Društvo| Nauka| Zabava| Život| Životinjski svet

Cold fusion

nsarski RSS / 11.12.2012. u 22:19

 Untitled-1_188.jpg

Dim i magla hladne fuzije 

Od svih trikova koje je pred našim očima izveo Jezdimir Vasiljević, opsenar srpskog političkog cirkusa devedesetih godina prošlog veka, meni je najzabavniji onaj kada je, 1996, otprilike, tada već u bekstvu od zakona, patentirao “elektro-generator zatvorenog strujnog kola” koji, po rečima ovog izumitelja, radi tako da “ruši tradicionalne zakone fizike”.  Iako tehnički detalji ovog izuma nisu nigde precizno opisani, čini se da je gazda Jezda  patentirao perpetuum mobile prve vrste – motor koji bi radio bez utroška energije. Takav motor bi, razume se, proizveo revoluciju u tehničkoj civilizaciji kakvu danas imamo, a svom izumitelju doneo nezamislivo bogatstvo. Istina, gazda Jezdu nikad nije krasila skromnost, i on je uvek stremio ka samim vrhovima. Za svoj pronalazak, Vasiljević je, kažu, dobio manju finansijsku podršku Ekvadora, zemlje čiji je državljanin u to vreme bio, kasnije se volšebno obreo u Južnoj Africi, pa potom i u zatvoru u Holandiji, ali o njegovom izvanrednom pronalasku se od tada više ništa nije čulo.  Izgleda da taj revolucionarni pronalazak nije bio baš ono što je njegov izumitelj tvrdio da jeste.

Pronalazači i izumitelji neuspešnih pronalazaka mogu, čini mi se, da se grubo podele u dve granične kategorije.  (Između, naravno, postoji i ceo spektar zanesenjaka i posvećenih entuzijasta, najčešće amatera, kojima je pronalazaštvo autentična strast bez velikih finansijskih pretenzija. Ali, o njima ovde nije reč.)

Prvu bi činili ljudi koji, u suštini, nisu nikakvi izumitelji već prevaranti i opsenari, čiji je osnovni cilj da svoj “pronalazak” što brže i što skuplje unovče, a potom da se sklone daleko od javnosti pre nego što se prevara otkrije i njih stigne gnev obmanutog sveta i/ili ruka zakona. Ovakvih šarlatana je odvajkada bilo veoma mnogo, i izumitelja Vasiljevića nesumnjivo bismo mogli da svrstamo među njih. 

U drugu, manju grupu, spadaju ljudi, kvalifikovani i stručni,  koji iskreno veruju u valjanost svog pronalaska, koji su, često, proveli godine predanog rada na njemu i uložili svoj novac, reputaciju i vreme za njegovu realizaciju. Ovakvih ima mnogo manje.

Stenli Pons i Martin Flajšman su baš takvi naučnici/izumitelji, ozbiljni istraživači svetskog glasa, čija je najava otkrića hladne fuzije tokom nekoliko meseci izazivala uzbuđenje u naučnom svetu i podigla ga na noge, ali se ubrzo ustanovilo da je senzacija lažna, a hladna fuzija proglašena je za patološku nauku. Ovaj tekst je o tom neuspelom otkriću i njegovoj kasnijoj sudbini.

Ideja da bi nuklearne reakcije mogle da se koriste za proizvodnju energije za ljudsku upotrebu stara je preko 70 godina, i postoje dva tipa nuklearnih reakcija koje su od posebnog  interesa za ovu svrhu.

Prva je fisija, ili raspad, atomskog jezgra prilikom koje se neko veliko atomsko jezgro (uranijuma, na primer) raspada i pri tome oslobađa veliku količinu energije.  Današnje nuklearne elektrane upravo koriste ovaj tip reakcija za svoje funkcionisanje. Na svetu danas postoji oko 440 nuklearnih elektrana (najveći broj njih – oko – 55%  nalazi se u Sjedinjenim Američkim Drzavama, Francuskoj i Japanu) i njihov udeo je oko 15%  u ukupnoj proizvodnji električne energije na planeti. Nuklearne podmornice i nuklearni bojni brodovi za svoj pogon takođe koriste fisionu tehnologiju – umesto “motora” ova plovila imaju mali nuklearni reaktor koji ih pokreće.

images?q=tbn:ANd9GcRGJT2fRM-lzApMasgY_cibAhTPOG46k0avR3fYhiVtfj9JKVKMMQ 

Nosač aviona koji radi na nuklearni pogon

  Najpoznatija upotreba fisione reakcije je u konstrukciji “atomske” bombe, gde je eksplozivno oslobađanje  nuklearne energije nekontrolisano. U tom smislu, nuklearni reaktori su, grubo uzev, nalik na atomske bombe u kojima je reakcija suzbijana; slično kao kad bi vatru održavali dodavanjem vlažnog drveta kako se ne bi razbuktala punom snagom.

Iako korisni, fisioni reaktori predstavljaju potencijalnu opasnost po ljude, i to iz dva razloga. Prvo, u slučaju havarije na nuklearnoj elektrani, može da dođe do nekontrolisanog razbuktavanja reakcije i/ili oslobađanja radioaktivnih materija u okolinu – havarije u Černobilu 1986. (uzrok: ljudska greška) i Fukušimi 2011. (uzrok: zemljotres), primeri su takvih događaja. Drugo, nuklearni otpad koji ostane posle reakcije radioaktivan je i njegovo bezbedno odlaganje potencijalno je opasno po ljude i okolinu.

Fuzija je drugi tip nuklearne reakcije čija se energija može koristiti za ljudske potrebe.  U ovoj reakciji dolazi do spajanja dva laka atomska jezgra u jedno veće, i tom prilikom se takođe oslobađa velika količina energije. Prototip ovakve reakcije je kada se spoje dva jezgra deuterijuma (izotop vodonika) i daju jezgro helijuma.  Baš ovakav proces se odvija u centru Sunca i drugih zvezda, i daje im energiju koju one zračenjem emituju u prostor oko sebe.

Naime, jezgro deuterijuma se sastoji od jednog protona i jednog neutrona, tako da bi spoj dva takva jezgra dao jezgro sa dva protona i dva neutrona, što je upravo jezgro helijuma, inertnog i bezopasnog gasa.  Da bi se ovo postiglo, potrebno je da se deuterijumova jezgra približe skoro do preklapanja, kako bi ih nuklearne sile vezale u jednu celinu.  Ovu naizgled jednostavnu reakciju teško je ostvariti u standardnim laboratorijskim uslovima, a razlog je sasvim prost.  

Budući da su jezgra deuterijuma naelektrisana (svako sa po jednim pozitivnim naelektrisanjem koje potiče od protona), onda se njihovim sve većim približavanjem, prema Kulonovom zakonu, pojavljuju sve jače odbojne elektrostatičke sile (između istoimenih naelektrisanja) koje se protive ovom približavanju. Da bi se spajanje (fuzija) ostvarila, neophodno je savladati ove sile, ili, kako se to tehnički kaže, potrebno je savladati kulonovsku barijeru kako bi do stapanja deuterijumovih jezgara došlo. Upravo ovo je glavni tehnički problem kod realizacije nuklearne fuzije u laboratorijskim uslovima.

U prirodi, u centru Sunca recimo, temperatura iznosi oko 22 miliona stepeni, brzine deuterijumovih jezgara su zato ogromne, i prilikom uzajamnih sudara ta jezgra priđu dovoljno blizu da prevaziđu električno odbijanje, i stope se u jedno jezgro helijuma. (Istorijski, hemijski element helijum, kao proizvod ove reakcije, prvo je otkriven u spektru Suncevog zračenja, odakle potiče i naziv.)

U laboratorijama na Zemlji nuklearna fuzija se postiže  podražavnjem opisane situacije na Suncu: jezgra deuterijuma se ubrzavaju jakim magnetnim poljima do ogromnih brzina i onda se sudaraju da bi se fuzija postigla. Ovakva fuzija se još zove i vruća fuzija.  Već godinama mnoge laboratorije i instituti širom sveta eksperimentišu na ovakav način kako bi našli optimalni metod da se energija nuklearne fuzije iskoristi u komercijalne svrhe i naprave isplatljivi fuzioni reaktori (oni koji bi proizvodili više energije nego što se troši na njihovo funkcionisanje). Takvi reaktori bi za svoje gorivo koristili tešku vodu, a proizvod fuzionog sagorevanja bio bi helijum, bezopasan gas. U svakom slučaju, za postizanje nuklearne fuzije potrebne su ili ekstremno visoke temperature ili ekstremno jaka magnetna polja.

Godine 1989, na tradicionalnom Martovskom sastanku Američkog društva fizičara (APS March Meeting) koji okuplja hiljade fizičara iz celog sveta, Stenli Pons i Marti Flajšman najavili su da su postigli fuzionu reakciju na sobnoj temperaturi, i ta reakcija je ubrzo nazvana hladna fuzija. Ja sam na tom sastanku bio, i sećam se da je vest primljena s izvesnom nevericom i velikim uzbuđenjem. Naime, Martin Flajšman je bio jedan od vodećih elektrohemičara sveta, profesor Univerziteta Sauthempton, a Pons profesor Univerziteta u Juti, naučnik svetskog ranga. Malo je neobično bilo to što su oni svoje otkriće najavili na konferenciji za štampu: obično se naučni rezultati tog značaja objave u vodećem naučnom časopisu,  i prođu kroz proces kritike i ispitivanja svojih kolega pre nego što se sazove konferencija za štampu. Takođe, često se sačeka da se eksperiment ponovi i potvrdi u drugim laboratorijama. Sve to je izostalo.

Naravno, osnovno pitanje je bilo kako su Pons u Flajšman u svom eksperimentu uspeli da prevaziđu električno odbijanje jezgara deuterijuma i približe ih toliko da se ona fuzionišu. Njihovo odgovor je bio da su to postigli elektrolizom teške vode (ovo je voda koja umesto vodonika u svom molekulu ima deuterijum, tj. D2O).  Elektrolizom se iz teške vode deuterijum skuplja na jednoj elektrodi, a kiseonik na drugoj. Dodatno, elektroda na kojoj se skuplja deuterijum napravljena je od metalnog paladijuma. Ovo je bitan detalj jer je poznato da se paladijum prema deuterijumu (i vodoniku) ponaša kao sunđer: on “upija” deuterijum toliko da je njegova gustina unutar elektrode veoma velika. Pri tako velikoj gustini dolazi do sudara deuterijumovih jezgara i ona se fuzionišu. Konkretno, Pons i Flajšman su najavili da je prilikom elektrolize teške vode, koja se odvijala na oko 30 stepeni, iznenada došlo do naglog povišenja temperature vode u bazenu na oko 50 stepeni, i da se ta temperatura održavala par dana. Ovo neočekivano povišenje temperature oni su objasnili pojavom fuzije. Sveukupno gledano, ovo nije bilo nemoguće, kao što je to bio slučaj sa otkrićem  Jezdimira Vasiljevića, ali je bilo zaista neočekivano.

Kasniji eksperimenti u drugim laboratorijama nisu uspeli da ponove ove rezultate, niti su detektovali proizvode nuklearne fuzije (gama zrake, na primer), pa je već oko mesec dana kasnije otkriće Ponsa i Flajšmana odbačeno, a hladna fuzija proglašena za pseudonauku. Zanimljivo je da su, u početku, neke institucije ponudile znatna finansijska sredstva da se istraživanja hladne fuzije nastave (svoje prvobitne i višegodišnje eksperimente ova dva naučnika su finansirala svojim ličnim sredstvima), čak je bilo i saslušanje u američkom Senatu ovim povodom. Ipak, sav ovaj entuzijazam ubrzo je pao u vodu.

images?q=tbn:ANd9GcQzQ6paLdmsKdCioN-PKumg5tHK9KV59n5aksaMylyyP1xhFwHFkg 

Stenli Pons i Martin Flajšman demonstriraju svoj izum 

Pons i Flajšman su kasnije nastavili svoja istraživanja (dobili su neka sredstva iz Japana) u Francuskoj, ali, i posle višegodišnjeg truda, nikakvi novi rezultati se nisu pojavili, i projekat je napušten. Martin Flajšman je pre par meseci umro  od srčanih komplikacija, a Stenli Pons je postao državljanin Francuske i nikad se više nije vratio istraživanju ove vrste. Hladna fuzija, i nada da se ona ostvari, pretvorila se u dim i maglu. Mnogobrojne komisije koje su ispitale prvobitne navode ova dva naučnika utvrdile su da do fuzije nije došlo, ali da su Pons i Flajšman iskreno verovali da su došli upravo do tog otkrića.

Poslednjih godina se donekle obnavlja interes za hladnu fuziju, mada se ona sada zove LENR (Low Energy Nuclear Reaction), ali niko ne očekuje da će se tim putem ukrotiti vatra zvezda i staviti u ljudsku upotrebu.

 

 

 

 Komentari (174)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

srdjan.pajic srdjan.pajic 22:39 11.12.2012

znači, ništa bez NIF-a

nsarski nsarski 22:41 11.12.2012

Re: znači, ništa bez NIF-a

srdjan.pajic

Da, nista. Skoro je sigurno da je tako.
Domazet Domazet 19:26 12.12.2012

A je l' NIF-ovci bash moraju da...

nsarski
srdjan.pajic

Da, nista. Skoro je sigurno da je tako.


...koriste tricijum?
expolicajac expolicajac 22:42 11.12.2012

Ko kaže da nije otkrivena

nsarski nsarski 22:43 11.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

expolicajac

Ih, i svemirski brodovi brzi od svetlosti su davno otkriveni - jos u prvim izdanjima Star Treka :)
expolicajac expolicajac 22:45 11.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski
expolicajac

Ih, i svemirski brodovi brzi od svetlosti su davno otkriveni - jos u prvim izdanjima Star Treka :)

Al je uvek lepo maštati
dragan7557 dragan7557 16:12 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski
expolicajac

Ih, i svemirski brodovi brzi od svetlosti su davno otkriveni - jos u prvim izdanjima Star Treka :)


Vala Nenade sasvim si u pravu!

Pa i podmornica koju je "smislio" Jules Verne jos uvek je samo puka fantazija!
Mada ce po svoj prilici postati "prvo "Preduzece poput onog "Enterpise"(korporativni Star Trek), iz neke Korporativne produkcije.

Valjda ce i podmornice nekad u dalekoj buducnosti roniti po belosveckim privatnim korporativnim okeanima?

Za sada izgleda samo u nekom od Holivucki filmovi.


cerski
dragan7557 dragan7557 16:20 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

expolicajac 22:45 11.12.2012
Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski

expolicajac


Ih, i svemirski brodovi brzi od svetlosti su davno otkriveni - jos u prvim izdanjima Star Treka :)


Al je uvek lepo maštati

Vala ex cesto se masta natakari u zbilju evo recimo ovaj sitniji probljem:
Drugo, nuklearni otpad koji ostane posle reakcije radioaktivan je i njegovo bezbedno odlaganje potencijalno je opasno po ljude i okolinu.

je uspesno resen, a imamo priliku da vidimo i u praksi, bre!

Napravis municiju od osiromasenog hm... prodas po skupe pare otpad i astara Mico, bre, lapaj para kolko os!! Lova do krova a krov sve visi, nebu pod oblake.

I tako eto Nenad se nikad nece obogatiti jer nije naucio da prodaje otpad citaj Djubre! A ni ti jer ne mastas kao drugi komercijalno nastrojeni koji stroje one druge.


cerski
nsarski nsarski 16:35 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

Pa i podmornica koju je "smislio" Jules Verne jos uvek je samo puka fantazija!


cerski, shvatam tvoju ironiju, ali ja ipak ne verujem da ce ikad moci da postoje letilice koje su brze od svetlosti. Znam da ti u ta ogranicenja Teorije Relativnosti ne verujes, ali ja, eto, tako sam naucen.
dragan7557 dragan7557 16:59 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski
Pa i podmornica koju je "smislio" Jules Verne jos uvek je samo puka fantazija!


cerski, shvatam tvoju ironiju, ali ja ipak ne verujem da ce ikad moci da postoje letilice koje su brze od svetlosti. Znam da ti u ta ogranicenja Teorije Relativnosti ne verujes, ali ja, eto, tako sam naucen.

STR(TR) ne ogranicava brzinu vec to ostavja kao otvoreno pitanje, na koje se diskusija nastavlja. To znaci da nisi u pravu.

Uzgred TR je samo jedna teorija i nista vise, sa svim svojim ogranicenjima koja sve vise i vise sputavaju mnogo toga.

Naime sumanuto bi i potpuno neprirodno bilo da je bilo koja velicina pa i brzina svetlosti konacna brzina, a i tebi samom je to dobro poznato. Konacnost je u samoj TR/STR relativne prirode. Samim tim ova teorija relativizuje i samu sebe, ali svakako ne u smislu u kome ti mislis. Malo opustenije gledanje na stvarnost nece ti skoditi.

Na drugoj strani ljudske predstave o neogranicenosti(beskonacnosti) su mnoge matematicare slomile.

Mi ljudi, na ovom stepenu razvoja imamo potrebu konacnosti, a ta potreba je kvazi potreba, koja u prirodi ne postoji.

cerski

p.s. seti se Kelvinovog stava i fizici, a i cinjenice da je pre samo osamdeset godina brzina veca od zvucne smatrana "nemogucom."
nsarski nsarski 17:04 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

Naime sumanuto bi i potpuno neprirodno bilo da je bilo koja velicina pa i brzina svetlosti konacna brzina, a i tebi samom je to dobro poznato.


Hoces da kazes da postoji temperatura niza od apsolutne nule? Da apsolutna nula ne postoji?

Ne razumem zasto bi bilo neprirodno da takva ogranicenja postoje.
dragan7557 dragan7557 17:35 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski
Naime sumanuto bi i potpuno neprirodno bilo da je bilo koja velicina pa i brzina svetlosti konacna brzina, a i tebi samom je to dobro poznato.


Hoces da kazes da postoji temperatura niza od apsolutne nule? Da apsolutna nula ne postoji?

Ne razumem zasto bi bilo neprirodno da takva ogranicenja postoje.

Pa ti u plocu a ja u klin!?

Ako govorimo o brzini( seti se svog argumenta o mirovanju iz tvog pretroslog bloga) pa taj buckuris strpamo u ovaj onda bi "apslolutna" nula predstavljala matematicku vrednost, koje si ti nazvao mirovanje ili V=0!?

Nula je matematicka pozicija i nema (nije) vrednost, samim tim govoriti o apsolutnoj nuli je prema meni svojevrstan apsurd.

Drugim recima stanje "apsolutne nule" i stanje V=0 odnosno mirovanja su hipoteticna stanja.

Tu imamo i problem brzine entanglmenta u kvantnoj fizici koja (brzina) nije dovoljno jasna, a koje je eksprimentalno potvrdjeno.

E sad je na tebi da objasnis brzinu kojom se entanglment desava?

cerski

p.s. tu je i hipoteticni problem cestice tahion(tachion) koji zaboravih da spomenem.
nsarski nsarski 17:42 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

Nula je matematicka pozicija i nema (nije) vrednost, samim tim govoriti o apsolutnoj nuli je prema meni svojevrstan apsurd.


Zasto apsurd? Na apsolutnoj nuli entropija je nula - sistem se nalazi u osnovnom stanju. Manje od toga nema.

Na slican nacin, kretati se brze od svetlosti znaci da je masa imaginarna i da vreme tece unazad. Ja nemam pojma sta to fizicki znaci.
freehand freehand 17:44 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

Na slican nacin, kretati se brze od svetlosti znaci da je masa imaginarna i da vreme tece unazad. Ja nemam pojma sta to fizicki znaci.

Ali ćeš nam, ako nastaviš sa ovom malom diskusijom, uskoro svojim rečima opisivati crnu rupu iznutra.
nsarski nsarski 17:56 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

Ali ćeš nam, ako nastaviš sa ovom malom diskusijom, uskoro svojim rečima opisivati crnu rupu iznutra.

Free, ne ometaj slobodnu diskusiju i ne zamagljuj.


(cerski, ignorisi ovog...ovog no comment blogera.)
freehand freehand 17:59 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski
Ali ćeš nam, ako nastaviš sa ovom malom diskusijom, uskoro svojim rečima opisivati crnu rupu iznutra.

Free, ne ometaj slobodnu diskusiju i ne zamagljuj.


(cerski, ignorisi ovog...ovog no comment blogera.)

Izvinjavam se gospodi doktorima, samo nastavite kao da mene nema. Čitam vas ko Zvezdane staze.
dragan7557 dragan7557 18:00 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski:
Na slican nacin, kretati se brze od svetlosti znaci da je masa imaginarna i da vreme tece unazad. Ja nemam pojma sta to fizicki znaci.

Verovatno ovo:
cerski

p.s. tu je i hipoteticni problem cestice tahion(tachion) koji zaboravih da spomenem.

sto ce reci hipoteticko stanje.

cerski

p.s. vreme po samoj STR/TR ne tece, vec je narazdvojiva celina vremena i prostora, iz cega sledi da ako vreme "tece" ista pojava mora da se desava i sa prostorom, sto nije slucaj. Za prostor niko svestan nikada nije tvrdio da tece, a obicno se smatra da je staticne prirode odnosno postoji.
dragan7557 dragan7557 18:12 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski 17:42 12.12.2012
Re: Ko kaže da nije otkrivena

Nula je matematicka pozicija i nema (nije) vrednost, samim tim govoriti o apsolutnoj nuli je prema meni svojevrstan apsurd.Zasto apsurd? Na apsolutnoj nuli entropija je nula - sistem se nalazi u osnovnom stanju. Manje od toga nema.

Manje od toga mora da bude, jer postoji i predosnovno stanje, koje sama logika stvari nalaze.

Duga je to diskusija i bio bi trol ali svakako da je stanje kosmosa pre velikog praska bilo drukcije nego sto bi se iz STR/TR moglo zakljuciti.

Ako je sistem (kosmos, nas deo) bio u osnovnom stanju u trenutku Velikog Praska, on je u to stanje morao da dospe iz nekog drugog predhodeceg stanja, koje nije moguce nazvati osnovno stanje jer se bitno mora razlikovati od tvog osnovnog stanja i imati parametre koji su uzrokovali pojavu koju ti nazivas osnovnim stanjem.

Kao sto rekoh duga prica.

cerski
nsarski nsarski 18:17 12.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

p.s. tu je i hipoteticni problem cestice tahion(tachion) koji zaboravih da spomenem.

Aha, ti imas u vidu onu staru Fajnbergovu hipotezu o tahionima? Pa, on je samo hteo da vidi koje konsekvence ima pretpostavka da se neka materijalna cestica krece brze od svetlosti. I dosao do toga da se mnoge osnovne pretpostavke narusavaju (ja sam naveo par njih).
Ako pogledas u njegov stari rad Possibility of Faster-Than-Light Particles, on je samo misaoni eksperiment u kome se samo formalno uvodi mogucnost da takva cestica postoji. Cak se dolazi do rezultata da, ako se neko telo krece brze od svetlosti, onda se ono ne moze kretati sporije od svetlosti, tj. brzina svetlosti mu je donja granica brzine.
Ali, sve to je u sferama "sta bi bilo kad bi bilo" i nema veze sa eksperimentalnim podacima iz prirode.
Uostalom, i sam znas - matematicari vole da izmisljaju stvari kao sto je imaginarno vreme (cesto koriscen trik u kvantnoj teoriji polja - tzv. Wickova rotacija), negativna verovatnoca, itd.
Eto, bas sam sada u Kataru racunao termodinamiku sistema u magnetnom polju koje ima imaginarnu vrednost. Ali, to je samo matematicki trik.
michiganac michiganac 15:53 13.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

freehand
Na slican nacin, kretati se brze od svetlosti znaci da je masa imaginarna i da vreme tece unazad. Ja nemam pojma sta to fizicki znaci.

Ali ćeš nam, ako nastaviš sa ovom malom diskusijom, uskoro svojim rečima opisivati crnu rupu iznutra.


Za pocetak, vjerujem da bi bilo zgodno od strane autora cijenjenom publikumu prezentovati hronologiju interpretacija mikrouniverzuma jednog obicnog elektrona iznutra..

Mene bi recimo kao (potpunog) laika na polju kvantne mehanike, TR-/STR-a,.. zainteresovalo, da li sve pociva od momenta uvodjenja pojma Hilbertovih prostora i kakvi su dalji pokusaji sa uvodjenjem adekva(n)tne geometrije!? (cijenim da bi ipak prikladniji bio termin: nanometrije ili sl.) Koliko od toga je uopste vrijedno, ako pokusamo da izuzmemo parametre vremena i brzine? ,etc..

Sveukupni dosadasnji fizicko-matematicki aparat operise sa elektronima (naravno i sa ostalim nukleo-cesticama) kao elementima sa spoznajom izvana, sve dalje preko, tj. unutar toga gubimo se u imaginarnoj dimenziji, ili..!?! Apstrahujuci elektron i danas, u XXI vijeku, kao (naj)sicusn(ij)u cesticu, i u glavama najsire populacije(citaj: prostog puka) svima poznatog kruznog 3D-oblika, djeluje mi jako anahrono.

Ukratko: Kako opisati pokusaje, ili pak metaforicno da se izrazim taj Tunel-Efekat, da se prodre ispod "koze" jedne takve "cestice"!?


U slucaju da vas (laicki) odgovor zahtjeva jedan duzi komentar, u skladu sa vasim slobodnim vremenom, ili ako vam se ucini kompleksnim i suvisnim u kontekstu diskusije, mozete i da me/nas postedite toga i uvazite nase blazeno neznanje!
Zahvaljujem jos jednom, ..i uzgred, bilo mi je zadovoljstvo procitati vas blog o Antikythera-mehanizmu.
nsarski nsarski 16:10 13.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

Mene bi recimo kao (potpunog) laika na polju kvantne mehanike, TR-/STR-a,.. zainteresovalo, da li sve pociva od momenta uvodjenja pojma Hilbertovih prostora i kakvi su dalji pokusaji sa uvodjenjem adekva(n)tne geometrije!?

Pociva? Mislis, zasniva se? Ali onda tvoja recenica nema smisla. Zatim, Hilbertovi prostori nemaju veze sa TR. Oni se koriste u Kvantnoj Mehanici, ali nemaju veze sa "prostorom" u fizickom smislu.
Izvini, ali tvoj komentar mi uopste nije jasan. Ako mozes na drugi nacin...
michiganac michiganac 19:43 13.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski
Mene bi recimo kao (potpunog) laika na polju kvantne mehanike, TR-/STR-a,.. zainteresovalo, da li sve pociva od momenta uvodjenja pojma Hilbertovih prostora i kakvi su dalji pokusaji sa uvodjenjem adekva(n)tne geometrije!?

Pociva? Mislis, zasniva se? Ali onda tvoja recenica nema smisla. Zatim, Hilbertovi prostori nemaju veze sa TR. Oni se koriste u Kvantnoj Mehanici, ali nemaju veze sa "prostorom" u fizickom smislu.
Izvini, ali tvoj komentar mi uopste nije jasan. Ako mozes na drugi nacin...


Za pocetak, jos sam student (ETF-a), pa se nadam vasem razumijevanju.

Ok, mislim da je ovo vise problem matematicke prirode i naravno da pravim razliku izmedju "prostora" (vektorskih) i prostora u fiz. smislu. Hilbertov prostor je generalizacija klasicnog Euklidovog prostora, 3d-geometrije i metrike koja ga opisuje, vazeca u nasem makroskopskom svijetu. Interesuje me prelaz "posmatranja" sa makroskopskog na taj subatomski nivo u kome se ovi (elektroni) krecu brzinama bliskim brzini svjetlosti.. Konkretno, aludirao sam jos na fenomen Tunel-Efekta gdje se mogucnost da se elektron nadje sa druge strane potenc. barijere u 3d-prostoru opisuje samo matemat. vjerovatnocom i Sredingerovom jednacinom.
Ako bismo sad bili u mogucnosti da ovu pojavu, vidljivu u nasem fizickom prostoru, posmatramo na nekoj visoj dimenziji ("vrijeme!?" ili neka dr. dimenz., tj. u drugom "prostoru"- Hilbertovom?!) da li bismo mogli pretpostaviti da na taj nacin rastumacimo tunelovanje i pojavu samog elektrona na drugoj strani i njegov talasno-materijalni dualitet? U skladu sa tim nekako ne mogu da se pomirim sa interpretacijom elektrona kao konacne, same za sebe cestice, tj. "obicne" kuglice, ne uzimajuci odmah u obzir njena kvalitativna svojstva..

Ne znam da li me shvatate sa ovim, mada ciljam i da sam pogresno ukapirao interpretaciju svega. Ako sam stupio na kardinalnu stranputicu, molim vas da mi ukazete.

Ili jos na kraju samo mozemo da tvrdimo da je cjelokupni matematicki aparat i samim tim i koncept Hilbertovih prostora, vazeci (iliti zasnovan) samo u nasem pojavnom svijetu, tj. fizickom 3D-prostoru!?

Ako vam pak i ovo izgleda dosta nejasno i sturo, molim opet da me izvinete..

Hvala jos jednom!
nsarski nsarski 23:20 13.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

Ej, izvini michiganac malo kasnim sa odgovorom. Gledaj, Hilbertov prostor je formalno definisan po ugledu na standardne geometrijske prostore. Recimo, kad razvijes funkciju (pomocu Furijeovog reda) u zbir prostih harmonika, onda mozes da se pretvaras da je ta funkcija nekakav "vektor" koji je razlozen po svojim "komponentama". Komponente (ti prosti harmonici) su "jedinicni vektori" i njihova kombinacija ti daje funkciju koju zelis. Slicnost sa obicnim vektorskim prostorom je veoma sugestivna.
Zbog toga je moguce i pozeljno definisati "prostor" koji "razapinju" prosti harmonici (vektori) kao nekakav apstraktni prostor (Hilbertov prostor) u kome svaka funkcija ima svoj razvoj. Naravno, ovo je najelementarniji primer - ima ih koliko hoces drugih.

Naravno, u tom "prostoru" mozes da definises skalarni proizvod (elementarni vektori su ortogonalni, to znamo), normu, itd. E, sada, u Hilbertovom prostoru ne mozes da definises metricki tenzor tako da analogija izmedju "geometrijskog" prostora i Hilbertovog prostora tu prestaje.

Efekat tuneliranja u elektron jednostavno ne postoji. Ili mi za njega ne znamo.
Ribozom Ribozom 23:30 13.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivenaGodine 1989, na tradicionalnom Martovskom sastanku Američkog društva fizičara (APS March Meeting) koji okuplja hiljade fizičara iz celog sveta, Stenli Pons i Marti Flajšman najavili su da su postigli fuzionu reakciju na sobnoj temperaturi, i ta reakcija je ubrzo nazvana hladna fuzija. Ja sam na tom sastanku bio


Poenta Cerskog je da si se '89 nadao da se moze izaci iz okvira fizickih zakona - mladost ludost. 2012 stojis cvrsto na stavovima da se nista ne moze menjati. Bez obzira sto je tvoj stav racionalan i naucno utemeljen on je pogresan. Jeste zakoni u fizicu su tacno definisani i mi ne trebamo ocekivatni nesto revolucionarno, ali ako ne ocekujemo nesto revolucionarno, nista se revolucionarno nece ni dogoditi.

ali ja ipak ne verujem da ce ikad moci da postoje letilice koje su brze od svetlosti.


Hoces da kazes da postoji temperatura niza od apsolutne nule? Da apsolutna nula ne postoji?


Zapravo mene su najvise dirnuli (ne tvoji) komentari o nafti nepopravljivih optimista. E pa dragi moji, nafte nema, kraj, the end, fin, konec, slutt.
U fazi smo manipulacija u vezi sa naftom (da durgi prvo istrosi svoje rezerve) i nadam se da za tek 10 godina udjemo u fazu 'ko ima poslednji barel'. Za posle ne znam, opet je Cerski u jednom blogu razmisljao za posle.
michiganac michiganac 01:48 14.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski
E, sada, u Hilbertovom prostoru ne mozes da definises metricki tenzor tako da analogija izmedju "geometrijskog" prostora i Hilbertovog prostora tu prestaje.

Efekat tuneliranja u elektron jednostavno ne postoji. Ili mi za njega ne znamo.


Ok, jos jednom ovako:

U prvom postu, opis "tuneliranja" sam upotrijebio samo kao metaforu na dosadasnje naucne pokusaje, ako naravno postoje (u CERN-u ili dr.), da spoznaju unutarnji mikrouniverzum samog elektrona, i upitao vas o vasem saznanju o tome ili da li ste licno imali pomisao o samom elektronu iznutra?

U drugom postu, mislio sam upravo na stvarni Tunel-Efekat kao fenomen da se elektron pojavi iza potenc. barijere na koju naidje odredjenom brzinom i cija mogucnost pojavljivanja je opisana samom Sredingerovom jednacinom. Ali samu prirodu "tuneliranja" kroz tu barijeru mi ustvari jos ne poznajemo, ili..!?

Nadovezujuci se sad na prvo, pretpostavio sam da spoznaja samog elektrona, tj. njegovog talasno-cesticnog dualizma i samim tim nacina tog njegovog tuneliranja kroz barijeru, moze biti moguca samo sa spoznajom njegove stvarne unutarnje "konstrukcije", ako bih smio tako sad da se izrazim.
Na to sam u samoj sustini ciljao, ali je upotreba samog pojma n-dimenzionalnog (n>3) i kompleksnog Hilbertovog prostora sa moje strane, kao prostora u kojem bi bila definisana i ta sama Sredingerova jednacina vise dimenzije (tj. talasna funkcija kao njeno rjesenje), ocigledno nespretno izabrana.
Dakle, jos jednom, pretpostavio sam laicki vise, da bi odgovor o samoj prirodi tuneliranja elektrona kroz barijeru, a onda i same njegove prirode mogao da se krije upravo u uvodjenju "vise dimenzije" u kompletan opis fenomena. (u tom smislu, ne posmatrajuci elektron kao obicnu "3D-kuglicu", vec kao objekat "vise" dimenzije, i nadalje samim tim i potenc. barijere na istovjetan nacin)

Ali kapiram da je premisa o upotrebi Hilbertovih prostora u tu svrhu u svojoj postavci pogresna.
bookbinder bookbinder 02:14 14.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

Evo i ja da se geeky (sto bi kod nas preveli streberski) prikljucim.

Iako nema esencijalne veze sa diskusijom sa michiganac-om, mislim da bi mozda nekome bilo zanimljivo. Naime,

nsarski
E, sada, u Hilbertovom prostoru ne mozes da definises metricki tenzor tako da analogija izmedju "geometrijskog" prostora i Hilbertovog prostora tu prestaje.


Zapravo, moguce je. Postoji koncept kompleksnog Quantum Geometric Tensor-a. Realni deo je Rimanov metricki tenzor, dok imaginarni odredjuje (Berijevu) koneksiju (paralelni transport). Hilbertov prostor ima geometriju, i to informacionu, baziranu na skalarnom proizvodu i pojmu razlucivosti.

Sto su dva kvantna stanja slicnija (skalarni proizvod tezi jedinici), to su bliza. Sto su razlicitija (skalrarni proizvod blizak nuli), to su dalja. To opisuje realni deo Quantum Geometric Tensor-a (metrika).

Sto se tice paralelnog prenosa, geodezik (prava linija) je takodje odredjen skalarnim proizvodom. Ako je tangentni vektor na krivu, koja prati evoluciju kvantnih stanja sistema, normalan (po skalarnom proizvodu u Hilbertovom prostoru) na trenutno stanje, onda je kriva geodezik.

Ispostavlja se da su najkrace linije (u odnocu na metriku), i prave linije (u odnosu na Berijevu koneksiju) izmedju dve tacke (vektora) identicne.

U slucaju mesanih stanja, moguce je sprovesti analognu analizu, koristeci Bures-ovu metriku i Uhlmann-ovu geometrijsku fazu.

Inace, super blog, kao i uvek! Fala!!!
nsarski nsarski 09:51 14.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

Ispostavlja se da su najkrace linije (u odnocu na metriku), i prave linije (u odnosu na Berijevu koneksiju) izmedju dve tacke (vektora) identicne.

Wow! Hvala, ovo nisam znao.
nsarski nsarski 10:06 14.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

U prvom postu, opis "tuneliranja" sam upotrijebio samo kao metaforu na dosadasnje naucne pokusaje, ako naravno postoje (u CERN-u ili dr.), da spoznaju unutarnji mikrouniverzum samog elektrona, i upitao vas o vasem saznanju o tome ili da li ste licno imali pomisao o samom elektronu iznutra?

Pa, elektron je elementarna cestica i, koliko je za sada poznato i izmereno, ponasa se kao tackasto naelektrisanje. Tuneliranje elektrona kroz barijeru je poznata stvar, ali tuneliranje u elektron bi podrazumevalo da on ima "unutrasnjost" sto je u suprotnosti sa idejom da je on elementaran. Toliko ja znam.
dexter92 dexter92 18:21 14.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

@bookbinder
Jednu rec ovoga sto si napisao nisam razumeo, ali deluje zajebano - zato lajk :)
bookbinder bookbinder 22:26 14.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

dexter92
Jednu rec ovoga sto si napisao nisam razumeo, ali deluje zajebano - zato lajk :)


Fala!

He, he, ma ja sam bas udario u detalje. Zaista, da bi shvatio, covek mora da bude teorijski fizicar, ili matematicar (koji poznaje osnove fizike). Ali fensi zvuci, pa rekoh da se lozim malo

Zapravo, palo mi je na pamet da bi nsarskom, i jos mozda ponekom ko prati ovaj blog, moglo biti zanimljivo, jer je u pitanju ne tako siroko poznata stvar...
nsarski nsarski 22:42 14.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

Zapravo, palo mi je na pamet da bi nsarskom, i jos mozda ponekom ko prati ovaj blog, moglo biti zanimljivo, jer je u pitanju ne tako siroko poznata stvar...

Meni jeste zanimljivo, jer takvu konstrukciju ranije nisam video. Hvala jos jednom.
Poslednjih par godina sam pratio kako se razvijala Information geometry i deluje mi obecavajuce.
Evo, na primer, kako se metrika izvodi iz matrice gustine (density matrix).
Detalji se takodje mogu naci u Measuring thermodynamic length.
bookbinder bookbinder 00:26 15.12.2012

Re: Ko kaže da nije otkrivena

nsarski


Ha, ha, pa to je bas to! Na nivou mesanih stanja, sto je zapravo uopstenje slucaja cistih stanja. Sad, ja bas nisam neki mag za diferncijalnu geometriju, pa ne znam tacno sta bi bilo uopstenje Quantum Geometric Tensor-a za mesana stanja, ali Bures metric je, kao sto si rekao, informacionog tipa, i kao sto se u slucaju cistih stanja metrika izvodi iz pure state quantum fidelity (u sustini, overlap izmedju dva vektora stanja), tako se i u slucaju mesanih izvodi iz mixed state generalizacije - (Uhlmann) fidelity.

U to neko vreme kada se pojavio clanak koji si linkovao, izaslo je nekoliko radova na ovu temu, a u kontekstu (kvantnih i termalnih) faznih prelaza. Recimo, veza Fisher information i fidelity, identicne formule kao one sa linkovanog bloga i rada, gde se pokazuje da, recimo, termometri bolje (tacnije) mere temperaturu around regions of criticality (Quantum criticality as a resource for quantum estimation).

Evo jos par interesantnih linkova na temu:

Bures metric over thermal state manifolds and quantum criticality

U sledeca dva se eksplicitno govori o Quantum Geometric Tensor-u:

The differential information-geometry of quantum phase transitions

Quantum critical scaling of the geometric tensors

Nisam znao za rad koji si linkovao. Deluje bas zanimljivo! Fala puno!!! Idem na citanje...
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 22:42 11.12.2012

Gazda Jezda

nije mnogo 'ajao za ovdašnje zakone, pa mislio da može tako i sa zakonima termodinamike. Heh...osililo se to.

Čitam dalje.
expolicajac expolicajac 22:44 11.12.2012

Re: Gazda Jezda

dobrosavljevic_m
nije mnogo 'ajao za ovdašnje zakone, pa mislio da može tako i sa zakonima termodinamike. Heh...osililo se to.

Čitam dalje.

Dobrosavljevićka unosi svoj seksipil u ovaj blog. Tipujem na 450 komentara
nsarski nsarski 22:51 11.12.2012

Re: Gazda Jezda

dobrosavljevic_m
nije mnogo 'ajao za ovdašnje zakone, pa mislio da može tako i sa zakonima termodinamike. Heh...osililo se to.

Čitam dalje.

Jezda je izmislio i banku koja narusava zakone ekonomije - das dinar, ubrzo dobijes deset. Neko vreme...posle sve izgubis.

P.S. Ipak, po mom misljenju, Zlatna Palma ide ovom generatoru koji radi na nista :)
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 23:01 11.12.2012

Re: Gazda Jezda

Dobrosavljevićka unosi svoj seksipil u ovaj blog.

Ali... :)))))))
Ma čim je fuzija u naslovu, ima da padnu razdrljene štreberske bahanalije. Ja čekam.
gorstak92 gorstak92 18:15 12.12.2012

Re: Gazda Jezda

P.S. Ipak, po mom misljenju, Zlatna Palma ide ovom generatoru koji radi na nista :)

Kako se zove ono kontra Oskara? Zlatna malina?

Gazda Jezda je osvojio zlatnu malinu onomad kad je neopevano prevario Bobija Fišera.
Navukao ga je da se vrati iz legende i bacio ga u blato.
Pare mu, naravno, nije isplatio + navukao poternicu na Fišera koji je i umro u pritvoru.
rade.radumilo rade.radumilo 22:55 11.12.2012

Sat otkucava

Svi izvori sirove nafte na planeti su prešli vrhunac svoje proizvodnje. Ukoliko ne dosegnemo komercijalnu upotrebu fuzije, bićemo u ozbiljnom problemu za svega desetak godina.
nsarski nsarski 23:00 11.12.2012

Re: Sat otkucava

rade.radumilo
Svi izvori sirove nafte na planeti su prešli vrhunac svoje proizvodnje. Ukoliko ne dosegnemo komercijalnu upotrebu fuzije, bićemo u ozbiljnom problemu za svega desetak godina.


Pa, ne znam da li bas za dvadeset, ali nafte u jednom trenutku nece biti. Fuzija nam je velika nada. Danasnji reaktori su prilicno opasni.
Medjutim, ja sam optimista. Sve vise se auto industrija okrece ka hibridima i elektricnim vozilima. Takodje, mozda ce, kad je stisnuta u energetski tesnac, ova tehnologija ipak pronaci neki nacin da se iz njega izvuce.
U suprotnom, energija ce postati izuzetno skupa, skoro luksuz. To moze da ima tragicne posledice po sve.
highshalfbooze highshalfbooze 00:11 12.12.2012

Re: Sat otkucava

U suprotnom, energija ce postati izuzetno skupa, skoro luksuz. To moze da ima tragicne posledice po sve.


Pa ne baš i za one koji je prodaju. Fosilna goriva moraju da se iskoriste do kraja zbog zainteresovanosti svetskih moćnika.
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:18 12.12.2012

Re: Sat otkucava

Pa, ne znam da li bas za dvadeset, ali nafte u jednom trenutku nece biti. Fuzija nam je velika nada. Danasnji reaktori su prilicno opasni.


Ma reseno je to vec

[url=http://www.rts.rs/page/magazine/sr/story/511/Zanimljivosti/1221362/Crnogorci+izmislili+%E2%80%9Eperpetuum%E2%80%9C+agregat%3F.html]
Crnogorci izmislili „perpetuum“ agregat?

„Ovaj uređaj je riješenje da se dobije jednostavna, ekološki čista i energija koja se može primijeniti na svakom mjestu. Agregat može biti mobilan, montažno-demontažni ili autonoman. Uređaj koristi inicijalnu energiju – jednosmjernu struju iz baterije od 12 volti koja pokreće elektromotor, a ovaj opet preko posebnog prenosnog sistema, pokreće generator koji preko ispravljača, proizvodi naizmjeničnu električnu energiju napona 230 volti", objasnio je Bojović.

„Manji dio generisane energije se vraća nazad i puni bateriju od 12 volti, a mnogo veći 'višak' novoproizvedene struje spreman je za napajanje svih potrošača koji funkcionišu na naponu od 220 volti."[/url]
tetris tetris 01:47 12.12.2012

Re: Sat otkucava

hoochie coochie man

Ma reseno je to vec
...


Ovaj ukrao patent od Jezde. Ima Jezda da ga tuzi
alselone alselone 08:15 12.12.2012

Re: Sat otkucava

bićemo u ozbiljnom problemu za svega desetak godina.


Cale od mog drugara, bivsi direktor NIS-a od pre 30ak godina, skoro nam je rekao na slicnu opasku - od kako sam ja bio na faksu i poceo da se bavim naftom pricaju da ce nafte nestati za 10-20 godina. Nece tako brzo, ne brinite se.
alselone alselone 08:16 12.12.2012

Re: Sat otkucava

Ako bih mogao da izaberem jedan narod ciji je vrli pripadnik da izmisli perpetuum mobile, to bi svakako bili Crnogorci.

Zamisli Schjentia, pripali motor, parice kaplju a on u mrskom BG ispija loze sa Dragecom.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 09:43 12.12.2012

Re: Sat otkucava

rade.radumilo
Ukoliko ne dosegnemo komercijalnu upotrebu fuzije, bićemo u ozbiljnom problemu za svega desetak godina.

Мислим да је ово нетачно. Чека нас још много година нафтне ере...

"The world holds enough proved reserves for 40 years of supply and at least 60 years of gas supply at current consumption rates," said BP this week.
freehand freehand 11:03 12.12.2012

Re: Sat otkucava

Мислим да је ово нетачно. Чека нас још много година нафтне ере...

Ha, da li?
Poslednjih nekoliko nedelja, kad se pomene nafta - prvo pomislim na hladnu fuziju koju je Koštuinica izveo između Gasproma i NIS-a.
A sve otkad sam čuo (a potvrđeno je i crticom u novinama u kojoj i ministarka energetike pominje to, mada malo uvijenije) - da se u pančevačkoj rafineriji više od 80% proizvodnje i prerade bazira na - domaćoj nafti!?
Što znači da se izvori crpe mnogo brže nego što je to ikad činjeno, da to strateški nije dobro za Srbiju, a postoji priča i da komšije sa one strane Dunava nisu baš srećne zbog toga. Jerbo je rezervoar iz koga se nafta crpi zajednički i pritom "nagnut" na našu stranu.
Pa postoji i zloslutna vizija u kojoj neće imati naftu ali će im ostati velika rupa.
nsarski nsarski 12:03 12.12.2012

Re: Sat otkucava

Мислим да је ово нетачно. Чека нас још много година нафтне ере...

Ne znam na sta mislis kada kazes "mnogo". Istina je da su otkrivene nove rezerve nafte i gasa, tako da su ona apokalipticna predvidjanja o skorom kraju nafte malo preterana. Ali, sasvim je jasno da nafte nema u neogranicenim kolicinama.


<trol>
Upravo sam cuo da je umro Ravi Shankar.

Takodje, da ce u Amsterdamu zabraniti vutra u skolama.

Amsterdam to Ban Smoking Pot in School

Najzad, da "The competing business dealings of former high ranking United States officials in Kosovo may present an ethical quandary." Tj, da je malo ne-eticki sto bivsu funkcioneri US na Kosovu sada pocinju tamo bizMise. A tamo ih docekuju oberucke. Slika sa Kosova:


Kuda svet ide? </trol>
alselone alselone 12:10 12.12.2012

Re: Sat otkucava

<trol>
Upravo sam cuo da je umro Ravi Shankar.


<trol>

Cuo sam da je umro Pol Kurc. <-LINK

Ostali smo bez Pola Kurca, nazalost.

</trol>
rade.radumilo rade.radumilo 12:35 12.12.2012

Re: Sat otkucava

Мислим да је ово нетачно. Чека нас још много година нафтне ере...


Neće nafta odjednom da nestane. Problem je u sledećem: postojeći naftni izvori postepeno smanjuju proizvodnju, a potrebe sveta rastu. To dovodi do neminovnog povećanja cena koji ima ozbiljan uticaj na svetsku ekonomiju.
Kina je, na primer, trenutno u fazi rasta ali je tek za 20% svog stanovništva obezbedlia standard koji imaju stanovnici razvijenih zemalja. Da bi dodala novih 20% mora konzumirati znatno više sirovina nego sada, što će samo povećati jaz između ponude i potražnje.
Nije samo energija problem u svetu. Podaci UN jasno pokazuju da se već skoro deceniju proizvodnja žitarica u svetu nalazi ispod potreba i da se razlika povećava.
mirelarado mirelarado 13:47 12.12.2012

Re: Sat otkucava

Zamisli Schjentia, pripali motor, parice kaplju a on u mrskom BG ispija loze sa Dragecom.


Ау, какво би то поетско вече било! Где ћеш боље фузије од Шјентијевих осмераца и Драгецовог уникатног слободног стиха, а све ради на хладне малигане из лозе...
blogovatelj blogovatelj 16:24 12.12.2012

Re: Sat otkucava

Ostali smo bez Pola Kurca, nazalost.


Srećom, imamo ga dovoljno da polovinom koja nam je preostala obavimo neophodne zadatke.
blogovatelj blogovatelj 16:34 12.12.2012

Re: Sat otkucava

Takodje, da ce u Amsterdamu zabraniti vutra u skolama.Amsterdam's mayor said Wednesday he would formally ban students from smoking marijuana at school, making the Dutch capital the first city in the Netherlands to do so.


Gospode...
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 19:01 12.12.2012

Re: Sat otkucava

Ne znam na sta mislis kada kazes "mnogo"

Једно две-три деценије. За мене је то много. Не знам да ли и за тебе?
:)
nsarski nsarski 19:04 12.12.2012

Re: Sat otkucava

Predrag Brajovic
Ne znam na sta mislis kada kazes "mnogo"

Једно две-три деценије. За мене је то много. Не знам да ли и за тебе?
:)

Dovoljno. Ja mislim da ce nafte biti i do 5 decenija od sada.
docsumann docsumann 20:45 12.12.2012

Re: Sat otkucava

nsarski
Predrag Brajovic
Ne znam na sta mislis kada kazes "mnogo"

Једно две-три деценије. За мене је то много. Не знам да ли и за тебе?
:)

Dovoljno. Ja mislim da ce nafte biti i do 5 decenija od sada.


a da se nađete na 40 godina (od sada), pa da popijemo po "jednu" u to ime.
srdjan.pajic srdjan.pajic 07:04 13.12.2012

Re: Sat otkucava

Takodje, da ce u Amsterdamu zabraniti vutra u skolama.


Koji Talibani!

Doduše, i ovde kod nas, u oslobodjenom Koloradu, se dekan CUa uveliko gica, kao, briga mene što je donet tu nekakav zakon, dok je nama Federalnih fondova, (zaboravih koliko milijardi dolara godišnje), i mogućnosti ostajanja bez istih, na travnjaku MOG Univerziteta gandža se neće motati, niti će se sadnice kanabisa koristiti za dekoraciju i landscaping!

Danas sam slušao na NPRu nekog tipa koji je pola sata mrtav ozbiljan pričao o ekonomskim prednostima i mogućnostima koje se Koloradu otvaraju nakon donošenja novog zakona o legalizaciji marihuane. U smislu industrijskog uzgoja i prerade proizvoda koji su povezani sa njom, na primer: materijali i odevni predmeti od hempa, čitave nove grane hlebno-poslastičarske industrije, onda već uveliko zastupljeni proizvodi i preradjevine za medicinsku namenu, itd. Mislim, kuda ide ovaj svet?
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 10:24 13.12.2012

Re: Sat otkucava

docsumann
a da se nađete na 40 godina (od sada), pa da popijemo po "jednu" u to ime.

Слажем се.
Не могу сад да нађем једно лепо истраживање, рад неког угледног профе, који је показивао да ће нафта засигурно -- са постојећим сазнањима о резервама, повећањем енергетске ефикасности, преласком и на друге изворе енергије -- трајати читавих nsarskijevih педесетак година. Надам се да је све то време и преда мном :)

Иначе, технологије који могу да смање потрошњу нафте преласком на друге изворе енергије већ постоје. Ево како то може да изгледа у Америци, кад погледамо њихову садашњу енергетску потрошњу по секторима:Очигледно да се у сектору транспорта и електричне енергије потрошња необновљивих извора енергије (као да обновљиви постоје? на реалној временској скали, оној са подеоцима од милијарду година, а не оној нашој за патуљке, сви извори су необновљиви :) -- дакле, очигледно је да се ту ствари могу променити. Наравно, то захтева да се цела једна индустрија и њен капитал пребаци из једне сфере у другу, што ће капитал, по својој пословичној лењости доброг прихода, одлагати до последњег тренутка. Хоћу рећи да се ником не укидају данашње фабрике аутомобилских мотора и разрађена решења за њихове коришћење у оквиру превозних платформи (читај: кола, камиони, мотоцикли) и формирање других јер то доноси нове инвестиционе трошкове, који ће се одлагати -- да поновим -- до последњег трена, док неко од великих инвеститора не "повуче" и први потера ствар у правцу преласка на потпуно електрични погон. Верујем, дакле, да целу садашњу поставку тера установљена инерција, но и њој ће доћи једном крај.

То је иста она логика која већ сада каже како технологија која обједињава наш мобилни телефон са компјутером (тиме и интернетом, наравно) има могућности, још како лако, да и све наше банкарске картице буду у њему смештене. Но, то би, наравно, захтевало да се вероватно стотине милиона читача банкарских картица замене, установи неки нови стандард преноса тих података на светском нивоу, створе протоколи, различите процедуре итд. итсл. Све то већ сада може, али захтева замена једног система који, иначе, добро функционише, другим. Чему -- ако је то само додатни трошак?
:)
mirelarado mirelarado 23:00 11.12.2012

Шетња по Сунцу:)

Неуспешни покушаји у науци, попут овог Понсовог и Флајшмановог, ипак су корисни, по мом мишљењу. Опомињу човека да није свемоћан, да је "мален под звездама", а неретко доводе и до неочекиваних открића и сазнања.

nsarski
Prototip ovakve reakcije je kada se spoje dva jezgra deuterijuma (izotop vodonika) i daju jezgro helijuma. Baš ovakav proces se odvija u centru Sunca i drugih zvezda, i daje im energiju koju one zračenjem emituju u prostor oko sebe.


Премда тешко да је могућно остварити овакву реакцију "на хладно", захваљујући технологији бар можемо да је посматрамо као да смо тамо. :)(Клик на слик, нормално:)
nsarski nsarski 23:23 11.12.2012

Re: Шетња по Сунцу:)

Неуспешни покушаји у науци, попут овог Понсовог и Флајшмановог, ипак су корисни, по мом мишљењу. Опомињу човека да није свемоћан, да је "мален под звездама", а неретко доводе и до неочекиваних открића и сазнања.

Ima neki lik, Andrea Rossi, italijanski pandan Jezdi, koji je patentirao Energy Catalyzer - to bi bio generator koji koristi Low Energy Nuclear Reaction (LENR - drugo ime za hladnu fuziju). On te katalizatore prodaje, reklamira, demonstrira, itd. I neku lovu na tome zaradjuje.
Evo je ovde demonstarcija Rosijevog izuma
Ako bi taj reaktor radio onda ceo izum may be capable of "completely changing geo-economics, geo-politics, and solving climate and energy, prema recima jednog zagovornika.
Naravno, o takvom otkricu bi cela planeta pricala, a svi cute. Rossi bi postao najbogatiji covek na planeti, svi bi za njega znali i, kako se to obicno desava, zamenio bi svoju staru zenu za novi, vise camera-friendly model, kao sto rade svi tajkuni :)
mirelarado mirelarado 00:17 12.12.2012

Re: Шетња по Сунцу:)

Naravno, o takvom otkricu bi cela planeta pricala, a svi cute. Rossi bi postao najbogatiji covek na planeti, svi bi za njega znali i, kako se to obicno desava, zamenio bi svoju staru zenu za novi, vise camera-friendly model, kao sto rade svi tajkuni :)


Баш је нека таква цвећка, тај Роси, чини ми се. БизМисмен, italian style. :)
alselone alselone 08:22 12.12.2012

Re: Шетња по Сунцу:)

mirelarado

Премда тешко да је могућно остварити овакву реакцију "на хладно", захваљујући технологији бар можемо да је посматрамо као да смо тамо. :)


U bokca ti kako sija.

Napisao Neil Tyson jednom na tviteru (parafraziram) - pogledajte kako Sunce zarko sija. Ako ikad budemo trebali da putujemo do Sunca predlazem da to bude tokom noci.
Milan Novković Milan Novković 09:41 12.12.2012

Re: Шетња по Сунцу:)

Неуспешни покушаји у науци, попут овог Понсовог и Флајшмановог, ипак су корисни, по мом мишљењу. Опомињу човека да није свемоћан, да је "мален под звездама", а неретко доводе и до неочекиваних открића и сазнања.

Da, pored silne, svetske armije naučnika danas nije ni moguće mnogo toga novog izmisliti indukcijom. To "indukciono" polje delanja je poprilično utabano, pogotovo onima koji se nadaju produbljivanju našeg znanja o realnosti.

Pa dedukcija i eksperimenti poprilično haraju i tu je uvek neka doza iracionalnog norma.

A u realnosti je svašta moguće I organizaciona fenomenologija poprilično hara.

Primeri (nije neka organizacija) svi znamo za polugu i šta možemo da uradimo sa njom (prosta organizacija, neka motka i oslonac, pa naše ručice ili nožice), pa znamo za enzime koji ne učestvuju u hemijskim reakcijama nego snižavaju energetske barijere potrebne da bi došlo do reakcije između sastojaka).

Ono što je bliže temi o kojoj NSarski priča su metamaterijali. Oni imaju jako specifične karakteristike kao rezultat organizacije na mikroskopskom nivou. Ima ih raznih (naravno, biće na QS portalu za par nedelja, ili par dana čak, kako već ko voli da gleda u budućnost

Ilustrativni primeri su materijali koji se "igraju" sa koeficijentima prelamanja ili odbijanja radio talasa, recimo svetla ovom prilikom, pa mogu da se prave ogledala koja stavimo na pod pa vidimo sebe kako stojimo na ogledalu malo u daljini, ili materijali koji nas čine "nevidljivim" (delimično, naravno, sve je ovo jako primitivno).

A organizacionoj fenomenologiji su samo potrebni prosti, ili bilo kakvi, sastavni delovi, mnogo njih, znanje i "neobuzdana" mašta koja onda ume da odvede u neobuzdane mogućnosti.


alselone alselone 09:45 12.12.2012

Re: Шетња по Сунцу:)

Pa dedukcija i eksperimenti poprilično haraju


Tzv. metoda Pokusaja i popusaja.

Uspesno se sluzim njome.
vladimir petrovic vladimir petrovic 23:01 11.12.2012

Unfinished Work

Čitajući, shvatam da za fizičare ima još mnogo nezavršenih poslova.

A u knjigama piše da nije dobro da čovek umre a da za sobom ostavlja unfinished work.

By the way, kada već pominješ tog Jezdimira Vasiljevića, ma koliko se naknadno pokazalo da je on bio prevarant, je bih se, u slučaju da mogu da biram počinjanje iz početka, radije opredelio za bankarstvo nego za fiziku, he, he, he...

mirelarado mirelarado 23:04 11.12.2012

Re: Unfinished Work

jа bih se, u slučaju da mogu da biram počinjanje iz početka, radije opredelio za bankarstvo nego za fiziku, he, he, he...


А не за књижевност? Као Звево, на пример. Да се није смарао у банци, сумњам да би ишта написао...
nsarski nsarski 23:06 11.12.2012

Re: Unfinished Work

vladimir petrovic
Čitajući, shvatam da za fizičare ima još mnogo nezavršenih poslova.

A u knjigama piše da nije dobro da čovek umre a da za sobom ostavlja unfinished work.

By the way, kada već pominješ tog Jezdimira Vasiljevića, ma koliko se naknadno pokazalo da je on bio prevarant, je bih se, u slučaju da mogu da biram počinjanje iz početka, radije opredelio za bankarstvo nego za fiziku, he, he, he...


Ih, pa ne bave se svi fizicari fuzijom. Zapravo, nedavno je u USA pocelo da se govori o smanjenju novca za istrazivanje fuzije (one prave, "vruce fuzije". Jbg., nije im problem da istovare one gomile para za ratove, ali za vazna istrazivanja love nema. Takvi su ljudi po prirodi, izgleda.
vladimir petrovic vladimir petrovic 23:31 11.12.2012

Re: Unfinished Work

Mirelarado
... А не за књижевност? Као Звево, на пример. Да се није смарао у банци, сумњам да би ишта написао...


Alternativa za bankarstvo bio bi mi neki kafkijanski Osiguravajući zavod. Banke, osiguravajuće kompanije, to je dosta slično...

A sada puštam mašti na volju: san svakog ko se iole interesuje za bankarstvo i međunarodne finansije jeste da jednog dana radi u MMF, pa da eventualno postane i generalni direktor MMF.

Ali, ja sam izgubio tu želju kada sam video kako je loše prošao onaj D. Stros Kan (Dominique Strauss-Kahn). On se, jadničak, hteo malo relaksirati u luksuznom hotelu u Njujorku, na putu za rodnu grudu Francusku, pa je ispalo da mora platiti sumu od 6 miliona dolara sobarici, na ime vansudskog "poravnanja".

Toliko para za relaksiranje je ipak, čini mi se, mnogo!

(Nsarski, izvini na trolu; da je tih šest miliona dolara uloženo u dalja ispitivanja te hladne fuzije o kojoj ti ozbiljno pričaš, možda bi pomoglo... )
nsarski nsarski 23:35 11.12.2012

Re: Unfinished Work

Nsarski, izvini na trolu; da je tih šest miliona uloženo u dalja ispitivanja te hladne fuzije, možda bi pomoglo...


Hladna fuzija nema sanse - fizicki je neizvodljiva. A Stros-Kan nije dolijao samo zbog te sobarice, on je bio Sulejman bankarskog sveta. Ova sobarica je samo jedan kamencic na koji se spopleo, jer je drugima to odgovaralo. Ili, to je kao sto je Al Capone zaglavio zatvor zbog poreza, a pobio onoliki narod, pljackao i ucenjivao i za to nikad nije bio prozvan.
Dr M Dr M 00:29 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Hladna fuzija nema sanse - fizicki je neizvodljiva


Ko zna?

Zamisli da se na protone ne deluje jakom energijom odjednom, nego polako, kao kad stežeš šrafštokom, sve dok se gotovo ne preklope i krenu. To liči na ono sa elektromagnetnim silama.

Mic, mic, BUM!
Samo ne znam šta ću sa onolikim helijumom.

Možda da punimo balone...

Pišeš sjajne, poučne blogove.
bookez bookez 01:32 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Hladna fuzija nema sanse - fizicki je neizvodljiva.


Jel bi mogao malo da objasniš deo "fizicki je neizvodljiva". Jedan atom vodonika (ili jako mala grupa vodonika) se može ubrzati do sudara sa drugim, proizvodeći izolovan dogadjaj nuklearne fuzije. Kako je kretanje atoma uredjeno, temperatura je jako niska (u slučaju malog broja atoma temperatura nije ni definisana).
Milan Novković Milan Novković 10:05 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Alternativa za bankarstvo bio bi mi neki kafkijanski Osiguravajući zavod. Banke, osiguravajuće kompanije, to je dosta slično...

Vladimire, ti si ga baš "zastranio"

U oči me gledaj - ti želiš da budeš geek u sledećem životu
Milan Novković Milan Novković 11:11 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Hladna fuzija nema sanse - fizicki je neizvodljiva

To je najverovatnije tako, samo bih ja uz "fizički" dodao i reč "brutalno".

Ako iskočiš iz "brutalno fizičkog" okvira svet je definitivno mnogo zagonetniji, kao i ono što može da se uradi sa ili u njemu.


Unutar organizacije kao abstraktne fenomenološke podloge svašta možeš da radiš, pored poluga, enzima, pa statičke organizacije kao što imaš u metamatrijalima imaš i pathways, chains-of-events.

Evo, baš se juče pojavila na Fejsu vest kako i pored toga što teraherc talasi nemaju dovoljnu energiju da nam oštete DNK direktno oni umeju da je nateraaju da rezonira i da se cepa samo tako. (koriste na aerodromima kad nas skeniraju)

Ili mobilni koji su "samo" na gigahercima ali greju tkivo pa biohemija odradi ostatak štete na našim ajde mozgovima, nego ušima, a njih svi vide.

Dakle, u onim mojim primerima organizacije može da se doda i rezonancija, pumpe uopšte, energetske ili bilo kakve (dobar primer je laser).

Interesantno je da su za razvoj metamaterijala veliki podstrek simulacije koje sad sve više procesorske snage omogućava po niskoj ceni.

Patways su uopšte potpuno nova dimenzija, vremenska, procesna, u rešavanju problema i, naravno, eksponencijalnom brzinom otvaraju nove mogućnosti.

Al ajde, kao što rekoh, ne bih se ni ja kladio na hladnu fuziju, al na Iter bih


vladimir petrovic vladimir petrovic 15:01 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Milan Novković
... U oči me gledaj - ti želiš da budeš geek u sledećem životu


Ih, Milane!

Prvo - nema sledećeg života.

Pored navalentnog Lambrosa i njemu sličnih i njihove poruke da će ateisti spasti svet, ne verujem da iko više veruje u postojanje zagrobnog života ili nekakve reinkarnacije.

Uostalom, to tvrde i neki glasoviti naučnici i učeni ljudi, poput našeg domaćina Nsarskog.

Drugo, pre nekoliko godina, za jedan moj rođendan, moja ex (Monica), nakon razgovora o geek-ovima, kupila mi je ovakav duks.Više ne nosim taj duks. Sve je prošlo...
Kao u onom engleskom evergreenu

nsarski nsarski 16:09 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Kao u onom engleskom evergreenu

Cudim ti se, Horatio, glava si porodice a ne znas da je ovo stara ruska romansa.
Da, ja ne verujem u drugi zivot. Ovo sto sada zivimo je premijera, nije generalna proba.
antioksidant antioksidant 16:13 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Prvo - nema sledećeg života.

нема ни овог
dragan7557 dragan7557 16:34 12.12.2012

Re: Unfinished Work

nsarski: Jbg., nije im problem da istovare one gomile para za ratove, ali za vazna istrazivanja love nema.

Alo bre rat je najunosniji posao a ulaganje u taj biznis se stostruko isplacuje!

Kad naucis ja su ulaganja u rat minimalno ili skoro nikakva a prihodi neverovatni onda ces vec razumeti u cemu je trik.

cerski
nsarski nsarski 16:38 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Kad naucis ja su ulaganja u rat minimalno ili skoro nikakva a prihodi neverovatni onda ces vec razumeti u cemu je trik.


Da, nisam uzeo u obzir ljudsku pohlepu. Ali, ipak, ako bi napravili fuzione reaktore koji su isplatljivi i cisti i jeftini, bilo bi bolje svima, pa i tim mogulima, ili kako se vec zovu, zar ne?
mirelarado mirelarado 16:41 12.12.2012

Re: Unfinished Work

antioksidant
Prvo - nema sledećeg života.

нема ни овог


Има, само носи у себи смртну пресуду, која се кажњеницима не уручује, па многи одбијају да у њу поверују. :)
nsarski nsarski 16:45 12.12.2012

Re: Unfinished Work

To je najverovatnije tako, samo bih ja uz "fizički" dodao i reč "brutalno".


Brutalno je dobra rec. To cure vole.
dragan7557 dragan7557 17:12 12.12.2012

Re: Unfinished Work

nsarski
Kad naucis ja su ulaganja u rat minimalno ili skoro nikakva a prihodi neverovatni onda ces vec razumeti u cemu je trik.


Da, nisam uzeo u obzir ljudsku pohlepu. Ali, ipak, ako bi napravili fuzione reaktore koji su isplatljivi i cisti i jeftini, bilo bi bolje svima, pa i tim mogulima, ili kako se vec zovu, zar ne?

Vidis nije samo u pitanju pohlepa vec i potpuna sumanutost samog kapitalistickog?imperijalistickog sistema.

Malo je poznata cinjenica da je najvece divljacko unistavanje knjiga bilo pre svega nekoliko godina.

Hitlerovci su unistili nesto preko 4.000.000. knjiga.

U tzv. Drugom Zalivskom Ratu, Busovci su unistili 10.000.000 knjiga, ili dva i po puta vise od najgoreg rezima poznatog covecanstvu!

Izvor: "Project Gutenberg."

Ako mislis da je covecanstvo postlo pametnje mnogo se varas.

I nije samo pohlepa u pitanju vec mnogo gore DIVLJASTVO.

cerski
nsarski nsarski 17:24 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Ako mislis da je covecanstvo postlo pametnje mnogo se varas.

Ne znam da li je pametnije, ali je valjda manje divljacko, zar ne? Nakako mi mnogo sumorno deluju te tvoje ocene, cerski.
dragan7557 dragan7557 19:44 12.12.2012

Re: Unfinished Work

vladimir petrovic 15:01 12.12.2012
Re: Unfinished Work

Milan Novković
... U oči me gledaj - ti želiš da budeš geek u sledećem životuIh, Milane!

Prvo - nema sledećeg života.

Mozda tebi Vladimire izgleda da si izrekao neku tvrdnju, ali moram da te razocaram, naime razumnom coveku ti nisi sa ovom recenicom rekao ama bas nista.

Cak sta vise ovo nije ni bilo kakva tvrdnja. Jednstavno ova izjava nema nikakav sadrzaj.


cerski
dragan7557 dragan7557 19:50 12.12.2012

Re: Unfinished Work

nsarski:
Nakako mi mnogo sumorno deluju te tvoje ocene, cerski.

Moja teorija o tome ce biti objavljena za oko dve godine, pa ces imati prilike da je citas, i naravno ako jos budem medju zivima, da je osporavas u diskusiji.

cerski
dexter92 dexter92 20:05 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Da, nisam uzeo u obzir ljudsku pohlepu. Ali, ipak, ako bi napravili fuzione reaktore koji su isplatljivi i cisti i jeftini, bilo bi bolje svima, pa i tim mogulima, ili kako se vec zovu, zar ne?


Verovatno ne jer bi onda mogli da prodaju samo reaktore. Ovako nam decenijama prodaju gorivo.
Ima ona anegdota kada je Tesla iznervirao J.P. Morgana sa sistemom bezicnog prenosa energije. Morgan mu je navodno odgovorio da bi onda mogli da prodaju samo antene
dragan7557 dragan7557 20:07 12.12.2012

Re: Unfinished Work

nsarski
Nsarski, izvini na trolu; da je tih šest miliona uloženo u dalja ispitivanja te hladne fuzije, možda bi pomoglo...


Hladna fuzija nema sanse - fizicki je neizvodljiva. A Stros-Kan nije dolijao samo zbog te sobarice, on je bio Sulejman bankarskog sveta. Ova sobarica je samo jedan kamencic na koji se spopleo, jer je drugima to odgovaralo. Ili, to je kao sto je Al Capone zaglavio zatvor zbog poreza, a pobio onoliki narod, pljackao i ucenjivao i za to nikad nije bio prozvan.

Vis nsarski, ono sto najveci broj ljudi ovog sveta nikako ne moze da razume je da se na robije ne ide zbog kradje, pljacke, lopovluka i slicnih bogougodnosti.

Na robiju se ide iskljucivo i samo zbog krsenja zakona, al daj to objasni ljudima!?

cerski
docsumann docsumann 20:53 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Brutalno je dobra rec


jako dobra

vladimir petrovic vladimir petrovic 21:15 12.12.2012

Re: Unfinished Work

Prvo - nema sledećeg života.

AO
... нема ни овог

nsarski nsarski 05:50 13.12.2012

Re: Unfinished Work

Moja teorija o tome ce biti objavljena za oko dve godine, pa ces imati prilike da je citas, i naravno ako jos budem medju zivima, da je osporavas u diskusiji.

cerski, i to nam tek sada kazes!?
Daj neki detalj. O cemu ce ta knjiga biti? O filozofiji, istoriji, nauci, istoriji nauke, ili o svemu po malo? Ima li neki radni naslov? Na primer: "Razgovori sa sobom", ili "Teorija svega", ili "Kuda ide ovaj svet?", ili "Tako je govorio Cerski"...
Bez obzira, racunaj da si jedan primerak vec prodao.
freehand freehand 07:56 13.12.2012

Re: Unfinished Work

i naravno ako jos budem medju zivima, da je osporavas u diskusiji.

Tako je i Svedenborg šarao. Malo među živima, malo među mrtvima.
Nego kako tu stoji relativitet?

P.S - jel može za mene jedan primerak u mekom povezu, džepno izdanje (makar u 60 tomova) za čitanje usput, svuda i na svakom mestu?
A jedan, naravno, tvrdi povez sa blindrukom i pozlatom sa posvetom, za pod staklo u biblioteki?

P.S. P.S. - ime Paracerskius mi tako privlačno zvuči...

vladimir petrovic vladimir petrovic 09:07 13.12.2012

Re: Unfinished Work

... Prvo - nema sledećeg života.

Cerski
... Jednstavno ova izjava nema nikakav sadrzaj.


OK, nisi se složio ustvrdivši da nema sadržaja.
Ja te najozbiljnije pitam: a kakav (koji) sadržaj treba da bude?
Baš bih voleo da znam.

Enlighten us!

Ovo kažem bez šale.
Uvek se obradujem ako me neko ispravi, dopunu, pouči.

Da podsetim: Milan je pomenuo - sledeći život. Takve opaske često se čuju u komuniciranju ljudi, verujućih i neverujućih. Na to sam ja reagovao da nas ateisti uče da nema sledećeg života, a da među ateistima ima učenih ljudi, čak i fizičara, he, he, he...

Domaćin je odmah priznao, izrazivši to na jedan fini način:
Da, ja ne verujem u drugi zivot. Ovo sto sada zivimo je premijera, nije generalna proba


Naime, nije mi dovoljno da neko samo nešto negira, tražim (ili bar priželjkujem) da kaže šta on misli da je pravilno, pa ćemo dalje videti.
To bi trebalo da bude svrha komuniciranja, zar ne?

dragan7557 dragan7557 10:05 13.12.2012

Re: Unfinished Work

nsarski:
Bez obzira, racunaj da si jedan primerak vec prodao.

Nema potrebe da racunam, bice objavljeno na Internetu i nece kostati ama bas nista.

Inace nema nikakav radni naslov, jer ne pisem deset teorija, ili scenario za neku holivudsku spunjaru pa da mi bude potreban radni naslov.

Niti tezim za kakvom senzacionalnoscu pa da se samoreklamiram ili ne daj Boze da okolo tvrdim kako je bio neverovatno tesko, ali ipak enormnim zalaganjem, teskim radom, okolnostima...... herojski izdrzano i privedeno kraju, cak i bez gubljnja jedine radne kopije.

Sadrzaj je projekcija buducnosti ljudske "civilizacije" sa ukljucenom korekcijama koje ako ne budu ostvarene ni posthumanizam ovo sadasnje, potpuno divljastvo nece docekati.

Uzgred skoro sva istrazivanja sam vec zavrsio, i sada sam na dvomesecnom odmoru pre pocetka realizacije samog projekta.

Mali deo mojih vidjenja po raznim pitanjima u odnosu na ovaj uzasavajuci stupanj divljastva, na kojem se kontemporarno covecanstvo nalazi, je tebi i drugima bio tokom godina dostupan preko mojih stavova, zakljucaka, misljenja i td. izrazenih ovde i drugde, a to je samo na ovom blogu sadrzaj od oko 4.000 pisanih stranica A 4 formata.

cerski

p.s. mozda ce ti izgledati cudno, ali si i sam jedan od mojih najcenjenijih dugogodisnjih saradnika na ovoj teoriji. Tvoj doprinos nastajanju iste je svakako vredan pomena.dragan7557 dragan7557 10:56 13.12.2012

Re: Unfinished Work / odgovor I deo

vladimir petrovic 09:07 13.12.2012
Re: Unfinished Work

... Prvo - nema sledećeg života.

Cerski
... Jednstavno ova izjava nema nikakav sadrzaj.OK, nisi se složio ustvrdivši da nema sadržaja.

Naravno da se nisam slozio, jer je u pitanju u najboljem slucaju nesto, sto se naziva unvollendete(muz) ili nedovrseno, a ono sto je verbalno nesvrseno nema celovit sadrzaj, mada moze isti da implicira kao sto je i ovde u konverzaciji izmeedju tebe i Milana koju postuliras, slucaj, uz primedbu da je uvek u pitanju spekulacija.

Uobicajen izraz za naznaku termina zivot se uvek dodaje: "as we know it."

Ovim se misli na ljudsku biolosku egzistenciju, koju spoznaju i definisu nasa cula a jezicki je ustrojena konvencijom: "as we know it."

Od svih dosadasnjih religija jedino Hriscanstvo poznaje resurekciju, koja je i detaljno opisana u Jevandjelju, a kako se mlado Hriscanstvo odnosilo prema resurekciji i samoj supstanciji mozes da nadjes kod crkvenih otaca pod nazivom
"Ante-Nicene Fathers" osobito kod Clement of Alexandria ili Athenagoras, kao i u drugim spisima.

Slucaj resurekcije se desio samo jednom u vas celoj Istoriji covecanstva, samo jednom i prema stavovima same Hriscanske Institucionalizovane Religije, i u samoj Istoriji nema vise slucajeva resurekcije odnosno vaskrsenja, kao ni u samim Jevandjeljima.

Posle ovog kraceg uvoda ti je mozda jasnije na cemu se baziraju kako tvrdnje Hriscanske Crkve(sve) kao i "argumenti" njihovih oponenata na koje i sam ukazujes.

Da je sve to uslo u svakodnevni jezik nije potrebno argumentovati, kao ni osnovni stav da se "sledeci"zivot desio pod veoma cudnim okolnostima, samo jednom u istoriji Hriscanstva, opisan u Jevandjeljima i trajao veoma kratko.

Na osnovu spomenutog prakticnog(?) iskustva sa resurekcijom, je sama tvrdnja bilo za ili protiv "sledeceg zivota" stvar vere a ne svakodnevnih iskustava, zvanih praksa.

Takodje stanoviste da se niko otuda nije vratio, cesto spominjana argumentacija ne-vernika(o ateizmu kao odnosu prema Bogu, neki drugi put), je najobicnjie bacanje prasine u oci od stane anti-religioznih analfabeta(jednog cak i sam spominjes) drugim religioznim analfabetama uz dobrano mesanja baba i zaba, od strane oba tabora zaracenih analfabeta.
Enlighten us!

Ovo kažem bez šale.

Enlighten us!, i nije sala vec moze da bude molba, zahtev ili provokacija sagovornika, ali nikad sala.

cerski
dexter92 dexter92 12:18 13.12.2012

Re: Unfinished Work

Da, ja ne verujem u drugi zivot. Ovo sto sada zivimo je premijera, nije generalna proba.

Zamisli kako bi izgledao ovaj zivot da su ljudi sigurni da postoji zivot posle ovog. Da imas 'telefon' kojim mozes da razgovaras sa mrtvima recimo.
Ne bi se bas mnogo trudili da postignu bilo sta cenim. Ovako se ponasaju kao na premijeri kao sto si rekao :)
U razlicitim religijama se provlaci teza da je Bog namerno skriven od coveka.
Ako neko veruje samo u ovaj nazovimo ga bioloski zivot onda bi bilo posteno i da coveka potpuno objasni bioloski. Posto smo jos daleko od bioloskog objasnjenja svesti a usudio bih se reci i nastanka coveka i drugih vrsta onda mu zaista preostaje samo da veruje u to.
dragan7557 dragan7557 12:23 13.12.2012

Re: Unfinished Work II deo

Da podsetim: Milan je pomenuo - sledeći život. Takve opaske često se čuju u komuniciranju ljudi, verujućih i neverujućih. Na to sam ja reagovao da nas ateisti uče da nema sledećeg života, a da među ateistima ima učenih ljudi, čak i fizičara, he, he, he...

Ovo: he, he, he..., ne razumem a ostatak je za lecenje.

U sadasnjem nacinu komuniciranja ljudi je uocljivo da se zasnivaju na monolozima a pri tome svi misle da se bave dijalogom, a to je vidljivo i ovde
Milan Novković 10:05 12.12.2012
Re: Unfinished Work

Alternativa za bankarstvo bio bi mi neki kafkijanski Osiguravajući zavod. Banke, osiguravajuće kompanije, to je dosta slično...


Vladimire, ti si ga baš "zastranio"

U oči me gledaj - ti želiš da budeš geek u sledećem životu

Cini mi se da si u potpunosti zaboravio da "procitas" smajlije, i prebrzo reagovao, mada to samo govori u prilog mojoj gornjoj tvrdnji o monolozima koji ne mogu da budu supstitut dijalogu.

Recenica koja sledi:
Takve opaske često se čuju u komuniciranju ljudi, verujućih i neverujućih.

(boldovana) tvrdnja, deli ljude na verujuce i neverujuce, sto je netacna tvrdnja upravo zbog cinjenice da su spomenuti ateisti koji jesu vernici kao i oni drugi ali su vernici u drugi subjekt, koji postuliraju verom da neveruju, bez ikakvog znanja o subjektu i supstanciji kao i okolnostima o kojima je rec.

Ovaj fundamentalisticki stav je naravno suprotan patristickoj kosmologiji i soteriologiji(patristic cosmology and soteriology) iznetoj u Traktatu:

"Adversus Haereses"
Iraneus of Lyons


a na isti heresioloski i anti hereticki nacin(heresiological and anti-heretic),

sto kontemporarno covecanstvo vraca na pocetke rasprave o patristickoj kosmologiji(patristic cosmology), sada odevene u kvazi naucno ruho novokomponovanh protivnika patristicke kosmologije, koja svoju Novoveru trazi u patristicki suprotnom nedefinisanom optuzivanju vernika u patristicku kosmologiju, za jereticko ponasanje u odnosu na Novoverstvo(ateizam) izrazeno u anti-patristickoj kosmologiji.

Antipatrizam(anti-patristic) kao kosmoloski pravac nije nista novo, mada ateisti u svojoj potpunoj zaslepljenosti to ne priznaju, ne iz neke ucenosti a jos manje spoznaje, ma bili i fizicari, vec iz pukog neznaja, koje pomognuto radikalnom fundamentalizmom vise nije diskusija vec nasilno nametanje anti-patristicke kosmologije u kojoj je subjekt definisan tvrdnjom da subjekta nema i da ga treba iz naucnih razloga supstituiratii potpuno istim nedefinisanim subjektom drugog nomosa.

Da je alternativa koju novovernici predlazu stara dobra maternisticka(matristic cosmology) kosmologija to nvovokomponovani vernici-ateisti niti primecuju niti su dovoljno obrazovani da tu cinjenicu primete.

Naravno da se ceo sukob da svesti, na, od same institucionlne religije daleko raniji stadijum razvoja covecanstva, to novokomponovani vernici-ateisti(nije sukob pojmova) niti hoce niti su u stanju da priznaju, u svom kosmoloskom analfabetizmu i svojoj fundamentalistickoj ostrascenosti.

Nije realno ocekivati od novokomponovanih vernika-ateista da imaju spoznaju maternisticke kosmologije(za detalje: Nag Hamadi i Kumran Papers - part Gnostics-Asclepius i dr.) koja je u eonskom sukobu sa patristickom kosmologijom.

Domaćin je odmah priznao, izrazivši to na jedan fini način:

Da, ja ne verujem u drugi zivot. Ovo sto sada zivimo je premijera, nije generalna proba

Od domacina takodje nije realno ocekivati poznavanje kosmoloskih pravaca, pa "priznanje" treba shvatiti kao elegantno izbegavanje konkretnog odgovora, na postavljeno pitanje.
To bi trebalo da bude svrha komuniciranja, zar ne?

Svakako.


cerski
nsarski nsarski 13:41 13.12.2012

Re: Unfinished Work

dugogodisnjih saradnika na ovoj teoriji


Nemoj "saradnika", cerski, molim te. Ti imas sva patentna prava na nju. Ja sam samo zadivljeni posmatrac.
dragan7557 dragan7557 14:24 13.12.2012

Re: not by logic, but by consensus!?!

nsarski 23:35 11.12.2012
Re: Unfinished Work

Nsarski, izvini na trolu; da je tih šest miliona uloženo u dalja ispitivanja te hladne fuzije, možda bi pomoglo...Hladna fuzija nema sanse - fizicki je neizvodljiva.

Vis, Nenade, ja mislim da si ti usvojio jedan nacin razmisljanja koji je suprotan mom:
Na osnovno pitanje:

How do you know?

ti dajes jedan odgovro sa ukljucenom predikcijom neizvodivosti!

Mene su(kao i tebe) ucili sledecem:

"The answer to the question "how do you know" begins with admission that an guess has been made.

At any one time, though parts of the picture, are universally accepted as correct, because they agree with such huge body of observation.

Other parts of the picture are just coming into focus and agreement about the truth lies in the future.

The scope of agreed part is dictated not by logic, but by consensus."

Naravno dve stvari su me naterale da se okanim ovog ubistvenog i sveokupirajuceg nadasve korumpiranog "populizma," da se izrazim na kontemporaran nacin.

- Prva je spoznaja znacenja i implikacija stava: "the truth lies in the future."

- Druga je spoznaja i implikacije stava: "the scope of agreed part is dictated not by logic, but by consensus," gde je konsenzus ultimativan uslov a logika bacena na djubriste, neverovatnim korupumpiranjem svake nauke i zdravog razuma.

Odmah po spoznaji ovoga sam individualizam i nezavisnost od konsenzusa stavio na pijedestal nauke, a conformizam sa konsenzusom bilo kakve vrste odbacio kao najprljaviju pornografju nauke, nauke koja to vise nije, niti takva nauka pod ovakvim uslovima moze ostvariti potpunu spoznaju istine, jer se istina pod ovim uslovima uvek nalazi u buducnosti: "the truth lies in the future." cime je na propast osudjen svaki pokusaj spoznaje istine u kontemporarnom trenutku, znaci onda kada je potreba za istinom najveca.

Ovo su ujedno i razlozi mnogih neshvatanja koje sam nailazio, i jos uvek nailazim kod komformsta pa i kod tebe.

Skoro je suvisno reci da ako se svi sloze da nesto nije moguce:
Hladna fuzija nema sanse - fizicki je neizvodljiva.

onda je cak i sama pomisao, da je to nesto ipak na neki nacin ipak moguce, osudjena na propast kod intelektualaca a podsmeh kod manje nadarenih.

Iz navedenih razloga ne postujem ni jedan naucni(i drugi) autoritet a u traganju za istinom/ma sam poroveo citav zivot.

Naravno u pocetku mi je enormno smetalo sto ljudi, pa cak i brilijantni umovi nisu u stanju da se otarase ove korupcije, a posle sam navikao da ne obracam paznju na takve stvari.

cerski
nsarski nsarski 15:11 13.12.2012

Re: not by logic, but by consensus!?!

da je to nesto ipak na neki nacin ipak moguce, osudjena na propast kod intelektualaca a podsmeh kod manje nadarenih.

Iz navedenih razloga ne postujem ni jedan naucni(i drugi) autoritet a u traganju za istinom/ma sam poroveo citav zivot.


Auh, cerski, ti se dade u filozofiju oko elementarne stvari! Ja sam sasvim precizno rekao da hladna fuzija nije fizicki izvodljiva. Hladna, ponavljam.

Fuzija postoji u prirodi, dakle izvodljiva. Jedino sto se desava pri temperaturama od mnogo desetina miliona stepeni. Fuzija se pravi i u laboratorijama, ali pod uticajem ekstremno jakih magnetnih polja koja ubrzavaju deuterijumova jezgra do ogromnih brzina i sudara ih. Ni to nije hladna fuzija.

Ako podjemo od srednjoskolske fizike da je kineticka energija srazmerna sa temperaturom, konkretno E~kB*T, gde je kB obicna Bolcmanova konstanta, onda je velika brzina=visoka temperatura. To je barem prosto.
Da bi priblizili dva pozitivna naelektrisanja (jezgra deuterijuma) dovoljno blizu tako da nuklearne sile preuzmu stvar i stupe u dejstvo, onda moramo da prevazidjemo njihovo odbijanje (Kulonovu silu). Tada ce doci do fuzije.

OK, kako da ih dovoljno priblizimo? Pa, jedini nacin je da ih sudarimo. Kolikom brzinom? Veoma velikom. Kako da postignemo toliku brzinu? Pa, ili da gas deuterijumovih jezgara zagrejemo do ogromne temperature (to se desava na Suncu), ili da ta jezgra strahovito ubrzamo (u laboratorijama) pa ih sudarimo. Drugi nacini nisu poznati.

Brzina, prosecna, obicnih molekula na sobnoj temperaturi je oko 350m/sec (brzina zvuka). Kada se takvi molekuli nadju u sudaru to ih ne priblizava dovoljno. To nije ni mikro, mikro delic brzina koje su potrebne za fuziju. Sve temperature manje od ekoliko miliona stepeni su nedovoljne, tj. suvise je hladno.
Ergo, hladna fuzija je fizicki neizvodljiva.

dragan7557 dragan7557 15:16 13.12.2012

Re: Unfinished Work

nsarski
dugogodisnjih saradnika na ovoj teoriji


Nemoj "saradnika", cerski, molim te. Ti imas sva patentna prava na nju. Ja sam samo zadivljeni posmatrac.

Ja patent i intelektualnu svojinu, smatram gorom bolescu za nauku od kuge, raka, side i mnogih neizlecivih bolesi zajedno.

Nauka moze postati nauka samo ukidanjem svojinskih prava nad svojim proizvodima.

Dakle patent, intelektualna svojina su smrtna bolest za nauku.

cerski

p.s. zadivljeni ili zajedljivi posmatrac?
dragan7557 dragan7557 15:35 13.12.2012

Re: not by logic, but by consensus!?!

Ergo, hladna fuzija je fizicki neizvodljiva.

I ergo stoji sada na Google na prvoj stranici pod nazivom:

News over cold fusion, one day ago!

cerski

p.s. ostavi se spominjanja srednjoskolskih znanja jer za tim zbilja nema potrebe osim ako nemas neke druge hm.......... pobude?
nsarski nsarski 15:48 13.12.2012

Re: not by logic, but by consensus!?!

dragan7557
Ergo, hladna fuzija je fizicki neizvodljiva.

I ergo stoji sada na Google na prvoj stranici pod nazivom:

News over cold fusion, one day ago!

cerski

p.s. ostavi se spominjanja srednjoskolskih znanja jer za tim zbilja nema potrebe osim ako nemas neke druge hm.......... pobude?

Uopste ne razumem sta hoces da kazes. Sta stoji na guglu?

Pitanje da li moze da se postigne hladna fuzija je , da sasvim uprostim, kao da neko pita da li moze sibicom (obicnom) da zapali komad metala. Ne moze. Metal moze da se zapali brenerom, ili varilicom, ili nekim drugim izvorom velike toplote, ali obicnom sibicom ne moze. To je sve.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana