Ekonomija| Film

"Zakonita" prodaja Avala filma

Saša Radulović RSS / 22.04.2015. u 16:22

"Avala film" je knjiški primer pljačkaške privatizacije koja je sprovedena u Srbiji uz direktno saučesništvo države. Ono što ga čini posebnim je samo mala sitnica da će sa ogromnom imovinom, koja će budzašto preći u ruke "investitora", otići i filmsko blago, kulturno dobro od nacionalnog interesa.

 

Kad kažem uz saučesništvo države, mislim u stvari na partokratiju koja je očigledno vanknjižni vlasnik države. Knjižni vlasnik je društvo, građani, poreski obveznici. Međutim, veza između društva i države, veza za koju smo mislili da je ponovo uspostavljena početkom novog milenijuma, je samo privid. I kada bih živeo hiljadu godina, ne bih mogao da prihvatim da živim u njihovoj državi. Jer hoću i moram da živim u našem društvu.

"Avala film" je otišao u stečaj 2011.godine i to željom njenog vlasnika, društvenog preduzeća "Jugoeksport" koje je u stečaju od 2001.godine. I "Avala filmom" i "Jugoeksportom" upravlja isti stečajni upravnik: Agencija za privatizaciju. Najveći poverioci "Jugoeskporta" i "Avala filma" su, pogađate, državni. Pored Poreske uprave, raznih javnih preduzeća, tu su i naše četiri banke u stečaju, kojima upravlja, pogađate, država preko Agencije za osiguranje depozita. Znači, država je i vlasnik, i poverilac i upravnik i u "Jugoeksportu" i u "Avala filmu".

"Avala film" ima više imovine od obaveza, tako da je stečaj u najmanju ruku čudno rešenje na koje se odlučio vlasnik/poverilac/upravnik, ukratko država. Na žalost, njihova država, ne naša, društvena. Dugovi su oko tri miliona evra. Pošto se radi o njihovoj državi, njihovim interesima, a partokratija ne radi stvari slučajno, biće da je ovo sve lepo sistemski isplanirano. I zaista jeste. Za potrebe ove operacije, potrebni su vam urušene institucije sistema i pogodni propisi: odgovarajući Zakon o privatizaciji, Zakon o stečaju, Zakon o planiranju i izgradnji, za pljačku pogodni i promenljivi urbanistički planovi.

Glavni cilj pljačkaše privatizacije koja je sprovedena u Srbiji je građevinsko zemljište. Najvrednije građevinsko zemljište u Srbiji je u vlasništvu Republike Srbije, a društvena preduzeća koja se nalaze na tom zemljištu imaju samo pravo korišćenja tog zemljišta. Pravo korišćenja je jedno nedefinisano pravo, očigledno namerno nedefinisano, koje nije u prometu, ne možete ga prodati, ne možete na osnovu njega ni graditi, ne možete sa njim ništa. Osim što ga možete privatizovati uz prodaju pravnog lica. Pa kada novi vlasnik dođe do zemljišta, on ga može konvertovati u vlasništvo. Tako je to odredila njihova država onim pogodnim propisima.

Kao posledica, pravo korišćenja na zemljištu je u slučaju "Avala filma" procenjeno na 0 dinara, i slovima nula dinara. "Avala film" ima pravo korišćenja na 37 hektara takvog zemljišta, a u procenjenu imovinu ušli su samo trošni i često ruševni objekti koji se nalaze na tom zemljištu. Avala Film ima preko 20.000 kvadrata takvih objekata.

A onda idu urbanistički planovi. Koliko je vredan hektar zemljišta? Zavisi od toga šta je na njemu dozvoljeno da se gradi. Ako urbanistički uslovi kažu da je zemljište na Terazijama pašnjak, vrednost tog hektara, iako je na Terazijama, bila bi 0 dinara.

Slobodno građevnisko zemljište se uglavnom nalazi u industrijskim zonama i ima posebnu, definisanu namenu i urbanističke uslove. Tako da se na njima ne može ništa drugo graditi osim objekti koji služe toj nameni. Ne mogu se, na primer, graditi stanovi ili poslovni prostor. Naravno namena se može promeniti nakon privatizacije, kada to odobre gradski organi, prijateljskim, burazerskim privatizatorima, i naprasno dozvole i gradnju stanova i poslovnog prostora. Ima i onih kojima njihova država to ne omogući, pa se godinama povlače po sudovima. Logična pretpostavka bi bila da nisu platili partijski reket.

Znači "Avala film" je imala zemljište na kome nije mogla ništa da gradi. Imala je i trošne objekte kojima nije mogla da promeni namenu i koji takvi nikome nisu vredeli. Rezultat je da je njihova procenjena vrednost ništavna.

Ovo je slika i prilika svih naših pljačkaških privatizacija. Tamo gde nije bilo vrednog građevniskog zemljišta, privatizacija nije ni započela. To su ove naše velike firme koje su u restrukturiranju duže od decenije i koje nas godišnje koštaju preko pola milijarde evra. Zarad vrednog građevinskog zemljišta uglavnom beogradskih firmi i kvadrata poslovnog prostora uglavnom u Beogradu, sve društvene firme u Srbiji, SVE, su ostavljene bez obrtnih sedstava, zadužene, sa partijskim nesposobnim menadžmentom, sistemski bez ikakvog pokušaja restrukturiranja. Nekretnine u Beogradu su naša prvobitna akumulacija kapitala.

Kako su to ovde sproveli? Ceo posao su odradili kao što to Zakon o stečaju i nalaže: stečajni upravnik Agencija za privatizaciju i poverioci preko Odbora poverilaca i "Jugoeksporta" i "Avala filma". Prvo je država-vlasnik uvukla "Avala film" u stečaj bez ikakve potrebe. Jer kroz stečaj će se unovčiti manje. Zatim je država-upravnik preko Agencije za privatizaciju izvršila procenu vrednosti imovine i predložila državi-poveriocu preko Odbora poverilaca da se "Avala film" proda kao pravno lice za 8,2 miliona evra. Država-poverilac je taj predlog države-upravnika prihvatila. Stečajni sudija se u ovom postupku ništa ne pita. On samo vodi računa o tome da se poštuje procedura. Čitav ovaj posao su uradili u tišni, još pre nekoliko meseci, bez uvida javnosti, jer ih Zakon o stečaju na to ne obavezuje. Sada su samo finalizovali ceo postupak.

Da li ovo znači da je sve urađeno u skladu sa zakonom? Naravno da ne. Formalo, sve je urađeno u skladu sa Zakonom o stečaju. Suštinski, ne. Zbog toga i navodinci u naslovu ovog teksta. Prekršene su suštinske odredbe i Zakon o stečaju i Zakona o privrednim društvima i Zakona o obligacionim odnosima. A to suštinsko načelo koje se provlači kroz sve ove zakone glasi: sve radnje koje preduzima država-upravnik moraju da budu u najboljem interesu pravnog lica, njegovih poverilaca i vlasnika.

A da država nije njihova, već naša, društvena, šta bi trebalo uraditi? Krajem 2013.godine u skupštinsku proceduru su ušli Zakon o stečaju i Zakon o privatizaciji, a ubrzo za njim je trebalo da ide i Zakon o planiranju i izgradnji. Šta bi oni promenili? Zakon o planiranju i izgradnji je predvideo da za sve društvene i državne firme, pravo korišćenja pređe u vlasništvo. Bez naknade. Ovo bi omogućilo svim državnim i društvenim firmama da slobodno raspolažu sa zemljištem, da na njemu mogu da grade, da mogu da pokrenu postupak promene namene zemljišta itd.

Zakon o stečaju je nalagao potpunu transparentnost postupka, tako da bi javnost znala i ko je u odboru poverilaca, i ko su najveći poverioci, stečajni upravnik, u ovom slučaju Agencija za privatizaciju bi javno morala da objavi popis i procenu vrednosti imovine.

Zakon o privatizaciji je nalagao, pored potpune transparentnosti i javnosti postupka, izrade ličnih karata i sličnog, i transparentnost kapitala koji učestvuje u privatizaciji. Na primer, više ne bi bila moguća privatizacija- prodaja kompanijama sa offshore destinacija iza kojih se gotovo uvek kriju naši građani.

Zakoni su takođe propisivali ispitivanje poslovanja pet godina pre stečaja i privatizacije. Propisivali su i podelu imovine na logične celine. Ukratko, propisivali su uvođenje reda. Vučić je ove zakone povukao iz skupštinske procedure krajem januara 2014.godine i raspisao izbore. Nakon izbora, doneo je nove zakone koji sa predloženim zakonima iz decembar meseca nisu imali nikakve veze. Praktično, uz neznatne izmene, vratio se na prethodna zakonska rešenja čiji je simbol Mlađan Dinkić.

Kako bi se to odrazilo na "Avala film"?

Prvo, "Avala film" bi bio vlasnik zemljišta. Zemljište bi imalo veliku vrednost. Imovina bi se podelila na 3 celine: neizgrađeno zemljište, a to je oko 30 hektara, izigrađeno zemljište sa 20.000 kvadrata objekata, a to je oko 7 hektara, i filmsko blago. Prodajom neizgrađenog zemljišta, uz odgovarajuće urbanističke uslove, mogli su da namire tri miliona evra duga i da poveriocima i vlasniku "Jugoeksporta" u stečaju, ostanu velika sredstva. Izgrađeno zemljište bi moglo biti prodato posebno sa obavezom investitora da trajno nastavi delatnost. A filmsko blago bi moglo biti prodato posebno i kupac bi bila država, naša država preko Ministarstva kulture, a bogami i informisanja, i nakon kupovine bi to kulturno dobro od nacionalnog interesa moglo biti povereno, recimo, Kinoteci. Recimo tako. Na ovaj način bi bili zadovoljeni i interesi poverioca da naplate svoja potraživanja, i interesi vlasnika, naše države i zaposlenih, da i za njih nešto ostane, a i interesi društva da se sačuva ovo kulturno dobro od neprocenjive vrednosti za nas, društvo.

Umesto toga, njihova država, vlasnik/poverilac/upravnik, je umesto uvođenja reda, još jednom odabrala da privatizuje haos i da ga proda budzašto. Da zakolje vola za kilo mesa. Doduše to je kilo partijskog mesa. Najvredniji komad. Za njihovu državu.

 

www.dostajebilo.rs

Facebook grupa - Dosta je bilo

https://twitter.com/SasaRadulovich

.

 

 Komentari (126)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 16:25 22.04.2015

Питање

Зашто није било више учесника на аукцијској продаји, већ само један?
medjutim92 medjutim92 16:34 22.04.2015

Re: Питање

Nagađanje: Zato što neki drugi ne bi mogli tek tako da dobiju konverziju zemljišta?
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 16:41 22.04.2015

Re: Питање

Nagađanje: Zato što neki drugi ne bi mogli tek tako da dobiju konverziju zemljišta?

Могуће да је оваква нека прича у питању. Нормалан инвеститор не жели да се упушта у дуготрајну и неизвесну папиролошку процедуру.

Други могућни, и поприлично веродостојан одговор, јесте да наше нејако тржиште нема тај капацитет да привуче озбиљнији капитал.
Saša Radulović Saša Radulović 16:53 22.04.2015

Re: Питање

Taj prvi odgovor. I vezan je sa reketom i neophodnom vezom sa korumpiranom patokratijom.

Kapacitet je u direktnoj vezi sa vladavinom prava i poslovnim okruženjem.

Avala Film je kupila firma FILMWAY d.o.o. registrovana pre manje od mesec dana sa kapitalom manjim od 500 evra u vlasništvu fizičkog lica iz Francuske.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 17:08 22.04.2015

Re: Питање

Није необично, Саша, да овакве куповине раде фирме основане само у ту сврху, значи без капитала... Такође, за овакве куповине траже се озбиљне гаранције, које од банака не могу да добију бизнис шалабајзери, већ само озбиљни инвеститори и пословњаци. Тај који је гарант гаранције истовремено је прави купац. Фирма од 500 евра не може да добие гаранцију од, рецимо, пола милиона евра.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 17:27 22.04.2015

Re: Питање

И уколико сам успео све добро да повежем -- а фирма купац има уписану хипотекарну забележбу на 100% свог власништва -- може бити да су финансијери врло угледни и фини бизнисмени са севера Војводине, познати по својем пословању целој Србији, и за којима се не вуку никакве афере. Наравно, можда и грешим.
nsarski nsarski 20:41 22.04.2015

Re: Питање

Ja se uopste ne razumem u pravo i vlasnicke odnose, ali nije mi jasno kako to da filmski materijali mogu da budu predmet prodaje nekretnina i zemljista Avala filma. Na primer, ako bih ja prodao svoj stan, da li bi buduci vlasnik polagao pravo i na moje privatne fotografije?
Ili, na primer, zamislimo da drzava odluci da proda zgradu Arhiva Srbije (izuzetno lepa zgrada na odlicnoj lokaciji)da li bi onda i arhivski materijal pripao onome ko tu zgradu kupi? Meni se cini da je slicna situacija i sa Avala filmom i njihovom filmskom arhivom (a mozda gresim).

Uostalom, setimo se da su u davna vremena arhivski filmovi iz Kinoteke spaljivani i od njih se pravio lepak kojim su izradjivali "sokolske" patike deci za slet povodom rodjendana Najveceg Sina nasih naroda i narodnosti.
ivana23 ivana23 20:53 22.04.2015

Re: Питање

Direktor „Filmskog puta” je, kako saznajemo, Mišel Babić, francuski državljanin na koga se i vodi 100 odsto kapitala. Preduzeće je osnovano 25. marta ove godine, sa osnivačkim kapitalom od 60.000 dinara. Reč je o kompaniji iza koje stoji francuski i američki kapital. U deo ovog poslovnog plana uključena je ista ekipa producenata koja je u Beogradu omogućila snimanje filmova „Tri dana za ubijanje” sa Kevinom Kostnerom i „Novembarski čovek” Pirsom Brosnanom.

Ironija ili ne, Mišel Babić ime je filmskog junaka kojeg tumači Rade Šerbedžija u filmu „Una”, nastalom po knjizi Mome Kapora. Da ga nema, već bi ga neko izmislio...


LINK

„Три дана за убијање” са Кевином Костнером и „Новембарски човек” Пирсом Броснаном."

- Evo liste "ekipe producenata" sa IMDB: Brandt Andersen,
Keith Arnold, Charles M. Barsamian, Pierce Brosnan
Remington Chase, Grant Cramer, Sriram Das, Scott Fischer, Kevin Scott Frakes, Ryan Kavanaugh, Corey Large, Stepan Martirosyan, Myles Nestel, Alan Pao,
Ankur Rungta, Steve Shapiro, Raj Brinder Singh,
Beau St. Clair, Kevan Van Thompson i Andjelija Vlaisavljevic... Dakle, dame i gospodo - ko od njih je dao 9 miliona evra?
ivana23 ivana23 20:53 22.04.2015

Re: Питање

Duplo

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 21:20 22.04.2015

Re: Питање

Ивана, ја бих погледао на кога се односи ово обавештење из АПРа:

Текст: Решењем Зл.бр. 4028/2015 од 02.04.2015. године oдобрен je упис заложног права у Регистар заложног права, на 100 % удела у друштву.

Дакле, да појасним: цела фирма је стављена под хипотеку. Тај који има хипотеку над њом врло вероватно и јесте њен прави власник и финансијер. Постоји и регистар заложних права, на истом сајту.

Узгред, још једном похвала за једну од најбољих државних служби -- АПР.

Заложно право уписано је на извесног Сашу Ћоровића.
Saša Radulović Saša Radulović 23:29 22.04.2015

Re: Питање

Ja se uopste ne razumem u pravo i vlasnicke odnose, ali nije mi jasno kako to da filmski materijali mogu da budu predmet prodaje nekretnina i zemljista Avala filma. Na primer, ako bih ja prodao svoj stan, da li bi buduci vlasnik polagao pravo i na moje privatne fotografije?
Ili, na primer, zamislimo da drzava odluci da proda zgradu Arhiva Srbije (izuzetno lepa zgrada na odlicnoj lokaciji)


Odgovor je: Agencija za privatizaciju je preporučila odboru poverilaca koji je tu preporuku prihvatio, da se Avala Film prodaje kao pravno lice sa svom svojom imovinom. Avala Film i nema u svom vlasništvu zemljište, već samo pravo korišćenja na zemljište.
nsarski nsarski 23:41 22.04.2015

Re: Питање

Avala Film i nema u svom vlasništvu zemljište, već samo pravo korišćenja na zemljište.

Aha, onda i novi vlasnik preuzima to pravo koriscenja? Ili dobija i zemljiste u vlasnistvo?
Saša Radulović Saša Radulović 23:59 22.04.2015

Re: Питање

Dobija pravo korišćenja koje će moći da konvertuje u vlasništvo.
nsarski nsarski 00:18 23.04.2015

Re: Питање

Saša Radulović
Dobija pravo korišćenja koje će moći da konvertuje u vlasništvo.


Hm, nasao sam ovaj tekst u "Politici" objavljen pre 4 godine: Bogatasi vrebaju Avala film. Zanimljivi podaci. I, cini se, odlican deal za danasnjeg kupca (oko 8 miliona evra). Plus filmska arhiva pride.
b92fmember b92fmember 08:57 23.04.2015

Re: Питање

Avala Film je kupila firma FILMWAY d.o.o. registrovana pre manje od mesec dana sa kapitalom manjim od 500 evra u vlasništvu fizičkog lica iz Francuske.


РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА
НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И ПРАВИМА
Зл. бр. 4028/2015
Дана, 02.04.2015. године
Београд

Агенција за привредне регистре, и то Регистратор који води Регистар заложног права на покретним стварима и правима, на основу члана 4. и 10б Закона о Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", број 55/04, 111/09 и 99/11), одлучујући о регистрационој пријави за упис заложног права коју је поднео-ла Michel Babic, Француска, доноси


РЕШЕЊЕ

Усваја се регистрациона пријава поднета дана 01.04.2015. године у 13:51:47 часова, па се региструје заложно право следеће садржине:

ПОДАЦИ О ЗАЛОЖНОМ ПОВЕРИОЦУ


Име и презиме
Саша Ћоровић

ЈМБГ
1012952710054

Пребивалиште
Београд (Врачар)


ПОДАЦИ О ЗАЛОГОДАВЦУ


Име и презиме
Michel Babic

Пасош
13AY75493

Земља издавања
Француска


ВРСТА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА:

Заложно право настало на основу уговора

ПОДАЦИ О ПРАВНОМ ОСНОВУ НАСТАНКА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА

Уговор о залози на уделу у FILMWAY D.O.O. BEOGRAD од 27.03.2015. године , oверен пред Трећим Основним судом у Београду Ов. I бр. 11423/2015 дана 27.03.2015. године.

ПОДАЦИ О ПОТРАЖИВАЊУ КОЈЕ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ЗАЛОЖНИМ ПРАВОМ

Основни износ обезбеђеног потраживања: 60.000,00 RSD.

Максимални износ обезбеђеног потраживања: 60.000,00 RSD.

Дан доспелости потраживања: 24.03.2016. године

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЗАЛОГЕ


Право као предмет залоге - Друго имовинско право - Удео


Матични број
21093408

Број у регистру
БД 24500/2015

Назив регистра
Регистар привредних субјеката

Пословно име
FILMWAY D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR

Опис
100% удела у привредном друштву FILMWAY D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR

Адреса


Место
Београд-Врачар

Улица
Молерова

Број
59

Држава
Србија


Жалба не задржава извршење решења.

Накнаду за вођење поступка регистрације у износу од 2.000,00 динара платио је подносилац пријаве.

О б р а з л о ж е њ е

Michel Babic, Француска је поднео-ла регистрациону пријаву за упис заложног права. Уз регистрациону пријаву је приложена следећа документација: Потврда о уплати, Уговор о залози на уделу у FILMWAY D.O.O. BEOGRAD од 27.03.2015. године, oверен пред Трећим Основним судом у Београду Ов. I бр. 11423/2015 дана 27.03.2015. године, копија пасоша, копија личне карте и копија решења БД 24500/2015 од 25.03.2015. године ради уписа заложног права на покретним стварима.

Како су испуњени услови прописани одредбама члана 14. став 1. тач. 1) – 7) и 10) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС", број 99/11), у смислу одредаба чл. 16. и 25. став 2. истог закона донета је одлука као у диспозитиву.

Висина накнаде за вођење поступка регистрације одређена је у складу са чланом 18.Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС" број 119/13).

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:


Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања, министру надлежном за послове привреде, а преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу износи 430,00 динара и уплаћује се у буџет Републике Србије.


РЕГИСТРАТОР

__________________

Тања Вукотић-Маринковић


qqriq qqriq 10:01 23.04.2015

Re: Питање

U deo ovog poslovnog plana uključena je ista ekipa producenata koja je u Beogradu omogućila snimanje filmova „Tri dana za ubijanje” sa Kevinom Kostnerom i „Novembarski čovek” Pirsom Brosnanom.


Alo, hello, to se zove kapitalizam a ne samoupravljanje!
Vidim da politikini penzosi kukaju u tekstu, aj baba vlaju još i kapiram, al što otašević? Kao budna gradjanka?!
Nego meni stvarno čudno da su se Tasovac i Rale Zelenović do juče ljubili u usta na svim iventima i prijemima, baš tad sam se nešto i mislila kako mu uspeva da posle 2000. sa svakom vlašću bude u odličnim odnosima, a pitala sam se i Koliko Mandata je naš dragi drug direktor Kinoteke, kad ono sad kao da je (od)bačen u Kažiprst da tamo zvanično plače.
Jbt, samo su dve decenije minimun imali mogućnosti da se bore za "filmsko blago" i sad im je država kriva?
A niko prstom nije mrdnuo, sad se lately oglašavao Dragojević, ali kasno kasno kasno.
Obaška što mislim da je Avala prodata za odlične pare ljudima iz struke.
Mogao je, recimo, da je kupi Bata Kole pa da kapital ostane domaći.Aj se malo probudite.
highshalfbooze highshalfbooze 10:07 23.04.2015

Re: Питање

Ja se uopste ne razumem u pravo i vlasnicke odnose, ali nije mi jasno kako to da filmski materijali mogu da budu predmet prodaje nekretnina i zemljista Avala filma. Na primer, ako bih ja prodao svoj stan, da li bi buduci vlasnik polagao pravo i na moje privatne fotografije?
Ili, na primer, zamislimo da drzava odluci da proda zgradu Arhiva Srbije (izuzetno lepa zgrada na odlicnoj lokaciji)
da li bi onda i arhivski materijal pripao onome ko tu zgradu kupi? Meni se cini da je slicna situacija i sa Avala filmom i njihovom filmskom arhivom (a mozda gresim).

Mislim da Saša nije imao vremena da ti odgovori, pa bih ti ja odgovorio zato što mene najviše interesuje filmski materijal.
Avala film je preduzeća (bilo je u društvenom vlasništvu) koje se bavilo proizvodnjom filmova, i ti filmovi su proizvod tog preduzeća tako da mogu da budu predmet prodaje.
Arhiv srbije je ustanova koja se bavi čuvanjem arhivske građe u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi. Arhivska građa je javno dobro, nije roba kao što su to filmovi u prethodnom slučaju.
E sada, taj filmski materijal iz slučaja "Avala filma" jeste roba, ali je i duhovna tvorevina, tako da pored materijalne vrednosti ima i duhovnu vrednost. Ali to relevantna institucija treba da proceni i utvrdi da li je duhovna vrednost tog materijala reprezentativna da bi stekla status kulturnog dobra i podpadala pod Zakon o kulturnim dobrima.

Dopuna: Da, sad se setih da je Ivana dobro primetila da duhovna vrednost koju je društvo (dok je preduzeće bilo u društvenom vlasništvu) namenski i ciljano stvaralo da predstavlja reprezentativne vrednosti na kojima će se temeljiti kultura jednog društva i ne mogu da budu predmet privatizacije.
predatortz predatortz 10:33 23.04.2015

Re: Питање

Dopuna: Da, sad se setih da je Ivana dobro primetila da duhovna vrednost koju je društvo (dok je preduzeće bilo u društvenom vlasništvu) namenski i ciljano stvaralo da predstavlja reprezentativne vrednosti na kojima će se temeljiti kultura jednog društva i ne mogu da budu predmet privatizacije.


Samo da naglasim da 'Prekobrojna', 'Slavica', kao i razni partizanski vesterni u pokušaju, nisu deo moje kulturne vrednosti, da ih kao građanin Srbije ne povezujem sa svojim identitetom. Što se mene tiče, takve 'grandiozne' projekte mogu da daju kome god hoće.
misha.m misha.m 10:37 23.04.2015

Re: Питање

b92fmember
Avala Film je kupila firma FILMWAY d.o.o. registrovana pre manje od mesec dana sa kapitalom manjim od 500 evra u vlasništvu fizičkog lica iz Francuske.


РЕГИСТАР ЗАЛОЖНОГ ПРАВА
НА ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА И ПРАВИМА
Зл. бр. 4028/2015
Дана, 02.04.2015. године
Београд
...

Ako ja ovo dobro razumem - Michel Babic je pozajmio ugovorom 60.000 dinara za osnivanje preduzeća od gospodina sa Vračara i stavio hipoteku na preduzeće koje je kupilo "Avala film", s tim što je maksimalni iznos potraživanja upravo tih 60.000 dinara.

Nisam pravnik, ne razumem ovo, ali mi izgleda suludo.

Dalje istraživanje bi moglo dovesti do toga sa kog bankomata je gospodin sa Vračara podigao novce, ko mu ih je uplatio, da li on ima neki ugovor sa nekim...
Majko moja, srećan sam što sam inženjer!
highshalfbooze highshalfbooze 10:52 23.04.2015

Re: Питање

Samo da naglasim da 'Prekobrojna', 'Slavica', kao i razni partizanski vesterni u pokušaju, nisu deo moje kulturne vrednosti, da ih kao građanin Srbije ne povezujem sa svojim identitetom. Što se mene tiče, takve 'grandiozne' projekte mogu da daju kome god hoće.

Očigledno je da ministarstva kulture, ne samo Srbije, već i šire, dele tvoje lično mišljenje. Pa se i ponašaju kao u primeru:

Uostalom, setimo se da su u davna vremena arhivski filmovi iz Kinoteke spaljivani i od njih se pravio lepak kojim su izradjivali "sokolske" patike deci za slet povodom rodjendana Najveceg Sina nasih naroda i narodnosti.


I da li su bolji od ovih prethodnih? - Nisu.
Jesu li pametniji od ovih prethodnih? - Nisu.
predatortz predatortz 10:57 23.04.2015

Re: Питање

highshalfbooze


Patike su korisne, a filmovi nastali pod pokroviteljstvom zlikovca koji je osnovao tu instituciju su gomila ideološkog smeća. Najvećim delom.

Zemljište, imovinu firme i ostale materijalne stvari treba tretirati tržišno. Ako u tom segmentu ima neke muljačine, svima nam je u interesu da se ona odmah zaustavi.

Duhovno nasleđe Avala filma neću da branim. Nisam stanovnik Severne Koreje.
highshalfbooze highshalfbooze 12:10 23.04.2015

Re: Питање

Ideološka pripadnost je sasvim nebitna. Kulturno nasleđe predstavlja vrednost jer, stvarano generacijama, direktno ukazuje na društveni ali i obrazovni, kulturni i civilizacijski nivo razvoja. Ne možeš ga izbrisati zbog toga što se nekome lično ne sviđa ili mu ne odgovara iz ideoloških razloga. Ili se jednostavno stidi ideološke poruke koju šalje. Trijumf volje Leni Rihtenštajl predstavlja kulturno nasleđe i ne može se jednostavno negirati ili se praviti da to nikada nije bilo. To je glupo.
vera.nolan2 vera.nolan2 12:17 23.04.2015

Re: Питање

to se zove kapitalizam a ne samoupravljanje!


neverovatno,čitanjem bloga i moje razmišljanje je išlo u tom smeru,a niko ne pominje;samo lament nad još jednom katastrofalnom privatizacijom!
...pa jesmo hteli kapitalizam,liberalna ekonomija je baš bila i sad je,mila našim elitama,ona uništavajuća...razorna,prvo za narod, koga je i brojčano sve manje,a o kulturi ,koja je valjda tek nadogradnja na obezbeđenu min egzistenciju,znamo u kakvom je stanju)

Saša,sve privatizacije su bile baš "zakonite",ne može biti zakonitije,ali na interes novoburžoazije....i nije ni bolje ni lepše kapitalizam nastajao ni na,razvijenom zapadu...

I gde su bili svih ovih godina,s pravom ljuti poslenici kulture,pa znali su kako to kod nas ide...spasonosne inicijative za drveće i parkove ,a za filmski fond svi ćutaše,do juče...(gde je svrha protesta,ako je stvar "zakonski"završena i ireverzibilna?...)

U većini evropskih zemalja sponzorstvo je glavni izvor finansiranja kulture,u SAD,privatne donacije su osnov fondova za finansiranje kulture...
država u tranziciji, trebalo je,da bude odgovorna u očuvanju,usmeravanju,vlasničko finansijskoj transformaciji i kanalisanju sveg,pa i kulturnog blaga zemlje ...ali kad smo mi to imali ozbiljnu i odgovornu državu... i vlast?
svarog svarog 13:04 23.04.2015

Re: Питање

ali kad smo mi to imali ozbiljnu i odgovornu državu... i vlast?


Pa ćemo to da rešimo ne liberalnim kapitalizmom nego sa više ovlašćenja za državu i vlast. U stvari to sve vreme i radimo
ivana23 ivana23 13:05 23.04.2015

Re: Питање

I gde su bili svih ovih godina,s pravom ljuti poslenici kulture,pa znali su kako to kod nas ide...spasonosne inicijative za drveće i parkove ,a za filmski fond svi ćutaše,do juče...(gde je svrha protesta,ako je stvar "zakonski"završena i ireverzibilna?...)


Tu su bili. Samo su ih mediji ignorisali... Zasto, ne znam.

Evo jedne (obavezne) vezbe na FDU iz 2011.g.. Razgovaralo se i sa studentima o Avala filmu.Medjutim, kada su vecini medija 'atraktivnije' Stanija i Soraja, onda nema interesovanja za kulturu.
vera.nolan2 vera.nolan2 13:33 23.04.2015

Re: Питање

Tu su bili. Samo su ih mediji ignorisali... Zasto, ne znam.


Naravno Ivana,znamo zašto...ali ,trebalo je sa protestima i transparentima da se izađe agresivno,nepomirljivo ,nepopustljivo,odmah u najavi i pre zakazane sramne prodaje...nije moguće da toliki stvaraoci i intelektualci u Bg nisu mogli da pobune javnost i iznude odgovore na-zašto i kako i kome u ruke ide filmski fond !
ivana23 ivana23 13:56 23.04.2015

Re: Питање

Vera, evo teksta iz 2013.g.

Tada je obecano... (ne moze da se kopira, moras da kliknes na link).

Vidi i ko su glavni poverioci AF!


LINK

ivana23 ivana23 13:56 23.04.2015

Re: Питање

.

qqriq qqriq 19:12 23.04.2015

Re: Питање

spasonosne inicijative za drveće i parkove ,a za filmski fond svi ćutaše,do juče
qqriq qqriq 19:19 23.04.2015

Re: Питање

Dobija pravo korišćenja koje će moći da konvertuje u vlasništvo.


Zvanično piše, opšte poznato a ja neobaveštena, nešto treće?!
angie01 angie01 21:12 23.04.2015

Re: Питање

.spasonosne inicijative za drveće i parkove ,a za filmski fond svi ćutaše,do juče.


vera, bile su i akcije za Avala film, bilo i na teveu.

a za drvece treba da se borimo- jedno drvo dok izraste, prodje 50 godina, oplemenjuje prostor, cisti vazduh, zivi tu sa nama, a na njemu jos neki razni sugradjani druge vrste- nismo mi sami na svetu, sve su to nase komsije i to drvo i svi ti na njemu, i onda dodju nasilnici i ladno sve to skenjaju.
sioux sioux 01:00 24.04.2015

Re: Питање

vera.nolan2
..pa jesmo hteli kapitalizam,liberalna ekonomija je baš bila i sad je,mila našim elitama,ona

Mi hteli kapitalizam? Elite htele kapitalizam?
Liberalna ekonomija i kriminal nisu isto.
Ono što se dešava ovde je kriminal. Našim elitama mio je kriminal.

Ovde sudovi, tužilaštva, policija, inspekcije, agencije... rade protivzakonito - nema to nikakve veze ni sa kapitalizmom ni sa liberalnom ekonomijom !

....i nije ni bolje ni lepše kapitalizam nastajao ni na,razvijenom zapadu...

A gde je to, konkretno, na zapadu kapitalizam nastajao na ovakav način?
I gde su bili svih ovih godina,s pravom ljuti poslenici kulture,pa znali su kako to kod nas

Pa gde će biti - uvlačili se novim vlastima kao što su to oduvek činili (naravno, uvek ima izuzetaka, ali ih je - kao i uvek - vrlo malo)...
plishani plishani 03:09 24.04.2015

Re: Питање

predatortz

Samo da naglasim da 'Prekobrojna', 'Slavica', kao i razni partizanski vesterni u pokušaju, nisu deo moje kulturne vrednosti, da ih kao građanin Srbije ne povezujem sa svojim identitetom. Što se mene tiče, takve 'grandiozne' projekte mogu da daju kome god hoće.

Ti onda u prodaji "Avala filma" ne vidiš nikakav problem?
emsiemsi emsiemsi 05:56 24.04.2015

Re: Питање

angie01
.spasonosne inicijative za drveće i parkove ,a za filmski fond svi ćutaše,do juče.


vera, bile su i akcije za Avala film, bilo i na teveu.

a za drvece treba da se borimo- jedno drvo dok izraste, prodje 50 godina, oplemenjuje prostor, cisti vazduh, zivi tu sa nama, a na njemu jos neki razni sugradjani druge vrste- nismo mi sami na svetu, sve su to nase komsije i to drvo i svi ti na njemu, i onda dodju nasilnici i ladno sve to skenjaju.

Лепо речено !
(уз сав ризик да се суграђан голуб посере на главу).
vera.nolan2 vera.nolan2 07:18 24.04.2015

Re: Питање

Tada je obecano...


Ko još veruje njihovim obećanjima ?
Uputan je i tekst Mit o Avali...i dalje verujem da se htelo i ranije nešto ozbiljno preduzelo,mogao je da se izuzme fond !
Nego,zar nije krivično delo lažna adresa i nedostupan,lažni telefon i kakvi su to zakoni koji dopuštaju skrivanje "pravih vlasnika" za javnost ?...(to kao one ruske babuške,s tim što ona krajnja,baš nedostupna).
a ta "Agencija za privatizaciju"pa to je...au,izmiče mi prava reč za poređenje!!!
apacherosepeacock apacherosepeacock 07:39 24.04.2015

Re: Питање

Liberalna ekonomija i kriminal nisu isto.


Jesu.
predatortz predatortz 08:23 24.04.2015

Re: Питање

plishani
predatortz

Samo da naglasim da 'Prekobrojna', 'Slavica', kao i razni partizanski vesterni u pokušaju, nisu deo moje kulturne vrednosti, da ih kao građanin Srbije ne povezujem sa svojim identitetom. Što se mene tiče, takve 'grandiozne' projekte mogu da daju kome god hoće.

Ti onda u prodaji "Avala filma" ne vidiš nikakav problem?


Vidim, ako je imovina prodata za bagatelu. Što se tiče 'umetničke zaostavštine', koja je po meni gomila ideološkog smeća, ne vidim nikakav problem da završi upravo na smeću.

No, to je moje mišljenje. Imam kratak fitilj kada se propagandni materijal, izašao iz institucije koju je osnovao i njome rukovodio komunistički zlikovac proglašava za kulturno dobro.
qqriq qqriq 09:17 24.04.2015

Re: Питање

I gde su bili svih ovih godina,s pravom ljuti poslenici kulture


Setila se in the meantime da je reditelju Goranu Markoviću, u vreme kad je pored Zorana Hamovića bio jedan od savetnika ministra za kulturu Nebojše Bradića, prvo bilo da govori upravo o Avala filmu i neophodnosti rešavanja statusa slavne firme tada zarasle u korov koji se, naravno, samo uvećavao.
To je postavio kao svoj prvi zadatak.
I?!
Mislim da je Goran bloger, nekada je pisao ovde, ne znam šta ga sprečava da sad to učini, a bilo bi vrlo korisno znati, makar i toliko naknadno, zašto nije - baš on, recimo - uspeo u svom časnom naumu.
qqriq qqriq 09:28 24.04.2015

Re: Питање

Zvanično piše, opšte poznato a ja neobaveštena, nešto treće?!


Odgovora ni u tragovima.

Mrtva ne bih svratila na blog Saše Radulovića, koji se oduvek krajnje arogantno ponašao prema komentatorima, da ne volim film, film koji je moj život.
qqriq qqriq 09:30 24.04.2015

Re: Питање

A gde je to, konkretno, na zapadu kapitalizam nastajao na ovakav način?


Od poznatijih, u USA.
angie01 angie01 09:38 24.04.2015

Re: Питање

au,izmiče mi prava reč


tako vec duza vreme, za mnoge stvari.
vera.nolan2 vera.nolan2 10:14 24.04.2015

Re: Питање

za komentar

Mi hteli kapitalizam? Elite htele kapitalizam?

Zadivljujuća je metodologija kojom su ugurali kapitalizam...ali to je svetski proces,urušavanja "socijalizma" ,tj osvajački "pohod na jugoistok"...

Liberalna ekonomija i kriminal nisu isto.

Liberalni kapitalizam je utemeljen na socijalnom darvinizmu ,tj darvinitisu operativno,ako ne i ideološki...

Ovde sudovi, tužilaštva, policija, inspekcije, agencije... rade protivzakonito -

naprotiv,u promeni sistema i prvobitnoj akumulaciji kapitala,postoji ,zakon za njih(retko kad su izgubili proces) i zakon za narod(skoro svaki izgube,ako dobiju,građani svoja prava retko kad i ostvare,uglavnom u Strazburu)

... na zapadu kapitalizam je nastao,ajde od samog početka:u FBRji,pobedio je 3.stalež,tj buržoazija,a giljotina je radila dan i noć,a dalji razvoj je ispričana priča..ovo je cenim predzadnja faza razvoja kapitalizma na globalnom planu...

Pa gde će biti - uvlačili se novim vlastima kao što su to oduvek činili
(naravno, uvek ima izuzetaka, ali ih je - kao i uvek - vrlo malo)...

Narod su izdale intelektualne elite koje uglavnom nisu egzistencijalno ugrožene.Sve revolucije i promene sistema ,faze i reforme su išle preko leđa naroda i na štetu većine.
angie01 angie01 10:17 24.04.2015

Re: Питање


Narod su izdale intelektualne elite koje uglavnom nisu egzistencijalno ugrožene.


i tom izdajom-obogatile....oni su, kompradori.
vera.nolan2 vera.nolan2 10:32 24.04.2015

Re: Питање

angie,ne razumem baš,
ali tako rekoh,da izbegnem neku ružnu reč ili asocijaciju;

mogla bih reći,npr "partijski bunker,centralni biro"ili sl.
za sprovođenje političko-tajkunske sprege u cilju kontrolisanog
stvaranja domaće tzv "elite",tj buržoazije(znaš onu priču o spisku 200 porodica
koje će da se obogate...) uz pristojnu istorijsku proviziju stranim interesima,
pod čijim nadzorom i usmerenjem se obavljalo sve ,od rušenja berlinskog zida,
Yu,pa redom...
angie01 angie01 10:47 24.04.2015

Re: Питање

ali tako rekoh,da izbegnem neku ružnu reč ili asocijaciju;


tako sam te i shvatila,...a htela reci, da dugi niz godina, svakodnevno za mnoge stvari stoji ista suzdrzanost oko izrazavanja.:)uz pristojnu istorijsku proviziju stranim interesima,


pa to rekoh, kompradori, skenjali su svoju zemlju u korist drugih, a zbog licnog bogacenja.
za sprovođenje političko-tajkunske sprege u cilju kontrolisanog
stvaranja domaće tzv "elite"


sto oni zovu- akumulacijom pocetnog kapitala.
vera.nolan2 vera.nolan2 10:49 24.04.2015

Re: Питање

bile su i akcije za Avala film, bilo i na teveu.


ma slabašne akcije,samo uporan protest(kao ovaj posfestum) i bunt intelektualne elite mogao je nešto da uradi,niko drugi;narod i neinteresuje,a bavi se preživljavanjem...

a za drveće,ne da se borimo,nego "gde god zgodno mesto vidiš,tu drvo posadi";
zaista ne znam,mada siromašni ništa nas ne sprečava da nam gradovi budu lepi,prvo da su čisti i saditi cveće,cveće i drveće,svuda i na sve strane,to nije ni teško ni skupo,ali i tu se ugrađuju lokalni profiteri...
prvo ispred sebe stave svoj interes pa onda smisle šta će da urade u interesu grada,ugrade se...
angie01 angie01 11:14 24.04.2015

Re: Питање

i bunt intelektualne elite mogao je nešto da uradi


kakva elita, takav bunt.


plishani plishani 12:26 24.04.2015

Re: Питање

predatortz
Što se tiče 'umetničke zaostavštine', koja je po meni gomila ideološkog smeća, ne vidim nikakav problem da završi upravo na smeću.

No, to je moje mišljenje. Imam kratak fitilj kada se propagandni materijal, izašao iz institucije koju je osnovao i njome rukovodio komunistički zlikovac proglašava za kulturno dobro.


Ima li, po tebi, išta vredno gledanja i čuvanja na ovoj listi: http://www.imdb.com/company/co0076116/
ili te "kratak fitilj" sprečava da uopšte i pogledaš o čemu se tu radi?

A, samo da dodam, ovakva imovina se uvek prodaje za male pare. Ili misliš da bi svi zadovoljno ćutali da je AVALA prodata za, recimo, 100 miliona Evra? Ili 200? Koliko para je dovoljno da bi ova "akcija" bila opšteprihvaćena kao uspešna?

Ti si, u ovoj prodaji, bar nešto ućario: oslobodio si se te "gomile ideološkog smeća" koja ti toliko smeta.
emsiemsi emsiemsi 12:30 24.04.2015

Re: Питање

angie01
i bunt intelektualne elite mogao je nešto da uradi


kakva elita, takav bunt.Јеботе !
Браво Енџи !
vera.nolan2 vera.nolan2 13:11 24.04.2015

Re: Питање

....oni su, kompradori.

= KOLABORANTI IMPERIJALNOG KAPITALIZMA
da se zna! (nisam znala značenje reči,...)


NNN NNN 18:58 24.04.2015

Re: Питање

predatortz
Dopuna: Da, sad se setih da je Ivana dobro primetila da duhovna vrednost koju je društvo (dok je preduzeće bilo u društvenom vlasništvu) namenski i ciljano stvaralo da predstavlja reprezentativne vrednosti na kojima će se temeljiti kultura jednog društva i ne mogu da budu predmet privatizacije.


Samo da naglasim da 'Prekobrojna', 'Slavica', kao i razni partizanski vesterni u pokušaju, nisu deo moje kulturne vrednosti, da ih kao građanin Srbije ne povezujem sa svojim identitetom. Što se mene tiče, takve 'grandiozne' projekte mogu da daju kome god hoće.
A ovaj?

hajkula1 hajkula1 00:32 25.04.2015

Re: Питање

predatortz
highshalfbooze


Patike su korisne, a filmovi nastali pod pokroviteljstvom zlikovca koji je osnovao tu instituciju su gomila ideološkog smeća. Najvećim delom.

Zemljište, imovinu firme i ostale materijalne stvari treba tretirati tržišno. Ako u tom segmentu ima neke muljačine, svima nam je u interesu da se ona odmah zaustavi.

Duhovno nasleđe Avala filma neću da branim. Nisam stanovnik Severne Koreje.http://www.filmovi.com/yu/producenti/1.shtml


Produkcija filmova:

1947 - Slavica
1948 - Besmrtna mladost
1948 - Život je naš
1948 - Sofka
1951 - Poslednji dan
1951 - Dečak Mita
1952 - Hoja! Lero!
1952 - Svi na more
1953 - Opštinsko dete
1953 - Nevjera
1953 - Ciganka
1953 - Bila sam jača
1953 - Daleko je sunce
1954 - Sumnjivo lice
1954 - Anikina vremena
1955 - Krvavi put
1955 - Pesma sa Kumbare
1956 - Potraga
1956 - Veliki i mali
1956 - Cipelice na asfaltu
1957 - Pop Ćira I pop Spira
1957 - Subotom uveče
1957 - Potraži Vandu Kos
1958 - Aleksa Dundić
1958 - Četiri kilometra na sat
1959 - Sam
1959 - Osma vrata
1959 - Campo Mamula
1959 - Vetar je stao pred zoru
1960 - Diližansa snova
1960 - Ljubav i moda
1960 - Zajednički stan
1960 - Bolje je umeti
1961 - Prvi građanin male varoši
1961 - Karolina Riječka
1961 - Nema malih bogova
1961 - Uzavreli grad
1961 - Dvoje
1961 - Pesma
1961 - Sreća u torbi
1961 - Izbiračica
1962 - Sibirska ledi Magbet
1962 - Prekobrojna
1962 - Čudna devojka
1962 - Dr
1962 - Saša
1962 - Obračun
1963 - Zemljaci
1963 - Dani
1963 - Ostrva (Verführung am Meer)
1963 - Čovek i zver (Der Mensch und die Bestie)
1963 - Desant na Drvar
1963 - Dve noći u jednom danu
1963 - Operacija Ticijan
1963 - Radopolje
1964 - Čovek iz hrastove šume
1964 - Muški izlet
1964 - Lito vilovito
1964 - Put oko sveta
1964 - Službeni položaj
1964 - Marš na Drinu
1965 - Tri
1965 - Čovek nije tica
1965 - Doći i ostati
1965 - Devojka
1965 - Gorki deo reke
1965 - Inspektor
1966 - Gorke trave (Bittere Kräuter)
1966 - Orlovi rano lete
1966 - Roj
1966 - Štićenik
1966 - Vreme ljubavi
1966 - Povratak
1966 - San
1966 - Pre rata
1966 - Tople godine
1966 - Vojnik (The Soldier)
1966 - Kako su se voleli Romeo i Julija
1967 - Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT
1967 - Skupljači perja
1967 - Palma među palmama
1967 - Bokseri idu u raj
1967 - Bomba u deset i deset
1967 - Dim
1967 - Soledad (Fruits Amers - Soledad)
1967 - Dobar vetar "Plava ptico"
1968 - Sirota Marija
1968 - Pohod
1968 - Nevinost bez zaštite
1968 - Podne
1968 - Sveti pesak
1968 - Delije
1968 - Kad golubovi polete
1968 - Bekstva
1968 - Ima ljubavi, nema ljubavi
1968 - Uzrok smrti ne pominjati
1968 - Višnja na Tašmajdanu
1968 - Biće skoro propast sveta (Il pleut dans mon village)
1969 - Gospođica doktor - špijunka bez imena
1969 - Rani radovi
1969 - Oseka
1969 - Vrane
1969 - Zazidani
1969 - Cross Country
1970 - Lilika
1970 - Burduš
1973 - Paja i Jare - kamiondžije
1973 - Bombaši
1974 - Derviš i smrt
1974 - Partizani
1974 - Crveni udar
1975 - Kičma
1975 - Zimovanje u Jakobsfeldu
1975 - Naivko
1976 - Salaš u malom ritu
1976 - Vojnikova ljubav
1976 - Povratak otpisanih
1977 - Ljubavni život Budimira Trajkovića
1977 - Beštije
1978 - Nije nego
1978 - Miris zemlje
1978 - Tigar
1978 - Trener
1978 - Dvoboj za južnu prugu
1978 - Tren
1979 - Radio Vihor zove Anđeliju
1979 - Osvajanje slobode
1979 - Drugarčine
1979 - Jovana Lukina
1980 - Srećna porodica
1980 - Svetozar Marković
1980 - Rad na određeno vreme
1980 - Snovi, život, smrt Filipa Filipovića
1981 - Dečko koji obećava
1981 - Dorotej
1981 - Berlin kaputt
1981 - Šesta brzina
1981 - Banović Strahinja
1981 - Kraljevski voz
1981 - Lov u mutnom
1982 - Savamala
1982 - Smrt gospodina Goluže
1982 - Daleko nebo
1982 - Moj tata na određeno vreme
1982 - Sablazan
1983 - Halo taxi
1987 - Već viđeno
1987 - Dogodilo se na današnji dan
1988 - Život sa stricem
1988 - Kuća pored pruge
1988 - Tajna manastirske rakije
1988 - Klopka
1988 - Zaboravljeni
1988 - Tako se kalio čelik
1988 - Remington
1989 - Najbolji
1989 - Boris Godunov
1989 - Prljavi film
1989 - Atoski vrtovi - preobraženje
1989 - Kako je propao rokenrol
1989 - Sabirni centar
1989 - Kuduz
1989 - Hamburg-Altona
1989 - Bolji život
1989 - Vampiri su među nama
1990 - Čudesan san Džige Vertova
1990 - Početni udarac
1990 - Cubok
1990 - Stela
1990 - Granica
1990 - Sex - partijski neprijatelj br. 1
1991 - Original falsifikata
1991 - Noć u kući moje majke
1992 - Policajac sa Petlovog Brda
1992 - Tito i ja
1992 - Velika frka
1992 - Mi nismo anđeli
1992 - Bulevar Revolucije
1992 - Uvod u drugi život
1993 - Pun mesec nad Beogradom
1993 - Bolje od bekstva
1994 - Dnevnik uvreda 1993.
1995 - Paket aranžman
1998 - Do koske
1998 - Kupi mi Eliota
2000 - Tajna porodičnog blaga
2000 - Senke uspomena

grebostrek.lurker grebostrek.lurker 06:16 25.04.2015

Re: Питање


Ima li, po tebi, išta vredno gledanja i čuvanja na ovoj listi: http://www.imdb.com/company/co0076116/a_jovicic a_jovicic 15:41 25.04.2015

Re: Питање

hajkula1
predatortz
highshalfbooze


Patike su korisne, a filmovi nastali pod pokroviteljstvom zlikovca koji je osnovao tu instituciju su gomila ideološkog smeća. Najvećim delom.

Zemljište, imovinu firme i ostale materijalne stvari treba tretirati tržišno. Ako u tom segmentu ima neke muljačine, svima nam je u interesu da se ona odmah zaustavi.

Duhovno nasleđe Avala filma neću da branim. Nisam stanovnik Severne Koreje.

http://www.filmovi.com/yu/producenti/1.shtml
...

Samo da "podvučem" ...

1954 - Sumnjivo lice
1957 - Pop Ćira i pop Spira
1960 - Ljubav i moda
1961 - Dvoje
1962 - Dr
1964 - Put oko sveta
1964 - Marš na Drinu
1967 - Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT
1967 - Skupljači perja
1968 - Višnja na Tašmajdanu
1968 - Biće skoro propast sveta (Il pleut dans mon village)
1977 - Ljubavni život Budimira Trajkovića
1981 - Dečko koji obećava
1981 - Banović Strahinja
1982 - Smrt gospodina Goluže
1989 - Kako je propao rokenrol
1989 - Sabirni centar
hajkula1 hajkula1 19:18 25.04.2015

Re: Питање

nsarski
Saša Radulović
Dobija pravo korišćenja koje će moći da konvertuje u vlasništvo.


Hm, nasao sam ovaj tekst u "Politici" objavljen pre 4 godine: Bogatasi vrebaju Avala film. Zanimljivi podaci. I, cini se, odlican deal za danasnjeg kupca (oko 8 miliona evra). Plus filmska arhiva pride.
Фирма која је 2008. године процењена на 105 милиона евра, врло лако може сваког дана да добије стечајног управника, због дуга од милион евра, дакле цифре која је 100 пута мања. Распарчају ли је повериоци, ето за неко време и тајкуна, да би се домогли за мале паре грађевинског земљишта у ексклузивној зони, на београдском Кошутњаку и згрнули богатство од продаје станова.

Са друге стране, и „Авала филму” дугују, а када би тај дуг био враћен, могао би да се ишчупа из амбиса.

Највећи наши дужници су РТС, ТВ Пинк и „Комуна” – каже Ранко Петрић, директор „Авала филма”.
– Пинк нам дугује 60 милиона динара већ годину дана за закуп Атељеа 1 и Атељеа 7, где се снимају емисије Звезде гранда, Гранд шоу, Гранд парада, Курсаџије и Грандова естрадна школа, као и за закуп канцеларије у управној згради и магацина за сценографију.
- РТС нам дугује девет милиона динара за закуп фундуса реквизита и магацин репортажних кола, који користе већ 25 година. И њихов дуг је стар већ годину дана, нешто су платили, али сваког месеца стиже нова закупнина.
- „Комуна” користи канцеларије у половини приземља управне зграде још од снимања Кустуричиног филма „Андерграунд”, дугује нам пет милиона динара. „Комуна” је дуго у блокади, још пре нас, па не можемо ништа од ње да наплатимо.


Иначе, све три ове фирме смо својевремено тужили. Међутим, од када смо у блокади не можемо да платимо судску таксу, па суд неће да изврши решење.

Повериоци су „Дунав осигурање”, коме „Авала филм” дугује за премију осигурања од пожара, око 90 милиона динара, и Пореска управа са потраживањем за ПДВ. За порез и надокнаду за градско грађевинско земљиште лане су платили 22 милиона динара.


... према процени приватизационог саветника, „Рајфајзен инвестментса”, којег је Агенција за приватизацију ангажовала 2008. да процени вредност, „Авала филм” је вредео 105 милиона евра.

Пре тога, године 2006. Агенција за приватизацију ангажовала је „Беоконекс” да процени вредност „Авала филма”, због приватизације путем аукције, када се дошло до цифре од 42 милиона евра.

Разлика између ове две цифре је због тога што приликом процене из 2006. није узета у обзир вредност градског грађевинског земљишта, на које ова фирма има право, од 32,3 хектара, у Кошутњаку, зони у којој ар вреди око 20.000 евра. У посед ове фирме, која има 84 радника, спадају и објекти и пословни простор од око 23.000 метара квадратних.

Радојица Џунић
2006. vrednost procenjena na 42 miliona evra, bez procene vrednosti zemljista

2008. procenjeno na 105. miliona evra

2015. prodato za 9 miliona evra

qqriq qqriq 08:37 26.04.2015

Re: Питање

Samo da "podvučem" ...

1954 - Sumnjivo lice
1957 - Pop Ćira i pop Spira
1960 - Ljubav i moda
1961 - Dvoje
1962 - Dr
1964 - Put oko sveta
1964 - Marš na Drinu
1967 - Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT
1967 - Skupljači perja
1968 - Višnja na Tašmajdanu
1968 - Biće skoro propast sveta (Il pleut dans mon village)
1977 - Ljubavni život Budimira Trajkovića
1981 - Dečko koji obećava

1981 - Banović Strahinja
1982 - Smrt gospodina Goluže
1989 - Kako je propao rokenrol
1989 - Sabirni centar

sioux sioux 12:41 26.04.2015

Re: Питање

qqriq
Od poznatijih, u USA.

Ovo, čak ni da si istoriju saznavala samo iz filmova, ne bi mogla da zaključiš.
Urnebesno površno.
sioux sioux 13:44 26.04.2015

Re: Питање

vera.nolan2
Zadivljujuća je metodologija kojom su ugurali kapitalizam...ali to je svetski proces,urušavanja "socijalizma" ,tj osvajački "pohod na jugoistok"...

Na koje "uguravanje kapitalizma" misliš - ovo posle Miloševića, ili ono pre Tita?
naprotiv,u promeni sistema i prvobitnoj akumulaciji kapitala,postoji ,zakon za njih(retko kad su izgubili proces) i zakon za narod(skoro svaki izgube,ako dobiju,građani svoja prava retko kad i ostvare,uglavnom u Strazburu)
... na zapadu kapitalizam je nastao,ajde od samog početka:u FBRji,pobedio je 3.stalež,tj buržoazija,a giljotina je radila dan i noć,a dalji razvoj je ispričana priča..ovo je cenim predzadnja faza razvoja kapitalizma na globalnom planu...

Porediti FBR i sadašnja srpska događanja je moguće, ali onda se mogu porediti i babe i žabe.

Napisao sam da sudovi, tužilaštva, policija... rade protivzakonito. Reč protivzakonito znači da ne rade ono što su dužni po zakonu i da rade suprotno od onoga što su dužni po zakonu.
Kada sam napisao sudovi, tužilaštva, policija... mislio sam na ljude - zaposlene u pomenutim institucijama. Krše zakone jednostavno zato što ih niko ne kažnjava, i to svi - od službenice na šalteru suda do predsednika istog. Nema kapitalizam sa tim ama baš nikakve veze.
To je potpuno različito od situacije kada su nekada ranije, u nekim drugim sredinama, isti postupali po zakonima koji su favorizovali nekoga.

I, još nešto, naši zaposleni u sudovima, tužilaštvima, policiji... postupaju praktično identično kao što su postupali i za vreme (tebi, čini mi se - omiljenog) "socijalizma". Zašto je onda kriv kapitalizam?
Narod su izdale intelektualne elite koje uglavnom nisu egzistencijalno ugrožene.Sve revolucije i promene sistema ,faze i reforme su išle preko leđa naroda i na štetu većine.

Srpsku intelektualnu i drugu elitu ubijali su "socijalisti", tj. komunisti osnosno kriminalci. Sadašnju "elitu" čine sinovi i ćerke, unuci i unuke tih ubica.
a_jovicic a_jovicic 21:18 26.04.2015

Re: Питање

qqriq
Samo da "podvučem" ...

1954 - Sumnjivo lice
1957 - Pop Ćira i pop Spira
1960 - Ljubav i moda
1961 - Dvoje
1962 - Dr
1964 - Put oko sveta
1964 - Marš na Drinu
1967 - Ljubavni slučaj ili tragedija službenice PTT
1967 - Skupljači perja
1968 - Višnja na Tašmajdanu
1968 - Biće skoro propast sveta (Il pleut dans mon village)
1977 - Ljubavni život Budimira Trajkovića
1981 - Dečko koji obećava

1981 - Banović Strahinja
1982 - Smrt gospodina Goluže
1989 - Kako je propao rokenrol
1989 - Sabirni centar
Naravno ... svi sa ove liste su bitni ... nego "zacrneh" samo one koji bi predatoru mogli da "upale lampicu" ... inače bih naglasio sve iz "crnog talasa" (a ovde izostavih npr. "Tri" koji ima tematiku iz NOB-a ali je daleko od propagandne bljuzgarije ... čisto da se ne objašnjavam sa blogokolegom)


EDIT: Uh ... promakoše mi i ...

1963 - Dani
1968 - Nevinost bez zaštite

Hebiga, dug spisak a preletao sam ga brzinski

... aj' pomaži ... stavi još neki tvoj predlog
qqriq qqriq 22:32 26.04.2015

Re: Питање

Urnebesno površno.


pali bre.
qqriq qqriq 22:37 26.04.2015

Re: Питање

1989 - Kuduz

1992 - Tito i ja

1992 - Mi nismo anđeli

992 - Uvod u drugi život

993 - Bolje od bekstva

qqriq qqriq 22:51 26.04.2015

Re: Питање

... aj' pomaži ... stavi još neki tvoj predlog

okacila.....
a_jovicic a_jovicic 13:04 27.04.2015

Re: Питање

qqriq
... aj' pomaži ... stavi još neki tvoj predlog

okacila.....

Hvala
vera.nolan2 vera.nolan2 06:59 28.04.2015

Re: Питање

(tebi, čini mi se - omiljenog) "socijalizma". Zašto je onda kriv kapitalizam?

...da ,levičar u svakom slučaju ...za socijalnu državu,bilo kapitalizam bilo socijalizam,sistem sa ljudskim likom ... i/ili treći put,nešto između;postoji samo grupa razvijenih kapit.zemalja,ostalo možeš zvati kako hoćeš,dominantno je siromaštvo,glad i beda...
qqriq qqriq 08:59 28.04.2015

Re: Питање

levičar u svakom slučaju


same here

Gospodja Klara Gospodja Klara 22:28 28.04.2015

Re: Питање

Leni Rihtenštajl


Khm, Rifenštal.
oskar-z-wild oskar-z-wild 17:14 22.04.2015

?

7 miliona evra
37 hektara
189,256 evra po hektaru

Ovo je verovatno dobra cena u ovom momentu inače bi Delta, Zepter ili Pink učestvovali u nadmetanju.

A filmsko blago bi moglo biti prodato posebno i kupac bi bila država


Pitam se, zašto "narod" tj. država nije jednostavno prisvojila taj filmski materijal za sebe?
hajkula1 hajkula1 20:04 22.04.2015

Re: ?

oskar-z-wild


A filmsko blago bi moglo biti prodato posebno i kupac bi bila država


Pitam se, zašto "narod" tj. država nije jednostavno prisvojila taj filmski materijal za sebe?

oskar-z-wild oskar-z-wild 20:24 22.04.2015

Re: ?

Narod je dobio novu zgradu Kinoteke i fond je propisno arhiviran. To je stvarno bilo veliko delo i neko zaslužuje svaku pohvalu za to. Bilo bi lepo znati koliko je to koštalo.

Pitanje je zašto je privatna firma kupila Avala Film, ako je zbog zemljišta onda će biti voljni da prodaju Kinoteci njima nepotrebni fond. Od tih 9 miliona evra možemo odvojiti deo za te filmove. Privatniku će se to verovatno isplatiti, ukoliko nema neku drugu viziju.
8c_competizione 8c_competizione 20:52 22.04.2015

Re: ?

Pitam se, zašto "narod" tj. država nije jednostavno prisvojila taj filmski materijal za sebe?


prizivas 6. oktobar ili?

oskar-z-wild oskar-z-wild 21:17 22.04.2015

Re: ?

8c_competizione
Pitam se, zašto "narod" tj. država nije jednostavno prisvojila taj filmski materijal za sebe?


prizivas 6. oktobar ili?Ne nego samo gledam kako smo vezani ko vreće zakonima. Tito je napravio državu poništivši zakone, osnovao UDBU, pa osnovao Avala Film. Pa je onda osnovao Jugoexport, onda je Jugoexport kupio Avalu Film, onda Jugoexport otišao u stečaj, i bla bla...

...a mi sada plačemo za prosutim mlekom i propuštenim šansama da te filmove predamo u vlasništvo Kinoteci. Uostalom dugo godina se znalo da će se Avala prodati, pa se niko od tih vajnih kulturnih radnika nija beskompromisno borio za te filmove.
Saša Radulović Saša Radulović 23:29 22.04.2015

Re: ?

Ovo je verovatno dobra cena u ovom momentu inače bi Delta, Zepter ili Pink učestvovali u nadmetanju.


Nije. Jer nema nadmetanja. Kupac je kod nas uvek poznat unapred.
st.jepan st.jepan 10:28 23.04.2015

Re: ?

Saša Radulović
Ovo je verovatno dobra cena u ovom momentu inače bi Delta, Zepter ili Pink učestvovali u nadmetanju.

Nije. Jer nema nadmetanja. Kupac je kod nas uvek poznat unapred.

Ne verujem da nadmetanja nema.
Verujem da ga itekako ima, i da je itekako pošteno, samo što nije javno.
Biće da je u ovom slučaju na javno nadmetanje izašao pobednik u prethodnom, ne-javnom nadmetanju - onaj ko je za buduće pravo na uknjiženje i prenamenu zemljišta (bez kojeg to zermljište ne vredi ništa), ponudio najviše.

b92fmember b92fmember 11:09 23.04.2015

Re: ?

Ne verujem da nadmetanja nema.
Verujem da ga itekako ima, i da je itekako pošteno, samo što nije javno.
Biće da je u ovom slučaju na javno nadmetanje izašao pobednik u prethodnom, tajnom nadmetanju - onaj ko je za buduće pravo na uknjiženje i prenamenu zemljišta (bez kojeg to zermljište ne vredi ništa), ponudio najviše.

qqriq qqriq 19:15 23.04.2015

Re: ?

Uostalom dugo godina se znalo da će se Avala prodati, pa se niko od tih vajnih kulturnih radnika nija beskompromisno borio za te filmove.


highshalfbooze highshalfbooze 17:25 22.04.2015

Ko je ovde lud

Skoro sam pročitao vest da je Jugoslovenska kinoteka upoznala Ministarstvo kulture i informisanja o sadržaju i značaju filmskog fonda koje postoji u Avala filmu. I iz Ministarstva su im odgovorili da upute dopis Privrednom sudu sa predlogom za izuzeće dela imovine. Što su ovi i uradili, pa onda vest o rezultatu:

Jugoslovenska kinoteka je prošle nedelje slala dopis Privrednom sudu da se bar privremeno iz prodaje izuzme filmski fond - oko 600 ostvarenja snimanih tokom decenija u studijima Avala filma, ali Sud je to odbio, a Ministarstvo kulture Srbije saopštilo je da je takva odluka za čuđenje.


E, sad ovi iz Ministarstva onog razbarušenog koji se čude ovakvom odbijanju Trgovinskog suda, imaju li oni nekog pravnika tamo, ili nekog pismenog da pročita Zakon o stečaju i Zakon o kulturnim dobrima i da ne lupetaju gluposti i upućuju ljude koji su ispravno reagovali da prave budalaštine i tako skidaju odgovornost sa sebe?
ivana23 ivana23 17:32 22.04.2015

Re: Ko je ovde lud

Pravnika (strucnog) ocigledno nemaju:

Član 75 Zakona o privatizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 83/2014) kaže: ....
U okviru člana 5 Zakona o privatizaciji se kaže da predmet privatizacije ne mogu biti „kulturna dobra u javnoj svojini upisana u registar kulturnih dobara koji se vodi u skladu sa zakonom koji uređuje kulturna dobra“, a Zakon o kulturnim dobrima (član 25) bavi se i filmskom građom kao kulturnim dobrom.
oskar-z-wild oskar-z-wild 18:36 22.04.2015

Re: Ko je ovde lud

Cvetkovic defends the privatisation, saying that for the first time in years the archive is now secure and being catalogued for eventual sale, while the land will be put at the disposal of the state.

The debt stems from import-export company Yugoexport, which took a majority stake in Avala Film during Yugoslavia's demise and then went bust. Once it is paid, Cvetkovic told Reuters, the government or the Serbian film industry is welcome to offer "a vision of how to restore Avala's shine".
link

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 18:30 22.04.2015

Vrh ledenog brega

Kad bih samo znao šta se dešavalo iza kulisa.
Kome su legle neke pare i gde su legle.
PS Zadnje vreme došlo da je jedina preporuka na tekst moja!!
Saša Radulović Saša Radulović 23:27 22.04.2015

Re: Vrh ledenog brega

Pomozite pa nam javite na office@dostajebilo.rs da podnesemo krivičnu prijavu.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:21 23.04.2015

Re: Vrh ledenog brega

Saša Radulović
Pomozite pa nam javite na office@dostajebilo.rs da podnesemo krivičnu prijavu.

Zaista bih voleo da pomognem. Ovo toliko smrdi.
Nažalost, jedino što mogu je da pozovem bivše i sadašnje radnike Agencije za privatizaciju, bivše i sadašnje radnike Ministarstava privrede, finansija, bivše i sadašnje insajdere da spasu svoju dušu i da pod bilo kojim imenom, na bilo koji način, u bilo kom obliku dostave - ne, bolje je DOTURE - informacije koje imaju o transakciji zvanoj AVALA film. Nije bitan razlog, neka bude zavist što nisu bili uklljučeni i oni, opraće deo greha.
ivana23 ivana23 16:54 23.04.2015

Re: Vrh ledenog brega

Saznalo se.

"Tačnije, prema podacima Agencije za privredne registre, vlasnik firme je izvesni Mišel Babić iz Pariza. Medjutim, cela njegova firma je 2. aprila 2015. godine stavljena pod hipoteku, što ukazuje da je pravi kupac u stvari vlasnik te hipoteke Sasa Ćorović, bivši taksista iz Pančeva", navodi se u saopštenju.

Pokret Dosta je bilo upozorio je tužilaštvo da ispita sve okolnosti prodaje i odgovori na pitanje ko je izvukao korist iz posla od koga Srbija ima štetu.

"Avala film je knjiški primer pljačkaške privatizacije koja je sprovedena u Srbiji uz direktno saučesništvo države.


LINK
isidora.k isidora.k 23:07 25.04.2015

Re: Vrh ledenog brega

Nije ni malo slučajno što je MUP 'zaboravio' da objavi podatke o rezultatima poligrafskog ispitivanja, za Jankovića konkretno, i za druga dva lica koja su bila podvrgnuta ispitivanju, izveštaj o rezultatima parafinske rukavice za pokojnog P.G, dokumente koji sadrže zaključke nakon sprovedene kriminalističke obrade i dokumente koji sadrže rezultate revizije kriminalističke obrade. Da su ovo objavili ne bi mogala da se spinuje priča o tome da li je u pitanju ubistvo ili samoubistvo.(@dostajebilo.rs )


Za ovog mladog čoveka od 26 godina ste napisali da je sam sebi oduzeo život , stali ste iza laži režima Slobodana Miloševića i još jedne "Zvanične verzije smrti režima Slobodana Miloševića".Priznaj grešku Raduloviću , izivnite se Vinki, Milku i Dragani Gojković koji 22 godine traže od države Srbije da poništi "Zvanične verzije smrti režima Slobodana Miloševića".
Filip Mladenović Filip Mladenović 19:27 22.04.2015

U senci Beograda na vodi...

AVALA film je pušten niz vodu.

Ali će zato sada poteći provizije, što u kešu što u kvadratnim metrima kada se podigne "novo Dedinje" na 37 poklonjenih hektara.
Mafija je drugo ime za Srbiju, a provizija - cena naše kolektivne nemoći, otupelosti i konformizma.
emsiemsi emsiemsi 12:11 24.04.2015

Re: U senci Beograda na vodi...

Filip Mladenović
AVALA film je pušten niz vodu.

Ali će zato sada poteći provizije, što u kešu što u kvadratnim metrima kada se podigne "novo Dedinje" na 37 poklonjenih hektara.
Mafija je drugo ime za Srbiju, a provizija - cena naše kolektivne nemoći, otupelosti i konformizma.

Чекај, можда и није лоша цена за земљу ... 37 хектара је 3700 ара. Уколико је то купљено за цца 9 милиона евра, па то поделимо за 3700, цена је плаћена 2432 евра по ару.
Није то лоша цена за плац.
Додуше, немам информацију о ценама плацева на таквим локацијама (али да је багателно - није).
hajkula1 hajkula1 01:40 26.04.2015

Re: U senci Beograda na vodi...

emsiemsi
2432 евра по ару.
Није то лоша цена за плац.
Додуше, немам информацију о ценама плацева на таквим локацијама (али да је багателно - није).Na Košutnjaku nije ispod 20.000 evra po aru.

emsiemsi emsiemsi 06:42 26.04.2015

Re: U senci Beograda na vodi...

hajkula1
emsiemsi
2432 евра по ару.
Није то лоша цена за плац.
Додуше, немам информацију о ценама плацева на таквим локацијама (али да је багателно - није).Na Košutnjaku nije ispod 20.000 evra po aru.


Ооооо, фала, фала за информацију !
Неко ће, стога, да се добро омрси --- што би рекли босанци - машала !
Успут --- како сам, уопште, могао да сумњам !?
hajkula1 hajkula1 20:18 22.04.2015

Kulturno blagohttp://agitpop.me/?167DD114Citiram deo teksta


Kada je NATO bombardirao Srbiju neke od bombi padale su i po filmskim depoima. Filmska je baština to preživjela – jeli moguće da neće preživjeti nišane građevinara i libele njihovih mecena?

Jedino me teši, nastavlja Mila Turajlić, što ste vi u Hrvatskoj sve to rešili...

- Što smo riješili? – pitam u čuđenju.

- Pa to... filmsku baštinu... vi ste sve filmove do 1991. proglasili filmskom baštinom pa sad niko ne može da vam ih oduzme...

- Ma kakvi! Nikad niti jedna ministar kulture nije potpisao dokument po kojem se svi filmovi Jadran filma, Zagreb filma i Croatie filma, snimljeni do 1991, za društveni novac, proglašavaju filmskom baštinom. Baš suprotno – svi su ti filmovi i dalje u privatnim rukama.

oskar-z-wild oskar-z-wild 21:12 22.04.2015

Re: Kulturno blago

Srbiji očigledno treba organizacija koja se u Engleskoj zove

Arts Council

Arts Council England champions, develops and invests in artistic and cultural experiences that enrich people's lives.

We support a range of activities across the arts, museums and libraries - from theatre to digital art, reading to dance, music to literature, and crafts to collections.

Great art and culture inspires us, brings us together and teaches us about ourselves and the world around us. In short, it makes life better.

Between 2015 and 2018, we will invest £1.1 billion of public money from government and an estimated £700 million from the National Lottery to help create these experiences for as many people as possible across the country. Government funding is received from the Department for Culture, Media and Sport and requirements are laid out in our funding agreement with them.

49 41 49 41 00:33 23.04.2015

Bio jedan covek,

koji je imao pasos br. 000001; posleratne Yu.
Posle je dugo godina bio Direktor Avala filma.
Zatim se nesto "sporeckao" sa nasim Ocem nacije - te ga je ovaj poslao u prevremenu penziju.

Ona njegova, me upozoravala kad dodjem kod nje; Nemoj mu ga spominjati - staces mu na ljuti zulj.
vlad_aleksh vlad_aleksh 07:51 23.04.2015

Re: Bio jedan covek,

49 41
koji je imao pasos br. 000001; posleratne Yu.
Posle je dugo godina bio Direktor Avala filma.
Zatim se nesto "sporeckao" sa nasim Ocem nacije - te ga je ovaj poslao u prevremenu penziju.

Ona njegova, me upozoravala kad dodjem kod nje; Nemoj mu ga spominjati - staces mu na ljuti zulj.Taj agent UDB-e 001 se hvalio da je spavao sa 1000 žena i da je pobio 2000 muškaraca. Ili obratno, to je više i nevažno. I nosio je kilograme heroina i kokaina u Ameriku da ih prodaje kapitalističkoj deci. A tone rakije, kajmaka i pršute je vozio u Kan, ne mogu da se setim kome i zašto. Možda onom Karlu Pontiju, davno beše.
Sjebali su nas Titovci kao grlice. Evo, ni dan danas da se izvučemo iz kandži njihovih bilo fizičkih bilo duhovnih potomaka.
49 41 49 41 16:36 23.04.2015

Re: Bio jedan covek,

vlad_aleksh
49 41
koji je imao pasos br. 000001; posleratne Yu.
Posle je dugo godina bio Direktor Avala filma.
Zatim se nesto "sporeckao" sa nasim Ocem nacije - te ga je ovaj poslao u prevremenu penziju.

Ona njegova, me upozoravala kad dodjem kod nje; Nemoj mu ga spominjati - staces mu na ljuti zulj.Taj agent UDB-e 001 se hvalio da je spavao sa 1000 žena i da je pobio 2000 muškaraca. Ili obratno, to je više i nevažno. I nosio je kilograme heroina i kokaina u Ameriku da ih prodaje kapitalističkoj deci. A tone rakije, kajmaka i pršute je vozio u Kan, ne mogu da se setim kome i zašto. Možda onom Karlu Pontiju, davno beše.
Sjebali su nas Titovci kao grlice. Evo, ni dan danas da se izvučemo iz kandži njihovih bilo fizičkih bilo duhovnih potomaka.


Ili ne mislimo na istu osobu, ili ...

Zato sada imamo cross roads, od partijskih drugova - burazera, agenata bivsih - sadasnjih KGR, BND, tetka ... ambasadora europoskih zemalja koji se ubise po medijima o drzanju lekcije o "pravom, jedinom - mogucem putu".
Ambasadora, koji bas i ne doprinose saradnji izmedju dveju drzava, vec se bave politikanstvom i sopstvenim biznisom.
Generala koju piju kafu sa stranim agentima.
Afera koferce. Afera Index. ...
Kraja Kraja 00:57 23.04.2015

...beobanka...

...je hipoteticni "minus" koji je negde video (izmislili, bili naduvani, stagod) dvojac labus/dinkic mogla da isplati prodajom jedne od svojih poslovnih zgrada u beogradu...
...to je odbijeno sa indignacijom...
...potom je krenula pljacka stotina hiljada m2 poslovnog prostora diljem srbije i beograda, ponistavanje akcija banke (akcija placenih cash-om), sakrivanje desetina hiljada hipoteka koje je banka imala i protivzakonitom prodajom objekata pod hipotekom i jos kojekakvih kriminalnih radnji koje traju duze od decenije...
...sad se zna da beobanka uopste nije bila za stecaj, zna se da je sve razvuceno, podeljeno i prodano, zna se i da stecaj nije gotov, a usao je u 14 godinu...!!!
...zna se i ko je sve to radio i po cijem naredjenju/odobrenju...
...zasto vas sada muci neki (ah komunisticki) avala film...???
...kad se jednom ustanovilo pravilo da drzava (politicari) mogu nekaznjeno da se bave teskim kriminalom, sve sto sledi je samo trasirana rutina...
tasadebeli tasadebeli 08:48 23.04.2015

x 3 (из архиве Кинотеке)

"Avala film" je knjiški primer pljačkaške privatizacije koja je sprovedena u Srbiji uz direktno saučesništvo države."Avala film" je knjiški primer pljačkaške privatizacije koja je sprovedena u Srbiji uz direktno saučesništvo države."Avala film" je knjiški primer pljačkaške privatizacije koja je sprovedena u Srbiji uz direktno saučesništvo države.(Име главног јунака филма је сасвим случајно... И мене у кући зову Саша...)
sima2000 sima2000 11:24 23.04.2015

šira slika

Evo gledam ovaj vrlo važan blog i pitam se zašto ovde ima 36 komentara, a kod Krleta i Tsunade 1000?

Možda zato što je ova tema običnom čoveku dosadna i komplikovana? Možda su ljudi po prirodi plitki i površni? Možda u svim zemljama sveta ovce služe za šišanje?

Moćnicima je dovoljno da pljačku sirotinije sakriju iza složenih termina kao što je "konverzija prava korišćenja u pravo vlasništva uz promenu namene zemljišta", pa da 99% populacije potpuno izgubi interesovanje za temu.

Možda ti Saša precenjuješ ljude. Ti se obraćaš potencijalnim glasačima kao zrelim i samosvesnim osobama koje promišljeno idu kroz život uvek vodeći računa o ličnom, porodičnom i društvenom interesu.

Čini mi se da su Srbi (ili barem ovo što je ostalo ovde, posle stogodišnjeg odliva pametnih i sposobnih) većinom pasivni spram sopstvenog života. Treba im vođa (pastir), a kad ga nađu, prepuste mu da on odlučuje o važnim životnim stvarima, uz prećutni dogovor "ti brini o nama, a mi ti zauzvrat dozvoljavamo da nas muzeš, i bogatiš se na naš račun". Citiram ti penzionera koji kaže (svojim ušima sam čuo): "bolje i ta umanjena penzija, nego ništa".

Kao što je prirodno da čovek želi sigurnost i izvesnost, tako je i prirodna potreba mozga za eksternom stimulacijom. Figurativno jesmo ovce, ali ne i bukvalno - ipak nam treba da se nečim zabavimo. I u tome se Vučić, kao uspešan političar, razlikuje od tebe Saša. Dok ti pametno rasčlanjuješ mehanizme pljačke, Vučić svoje glasače svaki dan kljuka ogromnom količinom lako razumljivih banalnosti. Danas imamo maženje kose mrtvog prijatelja, juče smo imali prosutu kafu po instrument tabli, preključe pijanog pilota helikoptera i tako svaki božiji dan.
vlad_aleksh vlad_aleksh 12:10 23.04.2015

Re: šira slika

sima2000
Evo gledam ovaj vrlo važan blog i pitam se zašto ovde ima 36 komentara, a kod Krleta i Tsunade 1000?


Spin medicina?
angie01 angie01 14:11 23.04.2015

Re: šira slika

Možda ti Saša precenjuješ ljude.


isto mislim,...da Sasa nastupa sa pretpostavkom da se obraca normalnim, razumnim ljudima, koji imaju svest o vaznim stvarima i svetu u kome zive i da im je bitno, da brinu- zato i mislim da mu treba pomoc oko javnog obracanja.
angie01 angie01 14:14 23.04.2015

Re: šira slika

Vučić svoje glasače svaki dan kljuka


pricom kako ljudi treba da vide ono sta se desava- ne svojim ocima, nego onako kako im on kaze da slika izgleda.
dolazel dolazel 23:08 23.04.2015

Re: šira slika

Čini mi se da su Srbi (ili barem ovo što je ostalo ovde, posle stogodišnjeg odliva pametnih i sposobnih) većinom pasivni spram sopstvenog života.


Nema to veze sa Srbima konkretno, niti sa Balkancima (koji su identicnog mentaliteta) niti sa bivsim Sovjetski blokom (gde manje-vise imate isti problem).

Stvar je u sistemu koji nikada nije ni fukncionisao. Zato je tako tesko prici konacno Evropskoj Uniji koja insistira na jasnim zakonima i odvojenim i nezavisnim drzavnim aparatima.
Ja verujem da ovo sto je autor napisao o prodaji (pjacki) Avala filma vecina ljudi zna ili nagadja o cemu se radi. Tako je bilo i u slucaju prethodnih privatizacija. Ali je jako tesko boriti se protiv sistema jer - drzavni tuzilac ili drzavni sluzbenik koji radi na slucaju je izabran iz odgovarajuce partije i instruiran sta treba da radi ili bolje receno kome ne treba da se zamera. Ako krene da istrazuje nesto, smenice ga velikom brzinom. Cak i da stvar dodje do suda, tamo su sudije koje su opet, pogadjate, birane od strane grupe koja zapravo ima svoje prste u celoj mutljavini. A cak i da sudija presudi, i da coveka cak i uhapse i sprovedu u zatvor, postoje 1001 nacina kako da se iskobelja, tj potplati tamo gde treba (npr afera Miskovic, ili afera kofer ili afera otrovne nove zgrade u Beogradu gde je drzavna maltene direktan saucesnik u trovanju gradjana i to cak i zene, dece, beba i staraca i opet jedno veliko nista jer opet neko stiti nekoga).
I tako cemo dokle god se nesto sustinski ne promeni u sistemu. Ako se setite eksperimenta sa vezivanjem pojaseva gde, kada su pocele da pljuste ostre i visoke kazne svi su poceli naprasno da se vezuju pojasem u autu - vidimo da prvo sistem treba da funkcionise da se nesto promeni.
Jedino resenje je smaniti moc i uticaj stranki u drustvu i povecati nezavisnost drzavnih aparata (policije, sudstva, tuzilastva, istraznih organa). Ali cim se pipne ta tema krecu price o zloj Evropskoj Uniji, pokvarenom Zapadu i ratovima koje vodi Amerika gde vec ne i kako je Putin do jaja itd. A nazalost Balkanci su dosta lakoverni i tvrdoglavi, vise emocionalni nego razumni sto im se obicno obije o glavu.
anonymous anonymous 08:03 27.04.2015

Re: šira slika

sima2000
12:24 23.04.2015 / *novo
šira slika
Evo gledam ovaj vrlo važan blog i pitam se zašto ovde ima 36 komentara, a kod Krleta i Tsunade 1000?

Kao što je prirodno da čovek želi sigurnost i izvesnost, tako je i prirodna potreba mozga za eksternom stimulacijom. Figurativno jesmo ovce, ali ne i bukvalno - ipak nam treba da se nečim zabavimo. I u tome se Vučić, kao uspešan političar, razlikuje od tebe Saša. Dok ti pametno rasčlanjuješ mehanizme pljačke, Vučić svoje glasače svaki dan kljuka ogromnom količinom lako razumljivih banalnosti. Danas imamo maženje kose mrtvog prijatelja, juče smo imali prosutu kafu po instrument tabli, preključe pijanog pilota helikoptera i tako svaki božiji dan.


Одличан коментар Саша.

Нажалост је тако.Људи живе по инерцији-линијом мањег отпора.А то значи без превелике упитаности.

Али на срећу има и неких других.Треба их подстаћи,информацијама,чињеницама, необоривим...

Нема другог начина.Затим следи организација....


Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana