Ekonomija| Istorija| Politika

Ekonomska promašenost ‘Socijalističke' Jugoslavije

Goran Nikolić RSS / 15.06.2016. u 13:13

Da li je Brozova politika navodne neutralnosti (i nesvrstavanja), odnosno tzv. ekvidistance prema dva ideloški i gepolitički suprostavljena bloka: ‘(N)i Istok (N)i Zapad' bila racionalna? Koliko je zapravo koristi ili štete takva politika donela našoj zemlji, odnosno njenim građanima.
Postoji ‘legenda' da je Enver Hodža rekao da se nije Albanija izolovala od sveta, već svet od Albanije. Možda je za Broza bilo adekvatnije da tako nešto kaže. Naime, režim nije rekao NE Staljinu, već ovaj njima (nadajući se da će jugoslovensko rukovostvo zbaciti niži ešalon komunista). Džugašvili je svakako bio nezadovoljan autonomnošću Broza i družine ali i njihovim nekooperativnim ponašenjem prema grčkim komunistima, koje su vojnom opremom podržavali uprkos protivljenju Moskve (koja je imala obaveštajne podatke, a nije htela da ih podeli sa ‘Valterom', da su Amerikanci spremni da vojno intervenišu na Egeju). Naši komunisti, već 1945. od Zapada označeni kao: ‘Satelit N. 1', neko su vreme pokušavali da se pokaži većim ‘papom od pape' forsirajući izgradnju komunističkog društva, u želji da pokažu svoju privrženost ideologiji Marksa i Lenjina. Videvši da to ne daje rezultate, a suočeni sa brojnim obaveštajnim podacima da im se sprema vojna intervencija SSSR-a (i što je za njih najgore: gubitak vlasti), oni odlučuju da pokrenu saradnju sa Zapadom, koji je provobitno bio uzdržan (sumnjajući da je razlaz stvaran). Dakle, politika: (N)i Istok (n)i Zapad praktično je uslovljena intenzivnom ‘izgradnjom komunizma', pa ‘raskolom' 1948. Broz zbog prvog nije mogao biti ‘Zapad', a zbog drugog ‘Istok'. Odluka 1948, odnosno novonastala politika, je bila iznuđena i reprezentovala je nezavidnu poziciju Jugoslavije, jer režim zapravo nije mogao ni sa kim. U Evropi je samo Austrija imala formalnu obavezu da bude neutralna, ostale države (Švedska, Finska, Irska) su to radile uglavnom svojevoljno, ali su se jasno oslanjale na Zapad (kao uostalom i Austrija), jer su imale iste ideološke osnove za to. Ostanak van saveza (kada je velika većina Evrope u dva bloka) poskupljivao je odbranu i razvoj, tj. politički trošak autarhičnog sistema je bio veći nego što je to mogao biti u nekom alternativnom scenariju.
Sasvim je neopravdano rizikovanje sukoba sa Zapadom, posebno tokom 1946, te sa SSSR-om 1948-1953, te opet 1968, jer bi eskalacija donela enormne ljudske žrtve i ekonomske štete. Treba dodati da je vojna odbrana od napada SSSR-a 1948-53. praktički bila nemoguća (Sovjeti bi ušli u Beograd nešto sporije nego što je brzina tenka). U suštini režim je bio spreman da brani vlast po svaku cenu (ogromne ljudske žrtve i materijalni gubici), te izgradnja brojnih (podzemnih) vojnih skloništa posebno širom Bosne tokom 1950-ih i 1960-ih ne treba da čudi.

Ekonomske posledice samoizolacije

Svakako da Pokret Nesvrstanih (u sklopu ‘aktivne miroljubive koegzistencije') nije bio adekvatna zamena za ekonomsku integraciju u (zapadno)evropski prostor, što bi sa privrednog aspekta bio racionalan izbor (i nastavak ekonomske orijentacije zemlje do 1941). Naivni entuzijazam saradnje sa ovim zemljama od druge polovine 1950-ih se nikada nije materijalizovao. Građani su "glasali nogama" za Zapad, uz ekonomski otpor države koji je pokušavao da administrativnim merama štiti svoju partikularnu viziju ekonomskog razvoja. Jugoslovensko društvo je moralo da "izmišlja" društveno-ekonomski model (samoupravni socijalizam) za koji se pokazalo da je bio neodrživ, a služio je legitimaciji jednopartijske diktature. Tome je služilo i ‘nesvrstavanje', odnosno to je postalo njegova glavna funkcija - da predstavi vlast kao avangardnu grupu koja je humanija i pravednija od ‘belog' sveta. Na kraju, Jugoslavija je kraj Hladnog rata dočekala kao ideološki gubitnik i zemlja bez prijatelja, ostavljena sama sebi i prepuštena centrifugalnim spoljnim uticajima.
Intenzivirana saradnja sa marginalnim zemljama trećeg sveta bila je veoma skupa, odnosno ekonomski neracionalna. I u vremenima ‘ekspanzije prijateljstva' sa država ‘trećeg sveta' ona nije prelazila sedminu ukupne robne razmene. Npr. 1987. 14,5% izvoza otpadalo je na zemlje u razvoju, dok je iz istih država dolazio 12,4% uvoza, od čega je polovina u stvari bio neophodni uvoz energenata, pre svega iz Irana, Iraka i Libije. Udeo Afrike u robnom izvozu i uvozu uglavnom nije prelazio 5% (1969. 3,9% izvoza i 3,4% uvoza; 1987: 5,7% izvoza i 3,8% uvoza Jugoslavije). Učešće najvećeg partnera u Aziji među zemljama u razvoju, Indije, bilo je uglavnom između 1% i 2% (1969. čak 2,7% izvoza i 1,6% uvoza, ali već 1987. samo 0,5% uvoza i 1,2% robnog izvoza SFRJ). Udeo ostalih zemalja u razvoju, izuzev izvoznica nafte bio je marginalan. Ako pogledamo stanje 2014 i 2015. slika je sasvim drugačija. Na zemlje Afrike otpada tek 1,3% izvoza i 0,6% uvoza Srbije, dok Indija, niti jedna zemlja u razvoju (van Evrope, sem Kazakstana povremeno), nije među prvih 30 spoljnotrgovinskih partnera naše zemlje (što znači da su daleko ispod 1% razmene). Ne treba sumnjati da je današnji geografski obrazac naše razmene ekonomski racionalan, i faktički povratak na geografsku strukturu trgovine pre Drugog svetskog rata.
Dodatni problem ovakve orijentacije je pola veka izostanka stranih investicija i posledničnog transfera modernih tehnologija iz bogatih zemalja (mada su od 1967. bila dozvoljena tzv. zajednička ulaganja, koja su imala ograničen pozitivan ekekat u zatvorenom ekonomskom sistemu kakav je bio ‘samoupravni' jugoslovenski). Treba istaći da je zemlja često imala nepotrebno loše politički odnose zbog vođenja globalne politike, što nas je ekonomski iscrpljivalo. Naime, Brozov režim nas je u stvari nepotrebno svađao sa mnogim zemljama poput Izraela (sankcije 1967.) ili SR Nemačke (prekid diplomatskih odnosa).
Verovatno nešto viši životni standard koji su stanovnici Jugoslavije imali tokom 70-ih i delimično 80-ih u odnosu na zemlje Istočne Evrope posledica je ekonomkski neracionalnog enormnog zaduživanja zemlje nakon Prvog naftnog šoka (najmanje polovina investicija iz tih zajmova se mogu okarakterisati kao ‘promašene'). Pored toga, iluziju o znatno boljem životu nego na Istoku stvarala je i dostupnost određenih roba, odnosno konzumerskih navika sa Zapada, poput farmerki, koka-kole ili modernih automobila, te i dostupnost pop-kulture (pre svega muzike i filmova), naročito iz Britanije i SAD. Ono što je činjenica je da po stopi privrednog rasta u periodu 1951-1990. Jugoslavija (sa 4,4% prosečno godišnje) bila bolja samo od Mađarske (4,3%) a lošija od svih ostalih zemalja Istočne Evrope. Preduzeća su formalno bila društvena a stvarno državna, ali je njihova neefikasnost i međunarodna nekonkuretnost (usled neadekvatne alokacije resursa, nemotivisanosti radnika, loše poslovne organizacije, nedostaka modernih tehnologija) grubo bila jednaka firmama sa istoka starog kontinenta. U suštini ‘jugoslovenski ekonomski model' je bio jednako neracionalan kao i u ostalim socijalističkim zemljama, prosto zato što se radilo o praktično istom, etatističkom odnosno netržišnom, sistemu.
Paradoksalno je da je relativno visok nivo spoljne trgovine naše zemlje u odnosu na današnjicu, pre svega posledica povlašćenog tretmana upravo na tržištu zemalja SEV-a, na koje je otpadalo oko dve petine izvoza i uvoza. Naime, u te zemlje kliringom je išla roba koja nije imala prođu na zahtevnom tržištu država zapadne Evrope. Dok su se međunarodno praktično izolovane, države Istoka uvezale u SEV, što je koliko-toliko ublažavalo njihove ekonomske probleme, Jugoslavija je sarađivala sa siromašnim zemljama trećeg sveta, od kojih dobar deo potraživanja nikada nije naplatila. Istina, naša zemlja je imala nešto bolji tretman od Istoka pri uvozu tehnologije iz zapadnih zemalja.
Jugoslavija je ostvarila i znatan priliv donacija, mekih kredita i doznaka (od kraja 60-ih) sa Zapada, što je nadomeštavalo prednosti koje su imale zemlje Istoka, koje su ostvarivale drastičan popust pri kupovini nafte i gasa iz SSSR-a. Naime, jugoslovenska ekonomija je provela najmanje dvadeset godina, zaključno sa 1980, pod tempom rasta duga od preko 17% godišnje, što ukazuje da se i struktura te ekonomije formirala na taj način da je njenoa održivost zavisila od budućeg uvećanja duga. Ovo je pre svega posledica toga što je jugoslovenski trgovinski deficit 1970-80. strahovito rastao, čak i brže od spoljnog duga. Kako su uvoženi uglavnom repromaterijali (a u manjoj meri moderna oprema), to ukazuje da se nije moglo očekivati povećanje produktivnosti u budućnosti kojim bi se pokrivao trgovinski deficit. Šta više, produktivnost po jedinici uloženih resursa u većini jugoslovenskih industrija tokom šezdesetih i sedamdesetih godina je opadala. S druge strane, stopa nezaposlenosti se, uprkos odlasku preko milion Jugoslovena na privremeni rad u inostranstvo (što je oko 20% radne snage) 1970-1980. popela sa 7% na 12%. Dakle, uprkos neprestanom rastu priliva stranih sredstava u vidu kredita, deviznih doznaka milionske dijaspore i politički motivisane, pre svega američke, ekonomske pomoći (postoje jaki dokazi da je uloga američkih interesa, a time i pomoći, u periodu nakon Drugog svetskog rata, posebno do početka 60-ih bila slična onoj u zemljama zapadne Evrope), jugoslovenska ekonomija je beležila skroman rast. Kriza osamdesetih, kada je stopa rasta BDP pc postala nulta, pokazala je neodrživost i tako zasnovanog modela rasta.

 

 Komentari (206)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

krkar krkar 13:16 15.06.2016

Samoupravljanje, još socijalističkije


Jeste, Jugoslavija je baš zajebala divnu ideju samoupravljanja. Ali ako daju tebi ti ćeš ga danas napraviti bolje i socijalističkije.
krkar krkar 13:23 15.06.2016

Tim gore po činjeniceDiplomatske odnose između FNR Jugoslavije i SR Nemačke nije prekinuo Brozov režim nego Adenauerov režim, u skladu sa Halštajnovom doktrinom.

No ne daj da te činjenice ometu u analizi.

P.S.
I pored nepostojanja diplomatskih odnosa od 1957. do 1968. ekonomska razmena FNRJ i SRN višestruko je porasla. Ali pošto mi je žena zabranila da besplatno savetujem, posebno diletante, moraćeš se sam potruditi da nađeš podatke.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 06:56 16.06.2016

Rimljanke mlade

sta, nije zadovoljna gospoja stecenim, eh te zene, can't kill 'em, can't live with 'em, ne da ti da radis jedino u cemu si simpatican: da pricas o povesti Partije i njenog neuspeha da napravi drzavu. protest protiv gospoje K!
krkar krkar 10:30 16.06.2016

Re: Rimljanke mlade

Srđan FuchsManje supstanci!
svarog svarog 14:12 15.06.2016

Drž se

Saće te raščerče partizanci
rade.radumilo rade.radumilo 14:12 15.06.2016

Kakav trip

Ispade, po autoru bloaga, da su zemlje SEV-a zapravo bolje stajale i napredovale u periodu 1945-90 u odnosu na FNRJ/SFRJ samo njihovim građanima to niko nije rekao.
angie01 angie01 16:16 15.06.2016

Re: Kakav trip

rade.radumilo
Ispade, po autoru bloaga, da su zemlje SEV-a zapravo bolje stajale i napredovale u periodu 1945-90 u odnosu na FNRJ/SFRJ samo njihovim građanima to niko nije rekao.


slusala sam ga pre neko vece kod marica,...nisam bila sigurna je l' se zahaebava, ono,je l' skinuo maricevu foru provokacije-koja mi o ovako ide na zivac-pa se uzajamno vozaju-kada ono, stvarno, najstvarnije,...daj bre ljudi, ovde neki blogeri u par komentara daju kvalitetnije analize, od nekih profi njanjaliticara....jos mi bezvezniji osecaj da je ovo uradjeno po poslednjoj modi:(....da se preporuci.
princi princi 17:02 15.06.2016

Re: Kakav trip

Dobro, čovek (doduše, nevešto) priča o ekonomijama država ne o učešću lične potrošnje u istima. Treba uvek saslušati šta čovek priča, čak i kad priča gluposti (ili kad ne iznosi dovoljno činjenica kojima bi potkrepio svoje argumente, što je slučaj kod gos'n Nikolića).
jkt2010 jkt2010 01:00 16.06.2016

Re: Kakav trip

rade.radumilo
Ispade, po autoru bloaga, da su zemlje SEV-a zapravo bolje stajale i napredovale u periodu 1945-90 u odnosu na FNRJ/SFRJ samo njihovim građanima to niko nije rekao.

Pogledaš sada gde je ko i kašće ti se samo.
deset_slukom deset_slukom 03:54 16.06.2016

Re: Kakav trip

jkt2010

Pogledaš sada gde je ko i kašće ti se samo.


Nemaš ti pojma. Trebalo je obići i videti taj jad.

Pogledaš sada gde je ko i kašće ti se ko se reformisao i ušao u EU, a ko nije.
jkt2010 jkt2010 04:35 16.06.2016

Re: Kakav trip

deset_slukom
jkt2010

Pogledaš sada gde je ko i kašće ti se samo.

Nemaš ti pojma. Trebalo je obići i videti taj jad.

Pogledaš sada gde je ko i kašće ti se ko se reformisao i ušao u EU, a ko nije.

OK, da uprostim za ekstra glupe: pogledaš gde je ko danas i sve je jasno.

Ali moguće je i da si ti u pravu: SFRJ je bila jača industrijski i kakogodoćeš od SSSR; to se videlo po tome što smo mi imali farmerke i Trst a oni nisu.

Jes' da su oni kao pravili te neke kao kamione avione helikoptere podmornice svemirske brodove atomske reaktore, ali džaba im sve to kad si ti išao u Makarsku na more. A oni nisu.
rade.radumilo rade.radumilo 08:25 16.06.2016

Re: Kakav trip

Jes' da su oni kao pravili te neke kao kamione avione helikoptere podmornice svemirske brodove atomske reaktore, ali džaba im sve to kad si ti išao u Makarsku na more. A oni nisu.


A nisu imali ni hleba, mleka, mesa itd. Uđeš u prodavnicu, ako se to tako moglo nazvati, i ne možeš ti da kupiš šta ti hoćeš, već koliko je sledovanje po kupcu (imao sam prilike da vidim da je samo pola vekne hleba za taj dan). Oni koji su došli kasnije, za njih nema. Stranac, ako pokaže pasoš, može da kupi koliko hoće (ne uvek, ali više u svakom slučaju). Problem je u tome što to znači da će neko, ranije u redu nego inače, da ostane bez sledovanja za taj dan. Za svaki slučaj, kasirka još jednom proverava da neko nije dobio više nego što je za taj dan odlučeno da dele.
Prosto čudo jedno, koliko im je bilo dobro. Toliko dobro, da nikom nije jasno koliko su morali biti poremećeni likovi koji su rizikovali (i često gubili) život pokušavajući da pobegnu odatle.
rade.radumilo rade.radumilo 08:26 16.06.2016

Re: Kakav trip

Nemaš ti pojma. Trebalo je obići i videti taj jad.


To su ti ti likovi, što se oduševljavaju svim takvim zemljama, ali im ne pada na pamet tamo da odu ili ne daj bože žive. Što su "zapadnije" to se više oduševljavaju "istokom."
predatortz predatortz 08:27 16.06.2016

Re: Kakav trip

rade.radumilo
Jes' da su oni kao pravili te neke kao kamione avione helikoptere podmornice svemirske brodove atomske reaktore, ali džaba im sve to kad si ti išao u Makarsku na more. A oni nisu.


A nisu imali ni hleba, mleka, mesa itd. Uđeš u prodavnicu, ako se to tako moglo nazvati, i ne možeš ti da kupiš šta ti hoćeš, već koliko je sledovanje po kupcu (imao sam prilike da vidim da je samo pola vekne hleba za taj dan). Oni koji su došli kasnije, za njih nema. Stranac, ako pokaže pasoš, može da kupi koliko hoće. Problem je u tome što to znači da će neko, ranije u redu nego inače, da ostane bez sledovanja za taj dan. Za svaki slučaj, kasirka još jednom proverava da neko nije dobio više nego što je za taj dan odlučeno da dele.
Prosto čudo jedno, koliko im je bilo dobro. Toliko dobro, da nikom nije jasno koliko su morali biti poremećeni likovi koji su rizikovali (i često gubili) život pokušavajući da pobegnu odatle.


Ja vas ne razumem!
Raspravljate se oko toga koji je od dva neuspela ekonomsko-politička projekta bio neuspeliji.
Čemu?
rade.radumilo rade.radumilo 08:29 16.06.2016

Re: Kakav trip

Raspravljate se oko toga koji je od dva neuspela ekonomsko-politička projekta bio neuspeliji.
Čemu?


Zbog likova koji se zalažu za to da:
- Nije trebalo da se konfrontiramo sa celom SEV ekipom, već da postanemo integralni deo svega toga.
- Treba da se otkačimo normalnog sveta i priključimo ostacima svega toga danas.
predatortz predatortz 08:32 16.06.2016

Re: Kakav trip

- Treba da se otkačimo normalnog sveta i priključimo ostacima svega toga danas.


Ostaci svega toga danas nisu ništa gori po pitanju brutalnosti od onoga što se zove 'slobodnim svetom'. Zar ne primećuješ da taj 'slobodni svet' počinje debelo da zastranjuje?
rade.radumilo rade.radumilo 08:48 16.06.2016

Re: Kakav trip

Ostaci svega toga danas nisu ništa gori po pitanju brutalnosti od onoga što se zove 'slobodnim svetom'. Zar ne primećuješ da taj 'slobodni svet' počinje debelo da zastranjuje?


Aj' malo otputuj i boravi i radi neko vreme i "tamo" i "ovamo", posluj i sa jednima i sa drugima, pa onda da pričamo.
highshalfbooze highshalfbooze 08:55 16.06.2016

Re: Kakav trip

- Nije trebalo da se konfrontiramo sa celom SEV ekipom, već da postanemo integralni deo svega toga.
- Treba da se otkačimo normalnog sveta i priključimo ostacima svega toga danas.

Da, interesantni su tekstovi koji se mogu u zadnje vreme videti svuda, pa i po društvenim mrežama. Kao i dešavanja, nedavna poseta ambasadora EU i USA, a nasuprot sutrašnjoj poseti predsednika Kine i njegov dolazak u železaru koja se sprema već desetak dana, JKP čisti, pere i sadi cveće unutar kruga strane fabrike o trošku sugrađana, javna preduzeća i ustanove su dobile naredbu da subota bude radna i to na terenu sa mestom okupljanja u 6 sati sabajle, kao i naredbom da svako dovede još 4 osobe sa sobom. Prevoz i sendviči su obezbeđeni o trošku znasečijem. Zadatak je da se okupi desetak hiljada ljudi tamo. Čini mi se da su zaboravili da kažu da svako ponese cveće sa sobom. A možda će cveće biti obezbeđeno na licu mesta, kao i transparenti i drugi rekviziti.
predatortz predatortz 08:56 16.06.2016

Re: Kakav trip

rade.radumilo
Ostaci svega toga danas nisu ništa gori po pitanju brutalnosti od onoga što se zove 'slobodnim svetom'. Zar ne primećuješ da taj 'slobodni svet' počinje debelo da zastranjuje?


Aj' malo otputuj i boravi i radi neko vreme i "tamo" i "ovamo", posluj i sa jednima i sa drugima, pa onda da pričamo.


Ti, ja, naši subjektivni utisci - to su smešne i prizemne stvari. Svode se na toliko ograničena iskustva, da je bespredmetno razgovarati o tome.

Činjenica je da ni najozbiljnije ekonomije sveta ne mogu zaobići saradnju sa onim što ti nazivaš 'ostacima'. Bez tih 'ostataka' stao bi svemirski program, evropske industrije bi stale zbog nedostatka energenata, pukle bi ako bi ostale bez tržišta Rusije i Kine...
svarog svarog 09:01 16.06.2016

Re: Kakav trip

Rusija je danas kapitalistička zemlja, više liči na Ameriku s početka XX veka, nego sadašnja Amerika.
Tako da mi nisu najjasnije asocijacije ni precvalih komunjara ni ovih prozapadnih šatro liberalčića sa Rusijom kao novim SSSR-om.
makemyday makemyday 10:06 16.06.2016

Re: Kakav trip

angie01
rade.radumilo
Ispade, po autoru bloaga, da su zemlje SEV-a zapravo bolje stajale i napredovale u periodu 1945-90 u odnosu na FNRJ/SFRJ samo njihovim građanima to niko nije rekao.


slusala sam ga pre neko vece kod marica,...nisam bila sigurna je l' se zahaebava, ono,je l' skinuo maricevu foru provokacije-koja mi o ovako ide na zivac-pa se uzajamno vozaju-kada ono, stvarno, najstvarnije,...daj bre ljudi, ovde neki blogeri u par komentara daju kvalitetnije analize, od nekih profi njanjaliticara....jos mi bezvezniji osecaj da je ovo uradjeno po poslednjoj modi:(....da se preporuci.

Baš dobro rečeno, aktuelna moda je u pitanju. Ulizivanje trenutnoj a pljuvanje po svakoj ranijoj vlasti postalo je najunosniji posao.
krkar krkar 10:29 16.06.2016

Re: Kakav trip

Aj' malo otputuj i boravi i radi neko vreme i "tamo" i "ovamo", posluj i sa jednima i sa drugima, pa onda da pričamo.


On je već u inostranstvu, samo što je njemu zapad na istoku.
deset_slukom deset_slukom 12:50 16.06.2016

Re: Kakav trip

OK, da uprostim za ekstra glupe: pogledaš gde je ko danas i sve je jasno.

Ali moguće je i da si ti u pravu: SFRJ je bila jača industrijski i kakogodoćeš od SSSR; to se videlo po tome što smo mi imali farmerke i Trst a oni nisu.

Jes' da su oni kao pravili te neke kao kamione avione helikoptere podmornice svemirske brodove atomske reaktore, ali džaba im sve to kad si ti išao u Makarsku na more. A oni nisu.


Nemoj više da uprošćavaš, možda napišeš i nešto pametno.

Industrija treba da zadovolji životne potrebe građana, pre svega. U istočnom bloku, generalno, industrija robe široke potrošnje je bila mislena imenica. Ono što je postojalo, proizvodilo je nekvalitetnu robu, često zrelu za trenutnu reciklažu zbog škart kvaliteta. Raketle i tenkovi su jedino čime je SSSR mogao da parira zapadu.

Pre nego što bih spomenuo farmerice, radije bih govorio o višedecenijskom nedostatku osnovnih životnih potrepština. U Poljskoj i u Moskvi, recimo, nikad nisam video meso u mesari, ni u kakvom obliku. Ni pileću nogicu. Zato što ne ustajem baš s prvim suncem. Desilo se jednom da u Krakovu, glavnom turističkom gradu, satima obilazim luksuzne restorane, ne bih li našao jedno jedino jelo sa nekim faširanim mesom.

Da bih predupredio komentare tipa "u se, na se i podase", evo nečega iz kulture. Ako je neko poželeo da čuje nešto muzike sa zapadne strane, trebalo je da odvoji novaca reda veličine omanje plate za neko Jugoton ili Suzy izdanje.

Čak ni njihovu muziku nisam mogao da kupim... slučajno sam bio naleteo na ovo.

jkt2010 jkt2010 12:54 16.06.2016

Re: Kakav trip

rade.radumilo
Jes' da su oni kao pravili te neke kao kamione avione helikoptere podmornice svemirske brodove atomske reaktore, ali džaba im sve to kad si ti išao u Makarsku na more. A oni nisu.


A nisu imali ni hleba, mleka, mesa itd.

A ti se zbog toga mnogo brinuo...

Nego samo da ti javim da smo mi od njih kupovali avione još onda, kad nisu imali nie leba da jedu? Ni mesa ni mleka. O civilnim pričam, za vojne si valjda čuo. I rakete i radare i druga muda, to eno i dan-danas koristimo...

I valjda si čuo da su još onda slali ljude u svemir i sonde na Mesec itd. I imali atomske centrale, podmornice i takoto? Jes' čuo za to?

Jel onda tolko teško za shvatiti da neko ko poseduje svu tu tehnologiju tj ljude koji sve to mogu da naprave, može mnogo lakše da se reformiše i da napreduje od nekog ko je imao leba i margarina i viršle i fiću i ujku u Nemačkoj? O tome govori blog, a na to sam se i ja malkice osvrnuo.

Hoće se reći, da smo malo manje trošili na Makarsku i salamu i bofl sa Zapada, a više na tehnologiju (makar ko Slovenci na pr), možda bi mi danas bili gde su Česi ili Poljaci. Ili Korejanci kad smo oko toga. Ovako, ostaje ti da se sećaš kako ti je nekad lepo bilo jer je Tito imao lepu belu uniformu... Državnik jebote!


jkt2010 jkt2010 13:15 16.06.2016

Re: Kakav trip

deset_s_olukom
OK, da uprostim za ekstra glupe: pogledaš gde je ko danas i sve je jasno.

Ali moguće je i da si ti u pravu: SFRJ je bila jača industrijski i kakogodoćeš od SSSR; to se videlo po tome što smo mi imali farmerke i Trst a oni nisu.

Jes' da su oni kao pravili te neke kao kamione avione helikoptere podmornice svemirske brodove atomske reaktore, ali džaba im sve to kad si ti išao u Makarsku na more. A oni nisu.


Nemoj više da uprošćavaš, možda napišeš i nešto pametno.

Industrija treba da zadovolji životne potrebe građana, pre svega. U istočnom bloku, generalno, industrija robe široke potrošnje je bila mislena imenica. Ono što je postojalo, proizvodilo je nekvalitetnu robu, često zrelu za trenutnu reciklažu zbog škart kvaliteta. Raketle i tenkovi su jedino čime je SSSR mogao da parira zapadu.


Računaj da sam ovim gore za Radumila i tebi odgovorio.
Al ajd da dodam, zbog ovog tvog gotovo pa genijalnog zapažanja:
Raketle i tenkovi su jedino čime je SSSR mogao da parira zapadu.

Ali avaj, nisi uspeo da sprečiš da ti glupost iscuri i ufleka ovu misao gore:
U istočnom bloku, generalno, industrija robe široke potrošnje je bila mislena imenica

Eh da si im ti bio Staljin Hruščov ti bi neprijatelju parirao salamom i faširanim šniclama i generalno, robom široke potrošnje. Kakve rakete avioni tenkovi...

I bajdvej, ruski sateliti se sasvim lepo & brzo uklopili u Zapad, a i sami Rusi im pariraju i dan-danas, kolko vidim po novinama. A to je zato što su onda pravili avione i rakete a ne pileća krilca i farmerke.

Zato sad imaju i avione i farmerke i svašta nešto za šta ti (na primer) para nemaš. Da im pariraš. Zato su danas Rusi cenjeni gosti gde god da odu, a za nas su spremljene table (na srpskom) "ne pljuj na patos" i one sa precrtanim paradajzom...

Obrni okreni, njima nije loše a nama malo teže ide.

Odakle smo i krenuli.

Sledeći krug optrči sam, ne moram ni ja baš svakog konja da timarim...
deset_slukom deset_slukom 13:31 16.06.2016

Re: Kakav trip

jkt2010

Zato sad imaju i avione i farmerke i svašta nešto za šta ti (na primer) para nemaš. Da im pariraš. Zato su danas Rusi cenjeni gosti gde god da odu, a za nas su spremljene table (na srpskom) "ne pljuj na patos" i one sa precrtanim paradajzom...


Hajde da stvari malo stavimo na svoje mesto, umesto salate od reči kojom nas zatrpavaš.

Satelite i avione je pravio SSSR. Ostale zemlje to nisu radile, ili su samo, nekim delom, učestvovale u izradi.

Uprkos svemirskoj tehnologiji, Rusija i zemlje nastale od SSSR-a se nisu reformisale. Cenjeni gosti, gde god da odu, su ruski tajkuni, a ja imam svašta nešto za šta prosečni Rus para nema.

Uprkos tome što su ostale zemlje SEV-a više decenija skupo plaćale "zaštitu" SSSR-a, što su veći deo svoje nekadašnje "jake" industrije isekle u staro gvožđe, uspešno su se reformisale a mi, sa sve bivšim "zaštitnicima", možemo da im gledamo u leđa.
jkt2010 jkt2010 13:33 16.06.2016

Re: Kakav trip

rade.radumilo

Zbog likova koji se zalažu za to da:
- Nije trebalo da se konfrontiramo sa celom SEV ekipom, već da postanemo integralni deo svega toga.

De bre ne lupetaj opet. Kako nam je bolje ako se komunjare konfrontiraju sa komunjarama?

Naravno da smo trebali da se konfrontiramo sa tom komunjarskom ekipom, ali ne tako što će konfrontaciju da radi naša komunjarska ekipa. I naravno da smo se konfrontirali kad je bilo vreme, a zna se i ko. (Neću da kažem "četnici" , nek se sami jave... )

Ko da kažeš "treba da se borimo protiv ISIS tako što će da pređemo u Talibane". Šta je s tobom?
jkt2010 jkt2010 14:03 16.06.2016

Re: Kakav trip

Dećeš_ti_sa_olukom
Kenj kenj kenj jer šta ću bez argumenata ostadoh sad

Sve ovo nadrobljeno preskačem jer je naravno obično vađenje. A za ovo tek
Cenjeni gosti, gde god da odu, su ruski tajkuni, a ja imam svašta nešto za šta prosečni Rus para nema.


Toliko lupaš da je to neverovatno. Ja sam na Baliju poslednjih 5-6 godina. Jes da je broj ruskih turista na Baliju opao za 1/3 poslednjih par godina, zbog sankcija, konkretno sa 72,000 na prošlogodišnjih 52,000. Po prvom tromesečju ove godine kad ih je bilo 23,000 ( a sezona za Ruse tek dolazi ) , reklo bi se da sledi pun oporavak tj idu nazad na jedno 80,000 ... (link link link)

Ne znam kad si ti to poslednji put video Rusa uživo, ali mi se čini da je to bilo mnogo davno. Lepo bi bilo da Rusi imaju toliko tajFuna da mogu desetine 'iljada i nama na Bali da pošalju, al će pre da bude da ti brale veze nemaš. Prošao je njih komunizam odavno. Ta boles' još samo Radumenka trese...

deset_slukom deset_slukom 14:25 16.06.2016

Re: Kakav trip

jkt2010
na Baliju


Jeb'o te Bali. Argument ti je k'o onaj sa farmericama.

Dobrom delu Rusa je Bali bliži nego Turska ili Grčka, verovatno i jeftiniji. Mogu još i na Krim.

A kada bi imali i nešto normalne proizvodnje, ne bi im letovanje zavisilo od trenutne cene nafte i gasa.
vcucko vcucko 20:35 16.06.2016

Re: Kakav trip

deset_slukom
Cenjeni gosti, gde god da odu, su ruski tajkuni, a ja imam svašta nešto za šta prosečni Rus para nema.

Gos'n Čvoroviću, Vi ste svakako bolestan čovek...
elenold elenold 22:38 16.06.2016

Re: Kakav trip

svarog
Rusija je danas kapitalistička zemlja, više liči na Ameriku s početka XX veka, nego sadašnja Amerika.


Stvarno, sada su sve zemlje sem Severne Koreje kapitalističke.
Hm, što li se onda pojedine svađaju.
elenold elenold 22:45 16.06.2016

Re: Kakav trip

angie01

slusala sam ga pre neko vece kod marica,...nisam bila sigurna je l' se zahaebava, ono,je l' skinuo maricevu foru provokacije-koja mi o ovako ide na zivac-pa se uzajamno vozaju-kada ono, stvarno, najstvarnije,...daj bre ljudi, ...


Baš tako, i ja sam gledao i meni je izgledalo kao da on priča što mu je neko stariji sve pogrešno pričao. Što bi se reklo Pavlovoć ga stavio u mali džepčić.
deset_slukom deset_slukom 00:04 17.06.2016

Re: Kakav trip

vcucko

Gos'n Čvoroviću

Mislim da nisi razumeo film.

vcucko

Vi ste svakako bolestan čovek...

A kako se zove bolest kada neko tvrdi da su panduri mlatili tako da sve odjekuje gradom? To se radilo u podrumu, batice.

svarog svarog 06:11 17.06.2016

Re: Kakav trip

elenold
svarog
Rusija je danas kapitalistička zemlja, više liči na Ameriku s početka XX veka, nego sadašnja Amerika.


Stvarno, sada su sve zemlje sem Severne Koreje kapitalističke.
Hm, što li se onda pojedine svađaju.

Zbog para, zbog premoci, zbog zene... kao i obicno prethodnih nekoliko milenijuma
vcucko vcucko 07:00 17.06.2016

Re: Kakav trip

deset_slukom
vcucko

Gos'n Čvoroviću

Mislim da nisi razumeo film.

vcucko

Vi ste svakako bolestan čovek...

A kako se zove bolest kada neko tvrdi da su panduri mlatili tako da sve odjekuje gradom? To se radilo u podrumu, batice.


Gradom? Ne. Periferijom da, još kako. Kad ti lopta kao klincu stalno upada kod njih u dvorište čuješ svašta. Pa kad krene izađem da perem ćaletov auto i dođu klinci iz kraja pa slušamo kako biju. Hteo to da priznaš ili ne.
I mislim da ti nisi razumeo: uopšte se ne bunim, onako generalno, zbog brutalnosti policije. Nije se radilo o ideologiji sigurno, e to se radilo negde iza sedam brava. Lopovi, siledžije, taj rad. Ono, možda su neki i preslabo vošteni; koliko ih je kasnije izmilelo ispod kamena, to svakako.
A ti se primaš k'o da ti je neko upravo saopštio da je drug Tita umro. Lažu, dušmani. On samo odmara na Sinaju, kod druga Nasera. I vratiće se, jači nego ikad. I njegovom carstvu neće biti kraja. Amin.
gedza.73 gedza.73 15:25 17.06.2016

Re: Kakav trip

drug Tita


Igrali se Maša i Medved, seli da se odmore kad neko kuca na vrata.
Meda gvirne kroz špijunku i pita ko je.
-Tito
Meda otvara vrata, vidi Tileta sa ordenjem
-Vi ste Mašin...?
-Mašinbravar, da, da.

jinks jinks 14:21 15.06.2016

...

Da li je Brozova politika navodne neutralnosti (i nesvrstavanja), odnosno tzv. ekvidistance prema dva ideloški i gepolitički suprostavljena bloka: ‘(N)i Istok (N)i Zapad' bila racionalna? Koliko je zapravo koristi ili štete takva politika donela našoj zemlji, odnosno njenim građanima.

Koliko je to uopšte i bio Brozov izbor, ili bilo koga drugog odavde.

Naime, da li je istoriografija do sada uopšte i uspela da objasni šta je značilo ono čuveno 50-50 u slučaju Jugoslavije, prilikom podela interesnih sfera u Evropi između Staljina i Čerčila, u Moskvi 1944.

Mislim, možda je čitava sudbina FNRJ, SFRJ, KPJ ... pa čak i čitava priroda sistema i, ne znam, pojava Liberala, Maspoka, Iredente, Ustava iz 1974., raspada, ... određena sa tih misterioznih "50-50", napisanih rukom na salveti.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 07:07 16.06.2016

Re: ...

jinks


Mislim, možda je čitava sudbina FNRJ, SFRJ, KPJ ... pa čak i čitava priroda sistema i, ne znam, pojava Liberala, Maspoka, Iredente, Ustava iz 1974., raspada, ... određena sa tih misterioznih "50-50", napisanih rukom na salveti.


valjda je neko rekao i zapadoistoku i Srbima da taj dogovor pujpike ne vazi vise?
jinks jinks 08:20 16.06.2016

Re: ...

valjda je neko rekao i zapadoistoku i Srbima da taj dogovor pujpike ne vazi vise?

Dobro, ali neki novi dogovor moguće da postoji, ili se možda pravi.
elenold elenold 22:51 16.06.2016

Re: ...

jinks
valjda je neko rekao i zapadoistoku i Srbima da taj dogovor pujpike ne vazi vise?

Dobro, ali neki novi dogovor moguće da postoji, ili se možda pravi.


Najverovatnije je to, da jos nije napravljen, a to je najgora varijanta.
Izgleda da je sada vaznije zavrsititi dogovore oko Ukrajine i Sirije,
ali se jos natezu i oko njih.
mayo1 mayo1 15:32 15.06.2016

Zanimljivo


Tvrtko Jakovina: Američki komunistički saveznik
Vanjskopolitički odnosi Sjedinjenih Država i Jugoslavije 1955-1963
G.Cross G.Cross 16:33 15.06.2016

Brzo je kuso

Mislim da su ovakvi postovi zaista rizicni za blogere.
I sam sam mislio da postavim nestoo na ekonomske teme ali morao sam da biram izmedju veoma dugog bloga koji nesto kaze ( i navuce kometare emsija ) ili kratkog koji neminovno mora da bude povrsan.

Tako da sam odustao.

Ovaj post je jako povrsan.

A sa druge strane kad pogledah jednim okom post a drugim sadasnjost vidim jasan kontinuitet
odnosno novonastala politika, je bila iznuđena i reprezentovala je nezavidnu poziciju Jugoslavije, jer režim zapravo nije mogao ni sa kimEdit: Izgleda da blogeri imaju i obicaj da iz duzeg teksta izdvoje samo nekoliko pasusa i objave kao post. Sto je isto tako rizicno i ne postuje citaoce posta i u sustini cini post irelevantnim. Ne znam da li je to ovde slucaj.
emsiemsi emsiemsi 17:16 16.06.2016

Re: Brzo je kuso

G.Cross
Mislim da su ovakvi postovi zaista rizicni za blogere.
I sam sam mislio da postavim nestoo na ekonomske teme ali morao sam da biram izmedju veoma dugog bloga koji nesto kaze ( i navuce kometare emsija ) ili kratkog koji neminovno mora da bude povrsan.

Tako da sam odustao.

Ovaj post je jako povrsan.

A sa druge strane kad pogledah jednim okom post a drugim sadasnjost vidim jasan kontinuitet
odnosno novonastala politika, je bila iznuđena i reprezentovala je nezavidnu poziciju Jugoslavije, jer režim zapravo nije mogao ni sa kimEdit: Izgleda da blogeri imaju i obicaj da iz duzeg teksta izdvoje samo nekoliko pasusa i objave kao post. Sto je isto tako rizicno i ne postuje citaoce posta i u sustini cini post irelevantnim. Ne znam da li je to ovde slucaj.

Јеботе патак !
Шта си ти сада, заправо, рекао --- да је краћи бољи од дугог - или обратно. Или обоје ?!
princi princi 17:13 15.06.2016

Đavo je, ponekad, i u detalju

S druge strane, stopa nezaposlenosti se, uprkos odlasku preko milion Jugoslovena na privremeni rad u inostranstvo (što je oko 20% radne snage) 1970-1980. popela sa 7% na 12%
.

Ako pretpostavimo da je polovina YU populacije bila radno sposobna, to znači da je za tih desetak godina uništeno negde oko 500K-600K radnih mesta. Ako se uzme u obzir i problem prezaposlenosti (recimo fabrika koja je optimizovana za 3K zaposli +7K ljudi), verovatnije je da su te nesrećne 70-te uništile oko +1M zdravih radnih mesta. Da razjasnim, to je dodatna nezaposlenost koja ide na onih 7% (verovatno negde oko 1M poslova). Stvarna nezaposlenost je verovatno bila negde oko 20% (to sad niko ne može da zna, SFRJ statistički zavodi su služili više za lakiranje stvarnosti, nego za njenu analizu). Samo po sebi to je bio veliki problem, ali još veći problem je bilo to što je ta raspodela uništavanja bila neravnomerna, tako da dok je stopa nezaposlenosti u Sloveniji bila ispod 2% ili 3%, na Kosovu je ona iznosila 40% pa i više (to, a ne nikakav srpski aparthejd je, po meni, bio glavni okidač za demonstracije aprila 1981. godine).

Uprkos tome, veliko je pitanje koliko je problem bio u samom socijalizmu- uopšte nije izvesno da bi liberalni kapitalizam u YU proizveo bolje rezultate ili doveo do ravnomernijeg razvoja. Čak sam mišljenja da je socijalizam najmanje odgovarao onima koji su bili najrazvijeniji, tj Sloveniji i Hrvatskoj.
emsiemsi emsiemsi 17:31 16.06.2016

Re: Đavo je, ponekad, i u detalju

princi
S druge strane, stopa nezaposlenosti se, uprkos odlasku preko milion Jugoslovena na privremeni rad u inostranstvo (što je oko 20% radne snage) 1970-1980. popela sa 7% na 12%
.

Ako pretpostavimo da je polovina YU populacije bila radno sposobna, to znači da je za tih desetak godina uništeno negde oko 500K-600K radnih mesta. Ako se uzme u obzir i problem prezaposlenosti (recimo fabrika koja je optimizovana za 3K zaposli +7K ljudi), verovatnije je da su te nesrećne 70-te uništile oko +1M zdravih radnih mesta. Da razjasnim, to je dodatna nezaposlenost koja ide na onih 7% (verovatno negde oko 1M poslova). Stvarna nezaposlenost je verovatno bila negde oko 20% (to sad niko ne može da zna, SFRJ statistički zavodi su služili više za lakiranje stvarnosti, nego za njenu analizu). Samo po sebi to je bio veliki problem, ali još veći problem je bilo to što je ta raspodela uništavanja bila neravnomerna, tako da dok je stopa nezaposlenosti u Sloveniji bila ispod 2% ili 3%, na Kosovu je ona iznosila 40% pa i više (to, a ne nikakav srpski aparthejd je, po meni, bio glavni okidač za demonstracije aprila 1981. godine).

Uprkos tome, veliko je pitanje koliko je problem bio u samom socijalizmu- uopšte nije izvesno da bi liberalni kapitalizam u YU proizveo bolje rezultate ili doveo do ravnomernijeg razvoja. Čak sam mišljenja da je socijalizam najmanje odgovarao onima koji su bili najrazvijeniji, tj Sloveniji i Hrvatskoj.

Сам си рекао да је штошта од података које си и сам навео поприлично пробаблистичког карактера, те да валидне никада нећемо сазнати.
Стога је и твоје (болдовано) мишљење само мишљење.
Ја бих томе твоме мишљењу супротставио своје мишљење које каже да - ћемо тек да видимо како ће ствари међу поменутима изгледати након завршетка утитравања. Код Срба систем нема велику константу пригушења - далеко смо од апериодичног.
Со, више комуњаризма нема, видећемо шта следи. Без обзира колико смо ми Срби дрљави, ја верујем у нас. Зловенци и Хрвати ће тешко издржати утакмицу која следи. Додуше, за њих ме баш брига - о њима (Макарској и Ровињу) нека брине кркар, Енџи и ...
Ти сада (добро, не можда баш ти, односно, не баш превише, али многи други), вероватно, мислиш - јеботе, овај је (баш) луд, када тако нешто може (и) да замисли.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 19:30 15.06.2016

Šteta

Izvanredan tekst.

Šteta što nije objavljen u štampi.
krkar krkar 22:15 15.06.2016

Re: Šteta

Izvanredan tekst.


Samo kao lakmus za plitke populističke mrsomude.

Similis simili gaudet.
Domazet Domazet 22:08 15.06.2016

Aman bre ljudi...

...ja mogu da razumem i kivnost zbog prosle/propale mladosti, i nemanje nade, i bavljenje politikom kao izvor prihoda i...dodajte sta hocete. Ali ovoliku prolupalost stvarno ne razumem. Za vecinu onih koji se jos secaju, uvodni tekst je nista vise do ozlojedjeno i besmisleno batrganje. Za one koji se ne secaju je potpuno irelevantan.

Nezavisno od toga kakva su im politicka ubedjenja, svima koji se secaju, a koji nisu potpuno prolupali, je jasno da je Matori u poredjenju sa bratijom koja je dosla posle njega (cast izuzetku) bio DRZAVNIK! D-R-Z-A-V-N-I-K!! Druga je stvar da li ti koji se secaju to hoce/mogu da priznaju. I da li mogu da naplate.

Mada, reci vama da lupetate je taman toliko efikasano koliko i reci Trampu da laze. Vas odgovor potpuno unistava bilo kakav pokusaj smislene kritike. Vas odgovor je nesalomivo 'Da, pa??'

Basibozuk!
narcis narcis 22:16 15.06.2016

Re: Aman bre ljudi...

Nezavisno od toga kakva su im politicka ubedjenja, svima koji se secaju, a koji nisu potpuno prolupali, je jasno da je Matori u poredjenju sa bratijom koja je dosla posle njega (cast izuzetku) bio DRZAVNIK! D-R-Z-A-V-N-I-K!! Druga je stvar da li ti koji se secaju to hoce/mogu da priznaju. I da li mogu da naplate.

krkar krkar 22:20 15.06.2016

Re: Aman bre ljudi...

Mada, reci vama da lupetate je taman toliko efikasano koliko i reci Trampu da laze. Vas odgovor potpuno unistava bilo kakav pokusaj smislene kritike. Vas odgovor je nesalomivo 'Da, pa??'Preporučio sam zbog citiranoga. Iako je bilo potpuno nepotrebno uvlačiti Tita u čisto ekonomsku temu jer će sad da krenu digresije i panegirici četničkoj, nedićevskoj i ljotićevskoj privredi.
freehand freehand 23:13 15.06.2016

Re: Aman bre ljudi...

Domazet
...ja mogu da razumem i kivnost zbog prosle/propale mladosti, i nemanje nade, i bavljenje politikom kao izvor prihoda i...dodajte sta hocete. Ali ovoliku prolupalost stvarno ne razumem. Za vecinu onih koji se jos secaju, uvodni tekst je nista vise do ozlojedjeno i besmisleno batrganje. Za one koji se ne secaju je potpuno irelevantan.

Nezavisno od toga kakva su im politicka ubedjenja, svima koji se secaju, a koji nisu potpuno prolupali, je jasno da je Matori u poredjenju sa bratijom koja je dosla posle njega (cast izuzetku) bio DRZAVNIK! D-R-Z-A-V-N-I-K!! Druga je stvar da li ti koji se secaju to hoce/mogu da priznaju. I da li mogu da naplate.

Mada, reci vama da lupetate je taman toliko efikasano koliko i reci Trampu da laze. Vas odgovor potpuno unistava bilo kakav pokusaj smislene kritike. Vas odgovor je nesalomivo 'Da, pa??'

Basibozuk!


krkar
а ни речи о целини


Tekst je toliko besmislen da celine nema. Uspeo je da propusti suštinu industrijalizacije, oba njena aspekta, socio-politički i ekonomski. A oba su bila impresivna dostignuća, uz mnogo problema ali svakako impresivna dostignuća.

Ali autor je površni svaštar plitkoga znanja pa mu je taman ovo domet.

Iako samog sebe naziva "renesansnim ekonomistom".

Možda one Kusturicine andrićgradske renesanse. Lažne i u nevreme.

Ono kad kreneš da odgovoriš pa shvatiš da niti je moguće naći početak niti ti je ostalo dovoljno života za takav podhvat. Pa onda citiraš Domazeta i Krkara koji su bar nešto uspeli da sroče.

jkt2010 jkt2010 01:18 16.06.2016

Re: Aman bre ljudi...

Domazet
Matori u poredjenju sa bratijom koja je dosla posle njega (cast izuzetku) bio DRZAVNIK! D-R-Z-A-V-N-I-K!!

Jebiga, bilo vreme državnika. Danas je druga priča. Ajd što mi nemamo d-r-ž-i-m-i-g-a, ali ko ima? Osim Putina, onda onog (prolupalog ali držmiga) Turčina i ajde, Kineza, ko je danas Nehru/Indira, Naser, Sukarno, Ho Ši Min, Mao, Haile Selasije (jebote rasta)...

Sa druge strane kad pogledaš sve te držmiih, sve moj do mojega, a stanovništvo umire (bukvalno) od gladi. Danas falabogu nema držmiih, ali ima pirinča.P.S. Ako pod D-R-Ž-A-V-N-I-K misliš D-I-K-T-A-T-O-R onda si ga potrefio. Danas ga vaistinu & falabogu nemamo. Al evo možda se tebi sa Trampom nostalgija zadovolji...
predatortz predatortz 07:10 16.06.2016

Re: Aman bre ljudi...

jkt2010
Domazet
Matori u poredjenju sa bratijom koja je dosla posle njega (cast izuzetku) bio DRZAVNIK! D-R-Z-A-V-N-I-K!!

Jebiga, bilo vreme državnika. Danas je druga priča. Ajd što mi nemamo d-r-ž-i-m-i-g-a, ali ko ima? Osim Putina, onda onog (prolupalog ali držmiga) Turčina i ajde, Kineza, ko je danas Nehru/Indira, Naser, Sukarno, Ho Ši Min, Mao, Haile Selasije (jebote rasta)...

Sa druge strane kad pogledaš sve te držmiih, sve moj do mojega, a stanovništvo umire (bukvalno) od gladi. Danas falabogu nema držmiih, ali ima pirinča.P.S. Ako pod D-R-Ž-A-V-N-I-K misliš D-I-K-T-A-T-O-R onda si ga potrefio. Danas ga vaistinu & falabogu nemamo. Al evo možda se tebi sa Trampom nostalgija zadovolji...


Nemoj tako! Znaš kol'ko mu je ljudi na sa'rani bilo?! (krunski argument Titodupeljubaca)

A sad o državnicima...
Državnici čine sve da im država napreduje. Vašem državniku je džava bankrotirala osamdesetih, a raspala se devedesetih po šavovima koje je on zacrtao.
maksa83 maksa83 08:08 16.06.2016

Re: Aman bre ljudi...

taman toliko efikasano koliko i reci Trampu da laze.

Evo dragoljube, našao i qm svog Bugarina u daleki Ilinoj.

qme, hoće neko tamo stvarno da glasa za tog bugarina van Kentakija i Teksasa (i tu i tamo ponekog Srbina iz Silikonsku Dolinu)?
narcis narcis 08:16 16.06.2016

Re: Aman bre ljudi...

Evo dragoljube, našao i qm svog Bugarina u daleki Ilinoj.

ткога, домазета, па он ми аркинепријатељ лајк а булгариан, ал тачно реко па ко велим да поболдирам.
maksa83 maksa83 08:19 16.06.2016

Re: Aman bre ljudi...

ткога, домазета, па он ми акинепријатељ лајк а булгариан, ал тачно реко па ко велим да поболдирам.

Ma ne bre, nego k'o što su tebi bugari zapeli za srce tako u poslednje vreme qm ne može da se oglasi a da negde umetne druga Drumpfa u rečenicu. To ti je srpski usud - zapališ odavde od Šešelja a tamo se povampiri Drumpf.
narcis narcis 08:41 16.06.2016

Re: Aman bre ljudi...

tko je qm
emsiemsi emsiemsi 17:41 16.06.2016

Re: Aman bre ljudi...

Domazet
...ja mogu da razumem i kivnost zbog prosle/propale mladosti, i nemanje nade, i bavljenje politikom kao izvor prihoda i...dodajte sta hocete. Ali ovoliku prolupalost stvarno ne razumem. Za vecinu onih koji se jos secaju, uvodni tekst je nista vise do ozlojedjeno i besmisleno batrganje. Za one koji se ne secaju je potpuno irelevantan.

Nezavisno od toga kakva su im politicka ubedjenja, svima koji se secaju, a koji nisu potpuno prolupali, je jasno da je Matori u poredjenju sa bratijom koja je dosla posle njega (cast izuzetku) bio DRZAVNIK! D-R-Z-A-V-N-I-K!! Druga je stvar da li ti koji se secaju to hoce/mogu da priznaju. I da li mogu da naplate.

Mada, reci vama da lupetate je taman toliko efikasano koliko i reci Trampu da laze. Vas odgovor potpuno unistava bilo kakav pokusaj smislene kritike. Vas odgovor je nesalomivo 'Da, pa??'

Basibozuk!

Не слажем се да је тај (коме ни име нећу да поменем) био државник, из простог разлога, што се спрдња у којој смо живели не може звати државом.
Резултати државника су видљиви на сваком кораку.
Но, друго је нешто фасцинантно, а то је --- залудност многих да причају о економији у систему социјалистичког самоуправљања (и власти радних људи и грађана, народа и народности и сличнога).
Као контрааргумент истичем само оне државе које нису имале Државника. За то чак не треба нити посебна памет.
У твоју уопште не сумњам (но, јбг, свако има понеки баг).
Domazet Domazet 20:48 17.06.2016

Ajde sto Krkisha slabo vidi...

krkar
...Iako je bilo potpuno nepotrebno uvlačiti Tita u čisto ekonomsku temu jer će sad da krenu digresije i panegirici četničkoj, nedićevskoj i ljotićevskoj privredi.


Da li je Brozova politika navodne neutralnosti (i nesvrstavanja), odnosno tzv. ekvidistance prema dva ideloški i gepolitički suprostavljena bloka: ‘(N)i Istok (N)i Zapad' bila racionalna? ...Možda je za Broza bilo adekvatnije da tako nešto kaže. ...Džugašvili je svakako bio nezadovoljan autonomnošću Broza i družine...Broz zbog prvog nije mogao biti ‘Zapad', a zbog drugog ‘Istok'.

...stariji je covek... Ali Ma(r)xa da ne primeti da je autor otpoceo tekst sa Matorim i pitanjem da li je (citaj koliko strasno mnogo je...) njegova politika bila losa po Jugoslaviju. I spomenuo ga cetiri puta pre nego sto je prvi put spomenuo ekonomiju??? A nije mu (Ma(r)xi) ni cetre's' pet??

Kakva crna ekonomska tema? Ako je autor zevzek ne znaci da je budala. Sto bi se baktao ekonomijom (koja je ipak kava takva nauka, cak i u ova Da, pa? vremena) kada mu je tu naj-Da, pa? ljudska zanimacija - Politika? Ljudi misli da je Da, paizam prosta stvar. Moze to (i hoce) svako. Pa bas zato moras da briljiras pa da te primete. A kako i gde drugacije nego u Politici...

Nego nisam hteo o kratkovidim Ma(r)xama i Krkishama i tifoziZ buranijomZ. Interesantno mi koliki je autor zaljubljenik u Staljina. Kaze lepo da su ga samo dobro srce i njegovo odbijanje da izaziva masovne zrtve sprecili da u Beograd umarsira sa 30 km/h.

A nisam siguran ni da li je veci staljinista ili rasista. Svidza mi se kako nadobudno komentarise saradnju sa Trecim Svetom. Kanda misli da tadasnja (i sve prethodne i pohodne) Jugoslavija nije i sama bila Treci Svet...
maksa83 maksa83 22:10 17.06.2016

Re: Ajde sto Krkisha slabo vidi...

Ali Ma(r)xa da ne primeti da je autor otpoceo tekst sa Matorim

To je istina qme, ali to je zato što ja tekstove blogova čitam jako retko do nikako, kao i sav normalan svet ovde uskačem pravo u komentare, tamo vidim ko šta priča i prema tome se odredim i zauzmem stav suprotan onima koji su mi antipatični a u skladu sa onima koji su mi simpatični, nije baš bitno šta zastupa, bitno je ko zastupa. Šta je sad tu problem?
Domazet Domazet 00:17 18.06.2016

Orange is new black...

maksa83
Ali Ma(r)xa da ne primeti da je autor otpoceo tekst sa Matorim

To je istina qme, ali to je zato što ja tekstove blogova čitam jako retko do nikako, kao i sav normalan svet ovde uskačem pravo u komentare, tamo vidim ko šta priča i prema tome se odredim i zauzmem stav suprotan onima koji su mi antipatični a u skladu sa onima koji su mi simpatični, nije baš bitno šta zastupa, bitno je ko zastupa. Šta je sad tu problem?

Ma to je potpuno u redu. Ali pod jednim najbitnijim uslovom. Da se poseduju narandzasta perika i narandzasti ten Inace nije hip...

A sto si me pitao za Kentaki i jos negde. Ti ako mislis da su Ameri ista gori od Srbalja (ili, recimo, Italijana) grdno se varas. Lako moze da se desi da na zavis' Vucica i Berluskonija (a kad se setim onih krava, boga mi i Tadica) Amerika, kako i zasluzuje, preuzme svecki primat. I sa drumpfom nezadrzivo jurne u Narandzastu Buducnost!!!!
amika amika 22:15 15.06.2016

Добар текст

Текст јесте популарно писан и за мене је то вредност јер ми објашњава многе детаље које другачије не бих сазнао.

Занимљиво је да се коментари и овде (осим ретких изузетака) односе на једну - две реченице, а ни речи о целини. Такмичење у заједљивости, расута пажња, нагон ка вербалној агресији, завист?

Препорука за текст.
krkar krkar 22:18 15.06.2016

Re: Добар текст

а ни речи о целини


Tekst je toliko besmislen da celine nema. Uspeo je da propusti suštinu industrijalizacije, oba njena aspekta, socio-politički i ekonomski. A oba su bila impresivna dostignuća, uz mnogo problema ali svakako impresivna dostignuća.

Ali autor je površni svaštar plitkoga znanja pa mu je taman ovo domet.

Iako samog sebe naziva "renesansnim ekonomistom".

Možda one Kusturicine andrićgradske renesanse. Lažne i u nevreme.
narcis narcis 22:19 15.06.2016

Re: Добар текст

бјашњава многе детаље које другачије не бих сазнао.

koji su to detalji, mislim , mator si čovek, matoriji od mene ,meni ovo ništa nije reklo , tačnije , za mene je ovo lupetanje, što kažu nišlije - drvi patku na mrtvu kokošku.
antioksidant antioksidant 23:26 15.06.2016

Re: Добар текст

Odlican tekst da se preko njega izmeri ko ga hvali a ko je pao pod sto od smeha.
(Pisite me podd 2)
highshalfbooze highshalfbooze 23:39 15.06.2016

promašenost

Sreća da su stasali novi ekonomisti koji su nas usmerili drugim putem inače bi načisto propali.
vcucko vcucko 14:13 16.06.2016

Re: promašenost

Bila je velika razlika između SFRJ i zemalja SEV.

Možda je tamo bila jača policijska i ostala represija, ne ulazim. Naša kuća u Rijeci je bila blizu jedne od policijskih stanica, verujte, moglo je lako po vrsti i načinu kričanja da se prepozna da li biju po bubrezima ili po glavi. Posebno je interesantno bilo nedeljom popodne, kad je tišina pa se krici bolje čuju. Ali, to nije tema.

Tema je, uprošćeno, da li je tamo bilo više komunizma nego ovde, uz opšte prihvaćeno mišljenje da jeste. Nisam siguran. SEV nije imao problem s tim da deo stanovništva ide po ulici pjan, odrpan i prljav - rezonovali su (ispravno?) da bi se ti isti isto ponašali i u Majamiju i u Kinšasi, svejedno. Kod nas je upravo taj segment (dobar, stari austro-ugarski izraz "lumpenproletarijat" bio reper za sve, sa apsolutnim pravima i nikakvim obavezama. Sećate se svi predstave "Audicija" i likova Čavarabdića i Kjajević Majka - e, SFRJ je bila zemlja svedena na meru Čavarabdića i Kjajević Majka. Sve iznad toga je sečeno, bez milosti. Fukara je imala svako pravo da se na tzv. poslu pojavi kad hoće, da tamo radi šta hoće, da krade finalne proizvode i posle to prodaje na pijaci - ukratko žmurilo se na svaku fukarštinu samo da se ne bi pročulo da je car go. I da neće dobiti (čak ni posthumno, jebote!) Nobela za mir.

Posledice navedenog su danas vidljivije nego ikad, dovoljno je jutrom otvoriti oči, a trajaće dok ne umre poslednji koji se seća najvećeg sina. Obzirom na genetiku, i duže.

Daleko sam od idealizacije SEV nit tamo ima šta da se idealizuje. Ali tamo je postojala kasta koja je znala nešto i da uradi, da li u proizvodnji, umetnosti, bilo kojoj oblasti. I u skladu s tim je i živela, naravno neuporedivo sa kapitalističkom hiperprodukcijom, ali svakako mnogo bolje i bez dodira sa fukarom.

Proizvodi široke potrošnje? Da svedem na jedan primer: Lada Niva je izašla 1977. godine; proguglajte tu godinu i videćete da te godine nije imala baš jaku konkurenciju. Da ne kažem da je u pitanju bio prvi "krosover", ma šta to bilo, četvrt veka pre nego se etablirao taj naziv. To što se isti model radio neizmenjen do "Chevrolet Nive" 2004., to je drugi par rukava. Uglavnom, ta Niva i danas taljiga po svetu, u skladu sa cenom i realnošću. Jugo se pojavio dve godine kasnije i u startu je bio svedena kutija na bazi Fiata 127 iz 1968., a danas Jugo obitava samo u lošim vicevima.

Tako da smo mi dobar deo budućnosti proćerdali i prodali zato da bi mogli da se kurčimo i bahatimo sa parom farmerki i Vegetom po Pragu i Moskvi. Znam da npr. oficirska deca drugačije gledaju na sve ovo, ali šta ja da im radim. I ja sam oficirsko dete (doduše, časnika trgovačke mornarice ) i gledam ovako.
michiganac michiganac 15:53 16.06.2016

Self-management..

..is resurrected!?
I Pajicev (proleterski) Kolorado od 1:01
Ribozom Ribozom 16:14 16.06.2016

Da se upisem

Parafraziracu blogokolegu:
Jugoslavija je, u ekonomskom pogledu, bila jedna smeska.
Jos da su joj skrojili jedan veeeeliki sator i stavili iznad nje, to bi bio najveci cirkus na svetu.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 17:01 16.06.2016

Prava istina o Makarskoj rivijeri


Ekonomija Titove Jugoslavije: odlaganje neminovnog kraha

<...>
Mereno u procentima BDP-a, ukupni spoljnotrgovinski deficit Jugoslavije između 1970. i 1980. povećao se sa nešto ispod 10% na oko 50% BDP-a.7 Ono što je zabrinjavajuće u ovome nije sama cifra od 50% BDP-a, nego činjenica da je Jugoslavija iz godine u godinu beležila sve veći trgovinski deficit u odnosu na BDP. Ovo je još jedna naznaka da je sama struktura jugoslovenske ekonomije bila takva da je stabilnost cele ekonomije zavisila od priliva stranih sredstava za koje nije postojalo pokriće u domaćoj proizvodnji.
<...>
Ako pogledamo ostale ekonomske indikatore14 kao što su primanja po domaćinstvu, stopa inflacije i nezaposlenosti, ni tu situacija nije ružičasta u poslednjih deset godina Titove vladavine. Primanja strmoglavo opadaju krajem sedamdesetih uprkos pumpanju ogromnih količina stranih sredstava u zemlju. Godišnja inflacija se meri dvocifrenim brojevima, a nekoliko godina pred Titovu smrt ubrzava i dostiže 40% godišnje. Stopa nezaposlenosti se, uprkos odlasku preko 1.1 milion (ili 20% radne snage)15 Jugoslovena na privremeni rad u inostranstvo, od 1970. do 1980. popela sa nešto ispod 7% na 12%. Takav rast nezaposlenostii stope ekonomske emigracije bi se u ekonomskoj literaturi okarakterisao kao znak duboke recesije. Dakle, jugoslovenska ekonomija je kasnih sedamdesetih bila u očajnom stanju, ali je to zamaskirano uvećanjem stranih kredita epskih proporcija u kombinaciji sa povećanjem ekonomskog iseljavanja stanovništva.


Više u tekstu sa linka.
narcis narcis 17:44 16.06.2016

drljanje

stalno drljate o tome kako su jugovići isterani iz juge titovim nalogom i bačeni u ralje trulog zapada a
a, jopet, nikako da spomenete da su iz italije, španije, grčke, portugala isto ako ne i takodže gomile emigranata izbačene, i ne društvo , nemo da lažete sebe i nas, nisu to bile političke izbeglice iz španije i portugala grčke i italije.
to su sve bile ekonomske izbeglice kao i yugovići, al to vam se ne uklapa model koji ste izkonstruisali.
nešto se mislim, odjebite sa tom vašom ekonomijom, namontiranom- šešeljevskom- demagoškom.
anonymous anonymous 18:03 16.06.2016

Nikada i nigde ......

....jedan narod nije živeo tako dobro ....

....kao što smo u jednom periodu SFRJ živeli mi.

...Ma šta vi svi o tome sada mislili.....

emsiemsi emsiemsi 18:04 16.06.2016

Re: Nikada i nigde ......

anonymous
....jedan narod nije živeo tako dobro ....

....kao što smo u jednom periodu SFRJ živeli mi.

...Ma šta vi svi o tome sada mislili.....


Ееее, ако ти то кажеш, нема спора !
anonymous anonymous 18:16 16.06.2016

Re: Nikada i nigde ......

emsiemsi
anonymous
....jedan narod nije živeo tako dobro ....

....kao što smo u jednom periodu SFRJ živeli mi.

...Ma šta vi svi o tome sada mislili.....


Ееее, ако ти то кажеш, нема спора !


Naravno da možeš da izdvojiš svoje mišljenje....
narcis narcis 18:20 16.06.2016

Re: Nikada i nigde ......

anonymous
emsiemsi
anonymous
....jedan narod nije živeo tako dobro ....

....kao što smo u jednom periodu SFRJ živeli mi.

...Ma šta vi svi o tome sada mislili.....


Ееее, ако ти то кажеш, нема спора !


Naravno da možeš da izdvojiš svoje mišljenje....

nema on mišljenje nego uslovni refleks, čim neko nešto kaže on se ustrći i galami, ima valjda u nekoj knjizi opis tog stanja i kvalifikacija, al da ne klasificiram baš svašta
emsiemsi emsiemsi 18:23 16.06.2016

Re: Nikada i nigde ......

narcis
anonymous
emsiemsi
anonymous
....jedan narod nije živeo tako dobro ....

....kao što smo u jednom periodu SFRJ živeli mi.

...Ma šta vi svi o tome sada mislili.....


Ееее, ако ти то кажеш, нема спора !


Naravno da možeš da izdvojiš svoje mišljenje....

nema on mišljenje nego uslovni refleks, čim neko nešto kaže on se ustrći i galami, ima valjda u nekoj knjizi opis tog stanja i kvalifikacija, al da ne klasificiram baš svašta

Глупости !
narcis narcis 18:28 16.06.2016

Re: Nikada i nigde ......

emsiemsi
narcis
anonymous
emsiemsi
anonymous
....jedan narod nije živeo tako dobro ....

....kao što smo u jednom periodu SFRJ živeli mi.

...Ma šta vi svi o tome sada mislili.....


Ееее, ако ти то кажеш, нема спора !


Naravno da možeš da izdvojiš svoje mišljenje....

nema on mišljenje nego uslovni refleks, čim neko nešto kaže on se ustrći i galami, ima valjda u nekoj knjizi opis tog stanja i kvalifikacija, al da ne klasificiram baš svašta

Глупости !

dokaz broj jedan, časni sude i draga poroto
vcucko vcucko 20:53 16.06.2016

Re: Nikada i nigde ......

anonymous
....jedan narod nije živeo tako dobro ....

....kao što smo u jednom periodu SFRJ živeli mi.

...Ma šta vi svi o tome sada mislili.....


Ne sporim. U neku ruku, da. Ali na neodrživ način.
Nedavno je bio blog o Alan Fordu. Strip koji je apsolutno nepoznat van Italije, bivše Juge i valjda Brazila; samo tu je prolazio taj napadni, s visoka cinizam, tako karakterističan za populaciju koja baš i ne brine i ne zapinje mnogo za bare necessities.
Leto '84. ili '85., bem li ga, noćni recepcioner u Uvali Scott (ko zna gde je). U neka doba donose mi u sef pazar sa izdvojenih kasa (disko, taverna, šta već). Znaš kako se to predavalo? Dođe baja, puni džepovi svih mogućih valuta, daje mi odsečak i odbroji po njemu "to je za kasu", baci meni svežnjić "to je tebi", ostalo naravno njemu. Kako oni dalje dele, ne znam i ne brige me.
To je bio, kako reče Bata Stojković u "Varljivom letu", samoupravni socijalizam u praksi
Znaš kako kažu Bosnians: nemere. Ono, mere dok ide, ali kad stane...
emsiemsi emsiemsi 22:46 16.06.2016

Re: Nikada i nigde ......

narcis
emsiemsi
narcis
anonymous
emsiemsi
anonymous
....jedan narod nije živeo tako dobro ....

....kao što smo u jednom periodu SFRJ živeli mi.

...Ma šta vi svi o tome sada mislili.....


Ееее, ако ти то кажеш, нема спора !


Naravno da možeš da izdvojiš svoje mišljenje....

nema on mišljenje nego uslovni refleks, čim neko nešto kaže on se ustrći i galami, ima valjda u nekoj knjizi opis tog stanja i kvalifikacija, al da ne klasificiram baš svašta

Глупости !

dokaz broj jedan, časni sude i draga poroto

Обџекшн !
jkt2010 jkt2010 23:11 16.06.2016

Re: Nikada i nigde ......

anonymous
....jedan narod nije živeo tako dobro ....

....kao što smo u jednom periodu SFRJ živeli mi.

...Ma šta vi svi o tome sada mislili.....Jeste bate.... ono kad ti odobre kredit pa 3 dana iz kafane ne izlaziš...

....kao što smo u jednom periodu SFRJ živeli mi.

Pre su to bili trenuci nego period... preciznije, od 33 sekunde do 44 minuta link link
anonymous anonymous 03:42 17.06.2016

Re: Nikada i nigde ......

jkt2010


Pre su to bili trenuci nego period... preciznije, od 33 sekunde do 44 minuta link link

....a ja baš hteo da ti pohvalim prethodne komentare...Jeste bate.... ono kad ti odobre kredit pa 3 dana iz kafane ne izlaziš...


Bate, ti kao da si iz mog kraja ...Dobar život ne staje u tabele i ne može se izraziti grafikonima.

Mnogo je više od proste ekonomije...

A u pravu si ....bilo je i više seksa i iskrenih ljubavi.

Supstituti svega nekada vrednog danas su kladionice, alkoholizam, narkomanija, prostitucija,šibanje navijača, rijaliti nedogadjanja, botoksi, tetovaže,zavisnosti od blogeraja i ostalih internet omamljivača, apatija,depresivnost i šetanje kućnih ljubimaca....


49 41 49 41 19:13 16.06.2016

Onako usputi ponesto.
Sepulturero Sepulturero 21:51 16.06.2016

Економски "успех" капиталистичке Србије

Не би било лоше да се упореде економски показатељи (у процентима наравно) СФРЈ некада и Србије данас. Трговински дефицит, спољни дуг и слично.
freehand freehand 22:00 16.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Sepulturero
Не би било лоше да се упореде економски показатељи (у процентима наравно) СФРЈ некада и Србије данас. Трговински дефицит, спољни дуг и слично.

Ne bi bilo loše ni uporediti realne pokazatelje visokorazvijene kapitalističke Kraljevine Jugoslavije, koja je tehnološki pratila Svet i nije trgovala sa kikiriki državama po Africi i Aziji, sa raspalom socijalističkom državom koja se muvala među divljacima,
Mislim, ta priča o tome kako je saradnja i trgovina sa afričkim i drugim slabije razvijenim državama bila loša i pogrešna - mimo svih pogrešnih i zlonamernih čitanja i tumačenja vremena i podataka - potpuni mi je hit. Kao da je izbor bio da li se tući za američko ili tanzanijsko tržište i kao da se i na tom zambijskom, libijskom i tanzanijskom nisu naše firme za poslove borile sa multinacionalnim kompanijama iz najrazvijenijih država...
49 41 49 41 01:26 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

"Insa" iz Zemuna pre rata pravila precizne avio instrumente, merache ...
Posle rata, pravila one chukare.

Bio sam mali. Bogu se "molio mozes li da chukas tise" - ne mogu da zaspim.
Nemoj ujutru da zvonis, svi cemo se isprepadati.

Posle smo tehnoloski napredovali. Poceli smo da pravimo - Gillette
Vecina nas se brijala njime.

Tada su nam devojke bile neobrijane. Sada kako koja.
svarog svarog 06:14 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Mislim, ta priča o tome kako je saradnja i trgovina sa afričkim i drugim slabije razvijenim državama bila loša i pogrešna - mimo svih pogrešnih i zlonamernih čitanja i tumačenja vremena i podataka - potpuni mi je hit.


Ne, nego je bila nebitna nasuprot onome sto je propaganda ovde sirila
freehand freehand 07:07 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Ne, nego je bila nebitna nasuprot onome sto je propaganda ovde sirila

Nisam najbolje razumeo, a i ne sećam se šta je na tu temu propaganda širila. Nebitni su biliu projekti po Bliskom istoku i Africi na kojima su radili jugoslovenski projektatnti i izvođači, vredni stotine miliona dolara? Ili je nešto drugo nebitno?
Što se propagande tiče ono što pamtim su vesti. Energoprojekt radi to-i-to, Hidrotehnika, Mostogradnja, Energoinvest - rade to-i-to. U Iranu, Zambiji, Egiptu, SSSR. I mislim da je sve to zajedno bilo jako dobro, način da se razvijaju firme, usvajaju i primenjuju tehnologije, zaradi dolar nasušni.
Mada, možda je to dobro za Englesku i SAD kad njihove firme rade, ali loše za Jugoslaviju, taj momenat ne uspevam da ispratim.
narcis narcis 07:10 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

svarog
Mislim, ta priča o tome kako je saradnja i trgovina sa afričkim i drugim slabije razvijenim državama bila loša i pogrešna - mimo svih pogrešnih i zlonamernih čitanja i tumačenja vremena i podataka - potpuni mi je hit.


Ne, nego je bila nebitna nasuprot onome sto je propaganda ovde sirila

ti si budala
predatortz predatortz 07:44 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије


Nisam najbolje razumeo, a i ne sećam se šta je na tu temu propaganda širila. Nebitni su biliu projekti po Bliskom istoku i Africi na kojima su radili jugoslovenski projektatnti i izvođači, vredni stotine miliona dolara?


Istine radi, određene firme iz SFRJ su parirale svetskim firmama tog vremena i jako su kvalitetno radile velike projekte po svetu. Da li je dolar prispeo iz Afrike ili iz nekog drugog dela sveta, bitno je samo onome ko živi od palamuđenja.

Ko bi sad bio protiv toga da naša građevinska operativa izvodi radove u Africi?
I zašto bi, koji moj, bio protiv toga?

Fasciniraju me ove budale koje su se po raznim medijima raspisale o tome da treba da suspendujemo ekonomske odnose sa Rusijom i Kinom. Kao, to je protiv evropskih vrednosti! A EU sa Rusijom i Kinom posluje sve u šesnaest!
Pitam se da li ti ljudi uopšte imaju mozak!
maksa83 maksa83 08:22 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

vredni stotine miliona dolara?

Ispravka - milijarde dolara.
freehand freehand 08:27 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

maksa83
vredni stotine miliona dolara?

Ispravka - milijarde dolara.

Mislio sam pojedinačno. Desetine i stotine.
Čudna je i neverovatna ta sklonost da se minimizuje svaki napor i svaka ostvarena vrednost u tim vremenima i da se iz (smešnih) ideoloških razloga poništi bilo kakvo znanje i pamet. Pa ok u ovim kolokvijalnim dokoličarskim što-na-umu-to-na-drumu raspravama za dosadno popodne, ali još uvek ne mogu da pojmim da neko sa toliko akademskih znanja i zvanja poput autora napiše ovako pretenciozno isprazan, smandrljan tekst u kome se sve sa svime sudara a ništa od napisanog, tako smandrljanog i ne liči na realnost.
milisav68 milisav68 08:29 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

predatortz
Istine radi, određene firme iz SFRJ su parirale svetskim firmama tog vremena i jako su kvalitetno radile velike projekte po svetu.

Ma retko ko to negira, nego je stvar u tome što je to bila manjina u odnosu na celokupnu privredu Jugoslavije, pa se time samo krpile rupe propalih firmi.

Kada ti doznake čine skoro 50% deviznog priliva onda znaš kakvo je stanje u privredi.


freehand freehand 08:33 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Ma retko ko to negira, nego je stvar u tome što je to bila manjina u odnosu na celokupnu privredu Jugoslavije, pa se time samo krpile rupe propalih firmi.

jeste, samo bi svaku od tih tvrdnji trebalo staviti u vremenski i politički kontekst i uporediti sa svetskim dešavanjima. Ali je generalno ta privreda do polovine sedamdesetih i napredovala i bila - obzirom na to kako je i odakle dve i po decenije ranije krenula - čudo od konkurentnosti u svetskim razmerama, i u kojoj su i školstvo i privreda davali strašne kadrove u svakom segmentu društva.
Uključujući i tebe, moj Milisave.
maksa83 maksa83 08:36 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Mislio sam pojedinačno.

I ja sam mislio pojedinačno.
Nema ozbiljne brane ispod milijardu dolara, a zbog prirode stvari ugrubo prosečan cost overrun je 50%, pa računaj.
narcis narcis 08:37 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Čudna je i neverovatna ta sklonost da se minimizuje svaki napor i svaka ostvarena vrednost u tim vremenima i da se iz (smešnih) ideoloških razloga poništi bilo kakvo znanje i pamet.

pa prvo su prekrojili i izlažirali istoriju, sad to rade sa ekonomijom.
i uspeva im, fejbuk je pun mladih 25 godišnjih idiota koji nas starce ubeđuju da bolje znaju kako smo mi živeli u to doba.
sve zahvaljujući ovakvim naručenim analizama.
evo ovaj analitičar nas ubeđuje da je i to što smo dobijali,kupovali naftu po povlaščenim uslovima bilo loše za zemlju.
to da smo učestvovali u gradnji asuanske brane je proglašeno za mizeran poso.
da smo , verovatno, sazidali pola libije, ništa
pitanje je samo a što se oni glupi kinezi tolko trće da uđu u afriku, eno troše onolku lovu , kad svi znamo, bar po ovom analitičaru , da su to trice i kučine.
narcis narcis 08:41 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Kada ti doznake čine skoro 50% deviznog priliva onda znaš kakvo je stanje u privredi.

ovo takva laž da su lažovi morali prvo sebe da hipnotišu i iubede da je istina.
kolki idiot treba da bude čovak pa da u ovo poveruje, pa ni sad doznake nisu 50% priliva u srpski budžet a šalje se mnogo više nego onda.
sašta perete mozak neznam, al strašno deluje, bolje ga ispira od bilo koje trave.
mnogo dobre droge uzimate
freehand freehand 08:46 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

maksa83
Mislio sam pojedinačno.

I ja sam mislio pojedinačno.
Nema brane ispod milijardu dolara, a zbog prirode stvari ugrubo prosečan cost overrun je 50%, pa računaj.

Ok, ne znam da je bilo projekata u toj vrednosti, no svejhedno. Realno me ne bi ni to čudilo.
Ono što znam jeste da i danas stotine inženjera i tehničara iz pančevačkog hemijskog kompleksa radi u Iraku, Libiji, Alžiru, Iranu. I to na gradnji i startovanju najkomplikovanijih petrohemijskih postrojenja. Ti ljudi svoja znanja i veštine nisu sticali u SAD, nego u Jugoslaviji.
Razlika je samo što sada rade za italijane i Britance a ne za domaće firme, a kajmak ne dolazi u Srbiju nego odlazi na neka druga mesta. Al jebo dolarski kajmak iz Afrike i Azije, kome to treba, a mi ionako niti smo znali niti sad znamo da išta radimo kako treba.
I to što sam pomenuo samo je jedan privredni segment.
Šuntavilo, brate, čisto.

P.S. bajdvej - koje to i kakvo znanje generacije odavde decenijama prodaju po čitavbom svetu ako ovde ništa pa ni školstvo qrcu ne valja? Sem onog koje analitičari poseduju a stekli su ga na trodnevnim kursevima u Pešti, valjda?
apacherosepeacock apacherosepeacock 09:55 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Istina; samo da dodam, moj je tata u tom periodu poslom (cak do osamdesetih, iz Iraka je i penzionisan..) ni manje ni vise nego 34 drzave odradio (biznis pa razgledanje) - Azija, Afrika, Z.Evropa. Samo kroz njegove ruke je na milijarde proslo za SFRJ.

milisav68 milisav68 09:56 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

freehand
jeste, samo bi svaku od tih tvrdnji trebalo staviti u vremenski i politički kontekst i uporediti sa svetskim dešavanjima. Ali je generalno ta privreda do polovine sedamdesetih i napredovala i bila - obzirom na to kako je i odakle dve i po decenije ranije krenula - čudo od konkurentnosti u svetskim razmerama, i u kojoj su i školstvo i privreda davali strašne kadrove u svakom segmentu društva.
Uključujući i tebe, moj Milisave.

Pa to ti pričam, kakav sam ja stručan kadar, takva nam je bila i država i školstvo.

Da je tako kao što pričaš, ne bi bankrotirali 1980.
freehand freehand 10:04 17.06.2016

Re: Економски "успех" капиталистичке Србије

Pa to ti pričam, kakav sam ja stručan kadar, takva nam je bila i država i školstvo.

Ja mislim da si ti potpuno ok, samo prilično napižđen i zlovoljan.
Što se bankrota tiče - hoćeš da ti navodim primere najrazvijenijih država zapada koje su bankrotirale,aa da izbegnem SAD koje bankrotiraju bar jednom godišnje ali to ne objavljuju?
Potpuno je normalno sagledavati mane i nedostatke i sistema i države koju smo imali, političke, privredne, kulturne, ali je apsolutno idiotski bez rezona i samo zlom voljom vođen pričati nebuloze.
Među prijateljima i školskim drugovima imam ljude koji su u okvirima posla kojim se bave svetski priznati. Ovde na blogu imaš ljude haj profila u svojim oblastima, odraslih i školovanih u Srbiji.
Burleska je da neki od njih po tom obrazovanju i državi pljujuu kao ulični bilmezi, kao da su rasli i učili na nekom drugom mestu.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana