Gost autor| Gradjanske inicijative| In memoriam| Ljudska prava| Zdravlje

Dokazivanje lekarske greške – Sizifova gromada

Hansel RSS / 31.10.2012. u 23:39

Gde je istina o lekarskoj grešci posle više od četiri godine od smrti Anđelke Trifunović Popović, piše porodična prijateljica i naša koleginica stasava:

     Posetioci Krugolininih blogova se sigurno sećaju tragičnog slučaja smrti Anđelke Trifunović Popović, porodilje iz Čukojevca kod Kraljeva, koja je iza sebe ostavila troje dece. (Podsetnik za ministra i Otvoreno pismo dr Draganu Arsiću) Bilo je to 27. 9. 2008, a prisećanja radi, ni godinu dana kasnije, o čemu je opet Krugolina pisala, nije se maklo sa mrtve tačke (In memoriam: Anđelka Trifunović Popović)  i pored osnovane sumnje da je do smrtnog ishoda došlo zbog lekarske greške u kraljevačkom porodilištu. Prošao je i 27. 9. 2012, a predmet je još uvek u Osnovnom sudu u Kraljevu. Nemamo zadršku da Anđu spominjemo punim imenom i prezimenom, jer upravo Anđi život nije sačuvan, a sa druge strane držaćemo se demokratskog načela da su svi nevini dok ne budu pravosnažno osuđeni, pa imena lekara nećemo spominjati.

     Za početak ćemo objasniti pojam lekarske greške:
Lekarska greška je slučaj nesavesnog i nestručnog postupanja zdravstvenog radnika prema pacijentu koje dovodi do telesnog oštećenja i narušavanja zdravlja a ponekad i do njegove smrti.
Pored kršenja etičkog kodeksa medicinskih radnika reč je i o krivičnom delu nesavesnog lečenja za koje je predviđena zatvorska kazna i do 12 godina kao i trajno oduzimanje licence.

     Milan, Anđelkin udovac, već četiri godine valja Sizifovu kamenu gromadu. Dakle, posle Anđine smrti, podnošenjem krivične prijave protiv lekara javnom tužiocu i Zdravstvenoj inspekciji, Milan ulazi u okvire nedrealne priče u kojoj se sve odigrava van kontrole razuma, potpuno nezavisno od dokazivih činjenica. Zbog nerešenih važnih pitanja u zdravstvu i pravosuđu Milan je shvatio da smo jedina zemlja gde neko izgubi život sa osnovanom sumnjom da je razlog lekarska greška i da je počinilac, naglašavamo, poznat, a da situacija ostaje godinama nerešena i vinovnici nekažnjeni, i da je medicinska praksa kod nas jedina sfera u kojoj važi ovo „pravilo". Država mora hitno da onemogući dopuštanje naknadnog zločina i dvostrukog ugrožavanja elementarnih ljudskih prava. Ovo je sfera najsuptilnije korupcije i Milan apeluje na sve političke činioce da bar počnu sa sistemskim rešenjima ovog problema. Pre nego što se zadržimo na hronologiji Milanovog hoda po mukama, skrećemo pažnju na, opet u nadrealnom maniru, neobjašnjiv afekt pojedinih pripadnika zdravstvene struke čim se progovori o ovoj do skoro tabu-temi -- o bespotrebnim racionalizacijama da se radi o satanizovanju belih mantila i napadima laika na najhumaniju profesiju, što Milan ne spori kao što ne spori da većina lekara savesno obavlja svoj posao. Međutim, bez obzira na pozivanje na profesionalnost lekarskog poziva i humanost ove profesije, on hoće da ostvari pravo, što mu se predugo onemogućuje.

     Kada je sedam meseci posle smrti Komisija za spoljni nadzor izvršila uvid i kao u svim drugim slučajevima donela već stereotipno mišljenje, da je ispoštovana savremena doktrina medicinske nauke, Milan je otkrio važnu činjenicu da je član komisije, ginekolog, upravo pod istragom zbog smrti bebe. Prisetimo se samo još nerazumnog  i dugotrajnog odbijanja ZC Studenica da mu preda medicinsku dokumentaciju pokojne Anđe, za vreme hospitalizacije. (Milan protiv Kabadahija) Posle dobijanja mišljenja novosadskih veštaka, koji je bio uvredljivo štur, postupak je obustavljen. Po nalogu Republičkog tužilaštva postupak se obnavlja, ali dopuna opet novosadskih veštaka samo potvrđuje prvobitno mišljenje - nema lekarske greške. Milan je, o čuda, opet otkrio da su pojedini članovi pod istragom, što je potvrdilo njegove sumnje da je to jedan od razloga neviđeno jake tzv. sicilijanske omerte. Postupak je u toku.

     Posle Anđelkine smrti Milana nikada niko nije pozvao iz ZC Studenica da mu objasni tok događaja i razlog tragičnog završetka, bar iz svoje perspektive. Poređenja radi, reći ćemo vam da nam je jedan lekar, inače sudski veštak, iz Južne Amerike, rekao da je jedan od prvih koraka u njegovoj zemlji razgovor između rodbine umrlog i svih aktera koji su na bilo koji način učestvovali u lečenju umrlog. Kada je Milan pismenim putem, pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zatražio medicinsku dokumentaciju za vreme Anđinog boravka u bolnici, nije mogao da pretpostavi da će mu neko čak i to pravo osporavati, i to više meseci, i da će ga ostvariti jedino zahvaljujući Povereniku, gospodinu Šabiću, njegovoj upornosti i obavezujućem nalogu koji je ZC Studenica i dalje odbijao da sprovede, sa argumentacijom da gospodin Šabić sebi previše daje za pravo... (HIPOKRAT ILI HIPOKRIZIJA?) Spomenuli smo da je Komisija za  spoljni stručni nadzor zaključila da su primenjeni medicinski postupci u skladu sa savremenim dostignućima nauke i dobre lekarske prakse. Zbunjujuće, iz istog izveštaja saznajemo da je održano savetovanje sa kraljevačkim ginekolozima, na kojem im je skrenuta pažnja o neophodnosti postojanja protokola o tretmanu hipertenzivnih trudnica, o trenutku uvođenja drugog antihipertenziva, naročito MgSO4 (magnezijum-sulfata), o momentalnom konsultovanju drugih specijalista, kao i o neophodnosti hitnih kompletnih laboratorijskih analiza, sa neočekivanim obrtom u zaključku da se zbog fudroajantnog (naglog) toka bolesti nisu mogle sagledati posledice i da se nije moglo drugačije reagovati.

     Krugolina je prva počela javno da govori o problemima tretmana porodilja, lekarskim greškama i njena GI Majka Hrabrost je puno toga pokrenula sa mrtve tačke. Svojom temeljnom analizom, uz pomoć lekara, naravno, postavila je mnoga pitanja o nelogičnostima ovog mišljenja. Mi smo, za razliku od kraljevačkih lekara, koji, eto, nisu ispoštovali obavezu da momentalno konsultuju druge specijalnosti, to uradili. Pitaćete nas zašto neko od njih neće javno da progovori i pod imenom i prezimenom kaže ono što nama pričaju? Odgovorićemo vam da nemaju obavezu, naročito ne zakonsku, a Milan samo traži da država omogući ostvarivanje njegovih prava, bez mogućnosti da na ishod utiče nečija dobra volja ili njeno odsustvo.

     U obdukcionom nalazu piše da je razlog letalnog ishoda virusni miokarditis. Anđelka je imala edem pluća, hiperemiju bubrega, slezine, mozga. Imala je i strumu za koju nije znala. Teška preeklampsija se ne spominje. Svi lekari, bez obzira koje specijalizacije, koje smo konsultovali, potvrdili su nam da, osim:

- krajnje nesavesnog tretmana u smislu da se ne zna razlog neredovnog merenja ekstremno visokog krvnog pritiska koji je beležen, zamislite, na listi utrošenih lekova,
- zakasnelog uvođenja u lečenje drugih specijalizanata koji revidiraju terapiju, samo se ne zna koju,
- prekasne dijagnoze preeklampsije, pa čak i teške preeklampsije, i pored prisustva konstantnih, istih simptoma od početka hospitalizacije (što je potpuno suprotno konstataciji o „fudroajantnosti"),
- nepostojanja bilo kakvog traga o proteinuriji (belančevinama u mokraći) čije se prisustvo u ovakvim okolnostima moralo odmah proveriti,

da je najvažniji od svega podatak da je u takvom stanju za majku plod teret, da je neophodno odmah indukovati porođaj, naročito imajući u vidu starost trudnoće, i da je pravilo spasavati majci glavu. Tako je po protokolima mnogih evropskih zemalja, Australije, Amerike, tako je i po protokolima Južne Afrike, koji je Krugolina, da primetimo, sa izuzetno dobrim poznavanjem engleskog jezika i prevela. Ako ta neophodnost u Kraljevu nije potvrđena, zašto je po njenom transportovanju u Kragujevac, i to bez lekarske pratnje, sa pritiskom koji nisu stabilizovali, dakle, zašto su tu neophodnost, a klinička slika se nije menjala, u Kragujevcu potvrdili i uradili hitan carski rez? Lekari drugih struka, eminentni, sa objavljivanim naučnim radovima, skrenuli su nam pažnju da miokarditis ne nastaje u toku noći, da se nikako ne može objasniti zašto nema podataka o saturaciji (zasićenju) krvi kiseonikom u Kraljevu, kao što ima u Kragujevcu, o uvođenju heparina  i naročito o rezultatima ispitivanja hormona štitne žlezde koje je, inače, trebalo uraditi i ranije.

     Zašto su svi zahtevi Grupe ožalošćenih građana opravdani a još uvek neprihvaćeni, uprkos dugotrajnoj borbi i pregovorima sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom pravde?

Između ostalih, to su zahtevi:
- za hitno uvođenje obavezujućih protokola,
- za potpunu nezavisnost komisija i drugih tela, kako bi se izbegla situacija da lekar procenjuje rad kolege kojeg sreće svakodnevno u bolničkim hodnicima, a sa druge strane suzbila lažna lekarska solidarnost,
- za određivanje razumnih rokova i za rad komisija i za suđenja, čime bi se prekinula zamorna igra prebacivanja loptice odgovornosti od Ministarstva zdravlja na Ministarstvo pravde i obrnuto,
- za menjanje stanja u kojem sudija, bez ikakvog poznavanja medicinskog prava mora da presudi na osnovu ovakvih mišljenja.

    Dakle, među ovim zahtevima je i zahtev da se pre donošenja mišljenja uzme i izjava oštećenih. Međutim, lekarska struka i predstavnici Ministarstva zdravlja su uporno pozicionirani u stavu da su oštećeni laici. Tako je država, lošim zakonskim regulativama, natovarila još balasta na kamenu gromadu koju Milan uporno valja ka vrhu planine ili ka -- Strazburu. Pozivamo Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo pravde da Milanu i Grupi ožalošćenih građana pomogne u tome kako bismo bili bar nalik uređenoj demokratskoj državi u kojoj će se poštovati jedno od osnovnih prava -- pravo na život!

    U izveštaju Komisije za spoljni stručni nadzor piše da su pregledi trudnice zabeleženi u protokolu vanbolničke prakse, da je uvidom u tu dokumentaciju i na osnovu izjave lekara utvrđeno da ranije nije bilo ispada u odnosu na krvni pritisak. Mi tvrdimo, sa otvorenom ponudom za poligrafsko ispitivanje, da to nije tačno. Anđelki je bila prepisana metildopa, s tim da sama kontroliše pritisak i da je pije kada vrednost pređe 140/90. Već je imala velike edeme (otoke) na nogama, i uz rezultate prisustva belančevina u mokraći, što nije urađeno, kao treći simptom, nekoliko ginekologa, priznatih stručnjaka, tvrdi da bi već tada bio dijagnostikovan HELLP sindrom koji trudnicu životno ugrožava.

    Ko je Milanu pomogao u napornom hodu koji neodoljivo podseća na naslov dela Černiševskog? Pomogao mu je Poverenik, gospodin Šabić. Pomogla mu je Branka Stamenković (Krugolina), koja je radila i pisala bez imalo želje za senzacionalizmom, istražujući odgovorno i temeljno svaki slučaj ponaosob. Pomogla je i jedna dama iz zakonodavnog dela vlasti, koja se, svesna potrebe za žurbom u Evropu, radi nas samih (o, koliko bi Milanu tada bio kraći put za valjanje kamene gromade i koliko bi Strazbur bio bliži) potrudila da pojasni koordiniranost rada Odbora za zdravlje i porodicu i Ministarstva zdravlja. Međutim, na naš zahtev za donošenje Zakona o pravima pacijenata, koji je Ministarstvu zdravlja prosledio Odbor, od bivšeg ministra (prof. dr Tomice Milosavljevića) dobili smo negativan odgovor, sa obrazloženjem da se uporedno-pravnom analizom zdravstvenih sistema drugih zemalja zaključuje da ni one nemaju ovakav poseban zakon. Po našim saznanjima, ta tvrdnja ne stoji. (A i da stoji, zašto bi to bila prepreka?)

    Za kraj, prisećajući se tvrdnji bivšeg ministra, da maternalna smrtnost u našoj zemlji nije veća nego u drugim, npr. u Švajcarskoj, reći ćemo još jedan podatak -- Anđelke Trifunović Popović nema na spisku umrlih porodilja u 2008. godini. A priča nije nadrealna, verujte!

 Komentari (53)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

zemljanin zemljanin 23:53 31.10.2012

komentar i tema

Isuviše ozbiljna tema i lična da bih tek tako mogao da komentarišem ... u svakom slučaju podržavam inicijativu ... za ozbiljniji komentar morao bih žešće da uđem u temu, pa kad i ako ... opet, preporuka za inicijativu i za rezultat koji još nije vidljiv, ali biće u to sam uveren

PS. Krajnji rezultat je ono što vidim kao promenu u odnosu i regulaciji ... ostalo je u domenu Sudstva pa ne bih
Hansel Hansel 00:06 01.11.2012

Re: komentar i tema

Razumem te za sudstvo, samo nama ovde se čini da je sudstvo prečesto nezavisno od -- pravde, tako da zaslužuje svaku građansku kritiku makar za odugovlačenja koja predstavljaju svojevrsno mučenje oštećenih koji su otvorili proces.
stasava stasava 07:55 01.11.2012

Re: komentar i tema

Tema jeste ozbiljna ali čini ti se da je samo lična. Lična je na opštem planu ili opšta iz ličnog ugla. Ne daj, Bože, da se Grupa ožalošćenih građana proširi!
loader loader 08:13 01.11.2012

Re: komentar i tema


Hansel: ... sudstvo prečesto nezavisno od -- pravde, ...


Da.
zemljanin zemljanin 08:23 01.11.2012

Re: komentar i tema

stasava
Tema jeste ozbiljna ali čini ti se da je samo lična. Lična je na opštem planu ili opšta iz ličnog ugla. Ne daj, Bože, da se Grupa ožalošćenih građana proširi!

Hvala na ispravci ... odnosno boljoj definiciji
stasava stasava 08:33 01.11.2012

Re: komentar i tema

dan5 dan5 18:45 01.11.2012

Re: komentar i tema

Hansel: ... sudstvo prečesto nezavisno od -- pravde,


Jedan čuveni pravnik reče da moramo shvatiti da pravo i pravda nisu isto.

Čini mi se da je u Srbiji ta razlika najveća
Jelica Greganović Jelica Greganović 00:07 01.11.2012

Na veliku žalost

i tugu, Srbija nije jedina zemlja u kojoj se dešavaju takvi sramni procesi bez kraja...u Sloveniji se već godinama vuče slučaj dečaka umrlog zbog lekarske nemarnosti. Vrhunac ludila je to da u Sloveniji postoji Lekarska komora koja se bavi ovakvim ili sličnim spornim slučajevima. Ali ono što je potpuno neverovatno je da iznad nje nema organa, državnog organa, koji bi imao veće ingerencije u slučajevima spornih lekarskih činjenja ili nečinjenja. Esnafska komora je ona čija je odluka poslednja, i onda kada se radi o lekarima u državnim zdravstvenim institucijama. Strašno.
Hansel Hansel 00:10 01.11.2012

Re: Na veliku žalost

Da, baš sam malopre, Jelice, pročitao (ponovo, posle 3-4 godine) tvoj komentar na jednom od linkovanih blogova, verovatno je reč o istom dečaku. Poražavajuće.
Jelica Greganović Jelica Greganović 00:12 01.11.2012

Re: Na veliku žalost

Isti dečak...užas. A što se pravde tiče...ima u Sloveniji jedna odlična izreka koja kaže: Pravda je krmača koja se uvek gura na puno korito.
stasava stasava 00:15 01.11.2012

Re: Na veliku žalost

Da, sećam se da si spominjala taj događaj. I kod nas postoji Lekarska komora i sudovi časti, koji stopiraju rad na slučaju dok redovni sudovi ne donesu presudu, čitaj-na nekoliko godina.Jelica Greganović Jelica Greganović 00:17 01.11.2012

Re: Na veliku žalost

Ono što je meni neverovatno je da niko, nikad ne pominje to da "vrana vrani oči ne vadi" i da je teško očekivati da će se kolege kolegi zameriti i da je potreban neko od spolja...da mora da postoji neki državni organ, neko stručan, ali van te esnafske priče.
Hansel Hansel 00:25 01.11.2012

Re: Na veliku žalost

Ma, priča se (ovde bar), ali uzalud... Šta se može kad se najveći broj lekara u ovakvim slučajevima drži specijalno ovog dela (moderne) Hipokratove zakletve*:
Моје колеге ће бити браћа.
Jelica Greganović Jelica Greganović 00:33 01.11.2012

Re: Na veliku žalost

Zato treba u priču pustiti i one koji nisu rodbina.
Hansel Hansel 00:42 01.11.2012

Re: Na veliku žalost

Apsolutno!
bocvena bocvena 08:56 01.11.2012

Suština:

Odgovorićemo vam da nemaju obavezu, naročito ne zakonsku, a Milan samo traži da država omogući ostvarivanje njegovih prava, bez mogućnosti da na ishod utiče nečija dobra volja ili njeno odsustvo.


Ovo je kamen spoticanja moderne Srbije. Ili nema zakona ili ga ima, ali nema ko da ga sprovede. Tj. ima, neko čak i prima platu za to, ali korupcija i lažna solidarnost udaraju klipove u točkove. Pojedinac koji u tako postavljenom sistemu (a nije samo zdravstvo tako ustrojeno) skoro da nema šanse da izvuče živu glavu ili ostvari svoja prava. Ma i Kafku su zahebali!

Put koji gura Krugolina, Milan i ova grupa građana je, u stvari, jedini moguć, ako ne i pravi. Tvrdoglavo insistiraje na zagarantovanim pravima, uterivanje odgovornih da urade posao za koji su plaćeni, drmanje kaveza nedodirljivima...jačanje solidarnosti među pacijentima, kad je već tako jaka među lekarima.

Pošto moja profesija ima istu stigmu kao i lekarska - svi ste isti, krajnje je vreme da se trule jabuke izbace. Nismo isti.
stasava stasava 09:12 01.11.2012

Re: Suština:

Pošto moja profesija ima istu stigmu kao i lekarska - svi ste isti, krajnje je vreme da se trule jabuke izbace. Nismo isti.

Trulih jabuka nema mnogo i u pravu si da ih treba izbaciti-da ne bi počele da trule i zdrave!
apach92 apach92 09:27 01.11.2012

prica i tema nikako nisu nadrealni

Mada same manifestacije ponekad jesu. Secam se sastanka sa ministrom bivsim, Stankovicem, i kako mu je Milan urucio `nalaz vestaka` iz Novog Sada. Toliko su se potrudili da je celokupni dokument sa sve pecatima i potpisima iznosio oko stranu i po, retko kucanu.

Pitao sam otvoreno Stankovica i njegove(pardon, Tomicine) saradnice pred celim skupom ozaloscenih da mi onako, kao patolog-obducent da kratko misljenje o potencijalnom kvalitetu tog dokumenta, onako samo na osnovu svima vidljivog kvantiteta teksta. Covek je bio sokiran kako neko ko se time profesionalno bavi moze strucno misljenje o necijoj smrti da svede na jednu, retko kucanu stranu.

Tomicine saradnice su zakolutale ocima. Srknule kafu. `Strašno! Strašno!`

Medjutim, kakvo god Minsitarstvo zdravlja bilo a videli smo ih, verujte, kroz vise mandata nista se ne moze porediti sa mrakom u Ministarstvu pravde i iskustvom gradjana po sudovima.

Poznajem Milana i znam da ima problem male sredine koji najverovatnije ukljucuje korumpiranog sudiju koji namerno odugovlaci slucaj sa krajnim ciljem zastarevanja.

To isto vidim i na sopstvenoj kozi - kad udjem u Prvi osnovni sud da se raspitam o `napretku` sudija se skupi kao decacic koji je razbio teglu sa pekmezom. Saradnica pored otrese svoju suknju pokusavajuci da odstrani neprijatnost iz vazduha koju joj je unela majka kojoj je sopstveno dete zauvek zaspalo na rukama. Sleganje ramenima. Isprazni odgovori. Beskonacna odugovlacenja. Iskreno, svaka im cast. Ja nikada ne bih mogao da gledam neko ljudsko bice i da mu uputim toliku kolicinu govana kao objasnjenje zasto nesto traje vec skoro pola decenije. Pa, bilo koga i bilo kojim povodom. Zaista ne bih.

Govorim iz totalno sopstvenog osecaja - samo je pitanje trenutka kada ce neko uzeti pravdu u svoje ruke.

Podrska za Milana. I svim ostalima koji su u slicnoj poziciji. I svim buducim slucajevima. A bice ih.
Hansel Hansel 09:43 01.11.2012

Re: prica i tema nikako nisu nadrealni

Poznajem Milana i znam da ima problem male sredine koji najverovatnije ukljucuje korumpiranog sudiju koji namerno odugovlaci slucaj sa krajnim ciljem zastarevanja.

Jednom su mi na pamet došle lude ideje: da građani dobiju pravo da promene sud koji sudi... ili da, ma koliko koštalo, sudije nekog lokalnog suda budu iz mesta koja su bar dve opštinske granice daleko, i da se menjaju, da ne budu zanavek u istom sudu... pa da se i tužioci smenjuju po istom principu... ali, da se uvek "garniture" mešaju, da ne ide cela garnitura iz, Šapca u Užice, npr., nego da ih mešaju s drugim gradovima. Znam da to nije lako ostvarivo, da ne bi bila garancija, ali, kako stvari stoje, možda bi to jedino moglo da pomogne, u kombinaciji s drugim merama. A da se ne naruši famozna nezavisnost sudija.

E, da, i za policiju slično...

(Izvinjavam se zbog ovih "mali Đokica" momenata...)

Apach, hvala ti na ovoj belešci!
stasava stasava 10:47 01.11.2012

Re: prica i tema nikako nisu nadrealni

Govorim iz totalno sopstvenog osecaja - samo je pitanje trenutka kada ce neko uzeti pravdu u svoje ruke.

To nikako ne smemo da dozvolimo i upravo se Grupa ožalošćenih građana,čiji ste članovi i ti i Milan, bori i institucionalno ali i putem medija, jer nam i inostrana iskustva pokazuju da neke naopake stvari mogu da se menjaju i uz pomoć medija. Spočitavaju nam da te stvari nisu za medije, da putem njih javno razvlačimo ono što treba da bude predmet državnih institucija!Upravo se za to i borimo!Problem male sredine jeste taj da njenu elitu , uslovno rečeno, čine i lekari i sudije, ali problem nije u tome što sudija može a ne mora da bude korumpiran a Milan iskreno veruje da nije.Problem je taj što u pravosuđu oni koji ne poznaju medicinsko pravo kao materijal za presudu imaju izveštaje i mišljenja onakve kakve smo naveli, dakle, problem je u državi!Za GRUPU OŽALOŠĆENIH GRAĐANA
Hansel Hansel 11:34 01.11.2012

Re: prica i tema nikako nisu nadrealni

dakle, problem je u državi!

I, dokle god taj problem postoji, mora se javno govoriti o njemu. A oni kojima smeta taj javni govor, neka se potrude da povoda za raspravu nema. Neka dovedu sistem u red. Svi oni koji imaju ovakvu muku najradije se ne bi bavili ovoliko tom temom, a još radije bi da nije ni bilo potrebe za tim. Očigledno je da moramo sami uzeti svoja prava (izboriti se za njih), kako reče g. Šabić. Da se ne bi uzimala pravda u ruke.
stasava stasava 12:46 01.11.2012

Ombudsman

Kako je, između ostalog, uloga Zaštitnika građana preventivna i edukativna,za grupu je veoma značajna podrška gospodina Saše Jankovića.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=04&dd=18&nav_category=12&nav_id=601488
tetkino tetkino 12:46 01.11.2012

Tužno, pretužno

Mi očigledno nismo uspeli da odškolujemo ni jednog lekara koji ima kičmu.

A pošto imamo para da ih bacamo i šakom i kapom na raznorazne gluposti, onda bi država, u ovakvim slučajevima, morala da obezbedi strano veštačenje.

Ako nam je nivo zdravstvene zaštite zaista na nivou Evrope, onda nema razloga, da se naši lekari, boje da čuju mišljenje svojih kolega.

A pošto prosečan Srbin misli da su Rusi nesposobni varvari, a ovi iz EU beskrupolozne neznalice, onda predlažem da nam komisiju čine doktori sa Kube.

Njima nećemo moći da prosipamo tužne priče o nedovoljnim sredstvima i lošim uslovima, a njihovu stručnost bar niko ne osporava.
stasava stasava 13:07 01.11.2012

Re: Tužno, pretužno


A pošto imamo para da ih bacamo i šakom i kapom na raznorazne gluposti, onda bi država, u ovakvim slučajevima, morala da obezbedi strano veštačenje.

Ne mora strano, samo nezavisno!
Hansel Hansel 13:21 01.11.2012

Re: Tužno, pretužno

stasava
Ne mora strano, samo nezavisno!

Ali, kako to obezbediti, u našim uslovima?

Pada mi na pamet "slepo veštačenje" -- da se obezbedi da veštak ne zna koji slučaj veštači, da ne zna imena i lokacije... i da, naravno, strane u predmetu ne znaju kod koga je predmet...
apach92 apach92 14:01 01.11.2012

Re: Tužno, pretužno

Hansel

Ali, kako to obezbediti, u našim uslovima?Pada mi na pamet "slepo veštačenje" -- da se obezbedi da veštak ne zna koji slučaj veštači, da ne zna imena i lokacije... i da, naravno, strane u predmetu ne znaju kod koga je predmet...


pa ja recimo imam nalaz vestaka koji u potpunosti opravdava nase sumnje. U veoma obimnom nalazu sve cinjenice su navedene i nedvosmisleno je izveden zakljucak konkretne krivicne odgovornosti. Sa punim imenom i prezimenom i navodjenjem konkretne akcije koja je izostala tog i tog dana i dovela do ishoda tog i tog.

Na zalost, to nasem sudu nije dovoljno da pokrene optuznicu vec se istrazni postupak uvek vraca na pocetak sa novim idejama u stilu `hajde da vestacimo stolicu na kojoj je sedela da utvrdimo da je nije nesto zuljalo pa je zato bila nemarna`

Verovatno cu da odem da im gurnem neku EUR shushku da vidim da li ce to pokrenuti stvar.
stasava stasava 14:25 01.11.2012

Re: Tužno, pretužno

Verovatno cu da odem da im gurnem neku EUR shushku da vidim da li ce to pokrenuti stvar.

Izgleda da se pokreće!Ali ne mogu ni sada da se otmem utisku posle izjava o "pogrešno vođenoj dokumentaciji"......
Hansel Hansel 14:29 01.11.2012

Re: Tužno, pretužno

I, oni to sami vraćaju i dodaju nove zahteve? Čuo sam da optužena strana angažuje svoje veštake, čiji su nalazi suprotni, pa sud ne zna (ili "ne zna" ) kome da dâ prednost (čak i Sud časti Lekarske komore, ovo je rekao javno dr Spaso Anđelić, direktor Regionalne lekarske komore Beograda).
apach92 apach92 14:36 01.11.2012

Re: Tužno, pretužno

stasava
Izgleda da se pokreće!Ali ne mogu ni sada da se otmem utisku posle izjava o "pogrešno vođenoj dokumentaciji"......


ma ne pokrece se. Ovaj dokument je stigao pre godinu i kusur dana nakon visednevnog urlikanja po zgradi suda. Samo izgleda da se pokrece.


Hansel
I, oni to sami vraćaju i dodaju nove zahteve? Čuo sam da optužena strana angažuje svoje veštake, čiji su nalazi suprotni, pa sud ne zna (ili "ne zna" ) kome da dâ prednost (čak i Sud časti Lekarske komore, ovo je rekao javno dr Spaso Anđelić, direktor Regionalne lekarske komore Beograda).


da, sasvim je moguce. Ali, kao sto minsitar bivsi Stankovic rece (nakon sastanka a pre konferencije za stampu kad mi je dao bombonu) postoji samo jedna istina u vestacenju.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 16:11 01.11.2012

Re: Tužno, pretužno

Mi očigledno nismo uspeli da odškolujemo ni jednog lekara koji ima kičmu.

Nadam se da ovo nije tačno.
stasava stasava 16:33 01.11.2012

Re: Tužno, pretužno

Nadam se da ovo nije tačno.

Nije, lično se uverila!Pacijent, boluje od autoimune bolesti, dobije zbog bolova u kičmi jaku dozu kortikosteroidima, stanje užasno, upute ga na VMA-u i u izveštaju ČITKO piše da je arterijsku hipertenziju dobio zbog pogrešne terapije kortikosteroidima .Pacijent , bez obzira na posledice, ne tereti lekara jer zna da je izuzetno dobar lekar i da se radilo o previdu.Dešava se, hebi ga!
Hansel Hansel 17:04 01.11.2012

Re: Tužno, pretužno

Ne bih da mračim, ali ovo nije još dokaz kako bi se ta kičma ponašala pod većim pritiskom. Interno, lekari često, kao uostalom i mnoge druge profesije, vole da "natpamete" druge i da govore kako onaj drugi nema pojma -- toliko puta sam prisustvovao takvim scenama... Ali, na svojoj koži sam osetio i ovo: dr A (s VMA) me poslala na jednu dijagnostičku proceduru; s rezultatima sam došao u isti kabinet, ali radila je dr B, i napisala je da je sve OK. Onda sam sledeći put došao kod dr A, koja je sve prepisala. U međuvremenu sam saznao da je test zapravo pokazao poremećaj i, to ne baš bezazlen, naročito pošto sam bio na odsluženju vojnog roka. Kada sam ponovo došao, nabasavši na dr B, pitao sam je koji su parametri za dijagnozu tu-i-tu. Tražila je da ponovim, pa sam je ja pitao da li je nalaz taj-i-taj dovoljan za dijagnozu tu-i-tu. Rekla je: "Da". - "A zašto to onda i ne napišete?", upitao sam, a ona mi je odgovorila, već besna: "Pa, ne mogu ja da idem protiv nalaza koleginice!" - "Ali, Vi ste to prvi napisali!" - "E, sada ćeš opet na test!", prosiktala je. Rekoh joj da sada već pijem lekove, što je oćutala. Ima još, ali da ne zamaram. Kada sam se kasnije zanosio idejom da ih tužim, sve mi je bilo jasno kada se čak i privatni lekar kod koga sam otišao s namerom da ga pitam da li hoće da potvrdi pismeno da je dijagnoza bila pogrešna, trgao i promenio temu. Bilo je to pre 10-11 godina...
pearl61 pearl61 12:47 01.11.2012

komentar i tema

Želim da iskažem svoje duboko divljenje MILANU,ljudskoj gromadi,koji u svojoj velikoj porodičnoj tragediji i svakodnevnoj borbi da sam odgaji troje dece,dalje uporno istrajava u borbi za pravdu,za malo ljudskosti u ovom društvu daleko od savršenog.Pritom,i dalje savršeno pristojan i u okviru zakonskih normi koje samo on poštuje,a odgovorni u ovom slučaju se sa istima olako i bez ikakve odgovornosti poigravaju.A tako bi lako bilo dati sebi oduška i uzeti pravdu u svoje ruke...
On je odabrao jedini pošten,ali trnovit put sa krajnje neizvesnim ishodom,zato što iskreno veruje da je pravda,makar i u Srbiji,ipak dostižna i zato mu svaka čast!
stasava stasava 13:06 01.11.2012

Re: komentar i tema

Kao što reče Hansel, Milan se bori da u ruke uzme svoja prava!Kategorije kao što su ljudskost i poštenje su veoma bitne ali ne smeju da imaju uticaja, a naročito ne da za posledicu imaju gubitak života.
stasava stasava 14:12 01.11.2012

učinci

Ne mogu da verujem!
http://www.zdravlje.gov.rs/showelement.php?id=4937
Hansel Hansel 14:19 01.11.2012

Re: učinci

Pa, ovo je sjajno, doduše - treba još da vidimo kako izgleda
Нацрт Закона о заштити права пацијената* - evo, linkovao sam za zainteresovane, da bude lakše.
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:14 01.11.2012

Pozdrav i podrška

Veliki pozdrav Milanu i Stasavi, i ogromna podrška da istraju u Sizifovom poslu koga su se još pre četiri godine prihvatili. Apaču takođe.

Lično, uverena sam da je odugovlačenje procesuiranja ovakvih slučajeva deo taktike koja je, pak, deo nepisanog običajnog prava - sačekati da protokom vremena ljudi odustanu. "Sad su skrhani bolom, ali kad prođe nekoliko godina, shvatiće da je to gubljenje vremena, doneće im život nešto drugo na vrata, zaboraviće, odustaće..." - tako zamišljam da se SISTEMSKI razmišlja, počev od zaposlenih u ustanovi u kojima se smrtni slučajevi dogode, preko Ministarstva zdravlja sve do sudova, tužilaštava, sudija...

Tim pre iskreno divljenje svima koji istrajavaju i ne odustaju.
stasava stasava 14:18 01.11.2012

Re: Pozdrav i podrška

Tim pre iskreno divljenje svima koji istrajavaju i ne odustaju.

I tebi, od svih
petronijevic001 petronijevic001 17:02 01.11.2012

Re:

Постоји објективни проблем што орган/тело који утврђује лекарску грешку мора да ради на основу медицинске документације коју сачињава управо лекар који је осумњичен и установа у којој дотични ради.Нико неће ставити у документацију нешто што би га могло касније изложити одговорности.

Судови и други слични органи морају да ангажују стручна лица-вештаке који осећају велику еснафску солидарност са колегама , чак и ако је вештак пензионер или никада није крочио ногом у установу где одговорно лице ради.

Најбољи начин остваривања сатисфакције је парнична тужба за накнаду штете против здравствене установе , јер је грађанскоправна одговорност шира од кривичне.У кривичном поступку оштећени је споредни процесни субјекат док је у парничном оштећени у много активнијој позицији и непосредно утиче на ток поступка.Негативна ствар је што у парници тужилац мора да претходно сноси све трошкове, укључујући и вештачења.

Такође у току парнице нема застарелости док поступак траје.
Hansel Hansel 17:21 01.11.2012

Re:

Због тога би требало, не знам постоји ли такво решење у свету, да, као што је Лекарска комора почела да уплаћује осигурање лекарима за случај лекарске грешке, да и здравствнео осигурање покрива трошкове парница пацијената. То је, чини ми се, једини начин да се оштећени пацијенти охрабре на парничења неизвесног трајања и исхода. Колико случајева пресуда позитивних за пацијенте у Србији знате?
Hansel Hansel 22:01 01.11.2012

Još jedno potresno svedočanstvo

Video na drugom blogu (kod AlexDunje), moram da postavim i ovde:

http://tamarapap.wordpress.com/
stasava stasava 22:18 01.11.2012

Re: Još jedno potresno svedočanstvo

Ali strašno!
Hansel Hansel 22:40 01.11.2012

Re: Još jedno potresno svedočanstvo

Mora! Pomišljam da nam je bolje, kad se razbolimo, da ostanemo kod kuće, pa šta nam bude. Ovo su ne nehumani nego potpuno antihumani postupci, i to je ono što najviše boli. I da neko ne zna dovoljno i da pogreši, pa i da se oprosti, ali svi ovi slučajevi, i mnoštvo drugih, rezultat su pre svega nemara, a po svemu sudeći i teške korumpiranosti. Počinjem da mislim da one "trule jabuke" prestaju da budu manjina.
jennym jennym 00:04 03.11.2012

Re: Još jedno potresno svedočanstvo

Kolika je to tuga...Sestrin suprug, 33 godine, u 2011., apsolutno isti tok, samo je krace trajalo, vikend je bio, a zna se kako se radi vikendom...opusteno...pa ceka se doktor, pa ne radi skener, pa ga ispuste sa kolica... Dva sina, 5 i 3 godina, bez tate...
Hansel Hansel 01:08 03.11.2012

Re: Još jedno potresno svedočanstvo

apach92 apach92 02:37 03.11.2012

Re: Još jedno potresno svedočanstvo

uzas
stasava stasava 09:08 03.11.2012

Re: Još jedno potresno svedočanstvo

viola92 viola92 13:35 03.11.2012

Re: Još jedno potresno svedočanstvo

Jezivo stvarno, potpuno sam sokirana. Ovakvo zdravstvo je nasa realnost. Cista lutrija.


stasava stasava 15:09 03.11.2012

Re: Još jedno potresno svedočanstvojavascr

Ovakvo zdravstvo je nasa realnost.

A ni pravosuđe nije bolje.
[url=http://www.politika.rs/rubrike/Hronika/Bez-odgovornosti-za-smrt-mladica.sr.html][/url]
stasava stasava 15:14 03.11.2012

un

dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 00:51 04.11.2012

Re: un

Danijela već tri godine ne može da vidi svoje dete!

Danijelini roditelji izdvajaju 1000 evra mesecno!

STRASNO.
stasava stasava 12:19 04.11.2012

Re: un

STRASNO.

Strašan je broj slučajeva i upravo zbog njega svaka priča je od opšteg značaja. Medicinski esnaf, LKS, nema evidenciju ni o broju slučajeva ni o broju pravosnažnih presuda, ako ih uopšte ima!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana