Društvo| Gradjanske inicijative| Ljudska prava| Politika

Otvoreno pismo Aleksandru Vučiću

Dr M RSS / 20.08.2012. u 10:37

Poštovani g. Vučiću,

 

u ovoj zemlji ima toliko ljudi sa lepljivim prstima da lepka nije ostalo ni koliko da se zalepi pismo.

 

Zato i ovo mora da bude otvoreno.

 

Prvo, koristim priliku da Vam čestitam na srećnom objedinjavanju funkcija , da ne nabrajam.

 

Drugo, ovo prvo  Vam daje mogućnost da još danas, na sednici kojoj ćete predsedavati, date nalog  da Vam se dostavi dokumentacija o ubistvu gardista u Košutnjaku. Ne sumnjajući u Vaše poštenje, osećaj odgovornosti prema gradjanima Srbije i Vašu ličnu humanost, uveren sam da ćete srušiti zid ćutanja koji preti da se ovaj tragični dogadjaj preseli u zastarelost i zaborav.

 

Neću da Vas vredjam navodjenjem svih razloga zbog kojih je rasplitanje ove afere od  najveće važnosti za  budućnost naše zemlje, siguran sam da to znate i sami. Zato su sledeći redovi za one koji koji se pitaju zašto ovo pišem baš danas, kad nije nikakav prigodan datum.

 

Ovo je test ozbiljnosti za vladu u celini, i test muškosti za Aleksandra Vučića. Da li će imati dovoljno kuraži da, konačno, uspostavi civilnu kontrolu nad Službama?

 

Ako uspe, učiniće najviše što je neko učinio za dobro Srbije za dugi niz godina koje su za nama.

 Komentari (103)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

expolicajac expolicajac 10:55 20.08.2012

Doktore

Svaka ti dala
kukusigameni kukusigameni 11:05 20.08.2012

Re: Doktore

Dr M
test muškosti za Aleksandra Vučića.

expolicajac
Doktore
Svaka ti dala

Al je vas dvojicu krenulo od jutros...
Dr M Dr M 11:07 20.08.2012

Re: Doktore

expolicajac
Svaka ti dala


...al` je šansa mala..
Dr M Dr M 11:09 20.08.2012

Re: Doktore

Al je vas dvojicu krenulo od jutros.


Dug je dan, a kratko jutro, za stariju gospodu..
jesen92 jesen92 11:23 20.08.2012

Re: Doktore

..my dear Dr M, odusevljena sam sa tvojim optimizmom.....realno, toliko je bilo odusevljenja ovde na blogu kada su stigli novi pobednici, a ja verujem da smo mi ovde neki reprezentativni uzorak gradjana Srbije, pa mi nekako optimizam dodje kao prirodno stanje u ovom trenutku...ti si to samo lepo skockao u jedan predlog mister Vucicu koji ce on koliko danas oberucke usvojiti i prreduzeti prve akcije..
Dr M Dr M 11:32 20.08.2012

Re: Doktore

predlog mister Vucicu koji ce on koliko danas oberucke usvojiti i prreduzeti prve akcije..


Samo se nadam da će ovo pismo da stigne pre nego što se zaključi Dnevni red današnje sednice...


Meni neće biti teško da mu kažem Obiliću, samo nek prvo raspori Murata.
jesen92 jesen92 11:41 20.08.2012

Re: Doktore

Meni neće biti teško da mu kažem Obiliću, samo nek prvo raspori Murata

..ma naravno...ako se pokaze kao Obilic i ja cu pljucnuti na sve sto sam pricala o naprednjacima...ladno..:)
mariopan mariopan 20:21 20.08.2012

Re: Doktore

jesen92
Meni neće biti teško da mu kažem Obiliću, samo nek prvo raspori Murata

..ma naravno...ako se pokaze kao Obilic i ja cu pljucnuti na sve sto sam pricala o naprednjacima...ladno..:)

i ja.
Dr M Dr M 20:45 20.08.2012

Re: Doktore

i ja.


mariopan!
loader loader 07:06 21.08.2012

Re: Doktore

Prvo, koristim priliku da Vam čestitam na srećnom objedinjavanju funkcija , da ne nabrajam.

Али, .. нее.. Постоји тамо одаја која служи за деконтаминацију. Чим се заврши дневна дужност на једној функцији, оде се у ту одају на туширање деконтаминационом течношћу, па се на другу дужност одлази без да се елементи оне претходне функције уплићу у синтетичку структуру оне наредне функције. Дакле, без бриге, као и око корупције

А ако којегде чак и зашкрипи, Велја је ту
ed_novipazar ed_novipazar 07:30 21.08.2012

Re: Doktore

Dr M

Meni neće biti teško da mu kažem Obiliću, samo nek prvo raspori Murata.

He, he. Pa on onomad zaprijeti da će da raspori Sulejmana a Suljo, koliko ga je Vučić uplašio odmah je napravio još jednu izložbu. Kakav Vučić kakvi bakrači. Pas koji laje ne ujeda.

Dr M Dr M 12:17 21.08.2012

Re: Doktore

Постоји тамо одаја која служи за деконтаминацију.


Slabo funkcioniše, mr.loader

Možda treba neki bolji model.
Dr M Dr M 13:36 21.08.2012

Re: Doktore

ed_novipazar
Dr M

Meni neće biti teško da mu kažem Obiliću, samo nek prvo raspori Murata.

He, he. Pa on onomad zaprijeti da će da raspori Sulejmana a Suljo, koliko ga je Vučić uplašio odmah je napravio još jednu izložbu. Kakav Vučić kakvi bakrači. Pas koji laje ne ujeda.Ede, to je pozitivno delovanje na kulturu..
loader loader 14:28 21.08.2012

Re: Doktore

Dr M
Постоји тамо одаја која служи за деконтаминацију.


Slabo funkcioniše, mr.loader

Možda treba neki bolji model.


Uvalili im kinesku opremu, sa buvljaka!
Za ovde treba prava, japanska!
aleksandarkarisik aleksandarkarisik 13:08 22.08.2012

Re: Doktore

Samo se nadam da će ovo pismo da stigne pre nego što se zaključi Dnevni red današnje sednice...

Nije kasno ni na slećeoj. Posle će ipak biti prekasno...
Meni neće biti teško da mu kažem Obiliću, samo nek prvo raspori Murata.

Čak ni meni neće biti teško.
Preporuka od mene k'o grad Smederevo!
Dr M Dr M 19:30 22.08.2012

Re: Doktore

aleksandarkarisik
Samo se nadam da će ovo pismo da stigne pre nego što se zaključi Dnevni red današnje sednice...

Nije kasno ni na slećeoj. Posle će ipak biti prekasno...
Meni neće biti teško da mu kažem Obiliću, samo nek prvo raspori Murata.

Čak ni meni neće biti teško.
Preporuka od mene k'o grad Smederevo!


Hvala AK..

Nije važno ko završi posao, važno je da posao bude završen..
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 11:18 20.08.2012

!

Ako uspe, učiniće najviše što je neko učinio za dobro Srbije za dugi niz godina koje su za nama.Kako je ova recenica surovo istninita!
Dr M Dr M 11:23 20.08.2012

Re: !

dusanovaiivanovamama
Ako uspe, učiniće najviše što je neko učinio za dobro Srbije za dugi niz godina koje su za nama.Kako je ova recenica surovo istninita!


Nažalost!

Ali, zamisli kakav izazov...
jesen92 jesen92 11:31 20.08.2012

alo..

..moderacijo, administracijo, urednistvo bloga b 92...kada ce vec jednom Dr M da postane VIP...mi'sim, ne zelim nikoga da vredjam ali ne mogu da se ne pitam na bazi cega su neke persone VIP a Dr M kao jos nije ispunio te uslove...
niccolo niccolo 12:02 20.08.2012

Saglasam sam sa

Dr M-om
Dr M Dr M 12:04 20.08.2012

Re: Saglasam sam sa

niccolo
Dr M-om


Hvala..
sevarlica sevarlica 10:55 21.08.2012

Re: Saglasam sam sa

niccolo
Dr M-om


Ja sa Jesenkom :)

VIP za doktora.
registry_machine registry_machine 12:17 20.08.2012

Sluzba

Doktore, ipak je sluzba u pitanju, nisu bas tako naivni kako vi mislite.
Meni je vec nekako jasno sta se krije iza ovog vaseg otvorenog pisma.
Sta mislite koliko su oni vec sigurni u vezi vaseg pisma?
Dr M Dr M 12:26 20.08.2012

Re: Sluzba

Meni je vec nekako jasno sta se krije iza ovog vaseg otvorenog pisma.


Voleo bih da saznam i ja, pa ako nije teško...?
blogov_kolac blogov_kolac 12:25 20.08.2012

Našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti?!?

Alek­san­dar Vu­čić: Top­či­der kao Ra­čak

S. RE­MIĆ | 15. novembar 2004. 19:30
Ru­še­nje in­sti­tu­ci­ja će se na­sta­vi­ti. Smi­šljen sce­na­rio i za kom­pro­mi­to­va­nje po­li­ci­je, re­kao Vu­čić i optužio Ta­di­ća, Dra­ško­vi­ća i Vla­du da Sr­bi­ju vo­de u pro­past.

BE­O­GRAD - Do­ga­đaj u Top­či­de­ru is­ko­ri­šćen je kao svo­je­vre­me­no Ra­čak. Na­me­ra je da se pro­me­ni od­nos gra­đa­na pre­ma Ha­škom su­du i uni­šti Voj­ska SCG. Za­to što je ne­ko­me cilj da Sr­bi­ja ne­sta­ne, ru­še­nje in­sti­tu­ci­ja će se na­sta­vi­ti. Ne­što slič­no pred­vi­đa­mo i za po­li­ci­ju - re­kao je ju­če na kon­fe­ren­ci­ji za štam­pu ge­ne­ral­ni se­kre­tar Srp­ske ra­di­kal­ne stran­ke Alek­san­dar Vu­čić, op­tu­živ­ši pred­sed­ni­ka Bo­ri­sa Ta­di­ća i še­fa di­plo­ma­ti­je SCG Vu­ka Dra­ško­vi­ća da smi­šlje­no vo­de Sr­bi­ju u pro­past, a da im u to­me pomaže Vla­da Sr­bi­je.
Ak­ci­ju uni­šte­nja zna­čaj­nih in­sti­tu­ci­ja, pre­ma nje­go­vim re­či­ma vo­de neo­d­go­vor­ni po­li­ti­ča­ri uz po­dr­šku stra­nih oba­ve­štaj­nih službi, a smi­sao "lažnih an­ket­nih od­bo­ra, po­je­di­nih iz­mi­šlje­nih ko­mi­si­ja i na­ja­va uvo­đe­nja stra­nih eks­pe­ra­ta" je pot­pu­no uni­šte­nje Voj­ske SCG.
Vu­čić je na­ja­vio da će za par da­na iz­ne­ti po­u­zda­ne po­dat­ke do ko­jih su do­šli iz iz­vo­ra voj­nih oba­ve­štaj­nih službi, ko­ji go­vo­re o mo­ti­vi­ma i ko­me je od­go­va­ra­lo da tra­gič­ni do­ga­đaj is­ko­ri­sti. Na pi­ta­nje da li mi­sli da su voj­ni­ke ubi­le stra­ne oba­ve­štaj­ne službe od­go­vo­rio je:
- Po­sto­je dve va­ri­jan­te. U sva­kom slu­ča­ju stra­ne službe no­si­lac su ak­tiv­no­sti, uz po­dr­šku do­ma­ćih po­li­ti­ča­ra. Pr­va je ona­kva ka­ko ju je na­veo voj­ni istražni su­di­ja. Dru­ga, da je ne­ko za ra­čun po­je­di­nih oba­ve­štaj­nih službi ura­dio to ta­ko da voj­na istražna ko­mi­si­ja ni­je mo­gla do­ći do dru­ga­či­jeg za­ključ­ka. Ako je to u pi­ta­nju, na­da­mo se da će se i ubi­ce, ali i or­ga­ni­za­to­ri haj­ke pro­tiv voj­ske raz­ot­kri­ti.

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar SRS upo­zo­rio je da se od­mah po­sle tra­ge­di­je u Top­či­de­ru kre­nu­lo sa spe­ku­la­ci­ja­ma. One su, sma­tra on, ima­le za cilj da se u na­rod une­se po­met­nja, ka­ko bi se, isto­vre­me­no, pro­me­nio od­nos gra­đa­na Sr­bi­je pre­ma Ha­škom tri­bu­na­lu i uni­šti­la Voj­ska SCG.


ŠLjI­VAN­ČA­NIN
- PO­LI­TI­ČA­RI ko­ji iz­vr­ša­va­ju ne­či­je na­lo­ge iz­ne­na­da po­či­nju da po­ka­zu­ju sli­ku Ve­se­li­na Šlji­van­ča­ni­na ko zna oda­kle i ko zna od kad. Ali, tre­ba da se poveže sa Gar­dij­skom bri­ga­dom, jer se zna da je i on službovao u njoj. Sle­di pri­ča o to­me ka­ko su Pav­ko­vi­će­vi te­lo­hra­ni­te­lji li­kvi­di­ra­li dvo­ji­cu voj­ni­ka, a La­za­re­vi­će­vi u Le­skov­cu. Na­rav­no da su to ne­i­sti­ne i be­smi­sli­ce. Ni­je slu­čaj­no ni Sve­to­zar Ma­ro­vić re­kao da će po­zva­ti me­đu­na­rod­ne eks­per­te, jer ta pri­ča tre­ba da tra­je još šest-se­dam me­se­ci, uz ak­tiv­nu pro­pa­gan­du Ha­škog tri­bu­na­la na ovom pod­ruč­ju - ka­zao je Vu­čić._______________________ ______________________ _______________________Slusajte me dobro naivcine jedne... nije taj crni pijun Sluzbe, koji je konacno dosao do prvog reda na tabli i tako promovisan u njenu novu kraljicu, postao to sto je postao zbog svojih navodnih reformatorskih kvaliteta, nego zbog naseg kokosjeg slepila i pileceg pamcenja! I nije njegova politicka misija da rasvetljava zlocine, svinjarije i kriminalne akcije radjenje u ime i pod plastom patriJotizma, nego da nam ponovo vrati na mala i velika vrata likove poput onog vojnog istraznog sudije Vuka Tufegdzica koji se "proslavio" na ovom topciderskom slucaju.
freehand freehand 12:33 20.08.2012

Re: Našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti?!?

Vu­čić je na­ja­vio da će za par da­na iz­ne­ti po­u­zda­ne po­dat­ke do ko­jih su do­šli iz iz­vo­ra voj­nih oba­ve­štaj­nih službi, ko­ji go­vo­re o mo­ti­vi­ma i ko­me je od­go­va­ra­lo da tra­gič­ni do­ga­đaj is­ko­ri­sti.

Mislim da je nemoguće da je Aleksandar Vučić izjavio ovako nešto!
Dr M Dr M 12:36 20.08.2012

Re: Našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti?!?

Slusajte me dobro naivcine jedne... nije taj crni pijun Sluzbe, koji je konacno dosao do prvog reda na tabli i tako promovisan u njenu novu kraljicu, postao to sto je postao zbog svojih navodnih reformatorskih kvaliteta, nego zbog naseg kokosjeg slepila i pileceg pamcenja! I nije njegova politicka misija da rasvetljava zlocine, svinjarije i kriminalne akcije radjenje u ime i pod plastom patriJotizma, nego da nam ponovo vrati na mala i velika vrata likove poput onog vojnog tuzioca Vuka Tufegdzica koji se proslavio na ovom topciderskom slucaju.


Sad ćemo da vidimo koliko se g. Vučić evropeizirao..

Možda, sad kad se popeo na brdo, misli drgačije nego dok je bio pod brdom, makar i zato da oplete ranije ministre vojne?

Ja ponovo uplatio LOTO, iako nikad ništa nisam dobio.
I napisao ovo pismo, ista šansa ali...
blogov_kolac blogov_kolac 12:43 20.08.2012

Re: Našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti?!?

freehand
Vu­čić je na­ja­vio da će za par da­na iz­ne­ti po­u­zda­ne po­dat­ke do ko­jih su do­šli iz iz­vo­ra voj­nih oba­ve­štaj­nih službi, ko­ji go­vo­re o mo­ti­vi­ma i ko­me je od­go­va­ra­lo da tra­gič­ni do­ga­đaj is­ko­ri­sti.

Mislim da je nemoguće da je Aleksandar Vučić izjavio ovako nešto!
Moguce da su novinari pogresno preneli, i da je ustvari izjavio "za par hiljada dana", s obzirom da je od tada proslo skoro 3.000 dana, a kao sto je opste poznato Vucic nikada nista ne obecava i ne najavljuje nesto sto nece ili ne moze da ispuni u zadatom roku.
milisav68 milisav68 12:47 20.08.2012

Re: Našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti?!?

freehand

Mislim da je nemoguće da je Aleksandar Vučić izjavio ovako nešto!

Ja sam već obavestio moderatora.
st.jepan st.jepan 12:55 20.08.2012

Re: Našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti?!?

Ja ponovo uplatio LOTO, iako nikad ništa nisam dobio.
I napisao ovo pismo, ista šansa ali.

kada ce vec jednom Dr M da postane VIP...

Ja mislim da je redosled po verovatnosti ovakav:
LOTO, Topčider, DrM-ov VIP.

P.S. za mene je od početka VIP.
I kao doktor, i kao pisac.
Ne znam, doduše, kakav je kao komunista, možda je u tome ključ?
Dr M Dr M 13:06 20.08.2012

Re: Našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti?!?

Ne znam, doduše, kakav je kao komunista,


Nikakav, ja da ti kažem..

Trula gradjanština.
st.jepan st.jepan 13:32 20.08.2012

Re: Našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti?!?

Trula gradjanština.

Jbg, slutio sam.

Nego ajde više, trpaj onaj svoj "Šećarnik" med' korice, ne misliš valjda ćeš blogovanjem do NIN-ove.
Dr M Dr M 13:37 20.08.2012

Re: Našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti?!?

st.jepan
Trula gradjanština.

Jbg, slutio sam.

Nego ajde više, trpaj onaj svoj "Šećarnik" med' korice, ne misliš valjda ćeš blogovanjem do NIN-ove.


Još malo da se zaokruži priča, za sada ima tek za jednu koricu..
anamarkana anamarkana 13:23 20.08.2012

Dragi Doktore,


savršeno... kratko i jebitačno!
Dr M Dr M 13:29 20.08.2012

Re: Dragi Doktore,

anamarkana

savršeno... kratko i jebitačno!


Hvala anamarkana..

Skupo je ministarsko vreme, da mu ne prolazi u čitanju onoga što već zna..
alselone alselone 13:39 20.08.2012

Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

Ovo je jedan od najvecih testova za drzavu kaotakvu.
Dr M Dr M 14:01 20.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

Plasim se da ovo nikad nece biti reseno


To, što se plašimo, ne znači da ne treba da poguramo.
freehand freehand 14:06 20.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

Dr M
Plasim se da ovo nikad nece biti reseno


To, što se plašimo, ne znači da ne treba da poguramo.

Pa jeste, ali ne treba zaboraviti ni naše heroje poput Legije, koji nevini trunu u tavnici i kopne čekajući da dođe neko pošten i pravedan, održi obećanje i izvrši reviziju tog sramnog procesa!

P.S. nego doco, ako nisi za vrapce, a pis'o si već otvoreno pismo - što ga nisi pitao za neku drugu ticu?
Čavku, ševu, nesita - štagod?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:13 20.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

freehand

Dr M
Plasim se da ovo nikad nece biti reseno To, što se plašimo, ne znači da ne treba da poguramo.Pa jeste, ali ne treba zaboraviti ni naše heroje poput Legije, koji nevini trunu u tavnici i kopne čekajući da dođe neko pošten i pravedan, održi obećanje i izvrši reviziju tog sramnog procesa!P.S. nego doco, ako nisi za vrapce, a pis'o si već otvoreno pismo - što ga nisi pitao za neku drugu ticu?Čavku, ševu, nesita - štagod?

Nemoj ševu!
Iz ševe se svašta izrodi, šta ćemo onda.
alselone alselone 14:28 20.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

To, što se plašimo, ne znači da ne treba da poguramo.


Apsolutno.
Dr M Dr M 16:13 20.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

nego doco, ako nisi za vrapce, a pis'o si već otvoreno pismo - što ga nisi pitao za neku drugu ticu?


Za vrapce ga nisam pitao jer je to unutarpartijska stvar DS.

Ovde adresiranog pozivam da stane na put nekim drugim pticama kao što su kos i sup.
JJ Beba JJ Beba 19:35 20.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

Čavku, ševu, nesita - štagod?

kakav te bre nesit spopo free
ševa, čavka, patka..
srpsku pernatu živinu molim

Dr M Dr M 20:02 20.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

ševa, čavka, patka..


...kukavica, `tica koja sprečava razvoj ševe i ubija patku u glavu..
freehand freehand 23:54 20.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

kakav te bre nesit spopo free

Ne smem da kažem, ispašču prepotentan.
mirelarado mirelarado 10:38 21.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

Dr M
ševa, čavka, patka..


...kukavica, `tica koja sprečava razvoj ševe i ubija patku u glavu..


Не треба изоставити ни гуске, подврста кљукане.
sevarlica sevarlica 10:58 21.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

Pa jeste, ali ne treba zaboraviti ni naše heroje poput Legije, koji nevini trunu u tavnici i kopne čekajući da dođe neko pošten i pravedan, održi obećanje i izvrši reviziju tog sramnog procesa!


Za njega može revizija samo ako se uvede smrtna kazna pa da "avanzuje".
sevarlica sevarlica 11:00 21.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

Nemoj ševu!
Iz ševe se svašta izrodi, šta ćemo onda.


Ste ste navrli sa Ševom, tu sam

p.s.(to mi nadimak)
Dr M Dr M 12:21 21.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

Не треба изоставити ни гуске, подврста кљукане.


Nemam ništa protiv, ni vrste ni podvrste.

Da poližeš prste..
jedan.kub jedan.kub 20:03 21.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno

100

Dr M
Plasim se da ovo nikad nece biti reseno


To, što se plašimo, ne znači da ne treba da poguramo.

Ovo je jedan od najvecih testova za drzavu kaotakvu.


Naravno i želimo mu da uspe!

Preporuka!
Dr M Dr M 20:11 21.08.2012

Re: Plasim se da ovo nikad nece biti reseno


Hvala jedan.kub!

Ovo je dobro za sve nas.

Možemo da navijamo za različite klubove ali za istu reprezentaciju.

EDIT 100
zovitemegrunf zovitemegrunf 15:10 20.08.2012

Istraga nad besprekornim gradjaninom

Zelim, najiskrenije, da A. V. dodje do srzi slucaja Agrobanke, a onda moze da krene unazad, ni po babu ni po stricevima. Pa da, ako stigne, istrazi jel' bilo nekih prelivanja para iz hale Pinki u SRS, kroz reklame objavljivane u Velikoj Srbiji, glasilu ove stranke...Sta mogu, pamtim
stefan.hauzer stefan.hauzer 15:26 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

bez zezanja.

postoji li ijedna stranka u srbiji,čije je poslovanje transparentno?

kad kažem poslovanje, mislim na najunosniji biznis - amatersko bavljenje politikom (jer profesinalno možeš sedeti u nekom UO)

sad jedan usputni podatak;
ako vučić uradi ovo,uradiće više nego DS za 10 godina.(you may say I'm dreamer...)
zovitemegrunf zovitemegrunf 15:42 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

stefan.hauzer
ako vučić uradi ovo,u samom početku će uraditi više nego DS za 10 godina.


Mislis na Agrobanku? Da, bilo bi dobro za Srbiju da istera pricu do kraja. Iskustvo mi govori da ce stati kada dodje do velikih igraca.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 15:48 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

ako vučić uradi ovo,u samom početku će uraditi više nego DS za 10 godina.

Sad baš gledam Vučića kako objašnjava stanje u Novom Sadu...kaže da DS nikad nije lošije prošla tamo i da zbog toga sadašnji gradonačelnik nema legitimitet.

S tim u vezi, Vučić je u Beogradu katastrofalno i do nogu potučen od DS, tj Đilasa. Jel tako, tako je. I sad je taj Vučić kopredsednik Vlade, ministar i šef svih tajnih službi.

S punim legitimitetom, jel?
stefan.hauzer stefan.hauzer 15:51 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

i moje iskustvo je isto toliko loše.

ali se nadam ...
i zato sam lupio preporuku na tekst,iako mi je vučić #$"& beeeep ()&#"
stefan.hauzer stefan.hauzer 15:56 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

Nebojsa Krstic
S punim legitimitetom, jel?

kod mene,na selu,je ubedljivo pobedio sns i to baš baš je razbio.
mada sam mu i tu dao maslačak :)


a za vas imam samo jedno;
nazovite divljana i pravite muziku ... tu ste sjajni!

*

zovitemegrunf zovitemegrunf 16:12 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

Nebojsa Krstic
Vučić je u Beogradu katastrofalno i do nogu potučen od DS, tj Đilasa. Jel tako, tako je. I sad je taj Vučić kopredsednik Vlade, ministar i šef svih tajnih službi. S punim legitimitetom, jel?


Jedan moj prijatelj je '92. ulozio sebe i svoj novac u Panicevu kampanju na predsednickim izborima. Bio i na bini tokom mitinga, davao logistiku...Pitam ga kakvi su ti Panicevi, odgovor je bio da su Slobini za Q, a da ovi Panicevi nisu ni za Q. Tragedija je da sve vreme imamo samo to u ponudi. Za utehu, ima i kod Erice Jong citat na tu temu.
zovitemegrunf zovitemegrunf 16:14 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

ali se nadam ...

Nadam se i ja, ali Maksa je vec tu negde dao prognozu kako ce se stvar zavrsiti, kroz koju godinu, oslobadjajucim presudama...
Dr M Dr M 16:16 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

ni po babu ni po stricevima.


Biće tu mnogo baaba i stričeva, o tetkama da i ne govorimo.brojna je to familija..
bolid1 bolid1 16:20 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

Dr M

brojna je to familija..


Sve su njihove familije, poreklom sa Sicilije.
Dr M Dr M 16:38 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

Sve su njihove familije, poreklom sa Sicilije.


Vidi im se po metodu

u nekom su bliskom rodu..
Hansel Hansel 20:37 20.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

Nebojsa Krstic
S tim u vezi, Vučić je u Beogradu katastrofalno i do nogu potučen od DS, tj Đilasa. Jel tako, tako je. I sad je taj Vučić kopredsednik Vlade, ministar i šef svih tajnih službi. S punim legitimitetom, jel?

Pitam se je li ovo uporedivo s forsiranjem Tadića da bude premijer posle izgubljenih predsedničkih izbora. S tom razlikom što Tadić nije uspeo.

Da se razumemo - nije meni lično nezamislivo, principijelno, da bilo ko ko dođe do drugog kruga i u njemu ima skoro polovinu glasova, dobije prvu sledeću funkciju po autoritetu, ali - aršini su aršini...
jesen92 jesen92 00:28 21.08.2012

Re: Istraga nad besprekornim gradjaninom

Pitam ga kakvi su ti Panicevi,
..sa ove distance , cudno je bilo sve sa tim Panicem...njega je koliko se secam doveo Sloba pa posle ispao kandidat ondasnje opozicije na predsednickim izborima...pa posle dosla galenika pa Mitevic u njoj kao neki vazan faktor...ko je tu koga mozda bi erika znala da objasni...
dragan7557 dragan7557 09:19 21.08.2012

Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

Nebojša Krstić:
S tim u vezi, Vučić je u Beogradu katastrofalno i do nogu potučen od DS, tj Đilasa

Šta tebi gosn. Krstiću nije jasno, osim činjenice da trećeg kruga izbora neće biti?

Pa zar ne reče Tadić odmah posle izbornog gubitka: "Narod se ne razme u politiku," a da se narod u Beogradu ne razume u politiku, je ovim jasno pokazano.
Jel tako, tako je. I sad je taj Vučić kopredsednik Vlade, ministar i šef svih tajnih službi.

Ovu enormnu koncentraciju moći u rukama pojedinca je koliko se sećam promovisala i uspostavila tvoja stranka pod maskom štednje? "Demokratska" koncentracija moći u rukama pojedinaca, niti je demokratska niti pije vodu kao štednja, a može se nazvati i prodajom magle naivnom narodu.

S punim legitimitetom, jel?

O kom legitimitetu je reč?


cerski
bratja_vukojebitj bratja_vukojebitj 19:38 20.08.2012

Ti dok si pisao ovo,

trudio si se da ga nabadaš, svakom rečju, pravo u glavu. Čini mi se da si u tome uspeo.
A onda, dolazi kraj: Šta treba on da radi?
Da reši ubistva gardista u Košutnjaku i uspostavi civilnu upravu nad službama bezbednosti?
Bojim se da neće biti tako: on je zatekao haos, a za sobom, ostaviće još veći ...

Dr M Dr M 19:51 20.08.2012

Re: Ti dok si pisao ovo,

Da reši ubistva gardista u Košutnjaku


Od nečega mora da se počne. Rešenja ubistva gardista bi moglo da bude početak razmotavanja u Vojnoj obaveštajnoj službi, najmoćnijoj i najmisterioznijoj od svih.
bratja_vukojebitj bratja_vukojebitj 19:58 20.08.2012

e ... to si dobro rekao

razmotavaće, razmotavaće ... rešiti ga neće.
Tako rade političari.
Dr M Dr M 20:05 20.08.2012

Re: e ... to si dobro rekao

bratja_vukojebitj
razmotavaće, razmotavaće ... rešiti ga neće.
Tako rade političari.


Možda nadvlada ego
expolicajac expolicajac 20:05 20.08.2012

Re: Ti dok si pisao ovo,

u Vojnoj obaveštajnoj službi, najmoćnijoj i najmisterioznijoj od svih.

Niti je najmoćnija, niti je najmisterioznija, ali je sigurno najdisciplinovanija
Dr M Dr M 20:06 20.08.2012

Re: Ti dok si pisao ovo,

ali je sigurno najdisciplinovanija


Super, neka joj izda naredjenje
expolicajac expolicajac 20:11 20.08.2012

Re: Ti dok si pisao ovo,

Dr M
ali je sigurno najdisciplinovanija


Super, neka joj izda naredjenje

Ima mali tehnički problem, treba da poznaje struktur, organizaciju i ustrojstvo, da bi mogao da izda pravu naredbu. Nisam siguran da je Vučić taj kalibar. Njega neko savetuje vezano za to. Jedino što Vučić ima na raspolaganju je njegov politički njuh da oseti da li je taj savetnik pravi.
Uostalom, mnogo komplikovano za objašnjavanje
bratja_vukojebitj bratja_vukojebitj 20:19 20.08.2012

go ego

Dr M

Možda nadvlada ego


... a onda, ispade ko Tito

mislim ... ego+razmotavanje
Dr M Dr M 20:39 20.08.2012

Re: go ego

a onda, ispade ko Tito


Svako od njih, u dubini duše, hoće da bude Tito..
Dr M Dr M 20:41 20.08.2012

Re: Ti dok si pisao ovo,

mnogo komplikovano za objašnjavanje


Znam. Ipak, prva stvar je da htedne..
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 21:38 20.08.2012

Re: go ego

Dr M
a onda, ispade ko Tito


Svako od njih, u dubini duše, hoće da bude Tito..


Pojedinci su skromniji, pa se zadovolje i da budu samo Krcun ili Leka.
Dr M Dr M 22:06 20.08.2012

Re: go ego

Vojislav Stojković
Dr M
a onda, ispade ko Tito


Svako od njih, u dubini duše, hoće da bude Tito..


Pojedinci su skromniji, pa se zadovolje i da budu samo Krcun ili Leka.


Sitnije formatiran ego.

Na Dan bezbednosti, njih se sete tek predveče.
dragan7557 dragan7557 10:40 21.08.2012

Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

expolicajac:
Uostalom, mnogo komplikovano za objašnjavanje


Ima na you-tube jedan dokumentarni zove se: "Ispovest načelnika vojne bezbednosti" pa ne bi škodilo da ga pogledaš, ako ga nisi video, a ima nekih direktnih osvrta na jednu Nišku ustanovu.


cerski
dragan7557 dragan7557 10:50 21.08.2012

Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

Dr M
a onda, ispade ko Tito


Svako od njih, u dubini duše, hoće da bude Tito..

Alo bre doktore Tito zvanično nije imao platu a ovi?


cerski
Hansel Hansel 11:00 21.08.2012

Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

Tito zvanično nije imao platu

Nije tačno, a primao je i dečji dodatak (za dvoje dece).
dragan7557 dragan7557 11:19 21.08.2012

Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

Hansel
Tito zvanično nije imao platu

Nije tačno, a primao je i dečji dodatak (za dvoje dece).

Od kada je dečiji dodatak plata. Možda po tvojim definicijama ali po EU normativima dečiji dodatak nije nikad bio plata. Ili još jasnije, dečiji dodatak niti se po bilo kojim kriterijumima, bilo gde u svetu smatra platom. Ako ti je to nepoznato onda, nije da nisi obavešten, nego ne živiš na ovoj planeti!


cerski


edit: uzgred za tvoju informaciju dečiji dodatak ni u jednoj modernoj državi nije čak ni fiskalni prihod. Tačnije ne spada u prihode i nemoguće ga je oporezovati.
Dr M Dr M 12:27 21.08.2012

Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!


Alo bre doktore Tito zvanično nije imao platu


Zvanično nije imao platu

a u svakom gradu lepu palatu..


dragan7557 dragan7557 12:41 21.08.2012

Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

Dr M

Alo bre doktore Tito zvanično nije imao platu


Zvanično nije imao platu

a u svakom gradu lepu palatu..Pa šta bi sa njima? Odneo u grob, poklonio tajkunima ili proćerdao u kockarnici?

Uzgred nije Tito tražio da mu se dižu palate to je činio "zahvalni narod," isti onaj narod koji je posle demokratski svu svoju imovinu dao državi, a ova to privatizovala na najgori mogući način. Ili možda nije?


cerski
ivana23 ivana23 13:16 21.08.2012

Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

Dr M

Alo bre doktore Tito zvanično nije imao platu

Zvanično nije imao platu

a u svakom gradu lepu palatu..


Uglavnom sazidane u vreme vladavine Karadjordjevica, za njihove potrebe.
Je l' potrebno da nabrojim?
Dr M Dr M 13:24 21.08.2012

Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

ivana23
Dr M

Alo bre doktore Tito zvanično nije imao platu

Zvanično nije imao platu

a u svakom gradu lepu palatu..


Uglavnom sazidane u vreme vladavine Karadjordjevica, za njihove potrebe.
Je l' potrebno da nabrojim?


Ne treba Ivana...

To se ja malo šalim sa cerskim.
Hansel Hansel 13:42 21.08.2012

Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

dragan7557
Hansel
Tito zvanično nije imao platu

Nije tačno, a primao je i dečji dodatak (za dvoje dece).

Od kada je dečiji dodatak plata. Možda po tvojim definicijama

Opet ne čitate, opet učitavate, opet skačete. Napisao sam, a u citiranom delu sada i boldavao, evo još jednom:
primao je i dečji dodatak (za dvoje dece)

A o tome za koje dvoje dece je primao dečji dodatak, tj. po kom osnovu, da ne pričamo ovde...

A da je primao platu (što je, valjda, sasvim normalno), pisalo je u nekim novinama (uzgred) koje su i pisale o tim dečjim dodacima.
Ako ti je to nepoznato onda, nije da nisi obavešten, nego ne živiš na ovoj planeti!Kako je na Vašoj planeti, Cerski?
Milan Karagaća Milan Karagaća 13:44 21.08.2012

Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

Uglavnom sazidane u vreme vladavine Karadjordjevica, za njihove potrebe.

A Karađorđrvići sve napravili od svoje dedovine, nije im država pravila palate.
dragan7557 dragan7557 14:24 21.08.2012

Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

Hansel 14:42 21.08.2012
Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

dragan7557

Hansel

Tito zvanično nije imao platu


Nije tačno, a primao je i dečji dodatak (za dvoje dece).


Od kada je dečiji dodatak plata. Možda po tvojim definicijama


Opet ne čitate, opet učitavate, opet skačete.

A vama se priviđaju skakanje, učitavanje i slične, po vama odvratnosti.
A bome ste i tolerantni kao alexambros.
A da je primao platu (što je, valjda, sasvim normalno), pisalo je u nekim novinama (uzgred) koje su i pisale o tim dečjim dodacima.

Politika 19-06-2009, objavila je o temi veoma tendenciozan i besmislen novinski članak.

O tome je štampa pisala još i 2003 kako srpska tako i hrvatska.

Ako bi sva ta pisanije bila tačna onda se postavljaju mnoga pitanja i sa njigovom suprugom Jovankom Broz koja je jedva dobila penziju(prema pisanju "medija" ), od nešto više od DM 1.300.-

Uostalom ja najviše volim one što se oslanjaju na neke novine, a pretraživač Googla ne(znaju) da upotrebljavaju, već im se čini da je kao za vreme SFRJ dovoljno da se kaže pisale Neke Novine, kao naj-relevantan izvor. Naravno ako obuhvate ne samo jednu stavku već čak dve:dečje dodatke a još i plate onda su relevantniji i valja tim "nekim novinama" verovati. A što senzacionalističkije to bolje.

cerski

p.s. Onog koga interesuje, tema dovoljno je u pretraživač da ukuca: Titova plata.
Hansel Hansel 14:51 21.08.2012

Re: Re:koncentracija moći, pod maskom štednje!

cerski

Haha, ne znam da koristim Google (ne postoji to na mojoj planeti, pa i ne znam šta je to! ), pa i ne pokušavam.

Briga me, Cerski, za Titovu platu i dečje dodatke, pa nemam potrebe da pamtim koje su to neke novine, znam ja da ste Vi snalažljivi i da ćete pronaći ono što Vas interesuje. Pošto to nisu bile bilo koje novine, taj podatak je ušao u memoriju kao potencijalno verodostojan. Jedino što me malo tangira je kad neko pokušava da protura neke bajke i da veliča ovog ili onog. Ne znam da li Titov lekar laže, možda se odao senzacionalizmu, ali, eno, napisa (ili je rekao, malo sam ga slušao, malo čitao feljton) da mu je Tito u nekom trenutku rekao da prestane da istražuje njegovu ličnost i da je on "Faust svih Fausta". Ljupko, zar ne? (Ja sam, inače, u svim tim prepucavanjima titoista i antititoista, partizana i četnika i sličnim drugim iz istorije uglavnom prilično neutralan, ali nikada neću poreći, ako je to uopšte tema, da je meni i mojoj porodici nedvosmisleno bilo bolje za vreme druga Tita - a zašto, kako, koja je bila cena itd., to je za razmatranja na drugom mestu; ne zatvaram oči pred činjenicama, ali alergičan sam i na njihovo zamazivanje.)

Drago mi je, inače, da nekoga volite, makar i te koje se oslanjaju na neke novine i ne znaju da koriste Google. (Čujem, uzgred, da na tom Internetu - šta je to? - sve vrvi od verodostojnosti i proverenosti. )

Inače, svim ovim što ste napisali, niste uspeli da zabašurite da jednu običnu rečenicu niste pročitali onako kako je napisana (to je objektivno dokazivo, sve lepo piše, ničeg u u zaključcima subjektivnog nema - mojim, mislim ). Pa, kako onda da Vam verujem(o), sa svim Vašim Google-ovima, citatima fragmenata...?
jedan.kub jedan.kub 20:15 21.08.2012

Re: Ti dok si pisao ovo,

expolicajac
u Vojnoj obaveštajnoj službi, najmoćnijoj i najmisterioznijoj od svih.

Niti je najmoćnija, niti je najmisterioznija, ali je sigurno najdisciplinovanija

Samo zavisi ko im je glavni ali stvarno, ne zvanično!?
Hansel Hansel 20:48 20.08.2012

... i RTS

Kažu da Milanović izlazi ove godine.

Kažu da je Vučić one aprilske noći 1999. psovao sve po spisku jer mu je majka bila u zgradi RTS-a te noći.

A onda je javno govorio da je podla izmišljotina da je vlast znala da će RTS biti bombardovan, jer da je znala, njegova majka ne bi bila unutra, i da oni koji insinuiraju da je vlast znala, insinuiraju da je on svoju majku svesno poslao u veliki rizik, a možda i smrt.

Nema veze što vlast ni tada, kao ni danas, nije baš kompaktan pojam, i nije bilo veze koji će se "argument" (tj. zamena teza) potegnuti da bi se ta ista vlast sačuvala.

I sada ti apeluj na njegovu muškost i njegovu kuraž.

Ja ne smem, pa da dopišem u to pismo (valjda bi moglo kad je - otvoreno) da se obnaroduje i puna istina o bombardovanju RTS-a.

Ako bude nešto i od ovoga što si napisao - biće mnogo. Da verujemo da se ljudi menjaju... na bolje.
Dr M Dr M 21:17 20.08.2012

Re: ... i RTS

da se obnaroduje i puna istina o bombardovanju RTS-a.


Naravno, sve je to deo istog paketa. Važno je da džemper počne da se para.

Nevolja je u tome što je ovaj sastavljen od malih gvozdenih alki.
Hansel Hansel 10:58 21.08.2012

Re: ... i RTS

Ma, paket je ooogroman, nego ovoga sam se prvo setio jer je on na vrlo specifičan način bio umešan u zataškavanje istine. A principijelan i pošten, kakav je, siguran sam da neće propustiti priliku da ispravi grehe iz mladosti.
Dr M Dr M 12:29 21.08.2012

Re: ... i RTS

A principijelan i pošten, kakav je, siguran sam da neće propustiti priliku da ispravi grehe iz mladost


Unapred se radujem...
mikele9 mikele9 11:43 21.08.2012

?

test muškosti za Aleksandra Vučića

Dragi Dr M, shvatam tvoju potrebu da napišeš otvoreno pismo A. Malom vuku iako iz njega ne dopire ni trunčica optimizma (vrlo razumljivo) ali sam zaintrigiran pominjanjem MUŠKOSTI A.V. makar i u vidu testa. O čemu se radi, na šta si to mislio?
Dr M Dr M 12:41 21.08.2012

Re: ?

O čemu se radi, na šta si to mislio?


Mislio sam na ličnu hrabrost.

Prilično se isticao pričama o hrabrosti, tučama i sličnim stvarima.

Ali, za uterivanje Službi u red potrebna je prava hrabrost, koja se u narodu, neopravdano, povezuje sa muškošću.

Zato, ovo je u stilu Ajd sad budu muško

Ili si 3,14zda.
expolicajac expolicajac 12:53 21.08.2012

Re: ?

Ali, za uterivanje Službi u red potrebna je prava hrabrost, koja se u narodu, neopravdano, povezuje sa muškošću.

Mali dodak, LUDA HRABROST
milisav68 milisav68 13:30 21.08.2012

Re: ?

expolicajac
Ali, za uterivanje Službi u red potrebna je prava hrabrost, koja se u narodu, neopravdano, povezuje sa muškošću.

Mali dodak, LUDA HRABROST

Čak više ludost nego hrabrost.


ps.Ex, jel vidiš da voda nije dobra - dok si pio krušku, nisi gutao slova.
Dr M Dr M 13:33 21.08.2012

Re: ?

jel vidiš da voda nije dobra


Da je voda dobra, ne bi je vadili iz pluća..
mikele9 mikele9 14:22 21.08.2012

Re: ?

Mislio sam na ličnu hrabrost.

Prilično se isticao pričama o hrabrosti, tučama i sličnim stvarima.

Ali, za uterivanje Službi u red potrebna je prava hrabrost, koja se u narodu, neopravdano, povezuje sa muškošću.

Zato, ovo je u stilu Ajd sad budu muško

Ili si 3,14zda.

OK, ali imam (dugogodišnji) utisak da je A.V. Ludolfov broj s dodatkom
expolicajac expolicajac 15:06 21.08.2012

Re: ?

ps.Ex, jel vidiš da voda nije dobra - dok si pio krušku, nisi gutao slova.

Milisave sine banovaće nas. Kad god počnemo da pričamo o normalnim stvarima ( alkohol, žene, sex i rokenrol ) odmah sankcije. O ovim "normalnim srvarima" kao što su političari, lopovluk, ubistva, četnici i partizani, možemo da pričamo kolko hoćemo.
Zato da se vrataimo temi. Aco HAPSI. Tomo NAREDI HAPŠENJE. Borise ( ljubi te tata izdrži)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana