Gost autor

Reforme u blatu parazita i političke volje

AlexDunja RSS / 16.01.2014. u 22:18

gost autor: ministar radule

nisam pitala ministra za dozvolu da prenesem tekst,
ali smatram da je bezobrazno da otkad je ministar zatvara tekstove, a ostaje ministar,
ako imate šta da mu kažete, kažite ovde,
ja o ekonomiji pojma nemam, pa neću mnogo da vam smetam:)

da je mene pitao ovolki tekst nikad na blog ne bi stavio.
budibogsnama.

Autorski tekst za Politiku od 27.12.2013.god.

Svima su nam puna usta reformi. I velika većina građana kaže da nam trebaju reforme jer vide da ovako dalje ne može. Nešto očigledno ne valja. Ekonomska politika koju smo do sada vodili je očigledno pogrešna. Njeni rezultati su katastrofalno loši i po privredni rast i po zapošljavanje i po životni standard građana. I to tim uzročno-posledičnim redom.

Preduslov izlaska iz blata u kome se nalazimo je privredni rast. Preduslov privrednog rasta su reforme prvo privrednog sistema, ali i svih drugih društvenih sistema: školstva, zdravstva, socijalne zaštite, penzijskog sistema. Tek kada privreda ostvari rast, može doći do otvaranja novih radni mesa, rasta plata i životnog standarda. Ja bih voleo da može obratno, ali na žalost ne može. Ja bih voleo da može prvo da dođe do rasta životnog standarda i zapošljavanja, pa da onda dobijemo privredni rast, i da na kraju sprovodimo reforme na tenane. Na žalost ne može. Možemo i dalje da se zavaravamo, kao što smo se zavaravali u prethodnih 10 godina. Možemo i dalje da guramo glavu u pesak i nadamo se da ne moramo da se menjamo. Ali na žalost, to nam neće mnogo pomoći.

Puna su nam usta reformi, evo već više od 10 godina, a od suštinskih reformi ni traga. Otpori su ogromni. Deo je strah od nepoznatog. Ali veći deo je gubitak privilegija. Paraziti ne dozvoljavaju promene. Da li možemo sebi da priuštimo polako? Korak po korak? Da li može u leru na gurku? Moglo je pre 10 godina. Mnogo teže pre 5 godina. Danas ne može. Jer nas spore promene vode dalje u sigurno propadanje. Ne može na gurku, mora u petoj brzini. Ne možete uzeti deseti deo antibiotika i očekivati da vam bude bolje. Mora ceo.

Partokratija je pojela društvo. Upravlja svim segmentima društva. Privredom, kulturom, medijima, zdravstvom, školostvom, naukom. Negativna stranačka selekcija je zavladala celim društvom. Na mestima direktora, po upravnim odborima, nadzornim odborima, po ministarstvima, državnim organima i institucijama, javnim preduzećima, državnim i društvenim preduzećima, školama, bolnicama i domovima zdravlja. Ovo ovako više ne može. Odnosno može, ali je cena previsoka. Plaćaju je svi građani.

U javnom sektoru, javni, državnim i društvenim preduzećima radi preko 700.000 ljudi. I u proseku imaju mnogo veća primanja od ostalih građana. Posebno u javnim preduzećima. I 13. platu i regrese i sigurno radno mesto na kome značajan broj ljudi i ne mora mnogo da radi. U društvenim firmama formalno je zaposlen veliki ljudi na radnim mestima koja ne stvaraju dodatu vrednost. Ne zato što ne bi mogla, nego zato što je država dozvolila kriminalan javašluk, neodgovornost i stvorila poligon za pljačku. I to nas sve košta oko 750 miliona dolara godišnje. Javna preduzeća, umesto da budu izvori profita i rasta, su mesta pravljenja najvećih gubitaka i mesta za zapošljavanje partijskih kadrova. U našoj malo zajednici u kojoj veliki broj građana veruje u besplatan ručak, ljudi još nisu shvatili da je ovo jedan od najvažnijih razloga zašto svi živimo loše. Ne možete imati i ovakvo rasipanje i privilegije sa jedne strane i privredni rast, rast zapošljavanja, rast plata i penzija sa druge. Prva lekcija ekonomije je da su resursi oskudni i da moraju biti efikasno alocirani ako želimo boljitak i napredak. U protivnom propadate. Kao mi.

Kada počnemo da govorimo o tome ko treba da nosi teret reformi, tu podrška reformama počinje da se topi. Otpor reformama kreće od svih koji su dobitnici ovog propalog sistema, koji sada parazitiraju na leđima društva, svih građana poreskih obveznika. Svi bi reforme, samo da ne utiču na njih i na njihove pozicije. Paraziti su i najglasniji.

Ja bih voleo da možemo da sprovedemo reforme bez da bilo ko izgubi posao. Ali ne može. Bilo bi odlično kada bi mogla da se reformišu javna preduzeća i državna administracija bez rešavanja pitanja partijskih zapošljavanja, ogromnih viškova zaposlenih koji praktično primaju delux socijalnu pomoć. Ja bih voleo da može da nam bude bolje bez sveobuhvatnih reformi. Na žalost ne može.

Reforme znače i jačanje urušenih institucija sistema. Poštovanje pravila i ukidanje samovolje pojedinaca. U privredi to znači da ministar više neće ići po Srbiji sa džakom para i deliti ih tamo gde smisli da treba. I da ministar više neće najavljivati investitore i otvarati fabrike. Država ne otvara ni fabrike ni radna mesta. Otvara ih privreda. Država treba stvara dobar ambijent za privredu da bude uspešna. Da stvara profit. Da investira i otvara fabrike. Da zapošljava.

Spremnost na reforme će se meriti spremnošću da donesemo ključne zakone i počnemo njihovo neselektivno spovođenje. Zakon o radu, zakon o planiranju i izgradnji, zakon o stečaju, zakon o privatizaciji, zakon o javnim preduzećima. Ali oni su samo početak. Sledeća 2014.godina će biti teška godina i mora biti godina dubokih reformi svih društvenih sistema. Od dubine i uspeha reformi zavisi i to da li ćemo imati veći privredni rast 2015.godine. A od njega zavisi da li će privreda stvoriti profit, investirati i otvarati nova radna mesta. A od toga zavisi da li će građani živeti bolje, da li će rasti plate i životni standard. Ja bih voleo da može obratno. Na žalost, ne može.

 

 

 

O zakonu o radu

Radno mesto, iznos osnovne zarade i ostale odredbe iz ugovora o radu su rezultat dogovora između poslodavca i zaposlenog. On zavisi isključivo od volje poslodavca i zaposlenog i stanja na tržištu rada. Dobri radnici traže i dobijaju više. Posebno oni radnici koji poseduju znanja koja su deficitarna na tržištu. Svaki radnik želi da za što manji rad, primi što veću zaradu. Svaki poslodavac želi da za što veći rad, plati što manje. Želje i radnika i poslodavaca su legitimne. Dobri poslodavci razumeju i da su za uspeh posla potrebni zadovoljni radnici. Dobri radnici razumeju da je za dobro radno mesto potreban uspeh poslodavca. Radnici su zadovoljni kada imaju dobre uslove rada i kada dobro zarađuju. Poslodavac je uspešan kada bu se posao razvija i kada pravi profit.

Zakon o radu treba pisati i čitati sa stanovišta mikro i malih preduzeća, zanatlija i porodičnih firmi.
- U mikro preduzećima (manje od 10 zaposlenih) je zaposleno preko 500.000 ljudi.
- U malim preduzećima (od 10 do 50 zaposlenih) još 200.000.
- Sa druge strane, u javnom sektoru, javnim, državnim i društvenim preduzećima preduzećima, javnim ustanovama radi preko 700.000 ljudi.
- U srednjim i velikim privatnim firmama radi 300.000 ljudi.
- Na crno radi preko 500.000 ljudi.
- Nezaposleno je preko 700.000 ljudi

Za koga je pisan sadašnji zakon o radu? Za javni sektor. On nije primenljiv na mikro i mala preduzeća. Pored visokih nameta na rad, ovaj zakon je direktan razlog za rad na crno.

Zamislite da ste osnovali svoju malu porodičnu firmu i da vam treba da zaposlite nekoga. A onda čitajte pravo na regres, na topli obrok, minuli rad, bolovanje, na pogrebne troškove za članove porodice zaposlenog, na slobodne dane ako date krv, na procedure zapošljavanja i otpuštanja, otpremnine za sve godine radnog staža, na prošireno dejstvo kolektivnog ugovora. Da li bi zaposlili nekoga pod ovakvim uslovima? Šta ako vam posao ne krene kako ste planirali?

Za srednje i velike firme kao i za javni sektor, služe kolektivni ugovori i sindikati koji pregovaraju o njima sa državom i za sve godine radnog stažavelikim poslodavcima. I njima pregovaraju o pravima većim od minimalnih prava garantovanih zakonom o radu.

Zakon o radu služi za zaštitu prava radnika, ne za tovarenje socijalne politike na teret poslodavaca. Zakon o radu ne služi za zaštitu neradnika. Jer cenu plaćaju dobri radnici. I ne služi za zaštitu viška zaposlenih u javnom sektoru i partijski zaposlenih kadrova u državnoj administraciji. Trošak ovakve politike plaćaju svi građani.

Nema besplatnog ručka. Svaka politika ima svoje troškove. Trošak svih neproduktivnih nose produktivni. Trošak svih zloupotreba snose oni koji rade pošteno. Trošak najgorih nose najbolji. Zato i propadamo. Jer je trošak postao nepodnošljiv.

Dok smo štitili "prava" preko 700.000 zaposlenih u javnom sektoru i javnim preduzećima, izgubili smo 300.000 radnih mesta u privatnom sektoru. Ko štiti prava preko 700.000 nezaposlenih? Sa ovakvim zakonom neće naći posao jer je rizik zapošljavanja prevelik. Zar nam iskustvo prethodnih 10 godina ne govori dovoljno?

Dobri poslodavci vode računa o dobrim radnicima. Loš zakon štiti loše radnike od dobrih poslodavaca. Da li ima loših poslodavaca? Na pretek. Ali ne postoji zakonsko rešenje koje može da vam osigura dobro radno mesto kod lošeg poslodavca. Od njega morate da odete.

Zakon o radu i nerazumni nameti na rad su najveće prepreke privrednom rastu i stvaranju novih, zdravih radnih mesta i glavni generatori sive ekonomije. Oni su, pored kriminalne privatizacije i partokratske privrede, među najvažnijim uzrocima našeg ekonomskog propadanja.


Ko je pisao izmene zakona o radu i šta se menja

Izmene Zakona o radu je pisalo Ministarstvo rada. Ministarstvo privrede je aktivno učestvovalo u radnoj grupi kod pisanja zakona i dalo mnoge sugestije. Neke su prihvaćene neke nisu. Na kraju se došlo do nacrta koji je ušao u javnu raspravu. Ovo su glavne izmene:

Otpremnine se plaćaju za godine radnog staža kod poslednjeg poslodavca umesto svih godina radnog staža. Nerazumno je da prilikom zapošljavanja poslodavac bude odgovoran i za godine radnog staža kod prethodnih poslodavacaa. Mislimo da je ova odredba glavna prepreka za zapošljavanje starijih sugrađana.

Minuli rad se računa za godine radnog staža kod poslednjeg poslodavca umesto za sve godine radnog staža. Nerazumno je da prilikom zapošljavanja poslodavac bude odgovoran i za godine radnog staža kod prehnodnih poslodavaca. Ministarstvo privrede misli da minuli rad treba u potpunosti ukinuti. To je nepotreban zaostatak socijalizma koji nikoga ne štiti. Godišnji rast zarada je zbog inflacije svakako veći od 0,4% koliko zahteva minuli rad, tako da sve što postižemo kroz minuli rad je da teramo poslodavce da kada godišnje povećaju plate za npr. 5%, kažu da je povećanje u stvari 4,6%, dok na ime minulog rada povećanje iznosi 0,4%.

Otpremnina kod odlaska u penziju se smanjuje sa 3 na 2 plate. Ministarstvo privrede je predlagalo ukidanje ove otpremnine kao obaveze poslodavca. Mislimo da je i ova odredba prepreka za zapošljavanje starijih sugrađana. Predlog Ministarstva privrede nije prihvaćen i nije ušao u radnu verziju zakona.

Naknada za vreme godišnjeg odmora je osnovna zarada uvećana za minuli rad umesto prosek primanja u poslednja tri meseca. Da li je neko dobio bonus ili bilo kakav drugi dodataka u tri meseca pre uzimanja godišnjeg odmora, ne treba da utiče na naknadu za godišnji odmor.

Naknada za bolovanje je 65% osnovne zarade uvećane za minuli rad umesto prosek primanja u poslednja tri meseca. Isti razlozi.

Moguć rad na određeno vreme je produžen na 24 meseca, u određenim slučajevima i do 36 meseci umesto dosadašnjih 12 meseci. Ministarstvo privrede smatra da je za rad na određeno vreme opravdan samo u slučaju kada je zaposlenje vezano za projekat ograničenog trajanja. To je i rešenje iz zakona.

Potpuna je laž da zakon predviđa da radnici moraju da budu u 24-časovnoj pripravnosti i dostupni preko telefona i sve to bez ikakve naknade. Pa onda laž da se radni dan povećavan na 12 sati. Pa onda ...

Uvodi se prag za osnivanje sindikata u nekoj firmi. Sindikat mora da ima barem 10 članova. Sindikat je reprezentativan ako ima barem 20% zaposlenih kao članove.

Ukida se obaveza poslodavca da članarinu sindikatu odbija od plate i uplaćuje na račun poslodavca.

Ukida se obaveza poslodavca da obezbedi svakom sindikatu uslove za rad.

Ukida se privilegija sindikalnih zastupnika da ne rade, a primaju platu. Uvode se razumni kriterijumi za plaćeno odsustvo sa rada zbog sindikalnih aktivnosti.

Ukida se prošireno dejstvo kolektivnog ugovora.

Ukida se radna knjižica.


Ovo su te robovlasničke promene koje nas vraćaju u srednji vek. Koje od srećnog radnika koga štiti sadašnji zakon, čine nadničara bez prava. I još prateće laži kako bi što više uplašili ljude.

Ciljevi zakona su privredni rast, rast zapošljavanja, rast zarada, red u javnom sektoru, sprečavanje zloupotreba kako loših radnika tako i loših poslodavaca, smanjenje zapošljavanja na crno. Po ovim kriterijumima će biti i mereni efekti ovog zakonskog predloga.


O Zakonu o privatizaciji

Ključna odredba nacrta novog zakona o privatizaciji je ukidanje stranački postavljenih nadzornih odbora i postavljanje privatizacionih upravnika. Oni direktori koji su kroz izradu ličnih karata i poslovnih planova za 2014.godinu stekli poverenje kako Agencije za privatizaciju i Ministarstva privrede tako i zaposlenih i njihovih sindikata, će automatski biti postavljeni za privatizacione upravnike. Oni koji nisu stekli poverenje, biće smenjeni. Da li postoji politička volja za samorazvlašćivanje političkih stranaka?

Zakon ne dozvoljava nove Vršačke vinograde i Prve Petoletke. Ne dozvoljava nameštanje prodaja. Zahteva transparentnost. Jednake uslove za sve učesnike privatizacije. Ne dozvoljava privatizaciju iz offshore zona od strane kompanija bez boniteta i bez odgovornosti. Dosadašnji pristup koji kaže da ta preduzeća nisu ništa vredna, da u stvari treba da platimo inovestitorima da preuzmu njihovu imovinu, više neće moći. Dosta je bilo.


O zakonu o stečaju

Izmene zakona o stečaju povećavaju prava radnika i uvode njihovo prioritetno namirenja za sve godine za koje nisu primili platu, kao i povezivanje radnog staža. Zakon stvara i pretpostavke za tranzicioni fond za radnike kojima nisu isplaćene zarade i za one koji ostaju bez posla. Povezana lica, offshore kompanije vlasnika firmi koji su ih doveli do stečaja se namiruju poslednji.

Uvodi se potpuna transparentnost postupka, veća odgovornost stečajnih upravnika, veća prava neobezbeđenih poverilaca, uglavnom dobavljača i zaposlenih, mogućnost da smene stečajnog upravnika i postave novog. Poverioci konačno dobijaju sve informacije koje su im potrebne da nadgledaju rad upravnika i štite svoje interese. Ukida se državna agencija za licenciranje stečajnih upravnika koja je služila uglavnom za korupciju. Osniva se komora stečajnih upravnika slično advokatskoj komori i komori sudskih izvršitelja. Komora se stara o profesiji i nema nikakav uticaj na stečajne postupke. Stečajne postupke nadziru sud i poverioci.


O zakonu o javnim preduzećima

Izmene ovog zakona uvode licenciranje direktora i članova nadzornog odbora. Da bi vodili javno preduzeće, moraćete imati odgovarajuća znanja. Nešto kao MBA diploma na zapadu: master biznis administracije. Takođe, biće obavezno postavljanje poslovnih ciljeva svakog preduzeća i jasna merila uspeha na osnovu kojih će se ocenjivati direktori. Da li postoji politička volja i za ovo samorazvlašćivanje političkih stranaka?


O drugim planiranim reformama

Uvodi se i registracija svih kompanija iz offshore zona kroz izmene zakona koji regulišu rad APR-a. Iza njih se obično kriju naši građani.

Ukidanje ograničenja u platnom prometu koje praktično onemogućavaju prodaju, izvoz i naplatu proizvoda preko interneta.

Potpuna reforma inspekcijskih službi.

Zakon o zanatstvu.

Zakon o zadrugama.

Izmene zakona o turizmu.

...

Podrška reformama

http://www.facebook.com/SasaRadulovich

http://twitter.com/SasaRadulovichKomentari (208)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

kukusigameni kukusigameni 22:21 16.01.2014

1.

mlekac mlekac 22:22 16.01.2014

Re: 1.

kukusigameni


Dunjo, ni ja se ne razumem u ekonomiju, al' bas me nerviralo sto ne mogu da ostavim komentar!
kleinemutter kleinemutter 07:42 17.01.2014

Re: 1.

Dunjo, ni ja se ne razumem u ekonomiju,


Ja Ministra Radulovića molim da u taj zakon o radu stavi i da majke dece sa invaliditetom od 100% (plus majke umiruće dece) imaju pravo da rade pola radnog vremena a da dobijaju celu platu i da u toj plati 50% učestvuje poslodavac kod kojeg rade, a 50% da dotira država iz budžeta.
bookez bookez 13:17 17.01.2014

Re: 1.

Nema covek vremena da cita komentare i odgovara. Takodje forum pod njegovim patronatom bi brzo bio pepun pljuvanja bez trunke zelje za dialogom (pogledajte sta se desilo na pravnom fakultetu).
nim_opet nim_opet 16:24 17.01.2014

Re: 1.

Opet, zakon je pisalo Ministarstvo Rada i Socijalne politike, a ovo upravo izgleda kao nesto cime bi oni morali da se bave. E sada, zasto Jovan Krkobabic to ne radi, niti se i bilo cemu izjasnjava je jedna stvar - zasto ga niko o tome nista ne pita potpuno druga.
jedan.kub jedan.kub 11:31 22.01.2014

Re: 1.

U javnom sektoru, javni, državnim i društvenim preduzećima radi preko 700.000 ljudi. I u proseku imaju mnogo veća primanja od ostalih građana. Posebno u javnim preduzećima. I 13. platu i regrese i sigurno radno mesto na kome značajan broj ljudi i ne mora mnogo da radi na radnim mestima koja ne stvaraju dodatu vrednost

Za koga je pisan sadašnji zakon o radu? Za javni sektor.-ovo je značajno
Ukida se privilegija sindikalnih zastupnika da ne rade, a primaju platu.

Zbog sveg ovog gore citiranog je i najveći otpor izmenama zakona o radu.

Ukida se radna knjižica.

Ovo mi nije jasno zbog čega?
Na koji način će se voditi evidencija o ostvarenom radnom stažu zaposlenih. Ja ovo ne bi ukidala jer je to najbolji pregled zaposlenog gde je sve radio i koliko vremena je proveo kod određenog poslodavca, jer će većina biti prinuđena da češće menjaju poslodavce.

Minuli rad se računa za godine radnog staža kod poslednjeg poslodavca umesto za sve godine radnog staža.

Što je ovo problem?
Mnogo radnika u privredi nikad nije ni videlo otpremninu, jer su većina privatizovanih preduzeća otišla u stečaj pa su radnici ostali bez plate i otpremnine.
Zakon o radu služi za zaštitu prava radnika
Na crno radi preko 500.000 ljudi.

Zbog ovog bi obavezala poslodavce i vlasnike preduzeća da svojom ličnom imovinom garantuju da će radnik biti plaćen i plaćeni svi samodoprinosi koji pripadaju državi na osnovu svakog zaposlenog, ma koliko oni iznosili. Budžet mora da se i na ovaj način puni.

Javna preduzeća, umesto da budu izvori profita i rasta, su mesta pravljenja najvećih gubitaka i mesta za zapošljavanje partijskih kadrova. U našoj malo zajednici u kojoj veliki broj građana veruje u besplatan ručak, ljudi još nisu shvatili da je ovo jedan od najvažnijih razloga zašto svi živimo loše.

Reforme znače i jačanje urušenih institucija sistema. Poštovanje pravila i ukidanje samovolje pojedinaca.
Javna preduzeća su leglo organizovanog kriminala, jer je kontrola njihovog poslovanja bila nemoguća zbog partijskih koalicija i zasluga (ucena); zbog toga bi dobro bilo hitno ukinuti politički imunitet svim političarima.

Podržavam ono što radi Radsulović ali bi mu savetovala da odustane od onog što ne spada u njegovu nadležnost (zakon o radu), neka neko drugi izvrši pritisak na nadležne da odrade svoj posao.

Šteta što ne dopušta komentarisanje svojih blogova zbog onih što se osećaju oštećenima njegovim radom pa nema priliku da dobije i neki koristan komentar.
On ima mogućnost da komentare briše, ali i da na osnovu komentarisanja stekne bolji statistički uvid u stanje svesti svojih protivnika.
nim_opet nim_opet 16:14 22.01.2014

Re: 1.

Zbog ovog bi obavezala poslodavce i vlasnike preduzeća da svojom ličnom imovinom garantuju da će radnik biti plaćen i plaćeni svi samodoprinosi koji pripadaju državi na osnovu svakog zaposlenog, ma koliko oni iznosili. Budžet mora da se i na ovaj način puni.


Ehm - ovim se menja zakon o privrednim drustvima itd, i izmislja se nova vrsta poslovnog subjekta. Zakon definise drustva sa neogranicenom odgovornoscu/preduzetnike, koji odgovaraju licnom imovinom i drustva sa ogranicenom odgovornoscu, koja odgovaraju imovinom privrednog drustva, ali ne i vlasnika. Ako ukidamo drustva sa ogranicenom odgovornoscu, onda mozemo da se oprostimo od akcionarskih drustava takodje, i generalno korporatizacije, sto bas ne bi bilo pametno.
jedan.kub jedan.kub 19:19 22.01.2014

Re: 1.


Zakon definise drustva sa neogranicenom odgovornoscu/preduzetnike, koji odgovaraju licnom imovinom

Nisam nigde videla da preduzetnik odgovara svojom ličnom imovinom već samo imovinom preduzeća čiji je vlasnik i koje može da zatvori ne plativši ni radnike ni samodoprinose državi, a zatim da osnuje drugo preduzeće.

drustva sa ogranicenom odgovornoscu,

Kod ovih društava odlučivanje o poslovanju kao i odgovornost je kolektivna, te ih treba tretirati zakonski drugačije.uros_vozdovac uros_vozdovac 22:23 16.01.2014

hej

pa ministrova se ne komentariše!

jedan.kub jedan.kub 11:38 22.01.2014

Re: hej

uros_vozdovac
pa ministrova se ne komentariše!


U ovom slučaju radi se o blogeru.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:24 16.01.2014

...

E Dunja, Dunja.

expolicajac expolicajac 22:30 16.01.2014

Reforme

Direktor,nakon sastanka,upita radnike:
-Ima li ko šta da iznese?
- Imam ja,al' mi portir ne da!
G r o f G r o f 22:33 16.01.2014

Molba

Molim da se ministru iz budžeta plati pomoćnik za korespodenciju sa blogerima.
Unapred zahvalan.
AlexDunja AlexDunja 22:37 16.01.2014

Re: Molba

Molim da se ministru iz budžeta plati pomoćnik za korespodenciju sa blogerima.

aeee:)))
to se nisam setila. da mi se plati!
G.Cross G.Cross 22:40 16.01.2014

Dunja

Dunja,

E, ulepsa mi dan.

Za Radulovica:

Wisdom is the reward you get for a lifetime of listening when you'd have preferred to talk.
mariopan mariopan 22:47 16.01.2014

..

А ја се запрепастила што видим већ четири коментара.

Кад оно Дуња.

Немам шта да му кажем.
Затварањем блога показао је да не жели ничије мишљење о било чему.

Ваљда нема шта да прича са паразитима који само хоће бесплатан ручак, а такви смо већина нас, грађана Србије.....рече и остаде жив...ако сам добро прочитала на оном блогу?

mdjordjevic82 mdjordjevic82 23:35 16.01.2014

Re: ..

Ваљда нема шта да прича са паразитима који само хоће бесплатан ручак, а такви смо већина нас, грађана Србије.....рече и остаде жив...ако сам добро прочитала на оном блогу?


Nisi dobro procitala, alí te to ne sprecava da ostavis komentar.
buba_truba buba_truba 23:37 16.01.2014

Re: ..

mariopan
Немам шта да му кажем.
Затварањем блога показао је да не жели ничије мишљење о било чему.

A ja bih, vidiš, imala ponešto i da mu kažem... ali nemam problem sa zatvaranjem bloga, šta više - veći problem bi mi bio da se ministar privrede ovoliko sjebane države nadgornjava sa komentatorima na blogovima, forumima... Dok je ministar, očekujem da to radi tamo gde je mesto - na sastancima Vlade.
A što je preneo tekst i na ovaj portal gde je blogovao pre ministrovanja je samo +, što se mene tiče. Eto, razni smo...
AlexDunja AlexDunja 23:43 16.01.2014

Re: ..


A ja bih, vidiš, imala ponešto i da mu kažem..

pa ja sm zbog tebe i otvorila ovaj blog. kaži mu.

možda u pauzi teškog rada, otvori i pročita šta fanovi imaju da kažu:)
on vam nije dao tu priliku, ja dokona blogerka , jesam:)
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:48 16.01.2014

Re: ..

pa ja sm zbog tebe i otvorila ovaj blog.


Pa pravo da ti kažeg nisi nešto pametno uradila, po mom sudu.

Ne razumeš se u ekonomiju a otvaraš blog o ekomoniji i to još prepisuješ nešto što je autorizovano.
To je kao kada bi ja postavio tekst o sportu, bilo bi glupavo jel da?
Tica44 Tica44 23:48 16.01.2014

Re: ..

mariopan

Затварањем блога показао је да не жели ничије мишљење о било чему.


Odrzane tolike javne rasprave, tribine, intervjui ... Ali, naravno, posto nije ostavio mogucnost komentarisanja na blogu, sledi OMG NE ZELI NICIJE MISLJENJE NIKAD O BILO CEMU IKADA.
AlexDunja AlexDunja 23:52 16.01.2014

Re: ..

Pa pravo da ti kažeg nisi nešto pametno uradila, po mom sudu.

to dođe kao kompliment

niste se ni vi proslavili kao komentatori,
možda ministar radule greši kad zatvara blogove, šta misliš?
kukusigameni kukusigameni 23:53 16.01.2014

Re: ..

Tica44
OMG NE ZELI NICIJE MISLJENJE NIKAD O BILO CEMU IKADA.

A inače želi?

buba_truba buba_truba 23:53 16.01.2014

Re: ..

AlexDunja
pa ja sm zbog tebe i otvorila ovaj blog. kaži mu.

E, srce si. Sreća te vas ima i tak'ih. Gde bismo se inače praznili.
AlexDunja AlexDunja 23:56 16.01.2014

Re: ..

Gde bismo se inače praznili.

a ja naivno mislila da imaš šta da mu kažeš,
kao što si nagovestila u prvom komentaru.
ti bi da se prazniš???
Tica44 Tica44 00:03 17.01.2014

Re: ..

kukusigameni

A inače želi?


Ne znam, nisam bio ni na jednoj javnoj raspravi. A ti?
kukusigameni kukusigameni 00:08 17.01.2014

Re: ..

Tica44
kukusigameni

A inače želi?


Ne znam, nisam bio ni na jednoj javnoj raspravi. A ti?


To mi je posao.
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:15 17.01.2014

Re: ..

možda ministar radule greši kad zatvara blogove, šta misliš?


Ne znam njegove razloge, možda su opravdani.
Ali ne bih baš bio srećan ako ministar privrde u zemlji u kojoj privreda samo što nije umrla, ne bi imao pametnija posla nego da se preganja sa dokonim blogerima.

A sa druge strane, pošto mi je ovo mesto drago mesto na netu, godi mi što ministar i ovde objavljuje.
Ne zbog njega i toga šta piše, to mogu da pročitam i na drugim mestima, nego eto, zbog neke slabosti prema ovom blogu i ljudima koji ovde svraćaju.
buba_truba buba_truba 00:15 17.01.2014

Re: ..

AlexDunja
ti bi da se prazniš???

Ne bih. Ne očekujem da će zaći ovde da odgovara, pa neću ni da ga pitam...
Prazniće se, već, ko ima potrebu - tako sam ovaj tvoj blog i doživela.
Elem, navali, ja odo' da spavam - kod mene se sutra radi.

Edit: au, pa već je sutra! Odo'...
@hcm:
Tica44 Tica44 00:19 17.01.2014

Re: ..

kukusigameni
Tica44
kukusigameni

A inače želi?


Ne znam, nisam bio ni na jednoj javnoj raspravi. A ti?


To mi je posao.


Podeli iskustva.
kukusigameni kukusigameni 00:21 17.01.2014

Re: ..

Tica44
kukusigameni
Tica44
kukusigameni

A inače želi?


Ne znam, nisam bio ni na jednoj javnoj raspravi. A ti?


To mi je posao.


Podeli iskustva.

Nema besplatnog ručka brale.
AlexDunja AlexDunja 00:23 17.01.2014

Re: ..

Ne bih. Ne očekujem da će zaći ovde da odgovara, pa neću ni da ga pitam...
Prazniće se, već, ko ima potrebu - tako sam ovaj tvoj blog i doživela.
Elem, navali, ja odo' da spavam - kod mene se sutra radi.

ovo je uvredljivo.
hoćeš da kažeš da se ovde ne radi?

ti si rekla da imaš pitanje, ja sam ti, veoma pristojno,
dala prostor za pitanje, za razliku od ministra,

i ti opet vređaš mene, zašto?
milisav68 milisav68 00:34 17.01.2014

Re: ..

kukusigameni

Nema besplatnog ručka brale.


inco inco 00:53 17.01.2014

Re: ..

kukusigameni
Nema besplatnog ručka brale.


Ima... u mišolovci.
AlexDunja AlexDunja 00:56 17.01.2014

Re: ..

Ima... u mišolovci.

taman ste počeli, a ja moram da zaspim.
fed je igrao rano jutros.....
mariopan mariopan 09:39 17.01.2014

Re: ..

mdjordjevic82
Ваљда нема шта да прича са паразитима који само хоће бесплатан ручак, а такви смо већина нас, грађана Србије.....рече и остаде жив...ако сам добро прочитала на оном блогу?


Nisi dobro procitala, alí te to ne sprecava da ostavis komentar.

" У нашој малој заједници у којој велики број грађана верује у бесплатан ручак..............."

Та реченца каже да велики број грађана жели бесплатан ручак и да нам зато није добро........ваљда су навикли да паразитирају на туђој муци па сада неће да раде а хоће да једу?

Могао би Радуловић да се обавести да највећи број грађана Србије и ако ради нема за пристојан оброк?
Видиш да сам ипак добро прочитала?
nikvet pn nikvet pn 10:22 17.01.2014

Re: ..

buba_truba
veći problem bi mi bio da se ministar privrede ovoliko sjebane države nadgornjava sa komentatorima na blogovima, forumima...

hoochie coochie man
ako ministar privrde u zemlji u kojoj privreda samo što nije umrla, ne bi imao pametnija posla nego da se preganja sa dokonim blogerima.


Лепо од њега што је уопште дошао у базу да се јави као што је и ред. Драже ми је читати га у вестима.

Нарашћивање са напаљеним самоуправљачима је чист губитак времена. А њему је задњих сто и кусур дана изгледа жао и спавати.

У оваквоме свињцу овај ветеринар наступио је одлично. Смрдљиво и клизаво је више него што се надао али не одступа. Газда свињца сикће на цену и методе али смешка му се велик профит или тотал пропаст па ће ипак морати да га издржи и подржи.
blogovatelj blogovatelj 17:44 17.01.2014

Re: ..

У нашој малој заједници у којој велики број грађана верује у бесплатан ручак..............."

Та реченца каже да велики број грађана жели бесплатан ручак и да нам зато није добро........ваљда су навикли да паразитирају на туђој муци па сада неће да раде а хоће да једу?


Otprilike tako.
Pogledaj dole statistiku koju je postavio Vlada Iks Ipsilon.
20.8. Penzionera prima invalidsku penziju?
Koliko je među njima onih koji su tu penziju na mufte izmuvali, šta misliš?
Jel tebi normalno da svaki peti penzioner bude invalid?
inco inco 17:50 17.01.2014

Re: ..

blogovatelj
Jel tebi normalno da svaki peti penzioner bude invalid?


Paaaa, sad... Penzioneri su dokazano najdisciplinovanija grupa glasača, pa kad se pogledaju rezultati izbora, kad se pogleda glasanje za Ramzes Krkobabića koji je dozvolio pustošenje penzionog fonda, kad se pogledaju razni mitinzi istine i starosna struktura na istima... Petina invalida mu dođe zaprepašćujuće malo.

Nisu svi oblici invalidnosti fizičkog tipa...
mdjordjevic82 mdjordjevic82 19:47 17.01.2014

Re: ..

mariopan
mdjordjevic82
Ваљда нема шта да прича са паразитима који само хоће бесплатан ручак, а такви смо већина нас, грађана Србије.....рече и остаде жив...ако сам добро прочитала на оном блогу?


Nisi dobro procitala, alí te to ne sprecava da ostavis komentar.

" У нашој малој заједници у којој велики број грађана верује у бесплатан ручак..............."

Та реченца каже да велики број грађана жели бесплатан ручак и да нам зато није добро........ваљда су навикли да паразитирају на туђој муци па сада неће да раде а хоће да једу?

Могао би Радуловић да се обавести да највећи број грађана Србије и ако ради нема за пристојан оброк?
Видиш да сам ипак добро прочитала?


Pa ne baš. Veliki broj građana i većina građana svakako nije isto. Veliki broj gradjana želi besplatan ručak, veliki broj građana je tu svoju želju i ostvario kroz stranačko zapošljavanje (npr. pola zaposlenih u niškom vodovodu). To svakako ne znači da većina građana Srbije parazitira, ali je broj veliki i neizdrživ za one koji to plaćaju.

Meni je razumljivo kad se ti ljudi (paraziti kao Orbović i Čanak) bore da zadrže svoje privilegije. Nije mi jasno da se građani koji rade i nemaju za pristojan obrok, grčevito zalažu za očuvanje postojećeg stanja.
maksa83 maksa83 19:52 17.01.2014

Re: ..

Meni je razumljivo kad se ti ljudi (paraziti kao Orbović i Čanak) bore da zadrže svoje privilegije.

Fascinantno kakve su notorne budale na čelu tih organizacija:

Braća Arapi iza Zakona o Radu

Iza predloga Zakona o radu stoje Ujedinjeni Arapski Emirati, tvrdi predsednik Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) "Nezavisnost" Branislav Čanak.

"Zakon o radu je uvod u to da Srbija postane jedan od Emirata, a to je najopasnije. To je cena za one tri milijarde evra kredita. Nije Američka privredna komora iza ovoga, iza ovoga su braća Arapi", rekao je Čanak novinarima u Beogradu.

"Radulović sada reguliše sve, on će uskoro da reguliše i vojsku i policiju, ovo je cirkus", rekao je Čanak.

Šta se desilo sa pričama o socijalnoj državi i socijalnoj pravdi, zapitao se Ivanović i ukazao da je, izgleda, sada nastala socijalna država za kapitaliste, a da je glavni promoter novog Zakona o radu ministar privrede Saša Radulović, "savremeni Robin Hud, koji otima od sirotinje da bi delio bogatima".
inco inco 20:19 17.01.2014

Re: ..

maksa83
Fascinantno kakve su notorne budale na čelu tih organizacija:

Braća Arapi iza Zakona o Radu


Ahahaha, neko na linkovanu vest okačio "informišite se" uz link na sledeći klip (pre gledanja progutajte ako nešto imate u ustima da se ne zagrcnete k'o ja):Da vam prevedem šta je lupio ovaj polutka-sindikalac (a vidi se da je izeo oho-ho polutki u odbrani raba božjeg srpskog radnika) u nekim drugim terminima:

Po novoj odluci kurave su rešile da podignu svoje cene iz prostog razloga što im je inflacija pojela primanja i iz razloga amortizacije pošto im nekvalitetne čipkaste čarape često pucaju.
To znači da će u buduće žena da vas vara sa mlekadžijom a da će rtaci iz kićblona da se bodu ovoooooolikom iglom.

Majko mila, ja mislio nema većih debila od naših političara...

P.S. Sad vidim odakle korisnik psl_srbija vuče svoje 'informacije' pa je mnogo toga jasnije.
bladerunner92 bladerunner92 21:35 17.01.2014

Re: ..

Iza predloga Zakona o radu stoje Ujedinjeni Arapski Emirati, tvrdi predsednik Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) "Nezavisnost" Branislav Čanak.


auuu zbunih se casna rec
a samo sam 'tela da kao jedna mlada (dobro relativno mlada), zdrava, vesela budzetlika ostavim minsitru jednu poruku ljubavne ( a kakve druge ) sadrzine i zamolim ga da bude grublji, odlucniji i brzi .

eto nisu ni sve vesele budzetlije/ke iste

zahvaljujem AD na ovoj mogucnosti
maksa83 maksa83 21:41 17.01.2014

Re: ..

a samo sam 'tela da kao jedna mlada (dobro relativno mlada), zdrava, vesela budzetlika ostavim minsitru jednu poruku ljubavne ( a kakve druge ) sadrzine i zamolim ga da bude grublji, odlucniji i brzi .

Bogme samo se ti reklamiraj, će završiš u nekom Saudi haremu, neće te tri Sindikalne vođe izbaviti...
bladerunner92 bladerunner92 21:50 17.01.2014

Re: ..


pa da radimo tabele u excelu uz neki bladi meri i poslugu ? why not! (mada imam ozbiljnu manu nisam plavusa <_< )

neg Maxo sta bi s privodjenjem k kvacicama ?
expolicajac expolicajac 22:04 17.01.2014

Re: ..

bladerunner92

pa da radimo tabele u excelu uz neki bladi meri i poslugu ? why not! (mada imam ozbiljnu manu nisam plavusa

Za bladi meri ali bez posluge.
inco inco 22:07 17.01.2014

Re: ..

maksa83
Bogme samo se ti reklamiraj, će završiš u nekom Saudi haremu, neće te tri Sindikalne vođe izbaviti...


E baš si naš'o spasioce - ove 'vođe' ne bi mogle sopstvenu patku iz šlica da izbave (malo što ne mogu da vide objekat spašavanja, malo i to što su sposobni k'o retardirani mravojedi u nirvani), za spašavanje iz harema mora da se zove teška artiljerija - Vučič d' uradi nešto!

Samo dođe do harema, spoji prstiće i počne da priča o tome kako će Beograd na vodi (i hlebu) da spasi Srbiju od propasti - od muke će kastrat-efendijama na ulazu jajca ponovo da izrastu, a onda zna se - koleno u međunožje, pa bež'! Od sindikata nema selameta...
bladerunner92 bladerunner92 22:09 17.01.2014

Re: ..

Ex ovo je tako lepo !
hvala ti
bladerunner92 bladerunner92 22:13 17.01.2014

Re: ..

inco


znas sta je meni najgore od svega? sto ovaj sindikalni vodja ( a ako je on sindiklani vodja ja sam mileva ajnstajn) ima publiku i sto ce mu masa ljudi poverovati...strasno
zemljanin zemljanin 22:35 17.01.2014

Re: ..

bladerunner92

pa da radimo tabele u excelu uz neki bladi meri i poslugu ? why not! (mada imam ozbiljnu manu nisam plavusa

uz sistemsku upotrebu reformisanog paketa - ništa nije nemogućebuba_truba buba_truba 23:04 17.01.2014

Re: ..

AlexDunja
Ne bih. Ne očekujem da će zaći ovde da odgovara, pa neću ni da ga pitam...
Prazniće se, već, ko ima potrebu - tako sam ovaj tvoj blog i doživela.
Elem, navali, ja odo' da spavam - kod mene se sutra radi.

ovo je uvredljivo.
hoćeš da kažeš da se ovde ne radi?

ti si rekla da imaš pitanje, ja sam ti, veoma pristojno,
dala prostor za pitanje, za razliku od ministra,

i ti opet vređaš mene, zašto?

Ne, nisam htela da te vređam, ako te ipak nečim jesam uvredila - IZVINJAVAM SE.


Nisam čak ni komentarisala tvoje petljanje u ono o čemu "pojma nemaš", sama si tako rekla. Replicirala sam mariopan, ne tebi. Ali si se ti našla prozvanom, ti si mene začikala, i onda je sve ispalo... Volim tvoje blogove o muzici, igri, sportu, niklu gde mu mesto nije. Ovde, nije mi jasno šta si htela. A nisam ni htela da se bavim - sama si se napenalila, nisi morala - rekla si "ako imate šta da mu kažete, kažite ovde, ja o ekonomiji pojma nemam, pa neću mnogo da vam smetam:)." Mariopan je rekla šta je imala, uskliknula je zadovoljna što si ti otvorila blog (mogla je i ona, koliko se sećam ima autorsku, da je htela stvarno da diskutuje o Radulovićevim ministarskim rešenjima mogla je to da uradi kao što je skoro uradila tsunade - link na taj blog.)

Ali, eto nije, nego se osvrnula na Radulovića blogera koji je zatvorio blog jer, ceni ona, "не жели ничије мишљење о било чему." - ona je zatvarnje bloga tako razumela, ja nisam, razumela sam ga drugačije i to sam joj rekla. Onda si se pojavila ti, pitala si me, odgovorila sam ti, pitala si još, rekla sam ti, uvredilo te... nisam nameravala, izvinila sam se. Fair enough?
Evo, za kraj (znam da voliš), jedna Etta - meni omiljena.
AlexDunja AlexDunja 23:56 17.01.2014

Re: ..

Ali, eto nije, nego se osvrnula na Radulovića blogera koji je zatvorio blog jer, ceni ona, "не жели ничије мишљење о било чему." - ona je zatvarnje bloga tako razumela, ja nisam, razumela sam ga drugačije i to sam joj rekla. Onda si se pojavila ti, pitala si me, odgovorila sam ti, pitala si još, rekla sam ti, uvredilo te... nisam nameravala, izvinila sam se. Fair enough?


sve je u redu.
iskreno, da je bloger radulović otvorio svoj blog za komentare,
ja na njemu ne bih komentarisala.

imam i neku vrstu maglovite simpatije za njegove ideje.
ne znam o tome dovoljno, kao što već rekoh,
i nije moje polje intersovanja da bih sada učila.

ja sam ovaj blog postavila jer ne razumem pojavu blogera radulovića,
otkako je postao ministar.
on i dalje objavljuje blogove ali ih redovno zaključava,
što dok je bio bloger nije radio.

a kad već postavlja neku temu, možda nije loše da blogeri
kažu šta misle o tome, pa reših da im pružim priliku.
to je prilika i za ministra da ipak vidi šta ti ljudi misle,
znaju se oni. i razumeće ako odvoji vreme da pogleda.
inco inco 10:59 18.01.2014

Ajoj, Makso...

'di me podseti na Biz deo B92 portala. Sećam se kroz maglu da se tu povremeno moglo videti i šta pametno, a i kad su botovi iz 'Kancelarije za brze komentare, pohvale i preporuke' nagrnuli na B92 tamo je još uvek mogla da se pročita koja kritička misao... Sad se, sudeći po komentarima, tamo izgleda okupljaju samo Ratini anarhisti kad im roditelji uplate internet.

Pazite ovaj biser:

Pre par dana pročitao sam ovde jedan komentar koji je najbolja slika onoga što se trenutno dešava u našoj zemlji. Sva ova priča ministra Radulovića i ostalih na temu reformi je trik da se "opere" nesposobni privatni sektor koji godinama ništa ne proizvodi, već parazitira na budžetu Srbije, i isisava pare iz njega putem rodjačko-partijsko-kumovsko-zavičajno-burazerskih veza u svakoj vlasti. Na panelima i forumima na Kopaoniku i u Arandjelovcu, taj i takav privatni sektor, glumi nekakve vajne privatnike, bizMismene, gazde...
S druge strane, povika se kod neukog i siromašnog puka vrši na državna i javna preduzeća, stvarajući se slika da su za sve nedaće ove zemlje krivi ljudi koji rade u administraciji.
Dakle, scenario je kompletan: Imamo žrtvu (privatnici), imamo razjarenu masu (gradjani), i imamo krivca (javni sektor). Sukob može da počne.
Sada Vas pitam: da li stvarno verujete da će srpski tranzicioni bizMismen, koji je u 99% slučajeva na najsuroviji i najsumljiviji način došao do prvobitnog kapitala, neobrazovan, priprost, bahat...prepoznati rad i trud njegovog radnika u okruženju reformi kakve ste opisali da treba da budu, i da će adekvatno da ga nagradi?
Odgovor ostavljam vama.


mariopan mariopan 11:04 18.01.2014

Re: ..

@ буба труба

Нисам имала времена да ти одговорим, извињавај, морам да зарадим ручак и код мене се ради

Елем, има људи на блогу који заиста имају конкретне примедбе на закон о раду а има и нас који би радо прочитали министрове одговоре.

Не верујем да би се надгорњњавао јер је део блогера банован, значи остали су они који би га стварно питали конкретне ствари.

Рецимо Калт је на блогу код Горданац имао заиста конкретне замерке на закон о раду а било би боље да је то могао да каже на блогу онога ко тај закон брани?

Зашто је Радуловићу тешко да комуницира и објасни нешто а није му тешко да се жали како га нико не разуме?
Па нека објасни тако да га свако разуме?
G.Cross G.Cross 22:48 16.01.2014

Podobnost

Meni se inace Radulovic svidja, ali ovo je vrlo cudno...


Oni direktori koji su kroz izradu ličnih karata i poslovnih planova za 2014.godinu stekli poverenje kako Agencije za privatizaciju

A nista poslovni rezultati ? To je valjda posao Direktora. Ma jok, vazno je da dobije poverenje nakave birokratske agencije u kojoj sede ljudi koji nikada nisu ni dinara zaradili.

Put u pakao je poplocan dobrim namerama.

Zakon o zaposljavanju (ili kako se vec zove) je dobra namera, ali ubice ga Agencije, Sekretarijati , New Wave birokratija koju uspostavlja Radulovic.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:55 16.01.2014

Re: Podobnost

A nista poslovni rezultati ?


Zar se iz ličnih karata ne vide rezultati?
Mislim da one upravo to predstavljaju.
G.Cross G.Cross 23:01 16.01.2014

Re: Podobnost

Zar se iz ličnih karata ne vide rezultati?


Iskreno, nemam pojma sta je u licnim kartama. Ali sama izrada licnih karata ne moze da bude rezultat.

U normalnom svetu uspeh firme se meri sa P/L i Balance Sheet (i naravno EPS).

EDIT: Dobru licnu kartu (ma sta da je to) verovatno moze da napravi dobar knjigovodja.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:11 16.01.2014

Re: Podobnost

Iskreno, nemam pojma sta je u licnim kartama.


Pa otprilike najosnovniji parametri
Imovina, potraživanja, dugovanja, zalihe, kupci, dobavljači.....

Nije to teško uraditi ali je "opasno" jer se iz toga može videti da neko godinama ništa ne radi a traži pare od države
buba_truba buba_truba 23:26 16.01.2014

Re: Podobnost

hoochie coochie man
A nista poslovni rezultati ?


Zar se iz ličnih karata ne vide rezultati?
Mislim da one upravo to predstavljaju.

Da, trebalo bi... valjda je ministar od te pretpostavke i krenuo, zato te lične karte i postoje, mislim, trebalo bi.
Ali, u Srbiji ništa nije kako bi trebalo, pa otuda i sumnje.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:45 16.01.2014

Re: Podobnost

Ali, u Srbiji ništa nije kako bi trebalo, pa otuda i sumnje.


Mislim da je to uspeo da izgura

Ona situacija sa FAPom je dosta slikovita
On traži tu ličnu kartu, oni je "nakite" kako bi sebe opisali kao dobre direktore.
Radulović im kaže, pa super, dobri ste direktori, možete sami da poslujete, prodajte zalihe (mislim da su upavo zalihe falsifikovali) pa radite. Vama pare iz budžeta nisu potrebne.
Ovi se naljute pa blokiraju prugu.
I naravno, dođe Vučić, obeća im neke pare, nešto im i podeli, dovede im nekog direktora Mercedesa, kao oevo ćoveka on će vas kupiti.

I tako minira Radulovića.

Nema njemu dugog ministrovanja, evo već i sam priča o ostavci.
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 22:54 16.01.2014

AD :)))kukusigameni kukusigameni 23:10 16.01.2014

žeton

Meni ove reforme ovako izgledaju.I niko da ubaci žeton...
Atomski mrav Atomski mrav 23:17 16.01.2014

Re: žeton

A Raduloviću izgledaju verovatno ovako (on je ovaj u belom):

dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 23:16 16.01.2014

A jesi ga banovala?

AlexDunja AlexDunja 23:21 16.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

jok:)
nek odgovori ako ga neko napadne
kukusigameni kukusigameni 23:23 16.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

AlexDunja
jok:)
nek odgovori ako ga neko napadne

I onda ga banuješ.
Dobar plan.
AlexDunja AlexDunja 23:25 16.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

I onda ga banuješ.
Dobar plan

i onda ga možda banujem.dobar plan
zemljanin zemljanin 23:27 16.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

I onda ga banuješ.
Dobar plan.


uz želje da se što pre vrati međ' blogere

EDIT: A obožavam ove stručne i činjenično potkrepljene premise na kojima se gradi dalja teorija ... takoreći aksiom:
velika većina građana kaže
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:28 16.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

AlexDunja AlexDunja 23:31 16.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

uz želje da se što pre vrati međ' blogere

el vidiš, zemljanine, koliko je
lakše i lepše biti ministar nego bloger
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 23:37 16.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

nek odgovori ako ga neko napadne
I onda ga banuješ.

Uuuuuuu, sačekuša.
arianna arianna 23:38 16.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

nije lako biti ministar, pa još zagovarati nepopularne mere
a možda samo nema vremena za razgovor i nadgornjavanje

inco inco 00:15 17.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

zemljanin
uz želje da se što pre vrati međ' blogere


Mož' biti i da se vrne uskoro, eno rek'o - Il' zakon o radu, il' ja!

A i kako eno ceo internet bruji 'ne damo peMzije!' i ako nije o tome još ništa rekao, cenim da se već i Vučko sprema da ga maže katranom... E jebeš život kad dođoh u poziciju da branim socio-demagoga, ministra "imate sve u tekstu" Sašu Radulovića - u odnosu na ove sa druge strane, čovek je egzemplar normalnosti. Ono, nije da mi neki crv ne da mira da pomislim da on time sebi pravi marketinšku kampanju, al' 'ajd zažmuriću na jedno oko...
blogovatelj blogovatelj 07:23 17.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

A i kako eno ceo internet bruji 'ne damo peMzije!' i ako nije o tome još ništa rekao, cenim da se već i Vučko sprema da ga maže katranom... E jebeš život kad dođoh u poziciju da branim socio-demagoga, ministra "imate sve u tekstu" Sašu Radulovića - u odnosu na ove sa druge strane, čovek je egzemplar normalnosti. Ono, nije da mi neki crv ne da mira da pomislim da on time sebi pravi marketinšku kampanju, al' 'ajd zažmuriću na jedno oko...


Ne bih znao bolje od ovoga da formulišem ono što o kolegi blogeru i ja mislim.
zemljanin zemljanin 19:29 17.01.2014

Re: A jesi ga banovala?

inco
zemljanin
uz želje da se što pre vrati međ' blogere


Mož' biti i da se vrne uskoro, eno rek'o - Il' zakon o radu, il' ja!


sudeći po današnjim vestima, ovaj blog Radulovića je bio samo vraćanje u blogersku formu ... priprema je zakon
oskar-z-wild oskar-z-wild 23:33 16.01.2014

l


Da li neko zna da li ova slika i zvuk pripadaju istom događaju? I kom? Unapred zahvalan.
kukusigameni kukusigameni 23:36 16.01.2014

Re: l

oskar-z-wild

Da li neko zna da li ova slika i zvuk pripadaju istom događaju? I kom? Unapred zahvalan.

Jbt, ja ovo ne smem da otvaram.
meehan meehan 01:08 17.01.2014

Re: l


oskar-z-wild

Da li neko zna da li ova slika i zvuk pripadaju istom događaju? I kom? Unapred zahvalan.pa ovo je masterpiece....
mlekac mlekac 12:07 17.01.2014

Re: l

meehan

oskar-z-wild

Da li neko zna da li ova slika i zvuk pripadaju istom događaju? I kom? Unapred zahvalan.pa ovo je masterpiece....

gedza.73 gedza.73 23:41 16.01.2014

Ja o ekonomiji pojma nemam

ali mi mi se čini da sume na uplatnicama za infostan, EPS, građevinsko zemljište, porez rastu proporcijalno povećanju broja zaposlenih u tim službama dok sa druge strane opada kvalitet usluge.


oskar-z-wild oskar-z-wild 23:44 16.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

gedza.73
ali mi mi se čini da uplatnice za infostan, EPS, građevinsko zemljište, porez rastu proporcijalno povećanju broja zaposlenih dok sa druge strane opada kvalitet usluge.


Misliš na vrednost uplate ili na same uplatnice?
gedza.73 gedza.73 23:46 16.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

Misliš na vrednost uplate ili na same uplatnice?

Da, na novac.
Evo, ispravljam.
oskar-z-wild oskar-z-wild 23:54 16.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

Ma ne moraš da ispravljaš samo da klarifikujemo, dok čekamo Godoa.
zemljanin zemljanin 23:56 16.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

niko se ne buni što je PDV 20% ... na to se valjda ljudi navikli ... to treba dići do nivoa koji raja može da podnese ... daklem empirisjki dići na 40% pa onda Vođa malo no-no pa ode na 37% ... ... a blog-min će tada uveliko da bloguje pa nije ni važno ...
gedza.73 gedza.73 00:13 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

zemljanin
niko se ne buni što je PDV 20% na to se valjda ljudi navikli ... to treba dići do nivoa koji raja može da podnese ... daklem empirisjki dići na 40% pa onda Vođa malo no-no pa ode na 37%

I gde odlaze pare od PDV-a?

oskar-z-wild
dok čekamo Godoa

Bio on. Možda se i vrati.

ivana23 ivana23 00:17 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

Ideja je da ubuduće državna penzija bude garant samo minimalnog prihoda dovoljnog isključivo za najbazičnije potrebe, odnosno ishranu. Svi koji žele da u starosti imaju za bilo šta više od najjeftinijeg obroka morali bi da "štede tokom radnog veka ili da sami sebi uplaćuju privatno penzijsko osiguranje“, kaže Stevanović, dodajući da je prema trenutnim računicama oko 200 evra mesečno dovoljno da se preživi.


Penzioneri će primati samo 200 €? - link

Super ideja...
zemljanin zemljanin 00:41 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

gedza.73

I gde odlaze pare od PDV-a?

oskar-z-wild
dok čekamo Godoa

Bio on. Možda se i vrati.


ma zna se gde idu pare od PDV-a, samo je neverovatno da svi nalaze hiljadu nekih zamerki i pospešuju privredno okruženje a niko da zucne na ovaj namet ... možeš da zamisli koliko je lakše prodati robu koja ima PDV 10% ... ako ja mogu da imam jeftiniju robu, znači mogu da profam više i zaradim više i stvarno me zabole koliko ću da dam na doprinose ... al nema veza ... čekamo
inco inco 00:57 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

gedza.73
Bio on. Možda se i vrati.Pa što i da se ne vrati? Što pa da svi Norvežani jedini budu milioneri? Ako će oni da budu milioneri, e mi ima da budemo milijarderi! A još kad legnu Bačićevih deset hiljada septiliona gogol evra, pa zavideće nam sve od Evrope do Andromeda galaksije...
vladaxy vladaxy 09:03 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

Na 100 penzionera dolazilo 102,5 zaposlenih 2012. Prosečne penzije svih kategorija od 22.335dinara!

U strukturi svih penzionera starosne penzije prima 57,2% korisnika (966 hiljada), invalidske 20,8% (350 hiljada) i porodične 22% (371 hiljada).Link

Jedino što onda svi trebaju da plaćaju iste doprinose bez obzira na platu.
gedza.73 gedza.73 10:09 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

zemljanin
ma zna se gde idu pare od PDV-a, samo je neverovatno da svi nalaze hiljadu nekih zamerki i pospešuju privredno okruženje a niko da zucne na ovaj namet ... možeš da zamisli koliko je lakše prodati robu koja ima PDV 10% ... ako ja mogu da imam jeftiniju robu, znači mogu da profam više i zaradim više i stvarno me zabole koliko ću da dam na doprinose ... al nema veza ... čekamo

Skoro 50 posto budžeta odlazi na plate u državnom sektoru i penzije.
Ne u infrastrukturu, ne u izgradnju i rekonstrukciju zdravstvenih objekata, ne u podizanje kvaliteta obrazovanja, nauku, kulturu već u plate.

Ako PDV sa 20% smanjiš na 10%, moraš razliku u budžetu nekako da nadomestiš.
Kreditom, najverovatnije.

I sutrašnjica nam odmah deluje daleko svetlije i nasmejanije.

Ko se danas buni?
Sindikati. Zaposleni u Pošti, 'Pero iz kontrolu leta', EPS-u, državnim upravama, agencijama...

Jednom rečju svi oni koji su nas zadužili svojm vrednim radom, odgovornošću na poslu, kvalitetom usluge, konkurentnim cenama...

Moj predlog je da im podignemo plate.
Uz klauzulu o benificiranom radnom stažu, jednočasovnim radnim vremenu, šestomesečnom odmoru...


Pa šta košta, nek' košta.

vlad_aleksh vlad_aleksh 13:12 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

vladaxy

U strukturi svih penzionera starosne penzije prima 57,2% korisnika (966 hiljada), invalidske 20,8% (350 hiljada) i porodične 22% (371 hiljada).Link


A boračke penzije? Prema zvaničnim podacima u partizanima je bilo oko 800.000 boraca. Čini mi se da ih je 1960. već bilo 1.200.000. Pa zatim priznavanje boračkog staža četnicima iz 2004. Imaš li podatak koliko ima takvih penzija?
Kažeš 20 posto invalida? Pretpostavljam da neki primaju i invalidske i boračke penzije. Tu je neophodan neki presek skupova. Koji smo mi hohštapleri, majku nam božju komunističku...
maksa83 maksa83 13:20 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

A boračke penzije? Prema zvaničnim podacima u partizanima je bilo oko 800.000 boraca. Čini mi se da ih je 1960. već bilo 1.200.000. Pa zatim priznavanje boračkog staža četnicima iz 2004. Imaš li podatak koliko ima takvih penzija?

Boračke penzije su totalno ludilo, kako se to dobijalo je priča za sebe. Imaš sela po Vojvodini (Crnogorska) gde je svako svakom svedok da je učesnik NOR-a, bez obzira što su u tom NOR-u imali između 3, 8 i -10 godina, pa deca palih boraca sa oba živa roditelja, i sl. Drugarica mi radi u penzionom i pre neki mesec su im pripojili Vojno Penziono koje je do tad bilo nedodirljiv svet za sebe, rade po 12 sati i obrađuju neku strašnu količinu slučajeva dnevno - duple vojne penzije primane ovde i u Bosni, rodbina koja podiže penzije za umrle ljude preko trećeg lica i tone sličnih marifetluka koji se raščišćavaju.

Edit & P.S. Da ne pomisli neko da smo samo mi ovome skloni - Japanci su skoro otkrili da im "fali" oko 100000 (sto hiljada) penzionera pošto ih je rodbina zakopavala kojekuda i nije prijavljivala da bi im stizale pare. Ovo su otkrili tako što je gradonačelnik Tokija otišao da lično uruči čestitku za rođendan najstarijem Tokijcu (110 godina) da bi se ispostavilo da je ovaj umro pre 20 godina al' ovi nisu nikom javili nego ga zakopali u dvorištu i uredno uzimali njegovu penziju.
vlad_aleksh vlad_aleksh 13:32 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

maksa83
A boračke penzije? Prema zvaničnim podacima u partizanima je bilo oko 800.000 boraca. Čini mi se da ih je 1960. već bilo 1.200.000. Pa zatim priznavanje boračkog staža četnicima iz 2004. Imaš li podatak koliko ima takvih penzija?

Boračke penzije su totalno ludilo, kako se to dobijalo je priča za sebe. Imaš sela po Vojvodini (Crnogorska) gde je svako svakom svedok da je učesnik NOR-a, bez obzira što su u tom NOR-u imali između 3, 8 i -10 godina, pa deca palih boraca sa oba živa roditelja, i sl. Drugarica mi radi u penzionom i pre neki mesec su im pripojili Vojno Penziono koje je do tad bilo nedodirljiv svet za sebe, rade po 12 sati i obrađuju neku strašnu količinu slučajeva dnevno - duple vojne penzije primane ovde i u Bosni, rodbina koja podiže penzije za umrle ljude preko trećeg lica i tone sličnih marifetluka koji se raščišćavaju.


Šta misliš da li ima penzionera koji su paralelno bili i u četnicima i u partizanima?
maksa83 maksa83 13:47 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

Šta misliš da li ima penzionera koji su paralelno bili i u četnicima i u partizanima?

E to sad kad je Radoš prekinuo snimanje serije nikad nećemo saznati.
charlie charlie 14:46 17.01.2014

Re: Ja o ekonomiji pojma nemam

maksa83
Šta misliš da li ima penzionera koji su paralelno bili i u četnicima i u partizanima?

E to sad kad je Radoš prekinuo snimanje serije nikad nećemo saznati.

Немој да причаш да је прекинуо снимање !? Сада када је било најзанимљивије ! Страшно.
ivana23 ivana23 14:46 17.01.2014

***

U Francuskoj Oland predlaze slicne ideje kao Radulovic:

Ta privredna snaga bi mogla da se nađe u radikalnim privrednim reformama – manje države blagostanja, više tržišta i odgovornosti za pojedince. Ali pre svega u „paktu odgovornosti“ sa preduzetnicima. Njima je Oland obećao znatno smanjenje nameta na plate radnika (ukupno oko 35 milijardi evra) u nadi da će se stvoriti prostor za nove poslove. „Jesam li ja socijaldemokrata? Da! Ovo nije ništa drugo do društveni kompromis. Sigurno nisam naprasno postao liberal“, rekao je Oland.

A sta kazu francuski sindikati:

Sindikalci nikako ne vide kako to rasterećivanje poslodavaca od nameta spada u odgovornu socijalnu politiku, posebno što nova radna mesta niko ne garantuje.* „To je Olandov liberalni coming-out“, komentariše Žan-Klod Mali, generalni sekretar jednog od najvećih sindikata. „Njega ne zanima politika zapošljavanja nego samo poslodavci. Hajde da im damo 35 milijardi evra pa da vidimo šta će biti! Tako Oland potvrđuje da se užurbano okreće privrednom liberalizmu. To je opasno. On je, na posletku, predsednik Francuske, a ne patron privrede“, kritikuje Mali.

* Podvlacenje moje

dw.de - link
horheakimov horheakimov 00:05 17.01.2014

da li mogu da sprovedem reforme?

kukusigameni kukusigameni 00:07 17.01.2014

Re: da li mogu da sprovedem reforme?Reforme u blatu parazita i političke volje
horheakimov horheakimov 00:12 17.01.2014

Re: da li mogu da sprovedem reforme?

u blatu


kao što kaže stara kineska poslovica
ko u blatu hoda u blatu će ležati
kukusigameni kukusigameni 00:15 17.01.2014

Re: da li mogu da sprovedem reforme?

horheakimov
u blatu


kao što kaže stara kineska poslovica
ko u blatu hoda u blatu će ležati

Koliko stara i koji kinezi?

Daj link.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana