Gost autor| Kultura| Lingvistika| Literatura| Obrazovanje

Две декларације

angie01 RSS / 23.06.2020. u 11:53

 gost autor: Tasa

35711i4pol01.jpg
 

 

 

 

Недавна реакција шире јавности поводом избацивања из школског програма збирке „Тражим помиловање“ Десанке Мајксимовић показала је само колико су нам култура и образовање, иако јавно декларисани као изузетни важни, ипак веома болна тачка која се тиче многих, а не само ускостручних кругова који се баве српским језиком као основним оруђем националне културе, те језиком и књижевношћу у нашем систему образовања, од оног најнижег, па све до академског нивоа.

С тим у вези јесте и ова занимљива информација која се ових дана појавила у неким новинама.
У Тршићу је током протеклих пар дана јуна одржана Прва интеркатедарска србистичка конференција која је, по речима члана програмског савета научно образовног центра Вук Караџић у Тршићу, Милоша Ковачевића, као таква по први пут одржана после 1950. године.
По речима професора Ковачевића, конференција је ставила на дневни ред „не само питање српског језика и књижевности у образовним програмима, него и као националног идентитетског предмета и предмета који, на неки начин, одређује статус писмености једне нације.“

На том скупу су као резултат расправа вођених током два дана донете и две декларације, Декларација о статусу српског језика на несрбистичким катедрама и ненаставничким факултетима и Декларација о неопходном повећању броја часова српског језика и књижевности која се надовезује на недавну реакцију широке јавности поводом избацивања збирке „Тражим помиловање“ Десанке Максимовић из школских програма књижевности које је у ствари било само још једно у дугачком низу наслова књижевних дела и писаца које смо током протеклих 2-3 деценије избацивали из школских програма књижевности у основним и средњим школама чиме смо нашу децу ускраћивали за многа сазнања која би морала да буду неизоставни део опште културе једне образоване личности.

 

 Прва интеркатедарска србистичка конференција,

Тршић, 19−21. јун 2020.

Учесници Прве интеркатедарске србистичке конференције – коју чине представници свих србистичких катедри на свим филолошким, филозофским, учитељским и педагошким факултетима у Србији, Републици Српској и Црној Гори, укључујући и представнике Института за српски језик САНУ, Института за књижевност и уметност у Београду и Завода за унапређење образовања и васпитања у Београду − једногласно су усвојили

ДЕКЛАРАЦИЈУ О НЕОПХОДНОСТИ ПОВЕЋАЊА БРОЈА ЧАСОВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ

Декларација се заснива на природи и значају наставе српског језика и књижевности у нас, свести о њеној улози у образовању као наставног предмета и наставног језика, богатству језичког и књижевног садржаја, као и месту и броју часова овог предмета у европским образовним системима.

1. Настава српског језика и књижевности представља једино систематско и континуирано увођење младих у знања и просторе матерњег језика и књижевности, са пресудним утицајем на изграђивање не само њихове језичке и књижевне културе него, још битније, њиховог односа према култури уопште. Готово свакодневно, у можда најзначајнијем периоду за развој личности, они се сусрећу са логиком и лепотом матерњег језика и светом књижевних дела. Представа изграђена у школи не губи се никада сасвим и због тога је њена сазнајна и образовна улога немерљива. Колико су улога и значај матерњег језика и књижевности велики, говори и податак да није било ниједног образовног система у било ком времену у коме овај предмет није имао статус најзначајнијег предемета.

Ученици једино наставом српског језика и књижевности развијају својe говорне способности, обогаћују речник, савладавају правила мисаоне писмености, напредују у процесу овладавања правилима језичке културе, што је све нужни предуслов могућности доброг савладавања садржаја других предмета. Језичко стваралаштво не може се поредити са било којим другим типом стваралаштва. Моћ језика је оно што човека највише одваја од свих других бића, а та се моћ младим људима најбоље може и мора предочити кроз моћ књижевне речи, као најпотпунијег испољавања језика.

2. Матерњи језик и књижевност јесу највреднија духовна добра једнога народа, чувари његовог памћења и културе. Зато матерњи језик никада није само средство комуникације (као што се, неретко, чује), он је носилац наше колективне и индивидуалне меморије које се међусобно допуњују и снаже. Језик и књижевност су у темељима не само личног него и националног и културног идентитета: најбоље се, ако не и једино, кроз садржаје књижевности може ученицима развијати љубав према властитој култури, према властитим националним вредностима и њиховом месту у ризници европске и светске културе. Они поседују дубину у коју су унети памет и памћење културе који се, читањем и разумевањем, надодају на читаочеву појединачну памет и памћење. Није без разлога речено да је улагање у матерњи језик и књижевност једнако улагању у националну безбедност и слично грађењу снажне бране пред опасности од колонијалног статуса народа.

Једино се кроз континуитет српског језика и српске књижевности може пратити континуитет културног развоја српскога народа – од Светога Саве до данашњих дана. Српски језик и књижевност су наша културна и духовна вертикала. Снажно ослоњена на језик и културно памћење (а својом природом делујући на човекове емоције, чула и интелект), књижевност повезује све епохе развоја српске културе. Није могуће ни један период тог развоја заобићи. Зато се у програмима и за oсновну и за средњу школу морају наћи представници свих књижевних епоха. И зато програми изгледају преобимни. У њима нису нити могу бити само српски аутори, него и светски, јер се мора успоставити међуоднос са светским епохама и писцима, пошто се вредност једне књижевности увек одређује и компаративно.

3. Због недовољног броја часова, упркос изузетним напорима учитеља, наставника и професора, свесних своје улоге и мисије, настава српског језика и књижевности није у могућности да у потпуности остварује вишеструку и изузетно значајну улогу: да изграђује темељна граматичка знања и усвајање функционалне писмености код ученика, да негује њихову љубав према читању и разумевању књижевности, да развија и снажи њихов културни и национални идентитет. Богатство и разноврсност наставних садржаја у супротности су са малим бројем часова, што ауторе програма ставља пред непремостиве тешкоће, наставнике присиљава на сажимање градива, а ученике онемогућава да у потпуности стичу знања и уживају у лепоти свога језика и књижевности. Тако се нужно уместо потпуних знања, због броја часова, често остварују само парцијална знања. А парцијална знања, познато је, и нису права знања.

4. Број часова матерњег језика и књижевности у Републици Србији је знатан у поређењу са већином других предмета (5 часова недељно у млађим разредима, укључујући и пети, а 4 у старијим, 4 и 3 у гимназији), осим са математиком, са којом је готово изједначен по броју часова. Међутим, недељни фонд часова приметно је мањи у поређењу са свим европским, па и многим ваневропским земљама. Други, не мање паметни од нас народи никад нису доводили у питање посебан положај свог матерњег језика и националне књижевности. Ево неколико примера: Француска има од 8 до 10 часова недељно, Турска 8 до 10, Русија 9 (у овој земљи матерњи језик није само општеобразовни језик првог реда, већ има надпредметни статус), Словачка 9, Аустрија и Португалија 8 итд. Нема ниједне европске државе која има мање од 7 часова у почетним разредима, да би потом тај број варирао, зависно од узраста ученика.

Захтев за повећањем броја часова јесте насушна потреба не само наставе српског језика и књижевности него целог образовног система. То не подразумева унапређивање знања само једног изолованог предмета него целог образовног система, јер се унапређивање у знањима и ученичким способностима у српском језику и књижевности нужно шири на учење свих предмета. Српски језик и књижевност није, наиме, само наставни предмет од изузетног значаја, већ је и наставни језик, основа за учење свих других предмета. Окосница основношколског и средњошколског програма морају бити садржаји српског језик и књижевности јер се по њиховој успешности мери успешност реализације и садржаја свих осталих предмета.

5. Због тога са пуним правом тражимо да предмет Српски језик и књижевност добије у нашем образовном систему оно место које заслужује, односно да се, најпре, повећа број
часова у основној и средњој школи: на најмање 7 часова у млађим разредима основне школе, на 6 часова у старијим разредима основне школе, на 5 часова у гимназијама на свим смеровима и на 3−4 часа у средњим стручним школама (зависно од типа школе и године учења).

6. Учесници Прве интеркатедарске србистичке конференције сматрају да је неопходно да надлежне образовне институције, пре свега Министарство просвете и науке, Национални просветни савет, Друштво за српски језик и књижевност, Завод за унапређење образовања и васпитања, као и академска заједница у целини, предузму све неопходне мере да Српски језик и књижевност добије оно место у нашем образовном систему које му с правом припада. Најновије измене наставних планова показале су да има простора за остваривање значајних образовних стратешких искорака, а најновија збивања око нових наставних програма још једном су указала на неопходност повећања броја часова српског језика и књижевности. Сматрамо да свако одлагање повећања броја часова наноси ненадокнадиву штету српском образовању у целини.

У Тршићу, Учесници Прве интеркатедарске србистичке конференције

19−21. јун 2020.

 

.........

 "Још када би се остварило оно о чему се причало још док сам ја студирао и о чему смо још тада маштали да се часови језика (правопис, језичка култура, граматика) раздвоје од часова књижевности и да буду два посебна предмета... Ихај!!!"Komentari (377)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mirelarado mirelarado 22:39 23.06.2020

Re: slika vrijedi hiljadu lajkova

shmoo
docsumann

Ipak, ovi iz kladionice Mozzart baš su se zaneli s tim dupliranjem "z". Mislim da ne treba da objašnjavam kako Italijani čitaju ovo cazzino koje stoji, valjda, umesto casino. U renoviranom Metropolu.


shmoo shmoo 23:51 23.06.2020

Re: slika vrijedi hiljadu lajkova

mirelarado
shmoo
docsumann

Ipak, ovi iz kladionice Mozzart baš su se zaneli s tim dupliranjem "z". Mislim da ne treba da objašnjavam kako Italijani čitaju ovo cazzino koje stoji, valjda, umesto casino. U renoviranom Metropolu.

cazzino

Када би сви они контроверзни бизнисмени унутра само знали шта пише на вратима њиховог омиљеног састајалишта...
vcucko vcucko 20:53 27.06.2020

Re: slika vrijedi hiljadu lajkova

shmoo
mirelarado
shmoo
docsumann

Ipak, ovi iz kladionice Mozzart baš su se zaneli s tim dupliranjem "z". Mislim da ne treba da objašnjavam kako Italijani čitaju ovo cazzino koje stoji, valjda, umesto casino. U renoviranom Metropolu.

cazzino

Када би сви они контроверзни бизнисмени унутра само знали шта пише на вратима њиховог омиљеног састајалишта...


alselone alselone 07:12 24.06.2020

Za to vrme u Americi

prave sanitarni otklon od bele nauke.

Jer matematika je tako rasistička.

predatortz predatortz 07:24 24.06.2020

Re: Za to vrme u Americi

prave sanitarni otklon od bele nauke.

Jer matematika je tako rasistička.


Jbte, ovo je steklo zvanje nekakvog doktora!
Ovakve stvari sam imao na umu kada sam pisao o glupim, isfrustriranim individuama koje guraju koncept te "političke korektnosti".


Kod nas ih, takođe, ne manjka.

alselone alselone 07:27 24.06.2020

Re: Za to vrme u Americi

Stvari moraju da se postave na svoje mesto.
Prvo da ukinemo naci crtane.

Kategorija TECHNOLOGY.

predatortz predatortz 07:38 24.06.2020

Re: Za to vrme u Americi

Stvari moraju da se postave na svoje mesto.
Prvo da ukinemo naci crtane.


Probaj da zamisliš svet po volji ovakvih idiota.
Moderna levica srlja u ekstremizam zasnovan na površnosti, gluposti i negiranju svega što im nije po volji. A malo šta im je po volji.

Moj tast za takve kaže:

Neće ni kako oni hoće!
shmoo shmoo 07:44 24.06.2020

Re: Za to vrme u Americi

alselone
Stvari moraju da se postave na svoje mesto.
Prvo da ukinemo naci crtane.

Kategorija TECHNOLOGY.

Онда нека крену од Дизнија!


Diznizacija detinjstva i mladosti u socijalističkoj Jugoslaviji


(оба линкови)EDIT: Јбг, оно јес да у Патковграду имаш само једног милијардера који се купа у лови, али су зато и сви остали срећни. Нико ништа не ради, не зна се од чега живе, али сви имају аутомобиле и мидлклас куће...
alselone alselone 09:06 24.06.2020

Re: Za to vrme u Americi

Probaj da zamisliš svet po volji ovakvih idiota.


Vrlo lako. SSSR, Kambodža, Kimovi Džongovi...

Znaš, ima tu još jedan momenat.

Svi klinci, a ja sve te radikalne levičare smatram decom, intelektualnom, sada pričaju kako to sve nije bio pravi marksizam, ONI kada dođu na vlast, oni će instalirati pravi makrsizam a ne taj pogrešan koji je implemntirao Staljin, Pol Pot i bratija.

To je veoma pogrešno. Jer taj sistem ima nešto usađeno pogrešno u svojoj ideji, ne može se ispraviti. To se vidi danas na protestima i propagandi okolo (a videlo se i ranije ko je hteo da vidi), kroz zabrane ljudi i ideja, kroz zabrane knjiga, filomova, otpuštanja sa posla zbog verbalnog delikta i slično. To je nespojivo sa modernom civilizacijom.

Samo su fašizam i komunizam imali toliko veliku samoživost i ubeđenost u svoju moralnu ispravnost. Jedinu ispravnost.

A ima još nešto važno. Svaki od tih "klinaca" misli da će napraviti bolji svet baš on ako se uspentra na mesto novog Staljina, pravog Staljina. Ali prvo, neće se uspentrati on ili ona jer nemaju te sposobnosti, uspentraće se najbeskrupolozniji i najmračniji lik. A slučajno i ako bi se uspentrao, dobiće metak u leđa pa će ga ponovo zameniti najbeskrupulozniji lik.
shmoo shmoo 08:04 24.06.2020

Нестаде оне сличице

angie01 angie01 10:26 24.06.2020

Re: Нестаде оне сличице

sto se tice slicice- ja nista nisam dirala, ne znam sto se izgubila- kada otvorim tekst u formatu za slanje- i dalje sve stoji kao sto sam postavila.

EDIT:- evo, ponovila sam kacenje slike, sada ove iz tvog komentara, pa cemo da vidimo da li ce i ona nestati- ne znam zasto se to desava.
shmoo shmoo 14:03 24.06.2020

Re: Нестаде оне сличице

angie01
sto se tice slicice- ja nista nisam dirala, ne znam sto se izgubila- kada otvorim tekst u formatu za slanje- i dalje sve stoji kao sto sam postavila.Знам, знам, догађа се то често са разним сличицама које качимо, не само са овом. Приметио сам то одавно... Неки пут и са клиповима са Јућубета.

Не разумем се у то, али тумачим сам себи да постоји нешто, нека кврчица на адреси сличке која учини да слика после извесног времена нестане тамо где си је пренео... (Вероватно лупетам јер, кажем, ич се у то не разумем).

(Ево види ово рецимо, прескролуј на брзака... Пало ми на памет, било много слика, а пола нестало до сада...)

(EDIT: А пази, молим те, остала у том линкованом тексту слика некадашњег хотела и ресторана "Михајловац", а хотела више нема... )

Нема везе, Анђо, поставио сам зато у овом претходном коментару линк на тај текст из Политике у којем се види и дотична слика која је нестала из уводног текста.

А теби хвала још једном за уложени труд и домаћинство.
shmoo shmoo 14:09 24.06.2020

ЕДИТ на ЕДИТ

angie01

EDIT:- evo, ponovila sam kacenje slike, sada ove iz tvog komentara, pa cemo da vidimo da li ce i ona nestati- ne znam zasto se to desava.Хвала још једном!


Ко зна у чему је фора са тим нестајањем слика са блогова... То би можда Макса знао...
shmoo shmoo 16:02 24.06.2020

Грешка

За брисање.
alselone alselone 16:16 24.06.2020

Je l' smešno i dalje kada kažem marksisti?

Provesor univerziteta, fizičar, astronom, zvanično se istražuje njegova Tviter aktivnost, šta je postovao, šta je lajkovao.

Hej!Zamislite dodje moralna policija na blog ili na tviter jer vas je neko prijavio (poznato?), ne svidi im se šta ste pisali ili postovali -> otpuste vas sa posla.

Slađana kamenuju i bace u rupu.

To je svet u kom živimo.
predatortz predatortz 16:38 24.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje kada kažem marksisti?

Zamislite dodje moralna policija na blog ili na tviter, ne svidi im se šta ste pisali ili postovali -> otpuste vas sa posla.


Nisam mislio ovo reći, ali eto...
Jedan bloger nekadašnji se raspitivao o meni i može li se nešto isčeprkati o mom učešću u ratu.
A svet je mali, neke veze ostaju, pa su mi bivše kolege skrenule pažnju na to kazavši mi i njegovo puno ime i prezime.
Rekli su mi da je gad od čoveka i da mu ne bi predstavljalo problem ni da izmisli, ili nađe nekoga ko će priču izmisliti.
Sugerisali su mi da ga tužim.
alselone alselone 16:39 24.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje kada kažem marksisti?

Jedan bloger nekadašnji se raspitivao o meni i može li se nešto isčeprkati o mom učešću u ratu.
A svet je mali, neke veze ostaju, pa su mi bivše kolege skrenule pažnju na to kazavši mi i njegovo puno ime i prezime.
Rekli su mi da je gad od čoveka i da mu ne bi predstavljalo problem ni da izmisli, ili nađe nekoga ko će priču izmisliti.
Sugerisali su mi da ga tužim.

wow jebote.
alselone alselone 20:05 24.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje kada kažem marksisti?

predatortzČačkam nešto po YT, tražim savete za uzgoj maline. Loši su naši youtube autori, a ne mogu pouzdanog autora ni na engleskom da nađem, pa tako pretražujem i premotavam videe dok ne nađem nešto da valja.

Uglavnom, naletim na neki video bosanske televizije, više je reportaža o zasadima a ne saveti i prakse što me meni treba, pa premotavam. Vidim u jednom momentu priča struka, neki dr mr, musliman. I sada on tu nešto teoretiše oko kiselosti zemljišta, pa oko prihrane, oko sadnica, oko korena, tra, la la. Pa kaže:

- Mora se jako paziti na kvalitet sadnog materijala koji može biti zaražen. Tako kod nas dolazi iz Srbije, to se čamcima prebacuje.

Znači koliko su ti ljudi opterećeni. Ne može o malini pričati da ne spomene Srbe.

Smejao sam se, majke mi.
predatortz predatortz 20:10 24.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje kada kažem marksisti?

Mora se jako paziti na kvalitet sadnog materijala koji može biti zaražen. Tako kod nas dolazi iz Srbije, to se čamcima prebacuje.

Znači koliko su ti ljudi opterećeni. Ne može o malini pričati da ne spomene Srbe.

Smejao sam se, majke mi.


A istina je sledeća:

Oboleo zasad, donacijom, im je uvalio UNDP. Kupljen je u Poljskoj.

A opterećenost...

Sastanu se juče Milanović i Đukanović, i tema je, naravno, Srbija.

Bolest! I to metastaza.
alselone alselone 20:13 24.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje kada kažem marksisti?

Oboleo zasad, donacijom, im je uvalio UNDP. Kupljen je u Poljskoj.


A to se stvano desilo? Pomislio sam da priča napamet.

Ovako je još gore, jer zaprvo laže.

Sastanu se juče Milanović i Đukanović, i tema je, naravno, Srbija.

predatortz predatortz 20:18 24.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje kada kažem marksisti?

A to se stvano desilo? Pomislio sam da priča napamet.


Posle poplava, 2014. Jebali su narodu kevu sa tim zasadom.

LINK
shmoo shmoo 19:35 24.06.2020

Ово ми послали осмаци на мејл

Dopune srpskog jezika

Šaner

Ekskluzivni distributer robe koja je "ispala iz kamiona" u Italiji, Francuskoj, Nemačkoj...


Stereo

je kad ti istovremeno "drže predavanje" žena i keva. Ako se uključe i deca i ćale onda je to "Surround".


Dođem ti

Dužničko-poverilački odnos na kojem počiva srpska privreda.


Ikonostas

Mesto gde stoje ikone. Na srpskom - desktop.


Nema roaming

Auto koji ne sme preko granice.


Hajde poljubi tetu pa će ti teta dati čokoladu

Prvi korak ka prostituciji.


Kako znaš da si Srbin?

Popnes se na Ajfelovu kulu i ako je prva stvar koja ti padne na pamet da pljunes sa vrha - onda si sigurno Srbin!


Sud

Posle kafane, mesto najmasovnijeg okupljanja komšija i rodbine.


Prva linija odbrane

Kad na nekoj proslavi pojedes svo meze, u nadi da će ti to pomoći da se ne napiješ.


Samofinansirajuća

Sponzoruša nakon raskida sa dečkom.


Pravo luđeg

Osnovno saobraćajno pravilo na kružnim tokovima u našim krajevima.


Sve sem ćumura

Odgovor halapljivca na pitanje radnika u ćevabdžinici "A šta ćemo od priloga u punjenu?"


Novobeogradski čoček

Uđeš u kuhinju, upališ svetlo i pokušaš da zgaziš sve bube.


Nikotinski šok

Ustaneš ujutru, skuvaš kafu, otvoriš paklu i shvatiš da ti je neko popušio poslednje dve cigarete.


Pop

Čovek čija je profesija da živi od tuđe slave.


Radna temperatura

Temperatura sa kojom 'oćeš-nećeš moraš sutra na posao.


Bife

Suviše otmen da bi bio kafana, a nedovoljno fensi da bi bio caffe.


Srpski feng šui

Kombinovanje nameštaja tako da se ne vidi gde je zid otpao i vlaga povukla.
Још и зезају... Чекали да им закључим оцене, па послали...omega68 omega68 23:14 24.06.2020

samo da se javim

и да кажем да можете да ме слушате ДАНАС од 13 сати на радију ,,Златоусти'' у емисији Корзо,код моје другарице и водитељке Јелене а поводом прве књиге коју сам објавио.
Хвала унапред
shmoo shmoo 23:24 24.06.2020

Re: samo da se javim

omega68
и да кажем да можете да ме слушате ДАНАС од 13 сати на радију ,,Златоусти'' у емисији Корзо
код моје другарице и водитељке Јелене а поводом прве књиге коју сам објавио.
Хвала унапредРадио Златоусти (ЛИНК)
П.С. - Мислим да може и овде да се нађе. (ЛИНК)

Па тачка на глобу Крагујевац (ЛИНК)
shmoo shmoo 13:56 26.06.2020

Говорите ли српски?
Govorite li srpski? (ЛИНК)


(Опет тај радио. Овај пут 2. програм Радио Београда.)

alselone alselone 19:34 26.06.2020

Je l' smešno i dalje?

Kalifornija menja ustav, danas krenulo glasanje.

Ove reči se izbacuju iz ustava:

“The state shall not discriminate against, or grant preferential treatment to, any individual or group on the basis of race, sex, color, ethnicity, or national origin.”

Izbacuje se zabrana diskriminacije. Čudite se, pitate se zašto, kako je moguće.

Da, izbacuje se kako bi se legalno mogli diskriminisati belci, pogotovo belci muškarci, pa još hetero.

LINK
SACRAMENTO — California voters will be asked whether to reverse the state’s prohibition on affirmative action, allowing public universities to consider race in admissions and government to give preference to businesses owned by women and people of color when awarding contracts.

Ustav je logično zabranjivao dikriminaciju. Tako i treba da bude. Ludaci su odlučili da to nije u redu nego da je malo diskriminacije ipak u redu ako je upereno prema odgovarajućoj grupi.

Je l' smešno i dalje?

Gde ćemo biti za godinu dana?
shmoo shmoo 19:49 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone

Kalifornija menja ustav, danas krenulo glasanje.
На нашу срећу, не живимо у Калифјорнији.

Што рекоше они Линард Скинард:


Well, I heard Mister Young sing about her (southern man)
Well, I heard ol' Neil put her down
Well, I hope Neil Young will remember
A southern man don't need him around, anyhowalselone alselone 19:54 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

На нашу срећу, не живимо у Калифојрнији.


Ovo su važne stvari, bez obzira gde živimo. Sve što se dešava u Americi, pre ili kasnije prelije se na ostatak sveta.

Legalizovanje, tj. dekminalizovanje diskriminacije.

Oj-ha, živeli!
alselone alselone 19:56 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

Doc, šta kažeš, je l' ovo loženje na Pitersona ili nešto smrdi u državi Danskoj?

shmoo shmoo 20:03 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone
На нашу срећу, не живимо у Калифојрнији.


Ovo su važne stvari, bez obzira gde živimo. Sve što se dešava u Americi, pre ili kasnije prelije se na ostatak sveta.

Legalizovanje, tj. dekminalizovanje diskriminacije.

Oj-ha, živeli!Знам, Алсе,зезам се... Одавно смо сви ми у том... Како се оно каже... Па рецимо Батерфлај ефекту... Бет ефекту...

Слепи миш залепрпша крилцем у Кини, потресу се Волстрит и Сити у Лондри...

shmoo shmoo 20:07 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone
Doc, šta kažeš, je l' ovo loženje na Pitersona ili nešto smrdi u državi Danskoj?
Које ложење?

Видео сам само пар вести да је у Сербији... И пар сличица како се шета Кнезом...

Са Brainz TV. (ЛИНК)
alselone alselone 20:43 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

Видео сам само пар вести да је у Сербији... И пар сличица како се шета Кнезом...


Ma nešto interno što smo pričali pre cirka godinu dana.

Video sam i ja par slika iz Srbije. Kul skroz. Od celog sveta, eto ovde došao na lečenje.
angie01 angie01 21:09 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

Видео сам само пар вести да је у Сербији... И пар сличица како се шета Кнезом..


dosao je na lecenje.
shmoo shmoo 21:10 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone
Видео сам само пар вести да је у Сербији... И пар сличица како се шета Кнезом...


Ma nešto interno što smo pričali pre cirka godinu dana.

Video sam i ja par slika iz Srbije. Kul skroz. Od celog sveta, eto ovde došao na lečenje.А то... Извин'те што вам упадох скроз без везе у причу.
shmoo shmoo 21:11 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

angie01
Видео сам само пар вести да је у Сербији... И пар сличица како се шета Кнезом..


dosao je na lecenje.Да, да... Мислио сам да Алс о томе прича.
alselone alselone 21:14 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

А то... Извин'те што вам упадох скроз без везе у причу.


Ma kakvi, nema brige.

Ne komentarišem lečenje, to mi je bezveze. Žao mi je čoveka što se tako sjebao. A koliko su moderni lekovi zajebani, svedočio je Bene pre koji mesec kada je pio lekove protiv bolova samo par dana posle operacije ramena, i kako je izgledalo odvikavanje.

Da, odvikavanje posle samo par dana. Mislim da par dana uzimanja heroina ima sličan efekat.
shmoo shmoo 21:22 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone
А то... Извин'те што вам упадох скроз без везе у причу.


Ma kakvi, nema brige.

Ne komentarišem lečenje, to mi je bezveze. Žao mi je čoveka što se tako sjebao. A koliko su moderni lekovi zajebani, svedočio je Bene pre koji mesec kada je pio lekove protiv bolova samo par dana posle operacije ramena, i kako je izgledalo odvikavanje.

Da, odvikavanje posle samo par dana. Mislim da par dana uzimanja heroina ima sličan efekat.Моја кева (седам година непокретна после можданог удара) добила као део терапије флормидал.

Уз кеву, док смо се смењивали око ње, почела на своју руку и сестра да га пије. Прво пијуцка, па пије.

Кад се кева упокојила, сестра наставила да пије то (it) још неко време ( "Не могу да спавам!" )

Сунце ти жарко, кроз каквих смо годину дана пакла пролазили кад је коначно престала да га узима. У појединим моментима је изгледало као да се сестра скида с неких стварно много тешких хемија. Психа разбуцана скроз. Стварно јој је после свега требало годину дана да се поврати у живот.
angie01 angie01 21:51 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

Стварно јој је после свега требало годину дана да се поврати у живот.


majka moje drugarice je umrla zbog posledica zavisnosti od bromazepama, koji je dobila u sastavu terapije posle nekih hirurskih intervencija, valjda u smislu da je relaksira, smanji napetost od bola, tako nesto i uz prepisanu dozu postala neprimetno zavisnik do te mere, da nisu mogli da je spasu.


...pri tome, znam dosta ljudi koji svako malo gutnu neki bromazepam, lorazepam, te da malo smanje stres, te ne mogu da spavaju,....a koliko sam shvatila, svi ti zepami, da bi delovali, moraju da se neko vreme redovno uzimaju, a posle oni postanu razlog depresija i slicnih poremecaja.
shmoo shmoo 22:12 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

angie01
Стварно јој је после свега требало годину дана да се поврати у живот.


majka moje drugarice je umrla zbog posledica zavisnosti od bromazepama, koji je dobila u sastavu terapije posle nekih hirurskih intervencija, valjda u smislu da je relaksira, smanji napetost od bola, tako nesto i uz prepisanu dozu postala neprimetno zavisnik do te mere, da nisu mogli da je spasu.


...pri tome, znam dosta ljudi koji svako malo gutnu neki bromazepam, lorazepam, te da malo smanje stres, te ne mogu da spavaju,....a koliko sam shvatila, svi ti zepami, da bi delovali, moraju da se neko vreme redovno uzimaju, a posle oni postanu razlog depresija i slicnih poremecaja.Ужас!

Те ствари су врло озбиљне, а људи их олако схвате... Моја сестра се некако извукла, али било је чупаво...
angie01 angie01 22:33 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

jedno ovakvo dvoriste- i nema stresa...ne mora vece,...ovaj ugaoni dodatak sa staklenim vratima-atelje i bogdatevidi,...Mikele bi se slozio:)... negde gde je uvek toplo.

shmoo shmoo 22:56 26.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

angie01
jedno ovakvo dvoriste- i nema stresa...ne mora vece,...ovaj ugaoni dodatak sa staklenim vratima-atelje i bogdatevidi,...Mikele bi se slozio:)... negde gde je uvek toplo.Ма ја бих да се и оне зграде у позадини обришу гумицом.

Само зеленило.

И још нешто, Анђо, за та стања због којих људи узимају све те zepame.

Физички рад. И испуњен дан обавезама, ма колико ситне, мале и небитне изгледале које су у ствари намењене да се помогне свима око себе колико год се може, а да се човек што мање усредсређује само и искључиво на себе. То јест, давање себе другима где год и када год се може...

Више пута сам био сведоком случајева да онда никакви zepami нису били потребни. Или је престала потреба за узимањем истих.

docsumann docsumann 14:04 27.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone
Doc, šta kažeš, je l' ovo loženje na Pitersona ili nešto smrdi u državi Danskoj?
ne znam, morao bih više da saznam o svemu tome.

nije mi samo jasno kako mogu kasnije ciljano da diskriminišu samo bijelce, ako se već diskriminacija legalizuje (dekriminalizuje).
ako diskriminacija nije zabranjena, što će sprječiri diskriminaciju crnaca?


EDIT: što se samog Pitersona tiče, daleko od toga da sam mu neka isključiva ideološka opozicija.
ima kod njega stvari s kojima sam ok, kao i onih koje su mi isforsirane.
a i čini mi se da sam među prvima, ako ne i prvi bloger koji ga je kačio na blog

mada sam u odličnoj javnoj debati koju je imao sa Sem Harisom, bio skloniji njegovom sagovorniku.
naravno, ni sa Semom se ne salžem u svemu. ja čak mogu reći da ni iza svojih stavova ne stojim 100%

angie01 angie01 22:53 27.06.2020

zanimljivo istrazivanje o Zapadnom Balkanu

alselone alselone 02:53 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

ne znam, morao bih više da saznam o svemu tome.


Naravno. Očekivano.
principessa_etrusca principessa_etrusca 07:40 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone
На нашу срећу, не живимо у Калифојрнији.


Ovo su važne stvari, bez obzira gde živimo. Sve što se dešava u Americi, pre ili kasnije prelije se na ostatak sveta.

Legalizovanje, tj. dekminalizovanje diskriminacije.


Чак и на најповршнији први поглед је застрашујуће где се све може стићи без те једне реченице која је обрисана.

(“The state shall not discriminate against, or grant preferential treatment to, any individual or group, on the basis of race, sex, color, ethnicity or national origin in the operation of public employment, public education, or public contracting.”)
alselone alselone 15:34 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

Чак и на најповршнији први поглед је застрашујуће где се све може стићи без те једне реченице која је обрисана.


Svakako. Ne moraš biti sudija ustavnog suda da bi razumeo koju opasnost nose ovakvi presedani. Ameri bi rekli - open a can of worms.

Docs, kog iskreno poštujem, ovde koristi staru blogovsku oprobanu metodu, tzv. "ne znam a i nemam vremena sada". Kod te metode scenario je sledeći - neko iznese novost sa koja se sudara sa mojom vizurom. Ta novost može biti skorašnji događaj ili neka nova istorijska činjenica. Moj odgovor umesto da priznam svoju grešku može biti jedan od dva klasična pristupa:

1. "Nisam upoznat sa činjenicom ali nemam sada vremene da proverim". To bi trebalo zapravo da se čita ovako - možda sam ja ipak u pravu, to ćemo videti kada JA proverim te činjenice. Ta provera se zapravo nikad ne desi, pošto je očigleno jalova.

2. Baš tih dana nemam vremena da dođem na blog, jako sam zauzet. U stvari čekam da se priča izduva pa da nastavim po svom, bez obzira na te nove činjenice. Ako mi ih neko spomene mogu ili opciju #1 ili ponovo #2 ili prosto da optužim što me prati i smara.

To su zapravo razlozi zašto se ovde nikada aposolutno ni jedna tema ne zatvori nego su svi razgovori zapravo niti semi-random povezanih monologa.

U ovom konkretnom slučaju Doc je dovoljno znao o situaciji pre godinu dana kako bi mi rekao da grešim i da pišem to što pišem jer se ložim na Pitersona, ali danas, posle mesec dana mog sumanutog postavljanja gomile vesti koje "u glavu" pogađaju ono što sam pričao, volšebno više nema znanja da razmotri činjenice iz početka. A ni vremena, naravno.

Kul.

docsumann docsumann 16:01 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

U ovom konkretnom slučaju Doc je dovoljno znao o situaciji pre godinu dana kako bi mi rekao da grešim i da pišem to što pišem jer se ložim na Pitersona, ali danas, posle mesec dana mog sumanutog postavljanja gomile vesti koje "u glavu" pogađaju ono što sam pričao, volšebno više nema znanja da razmotri činjenice iz početka. A ni vremena, naravno.

Kul.e jebeš mi sve ako se sjećam oko čega smo se to sporili. očigledno, ti si fokusiran na te teme, ja nisam.
vjeruj mi i ja odlično pamtim stvari koje me interesuju. očigledno ovo ne spada u tu kategoriju.

a što se samog Pitersona tiče, odgovorio sam ti u komentaru iznad.


alselone alselone 16:19 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

e jebeš mi sve ako se sjećam oko čega smo se to sporili. očigledno, ti si fokusiran na te teme, ja nisam.


Bile su neke teme oko ovih modernih radikalnih levičara a ja sam nešto forsirao priču o tom radikalizmu i marksizmu.

a što se samog Pitersona tiče, odgovorio sam ti u komentaru iznad.

To je jasno, i meni nisu svi njegovi stavovi bliski. Mnogi jesu, to jeste tačno.

Ali ono što mene apsolutno oduševljava kog njega je steralna elokvencija. Mislim da nikad nisam čuo boljeg govornika. Misli da njegova skoro svaka rečenica nema ni reč viška, ni manjka i da je izbor termina savršeno adekvatan.

Govorništvo više nije na ceni, a ja ga zaista volim (ja sam od onih koji više vole reči od muzike u pesmama), tako da mi on jako prija.
docsumann docsumann 16:46 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

Ali ono što mene apsolutno oduševljava kog njega je steralna elokvencija. Mislim da nikad nisam čuo boljeg govornika. Misli da njegova skoro svaka rečenica nema ni reč viška, ni manjka i da je izbor termina savršeno adekvatan.


tu je jak, nema šta. kao da dolazi iz vremena Oskara Vajlda, a ne iz ere društvenih mreža i instant komunikacije.

što se koloritnih govornika tiče, meni je rahmetli MeKena bio favorit. čudna boja glasa i vilenjački raskošan jezik.

principessa_etrusca principessa_etrusca 17:17 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

Svakako. Ne moraš biti sudija ustavnog suda da bi razumeo koju opasnost nose ovakvi presedani. Ameri bi rekli - open a can of worms.

Мене фасцинира кратковидост присталица допуштања дискриминације јер вероватно сада не могу ни да замисле да сутра сами могу бити неочекиване жртве.
docsumann docsumann 19:02 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

principessa_etrusca
Svakako. Ne moraš biti sudija ustavnog suda da bi razumeo koju opasnost nose ovakvi presedani. Ameri bi rekli - open a can of worms.

Мене фасцинира кратковидост присталица допуштања дискриминације јер вероватно сада не могу ни да замисле да сутра сами могу бити неочекиване жртве.


to je upravo bila poenta mog prvog komentara.
alselone alselone 19:12 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

nije mi samo jasno kako mogu kasnije ciljano da diskriminišu samo bijelce, ako se već diskriminacija legalizuje (dekriminalizuje).
ako diskriminacija nije zabranjena, što će sprječiri diskriminaciju crnaca?


Nista. Deluje kao da se postavljas kao da meni smeta samo jedna diskriminacija. Nije tako. Meni smeta princip.
docsumann docsumann 19:24 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone
nije mi samo jasno kako mogu kasnije ciljano da diskriminišu samo bijelce, ako se već diskriminacija legalizuje (dekriminalizuje).
ako diskriminacija nije zabranjena, što će sprječiri diskriminaciju crnaca?


Nista. Deluje kao da se postavljas kao da meni smeta samo jedna diskriminacija. Nije tako. Meni smeta princip.


to je bio komentar na ovo

Da, izbacuje se kako bi se legalno mogli diskriminisati belci, pogotovo belci muškarci, pa još hetero.
alselone alselone 19:29 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

to je bio komentar na ovo


To ne znači da meni smeta jedan rasizam, pisao sam ranije i o rasizmu prema crncima, napominjao sam da postoji i prema žutima i prema slovenima.

Ono na šta si se ti nadovezao govori o tome da se mlado-marksisti osete silnima pa ne brinu što ćurak može da se okrene u jednom momentu. Klasična osobina revolucionarnih hunti.
docsumann docsumann 19:55 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?


mlado-marksisti


je l' ova sintagma ima neko precizno izvođenje, ili je tek onako priljepljena da bi se naglasio revolucionarni refleks kod dotičnih?
je l' oni stvarno baštine tekovine dijalektičkog materijalizma i Marksovo viđenje problema konflikta proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa?

da ne ponavljam sad u čemu su onovne teorijske manjkavosti marksizma kao filozofkog pravca, tj. koje su ključne materijalne greške u njegovoj postavci...oću reći marksizam je fulao upravo na naučnom pristupu, do kojeg je njegovim tvorcima bilo veoma stalo

alselone alselone 20:00 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

je l' ova sintagma ima neko precizno izvođenje, ili je tek onako priljepljena da bi se naglasio revolucionarni refleks kod dotičnih?


Mnogi se tako izjašnjavaju. Evo jedan primer
Black Lives Matter co-founder describes herself as ‘trained Marxist’
alselone alselone 20:02 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

oću reći marksizam je fulao upravo na naučnom pristupu, do kojeg je njegovim tvorcima bilo veoma stalo


Upravo ja ovo naglašavam danima. Te ideje su pogrešne u svojoj suštini, uvoditi ih danas zvuči tačno idiotski, ni manje, ni više.
docsumann docsumann 20:13 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

Te ideje su pogrešne u svojoj suštini, uvoditi ih danas zvuči tačno idiotski, ni manje, ni više.


sad, možemo i razdvojiti društveno-humanistički i naučno-pozitivistički dio marksitičke teorije, i prihvatiti ovo prvo, ali ono više nema uporište u dometima prirodnih nauka.

tj. ostaje ti vjera da je to prava stvar, jer je naučna argumentacija marksizma davno pala u vodu (čitaj - termodinamika i geneteika).
predatortz predatortz 20:13 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone
oću reći marksizam je fulao upravo na naučnom pristupu, do kojeg je njegovim tvorcima bilo veoma stalo


Upravo ja ovo naglašavam danima. Te ideje su pogrešne u svojoj suštini, uvoditi ih danas zvuči tačno idiotski, ni manje, ni više.


Meni ovde često spočitavaju da sam retrogradan, a moje mišljenje je da je pokušaj vraćanja bilo kojih ideja iz prošlosti kao model po kom treba živeti danas, obična glupost i gubljenje dragocenog vremena.

Ok je o nečemu govoriti u kontekstu vremena u kom se to događalo, sporiti ili hvaliti rezultate, takođe u kontekstu tog vremena, a poredeći sa drugim idejama ili drugim modelima.
No, zalagati se za vraćanje - to je stupidarija.
alselone alselone 20:21 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

tj. ostaje ti vjera da je to prava stvar, jer je naučna argumentacija marksizma davno pala u vodu (čitaj - termodinamika i geneteika).


Vera, vera, slažem se. Zato sam takođe neki dna napisao kako sve te radikalne levičare smatram klicima, nadasve intelektualnim klincima.

Pazi bokte, marksiti. Mislim, pizdarija.

Gledam plakate, kao početak prošlog veka - kapitalizam stvara nejednakosti. Uf, bokte, kako gađaju u metu.
alselone alselone 20:23 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

No, zalagati se za vraćanje - to je stupidarija.

Ako je mogao fašizam da se vraća pored svog zla koje ne napravljeno, zapravo ne treba da nas čudi kako se i komunizam vraća.
shmoo shmoo 20:54 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone

Pazi bokte, marksiti. Mislim, pizdarija.

Gledam plakate, kao početak prošlog veka - kapitalizam stvara nejednakosti. Uf, bokte, kako gađaju u metu.Ма то градиво смо утврдили одавно, још у 19. веку.

Проблем у 21. веку је што је тај "капитализам" почео сада све и да нас надзире (захваљујући убрзаном развоју технологије и технике од тог 19. века) јер се неједнакост (ја бих то назвао социјална неправда пре него неједнакост - знаш оних 1% према 99%, оба теже свом екстрему) одавно одомаћила подсмевајући се захтевима за мало више социјалне правде...

EDIT: Уосталом, можемо да питамо Докса шта њему најтеже пада од свега што се догађа у Црној Гори.

Мени не ни Мило, ни Амфилохије, ни цркве и светиње, ни српско наслеђе и коминтернини рецепти прављења нових нација у циљу растакања старих нација, него спознаја да 6-7 стотина хиљада људи у својим шакама држи група криминалаца са плаћеничком паравојском уз помоћ страха, терора, манипулација,...

А када се криминал тако покрива државном структуром, онда је он по дефиницији организовани криминал.

И то је оно што нам је тај савремени "капитализам" донео као једину своју последицу. Не ни напредак, ни поштовање људских права ни слободе појединца, него организовани криминал.

Отуд можда ти плакати који теби изгледају смешно.

Не мислим ништа другачије ни за Србију од онога што рекох за Црну Гору.

А у једном се слажем са тобом... Назиивати све то "комунизмом", "капитализмом", "социјализмом", "фашизмом", "либерализмом", "левицом", "десницом", "партизанима", "четницима",... јесте смешно у свеукупној ситуацији у којој смо. Глобално гледано.

Можда тоталитаризмом? Због оног надгледања, контроле и медијских манипулација?
predatortz predatortz 21:31 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone
No, zalagati se za vraćanje - to je stupidarija.

Ako je mogao fašizam da se vraća pored svog zla koje ne napravljeno, zapravo ne treba da nas čudi kako se i komunizam vraća.


Ne bih ja ta dva zla puno razdvajao. Ona se hrane jedno drugim.
angie01 angie01 22:09 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

Fašizam je ideologija radikalnog autoritativnog nacionalizma koje karakteriše moć diktatora, nasilna kontrola opozicije i kontrola sredstava proizvodnje, razmene i distribucije. Fašizam je naziv za ideologije i pokrete koji smatraju kako je država temelj ljudskog društva, odnosno institucija koja treba u potpunosti nadzirati svaki aspekt društvenog života. Fašizam je državno uređenje koje radikalno ograničava ljudska prava radi veće stabilnosti i bržeg napretka. Fašizam se protivi komunizmu, konzervativizmu, demokratiji, individualizmu, liberalizmu, materijalizmu, pacifizmu i političkom pluralizmu.Naziv potiče od lat. reči fascio – svežanj pruća sa sekirom u sredini, simbol centralističke vlasti u Rimskom carstvu. Fašizam je generički pojam koji označava ideologije, političke pokrete i organizacije kao i vladavinske pokrete koji su po svojoj funkciji, te metodama političkog delovanja srodni italijanskom fašizmu. Posebno se koristi kao sinonim sa izrazom nacizam a ne bi trebao.
shmoo shmoo 22:58 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

angie01

Fašizam je ideologija radikalnog autoritativnog nacionalizmaОнда је ваљда нацизам?

Ево, и сама то на крају кажеш:

Posebno se koristi kao sinonim sa izrazom nacizam a ne bi trebao.


Мада бих ја то "национализам" заменио са шовинизам у овом контексту.

А нека остане "ауторитативни". То свакако.

EDIT: (Како беше оно Хитлерово? Смеђих кошуља никада не би било да није пре тога било црних кошуља? Или тако некако...)

Ово све друго стоји без даљњег.

Него, ја се само питам колико су сви ти термини претераном употребом у свакаквим приликама у јавној речи, и тамо где треба и тамо где не треба, постали толико излизани да и када се употребе у најозбиљнијим одговарајућим ситуацијама опет звуче као да ударамо у празне канте.

А не би требало...
Kakvi su nam mediji potrebni?

angie01 angie01 23:16 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

Мада бих ја то "национализам" заменио са шовинизам у овом контексту.


ne kazem ja- to je definicija, fasizam je ideologija tvrdog nacionalizma, znaci, krajnje desni ultranacionalizam,

Fašistički režimi i pokreti su se razlikovali od zemlje do zemlje, ali im je zajednička bilo stavljanje države iznad pojedinca i njegovih prava, politički sistem izgrađen oko jedne stranke i jednog vođe, ....


sovinizam proistice iz nacionalizma, a njegova krajnja realizacija je fasizam.

Онда је ваљда нацизам?


pise, izjednaca se cesto sa nacizmom- ali ne bi trebalo.
shmoo shmoo 23:19 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

angie01

pise, izjednaca se cesto sa nacizmom- ali ne bi trebalo.Да слажем се. Не би требало.

Вероватно се изједначавају зато што и јесу уско повезани, имали су много тога заједничког.

Иако су им се боје кошуља разликовале.


Само, Анђо, то је био fascism of the lion. Црних и као варијанта, нијанса црне, смеђих кошуља. Данас, 70 година касније, ипак живимо у времену fascism of the fox. Нема више кошуља у те две боје. Нијансе.

(Али је остала она чизма у лице као и у време црних и смеђих кошуља.)И та два такође треба разликовати... Нису исти, fascism of the lion од пре 70-100 година и овај данашњи fascism of the fox. Сродни јесу, али им појавни облици нису исти. Односно, овај данашњи се теже уочава... (ЛИНК)


( "Зато и изгледа као да их има више." )


angie01 angie01 23:35 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

nacizam je ideologoja koja vladala u Nemackoj pre i tokom 2.sv rata i bazirala se na superiornosti nemacke rase.
shmoo shmoo 23:37 28.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

angie01
nacizam je ideologoja koja vladala u Nemackoj pre i tokom 2.sv rata i bazirala se na superiornosti nemacke rase.Тако је.

Но, то је било и прошло.

Шта ћемо са овим што имамо данас?


alselone alselone 06:54 29.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?


Проблем у 21. веку је што је тај "капитализам" почео сада све и да нас надзире (захваљујући убрзаном развоју технологије и технике од тог 19. века) јер се неједнакост (ја бих то назвао социјална неправда пре него неједнакост - знаш оних 1% према 99%, оба теже свом екстрему) одавно одомаћила подсмевајући се захтевима за мало више социјалне правде...


To jeste tačno ali hajde da ne napravimo još veće sranje uvodeći komunizam jer dobro biti neće, nego hajde da popravimo to što smo pokvarili. Od komunizma već vidimo šta može biti, ljudi se otpuštaju sa posla, MENJA SE USTAV kako bi se ukinula neka prava, zabranjuju se knjige i filmovi, pljačka i luduje po ulicama, ruše se spomenici. Mislim da ni koje streljanje nije daleko ali bi se još malo razmahali, čisto principijelno jer "oni su to zaslužili" a i logorčić da se malo opamete.

Što se tiče jedan posto, to je prirodna tendencija, pisao sam o Patero distribucijama. I komunizam je imao svoju Pareto distribuciju, zapravo sa još većim nagibom, to jest još manjih broj od 1% je bilo vladara naših života koji su bili još nedodirljiviji.
nikvet pn nikvet pn 09:00 29.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone
I komunizam je imao svoju Pareto distribuciju, zapravo sa još većim nagibom, to jest još manjih broj od 1% je bilo vladara naših života koji su bili još nedodirljiviji.


Ово треба трубити да се запамти.

Економиста Бранко Милановић је у потрази за најбогатуном свих времена убацио и додатне параметре моћи која даје богатство. И израчунао да су Стаљин и комунистичка екипа били знатно јачи од неких тамо Ротшилда, Рокфелера... ГејЦ и остали актуелни су тек новокомпоновани, nouveaux riches.
shmoo shmoo 10:35 29.06.2020

Re: Je l' smešno i dalje?

alselone

nego hajde da popravimo to što smo pokvarili.

Ни ја не мислим на комунизам, него на друштво са мало више социјалне правде и друштвене одговорности. То је ово што и ти кажеш... Друштво у којем ће човек бити ипак важнији од профита.Лондонски Сити против уругвајског социјализма (ЛИНК)Али бојим се (што би рекли на енглеском исти ти из лондонског Ситија) да је читава ствар непоправљива, Алсе. Предалеко се отишло у кварењу да би се поправка исплатила.
shmoo shmoo 11:50 28.06.2020

Вест
дана, месеца, године, више година и деценија уназад! (ЛИНК)Што каже један мој који никада није много волео школу када сам му показао ову вест:"Еј, животе!!!"


Trinaestogodišnja devojčica Tamara Blažić iz Niša, pronađena je i, prema rečima tetke Aleksandre Pavlović, kući je sa roditeljima.

Iz Policijske uprave, samo su potvrdili za "Niške Vesti" da je devojčica intenzivnom i brzom akcijom policije pronađena.

Kako RTS javlja policijski službenici PU za Grad Beograd jutros su u 3.20 sati pronašli devojčicu u Ugrinovcima. Ona je pronađena u autobusu na liniji 603.


- Gimnazija u Beogradu (matematički smer) omogućava nadarenoj deci da upišu srednju ako polože prijemni, bez obzira na to što nisu završili osmi razred. Tamara je viđena u Beogradu, usnimili su je na prijemnom. Pronađena je i konačno je u zagrljaju roditelja. Dobro je i ništa joj ne fali, svom srećom - rekla je Pavlović za "Niške vesti".

Kako piše "Telegraf", roditelji su bili protiv toga da ide u Beograd.
sanjar sanjar 12:19 28.06.2020

Re: Вест

shmooдана, месеца, године, више година и деценија уназад! (ЛИНК)Што каже један мој који никада није много волео школу када сам му показао ову вест:"Еј, животе!!!"


Trinaestogodišnja devojčica Tamara Blažić iz Niša, pronađena je i, prema rečima tetke Aleksandre Pavlović, kući je sa roditeljima.

Iz Policijske uprave, samo su potvrdili za "Niške Vesti" da je devojčica intenzivnom i brzom akcijom policije pronađena.

Kako RTS javlja policijski službenici PU za Grad Beograd jutros su u 3.20 sati pronašli devojčicu u Ugrinovcima. Ona je pronađena u autobusu na liniji 603.


- Gimnazija u Beogradu (matematički smer) omogućava nadarenoj deci da upišu srednju ako polože prijemni, bez obzira na to što nisu završili osmi razred. Tamara je viđena u Beogradu, usnimili su je na prijemnom. Pronađena je i konačno je u zagrljaju roditelja. Dobro je i ništa joj ne fali, svom srećom - rekla je Pavlović za "Niške vesti".

Kako piše "Telegraf", roditelji su bili protiv toga da ide u Beograd.

Samo da dodam na ovo boldovano, ako se radi o Matematičkoj gimnaziji (barem toliko bi novinar mogao da napiše korektno).
Ne radi se o upisu u srednju školu, nego o upisu u 7. razred osnovne škole u okviru Matematičke gimnazije - u odeljenja za nadarenu decu.
Nakon završetka 8. razreda, takva deca, bez obzira što su polagala već jedan prijemni (taj za 7. razred), i što su 7. i 8. osnovne završila u okviru Matematičke gimnazije, ponovno polažu prijemni za upis u prvi razred Matematičke - zajedno sa svim ostalim učenicima.
Dakle, nemaju nikakvu protekciju.
Moja oba deteta su u Matematičkoj završila te završne razrede osnovne škole (7. i 8.) - i mogu reći da mi je teže pao taj drugi prijemni (dakle, za redovno školovanje u Matematičkoj, za prvi razred), nego ovaj za 7. razred. Teže od bilo koji naših ispita (nas roditelja) na bilo kom nivou našega školovanja.
Iz prostog razloga, što smo kao roditelji znali šta možemo da izgubimo.
Naravno, posle Matematičke im je polaganje bilo kojih ispita bilo gde u svetu - a već su nekoliko godina tamo, bilo poprilično olakšano.
shmoo shmoo 12:34 28.06.2020

Re: Вест

sanjar

nego o upisu u 7. razred osnovne škole u okviru Matematičke gimnazije


Знаш већ какви су нам новинари.

Да је макар мало њих жељно знања (а не партијске припадности) као што је то ова девојчица, где би нам данас била медијска сцена у Србији.

А овако - таблоиди 90%.

sanjar sanjar 12:47 28.06.2020

Re: Вест

shmoo
sanjar

nego o upisu u 7. razred osnovne škole u okviru Matematičke gimnazije


Знаш већ какви су нам новинари.

Да је макар мало њих жељно знања (а не партијске припадности) као што је то ова девојчица, где би нам данас била медијска сцена у Србији.

А овако - таблоиди 90%.


Medijska scena sigurno ne bi bila na dnu dna dna - kao sada.
No, dok god obrazovanje (od vrtića pa do kraja), ne dobije status kakav bi trebalo da ima - nećemo se izdići iznad dna dna dna.
A kakav bi to status trebalo da ima?
Pa, na primer, za početak - da Učiteljica uvek ima čitave čarape, a Učitelj pantalone koje nisu izlizane od upotrebe.
Za početak.
Ostalo, potom, ide 'samo od sebe' - pa tako i novine i novinari.
I ne samo oni - nego kompletno društvo.
Jer je obrazovanje, pored morala i Ustava, najvažniji namaz na svakom parčetu hleba.
Ko to ne razume, budalčine mu neće teško padati.
shmoo shmoo 15:22 28.06.2020

Re: Вест

sanjar
shmoo
sanjar

nego o upisu u 7. razred osnovne škole u okviru Matematičke gimnazije


Знаш већ какви су нам новинари.

Да је макар мало њих жељно знања (а не партијске припадности) као што је то ова девојчица, где би нам данас била медијска сцена у Србији.

А овако - таблоиди 90%.


Medijska scena sigurno ne bi bila na dnu dna dna - kao sada.
No, dok god obrazovanje (od vrtića pa do kraja), ne dobije status kakav bi trebalo da ima - nećemo se izdići iznad dna dna dna.
A kakav bi to status trebalo da ima?
Pa, na primer, za početak - da Učiteljica uvek ima čitave čarape, a Učitelj pantalone koje nisu izlizane od upotrebe.
Za početak.
Ostalo, potom, ide 'samo od sebe' - pa tako i novine i novinari.
I ne samo oni - nego kompletno društvo.
Jer je obrazovanje, pored morala i Ustava, najvažniji namaz na svakom parčetu hleba.
Ko to ne razume, budalčine mu neće teško padati.
Све стоји.

Али рече једном неко:"Коме је до морала, нека иде у цркву!"

И:"Шта фали Макијавелију?"

(И то окупљеним студентима од којих су неки данас новинари, неки професори и васпитачи, неки државни службеници,... а све говорећи им о циљу и средству.)

Па смо данас ту где јесмо.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana