In memoriam| Ljudska prava| Mediji

DELO ČINI ČOVEKA!

Filip Mladenović RSS / 20.04.2015. u 11:14

 

Koji je to unutrašnji poriv, kakav je to glas savesti podstakao mladog vojnika Bredli Meninga da kao mladji obaveštajni analitičar sa pristupom poverljivoj mreži i bazi podataka Pentagona i Stejt departmenta, prikupljene informacije dostavi "Vikiliksu", kako bi čitav svet saznao o razmerama zla i zločina?

Bredli Mening je sam odgovorio, i to na početku sudjenja, koje mu je presudilo doživotnu robiju: dostavljanje „Vikiliksu", organizaciji za objavljivanje državnih i korporativnih tajni, video-snimka u kojem se vidi kako američki helikopter puca po civilima u Bagdadu (događaj koji je privukao pažnju i zbog pogibije dva novinara Rojtersa), objasnio je „ličnim užasom zbog krvoločnosti posade". Dostavljanje na stotine hiljada izveštaja Pentagona sa ratišta u Iraku i Avganistanu, opravdao je željom da pokaže „pravu cenu" tih ratova, koji su ga „lično deprimirali". Naveo je i da samo želi „da narod vidi istinu... jer bez pravih informacija javnost ne može da odlučuje". Želeo je takođe da podstakne „svetsku debatu i reformu". „Savest mi je čista", izjavio je pred vojni sudom.

Kakav je to etički kod, koji sklop najintimnijih motiva je inspirisao Edvarda Snoudena, najpre tehničkog asistenta u CIA, a potom službenika "Buz Alen Hamiltona", privatne firme koju je angažovalo
Ministarstvo odbrane u tajnom projektu Nacionalne bezbednosne agencije (NSA), da o svojim saznanjima obavesti svetsku javnost, šaljući poverljive podatke novinarima "Gardijana" i "Vašington posta"? Sam Snouden je pre dobijanja azila u Rusiji svoj postupak objasnio u intervjuu za "Gardijan": "Moj jedini motiv je bio da informišem javnost šta se radi u njeno ime i šta se radi protiv nje. Svestan sam da ću propatiti zbog svog postupka. NSA je napravila infrastrukturu koja omogućava da se sve presretne. Ako želim da vidim vaš imejl ili poruke na telefonu vaše supruge, mogu to da učinim. Mogu da dođu do imejlova, šifri, podataka sa telefona, kreditnih kartica. Ne želim da živim u društvu u kome se događaju takve stvari u kome se snima sve što kažem", istakao je Edvard Snouden.

Kakvo je to kućno vaspitanje, koje osećanje dužnosti je motivisalo Lakića Djorovića, oficira sa dve decenije radnog staža u Pravnoj službi Generalštaba JNA i VJ, bivšeg ratnog vojnog tužioca za Beograd i na Kosovu da uprkos svemu progovori o Srbiji kao taocu tajnih službi!? Zašto je o svojim neposrednim saznanjima o ratnim zločinima počinjenim na Kosovu svedočio u Haškom sudu, gde je njegovo svedočenje ocenjeno kao veoma pouzdano, iako je odbrana optuženih generala pokušavala da ga proglasi neuračunljivim, a ovdašnji funkcioneri - nekredibilnim svedokom?
Takodje, zbog čega je Lakić Đorović prvi, još 2001. godine javno progovorio o žrtvovanju 16 radnica i radnika RTS-a, koji su poginuli tokom NATO bombardovanja 23. aprila 1999. u zgradi RTS-a u Aberdarevoj ulici?

Lakić Djorović, sada potpukovnik u penziji, sam je dao odgovore na ova pitanja gostujući u emisiji "Mućni glavom" u subotu, 18. aprila 2015. godine. (LINK: http://www.radiobeograd.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=3256&Itemid=182)

Meni kao gradjaninu i kao novinaru ostaje samo potraga za odgovorima na pitanja: Može li Srbija postati normalno, demokratsko i prosperitetno društvo bez otvaranja tajnih dosijea i reformisanja tajnih službi?
Hoće li ikada hrabre i moralne osobe poput Lakića Djorovića dobiti priznanje i zaslužiti uvažavanje, umesto etiketa, pretnji, batina i svakojakih ponižavanja?

Neka je večna slava i hvala žrtvovanim koleginicama i kolegama: Jelica Munitlak (28), šminkerka, Ksenija Banković (28), video-mikserka, Darko Stiomenovski (26), tehničar u razmeni, Nebojša Stojanović (27), tehničar u masteru, Dragorad Dragojević (27), radnik obezbeđenja, Dragan Tasić (31), električar, Aleksandar Deletić (31), kamerman, Slaviša Stevanović (32), tehničar, Siniša Medić (32), dizajner programa, Ivan Stukalo (34), tehničar, Dejan Marković (39), radnik obezbeđenja, Milan Joksimović (47), radnik obezbeđenja, Branislav Jovanović (50), tehničar u masteru, Milan Janković (59), precizni mehaničar, Tomislav Mitrović (61), režiser programa i Slobodan Jontić (54), monter.

P.S.
Svedočenja potpukovnika Lakića Đorovića


"U kontekstu suđenja bivšem direktoru Radio Televizije Srbije Dragoljubu Milanoviću, krajem juna 2001, istražni sudija Okružnog suda u Beogradu Vučko Mirčić obraća se Ministarstvu odbrane, tražeći dve stvari:
1. da se službenici koji su se bavili odbranom u RTS-u oslobode čuvanja službene i vojne tajne;
2. da odgovori da li ga je NATO ili neka članica tog vojnog saveza upozorila da će RTS biti bombardovan 23. aprila 1999.

Nakon više od dva meseca, Sektor za civilnu odbranu, koji je po zakonu, u ratnim uslovima, u okviru Ministarstva odbrane bio nadležan za Televiziju Srbije, kao za sistem od velikog značaja za odbranu zemlje, obraća se Pravnoj upravi tog istog ministarstva, dostavljajući joj zahtev istražnog sudije Mirčića i jedan akt Sekretarijata ministarstva. Sekretarijat u tom aktu naređuje Sektoru civilne odbrane da razmotri zahtev istražnog sudije i da u saradnji s organima bezbijednosti dostavi svoj stav po tom pitanju. Dakle, odgovarajuću naredbu dobili su i organi bezbijednosti.

Sektor za civilnu odbranu, tj. pukovnik Petar Pajčin i potpukovnik Zulević, radi pripreme odgovora Sekretarijatu u više navrata, pa i 6. avgusta 2001, organizovali su i održali više službenih razgovora, sa više lica iz Pravne uprave SMO (načelnikom Pravne uprave general-majorom Aleksandrom Ignjatovićem, njegovim zamenicima - pukovnicima Milovanom Mihajlovićem i Svetomirom Cvetkovićem i sa saradnicom Pravne uprave gospođom Milinom Petković-Nenadović).
U dva navrata, po dogovoru sa mojim pretpostavljenim, potpukovnik Zulević opširno je razgovarao i sa mnom - Lakićem Đorovićem, potpukovnikom iz Odeljenja za propise Pravne uprave, kao licem koje je pripremalo stručna mišljenja o primjeni propisa u ovoj oblasti.

U brojnim i opširnim razgovorima, s početka prikriveno, a potom otvoreno, uporno i čak prijeteći, Sekretarijat civilne odbrane, tj. Pajčin i Zulević, pozivajući se na stavove i procjene organa bezbijednosti i Sekretarijata SMO, naglasili su da će na sudu, prije svih, morati da svjedoče i sam pukovnik Pajčin, te generali Petković i Manastirac, kao i drugi visoki vojni funkcioneri, ne samo iz Službe civilne odbrane, nego i iz Ministarstva odbrane, Generalštaba i drugih djelova Vojske i vojnih službi bezbijednosti. Uporno su pokušali da nas ubijede da, u tom momentu, bez obzira na sadržinu važećih propisa, niko ne može biti oslobođen od obaveze čuvanja vojne ili službene tajne u vezi sa okolnostima bombardovanja zgrade RTS-a.

Načelnik Pravne uprave general Ignjatović zahtevao je da i mi podržimo stavove Službe za civilnu odbranu, Sekretarijata i organa bezbijednosti - da se u tom momentu niko ne oslobodi od obaveze čuvanja tajne, tj. da se svjedoci, do daljnjeg, ne odazivaju pozivima suda.

Dana 9. avgusta 2001, kao hitan za odlučivanje, meni su dali predmet Pravne uprave pov. broj 466/2001. U omotu (koricama) toga predmeta nalazilo se preko 20 raznih dopisa i dokumenata.

U predmetu su se, između ostalog, nalazile i tri službene zabeleške ovlašćenih lica organa vojne bezbijednosti. U dvema službenim zabeleškama, koje su odvojeno jedan od drugog sačinili dvojica ovlašćenih lica vojne bezbijednosti, verujem iz Uprave bezbijednosti Generalštaba, govori se o tome da je vojni i državni vrh bio upoznat da će NATO bombardovati zgradu RTS-a, jer da je, pored ostaloga, i Centar za elektronsko izviđanje i protivelektronska dejstva iz Podgorice »uhvatio i dešifrovao« delove navodno presretnutih razgovora, prvo - između pilota NATO aviona, gde jedan pilot saopštava drugom - »... da im je ponovo naređeno da unište RTS i da kreću...« i, drugo - deo razgovora posade sa NATO bazom u Avijanu - »da su izvršili zadatak«.
U trećoj službenoj zabelešci, koju je sačinio pukovnik Uprave bezbijednosti Generalštaba, koja je opširnija od prve dvije i ispisana je na gotovo dvije strane, nakon analize sadržine prve dvije zabeleške i drugih dokaza, predlaže se - da se do daljnjeg niko ne oslobađa od obaveze čuvanja vojne, službene i državne tajne, jer bi to škodilo interesima i bezbijednosti zemlje.

Znajući da su moji pretpostavljeni već dogovorili sa Sektorom za civilnu odbranu i Sekretarijatom SMO da se podrže njihovi predlozi i predlozi organa bezbijednosti, te da se od mene očekuje da u tom smislu pripremim i nacrt odgovora za potpis načelnika Pravne uprave, a s ubeđenjem da bi to bilo krivično kažnjivo tumačenje propisa, sačinio sam dvije službene zabeleške. Obje sam uradio i šefovima predao 9. avgusta 2001. godine, sa svim spisima predmeta.
U prvoj - opširno i detaljno prikazao sam relevantno činjenično stanje, naglašavajući sadržinu dopisa i dokumenata u predmetu, naročito triju službenih zabeleški organa bezbijednosti, a u drugoj - nakon kratke analize relevantnih odredbi važećih propisa u ovoj oblasti, predložio sam da se svi mogući svjedoci oslobode od obaveze čuvanja tajne, kao i da se opomenu na obavezu odazivanja sudskim pozivima.

Moj pretpostavljeni, pukovnik Cvetković, nakon dugog ubeđivanja rekao mi je kako sugeriše da se moje dvije službene zabeleške pošalju kao mišljenje i predlog Pravne uprave. Po njegovom naređenju pripremio sam nacrt odgovora, iz koga je on međutim izbacio mišljenje »da u konkretnom krivično-pravnom predmetu nema pravnih smetnji da se sva lica koja sud želi da sasluša kao svedoke u krivičnom postupku oslobode od obaveze čuvanja tajne« i da »u konkretnom slučaju postoji javni interes koji, u smislu stava 3. člana 38. Zakona o Vojsci Jugoslavije zahtijeva da se svi svjedoci oslobode od obaveze čuvanja tajne«. Izostavljeni dio teksta pukovnik Cvetković je zamijenio stavom kojim se anulira smisao navedene zakonske odredbe, a zatim je napravio novu verziju, koju je dostavio Službi za civilnu odbranu, kao Akt Pravne uprave, pov. broj 466-2/01 od 10. avgusta 2001. godine.

Budući da se ovde radi o rasvetljavanju pogibije 16 mladih ljudi, odredili smo da se ovaj predmet čuva trajno.

Držeći da se radi o značajnom predmetu, te da je u njemu sadržano više dokaza o zločinima režima i vojnog vrha, te znajući da tajne službe preko svojih saradnika uništavaju sve dokaze o njihovim zločincima i zločinima, po jedan primjerak svih pet službenih zabeleški (službenih tri i mojih dve), ostavio sam i u predmet Pravne uprave Ministarstva odbrane, pov. broj 209/2001, a nakon više puta ponovljenih pretnji od strane organa vojne bezbijednosti, radi sopstvene zaštite, po jedan primjerak svih pet službenih zabeleški dao sam dr Miladinu Papiću, bivšem vrhovnom vojnom tužiocu. Dr Papić mi je kasnije rekao da ih je 2. septembra 2002. godine, uz druge brojne dokaze, dostavio Kabinetu saveznog ministra za odbranu, odnosno pukovnicima Karanfilovu i Jovanoviću, za koje je napomenuo da misli da rade u vojnoj bezbijednosti ili policiji.

O uništavanju dokaza u vezi sa bombardovanjem RTS-a, u kontekstu uništavanja, falsifikovanja i skrivanja i drugih (više od 17.000) dokumenata - dokaza, o učinjenim ratnim zločinima i drugim teškim krivičnim djelima, ja sam svjedočio i pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (od 13. do 15. marta 2007).

O ovome sam, dana 5. oktobra 2007. godine, toliko koliko mi je dopustio, govorio i ministru odbrane, gospodinu Šutanovcu, u njegovom kabinetu, a u prisustvu gospođe Žanke Stojanović i gospodina Bojčić Miroslava, kao i gospodina Dragana Radulovića, iz ministrovog kabineta.
O svom radu i držanju u predmetu Pravne uprave SMO, pov. broj 466/2001, kao i u bilo kojem drugom predmetu, spreman sam da svjedočim i kazujem i pred organima pravosuđa i drugim nadležnim organima Republike Srbije."

                                                                                                                                      Lakić Djorović

 

 Komentari (114)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

oskar-z-wild oskar-z-wild 12:27 20.04.2015

Očigledan odgovor

Hoće li ikada hrabre i moralne osobe poput Lakića Djorovića dobiti priznanje i zaslužiti uvažavanje, umesto etiketa, pretnji, batina i svakojakih ponižavanja?


Bradli Maning je u zatvoru, Snouden u ruskom egzilu, Džulien Asanž se zatvorio u ambasadu... i to je samo vrh ledenog brega.
Filip Mladenović Filip Mladenović 12:38 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Ovi moderni Prometeji prikovani su za stenu neslobode, manipulacije i glupirity šou programa!

Branko Miljković se davno zapitao: "Hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj?"

Očigledno je da sloboda nema sluha!

P.S: A šta tek reći o tome što Mediteran postaje velika plava grobnica hiljada i hiljada nesretnika - emigranata!?
reanimator reanimator 12:47 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Bradli Maning je u zatvoru

Chelsea Elizabeth Manning , da budemo precizni.
freehand freehand 12:49 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

P.S: A šta tek reći o tome što Mediteran postaje velika plava grobnica hiljada i hiljada nesretnika - emigranata!?

To nisu emigranti. To su očajnici.
Mada, ko ih jebe. I njima je tata najavio da će ih bombardujovanjem spasiti od diktature i odgovornosti za preirodne resurse, i da donese demokratiju. Prema tome - sami su krivi. Ili već neko ko ih nije sklonio.
Filip Mladenović Filip Mladenović 12:58 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Kako možete to napisati? Deca, bebe, njihove majke!?

Do sada je više od 35 000 tražilaca azila i migranata stiglo brodovima do južne Evrope a – u slučaju potvrde broja žrtava najnovije tragedije – blizu 1600 je poginulo tokom 2015. godine.

Tokom 2014. godine približno 219 000 osoba prešlo je Sredozemno more, a 3500 života je izgubljeno.
freehand freehand 13:13 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Kako možete to napisati? Deca, bebe, njihove majke!?

Šta kako mogu napisati?
Pogledaj kad je i zbog čega krenuo talas, a onda uzmi knjigu Stanka Cerovića "Vrijeme je krv". U njoj je opisana epizoda u kojoj jedan takav brod sa nesrećnicima koji beže od humanitarnih bombi dođe do demokratskog nosača aviona. Iz helikoptera i sa nosača brod snime posade fotoaparatima i kamerama, onda se nosač okrene i ode. Sa brodića je preživeo svaki dvadseti. Vest se pojavila u nekim medijima a onda je sve utihnulo. Do danas.
I šta još kako mogu napisati? Da su ih upozorili, isto kao Srbiju i RTS?
Pa jesu. Znači - zna se ko je kriv i ko nije kriv.
Filip Mladenović Filip Mladenović 13:24 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Svi vojnici i oficiri, koji su radili sa Bredli Meningom, znali su za ono što je ovaj hrabar i moralan čovek poslao "Vikiliksu", ali su ĆUTALI!

Svi kompjuterski stručnjaci, koji su radili sa Edvardom Snoudenom, znali su šta sve NSA podmuklo radi, ali su ĆUTALI!

Svi oficiri, koji su radili sa Lakićem Djorovićem, znali su za žrtvovanje 16 radnica i radnika RTS-a, ali su ĆUTALI!

DELO ČINI ČOVEKA, kako glasi naslov!
freehand freehand 13:31 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Filip Mladenović
Svi vojnici i oficiri, koji su radili sa Bredli Meningom, znali su za ono što je ovaj hrabar i moralan čovek poslao "Vikiliksu", ali su ĆUTALI!

Svi kompjuterski stručnjaci, koji su radili sa Edvardom Snoudenom, znali su šta sve NSA podmuklo radi, ali su ĆUTALI!

Svi oficiri, koji su radili sa Lakićem Djorovićem, znali su za žrtvovanje 16 radnica i radnika RTS-a, ali su ĆUTALI!

DELO ČINI ČOVEKA, kako glasi naslov!

Pa to ti kažem. Nađi sad ko je žrtvovao desetine a možda i stotine hiljada ljudi podavljenih u vodama Mediterana. Mora da je neki lokalni šef pristaništa.
Filip Mladenović Filip Mladenović 13:35 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Da je bilo više Meninga i Snoudena, ne bi bilo toliko žrtvovanih!

Da je bilo više Lakića Djorovića, ne bi bilo toliko žrtvovanih, od Vukovara, pa preko Sarajeva i Srebrenice, do Kosova, pa kafića "Panda" u Peći, kao i zgrade RTS-a u Aberdarevoj!

Mućnite glavom!
freehand freehand 13:39 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Da je bilo više Meninga i Snoudena, ne bi bilo toliko žrtvovanih!

Čime ćeš ovo da potkrepiš? Zašto Asanž i Snouden nisu dovoljni, i šta su njihovi postupci doprineli da se ti pomeriš iz svog konformističkog idiotizma ne shvatajući da postoji JEDAN krivac koji je ispalio raketu?
Isti koji je razvalio Irak, koji je razorio Libiju, koji sada razara pola Bliskog istoka i sprema se da nastavi sa Ukrajinom i produži dalje?
Filip Mladenović Filip Mladenović 14:00 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Kada je počela zločinačka opsada Sarajeva 1992. godine, nas par stotina se okupilo u centru Beograda da protestujemo.

Da nas je bilo par stotina hiljada, sigurno ne bi bilo toliko pobijene sarajevske dece!

A što se 16 žrtvovanih radnica i radnika RTS-a tiče, sramota je da ova država toliko dugo i uporno krije imena i prezimena SAUČESNIKA u njihovoj likvidaciji!
predatortz predatortz 15:56 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Kada je počela zločinačka opsada Sarajeva 1992


Ne lupetaj, matere ti!
oskar-z-wild oskar-z-wild 17:59 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

freehand
i šta su njihovi postupci učinili da se ti pomeriš iz svog konformističkog idiotizma ne shvatajući da postoji JEDAN krivac koji je ispalio raketu?
Isti koji je razvalio Irak, koji je razorio Libiju, koji sada razara pola Bliskog istoka i sprema se da nastavi sa Ukrajinom i produži dalje?


Freehand, oprosti ali kod tebe se javlja neko psihotično stanje - verovanje u JEDNO koje pokreće svet, bio to Bog, Zavera, Imperija ili slično. Svet je mnogo kompleksniji od toga.

Što se tiče stotine hiljada emigranata (radnika) koji stižu u Evropu, već je jasno da su promenili Evropu i njenu budućnost. To je neminovan proces koji su mnogi predvideli, sirotinja ide ka bogatstvu, seoska stanovništva idu u gradove... radnici ka radnim mestima.

Srbija bi trebala da pomogne Evropskoj uniji tako što će dozvoliti jednom broju emigranata (radnika) da se nasele u Srbiji - to je način da se pobedi "bela kuga".
freehand freehand 18:07 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Freehand, oprosti ali kod tebe se javlja neko psihotično stanje - verovanje u JEDNO koje pokreće svet, bio to Bog, Zavera, Imperija ili slično. Svet je mnogo kompleksniji od toga.

Doktore, hvala na netraženoj ali neupitno stručnoj i kvalifikovanoj dijagnozi.
Nije reč o mom stanju nego načinu na koji svet danas funkcioniše. Da se to ne bi videlo čovek ne mora da bude bolestan. Dovoljno je da ima dovoljno gorljivu e,mociju ili odgovarajuću insuficijenciju inteligencije.
Što se tiče stotine hiljada emigranata (radnika) koji stižu u Evropu, već je jasno da su promenili Evropu i njenu budućnost. To je neminovan proces koji su mnogi predvideli, sirotinja ide ka bogatstvu, seoska stanovništva idu u gradove... radnici ka radnim mestima.

Velika većina nesreće koja se ukrcava na te brodove smrti nisu nikakvi radnici, nego nesrećnici čiji su domovi sprženi u plamenu građanskih i verskih ratova a sudbine dovoljno uništene da je i ukrcavanje na njih deluje kao potencijalna sedmica na lotou.
Pomenuo sam STanka Cerovića i njegovu knjigu, i u toj knjizi konkretan slučaj. I naći ću pasus u kome je opisana ta situacija. Imperija te nesrećnike namerno gura u smrt, dragi Oskare. I ne dozvoljava im da iz nje pobegnu.
A nema Je Suis davljenik.
Sepulturero Sepulturero 18:07 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

oskar-z-wild
freehand
i šta su njihovi postupci učinili da se ti pomeriš iz svog konformističkog idiotizma ne shvatajući da postoji JEDAN krivac koji je ispalio raketu?
Isti koji je razvalio Irak, koji je razorio Libiju, koji sada razara pola Bliskog istoka i sprema se da nastavi sa Ukrajinom i produži dalje?


Freehand, oprosti ali kod tebe se javlja neko psihotično stanje - verovanje u JEDNO koje pokreće svet, bio to Bog, Zavera, Imperija ili slično. Svet je mnogo kompleksniji od toga.

Što se tiče stotine hiljada emigranata (radnika) koji stižu u Evropu, već je jasno da su promenili Evropu i njenu budućnost. To je neminovan proces koji su mnogi predvideli, sirotinja ide ka bogatstvu, seoska stanovništva idu u gradove... radnici ka radnim mestima.

Srbija bi trebala da pomogne Evropskoj uniji tako što će dozvoliti jednom broju emigranata (radnika) da se nasele u Srbiji - to je način da se pobedi "bela kuga".


Та радна места не постоје ни у Европи а акамоли у Србији. Осим тога, огромна већина азиланата је необразована а многи су аналфабете. Ово знам из директног искуства.
Они не долазе због радних места већ бесплатне хране и становања + џепарац. само што се о томе врло стидљиво јавља јер није политички коректно.
predatortz predatortz 18:11 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor


Srbija bi trebala da pomogne Evropskoj uniji tako što će dozvoliti jednom broju emigranata (radnika) da se nasele u Srbiji - to je način da se pobedi "bela kuga".


Srbija bi trebala da pomogne sebi, ne čekajući da se neko smiluje da joj pomogne. Srbija treba da uposli i uhlebi svoju sirotinju, a nje nije malo, pa tek onda da razmišlja o pomaganju drugima. Pomagati bogatijeg od sebe da bude još bogatiji, a na svoju štetu, je imbecilan čin.
Sepulturero Sepulturero 18:14 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

freehand
P.S: A šta tek reći o tome što Mediteran postaje velika plava grobnica hiljada i hiljada nesretnika - emigranata!?

To nisu emigranti. To su očajnici.
Mada, ko ih jebe. I njima je tata najavio da će ih bombardujovanjem spasiti od diktature i odgovornosti za preirodne resurse, i da donese demokratiju. Prema tome - sami su krivi. Ili već neko ko ih nije sklonio.


Док је Гадафи био жив ова азиланнтска навала се још некако и контролисала а сада је ђаво однео шалу. По неким теоријама то је био један од главних разлога зашто је срушен и срамно убијен. Некоме одговара дестабилизација Европе.
nsarski nsarski 18:33 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

To je neminovan proces koji su mnogi predvideli, sirotinja ide ka bogatstvu, seoska stanovništva idu u gradove... radnici ka radnim mestima.


Nemacki ministar spoljnih poslova se s tobom ne slaze. Evo sta on veli:

Germany's foreign minister says stabilizing Libya would help prevent tragedies like the capsizing of an overloaded migrant boat in the Mediterranean where hundreds are feared dead.

Frank-Walter Steinmeier said that it wasn't immediately helpful to focus on more border enforcement and police — even if that is necessary.

Steinmeier said that "the first thing" to be done is "to try to get a government of national unity in Libya."

He said in the transcript of an interview on German public television that "only stable conditions there will keep Libya from being used by migrant smugglers and smuggler organizations." Steinmeier said international cooperation was needed to stop people traffickers.

Dakle, te ljude nije nateralo siromastvo na takav ocajnicki korak, vec haos i bezakonje koje vlada u Libiji. Kaze covek, crno na belo. (podvlacenje moje). Naravno, on je propustio da kaze kako i zasto je doslo do haosa u Libiji.
I, kao sto rece, pojacavanje granicnih kontrola nije resenje. Naravno, to mu jeste bilo resenje kada su ovi sa Kosova krenuli da prelaze ka Madjarskoj i dalje. Poslao Nemacke patrole na nasu severnu granicu.

Eh zivote, kontradikcijo!
freehand freehand 18:39 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

nsarski
To je neminovan proces koji su mnogi predvideli, sirotinja ide ka bogatstvu, seoska stanovništva idu u gradove... radnici ka radnim mestima.


Nemacki ministar spoljnih poslova se s tobom ne slaze. Evo sta on veli:

Germany's foreign minister says stabilizing Libya would help prevent tragedies like the capsizing of an overloaded migrant boat in the Mediterranean where hundreds are feared dead.

Frank-Walter Steinmeier said that it wasn't immediately helpful to focus on more border enforcement and police — even if that is necessary.

Steinmeier said that "the first thing" to be done is "to try to get a government of national unity in Libya."

He said in the transcript of an interview on German public television that "only stable conditions there will keep Libya from being used by migrant smugglers and smuggler organizations." Steinmeier said international cooperation was needed to stop people traffickers.

Dakle, te ljude nije nateralo siromastvo na takav ocajnicki korak, vec haos i bezakonje koje vlada u Libiji. Kaze covek, crno na belo. (podvlacenje moje). Naravno, on je propustio da kaze kako i zasto je doslo do haosa u Libiji.
I, kao sto rece, pojacavanje granicnih kontrola nije resenje. Naravno, to mu jeste bilo resenje kada su ovi sa Kosova krenuli da prelaze ka Madjarskoj i dalje. Poslao Nemacke patrole na nasu severnu granicu.

Eh zivote, kontradikcijo!


Radnici:


nsarski nsarski 18:43 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Svi vojnici i oficiri, koji su radili sa Bredli Meningom, znali su za ono što je ovaj hrabar i moralan čovek poslao "Vikiliksu"


Dokle ces da vredjas i ponizavas Maninga? On je promenio pol, promenio ime, i trazi da mu se drugi obracaju kao zenskoj osobi imena Celsi Maning. Ili ti to smeta? Nemas toleranciju za trans-gender osobe? Ti si prikriveni zilot?

To je kao kad bi cuvenog boksera koji se zove Muhamed Ali zvao Kasius Klej. On to vise nije, i zavalio bi te u glavu ako bi ga tako oslovio.
oskar-z-wild oskar-z-wild 19:00 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Germany's foreign minister says stabilizing Libya would help prevent tragedies like the capsizing of an overloaded migrant boat in the Mediterranean where hundreds are feared dead.


Trenutno kroz Libiju prolaze emgranti sa Bliskog istoka i "cele" Afrike ka Evropi, mada oni koji su južnije oni emigriraju u Južnu Afriku gde su već počeli protesti i nemiri protiv njih.

Ja bih išao dalje od Stajnmajera i rekao bih da bi bilo dobro da EU okupira Libiju.

Kakve veze ima ZAŠTO je došlo do haosa u Libiji? I pre tog haosa emigranti su dolazili brodovima u Evropu. A kada se sredi stanje u Libiji, emigranti će iskoristiti druge rute koje će se otvoriti drugim sticajem okolnosti.
freehand freehand 19:05 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Kakve veze ima ZAŠTO je došlo do haosa u Libiji? I pre tog haosa emigranti su dolazili brodovima u Evropu. A kada se sredi stanje u Libiji, emigranti će iskoristiti druge rute koje će se otvoriti drugim sticajem okolnosti.

Nema veze ZAŠTO i u pitanju je, naravno sticaj okolnosti. I ti daješ dijagnoze?
oskar-z-wild oskar-z-wild 19:06 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Та радна места не постоје ни у Европи а акамоли у Србији. Осим тога, огромна већина азиланата је необразована а многи су аналфабете. Ово знам из директног искуства.
Они не долазе због радних места већ бесплатне хране и становања + џепарац. само што се о томе врло стидљиво јавља јер није политички коректно.


Ljudima se mora pomoći. To je princip. Ako nisu sposobni da rade, onda ih treba školovati i omogućiti im da prežive dok ne stanu na svoje noge. Ako se predstavljamo kao progresivni levičari, onda nacionalne granice nisu važne, već humanost i osećanje zajedništva na globalnom nivou.

We are all in the same boat.
nsarski nsarski 19:08 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Ja bih išao dalje od Stajnmajera i rekao bih da bi bilo dobro da EU okupira Libiju.


Steta sto tebe ne konsultuju kad donose vazne odluke.
freehand freehand 19:09 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

nsarski
Ja bih išao dalje od Stajnmajera i rekao bih da bi bilo dobro da EU okupira Libiju.


Steta sto tebe ne konsultuju kad donose vazne odluke.

Gledajući odluke i njihove posledice ja se u taj stav ne bih kladio.
oskar-z-wild oskar-z-wild 19:10 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

nsarski
Ja bih išao dalje od Stajnmajera i rekao bih da bi bilo dobro da EU okupira Libiju.


Steta sto tebe ne konsultuju kad donose vazne odluke.


Pa zato mogu i da kažem šta mislim. Oni baš i ne smeju
predatortz predatortz 19:10 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor


Ja bih išao dalje od Stajnmajera i rekao bih da bi bilo dobro da EU okupira Libiju.


I ti sebe doživljavaš kao 'progresivnog levičara'?
oskar-z-wild oskar-z-wild 19:30 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Velika većina nesreće koja se ukrcava na te brodove smrti nisu nikakvi radnici, nego nesrećnici čiji su domovi sprženi u plamenu građanskih i verskih ratova a sudbine dovoljno uništene da je i ukrcavanje na njih deluje kao potencijalna sedmica na lotou.
Pomenuo sam STanka Cerovića i njegovu knjigu, i u toj knjizi konkretan slučaj. I naći ću pasus u kome je opisana ta situacija. Imperija te nesrećnike namerno gura u smrt, dragi Oskare. I ne dozvoljava im da iz nje pobegnu.


Dragi Fri, drago mi je da si primetio da sam emigrante nazvao radnicima. Kapitalista će ih gledati kao jeftinu radnu snagu. Zato su se mnoge zemlje poput Britanije i SAD namerno otvorile emigraciji. To je način da se kontrolišu i smanjuje satnica, i uostalom da poljoprivrednici uopšte nađu sezonske radnike kad im trebaju.

ALI, emigrante je nazvao radnicima francuski filozof i "ultra" levičar Alain Badiou, pa sam to samo pozajmio. Ekonomski migranti jesu radnici, jedini problem je što oni prelaze veštačke političke granice kojima se mi klanjamo kao idolima, i zato nas baš briga što se hiljade ljudi davi u Mediteranu.

Kakve veze ima Imperija? Da si rekao barem Kapitalizam. (U vezi toga pisao danas kod Novkovića.) Siromaštvo je konstanta (relativna naravno). Emigranti stalno idu ka novim pašnjacima, to je u prirodi homo sapiensa na ovog planeti. Ali emigracije se pojačavaju kad su ratne i prirodne katastrofe.
oskar-z-wild oskar-z-wild 19:39 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

predatortz

Ja bih išao dalje od Stajnmajera i rekao bih da bi bilo dobro da EU okupira Libiju.


I ti sebe doživljavaš kao 'progresivnog levičara'?Što se tiče politike progresivnih levičara - ratovi, revolucije ili okupacije u ime viših ciljeva spadaju u domen u kojem ciljevi opravdavaju sredstva.
predatortz predatortz 19:43 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor


Što se tiče politike progresivnih levičara - ratovi, revolucije ili okupacije u ime viših ciljeva spadaju u domen u kojem ciljevi opravdavaju sredstva.


Super! Odlučite se da li ste sledbenici Staljina ili Hitlera, da mi neprogresivni znamo kome ćemo da se odupiremo...
nsarski nsarski 19:49 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Zato su se mnoge zemlje poput Britanije i SAD namerno otvorile emigraciji.


Da. Emigranti iz Meksika su dobrodosli u Arizonu, kao sto znamo. Docekuju ih pocasnom paljbom. Nekad ih i promase.

Slicno je i sa migrantima koji dodju u Australiju - posalju ih u "sabirne centre" u pustinji da godinama cekaju na vizu.

A evo i Katie Hopkins ima odlicno resenje za trenutno stanje na Mediteranu: da krene bojnim brodovima na migrante i zapali ih.

oskar-z-wild oskar-z-wild 20:12 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Zato su se mnoge zemlje poput Britanije i SAD namerno otvorile emigraciji.


Da. Emigranti iz Meksika su dobrodosli u Arizonu, kao sto znamo. Docekuju ih pocasnom paljbom. Nekad ih i promase.


Mislio sam na legalne migrante u ovom slučaju.
blogovatelj blogovatelj 20:13 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Kada je počela zločinačka opsada Sarajeva 1992. godine, nas par stotina se okupilo u centru Beograda da protestujemo.

Da nas je bilo par stotina hiljada, sigurno ne bi bilo toliko pobijene sarajevske dece!


Da je opsada Sarajeva bila zločinačka, bilo bi vas nekoliko stotina hiljada. Ovako, bilo vas je nekoliko stotina somova.
predatortz predatortz 20:16 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor


Da je opsada Sarajeva bila zločinačka, bilo bi vas nekoliko stotina hiljada. Ovako, bilo vas je nekoliko stotina somova.


Koji su se stavili na pogrešnu stranu u građanskom ratu u BiH. Te budale još nisu shvatile da su držale stranu čoveku koji je pisao Islamsku deklaraciju, radio na razbijanju njihove zemlje i planirao uništavanje i proterivanje njihovog naroda iz BiH.

I još javno mašu svojom glupošću!
oskar-z-wild oskar-z-wild 20:21 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

A evo i Katie Hopkins ima odlicno resenje za trenutno stanje na Mediteranu: da krene bojnim brodovima na migrante i zapali ih.


Nemoj da ocrnjuješ i ovu ženu! Rekla je da bi migrantske brodove vukla ratnim brodovima nazad u Afriku i potom zapalila migrantske brodove. A problem bi rešila poput Australije, što jeste legitiman način da se spreči davljenje.

Kamerun vidi ovaj problem kao problem Human Traffickinga. Što jeste direktno povezano sa ovim davljenicima koji plaćaju za mesto na pretovarenom brodu.

U svakom slučaju problem jeste kompleksan i ne rešava se samo jednom metodom.
nsarski nsarski 20:27 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Mislio sam na legalne migrante u ovom slučaju.


A ovi nesrecnici koji nemaju priliku da cekaju pred zatvorenim konzulatima ispijajuci kapucino, vec beze od rata, nasilja i etnickog progona, pa su "ilegalni", sta bi s njima?
Sepulturero Sepulturero 20:35 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

oskar-z-wild
Та радна места не постоје ни у Европи а акамоли у Србији. Осим тога, огромна већина азиланата је необразована а многи су аналфабете. Ово знам из директног искуства.
Они не долазе због радних места већ бесплатне хране и становања + џепарац. само што се о томе врло стидљиво јавља јер није политички коректно.


Ljudima se mora pomoći. To je princip. Ako nisu sposobni da rade, onda ih treba školovati i omogućiti im da prežive dok ne stanu na svoje noge. Ako se predstavljamo kao progresivni levičari, onda nacionalne granice nisu važne, već humanost i osećanje zajedništva na globalnom nivou.

We are all in the same boat.


Добро, то лепо звучи али где је граница? Говори се о цифрама од 18 милиона Африканаца који хоће да дођу у Европу.
И друго, нису баш неки радници чак и ако се ишколују. Опет из непосредног искуства.
oskar-z-wild oskar-z-wild 20:39 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

nsarski
Mislio sam na legalne migrante u ovom slučaju.


A ovi nesrecnici koji nemaju priliku da cekaju pred zatvorenim konzulatima ispijajuci kapucino, vec beze od rata, nasilja i etnickog progona, pa su "ilegalni", sta bi s njima?


Nsarski nemoj me provocirati, mi smo ovde ipak the chattering class.
Samo što se neki shvataju suviše ozbiljno.
freehand freehand 20:40 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Добро, то лепо звучи али где је граница? Говори се о цифрама од 18 милиона Африканаца који хоће да дођу у Европу.
И друго, нису баш неки радници чак и ако се ишколују. Опет из непосредног искуства.

Prvo je pitanje: odakle potiče evropsko bogatstvo?
Ako ga zanemariš kao naivno, drugo je pitanje: ko je započeo novu seriju pokolje i razaranja po Africi i čitavom Bliskom istoku i sa kojim ciljem?
I treće je pitanje: kakvo ti je to nacističko sranje sa i nisu neki radnici?
oskar-z-wild oskar-z-wild 20:50 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

freehand
Добро, то лепо звучи али где је граница? Говори се о цифрама од 18 милиона Африканаца који хоће да дођу у Европу.
И друго, нису баш неки радници чак и ако се ишколују. Опет из непосредног искуства.

Prvo je pitanje: odakle potiče evropsko bogatstvo?
Ako ga zanemariš kao naivno, drugo je pitanje: ko je započeo novu seriju pokolje i razaranja po Africi i čitavom Bliskom istoku i sa kojim ciljem?
I treće je pitanje: kakvo ti je to nacističko sranje sa i nisu neki radnici?


brzo učiš.

Vekovima su Evropljani kolonizovali Afriku. Sada je red da Afrika kolonizuje Evropu - tj. one delove koji su učestvovali u prethodnoj kolonizaciji.

Srećom Srbi su samo kolonizovali Hrvatsku, Bosnu, Crnu Goru, Makedoniju i Kosovo, tako da sad nismo dužni da naseljavamo Afrikance kod nas. Povlačim predlog.
nsarski nsarski 20:53 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Nsarski nemoj me provocirati, mi smo ovde ipak the chattering class.
Samo što se neki shvataju suviše ozbiljno.


Ah, naravno. O svemu se moze caskati, pa i o stotinama utopljenika. Nemoj ovo preozbiljno da shvatis, ali meni se cini da ti nemas pojma o cemu caskas, ni sta hoces da kazes, vec lupetas o trendi "gledistima" tek da bi laprdao. Nista licno, naravno. Caskamo :) Zeeezamo se.
oskar-z-wild oskar-z-wild 21:11 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Free
ko je započeo novu seriju pokolje i razaranja po Africi i čitavom Bliskom istoku i sa kojim ciljem?


Ako "novu seriju" postavljaš u vreme posle utorka 9tog septembra 2001...

...rekao bih nadnacionalni militarističko industrijski kompleks ili the military–industrial–congressional complex koji kontroliše SAD i Izrael, ali tu postoje i drugi važni igrački poput Saudijaca.

Moguće je da su glavni instigatori rata u Iraku pojedinci iz Izraela i Saudijske Arabije, a američka vojska je samo najamnička vojska. Teško je dati precizan odgovor jer nam je znanje veoma ograničeno, zato su i važni ljudi poput Maninga, Snoudena i Asanža.
oskar-z-wild oskar-z-wild 21:15 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

nsarski
Nsarski nemoj me provocirati, mi smo ovde ipak the chattering class.
Samo što se neki shvataju suviše ozbiljno.


Ah, naravno. O svemu se moze caskati, pa i o stotinama utopljenika. Nemoj ovo preozbiljno da shvatis, ali meni se cini da ti nemas pojma o cemu caskas, ni sta hoces da kazes, vec lupetas o trendi "gledistima" tek da bi laprdao. Nista licno, naravno. Caskamo :) Zeeezamo se.


Pitao si me šta bih sa ilegalcima. Stvarno bi mi trebalo dosta vremena da ti odgovorim na to pitanje gospodine profesore. BTW izvini ako ti mrsim reputaciju, valjda treba da ti se klanjam.
freehand freehand 21:17 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

oskar-z-wild
Free
ko je započeo novu seriju pokolje i razaranja po Africi i čitavom Bliskom istoku i sa kojim ciljem?


Ako "novu seriju" postavljaš u vreme posle utorka 9tog septembra 2001...

...rekao bih nadnacionalni militarističko industrijski kompleks ili the military–industrial–congressional complex koji kontroliše SAD i Izrael, ali tu postoje i drugi važni igrački poput Saudijaca.

Moguće je da su glavni instigatori rata u Iraku pojedinci iz Izraela i Saudijske Arabije, a američka vojska je samo najamnička vojska. Teško je dati precizan odgovor jer nam je znanje veoma ograničeno, zato su i važni ljudi poput Maninga, Snoudena i Asanža.

Eto. Jel to moja psihoza zarazna?
oskar-z-wild oskar-z-wild 21:22 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Eto. Jel to moja psihoza zarazna?


napisao si:
da se ti pomeriš iz svog konformističkog idiotizma ne shvatajući da postoji JEDAN krivac koji je ispalio raketu?
Isti koji je razvalio Irak, koji je razorio Libiju, koji sada razara pola Bliskog istoka i sprema se da nastavi sa Ukrajinom i produži dalje?
Dakle, ja tvrdim da NE postoji JEDAN krivac. Jasno ili nejasno?
freehand freehand 21:25 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Dakle, ja tvrdim da NE postoji JEDAN krivac. Jasno ili nejasno?

Koliko ti misliš da je krivaca ispalilo raketu na RTS?
nsarski nsarski 21:33 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Pitao si me šta bih sa ilegalcima. Stvarno bi mi trebalo dosta vremena da ti odgovorim na to pitanje


Ajde nemoj da se brukas ovakvim pametovanjem i izvrtanjima.

Vec si predlozio okupaciju zemalja iz kojih emigranti dolaze, potom izbegavanje kupanja u Mediteranu jer u njemu ima mnogo leseva, te ti ni ideja paljenja brodova nije mrska. Ok, to je tvoje misljenje, izreceno u caskanju, ali nemoj da lazes da ga nisi izrekao.
Mislim, kad vec caskamo, ja mislim da si ti od mnogih divnih osobina koje Britanci imaju, ti odabrao onu najgoru koju mnogi pokondireni dodjosi i skorojevici u UK steknu: nadobudnu aroganciju i praznorecje svojstveno plitkim i neformiranim osobama. Mislim, nista licno - caskamo, opet. Ja uz caj.
oskar-z-wild oskar-z-wild 21:36 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

freehand
Dakle, ja tvrdim da NE postoji JEDAN krivac. Jasno ili nejasno?

Koliko ti misliš da je krivaca ispalilo raketu na RTS?


Otprilike jedan - Slobodan Milošević.

Ali hajde da dodam i Dr. Miru Marković.
Pa kad sam već tu mogu da dodam i Dr. Mihajla Markovića.
Onda bih mogao da dodam i Dobricu Ćosića i nekolicinu Akademika.
Pa hajde da dodam intelektualce koji su u poslednjim danima pred raspad Jugoslavije propovedali "krajne rešenje" i proterivanje Albanaca sa Kosova, stvaranje Velike Srbije, Itd. itd.

Drugim rečima jedna gomila inteligentnih i učenih ljudi je navela rakete na Srbiju i Crnu Goru.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:38 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Drugim rečima jedna gomila inteligentnih i učenih ljudi je navela rakete na Srbiju i Crnu Goru.


Trećim rečima, koji je tebi krasni?

oskar-z-wild oskar-z-wild 21:38 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Vec si predlozio okupaciju zemalja iz kojih emigranti dolaze, potom izbegavanje kupanja u Mediteranu jer u njemu ima mnogo leseva, te ti ni ideja paljenja brodova nije mrska. Ok, to je tvoje misljenje, izreceno u caskanju, ali nemoj da lazes da ga nisi izrekao.
Mislim, kad vec caskamo, ja mislim da si ti od mnogih divnih osobina koju Britanci imaju, ti odabrao onu najgoru koju mnogi pokondireni dodjosi i skorojevici u UK steknu: nadobudnu aroganciju i praznorecje svojstveno plitkim i neformiranim osobama. Mislim, nista licno - caskamo, opet. Ja uz caj.


oskar-z-wild oskar-z-wild 21:41 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

hoochie coochie man
Drugim rečima jedna gomila inteligentnih i učenih ljudi je navela rakete na Srbiju i Crnu Goru.


Trećim rečima, koji je tebi krasni?


Free pitao: Koliko ti misliš da je krivaca ispalilo raketu na RTS?

Hajde daj ti svoj odgovor.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:50 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Free pitao: Koliko ti misliš da je krivaca ispalilo raketu na RTS?

Hajde daj ti svoj odgovor.


Ne radi se samo o tom pitanju, o celom tvom nastupu ovde se radi.
Stvarno morbidno jbg.

A što se tog pitanja tiče, sve se može banalizovati pa i ono.

Baš me nešto zanima da li bi pisao o radnicima koji idu ka boljim poslovima, o normalnim migracijama iz siromašnijih u bogatije krajeve, o zagađenom moru u kom pristojan čovek više ne može da se okupa, o spaljivanju brodova, i slične morbidarije, da se ovakav egzodus i tragedija dešavala kad su Rusi anektirali Krim, ili bi osuo paljbu po Rusiji.

Čoveče, ne može se izbeći istina da je sve ovo usledilo nakon što je Amerika, zapad, demokratski slobodni svet, zovi to kako hoćeš, napravio haos po tom delu sveta.
Oni su krivi, naravno.
oskar-z-wild oskar-z-wild 22:15 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

HCM
Čoveče, ne može se izbeći istina da je sve ovo usledilo nakon što je Amerika, zapad, demokratski slobodni svet, zovi to kako hoćeš, napravio haos po tom delu sveta.
Oni su krivi, naravno.


O "istini" se može raspravljati međutim kolege blogeri postaju veoma agresivni i prepisiju razna nedobronamerna značenja mojim rečima tako da se povlačim iz ove diskusije.

o zagađenom moru u kom pristojan čovek više ne može da se okupa, o spaljivanju brodova


Koji je tebi q? Ja nisam spominjao reč pristojnost, a trenutno na vestima objavljuju da EU planira spaljivanje zastarelih brodova koje krijumačari ljudi koriste.

Ja ne predstavljam EU politiku, zato popušite cigarete, gucnite rakiju i OLADITE! Tražite drugu žrtvu za vašu anti-evropsku i anti-američku histeriju, eno vam ga Šešelj pa ga obožavajte.
freehand freehand 22:20 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Pa hajde da dodam intelektualce koji su u poslednjim danima pred raspad Jugoslavije propovedali "krajne rešenje" i proterivanje Albanaca sa Kosova, stvaranje Velike Srbije, Itd. itd.

Ko je propovedao proterivanje Albanaca i stvaranje Velike Srbije?
blogovatelj blogovatelj 22:31 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

ražite drugu žrtvu za vašu anti-evropsku i anti-američku histeriju, eno vam ga Šešelj pa ga obožavajte.


Al je prso, ko bas
Popuši cigaru, gucni rakiju i OLADI!
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:38 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

a trenutno na vestima objavljuju da EU planira spaljivanje zastarelih brodova koje krijumačari ljudi koriste.


Pa će da im daju nove, pošto ti reče da ljudima treba pomoći?
Ili je dovoljna pomoć to što su im uveli demokratiju pa sad nek pocrkaju u njoj?
zilikaka zilikaka 22:40 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Što se tiče stotine hiljada emigranata (radnika) koji stižu u Evropu, već je jasno da su promenili Evropu i njenu budućnost. To je neminovan proces koji su mnogi predvideli, sirotinja ide ka bogatstvu, seoska stanovništva idu u gradove... radnici ka radnim mestima.


Aj samo onako pragmatično, zdravorazumski.
Kažeš, to su radnici. Dakle, idu u pečalbu da zarade.

Kako ti onda gledaš na to da se na tim brodovima nađe onoliko žena i dece?

Misliš, čovek kreće u neizvesnost, potpunu, najcrnju, i pri tome vodi onolike članove familije?!

Na stranu što za svaku glavu plaća ogromne pare onima koji ih švercuju i potapaju, nego što i ako stigne, ima problem smeštaja i hrane za sve njih onolike.
I to sve finansira onaj koji ide u pečalbu da uzme neki dinar više od onog što ima kod kuće?

Ili misliš da ih vode onako, da budu zajedno, i da im deca vide sveta?

zilikaka zilikaka 22:45 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Осим тога, огромна већина азиланата је необразована а многи су аналфабете. Ово знам из директног искуства.
Они не долазе због радних места већ бесплатне хране и становања + џепарац. само што се о томе врло стидљиво јавља јер није политички коректно.


Pa onda naprave reportažu u kojoj na subotičkoj deponiji spavaju doktor biologije i recimo stomatolog.

Si ti siguran u ovo što tvrdiš?

Msm, ima zemalja recimo Severne Afrike gde gotovo i nema nepismenih.

U svakom slučaju, ima ih procentualno manje nego u razvijenijim zemljama Evrope. O Srbiji da i ne govorimo.

Ti poznat slučajno takav podatak?

nsarski nsarski 22:47 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

O "istini" se može raspravljati međutim kolege blogeri postaju veoma agresivni i prepisiju razna nedobronamerna značenja mojim rečima tako da se povlačim iz ove diskusije.


Ako si ovim mislio na mene, a cini mi se da jesi, onda: 1. ja tebi ne "prepisujem" (sic!) "razna nedobronamerna znacenja" vec samo navodim tvoje reci. U potpunosti, bez izvlacenja iz konteksta. 2. O istini se moze raspravljati, ali ti o njoj ne raspravljas nego se razbacujes floskulama i naucenim obrascima - kao sto rekoh, praznorecje ti je najjaci adut.

Ako nisi mislio na mene, ja jos uvek smatram da ti treba, u caskanju, na ovaj nacin odgovoriti, kome god se obracao.

Pominjanje anti-ovo/ono, i Seselja, je upravo ilustracija tvog nacina i nastupa - pasivna agresija. Prilicno jadno za jednog prefinjenog engleskog intelektualca. I uvredljivo za one koji su zaista to.

Caskamo uz kaficu (presao sam na nju sada - arabica uglavnom, probaj ako nisi), razume se. Neces valjda na ovo moje neobavezno misljenje da pohisterises kao neki...neki..WOG, da se tako izrazim.
Filip Mladenović Filip Mladenović 23:57 20.04.2015

Re: Očigledan odgovor

blogovatelj
Kada je počela zločinačka opsada Sarajeva 1992. godine, nas par stotina se okupilo u centru Beograda da protestujemo.

Da nas je bilo par stotina hiljada, sigurno ne bi bilo toliko pobijene sarajevske dece!


Da je opsada Sarajeva bila zločinačka, bilo bi vas nekoliko stotina hiljada. Ovako, bilo vas je nekoliko stotina somova.


Tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine svakog dana je u proseku padalo po 329 granata na grad. Rekord od 3 777 ispaljenih granata postignut je 22. jula 1993. godine. Najveću štetu pretrpeli su civilni, kulturni i verski objekti.
U Sarajevu je ubijeno skoro 11 000 ljudi, do toga 1 600 dece, dok je 50 000 ranjeno.
blogovatelj blogovatelj 01:13 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

огромна већина азиланата је необразована а многи су аналфабете. Ово знам из директног искуства.
Они не долазе због радних места већ бесплатне хране и становања + џепарац. само што се о томе врло стидљиво јавља јер није политички коректно.


Misliš da je onda lakše rešiti problem ako ih se pobije? Ne bi bilo troška za stanovanje i džeparac, a ionako su analfabete i neobrazovani. Ne bi bila neka vrelika šteta, veliš...
Kako te bre nije sramota da napišeš ovako nešto?
predatortz predatortz 07:13 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995. godine svakog dana je u proseku padalo po 329 granata na grad.


Na grad, ili na položaje tzv Armije BiH?

U Sarajevu je ubijeno skoro 11 000 ljudi, do toga 1 600 dece, dok je 50 000 ranjeno.


Da. Dobar deo ubijenih je i dan danas zatrpan ispod deponija, ili je bačen u sunovrat na Kazanima. Bili su građani Sarajeva, nisu bili vojnici, nisu imali oružje. Bili su Srbi. Ta sudbina im je bila namenjena. Izbegli su je oni Srbi koji su napustili Sarajevo. Najveći deo njih je i držao opsadu oko grada.

Zašto?

Da se Alija ne razmaše i na ostale delove Bosne naseljene Srbima. Aliju i njegove štakore su lokalizovali na tom području i dali im fantastičnu vojničku lekciju. Pokazali su kako malo ljudi, uz nešto tehnike koja generecijski više pripada WWII,uz mnogo srca i čelične volje, može da pruži otpor pomahnitalom matorom džihadliji i njegovim sledbenicima.
principessa_etrusca principessa_etrusca 10:55 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Dakle, te ljude nije nateralo siromastvo na takav ocajnicki korak, vec haos i bezakonje koje vlada u Libiji. Kaze covek, crno na belo. (podvlacenje moje). Naravno, on je propustio da kaze kako i zasto je doslo do haosa u Libiji.

Пре свега, мигранти никако нису само Либијци, већ напротив, већина је из субсахарске Африке. Они нису само и увек беневолентни невољници које је мука натерала на такав очајнички корак.

Видим да је, што се овог блога тиче, прошла незапажено и веома узнемирујућа вест о бацању хришћана са једног брода у море "јер се нису молили Алаху".

ЛИНК 1

ЛИНК 2

Питање је ко су људи са бродова који овако надиру у Европу и шта они знају о њој. На основу чега очекују да буду спашени од "неверника", када сами немају милости за невољника поред себе кога убијају зато што је "неверник"?
krkar krkar 12:40 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Da se Alija ne razmaše i na ostale delove Bosne naseljene Srbima. Aliju i njegove štakore su lokalizovali na tom području i dali im fantastičnu vojničku lekciju. Pokazali su kako malo ljudi, uz nešto tehnike koja generecijski više pripada WWII,uz mnogo srca i čelične volje, može da pruži otpor pomahnitalom matorom džihadliji i njegovim sledbenicima.


Bilo je trenutaka kada bih se zajebao i pomislio da si možda čovek.

Ali ti si ipak samo produkt Radovanov, Krajišnikov, Plavšićkin...
predatortz predatortz 12:42 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Bilo je trenutaka kada bih se zajebao i pomislio da si možda čovek.


Sve što sam radio, radio sam iz ubeđenja. Ti si za novac, za razne gospodare. Boli me kurac šta TI misliš o mom čojstvu!
iza_duge iza_duge 13:05 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Boro Stjepanović o...

«Kako je poginuo vaš brat?

Pekli su hleb iza zgrade... Bili su izašli... Brat se tokom rata izvještio, pravio je odličan hljeb... Pala je granata...

I onda taj idiotizam da su muslimani sami na sebe pucali, da su žrtvovali ljude da bi napakostili srpskoj strani. Čudo jedno kako su Srbi, svaki put kada bi granata promašila cilj, priznavali da je njihova; kada bi pogodila, onda su „muslimani napravili pokolj“! Jeste, brate, bio sam tamo, vidio sam kada ste gađali i ubijali!

A majka nije vjerovala. Branila se, do smrti...

„Verujem ti“, rekao mi je jednom moj profesor sa Akademije, Bata-duša Mihajlović, „ali to ne smem sebi da priznam. Jer, ako bih priznao, morao bih da zaključim da smo najgori narod na svetu.“ 

„Bato, ne govorim o narodu!“, rekao sam. „Riječ je o konkretnim ljudima, sa imenima i prezimenima!“»

Link ka celom tekstu
predatortz predatortz 13:11 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

I onda taj idiotizam da su muslimani sami na sebe pucali, da su žrtvovali ljude da bi napakostili srpskoj strani.


A toga nije bilo?
Admira i Boško? Zvuči ti poznato?

Šta hoćeš da kažeš? Da granate ubijaju? Da je rat prljav? da je bilo i onih koji su ostali sa druge strane?

Znam.

Ali, to ništa ne dokazuje. Građanski rat je takav kakav jeste. Izabereš stranu i boriš se. Ili bežiš. To zavisi od čoveka. Podržavam i jedno i drugo...
ivana23 ivana23 13:46 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

predatortz
I onda taj idiotizam da su muslimani sami na sebe pucali, da su žrtvovali ljude da bi napakostili srpskoj strani.


A toga nije bilo?
Admira i Boško? Zvuči ti poznato?

Šta hoćeš da kažeš? Da granate ubijaju? Da je rat prljav? da je bilo i onih koji su ostali sa druge strane?

Znam.

Ali, to ništa ne dokazuje. Građanski rat je takav kakav jeste. Izabereš stranu i boriš se. Ili bežiš. To zavisi od čoveka. Podržavam i jedno i drugo...HAG/BEOGRAD - Bivši pripadnik Službe državne bezbednosti BiH Edin Garaplija posvedočio je danas, na suđenju Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom, da je paravojna formacija te službe 1995. snajperom ubila francuskog pripadnika Unprofora i da je to potom pripisano srpskoj strani.
Garaplija je izjavio i da je ista formacija, zvana "Ševe", u maju 1993. ubila "sarajevske Romea i Juliju", 25-godišnje Admiru Ismić i Boška Brkića, dok su pokušavali da iz centra Sarajeva preko Vrbanja mosta pređu na Grbavicu.Svedok: Sarajevske Romea i Juliju ubila SDB BiH
predatortz predatortz 14:12 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Hvala, Ivana!
blogovatelj blogovatelj 16:49 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Hvala, Ivana!


Hvala Ivana.
Ne znam šta Krkar ima da kaže na Ivanin citat.
Kako bre ovi što dvadeset već godina posle rata brane pravednu borbu za slobodu Armije BiH ne zapitaju sebe gde su posle tih dvadeset godina svi oni Srbi što su nekad u Sarajevu živeli.
Mislim, dobro, odselilo se puno, ali baš da niko ne ostane u tom kurčevom Sarajevu, to je baš onako čudno.
predatortz predatortz 18:05 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Kako bre ovi što dvadeset već godina posle rata brane pravednu borbu za slobodu Armije BiH ne zapitaju sebe gde su posle tih dvadeset godina svi oni Srbi što su nekad u Sarajevu živeli.
Mislim, dobro, odselilo se puno, ali baš da niko ne ostane u tom kurčevom Sarajevu, to je baš onako čudno.Ja sam se sreo sa jednim poznanikom iz Tuzle, Srbinom koji je ostao u MUP BiH. Bio u njihovoj manevarskoj jedinici, odlikovan... Par godina posle rata se iselio za Bijeljinu. Kaže, njemu tamo nema mesta.

Mislim se u sebi, nije ti ni ovde, al' ajde...
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:31 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Kako bre ovi što dvadeset već godina posle rata brane pravednu borbu za slobodu Armije BiH ne zapitaju sebe gde su posle tih dvadeset godina svi oni Srbi što su nekad u Sarajevu živeli.


Pa ništa oni sebe ne pitaju, nikad se ne zapitaju, ništa ne razmišljaju.

Od budala poput ovog Krkara koje tako komplikovanu stvar kao što je građanski rat vide crno belo, ne treba ni očekivati da razmišljaju.
Nisu oni sposobni za to.
shkval shkval 21:49 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

krkar
Da se Alija ne razmaše i na ostale delove Bosne naseljene Srbima. Aliju i njegove štakore su lokalizovali na tom području i dali im fantastičnu vojničku lekciju. Pokazali su kako malo ljudi, uz nešto tehnike koja generecijski više pripada WWII,uz mnogo srca i čelične volje, može da pruži otpor pomahnitalom matorom džihadliji i njegovim sledbenicima.


Bilo je trenutaka kada bih se zajebao i pomislio da si možda čovek.

Ali ti si ipak samo produkt Radovanov, Krajišnikov, Plavšićkin...


sta je krmaco, nestalo pomija?
oskar-z-wild oskar-z-wild 21:58 21.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Congo leader says solving Libya crisis key to migration problem

Paris (AFP) - Congolese President Denis Sassou Nguesso said Tuesday Europe and Africa must work together to solve the chaos in Libya if they want to curb the migrant flow that has seen thousands drown in the Mediterranean.

"Nearly 1,000 Africans at the bottom of the Mediterranean (in one week): silence is no longer possible," Nguesso told French radio Europe 1.

He said Africans were the worst affected by the long list of shipwrecks that have claimed over 1,700 lives this year.

"The fundamental question that must be addressed is Libya," he said, adding the crisis in that country must be "seriously taken in hand. Europe and Africa must work together to solve the problem."

The latest sinking of a migrant ship, in which 800 are feared to have drowned, left from Libya on Saturday. A week earlier another 400 died when their vessel capsized off the Libyan coast.

Libya has been riven by conflict since the 2011 uprising that toppled and killed dictator Moamer Kadhafi, with rival governments and parliaments and armed groups now battling to control its cities and oil wealth.

The chaos has provided fertile ground for people smugglers who lure migrants from all over Africa with the promise of getting them to Europe -- a perilous boat ride away.

"The Libyan State must exist. If it existed and functioned normally I think we would better contain these criminals," said Nguesso, urging the African Union to meet on the immigration crisis.


ps 600,000 ljudi čeka da pređe u Evropu.
tyson tyson 03:47 24.04.2015

Re: Očigledan odgovor

Vekovima su Evropljani kolonizovali Afriku. Sada je red da Afrika kolonizuje Evropu - tj. one delove koji su učestvovali u prethodnoj kolonizaciji.

Pa i nisu baš.

Vekovima je Afrika bila terra incognita za Evropljane. Land grab se desio tek krajem XIX veka.freehand freehand 19:50 20.04.2015

Tvit

Desetine hiljada davljenika u Mediteranu cena su materijalnog konfora Zapada.
Njihova nevidljivost cena je intelektualnog konfora Zapada.
oskar-z-wild oskar-z-wild 20:10 20.04.2015

Re: Tvit

Već davno sam prestao da se kupam u Mediteranu zbog homeopatskih doza leševa i ljudskih otpadaka. Samo u bazenima.
ivana23 ivana23 21:28 20.04.2015

Re: Tvit

oskar-z-wild


ivana23 ivana23 21:28 20.04.2015

Re: Tvit

duplo
ivana23 ivana23 21:32 20.04.2015

Re: Tvit

oskar-z-wild oskar-z-wild 21:46 20.04.2015

Re: Tvit

Ti biraš kako ćeš tumačiti nečije reči. Siguran sam da imaš svoje razloge.
oskar-z-wild oskar-z-wild 22:57 20.04.2015

Ispravka

Nsarski je napisao:
A evo i Katie Hopkins ima odlicno resenje za trenutno stanje na Mediteranu: da krene bojnim brodovima na migrante i zapali ih.
Nsarski je pogrešno shvatio reči ove žene u klipu. Ona je rekla da bi vojnim brodovima trebalo vratiti brodove sa emigrantima tamo odakle su pošli, a potom spaliti te zastarele brodove koji se koriste za prevoz emigranata i koji su zbog zastarelosti opasni po život.

Večeras je Al Jazeera UK objavila da je jedna od dogovorenih mera koju će EU pokušati da sprovede, uništavanje (bukvalno: spaljivanje) tih starih brodova.

Svakome se desi da pogreši, ništa strašno.
nsarski nsarski 23:18 20.04.2015

Re: Ispravka

Nsarski je pogrešno shvatio reči ove žene u klipu. Ona je rekla da bi vojnim brodovima trebalo vratiti brodove sa emigrantima tamo odakle su pošli, a potom spaliti te zastarele brodove koji se koriste za prevoz emigranata i koji su zbog zastarelosti opasni po život.


Ah, stupid me! Imas pravo, u pitanju je "tehnikalija" - ona smatra da ih treba na silu (upotrebnom bojnih brodova) odvuci u zemlju iz koje su dosli i spaliti im brodove. Sjajno resenje koje direktno udara u srz problema izbeglica i resava ga jednim potezom: ako nemaju brodove, ne mogu ni da dodju! How English.

Naravno, kad budu poceli da dolaze na splavovima, balvanima, cime stignu, onda im i to treba eliminisati. Ko im je kriv kad ne dolaze na skupim jahtama i kruzerima.

Cinjenica da je Evropa (ako je cinjenica a ne tvoja glasina) odlucila da se tako resi problem, mnogo vise govori o Evropi nego o migrantima.

Ima ona pricica o M. Antoaneti i kolacima, ali to su teze teme.
urbana_gerila urbana_gerila 23:45 20.04.2015

Re: Ispravka

nsarski
Nsarski je pogrešno shvatio reči ove žene u klipu. Ona je rekla da bi vojnim brodovima trebalo vratiti brodove sa emigrantima tamo odakle su pošli, a potom spaliti te zastarele brodove koji se koriste za prevoz emigranata i koji su zbog zastarelosti opasni po život.


Ah, stupid me! Imas pravo, u pitanju je "tehnikalija" - ona smatra da ih treba na silu (upotrebnom bojnih brodova) odvuci u zemlju iz koje su dosli i spaliti im brodove. Sjajno resenje koje direktno udara u srz problema izbeglica i resava ga jednim potezom: ako nemaju brodove, ne mogu ni da dodju! How English.

Naravno, kad budu poceli da dolaze na splavovima, balvanima, cime stignu, onda im i to treba eliminisati. Ko im je kriv kad ne dolaze na skupim jahtama i kruzerima.

Cinjenica da je Evropa (ako je cinjenica a ne tvoja glasina) odlucila da se tako resi problem, mnogo vise govori o Evropi nego o migrantima.

Ima ona pricica o M. Antoaneti i kolacima, ali to su teze teme.


nsarski, dobiće te na kondiciju.
već vidim kako te u sledećem krugu pita: zbog čega smatraš da je nehumano to što su pustili struju kroz žicu kojom su migrante ogradili pošto su im spalili brodove - kada je prženo meso zdravije od sirovog?

Filip Mladenović Filip Mladenović 00:08 21.04.2015

Re: Ispravka

Republika Srbija je takođe svedok naglog porasta broja tražilaca azila na svojoj teritoriji: sa 5.066 lica u 2013. godini, preko 16.490 u 2014. godini, do približno 9.000 tražilaca azila u prva tri meseca 2015. godine.

Više od 90% ovih lica dolazi iz zemalja koje stvaraju najveći broj izbeglica poput Sirije, Avganistana ili Eritreje. Ovim tempom, broj tražilaca azila u Srbiji mogao bi dostići 50.000 do kraja ove godine.
principessa_etrusca principessa_etrusca 11:16 21.04.2015

Re: Ispravka

Ima ona pricica o M. Antoaneti i kolacima, ali to su teze teme.


Као што сада знамо, та анегдота о Марији Антоанети јесте "прича" (fiction, а не историја).

Чињеница је да Европа има ограничене ресурсе и да не може да прими милијарду људи са ове планете којима би се више свидело да живе напр. у Сент Морицу него тамо где су се затекли, мада можда може да прими неке.

Кључно питање је да ли европске земље имају право да одлуче колико и које имигранте желе међу собом.
freehand freehand 11:38 21.04.2015

Re: Ispravka

Кључно питање је да ли европске земље имају право да одлуче колико и које имигранте желе међу собом.

Jok. Ključno pitanje je da li su evropske zemlje spremne na otvoreni fašizam prateći SAD u njihovom fašističkom pohodu.
G.Cross G.Cross 12:42 21.04.2015

Re: Ispravka

freehand
Кључно питање је да ли европске земље имају право да одлуче колико и које имигранте желе међу собом.

Jok. Ključno pitanje je da li su evropske zemlje spremne na otvoreni fašizam prateći SAD u njihovom fašističkom pohodu.Kad odgledah ovo , rekoh sebi : "Ahhh, evo ga kako izgleda Freehand !"oskar-z-wild oskar-z-wild 12:48 21.04.2015

Just sharing ideas

Uz dužno poštovanje gospodi blogerima, ako mi se dozvoli samo još jedan mali prilog, možda će ponukati nekog čitaoca na lateralno razmišljanje i prošerenje docnijih diskusija. (NAPOMENA: prilog YouTube je sasvim dobronameran i nema nikakve nedobronamerne poruke sa moje strane). Nadam se da niko neće shvatiti ovo kao napad na ličnost ni kao provokaciju, niti želim da sa ovim da se ističem, pravim važan, nabacujem trendi ideje, itd. itd.oskar-z-wild oskar-z-wild 12:59 21.04.2015

Re: Just sharing ideas

principessa_etrusca principessa_etrusca 14:49 21.04.2015

Re: Ispravka

freehand
Кључно питање је да ли европске земље имају право да одлуче колико и које имигранте желе међу собом.

Jok. Ključno pitanje je da li su evropske zemlje spremne na otvoreni fašizam prateći SAD u njihovom fašističkom pohodu.

Питање имиграције је веома сложено.

Европа је сигурно за потенцијалне имигранте најпривлачнији кутак на планети, која, ако се не варам, сада има 7 милијарди становника. Не ради се наравно о послу или само о послу (кога и иначе нема - Шпанци, Португалци, Грци, Италијани итд. бележе незапамћене нивое незапослености), већ о постојећој инфраструктури, о преовлађујућој култури толеранције и о велферизму (без обзира шта причали, у Европи се ипак не умире од глади, а ни полиција стандардно не пуца да убије људе друге боје коже).

Питање је колико имиграната Европа може да апсорбује и да још увек остане Европа.
freehand freehand 14:55 21.04.2015

Re: Ispravka

Питање је колико имиграната Европа може да апсорбује и да још увек остане Европа.

Jok (2. put). Pitanje je - koliko nestabilnosti na drugim kontinentima i srušenih sistema u otimačini resursa Evropa sebi može da priušti a da pri tome ne bude osvojena ili razorena od varvara? Jer ona nema Atlantik ispred sebe, samo malo Sredozemnog mora.
predatortz predatortz 15:01 21.04.2015

Re: Ispravka

freehand
Питање је колико имиграната Европа може да апсорбује и да још увек остане Европа.

Jok (2. put). Pitanje je - koliko nestabilnosti na drugim kontinentima i srušenih sistema u otimačini resursa Evropa sebi može da priušti a da pri tome ne bude osvojena ili razorena od varvara? Jer ona nema Atlantik ispred sebe, samo malo Sredozemnog mora.


Ne još mnogo, rekao bih. Evropi je minut do dvanaest da se mane Amera, okrene leđa toj siledžijskoj instant naciji, i napravi novi dil sa Rusima. Ukoliko to ne uradi, svi ćemo biti u grdnom problemu.
oskar-z-wild oskar-z-wild 15:15 21.04.2015

Re: Ispravka

Žižek: 20. vijek je završen. Totalitarni režim dugoročno nije održiv. Ukoliko želimo da zadržimo sliku koju na Zapadu imamo o sebi, moramo revidirati pitanja širenja demokratskih sloboda i procesa samo-emancipacije. Evropa je tu najviše ugrožena. Ja sam evrocentrični ljevičar. U ljevičarskim krugovima postalo je pomodno da se evrocentrizam kritikuje u ime multikulturalizma. Ali ja sam ubijeđen da nam je Evropa potrebnija nego ikada! Samo zamislite svijet bez Evrope. Imali biste samo dva pola USA, sa njenim brutalnim neoliberalizmom i takozvani azijski kapitalizam, sa autoriutarnom političkom strukturom. Između njih, postojala bi još Putinova Rusija, sa njenim ekspanzionističkim aspiracijama. Izgubili biste najvredniji dio evropksog nasljeđa, gdje demokratija i sloboda podrazumijevaju kolektivni angažman, bez koga su jednakost i pravda nemoguće.
oskar-z-wild oskar-z-wild 15:34 21.04.2015

Re: Ispravka

principessa_etrusca

Питање имиграције је веома сложено.

Европа је сигурно за потенцијалне имигранте најпривлачнији кутак на планети, која, ако се не варам, сада има 7 милијарди становника. Не ради се наравно о послу или само о послу (кога и иначе нема - Шпанци, Португалци, Грци, Италијани итд. бележе незапамћене нивое незапослености), већ о постојећој инфраструктури, о преовлађујућој култури толеранције и о велферизму (без обзира шта причали, у Европи се ипак не умире од глади, а ни полиција стандардно не пуца да убије људе друге боје коже).

Питање је колико имиграната Европа може да апсорбује и да још увек остане Европа.
Žižek: Nedostatak jasne alternative ne znači da jednostavno trebamo da se uljuljkamo u status kvo. Ukoliko postojeći sistem nastavi da se reprodukuje, onda idemo ka njegovoj imploziji. Jedina stvar koja može spasiti liberalnu demokratiju je obnovljena ljevica. Ako ljevica propusti ovu šansu, opasnost od fašizma ili novog autoritarizma će porasti.Žižek: Moj odgovor je da treba da se borimo. Puka univerzalnost definitivno nije dovoljna. Kulturni sukob ne bi trebalo prevazioći kroz osjećanje globalne humanosti, već radije kroz potpunu solidarnost sa svima koji se u nekoj kulturi bore. Naša borba za slobodu trebala bi biti udružena sa borbom protiv kastinskog sistema u Indiji i radničkim otporom u Kini. Sve zavisi od ovoga: borba za Palestinu i protiv anti-semitizma, Vikiliks i Pusi Rajot – sve su to djelovi iste borbe. Ako ne, onda svi možemo samo da se ubijemo.


Što neko reče šteta što Srbi nemaju svog Žižeka.
petronijevic001 petronijevic001 15:35 21.04.2015

Re:

Тзв."Европа" већ 70-так година не може изазивати нестабилност по Африци и Азији, то је било могуће у првој половини прошлог века.Од 1945 године европске колонијалне метрополе су другоразредни играч на светској сцени, а главни изазивач (не)стабилности су САД, Кина и некада СССР.

Већина афричпких држава је стекла независност до средине 60-тих година прошлог века и то је већ пола века независности.То је довољан период да се већина тих држава уздигне до неког минимума животног стандарда.Не могу се за све афричке проблеме кривити европски колонизатори, јер ни колонијализам(у Африци) није трајало толико дуго, већ око 80 година(у већем делу Африке).freehand freehand 15:43 21.04.2015

Re: Re:

Већина афричпких држава је стекла независност до средине 60-тих година прошлог века и то је већ пола века независности.То је довољан период да се већина тих држава уздигне до неког минимума животног стандарда.Не могу се за све афричке проблеме кривити европски колонизатори, јер ни колонијализам(у Африци) није трајало толико дуго, већ око 80 година(у већем делу Африке).

Preširoko je i daleko od teme raspravljati ovde i koliko je kolonijalni sistem trajao (sigurno duže od 80 godina), i tek koliko je svakovrsne štete po taj kontinent i njegove stanovnike mogao da pričini za to vreme. Samo jedan Kongo je dovoljan da se zatvori ta knjiga neljudskosti umotane u celofan "civilizacije".
A posledice u tome što su načinjene neprirodne države sa suludim granicama, antagonizovani narodi i plemena, preskočeni eoni u razvoju koji je krenuo sasvim drugom (pogrešnom) smeru nesagledivi su.
Što se pak "uzdizanja do minimuma životnog standarda" - Irak je bio daleko iznad tog minimuma, i libija, i Sirija. Te zemlje u ovom momentu generišu pakao kome je Bliski istok tesan.
oskar-z-wild oskar-z-wild 15:50 21.04.2015

Re: Ispravka

Filip Mladenović
Republika Srbija je takođe svedok naglog porasta broja tražilaca azila na svojoj teritoriji: sa 5.066 lica u 2013. godini, preko 16.490 u 2014. godini, do približno 9.000 tražilaca azila u prva tri meseca 2015. godine.

Više od 90% ovih lica dolazi iz zemalja koje stvaraju najveći broj izbeglica poput Sirije, Avganistana ili Eritreje. Ovim tempom, broj tražilaca azila u Srbiji mogao bi dostići 50.000 do kraja ove godine.


Dobro bi bilo znati koliko je dobilo azil.
freehand freehand 15:53 21.04.2015

Re: Ispravka

oskar-z-wild
Filip Mladenović
Republika Srbija je takođe svedok naglog porasta broja tražilaca azila na svojoj teritoriji: sa 5.066 lica u 2013. godini, preko 16.490 u 2014. godini, do približno 9.000 tražilaca azila u prva tri meseca 2015. godine.

Više od 90% ovih lica dolazi iz zemalja koje stvaraju najveći broj izbeglica poput Sirije, Avganistana ili Eritreje. Ovim tempom, broj tražilaca azila u Srbiji mogao bi dostići 50.000 do kraja ove godine.


Dobro bi bilo znati koliko je dobilo azil.

Mnogo je lakše doći do podatka koliko je Cigana sa Kosova - pod vlašću - pogodi koga? - vraćeno iz zemalja EU i prvenstveno Nemačke - pogodi gde?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana