Gradjanske inicijative

ZAHTEV Ministarstvu državne uprave!

Filip Mladenović RSS / 06.08.2020. u 03:00

BRAĆA PO ZLOČINU
BRAĆA PO ZLOČINU
ZAHTEV ZA ODBIJANJE DAVANJA SAGLASNOSTI IMENOVANJU ULICE U ZEMUNU PO JEDNOM RATNOM ZLOČINCU I KVISLINGU

Na osnovu člana 1 USTAVA Republike Srbije, člana 94 ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI i člana 7 ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I TRGOVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, podnosim Zahtev da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odbije davanje saglasnosti za imenovanje ulice na teritoriji beogradske opštine Zemun po kvislingu i četničkom ratnom zločincu Blagoju Jovoviću.

                                                                  O B R A Z L O Ž E N J E

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su 30. 07. 2020. godine odluku da Zagorska ulica u Zemunu promeni naziv u ulicu Blagoja Jovovića.

Ovom odlukom bitno su povredjeni član 1 Ustava Republike Srbije, član 94 Zakona o lokalnoj samoupravi i član 7 Odluke o utvrdjivanju naziva ulica i trgova na teritoriji grada Beograda.

Prema univerzalnim vrednostima, na kojima se država Srbija zasniva i koje su eksplicitno nabrojane u članu 1. Ustava Republike Srbije, davanje imena jednoj beogradskoj ulici saradniku okupatora i ratnom zločincu tokom II svetskog rata predstavlja antiustavan čin.

Takodje, bitno je povredjen i član 94 Zakona o lokalnoj samoupravi, st. 1:
"Ako sadržina odredbi predloga statuta jedinice lokalne samouprave ili drugih akata o praznicima i nazivima delova naseljenih mesta ne odgovara istorijskim ili stvarnim činjenicama, ako se njima povređuju opšti i državni interesi, nacionalna i verska osećanja ili vređa javni moral, ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave odbiće, u roku od 60 dana od dana prijema predloga statuta ili drugog akta, davanje saglasnosti na te odredbe."

Davanje imena ulice u Zemunu jednom četniku, koji je zajedno sa svojim starijim rodjakom Jakovom Jovovićem, počinio monstruozne ratne zločine u Danilovgradu, širom Crne Gore i u Bosni i Hercegovini, izmedju ostalih i streljajući mlade crnogorske antifašiste 23. jula 1944. u Lazinama, bitna je povreda navedenog člana 94 Zakona o lokalnoj samoupravi, i to dela koji se odnosi na opšte i državne interese, kao i na javni moral.

I najzad, pomenutom odlukom Skupštine grada Beograda od 30. 7. 2020. prekršen je član 7 Odluke o utvrdjivanju naziva ulica i trgova na teritoriji grada Beograda. U prvom stavu člana 7 ove ODLUKE piše: "Nazivi ulica i trgova utvrđuju se prema univerzalnim vrednostima i značenjima - po imenima znamenitih ličnosti, značajnih istorijskih, političkih, geografskih, etnoloških i drugih obeležja."

Bitna povreda univerzalnih vrednosti i značenja je davanje imena ulici jednom pripadniku kvislinških snaga, koji je okrvavio ruke ubijanjem svojih mladih sunarodnika - antifašista iz Danilovgrada, da bi potom pobegao od ruke pravde u daleku Argentinu, gde su se zajedno skrivali i ustaški i četnički ratni zločinci.

Tamo je i skončao, nikada ne odgovarajući pred sudom za počinjena zlodela u Crnoj Gori tokom II svetskog rata!

U prilogu ovog Zahteva dostavljam jedan deo relevantnih istorijskih dokumenata, koji dokazuju počinjene ratne zločine kvislinga Blagoja Jovovića i njegovog rodjaka Jakova Jovovića tokom II svetskog rata, kao i fotografije, na kojima je Blagoje Jovović u četničkoj uniformi sa Hitlerovim vojnicima, a Jakov Jovović kao četnički komandant sa italijanskim fašistima i nemačkim nacistima.

Napominjem da je i prošle, 2019. godine, takodje došlo do grube greške prilikom promene naziva jedne ulice, tada na teritoriji opštine Čukarica. Naime, ulica koja je nosila ime poznatog antifašiste Stjepana Filipovića, čiji se snimak vešanja u Valjevu 1942. godine nalazi u zgradi UN u Njujorku kao simbol borbe protiv fašizma, dobila je nov naziv - ulica Emila Perške. Ispostavilo se da se radi o jednom zvaničniku nacističke tvorevine - Nezavisne države Hrvatske, pa je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave moralo hitno reagovati izdavanjem naloga da se ovaj skandalozni propust ispravi, jer je bio u suprotnosti sa navedenim članom 94 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Isto se sada dogodilo u slučaju promene naziva jedne ulice u Zemunu!

U Beogradu, 6. 8. 2020.                                                     Filip Mladenović, novinar

 Komentari (636)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Filip Mladenović Filip Mladenović 15:26 06.08.2020

Re: rođak

hoochie coochie man
Pavle Durišić se tokom bekstva preko Hrvatske sukobio sa Sekulom Drljevićem. Nakon pokušaja da izigra sporazum sa Sekulom Drljevićem i vlastima NDH, potučen je od ustaša u bici na Lijevča polju i ubijen u logoru Stara Gradiška 21. aprila 1945.

Eto, ustaše ubijali četnike, četnik ubio Pavelića, a ti kažeš da su oni bili saveznici.

Može li ti išta, ako ne ova dva primera, ukazati na ozbiljnost tvoje bolesti?


Primeri zločinačke saradnje ustaša i četnika daleko nadmašuju primere sukoba.

Čak je i likvidacija četničkog ranog zločinca Pavla Đurišića više vezana sa njegovo izigravanje dogovora sa Sekulom Drljevićem, crnogorskim političarem koji je utočište našao u - NDH!!!

Izbor Ante Pavelića za njegovog poslednjeg saveznika je njegova tragična greška i zabluda i to se ne može abolirati.

Da je dr Sekula Drljević ozbiljno i opasno pogrešio što je veći deo II svetskog rata proveo u Zagrebu i Zemunu pod patronatom Pavelića i NDH to je činjenica, koju nije moguće osporiti. Da je održavao veze sa nemačkim diplomatom u Zagrebu Kašeom to je nesporno, kao što je nesporno da je svoju političku sudbinu strateški politički pogrešno vezao tokom II svetskog rata za sile Osovine, prvo za Italiju, a potom i za Nemačku. Da je bio u bliskim poltičkim vezama sa dr Antom Pavelićem i ustaškom NDH nije sporno i to je ukupno jedna velika mrlja u njegovoj političkoj i životnoj karijeri.

Ironijom sudbine, zaklali su ga četnici!

Ubijen je iz odmazde, u Judenburgu u Austriji 10. novembra 1945. godine, od strane pripadnika četničkog pokreta, koji su uspeli da pobegnu u inostranstvo, a do tada su pripadali formacijama četničkog vođe iz Crne Gore Pavla Đurišića.

Četnički emigranti, u jednom hotelu u Judenburgu, zaklali su dr Sekulu Drljevića i njegovu suprugu usred dana.
hoochie coochie man hoochie coochie man 15:40 06.08.2020

Re: rođak

ovo najviše mrizim,
al moram: ''aesamtirek'o''

:)

Ima neku magiju koja privlači ljude :)

A sad ozbiljno, ovakvi kao Filip se na drugim mestima lako ignorišu, vidiš da je budala i ne obraćaš pažnju, ostaviš ga da nađe druge budale da s njima lupeta, i nađe ih uglavnom.

Ali Filipu se ipak često pridaje značaj daleko veći nego što ga zaslužuje.
Biće da je do ovog mesta.

Šta god mislili o ovom mestu izgleda da ga većina nas ovde ipak smatra mestom sa kakvim takvim nivoom, posebno kod ljudi sa autorskom opcijom, pa po toj inerciji se i Filipova pisanija kao nešto razmatraju, diskutuju, pobijaju.

A radi se o stvarima koje bi na većini drugih mesta bile jednostavno zanemarene.

Zato valjda i Filip na jutjubu nema uopšte pregleda, kamoli komentara, a ovde ih ipak ima.
g.radicevic g.radicevic 15:59 06.08.2020

Re: rođak

Primeri zločinačke saradnje ustaša i četnika daleko nadmašuju primere sukoba.


evo šta o Titovom antifašizmu kažu hrvatski izvori:

''Za vrijeme operacije Weis Tito nudi suradnju Nijemcima, te im je poslao delegaciju radi prekida borbe, nudeći zajedničku borbu protiv četnika i protiv savezničkog iskrcavanja, a prelaskom Neretve stvarno je poželio istjerati četnike iz Sanđaka i Crne Gore. Nijemci su željeli iskoristiti ponudu, te su kao potvrdu iskrenih namjera tražili prekid partizanskih napada na željezničke transporte u Slavoniji. Zbog toga je Tito dao nalog za prebacivanje jedinica iz Slavonije u Bosnu preko Save. Zabilješka o pregovorima u Gornjem Vakufu koju je 11. 3. 1943. godine sastavio njemački pregovarač major Barth, a koja se nalazi u Nacionalnom arhivu u Washingtonu u Odjeljenju njemačkih arhiva iz Drugog svjetskog rata, pokazuje da je razmjena zarobljenika iskorištena kao povod za razgovor, a da je glavni cilj pregovora, bar što se Tita i njegovog Vrhovnog štaba tiče, bila obustava neprijateljstava između partizana i Nijemaca. I tako, prije pada Italije u ožujku 1943. njemački i Titovi obavještajci sklapaju sporazum o suradnji. Nijemci su očekivali pad Italije i bojali su se iskrcavanja saveznika na Jadranskoj obali. Zbog toga su prihvatili ponudu i sklopili tajni separatni sporazum sa Titom o miru na području južnog Jadrana, znajući kako bi ustaše mogle dopustiti iskrcavanje Amerikanaca, dok partizanski boljševici na to neće pristati. Sporazum sa Njemačkim postrojbama potpisali su Koča Popović, Milovan Đilas i Vladimir Velebit, a to je u svojoj knjizi opisao i Vladimir Dedijer.''

freehand freehand 12:53 07.08.2020

Re: rođak

evo šta o Titovom antifašizmu kažu hrvatski izvori:

Dirljivo je to poštovanje spram "hrvatskih izvora".
ne smem da zamislim šta bi se desilo da ih je Filip citirao o, na primer, Draži Mihajloviću.
not2old2rock not2old2rock 15:09 10.08.2020

Re: rođak

Filip Mladenović


Na žalost, odredjeni broj ratnih zločinaca poput Pavelića i rodjaka Jovović, pobegao je u daleku Argentinu, pa im se nije moglo suditi.


Али је зато било могуће једном Слободану Јовановићу у одсуству судити и осудити га на 20 година, aли пази, због издаје и ратних злочина. Цврц! Јајаре црвене.
hoochie coochie man hoochie coochie man 11:47 06.08.2020

:)))

Filip Mladenović, novinar

A književnik?
j_grandson j_grandson 13:25 06.08.2020

Re: :)))

hoochie coochie man
Filip Mladenović, novinar

A književnik?

A pozorišnik?!
Ili kako bi se to već reklo.
mirelarado mirelarado 13:28 06.08.2020

Re: :)))

A pozorišnik?!
Ili kako bi se to već reklo.


Pozorištanac?
alselone alselone 13:48 06.08.2020

Re: :)))

Pozorištanac?


Pozorištanac Golać.
jinks jinks 13:46 06.08.2020

...

ZAHTEV ZA ODBIJANJE DAVANJA SAGLASNOSTI IMENOVANJU ULICE U ZEMUNU PO JEDNOM RATNOM ZLOČINCU I KVISLINGU

Pomislio da neko nije ponovo glavnoj ulici u Zemunu vratio ime Josipa Broza Tita, ili dao možda novo po Vladimiru Bakariću, ili kome već sve ne.
Filip Mladenović Filip Mladenović 14:00 06.08.2020

Re: ...

jinks
ZAHTEV ZA ODBIJANJE DAVANJA SAGLASNOSTI IMENOVANJU ULICE U ZEMUNU PO JEDNOM RATNOM ZLOČINCU I KVISLINGU

Pomislio da neko nije ponovo glavnoj ulici u Zemunu vratio ime Josipa Broza Tita, ili dao možda novo po Vladimiru Bakariću, ili kome već sve ne.Titova ulica se nalazi na Čukarici, tačnije u Železniku, a u lazarevačkom naselju Dudovica je Titov park.

Sve ostale ulice posvećene Brozu u ostalim beogradskim opštinama, zovu se - Maršala Tita. Jedna takva nalazi se u surčinskom naselju Dobanovci, kao i u Meljaku, naselju koje pripada opštini Barajevo. Dve su na Paliluli - jedna u centralnom delu opštine, a druga u naselju Slanci.

jinks jinks 14:09 06.08.2020

Re: ...

Ako se gledaju realni istorijski doprinosi, verovatno između Pavelića i Broza "u konačnici" i ne postoji neka velika razlika.

Na kraju krajeva, o njihovoj bliskosti možda najviše i govori činjenica da kompleks logora "Jasenovac" radio do samog kraja rata ... da ne pominjem sada sve višedecenijske pripreme za devedesete, guranje zločina NHD ispod tepiha, kao i izjednačavanje NDH i JVO na primer (što se graniči bukvalno sa istorijskom naučnom fantastikom, ali što izglada da mnogima sada i ovde takođe deluje kao veoma bliska i logična priča).

Filip Mladenović Filip Mladenović 14:22 06.08.2020

Re: ...

jinks
Ako se gledaju realni istorijski doprinosi, verovatno između Pavelića i Broza "u konačnici" i ne postoji neka velika razlika.

Na kraju krajeva, o njihovoj bliskosti možda najviše i govori činjenica da kompleks logora "Jasenovac" radio do samog kraja rata ... da ne pominjem sada sve višedecenijske pripreme za devedesete, guranje zločina NHD ispod tepiha, kao i izjednačavanje NDH i JVO na primer (što se graniči bukvalno sa istorijskom naučnom fantastikom, ali što izglada da mnogima sada i ovde takođe deluje kao veoma bliska i logična priča).
I NDH i Nedićeva Srbija su normalno saradjivale tokom II svetskog rata, Pavelić je održavao kontakte sa Dražom, a kada su uvideli da će biti poraženi od antifašista, ustaše i četnici su zajedno bežali.
hoochie coochie man hoochie coochie man 14:26 06.08.2020

Re: ...

I NDH i Nedićeva Srbija

Bog te je'o, ovaj sve više puca!
Ovo je već za hospitaluzaciju.
Filip Mladenović Filip Mladenović 14:31 06.08.2020

Re: ...

hoochie coochie man
I NDH i Nedićeva Srbija

Bog te je'o, ovaj sve više puca!
Ovo je već za hospitaluzaciju.


Istorijske činjenice su jedno, a revizija tih činjenica je nešto sasvim drugo!

Revizija ustaštva u Hrvatskoj i revizija četništva u Srbiji je i za osudu i za hospitalizaciju!
jinks jinks 14:43 06.08.2020

Re: ...

Istorijske činjenice su jedno, a revizija tih činjenica je nešto sasvim drugo!

Šta onda kažete na sledeću istorijsku činjenicu

Vikipedija
Jasenovac was a concentration and extermination camp established in Slavonia by the authorities of the Independent State of Croatia (NDH) during World War II.

It was established in August 1941 in marshland at the confluence of the Sava and Una rivers near the village of Jasenovac, and was dismantled in April 1945.


i da li je zabašurivanje istorijskih činjenica vezanih za NDH (kao i pravljenje simetrije između NDH i bilo čega drugog što je uspelo da se iskopa po Srbiji) koje je sprovodila Brozova vlast vid najtežeg istorijskog revizionizma, koji je dobrim delom i doveo do devesetih, kao i mnogo čega drugog čemu dobrim delom i danas svedočimo.
Filip Mladenović Filip Mladenović 15:17 06.08.2020

Re: ...

Ustaški poglavnik Ante Pavelić ušao je u istoriju po mnogim monstruoznim zločinima tokom Drugog svetskog rata. Sarađivao je sa nacistima, obožavao moć, bio je "makijavelista", a uprkos tome što je mrzeo Srbe i što je za vreme njegove stahovlade stradalo više stotina hiljada muškaraca, žena i dece srpske nacionalnosti, Pavelićevo ljudi od poverenja bili su, ni manje, ni više nego - Srbi!

Svedočenje ustaškog generala Ante Moškova, oficira u Pavelićevoj vojsci, koji je sa Pavelićem bio u Italiji od 1933, pa sve do kraja rata 1945. godine, otkriva detalje o saradnji ustaške vlasti sa četničkim ratnim zločincem Dražom Mihailovićem.

Najupečatljivi je slučaj generala bivše jugoslavenske vojske Svetomira Đukića, posebnog izaslanika Draže Mihailovića kod Pavelića.

Ako je Svetomir Đukić i bio rezervisan prilikom dolaska u Zagreb, nakon sastanka sa Pavelićem je promenio mišljenje, tako da je o njemu govorio kao "velikom čoveku" i "velikom državniku", te da on "iako je poznavao veliki broj državnika i diplomata, nije naišao na čoveka sličnog Paveliću, osim Pašića".

Đukić je Pavelića čak hvalio i u jednom pismu. Bili su gotovo isti izrazi i pohvale i divljenje za Pavelića, kao "zadivljujuće čudo" i izraza "neobično mudar čovek" i "veliki državnik"...

Svetomir Đukić je i u emigraciji zadržao isto mišljenje o Anti Paveliću!
jinks jinks 15:27 06.08.2020

Re: ...

Sve ovo što ste napisali ne menja činjenicu da je Jasenovac radio do aprila 1945. i da uopšte nikada u stvari i nije oslobođen od strane jedinica NOP-a, već su na kraju logoraši sami probili ograde i kapije logora.

Kao ni činjenicu da je čitava priča vezana za NDH pod Brozovom vlašću maksimalno minimalizovana na bezbroj različitih načina, uključujući i njima verovatno i najdražu simetriju između NDH i JVO.

Sad, recite da li je minimalizovanje zločina NDH koje je sprovela Brozova vlast vid istorijskog revizionizma ili nije.
Filip Mladenović Filip Mladenović 15:36 06.08.2020

Re: ...

Veličastven spomenik Bogdana Bogdanovića u Jasenovcu, kao i Spomen muzej, pokazuju da je svaka politikantska priča o revizionizmu deplasirana.

Nije bilo nijedne djačke ekskurzije od 1960. do 1990. godine, koja nije posetila Spomen muzej u Jasenovcu i upoznala se da grozotama ovog konc logora.

A Spomen muzej na prostoru Starog sajmišta u Beogradu još uvek čeka, na sramotu svih nas, da se izgradi i otvori za javnost!!!
jinks jinks 16:21 06.08.2020

Re: ...

Veličastven spomenik Bogdana Bogdanovića u Jasenovcu, kao i Spomen muzej, pokazuju da je svaka politikantska priča o revizionizmu deplasirana.


Jeste li sigurni u ovo što kažete, da u priči koja je u SFRJ plasirana o NDH nije bilo ni trunke revizionizma.
j_grandson j_grandson 18:40 06.08.2020

Re: ...

jinks
Ako se gledaju realni istorijski doprinosi, verovatno između Pavelića i Broza "u konačnici" i ne postoji neka velika razlika.

Na kraju krajeva, o njihovoj bliskosti možda najviše i govori činjenica da kompleks logora "Jasenovac" radio do samog kraja rata ... da ne pominjem sada sve višedecenijske pripreme za devedesete, guranje zločina NHD ispod tepiha, kao i izjednačavanje NDH i JVO na primer (što se graniči bukvalno sa istorijskom naučnom fantastikom, ali što izglada da mnogima sada i ovde takođe deluje kao veoma bliska i logična priča).


To sada deluje tako samo ordinarnim budalčinama.
Koji su voleli Titu više od mame i tate.
freehand freehand 18:45 06.08.2020

Re: ...

Sve ovo što ste napisali ne menja činjenicu da je Jasenovac radio do aprila 1945. i da uopšte nikada u stvari i nije oslobođen od strane jedinica NOP-a, već su na kraju logoraši sami probili ograde i kapije logora.

I ti misliš da su komunisti sprečavali četnike da Jasenovac oslobode?
Sad, recite da li je minimalizovanje zločina NDH koje je sprovela Brozova vlast vid istorijskog revizionizma ili nije.

Žrtve Kočevskog roga stojećki aplaudriaju!
j_grandson j_grandson 18:47 06.08.2020

Re: ...

jinks
Veličastven spomenik Bogdana Bogdanovića u Jasenovcu, kao i Spomen muzej, pokazuju da je svaka politikantska priča o revizionizmu deplasirana.


Jeste li sigurni u ovo što kažete, da u priči koja je u SFRJ plasirana o NDH nije bilo ni trunke revizionizma.

Da.
Kada sam ja bio mali mislio sam da su fašisti ubijali neke ljude - jer je tako pisalo na mnogim spomenicima.
Kada sam porastao, ukapirao sam da su Ustaše (tj. Hrvati) ubijali Srbe.
Vrlo rano mi je postalo jasan cilj tih koji su postavljali te spomenike sa takvim natpisima.
A to je sahranjivanje istine.
Na žalost, neke budalčine ni danas ne mogu to da shvate i još propagiraju te idiotarije.
Eeee, ali oni su voleli Titu više od mame i tate - boleo ih kurac za žrtve svoga naroda.
j_grandson j_grandson 18:52 06.08.2020

Re: ...

freehand
Sve ovo što ste napisali ne menja činjenicu da je Jasenovac radio do aprila 1945. i da uopšte nikada u stvari i nije oslobođen od strane jedinica NOP-a, već su na kraju logoraši sami probili ograde i kapije logora.

I ti misliš da su komunisti sprečavali četnike da Jasenovac oslobode?
Sad, recite da li je minimalizovanje zločina NDH koje je sprovela Brozova vlast vid istorijskog revizionizma ili nije.

ŽrtveKočevskog roga stojećki palaudriaju!

Pa eto četnici nisu mogli, jer su bili takvi kakvi jesu.
A što ga nije oslobodila ona sila, 800 hiljada boraca pred kraj rata?
Šta ti misliš?
predatortz predatortz 18:56 06.08.2020

Re: ...

A što ga nije oslobodila ona sila, 800 hiljada boraca pred kraj rata?
Šta ti misliš?


Za razliku od Sutjeske, gde teren jeste jeben, ali se spašavala svoja glava, oko Jasenovca je bilo malo vlažno, moglo je i da se pokvasi i nazebe, pa je vojska čekala povoljnije meteorološke prilike.

E sad, što u ustaše pokvarene, što su to iskoristili da ubrzano ubijaju preostale logoraše i uništavaju dokaze, to do partizana nije.
freehand freehand 19:00 06.08.2020

Re: ...

predatortz
A što ga nije oslobodila ona sila, 800 hiljada boraca pred kraj rata?
Šta ti misliš?


Za razliku od Sutjeske, gde teren jeste jeben, ali se spašavala svoja glava, oko Jasenovca je bilo malo vlažno, moglo je i da se pokvasi i nazebe, pa je vojska čekala povoljnije meteorološke prilike.

E sad, što u ustaše pokvarene, što su to iskoristili da ubrzano ubijaju preostale logoraše i uništavaju dokaze, to do partizana nije.

Šta smo ono rekli - šta su četnici za to vreme radili? Povlačili se sa kolegama ili proveravali jel sve sa Kozare zatrto?

Inače, napisao je Apostata ovde jednu vrlo dobru analizu oko toga svega, ali ko bi sejoš zamarao činjenicama.
Pošto svi znamo da je najveći problem u ratovanju - brdo i planina, ravnica je, jelda, pišvaser.
Sem kad treba optužiti komuniste da su desetkovali srpsku omladinu na Batini, u ludačkom jurišu u ravnici, al tu je ravnica već zajebana.
predatortz predatortz 19:16 06.08.2020

Re: ...

Sem kad treba optužiti komuniste da su desetkovali srpsku omladinu na Batini, u ludačkom jurišu u ravnici, al tu je ravnica već zajebana.


Dobro, onda me zanima:

Zašto vojska X, koja ima 800.000 prekaljenih i tada već dobro naoružanih boraca, mobiliše omladinu i posle smešne dvonedeljne obuke ih šalje u klanicu, na izuzetno nepovoljan teren i odlično ukopanog neprijatelja?
Mislim, ako neće da ih desetkuje, šta je bila zamisao?
Ja tu stratešku genijalnost ne mogu da dokučim.
j_grandson j_grandson 19:33 06.08.2020

Re: ...

freehand
predatortz
A što ga nije oslobodila ona sila, 800 hiljada boraca pred kraj rata?
Šta ti misliš?


Za razliku od Sutjeske, gde teren jeste jeben, ali se spašavala svoja glava, oko Jasenovca je bilo malo vlažno, moglo je i da se pokvasi i nazebe, pa je vojska čekala povoljnije meteorološke prilike.

E sad, što u ustaše pokvarene, što su to iskoristili da ubrzano ubijaju preostale logoraše i uništavaju dokaze, to do partizana nije.

Šta smo ono rekli - šta su četnici za to vreme radili? Povlačili se sa kolegama ili proveravali jel sve sa Kozare zatrto?

Inače, napisao je Apostata ovde jednu vrlo dobru analizu oko toga svega, ali ko bi sejoš zamarao činjenicama.
Pošto svi znamo da je najveći problem u ratovanju - brdo i planina, ravnica je, jelda, pišvaser.
Sem kad treba optužiti komuniste da su desetkovali srpsku omladinu na Batini, u ludačkom jurišu u ravnici, al tu je ravnica već zajebana.

Objašnjenje mu bilo do jaja!
April 45. - i još radi najmonstruozniji logor!
Aaaa, da - napravili komunjare posle kameni cvet.
Nisu morali ni to.
Sve u svemu, imaju Srbi šta da pamte.
A govna će i dalje da se trude da objasne da eto, jebiga, dešavalo se, nije se moglo.
nsarski nsarski 20:26 06.08.2020

Re: ...

Nije bilo nijedne djačke ekskurzije od 1960. do 1990. godine, koja nije posetila Spomen muzej u Jasenovcu i upoznala se da grozotama ovog konc logora.


Nemojte da serete gospodine Filipe!

Za 12 godina školovanja u beogradskim školama (osnovna + gimnazija), nikad nas nisu vodili u Jasenovac. Jednom su nas vodili da vidimo Titovu i Selasijevu vilu na Sutjesci, da se divimo bratstvu i jedinstvu, i prijateljstvu sa nesvrstanim zemljama trećeg sveta, ali u Jasenovac nikada.
Filip Mladenović Filip Mladenović 20:37 06.08.2020

Re: ...

Milorad Dodik: "Ja sam dijete Кozare, vaspitan sam na toj vrsti priče i stradanja u Jasenovcu. Nikada nisam mogao prihvatiti i negativan odnos sam imao prema tome da su četnici 1942. na Кozari ušli i borili se protiv partizana i da su zarobili zbir (zbeg) koje su predali ustašama, kasnije su bili poklani u Jasenovcu. Govorim o četnicima koji su bili spremni da svoj narod gurnu pod nož ustašama.“
predatortz predatortz 20:41 06.08.2020

Re: ...

Filip Mladenović
Milorad Dodik: "Ja sam dijete Кozare, vaspitan sam na toj vrsti priče i stradanja u Jasenovcu. Nikada nisam mogao prihvatiti i negativan odnos sam imao prema tome da su četnici 1942. na Кozari ušli i borili se protiv partizana i da su zarobili zbir (zbeg) koje su predali ustašama, kasnije su bili poklani u Jasenovcu. Govorim o četnicima koji su bili spremni da svoj narod gurnu pod nož ustašama.“


Милорад Додик председник Република Српска дао је изјаву поводом напада на екипу ТВ Н1 у Вишеграду од стране Равногорског четничког покрета који је обележавао 70 година од убиства Драже Михаиловића.

Он је рекао да четници не представљају никакву сигурносну претњу БиХ те да нема основа за гоњење нападача на ТВН1 јер како каже новинари су испровоцирали рекацију. Он је још додао да су пропадници Четничког покрета хероји Српске и да имају сва права да парадирају у како каже независној РС.

Pa, o ulešću četnika na Kozari:

Са свим овим снагама сарађивало је и учествовало у борби на спољњем обручу и запречним линијама и око 2.000 четника самопрозваног војводе Уроша Дреновића. Од 50 дана борби на Козари четници се у немачким документима помињу само у првих неколико дана и то у тренутку када су били нападани од стране делова Прве крајишке бригаде која је покушавала да изврши продор на територију под контролом четника.
Filip Mladenović Filip Mladenović 20:57 06.08.2020

Re: ...

predatortz
Filip Mladenović
Milorad Dodik: "Ja sam dijete Кozare, vaspitan sam na toj vrsti priče i stradanja u Jasenovcu. Nikada nisam mogao prihvatiti i negativan odnos sam imao prema tome da su četnici 1942. na Кozari ušli i borili se protiv partizana i da su zarobili zbir (zbeg) koje su predali ustašama, kasnije su bili poklani u Jasenovcu. Govorim o četnicima koji su bili spremni da svoj narod gurnu pod nož ustašama.“


Милорад Додик председник Република Српска дао је изјаву поводом напада на екипу ТВ Н1 у Вишеграду од стране Равногорског четничког покрета који је обележавао 70 година од убиства Драже Михаиловића.

Он је рекао да четници не представљају никакву сигурносну претњу БиХ те да нема основа за гоњење нападача на ТВН1 јер како каже новинари су испровоцирали рекацију. Он је још додао да су пропадници Четничког покрета хероји Српске и да имају сва права да парадирају у како каже независној РС.

Pa, o ulešću četnika na Kozari:

Са свим овим снагама сарађивало је и учествовало у борби на спољњем обручу и запречним линијама и око 2.000 четника самопрозваног војводе Уроша Дреновића. Од 50 дана борби на Козари четници се у немачким документима помињу само у првих неколико дана и то у тренутку када су били нападани од стране делова Прве крајишке бригаде која је покушавала да изврши продор на територију под контролом четника.


Zašto četnici, kao nacionalni pokret, ništa nisu preduzimali ne bi li spasli svoje sunarodnike iz logora Jasenovac? U rejonu kome su pripadali logori Gradiška i Jasenovac, dejstvovao je Srednjobosanski korpus.

Ova jedinica pokrivala je teritoriju od reke Bosne do Kozare na zapadu, na severu do Save, a na jugu do oblasti Zenice, gde se nalazio Zenički korpus. Tokom 1944. godine korpus je preimenovan u Prvi srednjobosanski, jer je formiran i Drugi srednjobosanski. Zajedno sa Bosansko-krajiškim korpusom, oni su pripadali Komandi Zapadne Bosne, na čelu sa pukovnikom Slavoljubom Vranješevićem. U toku 1943. i 1944, Komanda Zapadne Bosne imala je između osam i deset hiljada ljudi pod oružjem. Ovim formacijama svakako bi trebalo dodati i četnički odred koji je delovao na prostoru Manjače pod komandom vojvode Uroša Drenovića.

U zborniku četničkih dokumenata i razmeni depeša Komande Zapadne Bosne sa Ravnogorskim štabom Draže Mihailovića, nema nijedne potvrde da su pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini planirali bilo kakav napad na stratište Srba. Prema nekim svedočenjima, u vreme četničke ofanzive na Istočnu Bosnu, kada su zauzeli Zvornik, Rudo, Višegrad i Rogaticu, divizija „Petar Kočić”, iz sastava Bosansko-krajiškog korpusa, pod komandom Mitra Trivundžića, krenula je da oslobodi Jasenovac. Kada su stigli na desetak kilometara od logora, stigla je naredba da se povuku. Za ovu tvrdnju, osim usmenog svedočenja Vasa Marića iz Donje Pecke (opština Mrkonjić), koji je učestvovao u pohodu, nema nikakvih dokaza.

hoochie coochie man hoochie coochie man 21:01 06.08.2020

Re: ...

Filipe, opet bez navodnika?
Profesionalno, novinarski.

Pa ne misliš valjda, bogtejebo, da možeš ikoga ovde da prevariš da je teskt tvoj?
Na pola prve rečenice se vidi da si ukrao.
mirelarado mirelarado 21:01 06.08.2020

Re: ...

Nije bilo nijedne djačke ekskurzije od 1960. do 1990. godine, koja nije posetila Spomen muzej u Jasenovcu i upoznala se da grozotama ovog konc logora.


Spomenik je otkriven 1966.
mirelarado mirelarado 21:04 06.08.2020

Re: ...

nsarski
Nije bilo nijedne djačke ekskurzije od 1960. do 1990. godine, koja nije posetila Spomen muzej u Jasenovcu i upoznala se da grozotama ovog konc logora.


Nemojte da serete gospodine Filipe!

Za 12 godina školovanja u beogradskim školama (osnovna + gimnazija), nikad nas nisu vodili u Jasenovac. Jednom su nas vodili da vidimo Titovu i Selasijevu vilu na Sutjesci, da se divimo bratstvu i jedinstvu, i prijateljstvu sa nesvrstanim zemljama trećeg sveta, ali u Jasenovac nikada.


Ma koji Jasenovac, nas su vodili na Ohrid i u Bečiće.
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:05 06.08.2020

Re: ...

A Spomen muzej je otvoren 4. jula 1968.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:08 06.08.2020

Re: ...

A Spomen muzej je otvoren 4. jula 1968.


Pa gde su išli od '60. do '66. ili osme?
Na livadu, u močvaru?

nsarski nsarski 21:11 06.08.2020

Re: ...

Veličastven spomenik Bogdana Bogdanovića u Jasenovcu, kao i Spomen muzej, pokazuju da je svaka politikantska priča o revizionizmu deplasirana.


Filipe, Filipe, koncentriši se na trenutak.

Veličanstvena statua Maršalu Titu na Dedinju, kao i Kuća Cveća, pokazuju da je svaka politikantska priča koja revidira njegovo političko delovanje na prostorima bivše Jugoslavije potpuno deplasirana.

Znači, ako postoji spomenik i neki narativ, to dokazuje istorijske činjenice? You crazy?
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:14 06.08.2020

Re: ...

hoochie coochie man
A Spomen muzej je otvoren 4. jula 1968.


Pa gde su išli od '60. do '66. ili osme?
Na livadu, u močvaru?Čitali u udžbenicima istorije, slušali predavanja nastavnika o ovom konc logoru, gledali dokumentarni film Jasenovac" - prvi dokumentari fiilm snimljen neposredno nakon oslobođenja Jasenovca 1945. godine.

 
U filmu su prikazane strahote ustaških zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac kroz filmske snimke i fotografije pronađene u ustaškim arhivima, kao i one snimljene nakon oslobođenja logora.

Prvi dokumentarni film jugoslovenske kinematografije snimili su hrvatski režiseri Gustav Gavrin i Kosta Hlavaty, a temeljio se na šokantnim prizorima kao dokaznom materijalu.

Film je finansirala Filmska kompanija Demokratske Federativne Jugoslavije, Regionalni odbor za Hrvatsku, Filmsko Preduzece DFJ. Ekipa na filmu bili su Hrvati. Direktori fotografije i kinematografije bili su Boris Rudman, Hugo Ribarić, Oktavijan Miletić i Sergije Tagatz. Urednik filma bio je M. Seidl. Film Jasenovac prvobitno je snimljen u 35 mm filmu i sastoji se od 427 metara filma. Može se pogledati na Youtube.

predatortz predatortz 21:21 06.08.2020

Re: ...

prvi dokumentari fiilm snimljen neposredno nakon oslobođenja Jasenovca 1945. godine.


Ne znam o kom oslobođenju govoriš, ali ustaše su uništike logor i napustile Jasenovac.
mirelarado mirelarado 21:21 06.08.2020

Re: ...

hoochie coochie man
A Spomen muzej je otvoren 4. jula 1968.


Pa gde su išli od '60. do '66. ili osme?
Na livadu, u močvaru?Još sam i boldovala godine, ali se naš antifašista ne zamara takvim sitnicama.

Nego, Huči, jesu li vas vodili na ekskurziju u Jasenovac?
alselone alselone 21:22 06.08.2020

Re: ...

Još sam i boldovala godine, ali se naš antifašista ne zamara takvim sitnicama.


Kao da je potpuno lud prilikom razgovora. Ali bukvalno potpuno lud.
freehand freehand 21:32 06.08.2020

Re: ...

mirelarado
nsarski
Nije bilo nijedne djačke ekskurzije od 1960. do 1990. godine, koja nije posetila Spomen muzej u Jasenovcu i upoznala se da grozotama ovog konc logora.


Nemojte da serete gospodine Filipe!

Za 12 godina školovanja u beogradskim školama (osnovna + gimnazija), nikad nas nisu vodili u Jasenovac. Jednom su nas vodili da vidimo Titovu i Selasijevu vilu na Sutjesci, da se divimo bratstvu i jedinstvu, i prijateljstvu sa nesvrstanim zemljama trećeg sveta, ali u Jasenovac nikada.


Ma koji Jasenovac, nas su vodili na Ohrid i u Bečiće.

Nas su u sedmom razredu osnovne vodili u Jasenovac kao jednu od tradicionalnih destinacija. Pokazivali nam logor, dokumentarce od kojih se povraćalo, pričali nam o klanjima i ubijanjima. Koliko se sećam najveći utisak na moje vršnjake ostavio je srbosjek. Po kasnijim pričama mnogimase taj naziv usekao duboko u sećanje.
U osmom smo bili u Ohridu.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:38 06.08.2020

Re: ...

Nego, Huči, jesu li vas vodili na ekskurziju u Jasenovac?


Ne, nikad tamo nisam bio.
Možda je to i moj propust ali eto nisam.

Ovo što Filip priča da smo učili o tome, jesmo, ali da su neki neprijatelji ubijali neke naše.
Nikad niko nije rekao da su Hrvati ubijali Srbe, nikad niko.

I kad se to kaže, to je revizija.
Ne, ne treba revidirati laži komunističke, treba sve da ostane kako su oni predsatvili.

Ma pusti Filipa.

A o tom spomeniku u Jasenovcu meni je najupečatliviji otpor koji su Hrvati imali da se on uopšte podigne.
Blato, kao, močvara, ne može se, teško je.

A onda taj nemušti cvet, koji može da tumači kako ko hoće.
Pa na sve to Krajačićevo "mnogo vas je ostalo" na sam dan otkrivanja spomenika.

Da ti se smuči i spomenik i sve to oko njega.
Neka ga sruše što se mene tiče, Srbija sama nekako mora to da obeleži, da potencira, a ne da očekuje od Hrvata da budu objektivni i korektni.
Oni to jednostavo nisu.
jinks jinks 21:40 06.08.2020

Re: ...

freehand
Sad, recite da li je minimalizovanje zločina NDH koje je sprovela Brozova vlast vid istorijskog revizionizma ili nije.

ŽrtveKočevskog roga stojećki palaudriaju!

Nekome ko kaže da je Brozova vlast revidirala zločine NDH, što je činjenica, kažete da mu aplaudiraju žrtve Kočevskog roga.

To da je Brozova vlast relativizovala zločine NDH je činjenica, tome bi žrtve Kočevskog roga verovatno i mogle da aplaudiraju.

Na primer, revidiran je broj žrtava NDH, između ostalog, uz činjenicu da je broj pripadnika NDH koji su odgovarali za zločine daleko nesrazmeran u odnosu na veličinu zločina.
milisav68 milisav68 21:43 06.08.2020

Re: ...

Ma koji Jasenovac, nas su vodili na Ohrid i u Bečiće.

I nas.

A u Ohridu, na obali jezera nas napali Šiptari sa motkama i lancima, iako nikog nismo dirali.Sreća pa je bio neki čuvar kampa sa pištoljem, pa ih rasterao.
predatortz predatortz 21:47 06.08.2020

Re: ...

milisav68
Ma koji Jasenovac, nas su vodili na Ohrid i u Bečiće.

I nas.

A u Ohridu, na obali jezera nas napali Šiptari sa motkama i lancima, iako nikog nismo dirali.Sreća pa je bio neki čuvar kampa sa pištoljem, pa ih rasterao.


Tuzlanske škole su imale odmaralište u Tisnom. Tamo sam se prvi put susreo sa toplim izlivom bratstva i jedinstva, kada su nas lokalni klinci zasuli kamenicama, psujući nam majku bosansku.

freehand freehand 21:54 06.08.2020

Re: ...

Zašto vojska X, koja ima 800.000 prekaljenih i tada već dobro naoružanih boraca, mobiliše omladinu i posle smešne dvonedeljne obuke ih šalje u klanicu, na izuzetno nepovoljan teren i odlično ukopanog neprijatelja?


Prvo. osamsto hiljada je bilaukupna cifra sa sveže mobilisanim i dobrovoljcima, uključujući i onolike četnike po nareženju Nj.K.V. a sveže mobilisani i sveži dobrovoljci svakako nisu mogli biti prekaljeni.
Drugo, kako je sad ravnica nepovoljan teren, zar to nisu samo planine?
Ja tu stratešku genijalnost ne mogu da dokučim.

Nemoj da se ljutiš al nekako se ne čudim. Inače su na Nemce na Batini jurišali i Sovjeti, i to prvi. Al ni oni nisu znali da je samo planina zajebana a do Jasenovca se stiže u dva skoka. Sem ako nisi četnik.
freehand freehand 22:01 06.08.2020

Re: ...

Nekome ko kaže da je Brozova vlast revidirala zločine NDH, što je činjenica, kažete da mu aplaudiraju žrtve Kočevskog roga.

Takoe. Cela Hrvatska i sve žrtve Kočevskog roga smatraju da su Broz, partizani, OZNA i KNOJ zločinci koji su uništili hrvatski narod.
Na primer, revidiran je broj žrtava NDH, između ostalog

Takoe. Nova hrvatska historiografija se potpuno slaže i smatra da je broj od milion i sedam stotina hiljada žrtava u ratu i sedam stotina hiljada u Jasenovcu apsolutno preteran i izmišljotina Broza i njegovih srbočetničkih komunista.

uz činjenicu da je broj vojnika i upravnika NDH koji su odgovarali za zločine daleko nesrazmeran u odnosu na veličinu zločina.

Uz primedbu da su neki zaista utekli uz pomoć Slobodnog sveta i Svete matere Rimokatoličke crkve - i u ovome se moderna hrvatska historiografija apsolutno slaže, smatrajući da je cvijet hrvatstva zatrt od strane Broza i njegovih srbočetničkih komunista.
Zar nije neverovatno koliko se vi, u stvari, slažete?!
mirelarado mirelarado 22:05 06.08.2020

Re: ...

milisav68
Ma koji Jasenovac, nas su vodili na Ohrid i u Bečiće.

I nas.

A u Ohridu, na obali jezera nas napali Šiptari sa motkama i lancima, iako nikog nismo dirali.Sreća pa je bio neki čuvar kampa sa pištoljem, pa ih rasterao.


Drugim rečima, bilo je đačkih ekskurzija u Jasenovcu, ali daleko od onog Filipovog sve škole, svi đaci...
jinks jinks 22:07 06.08.2020

Re: ...

freehand
Zar nije neverovatno koliko se vi, u stvari, slažete?!

Govorim o reviziji istorije u kojoj je Brozova vlast smanjivala broj žrtava NDH, i abolirala pripadnike NDH od zločina, što je činjenica, a vi kažete da se to slaže sa mišljenjem pobornika NDH.

Moram da priznam da vas ne razumem, ali nema veze.
freehand freehand 22:10 06.08.2020

Re: ...

Moram da priznam da vas ne razumem, ali nema veze.

Teško je razumeti, verujem, čak i uz direktne primere koje sam naveo. Ja se na tvom mestu ne bih zamarao.
jinks jinks 22:15 06.08.2020

Re: ...

Super, ne razumem, nema problema.

Kako god, sve to što pištete i dalje ne menja činjenicu da je Brozova vlast revidirala zločine NDH tako što ih je relativizovala i umanjivala, i da je abolirala mnoge pripadnike NDH od zločina.

freehand freehand 22:23 06.08.2020

Re: ...

Kako god, sve to što pištete i dalje ne menja činjenicu da je Brozova vlast revidirala zločine NDH tako što ih je relativizovala i umanjivala,

Koje? Onaj od milion i sedam stotina hiljada ukupno, ili sedam stotina hiljada jasenovačkih?
da je abolirala mnoge pripadnike NDH od zločina.

One iz Blajburga? Ili one hiljade i desetine hiljada kojima je presuđeno što po kratkom postupku po zarobljavanju što suđeno i presuđeno tih dana i godina?
Ili onima što ih je UDBA jurila po svetu a za kojima tvoji istomišljenici i ovde povremeno zaplaču kao za žrtvama komunističkog terora?
jinks jinks 22:25 06.08.2020

Re: ...

Razumete vi šta sam napisao.
freehand freehand 22:27 06.08.2020

Re: ...

jinks
Razumete vi šta sam napisao, sigurno.

Ne. Šta iz svega što sam naveo nije tačno?


jinks jinks 22:33 06.08.2020

Re: ...

Koliko mi je poznato, ispravite me ako nisam u pravu, zvanična SFRJ istoriografija kao ni sama država SFRJ nikada nije zvanično izašla sa brojevima koje pominjete.

Što se tiče aboliranja, mnogi su izbegli pravdu, od toga njih na hiljade između ostalog i tako što su pred kraj rata primljeni u NOP.

Ili onima što ih je UDBA jurila po svetu a za kojima tvoji istomišljenici i ovde povremeno zaplaču kao za žrtvama komunističkog terora?


Koji moji istomišljenici, da li možda neki koji misle da je Brozova vlast relativizovala zločine NDH?

Evo odmah da vas ispravim, mislim da ih UDBA nije dovoljno jurila.
freehand freehand 22:48 06.08.2020

Re: ...

Koliko mi je poznato, ispravite me ako nisam u pravu, zvanična SFRJ istoriografija kao ni sama država SFRJ nikada nije zvanično izašla sa brojevima koje pominjete.

Šta znači "zvanični podaci"? Brojevi koje sam pomenuo bili su oni koji su se u školi učili.
To je ono čime se operisalo. Koji od ta dva broja misliš da je pogrešan?

Što se tiče aboliranja, mnogi su izbegli pravdu, od toga njih na hiljade između ostalog i tako što su pred kraj rata primljeni u NOP.

Koliko je Nemaca-zločinaca izbeglo pravdu, od vojnika Vermahta do, na primer, generala SS Rajnharda Gelena koga su Amerikanci odmah posle rata vratili u nemačku da formira BND?
Kurt Valdhajm? Mengele?
Gde je to i kad pravda potpuno zadovoljena?


Koji moji istomišljenici, da li možda neki koji misle da je Brozova vlast relativizovala zločine NDH?

Da. Eto hrvatski povijesničari ustaške provenijencije takođe misle da je Broz relativizovao podatke o ustašama i njihovim zločinima i njihovom kažnjavanju.
jinks jinks 22:51 06.08.2020

Re: ...

Da. Eto hrvatski povijesničari ustaške provenijencije takođe misle da je Broz relativizovao podatke o ustašama i njihovim zločinima i njihovom kažnjavanju.

Ovo prvi put čujem, izvinjavam se freehand, da istoričari ustaške provinijencije misle da je Broz minimizovao podatke o ustašama i njihovim zločinima.

A za ovo da su oni moji istomišljenici ... ne znam šta da vam kažem stvarno.

Šta znači "zvanični podaci"? Brojevi koje sam pomenuo bili su oni koji su se u školi učili.To je ono čime se operisalo.


Zvanični podaci predstavljaju ono što iznosi zvanična istoriografija. Za to da su ti brojevi učeni u svim školama i da se svugde sa njima operisalo, nisam siguran, ali vi me ispravite ako nisam u pravu.
freehand freehand 22:57 06.08.2020

Re: ...

Ovo prvi put čujem, izvinjavam se freehand, da istoričari ustaške provinijencije misle da je Broz minimizovao podatke o ustašama i njihovim zločinima.

Primetio sam da i oni vole da izvrću stvarnost i činjenice, pa su spremni da čak očigledno, bez obzira što je sve tu, pod nosem, reč "relativizovati" koja je koršćena pretvore u "minimizovati" koja nije korišćena.
Jeste ružno, al nema veze, ko voli.
A za ovo da su oni moji istomišljenici ... ne znam šta da vam kažem stvarno.

Ne mrzi mene da ponovim, nije problem, ai sevap je. Da, i oni misle da je Broz muljao sa podacima o broju ustaških žrtava i ukupnih žrtava, i da, i oni misle da je Broz muljao sa brojem ustaša-žrtava.
Al rekoh ti, možda bi ustaških žrtava bilo manje dada im razne kolege nisu pomagale, i možda bi ustaša-žrtava bilo više da im nisu pomagali Amerikanci, Nemci a bogami i Rimokatolička crkva.

Edit:

Zvanični podaci predstavljaju ono što iznosi zvanična istoriografija. Za to da su ti brojevi učeni u svim školama i da se svugde sa njima operisalo, nisam siguran, ali vi me ispravite ako nisam u pravu.


Bilo bi odlično kad bi bio određeniji: koji ti tačno brojevi smetaju?
Ja sam izneo one koje znam. Ako to nisu ti - na koje ti misliš?
jinks jinks 23:05 06.08.2020

Re: ...

reč "relativizovati" koja je koršćena pretvore u "minimizovati" koja nije korišćena.

Jeste ružno, al nema veze, ko voli.

Reč "minimizovati" sam već koristio u istom kontekstu u ranijim odgovorima, tako da je u principu jasno da kada kažem relativizovati mislim minimizovati. Neko bi opet mogao da kaže da nije u redu praviti se da ne razumete da u kontekstu u kome pišem relativizovati znači minimizovati.

Da, i oni misle da je Broz muljao sa podacima o broju ustaških žrtava i ukupnih žrtava, i da, i oni misle da je Broz muljao sa brojem ustaša-žrtava.

To ni na koj način ne umanjuje činjenicu da su za vreme Brozove vlasti na više načina relativizovani-minimizovani zločini NDH.
freehand freehand 23:14 06.08.2020

Re: ...

jinks
reč "relativizovati" koja je koršćena pretvore u "minimizovati" koja nije korišćena.

Jeste ružno, al nema veze, ko voli.

Reč "minimizovati" sam već koristio u istom kontekstu u ranijim odgovorima, tako da je u principu jasno da kada kažem relativizovati mislim minimizovati. Neko bi opet mogao da kaže da je ružno praviti se da ne razumete da u kontekstu u kome pišem relativizovati znači minimizovati.

Da, i oni misle da je Broz muljao sa podacima o broju ustaških žrtava i ukupnih žrtava, i da, i oni misle da je Broz muljao sa brojem ustaša-žrtava.

To ni na koj način ne umanjuje činjenicu da su za vreme Brozove vlasti na više načina relativizovani-minimizovani zločini NDH.

Aži, laku noć. Da ne bih sad došao u iskušenje da minimizujem tvoju sposobnost da uvek istim rečima u različitim kombinacijama kažeš uvek isto ništa, ali efektno.
jinks jinks 23:18 06.08.2020

Re: ...

Čemu teške reči. Mislim da je Broz relativizovao i umanjivao zločine NDH, vi se sa tim ne slažete.
kamilo_emericki kamilo_emericki 23:19 06.08.2020

Re: ...

mirelarado
Nije bilo nijedne djačke ekskurzije od 1960. do 1990. godine, koja nije posetila Spomen muzej u Jasenovcu i upoznala se da grozotama ovog konc logora.


Spomenik je otkriven 1966.

Da, ja '67 bio 7.razred i bio na jednodnevnoj ekskurziji.
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:02 07.08.2020

Re: ...

alselone
Još sam i boldovala godine, ali se naš antifašista ne zamara takvim sitnicama.


Kao da je potpuno lud prilikom razgovora. Ali bukvalno potpuno lud.


Suština je u tome da se u Titovoj Jugoslaviji nije krila istina o razmerama zla, koje je ustaški režim Ante Pavelića počinio u Jasenovcu tokom II svetskog rata.

A da li je Spomen muzej otvoren 1960. ili 1968, predstavlja demagoško cepidlačenje, ako se dobro zna, PONAVLJAM, da se o Jasenovcu učilo iz školskih udžbenika tokom osnovne i srednje škole, da su nastavnici držali časove o tom konc logoru, da su prikazivani dokumentarni filmovi i da su najzad, od 1968. godine mnogobrojne djačke ekskurzije iz čitave SFRJ posećivale Spomen muzej u Jasenovcu.

I da podsetim opet: Beograd i država Srbija se još uvek nisu dostojno odužili žrtvama konc logora na Starom sajmištu. Godina je 2020, a još uvek nema ni plana kako da se današnji prostor, sa sadržajima koji vredjaju uspomenu na oko 40 000 žrtava tog konc logora, pretvori u Spomen muzej, makar kao onaj u Jasenovcu!!!
j_grandson j_grandson 06:47 07.08.2020

Re: ...

hoochie coochie man
Nego, Huči, jesu li vas vodili na ekskurziju u Jasenovac?


Ne, nikad tamo nisam bio.
Možda je to i moj propust ali eto nisam.

Ovo što Filip priča da smo učili o tome, jesmo, ali da su neki neprijatelji ubijali neke naše.
Nikad niko nije rekao da su Hrvati ubijali Srbe, nikad niko.

I kad se to kaže, to je revizija.
Ne, ne treba revidirati laži komunističke, treba sve da ostane kako su oni predsatvili.

Ma pusti Filipa.

A o tom spomeniku u Jasenovcu meni je najupečatliviji otpor koji su Hrvati imali da se on uopšte podigne.
Blato, kao, močvara, ne može se, teško je.

A onda taj nemušti cvet, koji može da tumači kako ko hoće.
Pa na sve to Krajačićevo "mnogo vas je ostalo" na sam dan otkrivanja spomenika.

Da ti se smuči i spomenik i sve to oko njega.
Neka ga sruše što se mene tiče, Srbija sama nekako mora to da obeleži, da potencira, a ne da očekuje od Hrvata da budu objektivni i korektni.
Oni to jednostavo nisu.

Saglasan!
Očekivati objektivnost i saučešće od dokazanih neprijatelja mogu samo budalčine i ljubitelji dragog druga Tite i radničkih odmarališta u Makarskoj.
j_grandson j_grandson 06:54 07.08.2020

Re: ...

freehand
Nekome ko kaže da je Brozova vlast revidirala zločine NDH, što je činjenica, kažete da mu aplaudiraju žrtve Kočevskog roga.

Takoe. Cela Hrvatska i sve žrtve Kočevskog roga smatraju da su Broz, partizani, OZNA i KNOJ zločinci koji su uništili hrvatski narod.
Na primer, revidiran je broj žrtava NDH, između ostalog

Takoe. Nova hrvatska historiografija se potpuno slaže i smatra da je broj od milion i sedam stotina hiljada žrtava u ratu i sedam stotina hiljada u Jasenovcu apsolutno preteran i izmišljotina Broza i njegovih srbočetničkih komunista.

uz činjenicu da je broj vojnika i upravnika NDH koji su odgovarali za zločine daleko nesrazmeran u odnosu na veličinu zločina.

Uz primedbu da su neki zaista utekli uz pomoć Slobodnog sveta i Svete matere Rimokatoličke crkve - i u ovome se moderna hrvatska historiografija apsolutno slaže, smatrajući da je cvijet hrvatstva zatrt od strane Broza i njegovih srbočetničkih komunista.
Zar nije neverovatno koliko se vi, u stvari, slažete?!

Ko se slaže s kim?
Kako ti u tom glupostima i splačinama koje si naveo vidiš slaganje?

Mislim, koga briga za njihovu 'historiografiju'?
Oni mogu da se smatraju šta god hoće.
Šta to Srbe briga.
Zamisli - da braća Jevreji obraćaju pažnju na to šta misle Nemci - da li su ih pobili malo ili dosta.
Nego braću Jevreje boli patka za to šta zločinci misle - oni ih proganjaju gde god otkriju ijednog zločinca prema njihovom narodu - pa da ima i sto godina.
Boli ih patka šta o tome oni misle.
j_grandson j_grandson 07:01 07.08.2020

Re: ...

freehand

...
Da. Eto hrvatski povijesničari ustaške provenijencije takođe misle da je Broz relativizovao podatke o ustašama i njihovim zločinima i njihovom kažnjavanju.

Koga boli kurac šta misle ustaše?
Da li se ti drogiraš ili ti je Filip posudio koji neuron?
Da.
Brozov komunjarski režim je činio sve da njega volimo više od mame i tate.
I da se dostojno ne obeleže zločini gde su Srbi klani.
Jer bi to obeležavanje odmah pokazalo suludost bratstvo-jedinstvenog konteksta ... da koljači žive zajedno sa ostacima klanog naroda.
Šta ti tu nije jasno?
Službeno ili neslužbeno!
Seća što polako dolazi vreme da Srbi sazrevaju i da će budalčine koje se pozivaju na ustašku istoriografiju biti sve ređe u opticaju.
j_grandson j_grandson 07:11 07.08.2020

Re: ...

jinks
reč "relativizovati" koja je koršćena pretvore u "minimizovati" koja nije korišćena.

Jeste ružno, al nema veze, ko voli.

Reč "minimizovati" sam već koristio u istom kontekstu u ranijim odgovorima, tako da je u principu jasno da kada kažem relativizovati mislim minimizovati. Neko bi opet mogao da kaže da nije u redu praviti se da ne razumete da u kontekstu u kome pišem relativizovati znači minimizovati.

Da, i oni misle da je Broz muljao sa podacima o broju ustaških žrtava i ukupnih žrtava, i da, i oni misle da je Broz muljao sa brojem ustaša-žrtava.

To ni na koj način ne umanjuje činjenicu da su za vreme Brozove vlasti na više načina relativizovani-minimizovani zločini NDH.

Vidim da te ovaj pridavio kao zmija žabu.
Misli da će te dobiti na kondiciju.
Zamisli, budalčinu - kao kontraargument ti navodi tvrdnje ustaških istoričara?!
Ne - samo minimalizovanje nije jedini segment relativizacije.
Relativizacija su i svi postupci kojima se, čak i kada bi postojalo slaganje o broju žrtava, umanjuje i nalazi opravdanje za postupke koljača.
A odogovornost redukuje na, eto, neku šačicu ustaša, kamion ustaša ... a, eto, nije narod loš, nego itd...
Najodvratniji vid relativizacije, njena srž, je da - preostali pripadnici zaklanog naroda nisu o tome smeli otvoreno da govore, nego, jedino na način kako je to smislila kompartija ... a to je direktno vodilo u laž.
Jebote --- još ima budalčina kojima nije jasno da preživeli 'Jovan Jovanovići' nisu smeli da kažu da su njihove roditelje, braću, sestre, poklali komšije 'Jure Jurić, 'Boban Bobanović' i 'Suljo Suljić' - nego neka odrođena šačica ustaša u jednom kamionu i neki fašisti.
j_grandson j_grandson 07:12 07.08.2020

Re: ...

kamilo_emericki
mirelarado
Nije bilo nijedne djačke ekskurzije od 1960. do 1990. godine, koja nije posetila Spomen muzej u Jasenovcu i upoznala se da grozotama ovog konc logora.


Spomenik je otkriven 1966.

Da, ja '67 bio 7.razred i bio na jednodnevnoj ekskurziji.

Pa ti si star kao biblija.
apacherosepeacock apacherosepeacock 10:38 07.08.2020

Re: ...

mirelarado

Ma koji Jasenovac, nas su vodili na Ohrid i u Bečiće.


Ni moja škola Jasenovac videla nije.

Ohrid (još jedan ), Dubrovnik, Postojnska jama, Lovćen, i..i da, srednjovekovni srpski grad Ras, tvrđava, prestonica srednjovekovne Raške + Novi Pazar.

Pošto smo spavali u hotelu u Novom Pazaru izašli smo na piće u obližnji kafe, kad smo ušli - u nas devojčice su zblanuto gledali lokalci. Ni jedne žene na ulici (van kuće) od 20h pa na dalje..

Ras je bio doživljaj za pamćenje.Sa jedne druge ekskurzije, bus pun dečurlije, ori se pesma - Lepe ti je Zagorje zelene.. itd.

U jednom trenutku, jedna mala (potomak jedne (od..) stare srpske građanske predratne čuvene porodice, prezime neću navesti) iz sve snage prekide sa - Lepa li je lepa li je Zvezdara zelena i najlepši beli Beograd.

U busu muk, dečurlija nenaviknuta (tada) na reviziju poželjnog repertoara za đacko pevanje, obesila vilice u čudu.
vcucko vcucko 10:41 07.08.2020

Re: ...

jinks

od toga njih na hiljade između ostalog i tako što su pred kraj rata primljeni u NOP.

Malo ću da se ponavljam (pošto se neke stvari uvek iznova potežu).

Domobrani, redovna vojska NDH, što oni kažu ročnici, oni su se masovno presvukli. Pogotovo posle kapitulacije Italije (početkom '44. ih je više prešlo nego što ih je ostalo).
Ustaše? Kao Srbin iz Hr zaista ne znam za to.
Možda se poneki provukao, pojedinčni slučajevi su uvek mogući. Ali provukao, nešto izlažirao, neko ga pokrio. Lično nisam čuo, ali ostavljam mogućnost, uvek postoji mogućnost. Ustaše redovnim putem? Ne.

zaharaga zaharaga 13:24 07.08.2020

Re: ...

Filip Mladenović
Veličastven spomenik Bogdana Bogdanovića u Jasenovcu, kao i Spomen muzej, pokazuju da je svaka politikantska priča o revizionizmu deplasirana.

Nije bilo nijedne djačke ekskurzije od 1960. do 1990. godine, koja nije posetila Spomen muzej u Jasenovcu i upoznala se da grozotama ovog konc logora.

A Spomen muzej na prostoru Starog sajmišta u Beogradu još uvek čeka, na sramotu svih nas, da se izgradi i otvori za javnost!!!


Za tu sramotu svih vas (a koji ste to VI?) obrati se Hrvatskoj i Nemackoj. Oni su ubijali jevreje, oni neka daju pare. Srbe i Srbiju u to ne mesaj, oni s tim nemaju veze.

freehand freehand 13:29 07.08.2020

Re: ...

vcucko
jinks

od toga njih na hiljade između ostalog i tako što su pred kraj rata primljeni u NOP.

Malo ću da se ponavljam (pošto se neke stvari uvek iznova potežu).

Domobrani, redovna vojska NDH, što oni kažu ročnici, oni su se masovno presvukli. Pogotovo posle kapitulacije Italije (početkom '44. ih je više prešlo nego što ih je ostalo).
Ustaše? Kao Srbin iz Hr zaista ne znam za to.
Možda se poneki provukao, pojedinčni slučajevi su uvek mogući. Ali provukao, nešto izlažirao, neko ga pokrio. Lično nisam čuo, ali ostavljam mogućnost, uvek postoji mogućnost. Ustaše redovnim putem? Ne.


Jes, ti znaš...
Blogovski narativ glasi ovako: ustaše i partizani najtešnje su sarađivali, Tito i pavelić bili su ne samo ideološki nego i kućni prijatelji (Staljin ih je upoznao i okumio) a 44 sve su ustaše na čelu sa pavelićem prešli u partizane i opustošili Beograd i šumadiju gde su neke blogere streljali i po nekoliko puta pre nego ššto su ih zaklali.
To što u stvari niko ne zna nijedan primer samo je dokaz o tome kako su komunisti harpom i 5g mrežom uništili srpsko kolektivno sećanje.
(Da, Krcun, Leka i kardelj zajedno su razvili i harp i 5g još onomad, alto je bila strogo čuvana ounina tajna9
zaharaga zaharaga 13:52 07.08.2020

Re: ...

Filip Mladenović


I da podsetim opet: Beograd i država Srbija se još uvek nisu dostojno odužili žrtvama konc logora na Starom sajmištu. Godina je 2020, a još uvek nema ni plana kako da se današnji prostor, sa sadržajima koji vredjaju uspomenu na oko 40 000 žrtava tog konc logora, pretvori u Spomen muzej, makar kao onaj u Jasenovcu!!!


I da podsetim opet, konclogor Zemlin je NEMACKI logor u HRVATSKOJ. Beograd i drzava Srbija nemaju apsolutno nikakvu obavezu da se oduzuju zrtvama iz tog logora.


nask nask 20:47 07.08.2020

Re: ...

Beograd i drzava Srbija nemaju apsolutno nikakvu obavezu da se oduzuju zrtvama iz tog logora.

Za logor u kome je stradalo 7000 Jevreja, građana Kraljevine, uglavnom sa teritorije Srbije, i preko 10000 Srba, neko ima mozga i obraza da napiše ovo gore.
magnus magnus 08:09 08.08.2020

Re: ...

da podsetim opet: Beograd i država Srbija se još uvek nisu dostojno odužili žrtvama konc logora na Starom sajmištu. Godina je 2020, a još uvek nema ni plana kako da se današnji prostor, sa sadržajima koji vredjaju uspomenu na oko 40 000 žrtava tog konc logora, pretvori u Spomen muzej, makar kao onaj u Jasenovcu!!!


magistre Mladenoviću logor na sajmištu je bio u NDH i "uređen" nizom zakona Zakonske odredbe za obranu naroda i države preko Zakonske odredbe o zaštiti arijske krvi i časti hrvatskog naroda, Zakonske odredbe o zabrani ćirilice do Zakonske odredbe o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilni boravak u sabirne i radne logore: pod direknom upravom UNSa ( ustaška nadzorna služba ) i Vjekoslava Luburića , posljeratnog izdavatelja novina Drina pod imenom "general Drinjanin" čije su tekstove o ćetnicima i velikosrpstvu prenosio doktor Franjo Tuđman u zbornicima "Instituta za povijest radničkog pokreta jugoslavije" Dakle filipe ti smatraš da treba prigodno obilježit koncentracioni logor koji su držali i upravljali hrvati i pripisati ga srbima ,,, pa filipe jedan od razloga prešučivanja tog logora je minimiziranje hrvatskog zlodjela na teritoriju srbije .
freehand freehand 08:30 08.08.2020

Re: ...

magnus
da podsetim opet: Beograd i država Srbija se još uvek nisu dostojno odužili žrtvama konc logora na Starom sajmištu. Godina je 2020, a još uvek nema ni plana kako da se današnji prostor, sa sadržajima koji vredjaju uspomenu na oko 40 000 žrtava tog konc logora, pretvori u Spomen muzej, makar kao onaj u Jasenovcu!!!


magistre Mladenoviću logor na sajmištu je bio u NDH i "uređen" nizom zakona Zakonske odredbe za obranu naroda i države preko Zakonske odredbe o zaštiti arijske krvi i časti hrvatskog naroda, Zakonske odredbe o zabrani ćirilice do Zakonske odredbe o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba na prisilni boravak u sabirne i radne logore: pod direknom upravom UNSa ( ustaška nadzorna služba ) i Vjekoslava Luburića , posljeratnog izdavatelja novina Drina pod imenom "general Drinjanin" čije su tekstove o ćetnicima i velikosrpstvu prenosio doktor Franjo Tuđman u zbornicima "Instituta za povijest radničkog pokreta jugoslavije" Dakle filipe ti smatraš da treba prigodno obilježit koncentracioni logor koji su držali i upravljali hrvati i pripisati ga srbima ,,, pa filipe jedan od razloga prešučivanja tog logora je minimiziranje hrvatskog zlodjela na teritoriju srbije .


E sad, dok saznamo ko je bio Dragomir Jovanović, da li je bio ustaša ili ne, i kakvaje bila njegova i uloga njegovih potčinjenih iz Specijalne policije u okupiranoj Srbijikako stojimo sa voim delom:

– Logor na Sajmištu je formalno bio na teritoriji NDH, ali je faktički bio izuzet iz uprave NDH i u stvari u okviru okupiranog Beograda. Bio je pod upravom nemačkog zapovednika logora. Srpskog upravnika nije bilo. Na Banjici je bilo potpuno drugačije, pošto je imala dva dela logora – srpskog upravnika i nemačkog upravnika i zajednički su delovali. Upravo zbog toga Nedić i vuče veliku odgovornost.
freehand freehand 09:21 08.08.2020

Re: ...

jinks
Čemu teške reči. Mislim da je Broz relativizovao i umanjivao zločine NDH, vi se sa tim ne slažete.

Realno, u deset komentarapokušao sam da dođem do odgovora na pitanje o kojim podacima govoriš. Nisam uspeo jer uvek odgovaraš istim frazama i floskulama krijući se iza nekakvog kvaziintelektualnog tajnovitog stava tipa "znaš ti, svi znaju..."
Meni, iskreno, to deluje kao zajebavanje. Prilično nedotupavno, ali eto, bar u pokušaju.
j_grandson j_grandson 10:58 08.08.2020

Re: ...

freehand
jinks
Čemu teške reči. Mislim da je Broz relativizovao i umanjivao zločine NDH, vi se sa tim ne slažete.

Realno, u deset komentarapokušao sam da dođem do odgovora na pitanje o kojim podacima govoriš. Nisam uspeo jer uvek odgovaraš istim frazama i floskulama krijući se iza nekakvog kvaziintelektualnog tajnovitog stava tipa "znaš ti, svi znaju..."
Meni, iskreno, to deluje kao zajebavanje. Prilično nedotupavno, ali eto, bar u pokušaju.

Sreća te si ti dokumentovao svoje tvrdnje (dobro, neki kažu i tlapnje), pojačavajući ih istoričarima ustaške provinijencije.
A jesi, jinks si udavio kao 'zmija žabu'.
Što jes' jes'.
not2old2rock not2old2rock 16:20 10.08.2020

Re: ...

Filip Mladenović


Sve ostale ulice posvećene Brozu u ostalim beogradskim opštinama, zovu se - Maršala Tita.Има ли код вас комунаца - титоиста трука гриже савести због покоља по Мачви и Поцерју, а за које је то ђубре у ку унд ку војсци одликовано и унапређено?


not2old2rock not2old2rock 16:53 10.08.2020

Re: ...

Filip Mladenović


I NDH i Nedićeva Srbija su normalno saradjivale tokom II svetskog rata, Pavelić je održavao kontakte sa Dražom, a kada su uvideli da će biti poraženi od antifašista, ustaše i četnici su zajedno bežali.Стварно? Две окупиране земље "нормално сарађивале"? Каква си ти будалчина!!!
magnus magnus 15:44 12.08.2020

Re: ...

Kada sam porastao, ukapirao sam da su Ustaše (tj. Hrvati) ubijali Srbe.
Vrlo rano mi je postalo jasan cilj tih koji su postavljali te spomenike sa takvim natpisima.
A to je sahranjivanje istine.
Na žalost, neke budalčine ni danas ne mogu to da shvate i još propagiraju te idiotarije.
Eeee, ali oni su voleli Titu više od mame i tate - boleo ih kurac za žrtve svoga naroda.

da i zato su hrvatskoj masovno minirali spomenike palim borcima i žrtvama fašizma , recimo u mom selu su sva imena bila na čirilici, jel od 80 kuća pola je bilo srpskih ali su na tom spomeniku svi bili srbi ( pali borci i žrtve fašističkog terora ) u susjednim selima gdje bi se zalomio koji pemac mađar il hrvat bilo je na latinici , poslje je "za josipoviča" nešto obnavljano al ono sterilno lupe šahovnicu i napišu svim žrtvama rata i poginulim za slobodu hrvatske i objasne mi da su i oni kloje su na pelješcu podavili i koji su poginuli u patrizanima pali za hr ... jebiga , inače valja spomenuti da je oko 35% ustaške vojnice u cjelokupnij NDH bilo iz "orijentalnog uljudbeniog kruga" dakle muslići al preko 50% na teritoriji ndh .. ima sad jedna druga fora , zakon o grobljima koji je groblja izuzeo iz crkvenih župa (kod katolika) i parohisskih opština ( kod pravoslavnih grobalja ) i prenio ih u vlast grada .. e sad komunalac ako nema par godina uplate jednostavno preore grobno mjesto i makne oznake ,,, znam pravoslavnog popa koji je plaćao za grobno mjesto oca Petra Preradoviča uredno popravljao krst sa čiriličnim natpisom koji je uredno devastiran od kraja sedamdesetih , svaki put kad ga on popravi neko ga sruši ili uništi ime

gedza.73 gedza.73 20:54 06.08.2020

Aj da probam

opet.

Verovatno će da bude duže ali možda nije loše istrpeti i pročitati do kraja.

Filipe prva stvar koja je bila najvažnija tokom WW2 je bratoubilački rat.

Povezaću ti nekoliko stvar. I Jovovića i tvoju Šumadiju i zločine i partizane.
(da ne guglam i citiram, pišem po pamćenju pa možda ponegde omašim)

U Vranju su najviđeniji ljudi potpisali apel da se prekine bratoubilački rat i da se prestane sa međusobnim sukobima. Prva stvar koju su partizani uradili kad su ušli u Vranje je bila da streljaju poptipsnike apela.

U Crnoj Gori (ne znam baš puno) je možda bilo najstrašnije. Ti si napisao samo jednu stranu priče a ima još toga da se doda. Postojala je naredba o napadima na sela i porodice četnika. Tu je krenulo vrzino kolo međusobnih ubijanja.

Da li ti znaš da je partizan koji je ubio rođenog oca na javnom skupu nagrađen od rukovodstva tako što je postao nešto za Hercegovinu?
Đilas je vraćen u Crnu GOru da spreči leva skretanja pa je još jedan raskol (prebezi iz partizana u četnike) stvoren ubijanjem partizana koji su se sumnjičili da nisu dovoljno komunisti.

Pobiju svoje saborce, nad njihovim leševima igraju kolo i zakucavaju mrtve kučiće na krtače iznad leševa.
Crna Gora koja ima stanovnika kao neki manji gradić se ubijala krvničkije nego što su to radili Nemci i ITalijani.

Niti su četnici u tome vodili, niti su partizani za njima zaostajali.

Filip Mladenović Filip Mladenović 21:01 06.08.2020

Re: Aj da probam

Bio je to i rat protiv fašizma i gradjanski rat.

U ta 2 rata, deo gradjanstva se opredelio da se bori i protiv okupatora, nemačkih nacista i italijanskih fašista, i protiv sugradjana koji su saradjivali sa okupatorima.

Na kraju su, uz velike žrtve, pobedili gradjani antifašisti.

Poraženi su italijanski fašisti, nemački nacisti i svi oni koji su ih ovde, bilo u Srbiji ili u Crnoj Gori, podržavali.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:06 06.08.2020

Re: Aj da probam

Aj da probam
opet.


Dobro, nisi uspeo ovaj put, al budi uporan :)
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:08 06.08.2020

Re: Aj da probam

Upornošću se ne mogu promeniti niti relativizovati istorijske činjenice!
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:09 06.08.2020

Re: Aj da probam

Upornošću se ne mogu promeniti niti relativizovati istorijske činjenice!


A činjenice su ono što ti kažeš :)
predatortz predatortz 21:10 06.08.2020

Re: Aj da probam

Filip Mladenović
Upornošću se ne mogu promeniti niti relativizovati istorijske činjenice!


Tačno!
A ti to pokušavaš.

Smatraš da čovek koji je pucao na najvećeg zlikovca prema tvom narodu ne zaslužuje ulicu u Beogradu.


gedza.73 gedza.73 21:20 06.08.2020

Re: Aj da probam

Što se tiče Šumadije. U Čačku su komunsti igrali fudbalsku utakmicu sa Nemcima. o tome je pričao Puriša Đorević. U Badnjevcu je organizovan pokret otpora i to od strane sveštenika ANdre BOžića (streljan u Šumaricama po naredbi Marisava Petrovića) i Dražinog izaslanika Dragana Sotirovića. Heroja pokreta otpora u Poljskoj.
Njih dvojica sa domaćinima iz tog kraja su organizovali pokret otproa dok su komunisti pripremali proslavu Prvog maja.

Da na trenutak skrenem priču i povežem ti nekoliko događaja. Što porediš ustače i četnike.

U Zagrebu na službi je bio Jovan Deroko. Prilikom napada Nemačke na Jugoslaviju Hrvati (oficiri i vojnici, ne ustaše, ne NDH, ne domobrani nego hrvatska vojska polaže oružje) su izdali i Zagreb je bio dobijen bez borbe.

Neki od tih Hrvata su u partizanskim jedinicama pri 'oslobođenju Srbije' slali decu i neobučene mladiće na Sremski front jer 'Srbijanci nisu dovoljni izginuli'.

Deroko preko Crne Gore dolazi u kontakt sa Ravnogorskim pokretom i učestvuje u akcijama protiv Nemaca. Ostaje zabeleženo da je bio energiačn protivnik sukoba sa partizanima sa kojima imaju neke zajedničke akcije.

Ko je prvi počeo? Da li četnici zbog civilnih žrtava ili komunisti zbog svetske revolucije nije možda toliko ni važno koliko je bitno šta je to uradilo Srbiji tokom druge polovine XX veka i položaja Srbije danas.

po jednoj verziji Jovana Deroka ubija šesnaestogodišnji partizan iz okoline Čačka, seljaci ga sahranjuju pored groba Tanska Rajića iz tvojih Stragara (*) da bi nakon toga partizani raskopali grob, srušili spomenik i telo četnika i natifašiste Jovana Deroka nikada nije pronađeno.

Da se vratim na Sotirovića. Njega hapse u kragujevcu, sprovode u logor u BG pa u Poljsku odakle on beži i pridružuje se pokretu otpora kao Draža Četnik.
Ono po čemu ga Poljaci poštuju je da je nakon rata odbio ponudu Crvene armije da se vrati kao nagrađen oficir i služi TItu. Živeo je u Francuskoj do smrti.

Drugi četnik, prekodrinac, koji se isto borio protiv Nemaca u poljskoj vojsci je, preko Sovjeta, isporučen SFRj i streljan.
(ovo su samo dve priče koje su slične a sa različitim ishodima)

(*)
Šumadija je zbog civilnih žrtava i odmazde sto za jednog bila u specifičnoj situaciji u odnosu na druge krajeve sa srpskim življem. Spaljivanje STragara '43 (ti znaš koliko ima peške od Plaskovca do Stragara) je bila nemačka odmazda zbog četničke akcije jedinca na Rudniku.

četnici, kad su videli Nemce, su sklonili ljude u zbeg (ostali su neki stari koji nisu hteli da napuste ognjišta i zbog toga su stradali). Partizani na Svetinji presretnu nemačku kolonu, ubiju dvojicu, jednog rane (DUgaliću se zaglavi metak u šarcu pa je cela akcija bila dovedena u pitanje što je zapisano u ratnom izveštaju ili kako se već to zove), pobegnu u šumu sa zaplenjenom čokoladom i hranom (zvanično učeno u školi, ja svedok) i Nemci streljaju krečare iz Šenja.

Što se tiče Draže. Draža je na suđenju u FNRJ osuđen od grupe građana, u SAD je na istom suđenju oslobođen od grupe građana.

Pošto se ti zalažeš za EU, 'jednog dana svi jugosloveni u jednoj državi', države EU su donele rezoluciju o osudi komunizma koji je činio masovna ubistva, deportacije i genocid, kao i o osudi totalitarnih režima (možda si preskočio da je Sajmište nosilo ploču kojom se umesto jevrejskih, romskih i srpskih žrtava jasno pokazuje da je jedini najrodoljubiviji sin sam stradao, bio pogreben i vasrksao u tom istom logoru kao 'najstameniji sin komunizma TIto' što je debilizam kako onih koji su pisali tako i onih koji danas TO smatraju za parametar uređenog društva.
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:21 06.08.2020

Re: Aj da probam

predatortz
Filip Mladenović
Upornošću se ne mogu promeniti niti relativizovati istorijske činjenice!


Tačno!
A ti to pokušavaš.

Smatraš da čovek koji je pucao na najvećeg zlikovca prema tvom narodu ne zaslužuje ulicu u Beogradu.
Ne zaslužuje, jer je pre toga ubijao svoje sunarodnike, a onda pobegao od ruke pravde pacovskim kanalima preko Italije u daleku Argentinu.


Dva pucnja, i to neuspela, jer je Pavelić preživeo, ne mogu abolirati ovog četničkog ratnog zločinca za ubijanja civila u Crnoj Gori i u Bosni!
gedza.73 gedza.73 21:21 06.08.2020

Re: Aj da probam

Upornošću se ne mogu promeniti niti relativizovati istorijske činjenice!


aj onda objasni istorijsku činjenicu da su komunsti igrali prijateljsku fudbalsku utakmicu sa nacistima u Čačku u junu '41.
i ostalo što sma možda malo preopširno napisao.Życie Dragana Sotirovića to historia niezwykła. Można powiedzieć, że to legenda partyzantki serbskiej i polskiej. Przez lata powojenne i czasy komunizmu była nie tyle zapomniana, co przemilczana. Nie mogło być inaczej, ze względu na jego działalność i poglądy. Pierwszy współpracownik generała Mihajlovića w antyhitlerowskim i antykomunistycznym ruchu oporu w Jugosławii.

Saradnik generala Mihailovića u antihitlerovskom i antikomunističkom otporu u Jugoslaviji. Film je mislim iz 2019. i prikazan na poljskoj televiziji.

edit
ne smatram da su ljudi koji su pristupali partizanskom pokretu mislili da rade loše. Komunsti su zatvorena sekta, podređena vrhu. Vrh i politički komesari su glavni krivci. oni su streljali svoje koji bi im se usprotivili a kamoli one koji nisu bili za komunizam sovjetskog tipa koji su oni uveli u Srbiju o kojoj su imali stav da je hegemonistička, velikosrpska tvorevina koju su napravile velike sile (kraljevinu SHS).

maksa83 maksa83 21:26 06.08.2020

Re: Aj da probam

Dva pucnja, i to neuspela, jer je Pavelić preživeo, ne mogu abolirati ovog četničkog ratnog zločinca za ubijanja civila u Crnoj Gori i u Bosni!

Filipe izvini zbog onog da si glup kao vreća puna gumenih kuraca.

Ti si glup kao jebeni vagon pun gumenih kuraca.
predatortz predatortz 21:28 06.08.2020

Re: Aj da probam


Ne zaslužuje, jer je pre toga ubijao svoje sunarodnike, a onda pobegao od ruke pravde pacovskim kanalima preko Italije u daleku Argentinu.


Prvo, ne postoji ni jedan podatak da je bilo koga ubio. Ako ga ti imaš, iznesi ga.
Drugo, u Italiju je otišao kao član vojne misije, a koliko sam čitao tamo se priključio savezničkoj obaveštajnoj službi.
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:30 06.08.2020

Re: Aj da probam

gedza.73
Što se tiče Šumadije. U Čačku su komunsti igrali fudbalsku utakmicu sa Nemcima. o tome je pričao Puriša Đorević. U Badnjevcu je organizovan pokret otpora i to od strane sveštenika ANdre BOžića (streljan u Šumaricama po naredbi Marisava Petrovića) i Dražinog izaslanika Dragana Sotirovića. Heroja pokreta otpora u Poljskoj.
Njih dvojica sa domaćinima iz tog kraja su organizovali pokret otproa dok su komunisti pripremali proslavu Prvog maja.

Da na trenutak skrenem priču i povežem ti nekoliko događaja. Što porediš ustače i četnike.

U Zagrebu na službi je bio Jovan Deroko. Prilikom napada Nemačke na Jugoslaviju Hrvati (oficiri i vojnici, ne ustaše, ne NDH, ne domobrani nego hrvatska vojska polaže oružje) su izdali i Zagreb je bio dobijen bez borbe.

Neki od tih Hrvata su u partizanskim jedinicama slali decu i neobučene mladiće na Sremski front jer 'Srbijanci nisu dovoljni izginuli'.

Deroko preko Crne Gore dolazi u kontakt sa Ravnogorskim pokretom i učestvuje u akcijama protiv Nemaca. Ostaje zabeleženo da je bio energiačn protivnik sukoba sa partizanima sa kojima imaju neke zajedničke akcije.

Ko je prvi počeo? Da li četnici zbog civilnih žrtava ili komunisti zbog svetske revolucije nije možda toliko ni važno koliko je bitno šta je to uradilo Srbiji tokom druge polovine XX veka i položaja Srbije danas.

po jednoj verziji Jovana Deroka ubija šesnaestogodišnji partizan iz okoline Čačka, seljaci ga sahranjuju pored groba Tanska Rajića iz tvojih Stragara (*) da bi nakon toga partizani raskopali grob, srušili spomenik i telo četnika i natifašiste Jovana Deroka nikada nije pronađeno.

Da se vratim na Sotirovića. Njega hapse u kragujevcu, sprovode u logor u BG pa u Poljsku odakle on beži i pridružuje se pokretu otpora kao Draža Četnik.
Ono po čemu ga Poljaci poštuju je da je nakon rata odbio ponudu Crvene armije da se vrati kao nagrađen oficir i služi TItu. Živeo je u Francuskoj do smrti.

Drugi četnik, prekodrinac, koji se isto borio protiv Nemaca u poljskoj vojsci je, preko Sovjeta, isporučen SFRj i streljan.
(ovo su samo dve priče koje su slične sa različitim ishodima)

(*)
Šumadija je zbog civilnih žrtava i odmazde sto za jednog je bila u specifičnoj situaciji u odnosu na druge krajeve sa srpskim življem. Spaljivanje STragara '43 (ti znaš koliko ima peške od Plaskovca do Stragara) je bila nemačka odmazda zbog četničke akcije jedinca na Rudniku.

četnici, kad su videli Nemce, su sklonili ljude u zbeg (ostali su neki stari koji nisu hteli da napuste ognjišta i zbog toga su stradali). Partizani na Svetinji presretnu nemačku kolonu, ubiju dvojicu, jednog rane (DUgaliću se zaglavi metak u šarcu pa je cela akcija bila dovedena u pitanje što je zapisano u ratnom izveštaju ili kako se već to zove), pobegnu u šumu sa zaplenjenom čokoladom i hranom (zvanično učeno u školi, ja svedok) i Nemci streljaju krečare iz Šenja.

Što se tiče Draže. Draža je na suđenju u FNRJ osuđen od grupe građana, u SAD je na istom suđenju oslobođen od grupe građana.

Pošto se ti zalažeš za EU, jednog dana svi jugosloveni u jednoj državi, države EU su donele rezoluciju o osudi komunizma koji je činio masovna ubistva, deportacije i genocid, kao i o osudi totalitarnih režima (možda si preskočio da je Sajmište nosilo ploču kojom se umesto jevrejskih, romskih i srpskih žrtava jasno pokazuje da je jedini najrodoljubiviji sin sam strada, bio pogreben i vasrksao u tom istom logoru kao 'najstameniji sin komunizma TIto' što je debilizam kako onih koji su pisali tako i onih koji danas TO smatraju za parametar uređenog društva.


Saglasan sam da je Šumadija mnogo propatila zbog gradjanskog rata.

To sam osetio i na vlastitoj porodici po majci, iz Plaskovca kod Topole.

Evo konkretno: četnici su sprovodili nasilnu mobilizaciju, da bi nedovoljno obučene mladiće slali u Bosnu da ratuju zajedno na nacistima protiv antifašista.

Dakle, ne samo da su klali, nego su mlade ljude, 18, 19 godina terali u sigurnu smrt. I nedostojnu, jer se mnogima od njih ne znaju ni grobovi.

Eto, ratna drama mog Plaskovca, a o Vinči, Masloševu, Stragarima, Šatornji, Topoli... da i ne govorim!
predatortz predatortz 21:32 06.08.2020

Re: Aj da probam

Dakle, ne samo da su klali, nego su mlade ljude, 18, 19 godina terali u sigurnu smrt. I nedostojnu, jer se mnogima od njih ne znaju ni grobovi.


Goviriš o Sremskom frontu?
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:38 06.08.2020

Re: Aj da probam

predatortz

Ne zaslužuje, jer je pre toga ubijao svoje sunarodnike, a onda pobegao od ruke pravde pacovskim kanalima preko Italije u daleku Argentinu.


Prvo, ne postoji ni jedan podatak da je bilo koga ubio. Ako ga ti imaš, iznesi ga.
Drugo, u Italiju je otišao kao član vojne misije, a koliko sam čitao tamo se priključio savezničkoj obaveštajnoj službi.


U arhivima Crne Gore mogu se pronaći mnogobrojni podaci o ratnim zločinima koje su počinili četnici u Danilovgradu pod komandom Jakova Jovovića. A jedan od najbližih njegovih saradnika, član Štaba, bio je Blagoje Jovović.

Takodje, i svedočenja rodjaka žrtava četničkog terora dokazuju četničke ratne zločine Jovovića.

I najzad, da su Jovovići bili nevini, zašto se nisu sklonili u Veliku Britaniju, Francusku, SAD, Kanadu...nego su pacovskim kanalima, poput ustaša, pobegli u Argentinu?
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:41 06.08.2020

Re: Aj da probam

predatortz
Dakle, ne samo da su klali, nego su mlade ljude, 18, 19 godina terali u sigurnu smrt. I nedostojnu, jer se mnogima od njih ne znaju ni grobovi.


Goviriš o Sremskom frontu?


Ne, tamo je teško ranjen moj otac Miloje.

Govorim o četničkim nasilnim mobilizacijama mladića u Šumadiji, kako bi ih slali da ratuju sa ustašama i nacistima protiv antifašista.
predatortz predatortz 21:43 06.08.2020

Re: Aj da probam


Ne, tamo je teško ranjen moj otac Miloje.


A koliko je on obuke imao pre nego što su ga otpremili na front?
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:47 06.08.2020

Re: Aj da probam

Govorim o četničkim nasilnim mobilizacijama mladića u Šumadiji, kako bi ih slali da ratuju sa ustašama i nacistima protiv antifašista.


Kažem ja, bolnica:)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana