Budućnost| Društvo| Moj grad

Ja opet o Kalemegdanu ... nikako da ga ostave na miru

Đorđe Bobić RSS / 15.07.2014. u 13:35

Pisao sam ovaj tekst januara 2013 kada je bila aktuelna priča o projektu Zahe Hadid podno Kalemegdana. Opet je aktuelno I evo tog teksta ponovo, tek samo da podsetim da je sve isto ili veoma slično sa Beogradom na vodi ...  Nova ideologija je na putu da zauzme prvo mesto, grad da ćušne u stranu pa šta se gradu dogodi, dogodiće se ...  

"Tako su preneseni obelisci iz Egipta u 19-tom veku i smesteni u centar Pariza (Luxor Obelisk na Place de la Concorde...), Londona (Cleopatra's Needle, City of Westminster, Victoria Embankment) ili Njujorka (Cleopatra's Needle, Central Park), gde jos uvek stoje a mogli bi da se spomenu predmeti u muzejima i privatnim kolekcijama" ... reče dr Mow ...

8407668687_a98e0d3219_z.jpg 

Arhiviranje

Grad kao arhiva događaja, slika, priča i svega što se tokom istorije događalo gradu, građanima, drveću i zgradama. Grad kao biće sa dušom i memorijom ma kako to stereotipno zvučalo. Opstajanje svega toga u gradu i okolišu svedoči o prošlosti ali još važnije, govori o biću grada, formira identitet i tako pokazuje autentiičnost urbane matrice i svega što u njoj ima, pre svega o životima ljudi unutar urbane matrice. Govori o vezi grada sa okruženjem i stvaranju jedinstvenog prikaza, bića, ličnosti sasvim posebne pa se iz toga može čitati šta to beše i može se prepoznati istorija ali i naslutiti budućnost. Može se unapred predviđati ne kao gatara sa tarot kartama ali razumno približno racionalnom mišljenju pa onda ide i kazivanje, saopštavanje radoznalcima koji tu budućnost ne mogu da sačekaju već traže da sve znaju unapred pa tako gube slast nepredvidivog i uzbudljivog iznenađenja.

Prekrajanje

Odvajkada se to menjalo, fizička datost gradska je dobijala oduvek razne forme I oblike, varvari su uništavali gradove, radile su to i regularne vojske vekovima a onda su ih preživeli građani obnavljali. Ponekad i vladalac je menjao lik, smenjivao zgrade ili ih je doterivao uslišujući svoje potrebe ili tek da pokaže kako je onaj pre njega bio za stepen manje kreativan, stvarao je neki svoj grad ne vodeći računa o zatečenom I stvarao novo biće ne priznavajući zatečenu matricu koju su neki pre njega stvarali kamen po kamen. Naravno, nije to samo prekrajanje tek tako urbane matrice i izmena gradskog bića, ličnosti i identiteta, ima tu i razloga. Prekrajanje urbane istorije je deo istorije grada jer se brišu namerno ili iz nebrige i nerazumevanja ili zbog mržnje prema predhodniku, ali ima i kad se vrednosna  lestvica poremetila i nastala je neka nova, ima I primera da je to bilo sasvim u redu. Onda nastaje neki drugi grad na istom mestu a onaj predhodni prepoznaju posle kojeg proteklog veka arheolozi iskopavajući razbacane ostatke.

Prekrajanje istorije je uobičajeni način postupanja i komuniciranja pobednika koji je ispisuju zabašurujući pobeđene ali koji su ipak dok bejahu u snazi taj grad sagradili, mada su ga možda i oni od nekog preoteli i činili ono što se njima događa. Pobednici pišu istoriju, nekada su to radili putem lomača kao definitivno rešenje, posle je uočeno da ipak neki od likova treba da opstanu u sećanju jer su na neki način to zaslužili a mogu se iskoristiti. Uglavnom su upotrebljavali makaze otsecajući sa fotografija nepodobne i pobeđene a još posle zahvaljujući uznapredovaloj IT tehnologiji, mogu photo shop tehnikom menjati likove, dodavati druge, naravno izbacivati iz kadra, isto se može raditi sa  gradskom matricom, ispisivati nove mitove i dopunjavati nazive ulica i trgova na primer, ili ih menjati temeljito ne bi li stvorili neki novi ambijent i urbanu sliku, mentalnu mapu ili već sve ono što bi moglo da podseća na loše predhodno stanje a upodobiti u najboljoj slici prepobedničko stanje stvari.

Stvaranje nove gradske slike i ambijenta, načina života ljudi unutra, formiranje javnog mnjenja i stvaranje podobnog naroda koji sledi a moguće je jer mu je pamćenje skraćeno i ne doseže predaleko, sasvim dovoljno da zapamti samo poslednju lekciju koju ispriča pobednik. Urbanizam i planiranje trpe takođe, jer se ideje začete u neko vreme pomeraju, brišu ili menjaju i ostaju kao sećanje na napredan pokušaj tek kasnije kada se načini vremenska distanca. U prvom koraku ima objašnjenja i pokušaja da se racionalno objasni zašto je neka od ideja stavljena u arhivu ali to uglavnom ne opstaje u diskursu jer navala novih predloga je neodoljiva i uvek privlačna osim skepticima koje malo ko sluša pošto se zna da im je zaduženje da primedbuju.

Prenošenje

Odvajkada je to činjeno radikalno sa ključnom reči o donošenju na koplju i bajonetu civilizacije u taj kraj, onda se spominjalo i hrišćanstvo, i sada nije manje agresivno ali je i temeljitije uz to da su u međuvremenu izmišljeni različiti sofiticirani načini i izgovori, uglavnom se radi o neophodnosti uvođenja demokratije kojekuda čime će se život demokratizovanog naroda unapreditti značajno a cena je prava sitnica. Nekada su predmet otimačine i plena bili spomenici, zlatni predmeti iliti lokalna umetnost a sada nafta i po koja vrsta iz spiska rudnih bogatstava uglavnom.

Preseljenje spomenika u druge prostore i izmeštanje iz ambijenta u kome su nastali je dosta agresivan pristup, primereno kulturnom obrascu kolonizatora koji traje i danas jer je oteto i dalje tamo gde je odneto. Odvajkada je to činjeno u skladu sa kolonijalnim naukom i protokolom pobednika, u  maniru velesile koja doseže do samoizmišljenog prava da otima delo pokorenog naroda. Nalazili su zaista jeftino opravdanje da će tako oteti predmeti biti očuvani i spašeni od propasti što bi, kažu, bila neopisana šteta upravo zbog njihove vrednosti. Kada se arte fact izmesti iz miljea u kome je nastao i prenese u neki drugi kulturni obrazac on postaje samo predmet i gubi svoju bit. Sve nastaje u nekoj prilici crpeći potencijal iz tla i kulturnog modela, ima svoju poruku koju šalje u prostor u kome je nastao. Odnošenje i prenošenje u drugi urbani milje je ubistvo ne samo tog predmeta već i kulturnog modela iz koga je nikao a počinilac nikada nije obeležen niti je zlodelo prepoznato niti svrstano u kategoriju kojoj pripada.

Obelisk u Parizu stoji sasvim izmešten sa originalne lokacije, izgubio je zato vrednost koju je zasnivao na autentičnom okruženju koje ga je ustvari stvorilo. To je samo primer, ima toga posvuda, verovatno da veliki broj ljudi u Prarizu ili Londonu o Njujorku i da se ne govori uopšte ne zna šta je taj predmet, vide ga i cene samo kao predmet, ate fact za koji možda misle da je deo njihove sopstvne istorije, što na neki način i jeste, bar kao svedočanstvo o kulturnom modelu po čijim uzusima je u njihov grad donet.

Mešanje

I tako je nastalo doba izmešane kulturne poljane. Nekada je uzapćivano i prenošeno, posle precrtavano ili prekrajano da liči na autentični uzorak a u novo vreme metodom globalne kulturne (sic!) politike koja se kao takva javno ne deklariše ali deluje tiho i učinkovita je jer iza nje stoji trgovina pre svega ali joj pomaže štedro i politika u interesu, kao i nekada, konkviskadora koji su promenili odeću I naoružanje. Ipak, i to koriste, oružije, kada stvar ne uspe da se proda nežno i kada se ne pokaže dovoljno oduševljenja za ponuđenu opciju. Znaci autentičnog identiteta koje su sobom nosila uzapćena dela i postavljena onomad ne zato što je procenjeno da će unaprediti vrednost nekog gradskog središta već da bi se pokazala moć konkviskadora, sada se prenosioci ne brinu preterano o autentičnosti i vrednosti, bitno je da se proizvodi postave u prostor koji se time obeležava i postaje lukrativni deo zajedničkog tržišta. Pojavljuju se primeri na različitim, neki put sasvim neočekivanim mestima, učestvuju u stvaranju urbanog miljea sve do danas kada su preinačeni od plena u nosioce multikulturalnih pokušaja sa akcentom na zbližavanju naroda i stvaranju globalne kulturne slike planete o čemu je već negde bespogovorno odlučeno.

Urbanizam i arhitektura su posebno istaknuti u ovom procesu, kao i oduvek što beše, jer za razliku od ostalih umetničkih ili kulturoloških tvorevina ostaju veoma dugo na licu mesta određujući urbani milje a samim tim i ambijent I način kako će ljudi svoje vreme provoditi. Osim toga ulaganje u takve stvari je probitačno jer umanjuje ili potiskuje lokalne vrednosti, menja kulturni model preinačujući ga u neki novi, sasvim prilagođen potrebama civilizovanih globalista koje kultura ne samo lokalna, već I njihova sopstvena ne interesuje mnogo, sve je dobro došlo ako ima prođu I zauzima dovoljan prostor na tržištu.     

Kontakti i komuniciranje

Mešanje kulturnih modela sa raznih pozicija po planeti je u osnovi veoma dobro i svakako da obogaćuje urbane celine i utiče na napredovanje kulturnog modela pojedinih zajednica gde se arte facti u globalističkom maniru pojavi. Sve dok ne započne proces urušavanja ili stavljanja u zaborav autentičnih lokalnih dosrtignuća, ma kakva da su ali su proizvod nastao u vremenu obeležavajući kulturu baš te sredine. Kontakti i način komuniciranja po novom modelu nežnog osvajanja prostora i izmene miljea, posebno urbanog, se nameće sa ozbiljim namerama da postene vrhovni model kome će se podređivati kulture unaokolo. U usponu je začet nekada prekrajanjem i premeštanjem, lokalne kulture se povlače i postaju predmeti koji se odlažu u muzeje a mogu se naći i u literaturi zaista obimnoj.

Posledice u lokalu       

U Beogradu se događa slično, nije mimoiđen i nije ostavljen po strani što bi moglo da veoma zabrine ako bi bilo tako, naravno na sasvim drugačiji način, bez ispoljenog nasilja ali uz upotrebu nove forme, civilizovane agresije. Upotrebljena je institucija međunarodnog konkursa da bi se pod Kalemegdanom sa strane reke Save promovisao projekat koji sam po sebi jeste ostvarenje obeleženo globalnim pečatom za svaku pohvalu ali strano tom mestu jer se drsko i agresivno prsi ispred tvrđave zaklanjajući je i čineći od nje samo pozadinu za sebe samog. Oni što izabraše baš taj projekat, zanemarujući mesto i gradsku istoriju koju to mesto sobom nosi  nisu daleko od načina mišljenja i pravila kulturnog modela koji je nekada obelisk iz doline Nila premestio u Pariz. Onda, na drugoj strani Kalemegdana, ka širokom plavom Dunavu,skoro je pokazan pučanstvu uz oduševljene reči pohvale po štampi ili već gde je sve moglo još jedan projekat, naručen od grčkih investitora sa najboljim namerama da unaprede Beograd i naprave dobar posao, potpisan od strane trenutne principese svetske arhitekture kome se ne može izreći bilo koja pokuda osim što kao i onaj predhodno pomenuti ne pripada tom mestu, u ozbiljnom je raskoraku sa Kalemegdanskim zidinama, preti da promeni značenje koje tvrđava sobom nosi a dužnosnici gradski, kao i u slučaju onoga sa reke Save nisu glasni te im se misli ne znaju i glas ne čuje, kao da su neobavešteni da u Kalemegdanskim zidimana obitava bit Beograda i da je zaštita upravo toga njihova najvažnija dužnost.  

Dakle, sve je isto samo njega nema kao što reče jedan kada je konstatovao da promenama nisu usledili neki rezultati, naravno očekivane pa se kaža može prisloniti i na urbanizam.  Jer, kakva je razlika od prenošenja spomenika ili punjenja muzeja tuđim ostvarenjima, ili prekrajanja sopstvenog urbanog miljea sledeći uzor odnekud  i forme koja potire deo istorije grada i nameće se kao konačno rešenje. Da su arte facti u nameri ovde pomenuti, sa obe strane Klemegdana, planirani na nekom drugom mestu, Novom Beogradu ili Trećem Beogradu ili bilo gde a da ne budu u sukobu sa lokalnim vrednostima koji jesu identitetski znaci Beograda reklo bi se tada da je kontakt I komuniciranje sa drugim viđenjima kulture veoma dobro došli u Beograd. Za sada, ostavite Kalemegdan na miru i iskazujte se globalno i učestvujte u svetu ne povređujući to mesto.

16111.jpg Komentari (40)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

sentinel26 sentinel26 15:36 15.07.2014

Otimačina

Nova ideologija je na putu da zauzme prvo mesto, grad da ćušne u stranu pa šta se gradu dogodi, dogodiće se ...

"Tako su preneseni obelisci iz Egipta u 19-tom veku i smesteni u centar Pariza (Luxor Obelisk na Place de la Concorde...),.....


Obelisk u Parizu stoji sasvim izmešten sa originalne lokacije, izgubio je zato vrednost koju je zasnivao na autentičnom okruženju koje ga je ustvari stvorilo. To je samo primer, ima toga posvuda, verovatno da veliki broj ljudi u Prarizu ili Londonu o Njujorku i da se ne govori uopšte ne zna šta je taj predmet, vide ga i cene samo kao predmet, ate fact za koji možda misle da je deo njihove sopstvne istorije, što na neki način i jeste, bar kao svedočanstvo o kulturnom modelu po čijim uzusima je u njihov grad donet.


Gospodine Bobiću,
Obelisk koji se nalazi na Trgu Concorde u Parizu Francuzi nijesu ukrali.

To je poklon Egipta francuskom narodu u znak velike zahvalnosti što je Jean-François Champollion dešifrovao egipatske hijeroglife i tako započeo proučavanje istorije starog Egipta.

Pandan toga Obeliska i danas se nalazi na prvobitnom mjestu u hramu Amun u Luxoru.

Procjene i ocjene da li su zasluge adekvatne vrijednosti poklona pripadaju Egiptu, a ostali mogu da se slože ili ne slože.

Francuzi turistima govore (i na osam svjetskih jezika napisali) istinu o tom obelisku, o njegovom porijeklu, starosti, značaju i načinu na koji je dospio u Pariz, tako da vaše "vjerovanje" o prećutkivanju porijekla možete da bacite.

Kad već pominjete "prenesene" spomenike (u Pariz i London) što ne kažete za onih (ukradenih) 8 (osam) komada koji se nalaze u Rimu (Piazza San Giovanni, Piazza San Pietro, Piazza dei Popolo, Montecitorio, Piazza della Rotonda, Viale delle Terme di Diocleziano, Piazza della Minerva, Villa Celimontana).


Đorđe Bobić Đorđe Bobić 15:52 15.07.2014

Re: Otimačina

Gledajući podatke kako ste ih nabrojali vi ste u pravu. Ali, moja namera je da pokažem proceduru premeštanja autentičnih arte facta bilo da su nasilno premešteni ili kao u slučaju Obeliska u Parizu donešeni kao poklon. Sve nastaje na svom, jednom mestu a kada se pojavi na nekom drugom menja mu se smisao I to ne samo njemu, već I lokaciji gde je donet.
nim_opet nim_opet 16:10 15.07.2014

Re: Otimačina

komada koji se nalaze u Rimu (Piazza San Giovanni, Piazza San Pietro, Piazza dei Popolo, Montecitorio, Piazza della Rotonda, Viale delle Terme di Diocleziano, Piazza della Minerva, Villa Celimontana).


Od onih po Rimu, veliki broj (barem onaj najveci, u Lateranu, pa onaj na Piazza del Popolo itd) je donesen za vreme kada je Egipat bio provincija Rima, tj. domaca teritorija. Sto znaci da u Rimu stoje manje vise 2000 godina, definisuci kontektst kome mozda nisu originalno namenjeni, ali definitivno igrajuci nekakvu ulogu u istome - mozda ne samo kao "igle" pred Egipatskim hramovima, ali kao spomenici multikulturalnoj imperiji kojoj ni hieroglifi ni egipatska religija, tehnologija i istorija nisu bili strani, te tako redefinisuci autenticnost. A onda imamo gomilu koji su napravljeni u Egiptu, specificno da bi stajali u Rimu, mislim da je jedan od tih onaj iznad Spanskih stepenica; definitivno autenciniji od mnogih ovih drugih setajucih.
grebostrek.lurker grebostrek.lurker 09:12 16.07.2014

Re: Otimačina

To je poklon Egipta francuskom narodu u znak velike zahvalnosti što je Jean-François Champollion dešifrovao egipatske hijeroglife i tako započeo proučavanje istorije starog Egipta.


OVDE piše da je poklonio Muhamed Ali a ne egipatski narod :)
Isto piše da je par godina pre toga poklonio i jednog Englezima jer su oterali Francuze, pa je posle njegov unuk poklonio i jedan Amerikancima zbog neutralne pozicije izmedju Engleza i Francuza.
A u novinama bila kampanja "ako imaju Pariz i London, što ne bi imao i Njujork"
kakapo kakapo 09:46 16.07.2014

Re: Otimačina

Muhamed Ali a ne egipatski narod

Inače Albanac, rodjen u Kavali. LINK
sentinel26 sentinel26 13:23 16.07.2014

Re: Otimačina

grebostrek.lurker

OVDE piše da je poklonio Muhamed Ali a ne egipatski narod :)
... A u novinama bila kampanja "ako imaju Pariz i London, što ne bi imao i Njujork"

Ne samo u novinama nego i na tarabama (i Vikipedijama) svašta piše.
Prošetajte do Egipta pa pitajte i poslušajte šta njihovi zvanični organi kažu o toj selidbi spomenika.

Francuzima je kao nagrada za dešifrovanje hijeroglifa obećano nekoliko spomenika (obeliska) ali im je isporučen samo taj jedan.

Muhamet Ali je bio egipatski vice-kralj, znači lice ovlašćeno da daje i prima poklone.
Da je bio francuski ili srpski kralj pa hajd ....
Njegovo porijeklo je nebitno.

Mehmed paša Sokolović je bio turski vezir, srpskog porijekla, a od strane Turske države ovlašćen da poklanja i prima poklone, da u njeno ime ruši i gradi.

Srbi su za vrijeme rata u BiH 1992/95 iz Bosne odnijeli veliki broj stećaka na Kalemegdan i tu ih uništili.
Navodno da ih sačuvaju ali su ih uništili.
NNN NNN 13:55 16.07.2014

Vratia se Šjenti

Muhamed Ali
jedan je

kakapo kakapo 08:42 17.07.2014

Re: Otimačina


Srbi su za vrijeme rata u BiH 1992/95 iz Bosne odnijeli veliki broj stećaka na Kalemegdan i tu ih uništili.
Navodno da ih sačuvaju ali su ih uništili.

Ovako ozbiljna optužba bi ipak zahtevala da bude potkrepljena nekim proverljivim činjenicama. Zar ne? Na stranu čudna logika: donositi stećke iz Bosne baš na Kalemegdan, u centar Beograda, da bi ih tu navodno uništili. I zašto uopšte?
sentinel26 sentinel26 11:20 18.07.2014

Re: Otimačina

kakapo

Srbi su za vrijeme rata u BiH 1992/95 iz Bosne odnijeli veliki broj stećaka na Kalemegdan i tu ih uništili.Navodno da ih sačuvaju ali su ih uništili.Ovako ozbiljna optužba bi ipak zahtevala da bude potkrepljena nekim proverljivim činjenicama. Zar ne? Na stranu čudna logika: donositi stećke iz Bosne baš na Kalemegdan, u centar Beograda, da bi ih tu navodno uništili. I zašto uopšte?

Otiđi do Vojnog muzeja na Kalemegdanu pa pitaj starješinu šta se desilo sa stećcima donešenim iz Bosne.

Kada je zvanično (diplomatskim putem) zatraženo njihovo vraćanje i starješine Vojnog muzeja i Vlada Srbije su javno potvrdili da su uništeni.

Zašto niko nije odgovarao, to pitaj Snežanu Malović i Borisa Tadića ili bilo koga iz propale Žute stranke.

Tvoja logika o donošenju radi uništenja je novitet koji treba da dojaviš onom bivšem državnom stručnjaku za logiku.

Oni što su ih donijeli nijesu imali namjere da ih uništavaju.
Uništili su ih neki drugi pošto su saznali da se moraju vratiti tamo odakle su odnešeni.
kakapo kakapo 12:49 18.07.2014

Re: Otimačina

Otiđi do Vojnog muzeja na Kalemegdanu pa pitaj starješinu šta se desilo sa stećcima donešenim iz Bosne.

Ovo je, naravno, besprekorna argumentacija i nepobediv dokazni postupak. I nadasve delotvoran.

kakapo kakapo 12:52 18.07.2014

Re: Otimačina

Kada je zvanično (diplomatskim putem) zatraženo njihovo vraćanje i starješine Vojnog muzeja i Vlada Srbije su javno potvrdili da su uništeni.

Ok, veliš: javno. Ima li traga tome?
little_radojica little_radojica 16:01 15.07.2014

ЗахаХадидизам напада

Напала је она многе градове широм света, па ето и Токијо. Руку на срце, Токијо изгледа као да је сам себе напао, али то је скроз посебна прича. Иако је у жирију био Тадао Андо, познат по скромним а ефектним решењима, Заха Хадид је победила једном громадом од објекта,(http://www.gradnja.rs/11-predloga-za-japanski-nacionalni-stadion/) невероватно несразмерном свом непосредном окружењу ако смем да приметим. Цена изградње је требала да пређе две милијарде долара што је болесно чак и за Јапан, па се јавност побунила, али и архитекти попут Кенга Куме, Фумихико Макија, Тојо Итоа, и Заха је морала да "преформулише" решење. По мени, сад је ствар још гора, али није то ни битно, сад је све на сујетама и политици и безнадежним расправама о укусима и прикладности.

Наравно, није Заха Хадид крива што њени пројекти побеђују на међународним конкурсима, већ наравно светски архитектонски поредак. Архитекте-звезде, међу њима и многи Јапанци који критикују Заху Хадид (кхм, Тојо Ито-сан, Маки-сан, Кума-сан,...) су нас увели у један нови барок, жедне превели преко воде, да поново имамо архитектуру која је сама себи сврха. Да јој се дивимо, да нам поглед заноси на горе, да нас вара драматиком и светлошћу, детаљима и редом. Прави један Барок, можда чак и Рококо кад се погледају дела Герија, Либескинда, Херцог-Де Мејрона, Калатраве и осталих који дрмају великим јавним пројектима. Ову појаву је теже уочити јер остале уметности за којима архитектура по правилу дебело каска не показују сличну склоност неком новом експресионизму јер је код њих то далеко теже препознати без бомбастичних манифеста.

Београд је у себе уградио све те ехое моде који су из иностранства допирали и до њега, што је наслагало те седименте прошлости по његовим брдима и додало му део војвођанске равнице, па је сад питање како и зашто се бранити од нових таквих стремљења, кад смо тако поносни на стара? Можда је неморално не оставити наредним генерацијама траг наше савремене цивилизације у виду Хадидиних висећих вртова и Вучићевих политичких мегаломанија оличених у ерекцији стећка завидне величине, па још насред Саве. Можда би било самозаваравајуће да будуће генерације не могу да сагледају да су се Београђани и Србљани 20 година замлаћивали једном грандиозном богомољом рециклираног архитектонског језика, док су болнице, а нарочито породилишта пропадала. Нисам паметан.
Jelica Greganović Jelica Greganović 17:32 15.07.2014

Re: ЗахаХадидизам напада

Руку на срце, Токијо изгледа као да је сам себе напао,

Jako lepo rečeno.
max.cohen92 max.cohen92 07:11 17.07.2014

Re: ЗахаХадидизам напада

Zaha je Grand!

Mislim da niko od profesionalaca nema postovanje ili bar nema elemntarnu afekciju ka radu Mrs. Hadid...jednostavno ludilo NURBS-ova, prolazno, arhitektura van konteksta, ergonomije, van racionalnog i sa finansijskog aspekta realizacije projekta uvek pogubna po klijenta. Skupa za materijalizaciju, jeftina formom i estetikom.

Na zalost na tezi nacin sam spoznao arhitekturu Mrs. Hadid, nekim konsultantskim epopejama za Trg u Nikoziji, koji vec petu godinu pokusava da "izadje iz zemlje". Problemi sa betonom, shalovanjem, susenjem, pripremom, da ne pricamo o armaturi...sve u svemu budzet probijen mnogostruko, bio oblici zamotani sablasno, kraj se ne nazire...

Out of Beirut Out of Beirut 16:14 15.07.2014

Re

o Kalemegdanu ... nikako da ga ostave na miru.... priča o projektu Zahe Hadid...

Аргуменaт на мање-више исту тему:http://www.american.com/archive/2009/december-2009/the-high-cost-of-ignoring-beauty

Овај есеј на линку је помало неуобичајено дуг, али и неуобичајено добар.
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 16:36 15.07.2014

JP Kalamegdanski Teror

preti da promeni značenje koje tvrđava sobom nosi a dužnosnici gradski, kao i u slučaju onoga sa reke Save nisu glasni te im se misli ne znaju i glas ne čuje, kao da su neobavešteni da u Kalemegdanskim zidimana obitava bit Beograda i da je zaštita upravo toga njihova najvažnija dužnost.


Ma dajte moliću lepa, nemojmo se zahebavati! Koja bit Beograda obitava unutar Kalamegdana? Narkomansko - tehnomanična, mafijaški pranjepara i Mitolo(ška)? Kalamegdan je odavno lokacija za silovanje građanstva i obrušavanje zidina od buke zarad privatnih profita (a ako nešto završi u džepsovima nadležnih, bože moj).

O Cinema, pa sadaTerrasa - lokal koji uprkos pravosnažnim rešenmjima o nelegalnosti bašte sa desetinama hiljada vati buke, bez problema trešti svakog vikenda.

Svakodnevna buka uz zidine Kalemegdana

Bitef Art (sic!) Caffe letnja bašta, sa celoletnjim treštanjem i svake godine novim izmišljotinama, najnoviji - Musicology Festival?

Kafana Mali Kalamegdan, sa privatnim vikend žurkama uz priručno ozvučenje kloje trešti od pariske do Dušanove?

Pivski (Tuborg i slični) finansirani muzički zemljotresi iz Rova ispod Vojnog Muzeja?

Ili tereni KK Partizana koji će biti stecište 10.000 manijaka uz treštanje cele noći s tendencijom da to traje i 4-5 dana?

Vreo Open Air festival za kraj leta na Beogradskoj Tvrđavi

Beogradska Tvrđava poklanja mladima veliki spektaktl za kraj leta na terenima K.K. Partizana – Tropical Inn.

Odavno je "bit Beograda" u ličnim interesima i profitima, a na uštrb građana. To kao ono - ajde da pravimo nove pijace, ali moja firma da to radi ;>
skyspoter skyspoter 17:18 15.07.2014

Kalemegdan

bi trebalo da dobije UNESCO status i da se ogradi, (ne mora ceo) i da počnu da se naplaćuju ulaznice. Megalomanima kao sto je Zahe Hadid zabraniti ulaz u zemlju.
nim_opet nim_opet 19:09 15.07.2014

Re: Kalemegdan

Megalomanima kao sto je Zahe Hadid zabraniti ulaz u zemlju.
Nema nista dok se ne pocne lupati rukom o sto. Ako se nekome ne svidja arhitektura Zahe Hadid, onda taj neko ne mora da kupuje njene projekte. Ako mu se ne svidja to sto neko drugi hoce istoj da plati za projekat, moze da se buni protiv investitora. Ili da zahteva od regulatornih tela, argumentovano, da odbije potrebne dozvole. Ali zabranjivati umetniku "ulaz" u zemlju zbog toga sto nam se ne svidja umetnicki izraz moze samo neko ko prizeljkuje totalitarno drustvo u kome se mogu kontrolisati misli, izgovorene reci ili umetnicki izraz.
hajkula1 hajkula1 10:50 17.07.2014

Re: Kalemegdan

skyspoter
bi trebalo da dobije UNESCO status i da se ogradi, (ne mora ceo) i da počnu da se naplaćuju ulaznice. Megalomanima kao sto je Zahe Hadid zabraniti ulaz u zemlju.


Ne volim betonske površine, pa još kada oblikom podsećaju na sečivo-bodež od komada polomljenog stakla... kada se cepa prostor (cepati - papir, krpa...). To je jedan od razloga što me nervira most na Adi, plus što nije originalna ideja.


Ako je arhitektura, onda mora da koristi nameni, da je uklopljeno u okolinu, da je ekonomično, bezbedno, da zrači pozitivnom energijom odnosno, bar da ne deluje preteći... da se lako kreće kroz i oko objekta, kako kažemo, da je objekat funkcionalan...

A ako je skulptura, o.k. je i to. Samo treba da se dogovori(mo) šta želimo.

A Gaudijeve zgrade jednostavno


Kalemegdanska tvrđava treba da ostane vidljiva. Prostor ispod - zabranjen za gradnju; zelena površina i tačka.


Oko 25. maja, ili preko oko Tošinog bunara na primer da se pušta mašti na volju, ili neka ruše zgrade koje se raspadaju na Novom Beogradu, pa neka grade nove, možda kule. Ono što odgovara ravnici, pesku, ne odgovara brežuljcima, obali reke.
Da li čovek da se uklapa u sredinu, u zatečeno stanje, u prirodu a koliko da menja prirodu, prilagođava sebi?

nim_opet nim_opet 19:20 17.07.2014

Re: Kalemegdan

Ako je arhitektura, onda mora da koristi nameni,


da je ekonomično


A Gaudijeve zgrade jednostavno
Milutin Milošević Milutin Milošević 17:29 15.07.2014

Vizuelna

Moje mišljenje je da je "lepljenje" modernih građevina na one koje odražavaju identitet nekog mesta vizuelno zagađenje.

Japančev oblak i Zahin hotel izgledaju kao da se golub posrao na lepu razglednicu Beograda!
hajkula1 hajkula1 10:53 17.07.2014

Re: Vizuelna

Milutin Milošević
Moje mišljenje je da je "lepljenje" modernih građevina na one koje odražavaju identitet nekog mesta vizuelno zagađenje.

Japančev oblak i Zahin hotel izgledaju kao da se golub posrao na lepu razglednicu Beograda!Da.

Posle sličnih intervencija, Beograd bi izgledao ružnije. Poštovanjem postojeće arhitekture pri novogradnji, grad postaje još lepši.

49 41 49 41 21:42 15.07.2014

Kamena suma

Pogubismo se nekad nas dvoje u sumrak dana.
Ko Ivica i Marica.
Uplasih se masivnosti, brojnosti, visine, vremesnosti.
49 41 49 41 04:24 16.07.2014

Pobednik
Postavljen je na sirokom uscu. Dunav je, najveca - najduza reka Evrope.

Napravljen je vec, arhitektonski "masakar" podrucja grada.Nije dovoljno?!?
Treba jos?

To je kip Slobode na ulazu u jugo-istocnu Evropu.
Treba ga do kraja arhitektonski satrti?nim_opet nim_opet 17:49 16.07.2014

Re: Pobednik

Dunav je, najveca - najduza reka Evrope.


Mda. Volgu cemo zaboraviti. Kakva kapije i kakve jugoistocne evrope? JI Evropa postoji kao pojam od kad smo, nasom zaslugom, obojili pojam "Balkan" takvim pridevima da nas je i same sramota da isti koristimo.

A sto se tice "arhitektonskog masakra" - projekat Zahe Hadid, iako nikada nece biti realizovan (da se ne lazemo, prica mozda malo manje verovatna od BNV-a), je arhitektonski mnogo interesantniji od CK, 25og maja, i slicnog okruzenja - ako nista drugo skrenuce paznju sa istih.
49 41 49 41 03:00 17.07.2014

Re: Pobednik


A sto se tice "arhitektonskog masakra" - projekat Zahe Hadid, iako nikada nece biti realizovan (da se ne lazemo, prica mozda malo manje verovatna od BNV-a), je arhitektonski mnogo interesantniji od CK, 25og maja, i slicnog okruzenja - ako nista drugo skrenuce paznju sa istih.


Sto ne sruse tu "kubicnu staklaru", izgradjenu 70-tih; da ne stvara maglovit pogled na arhitekturu.

Na 25. maju bio samo jednom na plivanju; rekao sebi, hodajuci niz kej okolo; Boze me oprosti i naseg megalomanstva da stignemo u "svet".

Sve je to izgradjeno, u doba samita Nessvrstanih (Sava centar), doba svetskog prvenstva u Plivanju 11 olimpijskih bazena, Doba Mikulica i njegovog 'partijskog preokreta' u Centralnom Komitetu; dok sam ja "gulio pasulj 5- dana" u studenskoj menzi!

Non sence!

frank_rizzo frank_rizzo 06:38 16.07.2014

pa sta rade srpski arhitekti

g.Bobicu?
zasto niko nije zainteresovan za njihove dizajne glede kalemegdana&usca, koje bi jelte dizajnirali vise u domacem duhu?
Đorđe Bobić Đorđe Bobić 08:47 16.07.2014

Re: pa sta rade srpski arhitekti

I mene to čudi. Ima diskusija na mrežama, po neki tekst u štampi ali to je sve I naravno, to nije reprezentativan broj. Neki dan je u Društvu arhitekata Beograda bio sastanak oko Beograda na void sa temom da se daju primedbe na izmene Generalnog plana I da se potpiše peticija I njom traži javni medjunarodni konkurs za ovaj proctor. Na moje iznenađenje došlo je pedesetak arhitekata I to je sve. I još gore je bilo što je akcenat dat na smanjenu mogućnost da domaći arhitekti učestvuju u ovom poslu (dakle, lukrativni aspect) a samo prezentirano rešenje koje brutalno menja I ruši urbanu sliku Beograda nije bila u fokusu. Ne bih hteo da svoje kolege nazovem neodgovornim ili nezainresovanim ali zaista sa ovakvim stavom arhitekata Beograd nije bolje ni zaslužio, nažalost.
Milutin Milošević Milutin Milošević 22:55 16.07.2014

Re: pa sta rade srpski arhitekti

pa sta rade srpski arhitekti
g.Bobicu?
zasto niko nije zainteresovan za njihove dizajne glede kalemegdana&usca, koje bi jelte dizajnirali vise u domacem duhu?

Možda su svi bili "angažovani u inostranstvu" na način na koji je to bio novi gradski arhitekta?

Bez šale: kao otac mlade arhiTETKE u razvoju (i još uvek u procesu školovanja), znam da naša deca imaju ideje koje ih svrstavaju u ravnopravne učesnike mađunarodnih susreta arhitekata. A što ne uspevaju - to je već uobičajena praksa gušenja talenata zarad sopstvenih favorita i odliva mladih koji pravu priliku dobijaju samo negde drugde.
s.dj s.dj 06:57 16.07.2014

Došla su dobra vremena...

...za maketare.
Đorđe Bobić Đorđe Bobić 18:25 16.07.2014

Re: Došla su dobra vremena...

A maketari kao maketari ...

link
s.dj s.dj 22:32 16.07.2014

Re: Došla su dobra vremena...

A maketari kao maketari ...


Neka, nek seckaju, boje i lepe klirit. Ne plašim se mogućnosti da nešto od toga zaživi. Prosto nije vreme za tako nešto, ni u svetu, ni na Arabijskom poluostrvu, niti kod nas. A nakaradni urbanizam će moći (morati) da se menja kad dođu bolja vremena.
Bili Piton Bili Piton 21:32 16.07.2014

Jednostavno pitanje


...koje si, Djordje, mogao da postaviš i uštediš silne rečenice - da li bi Grci ovakvo nešto natentali podno Akropolja, pitam se pitam se.

Da se razumemo - nemam ništa protiv savremenih arhitektonskih ludorija (zapravo imam, mislim da su mahom plitke, tašte i najčešće nakazne, no kapiram da je to moj lični problem) - ali, pored onolikog Novog Beograda, gde bi se ovakvo arhitektonsko besnilo još nekako i dalo ukopiti u širu celinu, oni to podižu maltene nasred Kališa.

Ma uostalom nek sravne i taj Kališ sa zemljom i podignu na vrh brda šoping mol i 3D multipleks, da se lepo odasvuda vidi, greota je da tu na tako ekskluzivnom mestu stoje tamo neka leva tvrdjava, park i zoološki vrt, samo zauzimaju potencijalno profitabilan prostor.


Povraća mi se. Od svega, a naročito od akutnog nedostatka ono malo zdravog razuma koje je potrebno da bi se uvidelo šta je skladno a šta nije, i gde šta prirodno spada a gde ne.
Milutin Milošević Milutin Milošević 22:50 16.07.2014

Re: Jednostavno pitanje

pored onolikog Novog Beograda

Zašto Novog Beograda? Novi Beograd je bio smeo poduhvat početkom pedesetih koji je izmenio generalnu strukturu grada, obezbedio prostor za prihvat sve većeg broja stanovnika Beograda (što zbog prirodnog priraštaja a mnogo više zbog priliva sa strane), čuvajući u isto vreme (u velikoj meri) identitet starog dela grada.

Na isti način, sve ove egzibicije, od japanskog oblaka preko Zahinog kosmičkog hotela i posebno Beograda na vodi (uz svu podršku na ideji i zamislima), mogle su se lako iz jednostavno izvesti u "trećem Beogradu" = na levoj obali Dunava. Na način na koji je nastao gorepomenuti Novi Beograd. I bilo bi to odlično rešenje - novi grad na novoj lokaciji, kao podrška starom jezgru i sadašnjem poslovno-spavačkom Novom Beogradu.
Đorđe Bobić Đorđe Bobić 08:19 17.07.2014

Re: Jednostavno pitanje

(zapravo imam, mislim da su mahom plitke, tašte i najčešće nakazne, no kapiram da je to moj lični problem)

E pa nije sasvim tako, Bili, kada je grad u pitanju onda to nije lični problem, sve nas građane tako što dotiče I ne možemo da budemo sklonjeni iz nastajanja grada ili ovakvog razaranja kojim smo izloženi ... nažalost, glupost, neznanje, nerazumevanje I bahatost za sada imaju preddnost ...
westvleteren westvleteren 12:29 17.07.2014

Re: Jednostavno pitanje

Zašto Novog Beograda?


Na Novom Beogradu bi sve lepse izgledalo od ovih kocki koje su trenutno tamo.

Da me se ne shvati pogresno; odrastao sam na NBG, znam da ima lepih krajeva, ali realno vecina zgrada su ruzne, zrele da se sruse i da se izgradi bilo sta na njihovom mestu.
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 03:10 17.07.2014

Paris-Texas

Nema veze, sagradice neki drugi ljudi, neki novo-novo-novo gradjani, neki novi Kalemegdan. Preuzece stare uspomene i proglasiti ih svojim. Lepo, novo komponovano, nase za nase....Proslu nedelju provedoh u Njujorku u kome su mirisale lipe i setajuci kroz Vilidz, kao da sam prosla kroz Beograd. Sve je subjektivna realnost.
michiganac michiganac 19:28 17.07.2014

Something of Mediterranean Flair


Potrebno je zaista razumjeti znacaj Beograda u nekom bliskom buducem vremenu..

Evo prije koji dan je madjarski premijer V. Orban pomalo pogrdno opisao BG kao kapiju ka Evropi (sic!). Ja bih ga unekoliko ispravio i rekao 'vrata ka Okcidentu'.. a naravno, mozemo da se izmaknemo i na drugu stranu i iz te perpspektive vidimo ga kao kapiju Balkana i dalje ka Orijentu..

Ali bih tu dodao jos jedan aspekt - mogao bi da se posmatra i kao siri dio (ili da mu se udahne duh) mediterana na obalama dvaju rijeka. Vec sam pisao nesto u tom tonu o BG kao kapiji na Dunavu u jednom od ranijih blogova g. Bobica.

A i sam revitalizovani Kalemegdan - prepoznatljiv znak, kao sto je to recimo dubrovacka tvrdjava.

Da napravim malu digresiju:

Uzmite u obzir i prije svega privredni znacaj samog Podunavlja, dovoljno da kaze da jedni Nijemci sigurno nece ispustiti ovaj dio Evrope (uz Vojvodinu) iz svog vidokruga. Neposredni ekonomski pokazatelji ukazuju na dosta brz razvoj gornjeg Podunavlja koje je vec u EU. Ali i na drugoj strani, prije svega u Konstanci kao glavnoj luci, biljeze se znacajni porasti u robnom prometu. Dakle, i van Njemacke - nizvodno Dunavom, sasvim izvjesno je finans. jacanje srednje klase pa je za ocekivati i porast turistickog prometa u skoroj buducnosti.
Zasto onda ne preduprediti stvari i takvim ne ponuditi nesto drugacije, stovise i egzoticnije, od Beca i Peste!?

Sjedite u brod, brodicu, camac i sl. pa se spustite Dunavom povrh Zemuna ka Pancevu.. -i sta bi ste zeljeli da vidite na njegovoj desnoj (i juznijoj) obali uz Kalemegdan!? (uz moc da privuce sjevernjake).
Uzgred, citav taj stambeni blok od '25.maja' do marine 'Dorcol' vidjeh vec kao potpuni promasaj prethodnih vlasti i gradskih uprava.


Kad sam vec pomenuo ovo moje ranije pisanje, jos da se osvrnem i opet upitam:

Zasto im stoga ne bi "spustili" dio duha negdasnje Skadarlije do same obale (a otarasili se naravno splavarskog i sl. mindseta)?!


Skrenuo bih paznju i na ideju o 'Muzeju dzeza' nedavno preminulog Mise Blama.
Ako se ne varam, isti (Jazz) je u BG-u ponikao upravu tu negdje podno Kalemegdana na dorcolskoj padini.

Ili recimo, kao mjesto na pola puta izmedju 'Exita' i 'Guce' (uzimajuci i trubu kao nacionalni brend), zasto ne ponuditi neke alternativne trube, otvoriti cak i specijalizovani konzervatorijum za duvacke instrumente (buduce prepoznatljivog u Evropi i sire)?

Ovo bi sve prethodno naravno znacilo viziju vec zdravog, srecnog i savjesnog drustva (uzimajuci u obzir citavu Srbiju) izraslog na stabilnoj ekonomskoj osnovi i ponovo probudjene i izgradjene gradjanske svijesti.

DFTR je vec opisao sav jad aktuelnog trenutka ali ukazao i na mogucu kolateralnu stetu.., ja sam jos samo pokusao da dam neku ovlas i odokativnu predstavu citavog tog ambijenta kakvim bih imao zelju da ga vidim u buducnosti.. I bez ikakvih suvisnih, bezdusnih, staklenih, metalnih i inih betonskih frankenstajna.., rijecju: urbanog, ali i zvucnog 'nasilja'.

Ne rekoh nista epohalno, nesto sigurno mozda i zaboravih, ali eto autsajderski otprilike toliko, mozda nekom ipak posluzi kao ideja za sl. smjernice..


Out of Beirut Out of Beirut 19:50 17.07.2014

Re: Something of Mediterranean Flair

Добро, али наша ситуација је та да онемоћала Србија броји звезде у углу те није у стању да се покрене да би избегла ударац глобалних архитектонских тешкаша, који са своје стране толико замахују по целом терену да није вероватно да ће нас заиста погодити.

(Ако нас погоде, добијамо модро-плави Београд и ожиљке за памћење.)
michiganac michiganac 20:28 17.07.2014

Re: Something of Mediterranean Flair

Nazalost, ovako stojeci postrance i neupoznat sa situacijom ja mogu samo da aminujem vas komentar.

Ili jos eventualno u sl. pesimisticnom tonu da izrazim bojazan kako ce neko drugi iza (i bez) nas za koji vijek-dva da pocisti sav taj (nas) "urbani" nered i zaostavstinu.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana