Alternativa predsedničkim izborima

Dušan Maljković RSS / 31.01.2008. u 19:33

Toma ili Boris?

Izaći ili ne?

Šta da se radi?

Nemogućnost da mnogobrojni političari, politički analitičari, raznorazni komentatori, kao ni vodeće agencije za istraživanje političkih rejtinga predvide izlaznost u prvom krugu predsedničkih izbora, ocenjena kao „iznenađujuće visoka", zbunila je mnoge i predstavlja ključno iznenađenje prvog izbornog kruga. Ukoliko pokušamo da promislimo ovu „iznenađenost", možemo doći do zaključka da je ona sama iznenađujuća, s obzirom da krije implicitnu pretpostavku pozicije sa koje navedeni nastupaju: Srbijom "dominira" zaostali narod, sve više utonuo u sopstvene brige egzistencijalnog karaktera, kome je dosta čak i Kosova (odavno je palo na listi prioriteta sa prvog mesta) i koji je zainteresovan samo za ostvarenje ličnog interesa. I ne samo to: Srbija je pred-demokratsko društvo, ili, još radikalnije, ne postoji „demokratska svest", ili konačno, u punoj snazi početne ideje: nema nikakve šanse da se demokratija ovde i uspostavi, ona nije „inherentna" ovom području, ovakvim građanima i sl. (Ovu poziciju, zanimljivo, dele političke opcije koje su, iz sopstvene perspektive, suprotno pozicionirane: radikalni desničari i „beskompromisni liberali"). Otuda iznenađenje: dojučerašnja „stoka u oboru" odjednom se transformisala u glasačko telo koje ima politički stav i poseduje „svest" o važnosti glasanja kao sredstva realizacije lične političke volje. U tom kontekstu, izjava Sonje Licht da je većina građana pokazala da je za demokratiju nesumnjivo stoji. „Priprosti" narod, kome se hronično prebacuje da je nepismen u svakom smislu, pokazao se progresivnijim od samoproklamovane elite - ona se pokazala (još jednom) kultur-rasističkom, a glasači, ma za koju se opciju odlučili, demokratskim.

Tu, međutim, počinju problemi. Jedan od učinaka političke elite jeste upravo ideologizacija demokratije koja ima svoju slabiju i jaču „varijaciju": slabija zapravo pokazuje da je parlamentarna višestranačka demokratija (sa svim pratećim elementima) danas jedina „demokratija" odnosno da nema više demokratskih modela, već samo jedan i jedinstven. Druga, snažnija, onemogućava da se u odnosu na demokratiju misle drugačiji obilici društvene organizacije - ona je ,kako popularna parola kaže, prihvaćena jer je „najbolja od najgorih sistema vladavine".

Ukoliko ne delite ovo uverenje nalazite se u „dobrom društvu", uz Platona i Aristotela, sve do Karla Šmita (koji je, doduše, manje dobro društvo). Platona je užasavalo samo „srce demokratije", mogućnost da bilo ko vlada nad bilo kim: on je u tome video realnu opasnost od dolaska najgorih na mesto političke moći. Zbog toga je i pokušao da konstruiše idealnu državu u kojoj su na vlasti oni koji za njom najmanje žude, da bi je posledično i najmanje upotrebljavali za ličnu dobit, a ponajviše koristili za opštu dobrobit. Ransijer, s druge strane, ne vidi nikakav problem, već upravo tu anarhičnost ističe kao ključnu vrednost demokratije: kada ne bi postojala mogućnost „pervertiranja" demokratije sama ideja vladavine većine ne bi mogla biti sprovedena, odnono ne bi mogao postojati egalitarni politički projekat. Sve bi se završilo u vladavini samoproklamovanih elita nad većinom, koja bi se uspostavljala i održavala nasiljem. No, da li sada, upravo iz ove perspektive, demokratije ima u pravom smilu te reči: ne predstavljaju li stranke,  u kojima vlast de facto drži mali broj funkcionera, stvarne „demokratske elite". Ne promašuje li parola - izađi i glasaj, tvoj glas je važan i slično - bar dvostruko: ne samo da se potvrđuje iluzija vladavine većine i glasa za jednu od ponuđenih elita (u SAD su to već svega dve opcije, što po Žižeku, izbor svodi na iluziju „biranja između" Coca Cole i Pepsija), nego se time i glasači depolitizuju - sem manjine „društveno svesnih aktivista" u nevladinom sektoru i neformalnim grupama, ogromna većina građana ne učestvuje aktivno u političkom životu van čina glasanja. A kada se ne bavimo politikom, politika se bavi nama.

I ne samo to: pitanje je koliko su naši izbori politički u bitnom smilu te reči, odnosno koliko su zaista konstitutivni za promenu društvene stvarnosti. Danas se iza zapenjene žestine skupštinskih debata krije cinično zastupanje političkih narativa u koje se intimno ne veruje, zarad interesa samog ostanka na vlasti i beneficija koje uz to idu. Primer skupštinskog restorana to najbolje pokazuje: tamo „politički neprijatelji" zajedno ručaju, piju, opijaju se, zezaju i sl. Sami „predstavnici naroda" postaju „odnarođena" politička elita koja taj položaj doživljava kao mesto za sticanje lične koristi, suprotno Platonovom idealu. U vreme Miloševića, pak, imali smo politiku par excellence - možete li danas zamisliti masovne „građanske proteste", antagonizam dva društvena sistema - odlazećeg socijalizma i nadirućeg kapitalizma, stvarne političke sukobe čiji su ishodi bili i smrt aktera i situacije gde je ulog bio život? Ne želim da kažem da je prvo nužno loše, a drugo izvanredna stvar. Cilj mi je da skiciram specifični transfer koji razvoj demokratije proizvodi: on stvara „politiku bez politike", čineći političke subjekte funkcionalnim „idiotima".

U tom kontekstu, ne samo da je izbor između Nikolića i Koštunice lažan, kako insistira deo javnosti sklon LDP-u, nudeći kao argument izbor između dva zla od kojih ne treba birati ni jedno zlo (valjda zato što su za najveće zlo glasali u prvom krugu, rekli bi cinici), nego su sami izbori ispražnjeni od političkog: čin glasanja je u demokratskom kontekstu uvek-već depolitizovan. Ni jedna politička opcija u Srbiji danas ne dovodi u pitanje npr. kapitalizam: nije reč o tome da se može i bez tranzicije, npr, nego je pitanje kako je sprovesti: u ublaženoj socijalnoj varijanti ili divljački (kako se u stvari sprovodi). Takođe, pitanje priključenja EU može isključivo da se pojavi na pozadini odnosa EU prema Kosovu: niko neće preispitivati da li je zaista nužno priključenje Srbije, uprkos očiglednim primerima zemalja koje jesu u Evropi, ali nisu u EU, i ne žele da budu. Ta bezupitnost simptom je dejstva ideološkog polja visokog napona - socijalne tvorevine posmatraju se kao realno samo, a ne kao nešto konstruisano, što se može menjati. Kapitalizam je najbolji sistem jer je „istorijski dokazano da najbolje funkcioniše", a Srbije je mesto u EU, kao što je mesto Evrope u Srbiji. Ostaje, doduše, nejasno: čak i ako je kapitalizam u istorijskom smislu najbolji da li i dalje nema boljeg (i da li je uopšte dobar), kao i šta se misli pod „Evropom", školskim primerom praznog ideološkog označitelja: svi ga upotrebljavaju, a niko ne zna šta tačno znači.

Pažljiviji čitaoci ovog teksta, kao i oni verziraniji u političkoj sofisteriji mogli bi se zapitati: nije li ovo ipak podrška Nikoliću, viđenom kao mogućnost da radikalizuje politička zbivanja, uvede anti-evropsku agendu i zategne situaciju oko Kosova, sa potencijalno nasilnim konsekvencama? Prvo, mislim da sama ovlašćenja predsednika ne sežu tako daleko - reč je prevashodno o protokolarnoj funckiji, kao ni da trenutna politička konstelacija ne dopušta radikalni razvoj situacije. Takođe, kada apstrahujemo Šešeljeve etno-rasističke ispade - čemu su ekscesno skloni svi relevantni politički akteri - SRS je jedan od oslonaca demokratije u Srbiji, ne samo kao najveća stranka, nego upravo kao stranka koja se zalaže za republiku, sekularnu državu, višestranački sistem, itd. Pobeda Nikolića ne bi proizvela apokaliptički efekat (što ne znači da negativnih efekata ne bi bilo u početku, u kontekstu evro-integracija, kursa dinara, i sl.) kako pojedini profetski nastrojeni komentatori najavljuju (jer Nikolić na mestu predsednika nije alfa i omega politike u Srbiji, a mandat ne traje večno), to ne bi bio nikakav „povratak u devedesete", već upravo reset postojećeg stanja kojim bi se demokratija u „formalnoj esenciji" uspotavila u Srbiji: milioni nezastupljenih glasova bili bi reprezentovani u instituciji predsednika, tako stvarajući svojevrstan balans u odnosu na koaliciju na vlasti. Stoga, reč je zapravo o kandidatu i stranci koji su trenutno konstitutivni za funkcionisanje demokratskog sistema - nema, bez obzira na ime, ničeg suštinski radikalnog kod radikala.

Stoga, ma kakav rezultat predsedničkih izbora bio, na sceni ćemo i dalje imati „večni mir" aktera depolitizovane politike, ciničnu političku elitu koja je jedan od ključnih aparata ekonomske kolonizacije Srbije, bezupitne vladavine demokratije, koja je, po Badjuu, danas ključni instrument za imperijalističko uspostavljanje globalnog kapitalizma.  Jer se upravo demokratski poredak totalitarno nameće, što pokazuje i primer rata u Iraku i Avganistanu, ratova za „uspostavljanje demokratije", a de facto uključenje u tokove kapitalističke ekonomije: sva zapadna retorika multikulturne tolernacije i poštovanja Drugog propada suočena sa državama koje suštinski uzdrmaju širenje tog poretka - demokratija i rat idu ruku pod ruku.

Srbija u tom kontekstu može biti savršeno spokojna: ona je tu fazu već prošla, a tokovima integracije nastaviće da ide, brže ili sporije, bez obzira koga izabere za predsednika.

***

Prethodni redovi napisani su pod uticajem akcije koja se zbiva u pozdani drugog kruga predsedničkih izbora i koja pokušava da konstruiše alternativnu politiku sadašnjoj „politici":NE GLASAM - NE ĆUTIM. Na ovom mestu ću da zaćutim i prenesem ono što sam zamoljen:

„Drugačija kampanja - kampanja za drugačiji izbor - nastala je kao  odgovor na permanentnu političku manipulaciju!

Odbijamo lažnu dilemu između „demokrata" i nacionalista, između "reformatora" i „reakcionara", između kapitalizma koji proizvodi  nacionalizam i nacionalizma koji prihvata kapitalizam, između pro-evropskog elitizma i pro-nacionalističkog pauperizma, između terora urbanog i terora arhaizma.

Između ubijanja ratom i ubijanja bedom.

Apstinencija od ovakvih izbora ne označava političku apatiju.
Šta više, mi tvrdimo da su upravo izbori pretvoreni u parlamentarni cirkus laži i defile lažnih obećanja  i doveli do nezainteresovanosti gotovo svih slojeva društva za politiku. Stoga nam se ključnim čini sledeće pitanje: 

U jednoj demokratiji dostojnoj tog imena, da li je moguće i dalje prelaziti preko praznine koja nastaje između obaveze odlaska na glasanje i činjenice da apsolutno ne znamo za koga bi smo glasali? 

Pozivom na bojkot izbora i okupljanjem sve većeg broja ljudi oko novog sistema 
ideja, mi puštamo istinski glas koji ce nadjačati automatizam svakog zaokruženog broja na glasačkim listićima i ubacivanje imena jednog neraspoznajućeg političara u državnu kutiju-za-prebrojavanje. 

MI kažemo DA: solidarnosti, besplatnom obrazovanju i zdravstvu za sve, novom, kreativnom, pravu na pravo, prijateljstvu, direktnoj demokratiji, novoj politici ljudi, kolektivu, novom društvenom projektu!

MI kažemo NE: predatorskom kapitalizmu, nacionalizmu, otpuštanjima, ekonomskoj uceni i robovlasništvu, tlačenju, svakoj diskriminaciji, medijskom zagađenju, političko-mafijaškim strukturama, reformističkom „stezanju kaiša" i sveopštoj rasprodaji naših života i prirode."

Inicijativa "Drugačija kampanja":

mail  drugacijakampanja@gmail.com   
sajt: www.drugacijakampanja.net

myspace: drugacijakampanja

AtačmentiKomentari (81)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

nikson nikson 19:49 31.01.2008

....

reformističkom „stezanju kaiša"


DA zbog

olidarnosti, besplatnom obrazovanju i zdravstvu za sve, novom, kreativnom, pravu na pravo, prijateljstvu, direktnoj demokratiji, novoj politici ljudi, kolektivu, novom društvenom projektu
AlexDunja AlexDunja 19:49 31.01.2008

ti si

cudo jedno, nevidjeno!
majkemimile, lupetas. bas.
unevreme.
adam weisphaut adam weisphaut 20:07 31.01.2008

Re: ti si

AlexDunja

cudo jedno, nevidjeno!
majkemimile, lupetas. bas.
unevreme.

Ej ovaj je kao da uzmes Antonica, podmladis, izbajhas i ubacis u altenative lifestyle.
AlexDunja AlexDunja 20:09 31.01.2008

Re: ti si

izbajhas i ubacis u altenative lifestyle.

obozavam te:)))
Dušan Maljković Dušan Maljković 20:10 31.01.2008

Re: ti si

Vidim da je moj LDP fan klub aktivan i da, kao i uvek, obiluje dobro utemeljenim argumentima.

Da vas nema, trebalo bi vas izmisliti.
adam weisphaut adam weisphaut 20:40 31.01.2008

Re: ti si

obozavam te:)))

Da ne zaboravim jos jednu paralelu-mizogenija.
Maljakovic je pokazao onim turbofolkblogom a Antonic bolestinama kao sto je analogija sa silovanjem.
hercule poirot hercule poirot 00:53 01.02.2008

Re: ti si

cudo jedno, nevidjeno!
majkemimile, lupetas. bas.
unevreme.


al ne malo, svetski.
ivana23 ivana23 19:44 02.02.2008

Pametan decko

02.02.2008 .
Izvor: BETA

Novak Đoković glasa sutra u OŠ Bora Stanković.

Srpski teniser Novak Đoković glasaće sutra na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Bora Stanković" na Banjici
Đoković će glasati u devet časova.

Dejan Restak Dejan Restak 19:54 31.01.2008

Na koje se izbore ovo odnosilo?

Apstinencija od ovakvih izbora ne označava političku apatiju.
Šta više, mi tvrdimo da su upravo izbori pretvoreni u parlamentarni cirkus laži i defile lažnih obećanja i doveli do nezainteresovanosti gotovo svih slojeva društva za politiku.


Znamo da su ovi izbori imali jednu od rekordnih izlaznosti odnosno zainteresovanosti za politiku.
Dušan Maljković Dušan Maljković 21:45 31.01.2008

Re: Na koje se izbore ovo odnosilo?

Mislim da ovo treba razumeti ovako: apstinencija -- glasačkog tela i samih aktera proglasa -- ne mora da se čita kao nezainteresovanost za politiku. Ako apstiniram to ne znači da nemam politički stav -- možda baš zbog njega ne izlazim na izbore.

Zainteresovanost za politiku treba shvatiti u širem smislu koji sam pokušao da skiciram u svom tekstu.
Dejan Restak Dejan Restak 22:57 31.01.2008

Re: Na koje se izbore ovo odnosilo?

Mislim da ovo treba razumeti ovako: apstinencija -- glasačkog tela i samih aktera proglasa -- ne mora da se čita kao nezainteresovanost za politikuIzlaznost na izborima se moze jedino citati kao zainteresovanost za politiku
Gresim ??Dušan Maljković Dušan Maljković 23:02 31.01.2008

Re: Na koje se izbore ovo odnosilo?

Za politiku u granicama demokratije koja teži sopstvenoj depolitizaciji, da.

Za alternativnu politiku koja ide "preko" demokratije i kapitalizma, ne.
Dejan Restak Dejan Restak 23:24 31.01.2008

Re: Na koje se izbore ovo odnosilo?

Za alternativnu politiku koja ide "preko" demokratije i kapitalizma, ne.


Ah, pa mnogo ocete gosn Maljkovicu
Pa lepo ste rekli da Srbija jedva dobacuje do demokratije.
Za politiku u granicama demokratije koja teži sopstvenoj depolitizaciji, da.


ako od necega oduzmemo njegovu sustinu sta ostaje?

nsarski nsarski 23:50 31.01.2008

Re: Na koje se izbore ovo odnosilo?

ako od necega oduzmemo njegovu sustinu sta ostaje?

Hehe,
pa ostaje dijalekticki barbarus.
Dejan Restak Dejan Restak 00:02 01.02.2008

Re: Na koje se izbore ovo odnosilo?

Hehe,
pa ostaje dijalekticki barbarus.


Imali smo na nekom ranijem blogu malu diskusiju o tome kako bi demokratija mogla da se preobrazi u neki drugi oblik uredjenja. U tom kontekstu bih mogao da se slozim sa ovim sto prica Dusan ali ne u smislu depolitizacije nego dedemokratizacije

politika u okvirima demokratije koja tezi dedemokratizaciji bi pre bila moguca nego politika koja tezi depolitizaciji.


Milan Novković Milan Novković 01:33 01.02.2008

Re: Na koje se izbore ovo odnosilo?

nsarski
ako od necega oduzmemo njegovu sustinu sta ostaje?Hehe,pa ostaje dijalekticki barbarus.

Ostaje forma (ovo je trol).

Imamo mi u programiranju dosta obrazaca gde su nam potrebni objekti samo u obliku forme, suština (tj "ogromni deo suštine" pošto forma i suština jako često ne mogu potpuno da se odvoje, a ponekad nema smisla ni pokušavati). Mi ih svodimo pod cesto korišćeni opštiji obrazac "shallow initialisation".

Tj "forma" nam je potrebna da bi smo što bolje konceptualizovali bližu i ponekad i dalju "okolinu", a suštinu ne "pumpamo" u tu formu dok nam objekat ne zatreba po prvi put. Tj što da trošimo resurse kad trošenju još nije vreme (npr što da novorođenom detetu kupujemo previše knjiga koje neće razumeti do dvadesete godine).

Ivan Marović Ivan Marović 20:03 31.01.2008

Klasična zamka strukturalizma

Možda je ovaj tvoj post dobra prilika da se ukaže na jamu u koju je upala levica i iz koje ne može nikako da izađe. Strukturalizam je jedan statičan pogled na svet, on zanemaruje akciju na individualnom nivou kao način da se stvari menjaju. Kad god se razmatra konkretna akcija koja ima za cilj rešavanje konkretnog problema, inhibicija se ostvaruje tako što se kaže "da, ali struktura kapitalizma/patrijarhata/nacionalizma se ne dovodi u pitanje". Time se, po principu sve ili ništa, dobija ništa.

Ako se u prvoj polovini teksta objasni zašto ovo što imamo ne valja, onda u drugoj polovini teksta treba da stoji jasan plan za revolucionarnu promenu sistema, inače je sve u funkciji da se mi što čitamo dobro osećamo što sedimo i ne radimo ništa. A kada pominjem revolucionarnu promenu sistema, to je pokret koji aktivno uključuje sve slojeve društva, a ne poduhvat avangarde, jer u tom slučaju avangarda radi, dok ostali samo sede, a zbog toga se realsocijalizam nije razlikovao od realkapitalizma.

Alternativa je jasna strategija građanske neposlušnosti, a ne apstinencija.
navodno navodno 20:13 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

Ivan Marović
Možda je ovaj tvoj post dobra prilika da se ukaže na jamu u koju je upala levica i iz koje ne može nikako da izađe.

A sto ni malo nije lose mesto za ovu wannabe levicu. Naprotiv.
nestorijanac nestorijanac 20:35 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

Alternativa je jasna strategija građanske neposlušnosti, a ne apstinencija.

Koja Alternativa ? Ona Vasa vec oprobana ?

Valjda me Dusan nece banovati i brisati kao bloger Nune na svom postu ukoliko se usudim da i ovde pozdravim terapeutsku vrednost svog tog cestitanje koje gospoda gradjanski neposlusni blogeri (demokratsko-revolucionarne provinijencije) ovih dana upucuju jedni drugima velicajuci sopstvenu pamet i hrabrost koju su pokazali u svojoj dosadasnjoj borbi za istinu i pravdu u Srbiji.
Dušan Maljković Dušan Maljković 20:37 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

Neće. Dušan, u duhu majke Katoličke crkve kojoj pripada i telom i dušom, na svoje tople grudi prima grešnike pre svih!
nestorijanac nestorijanac 20:47 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

Neće. Dušan, u duhu majke Katoličke crkve kojoj pripada i telom i dušom, na svoje tople grudi prima grešnike pre svih!

Okey, dokey !!!!
Ivan Marović Ivan Marović 20:53 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

nestorijanac
Koja Alternativa? Ona Vasa vec oprobana ?
Upravo ta. Pusti ti naše ciljeve, gledaj metode. To što su ti naši ciljevi neprihvatljivi ne znači da su naši metodi neuspešni. Učite i od neprijatelja.
AlexDunja AlexDunja 21:02 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

Učite i od neprijatelja.

:))))
nestorijanac nestorijanac 21:25 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

To što su ti naši ciljevi neprihvatljivi ne znači da su naši metodi neuspešni. Učite i od neprijatelja.

Jel' ovo nesto sto je zaostalo od onog Vaseg marketinga, sta li ?
Izgleda da se to Vase ubajatilo. Sasvim.
Dawngreeter Dawngreeter 21:36 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

Ivan Marović
Alternativa je jasna strategija građanske neposlušnosti, a ne apstinencija.


Da, apsolutno da.

Samo ja imam jedan problem sa tim. Naime, strategija gradjanske neposlusnosti zahteva nekakav cilj, ideal ili makarsamo ideju... ma, evo, moze i prohtev, oko kojeg cemo se sloziti. Nazalost, otkako Otpora nema ja nisam video ni jedan jedini pokusaj okupljanja oko ideje koji mi se cini produktivan i svrsishodan. U srazmerno pravilnim intervalima, odokativno jednom mesecno, pomislim da bi bilo neverovatno vazno podrzavati ASI. U slicnim intervalima, samo sa par dana pomaka, imam gubitak te ideje posle citanja nekog njihovog teksta o, sta ja znam, predaji fabrike radnicima. I to ne zato sto ne mislim da bi trebalo da se to radi, nego zato sto ne mislim da to treba da se radi sada i sa narodom na ovom nivou obrazovanja. Super cemo da prodjemo kada sredstva za rad drze ljudi koji glasaju za Radikale.

I tako se ja raspisah i zaboravih sta sam hteo da kazem.

A, da. Ideja. Jel ima neko jednu na zajam?
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 21:44 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

Ivan Marović
Upravo
ta. Pusti ti naše ciljeve, gledaj metode. To što su ti naši ciljevi
neprihvatljivi ne znači da su naši metodi neuspešni. Učite i od
neprijatelja
.

Ovo je sasvim tacno. I zato bi zagovornici fashizma i staljinizma valjalo da se u demokratskom sistemu nadju u nekom konc-logoru, upravo da bi demokratija bila zasticena. Pa makar za njih glasalo i ne-znam-koliko-miliona-milijardi ljudi...
Ivan Marović Ivan Marović 21:46 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

Milan M. Ćirković
Ovo je sasvim tacno. I zato bi zagovornici fashizma i komunizma valjalo da se u demokratskom sistemu nadju u nekom konc-logoru, upravo da bi demokratija bila zasticena. Pa makar za njih glasalo i ne-znam-koliko-miliona-milijardi ljudi...
Jesi čitao Kurcija Malapartea? On u Tehnici državnog udara upravo kaže da demokratske vlade treba da uče od Staljina. Mnogo dobra knjiga.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 21:48 31.01.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

Ivan Marović
Jesi čitao
Kurcija Malapartea? On u Tehnici državnog udara upravo kaže da
demokratske vlade treba da uče od Staljina. Mnogo dobra knjiga.

Slazem se. I zato sa malo soli uzimam sve napade koje humanisti i "humanisti" svih boja praktikuju povodom, recimo, americke intervencije u Avganistanu i Iraku.
apatrid apatrid 01:04 01.02.2008

Re: Klasična zamka strukturalizma

Slazem se. I zato sa malo soli uzimam sve napade koje humanisti i "humanisti" svih boja praktikuju povodom, recimo, americke intervencije u Avganistanu i Iraku.


Naravno, sve aktuelne zlocine mozemo zataskati necim sto se dogadjalo pre 70-80 godina.
angie angie 20:08 31.01.2008

sad samo da zapeva

Bajone, jer su u kolaznoj zabavnoj emisiji vec uchestvovle isidora bjelica i vesna jugovic bebi dzejn!
JJ Beba JJ Beba 20:12 31.01.2008

Re: sad samo da zapeva

sad samo da zapeva Bajone, jer su u kolaznoj zabavnoj emisiji vec uchestvovle isidora bjelica i vesna jugovic bebi dzejn! .

misliš Bajonet?
zoricag zoricag 20:26 31.01.2008

Alternativa

nalazite se u „dobrom društvu", uz Platona i Aristotela

tesko da su u istom drustvu njih dvojica metaforicki, tako da se dalje nisam udubljivala u ovaj tekst, mada sam ga procitala.

I eto, premijer nije dugme. Imamo pokusaj opravdanja za njegov stav. Legitimno.

Na ovom mestu ću da zaćutim i prenesem ono što sam zamoljen:

Cini mi se da smo uskraceni za informaciju o autoru proglasa posle dve tacke, ali dozvoljavam da je to zbog toga sto nisam pazila na casu
Dušan Maljković Dušan Maljković 20:33 31.01.2008

Re: Alternativa

U kontekstu kirtičara/protivnika demokratije.

Dodao sam info: incijativa se zove Drugačija kampanja! :)
pnbb pnbb 21:13 31.01.2008

Re: Alternativa

Dodao sam info: incijativa se zove Drugačija kampanja! :)


da, ali kad se klikne na 'o nama' , pise uskoro?
valjda to treba da bude prvo?
Dušan Maljković Dušan Maljković 21:20 31.01.2008

Re: Alternativa

Što reče Mila Jovović u ulozi Jovanke Orleanke:" I'M JUST A MESSANGER!"

So don't shoot the pianist -- he's doing his best! :)
pnbb pnbb 21:44 31.01.2008

Re: Alternativa

Dušan Maljković
Što reče Mila Jovović u ulozi Jovanke Orleanke:" I'M JUST A MESSANGER!"So don't shoot the pianist -- he's doing his best! :)

messenger

ma to je u redu, nego su malo nerealna ocekivanja... hocu recii ja bih vrlo rado skrojio politicku opciju po svom izboru, ali ne bi li tako i svaki treci srbin?
posto empirijski znamo da nista nije savrseno, prihvatamo najbolje od onoga sta nam se nudi ... i bolji su prodavali ideale....KafaJeGotova KafaJeGotova 21:14 31.01.2008

:)))))))))))))))

Stoga, reč je zapravo o kandidatu i stranci koji su trenutno konstitutivni za funkcionisanje demokratskog sistema - nema, bez obzira na ime, ničeg suštinski radikalnog kod radikala.

dakle, ovaj post je krasan. :))) toliko obrazlozenih gluposti davno nisam video. ja jesam pristalica anarhizma i kritika da niko vise ne preispituje 'kapitalizam' stoji. i to sa politickom elitom itd. ali reci ovo za radikale je apsurdno totalno. mozes ti da razvijas teoriju i teze do besvesti kada mi ne bi znali KAKO JE VEC BILO SA RADIKALIMA cega se oni nisu odrekli i ne vide da ima ista loseg u tome. a jedino sto je od tolike smrti i stradanja prepoznato u tekstu je 'poneki rasisticki ispadi radikala'?! samo to? ja kazem da su oni fasisti, a sad ti palamudi i postavljaj teze i apstakcije do besvesti, ali tu nema sanse da se odrzis.
i to za zemlje koje su u evropi a nisu eu - da li stavrno ne primecujes poziciju tih zemalja zasto one nisu u eu?! one su same naprednije od eu (generalno gledano eu)... pa ako nas ocenis kao naprednije od eu, odmah te podrzavam da ne ulazimo u eu.
i nakon preispitivanja eu sa komentarom "kao i šta se misli pod „Evropom", školskim primerom praznog ideološkog označitelja: svi je upotrebljavaju, a niko ne zna šta tačno znači." sta tek treba reci za ovo?
MI kažemo DA: solidarnosti, besplatnom obrazovanju i zdravstvu za sve, novom, kreativnom, pravu na pravo, prijateljstvu, direktnoj demokratiji, novoj politici ljudi, kolektivu, novom društvenom projektu!

MI kažemo NE: predatorskom kapitalizmu, nacionalizmu, otpuštanjima, ekonomskoj uceni i robovlasništvu, tlačenju, svakoj diskriminaciji, medijskom zagađenju, političko-mafijaškim strukturama, reformističkom „stezanju kaiša" i sveopštoj rasprodaji naših života i prirode."

i ja tome kazem da i ne, ali sta to konkretno znaci i kako do toga stici to 'drugacija kampanja' ne govori na svom sajtu. da nije i to "školskim primerom praznog ideološkog označitelja"?
nista dosadnije od praznih poruka...
adam weisphaut adam weisphaut 21:21 31.01.2008

Re: :)))))))))))))))

Kafo, divim ti se na strpljenju.
KafaJeGotova KafaJeGotova 21:41 31.01.2008

Re: :)))))))))))))))

i sam sebe zadivio. krenuo sam samo da pljucnem, ali ispade malo duze :)
volem ja anarhiju, ali ne te deklarativne fore
die hard die hard 21:44 31.01.2008

Re: :)))))))))))))))

adam weisphaut
Kafo, divim ti se na strpljenju.


ma, stvarno ljudi ovo je toliko dosadno ( mozda i nije zlonamerno ). Ziv mi Todor da mi cuje govor!
AlexDunja AlexDunja 22:09 31.01.2008

Re: :)))))))))))))))

i sam sebe zadivio.

tim putem, napred:)))
l4u kafo:)
pnbb pnbb 21:24 31.01.2008

s druge strane,

Takođe, pitanje priključenja EU može samo da se pojavi na pozadini odnosa EU prema Kosovu: niko neće preispitivati da li je zaista nužno priključenje Srbije, uprkos očiglednim primerima zemalja koje jesu u Evropi, ali nisu u EU, i ne žele da budu


sta je sa ociglednim primerima zemalja kojima je svanulo od ulaska u eu?
koje su bile go k dok nisu unisle u jevropu?

nesto mi se cini da je empatija vise moguca nego prema svajcarskoj, svedskoj, ili kovec nije u eu
adam weisphaut adam weisphaut 21:28 31.01.2008

Re: s druge strane,


sta je sa ociglednim primerima zemalja kojima je svanulo od ulaska u eu?
koje su bile go k dok nisu unisle u jevropu?

Jok oni su duhovno opusteli pod ruhom "zapadne demokratije"
Sad ce Maljakovic da ti citira Froma i Markuzea.
Željka Buturović Željka Buturović 21:30 31.01.2008

Re: s druge strane,

sta je sa ociglednim primerima zemalja kojima je svanulo od ulaska u eu? koje su bile go k dok nisu unisle u jevropu?

koje su to? ne provociram, zaista me zanima.
pnbb pnbb 21:35 31.01.2008

Re: s druge strane,

Željka Buturović
sta je sa ociglednim primerima zemalja kojima je svanulo od ulaska u eu? koje su bile go k dok nisu unisle u jevropu?koje su to? ne provociram, zaista me zanima.


po mom skromnom misljenju,
grcka spanija portugal.

tacno je da su se prvo oslobodile diktatora, pa im je svanulo, ali nije bas samo to...

i mi smo se (zamalo) oslobodili, pa nista...
znaci ima i jos nesto...
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 21:45 31.01.2008

Re: s druge strane,

Željka Buturović

sta je sa ociglednim primerima zemalja kojima je svanulo od ulaska u eu? koje su bile go k dok nisu unisle u jevropu?

koje su to? ne provociram, zaista me zanima.

Jos bolji primer: Irska. Zemlja koja je maltene bila u srednjem veku do ulaska u EU, danas po mnogo cemu najcivilizovaniji kutak Evrope...
Dušan Maljković Dušan Maljković 21:51 31.01.2008

Re: s druge strane,

Gospodine Ćirkoviću, vi znate koliko ja poštujem vaše obrazovanje i inteligenciju. Poštujte i vi našu! :)

Dakle, dve stvari ne moraju biti u uzročno-posledičnoj vezi ako vremenski blisko koindiciraju -- da biste pokazali da je Irska napredovala zbog priključenja EU morate pokazati koji su to faktori inherentni isključivo EU integraciji (i bez kojih Irska ne bi mogla da (brzo) napreduje) omogućili ono što konstatujete.
Taska Dana Taska Dana 21:59 31.01.2008

Re: s druge strane,

Irska od 68. godine intenzivno ulaze u obrazovanje, priprema se na mnogo sektora a ulaskom u EU napreduje velikom brzinom.
Sam ulazak u EU ne moze biti efikasan ako se nesto i ne uradi predhodno.
Portugalija i Spanija su takodje napredovale odkad su u EU.
pnbb pnbb 22:12 31.01.2008

Re: s druge strane,

Jos bolji primer: Irska


na nju sam prvo i mislio, hvala
mada sad je dzabe da se vadim

sto se tice vremenske koincidencije, radovao bih se objasnjenju cime je odsustvovanje iz eu uzrokovalo blagostanje u kontraprimeru navedenim zemljama

znam da nisam ja pitan ali ipak. jer im adosta stvari koje su mi ok u proklamaciji, glupo bi bilo da se padne na detaljima
KafaJeGotova KafaJeGotova 22:33 31.01.2008

Re: s druge strane,

Taska Dana
Irska od 68. godine intenzivno ulaze u obrazovanje, priprema se na mnogo sektora a ulaskom u EU napreduje velikom brzinom.Sam ulazak u EU ne moze biti efikasan ako se nesto i ne uradi predhodno.Portugalija i Spanija su takodje napredovale odkad su u EU.

drito u sridu
evo nase dijagnoze zasto mi nismo toliko blizu koliko politicari pedstavljaju (lazu?) da jesmo...
Taska Dana Taska Dana 22:43 31.01.2008

Re: s druge strane,

drito u sridu
evo nase dijagnoze zasto mi nismo toliko blizu koliko politicari pedstavljaju (lazu?) da jesmo...
   

I vrapcima je jasno da ako sam nesto ne uradis ni sveti petar ne moze da ti pomogne.
Naravno da je lakse kad si u okruzenju koje stremi boljitku....ima vise mogucnosti, vise prostora vise sansi...ovako, copavis dok mozes ....
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 22:28 01.02.2008

Re: s druge strane,

Dragi moj Maljkovicu, naravno da ste potpuno u pravu da jos od cika Dejvida Hjuma (nije bio Irac, ali je bio tu negde) znamo da je uzrocnost delikatna stvar. Medjutim, zapazite vi formulaciju Zeljkinog pitanja na koje sam ja prosto odgovorio: "koje su to zemlje kojima je svanulo od ulaska u EU?"

Da je pitala "koje su to zemlje kojima je svanulo ZBOG ulaska u EU?" onda bi Vasa replika bila na mestu, a ja u krivu. Ovako, ja sam samo skromno odgovorio jednim primerom na njeno pitanje - a na svima nama je da dokonavamo uzroke (materijalne, efikasne, konacne cak!) zbog kojih je to sve bilo tako kako je bilo od 1973, kad je Irska usla u EU... ;o)
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 22:09 31.01.2008

hm...

u tom kontekstu, ovo je verovatno alternativno pevanje tvoje omiljene pevačice

ovo je kampanja DRUGAČIJE PEVANJE
Dušan Maljković Dušan Maljković 22:14 31.01.2008

Re: hm...

Nasmejao sam se... Duhovito s vaše strane, priznajem, a duhovitost respektujem kao jednu od najviših formi inteligencije.

Ali kad Jeca zapeva -- plakao sam od smeha. Iz petnih žila se žena napreže, a glasa ni od korova...:)

No, tim je više treba ceniti: lako je postati uspešna pevačica kada znate da pevate, ali kada ne znate, to već teže ide...

Uostalom, znam ja šta je vaš ključni problem sa JK -- to što ona može da kupi 10 bundi od činčile, a vi ni jednu -- činčilu, naravno! :)
AlexDunja AlexDunja 22:15 31.01.2008

Re: hm...

No, tim je više treba ceniti: lako je postati uspešna pevačica kada znate da pevate, ali kada ne znate, to već teže ide...

tesko, da teze ne moze biti. bas. bas.
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 23:02 31.01.2008

Re: hm...

Uostalom, znam ja šta je vaš ključni problem sa JK -- to što ona može da kupi 10 bundi od činčile, a vi ni jednu -- činčilu, naravno! :)

ne nosim krzno,volim životije.
JK mora da se tuca sa mnogo više životinja da bi kupila bundu, nego što je potrebno ubiti životinja za bundu, to je njen problem. ) jer od pevanja se očigledno hleba neće najesti

ZA DRUGAČIJE PEVANJE!

angie angie 23:14 31.01.2008

Re: hm...

EXTRA!
Taska Dana Taska Dana 23:14 31.01.2008

Ki, ki, ki, ki
Za drugacije pevanje!!!!
angie angie 23:17 31.01.2008

Re: hm...

Uostalom, znam ja šta je vaš ključni problem sa JK -- to što ona može da kupi 10 bundi od činčile, a vi ni jednu -- činčilu, naravno! :)kako se zove neko ko moze u datom primeru da kaze ovako neshto, a pri tome to najozbiljnije misli, znachi nije samo obichna malicioznost u pitanju?
adam weisphaut adam weisphaut 23:21 31.01.2008

Re: hm...

kako se zove neko ko moze u datom primeru da kaze ovako neshto, a pri tome to najozbiljnije misli, znachi nije samo obichna malicioznost u pitanju?

Dakle uz mizgoeniju, dodajmo mu i mrznju prema zivotinjama.
The fun continues.
Dušan Maljković Dušan Maljković 23:24 31.01.2008

Re: hm...

MIZOGINIJA, ne mizogenija, kako ponavljate.

Izvinite a gde vi to sve nađoste?
AlexDunja AlexDunja 23:26 31.01.2008

Re: hm...

znachi nije samo obichna malicioznost u pitanju?

ma jok:)
Ivan Marović Ivan Marović 23:32 31.01.2008

Maljkoviću

adam weisphaut
Dakle uz mizgoeniju, dodajmo mu i mrznju prema zivotinjama.
Dušan Maljković
MIZOGINIJA, ne mizogenija, kako ponavljate
Mizgoenija, ne mizogenija. čitaj pažljivije :)
adam weisphaut adam weisphaut 23:36 31.01.2008

Re: hm...

Mizgoenija, ne mizogenija. čitaj pažljivije :)

Rece Commandante Ce Gevara
Queeria Queeria 23:38 31.01.2008

Re: hm...

pa nemojte tako o cernobilskom slavuju, hihihihihi
A
adam weisphaut adam weisphaut 23:40 31.01.2008

Re: hm...

Izvinite a gde vi to sve nađoste?

Samo covek ko duboko prezire i mrzi zene bi mogao uzme sideshow freak-a koji se oblaci/izgleda/govori kao tranvestit daltonista kao primer zenske emancipacije.
man ray loves me man ray loves me 23:54 31.01.2008

Re: hm...

primer zenske emancipacije.

primer zenske zatucipacije.
man ray loves me man ray loves me 00:38 01.02.2008

Re: hm...

Queeria
pa nemojte tako o cernobilskom slavuju, hihihihihi

Pocepa se žena ko šifonske gaće :)
Nenad M. Nenad M. 00:39 01.02.2008

Re: hm...

lako je postati uspešna pevačica kada znate da pevate, ali kada ne znate, to već teže ide...


JK je jedina uspesna samo sto nikada nije odrzala koncert kojim bi to i pokazala
ogar ogar 23:01 31.01.2008

dobra kampanja

Ima u tekstu dobrih stvari. Demokratija je problematicna upravo iz tih razloga koji su navedeni u tekstu, ali nije tacno da ona ima alternativu, ova demokratija ima ali demokratija kao istem pravila nema. Ni anarhija ni nesto peto nisu dobre alternative.

Dorbo je primeceno i da izlazak na izbore u stvari znaci demokratsko budje nje biraca, ali to ne znaci da su radikali za koje su ti ljudi glasali nekakav deo sistema. Radikali su problem, a ne podrska njima.

Soylent Green Soylent Green 23:35 31.01.2008

Interface to democracy: 4.5

Posle kompletne dekonstrukcije izbornog sistema ostaje jedna cinjenica: veza izmedju biraca i biranih alternativa je vrlo "narrow bandwisth", odnosno sastoji se iz svega par bitova godisnje.

Recimo da su svake godine jednokruzni parlamentarni izbori sa 8 partija i dvokruzni predsednicki sa 8 partija.

To znaci da gradjanin moze da napravi ukupno 18 izbora u toku godine, odnosno njegova povratna sprega "sistemu" se sastoji od 4.5 (cetiri zarez pet) bitova. To mu dodje oko 0.00000014 bitova u sekundi.

Kako mogu ideje, stavovi, nadanja, verovanja, principi, iskustva, itd. da se spakuju u 4.5 bitova godisnje, koliko imate na raspolaganju da posaljete "sistemu"? Nikako. Vise izbora imate svako vece za izlazak. Da ne pominjem selekciju porn sajtova.

4.5 bita je sranje i farsa. Hocu da imam bar jedan bit nedeljno. Lokalna samouprava + cesti referendumi na nivou cele zemlje. Bez tezgarosa sto mi prepakuju 4.5 bita izbora godisnje.

Dawngreeter Dawngreeter 00:20 01.02.2008

Re: Interface to democracy: 4.5

Eh... sweet, sweet utopia.

Da se ja pitam, maksimalno bi lokalizovali organizacione jedinice (mali problem sta cemo sa velikim gradovima al' i o tome bi se nekako dogovorili), ubili bi koncept nacije na spavanju, obrisali granice, istakli parolu da ne prepoznajemo nicije "pravo" da bude shef ili politicar i jednom nedeljno u lokalnom forumu (zgradi, a ne sajtu... mada moze i sajt, dodjavola) izglasavali sta treba. Al' to ce imati sansu da se desi tek posle globalne informacione revolucije koja iz ko zna kog razloga nikako da dodje na dnevni red.


Doctor Wu Doctor Wu 23:37 31.01.2008

Dule, el ovo

neka zajebancija? Misim ovo sa "kolonijalizmom, predatorskim kapitalizmom, nacionalizmom"...
Dax Dax 23:45 31.01.2008

Staaaaa?

Opet neka potreba da se po svaku cenu bude drugaciji.Stvarno je vec smesno ovo.

A ovo:

Uostalom, znam ja šta je vaš ključni problem sa JK -- to što ona može da kupi 10 bundi od činčile, a vi ni jednu -- činčilu, naravno! :)
Kakv covek moras biti da bi razgovarao i razmisljao na ovaj nacin?Ne razumem,jel' to neka fora koju ja ne razumem?
Arkan-ugledni biznismen,uspeo u zivotu.Moze da kupuje fudbalske klubove a mi ne mozemo ni fudbalsku loptu.To je ta logika.....Katastrofa
Vise nemam sta da trazim na blogu ovog blogera.Gubim vreme u zivotu sa budalom.
nsarski nsarski 23:51 31.01.2008

Re: Dule, el ovo

Doctor Wu

neka zajebancija? Misim ovo sa "kolonijalizmom, predatorskim kapitalizmom, nacionalizmom"...

Dijalektika to, Dottore, nisi ti tome dorastao.
Dušan Maljković Dušan Maljković 23:58 31.01.2008

Re: Dule, el ovo

Pitajte Drugačiju kampanju. A ako imate nešto u vezi sa mojom tekstom, kažite, na to već ja odgovaram.
Dejan Stanković Dejan Stanković 00:56 01.02.2008

Ti si zemljace

sam sebe prevazisao.
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 02:08 01.02.2008

tjah

dosta sto su onom sto otkida na "spremte se spremte chetnici" sve ruze ispadale iz usta k'o da je bulbul 'tica za vreme predizborne kampanje, nego mi treba jos i ta inicijativa "drugacija kampanja", idi bre dusane u persun

a na temu bundi od cincile i ko moze, a ko je kratak, samo da ti kazem da na kalenica pijaci ne mozes vise da kupis luk i jabuke od prodavaca bundi za dz, sto od mrcova, sto od kontigenata krzna koje su zene po evropi bacile, ko ne veruje nek proseta kroz tezge

Trinidad Tobagović Trinidad Tobagović 11:51 01.02.2008

i ovako i onako

DM>
pitanje je koliko su naši izbori politički u bitnom smilu te reči, odnosno koliko su zaista konstitutivni za promenu društvene stvarnosti. Danas se iza zapenjene žestine skupštinskih debata krije cinično zastupanje političkih narativa u koje se intimno ne veruje, zarad interesa samog ostanka na vlasti i beneficija koje uz to idu. Primer skupštinskog restorana to najbolje pokazuje: tamo „politički neprijatelji" zajedno ručaju, piju, opijaju se, zezaju i sl. Sami „predstavnici naroda" postaju „odnarođena" politička elita koja taj položaj doživljava kao mesto za sticanje lične koristi


Razuman i objektivan čovek ne može reći da ovo nije istina. Što se tiče inicijative "drugačija kampanja", smatram da je to nešto što nam je odavno potrebno i nikako ne mislim da dolazi u nevreme (kao ni ovaj topic) Najefektnije je u jeku kampanja i bombardovanja tupavom "sad ili nikad" propagandom, ukazati na suštinsku besmislenost tog vašara.


„Priprosti" narod, kome se hronično prebacuje da je nepismen u svakom smislu, pokazao se progresivnijim od samoproklamovane elite


Sa ovim se nikako ne mogu složiti. Ogromna većina, od tih 40% glasača SRS, glasa za radikale skoro po dužnosti, iz razloga koje su naučili i deklamuju kao pesmicu: Tadić je izdajnik (hoće da proda Kosovo) Đelić i Dinkić su lopovi (imaju 11miliona evra) Čeda radi za Šiptare, radikali su patriote, ne daju Kosovo, vole Rusiju, Toma je domaćin... uglavnom razlozi koji se podrazumevaju iako uglavnom nemaju veze sa mozgom. Prema tome, ne znam koliko je njihovo glasanje i izlaženje na izbore posledica progresivnosti i demokratske svesti i savesti. Pre će biti da je u pitanju višegodišnji trening- gledanje dnevnika po zadatku, glasanje po zadatku, patriotizam po zadatku, ćorave kutije i tako to...
Trinidad Tobagović Trinidad Tobagović 11:53 01.02.2008

i da odgovorim sam sebi

Inicijativa "drugačija kampanja" nikada neće moći da zaživi i da rezultate upravo zbog armije zombija koji će glasati za demokratskog/radikalnog kandidata (u zavisnosti od afiniteta) pa makar taj kandidat bio šimpanza u odelu.
leto dijalektike leto dijalektike 23:56 03.02.2008

Re: i da odgovorim sam sebi

Izbori zamka za budale!
Elections piège à cons !
bila je omiljena Sartrova maksima.
Znaju oni koji su ga culi koliko je to tesko bilo izreci. Tada, sada, josi neko vreme.

N.B. Postovani DM, iskreno zalim sto mi niste odgovorili na postavljeno pitanje o razlici ( bez obizra ili s' obzirom na izvor koji navodite) izmedju desnicara i liberala. Kako je odgovor izostao, nadam se da mi ne zamerate slobodu sto cu probati da zakljucim kako ja to vidim. Cini mi se da vi pokusavate da pravite razliku , citiram vas , ne izmedju "pametnih desnicara i glupih liberala", nego naprosto izmedju glupih i pametnih desnicara. No iako je ovde u pitanju odredjeni parametar, nije i onaj Jacues-a Ranciere-a (koga cesto navodite) a koji brizljivo neguje (priznacete veoma emancipatorsku) tezu o "jednakosti intiligencija": " Jedno takvo, novo, drustvo odbacilo bi podelu na one koji znaju i one koji ne znaju, one koji poseduju i koji ne poseduju- vlasnistvo intiligencije" .

Zato mi se cini mnogo uputnije sada , a i uvek, desnicare nazivati bez okolisanja samo njihovim pravim imenom. Posle je sve, reklo bi se, mnogo lakse.

Pozdrav iz ovog "odlucujuceg" dana!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana