Ekonomija| Politika

Restrukturiranje - šta će se dogoditi 15.maja

Saša Radulović RSS / 15.04.2014. u 00:14

U novembru mesecu 2013.godine Ustavni sud je proglasio neustavnom odredbu Zakona o privatizaciji koja praktično zabranjuje poveriocima da naplate svoja potraživanja od preduzeća u restrukturiranju. Ta odluka će biti objavljena u Službenom glasniku 15.maja. Ako se bude poštovala, ova odluka će sva preduzeća u restrukturiranju, njih 153, odvesti u stečaj. I RTB Bor, i Ikarbus, i Galeniku, i Politiku, i Petrohemiju, i Simpo i ... Sva, baš sva.


Odluka Ustavnog suda je potpuno razumljiva i trebalo je mnogo ranije da se desi. Zakonodavac je mogao zakonom da propiše moratorijum na naplatu potraživanja, ali samo u jednom kratkom vremenskom periodu i sa ciljem da se dužnicima ostavi prostor da se restrukturiraju. Ta odredba se, međutim, pretvorila u tešku zloupotrebu prava poverilaca i veliki deo privatne privrede prvo oterala u blokadu, a zatim i u stečaj.


Na sastanku sa predsednikom Ustavnog suda u decembru mesecu, nakon što je Ustavni sud doneo ovu odluku, na kome smo razgovarali i o novim zakonima o stečaju i privatizaciji koje je Ministarstvo privrede upravo podnelo Vladi na usvajanje, Predsednik Ustavnog suda nam je rekao da će Ustavni sud ostaviti 6 meseci Vladi da se pripremi na ovu promenu i da će odluku o proglašenju moratorijuma neustavnim objaviti na kraju zakonskog roka, odnosno 15.maja.


U originalnom predlogu zakona o privatizaciji koji je ušao u javnu raspravu u oktobru mesecu, predvideli smo da se restrukturiranje okonča do 30.juna 2014.godine. Nakon odluke Ustavnog suda iz novembra meseca, taj rok smo pomerili na 14.maj.2014.godine. Po novom zakonu, restrukturiranje se okončava podnošenjem sudu plana reorganizacija koji u sebi sadrži finansijsko restrukturiranje, plan budućeg poslovanja, otpuštanje viška zaposlenih uz podršku tranzicionog fonda i izvor obrtnih sredstava za nastavak poslovanja. Ukoliko poverioci izglasaju plan, privredno društvo nastavlja da radi u skladu sa planom, ukoliko ne, otvara se stečajni postupak, prodaje se imovina i namiruju poverioci.

Jedan od pet ekonomskih prioriteta rekonstruisane vlade od 02.septembra 2013.godine je bio završetak restrukturiranja 153 preduzeća koja zapošljavaju preko 50.000 ljudi, koja godišnje koštaju građane Srbije 750 miliona dolara. Mnoga od tih preduzeća parazitiraju u restrukturiranju već 10 godina na leđima poreskih obvezika. Umesto sistemskog rešenja, političari se godinama prikazuju kao spasioci-lovci na strane investitore koji će nam rešiti naše probleme. Pa smo tako dobili čitavu pljačkašku privatizaciju, a sada dobijamo Vršačke vinograde, koje smo na sreću sprečili, i slične nove pokušaje ugradnje.


Preduzeća u restrukturiranju su u potpunoj vlasti nadzornih odbora i direktora koje postavljaju političke stranke. Znači političkih stranaka. Ona su takođe dom za desetine hiljada sindikalnih organizacija. Svi oni parazitiraju na leđima poreskih obveznika. Taj sistem se pretvorio u stil života. Svi znaju da se ništa ozbiljno ne radi. Zaposleni slabo ili nikako ne dolaze na posao u većini ovih firmi. Snalaze se nekim radom na crno, čekaju da nešto kapne iz budžeta ili Fonda za razvoj i mere kada je trenutak da uzmu neki socijalni program. Prirodno, kada je država neodgovorna, kada nema ni sistema ni pravila, svako vodi računa o svom interesu. Svako malo se digne negde neka gužva, neka pruga, put ili most, država iscedi neke pare iz budžeta, iz Fonda za razvoj, iz neke od svojih odličnih banaka koje su popropadale u poslednje 3 godine, pare se podele radnicima ali i mnogim drugim koji su se nakačili na ovaj sistem, i tako već 10 godina.


Kako se radi restrukturiranje bilo koje firme u svetu? Ako ste ozbiljni, naravno.
Prvo se utvrde imovina i obaveze. Proceni se vrednost imovine i odredi se prioritet i visina potraživanja poverilaca. Ako su dugovi veći od imovine, to znači da sve pripada poveriocima. Vlasnici su bili neodgovorni/neuspešni i izgubili su sve. U većini preduzeća u restrukturiranju, obaveze su veće od imovine. Šta se radi u tom slučaju? Radi se finansijsko restrukturiranje. Konvertuju potraživanja u kapital. Poverioci postaju vlasnici i time se firma oslobađa dugova.


Šta dalje? Utvrdi se pozicija na tržištu, proizvodi, kupci i dobavljači i piše se poslovni plan. Ako poslovni plan ima poslovnog smisla, novi vlasnici se opredeljuju da nastave poslovanje. Ukoliko ne, imovina se rasprodaje, i od dobijenog novca se namiruju poverioci. Ovo se radi kroz stečajni postupak i u tom slučaju konverzija potraživanja u kapital nije ni potrebna. Moguća je i kombinacija ova dva rešenja. Utvrdi se i da li postoji imovina koja firmi ne treba za normalno poslovanje i koja bi se mogla prodati. Recimo investicione nekretnine ili rashodovane zalihe. To se proda, i od tog novca se finansira deo kompanije koji nastavlja poslovanja. To se koristi za obrtni kapital. Dodatan izvor obrtnog kapitala je i novo kreditno zaduženje. Ko piše poslovni plan? Menadžment kompanije. Ko procenjuje da li poslovni plan ima smisla? Poverioci. Njihove su pare. U ovoj fazi su kompanije već spremne za ulazak investitora. Idealno već kao deo plana reorganizacije, ali realističnije u periodu nakon njegovog usvajanja. I da, posao traženja investitora nije posao za neko ministarstvo, već za menadžment kompanija.


Inače isti ovaj postupak se sprovodi i kod sanacije javnih preduzeća. Ovo je trebalo da uradimo kada smo prodavali NIS. Da smo uradili popis imovine i procenu njene vrednosti, sigurno ne bi za DŽ poklonili nalazišta gasa na teritoriji Vojvodine. Da smo uradili popis i procenu imovine, sigurno ne bi ni potpisali štetan ugovor kojim Etihad postaje suvlasnik JATA. Nemamo pojma šta smo dali. A budžet preuzima sve dugove. Kada kažem budžet, mislim poreski obveznici. Isto tako i Fiat i nebrojani drugi primeri. Sve ovo je neozbiljno. Diletantski. Štetno po Srbiju. Da ne kažem neku težu reč. I nisu problem Rusi ili Arapi. Oni svakako teže da potpišu što bolji ugovor za njih. Problem smo mi. Jedino mi gledamo kako da potpišemo što lošiji ugovor za nas. I da ga još proglasimo tajnim. Vrhunska neodgovornost. I ne možete ni krivično da je gonite, jer je sve odluke na kraju donela vlada kao najviši organ izvršne vlasti.


Šta smo mi uradili? Ministarstvo privrede je na realizaciji plana restrukturiranja svih 153 preduzeća počelo da radi već 03.septembra. Pokrenuli smo postupak pravljenja ličnih karata, popisa i procene vrednosti imovine i obaveza. Imali smo veliku opstrukciju od strane direktora i nadzornih odbora koji su ih podržavali. RTB Bor, FAP, Galenika, Ikarbus i mnogi drugi. Osluškivali su šta im kaže kabinet i ljudi iz/oko kabineta, i kada nije bilo poruka, onda su sarađivali jer su mislili da kabinet stoji iza projekta ličnih karata. Kada su se u javnosti pojavljivale prikrivene i manje prikrivene kritike na rad minstarstva, saradnja je prestajala. I tako u talasima gotovo pet meseci.


Paralelno sa ovim, pripremili smo i nove zakone o stečaju i privatizaciji koji je trebalo da prate proces restrukturiranja, uvedu potpunu transparentnost i spreče mnoge uočene zloupotrebe iz prošlosti. Npr. po novom zakonu o privatizaciji, šeme tipa Vršačkih vinograda ne bi bile moguće. Offshore kompanije iz poreskih rajeva iza kojih se obično krije pranje novca naših građana više ne bi mogle da učestvuju u privatizaciji. Ukidaju se partijski nadzorni odbori i uvodi puna odgovornost direktora i odgovornost Agencije za privatizaciju u praćenju poslovanja nakon privatizacije.


Zakon o stečaju je značajno promenio redosled namirenja poverilaca. Potraživanja radnika na ime minimalnih zarada i na ime neplaćenog radnog staža za sve godine su stavljene u prvi isplatni red. U drugi isplatni red su stavljeni dobavljači, kao i potraživanja radnika iznad minimalca. U treći subordinirani poverioci. A u četvrti, poslednji isplatni red, ulaze potraživanja povezanih lica, uključujući i offshore firme naših vrlih privatizatora. Zakon o stečaju je značajno povećao transaprentnost i obaveze stečajnih upravnika, kao i uveo stroge kriterijume kod podnošenja planova reogranizacije u pogledu njihove izvodljivosti,


Ove odredbe su uvele paniku među naše bizmismene, pa su požurili da podnesu plan reorganizacije za svoja privatna, uglavnom privatizovana preduzeća, pre nego što novi zakon stupi na snagu. To je bio jedan od razloga otpora reformama.

Zakoni su bili pripremljeni i poslati vladi na usvajanje početkom decembra meseca. I tada su zakočeni od strane Aleksandra Vučića i SNS-a, uz pomoć buke kabinetskih sindikata. Sve je kulminiralo 20. januara 2014. godine kada su zakoni stopirani uz trijumf pomenutih kabinetskih sindikata. I onda se krenulo na izbore.

Posledice ovog neodgovornog ponašanja vlade, Aleksandra Vučića i sindikata biće još jedan težak udarac privredi, budžetu i društvu u celini. Umesto uređenog i odgovornog okončanja procesa restrukturiranja, dobićemo haos i ogroman trošak gašenja požara koji se ne može ugasiti. Da su zakoni prošli, ministarstvo privrede bi dobilo sve poluge neophodne da uvede red i završi proces finansijskog restrukturiranja, ukloni političke partije iz odlučivanja i pripremi sve firme za privatizaciju. Privatizacija ovih kompanija bi se onda mogla posmatrati i kao „reindustrijalizacija" privrede, mada ne volim taj termin.

O ovome sam pisao u tekstu ostavke na mesto ministra privrede. I o pet ekonomskih ciljeva vlade i o posledicama zaustavljanja reformi preduzeća u restrukturiranju.


"Одустајањем од усвајања закона о приватизацији, стечају и још два пратећа закона, владајућа коалиција је показала велику неодговорност. Да су уместо опструкције закони били усвојени у децембру месецу, Агенција за приватизацију би у складу са плановима у јануару поднела план финансијског реструктурирања за 10 предузећа и не само испунила обавезе према Светској банци за кредит од 250 милиона $, већ би и те прве фирме могле да успешно заврше финансијско реструктурирање у фебруару, добију обртна средства од Фонда за развој и почну нормално да функционишу на здравим тржишним основама. Ни да се закони усвоје у јануару није било касно. Уместо тога, ове урушене друштвене фирме су осуђене на даље пропадање, а запослени остављени у даљој неизвесности. Трошак за буџет је велики."

Rešenje još uvek postoji. Ono je u brzom donošenju neophodnih zakona sa izmenama zbog propuštena 4 meseca i svih odgovarajućih podzakonskih akata pre 15.maja, paralelan rad na završetku postupka ličnih karata, popisa imovine, obaveza i pravljenje poslovnog plana za 2014.godinu. Čovek na koga je vlada protivustavno prenela ovlašćenja ministra privrede niti ovo razume, niti je bilo šta na ovome radio. Bavio se arčenjem novca na Goliju, krpljenjem rupa i štrajkova zaobilaženjem Zakona o budžetu i prebacivanjem budžetskih stavki u budžetsku rezervu i ostalim ničim, i eto nas pred vratima 15.maja. Sva preduzeća u restrukturiranju su se vratila na staro. Partijski kadrovi su se vratili na staro. I onaj iz RTB Bora, i onaj iz Simpa. Na kukanje za subvencijama i garancijama države.


Ovo naravno ne razume ni Aleksandar Vučić. On će nastaviti da plasira priče o kraju partijskog zapošljavanja, razbijati brave, dok će u isto vreme i dalje čuvati svoje nadzorne odbore, direktore RTB Bora, Železnica, svog kuma u EMS-u i ostalih genijalnih menadžera, sve svoje turobne tajne ugovore i još tajnije privatizacije, jaja na oku, Mercedese, ine investitore i ostalu kabinetsku ekonomsku gimnastiku. On je u ekonomiji tek krenuo, stigao do jelena i slonova, šlank i malo punijih dama. Razrađuje nove, originalne i genijalne koncepte agresivnog zapošljavanja, kupiš 10 platiš 3 subvencija, oporezivanja političara, prebacivanja neradnika iz javnog u privatni sektor, tišinom prekrivenog odustajanja od svoje druge genijalne, doduše neustavne, mere solidarnog poreza i ostalih genijalnih poteza za koje će verovatno biti nominovan i za nobelovu nagradu zajedno sa bivšim premijerom. On će za ekonomiju i novu ekonomsku teoriju pod imenom Feketić ekonomija.

 

www.dostajebilo.rs

Facebook grupa - Dosta je bilo

https://twitter.com/SasaRadulovich

.

 

 Komentari (179)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

looping looping 11:27 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Da, stvari u Srbiji mogu da se promene, ali samo putem sile. Ne postoji demokratski nacin stvaranja demokratije. Moc se uzima, ne poklanja se. Ako gradjani Srbije zele da zive u demokratskoj drzavi i imaju politicku moc koja bi bila iskazana kroz njihove predstavnike u parlamentu, onda ce morati i da stvore takav sistem za sebe i svoju decu. Tako sto ce prvo srusiti postojeci sistem. Posto to ne mogu putem izbora da urade, morace silom.

Gde si ti video posle rata demokratsku državu, u kojoj priči, u kojoj bajci?
Posle rata se dobija vladavina bandi ili autokrata ili stranih sila. Kakve veze ima rat i naoružane bande sa stvaranjem demokratskog sistema za tvoju decu? Ti si stvarno maštovit ali nisi realan. Demokratski sistem stvaraju intelektualci a ne banditi.
charlie charlie 12:32 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

mlekac
brlog92
Dragi brlog92, hvala vam na vašoj analizi, uverenosti u ispravnot vaših stavova, dobroj argumentaciji i argumentovanom zaključku. I na crtežu. Srećno i vama.


Nema na cemu. Sa takvim neustrasivim vitezovima, Srbijom ce upravljati Milosevicevi isprdci do svoje bioloske smrti. Onda njihovi naslednici dolaze na red. Mada, mozda i gresim ko zna? Mozda jednom i izvadite pitu iz te rerne ako se, nekim cudom, govna u rerni pretvore u jabuke. Keep trying my friend!


Zanimljivo je da ljudi imaju potrebu da se podsmevaju svakom ko se drži nekog prinicipa i ko se trudi da nešto promeni na bolje...

A posle se pitaju zašto to niko drugi, ranije, nije hteo/mogao da uradi?

Saša radi na tome da se nešto promeni. A vi, koji samo sedite i dobacujete iz publike, samo nastavite da grickate kokice... Samo, nemojte posle da kukate što ste se ugojili i što imate mrvice po celoj kući.

Браво !
ПС. ... за овај део о подсмевању !
ППС. Ако и постоје људска особина која ми је (баш) одвратна, то је подсмешљивост (или како се то другачије каже - подругљивост).
brlog92 brlog92 13:10 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

s.dj
Očigledan typo, Ameri imaju vojnu bazu na jugu Srbije i to valjda najveću u Evropi.


Ako mi je pokazes gde se nalazi ta americka baza na ovoj mapi Srbije, ja cu priznati da sam pogresio:Nemoj samo da se vadis na to da ne znas gde su ti granice drzave. Ili si mozda malo zbunjen ?

U vezi ruske vojne baze kod Nisa, evo Dacica lepo objasnjava ljudima da ta vojna baza nije vojna baza nego "centar za reagovanje u vanrednim situacijama". Verovatno za reagovanje protiv nepogoda, oluja, i ulaska Srbije u EU ili NATO.
mlekac mlekac 13:12 16.04.2014

Re: Mogu li slikovito da se izrazim?

s.dj


Btw. Domaćine, daj tu koleginu knjigu što niko ne želi da objavi, da pojasnimo čitalačkoj publici ko je Vučić. Štampa, izdavanje - nema problema. Pravi izdavači se već sada pripremaju za sajam knjiga.


brlog92 brlog92 13:26 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

looping

Gde si ti video posle rata demokratsku državu, u kojoj priči, u kojoj bajci?


Evo ovde na primer:


I ovde:


Bajke kazes? Da, treba vremena posle sukoba da se izgrade demokratske institucije ali je sukob/rat/revolucija osnovno sredstvo zbacivanja starog rezima. Taj rezim jos uvek vlada Srbijom i on se ne moze promeniti demokratskim putem.

Ti si stvarno maštovit ali nisi realan. Demokratski sistem stvaraju intelektualci a ne banditi.


Deder ponovi malo istoriju iz osnovne skole pa se vrati da razgovaramo.
translator translator 14:01 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
Bajke kazes? Da, treba vremena posle sukoba da se izgrade demokratske institucije ali je sukob/rat/revolucija osnovno sredstvo zbacivanja starog rezima. Taj rezim jos uvek vlada Srbijom i on se ne moze promeniti demokratskim putem.

Ti si stvarno maštovit ali nisi realan. Demokratski sistem stvaraju intelektualci a ne banditi.


Deder ponovi malo istoriju iz osnovne skole pa se vrati da razgovaramo.


O čemu da se razgovara, ko će s kim da ratuje? Gospode
looping looping 14:17 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Da, treba vremena posle sukoba da se izgrade demokratske institucije ali je sukob/rat/revolucija osnovno sredstvo zbacivanja starog rezima.

Onda da sačekamo da se izgrade demokratske institucije u Tunisu, Egiptu, Libiji, Siriji, Ukrajini, zemljama bivše YU (i tu je bilo građanskog rata i borbe za oslobođenje od tlačitelja jelte)... pa možemo dalje da razgovaramo.

A ove slike što si izbacio baš izgledaju bajkovito. Trebalo bi da se vratiš u to vreme i povedeš jednu revoluciju, onako rekreativno, posle da nam javiš kako je bilo.
mlekac mlekac 14:28 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
looping

Gde si ti video posle rata demokratsku državu, u kojoj priči, u kojoj bajci?


Evo ovde na primer:


I ovde:


Bajke kazes? Da, treba vremena posle sukoba da se izgrade demokratske institucije ali je sukob/rat/revolucija osnovno sredstvo zbacivanja starog rezima. Taj rezim jos uvek vlada Srbijom i on se ne moze promeniti demokratskim putem.

Ti si stvarno maštovit ali nisi realan. Demokratski sistem stvaraju intelektualci a ne banditi.


Deder ponovi malo istoriju iz osnovne skole pa se vrati da razgovaramo.Slušaj, neko od nas dvoje je spavao na časovima istorije - ili ti ili ja... Mislim, nije li to ona revolucija koja se demokratski završila proglašenjem Napoleona za cara?????
looping looping 14:37 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Deder ponovi malo istoriju iz osnovne skole pa se vrati da razgovaramo.Slušaj, neko od nas dvoje je spavao na časovima istorije - ili ti ili ja... Mislim, nije li to ona revolucija koja se demokratski završila proglašenjem Napoleona za cara?????

A posle one prve slike u USA imamo robovlasničko društvo. Al' dobro, mora od negde da se počne.

Edit:
A evo ti i link sa tvoga sajta, o pravim amerikancima, onima pre demokrata revolucionara.
brlog92 brlog92 17:40 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

@looping
Onda da sačekamo da se izgrade demokratske institucije u Tunisu, Egiptu, Libiji, Siriji, Ukrajini, zemljama bivše YU (i tu je bilo građanskog rata i borbe za oslobođenje od tlačitelja jelte)...


Pogotovo u YU gde Srbi "oslobodise" pola Bosne - od ljudi. Za ove ostale po tebi je verovatno trebalo jos par stotina godina da prodje dok im se sve vodje, carevi, i gubernatori izredjaju?

A ove slike što si izbacio baš izgledaju bajkovito.


Tebi istorijske cinjenice izgledaju bajkovito? Same slike jesu romanticarske, ali oznacavaju stvarne istorijske dogadjaje.

A posle one prve slike u USA imamo robovlasničko društvo.

@mlekac
Slušaj, neko od nas dvoje je spavao na časovima istorije - ili ti ili ja... Mislim, nije li to ona revolucija koja se demokratski završila proglašenjem Napoleona za cara?????


Jel Napoleonov cukun-cukununuk danas car Francuske? Jel ima robova u SAD danas? Da, treba vremena za razvoj i jacanje demokratskih institucija ali od nekud mora da se pocne. U Srbiji taj pocetak mora da bude rusenje drzave u ovom obliku u kom postoji danas, i to silom jer drugog nacina nema. Onda mukotrpna izgradnja demokratskih institucija. Ovo sto se radi u Srbiji zadnjih 14 godina je krecenje zidova u poluurusenoj kuci kojoj temelji tonu u zemlju a krova nema. Tako otprilike izgleda poslednjih 14 godina srpske drzave. Pun promasaj i gubljenje vremena. Treba srusiti i izgraditi novo. Ovo sto sada postoji se ne moze popraviti/reformisati.
brlog92 brlog92 17:43 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

@looping
A evo ti i link sa tvoga sajta, o pravim amerikancima, onima pre demokrata revolucionara.


Po tome mu "pravi Srbi" dodju Iliri ili Rimljani - ko god je pre Juznih Slovena naseljavao ove prostore. "Pravi Amerikanci"
Atomski mrav Atomski mrav 17:52 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92

Sve nešto razmišljam, da nisi ti onaj Uroš što je još onomade za vreme pra-bloga zazivao Bader-Majnhof po Srbiji?
looping looping 18:50 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
@looping
A evo ti i link sa tvoga sajta, o pravim amerikancima, onima pre demokrata revolucionara.


Po tome mu "pravi Srbi" dodju Iliri ili Rimljani - ko god je pre Juznih Slovena naseljavao ove prostore. "Pravi Amerikanci"

Ilira i rimljana više nema a indijanaca ima, i neki od njih traže svoja prava koja nemaju.
Onda mukotrpna izgradnja demokratskih institucija.

Zašto onda hoćeš da ubijaš ljude kad će demokratske institucije svejedno da se mukotrpno izgrade? Onako, što voliš?
looping looping 18:59 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Pogotovo u YU gde Srbi "oslobodise" pola Bosne - od ljudi.

Ti kanda ne voliš mnogo srbe? Ono kao hoćeš građanski rat, srbi počistili Bosnu i takoto...
s.dj s.dj 19:00 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Ako mi je pokazes gde se nalazi ta americka baza na ovoj mapi Srbije, ja cu priznati da sam pogresio:

Nemoj samo da se vadis na to da ne znas gde su ti granice drzave. Ili si mozda malo zbunjen ?

U vezi ruske vojne baze kod Nisa, evo Dacica lepo objasnjava ljudima da ta vojna baza nije vojna baza nego "centar za reagovanje u vanrednim situacijama". Verovatno za reagovanje protiv nepogoda, oluja, i ulaska Srbije u EU ili NATO.
Stvarno smešan komentar... skoro k'o najevropljanin Dačić. Iskreno, poznavajući principe domaćina bloga, čudi me ovolika količina tolerancije prema trolu & načinu "diskusije". Brlože, brlože, Majdan je dalekoooo...

A sad malo ozbiljno Što nisi postovao mapu iz 1389. ili 1914. ili 1945. ili 2038.? Naravno skinute sa CIA portala.
s.dj s.dj 19:15 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Pogotovo u YU gde Srbi "oslobodise" pola Bosne - od ljudi.


Biserko ti li si? Provalio sam te Sondža! U-ta-ta!
brlog92 brlog92 19:29 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

@s.dj.
A sad malo ozbiljno Što nisi postovao mapu iz 1389. ili 1914. ili 1945. ili 2038.?


Zato sto ova odgovara realnosti. Jel boli ta rec - realnost?

Biserko ti li si? Provalio sam te Sondža! U-ta-ta!


Vidim ja da si ti dobio izliv osiromasenog uranijuma u mozak.

@looping
Ono kao hoćeš građanski rat, srbi počistili Bosnu i takoto...


Ma jok. Bosansko-hrvatske trupe su okupirale i bombardovale Beograd preko tri godine da bi na kraju Bosanci u Kragujevcu izvrsili genocid nad srpskim stanovnistvom,...i takoto...

Kako izmilite cim se pomenu zlocini...

s.dj s.dj 19:42 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Zato sto ova odgovara realnosti. Jel boli ta rec - realnost?


Ne. Realnost me čini srećnim. Tebe bi trebalo da boli realnost, kada bi bila u tvom domašaju. Javi se na pp da ti doniram ogledalo pa da imaš sa nekim ravnopravno da diskutuješ.
brlog92 brlog92 19:58 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

s.dj
Ne. Realnost me čini srećnim.


Evo da te usrecim onda:Obrati paznju na "crtice" izmedju uze Srbije i Vojvodine.

charlie charlie 20:03 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
s.dj
Očigledan typo, Ameri imaju vojnu bazu na jugu Srbije i to valjda najveću u Evropi.


Ako mi je pokazes gde se nalazi ta americka baza na ovoj mapi Srbije, ja cu priznati da sam pogresio:Nemoj samo da se vadis na to da ne znas gde su ti granice drzave. Ili si mozda malo zbunjen ?

U vezi ruske vojne baze kod Nisa, evo Dacica lepo objasnjava ljudima da ta vojna baza nije vojna baza nego "centar za reagovanje u vanrednim situacijama". Verovatno za reagovanje protiv nepogoda, oluja, i ulaska Srbije u EU ili NATO.

Није ти добра мапа !
charlie charlie 20:13 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Saša Radulović
May the force be with you. A da sada malo odmorite sa mudrostima o sili i fekalijama? Toliko ste postova ostavili, ništa rekli niste osim da znate da se ništa ne može promeniti zbog sile i fekalija i da su svi koji misle da može naivni i veruju u čuda. Ja vam čestitam na tom neobrazloženom znanju, posebno uzimajući u obzir vašu zasluženu reputaciju, obrazovanje i živatno iskustvo vezano za vaše ime brlog92, ali već je počelo malo da smara.

Сагласан !
charlie charlie 20:15 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
Uh. Da je bio jedan jedini argument, osim nepristojnih konstatacija, ne bih tako ni reagovao.


Sta je nepristojno u sledecim cinjenicama:

1. Drzava Srbija je odgovorna za najteze zlocine pocinjene na tlu Evrope posle Drugog svetskog rata.

2. Mnogi koji su pocinili te zlocine danas sede na visokim pozicijama u vojsci, policiji, sluzbama dok su drugi postali "ugledni biznismeni".

3. Isti ti su stvarali i na kraju stvorili sistem - ciji je izborni zakon jedan od glavnih delova - koji sluzi da prikaze Srbiju kao demokratsku drzavu dok istovremeno sluzi za odrzavanje statusa quo tj. njihovih polozaja i privilegija.

4. Sa takvim sistemom, Srbija danas NIJE demokratska drzava vec oligarhija kojom upravljaju isti ti pojedinci preko politickih partija finansiranim tajkunskim novcem.

5. Taj sistem je pod direktnim pokroviteljstvom Kremlja koji istovremeno stiti kako svoje vojnike u guberniji Srbiji tako i one koji uzivaju u Rusiji sa krvavo stecenim i opljackanim novcem svih gradjana Srbije.

6. Na celo tog sistema dolaze Aleksandar Vucic - osoba sa nerazjasnjenom ulogom u ubistvu novinara - i Milosevicev krmak Ivica Dacic da urade sta tacno? Da sprovedu reforme? Da uvedu Srbiju u EU? Pa to kao da ste Himlera i Gebelsa (da se nije ubio) posle Drugog svetskog rata uveli u komisiju za otkrivanje zlocina nacista. Prvo sto je "dvojac" uradio posle izbora pre mesec dana je da tajno odu kod gazde u Moskvu na raport i da dobiju instrukcije sta i kako ce "nova" vlada da radi.

I vi sada pokusavate da promenite takav jedan sistem tako sto cete promeniti poreski sistem ili restruktuirati javna preduzeca? Vi mislite njima se jebe za vase predloge, programe, argumente, aktivizam, itd.

Kakvi argumenti su vam tacno potrebni? Jel vi vidite realnost u kojoj se nalazite?


Лупаш к'о Максим !
s.dj s.dj 20:27 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Ma jok. Bosansko-hrvatske trupe su okupirale i bombardovale Beograd preko tri godine da bi na kraju Bosanci u Kragujevcu izvrsili genocid nad srpskim stanovnistvom,...i takoto...


Brki, konačno tačan iskaz! Prosto neverovatno da je lik kao ti sposoban da izusti ovakvu istinu!!!

1914. godine je u Bosni i Hercegovini mobilisana austro-ugarska Peta armija koja je kao kaznena ekspedicija poslata u Srbiju. Bilo je u njoj i Austrijanaca, ali je dobrim delom sastavljena od hrvatskog i muslimanskog življa. Za zločine koje su počinili u Mačvi, okupiranom Šapcu i Beogradu niko nikada nije odgovarao. Po završetku rata ukupno je 4 austro-ugarska vojnika izvedeno na sud zbog zločina u Srbiji. Svo četvoro je oslobođeno. Bilans srpskih civilnih žrtava je 650.000 i preko 500.000 dece bez hranitelja.

Naređenje generala Ritera fon Franka, komandanta Pete armije: „Vojnici, vama je milostivi car poverio da upadnete u Srbiju i da zauzmete ovu zemlju pustolova i razbojnika, vaša dužnost je da imovinu, sve muškarce i sve žene ove nesrećne zemlje uništite. Svakog onog ko bi i najmanje milosrđa spram ovihzlikovaca imao i ukazao im pomoć, ja ću najstrožije kazniti i zato imate moju naredbu koju morate bezuslovno izvršavati.“

Sličnu naredbu je dobila i Deveta armija:
"You are engaged in war," read one of these instructive documents, a copy of which was found on the body of a wounded officer of the 9th Army Corps, and from which we quote: "In the first place, I will not allow persons armed, but wearing no uniform, whether encountered singly or in groups, to be taken prisoners. They must be executed without exception. "Any person encountered in the open, and especially in a forest, must be regarded as a member of a band which has concealed its weapons somewhere, which weapons we have not the time to look for. These people are to be executed if they appear even slightly suspicious.

Pozdrav Brki Srbine.

Duboko se izvinjavam kolegama blogovateljima na trolu.
looping looping 20:35 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Kako izmilite cim se pomenu zlocini...

Ko su to: mi, vi, oni?

Sad sam skontao. Ti si se izgleda napunio negativnom energijom tokom devedesetih pa bi sad sve to da izbaciš iz svog sistema u nekom ratu. A našao si i krivca - srbi. Nekom su krivci hrvati, i tako dalje.
Stvarno mi je žao ali postoje i drugi načini da se smiriš, neka stručna pomoć ili tako nešto...
brlog92 brlog92 20:37 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

S.dj
1914. godine je u Bosni i Hercegovini mobilisana austro-ugarska Peta armija koja je kao kaznena ekspedicija poslata u Srbiju...


Znas ti vrlo dobro o cemu je moja ironija bila. Ako mozes, objasni kakve veze imaju dogadjaji od pre jednog veka sa zlocinima pocinjenim nad bosanskim stanovnistvom tokom ratova devedesetih od strane srpskih trupa?
brlog92 brlog92 20:41 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

@looping
Sad sam skontao. Ti si se izgleda napunio negativnom energijom tokom devedesetih pa bi sad sve to da izbaciš iz svog sistema u nekom ratu. A našao si i krivca - srbi.


Slabo kontas. Nigde nisam optuzio niti srbe niti i jedan drugi narod za bilo sta jer je to nebuloza. Nego sto se ti osecas prozvanim da "branis" kada se spomenu zlocini, Kosovo, vladavina oligarha i nepostojanje demokratije i vladavine prava u danasnjoj drzavi Srbiji, itd. Sta te "zulja" u svemu tome?
s.dj s.dj 20:42 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Znas ti vrlo dobro o cemu je moja ironija bila. Ako mozes, objasni kakve veze imaju dogadjaji od pre jednog veka sa zlocinima pocinjenim nad bosanskim stanovnistvom tokom ratova devedesetih od strane srpskih trupa?


Ironija je da si svojom "ironijom" postigao da konačno budeš u pravu.

Kakve veze imaju? 1918. godine je srpska vojska dočekana sa cvećem i svim počastima kao oslobodilačka vojska u Sarajevu, Zagrebu i Ljubljani. Srbija je u Jugoslaviju uložila svojih 1.300.000 žrtava od ukupno 4.500.000 stanovnika. Nije dovoljan jedan vek da se to zaboravi.
brlog92 brlog92 20:51 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Ironija je da si svojom "ironijom" postigao da konačno budeš u pravu.


Iskreno, to sto si pokusao da umetnes cak i ne odgovara mojoj prvobitnoj ironiji (bez navodnika). Nego, jel smes da zucnes koju o vezi tih (i slicnih drugih) dogadjaja od pre sto godina i zlocina srpskih snaga u Bosni iz devedesetih godina proslog veka? Ima li veze?
looping looping 20:53 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Slabo kontas. Nigde nisam optuzio niti srbe niti i jedan drugi narod za bilo sta jer je to nebuloza.

@looping
Ono kao hoćeš građanski rat, srbi počistili Bosnu i takoto...


Ma jok. Bosansko-hrvatske trupe su okupirale i bombardovale Beograd preko tri godine da bi na kraju Bosanci u Kragujevcu izvrsili genocid nad srpskim stanovnistvom,...i takoto...

Pogotovo u YU gde Srbi "oslobodise" pola Bosne - od ljudi. Za ove ostale po tebi je verovatno trebalo jos par stotina godina da prodje dok im se sve vodje, carevi, i gubernatori izredjaju?

Sta je nepristojno u sledecim cinjenicama:

1. Drzava Srbija je odgovorna za najteze zlocine pocinjene na tlu Evrope posle Drugog svetskog rata.

Nebuloza je da ti ni sam ne znaš šta si napisao, samo izlazi iz tebe.

Samo ti kažem da ti to nije mnogo zdravo za psihu ili ono što je od nje ostalo.


brlog92 brlog92 20:59 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Nebuloza je da ti ni sam ne znaš šta si napisao, samo izlazi iz tebe.


Nigde se u citiranom ne optuzuje narod vec se misli na pojedince i institucije koje su stajale iza zlocina. Zlocinci, sa druge strane, stalno imaju potrebu da se poistovete sa narodom radi alibija i izbegavanja odgovornosti. Od devedesetih to se konstantno radi sa "srpstvom" i "srpskim narodom".

Samo ti kažem da ti to nije mnogo zdravo za psihu ili ono što je od nje ostalo.


Ne odgovori mi ti sto se osecas prozvanim da "branis" kada se spomenu zlocini, Kosovo, vladavina oligarha i nepostojanje demokratije i vladavine prava u danasnjoj drzavi Srbiji, itd. Sta te "zulja" u svemu tome?
looping looping 21:06 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Ne odgovori mi ti sto se osecas prozvanim da "branis" kada se spomenu zlocini, Kosovo, vladavina oligarha i nepostojanje demokratije i vladavine prava u danasnjoj drzavi Srbiji, itd. Sta te "zulja" u svemu tome?

Šta reći.

Ne osećam se prozvanim i ništa me ne žulja.

Laku noć.
brlog92 brlog92 21:22 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

s.dj
Znas ti vrlo dobro o cemu je moja ironija bila. Ako mozes, objasni kakve veze imaju dogadjaji od pre jednog veka sa zlocinima pocinjenim nad bosanskim stanovnistvom tokom ratova devedesetih od strane srpskih trupa?


Ironija je da si svojom "ironijom" postigao da konačno budeš u pravu. Kakve veze imaju? 1918. godine je srpska vojska dočekana sa cvećem i svim počastima kao oslobodilačka vojska u Sarajevu, Zagrebu i Ljubljani. Srbija je u Jugoslaviju uložila svojih 1.300.000 žrtava od ukupno 4.500.000 stanovnika. Nije dovoljan jedan vek da se to zaboravi.


Tebi je to opravdanje za zlocine pocinjene vek kasnije??? Za preko 11,000 ljudi ubijenih u Sarajevu izmedju 1992. i 1995.? Od toga preko 3,000 dece. Snajperima i granatama. Preko 8,000 vezanih zarobljenika medju kojima je bilo i tinejdzera streljanih u Srebrenici u nedelju dana. Ti to opravdavas srpskim zrtvama od pre sto godina??? Isti princip je upotrebio i Ratko Mladic pred kamerama pri ulasku u Srebrenicu kada je rekao, parafraziram: "Doslo vreme da se Srbi osvete Turcima".

Vidis, tu je civilizacijski raskorak izmedju tebe i tebi slicnima i ostatka Evrope i dobrog dela planete (ne cele doduse). Nije ni cudo sto se upinjes da branis cim se pomenu zlocinci. Slicno razmisljate.
brlog92 brlog92 21:24 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Ne osećam se prozvanim i ništa me ne žulja.

Laku noć


Cemu onda toliki komentari?

Laku noc.
s.dj s.dj 21:46 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Tebi je to opravdanje za zlocine pocinjene vek kasnije??? Za preko 11,000 ljudi ubijenih u Sarajevu izmedju 1992. i 1995.? Od toga preko 3,000 dece. Snajperima i granatama. Preko 8,000 vezanih zarobljenika medju kojima je bilo i tinejdzera streljanih u Srebrenici u nedelju dana. Ti to opravdavas srpskim zrtvama od pre sto godina??? Isti princip je upotrebio i Ratko Mladic pred kamerama pri ulasku u Srebrenicu kada je rekao, parafraziram: "Doslo vreme da se Srbi osvete Turcima".

Vidis, tu je civilizacijski raskorak izmedju tebe i tebi slicnima i ostatka Evrope i dobrog dela planete (ne cele doduse). Nije ni cudo sto se upinjes da branis cim se pomenu zlocinci. Slicno razmisljate.


Kakve ti veze imaš sa civilizacijom, da je nisi igrao na kompjuteru?

Zločini nemaju opravdanja niti zastarevaju, pa ni oni pre 100 godina. A svakako da su povezani. Jedan zločin uvek proizvodi drugi. Nisam primetio da branim zločine, niti imam nameru. Voleo bih da mi citiraš iskaz u kome opravdavam zločine.

Da te podsetim, ti si ili slučajnoi zalutao na ovaj blog da prosipaš svoje smeće ili to namerno radiš. Tema je ekonomija i sagledavanje posledica ekonomskih delovanja dosadašnjih vlasti. Tvoje šatro revolucionarne ideje, antiruska histerija i banalni argumenti razvodnjavaju i skreću sa teme, što je, nije nemoguće, tvoja namera. Takvih ljudi ima puno, nije to samo tvoj problem. Sebe ne prepoznaješ kao kočnicu i smetnju na putu za koji se zalažeš.
brlog92 brlog92 22:09 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Jedan zločin uvek proizvodi drugi. Nisam primetio da branim zločine...


Branis. Po tebi zlocin od pre X godina opravdava zlocin danas (ili neki buduci zlocin). To tvrdi i Ratko Mladic. I mnogi drugi zlocinci. Pominjes civilizaciju?
s.dj s.dj 22:16 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Branis. Po tebi zlocin od pre X godina opravdava zlocin danas (ili neki buduci zlocin). To tvrdi i Ratko Mladic. I mnogi drugi zlocinci. Pominjes civilizaciju?Citiraj tu moju "tvrdnju" ili odbranu i nema problema...
mlekac mlekac 22:20 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

looping
Kako izmilite cim se pomenu zlocini...

Ko su to: mi, vi, oni?

Sad sam skontao. Ti si se izgleda napunio negativnom energijom tokom devedesetih pa bi sad sve to da izbaciš iz svog sistema u nekom ratu. A našao si i krivca - srbi. Nekom su krivci hrvati, i tako dalje.
Stvarno mi je žao ali postoje i drugi načini da se smiriš, neka stručna pomoć ili tako nešto...

Preporučujem:

Imala sam svojevremeno jednu okačenu u sred dnevne sobe, iz milošte smo je zvali "Mirko"

I nije mi jednom gost došao, prvo prišao "Mirku", izudarao ga pošteno, pa se onda okrenuo s osmehom i pozdravio sa prisutnima...

Naravno, to je bilo baš devedesetih.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:21 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

a preko 11,000 ljudi ubijenih u Sarajevu izmedju 1992. i 1995.? Od toga preko 3,000 dece. Snajperima i granatama. Preko 8,000 vezanih zarobljenika medju kojima je bilo i tinejdzera streljanih u Srebrenici u nedelju dana.


Deca rođena posle tih događaja odrasla i već imaju svoju decu, posle tih događaja ratovi počinjali i završavali se, diktature uspostavljane i padale, države nastajale i nestajale, a tebi to još uvek aktuelna tema.
Kad nekoga vreme pregazi on toga nije svestan.
Al šta da ti se radi, nosi sam taj svoj krst.

Nego, jel to kod Pere Lukovića postalo dosadno pa ti rešio malo ovde da mudruješ?
mlekac mlekac 22:25 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
promasaj i gubljenje vremena. Treba srusiti i izgraditi novo. Ovo sto sada postoji se ne moze popraviti/reformisati.


Zašto mi ovo zvuči ko '45.?

Sinak, to smo već imali...

To, sruši sve i izgradi novo.

I nije nam baš uspelo.

A da ipak probamo bez rušenja? Mislim, ne mora baš svaka generacija na ovim prostorima da ruši i gradi iz početka. (Em je zamorno, em vremenom postaje dosadno)
brlog92 brlog92 22:36 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Citiraj tu moju "tvrdnju" ili odbranu i nema problema...


Zločini nemaju opravdanja niti zastarevaju, pa ni oni pre 100 godina. A svakako da su povezani.


Cime i sta tacno ih to "povezuje" kao sto kazes?

Na moje pitanje "Ako mozes, objasni kakve veze imaju dogadjaji od pre jednog veka sa zlocinima pocinjenim nad bosanskim stanovnistvom tokom ratova devedesetih od strane srpskih trupa?" ti odgovaras "...Srbija je u Jugoslaviju uložila svojih 1.300.000 žrtava od ukupno 4.500.000 stanovnika. Nije dovoljan jedan vek da se to zaboravi."

Pa onda snajperima po deci jel?

Ja se nadam da je tebi ne vise od 12-13 godina.
brlog92 brlog92 22:45 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

@hoochie coochie man
Deca rođena posle tih događaja odrasla i već imaju svoju decu, posle tih događaja ratovi počinjali i završavali se, diktature uspostavljane i padale, države nastajale i nestajale, a tebi to još uvek aktuelna tema.


To su i nacisti prizeljkivali u vezi Holokausta - ali nikako da umuknu po citavom svetu o tome. Sta predlazes ti? Da se umukne i zaboravi? Interesantno...
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:48 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Sta predlazes ti?


Predlažem ti da pogledaš u kalendar i oko sebe.
Ali ne moraš, ako ti je lepo u toj prošlosti uživaj.
s.dj s.dj 22:57 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Tvoji argumenti govore o tvom intelektu, obrazovanju i karakteru. Nisi svestan da što više postuješ komentare, ispadaš gluplji. Glupost ne zna za godine ali se ćesto vezuje za osobe koje istoriju mere od dana svog rođenja. U tvom slučaju to sigurno nije dugačak period i zato verujem da i za tebe nade ima.

Btw. Provalio si me, ja sam ubijao snajperom decu. Bum, bum.
brlog92 brlog92 22:58 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

@mlekac
Zašto mi ovo zvuči ko '45.? Sinak, to smo već imali...To, sruši sve i izgradi novo.


Nije isto graditi komunisticku utopiju i demokratske institucije i drustvo. Rusenje je neophodno ako hocete ikada da zivite u normalnoj drzavi. Ne postoji nacin da se drzava Srbija reformira kao sto ne postoji nacin da se od govana pita napravi.

mlekac mlekac 23:02 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
@mlekac
Zašto mi ovo zvuči ko '45.? Sinak, to smo već imali...To, sruši sve i izgradi novo.


Nije isto graditi komunisticku utopiju i demokratske institucije i drustvo. Rusenje je neophodno ako hocete ikada da zivite u normalnoj drzavi. Ne postoji nacin da se drzava Srbija reformira kao sto ne postoji nacin da se od govana pita napravi.Pazi, ti zasnivaš svoje viđenje na Francuskoj i SAD. A šta ćemo sa Britanijom? Ili skandinavskim zemljama? Holandijom i Belgijom?

Da i oni prave revoluciju, onako za svaki slučaj?

Izvini, ali ovo me užasno podseća na jednog političara iz Bocvane koji je insistirao da se ne prizna nezavisnost zemlje jer nije izvojevana revolucijom!

Kad je svima dosadio drekom, vezali ga u košulju i poslali u ludnicu...

Mislim, imao je on i drugih ispada, nije završio u ludnici zbog politike, ali, eto, narod je zapamtio ovaj deo.
brlog92 brlog92 23:03 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

hoochie coochie man
Predlažem ti da pogledaš u kalendar i oko sebe.


Verovatno to predlazes i u vezi Jasenovca?

s.dj
Tvoji argumenti govore o tvom intelektu, obrazovanju i karakteru.


Nemas sta drugo da kazes pa onda ad hominem? Ne mislim ja da si ti ikoga ubijao. Verovatno si samo dosta isfrustriran propagandom u zadnjih par decenija. Opusti se...disi....
s.dj s.dj 23:08 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

s.dj
Tvoji argumenti govore o tvom intelektu, obrazovanju i karakteru.

Nemas sta drugo da kazes pa onda ad hominem? Ne mislim ja da si ti ikoga ubijao. Verovatno si samo dosta isfrustriran propagandom u zadnjih par decenija. Opusti se...disi....


Citirao si pogrešan deo šinko.

Nisi svestan da što više postuješ komentare, ispadaš gluplji.


Ovo je pravi...

Verovatno si samo dosta isfrustriran propagandom u zadnjih par decenija.


Ovo se ne slaže sa:

Ja se nadam da je tebi ne vise od 12-13 godina


Ali koga briga, što reče Saša Radulović - smaraš, ja ja dodajem - batice.
brlog92 brlog92 23:08 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

mlekac
Pazi, ti zasnivaš svoje viđenje na Francuskoj i SAD.


Ne, ja zasnivam svoje vidjenje na sadasnjoj situaciji na terenu u Srbiji. To su samo istorijski primeri, onako generalno. Kako ce se i sta rusiti zavisi od trenutnog cinjenicnog stanja u Srbiji.

Izvini, ali ovo me užasno podseća na jednog političara iz Bocvane koji je insistirao da se ne prizna nezavisnost zemlje jer nije izvojevana revolucijom!


Bas simpaticna epizoda. Mada nema veze sa bilo cime o cemu ovde razgovaramo.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:17 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Verovatno to predlazes i u vezi Jasenovca?


Onome ko bi rekao da treba srušiti Hrvatsku zbog Jasenovcsa sigurno da.

Ne reče mi šta ti radi Pera, jel dosadno tamo?
brlog92 brlog92 23:20 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

hoochie coochie man
Onome ko bi rekao da treba srušiti Hrvatsku zbog Jasenovcsa sigurno da.


Pricasmo o prevazilazenju tema oko zlocina zbog "novog vremena", "okrenimo se buducnosti" i tako to. Tesko ce ti to proci. Ali dobro, na tebi je da pokusas.
s.dj s.dj 23:27 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Jel nosis onu majcu sa Ratkom na slici? Znas onu srbIN?

Ne brini, kada porastes shvatices o cemu smo razgovarali. Do tada, disi duboko...


Apsolutno nemam problem da na pp dogovorimo ispijanje kafe da bi ti svojim izgledom, oblačenjem i dubokim disanjem, ako treba, pokazao koliko si u pravu ili u krivu. Nemam baš puno vremena ali za toliko bi se našlo, praznici nam stižu.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:35 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Tesko ce ti to proci.


Dobro.
A Pera, kako je on?
Nije mu valjda propao portal?
charlie charlie 23:37 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
s.dj
Znas ti vrlo dobro o cemu je moja ironija bila. Ako mozes, objasni kakve veze imaju dogadjaji od pre jednog veka sa zlocinima pocinjenim nad bosanskim stanovnistvom tokom ratova devedesetih od strane srpskih trupa?


Ironija je da si svojom "ironijom" postigao da konačno budeš u pravu. Kakve veze imaju? 1918. godine je srpska vojska dočekana sa cvećem i svim počastima kao oslobodilačka vojska u Sarajevu, Zagrebu i Ljubljani. Srbija je u Jugoslaviju uložila svojih 1.300.000 žrtava od ukupno 4.500.000 stanovnika. Nije dovoljan jedan vek da se to zaboravi.


Tebi je to opravdanje za zlocine pocinjene vek kasnije??? Za preko 11,000 ljudi ubijenih u Sarajevu izmedju 1992. i 1995.? Od toga preko 3,000 dece. Snajperima i granatama. Preko 8,000 vezanih zarobljenika medju kojima je bilo i tinejdzera streljanih u Srebrenici u nedelju dana. Ti to opravdavas srpskim zrtvama od pre sto godina??? Isti princip je upotrebio i Ratko Mladic pred kamerama pri ulasku u Srebrenicu kada je rekao, parafraziram: "Doslo vreme da se Srbi osvete Turcima".

Vidis, tu je civilizacijski raskorak izmedju tebe i tebi slicnima i ostatka Evrope i dobrog dela planete (ne cele doduse). Nije ni cudo sto se upinjes da branis cim se pomenu zlocinci. Slicno razmisljate.

Има ли у твојем пребројавању места за Србе !?
Те тлапње о кривици Срба (и Србије), те бројкама страдалих не-Срба можеш да окачиш мачки о реп.
Кривица за "ратове деведесетих" је најмање на страни Срба, сем уколико не мислиш да морамо да се сложимо са фактографијом "највеће демократије на свету" !
ПС. Поздравила те Соња Бисерко и Наташа Кандић, приде !
ППС. Слава свим невиним у ратним сукобима, па били они и Срби !
charlie charlie 23:40 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
@hoochie coochie man
Deca rođena posle tih događaja odrasla i već imaju svoju decu, posle tih događaja ratovi počinjali i završavali se, diktature uspostavljane i padale, države nastajale i nestajale, a tebi to još uvek aktuelna tema.


To su i nacisti prizeljkivali u vezi Holokausta - ali nikako da umuknu po citavom svetu o tome. Sta predlazes ti? Da se umukne i zaboravi? Interesantno...

Ево ја теби предлажем да се манеш те усташоидне пропаганде !
ПС. Додуше, ако си страни плаћеник, имам разумевање за тебе, тешка су времена, ударила криза.
charlie charlie 23:44 16.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
hoochie coochie man
Onome ko bi rekao da treba srušiti Hrvatsku zbog Jasenovcsa sigurno da.


Pricasmo o prevazilazenju tema oko zlocina zbog "novog vremena", "okrenimo se buducnosti" i tako to. Tesko ce ti to proci. Ali dobro, na tebi je da pokusas.

Слажем се са тобом да не треба заборавити злочине - никада !
Ја никада нећу заборавити злочине које су муслимани, Албанци и Хрвати (посебно) учинили Србима. Нећу заборавити ни Словеницма, а о Швабама и Американцима да и не говоримо.
brlog92 brlog92 02:59 17.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

s.dj
Apsolutno nemam problem da na pp dogovorimo ispijanje kafe da bi ti svojim izgledom, oblačenjem i dubokim disanjem, ako treba, pokazao koliko si u pravu ili u krivu. Nemam baš puno vremena ali za toliko bi se našlo, praznici nam stižu.


Posle ad hominem se prelazi na "suptilne" pretnje. I to posto sam spomenuo Ratka. Pretpostavljam

Opusti se malo. Znas, mozak je poput misica. Kada ga ne upotrebljavas, postane trom. Uzmi malo knjige, citaj, uci, vezbaj. U pocetku ce malo da boli, ali navici ces se. Pocni sa posmatrajem knjiga cisto da se naviknes:brlog92 brlog92 03:02 17.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

hoochie coochie man
Dobro.
A Pera, kako je on?
Nije mu valjda propao portal?


Mislis na E-novine? Pa tamo ne znaju ko ce pre da se ugura Vucicu u guzicu. Ako zucnes jednu rec protiv Seseljevog fasiste, banuju te dozivotno. Verovatno su napokon osetili kintu pa gledaju da se unovce sto bolje. U Srbiji je novinarstvo ko prostitucija. Ko plati, klati.
jkt2010 jkt2010 03:55 17.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Atomski mrav
brlog92

Sve nešto razmišljam, da nisi ti onaj Uroš što je još onomade za vreme pra-bloga zazivao Bader-Majnhof po Srbiji?

Nije Uroš , Brlog je onaj Predator sto je tu pre neko vreme davio sa mapom Srbije bez KiM. Al bas davio. Kao i ovo sada. Treba ga ignorisati jer se rasplamsava na paznju.
looping looping 05:50 17.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Kad je svima dosadio drekom, vezali ga u košulju i poslali u ludnicu...

looping looping 05:52 17.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

Nije Uroš , Brlog je onaj Predator sto je tu pre neko vreme davio sa mapom Srbije bez KiM. Al bas davio. Kao i ovo sada. Treba ga ignorisati jer se rasplamsava na paznju.

hajkula1 hajkula1 11:08 17.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
@looping
Sad sam skontao. Ti si se izgleda napunio negativnom energijom tokom devedesetih pa bi sad sve to da izbaciš iz svog sistema u nekom ratu. A našao si i krivca - srbi.


Slabo kontas. Nigde nisam optuzio niti srbe niti i jedan drugi narod za bilo sta jer je to nebuloza. Nego sto se ti osecas prozvanim da "branis" kada se spomenu zlocini, Kosovo, vladavina oligarha i nepostojanje demokratije i vladavine prava u danasnjoj drzavi Srbiji, itd. Sta te "zulja" u svemu tome?
I ja se svaki put osetim prozvanom
kada se zločini, Kosovo, vladavina oligarha i nepostojanje domokratije i vladavine prava u današnjoj državi Srbiji napiše u ovakvom kontekstu, u istoj rečenici; pa se iskoristi prilika da se uz Srbiju popljuje i Rusija.b92fmember b92fmember 23:58 17.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

U vezi ruske vojne baze kod Nisa, evo Dacica lepo objasnjava ljudima da ta vojna baza nije vojna baza nego "centar za reagovanje u vanrednim situacijama". Verovatno za reagovanje protiv nepogoda, oluja, i ulaska Srbije u EU ili NATO.


Koja si ti budala kad ovo tvrdiš
anonimni_autor anonimni_autor 08:51 19.04.2014

Re: Ergo, prioriteti!

brlog92
mlekac
Pazi, ti zasnivaš svoje viđenje na Francuskoj i SAD.


Ne, ja zasnivam svoje vidjenje na sadasnjoj situaciji na terenu u Srbiji. To su samo istorijski primeri, onako generalno. Kako ce se i sta rusiti zavisi od trenutnog cinjenicnog stanja u Srbiji.

Izvini, ali ovo me užasno podseća na jednog političara iz Bocvane koji je insistirao da se ne prizna nezavisnost zemlje jer nije izvojevana revolucijom!


Bas simpaticna epizoda. Mada nema veze sa bilo cime o cemu ovde razgovaramo.

Kako da nema... Taj političar... Mislim da se zvao Koma(nije smešno to je tamo ime) školovan je u eks YU, tačnije u Zagrebu. To je na žalost činjenica
mix 018 mix 018 09:45 16.04.2014

Milan Nis

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=16&nav_id=837249
Jel to bese onaj genije sto je psovao na onom snimku,tako nam i treba.
a_jovicic a_jovicic 10:32 16.04.2014

Re: Milan Nis

mix 018
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=16&nav_id=837249
Jel to bese onaj genije sto je psovao na onom snimku,tako nam i treba.

A pa otud ona "providnost" na mapi koju prikačih iznad ... a ja se čudim zašto je u Boru i okolini povećana izlaznost. Samo u Boru je izašlo 3288 ljudi više nego na prethodnim izborima ... a blizu je i Negotin sa poboljšanom izlaznošću od 2162 duša.

Hm ... u Crnoj Gori se u izborno vreme peva pesmica "Biće nama još sto kila, glasaćemo svi za Mila" (100kg tj. džak brašna, prim. prev). Biće da su se u Boru upecali na "stalni radni odnos" (do 15-tog maja ... pošto je i to preduzeće u restrukturiranju ... što će opet da im dodje par džakova "besplatnog" brašna)
charlie charlie 20:24 16.04.2014

Re: Milan Nis

a_jovicic
mix 018
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=16&nav_id=837249
Jel to bese onaj genije sto je psovao na onom snimku,tako nam i treba.

A pa otud ona "providnost" na mapi koju prikačih iznad ... a ja se čudim zašto je u Boru i okolini povećana izlaznost. Samo u Boru je izašlo 3288 ljudi više nego na prethodnim izborima ... a blizu je i Negotin sa poboljšanom izlaznošću od 2162 duša.

Hm ... u Crnoj Gori se u izborno vreme peva pesmica "Biće nama još sto kila, glasaćemo svi za Mila" (100kg tj. džak brašna, prim. prev). Biće da su se u Boru upecali na "stalni radni odnos" (do 15-tog maja ... pošto je i to preduzeće u restrukturiranju ... što će opet da im dodje par džakova "besplatnog" brašna)

Успут - џак брашна није од 100 кг, него од 50 кг.
a_jovicic a_jovicic 01:57 17.04.2014

Re: Milan Nis

charlie
Успут - џак брашна није од 100 кг, него од 50 кг.

Ma pesnička sloboda ... Ne rimuje se lepo pedeset kila a i kad već prodaju glas da bude da su ga malo skuplje prodali ... ali prihvatam "drugarsku kritiku"
b92fmember b92fmember 00:09 18.04.2014

Re: Milan Nis


http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=16&nav_id=837249Mogao je da zaposli i 500 hiljda ali 15 maja ce verovatno svi da ostanu bez posla zbog stečaja
a_jovicic a_jovicic 00:39 18.04.2014

Re: Milan Nis

b92fmember
Mogao je da zaposli i 500 hiljda ali 15 maja ce verovatno svi da ostanu bez posla zbog stečaja

Na žalost ima novih momenata ...

B92: "Preduzeća neće odneti stihija"

Biće interesantno da vidimo kako će probati da eskiviraju Ustavni Sud ... ali Srbija je BRE ovo.

Neće se oni predati bez borbe ... a i PPV je "patentirao" perpetuum mobile

laika.mir laika.mir 10:40 16.04.2014

edukacija

pre svega, stecaj se u mnogim preduzecima koristio kao instrument za cerupanje, tzv glodanje kostiju. ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) lepo kaze:
"Članovi društva
Član 9
Lica koja osnivaju društvo i lica koja mu naknadno pristupe su:
1) u ortačkom društvu - ortaci;
2) u komanditnom društvu - komplementari i komanditori;
3) u društvu s ograničenom odgovornošću - članovi društva s ograničenom odgovornošću;
4) u akcionarskom društvu - akcionari."

da prevedemo na jezik koji razumemo (restart esperanto) - burazersko ortacki komanditorni s ogranicenom (citaj: nikakvom, prim. aut.) odgovornoscu stecaj :)
a akcionare (gradjane srbije) ionako bas briga, samim tim ko ih sljivi. firma formalno proglasi stecaj a onda se namiruju burazeri ortaci sestre kumovi komsije, pa i taste koliko mogu da procitam... boz' sacuvaj, zamisli tastu da namirujes :)

ono sto sam oduvek zeleo da znam, a nemam koga da pitam (bez aluzije na vudi alena), da li postoji neki apoliticni white collar upravitelj (menadzer sektora, uprave ili odeljenja) u tom ministarstvu privrede koji se bavi, ali bukvalno - EDUKACIJOM menadzmenta firmi na drzavnim vimama? dakle, u redu gospodine, nije sramota ne znati, evo sad cemo da vam pokazemo, objasnimo, naucimo kako se to radi.
da, jasno mi je da su svi direktori partijski pioni, da ima instaliranih i "blagajnika sa svescicom", da se ceka namig sa vrha za bilo kakvu odluku, ali da li je iko dosao i rekao tim nekim ljudima - evo ovako se radi reorganizacija. evo ovako izgleda poslovni plan. naravno da bi prirodno bilo da direktori to znaju da rade obzirom da ih je neko postavio po nekim kriterijumima (kad porastem hocu da budem u upravnom odboru), ali me iskreno interesuje ovo. sta vredi sto u predlogu novog zakona o stecaju pise - sprovesti reorganizaciju, kad ljudi ne znaju swot analizu da urade. kad nece da urade, treba kriviti, kad ne znaju da urade, treba pomoci?
psl_srbija psl_srbija 14:47 16.04.2014

Nije sve jedno

Nisu sva preduzeća ista, postoje neka koja su važnija od drugih.

Na listi 153 preduzeća su i sledeća:
Rudnik Kovin
EPS Kosovo
Holding Trepca AD Zvecan
PEU Resavica
Rudnik (Gornji MIlanovac)
Rafinerija nafte
EPS termoelektrane Kosovo
Zelvoz
RTB Bor

Ne znam kakav je status ovih sa Kosova s obzirom na situaciju, ali Rudnik Kovin, Resavica, Rudnik GM, Rafinerija nafte, Želvoz, RTB Bor... mislim da ne treba privatizovati.

Ova preduzeća ne mogu u isti koš kao neki autoprevoznik iz Kragujevca ili neka fabrika nekih delića za nešto koja je izgubila tržište.

Po meni bi ova preduzeća trebalo odvojiti kao važna za javni interes i ostaviti ih državnim, a rešenje tražiti na drugoj strani, a ne u privatizaciji. Što se ostalih tiče, privatizacija pod fer uslovima je u redu. Ali, pod fer uslovima, a ne lažno višestruko smanjiti vrednost, pa prodati za 3 dinara.
petronijevic001 petronijevic001 18:10 16.04.2014

Re: Nije sve jedno

Уставни суд је прогласио неуставним чл.20 ж Закона о приватизацији, који спречава спровођење принудног извршења на имовини предузећа у приватизацији.

Не знам откуд идеја да ће престанак примене ове одредбе изазвати неки масовни стечај над предузећима у приватизацији.
hajkula1 hajkula1 19:33 16.04.2014

Re: Nije sve jedno

petronijevic001
Уставни суд је прогласио неуставним чл.20 ж Закона о приватизацији, који спречава спровођење принудног извршења на имовини предузећа у приватизацији.

Не знам откуд идеја да ће престанак примене ове одредбе изазвати неки масовни стечај над предузећима у приватизацији.Može još kako.
Mislim da je sprečavanje sprovođenja prinudnog izvršenja dobro jer su često simulirani dugovi. Odnosno preduzeće u privatizaciji namerno se zaduživalo i za nepostojeće usluge ili naduvanim računima a poverioci su nečija povezana lica. Ustavni sud je znajući za to ostavio vreme da se ispitaju dugovi (i urade lične karte, tj spisak imovine, razne nekretnine, zalihe, potraživanja...). Međutim, vreme je propušteno.
hajkula1 hajkula1 19:41 16.04.2014

Re: Nije sve jedno

psl_srbija
Nisu sva preduzeća ista, postoje neka koja su važnija od drugih.

Na listi 153 preduzeća su i sledeća:
Rudnik Kovin
EPS Kosovo
Holding Trepca AD Zvecan
PEU Resavica
Rudnik (Gornji MIlanovac)
Rafinerija nafte
EPS termoelektrane Kosovo
Zelvoz
RTB BorKoja Rafinerija nafte? Pančevačka i novosadska su u sistemu NIS-a.
petronijevic001 petronijevic001 19:57 16.04.2014

Re:

POstojanje ovakve zakonske odredbe je samo po sebi katastrofalno, jer u pravnom sistemu ne možeš ukinuti dejstvo izvršnih isprava(sudskih odluka, založnih izjava, menica itd.) bez teških posledica.

Dejstvo ove odredbe je de facto poništeno pre 3-4 godine, sudovi donose rešenja, šalju ih NBS, vrši se zaplena sredstava sa računa(ako ih ima).Nije došlo do nekog pomora među firmama u privatizaciji.

Sada se ova odredba i formalno uklanja iz sistema, ali to nema nikakav suštinski značaj.
Ustavni sud se uključio naknadno, kada je sve bilo već gotovo,
hajkula1 hajkula1 11:23 17.04.2014

Re:

petronijevic001
Nije došlo do nekog pomora među firmama u privatizaciji.Kako nije?

Jedan od načina za uništenje preduzeća je bio baš taj: zaduživanje, pa su tako uništavali i bankarstvo (dve muve jednim udarcem). Prezadužene šećerane... Ako je zaduživanje kod zainteresovanih firmi i s njima povezanih lica?
Volela bih da vidim kome i za šta se duguje.
dexter92 dexter92 12:00 17.04.2014

Phone call

Sasa, da li bi imalo smisla da okrenete telefonom Vucica i pokusate da se dogovorite oko ponovnog angazmana u vladi, ili da okrene on Vas?
Djindjic je svojevremeno govorio da je doveo Djelica jer je pametniji od njega kad su u pitanju finansije.
Vucic tvrdi da mu je Srbija iznad svega.
Vi tvrdite da se sa Vucicem ne moze jer je sustinski protiv reformi. On pak ide 'svom snagom' u reforme.
Moja percepcija je da vi znate kako stvari treba da se menjaju za razliku od Vucica koji bi Vas mozda i pustio da to raditekada bi bio uveren da to nece ugroziti njegovu reputaciju.
Da li izmedju vas danas postoji bilo koji vid komunikacije?
a_jovicic a_jovicic 03:17 18.04.2014

Re: Phone call

looping
Može jedno pitanje?
Zbog čega sebe ne predložiš kao člana nove vlade ili jednog od ministra (privrede na pr.), onako nestranački/nepolitički, isključivo u stručnom smislu?
Razgovara se sa "glavnim", izgladi se situacija ako može.
A na toj poziciji može nešto da se proba kao prošli put, pa makar i da ne uspe. Sve u cilju oporavka države. Nema šta da se izgubi.


Saša Radulović
Da sam bio spreman da predlažem i potpisujem štetne ugovore, delim subvencije kako Vučiću treba, prihvatim solidarni porez i ostale slične gluposti, prihvatim neozbiljan budžet, prihvatim arčenje novca na kupovinu socijalnog mira, i dalje bih bio ministar. Pošto nisam, niti ću ikada biti, to što napisaste nije moguće.

... "par" thread-ova iznad
milos_mijatovic milos_mijatovic 19:47 19.04.2014

Најновији развој ситуације се предузећима

http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2014&mm=04&dd=19&nav_id=838375

А мега тролчини је баш пошло за руком да скрене тему :)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana