Filozofija| Istorija

Knjiga o dva principa (4)

kukusigameni RSS / 06.02.2013. u 18:28

Fobija – (grč. phobos ) – strah; med. patološki strah

 

Ovih dana, fobija je reč koja se prečesto pojavljuje na blogu.

Najčešće imamo strah od nepoznatog ili makar nerazumljivog.

Od toga počinjem da strahujem.

Postao sam pravi fobofobičar.

 

 

 

Gnostici su bili listom protiv knjiga i predanja Starog Zaveta. U njima su nalazili dokaze božanskog kao principa zla, samovolje, pokore koja se bezrazložno usmerava na ljudski rod. Na taj način gradili su i sopstvenu politiku – težili su stvaranju sopstvene crkve koja će biti hrišćanska i koja će priznavati postojanje Boga, ali ne Boga kao savršenog, već kao nesavršenog bića. Gradeći ove svoje stavove, duboko promišljene i argumentovane, gnostički teolozi (među njima i slovenski) kroz kanonizaciju sopstvenih knjiga dovodili su u pitanje gotovo sve elementarne postavke zvaničnog hrišćanstva, pa i onu o Adamu i Evi.

Po jednim gnosticima, Adam i Eva bili su božanska deca, koju Bog nije mogao da podnosi u sopstvenom svetu, pa ih je bacio u poredak materijalne stvarnosti. Po drugima, to su bili Satanini potomci koji su stvorili ljudski rod i tako oživeli mrtvi poredak zemlje gde je Satana bio gospodar. Po trećima, Adam i Eva su bili prva stvorenja na zemlji koja su sopstvenim radom dokazala da ne zavise od božanskog bića.

Svaka gnostička škola gotovo da je imala svoju pripovest o Adamu i Evi, svoju verziju praroditeljskog greha. Neke od gnostičkih škola smatrale su da su Adam i Eva božanska deca, koju je Bog poslao u poredak zemaljske stvarnosti da ga sopstvenim potomstvom ožive. Ovi gnostici su tvrdili da je poredak zemaljskog sveta muka i pokora, da čovek živi u stalnom mraku, da je zatočen u Sataninom svetu i da sopstvenim postojanjem dokazuje da pripada onom delu božanskog bića koje je uvek bilo protiv Satane – boravak u poretku materijalne stvarnosti samo je božanski dokaz prvorođenom sinu da postoje bića koja su u stanju da svet mraka učine koliko-toliko svetom reda i svetlosti. Istina, ovaknih je varijanti gnostičke teologije bilo najmanje. Takva razmišljanja najčešće su bila zastupljena u vremenu kada je zvanično hrišćanstvo silom i prinudom stvaralo, rušilo i postavljalo granice državnim zajednicama.

Radikalniji gnostici, oni koji su temelje Svetog Pisma tumačili kao dokaz dvojstva božanske prirode (stalne borbe dobra i zla), gradeći sopstvenu ideologiju i politiku, tvrdili su da je zvanično hrišćanstvo po sebi princip zla jer ne dozvoljava nikakvo tumačenje svetih staro i novozavetnih knjiga. Osim onog, kojeg je samo propisalo. Zvanično hrišćanstvo je bilo zlo jer je na kuluku i nametima gradilo velelepne hramove i u njima kačilo ikone u srebru i zlatu. Radikalni gnostici su smatrali da su srebro i zlato, ukoliko se upotrebljavaju za dokaz božanske moći i svetlosti, simbol principa zla. Po njima su zlato i srebro morali da služe samo za trgovinu – kako bi se obezbedio život u državnoj zajednici. Gnostici (i bogumili među njima), tako se bore za jedan vid socijalne pravde; grade manastire u kojima nema srebra i zlata i u kojima su freske bez raspeća i rađanja Hristovog i bez prikaza, makar i u najgrubljoj simbolici božanskog trojstva. Oni ne upotrebljavaju po pravilu zlatnu boju u slikanju, a crkve ispunjavaju (čak i u oltaru) prizorima iz svakodnevnog života ili idealizovanim pastoralama.

Gnostički teolozi, za razliku od hrišćanskih, u hrišćanstvo unose paganske mitove i verovanja, te se na taj način približavaju narodu, a na nekim  delovima Balkana (u Bosni, zapadnoj Srbiji i Zeti), čak postaju njegove vođe. Oni su snaga na koju svako od dva rimska carstva mora da računa, pa i južnoslovenski vladari koji su uspostavili sopstvene državne zajednice. Zapadna rimska crkva vodi protiv njih, uz pomoć Ugara i Mletaka, krstaške ratove ali bez vidljivijeg rezultata, zato što se naoružani narod masovno suprotstavljao krstašima. I Nemanjići vode ratove protiv bogumila, ali im i popuštaju koristeći ih kao vojnu snagu i vođe masa u svom pohodu na carsku krunu Istočnog rimskog cartstva. U tome je cara Dušana, najverovatnije omela prerana smrt.

Gnostičko sveštenstvo (i bogumilsko; na Balkanu u dvanaestom veku postoji pet jeretičkih crkava) stiče poverenje širokih masa zalaganjem za skroman, gotovo isposnički život. Postoji nekoliko zapisa koji tvrde da su bogumili izuzetno skromno odeveni (u crno), ali da su izuzetno vešti trgovci. Gotovo jedan vek oni u Bosni drže kontrolu nad trgovinom, obezbeđujući novac za dvorsku klasu i za organizovanje naroda protiv militantnih redova katoličke i sveštenstva istočne crkve, koji su hteli da ih stave u svoju zonu uticaja. Pod Nemanjićima nema mnogo zapisa o tome. Kralj Milutin ostvaruje dogovor i sa poglavarom zvanične hrišćanske i bogumilske crkve, a sve u cilju potpunog mira na teritoriji njegove države i okupljanja svih raspoloživih snaga za borbu za uspostavljanje novih državnih granica. Bogumilsko sveštenstvo je tako, u svim državama južnoslovenskog juga, faktor i snaga sa kojima svaki vladar mora da računa. Preko sopstvene kanonizacije hrišćanstva, suprotne konstantinopoljskoj i rimskoj, nudi se takav ideološki koncept koji je omogućavao da se stvore južnoslovenske državne organizacije koje će i verski i ideološki, pa i politički biti nezavisne. Na taj način je bogumilstvo, gnoza uopšte, imalo izuzetan značaj u istoriji južnoslovenskih srednjovekovnih država. Bez bogumilstva, te države ne bi ni postojale, niti bi Južni Sloveni pod Nemanjićima mogli da budu takva sila, pravo srpsko carstvo, koje je pretilo da sruši vizantijski imperijum.

 

 Komentari (106)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

docsumann docsumann 18:42 06.02.2013

1.

kukusigameni kukusigameni 18:44 06.02.2013

Re: 1.

Otkud ti?
docsumann docsumann 18:47 06.02.2013

Re: 1.

tu sam svo vrijeme ... čekam nastavak.
Kazezoze Kazezoze 10:23 07.02.2013

Re: 1.

Po jednim gnosticima, Adam i Eva bili su božanska deca, koju Bog nije mogao da podnosi u sopstvenom svetu, pa ih je bacio u poredak materijalne stvarnosti. Po drugima, to su bili Satanini potomci koji su stvorili ljudski rod i tako oživeli mrtvi poredak zemlje gde je Satana bio gospodar. Po trećima, Adam i Eva su bili prva stvorenja na zemlji koja su sopstvenim radom dokazala da ne zavise od božanskog bića.

možda bi bilo potrebno da se objasni kako je to sve po gnosticima počelo.

naime, po gnosticima, istinski bog je nestvorena svetlost - pneuma, bez uzroka.
kao nemanifestovan je muškog roda. celovito bivstvo, iznad polova.
kao manifestovan, prva misao, prva refleksija svesti o sebi, stvaranja, naziva se ženskim rodom ennoia.
iz prve misli se rađaju eoni (aion), prvi bogovi, u pleromi (potpunosti).
eoni su u međuprostoru između najvišeg istinskog boga i stvorenog materijalnog sveta kakav nam je poznat.

prvi i najviši od tih bogova je logos.
on je primarni izraz istinskog boga, on daje oblik bezobličnom, telo bestelesnom, lice nevidljivom, reč neizrecivom, misao nepojmljivom. dakle, on je arhetip svega ispoljenog, univerzalno polje, matriks, prototip svih pojava.
po nekim izvorima, to trojstvo, istinski neispoljeni bog, ispoljeni bog enoia i logos, nazivaju se još i otac, majka i sin.

postoji progresija pada od najvišeg eona logosa do posljednjeg eona sofije. ona je najniža u smislu da je najbliža materijalnom svetu.
e sad, zbog blizine materijalnog sveta ona je prekoračila njegovu granicu i reprodukovala se u materijalnom svetu, slično kao što je to prvobitno učinio i najviši istinski bog. učinila je to sama i nezavisno od ostalih bogova, eona. pošto je kao eon bila androgena mogla je da oplodi samu sebe.

sofija je mogla da oponaša stvaranje zato jer je bila najbliža stvorenom, ispoljenom svetu, materiji, prakrti, ogledalu božanskog.
zato što je sebično oponašala stvaraoca iz nje je izašla nesavršena, nakazna stvar - demijurg, "stvaralac" u materijalnom svetu, jaldabaot ("dete haosa" ). to je starozavetni jehova. gnostici ga nazivaju slepom budalom:) jer je po starom zavetu govorio da je on jedini najveći bog i da nema drugog boga osim njega, iako je iznad njega cela plejada mnogo viših bogova - eona, i da je tek iznad njih najviši istinski bog. on je i obmanjivač ljudi jer tako obmanjuje ljude da ne znaju istinu da on nije istinski bog.

taj demijurg će stvoriti ovaj svet na kome živimo i njegove zle vladare, arhonte ("pale anđele" demone i đavole; neorganska bića).
arhonti služe demijurgu tako što vrše prinudu i pritisak na čovečanstvo u sprečavanju njegovog punog potencijala i samospoznaje duše kao samospoznaje najvišeg boga. oni drže čoveka uspavanog i potčinjenog, izazivaju strah i patnju jer se na taj način hrane vibracijama negativne energije.

demijurg i arhonti zajedno stvaraju adama po svome liku.
sofija je videla da je njen demijurg uradio sličnu stvar kao i ona, samostalno stvaranje, i to joj se dopalo. ali se sažalila nad adamom jer je stvoren da bude rob demijurga i arhonta. poželela je da ispravi tu nepravdu i neravnotežu i, prevarivši demijurga, ubacila je deo svoje božanske suštine u adama.

tako čovek na zemlji nije ostao čovekolika životinja i rob, već telo sa dušom koja je od božanskog izvora i suštine, i otuda razumno, svesno biće. sofija označava i mudrost i to govori šta je čovek dobio od nje. tako je čovek postao dvostruk: materijalan i duhovan, telesan i božanski. ta dvostrukost je i fizički ovaploćena podelom čovekovog tela na muški i ženski pol. dakle, muški i ženski pol u ljudskom rodu samo su izraz ove dvostruke prirode čovekovog fizičkog bića. ne i duše.
ali o dvostrukoj prirodi čoveka će već govoriti qq u nekom sledećem nastavku, ja sam samo želeo da malo pobliže objasnim nastanak čoveka po gnostičkom mitu.
kukusigameni kukusigameni 10:41 07.02.2013

Re: 1.

Kazezoze


Ja bih samo dodao ovde jednu misao koju sam negde pročitao (tako da ne znam čija je ):

Gnosticizam je kao akutna helenizacija hrišćanstva.

dragoljub92 dragoljub92 12:42 07.02.2013

Re: 1.

Kazezoze
...ja sam samo želeo da malo pobliže objasnim nastanak čoveka po gnostičkom mitu.

baš mi je dobrodošlo ovo tvoje ubacivanje,neki pogledi su mi baš prihvatljivi,al da sačekam malo da ne prenagljujem,
kukusigameni kukusigameni 12:53 07.02.2013

Re: 1.

dragoljub92
Kazezoze
...ja sam samo želeo da malo pobliže objasnim nastanak čoveka po gnostičkom mitu.

baš mi je dobrodošlo ovo tvoje ubacivanje,neki pogledi su mi baš prihvatljivi,al da sačekam malo da ne prenagljujem,


Ovaj serijal bi mnogo izgubio da nema Kazovih komentara.

Ono što je meni zanimljivo je to, da se na primer nije javio Nikola Knežević, pa da sa njegove strane kaže koju.

dragoljub92 dragoljub92 13:59 07.02.2013

Re: 1.

Nikola Knežević, pa da sa njegove strane kaže koju.

mislim da ima fobiju od giljotine kojoj bi bio izložen,mislim da je već to ili slično iskusio.
zemljanin zemljanin 14:00 07.02.2013

Re: 1.

Ovaj serijal bi mnogo izgubio da nema Kazovih komentara.

apsolutno
omega68 omega68 00:18 09.02.2013

Re: 1.


Мардук је на вавилонским прољећним играма симболично преполовио голубицу кад је увео нови свјетски поредак.
...ПА ДА МАЛО ПОГЛЕДАМО НАС СПОМЕНИК....ПОБЕДНИК...хехе...Ал нас раде !
.у нашем времену се очекује ТРЕЋИ талас Новог светског поретка...што измедју осталог стоји у већини литература о сродним темама...ДАКЛЕ.....Наш победник чека ту прославу и у ту сврху ће послужити голубица...!!!....једино незнамо датум ?

У Грчкој митологији...тј. на античким предметима..има доста детаља на којима Зевс пресеца Голубицу...поштанске маркице Грчке..http://www.greek-islands.us/greek-gods/zeus/zeus.jpg
..на Римским мозаицима....Константин је увео други талас...који је сад већ....демоде...па идемо даље...

Ниш центар свијета и свега...Нулти полутар и нулти меридијан....А голубица је....била постављена на мјесту гдје је данашњи Ниш и одатле је грађен свијет.CATENA MUNDI
http://www.youtube.com/watch?v=vvmG91moRNA

Неврод на прослави увођања света у нови светски поредак пресеца голубицу на пола..на гуглу има низ детаља тог чина.Видојевић у књизи помиње мурал са аеродрома у Денверу где се налази опет исти детаљ;

********************************

Пелашки мит о стварању свијета

Пелашки мит о стварању свијета је легенда о стварању свијета настала у прехеленском добу матријархата, као дио монотеистичког религијског система у којем постоји једна врховна Богиња која влада свијетом и другим божанским бићима.

Мит

По пелашком миту о стварању свијета, у почетку се Еуринома, богиња свих ствари, подигла нага из хаоса и, не нашавши ништа чврсто на шта би стала, одвојила воду од неба, „играјући усамљена на таласима“. Тако је играла крећући се према југу, а вјетар који је стварала својом игром учинио јој се као нешто ново и нарочито, као надахнуће за стварање, те је узела тај сјеверни вјетар и протрљала га између руку, и као чудом тада се створила велика змија Офион.

Еуриноми је било хладно, и да би се загријала почела је да игра још јаче што је код Офиона изазвало пожуду па се обавио око њених божанских удова и спојио се с њом. Због тога се вјерује да сјеверни вјетар, Сјеверац, којег зову још и Бореј, оплођава женски род, и кобиле често окрећу своје задњице према вјетру и ждријебе се и без пастува.

Кад је затрудњела, Еуринома је узела лик голубице и, лежећи на таласима одређено вријеме, снијела свеопште јаје. Офион се на њену заповијест обавио око тог јајета седам пута и гријао га док се није распрснуло и из њега изашла Еуриномина дјеца - земља са свим стварима: Сунцем, Мјесецом, планетама и звијездама, планинама, ријекама, животињама и биљкама.

Испрва су Еуринома и Офион изабрали Олимп за свој заједнички дом, али послије неког времена Офион је почео да вријеђа Еуриному и да говори како је он сам створио читав свијет. Увријеђена, Еуринома га је згазила петом, избила му зубе и прогнала га у подземни свијет у мрачну пећину. Послије тога је створила седам планетарних сила и над сваком од њих поставила по једног Титана и једну Титанку; над Сунцем је поставила Теју и Хипериона и дала им моћ освјетљивања, над Мјесецом Фебу и Атланта и дала им моћ опчињавања, Диону и Крија над Марсом и дала им силу раста, Метиду и Кеја над планетом Меркур и дала им мудрост, Темиду и Еуримедонта над Јупитером и подарила им контролу над законом, Тетију и Океана над Венером и дала им моћ љубави и Реју и Хрона над Сатурном којима је подарила моћ мира.

Анализа

Овај вјерски систем је настао у доба матријархата, када није било Богова и свештеника, већ само главна богиња Еуринома и њене свештенице, пошто је жена била владајући пол, а мушкарац је представљао тек немоћну жртву жене. Чак се није признавало ни да мушкарац оплођује жену, него да жене заиста бивају оплођене сјеверним вјетром, или чак случајно, ако би појеле инсекта или пасуљ. Насљедство је преношено искључиво женском линијом, а змија се сматрала реинкарнацијом мртвих. Еуринома, „Велика луталица“, је у сумерској цивилизацији носила име Јаху, „Уважена голубица“, име које је касније пренешено у јеврејску религију у облику Јехове, творца. Мардук је на вавилонским прољећним играма симболично преполовио голубицу кад је увео нови свјетски поредак.

Офион, односно Бореј, је змија творац (демијург) у јеврејској и египатској митологији, а у раној умјетности Средоземља богиња се стално појављује у његовој пратњи. Пелазги, народ који је тврдио да је рођен из земље и да је настао од Офионових зуба, вјероватно су били неолитски људи, приспјели на грчко полуострво из Палестине негдје око 3500 година прије нове ере, а 700 година касније су их Хелени - досељеници из Мале Азије, приспјели преко Киклада - затекли на Пелопонезу. Име „Пелазги“ се, међутим, широко примјењивало на све народе који су живјели на грчком копну прије Хелена, тј. на домородачке прехеленске становнике. Тако, Страбон наводи Еурипида, који објашњава да су Пелазги прихватили назив Данајци, кад је Данај дошао у Арг са својим педесет кћерки. Њима се данас приписује и да су имали обичаје еротских оргија. Страбон у истом одјељку описује да су они који су живјели близу Атине били познати као „Пеларги“ („роде“); вјероватно им је рода била птица-тотем.


Мр Горан Буџак, „Антологија грчких митова“, И. П. „Дом и школа“, Београд. ISBN 86-83751-28-7

P.S. ''Pelazgi'' ili ''Pelasti'' vrlo lako može da bude i ''Belasti''?
Belo je na kom jeziku razumljivo?
Baal - Bel - Beli- Belast - Belasti
A Tibali mogu lako da budu Tro-Bal ( i ) ... ali to je za neki drugi blog
docsumann docsumann 18:46 06.02.2013

dakle,

polako prelazimo na politička pitanja ... biće krvavo
kukusigameni kukusigameni 18:49 06.02.2013

Re: dakle,

docsumann
polako prelazimo na politička pitanja ... biće krvavo


Bojiš se?
Znači, fobija!
docsumann docsumann 19:08 06.02.2013

Re: dakle,

kukusigameni
docsumann
polako prelazimo na politička pitanja ... biće krvavo


Bojiš se?
Znači, fobija!


od krvi?myredneckself myredneckself 19:29 06.02.2013

Re: dakle,

Ja se bojim da će ovi članovi filmske Akademije, osujetiti Danijela Deja Luisa u dobijanju Oskara.
Neka se igraju igrica, i there will be blood.

kukusigameni kukusigameni 19:35 06.02.2013

Re: dakle,

myredneckself
Ja se bojim da će ovi članovi filmske Akademije, osujetiti Danijela Deja Luisa u dobijanju Oskara.
Neka se igraju igrica, i there will be blood.Ti se kanda više brineš nego što se bojiš?!!

Aleksandra Mitrovic Aleksandra Mitrovic 23:53 07.02.2013

Re: dakle,

myredneckself
Ja se bojim da će ovi članovi filmske Akademije, osujetiti Danijela Deja Luisa u dobijanju Oskara.
Neka se igraju igrica, i there will be blood.


Danas sam po drugi put odgledala film. Juče je bio prvi put . Bila sam prilično skeptična jer nisam neki Spilbergovac ali je moj skepticizam oduvan sa prvim minutima filma. Jedno je sigurno. Najveća vrednost tog filma (u mojim očima) je fantastična glumačka podela. Mislim da je ovde Dej Luis prevazišao samog sebe. A tek Sally Filds!!! WOW!!
niccolo niccolo 19:27 06.02.2013

Dobro

već četiri dela, a kad ćemo da počnemo da pričamo o ta dva principa o kojima je knjiga?
kukusigameni kukusigameni 19:30 06.02.2013

Re: Dobro

niccolo
već četiri dela, a kad ćemo da počnemo da pričamo o ta dva principa o kojima je knjiga?

Još malo pa sa'će.

Ima još jedan nastavak i onda...

Već me hvata fobija od kraja.
niccolo niccolo 20:54 06.02.2013

Re: Dobro

Ima još jedan nastavak

Nastavak čega?
kukusigameni kukusigameni 20:57 06.02.2013

Re: Dobro

niccolo
Ima još jedan nastavak

Nastavak čega?

Ove istorijsko-opisne predpriče. Mislio sam da nije loše da se ljudi malko upoznaju sa celom situacijom.

Ono kao: Poznavanje prirode i društva, i te munje.
niccolo niccolo 21:17 06.02.2013

Re: Dobro

Svaka gnostička škola gotovo da je imala svoju pripovest o Adamu i Evi

Нешто су ми они били превише везани за ту причу за мој укус. Очекивао бих од гностика да буду пријемчиви и за идеје које не укључују А&Е...
kukusigameni kukusigameni 21:36 06.02.2013

Re: Dobro

niccolo
Svaka gnostička škola gotovo da je imala svoju pripovest o Adamu i Evi

Нешто су ми они били превише везани за ту причу за мој укус. Очекивао бих од гностика да буду пријемчиви и за идеје које не укључују А&Е...

Nema ko nije bio u A&E fazonu.
Kabalisti, hrišćani, gnostici, islamisti...
Svako je imao svoju verziju priče o prvostvorenom muškarcu i ženi.
niccolo niccolo 21:41 06.02.2013

Re: Dobro

Ми политеисти (а и полиатеисти ) нисмо имали
kukusigameni kukusigameni 21:52 06.02.2013

Re: Dobro

niccolo
Ми политеисти (а и полиатеисти ) нисмо имали

Pa evo na primer Erich Fromm.

EDIT. Sad će zemljanin da bane da ti objasni.
zemljanin zemljanin 22:42 06.02.2013

Re: Dobro

Ne baš svi ... Gali (Galija) ima Dispatera, Irci imaju malo drugačiji rezon, ima više prvobitnih ljudi, tj. u svakoj rasi koja ih je osvajala, negde 5 komada. Zaboravio sam im imena ali se sećam Fintana, veliki sudija mudrosti, jedini i pravedni posle potopa (pandam Noe).

Jung, Adamu pripisuje, mudrost, starog čoveka koji se javlja u snovima kao potreba za drevnom mudrošću. Za Junga je drugi Adam (isus) simbol novog čovečanstva iz pepela starog (Feniks) .... ili ti njegov krst stoji na grobu prvog Adama tj. izrasta iz njega ...

Jevreji ga tumače kao zemljanog čoveka (od zemlje) ... Kabala, kaže prvo je bio Golem (samo glina) pa mu je onda dat život, sistem - od zemlje je napravljen pa se u zemlju vraća ... Talmud kaže da su A&E prvo izrodili decu i to 8-og dana a 12-og su proterani (istekla viza) ...

Haggadu sam već navodio ali prvo stvara Adama i Evu (istovremeno) ali ta Eva je Lilit ... nakon prve svađe a tu su se nabacivali i Kajin i Abel, bog ih uništi pa ispočetka ... iz drugog pokušaja prvo je napravio Adama, pa onda genetičkim inženjeringom izvuka Evu dok je ovaj bio pod anestezijom (nema podataka da li je lokalna ili totalna) ... tako da mu Eva dođe GMO

i sad odo ja da spavam ... za Fromma - sutra

EDIT. Da dodam, kad već koristim simbolizam ... po legendi prvi Adam je umro petak (?!) 14. Nisana u 9 ... na taj način simbolično uslovljava smrt drugog Adama (Isusa) ... dalje kaže da je pre nego što će da umre, poslao Seta (sina) da skokne do Raja i mazne plod besmrtnosti sa Stabla života (tad su linije Zemlja-Raj bile u funkciji, ujutro i uveće) ... elem Set se zaputi ka Raju, koristeći neku navigaciju (nije jasno da li je bila mapa ili HPS Heaven Positioning System) ... taman da pozajmi plod kad naiđe čuvar, neki anđeo kako kažu ... Set tu tuc, muc ali u laži su kratke noge, ipak iskuka neke semenke i to tri komada (nije čarobni pasulj) ... dok se vratio Adam već oladio ... ipak od tih semenki, iz usta mrtvog Adama izrašće drvo od koga će se kasnije napraviti krst za drugog Adama ... detalji u "Raju" od Dantea
maksa83 maksa83 07:56 07.02.2013

Re: Dobro

Ove istorijsko-opisne predpriče. Mislio sam da nije loše da se ljudi malko upoznaju sa celom situacijom.

Hvala na ovom serijalu, nisam imao pojma o svemu tome van onoga što se učilo u osnovnoj školi što se otpr. svodilo na "bili neki bogumili koji se nisu skroz uklapali u hrišćanske klišeJe, pa ih potamanilo".

Bre skroz su bili face.

kukusigameni kukusigameni 10:04 07.02.2013

Re: Dobro

maksa83
Hvala na ovom serijalu, nisam imao pojma o svemu tome van onoga što se učilo u osnovnoj školi što se otpr. svodilo na "bili neki bogumili koji se nisu skroz uklapali u hrišćanske klišeJe, pa ih potamanilo".

Bre skroz su bili face.


Upravo to. I meni su bili skoroz cool i potpuna avangarda za svoje vreme.

S druge strane, skoro je neverovatno da i danas ateisti postavljaju slična pitanja kao i gnostici. Dobro, drugačiji budu zaključci ali gnostici svojom metodologijom traženja odgovora baš u hrišćanskim spisima, često pokazuju veću zrelost u borbi protiv organizovane religije.

I na kraju, nije loše znati celu priču, jer se u današnjem vremenu pojavljuju razni likovi koji se lože da su gnostici. Osnivaju crkve???, objedinjuju različite religije i tako to, a sve u cilju kome su se baš suprotststavljali ovi srednjevekovni majstori: money, tozla i ostale materijalne vrednosti.
antioksidant antioksidant 10:08 07.02.2013

Re: Dobro


I na kraju, nije loše znati celu priču, jer se u današnjem vremenu pojavljuju razni likovi koji se lože da su gnostici. Osnivaju crkve???, objedinjuju različite religije i tako to, a sve u cilju kome su se baš suprotststavljali ovi srednjevekovni majstori: money, tozla i ostale materijalne vrednosti.

па у чему је проблем?
слобода вероисповести и те муње
ако се ложе на то, а још и скупе "паству" нека их... само их држати даље од државних школа и нема проблема
kukusigameni kukusigameni 10:15 07.02.2013

Re: Dobro

antioksidant
па у чему је проблем?
слобода вероисповести и те муње
ако се ложе на то, а још и скупе "паству" нека их... само их држати даље од државних школа и нема проблема

Nije problem. Crkva ima problem sa njima. Ja nemam.

Ipak, ja sam samo potencirao razliku u odnosu prema ovozemaljskom materijalnom svetu.

Meni naime smeta to bogaćenje, zlato, sjaj i nameti, kojih nigde nema u Bibliji.
O crkvi (zvaničnoj) ne bih trošio reči po tom pitanju. Ali mi je apsurd da ekipa koja nudi druga rešenja (nekad i pod krovom hrišćanstva) pribegava istim metodima kada su u pitanju finansije.
antioksidant antioksidant 10:22 07.02.2013

Re: Dobro

Crkva ima problem sa njima.

цркве имају проблем са свима који су ван њихове сфере утицаја
Ali mi je apsurd da ekipa koja nudi druga rešenja (nekad i pod krovom hrišćanstva) pribegava istim metodima kada su u pitanju finansije.

апсурд је уопште што цркве имају такве финансије
то је, између осталог, и мартин лутер републиканац приметио па закуцавао на врата
али ако неко својом вером нађе пут у вечно овоземаљским уживањем, нека га
(само га ван државне школе држати)
zemljanin zemljanin 15:51 07.02.2013

Re: Dobro

U okviru racionalističke struje tog perioda (srednji vek) vredi spomenuti Hivija (Hajavajhi ili Hajavajh) iz Balha, nekadašnje Baktre (danas u Avgansistanu) ... njegova dela su naravno uništena ali on je možda bio i najozbiljnij suparnik zvaničnoj religijskoj misli tog perioda ... nije pripadao rabanitima (talmudski judaizam) ni karaimima (oni su odbacili Talmud i strktno se držali biblijskih zapovesti) ... ono što jeste bitno je da je Hivi napisao knjigu sa oko 200 pitanja o "problemima" Biblije i judaizma ...

Po onome što znamo bila su to vrlo racionlna i popularna pitanja ... samim tim su osuđena i uništena ali su ostali tragovi u drugim knjigama ... sve u svemu on je u temama koje je obrađivao, obrađivao i odbacivao boga kao nepravednog, bez ljubavi, zlobnog itd ... dokazu su bili u samoj Bibliji, prihvatanje Aveljove žrtve i odbacivanje Kainove, osuđivanje ljudi na uništenje a spasavanje Noja koji nije bio ništa neviniji ... pitanja o pravednosti kazne za Sodomu koji je bio samo jednan od "takvih" gradova, pitanja o svrsi patnje, o "božanskoj" prirodi i zlim duhovima ... tvrdio je da bog nije sveznajući jer nije znao gde se sakrio Adam u rajskom vrtu, ije znao gde je Avelj, testirao je Avrama, bojao se Adama a nije mu mogao zabraniti da jede voće sa drveta života ... takođe se bojao Vavilonske kule ... stalne promene mišljenja, nedolsednost ... bili su dozvoljeni brakovi između brata i sestre dok se nije predomislio ... u početku su svi mogli da prisnose žrtve, posle samo sveštenici (?!) ... blagoslovio je ljude da vladaju zemljom pa ih sve uništio ... odmarao se posle rada, šetao se po vrtu, bio afektivan ... takođe je naveo da je mana ustvari pustinjska, persijska biljka ... u Bibliji imamo i druge bogove pa na Dan Pomirenja se prinosi žrtva Azazilu (demonu) itd.

Hivi je dokazivao da su mnoge zapovesti, opisi i sl, krajnje nerazumljivi i besmisleni i da se nedostatkom motivacije i pouke stvara klima poslušnosti ka sveštenstvu ... možda mu je najveći greh to što je izneo da Biblija nigde ne govori o nagradi ili kazni ...

Naravno celo njegovo kritičko viđenje religijske misli je bilo naslonjeno na Marciona, Celza, Julija Apostat i druge (Porfirije), gnostike i mahejce ... takođe ima dosta zaratustranaca koji su tada bili aktivni ... Martin Faruk kao jedan od poslednjih ...

Doprinos Hivija je u sistematizovanju svih dotadašnjih sumnji u verodostojnost i logiku Biblije i bio je "prvi za odstrel" ...

Od kritičara treba navesti i Mojsija Majmonidesa, Livija ben Geršona, Uriel Akostu do Spinoze ... većina njih je imala kritiku judaizma ali oslikva tadšnji kritički pogled na svet, tj. nije nikada postojalo društvo verujućih kako bi se to danas moglo tumačiti ...
zemljanin zemljanin 19:17 07.02.2013

Re: Dobro

Reč "svet" je u hrišćanstvu uvek označavala sve što je van crkve ... svet je bila sfera u kojoj je crkvi dato da deluje da bi odbranila ljude da postane "svetski ljudi" ... rani hrišćani su zato svet, tretirali kao mesto iskušenja i đavolje carstvo (otud i ideja o Satani kao demijurgu) ... kada na to dodamo hilijastična i apokalitična raspoloženja bilo je logično da taj svet samo služi Satani da odvodi ljude ne pogubljenje ... tu je interesantno spomenuti da književna dela nastala u periodu pre, tokom i nakon Vavilonske okupacije nisu u suštni bila religiozna već više pomešano metafizičko-racionalna ... tek je kasnija interpretacija, sakaćenje delova i stvaranja uslovne celine dovelo do formiranja Zaveta ... tu treba dodati i veliki uticaj helenističke kulture ... tada se formiraju i dve struje odnosa hrišćanske misli ka paganima ... jedna je osuđivala svet i sve van crkve dok je druga bila pragmatična i pokušavala da pagansku kuturu iskoristi za svoje ciljeve ... generalno te dve stuje i danas postoje.

Primeri su Anselmo iz Aoste - racionalizator hrišćanske misli i Petar Damijani koji je bio apsolutni protivnik razuma i kulture ... u svakom slučaju te dve struje (glavne) su izdeferencirale mnoge pokrete unutar samog hrišćanstva, među ostalima i gnostike ...

Od mnogih kasnije, treba navesti Avgustina, koji je predvodio struju spremnu na pokrštavanje svega paganskog i prisvajanja delova (zvuči poznato) ... Elem Konstantin (čuveni) je bio prekretnica za jačanje druge struje koja je bila apriori za satiranje svake druge misli i čistotu hrišćanske dogme ... iako se Konstantin obično povezuje sa ediktom, činjenica je da je baš u jegovo vreme počelo čišćenje svih frugih vidova misli i dela ... sve je sistematski uništavano i pretvarano u čistiji svet u kome crkva može da vrši spasenja ... Teodosije I, izdao je carsku naredbu o uništavanjau pagana putem podizanja naroda pod vođstvom hrišćanskih monaha ... u prevodu svaki monah je mogao da se pozove na carski autoritet i istrebi svaku moguću ideju koja nije u skladu sa jevanđejeima ili njegovim shvatanjima ... bilo bi nerealno ne spomenuti apostola Pavla i njegov "idealni zakon usađen u ljudska srca" i "božasnkm prirodnom zakonu".

Po takvim uzorima, izvršeno je pripitomljavanja narodnih masa sa ciljem pospešivanja hijalističkih raspoloženja i naravno rešenju svih problema oličenom u crkvi spasiocu ... imamo ideje da svet nije zao jer ga je bog stvorio ... a odmah ni rimska država nije zla jer joj je dato da se bori protiv jeretika i pagana jer su oni naravno krivi što još nije raj na zamlji ... u takvoj atmosferi svaka misao koja je vukla na jeres bila je osuđena na smrt ... moram da dodam da je to period u kome su stvorene ideje da su vlast i država - dobri, da robovi nis robovi nego ???, a da bogatima posedovanje zlata i srebra nije prepreka ka spasenju ukoliko se veći deo pravilno investira ... ali istina je da je siromaštvo prednost u približavanju bogu ...

I tu se rađa ideja (Avgustin) o crkvi iznad države tj. državi koja je autokratska a sve funkcije su u domenu crkve ... Avgustin to utemeljuje sa "crkva nije božja država ali i da rismko carstvo nije satanina država ali da bi oni zajedno postiglni najviše [to se može ... raspad rismkog carstva je pospešio stvaranje feudalnih teokratskih država sa Avustinovim idejama kao vodiljama ... sve je podređeno principu večnog izbavljenja ... mnogo neradnih dana (zato su Srbi prihvatili hrišćanstvo) u kojima se mantralo i svetkovalo u slavu božiju ... svi koji nisu podržavali takvo viđenje bili su jeretici i pagani a sa njima se znalo kako dalje ... ovde moram da dodam taj deo oko prosvetiteljstva ... ceo taj period označava krajnji elitizam i nepromenjivost ... ko je imao morao je da ima a oni koji nemaju nisu smeli da imaju (vrlo jednostavn princip) ... čitanje i pisanje je bilo rezervisano samo za sveštena lica u strogo predviđenim objektima ... u "školama" se učilo samo kako postati bolji hrišćanin ... više školovanje se vezuje za kasni srednji vek - sa glavnom temom kako biti i ostati dobar hrišćanin ...

Paradoks ovakvog stanje se ogleda u kasnijem prodoru islama koji donekle razbija monotoniju hrišćanskog šarlatanstva, vraćajući znanja koja su bila van dometa uništiteljskog pohoda hrišćanstva ...

E sad kada gledamo taj period "hiljadu godina bez kupatila " ili "rupe u istoriji" a nisam ni spomenuo inkviziciju, lako je sagledati koju sudbinu su imale sve struje u hrišćanstvu koje nisu bile primarne ... kod kupatila bi bilo sramota ne pomenuti najnovijeg sveca SPC koji vrlo žali za tim vremenima, da ga ne citiram ...

Za kraj bih spomenuo i čuveni sukob oko boažasnkog i ljudskog u Hristu i dva aktera tog sukoba ... Aleksandisjki partijah Ćirilo je proglašen za sveca (očito je da je on pobedio) a carigradski Nestorije je jeretik (izgubio) ... sama dešavanja oko vaselejsnkih sabora i sl nisu iteresantna jer su opšte poznata ali je interesantno ponašanje hrišćana ... zabeleženo je da se "svetac" proslavio linčovanjem sugrađanke (Hipatija) koja se bavila matematikom i filozofijom ... pod vođstvom sveca, razulareni vernici su js napali, skinuli, odvukli u crkvu i iskasapili do poslednjeg sloja mesa na kostima ... nakon tog "sukoba mišljenja" kažu da ljude u Aleksandriji nisu više uznemiravali filozofi ...

Moram ovde da spomenem dečji krstaški rat ... majke su svoju malu decu poslale da osvoje Jerusalim jer se "javila " ideja da samo nevina deca mogu to učiniti i da je to jedini razlog zašto krstaši nisu uspeli ... psihoza je okončana time što deca nisu ni stigla do Afrike jer su se porazboljevala i poumirala ...
Mada istini za volju, takve psihoze ima i na drugim mestima ... u Japanu je negde oko 1100-e proširena vest da je jedan Buda obezbedeio (na crno) određeni broj mesta u raju svima onima koji ga prizovu ... ljudi su se bičevali, samospaljivali, samoranjavali i šta sve ne ... nije poznato koliki je broj završio u raju ...

Jeste da je bilo dugačko, mnogo duže nego što sam se nadao ali to daje sliku perioda u kojem su se razne frakcije hrišćanstva razvijale i umirale ... to je u nekoj meri zavisilo i od blizine centrima moći ali pojašnjava "miran" prelazak sa paganstva na hrišćanstvo i misionarstvo raznih bogumila i sl. sveštenih lica ... bez obzira na doktrinarne razlike svi su oni imali samo jedan cilj ... čišćenje sveta od svakog oblika jeresi i uspostavljanja čistog sveta za borbu protiv Antihrista ...
zemljanin zemljanin 19:31 07.02.2013

Re: Dobro

auuu al sam ga odužio ... srećom nema više ... o tome toliko pa čekamo nastavke ...
angie01 angie01 20:15 06.02.2013

,

kukusigameni kukusigameni 20:17 06.02.2013

Re: ,

angie01


Sad kad ti dođe Jelica...

Ona ima entomofobiju.
angie01 angie01 20:27 06.02.2013

Re: ,

Sad kad ti dođe Jelica...


sta ima da mi dodje Jelica, ja kad vidim bubu, mozes samo da me skidas sa plafona.

predatortz predatortz 20:29 06.02.2013

Re: ,

angie01
Sad kad ti dođe Jelica...


sta ima da mi dodje Jelica, ja kad vidim bubu, mozes samo da me skidas sa plafona.Zezaš?
niccolo niccolo 20:54 06.02.2013

Re: ,

ja kad vidim bubu, mozes samo da me skidas sa plafona.

Što bre tako, bube su fini ljudi...
kukusigameni kukusigameni 21:02 06.02.2013

Re: ,

niccolo
ja kad vidim bubu, mozes samo da me skidas sa plafona.

Što bre tako, bube su fini ljudi...

G r o f G r o f 21:06 06.02.2013

Re: ,

angie01
Sad kad ti dođe Jelica...


sta ima da mi dodje Jelica, ja kad vidim bubu, mozes samo da me skidas sa plafona.uh...ovo uopšte nije naivno. moja ćerka doživi takvu paniku kad obična muva uleti u auto da je to strašno.

Koja buba je najstrašnija, pitam je.
Skakavac.
Ali on je totalno bezopasan, niti ujeda niti golica.
Da, ali je totalno nepredvidiv.

ps.prijavljujem da me je angie navukla na trol. nisam ja kriv, majke mi.
arianna arianna 21:34 06.02.2013

Re: ,

G r o f
angie01
Sad kad ti dođe Jelica...


sta ima da mi dodje Jelica, ja kad vidim bubu, mozes samo da me skidas sa plafona.uh...ovo uopšte nije naivno. moja ćerka doživi takvu paniku kad obična muva uleti u auto da je to strašno.

Koja buba je najstrašnija, pitam je.
Skakavac.
Ali on je totalno bezopasan, niti ujeda niti golica.
Da, ali je totalno nepredvidiv.

ps.prijavljujem da me je angie navukla na trol. nisam ja kriv, majke mi.


kad sam bila mala, imala sam strah od buba, i to da mi bube ne uđu u uvo

a sada...sada me strah nemoći, uzaludnosti, neispunjenosti, nasilja, gluposti, zmija, dubine, praznine, licemernih i beskrupuloznih ljudi koji se poigravaju zdravljem i životima drugih ljudi.

vremenom se proširio spisak
G r o f G r o f 22:03 06.02.2013

Re: ,

arianna
G r o f
angie01
Sad kad ti dođe Jelica...


sta ima da mi dodje Jelica, ja kad vidim bubu, mozes samo da me skidas sa plafona.uh...ovo uopšte nije naivno. moja ćerka doživi takvu paniku kad obična muva uleti u auto da je to strašno.

Koja buba je najstrašnija, pitam je.
Skakavac.
Ali on je totalno bezopasan, niti ujeda niti golica.
Da, ali je totalno nepredvidiv.

ps.prijavljujem da me je angie navukla na trol. nisam ja kriv, majke mi.


kad sam bila mala, imala sam strah od buba, i to da mi bube ne uđu u uvo

a sada...sada me strah nemoći, uzaludnosti, neispunjenosti, nasilja, gluposti, zmija, dubine, praznine, licemernih i beskrupuloznih ljudi koji se poigravaju zdravljem i životima drugih ljudi.

vremenom se proširio spisak


tu negde leži koren religije...
myredneckself myredneckself 22:10 06.02.2013

Re: ,

angie01

Idi bre NG, pokušala sam da ubijem bubicu, i tu, pritiskam monitor, duvam da je oduvam, i štatijaznam, puu...
mirelarado mirelarado 22:16 06.02.2013

Re: ,

A страх од бесконачности?

kukusigameni kukusigameni 22:31 06.02.2013

Re: ,

arianna
kad sam bila mala, imala sam strah od buba, i to da mi bube ne uđu u uvo

a sada...sada me strah nemoći, uzaludnosti, neispunjenosti, nasilja, gluposti, zmija, dubine, praznine, licemernih i beskrupuloznih ljudi koji se poigravaju zdravljem i životima drugih ljudi.

vremenom se proširio spisak


G r o f
tu negde leži koren religije...


Pa recimo da.

Religija kao društvena pojava, može se predstaviti i kao simbolička predstava tog društva.
kukusigameni kukusigameni 22:43 06.02.2013

Re: ,

mirelarado
A страх од бесконачности?


Beskonačno od mene ima žešći respekt.

"Vi ste beskonačni", upita QQ, ne bi li potvrdio svoju sumnju.

"Oh, da. Ja sam beskonačna", odgovori Beskonačnost, pokušavajući samu sebe da sagleda, avaj, bezuspešno.

zemljanin zemljanin 22:45 06.02.2013

Re: ,

kukusigameni
mirelarado
A страх од бесконачности?


Beskonačno od mene ima žešći respekt.

"Vi ste beskonačni", upita QQ, ne bi li potvrdio svoju sumnju.

"Oh, da. Ja sam beskonačna", odgovori Beskonačnost, pokušavajući samu sebe da sagleda, avaj, bezuspešno.


beskonačnost je ograničena konačnošću kapaciteta ljudskog mozga ... kao hard disk, možeš da uneseš samo ograničenu količinu podataka
docsumann docsumann 22:56 06.02.2013

Re: ,

beskonačnost je ograničena konačnošću kapaciteta ljudskog mozga ... kao hard disk, možeš da uneseš samo ograničenu količinu podataka


postoje režimi rada ljudskog mozka koji bez problema operišu sa beskonačnim


docsumann docsumann 23:17 06.02.2013

Re: ,

Postao sam pravi fobofobičar.


fobofiličar je ja žešća fora
zemljanin zemljanin 23:22 06.02.2013

Re: ,

docsumann
beskonačnost je ograničena konačnošću kapaciteta ljudskog mozga ... kao hard disk, možeš da uneseš samo ograničenu količinu podataka


postoje režimi rada ljudskog mozka koji bez problema operišu sa beskonačnimTo misliš na simbol ∞ (ALT + 236) ... ... mazak prima oko 10^10^16 konfiguracija ... tako da ne može da primi informaciju o prvom sledećem ili hajde da budem darežljiv 10^10^17 ... čak i u apsoksimacijama broja "mogućih univerzuma" to ide na 10^10^10^7 ... ali đžabe, nema mesta
kukusigameni kukusigameni 23:32 06.02.2013

Re: ,

docsumann
Postao sam pravi fobofobičar.


fobofiličar je ja žešća fora


Pa pune su sale za vreme projekcija horor filmova.

Postoje mnoge studije koje se bave razlozima za gledanjem i plašenjem tokom gledanja filmova tog žanra.
dragoljub92 dragoljub92 00:01 07.02.2013

Re: ,

ja imam fobiju od straha
docsumann docsumann 06:06 07.02.2013

Re: ,

zemljanin
docsumann
beskonačnost je ograničena konačnošću kapaciteta ljudskog mozga ... kao hard disk, možeš da uneseš samo ograničenu količinu podataka


postoje režimi rada ljudskog mozka koji bez problema operišu sa beskonačnimTo misliš na simbol ∞ (ALT + 236) ...


ne
maksa83 maksa83 07:57 07.02.2013

Re: ,

postoje režimi rada ljudskog mozka koji bez problema operišu sa beskonačnim

Al' po cenu da tu i tamo stradaju pečUrke.
drzura drzura 21:43 07.02.2013

Re: ,

postoje režimi rada ljudskog mozka koji bez problema operišu sa beskonačnim

Štaviše , sa uživanjem !
docsumann docsumann 22:14 07.02.2013

Re: ,

"Oh, da. Ja sam beskonačna", odgovori Beskonačnost, pokušavajući samu sebe da sagleda, avaj, bezuspešno.


fraktali su sjajan primjer geometrijskog opisa (prikaza) beskonačnosti.ako ovaj klip zamislimo kao pokušaj ljudskog uma da bar djelimično dokuči "dimenziju" dešavanja u beskonačnom, univerzalni ili kosmički um bi, u tom slučaju, istovremeno sagledavao svaki djelić svakog od grananja Mandelbrotovog skupa.
zemljanin zemljanin 22:27 07.02.2013

Re: ,

docsumann

ako ovaj klip zamislimo kao pokušaj ljudskog uma da bar djelimično dokuči "dimenziju" dešavanja u beskonačnom, univerzalni ili kosmički um bi, u tom slučaju, istovremeno sagledavao svaki djelić svakog od grananja Mandelbrotovog skupa.

da bi videli ovaj klip potrebna je svetlost pa je time definsana i konačnost "najmanjeg" kvartala ...
docsumann docsumann 22:28 07.02.2013

Re: ,

da bi videli ovaj klip potrebna je svetlost pa je time definsana i konačnost "najmanjeg" kvartala .


zamisli da ga gledaš zatvorenih očiju
antioksidant antioksidant 21:19 06.02.2013

.

Gnostici su bili listom protiv knjiga i predanja Starog Zaveta. U njima su nalazili dokaze božanskog kao principa zla, samovolje, pokore koja se bezrazložno usmerava na ljudski rod.


sram ga bilo
tog bozanskog

myredneckself myredneckself 22:27 06.02.2013

Re: .

Kako da se dođe do jevanđelja po Judi?
qq, neka knjžara? Nag Hamadi? Gde, imaš ideju?
kukusigameni kukusigameni 22:32 06.02.2013

Re: .

myredneckself
Kako da se dođe do jevanđelja po Judi?
qq, neka knjžara? Nag Hamadi? Gde, imaš ideju?

Imam ga ja.
antioksidant antioksidant 22:33 06.02.2013

Re: .

kukusigameni
myredneckself
Kako da se dođe do jevanđelja po Judi?
qq, neka knjžara? Nag Hamadi? Gde, imaš ideju?

Imam ga ja.

sektaši
kukusigameni kukusigameni 22:45 06.02.2013

Re: .

antioksidant
sektaši

Jesu li to oni što piju sekt?

docsumann docsumann 23:01 06.02.2013

Re: .

kukusigameni
antioksidant
sektaši

Jesu li to oni što piju sekt?


mislim da porijeklo riječi vodi od sekovati* (oboriti jebenog kvoterbeka prije nego što izbaci loptu)


razmisljam razmisljam 23:35 06.02.2013

Re: .

А ја мислила ви ћете озбиљно да се позабавите темом, па припремила плајваз и свеску да 'ватам белешке...
kukusigameni kukusigameni 23:38 06.02.2013

Re: .

razmisljam
А ја мислила ви ћете озбиљно да се позабавите темом, па припремила плајваз и свеску да 'ватам белешке...

Zapiši: "Niko da pomene ono srebro i zlato."

Mislim stvarno.
razmisljam razmisljam 23:41 06.02.2013

Re: .

kukusigameni

Zapiši: "Niko da pomene ono srebro i zlato."

Mislim stvarno.


Нећу.
Злато и сребро се не помиње, већ се набаве старе, по могућству мало офуцане и искрзане, а обавезно веродостојне мапе, па се иде у потрагу за благом у строгој конспирацији.
А то нема пуно везе са принципима, нарочито ако се са неким уортачиш.
niccolo niccolo 00:01 07.02.2013

Re: .

docsumann
kukusigameni
antioksidant
sektaši

Jesu li to oni što piju sekt?


mislim da porijeklo riječi vodi od sekovati* (oboriti jebenog kvoterbeka prije nego što izbaci loptu)Znači ne vredi ako je kvoterbek devica?
myredneckself myredneckself 01:54 07.02.2013

Re: .

qq
Imam ga ja.

Ima li ga u beogradskim knjižarama, ili si nabavio negde drugde?
Ili ćeš mi ga pozajmiti, da pročitam?
myredneckself myredneckself 01:57 07.02.2013

Re: .

qq
Jesu li to oni što piju sekt?


Da, mora da je tako, meni je to baš dobro piće
cassiopeia cassiopeia 09:38 07.02.2013

Re: .

razmisljam
А ја мислила ви ћете озбиљно да се позабавите темом, па припремила плајваз и свеску да 'ватам белешке...


Ti to stvarno?

Ja čekam od prvog nastavka da se završi serijal ne bi li rekla koju...misliiiim oni gnostici...

Fobija, e to je već bolje

E da i onaj docs sa beskonačnim, to je tema a ne ovi gnostici

Kuku izvini
kukusigameni kukusigameni 10:21 07.02.2013

Re: .

myredneckself
qq
Imam ga ja.

Ima li ga u beogradskim knjižarama, ili si nabavio negde drugde?
Ili ćeš mi ga pozajmiti, da pročitam?

Ću ti potražim po knjižarama.
kukusigameni kukusigameni 10:32 07.02.2013

Re: .

cassiopeia
razmisljam
А ја мислила ви ћете озбиљно да се позабавите темом, па припремила плајваз и свеску да 'ватам белешке...


Ti to stvarno?

Ja čekam od prvog nastavka da se završi serijal ne bi li rekla koju...misliiiim oni gnostici...

Fobija, e to je već bolje

E da i onaj docs sa beskonačnim, to je tema a ne ovi gnostici

Kuku izvini


Gnostici, a posebno bogumili, su prilično pretrčani u našim udžbenicima istorije.

Ne verujem da se na veronauci nešto posebno izučavaju.

Tako da, ostaju prilično zamagljeni i nerazumljivi.

Ono što nam nije jasno i poznato, često predstavlja osnovu za strah.

Strah od spoznaje - gnozofobija.
cassiopeia cassiopeia 10:38 07.02.2013

Re: .

Ono što nam nije jasno i poznato, često predstavlja osnovu za strah.

Strah od spoznaje - gnozofobija.


E ta sam ti ja 100% :)

Borim se, nije da se ne borim...uh...nije lako :)
kukusigameni kukusigameni 10:42 07.02.2013

Re: .

cassiopeia
Ono što nam nije jasno i poznato, često predstavlja osnovu za strah.

Strah od spoznaje - gnozofobija.


E ta sam ti ja 100% :)

Borim se, nije da se ne borim...uh...nije lako :)


A u strahu su velike oči.
cassiopeia cassiopeia 12:04 07.02.2013

Re: .

kukusigameni

A u strahu su velike oči.


Vidi me

kukusigameni kukusigameni 12:20 07.02.2013

Re: .

cassiopeia


“Ne volim da spavam sa stopalima koja vire izvan prekrivača. Osećam se zastrašenim zato što hladna ruka uvek može da ščepa moj zglob. Međutim svi znamo da se to u stvarnosti nikada ne dešava. Stvar koja boravi ispod mog kreveta i čeka da me zgrabi za članak, nije realna. Ja znam to, i takođe znam, da ako sam dovoljno oprezan i držim svoja stopala ispod prekrivača, niko neće ni moći da ih zgrabi!“

Stiven King
razmisljam razmisljam 13:14 07.02.2013

Re: .

cassiopeia
Ti to stvarno?


Најстварније.
( Није баш да тефтерим пробране велике мисли, али читам са великим занимањем. )
Привукла ме тема. Јесте да не умем да у њој учествујем, пошто о истој појма немам, али, драго ми је да могу да проширим видике.
За мој укус има свашта нешто интересантно да се прочита.
razmisljam razmisljam 13:16 07.02.2013

Re: .

kukusigameni

“Ne volim da spavam sa stopalima koja vire izvan prekrivača. Osećam se zastrašenim zato što hladna ruka uvek može da ščepa moj zglob. Međutim svi znamo da se to u stvarnosti nikada ne dešava. Stvar koja boravi ispod mog kreveta i čeka da me zgrabi za članak, nije realna. Ja znam to, i takođe znam, da ako sam dovoljno oprezan i držim svoja stopala ispod prekrivača, niko neće ni moći da ih zgrabi!“

Stiven KingЗна човек о чему прича. Опреза у таквим ситуацијама никад довољно.
antioksidant antioksidant 13:25 07.02.2013

Re: .

razmisljam
kukusigameni

“Ne volim da spavam sa stopalima koja vire izvan prekrivača. Osećam se zastrašenim zato što hladna ruka uvek može da ščepa moj zglob. Međutim svi znamo da se to u stvarnosti nikada ne dešava. Stvar koja boravi ispod mog kreveta i čeka da me zgrabi za članak, nije realna. Ja znam to, i takođe znam, da ako sam dovoljno oprezan i držim svoja stopala ispod prekrivača, niko neće ni moći da ih zgrabi!“

Stiven KingЗна човек о чему прича. Опреза у таквим ситуацијама никад довољно.

boqe je da spavaš sa nekim ko ima duže noge pa dođe kao neka straža


cassiopeia cassiopeia 13:37 07.02.2013

Re: .

razmisljam

Најстварније. ( Није баш да тефтерим пробране велике мисли, али читам са великим занимањем. )Привукла ме тема. Јесте да не умем да у њој учествујем, пошто о истој појма немам, али, драго ми је да могу да проширим видике.За мој укус има свашта нешто интересантно да се прочита.
Ja jok
cassiopeia cassiopeia 13:39 07.02.2013

Re: .

kukusigameni
“Ne volim da spavam sa stopalima koja vire izvan prekrivača...“Stiven King


Mi se znamo

Kako ga ubode sa ovim opisom.
cassiopeia cassiopeia 13:41 07.02.2013

Re: .

boqe je da spavaš sa nekim ko ima duže noge pa dođe kao neka straža


A šta ako taj neko baš voooli da se ne pokriva, a? Šta tad?

Teško je spavati sklupčan u klupko
antioksidant antioksidant 13:43 07.02.2013

Re: .

A šta ako taj neko baš voooli da se ne pokriva, a? Šta tad?

pa idealno
tad su njene noge na straži
(a i blago naježene o hladnim noćima ali da ne skrećemo sa teme)
cassiopeia cassiopeia 14:00 07.02.2013

Re: .

antioksidant
pa idealno
tad su njene noge na straži
(a i blago naježene o hladnim noćima ali da ne skrećemo sa teme)


Čekaj, čekaj, pa ne odlazi sad kad je postalo uzbudljivo
antioksidant antioksidant 14:02 07.02.2013

Re: .

Čekaj, čekaj, pa ne odlazi sad kad je postalo uzbudljivo

pazi, ja sad po glavi vrtim blago naježene noge jelene rozge... sneni splićanski naglasak... hmmm... neću reći da nije uzbudljivo
Kazezoze Kazezoze 14:51 07.02.2013

Re: .

myredneckself
qq
Imam ga ja.

Ima li ga u beogradskim knjižarama, ili si nabavio negde drugde?
Ili ćeš mi ga pozajmiti, da pročitam?

imam ja u pdf formatu.

link
Out of Beirut Out of Beirut 18:32 07.02.2013

Re: .

“Ne volim da spavam sa stopalima koja vire izvan prekrivača. Osećam se zastrašenim zato što hladna ruka uvek može da ščepa moj zglob. Međutim svi znamo da se to u stvarnosti nikada ne dešava."

Изненађен сам што Краљ каже такво нешто. Google search показује да је јавност препуна управо таквих прича.

Мислим да Кинг у неку руку подсвесно негира постојање конкуренције.
milisav68 milisav68 21:30 07.02.2013

Re: .

kukusigameni

Strah od spoznaje - gnozofobija.

A što ja baš sve moram da znam.
myredneckself myredneckself 02:59 09.02.2013

Re: .

Kazezoze
myredneckself
qq
Imam ga ja.

Ima li ga u beogradskim knjižarama, ili si nabavio negde drugde?
Ili ćeš mi ga pozajmiti, da pročitam?

imam ja u pdf formatu.

link

Hvala Kazezoze.
(Malo sam okasnila sa ovim hvala, jer sam bila na putu. Baš sam se obradovala.)

dragoljub92 dragoljub92 01:48 07.02.2013

ovaj je steko fobiju

kukusigameni kukusigameni 11:18 07.02.2013

Re: ovaj je steko fobiju

dragoljub92


Evo, dragoljub92 je čovek dva principa:

Čas je noj - čas čovek.

docsumann docsumann 15:58 07.02.2013

Re: ovaj je steko fobiju

Evo, dragoljub92 je čovek dva principa:

Čas je noj - čas čovek.


pa je l' onda čovjek dva principa ili noj dva principa? bre
kukusigameni kukusigameni 16:13 07.02.2013

Re: ovaj je steko fobiju

docsumann
Evo, dragoljub92 je čovek dva principa:

Čas je noj - čas čovek.


pa je l' onda čovjek dva principa ili noj dva principa? bre


Aferim bre!
mirelarado mirelarado 17:02 07.02.2013

Re: ovaj je steko fobiju

kukusigameni
docsumann
Evo, dragoljub92 je čovek dva principa:

Čas je noj - čas čovek.


pa je l' onda čovjek dva principa ili noj dva principa? bre


Aferim bre!


И квит, бре!
dragoljub92 dragoljub92 21:17 09.02.2013

Re: ovaj je steko fobiju

mirelarado
kukusigameni
docsumann
Evo, dragoljub92 je čovek dva principa:

Čas je noj - čas čovek.


pa je l' onda čovjek dva principa ili noj dva principa? bre


Aferim bre!


И квит, бре!

слатко ме изоговарасте,а
Jelica Greganović Jelica Greganović 14:04 07.02.2013

Bogumili

Spaljivanje knjiga

(Ras, 1205)

1.

Da se zna
Kad spalismo mnozinu knig prokletih babuna
V mestima Ras Dabar Kalesia i Hvosno

Sve dok se diavulov kukol ne zatre
Neprijaznina ona vera trikleta jeres babunska
Tako mi činimo dnes
A zautre hotimo opet

2.

Tako mi činimo dnes
A zautre hotimo opet

Jer duhovna je snaga u čoveku mala
Pa ga množina knjiga samo sludi zbuni

Pa mu se čini da nije sve sami otrov
To što buncaju katari babuni

Pa mu se čini da i on jadan treba
Po svom hudom životu da istinu traži

Pa mu se čini da i on bedan valja
Da trebi iz zrnevlja kukolj laži

Mi čistimo knjige nijedan redak našem
Neće izmaći oku ma govorio o vinu o
Žetvi o lepri il o Bogu

I u polumraku dok se lomača već gasi
Naše budno oko povazdan stražari i pa
Zi

Ko tropare bez zanosa peva a ko zgrčen
Drži se senke i ćuti povučen od svih
Drugih ispravnih ljudi

Mi spaljujemo knjige niko i ništa
Našem budnom neće izmaći oku

Tako mi činimo dnes
A zautre hotimo opet

(Bogumilske pesme, Z. Kostić)
G.Cross G.Cross 14:38 07.02.2013

Cassoulet

Cudni su putevi Istorije ( i hrane).


Prosle godine otidjemo mi da posetimo Carcassonne, francuski srednjevekovni grad poznati kao najjace uporiste Cathar-a (Bogumila). Veoma interesentno mesto. Moze se nauciti mnogo o Bogumilskoj Istoriji i zasto, kako i od koga su nestali.

Svi Francuzi koji su znali da idem tamo su mi rekli da moram neizostavno da probam lokalni sprecijalitet Cassoulet. I naravno ja to narucim i kelner donese Gust Pasulj sa kobasicom

Sad imali li to ikakve veze sa Catharima i Bogumilima, nemam pojma.
dragoljub92 dragoljub92 14:42 07.02.2013

Re: Cassoulet

Sad imali li to ikakve veze sa Catharima i Bogumilima, nemam pojma.

valabaš potrošiš tolke pare na put a oni te narane spasulj,makar i kobasica bila ipak pasulj si imaš i doma.
G.Cross G.Cross 16:20 07.02.2013

Bogami, dobri su Bogumili


...The Cathars were undisputedly Christian, although they did not worship the Cross, which they held to be the instrument of Christ's crucifixion at the hands of men.

...For the Cathars, human civilization was mere base materialism, a devilish illusion and prison for souls which in themselves remained good forever, waiting to be saved.


....In Bosnia it was the state religion for three centuries prior to the Turkish invasion.

...However; It was in Occitania in Southern France, the heartland of western Christendom, that Catharism took on the mantle of a socially acceptable religion.

...In 1233 Pope Gregory IX established a judicial system of punishment for heretics: The Inquisition. The mendicant orders of most notably the Dominicans and the Franciscans were placed in charge and the whole population throughout Occitania had to appear before the new religious tribunals. Within one century of this methodical undertaking, the tribunals had comprehensively eradicated the Cathar church

Centre d'Etudes Cathares
Maisons Des Memories
53 Rue De Verdun
Carcassonne

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana