Ekonomija

Kako od limuna napraviti limunadu

Saša Radulović RSS / 12.09.2012. u 00:00

Ministarstvo finansija je predložilo, a vlada usvojila paket mera za fiskalnu konsolidaciju. Posle kratke analize paketa, daću i recept poslanicima kako od ovog limuna, a limun je, da naprave limunadu.

 

Predlog paketa mera možete naći na Internet stranici Ministarstva finansija.

Prvo o dobrim stvarima. Izmene Zakona o budžetskom sistemu su odlične.

Jasno se definišu javni prhodi:
- porezi
- doprinosi
- neporeski prihodi (takse, naknade, kazne, upotreba javnih dobara
- samodoprinos
- donacije i transferi
- primanja države (prodaja imovine, zaduživanje)

Jasno se definišu poreski oblici:
- na dohodak
- na potrošnju
- na dobit
- na imovinu

Jasno se definišu takse i način njihovog utvrđivanja. Taksa je cena usluge koju pruža država i može se odrediti samo u skladu sa troškom pružanja te usluge. Takse se mogu uvoditi samo zakonom. Tu su i bili najveći problemi i prostor za parafiskalne namete. Takse nisu imale nikakve veze sa troškom države za pružanje usluge koja se plaća

Uz ove dobre stvari ide i ukidanje hrpe republičkih i lokalnih taksi u Zakonu o republičkim taksama i Zakonu o finansiranju lokalnih samouprava.

Između ostalog, ukida se taksa za isticanje firme za mala preduzeća. Odlična stvar. Ostavlja se ova taksa za velike, mada je nejasno zašto pošto onako kako su je definisali, nije u skladu sa predloženim Zakonom o budžetskom sistemu. Ovu taksu treba ukinuti.

Pored ovoga, ukida se komforna metoda obračuna porekse zatezne kamate, tako da se nakon odluke Ustavnog suda u vezi zatezne kamate, sada i za poresku zateznu kamatu koristi prost interesni račun, odnosno ne računa se kamata na kamatu.

I to bi bilo to. Pre nego što pređem na drugu stranu medalje, želim još jednom da podvučem koliko je ova promena Zakona o budžetskom sistemu dobra. Vrednost ove promene nije toliko u smanjenju nameta na privredu, koliko je u smanjenju troškova nepotrebne i štetne administracije. Velika zamerka ozbiljnih investitora je uvek bio nedostatak predvidljivosti i, kao posledica, nemogućnost planiranja.

Najveću zaslugu za ove promene ima NALED koji je neumorno radio na analizi svih taksi u Srbiji. Detalje možete naći na njihovoj Internet stranici:
http://www.naled-serbia.org/lavirintParaFiscal

Prethodno ministarstvo nije imalo nikakve podatke o ovome, što je zaista poražavajuće. Niti je URS išta znao o ovome kada je predlagao ukidanje parafiskalnih nameta u predizbornoj kampanji.

Ovo sve podvlačim zato što ne želim da kritika koja sledi na bilo koji način umanji vrednost ove promene za unapređenje poslovne klime u Srbiji

Ostali predlozi zakona su katastrofalno neozbiljni i loše obrazloženi. Nikakva analiza nije priložena. O očekivanim efektima po jedna ozbiljna rečenica sa ponekim brojem. Nigde regionalne analize. Nigde analiza trenutnih prihoda po svim pojedinačnim stavkama i projekcija nakon promene. Nigde o efektima promena na privredu i zapošljavanje. I svi predlozi zakona su PO HITNOM POSTUPKU i bez javne rasprave.

Recimo kod ukidanja taksi, uopšte nije analizirano koji će biti negativni efekti po budžet nakon ukidanja ovih taksi. Ne zato da bismo ostavili ove nepotrebne takse, nego da bismo znali koliko novca moramo da nadomestimo. Npr. taksa za isticanje firme godišnje je lokalnim samoupravama donosila oko 50 miliona evra i ona je najizdašnija. Jedan od razloga zašto nije napravljena analiza je verovatno želja da se ostavi utisak kako će ukidanje ovih nameta značiti mnogo više za privredu nego što je to zaista tako. Da ponovim: najveći dobitak nije u novcu nego u smanjenju maltretiranja tipa 15 uplatnica za registraciju vozila. Sa druge strane, mnoge takse nikada i nije trebalo da budu takse, već porezi. I one će postati porezi.

PDV stopa se povećava sa 18% na 20%. Ova mera je opravdana jedino ako se smanje nameti na rad, jer samo tako bismo dobili da cene domaćih proizvoda ostanu iste, a da samo uvozni poskupe. Da domaća proizvodnja postane konkurentnija. Ovako, dovešće do jednokratnog rasta cena, koji će smanjiti potrošnju, što će smanjiti proizvodnju i prihode od PDV-a. Ministarstvo očigledno računa na veliki rast inflacije koja će omogućiti štampanje para u tišini i time fiktivno povećanje prihoda. Naplata računa ove perpetuum mobile strategije će stići u narednim godinama.

Zakonom o budžetskom sistemu je predviđeno da plate i penzije porastu za 2% u oktobru i za 2% u aprilu naredne godine, zatim da rastu u skladu sa inflacijom, pa sa inflacijom i polovinom rasta GDP-a (a penzije sa iznosom rasta GDP.-a iznad 4%). Ovim će plate i penzije u nardenih godinu dana porasti značajno manje od inflacije koja se očekuje na nivou od 10%, odnosno doći će do značajnog realnog smanjenja plata i penzija. To će naravno dodatno negativno uticati na potrošnju. 

Uvedeno je plaćanje PDV-a za obveznike sa prihodom manjim od 50 miliona din. po naplati. Ovo je katastrofalna mera koja će uzdrmati javne finansije i zatrovati ih nelikvidnošću privrede. Omogućava i velike zloupotrebe kroz kombinovanje firmi koje plaćaju po naplati i firmi koje plaćaju po fakturi. Firma po naplati izda fakturu firmi po fakturi. Firma po fakturi odmah iskoristi povraćaj. Firma po naplati nikada ne naplati fiktivnu fiakturu. Umesto da se posvetimo problemu efikasne i brze naplate potraživanja, mi kasapimo zakon i pravimo krpu na zakrpu.

Podignut je PDV cenzus na 8.000.000 dinara. Otvaramo veći prostor za sivu ekonomiju. Umesto uvođenja reda, otvaramo veći prostor za haos.

Umesto da državni organ može da gradi samo kada ima novca da plati, uvedeno je da je državni organ postaje obveznik PDV-a umesto građevinske firme. Još jedna krpa na zakrpu. Tako da državni organ koji nema pare da plati može i dalje da gradi, PDV se ne ubire, građevniska firma nije naplatila radove, samo je niko ne goni za PDV. Svaka čast.

Ima i raznih drugih loših rešenja, izlobiranih olakšica, ali je previše detalja.

U Zakonu o porezu na dohodak građana menja se poreska stopa za dohodak od kapitala i kapitalnu dobit sa 10% na 15%. Ovo bi bilo dobro kada bi istovremeno smanjili namete na rad.

Povećane su akcize. Ostavljena rupa za jeftine domaće cigarete. Uvedena je jako loša odredba kojom određene kategorije kupaca dobijaju povraćaj akcize na naftne derivate. Ako se sećate, ovo je Đilas tražio. Ovo je veliki poligon za zloupotrebe i potpuno promašena mera bez ikakve analize: ko će dobiti povraćaj, o kolikim sredstvima se radi, zašto baš oni, da li se moglo nešto drugo uraditi.

Iz Zakona o finansiranju lokalnih samouprava su izbačene naknada za korišćenje građevinskog zemljišta i naknada za uređenje građevinskog zemljišta. Ove dve naknade donose oko 250 miliona evra u budžete lokalnih samouprava. Nejasno je šta je sa njima planirano. Predlog koji im je bio dostavljen, da se umesto naknade plaća porez na građevinsko zemljište, nije deo paketa.

U Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji su ugurali menjačnice i igre na sreću. Tipično za ovog ministra. Pripajaju Devizni inspektorat i Upravu za igre na sreću Poreskoj upravi, pa uguraše i ovo u ovaj zakon. Dobro nisu ugurali i kontrolu poslastičarnica. Sa druge strane, ni reči o uređenju postupaka poreske kontrole. Recimo da se više ne dešava da dođe terenska kontrola i kaže preduzetniku da moraju nešto da nađu jer je budžet prazan. Ili da se šalje kontrola nakon što privrednik traži povraćaj PDV-a. Da se spreči povraćaj PDV-a jer je budžet prazan.

Ukratko, osim Zakona o budžetskom sistemu, jako loši, neobrazloženi predlozi zakona, bez analize, sve po hitnom postupku.

Svi predlozi su po HITNOM POSTUPKU. Zaista sramotno. Tužan dokaz koliko političke stranke imaju malo obzira prema javnosti. Odsustvo ozbiljne analize i rasprave žele da zamene šarlatanskim izjavama za medije. Kao na primer ove izjave:
- Bili smo prinuđeni da povećamo PDV
- Nova vlada uvodi red na sivom tržištu

Ovo vređa inteligenciju birača. Prinuđeni? Kada bi ukinuli fiskalnu decentralizaciju to bi donelo više novca od povećanja PDV-a. A o porezu na dobit i na imovinu da ne govorim.
Članovi koji treba da "reše" pitanje nelegalnog i neregistrovanog poslovanja, odnosno sive ekonomije, su šarlatanski. Nije čak ni definisano šta je to nelegalno i neregistrovano poslovanje. I kako to da će, po Ministrovim najavama, baš ova "nova rešenja" uvesti do 20% GDP-a iz nelegalnih u legalne tokove. Krajnje neozbiljno. Na nivou onih 1000 evra.

Nerazumni porezi se ne mogu uterati. Prvo smanjiti namete na rad, uvesti progresivno oporezivanje, pa tek onda možemo trenirati strogoću. 

Ministarstvo finansija i privrede očigledno nema nikakvu strategiju. Ni jedno objašnjenje zašto smo izgubili 680.000 zaposlenih od 2008.godine do danas. Od toga 66.000 u 6 meseci pre ankete o radnoj snazi u aprilu ove godine. Ni reči o tome u kojim sektorima smo ih izgubili i ko će vratiti ova radna mesta. Ni reči o tome kako će proizvodnja i izvoz postati profitabilniji od uvoza, nekretnina i ostalih trange-frange delatnosti.


Recept za poslanike: kako od limuna napraviti limunadu sa četiri laka amandmana na predložene zakone

Amandman na član 35. stav 1. tačka 1. podtačka 8. Zakona o finansiranju lokalnih samouprava
- "40% od poreza na zarade koji se plaća prema prebivalištu zaposlenog „

Obrazloženje: Bilo je 80%. Ovim se ukida tzv. Fiskalna decentralizacija.

Amandman na član 15a Zakona o porezu na dohodak građana.
- "Osnovicu poreza na zarade za zaposlene u smislu zakona koji uređuje rad, čini zarada iz člana 13. stav 1. i člana 14. do 14b ovog zakona, umanjena za iznos od 30.000 dinara mesečno".

Obrazloženje: Sada je 5.000 dinara u ovom članu zakona. Povećanje neoporezivog iznosa do 30.000 dinara bi neutralisalo povećanje PDV-a, bilo olakšica od 400 miliona evra.

Amandmani na članove Zakona o PDV-u
povući član 36a - ukinuti plaćanje PDV-a po naplati
povući izmene člana 10 - da primalac dobara i usluga postane obveznik PDV-a

Amandman član 9 stavovi 3. 4. i 5. na Zakon o akcizama
povući stavove 3. 4. i 5. kojim se određenim kupcima naftnih derivata vraća veći deo akcize

 

 

U novembru ide nova anketa o radnoj snazi. Pa ćemo videti efekte paketa. Nadam se da nisam u pravu.

 

https://www.facebook.com/SasaRadulovich

http://twitter.com/SasaRadulovich

.

 

 Komentari (25)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

kalifumestokalifa kalifumestokalifa 00:13 12.09.2012

Prevod

Nisam siguran da se metafora pravljenja limunade od limuna da prevesti na Srpski

Odličan tekst kao i uvek.
Saša Radulović Saša Radulović 10:20 12.09.2012

Re: Prevod

Na srpskom treba da znači: lako je :) Ko zna englesku verziju, još bolje.
yawa yawa 09:02 12.09.2012

Podignut je PDV cenzus na 8.000.000 dinara

Podignut je PDV cenzus na 8.000.000 dinara. Otvaramo veći prostor za sivu ekonomiju. Umesto uvođenja reda, otvaramo veći prostor za haos.


Šta se dešava sa pretežno izvnoznim firmama? Generalno, 8 mil. u zemlji je prilicno veliki promet ako se neko mahom bavi izvozom. Da li postoji mogućnost da ove firme dobiju povraćaj PDV-a za osnovna sredstva, materijale za proizvodnju, iznajmljivanje prostsora...
Saša Radulović Saša Radulović 12:37 12.09.2012

Re: Podignut je PDV cenzus na 8.000.000 dinara

Ako niste u sistemu PDV-a nemate ni pravo na povraćaj. Cenzus od 8 miliona dinara nije obavezan. Odnosno ukoliko želite, možete biti u sistemu PDV-a i sa prometom manjim od 8 miliona.
tasadebeli tasadebeli 09:45 12.09.2012

?

Како од илумината направити илуминаду?
ivan.021 ivan.021 15:16 12.09.2012

Re: Podignut je PDV cenzus na 8.000.000 di

Ako moze malo detaljnije objasnjenje /"nije obavezan limit 8.000.000,00"/. Pa zasto su ga doneli ako nije obavezan? Ako moram da pisem neke molbe i budem van PDV-a dok ne dobijem resenje /npr jedan mesec -januar/ to je isto kao da su mi zatvorili firmu. Postoje ozbiljne firme sa prometom manjim od 8 mil a ako nisu u PDV-u vrata im se zatvaraju za saradnju.

Sto se tice stope 20% PDV-a , mislim da su mogli da sacekaju bar 31.12.2012. prelaz bi bio bezbolniji ili da barem konsultuju knjigovodje koje ce probleme njima to doneti /kako voditi istu robu u toku godine sa dve stope poreza -nemoguce na jednoj sifri-znaci sva knjigovodstvena papirologija se udvostrucava-to mi je bas rasterecenje/. Izvinjavam se ako nisam u pravu i molim objasnjenje!
Unapred hvala.
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 15:48 12.09.2012

Re: Podignut je PDV cenzus na 8.000.000 di

Ako moze malo detaljnije objasnjenje /"nije obavezan limit 8.000.000,00"/. Pa zasto su ga doneli ako nije obavezan?


U obavezi si da budeš obveznik ako imaš promet preko tog iznosa.
Ako imaš manji promet ne moraš da budeš obveznik, ali možeš.
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 15:54 12.09.2012

Re: Podignut je PDV cenzus na 8.000.000 di

kako voditi istu robu u toku godine sa dve stope poreza -nemoguce na jednoj sifri

Ovo već zavisi od fleksibilnosti softvera koji koristite.
firma koja vam je softver prodala trebalo bi da može da automatizuje ovaj proces i učini ga bezbolnim.
satinelle satinelle 16:10 12.09.2012

bitno je da se nesto menja...

...malo osvezenja u obliku limunade, nece skoditi. Poreskih reformi u cilju smanjenja budzetskog deficita nije bilo ni u pokusaju proteklih par godina...izgubljeno vreme i pitanje je kakva bi to sad reforma napravila blagostanje u decenijama urusavanom ekonomskom sistemu.
Potpuno se slazem sa potrebom izmene stope poreza na dobit sa 10% na minimum 15%, ako ne i 18%, odlicno je povecanje poreza na kapitalnu dobit, ali iako nisam procitala nacrt predloga zakona sa zavidnom koncentracijom, ne mogu da verujem da ce poreska olaksica pri isplati zarada ici sa 5 na 30 hiljada. Potpuno besmisleno.
Odlicno je limitiranje zarada (sa svim ostalim primanjima koja spadaju u zaradu: topli obrok, regres, minuli rad) u drzavnim i javnim institucijama na max 162.000 din, iako u to ne mogu bas da poverujem, pronaci ce se vec neka rupa kako to nadomestiti.
Preporuka
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 16:18 12.09.2012

Re: bitno je da se nesto menja...

ali iako nisam procitala nacrt predloga zakona sa zavidnom koncentracijom, ne mogu da verujem da ce poreska olaksica pri isplati zarada ici sa 5 na 30 hiljada. Potpuno besmisleno.


To ni nije u predlogu zakona već je to Sašin predlog.
Suludo je naplaćivati porez na iznose neophhodne za fizičko preživljavanje.
plata je od 30000 je neto 18000 otprilike.
satinelle satinelle 16:27 12.09.2012

Re: bitno je da se nesto menja...

slazem se da na minimalnu zaradu ne treba naplacivati porez, jer je to dodatno opterecenje ionako male zarade, ali ne mislim da ce to olaksati problem zaposlenom sa minimalnom zaradom...
Ja sam pre za to da se oporezuju vise oni sa vecom zaradom i da prilikom isplate ne postoji poreski maximum, a onda se ganjaju sa poreskim obveznicima na kraju godine za godisnji extra porez...mislim cemu odlaganje poreza za izuzetno velike zarade...
Ko ima vise, nek da vise, a onom sa minimalnom zaradom to nece mnogo ublaziti ionako jadnu situaciju, niti je benefit za drzavu.
sevarlica sevarlica 18:42 12.09.2012

Re: bitno je da se nesto menja...

slazem se da na minimalnu zaradu ne treba naplacivati porez, jer je to dodatno opterecenje ionako male zarade, ali ne mislim da ce to olaksati problem zaposlenom sa minimalnom zaradom...


Pa onda bi valjda bilo OK i da se porez na dobit reguliše progresivnom stopom. One firme koje ostvare prihod+povraćaj PDV-a manji od milion-milion i dvesta hiljada dinara(oko 10.000 evra) godišnje ne bi trebalo da plate više od 5% i to bi mogla da bude polazna tačka. Pa onda sve veća i veća stopa do kapitalne dobiti.
satinelle satinelle 20:19 12.09.2012

Re: bitno je da se nesto menja...

porez na dobit u SRB ima najnizu stopu u EU, a dobit je nesto sto treba da se oporezuje sa najvisom stopom linearno, jer je to znak da kompanija dobro posluje i svaki privrednik u svoju zaradu kalkulise i trosak poreza na dobit. Da li ce to znaciti povecanje cena i inflaciju, pa da, kao sto i povecanje PDV ima isti rezultat na rast troskova zivota i cena na malo...mozemo tako u krug, onaj zacarani, ali sve u svemu, neki rez mora da se napravi. Budzet koji se napravi, mora da se ispostuje. Ja radim u firmi u kojoj "probijanje" budzeta ne postoji kao pojam. Zato kad planiras, moras dobro da se ukalkulises, jer nemas MMF od koga bi pozajmio koju milijardu da "prezivis" po najskupljim uslovima. Finansijska disciplina, broj 1!
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 16:14 12.09.2012

Blast from the past.

Da li se sećamo stava Ministra Dinkića koji je zagovarao u svojstvu ministra ekonomije u prethodnoj vladi protiv predloga tadašnje ministarke finansija:
Da se reformiše poreski sist. smanjivanjem opterećenja na zarade za 1/3 progresivno (što bi bilo plaćeno povećanjem PDV-a na 21%).

Pa da podsetimo njegov stav je bio da bi povećanje PDV ugrozilo privredu.
Da treba besomučno država da troši na NIP-ove, Agrobanke, Fondove za Razvoj, Stanove, kupovanje radnih mesta.

Kad se ispostavilo, kao i uvek, da je u krivu.
Promenio je strategiju ušemio se sa lokalnim političarima, naročito u sredinama gde je posebno bilo kupovine radnih mesta, izdejstvovao zakon o fiskalnoj decentralizaciji i počeo da vodi kampanju podilazeći osećaju određenog broja stanovnika iz unutrašnjosti da je Beograd neopravdano privilegovan.


Sad imamo povećanje PDV-a bez smanjivanja opterećenja rada, da bi se platili svi suludi projekti ovog alhemičara i njegovih kolega iz PUPS-a.
commandant_carlos commandant_carlos 17:25 12.09.2012

Re: Blast from the past.

Problem je u tome sto je ovde alhemija priznata naucna disciplina. Da li je neko gledao Krkobabica mladjeg u Kaziprstu? Populizam do poslednjeg daha. Plasim se da ce mo ovim izmenama zakona samo sutnuti konzervu niz ulicu a sve ostalo nastaviti d aradimo po starom.
mlatisa mlatisa 17:51 12.09.2012

Formalizam

Bilo bi lepo kada bi autor predloženih amandmana i uobličio u standardnu formu, tj.

U članu x, stav y se menja i glasi z. Itd.

Ovako sam i ja u par trenutaka morao da razmišljam šta se htelo kazati.

Hvala autoru na trudu. U 99.99% čujemo ili pohvale ili pokude, ali vrlo vrlo retko čujemo i konkretan predlog. A kamoli da se pominju konkretne cifre.

Kako se ovo odražava na budžetske korisnike. Npr. ako lokalnoj vlasti ne idu pare, a lokalna vlast finansira zdravstvo šta onda?


satinelle satinelle 21:52 12.09.2012

Re: Formalizam

Formalno ste u pravu, ali koji je vas predlog? Koja to lokalna vlast finansira zdravstvo i u kojoj meri? Koliko je meni poznato, postoji Republicki fond za zdravstveno osiguranje i zastitu i sva sredstva koja se uplacuju se slivaju iskljucivo na taj racun. Ono sto lokalna vlast zeli da subvencionise u smislu pomoci odredjenoj grupi socijalno ugrozenih, porodiljama, osobama starijim od 65 godina itd ...to je potpuno druga prica. Najveci budzetski korisnik nije krajnji korisnik, vec administracija koju taj korisnik uredno placa kroz svaku svoju zaradu.
Saša Radulović Saša Radulović 10:14 14.09.2012

Re: Formalizam

Bilo bi lepo kada bi autor predloženih amandmana i uobličio u standardnu formu, tj.

U članu x, stav y se menja i glasi z. Itd.


Još kada bi to u toj formi neko hteo da čita, ili kada bi bilo neke druge koristi od toga, ja bih odmah. Ovako ... :)
satinelle satinelle 16:37 14.09.2012

Re: Formalizam

A sta vam to govori Sasa, da u Srbiji svi vole politiku vise nego leba da jedu, a kad treba nesto konkretno da se uradi, onda su svi zauzeti, jer prave zimnicu. Doduse, ni to nije lose, da se ne provedu kao u prici o cvrcku i mravu, ali definitivno imamo najvise ekonomista, sa jako malo znanja i zelje da rade svoj posao. I zato vam cestitam na ulozenom trudu, da imam vase znanje, ja ne bih imala nerava da edukujem naciju na nacin na koji to vi cinite.
rikelme rikelme 19:37 12.09.2012

Zatezna kamata

Pored ovoga, ukida se komforna metoda obračuna porekse zatezne kamate, tako da se nakon odluke Ustavnog suda u vezi zatezne kamate, sada i na poresku zateznu kamatu koristi prost interesni račune, odnosno ne računa se kamata na kamatu.


Da li se ovo odnosi samo na dugovanje građana prema bankama, ili se nova računica zatezne kamate primenjuje svuda gde se ona koristi - dug po bilo kom osnovu, recimo sudska poravnanja u kojima je navedeno da se kamata na dug računa kao zatezna kamata?

Hvala !
Saša Radulović Saša Radulović 21:58 12.09.2012

Re: Zatezna kamata

Nov obracun zakonske zatezne kamate se odnosi na sve sudske sporove između fizičkih i pravnih lica. Znači nije ograničen na banke.

Svako je slobodan da u ugovoru (sudskom ili vansudskom poravnanju) ugovori kako mu odgovara, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima - ZOO. Primeri suprotni ZOO: ukoliko nije doveden u zabludu ili kamate nisu zelenaške.

satinelle satinelle 22:04 12.09.2012

Re: Zatezna kamata

A da li ce se ovaj novi obracun zatezne kamate primenjivati i retroaktivno na sudske sporove sa presudom i obracunom zatezne kamate po "staroj metodi", bez izvrsene naplate (firma u stecajnom postupku).
Hvala, ako znate, znacilo bi mi.
Saša Radulović Saša Radulović 07:58 13.09.2012

Re: Zatezna kamata

Da. Na poslednjem savetovanju privrednih sudova na Zlatiboru zauzet je takav stav što je i jedino logično. NBS bi morao već da promeni obračuna kamata prilikom blokade.

Da li će i Poreska uprava za postojeće dužnike kod kojih nije naplatila potraživanje promeniti obračun i time desetkovati iznose iz liste 500 najvećih dužnika, nakon što se ovaj zakon usvoji, verovatno ne.
Oljacat Oljacat 14:40 13.09.2012

Zejtina nema

U celom Leskovcu. Probisveti i vucibatine od naših trgovaca silnih sakrili sve po magacinima tajnim. Počećemo da se sekiramo oko ovakvih smešnih stvar, pazi nema zejtina ej u 21 veku. Tako da Saša, boljeda si ostavio decu da zaborave srpski. Ionako ni sami sebi nismo potrebni. A za tekst, kao i uvek - bravo . Opet dolazimo do nepostojanja smisla, suštine, strategije , ničega. Ceo svet je ludnica, al ovde je centrala.
srllemo srllemo 15:19 13.09.2012

Fiskalni savet

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2012&mm=09&dd=13&nav_id=642728

Evo i fiskalni savjet je zauzeo stav. Ukratko predvidjeno povecanje prihoda od povecanja poreza i predvidjene ustede iz smanjenja plata i penzija manje od predvidjenih rashoda na subvencije i isplatu tzv. 13. penzije.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana