Društvo| Mediji| Moj grad| Politika| Životni stil

Tako to radi Đilas: Do BusPlusa kroz rupe u sistemu

Nune Popović RSS / 17.07.2012. u 15:34

Napomena: Uz dozvolu autorke Jelene Vasić, prenosim integralni tekst koji je objavio CINS (Centar za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije).

Veoma unosan posao vođenja BusPlus sistema Grad Beograd dodelio je kompaniji koja je, nakon polu-javnog konkursa čiji su uslovi iz takmičenja izbacili sve ostale firme, bila jedini mogući izbor

Piše: Jelena Vasić

Konkurs za veoma unosan, i istovremeno skup, posao naplate karata u javnom gradskom prevozu, Grad Beograd održao je po pravilima koje je sam doneo, ne poštujući Zakon o javnim nabavkama.

Pravila grada su, prema rečima stručnjaka, ozbiljno ograničila konkurenciju i rezultirale tim da za posao vredan milione evra stigne samo jedna ispravna ponuda - ponuda konzorcijuma koji je predvodila firma "Apex Solution Technology".

Iz konkursne dokumentacije se ne vidi koliko je konzorcijum planirao da uloži u uspostavljanje celog sistema, ali se u ovoj dokumenatciji navodi da su troškovi samo za opremu nešto viši od 12 miliona evra bez PDV-a.

Iako sve troškove uvođenja sistema snosi konzorcijum, za uzvrat je, pored prava da od Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) preuzme posao naplate karata, dobilo i 8,53 odsto ukupnih prihoda od ovog posla.

Naplata karata trenutno donosi otprilike 4,6 miliona evra mesečno, što znači da od prodaje karata konzorcijum mesečno zaradi nešto manje od 400.000 evra.

Ako se uzme u obzir koliko je posao naplate karata profitabilan, ne iznenađuje ćinjenica da su mnoge domaće i strane kompanije pokušale da za njega konkurišu.

Procedura raspisivanja konkursa i propisana pravila, međutim, skoro sve njih izbacile su iz igre. Mada je konkurs nazvan „međunarodnim" od strane gradske Direkcije za javni prevoz, zadužene za njegovo sprovođenje, stotine stranica formulara i obrazaca koje je trebalo da popune učesnici konkursa, bile su isključivo na srpskom jeziku i to na ćirilici.

Dokumentacija pokazuje da je najmanje pet inostranih kompanija tražilo produženje roka, kako bi imale vremena da dokumentaciju prevedu sa srpskog, naprave ponudu, zatim je ponovo prevedu na srpski, napišu na ćirilici i dostave Beogradu. Direkcija za javni prevoz je, međutim, odlučila da insistira na roku od 60 dana i sve zahteve odbila.

Predstavnici zainteresovanih kompanija takođe su morali lično da se pojave u Direkciji za javni prevoz u Beogradu kako bi preuzeli konkursnu dokumentaciju, s obzirom na to da ona nije bila dostupna u elektronskoj formi.

Iako se konkursi ovakvog obima uglavnom objavljuju i u domaćim i u svetskim medijima, kako bi se privukli najbolji mogući kandidati, konkurs za posao naplate karata u javnom prevozu Beograda objavljen je u samo nekoliko domaćih medija, Službenom glasniku i na veb sajtu Gradske uprave.

Ovo je konkurs učinilo praktično nevidljivim za inostrane kompanije, a one koje su za njega saznale - uglavnom su saznale prekasno da ispoštuju propisane rokove.

Konačno, od 51 kompanije koje su otkupile konkursnu dokumentaciju, samo tri su poslale ponudu. Od tri koverte koje su stigle na konkurs, samo jedna je sadržala svu neophodnu dokumentaciju.

U pitanju je bila ponuda konzorcijuma tri firme - "Kentkart" grupe sa sedištem u Istambulu, "Lanus" iz Beograda i "Apex Solution Technology" takođe iz Beograda.

"Apex solution technology" koji je na konkursu bio predstavnik konzorcijuma u većinskom je vlasništvu"Lanusa", koji poseduje 90 odsto kompanije. Ostatak "Apex solution technology-a" nalazi se u vlasništvu jedne od firmi iz "Kentkart" grupe.

U trenutku kada je Grad Beograd potpisao ugovor sa konzorcijumom, u septembru 2010. godine, firma "Apex solution technology" imala je samo jednog zaposlenog i osnovni kapital od 500 evra.

Prema ugovoru, posao je zaključen na period od deset godina nakon čega sistem BusPlus postaje vlasništvo Grada Beograda.

Nakon četiri godine, Grad dobija pravo da otkupi sistem po ceni od 5,6 miliona evra.

U međuvremenu, konzorcijum je u posao uključio i firmu koja mu je na konkrusu bila konkurent. Firma"Novatronic" iz Novog Sada, koja je na konkurs umesto ponude poslala propagandni materijal firme, naknadno je angažovana od strane "Apex solution technology-a" kao dobavljač.

Ne baš regularan konkurs

Direkcija za javni prevoz odlučila je 2007. godine da bi Beograd trebalo da uvede novi sistem naplate karata, s obzirom na to da je mreža javnog prevoza već duže vreme predstavlja finansijski teret za gradski budžet. Prema rečima gradonačelnika Dragana Đilasa, subvencije za gradski prevoz iznosile su 100 miliona evra.

Direkcija je počela da sastavlja dokumentaciju i tri godine kasnije, 4. juna 2010, dobila je zeleno svetlo iz kancelarije gradonačelnika da raspiše konkurs za "Sistem za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom linijskom prevozu putnika".

Javno-privatno partnerstvo, koje podrazumeva da Grad neće snositi troškove ulaganja u sistem, izabrano je kao najbolje rešenje koje će uvećati prihode. Međutim, u trenutku raspisivanja konkursa, Srbija nije imala Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Ovaj zakon usvojen je u novembru 2011, godinu dana nakon što je Grad Beograd potpisao ugovor sa konzorcijumom koji predstavlja „Apex solution technology".

Iako je u tom trenutku Grad mogao da se odluči da konkurs sprovede u skladu sa odbredbama Zakona o javnim nabavkama, koji je bio najbliže zakonsko rešenje, odlučeno je da se postupak sprovede na osnovu "Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda" koju je 2009. godine usvojio sam Grad.

Direkcija je kasnije navela da je odluka o konkursu imala osnov u više zakona kao što su Zakon o komunalnim delatnostima i Zakon o drumskom saobraćaju i Statut grada Beograda. Međutim, Rade Đurić iz nevladine organizacije "Transparentnost Srbija" smatra da konkurs nije bio u potpunosti regularan.

"Problem je što Odluci o javnom linijskom prevozu nedostaju elementi neophodni za sprovođenje ovog složenog postupka, ona ne sadrži uslove uređenja konkursa," kaže Đurić dodajući da ni zakoni na koje se Direkcija poziva ne preciziraju način sprovođenja konkursa.

Iako Direkcija za javni prevoz nije imala zakonsku obavezu da organizuje nadmetanje prema Zakonu o javnim nabavkama, Đurić smatra da je trebalo da gradske vlasti ili primene jedini pravni akt koji sadrži takva pravila, odnosno Zakon o javnim nabavkama ili sačekaju da skupština usvoji Zakon o javno privatnom-partnerstvu. On objašnjava da su za pribavljanje usluge kakva je uvođenje sistema BusPlus, zakonska pravila morala biti precizno definisana, posebno ona koja se odnose na način raspisivanja poziva za posao, rokove za sprovođenje, kriterijume i učesnike.

"Ta pravila su u Zakonu o javnim nabavkama. U ovom slučaju je umesto tog Zakona korišćena Odluka koja je neodgovarajući, nedovoljan akt niže pravne snage od Zakona. Tako je cela konkursna dokumentacija sačinjena bez pravnog temelja, pa je bilo mogućnosti za improvizaciju pravila," objašnjava Đurić. On je dodao da je i sistem kontrole mnogo bolji kada se proces sprovodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

"Kada se sprovodi javna nabavka postoji Komisija za zaštitu prava ponuđača, koja vodi računa o regularnosti postupka i može da poništi nabavku. Ovde neispravnosti nisu ni bile podložne kritikama, jer nemaš kome da se obratiš. Mala gradska komisija, koju je gradonačelnik odredio, nije imala ovlašćenja za poništavanje postupka," kaže Đurić.

Na pitanje zašto je konkurs sproveden na ovaj način, Direkcija je odgovorila da "ne postoji sistemski zakon koji bi regulisao proceduru javnog konkursa radi poveravanja poslova koje podrazumeva ovaj projekat". Uprava za javne nabavke odbila je da komentariše ovaj slučaj, objašnjavajući da nije nadležna jer je konkurs bio zasnovan na Odluci Grada a ne na Zakonu o javnim nabavkama.

Đurić smatra da je grad Beograd mogao da dobije mnogo bolje ponude da je umesto odluke, poštovan zakon. "Jasno utemeljena pravila dovode ponuđače i utiču na ponuđene cene, što bi možda rezultiralo boljom zaradom Grada," kaže on.

Nauči ćirilicu, pa radi u Srbiji

Zakon o javnim nabavkama nalaže da se za poslove čija je vrednost veća od 150 miliona dinara (oko 1,3 miliona evra), kao što je sistem BusPlus, konkursna dokumentacija mora prevesti na jezik koji se koristi u međunarodnoj trgovini.

Međutim, iako je u slučaju BusPlus-a tekst javnog poziva bio objavljen na srpskom i na engleskom jeziku, sva ostala dokumentacija i uslovi konkursa bili su isključivo na srpskom, napisani ćiriličnim pismom. Ponuđači koji su želeli da njihova prijava bude uzeta u razmatranje, svoje ponude morali su takođe da podnesu na srpskom i napisane ćirilicom.

Konkursna dokumentacija nije postojala ni na latinici, ni u elektronskoj formi, a ponuđač je morao fizički da se pojavi u Direkciji i preuzme dokumentaciju na papiru.

Za neke inostrane kompanije zainteresovane za posao je, pored toga što je dokumentacija bila na srpskom, dodatni problem predstavljao i rok od 60 dana. One su izjavile da je dva meseca za njih suviše kratak period da prevedu uslove konkursa na engleski, kako bi ih razumele, da zatim formiraju svoje ponude i da ih onda i prevedu na srpski.

U toku prijavljivanja deset kompanija, kako iz Srbije tako i iz inostranstva, obratilo se Direkciji sa molbom za pojašnjenje dokumentacije i produženje roka za prijavu. Objašnjavajući da poseduju veliko iskustvo u oblasti javnog prevoza i da će njihove ponude doprineti konkurentnosti i kvalitetu sveukupnog procesa izbora, firme su tražile da se rok produži za još 60 dana.

Među njima su bile i kompanije „Siemens", „Asecco SEE", „IXXI", „Pay Up", „ACS Solutions", „Telefonija" i „MapSoft". U pismima koje su ove firme poslale Direkciji za javni prevoz, stoji da Beograd ne bi trpeo zbog odlaganja, jer su firme bile spremne da izgubljeno vreme nadoknade u fazi izvođenja projekta.

Gradska komisija zadužena za konkurs svima je dala isti, kratak odgovor: "Predlog za produženje roka nije prihvaćen."
"Procena konkursne komisije je bila da je rok od 60 dana dovoljan za podnošenje prijave."
"U skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, pa je konkursna dokumentacija vođena na ćiriličnom pismu," objasnila je komisija na pitanje zašto je insistirala na tim uslovima.

Zainteresovane firme takođe su pitale Direkciju zašto je konkurs sproveden u vreme internacionalnih godišnjih odmora, kao i zašto ga nije bilo u visokotiražnim svetskim novinama, kao što su Herald Tribune i Financial Times, jer je to uobičajen postupak.

Bez obzira na to, Direkcija tvrdi da je posao namenila međunarodnom tržištu. "Samo objavljivanje u republičkom Službenom glasniku i na internetu, koji podrazumeva protok informacija na međunarodnom nivou, podrazumeva da je informacija svima dostupna," izjavila je Direkcija.

Želeći da ostane anoniman, predstavnik jedne od evropskih kompanija koje su se žalile na kratak rok rekao je istraživačkom timu da je za konkurs saznao skoro slučajno. Njegova firma je pripremala ponudu, ali je odustala od podnošenja nakon "nejasnog odgovora" iz Beograda na pitanja o proceduri prijavljivanja. Ova kompanija je Direkciji uputila i molbu za produženje roka koja je, kao i sve ostale, odbijena. Isti izvor veruje da je Grad Beograd izgubio važnu priliku da privuče više ponuda što bi konkurs učinilo konkurentnijim.

Samo jedna ispravna ponuda

Iako je 51 kompanija otkupila konkursnu dokumentaciju i pokazala ozbiljno interesovanje za posao, komisija je na dan otvaranja mogla da konstatuje da su na konkurs stigle ponude samo tri firme. To su bile "Dialog" d.o.o. iz Beograda, "Novatronic" d.o.o. iz Novog Sada i firma "Apex Solution Technology" iz Beograda kao predstavnik konzorcijuma srpskih i turskih firmi.

Dve od tri ponude koje su se našle pred komisijom bile su potpuno neispravne.

Firma "Dialog", koja je takođe tražila produženje konkursnog roka, nije dostavila ni jedan obrazac već samo nekoliko osnovnih dokumenata o preduzeću. Direktor i vlasnik "Dialoga", Milan Crvenkov, je izjavio u telefonskom razgovoru da se ne seća detalja učešća na ovom konkursu jer je za njega bio zadužen njegov tadašnji radnik Milan Bjelanović, koji sada živi u Kanadi i nije dostupan.

"Novatronic" je podneo otvorenu kovertu u kojoj je bio samo propagandni materijal firme.

U zapisniku o radu konkursne komisije se navodi da je Novak Krstić, većinski vlasnik i direktor "Novatronica", izjavio da je došlo do "omaške u ekspediciji", pa je prava prijava na konkurs završila na "drugoj adresi". On kaže da je njegova firma odustala od posla i pre konkursa, ali da je ipak ponudu poslao. "Kada smo videli koliki je to obim posla i koji je to obim dokumentacije, pre samog davanja ponude mi smo odustali. Ali ako otkupite dokumentaciju, onda je red da ponudite ono što možete," rekao je Krstić.

Iako je gradonačelnik Dragan Đilas, gostujući u emisiji "Utisak nedelje" 5. februara ove godine, rekao da je grad izabrao najnižu ponudu na konkursu za BusPlus - sa samo jednom ispravnom ponudom, komisija nije mogla ni da bira, već je prihvatila jedinu ponudu koja je stigla bez očiglednih grešaka i propusta.

Bivši rivali uspostavili saradnju

Otprilike 18 meseci nakon što je konzorcijum okupljen oko „Apex solution technology-a" potpisao ugovor sa Gradom, dva bivša takmaca na konkursu, konzorcijum i "Novatronic", postali su poslovni partneri.
Iako je prethodno planirano da displeje za autobuska stajališta obezbedi „Kentkart", konzorcijum je odlučio da displeje ipak kupi od kompanije "Novatronic".

Dogovaranje ovog posla otvorilo je pitanje da li su neki ponuđači možda sarađivali i pre konkursa za BusPlus.

Upitan da li je slučajno podneo samo propagandni materijal firme umesto prave ponude, Novak Krstić iz "Novatronica" negirao je bilo kakav prethodni dogovor sa "Apex solution technology-em".
"Ako sugerišete da smo pružili neki oblik podrške "Lanusu" ili "Apex solution technology-u", mi nismo ni čuli za bilo koga od njih." on je rekao. "Ja sam samo znao za postojanje "Kentkarta", turskog proizvođača".

Od firme "Apex Solution Technology", koju smo kontaktirali više puta u prethodnih nekoliko meseci u pokušaju da dobijemo intervju sa direktorom Veljkom Vlahovićem, nismo dobili nikakav odgovor.

U zajedničkom sedištu „Lanus-a" i „Apex solution technology -a", rečeno nam je da je za predstavljanje BusPlus sistema u medijima zadužena agencija „New media team". Iz agencije je odgovoreno da privatna preduzeća nemaju obavezu da odgovaraju na zahteve za intervjue i da oni ne žele da daju bilo kakve komentare.

**************
Preduzeće „Lanus" je osnovalo firmu „Apex solution technology" u martu 2009. godine, tada pod nazivom „Apex Marketing".
U trenutku preuzimanja projekta BusPlus, firma „Apex solution technology" je imala jednog zaposlenog i osnovni kapital od 500 evra.
Četiri dana pre potpisivanja ugovora sa Direkcijom za javni prevoz turska kompanija „Kentkart" je otkupila od „Lanus-a" deset odsto vlasničkog udela u „Apex solution technology-u".
U ugovoru se ne navodi cena udela.
U trenutku potpisivanja ugovora sa gradom „Apex solution technology" je bio registrovan kao konsultantska kompanija. Tek u avgustu 2011, skoro godinu dana nakon što je od grada dobila posao naplate karata u javnog prevoza, firma je delatnost promenila u „uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju".
Kompanije „Apex solution technology" i „Lanus" nalaze se na istoj adresi u Beogradu, Knjeginje Zorke 2.
„Lanus" je 2007. godine osnovala kompanija „Roaming Electronics". Podaci Agencije za privredne registre pokazuju da je „Lanus" sada većinski vlasnik samog sebe, dok ostatak vlasničkog udela poseduje firma „WP TIM Sistem", čiji je vlasnik kompanija „Procescom".
"Procescom" je vlasništvo Vojislava Krstića, Miroslava Petrovića i Aleksandra Đorđevića. Glavna delatnost „Lanusa" je naplata dopuna za mobilnu telefoniju.

**************
Tekst je nastao u saradnji CINS-a i BIRN-a. U istraživanju i izradi teksta učestvovali su i novinari Vladimir Kostić i Slobodan Georgijev.
Tekst je nastao u okviru CINS-ovog programa „Škola istraživačkog novinarstva 2011/2012", uz podršku „National Endowment for Democracy" (NED)

Izvor: http://www.cins.org.rs/?p=10627Komentari (147)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Nune Popović Nune Popović 15:42 17.07.2012

Dole lopovi!

javascript:;

Protest građana zbog sistema BusPlus - Beograd, 16. jul 2012.- Kampanja Stop BusPlus. Foto: Saša Čolić/Kamerades
blogovatelj blogovatelj 15:47 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Dole lopovi!


Samo da pitam, nikako mi nije jasno iz ovih buslus blogova.
Jesu ovi is GSP-a lopovi zato što hoće da naplate kartu onima koji se voze njihovim autobusima?
A ovi što neće da plate vožnju nisu lopovi?
uros_vozdovac uros_vozdovac 15:55 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

blogovatelj
Dole lopovi!


Samo da pitam, nikako mi nije jasno iz ovih buslus blogova.
Jesu ovi is GSP-a lopovi zato što hoće da naplate kartu onima koji se voze njihovim autobusima?
A ovi što neće da plate vožnju nisu lopovi?

Mislim da ti izmiče suština, što je verovatno prirodno imajući u vidu perspektivu. Bus+ je sporan na više načina, od kojih je ograničavanje šverca najmanje sporno, nemoj da ti zamagli rasuđivanje. Eto i ja se ne dam iako validatori trče na Linuksu
Nune Popović Nune Popović 15:57 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Jesu ovi is GSP-a lopovi


To se u narodu već zove GSPstapo.

zato što hoće da naplate kartu onima koji se voze njihovim autobusima?


Da bi naplatio uslugu, moraš prvo da je kvalitetno obaviš/uradiš.

A GSPstapo hoće da izvrši uslugu tako što će sirotinju da izbaci iz autobusa, a da kartu naplati i onima kojima će se tokom prevoza NJIHOVIM autobusima propasti kroz pod vozila.

uros_vozdovac uros_vozdovac 16:29 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Nune Popović
Jesu ovi is GSP-a lopovi


To se u narodu već zove GSPstapo.

zato što hoće da naplate kartu onima koji se voze njihovim autobusima?


Da bi naplatio uslugu, moraš prvo da je kvalitetno obaviš/uradiš.

A GSPstapo hoće da izvrši uslugu tako što će sirotinju da izbaci iz autobusa, a da kartu naplati i onima kojima će se tokom prevoza NJIHOVIM autobusima propasti kroz pod vozila.Nune ima i onaj deo priče koji se odnosi na cenu. Ja kao građanin imam pravo da kupim bus+ i da se vozim za koliko 60 dindži, ili ne vozim? I to je to, moj izbor.
Npr krenem sa decom kod dede, nas 4 x 60, pa moramo da presednemo, lukavo zar ne, pa još 4 x 60 ispade 480 dindži u jednom pravcu. Isto toliko za povratak. Dakle naša poseta dedi voljenom ispade 1000 dindži nepunih, a to je moj Nune 6 litara goriva ili malo manje od 100 km gradske vožnje našim kolima. A šta ko nema auto?

kako je moguće da mi je ovo jedini izbor? Ima li neka mogućnost da to bude jeftinije, primerenije? Npr da validirana karta važi ne za jednu vožnju nego vremenski, recimo 60 minuta bez obzira na promenjeni bus? Može. Može li dnevna karta? Može.
Može li makar da ona papirna traje malo duže od 90 dana, godinu dana? Može.
Može li da plastična košta ne 250 dindži nego 25 dindži? Može.

A zašto se onda to ne desi? Pa zato što bi da muzu građane koji im već plaćaju. Od mene dinara videti neće, odoh kolima.
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:34 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Npr krenem sa decom kod dede, nas 4 x 60, pa moramo da presednemo, lukavo zar ne, pa još 4 x 60 ispade 480 dindži u jednom pravcu. Isto toliko za povratak. Dakle naša poseta dedi voljenom ispade 1000 dindži nepunih, a to je moj Nune 6 litara goriva ili malo manje od 100 km gradske vožnje našim kolima. A šta ko nema auto?


Ne znam koliko vam je deda daleko, ali za hiljadu dinara stigneš s NBG (ovog bliže gradu) do centra grada i nazad TAKSIJEM.
Nune Popović Nune Popović 16:37 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Nune ima i onaj deo priče koji se odnosi na cenu. Ja kao građanin imam pravo da kupim bus+ i da se vozim za koliko 60 dindži, ili ne vozim? I to je to, moj izbor.
Npr krenem sa decom kod dede, nas 4 x 60, pa moramo da presednemo, lukavo zar ne, pa još 4 x 60 ispade 480 dindži u jednom pravcu. Isto toliko za povratak. Dakle naša poseta dedi voljenom ispade 1000 dindži nepunih, a to je moj Nune 6 litara goriva ili malo manje od 100 km gradske vožnje našim kolima. A šta ko nema auto?

kako je moguće da mi je ovo jedini izbor? Ima li neka mogućnost da to bude jeftinije, primerenije? Npr da validirana karta važi ne za jednu vožnju nego vremenski, recimo 60 minuta bez obzira na promenjeni bus? Može. Može li dnevna karta? Može.
Može li makar da ona papirna traje malo duže od 90 dana, godinu dana? Može.
Može li da plastična košta ne 250 dindži nego 25 dindži? Može.

A zašto se onda to ne desi? Pa zato što bi da muzu građane koji im već plaćaju. Od mene dinara videti neće, odoh kolima.


Ukratko: Beskrupulozna OTIMAČINA u ime "uvođenja reda". Znaju samo da otimaju.
Nune Popović Nune Popović 16:40 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Ne znam koliko vam je deda daleko, ali za hiljadu dinara stigneš s NBG (ovog bliže gradu) do centra grada i nazad TAKSIJEM.


Kakva užasna logika: ako nemaš za autobus, ti se vozi taksijem, stopiraj ili idi peške.
ivana23 ivana23 16:44 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

uros_vozdovac
Nune ima i onaj deo priče koji se odnosi na cenu. Ja kao građanin imam pravo da kupim bus+ i da se vozim za koliko 60 dindži, ili ne vozim? I to je to, moj izbor.
Npr krenem sa decom kod dede, nas 4 x 60, pa moramo da presednemo, lukavo zar ne, pa još 4 x 60 ispade 480 dindži u jednom pravcu. Isto toliko za povratak. Dakle naša poseta dedi voljenom ispade 1000 dindži nepunih, a to je moj Nune 6 litara goriva ili malo manje od 100 km gradske vožnje našim kolima. A šta ko nema auto?


Zar cena nije bila ista i pre uvodjenja Bus +.
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:44 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Kakva užasna logika: ako nemaš za autobus, ti se vozi taksijem, stopiraj ili idi peške.


Pa, nisam to htela da kažem, nego da napravim poređenje iz koga se vidi da nije normalno da javni prevoz ima istu cenu kao taksi. Mora da bude jeftiniji, pobogu! Ako nije, onda tu nešto nije u redu.
Nune Popović Nune Popović 16:46 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Sad te razumem šta si mislila. Tako je.
ivana23 ivana23 16:47 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Krugolina Borup
Kakva užasna logika: ako nemaš za autobus, ti se vozi taksijem, stopiraj ili idi peške.

Pa, nisam to htela da kažem, nego da napravim poređenje iz koga se vidi da nije normalno da javni prevoz ima istu cenu kao taksi. Mora da bude jeftiniji, pobogu! Ako nije, onda tu nešto nije u redu.


Kru, uzela si u obzir jedan pravac, a Uros i odlazak i povratak.

uros_vozdovac uros_vozdovac 16:47 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Nune Popović
Ne znam koliko vam je deda daleko, ali za hiljadu dinara stigneš s NBG (ovog bliže gradu) do centra grada i nazad TAKSIJEM.


Kakva užasna logika: ako nemaš za autobus, ti se vozi taksijem, stopiraj ili idi peške.


Nije to bila Brankicina logika, htela da ilustruje kvalitet usluge, dakle za 1000 dindži dobijem od bus+ šta, a za iste novce mogu taksijem da idem. Inače za ove pare relacija je dušanovac-franš-banjica i nazad, oko 4,5 km u jednom pravcu, ali nema direktne linije. Bolje se isplati taksijem nego busom.

Ili smislite neke pogodnosti i pakete ili zaboravite na Uroševiće. Ima da drljamo kolima svugde, pravimo gužvu, zagađujemo Beograd, a sve to jer je ekonomski isplativije.
Nune Popović Nune Popović 16:48 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Zar cena nije bila ista i pre uvodjenja Bus +.


što je nije nikakav argument da je cena, s obzirom na standard građana i kvalitet usluge, opravdana.
ivana23 ivana23 16:49 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Nune Popović
Zar cena nije bila ista i pre uvodjenja Bus +.

što je nije nikakav argument da je cena, s obzirom na standard građana i kvalitet usluge, opravdana.


To nisam ni napisala.
Nune Popović Nune Popović 16:51 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

To nisam ni napisala.


Pa ne možeš ti da pišeš u mom komentaru...
ivana23 ivana23 16:56 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Nune Popović
To nisam ni napisala.

Pa ne možeš ti da pišeš u mom komentaru...


U kom tvom komentaru?!

Uros je povodom teme o Bus + napisao komentar o ceni voznje njegove cetvoroclane porodice... Ja sam samo napomenula da je cena bila ista i pre uvodjenja Bus +.

Vrati se gore, pa pogledaj.
antioksidant antioksidant 17:07 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Nune Popović
To nisam ni napisala.


Pa ne možeš ti da pišeš u mom komentaru...

ivana je to,
ja verujem da ona ima natprirodne sposobnosti
fijumau fijumau 17:27 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Ili smislite neke pogodnosti i pakete ili zaboravite na Uroševiće. Ima da drljamo kolima svugde, pravimo gužvu, zagađujemo Beograd, a sve to jer je ekonomski isplativije.

Dodaj na cenu goriva i troskove registracije, osiguranja i redovne i vanredne posete serviserima. Takodje, placanje parking mesta (pre toga i njegovo nalazenje). I na kraju krajeva, dodaj i cenu automobila. Ipak moras da ga kupis da bi ga koristio. Pa kad sve to saberes i podelis, razmisli da li je jeftinije ili skuplje.

Cena karte nije velika. Problem (po meni) je to sto se ne dobija dovoljno dobar komfor. Ubacivanjem dodatnih vozila bi se i taj "problemcic" resio, ali ...

O stanju u kojem se nalaze vozila, linijama prevoza, frekventnosti polazaka i ostalom ne bih sad, to je vec dosta kompleksniji problem.
uros_vozdovac uros_vozdovac 17:31 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Kako nije velika, cena je baš velika. Za 9 kilometara 960 dinara, pa stvarno.
Godišnje pređem kolima po gradu oko 20 000 kilometara, kad bi tu relaciju prelazio bus+ brzo bi otplatio auto, registraciju, pakiranje - nismo u zoni...
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:36 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Kru, uzela si u obzir jedan pravac, a Uros i odlazak i povratak.


Ne, baš sam napomenula da je to "i nazad". Bar s ovog dela NBG koji je bliži mostu.
antioksidant antioksidant 17:37 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

nismo u zoni...

bićete, bićete...
Krugolina Borup Krugolina Borup 17:40 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Za 9 kilometara 960 dinara, pa stvarno.


Čoveče...
Taksi start je 140 din, kilometar 55 din (po prvoj tarifi).
Znači 9 x 55 = 495 po kilometrima, plus dva starta x 140 = 280, ukupno 775,00 dinara.
Pa, ti štediš ako se voziš taksijem!

Cenovnik: BEOGRADSKI TAKSI
uros_vozdovac uros_vozdovac 17:41 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

antioksidant
nismo u zoni...

bićete, bićete...


Namćore!

...imamo dvorište
antioksidant antioksidant 17:44 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

...imamo dvorište

doakaće tebi žika, da znaš
fijumau fijumau 17:51 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Kako nije velika, cena je baš velika. Za 9 kilometara 960 dinara, pa stvarno.
Godišnje pređem kolima po gradu oko 20 000 kilometara, kad bi tu relaciju prelazio bus+ brzo bi otplatio auto, registraciju, pakiranje - nismo u zoni...

Mesecno za B+ maksimum oko 2500 dinara. Vas cetvoro - mesecno maksimum oko 10000. Za godinu dana oko 120000 dinara (mada bih rekao da deca ne placaju ovu cenu, ali svejedno...). Vozite se po ceo dan. Komfor uglavnom los, ali ne bas uvek.

20000 kilometara godisnje po gradu kolima. Ne ulazim u to koji auto koristite, kakav ste vozac i tome slicno, ali recimo da auto trosi 7L/100km u gradskoj voznji. To mu na godisnjem nivou dodje oko 1400L. 1400 x 142 = 198800. Uzeo sam cenu Diesela odavde, ako gresim ispravi me.

Znaci skoro 200000 dinara godisnje, bez servisa, odrzavanja, registracije i osiguranja. Plus, cena auta.
uros_vozdovac uros_vozdovac 18:23 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

fijumau


Ma možemo mi izvlačimo računice kakve hoćemo, kreativni smo, nije problem. Ni ja ni žena ne možemo da imamo bus+ za 2500 dinara, ali nije bitno. Poruka je sasvim jasna, 9 kilometara za 960 dinara, okreni obrni mnogo je. Cena je skupa. I da bi pogodnim sistemom mogla da bude jeftinija - mogla bi, ali nije i to jeste razlog za kritiku vlasti.

p.s. nije dizel ali nebitno blizu je cena
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:25 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Mesecno za B+ maksimum oko 2500 dinara.


Kako si ti ovo izračunao, majke ti?
Na posao i s posla jednom dnevno, isključivo radnim danom, bez presedanja - izgleda da si tako izračunao.
Ne ide to tako.

Recimo, da bi iz ulice Milutina Milankovića kod raskrsnice sa Španskih boraca došao u ulicu Milutina Milankovića kod raskrsnice s Narodnih heroja - ti moraš da presedaš. Mogu misliti kakve tek presedajuće zahvate zahtevaju neke dalje relacije.

A gde društveni život, odlazak u šoping, posete rodbini i prijateljima? To se ne računa? Sedi di si, ni za disi nisi?
Nune Popović Nune Popović 18:31 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Firma Đilas, kreće u kontrolu karata.

- Ko nema da plati?
- Daj pet karata.

fijumau fijumau 18:44 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Mesecno za B+ maksimum oko 2500 dinara.Kako si ti ovo izračunao, majke ti?


Toliko maskimalno kosta mesecna pretplata.
Pokriva sve voznje koje napravite u toku dana, celog meseca, makar se non stop vozili.

Majke mi.p.s.
Jedva sam nasao informaciju, cudna stvar sto ne mogu bas tako lako da je nadjem na Bus Plus sajtu. Elem, nije 2500 nego 2680 dinara.

Sedi di si, ni za disi nisi?

Ovo uopste nije lepo od vas.
fijumau fijumau 18:51 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Ma možemo mi izvlačimo računice kakve hoćemo, kreativni smo, nije problem. Ni ja ni žena ne možemo da imamo bus+ za 2500 dinara, ali nije bitno. Poruka je sasvim jasna, 9 kilometara za 960 dinara, okreni obrni mnogo je. Cena je skupa. I da bi pogodnim sistemom mogla da bude jeftinija - mogla bi, ali nije i to jeste razlog za kritiku vlasti.

Ja sam samo hteo da istaknem da nije tacno da je cena javnog prevoza uporediva sa cenom prevoza sopstvenim vozilom. Uz to, racunao sam sa situacijom koja je skoro pa idealna - cetvoro ljudi u automobilu. U proseku se u BGu u jednom autu vozi manje od dve osobe. A zamisli kako bi recimo bilo da zivite samo ti i zena? Ili recimo samo ti, a da prelazis tih istih 20000km godisnje?


Ono oko cega se slazemo je da bi sistem mogao da bude puno bolji (uvodjenje vremenskih karti, bolje linije, veca frekventnost, bez ovog glupiranja sa ulazno/izlaznim vratima) i da vlast treba da bude kritikovana zbog toga, ali cena prevoza nije jedna od tih stavki. Za sad.
uros_vozdovac uros_vozdovac 18:55 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

fijumau


p.s.
Jedva sam nasao informaciju, cudna stvar sto ne mogu bas tako lako da je nadjem na Bus Plus sajtu. Elem, nije 2500 nego 2680 dinara.


Kriju kao zmija noge. Ja se ne kvalifikujem za ovu cenu a ni žena, daklem imamo samo nepersonalizovanu kartu koja košta godišnje 500 dinara + onoliko vožnji x 60 dinara
benevolent benevolent 19:23 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Elem, nije 2500 nego 2680 dinara.

Pokriva sve voznje koje napravite u toku dana, celog meseca, makar se non stop vozili.


Ту своту поштено (наивно) платите и имате ОБАВЕЗУ КОНСТАНТНОГ БУДАЛИРАЊА!
mlekac mlekac 20:14 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

fijumau
Mesecno za B+ maksimum oko 2500 dinara.Kako si ti ovo izračunao, majke ti?


Toliko maskimalno kosta mesecna pretplata.
Pokriva sve voznje koje napravite u toku dana, celog meseca, makar se non stop vozili.

Majke mi.p.s.
Jedva sam nasao informaciju, cudna stvar sto ne mogu bas tako lako da je nadjem na Bus Plus sajtu. Elem, nije 2500 nego 2680 dinara.

Sedi di si, ni za disi nisi?

Ovo uopste nije lepo od vas.


2680 je za JEDNOG. Za decu i studente 1480. Znaci, njih dvoje plus dvoje dece - oko 8000 mesecno. Ti TO zoves jeftinim?

U mom slucaju samo za DECU mi treba 4X 1480, iliti 5920 din. Zmu i ja mozemo samo da sanjamo one za nezaposlene - posto ni za ovo prvo nemamo para.

Sve u svemu - vezbamo pesacenje.
ivana23 ivana23 20:38 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Dopuna za ucenike i studente je 1100 dinara. Imam ih dvoje

Nije ni to malo, slazem se, ali voze se oni... uha-ha.
Hansel Hansel 21:42 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

uros_vozdovac
Ja se ne kvalifikujem za ovu cenu a ni žena, daklem imamo samo nepersonalizovanu kartu koja košta godišnje 500 dinara + onoliko vožnji x 60 dinara

Ako eventualno niste formalno zaposleni, to nije prepreka, bar nije bila ranije za povlasticu - mogla se dobiti bez bilo kakve potvrde o zaposlenju. Nije valjda da BusPlus to traži, iako bi platio najskuplju pretplatnu kartu?!

EDIT (za slučaj da ipak popustiš u bojkotu ):
Zaposleni

Potrebna dokumenta za izdavanje:
Fotokopija lične karte

Dokumenta koja je potrebno doneti na uvid:
Lična karta

Period izdavanja (zamena kartice):
Trajna (3 godine)

busplus.rs/page-dokumentacija-zaposleni.php
fijumau fijumau 21:54 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

mlekac
2680 je za JEDNOG. Za decu i studente 1480. Znaci, njih dvoje plus dvoje dece - oko 8000 mesecno. Ti TO zoves jeftinim?

Da, ja to zovem jeftinim.

Za tu cenu se cetvoro ljudi mesec dana vozi gde god im padne na pamet, koliko god puta hoce u toku dana. Pokusajte to da uradite taksijem ili sopstvenim prevozom pa mi javite da li je jeftinije ili ne.


Hansel
Ako eventualno niste formalno zaposleni, to nije prepreka, bar nije bila ranije za povlasticu - mogla se dobiti bez bilo kakve potvrde o zaposlenju. Nije valjda da BusPlus to traži, iako bi platio najskuplju pretplatnu kartu?!

I mene interesuje.
Hansel Hansel 22:12 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

I mene interesuje.

Dodao sam u prethodni komentar - zvanično, od dokumenata ne traže ništa više od lične karte i njene fotokopije.
Jukie Jukie 22:15 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

fijumau

HanselAko eventualno niste formalno zaposleni, to nije prepreka, bar nije bila ranije za povlasticu - mogla se dobiti bez bilo kakve potvrde o zaposlenju. Nije valjda da BusPlus to traži, iako bi platio najskuplju pretplatnu kartu?!
I mene interesuje.

Ako nisi formalno zaposlen onda si nezaposlen.
Odeš na biro i uzmeš potvrdu da si nezaposlen i plaćaš 1100 din mesečno.
Valjda
uros_vozdovac uros_vozdovac 22:25 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Jukie
fijumau

HanselAko eventualno niste formalno zaposleni, to nije prepreka, bar nije bila ranije za povlasticu - mogla se dobiti bez bilo kakve potvrde o zaposlenju. Nije valjda da BusPlus to traži, iako bi platio najskuplju pretplatnu kartu?!
I mene interesuje.

Ako nisi formalno zaposlen onda si nezaposlen.
Odeš na biro i uzmeš potvrdu da si nezaposlen i plaćaš 1100 din mesečno.
Valjda


Valjda... Osim kad radiš za stranu firmu, u drugoj državi. Onda si nigde. A ako si nezaposlen ispišu ti dete iz vrtića. Ili ga ne upišu. Milina
dragoljub92 dragoljub92 22:29 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Osim kad radiš za stranu firmu, u drugoj državi.

начи, странски плаћеник! нема бус плус за тебе .!
uros_vozdovac uros_vozdovac 22:51 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Hmm, jeftino? Hajde još jednom please, 2 plate, nemoj minimalac, uzmi prosek za bgd ispada oko 70 000. Četvoročlana porodica. Koliko je onda trošak za prevoz 12%? Još uvek jeftino?
Vera Johnson Vera Johnson 02:10 18.07.2012

Re: Dole lopovi!

gde je tvoj problem urosevicu? vozi se taksijem i ne plamudi
benevolent benevolent 08:29 18.07.2012

Ни мање ни више...

od dokumenata ne traže ništa više od lične karte


Па ти се онда накаче не грбачу са директним маркетингом по ЈМБГ-у, адреси, телефону. Што са ЕПП-ом, што са политичким промоцијама. Користе твој "personality" за згртање лове од оних што ти вазда нешто потурају, ваљају, мувају, лупежају.
uros_vozdovac uros_vozdovac 08:46 18.07.2012

Re: Dole lopovi!

Vera Johnson
gde je tvoj problem urosevicu? vozi se taksijem i ne plamudi


Jasno! Odoh na izvršenje
Hansel Hansel 09:41 18.07.2012

Re: Ни мање ни више...

benevolent
od dokumenata ne traže ništa više od lične karteПа ти се онда накаче не грбачу са директним маркетингом по ЈМБГ-у, адреси, телефону. Што са ЕПП-ом, што са политичким промоцијама. Користе твој "personality" за згртање лове од оних што ти вазда нешто потурају, ваљају, мувају, лупежају.

Pisalo se i o tome zimus, ustanovismo da je dovoljno da ne potpišeš dokument da si saglasan da ti to rade. A da pokušavaju da "uvale" to svima kao obavezno, pokušavaju. Pa pokušavaju da "personalizuju" i personalizovane kartice.
Uroš
Valjda... Osim kad radiš za stranu firmu, u drugoj državi. Onda si nigde. A ako si nezaposlen ispišu ti dete iz vrtića. Ili ga ne upišu. Milina

Užas, ova država odbija da prihvati svu širinu (ili teskobu) realnosti svojih građana.

Bilo kako bilo, BusPlus za zaposlene možeš da izvadiš.
jesen92 jesen92 22:11 18.07.2012

Re: Dole lopovi!

gde je tvoj problem urosevicu? vozi se taksijem i ne plamudi

..pa ako idu kod dede svaki dan svi komplet , nije mu bas lako...:)
angie01 angie01 20:03 19.07.2012

Re: Dole lopovi!

savamala savamala 15:43 17.07.2012

Sta bi ovo?

E, sta je Djilas docekao! Da ga napada ekipa iz NUNS-a (Centar za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije). Nece biti ovo bas toliko nezavisno.
zemljanin zemljanin 15:46 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

E to je ona diskusija u prethodnom blogu ... baciš narodu kosku oko koje se svi raspravljaju (prednja vrata ili zadnja, komunizam ...) a ono pravo a to jeste KAKO smo došli do Bus+, se zaboravi ... bravo za akciju i razmišljanje
Nune Popović Nune Popović 15:49 17.07.2012

Dole lopovi!

E, sta je Djilas docekao! Da ga napada ekipa iz NUNS-a (Centar za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije). Nece biti ovo bas toliko nezavisno.


Zanimljivo da se napadom smatra objavljivanje informacija od javnog značaja. Tipično Đitlerovski.
savamala savamala 15:57 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

baciš narodu kosku


Ne mislim da se ovde radi o koskama. NUNS je zanimljiva ekipa u kojoj je dugo godina zarila i palila Nada Gace. Pomenuta gospodja je vlasnik casopisa koji neki ne kupuje ali sluzi za oglasavanje i intervjuje pojedinih politicara. Prica kaze da je Nada gace pola para dobila iz inistranstva dok je drugu polovina stigla od jednog biznismena iz glavnog grada regija Machva. Glasine tvrde da ta biznismen i nije vlasnik bas svega sto se vodi na njega vec da je dobar deo pod kontrolom jednog politicara iz DS kome je Djilas pre par dana najavio otkaz. I, eto, dobismo pricu koja je najverovatnije istinita.
savamala savamala 15:59 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Zanimljivo da se napadom smatra objavljivanje informacija od javnog značaja. Tipično Đitlerovski.


Ne znam da li ti nesto znaci objasnjenje koje sam dao. Jedino sto mislim da od viska informacija ne boli glava, na protiv.
Nune Popović Nune Popović 15:59 17.07.2012

Dole lopovi!

A to baš ima veze sa sistemom BusPlus. Đitlerovski, naravno.
zemljanin zemljanin 16:04 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

savamala
baciš narodu kosku


Ne mislim da se ovde radi o koskama.

Možda nisam bio precizan. Koska je rasprava o švercu i vratima i ideologijama i svemu ostalom o čemu se žučno raspravlja na par blogova ispod. TO je zamajavanje.

Međutim prava vest i pravi uzrok je kako smo uopte došli do BUS+ i kako je neko mogao da pusti projekat takvog značaja na lepe oči. E to je prava tema i moje čestitke idu i autoru i NUNS-u.
Nune Popović Nune Popović 16:06 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

Slažem se. Vreme je da se vrši smislena KONTROLA onih koji bi da sve imaju pod kontrolom.

benevolent benevolent 16:16 17.07.2012

Re: Dole lopovi!

Јебига, наш колега Freedom of Iformation је 1. фебруара ове године пробао да их обузда, али је стоглава хидра неуништива, одсечеш јој једну главу, остаје још 99....
Hansel Hansel 16:48 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

zemljanin

Zemo, mogu da pretpostavim da iz tvoje perspektive tako izgleda, ali izbliza izgleda malo drugačije - naime, o mnogim "nelogičnostima" koje su ovde lepo sistematizovane, pričali smo još pre šest meseci, nismo zaboravili, ali dobro je "čuvati vatru". Pazi, ovaj režim je najavljivan još tada, pa je neko zaključio da bi to ipak bilo previše pred izbore (jedino ako neki inženjer javnog mnjenja nije još tada projektovao potrebu "bacanja koske" ).
bolid1 bolid1 16:55 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

zemljanin
E to je ona diskusija u prethodnom blogu ... baciš narodu kosku oko koje se svi raspravljaju (prednja vrata ili zadnja, komunizam ...) a ono pravo a to jeste KAKO smo došli do Bus+, se zaboravi ... bravo za akciju i razmišljanje


Fala q..u!

Ovo pokusavam da dokazem ljudima vec mesec dana...jbt, danas i juce me napadose drugari na FB sa pricom, ko nema pare, ne mora da se vozi.

Dobro, sunce vam vase, vidite li vi sustinu ili ne...dobise ljudi poso na namestenom tenderu sa 500 EUR kapitala i siluju zdrav mozak...ali, ne, ajmo lepo da se pokoljemo medjusobno.
zemljanin zemljanin 17:23 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

Hansel
Zemo, mogu da pretpostavim da iz tvoje perspektive tako izgleda, ali izbliza izgleda malo drugačije - naime, o mnogim "nelogičnostima" koje su ovde lepo sistematizovane, pričali smo još pre šest meseci, nismo zaboravili, ali dobro je "čuvati vatru". Pazi, ovaj režim je najavljivan još tada, pa je neko zaključio da bi to ipak bilo previše pred izbore (jedino ako neki inženjer javnog mnjenja nije još tada projektovao potrebu "bacanja koske" ).

bolid1
Fala q..u!

Ovo pokusavam da dokazem ljudima vec mesec dana...jbt, danas i juce me napadose drugari na FB sa pricom, ko nema pare, ne mora da se vozi.

Dobro, sunce vam vase, vidite li vi sustinu ili ne...dobise ljudi poso na namestenom tenderu sa 500 EUR kapitala i siluju zdrav mozak...ali, ne, ajmo lepo da se pokoljemo medjusobno.Da pojednostavimo stvari, daklem da sam ja Dilas i odgovoran barem u tragovima za ovaj eksperiment uz elektronske dotacije na mom kontu (koferi su prevaziđeni a ne mogu ni da se dokažu) smisleno bi bilo praviti divezije ... daklem kad god se stvari primire i ljudi (neki od njih) počnu da postavljaju pitanja, cap u džak i kosku ... onda se svi otimaju o kosku zaboravljajući mene i moje pečenice ... kad se digne dovoljno buke, ja izađem ikažem "narod ne sme niko da (bije) maltretira" i bacim kosku br. 2 ... i tako mogu da zamajavam narod i medije kojima su te koske potrebne da bi prodavali novine, cirka barem još jedan mandat a posle će i ovako ovi "moji" da dođu na vlast pa idemo ispočetka ...

Za mene (a vidim ne samo za mene) je sve ovo skretanje pažnje a mi smo vrlo dresirani na "ruka u džaku sa koskama" a o samom izbačaju da i ne govorim ...
bolid1 bolid1 17:43 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

I posle kazi da nisu nista naucili <- link.
Hansel Hansel 17:51 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

Za mene (a vidim ne samo za mene) je sve ovo skretanje pažnje

Čuj, ja ne poričem da ovo može da ima i taj efekat. Možda ja i pomislim da je ceo sistem, ne samo kod nas, napravljen tako da se većina ljudi bavi svojom egzistencijom i da ne stiže da se bavi zaista velikim temama (koje nisu bez veće ili manje veze s njihovim žiovotima), ali za to nemam direktnog dokaza. Neki kažu da je npr. turbofolk osmišljen da amortizuje nezadovoljstvo naroda devedesetih, ja bez dokaza mogu samo da se zadržim na pretpostavci da je to bio komercijalni trend čija je "vrednost" bila verovatno blagovremeno i politički prepoznata, sa svim pratećim fenomenima.

A BusPlus je, po meni, uz projekat zarade za određeni krug osoba, vid disciplinavanja građana. Da se ne lažemo, nije da da nam ne treba normalna disciplina, ali normalna - ja ovo vidim kao "preigravanje". Ako nisi pratio, možeš da nađeš i novinske članke i npr. moja dva teksta o BusPlusu od zimus (i tadašnje komentare), videćeš da se o ovom sistemu ulaska/izlaska govorilo još tada. A odijum javnosti prema ovom sistemu (kako bar ja shvatam) samo povećava naelektrisanje i samo lupu kroz koju se se posmatrale neregularnosti pravljenja ove firme zamenjuje - mikroskopom. Na blogu uvek ima suprotstavljenih mišljenja, neće to oslabiti front za utvrđivanje istine (ako ga ima) o BusPlusu. On bi tek bio slab da BusPlus nije iritantan u praksi, u to sam siguran.
zemljanin zemljanin 18:18 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

Hansel
...

Razumemo se ali imamo donekle drugačije poglede na problem koji je evidentan. Da je GSB, privatna firma, pogledam uslove poslovanja i cene i imam samo dve opcije - prihvatam ili ne-prihvatam. Ne mogu da tražim pravdu i sl. jer neko je uložio novac i postavio pravila. Ima pravo da me disciplinuje ako ja to prihvatam.

Elem, GSB je državna ili naša firma koja ima monopol pa me onda ti uslovi, blago rečeno iritiraju. Ta firma nije u obavezi da pravi profit već da bude samodovoljna tj. da ima tačan plan prihoda i rashoda i amortizacije i sl i da shodno tome planira i kalkuliše cenu karte. Jer ako je ona profitna gde je moj deo ? (banalizujem)

Mogu da se bunim na sve ovde spomenuto i na kraju (videćemo) dobiće se ustupak koji će primiriti masu. Istrošenih motiva, ljudi će se okrenuti drugim stvarima a na neke će se jednostavno adaptirati ili disciplinovati bez mogućnosti prihvatanja ili izbora. Zato smatram da problem gužvi, vrata i sl, nema efekta jer ne rešava uzrok a uzrok je LOŠ projektovan sistem.

Nemam detalje a iskreno me i ne znaima baš toliko, oko uslova nabavke, plaćanja i organizacije ali znam jer sam pre 16-17g nudio GSB, sistem praćenja, plaćanja i kontrole saobraćaja koji nije uključivao validatore i sl. a bio je barem 20g ispred ovog BUS+. A cena je bila niža. E sad, ako je bilo moguće sprovesti sistem bez kartica sa el. prepoznavanjem (tipa privezak, bedž, značka, dugme ...) pre skoro 20g po nižoj ceni onda imam mnogo argumenata da pitam i ukažem na loš posao koji za posledicu ima tekuće probleme. Da bi se rešili tekući problemi moraju se utvrditi greške sa početka. Kako god da okreneš, ova hajka je samo zamajavanje, barem je tako vidim, što ne znači da tekući problemi nisu od značaja. Verovatnije je da većina, običnih ljudi nema neophodna znanja da prepozna uzrok ali i te kako jasno oseća posledice pa se protiv posledica i bori.

Dakle(m) ovde je neko napravio grešku i proneverio novac i to priličnu sumu. Građani su dobili ništa zato jer se neko preračunao i taj neko mora biti javno žigosan, ko god to bio. Jednom, kad god, moramo da krenemo sa traženjem uzroka a ne samo mlaćenjem po posledicama. Zašto ne baš sada
benevolent benevolent 18:22 17.07.2012

Зна се ко

ko god to bio


Ђиласи, Радујци, Ожеговићи, Влаховићи...
bolid1 bolid1 18:50 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

zemljanin
Hansel
...

Nemam detalje a iskreno me i ne znaima baš toliko, oko uslova nabavke, plaćanja i organizacije ali znam jer sam pre 16-17g nudio GSB, sistem praćenja, plaćanja i kontrole saobraćaja koji nije uključivao validatore i sl. a bio je barem 20g ispred ovog BUS+. A cena je bila niža. E sad, ako je bilo moguće sprovesti sistem bez kartica sa el. prepoznavanjem (tipa privezak, bedž, značka, dugme ...) pre skoro 20g po nižoj ceni onda imam mnogo argumenata da pitam i ukažem na loš posao koji za posledicu ima tekuće probleme. Da bi se rešili tekući problemi moraju se utvrditi greške sa početka. Kako god da okreneš, ova hajka je samo zamajavanje, barem je tako vidim, što ne znači da tekući problemi nisu od značaja. Verovatnije je da većina, običnih ljudi nema neophodna znanja da prepozna uzrok ali i te kako jasno oseća posledice pa se protiv posledica i bori.

Dakle(m) ovde je neko napravio grešku i proneverio novac i to priličnu sumu. Građani su dobili ništa zato jer se neko preračunao i taj neko mora biti javno žigosan, ko god to bio. Jednom, kad god, moramo da krenemo sa traženjem uzroka a ne samo mlaćenjem po posledicama. Zašto ne baš sada


O da, sistem im puca i to se vidi na sve strane. Prvo, potrebno je bezobrazno mnogo vremena za ocitavanje kartica. Drugo, ne razumem zasto kartica mora da se prislanja, da je uradjeno kako treba, dosta bi bilo da se samo "prodje" pored validatora...ljudi, postoje brave za vrata koje rade na RFID i treba manje vremena za otkljucavanje ulaznih vrata od onih par sekundi za citanje kartice.

Aj, dalje, svrha ocitavanja mesecnih karti? Ne vidim je! Prica o broju korisnika je imbecilna, sve sto sada moze da se sazna je koliko je ljudi uslo u autobus, a to za bilo koju statistiku nema nikakvog znacaja. Trenutno, oni znaju da je u autobus xyz uslo 2000 ljudi, i?! Mogu da obrisu ... sa tim podatkom jer sluzi apsulutno nicemu.

Gde su dnevne karte?! Sta je sad izgovor, nema, ne moze...da, rece neka budala da, eto, ne znaju koliko treba da kosta jer ne znaju koliko se ljudi voze! Znaju li oni ista, osim da uzimaju pare. Kao da smo juce dobili gradski prevoz, dosli vanzemaljci i bacili autobuse u Beograd.

Pominjasmo vec vremenski ogranicene karte. Medjutim, jos jedan dokaz diletantski napravljenog sistema. Crkne vozilo, putnici predju u drugo. Ocekuje se da ponovo kucaju kartu, zasto?! Ja sam platio za punu uslugu, ne za pola usluge! Skoro mi je crko tramvaj i jedan covek je poksavao da objasni dripcima da nece da kuca kartu jer je vec platio i jer je tramvaj crko (jeste, usli na istoj stanici, kucao on, pa ja). Kaze kontrolor, ja to nemam nacina da znam. Aha, odlicno, nemas? Odavde moze da se zakljuci samo da GSP/BUS+ ne interesuje tako nesto, jer sada, sav poterban hardver imaju, bilo za vracanje para na izlazu, bilo za transfer na one citace, vozilo x, sa linije y je u kvaru, sve ocitane kartice tamo, vaze ovde.
zemljanin zemljanin 19:42 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

bolid1


Da to je sličan sistem ali tada bez infrastrukture, imao je nižu cenu od ove koja je data za ovaj sistem. A dodatak da na reklamnim panoima na stanicama (tada nisu ni postojali ali je bilo planirano u projektu) se vidi gde je koji autobus i podatak o popunjenosti vozila ... pa ti čekaš i vidiš da je prvi autobus na stanici za 3min i pun je a sledeći je na stanici za 10min i poluprazan. Pa kao normalna osoba propustiš prvi jer vidiš da dolazi sledeći za nekoliko minuta. Sve to u realnom vremenu sa GPS (tada bez infrastrukture) ... i dobiješ sistem domaće pameti i domaćih delova koji je pozadinski i koji građanima olakšava putovanje a ne nakaradni sistem koji im zagorčava prevoz.

E to je meni problem što neko nije napravi projekat i ponudio na uvid i testiranje već je uvalio sistem koji je disfunkcionalan pa sada svi osećaju posledice. A da bude još gore - osećaće ga i ubuće jer je tako osmišljen.

I da dodam, svaka promena koja se eventualno omogući, značiće dodatna sredstva za prilagođavanje lošeg sistema ili krpljenje zakrpa.
ivana23 ivana23 19:58 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

mlekac mlekac 20:21 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

ivana23
Informacija korisniku putem SMS-a gde se nalazi određeno vozilo

Slanje SMS-a je besplatno.


Za sada. A i to nameravaju da naplacuju. Da ne pominjem da se nije jednom dogodilo da pokazuje kako je autobus udaljen 5 stanica a isti se pojavljuje iza coska!
Nune Popović Nune Popović 20:28 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

bolid1 bolid1 22:14 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

ivana23
Informacija korisniku putem SMS-a gde se nalazi određeno vozilo

Slanje SMS-a je besplatno.


Jos koliko, to cemo da vidimo, da ne pominjem da se mnogo puta desava da sistem nece da prihvati upit jer je preopterecen...to je kad firma kojoj je referenca Prizren, dobije poso u Beogradu.

SMS je zajebancija, daj mi displej na svakoj stanici gde pise br linije i za koliko dolazi...sve ostalo, vid' pa batali...
bolid1 bolid1 23:20 17.07.2012

Re: Sta bi ovo?

zemljaninVerujem, skroz.

Mozda malo banalizujem stvari, ali meni ceo Bus+ lici na projekat koji bi bio osnova za nekoliko odlicnih master/PhD teza na ETFu(tehnicka strana) i Saobracajnom...da je pameti...a, nije...
uninamama uninamama 11:15 18.07.2012

Re: Sta bi ovo?

ivana23
Informacija korisniku putem SMS-a gde se nalazi određeno vozilo

Slanje SMS-a je besplatno.

Joj, jeste li videli onaj odnos broja stanica i minuta u zagradi? Glupi sistem računa minut po stanici Sa ovim sistemom ulazaka/izlazaka trebaće bar dva minuta da svi izađu/uđu, a da ne govorimo o putovanju između stanica. Pa onda ne računa vreme na okretnici, pa ne računa da je neka ulica uzbrdo i da tu bus maltene umre dok se popne, a nizbrdo mu treba tri put manje vremena... Sve u svemu - sistem katastrofa
zovitemegrunf zovitemegrunf 13:09 18.07.2012

Re: Sta bi ovo?

zemljaninPre petnaestak godina, radeci nesto drugo, kao nuzprizvod osmislim neko resenje analogno ovom nesrecnom bus+. Predocim sve svom tadasnjem poslodavcu, covek jak igrac onda i danas, kaze 'Batali, nema sanse da se probijemo!'

Dzaba nama nasi projekti, zamisli samo tu kolicinu love koja svakodnevno ulazi u firmu, a GSP-u se prosledjuje kad ti se prohte ( umanjeno za posteno zaradjene procente).
zemljanin zemljanin 14:32 18.07.2012

Re: Sta bi ovo?

zovitemegrunf

Pre petnaestak godina, radeci nesto drugo, kao nuzprizvod osmislim neko resenje analogno ovom nesrecnom bus+. Predocim sve svom tadasnjem poslodavcu, covek jak igrac onda i danas, kaze 'Batali, nema sanse da se probijemo!'

Dzaba nama nasi projekti, zamisli samo tu kolicinu love koja svakodnevno ulazi u firmu, a GSP-u se prosledjuje kad ti se prohte ( umanjeno za posteno zaradjene procente).

Takve projekte ne možeš raditi bez političke podrške, ni onda a ni danas, niti ovde niti bilo gde u svetu, to mi ovde ćaskamo o tržišnoj utakmici i sl. ali to ima svoju granicu, negde se zove lobiranje negde ovako ili onako, ali sistem je svuda isti (to sve ne mora da uključuje korupciju koja je vidljiva) ... tada je mnogo veći problem bio u samim ljudima u GSB jer im se nije dopala ideja da sistem uvodi red, pa je bilo straha da će vozači namerno oštetiti lokatore ili će neko razbijati panoe ili ... a ogroman problem je bio uspostavljanje mreže repetitora tj. izgradnja infrastukture čije bi jedan od korisnika bio i GSB ... ali davno bilo, čim nije odrađeno znači bilo je i razloga
zovitemegrunf zovitemegrunf 16:15 18.07.2012

Re: Sta bi ovo?

zemljanin

Takve projekte ne možeš raditi bez političke podrške, ni onda a ni danas, niti ovde niti bilo gde u svetu, to mi ovde ćaskamo o tržišnoj utakmici i sl. ali to ima svoju granicu, negde se zove lobiranje negde ovako ili onako, ali sistem je svuda isti (to sve ne mora da uključuje korupciju koja je vidljiva)

Zato sam naglasio da me je 'uzemljio' jak igrac. Preveliki je to kolac za slobodne strelce.
benevolent benevolent 16:13 17.07.2012

Ђиласи, Радујци, Ожеговићи, Влаховићи...

...СРАМ ВАС БИЛО!
Грађани Београдурине треба да замоле Зеленог Зуба како би се изборио са овим кретенским валидаторима и вратио им доброг старог Косту Риџована
angie01 angie01 16:23 17.07.2012

Re: Ђиласи, Радујци, Ожеговићи, Влаховићи...

benevolent
...СРАМ ВАС БИЛО!Грађани Београдурине треба да замоле Зеленог Зуба како би се изборио са овим кретенским валидаторима и вратио им вратио доброг старог Косту Риџована


Kosta je radio za platu, a ladno je bez aparata mogao da kaze na kojim linijama treba pojacanje, a koje da se prorede-(citaj, bez trpanja u privatne dzepove i bez zastrasivanja, ako ne otkucavate karte, ukinucemo vam liniju!)
Nune Popović Nune Popović 16:24 17.07.2012

Re: Ђиласи, Радујци, Ожеговићи, Влаховићи...

darkool darkool 16:38 17.07.2012

jedno pitanje

mene zanima ako su planirali uvodjenje bus+ sistema u fazama (bar tako kazu 1. faza uvodjenje, 2.faza ualsci i izlasci...) zasto je kupljeno vise nego duplo citaca (za svaki zglobni autobus (tramvaj, zglobni trolejbus) uzeto je duplo vise citaca (4 umesto dva za vrata na koja se ulazi) ili jos gore za vozila sa troja vrata 3 umesto jednog jer se ulazi samo na prednja vrata)?

pitanje je:

a) da li lazu da su planirali uvodjenje u fazama, a istina je da nisu znali kako ce da funkcionise naplata pa sada rade u hodu da ne bi bilo "investirali onolike pare a ne fericera"?

b) ako je stvarno planirano uvodjenje bus+ u fazama ko je kriv sto su uzeti citaci za sva vrata umesto samo za ona gde je predvidjen ulaz (i ko je pokupio kajmak)?

i osnovno da li ce neko preuzeti odgovornost za ovakvu gresku (da ne kazem pljacku, otimacinu, korupciju)?

p.s.
i sad vec nebitno pitanje koliko je citaca vise uzeto i koliko je to kostalo?

Nune Popović Nune Popović 16:42 17.07.2012

Re: jedno pitanje

Moj prijatelj je na svom FB statusu napisao sledeće:

Šta će sad GSPstapo da radi sa 2/3 nepotrebnih validatora?
Po najnovijim naci pravilima, ulazi se samo na prednja vrata, tu se poništavaju/overavaju/validiraju karte, tako da su mašine postavljene na srednjim i zadnjim vratima potpuno nepotrebne.
Ili možda niste znali pre 3 meseca kada ste ih kupovali, da ćete uvoditi novi režim?
Hansel Hansel 16:54 17.07.2012

Re: jedno pitanje

Ma, taj sistem je bio najvljivan od samog početka, zato nam je i tada bilo čudno što su montirani i na srednja vrata. Valjda je to za majke s decom i koga još ono pomenuše da za njih neće važiti ova pravila? Neka dodaju i ljude s putnim torbama, makar. Mislim, ako protesti ne uspeju.
Jukie Jukie 17:18 17.07.2012

Re: jedno pitanje

darkool
da li lazu da su planirali uvodjenje u fazama, a istina je da nisu znali kako ce da funkcionise naplata pa sada rade u hodu

Ja sam štreber otišao unapred do Beograđanke još pre početka juna meseca da vidim kada i kako da produžim povlasticu za nezaposlene (mora da se produži na svakih 6 meseci), i ona devojka mi reče da ni oni u tom trenutku ništa ne znaju šta će dalje da rade, tako da su pomerili rok za produžavanje, i da dođem u julu
Nune Popović Nune Popović 17:24 17.07.2012

Re: jedno pitanje

U skladu sa najavljenim ukidanjem linija "na kojima se ne očitava dovoljan broj putnika" i u skladu sa parolom "gužve prave oni koji ne kupuju karte", treba očekivati da ukinu i povlastice za nezaposlene.
bolid1 bolid1 17:32 17.07.2012

Re: jedno pitanje

Kad rece, Beogradjanka, izgubim ja studetnsku karticu i odem na Dorcol da izvadim drugu.

-Dobar dan, ja izgubio studentsku karticu.
-Dajte potvrdu sa fakulteta. Sta ce mi potvrda, vadim do oktobra istu, ne za sledecu SK.
-Mora potvrda.
Malo kasnije...
-Dobar dan, evo povrda.
-250din.
-Izvolte, a jel' mozete da prebacite ono sto sam vec uplatio.
-Ne.
-(Drugi salter) Dobar dan, za studente da uplatim kredit.
-Nema za pola meseca, samo za ceo mesec.

Ajde, sad, nek mi neki mozak objasni u cemu je razlika izmedju Bus+ i markica, ja je NE VIDIM! Da je taj sistem smisljen sa ciljem da bilo sta olaksa, sve ovo sto sam trazio/pitao bi islo glatko jer oni sa svim tim podacima raspolazu i to se zavrsava na dva klika. Definitivno sam ubedjen da je ideja oteti pare i samo oteti pare.
Hansel Hansel 17:59 17.07.2012

Re: jedno pitanje

Ajde, sad, nek mi neki mozak objasni u cemu je razlika izmedju Bus+ i markica, ja je NE VIDIM!

E, sad možeš da prebaciš kredit sa izgubljene na novu karticu!
bolid1 bolid1 18:08 17.07.2012

Re: jedno pitanje

Hansel
Ajde, sad, nek mi neki mozak objasni u cemu je razlika izmedju Bus+ i markica, ja je NE VIDIM!

E, sad možeš da prebaciš kredit sa izgubljene na novu karticu!


Jbg, meni rekli da ne mogu...onda ce biti da je tetu na salteru apsulutno mrzelo da se udubi u problem, ovo bilo lakse...
Hansel Hansel 22:00 17.07.2012

Re: jedno pitanje

14. Kome mogu da se javim ukoliko mi nešto sa karticom nije u redu?

Sve probleme sa karticama brzo će Vam rešiti Korisnički servis BusPlus sistema. Informacije možete ako pozovete broj telefona 011/ 7 155 155 ili ako dođete na šalter Korisničkog servisa u „Palati Beograd“ (Beograđanka), ulica Masarikova 5.

15. Šta radim ako izgubim personalizovanu karticu ili ako mi je neko ukrade?

Javite se Korisničkom servisu. Prethodna kartica će biti stornirana, a Vi ćete dobiti novu. Korisnički servis BusPlusa se nalazi u „Palati Beograd“ (Beograđanka), ulica Masarikova 5.
(Izvinjavam se ako je nekome ovo preiritantno, meni smešno sada kada sam opet video ove banere na njihovom sajtu; treba videti i izvinjenje zbog nnedovoljen informisanosti povodom ovih mera...)

JJ Beba JJ Beba 16:49 17.07.2012

Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Gospodine Đilas, oprostite što vas uznemiravam u ovim teškim, letnjim trenucima opšteg haosa; ne zna se, druže Drvosek, šta je dramatičnije – da li je to partijska potraga za Sigurnom Kućom Borisa Tadića ili vaša odluka da masovnu egzekuciju Beograđana prepustite dragoj vam firmi BusPlus ili činjenica da ste ostali DS ostrvo u moru nove vlasti ili je vaša tajna/javna ambicija da jednom budete Kalif umesto Kalifa?
Međutim, dozvolićete, trenutak je da vam čestitam. Vaša ingeniozna ideja da sistem BusPlus uvedete u grad kojim čvrstom rukom vladate, dokazala se na delu onog časa kad ste odlučili da beogradski podanici, taj putujući ološ koji bi samo hteo da se švercuje i da ne plaća kartu, u vagone koji liče na GSP autobuse – ulaze samo na prednja vrata, uz masovno prisustvo kontrolora i vaše lične, komunalne policije. Šteta je, gospodine Đilas, što niste koristili neka saobraćajna iskustva sa linija prema Aušvicu ili Mathauzenu ili Buhenvaldu; tamošnja komunalna policija, obučena u privlačno crno, koristila je razjarene, besne pse koji su efikasno kontrolisali putnike sa zavežljajima u rukama.
Bez obzira na ove male primedbe, svoj posao ste – rekao bi izvesni Eichmann – obavili po pravilima službe. Neće se majci više ulaziti na srednja, pogotovo na zadnja vrata; neki red i neka disciplina koja je ovoj zemlji nedostajala još od Trećeg Rajha – konačno su pokazali svoje obrise. Posebno me je, dobri druže Dragane, obradovala vizuelna činjenica da je svaki autobus gradskog saobraćajnog opkoljen vašom privatnom, komunalnom vojskom koja samo čeka svog SA komandanta. Zamerka da autobusi na stanicama stoje po desetak minuta dok se osumnjičeni ne puste u vozilo i ne pokažu rasni dokument o dozvoli da se kreću po vašem feudu – neprijateljska je propaganda uperena protiv čistote vašeg svetlog lika i još svetlijeg dela. I zašto samo 10 minuta? Držite stoku po pola sata, zar 38 odsto Beograđana nije iz ljubavi glasalo za vas? Iskoristite njihovu strast, jebite ih još žešće!
Čujem, prijatelju Drvoseče, da se neki putnici plaše postera koji se pojavio po autobusima i na kojima alarmantno piše: „Vaša linija je ukinuta? Linije na kojima se ne očitava dovoljno putnika biće ukinute“. Naravno da će biti ukinute, nego šta! To što ja, recimo, Draganče, živim na fucking Zvezdari – ne daje mi za pravo da se nadam da postoji autobuska linija koja će Zvezdaru povezati sa gradom! Zašto bi, uopšte, Novi Beograd imao trasu ka Starom Beogradu? Ako nema dovoljnog broja putnika za krematorijume – seci liniju ili koristi Ciklon B da se osvetiš građanima koji ne plaćaju kartu. Javni prevoz, razumem vas Dragane, nije javna kategorija, već komercijalna avantura; ima putnika koji ulaze na prednja vrata i plaćaju kartu i ćute, oborenog pogleda – odlično; ako vidimo da nema putnika sa, recimo, Vidikovca ili Konjarnika – odjebi, ukidaj, nije grad Beograd dužan da svakoj budali obezbeđuje prevoz do centra, koji će kurac u centru, samo stvaraju gužvu da oni vagoni budu prenatrpani.
Bravo, Drvosek! Mislio sam naivno da je likvidacija platana samo potez nadahnuća; sad vidim da je reč o sistematičnoj svesti za Konačno Rešenje gradskog prevoza; probaš milom – građani se bune; probaš silom – vidiš kako sve funkcioniše kao po loju, kao da Eichmann brine o voznom redu, deset minuta zakasniš, 20 minuta nadoknadiš.
Ideja o ukidanju saobraćajanih linija po tvom gradu, Dragane, tek je začetak nove implozije društvene DS svesti; ako na Zvezdari građani, recimo, ne plaćaju struju jer se to nije očitalo – ukidaj, odmah! Voda, recimo: navodno bitna, ova bezlična tekućina je način da uvedete nove disciplinske mere prema neposlušnom stanovništvu; niste platili kartu u trolejbusu – isključuj vodu! Ako niste platili vodu – isključuj struju! Ako niste platili ni vodu, ni struju – ukinite autobusku liniju! Ta živopisna raznolikost u opusu drakonskih kazni ne važi, naravno, za vas, Dragane Đilase; budući da živite u blizini kafane Kalenić što znam po broju policijskih automobila pravilno raspoređenih u nekoliko desetina pravaca, a sve radi vaše bezbednosti – nemate potrebe da ulazite u vozila GSP. Spreman sam i za opkladu: možete me seksualno imati, ako točno citirate koliko košta jedna karta od Kalenića do Kalemegdana!
I, nikako ne razumem, dobri druže Dragane, zašto ste tako bolećivi prema Beograđanima? Za koji ste im q ostavili prednja vrata kad krov svakog autobusa svira pomenutom q? Okružite autobuse psima i vašom policijom, postavite merdevine i – eto, kako Beograđani lete u nebo.
Još jedan mali predlog. Na GSP stanicama, pre nego što naiđe vozilo, neka vaša policija razvrsta na jednu stranu muškarce, na drugu žene, na treću majke s decom. Biće efikasno; ko od muškaraca nema BusPlus kartu biće bačen pod točkove; koja od žena nije validirala karticu – biće prodata u belo DS roblje; tko od majki s decom nema važeću kartu – ide u Sigurnu Kuću kod Borisa Tadića.
Još da uvedete policijski čas od sedam uveče do pet ujutru; da streljate javno sve one koji piju posle 22 sata; da vešate po Terazijama svakog tko pokuša da se švercuje u autobusu 28 – bićete moj heroj. Mada, već jeste. Eichmann bi bio ponosan na vas. Heil Đilas!

Nune Popović Nune Popović 17:00 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Ideja o ukidanju saobraćajanih linija po tvom gradu, Dragane, tek je začetak nove implozije društvene DS svesti; ako na Zvezdari građani, recimo, ne plaćaju struju jer se to nije očitalo – ukidaj, odmah! Voda, recimo: navodno bitna, ova bezlična tekućina je način da uvedete nove disciplinske mere prema neposlušnom stanovništvu; niste platili kartu u trolejbusu – isključuj vodu! Ako niste platili vodu – isključuj struju! Ako niste platili ni vodu, ni struju – ukinite autobusku liniju!angie01 angie01 17:01 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

molim odgovorne da daju pod hitno opciju pisanja autoru ovog teksta!
angie01 angie01 17:02 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

e, hebote, ko je platio za ove ful kolor plakate!?
Nune Popović Nune Popović 17:05 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

e, hebote, ko je platio za ove ful kolor plakate!?


Oni kojima su te preteće poruke namenjene. Građani.
bolid1 bolid1 17:10 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

angie01
molim odgovorne da daju pod hitno opciju pisanja autoru ovog teksta!


Peri Lukovicu, na B92...I don't think so...
benevolent benevolent 17:13 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Неофашизам на неделу!
Nune Popović Nune Popović 17:16 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

benevolent
Неофашизам на неделу!


Baš tako. To je nama "naša" DS dala.
bolid1 bolid1 17:20 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Bar da je neofasizam, ideoloski. Ovo je samo finale Djilasove feudalizacije Beograda i pljacke, jer je tako u mogucnosti.

Elem, brainstorming: City Mail (uplatnice Infostana), Infostan (zastarele tuzbe, setili se naprasno), Ada (sumanuta pravila) i sad Bus Plus (druga faza, prva je bila kad nam uopste uvalise glupost).

angie01 angie01 17:26 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Nune Popović
e, hebote, ko je platio za ove ful kolor plakate!?Oni kojima su te preteće poruke namenjene. Građani.


ima se, moze se!
Nune Popović Nune Popović 17:27 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

ima se, moze se!


Tu su dobrovoljni davaoci tuđe krvi.
angie01 angie01 17:30 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

bolid1

angie01molim odgovorne da daju pod hitno opciju pisanja autoru ovog teksta!Peri Lukovicu, na B92...I don't think so...


da se ne nerviraju lokalni stalkeri?!
angie01 angie01 17:31 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Nune Popović
ima se, moze se!Tu su dobrovoljni davaoci tuđe krvi.


tako manje boli! humanizam je u pitanju!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana