Društvo| Istorija

Čas istorije: Optužnica protiv Draže Mihailovića

Predrag Azdejković RSS / 01.08.2012. u 12:43

15427.jpg
Rehabilitacija zločinca

Odlomak iz optužnice koju je 1946. podneo zastupnik vojnog tužioca protiv Dragoljuba Mihailovića i ostalih.

RATNI ZLOČINI

41. Mihailović je putem bezbrojnih raspisa, naredaba, radiograma, direktiva, upućivanih svim njegovim komandantima kao i pojedinim komandantima u konkretnim slučajevima, počev od jeseni 1941. izdavao stroga naređenja da bez milosti uništavaju sve borce Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda, zarobljene i ranjene borce, sve simpatizere narodnooslobodilačkog pokreta, svakog onoga ko ma čime pomaže Narodnooslobodilačku vojsku i partizanske odrede, nazivajući u svojim depešama, raspisima i direktivama sve pripadnike narodnooslobodilačkog pokreta komunistima, boljševicima, ustaško-boljševičkim bandama, itd.

42. Mihailović je takođe izdavao naređenja svojim komandantima da uništavaju muslimane (koje je on nazivao Turcima) i Hrvate (koje je on izjednačivao sa ustašama).

43. Mihailović je bio uveo u primenu metodu ubijanja ljudi bez suda i ma kakvog ispitivanja krivice. Osude na smrt izricao je on, a to pravo bio je preneo i na sve svoje komandante korpusa, brigada, pa i bataljona. Osuđene na smrt stavljao je pod slovo „Z".

44. Za izvršenje smrtnih osuda po metodi slova „Z" (slovo „Z" je početno slovo od reči zaklati, a lice stavljeno pod slovo „Z" moralo je biti zaklano) Mihailović je dao direktivu da svaka njegova brigada formira „crne trojke", koje su konspirativno radile. Po Mihailovićevim direktivama komandanti brigada su u „crne trojke" odabirali krvoločne ljude koji su stupanjem u „crnu trojku" davali pristanak da izvrše svako naređenje bez pogovora, a da u slučaju ne izvršenja naređenja budu streljani. Mihailović je šta više davao „crnim trojkama" direktive kako treba da kolju. Šef četničkih „crnih trojki" u Jugoslaviji bio je sam Mihailović.

45. Pored „crnih trojki" Mihailović je mnogo puta izdao naređenja da svaki komandant korpusa formira leteće brigade, kojima je dao isključivo u zadatak da očiste svoj teren od partizana (ili kako on to kaže komunista) i njihovih simpatizera i svih drugih elemenata koji se ne slažu sa njegovom organizacijom, a da se ne upuštaju ni u kakve sukobe sa okupatorom.

46. Izvršavajući Mihailovićeva naređenja, njegovi komandanti korpusa i brigada, njegovi korpusi i brigade, njegove „crne trojke" i leteće brigade, izvršile su u toku rata i okupacije bezbroj raznovrsnih ratnih zločina u svim krajevima Jugoslavije, u Srbiji, Crnoj Gori, Sandžaku, Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj (naročito u Dalmaciji i Lici) i Sloveniji, pa su tako:

U novembru 1941, četnici su streljali u selu Brajićima (Srez takovski) na mestu zvanom Drenov Vrh oko 500 zarobljenih partizana i pristalica oslobodilačke borbe. Mesto na kome su partizani streljani nalazi se na kratkom otstojanju od Ravne Gore na kojoj se nalazio Mihailović sa svojim štabom.

U noći između 13. i 14. novembra 1941, predao je četnički komandant Jovan Škava po Mihailovićevom naređenju oko 365 partizana Nemcima u selu Slovac (blizu Valjeva), koje su Nemci odveli u Valjevo i streljali u blizini Valjeva na mestu zvanom Krušik.

Početkom novembra 1941. Mihailovićev komandant Filip Ajdačić zaklao je 13 partizanskih simpatizera u blizini Kosjerića na mestu zvanom Ridovi, među kojima i učiteljice Jelenu Subić-Gmizović i Milevu Kosovac koje su četnici pre nego što su ih zaklali silovali i unakazili usijanim gvožđem.

Četvrtog novembra 1941, četnici su ubili blizu Ravne Gore oko 30 partizana koje su bili na prevaru zarobili, među kojima je bilo 18 devojaka koje su bile upućene u Užice za bolničarke.

U decembru 1941. Mihailovićevi četnici streljali su zajedno sa Nemcima u Čačku samo u jedan mah 80 pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta.

U decembru 1941. u Srezu požeškom radio je mešoviti nemačko-četnički sud koji je samo u jedan mah osudio na smrt 12 pristalica partizana.

U decembru 1941. i tokom januara 1942. četnici su poklali preko dve hiljade muslimana - ljudi, žena i dece iz okoline Foče, Čajniča i Goražda. Klanja su vršili na mostovima na Drini u Foči i Goraždu.

U toku decembra 1941. i tokom cele 1942. Mihailovićevi „legalizovani" četnici pohapsili su i predali Nemcima u raznim krajevima Srbije hiljade pristalica partizana, koje su Nemci streljali u logorima Banjici, Šapcu, Nišu, Užicu, Čačku i drugim, a pored toga sami četnici su poubijali hiljade pristalica partizana, opljačkali mnoga sela, batinali hiljade ljudi, a veliki broj žena i devojaka iz partizanskih porodica silovali.

Prvog aprila 1942, četnici Rada Radića pobili su u Jošavci 20 ranjenih partizana a među njima i teško ranjenog doktora Mladena Stojanovića.

Aprila 1942, četnici Lazara Tešanovića i Rada Radića (koji su se tada bili stavili pod komandu Mihailovićevog kapetana Dragoslava Račića) ubili su 70 ranjenih partizana.

Krajem aprila 1942, Spasoje Dakić, komandant jednog Mihailovićevog bataljona u Istočnoj Bosni, ubio je engleskog majora Terensa Atertona i jednog njegovog radiotelegrafistu - engleskog narednika.

Juna 1942, Mihailovićevi četnici su u okolini Gacka u selu Izgori zapalili bolnicu sa 10 teških partizanskih ranjenika.

Juna 1942, Mihailovićev odred pod komandom kapetana Vladimira Đukića izveo je iz zatvora u Nikšiću 25 pristalica narodnooslobodilačkog pokreta i zajedno sa Italijanima streljao.

Avgusta 1942, Mihailovićev komandant Petar Baćović ubio je simpatizere NOP-a Rada Pravicu, sudiju, Tomu Galepa, Jovu Ljubibratića, Budimira Ukropinu i Tasu Kosovića.

Avgusta 1942, Mihailovićevi četnici pod komandom Petra Baćovića prilikom zauzeća Foče zaklali su u Foči i u grupi sela koja se skupa nazivaju Bukovica oko 1.000 lica muslimanske veroispovesti, među kojima je bilo oko 300 žena, dece i staraca.

Avgusta 1942, na terenu oko Ustikoline i Jahorine (Istočna Bosna) Mihailovićevi četnici pod komandom majora Zaharija Ostojića i Petra Baćovića zaklali su oko 2.500 lica muslimanske veroispovesti a sela popalili.

Septembra 1942, četnici Petra Baćovića ubili su u Makarskoj 900 Hrvata, nekoliko katoličkih sveštenika žive odrali i 17 sela zapalili.

Oktobra 1942, četnici Petra Baćovića ubili su u okolini Prozora zajedno sa Italijanima kojima je komandovao italijanski poručnik Viđak oko 2.500 muslimana i Hrvata, među kojima je bilo žena, dece i staraca, a veliki broj sela popalili.

U oktobru 1942, četnici Petra Baćovića ubili su u selu Gata, Niklice i Čišlo (sva sela u Dalmaciji) zajedno sa Italijanima 109 Hrvata kao simpatizere NOP-a.

U jeseni 1942, u Drežnici (Hercegovina) četnici iz okoline Gacka pri pokretu za Prozor zaklali su 100 lica muslimanske veroispovesti.

Decembra 1942, u selu Brainci (Mrkaić - Istočna Bosna) i okolnim selima, četnici Mihailovićevog komandanta Rajka Čelonje ubili su 160 seljaka i popalili selo Braince i još nekoliko sela. Među pobijenima bilo je i žena i dece.

U januaru 1943. Mihailovićevi četnici su ubili u selu Banji (kod Aranđelovca) protu Jeremiju Isakovića i još 18 pristalica partizana.

Januara 1943. zaklao je major Radomir Cvetić 16 zarobljenih partizana u okolini Užica.

Januara 1943. pod komandom Vladimira Komarčevića Mihailovićevi četnici su zaklali 72 simpatizera partizana u srezu posavskom.

Januara 1943, četnici Pavla Đurišića ubili su u Srezu bjelopoljskom oko 400 muškaraca i oko 1.000 žena i dece muslimanske veroispovesti.

U februaru 1943. četnici pod komandom Zaharija Ostojića, Petra Baćovića, Pavla Đurišića, Voje Lukačevića, Vuka Kalaitovića i drugih u srezovima pljevaljskom, čajničkom i fočanskom zaklali su 1.200 muškaraca i 8.000 staraca, žena i dece i opljačkali pa potom spalili oko 2.000 domova.

Polovinom jula 1943. u selu Cikoti (Istočna Bosna) četnici su otkrili 80 ranjenika i proleterske divizije, oduzeli im oružje, a sutradan doveli Nemce koji su ih poubijali a zatim spalili.

Jula 1943. u Bišini (Birač) četnici su otkrili 120 ranjenika I i II proleterske brigade i izdali ih Nemcima koji su ih pobili.

Decembra 1943. četnički komandant major Boško Petrićević streljao je u Kolašinu 28 zarobljenih partizana i 6 seljaka pristalica partizana.

Decembra 1943. četnički komandant Živan Lazović zaklao je u selu Selevcu (Beogradskog okruga) 15 seljaka pristalica partizana.

Decembra 1943. zaklali su četnici u okolini Bosanskog Grahova 137 zarobljenih partizana.

Decembra 1943. zaklali su četnici u selu Tičevu kod Drvara 28 zarobljenih partizana.

Decembra 1943. zaklali su četnici u Zeti (Crna Gora) 8 seljaka-delegata na I Antifašističkoj skupštini Crne Gore.

Decembra 1943. zaklali su četnici Nikole Kalabića u selu Kopljarima (kod Aranđelovca) 24 seljaka pristalice partizana.

Decembra 1943. streljali su četnici Vuka Kalaitovića u srezu Sjeničkom (Sandžak) 18 pristalica partizana.

Decembra 1943. četnici pod komandom potpukovnika Miodraga Paloševića i majora Svete Trifkovića zaklali su u selu Vraniću (srez Posavski, Okrug beogradski) 72 lica među kojima i jedno dete od dve godine, drugo od 3 meseca, jednu od žrtava su kastrirali. Pored toga opljačkali su veliki broj seljačkih domova.

Od meseca jula 1941. do marta 1943, Mihailovićevi četnici pod komandom Pavla Đurišića osudili su na smrt i streljali oko hiljadu crnogorskih partizana i seljaka, zbog toga što su učestvovali u Oslobodilačkom ustanku u Crnoj Gori.

29. aprila 1944. četnički odredi kapetana Živojina Lazovića, majora Svetislava Trifkovića, Nikole Kalabića, Dragutina Bojovića, Svete Bogićevića, Radovana Dokmanovića i Svete Radićevića u selu Drugovcu (Srez podunavski - Okrug beogradski) zaklali su 73 lica među kojima i 9 žena. Tom prilikom teško su zlostavljali 37 drugih lica i opljačkali pa potom popalili 220 domova.

Aprila 1944. četnici su kod Bajine Bašte zaklali 8 simpatizera partizana.

Maja 1944. četnici Dragutina Keserovića pronašli su na Jastrebcu partizansku bolnicu, pa su streljali oko 24 ranjenika i 4 bolničarke.

Maja 1944. četnici sa Majevice otkrili su u Semberiji partizanske bolnice i ubili oko 300 teških ranjenika.

U leto 1944. četnici su u selu Balinoviću živoga pekli pred 20 ljudi Živana Đurđevića seljaka iz sela Balinovića, a potom zaklali njega i njegovog sina.

Početkom avgusta 1944, Dušan Radović - zv. Kondor, komandant Mihailovićevog Zlatiborskog korpusa, zaklao je dva američka avijatičara francuskog porekla koji su se bili prinudno spustili padobranima kod reke Lima.

Avgusta 1944. četnički odred Svete Bogićevića uhvatio je u selu Sepcima (Okrug beogradski) Savu Sremčevića, Konstantina Vojinovića, Iliju Radojevića i Iliju Jakovljevića i pošto ih je teško mučio da bi im iznudio priznanje o saradnji sa partizanima, svu četvoricu je zaklao.

47. Nabrojani zločini su samo mali deo zločina koje su Mihailovićevi četnici sprovodeći njegova naređenja i direktive izvršili u svim krajevima Jugoslavije.

Pored toga, desetine hiljada ljudi četnici su zlostavljali i batinali, a u Crnoj Gori su bili uveli specijalni sistem batinanja pomoću „roglje".

Mihailovićevi komandanti dostavljali su spiskove pristalica partizana okupatorima i kvislingovcima na osnovu kojih su ljudi bili hapšeni i streljani. Naročito je Mihailovićeva beogradska organizacija tesno sarađivala sa Specijalnom policijom na uništavanju pristalica partizana u Beogradu.

Beograd, 10. jun 1946.

Preuzmite dokument: Ceo tekst optužnice protiv Mihailovića i ostalih

AtačmentiKomentari (209)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

milos_secujski milos_secujski 12:54 01.08.2012

.....

Prosto mi je neverovatno da se uhvatiš zdravo za gotovo za optužnice pisane od strane pobedničke strane u prljavom građanskom ratu. Da li ona, u takvom jednom vremenu može biti objektivna? Kada se zna koliko su "crveni" pootvarali civilnih jama po oslobađanju Jugoslavije.
Daleko od toga da mislim da su četnici čistih ruku.........
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:02 01.08.2012

Re: .....

Da su komunisti bili zločinci smo apsolvirali, ukinuli im sve ulice, sklonili sve spomenike...
Mene brine rehabilitacija zločinaca, koja je trenutno aktuelna!!!
ozbiljno ozbiljno 13:08 01.08.2012

Re: .....

Predrag Azdejković
Da su komunisti bili zločinci smo apsolvirali, ukinuli im sve ulice, sklonili sve spomenike...
Mene brine rehabilitacija zločinaca, koja je trenutno aktuelna!!!


Pa...njihova deca i unuci su i dalje na vlasti.

P.S.
Mala digresija, da li gospodja Borka Pavicevic (ćerka titovog generala Pavićevića) i dalje živi u vili na Senjaku koju je njen otac "oslobodio" od pravih vlasnika 1944. godine i zauzeo za sebe ili je možda vraćena zakonitim naslednicima?
ozbiljno ozbiljno 13:09 01.08.2012

Re: .....

Bravo.
Velika istina.

Imaš preporuku od mene.
Jednostranim, ostrašćenim i traljavo dokumentovanim prikazivanjem istorije samo se produbljuje netrpeljivost, hrani agresija i gaji još veća mržnja.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:23 01.08.2012

Re: .....

Mala digresija, da li gospodja Borka Pavicevic (ćerka titovog generala Pavićevića) i dalje živi u vili na Senjaku koju je njen otac "oslobodio" od pravih vlasnika 1944. godine i zauzeo za sebe ili je možda vraćena zakonitim naslednicima?


Ta generacija, koja je živela u Jugoslaviji i ekonomskom blagostanju se osamostaljivala i nije živela sa roditeljima do stote godine, tako da predpostavljam da ne živi više sa roditeljima!

Zakonita imovina se zakonski oduzima... Pogledajte Šarića!
ozbiljno ozbiljno 13:31 01.08.2012

Re: .....

Predrag Azdejković
Mala digresija, da li gospodja Borka Pavicevic (ćerka titovog generala Pavićevića) i dalje živi u vili na Senjaku koju je njen otac "oslobodio" od pravih vlasnika 1944. godine i zauzeo za sebe ili je možda vraćena zakonitim naslednicima?


Ta generacija, koja je živela u Jugoslaviji i ekonomskom blagostanju se osamostaljivala i nije živela sa roditeljima do stote godine, tako da predpostavljam da ne živi više sa roditeljima!

Zakonita imovina se zakonski oduzima... Pogledajte Šarića!Gospođa i dalje živi u toj, sada uredno otkupljenoj vili iako postoje zakoniti naslednici.
tippi.tipoos tippi.tipoos 14:13 01.08.2012

Re: .....

ozbiljno
Predrag Azdejković
Da su komunisti bili zločinci smo apsolvirali, ukinuli im sve ulice, sklonili sve spomenike...
Mene brine rehabilitacija zločinaca, koja je trenutno aktuelna!!!


Pa...njihova deca i unuci su i dalje na vlasti.

P.S.
Mala digresija, da li gospodja Borka Pavicevic (ćerka titovog generala Pavićevića) i dalje živi u vili na Senjaku koju je njen otac "oslobodio" od pravih vlasnika 1944. godine i zauzeo za sebe ili je možda vraćena zakonitim naslednicima?


Ti smatraš da je to posao Borke Pavićevič? Mislim, taj povraćaj imovine.
Jukie Jukie 14:27 01.08.2012

Re: .....

ozbiljno

Predrag AzdejkovićDa su komunisti bili zločinci smo apsolvirali, ukinuli im sve ulice, sklonili sve spomenike...Mene brine rehabilitacija zločinaca, koja je trenutno aktuelna!!!Pa...njihova deca i unuci su i dalje na vlasti.

Ili bar koriste novac, kuće, zemlju itd.

Što je razlog zbog koga mislim da istoriju neke oblasti, države itd. mogu da prepričavaju samo autsajderi iz desete zemlje koji nemaju sukob interesa.

A deca navodno treba da uče istoriju svoje zemlje; koju kada niko ne može da se dogovori šta se u stvari desilo

(zato časove istorije treba prebaciti na biologiju )
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 14:44 01.08.2012

Re: .....

Što je razlog zbog koga mislim da istoriju neke oblasti, države itd. mogu da prepričavaju samo autsajderi iz desete zemlje k[url=http://shop.b92.net/index.php?view=item&item_id=46][/url]oji nemaju sukob interesa.


Miša Gleni:
http://shop.b92.net/index.php?view=item&item_id=46
agatton agatton 16:35 01.08.2012

Re: .....

milos_secujski
Prosto mi je neverovatno da se uhvatiš zdravo za gotovo za optužnice pisane od strane pobedničke strane u prljavom građanskom ratu. Da li ona, u takvom jednom vremenu može biti objektivna? Kada se zna koliko su "crveni" pootvarali civilnih jama po oslobađanju Jugoslavije.
Daleko od toga da mislim da su četnici čistih ruku.........


Da optužnica i presuda nisu valjali ne bi se tvoji bolesni tupani hvatali za proceduralne greške.
agatton agatton 16:42 01.08.2012

Re: .....

ozbiljno
Predrag Azdejković
Da su komunisti bili zločinci smo apsolvirali, ukinuli im sve ulice, sklonili sve spomenike...
Mene brine rehabilitacija zločinaca, koja je trenutno aktuelna!!!


Pa...njihova deca i unuci su i dalje na vlasti.


Vuku i Danici Drašković su svi bili u Četnicima. Izuzetak je nešto malo Vukove familije po najci. Homenu je jedan deda bio četnik jedan Nedićevac. Ministru Lončaru je likvidirani žandar iz Bele crkve rodjeni stric. Ministrarsto inostranih poslova je krcato dece ratnih zločinaca koje je zaposlila Dana. BIA je prošle godine zvanično položila venac na Ravnoj gori. Ministarstvo vera je do sada odlikovalo dva ratna zločinca. Srpska pravoslavna crkva bar petoricu proglasila za svece. ovo je neofašistička, pročetbnička, pronedićevska i proljotićevska država sa istom takvom elitom. Zato su ovakve javne ličnosti kao Azdejkoviuć, bez obzira što su i lično ugrožene od srpskih neofašista, dragocene.

Ako treba još, javi.
milisav68 milisav68 16:45 01.08.2012

Re: .....

Predrag Azdejković

Mene brine rehabilitacija zločinaca, koja je trenutno aktuelna!!!

Rehabilitacija (u pravnom smislu) nije negiranje i poništavanje zločina, već preispitivanje, da li je tokom sudjenja došlo do kršenja pravila sudskog postupka (po tada postojećim zakonima).

Činjenica je da je sudski proces zbrzan na samo mesec i po dana (za tako veliku i ozbiljnu optužnicu), da je od 43 tačke optužnice, opstalo samo 8, da odbrana nije dobila sav materjal optužnice, da nije dozvoljeno da se pojave svedoci odbrane, kao i da je posle procesa, advokat (Dragić Joksimović) izgubio sva gradjanska prava i završio u zatvoru.

Ako komunisti tada nisu uspeli da ispoštuju protokol, kada im je sve bilo u rukama, zašto onda danas ne bi mogli da preispitamo to sudjenje, tačnost navoda optužnice, kao i istinost svega što nam je servirano svih ovih godina.

Milan Karagaća Milan Karagaća 17:43 01.08.2012

Re: .....

Srpska pravoslavna crkva bar petoricu proglasila za svece.

Ђенерал је сјеме нове чојечности, каже Афилохије
agatton agatton 17:56 01.08.2012

Re: .....

Pljevlja - Pljevljanka Milosava Strunjaš uputila je otvoreno protestno pismo Sinodu Srpske pravoslavne crkve zbog kanonizacije dvojice pljevaljskih sveštenika koji su tokom Drugog svetskog rata, kako navodi, počinili niz zlodela nad nedužnim civilima.

Na zasedanju Svetog arhijerejskog sabora u manastiru Žitomisliću kod Mostara, sredinom maja ove godine, kanonizovano je i desetak pljevaljskih sveštenika, među njima i popovi Slobodan Šiljak i Milorad Vukojičić, koji su po odlukama partizanskog i Vojnog suda streljani 1943. odnosno 1945. Njih dvojica, navodi Milosava Strunjaš u pismu Sinodu, objavljenom u poslednjem broju Pljevaljskih novina i naslovljenom sa "Zar zločinci mogu biti sveci", nisu "stradali za živu veru, kako je saopšteno sa zasedanja Sabora, već ih je stigla zaslužena kazna za počinjena nedela". Ona tvrdi da se pop Slobodan Šiljak stavio u službu fašističkog okupatora vrlo brzo po njihovom dolasku u Pljevlja i da je poslao u smrt svog kuma i najbližeg komšiju, njenog oca Rajka Cerovića, koji je streljan 28. jula 1941.

"Istog dana streljani su i Milun i Milan Knežević i Miloš Dragićević i oni su bili prve žrtve fašističkog terora u Pljevaljskom srezu", navodi Milosava Strunjaš. Zbog tog i još niza zlodela popu Šiljku je partizanski sud 1943. izrekao kaznu streljanja, koja je izvršena krajem iste godine. Prema njenim navodima, zlodela popa Milorada Vukojičića su još teža, jer je on bio član "crne trojke koja je klala i ubijala nevine civile u Pljevljima".

Strunjaš navodi da su najveći zločini počinjeni u martu i aprilu 1944. i da je u tom periodu ubijeno više osoba, što je i zapisano u knjizi "Prilog u krvi". "Zaklana je babica Milica Mazić, majka troje maloletne dece Stanica Tasovac, studentkinja Ljubica Stojkanović, bračni par Diko i Jula Stamenić i njihov jedinac Ljubo, majka poznatog glumca Miše Janketića Milica, Zora Marković Karamatijević. Istog dana su streljani Savka Matović, Neđeljko Mazić i Mileva Žugić, a u junu iste godine Nevenka Obradović", piše Milosava Strunjaš. U većini tih zločina učestvovao je pop Milorad Vukojičić zbog čega je, navodi ona, dobio nadimak "pop koljač". "Crna trojka i njihovi saborci u pljevaljskom kraju su počinili još mnogo zločina, ponajviše nad muslimanima", navodi Strunjaš, zbog čega je popu Vukojičiću Vojni sud 1945. izrekao kaznu smrti streljanjem.

Za antisemitu i sapunomrsca Velimirovića me mrzi da tražim. Po sećanju samo parafraziram da je držeći govor Miti Ljotiću rekao kako će svetleti budućim pokolenjima kao primer poštenja, požrtvovanosti ...
Milan Karagaća Milan Karagaća 18:14 01.08.2012

Re: .....

Ako komunisti tada nisu uspeli da ispoštuju protokol, kada im je sve bilo u rukama, zašto onda danas ne bi mogli da preispitamo to sudjenje, tačnost navoda optužnice, kao i istinost svega što nam je servirano svih ovih godina.

Ma neće oni da preispitaju suđenje u proceduralnom smislu. Suština je što se preko Draže hoće da rehabilituju svi ostali i taj pokret, da se amnestira od zločina. I svi se prave blesavi kao da nema živih svedoka i kao da su četnici zajedno sa Rusima oslobodili Beograd od Nemaca.
Vidiš ako se Mladiću sudi u Hagu i ako su mnogi Srbi već osuđeni za tu Srebrenicu, ako Srbija i sama prizna da je bilo zločina i ne opravdava ih, pa kako onda rehabilitovati ono što su uradili četnici za vreme 2. svetskog rata, pa Mladić je malo dete za njih.
Извештај Павла Ђуришића начелнику штаба Врховне команде од 13. фебруара 1943
ШТАБ
Лиимско-Санџачких четн. одреда
Стр. Пов. Број
13 фебруара 1943 године

НАЧЕЛНИКУ ШТАБА ВРХОВНЕ КОМАНДЕ.
Акција у Пљевљанском, Чајничком и Фочанском срезу противу муслимана извршена је.
Операције су изведне тачно по наређењу и издатој заповести. Напад је почео у одређено време. Сви команданти и јединице извршиле су добивене задатке на опште задовољство.
Отпор непријатеља био је од почетка до краја слаб. Једини већи отпор био је на Требешком брду, који је трајао 4 часа, али и он је брзо савладан.
Наши одреди 7. овог месеца у току ноћи, већ су избили на р. Дрину, те су борбе закључно са тим даном биле у главном завршене, а затим је настало чишћење ослобођене територије. Сва муслиманска села у три поменута среза су потпуно спаљена тако, да ниједан њихов дом није остао читав.
Сва имовина је уништена сем стоке, жита и сена. Наређено је и предвиђено прикупљање људске и сточне хране у одређеним местима, за стварање магацина резервне хране и исхрану јединица, које су остале на терену ради чишћења и претресања терена и шумовитих предела, као и ради спровођења и учвршћавања организације на ослобођеној територији.
За време операција се приступило потпуном уништавању муслиманског живља без обзира на пол и године старости.
Жртве.— Наше укупне жртве су биле 22 мртва од којих 2 несретним случајем и 32 рањена.
Код муслимана око 1200 бораца и до 8.000 осталих жртава: жена, стараца и деце.

За време почетних операција, муслимани су се дали у бегство ка Метаљци, Чајничу и р. Дрини. На Метаљци је нашао склониште мали део становништва. У Чајничу се рачуна да има до 2.000 избеглица, а један део је успео да умакне преко Дрине пре него што су одређене јединице извршиле пресецање могућих одступних праваца на том сектору. Све остало становништво је уништено……………….
Детаљан извештај поднећу накнадно у релацији са свима прилозима и скицама.
Командант, мајор Пав. И Ђуришић”
agatton agatton 19:10 01.08.2012

Re: .....

Dragić Joksimović


Da ti pošteno kažem nisi toliko značajan da trošim vreme i tražim šta se može naći o Dragiću Joksimoviću, ali nije on jedini za koga se kaže da je stradao jer je branio Dražu.

Robiju je fasovao i Homenov deda Slobodsn Subotić. Homen naravno priča da je fasovao zbog Draže, ali neće da kaže da je u toku sudjenja otkrivena Subotićeva veza i funkcija u Nedićevom režimu. Pored subverzivnih zadataka vezanih za ustanak, Subotić je bio i Nedićev savetnik.

Ima čak i jedna Dangićevca depeša Deraži /glupa žandarčina nije bila dobro obaveštena/ u kojoj predlaže da se dr Slobodan Subotić uhvati i likvidira. Nije glipi žandar znao da Draža blage namere nema da se tuče protiv Nemaca. Usledila je Dražina depeša da Subotića ne diraju.
ozbiljno ozbiljno 19:35 01.08.2012

Re: .....

agatton
ozbiljno
Predrag Azdejković
Da su komunisti bili zločinci smo apsolvirali, ukinuli im sve ulice, sklonili sve spomenike...
Mene brine rehabilitacija zločinaca, koja je trenutno aktuelna!!!


Pa...njihova deca i unuci su i dalje na vlasti.


Vuku i Danici Drašković su svi bili u Četnicima. Izuzetak je nešto malo Vukove familije po najci. Homenu je jedan deda bio četnik jedan Nedićevac. Ministru Lončaru je likvidirani žandar iz Bele crkve rodjeni stric. Ministrarsto inostranih poslova je krcato dece ratnih zločinaca koje je zaposlila Dana. BIA je prošle godine zvanično položila venac na Ravnoj gori. Ministarstvo vera je do sada odlikovalo dva ratna zločinca. Srpska pravoslavna crkva bar petoricu proglasila za svece. ovo je neofašistička, pročetbnička, pronedićevska i proljotićevska država sa istom takvom elitom. Zato su ovakve javne ličnosti kao Azdejkoviuć, bez obzira što su i lično ugrožene od srpskih neofašista, dragocene.

Ako treba još, javi.hajde malo..predsednici, članovi vlade...novi, stari, NVO, direktori, funkcioneri....ovo je samo kap u moru...Boris, Sloba.........
ozbiljno ozbiljno 19:36 01.08.2012

Re: .....

Milan Karagaća
Ako komunisti tada nisu uspeli da ispoštuju protokol, kada im je sve bilo u rukama, zašto onda danas ne bi mogli da preispitamo to sudjenje, tačnost navoda optužnice, kao i istinost svega što nam je servirano svih ovih godina.

Ma neće oni da preispitaju suđenje u proceduralnom smislu. Suština je što se preko Draže hoće da rehabilituju svi ostali i taj pokret, da se amnestira od zločina. I svi se prave blesavi kao da nema živih svedoka i kao da su četnici zajedno sa Rusima oslobodili Beograd od Nemaca.
Vidiš ako se Mladiću sudi u Hagu i ako su mnogi Srbi već osuđeni za tu Srebrenicu, ako Srbija i sama prizna da je bilo zločina i ne opravdava ih, pa kako onda rehabilitovati ono što su uradili četnici za vreme 2. svetskog rata, pa Mladić je malo dete za njih.
Извештај Павла Ђуришића начелнику штаба Врховне команде од 13. фебруара 1943
ШТАБ
Лиимско-Санџачких четн. одреда
Стр. Пов. Број
13 фебруара 1943 године

НАЧЕЛНИКУ ШТАБА ВРХОВНЕ КОМАНДЕ.
Акција у Пљевљанском, Чајничком и Фочанском срезу противу муслимана извршена је.
Операције су изведне тачно по наређењу и издатој заповести. Напад је почео у одређено време. Сви команданти и јединице извршиле су добивене задатке на опште задовољство.
Отпор непријатеља био је од почетка до краја слаб. Једини већи отпор био је на Требешком брду, који је трајао 4 часа, али и он је брзо савладан.
Наши одреди 7. овог месеца у току ноћи, већ су избили на р. Дрину, те су борбе закључно са тим даном биле у главном завршене, а затим је настало чишћење ослобођене територије. Сва муслиманска села у три поменута среза су потпуно спаљена тако, да ниједан њихов дом није остао читав.
Сва имовина је уништена сем стоке, жита и сена. Наређено је и предвиђено прикупљање људске и сточне хране у одређеним местима, за стварање магацина резервне хране и исхрану јединица, које су остале на терену ради чишћења и претресања терена и шумовитих предела, као и ради спровођења и учвршћавања организације на ослобођеној територији.
За време операција се приступило потпуном уништавању муслиманског живља без обзира на пол и године старости.
Жртве.— Наше укупне жртве су биле 22 мртва од којих 2 несретним случајем и 32 рањена.
Код муслимана око 1200 бораца и до 8.000 осталих жртава: жена, стараца и деце.

За време почетних операција, муслимани су се дали у бегство ка Метаљци, Чајничу и р. Дрини. На Метаљци је нашао склониште мали део становништва. У Чајничу се рачуна да има до 2.000 избеглица, а један део је успео да умакне преко Дрине пре него што су одређене јединице извршиле пресецање могућих одступних праваца на том сектору. Све остало становништво је уништено……………….
Детаљан извештај поднећу накнадно у релацији са свима прилозима и скицама.
Командант, мајор Пав. И Ђуришић”da li je to iz istog verodostojnog izvora kao i ovaj dokument?"vođstvo jugoslovenske komunističke partije svesno svoje uloge, priznaje da se Balkansko poluostrvo neće tako dugo moći komunizirati, dok se srpstvu i pravoslavnoj crkvi ne slomi kičma, pošto je poznato da su upravo ova dva faktora uvek sprečavala kako prodiranja Osmanlija na Zapad tako i komunizma i Austrije prema Istoku. Radi toga ovo vođstvo složno je u tome da pripremi zajednički teren za komuniziranje Jugoslavije i Balkanskog poluostrva i za uništenje svega što je srpsko i pravoslavno.

Vođstvo hrvatske ustaške organizacije predoseća, da će u slučaju da ne nastupi brza promena, hrvatski narod podleći jugoslovenskoj podlosti i srpskoj hegemoniji, te nudi svoju saradnju svima podjarmljenim narodima Kraljevine Jugoslavije, a pogotovu komunističkoj partiji, kako bi se požurio tok događaja, a prema uputima ovog vođstva.

Član 3.

Vođstvo hrvatske ustaške organizacije obavezuje se da će potpomagati i učestvovati u svim materijalnim izdacima, demonstracijama, manifestacijama i raznim štrajkovnim akcijama, koje provode komunističke formacije.

Vođstvo komunističke partije smatra hrvatsku ustašku organizaciju kao važnog faktora i kao pomagača u uništenju postojećeg stanja, u postizanju ustaških ideala obećava svoju pomoć.

Vođstvo ovih partija obavezuje se da će između sebe izbegavati sve nesuglasice i raspre, na primer: putem javnih proglasa, privatnih razgovora itd. te da će se obostrano, bezuslovno potpomagati u slučajevima demonstracija, revolucija ili rata, a osobito što se tiče uništenja svega onog što je srpsko i pravoslavno, kao što je naglašeno u tački 2. ovog Sporazuma". (Ovaj dokument se čuva u Arhivu vojno-istorijskog instituta, Nedićeva građa, K. 1. F. 1. D9-9a).
agatton agatton 19:52 01.08.2012

Re: .....

Borisov otac Ljuba je u intervjuu RTS-u izjavio da je on jedini od Tadića bio u partizanima, a svi drugi u četnicima. "Mene je majka poslala u partizane sa 16 godina na mi spasi glavu".

Miloševićeva porodica je bila potpuno neutralna u ww2.

Majka Mirjane Marković je izvršila čuvenu martovskju provalu 1941. godine u kojoj je uhapšen i Ranković.

Sami ti pitaj, mene je mrzelo baš sve da pišem.
agatton agatton 19:58 01.08.2012

Re: .....

Nedićeva građa, K. 1. F. 1. D9-9a


Ti momak želiš istinu a Nedićeva propagandna dokumenta uzimaš za ozbiljno. Daj onaj u kome se kaže da u SSSR sinovi jebu majke a očevi ćerke pa da zaokružimo temu.

Tolika je navala lažovčina da je, bolim se, Srbija nepovratno izgubljena zemlja, a Srbi, na šta je neko već upozorio, ima da nestanu kao istorijski narod.
ozbiljno ozbiljno 20:04 01.08.2012

Re: .....

agatton
Borisov otac Ljuba je u intervjuu RTS-u izjavio da je on jedini od Tadića bio u partizanima, a svi drugi u četnicima. "Mene je majka poslala u partizane sa 16 godina na mi spasi glavu".

Miloševićeva porodica je bila potpuno neutralna u ww2.

Majka Mirjane Marković je izvršila čuvenu martovskju provalu 1941. godine u kojoj je uhapšen i Ranković.

Sami ti pitaj, mene je mrzelo baš sve da pišem.

Dakle tata partizan - partiyansko dete.
Đikijev tata (ja sam verni đikijev sledbenik) - komunista
Mirini roditelji - komunisti
Slobini - valjda isto

Kažem ja - komunistilčka deca
ozbiljno ozbiljno 20:05 01.08.2012

Re: .....

agatton
Nedićeva građa, K. 1. F. 1. D9-9a


Ti momak želiš istinu a Nedićeva propagandna dokumenta uzimaš za ozbiljno. Daj onaj u kome se kaže da u SSSR sinovi jebu majke a očevi ćerke pa da zaokružimo temu.

Tolika je navala lažovčina da je, bolim se, Srbija nepovratno izgubljena zemlja, a Srbi, na šta je neko već upozorio, ima da nestanu kao istorijski narod.Isti Arhiv kao i pisma koja si ti ubacio...i Milan.
proveri - sve laž do laži


automatic automatic 20:06 01.08.2012

Re: .....

Vođstvo ovih partija obavezuje se da će između sebe izbegavati sve nesuglasice i raspre, na primer: putem javnih proglasa, privatnih razgovora itd. te da će se obostrano, bezuslovno potpomagati u slučajevima demonstracija, revolucija ili rata, a osobito što se tiče uništenja svega onog što je srpsko i pravoslavno, kao što je naglašeno u tački 2. ovog Sporazuma".


... i bi tako, pred ocima srpske javnosti odigrao je ovaj djavolski savez svoju ulogu do kraja. valjda ce i njima kraj doci...
Milan Karagaća Milan Karagaća 20:15 01.08.2012

Re: .....

da li je to iz istog verodostojnog izvora kao i ovaj dokument?

samo ne napisa kada je ovakav sporazum sklopljen i u kojim uslovima, ko je bio tada na čelu tog vođstva KPJ,/a nije Tito/.
Pa ne napisa da je KPJ bila treća parlamentarna stranka na prvim izborima i monarho-fašistička klika je već 1921.godine zabranila.Što ne napisa ta je taj Ante Pavelić, kao i onaj drugi koji nije otišao u ustaše, bio poslanik u skupštini Kraljevine SHS i da se ustaška emigracija formirala kao reakcija na događaje u skupštini i ubistvo Radića i onih drugih hrvatskih predstavnika.Posle uvođenja šestojanuarske diktature i zatvaranja i ubijanja članova KPJ i SKOJ-a, progona i zatvora, istina došlo je do kontakata i dogovaranja o saradnji na rušenju režima, ali su komunisti čim su uvideli da su ustaše otišle u pravcu fašizma prekinuli kontakte.Onda su ustaše čim su se otravnjali 10.travnja prvo potamanile komuniste koje su uspeli da pohvataju po Zagrebu i Kerestincu, Splitu, Makarskoj i dalje sve vreme ustaške koljačke države odnosili su se prema komunistima isto kao i Srbima, znači logori i klanje.
Tokom rata NOP nikada nije sarađivao sa ustašama , za razliku od četnika koji su sklapali bratske sporazume o zajedničkoj borbi protiv partizana.
U KPJ je uvek bilo najviše Srba i nije moguće , prosto nije logično osim onima koji nemaju zdrav razum, da je KPJ ili partizani proklamovali kao cilj unuštenje srBstva. A što se tiče SPC, katoličke i IVZ tzo je sve u večini bio isti šljam okrenut protiv partizana. Pa evo i sada se ništa ne razlikuju jer odaju pošast ustašama, četnicima, handžarlijama ali partizane ne mogu da smisle.Naravno, mislim na oficijelnu politiku vrhova sve tri zajednice, a čast onim vladikama i drugim velikodostojnicima i sveštenstvu nižeg ranga koji ne promovišu mržnju i podele između naroda i, što je najsramniju, u okviru sopstvenog naroda.
ozbiljno ozbiljno 20:44 01.08.2012

Re: .....

Milan Karagaća
da li je to iz istog verodostojnog izvora kao i ovaj dokument?

samo ne napisa kada je ovakav sporazum sklopljen i u kojim uslovima, ko je bio tada na čelu tog vođstva KPJ,/a nije Tito/.
Pa ne napisa da je KPJ bila treća parlamentarna stranka na prvim izborima i monarho-fašistička klika je već 1921.godine zabranila.Što ne napisa ta je taj Ante Pavelić, kao i onaj drugi koji nije otišao u ustaše, bio poslanik u skupštini Kraljevine SHS i da se ustaška emigracija formirala kao reakcija na događaje u skupštini i ubistvo Radića i onih drugih hrvatskih predstavnika.Posle uvođenja šestojanuarske diktature i zatvaranja i ubijanja članova KPJ i SKOJ-a, progona i zatvora, istina došlo je do kontakata i dogovaranja o saradnji na rušenju režima, ali su komunisti čim su uvideli da su ustaše otišle u pravcu fašizma prekinuli kontakte.Onda su ustaše čim su se otravnjali 10.travnja prvo potamanile komuniste koje su uspeli da pohvataju po Zagrebu i Kerestincu, Splitu, Makarskoj i dalje sve vreme ustaške koljačke države odnosili su se prema komunistima isto kao i Srbima, znači logori i klanje.
Tokom rata NOP nikada nije sarađivao sa ustašama , za razliku od četnika koji su sklapali bratske sporazume o zajedničkoj borbi protiv partizana.
U KPJ je uvek bilo najviše Srba i nije moguće , prosto nije logično osim onima koji nemaju zdrav razum, da je KPJ ili partizani proklamovali kao cilj unuštenje srBstva. A što se tiče SPC, katoličke i IVZ tzo je sve u večini bio isti šljam okrenut protiv partizana. Pa evo i sada se ništa ne razlikuju jer odaju pošast ustašama, četnicima, handžarlijama ali partizane ne mogu da smisle.Naravno, mislim na oficijelnu politiku vrhova sve tri zajednice, a čast onim vladikama i drugim velikodostojnicima i sveštenstvu nižeg ranga koji ne promovišu mržnju i podele između naroda i, što je najsramniju, u okviru sopstvenog naroda.Milane, mislim da niste razumeli moju nameru.
Ovaj nedićev dokument, vrlo verovatno lažan sam samo naveo kao pandan takođe najverovatnije lažnom dokumentu koji ste vi objavili.


Ništa više - laž je to što nas uništava
milisav68 milisav68 21:08 01.08.2012

Re: .....

Milan Karagaća

Ma neće oni da preispitaju suđenje u proceduralnom smislu. Suština je što se preko Draže hoće da rehabilituju svi ostali i taj pokret, da se amnestira od zločina.

Koji svi ostali, kad su svi mrtvi.

Galama oko Draže služi da se uradi još neka prevara....
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:08 01.08.2012

Re: .....

i da se ustaška emigracija formirala kao reakcija na događaje u skupštini i ubistvo Radića i onih drugih hrvatskih predstavnika


E da ga...
Ovo je stvarno previse!
Ustase su posledica necega sto su Srbi uradili, hrvatsko odusevljenje Hitlerom je posledica opet srpskog ponasanja (teror Kardjordjevica)....Da su Srbi bili drugaciji niceg tog ne bi bilo, za sve su Srbi krivi pa i za ustase i NDH!

Imajte malo mere jbg, preteraste!
automatic automatic 21:21 01.08.2012

Re: .....

Ustase su posledica nbecega sto su Srbi uradili, hrvatsko odusevljenje Hitlerom je posledica opet srpskog ponasanja (teror Kardjordjevica)....Da su Srbi bili drugaciji niceg tog ne bi bilo, za sve su Srbi krivi pa i za ustase i NDH!


karagaca koristi izvore o kojima je zaista tesko polemisati...

hr.wikipedia.ustase
agatton agatton 21:41 01.08.2012

Re: .....

hoochie coochie man
i da se ustaška emigracija formirala kao reakcija na događaje u skupštini i ubistvo Radića i onih drugih hrvatskih predstavnika


E da ga...
Ovo je stvarno previse!
Ustase su posledica necega sto su Srbi uradili, hrvatsko odusevljenje Hitlerom je posledica opet srpskog ponasanja (teror Kardjordjevica)....Da su Srbi bili drugaciji niceg tog ne bi bilo, za sve su Srbi krivi pa i za ustase i NDH!

Imajte malo mere jbg, preteraste!


Takvi kao ti ništa drugo i ne znaju nego sa se kriju iza nacije. Ko je gde napisao da su Srbi nešto krivi. Pa Srbi su činili veoma značajan deo partizanskih jedinica i prvi su digli ustanak. Tito je i došau iz Zagreba /video je doček Nemačkih jedinica/ u Beograd jer je znao da Hrvate niko u tom trenutku ne može da podigne na ustanak.

Ali ja lično, ne mogu da govorim u tudje ime, povraćam na pomen srpske elite izmedju dva rata i srpske elite posle VIII sednice CK SK Srbije.

Ona prva je bila fašističa 90% /prof. Olivera Milosavljenić, Savremenici fašizma; Percepcija fašizma u beogradskoj javnosti 1933-1941. Obrazloženo na 800 strana dokumenata, citata iz medjuratnih novina ... ova druga ultranacionalistička u 99,99%.

Znači ne Srbi, srpska elita je bila i ostala fašistička/neofašistička/ultranacionalistička.

Samo za tvoje oči, NE SRBI, elita kojoj, umislio si, i ti pripadaš.
automatic automatic 21:52 01.08.2012

Re: .....

Tito je i došau iz Zagreba /video je doček Nemačkih jedinica/ u Beograd jer je znao da Hrvate niko u tom trenutku ne može da podigne na ustanak.

kako ne moze kada su oni tada vec bili Ustali

a, da te pitam, jel tito tako isao od grada do grada i snimao situaciju ili je imao vec nesto napismeno sa pavelicem?
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:06 01.08.2012

Re: .....

Ko je gde napisao da su Srbi nešto krivi


Milan Karagaca u komentaru ciji sam deo citirao.
Shvatio?
Tesko, al nije vazno.

Nego, sto se ti javljas na kometar koji je drugom upucen a cutis na onaj upucen tebi?
Pogubio si se malo il nesto ozbiljnije?
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:22 01.08.2012

Re: .....

.Da su Srbi bili drugaciji niceg tog ne bi bilo, za sve su Srbi krivi pa i za ustase i NDH!

Ne Srbi nego režim, a režim. Pročitaj malo memoare Ljube Davidovića i kako je Demokratska i druge srpske stranke koje su većinom činili Srbi bile šikanirane od režima i nadobudnog mladog kralja koji je za nekoliko godina posle rata postao najbogatiji čovek na Balkanu a do dolaska čika Pere na presto izdrržavao ga je deda, Nikola kralj crnogorski.
Dakle, nigde i nikada nisam napisao da je kriv narod ili optužio narod.
Malo ga i vi preteraste sa imputiranjem.
freehand freehand 22:29 01.08.2012

Re: .....

i nadobudnog mladog kralja koji je za nekoliko godina posle rata postao najbogatiji čovek na Balkanu a do dolaska čika Pere na presto izdrržavao ga je deda, Nikola kralj crnogorski.

E, Milanče, jel ti teško da nacrtaš krivulju imovinskog stanja druga Joške (madaništaugrobnijeponeo)?
I Politbiroa mu?
agatton agatton 22:39 01.08.2012

Re: .....

freehand
i nadobudnog mladog kralja koji je za nekoliko godina posle rata postao najbogatiji čovek na Balkanu a do dolaska čika Pere na presto izdrržavao ga je deda, Nikola kralj crnogorski.

E, Milanče, jel ti teško da nacrtaš krivulju imovinskog stanja druga Joške (madaništaugrobnijeponeo)?
I Politbiroa mu?


Drug Joška je bio toliko bogat da se cela priča svela na to da li će familija da nasledi dva ručna sata ili je demokratska višestranačka Srbija to prodala a pare uzeo neki četnički aktivista.

oskar-z-wild oskar-z-wild 22:42 01.08.2012

Re: .....

Karagaća: Tokom rata NOP nikada nije sarađivao sa ustašama , za razliku od četnika koji su sklapali bratske sporazume o zajedničkoj borbi protiv partizana.


Ovo već poprima odlike kafanskog staljinizma.
automatic automatic 22:44 01.08.2012

Re: .....

Drug Joška je bio toliko bogat da se cela priča svela na to da li će familija da nasledi dva ručna sata ili je demokratska višestranačka Srbija to prodala a pare uzeo neki četnički aktivista.

steta koju je broz napravio ne moze se iskazati novcem. njegovo stetocinstvo je biblijskih razmera.
Milan Karagaća Milan Karagaća 22:45 01.08.2012

Re: .....

Ko je gde napisao da su Srbi nešto kriviMilan Karagaca u komentaru ciji sam deo citirao.
Shvatio?
Tesko, al nije vazno.

Nije tačno, sasvim pogrešno si shvatio, a ja nigde tu konstataciju nisam izrekao.
Ono što je tačno bilo tada i mnogo godina kasnije,početkom 90-ih, je da su nazovi srpske i nazovi hrvatske elite zagovnale a onda pustili narode da se kolju a oni mirno razgovarali. Pa tako bi i onaj srpsko-hrvatski dogovor Cvetković-Maček pa Mačeka dočeka na stanici 100.000 Beograđana, pa tako bi početkom 90-ih a dok se narod klao Sloba i Franjo direktno ili preko velike Srpkinje Smilje Avramov i Šarinića imali preko 80 susreta.
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:06 01.08.2012

Re: .....

milisav68
Milan Karagaća

Ma neće oni da preispitaju suđenje u proceduralnom smislu. Suština je što se preko Draže hoće da rehabilituju svi ostali i taj pokret, da se amnestira od zločina.

Koji svi ostali, kad su svi mrtvi.

Galama oko Draže služi da se uradi još neka prevara....

u pravu si 100%. Baš njih briga za Dražu.
freehand freehand 23:11 01.08.2012

Re: .....

agatton
freehand
i nadobudnog mladog kralja koji je za nekoliko godina posle rata postao najbogatiji čovek na Balkanu a do dolaska čika Pere na presto izdrržavao ga je deda, Nikola kralj crnogorski.

E, Milanče, jel ti teško da nacrtaš krivulju imovinskog stanja druga Joške (madaništaugrobnijeponeo)?
I Politbiroa mu?


Drug Joška je bio toliko bogat da se cela priča svela na to da li će familija da nasledi dva ručna sata ili je demokratska višestranačka Srbija to prodala a pare uzeo neki četnički aktivista.


Ko drukčiuje kaže - kleveće i laže!

agatton agatton 23:30 01.08.2012

Re: .....

hoochie coochie man
i da se ustaška emigracija formirala kao reakcija na događaje u skupštini i ubistvo Radića i onih drugih hrvatskih predstavnika


E da ga...
Ovo je stvarno previse!
Ustase su posledica necega sto su Srbi uradili, hrvatsko odusevljenje Hitlerom je posledica opet srpskog ponasanja (teror Kardjordjevica)....Da su Srbi bili drugaciji niceg tog ne bi bilo, za sve su Srbi krivi pa i za ustase i NDH!

Imajte malo mere jbg, preteraste!


A gde ti vidiš problem izuzev što sam lupetaš i pišeš Srbi obo, Srbi ono. Gde je ko napisao Srbi.

Srpska zločinačka, fašistička elita da. To je drugi pasr rukava.

I šta te čudi u vezi Hrvata. Zamenili austrijskog cara srpslm kraljem i ti tu vidiš kvalitetnu razliku. Pa ko normalan bi želeo da njime upravljaju Karadjordjevići i polupismena srpska politička elita.

Što bi reko kralj Milan, Srbija je jedina evropska zemlja u kojoj direktor železnice ne sme u voz.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:50 01.08.2012

Re: .....

Nije tačno, sasvim pogrešno si shvatio


A kako da shvatim kad kazes da je ustastvo posledica ubistva u skupstini?
Da shvatim to bukvalno? Da je Punisa Racic licno, kao pojedinac kriv za nastanak ustaskog pokreta?
To ubistvo se dogodilo upravo iz razoga sto su Srbi, ne rezim, ne kralj, optuzivani za stosta, hegemoniju, okupaciju, pljacku...

O Karadjordjevicima ne mislim bog zna sta lepo, posebno ne o Aleksandru. Ali kada je neko kralj onda me njegovo licno bogatstvo i ne iznenadjuje previse, ali me cudi da ti smatras normalnim sav taj do besmisla preterani luksuz koji sebi priustava covek kome je sama sustina ideje iskorenjivanje bogatasa i jednakost.
Ti tu ne vidis nikakvu laz?
Ne vidis da sustina komunizma zapravo i jeste jedna velika laz?

hoochie coochie man hoochie coochie man 23:56 01.08.2012

Re: .....

Gde je ko napisao Srbi.


Ajd sto ponavljas neke tvoje budalaste tvrdnje, valjda mislis da i ovde vazi ona o sto puta ponovljenoj lazi...
ali sto bre ponavljas pitanje kad si vec jednom dobio odgovor na njega?
Ne mozes da zapamtis ili ne mozes da shvatis?

st.jepan st.jepan 00:29 02.08.2012

Re: .....

i da se ustaška emigracija formirala kao reakcija na događaje u skupštini i ubistvo Radića i onih drugih hrvatskih predstavnika

Ovo je svakako više nego preterano, ali fakat, oduševljenje Srbima, koje je (barem u Dalmaciji) bilo ogromno, itekako je nakon tog dogadjaaja splasnulo.

Ilustrovaću to imenima koja je moj deda Stjepan davao svojim sinovima:
Miloš (pre 1928), Uroš (pre 1928), Andrija (posle 1928), Ljubić (posle 1928), Ante (posle 1928).

Ipak, deda je pomagao partizane, a njegovi najstariji sinovi bili su partizani.


registry_machine registry_machine 08:11 02.08.2012

Re: .....

Ilustrovaću to imenima koja je moj deda Stjepan davao svojim sinovima:
Miloš (pre 1928), Uroš (pre 1928), Andrija (posle 1928), Ljubić (posle 1928), Ante (posle 1928).


Veliki broj Dalmatinaca se izjasnjavao kao Srbi, sve dok ustaski pokret nije dovoljno ojacao da je predstavljao pretnju i po zivot gradjana Hrvatske. Ustastvo je pocelo da nagriza Hrvatsku kao kancer. Taj proces nije se zaustavio do danas.

Srpska zločinačka, fašistička elita da. To je drugi pasr rukava.

I šta te čudi u vezi Hrvata. Zamenili austrijskog cara srpslm kraljem i ti tu vidiš kvalitetnu razliku. Pa ko normalan bi želeo da njime upravljaju Karadjordjevići i polupismena srpska politička elita.


Nije sasvim jasno sta ti zelis da kazes u svojim komentarima.

Ako je srpska elita fasisticka, a elita je uvek bliska drzavi, kako se to dogodilo da Nemacka napadne Srbiju i to po svemu sudeci dugo planiranom i osmisljavanom akcijom, dok u Hrvatskoj, cija elita, kako ti kazes, nije fasisticka, nemacka vojska ulazi posipana cvecem, a NDH se uspostavlja 96 sati(!) nakon napada na Beograd? O karakteru te drzave vec je mnogo toga receno i sasvim je jasno da je stvaranje NDH deo dogovora u sklopu kojeg je doneta i odluka o napadu nacista na Beograd. Tito sklapa sporazum sa ustasama o nenapadanju i vojnoj saradnji, tako da tokom citavog rata u Zagrebu postoji vojna misija partizanskog pokreta pri ustaskoj vlasti.

Tito je cvrsto resen da Hrvatskoj obezbedi da sprovede etnicko ciscenje Srba i da je postedi ratnih stradanja. Zbog tog sporazuma sa Pavelicem partizanske jedinice nikada nisu napale nijedan logor smrti u NDH, niti su usle u otvorene sukobe sa ustaskim jedinicama.
Kada su partizanske jedinice krajem rata dovoljno ojacale one su krenule u razoruzavanje i zarobljavanje domobranskih jedinica, kako bi ziva sila hrvatske narodnosti ostala ocuvana i kompaktna i kako bi mogla da naseli podrucja koja su etnicki ociscena od Srba.

Titov projekat zavrsavaju njegovi generali koji deset godina nakon njegove smrti pokrecu proces odvajanja Hrvatske iz sastava SFRJ.

O karakteru elite, kao i o sklonostima citavih naroda prema odredjenim politickim sistemima, mozda najbolje govori ovogodisnja proslava 10. aprila, dana NDH, kada se u Zagrebu okupio najveci broj fasistickih organizacija od kraja Drugog svetskog rata.

registry_machine registry_machine 08:40 02.08.2012

Re: .....

Tokom rata NOP nikada nije sarađivao sa ustašama , za razliku od četnika koji su sklapali bratske sporazume o zajedničkoj borbi protiv partizana.


Zaista je sramno ovo sto si napisao.

Комунисти и усташе сарађивали су против четника још 1932. године - али тада против четника војводе Косте Пећанца


Комунистичка теорија учи да у свакој вишенационалној заједници већински народ "угњетава" и "експлоатише" мањинске народе. У Совјетском Савезу на стуб срама стављени су Руси, а у Југославији Срби. Још Пети конгрес Коминтерне, одржан 1924. године, захтевао је издвајање Хрватске, Словеније и Македоније из састава Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Штавише, тада је изричито наглашено да је за југословенске комунисте на првом месту "национално питање", због чега они не треба да се боје "распаљивања националних страсти" и "пламених елемената националних покрета".

Комунистичка партија Југославије донела је резолуцију о националном питању, са следећом основном тезом:

"Југославија је продукт светског империјалистичког рата, у којој се као владајућа нација јавља српска, која угњетава све остале народе у Југославији". Дакле, српска нација, а не "српска буржоазија". Оваквим ставовима стварана је геноцидност комуниста према Србима, која ће доћи до изражаја већ на почетку устанка 1941. године.1

На тим основама је Четврти конгрес КПЈ, одржан 1928, позвао радничку класу да "свестрано помаже борбу раскомаданог и угњетаваног албанског народа за независну и уједињену Албанију", док је Четврта земаљска конференција 1934. године осудила "окупацију Хрватске, Далмације, Словеније, Црне Горе, Македоније, Косова, Босне и Војводине од стране српских трупа".

Најбоље сараднике међу "пламеним елементима националних покрета" комунисти су нашли у усташама. Прва позната документа о сарадњи усташа и комуниста потичу из 1929. године - по један страни и домаћи.

Страни документ је извештај италијанске обавештајне службе министарству иностраних послова у Риму, под насловом "Понашање Хрвата према Србији". Италијански обавештајци писали су, 24. августа те 1929. године, како се "хрватски сепаратистички покрет развија у једну широку организацију", која обухвата Хрватску сељачку странку и хрватске комунисте. Наредни извештаји бележе "узлазну линију" ове сарадње.2

Документ домаћег порекла из 1929. године је осуда једног од истакнутих комуниста, Андрије Хебранга, пред Судом за заштиту државе, "због рада са усташком организацијом на рушењу државе Краљевине Југославије".3

Сарадња комуниста и усташа у ово доба није била тајна. Примера ради, гласило Комунистичке партије Југославије, "Пролетер", у броју 28 из 1932. године објављује чланак "Усташки покрет у хрватским крајевима". У чланку је, између осталог, писало и ово:

''У последње вријеме почиње да се шири особито у Лици и Сјеверној Далмацији усташки покрет против српских окупаторских власти. Било је више сукоба између наоружаних усташа и жандара. Међу Шибеником и Бенковцем усташе су дигли у зрак четири жандарске касарне. У сукобима у Лици заробили су усташе 5 жандара и одвели их са собом као таоце. Влада је, да угуши покрет, прогласила опсадно стање у тим крајевима, послала тамо 1400 жандара, три батаљона војске, два кавалеријска одреда стројних пушака (митраљеза) и једну брдску батерију. Осим тога су послати нерегуларни одреди тако зване "Народне одбране" Косте Пећанца (српски комите)...

Комунистичка партија поздравља усташки покрет личких и далматинских сељака и ставља се потпуно на њихову страну. Дужност је свих комунистичких организација и сваког комунисте да тај покрет потпомогну, организују и предводе. У исто вријеме, Комунистичка партија указује на досадашње недостатке и погрешке у том покрету, које се разјашњавају тим да у покрету досада знатан утицај имају хрватски фашистички елементи (Павелић-Перчић), којима није у интересу да против великосрпске војно-фашистичке диктатуре развијају један лички масовни покрет, јер се боје да би се такав покрет окренуо не само против диктатуре него и против њих и њихових италијанских господара. Због тога се они ограничавају на акције малих одреда и методе индивидуалног терора.

Борба за раширење масовне базе усташког покрета, против индивидуално-терористичких метода хрватских фашиста - то је задаћа комуниста. Великосрпска војно-фашистичка диктатура не може да се обори само акцијама малих групица људи без учешћа најширих маса. И то не само у хрватским, него и у српским крајевима. А да би се у борбу увукле најшире масе, потребно је да се оне заинтересују са одговарајућим паролама. Борба за национално ослобођење треба да буде испуњена конкретним садржајем и да обухвати питање земље, дугова, пореза, борбе против мјесних богаташа-лихвара... Павелић и остала фашистичка господа неће да истакну захтјев и да се боре за то, да се земља одузме од велепосједника, цркава, манастира и државе и да се раздијели бесплатно и са инвентаром сиромашним сељацима... Због тога они (комунисти - прим. аут) узимају најактивнијег учешћа у усташком покрету и предводе тај покрет, везујући борбу усташа за национално ослобођење са борбом широких маса радног народа за рад, хљеб, земљу и слободу.''4

Према томе, комунисти су покушавали да омасове усташки покрет, везивањем његове националне димензије ("ослобођење хрватског народа", са својим класним програмом ("социјално ослобођење", али и да му се наметну као лидери.

Поред овога, комунисти су штампали летак у коме су се обратили "цијелом хрватском народу са позивом да свим снагама подупре борбу усташа", и чак "радницима и сељацима Србије" да "свим снагама" помогну "борбу усташа и народа у Лици и Хрватској"!5

Од 1935. године Стаљин напушта политику разбијања Југославије, проценивши да би она могла бити амортизер евентуалног Хитлеровог напада на Совјетски Савез. Ипак, то није значило да комунисти мењају своју националну политику. Њихова нова парола била је: "Мала и слаба Србија - јака Југославија". Задржани су сви основни елементи националне политике из претходног периода, с тим што су се сада имали примењивати у оквиру Југославије. Са своје стране, Коминтерна је организовала ликвидацију свих Срба у врху КПЈ, да би на њихово место поставила Хрвате на челу са Јосипом Брозом Титом.

Тако су комунисти, једнако као и према "класном непријатељу", распиривали мржњу и према српском народу у целини, док су на другој страни истицали стратегијски значај Хрвата. Међу овима су им и даље највећи пријатељи били усташе. Пријатељство између усташа и комуниста учвршћено је у југословенским затворима, где су се сретали као политички осуђеници.

Нови подстицај за сарадњу усташа и комуниста дошао је са потписивањем споразума Рибентроп-Молотов 1939. године. После окупације и распарчавања Краљевине Југославије априла 1941. године, Комунистичка партија Хрватске водила је преговоре са Павелићевим режимом о свом легализовању у оквиру "Независне Државе Хрватске". Како је Коминтерна већ легализовала Комунистичку партију Словачке у оквиру Хитлеровог "Новог поретка", очекивала се дозвола и за легализацију Комунистичке партије Хрватске, али ситуација се мења 22. јуна 1941, са немачким нападом на Совјетски Савез.6

Ипак, комунисти и усташе у међувремену потписују још један споразум о сарадњи. То видимо на основу дневника Славка Кватерника, заменика хрватског поглавника Анте Павелића, који се чува у Историјском архиву града Београда, у Легату Вицка Крстуловића, једног од партизанских команданата. Кватерник је 22. априла 1941. записао:

''Миле (Будак - прим. аут) био поново код мене. Тражио да се убрза договор о сурадњи са комунистима. Поглавник потписао договор. О томе одмах јављено Лорковићу. Он је добио задатак за сурадњу.''7

Почетком 1943. године Павелић је тајно послао комунистима једног свог министра, Н. Рушиновића, да изрази "повјерење" према њима. Непосредан повод за слање овог усташког министра био је обавештавање партизана о предстојећој немачкој Операцији "Вајс", како би се на време склонили. Командант 4. зоне "Народноослободилачке војске Хрватске", Вицко Крстуловић, о доласку министра Рушиновића писао је 18. јануара Врховном штабу:

''...Да је Павелић послао министра нарочито зато да нађе везу са партизанима, како би се на било који начин предусрела ова акција (Операција "Вајс" - прим. аут) и убијање партизана и хрватске војске. Ово преговарање и споразум са партизанима мора бити апсолутно тајно пред Њемцима и Талијанима. Наводно да су стали (Павелић и његова влада - прим. аут) на становиште да држава без народа не вреди. Министар и жупан (Н. Леутић, велики жупан из Омиша - прим. аут) су изразили своје повјерење према партизанима, само се боје да не би у партизанским редовима Срби преузели вођство и да би сутрашња Југославија опет дошла под вођство Срба.''8

По пријему Крстуловићевог писма, на састанак са Павелићевим министром долази лично Јосип Броз Тито. Састанак је био тајан и комунисти, по природи ствари, ни касније о њему нису говорили. Али, за сусрет комунистичког вође и усташког министра сазнала је италијанска команда из Шибеника и о томе обавестила своје претпостављене. У италијанском војном архиву у Риму оригинални извештај о састанку Рушиновић - Броз пронашла је др Смиља Аврамов.9

Такође, др Аврамов је пронашла и оригинални извештај италијанске обавештајне службе о састанку Јосипа Броза Тита и папе Пије Дванаестог - дакле, истог оног папе који је пружио подршку Анти Павелићу - у Ватикану, 9. августа 1944. године. Састанак је одржан у највећој тајности, која је очувана све док др Смиља Аврамов није објавила овај документ. Др Аврамов пише да је састанак папе и вође Комунистичке партије Југославије уговорен још приликом доласка усташког министра Н. Рушиновића код комуниста, јануара 1943. године. Наиме, у претходном периоду управо Н. Рушиновић је био стални представник нацистичке хрватске државе у Ватикану. Тако се из Рушиновићеве поруке од 18. јануара 1943, коју је пренео Вицко Крстуловић, види не само суштина разговора Ј. Б. Тита и Павелићевог министра, већ и разговора Ј. Б. Тита и римског папе. Најзад, познат је и један хрватски извор, који став Анте Павелића према партизанима дефинише тачно онако како је то његов министар Рушиновић саопштио Крстуловићу. Павелић је, према овом извору, рекао: ''Нека се из партизана на нашој земљи одстране туђинци, хрватске партизане све ћемо сместити на ову позорницу и погостити их".10

Комунисти су после рата систематски уништавали компромитујућа документа, али промакла су им им још најмање два - не рачунајући немачке, италијанске, британске, америчке и четничке изворе - доказа о сарадњи са усташама. Први је извештај заменика начелника Врховног штаба, бившег капетана Велимира Терзића, Ј. Б. Титу од 17. јануара 1943. године. Терзић пише:

''Овим усташким преговарачима - парламентарима, по моме мишљењу, требало би ставити до знања да је безусловно потребно да донесу оригинална - званична пуномоћја од Павелићеве владе, а не овако од неких разних делегата.''11

О садржају преговора редакција зборника докумената упућује читаоца на Архив војноисторијског института у Београду, наводећи ознаке два документа, што су како произилази записници са састанака комуниста и усташа. Међутим, та два документа, са ознакама АВИИ К-1491 рег. бр 16-5 и АВИИ К-12 рег. бр 5-1, не налазе се у наведеном Архиву. Другим речима, она су "преживела" акцију уништавања компромитујућих докумената, редакција их је погледала и неопрезно поменула у зборнику, а онда је неко дошао и уништио их.

Познат је још један овакав случај. Историчар др Саво Скоко потражио је наређење Ј. Б. Тита од 14. фебруара 1942. године, које је школски пример ратног злочина. Речено му је да је по објављивању у једном од зборника дошао официр Титове гарде и однео наређење, с образложењем да је "подметнуто".12

Међутим, четничка обавештајна служба одмах је сазнала за ове преговоре усташа и комуниста, о чему је Дража 14. јануара 1943. известио владу у Лондону:

''Вођа комуниста у Далмацији Булшан послао је бившег среског начелника у Сињу код команданта усташа да преговарају о заједничкој акцији против четника.''13

Контекст Терзићевог извештаја од 17. јануара 1943. је следећи. Терзић је запазио да се четници концентришу у Далмацији, претварајући је у "базу за будуће догађаје", то јест за дочек инвазионих трупа Западних савезника. Зато је предлагао Ј. Б. Титу:

''Морамо припремити и плански извести једну операцију на книнске четнике и дошљаке из Херцеговине и Црне Горе, те да их добро потучемо и уништимо. Ово би требало извести у што краћем року, како би пресекли у корену њихове даље тенденције и ликвидирали их са далматинског подручја. У ову сврху ми би могли користити нашу 2. дивизију и највећи део далматинских снага, можда и један део 6. хрватске дивизије, а вероватно и комплетну.''14

Потом следи ставка о тражењу званичног пуномоћја од Павелићеве владе, са образложењем да се усташе што дуже задржавају у преговорима, "како би нам остало довољно времена да извршимо прегруписавања снага у циљу разбијања и уништења четника". Терзић наставља: "Затим, касније, пошто би разбили четнике, могли би се бацити целокупним снагама на усташке банде".15

Терзићев став о усташама вероватно је разлог што комунисти овај документ не само што нису уништили, већ су га и публиковали. Наиме, неспорно је да су многи комунисти српског порекла размишљали о усташама као Терзић. Међутим, тако нису размишљали Ј. Б. Тито и хрватски комунисти из Главног штаба Хрватске - дакле они који су истински командовали партизанским јединицама. Они су Терзићу и другим комунистима српског порекла говорили да се права акција против усташа одлаже док се не ликвидирају четници - а то се отегло на читав рат. Скривали су, такође, и контакте са Павелићевом владом, попут оног са министром Рушиновићем. О доласку Рушиновића Терзић очигледно није био обавештен. Контакти које је Терзић имао са усташама били су на нижем нивоу, а он није ни имао овлашћења за доношење стратешких одлука.

Други доказ о преговорима комуниста и усташа је инструкцији Ј. Б. Тита својим преговарачима са домобранима, писана 2. јула 1943, с тим што су они, како се наводи у зборнику докумената, преговарали и са усташама. Реч је о "фингираним нападима" комуниста на домобранске и усташке гарнизоне. Комунисти и представници хрватских формација договорили би се о симулирању борбе, јер су Хрвати морали да подносе извештаје Немцима за изгубљене гарнизоне. У ово доба, у договореним "фингираним нападима" комунисти су заузели од домобрана Хан-Пијесак, Власеницу, Олово, Шековиће и Кладањ. Вишедневни преговори комуниста са усташама у Зворнику нису уродили плодом, па је ово место заузето правом борбом (да је борба била права, може се закључити по великим губицима комуниста).

Ј. Б. Тито се користио својим старим споразумима са хрватским формацијама, а очигледно и неким начелним договором. У поменутој инструкцији од 2. јула 1943, тј. директиви "за преговоре са представницима Хрватске домобранске војске у Источној Босни", каже се да треба успоставити "што тешњи контакт са свима нама наклоњеним представницима војних и цивилних власти" хрватске нацистичке државе, наводно ради њене "дезорганизације и разбијања". Преговоре, који су већ заказани, треба искористити за постизање што бољих резултата, "како би то послужило као пример и осталим старешинама хрватске војске". Титови представници имали су да свим домобранима, официрима, подофицирима и војницима, "гарантују безбедност живота и личне приватне имовине". Свима који пређу у партизане признају се чинови и омогућава даље напредовање, пише Ј. Б. Тито и наставља:

''Сваки онај војник који изрази жељу да из било којих разлога не приступи Народноослободилачкој војсци или да буде прекомандован у свој крај, код тамошњих наших јединица, изаћи ће му се у сусрет. У овом последњем случају биће упућен са својом потпуном ратном спремом.

У току преговора тражити од представника Хрватске домобранске војске да предаду у исправном стању сву убојну спрему - ратни материјал, храну, возила, магацине и остало.

У крајњем случају, тј. ако представници Хрватске домобранске војске не пристају на јавну предају, пристати и на фингирани напад на њихов гарнизон, где ће бити тачно уговорен и предвиђен начин предаје.''16

Усташе се не помињу, али се упутство односило и на њих, што доказују преговори са Црном легијом у Зворнику. Као и према домобранима и усташама, комунисти задржавају исти однос и према четницима: "Све похватане четничке групице одмах стрељати на лицу места", наређивао је помоћник начелника Врховног штаба, Велимир Терзић, 1. јула 7. дивизији.17

У другом наређењу 7. дивизији, послатом истог дана, Терзић наређује да 7. бригада не напада четнике, јер су њене снаге "недовољне и слабе". Врховни штаб ће, пише даље Терзић, упутити "за разбијање четничких банди другу јединицу и јаче снаге".18

Упућена је једна бригада из 2. дивизије, и то не на обичан задатак, већ "као казнена експедиција", како се изразио Терзић у писму Павлу Ивићу од 3. јула.19

"Чишћење Звијезде планине од четничких банди" подразумевало је и конфискацију хране у српским селима, као што је то и раније чињено.

Према томе, ратна сарадња комуниста са усташама дошла је исто онако природно као и њихова борба против четника. И у једном и у другом случају реч је о наставку предратне комунистичке политике, како "класне", тако и "националне". Обе те политике систематски су неговале антисрпство, за рачун наводно угњетаваних Хрвата.

ИЗВОРИ:

1 и 5 Погледи, број 44, 20. октобар 1988.

2 С. Аврамов, Геноцид у Југославији у светлости међународног права, 260.

3 Ж. Ђорђевић, Истином за Србију, 408.

4 Пролетер, бр. 28, 1932. година. Архив Народне библиотеке Србије, Одељење обавезног примерка.

6 С. Трифковић, Усташе, 160.

7 Политика, 30. април, 1. и 2. мај 1997.

8 Војноисторијски гласник, 1-2/2004, страна 141. Према: АВИИ, Фонд НОП, К-12, ф. 6, док. 1.

9 С. Аврамов, Геноцид у Југославији у светлости међународног права, 262.

10 С. Аврамов, Геноцид у Југославији у светлости међународног права, 261.

11 Зборник докумената, том II, књига 7, 426.

12 С. Скоко, Крваво коло херцеговачко 1941-1942, књига друга, 20. Наређење је објављено у Зборнику докумената, том II, књ. 3, документ 34.

13 Р. и Ж. Кнежевић, Слобода или смрт, 872.

14, 15 Зборник докумената, том II, књига 7, 426, 429.

16, 17, 18, 19 Зборник докумената, том II, књига 10, 18-19, 9, 12, 23.

Ako je potrebno tekst cu prebaciti na latinicu LINK
st.jepan st.jepan 09:06 02.08.2012

Re: .....

Ilustrovaću to imenima koja je moj deda Stjepan davao svojim sinovima:
Miloš (pre 1928), Uroš (pre 1928), Andrija (posle 1928), Ljubić (posle 1928), Ante (posle 1928).

Veliki broj Dalmatinaca se izjasnjavao kao Srbi,

Nismo se razumeli.
Ne mislim da je mnogo bitno, i ne bih dalje o tome, ali moji se, koliko znam (a pouzdano znam do 1641), nikada nisu izjašnjavali kao Srbi.
registry_machine registry_machine 10:03 02.08.2012

Re: .....

Ne mislim da je mnogo bitno, i ne bih dalje o tome, ali moji se, koliko znam (a pouzdano znam do 1641), nikada nisu izjašnjavali kao Srbi.

Oni koji su se izjasnjavali kao Srbi, kasnije su to negirali i krili. Morali su se dokazati kao lojalni gradjani, a lojalnost je podrazumevala pripadnost odgovarajucoj naciji.

Inace, interesantan je i podatak da su hrvatske vlasti posle Drugog svetskog rata prilikom izjasnjavanja o nacionalnosti sugerisale kako je bitnija geografska odrednica od nacionalnog porekla, pa su Srbe rodjene u Hrvatskoj u maticne knjige upisivali kao gradjane hrvatske nacionalnosti.

Drago mi je sto nikad nisam ziveo u Hrvatskoj i zao mi je mojih predaka koji su imali tu nesrecu.
st.jepan st.jepan 10:23 02.08.2012

Re: .....

Oni koji su se izjasnjavali kao Srbi, kasnije su to negirali i krili.

Upornost mi je uvek imponovala, ali paradoksalno, uvek mi je bila i pomalo (edit: do pomnogo) dosadna
freehand freehand 10:27 02.08.2012

Re: .....

st.jepan
Oni koji su se izjasnjavali kao Srbi, kasnije su to negirali i krili.

Upornost mi je uvek imponovala, ali paradoksalno, uvek mi je bila i pomalo dosadna

Priznaj da si Srbin i možda te pusti.
st.jepan st.jepan 10:34 02.08.2012

Re: .....

Priznaj da si Srbin i možda te pusti.

Nemoj da sad ovde kačim rodoslovno stablo, trajno bi zablokiralo blog
freehand freehand 10:36 02.08.2012

Re: .....

st.jepan
Priznaj da si Srbin i možda te pusti.

Nemoj da sad ovde kaćim rodoslovno stablo, trajno bi zablokiralo blog

Nemoj, zvaće Omegu.
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:46 02.08.2012

Re: .....

Ako je potrebno tekst cu prebaciti na latinicu LINK

ma nema potrebe samo nedostaju još neke vedete srBskih povesničara kao npr. Pero Simić, Lopušina, J.Deretić, P.Marković, S.Marković, Č,Antić, Srđan Cvetković pa onaj Miloslav, iako je navedeno da su Pogledi ključni izvor.
Kako to da prof.Smilja Avramov da se raspiše tako srpski nadahnuto tek nakon što je dobrano ispregovarala sa Šarinićem, pa zašto to nije pisala recimo 1980.godine i tada je bila eminentna profesorka međunarodnog prava.
registry_machine registry_machine 12:51 02.08.2012

Re: .....

ma nema potrebe samo nedostaju još neke vedete srBskih povesničara kao npr. Pero Simić, Lopušina, J.Deretić, P.Marković, S.Marković, Č,Antić, Srđan Cvetković pa onaj Miloslav, iako je navedeno da su Pogledi ključni izvor.
Kako to da prof.Smilja Avramov da se raspiše tako srpski nadahnuto tek nakon što je dobrano ispregovarala sa Šarinićem, pa zašto to nije pisala recimo 1980.godine i tada je bila eminentna profesorka međunarodnog prava.


Komunisti su i te 1980. godine uklanjali dokumenta a i svedoke. Nije bilo rezonski izlagati se opasnosti koje je sa sobom nosilo komunisticko besnilo.

Sva dokumenta su dostupna istrazivacima, pa i dokumenta koja nedvosmisleno dokazuju saradnju komunista i ustasa. Meni nije interesantno tvoje blacenje istoricara, vec verodostojnost dokumenata koji dokazuju da ljude na ovom blogu dovodis u zabludu, tvrdeci da takve saradnje nije bilo.


Milan Karagaća Milan Karagaća 13:29 02.08.2012

Re: .....

Komunisti su i te 1980. godine uklanjali dokumenta a i svedoke.

I tako izmislili da su opni postojali, da su pobedili, a sakrili da su četnički korpusi zapravo oslobodili Srbiju od Nemaca ali je svetska komunistička mafija to pripisala partizanima i Crvenoj armiji.
Komunisti su takođe sakrili da su Čerčil, Ruzvelt i Staljin na konferenciji u Teheranu zapravo proglasili četnički pokret najčvršćim saveznikom u antihitlerovskoj koaliciji.
Ja razumem da čovek bude antikomunista ali brate ne mora da laže da bi nas ubedio u to.Šta je problem reći da se Draža jednostavno preigrao,politički se izgubio, vojnički nije kontrolisao sve snage i nije imao snage da spreči neke svoje snage da siluju, kolju, ubijaju Srbe u Srbiji, i čemu to.
Meni nije interesantno tvoje blacenje istoricara, vec verodostojnost dokumenata koji dokazuju da ljude na ovom blogu dovodis u zabludu, tvrdeci da takve saradnje nije bilo.

Samo čovek sužene svesti može govoriti kako su partizanske jedinice u BiH koje su činili i preko 80% Srbi koji su se i digli na ustanak jer su im ustaše već poklale veliki broj članova porodice. Pa neće biti niti je bilo šanse da krajiške brigade, kordunaške, ličke,banijske, dalmatinske sarađuju i o bilo čemu razgovaraju sa ustaškim legijama.
Partizani nisu imali poptrebe da šalju delegacije kod Pavelića da im obezbedi prolaz preko NDH kako bi napustili teritoriju, a to su radili i Đujić i Đurišić i Draža.Šujić je ipak provalio ustaše na vreme pa je odustao da se povlači preko Zagreba već je otišao preko Rijeke dok su Đurišića i njegove formacije ustaše destkovale a samog Đurišića zaklali.
Pa malo se i ovde informiši Dr. Branko Latas
“PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 15. APRILA ADVOKATU RANKU BRAŠIĆU SA PORUKOM ANTI PAVELlĆU I INSTRUKCIJAMA ZA PREGOVORE SA NJIM O ZAJEDNIČKOJ BORBI PROTIV NOP-A1
Vrhovna komanda, 15 aprila 1945

„Poštovani gospodine B-u,2
Zahvalan sam Vam za obaveštenja,3 koja ste mi učinili o rezultatu Vaših razgovora sa Ekselencijom,4 u cilju vođenja jedne zajedničke borbe protivu partizana. U posebnim aktima,5 koji su Vam zajedno sa ovim pismom uručeni, sadržane su potrebne odluke u pogledu dovršenja ovih razgovora i zaključenje jednog željenog aranžmana. Meni je, međutim, želja da se ovim pismom pozabavim isključivo pitanjem uči-njenog mi predloga od strane Ekselencije za moju ličinu po-setu i direktnog uređenja ovog narodnog posla, te Vas lepo molim, da budete ljubazni i da Ekselenciju upoznate sa sa-držinom njegovom.
1. — U prvom redu Vas molim, da u moje ime zahvalite Ekselenciji na ljubaznosti i pozivu, koji mi je preko Vas uputio. Cisto principijelni razlozi, izgrađeni tokom ove četiri godine, ne dopuštaju mi, nažalost, da se ovom ljubaznom pozivu odazovem.
2. — Svakako mi je stalo, da Ekselenciju ubedite, da u konkretnom slučaju moja lična bezbednost ne dolazi pod pitanje. Jer, ja sam apsolutno uveren, da bi mi Ekselencija, na svom području, pružio bezuslovnu sigurnost i obezbeđenje.
3. — Tokom ove četiri godine, ja se nijednom prilikom nisam odvajao od svojih trupa. Tu okolnost su moji komandanti, koje sam odmah upoznao sa sadržinom predloga Ekse-lencije, istakli i izričito me molili da ne otstupam od ustaljene tradicije trupa i da izbegnem svako unošenje nemira u njihove redove.
Moleći Vas da budete veran tumač ovih razloga pred Ekselencijom, ja koristim ovu priliku, da preko Vas Ekselenciju umolim, da gospodi oficirima, kojima sam vođenje pregovora poverio,6 pokloni puno poveremje i da na taj način omogući uspešno završenje ovoga posla na korist oba naroda. Molim Vas isto tako, da podvučete moju rešenost da se u provođenju projektovanoga sporazuma, zajedno sa svojim potčinjenim komandantima i trupama, striktno pridržavam svih utanačenja, koja gospoda delegati u ime Vrhovne komande budu prihvatili. Sa svoje strane ja izražavam svoju nadu i duboko uverenje, da će tim istini duhom držanja vojničke časne reči biti prožeti Ekselencija, Njegovi komandanti i trupe.
Saopštavajući sadržinu ovoga pisma Ekselenciji, molim Vas da Mu7 izvolite izraziti moje poštovanje.
Vama zahvaljujem na požrtvovanju i naporima, što ih unosite u ostvarenje ovoga po narod korisnog posla i veru-jem da ćete i u buduće u svakoj prilici i na svakom mestu umeti da poslužite interesima naše otadžbine, čije Vam priznanje, nadam se, ne će izostati.
Srdačno Vas pozdravlja
Vaš, Đeneral Drag. M. Mihailović8
1Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 7/8 (VK-X-111).
2Ranko Brašić, advokat iz Beograda, bio je opunomoćenik Draže Mihailovića za pregovore sa Antom Pavelićem, poglavnikom NDH.
3, 4 i 5Odnosi se na Antu Pavelića. Brašićeva »obaveštenja« o razgovorima sa Antom Pavelićem i »posebna akta« koja Draža Mihai-lović upućuje Brašiću, nisu pronađena.
6Dražinu misiju za pregovore sa Antom Pavelićem sačinjavali su Svetomir Đukić, divizijski general, i inž. Vladimir Predavec, član CNK, pored dr Ranka Brašića koji je odranije bio opunomoćenik za rad u Zagrebu i veza sa Alojzijem Stepincem i Antom Pavelićem.
7»Mu« je na originalu napisano velikim slovom »M«.
8Draža Mihailović se na ovom dokumentu potpisao latinicom.“

registry_machine registry_machine 13:50 02.08.2012

Re: .....

“PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 15. APRILA ADVOKATU RANKU BRAŠIĆU SA PORUKOM ANTI PAVELlĆU I INSTRUKCIJAMA ZA PREGOVORE SA NJIM O ZAJEDNIČKOJ BORBI PROTIV NOP-A1
Vrhovna komanda, 15 aprila 1945

Datum govori sve.

Samo čovek sužene svesti može govoriti kako su partizanske jedinice u BiH koje su činili i preko 80% Srbi koji su se i digli na ustanak jer su im ustaše već poklale veliki broj članova porodice. Pa neće biti niti je bilo šanse da krajiške brigade, kordunaške, ličke,banijske, dalmatinske sarađuju i o bilo čemu razgovaraju sa ustaškim legijama.

Ocigledno ti cirilica slabo ide...
Терзићев став о усташама вероватно је разлог што комунисти овај документ не само што нису уништили, већ су га и публиковали. Наиме, неспорно је да су многи комунисти српског порекла размишљали о усташама као Терзић. Међутим, тако нису размишљали Ј. Б. Тито и хрватски комунисти из Главног штаба Хрватске - дакле они који су истински командовали партизанским јединицама. Они су Терзићу и другим комунистима српског порекла говорили да се права акција против усташа одлаже док се не ликвидирају четници - а то се отегло на читав рат. Скривали су, такође, и контакте са Павелићевом владом, попут оног са министром Рушиновићем. О доласку Рушиновића Терзић очигледно није био обавештен. Контакти које је Терзић имао са усташама били су на нижем нивоу, а он није ни имао овлашћења за доношење стратешких одлука.


Karagaca, muka mi je od tvog spinovanja i relativizovanja nespornih istorijskih dokumenata.
milisav68 milisav68 15:34 02.08.2012

Re: .....

Milan Karagaća

I tako izmislili da su opni postojali, da su pobedili, a sakrili da su četnički korpusi zapravo oslobodili Srbiju od Nemaca ali je svetska komunistička mafija to pripisala partizanima i Crvenoj armiji.

Pa nije svetska, ali domaća jeste.
Činjenica je da su se Nemci povlačili usled naleta CA, i da su se prve veće borbe za oslobadjanje Srbije vodile za oslobadjanje Beograda, a da su po manjim mestima u Srbiji "oslobadjali" i jedni i drugi skoro bez ispaljenog metka (ne u svim, ali većinu).

A što se tiče Teherana, to je već stvar politike.Da su Ruzvelt i naročito Čerčil bili zainteresovani za istočnu Evropu, druga bi se priča pričala....ipak su njima kolonije bile veći prioritet.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 21:50 02.08.2012

Re: .....

Ma neće oni da preispitaju suđenje u proceduralnom smislu. Suština je što se preko Draže hoće da rehabilituju svi ostali i taj pokret, da se amnestira od zločina. I svi se prave blesavi kao da nema živih svedoka i kao da su četnici zajedno sa Rusima oslobodili Beograd od Nemaca.

Ne radi se samo o proceduri, već o činjenici da je to bio montirani staljinistički proces koji kao takav treba poništiti. U slučaju DM-a, ali i bilo kog drugog ko je osuđen u procesu tog tipa.

Svaka čast svedocima. Njih treba slušati. I one koji svedoče da su pomenuti oslobodili Beograd, osim od Nemaca, i od ogromnog broja Beograđana.
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:20 03.08.2012

Re: .....

Ne radi se samo o proceduri, već o činjenici da je to bio montirani staljinistički proces koji kao takav treba poništiti. U slučaju DM-a, ali i bilo kog drugog ko je osuđen u procesu tog tipa.

Pa zašto onda isporučiste Mladića i toliko ljudi u Hag, nije valjda zato da ne bi montirali procese. A ako si zapazio, Mladićeva Srebrenica je mnogo sitnija od onoga što su četnici uradili.
I one koji svedoče da su pomenuti oslobodili Beograd, osim od Nemaca, i od ogromnog broja Beograđana.

Tebi dakle ne smeta ju niti su krivi oni što likvidiraše ogroman broj Beograđana i ostalih u vremenu 1941-44.godine, već samo brinete o daleko manjem broju onih koji su likvidirani tokom operacije oslobođenja i posle iako je među njima bilo dosta i onih koji su krivi za likvidacije Srba i Jevreja tokom 1941-44.. Ne možeš amnestirati zločine i kolaboraciju samo time što su nove vlasti počinile neke zločine posle rata.
Ono što ti i ostali uporno izbegavate je da prvo i nezavisno rasčistimo ko je šta radio tokom rata i okupacije i tu isteramo na čistac ko su bili borci za oslobođenje a ko saradnici okupatora i zločinci nad sopstvenim narodom.
E onda dolazi na red detaljno i pojedinačno da se vidi koga su partizani likvidirali i osudili a da su bili nevini pa shodno tome osuditi javno one koji su to uradili.
Dakle, ne možeš amnestirati četničke zločine i kolaboraciju vlasti u Srbiji 1941-44 izgovorom da je to bilo zato što su komunisti posle 1945.godine otimali imovinu i sudili i nekima koji nisu krivi.
Nemoj zaboraviti da su mnogi Beograđani nahebali tokom okupacije zato što su ih komšije ocinkarile i lažno optužile pa je čak i nemačka komanda jednom uputila apel Beograđanima da prestanu da prijavljuju komšije jer ne mogu stići da obrade sve prijave. Pa isti ti su posle 1944.godine cinkarili ali sada pobednicima da bi se dodvorili.
Žalosno je moj Krle, i to je moje veliko razočarenje u DS, što se stavila nekritički na jednu stranu i što je zaslugom DS a ne SRS antifašizam u Srbiji potisnut i minimiziran kao devijantna pojava, dok smo se kad zatreba onako licemerno prsili kako smo doprineli pobedi nad fašizmom.
Zar tebe kao demokratu i intelektualca lično nije sramota kad pročitaš kako Nemačka obeležava mesto i slavi čoveka koji je pokušao da organizuje ustanak protiv Hitlera, a kod nas se svi datumi vezani za antifašističku borbu izbrisaše.Dok se vojnici Bundeswehr-a vaspitavaju na primeru puk.von Schaufenberga koji je pokušao atentat na Hitlera i da organizuje otpor nacizmu, dok pred njegovim spomenikom polažu zakletvu, u Vojsci Srbije je izbrisano sve što ima veze sa NOB-om, samo fali još da kasarne dobiju nazive po četničkim komandantima.
registry_machine registry_machine 09:08 03.08.2012

Re: .....

Zar tebe kao demokratu i intelektualca lično nije sramota kad pročitaš kako Nemačka obeležava mesto i slavi čoveka koji je pokušao da organizuje ustanak protiv Hitlera, a kod nas se svi datumi vezani za antifašističku borbu izbrisaše.Dok se vojnici Bundeswehr-a vaspitavaju na primeru puk.von Schaufenberga koji je pokušao atentat na Hitlera i da organizuje otpor nacizmu, dok pred njegovim spomenikom polažu zakletvu, u Vojsci Srbije je izbrisano sve što ima veze sa NOB-om, samo fali još da kasarne dobiju nazive po četničkim komandantima.


Von Saufenbergovi nisu posle rata zatvarali, streljali i mucili politicke neistomisljenike, vec su ZAJEDNO poceli da grade novu, demokratsku Nemacku, bolju i bogatiju od one koja je postojala. Nemacka je danas vodeca evropska i svetska sila zahvaljujuci tome sto su, pored ostalog, uspeli na vreme da se izbore sa virusom komunizma koji je jedno vreme izjedao citavu Evropu.

Nije srpska vojska formirana 1941. godine pa da se u njoj slavi NOB. Tradicija vojevanja u Srbiji starija je od svih komunistickih vojski zajedno.

Antifasizam je u Srbiji ispostovan koliko i u drugim zemljama. Srbija i Srbi su dali veliki doprinos u uspostavljanju svetskog poretka bez fasizma. Smesno je danas videti kako oskudno obrazovane i zlom namerom vodjene osobe osporavaju Srbiji vojne i politicke uspehe tokom njenog dugog postojanja i kako sebe zele da prikazu nekakvim borcima protiv fasizma u sredini gde fasizam i ne postoji. Novi pojavni oblik fasizma nalazi se upravo u zemljama koje finasiraju ovakve "borce".
Milan Karagaća Milan Karagaća 10:41 03.08.2012

Re: .....

Von Saufenbergovi nisu posle rata zatvarali, streljali i mucili politicke neistomisljenike, vec su ZAJEDNO poceli da grade novu, demokratsku Nemacku, bolju i bogatiju od one koja je postojala. Nemacka je danas vodeca evropska i svetska sila zahvaljujuci tome sto su, pored ostalog, uspeli na vreme da se izbore sa virusom komunizma koji je jedno vreme izjedao citavu Evropu.

Ne, već zato što je smogla snage da se suočila sa svojom prošlošću i sama se distancirala od onih koji su je uveli u zločin za razliku od Srbije koja tek hoće da ih rehabilituje.
Nije ni nemačka vojska nastala prvi put posle 2.svetskog rata ali polaže zakletsvu pred spomenikom Štaufenberga, a nama treba Medvedev da dođe i da pomene partizane.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 21:33 03.08.2012

Re: .....

Pa zašto onda isporučiste Mladića i toliko ljudi u Hag, nije valjda zato da ne bi montirali procese. A ako si zapazio, Mladićeva Srebrenica je mnogo sitnija od onoga što su četnici uradili.

Nisam razumeo ovaj komentar. Srbija je isporučila osumnjičene jer je Haški tribunal organ UN-a, nadležan da se bavi tim predmetima.

Šta je tu "sitnije", a šta "krupnije" nije tema za licitiranje. Pogotovo ne u raspravi koja liči na kafansku.Meni lično najužasniji su zločini koje je neko učinio u ime naroda kome pripadam, bez obzira na ideologiju i znamenje koje je imao na kapi.
Tebi dakle ne smeta ju niti su krivi oni što likvidiraše ogroman broj Beograđana i ostalih u vremenu 1941-44.godine, već samo brinete o daleko manjem broju onih koji su likvidirani tokom operacije oslobođenja i posle iako je među njima bilo dosta i onih koji su krivi za likvidacije Srba i Jevreja tokom 1941-44..

Meni, dakle, smetaju svi oni koji likvidiraše bilo kog nevinog građanina. I nikako nisam pristalica prikrivanja zločina jednih zato što su zloćinstva drugih bila po tvom sudu veća ili gora.
Ne možeš amnestirati zločine i kolaboraciju samo time što su nove vlasti počinile neke zločine posle rata

Na pamet mi ne pada da amnestiram bilo koji zločin. Zalažem se da se za svaki zloćin nađe počinilac, imenom i prezimenom. Što se "kolaboracije" tiče, mislim da je to teren gde ima najviše ideološke magle, zloupotreba i pojednostavljivanja. A kada je o tome reč, zanimljiva su i neka saznanja koja su do sada uspešno skrivana od očiju javnosti (neki od komentatora su to citirali ovde, pa nije zgoreg pročitati...)
Ono što ti i ostali uporno izbegavate je da prvo i nezavisno rasčistimo ko je šta radio tokom rata

To je dobar predlog. Da istoričari raščišćavaju stvari. Ne političari. Ne napaljeni navijači bilo koje od strana u sukobu, jer od toga nema vajde.
Žalosno je moj Krle, i to je moje veliko razočarenje u DS, što se stavila nekritički na jednu stranu

Ja nemam taj utisak. Moguće je da ga ima onaj ko je očekivao da DS nastavi da gaji ideološki pogled na istoriju Drugog svetskog rata na kojoj su odrastale generacije Jugoslovena. Pa je i samo otvaranje mogućnosti da se čuje i druga strana (ne daj bože i treća, a taman posla i četvrta...) za neke "nekritičko stavljanje na jednu stranu".

Mislim da bi najzdravije bilo da se stranke ne bave formulacijom istorije. Toga je bilo isuviše. Možda je to i bio jedan od razloga za krvavi raspad Jugoslavije, to što se mi 50 godina nismo suočili sa istinom o ww2. Pa se formulisala klasa pobednika i "antifašista" i klasa gubitnika, "saradnika okupatora" i onih koji iz generacije u generaciju treba da prenose svoje istorijsko breme, dok se prvi baškare u njihovoj konfiskovanoj imovini i imaju sve moguće privilegije.
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:54 03.08.2012

Re: .....

Nisam razumeo ovaj komentar.

Pa u smislu ako se ne osuđuje politika onih koji su tokom 2.svetskog rata takođe čistili prostor od pripadnika nesrpskog življa kao što to u borbenom izveštaju Pavla Đurišića stoji da su sva muslimanska sela spalili, pobili preko 1.500 njihovih boraca i preko 8.000 žena , dece i staraca, naglašavajući da niko nije pošteđen.
Meni, dakle, smetaju svi oni koji likvidiraše bilo kog nevinog građanina. I nikako nisam pristalica prikrivanja zločina jednih zato što su zloćinstva drugih bila po tvom sudu veća ili gora.

slažem se,ali se ne slažem sa kampanjom državne komisije i medija da se zločini jednih uveličaja kako bi oni drugi bili automatski proglašeni nevinim.
Na pamet mi ne pada da amnestiram bilo koji zločin. Zalažem se da se za svaki zloćin nađe počinilac, imenom i prezimenom.

i tu se slažemo.
Što se "kolaboracije" tiče, mislim da je to teren gde ima najviše ideološke magle, zloupotreba i pojednostavljivanja.

nema ni tu misterije, zna se ko se borio protiv okupatora a ko nije, ko je čekao, a ko i otvoreno kolaborirao upravo iz ideoloških razloga pa im je bila važnija borba protiv partizana nego okupatora.To nikako ne znači da su svi četnici bili kolaboranti, čak ni da su to bile sve grupacije, uostalom kada je proglašena opšta amnestija masovno su prešli na stranu partizana osim manjine ekstremno ostrašćenih i okrvavljenih koji nisu ni hteli ni smeli.
To je dobar predlog. Da istoričari raščišćavaju stvari. Ne političari. Ne napaljeni navijači bilo koje od strana u sukobu, jer od toga nema vajde.

ali moralno odgovorni istoričari, oni kojima su najvažnije činjenice a ne nalozi stranaka.
Moguće je da ga ima onaj ko je očekivao da DS nastavi da gaji ideološki pogled na istoriju Drugog svetskog rata na kojoj su odrastale generacije Jugoslovena.

ja sam očekivao i očekujem da DS kao moderna i civilizovana stranka neće povlađivati nečijim ličnim interesima i dodvoravajući se njima i crkvi nipodaštavati antifašstičku borbu, ukidati nazive ulica, brisati datume koji su vezani za NOB, a u prostorijama držati npr. sliku Dragog Jovanovića koji je u vreme Nedića bio kao gradonačelnik i šef policije u Beogradu, čoveka koji je lično naterao onih preko 500 viđenijih intelektualaca da potpišu onaj sramni apel kojim se pozivaju na lojalnost nemačkoj okupacionoj sili a borbu protiv komunista, čoveka koji je osnovao logor na Banjici.
Zašto ukinuste nazive ulica svih partizana i partizanskih boraca, kome je smetala Vera Blagojević, Nada Dimić, Sloboda Trajković, Ivo Lola Ribar, Narodnog fronta, Peko Dapčević a vratiste po nalogu Rusa Tolbuhina.
Mislim da bi najzdravije bilo da se stranke ne bave formulacijom istorije.

e to je trebalo misliti 2000., 2001, 2, 3, a ne povlašivati sve ekstremnim crkvenim krugovima i emigraciji, pa još u Skupštini izglasati onu sramnu deklaraciju o izjednačavanju četnika i partizana. Da li su to Francuzi uradili, nisu, Nemci nipogotovo.
A što se tiče te imovine i oduzetih vila, naravno da sam za to da se vrati jer unuci nisu krivi za ono što su im dede ili očevi radili, ali nemojmo se praviti blesavi pa reći da je svima oduzeta imovina zbog delikta mišljenja.S druge strane, kako se digla galama ispada da je u Beogradu bilo više vila nego u Beču. Oteto ili uzeto mora da se vrati ako je država donela zakon o restituciji, kao i što se mora ispitati i oduzeti kriminalom stečena imovina od 90-ih pa do današnjih dana.
automatic automatic 08:30 04.08.2012

Re: .....

ja sam očekivao i očekujem da DS kao moderna i civilizovana stranka neće povlađivati nečijim ličnim interesima i dodvoravajući se njima i crkvi nipodaštavati antifašstičku borbu, ukidati nazive ulica, brisati datume koji su vezani za NOB,


karagaca, znanje istorije ti je veoma skromno, ali je drskost sa kojom to neznanje plasiras za svako postovanje...

nazivi ulica, trgova i javnih objekata dobili su nazad svoja prava i prvobitna imena u srbiji.

srbija nije, poput hrvatske i slovenije, nastala u jajcu, srpska istorija i tradicija su duge i slavne proslosti.

srbija ima sta da slavi i po kome da daje nazive svojim ulicama. ona je postojala mnogo pre pojave tita i njegovih bandita koji su pokusali da skrnave tu slavnu istoriju, a pokusavaju i dan danas preko pojedinaca koji za sobom seju neistinu i falsifikate.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 09:08 04.08.2012

Re: .....

slažem se,ali se ne slažem sa kampanjom državne komisije i medija da se zločini jednih uveličaja kako bi oni drugi bili automatski proglašeni nevinim.

Prethodno se treba setiti 50-godišnje kampanje države koja je jedne predstavljala anđelima dok su drugi bili crni đavoli. Što nikako ne odgovara istini.
nema ni tu misterije, zna se ko se borio protiv okupatora a ko nije, ko je čekao, a ko i otvoreno kolaborirao upravo iz ideoloških razloga pa im je bila važnija borba protiv partizana nego okupatora.

Izgleda da se ni to ne zna. Postoji mnoštvo činjenica koje su prikrivane i koje otkrivaju neke oblike "kolaboracija" koje su decenijama gurane pod tepih. Ja mislim da bi pojam "kolaboracija" trebalo redefinisati. Na način na koji su to recimo uradili Britanci na Kanalskim ostrvima (njih pominjem, pošto se oni najčešće pojavljuju kao pozitivan uzor, pritom se zaboravljaju nevine žrtve u Srbiji izazvane njihovim "prijateljskim" bombama).
ali moralno odgovorni istoričari, oni kojima su najvažnije činjenice a ne nalozi stranaka.

Može. Samo koja će komisija razvrstavati istoričare?
čoveka koji je lično naterao onih preko 500 viđenijih intelektualaca da potpišu onaj sramni apel kojim se pozivaju na lojalnost nemačkoj okupacionoj sili a borbu protiv komunista,

Neko ko bi želeo da se suprotstavi pomenuo bi sada noćne prepade na okupacione vojnike koji podrazumevaju odmazdu "100 za jednoga" i njihovu funkcionalnost. Zato i kažem da stvar treba redefinisati. Crno-bela slika koja je bila imputirana javnosti decenijama, više nije prihvatljiva jer je život pun nijansi.
ja sam očekivao i očekujem da DS kao moderna i civilizovana stranka neće povlađivati nečijim ličnim interesima i dodvoravajući se njima i crkvi nipodaštavati antifašstičku borbu,

Nažalost mnogo ličnih interesa ima i u opstajanju crno-bele slike o partizanima i četnicima.
Mislim da bi najzdravije bilo da se stranke ne bave formulacijom istorije.

e to je trebalo misliti 2000., 2001, 2, 3, a ne povlašivati sve ekstremnim crkvenim krugovima i emigraciji, pa još u Skupštini izglasati onu sramnu deklaraciju o izjednačavanju četnika i partizana

Ne mislim da su svi crkveni krugovi ekstremni niti da je svako mišljenje koje dolazi iz crkve anticivilizacijsko. Razmišljanje tog tipa je atavizam. Stavljanjem emigracije u anticivilizacijski koš, takođe. Ispada da su pare koje oni šalju ovamo dobrodošle, ali mišljenje nije.
Ideja deklaracije jeste da se jedna od istorijskih podela u Srbiji eliminiše. Ona ne ukida ničiju ličnu odgovornost, ali trebalo bi da uvede diskontinuitet sa podobnom ideološkom "istorijom" na koju smo bivali prisiljeni.
A što se tiče te imovine i oduzetih vila, naravno da sam za to da se vrati jer unuci nisu krivi za ono što su im dede ili očevi radili, ali nemojmo se praviti blesavi pa reći da je svima oduzeta imovina zbog delikta mišljenja.S druge strane, kako se digla galama ispada da je u Beogradu bilo više vila nego u Beču.

Koliko je građana Beograda streljano posle 20. oktobra 1944? I po kom kriterijumu? I po kojim sudskim presudama?


milisav68 milisav68 09:32 04.08.2012

Re: .....

Nebojsa Krstic

Koliko je građana Beograda streljano posle 20. oktobra 1945? I po kom kriterijumu? I po kojim sudskim presudama?

`44.
Milan Karagaća Milan Karagaća 10:43 04.08.2012

Re: .....

Prethodno se treba setiti 50-godišnje kampanje države koja je jedne predstavljala anđelima dok su drugi bili crni đavoli. Što nikako ne odgovara istini.

jeste da je bilo preterivanja jer nisu partizani baš uvek pobeđivali Nemce, nije da nisu imali i gubitaka zbog grešaka u komandovanju, loše procene situacije pa i fanatizma nametanog od strane mladih komunista koji su se qurčili sa onim jurišanjem na nebo.
Ali, i pored toga ni narednih 500 godina niko neće moći dokazati da su se četnici posle 1942.godine aktivno borili protiv okupatora.Tačno je da se tvrdoglavošću i Draže i Tita vodio i građanski rat jednih protiv drugih ali uz vrlo bitnu razliku da su se partizani stalno i prvenstveno borili protiv okupatora dok su četnici prema okupatoru bili pasivni i kolaborirali.
Ja mislim da bi pojam "kolaboracija" trebalo redefinisati.

eto npr. kao što je to urađeno u Francuskoj i završeno.Dakle, na čijoj si strani bio a razlozi i motivi me ne interesuju i nikome ne pada na pamet da rehabilituje Petenove snage.
Neko ko bi želeo da se suprotstavi pomenuo bi sada noćne prepade na okupacione vojnike koji podrazumevaju odmazdu "100 za jednoga" i njihovu funkcionalnost.

pa i to se zna, odmazde su uvedene odmah po okupaciji dakle u vreme kada su 1941.i 42.godine i četnici izvodili akcije i diverzije protiv Nemaca., vreme kada su stvarno bili deo antifašističkog pokreta.
Inače, kada bi tu logiku sledili onda je srpska vojska trebala odmah 1914.godine da obustavi svaki otpor jer su austrougari vršili strašne odmazde naročito u Mačvi.
I nije Banjički logor napunjen tako što je bilo toliko banditskih partizanskih diverzanstkih akcija u Beogradu, niti ih je bilo toliko.
Ne mislim da su svi crkveni krugovi ekstremni niti da je svako mišljenje koje dolazi iz crkve anticivilizacijsko

ne mislim ni ja osim na one koji pljuju po antifašizmu i partizanskoj borbi navodno zbog komunizma i one koji su proglasili svecima onakve zločince kao što je onaj pop Maca i drugi.
Ispada da su pare koje oni šalju ovamo dobrodošle, ali mišljenje nije.

Nisam mislio na ekonomsku emigraciju već onu koju je mnogo lepo opisao pok. Desimir Tošić.Dakle, emigraciju četničkog i ustaškog porekls ai njihove ostrašćene potomke koje su čak međusobno blisko sarađivali na planovima zajedničkog rušenja komunizma u Jugoslaviji
Ideja deklaracije jeste da se jedna od istorijskih podela u Srbiji eliminiše. Ona ne ukida ničiju ličnu odgovornost, ali trebalo bi da uvede diskontinuitet sa podobnom ideološkom "istorijom" na koju smo bivali prisiljeni.

slažem se ali je to onda trebalo uraditi minimalno dostojanstveno kao što je uradila Nemačka a ne zbog dnevnopolitičkih potreba smandrljati.
Koliko je građana Beograda streljano posle 20. oktobra 1945? I po kom kriterijumu? I po kojim sudskim presudama?

mnogi nepotrebno i nepravedno ali mnooogo manje nego što ih je streljano tokom okupacije i ličnom zaslugom nekih koje bi sada da rehabilituju.
Milan Karagaća Milan Karagaća 10:58 04.08.2012

Re: .....

Ideja deklaracije jeste da se jedna od istorijskih podela u Srbiji eliminiše. Ona ne ukida ničiju ličnu odgovornost, ali trebalo bi da uvede diskontinuitet sa podobnom ideološkom "istorijom" na koju smo bivali prisiljeni.

Nego, ne odgovori mi čime pravdaš menjanje naziva ulica, ukidanje Dana oslobođenja Beograda, a posebno kako to da se vratiše imena sovjetskig maršala, pa Biulevar Crvene armije ali ne i naših ni bulevar Oslobođenja, bulevar JNA.
Što se tog diskontinuiteta tiče vidim kako ste ga sproveli 2000.godine pa doveli prestolonaslednika a Srbija i dalje Republika, a bogami vidim kako sada ovi što su seli na vlast prave diskontinuitet sa predhodnom, pa što neko reče još samo što ne smenjuju i patrijarha.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 18:53 04.08.2012

Re: .....

Što se tog diskontinuiteta tiče vidim kako ste ga sproveli 2000.godine pa doveli prestolonaslednika a Srbija i dalje Republika,

Srbija jeste republika al joj je zato predsednik četnički vojvoda.
Milan Karagaća Milan Karagaća 19:59 04.08.2012

Re: .....

Nebojsa Krstic
Što se tog diskontinuiteta tiče vidim kako ste ga sproveli 2000.godine pa doveli prestolonaslednika a Srbija i dalje Republika,

Srbija jeste republika al joj je zato predsednik četnički vojvoda.

Tako narod izabrao,a što bi se čudili kada su četnici od 90-ih i posle 2000.godine postali pojam za Srbe, SrBstvo, pravoslavlje, patriJote, domaćine, a partizani za bitange, kriminalce, zločince,pljačkaše , masone, kominterovsko-vatikanski ološ, sovjetske špijune, protivnike svega što je Srpsko, jahači popova,........
Uostalom predsednik ne krije da je proglašen počasnim četničkim vojvodom. A uostalom i Dobrica kaže da je to bio narodnooslobodilački rat u kome su se Srbi samo branili i isključivo branili, nadam se da si pročitao njegovu knjigu "Bosanski rat". E sada jeste malo čudno što Srbija nije učestvovala u ratu.

Srbija jeste republika al joj je zato predsednik četnički vojvoda.

nisam nikada čuo od njega da je za monarhiju, a četnici su valjda bili pre svega oličenje očuvanja demokratije i brana pobedi komunističke diktature.
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:17 04.08.2012

Re: .....

ako narod izabrao,a što bi se čudili kada su četnici od 90-ih i posle 2000.godine postali pojam za Srbe, SrBstvo, pravoslavlje, patriJote, domaćine, a partizani za bitange, kriminalce,


A cetnickog vojvodu izabrali za predsednika tek kad se odrekao cetnikovanja.
Nemaju rezultati izbora nikakve veze za cetnicima i partizanima osim u delu da komunisticka, partizanska ideologija vise nema ama bas nikakvu podrsku u Srbiji.
Trebalo je da nas komunizam zestoko osamari da bismo dosli u situaciju da komunisticke stranke ne mogu ni da razmisljaju o cenzusu.
Bolje da smo to shvatali onda kad je Draza o tome govorio, ali neka se makar i sad shvatilo.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 20:37 04.08.2012

Re: .....

Nego, ne odgovori mi čime pravdaš menjanje naziva ulica, ukidanje Dana oslobođenja Beograda, a posebno kako to da se vratiše imena sovjetskig maršala, pa Biulevar Crvene armije ali ne i naših ni bulevar Oslobođenja, bulevar JNA.

Praktično i formalno gledano, gradske vlasti su menjale imena ulica. A tu su se smenjivali razni. I DS, i SPO, DSS...SPS. Tako da ne bih preuzimao da u njihovo ime objašnjavam.

Što se mene lično tiče, nisu mi srcu prirasli ni kraljevi, ni maršali, ni njihove gospođe supruge. Ali me stara imena ulica podsečaju na neke uspomene iz mladosti...tako da ih ja, da se pitam, ne bih menjao.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 20:44 04.08.2012

Re: .....

nisam nikada čuo od njega da je za monarhiju, a četnici su valjda bili pre svega oličenje očuvanja demokratije i brana pobedi komunističke diktature

Nisi mogao da čuješ. Kad je bilo izjašnjavanje za republiku ili monarhiju, on je pisao diplomski rad iz oblasti menadžmenta.
st.jepan st.jepan 11:23 05.08.2012

Re: .....

A deca navodno treba da uče istoriju svoje zemlje; koju kada niko ne može da se dogovori šta se u stvari desilo


Misliš ova deca?

Lepo se vidi kako žude da o četnicima i partizanima saznaju sve.
(snimio prekjuće na Rudnik planini)
milisav68 milisav68 14:16 05.08.2012

Re: .....

Milan Karagaća

Tako narod izabrao,a što bi se čudili kada su četnici od 90-ih i posle 2000.godine postali pojam za Srbe, SrBstvo, pravoslavlje, patriJote, domaćine, a partizani za bitange, kriminalce, zločince,pljačkaše , masone, kominterovsko-vatikanski ološ, sovjetske špijune, protivnike svega što je Srpsko, jahači popova,........

To je samo bio rezervni položaj, svuda po evropi su padali komunistički režimi, pa je bilo daj šta daš.

Ikonografija iz Bulaićevih filmova, a "vodje" Drašković i Šešelj - "opozicija" skrojena po Miloševićevoj meri.
Uostalom predsednik ne krije da je proglašen počasnim četničkim vojvodom.

A ko ga proglasio?
Pop Djujić.
Odakle njemu "licenca" za to?
Dobrica kaže

Najomiljeniji Titov disident.

Nema tu nikakvog četništva ni partizanije, samo goli lopovi.

Dok se forsiraju teme o tome, prolaze zakoni o dvojnom guverneru.

Dinkić radi ortački sa Jorgovankom.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 14:36 05.08.2012

Re: .....

Uostalom predsednik ne krije da je proglašen počasnim četničkim vojvodom.

A ko ga proglasio?
Pop Djujić.
Odakle njemu "licenca" za to?

Ne, ja mislim da je Nikolića proglasio vojvodom Šešelj. A Šešelja Đujić. Potom su Šešelj i Nikolić okrenuli leđa Karađorđevićima i kandidovali Dolgorukova za prestolonaslednika. Onda je Šešelj otišao u ratne zločince, a Nikolić u diplomirane menadžere.
freehand freehand 15:15 05.08.2012

Re: .....

Onda je Šešelj otišao u ratne zločince, a Nikolić u diplomirane menadžere.

Takoreći jedan u pukovnike a drugi u pokojnike.

milisav68 milisav68 15:56 05.08.2012

Re: .....

freehand
Onda je Šešelj otišao u ratne zločince, a Nikolić u diplomirane menadžere.

Takoreći jedan u pukovnike a drugi u pokojnike.

To je potrošni materjal, bitno da su pare i dalje u kući kod Dinkića.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 17:23 05.08.2012

Re: .....

Pa zašto onda isporučiste Mladića i toliko ljudi u Hag, nije valjda zato da ne bi montirali procese. A ako si zapazio, Mladićeva Srebrenica je mnogo sitnija od onoga što su četnici uradili.

Nisam razumeo ovaj komentar. Srbija je isporučila osumnjičene jer je Haški tribunal organ UN-a, nadležan da se bavi tim predmetima.

Šta je tu "sitnije", a šta "krupnije" nije tema za licitiranje. Pogotovo ne u raspravi koja liči na kafansku. Meni lično najužasniji su zločini koje je neko učinio u ime naroda kome pripadam, bez obzira na ideologiju i znamenje koje je imao na kapi.
Tebi dakle ne smeta ju niti su krivi oni što likvidiraše ogroman broj Beograđana i ostalih u vremenu 1941-44.godine, već samo brinete o daleko manjem broju onih koji su likvidirani tokom operacije oslobođenja i posle iako je među njima bilo dosta i onih koji su krivi za likvidacije Srba i Jevreja tokom 1941-44..

Meni, dakle, smetaju svi oni koji likvidiraše bilo kog nevinog građanina. I nikako nisam pristalica prikrivanja zločina jednih zato što su zloćinstva drugih bila po tvom sudu veća ili gora.
Ne možeš amnestirati zločine i kolaboraciju samo time što su nove vlasti počinile neke zločine posle rata

Na pamet mi ne pada da amnestiram bilo koji zločin. Zalažem se da se za svaki zloćin nađe počinilac, imenom i prezimenom. Što se "kolaboracije" tiče, mislim da je to teren gde ima najviše ideološke magle, zloupotreba i pojednostavljivanja. A kada je o tome reč, zanimljiva su i neka saznanja koja su do sada uspešno skrivana od očiju javnosti (neki od komentatora su to citirali ovde, pa nije zgoreg pročitati...)
Ono što ti i ostali uporno izbegavate je da prvo i nezavisno rasčistimo ko je šta radio tokom rata

To je dobar predlog. Da istoričari raščišćavaju stvari. Ne političari. Ne napaljeni navijači bilo koje od strana u sukobu, jer od toga nema vajde.
Žalosno je moj Krle, i to je moje veliko razočarenje u DS, što se stavila nekritički na jednu stranu

Ja nemam taj utisak. Moguće je da ga ima onaj ko je očekivao da DS nastavi da gaji ideološki pogled na istoriju Drugog svetskog rata na kojoj su odrastale generacije Jugoslovena. Pa je i samo otvaranje mogućnosti da se čuje i druga strana (ne daj bože i treća, a taman posla i četvrta...) za neke "nekritičko stavljanje na jednu stranu".

Mislim da bi najzdravije bilo da se stranke ne bave formulacijom istorije. Toga je bilo isuviše. Možda je to i bio jedan od razloga za krvavi raspad Jugoslavije, to što se mi 50 godina nismo suočili sa istinom o ww2. Pa se formulisala klasa pobednika i "antifašista" i klasa gubitnika, "saradnika okupatora" i onih koji iz generacije u generaciju treba da prenose svoje istorijsko breme, dok se prvi baškare u njihovoj konfiskovanoj imovini i imaju sve moguće privilegije.

Milan Karagaća Milan Karagaća 19:48 05.08.2012

Re: .....

što se mi 50 godina nismo suočili sa istinom o ww2.

Pa zato rehabilitujemo sve odreda i ko koga stigne, važno je da je bio protiv partizana.
A da li misliš da je npr. postavljanje spomenika Aćif Efendije koji danas otkriše ministar u vladi Srbije i onaj Džudžević ili podizanje spomenika onom četničkom komandantu Kalaitu i njihova rehabilitacija stvarno OK za normalnu, demokratsku i civilizovanu Srbiju.
Pri tome, i jedni i drugi govore kako su oni zapravo žrtve komunističkog zločina, kako su bili članovi humanitarne organizacije koja je eto samo sticajem okolnosti poklala nekoliko desetina hiljada ljudi, kakko su bili naročito napredni kao antikomunisti, a zločinci komunisti ih osudili.
Misliš li da je i streljanje Aćif Efendije bio namešten staljinistički proces. ,a evo ko je bio Aćif Efendija čisto informativno ako neki poslanik DS bude nameran da postavi pitanje.Tako zarad nečijih dedova rehabilituju se politike zločina i kada poslanik Meho Omerović o tome govori u skupštini i protivi se zakonu o rehabilitaciji niko ni iz DS ga ne podrži.
A u vezi ovog Aćif Efendije, mislim da bi već sutra u skupštini trebalo postaviti pitanje vladi da li ona stoji iza toga i to odobrava ili se ograđuje od svoj ministra efendije Ugljanina.
Pa eto prilike za konstruktivno pitanje opozicije vladi.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 08:27 06.08.2012

Re: .....

A da li misliš da je npr. postavljanje spomenika Aćif Efendije koji danas otkriše ministar u vladi Srbije i onaj Džudžević ili podizanje spomenika onom četničkom komandantu Kalaitu i njihova rehabilitacija stvarno OK za normalnu, demokratsku i civilizovanu Srbiju.

Mislim da smo ušli u novu, napredniju, fazu populizma u odnosu na koju će nam onaj odvratni populizam SM-a delovati kao hladnorazumska i racionalna politika.
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:02 06.08.2012

Re: .....

Nebojsa Krstic
A da li misliš da je npr. postavljanje spomenika Aćif Efendije koji danas otkriše ministar u vladi Srbije i onaj Džudžević ili podizanje spomenika onom četničkom komandantu Kalaitu i njihova rehabilitacija stvarno OK za normalnu, demokratsku i civilizovanu Srbiju.

Mislim da smo ušli u novu, napredniju, fazu populizma u odnosu na koju će nam onaj odvratni populizam SM-a delovati kao hladnorazumska i racionalna politika.

Tačno, a šta DS namerava uraditi da se ne vraćamo u mnogo za Srbiju opasnije vreme od onog početkom 90-ih koje je poripremalo raspad SFRJ.
Da li se oni koji ponavljaju iste greške i uz saznanje da su posledice još katastrofalnije mogu smatrati ozbiljnim političarima, odgovornim ljudima i da ne kažem normalnim.Nisu li to upravo oni što uporno kroz medije proturaju kako Srbiji preti nova opasnost koja će biti izazvana u Sandžaku i Vojvodini, nisu li upravo oni ti koji podgrevaju istorijske antagonizme tako što nisu spremni da osude zločince iz svojih redova, već ih zbog nekog šovinističko-nacionalističkog kvazinacionalnog ponosa rehabilituju a pod izgovorom antikomunizma.
Pa zar nije moguće jednostavno reći da nismo odavno komunistička ni socijalistička država i da nismo na pozicijama te ideologije već moderne evropske demokratije i da upravo zbog toga stojimo na pozicijama demokratskog antifašizma i kao što je to uradila Nemačka distanciramo se od svih onih koji su, bez obzira na razloge, sarađivali sa okupatorom, i nećemo njihovom rehabilitacijom da dovodimo u pitanje antifašističke vrednosti.Dakle, ne dozvoliti rehabilitaciju onih koji su se tokom rata tamanili na verskoj i etničkoj osnovi jer su takvi i dalje opasni i biće uvek opasni za Srbiju.
registry_machine registry_machine 14:42 06.08.2012

Re: .....

Dakle, ne dozvoliti rehabilitaciju onih koji su se tokom rata tamanili na verskoj i etničkoj osnovi jer su takvi i dalje opasni i biće uvek opasni za Srbiju.


Najopasniji za Srbiju su relativizatori i falsifikatori istorije zbog kojih nove generacije ne mogu da shvate sta se zaista desavalo.

Bilo bi dobro uvesti najstrozu kaznu za one koji unistavaju i falsifikuju istorijska dokumenta i gradju i time cine zlocin prema buducim generacijama.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 01:00 07.08.2012

Re: .....

Dakle, ne dozvoliti rehabilitaciju onih koji su se tokom rata tamanili na verskoj i etničkoj osnovi jer su takvi i dalje opasni i biće uvek opasni za Srbiju.

Ne, ne slažem se.

Ne treba dozvoliti rehabilitaciju onih koji su tokom rata tamanili na verskoj, etničkoj i ideološkoj osnovi. Tačnije, ne treba rehabilitovati nikoga ko je počinio ratni zločin iz bilo kog razloga jer ratni zločin ne zastareva.

A treba rehabilitovati sve koji su osuđivani u staljinističkim montiranim procesima i koji su etiketirani ideološkim etiketama.
sevarlica sevarlica 11:04 07.08.2012

Re: .....

Vuku i Danici Drašković su svi bili u Četnicima.

Ovo je neistina, jer je i Vuk bio komunista dok nije upoznao Danu, i veći deo familije mu je bio u partizanima.

Homenu je jedan deda bio četnik jedan Nedićevac.

"- Pradeda, prota Dušan Subotić, bio je sveštenik i narodni poslanik u tri mandata od 1919. go 1941. godine. Ustaše su ga zverski mučile, a onda i zaklale sa vladikom Platonom. Deda Slobodan je bio jedan od advokata na suđenju Draži Mihailoviću. Tri puta je hapšen kao narodni neprijatelj. Mučen je u zatvoru. "

Ministru Lončaru je likvidirani žandar iz Bele crkve rodjeni stric.

Rođeni stric koji je kao mučenik pao od ruke pijandure i kavgadžije poznatijeg kao Žikica Jovanović Španac.

Nadam se da će pre svih biti rehabilitovan general Milan Nedić. Kvisling i saradnik okupatora koji je takvom saradnjom spasao stotine hiljada stanovnika Srbije i drugih delova Kraljevine Jugoslavije. Da ovaj narod ima pameti ne bi se stalno borio za tuđe interese već za svoje. Nema veće borbe od borbe za živote svojih sunarodnika, pa makar to značilo saradnja sa okupatorom.
sevarlica sevarlica 13:13 07.08.2012

Re: .....

Ne možeš amnestirati zločine i kolaboraciju samo time što su nove vlasti počinile neke zločine posle rata.


Vadi prste iz struje, ne prija ti :)
sevarlica sevarlica 13:41 07.08.2012

Re: .....

nema ni tu misterije, zna se ko se borio protiv okupatora a ko nije, ko je čekao, a ko i otvoreno kolaborirao upravo iz ideoloških razloga pa im je bila važnija borba protiv partizana nego okupatora


Nema, samo ima misterije oko interpretacije načina borbe protiv okupatora.

Neki su u tom ratu uspeli da pobede tako što su namerno izgubili, kao na primer Norveška koja je u nekoliko dana rata izgubila 4000 moranara i oko 4000 boraca. Ostatak okupacije je provela sa 700 logorovanih Jevreja i oko 1000 drugih žrtava rata na ovaj ili onaj način. Kvisling je bio kompleksaš željan vlasti ali je svojim egoističnim potezima spasao i Norvešku državu i Norvežane kao narod.

Neki su se, kao naši komunisti, hrabro borili protiv okupatora tako što su pljačkali hranu i odela od Nemaca i tom prilikom rane ili ubiju pokojeg Nemačkog vojnika, a onda hrabro trkom u šumu. Zbog takvih i sličnih ekscesa, samo u centralnoj Srbiji stradale su desetine hiljada nevinih civila. Pretežno je to rađeno u sredinama koje nisu bile naklonjene komunistima. Tako da su komunisti Srbiju svojim delovanjem opustošili, a ono što je preživelo su probrano likvidirali i/ili ostavljali bez imovine. Takva hrabrost i velikodušnost Srbijancima nije bila potrebna niti su je tražili.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 16:46 07.08.2012

Re: .....

Neki su se, kao naši komunisti, hrabro borili protiv okupatora tako što su pljačkali hranu i odela od Nemaca i tom prilikom rane ili ubiju pokojeg Nemačkog vojnika, a onda hrabro trkom u šumu. Zbog takvih i sličnih ekscesa, samo u centralnoj Srbiji stradale su desetine hiljada nevinih civila.

A umeli su i da masakriraju tela ubijenih...pa je to bio npr povod za Kragujevački masakr.
ozbiljno ozbiljno 13:05 01.08.2012

Istina nija bas tako jednostrana

Peđa,
Živo me zabole za Dražu (kao i za Tita) ali čini mi se da neko sebi daje suviše velike slobode da tumači nečiji lik i delo i da svoje (pristrasne) zaključke predstavlja kao jedinu istinu. Draža...Komunisti ga proglasili za zločinca a tri od četiri sile pobednice ga proglasile za antifašistu i odlikovale za doprinos borbi PROTIV FAŠIZMA
-Čerčil - u toku rata
-De Gol - u toku rata
-Truman - posthumno.

Meni je malo čudno da ti, razni kitanovići (po njegovim knjigama Rusi su pobili više nemaca nego što prikazuje i najostrašćeniji sovjetski izvor), razne generalska deca koja su 1945. čiji su očevi 1944. prvo zauzeli Dedinje pošto su ga oslobodili od stanara, popalili parket i biblioteke pa onda počeli da laprdaju o pravdi, erazni komesai...znate više od od Amera, Engleza, Francuza...Trimana, Čerčila, De Gola.
Nešto tu ne štima....Smrdi do neba.
Naravno, to niko ne spori, bilo je stravočnih zločina ali ih je bilo sa obe ANTIFAŠISTIČKE strane a ne samo sa jedne...ti si pomenuo neke četničke...ali mislim da bi radi istine i radi poštenja trebao da pomeneš i zločine koje su činili komunisti...pasja groblja, streljanja, jame, sremski front...

Istorija se ne može predstavljati tako jednostrano jer je to onda silovanje istorije..jer koliko je Draža bio ili zločinac ili antifašista toliko je i Broz bio Zločinac ili antifašista.


i jos nesto sto je, na zalost, bila nasa realnost u ratu


Prijatno.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:20 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

A ti očekuješ da Amerikanci, Britanci i Francusku odlikuju komuniste, nakon što su četnicima slični pobegli u Ameriku, Britaniju i Francusku?!

Možemo da se pravimo ludi koliko hoćemo, ali imamo preklane vratove od četničkog noža. Ali ajde da razumem da vas zabole za muslimanske i hrvatske vratove, ali ovi su klaki i silovali domaće!
ozbiljno ozbiljno 13:28 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Predrag Azdejković
A ti očekuješ da Amerikanci, Britanci i Francusku odlikuju komuniste, nakon što su četnicima slični pobegli u Ameriku, Britaniju i Francusku?!

Možemo da se pravimo ludi koliko hoćemo, ali imamo preklane vratove od četničkog noža. Ali ajde da razumem da vas zabole za muslimanske i hrvatske vratove, ali ovi su klaki i silovali domaće!


Peđa, mržnja te izgleda sprečava da trezveno razmišljaš.
Kao prvo, De Gol i Čerčil su Dražu odlikovali 1943. (ili 1944.) u vreme NAJBOLJIH odnosa komunista i zapadnih saveznika...u vreme kada su SVI četnici bili u Jugoslaviji....
Preklane vratove niko ne spori...ali obe strane su klale, ubijale, silovale...BEZ RAZLIKE kao što su se obe strane i borile protiv fašista ali su znale i da sarađuju sa njima, i to je jako tužno.

A te nebuloze oko bola u zadnjici (ili već gde) za muslimane ili hrvate...preskoči me sa tim, o tome pričaj sa nekim drugim Peđa. Ja sam po ocu musliman a majka mi je Slovenka...rođen i odrastao u SFRJ, u Beogradu gde i dalje živim.
Atomski mrav Atomski mrav 13:29 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

-Čerčil - u toku rata
-De Gol - u toku rata
-Truman - posthumno.


Kakav su oni uvid imali u "stanje na terenu" kako se to danas kaže? Uostalom, njima i nije bilo bitno da li tamo neki đeneral ili maršal naređuju ubijanje sopstvenog naroda, bilo im je bitno da se pohvale podrškom pokretu otpora protiv nemačke okupacije (u marketinške svrhe)...

Iz novije istorije - i Gadafi je jedno vreme bio OK i Francuzima i Englezima pa i Amerima pa je na kraju ipak platio glavom.
registry_machine registry_machine 13:32 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

A ti očekuješ da Amerikanci, Britanci i Francusku odlikuju komuniste, nakon što su četnicima slični pobegli u Ameriku, Britaniju i Francusku?!


Nisu samo navedene zemlje bile protiv komunista. Ceo svet je bio protiv novog komunistickog rezima u Jugoslaviji zato sto su vec tada bili dobro informisani o potezima komunista i njihovim namerama i planovima.


Sto je vece protivljenje reviziji ovog postupka protiv Mihajlovica, to je veca potreba da ona bude sprovedena, nezavisno od rehabilitacije koja je vise odraz politicke volje jer je i sam sudski postupak bio odraz tadasnje politicke volje.
Atomski mrav Atomski mrav 13:32 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Kao prvo, De Gol i Čerčil su Dražu odlikovali 1943. (ili 1944.) u vreme NAJBOLJIH odnosa komunista i zapadnih saveznika...u vreme kada su SVI četnici bili u Jugoslaviji....


Pametno jare dve koze sisa...
ozbiljno ozbiljno 13:33 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Atomski mrav
-Čerčil - u toku rata
-De Gol - u toku rata
-Truman - posthumno.


Kakav su oni uvid imali u "stanje na terenu" kako se to danas kaže? Uostalom, njima i nije bilo bitno da li tamo neki đeneral ili maršal naređuju ubijanje sopstvenog naroda, bilo im je bitno da se pohvale podrškom pokretu otpora protiv nemačke okupacije (u marketinške svrhe)...

Iz novije istorije - i Gadafi je jedno vreme bio OK i Francuzima i Englezima pa i Amerima pa je na kraju ipak platio glavom.
ž

Evidentno odličan čim su odlikovali za vreme rata a i kasnije.

P.S.
Osim Tita, ko je odlikovao Gadafija?
ovo te ozbiljno pitam, ne zezam.
ozbiljno ozbiljno 13:34 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

registry_machine
A ti očekuješ da Amerikanci, Britanci i Francusku odlikuju komuniste, nakon što su četnicima slični pobegli u Ameriku, Britaniju i Francusku?!


Nisu samo navedene zemlje bile protiv komunista. Ceo svet je bio protiv novog komunistickog rezima u Jugoslaviji zato sto su vec tada bili dobro informisani o potezima komunista i njihovim namerama i planovima.


Sto je vece protivljenje reviziji ovog postupka protiv Mihajlovica, to je veca potreba da ona bude sprovedena, nezavisno od rehabilitacije koja je vise odraz politicke volje jer je i sam sudski postupak bio odraz tadasnje politicke volje.


Baš tako.
Red ja da se sazna prava istina ma kakva ona bila a ne da se servira samo jedna, komunistička, naručena istina.
Atomski mrav Atomski mrav 13:34 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Evidentno odličan čim su odlikovali za vreme rata a i kasnije.

To je tvoja logika? Smešno.
ozbiljno ozbiljno 13:44 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Atomski mrav
Evidentno odličan čim su odlikovali za vreme rata a i kasnije.

To je tvoja logika? Smešno.


Možemo li da dobijemo primer tvoje logike? Samo ako nije neki citata Branka Kitanovića ili nekog od omiljenih istoričara KP.
da li su imali svoje posmatračke misije non stop i kod Broza i kod Draže?
Da li su postojale obaveštajne službe?
Da li se motrilo sa svih strana ko, šta i gde radi?Sigurno u te misije nisu slali potkupljive slepce....Aa druge strane, zar Vermaht nije ucenio Drazinu glavu (i Titovu)?


P.S.
Nisi mi odgovorio za Gadafija a izgleda da si upućen

Nije valjda da nemci icenjuju glave svojih saveznika?


P.S.
Nisi mi rekao za Gadafija a izgleda da si upućen.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:46 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Preklane vratove niko ne spori...ali obe strane su klale, ubijale, silovale...BEZ RAZLIKE kao što su se obe strane i borile protiv fašista ali su znale i da sarađuju sa njima, i to je jako tužno.


Ta nemojte kasti... obe strane su klale BEZ RAZLIKE... pa što onda rehabilitujemo te zločince?! Zašto snimamo seriju "Ravna gora" koja pokazuje kako su četnici bili good guys?! Zašto slavimo četništvo kad treba istog da se stidimo?!

Možda zato što su klali muslimane i Hrvate koji su nam tako mrski, a partizani nisu!?
ozbiljno ozbiljno 13:52 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Predrag Azdejković
Preklane vratove niko ne spori...ali obe strane su klale, ubijale, silovale...BEZ RAZLIKE kao što su se obe strane i borile protiv fašista ali su znale i da sarađuju sa njima, i to je jako tužno.


Ta nemojte kasti... obe strane su klale BEZ RAZLIKE... pa što onda rehabilitujemo te zločince?! Zašto snimamo seriju "Ravna gora" koja pokazuje kako su četnici bili good guys?! Zašto slavimo četništvo kad treba istog da se stidimo?!

Možda zato što su klali muslimane i Hrvate koji su nam tako mrski, a partizani nisu!?


To pitaj Radoša...sa njim raspravi.

A zašto rehabilitujemo.
Pa zato što je to verovatno lekše nego da se po istom ključu svi partizani proglase za ratne zločince. ISTO su radili i ISTE su zločine činili.

P.S.
Gde si gledao tu seriju...daj nam neki klip da vidimo.

P.P.S.
Jedno interesantno zapažanje...ne računajući bombardovanja (i nemačka i saveznička) u Srbiji je više civila stradalo u periodu od oslobođenja 1944. godine nego za više od tri godine okupacije.....(članak bio ore godinu ili dve u NIN-u)

Drugari, sada moram da vas napustim...videćemo se kasnije ili sutra.
Ljubim vas
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 13:54 01.08.2012

Re: Istina nija bas tako jednostrana

Pa zato što je to verovatno lekše nego da se po istom ključu svi partizani proglase za ratne zločince. ISTO su radili i ISTE su zločine činili.


I to dovoljno govori koliko poštujemo svoje i tuđe žrtve...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana