Društvo| Istorija| Porodica

Posvećeno današnjem danu na Tromeđi, 1941.godine.

Drago Kovacevic RSS / 27.07.2014. u 11:51

Danas je za mene lično važan dan. Dan kad je pre 73 godine narod sa tromeđe Like, Bosne i Dalmacije, a među njima i moji preci, podigao ustanak protiv zločinačke NDH. Zbog tog pomena i sačuvanog sećanja, jedna moja sasvim lična priča.

                             ..............................................................................................................

 

O njemu dugo nije bilo ni jednoga glasa.Poslednji su ga živog videle komšije već smeštene na karoseriju traktora Maće Kopača, kad su, četvrtog avgusta devdesetpete, uveče, krenuli u izbeglištvo.

Božo Kaurin je stajao kraj traktora i na pozive da mu se pomogne da se popne na karoseriju, odlučno  je  odbio, onako kako je on to znao i gde svaka rasprava i ubeđivanje postaju suvišni.

-         Neću, rekao je.

-         Njihova vojska će sutra biti tu, kazao mu je Maćo.

-         Neka bude, što ću im ja. Imam 87 godina i nije me briga.

Dve godine kasnije, u „Izvješću Hrvatskog Helsinškog Odbora“ saopštena je činjenica njegove smrti. Pisalo je tamo da je u gustjerni, u zaseku Popovići, a  selu Mokro Polje, pronađen leš 87-ogodišnjeg B.K. iz sela Ervenik, opština Knin, koji je „najprije ustrijeljen sa više hitaca iz vatrenog oružija, a potom bačen u gustjernu“.

Zaseok Popovići su na desetak kilometara od Božine kuće. Možda se te noći kad nije hteo krenuti sa komšilukom predomislio pa pošao peške, a presrela ga hrvatska vojska i onda hladno ubila, sklonivši leš u gustjernu, mada će kasnija saznanja i događaji koji samo na oko sa njim nemaju veze, učiniti verovatnijom opciju da su ga zatekli u kući, pretukli, opljačkali, povezli prema Kninu, a onda ubili i bacili u gustjernu.

Detalji Božine smrti nisu nikada zanimali hrvatsko pravosuđe, kao ni smrti hiljada drugih staraca ostalih u Krajini, tog avgusta 1995. godine, a na sličan način ih pobila hrvatska vojska i specijalne policijske postrojbe. Umjesto zločinom, državna propaganda je to nazvala junaštvom i patriotskim podvigom kome se treba diviti

 *************************************************************

Božo Kaurin je bio umetnik, i vrlo osobit čovek.

Pričalo se, da je kad se vratio iz kraljevske mornarice, a služio je u Kumboru, negde oko 1930.godine, u orahovini sebi izrezbario tako lep kundak na lovačkom karabinu, da su mu za njega bogati trgovci nudili  silan novac. Bila je na kundaku detaljna kompozicija simbola iz života u Bukovici, skladno i neponovljivo izrezbarena.

- Ma ka ikonostas, govorio je svako ko je to video.

Čuveni hajduk Medić,nemilosrdni razbojnik što je jednom uspeo pobeći sa vešala, dvostruki osuđenik na smrt,poručivao mu je preko svog jarana Blagoja Subotića, da mu taj karabin proda, a on ne pita za cenu. Blagoja su uskoro ubile „vilance“, seoska rezervna policija toga doba, koja je po pozivu žandarmerijske komande išla u intervencije u ataru sela za koje je formirana, najčešće u potera za hajducima ili odbeglim robijašima, ali i u smirivanju nekih većih neprilika i svađa među seoskim komšilukom.

Mada se sa Medićem nije nikako bilo uputno šaliti ili ljutiti ga, Božo mu je hladno poručio da on za njegovu pušku nema para i kako je najbolje da svak radi svoj posao.

No, Medić ne bi bio Medić, da je njegova pogana ćud to mogla otrpiti. I kad je Božo s jeseni otišao nekim poslom u Liku, upao je u kuću i odneo karabin.U kući nije bilo čeljadi jer je svak bio za nekim poslom, tako da se tačno nije ni znalo ko je to uradio, ali njemu je bilo jasno čija je to“maslo“.

Ko zna šta bi sve bilo, i bi li sujetni Medić negde još Boži „zapržio čorbu“, da ubrzo, baš u Erveniku,nekako u zimu, između Božića i Svetoga Save, u napuštenom katoličkom samostanu, žandarmi i „vilance“ nisu podranili i uhvatili razbojnika na spavanju. Satima je pružao otpor, ranio četvoricu a ubio jednog pripadnika „vilance“, a onda, kad je i sam bio ranjen, odlučio da se preda. Jatakovao mu je Ante Ivanković, poštar i tutor napuštenog samostana i crkvenoga doma.

Nije nikada službeno objavljeno ko je dojavio gde se Medić krije, ali ucena od tridesethiljada dinara raspisana za njegovu glavu, dospela je, tvrde meštani, sasvim izvesno, u ruke poštara i tutora Ivankovića. Jataci su uvek bili najveći profiteri hajdučije. Medić je pljačkao, ubijao  i kasnije „ omastio“ konopac, a pare završile kod jataka Ivankovića.

Žandarmerija je među Medićevim stvarima pronašla Božin karabin i nakon kraće procedure mu ga vratila.

Kad je, u aprilu, 1941. godine, došlo do sloma kraljevine Jugoslavije i njene vojske, Božo se sa fronta, iz Babina Dub, uzvišenja iznad Zadra, vratio u Ervenik sa tovarom oružija koje je sakrio u jednoj zabačenoj kraškoj dolini zvanoj Riđa lokva.

 Jedan bataljon italijanske divizije „Sassari“,popunjen vojnicima sa Sardinije, stacionirao se u Erveniku, odmah po dolasku.

U centru sela su počeli podizati dugačke, prizemne zgrade, od betona i kamena, kao da će tu smestiti čitavu diviziju i ostati trajno. Na mnogo mesta napravili su betonske utvrde i bunkere, čiji tragovi se vide i danas.

Reka Zrmanja je, već 13. aprila 1941. postala granica između Italije i NDH, ali je delila i Ervenik na dva dela. Gornij Ervenik i desna obala Zrmanje bili su u NDH, a leva, južna, u Italiji.

Božina kuća je pripala Italiji.

Niko ga nije dirao, i on je, s obzirom da je bilo rano proleće, radio kućne poslove, sadio krompir, sređivao vinograd, uzorao što se moglo orati, a ostatak vremena provodio u svojoj stolarskoj radionici, nevelikoj,kamenoj kućici sa desne strane širokog dvorišta.

Severnom stranom sela upravljala je hrvatska vlast. U postaji koju su uspostavili bilo je 20 ustaša i oko 80 domobranskih oružnika.

Iz Knina, gde je bilo središte ustaške župe Bribir – Sidraga, počele su stizati gadne vesti. Ustaše hapse Srbe, otimaju im imovine, trgovine, zanatske radnje, krčme i rade šta im padne na pamet. Oko sv. Ante, negde sredinom juna, čulo se i za prve likvidacije.

Božo je bio uznemiren plašeći se pre svega za meštane Ervenika sa one strane Zrmanje. Jednoga dana, poručio je nekolicini njih da noću, pređu Zrmanju, već uzmaklu sa vodom, ispod Jagodnika, i da se nađu na Žeželjskoj gradini,jer ima nešto za njih. Stigli su u zakazano vreme, njih desetak mlađih ljudi iz Gornjeg Ervenika i Božo im je tom prilikom podelio vojničke karibane, što ih je doneo iz aprilskog rata,iz rovova sa Babina Duba.

- Na, nosite ovo, evo sanduk municije i sanduk kragujevki - vama će sigurno trebati da glavu odbranite.

U tišini i sa zahvalnošću, pridošli ljudi prihvatiše„dar“ i pređoše ponovo Zrmanju, nestajući u mraku, jedan po jedan. Ostatak od još desetak karabina sa municijom i po koju bombu podelio je komšijama na svoj strani reke, prikričavši im da to sakriju dok im ne zatreba.

Italijani su upravo tih dana imali akciju prikupljanja oružija. Božo se prijavio i odneo onaj lovački karabin sa umetničkim rezbarijama na kundaku. Računao je da će time skinuti sa sebe moguću sumnju, a znao je da italijanski špijuni znaju za njegov čuveni kundak i  karabin. Kad ga je doneo i predao, dali su mu i potvrdu. No, nekoliko dana iza toga događaja, njegovoj kući su došla trojica ljudi. Lokalni šumar Špale koji je već ušao u italijansku službu, mladi podoficir, prevodilac, i major italijanske vojske srednjih godina, kamandant mesta.

Bili su ljubazni i major je zamolio Božu da izrezbari prigodan kundak za njihova perfekta u Zadru koji uskoro ima rođendan. Oni bi mu rezbariju platili. Božo se snebdivao, nije mu se to radilo, a pogotovo ne italijanskim glavešinama i lakonski je našao rešenje.

-         Pa eno vam onaj kundak. Ja boljega ne mogu napraviti, a svaki puškar će znati u njega uklopiti bilo koji karabin.

-         Bene, reče tom priliko major. Nego, onda dođite u komandu da potpišete dokumenat da to ustupate perfektu.

-         Bene, reče i Božo.

Sutradan je otišao do italijanske komande i potpisao papir u kojem je stajalo na oba jezika da dobrovoljno poklanja kundak zadarskom perfektu kao odani prijatelj italijanske vojske i italijanske države.

Vratio se kući. Nije mu bilo baš pravo, ali je računao da je tim poklonom na silu, postigao, da ga Italijani bez potrebe ne diraju i da je upisan u knjigu njihovih prijatelja.

U drugoj polovini jula, vladale su stravične vrućine, i dok je Božo pripremao guvno za vršaj, u predvečerje, preko Zrmanje je stigao Mićan Kabić, momak iz Gornjeg Ervenika i doneo mu glas, da su ustaše pohapsile dvadesetak ljudi iz Gornjeg Ervenik, Mokrog Polja i Krupe, i da ih sutra voze u Knin, gde će sigurno biti pobijeni. Šalju ga njemu, oni što im je podelio oružije i pitaju šta da se radi. Bio je 26. jul, 1941. godine. Božo je prekinuo posao i raspitao se o detaljima. Među uhapšenima su bili sve ljudi koje je poznavao, a neki su mu bili i rodbina.

- Sačekaj me ođe, dok se ne vratim, rekao je Mićanu.

Uzeo je bicikl i krenuo put Ivoševaca, kući Stanka Tišme, za koga se šaputalo da je komunista, a sa kojim je ranije imao dogovor oko mogućeg otpora ustašama, ako se to bude moralo. Vratio se za dva sata, kad se već bilo uveliko smrklo, i Mićana  uputio nazad u Gornji Ervenik. Rekao mu je da  ujutro, rano,prije svanuća, oni što im je podelio oružije, i drugi koji mogu, budu na Žeželjskoj glavici. Stići će još ljudi, i sprečiće transport pohapšenih za Knin, a ustaše će proterati iz Ervenika. Stanko mu je rekao da se u Lici i Drvarskom kraju priprema ustanak protiv ustaša i da se samo čeka znak za početak, te  da će mu on na Žeželjsku glavicu poslati  bar dvadeset ljudi pod oružijem.

I stvarno, prije svanuća, na Žeželjskoj glavici je bilo više od sto mlađih ljudi, od kojih je pod različitim oružijem bilo njih sedamdeset. Prešli su Zrmanju, i rasporedili se uz cestu prema Kninu, između Travica i Bjedova. Cestu su prezidali na krivini kod Travičinih ograda i čekali. Komandovali su Stanko Tišma i Gojko Grubić. Oko osam sati, čulo se brektanje kamionskih motora, i ugledali su tri kamiona sa ceradama kako se penju krivudovom cestom. Nisu tačno znali u kom su kamionu pohapšeni Erveničani, a mogli su biti na karoseriji sva tri kamiona.Kad je prvi kamion stigao na krivinu i vozač ugledao prezidanu cestu, stao je, a za njim i druga dva. Nije bilo prostora za manevar. Iz kabine prvog kamiona iskočio je jedan ustaša, da pogleda šta je, i tad je odjeknuo prvi pucanj. Bio je pogođen, a vozači su u panici krenuli u rikverc. Tad se već uveliko pucalo na kabine kamiona i u poslednjem po redu je bio pogođen vozač tako da se isprečio na cesta. Ustaše su poiskakale iz kamiona i dale se u beg. Trojica su pogođena, ali njih desetak je bežalo nazad cestom. Iza zaklona su izašli, najpre, Tišma, pa Grubić, a onda i ostali i prišli kamionima gde su našli dvadesetak vezanih komšija iz Gornjeg Ervenika, Mokrog Polja i Krupe. Brzo su ih odvezali, a jedna grupa, bez oružija, ih povela preko Zrmanje, na italijansku stranu, na sigurno. Ostali su krenuli za ustašama koje su panično bežale.Odjekivala je pucnjava i dreka. Pred samim ulazom u centar sela, videli su sa uzvišenja, da domobrani, ustaše, ali i nešto civila beže preko mosta na italijansku stranu. Sišli su do mosta i tamo ih je dočekala italijanska patrola od pet naoružanih vojnika. Na drugoj strani, italijanska vojska je bila u pripravnosti. Italijani su bili ozbiljnih lica i sa oružijem na gotovs, odbijajući ustanike da prelaze na njihovu stranu. Sprovodili su domobrane i ustaše u jednu od onih dugačkih, prizemnih zgrada koje su koji mesec pre sazidali. Na  tek oslobođenoj desnoj strani centra sela,na gornjoerveničkoj strani staroga zrmanjskoga mosta, vladalo je oduševljenje, ali i konfuzija. Neki od ustanika su već ušli u zatvorenu krčmu i tražili šta bi se moglo popiti. Druga grupa je pohrlila u domobransku kasarnu, ustašku komandu i magazin,iznoseći otuda sve što bi moglo biti od koristi. Pronašli su oružja, hrane, nameštaja, a neki su i šenlučili. Italijanski komandant je na drugu stranu poslao nekoliko domaćih ljudi i zahtevao da se odmah prestane sa pucnjavom i da mu ustanici pošalju nenaoružanu delagaciju kako bi im izdiktirao pravila ponašanja.

Za sat, dva, pošla je u italijansku komandu, petočlana delegacija, koju je vodio Gojko Grubić, a Božo bio jedan od preostale četvorice. Stanko Tišma nije hteo da ide, pravdajući se da „neće na noge okupatoru“, ali nije imao ništa protiv da drugi odu.Italijanski komandat ih je primio u nevelikoj sobi, stojeći. Nije pokazao iznenađenje što vidi Božu,čak ni bilo kakav znak da ga poznaje i lice mu je bilo strogo i hladno. Rekao im je da će italijanska vojska do večeri preuzeti kontrolu nad drugim delom sela, a da se oni moraju razići kućama i u roku od nedelju dana prikupiti svo oružije koje imaju u posedu. Ako se iza toga roka kod nekoga nađe oružije biće najstrože kažnjen. Obećao im je da će italijanska vojska i država od sada voditi računa o njihovoj bezbednosti i da im je oružije nepotrebno. Obavestio ih je da su „hrvatski oružnici“ pod njegovom zaštitom i da će biti provedeni i predani svojoj komandi u Gospiću, te da se ukida njihovo stacioniranje u selu. Nije dozvolio nikakva pitanja i poslao ih je na drugu stranu da ustanike pošalju kućama.

I zaista, vrlo brzo, ljudi su se razišli kućama, a italijanska vojska prešla na drugu stranu, vršeći pripreme za boravak. Za nekoliko dana su prebacili i komandu na tu stranu sela i počeli graditi iste onakve prizemne zgrade kakve su već napravili na levoj strani Zrmanje. Lugar Špale, Đuro Končar i još nekolicina ljud u italijanskoj službii, išli su po selu i savetovali da se preda oružije. Govorili su kako je to bolje nego da ga Italijani traže.Prikupljeno je tridesetak pušaka, uglavnom ono što je pronađeno u domobranskoj kasarni i još nešto opreme i to je Gojko Grubić predao u italijansku komandu posle nedelju dana.Nastupio je mir, sve negde do jeseni. Bilo se već okišalo, a i bura je najavljivala hladnije dane, kad je u kršu, u trapu, gde je rasla kržljava jasenova šuma i nešto hrastovog drveća, naherenog od bure na južnu stranu,jedna partizanska grupa, sačekala u zasedi Špalu lugara i trojicu italijanskih finansa zaduženih da organizuju civinu vlast, i pobila ih. Italijanski komandant je imao informacije da je to grupa Stanka Tišme i poslao je kaznenu ekspediciju koja je zapalila Stankovu i nekoliko susednih kuća i ubila troje meštana koji su se tu zatekli. Božo je od toga dana promenio mišljenje o Italijanima, i kad ga je koji dan kasnije noću posetio Stanko, pristao je da sarađuje sa partizanima, formacijom za koju je prvi put tada čuo.

- Bićeš naš terenski radnik, rekao mu je Stanko.

- A šta mi je posao, pitao je.

- Da sa nama držiš vezu i ispunjavaš zadatak koji ti postavim. Nekad će trebati donjeti hrane, nekad nekom prenjeti poruku,nekad saznati šta namjeravaju Talijaci, nekad nam poslati povjerljiva čojeka u partizane.

- Dobro, rekao je.

- I još nešto. Tebe Talijani smatraju prijateljem zbog onoga poklona perfektu. Budi sa njima u dobrim odnosima, tako si nam potrebniji.

Deset dana kasnije, italijanski perfekt Zadra, krenuo je u Ervenik da se lično uvjeri u stanje, jer je dvije nedjelje prije tamo ubijeno četvoro službenika italijanske države. Dobio je informacije da je stanje bezbedno i pod kontrolom i krenuo sa samo petoricom pratilaca.. Perfekt je bio u automobilu sa vozačem i ađutantom, a pratioci na dva motocikla, trokolice. Poneo je i lovački karabin, na kome je bio Božin izrezbareni kundak, jer su ga obavestili da ima priliku loviti zečeve i jerebice. Kod Vujanića ograda, na dva kilometra pred Ervenikom, postavljena im je zaseda.Stankova partizanska grupa izršila je prepad i pobila kolonu, izrešetavši vozila. Sedamnaestogodišnji Mirko Štrbac, učesnik prepada, iskočio je pred automobil, da se uveri da li je perfekt mrtav, zavirio unutra i kad je video da je zadatak izvršen, ponovo preskočio zid i sa družinom se povukao u neprohodan krš prema Zmijštaku. Ispričao je šta je video u unutrašnjosti perfektova automobila, pomenuvši da je na zadnjem sedištu video lovački karabin lepo izrezbarenog kundaka i da je hteo da ga uzme, ali se vrata nisu dala otvorit. Možda bi ga i otvorio, da nije čuo povik da se povlači i vratio se preko zida.

Kad je Stanko čuo za ovu priču, znao je da je to Božin kundak, i nasmešivši se u šali kazao Štrpcu, da je bolje da nije dirao karabin, jer ko ga god uzme sebi, osim onoga što ga je izrebario, taj brzo gine.

Da je tako, pokazao je daljnji razvoj događaja. Italijani su brzo stigli na mesto prepada i zatekli perfekta i njegovu pratnju izrešetane. Sanirali su mesto prepad, odšlepali automobil i na kamionu prevezli motocikle. Spalili su nekoliko zaseoka, gađali ceo taj dan i noć minobacačima Zmijštak i Despote, za koje su verovali da su „odmetnička baza“ i streljali deset seljaka po nekom njima znanom kriterijumu.

Karabin je uzeo za  sebe major, komndant bataljona. Nekoliko puta je sa njim izlazio naredne zime u lov na lisice, a kasnoga proleća, viđen je  u „Bunjevačkom polju“ kako iz njega puca na jerebice. U leto 1942. godine, jedna italijanska patrola presretnuta je kod bunara u Rištima, ličkom selu odmah do Ervenika, i pobijena. Major je nakon artiljerijske pripreme, krenuo lično sa velikim snagama u poteru za partizanskim snagama za koje je znao da se kreću tim krajem i koje su izvršile napad na patrolu. Lički partizani, očekujući takav razvoj događaja, postavili su im zasedu u jaruzi koja se penje ka Rištima, i nakon krakotrajne borbe se povukli. Izginulo je dvadeset dva italijanska vojnika, a među njima i major, komandant mesta

Mladi „serdžente“, zadarski Italijan, prevodilac i majorov ađutant, od koga je major bio udaljen samo metar u trenutku kad je poginuo, teško je podneo smrt svog komandanta. Prebirajući po njegovim stvarima i pripremajući se da uz majorov kovčeg na daleku Sardiniju pošalje i njegove lične stvari,“ serđente“ se zamislio šta da radi sa lovačkim karabinom. Najpre je pomislio da bi bilo dobro da ga uzme sebi. Karabin je bio lep, a kundak umetničko delo. No, nešto ga je od te pomisli odbijalo. Prisetio se dana kad je zajedno sa majorom bio kod Božine kuće, tražeći da im izrezbari kundak za perfekta, a on im predložio da uzmu onaj koji im je već ranije predao. Vratila mu se slika izrešetanog perfektovog automobila, trojice mrtvih tela u njemu i karabina na zadnjem sedištu čiji je kundak bio poprskan krvlju. Lično ga je izvadio iz automobila, pazeći da ne umrlja ruke. Setio se majora i njegove neprikriven želje da karabin, koji je poklonio perfektu samo koji mesec pre, zadrži sebi, kad je video da je ovaj  mrtvav i beo.

Major je sam, ne verujući drugima, iz udubina izrezbarenog kundaka, pažljivo strugao tragove sasušene krvi perefektova ađutanta, pazeći da ne ošteti kakvu šaru i ne naruši sklad izrezbarene kompozicije. Setio se kako ga je pažljivo uzimao u ruke kad je nekoliko puta sa njim izlazio u lov, i kako je sa ponosom pokazivao probranim gostima „svoj“ karabin. „Serdžente“, osetljivi momak, student književnosti u Padovi, lepo vaspitan, iz ugledne esulske kuće,pod utiskom tih slika odbio je svaku pomisao da karabin prisvoji. Ali, šta da radi sa njim? Da ga spakuje sa drugim majorovim stvarima i pošalje za Kaljari? I skoro je već počeo da ga omotava plavim pakpapirom, kad mu je došla u glavu druga misao: čekaj, ko je god imao u posedu karabin sa Božinim kundakom, loše je završio. Možda dođe u ruke majorovom sinu, čije je slike toliko puta gledao razgovarajući sa majorom u gluvim, bukovačkim noćima, pa se i njemu nešto loše dogodi. Majorova smrt je već dovoljna nesreća za njegovu porodicu i tog dečačića. Osetljivi, tankoćutni „serdžente“ video je pred očima nežno lice desetogodišnjeg crnomanjastog dečaka, o kome je njegov otac, major Riva, tako nežno i sa ljubavlju pričao.

Ne, odlučio je. Karabin sa fatalnim kundakom, odneće onome od koga su ga i uzeli. I već sutradan, zaputio se Božinoj kući, sam sa vozačem. Zatekao je Božu u radionici. Upravo je strugao drvenu zdjelu izdubljenu u klenovu drvetu i prilično se iznenadio „serdžentevoj“ poseti. Serdžente je u levoj ruci držao u plavi pakpapir zamoran karabin, a desnu pružio Boži, kao da su stari drugari koji se nisu videli neko vreme.

-         Gospon Božo, ja sam doneo karabin sa vašim kundakom, i vraćam vam ga?

-         Šta će to značiti gospodine i kako to da tumačim, iznenađeno je pitao Božo.

-         Tumačite, da vam italijanska država veruje, izdeklamovao je „serdžente“ i pružio mu u pakpapir zamotan karabin.

Božo je prihvatio pruženi omot i odložio ga na stolarski banak.Ponudio je mladog Italijana da sedne i upitao da  li je za vino ili grapu.

-         Grapa, rekao je „serdžente“.

Iz maškariola, što je bio okačen na zidu, Božo je dohvatio bocu sa lozovom rakijom i dve neobične čašice od smrekova drveta. Italijan je nakon izgovorenog „salute“, iskrenuo čašicu bez zadške, i Božo nakon što je otpio gutljaj, natoči mu još jednu. Brzo je „serdžente“ popio i drugu, a nakon treće, uz pripaljenu cigaretu zabrinuto ga je upitao:

-         Gospon Božo, ako bih ja od vas uzeo ove dve drvene, smrekove čašice za rakiju, bi li one nosile nesreću kao što nosi vaš kanduk?

-         Ne, razumijem, pitanje, gospon „serdžente“?

-         Hmm, evo uzeli smo od vas karabin sa predivno izrezbarenim kundakom. Ko god ga je imao u posedu, brzo je poginuo pod vrlo neobičnim okolnostima. Perfekt, pa onda major. Čuli ste za to, sigurno.

-         Da, čuo sam. Ali to je slučajnost gospodine, sasvim velika slučajnost.

-         A, ne. Nije slučajnost. Ja sam vam ga zapravo i donio, zato što mislim da nije slučajnost.

-         Zaboga, gospodine, pa kundak je samo predmet. Komad orasova drveta po kome sam ja švrljao neku priču koja mi je tada pala na pamet. To nema nikakve veze sa pogibijom perfekta i majora.

-         Ima, uvjeren sam. Ne može se sve objasniti racionalnim razlozima. Postoje stvari koje su nama nesaznatljive. I ja vam vraćam karabin i predivan kundak, da prekinem lanac nesreće. Molim vas, nemojte dozvoliti da vam ga iko više uzme. Siguran sam, da nam ga niste dali dobrovoljno, nego zato što ste se plašili posljedica. Jel, tako?

-         Pa,sam sam ga donio i potpisao sam papir da ga darujem.

-         Da. Jeste, tako je. Ali, odrekli ste ga se plašeći se posljedica, jeli tako, recite iskreno.

Božo je nekoliko sekundi razmišljao šta da mu kaže. Video je na licu svog sagovornika da je iskren i nekako preplašen. Setio se i toga kako je prošao ajduk Todor Medić kad mu je iz kuće odnio karabin sa čudesnim kundakom. Možda ima nešto u ovoj čudnoj priči mladog Italijana.

-         Da, nisam ga dao zato što sam želio da vam ga poklonim, nego zato što sam mislio da je to za mene bolje.

Božo mu onda ispriča i priču sa hajdukom Medićem i načinom na koji je on završio kad je odneo karabin. Mladom Italijanu su zasijale oči. Bila je to dodatna potvrda njegovih misli. Nakon četvrte rakije, on se ustade, pruži ruku, i reče:

-         Siguran sam da niko, ko bi se usudio da vam ovo što sam doneo uzme, a da vi to ne želite punim srcem, neće dobro proći.

Božo ga je u nemo  gledao, a onda iskoračio korak, otvorio maškariol i izvadio četiri smrekove, rakijske čašice. Pružio ih je i kazao.

-         „Serdžente“, uzmite ovo kao moj dar, punoga srca. I  želim vam svaku sreću.

Prihvatio je pruženi dar, osmehnuo se, i rekao sasvim iskreno.

-         Evo, da i ja dobijem nešto, a da je od srca u ovoj surovoj zemlji. Uzimam, hvala vam i želim vam svako dobro.

-         I ja vama, rekao je Božo kad je „serdženteova“ figura već promicala kroz vrata Božine male radionice.

Kad je u jesen, 1943. godine, kapitulirala Italija, Božo je lično pomogao „serđenteu“ da se izvuče i bezbedno vrati u Zadar. Imao je dušu taj „talijanac“, rekao je kasnije Božo mom ocu. Nikad ga više nije video. Karbin sa čudesnim kundakom je zamotao u nauljene krpe, stavio u drvenu oblog i sakrio u Grmarskim  škrapama blizu kuće. Izvadio ga je iza rata i sa njim desetinama godina lovio. Nikome, ni najbližima nije dao ni da ga očiste nakon lova. Priču o karabinu i kundaku je ispričao samo svom bratu i mom ocu. Držao ga je u zastakljenoj, zaključanoj vitrini, u svojoj spavaćoj sobi. Samo iz njegovih ruku se mogla pogledati ta čudesna rezbarska kompozicija na obe strane kundaka.

Kad se, nakon „Oluje“, u avgustu 1995. godine, čulo da nije hteo napustiti Ervenik i svoju kuću, te da je sasvim izvesno stradao jer o njemu nema nikakvoga glasa, moj otac mi je ispričao priču o njegovom karabinu i o izrezbarenom kundaku. Rekao mi je i to da će onaj kome taj karabin dođe u ruke,sigurno doživeti nesreću, a nekome hoće, jer hrvatska vojska nemilo pljačka Krajinu, pa će karabin svakako neko naći i  uzeti. Onaj ko ga prisvoji, bio je potpuno siguran moj stari,neć dobro proći.

Nije mi ta priča delovalo više od staračkoga tešenja i prizivanja viših sila da se „osvete“ hrvatskoj vojsci za zlo koje je radila Krajini i prostaloj starčadi tamo.

I, zaboravio sam bio potpuno, na kundak, karabin i Božu, divnog i neobičnoga starca i  umetnika, nevinu i skandaloznu žrtvu hrvatske države. Pre neku godinu, na jednom portalu, naiđem na vest, da je hrvatski general u penziji, Ivan Korade, komandant jedne gardijske brigade koja je u avgustu 1995. ušla u Knin, u nervnom rastrojstvu pobio iz lovačkoga karabina petoro svojih suseda, u nekom selu hrvatskoga Zagorja, gde je živeo. Povod za zločin bio je sasvim banalan. General se dao u bekstvo i za njim su specijalne snage hrvatske policije pokrenule opsežnu potragu. Taj slučaj je danima okupirao hrvatsku javnost, i nakon izvesnog vremena, objavljeno je da je genarl – višestruki ubica,  pronađen mrtav u svojoj vikendici, nedaleko od mesta zločina. U opsežnom tekstu, naznačeno je kuda se sve kretao pre nego se ubio, te da je u vikendici imao čitav arsenal oružija. Objavljene su i fotografije oružija pronađenog u generalovoj vikendici, i zastao mi je dah kad sam među tom silnom gomilom ugledao karabin sa izrezbarenim kundakom. Bio je to Božin karabin.

Ostaje, samo pitanje, kome li je danas u rukama?

 Komentari (78)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mostarac mostarac 12:01 27.07.2014

Uh

27.7.1941. danas je i u mojoj republici Dan ustanka.
Boze, sjeca li se jos iko tog datuma.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 12:29 27.07.2014

Re: Uh

mostarac
27.7.1941. danas je i u mojoj republici Dan ustanka.
Boze, sjeca li se jos iko tog datuma.

Onaj ko zaboravlja svoje svijetle trenutke u istoriji, neminovno propada.
skyspoter skyspoter 14:08 27.07.2014

Re: Uh

Boze, sjeca li se jos iko tog datuma.


Sabor u Ribniku, hladne lubenice, toplo pivo i puno ljudi sa ordenjem.
AlexDunja AlexDunja 12:41 27.07.2014

requiem

VIII

Za one koji su iskoristili smelo
mogućnost umiranja za one koji
su prekoračili preko svoga leša za
njihovu
smrt tako potrebnu protiv smrti
za one koji su sada jedno
jer svet je podeljen ljudskom možom
na dva dela a dva i dva su
jedan kad padne poslednja noć
za one koji su se utopili
u vodama večitog sna kao što umre
sunce u dnu dalekih pejzaža
zakopano za one čije su reči
nikle iz zemlje ko lek i buna
neka pognu glave daleki suncokreti.

branko miljković
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 12:45 27.07.2014

Re: requiem

Hvala ti veliko.
determined determined 14:05 27.07.2014

И ?

Не могу да верујем да су Срби помислили да су усташки потомци у хрватских постројбама, и сами се дичећи да су Усташе - а и већина хрватске ново-формиране војске се у већини позивала на усташку традицију - поверовали да им је то из НДХ-зије заборављено и опроштено.
Сви показатељи су били да ће им војска нове НДХ-зије то, у Олуји и урадити - поклати све што пронађе, као што су и њихови усташки претходници радили.
Не могу да верујем да и данас, на српској страни (за друге стране ме баш брига) има оних који се вајкају - ето, не знам шта нам би, ко нас завади итд...
Дакле, Хрвати су свој циљ оставраили - етнички очистити Србе. Све остале импликације тога ће тек време показати. Не сматрам да им у томе ми Срби требамо да саслужујемо и олакшавамо им.
Додуше, тебе као бившег градоначелника Книна је веома лако уценити, од стране разних светских "миротвораца" (не кажем да јеси, већ да је лако) и има да "певаш" (из елементарних егзистенцијалних побуда) какву год треба песму.
Према томе - мислим да би, са Хрватима требали да завршимо сваку причу - и гледамо своја посла (а да наше Крајине пустимо да затравне, те да се бацимо на живот у нашој отаџбини, отаџбини свих Стрба - и не-Срба који са нама живе - дакле, Србији).
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 14:23 27.07.2014

Čekaj

Pa ja sam već čitao ovu priču.

Da li si je već objavio Drago? Ti, boga ti, ko Bregović!
dali76 dali76 19:02 27.07.2014

Re: Čekaj

Za razliku od Kovacevica, Bregovic je poznat po reciklazi tudjih radova.
Inace, da, pricu smo vec imali prilike citati ovde na blogu, ali sto se mene tice vredelo je procitati ponovo.
Inace, kako je sada g. Kovacevicu u Erveniku ? Ima li koga ili je i to sselo podelilo sudbinu severne Dalmacije i Like?
Ako se ne varam, dan danas, skoro dve decenije od “Oluje”,nema jednog jedinog coveka da je pravosnazno osudjen za bilo koji zlocin pocinjen tokom,a posebno posle “Oluje”.
Sama ta cinjenica mnogo govori ,sta govori, vristi, nasuprot ispraznim pricama hrvatskih politicara o potrebi da zlocinci bez obzira na nacionalnost odgovaraju za zlocin.

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 01:28 28.07.2014

Re: Čekaj

Za razliku od Kovacevica, Bregovic je poznat po reciklazi tudjih radova.


Bregović, dapače, rado reciklira i svoje.
dali76 dali76 04:41 28.07.2014

Re: Čekaj

U pravu ste Krsticu. Bregovic sem tudjih dela reciklira i vlastite radove., To bi mu mogla biti olakotna okolnost
Kod Kovacevica nemamo olaksavajucih okolnosti posto covek ne krade, odnosno kako se to sad veli :nije plagijator)
dolazel dolazel 07:55 28.07.2014

Re: Čekaj

Ako se ne varam, dan danas, skoro dve decenije od “Oluje”,nema jednog jedinog coveka da je pravosnazno osudjen za bilo koji zlocin pocinjen tokom,a posebno posle “Oluje”.


Nema niti ce biti. Zato sto je to vec dogovoreno sa kim treba mnogo pre nego se to zaista dogodilo. Ali ne treba kriviti Hrvatsku (kao ni Sloveniju) koja jos od stvaranja Jugoslavije ima prezriv odnos prema Srbiji kao drzavi koja je iznedrila Jugoslaviju i oslobodila slovensku "bracu" od strane okupacije. Sve se to znalo od pocetka.
Treba se okrenuti i sagledati svu ulogu Milosevica i njegovih podanika, koje ce jednom istorija morati da stavi na mesto koje im pripada. Jer, Milosevic nije bio nikakav "srpski nacionalista" a jos manje je bio patriota. Milosevic je bio crnogorski komunisticki apartcik, covek bez osecanja nacionalne pripadnosti, a mislim da je pitanje da li je i bio ubedjeni komunista (kao recimo Dobrica Cosic) ili samo sposoban laktaros zeljan vlasti. Nacionalizam je on vesto zloupotrebljavao radi ostvarenja svojih i tudjih interesa a tu je ponajmanje bilo srpskih. Vec polako saznajemo za svu lepezu njegovih zlocina i veleizdaje srpskih interesa a taj spisak ce samo rasti (pocev od toga da mu je prvi covek bezbednosti pocetkom 90tih saradjivao sa CIA, dakle u vreme kada su kriminalci pustani iz zatvora da cine strahovite ratne zlocine na raznih ratistima, pa do prodaje oruzja neprijateljskoj strani u sred najzescih sukoba i raznim velikodusnim ustupcima suprotnim stranama u pregovorima sto je iznenadilo cak i Tudjmana i Aliju Izetbegovica ).
Sprski narod u bivsim jugoslovenskim republikama van Srbije je samo zloupotrebljen i zrtvovan radi njegovih megalomanskih ideja i za bogacenje male grupe ljudi oko Milosevica jer njega ni novac nije mnogo zanimao (zato Marka jeste). Zato su Srbi van Srbije i zavrsili tako kako su zavrsili - uglavnom pod zemljom ili kao izbeglice.
Zato, krivite Milosevica i njegovu kamarilu a ne stare i proverene neprijatelje Srbije na koje se bar uvek mozes osloniti da ti ne misle dobro.
I da, najveci gubitnik u XX veku od svih balkanskih drzavica i naroda je upravo Srbija i tesko da ce se ikada potpuno oporaviti od tih poraza. I Milosevic je najveci krivac za to.
determined determined 08:38 28.07.2014

Re: Čekaj

dolazel
Ako se ne varam, dan danas, skoro dve decenije od “Oluje”,nema jednog jedinog coveka da je pravosnazno osudjen za bilo koji zlocin pocinjen tokom,a posebno posle “Oluje”.


Nema niti ce biti. Zato sto je to vec dogovoreno sa kim treba mnogo pre nego se to zaista dogodilo. Ali ne treba kriviti Hrvatsku (kao ni Sloveniju) koja jos od stvaranja Jugoslavije ima prezriv odnos prema Srbiji kao drzavi koja je iznedrila Jugoslaviju i oslobodila slovensku "bracu" od strane okupacije. Sve se to znalo od pocetka.
Treba se okrenuti i sagledati svu ulogu Milosevica i njegovih podanika, koje ce jednom istorija morati da stavi na mesto koje im pripada. Jer, Milosevic nije bio nikakav "srpski nacionalista" a jos manje je bio patriota. Milosevic je bio crnogorski komunisticki apartcik, covek bez osecanja nacionalne pripadnosti, a mislim da je pitanje da li je i bio ubedjeni komunista (kao recimo Dobrica Cosic) ili samo sposoban laktaros zeljan vlasti. Nacionalizam je on vesto zloupotrebljavao radi ostvarenja svojih i tudjih interesa a tu je ponajmanje bilo srpskih. Vec polako saznajemo za svu lepezu njegovih zlocina i veleizdaje srpskih interesa a taj spisak ce samo rasti (pocev od toga da mu je prvi covek bezbednosti pocetkom 90tih saradjivao sa CIA, dakle u vreme kada su kriminalci pustani iz zatvora da cine strahovite ratne zlocine na raznih ratistima, pa do prodaje oruzja neprijateljskoj strani u sred najzescih sukoba i raznim velikodusnim ustupcima suprotnim stranama u pregovorima sto je iznenadilo cak i Tudjmana i Aliju Izetbegovica ).
Sprski narod u bivsim jugoslovenskim republikama van Srbije je samo zloupotrebljen i zrtvovan radi njegovih megalomanskih ideja i za bogacenje male grupe ljudi oko Milosevica jer njega ni novac nije mnogo zanimao (zato Marka jeste). Zato su Srbi van Srbije i zavrsili tako kako su zavrsili - uglavnom pod zemljom ili kao izbeglice.
Zato, krivite Milosevica i njegovu kamarilu a ne stare i proverene neprijatelje Srbije na koje se bar uvek mozes osloniti da ti ne misle dobro.
I da, najveci gubitnik u XX veku od svih balkanskih drzavica i naroda je upravo Srbija i tesko da ce se ikada potpuno oporaviti od tih poraza. I Milosevic je najveci krivac za to.

Глупости !
Не знам због чега уживаш у том самобичевању - и олакшаваш онима који наш народ цео претходни век тамане са несумњивим уживањем (када год им се пружи прилика) !?
Милошевић - комуњара као комуњара --- ништа више, нити мање.
grmfrm grmfrm 12:41 28.07.2014

Re: Čekaj


Nema niti ce biti. Zato sto je to vec dogovoreno sa kim treba mnogo pre nego se to zaista dogodilo. Ali ne treba kriviti Hrvatsku (kao ni Sloveniju) koja jos od stvaranja Jugoslavije ima prezriv odnos prema Srbiji kao drzavi koja je iznedrila Jugoslaviju i oslobodila slovensku "bracu" od strane okupacije. Sve se to znalo od pocetka


Pa ti si mozda kul sa tim ali ja nisam.
I sramota me sto Srbi iz Srbije imaju tu neku izopacenu distanciranost prema Srbima iz BiH i Hrvatske a pogotovo zlocinima NDH-a. I tu ih pljujem nema sta.

Zbog takvih me je stid i tvoj komentar ima publiku.
Sloba je bio samo pion u toj igri koji je radio kako mu je receno, manje vise.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 16:22 28.07.2014

Re: Čekaj

Jesi, ali dan Ustanka je bio povod da ponovo na nju podseti..
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 16:29 28.07.2014

Re: Čekaj

Naravno, da ti ovo dobro razumiješ. Pa razumiješ i zašto opet.U Erveniku, Lici, Severnoj Dalmaciji, Grahovu i Drvaru malo se što promjenilo. Od Drvara do Knina ima 17 pilana i vlasnici su redom Hrvati iz Federacije. To liči na prvobitnu akumalacija kao ono kod Marksa kad su ovce pojele ljude.. U Erveniku ima oko 200 ljudi i žive od svoga rada i prihoda sa svoga imanja. U Sjevernoj Dalmaciji jedino Srbi žive od onoga što rade. Ostali su u penziji, javnim službama ili ih uzdržava Karitas.
dali76 dali76 16:45 28.07.2014

Re: Čekaj

Ne slazem se Dolazel sa tim da se sve znalo od pocetka ,a jos manje da je bilo ciji kolektivni prezir , cije je postojanje upitno,imao ikakvu ulogu.
Uostalom ukoliko bi prihvatio tvoeje premise o politickom determenizmu , to bi bilo upravo suprotno tvom stavu sa kojim se slazem,a tice se odgovornosti Slobodana Milosevica. Predpostavka da je sve stvar dogovora postavlja Milosevica u poziciju piona, kako tvrdi blogokolega grmfrm .
Elem, citajuci ostatak tvog komentara meni se cini da ti prpadas grupi onih ljudi sto Milosevicu zameraju sto je ratove izgubio,a ne zato sto ih je poveo, sto je opet ogromna razlika.

kako da ne grmfrm , Sloba(jos mu i tepas? Sta bili ste komsije, drugari ?)bio je samo pion ? . Vidim da je najstariji list na Balkanu bas namerio ovih dana da Slobodana Milosevica proglasi nekakvom zrtvom praveci paralele sa tim kako je Putin zrtva zapada.
Srbi se opet teraju u tu jednu pogubnu matricu gde cemo svuda za sve pronalaziti krivce, svuda samo ne u nasem dvoristu.
I umesto da se trezveno sagleda sta see radilo,a nije se smelo ili trebalo raditi , sta se moglo,a nije se radilo , ko su ljudi koji su svojim pozicijama preuzeli odgovornost, mi sami sebe i nase politicare proglasavamo zrtvama, pionima?


dali76 dali76 18:43 28.07.2014

Re: Čekaj

Gde se u BGD mozee naci/kupiti vasa knjiga “Kavez: Krajina u dogovorenom ratu” SDF 2003.
Koliko mi se cini ovo nije jedina vasa knjiga, ili se radi o novijim publikacijama iste knjige?
dolazel dolazel 08:32 29.07.2014

Re: Čekaj

Глупости !


Volim kad se u diskusiji potegnu teski argumenti.

и олакшаваш онима који наш народ цео претходни век тамане са несумњивим уживањем (када год им се пружи прилика) !?


Ti il si glup ili lud, mozda oboje, ali ako procitas pazljivo tekst rekao sam da se na komsije bar mozes uvek osloniti da ti lose misle.

Милошевић - комуњара као комуњара --- ништа више, нити мање.


Aha, kako da ne. Rec je o veleizdajniku srpskog nacionalog interesa, coveka koji je izbrisao sve uspehe Srba u XX veku. Tesko da se to svodi kao "obicna komunjara".
dolazel dolazel 08:48 29.07.2014

Re: Čekaj

meni se cini da ti prpadas grupi onih ljudi sto Milosevicu zameraju sto je ratove izgubio,a ne zato sto ih je poveo, sto je opet ogromna razlika.


Lose ti se cini. Meni vise izgleda da si ti od onih koji su smatraju da je kobna Miloseviceva greska bilo ucesce u ratovima. Rat se apsolutno nije mogao izbeci cak i da je bio Gandi na celu Srbije, to je valjda svima jasno. Ali tu se opet vracamo na sta bi bilo kad bi bilo, a to ne vodi nicemu.

Predpostavka da je sve stvar dogovora postavlja Milosevica u poziciju piona


Na osnovu cega to stavlja njega u poziciju piona? Jel su onda svi pregovaraci na svetu pioni? Naprotiv, ako proucis cinjenice, videces da je brzo posle Oluje Milosevic postao glavni "oslonac" SAD i Evrope na Balkanu i covek bez koga se nista na Balkanu ne resava. Naprasno je (privremeno) zaboravljeno da je rec o balkanskom kasapinu, politicaru koji je na zapadu proglasen za glavnog krivca u svim Balkanskim ratovima itd. Nije Milosevic bio nikakav pion nego je gledao svoje dupe u celoj prici. Da se Milosevic nije okrenuo Kosovu i albanskom pitanju, da se primirio i gledao svoju avliju vladao bi on jos dugo...

Srbi se opet teraju u tu jednu pogubnu matricu gde cemo svuda za sve pronalaziti krivce, svuda samo ne u nasem dvoristu.


Pa eto, ja mislim da je krivac Milosevic i njegova kamarila. Glavni krivac. Da je Djindjic bio pametniji vec prvog dana bi sudio Milosevicu za veleizdaju na domacem terenu. Ovako smo upisani u istoriju kao jedna od retkih drzava koja je izrucila svog predsednika da mu sudi medjunarodni sud pravde. Cak su i Rumuni Causeskua na brzinu streljali da ne pukne bruka...
dolazel dolazel 09:03 29.07.2014

Re: Čekaj

Pa ti si mozda kul sa tim ali ja nisam.
I sramota me sto Srbi iz Srbije imaju tu neku izopacenu distanciranost prema Srbima iz BiH i Hrvatske a pogotovo zlocinima NDH-a. I tu ih pljujem nema sta.


Ni ti koji navodno nisi kul (onda ide pitanje, pa sto ne protestujes ispred Hrvatske ambasade ili tako) ni ja ne mozemo puno da uradimo po tom pitanju ali mogu puno oni koji su na vlasti. I uradili su, pogotovo Tadic a pomazu i ovi koji hrle na hrvatsko primorje...
Srbi iz Srbije nemaju nikakvu izopacenost ni distanciranost ponajmanje prema srpskoj braci. Ko je isao u I svetskom ratu da oslobadja bracu u drugim drzavama? Srbi iz Srbije naravno. Nemoj tako, Srbi iz Srbije su oduvek brinuli i ratovali za Srbe u drugim drzavama.
To si ti naleteo na par komunistickih potomaka, koji su vaspitavani da nemaju naciju i da mrze svoje poreklo...
Sloba je bio samo pion u toj igri koji je radio kako mu je receno, manje vise.

Apsolutno netacno, rec je o veleizdajniku srpskog nacionalnog interesa. Daj argumente da nije tako.
determined determined 09:15 29.07.2014

Re: Čekaj

dolazel
Глупости !


Volim kad se u diskusiji potegnu teski argumenti.

и олакшаваш онима који наш народ цео претходни век тамане са несумњивим уживањем (када год им се пружи прилика) !?


Ti il si glup ili lud, mozda oboje, ali ako procitas pazljivo tekst rekao sam da se na komsije bar mozes uvek osloniti da ti lose misle.

Милошевић - комуњара као комуњара --- ништа више, нити мање.


Aha, kako da ne. Rec je o veleizdajniku srpskog nacionalog interesa, coveka koji je izbrisao sve uspehe Srba u XX veku. Tesko da se to svodi kao "obicna komunjara".

Без везе !
Рекох ти, комуњара као комуњара. Потпуно неспособан да антиципира шта је његовом народу "скувано" тако где се све кува.
Ти се и даље самобичуј - шта да ти кажем.
Успут - накнадно сам приметио да сам, како ти рече "ил глуп или луд", али, пошто ниси сигуран онда "можда обоје". Предлажем ти да, не због мене, него због себе - то рециклираш или обришеш - мислим, шта ће ти то. Да је неко други на мом месту, вероватно не би био толико увиђаван као ја.
milisav68 milisav68 09:34 29.07.2014

Re: Čekaj

dali76

I umesto da se trezveno sagleda sta see radilo,a nije se smelo ili trebalo raditi ,

HKDD iz Sarajeva i Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva iz Zagreba, u subotu, 19. lipnja 2010. godine na Raduši organiziraju obilježavanje 38. obljetnice dolaska hrvatske oružane postrojbe "Planinske lisice“ poznatije pod nazivom Fenix ili Bugojanska skupina na područje Raduše u uskopaljskoj općini.

U 12:00 sati na mjestu gdje je podignuto spomen obilježje bit će služena sv. misa za poginule pripadnike Fenix skupine, a okupljanje sudionika komemoracije bit će u 10:00 kod Ramske kuće na Makljenu odakle će biti organiziran polazak na Radušu.

Nakon komemoracije, u Ramskoj kući će u 15:00 sati biti promovirana knjiga Bože Vukušića "Hrvatsko revolucionarno bratstvo - Rat prije rata", a sutradan, u nedjelju 20. lipnja, u 17:00 sati, ista knjiga bit će predstavljena u Hrvatskom domu u Bugojnu.

20. lipnja 1972. godine, skupina od 19 članova Hrvatskog revolucionarnog bratstva (HRB), ušla je u tadašnju Jugoslaviju na područje planine Raduše u središnjoj Bosni, između Bugojna i Uskoplja, kako bi pokrenula pobunu hrvatskog naroda i srušila komunistički režim.
Poslije priprema u kampu u Austriji, skupina se preko Dravograda do Raduše dovezla kamionom „Radenske“ puštajući poslije toga vozača Franca Habernika da nesmetano progovori o njihovom prisustvu.
HRB je organiziralo ljudstvo, oružje i novčanu potporu za slanje prve skupine, koja je trebalo da podigne ustanak na tromeđi Hrvatske, Dalmacije i Hercegovine. Većina članova skupine je regrutirana u Australiji, dok je vojna oprema bila nabavljena u Njemačkoj.

Uspaničena jugoslavenska vlast na vijest o upadu 19 „ustaških terorista” poduzima opsežnu vojno-policijsku akciju "Raduša 72". Godine 1996. objavljen je skrivani dokument pod nazivom “Analize akcije Raduša 72". Prema tom dokumentu, u obračunu sa ubačenom skupinom, jugoslavenske vlasti su angažirale 18 tisuća vojnika, policajaca, rezervista… Navodi se da su "po ubacivanju u zemlju diverzanti pokazali odlučnost, energičnost, drskost i upornost u izvršavanju dobijenih zadataka... Očekivali su da će svuda biti prihvaćeni, te da će svojom prisutnošću i propagandnim efektima brzo omasoviti pokret".

Generalštab tzv. JNA priznaje: "Naši gubici u ovoj akciji negativno su uticali na odlučnost i aktivnost jednog dijela naših jedinica, pa je primjetno izbjegavanje direktnih sukoba s diverzantima."
Akcija je trajala 37 dana i prema službenim podacima “26. lipnja poginuli su kapetan Miloš Popović i vojnik Branko Blečić a kasnije još 11 vojnika i policajaca, za borbu nespremnih ljudi”.
Skupina Fenix je svirepo likvidirana. Desetorica su ubijeni u borbama a Vinko Knez, Ivan Prlić, Nikola Antonac, Vilim Eršek i Ilija Lovrić su likvidirani nakon uhićenja. Đuro Horvat, Vejsil Keškić, Mirko Vlasnović i Ludvig Pavlović su preživjeli i izvedeni pred sud. Pavlović je, zbog mladosti, pomilovan od strane Predsjedništva SFRJ a ostali su osuđeni na smrt streljanjem.
/Ludvig Pavlović je, nakon izlaska iz zatvora i angažiranja u HV-u, 1991. godine ubijen pod čudnim okolnostima na putu između Posušja i Tomislavgrada, prigodom zaustavljanja konvoja JNA koji se kretao put Kupresa.


biljeavanje-obljetnice-dolaska-feniks-skupine&catid=24:bih-vijesti&Itemid=100' target='_blank' class='crvenoNormal'>link

grmfrm grmfrm 12:18 29.07.2014

Re: Čekaj

Ni ti koji navodno nisi kul (onda ide pitanje, pa sto ne protestujes ispred Hrvatske ambasade ili tako) ni ja ne mozemo puno da uradimo po tom pitanju ali mogu puno oni koji su na vlasti. I uradili su, pogotovo Tadic a pomazu i ovi koji hrle na hrvatsko primorje...


Da protestujem, pa da znas nije ti losa ideja.

Drugo BoTa se dobro nije izvinio za zlocine NDH-a na Srbima, truli beskicmenjak obican.

To si ti naleteo na par komunistickih potomaka, koji su vaspitavani da nemaju naciju i da mrze svoje poreklo...


Ah da i ovo je laka kategorija za svrstati u. Izgleda da je tih par potomaka puta milion.
dolazel dolazel 02:15 30.07.2014

Re: Čekaj

Рекох ти, комуњара као комуњара. Потпуно неспособан да антиципира шта је његовом народу "скувано" тако где се све кува.


Vidi, slazem se da je bio nesposoban ali samo delimicno. Kad je bilo u pitanju njegovo sopstveno dupe i vlast, bio je itekako sposoban, obicno na stetu srpskih interesa. Mislim, covek koji je bio toliko na vlasti (15 god) i preziveo tolike mitinge opozicije, demonstraciju, ratove, sankcije, haos itd i to sve na krvavom Balkanu, tesko da je taj covek apsolutno nesposoban. Pogotovo da ne ume da anticipira ili na srpskom pretpostavi sta je skuvanu njemu i njegovoj vlasti ili njegovom narodu. Drugim recima, znao je savrseno u sta se upusta i u sta uvlaci ljude kojima vlada kao i Srbe u drugim republikama. Naravno da nije sve do njega, ali hajde da pocistimo u svom dvoristu a za one tamo su nadlezne vece instance i trenutna srpska vlast.

ил глуп или луд
Ok, ali opet da naglasim da nimalo ne podrzavam, jos manje olaksavam komsijama. I uvek cu se cuditi gomili Srblja koje ide tamo na more, gde savrseno znaju sta misle o njima. Eto, i ovog leta kao i svaki put svi se utrkuju da letuju tamo, od politicara, bizmismena ili pravilnije kraljeva tranzicije, pa do estrade itd. Jos nisam procitao u tisku da Hrvati masovno putuju u Srbiju na odmor i da se hrvatski tajkuni masovno baskare po Kopaoniku ili Zlatiboru ili Nisu.
dolazel dolazel 02:27 30.07.2014

Re: Čekaj

Ah da i ovo je laka kategorija za svrstati u. Izgleda da je tih par potomaka puta milion


Ne, no su se namnozili u Beogradu i vecim gradovima Srbije. Beograd je propao onog trenutka kada su komunisticki apartcici krenuli sa familijama da se naseljavaju u kuce opljackane i otete od stare "burzoazije" tacnije srpskih trgovaca i domacina. Taj proces traje od 1945. I to nisu samo srpski komunisti vec sa celog prostora bivse YU se komunisticki talog slivao u Srbiju, precizinije Beograd. I to nije stalo 1991. Javna je tajna da je gomila JNA oficira koja je presla da ratuje za Hrvatsku ili Muslimansku vojsku, ili slovenacke Teritorijalce - vecina njih je posle na osnovu radnog staza podobijala stanove u centru Beograda. Recimo Anton Tus je dobio stan u Bgd sredinom 90-tih iako je bio na strani Slovenackih teritorijalaca koji su ubijali vojnike JNA. I ko zna koliko njih jos vuce penzije koje Srbija mora da isplacuje. Ako ces realno Srba u Srbiji je ostalo realno malo. Vecina je izginula u I i II sv ratu, a ono sto je preostalo je otislo u talasu iseljenika , posle II sve rata pa 60-70tih pa onda 90-tih.
Zato su i ravnodusni prema stradanjima i svog i tudjeg naroda...pokusavaju da izbrisu istoriju jer ko zna sta se moze saznati.
grmfrm grmfrm 07:24 30.07.2014

Re: Čekaj

Ne, no su se namnozili u Beogradu i vecim gradovima Srbije. Beograd je propao onog trenutka kada su komunisticki apartcici krenuli sa familijama da se naseljavaju u kuce opljackane i otete od stare "burzoazije" tacnije srpskih trgovaca i domacina. Taj proces traje od 1945. I to nisu samo srpski komunisti vec sa celog prostora bivse YU se komunisticki talog slivao u Srbiju, precizinije Beograd. I to nije stalo 1991. Javna je tajna da je gomila JNA oficira koja je presla da ratuje za Hrvatsku ili Muslimansku vojsku, ili slovenacke Teritorijalce - vecina njih je posle na osnovu radnog staza podobijala stanove u centru Beograda. Recimo Anton Tus je dobio stan u Bgd sredinom 90-tih iako je bio na strani Slovenackih teritorijalaca koji su ubijali vojnike JNA. I ko zna koliko njih jos vuce penzije koje Srbija mora da isplacuje. Ako ces realno Srba u Srbiji je ostalo realno malo. Vecina je izginula u I i II sv ratu, a ono sto je preostalo je otislo u talasu iseljenika , posle II sve rata pa 60-70tih pa onda 90-tih.
Zato su i ravnodusni prema stradanjima i svog i tudjeg naroda...pokusavaju da izbrisu istoriju jer ko zna sta se moze saznati.Da ovo sto si napisao potpisujem i sve je cinjenicno tacno.
To unistavanje pravih gazdinskih familija nakon 1945 je i dovelo da Beograd izgleda kao kontejner. Ljudi su kontejneri istrulelih dusa i promasenog uzora.
Ne znam meni sve vise lici na trulez. Izginulo sve sto valja ostao samo mulj.
determined determined 08:06 30.07.2014

Re: Čekaj

grmfrm
Ne, no su se namnozili u Beogradu i vecim gradovima Srbije. Beograd je propao onog trenutka kada su komunisticki apartcici krenuli sa familijama da se naseljavaju u kuce opljackane i otete od stare "burzoazije" tacnije srpskih trgovaca i domacina. Taj proces traje od 1945. I to nisu samo srpski komunisti vec sa celog prostora bivse YU se komunisticki talog slivao u Srbiju, precizinije Beograd. I to nije stalo 1991. Javna je tajna da je gomila JNA oficira koja je presla da ratuje za Hrvatsku ili Muslimansku vojsku, ili slovenacke Teritorijalce - vecina njih je posle na osnovu radnog staza podobijala stanove u centru Beograda. Recimo Anton Tus je dobio stan u Bgd sredinom 90-tih iako je bio na strani Slovenackih teritorijalaca koji su ubijali vojnike JNA. I ko zna koliko njih jos vuce penzije koje Srbija mora da isplacuje. Ako ces realno Srba u Srbiji je ostalo realno malo. Vecina je izginula u I i II sv ratu, a ono sto je preostalo je otislo u talasu iseljenika , posle II sve rata pa 60-70tih pa onda 90-tih.
Zato su i ravnodusni prema stradanjima i svog i tudjeg naroda...pokusavaju da izbrisu istoriju jer ko zna sta se moze saznati.Da ovo sto si napisao potpisujem i sve je cinjenicno tacno.
To unistavanje pravih gazdinskih familija nakon 1945 je i dovelo da Beograd izgleda kao kontejner. Ljudi su kontejneri istrulelih dusa i promasenog uzora.
Ne znam meni sve vise lici na trulez. Izginulo sve sto valja ostao samo mulj.

Не слажем се да је баш све тако црно. Оно што се слажем је - да је допринос комунаца црнилу које наводиш - немерљив.
Лично знам много људи који су врхунски, у сваком смислу, на светском нивоу.
Убеђен сам да ће њихово, и њима сличних, време доћи, кад - тад.
Сам сам се 2 пута, због таквих, враћао са "мрског и трулог Запада", јер верујем у такве Србе (и такве не-Србе који са нама живе - знам их доста, баш оваквих) и визију да ми, Срби (и не-Срби који су нас почастовали да са нама и даље живе - за разлику од етнички чистих креатура од држава) можемо да изградимо достојну државу у којој ће бити могућ пристојан живот (као и да креирамо базу која ће омогућити да после врлудања светом, наши сународници увек имају где да се врате).
У ово ћу веровати увек, без обзира колико ме којешта демантује.
hajkula1 hajkula1 09:55 30.07.2014

Re: Čekaj

grmfrm

I sramota me sto Srbi iz Srbije imaju tu neku izopacenu distanciranost prema Srbima iz BiH i Hrvatske a pogotovo zlocinima NDH-a. I tu ih pljujem nema sta.
Mislila sam da se stidiš šesteličke?


mayo1 mayo1 11:03 30.07.2014

Re: Čekaj

Recimo Anton Tus je dobio stan u Bgd sredinom 90-tih iako je bio na strani Slovenackih teritorijalaca koji su ubijali vojnike JNA.


Čisto istine radi - general Tus je do lipnja/juna 1991. bio zapovjednik JRZ, u rujnu/septembru 1991. je pristupio Hrvatskoj vojsci i postao načelnik Stožera HV. Sa slovenskim teritorijalcima nije imao veze.
Tusu i generalu Stipetiću je suđeno u Beogradu zbog "veleizdaje i dezerterstva" i oduzeti su im /JNA/ činovi, tako da je malo vjerojatno da je Tus "dobio stan u Bg sredinom devedesetih".
hajkula1 hajkula1 12:16 30.07.2014

Re: Čekaj

dolazel


...
vecina njih je posle na osnovu radnog staza podobijala stanove u centru Beograda. Recimo Anton Tus je dobio stan u Bgd sredinom 90-tih iako je bio na strani Slovenackih teritorijalaca koji su ubijali vojnike JNA. I ko zna koliko njih jos vuce penzije koje Srbija mora da isplacuje.
Stanove su već prethodno podobijali (pa i Tus) a devedesetih je bila privatizacija stanova, otkup, pa su i ti koje pominješ, otkupili. Dozvolilo im se.Ako ces realno Srba u Srbiji je ostalo realno malo. Vecina je izginula u I i II sv ratu, a ono sto je preostalo je otislo u talasu iseljenika , posle II sve rata pa 60-70tih pa onda 90-tih.
Zato su i ravnodusni prema stradanjima i svog i tudjeg naroda...pokusavaju da izbrisu istoriju jer ko zna sta se moze saznati.
Ovako kako si napisao, opasno je. S tim spinom u glavi, (da su u Srbiji, Beogradu - Bugari, Vlasi, Cigani) Srbi KundK vojnici, jurišali su 1914.
Takođe, s takvim naukom su 1944. partizani KPJ - šesta lička, oslobađali Srbiju i Beograd.
...

hajkula1 hajkula1 12:28 30.07.2014

Re: Čekaj

mayo1
...
tako da je malo vjerojatno da je Tus "dobio stan u Bg sredinom devedesetih".U to vreme je bio otkup stanova. A ako Mesić dobija penziju iz budžeta Srbije i za period za koji je rekao, zadatak je izvršen, Jugoslavije više nema, zašto onda ne bi i ostali?

grmfrm grmfrm 13:25 30.07.2014

Re: Čekaj

Не слажем се да је баш све тако црно. Оно што се слажем је - да је допринос комунаца црнилу које наводиш - немерљив.
Лично знам много људи који су врхунски, у сваком смислу, на светском нивоу.
Убеђен сам да ће њихово, и њима сличних, време доћи, кад - тад.
Сам сам се 2 пута, због таквих, враћао са "мрског и трулог Запада", јер верујем у такве Србе (и такве не-Србе који са нама живе - знам их доста, баш оваквих) и визију да ми, Срби (и не-Срби који су нас почастовали да са нама и даље живе - за разлику од етнички чистих креатура од држава) можемо да изградимо достојну државу у којој ће бити могућ пристојан живот (као и да креирамо базу која ће омогућити да после врлудања светом, наши сународници увек имају где да се врате).
У ово ћу веровати увек, без обзира колико ме којешта демантује.


Da ga jebes mozes na prste da ih izbrojis, ove koje javno poznajemo. Iskreno mi je drago sto je recimo Djokovic momak za primer i sto je bas on takav uzor mladim generacijama. Momce brate pristojno i vidi se. E zbog takvih mi srce puno. Mozda sam zvucao previse pesimistcno iako nisam.
Ali od verovanja nema mnogo koristi, treba nesto i raditi. NAs najveci neprijatelj je nerad i televizija. Majke mi ja bih Srbima ukinuo TV na mesec dana da se okrenu oko sebe i ne slusaju medije koji ih samo truju glupostima.
Volim ja i svoj narod i zemlju i zato me sve to boli.
A Hrvate, sto dalje od njih.
grmfrm grmfrm 13:32 30.07.2014

Re: Čekaj

kako da ne grmfrm , Sloba(jos mu i tepas? Sta bili ste komsije, drugari ?)bio je samo pion ? . Vidim da je najstariji list na Balkanu bas namerio ovih dana da Slobodana Milosevica proglasi nekakvom zrtvom praveci paralele sa tim kako je Putin zrtva zapada.
Srbi se opet teraju u tu jednu pogubnu matricu gde cemo svuda za sve pronalaziti krivce, svuda samo ne u nasem dvoristu.
I umesto da se trezveno sagleda sta see radilo,a nije se smelo ili trebalo raditi , sta se moglo,a nije se radilo , ko su ljudi koji su svojim pozicijama preuzeli odgovornost, mi sami sebe i nase politicare proglasavamo zrtvama, pionima?


Hm okej a kako ti mislis da to funkcionise, mislim ta geo politika?
Jer stvarno verujes da zapad seje pravdu? Samo ono sto smatra da je pravedno za sebe to da? Fucka se njima za Ukrajinu samo tako.
Evo imas jednu seriju zove se House of Cards ako nisi gledao molim te da to uradis. E tamo je sve to bas lepo prikazano. Nema nista sve je samo neciji interes i koliko je spreman da plati za to. Cak i ovde na blogu duvaju razni
vetrovi.

A druga stvar Oluja pa misli da bi se to desilo da picke ustaske nisu imali support celog zapada i Vatikana? Malo morgen.

Isto Kosovo. Pa Albanci su to sve platili.

To sto je Slobodan bio ludak to je druga stvar. Isto bi se desilo i da nije bilo njega.
Ovo za tepanje pa to ti je bas prosto, jer svi ga tako zovu ako ti je to posebno uvredljivo, izvini onda.
deset_slukom deset_slukom 14:16 30.07.2014

Re: Čekaj

grmfrm
Isto bi se desilo i da nije bilo njega.


Pa da. Nije on ništa kriv.
deset_slukom deset_slukom 14:19 30.07.2014

Re: Čekaj

hajkula1

Mislila sam da se stidiš šesteličke?


Dobro primećeno, al' ne bejaše reakcije.
hajkula1 hajkula1 16:11 30.07.2014

Re: Čekaj

Vidi, slazem se da je bio nesposoban ali samo delimicno. Kad je bilo u pitanju njegovo sopstveno dupe i vlast, bio je itekako sposoban, obicno na stetu srpskih interesa. Mislim, covek koji je bio toliko na vlasti (15 god) i preziveo tolike mitinge opozicije, demonstraciju, ratove, sankcije, haos itd i to sve na krvavom Balkanu, tesko da je taj covek apsolutno nesposoban.


Ko mu je slao pisma podrške, telegrame sadržine, nemoj da mi dođemo u Beograd da branimo Miloševića? (Srbi iz Krajine i sa KiM; ne sećam se da su se Srbi iz BiH mešali.)

Prvo, nismo bili Srbi jer smo protestvovali protiv Miloševića.

Puna mi kuća izbeglica (svekrva je iz Benkovca) a moja braća se mobilišu.

Posle, eto, Milošević ih prodao odnosno mi smo ih prodali. Predatorz zna ko je bio umešan trgovac, ko je znao koga, s kim, kada i šta.

Ma, more...
Neću da se podsećam.

milisav68 milisav68 17:57 30.07.2014

Re: Čekaj

deset_slukom
grmfrm
Isto bi se desilo i da nije bilo njega.


Pa da. Nije on ništa kriv.

Ne, nego je kriv za sve.

To je prostije i lakše.

Šta misliš, da nije bilo rata i da smo se mirno "razdružili", ko bi prvi ostajao bez posla u Sloveniji i Hrvatskoj, i šta bi se posle dešavalo?

U Sloveniji praktično i nije bilo rata, pa su izbrisali iz državljanstva skoro 20.000 ljudi ne-Slovenaca (uglavnom Srba, Hrvata i Bosanaca), a pre 1991. u Sloveniji je živelo skoro 100.000 Srba, a danas neće da ih priznaju ni za nacionalnu manjinu, iako ih ima više (2%) nego recimo Italijana....

U bivšoj NDH-a i na Kosovu je bilo mnogo drastičnije, jer je imalo monstruoznu predistoriju...zato se tamo završilo kako se završilo, za razliku od Makedonije i Crne Gore....

Ta bajka o bratstvu-jedinstvu naroda i narodnosti, je mogla da traje dok je bilo sile i para (i hladnog rata), čim je nestalo i jedno i drugo - nastalo je razračunavanje...uz nesebičnu pomoć velikih sila....
deset_slukom deset_slukom 20:11 30.07.2014

Re: Čekaj

milisav68

Ta bajka o bratstvu-jedinstvu naroda i narodnosti,...


Nije bitna ta bajka. Ne verujem ni da je previše ljudi verovalo u nju.

Smeta mi zabašurivanje. Ako nije dovoljno jak argument da nam je za sve kriv zapad, spomenimo i to da su i Slovenci bili nacionalisti, a Hrvate da i ne spominjemo.U takvim okolnostima, on ne može nikako biti kriv, zar ne?

Zamislimo, za momenat, da je on bio čestit čovek i da se zalagao za ispravne stvari, što nije baš sasvim nemoguće. Da je samo upola svoje energije, uložene u destrukciju svega čega se dotakao, uložio u pametne stvari, sada ne bismo tražili krivce ni za šta.
dali76 dali76 20:29 30.07.2014

Re: Čekaj

GRMFRM:
“A druga stvar Oluja pa misli da bi se to desilo da picke ustaske nisu imali support celog zapada i Vatikana?”
Dakle, strpao si u jednu recenicu “ustaske picke Vatikan i pravilno spelovanu rec:support?
Gastospatrijotizam?
Baja, sto se mene tice , izvrsio si ban harakiri.
milisav68 milisav68 21:06 30.07.2014

Re: Čekaj

deset_slukom
Smeta mi zabašurivanje.

A meni tovarenje.
Ako nije dovoljno jak argument da nam je za sve kriv zapad, spomenimo i to da su i Slovenci bili nacionalisti,

A šta treba da radimo, da prećutimo suve činjenice, da su ljudi izbrisani iz državljanstva samo zato što nisu Slovenci?

Mislim, znam da je svet nepravedan, ali baš toliko da se prećutkuje.....

Pa šta bi ti tek pričao da te je izbrisao iz državljanstva, i da Srbija neće da ti isplaćuje penziju?
Zamislimo, za momenat, da je on bio čestit čovek i da se zalagao za ispravne stvari, što nije baš sasvim nemoguće. Da je samo upola svoje energije, uložene u destrukciju svega čega se dotakao, uložio u pametne stvari, sada ne bismo tražili krivce ni za šta.

Pa sad, ovo zvuči kao da "ostali" nisu bili destruktivni.

Gde je on bio `71. (u Hrvatskoj), i `81. (na Kosovu)?

Pa da Srbi (i Crnogorci) nisu maltretirani na Kosovu, on ne bi ni došao na vlast (barem ne sa onolikom popularnošću).

To su uzročno-posledične veze koje se uporno ignorišu.

I da ne bude zabune, nisam nikada bio njegov pristalica, samo ga sa vremenske distance ( i mnogo više informacija) gledam "drugačijim očima".
dali76 dali76 21:18 30.07.2014

Re: Čekaj

Ah tek taj Stipe Mesic sto je razbio Jugoslaviju.
Mesic je ocigledno covek kome je bitno da bude bitan. Pokazuje to dan danas kkad svojim izjavama malo potpali ex Yu javnost, cisto da ga totalno ne zaborave.
Famozna izjava Mesica kako je on eto zaddatak obavio , Ugoslavije vise nema, poslana je Hrvatima, da Mesic pokaze kolko je on ustvari bitan. IZzjava je dakako posluzila Milosevicu u njegovoj predstavi:drugi Jugu razbijaju,a ja je eto, jadan, sam, branim.
Jovic, ako je verovati Jovicu, kaze da je pitao Mesica zasto su novim hrvatskim ustavom prekrsili federalni Ustav. Mesic je odgovorio:pa videli smo od vas.
Promenom ustava Srbija je prakticki i fakticki prva srusila ustav SFRJ. Ne zbog toga sto je odlucila smanjiti ovlasti SAP Kosova ili Vojvodine, vec sto je u Ustav unela clan kojim se fedderalni zakoni sprovode samo ukoliko nisu protivni interesuSrbije.
Srbija je proglasena suverenom Republikom te je u svoju jurizdikciju unela sve ovlasti jedne suverene republike.
Jedna je stvar raspravljati da li je SFRJ , pogotovo posle ustava 1974, bila dobro resenje, ali je neosporna cinjenica da je Srbija prva posegla za razbijanjem takve SFRJ.
Tako da meni ne ide u glavu, da uprkos cinjenicama, mi danas Mesica pamtimo kao coveka koji je razbio Jugoslaviju, a krunski dokaz je pateticna izjava jednog egocentrika. Da ne pricam o drugim razbijacima Jugoslavije poput Amerike ili Vatikana.
P.S.
Ja ne tvrddim da su Kucan ili Tudjman branili SFRJ. Ne tvrdim da bi Jugoslavija opstala da je umesto Milosevica na vlasti bio Ivan Stambolicili Paja Patak. Sumnjam. Samo smatram da Slobodan Milosevic zauzima daleko prvo mesto u lancu odgovornih lica za krvavi raspad SFRJ.
Kovacevic zasigurno vise zna Rrecimo o aktivnostima DB, odnosno Miloseviceve tajne policije na prostoru RSK.
milisav68 milisav68 22:06 30.07.2014

Re: Čekaj

dali76

Promenom ustava Srbija je prakticki i fakticki prva srusila ustav SFRJ. Ne zbog toga sto je odlucila smanjiti ovlasti SAP Kosova ili Vojvodine, vec sto je u Ustav unela clan kojim se fedderalni zakoni sprovode samo ukoliko nisu protivni interesuSrbije.

A to je uradila zbog toga, jer bi konsezusom ostalih republika, stanje bilo vraćeno na prethodno.

Da nije bilo pokrajina, Milošević ne bi menjao Ustav Srbije, pa tu dolazimo do čuvenog pitanja, a što je samo Srbija imala pokrajine.....i tu naravno nema suvislog odgovora.
determined determined 22:51 30.07.2014

Re: Čekaj

hajkula1
Vidi, slazem se da je bio nesposoban ali samo delimicno. Kad je bilo u pitanju njegovo sopstveno dupe i vlast, bio je itekako sposoban, obicno na stetu srpskih interesa. Mislim, covek koji je bio toliko na vlasti (15 god) i preziveo tolike mitinge opozicije, demonstraciju, ratove, sankcije, haos itd i to sve na krvavom Balkanu, tesko da je taj covek apsolutno nesposoban.


Ko mu je slao pisma podrške, telegrame sadržine, nemoj da mi dođemo u Beograd da branimo Miloševića? (Srbi iz Krajine i sa KiM; ne sećam se da su se Srbi iz BiH mešali.)

Prvo, nismo bili Srbi jer smo protestvovali protiv Miloševića.

Puna mi kuća izbeglica (svekrva je iz Benkovca) a moja braća se mobilišu.

Posle, eto, Milošević ih prodao odnosno mi smo ih prodali. Predatorz zna ko je bio umešan trgovac, ko je znao koga, s kim, kada i šta.

Ma, more...
Neću da se podsećam.


Бла, бла, трућ !
Нећеш да подсећаш - а подсећаш !
Подсећаш на потпуно идиотски начин којим стално, ти и теби слични, турате своју гузицу у први план.
И они из Крајине би теби која истичеш своју домородачност могли да кажу - јебо вас Милошевић, ви сте га подржавали и френетично за њега навијали, када је он засео у Београду, ми нисмо ни знали за њега и слично.
Мислим, докле те будалаштине !!!??
dali76 dali76 23:17 30.07.2014

Re: Čekaj

Fino sam objasnio Milisave da je novi srpski Ustav rusio federaciju, ne zbog SAP, vec zbog clana kojim se negira preimustvo federalnog zakona.
Takodje sasvim sam jasno napisao da rasprava o tome jeli SFRJ , pogotovo posle 74, bila dobro resenje ,koliko god legitimna bila, ne dovodi u pitanje neospornu cinjenicu da je promenom Ustava Slobodan Milosevic prvi razbio Federaciju, odnosno SFRJ.
Sad sto te cinjenice ne idu u prilog predstavi kako su Vatikan, Zapad, ili Stipe Mesic razbili SFRJ, a Milosevic bio naivnibranilac Jugoslavije, tim gore po cinjenice.

deset_slukom deset_slukom 00:17 31.07.2014

Re: Čekaj

milisav68
deset_slukom
Smeta mi zabašurivanje.

A meni tovarenje.


U pravu si. Natovario nam bede za sledećih sto godina.
determined determined 08:37 31.07.2014

Re: Čekaj

dali76
Fino sam objasnio Milisave da je novi srpski Ustav rusio federaciju, ne zbog SAP, vec zbog clana kojim se negira preimustvo federalnog zakona.
Takodje sasvim sam jasno napisao da rasprava o tome jeli SFRJ , pogotovo posle 74, bila dobro resenje ,koliko god legitimna bila, ne dovodi u pitanje neospornu cinjenicu da je promenom Ustava Slobodan Milosevic prvi razbio Federaciju, odnosno SFRJ.
Sad sto te cinjenice ne idu u prilog predstavi kako su Vatikan, Zapad, ili Stipe Mesic razbili SFRJ, a Milosevic bio naivnibranilac Jugoslavije, tim gore po cinjenice.


Будалаштине !
Рушење Југославије није рушење накарадне структуре која је у основи рушења Југославије - срамотни усташоидни устав из 74 по којем Србија (иначе једина која има 2 покрајине) постаје крпа у игри осталих, последично и Срби као најзначајнији за њено стварање и настанак.
Колико треба бити неинформисан (и не-аналитичан да се такве идиотске флоскуле словено-хрвата прихватају као истине).
grmfrm grmfrm 09:00 31.07.2014

Re: Čekaj

Ja ne tvrddim da su Kucan ili Tudjman branili SFRJ. Ne tvrdim da bi Jugoslavija opstala da je umesto Milosevica na vlasti bio Ivan Stambolicili Paja Patak. Sumnjam. Samo smatram da Slobodan Milosevic zauzima daleko prvo mesto u lancu odgovornih lica za krvavi raspad SFRJ.
Kovacevic zasigurno vise zna Rrecimo o aktivnostima DB, odnosno Miloseviceve tajne policije na prostoru RSK.


Nece da bude. Sloba jeste kriv ali mnogo vecu krivicu imaju Hrvati pre svih i Slovenija. U Hrvatskoj se Oluja slavi javno a NDH-a tajno. Sloba je kriv nama pre svega tek onda ostalima.

Hrvati i Slovenci su se raspad Juge spremali odmah posle 1945.

I mnogo mi je krivo sto nismo rascistili te racune od 1939-te.
deset_slukom deset_slukom 09:47 31.07.2014

Re: Čekaj

determined

Будалаштине !
Рушење Југославије није рушење накарадне структуре која је у основи рушења Југославије - срамотни усташоидни устав из 74
...
идиотске флоскуле словено-хрвата


E, ako je bio ustašoidni, onda je sve opravdano. Argumenti su ti simpatično pojačani odgovarajućim pridevima.

Nego, ovo rušenje nakaradne strukture mi nije jasno. SM srušio strukturu, ali ništa drugo nije dir'o?
deset_slukom deset_slukom 10:01 31.07.2014

Re: Čekaj

grmfrm

Sloba jeste kriv ali mnogo vecu krivicu imaju Hrvati pre svih i Slovenija. U Hrvatskoj se Oluja slavi javno a NDH-a tajno.
...
Hrvati i Slovenci su se raspad Juge spremali odmah posle 1945.


Za sve što se dešavalo '89-'92, opšte je poznato, krivi su događaji iz '95. i '45.
determined determined 12:00 31.07.2014

Re: Čekaj

deset_slukom
determined

Будалаштине !
Рушење Југославије није рушење накарадне структуре која је у основи рушења Југославије - срамотни усташоидни устав из 74
...
идиотске флоскуле словено-хрвата


E, ako je bio ustašoidni, onda je sve opravdano. Argumenti su ti simpatično pojačani odgovarajućim pridevima.

Nego, ovo rušenje nakaradne strukture mi nije jasno. SM srušio strukturu, ali ništa drugo nije dir'o?

Браво !
Није срамота признати да ти нешто није јасно.
deset_slukom deset_slukom 12:54 31.07.2014

Re: Čekaj

determined

Није срамота признати да ти нешто није јасно.


A zašto bi bilo sramota?
milisav68 milisav68 17:35 31.07.2014

Re: Čekaj

dali76
Fino sam objasnio Milisave da je novi srpski Ustav rusio federaciju, ne zbog SAP, vec zbog clana kojim se negira preimustvo federalnog zakona.

Kvaka 22.

Da bi uspastavio kontrolu nad pokrajinama, morao je da suspenduje federalni zakon, gde se konsezusom republika i pokrajina, odlučivalo o promeni stanja pokrajina u odnosu na republiku Srbiju.
Sad sto te cinjenice ne idu u prilog predstavi kako su Vatikan, Zapad, ili Stipe Mesic razbili SFRJ, a Milosevic bio naivnibranilac Jugoslavije, tim gore po cinjenice.

Ne treba ti ovo.

deset_slukom deset_slukom 18:36 31.07.2014

Re: Čekaj

milisav68

Da bi uspastavio kontrolu nad pokrajinama, morao je da suspenduje federalni zakon, gde se konsezusom republika i pokrajina, odlučivalo o promeni stanja pokrajina u odnosu na republiku Srbiju.


Mmmmda...


* Zašto se Memorandum pojavljuje baš u tom momentu?

STAMBOLIĆ: To je interesantno pitanje. U trenutku kada uspevamo – čak bih mogao ovde da upotrebim prvo lice jednine – da se sa svima u Jugoslaviji dogovorimo oko promena u saveznom i republičkom ustavu, s ciljem da se neke loše stvari koje su bile izvor stalnih trvenja i sukoba konačno reše, pojavljuje se Memorandum. Ne zaboravite detalj, interesantnu koincidenciju: Osma sednica je zakazana četiri dana pošto sam, kao predsednik Predsedništva, u Skupštini Srbije podneo ekspoze o promeni srpskog ustava. Promene su se odnosile na pokrajine, s čim su se pokrajinska rukovodstva složila do detalja. To usvaja Skupština Srbije.http://www.e-novine.com/index.php?news=16362
dali76 dali76 19:49 31.07.2014

Re: Čekaj

Suspenzija federalnih zakona je sta tacno ?
Mozes ti da siju zoves vratom, ali to nece promeniti cinjenicu da je novim ustavom Milosevic srusio SFRJ. Da,, mozemo reci, malo je Milosevic suspendirao SFRJ,na jedno neodredjeno vreme ,dok valjda ne napravi bbolju?
Iako se Milisave ne slazemo oko mnogih stvari , cenim te kao intelegentnog sagovornika. Smeta mi kad imam osecaj da mi vredjas elementarnu intelegenciju.
milisav68 milisav68 20:24 31.07.2014

Re: Čekaj

deset_slukom
Mmmmda...

To što Stambolić priča, su priče za malu decu, i pokušava da opere savest.

Njega da je interesovalo šta se događa na Kosovu, otišao bi sam, a ne bi slao Miloševića.

Ima jedan intervju Balaševića, gde on priča kako je nastala pesma "Ne lomite mi bagrenje".

Kada su Srbi sa Kosova došli da protestuju ispred savezne skupštine, oni su ih elegantno sklonili u "Sava centar", gde je valjda trebao da održi koncert, pa se igrom slučaja i Balašević našao tu.

I dok su ljudi izlazili za govornicu, politički vrh tadašnje Srbije se kliberio i zajebavao i uopšte nisu slušali šta ljudi pričaju, pa je čak i neki deda zaplakao od muke dok je pričao, prekinu priču i sišao sa govornice....sve to zajedno ga je inspirisalo da napiše pomenutu pesmu....

Intervju je bio opširan sa puno detalja (koje sam ja zaboravio), ali mi se ovo urezalo u sećanje, kao i poruka da nam se ne piše dobro, zato što se vlast totalno otuđila od naroda, pa se još i smeje njegovoj muci....

To se dešavalo negde `85/`86.
milisav68 milisav68 21:00 31.07.2014

Re: Čekaj

dali76
Suspenzija federalnih zakona je sta tacno ?

Amandmani su oslabili i ograničili samostalnost federacije i stavili je pod nadzor republičkih i pokrajinskih struktura. Ojačane su republike i autonomne pokrajine. Republike kao društveno-političke zajednice su tretirane kao nacionalne države. Proširen je status autonomnih pokrajina i "suverena prava" počela su se ostvarivati i u pokrajinama. Dobijena je "federacija na dva nivoa". Položaj i status Srbije i autonomnih pokrajina u federaciji su u suštini izjednačeni. Ustavne odredbe o tome da su socijalističke autonomne pokrajine sastavni deo SR Srbije bile su deklarativne zato što su one u njoj imale status "teritorijalne i suverene društveno-političke autonomije".

Ustavni amandmani potpunije su izrazili autonomnu pokrajinu kao širu društveno-političku zajednicu u sastavu Srbije sa samostalnim pravima i odgovornostima. Autonomne pokrajine su dobile status konstitutivnog elementa federacije iako nisu imale karakter federalnih jedinica kao republike. Amandmanima je utvrđeno da pokrajine imaju Vrhovni sud i druge pravosudne organe. Garantovan je teritorijalni integritet pokrajina čije su se granice mogle menjati samo uz saglasnost njihovih skupština. Umesto nacionalne manjine uveden je pojam narodnost i zagarantovana je njihova ravnopravnost sa narodima Jugoslavije.


Amandmani na Ustav SFRJ iz 1963. godine

Uveden je konsenzus republika i pokrajina prilikom odlučivanja, uključujući i promenu ustava. Legalizovano je pravo na samoopredeljenje i otcepljenje, ali je ostalo nejasno da li su nosioci toga prava narodi ili republike.


Ustav iz `74.

Dakle, da bi vratio pokrajine pod ingerenciju Srbije, on je morao "čeka kosenzus" istih tih pokrajina, kao i ostalih republika, koje su Srbiji "uvalile" iste te pokrajine....

A Albanci još od `81. traže "Kosovo republjik", da bi organizovali referendum i da se otcepe....a Stambolić priča o nekakvom dogovoru sa pokrajinskim vlastima....
deset_slukom deset_slukom 21:40 31.07.2014

Re: Čekaj

milisav68

To što Stambolić priča, su priče za malu decu, i pokušava da opere savest.


... pošto sam, kao predsednik Predsedništva, u Skupštini Srbije podneo ekspoze o promeni srpskog ustava. Promene su se odnosile na pokrajine, s čim su se pokrajinska rukovodstva složila do detalja. To usvaja Skupština Srbije.


Čekaj, bre. "To usvaja Skupština Srbije", ne deca. Negde je to, valda, i zapisano?

E sad - ko koliko i kakvih stvari ima na savesti, takođe je pitanje. Da li su gori ovi što su se "otuđili", ili ovi što su se previše "brinuli"?
dali76 dali76 22:03 31.07.2014

Re: Čekaj

Zasto ,pitas se ti Milisave , Ivan Stambolic otisao sam na Kosovo? Mislis kao Milosevic sto je otisao?
Stambolic je smenjen Milisave. Milosevic ga je smenio. Ne samo smenio nego ga poslao u smrt. Covek je kidnapovan.Odvezen na Frusku Goru gde je streljan i bacen u krec. To nisu ucinili clanovi bande, nekakva paravojska, ili psi rata. To su ucinili pripadnici sasvim regularne jedinice “Crvene Beretke” Milisave.
I ovo su sve cinjenice. Nije.
Samo cu jos jednom da ponovim ono sto ti ocigledno ne zelis cuti :
Rasprava o ustavnoj strukturi SFRJ koliko god bila validna, ne osporava cinjenicu da je Slobodan Milosevic novim Ustavom srusio SFRJ.
Tu cinjenicu ocigledno je ne mozes osporiti koliko god se trudio , upinjao da objasnis , ili opravdas zasto je bilo neophodno da Milosevic srusi takvu SFRJ.
Meni se cini da za tebe izgleda nije sporno da je Milosevic promenama srpskog ustava srusio , pardon privremeno suspendovao,SFRJ(koja je po tebi bila antisrpski frankestajn), ali ti je tesko da to cinjenicu prevalis preko tastature.
Nije tesko Milisave. Nece ti plafon pasti na glavu. Mozda ti zamere ove “geopoliticari” sto u jednu recenicu strpaju “picke ustaske, Vatikan and , nonetheless, support.
milisav68 milisav68 22:11 31.07.2014

Re: Čekaj

deset_slukom

... pošto sam, kao predsednik Predsedništva, u Skupštini Srbije podneo ekspoze o promeni srpskog ustava. Promene su se odnosile na pokrajine, s čim su se pokrajinska rukovodstva složila do detalja. To usvaja Skupština Srbije.


Čekaj, bre. "To usvaja Skupština Srbije", ne deca. Negde je to, valda, i zapisano?

Ne tvrdim da se nije desilo, već da su promene bile kozmetičke, čim su se pokrajinske vlasti složile.....

Baš bi Albanci pristali da izgube ono što su dobili Ustavima - zaključno sa onim iz `74.

Mislim, jel ti znaš šta znači imati Vrhovni sud?
deset_slukom deset_slukom 22:24 31.07.2014

Re: Čekaj

milisav68

Ne tvrdim da se nije desilo, već da su promene bile kozmetičke, čim su se pokrajinske vlasti složile.....


Dakle, ne znaš šta je bilo u pitanju, ali je, svakako, bilo nedovoljno. Pa smo onda sve sredili onako kako treba.

milisav68 milisav68 23:10 31.07.2014

Re: Čekaj

dali76
Milosevic ga je smenio. Ne samo smenio nego ga poslao u smrt.

Ništa sporno, i za to je trebao da odgovara, ali to ne menja činjenicu da je Stambolića bolelo dupe šta se dešava na Kosovu.
Rasprava o ustavnoj strukturi SFRJ koliko god bila validna, ne osporava cinjenicu da je Slobodan Milosevic novim Ustavom srusio SFRJ.

Kao što je Gavrilo Princip izazvao WW1.

Rušenje SFRJ je počelo mnogo ranije, a tada je samo izašlo na videlo ono - što nije moglo dalje da funkcioniše.

Mislim, zašto republike nisu nastavile same bez Srbije?

Republike su još od početka krize `80-ih, prestale da "slušaju" saveznu vladu, čak su Slovenci izglasali za sebe da za njih ne važe zakoni o deviznom poslovanju - šta je to, ako ne rušenje SFRJ, samo to su Slovenci a ne dežurni krivac Milošević.
(koja je po tebi bila antisrpski frankestajn),

Sada bi ja trebao da se postidim, jel da?

Zauzimanje startnih pozicija

ps.jel si beše nabavio program za ćirilicu?
milisav68 milisav68 23:12 31.07.2014

Re: Čekaj

deset_slukom

Dakle, ne znaš šta je bilo u pitanju, ali je, svakako, bilo nedovoljno. Pa smo onda sve sredili onako kako treba.

E jbga sad, ne znaš ni ti, pa tvrdiš suprotno.
deset_slukom deset_slukom 23:38 31.07.2014

Re: Čekaj

milisav68

E jbga sad, ne znaš ni ti, pa tvrdiš suprotno.


Naravno da tvrdim suprotno. Ti polaziš od toga da su ovi u pokrajinama bili separatisti i zlotvori. Isto kao kad Mesiću nisu dali da bude predsednik, iako je bio red na njega, "jer će sve upropastiti". Pa naravno da su svi pobegli glavom bez obzira.

Ne razumem ljude koji vide rezultat svega i brane ono što je tada urađeno. Em brane, em traže krivce na drugoj strani.
milisav68 milisav68 00:01 01.08.2014

Re: Čekaj

deset_slukom

Naravno da tvrdim suprotno. Ti polaziš od toga da su ovi u pokrajinama bili separatisti i zlotvori.

Ne, postoji razlika između Vojvodine i Kosova.

Na Kosovu se konstantno pucalo na vojsku i policiju, kao i proterivanje nealbanskog stanovništa.

Da je albansko rukovodstvo htelo da reši problem u vezi Ustava, rešilo bi i te probleme.

Srbija tamo nije imala ingerenciju nad policijom, pa je tražila pomoć savezne države, i to je trajalo neko vreme, pa su se posle povukli....

I tu je kvaka, imaš Ustav koji garantuje prava i slobode, ali nećeš da ih obezbediš, a ne daš ni republici da ga reši, a od nje tražiš da poštuje Ustav i saveznu državu.
determined determined 08:13 01.08.2014

Re: Čekaj

milisav68
deset_slukom
Mmmmda...

To što Stambolić priča, su priče za malu decu, i pokušava da opere savest.

Njega da je interesovalo šta se događa na Kosovu, otišao bi sam, a ne bi slao Miloševića.

Ima jedan intervju Balaševića, gde on priča kako je nastala pesma "Ne lomite mi bagrenje".

Kada su Srbi sa Kosova došli da protestuju ispred savezne skupštine, oni su ih elegantno sklonili u "Sava centar", gde je valjda trebao da održi koncert, pa se igrom slučaja i Balašević našao tu.

I dok su ljudi izlazili za govornicu, politički vrh tadašnje Srbije se kliberio i zajebavao i uopšte nisu slušali šta ljudi pričaju, pa je čak i neki deda zaplakao od muke dok je pričao, prekinu priču i sišao sa govornice....sve to zajedno ga je inspirisalo da napiše pomenutu pesmu....

Intervju je bio opširan sa puno detalja (koje sam ja zaboravio), ali mi se ovo urezalo u sećanje, kao i poruka da nam se ne piše dobro, zato što se vlast totalno otuđila od naroda, pa se još i smeje njegovoj muci....

To se dešavalo negde `85/`86.

Браво Милисаве !
Успут - немој да се мучиш да превише објашњаваш људима који линеарно мисле. Комплексније варијације нису за њих.
deset_slukom deset_slukom 08:53 01.08.2014

Re: Čekaj

milisav68

I tu je kvaka, imaš Ustav koji garantuje prava i slobode, ali nećeš da ih obezbediš, a ne daš ni republici da ga reši, a od nje tražiš da poštuje Ustav i saveznu državu.


Pa dobro, znam i ja ponešto o tome. Upravo ti predočavam da je rešenje bilo na pomolu. Valda.

Kakvo god da je bilo, bilo je bolje od onog što je urađeno. To je moje linearno mišljenje.
milisav68 milisav68 09:54 01.08.2014

Re: Čekaj

deset_slukom
Pa dobro, znam i ja ponešto o tome. Upravo ti predočavam da je rešenje bilo na pomolu. Valda.

Kao Vučićeve reforme.
Kakvo god da je bilo, bilo je bolje od onog što je urađeno. To je moje linearno mišljenje.

Kapiram ja tebe, i naravno da je sve bolje od rata, ali problem je što druga (druge) strana nije bila spremna na kompromis, i svako je vukao na svoju stranu....Slovenci i Hrvati su podržavali separatiste sa Kosova, da bi u stvorenoj "gužvi" našli razlog da "napuste" SFRJ.
Neizdrživa ustavno-pravna pozicija u kojoj se Srbija zadesila uticala je na to da njeno Predsedništvo 16. januara 1975. zatraži reviziju Ustava. Cilj je bio da republika povrati svoju vlast nad pokrajinama i tako ostvari pravo na "nacionalnu državu u jugoslovenskoj federaciji". Celokupni materijal o problemima koji nastaju na relaciji republika-pokrajine uobličen je u strogo poverljivi elaborat nazvan "Plava knjiga". Opsednute strahom od otvaranja "srpskog pitanja", republičke i partijske elite, kao i sam Josip Broz, nisu imali smelosti da pristupe promeni ustavnih rešenja o položaju pokrajina. Na drugoj strani, intenzivno se počeo širiti ilegalni pokret zasnovan na idejnim pozicijama Partije rada Albanije.

Nešto manje od godinu dana nakon smrti Josipa Broza na Kosovu i Metohiji izbili su masovni nemiri albanskog stanovništva (11. 03. 1981). Bio je to treći po redu udar albanskog separatizma na jugoslovensku federaciju. Nakon demonstracija iz 1968. albanska politička oligarhija je trinaest godina predano radila na promeni položaja Kosova i sticanju statusa republike. Ustavna rešenja iz 1974. omogućila su pokrajini gotovo potpunu izolaciju od Srbije. U istom vremenskom periodu država je permanentno ulagala u privredu i infrastrukturu Kosova. Od ukupno uloženih sredstava samo je 8% bilo prikupljeno u pokrajini, 65% je bilo iz fondova Srbije i federacije, a 27% su činili domaći i strani krediti. Brži privredni razvoj je ipak izostajao, a nezadovoljstvo akumulirano.
Demonstracije su osudila partijska i državna rukovodstva Srbije i Jugoslavije, označivši njihov karakter "kontrarevolucionarnim" i opasnim po teritorijalni integritet Jugoslavije.Donete mere za sprečavanje iseljavanja srpskog i crnogorskog stanovništva (u periodu 1961-1981. iselilo se 42,2% svih Srba i 63,3% svih Crnogoraca) nisu dale očekivane rezultate.

Kriza u Srbiji imala je više žarišta. Neuspeh ustavno-pravnog definisanja republike podsticao je široko nezadovoljstvo srpskog naroda. Kosovska kriza i egzodus Srba koji je ona izazvala predstavljali su "etničku pretnju" i provocirali srpsku reakciju.
U takvim okolnostima, posle posete Slobodana Miloševića Kosovu Polju 24. aprila 1987, srpsko pitanje je "otvoreno". To se dogodilo nezavisno od Miloševića, koga je zateklo kao partijskog funkcionera i u jednoj noći ga transformisalo u "vođu naroda". Veza sa širokim masama naroda uspostavljena je van ustaljenih institucija. Porazu reformskih snaga doprinela je naklonost koju je Milošević zadobio kod dela vojnog vrha, među provincijskim partijskim funkcionerima, elementima starog režima, čuvarima mita o Titu, pristalicama "antibirokratske revolucije", kadrovima koji su zagovarali "čvršći kurs" u rešavanju postojećih problema u odnosima republike i pokrajina.Mitinzi, skupovi, demonstracije - što je sve nazvano "dešavanje naroda" - okupili su tokom 1988. i proleća 1989. milione ljudi. Posebno dramatično bilo je smenjivanje rukovodstva Kosova i Metohije 17. novembra 1988. Masovne demonstracije Albanaca kulminirale su štrajkom i zatvaranjem u jamu rudara rudnika Stari trg. Medijska podrška albanskim štrajkačima sinhronizovano je stigla iz Ljubljane (skup u Cankarjevom domu od 27. 02. 1989), odakle je gotovo farsično poručeno da se u Starom trgu brani "avnojevska Jugoslavija".


GENEZA KOSOVSKOG PROBLEMA

deset_slukom deset_slukom 14:58 01.08.2014

Re: Čekaj

milisav68

Kapiram ja tebe, i naravno da je sve bolje od rata, ali problem je što druga (druge) strana nije bila spremna na kompromis,...


Eto, Stambolić reče da je postignut neki kompromis. Umesto što stalno ponavljaš iste (većini poznate) stvari, zašto ne potražiš njegov ekspoze koji govori o planiranim ustavnim promenama? Čisto iz radoznalosti.

Ima tu još nešto. Zar nije Srbija, pre jedno tri godine, nudila Kosovu autonomiju veću nego što ju je imala pre ukidanja? Mis'im - odjednom nam nadošla neka milost da im nudimo više nego što traže. Pošto, je li, od Srbije više ništa nisu tražili, osim normalizacije međudržavnih odnosa.
milisav68 milisav68 19:59 01.08.2014

Re: Čekaj

deset_slukom
Eto, Stambolić reče da je postignut neki kompromis. Umesto što stalno ponavljaš iste (većini poznate) stvari, zašto ne potražiš njegov ekspoze koji govori o planiranim ustavnim promenama? Čisto iz radoznalosti.

Evo, pogledao sam, samo on to pominje....a da ga ima po netu, sigurno bi ga pročitao.....

Nego naleteh na nešto drugo, šta je jedan ozbiljniji čovek rekao o celoj ekipi:
"Bolje četiri godine u Tehnogasu, nego četiri godine u NOB-u", kažu da se tom rečenicom nekadašnji gradonačelnik Beograda Branko Pešić, godina osamdesetih prošlog veka usprotivio izboru ekipe u sastavu Ivan Stambolić, Buca Pavlović, Slobodan Milošević, Radoje Stefanović, koja je iz tog preduzeća regrutovana za partijske i državne funkcije

Posle se čudimo šta nas snašlo.....
Ima tu još nešto. Zar nije Srbija, pre jedno tri godine, nudila Kosovu autonomiju veću nego što ju je imala pre ukidanja? Mis'im - odjednom nam nadošla neka milost da im nudimo više nego što traže. Pošto, je li, od Srbije više ništa nisu tražili, osim normalizacije međudržavnih odnosa.

Ma to je potez očajnika....samo, ta priča nije završena....i tu ne mislim samo na nas i njih, već uopšte na ceo Balkan, jer provociraju na sve strane...
dali76 dali76 23:31 01.08.2014

Re: Čekaj

Treba imati samo mrvu postenja,a jos manje pameti, pa priznati da je Milosevic bio glavni i odgovorni gospodaar mira i rata u SFRJ. Da je Milosevic dopustio miran razlaz po avnojevskim savovima , mirnog razlaza bi bilo.
Tih devedesetih bilo je tesko naci Srbina koji bi video bilo sta lose u tome da se ne dopusti raspad zemlje po avnojevskim granicama. Za ogromnu vecinu rat je bio sasvim prihvatljivo sredstvo da se ostvari ono sto se smatralo pravednim.
Slovenci mogu da idu kud oce, ionako ce da nas mole dda se vrate. Hrvati takodje moguda idu,al sa onim sta mi mislimo da je njihovo.ITD..ITD…
E ,danas,posto su rezultati takve politike takvi kakvi jesu, odnosno posto je takva politika dozivela poraz, niti mi ko narod koji jeste podrzavao takvu politiku,niti sam Milosevic koji je takvu politiku sprovodio , puj pike, niko kriv?
Vatikan, Mesic, zapad?Da biramo krivce?
Elementarno postenje,a pre svega zrelost, coveka ili jednog drustva nalaze sposobnost da se preispita vlastita odgovornost, nadju greske, pa cak i objasnjenja za greske.
Ja sam probao da razgovaram, ali vidim da cinjenice ne vrede pisljivog boba.
Na cinjenicu kako je Milosevic ustavom srusio SFRJ, dobijem odgovor da je nije srusio, vec je samo suspendirao federalne zakone ?!!!
Plus eex dokaza kako SFRJ nije valjala. Stvarno
Nije valjala? Da Znam. Ne poricem. Mislim koja to budala rusi ili suspenduje nesto sto mu valja ?
Iako sam nekoliko puta ponovio da bi se zemlja verovatno raspala i bez Milosevica,a da je isti odgovoran za krvavi raspad, ponavljas stvari koje ne negiram.
A onda ta predpostavka kako je Stambolica bolelo dupe za Kosovo? Ili jos morbidnija predpostavka da rata eto nije bilo , Srbi bi prvi dobijali otkaze po Hr.
Ma ajde. Moze trampa Milisave. Ja tebi moj poso ti meni tvoj vid?
Sta te boli uvo, evo mozes i cirilicu da citas preko apple telefona.
Ne mogu da verujem oko cega se ja ustvari ovde raspravljam.
milisav68 milisav68 07:06 02.08.2014

Re: Čekaj

dali76
Ili jos morbidnija predpostavka da rata eto nije bilo , Srbi bi prvi dobijali otkaze po Hr.
Ma ajde.Moze trampa Milisave. Ja tebi moj poso ti meni tvoj vid?

Bes zbog lične tragedije te sputava da razmišljaš racionalno, i da pokušaš da shvatiš, šta sam hteo da kažem.

Nije poenta u gubljenju posla, već što bi ta otpuštanja bila na nacionalnoj osnovi, pa bi zbog velikog broja Srba u Hrvatskoj, stvorila mogućnost za veće nemire i rat.....

Da je Tuđman hteo mirno rešenje, i da nije hteo da protera Srbe iz Hrvatske, ne bi ih izbacivao iz Ustava, kao konstitutivnog naroda.

Nešto slično se dešava danas u Ukrajini, gde je ruski jezik izbačen kao zvanični jezik, sa namerom da izazove reakciju.....a tamo nije bilo Miloševića, i nije bilo rata prilikom raspada SSSR-a i Rusi su se držali po strani dokle god se poštovao sporazum.....i dok se legalno izabrana vlast nije srušila na ulici...

No, da se vratimo na događaje iz bivše nam zemlje, krajem juna 1991. u mom komšiluku se pojavila porodica iz tvog bivšeg kraja (iz Garešnice, majka, dve ćerke i najmlađi sin od nekih pet godina), a otac je ostao, dok se situacija ne smiri (posle su im krajem avgusta zapalili kuću)....

Šta se desilo, te je izazvalo takvu reakciju....pa pojavila se grupa "žestokih momaka" sa strane, koji su počeli da maltretiraju ljude noću, pa su tako napali jednu devojku kada se vraćala kući, a ona se posle požalila ocu, koji je posle ragovao.....i dobio batine, od kojih je par meseci kasnije umro....

Jel treba da ti objašnjavam, koje su nacionalnosti bili ti "momci", ko ih je poslao, i da istraga o tome tapkala u mestu, iako su uredno prijavljene tablice vozila sa kojim su došli....i kakva je poruka time poslata....

Stanišić i Simatović su im tu "uleteli" ko melem na ranu, a tebi naravno ne "bode oči" to što oni ni do dan-danas nisu osuđeni....ali ipak za svaki slučaj pomeni još neki put Vatikan....
deset_slukom deset_slukom 10:49 02.08.2014

Re: Čekaj

milisav68

Da je Tuđman hteo mirno rešenje, i da nije hteo da protera Srbe iz Hrvatske, ne bi ih izbacivao iz Ustava, kao konstitutivnog naroda.


Uvek se može prigodno istumbati redosled događanja i, naizgled, logično objasniti svoje stavove.

Srbi su jedva dočekali pojavu nekoga poput Tuđmana, e da bi imali "argumente" za svoju stvar. Kada se Tuđman pojavio na političkoj sceni, stvari su već prilično otišle niza stranu.

Lično, kada sam prvi put čuo za nekoga sa takvim imenom, već sam imao sasvim jasan osećaj da je vrag odneo šalu. Činjenično - kada je Tuđman pobedio na izborima, SKJ već mesecima nije postojao, a iza nas su bili raznorazni "mitinzi istine"...

Ali, mene ne iznenađuje ovaj "argument", on egzistira od početka, jer, onako, baš dobro zvuči.

milisav68 milisav68 12:39 02.08.2014

Re: Čekaj

deset_slukom

Lično, kada sam prvi put čuo za nekoga sa takvim imenom, već sam imao sasvim jasan osećaj da je vrag odneo šalu. Činjenično - kada je Tuđman pobedio na izborima, SKJ već mesecima nije postojao, a iza nas su bili raznorazni "mitinzi istine"...

Da, Hrvati su se uplašili da im se ne ponovi NDH-a i Jasenovac.

Kada se Tuđman pojavio na sceni, u Srbiji su "drmali" liberali.
deset_slukom deset_slukom 13:01 02.08.2014

Re: Čekaj

milisav68

Kada se Tuđman pojavio na sceni, u Srbiji su "drmali" liberali.


Misliš - kao fudzbaler?

Dobri su ti argumenti - za samoobmanjivanje. Ja zaista verujem da ti veruješ da si u pravu.
milisav68 milisav68 13:20 02.08.2014

Re: Čekaj

deset_slukom
Misliš - kao fudzbaler?

Ne, kao avijatičar.
determined determined 18:52 02.08.2014

Re: Čekaj

deset_slukom
milisav68

Kada se Tuđman pojavio na sceni, u Srbiji su "drmali" liberali.


Misliš - kao fudzbaler?

Dobri su ti argumenti - za samoobmanjivanje. Ja zaista verujem da ti veruješ da si u pravu.

Ја сам сигуран да ти ниси у праву !
tetkino tetkino 14:54 28.07.2014

Razgovori

Ono kad si mali i svašta pitaš, pa ti i odgovore:


- Deda jesi ti bio u partizanima?
- Jesam.
- Od početka?
- Od početka.
- A što?
- Ovde bile ustaše. Ubijali sve. Mog'o si se ili kriti ili biti s ovcama.
Ženski posao. Nisi ni mog'o ništa nego uzeti pušku.

...

- Deda a jel' istina da si ti prvi ušao u Beograd?
- Nisam, ušli su Rusi.
- Dobro od naših.
- Nisam bio prvi.
- I kako je bilo?
- Kako će biti?
- Pa jel bilo kao u Otpisanima
- Mmmm

....

- Deda, a jesi ti bio komunista?
- Nisam.
- A tvoj brat Dušan?
- On je bio.
- A što je on bio komunista?
- Naučilo ga u školi (Gimnazija u Bihaću)
- I onda je on otišao u partizane, a vi otišli za njim da ga nađete. Jel da da je tako bilo?
- Jeste.
- I šta je onda s njim bilo.
- Strevio ga metak u trbuh 1943. Umro mi na rukama.

...

- Deda, jel istina da su ti nudili da ostaneš u Beogradu?
- Jesu.
- A što nisi?
- Davalo mi tuđu kuću. Od nekog Jevrejina što ga je otjeralo u logor. Ja nisam tio. Dosta mu njegove muke, još treba gledati kako mu se ja kućom šetam. Ko da ja nisam plako kad su ustaše moju zapalile...
- Jel on živ bio onda?
- Ne znam, nije ga bilo.
- Pa kako bi te onda gledao?
- Bog sve vidi...

...

- Deda, a jel tebi kum Mile dobar drug.
- Bog s tobom dijete, kumovi smo od starine.
- Ti si bio u partizanima.
- Jesam
- A jel istina da je on bio u četnicima.
- Jeste
- Pa kako onda...
- Šta kako?
- Kako ste onda drugovi?
- Bio rat. Naišla vojska. Pokupilo ga.
- I onda?
- Šta onda? Znalo se šta je ko radio. Odslužio 2 godine, koliko se moralo, pa ga pustilo.
- I šta onda?
- Šta bi? Kum Mile je dobar čovjek.

...

- Deda, a što kum Jovo plače kad se napije?
- Ćuti?
- Što?
- Šta i ti svašta pitaš!
- Što?
- Ubilo mu u ratu ženu, oca, majku, troje djece, najmanje u koljevci...
- A što ti nikad ne plačeš?
- Ja ne pijem.

...

- Deda a čija je ta zadnja svijeća što je uvijek pališ kad idemo na groblje?
- Ta je za mrtve.
- Koje mrtve?
- Sve. Neznane.
- A šta ako tu ima loših ljudi?
- Moje je da upalim. Bog nek ih razvrstava.
determined determined 15:06 28.07.2014

Re: Razgovori

tetkino
Ono kad si mali i svašta pitaš, pa ti i odgovore:


- Deda jesi ti bio u partizanima?
- Jesam.
- Od početka?
- Od početka.
- A što?
- Ovde bile ustaše. Ubijali sve. Mog'o si se ili kriti ili biti s ovcama.
Ženski posao. Nisi ni mog'o ništa nego uzeti pušku.

...

- Deda a jel' istina da si ti prvi ušao u Beograd?
- Nisam, ušli su Rusi.
- Dobro od naših.
- Nisam bio prvi.
- I kako je bilo?
- Kako će biti?
- Pa jel bilo kao u Otpisanima
- Mmmm

....

- Deda, a jesi ti bio komunista?
- Nisam.
- A tvoj brat Dušan?
- On je bio.
- A što je on bio komunista?
- Naučilo ga u školi (Gimnazija u Bihaću)
- I onda je on otišao u partizane, a vi otišli za njim da ga nađete. Jel da da je tako bilo?
- Jeste.
- I šta je onda s njim bilo.
- Strevio ga metak u trbuh 1943. Umro mi na rukama.

...

- Deda, jel istina da su ti nudili da ostaneš u Beogradu?
- Jesu.
- A što nisi?
- Davalo mi tuđu kuću. Od nekog Jevrejina što ga je otjeralo u logor. Ja nisam tio. Dosta mu njegove muke, još treba gledati kako mu se ja kućom šetam. Ko da ja nisam plako kad su ustaše moju zapalile...
- Jel on živ bio onda?
- Ne znam, nije ga bilo.
- Pa kako bi te onda gledao?
- Bog sve vidi...

...

- Deda, a jel tebi kum Mile dobar drug.
- Bog s tobom dijete, kumovi smo od starine.
- Ti si bio u partizanima.
- Jesam
- A jel istina da je on bio u četnicima.
- Jeste
- Pa kako onda...
- Šta kako?
- Kako ste onda drugovi?
- Bio rat. Naišla vojska. Pokupilo ga.
- I onda?
- Šta onda? Znalo se šta je ko radio. Odslužio 2 godine, koliko se moralo, pa ga pustilo.
- I šta onda?
- Šta bi? Kum Mile je dobar čovjek.

...

- Deda, a što kum Jovo plače kad se napije?
- Ćuti?
- Što?
- Šta i ti svašta pitaš!
- Što?
- Ubilo mu u ratu ženu, oca, majku, troje djece, najmanje u koljevci...
- A što ti nikad ne plačeš?
- Ja ne pijem.

...

- Deda a čija je ta zadnja svijeća što je uvijek pališ kad idemo na groblje?
- Ta je za mrtve.
- Koje mrtve?
- Sve. Neznane.
- A šta ako tu ima loših ljudi?
- Moje je da upalim. Bog nek ih razvrstava.

Само да ово још једном истакнем !
Браво - за ово !

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana