Kultura

Libreto za Filosofiju palanke (III)

principessa_etrusca RSS / 05.05.2016. u 12:17

Gost autor: feliks.krul (Vladimir Maričić)

Smetana: Ma Vlast

Nikako ne uspevam da postignem da ljudi shvate da je poezija izraz uzbuđene strasti, i da ne postoji strastven život kao što ne postoji neprestani zemljotres, ni večita groznica. Osim toga, ko bi uspeo da se obrije u takvom stanju?

Lord Bajron, u pismu Tomasu Moru, 4. juli 1821.

Link za I deo: Da li je vaše iskustvo palanačko?

Link za II deo:  Од Хераклита до Радомира, cве тече све се мења

 

Kolektivno nesvesno. Ko je Zvezda Severa? Ko su Masoni? Ko su Srbi? Ko su ekstremisti? Zašto je "Srpska revolucija" bila Revolucija?

Sada kada su se strasti malo stišale posle prvog i drugog bloga o Radomiru Konstantinoviću možemo hladnijih glava da pristupimo finalnoj analizi.

Dragi čitaoci, u prvom delu ovog mog blogerskog tripleta o Filosofiji palanke, videli smo ispoljavanje kolektivnog svesnog kroz komentare čitalaštva. Retko ko je pročitao ili barem pokušao da se upozna sa tekstom knjige Filosofije palanke, ali to nije sprečilo čitaoce da traže brisanje mog teksta. Izdavač Aleksandar B. Tasić, je bio prinuđen da napiše tekst u odbrani njegovog objaviljivanja mog teksta. Usledile su teške uvrede na račun pisca, sve izrazi neartikulisane reakcije.

Tekst "Da li je vaše iskustvo palanačko?" je dodirnuo i zašao u sferu kolektivnog svesnog ovog blogerskog kolektiva kojeg gradimo već dugo godina unutar javne sfere ovog društva koje koristi prevashodno srpsku jezičku komunikaciju, mada je sasvim otvoren i za druge jezičke kombinacije.

Šta je kolektivno svesno? To je onaj skup ideja koji mi kao pripadnici nekog kolektiva imamo o svom kolektivu i o drugim kolektivima, i ideje koje imamo o sebi i pripadnicima drugih kolektiva. A šta su ideje? Ideje su misli koje svaki pojedinac naosob nesvesno i svesno preuzima od svoje najbliže okoline - od svoje majke, od oca, od društva, ... iz škola i medija (tih represivnih državnih aparata) mi preuzimamo ideje koje stvaraju razni delovi kolektiva kao reakciju na sticaj svetskih okolnosti. U državnim institucijama rade obični ljudi, kakvi smo i mi. Država može biti prosvećena samo onoliko koliko smo mi prosvećeni.

Desetak dana posle teksta "Da li je vaše iskustvo palanačko?" Ćirjaković je objavio tekst u Politici o Filosofiji palanke. Tekst sam delimično pročitao ali čim sam video njegovu dnevno političku sadržinu, kao na primer o podeli na Srbijance i Vojvođane, tekst mi nije dalje interesovao. Pošto je objavljen i tekst „Od Heraklita do Radomira..." oglasalia se i Dubrovaka Stojanović kroz šablonsko markstistički ideološki tekst o klasnoj svesti. Usledeli su prilozi u Peščaniku, Radio Slobodnoj Evropi i Fejsbuku, sve ispoljavana  kolektivne svesti jugoslovenskih levičara. Kako oni objašnjavaju ovu ponovnu investigaciju Filosofije palanke? Najsmešniji mi je bio komentar da se radi o pokušaju Vučića i Nikolića da peru svoju biografije i prekrajaju istoriju. Za jugoslovenske levičare ne postoji pojam zdrave pameti ili pojam individualnoj izražaja, već samo postoje reakcije klasnih neprijatelja i klasne svesti. Mišljenje je svedeno na šablon. Ah, ljudsko odviše ljudsko.

I naravno na Peščaniku se pojavljuje mantra o "nemirenju sa zločinom i zlom". 

Pročitajte tu krutu dogmu o zlu koju je smislio Konstantinvić. On stavlja zlo na nivo jezika. Idiot ili mudrac? Interesantno, u najmanju ruku.  

"ZLO KAO ODBIJANJE ZLA PROTIVREČJA (s. 302)

Zlo do koga je srpski nacizam neizbežno dolazio na makrokosmičkoj ravni jeste zlo ovog sukoba sa istorijom, zlo pokušaja istorijske regresije, linijom nasilnog povrtaka u van-vremenost prošlosti, a na mikrokosmičkoj ravni (na ravni duha koji dolazi do izražaja kroz ružno individualno iskustvo) ovo zlo je, kada je autentični izraz, stihijno-podsvesni pokušaj njegov da se u sebi preobrazi: bitno iracionalno, zlo je ovde tehnika kojom se pokušava da prevaziđe nepobedivi i nerazrešivi sukob između večno-plemenskog ("rasnog") kao iracionalnog i korenskog racionalizma empiričkog duha palanke. Ono mora da bude jezik ovog duha nesposobnog za izmirenje sa večno-iracionalnim u koji pada duh obogovljenog plemena, duh koji je jedino moguć kao duh tamnog vilajeta, kao duh Noći, jer nužno iracionalan, na samom rubu ništavila, kao što je iracionalan duh samo-svojnosti kao duh apsolutnog identiteta, u njegovoj van-istoričnosti. Zlo je jedini moguć jezik vilajeta koji, istavljen kao večnost svemu istorijski-vremenom, može da bude jedino tamni vilajet (vilajet tame); svaki drugi jezik, pre svega jezik govora (ili govor jezika) posvećen rasvetljenju, prožet vremenom i pokretom, inteligencijom koja je inteligencija duha posvećenog određenom cilju, duha radnje i poduzetnosti, u dubokom je protivrečju sa ovim tamnim vilajetom. Kao iracionalan (obećanje ništavila ako ne i samo ništavilo), ovaj tamni vilajet (taman u svojoj "večnosti", izvan pokreta i vremena), jeste nepomirljiv sa jezikom, i utoliko pomirljiv sa zlom."

Ko je napisao ovu zavrzlamu, moja pretpostavka je da je to napisao pravnik Mihailo Konstantinović otac Radomira Konstantinovića. Uvod u njihove rukopise i arhive bi brzo utvrdio da li sam u pravu ili ne. Mislim da je Mihailo Konstantinović napisao prvih 160 strana Filosofije palanke da bi pomogao sinu da odradi svoj zadatak. Gornji paragraf je melanž svega i svačega. Nit prdi nit smrdi, što bi se reklo. Nit glava, nit rep. Nit se može opovrgnuti, nit se može sa njim složiti, jer ne znaš od kog dela da počneš. Važan je smisao, a reči su tu samo radi stila. A smisao KAO da odgovara zadatoj temi, ali u stvari šta nam govori:

"ovo zlo je, kada je autentični izraz, stihijno-podsvesni pokušaj njegov da se u sebi preobrazi: bitno iracionalno, zlo je ovde tehnika kojom se pokušava da prevaziđe nepobedivi i nerazrešivi sukob između večno-plemenskog ("rasnog") kao iracionalnog i korenskog racionalizma empiričkog duha palanke"

Važno je da su tu upotrebljavaju reči koje koriste ideolozi i dogmatici. Njima je važno da osete neku simpatiju sa rečima i toplotu koja dolazi od njihovih reči. "Zlo je ovde tehnika" - "nepobedivi i nerazrešivi sukob" - "između-plemenskog kao iracionalnog" i "korenskog racionalizma empiričkog duha palanke".  Odjednom sad se palanačko predstavlja u pozitivnoj svetlosti, tj. njegov "korenski racionalizam empiričnog duh". Trebalo bi ispitati da li je pravnik Mihailo Konstantinović napisao ovu sofističku i "pravnu" zavrzlamu. Nije nepoznato u praksi da se zajednički piše tekst. U slučaju Konstantinovića, gde je otac bio i otac i učitelj, ne bi mi bilo neobično da su kolaborisali na tako velikom zadatku da javno čita svoje još neobjavljeno delo. To je sigurno bila velika stvar u jugoslovenskoj komunističkoj kulturnoj sferi. I tekst je objavljen u važnoj filzofskoj ediciji Sažveđa. 

Ne mirenje sa zlom jer krilatica Druge Srbije,  (tj. da budem jasan) Jugoslovena, jer "drugosrbijanci" su u stvari Jugosloveni, ali su uzeli ovaj naziv jer oni žele da njihov identitet bude istovremeno i negacija srpstva i borba protiv srpstva, ali ne previše otvorena otvorena borba, samo kao negacija prirodnog života, koji se proglašava "iracionalnim" za razliku od njihovog "prosvećenog" i  "racionalnog" izbora. Nonsense! Čovek je oduvek bio život i uvek će ostati život. Reč duša, koja se koristi često u srpskom jeziku za duh živog čoveka ili samog čoveka (dobra duša), i koristi se da označi ono što ostaje od čoveka posle smrti,. Duša se najbolje može objasniti poređenjem sa grčkom reči "psiha" koja se koristi u Bibliji, a kada se prevodi na srpski, nekad se prevodi sa duša a nekad sa život. Kada govorimo o racionalnom i iracionalnom govorimo o čovekovoj misli, a ne o čovekovom postojanju, a sigurno nije iracionalno što imamo rod. Rod je dat, on se ne bira. Identitet se može birati.

Inače "tamni vilajet" je citat jednog od naših najvećih (modernih) pesnika Momčila Nastasijevića, malog palanačkog "naciste" (malog u odnosu na Ezru Paunda), ali naše iskustvo je palanačko pa treba pregaziti i naše male pesnike komunističkom čizmom totalizirajuće svesti. Inače Radomir Konstantinović je toliko puta upotrebio izraz "tamni vilajet" da nesvesni "drugosrbijanci" već misle da je Radomir smislio tu sintagmu.

Jedan od ključeva za čitanje Filosofije palanke je reč filo-sofija. Ljubav prema mudrosti, ali isto i prema sofizmu.

Ko su Srbi? Ko je Zvezda Severa?

-------------------------

U 18. veku, se oformila grupa intelektualaca Prosvetitelja. Koje su glavne ličnosti tog Pokreta? Volter i Didro i njihov pokrovitelj, Katarina Velika, ruska Carica. Ne bih vas zamarao pričom o velikom filozofu ateisti Volteru, sinu robovlasničke francuske klase, koji je shvatio da su religije smeše praktične filozofije života i praznoverja. Ne bih ni o Didrou, tvorcu čuvene Enciklopedije (čije originale držah i čitah). Volterova knjižica Kandid mi je poznata i gimnazijskih dana, mudra knjižica o čoveku koji prolazi kroz svakojaka svetska iskustva do svoje pedesete godine, i onda odlučuje da do kraja svog života okopova svoju okućnicu u svom izabranom selu. Dugo godina je oblikovala moju svest o dolazećoj pedesetoj godini.  U ovo nedeljnom izdanju "China Today" uvodnik kaže: "U kineskoj kulturi, intelektualci treba da sanjaju da žive kao pustinjaci u prirodi kada dostignu razumevanje života i uspeh u svojoj karijeri i školstvu. U stara vremena mnogi su odustali od života u gradu i preselili se u sela da prigrle prirodu."

Ali ću vas podsetiti na Zvezdu Severa, prosvetiteljsku koleginicu Volterovu i Didroovu, koja je  finansirala Enciklopediju, Caricu Katarinu, rođenu u Štetinu, u Pomorju (Pomerania, kako Nemci kažu) kao Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst-Dornburg.  Neki od njenih predaka, kako možete suditi po prezimenu su poreklom iz familije centralno evropskih Srba (Zerba), sa feuda Srb (Zerb), gde je postojala feudalna slovenska vodena tvrđava od pamtiveka (12 vek?), bombardovana i velikim delom srušena na kraju Drugog svetskog rata, u trouglu između Berlina, Hanovera i Lajpciga. Znamo da u tim predelima i danas žive Srbi. Zašto je u drugom svetsku ratu bombardovana Srpska narodna biblioteka? Zašto su saveznici bobardovali stari srpski zamak - biblioteku i muzej familije Anhalt-Zerbst?

Ideale Prosveteljstva je prenela u Rusiju i potpomogla evropsko prosvetljene, finansirajući Enciklopediju. Napisala je manifest slobode plemstva, njene reforme su išle „malo po malo" kako je pisala Volteru.  Katarina je stvorila Smolni Institut, prvi državni institut za školovanje ženske dece u Evropi. Promovisala je klasicizam u svojoj carevini, njen faktotum i ljubavnik Potemkin je pravio planove i makete za buduće gradove. Napravili su Odesu uz pomoć francuskog planera i arhitekte.

Muzej Hermitaž je stvoren na osnovu njene biblioteke i predmeta iz njene lične kolekcije.  Napisala je uputstva za školovanje male dece na osnovu ideja filozofa Džon Loka. Pisala je komedije, fikciju i memoare. 

Njeni sagovornici su bili i D'Almaber, Leonard Ojler, Petar Simon Palas, Anders Johan Leksel (šveđanin), ekonomisti Arthur Young i Jacques Necker, postala je član Slobodnog Ekonomskog Društva koje je i stvoreno 1765 na njenu instigaciju. 

Kada je umro Volter, Carica je njegove knjige sačuvala u Nacionalnog biblioteci Rusije. Sazvala je u Moskvi Veliku komisiju  (Grand Commission) skoro konsultativni parlament sastavljen 652 člana svih klasa, uključujući i mužike i raznih nacionalnosti.

Sećam se Didroove enciklopdijste stavke o balkanskim Srbima, mali siromašan narod sa malo kulture, ili tako nešto. Imam tu belješku negde, prepisao sam ih iz prvog izdanja enciklopedije koje se drži u Britanskoj biblioteci.  Kasnija izdanja su bila promenjena. Moja lična biblioteka sa fotokopijama raznih stranca iz raznih knjiga je u jednoj od mojih biblioteka, koje su razasute po svetu i meni nedostupne za sada, u Beogradu, u Londonu, u Kaliforniji, i na Ostrvu Jela, kod Aljaske, otići ću jednom ponovo i tamo. Malo mesta na svetu želim da vidim pre kraja svog života, ali Ostrvo Jela (Spruce Island) je mesto gde sam proveo vrhunac svog dosadašnjeg života, i tamo me srce vuče.

Dolazimo do odgovora na pitanje ko su Srbi? Pomenuo bih samo neke meni najdraže Srbe: Dositeja, Pavla Solarića, Atanasija Stojkovića i Mitropolita Stratimirovića (koji ih je spojio i odškolovao). Od njih najviše volim Pavla Solarića koji je živeo i umro u Veneciji u naponu mladosti od tuberkuloze. Grob mu nije poznat. Dositej je Solarića nazivao "moj Solarić", "Solarić naš, nelesnoje Srbije čado", Mrkalj ga je zvao "dika i milota srpska". *

Jedan od posrednih i neposrednih učenika Prosvetitelja koji je postao Prosvitelj Srba je Dositej Obradović. On je obišao Balkan putem Dalmacije, Krfa i ostalih luka balkanskih. Na tom putu je sreo prosvećenu klasu Grka i drugih naroda. Oni su mu otvorili jedan kasniji put kroz Evropu. Masonska udruženja su bila progresivna udruženja školovanih ljudi, i Masoni su slušali šta je Dositej imao da kaže o svojim jezičkim sunarodnicima koji govore srpskim narodnim jezikom a žive rasuti po raznim Imperijama, prevashodno Otomanskoj i Austro-Ugarskoj.

Dositej je po povratku sa Zapada, gde je bio gost uglednih Prosvetitelja i Masona, započeo prosvećenje Srba na Balkanu i tamo gde god se oni nalazili. Izabrao je mlađe učenike koji su se isticali svojom akademskom brilijantnošću, po preporuci Mitropolita Stratimirovića, Dositej im je dodelio zadatke i poslao ih na doškolavanje na evropske univerzitete.  A za sebe Dositej je preuzeo najveći zadatak stvaranja i sastavljanja srpske sveopšte kulture.

Da bi razumeli istorijski kontekst u kojem funkcioniše Dositej nabrojaću vam neke momente:

1770. Lord North Stariji (Earl of Guilford) postaje Prvi Minstar Velike Britanije (do 1782.)

1774. Američka provincijalni kongres oformljen

1775. Američka revolucija

1776. Američka deklaracija o nezavisnosti

1778. Francuzi ulaze u rat SAD protiv Velike Britanije

1779. Španija objavljuje rati Britaniji

1783. Pariski Mirovni ugovor završava rat i priznaje Američku nezavisnost

1784. DOSITEJ DOLAZI U LONDON U GOSTE KOD BRITANSKIH NAPREDNIH MASONA U SKLOPU POSETE EVROPSKIM MASONIMA

1789-99. Francuska revolucija

1793. Francuska objavljuje rat Britaniji

1798. Napoleon osvaja Egipat

1803. Britanija objavljuje rat Francuskoj

14. februar 1804. početak oružani početak Prve srpske revolucije

21. oktobar 1805. Bitka kod Trafalgara, Nelson pobeđuje Francuze i Špance

14. oktobar 1805. Napoleon stvara obruč oko austrijske vojske u Ulmu

2. decembar 1805. Napoleon pobeđuje austrijsku u rusku vojsku kod Austerlica

U Padovi se, 10. decembra 1803, Dositej Obradović, po unapred utanačenom dogovoru, susreće sa Pavlom Solarićem i Atanasijem Stojkovićem. Tu i tada, u Padovi, mestu jednog od najstarijih i emintenijih univerziteta u Evropi, im je Dositej preneo svoja iskustva i dao im zadatke kojih su se oni pridržavali do kraja svojih životu. Da pišu udžbenike za obrazovanje naroda. Pavle Solarić je napisao našu prvu Geografiju i mnoge udžbenike raznih dužina, držao sam njegove rukopise u biblioteci SANU,  njegova pisma u Britanskoj biblioteci. Jednog dana, ako mi život bude dozvolio, otići u Prinstonsku univerzitetsku biblioteku gde se nalazi još njegovih pisama. Kao i u dubrovački arhiv. 

Atanasije Stojković, je pisac Fizike prvog srpskog udžbenika iz te oblasti, i savremenog romana „Aristid i Natalija". Dragi naučnici i naši fizičari rasuti po svetu, red je da se odužite svom ocu po profesiji. Govorio je nemački, engleski, francuski, italijanski, latinski, skoro sve slovenske jezike, nešto grčki i mađarski.

Solarić je bio lični sekretar engleskog Lorda Frederika North-a mlađeg („lorda severa" - u prevodu).  Sin  onog britanskoj Prvo Ministra kojeg Englezi ne žele da pamte, čovek u vreme čijeg ministrovanja su izgubljene američke kolonije. Mladi Lord North, itonski i oksfordski đak, najmladi guverner Cejlona, Malteški vitez, osnivač grčkog univerziteta, mecena Pavla Solarića. Pavle je Lordu posvetio knjižicu "Slovenski Rimljani" koju sam pronašao u britanskoj biblioteci, fotokopirao i dao Splićaninu Zdravku Krstanoviću je prevede sa onovremenog Pavlovog srpkog jezika na savremeni. (Prevod sam pokazao mom beogradskom gimnazijskom kolegi koji je knjigu štampao bez mog znanja. On je profesor istorije u jednoj beogradskoj srednjoj školi, koga sam pre tog dešavanja hvalio u svojim ranijim blogovima.)

Zajedno su krstarili Mediteranom Lord North i Pavle Solarić, upoznavajući se sa starim gradovima i narodima, dok su u blizini svetkovali engleksi nestašni dečaci Bajron, Kits i Šeli. Lord North je osnivač prvog grčkog univerziteta, gde su mi nudili da radim doktorat 1999 godine, po prepuci moje drage starije prijateljice upokojene Kontese Elizabet Lulu Teotoki, osnivača prve baletske škole na Krfu i najveće kolekcije grčkih narodnih nošnji, iz familije konstantinopoljskih aristokratskih prebega iz doba turskih najezda i prenosilaca moštiju svetog Spiridona iz Konstantinopolisa na Krf.

Dakle "demonim" Srbi označava narod stvoren na prosvetiteljskim i masonskim principima. Srbi su masonski narod koliko su i Amerikanci masonski narod, i koliko su i drugi savremeni evropski narodi. Zašto smo tugaljivi i nelagodno se osećamo kad se spominje reč "mason". Zato štu su masone proganjali i FAŠISTI i KOMUNISTI, i tako nam uneli strah u kosti. Što neko reče "pitala je nešto što ne sme da se pita."  A crkvenjake takođe nije bilo teško nagovoriti da ne hvale masone, iako su velikom delom srpske vladike bile masoni.

Strah od nepoznatog tabua. Dakle svi ekstremisti ovog sveta ujedinjeni protiv Prosvetitelja Masona. Masoni prosvetitelji su imali za svoje ideale nauku i toleranciju prema svima. "Brat je mio ma koje vere bio." Ja nisam mason, kada bih bio mason, bio bih mason 33 reda. 

Dakle to su novovekovni Srbi koje pominjem: Dositeja, Pavla i Atanasija. Potonji Srbi duguju svoju zahvalnost njima. Mi smo Srbi koji znamo ko smo i šta smo. Palanka je tamo gde sam ja, i Centar Sveta je tamo gde sam Ja, ili Ti. Svet je multipolaran i višecentričan, u Svet se možeš uključiti na svakom mestu i u svako vreme.

Dakle, dragi ljudi moji, braćo i sestre po jeziku i rodu, ni Zapad ni Istok, već Sever.

Elem, i to je sužavanje i ograničavanje uma. Dakle, dragi ljudi moji, braćo i sestre po jeziku i slobodnom izboru, i Zapad i Istok, ali i Sever.  A za dobru meru, dodao bih i Jug - tamo gde su Grčka, Egipat, Judeja, i naša prapostojbina Afrika.

A što reče jedan naš teolog, to je samo jedna "ravan" ove kugle, a gde je vertikala koja vodi u Ajnštajnov i Hokinsov Kosmos?

Dakle, to su srpski stvoritelji, Katarina Velika i Dositej, i njihovi učenici Pavle i Atanasije. Naši praroditelji su Sv. Simeon i Sv. Sava u čijem sam se manastiru ja preumio uz pomoć monaha Oca Vasilija žrtve šezdesetosmaša. 

Nemanjići su utemeljili tri stuba naše državnosti: Teritoriju, Crkvu i Vlast. Reč vlast koju uvde koristim je češka reč, ona znači otadžbina.

Naši pra-prapraroditelji su govorili sanskritskim jezikom, koji nam je blizak po zvučnosti i dan danas.

Mi smo Srbi poštovaoci svih naroda i identita, života i životinja. Idemo u sve kuće mira i hramove svetske da se molimo načelima ljudskosti.

Vama koji žele biti pravi Srbi, preumljeni, ponosni, časni, miroljubivi, koji misle dobro, govore dobro i rade dobro, posvećujem molitvu đainsku da vas izvede na početak ili nastavak vašeg puta.

"Mahadevo, Bolane, Babo, Bum šankar,

Podari nam molitvu za poboljšanje naših karaktera.

Podari nam molitvu za nalaženje unutrašnjeg mira i razvoj naših mozgova.

Duše ljudi i životinja su žrtvovane, smisao života je žrtvovan."

Za jutarnje razgibavanje uma slušajte ovu muziku sa telesnim uzdržavanjem, a onog dana kada se budete odmarali uz pranje sudova i čišćenje doma onda se opustite i dozvolite vašem telu da se veseli i razgibava uz istu praiskonsku muziku.

Posvećujem svom bengalskom Učitelju sitre i sanskritske muzičke lestvice Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa, učeniku Ustada Ravi Shankara. Moja stara sitra je putem Komisiona u Čika Ljubinoj stigla u ruke pesnika i muzičara Bore Čorbe koji je i danas čuva (zna on to).

A sad, nazad na posao Preumljivanja, najvrednijeg posla na planeti, i onog koji stvara najveće vrednosti. Gde si Latinka da se u kolcu veseliimo!

Dovršeno danas, drugog maja 2016. u šest ujutru. U ulici Kurzon u Mejferu centru Londona, na posedu veličine Kalemgdana koje je vlasništvo Vojvode od Vestminstera,  pored mesta na kojoj se nalazila stara kancelarija roda Vožda Karađorđa vođe vojnog aspekta srpske prosvetiteljske i masonske revolucije.

KrajKomentari (300)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

predatortz predatortz 10:43 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara
može steći utisak da je to uvek bilo tako, da je uvek bilo i ovakvih i onakvih.

pa svuda je bilo i ovakvih i onakvih, i ima ih i danas. mnoge "specifičnosti" našeg naroda uopšte nisu samo specifičnosti našeg naroda.


Palanka je svugde ista. Moj dobar drugar je četvrti razred gimnazije završio u Ostinu, po onom programu razmene đaka i studenata. Hteo je da zbriše nazad za Tuzlu posle nepuna dva meseca. Jedva je izdržao tu školsku godinu. Zapala mu porodica više srednje klase, nekakvi naftaši. Po ceo dan su čistili pištolje, molili se bogu i turali nos u haube pikapova na kojima su, kune se čovek, visila bikova muda i rogovi. Tate su donosile novac, mame gledale serije za domaćice i ogovarale, ćerke su nosile haljinice i soknice i maštale o udaji. Kad se vratio, tvrdio je da je Tuzla civilizacija za Ostin.
little_radojica little_radojica 10:51 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Računam da će im to biti zanimljivo, a i da nešto nauče.


Мало трола: шта да науче?
predatortz predatortz 10:53 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

little_radojica
Računam da će im to biti zanimljivo, a i da nešto nauče.


Мало трола: шта да науче?


Nije trol.
Računao sam da je vreme da počnu da uče običaje svog naroda.
No, izgleda da se to drastično izmenilo u odnosu na ono vreme kada je mene baba vodila u crkvu da gledam slične prigode.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 10:57 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Badnjak zadeven za branik automobila!

pa za vreme tita srbi i nisu smeli biti srbi, bar onako i onoliko kako su hrvati smeli biti hrvati (takođe, ne previše, ali značajno više). zato je posle raspada sfrj taj demon izašao na svetlost dana i potpuno se izvitoperio. na našu nesreću, jačima se dopao hratski demon (izgleda da im se dopada i dalje, čim je u EU) od srpskog, pa nas to jebe i dalje. to će da prestane u nekom momentu. a to što nama to izgleda da predugo traje, iz istorijske perspektive je kratno i burno razdoblje.
predatortz predatortz 11:01 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

pa za vreme tita srbi i nisu smeli biti srbi, bar onako i onoliko kako su hrvati smeli biti hrvati


Misliš, srpski komunisti su bili rigorozniji prema svom narodu nego hrvatski prema svom?

Da nisu, Tito bi mogao samo da duva u prste u srpskom Beogradu.

Jbga, kaže narod - poturica gori od Turčina!
principessa_etrusca principessa_etrusca 11:10 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Mi se, umesto da se bavimo kritikom tih pojava, bavimo kritikom knjige koja je slične anomalije detektovala.


Cenim da FP nisi citao.

Ja sam pocela, mislim po treci put, da je citam (posle prvog dela dela ove felixove trilogije), i bez obzira sto je jos nisam docitala, mogu da kazem sa sigurnoscu da se ona ne bavi "detektovanjem anomalija" koje tebi smetaju.
predatortz predatortz 11:12 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

principessa_etrusca
Mi se, umesto da se bavimo kritikom tih pojava, bavimo kritikom knjige koja je slične anomalije detektovala.


Cenim da FP nisi citao.

Ja sam pocela, mislim po treci put, da je citam (posle prvog dela dela ove felixove trilogije), i bez obzira sto je jos nisam docitala, mogu da kazem sa sigurnoscu da se ona ne bavi "detektovanjem anomalija" koje tebi smetaju.


Rekoh da je čitam. Rekoh da je teška i ne baš razumljiva knjiga, ali da ne nađoh puno toga spornog u onome što sam do sada pročitao.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 11:16 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Kad se vratio, tvrdio je da je Tuzla civilizacija za Ostin.

velika razlika je u tome što Ostin ima bitan univerzitet. to je ono što su ameri shvatili na vreme. postoji još nešto kod tih kao basara koji gaze travu: toga nema po bivšoj zapadnoj nemačkoj, svi lepo idu stazama koje su predviđene za to, ali zato u bivšoj istočnoj, puteljaka po travi koliko hoćeš. dajem primer nemačke jer je očigledna razlika i u mentalitetu jedne polovine u odnosu na drugu, sada istu državu, a to se promenilo samo u 50tak godina represije i drugačijeg sistema (vrednosti?). naravno da postoje izuzeci, ali neke "naše" osobine su tako prisutne u celom bivšem istočnom bloku, i to nema veze sa srbima kao narodom. ono što ima veze sa srbima kao narodom je da malo putuje, pa nema gde da se prepozna po svetu.
a nušić i ostali su prepozmali pojave u društvu koje, opet, nisu specifične samo za nas. mislim da se suštinski ovde i tamo (ćirjaković, paković i ostali) bave presipanjem iz šupljeg u prazno. da su zaista kreativni, radili bi na svojoj umetnosti. manjak kreativnosti nas dovodi u ovakve besmislene rasprave, iznova i iznova.
little_radojica little_radojica 11:16 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Nije trol.
Računao sam da je vreme da počnu da uče običaje svog naroda. No, izgleda da se to drastično izmenilo u odnosu na ono vreme kada je mene baba vodila u crkvu da gledam slične prigode.


Због овога сам и питао. Једноставно, толико је било дисконтинуитета у овим традицијама од којих је комунизам само један у низу, а не постоји ништа записано што би помогло у обнављању истих, па се све своди на игру глувих телефона. По мени, традиције које се не одрже би требало једноставно одбацити, свако обнављање води у већој или мањој мери у кич и уместо очувању ка деформисању идентитета.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 11:22 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....


Misliš, srpski komunisti su bili rigorozniji prema svom narodu nego hrvatski prema svom?

da, ali da ne širim priču o zlim komunistima. želim reći da je rezultat toga to da srbi nisu mogli biti srbi u onoj meri koja ih definiše kao pozitiv, dok hrvati, koji su činili genocid u II ratu, to jesu (što dosta govori o odnosu dobra i zla o kom učimo u bajkama kao deca, a tih primera je bezbroj ). sad će još i dobiti onog kiću slabinca za sveca. pobeda dobrog u čoveku u punoj svojoj snazi.
predatortz predatortz 11:25 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara

Misliš, srpski komunisti su bili rigorozniji prema svom narodu nego hrvatski prema svom?

da, ali da ne širim priču o zlim komunistima. želim reći da je rezultat toga to da srbi nisu mogli biti srbi u onoj meri koja ih definiše kao pozitiv, dok hrvati, koji su činili genocid u II ratu, to jesu (što dosta govori o odnosu dobra i zla o kom učimo u bajkama kao deca, a tih primera je bezbroj ). sad će još i dobiti onog kiću slabinca za sveca. pobeda dobrog u čoveku u punoj svojoj snazi.


Slažemo se u tome da su Hrvati i Hrvatska maženi umesto da su propisno kažnjeni. No, slično je radio i naš spski kralj koji nam ih je (jebali ga oni!) i navukao na grbaču da se sa njima akamo.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 11:29 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

По мени, традиције које се не одрже би требало једноставно одбацити, свако обнављање води у већој или мањој мери у кич и уместо очувању ка деформисању идентитета.

mislim da se to dešava samo u tom prvom naletu "očuvanja tradicije". ako ne bude rata i promene sistema u narednih 50 godina (hehe, kakva pusta želja), možda se i popravimo.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 11:32 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Slažemo se u tome da su Hrvati i Hrvatska maženi umesto da su propisno kažnjeni. No, slično je radio i naš spski kralj koji nam ih je (jebali ga oni!) i navukao na grbaču da se sa njima akamo.

to sam upravo htela da izbegnem (tu temu), jer bih onda rekla da je kralj imao ideju da smo kao VEĆI bolji protivnik onim drugim velikim. i bili smo, dok nas našim oružjem ti veliki nisu razjebali na sastavne delove. sad smo svi mali i nikakvi. tako nam i treba kad smo glupi.
emsiemsi emsiemsi 11:49 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

predatortz
apacherosepeacock
Ja ne znam kako i zasto se narod poseljacio (u smislu novokomponovao:) sto se tice proslava hriscanskih praznika, slava.
Ja kad sam bila dete u socijalistickoj Jugoslaviji oni koji su slavili nisu slavili kao parodiju. Pre socijalizma takodje, nikad nije bilo ovako.

Kakav smo ukrsteni cirkus od mentaliteta ispali, to je stvarno za posmatranje.


Odgovor je prost:

Najpametniji su otišli, a najgluplji izbili u prve redove. Spram svoje pameti sve rade, pa i slavu slave po kafanama, za Božić odašilju prostačke poruke pune mržnje, žderu, loču i cupkaju uz Stoju. Edukuju se čitajući 'Informer', estetske potrebe zadovoljavaju gledajući 'Farmu', junak im je Zmaj od Šipova, a Stanija im je pametna, zgodnia i obrazovana devojka kojoj zlobnici mogu da pljunu pod prozor.

Mi se, umesto da se bavimo kritikom tih pojava, bavimo kritikom knjige koja je slične anomalije detektovala.

Ти зовеш оне сплачине књигом !?
predatortz predatortz 11:54 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

emsiemsi
predatortz
apacherosepeacock
Ja ne znam kako i zasto se narod poseljacio (u smislu novokomponovao:) sto se tice proslava hriscanskih praznika, slava.
Ja kad sam bila dete u socijalistickoj Jugoslaviji oni koji su slavili nisu slavili kao parodiju. Pre socijalizma takodje, nikad nije bilo ovako.

Kakav smo ukrsteni cirkus od mentaliteta ispali, to je stvarno za posmatranje.


Odgovor je prost:

Najpametniji su otišli, a najgluplji izbili u prve redove. Spram svoje pameti sve rade, pa i slavu slave po kafanama, za Božić odašilju prostačke poruke pune mržnje, žderu, loču i cupkaju uz Stoju. Edukuju se čitajući 'Informer', estetske potrebe zadovoljavaju gledajući 'Farmu', junak im je Zmaj od Šipova, a Stanija im je pametna, zgodnia i obrazovana devojka kojoj zlobnici mogu da pljunu pod prozor.

Mi se, umesto da se bavimo kritikom tih pojava, bavimo kritikom knjige koja je slične anomalije detektovala.

Ти зовеш оне сплачине књигом !?


Peti put:
Još je čitam. Do sada ne pronađoh mnogo toga spornog. Ne mislim da je uperena protiv srpskog društva, jer se može odnositi na bilo koje zatvoreno i sebi dovoljno društvo ili zajednicu.

No, mislim da su one anomalije na koje sam ja ukazao mnogo veći problem od knjige. One jesu odlika našeg današnjeg društva. Po njima će ih, ako se ne odupremo, pamtiti.
apacherosepeacock apacherosepeacock 11:57 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Jedva je izdržao tu školsku godinu. Zapala mu porodica više srednje klase, nekakvi naftaši. Po ceo dan su čistili pištolje, molili se bogu i turali nos u haube pikapova na kojima su, kune se čovek, visila bikova muda i rogovi.


Mogao bi Pajic da napise koju prigodnu iz svoje palanke, ono, sta oni bese za retrovizor i takoto..

Gledala sam neku bbc ekipu kako je nazvrljala neke parole ala gej rajts i slicno i provozala se po Teksasu..
Usput je bila svirka iz onih pikapova a kad su stali da natoce benzin na pumpi spopala ih neka tetka i pozvala telefonom pojacanje..

Tek stigose za 2 minuta njih 12 krsnih mrguda sa sesirima, pajserima i rotvajlerom

I utekose snimatelji provokatori iz bratske Engleske i negde usput oprase automobile da ne dobiju po p*

emsiemsi emsiemsi 11:59 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara
Badnjak zadeven za branik automobila!

pa za vreme tita srbi i nisu smeli biti srbi, bar onako i onoliko kako su hrvati smeli biti hrvati (takođe, ne previše, ali značajno više). zato je posle raspada sfrj taj demon izašao na svetlost dana i potpuno se izvitoperio. na našu nesreću, jačima se dopao hratski demon (izgleda da im se dopada i dalje, čim je u EU) od srpskog, pa nas to jebe i dalje. to će da prestane u nekom momentu. a to što nama to izgleda da predugo traje, iz istorijske perspektive je kratno i burno razdoblje.

Није ми ово јасно !
Мало си то смушено написала.
Да ли ти имплицираш да би ми требало да се угледамо на Хрвате или шта ?
Молим појашњење.
emsiemsi emsiemsi 12:00 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

predatortz
pa za vreme tita srbi i nisu smeli biti srbi, bar onako i onoliko kako su hrvati smeli biti hrvati


Misliš, srpski komunisti su bili rigorozniji prema svom narodu nego hrvatski prema svom?

Da nisu, Tito bi mogao samo da duva u prste u srpskom Beogradu.

Jbga, kaže narod - poturica gori od Turčina!

Сагласан !
emsiemsi emsiemsi 12:04 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara
Kad se vratio, tvrdio je da je Tuzla civilizacija za Ostin.

velika razlika je u tome što Ostin ima bitan univerzitet. to je ono što su ameri shvatili na vreme. postoji još nešto kod tih kao basara koji gaze travu: toga nema po bivšoj zapadnoj nemačkoj, svi lepo idu stazama koje su predviđene za to, ali zato u bivšoj istočnoj, puteljaka po travi koliko hoćeš. dajem primer nemačke jer je očigledna razlika i u mentalitetu jedne polovine u odnosu na drugu, sada istu državu, a to se promenilo samo u 50tak godina represije i drugačijeg sistema (vrednosti?). naravno da postoje izuzeci, ali neke "naše" osobine su tako prisutne u celom bivšem istočnom bloku, i to nema veze sa srbima kao narodom. ono što ima veze sa srbima kao narodom je da malo putuje, pa nema gde da se prepozna po svetu.
a nušić i ostali su prepozmali pojave u društvu koje, opet, nisu specifične samo za nas. mislim da se suštinski ovde i tamo (ćirjaković, paković i ostali) bave presipanjem iz šupljeg u prazno. da su zaista kreativni, radili bi na svojoj umetnosti. manjak kreativnosti nas dovodi u ovakve besmislene rasprave, iznova i iznova.

Битно је да великан Басара говори и пише све како јесте.
Јеботе, колико неко мора бити померен да слуша и упија будалаштине полуписменог Басаре.
little_radojica little_radojica 12:29 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Gledala sam neku bbc ekipu kako je nazvrljala neke parole ala gej rajts i slicno i provozala se po Teksasu..Alabama
freehand freehand 12:45 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

toga nema po bivšoj zapadnoj nemačkoj, svi lepo idu stazama koje su predviđene za to, ali zato u bivšoj istočnoj, puteljaka po travi koliko hoćeš.

Jebeš travu po kojoj ne sme da se gazi. Ništa lepše od hodanja po travi.
freehand freehand 12:47 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

little_radojica
Gledala sam neku bbc ekipu kako je nazvrljala neke parole ala gej rajts i slicno i provozala se po Teksasu..Alabama
Severna Kalifornija.

BebaOdLonchara BebaOdLonchara 12:59 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

išta lepše od hodanja po travi.

da, ali zato se diljem nemačke (što verovatno znaš) i ne samo nemačke, piknikuje po toj istoj travi (i pokupi se đubre iza sebe) sasvim slobodno. postoji razlika u tom komunističkom "ne gazi travu" i iskoristi blagodeti trave kad to poželiš, i ne uništavaj je bespotrebno, jer već postoji popločan put kojim možeš da hodaš.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 12:59 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Басара

arhiprostak.
urbana_gerila urbana_gerila 13:15 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

emsiemsi
Ти зовеш оне сплачине књигом !?


mamlaz čarli nije, čak, ni egzemplar onoga o čemu je konstantinović pisao - on je karikatura tog egzemplara.
freehand freehand 13:18 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara
išta lepše od hodanja po travi.

da, ali zato se diljem nemačke (što verovatno znaš) i ne samo nemačke, piknikuje po toj istoj travi (i pokupi se đubre iza sebe) sasvim slobodno. postoji razlika u tom komunističkom "ne gazi travu" i iskoristi blagodeti trave kad to poželiš, i ne uništavaj je bespotrebno, jer već postoji popločan put kojim možeš da hodaš.

Ako je poenta ovoga da komunizam kao ideja i socijalizam kao praksa zaglupljuju ljude zatupljujući im poglede a glede nemačkog primera ne bih se složio iz više razloga. Od toga da je malo konzervativniji kalup u ponašanju stanovnika istočnih delova Nemačke kudikamo stariji od dolaska Sovjeta do činjenice da su Nemačka i nemački filozofi, uz Francuze i (retke) Engleze očevi komunističke ideje a bogami i prakse.
Tako da mi je ok da se trava striktno čuva kao dekorativni element na strogo određenim prostorima, ali je čist bulšit kad u parku koji mi je u detinjstvu bio veliko zadnje dvorište i gde se na travi igrao fudbal, jure, žmure, ležalo i sedelo, valjalo i padalo proglasi teritorijom hodača po betonskim stazama.
Let the sunshine in, Bebo.
A ovo je zbog scene na travnjaku ispred Bele kuće. :)


urbana_gerila urbana_gerila 13:20 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

emsiemsi
полуписменог Басаре.ono kada ti je i ovo - vređanje inteligencije kada od lumena poput čarlija dolazi.
urbana_gerila urbana_gerila 13:46 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara
želim reći da je rezultat toga to da srbi nisu mogli biti srbi u onoj meri koja ih definiše kao pozitivmoji roditelji su do svoje smrti bili i ostali srbi, javno, jasno i glasno.
još nisam sreo nikoga ko bi rekao, ili sam posredno ili neposredno (na)čuo, da nisu bili ne samo dobri nego izuzetni.
učesnici rata, otac od prvog dana, teško ranjavan 2 puta, promrzo tako da su mu na nogama svi prsti ostali ukočeni jedan preko drugog, nema značajnijeg ordena ili odlikovanja čiji nije nosilac, majku streljanja spasilo to što tada nije imala ni 15 godina...
jugoslaviju i jugoslovene voleli iz sveg srca.
mariopan mariopan 13:51 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara
Površina je javna – je li, jeste – onda po njoj svako treba da ide kud god hoće.

i da sere kud god hoće, dodala bih ja.Сад ми син прича како се посвађао са непознатом млађом женом док ме је чекао у колима док купим нешто на пијаци. Мислим који му је ђаво? Три жене су седеле на клупи испред његових кола, нису га ни приметиле, оне трачују он чека да пазарим.

Каже, син, седе те жене и причају а једна прво пије кафу "за понети" и чашу баци поред клупе. Гледа је он и чека да види шта ће даље бити....онда она вади нешто из кесе и доручкује...прво је салвету бацила поред клупе а онда и кесу са масним папиром.

Могу да замислим израз његовог лица када је изашао из кола, покупио сво то њено ђубре у кесу и ставио јој у крило.

Каже да је млађа од њега....па чему она учи своју децу ако то ради редовно и као нормално?


urbana_gerila urbana_gerila 13:56 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

predatortz
Palanka je svugde ista. Moj dobar drugar je četvrti razred gimnazije završio u Ostinu, po onom programu razmene đaka i studenata. Hteo je da zbriše nazad za Tuzlu posle nepuna dva meseca. Jedva je izdržao tu školsku godinu. Zapala mu porodica više srednje klase, nekakvi naftaši. Po ceo dan su čistili pištolje, molili se bogu i turali nos u haube pikapova na kojima su, kune se čovek, visila bikova muda i rogovi. Tate su donosile novac, mame gledale serije za domaćice i ogovarale, ćerke su nosile haljinice i soknice i maštale o udaji. Kad se vratio, tvrdio je da je Tuzla civilizacija za Ostin.ali je ta amerikanska vukojebina zbog angsta koji je izaz(i)vala kod mladih iznedrila neke od najznačajnijih rock likova, a tuzla jedva damira avdića, koga ne bi ni bilo da nije bilo sranja od rata.
apacherosepeacock apacherosepeacock 14:05 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

AlabamaAaaa, hvala radojice, freehand..
(lepo se uklopila i reportaza koja je isla iza o rokanju za bozic americkih srba)
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 14:10 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Ako je poenta ovoga da komunizam kao ideja i socijalizam kao praksa zaglupljuju ljude zatupljujući im poglede

ko je pominjao zaglupljivanje i zatupljivanje? sasvim se nismo sporazumeli.
Tako da mi je ok da se trava striktno čuva kao dekorativni element na strogo određenim prostorima, ali je čist bulšit kad u parku koji mi je u detinjstvu bio veliko zadnje dvorište i gde se na travi igrao fudbal, jure, žmure, ležalo i sedelo, valjalo i padalo proglasi teritorijom hodača po betonskim stazama.

da, baš se nismo razumeli, po običaju.
možda stignem kasnije da pojasnim šta sam htela reći.
Могу да замислим израз његовог лица када је изашао из кола, покупио сво то њено ђубре у кесу и ставио јој у крило.

kakav car! :))))) ja jednom zamalo, ali zafalilo mi malo muda, jbg, dešava se i nama ženama, da minuli rad komšijinog kućnog ljubimca im natovarim na facu. ostavili ga ispred ulaza u kuću u sred centra grada, i kad sam ih opomenula, oni ladno "pa ti čisti...", u fazonu "kad si budala".
gedza.73 gedza.73 14:21 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara
da minuli rad komšijinog kućnog ljubimca im natovarim na facu. ostavili ga ispred ulaza u kuću u sred centra grada, i kad sam ih opomenula, oni ladno "pa ti čisti...", u fazonu "kad si budala".

Gde? Kod nas?
freehand freehand 14:22 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

ko je pominjao zaglupljivanje i zatupljivanje? sasvim se nismo sporazumeli.

da, baš se nismo razumeli, po običaju.
možda stignem kasnije da pojasnim šta sam htela reći.

Nema veze, mogu i dve priče da idu u paralelnoj montaži. Ja iskoristio priliku da kažem da ni Tiringija ni Pomeranija a naročito Pruska nisu baš majke liberlizma i da demonstriram svoja nova leva skretanja. :)
little_radojica little_radojica 14:57 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

i da demonstriram svoja nova leva skretanja. :)


Добро је, ја сам мислио да сам само ја
gedza.73 gedza.73 15:11 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

predatortz

Badnjak zadeven za branik automobila!


Štiti hladnjak da ne zaledi. Veliki je minus u to doba.
A zamisli sledeći nivo. Praseća koža zategnuta po haubi i zakačena štipaljkama po obodu. Još ako utrljaš so i pepeo možeš za jedno dva, tri Božića skupiš uštavljene kože taman za jaknu.

A svi su oni 'slavili slavu i u ono vreme, bili Srbi, pevali Sinđelića za srpsku novu, i nisu bili članovi partije, ne'

BebaOdLonchara BebaOdLonchara 16:28 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Gde? Kod nas?

naravno. :)
anonymous anonymous 16:31 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Не могу да одолим да вам не учиним то задовољство да прочитате и следећи текст.


Није у питању злочин у Сребреници, већ у Београду.

И није у питању бомбардовање , већ бомбардоване.

Грешка је - штампарска.

А почиње отпилике овако :

" Izvlačenje novčane koristi i (pride) političkih poena iz apsolutnih besmislica i budalaština, jedan je od najstarijih i najunosnijih srpskih zanata."

Али , зашто да вам препричавам ... ево интегралног текста :


Bombardovane veka

Nisam se mogao otrgnuti još jednum mučnom utisku, utisku da namera aktivista "kulture sećanja" nije bila ono što treba da bude i što u mnogo bombardovanijim varošima, u Drezdenu, u Londonu jeste
Izvlačenje novčane koristi i (pride) političkih poena iz apsolutnih besmislica i budalaština, jedan je od najstarijih i najunosnijih srpskih zanata. Svetao primer tog zanatskog umeća bio je svojevremeni projekat "Terazije na Novom Beogradu".


Sećate li se još skalamerije od kartona i šperploče podignute usred pustopoljine, na nekih osamstotinak metara od "origalnih" Terazija, koju su vetar, kiša, sneg i mraz vrlo brzo pretvorile u kašu i ruglo, da bi na kraju - kako sam pre neki dan ustanovio u prolazu - bila uklonjena sa lica zemlje. E, ako se sećate, to znači da ste u trendu i da negujete "kulturu sećanja". Koja je - po ko zna koji put ovog proleća - tema naše današnje kolumne.

Svakako ste primetili da su kako vreme odmiče bombardovanja Beograda i Srbije podsećanjima na bombardovanja Beograda sve intenzivnija, a povremeno, kad mu ga poslenici kulture sećanja baš "daju", (uz samo malo preterivanja i bar u estetskom smislu) teža za podneti od "originalnih" bombardovanja. Nakon što smo prošlog meseca preživeli još jedno u nizu NATO bombardovanja - koje je već postalo deo naše tradicije i identiteta - osvanuo je šesti april, dan kada je pre 75 godina Beograd - po ko zna koji put u svojoj istoriji - takođe bio bombardovan. Ovo "po ko zna koji put" uturio sam u tekst, tačnije - citirao sam novindžije, jer ni uz najbolju volju ne mogu da se otrgnem utisku da se srpska politička elita i njen pridvorni novindžiluk u stvari zdravo ponose bombardovanjima Beograda i činjenicim da na ovom svetu ne postoji praktično niko - uključujući "saveznike" - ko nas nije bombardovao i sravnio do temelja.

Ima, čini mi se, u tome i podteksta koji kao da govori: eto, toliko smo puta bombardovani i sravnjeni sa zemljom, a to (osim nas) niko ne zna da ceni. Dobro de, osećaj za meru u Srbiji nikada nije bila vrlina na ceni, za razliku od jednog sublesastog - sračunato naivnog, da kažemo - poimanja istorije koje ima odličnu prođu. Mislim na rasprostranjeno mišljenje - šta mišljenje, čvrstu veru - da su pičvajzi, ratovi, kuge,prirorodne katastrofe i bombardovanja presedani, nešto što ne bi (a naročio ne "nama" smelo da se događa, dočim filozofi istorije do čijeg mišljenja držim tvrde suprotno: da su pomenuti belaji pravilo, da su štaviše, pokretači istorije, a da su razdoblja mira izuzeci koje, razumljivo, treba što je bolje moguće iskoristiti.

Na dan šestog aprila nisam se mogao otrgnuti još jednum mučnom utisku, utisku da namera aktivista "kulture sećanja" nije bila ono što treba da bude i što u mnogo bombardovanijim varošima, u Drezdenu u Londonu jeste - pomen žrvama - nego pokušaj rekonstrukcije bombardovanja, polu(pod)svesna želja da tog dana svi, makar simbolično, poginemo i da u stanju simbolične poginulosti ostanemo do sledećeg "originalnog" bombardovanja.

у потпису

Бесера
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 16:37 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Ja iskoristio priliku da kažem da ni Tiringija ni Pomeranija a naročito Pruska nisu baš majke liberlizma i da demonstriram svoja nova leva skretanja. :)

pa zar demokratija, borba protiv terorizma (aka demokratizacija) nisu samo podmetnuti izrazi koji treba da maskiraju one prave: međudržavnu pljačku i osvajanje tuđe teritorije, trošenje oružja i masovne masakre (jer se rat isplati)..? ono, kako drugačije prevesti "liberalni kapitalizam" ako ne u "demokratiju", da te onaj kome prodaješ tu priču pusti da mu za velike pare uvališ govno, i u slast ga proguta?
gedza.73 gedza.73 17:00 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara
da minuli rad komšijinog kućnog ljubimca im natovarim na facu. ostavili ga ispred ulaza u kuću u sred centra grada, i kad sam ih opomenula, oni ladno "pa ti čisti...", u fazonu "kad si budala".

Gde? Kod nas?


naravno. :)


Koje su opcije u Nemačkoj?
Nisam od onih , ne mislim da je 'tamo preko' idealno, ne mislim da su Nemci radniji, vaspitaniji, uredniji.

Stalno se raspravljam sa familijom koja tvrdi da je sve u kućnom vaspitanju a ja da je u sistemu koji sve drži na okupu.
Taj sistem ne može biti pravedan ni pošten ali u nekom svom proseku dobar za sve na duže staze.
Što naš gastarbajter ne frljne kesu na autobanu, nego čim pređe Horgoš?

Skor je Marko, čini mi se, napisao kako možeš da radiš šta hoćeš dok te ne u'vate. E, sine, kad te ćape ima da zalegneš za njih desetoricu. A to se nekako čarobno čuje diljem uže i šire okoline. Pa ti vagaj šta ti se više isplati.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 17:38 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Stalno se raspravljam sa familijom koja tvrdi da je sve u kućnom vaspitanju a ja da je u sistemu koji sve drži na okupu.

pa mislim da te prvo pritegnu, pa onda navikneš da bacaš đubre u kantu, pa onda postaneš kao fini što to radiš i tako učiš decu, a u korenu toga stoji strah od kazne. zato se i nemci bahato ponašaju kada dođu u srbiju, jer im se ovde može. i da plate kaznu, to je za njih besmisleno niska kazna. da baci kesu na autobanu, to bi zapamtio. kad je frljne u srbiji, časti policajca u najboljem slučaju, obično ga niko i ne opomene.
nemac mora da očisti sneg&led ispred svoje kuće, jer ako mu neko padne i slomi se, ovaj ne samo što mora da snosi sve troškove lečenja i oporavka, već i da plati razne kazne, pa sad ti nemoj da očistiš sneg ispred kuće.
gedza.73 gedza.73 18:03 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

pa mislim da te prvo pritegnu, pa onda navikneš da bacaš đubre u kantu, pa onda postaneš kao fini što to radiš i tako učiš decu, a u korenu toga stoji strah od kazne. zato se i nemci bahato ponašaju kada dođu u srbiju, jer im se ovde može. i da plate kaznu, to je za njih besmisleno niska kazna. da baci kesu na autobanu, to bi zapamtio. kad je frljne u srbiji, časti policajca u najboljem slučaju, obično ga niko i ne opomene.
nemac mora da očisti sneg&led ispred svoje kuće, jer ako mu neko padne i slomi se, ovaj ne samo što mora da snosi sve troškove lečenja i oporavka, već i da plati razne kazne, pa sad ti nemoj da očistiš sneg ispred kuće.


Neki naš u Švajcarskoj pokušao da primeni sistem neplaćanja ('nisam tu', 'šta mi mogu', 'ionako će to da otpišu') kazne.
Posle jedne, početne sume, su mu poslali drugi uvećan za troškove. ovaj se pravio blesav pa vrati, oni opet nov račun sa još većim iznosom.

posle nekoliko oću-neću došli sa sve milicijom (i njihov izlazak platio).
Prava, neprava priča ali ima tu verovatno raznih varijacija (umrežen sistem pa nema potvrde ako ne platiš).

Sad dal' je ili nije palanka ne razumem se baš puno ali nekako mi friki deluje da naši levičari bi da budu 'regionci' koji letuju u Makraskoj o trošku sindikata, imaju siguran i doživotni posao, kupuju u stranim šopingmolovima, nose Če Gevarine majice i ajfone, igraju kozaračko kolo a voze se prijusima.

hoochie coochie man hoochie coochie man 19:21 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Teška je kao olovo, na momente i (meni) nerazumljiva.


Jedna od retkih od kojih sam odustao.
Neke sam pročitao do kraja samo zbog onog glupog osećaja da se prekine započeto čitanje, ali od ove sam ipak odustao.
zilikaka zilikaka 20:06 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Verovatno si u pravu. Ali, majku mu, trebali bi da napredujemo. Ne da budemo isti, ili gori, kao oni od pre sto i više godina. Možda grešim, ali mi se čini da smo gori.

Ma jeste, ali mi svako malo iznova ponavljamo formiranje društvenih slojeva, kad na vrh izbijaju oni koji su se prečicom dočepali para, moći, vlasti...
Svaka ta nova generacija ima potrebu da se iskaže, pa otuda bahaćenja svakih vrsta.
Još kad otežavajuću okolnost imamo medije koji čas posla prošire informaciju, pa krene efekat što majmun vidi to majmun radi, eto nama nakaznosti svih vrsta.
freehand freehand 20:22 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

pa zar demokratija, borba protiv terorizma (aka demokratizacija) nisu samo podmetnuti izrazi koji treba da maskiraju one prave: međudržavnu pljačku i osvajanje tuđe teritorije, trošenje oružja i masovne masakre (jer se rat isplati)..?

I da i ne. Jesu kad neko sa strane pokušava da ti svoju robu uvali isisavajući resurse pod tom firmom. Nisu nikako ako je to nešto čemu stremiš (demokratiaj) i proces koji tome vodi (demokratizacija).
A inače uopšte ne vidim vezu komentara sa onim o čemu smo pričali, al neka. kakofonija majka muzike.
freehand freehand 20:34 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Neki naš u Švajcarskoj pokušao da primeni sistem neplaćanja ('nisam tu', 'šta mi mogu', 'ionako će to da otpišu') kazne.
Posle jedne, početne sume, su mu poslali drugi uvećan za troškove. ovaj se pravio blesav pa vrati, oni opet nov račun sa još većim iznosom.

Frajer napravi sranje u kafani. I lom, i povrede, i cirkus ceo. Ode na sud i traži psihijatrijsko veštačenje jer je u teškom emotivnom stanju. Psihijatar potvrdi da nije baš u vinklu, i sudija ga ne pošalje u zatvor. Ponovo da sse javi sudu za šest meseci, ako doktor proceni da mu je bolje. Uveče slavlje: sjebo je sistem glupim Švabama.
Posle sedam dana stiže poziv: poštovani gospodine Nikoliću (jeste Nikolić), izvolite u policijsku stanicu tu-i-tu doneti vašu vozačku dozvolu, jerbo je psihijatar, utvrdivši da niste u stanjud a se kontrolišete pod tim mislio i na vožnju.
Dozvolu su mu vratili kad je sastavio godinu dana bez prekršaja.
Z bacanje đubreta van kontejnera, kao i neadekvatno odlaganje otpada (tri stepena viši nivo) kazne su smrtonosne za naše pojmove.
Sad dal' je ili nije palanka ne razumem se baš puno ali nekako mi friki deluje da naši levičari bi da budu 'regionci' koji letuju u Makraskoj o trošku sindikata, imaju siguran i doživotni posao, kupuju u stranim šopingmolovima, nose Če Gevarine majce i ajfone, igraju kozaračko kolo a voze se prijusima.


Pojam levice kao i svi drugi politički izrazi menja se, formalno i sadržajno, vremenom. To je dijalektika. A ti o kojima govoriš sa levicom imaju veze koliko i sa bilo kojim drugim pojmom, nasumice izabranim. Desnicom, libralizmokm, seljacima, čime god. A reč je o šušumigama koje bauljaju tražeći sopstveni identitet.
gedza.73 gedza.73 21:10 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

free
Frajer napravi sranje u kafani.

Ima takvih priča ihaha. Ispod tog njihovog glanca svašta može da ispliva ali se to ipak drži u kakvom-takvom redu za opšte dobro.
Pojam levice kao i svi drugi politički izrazi menja se, formalno i sadržajno, vremenom. To je dijalektika. A ti o kojima govoriš sa levicom imaju veze koliko i sa bilo kojim drugim pojmom, nasumice izabranim. Desnicom, libralizmokm, seljacima, čime god. A reč je o šušumigama koje bauljaju tražeći sopstveni identitet.

Kao oni ludaci sa 'ubi, zakolji, da onaj ne postoji' tako i ovi navuku ljude sa 'jedan čovek dobija jedan par cipela dnevno' pa krk pred streljački vod kao neprijatelja revolucije.

I jedni i drugi su isti soj. To su likovi koji misle da je slava kombinacija prvomajskog uranka, proslave preduzeća i pevaljkinog rođendana. S tim što jedni na taj način slave, a drugi se zgražavaju nad 'varvarskim' običajima.

Humanost i ljudskost nemaju veze sa političkom orijentacijom.


freehand freehand 21:33 06.05.2016

Re: Па-па-параноја.....


Ima takvih priča ihaha. Ispod tog njihovog glanca svašta može da ispliva ali se to ipak drži u kakvom-takvom redu za opšte dobro.

Ništa te nisam razumeo. Čijeg glanca?
krkar krkar 00:47 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Kad se vratio, tvrdio je da je Tuzla civilizacija za Ostin.


Srećom se na vreme vratio. Zamisli da su ga tamo rasrbili!
krkar krkar 00:53 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

pa za vreme tita srbi i nisu smeli biti srbi


A ja sam dugo verovao da si ti samo malo umetnički munjena, da nisi potpuni idiot.

Naivno, ne?
krkar krkar 00:57 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Slažemo se u tome da su Hrvati i Hrvatska maženi umesto da su propisno kažnjeni. No, slično je radio i naš spski kralj koji nam ih je (jebali ga oni!) i navukao na grbaču da se sa njima akamo.


Učiteljice, Aca me mrzi!
gedza.73 gedza.73 06:27 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Ništa te nisam razumeo. Čijeg glanca?

Evropskog, zapadnog. Imaš i tamo fašista, ksenofoba, homofoba, glupih, neobrazovanih, vesti kojima manipulišu, crnih hronika koje danima razvlače nesrećnike i domaćica koje to gutaju i prepričavaju, rijalitija...
Ali većina baca đubre u kantu. Na primer, banke imaju malo drugačije načine rada u svojoj zemlji i kod nas.


freehand freehand 07:50 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

žemo se u tome da su Hrvati i Hrvatska maženi umesto da su propisno kažnjeni. No, slično je radio i naš spski kralj koji nam ih je (jebali ga oni!) i navukao na grbaču da se sa njima akamo.

Naš kralj je smestio sve Srbe u jednu državu, i to ne samo to što se inače zove Srbima nego čitav troimeni narod. Delom po svojoj volji a delom po dogovoru sa ondašnjim NATO.
Vidiš ti kako je to, nikad ljudima ugoditi.
freehand freehand 07:55 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Evropskog, zapadnog. Imaš i tamo fašista, ksenofoba, homofoba, glupih, neobrazovanih, vesti kojima manipulišu, crnih hronika koje danima razvlače nesrećnike i domaćica koje to gutaju i prepričavaju, rijalitija...
Ali većina baca đubre u kantu. Na primer, banke imaju malo drugačije načine rada u svojoj zemlji i kod nas.

Ne vidim šta te je potaklo na taj prosvetiteljski gest i iz čega si pročitao da bi meni tako nešto trebalo objasniti. Svejedno, naveo sam istinit primer budaletine koja u svojoj gluposti misli da je zajebala glupi sistem. I kako taj sistem funkcioniše. I to je jedna razlika između "!tamo" i "ovde". Tamo, naime, ne možeš da sa ove strane gurneš a da ti sa one strane ne izađe. Akcija uvek ima reakciju. I taj je sistem nemilosrdan u svojoj efikasnosti, velika mašinerija koja uči na svojim greškama i usput ih ispravlja, krajnje efikasno.
emsiemsi emsiemsi 08:05 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara
Ja iskoristio priliku da kažem da ni Tiringija ni Pomeranija a naročito Pruska nisu baš majke liberlizma i da demonstriram svoja nova leva skretanja. :)

pa zar demokratija, borba protiv terorizma (aka demokratizacija) nisu samo podmetnuti izrazi koji treba da maskiraju one prave: međudržavnu pljačku i osvajanje tuđe teritorije, trošenje oružja i masovne masakre (jer se rat isplati)..? ono, kako drugačije prevesti "liberalni kapitalizam" ako ne u "demokratiju", da te onaj kome prodaješ tu priču pusti da mu za velike pare uvališ govno, i u slast ga proguta?

Ово си рекла релативно коректно !
feliks.krul feliks.krul 09:27 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

little_radojica
Nije trol.
Računao sam da je vreme da počnu da uče običaje svog naroda. No, izgleda da se to drastično izmenilo u odnosu na ono vreme kada je mene baba vodila u crkvu da gledam slične prigode.


Због овога сам и питао. Једноставно, толико је било дисконтинуитета у овим традицијама од којих је комунизам само један у низу, а не постоји ништа записано што би помогло у обнављању истих, па се све своди на игру глувих телефона. По мени, традиције које се не одрже би требало једноставно одбацити, свако обнављање води у већој или мањој мери у кич и уместо очувању ка деформисању идентитета.


Litl Radojice, mozes li malo da objasnis sta hoces da kazes, uzimajuci u obzir stvarne "tradicije" pocevsi od Japana pa u krug.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:58 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

urbana_gerilamoji roditelji su do svoje smrti bili i ostali srbi, javno, jasno i glasno.
još nisam sreo nikoga ko bi rekao, ili sam posredno ili neposredno (na)čuo, da nisu bili ne samo dobri nego izuzetni.
učesnici rata, otac od prvog dana, teško ranjavan 2 puta, promrzo tako da su mu na nogama svi prsti ostali ukočeni jedan preko drugog, nema značajnijeg ordena ili odlikovanja čiji nije nosilac, majku streljanja spasilo to što tada nije imala ni 15 godina...slava i večni pomen roditeljima.

jugoslaviju i jugoslovene voleli iz sveg srca.


pa da, naivetno, posebno u slučaju konzervativne katoličke desnice, koja je samo upotrebila ovu srpsku naivetnost, dok su kod samih Srba, još od 1942. priču preuzele pandursko-vojne mrge koje su smatrale da će se sa ovim izboriti silom, pa se pokazalo da je njihovo rasuđivanjе - хм, прејака реч - dovelo državu, dugoročno, do teškog fijaska, iako su oni sami, kao klika, profitirali.
BebaOdLonchara BebaOdLonchara 10:21 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

zar se niste vi voleli neko vreme, kao drugari.

s njim? nikad. ni s bratom, ali je bio pristojan, pa se nismo vređali. s njim je bar moglo da se komunicira, a s ovim nemam ni najmanju želju. često ga sasvim izignorišem, deluje kao neka od emsijevih pojavnosti.
little_radojica little_radojica 10:48 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Litl Radojice, mozes li malo da objasnis sta hoces da kazes, uzimajuci u obzir stvarne "tradicije" pocevsi od Japana pa u krug.


Мислим да идентитет народа не треба везивати за баналне ствари, па још плакати кад се оне "загубе". Да су биле суштинске не би се никад "загубиле" као онај несретни храст од 600 година, који је онда напрасно постао есенција оног што ми јесмо (а већ сад више није, но нема везе) или као народни обичаји везани за религију. Насупрот томе, постоји веома развијени концепт татемае-хонне, далеко важнији за идентитет сваког Јапанца у сваком времену него пресна риба, самураји, фестивали, религије, храмови, и шта је већ на гласу тренутно. То је концепт по којем постоји две стране бића, јавно које се показује другима и унутрашње које представља праве жеље. Праве жеље и осећања нису увек у складу са интересима друштва и појединац их држи за себе како би се избегао конфликт. Не улазећи у анализе да ли је то добро или лоше, само да констатујем да то постоји. А традиције у Јапану изумиру и све што може да се уради је да се добро документују док је то могуће. На памети ми је једно пет таквих тренутно, које су изгубиле сврху, али ће се о њима за 500 година знати више него о томе како су Срби славили Божић у 2016. години...
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 11:16 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

apacherosepeacock


Kakav smo ukrsteni cirkus od mentaliteta ispali, to je stvarno za posmatranje.


to je svuda tako, nije striktno osobenost za Srbiju.
emsiemsi emsiemsi 11:32 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

BebaOdLonchara
zar se niste vi voleli neko vreme, kao drugari.

s njim? nikad. ni s bratom, ali je bio pristojan, pa se nismo vređali. s njim je bar moglo da se komunicira, a s ovim nemam ni najmanju želju. često ga sasvim izignorišem, deluje kao neka od emsijevih pojavnosti.

Молим појашњење !
urbana_gerila urbana_gerila 19:10 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Srđan Fuchs

jugoslaviju i jugoslovene voleli iz sveg srca.


pa da, naivetno, posebno u slučaju konzervativne katoličke desnice, koja je samo upotrebila ovu srpsku naivetnost, dok su kod samih Srba, još od 1942. priču preuzele pandursko-vojne mrge koje su smatrale da će se sa ovim izboriti silom, pa se pokazalo da je njihovo rasuđivanjе - хм, прејака реч - dovelo državu, dugoročno, do teškog fijaska, iako su oni sami, kao klika, profitirali.čak i kada bih sa tobom bio saglasan oko ovoga, a nisam ni najmanje, da li to znači da su ljudi, svih yu nacija, koji su u sukobu sa najvećom i prema njima najbezobzirnijom do tada viđenom vojnom silom oslobodili a potom skoro iz temelja izgradili jednu zemlju, zbog nekih na i oko vlasti - trebalo ne samo da prestanu da vole i tu zemlju i jedni druge nego se i međusobno pokolju?

bro, moja dobra majka koja se i zbog mojih najmanjih modrica takorekuć do frasa stresirala, ne samo da nije ni reč rekla nego me je sa ponosom u očima ispratila kada sam u rano jutro 25. marta 1999. krenuo da se prijavim kao dobrovoljac.
jbg, ko bi ga znao - možda je i njoj i meni jedino bilo važno to što su napali našu zemlju ma ko bio na vlasti, a možda smo samo gotivili miloševića a da toga nismo bili svesni.
angie01 angie01 21:20 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

Сплет Басариних мудролијања и мрсомуђења


Basara je pametan razuman covek, pre svega, vrhunski intelektualac, odlican pisac i analiticar,...mrsomudjenje je ovaj buckurus od nategnutog ubedjivanja u neke sumnjive istine.
... gmo hrana za ostrascene i to ona koja je ilegalno smuckana, nije prosla ni kontrolu kvaliteta, pa ima viska svih mogucih emulgatora, boja i svega sto treba da popravi ukus da bi se lakse gutalo,....a daje rezultat kao i svaki otrov.
emsiemsi emsiemsi 21:43 07.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

angie01
Сплет Басариних мудролијања и мрсомуђења


Basara je pametan razuman covek, pre svega, vrhunski intelektualac, odlican pisac i analiticar,...mrsomudjenje je ovaj buckurus od nategnutog ubedjivanja u neke sumnjive istine.
... gmo hrana za ostrascene i to ona koja je ilegalno smuckana, nije prosla ni kontrolu kvaliteta, pa ima viska svih mogucih emulgatora, boja i svega sto treba da popravi ukus da bi se lakse gutalo,....a daje rezultat kao i svaki otrov.

Глупости !
gedza.73 gedza.73 08:23 08.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

freehand
07:55 07.05.2016
Ne vidim šta te je potaklo na taj prosvetiteljski gest i iz čega si pročitao da bi meni tako nešto trebalo objasniti.


freehand
21:33 06.05.2016
Ništa te nisam razumeo. Čijeg glanca?


freehand
Akcija uvek ima reakciju. I taj je sistem nemilosrdan u svojoj efikasnosti, velika mašinerija koja uči na svojim greškama i usput ih ispravlja, krajnje efikasno.

se slažem. u svemu.
Nego sam hteo da pojasnim moj komentar da ne budem ona nadžak baba kojoj je tamo sve prelepo, sjajno i avalonski a ovamo glib i mulj.
da ne širim kako mi se čini da većinu stvari shvatamo preemotivno (oni nas mrze) i da nam ne bi škodilo par hladnokrvnih analitičara koji bi odabrali delove tih nemilosrdnih sistema koji bi uspeli da naše društvo urede kako-tako.

Ne sećam se imena nekog lika koji je došao u Srbiju da uredi pravni sistem (negde oko prvog, drugog srpskog ustanka).

On je prepisao austrougarske zakone i mislio kako će oni da se primene u Srbiji u kojoj je do tada funkcionisalo nekoliko vidova običajnog prava.
Mislim da pametni ljudi treba da gledaju malo šire kako bi ono što rade imalo nekog pozitivnog efekta.

Kod farbanja je najvažnija priprema. Ona u principu traje dugo, zamorna je, dosadna, treba voditi računa o detaljima, prajmerima, šmirglanju, doterivanju, limarskim radovima...
A samo farbanje se najbrže odradi. Ako si zajeb'o u pripremi sve se to vidi nakon završetka.

Imaš onda dve opcije. Da ostaviš tako ružno ili da radiš sve ispočetka. A ne znaš šta je gore.

Još jedna priča vezana za 'tamo preko'
Doktor je, na pitanje da li su svi ljubazni u bolnici kao on, odgovorio
-To je politika bolnice.
freehand freehand 08:31 08.05.2016

Re: Па-па-параноја.....

se slažem. u svemu.

Takoe.
feliks.krul feliks.krul 05:40 06.05.2016

захвалност Принчипеси

principessa_etrusca principessa_etrusca 07:47 06.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

feliks.krul


Хвала.

spotting
Jews
is what I do
every time I enter a room

measuring safety
in outward manifestations
of identity.
feliks.krul feliks.krul 16:40 06.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

principessa_etrusca
feliks.krul


Хвала.

spotting
Jews
is what I do
every time I enter a room

measuring safety
in outward manifestations
of identity.
То је она Феничанка у теби!
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:34 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

Feničani, Italijani, Grci... bio sam nedavno, u sklopu održavanja licence, na izletu sa jednim od vodećih profesora mlađe generacije na katedri za arheologiju Jevrejskog Univerziteta u Jerusalimu, inače konzervativne i suprotstavljene liberalnoj katedri Telavivskog faksa. obilazili smo neke neortodoksne lokacije, pa smo se našli na jednom lokalitetu iz pre-izraelitske ere, i uglavnom, pričao on o tome, Narodi Mora, izbegli u nekom periodu u XIII-XI v. p. n. e. sa prostora srednjeg Mediterana, najizvesnije pred prirodnim kataklizmama, Pleshet, na semitskom Invazija (Philistea na rimskom, potom Palestina)... tamo ovamo, o kom narodu je reč... i sada, tu nešto proziva kolege sa telavivskog faksa za liberalne nazore, i svi nešto kao odobravaju. ja, najmlađi u auditorijumu, branim Tel Aviv. uglavnom, dolazimo mi do sume priče, po svemu što je otkriveno, to je grad Sardanske kulture... Sardanci, to je to, ja se zovem Srđan (Sardan), i ja sam Sardinac (Sardanac), i podržavam telavivski univerzitet Države Tel Aviv. ovi se smejali Jerusalimljani.
freehand freehand 09:38 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

iz pre-izraelitske ere

Postoji li to?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:06 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

postoji, što ne bi postojalo, pa nismo mi Palestinci-marksistoislamisti pa da brišemo tragove iza sebe. eno ti onolike postavke u arheološkim muzejima kod telaviskog, jerusalimskog te rokfelerovog muzeja (a ovaj potonji sedi u zgradi u kojoj je sedeo High Commissioner Britanske Kolonijalne Uprave u Ist. Jerusalimu, i to je priča za sebe).

ovako nešto izgleda:
freehand freehand 10:10 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

Srđan Fuchs
postoji, što ne bi postojalo, pa nismo mi Palestinci-marksistoislamisti pa da brišemo tragove iza sebe. eno ti onolike postavke u arheološkim muzejima kod telaviskog, jerusalimskog te rokfelerovog muzeja (a ovaj potonji sedi u zgradi u kojoj je sedeo High Commissioner Britanske Kolonijalne Uprave u Ist. Jerusalimu, i to je priča za sebe).

To je bila šala.
Nego drugo nešto: u kom si se ti svojstvu uključivao u (akademsku) raspravu?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:12 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

freehand
Srđan Fuchs
postoji, što ne bi postojalo, pa nismo mi Palestinci-marksistoislamisti pa da brišemo tragove iza sebe. eno ti onolike postavke u arheološkim muzejima kod telaviskog, jerusalimskog te rokfelerovog muzeja (a ovaj potonji sedi u zgradi u kojoj je sedeo High Commissioner Britanske Kolonijalne Uprave u Ist. Jerusalimu, i to je priča za sebe).

To je bila šala.
Nego drugo nešto: u kom si se ti svojstvu uključivao u (akademsku) raspravu?


naslućujem uobičajeni cinizam pa ću te ostaviti uskraćenog za otvjet.

principessa_etrusca principessa_etrusca 10:20 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

feliks.krul

То је она Феничанка у теби!

Ипак, погрешна латитуда. Инспирација је европска.
principessa_etrusca principessa_etrusca 10:36 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

Srđan Fuchs
Narodi Mora, izbegli u nekom periodu u XIII-XI v. p. n. e. sa prostora srednjeg Mediterana, najizvesnije pred prirodnim kataklizmama, Pleshet, na semitskom Invazija (Philistea na rimskom, potom Palestina)... tamo ovamo, o kom narodu je reč...


Највећа природна катаклизма на Средоземљу је била експлозија Тире која је уништила целу Минојску цивилазацију. Она је датирана у 16. или 17. век п.н.е. али су њене последице биле дугосежне.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 11:48 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

principessa_etrusca
Srđan Fuchs
Narodi Mora, izbegli u nekom periodu u XIII-XI v. p. n. e. sa prostora srednjeg Mediterana, najizvesnije pred prirodnim kataklizmama, Pleshet, na semitskom Invazija (Philistea na rimskom, potom Palestina)... tamo ovamo, o kom narodu je reč...


Највећа природна катаклизма на Средоземљу је била експлозија Тире која је уништила целу Минојску цивилазацију. Она је датирана у 16. или 17. век п.н.е. али су њене последице биле дугосежне.zanimljivo, nisam znao da je Santorini tada eksplodirao. pa da, zvuči logično da su prvi Palestinci bili Minojci, i mi ljudi, Sardinjani tj. Šumadinjci. :) thnx for knowledgde-sharing.

principessa_etrusca principessa_etrusca 20:10 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

Srđan Fuchs

zanimljivo, nisam znao da je Santorini tada eksplodirao. pa da, zvuči logično da su prvi Palestinci bili Minojci, i mi ljudi, Sardinjani tj. Šumadinjci. :) thnx for knowledgde-sharing.

Била сам данас у покрету, па нисам могла ни да читам, ни да одговарам.

Експлозија Тире, која је позната као Минојска експлозија јер је погодила Кносос и цео Крит, т.ј. Минојску цивилизацију, по геолозима је била таква да је црни облак од пепела помрачио Сунце на Криту и полутама је трајала веома дуго. Вулкански пепео је у дебелом слоју прекрио критске оранице и учинио их неплодним за више генерација. Крићани су извесно тада одлазили.

Мислим да неки библисти такође доводе гладне године и друге пошасти које су задесиле Египат у везу са Минојском експлозијом, о чему ти вероватно знаш више.

Филм Симче Јакобовичија The Exodus Decoded, приписује раздвајање Црвеног мора и израиљски излазак из Египта Минојској експлозији.

Ту је занимљива и Микена у Арголиди на Пелопонезу, Агамемнонов град и археолошко налазиште које је Шлиман ископао. Јакобовичи је ту нашао референце на Излазак из Египта и за Нојеву барку.

Оно што је сачувано од пре експлозије у најаутентичнијем облику је скоро сигурно насеље Акротири на самом Санторинију (Св. Ирини), које је ископао грчки археолог Маринатос и које је сада презентирано на веома интересантан начин, потпуно покривено, са огромном халом изграђеном око њега на терену у нагибу.

Шта твоји професори кажу за Јакобовичија?

grebostrek.lurker grebostrek.lurker 21:44 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси


Експлозија Тире, која је позната као Минојска експлозија јер је погодила Кносос и цео Крит, т.ј. Минојску цивилизацију, по геолозима је била таква да је црни облак од пепела помрачио Сунце на Криту и полутама је трајала веома дуго. Вулкански пепео је у дебелом слоју прекрио критске оранице и учинио их неплодним за више генерација. Крићани су извесно тада одлазили.


Nije tako prosto: eksplozija Tere je bila oko 1620 pne a grčka okupacija Krita od oko 1450 pne. 170 godina razmaka.

A i kažu da naslage pepela na kritu nisu veće od 5mm. Verovatnije da im je cunami uništio mornaricu i umanjio prevlast na moru.


principessa_etrusca principessa_etrusca 22:08 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

grebostrek.lurker

Nije tako prosto: eksplozija Tere je bila oko 1620 pne a grčka okupacija Krita od oko 1450 pne. 170 godina razmaka.

A i kažu da naslage pepela na kritu nisu veće od 5mm. Verovatnije da im je cunami uništio mornaricu i umanjio prevlast na moru.


Каква окупација Крита од стране Грка? И минојска, и микенска су грчке цивилизације.
grebostrek.lurker grebostrek.lurker 22:26 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

principessa_etrusca
grebostrek.lurker

Nije tako prosto: eksplozija Tere je bila oko 1620 pne a grčka okupacija Krita od oko 1450 pne. 170 godina razmaka.

A i kažu da naslage pepela na kritu nisu veće od 5mm. Verovatnije da im je cunami uništio mornaricu i umanjio prevlast na moru.


Каква окупација Крита од стране Грка? И минојска, и микенска су грчке цивилизације.


Minojci su koristili slogovno pismo linearno A koje je sačuvano na glinenim tablicama u palatama na Kritu. U Knososu je nađena velika arhiva tablica na malo drugačijem pismu (linearno B) koje su dešifrovane i pokazalo se da imaju knjigovodstvene zapise tekuće fiskalne godine u kojoj je izgorela palata. Vatra je ispekla pločice nepečene gline i sačuvala ih. Takođe se ispostavilo da je jezik na tablicama grčki.

Linearno A ima slične znakove tako da se pogađa njihova zvučna vrednost ali jezik nije prepoznatljiv. Neki pogađaju da je iz Male Azije. Uglavnom nije grčki, pa ni Minojci nisu Grci.
principessa_etrusca principessa_etrusca 22:48 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

Linearno A ima slične znakove tako da se pogađa njihova zvučna vrednost ali jezik nije prepoznatljiv. Neki pogađaju da je iz Male Azije. Uglavnom nije grčki, pa ni Minojci nisu Grci.

Линеарано А писмо, колико знам, није дешифровано и отворено је питање да ли је језик грчки. (Код линераног Б писма се ради о језику који је нека варијанта грчког.)

Са друге стране, прича о Миносу, Минотауру, лавиринту итд. је дошла од Грка. Да ли би се Грци толико бавили не-Ѓрцима?
grebostrek.lurker grebostrek.lurker 23:06 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

č
principessa_etrusca
Linearno A ima slične znakove tako da se pogađa njihova zvuna vrednost ali jezik nije prepoznatljiv. Neki pogađaju da je iz Male Azije. Uglavnom nije grčki, pa ni Minojci nisu Grci.

Линеарано А писмо, колико знам, није дешифровано и отворено је питање да ли је језик грчки. (Код линераног Б писма се ради о језику који је нека варијанта грчког.)


Ako je evolucija pisma vidljiva na Kritu od piktografskog do linearnog A, a na grčkom kopnu postoji samo linearno B, nije li logično da su Grci preuzeli pismo susednog naroda i prilagodili ga svom jeziku, slično kao i sa feničanskim kasnije?

Са друге стране, прича о Миносу, Минотауру, лавиринту итд. је дошла од Грка. Да ли би се Грци толико бавили не-Ѓрцима?


Mit o Tezeju je o oslobađanju Atine od krvne žrtve Minosu. Kolektivno sećanje na period pomorske dominacije?

freehand freehand 23:10 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

Mit o Tezeju je o oslobađanju Atine od krvne žrtve Minosu. Kolektivno sećanje na period pomorske dominacije?

To, taurobolijum konačno!
E sad kad utrči Feliks Oskar Mitra sa sabljom treba samo da spustite polako glave na panj i da ne mrdate mnogo rogovima.
grebostrek.lurker grebostrek.lurker 23:19 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

Feliks Oskar Mitra sa sabljom
freehand freehand 23:37 07.05.2016

Re: захвалност Принчипеси

Srđan Fuchs
freehand
Srđan Fuchs
postoji, što ne bi postojalo, pa nismo mi Palestinci-marksistoislamisti pa da brišemo tragove iza sebe. eno ti onolike postavke u arheološkim muzejima kod telaviskog, jerusalimskog te rokfelerovog muzeja (a ovaj potonji sedi u zgradi u kojoj je sedeo High Commissioner Britanske Kolonijalne Uprave u Ist. Jerusalimu, i to je priča za sebe).

To je bila šala.
Nego drugo nešto: u kom si se ti svojstvu uključivao u (akademsku) raspravu?


naslućujem uobičajeni cinizam pa ću te ostaviti uskraćenog za otvjet.


'It's scary to see horrifying developments that took place in Europe begin to unfold here,' Maj.-Gen. Yair Golan said during a Holocaust Remembrance speech.
Ti ni današnjicu ne vidiš, kaomli sa doktorima o istoriji da raspravljaš.
principessa_etrusca principessa_etrusca 07:21 06.05.2016

Hot topic

Феликс је критику ФП и одбрану нападнуте српске грађанске и националне традиције и културе, овог пута фокусирао на преглед Просветитељства у Срба у ширем, европском контексту.

Имајући у виду и домете српске културе, и њену интегрисаност у европску, сасвим је нејасно како се она може оптужити као паланачка и парохијална.

Из тога следи да је Константиновићев, сасвим неосновани захтев за дистанцирање од српске културне традиције очигледно у служби политичког интереса и не суштински различит од бомбардовања Народне библиотеке или бомбардовања куће Станислава Биничког, композитора Марша на Дрину. (Бинички је повређен и умро непуну годину касније, почетком 1942.)

У последњем броју "Недељника" је изашао чланак професора Мила Ломпара под насловом "Идеолошко образложење за колонијално пустошење наше земље" у коме заступа идеју да садржај Философије паланке даје покриће за дисквалификацију сваког противљења колонизацији, ма како утемељено и демократско то противљење било, тиме што га идеологизује као паланачки одговор на модернизацијски изазов.

Анализирајући српски колонијални модел, Ломпар издваја неколико елемената: власт популистичке странке, уклапање у идеологију глобализма, подршку Запада (Америке) и ауторитарну власт и уочава сличност са титоистичким моделом, наравно са другом идеолошком основом.

Plus ça change, plus c'est la même chose.
antioksidant antioksidant 07:51 06.05.2016

Re: Hot topic

У последњем броју "Недељника" је изашао чланак професора Мила Ломпара под насловом "Идеолошко образложење за колонијално пустошење наше земље" у коме заступа идеју да садржај Философије паланке даје покриће за дисквалификацију сваког противљења колонизацији, ма како утемељено и демократско то противљење било, тиме што га иделогизује као паланачки одговор на модернизацијски изазов.

a ako modernizacijski izazov nije kolonizacija? onda pritivljenje mozda i jeste palanacki odgovor?
b92fmember b92fmember 11:04 06.05.2016

Re: Hot topic

antioksidant

a ako modernizacijski izazov nije kolonizacija? onda pritivljenje mozda i jeste palanacki odgovor?a mozda je ipak kolonizacija?

a sta je ako nije kolonizacija?

Industrijalizacija u 19 veku je bila i modernizacki izazov na koji su neki "palancani" probali da odgovore unistavanjem masina i paljenjem fabrika.

i sad ti mozes da gledas na to kao na borbu za svoja prava ili da ih nazoves budalama i ludacima.

ali nepobitno je da je stotine hiljda ljudi civiliyacijiki progres ostavio gladne i jadne, dok je sa druge strane jedna drzava kolonizovala čitav svet.

pomalo slicno onome sto se i danas desava u svetu.
urbana_gerila urbana_gerila 14:11 06.05.2016

Re: Hot topic

principessa_etrusca
Мила Ломпара


brat omega ti nije dovoljno intelektualan, a bokan je preradikalan za tvoj salonskodesničarski afinitet?
principessa_etrusca principessa_etrusca 16:32 06.05.2016

Re: Hot topic

urbana_gerila
principessa_etrusca
Мила Ломпара


brat omega ti nije dovoljno intelektualan, a bokan je preradikalan za tvoj salonskodesničarski afinitet?

Шта у ствари хоћеш да кажеш? Да су "десничари" (као Мило Ломпар) против колонизације земље, а "левичари" можда за колонизацију?
feliks.krul feliks.krul 16:48 06.05.2016

Re: Hot topic

Оно што је интересантно је да никад нисам наишао на Индусе или Африканце који би неку лошу реч рекли о Енглезима или неким другим својим колонизаторима. Сви они знају да им је колонизација донела и низ позитивних вредности, превасходно научне вредности. И Индуси и Африканци знају како да гледају своју полу празну или полу пуну шољу, то су научили у својој пређашњој претколонизацијској историји.

Ове приче о нашој колонизацији су прилично алегоријске врсте, барем од Ломпара очекујем толико.

"Алегорија е стилска фигура со која метафоричното т.е. преносното значење на мислата се реализира во целосна слика, со сите пропратни детали. Во поезијата понекогаш тоа е цела песна. Алегоријата поимите ги пренесува како поединечни метафори кои дејствуваат заедно и создаваат комплексна метафора. Оваа стилска фигура често се дефинира и како продолжена метафора. Тоа значи дека алегоријата се создава кога метафората се протега низ целата мисла т.е. низ сите делови кои се содржани во истата.

Карактеристика на алегоријата е тоа што таа не го менува самото значење на зборовите, туку предметот за чие објаснување се користат тие. Најмногу доаѓа до израз во басните, кои во целина се една алегорија." ВИКИ
urbana_gerila urbana_gerila 17:54 06.05.2016

Re: Hot topic

principessa_etrusca
urbana_gerila
principessa_etrusca
Мила Ломпара


brat omega ti nije dovoljno intelektualan, a bokan je preradikalan za tvoj salonskodesničarski afinitet?

Шта у ствари хоћеш да кажеш? Да су "десничари" (као Мило Ломпар) против колонизације земље, а "левичари" можда за колонизацију?


iako ti to nije bila namera, lompar je sasvim ispravno okarakterisan kao "desničar", a što se tiče "kolonizacije zemlje" - on jeste protiv, osim ako je ne sprovode rusi.

ni levičare ni "levičare" nisam ni pomenuo, no naravno da znam kako je i tu širok spektar budala svake vrste, ali sumnjam da među njima postoji toliki kreten koji bi preko mučenog solarića, sve mu tepajući kao rodonačelniku, implicitno nagovestio kako će srbi, ipak i makar u fotofinišu, sjebati te tako kurčevite amebe.
feliks.krul feliks.krul 22:28 06.05.2016

Re: Hot topic

b92fmember
antioksidant

a ako modernizacijski izazov nije kolonizacija? onda pritivljenje mozda i jeste palanacki odgovor?a mozda je ipak kolonizacija?

a sta je ako nije kolonizacija?

Industrijalizacija u 19 veku je bila i modernizacki izazov na koji su neki "palancani" probali da odgovore unistavanjem masina i paljenjem fabrika.

i sad ti mozes da gledas na to kao na borbu za svoja prava ili da ih nazoves budalama i ludacima.

ali nepobitno je da je stotine hiljda ljudi civiliyacijiki progres ostavio gladne i jadne, dok je sa druge strane jedna drzava kolonizovala čitav svet.

pomalo slicno onome sto se i danas desava u svetu.


Taso, kako uvezbavas da budes strpljiv sa decom? Pomozi mi.


Colonization (or colonisation) is an ongoing process of control by which a central system of power dominates the surrounding land and its components (people, animals etc.).

The term is derived from the Latin word colere, which means "to inhabit".[1] Also, colonization refers strictly to migration, for example, to settler colonies in America or Australia, trading posts, and plantations, while colonialism deals with this, along with ruling the existing indigenous peoples of styled "new territories".

Colonization was linked to the spread of tens of millions from Western European states all over the world. In many settled colonies, Western European settlers formed a large majority of the population. Examples include the Americas, Australia and New Zealand. These colonies were occasionally called 'neo-Europes'. In other places, Western European settlers formed minority groups, who were often dominant in their places of settlement.[2]
principessa_etrusca principessa_etrusca 07:35 07.05.2016

Re: Hot topic

feliks.krul


Лекција 2:

Колонијализам је појам који дефинише праксу где поједине државе шире свој суверенитет изван матичне територије кроз оснивање колонија, односно зависних подручја чије се домородачко становништво ставља под непосредну власт или их исељава.

Колонијализам је такође, и назив за идеологију којом се оправдавају такви поступци, најчешће кроз разне верске и расне доктрине о супериорности одређене вере, расе или културе над верама, расама и културама народа и подручја над којима се врши политика колонијализма.


Лекција 3:

Неоколонијализам означава израз којим критичари данашњих развијених земаља означавају њихову патерналистичку или угњетавачку политику према неразвијеним земљама, односно земљама Трећег света. У ужем смислу се под тиме такође означава настојање европских држава, односно некадашњих колонијалних сила да пошто-пото очувају своје преостале прекоморске поседе.

У најчешћем смислу израз неоколонијализам означава настојање бивших колонијалних, односно других великих сила да бивше колоније, користећи разне методе, најчешће економски и политички притисак, упркос њиховој формалној независности одрже у подређеном положају.

Израз неоколонијализам, који је први користио гански вођа Кваме Нкрума, се осим за бивше колонијалне силе често користи и за опис политике САД према Латинској Америци.

principessa_etrusca principessa_etrusca 07:50 07.05.2016

Re: Hot topic

urbana_gerila

iako ti to nije bila namera, lompar je sasvim ispravno okarakterisan kao "desničar", a što se tiče "kolonizacije zemlje" - on jeste protiv, osim ako je ne sprovode rusi.

ni levičare ni "levičare" nisam ni pomenuo, no naravno da znam kako je i tu širok spektar budala svake vrste...

На основу чега мислиш да знаш шта ми јесте, а шта ми није била намера?

Ломпар није "окарактерисан као десничар", већ га ти сматраш десничаром. Велика разлика.

Што се тиче руског колонизовања Србије, оно је искључиво у сфери теоријског, док се стварно успостављање колонијалног поретка од стране Запада одвија увелико одвија. Србија је, не само територијално, већ и у сваком другом смислу, земља окрњеног суверенитета у којој су страни диктат и експлоатација захватили многе сфере.

Тачно је да ниси поменуо левичаре. Поменула сам их ја, као супротност десничарима.
(Е сада, оно што је српски парадокс је да се многи српски наводни левичари радују страном диктату и експлоатацији.)
principessa_etrusca principessa_etrusca 08:08 07.05.2016

Re: Hot topic

urbana_gerila
...sumnjam da među njima postoji toliki kreten koji bi preko mučenog solarića, sve mu tepajući kao rodonačelniku, implicitno nagovestio kako će srbi, ipak i makar u fotofinišu, sjebati te tako kurčevite amebe.

Та Соларићева идеја о утицају "словенског" језика на латински (а не обрнуто) се појавила пре 200 година и она је, колико ја знам, била сасвим оригинална.

Нема потребе да банализујеш јер се овде сигурно не ради о "Србима и амебама".

Пре 160 година, чешки лингвиста Јан Колар је објавио своје главно дело "Староиталија славјанска" и у том смислу је Соларић "родоначелник" једног правца истраживања.
feliks.krul feliks.krul 10:31 07.05.2016

Re: Hot topic

Prinčipesa,

1. da li postoji LINK za taj Lomparov tekst?

2. Lompar koristi izraz kolonizacija u sasvim labavom smislu - rekao bih dnevno političkom. Kolonijalizam označava preuzimanje državnih poluga vlasti - Teritorije, Nametanje političkog sistema i njenih nosioca, PA IPAK POSLE SKORO SVAKE DEKOLONIZACIJE OSTAJE NEŠTO OD AUTOHTONOG NA ČEMU SE NASTAVLJA GRAĐENJE PREDKOLONIJLNE NACIJE-KULTURE, NA OBNOVLJENIM I NOVIM (NAUKA NA PRIMER) NAČELIMA. Znači svaka promena bez obzira na njeno poreklo ima i pozitivne i negativne strane. A promene su neminovne sa ili bez kolonizatora.

3. pravilnije bi neokolonijalizam ali ni to nije prava reč za naš slučaj.

4. Lompar je off-topic ali ako želiš pokušaću da kažem par stvari o kolonijama.

Kolonije u punom smislu te reči su bile Indija, Indonezija, itd. itd. itd. tj. TERITORIJE koje su bile pod punom okupacijom strane sile.

Balkan je postao kolonija Otomanskog carstva, ali svaki deo Balkana je imao drugačije kolonijalno iskustvo. Rumunija (Vlahije ili Vlaška) i Dubrovnik su zadržavali sopstevenu autonomiju na primer. Stvari su se menjale tokom vekova.

Srbi koji su bili rasuti po raznim delovima Balkana su imali razna iskustva. Aristokratija se preselila u druge delove severnog Balkana...

Kada je srpska revolucija započela Dositej je nabrojao delove Balkana gde postoji svest o pripadnosti srpskom etničkom i kulturnom prostoru, i srpski govorni jezik.

Razni procesi su se odvijali tokom 18 i 19 veka, Antisrpski i prosrpski. Razne kolonizacije su se odvijale na raznim parčićima Balkana.

Fizičko povlačenje Turaka - DEKOLONIZACIJA - se odvijala deo po deo. Deda Radomira Konstantinovića je pobegao de facto iz Turske (tj. Sandžaka).

Ako danas pričamo o kolonizovanim Srbima ili pretežno srpskim teritorijama, imam slučajave Hrvatske (pod slučaj Krajine), R. Srpske, Srbije (podslučaj Kosova), Crne Gore

Srbi svuda imaju različite vidove očuvanja i odbrane svoje kulturne autonomije, ali nemaju političku i teritorijalnu autonomiju nigde osim u Srbiji i Republici srpskoj.

Počinjem od reči autonomija jer ona ima čitav dijapazon značenja. Vidi dole.


Slažem se sasvim sa Lomparvom knjigom "Duh samoporicnja" i onim što govori ovde:On sasvim izražava moje stanovište koje sam na ovom blogu pokušavao da predočim blogerima od 2007-8.

Little Radojica je još uvek predstavlja duh samopricanja u smislu da negira naše srpsko pravo na autonomnu egzistenciju. Sad sam pogledao njegov profil i vidim da koristi Njegošev stih koji sam citirao gore u odgovoru a da prethodno nisam video njegov profil. Dakle koristimo isti citat ali ga razumemo sasvim drugačije.

Ne dopada mi se korišćenje reči kolonijalizam barem za sada, dok nemam Lomparovu definiciju kako on koristi tu reč.

Ja sam živeo u bivšim britanskim kolonijama preko deset godina i živim preko dvadeset godina u centru bivše kolonizatorske sile, tako da imam sasvim precizan uvid u značenje te reči. Osim toga mora se poznavati i knjiga Edvarda Saida Orientalizam. Mislim da tu knjigu iz moje kolekcije može neko naći na svojim policama.

"Said's Orientalism elaborates Antonio Gramsci's concept of hegemony and Michel Foucault's theorisation of discourse and relationship between knowledge and power.[12] Said was mainly concerned with literature in the widest sense, especially French literature, and did not cover visual art and Orientalist painting. Others, notably Linda Nochlin, have tried to extend his analysis to art, "with uneven results".[13] Said's work became one of the foundational texts of Postcolonialism or Postcolonial studies.[14] Attempts have been made more recently to rethink the concept of orientalism in association with citizenship, therefore problematizing citizenship as exclusively and even originally a European or 'Western' institution and reconfiguring the idea of Europe in times of crisis.[15]

Orientalism is a term used by scholars in art history, literary, geography, and cultural studies for the depiction of Eastern, that is "Oriental" cultures, including Middle Eastern, South Asian, African and East Asian cultures, done by writers, designers, and artists from the West. In particular, Orientalist painting depicting "the Middle East"[1] was a genre of 19th-century Academic art. The literature of Western countries took a similar interest in Oriental themes. It is also used for the use of Asian styles in Western art, especially in architecture and the decorative arts.

Since the publication of Edward Said's Orientalism in 1978, much academic discourse has used the term "Orientalism" in a more restricted sense, to characterize a perceived patronizing Western attitude towards Eastern societies that is used to justify Western imperialism. In Said's analysis, the West essentializes these societies as static and undeveloped—thereby fabricating a view of Oriental culture that can be studied, depicted, and reproduced. Implicit in this fabrication, writes Said, is the idea that Western society is developed, rational, flexible, and superior, while Oriental societies embody the opposite values." WIKI


autonomy
ɔːˈtɒnəmi/
noun
the right or condition of self-government.
"between the First and Second World Wars, Canada gained greater autonomy from Britain"
a self-governing country or region.
plural noun: autonomies
"the national autonomies of the Russian Republic"
freedom from external control or influence; independence.
"the courts enjoy a considerable degree of autonomy"
synonyms: self-government, independence, self-rule, home rule, sovereignty, self-determination, freedom, autarchy;
urbana_gerila urbana_gerila 14:13 07.05.2016

Re: Hot topic

principessa_etrusca
Ломпар није "окарактерисан као десничар", већ га ти сматраш десничаром. Велика разлика.


ne, ja to ne smatram, kao što sam i napisao, tvrdim da je on - "desničar".


principessa_etrusca
Србија је, не само територијално, већ и у сваком другом смислу, земља окрњеног суверенитета у којој су страни диктат и експлоатација захватили многе сфере.


saglasan, samo što ja, poput tebe, niti nosim selektivne cvidže niti mi je atrofirao osećaj za aromu jednog od ta dva govna.
te, iako nisam ni levičar - toliko o toj radosti koju spominješ.
urbana_gerila urbana_gerila 15:20 07.05.2016

Re: Hot topic

principessa_etrusca
Та Соларићева идеја о утицају "словенског" језика на латински (а не обрнуто) се појавила пре 200 година и она је, колико ја знам, била сасвим оригинална. Нема потребе да банализујеш јер се овде сигурно не ради о "Србима и амебама". Пре 160 година, чешки лингвиста Јан Колар је објавио своје главно дело "Староиталија славјанска" и у том смислу је Соларић "родоначелник" једног правца истраживањаtaj uticaj ilirskog jezika, koji je, kao što svi dobronamerni stručnjaci* znaju, zajedničko ime za sve slovenske, što se, da se ne zajebavamo ma kojim vidom korektnosti, čita isključivo kao srBski - je (zlo)upotreba dubrovačkog franjevca sebastiana dolcia i njegovog pisanja o jednom do danas nepronađenom dokumentu** i jednoj pesmi još jednog dubrovčanina, benediktanca ignazia giorgia, tvrdnji, dakle, koja datira pre i solarića i šafarika i kolara.

*treba naglasiti da se dolci ni po pameti a posebno po analitici - nipošto ne sme izjednačavati sa pomenutim stručnjacima pripadnicima srpske autohtonističke škole.

** ako se pronađe, iz tog će se epohalnog dokumenta, pojednostavljeno, otkriti da je izgnani ovidije na obalama crnog mora došao do senzacionalnog otkrića kako okolna plemena imaju jezik?!
a taj jezik, ma o kom se plemenu radilo i ne samo tu već kojekude od indije do afrike, je, koji bi drugi bio nego - srBski.
on je za sva vremena izmenio latinski, iako ovidije, ta kurva latinska, nijednu reč tog jezika nije zapisao samo da bi zabašurio istinu koja se, ipak, zahvaljujući deretiću, grozdanoviću, a zašto to ne reći, i tebi - ne da sakriti.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana