Gost autor

Autentično glupiranje

uros_vozdovac RSS / 24.01.2016. u 18:26

gost autor: Darko Veselinović

Ko god dođe na vlast obožava da donosi akta u Skupštini po hitnom postupku. “Usvajanje akata po hitnom postupku u Parlamentu bi trebalo ograničiti na situacije u kojima je takav postupak neizbežan” smatra Komisija i poziva na “poštovanje preporuka nezavisnih regulatornih tela”, zaključuje se u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbiju u procesu pridruživanja EU. Prema podacima „Otvorenog parlamenta”, pre 2000. godine procenat zakona donetih po hitnom postupku iznosio je u proseku 42 odsto, dok se nakon 2000. povećao na 52 odsto, sa tendencijom rasta, pa je 2014. godine 71,9 odsto zakona doneto po hitnom postupku.

Prateći tendencije rasta ove pojave, na dnevnom redu prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine RS kao 7. tačka dnevnog reda nalazi se predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 2. stav 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima, naravno, po hitnom postupku. Naravno, u skladu sa tendencijama, kako bi drugačije. Gospođa narodni... hm... partijski poslanik Dušica Stojković, u daljem tekstu PP Stojković koja kaže: "Smatram da je Zakon o autorskim i srodnim pravima nejasan i neprecizan kod samog tumačenja autorskog dela, gde je potrebno da se donese autentično tumačenje od strane zakonodavca, a to je Narodna skupština Republike Srbije".

PP Stojković, dakle, smatra da je neophodno po hitnom postupku pojasniti zakon koji je poslednji put izmenjen 2009. godine, a pomenuti član 2 stoji netaknut više decenija. Naravno da svako može oceniti opravdanost zahteva po hitnom postupku. Ali da vidimo, šta to PP Stojković želi hitno da nam pojasni u vezi člana Zakona koji je decenijama nepromenjen i u vezi čega postoji obimna sudska praksa. Za strpljivog čitaoca sa mazohističkim porivima evo linka ka njenom obrazloženju - LINK-1 A evo i predloga autentičnog tumačenja:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odredba člana 2.stav 2.Zakona o autorskom i srodnim pravima glasi:

Autorskim delom smatraju se, naročito:

1) pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr.);

2) govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);

3) dramska, dramsko muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora;

4) muzička dela, sa rečima ili bez reči;

5) filmska dela (kinematografska i televizijska dela);

6) dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.);

7) dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;

8) kartografska dela (geografske i topografske karte);

9) planovi, skice, makete i fotografije;

10) pozorišna režija“

***
 
Ovu odredbu treba razumeti tako da se kao autorsko delo smatraju samo ona dela koja ispunjavaju uslove iz člana 2. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima i predstavljaju originalnu duhovnu tvorevinu autora, izraženu u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Saglasno navedenom, ne može se smatrati kao autorsko delo iz člana 2. stav. 2. tačka 9) Zakona o autorskom i srodnim pravima, i uživati autorsko pravnu zaštitu, svaka rutinski izrađena fotografija, koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora.

Ovo autentično tumačenje objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da vidimo kako to PP Stojković tumači ovaj, za nju, sporni član Zakona:

"Ovu odredbu treba razumeti tako da se kao autorsko delo smatraju samo ona dela koja ispunjavaju uslove iz člana 2. stav 1. Zakona o autorskom i srodnim pravima i predstavljaju originalnu duhovnu tvorevinu autora, izraženu u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine".

Pošto u tumačenju nije naveden stav 1. iz člana 2. Zakona, da pogledamo šta piše u Zakonu:

1. Autorsko delo

Član 2

Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Pa ovde PP Stojković jednostavno prepisuje stav 1. koji zapravo i daje tumačenje šta je to autorsko delo. Kakvo je sada to "tumačenje". To bi bilo isto kada bi u jutarnjem programu Medijskog javnog servisa građana voditelj rekao; "Dobro jutro dragi gledaoci, danas je nedelja 24. januar 2016. godine." Kamera zatim švenkuje na PP Stojiljković koja odmah gledaocima daje autentično tumačenje i kaže: "Ovu izjavu voditelja treba shvatiti kao da je danas nedelja 24. januar 2016. godine." Razdragani gledalac poliven hladnim tušem ovog autentičnog saznanja skače iz svoje fotelje i razdragano viče: "Hvala Medijskom javnom servisu na ovom autentičnom tumačenju, zauzvrat plaćam dve takse na brojilo. Hoču da platim dve takse ili nijednu".

Dotaknuti ovim iznenadnim otkrovenjem, pohitajmo dalje da vidimo šta još ima da nam kaže naša uzdanica u parlamentu:

"Saglasno navedenom, ne može se smatrati kao autorsko delo iz člana 2. stav. 2. tačka 9) Zakona o autorskom i srodnim pravima, i uživati autorsko pravnu zaštitu, svaka rutinski izrađena fotografija, koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora".

Znači, kada smo posle toliko decenija života u neznanju, najzad postali autentično svesni, autentični tumač nas obaveštava da "rutinski izrađena fotografija" nije autorsko delo. Pošto smo mi nestručni, pogledajmo šta piše u Rečniku srpskog jezika Matice srpske -Rutina: veština u poslu postignuta iskustvom, praksom, uvežbanost; postupanje po navici, ukorenjena navika. Dakle, autentično nam je rastumačeno da vešti i uvežbani u poslu ne mogu našraviti autorsko delo. Ili je možda autentični tumač mislio da kaže da nešto što se radi mahinalno i po navici, ne može sadržati lični pečat, odnosno odražavati čoveka kao duhovno biće, već čoveka kao mehaničko biće. Ali to pada u vodu, jer već u sledećem delu rečenice autentični tumač kaže: "bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora". Pa ovo je genijalno i zavređuje kandidaturu za Nobelovu nagradu. Dakle, autentični tumač, nam kaže da nečiji rad koji je proizvod motorike čovečije, ipak može biti originalna duhovna tvorevina, ali se ipak neće štititi Zakonom koji štiti originalne duhovne tvorevine i to naročito tvorevinu iz stava 2. tačka 9. Zakona.

Genijalno, pa kako su naši sudovi uopšte radili dok im autentični tumač PP Stojković nije rastumačio. Dakle, ovo je vrhunac umeća - izmeniti Zakon ne praveći izmene, već ga izmeniti ovako "autentičnim" tumačenjem.

Nama pilićima jedino ostaje da zahvalimo Gordani Čomić, blogeru ovdašnjem i narodnom poslaniku, što je omogućila stručnoj i zainteresovanoj javnosti da iskaže svoj protest i upozori na posledice usvajanjem ovakve gluposti. Naime gospođa Čomić je dostavila redsedniku Narodne skupštine, šefovima poslaničkih grupa i članovima odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo sledeći materijal: strana 1, strana 2, strana 3, strana 4, strana 5. Jer javnost i nije mogla na drugi način da stavi primedbe na ovo zbog "hitnog postupka"

Hvala i predsedniku skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje LINK 2 gospođi Vesni Marjanović uz malu opasku da ne želimo nadvlačenje konopca između SNS i DS, već očuvanje ovo malo pravne države koju imamo.

Hvala Goranu Jordanskom za ljubazno ustupljenu ilustraciju, i najzad hvala Urošu uvek spreman da ustupi mesto na blogu.

Reagovanje Foto-saveza Srbije:

Dragan Babović - "Autentično tumačenje zbunjivanja" LINK 3

Ponedeljak 25. januar u 12h, konferencija za štampu u centru UNS LINK 4AtačmentiKomentari (31)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

angie01 angie01 18:41 24.01.2016

po hitnom postupku

da se istom metodom objasni-protumaci, da li je mehanicko/rutinsko prepisivanje autorski rad?...zasticen kao doktorska disertacija ili slicno?
feliks.krul feliks.krul 19:37 24.01.2016

"rutinski izrađena" "duhovna tvorevina"

"rutinski izrađena fotografija" nije autorsko delo. Pošto smo mi nestručni, pogledajmo šta piše u Rečniku srpskog jezika Matice srpske -Rutina: veština u poslu postignuta iskustvom, praksom, uvežbanost; postupanje po navici, ukorenjena navika. Dakle, autentično nam je rastumačeno da vešti i uvežbani u poslu ne mogu našraviti autorsko delo. Ili je možda autentični tumač mislio da kaže da nešto što se radi mahinalno i po navici, ne može sadržati lični pečat, odnosno odražavati čoveka kao duhovno biće, već čoveka kao mehaničko biće. Ali to pada u vodu, jer već u sledećem delu rečenice autentični tumač kaže: "bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora". Pa ovo je genijalno i zavređuje kandidaturu za Nobelovu nagradu. Dakle, autentični tumač, nam kaže da nečiji rad koji je proizvod motorike čovečije, ipak može biti originalna duhovna tvorevina, ali se ipak neće štititi Zakonom koji štiti originalne duhovne tvorevine i to naročito tvorevinu iz stava 2. tačka 9. Zakona.
Svaki ovaj pravni slučaj je individualan, pa ako može da se dokaže za neko konkretno delo da nije "rutinski izrađena (ne)duhovna tvorevina" već da je "vanrutinski izrađena duhovna tvorevina" onda će se tako i tretirati. Kao na primer fotografije kao deo arhitektonskog (autorskog) projekta.

Ako neko pravi rutinske fotografije na svom smartfonu onda se to razlikuje od originalnih fotografija korišćenih u nekom planu. Međutim ako smartfon korisnik pokaže da su njegove/njene fotografije nerutinski izrađena duhovna dela onda tačka
"9) planovi, skice, makete i fotografije;" i dalje važi. Ne vidim u čemu je problem?

Takođe ne vidim zašto je hitnost procedure važna kao preambula. Ako Microsoft ili Google predlažu da se zakoni promene brže nego sporije onda je hitnost postupka bitna.

Dobra fotka www.beograd.rs
angie01 angie01 20:03 24.01.2016

Re: "rutinski izrađena" "duhovna tvorevina"

Ako neko pravi rutinske fotografije na svom smartfonu onda se to razlikuje od originalnih fotografija korišćenih u nekom planu. Međutim ako smartfon korisnik pokaže da su njegove/njene fotografije nerutinski izrađena duhovna dela onda tačka


izvini- zar to nisu privatne fotografije- autorske su svakako-o umetnickoj vrednosti moze da sud da neko strucno lice,...i na primer, ne bi bas mogle da se skidaju sa tudjih naloga i koriste bez dozvole.
feliks.krul feliks.krul 20:22 24.01.2016

Re: "rutinski izrađena" "duhovna tvorevina"

izvini- zar to nisu privatne fotografije-Privatno je rastegljiv pojam. Privatne fotografije mogu biti način autorovog "duhovnog" stvaranja. Recimo mnoge fotografije László Moholy-Nagya i naravno drugih fotografa se mogu shvatiti kao privatne. Sa druge strane privatne fotografije poznatih istorijskih ličnosti imaju i novčanu vrednost.Koliko znam mi smo već dozvoli već dozvolili Majkrosoftu i Guglu da koriste naše privatne fotografije sa mreže. Pitanje je onda samo u meri kojom oni ekploatišu nečije fotografije.
angie01 angie01 20:36 24.01.2016

Re: "rutinski izrađena" "duhovna tvorevina"

Pitanje je onda samo u meri kojom oni ekploatišu nečije fotografije.


pa meni je pitanje legalne upotrebe vise vezano za objavljivanje raznih medija tudjih photo sa privatnih profila bez dozvole,...dodjes skines i objavis u bljucu npr., a taj neko na svom profilu podelio slike sa svojim pratiocima.


btw- divna fotka- majstorski kadar, savrseno postavljena kompozicija...svetlo.
highshalfbooze highshalfbooze 21:23 24.01.2016

Re: "rutinski izrađena" "duhovna tvorevina"

feliks.krul
Ako neko pravi rutinske fotografije na svom smartfonu onda se to razlikuje od originalnih fotografija korišćenih u nekom planu. Međutim ako smartfon korisnik pokaže da su njegove/njene fotografije nerutinski izrađena duhovna dela onda tačka
"9) planovi, skice, makete i fotografije;" i dalje važi. Ne vidim u čemu je problem?

Zar vam se ne čini da će neko ko treba da dokaže i neko ko meritorno odlučuje imati velikih problema ovde? Šta je predlagač želeo da kaže sa terminom "rutinski"? Meni je zaista neshvatljivo. Sasvim mi je suludo da je rutiniranost i veština u radu jedna negativna pojava. Foto aparat je isto što i alat, i ako neko nije vešt u njegovoj upotrebi, onda će se više baviti tehničkim problemima nego kreativnim radom. Upravo će zahvaljujući veštini u baratanju alatom i poznavanju tehnika u radu imati mnogo više vremena i pažnje da se posveti duhovnom radu.
Sa druge strane, ako je sa tim "rutinski" predlagač mislio da nešto stvara potpuno mehanički, bez ikakvog razmišljanja, ne samo u pogledu tehnike i alata, već i u pogledu odabira motiva i kompozicije, odnosno bez ikakve duhovnosti u svom radu, onda mi je krajnje neshvatljivo zbog čega on dopušta mogućnost da to ipak bude "originalna duhovna tvorevina autora".
Meni ipak nije jasno kako vi tu ne vidite problem.
Takođe ne vidim zašto je hitnost procedure važna kao preambula.

Hitnost procedure ne dozvoljava javnu raspravu. Ne dozvoljava da se postavi predlog pred javnost koje bi kritički moglo da se izjasni o određenom problemu. Predlagač je osoba koja nije pravnik, većina koja izglasava predlog takođe nisu pravnici po struci. Znači da nam akta predlažu i usvajaju potpuno nestručna lica koja čak i ne traže različita mišljenja niti stručna mišljenja o problemu.
feliks.krul feliks.krul 22:54 24.01.2016

Re: "rutinski izrađena" "duhovna tvorevina"

Bavite se govorom jedne skupštinske poslanice a ne stvarnim sadržajem.

Daj izdvojte iz svog ovog materijala predloženu formulaciju zakona koja je sumjiva, da li ovo?

Saglasno navedenom, ne može se smatrati kao autorsko delo iz člana 2. stav. 2. tačka 9) Zakona o autorskom i srodnim pravima, i uživati autorsko pravnu zaštitu, svaka rutinski izrađena fotografija, koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora.
. Čomićkini zaključci nisu jasni, navodno će ova promena "potpuno onemugućiti autorosku zaštitu fotografija"!!! Malo mi je teško da to uzmem na reč.

U donjem skupštinskom govoru nedostaju citati, ako ih ima.

Dušica Stojković | Poslanička grupa Srpska napredna stranka

Zahvaljujem.

Poštovana predsednice, drage kolege i koleginice narodni poslanici, u svom sledećem izlaganju želim da se nadovežem na izlaganje svog kolege Neđe Jovanovića i da vas informišem da sam krajem decembra prošle godine 2015. godine na pisarnici Narodne skupštine Republike Srbije podnela Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo predlog za donošenje autentičnog tumačenja odredbe člana 2. stava 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima, koji je Narodna skupština usvojila 2009. godine.

Smatram da je Zakon o autorskim i srodnim pravima nejasan i neprecizan kod samog tumačenja autorskog dela, gde je potrebno da se donese autentično tumačenje od strane zakonodavca, a to je Narodna skupština Republike Srbije.

Zakon daje definiciju autorskog dela da je autorsko delo, podsećam vas, digitalna duhovna tvorevina autora, izrađena u odgovarajućoj formi bez obzira na njegovu umetničku, naučnu i drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja kao dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Razlozi zašto sam podnela ovaj predlog resornom odboru je upravo to, zato što smo svesni svakog dana o sve učestalijoj zloupotrebi prava, zbog nedovoljno jasnih i preciznih odredbi člana 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Mišljenja sam takođe da je neophodno odrediti pravo značenje i sam smisao upravo ovog člana zakona koji definiše autorsko pravo, ali takođe važno je da utvrdimo koja to dela uživaju pravu zaštitu u smislu ovog zakona.

Dvadeset prvi vek je, podsećam vas, vek digitalne tehnologije. Imamo pojavu hiperprodukcije fotografija usled razvoja tehničkih uređaja. Imamo pametne telefone, imamo tablet uređaje, fotoaparate i čovek svakodnevno izrađuje veliki broj fotografija samo jednim klikom. Reč je o mehaničkoj radnji, a ne o umetničkom stvaranju određene fotografije.

Dakle, dolazi do izrade velikog broja tzv. rutinsko izrađenih fotografija koje se pojavljuju preuzimanjem u elektronskom obliku. Znači, imamo selfije, razne fotografije automobila u pokretu, svakodnevno se fotografišemo na javnim mestima i moja dilema je bila – da li te fotografije možemo posmatrati kao autorska dela? Ona nisu autorsko delo i toga smo svi svesni i ne mogu kao takve uvažavati autorsku i pravnu zaštitu.

Tako da se mora praviti jasna razlika između obične fotografije, rutinske fotografije koje svakodnevno pravimo i ona koja je autorsko delo.

Želela bi na kraju svog izlaganja da citiram jednu knjigu, koja se bavi na jedan ozbiljan način, ovom temom. Reč je o knjizi „Internet pravo“, autora Dragana Pilje, Marija Riljanovića i dr Zvonimira Ivanovića. Kaže sledeće – fotografija kao umetničko delo mora da poseduje izuzetan stepen originalnosti i kreativnosti, koja se odvaja od obične fotografije, odnosno moraju da imaju određenu umetničku vrednost, jer je postojao izvestan stepen originalnosti i da bi se moglo utvrditi da je jedna fotografija umetničko delo, neophodno je da je ona rezultat intelektualne, kreativne aktivnosti, koja je toliko individualna, da dve osobe nezavisno jedna od druge, razumno je pretpostaviti ne bi stvorile potpuno isti ili sličan rezultat.

S tim u vezi, autorska dela, pa samim tim i fotografije koje uživaju zakonodavno-pravnu zaštitu treba da su samo ona autorska dela koja kao tvorevine ljudskog duha nadilaze rutinsku, fizička i umna dela kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe u životu profesije u radu.

Ovo što sam sada izrekla, citirala sam rešenje Vrhovnog suda Srbije, koji je donet 12.7.2011. godine.

Na samom kraju želim da vas podsetim da postoje primeri pozitivne prakse u zemljama bivših jugoslovenskih republika, zemljama u okruženju, zatim u zemljama kao što su recimo jedna Švajcarska, SAD i Nemačka, koje su svojim pravnim propisima, odnosno u svojoj sudskoj praksi definisale šta je to obična fotografija i da se ta fotografija zapravo smatra običnom tehničkom reprodukcijom.

Stoga zbog svega iznetog želim da pozovem svoje kolege i koleginice narodne poslanike da u Danu za glasanje podrže autentično tumačenje člana 2. stav 2. Zakona o srodnim i autorskim pravima koje je doneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Hvala.
highshalfbooze highshalfbooze 23:24 24.01.2016

Re: "rutinski izrađena" "duhovna tvorevina"

Daj izdvojte iz svog ovog materijala predloženu formulaciju zakona koja je sumjiva, da li ovo?

Pa naveli ste rečenicu koja predstavlja autentično tumačenje. Iz toga ću izdvojiti:

svaka rutinski izrađena fotografija

Hajte sada vi se stavite u ulogu nekoga ko meritorno odlučuje, pa definišite koja fotografija ispunjava uslove, a koja ne ispunjava uslove.

Čomićkini zaključci nisu jasni, navodno će ova promena "potpuno onemugućiti autorosku zaštitu fotografija"!!! Malo mi je teško da to uzmem na reč.


To nisu njeni zaključci, ona je samo bila ljubazna da prenese to u Skupštinu.

U donjem skupštinskom govoru nedostaju citati, ako ih ima.

To ćete već morati sa Dušicom Stojković
feliks.krul feliks.krul 23:26 24.01.2016

rijaliti ili ugrožena sloboda govora

Meni mnogo opasnije zvući skupštinski govor ovog poslanika:

Neđo Jovanović | Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije

Hvala, poštovana predsednice.

Ja sam se javio još u vreme kada su ovlašćeni predstavnici trebali da diskutuju, ali vi to niste primetili. Znam dobro Poslovnik, ali neću sa vama polemisati o tome.

Što se tiče autentičnog tumačenja, ja ću poći od nečega što nije afirmisano u dosadašnjem toku rasprave, a to je tumačenje i to je autentično tumačenje odredbe člana 2. stav 2. Zakona o autorskim i srodnim prvima. Vidim da tu nema mnogo spornog, a i te kako je značajna tema, ne samo zbog nas ovde, već prevashodno zbog građana i onih na koje se ovaj zakon odnosi, a odnosi se na sve stvaraoce književnih, naučnih i drugih dela, koji moraju uživati odgovarajući stepen zaštite, po meni, daleko veći nego što je ovim zakonom propisano.

Ako ćemo da govorimo krajnje otvoreno i iskreno, onda dolazimo u situaciju da kompletan zakon i sve odredbe Zakona o autorskim pravima možemo podvesti pod jednu lupu i reći da li te odredbe zakona zadovoljavaju onaj stepen zaštite nosiocima autorskih prava koji ti nosioci zaslužuju.

Kao pravnik, kao advokat, spreman sam da ustanem u zaštitu svih tih nosilaca autorskih prava i da kažem da njihov stepen zaštite, u ovom smislu, nije adekvatan i da treba da bude bolji, i da treba da bude kvalitetniji. U tom pravcu, jedan od doprinosa da se poveća stepen zaštite nosiocima autorskih prava jeste ovo autentično tumačenje. Mislim da ni ono nije dovoljno. Mislim da treba raditi još više i mislim da mi, kao narodni poslanici, mi nećemo, zbog toga što će nam uskoro prestati mandat narodnim poslanicima, da li će neko od nas biti to ponovo ili neće, zavisi od izbora izbornih rezultata, ali u svakom slučaju, bilo ko bude ovde, ima obavezu da se ovom temom ozbiljno pozabavi i da Zakon o autorskim pravima dovede na onaj nivo koji zadovoljava zaštitu nosioca autorskih prava.

Ko su nosioci autorskih prava? Da li to mogu da budu plagijatori, pirateri? Da li to mogu da budu oni koji se bave mahinacijama i zloupotrebama i na taj način zagađuju vodu svima onima koji časno, čestito rade na stvaranju duhovnih dela, duhovnih tvorevina, autentičnih intelektualnih dela ili su to oni prvi o kojima sam pre par sekundi govorio?

Slažem se sa predlogom za autentično tumačenje i u ime Poslaničke grupe SPS pozdravljam da ovakvo autentično tumačenje treba da doživi još veću afirmaciju. Pozdravljam zbog toga što smo danas u situaciji da budemo svedoci, da ne samo fotografije, kao što je navedeno u autentičnom tumačenju, već raznorazne druge kvazi vrednosti, ako sam uopšte upotrebio dobar termin, doživljavaju afirmaciju tamo gde ne smeju da doživljavaju afirmaciju, gde imamo naučnike, književnike, gde imamo naučne stvaraoce, gde imamo umetnike koji su nosioci autorskih prava koja moraju biti zaštićena, a nažalost nisu, gde imamo u raznim tabloidima raznorazna pisanja, fotografije koje mogu doživljavati zaštitu gde to nikako ne bi smelo da se desi, a na žalost takvu zaštitu doživljavaju, pa čak ostvaruju i pravo na sudsku zaštitu i odgovarajuće nadoknade. To je apsolutno nedopustivo.

Nedopustivo je zbog građana, nedopustivo je zbog samih nosilaca autorskih prava, nedopustivo je zbog svih onih koji neguju duhovne i sve druge vrednosti koje jedno društvo mora da ima da bi postojalo kao društvo, a Srbija mora da ih ima da bi postojala, kao pristojna i uređena država, kako to danas često čujemo u političkom vokabularu.

Ja moram da podsetim zbog toga šta je to što je pojam autorskog prava. To je pravo koje uživaju stvaraoci književnih, naučnih i umetničkih dela koje podrazumeva isključivo pravo korišćenja ili odobravanja drugima korišćenja takvog autorskog prava, a samim tim uključuje sistem zaštite prava.

Da li smo mi, drage moje kolege, gospodo poslanici i svi građani Srbije, uspeli da ovaj pojam autorskog prava afirmišemo praktičnom primenom zakona? Nismo. Rekao sam iskreno, stojim na tome i istrajaću na tome da ovakvo autentično tumačenje doprinosi da se ovaj pojam autorskog prava afirmiše na način na koji to autorsko pravo zaslužuje.

Autoru pripada autorsko pravo na njegovom autorskom delu činom samog ostvarenja autorskog dela, a ne prenošenjem i publikacijom od jednog tabloida do drugog tabloida, od jednog medija, do drugog medija. Jednog dana ćemo doći u situaciju da se bilo šta što u rijaliti programu bude prikazano, kao nešto što je najvulgarnije, može ceniti kao autorsko delo. To bi bilo pogubno za društvo. To bi bilo pogubno za našu duhovnost, to bi bilo pogubno za sve ono što podrazumeva elementarne vrednosti jednom društvu.

Zbog toga pozdravljam i predlagača, a i sam predlog da se ovakvim autentičnim tumačenjem doprinese nešto što je trebalo odavno da se uradi, jer već dugo je na snazi Zakon o autorskim pravima, a mi se nismo bavili previše njegovom praktičnom primenom, niti smo se bavili posledicama onoga što podrazumeva zaštitu autorskih prava.

Moram da podsetim, zbog građana Srbije, autorska prava ne podležu administrativnim ili registracionim procedurama, ali zato treba građani da znaju da se autorskim pravima štiti, pre svega, delo, a ne sama ideja koja dovodi do tog dela kao izražaja ljudskog duha, bez obzira na sadržinu i kvalitet takvog izražaja. Kad dođemo na taj stepen, onda možemo da kažemo da smo na polju autorskih prava ostvarili određeni napredak i određeni progres.

Stoga će SPS nesumnjivo podržati, u Danu za glasanje, ovakvo autentično tumačenje, ali kada sam već na tom polju debate ili diskusije, onda se moram dotaći i onoga što je izazvalo polemike, i to brojne polemike danas u raspravi, a to je autentično tumačenje Zakona o elektronskim medijima, i to odredbe člana 11. stav 4, 5. i 6. Zakona o elektronskim medijima.

Ovde je u jednom trenutku bilo prozivanje da li postoji pravno tumačenje da bi se, od strane struke, dobilo određeno stanovište ili određeni stav da li ovakvo tumačenje jeste pravo prihvatljivo ili nije pravno prihvatljivo. Smatram da, kao pravnik i advokat sa dugogodišnjim iskustvom, imam pravo, kao narodni poslanik koga su građani delegirali da bude ovde, imam i obavezu da nešto kažem po tom pitanju.

Pre svega, autentično tumačenje, shodno odredbama zakona, daje isključivo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Niko drugi nema taj legitimitet da da autentično tumačenje osim tog odbora. Da li ćemo imati primedbu na takvo tumačenje ili nećemo zavisi od stanovišta, odnosno pogleda bilo koga od nas ovde prisutnih da li tim autentičnim tumačenjem dovodimo u pitanje sam zakon, da li dovodimo u pitanje eventualno prekoračenje okvira zakonske regulative, odnosno sadržaja samog zakonskog teksta ili činimo ono što je u duhu zakona?

U konkretnom slučaju, ono što se pravno može reći, da li je ovakvo autentično tumačenje pravno prihvatljivo? Jeste. Jeste sa stanovišta legitimiteta onoga ko donosi takvo tumačenje, to je pod jedan. Pod dva, sa stanovišta onoga što podrazumeva njegovu obavezu da iznese određeno pravno stanovište u pogledu tumačenja određenog člana.

Nažalost, ovaj član se odnosi, ja sam to shvatio iz diskusije, iako nisam član Odbora, iako nisam imao priliku da dobijem informacije koje bi mi dale podlogu da iznesem moj objektivan stav i pristup u odnosu na temu o kojoj raspravljamo, se vezuje uglavnom za REM, kao telo koje se, između ostalog, bavi i pitanjima zaštite određenih vrednosti koje moraju da imaju i takvu ulogu u elektronskim medijima, odnosno da budu pod posebnom prizmom zaštite upravo onih vrednosti o kojima sam malo pre govorio.

Ovde se nekoliko puta pojavljuje teza o rijaliti programima ili rijaliti šou emisijama. Ovde zaista jeste pitanje tolerancije prema nečemu što je dekadencija, prema nečemu što ruinira i razara tkivo društva, nešto što uništava naše vrednosti. Ali nemojmo da zaboravimo i nemojmo da smo pod nekom velikom amnezijom i da ne budemo pilećeg pamćenja, nije taj rijaliti program od juče, taj rijaliti program već duže traje, taj rijaliti program kroz elektronske medije provejava unazad godinama i godinama i mi nažalost nešto tako tolerišemo.

Socijalistička partija Srbije stoji čvrsto na stanovištu da se u cilju zaštite kulturnih i svih drugih vrednosti tome mora pridati odgovarajući značaj i odgovarajuća pažnja. Da se iz elektronskih medija jednog dana moraju eliminisati ili izbrisati programi koji ugrožavaju sve ono na čemu počiva tkivo i naroda i nacije i države. U ovom slučaju, to je vrlo opasan karcinom koji može da doživi metastazu, bojim se da nije u metastazi i da ne doživimo nešto što će jednog dana da predstavlja bukvalno krah ili slom svih vrednosti.

Da se ne bih udaljavao od autentičnog tumačenja, sklon sam da prihvatim apsolutno tezu barem sa onog demokratskog aspekta, tezu mog uvaženog kolege Srđana Dragojevića kada je govorio o onome što ne odudara od autentičnog tumačenja u pravnom smislu reči, ali tezu koja govori o izglasavanju ili pristupu glasanja za dva kandidata. Jednostavan razlog jeste što se na taj način povećava demokratski kapacitet, a sa druge strane što i zakonska regulativa ide u tom pravcu da ukoliko idemo na izbor, izbor dva kandidata, onda su ta dva kandidata istovremeno i polje na koje se usmerava celo glasačko telo, odnosno glasove usmeravaju na najdemokratskiji način jer je to upravo onaj pristup koji odražava puni stepen demokratije za koga ću se opredeliti ili se neću opredeliti.

Međutim, ja ću ipak kao pravnik da se zadržim na onome što smatram da je esencijalno pravo, a to je da je Odbor za zakonodavstvo i ustavna pitanja kao nadležan dao tumačenje, ono je autentično. Čudno mi je da se na takvo tumačenje daju amandmani, jako čudno. Zbog toga što smatram da amandmanu na autentično tumačenje predstavljaju jednu apsolutno pravnu besmislicu, ali ako je to neko protumačio u Poslovniku na način kako je želeo onda ću prihvatiti da i takvo tumačenje može da se pojavi ovde u Skupštini, pošto se pojavljuje raznih vrsta tumačenja. I na kraju, zauzeću stav da je Odbor za zakonodavstvo i ustavna pitanja predložio Skupštini nešto što podrazumeva ne prekoračenje zakonskih okvira, nego tumačenje zakona. Zahvaljujem se.
emsiemsi emsiemsi 20:07 24.01.2016

Може ли сажетије ?

О чему се ради на овом блогу !?
Може ли се ово написати мање конфузно ?
alselone alselone 21:36 24.01.2016

Re: Може ли сажетије ?

Adult ADD / ADHD


Attention deficit disorder is not just a problem in children. If you were diagnosed with childhood ADD/ADHD, chances are, you’ve carried at least some of the symptoms into adulthood. But even if you were never diagnosed with ADD/ADHD as a child, that doesn’t mean you can’t be affected by it as an adult.
emsiemsi emsiemsi 06:13 25.01.2016

Re: Може ли сажетије ?

alselone
Adult ADD / ADHD


Attention deficit disorder is not just a problem in children. If you were diagnosed with childhood ADD/ADHD, chances are, you’ve carried at least some of the symptoms into adulthood. But even if you were never diagnosed with ADD/ADHD as a child, that doesn’t mean you can’t be affected by it as an adult.

Глупости !
trala.la trala.la 08:42 25.01.2016

Re: Може ли сажетије ?

emsiemsi
Глупости !


Vrlo često sve što napišeš su gluposti. Razmisli o tome.
tadejus tadejus 09:05 25.01.2016

Re: Може ли сажетије ?

alselone
Adult ADD / ADHD
Attention deficit disorder is not just a problem in children. If you were diagnosed with childhood ADD/ADHD, chances are, you’ve carried at least some of the symptoms into adulthood. But even if you were never diagnosed with ADD/ADHD as a child, that doesn’t mean you can’t be affected by it as an adult.


ne mora da znači..
možda je samo previše blejao u internet pa sad ima pažnju zlatne ribice

mada se ja zapravo s ovim tekstom ne slažem..
ja najčešće na netu tekst prestajem čitati prije nego što o tome donesem svjesnu odluku..
nekad se trudim da ipak nešto dovršim iako je mozak sam odlučio da prestane da prati a najčešće i ne, nego baš u tih 8 sec preletim preko nečeg i idem dalje..
s druge strane nemam nikakav problem da u danu pročitam roman.. tj da se satima koncentrišem na jedan tekst..
e sad pošto ispitanici možda nikad nisu ni imali naviku da satima nešto čitaju onda im se čini da to nisu ni u stanju.. a jesu.. samo internet obiluje takvom količnom nezanimljivih ili loše napisanih tekstova da bi bilo zločin posvećivati im više od te pažnje zlatne ribice a pogotovo sate i sate paćljivog čitanja
emsiemsi emsiemsi 16:58 25.01.2016

Re: Може ли сажетије ?

trala.la
emsiemsi
Глупости !


Vrlo često sve što napišeš su gluposti. Razmisli o tome.

Радо, но, немам времена.
nim_opet nim_opet 21:53 25.01.2016

Re: Може ли сажетије ?

emsiemsi
alselone
Adult ADD / ADHD


Attention deficit disorder is not just a problem in children. If you were diagnosed with childhood ADD/ADHD, chances are, you’ve carried at least some of the symptoms into adulthood. But even if you were never diagnosed with ADD/ADHD as a child, that doesn’t mean you can’t be affected by it as an adult.

Глупости !

Aman emsi, po koji put komentar na necije pisanje ti je "Gluposti!"? Mene bi bilo sramota...
emsiemsi emsiemsi 05:55 26.01.2016

Re: Може ли сажетије ?

nim_opet
emsiemsi
alselone
Adult ADD / ADHD


Attention deficit disorder is not just a problem in children. If you were diagnosed with childhood ADD/ADHD, chances are, you’ve carried at least some of the symptoms into adulthood. But even if you were never diagnosed with ADD/ADHD as a child, that doesn’t mean you can’t be affected by it as an adult.

Глупости !

Aman emsi, po koji put komentar na necije pisanje ti je "Gluposti!"? Mene bi bilo sramota...

И мене --- да пишем глупости.
highshalfbooze highshalfbooze 14:10 26.01.2016

Re: Може ли сажетије ?

emsiemsi
О чему се ради на овом блогу !?
Може ли се ово написати мање конфузно ?

amika amika 21:58 24.01.2016

Фотке јесу ауторско дело...

... јер треба одабрати много тога, од тренутка, угла, позадине, удаљености...

"Dakle, autentični tumač, nam kaže da nečiji rad koji je proizvod motorike čovečije, ipak može biti originalna duhovna tvorevina, ali se ipak neće štititi Zakonom koji štiti originalne duhovne tvorevine i to naročito tvorevinu iz stava 2. tačka 9. Zakona."

ово је резиме текста. Фотке јесу ауторско дело, али је предлог да их закон не штити, што је очигледно притисак медија који све више постају визуелни.

То је нови атак на ауторска права која су већ на много начина обезвређена.

highshalfbooze highshalfbooze 22:09 24.01.2016

Re: Фотке јесу ауторско дело...

ово је резиме текста. Фотке јесу ауторско дело, али је предлог да их закон не штити, што је очигледно притисак медија који све више постају визуелни.

Nikakav problem, ali neka urade to kako treba. Neka ponište potpis na Bernskoj konvenciji i neka izmene Zakon o autorskom i srodnom pravu. I onda će svi znati kakav je Zakon i raditi u skladu sa njim. Na ovaj način se izmene u Zakonu primenjuju retroaktivno, što je van pameti.
feliks.krul feliks.krul 23:08 24.01.2016

Re: Фотке јесу ауторско дело...


То је нови атак на ауторска права која су већ на много начина обезвређена.


Ja mislim da u pitanju predizborna kampanja.
niccolo niccolo 22:50 24.01.2016

Teška svinjarija

mrzi me čak i da komentarišem koliko je idiotski...
srdjan.pajic srdjan.pajic 22:58 24.01.2016

Re: Teška svinjarija

niccolo
mrzi me čak i da komentarišem koliko je idiotski...


Evo onda malo kurčenja (moje autorsko delo, uredno plaćeno, hvala na pitanju ): LINK

EDIT: I "or'ginal", da neko ne pomisli da nešto baronišem ovde:

feliks.krul feliks.krul 23:17 24.01.2016

Kanjon

Well done!
angie01 angie01 23:32 24.01.2016

Re: Teška svinjarija

(moje autorsko delo,


super je fotka!
srdjan.pajic srdjan.pajic 23:48 24.01.2016

Re: Teška svinjarija

angie01
(moje autorsko delo,


super je fotka!


Hvala! Zapravo, ovo baš i nije neka fotka, barem po mom ukusu, mislim da imam boljih, ali nisu bile public online kao ova. Fotka se dopala nekim bajama u NG-ovom odeljenju za mape, a baš im je trebalo za ovu mapu koju su izdavali, pa me kontaktirali. Nisam tražio nikakvu lovu, "platili" su mi sa nekoliko besplatnih primeraka ove mape, i pravom da se kurčim okolo (to se na engleskom kaže "bragging rights" ).


highshalfbooze highshalfbooze 23:52 24.01.2016

Re: Teška svinjarija

srdjan.pajic
Ameri zauzeli pozicije i uredno čekaju zalazak sunca. Ova stena je saranila mnoge skupocene aparate.

moje autorsko delo, uredno plaćeno, hvala na pitanju

Što kupuju ludaci kad ima tolko istih mehaničkih fotoragfija na netu?
srdjan.pajic srdjan.pajic 00:08 25.01.2016

Re: Teška svinjarija

highshalfbooze

Što kupuju ludaci kad ima tolko istih mehaničkih fotoragfija na netu?


I boljih.

Boje se da neko ne presavije list pa ih tuži, i traži besmisleno veliku nadoknadu . Ne znam, iskreno, malo sam se i ja iznenadio da me je uopšte neko pitao bilo šta, mislim, ova fotka je na mojoj pikasi, i to public, može svako da je vidi i posluži se (doduše, tražili su mi RAW, ne ovo jpegovano sranjce).
highshalfbooze highshalfbooze 00:16 25.01.2016

Re: Teška svinjarija

Boje se da neko ne presavije list pa ih tuži, i traži besmisleno veliku nadoknadu

Šalim se, naravno. Mislim da im namenski odgovara jer si ti slikao u neko podne gde je kanjon obasjan suncem, bez dubokih senki i nekako najbliži nekom prizoru sa kojim se sreću posetioci.
feliks.krul feliks.krul 23:33 24.01.2016

Evo ga zec!

Vesna Marjanović | Poslanička grupa Demokratska stranka

Zahvaljujem, gospođo predsednice.

Pokušaću vrlo kratko. Ono što me uvek iznenadi ovde u Skupštini, to je da kada se upute neki kritički tonovi Vladi ili poslaničkoj većini, da se to smatra političkim obračunom ili da se to smatra neozbiljnim i neodgovornim.

Ja smatram da smo mi podnosili ovde, polagali zakletvu, da pre svega poštujemo Ustav, zakon i Poslovnik i smatram da i u ovoj proceduri došlo do kršenja i zakona i Poslovnika, i da i dalje stojim pri tome ovo autentično tumačenje zadire u oblast kojom u ovoj proceduri ne treba da se bavim. Niko nije rekao da Odbor za ustavna pitanja ne treba da donosi autentično tumačenje, naravno da treba i da je ovlašćen. Ali isto tako je ušao, uneo je novu odredbu, pokušava time da unese jednu normu koja nije predviđena zakonom.

Dakle, tumače se samo postojeće norme, a ne nove norme. Prema tome, ako ste hteli da to uradite, mogli ste u drugoj proceduri da to predložite. To je moje mišljenje.

Drugo, ako je Odbor poslednja istanca za donošenje autentičnog tumačenja, što onda ide na Skupštinu? Ja se izvinjavam, da nije bilo potrebe da poštujemo Poslovnik i da o tome se ovde glasa. Ako mi raspravljamo o tome, onda imamo pravo i da utičemo eventualno na izmenu tog teksta ako nam je već ovde predloženo. To se zato zove predlog, a ne konačno autentično tumačenje nego predlog autentičnog tumačenja na koji mi kao poslanici imamo pravo da reagujemo
.


Dakle, ako se radi o neustavnoj procuderi onda ...
feliks.krul feliks.krul 22:06 25.01.2016

Zloupotreba struke

By Aleksandar Vasovic
BELGRADE, Jan 25 (Reuters) - Photojournalists in Serbia appealed to lawmakers on Monday to reject a proposal by the ruling party to define their work as the result of a "routine mechanical act" and therefore not worthy of copyright protection.
Photojournalists in Serbia frequently complain that newspapers and Internet portals publish their pictures without payment, ready to risk being sued in Serbia's overloaded, inefficient and sometimes corrupt courts.
The ruling Serbian Progressive Party's latest proposal to parliament would legalise such theft, photojournalists warned.
"Every routinely made photograph, which appears and is taken in electronic form, regardless of whether it is the true original creation of an author, will cease to enjoy protection as the creation of an author," the proposal states.
News photographs, according to the proposed "interpretation" of the law, are "the result purely of mechanical actions, of routine, physical actions".
Dusica Stojkovic of the Progressive Party, submitting the motion last week, said the aim was to distinguish between authentic artistic creations and "selfies ... (or) photos made in public places every day".
But Srdjan Ilic, head of the Association of Photographers of Serbia, told Reuters: "Such an interpretation (of the law) would mean anyone is allowed to take whatever they like (from photographers) and publish it. Nothing would be exclusive anymore."
"This is not good for the public, for the media or for photographers," he said.
Prime Minister Aleksandar Vucic has denied accusations from his critics that his government has stifled media freedom.
A former ultranationalist, he has rebranded himself a pro-Western reformer and expects to win a new mandate to take Serbia towards membership of the European Union in a snap election within months.
Zvezdan Mancic of the Belgrade-based Centre for the Development of Photography warned that if news photography continued to be "devastated" in Serbia, "we will get a profession of people totally uninterested in informing the public in the correct and just way". (Editing by Matt Robinson and Louise Ireland)


Read more: http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3416059/Serbian-photojournalists-appeal-against-threat-copyright.html#ixzz3yI6hqael
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook


Prevod koji su ponudili:

"Every routinely made photograph, which appears and is taken in electronic form, regardless of whether it is the true original creation of an author, will cease to enjoy protection as the creation of an author," the proposal states.
Što u prevodu na srpski znači "Svaka rutinski izrađena fotografija.... će prestati da bude zaštićena kao kreacija autora". NONSENSE.

Je pogrešan prevod ovog predloga:

Saglasno navedenom, ne može se smatrati kao autorsko delo iz člana 2. stav. 2. tačka 9) Zakona o autorskom i srodnim pravima, i uživati autorsko pravnu zaštitu, svaka rutinski izrađena fotografija, koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina autora.


koji kaže da se ne može smatrati "svaka rutinski izrađena fotografija..."

Ono što ovaj engleski članak pojašnjava je da se radi o fotografijama fotoreportera, a ne o privatnim digitalnim fotografijama.

A pošto se radi o tome da zakon ni do sada nije bio poštovan, a novinarima je skupo i dosadno da idu stalno na sud, onda ni ovaj novi zakon neće naravno sprečiti zloupotrebu, pa će fotoreporteri uvek morati da traže pomoć od sudstva. Zakon ne sprečava ubistvo ili krađu. Sad je sve jasnije da se radi o političkom problemu tj. o zloupotrebi struke u političke svrhe.

Ono što je gadno u srpskoj državi je nedostatak ferpleja u javnom životu. Novinari i političari su ista sorta.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana