna kontrola?

Sa državnim školama je loše, ali tu bar Krugolina može da se buni, da traži papire, i da oni budu dužni da joj te papire daju. I to ide teško, i mučno, i naporno, ali mehanizam postoji. Onamo, država će samo da ti kaže šta nas briga, sam si birao, to je privatna firma.

Ma nije nego. Ako imaš tri operatera, Telekom, VIP i Telenor, svaki od kojih muva i gleda da ti proda muda uza bubrege, koji ćeš da izabereš? I kako je to onda javna kontrola?

Sa državnim operaterom je loše, ali tu bar Krugolina može da se buni, da traži papire, i da oni budu dužni da joj te papire daju. I to ide teško, i mučno, i naporno, ali mehanizam postoji. Onamo, država će samo da ti kaže šta nas briga, sam si birao, to je privatna firma.
valhalen valhalen 13:12 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Друго, држава није друштво, нити је сервилан однос према држави једина спона која постоји међу грађанима. Грађани се удружују (слобода удруживања, дакле, не спречава их управо држава у томе), и формирају колективе по својим преференцијама. Поента је у томе да нису приморани да буду део неког колектива, уколико то не желе (ту присилу остварује држава). У том светлу, тачно је да тоталитарне државе имају за циљ изоловање појединца, јер се са њим могу лако обрачунавати, за разлику од групе, те зато раде на онемогућавању слободнох удруживања, некад и нападима или интерференцијом у таква удружења.Ma niko nije ni rekao da je država isto što i društvo, samo da se društvo raspada i atomizuje kada država sve javne službe prepusti tržištu. Totalitarni cilj se sada najbolje postiže upravo kapitlističkim sredstavima. Ako je društvo prostor u kome se srećemo samo kao konkurenti, a ne kao sugrađani, sve ide u tandariju. To je znao i Berk, to je znao i Adam Smit, to zna Toni Džat. to zna i Habermas, to znaju i pametni konzervativci i pametni levičari, svi, osim libertarijanaca i neo-liberala koji svim dokazima uprkos nastavljaju da ponavljaju tu mantru o privatizaciji kao univerzalnom rešenju.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 13:38 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

A sta je, po Vama, trziste?
Da li trziste korelira sa dikteturom, ili sa demokratijom?
mariopan mariopan 14:10 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

valhalen
У ЧЕМУ СУ ДРЖАВНЕ ШКОЛЕ БОЉЕ ОД ПРИВАТНИХ?
Лак одговор, ни у чему.
Сва је прилика и да су скупље, тј. краде се.


Ajde, Srđo, čoveče, pa niko nije toliko glup koliko se ti ovde praviš da jesi. Državne škole su bolje od privatnih u tome što uče svu decu, uključujući i onu čiji roditelji ne bi mogli da im priušte privatno obrazovanje. U Srbiji u kojoj bi sve škole bile privatne, ogroman broj dece bi spadao u ovu potonju grupu, bez mogućnosti da dobije bilo kakvo obrazovanje. Dakle, batali više ta lupetaranja o privatizovanju škola, zdravstva, vazduha, vode, itd. kao nekakvog mnogo pametnog rešenja. Ne samo da to nije nikavo rešenje, to bi bila katastrofa, i niko normalan o tome ni ne razmišlja, niti tako nešto predlaže.

Inače, u državi Srbiji u ovom trenutku, državno obrazovanje je, takvo nikakvo kakvo je, još uvek bolje od 99% privatnih škola koje služe listom za to da mame i tate svojim lošim đacima kupuje diplome.


Mislim da nisi ukačio pojentu sa vaučerima koju je Srđa lepo objasnio?
Ni sada obrazovanje nije besplatno, za svu decu, i siromašnu i bogatu, je plaćeno iz našeg džepa, iz Budžeta. Taj novac dobijaju sadašnje "državne" škole često za javašluk, loš rad i vršljanje sa resursima (izdavanje sale a deca ne rade fizičko)...recimo. NIje "besplatno", platili smo ga svi mi.

To i daje pravo svima nama da ih pozovemo na odgovornost? Ali, sve dok oni i dalje dobijaju naše pare bez kriterijuma odgovornosti, ništa ne može da se postigne. Ovo bi bio način da ih prisilimo da se odgovornije ponašaju ili će izgubiti zaradu?

Taj isti novac bi mogao putem vaučera ( za istu tu decu, znači svu decu) da bude usmeren u kvalitetnije privatne škole, isti novac koji se sada razbacuje bez kriterijuma i na dobre i loše predavače i škole.

Tako bi se prosejalo žito od kukolja pa bi loši direktori, nastavnici, profesori i menadžeri popadali ko zrele kruške a deca bi dobila kvalitetnije obrazovanje samim tim što bi se škole i pojedinci predavači nadmetali kvalitetom za što veći broj vaučera (učenika, samim tim i para iz budžeta)... za koje opet svi mi plaćamo istim parama koje sada dobijaju svi, i loši i dobri.

Ne znam da li bi to, i kako, zaživelo u našem korumpiranom društvu, kakve bi plodove donelo, verovatno bi i tu neko našao prostora za muvačinu ali bi brže bio otkriven i eliminisan sistemom ponude i potražnje, što sada nije moguće...ali tako razumem ovaj Srđin predlog i dopada mi se. Čini mi se bolji od sadašnjeg sistema koji nema nikakve kriterijume po kvalitetu i postoji po inerciji, a gde se decenijama ništa nije menjalo, bar po pitanju kvaliteta nastave i odgovornosti, zato i daje tako loše rezultate.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 14:26 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

valhalen
Ill Fares the Land

Kult privatizacije, Tony Judt
Margaret Tačer, poput Džordža Buša i Tonija Blera nakon nje, nikad nije propuštala priliku da ukaže na represivnost i intruzivnost centralizovane države. Zahvaljujući CCTV kamerama, prisluškivanju, američkom Sekretarijatu za unutrašnju bezbednost, britanskoj Nezavisnoj bezbednosnoj upravi i drugim merama, svevideća kontrola koju savremena država može da vrši nad svojim građanima stalno se širi. I dok Norveška, Finska, Francuska, Nemačka i Austrija – koje sve odreda štite svoje građane „od kolevke pa do groba“ – nikad nisu posegle za takvim merama osim u ratu, upravo su ova anglosaksonska društva, koja toliko drže do slobode, otišla najdalje u ovom orvelovskom pravcu.

Тачно је. Најтужније је што у Србији, исто тако, постоје позиви за надзором, свевидећим оком државе. Жалосно.
Kult privatizacije, Tony Judt
Uzgred, ako treba da identifikujemo samo jednu generalnu opštu posledicu intelektualnog prestrojavanja koje je obeležilo poslednju trećinu 20. veka, to bi bez sumnje bilo obožavanje privatnog sektora i, konkretno, kult privatizacije. Neki će reći da je entuzijazam prema ukidanju društvenih dobara bio čisto pragmatičan. Zašto privatizovati? Zato što se, u doba budžetskih ograničenja, privatizacijom naizgled štedi novac. Ako država poseduje neefikasnu fabriku ili je snabdevač skupe usluge – vodovoda, recimo, ili železnice – ona to prepušta privatnim kupcima.

Не наизглед, него се штеди новац. Од предузећа јавног, који прави трошак, попут железнице, ЈАТ-а, чак и водовода, добијате предузеће која плаћа порез, тј. од нето корисника буџета, до нето пореског обвезника. Код водовода је занимљиво радити на омогућавању конкуренције, приликом приватизације, јер је државним улгањем, постао тзв. природни монопол. Али, кога брига за водовод? Неће значајно променити живот ако се не приватизује (мада би смањило штету, губитке, и стравично лош однос према водама). Дакле, то је сектор локалне управе, грађана, па како одлуче, тако им је.
Kult privatizacije, Tony Judt
Prodaja obezbeđuje državi novac. Istovremeno, prelaskom u privatni sektor, ta institucija postaje efikasnija zahvaljujući delovanju profitnog motiva. Svi su na dobitku, usluga se popravlja, država se lišava nepotrebne odgovornosti, investitori profitiraju, i javni sektor jednokratno dobija novac od prodaje. Na prvi pogled, privatizacija predstavlja odustajanje od dogmatskih načela orijentisanih ka državi i okreće se realnim ekonomskim kalkulacijama.


На први поглед?

Kult privatizacije, Tony Judt
Na kraju krajeva, „poslovanje nacionalizovanih industrijskih grana u skoro svakoj zemlji nije bilo drastično bolje nego u privatnim ili mešovitim kategorijama.“[1] I nema sumnje da društveno vlasništvo ima svoje nedostatke. Ministarstva finansija, naročito u Britaniji, odnosila su se prema potencijalno profitabilnim uslugama kao prema običnim kravama muzarama. Uz minimalne investicije i maksimalno uzimanje profita, punili su se javni trezori. Tako se od železnica i rudnika očekivalo da obuzdavaju svoje cene iz socijalnih i političkih razloga; ali se istovremeno od njih zahtevalo da donose profit.

Аха, није боље. Приватно предузеће, ако не доприноси, пропадне, а јавно се претоври у црну рупу малверзација и крађе. Што се другог дела тиче, да, добар пример је ЕПС, где је профит користи за спонзорства клубова која су очигледно мафијашко-политичарске удруге. Друго решење је повећање плата, треће инвестиције (да се не сруши нешто), а тек четврто инвестиција у нов објекат (обично са задуживање, гарацнијом државе).
Kult privatizacije, Tony Judt
Dugoročno, to ih je pretvorilo u neefikasne službe. Drugde, recimo u Švedskoj, država je bila obazrivija sa svojim ekonomskim manipulacijama, ali je često do nepodnošljivih granica regulisala zarade, uslove, cene i proizvode. Tako je, uz kratkoročnu finansijsku korist, privatizaciji pridodat hipotetički porast inicijative i efikasnosti. Ako ništa drugo, pretpostavljalo se da će preduzeće koje je iz javnih prešlo u privatne ruke sigurno poslovati sa vizijom dugoročnih investicija i efikasnog određivanja cena.


После иду неке глупости, али бих издвојио следеће
Kult privatizacije, Tony Judt
Jedini razlog zašto privatni investitori žele da kupe naizgled neefikasna društvena dobra jeste to što država za njih eliminiše ili smanjuje rizik. Na primer, u slučaju londonskog metroa, oformljeno je „javno-privatno partnerstvo“ (JPP), i investitori su pozvani da ulože novac. Kupci su bili sigurni da će, šta god da se desi, biti zaštićeni od ozbiljnog gubitka – što ruši ekonomsku argumentaciju za privatizaciju: delovanje profitnog motiva. Pod ovim povlašćenim uslovima, privatni sektor će se pokazati u najmanju ruku jednako neefikasan kao društveni – sakupljajući profit i svaljujući gubitke na državu.


Најгори вид, јпп. Али пазите, није то ваучерски систем, већ управљање монополом, заједнички, са оценом да ће приватник увести озбиљност, а своди се на пљачку коју је описао овде. Дакле, нешто је или приватно, или није, јпп је катастрофа која се готово увек завршава на описан начин:
приватни профити, социјални губици.
Kult privatizacije, Tony Judt
Ishod je bila najgora vrsta „mešovite ekonomije“: individualno preduzeće osigurano javnim sredstvima. U Britaniji, novoprivatizovane bolnice redovno propadaju – obično jer se od njih zahteva da donose profit, ali im je zabranjeno da naplaćuju onoliko koliko misle da tržište može da izdrži. U ovom trenutku, bolnički konzorcijumi (poput londonskog metroa, čiji je JPP propao 2007.) okreću se državi i traže od nje da plati troškove. Kada ovo počne da se dešava serijski – kao sa nacionalizovanim železnicama – rezultat će biti lagana de facto renacionalizacija, ali bez ikakvih prednosti javne kontrole.[3]

Та регулација, у погледу цена, последица је раније интервенције, те се покушава спречити раст цене услуге ограничавањем. Пошто је профит ограничен државним прописом, хазард се у случају губитка пребацио на њу.
Kult privatizacije, Tony Judt
Rezultat je moralni rizik. Popularni kliše kako su prenaduvane banke koje su do temelja uzdrmale međunarodne finansije 2008. bile „prevelike da propadnu“, naravno, važi i drugde. Nijedna država neće dozvoliti da joj železnički sistem jednostavno „propadne“. Privatizovanim snabdevačima gasom, ili mrežama aviosaobraćajne kontrole, ne može se jednostavno dopustiti da stanu zbog lošeg poslovanja ili finansijske nesposobnosti. I naravno, njihova nova uprava i vlasnici to dobro znaju.

Е, аутор дува у фрулу тим приватницима, говорећи да, ако фирма пропадне, да ће нестати са лица земље. Неће, само ће променити власника.
Kult privatizacije, Tony Judt
Zanimljivo je da je ova činjenica izmakla inače oštrom oku Fridriha Hajeka. Tvrdeći da je monopolističke industrije (uključujući i železnice i komunalije) najbolje prepustiti privatnicima, prevideo je implikacije: budući da se takvim vitalnim nacionalnim službama nikad neće dozvoliti da propadnu, one mogu da povlače rizične poteze, da troše i ulažu sredstva kako im volja, znajući da će država uvek na kraju platiti račun.

Није Хајеку ништа измакло, него је аутор заглупавео, јер није питао зашто је дошло до избављења, не фирме, него власника.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 14:29 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

mariopan

milisav68 milisav68 14:29 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

mariopan
.
Ne znam da li bi to, i kako, zaživelo u našem korumpiranom društvu, kakve bi plodove donelo, verovatno bi i tu neko našao prostora za muvačinu ali bi brže bio otkriven i eliminisan sistemom ponude i potražnje, što sada nije moguće...ali tako razumem ovaj Srđin predlog i dopada mi se. Čini mi se bolji od sadašnjeg sistema koji nema nikakve kriterijume po kvalitetu i postoji po inerciji, a gde se decenijama ništa nije menjalo, bar po pitanju kvaliteta nastave i odgovornosti, zato i daje tako loše rezultate.

A čemu bi onda služila inspekcija?

mariopan mariopan 14:43 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

milisav68
mariopan
.
Ne znam da li bi to, i kako, zaživelo u našem korumpiranom društvu, kakve bi plodove donelo, verovatno bi i tu neko našao prostora za muvačinu ali bi brže bio otkriven i eliminisan sistemom ponude i potražnje, što sada nije moguće...ali tako razumem ovaj Srđin predlog i dopada mi se. Čini mi se bolji od sadašnjeg sistema koji nema nikakve kriterijume po kvalitetu i postoji po inerciji, a gde se decenijama ništa nije menjalo, bar po pitanju kvaliteta nastave i odgovornosti, zato i daje tako loše rezultate.

A čemu bi onda služila inspekcija?


Ovakva kakva je sada ne služi ničemu jer zatvara oči pred problemima i tako učestvuje u umnožavanju problema umesto da ih rešava?

Recimo, zašto se Krugolina bavi ovim poslom sada, zar to nije bio posao inspekcije? Pa gde je ona i šta radi? A koliko još imamo škola u koje ne ide Krugolinino dete da se ona i time pozabavi?
Mislim da bi tada i inspekcija pretrpela promene ili bi bili smenjivi malo brže nego do sada?
PS
Upravo ovo što je pismeno saopšteno Krugolini je posao za inspekciju, zar ne? Pa zašto nije reagovala i ranije, jer ovo ponašanje nije od juče, to je gotovo pravilo? Kako se zapatilo? Tako što inspekcija nije radila svoj posao.

Znači i oni će morati da rade svoj posao nadzora, opomene, kažnjavanja ili ih neće biti? Da počne odgovornost da se primenjuje a ne samo da je priželjkujemo i kukamo kako je nigde nema?
mariopan mariopan 14:47 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

srdjazlopogledja
mariopan


srdjazlopogledja srdjazlopogledja 15:34 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

mariopan
posao za inspekciju

Obično, sa izmeštanjem iz privatnog, u javni sektor (ili mešoviti, vidi jpp, banke), dolazi do prelaska sa pravne na političku odgovornost. Obzirom na centralizovani politički sistem, linija odgovornosti, od roditelja, do prosvetne inspekcije, jako je duga, te je pritisak slab. Dakle, potrebna je decentralizacija, demokratizacija, kako bi se i ta linija skratila.
mariopan mariopan 16:19 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Dakle, potrebna je decentralizacija, demokratizacija, kako bi se i ta linija skratila.

Dinkiću, ti li si?
milisav68 milisav68 17:30 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

mariopan

Ovakva kakva je sada ne služi ničemu jer zatvara oči pred problemima i tako učestvuje u umnožavanju problema umesto da ih rešava?

Recimo, zašto se Krugolina bavi ovim poslom sada, zar to nije bio posao inspekcije? Pa gde je ona i šta radi? A koliko još imamo škola u koje ne ide Krugolinino dete da se ona i time pozabavi?
Mislim da bi tada i inspekcija pretrpela promene ili bi bili smenjivi malo brže nego do sada?
PS
Upravo ovo što je pismeno saopšteno Krugolini je posao za inspekciju, zar ne? Pa zašto nije reagovala i ranije, jer ovo ponašanje nije od juče, to je gotovo pravilo? Kako se zapatilo? Tako što inspekcija nije radila svoj posao.

Znači i oni će morati da rade svoj posao nadzora, opomene, kažnjavanja ili ih neće biti? Da počne odgovornost da se primenjuje a ne samo da je priželjkujemo i kukamo kako je nigde nema?

A zašto misliš da će to da "promeni" inspekciju?
Oni dobijaju svoj deo "kolača" ovako ili onako, šta će vaučeri tu da promene?mariopan mariopan 19:02 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti


A zašto misliš da će to da "promeni" inspekciju?
Oni dobijaju svoj deo "kolača" ovako ili onako, šta će vaučeri tu da promene?


Sada dobijaju, a ja bih, kao i ti, da se to ne događa. Kako sprečiti?. I meni je to prvo palo na pamet...ali i tome ima leka. Promeniti komisiju. Staviti ljude od ugleda koje sigurno neko poznaje, da li roditelji ili profesori...jer njih uvek ima, tu su negde ali su ovi beskrupulozni zauzeli pozicije i ne puštaju?

Nju bi birali odgovorni roditelji i nastavnici koji žele da ta inspekcija radi svoj posao, da bi i oni lakše radili svoj posao, pa da deca dobiju znanja i pažnje "za sve pare" ?
A ako se pokaže da ne valjaju, menjati kao i sve drugo?
milisav68 milisav68 20:48 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

mariopan

Sada dobijaju, a ja bih, kao i ti, da se to ne događa. Kako sprečiti?. I meni je to prvo palo na pamet...ali i tome ima leka. Promeniti komisiju. Staviti ljude od ugleda koje sigurno neko poznaje, da li roditelji ili profesori...jer njih uvek ima, tu su negde ali su ovi beskrupulozni zauzeli pozicije i ne puštaju?

Nju bi birali odgovorni roditelji i nastavnici koji žele da ta inspekcija radi svoj posao, da bi i oni lakše radili svoj posao, pa da deca dobiju znanja i pažnje "za sve pare" ?
A ako se pokaže da ne valjaju, menjati kao i sve drugo?

Ako nećeš da rešiš problem, onda osnuj komisiju.

Sad malo ozbiljno.
Mislim da je bolje rešenje, da svi državni službenici, uključujući i prosvetu, rade pod ugovorom na odredjeno vreme, i da taj ugovor moraju da produžavaju.
Taj ugovor bi mogao da "traje" 2-3-4 godine, i njegova obnova bi mogla da zavisi od nekog učinka i od nekog bodovanja.
Konkretno za prosvetu:
-učinak učenika na nekom testu znanja
-bodovanje od strane roditelja
Sve to na kraju jedne školske godine, i sve to da "udje" u CV nastavnika, direktora i ostalih službi u školi.
Posle ide rang-lista, crta ispod-iznad, i to je to.

E sad, ovo je iz ugla "korisnika", a neka neko iz "prosvete" da predlog, kako da se poboljša disciplina u školi, odnosno, kako da se uravnoteže, prava i obaveze, dece i roditelja.
mariopan mariopan 21:39 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

milisav68

Ti si dao stvarno dobar predlog, to za određeno vreme, pa neka se bore za kvalitet.

Mislim da je žabokrečina u koju su pojedini, vezani za prosvetu potonuli, jer su do sada bili previše zaštićeni, preduboka, i da samo neki radikalan rez to može da reši? Zato mi se i dopalo da školstvo bude privatizovano ali ne onako kao naše fabrike - burazerski. To bi bio pravi šok za one koji misle da će do sudnjeg dana da rade šta hoće?

Vidiš li koliko bahato odgovara direktorka, sigurna da može da radi šta ona hoće i da joj niko ništa ne može? Pa ne bi tako kada bi znala da roditelji moraju da joj "overe" preporuku za sledeći mandat?
milisav68 milisav68 22:27 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

mariopan

Mislim da je žabokrečina u koju su pojedini, vezani za prosvetu potonuli, jer su do sada bili previše zaštićeni, preduboka, i da samo neki radikalan rez to može da reši? Zato mi se i dopalo da školstvo bude privatizovano ali ne onako kao naše fabrike - burazerski. To bi bio pravi šok za one koji misle da će do sudnjeg dana da rade šta hoće?

Pazi, nemam ja ništa protiv privatnih škola - treba da postoje, ali je ipak školstvo, jedna od državnih strategija i investicija za budućnost, i o tome treba povesti računa.Mislim, nigde u svetu nisu sve škole privatizovane, zašto bi mi bili zamorčići, zato treba uvesti neku vrstu kontrole u državnim školama, da bi se dobio nekakav kvalitet.
Vidiš li koliko bahato odgovara direktorka, sigurna da može da radi šta ona hoće i da joj niko ništa ne može? Pa ne bi tako kada bi znala da roditelji moraju da joj "overe" preporuku za sledeći mandat?

Negde sam čuo/pročitao, da se državljanstvo u Švajcarskoj, "dobija" posle referenduma u lokalnoj zajednici.
U prevodu - živiš u nekom mestu 5-6 godina(ili već koliko treba da prodje vremena), podneseš zahtev za državljanstvo, to se "ubaci" kao pitanje na sledeći referendum (koji se valjda održava jednom godišnje, i na njemu se odlučuje i o nekim drugim stvarima vezanim za lokalnu zajednicu), i onda tvoje komšije (izmedju ostalog), glasaju da li si dobar ili ne.

Meni se to mnogo svidelo, bez obzira da li je istina.
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:31 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Negde sam čuo/pročitao, da se državljanstvo u Švajcarskoj, "dobija" posle referenduma u lokalnoj zajednici.


Mogu da potvrdim da je ovo tačno, a na osnovu informacija dobijenih od drugarice koja je živela u Švajcarskoj. Nije sačekala referendum - vratila se u ovu našu zemlju Dembeliju.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 22:35 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Nema države bez državne škole!
Jukie Jukie 22:50 04.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

milisav68

Mislim da je bolje rešenje, da svi državni službenici, uključujući i prosvetu, rade pod ugovorom na odredjeno vreme, i da taj ugovor moraju da produžavaju.Taj ugovor bi mogao da "traje" 2-3-4 godine, i njegova obnova bi mogla da zavisi od nekog učinka i od nekog bodovanja.Konkretno za prosvetu:
-učinak učenika na nekom testu znanja
-bodovanje od strane roditelja
Sve to na kraju jedne školske godine, i sve to da "udje" u CV nastavnika, direktora i ostalih službi u školi.Posle ide rang-lista, crta ispod-iznad, i to je to.

Da li misliš da se nastavnici upoređuju u okviru jedne škole ili u okviru opštine, okruga, države itd.? U većini škola postoji samo jedan ili dva nastavnika svakog predmeta.
Drugo: kako se određuje crta? Odbacujemo npr. donjih 30 odsto svake godine? Već vidim kako nastavnici iz škole A i ne razmišljaju o bodovanju (više od 50 odsto odličnih koji se upisuju u gimnaziju) a nastavnici iz škole B lupaju glavom o zid jer imaju đake slabijih sposobnosti sa nepismenim roditeljima.
Učinak učenika na testu znanja može da zavisi i od mogućnosti prepisivanja na tom testu i od toga da li roditelji imaju para da plate privatne profesore.
milisav68 milisav68 00:01 05.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Jukie

Da li misliš da se nastavnici upoređuju u okviru jedne škole ili u okviru opštine, okruga, države itd.? U većini škola postoji samo jedan ili dva nastavnika svakog predmeta.
Drugo: kako se određuje crta? Odbacujemo npr. donjih 30 odsto svake godine? Već vidim kako nastavnici iz škole A i ne razmišljaju o bodovanju (više od 50 odsto odličnih koji se upisuju u gimnaziju) a nastavnici iz škole B lupaju glavom o zid jer imaju đake slabijih sposobnosti sa nepismenim roditeljima.
Učinak učenika na testu znanja može da zavisi i od mogućnosti prepisivanja na tom testu i od toga da li roditelji imaju para da plate privatne profesore.

Ovo je samo predlog za razmišljanje, zato sam i napisao da treba da se javi neko iz struke (a znao sam da ćeš ti prvi).

Predlog je da se uporedjuju na nivou države.
Što se tiče bodovanja, pa ne bi sve škole dobile iste testove (gimnazije dobiju testove za gimnazije, a recimo zanatske škole, testove za njih).

Test znanja ne mora da bude na kraju godine - ko prijemni, nego jednostavno dodju dva inspektora, prazni listovi, desetak jednostavnih pitanja, prebroje se tačni odgovori - bodovi i nastavnik odmah dobije ukupnu cifru.

Mislim, zamisli da kod tebe, pola odeljenja, ne zna da napiše jedan lanac ishrane.

Taj sistem bodovanja bi se uvodio postepeno, pa bi recimo dobijao bodove kumulativno, kroz više razreda i godina.

Jukie Jukie 00:39 05.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

milisav68

Što se tiče bodovanja, pa ne bi sve škole dobile iste testove (gimnazije dobiju testove za gimnazije, a recimo zanatske škole, testove za njih).

Nisam ni pomislio na to, mislio sam na dve određene osnovne škole koje imaju jako različite prosečne nivoe postignuća zbog socioekonomskih faktora u kojima deca žive. Posle nekog vremena škola sa đacima slabijih mogućnosti bi stalno menjala nastavnike iako su ti nastavnici možda sasvim dobri, a oni u školi gde su deca doktora bi dočekali penziju lakirajući nokte na času.


Test znanja ne mora da bude na kraju godine - ko prijemni, nego jednostavno dodju dva inspektora, prazni listovi, desetak jednostavnih pitanja, prebroje se tačni odgovori - bodovi i nastavnik odmah dobije ukupnu cifru.Mislim, zamisli da kod tebe, pola odeljenja, ne zna da napiše jedan lanac ishrane.

Može lako da se desi da đaci kod jednog nastavnika nisu radili datu oblast jer svako u planu i programu pravi drugačiji raspored lekcija po kalendaru.

Imao sam i slučaj da se zbog kalendara jednog dana redni broj časa u dva odeljenja istog razreda u istoj školi razlikuje za 2, dakle jedno odeljenje radi svaku lekciju nedelju dana kasnije (jer se ponedeljci disproporcionalno više gube zbog praznika*). Inspektor upadne i jedno odeljenje kod istog nastavnika u proseku uradi 7 pitanja a drugo 2, jer ostatak lekcije još nisu radili.
*odeljenje koje je imalo časove sredom i petkom je u sredu imalo dva časa više od odeljenja koje je imalo časove ponedeljkom i sredom. To se do kraja godine nekako izgladilo, ali dosta dugo tokom školske godine je bilo sasvim različito.
milisav68 milisav68 10:38 05.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Jukie

Nisam ni pomislio na to, mislio sam na dve određene osnovne škole koje imaju jako različite prosečne nivoe postignuća zbog socioekonomskih faktora u kojima deca žive. Posle nekog vremena škola sa đacima slabijih mogućnosti bi stalno menjala nastavnike iako su ti nastavnici možda sasvim dobri, a oni u školi gde su deca doktora bi dočekali penziju lakirajući nokte na času.

Pa može da se uvede i treći kriterijum - koeficijent škole.
Može lako da se desi da đaci kod jednog nastavnika nisu radili datu oblast jer svako u planu i programu pravi drugačiji raspored lekcija po kalendaru.

Pa ne mora da bude spremljen test, nego da inspektori imaju spremljena pitanja iz pojedinih oblasti, nastavnik kaže - ovo smo radili - ovo nismo, i deci se samo izdiktiraju pitanja.Ta pitanja bi već postojala u nekom planu i programu, i samo bi se kombinovala.

Zato sam i predložio ugovor na više godina (recimo 4), da bi bilo vremena da se isprave neke greške.

Sve bi to moglo lepo da se organizuje, samo treba malo dobre volje.Tu ne mislim da se samo vrši pritisak na nastavnike, nego i na decu i roditelje.
Da i oni imaju neku odgovornost, i da mogu da trpe neke posledice, jer ovo kako je sad - je katastrofa.

I to nije samo u prosveti.
mariopan mariopan 13:08 05.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Pa može da se uvede i treći kriterijum - koeficijent škole.

A osim toga ja bih veliki broj poena davala za nešto što uopšte nije merenje znanja dece jer nije samo to posao obrazovnih institucija?

Najveću pažnju bih posvetila prosvetnom radu sa decom, a "prosvećivati" nije samo ulivanje znanja u male glavice.


Bilo bi to nešto između (ajd da lupam) vaspitanja, učenja poštovanja i samopoštovanja kod sve dece, koliki god da su im dometi, neka budu zadovoljni sopstvenim dostignućima, neka budu ponosni na svoje rezultate, baš zato što im mogućnosti nisu iste, da ne nabijaju komplekse od malena, učiti decu poštovanju drugih, izbiti im strah od škole i ocena jednom za svagda. Prepoznavanja i negovanje talenata kod dece bih posebno cenila jer sva su deca za nešto talentovana ali ni sama ne znaju šta je to i kako da to iskoriste.

Pa bi za sveukupan zbir bodova ovo nosilo pola svih mogućih poena?? Socijalizacija dece mi je važnija od njhovog suvog znanja koje bi pokazali na testovima. Jer nekoj deci više leži da pričaju i opisuju a ne da zaokružuju tačne odgovore i ti testovi nisu uvek pokazatelj stvarnog znanja dece. Meni je važnije da iz škole izađu uravntežene i zadovoljne male ličnosti spremne da nastave da se razvijaju u svim pravcima, bilo kuda da ih život nanese?

Hm?
nikvet pn nikvet pn 14:29 05.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

da svi državni službenici, uključujući i prosvetu, rade pod ugovorom na odredjeno vreme, i da taj ugovor moraju da produžavaju.
Taj ugovor bi mogao da "traje" 2-3-4 godine, i njegova obnova bi mogla da zavisi od nekog učinka i od nekog bodovanja.


Jukie Jukie 16:30 05.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

mariopan
Pa može da se uvede i treći kriterijum - koeficijent škole.

A osim toga ja bih veliki broj poena davala za nešto što uopšte nije merenje znanja dece jer nije samo to posao obrazovnih institucija?Najveću pažnju bih posvetila prosvetnom radu sa decom, a "prosvećivati" nije samo ulivanje znanja u male glavice.Bilo bi to nešto između (ajd da lupam) vaspitanja, učenja poštovanja i samopoštovanja kod sve dece, koliki god da su im dometi, neka budu zadovoljni sopstvenim dostignućima, neka budu ponosni na svoje rezultate, baš zato što im mogućnosti nisu iste, da ne nabijaju komplekse od malena, učiti decu poštovanju drugih, izbiti im strah od škole i ocena jednom za svagda. Prepoznavanja i negovanje talenata kod dece bih posebno cenila jer sva su deca za nešto talentovana ali ni sama ne znaju šta je to i kako da to iskoriste. Pa bi za sveukupan zbir bodova ovo nosilo pola svih mogućih poena?? Socijalizacija dece mi je važnija od njhovog suvog znanja koje bi pokazali na testovima. Jer nekoj deci više leži da pričaju i opisuju a ne da zaokružuju tačne odgovore i ti testovi nisu uvek pokazatelj stvarnog znanja dece. Meni je važnije da iz škole izađu uravntežene i zadovoljne male ličnosti spremne da nastave da se razvijaju u svim pravcima, bilo kuda da ih život nanese?Hm?


Što se tiče koeficijenta škole, problem bi verovatno nastao jer niko ne želi da se reklamira kao ona jadna škola, pa bi se tu balansiralo na tankoj žici da ne budeš najgori jer onda ne privlačiš dobre đake da se prebace kod tebe (ili da se ne prebace od tebe u drugu školu), a da istovremeno ne budeš najbolji pa da te strože ocenjuju i da ti prisustvo nekoliko dece sa teškoćama u učenju dovede do toga da nastavnici koji sa njima odlično rade (ali deca zbog urođenih sposobnosti nikada neće dostići nivo za peticu) ostanu bez posla.

O takvim stvarima sam dosta čitao povodom američke reforme NCLB. Recimo jedna nastavnica piše kako se njena škola već tri godine nalazi na spisku "failing schools" zato što imaju 30 dece sa posebnim potrebama, što se računa kao podgrupa, i ta podgrupa loše uradi test (recimo kao kada bi kod nas ustanovili da deca sa prosekom za tri minus u proseku nisu uradila 85 odsto na nekom testu) i onda je cela škola failing school, a druga škola ima 15 takve dece što je ispod nivoa za proglašenje podgrupe (zato što je to manja škola, a imaju isti procenat takve dece) i nikom ništa jer se ne računa. I sad ona cvika da li će sve da ih otpuste, iako sva deca postižu odlične rezultate što se tiče njihovih ličnih sposobnosti (samo su decu sa ekstremnim problemima, tipa IQ 40, paraliza obe ruke i obe noge itd. izuzeli iz polaganja testa, svi ostali su morali da ga polažu). Druga nastavnica kaže da su joj dve nedelje pre testa došli dvoje đaka koji ne znaju da čitaju i da ima đaka koji ne zna engleski ali mora da polaže opšti test jer je u Americi duže od nekog određenog broja meseci.

A ovo što mariopan kaže, nemam pojma kako bi se to moglo kvantifikovati (da svako dete radi psihotest po kome treba da mu izađe da je srećno i zadovoljno? Tu već vidim učitelje kako podučavaju decu kako da na testu odglume da su presrećni iako nisu), pogotovo sa ovim glupim zakonima o dečjim pravima, gde siledžija praktično ima pravo da se ruga drugom detetu pa da ono dobije komplekse. (ja ko švabo tralala).
milisav68 milisav68 17:17 05.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

Jukie

Što se tiče koeficijenta škole, problem bi verovatno nastao jer niko ne želi da se reklamira kao ona jadna škola, pa bi se tu balansiralo na tankoj žici da ne budeš najgori

A sad se kao ne zna, koje su to škole.

Inače, kako vreme ide, škole u Srbiji više neće biti ni potrebne.
Diplome će da se kupuju, a onaj ko bude hteo da nauči nešto, to će da radi kod kuće, jer ni na ulicu neće smeti da izadje, a kamoli da ode do škole.
Za 20 godina, biće mnogo više roditelja i njihove dece, koji su samo "protrčali" kroz školu, i tada će biti većina.
Posle će opet da bude: Krivi smo mi, što smo ih pustili.
mariopan mariopan 19:20 05.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti


A ovo što mariopan kaže, nemam pojma kako bi se to moglo kvantifikovati (da svako dete radi psihotest po kome treba da mu izađe da je srećno i zadovoljno? Tu već vidim učitelje kako podučavaju decu kako da na testu odglume da su presrećni iako nisu), pogotovo sa ovim glupim zakonima o dečjim pravima, gde siledžija praktično ima pravo da se ruga drugom detetu pa da ono dobije komplekse. (ja ko švabo tralala).Ništa tako strogo kao to što misliš, nikakvi testovi o "srećnom detetu".
Za mene bi bilo dosta da mi dete svakoga dana dođe kući zadovoljno, da mi sa ponosom pokaže crtež ili zvezdicu u svesci, i da jedva čeka da sutra ode u školu a ne da ujutru povraća i kaže da je boli glava...a drži se za koleno.

Ujedno, bilo bi mi dosta da to moje dete, kada dođe vreme, kada poraste do osmog, može da prođe testove za srednju školu i fakultet koji želi, to bi bio prag znanja koji tražim...a sve ostalo jeste na detetu. Ne može niko da uči umesto njih? Pa koliko ko dobaci?

Ja mislim da je dovoljno da su roditelji i deca zajedno zadovoljni onim što dobijaju u školi da bi sledeće godine tu upisivali svoju decu.

Nije potreban toliki strah od ocenjivanja, koje bi škole morale da pretrpe od strane korisnika? Ne bi gubili posao ako nisu naj- naj- naj škola u kraju, bili bi možda prosečni ali bi bili omiljeni i humani prema deci? I to je dovoljno?

I meni se opšte ne dopada taj sistem "testova za sve" koji navodiš, gde svi moraju da polažu i svi moraju da pokažu neki stepen znanja koji je propisan, bez obzira na sposobnosti deteta. Čini mi se da je brutalan i nehuman. Zašto mi to da prepisujemo?
Pogotovo što mislim da je rad sa decom koja imaju posebne potrebe mnogo zahtevniji i to ne može da se testira kao da su to zdrava deca sa svim mogućnostima?
ivankagrump ivankagrump 00:00 06.11.2011

Re: Državne škole treba ukinutiI meni se opšte ne dopada taj sistem "testova za sve" koji navodiš, gde svi moraju da polažu i svi moraju da pokažu neki stepen znanja koji je propisan, bez obzira na sposobnosti deteta. Čini mi se da je brutalan i nehuman. Zašto mi to da prepisujemo?


Ma cek bre, kako je moguce da to postoji uopste Deca sa posebnim potrebama treba da rade po individualnom obrazovnom planu napravljenom specijalno za njih, i po tom planu se i ocenjuju. Pa ako se nesto ne obradjuje u njihovom obrazovnom planu, ne moze to nesto da bude na testu, pa onda jos i skolu i nastavnika da ocenjuju po uspehu deteta na testu. Ako je detetov maksimalan domet da savlada sabiranje, ne mozes da mu das test napravljen za ostalu decu koja u tom uzrastu vec uveliko rade mnozenje.
srdjan.pajic srdjan.pajic 18:36 06.11.2011

bože, kakvi dripci

Odgovaraju ti tako, siledžijski, jer im se može, verovatno i zato što si žensko, pa se ne boje da će neko da ih isprebija posle. Dobro da ti nisu zakazali tuču, posle škole, mislim, moraćeš uskoro da navataš neko obezbedjenje kad ideš po dete, i na roditeljske. I već vidim Brankicu Stanković kako se mota okolo (sa svojim obezbedjenjem, naravno), za sledeći serijal insajdera "Školomafija".

Da imam decu, posle čitanja ovih blogova ja ih ne bih upisao u tu školu. Ne bih nikom ni proporučio od komšija i prijatelja. I to je jedini plod rada tog drkadžije od direktora i njegove usrane administracije (mada bi oni rado nabedili to na tebe i tvoju "zloupotrebu".

Mada, nisam siguran kakva je situacija u drugim školama, verovatno bih na kraju počeo da shvatam prednosti home schooling-a.

Ne znam, za mene je ono što si pokušala da uradiš sa porodilištima bilo nešto najpozitivnije što se dešavalo u bivšem zavičaju, od kad je skinut Sloba, i da sam ja neki faktor, dao bih ti odrešene ruke da razjebeš celu tu medicinsku mafiju. Ispričao sam o Majci Hrabrosti svakom koga sam znao, i podelio linkove do onog websajta koji smo sredjivali, sa pričama, u nadi da će to da pokrene i promeni nešto, makar, ako ništa drugo, to da se ljudi ne plaše da traže svoja prava.

I ovo tvoje jogunjenje protiv školske mafije je takodje super stvar. Bilo bi korisno da bar još po neko sledi tvoj primer i da krene da podjebava taj sistem u školama svoje dece. Ovako, ispašćeš usamljeni slučaj koji nešto kenja sporta radi. Na kraju će još i da te tuže i proglase "radno nesposobnom" pa da te strpaju u instituciju (slušaš li novi Peščanik, tu kod vas više niko nije bezbedan).


mlekac mlekac 19:24 06.11.2011

Re: bože, kakvi dripci

srdjan.pajic

Da imam decu, posle čitanja ovih blogova ja ih ne bih upisao u tu školu. Ne bih nikom ni proporučio od komšija i prijatelja. I to je jedini plod rada tog drkadžije od direktora i njegove usrane administracije (mada bi oni rado nabedili to na tebe i tvoju "zloupotrebu".

Mada, nisam siguran kakva je situacija u drugim školama, verovatno bih na kraju počeo da shvatam prednosti home schooling-a.Za pocetak, roditelje bi REDOVNO trebalo podsecati da deca vise NE MORAJU da idu u skolu po teritorijalnoj pripadnosti.

Znam da u nekim drugim sredinama to ne znaci bas mnogo, ali, bar ovde, na Novom Beogradu, ima osnovnih skola ONOLIKO...

Drugim recima - ne svidja ti se skola? Promeni je!

Kad pojedine skole budu pocele da ostaju bez djaka, pa samim tim i bez sredstava i da im preti zatvaranje - da vidis kako ce da se dosete da bi TREBALO da rade i da se trude oko svojih ucenika.

Ovo ne pricam napamet.

U mom kraju postoje cetiri koje su na vrlo bliskom rastojanju.

Kako se broj dece smanjio a ovdasnji roditelji ukapirali da mogu da menjaju skolu ako im ne odgovara, a neki nastavnici ostali "na suvom" zbog smanjenja broja ucenika, u dve su, odjednom itekako poceli da paze sta rade.

Druge dve jos zive na staroj slavi, ali primecujem da se polako pojavljuje trend prelaska iz njih u ove prve dve, jer je, kao sto rekoh, u pitanju mala oblast, roditelji se srecu i razmenjuju iskustva.

Trenutni trend je sledeci - od prvog do cetvrtog, klince, uglavnom, upisu u najblizu, naprosto zato sto su mali (mada, posto u jednoj postoji celodnevna za SVE prve razrede ni to vise nije pravilo), a onda, pred kraj cetvrtog, pocinju konzilijumi u parku da li dete ostaviti u istoj skoli ili prelaziti u komsiluk i u koju.

Kad to bude zazivelo i u ostalim delovima zemlje - mozda ce se i ovi iz prosvete malo vise trgnuti.
anastasija.p anastasija.p 22:26 06.11.2011

Re: bože, kakvi dripci

Kad to bude zazivelo i u ostalim delovima zemlje - mozda ce se i ovi iz prosvete malo vise trgnuti.

To se vec desava i u manjim gradovima gde ima nekoliko skola. Ljudi ostaju bez posla ili bez casova.
Ali je problem sto bez posla ostaju oni sa najmanjim brojem bodova po kolektivnom ugovoru, a to su najcesce najmladji nastavnici i ucitelji.
Jer je kolektivni ugovor napravljen tako da "stiti" one sa vecim radnim stazom (to nosi najvise bodova).
I takva negativna selekcija ne pomaze da skola bude bolja.
Oni koji imaju puno bodova (staz i dvoje skolske dece npr) su nedodirljivi, i bas ih briga.
Da ne pominjem losu atmosferu koja zbog toga vlada u kolektivima.
soda-voda soda-voda 09:14 10.11.2011

Re: Državne škole treba ukinuti

bazna pretpostavka ti je tačna, o ostalom bi se i moglo raspravljati
mariopan mariopan 19:24 03.11.2011

c,c,c,


Nešto mi se priviđa da ćete vas dvoje postati izbeglice iz obrazovnih ustanova Beograda po hitnom postupku
Ako zatreba azil javi

Samo talasaj
gorstak92 gorstak92 19:26 03.11.2011

Tuga je bila zbog nehigijene

Hor radi ovako:

Pred neku priredbu, dva do triputa nadležni zađu po odeljenjima i kažu: "Ko hoće da peva u horu, neka dođe na probu umesto na peti i šesti čas." I naravno, svi hoće!

Onda dva do tri puta deca uglas vrište u svečanoj sali, pod parolom "priprema za priredbu", da bi posle skičali na priredbi ko da je svinjokolj, božemeoprosti.


Ako budete nevaljali i dalje nas špijunirali naš hor će vam otpevati ceo repertoar.
valhalen valhalen 23:20 03.11.2011

Re: Tuga je bila zbog nehigijene

gorstak92
Hor radi ovako:

Pred neku priredbu, dva do triputa nadležni zađu po odeljenjima i kažu: "Ko hoće da peva u horu, neka dođe na probu umesto na peti i šesti čas." I naravno, svi hoće!

Onda dva do tri puta deca uglas vrište u svečanoj sali, pod parolom "priprema za priredbu", da bi posle skičali na priredbi ko da je svinjokolj, božemeoprosti.


Ako budete nevaljali i dalje nas špijunirali naš hor će vam otpevati ceo repertoar.E, alal ti što si se ovoga setio!
Jukie Jukie 20:03 03.11.2011

E target reklama

Evo koje reklame su preporučene uz ovaj tekst:

Uljani radijatori - akcija
Extra cena grejne tehnike. Pripremite se za zimu!

Zaradite na kursu eura
Trgujte valutnim derivatima i ostvarite profit.

Trening za decu i mame
Konačno možete da vežbate na istom mestu i u istom terminu sa Vašim detetom!

Povoljan softver za škole
Matična knjiga, učenici, ocenjivanje Isprobajte potpuno besplatno!


* * *

Nego, evo već pola sata razmišljam ko mi je kriv što sam se uopšte upetljavao u celu priču o nastavnikovanju, i ispostavilo se da sam sam kriv.

Da sam tog dana obukao deblji džemper , lako je moglo da se desi da nikad ne uložim toliko vremena u nastavničko usavršavanje, a posle kad jednom počneš teško je da odustaneš od cele stvari.
Krugolina Borup Krugolina Borup 20:28 03.11.2011

Re: E target reklama

Nego, evo već pola sata razmišljam ko mi je kriv što sam se uopšte upetljavao u celu priču o nastavnikovanju, i ispostavilo se da sam sam kriv


Nisi ti ništa kriv, Jukie.
Kriv je sistem što te nije podržao kako treba sistem nastavnike da podržava.
I da ih proverava, ali i da ih podržava.

Kod nas je sistem jedna fiktivna pojava.
Ima ga samo na papiru.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 20:49 03.11.2011

Re: E target reklama

@Jukie
Meni delujete kao sposoban i kvalitetan nastavnik. I ako mi je zbog nečega žao, to je što, pored prisilnog odnosa prema deci, sistem uspostavlja podsticaj lošem radu nastavnika, tj zanemaruje kvalitetne nastavnike. Ma koliko ljudi pričali da je nebitno, jedan zanimljiv i kvalitetan nastavnik, tako sagledan od strane dece koja su odlučila da pohađaju taj predmet, mora imati i bolju platu, a pored toga bi dobio i uvažavanje, koje tako bitno za tu profesiju.
vladaxy vladaxy 09:21 04.11.2011

Re: E target reklama

Nego, evo već pola sata razmišljam ko mi je kriv što sam se uopšte upetljavao u celu priču o nastavnikovanju, i ispostavilo se da sam sam kriv.
Da sam tog dana obukao deblji džemper , lako je moglo da se desi da nikad ne uložim toliko vremena u nastavničko usavršavanje, a posle kad jednom počneš teško je da odustaneš od cele stvari.


Nastavnici koji su dobri, koji se usavršavaju, koji umeju da prenose znanje deci, dobri su pedagozi i treba da imaju velike plate i da budu cenjeni deo društva. U ovakvom sistemu uravnilovke i neodgovornosti onaj ko se usavršava i trudi ispada budala, jer prolazi isto kao i kolega koga zabole i za decu i za usavršavanje. Nisi ti kriv, izabrao si lepo zanimanje ali u lošem sistemu.

Da roditelji biraju školu i nastavnike svojim novcem, umesto kao sad birokrate tuđim, ti bi bio lepo situiran i mogao u potpunosti da se posvetiš svom poslu. Ovako stalno razmišljaš o materijalnoj egzistenciji i o raznim likovima oko sebe koji prolaze isto kao i ti uz manje truda. Za to vreme stranački direktori se "snalaze" na razne načine i ne vole kad ih neko kao Krugolina suviše zapitkuje. A saveti roditelja se vrlo brzo uklope sa direktorima.

Da li je normalno da škole budu opremljene rešetkama, kavezima, lancima, kamerama, obezbeđenjem itd..? Državne škole su postale moderni zatvori u koje šaljemo decu na izdržavanje kazne. Dete u prvom razredu sa radošću ide u školu (kao npr. moj sin, mada mu sad u drugom popušta entuzijazam iako je odličan) a u osmom mrzi školu. Kao što Krugolina reče, ni moj sin nema fizičko u sali, već ih izbace napolje kad je lepo vreme. Domaći se meri u desetinama stranica svaki dan. Zasipaju se gomilom gradiva (često bespotrebnom) koje treba da usvoje u kratkom roku. Ide pola dana u školu a onda ostatak dana mora da radi domaći itd...

Bolje je siromašnima dati pare iz budžeta (ili vaučere) za pohađanje privatnih škola, nego ovako prisiljavati sve da idu u loše državne škole. Možda za početak (pošto je ovde gomila protiv privatnog obrazovanja) uvesti vaučere i za državne škole (kao u Švedskoj). Pa dragi roditelji evo vam vaučer za obrazovanje vašeg deteta, a vi izaberite državnu školu po svojoj volji. I sa druge strane, drage škole borite se da prikupite što više vaučera jer ćete od toga isplaćivati plate nastavnicima i pokrivati sve troškove. Tako bi naterali državne škole da se kroz konkurenciju kvalitetom bore za roditelje i njihove vaučere.

eizo eizo 20:42 03.11.2011

...

Kako ste pravo na pristup informacijama zloupotrebili na najgrublji način, a Vaša traženja postala nerazumna i česta, iskorišćena u svrhu vređanja ugleda čitave škole i zaposlenih i obesmišljavanja samog poziva učitelja, u smislu člana 13. i 14. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

ODBIJAMO DALJE DOSTAVLJANJE DOKUMENATA PO OSNOVU ZAKONA O PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ZBOG ZLOUPOTREBE ISTIH.

heheheheheheehhehehehehehehehehheheahahahahabuahahahahahaha...


ODBIJAMO DALJE DOSTAVLJANJE DOKUMENATA PO OSNOVU ZAKONA O PRISTUPU INFORMACIJAMA


Priznaj pisalo je "u ime naroda" na pocetku, priznaj priznaj :)
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 20:52 03.11.2011

Re: ...

Sigurno ne podržavaju kralja, kao u skandinavskim državama.
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:18 04.11.2011

Re: ...

Priznaj pisalo je "u ime naroda" na pocetku, priznaj priznaj :)


Nema, ali ko da ima.
Sva je ostala retorika totalno u ime naroda.
anchiba anchiba 21:05 03.11.2011

Питање

Извините Круголина, јесте ли Ви та документа, која сте добили од школе, објавили у неком чланку? Нова сам на блогу, па нисам у току. Како сте Ви то злоупотребили право на приступ информацијама? Јавите ми где да то прочитам.
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:30 04.11.2011

Re: Питање

Извините Круголина, јесте ли Ви та документа, која сте добили од школе, објавили у неком чланку? Нова сам на блогу, па нисам у току. Како сте Ви то злоупотребили право на приступ информацијама? Јавите ми где да то прочитам.


Ne, za sad nigde nisam objavila.
Mislim, Statut i Poslovnik o radu Saveta roditelja jesam okačila u folderu email grupe koju sam otvorila za komunikaciju s roditeljima iz našeg odeljenja dok sam još bila u zabludi da sam po proceduri izabrana za predstavnika u Savetu roditelja.
Međutim, nije prošlo ni mesec dana, a učiteljica me smenila, tačnije opsetila se da "nisam izabrana po proceduri". Tačnije, nije bilo glasanja, već je bilo "jel' ima neko lud da hoće da se javi dobrovoljno?" I ja se luda javila. Što nije po proceduri.

Namera mi je, pak, da sve što dobijem skeniram ili prekucam i objavim na mom sajtu. Mislim, realno, to što ja tražim INAČE treba da stoji na sajtu škole. Izveštaj o radu škole i Plan rada škole su mi dali mestimično oblačno (apcigovali najzanimljivije delove, rečju Finansijski izveštaj, Izveštaj o inspekcijskim nadzorima, Izveštaj o radu direktora...), pa me još gledaju u oči i lažu me da je to što su mi dali sve, da nema više od toga.

A taj Izveštaj o radu i Plan rada, to je na Savetu roditelja bilo pod tačkom 1. glavnog reda, i trebalo je da se razmatra. A mi koji smo to trebali da razmatramo, nismo dobili kopiju toga što treba da razmatramo. A kada smo priupitali što nismo dobili, kad su roditelji još prošle godine tražili da se to dobije, i obećano je da ćemo dobiti - direktorka kaže: nemaju u elektronskom formatu. Slaga žena i osta živa skroz naskroz, s obzirom da je kopija Godišnjeg plana rada koju su na kraju meni dali LADNO iz kompjutera isprintana, i uopšte nije kopirana. A meni naplatili troškove fotokopiranja, a nisu fotokopirali.

Znači, gledaju te u oči i lažu te. Ono - ladno, bez stida i srama.

Znači, ništa od onog što sam ja do sad dobila nije objavljeno u javnosti, ali obećavam da će biti objavljeno, čim stignem da pretvorim u elektronsku formu. Pri tome to nikako neće biti zloupotreba dobijenog, već će biti doprinos transparentnom poslovanju naših javnih ustanova, rečju osnovnih škola.

A ta zloupotreba o kojoj oni pričaju - iz njihovog ugla, činjenica da sam ja iz Izveštaja o radu škole i Godišnjem planu rada izvukla korisne informacije koje mi omogućavaju da postavljam suvisla pitanja - za njih je to zloupotreba.
Boris Drenca Boris Drenca 21:21 03.11.2011

Radoje Domanoviću....

Kao prvi iz familije koji je išao u OŠ RD dajem punu podršku....

Ta škola je od uvek (Ja je poznajem od 1978) imala gomilu gluposti i ošljarenja.

Ne znam da li ti je neka druga škola blizu ali manir te škole je da "prati" dte do kraja osnovnog školovanja.

Znam da je učiteljica dolazila na nastavna veća u višim razredima i uticala , direktno, na uspehe nekih učenika. (moi)

Znam da je škola slala dopise drugim školama da ne prime učenike koji su želeli da je napuste i izričito tražila da ih neprime. (moj brat)

Tamošnji pedagozi-direktori su odlazili u učionice da pred učiteljima i drugom decom pitaju ko je ta od takve braće. (moja sestra)

Bilo je i lepih stvari...recimo, naučio sam hemiju, kojom se kasnije, osim u srednjoj školi, nisam bavio
aleksandrapetkovic aleksandrapetkovic 21:23 03.11.2011

UF!

Razumem da ti je važno u kakvu školu ti ide dete i kakvo obrazovanje dobija, da imaš potrebu da sve funkcioniše kao satić i jako cenim tvoje napore, al mora objasnim neke stvari u vezi škole, bez da opravdavam i "vadim se".

Za fizičko vaspitanje nemam objašnjenje, nije mi jasno što nemaju časove. Jel imaju srpski ili matematiku umesto fizičkog? Ili, kako sam naslutila (ako nisam shvatila ne zameri, plavuša sam ) iznajmljuju salu za pare pa za redovne časove nema mesta.

Što se sekcija tiče, one ne moraju da se održavaju sa po jednim časom nedeljno, mogu kao dvočas, ili kroz projekte i bla, bla... Po mom skromnom mišljenju prvaci su mnogo opterećeni, ja lično ne bih insistirala na sekciji.

E sad - izborni predmet II. Škola je obavezna da ponudi 4 za koje ima uslove za izvođenje. To u mlađim razredima manje-više nije problem, ali u starijim i te kako jeste - morate da ponudite 4, a imate kadrovske uslove samo za jedan! Onda mi u školi lepo to objasnimo roditeljima i oni se ne ljute. Da ilustrujem - imamo nastavnika informatike koji može da izvodi izbornu nastavu, i to savetujemo, a ako roditelji žele čuvare prirode ne možemo da im izađemo u susret jer nasatvnica biologije ima pun fond časova i ne može škola da obezbedi drugog jer niko neće da dođe za po jedan ili dva časa 40-50km. od svog mesta življenja. A mora ponudimo 4!
U mlađim razredima se roditelji, uglavnom opredeljuju za predmet koji će predavati njihova učiteljica. A to, veruj mi, i nije neki predmet. OK, insistiraš na propisima, al suštinski i nije mnogo važno.

Ovo oko elektronskog dnevnika je smešno da ne mogu da verujem da se i drugi roditelji ne bune.

Godišnji plan rada za nastavnike prvih razreda nedeljno propisuje:


Ovo mi nije jasno, četrdesetočasovna radna nedelja se izrađuje za SVAKOG radnika pojedinačno, ne može "grupno".

A ovo mi je favorit

1 sat saradnja sa školama Kosova


Da mi je znati kako ostvaruju ovu stavku


U ovoj raspodeli zaduženja fali ekskurzija (možda neće da idu?!), rukovođenje stručnim organima i mentorski rad (ako ga ima). Zaduženja mogu da se daju SVAKE NEDELJE drugačija - mislim da to niko živ ne radi (iz mnogo opravdanih i neopravdanih razloga), a uglavnom se daju za celu godinu iscepkano, po proceni i nije moguće tačno u sitno crevce isplanirati sate za celu godinu. Npr., 1 sat za rad u stručnim organima škole verovatno nema svake nedelje, ali zato kad je sednica OV ili Stručnog veća onda to potraje za 2-3 nedelje.
Rad sa roditeljima ne mora da budu samo otvorena vrata, ima mnogo oblika (uključi maštu .). Da ne budem pogrešno shvaćena, npr. stalno dopisivanje sa "zaludnim babama" može da se podvede pod "rad sa roditeljima" (šalim se).

Za dopunsku i dodatnu je rano za prvake - zamisli da učiteljica ostavi prvače u oktobru na dopunsku! Pa ja bih rekla da ona nema pojma i da nije u stanju da ga nauči na redovnom času. A tek kako bi se ono (prvače) osećalo? U ovom slučaju mislim da nije neophodno insistirati na formalnostima.

I ne mogu više da analiziram, ajd da sumiram. Čini mi se da na mnogim stvarima insistiraš sa pravom, i čini mi se da je direktorka... ajd da ne kažem šta mi se čini. Učiteljica? Nemam pojma, ne bih mnogo očekivala od nje, verujem da je i ona pod velikim pritiskom, šta god mislila.

tsunade tsunade 23:11 03.11.2011

Re: UF!

aleksandrapetkovic


besmisleno je vaditi se. svedok sam da ucitelji u vecini slucajeva hvataju svaku moguchu krivinu e kako bi manje radili i sto manje ulagali mentalni napor prilikom posla. jednostavno idu linijom najmanjeg mogucheg otpora. to je zato sto ih nikom sustinski ne polazu racune.
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:50 04.11.2011

Re: UF!

Što se sekcija tiče, one ne moraju da se održavaju sa po jednim časom nedeljno, mogu kao dvočas, ili kroz projekte i bla, bla... Po mom skromnom mišljenju prvaci su mnogo opterećeni, ja lično ne bih insistirala na sekciji.


Koliko sam ja razumela, sekcije nisu obavezne, već na principu: koje dete hoće - hoće, koje neće - neće, ide kući. Ali mora biti da ima neko koje hoće, ja kad sam mala bila htela sam i uživala sam u tome, i mnogo sam volela školu. A ako u 40-očasovnu radnu nedelju ubrajamo nastavnicima 2 časa slobodnih aktivnosti s decom, onda treba te slobodne aktivnosti da drže i za dvoje, troje dece - ako ih samo toliko bude.

E sad - izborni predmet II. Škola je obavezna da ponudi 4 za koje ima uslove za izvođenje.


Nama je ponuđeno 3, ali nam je odmah i sugerisano da bi najbolje bilo da se opredelimo za Čuvare prirode. Valjda nema ko da skuplja đubre po dvorištu, ne znam...

U mlađim razredima se roditelji, uglavnom opredeljuju za predmet koji će predavati njihova učiteljica. A to, veruj mi, i nije neki predmet. OK, insistiraš na propisima, al suštinski i nije mnogo važno.


Pazi, "Ruke u testu", na papiru, po planu i programu bar, zvuče izuzetno i ekstra zanimljivo. PRIMENJENO ZNANJE, i sve neka nauka za malu decu. Tačno ono što me ovaj moj stalno masira da mu objašnjavam i s njim radim. Što to dete onda ne bi imalo u školi, kad je već predviđeno nastavnim planom i programom?

Ovo mi nije jasno, četrdesetočasovna radna nedelja se izrađuje za SVAKOG radnika pojedinačno, ne može "grupno".


Jeste, ali za 4 nastavnice prvog razreda je maltene isti u dlaku, izuzev što jedna od njih ne radi sa školama na Kosovu sat vremena nedeljno, ali zato rukovodi razrednim većem 0,5 sati nedeljno, a na kviz i ostale poslove umesto 1 sat kao ostali, troši 1,5 sat.

Da mi je znati kako ostvaruju ovu stavku


Priupitaću ja ovih dana, u pisanoj formi...

U ovoj raspodeli zaduženja fali ekskurzija (možda neće da idu?!),


Neće.
Teško nagovaranje od prvog dana pada protivu rekreativne nastave.

Za dopunsku i dodatnu je rano za prvake - zamisli da učiteljica ostavi prvače u oktobru na dopunsku!


Dodatna ne postoji pre IV razreda.
Dopunsku nastavu bi, po meni, morala da drži za Romsku decu, čiji roditelji ne znaju da čitaju i pišu, i koji šanse nema da domaće urade kod kuće kako treba sami.

Učiteljica? Nemam pojma, ne bih mnogo očekivala od nje, verujem da je i ona pod velikim pritiskom, šta god mislila.


Sama je sebi pritisak napravila, pošto je počela da se meša u stvari koje uopšte ne treba da je se tiču. Prošle godine, dok sam se bavila OŠ "Mladost", gde mi je dete pohađalo obavezni predškolski program, nikakvih, ali nikakvih problema s učiteljicom nismo imali. Obožavali smo je i ja i Marko. Ali, ona je žena znala kako da se postavi, i da se ne meša u ono što se ne tiče nje, već uprave. A svoj posao je radila SA-VR-ŠE-NO. Kako samo kukam za njom, i kako je se rado setim, i tugujem što mi detetu nije učiteljica...
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:52 04.11.2011

Re: UF!

to je zato sto ih nikom sustinski ne polazu racune.


I upravo zbog tačnosti ove poslednje tvoje rečenice, ne mogu se oni kriviti, već se moraju kriviti oni koji treba da ih motivišu i kontrolišu: MINISTARSTVO, INSPEKCIJE, i kojekakve druge agencije i karakondžule koje su osnovane da bi bili PODRŠKA nastavnicima, ali i učenicima i roditeljima.

Ako ih niko ne proverava, pa naravno da će da vataju krivine.
gorstak92 gorstak92 21:35 03.11.2011

Fizički napor koji sada ulažete

Je investicija u ono što vas čeka u životu!
14, 15 da kada dođu iskušenja
16 ostanete uspravni
17 i spremno dočekate svaki udarac
18 kao pravi m u š k a r c i
19 a ne kao neke babe
19 i po nego i da uzvratite ako treba
19 i 3/4 kao pravi ljudi

Odeljenje moga sina je dosadašnje malobrojne časove fizičkog vaspitanja (ukupno 4 komada, od propisanih 25) imalo napolju. Salu - ni svečanu ni onu za fizičko - nisu ni omirisali. Pri tome uopšte nije jasno zašto, bar kad idu popodne u školu?


Pazi najbolji citat iz filma
Na osnovu člana 325 zakona o vaspitanju i obrazovanju kojim je utvrđena obaveza vaspitno obrazovnih institucija da licima koja vrše nadzor nad zakonitošću njihovog rada dostavljaju obaveštenja i podatke budite ljubazni i recite mi sve što znate...
mlekac mlekac 21:56 03.11.2011

Ovaj????

Zar toj direktoriki NIKO nije objasnio da si ti vedžbala na Tomici?

Vidim da će BAŠ da se iznenađuje...
gorstak92 gorstak92 22:05 03.11.2011

Re: Ovaj????

mlekac
Zar toj direktoriki NIKO nije objasnio da si ti vedžbala na Tomici?

Vidim da će BAŠ da se iznenađuje...

Zadatak za više razrede OŠ:

a) Dr. Stanojević = Direktor škole Miroslava Rutešić
b) Stanojević zna grčki jezik i zakone, a Miroslava zna ruski jezik i zakone.
c) Tomica = X

Pitanje: Upotrebi a), b) i c) i izračunaj šta zna X?
Ko je osoba X?

Dopuna: Nisam siguran da li se onaj direktor porodilišta preziva Stanojević. Nebitno.
tsunade tsunade 22:26 03.11.2011

krugolina

kad tebe citam. a sve je od reci do reci tacno, znam iz iskustva moje devojcice koja ide u drugi razred... pa skvrci mi se nesto u stomaku.

tu u prvom razredu osnovne skole sav jad pocinje.

ako ikad budes osnovala neku grupu za pritisak, partiju, udruzenje, krug, klub, ja chu rado tu da pruzim doprinos. pripomognem. mogu i da kuvam kafe whatever...
Krugolina Borup Krugolina Borup 00:58 04.11.2011

Re: krugolina

ako ikad budes osnovala neku grupu za pritisak, partiju, udruzenje, krug, klub, ja chu rado tu da pruzim doprinos. pripomognem. mogu i da kuvam kafe whatever...


Vidi, ja sam se jednom u životu prešla da svoj lični krstaški rat pretačem u organizaciju, i nikad više. Nisam ja taj tip, nije to za mene. Najbolje je biti slobodan strelac i lajati za svoj groš. Tebi hvala na podršci, ako nekad bude došlo dotle da onemoćam toliko da sama kafu ne mogu da skuvan, držim te za reč - pa pijemo zajedno.
niccolo niccolo 22:35 03.11.2011

Pretpostavljam

I još zloupotrebljavam dosad dobijene informacije da postavim suvisla pitanja.

da ćeš da se žališ Šabiću?


P.S. Jukie, znaš li ti da objasniš zašto su toliko nekooperativni po školama, kad čitam Krugolinu steknem utisak da bi lakše dobio dokumenta i informacije od sicilijanske mafije nego od naših škola?
Jukie Jukie 23:42 03.11.2011

Re: Pretpostavljam

niccolo

Jukie, znaš li ti da objasniš zašto su toliko nekooperativni po školama, kad čitam Krugolinu steknem utisak da bi lakše dobio dokumenta i informacije od sicilijanske mafije nego od naših škola?

Ne znam, nisam se nikad petljao u sekretarsko-advokatska posla, potpišem ugovore kad mi poture i to je to. Mućke verovatno radi unutrašnji krug ljudi i to ne nasred zbornice.
Krugolina Borup Krugolina Borup 01:01 04.11.2011

Re: Pretpostavljam

da ćeš da se žališ Šabiću?


Ih, pa ja sam žalbu otkucala i otposlala u roku od odmah nakon što sam pismo primila, pa sam tek nakon što sam tu najvažniju stvar obavila, sela da napišem blog.
Krugolina Borup Krugolina Borup 01:05 04.11.2011

Re: Pretpostavljam

P.S. Jukie, znaš li ti da objasniš zašto su toliko nekooperativni po školama, kad čitam Krugolinu steknem utisak da bi lakše dobio dokumenta i informacije od sicilijanske mafije nego od naših škola?


Zato što - ako meni lično kažu da elektronski dnevnik ne funkcioniše, a u Izveštaju o radu piše da se aktivno koristio, dok se u Godišnjem planu navodi da je zadatak da se pojača primena na dnevnoj bazi - realno, to meni daje moć (INFORMACIJE SU MOĆ!) da ih tužakam uokolo inspekcijama, ministarstvima, sudovima, pojmanemam kome još, a povodom falsifikovanja službene dokumentacije i nesavesnog vođenja evidencije.

Pa sad zamisli, na primer, da dobijem fakture i ugovore koje sklapaju, pa to uporedim s realnošću - za kakve sve prestupe bih tek tu mogla da ih navatam.

INFORMACIJA DAJE MOĆ!
Zato se informacije kriju ko zmija noge što krije.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 11:16 04.11.2011

Re: Pretpostavljam

niccolo
I još zloupotrebljavam dosad dobijene informacije da postavim suvisla pitanja.


P.S. Jukie, znaš li ti da objasniš zašto su toliko nekooperativni po školama, kad čitam Krugolinu steknem utisak da bi lakše dobio dokumenta i informacije od sicilijanske mafije nego od naših škola?

Зато то што је атмосфера опште отимачине. То је постао начин живота, и све због јавног сектора.
tyson tyson 19:06 04.11.2011

Re: Pretpostavljam

P.S. Jukie, znaš li ti da objasniš zašto su toliko nekooperativni po školama, kad čitam Krugolinu steknem utisak da bi lakše dobio dokumenta i informacije od sicilijanske mafije nego od naših škola?

Zato što ošljare, lažu i kradu, i ne žele da se o tome zna i govori.ulicno_pojacanje ulicno_pojacanje 01:13 04.11.2011

Ruke u testu nerazumnih zahteva...

Epski naslov!

Inace jos jedan roditelj koji me je upoznao sa doticnim predmetom na malko drugaciji nacin.

http://www.pecat.co.rs/2010/08/slobodan-antonic-ruke-u-testu/

svaka cast za informacije o skoli. Cak se mislim da prihvatim preporuku da posaljem svoje dete u tu skolu, kad bude bilo vreme.

Mozda bih mogao da prokomentarisem da ce druga deca uzivati u plodovima tvog rada i da ce im tvoje zalaganje unaprediti skolovanje. Hvala. Nadam se da ima jos istomisljenika u odeljenju da te podrze oko nerazumnih zahteva.
lull lull 08:27 04.11.2011

ne daj se!

Svaka čast!
Jedva sam čekala da ti dete krene u školu!
Ja se ovih 8 godina, koliko je naša porodica uključena u osnovno obrazovanje, nerviram, ali nemam dovoljno snage, vremena, hrabrosti, volje, energije,vere... da se uhvatim u koštac sa onim što me muči. Sreća što nisu svi kao ja da puste da prođe, usprotivivši se tu i tamo.
Samo napred!
kleinemutter kleinemutter 08:58 04.11.2011

roditelji

Roditelji jesu neiskorištena snaga za promene sistema u školama. U mojoj školi se nađe načina da se nastavnicima, kojima deca i roditelji nisu zadovoljni, udeli zhvalnica za prekid saradnje. I ja to podržavam.

Deca jesu dobra, zato što su deca. Ali deca se trude da liče na odrasle i zato je ponekad teško s njima.

Ima dobrih nastavnika i nastavnika koji jedva čekaju da čuju zvono.

Greh je deci oduzimati čas fizičkog, jer su deca sve više gojazna i sve više imaju deformisanu kičmu i sve lošiju motoriku, koja im treba za ceo život.

Roditelji treba da insistiraju da fizičko bude svaki dan! Svaki dan jezik, matematika i fizičko, za ostalo podeliti vreme.

Deca u školi treba da nauče da misle i kako da uče i kako da kažu šta misle. Neku decu to roditelji ne mogu i ne znaju da nauče.

Po meni škola treba da ima koncept,, podučavam učeći,,. Šta to znači deca uče od nastavnika, a nastavnik uči od dece, osluškujući istu i dajući im prostora da se razviju , procvetaju, izrastu , iznađu svoje potencijale!

Svaka kritika treba da se shvati kao dobronamerna i da se nauči nešto iz iste!

Biti nastavnik je specifično zanimanje, zahtevno i lepo, često teško, ali zanimanje sa povratnom informacijom, pa uvek znaš gde si.
Nastavnik mora da ima pedagoški profil za svakog svog đaka, ako želi da bude uspešan.

To je posao koji usrećuje često i bez najave.
I jako je lepo videti tu decu kako rastu i postaju ,,veliki ljudi,,.
gorstak92 gorstak92 13:42 04.11.2011

Re: roditelji

KM
Biti nastavnik je specifično zanimanje, zahtevno i lepo, često teško, ali zanimanje sa povratnom informacijom, pa uvek znaš gde si.
Nastavnik mora da ima pedagoški profil za svakog svog đaka, ako želi da bude uspešan.


Je li to tutkalisanje!
Ponovo sve.
Ležišta ponovo da se isturpijaju i da se udare gvozdena ojačanja!
Da ne bi neko vrat skrljao.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 13:49 04.11.2011

Re: roditelji

gorstak92

Je li to tutkalisanje!
Ponovo sve.
Ležišta ponovo da se isturpijaju i da se udare gvozdena ojačanja!
Da ne bi neko vrat skrljao.

Mene odusevljava to njihovo medjusobo napusavanje u javnim firmama. Mrze se medjusobno, jebavaju jedni drugima mater svaki dan, k'o da si zatvorio gladne pse u kafes.
gorstak92 gorstak92 14:04 04.11.2011

Re: roditelji

S
Mene odusevljava to njihovo medjusobo napusavanje u javnim firmama. Mrze se medjusobno, jebavaju jjavascript:;edni drugima mater svaki dan, k'o da si zatvorio gladne pse u kafes.

Srđo,
Jesi li ti siguran da nisi neki softver za kačenje komentara kod Krugoline?
Tvojih je 30% komentara.

To te pitam zato što znam da ja jesam softver, ali za kačenje youtube klipova sa insertima iz filma ,,Majstori, majstori".

Ja sam robot Metpokđtutauzend poslat sa misijom da vas zaštitim i da spasimo svet od vanzemaljaca.
psihocuda psihocuda 09:15 04.11.2011

škola

Već dugo pratim tvoje tekstove, sa velikim zadovoljstvom.Nekada,do jula prošle godine bila sam trpljeno stanje, a od tada sam samo tuzni i empatični posmatrač.Otišli smo iz zemlje.
Pišem ti zato što sam radila u srednjoj školi, 16 dodina.Nastava mi je bila želja još iz gimnazije, začarala me je moja profesorka književnosti...
Pišem ti zato što sam bila borac za kvalitetnu nastavu, istinski odnos prema đacima i pravičnost sistema.Sama sam animirala đake da osnuju đački parlament...
Bilo nas je malo.Ništa nismo uradili.Bili smo najbolji, po svim anonimnim anketama koje je svojevremeno Ministarstvo nalozilo da se ispuni, tri godine za redom.
Prvi put sam dobila 3,500 dinara. drugi put mi je predlozeno da idem na matursko veče za dž u elitni restoran, što sam odbila jer to nisu bili moji maturanti pa šta ću onda u kafani?!Naravno,idu svi koji nemaju veze sa đacima, računovodstvo, sekretarica....I treći put nije bilo pomena o bilo čemu...
Najbolji su očajni, u mišjoj rupi, neki su otišli, a najveći neradnici, kradljivci "rade" punom snagom od zamenika direktorke preko raznih dopunskih pomoćnika...da ne pominjem novac od vanrednih đaka...a škola se raspada.Direktorki nismo mogli ništa jer je zakonski zaštićena i koristi dobro poznate metode:sve na reč, ništa na potpis.
I sada pratim svoje dete, koje je prvi razred osnovne škole završilo u Beogradu, bila sam u savetu roditelja, i poredim sa školom u Ženevi. Zaboravila sam šta je škola, zaboravila sam šta je nečasnost, bahatost i laž.I, pitam se, zašto bar ne prepišu sve ovo, ma ne moraju ni da misle...samo prepišu kao loši đaci, ceo sistem i usreće sve...ali mora da im je i to teško.Treba i puškicu znati majstorski napisati.
A ja žalim i ne znam da li ću prežaliti što nisam rodjena ovde da mogu da predajem u stvarnoj školi i istinski uživam u društvu koje ceni dete,rad,igru i sve podseća na onaj najlepši deo našeg školovanja,kada smo bili pioniri.
Kao da sam se vratila u prošlost...
Puno te pozdravljam i sa srećom jer jako dobro znam sa čim se nosiš.
gorstak92 gorstak92 14:22 04.11.2011

Re: škola

psihocuda
drugi put mi je predlozeno da idem na matursko veče za dž u elitni restoran, što sam odbila jer to nisu bili moji maturanti pa šta ću onda u kafani?!Naravno,idu svi koji nemaju veze sa đacima, računovodstvo, sekretarica....


Šta ima kod vas drugarice Boso?
max66 max66 10:02 04.11.2011

I u moje vreme su nastavnici otaljavali...

ali su roditelji bili fini, pa nisu postavljali nerazumne zahteve i pitanja

Šalu na stranu, ja sam sedela u gimnaziji neko vreme u prvoj klupi, i videla kako se upisuju časovi. Prvo profesor tokom godine na odgovarajuće mesto u dnevniku upisuje samo ime predmeta i potpiše se, a onda na kraju polugođa dođe sa spremnim planom rada (koji nema veze s vezom sa realnošću) i samo prepiše taj plan rada...mislim da se isto radilo i u osnovnoj, i mislim da se isto uvek i svuda radi...zato u stvari i ne postoji svest o stanju u prosveti (između ostalog)
Jelica Greganović Jelica Greganović 13:34 04.11.2011

Re: I u moje vreme su nastavnici otaljavali...

Čitam ovo i prosto sam ponosna što sam uspela da preživim (doduše sa izvesnim posledicama) osnovnu školu x troje dece. Kao suvenir iz uzaludnih rasprava sa prosvetnim hvatačima krivina i ćutećim roditeljima (da se ne zamerimo, posle dete trpi) sam ponela trofejnu uvredu. Jednom prilikom su me proglasili za slovenačkog nacionalistu (zato što sam tražila da se književni jezik koristi i van časova slovenačkog, posebno genitiv u negaciji).
Srećno!
MarkoPustolov MarkoPustolov 14:14 04.11.2011

Hitno da ih tužiš Drugu Miloju!

gorstak92 gorstak92 14:26 04.11.2011

Re: Hitno da ih tužiš Drugu Miloju!

MarkoPustolov

Miloje?
To je sila, sila je Miloje
tasadebeli tasadebeli 18:40 04.11.2011

"Ето видиш шта школа учини од човека!"

Ау, Круголина, сад си начисто награбусила! Не каже се, бре, "нижи и виши разреди" него "старији и млађи разреди"! Учитељице широм Србије ће те разапети коњ`ма на репове за ово "нижи и виши разреди". Мене стално исправљају када ми се то омакне и упућују ми отровне погледе.

А и то ти понешто говори о институцији званој школа. Она је већ по свом устројству довољно лицемерна (натура ти се неки модел који најчешће ни онај ко ти то директно натура не поштује), а још када општа друштвена клима и држава својим обликовањем система образовања то поспешује, добијемо једно чудовиште које мучи и децу и родитеље и професоре. Последице таквог обликовања школе су несагледиве. Ти мали људи ће за деценију-две бити главни носиоци друштва у Србији. Па како ли ће нам тек онда изгледати ова наша мила отаџбина!

И за крај (морам епски да гњавим) једна мала причица из искуства. Био сам пролетос на неком семинару на којем је поред моје школе учествовало још двадесетак школа из целе Србије. Једна од радионица је имала уводну причу о девојчици која се са сестром и болесном мајком преселила из Лондона у провинцију код баке јер је отац отишао послом на дуже време у иностранство. У новој школи девојчицу њени вршњаци малтретирају прво "психички" (претњама и увредама), а онда и "физички" тако што је једног дана после часова претуку. И после мајчине интервенције у школи и посете учитељици, "физичко" малтретирање престаје, али се претње и увреде настављају.

Задатак учесника семинара је био да напишу писмо, односно да на папиру напишу ко шаље писмо, коме га шаље и шта у писму укратко пише. И замислите, од двадесет школа, само смо нас троје из моје школе написали да то писмо пише девојчица, да пише свом тати и да му се у писму жали на тешке тренутке које проживљава. Сви остали су писали да учитељица пише министарству просвете, да мајка девојчице пише инспекцијској служби и слично. Укратко, осим нас троје из моје школе нико није помислио на девојчицу и на то како се она осећа у том тренутку! Од двадесет школа само је једна била у стању да покаже емпатију! Ако то гледамо математички, то је пет процената школа! Застрашујући недостатак саосећања, зар не?

Корен оног лошег у нашим школама није од јуче. То траје већ дуго, усуђујем се да кажем, деценијама. Ја имам обичај да симболично кажем како је деградација српске просвете почела онда када су у конкурсима за посао професора у школама почели да пишу да се тражи "извршилац послова на месту наставника...", а не да се тражи, једноставно речено, наставник за одређени предмет. То је почетак пропасти српске просвете, а докле ћемо падати, не знамо...

Jukie Jukie 20:28 04.11.2011

Re: "Ето видиш шта школа учини од човека!"

tasadebeli

Био сам пролетос на неком семинару на којем је поред моје школе учествовало још двадесетак школа из целе Србије. Једна од радионица је имала уводну причу о девојчици која се са сестром и болесном мајком преселила из Лондона у провинцију код баке јер је отац отишао послом на дуже време у иностранство. У новој школи девојчицу њени вршњаци малтретирају прво "психички" (претњама и увредама), а онда и "физички" тако што је једног дана после часова претуку. И после мајчине интервенције у школи и посете учитељици, "физичко" малтретирање престаје, али се претње и увреде настављају.Задатак учесника семинара је био да напишу писмо, односно да на папиру напишу ко шаље писмо, коме га шаље и шта у писму укратко пише. И замислите, од двадесет школа, само смо нас троје из моје школе написали да то писмо пише девојчица, да пише свом тати и да му се у писму жали на тешке тренутке које проживљава. Сви остали су писали да учитељица пише министарству просвете, да мајка девојчице пише инспекцијској служби и слично. Укратко, осим нас троје из моје школе нико није помислио на девојчицу и на то како се она осећа у том тренутку! Од двадесет школа само је једна била у стању да покаже емпатију! Ако то гледамо математички, то је пет процената школа! Застрашујући недостатак саосећања, зар не?.

Mislim da ne, nego da je mnogo logičnije da se pismo (papirno, sa nekim pečatima) piše zvaničnoj instituciji, a da devojčica sa svojim ocem razgovara telefonom ili da mu šalje e-mail.
tasadebeli tasadebeli 20:56 04.11.2011

Re: "Ето видиш шта школа учини од човека!"

Jukie

tasadebeliБио сам пролетос на неком семинару на којем је поред моје школе учествовало још двадесетак школа из целе Србије. Једна од радионица је имала уводну причу о девојчици која се са сестром и болесном мајком преселила из Лондона у провинцију код баке јер је отац отишао послом на дуже време у иностранство. У новој школи девојчицу њени вршњаци малтретирају прво "психички" (претњама и увредама), а онда и "физички" тако што је једног дана после часова претуку. И после мајчине интервенције у школи и посете учитељици, "физичко" малтретирање престаје, али се претње и увреде настављају.Задатак учесника семинара је био да напишу писмо, односно да на папиру напишу ко шаље писмо, коме га шаље и шта у писму укратко пише. И замислите, од двадесет школа, само смо нас троје из моје школе написали да то писмо пише девојчица, да пише свом тати и да му се у писму жали на тешке тренутке које проживљава. Сви остали су писали да учитељица пише министарству просвете, да мајка девојчице пише инспекцијској служби и слично. Укратко, осим нас троје из моје школе нико није помислио на девојчицу и на то како се она осећа у том тренутку! Од двадесет школа само је једна била у стању да покаже емпатију! Ако то гледамо математички, то је пет процената школа! Застрашујући недостатак саосећања, зар не?.Mislim da ne, nego da je mnogo logičnije da se pismo (papirno, sa nekim pečatima) piše zvaničnoj instituciji, a da devojčica sa svojim ocem razgovara telefonom ili da mu šalje e-mail.


Није суштина у облику обраћања већ у томе ко се коме обратио у тој ситуацији и зашто. Водитељи семинара су у инструкцијама поменули писмо, али памтим да је напоменуто да није битно да ли је писмо у папирном облику или електронском облику. А зашто би писање писма на папиру (без неких печата институција већ са мало размрљаним мастилом због суза које падају) било страно једном детету од тринаест година? Није то никакав баук. Телефонски разговор су одмах одбацили јер рачунају да би телефонирање било у присуству маме, вероватно. Писање приватног писма је нешто врло лично,зар не?
Jukie Jukie 22:52 04.11.2011

Re: "Ето видиш шта школа учини од човека!"

Ok, ti si u pravu, nije važno, nemoj da se ljutiš
tasadebeli tasadebeli 01:16 05.11.2011

Re: "Ето видиш шта школа учини од човека!"

Jukie
Ok, ti si u pravu, nije važno, nemoj da se ljutiš


Ма таман посла, извини тако је звучало зато што сам старомодан по многим питањима, па и по питању комуникације. Али то није љутња, више џангризавост. Ма види се то и по мом схватању шта је то блог и како се пише по њему.
tyson tyson 19:00 04.11.2011

Banda

5) ČETRDESETODNEVNA RADNA NEDELJA

Četrdesetočasovna

Fascinira kako truli, bedni korumpirani sistem kao prvu, instinktivnu reakciju ima agresiju, umesto da se bar malo potrude da poboljšaju svoj rad. Toliko o odnosu prema poslu, radu, misiji, deci, građanima, pa i novcu tih građana koji dobijaju.

Pazi samo taj mozak koji zaista veruje da je u poziciji da ne da informacije o javnoj ustanovi. I još je direktorka škole, dakle na samom vrhu, bog i batina.

Sve to treba govnjivom motkom.Krugolina Borup Krugolina Borup 13:12 05.11.2011

Re: Banda

Četrdesetočasovna


Thanks, Tyson!
Evo, ispravila sam.
srdjan.pajic srdjan.pajic 18:46 06.11.2011

Re: Banda

Pazi samo taj mozak koji zaista veruje da je u poziciji da ne da informacije o javnoj ustanovi. I još je direktorka škole, dakle na samom vrhu, bog i batina.


I to, ni manje ni više nego, da citiram eizov citat,

PO OSNOVU ZAKONA O PRISTUPU INFORMACIJAMA


Jebote, ala je glup, a osion taj direktor, ja nemam reči.

sundays sundays 22:48 06.11.2011

Bezobrazluk

Krugolina,
Ja zivim par blokova od pomenute skole i znam da se u skolu u nasem bloku cesto prebacuju deca iz os "rd". Moje dete jos nije stasalo za skolu, ali pricajuci sa drugim roditeljima koji imaju i stariju decu skapirala sam da ni direktorka ni nastavnici te skole ne izlaze u susret roditeljima, pa se neki odlucuju da prebace dete iz te skole, a neki (iako zive blizu) radije upisuju dete u skolu u nekom od susednih blokova.
Ja sam totalno pala u vatru kada sam slusala o bahatosti direktorke. Nazalost, ona nije usamljen slucaj.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana