Budućnost| IT| Religija

Večni Vavilon

Vojislav Stojković RSS / 09.01.2019. u 16:41

Da se ljudi međusobno obično ne razumeju nije potrebno posebno dokazivati. Iz iskustva je poznato, a i naučna literatura i književnost na to ukazuju, da iako govore istim jezikom ne razumeju se supruga i muž, majka i kćerka, otac i sin, brat i sestra, građani i njihove vođe koje su sami izabrali, narodi koji govore istim jezikom, države sa susednim državama. … Ako se ljudi ne razumeju međusobno, kako li tek razumeju svog Boga u koga veruju? Upravo o tome je ovaj blog - o večnom Vavilonu (u tri slike).

 SLIKA PRVA:

             Bog razume sve jezike. Kad se molimo razume naše molitve, ali kad nam se obraća On govori svojim jezikom.

             Na početku jeste bila svetlost, ali nije bila reč. Bog se odabranima nije obraćao rečima, na jezicima odabranih, već svojim božanskim jezikom, a taj jezik je bio onakav kakav je i Onaj koji njime govori: savršen.                                      

                Samo odabrani, prosvetljeni i probuđeni među svim ljudima od postanka, razumeli su božji jezik: Mojsije, Buda, Muhamed… Zašto im se Bog nije obratio rečima? Zato, jer se Njegova svevišnja misao ne može izreći ograničenim jezikom čije je osnovno sredstvo izražavanja reč. Koliko je reči imao aramejsli i hebrejski jezik u Mojsijevo vreme? Veoma mali broj. Isto je i sa sanskritom ili sa arapskim jezikom u vreme kad se Bog obratio Budi i Muhamedu. A koliko je u tom dobu postojalo brojeva? Isto koliko i danas – neograničeno.

              Engleski jezik, kojim danas govori ili ga razume veći deo čovečanstva, ima znatno veći broj reči nego hebrejski u Mojsijevo vreme, ali ukupan zbir svih različitih reči engleskog jezika, koliko god da je velik, ipak je konačan. Kad bi sabrali sve reči svih živih i mrtvih jezika, njihov zbir bi opet bio konačan. Niz prirodnih brojeva je i danas, kao što je bio i kao što će uvek biti, beskonačan.

              Kad bi nekog danas  Bog odabrao da mu se obrati, to opet ne bi bilo rečima, koliko god da ih danas ima, već brojevima i matematičkim simbolima. I ne samo zato što je broj reči ograničen i nedovoljan da se njima iskaže Božanska misao, već i zato što za nas iste reči imaju različita značenja. I kad govorimo istim jezikom mi se često ne razumemo. Sve smo sličniji starim Vaviloncima. Ako ne razumemo jedni druge, upotrebljavajući iste reči istog jezika, kako ćemo razumeti Boga?

                   Da li su onda Biblija, Osmostruki put i Kuran laži? Ne, nikako. U njima jeste sadržana božja misao koju je On preko odabranih uputio čovečanstvu. Mojsije, Buda i Muhamed preneli su Božje zapovesti svojim sunarodnicima na način koji je bio jedino razumljiv onima koji je trebalo da ih čuju − rečima. Izrečena ili napisana rečima hebrejskog, aramejskog, sanskritskog i arapskog jezika božja misao je izgubila svoju jasnoću, a time i deo svog savršenstva. Prevedena sa savršenog božjeg jezika na jezik ljudi, koji je nesavršen onoliko koliko su nesavršeni i ljudi sami, jasna božja misao se mogla tumačiti na različite načine. Različita tumačenja jedinstvene božje volje izazivala su ili sukobe, ratove i stradanja ljudi ili gubitak vere. Tako je do današnjeg dana.                                            Da li će čovečanstvo ikad razumeti božji jezik i njegove poruke ili je osuđeno da večno živi u neznanju i grehu?

               Mi ni danas ne znamo koji je taj savršeni jezik kojim On govori, ali znamo da je najpotpuniji i najpreciznij jezik koji poznajemo  jezik brojeva. Duboko verujem da je upravo jezik brojeva, dakle  matematički jezik, najbliži savršenom Božjem izražavanju.               

SLIKA DRUGA:                                               

 Na ekranu sam odmah prepoznao Trg Svetog Petra u Vatikanu, a na njemu više od stotinu hiljada ljudi. Jedni su bili sa nacionalnim zastavama, drugi sa decom na ramenima, a treći sa buketima cveća. Švajcarska garda u punom sastavu, sa kopljima i u svojim tradicionalnim prugastim uniformama plavo-žuto-crvene boje, bila je postrojena sa obe strane ulaza u baziliku Svetog Petra. Orkestar i hor izvodili su Pontifikalnu himnu i marš O Rimu besmrtni, grade mučenika i svetitelja. Slika svečanosti je podsećala na objavu Kardinalske konklave o izboru novog pape. 

                - U Vatikanu se ne pamti ovoliko hodačasnika iz svih zemalja sveta. Na Trgu Svetog Petra nikad se nije okupio veći broj mladih ljudi i po tome se današnji hodočasnici sigurno razlikuju od svojih predhodnika. Pritisak mladih katoličkih sveštenika sa svih kontinenata bio je toliko snažan, da je prinudio Svetu stolicu da osavremeni jezik bogosluženja.   Ceremojinalnoj misi  prisustvuje više od tri stotine kardinala iz svih zemalja sveta. Tu su i predstavnici svetovne vlasti: premjeri Italije, Španije i drugih zemalja sa pretežnim katoličkim stanovništvom, izaslanici većine evropskih zemalja, ambasadori i drugi visoki gosti. Iz dobro obaveštenih krugova bliskih Vatikanu, saznaje se da je nedavno u tajnosti održan Treći vatikanski koncil o bogoslužbenoj reformi i da su donete bitne novine, obavezne za sve katoličke crkve u svetu.   

              Repoter se više ne čuje, jer u baziliku Svetog Petra ulazi papa sa svojom svitom. Na glavi ima papski triregnum okrunjen sa tri krune, koji se po tradiciji nosio u vremenima kad je sveti otac krunisao careve i kraljeve, a u ruci mu je palica sa raspećem. Hor dečaka sa galerije peva: 

                    Gloria in excelsis, paternae maeistati

                    Pax et in terra fraternae caritati... 

             Sveti otac, onemoćao od starosti, polako korača iskrivljen na jednu stranu i uz pomoć ličnog sekretara i trojice đakona, nekako dolazi do visokog papskog prestola i seda.

             Vikar Vatikana svečanim glasom čita papin dekret:

            - Ja biskup Rima, namesnik Isusa Hrista, knez apostola, namesnik svetog Petra, vrhovni sveštenik Sveopšte Crkve, patrijarh Zapada, primus Italije, nadbiskup i mitropolit Rimske pokrajine, suveren države Grada Vatikana et Servus Servorum Dei, polazeći od  jevanđeoskog dokaza primata nadležnosti nad celom Crkvom Gospodnjom potvrđujem Odluku Trećeg vatikanskog koncila da Biblija dopuni i da se bogosluženje u svim Hristovim crkvama ubuduće vrši prema 28. knjizi Novog zaveta. Amen. 

              Hor dečaka sa galerije nastavlja sa pevanjem, a vikar prinosi dopunjenu Bibliju svetom ocu. Papa progovara drhtavim glasom:

              - Ne uzmičimo od Hrišćanskog jevanđelja, ali se ne protivimo matici vremena, zatim krsteći blagosilja, odlukom Trećeg Vatikanskog koncila, dopunjenu Bibliju. Vikar svečanim korakom odnosi papinim blagoslovom osveštanu Bibliju i polaže je umesto stare Biblije na oltar bazilike Svetog Petra. Sa trga dopire oduševljeno klicanje hodočasnika koji su pratili prenos ceremonije na velikim ekranima postavljenim na trgu.

               Mislio sam da je to kraj ceremonije, ali najveće iznenađenje je tek usledilo. Iznad oltara bazilike Svetog Petra postavljen je ogromon monitor, a ispod njega hrišćanskim znamenjem ukrašen računar. Papa uz pomoć sekretara i trojice đakona prilazi računaru, osveštava ga, krsti se i počinje «Oče naš», glavnu hrišćansku molitvu datu od samog Isusa Hrista: 

                          Pater noster,

                          Qui es in caelis,

                          Sa uctificetur nomen tuum... 

Istovremeno, sa izgovorenim rečima, Sveti otac počinje kažiprstom da natuca po tastaturi, a odmah zatim mladi đakon, umesto svetog oca, nastavlja unos teksta molitve u računar. Na velikom monitoru pojavljuje se niz krupnih brojeva. Glas izveštača nadjačava pojanje iz bazilike:

                - Poštovani gledaoci, prisustvujemo prvoj molitvi u istoriji hrišćanstva izmoljenoj  na Božjem IT programskom jeziku. Softver za simultano prevođenje sa latinskog na Božji jezik uradila je softvrska kuća Microsoft Office God's tongue. Co.

                Nisam više mogao da izdržim, uzeo sam daljinski upravljač sa stola i isključio TV prijemnik. 

SLIKA TREĆA:                                        

                   Godinama nisam bio u crkvi, ali čim sam ušao vidim da to i ne liči na crkve kakve sam ja znao. Iznad oltara veliki monitor, a na mestu gde obično stoji sveštenik dok služi misu, postavljen je stol, na njemu  molitveni računar i reformisana Biblija. Sa desne strane gde je bilo mesto za ispovest, sada je niz kabina sa računarima, isto je i sa leve strane. Prilazi mi mlad sveštenik i pita da ili želim da se ispovedim, primim svetu pričest ili samo da se molim i vodi me do prve slobodne kabine.

                    - Molitveni softver je urađen tako da možete birati bilo koju molitvu i na bilo kom jeziku. Tekst molitve koju odaberete biće vam prikazan u levom gornjem uglu monitora, reči molitve ukucavate na tastaturu, program vrši simultani prevod na božji jezik, a reči Vaše molitve na njegovom jeziku možete pratiti na sredini ekrana. Ukoliko želite da se ispovedite, uđite u program za ispovest, vaša ispovest će odmah biti prevedena i razumljiva našem Gospodu. Kao što vidite sve je jednostavno. Visina dobrovoljnog priloga računa se na osnovu  broja znakova izraženih u kilobajtima, a ne vremenom provedenom u molitvama, ali o tome ćemo kad završite.

           Sedam za molitveni računar, pritisnem znak entrer i na ekranu monitora istog trena se pojavljuje niz ikonica sa slikama hrišćanske crkve, džamije, sinagoge, budističkih i drugih bogomolja. Kliknem na ikonicu sa hrišćanskim hramom. Nudi mi se izbor svih poznatih hrišćanskih religija i denominacija po abecednom redu od Adventističke i Anglikanske, preko Katoličke i Pravoslavne do Unitarno univerzalističke crkve. Kliknem na Katoličku crkvu, otvara mi se mogućnost da biram Grkokatoličku, Rimokatoličku ili Starokatoličku. Biram Rimokatoličku, nudi mi se izbor jezika na kojem želim da se molim, od latinskog do većine poznatih živih jezika. Odlučujem se za engleski jezik i na ekranu se pojavljuje ogroman broj svih priznatih molitvi u katoličanstvu na izabranom jeziku. Probam sa Zdravo Marija, da vidim kako mi ide. Otvara mi se mogućnost da se molim u tišini ili uz zvuke crkvenih orgulja. Ukoliko želim orgulje i pojanje, obavezan sam da stavim slušalice. Odlučujem se za molitvu u miru i tišini, nije mi do muzike, pa makar bila i crkvena. Kliknem, u levom gornjem uglu pojavljuje se ceo tekst  molitve, ukucavam   "z d r a v o m a r i j a m i l o s t i p u n a...", a sredinom ekrana promiču lepo oblikovani brojevi na božjem jeziku u fontu Arial Black. Nemam strpljenja za celu molitvu i ukucam a m e n. Program se vraća na početak. Kliknem na ikonicu sa sinagogom, sve je slično samo se umesto hrišćanskih molitvi nudi spisak svih psalama iz Tanaha. Kad sam kliknuo na ikonicu sa džamijom, meni je bio ogroman spisak svih sura Kurana, sa poukama o načinu namaza, odnosno načinu klanjanja, prikazan savršenom grafikom.

               Kliknem na ikonicu sa slikom sveštenika, ispod koje piše HELP. Dok čekam, posmatram kabinu preko puta moje. U njoj dvojica Rusa u svečanim rubeškama, a pored njihovog molitvenog kompjutera flaša votke i dve čaše. Toče votku u velike čaše do vrha, kucaju se, krste se i ispijaju na iskap, ponovo se krste i sedaju za molitveni računar. Ne vidim izbor njihove molitve, ali sam siguran da daju pomen pokojnicima i da su odabrali ikonicu PARASTOS. Na moj poziv dolazi mladi fratar.

              - Oče, nisam se dugo ispovedio, a grešio sam mnogo. Svoju ispovest sam snimio na USB. Postoji li mogućnost da se na taj način ispovedim, plašim se da ću zaboraviti neki od mojih grehova, pitam ga skrušenim bogobojažljivim glasom.

              - Svakako, odgovara predusetljivo, objašnjava mi postupak i dodaje: Vaša ispovest će biti odmah prevedena, na vama je samo da pratite znakove Božjeg jezika, a na kraju će biti ispisan naš očinski blagoslov ili epitimija o molitvama koje morate izmoliti da bi vam gresi bili oprošteni.

                Otvaram program, pratim uputstva, tekst moje biblije sa USB se učitava, a zatim na ekranu promiču brojevi – rukopis moje knjige se prevodi na božji jezik. Posle desetak minuta pojavljuje se tabela sa podugačkim spiskom molitvi. Da bi mi greh bio oprošten moram da izmolim 67.398 puta  Oče naš, 13.723 Zdrave Marije i još hiljade drugih meni nepoznatih molitvi. Čudo da molitveni softver za mene nije naložio egzorcizam.

Edit: Očito da nedostaje još jedna slika. Evo je:

SLIKA ČETVRTA:  

 U vanrednim vestima daje se izveštaj iz Carigrada sa zasedanja Vaseljenskog sinoda pravoslavnih crkava sveta. Sve pravoslavne crkve su se složile da dopune pravoslavnu Bibliju, izmene bogosluženje u pravoslavnim hramovima i pristupe globalnom ekumenskom pokretu. Sve, sem jedne.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve je bio veoma opširan u svom obrazloženju i sve vreme je govorio o srpskoj svetoj zemlji koju neko Srbima hoće silom da uzme. Tu svetu zemlju nije nazivao Srbijom, već Kosovom. Predsedavajući Sinoda, patrijarh vaseljenski, prekinuo je njegovo izlaganje i pitao kako se Srpska pravoslavna crkva izjašnjava po pitanju uvođenja novog jezika u bogosluženje. Stari patrijarh ili nije čuo ili nije razumeo pitanje pa je posle duže neprijatne pauze, na opšte iznenađenje prisutnih, jedan mitropolit iz delegacije SPC umesto patrijarha odgovorio: 

              - Mi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi smatramo da Svevišnji još uvek razume sve jezike.                                        

 

 

TagoviKomentari (44)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

zemljanin zemljanin 17:22 09.01.2019

AI je cudo

odgovor na sva pitanja je AI ... cip u glavu i odmah si blize onom a i sa dovoljnom procesorskom snagom ovih "67.398 puta Oče naš, 13.723 Zdrave Marije" su samo pitanje sekundi

PS. nego dokle si stigao sa odradjivanjem "iskupljenja"

zemljanin zemljanin 22:14 09.01.2019

Re: AI je cudo

Babel/Babilon od korena Bll ili zbrka, etimoloski bozja vrata ... kad izbacimo teoloska mambo-dzambo, cela prica oko kule svodi se na pobunu protvi tiranije i despotizma Organizacije, nesto kao borba za pravdu ... sa aspekta Biblije, stvar je vrlo jasna, ljudi se udruzise, govoreci jedan jezik i napravise velelepnu kulu, onda Jahve, zavidan i ohol, odluci da to sve razbuca jer mu se nije svidelo ...

postoji i niz nelogicnosti u toj prvoj Slici ... potrebno je mnogo vise ljudi da razume, apsolutno bez zadrske, taj jezik, da bi se izbegli nesporazumi i neshvacanja, pokvareni telefoni i sl. (na hiljade njih) ... svaki put kada pojednostavljujemo stvari gubimo deo ... to i jeste neka osnova za povezivanje sa matematikom (verovatno skupovi i hipoteza kontinuuma), ujedno i problem koji AI ima ... odabir manjeg skupa koji sadrzi delove konacnog skupa ... obicno takav, skraceni, skup ima beskonacno mnogo mogucih varijacija ali je sama velicine te beskonacnost nepoznata ... sto bi direktno uzrokovalo da bilo kakva modifikacija savrsenog jezika na prostiju varijantu nije korektna tj. falicna je ... e sad, za teologe tu ima prostora i da se dokaze broj andjela sa jedinm perom vise u predelu donjeg desnog krila

ali i posle par citanja, nisam bas siguran sta je pisac hteo da kaze, osim ako je sve to deo njegovih romana, pa onda je trud uzaludan ...
niccolo niccolo 23:02 09.01.2019

Re: AI je cudo

odluci da to sve razbuca jer mu se nije svidelo

Drkadžija, realno...
zemljanin zemljanin 01:27 10.01.2019

Re: AI je cudo

niccolo
odluci da to sve razbuca jer mu se nije svidelo

Drkadžija, realno...

realno uz citat, Biblija 11, 1 (5-10)
Jehova je sišao da vidi grad i kulu koju su zidali ljudski sinovi.
Zatim je Jehova rekao: „Oni su jedan narod i svi govore jednim jezikom,
i evo šta su počeli da rade
.
Šta god naume da urade, ništa im neće biti nedostižno.
Hajde da siđemo i da im napravimo pometnju u jeziku tako da ne razumeju jedan drugoga.

Tako ih je Jehova odande rasejao po celoj zemlji,
i kasnije su prestali da zidaju grad.

ali da ne pretvaramo ovo u novu religijsku raspravu, neka "gazda" malo pojasni sta je cilj
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:13 12.01.2019

Re: AI je cudo

zemljanin
PS. nego dokle si stigao sa odradjivanjem "iskupljenja"

I dalje je u toku.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:29 12.01.2019

Re: AI je cudo

zemljanin
..ali i posle par citanja, nisam bas siguran sta je pisac hteo da kaze, osim ako je sve to deo njegovih romana, pa onda je trud uzaludan ...

Deo je jednog vrlo "poznatog" romana, još "poznatijeg" autora.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:36 12.01.2019

Re: AI je cudo

niccolo
Drkadžija, realno...

Za ovo bi ti molitveni softver odredio bar nekoliko hiljada molitvi da bi ti greh bio oprošten. Mada ste vi fiskali po definiciji grešni.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 17:22 09.01.2019

Simpatičan tekst, profesore

Nisam zalazio u Benediktove jezuitske tripove i nomokanon, "episkop, patrijarh, knez", blabla, nahvali sebe čovek, ni odgovornog ni zaslužnog;
no ovo -

Strong's Dictionary identifies 8,674 words in the Hebrew Bible. However, of these, 2,415 are proper names (such as Moses, David and Isaiah), leaving us with 6,259 Hebrew words.

Does this mean that only 6,259 words were used to write the entire Hebrew Bible? Well, not exactly. When it comes to verbs, Strong's Dictionary only identifies the qal (simple) form of the verb, but each verb can have multiple forms of the verb. A good example is the verb ראה (ra'ah, Strong's #7200), which means "to see," but different forms of the verb will "change" the meaning of the verb. The niphal (passive) form of the verb means "to be seen," which we would translate as "appear." The hiphil (active causative) form of the verb means "to cause to see," which we would translate as "show." The huphal (passive causative) form of the verb means "to cause to be seen," which we would translate as "be shown."

Of the 6,259 different Hebrew words in the Hebrew Bible, 1,647 of them are verbs, and taking an average of four different forms for each verb (some have less and others have more) we have 6,588 different Hebrew verbs.

Hebrew nouns can also have different meanings if they are written with a prefix or suffix. For instance, the word מלך (melekh, Strong's #4428) means "king," but if it is written with the prefix ל (L), forming the word למלך (l'melekh), it can mean "to the king," "for the king," or "belonging to the king" (context will determine which translation is appropriate). Another example is the Hebrew word דם (dam, Strong's #1818), which means "blood," but when it is written in the plural form (דמים / damiym) it can mean "bloodshed."

A noun can also have a different meaning when it is written in combination with another word. The Hebrew noun דעת (da'at, Strong's #1847) means "knowledge," but when this word follows the word בלי (b'liy, Strong's #1097), which means "without," this word combination means "without knowledge," but we would translate it as "ignorance."

Other nouns can have different meanings depending on the context. Job 41:2 uses the word אף (aph, Strong's #639) and means "nose," but in Genesis 30:2 this very same word is used to mean "anger" (from the flaring of the nostrils when angry). In addition, when the word אף (aph) is written in the plural form it means "nostrils."

Of the 6,259 different Hebrew words in the Hebrew Bible, 3,827 of them are nouns, and if we assume four meanings for each noun, we have a total of 15,308 nouns. This brings us to a total of 21,896 verbs and nouns.

The remaining 785 words identified in Strong's Dictionary are pronouns, interrogatives, prepositions, etc. Each of these words may have a multiple of meanings depending on their context. For instance, the Hebrew word אשר (asher, Strong's #834) can mean "which" or "because," depending on how it is used in a sentence.

If we assume two different meanings for each of these 785 words we have 1570 more words, which brings us to a Biblical Hebrew vocabulary of 23,466 words in the Hebrew Bible, a fairly impressive number of words. To put this number in perspective, the average English speaking person uses about 25,000 different words in their vocabulary and all the works of William Shakespeare include only 25,000 words.
Author - Jeff Banner


Zašto im se Bog nije obratio rečima? Zato, jer se Njegova svevišnja misao ne može izreći ograničenim jezikom čije je osnovno sredstvo izražavanja reč. Koliko je reči imao aramejsli i hebrejski jezik u Mojsijevo vreme? Veoma mali broj.


Obraćao im se svetlošću. Stari Šimon Peres, ateista, je tvrdio pred kraj života da će nauka "dešifrovati mnoge pojave u ljudskom mozgu u ovom stoleću, pa tako možda i probiti kod misterije ljudskog postojanja".

Grci to nazivaju theoria, imati uvida u tajnu otkrivenja tavorske svetlosti, theorein; sam Buddha nije komunicirao sa Bogom, već sa Nadumom, savršenstvom u čoveku, kasnije je interpretiran od strane svojih učenika kao božanstvo. Davar Elohim kod Jevreja, ili Logos kod jeliniziranih Jevrejskih Otaca Jerusalimske Crkve, može biti interpetiran kao logički jezik, no u izvesnom smislu je i poetika.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:14 12.01.2019

Re: Simpatičan tekst, profesore

Hvala, SF.
Черевићан Черевићан 19:19 09.01.2019

мултилингва

Bog nam govori svojim jezikom....аli ljudi sе ne razumeju međusobno

Бог јесте сналажљив
поступке нам прати,
но како Га .....чути
да нам је сазнати,

(то би била помоћ
звуком речи благе,
разумети окружење
своје миле, драге)
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 19:34 09.01.2019

Re: мултилингва

Заправо тако, у духу благости и са саосећањем.

PS. We're about to receive from Israel the green light for the Serbian House in Jerusalem, due to the Република Српска - 1st such since the 1869. Proud to serve, proud to serve.

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:17 12.01.2019

Re: мултилингва

Черевићан

поступке нам прати,

Mnogi, sem vernika, smatraju da i ako nas On jeste stvorio, odavno je izgubio svako interesovanje za svoje delo. Valjda stvara negde dalje nova i bolja stvorenja od nas.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 20:21 09.01.2019

Bolje da ne pitamo sovjetofone

Šta misle na ovu temu:
Tasić će doći da ti nabije majku na kolac;
Čučkov da ti odrubi glavu (Mustafinom rukom),
Dživdžanije da te tera da puziš k njemu (odrubljene glave, na kolenima, dok lipti krv iz nje), Omega će te terati da pušiš svoj odrubljeni ud, a Apostata će mudro ćutati nad svim tvorenjijem. Free će malo variti Rimskom, malo Moskovskom, za potrebe vlasti. Само да се заштити совјетизам. Браћа Срби...

Bolje je ćutati.

vcucko vcucko 20:56 09.01.2019

Re: Bolje da ne pitamo sovjetofone

Srđan Fuchs
Šta misle na ovu temu:
Tasić će doći da ti nabije majku na kolac;
Čučkov da ti odrubi glavu (Mustafinom rukom),
Dživdžanije da te tera da puziš k njemu (odrubljene glave, na kolenima, dok lipti krv iz nje), Omega će te terati da pušiš svoj odrubljeni ud, a Apostata će mudro ćutati nad svim tvorenjijem. Free će malo variti Rimskom, malo Moskovskom, za potrebe vlasti.

Bolje je ćutati.
U stvari, kad bolje pogledam, ova poslednja rečenica ti je savršena. Ne diraj dalje, možeš samo da pokvariš.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 21:00 09.01.2019

Re: Bolje da ne pitamo sovjetofone

Оф борд с овог брода...

amika amika 20:23 09.01.2019

Божји терен

Да, требало би ДОКАЗ поново објавити, он тек постаје актуелан. А сам роман је веома добар, можда још убацити самог Гедела као лик.

Roman je inspirisan crticom iz biografije Kurta Gedela, najvećeg matematičara dvadesetog veka i Ajnštajnovog najbližeg saradnika. Gedel je svojevremeno matematičkom logikom dokazao postojanje Boga. Gedelov dokaz nikad nije objavljen, ali se o njemu dugo raspravljalo među naučnicima u Prinstonu.


Шта је у роману документ, а шта фикција може да каже само аутор или неки виспрени математичар. А и математика је фикција заснована на својој искључивој поетици коју бинарни кодови претварају у светлост/тама. И ево нас, на Божјем терену...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:20 12.01.2019

Re: Божји терен

Autor je svoje rekao, a sve ostalo je do onih koji čitaju.
49 41 49 41 20:42 09.01.2019

"Boziji vikari'

objasnise (1977.)
Vi (zemljani) ste na nivou intelegencije 2-3; Mi na 7-mom.
Mi komuniciramo medjusobno telepatski, kao sada napr....

Kako se vi sporazumevate, kad imate 1500 jezika?!?
softelectronics_e softelectronics_e 08:12 10.01.2019

Re: "Boziji vikari'

49 41
objasnise (1977.)
Vi (zemljani) ste na nivou intelegencije 2-3; Mi na 7-mom.
Mi komuniciramo medjusobno telepatski, kao sada napr....

Kako se vi sporazumevate, kad imate 1500 jezika?!?

Ponekada, za suštinsko razumevanje, reči budu suvišne.
jinks jinks 21:03 09.01.2019

...

Pitanje kako bi onda, na primer, deset božijih zapovesti izgledalo ispisanih jezikom matematike, i koja bi to grana matematike uopšte i mogla da bude. Ne znam, verovatnoća ili statistika, ko će ga znati, ili možda numerička analiza, limesi, diferencijali ili integrali.

Atomski mrav Atomski mrav 09:55 10.01.2019

Re: ...

Jesu li deset božijih zapovesti poređane po važnosti ili onako, random? Glupo je da je ubistvo jednak ili manji greh od toga da se nedeljom ne odmaraš...
jinks jinks 11:46 10.01.2019

Re: ...

Pa, ako pričaš o smrtnim grehovima, svi su smrtni tako da tu verovatno i nema nekog posebnog redosleda ili važnosti. Mada po Danteu i ima.
docsumann docsumann 16:37 10.01.2019

Re: ...


božje zapovjesti i smrtni grijehovi su različite kategorije.

recimo u Bibliji, 7 smrtnih grijehova se kao takvi nigdje ne navode.
oni su tek kasnije uvedeni u teologiju.

nsarski nsarski 17:08 10.01.2019

Re: ...

docsumann

božje zapovjesti i smrtni grijehovi su različite kategorije.

recimo u Bibliji, 7 smrtnih grijehova se kao takvi nigdje ne navode.
oni su tek kasnije uvedeni u teologiji.


Najzad da neko pametan ukaže! Ne samo da 7 smrtnih grehova nisu u zapovestima, nego ni jedan od njih nije zakonski kažnjiv! Pohlepa (lakomost), gordost, proždrljivost, pohota, itd, nisu kažnjivi. Čak su neki od ovih ponašanja poželjni i cenjeni - lakomost na novac, na primer.
docsumann docsumann 17:22 10.01.2019

Re: ...

Čak su neki od ovih ponašanja poželjni i cenjeni - lakomost na novac, na primer.


što bi ejnrendovci rekli - sveta pohlepa

jinks jinks 18:41 10.01.2019

Re: ...

božje zapovjesti i smrtni grijehovi su različite kategorije.

recimo u Bibliji, 7 smrtnih grijehova se kao takvi nigdje ne navode.
oni su tek kasnije uvedeni u teologiju.

Da, u Bibliji se smrtni grehovi uopšte i ne pominju. Ali ih pomenuh pošto je Atomski govorio o poređenju različitih vrsta ogrešenja o deset zapovesti.

Sad u kojoj meri 7 s. grehova direktno i predstavljaju ogrešenja o deset zapovesti ...
vcucko vcucko 20:27 10.01.2019

Re: ...

docsumann
Čak su neki od ovih ponašanja poželjni i cenjeni - lakomost na novac, na primer.


što bi ejnrendovci rekli - sveta pohlepa


Greed works - jedan od osnovnih postulata liberalnog kapitalizma.
U prevodu, bitno je da su ljudi pohlepni, samim tim će društvo da se organizuje i samozavede red.
Hm...
Atomski mrav Atomski mrav 20:45 10.01.2019

Re: ...

Ne samo da 7 smrtnih grehova nisu u zapovestima, nego ni jedan od njih nije zakonski kažnjiv! Pohlepa (lakomost), gordost, proždrljivost, pohota, itd, nisu kažnjivi. Čak su neki od ovih ponašanja poželjni i cenjeni - lakomost na novac, na primer.


Šta zapravo znači smrtni greh? Ako si proždrljiv, makar samo jednom u životu - ideš Bogu na istinu? Ja bih onda odavno bio na onom svetu...
Atomski mrav Atomski mrav 20:46 10.01.2019

Re: ...

Greed works - jedan od osnovnih postulata liberalnog kapitalizma.vcucko vcucko 21:00 10.01.2019

Re: ...

Atomski mrav
Ne samo da 7 smrtnih grehova nisu u zapovestima, nego ni jedan od njih nije zakonski kažnjiv! Pohlepa (lakomost), gordost, proždrljivost, pohota, itd, nisu kažnjivi. Čak su neki od ovih ponašanja poželjni i cenjeni - lakomost na novac, na primer.


Šta zapravo znači smrtni greh? Ako si proždrljiv, makar samo jednom u životu - ideš Bogu na istinu? Ja bih onda odavno bio na onom svetu...

Nisam neki ekspert, daleko od toga, ali nije to tako jednostavno.

Iz Wiki (cit.):
Prema učenju katoličke crkve, sedam smrtnih grehova nisu izolovani od bilo kojeg drugog greha koji nije „smrtni“. Međutim, sedam smrtnih grehova jesu izvorište, mesto iz kojeg polaze svi drugi grehovi i poroci.

Znači neće neko da se preždere pa za kaznu da skikne (to ni Torquemada nije tako postavljao) Nego neumerenost u jelu i piću (između ostalog) vodi u nove i nove grehe i ponore. Postaješ kao neki sistemski grešnik.
To je kao kad ti od kandide pobeli jezik (od antibiotika ili ako si lizao gde ne treba) i to je jedno, ali postoji i sistemska kandidijaza. Koja apsolutno grozno izgleda i ima jako lošu prognozu.

Inače, što se tiče tog konkretnog greha - taj sam, ne foliram se.
nsarski nsarski 21:10 10.01.2019

Re: ...

Atomski mrav
Ne samo da 7 smrtnih grehova nisu u zapovestima, nego ni jedan od njih nije zakonski kažnjiv! Pohlepa (lakomost), gordost, proždrljivost, pohota, itd, nisu kažnjivi. Čak su neki od ovih ponašanja poželjni i cenjeni - lakomost na novac, na primer.


Šta zapravo znači smrtni greh? Ako si proždrljiv, makar samo jednom u životu - ideš Bogu na istinu? Ja bih onda odavno bio na onom svetu...


Ah, peccatum mortale! Stvar je u grehu i pokajanju, jer ko se ne pokaje sklon je da greh ponovi. Dominat peccatum qui peccati non est pudet (pojačava greh onaj koji se greha ne stidi). Kaže Mae West: između dva greha, ja uvek biram onaj koji ranije nisam probala.

Šalu na stranu, smatra se da je greh uvod u prestup (kažnjivi prestup) i narušenje božije zapovesti. Recimo, pohota te tera da muvaš komšijinu ženu, ili, na primer, lakomost je predvorje za korupciju i krađu. Za lenjost ne bih trenutno umeo da navedem primer.
Atomski mrav Atomski mrav 21:13 10.01.2019

Re: ...

Za lenjost ne bih trenutno umeo da navedem primer.

Lenjost čak može i da ti pomogne da ne prekršiš jedno od Božijih zapovesti - ono koje ti nalaže da se odmaraš nedeljom.
softelectronics_e softelectronics_e 21:33 10.01.2019

Re: ...

Atomski mrav
Za lenjost ne bih trenutno umeo da navedem primer.

Lenjost čak može i da ti pomogne da ne prekršiš jedno od Božijih zapovesti - ono koje ti nalaže da se odmaraš nedeljom.

Ako bi ekstrapolirali ovo što si rekao, moglo bi da se zaključi sledeće - oni koji ništa ne rade, oni su nepogrešivi.
Takoreći, u rangu su Boga - jer je jedino on nepogrešiv.
Takvih nepogrešivih imam prilike da vidim na poslu - onoliko.
zemljanin zemljanin 21:36 10.01.2019

Re: ...

Atomski mrav
Za lenjost ne bih trenutno umeo da navedem primer.

Lenjost čak može i da ti pomogne da ne prekršiš jedno od Božijih zapovesti - ono koje ti nalaže da se odmaraš nedeljom.

tkz. lenji argument - poznat i pre Adama
vcucko vcucko 21:43 10.01.2019

Re: ...

softelectronics_e
Atomski mrav
Za lenjost ne bih trenutno umeo da navedem primer.

Lenjost čak može i da ti pomogne da ne prekršiš jedno od Božijih zapovesti - ono koje ti nalaže da se odmaraš nedeljom.

Ako bi ekstrapolirali ovo što si rekao, moglo bi da se zaključi sledeće - oni koji ništa ne rade, oni su nepogrešivi.
Takoreći, u rangu su Boga - jer je jedino on nepogrešiv.
Takvih nepogrešivih imam prilike da vidim na poslu - onoliko.


A najprimeniji su kad onaj koji nešto radi negde i pogreši (a mora, po svakoj ljudskoj i Božjoj). Prvi su da upru prstom.
Neverovatna sorta...
softelectronics_e softelectronics_e 22:08 10.01.2019

Re: ...

vcucko
softelectronics_e
Atomski mrav
Za lenjost ne bih trenutno umeo da navedem primer.

Lenjost čak može i da ti pomogne da ne prekršiš jedno od Božijih zapovesti - ono koje ti nalaže da se odmaraš nedeljom.

Ako bi ekstrapolirali ovo što si rekao, moglo bi da se zaključi sledeće - oni koji ništa ne rade, oni su nepogrešivi.
Takoreći, u rangu su Boga - jer je jedino on nepogrešiv.
Takvih nepogrešivih imam prilike da vidim na poslu - onoliko.


A najprimeniji su kad onaj koji nešto radi negde i pogreši (a mora, po svakoj ljudskoj i Božjoj). Prvi su da upru prstom.
Neverovatna sorta...

Gamad.
docsumann docsumann 23:29 10.01.2019

Re: ...

softelectronics_e
vcucko
softelectronics_e
Atomski mrav
Za lenjost ne bih trenutno umeo da navedem primer.

Lenjost čak može i da ti pomogne da ne prekršiš jedno od Božijih zapovesti - ono koje ti nalaže da se odmaraš nedeljom.

Ako bi ekstrapolirali ovo što si rekao, moglo bi da se zaključi sledeće - oni koji ništa ne rade, oni su nepogrešivi.
Takoreći, u rangu su Boga - jer je jedino on nepogrešiv.
Takvih nepogrešivih imam prilike da vidim na poslu - onoliko.


A najprimeniji su kad onaj koji nešto radi negde i pogreši (a mora, po svakoj ljudskoj i Božjoj). Prvi su da upru prstom.
Neverovatna sorta...

Gamad.


dosta okolišanja! nikove na sunce
softelectronics_e softelectronics_e 07:43 11.01.2019

Re: ...

docsumann
softelectronics_e
vcucko
softelectronics_e
Atomski mrav
Za lenjost ne bih trenutno umeo da navedem primer.

Lenjost čak može i da ti pomogne da ne prekršiš jedno od Božijih zapovesti - ono koje ti nalaže da se odmaraš nedeljom.

Ako bi ekstrapolirali ovo što si rekao, moglo bi da se zaključi sledeće - oni koji ništa ne rade, oni su nepogrešivi.
Takoreći, u rangu su Boga - jer je jedino on nepogrešiv.
Takvih nepogrešivih imam prilike da vidim na poslu - onoliko.


A najprimeniji su kad onaj koji nešto radi negde i pogreši (a mora, po svakoj ljudskoj i Božjoj). Prvi su da upru prstom.
Neverovatna sorta...

Gamad.


dosta okolišanja! nikove na sunce

Ovde nema nikova - jer ni sa kim 'od ovde' ne radim.
To svako mora da definiše u svom okruženju.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:23 12.01.2019

Re: ...

Atomski mrav
Šta zapravo znači smrtni greh? Ako si proždrljiv, makar samo jednom u životu - ideš Bogu na istinu? Ja bih onda odavno bio na onom svetu...

Grešio ili ne grešio, smrt ti je sigurna. A da li se nešto krije ili ne ispod neprozirne koprene smrti, drugo je pitanje.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:39 12.01.2019

Re: ...

jinks
.. i koja bi to grana matematike uopšte i mogla da bude.

Božanska matematika, garant.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:41 12.01.2019

Re: ...

nsarski
Recimo, pohota te tera da muvaš komšijinu ženu,

Uopšte ne moraš da je muvaš, dovoljno je da u odnosu na komšijinu ženu imaš bezobrazne misli ... i već si zgrešio.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:47 12.01.2019

Re: ...

jinks
Sad u kojoj meri 7 s. grehova direktno i predstavljaju ogrešenja o deset zapovesti ...

Prvi smrtni greh (Požuda, blud) je direkto vezan za sedmu božju zapovest (Ne čini preljubu). Međutim, ostaje nejasno šta ako osetiš požudu i bludničih sa zakonitom suprugom.
natasa_tasic_10 natasa_tasic_10 23:27 10.01.2019

Vavilonski tipik

Odlican tekst
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 11:25 12.01.2019

Re: Vavilonski tipik

Hvala, Nataša.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana