Kultura

Libreto za Filosofiju palanke (III)

principessa_etrusca RSS / 05.05.2016. u 12:17

Gost autor: feliks.krul (Vladimir Maričić)

Smetana: Ma Vlast

Nikako ne uspevam da postignem da ljudi shvate da je poezija izraz uzbuđene strasti, i da ne postoji strastven život kao što ne postoji neprestani zemljotres, ni večita groznica. Osim toga, ko bi uspeo da se obrije u takvom stanju?

Lord Bajron, u pismu Tomasu Moru, 4. juli 1821.

Link za I deo: Da li je vaše iskustvo palanačko?

Link za II deo:  Од Хераклита до Радомира, cве тече све се мења

 

Kolektivno nesvesno. Ko je Zvezda Severa? Ko su Masoni? Ko su Srbi? Ko su ekstremisti? Zašto je "Srpska revolucija" bila Revolucija?

Sada kada su se strasti malo stišale posle prvog i drugog bloga o Radomiru Konstantinoviću možemo hladnijih glava da pristupimo finalnoj analizi.

Dragi čitaoci, u prvom delu ovog mog blogerskog tripleta o Filosofiji palanke, videli smo ispoljavanje kolektivnog svesnog kroz komentare čitalaštva. Retko ko je pročitao ili barem pokušao da se upozna sa tekstom knjige Filosofije palanke, ali to nije sprečilo čitaoce da traže brisanje mog teksta. Izdavač Aleksandar B. Tasić, je bio prinuđen da napiše tekst u odbrani njegovog objaviljivanja mog teksta. Usledile su teške uvrede na račun pisca, sve izrazi neartikulisane reakcije.

Tekst "Da li je vaše iskustvo palanačko?" je dodirnuo i zašao u sferu kolektivnog svesnog ovog blogerskog kolektiva kojeg gradimo već dugo godina unutar javne sfere ovog društva koje koristi prevashodno srpsku jezičku komunikaciju, mada je sasvim otvoren i za druge jezičke kombinacije.

Šta je kolektivno svesno? To je onaj skup ideja koji mi kao pripadnici nekog kolektiva imamo o svom kolektivu i o drugim kolektivima, i ideje koje imamo o sebi i pripadnicima drugih kolektiva. A šta su ideje? Ideje su misli koje svaki pojedinac naosob nesvesno i svesno preuzima od svoje najbliže okoline - od svoje majke, od oca, od društva, ... iz škola i medija (tih represivnih državnih aparata) mi preuzimamo ideje koje stvaraju razni delovi kolektiva kao reakciju na sticaj svetskih okolnosti. U državnim institucijama rade obični ljudi, kakvi smo i mi. Država može biti prosvećena samo onoliko koliko smo mi prosvećeni.

Desetak dana posle teksta "Da li je vaše iskustvo palanačko?" Ćirjaković je objavio tekst u Politici o Filosofiji palanke. Tekst sam delimično pročitao ali čim sam video njegovu dnevno političku sadržinu, kao na primer o podeli na Srbijance i Vojvođane, tekst mi nije dalje interesovao. Pošto je objavljen i tekst „Od Heraklita do Radomira..." oglasalia se i Dubrovaka Stojanović kroz šablonsko markstistički ideološki tekst o klasnoj svesti. Usledeli su prilozi u Peščaniku, Radio Slobodnoj Evropi i Fejsbuku, sve ispoljavana  kolektivne svesti jugoslovenskih levičara. Kako oni objašnjavaju ovu ponovnu investigaciju Filosofije palanke? Najsmešniji mi je bio komentar da se radi o pokušaju Vučića i Nikolića da peru svoju biografije i prekrajaju istoriju. Za jugoslovenske levičare ne postoji pojam zdrave pameti ili pojam individualnoj izražaja, već samo postoje reakcije klasnih neprijatelja i klasne svesti. Mišljenje je svedeno na šablon. Ah, ljudsko odviše ljudsko.

I naravno na Peščaniku se pojavljuje mantra o "nemirenju sa zločinom i zlom". 

Pročitajte tu krutu dogmu o zlu koju je smislio Konstantinvić. On stavlja zlo na nivo jezika. Idiot ili mudrac? Interesantno, u najmanju ruku.  

"ZLO KAO ODBIJANJE ZLA PROTIVREČJA (s. 302)

Zlo do koga je srpski nacizam neizbežno dolazio na makrokosmičkoj ravni jeste zlo ovog sukoba sa istorijom, zlo pokušaja istorijske regresije, linijom nasilnog povrtaka u van-vremenost prošlosti, a na mikrokosmičkoj ravni (na ravni duha koji dolazi do izražaja kroz ružno individualno iskustvo) ovo zlo je, kada je autentični izraz, stihijno-podsvesni pokušaj njegov da se u sebi preobrazi: bitno iracionalno, zlo je ovde tehnika kojom se pokušava da prevaziđe nepobedivi i nerazrešivi sukob između večno-plemenskog ("rasnog") kao iracionalnog i korenskog racionalizma empiričkog duha palanke. Ono mora da bude jezik ovog duha nesposobnog za izmirenje sa večno-iracionalnim u koji pada duh obogovljenog plemena, duh koji je jedino moguć kao duh tamnog vilajeta, kao duh Noći, jer nužno iracionalan, na samom rubu ništavila, kao što je iracionalan duh samo-svojnosti kao duh apsolutnog identiteta, u njegovoj van-istoričnosti. Zlo je jedini moguć jezik vilajeta koji, istavljen kao večnost svemu istorijski-vremenom, može da bude jedino tamni vilajet (vilajet tame); svaki drugi jezik, pre svega jezik govora (ili govor jezika) posvećen rasvetljenju, prožet vremenom i pokretom, inteligencijom koja je inteligencija duha posvećenog određenom cilju, duha radnje i poduzetnosti, u dubokom je protivrečju sa ovim tamnim vilajetom. Kao iracionalan (obećanje ništavila ako ne i samo ništavilo), ovaj tamni vilajet (taman u svojoj "večnosti", izvan pokreta i vremena), jeste nepomirljiv sa jezikom, i utoliko pomirljiv sa zlom."

Ko je napisao ovu zavrzlamu, moja pretpostavka je da je to napisao pravnik Mihailo Konstantinović otac Radomira Konstantinovića. Uvod u njihove rukopise i arhive bi brzo utvrdio da li sam u pravu ili ne. Mislim da je Mihailo Konstantinović napisao prvih 160 strana Filosofije palanke da bi pomogao sinu da odradi svoj zadatak. Gornji paragraf je melanž svega i svačega. Nit prdi nit smrdi, što bi se reklo. Nit glava, nit rep. Nit se može opovrgnuti, nit se može sa njim složiti, jer ne znaš od kog dela da počneš. Važan je smisao, a reči su tu samo radi stila. A smisao KAO da odgovara zadatoj temi, ali u stvari šta nam govori:

"ovo zlo je, kada je autentični izraz, stihijno-podsvesni pokušaj njegov da se u sebi preobrazi: bitno iracionalno, zlo je ovde tehnika kojom se pokušava da prevaziđe nepobedivi i nerazrešivi sukob između večno-plemenskog ("rasnog") kao iracionalnog i korenskog racionalizma empiričkog duha palanke"

Važno je da su tu upotrebljavaju reči koje koriste ideolozi i dogmatici. Njima je važno da osete neku simpatiju sa rečima i toplotu koja dolazi od njihovih reči. "Zlo je ovde tehnika" - "nepobedivi i nerazrešivi sukob" - "između-plemenskog kao iracionalnog" i "korenskog racionalizma empiričkog duha palanke".  Odjednom sad se palanačko predstavlja u pozitivnoj svetlosti, tj. njegov "korenski racionalizam empiričnog duh". Trebalo bi ispitati da li je pravnik Mihailo Konstantinović napisao ovu sofističku i "pravnu" zavrzlamu. Nije nepoznato u praksi da se zajednički piše tekst. U slučaju Konstantinovića, gde je otac bio i otac i učitelj, ne bi mi bilo neobično da su kolaborisali na tako velikom zadatku da javno čita svoje još neobjavljeno delo. To je sigurno bila velika stvar u jugoslovenskoj komunističkoj kulturnoj sferi. I tekst je objavljen u važnoj filzofskoj ediciji Sažveđa. 

Ne mirenje sa zlom jer krilatica Druge Srbije,  (tj. da budem jasan) Jugoslovena, jer "drugosrbijanci" su u stvari Jugosloveni, ali su uzeli ovaj naziv jer oni žele da njihov identitet bude istovremeno i negacija srpstva i borba protiv srpstva, ali ne previše otvorena otvorena borba, samo kao negacija prirodnog života, koji se proglašava "iracionalnim" za razliku od njihovog "prosvećenog" i  "racionalnog" izbora. Nonsense! Čovek je oduvek bio život i uvek će ostati život. Reč duša, koja se koristi često u srpskom jeziku za duh živog čoveka ili samog čoveka (dobra duša), i koristi se da označi ono što ostaje od čoveka posle smrti,. Duša se najbolje može objasniti poređenjem sa grčkom reči "psiha" koja se koristi u Bibliji, a kada se prevodi na srpski, nekad se prevodi sa duša a nekad sa život. Kada govorimo o racionalnom i iracionalnom govorimo o čovekovoj misli, a ne o čovekovom postojanju, a sigurno nije iracionalno što imamo rod. Rod je dat, on se ne bira. Identitet se može birati.

Inače "tamni vilajet" je citat jednog od naših najvećih (modernih) pesnika Momčila Nastasijevića, malog palanačkog "naciste" (malog u odnosu na Ezru Paunda), ali naše iskustvo je palanačko pa treba pregaziti i naše male pesnike komunističkom čizmom totalizirajuće svesti. Inače Radomir Konstantinović je toliko puta upotrebio izraz "tamni vilajet" da nesvesni "drugosrbijanci" već misle da je Radomir smislio tu sintagmu.

Jedan od ključeva za čitanje Filosofije palanke je reč filo-sofija. Ljubav prema mudrosti, ali isto i prema sofizmu.

Ko su Srbi? Ko je Zvezda Severa?

-------------------------

U 18. veku, se oformila grupa intelektualaca Prosvetitelja. Koje su glavne ličnosti tog Pokreta? Volter i Didro i njihov pokrovitelj, Katarina Velika, ruska Carica. Ne bih vas zamarao pričom o velikom filozofu ateisti Volteru, sinu robovlasničke francuske klase, koji je shvatio da su religije smeše praktične filozofije života i praznoverja. Ne bih ni o Didrou, tvorcu čuvene Enciklopedije (čije originale držah i čitah). Volterova knjižica Kandid mi je poznata i gimnazijskih dana, mudra knjižica o čoveku koji prolazi kroz svakojaka svetska iskustva do svoje pedesete godine, i onda odlučuje da do kraja svog života okopova svoju okućnicu u svom izabranom selu. Dugo godina je oblikovala moju svest o dolazećoj pedesetoj godini.  U ovo nedeljnom izdanju "China Today" uvodnik kaže: "U kineskoj kulturi, intelektualci treba da sanjaju da žive kao pustinjaci u prirodi kada dostignu razumevanje života i uspeh u svojoj karijeri i školstvu. U stara vremena mnogi su odustali od života u gradu i preselili se u sela da prigrle prirodu."

Ali ću vas podsetiti na Zvezdu Severa, prosvetiteljsku koleginicu Volterovu i Didroovu, koja je  finansirala Enciklopediju, Caricu Katarinu, rođenu u Štetinu, u Pomorju (Pomerania, kako Nemci kažu) kao Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst-Dornburg.  Neki od njenih predaka, kako možete suditi po prezimenu su poreklom iz familije centralno evropskih Srba (Zerba), sa feuda Srb (Zerb), gde je postojala feudalna slovenska vodena tvrđava od pamtiveka (12 vek?), bombardovana i velikim delom srušena na kraju Drugog svetskog rata, u trouglu između Berlina, Hanovera i Lajpciga. Znamo da u tim predelima i danas žive Srbi. Zašto je u drugom svetsku ratu bombardovana Srpska narodna biblioteka? Zašto su saveznici bobardovali stari srpski zamak - biblioteku i muzej familije Anhalt-Zerbst?

Ideale Prosveteljstva je prenela u Rusiju i potpomogla evropsko prosvetljene, finansirajući Enciklopediju. Napisala je manifest slobode plemstva, njene reforme su išle „malo po malo" kako je pisala Volteru.  Katarina je stvorila Smolni Institut, prvi državni institut za školovanje ženske dece u Evropi. Promovisala je klasicizam u svojoj carevini, njen faktotum i ljubavnik Potemkin je pravio planove i makete za buduće gradove. Napravili su Odesu uz pomoć francuskog planera i arhitekte.

Muzej Hermitaž je stvoren na osnovu njene biblioteke i predmeta iz njene lične kolekcije.  Napisala je uputstva za školovanje male dece na osnovu ideja filozofa Džon Loka. Pisala je komedije, fikciju i memoare. 

Njeni sagovornici su bili i D'Almaber, Leonard Ojler, Petar Simon Palas, Anders Johan Leksel (šveđanin), ekonomisti Arthur Young i Jacques Necker, postala je član Slobodnog Ekonomskog Društva koje je i stvoreno 1765 na njenu instigaciju. 

Kada je umro Volter, Carica je njegove knjige sačuvala u Nacionalnog biblioteci Rusije. Sazvala je u Moskvi Veliku komisiju  (Grand Commission) skoro konsultativni parlament sastavljen 652 člana svih klasa, uključujući i mužike i raznih nacionalnosti.

Sećam se Didroove enciklopdijste stavke o balkanskim Srbima, mali siromašan narod sa malo kulture, ili tako nešto. Imam tu belješku negde, prepisao sam ih iz prvog izdanja enciklopedije koje se drži u Britanskoj biblioteci.  Kasnija izdanja su bila promenjena. Moja lična biblioteka sa fotokopijama raznih stranca iz raznih knjiga je u jednoj od mojih biblioteka, koje su razasute po svetu i meni nedostupne za sada, u Beogradu, u Londonu, u Kaliforniji, i na Ostrvu Jela, kod Aljaske, otići ću jednom ponovo i tamo. Malo mesta na svetu želim da vidim pre kraja svog života, ali Ostrvo Jela (Spruce Island) je mesto gde sam proveo vrhunac svog dosadašnjeg života, i tamo me srce vuče.

Dolazimo do odgovora na pitanje ko su Srbi? Pomenuo bih samo neke meni najdraže Srbe: Dositeja, Pavla Solarića, Atanasija Stojkovića i Mitropolita Stratimirovića (koji ih je spojio i odškolovao). Od njih najviše volim Pavla Solarića koji je živeo i umro u Veneciji u naponu mladosti od tuberkuloze. Grob mu nije poznat. Dositej je Solarića nazivao "moj Solarić", "Solarić naš, nelesnoje Srbije čado", Mrkalj ga je zvao "dika i milota srpska". *

Jedan od posrednih i neposrednih učenika Prosvetitelja koji je postao Prosvitelj Srba je Dositej Obradović. On je obišao Balkan putem Dalmacije, Krfa i ostalih luka balkanskih. Na tom putu je sreo prosvećenu klasu Grka i drugih naroda. Oni su mu otvorili jedan kasniji put kroz Evropu. Masonska udruženja su bila progresivna udruženja školovanih ljudi, i Masoni su slušali šta je Dositej imao da kaže o svojim jezičkim sunarodnicima koji govore srpskim narodnim jezikom a žive rasuti po raznim Imperijama, prevashodno Otomanskoj i Austro-Ugarskoj.

Dositej je po povratku sa Zapada, gde je bio gost uglednih Prosvetitelja i Masona, započeo prosvećenje Srba na Balkanu i tamo gde god se oni nalazili. Izabrao je mlađe učenike koji su se isticali svojom akademskom brilijantnošću, po preporuci Mitropolita Stratimirovića, Dositej im je dodelio zadatke i poslao ih na doškolavanje na evropske univerzitete.  A za sebe Dositej je preuzeo najveći zadatak stvaranja i sastavljanja srpske sveopšte kulture.

Da bi razumeli istorijski kontekst u kojem funkcioniše Dositej nabrojaću vam neke momente:

1770. Lord North Stariji (Earl of Guilford) postaje Prvi Minstar Velike Britanije (do 1782.)

1774. Američka provincijalni kongres oformljen

1775. Američka revolucija

1776. Američka deklaracija o nezavisnosti

1778. Francuzi ulaze u rat SAD protiv Velike Britanije

1779. Španija objavljuje rati Britaniji

1783. Pariski Mirovni ugovor završava rat i priznaje Američku nezavisnost

1784. DOSITEJ DOLAZI U LONDON U GOSTE KOD BRITANSKIH NAPREDNIH MASONA U SKLOPU POSETE EVROPSKIM MASONIMA

1789-99. Francuska revolucija

1793. Francuska objavljuje rat Britaniji

1798. Napoleon osvaja Egipat

1803. Britanija objavljuje rat Francuskoj

14. februar 1804. početak oružani početak Prve srpske revolucije

21. oktobar 1805. Bitka kod Trafalgara, Nelson pobeđuje Francuze i Špance

14. oktobar 1805. Napoleon stvara obruč oko austrijske vojske u Ulmu

2. decembar 1805. Napoleon pobeđuje austrijsku u rusku vojsku kod Austerlica

U Padovi se, 10. decembra 1803, Dositej Obradović, po unapred utanačenom dogovoru, susreće sa Pavlom Solarićem i Atanasijem Stojkovićem. Tu i tada, u Padovi, mestu jednog od najstarijih i emintenijih univerziteta u Evropi, im je Dositej preneo svoja iskustva i dao im zadatke kojih su se oni pridržavali do kraja svojih životu. Da pišu udžbenike za obrazovanje naroda. Pavle Solarić je napisao našu prvu Geografiju i mnoge udžbenike raznih dužina, držao sam njegove rukopise u biblioteci SANU,  njegova pisma u Britanskoj biblioteci. Jednog dana, ako mi život bude dozvolio, otići u Prinstonsku univerzitetsku biblioteku gde se nalazi još njegovih pisama. Kao i u dubrovački arhiv. 

Atanasije Stojković, je pisac Fizike prvog srpskog udžbenika iz te oblasti, i savremenog romana „Aristid i Natalija". Dragi naučnici i naši fizičari rasuti po svetu, red je da se odužite svom ocu po profesiji. Govorio je nemački, engleski, francuski, italijanski, latinski, skoro sve slovenske jezike, nešto grčki i mađarski.

Solarić je bio lični sekretar engleskog Lorda Frederika North-a mlađeg („lorda severa" - u prevodu).  Sin  onog britanskoj Prvo Ministra kojeg Englezi ne žele da pamte, čovek u vreme čijeg ministrovanja su izgubljene američke kolonije. Mladi Lord North, itonski i oksfordski đak, najmladi guverner Cejlona, Malteški vitez, osnivač grčkog univerziteta, mecena Pavla Solarića. Pavle je Lordu posvetio knjižicu "Slovenski Rimljani" koju sam pronašao u britanskoj biblioteci, fotokopirao i dao Splićaninu Zdravku Krstanoviću je prevede sa onovremenog Pavlovog srpkog jezika na savremeni. (Prevod sam pokazao mom beogradskom gimnazijskom kolegi koji je knjigu štampao bez mog znanja. On je profesor istorije u jednoj beogradskoj srednjoj školi, koga sam pre tog dešavanja hvalio u svojim ranijim blogovima.)

Zajedno su krstarili Mediteranom Lord North i Pavle Solarić, upoznavajući se sa starim gradovima i narodima, dok su u blizini svetkovali engleksi nestašni dečaci Bajron, Kits i Šeli. Lord North je osnivač prvog grčkog univerziteta, gde su mi nudili da radim doktorat 1999 godine, po prepuci moje drage starije prijateljice upokojene Kontese Elizabet Lulu Teotoki, osnivača prve baletske škole na Krfu i najveće kolekcije grčkih narodnih nošnji, iz familije konstantinopoljskih aristokratskih prebega iz doba turskih najezda i prenosilaca moštiju svetog Spiridona iz Konstantinopolisa na Krf.

Dakle "demonim" Srbi označava narod stvoren na prosvetiteljskim i masonskim principima. Srbi su masonski narod koliko su i Amerikanci masonski narod, i koliko su i drugi savremeni evropski narodi. Zašto smo tugaljivi i nelagodno se osećamo kad se spominje reč "mason". Zato štu su masone proganjali i FAŠISTI i KOMUNISTI, i tako nam uneli strah u kosti. Što neko reče "pitala je nešto što ne sme da se pita."  A crkvenjake takođe nije bilo teško nagovoriti da ne hvale masone, iako su velikom delom srpske vladike bile masoni.

Strah od nepoznatog tabua. Dakle svi ekstremisti ovog sveta ujedinjeni protiv Prosvetitelja Masona. Masoni prosvetitelji su imali za svoje ideale nauku i toleranciju prema svima. "Brat je mio ma koje vere bio." Ja nisam mason, kada bih bio mason, bio bih mason 33 reda. 

Dakle to su novovekovni Srbi koje pominjem: Dositeja, Pavla i Atanasija. Potonji Srbi duguju svoju zahvalnost njima. Mi smo Srbi koji znamo ko smo i šta smo. Palanka je tamo gde sam ja, i Centar Sveta je tamo gde sam Ja, ili Ti. Svet je multipolaran i višecentričan, u Svet se možeš uključiti na svakom mestu i u svako vreme.

Dakle, dragi ljudi moji, braćo i sestre po jeziku i rodu, ni Zapad ni Istok, već Sever.

Elem, i to je sužavanje i ograničavanje uma. Dakle, dragi ljudi moji, braćo i sestre po jeziku i slobodnom izboru, i Zapad i Istok, ali i Sever.  A za dobru meru, dodao bih i Jug - tamo gde su Grčka, Egipat, Judeja, i naša prapostojbina Afrika.

A što reče jedan naš teolog, to je samo jedna "ravan" ove kugle, a gde je vertikala koja vodi u Ajnštajnov i Hokinsov Kosmos?

Dakle, to su srpski stvoritelji, Katarina Velika i Dositej, i njihovi učenici Pavle i Atanasije. Naši praroditelji su Sv. Simeon i Sv. Sava u čijem sam se manastiru ja preumio uz pomoć monaha Oca Vasilija žrtve šezdesetosmaša. 

Nemanjići su utemeljili tri stuba naše državnosti: Teritoriju, Crkvu i Vlast. Reč vlast koju uvde koristim je češka reč, ona znači otadžbina.

Naši pra-prapraroditelji su govorili sanskritskim jezikom, koji nam je blizak po zvučnosti i dan danas.

Mi smo Srbi poštovaoci svih naroda i identita, života i životinja. Idemo u sve kuće mira i hramove svetske da se molimo načelima ljudskosti.

Vama koji žele biti pravi Srbi, preumljeni, ponosni, časni, miroljubivi, koji misle dobro, govore dobro i rade dobro, posvećujem molitvu đainsku da vas izvede na početak ili nastavak vašeg puta.

"Mahadevo, Bolane, Babo, Bum šankar,

Podari nam molitvu za poboljšanje naših karaktera.

Podari nam molitvu za nalaženje unutrašnjeg mira i razvoj naših mozgova.

Duše ljudi i životinja su žrtvovane, smisao života je žrtvovan."

Za jutarnje razgibavanje uma slušajte ovu muziku sa telesnim uzdržavanjem, a onog dana kada se budete odmarali uz pranje sudova i čišćenje doma onda se opustite i dozvolite vašem telu da se veseli i razgibava uz istu praiskonsku muziku.

Posvećujem svom bengalskom Učitelju sitre i sanskritske muzičke lestvice Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa, učeniku Ustada Ravi Shankara. Moja stara sitra je putem Komisiona u Čika Ljubinoj stigla u ruke pesnika i muzičara Bore Čorbe koji je i danas čuva (zna on to).

A sad, nazad na posao Preumljivanja, najvrednijeg posla na planeti, i onog koji stvara najveće vrednosti. Gde si Latinka da se u kolcu veseliimo!

Dovršeno danas, drugog maja 2016. u šest ujutru. U ulici Kurzon u Mejferu centru Londona, na posedu veličine Kalemgdana koje je vlasništvo Vojvode od Vestminstera,  pored mesta na kojoj se nalazila stara kancelarija roda Vožda Karađorđa vođe vojnog aspekta srpske prosvetiteljske i masonske revolucije.

KrajKomentari (300)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

anonymous anonymous 00:20 08.05.2016

Re: Hot topic

principessa_etrusca
urbana_gerila

iako ti to nije bila namera, lompar je sasvim ispravno okarakterisan kao "desničar", a što se tiče "kolonizacije zemlje" - on jeste protiv, osim ako je ne sprovode rusi.

ni levičare ni "levičare" nisam ni pomenuo, no naravno da znam kako je i tu širok spektar budala svake vrste...

На основу чега мислиш да знаш шта ми јесте, а шта ми није била намера?

Ломпар није "окарактерисан као десничар", већ га ти сматраш десничаром. Велика разлика.

Што се тиче руског колонизовања Србије, оно је искључиво у сфери теоријског, док се стварно успостављање колонијалног поретка од стране Запада одвија увелико одвија. Србија је, не само територијално, већ и у сваком другом смислу, земља окрњеног суверенитета у којој су страни диктат и експлоатација захватили многе сфере.

Тачно је да ниси поменуо левичаре. Поменула сам их ја, као супротност десничарима.
(Е сада, оно што је српски парадокс је да се многи српски наводни левичари радују страном диктату и експлоатацији.)Gotovo sve potpisujem.

Ali, - levica naša, nije levica samim tim što je suprotnost desnici.

Levica su uvek oni koji se bore protv razobrućene i nesputane moći, koja se zloupotrebljava na svim nivoima i u svim životnim situacija, ... tamo gde se ona ispoljava .

Danas biti levičar znači biti protiv transnacionalnih i korporativnih centara,čvorova i mreža moći koji deluju glo-kalno.

A takvih u Srbiji nema.Ili ih ima neznatno.

U svakom slučaju to nisu oni koji se predstavljaju levičarima u postojećim partijama.

feliks.krul feliks.krul 21:28 08.05.2016

Re: Hot topic

anonymous
principessa_etrusca
urbana_gerila

iako ti to nije bila namera, lompar je sasvim ispravno okarakterisan kao "desničar", a što se tiče "kolonizacije zemlje" - on jeste protiv, osim ako je ne sprovode rusi.

ni levičare ni "levičare" nisam ni pomenuo, no naravno da znam kako je i tu širok spektar budala svake vrste...

На основу чега мислиш да знаш шта ми јесте, а шта ми није била намера?

Ломпар није "окарактерисан као десничар", већ га ти сматраш десничаром. Велика разлика.

Што се тиче руског колонизовања Србије, оно је искључиво у сфери теоријског, док се стварно успостављање колонијалног поретка од стране Запада одвија увелико одвија. Србија је, не само територијално, већ и у сваком другом смислу, земља окрњеног суверенитета у којој су страни диктат и експлоатација захватили многе сфере.

Тачно је да ниси поменуо левичаре. Поменула сам их ја, као супротност десничарима.
(Е сада, оно што је српски парадокс је да се многи српски наводни левичари радују страном диктату и експлоатацији.)Gotovo sve potpisujem.

Ali, - levica naša, nije levica samim tim što je suprotnost desnici.

Levica su uvek oni koji se bore protv razobrućene i nesputane moći, koja se zloupotrebljava na svim nivoima i u svim životnim situacija, ... tamo gde se ona ispoljava .

Danas biti levičar znači biti protiv transnacionalnih i korporativnih centara,čvorova i mreža moći koji deluju glo-kalno.

A takvih u Srbiji nema.Ili ih ima neznatno.

U svakom slučaju to nisu oni koji se predstavljaju levičarima u postojećim partijama.Дакле ко је Омега68? Урбана Герила или Анономус?
feliks.krul feliks.krul 07:40 06.05.2016

Опера Философија паланке - Чин први
Михаило (баритон): Шта је сине? Зашто плачеш? Зашто плачеш над Веџвуд шољицом?

Радомир (контра-тенор): Тата. Тата. Добио сам задатак.

Хор: Денунцијација. Де-нун-ци-ја-цијааа.

Михаило: Зло. Зло. Зло је у језику. То сам ти увек говорио.

Радомир: На мом рамену са мном плаче и Рилке. Плачемо за Езром.

Михаило: Не брини сине. Преживели смо задатке Карађођевића, преживели смо и Револуцију. Преживећемо опет. Али немој плакати над Веџвуд шољицом.

Радомир: Ако си сам негде у свету, не плачи за мене. Сви смо сами.

Михаило: Помоћи ћу ти сине. Написаћемо заједно једно дело који нико неће разумети, али твој задатак ће бити испуњен. Нацизам мора бити осуђен. То је превасходна дужност свих нас, она надвишује све остале приоритете.

Радомир: Али тата, зар мора нестати и Јеврејин и Грк да би били слободни у оном свету? Онда неће бити ни дела Пјера дела Франческе.

Михаило: Сети се Бајронивих речи да је поезија израз узбуђених страсти, и да не постоји трајно страствен живот као што не постоји непрестани земљотрес, ни вечита грозница. Ко би стигао да се обрије у таквом стању? Зато обриши сузе. И на задатак кренимо.
principessa_etrusca principessa_etrusca 08:09 06.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Можда контра-тенор?


feliks.krul feliks.krul 12:08 06.05.2016

Петак 6 мај, 2016

Данас је опет диван суначан дан у Лондону.

У 6:10 сам покупио свог већ пријатеља из Ротшилдове банке, ишао је на свој редовни недељни састанак у седиште банке. Возили смо се око сат времена и као и обично, после размене угодних речи, питао ме је како иде блоговање. Испричао сам му дешавања из последње две недеље и разговор се повео о Соросу. Ко је он? Какви су његови мотиви? Да ли се свети неком? Да ли је он екстремиста? Рекао сам да не могу говорити о њему јер немам информација, али већ сам му написао писмо, послаћу га једног дана. Излазећи из таксија, Ш. је добацио "keep on blogging!" Праснуо сам у смех - "that's a good one!"

Следећа вожња је била од Сити аеродрома до Дојче банке. Два млада Италијана, свака реченица им је била поентирана са „кацо“. Кад смо пролазили поред италијанског ресторана „Каравађо“ код зграде „Ренде за сир“ скренуо сам им пажњу на ресторан. Један ме је питао одакле сам. Рекао сам да сам Срб. Рекао је „најс“ – лепо. Италијани и Грци су наше горе лист, од њих увек чујем пријатне речи о нама.

Трећа вожња коју сам управо завршио је била од утврде „Голдман Сакса“ до Ротерхајда. Млада жена је била болесна. Стали смо иза катедрале Св. Павла, где се исповраћала. Припремио сам своје шопинг кесе и дао јој. Повраћала је целим путем. Сетио сам се свог подседника на којем пише да женама и мушкарцима треба делити комплименте, јер комплименти нас орасположују и охрабрују. Кад смо стигли до њене куће подсетио сам је да без обзира на све, да не заборави да изгледа прелепо. То је изавало велики осмех на њеном лицу и захваланост.

Паркирао сам се, уролао своју цигарету... на радију се наставио серијал о Вагнеру.

Размишљао сам о свом либрету. Речи су надолазиле. Замислите дубоке тонове, скоро појање. Сетио сам се свог првог целоноћног бденија у светогoрској цркви Протатон. Појци су се смењивали већ од 9 сати увече иза два пулта уз мистериозну светлост ватре свећа.
feliks.krul feliks.krul 12:36 06.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први
Радомир: Али одакле почети бабо?

Михаило: Од наслова наравно, чадо моје. Напиши ово, философија паланке.

Радомир: Али зашто са с? То није више у употреби.

Михаило: Само пиши сине са с, јер ту неће бити ни з од филозофије. Само неразрешиви софизми. Кружно разуђивање.

Радомир: Добро оче, како даље?

Михаило: Стил. Стил као највише начело паланке.

Радомир: О оче, сетио сам се нашег летовања у Аркашону под атлантским небом, где си ми говорио први пут о стилу.

Михаило: Да, сећам се. Шеталиштем је ишла Краљица Наталија са њеним пратиљама, ветар је одувао њену свилену ешарпу, и ти си потрчао за њом.

Радомир: Тада си ми дошапнуо „запамти, са стилом!“ и ја сам са поносом пришао краљици и дао јој ешарпу уз благонаклон скидајући свој цилиндар левом руком.
principessa_etrusca principessa_etrusca 12:54 06.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

feliks.krul feliks.krul 16:50 06.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Разодевање Маршала?
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 09:03 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

čoveče, vas dvoje u paketu kao da se iz xxviii veka javljate. nego, kakav je ishod izbora, kod nas vidim da je ceo Izrael brujao o antisemitizmu Livingstona, kada ono, vidim da su vam bili izbori i da je laburistički Musliman dobio konzervativnog Jevrejina. šta narod londonski kaže?
principessa_etrusca principessa_etrusca 10:38 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Као и свака фараонска прича, и ова се завршила балсамовањем:

principessa_etrusca principessa_etrusca 10:43 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Srđan Fuchs
čoveče, vas dvoje u paketu kao da se iz xxviii veka javljate. nego, kakav je ishod izbora, kod nas vidim da je ceo Izrael brujao o antisemitizmu Livingstona, kada ono, vidim da su vam bili izbori i da je laburistički Musliman dobio konzervativnog Jevrejina. šta narod londonski kaže?

Ја гласала за Зелену кандидаткињу која је добила око 150,000 гласова (и стигла трећа на циљ), а то је успех.
feliks.krul feliks.krul 10:58 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Srđan Fuchs
čoveče, vas dvoje u paketu kao da se iz xxviii veka javljate. nego, kakav je ishod izbora, kod nas vidim da je ceo Izrael brujao o antisemitizmu Livingstona, kada ono, vidim da su vam bili izbori i da je laburistički Musliman dobio konzervativnog Jevrejina. šta narod londonski kaže?


Šta ćeš kad su nečiji koreni naizgled plitki, oa se moramo vraćati korenskom da bi shavatili sadašnjost. Nije lako naterati puk da zaviri u prošlost. To je kao da guraš loptu u vodu, iskače i pre nego što oseti hladnoću dubine. Kao i dete koje prvi put oseti more, pa hoće da pobegne u sigurnost majčinog ili očevog telesnog zagrljala.


Za gradonačelnika smo izabrali Pakistanca. Boris je bio šit. UKIP je dobio silna opštinska mesta u Velsu i drugde. Sasvim sam siguran da će sve to mobilisati Engleze da glasaju protiv EU u junu. Mogu zamisliti i sledeći scenario: Engleska i Vels odlaze u nezavisni svet. Škotska odlazi u EU.

Ali stvar je veoma veoma komplikovana. U Glasgovu i okolini postoje barem dve škole sa oko 200 učenika, od kojih NI JEDAN učenik nije škotksog porekla. Svi su poreklom POLJACI i u manjem broju Azijati. Poljaci su najviše benefitirali ulaskom u EU. Nezaposlen narod se raselio u zemlje sa najboljnim socijalnim benefitima. Dolaze stalno. Ako odeš na aerodrom Lutom i Bristol videćeš mase Poljaka kako putuju kući za vikend i vraćaju se u ponedeljak ujutru. Stanarinu ima često plaća opština zbog malih prijavljenih primanja, a oni uživaju na svom poljskom imanju ili negde na Mediteranu. SHIT HAS HIT THE FAN. I svi smo se ugovnali.

Što se tiče Livingstonovog antisemitizma. Gadna tema, tu ne znaš odakle vetar duva, ako nemaš nekoliko disparatnih doktorata. Rekao je da je Hitler bio cionista (ili Zionist) pre nego što je postao to što je postao (valjda nacista - national socialist). Šta to znači pogledaću vikipediju.

"Theodor Herzl is considered the founder of the Zionist movement. In his 1896 book Der Judenstaat, he envisioned the founding of a future independent Jewish state during the 20th century"

Onda VIKI kaže:
Vrsta cionizma:
5 Types
5.1 Labour Zionism
5.2 Liberal Zionism
5.3 Revisionist Zionism
5.4 Religious Zionism
5.5 Green Zionism
5.6 Neo-Zionism and Post-Zionism

Tu već odustajem od svakog pokušaja razumevanja tog problema.

Možda nam ti možeš baciti svetlo na suštinu.

feliks.krul feliks.krul 11:39 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Evo odgovora šta je anticionizam:Pošto je Livingston nejevrejin, njegov stav i njega treba osuditi.

Pošto je Chomsky Jevrejin, njega treba podrvrgnuti psihoterapiji.Vidi ovo. Varufakis i Čomski (čista pornografija ogoljene misli, čitave 103 minute. Samo to pusti i žene neće blogovati dokle god se Varufakis smeška)

feliks.krul feliks.krul 11:50 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Dakle pošto sam ja Srb, smatram da sve što nas ne ubije je dobro za Srbe, ojačava nas. Dakle i antisrpstvo Hrvata, i jugoslavizam Karađorđevića, i jugoslavizam komunista da nabrojim samo neke ideološke orijentacije koje su EKSPLICITNO ANTISRPSKE.

Postoje i druge ideološke orijentacije ali koje nisu EKSPLICITNO ANTISRPSKE, to spada neki apstraktni i nedefinisani kolonijalizam ili globalizam, ali tu prvenstveno spadaju neprosvećenost, neobrazovanost, neškolovanost, primitivazam, tj. ljudi koji ne znaju ništa o srpskoj istoriji, poreklu, naročito kulturi. Za njih sve to ne postoji, jer jednostavno ništa ne znaju o tome.

Pitanje GDE SPADA SRPSKI DUH SAMOPORICANJA, koji kako vidimo gore postoji i kod JEVREJA?

Mislim da on može biti dvojak tj. i EKSPLICITNO SAMODESTRUKTIVAN što znači da stvarno treba biti podvrgnut psihoterapiji. Ali može biti i IMPLICITNO SAMODESTRUKTIVAN što znači da mu treba više edukacije, više knjiga a manje zvonaca i praporaca.feliks.krul feliks.krul 12:07 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

principessa_etrusca
Можда контра-тенор?


Да у праву си, биће јасније слушаоцима. Само је мени теже да будем контра-тенор када компонујем, нарочито сада када ми је грло изгребано од дувана. Али у принципу си у праву. Хвала на доприносу.

ZAPAD> Jevreji i Egipcani
ISTOK> Zoroastrijanci i Djaini

Istok gleda na vatru kao poreklo svetlosti.
Zapad gleda svetlost i zaboravlja na poreklo.
feliks.krul feliks.krul 12:29 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Само да се не ограничавамо музички Филип Гласовим минимализмом. Ја сам Балканац и пале ме неке друге страсти, на пример Берлиозове, да не кажем црвено армијске.Можда би нашу Исток-Запад дихотомију требало преименовати у
дихотомију између оријентализма и европејства, јер центар се увек мења, а дихотомија остаје. У сваком случају треба одати признање нашем вишевековном турском колонизатору и његовој заоставштини уколико се не ради само о заоставштини незнања, неписмености, некултуре...

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 13:05 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

složena pitanja postavljaš, pokušaću da se pozabavim s aerodroma, na putu ka poslu, mada maleriše viktator (Orban) vezu tamo.
feliks.krul feliks.krul 15:32 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Srle, upravo na SKY NEWS kanalu diskusija koju vodi izvesna mlada lepa crnkinja Michelle Mone na temu "Kada možemo koristiti reč 'N'?".

N. je uvredljiva i zato politički nekorektna reč za crnce. NIGGER - crnčuga.

Većina se složila da reč nigger mogu koristi crnci za sebe i svoje, ali drugi tj. žuti i beli ne treba da koriste tu reč, barem ne dok crnci ne postignu isti stepen jednakosti kao druge "rase" u raznim društvima, primarno u Americi. (Tako is reč queer.)


Što me navodi i na zaključak ova tri bloga. Prihvatam sa izvesnom dozom rezerve da mi neki Srbin kaže da smo "mi" Srbi govna. Ali ne prihvatam da bilo ko drugi uključujući i tzv. drugosrbijance sme da kaže da smo mi govna, a da ne bude javno osuđen kao Livingston i banovan iz stranke.
freehand freehand 15:35 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Prihvatam sa izvesnom dozom rezerve da mi neki Srbin kaže da smo "mi" Srbi govna. Ali ne prihvatam da bilo ko drugi uključujući i tzv. drugosrbijance sme da kaže da smo mi govna

Kako rezlikuješ "neke Srbe" od Drugsrbijanaca? Angažuješ Čučkovića?
Za ovakav iskaz treba biti ozbiljna budala, moram da primetim. Baš ozbiljna budala.
feliks.krul feliks.krul 17:01 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

freehand
Prihvatam sa izvesnom dozom rezerve da mi neki Srbin kaže da smo "mi" Srbi govna. Ali ne prihvatam da bilo ko drugi uključujući i tzv. drugosrbijance sme da kaže da smo mi govna

Kako rezlikuješ "neke Srbe" od Drugsrbijanaca? Angažuješ Čučkovića?
Za ovakav iskaz treba biti ozbiljna budala, moram da primetim. Baš ozbiljna budala.


Samo po tome kako se oni sami deklarišu. Pored sve tvoje skribomanije nemam pojma ko si i što si. Grumpy old man iz Muppet Showa ili sličica Jack Nickolsona iz One Flew over the Cuckoos Nest. Da li nosiš kukavičije jaje? Ili Zoran Radmilović iz tvog najboljeg priloga iz tvog dugogodišnjeg blogovanja?

freehand freehand 17:04 07.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Samo po tome kako se oni sami deklarišu.

Ko sebe deklariše "nekim Srbinom", ili "drugosrbijancem"?
Pored sve tvoje skribomanije

angie01 angie01 17:54 07.05.2016

kakav haos i beznadje,

ti felikse si prevazisao sve one likove na "palmi" sto kod olicere miletovic tupe iste ovakve price-evo, da budem nezna.

ti si bre uspeo da sovinizam iskazes, podvuces i opravdas, ne samo prema drugim narodima, nego i prema sopstvenom u koji se kunes- ono, ako ne misle kao ti ima da cute jer su drugog reda:)).

ja, recimo zivim u zgradi i pojma nema sta su po nacionalnosti moje komsije stanari i sada po ovom tvom, meni ne bi smeo da kaze da gresim neko ko nije moje nacionalnosti, vere i mog stava i opredelenja u levo/desno i koje god su varijacije? Sustina je da mi u toj zgrad, bez obzira na individualne , privatne razlike, budemo slozni u svim vaznim stvarima koje se ticu normalnog zivota u toj zgradi, da se uvazavamo i dogovorimo oko svega sto je potrebno- jedino tako mozemo da zivimo dobro i bez problema....da upotpunjujemo i nadogadjujemo ono gde i kako zivimo.

sta je tebi?...kakve veze ima da l sam ja Srpkinja, da l sam pravoslavne vere i pripadam, po glupavoj podeli,recimo prvoj Srbiji, ako sam recimo potpuno destruktivna prema svojim komsijama, neki sam skot u kojem god pravcu....a destruktivnost prema sebi samima se upravo nedavno ispoljila u odabiru da te i dalje unistava neko ko je vec pokazao sta i kako ce da radi, da ne pomenem da su to apsolutno isti likovi, koji su pre 25 godina razorili sve,( al mi se recimo, uklapaju u te moje kategorije raspodele:(...pa kakav to neprijatelj jednom narodu treba, ako recimo, podrzi zlobu i krene u rusilacki pohod u kome skenja zemlju, izginu neki silni ljudi, pa se opet za njega glasa?!

ko to normalan trazi razlike da bi mrzeo, prebrojava krvna zrnca, pa onda jos proverava, koja su tamnija- kome to treba i zasto?

vidi koliko je stranaka uslo u parlament-pa hebotebog, ono, vise puta smo dodirnuli dno i tu polako izumiremo, a ovi sto se kunu u resenja, ne mogu da se dogovore oko nekog plana i ideje kako i sta, nego su navodno toliko podeljeni i razliciti i neverovatnim stavovima i resenjima....tuzno, jadno, ocajno!

vidm da je neko navodno provalio da je Srks u stvari Hrvatskog porekla- mrzi me sada da se vracam da vidim ko, nije ni bitno- pa da li ste vi normalni, od kakvog je znacaja takva info i sta to menja?

ti si zauzeo stav, kao da si u nekoj misiji, koja ce konacno da iznese na svetlost dana, pa da konacno svi vide, neku neverovatno vaznu istinu, koja je kljuc svega i zato je tolko od mrskog neprijatelja bila sakrivana....jedino sto nikako da je kazes, nego vrtis jedne iste uobicajene floskule, predrasude, lose interpretacije poluistina ili potrebne interpretacije nekih cinjenica,

tri bloga, onoliko redaka, pa onih u boldu:))), gomile komentara, fkre, brisanja, banovanja- neke nisu ni vratili-i jos uvek nam nisi otkrio tu tako jako cuvanu istinu- da bi nam napakostili,...

pa reci je vec jednom covece i zavrsi ovu agoniju- pre svega, sebi!


molim te nemoj samo da krenes sa naricanjem, zena u crnom, devl him self i slicno.
urbana_gerila urbana_gerila 18:34 07.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

angie01
ti felikse si prevazisao sve one likove na "palmi" sto kod olicere miletovic tupe iste ovakve price-evo, da budem nezna.

ti si bre uspeo da sovinizam iskazes, podvuces i opravdas, ne samo prema drugim narodima, nego i prema sopstvenom u koji se kunes- ono, ako ne misle kao ti ima da cute jer su drugog reda:)).

ja, recimo zivim u zgradi i pojma nema sta su po nacionalnosti moje komsije stanari i sada po ovom tvom, meni ne bi smeo da kaze da gresim neko ko nije moje nacionalnosti, vere i mog stava i opredelenja u levo/desno i koje god su varijacije? Sustina je da mi u toj zgrad, bez obzira na individualne , privatne razlike, budemo slozni u svim vaznim stvarima koje se ticu normalnog zivota u toj zgradi, da se uvazavamo i dogovorimo oko svega sto je potrebno- jedino tako mozemo da zivimo dobro i bez problema....da upotpunjujemo i nadogadjujemo ono gde i kako zivimo.

sta je tebi?...kakve veze ima da l sam ja Srpkinja, da l sam pravoslavne vere i pripadam, po glupavoj podeli,recimo prvoj Srbiji, ako sam recimo potpuno destruktivna prema svojim komsijama, neki sam skot u kojem god pravcu....a destruktivnost prema sebi samima se upravo nedavno ispoljila u odabiru da te i dalje unistava neko ko je vec pokazao sta i kako ce da radi, da ne pomenem da su to apsolutno isti likovi, koji su pre 25 godina razorili sve,( al mi se recimo, uklapaju u te moje kategorije raspodele:(...pa kakav to neprijatelj jednom narodu treba, ako recimo, podrzi zlobu i krene u rusilacki pohod u kome skenja zemlju, izginu neki silni ljudi, pa se opet za njega glasa?!

ko to normalan trazi razlike da bi mrzeo, prebrojava krvna zrnca, pa onda jos proverava, koja su tamnija- kome to treba i zasto?

vidi koliko je stranaka uslo u parlament-pa hebotebog, ono, vise puta smo dodirnuli dno i tu polako izumiremo, a ovi sto se kunu u resenja, ne mogu da se dogovore oko nekog plana i ideje kako i sta, nego su navodno toliko podeljeni i razliciti i neverovatnim stavovima i resenjima....tuzno, jadno, ocajno!

vidm da je neko navodno provalio da je Srks u stvari Hrvatskog porekla- mrzi me sada da se vracam da vidim ko, nije ni bitno- pa da li ste vi normalni, od kakvog je znacaja takva info i sta to menja?

ti si zauzeo stav, kao da si u nekoj misiji, koja ce konacno da iznese na svetlost dana, pa da konacno svi vide, neku neverovatno vaznu istinu, koja je kljuc svega i zato je tolko od mrskog neprijatelja bila sakrivana....jedino sto nikako da je kazes, nego vrtis jedne iste uobicajene floskule, predrasude, lose interpretacije poluistina ili potrebne interpretacije nekih cinjenica,

tri bloga, onoliko redaka, pa onih u boldu:))), gomile komentara, fkre, brisanja, banovanja- neke nisu ni vratili-i jos uvek nam nisi otkrio tu tako jako cuvanu istinu- da bi nam napakostili,...

pa reci je vec jednom covece i zavrsi ovu agoniju- pre svega, sebi!


molim te nemoj samo da krenes sa naricanjem, zena u crnom, devli him self i slicno.ovo je najbolji komentar koji si ti ikada ostavila na blogu, i pronicljiv i sadržajno skoro pa definitivan da sam skoro posumnjao kako ti je neko hakovao nalog, no, zajedljiv kakav već jesam, pitam se šta se desilo sa konzistentnošću glede onoga - "malo preterao"?
feliks.krul feliks.krul 19:07 07.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>


Urbana Gerila>
This is the best comment you've ever left on the blog, and content-sighted and almost definite that I almost suspect that someone has hacked into your account, but nagging fellow that I am, I wonder what happened to consistency regardless of - "a little too far "?"The Manipura Chakra is the centre of vitality. It controls our energy balance to strengthen and consolidate our health. This Chakra has an effect like a magnet, attracting Prana from the Cosmos. As the seat of digestive fire, this Chakra regulates the function of the Pancreas and digestive organs."
feliks.krul feliks.krul 19:22 07.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

Angie angie, konacno si progovorila, eto to je jedna tajna logosa i logocentrizma, logos i logocentrizam omogucuju misao i izrazaj. Ali i to sam vec obelodanio, trebalo je samo da vi to razumete, niste postavljali prava pitanja, ali bez obzira logos se ispoljio kroz sve vas. Primetio sam jedan novi kvalitet u komentarima i u blogovima.

Ima puno tajni, ne samo jedna. Sve sam vec rekao mogu samo da objasnjavam receno.

Vazna rec je "discernment" - sto znaci uocavanje razlika izmedju kategorija stvari i smislova.

Tvoj komentar nije "discerning" jer se bavi razlicitim stvarima, bez koncentracije, ali je pocetak. Za pocetak sam vec predlozio Djainsku molitvu.

discernment
dɪˈsəːnm(ə)nt/
noun
the ability to judge well.
"an astonishing lack of discernment"
synonyms: judgement, taste, discrimination, refinement, cultivation, sophistication, enlightenment, sensitivity, subtlety; insight, perceptiveness, perception, perspicacity; astuteness, acumen, shrewdness, ingeniousness, cleverness, intelligence, sharpness, wisdom, erudition, awareness, sagacity; raresapience
"each object in the room spoke of his taste and discernment"nastavicu cim se napunim Prane.
feliks.krul feliks.krul 19:24 07.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

Trenutno se Meg Ryan ljubi sa Tom Hanksom. Pesma "Over the rainbow"
angie01 angie01 19:44 07.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

This Chakra has an effect like a magnet, attracting Prana from the Cosmos.


pa daj malo te Prane, umesto ovih uzaludnih i nategnutih 'otkrivanja" i ubedjivanja.

posto mrzim dugacke komentare, a u predhodnom sam ga vec podosta odheklala, nisma te pitala jos- ko to sprecava Srbima da cuvaju i neguju svoju bastinu i kulturu?

ko ima ne da renoviraju i otvore muzeje, da se trude da postave neke dobre izlozbe, da brinu o svojim umetnicima?

ko im ne da da se potrude oko svog obrazovanja, da naprave vise tu neophodnu reformu, srede skole i vode racuna kome iste daju da ih vodi i u njima radi?

po Srbiji, a bogami i u centru Beograda, skole rade bez normalnih toalteta, nemaju opremljene kabinete, stolice su u katastrofalnom stanju,...kod mog sina ne postoji ni sala za fizicko, nego tu gde u nekoj improvizivanoj prostoriji odradjuju tu nastavu, prokisnjava krov, na jedan jadni stari zakaceni kos, isto kao i u ateljeu, gde nema dovoljno stafelaja,....

upravo je u toku unistavanje nacionalne kuce za izdavanje udzbenika a u korist Slovenacke firme, ko je na to Sebe naterao, leba ti?

ili deklarisani velokosrbin, nacionalista i drugo srbijanac , a istoricar pride, ljusic, koji je svojim partijski direktovanjem svaku javnu firmu zavio u crno, palio knjige u sluzbenom glasniku, koje su izdate pod predhodnim rukovodstvom- ko ga je na to prisilio?

ko ne da da se organizuju kulturni dogadjaji, nego se narod zamajva farmam i parovima?

poneki entuzijasta koji nesto pokrene, brzo biva utucen preprekama koje mora da savlada- a iz ciste ljubavi.

ne znam da l da te podsetim, da je za vreme Tita nastao i Bemus i Fest i Bitef, sajam knjiga, da su pozorista radila punom parom, kao i muzeji, izdavaci, koji se sada, jedan po jedan gase...

ne znam, je l po tebi svako ko je bio/je kumunista, samim tim dobija traku oko ruke?

pa cekaj, a sta su bili tvoji-ovo nije bilo pitanje,....pa ovi sada najveci nacionalisti sto poste i prebrojavaju se u crkvi na velike praznike, su do juce mahali partiskim knjizicama kpju i prebrojavali se na satancima, gde su za vreme posta krkali prasice.

ne secam se nekog znacajnijeg kulturnog dogadjaja u poslednje vreme,...ono, stvarno bi me zanimalo ko to sve sprecava i ne da nam.


urbani- molim te nemoj da mi mentorises, malo ovako, malo onako- malo preterao jesam napisala pod utiskom ocigledne silne zelje da feliks nesto sto ga pritiska kaze, pa u nekoj svojoj haoticnosti to ne cini bas najbolje- nisam ni u najcrnjim snovima zamisljala da ce to da ima eruptivne nastavke u kojima ce se jos dodavati "gradja" i razradjivati "slucaj" do totalnog izbezumljenja.
angie01 angie01 19:46 07.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

Angie angie, konacno si progovorila


hebote, felikse, jos cu da utripujem da si me cekao:))),

e, nemoj zahebavati, stvarno je blesavo.
zilikaka zilikaka 19:58 07.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

pa daj malo te Prane,


Si sigurna da to želiš?
angie01 angie01 21:04 07.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

Si sigurna da to želiš?


vaj not/...ona oznacava zivotnu energiju, dobra prana je balans zdravlja i stvaralastva.

...u komentaru sam mislila figurativno.


Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 02:18 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

feliks.krul
freehand

Za ovakav iskaz treba biti ozbiljna budala, moram da primetim. Baš ozbiljna budala.


... Pored sve tvoje skribomanijeReče čovek koji je etalon logoreične skribomanije.

1 Krul - količina mahnitih misli koja se, posle 3 dana neuzimanja antipsihotika i 2 dana bez sna, nabaca na papir u roku od 1 sata

Elem, istovario si svoju trenutnu dozu mahnitosti, idi sada malo odspavaj, i seti se šta ti je rekao lekar glede redovnog uzimanja Seroquel-a.
Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 02:27 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

ko to sprecava Srbima da cuvaju i neguju svoju bastinu i kulturu?


Po mišljenju Krlje Averele i Politikinih kućnih fašista (a i ovih srbendi koji zvrndupaju iz inostranstva svoje što fašističke, što šizofrene tirade), odgovor je - Rade Konstantinović (obaaška i otac mu je sumLjiv).

Nego, nisam lud da čitam šta ovaj zakasneli puberetetlija (*) skribomaniše u pauzi uzimanja antipsihotika, ali ovalš opazih da mu smeta deo iz Beleški o nacizmu u Srba. Pa da citiram Boru:

"Pa Srbiju nacifikuje ona sama! Ima li u Evropi zemlje u kojoj ovako otvoreno rehabilituju se goli kolaboranti iz Drugog svetskog rata?"

Dont Fear The Reaper Dont Fear The Reaper 02:32 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

zakasneli puberetetlija (*) skribomaniše


Preskočio pubertet kada obično (kod zdravih individua) "uhvati" period Velikog Otkrivanja. Pa kako nije odbolovao na Heseu , Demijanu i Igri staklenih perli, to se sada dohvatio manično-skribomanskog prepisivanja radova ovdašnjih moronnacista o Konstantinoviću i Otkrivanju velike zavere.

milisav68 milisav68 06:46 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

Dont Fear The Reaper
"Pa Srbiju nacifikuje ona sama! Ima li u Evropi zemlje u kojoj ovako otvoreno rehabilituju se goli kolaboranti iz Drugog svetskog rata?"

A ima li u Evropi zemlje koja nije otvorila dosijea tajne komunistčke policije, i gde nisu istraženi i procesuirani njihovi zločini?

Zato se i skreće pažnja sa toga, konstantnim iskopavanjem Draže.

Ne zna se ko je gori, da li ovi što im se ceo svet udružio protiv njih ili ovi što tvrde da nigde nema ono (loše) što u Srbiji ima.
emsiemsi emsiemsi 07:28 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Dont Fear The Reaper
feliks.krul
freehand

Za ovakav iskaz treba biti ozbiljna budala, moram da primetim. Baš ozbiljna budala.


... Pored sve tvoje skribomanijeReče čovek koji je etalon logoreične skribomanije.

1 Krul - količina mahnitih misli koja se, posle 3 dana neuzimanja antipsihotika i 2 dana bez sna, nabaca na papir u roku od 1 sata

Elem, istovario si svoju trenutnu dozu mahnitosti, idi sada malo odspavaj, i seti se šta ti je rekao lekar glede redovnog uzimanja Seroquel-a.

Да ли се ти дрогираш ?!
angie01 angie01 09:11 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

kako nije odbolovao na Heseu , Demijanu i Igri staklenih perli,


i Stepskom vuku,...i jos se posle pravi pametan pred devojcicama, koristeci nespretno interpretirane poruke, al sa ozbiljnoscu nekog ko je spoznao, a sve oko 1., 2. gimnazije...da, da istu sam asocijaciju imala, al mi je skliznula negde u kucanju.
emsiemsi emsiemsi 09:42 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

angie01
kako nije odbolovao na Heseu , Demijanu i Igri staklenih perli,


i Stepskom vuku,...i jos se posle pravi pametan pred devojcicama, koristeci nespretno interpretirane poruke, al sa ozbiljnoscu nekog ko je spoznao, a sve oko 1., 2. gimnazije...da, da istu sam asocijaciju imala, al mi je skliznula negde u kucanju.

Појасни за нас који смо се формирали на "Орлови рано лете", "Битка у Златној долини", "Јежевој кућици" итд... од Бранка Ћопића.
angie01 angie01 09:55 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

"Орлови рано лете", "Битка у Златној долини", "Јежевој кућици"


emsi- to je literatura za osnovnu skolu- nisi valjda tu stao sa formiranjem?!!:)
urbana_gerila urbana_gerila 10:12 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

milisav68
Ne zna se ko je gori


ali se zato zna ko je najgori - naivni relativizatori poput tebe.
angie01 angie01 10:17 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

urbana_gerila


ps- jedna od preporuka na tvom komentaru upucenom meni, je moja- i to slucajna,...dok sam ispravljala neko slovo u mom komentaru ispod, sklizula mi "lajna" pa je ispalo da sam pritisnula preporuci na tvom, umesto, objavi na mom-cisto da znas.
urbana_gerila urbana_gerila 10:23 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

emsiemsi
"Орлови рано лете", "Битка у Златној долини", "Јежевој кућици" итд... од Бранка Ћопића.


ti si živi dokaz kako postoje lumeni kod kojih se ne prime čak ni neki od najboljih pelcera koje literatura može da ponudi.

tess tess 10:24 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

angie01
ti felikse si prevazisao sve one likove na "palmi" sto kod olicere miletovic tupe iste ovakve price-evo, da budem nezna.

ti si bre uspeo da sovinizam iskazes, podvuces i opravdas, ne samo prema drugim narodima, nego i prema sopstvenom u koji se kunes- ono, ako ne misle kao ti ima da cute jer su drugog reda:)).

ja, recimo zivim u zgradi i pojma nema sta su po nacionalnosti moje komsije stanari i sada po ovom tvom, meni ne bi smeo da kaze da gresim neko ko nije moje nacionalnosti, vere i mog stava i opredelenja u levo/desno i koje god su varijacije? Sustina je da mi u toj zgrad, bez obzira na individualne , privatne razlike, budemo slozni u svim vaznim stvarima koje se ticu normalnog zivota u toj zgradi, da se uvazavamo i dogovorimo oko svega sto je potrebno- jedino tako mozemo da zivimo dobro i bez problema....da upotpunjujemo i nadogadjujemo ono gde i kako zivimo.

sta je tebi?...kakve veze ima da l sam ja Srpkinja, da l sam pravoslavne vere i pripadam, po glupavoj podeli,recimo prvoj Srbiji, ako sam recimo potpuno destruktivna prema svojim komsijama, neki sam skot u kojem god pravcu....a destruktivnost prema sebi samima se upravo nedavno ispoljila u odabiru da te i dalje unistava neko ko je vec pokazao sta i kako ce da radi, da ne pomenem da su to apsolutno isti likovi, koji su pre 25 godina razorili sve,( al mi se recimo, uklapaju u te moje kategorije raspodele:(...pa kakav to neprijatelj jednom narodu treba, ako recimo, podrzi zlobu i krene u rusilacki pohod u kome skenja zemlju, izginu neki silni ljudi, pa se opet za njega glasa?!

ko to normalan trazi razlike da bi mrzeo, prebrojava krvna zrnca, pa onda jos proverava, koja su tamnija- kome to treba i zasto?

vidi koliko je stranaka uslo u parlament-pa hebotebog, ono, vise puta smo dodirnuli dno i tu polako izumiremo, a ovi sto se kunu u resenja, ne mogu da se dogovore oko nekog plana i ideje kako i sta, nego su navodno toliko podeljeni i razliciti i neverovatnim stavovima i resenjima....tuzno, jadno, ocajno!

vidm da je neko navodno provalio da je Srks u stvari Hrvatskog porekla- mrzi me sada da se vracam da vidim ko, nije ni bitno- pa da li ste vi normalni, od kakvog je znacaja takva info i sta to menja?

ti si zauzeo stav, kao da si u nekoj misiji, koja ce konacno da iznese na svetlost dana, pa da konacno svi vide, neku neverovatno vaznu istinu, koja je kljuc svega i zato je tolko od mrskog neprijatelja bila sakrivana....jedino sto nikako da je kazes, nego vrtis jedne iste uobicajene floskule, predrasude, lose interpretacije poluistina ili potrebne interpretacije nekih cinjenica,

tri bloga, onoliko redaka, pa onih u boldu:))), gomile komentara, fkre, brisanja, banovanja- neke nisu ni vratili-i jos uvek nam nisi otkrio tu tako jako cuvanu istinu- da bi nam napakostili,...

pa reci je vec jednom covece i zavrsi ovu agoniju- pre svega, sebi!


molim te nemoj samo da krenes sa naricanjem, zena u crnom, devl him self i slicno.

Evo je, krenula je nevino da metiljavi. Savjeti tipa "Milane kupi lek za eukaliptus ako ne pomaže pesma", "deco jedite supicu od kosti" a ja ću da slistim paklo cigara dok traljavim nad tastaturom.

Angie, reci mi kako ljudi tamne boje kože il žute il crvenokožci prolaze u tvojoj zgradi? Ono praviš se da
ne vidiš ko su i odakle su?

Razmišljam, živim u idealnom selu i prvo znamo ko je ko. Uvijek se svugdje na planeti znalo ko je ko.  Znamo čiji su restorani i radnje. Na poštanskim sandučićima nam srpska, bošnjačka, hrvatska, kineska, španska, poljska, ruska, brazilska, engleska, grčka prezimena. Nazove te čovjek ili žena na tel, kaže prezime, pišu Mail obrate se prezimenom..no, oni nemaju pojma ko sam ja i to im nije bitno. Fino. Prefini smo jer smo svi "to".. lakše je i lepše da smo "to".

Znači, uslov da se društvo uredi nije da ne znamo "ko je ko" i da to nije bitno nego da uz znanje "ko je ko" svi imaju jednaka prava. I svi u selu znamo ko su Germani, ne znamo ni jednog koji je rekao: To nije bitno, ne, bitno je bratstvo i jedinstvo među nama dobri tuđi ljudi!

Jednaka prava su da ja iz RS (zamisli među Germanima pa se sva snuždim i udvorim, što si do sad nekoliko puta pisala o snishodljivosti nas među njima), bilo ko iz sela kraj Kraljeva, Osijeka, ili Prizrena, Niša, Kotora, da sa tobom u zgradi kaže na svom narječju ko je, da je ponosan na zavičaj (da ne mora da se radi tvoje gradske praznoglavosti bilo čega stidi) i da sa tobom poštuje kućni red. Ne narušava mir.
Do tada imaš "sišle s brda koji uznemiravaju tvoje carstvo kulture" il imaš "svi su Srbi govna" il tu autošovensku žvaku da ti ne znaš "ko je ko" i to o tebi jutros govori sve. Aham, malo morgen. Ti si i dalje kulturfašistkinja koja priča o fašizmu Srba i priziva germanski protektorat (a kod njih bogami sve znaš i ko su i šta bi od onog ko nije kao oni, pa idu toliko daleko nema trte mrte da moraš razumjeti šta pričaju tj sve zakone koje su napisali za tebe i ako nije onako kako oni kažu bićeš kažnjen) i sad na blogu jutros prefino da imaju jednaka pravo svi, dobro, malo je Felix čudan (bljak su i Emsi i Bogie, ne, ne bože sačuvaj da se poznajete jbt šta da živite u istoj zgradi), ali rekla si mu šta misliš o njemu i nepravdi u svetu?  Da i njega presvučeš, Felixa, jer je umusao odelce pre krizmanja? Aludiram na pokrštavanje, prije nego kreneš sa papirićima, petardicama i ostalim budalaštinama, koje, pazi, ljudi vole. Ne možeš reći da se nisi održala među onima koji bi da ti naude. Zli a ti ne znaš ko je ko. Ma ne, nego strpljivo evo ovako, eliminišeš i praviš sebi prostor "kao nekad".


I da, ta kost i pojačana supica za imunitet, hm, nisam ni obratila pažnju kakve budalaštine pišeš. Angie, na stranu što ima zdrave djece tj stekli imunutet i rumeni i sa jednim obrokom dnevno, što je glad u svijetu uz nehigijenu naša realnost, prljava voda etc..No, te kosti sa antibioticima i hormonima od tih životinja i ta pakla cigara, ccc, mislim da si ti svoj evolucioni vrhunac dostigla, pa razmišljam da je evolucija odavno postala smeće koje nam mozak obrađuje svakodnevno. Gledajući i tebe u lancu. Smeće i evolucija. Hm.

Shvatim. Teško da će nekom porasti krila, dobro, ako nije poeta. Il zamisli, čovjek ima krila, izrasla mu, živi u tvojoj zgradi a ti nemaš pojma, pa još ispostavi se da je čovjek iz Like a ima krila, cc,..
urbana_gerila urbana_gerila 10:27 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

angie01
ps- jedna od preporuka na tvom komentaru upucenom meni, je moja- i to slucajna,...dok sam ispravljala neko slovo u mom komentaru ispod, sklizula mi "lajna" pa je ispalo da sam pritisnula preporuci na tvom, umesto, objavi na mom-cisto da znas.


neki bi rekli da ništa nije slučajno, ovi načitani bi to nazvali frojdovskom greškom, a ja:
kad ti u_g kaže i pop opeva, to ti je - amin!
angie01 angie01 11:00 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

tes,

moram da te pohvalim, izgleda da si se oslobodila analnih fetisa, nista dupence, govance,...bravo, samo nastavi tako,..mozda jednom...

ps-a ove baljezgarije koje opsesivno ukucuvas, kao da u zamisljenu vudu lutkicu sa mojim likom pokusavas da ubodes sto vise besnih i gnusnih reci, ne bi li me sprzila- tu ti ne mogu pomoci,...za patoloske devijacije ipak treba neki ozbiljan doca.

...mene stvarno zabole sta je ko, a ti prebrojavaj i svrstavaj, kroji zute, crvene i koje god trake za rukave i trckaraj da ih zavezujes, ako vec nemas neku pametniju ideju sta bi sa svojim zivotom.

cao!


....jao, pa ti si otpratila sve sto pisem-kakva posvecenost i lojalnos'!
tess tess 11:43 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

Ma prevazišla sam fazu vaših nevinih autošovenskih govanaca, diskretno - il iz uvređenosti il iz dobrih namjera - ispuštenih..Sad sam u fazi trpeljivoj da samo zviznem šamarčinu (u mislima) i okrenem se poljoprivredi i antiglobalizmu.. E tako imam živaca za smeće tj evolutivni vrhunac. Počevši od Hagova blogerskih do „palanke u Srbima“ pa doguramo do protektorata (i posebno ono prije neki dan „svaki film je snimio do kraja“). ccc, jbg nisam ni ja od čelika, ej 20 godina obrađujem smeće polusveta tebi sličnog..

Da, pogledala sam onaj komentar o supici od kostiju, pojačanoj, kod Princija, i slistavanju pakla cigara. Stala bih tu da me znatiželja ne svrati do MIlana a ti se nastavila ispod sa savjetima, hm..Angie, od kad sam ovde na blogu nisam tvojih 3-4 komentara u komadu pročitala. Da me ne razumiješ pogrešno, čitam šta Brajović piše, i Emsi i Principessa i Mariopan i Silver i Urbani i nekolicina njih i sad se sjetih tu na blogu bila je Lara, il tako nekako, ona mi je pisala kul spiralno inteligentno..i potpuno razumijem ljude koji me izbjegavaju, čak i mrze.

I javila bih se kod Milana - interesantna mi bi evolucija - al reko glupo je da pitam koliko eukaliptusa uvenulo u Londonu a koliko u Beogradu, u protekloj godini, da bi… da bi mi počeli logićnu akciju spašavanja, ne..
emsiemsi emsiemsi 12:49 08.05.2016

Re: <font><font>Re: what kind of chaos and hopelessness,</font></font>

angie01
"Орлови рано лете", "Битка у Златној долини", "Јежевој кућици"


emsi- to je literatura za osnovnu skolu- nisi valjda tu stao sa formiranjem?!!:)

На срећу (или на несрећу) нисам ту стао --- читао сам их поновно, чак и након факса.
Успут --- сећам се када су се појавиле књиге (достојне) твог нивоа (оне степски вукови, стаклене перле, итд) колико се тупавих људи (и то тупавих као клада) разметало како су то прочитали / или читају, а код мене то изазивало реакцију на ... да не псујем сада.
Успут 2 --- боље ти узми ону литературу коју сам ја навео и провери како пољар Лијан ипак воли оне момчиће.
anonymous anonymous 13:05 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

freehand
Prihvatam sa izvesnom dozom rezerve da mi neki Srbin kaže da smo "mi" Srbi govna. Ali ne prihvatam da bilo ko drugi uključujući i tzv. drugosrbijance sme da kaže da smo mi govna

Kako rezlikuješ "neke Srbe" od Drugsrbijanaca? Angažuješ Čučkovića?
Za ovakav iskaz treba biti ozbiljna budala, moram da primetim. Baš ozbiljna budala.


Svaki put pogrešiš kad čoveka olako proglasiš budalom.
Meni ponekad prebacuju da sam autoritaran.

Ali kad čoveku prebaciš da je budala zbog mišljenja koje se ne slaže sa tvojim,ili se nisi preterano potrudio da ga razumeš onda to jeste problem.

Poražavajuće je i to da si dobio čak 11 preporuka.

U mom prilogu u kojem sam naveo izvode iz nekolikih tekstova Beserinih, jasno sam naznačio po čemu ja prepoznajem njega kao "drugosrbijanca "

Na sličan način prepoznajem i druge....a nisam vidovit.

Nažalost, drugi to, prihvatam,možda i nisu u stanju.


freehand freehand 13:11 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Ali kad čoveku prebaciš da je budala zbog mišljenja koje se ne slaže sa tvojim,ili se nisi preterano potrudio da ga razumeš onda to jeste problem.

Možda ti bude jasnije akd shvatiš da ovde nije reč o mišljenju nego o primitivnom šovinizmu, gde ne samo da o Srbima loše smeju da sude samo Srbi, nego to ne smeju ni svi Srbi. Po liniji podele koju je on napravio. To što se sa njim slažeš kaže mi da sam ovde ja taj koji je prošao Canetov test.

urbana_gerila urbana_gerila 13:12 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

tess
Da me ne razumiješ pogrešno, čitam šta Brajović piše, i Emsi i Principessa i Mariopan i Silver i Urbani


nadam se, iskreno, da je mariopanka u ovom izabranom društvu samo kao arhetip majke sa velikim "m", a ja samo kao dileja na koju se, kao i sve žene, pomalKo ložiš...
urbana_gerila urbana_gerila 13:16 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

freehand
kaže mi da sam ovde ja taj koji je prošao Canetov tst.


slutim da bi glede toga, ipak, trebalo pitati caneta...
anonymous anonymous 13:33 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

freehand
Ali kad čoveku prebaciš da je budala zbog mišljenja koje se ne slaže sa tvojim,ili se nisi preterano potrudio da ga razumeš onda to jeste problem.

Možda ti bude jasnije akd shvatiš da ovde nije reč o mišljenju nego o primitivnom šovinizmu, gde ne samo da o Srbima loše smeju da sude samo Srbi, nego to ne smeju ni svi Srbi. Po liniji podele koju je on napravio. To što se sa njim slažeš kaže mi da sam ovde ja taj koji je prošao Canetov tst.dobar ti je prilog, ali ostalo .... ?

angie01 angie01 13:48 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

Angie, od kad sam ovde na blogu nisam tvojih 3-4 komentara u komadu pročitala.


ma, vazi bre bona,....al se stalno nekako meni obracas- samo na ovom blogu ima jos onih koji su i mnogo pre mog komentara rekli nesto vrlo slicno, cak i dramaticnije u pakovanju, al te oni nisu ponukali da im se kacis za vrat stisnutim rukama i izbecenim licem,..khm,...ili sto me svako malo pominjes i kada nisam nista ni napisala, rekla, ni svratila,...ono neka teza patologija,...u kojoj ti sa jedne strane padnes u tesku sizu ako ti se samo ucini da sam se umesala u neki tvoj spor:))), i krenes da kunes i iskenjavas,...ali zato s druge strane, ono volis, imas neizdrz da sve moje komentare provuces kroz svoju otrovnu pljuvacku, ne bi li se na njima pojavile rupe tvojih interpretacija.:)))

eda, to za drvece,....kakve veze ima koja je biljka i gde se nalazi,...njen zivot i razvoj svuda zavise od istih stvari- sunce, voda, vetar, zemlja, hrana, susedi, napadaci i bolesti= isto kao i kod coveka.

supica je pravi melem, veruj mi na rec, a cigare moj veliki porok- sta se bunis, vidis da imam i ja mana:).


...e, al hit ti je sto i ti imas spiskic k'o emsi:))))))..ma citaj i gotivi koga 'oces, koga zabole?!


ej 20 godina obrađujem smeće polusveta tebi sličnog..


pa, hebote, ti jos malo pa velikomucenica,...pa je l te zove neko da se tako paitis, bona?!!
predatortz predatortz 13:57 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

urbana_gerila
freehand
kaže mi da sam ovde ja taj koji je prošao Canetov tst.


slutim da bi glede toga, ipak, trebalo pitati caneta...


Ne opet glede!
urbana_gerila urbana_gerila 14:07 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

predatortz
urbana_gerila
freehand
kaže mi da sam ovde ja taj koji je prošao Canetov tst.


slutim da bi glede toga, ipak, trebalo pitati caneta...


Ne opet glede!


ja polako ali sigurno gradim imiĐ intelektualca, pitaću te kad u sumrak onog sudnjeg dana shvatiš kako su sve ribe samo moje...
tess tess 14:13 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

urbana_gerila
tess
Da me ne razumiješ pogrešno, čitam šta Brajović piše, i Emsi i Principessa i Mariopan i Silver i Urbani


nadam se, iskreno, da je mariopanka u ovom izabranom društvu samo kao arhetip majke sa velikim "m", a ja samo kao dileja na koju se, kao i sve žene, pomalKo ložiš...

I stvarno su mi oči zasuzile radi onih jagoda. :)
urbana_gerila urbana_gerila 14:17 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

tess
urbana_gerila
tess
Da me ne razumiješ pogrešno, čitam šta Brajović piše, i Emsi i Principessa i Mariopan i Silver i Urbani


nadam se, iskreno, da je mariopanka u ovom izabranom društvu samo kao arhetip majke sa velikim "m", a ja samo kao dileja na koju se, kao i sve žene, pomalKo ložiš...

I stvarno su mi oči zasuzile radi onih jagoda. :)


naravno, jer si prava žena, hinjeni, a u stvari ukalkulisani, odmak - to samo potvrđuje...
tess tess 14:18 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

Angie
ma, vazi bre bona,

Dodala bih na ovu priču o prezimenu da je najbolji drug mog sina od oca Njemca, mame Brazilijanke,..i da za sebe kaže da je Brazilijanac više nego Njemac, da se tako osjeća, ima i tamniju boju kože, frćkavu crnu gustu kosu, svira neke njihove etno bubnjeve. I da se moj sin već jednom kačio sa Austrijancem koji mu je druga nazivao "čokolada" … Plavook, beo, visok metar i 92, Srbin iz Bosne, zamisli Angie.. Lako se sa Austrijancima dogovori. Bez komplexa dečko, ne. Vole Austrijanci tako plećate i plavooke, nije što je moj sin siledžija, ma ne, no vole..

I hoću da kažem da je Brazilijanka sa čovjekom iz Njemačke rodila 3 djece, da su razvedeni, i da djeca uz nekoliko njenih prezimena, imena, šta li su, imaju i očevo..

npr: Montoja- Santos - Esteban - Glattauer..
I ako se desi da nekom kažeš da je Njemac a on recimo napomene: znate, Brazil mi je u krvi, ne.
Ili kosooka gospođa u braku sa Hansom: Moji su Filipinci, znate ja odlično kuvam „našu“ hranu.

A druga dva druga su mu Kurd i Turčin, zatim jedan od majke Austrijanke i oca Poljaka, dva Austrijanca, i dva Srba, oba iz Srbije..od ove dvojice iz Srbije je prvi put čuo kad su za neku curu zamjetili da je Šiptarka, došao kući pita me šta to znači. Hm, reko sine, što bi mi prave Srbende rekli: Arnautkinja.

Angie, ostavi ti te autošovenske žvakice i petardice za zgradu u kojoj nemaš pojma „ko je ko“ jer to odaje, posebice, tvoj kosmopolitski duh, tj kako ti ne bi mrava zgazila, pretpostavljam imaš taj gen na Germane, il šta?
anonymous anonymous 14:33 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

urbana_gerila
predatortz
urbana_gerila
freehand
kaže mi da sam ovde ja taj koji je prošao Canetov tst.


slutim da bi glede toga, ipak, trebalo pitati caneta...


Ne opet glede!


ja polako ali sigurno gradim imiĐ intelektualca, pitaću te kad u sumrak onog sudnjeg dana shvatiš kako su sve ribe samo moje...


Dobro si to smislio .

Samo ima jedan zajeb.

Intelektualci nisu više na ceni ( ako su ikad i bili )

Sada su to kamiondžije.


predatortz predatortz 14:35 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

urbana_gerila
predatortz
urbana_gerila
freehand
kaže mi da sam ovde ja taj koji je prošao Canetov tst.


slutim da bi glede toga, ipak, trebalo pitati caneta...


Ne opet glede!


ja polako ali sigurno gradim imiĐ intelektualca, pitaću te kad u sumrak onog sudnjeg dana shvatiš kako su sve ribe samo moje...


Ja igram na foru vuka samotnjaka. Usamljenog, razočaranog ratnika, širokih ramena i plavih očiju...
angie01 angie01 14:42 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,


Dodala bih na ovu priču o prezimenu


pa razlika je tes, sto su moja oba deteta isla u skole i druzila se i sa bronziranim i zutim i crvenim i sa svih strana, a pojma nemaju, niti im je bitno to sto ti do svake i najmanje kukice znas objasniti za roditelje, a i njihova intimna osJecanja glede tih specificnosti dece u tvom okruzenju.

da ne kazem, koliko je blesavo to sto mi zameras, kao da je bozemeprosti, neki teski kriminal po sredi, sto mene iskreno zabole za bilo cije nacionalno obelezje.

...ako ce ti biti lakse,...(zagrli me, zaagrli me:)...ne ti, pu, pu,...jer bi samo stegla prstice:))),...pa i ova moja srpska strana me je jednako ucila toleranciji- brat neka ti je mio, ma koje vere bio,...sad izvini, ako te to povredjuje.

i posto se eto zadesilo da koje kude i zivim, nisam primetila da je oko toga bio neki problem- ni na istoku ni na zapadu,...hebiga,ja njima spremim nase pite, sarmu, paprikas s domaci leba,...a oni meni neke svoje neverovatne specije i svi zajedno uzivamo,...jednu Argentinku sam vodila na neki nas rok koncert i jos je naucila reci neke pesme koja joj se dopala, pa smo se zajedno ludo provele, kaze, super joj je bilo, kao da je kod kuce sa svojom ekipom,...ovi moji je nisu ni pitali odakle je- razmenili su imena pri upoznavanju i toliko o tome,....sta je tu sporno.

ne znam samo zasto stalno u svoje komentare ubacijes neku analizu moje malenkosti, ko da si na terapiji.

edit: malo prouci reci koje upotrebljavas, njihovo znacenje i upotrebu, jer to sto mi imputiras autosovinizam, je prilicno besmislena ljigavstina, kritika neceg loseg sto postoji i cini lose upravo tvom narodu, nije autosovinizam, kao sto nije patrijotizam laganje o tim istom losim stvarima, prikrivajuci ih izvtranjem istine, jer je to samo primitivan pokusaj nesvesnog i nedoraslog bica da se suoci sa stvarnoscu i ono lose proba da promeni,.... znaci, ne samo sto stagnira u tom losem, nego ga jos betonira, velica i razvija.

...sad me izvini, dosadno mi je ovo uvek jedno te isto i na isti nacin,...rekoh ti vec, klasifikuj, lepi trakice- tvoja mora,...mene pusti da me to ne zanima.
angie01 angie01 14:47 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

Sada su to kamiondžije.


jok bre, brate,..nego bizmismeni.anonymous anonymous 14:50 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

predatortz
urbana_gerila
predatortz
urbana_gerila
freehand
kaže mi da sam ovde ja taj koji je prošao Canetov tst.


slutim da bi glede toga, ipak, trebalo pitati caneta...


Ne opet glede!


ja polako ali sigurno gradim imiĐ intelektualca, pitaću te kad u sumrak onog sudnjeg dana shvatiš kako su sve ribe samo moje...


Ja igram na foru vuka samotnjaka. Usamljenog, razočaranog ratnika, širokih ramena i plavih očiju...


To već bolje pali...
tess tess 15:11 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

...sad me izvini, dosadno mi je ovo uvek jedno te isto i na isti nacin,

Kako jedno te isto, evo saznali si nešto novo o meni.
Ti ovo tvoje pisanje nazivaš "način". Hm, hrabro.

I da, za eukaliptus i statistiku nisi skapirala jer nisi pratila fabulu na prefinom blogu kod čika Princija. Ako ti je vjerovati da nisi pratila, tj da nisi poturila govance samo da bi svi mi skrenuli erotićnu pažnju na tebe. Hm. Pazi da mi to nije ni palo na pamet.

I ovo za djecu, pazi, uče se toleranciji u različitosti, ne?
I da ostanemo tako različiti.
Da nas ne primoravaju da se volimo jer smo "to".
Kao da je sramota reći da ti otac Poljak, il da je sramota pokazati da voliš zaigrati Moravac. I vidi, đavla, kako pocupkuje uz Moravac.

Da, smatram i ja ovaj razgovor, "način patnje sa tobom", da smo ga privele kraju. Ako ništa, spasih Felixa tvojih žvakica i petardica.
Ne, dobričina sam.

anonymous anonymous 15:16 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

angie01
Sada su to kamiondžije.


jok bre, brate,..nego bizmismeni.

K,uj ti je bre,ovaj ......

Raspituje mi se komšinica .

angie01 angie01 16:19 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први


K,uj ti je bre,ovaj ......


e, ako mi verujes- Makarona.
angie01 angie01 16:39 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,


Kako jedno te isto, evo saznali si nešto novo o meni.


pa, nisam, ostala si uvjek ista-...ne znam da l sad da apostrofiram tih par tuznih stvari.

Ako ti je vjerovati da nisi pratila, tj da nisi poturila govance samo da bi svi mi skrenuli erotićnu pažnju na tebe


je l to znaci da sada svako ko se ne javi na neki tekst, ima ideju da svi vi???- ne znam koga tu brojis , kada jedino ti pokazujes tikove,-skrenete eroticnu paznju na tog nekog- mastatoznacilo:))))I da ostanemo tako različiti.


ovaj deo nikada nisam ni sporila, svako nek bude to sto jeste- ako time ne ugrozava nikog drugog,...tebe niko ne primorava da volis bilo koga, al ni da ga mrzis, tamo gde se iz neke nuznosti srecete, dovoljno je da se uvazavate.

nije sramota reci da ti je otac stagoddaje, nego je bez veze insistiranje na tom saznanju i u tim razlikama praviti raspodele na dobre i lose.

ne znam sto bi ti spasavala feliksa od bilo cega, a narocito od mene, ja sam kao i ti i kao on, samo jedan od clanova ove virtuelne zajednice,....pri tome, ova gomila budalastina koje si napisla ne sluze nicemu, samo tvojoj umisljenoj i prilicno bolesnoj, da budemo konkretniji ideji, da mi time cinis nazao, kao sto rekoh, vudu obred:))),...a u stvari samo trujes sebe sopstvenim otrovnim lucenjem.
tess tess 17:14 08.05.2016

Re: kakav haos i beznadje,

a u stvari samo trujes sebe sopstvenim otrovnim lucenjem.


Patnja, načini sa tobom.

urbana_gerila urbana_gerila 17:15 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

predatortz
urbana_gerila
predatortz
urbana_gerila
freehand
kaže mi da sam ovde ja taj koji je prošao Canetov tst.


slutim da bi glede toga, ipak, trebalo pitati caneta...


Ne opet glede!


ja polako ali sigurno gradim imiĐ intelektualca, pitaću te kad u sumrak onog sudnjeg dana shvatiš kako su sve ribe samo moje...


Ja igram na foru vuka samotnjaka. Usamljenog, razočaranog ratnika, širokih ramena i plavih očiju...neiskusan si, tako, sa helgom kao logistikom, možeš samo nekog muškarca da navabiš.
urbana_gerila urbana_gerila 17:16 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

anonymous
predatortz
urbana_gerila
predatortz
urbana_gerila
freehand
kaže mi da sam ovde ja taj koji je prošao Canetov tst.


slutim da bi glede toga, ipak, trebalo pitati caneta...


Ne opet glede!


ja polako ali sigurno gradim imiĐ intelektualca, pitaću te kad u sumrak onog sudnjeg dana shvatiš kako su sve ribe samo moje...


Ja igram na foru vuka samotnjaka. Usamljenog, razočaranog ratnika, širokih ramena i plavih očiju...


To već bolje pali...


crni tnikče, ša ja rekoh.
predatortz predatortz 17:20 08.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

crni tnikče, ša ja rekoh.


Kruv ti tvoj!
principessa_etrusca principessa_etrusca 07:54 09.05.2016

Re: Опера Философија паланке - Чин први

principessa_etrusca
Srđan Fuchs
čoveče, vas dvoje u paketu kao da se iz xxviii veka javljate. nego, kakav je ishod izbora, kod nas vidim da je ceo Izrael brujao o antisemitizmu Livingstona, kada ono, vidim da su vam bili izbori i da je laburistički Musliman dobio konzervativnog Jevrejina. šta narod londonski kaže?

Ја гласала за Зелену кандидаткињу која је добила око 150,000 гласова (и стигла трећа на циљ), а то је успех.

Не бих рекла да се ради о антисемитизму, ни "црвеног Кена", ни других енглеских левичара, мада је за многе "ционизам" у истој равни као "нацизам". Поред тога постоји перманентно кокетирање са исламом, Арапима итд.

Једно од Кенових предизборних обећања када се кандидовао су била да ће провести четири године да обезбеди да сваки не-муслиман у Лондону зна и разуме Мухамедову поруку и да ће Лондон постати "beacon that demonstrates the meaning of the words of the Prophet", a Џорџ Галовеј, некада лабуристички посланика, а на изборима за градоначелника се кандидовао испед своје "Респект" странке је сам постао муслиман (ЛИНК на интервју са Галовејом, а интервјуисала га је за Њу Стејтсмен Џемајма Кан (сада поново Голдсмит), сестра Зака Голдсмита, која је била удата за пакистанског политичара, некада чувеног крикеташа, Имрана Кана, па се сестрићи Зака Голдcмита презивају као његов опонент Садик).

Садик, нови градоначелник, неће моћи ни да помисли да каже ишта слично, баш због свог порекла, зато што практикује ислам, иде редовно у џамију и сл.

Кана није било тешко победити, али то није могао Зак. Шта су конзервативци мислили када су га кандидовали? Појма немам, јер је он већ на први поглед сасвим погрешан кандидат са чијим профилом просечан Лондонац не може да се идентификује и да његовом избору види неко обећање. Он, много мање него Кан, рефлектује оно што Лондон данас јесте.

Четрдесетогодишњи Зак је посланик за Ричмонд (на југозападу Лондона) и мене би изненадило да то не буде врхунац његове политичке каријере.

Његов отац је био милијардер и финансијер УКИП-а Џејмс, а мајка англо-ирска аристрократкиња лејди Анабел по којој се зове ексклузивни клуб у Мејферу, некада власништво њеног првог мужа, ишао је Итон одакле је избачен јер му је у соби пронађена "дрога" (Камерон је у Итону такође ухваћен да је дувао, али је оцинкарио друге, па није избачен), завршио је приватно матуру, није студирао. Отац му је умро када је имао двадесет две године и тада је наследио око 300 милиона фунти и те године је почео да ради у стричевом часопису Еколог. Наредне године је постао главни уредник и добио часопис на поклон. Следеће године се оженио лепотицом Шехерезадом, десетогодишњи брак, троје деце, "златни пар" нон-стоп у часописима. Други брак Алисом Ротшилд (његов млађи брат Бен је више година био у браку са њеном старијом сестром Кејт, а мајка сестара је из ирске аристократске породице Гинис).

Формално, ни Зак (ни Алиса) нису Јевреји. Да ли је он у неком другом смислу Јеврејин, не бих знала.

Муслимани, левичари и црначка сиротиња раја су листом гласали за Кана (знам једног муслимана који није: на ужас породице и братства, млади Суданац који би хтео да буде Енглез либертеријанац је гласао за УКИП), али и са том огромном подршком, мислим да Кан неће саставити два мандата. Време ће показати.
tess tess 11:15 09.05.2016

Re: Опера - Чин

Eh, znaš sve ko je ko.
Ti Principessa u sitno slovo,
u grančicu stabla, ne.


Gledam prije neki dan film Life of Pi, i onako sama za sebe, glasno: „ccc, što ovaj film nisam prije gledala?“,moj sin će: „jer ne voliš Indijce“, ja: „aa, daa, zaboravila sam“..

Dobro, sad sam u fazi da mrzim Amerikance.

:)

Što bi rekla Angie „hebigica bona gnojni iscedak“..
urbana_gerila urbana_gerila 11:50 09.05.2016

Re: Опера - Чин

tess
„jer ne voliš Indijce“, ja: „aa, daa, zaboravila sam“..


nemoj ti se ponovi - ću ostavljam, dosta je jedan hipik u našoj vezi.
Milan Novković Milan Novković 12:35 09.05.2016

Re: Опера - Чин

urbana_gerila
tess
„jer ne voliš Indijce“, ja: „aa, daa, zaboravila sam“..


nemoj ti se ponovi - ću ostavljam, dosta je jedan hipik u našoj vezi.

Iako drugi uvek može da dremne u bioskopu

Ja sam sa svojom prvom ženom odgledao svaku indijsku melodramu u Beogradu u periodu od nekoliko godina.

A u bioskopu obično dremnem i kad sam biram filmove, što bolji film i što udobnija fotelja ja lakše i lepše dremnem i super se provedem.

A ako je od pomoći, pogotovo ljudima koji poznaju jednog mog prijatelja koji kaže kako se u indijskim meodramima dvoje zavole, sudbina ih rastavi, pa oni pevaju, pevaju, pevaju i sudbina ih ponovo sastavi, mogu da se sete Vonegata koji ukazuje na to da je obrazac širi, mi se nikad ne umorimo od priča gde junak zapadne u probleme, pa se iskobelja iz njih.

Šala, šala
urbana_gerila urbana_gerila 16:15 09.05.2016

Re: Опера - Чин

Milan Novković
urbana_gerila
tess
„jer ne voliš Indijce“, ja: „aa, daa, zaboravila sam“..


nemoj ti se ponovi - ću ostavljam, dosta je jedan hipik u našoj vezi.

Iako drugi uvek može da dremne u bioskopu

Ja sam sa svojom prvom ženom odgledao svaku indijsku melodramu u Beogradu u periodu od nekoliko godina.

A u bioskopu obično dremnem i kad sam biram filmove, što bolji film i što udobnija fotelja ja lakše i lepše dremnem i super se provedem.

A ako je od pomoći, pogotovo ljudima koji poznaju jednog mog prijatelja koji kaže kako se u indijskim meodramima dvoje zavole, sudbina ih rastavi, pa oni pevaju, pevaju, pevaju i sudbina ih ponovo sastavi, mogu da se sete Vonegata koji ukazuje na to da je obrazac širi, mi se nikad ne umorimo od priča gde junak zapadne u probleme, pa se iskobelja iz njih.

Šala, šalasreća tvoja da si reko da je šala, inače bih se čim prije zaputio ka tom patetičnom-sa najružnijim ženama-ostrvu-prekoputa-francuske, jer - samo i isključivo ja smem da od tess zahtevam da se i dalje pravi kako je namćor.

mrvicu ti je, da ne čuje tess, pomoglo i ukazivanje na širi obrazac:
obični ljudi u graničnim egzistencijalnim situacijama su - ram za vrhunsku literaturu, film i rock and roll.
tess tess 16:19 09.05.2016

Re: Опера - Чин

urbana_gerila
tess
„jer ne voliš Indijce“, ja: „aa, daa, zaboravila sam“..


nemoj ti se ponovi - ću ostavljam, dosta je jedan hipik u našoj vezi.

Imala sam u zgradi u Beču Indijce. Doduše ne znam kako su se prezivali ali bili su Indijci i kuvali su pokatkad supicu od male djece il od krokodila, sa mnogo prefinih začina.
Da, sjetih se da su jedno vrijeme u zgradi u prizemlju živjeli Pakistanci, il su bili Afganistanci. Njih 6-8, vitki, tamnoputi. Od one noći kad sam ih srela na ulazu u zgradu - istrčavaju sa po dušekom zamotanim pod rukom - nazvala sam ih "spavači".
Za njima je izašao Brko, komšija Hrvat. Slegnuo ramenima pa će "mora da su čuli il osjetili raciju". Bilo je to veče ljetno. Tog Brku poslije, kažu Vlajina - sa trećeg sprata - ocinkarila da preprodaje cigare. Imao je problema.
Vlajina me jednom pitala odakle sam, kad je čula odakle sam pita me jel i kod nas u Bosni postoji onaj Hrist Isos. "Da, naravno da postoji", odgovorim. Poslije je par puta posuđivala pare i vraćala. Jednom mi donijela neke pletene ruže, a ja se sjetih moje komšinice Bošnjakinje što neće da hekla kad joj muž u bolnici "da ne zapliće pute", fino se izvinim Hristu Isosu i bacim ruže pletene u kontejner, al duboko dole pod smeće da Vlajina ne vidi. Da me ne urekne.
Da, u zgradi su bili i Cigani. Tukli se. Čuješ barem jednom sedmično "kurvo, ubiću te, jebem ti majku"..dođe policija, smiruje ih.
Jednom su bili i vatrogasci. Zaboravio komšija Poljak tavu na kolu.
Glamočaku umrla žena, on nas sve zaustavljao i pričao da je ona bila bolji čovjek od njega. Šuštao ispod žutih brkova. Puštenih u žalosti.
Poslije Austrijanacu kojem su odsjekli nogu isto umrla tiha žena, pa on nedugo nakon nje. Pili su oboje. Taj dan kad je umrla, izašao pred stan sa flašom rakije, bez stopala na nozi, u gaćama i potkošulji i ja u životu nisam vidjela tako tužnog čovjeka. Slijepog od tuge.
principessa_etrusca principessa_etrusca 16:25 09.05.2016

Re: Опера - Чин

A u bioskopu obično dremnem i kad sam biram filmove, što bolji film i što udobnija fotelja ja lakše i lepše dremnem i super se provedem.

Curzon Chelsea ima posebnu klasu udobnih fotelja, tzv. pullman seats, prava stvar za tebe.
urbana_gerila urbana_gerila 16:40 09.05.2016

Re: Опера - Чин

tess
urbana_gerila
tess
„jer ne voliš Indijce“, ja: „aa, daa, zaboravila sam“..


nemoj ti se ponovi - ću ostavljam, dosta je jedan hipik u našoj vezi.

Imala sam u zgradi u Beču Indijce. Doduše ne znam kako su se prezivali ali bili su Indijci i kuvali su pokatkad supicu od male djece il od krokodila, sa mnogo prefinih začina.
Da, sjetih se da su jedno vrijeme u zgradi u prizemlju živjeli Pakistanci, il su bili Afganistanci. Njih 6-8, vitki, tamnoputi. Od one noći kad sam ih srela na ulazu u zgradu - istrčavaju sa po dušekom zamotanim pod rukom - nazvala sam ih "spavači".
Za njima je izašao Brko, komšija Hrvat. Slegnuo ramenima pa će "mora da su čuli il osjetili raciju". Bilo je to veče ljetno. Tog Brku poslije, kažu Vlajina - sa trećeg sprata - ocinkarila da preprodaje cigare. Imao je problema.
Vlajina me jednom pitala odakle sam, kad je čula odakle sam pita me jel i kod nas u Bosni postoji onaj Hrist Isos. "Da, naravno da postoji", odgovorim. Poslije je par puta posuđivala pare i vraćala. Jednom mi donijela neke pletene ruže, a ja se sjetih moje komšinice Bošnjakinje što neće da hekla kad joj muž u bolnici "da ne zapliće pute", fino se izvinem Hristu Isosu i bacim ruže pletene u kontejner, al duboko dole pod smeće da Vlajina ne vidi. Da me ne urekne.
Da, u zgradi su bili i Cigani. Tukli se. Čuješ barem jednom sedmično "kurvo, ubiću te, jebem ti majku"..dođe policija, smiruje ih.
Jednom su bili i vatrogasci. Zaboravio komšija Poljak tavu na kolu.
Glamočaku umrla žena on nas sve zaustavljao i pričao da je ona bila bolji čovjek od njega. Šuštao ispod žutih brkova. Puštenih u žalosti.
Poslije Austrijanacu kojem su odsjekli nogu isto umrla tiha žena, pa on nedugo nakon nje. Pili su oboje. Taj dan kad je umrla, izašao pred stan sa flašom rakije, bez stopala na nozi, u gaćama i potkošulji i ja u životu nisam vidjela tako tužnog čovjeka. Slijepog od tuge.


ajd me još malKo ubeđuj, sve sam ti oprostio nego razrađujem ideju da nam račune plaća tvoje pisanje.
tess tess 17:24 09.05.2016

Re: Опера - Чин

Ma, da.

Inspirisali me ti i Milan, sa telefona nabrzaka ostavih koje slovo, i sve je istina. :)

Umorna sam, od jutros se obrćem kao Sandra Bullock u Gravity, odoh napraviti obilazak po selu da razbistrim, malo.

Znaš.

feliks.krul feliks.krul 21:52 09.05.2016

Re: Опера - INTERMEZZO

Pauza ljudi. Angie definitivno vodi po broju komentara! Čast mi je da sam uspeo da zadržim tvoju pažnju toliko dugo. Siguran sam da ćes biti rado viđen gost i u sledećem serijalu. Nadam se na svom blogu.

Ово је добар моменат да захвалим Анџи на 76 коментара у овој триологији o Palanci.
С обзиром да такође имамо око 9,000 потенцијалних читаоца, Анџин допринос је сигурно велики.

Well done girls!

Анџи што се тиче Пране, пишем ти читав трактат. У међувремену слушај неколико пута ову тибетанско појање (chanting) верујем да више никад нећеш бити иста.

радикализовао сам се , само ми се пише ћирилицом.

Иначе цео дан шљакам и немам времена да се придружим. Мада ме сврби да пишем даље. Зашто прекинути са обичајем.
feliks.krul feliks.krul 23:21 09.05.2016

Re: Опера - INTERMEZZO

„Одај нам тајну. Дај нам прану.“

Пре свега, Прана је реч.
Као што је и Храна реч.
Дакле све је логос, јер логос јер реч.

Уколико дамо погрешан назив некој супстанци, на пример, назовемо неки отров храном, онда су консеквенце јасне. Уколико назовемо жртве злочинцима, исто ћемо имати пометњу у нашим главама.

Морамо бити веома свесни и прецизни да ли је оно што једемо стварно Храна. Десетине година нашег одрастања проводимо учећи од родитеља, превасходно, шта је јестиво. Ако чак и једног тренутка изгубимо свест о томе шта је Храна, можемо се отровати и изгубити свој живот.

Тако је и са Праном. Прана је космичка храна по дефиницији, она храна коју неки описују као ваздух који је наравно пун космичких честица, а неки је описују још суптилније, као космичке енергије. Ако је потребно неколико десетлећа да научимо дефиницију Хране, потребно је још више десетлећа да научимо шта је Прана. Можда би је најбоље схватили као грчка реч ПСИХА - која се на српски некад преводи са ЖИВОТ а некад са ДУША.


И чак једном кад стекнемо знање о души и животу лако ћемо га изгубити под налетима напада социопата и психопата, који су ту да нас уништавају и провоцирају. Екстремисти разних сорти, који ни сами нису свесни да у њима чуче психопате и социопате.

А зашто је еволуција дозволила да се створе психопати и социопати? Шта је њихова функција? Не претендујем да знам, али гледајући психопате и социопате на овом блогу, видим да кроз њихове несвесне деструктивне нападе, они изазивају мој логос да се брани, оформљује и опстаје. Можда не би могли да постојимо једно без других. Само је питање онда где је ЗЛО? Традиционално, зло припада психопатама. Међутим овде долази до замене тезе, психопате су добро, а нормални су зло (из разлога описаних у Философији паланке, наравно.)

Срби су дуго, скоро читав двадесети век били подвргнути најгорем обесмишљавању. Прво су их прогласили за племе које треба стопити са другим племенима да би се створила нова нација, као „кукавичије јаје“ (metaphor in reverse) за инкубацију других нација. Онда су дошли Немци и омогућили једну нову велику чистку. А онда је на ступила нова ексремистичка идеологија комуниста која је докрајичила српску школовану и предузетничку класу. Онда је дошао ратнички период (1991) и још више истребио српство по разним крајевима бивше Југославије. Од 1999 имамо мешовиту слику у којој доминира ситна борба Срба против Срба прса у прса, и борба Југословена против српства, и осталих новоформираних и староформираних нација против српства.

Узмите реч Црногорац данас, која је постала реч коју са гађењем узимам у уста, а нажалост то је реч која је пре двадесетпет година била лепа реч.

Она борба коју сам покушао да анализирам овде и да је покажем на делу (уз свесрдну искрену помоћ разних блогера) је борба која је актуелна у овом последњем пост-1999 периоду. Ову борбу „прса у прса“ видим као борбу провоцирану од стране нереформисаних марксиста, људи из мешовитих бракова који се нису могли наћи у новонасталој ситуацији, разноразних психопата и социопата којима годи хаос делогоцентризованог постојања, разних остатака америчког империјалистичког плана који ирационално потпомаже лудило нереформисаних левичара и невладиних организација попут Центра за Деконтаминацију (СРПСКЕ) Културе, људи који величају књигу психопате Михаила Константиновића „Философију паланке“...

Свака част онима који су издражали ово тронедељно мучење. Слава им.
feliks.krul feliks.krul 00:06 10.05.2016

Re: Опера - Чин

principessa_etrusca
A u bioskopu obično dremnem i kad sam biram filmove, što bolji film i što udobnija fotelja ja lakše i lepše dremnem i super se provedem.

Curzon Chelsea ima posebnu klasu udobnih fotelja, tzv. pullman seats, prava stvar za tebe.


ALI TOP OF THE RANGE BIOSKOP JE "EVERYMAN CANARY WHARF" IN CROSSRAIL PLACE.


feliks.krul feliks.krul 21:19 08.05.2016

Паланачка опера Чин други:ОПИС СЦЕНЕ: Феликс поред свог кревета у центру стејџа, пева уз пратњу јутарњег птичијег хора и звук будистичких зделица:

Феликс: Ноћ је била претешка. Будио сам са на сваких пола сата са страшним енергетским облаком који се ширио из предела Манипуре. Није био болан али свеједно није ми дао да спавам, осећао сам да ме космичка енергија обнавља и лечи. Окретао сам се. Са телевизије је допирао звук неког програма и светло је још горело уливајући ми сигурност да се још налазим у реалном свету. Устао сам око 7. Дан је бљештао. Птичији хор је певао. Скувао сам кафу, и стајао под тушем дуго дуго. Током ноћи сам одлучио да одем до оближњег будистичког центра да потражим савет.

Нисам имао жеље да отворим блог или укључим компјутер. Налети енергије су се наставили после попијене кафе. Нисам имао другог избора него да се вратим у кревет. Температура дана је већ достигла 25 степени. Прошетао сам се кроз Актон парк и ушао у јапански будистички центар. Питао сам на рецепцији једну енглеску даму да ли могу разговарати са неким. Узврпољили су се црнци и белци, тражили су податке о мени. Да ли сам икад био у њиховом центру, да ли познајем некога, да ли би хтео да се придружим групи која је понављала њихову мантру у некој соби (појење), прихватио сам али прво ипак желим да се посаветујем са неким. Да ли би оставио број телефона да ми закажу састанак. Дигао сам глас и рекао да ми треба будистичка помоћ и да ћу отићи одмах ако не могу да разговарам са неким. Рекла ми је да сачекам. Послала је неколико смс порука, прегледао сам књижару и купио свеску у којој су биле речи њиховог оснивача Председника Икеде. Сео сам поред прозора и превео његов стих „Водопад“:

Таки но готоку хагешику
Таки но готоку тајумазу
Таки но готоку осерезу
Таки но готоку хогаракани
Таки но готоку дох дох то

Отоку ха оџју но
Фукаку во моте.

Као водопад буди страшан
Као водопад буди неуморан
Као водопад буди неустрашив
Као водопад буди весео
Као водопад буди поносан

Човек треба да се носи као краљ.


Питао сам жену на рецепцији да ли је њихов баштован будиста. Рекла да јесте. Рекао сам да ћу онда са њим разговарати. Тада је она понудила да разговара са мном и потом смо отишли у салу пред њихов олтар и сели поред дубоке златне зделе. Замолио сам је да удари зделу. Имала је леп отрежњујући звук метала и кристала. Онда је почела непрестано да прича о њиховом будизму. Зауставио сам је, рекао пар речи о себи, питао је да ли је упозната са чакрама и да ли зна неки начин умирења Манипуре. Није знала, али рекла је да ме може спојити са њеним киропрактичарем. Прихватио сам, дао сам јој своје податке и кренуо кући, где сам опет легао у кревет док се бејби патлиџан и лук паре на води 15 минута. Доручковао сам пресну одлеђену туњевину и поврће поливено соја сосом.

Опет сам легао у кревет због новог налета енергије из Манипуре. После пола сата сам се обукао, сео у кола, температура ваздуха се већ приближала 30 степену. Пустио сам музику „Земље, Ветра и Ватре“, укључио еркондишнер и одвезао се до Мекдоналдса. Мислио сам да ћу можда наћи тамо свог ђаинског гуруа јер можда он зна неку тајну за стишавање Манипуре. Он тамо ради као чистач. Нисам га нашао, појео сам дупли мекдоналдов сладолед. Отишао до Лидла у своју недељну куповину. Испред Лидла сам уделио једну фунту ирској просјакињи. Онда сам у центру Актона свратио ког оног ..... Србина који држи радњу са југословенским специјалитетима. Тамо сам купио словеначки залеђени бурек и јогурт, и две кесице Подравкине пилеће јухе. Одкако ми је мама рекла да београдски доктори препоручују Подравкину супу као неку врсту инфузије у болницама, обавезно држим по неку кесицу Подравке у резерви. Србин .... трговац ми је препоручио и „хрватске ћевапе“ али у принципу избегавам ту врсту меса.

И на повратку кући видим да сијамски центар за масажу ради. Возио сам пар блокова у круг размишљајући да ли одем на „таи“ масажу. Већ неколико месеци планирам да одем. Отишао сам у парлор, платио 45 фунти и додао још 5 екстра за масерку.

Масерка се зове Си, полу кинескиња полу сијамка, мала је као десетогодишње дете, а сигурно има више од 40 година. Легао сам потрбушке. Читав сат ме је газила својим малим стопалима, месила својим лактовима и коленима, подешавала и разрешавала моје енергетске чворове својим шакима, док сам ја жмурио у рупу за лице на столу за масажу и спуштао се у душу адвоката Михаила Константиновића.

Осећам се изванредно, енергетски чворови су се разрешили, могу да наставим да пишем.

---------------------------------------------------------------------------

ОПИС СЦЕНЕ: Радомир седи за очевим адвокатским столом у београдском салонцу. Михаилова рука на једном Радомировом рамену, на другом Рилкева глава. На једном зиду је огромна репродукција слике Пјера дела Франческе, на другом зиду је огромна групна фотографија шесторице припадника неког српског еснафа. Сви су у смокинзима и лептир машнама, у једној руци држе по пар рукавица. У једном раму величине целог трећег зида су сва одликовања и признања која је Адвокат Михаило Константиновић добио за свој рад у корист отаџбине:

• Spomen plaketa grada Beograda 1974.
• Orden zasluga za narod sa zlatnom zvezdom, 25. 5. 1978.god.
• Zlatna plaketa Privredne komore Beograda 1978.
• Sedmojulska nagrada
• Dopisni član JAZU
• Nosilac Albanske spomenice
• Redovni član Matice srpske, 24. juli 1920. god.
• Kraljevski orden Svetog Save - prvog reda, 1. oktobar 1939. god.
• Kraljevski orden Belog orla - trećeg reda, 3. oktobar. 1940.god.
• Odlikovanje grčkog kralja Konstantina, 2. avgust 1966. god.


Миахило: Како оправдати злочин? Жртву треба прогласити за злочинца. Српски нацисти нису немачког порекла, српски нацисти су аутохтони нацисти.

Узмимо за пример 2,000 стрељаних младих паланчана у Крагујевцу или 3,000 стрељаних паланчана у Краљеву. Шта би радили ти паланчани да су преживели? Наравно, постали би аутохтони мали нацисти. Дакле и они би били злочинци првом приликом. А шта рећи за оних милион усташких жртава? Мисија извршена! Свет спашен од милион паланачих нациста и ко зна колико милиона њихових изданака. У сваком злу има нећег доброг, зар не?

Посао се мора одрадити, Држава пре свега.

Радомир пише и чита наглас „Декартову смрт“: Али мирна, непомична очева рука на мом рамену јача је од Монтења, јача је од Хегела. Не могу да скинем ту руку са рамена. Мирна рука, као рука вечности: постојаност, то је завера вечности против времена, постојаност је пут у каталепсију: бићу слика нагло заустављеног филма, човек-дрво, поред пута којим други пролазе? (Уз дрве је прислоњен бицикл, са предљим точком окренутим мало улево.) Верност изгубљеном прети да ме претвори у то дрво, или у мог оца, који скандира славу Државе, иза затворених врата: nuper sollicitum quae mihi taedium,/nunc desideruium curaque non levis, ¬- Sollicitum taedium, - неспокојна досада, тј. досада и неспокојство; quae mihi (fuisti) – која си ми (била): „ти, која си моја жеља и моја озбиљна брига“. Затварам очи (ово све чешће) да бих поново видео његове усне, њихово подрхтавање, док је умирао, не бих ли погодио шта је то говорио, можда ово nune desiderium, или: solicitum taedium, у славу Државе, и на самртничкој постељи, и чујем га, али глас његов као да је мој глас, - то је мој отац као ја, мој отац или Квинт Хорације Флак. „Живео сам један дан дуже него што је требало.“ (Макробије, Сатурналије, II, 7; navod Montenjev).

feliks.krul feliks.krul 22:32 09.05.2016

Ovo na primer nije Prana.

Mala analiza JEDNOG paragrafa Filosofije raščlanjenog po redovima i sa mogućim engleskim prevodom. (strana. 302)ZLO KAO ODBIJANJE ZLA PROTIVREČJA

EVIL AS REFUSAL OF THE EVIL OF CONTRADICTION.
Zlo do koga je srpski nacizam neizbežno dolazio na makrokosmičkoj ravni

Evil to which Serbian Nazism inevitebly came to at the macroscopic level

jeste zlo ovog sukoba sa istorijom,

is the evil of this conflict with history

zlo pokušaja istorijske regresije, linijom nasilnog povrtaka u van-vremenost prošlosti,
THE EVIL OF THE ATTEMPT AT HISTORICAL REGRESSION, ALONG THE LINE OF VIOLENT RETURN TO THE OUTSIDE-OF-TIME PAST.

a na mikrokosmičkoj ravni (na ravni duha koji dolazi do izražaja kroz ružno individualno iskustvo)
WHILE AT THE MICROCOSMIC PLANE (ON THE PLANE OF THE SPIRIT WHICH COMES TO EXPRESSION THROUGH UGLY INDIVIDUAL EXPERIENCE)

ovo zlo je, kada je autentični izraz, stihijno-podsvesni pokušaj njegov da se u sebi preobrazi: bitno iracionalno,

this evil is, when it is an authentic expression, elemental-subconscious attempt to change within: importantly irrational.

zlo je ovde tehnika kojom se pokušava da prevaziđe nepobedivi i nerazrešivi sukob između večno-plemenskog ("rasnog" ) kao iracionalnog i korenskog racionalizma empiričkog duha palanke.

Here, evil is the technique for surpassing the unwinnable and unsolvable conflict between the eternal-tribal ("racial" ) as the irrational and rooted rationalism of the empirical spirit of the province.

Ono mora da bude jezik ovog duha nesposobnog za izmirenje sa večno-iracionalnim u koji pada duh obogovljenog plemena, duh koji je jedino moguć kao duh tamnog vilajeta, kao duh Noći, jer nužno iracionalan, na samom rubu ništavila, kao što je iracionalan duh samo-svojnosti kao duh apsolutnog identiteta, u njegovoj van-istoričnosti.


"Zlo je jedini moguć jezik vilajeta koji, istavljen kao večnost svemu istorijski-vremenom, može da bude jedino tamni vilajet (vilajet tame); svaki drugi jezik, pre svega jezik govora (ili govor jezika) posvećen rasvetljenju, prožet vremenom i pokretom, inteligencijom koja je inteligencija duha posvećenog određenom cilju, duha radnje i poduzetnosti, u dubokom je protivrečju sa ovim tamnim vilajetom."

Kao iracionalan (obećanje ništavila ako ne i samo ništavilo), ovaj tamni vilajet (taman u svojoj "večnosti", izvan pokreta i vremena), jeste nepomirljiv sa jezikom, i utoliko pomirljiv sa zlom.
feliks.krul feliks.krul 22:57 09.05.2016

Kako prevesti "Obogovljeno pleme"??

KEY PHRASES FROM THE FILOSOPHY OF THE PROVINCE:

Evil of contradiction.
Conflict with history.
The evil of attempt at historical regression.
Here, evil is the technique.


"Here, evil is the technique for surpassing the unwinnable and unsolvable conflict between the eternal-tribal ("racial" ) as the irrational and rooted rationalism of the empirical spirit of the province. It (evil) has to be the language of this spirit incapable of reconciling the ETERNAL-IRRATIONAL into which the OBOGOVLJENO TRIBE, the spirit which is only possible as the spirit of the dark turkish province (TAMNI VILAJET), as the SPIRIT OF THE NIGHT, as it is essentially irrational, AT THE VERY EDGE OF NOTHINGNESS, just as the irrationality of the spirit of independent as the spirit of ABSOLUTE IDENTITY, IN ITS OUT-OF-HISTORICITY*."

"Ono mora da bude jezik ovog duha nesposobnog za izmirenje sa večno-iracionalnim u koji pada duh obogovljenog plemena, duh koji je jedino moguć kao duh tamnog vilajeta, kao duh Noći, jer nužno iracionalan, na samom rubu ništavila, kao što je iracionalan duh samo-svojnosti kao duh apsolutnog identiteta, u njegovoj van-istoričnosti." Filosofija palanke s. 302


Istoričnost, Huserlova upotreba:
*Husserl, now concerned not so much with particular past events as with the eidos of history, the essential historicity of consciousness and its burden of preoccupations derived from the traditions of its social milieu, casts doubt on his own attempt to found a rigorous science free of all preconceptions. (WIKI?)
feliks.krul feliks.krul 23:03 09.05.2016

Re: Kako prevesti "Obogovljeno pleme"??

"Obogоvljeno pleme" možda je to ono što se pominje već dve decenije - "srpsko nebo". Ne znam kako drugačije da shvatim. Jebote šta je radila UDBA još sredinom prošlom veka, kakve li su danas "tehnike zla" usavršene u raznim kujnama?

Ili je "just business as usual"?
feliks.krul feliks.krul 12:04 11.05.2016

Награда "Златно гувно" 2016Добитница признања блогерка: A.1
feliks.krul feliks.krul 12:19 11.05.2016

Награда "Сребрно гувно" 2016Добитник признања блогер: U.G.
feliks.krul feliks.krul 12:22 11.05.2016

Награда "Брончано гувно"Добитиник признања блогер K...

source: Double-headed figure from Gomolava-Hrtkovci, Serbia. Vinca-Plocnik Culture, Late Mesolithic (5th mill. BC). (Photo Credits: Carlos Mesa) www.ancient-wisdom.com
principessa_etrusca principessa_etrusca 12:24 11.05.2016

За крај

Када је Феликс код Тасе објавио свој први наставак о Философији паланке и "другосрбијанству", нисам мислила да је тема (посебно) релевантна. Чак сам ставила и линк на Ashes to Ashes Дејвида Боуија.

Зашто?

Зато што ја "другосрбијанство", на основу мојих увида и на основу мог искуства, видим као један неминовно пролазни отклон.

Мислим да ми је јасно како су се појавили "другосрбијанци" и како је шачица дерасинираних "интелектуалаца" са наметнутим комплексом кривице, углавном пореклом из грађанских породица, посејала "другосрбијанско" семе. Та генерација је углавном отишла.

Следећа је 60+ герерација, деца титоистичке номенклатуре, директно или by proxi, одрасли у бољим деловима Београда док су им бабе и деде живели у неким далеким градовима или селима. Та генерација је највидљивија, они су оснивачи плеторе невладиних организација и то је генерација која је најдиректније уновчила своје "другосрбијанство". Неки су са нама, неки више нису.

Генерација 50+ масовнија јер је за њих другосрбијанство било и ствар аспирације, типично нису из prime делова града, гледали су да оду из Србије и данас-данас, причају о Милошевићу. Са становишта "другосрбијанске" теорије и праксе, они су безначајни.

Генерација 40+ је генерација која је матурирала деведесетих када су се другосрбијанскe идеје рашириле и по унутрашњости. За многе међу њима је "другосрбијанство" било одскочна даска за неку политичку, академску, пословну или другу каријеру. Они су прагматични индивидуалци и сада живе своје животе.

Наравно, ту има доста преклапања.

Ја немам ништа против "другосрбијанаца" лично, и ја не бих, као Феликс, никога квалификовала као социопате, а поготову се не бих бавила ничијим "мешовитим" пореклом.

Мој отац је увек писао латиницу, увек ме је гледао изненађено када бих рекла нешто као "ми Срби", давао ми је материјале Хелсиншког одбора у нади да ћу се уразумити и генерално, да се сматрао Србином, рекла бих да би припадао оној првој, најстаријој генерацији "другосрбијанаца".

Генерално, данас су "другосрбијанци" мање видљиви него што су били. Старији чекају своје зарађене пензије, а млађи перуцкају биографије.

Оно што је интересантно је да се показало да скоро нико од овдашњих коментатора није прочитао ФП, па се питам о чему се овде у ствари дискутовало.
feliks.krul feliks.krul 13:29 11.05.2016

Re: За крај

Оно што је интересантно је да се показало да скоро нико од овдашњих коментатора није прочитао ФП, па се питам о чему се овде у ствари дискутовало.


Већ је објашњено, дискутовало се о колективном свесном и о хисторицизму, што су пажљиви читачи већ уочили. Штампао сам ове блогове о ФП и коментаре, имам око 200 страница за анализу. Оно што би био ред је да нам живи и релевантни учесници историјских околности дају своје виђење Философије паланке. Мислим на Латинку Перовић, Бору Ћосића, и методологе књижевности попут Др Петра Милосављевића.


Ја немам ништа против "другосрбијанаца" лично, и ја не бих, као Феликс, никога квалификовала као социопате, а поготову се не бих бавила ничијим "мешовитим" пореклом.


Pogrešno si razumela moju priču o sociopatima i psihopatima, te dve skupine ne povezujem nužno sa drugosrbijanstvom. Moje mišljenje je da ovde ima i blogera koji su sociopate i-ili psihopate - mislim na ljude koji uporno promovišu sebe kroz kontrolu i ONEMOGUĆAVANJE tuđih dijaloga. Selektivni su, vide gde se mogu ispoljiti i onda napadaju kao komarci.

Što se tiče "mešovitog porekla"... barem ovde u Londonu vidimo mešance svuda, ali to su ljudi koji su uglavnom ponosni svojih višestrukih korena. Ovde, na blogu, osećam da mešanci kao da ne uspevaju da pomire svoje korenje pa mrze jedno ili drugo, ili treće, tj. naročito nama Srbima ne daju mira - ismejavaju nas skoro deset godina (koliko sam ja barem ovde).

Dok sam radio za NVO u Londonu u periodu 1991-1992, pomogao sam mnogima iz Jugoslavije i Albanije da se smeste u opštinske stanove posle traženja azila i da započnu proces integracije (privremen ili stalan). Uglavnom su bili Srbi iz BiH i Hrvatske, i Albanci sa Kosova i Albanije (koji su se predstavljali kao da su sa Kosova).

Jedan slučaj mi je ostao pamćenju. Iz Mostara je došao jedan čovek od oko 30 godina, sa suprugom i ćerkom. On se deklarisao kao Srbin (i to kao veliki Srbin u smislu jakog opredeljenja). Žena mu je bila muslimanka njegovih godina. Rođeni brat ovog gospodina se deklarisao kao Hrvat. Otac im je bio Srbin ubijen od strane snajperista u prvom naletu nasilja u Mostaru. A majka Hrvatica, koja je živa i zdrava. Oba ova mostarska gospodina su se veoma dobro snašla u Londonu.

Ja nemam potrebu da perem ni svoju ni tuđe biografije. Moja veš mašina pere samo moje lične bele košulje i ostalo prnje za potrebe moje trenutne vozačke profesije. Rođen sam u Sarajevu od roditelja koji su došli iz Srbije da rade za Energoinvest to nas je odvelo u Zapadni Pakistan, pa Sudan, pa Istočni Pakistan pa Zambiju. Tako smo prošli smo kroz mnoge lokalne ratove do današnjeg dana. Prve dve godine mog institucionalnog školovanja su bile u Osnovnoj školi Bratstvo i Jedinstvo na Grbavici.

Kao student Mirovnih studija u Londonu i pisac za časopis The South Slav Journal, naišao sam na antropološku studiju holanđanina Max Barta "Međugorje..." o mafijaškom ratu koji se odvijao u Ljubuškom i u okolini Međugorja za kontrolu nad pokloničkim turizmu u tom regionu. Tu knjigu preporučujem svakome.

Zbog svog nepoštovanja ljudskih tabua i zabrana, namerno sam tražio da upoznam jugoslovensku emigraciju u Britaniji i Americi. Znam da ni "Četnici" ni "Ljotićevci" pa ni druge fele nisu bili rasisti već pojedinci uhvaćeni u "bespuću povijesne zbiljnosti" (da iskoristim reči iz naslova knjige Franje Tuđmana "Bespuća povijesne zbiljnosti : rasprava o povijesti i filozofiji zlosilja). Ti "četnici" i "ljotićevci" su bili mahom oženji stranim državljankama.

Za moju završnu reč u vezi ove triologije o knjizi "Filosofija palanke" izabraću sledeći citat iz knjige Slavka Goldstein-a "1941: godina koja se vraća" (Zagreb, Novi Liber, 2007). U uvodu engleskog izdanja, Charles Simić kaže:

"Written by the distinguished Croatian journalist and publisher Slavko Goldstein, whose father was killed by the Ustashas, the pro-fascist nationalists who were brought to power in Croatia by the Nazis when they occupied Yugoslavia in 1941, the book is a memoir of the fateful year, a meticulous historical recreation, and the cautionary account of the events that led to the deaths of some 32,000 Jews, 40,000 Gypsies, and 350,000 Serbs beween 1941 and 1945".

"Goldstein describes the first political killings in Karlovac, of three prominent Serbian citizens who were taken from their homes on May 5, 1941, by five men and shot in a nearby forest. The secret order came from Zagreb and was directed to officials of various towns whose job was to select the killers and their victims. This demonstration, of what Goldstein calls "synchronized violence," on St. George's Day, the Serbian religious holiday, was to show both Serbs and Croats that from now on blood would flow."
principessa_etrusca principessa_etrusca 13:46 11.05.2016

Re: За крај

Ja nemam potrebu da perem ni svoju ni tuđe biografije.


Nisam ni slucajno insinuirala da ti peres svoju ili tudje biografije.
feliks.krul feliks.krul 13:57 11.05.2016

Арија за крај Философије паланке

Знам. Хвала на гостопримству.Завршни перформанс.


Завршна сцена опере. Пустите оба ова клипа истовремено.

Хор Центра за Деконтаминацију Српске Културе: незадржив и хистеричан смех уз звуке центрифуга.angie01 angie01 15:27 11.05.2016

cekajte, bre,

pa sto ste sakrili ove mudrolije na odlazeci blog, koji vec niko ne posecuje?

da se lepo vidi kako oni koji imaju mesano poreklo mrze sve, a narocito Srbe, kako oni koji se ne slazu sa iznetim misljenjem, imaju dijagnoze sociopata i psihopata,
kako je fina i razumna principesa dopustila ovaj igrokaz sa besmislenim dodelama svojim kolegama blogerima i jos uzela kao slagvort reci nekoga ko ima ocigledan problem, kako bi iznela svoju teoriju o tome ko su i kakvi su to drugosrbijanci a iscupani iz svog porekla, sa sve nuznim otklonom istih,

steta bi bilo da sam to videla samo ja, slucajno zalutala, jer ste se upravo kvalifikovali za stormfront- bravo, cestitam!

stvarno ste divan par.
principessa_etrusca principessa_etrusca 15:53 11.05.2016

Re: cekajte, bre,

Angie, verovatno si i sama primetila da "drugosrbijanstvo" nije imalo pandan ni u jednoj evropskoj zemlji, ni u regionu, ni podalje. U tom smislu ono jeste otklon od uobicajenog i veoma zanimljiva pojava.

A sto se tice Felixovih nagrada blogokolegama, nisam ih videla kao nesto uvredljivo. (Princip mi je da sto manje intervenisem i brisem, i na ovom treadu sam obrisala samo jedan komentar u kome je drugi bloger autovan, t.j. spomenut po pravom imenu).
angie01 angie01 16:59 11.05.2016

Re: cekajte, bre,

Angie, verovatno si i sama primetila da "drugosrbijanstvo" nije imalo pandan ni u jednoj evropskoj zemlji, ni u regionu, ni podalje. U tom smislu ono jeste otklon od uobicajenog i veoma zanimljiva pojava.


ma hajde, kako si rekla, to su ljudi koji su se otkacili od svojih korena,....sa sve podelom i definisanjem kategorija- ko su uopste ti ljudi iz tvoje teorije i kako izgleda to sto je uobicajeno, pa su ovi prvi prolazni otklon..... kao skart,...a i nige drugde se nisu pojavili?

jesi li ti svesna sta znace ove reci? o kome ti tacno pricas? sta je ovo?

kakva je ovo klasifikacija ljudi, daj kazi konkretno, da mogu da znam kad im vidim trake na rukama?

nije uvredljivo kazes?...pa eno objasnio je kukakvicki na drugom blogu,...da se razumemo meni ne smeta ako to znaci da sam prepoznata kao neko ko je najmanje nalik onome sto propoveda, a ti podrzavas i to potuljeno, tu i tamo iskoristis slagvort za svoje specijale- mislim, ova tvoja klasifikacija je stvarno vrh!...al je sramotno da proglasava neke svoje pobednike iz osvetnickih razloga- dovoljno si pametna da ti je to jasno!

ti sebi dozvoljavas da neke ljude, koje ni ne poznajes, koji ti se ne uklapaju u zeljeni model i imaju neke druge stavove, drugacije razmisljaju, kalsifikujes kao felericne sa nekim sumnjivim karakteristikama....kojim pravom?...ti imas neka saznanja????, koja bre saznanja ti imas o tebi nepoznatim ljudima???

sta ste vi, ibermenskompelksasi?...i to u odnosu na sopstveni narod u koji se toliko kunete... i to iz Londona, u kome, hebigica morate da koristite latinicu-koju ti specijalno pominjes da je koristio tvoj otac, kao da je to neka karakterna osobina koja treba da pokaze nesto vazno?

svi koji ne dele vasa ubedjenja na parove rzbrojs, sve te sociopate, psihopate i sta god jos sve ne?

i jos ispada da su mrzitelji oni koji upravo kazu da nikog ne mrze?!
principessa_etrusca principessa_etrusca 17:26 11.05.2016

Re: cekajte, bre,

Nista ti Angie nisi razumela!

Kakav skart i kakve gluposti? Prosto se radi o jednoj, u osnovi misionarskoj ideji koja je nastala i razvijala se u ovoj sredini i, koliko ja vidim, sada je u opadanju. A sve sto sam napisala, napisala sam na osnovu konkretnog, meni poznatog uzorka. Neki od tih ljudi su mi friends & family, niti ikog osudjujem, niti mi tako nesto pada na pamet.

nije uvredljivo kazes?...pa eno objasnio je kukakvicki na drugom blogu,...

Ja nemam vremena da pratim sve treadove sve vreme, a nekada jedva da mogu da pratim i jedan, pa stvarno nemam pojma ko je sta i gde objasnio.
angie01 angie01 17:44 11.05.2016

Re: cekajte, bre,

Kakav skart i kakve gluposti? Prosto se radi o jednoj, u osnovi misionarskoj ideji koja je nastala i razvijala se u ovoj sredini i, koliko ja vidim, sada je u opadanju


pa tako zvuci,...i kakva misonarska ideja?,...ljudi koji su setali protiv zlobe nisu imali prolaznu misonarsku ideju, niti oni koji iznose cinjenice o ratu, oni koji taj rat smatraju besmislenim,...ne znam gde brojis one koji su u tom ratu izgubili decu, muza, oca- a nisu delili zlobine ideje,...koliko broji taj tvoj uzorak, da bi za bilo sta bio relevantan, a ti ispisala svoje knstatcije kao nesto sto je definitivno?


Ja nemam vremena da pratim sve treadove sve vreme


pa kako onda imas stav o toj situaciji,...ono deluje ti tako i tako, a pored svega sto je izreceno samo ovde kod tebe?


i ne race mi sta je to uobicajeno.
principessa_etrusca principessa_etrusca 19:12 11.05.2016

Re: cekajte, bre,

pa tako zvuci,...i kakva misonarska ideja?,...ljudi koji su setali protiv zlobe nisu imali prolaznu misonarsku ideju, niti oni koji iznose cinjenice o ratu, oni koji taj rat smatraju besmislenim,...ne znam gde brojis one koji su u tom ratu izgubili decu, muza, oca- a nisu delili zlobine ideje,...koliko broji taj tvoj uzorak, da bi za bilo sta bio relevantan, a ti ispisala svoje knstatcije kao nesto sto je definitivno?

Само ми, молим те, појасни по којим критеријумима ти разврсташ на "прве" и "друге", пошто ми се чини да то што си до сада навела ('недељење Милошевићевих идеја', 'поглед да је рат бесмислен' и 'изношење чињеница о ратним злочинима') замагљује слику. (Ако може и са примерима конкретних јавних личности.)
angie01 angie01 19:28 11.05.2016

Re: cekajte, bre,


Само ми, молим те, појасни по којим критеријумима ти разврсташ на "прве" и "друге",


vise puta sam rekla da ne kapiram tu podelu,...znaci, ja ne razdvajam,....a vidim ti imas kompletnu tabelu za ovde druge, a nikako da kazes sta je to ono sto je uobicajeno-pa valjda samim tim i po tebi normalno, sto sve ovi sa tvoje tabele ne izpunjavaju,...mozes i ti neki primer iz javnog zivota,....salm se, ja se gadim lepljenja etiketa....narocito onima koji nisu prisutni,...ovako podmuklo, na odlazecem blogu na koji niko vise ne zalazi- al da ostene...

recimo i filozofija o zlu- boldovano, gde je ono objasnjeno na vrlo, vrlo sumnjiv nacin i diskutabilnom namerom...kome su upucene te reci i sta ce one takve na blogu na koji ljudi dolaze u slobodno vreme da razmene misljenja o nekim stvarima?

...mnogo si se bre prepusila i Crvenkapicu.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana