Ekonomija| Kultura| Nauka| Obrazovanje| Religija

Alah nije veliki

alexlambros RSS / 09.12.2012. u 19:30

AleXandar Lambros

Pedesetsedam zemalja Islamske konferencije, istih onih koje su novac i diplomatske napore ulagale u pravcu globalne zabrane slobode govora pokušavajući čitavu deceniju da u UN proguraju rezoluciju o zabrani blasfemije na globalnom nivou, sve zajedno imaju oko 500 univerziteta. Jedan univerzitet na oko tri miliona muslimana. Sjedinjene Države imaju 5.758 univerziteta a Indija 8.047.

Šangajski univerzitet Jiao Tong je 2004. godine napravio rang listu 500 najboljih univerziteta u svetu. Na njoj se nije našao nijedan univerzitet iz većinski muslimanskih zemalja. Prema podacima Programa za razvoj Ujedinjenih Nacija procenat pismenosti u hrišćanskom svetu iznosi oko 90%, a u petnaest većinski hrišćanskih zemalja iznosi 100%. Prosečan procenat pismenosti u većinski muslimanskoj zemlji je 40% a ne postoji nijedna gde je pismenost blizu 100%. Oko 98% pismenih u većinski hrišćanskim zemljama ima završeno osnovno obrazovanje dok je taj procenat u muslimanskim zemljama manji od 50%. Oko 40% pismenih u većinski hrišćanskim zemljama pohađalo je univerzitet dok se taj procenat u muslimanskom svetu kreće oko dva.

Muslimanske zemlje u proseku imaju 230 naučnika na milion stanovnika. Sjedinjene Države 4.000 a Japan 5.000 naučnika na milion stanovnika. U čitavom arapskom svetu ukupan broj istraživača sa punim radnim vremenom iznosi 35.000 a na milion Arapa dolazi samo 50 tehničara. U hrišćanskom svetu ima oko 1.000 tehničara na milion stanovnika.

Muslimanski svet u proseku izdvaja 0.2% svog bruto domaćeg proizvoda za istraživanja i razvoj, hrišćanski svet izdvaja oko 5% u proseku.

Ukupan bruto domaći proizvod 57 zemalja Islamske konferencije iznosi 2 biliona dolara. Amerika sama proizvede dobara i usluga u vrednosti 12 biliona dolara; Kina 8, Japan 3.8, Nemačka 2.4 biliona dolara.
Naftom bogate Saudijska Arabija, Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati i Katar, zajedno proizvedu dobara i usluga (uglavnom naftu) u visini 500 milijardi dolara. Španija proizvede jednu bilijardu dobara i usluga, Poljska 489 milijardi a Tajland 545 milijardi.

Jedan od pokazatelja distribucije znanja jeste i broj dnevnih novina i knjiga po glavi stanovnika. U Britaniji broj književnih naslova na milion stanovnika iznosi oko dve hiljade u Egiptu dvadeset. Jedan od ključnih pokazatelja obima primene znanja je procenat zarade od izvoza visokotehnoloških proizvoda u ukupnom izvozu jedne zemlje. Taj procenat u slučaju Pakistana iznosi jedan posto, Saudijske Arabije, Kuvajta, Maroka i Alžira iznosi 0.3%. Prihodi od prodaje visoke tehnologije Singapura (a uporedite veličinu ove države sa gore pomenutim) čine 58% njegovog ukupnog izvoza. Saudijska Arabija, Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati i mnoge druge zalivske, većinski muslimanske zemlje, bogatstvo doslovno usisavaju iz zemlje. Mada je pitanje šta bi radili i sa zalihava crnog zlata da izmišljen motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

muslimanski učenjaci danas
muslimanski učenjaci danas
Napravimo još jedno poređenje. Broj Jevreja u svetu procenjuje se na nekih četrnaest miliona, što je oko 0.2% ukupne svetske populacije. Broj muslimana u svetu iznosi preko milijardu i četiri stotine miliona, što je oko 21% ukupne svetske populacije. Jevrejski naučnici dobili su 40, Nobelovih nagrada za medicinu, 27 za hemiju, 39 za fiziku, 21 za ekonomiju i 12 za književnost (Boris Pasternak, ruski Jevrejin, Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1958. godine ali je pod pritiskom Sovjetskih vlasti morao da je odbije).

Muslimanski naučnici dobili su jednog Nobela za fiziku, jednog za hemiju i dva za književnost.

 

Dakle, 0.2% svetskog stanovništva osvojilo je ukupno 139 Nobelovih nagrada, a 21% svetskog stanovništva 4. (Zaključno sa 2012. godinom. Nobelove nagrade za mir nisu uračunate. Jevreji su ih dobili sedam a muslimani šest).

Muslimanski svet :

- Ne proizvodi znanje
- Ne distribuira znanje
- Ne primenjuje znanje

Nemoguće je prenebegnuti vezu toliko očiglednu da je izlišno konstatovati.

Autor dela ove studije, doktor Faruk Salem, izvršni direktor Centra za istraživanje i bezbednosne studije u Islamabadu, istraživanje zaključuje ovom rečenicom - „A sve što mi radio je prizivanja Alaha po čitav dan i okrivljivanje drugih za naše neprestane neuspehe"

U zapadnom svetu rasprostranjen je mit o nekakvoj islamskoj nauci i filozofiji koja je cvetala u vreme kada je Evropa bila u mraku Srednjeg veka i bez kojih ne bi ni bilo zapadne civilizacije onakve kakvu je danas poznajemo. Ibn Warraq u knjizi Zbog čega nisam musliman ovome posećuje čitavo jedno poglavlje - Grčka filozofija i i nauka i njeni uticaji na islam.

Već naslov poglavlja je dovoljno sugestivan. Preporučujem ovu briljantnu knjigu svima koje zanima tema islama (njegovog viđenja na Zapadu i odnosa sa njim) a ovde donosim samo nekoliko kratkih odlomaka iz pomenutog poglavlja:

„F. R. Rosenthal ukazao je na činjenicu da je proces asimilacije zaostavštine klasične antike u islam u periodu između osmog i desetog veka s pravom nazivan islamskom renesansom. Razvoj islamske civilizacije nezamisliv je bez klasičnog nasleđa:

Islamska racionalna misao, koju uglavnom imamo na umu kada govorimo o veličini islamske civilizacije, u potpunosti zavisi od klasičnog nasleđa sve do fundamentalnih faktora kao što su elementarni principi naučnog istraživanja. Štaviše, intelektualni život islama u svom najintimnijem izrazu klanjao se grčkom duhu. Međutim, u islamu kao i u svakoj civilizaciji, ono što je zaista bitno nisu pojedinačni elementi već sposobnost sinteze koja ih kombinuje u živi organizam. Neosporna činjenica ostaje da islamska civilizacija onakvu kakvu je znamo, jednostavno ne bi postojala bez grčkog nasleđa.

Mada su prevodi grčkih autora počeli već za vreme dinastije Omajada, abasidski kalif al-Mamun (813-833) je bio taj koji je ohrbrivao i bio pokrovitelj prevođenja grčke filozofije i nauke. Al-Mamun je čak osnovao i instituciju Kuća mudrosti, kao centar istraživanja i prevođenja.

Većina prevodioca bili su hrišćani. Čuveni izuzetak bio je Tabit ibn Kora, paganin koga su liberalne filozofske misli dovele u sukob s paganskim stanovništvom Harana.

Na području nauke konačno dolazimo do istinske veličine islamske kulture. Naravno, nastala je na delima antičkih Grka i muslimani su značajni kao čuvari i prenosioci grčkog (i hindu) znanja koja bi bez njih bila izgubljena. Mada u najvećem broju slučajeva muslimanski naučnici nisu u značajnijoj meri unapredili grčka znanja dali su značajan i originalan doprinos trigonometriji. Zapravo, smatraju se izumiteljima sferne trigonometrije koja kod Grka nije postojala. Dali su značajan doprinos optici (al-Haitham, al-Farisi). Radovi muslimana iz oblasti alhemije, magije i astrologije odigrali su ulogu u razvitku evropske nauke - ideja o ovladavanju prirodom bila je podsticajna za istraživanja i eksperimente. Muslimani su dali doprinos i na polju medicine, algebre, aritmetike, geometrije, mehanike i astronomije.

Međutim, ibn Khaldun primećuje da Arapi nisu odigrali značajniju ulogu u razvoju islamske nauke:

Neobično je da je većina muslimanskih učenjaka, uz retke izuzetke, nearapskog porekla. A čak i oni arapskog porekla su govorili neki strani jezik, rasli u nearapskim zemljama ili studirali kod stranih gospodara.

Martin Plessner primećuje izrazito međunarodni i međureligijski karaker onoga što se percepcira kao islamska nauka, kao i da najveći deo zasluga za „islamsku nauku" pripada Persijancima, hrišćanima i Jevrejima.

Plessner daje dva bitna uvida u islamsku nauku:

Nauka je možda oblast kulture koja je bila najmanje podložna „islamizaciji". Štaviše, uporno i nesmanjeno neprijateljstvo zvanične ortodoksije prema antičkoj nauci ostaje karakteristika islama baš kao što je bila i karakteristika hrišćanstva duboko do u Srednji vek i ortodoksnog jevrejstva sve do modernih vremena. Znanje koje nije zasnovano na otkrovenju i tradiciji smatrano je ne samo za beznačajno već i za prvi korak na putu ka jeresi.

Postoji uporan mit o tome da islam ohrabruje nauku. Taj se mit često podupire citatima iz Kurana i hadita. (Treba li one koji poseduju znanje i one koji ga ne poseduju, smatrati jednakim? Tragajte za znanjem, čak u Kini ako je potrebno. Potraga za znanjem je obavezna za svakog muslimana ...)

Ovo je obična besmislica. Jer znanje koje se podstiče u mnogim drugim citatima koji prethode ovim je religijsko znanje. Ortodoksija je uvek bila podozriva prema znanju znanja radi i nesputana intelektualna potraga uvek je smatrana opasnom po veru.

Muslimani su čak pravili i razliku između islamske i strane nauke. Islamskom je smatrana religija i jezik a stranom „nauke drevnih". Izučavanje ovih stranih nauka uvek je smatrano opasnim i neprijateljstvo prema njima vremenom je raslo.

Ernest Renan to je sumirao rečima:

Nauka i filozofija su cvetali u muslimanskim zemljama u prvoj polovini Srednjeg veka. Ali, ne zbog islama već uprkos njemu. Nijedan muslimanski učenjak ili filozof nije umakao proganjanju. U pomenutom periodu proganjanje je bilo manje moćno od želje da se za znanjem traga ... netolerancija i fanatizam su pobedili. Istina je da je hrišćanstvo takođe zadavalo velike teškoće napretku nauke u Srednjem veku. Ali je nije potpuno udavila kao što je to učinila muslimanska teologija. Pripisati islamu zasluge za Ibn Rušda (Averoesa) i mnoge druge sjajne mislioce koji su pola života proveli u zatvoru, krijući se, u sramoti, čija su dela spaljivana i zamalo nestala zaslugom teoloških vlasti isto je kao otkrića Galileja pripisati Inkviziciji, kao i sav naučni napredak koji nije uspela da spreči.


(Za dalje čitanje Why I am not a Muslim)

U muzeju nauke u Londonu 2010. godina organizovana je izložba 1001 pronalazak koja je trebalo da dokumentuje doprinos muslimanske civilizacije svetskoj nauci.

Dr. Susan Mossman, jedan od autora izložbe potvrdila je ono što Ibn Warraq iznosi u svojoj knjizi - taj doprinos ogleda se mahom u prevođenju, čuvanju, obogaćivanju i vraćanju Evropi tekstova antičkih Grka.

Karakteristično je pitanje novinarke koja ju je intervjuisala, a koje, čini se, otkriva zapadnjački romantičarski fantazam, koji mediji uporno pohranjuju o islamskoj civilizaciji čiji je doprinos nauci neizmerljiiv:

„Izložba pokazuje koliko velika je muslimanska civilizacija bila kad je nauka u pitanju, zar ne?"

Dr. Mossman: „Ne. Naglasak izložbe je na važnosti multikulturnog aspekta".

Uzgred, svi eksponati bili su iz takvozvanog zlatnog islamskog doba (8-10 vek)

 

pogledati i:

Okrivimo Jevreje

Istina o islamu

Trojanski konj

Islamski kulturološki terorizam

AtačmentiKomentari (20)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

nurudin nurudin 19:50 09.12.2012

Исти нам је Бог...:-)

Šangajski univerzitet Jiao Tong je 2004. godine napravio rang listu 500 najboljih univerziteta u svetu. Na njoj se nije našao nijedan univerzitet iz većinski muslimanskih zemalja. Prema podacima Programa za razvoj Ujedinjenih Nacija procenat pismenosti u hrišćanskom svetu iznosi oko 90%, a u petnaest većinski hrišćanskih zemalja iznosi 100%. Prosečan procenat pismenosti u većinski muslimanskoj zemlji je 40% a ne postoji nijedna gde je pismenost blizu 100%.


Muslimanski svet :

- Ne proizvodi znanje
- Ne distribuira znanje
- Ne primenjuje znanje


Postoji uporan mit o tome da islam ohrabruje nauku.АлеХандро, кад сложимо све ове податке - питам се питам: је л' и наша Страдија припада исламском свету? Нешто се по питању образовања и научних достигнућа изгледа клањамо истом Богу?
highshalfbooze highshalfbooze 20:11 09.12.2012

Re: Исти нам је Бог...:-)

АлеХандро, кад сложимо све ове податке - питам се питам: је л' и наша Страдија припада исламском свету? Нешто се по питању образовања и научних достигнућа изгледа клањамо истом Богу?


Nije u pitanju verska indoktrinacija, već indoktrinacija ovakvih umova kao što je na primer autor ovog bloga. Mada si u pravu, isti je bog. Bog gluposti.
alexlambros alexlambros 20:49 09.12.2012

Re: Исти нам је Бог...:-)

АлеХандро, кад сложимо све ове податке - питам се питам: је л' и наша Страдија припада исламском свету?


Srbija mi odavno lici na Bliski istok
alexlambros alexlambros 21:07 09.12.2012

Re: Исти нам је Бог...:-)

već indoktrinacija ovakvih umova kao što je na primer autor ovog bloga. Mada si u pravu, isti je bog. Bog gluposti.


a inace ima i bog pameti? (Lucifer = Lučonosa = onaj koji donosi svetlost, prosvetljuje)

zasvrbela te matematika?bookez bookez 20:30 09.12.2012

Svaka ti je na mestu, ali ipak...

...je Muslimanski svet zaslužan za očuvanje Antičke nauke. Osmanlijski pohodi su bili daleko "civilizovaniji" od krstaških, a stranci su bili veoma poželjni u tadašnjem Osmanlijskom carstvu. Naši manastiri su preživeli "te muslimane", dok džamije 19. veka u Srbiji nisu (kao ni manastiri na Kosovu).

Moje vidjenje je da je Islam 10. veka bio napredniji od Hrišćanstva 10. veka (Rim je od preko milion stanovnika spao na 35000). Hrišćanstvo je evoluiralo, dok se isto ne može reći za Islam. I najvažnije, šta je bio Islam pre 1000 godina u odnosu na Hrišćanstvo od pre 1000 godina je manje bitno od toga šta je Islam danas.
alexlambros alexlambros 21:00 09.12.2012

Re: Svaka ti je na mestu, ali ipak...

...je Muslimanski svet zaslužan za očuvanje Antičke nauke


pa vise je vizantijski ... ali ok, prevodili su i vracali Evropi grcke rukopise, to stoji

The issue of Islamic Civilization being a misnomer has been raised by a number of recent scholars, including the secular Iranian historian, Dr. Shoja-e-din Shafa in his recent controversial books titled Rebirth (Persian: تولدى ديگر) and After 1400 Years (Persian: پس از 1400 سال), in which he questions whether it makes sense to talk of a category such as “Islamic science”. Shafa states that while religion has been a cardinal foundation for nearly all empires of antiquity to derive their authority from, it does not possess adequate defining factors to justify attribution in the development of science, technology, and arts to the existence and practice of a certain faith within a particular realm. While various empires in the course of mankind's history had an official religion, we do not normally ascribe their achievements to the faith they practiced. For example, the achievements of the Christian Roman Empire, Byzantine Empire and all subsequent European empires that advocated Christianity are not normally considered one civilization
mikeymike mikeymike 00:35 10.12.2012

Re: Svaka ti je na mestu, ali ipak...

bookez
...je Muslimanski svet zaslužan za očuvanje Antičke nauke.


To je ipak samo mitoogija. Iako je Rimska imperija izgubila kontrolu nad zapadnim delovima carstva, pa i sam grad Rim, kontinutet anticke nauke i umetnosti Grcke i Rima je nastavljen na istoku. Zapadna Evropa je zapala u mracni period koji nazivamo srednji vek iako taj period vecim delom uopste nije bio tako mracan na istoku.

Rimsko carstvo, koje pogresno nazivamo Vizantija i njeni gradjani su najzasluzniji za ocuvanje anticke umetnosti i za ponovno upoznavanje Zapadne Evrope sa tim vrednostima. Stotine Hiljada emigranata i izbeglica koje su poslednjih 250-300 godina postojanja Rimskog carstva odlazili prema zapadu su sa sobom poneli veliko materijalno bogatsvo, ali i umetnost i nauku koja je bila zaboravljena na zapadu. Te migracije su bile "okidac" za pojavu renesanse u Zapadnoj Evropi


bookez

Moje vidjenje je da je Islam 10. veka bio napredniji od Hrišćanstva 10. veka(Rim je od preko milion stanovnika spao na 35000).


Rim je kao prestonica carstva napusten i svakao da varvarske drzave koje su preuzele kontrolu nad tim prostorima nisu bile u stanju da odrzavaju sistem u gradu od vise stotina hiljada ljudi. To nema veza sa religijom nego sa gubitkom kontrole nad delom teritorije. S druge strane. narednih vekova imamo novi glavni grad Rimske imperije koji ni po nicemu nije zaostajao za Rimom u njegovim najslavnijim danima

Postojala je i velika razlika izmedju hriscanstva na Zapadu i ostalih hriscanskih crkava. Razika se samo povecavala posle odvajanja Rimske patrijarsije 1054. godine.
tyson tyson 11:17 10.12.2012

Re: Svaka ti je na mestu, ali ipak...

Rimsko carstvo, koje pogresno nazivamo Vizantija i njeni gradjani su najzasluzniji za ocuvanje anticke umetnosti i za ponovno upoznavanje Zapadne Evrope sa tim vrednostima. Stotine Hiljada emigranata i izbeglica koje su poslednjih 250-300 godina postojanja Rimskog carstva odlazili prema zapadu su sa sobom poneli veliko materijalno bogatsvo, ali i umetnost i nauku koja je bila zaboravljena na zapadu. Te migracije su bile "okidac" za pojavu renesanse u Zapadnoj Evropi

Vizantija je i fizički bila prisutna na teritoriji Italije stotinama godina po padu Rima.mikeymike mikeymike 16:12 10.12.2012

Re: Svaka ti je na mestu, ali ipak...

tyson

Vizantija je i fizički bila prisutna na teritoriji Italije stotinama godina po padu Rima.Tokom Vladavine cara Justiniana u 6. veku Rimska imeprija uspeva, na kratko, da povrati celu danasnju Italiju pa i grad Rim, Dalmaciju, severno zapadnu Afriku i deo danasnje Spanije.
tyson tyson 22:02 10.12.2012

Re: Svaka ti je na mestu, ali ipak...

Tokom Vladavine cara Justiniana u 6. veku Rimska imeprija uspeva, na kratko, da povrati celu danasnju Italiju pa i grad Rim, Dalmaciju, severno zapadnu Afriku i deo danasnje Spanije.

Vizantija drži Siciliju sve do 10. veka, Rim, Ravenu i okolinu još 200 godna posle Justinijana.


mikeymike mikeymike 07:38 11.12.2012

Re: Svaka ti je na mestu, ali ipak...

tyson

Vizantija drži Siciliju sve do 10. veka, Rim, Ravenu i okolinu još 200 godna posle Justinijana.


U pravu ste hvala
escherichije_colic escherichije_colic 21:45 09.12.2012

utisak teksta
kukusigameni kukusigameni 22:32 09.12.2012

size doesn't matter

Alah nije veliki

Nisu ni virusi.petronijevic001 petronijevic001 03:00 10.12.2012

Re: size doesn't matter

Не знам зашто опет антисламски текст.Нико није крив аутору што не може да поднесе да су сада главне баје на светској сцени исламисти.Видимо да Руси, Кинези , чак ни Срби не могу ни да присмрде статусу исламиста у ноћним морама декадентних подгојених западњака.

Мислим да је највећа стратешка грешка Срба што нису колективно прешли на ислам после доласка Османлија.Сада би били главни негативци у америчким филмовима, имали би статус дежурних злочинаца, бескаматне кредите у шеријатским банкама, полигамију и многе друге ствари које годе обичном човеку.Сада имамо само неке од тих ствари.Та наука, универзитети, Нобели све је то јадно.90% људи не зна за те силне Нобеловце који се проглашавају сваке године.

Вероватно ће за 50-так година, добитник Нобелове награде за мир бити Организација исламске конференције.
alexlambros alexlambros 03:09 10.12.2012

Re: size doesn't matter

Та наука, универзитети, Нобели све је то јадно.to tebra ... mislim, ovo ono
westvleteren westvleteren 12:11 10.12.2012

Re: size doesn't matter

Мислим да је највећа стратешка грешка Срба што нису колективно прешли на ислам после доласка Османлија.Сада би били главни негативци у америчким филмовима, имали би статус дежурних злочинаца, бескаматне кредите у шеријатским банкама, полигамију и многе друге ствари које годе обичном човеку


Zar Bosnjaci imaju sve ovo? Ili Albanci?
Biljana 77 Biljana 77 14:00 10.12.2012

Re: size doesn't matter

Ili Albanci

Pogrešno je mišljenje da je Albanija muslimanska zemlja.

There are no official statistics regarding religious affiliation in Albania. The CIA World Factbook gives a distribution of 70% Muslims, 20% Eastern Orthodox, and 10% Roman Catholics. A Pew Research Center demographic study from 2009 put the percentage of Muslims in Albania at 49.9%. In 2009 According to the World Christian Encyclopedia, 38.8% of Albanians are Muslim, 16.1% Orthodox, 16.8% Roman Catholics and Nonreligious 16.6%. According to the US State Department, estimates for active participation in religious services are between 25 and 40%. Gallup Global Reports 2010 shows that religion plays a role to 39% of Albanians, and puts Albania in the list of the 14 least religious countries in the world, with Albania the thirteenth least religious country in the world. According to the 2011 census 70% of Albanians didn't declare any religion. - link
petronijevic001 petronijevic001 16:47 10.12.2012

Re: size doesn't matter

westvleteren
Мислим да је највећа стратешка грешка Срба што нису колективно прешли на ислам после доласка Османлија.Сада би били главни негативци у америчким филмовима, имали би статус дежурних злочинаца, бескаматне кредите у шеријатским банкама, полигамију и многе друге ствари које годе обичном човеку


Zar Bosnjaci imaju sve ovo? Ili Albanci?

Албанци су профитирали од исламизације, зато што су углавном сви,(око 80%) прешли на ислам.Ислам је учврстио њихов идентитет , а сада је реч о нацији која се шири , која има перспективу.

Бошњаци су пример лошег утицаја делимичне исламизације.Они су део Срба и Хрвата који је прешао на ислам, а део је остао у хришћанској вери, и то је вечити узрок ових сукоба и подела у БиХ и другим крајевима.

У случају да су сви Срби прешли на ислам, онако колективно како су прешли и у хришћанство, не би било Срба, Бошњака, као одвојених нација.Поред тога , то би спречило вековну демографску стагнацију Срба, и сада би Срба било неколико пута више , без сталних сукоба са Османлијама, устанака и слично.

Квантитет и бројност нису све, али чињеница је да се број хришћанских белих народа смањује и да ће једног дана бити реална опција да буду мањине у својим
матичним државама, са добрим изгледима да нестану.ИЗгледа да развој постхришћанских друштава води нестајању популације, док развој исламских друштава води демографској експанзији.

Једног дана, заиста ће се обистинити мој шаљиви коментар, да сва наука, универзитети , Нобелове награде неће ништа вредети, јер ти високоразвијени народи Европе једноставно неће постојати.

Исламизам јесте примитивнији концепт друштва али ако гледамо на дужи рок , 100 или 200 година, исламска друштва ће опстати и постати још бројнија , а високоразвијена друштва Европе ће бити малобројна или неће постојати у садашњем облику.

Није ни сада касно да исправимо ову стратешку грешку.
neverovatnimiki neverovatnimiki 23:30 11.12.2012

Bl

Ne znam da li na blogu B92 postoje moderatori ili već neko ko pazi da se preko blogova ne širi šovinizam i netolerancija.

Ovakvi tekstovi su na nivou Kurira ili Informera. I dno je više od ovoga što se ovde piše.
alexlambros alexlambros 13:27 12.12.2012

Re: Bl

Ne znam da li na blogu B92 postoje moderatori ili već neko ko pazi da se preko blogova ne širi šovinizam i netolerancija.


vidis kako je sloboda izrazavanja divna?
... mozes i ti da lupetas do mile volje

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana