Gradjanske inicijative

ZAHTEV Ministarstvu državne uprave!

Filip Mladenović RSS / 06.08.2020. u 03:00

BRAĆA PO ZLOČINU
BRAĆA PO ZLOČINU
ZAHTEV ZA ODBIJANJE DAVANJA SAGLASNOSTI IMENOVANJU ULICE U ZEMUNU PO JEDNOM RATNOM ZLOČINCU I KVISLINGU

Na osnovu člana 1 USTAVA Republike Srbije, člana 94 ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI i člana 7 ODLUKE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICA I TRGOVA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA, podnosim Zahtev da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odbije davanje saglasnosti za imenovanje ulice na teritoriji beogradske opštine Zemun po kvislingu i četničkom ratnom zločincu Blagoju Jovoviću.

                                                                  O B R A Z L O Ž E N J E

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su 30. 07. 2020. godine odluku da Zagorska ulica u Zemunu promeni naziv u ulicu Blagoja Jovovića.

Ovom odlukom bitno su povredjeni član 1 Ustava Republike Srbije, član 94 Zakona o lokalnoj samoupravi i član 7 Odluke o utvrdjivanju naziva ulica i trgova na teritoriji grada Beograda.

Prema univerzalnim vrednostima, na kojima se država Srbija zasniva i koje su eksplicitno nabrojane u članu 1. Ustava Republike Srbije, davanje imena jednoj beogradskoj ulici saradniku okupatora i ratnom zločincu tokom II svetskog rata predstavlja antiustavan čin.

Takodje, bitno je povredjen i član 94 Zakona o lokalnoj samoupravi, st. 1:
"Ako sadržina odredbi predloga statuta jedinice lokalne samouprave ili drugih akata o praznicima i nazivima delova naseljenih mesta ne odgovara istorijskim ili stvarnim činjenicama, ako se njima povređuju opšti i državni interesi, nacionalna i verska osećanja ili vređa javni moral, ministarstvo nadležno za poslove lokalne samouprave odbiće, u roku od 60 dana od dana prijema predloga statuta ili drugog akta, davanje saglasnosti na te odredbe."

Davanje imena ulice u Zemunu jednom četniku, koji je zajedno sa svojim starijim rodjakom Jakovom Jovovićem, počinio monstruozne ratne zločine u Danilovgradu, širom Crne Gore i u Bosni i Hercegovini, izmedju ostalih i streljajući mlade crnogorske antifašiste 23. jula 1944. u Lazinama, bitna je povreda navedenog člana 94 Zakona o lokalnoj samoupravi, i to dela koji se odnosi na opšte i državne interese, kao i na javni moral.

I najzad, pomenutom odlukom Skupštine grada Beograda od 30. 7. 2020. prekršen je član 7 Odluke o utvrdjivanju naziva ulica i trgova na teritoriji grada Beograda. U prvom stavu člana 7 ove ODLUKE piše: "Nazivi ulica i trgova utvrđuju se prema univerzalnim vrednostima i značenjima - po imenima znamenitih ličnosti, značajnih istorijskih, političkih, geografskih, etnoloških i drugih obeležja."

Bitna povreda univerzalnih vrednosti i značenja je davanje imena ulici jednom pripadniku kvislinških snaga, koji je okrvavio ruke ubijanjem svojih mladih sunarodnika - antifašista iz Danilovgrada, da bi potom pobegao od ruke pravde u daleku Argentinu, gde su se zajedno skrivali i ustaški i četnički ratni zločinci.

Tamo je i skončao, nikada ne odgovarajući pred sudom za počinjena zlodela u Crnoj Gori tokom II svetskog rata!

U prilogu ovog Zahteva dostavljam jedan deo relevantnih istorijskih dokumenata, koji dokazuju počinjene ratne zločine kvislinga Blagoja Jovovića i njegovog rodjaka Jakova Jovovića tokom II svetskog rata, kao i fotografije, na kojima je Blagoje Jovović u četničkoj uniformi sa Hitlerovim vojnicima, a Jakov Jovović kao četnički komandant sa italijanskim fašistima i nemačkim nacistima.

Napominjem da je i prošle, 2019. godine, takodje došlo do grube greške prilikom promene naziva jedne ulice, tada na teritoriji opštine Čukarica. Naime, ulica koja je nosila ime poznatog antifašiste Stjepana Filipovića, čiji se snimak vešanja u Valjevu 1942. godine nalazi u zgradi UN u Njujorku kao simbol borbe protiv fašizma, dobila je nov naziv - ulica Emila Perške. Ispostavilo se da se radi o jednom zvaničniku nacističke tvorevine - Nezavisne države Hrvatske, pa je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave moralo hitno reagovati izdavanjem naloga da se ovaj skandalozni propust ispravi, jer je bio u suprotnosti sa navedenim članom 94 Zakona o lokalnoj samoupravi.

Isto se sada dogodilo u slučaju promene naziva jedne ulice u Zemunu!

U Beogradu, 6. 8. 2020.                                                     Filip Mladenović, novinar

 Komentari (636)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

apostata apostata 23:45 08.08.2020

Re: Aj da probam

Prvo da i ja tebi kažem da ću ti odgovarati samo na one komentare koje se direktno odnose na ono što sam ja pisao u svom prošlom postu. I tamo sam se zeznuo pa sam uletio u one priče o Bugarima i još svašta nešto, što veze nema sa onim što je inicijalni povod naše diskusije.

Ja znam da je to tvoj stil, metod ili šta već, ali to ne znači da mora biti i moj.
gedza.73
U dva toma pišem odgovor :))

prvo da kažem kako nisam istoričar nego meanićar-praktičar.

Jelica je imala blog ako se sećaš o jednom poslovnom partneru iz Turske koji je pričao kako su Turci doneli kulturu, red, napredak i civilizaciju u Srbiju a da su im se Srbi za to krvavo osvetili u ustanku nabijajući ih na kolac i proterujući ih iz Srbije.

meni je slična partizanska istorija. Zašto? Na primer oficir koji se drznuo da kaže kako je po nacionalnom ključu nesrazmerno raspoređeno oficira iz Srbije je po kratkom postupku penzionisan uz reči
'Ti oćeš da vratiš kralja Aleksandra i srpsko ugnjetavanje nas ostalih naroda i narodnosti u vojsci?'
i to je izjavio Hrvat koji je u ratovima devedesetih bio bliski Tuđmanov saradnik dok je Mamula ili neko sličan njemu izjavio da su oni pod hrvatskim zapovedništvom u NOB-u krvarili i da su zaslužili rukovodeće pozicije jer Srbi iz Srbije su sarađivali sa okupatorom (ondra mantra nedić-ljotić-sajmište-srbi=HimlerGebelsHitler zajedno)

Pričam o vremenu pre proglasa nakon pasijih groblja i levih skretanja u Crnoj Gori.

Ali zašto pričaš o tom vremenu? Kakve veze ono ima sa onim što sam ja napisao u onom prvom komentaru predatoru?
Što dovodi do račvanja tradicionalne crnogorske opčinjenosti Rusijom pa do račvanja slepe poslušnosti Rusima i njihovim direktivama pa do račvanja zelenaša Jove Kapičića kao okupatora koji strelja 'poput BOga' u Beogradu sveteći se do smrti za 1918. i do račvanja devedesetih i odluke da mi budemo strateški pozicionirani ruski saveznik (crnogorski general, TItov dvojnik i bezbednjak koji je obučavao muslimanske fundamentaliste je izjavio devedesetih 'JNA, Staljin i Tito')


Ako sam ja dobro shvatio ti se baviš istorijom. Zar se nisu Tito i KP zalagali za nacionalno rušenje države (Drezden), versajske tvorevine i stvaranje balkanske federacije koja će da bude sovjetska gubernija i njihova predstraža (Brest) protiv srpskog (francuskog uticaja) hegemonizma (uništavajući i gutajući srspku socijaldemokratiju) pravljenjem nacionalnih država a ne banovina. Osim toga kraljevina SHS je tek neznatno uvećana zalaganjem miliona naših rodoljubivih naroda i narodnosti pod vođstvom najstamenijeg sina.

Jesu zalagali su se, ali taj stav je radikalno promjenjen 1934. na
Četvrtoj zemaljskoj konferenciji u Ljubljani, da bi zatim bio i usvojen 1935. na plenumu CK u Splitu, kao dio platforme sa kojom će KPJ iste godine nastupati na Sedmom kongresu kominterne u Moskvi, gdje je taj stav potvrđen i kao stav Kominterne.

Da je partija i dalje vjerna tom stavu potvrđeno je i odlukama Pete zemaljske konferencije KPJ, održanoj u Zagrebu u oktobru 1940. gdje je između ostalog npr. rečeno da je Pakt o nenapadanju između SSSR-a i Nemačke "nastojanje SSSR-a da što je moguće duže osigura mir na svojim granicama, ali isto tako ne treba imati nikakvih iluzija da će to potrajati. Međutim, pakt ne može uticati na KPJ da menja ocenu o karakteru nacostičke Nemačke, njene osvajačke politike prema Jugoslaviji i zadataka Partije u vezi sa takvom politikom".
Citirano iz tonskog zapisa YT klipa u okviru komentara.
Ovog

Aha.
I šta je problem tu? Infiltracija?
Pa fino je rečeno i zbog čega i u kojem cilju.
Tito sam izjavljuje da su oni, partija pod rukovodstvom Kominterne, radili na ubacivanju svojih političkih komesara među oficire odane kralju i monarhiji (s obzirom da je postojao jedan veliki rat pre toga u kome su ti oficiri učestvovali a to su u ogromoj većini bili Strbi iz Srbije jasno je na koga s eodnosi pošto su Hrvati bili na drugoj strani u vojsci koja je napadala, pljačkala i ubijala Srbiju) kako bi vrbovali oficire za svoju stvar. U čemu, kako kaže, nisu imali uspeha.

Među oficirima koji su bili odani kralju i monarhiji bilo je i te kako defetista .., bilo ih je čak i među generalima.
I da KPJ-u je institut političkog komesara uvela 4.07.'41.
Ima jedna skočica-poskočica u kojoj Hrvat podjebava kako su Srbi ubijali svoje kraljeve i bacali sa terasa.
Odgovor je bio
'IMali pa bacali'

To su unutrašnja razračunavanja u Srbiji. Koji đavo ima Hrvat iz neke zagorske popizdine da menja uređenje Srbije? I ti po moskovskoj direktivi?

On je prvenstveno mjenjao uređenje Jugoslavije, a sa njom automatski i Srbije kao njezinog sastavnog djela.
apostata apostata 23:58 08.08.2020

Re: Aj da probam

gedza.73

komunisti su tada bili ISIS. Zaboravljamo činjenicu da je Turska bila puna Rusa koji su izbegli pred terororom poluludih ubica koji su se ipak vrlo dobro razumeli u skupocene stvari. Lenjin je na primer preko izaslanika kupio (na svoje ime) Rols Rojs uz rabat jer je Crvena Rusija kupila motore za avione.
Ti Rusi su bili svedoci šta komunstička partija uradi jednoj državi i stanovništvu.

Opet kažem komunisti su u to vreme bili ISIS. Fanatična radikalna organizacija.
Koja je kao Vojna liga, čim se dokopala vlasti, ne samo tajanstvenim političkim ubistvima nego i logorima po BUgarskoj osvetila istovremeno ne radeći za nacionalni interes BUgarske nego za nacionalni interes imperijalistićkog Sovjetskog Saveza.

Kako to Vojna liga radila za nacionalni interes SSSR-a?
jedino me zanimaju implikacije na srpsku sudbinu. Obelodanjen Londosnki sporazum. To što je Lenjin predao Nemcima neke ruske oblasti i platio odštetu što su pružali Nemačkoj otpor na strani saveznika je njihova sudbina.

Ali to što je njegova partija nazvala Simu Markovića (kad se malo pobunio protiv Kominteren pa su našli boljeg i poslušnijeg sradnika) velikosprskim nacionalistom je uticalo da nas okupiraju komunistički poslušnici iz regiona.
Zar nisu na nekoj komunističkoj konferenciji rekli da su Srbi kolonijalisti iz balkanskin ratova u Makedoniji i Albanijia i da smo hegemonisti u SHS. Što pokazuje saradnja komunista i ustaša i izjavama da se komunisti stavljaju na stranu ustaša (VMRO) u cilju
samoodređenja potlačenih naroda do otcepljenja
(svaka sličnost sa '74. namerna... nije mi namera da stavim u istu ravan ustaše i komuniste samo koliko je komunistička ideologija bilapogubna po nacionalne i legitimne srpske interese)

Komunisti jesu uspeli da indoktrinacijom stvore sliku o sebi kao poštenim pojedincima koji su ubijali za ukradenu šljivu (vile, tanjiri i ubijanje dece bogataša su legitiman vid borbe preuzet iz Moskve) a u stvarnosti su ljudi bez integriteta koji su međusobnim cinkarenjima i ubijanjima doveli do toga (vraćamo se na Bugarsku) da im Moskva postavi bugarskog komunističkog tutora.

Prvo Moksva rastura rukovodstvo KPJ (ovo govori o stepenu samostalnosti u odlučivanju), postavlja im Čižinskog (Gorkića) na čelo (cinkari ga najveći sin naroda i narodnosti, moralna vertikala NOB-a i posleratnog uređenja)... u stvari nisam siguran u redosled ti verovatno blje znaš u kom je trenutku Komunistička partija Jugoslavije po naređenju iz Moskve bila pod patronatom bugarske komunističke ćelije.

Ako je od samog početka sarađivao sa komunistima onda je po njihovom naređenju hteo da spali avione na aerodromima i zabranio poletanje pilotima koji su hteli da pomognu svojim saborcima u Beogradu ali onda se otvaraju nova pitanja.

Po čijem naređenju - odakle ti ovo?
Zašto nije otišao komunistima pošto su oni već, kako ti kažeš, početkom aprila isplanirali otpor nego folskdojčerima i zašto nije otišao u Sloveniju nego u hrvatsku domobransku avijaciju.

Zašto bi otišao sa komunistima, ako oni nisu imali avione?
Gdje od njega veća korist?
I šta će u Sloveniji?
Jel’ Slovenija imala svoju avijaciju?
Ustaše jesu ubile njegovu porodicu.
Ipak je on tri godine bio u domobranskim jedinicama kao zapovednik, ako ne grešim. A onda ga Tito prihvata i daje mu visok položaj.

I šta je tu čudno?
Trebao ga je ubiti da gedža ne bi imao šta da mu prigovara.
Za razliku od njega Tadiju Sondermajera, jedan od pilota čuvene francuske Roda jedinice koja je ratovala protiv Crvenog barona, srpski avijatičar iz prvog svetskog rata, jedan od osnivača JAT-a (Aivo puta koga su prvo ukrale Švabe a onda komunisti) su komuniustičke vlasti osudile na godinu dana zatvora.

Nije on osuđen na godinu dana nego je osuđen na smrt, ali presuda je zbog napora porodice da dokaže njegovu nevinost stalno odgađana, da bi ga kao nevinog poslije godinu dana i oslobodili.
Ali nisu samo komunisti u njega sumnjali, sumnjali su i Englezi i kod njih je isto bio osuđen na smrt.
Što nas vraća u zatvoren krug. Njegova krivica je bila odanost srpskog oficira kralju i otadžbini a ne Titu i komunistima.

Jel' i kod Engleza to bila njegova krivica?
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:39 09.08.2020

Re: Aj da probam

gedza.73
Filip Mladenović
Najveći broj četničkih zlikovaca stigla je ruka pravde, uključujući i Dražu, dok se manjina, poput Jovovića, izvukla bežeći sa svojom braćom po zločinima - ustašama, u Južnu Ameriku i SAD.

Ti si bre Filipe gadan čovek. S obzirom da si dva fakulteta završio trebao bi biti bar malkice neki qrčev intelektualac.
Nije da sumnjam u tvoje sposobnosti dipl. ekonomiste i dipl. pozorištanca ali nešto ne verujem da bi poput nekog četnika (Milisav Šurbatović) bio uključen u NASA program, ili
Milorad M. Drachkovitch ... was born in Belgrade. During World War II, Drachkovitch fled to escape the communist regime in Yugoslavia and fought with the Resistance against the Nazis... Berkeley,Harvard University and, from 1961 to 1993, Hoover Institution on War, Stanford University.

ili
Branislav Stranjakovic (Uzhice 1923 – Paris 1998), alias “Branko Lazic” was a member of the Belgrade Underground Movement, a member of the United Democratic Youth Central Council and one of their three delegates at the Supreme Command. In August 1944 Stranjakovic published his first book “In Free Serbian Mountains” and graduated with PhD in Geneva. He was a world renowned expert on the History of Communism and the editor of the journal “East-West”.

Imaš četnika profesora po Ženevama, Amerikama, jedan je čak nosioc američkog ordena The Legion of Merit (a nije Draža)...
Teško da bi po tim zemljama napredovali kao priučeni obućari sa završenom političkom školom u tvojoj omiljenoj zagorskoj ulici..


Ti u stvari više pripadaš bloku koji je streljao i hapsio glumce
Жанка је изведена пред Суд за суђење злочина и преступа против националне части 3. фебруара 1945. године. После дужег већања, осуђена је на осам година губитка националне части. Није имала браниоца, чак ни по службеној дужности. Казна је била и друштвенокористан рад и одређено јој је да чисти улице. У молби за помиловање, две године касније, навела је да је током рата крила у свом стану Кочу Поповића и Самуила Пијаде (брата од стрица Моше Пијаде), породицу Флоре

ili strip crtače
Strip crtač Veljko Kockar streljan je u jesen 1944. godine kada je imao samo 24 godine, jer se našao na zloglasnoj listi izdajnika države pod obrazloženjem da je agent Gestapoa i saradnik okupartora... Ono što stoji u knjizi streljanih jeste da je Kockar crtao karikature Staljina

ili špijunirao profesore
Po završetku Drugog svetskog rata i komunističke revolucije Sud časti Beogradskog univerziteta je procenjujući podobnost Milutina Milankovića, za novi poredak, doneo sledeću karakteristiku u kojoj se priznaje da se Milanković istakao kao odličan stručnjak i naučnik koji se bavi astronomijom i nebeskom mehanikom, ali je "vrlo star i o nekom njegovom ličnom razvoju nema ni govora". Doduše, i on je dobar pedagog, ali "predavanja jedva otaljava". "Po političkoj orijentaciji pripada poznatoj matematičkoj kliki... Marksizam-lenjinizam uopšte ne poznaje niti pokazuje ikakav interes. Smatramo da je naš politički neprijatelj i da će kao takav umreti.

izbacivao sa fakultete
Aleksandar Đ. Kostić je bio jedan od osnivača, prvih profesora i dekan (1936—1939) Medicinskog fakulteta u Beogradu i osnivač Instituta za histologiju i embriologiju


Francuski predsednik ga je 1940. godine odlikovao Legijom časti, a 12 godina kasnije i njegovu ženu zbog zalaganja u primeni BCG vakcine.

(da ne bude kako su komunisti-antifašisti izmislili BSG pa boginje pa put na Mesec)

dva puta je izbacivan sa fakulteta. Prvi put 1941. zbog odbijanja saradnje sa okupatorskim vlastima, a drugi (i konačni) put 1952. od strane tadašnje komunističke uprave na fakultetu, kada mu se zabranjuje i oproštajni skup sa studentima.. Od svih bivših republika SFRJ, samo se Srbija obračunavala sa umetnicima

pripadnici umetničke grupe čika Duška Ilića na Čukarici, koja je tokom okupacije igrala predstave u okviru Crvenog krsta (skojevci ih označili kao ravnogorske), uhapšeni su. Četvorica su streljana, bez suđenja, na Košutnjaku, početkom novembra 1944. Streljan je vođa družine Dušan Ilić, Antonije Milanović, glumac-amater i horovođa Crkve Svetog Đorđa na Čukarici, Boško Savković, maturant sa svega 17 godina, i Radoslav Pavlović, student Likovne akademije i glumac kojem je otac nastradao na Sajmištu.


jebeš takvu slobodu.Sve ovo napisano je ništa u poredjenju sa jednom zaklanom bebom iz sela Vranić, zaklanim sestrama, ćerkama Darinke Radović iz sela Rajkovac ili preklanom decom iz Foče.

Sve zbog četničke kame!
j_grandson j_grandson 07:44 09.08.2020

Re: Aj da probam

Filip Mladenović
gedza.73
Filip Mladenović
Najveći broj četničkih zlikovaca stigla je ruka pravde, uključujući i Dražu, dok se manjina, poput Jovovića, izvukla bežeći sa svojom braćom po zločinima - ustašama, u Južnu Ameriku i SAD.

Ti si bre Filipe gadan čovek. S obzirom da si dva fakulteta završio trebao bi biti bar malkice neki qrčev intelektualac.
Nije da sumnjam u tvoje sposobnosti dipl. ekonomiste i dipl. pozorištanca ali nešto ne verujem da bi poput nekog četnika (Milisav Šurbatović) bio uključen u NASA program, ili
Milorad M. Drachkovitch ... was born in Belgrade. During World War II, Drachkovitch fled to escape the communist regime in Yugoslavia and fought with the Resistance against the Nazis... Berkeley,Harvard University and, from 1961 to 1993, Hoover Institution on War, Stanford University.

ili
Branislav Stranjakovic (Uzhice 1923 – Paris 1998), alias “Branko Lazic” was a member of the Belgrade Underground Movement, a member of the United Democratic Youth Central Council and one of their three delegates at the Supreme Command. In August 1944 Stranjakovic published his first book “In Free Serbian Mountains” and graduated with PhD in Geneva. He was a world renowned expert on the History of Communism and the editor of the journal “East-West”.

Imaš četnika profesora po Ženevama, Amerikama, jedan je čak nosioc američkog ordena The Legion of Merit (a nije Draža)...
Teško da bi po tim zemljama napredovali kao priučeni obućari sa završenom političkom školom u tvojoj omiljenoj zagorskoj ulici..


Ti u stvari više pripadaš bloku koji je streljao i hapsio glumce
Жанка је изведена пред Суд за суђење злочина и преступа против националне части 3. фебруара 1945. године. После дужег већања, осуђена је на осам година губитка националне части. Није имала браниоца, чак ни по службеној дужности. Казна је била и друштвенокористан рад и одређено јој је да чисти улице. У молби за помиловање, две године касније, навела је да је током рата крила у свом стану Кочу Поповића и Самуила Пијаде (брата од стрица Моше Пијаде), породицу Флоре

ili strip crtače
Strip crtač Veljko Kockar streljan je u jesen 1944. godine kada je imao samo 24 godine, jer se našao na zloglasnoj listi izdajnika države pod obrazloženjem da je agent Gestapoa i saradnik okupartora... Ono što stoji u knjizi streljanih jeste da je Kockar crtao karikature Staljina

ili špijunirao profesore
Po završetku Drugog svetskog rata i komunističke revolucije Sud časti Beogradskog univerziteta je procenjujući podobnost Milutina Milankovića, za novi poredak, doneo sledeću karakteristiku u kojoj se priznaje da se Milanković istakao kao odličan stručnjak i naučnik koji se bavi astronomijom i nebeskom mehanikom, ali je "vrlo star i o nekom njegovom ličnom razvoju nema ni govora". Doduše, i on je dobar pedagog, ali "predavanja jedva otaljava". "Po političkoj orijentaciji pripada poznatoj matematičkoj kliki... Marksizam-lenjinizam uopšte ne poznaje niti pokazuje ikakav interes. Smatramo da je naš politički neprijatelj i da će kao takav umreti.

izbacivao sa fakultete
Aleksandar Đ. Kostić je bio jedan od osnivača, prvih profesora i dekan (1936—1939) Medicinskog fakulteta u Beogradu i osnivač Instituta za histologiju i embriologiju


Francuski predsednik ga je 1940. godine odlikovao Legijom časti, a 12 godina kasnije i njegovu ženu zbog zalaganja u primeni BCG vakcine.

(da ne bude kako su komunisti-antifašisti izmislili BSG pa boginje pa put na Mesec)

dva puta je izbacivan sa fakulteta. Prvi put 1941. zbog odbijanja saradnje sa okupatorskim vlastima, a drugi (i konačni) put 1952. od strane tadašnje komunističke uprave na fakultetu, kada mu se zabranjuje i oproštajni skup sa studentima.. Od svih bivših republika SFRJ, samo se Srbija obračunavala sa umetnicima

pripadnici umetničke grupe čika Duška Ilića na Čukarici, koja je tokom okupacije igrala predstave u okviru Crvenog krsta (skojevci ih označili kao ravnogorske), uhapšeni su. Četvorica su streljana, bez suđenja, na Košutnjaku, početkom novembra 1944. Streljan je vođa družine Dušan Ilić, Antonije Milanović, glumac-amater i horovođa Crkve Svetog Đorđa na Čukarici, Boško Savković, maturant sa svega 17 godina, i Radoslav Pavlović, student Likovne akademije i glumac kojem je otac nastradao na Sajmištu.


jebeš takvu slobodu.Sve ovo napisano je ništa u poredjenju sa jednom zaklanom bebom iz sela Vranić, zaklanim sestrama, ćerkama Darinke Radović iz sela Rajkovac ili preklanom decom iz Foče.

Sve zbog četničke kame!

Ma naravno!
Boli te kurac za žrtve ideoloških neprijatelja.
I šta kažeš - boli te kurac čak i za ovoga 17-godišnjaka?
gedza.73 gedza.73 08:19 09.08.2020

Re: Aj da probam

I tamo sam se zeznuo pa sam uletio u one priče o Bugarima

A baš je odlično što si ih pomenuo jer si me podsetio koliko je KPJ bila marioneta sovjetske politike
U stvari i tebi i meni je pogrešan pristup gledanja. Sve ovo što pričamo (otud turski okupator u Srbiji paralela sa komunističkim) i o srpskim oficirima i o srpskom uređenju, o građanskom ratu u Srbiji (unutrašnja pitanja i međusobna bratoubilačka razračunavanja na drugim prostorima me zanimaju samo u delu ideološke zaslepljenosti i koliko su uticala na nas... a uticala su da je pre naređenja VŠ koje pominješ o upućivanju jedinica iz susedne Crne Gore kako bi pomogli komunistima u Srbiji bilo još) je činjenica da su komunisti na čelu sa Titom bili poslušnici Moskve.

Tu ima nekoliko nivoa.
Prvi da su ubijali svoje saborce koji nisu bili po volji Moskve što je dovelo do toga da su bili stavljeni pod tutorstvo Bugara (taj deo me baš zanimao a preskočio si odgovor) što, ponavljam, govori o strogoj hijerarhiji unutar Kominterne.
Drugi da je komunistička Moskva u Srbiji videla evropske versajske sile kao eksponenta njihove politike na Balkanu koja nije u interesu ruskih internacionalnih blabla komunista.


što je dovelo do trećeg da zvanična politika KPJ bude rasturanje takve Jugoslavije koja je velikosroko-hegemonistička.

Menjanje kursa i pravaca KPJ nikada nije bilo samostalno već po naredbama i direktivama SSSR i uvek u skladu sa njenim imperijalističkim ciljevima. Od rasturanja kraljevine na nacionalne države preko podizanja ustanka (ne kad je Jugoslavija napadnuta već kad je Moskva napadnuta do ustava '74. i statusa Srbije (po n-ti put ponavljam sistem koji je stvorio Miloševića, Stambolića, doveo Zogovića, Kapičića u Srbiju je poguban koliko i osmanlije, sovjeti, nacisti u, uslovno, nekom zbiru)

Što nas vraća do Titovog priznanja, za koje ti imaš razumevanje a ja ne, da su oni, ponavljam kao agenti Moskve, radili na unutrašnjem rasturanju srpske vojske. A u interesu, ponavljam, strane imperije.

(moram da skrenem opet malo sa teme ali je i u vezi... neke druge evropske komunističke partije nisu tako postupile u svojim državama... njihove pasoše cene komunistička deca sa teritorije ex-Yu)


Član Politbiroa ili politički komesar meni sve to isti šljam i bagra... semantika i unutarkadrovksa rešenja mi nisu bitna da bi menjao mišljenje o toj grupi koja ja mi je po mom vrednosnom sudu u krajnoj konačnici u Srbiji bila okupatorska... otud paralela sa Turcima jer su Turci, samo da su imali tako 'visprene' biografe i zapisivače 'istorijskih' činjenica mogli da kažu kako su nas oslobodili od uticaja Austrije i Evrope, da su nas naučili spremanju turskih kolača, uveli red i podelili Srbiju na sandžake.

Rešenje koje se nameće, a protiv koga sam jer se onda ne bi razlikovali od tih fanatika, je bilo otvaranje dosijea, poimence zabranu bavljenja bilo kojim javnim poslom, gubitak glasačkog prava, oduzimanje imovine i proterivanje svih onih koji su došli iz država regiona a bili članovi Komunističke partije.
Surovo jeste, verovatno nepravedno, ali po dugotrajan interes Srbije, po njeno uređenje, privredni, kulturni i svaki drugi razvoj presudno.

Neka vrsta revolucije i državnog reseta. Ovako će da oporavak da bude bolniji, dugotrajniji, teži jer presvučeni komunisti a posebno njihovi naslednici koji uživaju plodove poslušnosti njihovih roditelja koji su bili saradnici tog režima su podjednako štetni bilo da tvrde kako su seocijaldemokrate i levičari, bilo da su desničari i srbske patriote.gedza.73 gedza.73 08:30 09.08.2020

Re: Aj da probam

@filip
organizovano je suđenje vlasnicima tekstilne fabrike Dušanu i Dragoljubu i njegovoj supruzi Stanki “za zločine i prestupe protiv srpske nacionalne časti”.
Tužilac je tražio smrtne kazne, ali su ih radnici opet uzeli u zaštitu, pa su tako osuđeni na po sedam godina robije, dok je supruga Stanka zaradila tri godine zatvora.

U zatvoru im je javljeno da je OZNA Dragoljubove sinove Dimitrija (18) i Dušana (16) odvela u nepoznatom pravcu. Nikada ih više nisu videli, a službeni organi su porekli da bilo šta znaju o ovome.

Nakon delimično izdržane kazne Dragoljub i Stanka su se nastanili u Beogradu u jednoj sobi. Izdržavali su ih porodica i prijatelji. Dragoljub je umro 1954. godine. Dušan Ristić je uspeo da izađe iz zemlje. Bio je poznato ime u industrijskim krugovima Evrope. Umro je 1962. godine u Mosburgu u Nemačkoj.


Naslednicima lopovi i ubice neće da vrate imovinu. Lopovi i ubice pričaju o antifašističkoj borbi i o komunizmu kao najvišem stadijumu ljudskog postojanja.

Sve zbog sovjetske komunističke petokrake, okupatora iz regiona i domaćih izdajnika.

edit
Gore sam preskočio predlog o lustraciji a lepo se naslanja na dogovor tebi. SUBNOR ima evidenciju o pripadnicima partizanskog pokreta. Svi na spisku retroaktivno sa kamatama da vrate pare koje su dobili od države. Da se organizuje Sud časti i da, ukoliko nemaju novca, njima (pošto se prostom deobom s prtokom vremena povećava broj nosioca spomenice '41.) ili njihovim naslednicima konfiskuje imovina.

Filip Mladenović Filip Mladenović 09:58 09.08.2020

Re: Aj da probam

j_grandson
Filip Mladenović
gedza.73
Filip Mladenović
Najveći broj četničkih zlikovaca stigla je ruka pravde, uključujući i Dražu, dok se manjina, poput Jovovića, izvukla bežeći sa svojom braćom po zločinima - ustašama, u Južnu Ameriku i SAD.

Ti si bre Filipe gadan čovek. S obzirom da si dva fakulteta završio trebao bi biti bar malkice neki qrčev intelektualac.
Nije da sumnjam u tvoje sposobnosti dipl. ekonomiste i dipl. pozorištanca ali nešto ne verujem da bi poput nekog četnika (Milisav Šurbatović) bio uključen u NASA program, ili
Milorad M. Drachkovitch ... was born in Belgrade. During World War II, Drachkovitch fled to escape the communist regime in Yugoslavia and fought with the Resistance against the Nazis... Berkeley,Harvard University and, from 1961 to 1993, Hoover Institution on War, Stanford University.

ili
Branislav Stranjakovic (Uzhice 1923 – Paris 1998), alias “Branko Lazic” was a member of the Belgrade Underground Movement, a member of the United Democratic Youth Central Council and one of their three delegates at the Supreme Command. In August 1944 Stranjakovic published his first book “In Free Serbian Mountains” and graduated with PhD in Geneva. He was a world renowned expert on the History of Communism and the editor of the journal “East-West”.

Imaš četnika profesora po Ženevama, Amerikama, jedan je čak nosioc američkog ordena The Legion of Merit (a nije Draža)...
Teško da bi po tim zemljama napredovali kao priučeni obućari sa završenom političkom školom u tvojoj omiljenoj zagorskoj ulici..


Ti u stvari više pripadaš bloku koji je streljao i hapsio glumce
Жанка је изведена пред Суд за суђење злочина и преступа против националне части 3. фебруара 1945. године. После дужег већања, осуђена је на осам година губитка националне части. Није имала браниоца, чак ни по службеној дужности. Казна је била и друштвенокористан рад и одређено јој је да чисти улице. У молби за помиловање, две године касније, навела је да је током рата крила у свом стану Кочу Поповића и Самуила Пијаде (брата од стрица Моше Пијаде), породицу Флоре

ili strip crtače
Strip crtač Veljko Kockar streljan je u jesen 1944. godine kada je imao samo 24 godine, jer se našao na zloglasnoj listi izdajnika države pod obrazloženjem da je agent Gestapoa i saradnik okupartora... Ono što stoji u knjizi streljanih jeste da je Kockar crtao karikature Staljina

ili špijunirao profesore
Po završetku Drugog svetskog rata i komunističke revolucije Sud časti Beogradskog univerziteta je procenjujući podobnost Milutina Milankovića, za novi poredak, doneo sledeću karakteristiku u kojoj se priznaje da se Milanković istakao kao odličan stručnjak i naučnik koji se bavi astronomijom i nebeskom mehanikom, ali je "vrlo star i o nekom njegovom ličnom razvoju nema ni govora". Doduše, i on je dobar pedagog, ali "predavanja jedva otaljava". "Po političkoj orijentaciji pripada poznatoj matematičkoj kliki... Marksizam-lenjinizam uopšte ne poznaje niti pokazuje ikakav interes. Smatramo da je naš politički neprijatelj i da će kao takav umreti.

izbacivao sa fakultete
Aleksandar Đ. Kostić je bio jedan od osnivača, prvih profesora i dekan (1936—1939) Medicinskog fakulteta u Beogradu i osnivač Instituta za histologiju i embriologiju


Francuski predsednik ga je 1940. godine odlikovao Legijom časti, a 12 godina kasnije i njegovu ženu zbog zalaganja u primeni BCG vakcine.

(da ne bude kako su komunisti-antifašisti izmislili BSG pa boginje pa put na Mesec)

dva puta je izbacivan sa fakulteta. Prvi put 1941. zbog odbijanja saradnje sa okupatorskim vlastima, a drugi (i konačni) put 1952. od strane tadašnje komunističke uprave na fakultetu, kada mu se zabranjuje i oproštajni skup sa studentima.. Od svih bivših republika SFRJ, samo se Srbija obračunavala sa umetnicima

pripadnici umetničke grupe čika Duška Ilića na Čukarici, koja je tokom okupacije igrala predstave u okviru Crvenog krsta (skojevci ih označili kao ravnogorske), uhapšeni su. Četvorica su streljana, bez suđenja, na Košutnjaku, početkom novembra 1944. Streljan je vođa družine Dušan Ilić, Antonije Milanović, glumac-amater i horovođa Crkve Svetog Đorđa na Čukarici, Boško Savković, maturant sa svega 17 godina, i Radoslav Pavlović, student Likovne akademije i glumac kojem je otac nastradao na Sajmištu.


jebeš takvu slobodu.Sve ovo napisano je ništa u poredjenju sa jednom zaklanom bebom iz sela Vranić, zaklanim sestrama, ćerkama Darinke Radović iz sela Rajkovac ili preklanom decom iz Foče.

Sve zbog četničke kame!

Ma naravno!
Boli te kurac za žrtve ideoloških neprijatelja.
I šta kažeš - boli te kurac čak i za ovoga 17-godišnjaka?


Zaklana beba u kolevci u selu Vranić nije napunila ni godinu dana.

Stanka, mladja ćerka Darinke Radović iz sela Rajkovac, zaklana je sa 14 godina, a starija ćerka Radmila je imala 20 godina.

Četnici su pri ulasku u Foču 1942 ubijali, silovali, pljačkali i palili bošnjačke kuće. U jednoj kući je zatočeno 65 žena i dece, koji su zatim živi zapaljeni. Veće grupe izbeglica gađane su minobacačima. 

Sve ovo se dogodilo PRE 1945. godine!
gedza.73 gedza.73 12:58 09.08.2020

Re: Aj da probam

freehand
Zato što kod đavoljih slugu

Pa ti uzmi od Timotija kandilo i okadi blog od nečastivih sila.

p.s.
Ponavljaš se sa Fukoovim klatnom
gedza.73 gedza.73 13:51 09.08.2020

Re: Aj da probam


Sve ovo se dogodilo PRE 1945. godine!

A nakon '41. Zagrebački muftija je pozdravio stvaranje države NDH kao 'radostan čas za sve Hrvate, katolike i muslimane'

Pa je u Sarajvu (tako je bilo preimonovano) Redžep Hajrović, prvi sudija prekog suda, donosio presude po kojima su hapšeni i mučeni Jevreji i Srbi. Običan narod, seljaci, intelektualci, pravoslavni sveštenici (zabranjeno korišćenje 'srpsko-pravoslavna vera' i uvedeno 'grčko-istočna vera')... Neki su bežali u Srbiju, neki su surovo mučeni i ubijani...
Postoje svedočenja o bestijalnim torturama i najgorim mogućim načinima ubijanja Srba.
Dosta je bilo srpskog jarma koji su nosili Hrvati i Muslimani 20 godina
Redžep Hajrović, Pavelićev poverenik

Alija Gogolija je u tom kraju pohapsio Srbe, od bogatijih tražeći otkup a siromašnije je ubio.
Do kraja '41. ubijali su srpske studente, profesore, književnike, srpsku decu ispod deset godina. Grupa Srba koju su sprovodili iz Foče u Sarajevo uspela da se oslobodi i pobije sprovodnike, nakon čega ih sustigla muslimanska milicija i predala ustašama. Svi pobijeni.

Na Mladence (mart 1942.) Jure Frnacetić sa muslimanskom milicijom vrši pokolj nad srpskim stanovništvom. Hroničari beleže da su se devojke srpske nacionalnosti ubijale kako im ne bi pale u ruke.

A onda u avgustu četnici ulaze u Foču. U kojoj je Redžep Hajrović. Krv za krv.


Politika
Drastičan slučaj „zaborava i skrivanja” su masovni zločini nad 6.000 nedužnih srpskih civila, pre svega žena i dece, koje su pre 66 godina počinile ustaše, u čijim redovima je bio znatan broj muslimana, s proleća 1942. godine


Kad su nas opkolili, poznadosmo mnoge muslimane komšije među njima. Jedan ustaša uze moju sestru od tri godine, baci je uvis. U ruci mu puška sa bajonetom, dočeka je i pravo baci u Drinu
Miloš Bašović (80), iz Brankovića kod Borike


Išla sam kasnije mnogo puta do Drine. Nikad i nigdje nikome spomena... Bože sačuvaj, žalosti ljuta...”
Ljubica Planinčić (90), iz Seljana
gedza.73 gedza.73 14:25 09.08.2020

Re: Aj da probam

@Filip
Gukni lutko kad si već tu.
magnus magnus 19:44 09.08.2020

Re: Aj da probam

Vitez je bio i general NDH Đuro Gruić (1887-1945), Srbin rođen u Sremskoj Mitrovici.
Drugi svetski rat zatekao ga je na mestu komandanta pozadine u Generalštabu vojske Kraljevine Jugoslavije.

Gjuro "vitez" Gruić je po svojoj izjavi bio hrvat pravoslavne vjere ( samo što vjerovatno nije išao u crkvu) .. klasično indoktrinirano terezijansko kopile (priznali mu terezijanum iako ga nije završio ) a kakve je nosati kralj ujedinitelj u svoji "filipovskoj" politici mir. mir, mir niko nije kriv, ava ava ava ... pa se eto zaboravljalo šta su hrvati i drugi susjedi radili po srbiji .. al avaj trebalo je mislit o kavi u dubrovnikum, i te spike
freehand freehand 20:07 09.08.2020

Re: Aj da probam

magnus
Vitez je bio i general NDH Đuro Gruić (1887-1945), Srbin rođen u Sremskoj Mitrovici.
Drugi svetski rat zatekao ga je na mestu komandanta pozadine u Generalštabu vojske Kraljevine Jugoslavije.

Gjuro "vitez" Gruić je po svojoj izjavi bio hrvat pravoslavne vjere ( samo što vjerovatno nije išao u crkvu) .. klasično indoktrinirano terezijansko kopile (priznali mu terezijanum iako ga nije završio ) a kakve je nosati kralj ujedinitelj u svoji "filipovskoj" politici mir. mir, mir niko nije kriv, ava ava ava ... pa se eto zaboravljalo šta su hrvati i drugi susjedi radili po srbiji .. al avaj trebalo je mislit o kavi u dubrovnikum, i te spike

Koliko je u Pavelićevoj vladi bilo Srba i koliko je u ustaškoj vojsci bilo Srba generala i pukovnika?
magnus magnus 04:01 10.08.2020

Re: Aj da probam

Koliko je u Pavelićevoj vladi bilo Srba i koliko je u ustaškoj vojsci bilo Srba generala i pukovnika?
teško je to reči. neki su bili formalni yrbi "djeca mješovitog braka"koji su prevukli na jednu strabu ali se foliralui drugom, u ovom ratu sam vidiodosta takvih edipalnih oceubica,ili se radilo o au kadru. recimo često se navodi general uzelac "otac" au avujacuje i značajan osnivač avijacije Kshs. No nesretnik je tu bio samo na početku 41. jer kad su ga već ustaše htjele maknut za njega se raspitivao kolega vladar kraljevine Mađarske ( a nije bio kralj) admiral (a nije imo mornaricu ) Mikloš Horti kolega iiz Pulske mornaričke baze ( UZELAC JE bio komadant Hidroavionske baze a horti komandovao krstaricom Novarom, bojnim brodom Sent Ištvan,a poslje gušenja pobune u Boki i cijelom mornaricom) "djelatna" uloga uzelca je nikakva , bio je samo paradni piun . eto ni partizani mu nisu sudili.umro u Petrinji valjda
magnus magnus 06:46 10.08.2020

Re: Aj da probam

Ti si glup kao jebeni vagon pun gumenih kuraca.

stiroporskih, gumeni imaju bar nekog smisla
freehand freehand 07:54 10.08.2020

Re: Aj da probam

magnus
Koliko je u Pavelićevoj vladi bilo Srba i koliko je u ustaškoj vojsci bilo Srba generala i pukovnika?
teško je to reči. neki su bili formalni yrbi "djeca mješovitog braka"koji su prevukli na jednu strabu ali se foliralui drugom, u ovom ratu sam vidiodosta takvih edipalnih oceubica,ili se radilo o au kadru. recimo često se navodi general uzelac "otac" au avujacuje i značajan osnivač avijacije Kshs. No nesretnik je tu bio samo na početku 41. jer kad su ga već ustaše htjele maknut za njega se raspitivao kolega vladar kraljevine Mađarske ( a nije bio kralj) admiral (a nije imo mornaricu ) Mikloš Horti kolega iiz Pulske mornaričke baze ( UZELAC JE bio komadant Hidroavionske baze a horti komandovao krstaricom Novarom, bojnim brodom Sent Ištvan,a poslje gušenja pobune u Boki i cijelom mornaricom) "djelatna" uloga uzelca je nikakva , bio je samo paradni piun . eto ni partizani mu nisu sudili.umro u Petrinji valjda

I opet smo svašta saznali a nismo koliko je Srba generala bilo u ustaškoj vojsci i koliko je Srba ministara i visokih dužnosnika biou NDH vladi.
zaharaga zaharaga 10:10 10.08.2020

Re: Aj da probam

freehand
zaharaga
maksa83
Samo bez padanja u europsko uljudbeni sevdah, molim. Vukovar kao grad u Sremu, i Baranja uz to, posle prvog svetskog rata, prikljucili su se direktno i neposredno Srbiji PRE stvaranja Kraljevine SHS = Jugoslavije.

A pa reci, znači dobro da nismo krenuli da se branimo od kalakurcije tako što smo krenuli tenkovima i do Skoplja.


Strateski, to je mogao biti bolji potez u tom trenutku. Ali srbi su poslusali komunjare.Ali bi valjalo svakako za ljubav istine reći da tamo nisu krenuli nikakvi "mi" nego samo neki od nas; da to svakako nisu bili Srbi nego JNA u kojoj nas je bilo raznih fela a svih za koje ja znam. I cilj nije bio da se bilo šta zauzima nego da se Jugoslavija sačuva.
I Sve što se dogodilo svakako nije bilo delo nikakvih komunjara nego udruženi zločinački poduhvat šovinista koji su se međusobno častili nazivima "četnici" i "ustaše", i njihovih mentora i podstrekača.


Nisu krenuli nikakvi "mi", potpuno se slazem.

I nisam video nikakve "cetnike" sa srpske strane, svakako ne medju "vojvodama". Sve sam komunjara do komunjare. Sa sve Slobom. Svakako, niko od njih nije ni u jednom trenutku imao u vidu interes srpskog naroda.

I ne mislum da je ikada ikome bio plan da sacuva Jugoslaviju. Za to je trebalo odlucno razoruzati Janeza bese li Jansu i njegove teroriste 1990.j_grandson j_grandson 10:47 10.08.2020

Re: Aj da probam

freehand
magnus
Koliko je u Pavelićevoj vladi bilo Srba i koliko je u ustaškoj vojsci bilo Srba generala i pukovnika?
teško je to reči. neki su bili formalni yrbi "djeca mješovitog braka"koji su prevukli na jednu strabu ali se foliralui drugom, u ovom ratu sam vidiodosta takvih edipalnih oceubica,ili se radilo o au kadru. recimo često se navodi general uzelac "otac" au avujacuje i značajan osnivač avijacije Kshs. No nesretnik je tu bio samo na početku 41. jer kad su ga već ustaše htjele maknut za njega se raspitivao kolega vladar kraljevine Mađarske ( a nije bio kralj) admiral (a nije imo mornaricu ) Mikloš Horti kolega iiz Pulske mornaričke baze ( UZELAC JE bio komadant Hidroavionske baze a horti komandovao krstaricom Novarom, bojnim brodom Sent Ištvan,a poslje gušenja pobune u Boki i cijelom mornaricom) "djelatna" uloga uzelca je nikakva , bio je samo paradni piun . eto ni partizani mu nisu sudili.umro u Petrinji valjda

I opet smo svašta saznali a nismo koliko je Srba generala bilo u ustaškoj vojsci i koliko je Srba ministara i visokih dužnosnika biou NDH vladi.

Koliko!?
Da li to umanjuje ustaška klanja Srba - ili šta?
Zašto je to tebi bitno?
Da ti kafa (odnosno, kava) bude manje gorka kada ideš na vaše more - ili šta?
predatortz predatortz 10:49 10.08.2020

Re: Aj da probam

Koliko!?
Da li to umanjuje ustaška klanja Srba - ili šta?
Zašto je to tebi bitno?


Koliko je muslimana, Slovenaca i Hrvata bilo u JVuO.
U svakom slučaju, mnogo više nego Srba u ustašama i hrvatskom domobrantsvu.

Eto, nisam ispratio ko insistira na tom podatku, ali evo i njemu pitanje.
not2old2rock not2old2rock 17:58 10.08.2020

Re: Aj da probam

maksa83I to je drugovi jedina moguća svetla budućnost.Верујеш ли да постоји будала која би Филипа Младеновића оставила да му чува леђа?
freehand freehand 18:34 10.08.2020

Re: Aj da probam

I ne mislum da je ikada ikome bio plan da sacuva Jugoslaviju. Za to je trebalo odlucno razoruzati Janeza bese li Jansu i njegove teroriste 1990.

Ma bio je, nego su valjda zaboravili da pitaju stratege poput tebe, koji su sve znali šta i kako treba.
freehand freehand 18:43 10.08.2020

Re: Aj da probam

predatortz
Koliko!?
Da li to umanjuje ustaška klanja Srba - ili šta?
Zašto je to tebi bitno?


Koliko je muslimana, Slovenaca i Hrvata bilo u JVuO.
U svakom slučaju, mnogo više nego Srba u ustašama i hrvatskom domobrantsvu.

Eto, nisam ispratio ko insistira na tom podatku, ali evo i njemu pitanje.

Da ipak proveriš podatak?
Ne govori mnogo o ustašama, ali ponešto i o tom zbirnom "Srbi" koje ovde odzvanja. Pa tu imaš one koji su bili u vladi NDH, one koji su bili gnerali NDH, one koji su klali redom po toj nesrećnoj Jugoslaviji, one koji su huškali u sledećim decenijama, one koji su se busali u prsa srpska junačka pa onda provodili politiku SRbije do kapije, prodajući nesrećnicima što su im poverovali vodu dok po ulicama, ćoškovima gradova odzvanja prezrivo "izbeglice"; onih koji su spremni na najprizemnije laži da bi isterali svoju "srpsku stvar" i među njima usranih morona koji bi i sada da određuju gde će ko da živi i da ljude čupaju iz korena i preseljavaju ih tamo gde oni misle da im je mesto.
j_grandson j_grandson 18:48 10.08.2020

Re: Aj da probam

freehand
predatortz
Koliko!?
Da li to umanjuje ustaška klanja Srba - ili šta?
Zašto je to tebi bitno?


Koliko je muslimana, Slovenaca i Hrvata bilo u JVuO.
U svakom slučaju, mnogo više nego Srba u ustašama i hrvatskom domobrantsvu.

Eto, nisam ispratio ko insistira na tom podatku, ali evo i njemu pitanje.

Da ipak proveriš podatak?
Ne govori mnogo o ustašama, ali ponešto i o tom zbirnom "Srbi" koje ovde odzvanja. Pa tu imaš one koji su bili u vladi NDH, one koji su bili gnerali NDH, one koji su klali redom po toj nesrećnoj Jugoslaviji, one koji su huškali u sledećim decenijama, one koji su se busali u prsa srpska junačka pa onda provodili politiku SRbije do kapije, prodajući nesrećnicima što su im poverovali vodu dok po ulicama, ćoškovima gradova odzvanja prezrivo "izbeglice"; onih koji su spremni na najprizemnije laži da bi isterali svoju "srpsku stvar" i među njima usranih morona koji bi i sada da određuju gde će ko da živi i da ljude čupaju iz korena i preseljavaju ih tamo gde oni misle da im je mesto.

Eeee, neka si nam rekao!
Ustaše su ti veoma zahvalni zbog ovog 'objektivnog' pristupa.

freehand freehand 18:55 10.08.2020

Re: Aj da probam

j_grandson
freehand
predatortz
Koliko!?
Da li to umanjuje ustaška klanja Srba - ili šta?
Zašto je to tebi bitno?


Koliko je muslimana, Slovenaca i Hrvata bilo u JVuO.
U svakom slučaju, mnogo više nego Srba u ustašama i hrvatskom domobrantsvu.

Eto, nisam ispratio ko insistira na tom podatku, ali evo i njemu pitanje.

Da ipak proveriš podatak?
Ne govori mnogo o ustašama, ali ponešto i o tom zbirnom "Srbi" koje ovde odzvanja. Pa tu imaš one koji su bili u vladi NDH, one koji su bili gnerali NDH, one koji su klali redom po toj nesrećnoj Jugoslaviji, one koji su huškali u sledećim decenijama, one koji su se busali u prsa srpska junačka pa onda provodili politiku SRbije do kapije, prodajući nesrećnicima što su im poverovali vodu dok po ulicama, ćoškovima gradova odzvanja prezrivo "izbeglice"; onih koji su spremni na najprizemnije laži da bi isterali svoju "srpsku stvar" i među njima usranih morona koji bi i sada da određuju gde će ko da živi i da ljude čupaju iz korena i preseljavaju ih tamo gde oni misle da im je mesto.

Eeee, neka si nam rekao!
Ustaše su ti veoma zahvalni zbog ovog 'objektivnog' pristupa.

Ustaše boljeg prijatelja od tebe nemaju.
j_grandson j_grandson 19:07 10.08.2020

Re: Aj da probam

freehand
j_grandson
freehand
predatortz
Koliko!?
Da li to umanjuje ustaška klanja Srba - ili šta?
Zašto je to tebi bitno?


Koliko je muslimana, Slovenaca i Hrvata bilo u JVuO.
U svakom slučaju, mnogo više nego Srba u ustašama i hrvatskom domobrantsvu.

Eto, nisam ispratio ko insistira na tom podatku, ali evo i njemu pitanje.

Da ipak proveriš podatak?
Ne govori mnogo o ustašama, ali ponešto i o tom zbirnom "Srbi" koje ovde odzvanja. Pa tu imaš one koji su bili u vladi NDH, one koji su bili gnerali NDH, one koji su klali redom po toj nesrećnoj Jugoslaviji, one koji su huškali u sledećim decenijama, one koji su se busali u prsa srpska junačka pa onda provodili politiku SRbije do kapije, prodajući nesrećnicima što su im poverovali vodu dok po ulicama, ćoškovima gradova odzvanja prezrivo "izbeglice"; onih koji su spremni na najprizemnije laži da bi isterali svoju "srpsku stvar" i među njima usranih morona koji bi i sada da određuju gde će ko da živi i da ljude čupaju iz korena i preseljavaju ih tamo gde oni misle da im je mesto.

Eeee, neka si nam rekao!
Ustaše su ti veoma zahvalni zbog ovog 'objektivnog' pristupa.

Ustaše boljeg prijatelja od tebe nemaju.

Zato tebi i ostalim komunjarama toliko i smetam.
Vama koji bi da simetrirate i olakšate savest koljačima moga naroda.

j_grandson j_grandson 20:04 10.08.2020

Re: Aj da probam

freehand
Zato tebi i ostalim komunjarama toliko i smetam.
Vama koji bi da simetrirate i olakšate savest koljačima moga naroda.

Ti stvarno misliš da ikoga zabole za morone koji besomučno ponavljaju dve prostoproširene rečenice, muljatore i lažove, potkazivačke mrmljove i pizde što se služe najprizemnijim insinuacijama? Ok, atomski rat preživeće bubašvabe, mikrobi i neka od tvojih inkarnacija, al što se mene tiče - moron, mrš.

Za tebe i tebi slične su dovoljne dve - i ne moraju da budu proširene.
not2old2rock not2old2rock 20:43 10.08.2020

Re: Aj da probam
Problem je i u tome što nisu samo drugi ekstremisti klali Srbe.

Srbe su klali i srpski ekstremisti zvani četnici.

Srbe su izvodili na streljanja pred nacističke cevi srpski ekstremisti zvani ljotićevci.

A Srbe su hapsili i predavali Gestapou srpski ekstremisti zvani nedićevci.Али Србе нико није клао и систематски уништавао као комунисти, посебна сорта српских екстремиста, семе им се зартло.
apostata apostata 23:09 11.08.2020

Re: Aj da probam

milisav68

Иначе је Сремски фронт дебилна операција произашла из жеље комуниста да освоје власт, па су свим снагама кренули за Београд, уместо да им из Босне дођу са леђа (а успут ослободе и Јасеновац).

Izvini milisave nisam ovo vidio.

A inače znaš ovako decidnoj i kategoričkoj izjavi po pravilu prethodi duga i minuciozna analiza, koju si ti sigurno uradio, pa me stoga interesuje kada je to po tebi trebalo udariti kroz Bosnu i gdje je tačno trebalo udariti?


apostata apostata 23:25 11.08.2020

Re: Aj da probam

Bio sam odsutan.

I džaba to što ja pričam da se neću hvatati na tvoje širenja, ti i dalje nastavljaš sa svojim postovima toka svijesti – ok, što se ono kaže stara Vlaha ne poturči, nema problema nastavi, ali da znaš i ja spadam među te stare Vlahe, tako da i ja ostajem pri svom.
gedza.73

A baš je odlično što si ih pomenuo jer si me podsetio koliko je KPJ bila marioneta sovjetske politike

Ja ih pomenuo?
Boga mi ne, Bugare si ti (odnosno crkvu u Sofiji) prvi pomenuo.
(i u sledećem postu sam to naveo kao primjer na koji si me 'safatao' i rekao da ti to više neću dozvoliti)

I da KPJ-u je bila jedno vrijeme pod tutorstvom bugarske komunisičke partije, to je bila uobičajena praksa u Kominterni, da se partija koja je bila ili u formiranju ili u krizi stavi pod mentorstvo neke jače/stabilnije partije u regionu.
Što nas vraća do Titovog priznanja, za koje ti imaš razumevanje a ja ne, da su oni, ponavljam kao agenti Moskve, radili na unutrašnjem rasturanju srpske vojske. A u interesu, ponavljam, strane imperije.

Šta je po tebi ovde konkretno loše:
Zato je CK rešio još 1940. godine da se preko raznih veza uspostave u vojsci kontakti sa najnaprednijim oficirima i da se pomoću takvih oficira stvori jezgro za rat u vojsci. Ne samo na stvaranje partijskih organizacija već i za suzbijanje pete kolone i pripremanje uslova da u slučaju kapitalacije bar jedan deo vojske bude spašen za dalji otpor napadačima.


freehand freehand 23:34 11.08.2020

Re: Aj da probam


Šta je po tebi ovde konkretno loše:
Zato je CK rešio još 1940. godine da se preko raznih veza uspostave u vojsci kontakti sa najnaprednijim oficirima i da se pomoću takvih oficira stvori jezgro za rat u vojsci. Ne samo na stvaranje partijskih organizacija već i za suzbijanje pete kolone i pripremanje uslova da u slučaju kapitalacije bar jedan deo vojske bude spašen za dalji otpor napadačima
.

Sve.
Za kolaboracioniste je tu sve loše, al ništa im ne smeta da slažu koliko treba da bi se prikazalo drugačije. Šta im teško?
milisav68 milisav68 18:50 12.08.2020

Re: Aj da probam

A inače znaš ovako decidnoj i kategoričkoj izjavi po pravilu prethodi duga i minuciozna analiza, koju si ti sigurno uradio, pa me stoga interesuje kada je to po tebi trebalo udariti kroz Bosnu i gdje je tačno trebalo udariti?

Pa tamo gde ih nije trebalo pustiti da prođu.

CA je 15. oktobra već bila u Kraljevu, i presekla put armiji E ka Beogradu,Nemoj samo da mi kažeš kako to ne bi mogli sami.

С друге стране, снаге НОВЈ држале су неке кључне позиције унутар зацртане линије, које су компромитовале замисао фронта на Дрини. 3. корпус НОВЈ од 17. септембра држао је Тузлу, 24. октобра заузео је Рогатицу, а 5. корпус 22. октобра Травник, одакле је угрожавао долину реке Босне. Ипак, олакшавајућа околност за Групу армија Е лежала је у томе што су главне ударне снаге НОВЈ биле концентрисане на крилима, у Срему и у Далмацији, док су широки простор Санџака и источне Босне, кроз који је требало да наступа Група армија Е, био покривен врло слабим и широко развученим снагама.

Da nije pisao/uređivao onaj koji jeste, stajalo bi da su snage bile i u Srbiji, boreći se za vlast.

Пробој групе армија Е из Грчке

maliperica maliperica 20:24 07.08.2020

I dalje ...ne mogu da verujem ...

Da li vas to Filip zajebava ili stvarno misli da se svetska revolucija započinje promenom naziva ulica ?
Filip Mladenović Filip Mladenović 19:38 08.08.2020

Re: I dalje ...ne mogu da verujem ...

maliperica
Da li vas to Filip zajebava ili stvarno misli da se svetska revolucija započinje promenom naziva ulica ?


Komanda je bila tamo gde i kasa iz koje ih je Nedić plaćao, dakle u Beogradu.

U slučaju crnogorskih četnika, formata Djurišića i Jovovića, kasa je do septembra 1943. bila kod italijanskih fašista, a potom kod nemačkih nacista!
j_grandson j_grandson 07:45 09.08.2020

Re: I dalje ...ne mogu da verujem ...

Filip Mladenović
maliperica
Da li vas to Filip zajebava ili stvarno misli da se svetska revolucija započinje promenom naziva ulica ?


Komanda je bila tamo gde i kasa iz koje ih je Nedić plaćao, dakle u Beogradu.

U slučaju crnogorskih četnika, formata Djurišića i Jovovića, kasa je do septembra 1943. bila kod italijanskih fašista, a potom kod nemačkih nacista!

Čudi me da nemaš adresu zgrade u koju je Draža svaki dan odlazio na posao.
Pa nije Beograd tada bio velik kao sada Meksiko siti.
Filip Mladenović Filip Mladenović 10:22 09.08.2020

Re: I dalje ...ne mogu da verujem ...

j_grandson
Filip Mladenović
maliperica
Da li vas to Filip zajebava ili stvarno misli da se svetska revolucija započinje promenom naziva ulica ?


Komanda je bila tamo gde i kasa iz koje ih je Nedić plaćao, dakle u Beogradu.

U slučaju crnogorskih četnika, formata Djurišića i Jovovića, kasa je do septembra 1943. bila kod italijanskih fašista, a potom kod nemačkih nacista!

Čudi me da nemaš adresu zgrade u koju je Draža svaki dan odlazio na posao.
Pa nije Beograd tada bio velik kao sada Meksiko siti.

Porodica Draže Mihailovića živela je do pred kraj rata u Bregalničkoj ulici u Beogradu.

Bila je hapšena, odvodjena u banjički logor, ali je na sreću preživela.

Dvoje dece od troje, za razliku od Draže, podržavalo je narodno-oslobodilački pokret, dok se treće dete opredelilo za četnike i - poginulo!j_grandson j_grandson 12:51 09.08.2020

Re: I dalje ...ne mogu da verujem ...

Filip Mladenović
j_grandson
Filip Mladenović
maliperica
Da li vas to Filip zajebava ili stvarno misli da se svetska revolucija započinje promenom naziva ulica ?


Komanda je bila tamo gde i kasa iz koje ih je Nedić plaćao, dakle u Beogradu.

U slučaju crnogorskih četnika, formata Djurišića i Jovovića, kasa je do septembra 1943. bila kod italijanskih fašista, a potom kod nemačkih nacista!

Čudi me da nemaš adresu zgrade u koju je Draža svaki dan odlazio na posao.
Pa nije Beograd tada bio velik kao sada Meksiko siti.

Porodica Draže Mihailovića živela je do pred kraj rata u Bregalničkoj ulici u Beogradu.

Bila je hapšena, odvodjena u banjički logor, ali je na sreću preživela.

Dvoje dece od troje, za razliku od Draže, podržavalo je narodno-oslobodilački pokret, dok se treće dete opredelilo za četnike i - poginulo!
Nego, pitao sam te za adresu Dražine beogradske kancelarije?
magnus magnus 04:04 10.08.2020

Re: I dalje ...ne mogu da verujem ...


Nego, pitao sam te za adresu Dražine beogradske kancelarije?
u Zgradi nadbiskupije , ili su tamo stolovali hrvati, okupacijski upravitelji srbije
floki floki 22:24 07.08.2020

кад већ тролујемо...

ко је докон, може да погледа ове русе, кренули колима северно од москве на крим на одмор, пар дана... ништа спектакуларно, може бити занимљиво неком видети, макар виртуелно на путу
скрећу са ауто пута мало лево и десно кад праве паузе... оно розе језеро на криму изгледа мало сабласно, морам признати

mlatisa mlatisa 17:35 08.08.2020

Све је ово спиновање

Колико видим све је ово спиновање. Да ли се Филип хвата зато што је лако запаљив или из неког другог разлога не знам. Видим да се и Весић хвата у коло. Изгледа да нешто гадно муљају испод жита.

Што се тиче наведеног, наведени лик је наводно био и у партизанима ЛИНКИНК.

Ако је до злочина и казне, ја предлажем да се врати име Загребачкој улици пошто је садашњи носилац имена, Коча Поповић, припадник организације која је учествовала у ратном злочину у Кочевском рогу (два до три пута више жртава него у Сребреници).
Исто тако наведимо и 59554 жртава после септембра 1944 године у Србији. ЛИНКЛИНКЛИНК.

Ево пар имена

Савковић Бошко, 17 година, свршени матурант, члан оркестра Жарка Милановића

Јаничић Леко, 10 година

Молнар Карл, 1 година, страдао у логору

Кренц Марија, 10 година, страдала у логору

Filip Mladenović Filip Mladenović 01:51 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

mlatisa
Колико видим све је ово спиновање. Да ли се Филип хвата зато што је лако запаљив или из неког другог разлога не знам. Видим да се и Весић хвата у коло. Изгледа да нешто гадно муљају испод жита.

Што се тиче наведеног, наведени лик је наводно био и у партизанима ЛИНКИНК.

Ако је до злочина и казне, ја предлажем да се врати име Загребачкој улици пошто је садашњи носилац имена, Коча Поповић, припадник организације која је учествовала у ратном злочину у Кочевском рогу (два до три пута више жртава него у Сребреници).
Исто тако наведимо и 59554 жртава после септембра 1944 године у Србији. ЛИНКЛИНКЛИНК.
Ево пар имена

Савковић Бошко, 17 година, свршени матурант, члан оркестра Жарка Милановића

Јаничић Леко, 10 година

Молнар Карл, 1 година, страдао у логору

Кренц Марија, 10 година, страдала у логору
Kada su se ustaše, četnici, ljotićevci i ostali ovdašnji kvislinzi predali savezničkim trupama u Austriji, pomislili su da će ih britanski i američki oficiri spasiti.

Medjutim, oni su ih predali Titovim antifašističkim borcima, a taj čin su nazvali "čišćenje palube".

A ove, 2020. godine, krajem maja, četiri stranke koje imaju svoje poslanike u austrijskom parlamentu – socijalisti, zeleni, liberali i konzervativci – usvojile su neobavezujuću rezoluciju kojom se ministar unutrašnjih poslova Austrije poziva da zabrani komemoraciju za savezničke nacističke hrvatske vojnike i civile koji su ih pratili, koje su na Blajburgu ubili partizani na kraju Drugog svetskog rata.

„Mi smo u svom predlogu zatražili od ministra unutrašnjih poslova da razmotri sve mogućnosti na domaćem, bilateralnom i evropskom nivou, za zabranu ultranacionalističke-fašističke komemoracije u Blajburgu i na austrijskoj teritoriji 2021. i ubuduće, preduzimanjem zakonskih mera koje su u skladu sa Poveljom EU o osnovnim pravima, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i drugim ustavnim odredbama“, izjavila je parlamentarna poslanica Zelene stranke u Austriji Olga Voglauer.

mlatisa mlatisa 05:28 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

@Filip
Kada su se ustaše, četnici, ljotićevci i ostali ovdašnji kvislinzi predali savezničkim trupama u Austriji, pomislili su da će ih britanski i američki oficiri spasiti.

Medjutim, oni su ih predali Titovim antifašističkim borcima, a taj čin su nazvali "čišćenje palube".


Odatle zaključujem da ubijanje vezanih ratnih zarobljenika nije ratni zločin. To onda znači da Srebrenica nije čak ni ratni zločin, a kamoli genocid?

Nisam znao Filipe da si od tih koji negiraju "genocid u Srebrenici"!


Činjenica da neonacisti pohađaju Blajburg ne menja karakter tog čina.

Filip Mladenović Filip Mladenović 10:07 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

mlatisa
@Filip
Kada su se ustaše, četnici, ljotićevci i ostali ovdašnji kvislinzi predali savezničkim trupama u Austriji, pomislili su da će ih britanski i američki oficiri spasiti.

Medjutim, oni su ih predali Titovim antifašističkim borcima, a taj čin su nazvali "čišćenje palube".


Odatle zaključujem da ubijanje vezanih ratnih zarobljenika nije ratni zločin. To onda znači da Srebrenica nije čak ni ratni zločin, a kamoli genocid?

Nisam znao Filipe da si od tih koji negiraju "genocid u Srebrenici"!


Činjenica da neonacisti pohađaju Blajburg ne menja karakter tog čina.
Sve Vaše nategnute konstrukcije i pokušaji relativizacije
istorijskih činjenica padaju u vodu pred ovim:


Milan Lukić je, kao i braća Jovović, pobegao u daleku Argentinu, gde je uhapšen 2005. i izručen haškom Tribunalu zbog počinjenih ratnih zločina u istočnoj Bosni.

Sredinom juna 1992, Milan Lukić, njegov brat Sredoje Lukić, Mitar Vasiljević i drugi prisilili su otprilike 65 žena, dece i starijih muškaraca bosanskih Muslimana, od kojih je većina bila iz sela Koritnik, da uđu u jednu sobu u kući Adema Omeragića u Pionirskoj ulici u Višegradu, u naselju Nova Mahala. Dok je Sredoje Lukić čekao napolju, Milan Lukić i jedan drugi muškarac naredili su svim ljudima da uđu u sobu i prisilili ih da im predaju sav svoj novac i nakit. Dok se to odvijalo, svi ljudi, uključujući i žene i decu, bili su pretreseni do gola. Milan Lukić, Sredoje Lukić i Mitar Vasiljević zaključali su i zabarikadirali ove ljude u kuću kako bi sprečili njihov beg. Kasnije, dok su Sredoje Lukić i Mitar Vasiljević stajali iza njega, Milan Lukić je otvorio vrata, na pod stavio zapaljivu napravu i zapalio fitilj. Celu kuću je za nekoliko sekundi zahvatio plamen i ona je nastavila da gori sledećih sat vremena. Neki ljudi pokušali su da iskoče kroz prozor, ali Milan Lukić i Sredoje Lukić stajali su napolju i pucali na njih dok je Mitar Vasiljević osvetljavao žrtve. Povici i vrisak ljudi u kući mogli su se čuti još otprilike dva sata nakon što je započeo požar. Svi ljudi zaključani u kući, osim njih šestoro, izgubili su život. Žrtve su ili poginule u požaru ili su ustreljene pokušavajući da pobegnu. Među žrtvama je bilo nekoliko male dece i beba, i 46 članova jedne porodice..."
docsumann docsumann 12:07 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Sve Vaše nategnute konstrukcije i pokušaji relativizacije
istorijskih činjenica padaju u vodu pred ovim:


ma, padaju u crni bezdan napuštenih rudnika Morije.

čovjek te pita savim konkretno za tvoje mišljenje kako gledaš na strijeljanja ratnih zarobljenika bez suđenja, a ti (ne)odgovaraš nešto sasvim treće.


Filip Mladenović Filip Mladenović 12:57 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

docsumann
Sve Vaše nategnute konstrukcije i pokušaji relativizacije
istorijskih činjenica padaju u vodu pred ovim:


ma, padaju u crni bezdan napuštenih rudnika Morije.

čovjek te pita savim konkretno za tvoje mišljenje kako gledaš na strijeljanja ratnih zarobljenika bez suđenja, a ti (ne)odgovaraš nešto sasvim treće.
Fašisti, koji su pre toga masovno streljali i klali civile, bebe, decu... bilo ustaški ili četnički, ne zaslužuju nikakvu milost niti status ratnih zarobljenika.

Uostalom, ustaše i četnike Titovim anrifašistima nisu predali oficiri Staljinove Crvene armije, već savezničke, pobedničke, antifašističke vojske Velike Britanije i SAD!
docsumann docsumann 13:16 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Fašisti, koji su pre toga masovno streljali i klali civile, bebe, decu... bilo ustaški ili četnički, ne zaslužuju nikakvu milost niti status ratnih zarobljenika.


a njemački nacisti su zaslužili. kako i zašto?
gedza.73 gedza.73 13:18 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

ustaše i četnike Titovim anrifašistima nisu predali oficiri Staljinove Crvene armije, već savezničke, pobedničke, antifašističke vojske Velike Britanije i SAD!

Filipe, poštovanje sporazuma na Jalti. Kad je Tito krenuo na Trst dobio je preko pičke. Kao i u vezi Grčke kad mu je Staljin otkazao pomoć zbog Rumunije.

bbc
Josif Staljin bio je čvrsto rešen da digne svoju zemlju na noge. On je u Jaltu došao tražeći sferu uticaja u istočnoj Evropi kao tampon zonu koja bi zaštitila SSSR.

Ali demokratija je značila nešto sasvim drugo za Staljina. Iako je on javno pristao na slobodne izbore u oslobođenoj Evropi, njegove snage već su preuzimale ključne državne službe širom zemalja centralne i istočne Evrope u ime lokalnih komunističkih partija

Vidiš li vezu?
Lokalne komunističke partije su radile za SSSR imperiju, njen interes i interes Staljina.

da ne komplikujem previše da teriotrija Kosova treba da se da drugovima Albancima a da je Trst u stvari jugoslovenski (hint Edvard Kardelj)freehand freehand 13:54 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

docsumann
Fašisti, koji su pre toga masovno streljali i klali civile, bebe, decu... bilo ustaški ili četnički, ne zaslužuju nikakvu milost niti status ratnih zarobljenika.


a njemački nacisti su zalužili. kako i zašto?

Naravno da nisu.Evo, na primer, pošto Stlajinovi komunisti nisu hteli Aušvic da oslobode ni '41, ni '42, ni '43, ni '44 morali su Amerikanci '45.

kao što je skroz u redu da svoje ljude u vladi, ministarstvima i vojsci imaju Englezi, Nemci, Talijanci, Francuzi i Amerikanci ali je ozbiljan problem ako to probaju da ostvare Rusi. Jer je skroz ok da postoje ilegalne vojske, depoi oružja i municije koje u svim državama Zapadne Evrope kontrolišu isključivo Amerikanci.

hoochie coochie man hoochie coochie man 13:56 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање


čovjek te pita savim konkretno za tvoje mišljenje kako gledaš na strijeljanja ratnih zarobljenika bez suđenja, a ti (ne)odgovaraš nešto sasvim treće.

I ti se iznervirao :)
Ne vredi, Filip je to

S njim mora ovako

, ne zaslužuju nikakvu milost niti status ratnih zarobljenika.
Fićo, ako postoji iko ko može da odluči ko zaslužuje a ko ne zaslužuje status zarobljenika, onda to može svako, pa i Mladić.

Ako je Blajburg u redu, Srebrenica i Foča su još više u redu, posebno Srebrenica.
Tu su ubajni samo oni koji su mogli, i postojala je realna osnova da se pretpostavi, da će, ako ne budu ubijeni, nastaviti da se bore na strani neprijatelja.
Dakle Fićo, streljanjem u Srebrenici Mladić je slabio vojnu moć neprijatelja, a to je osnov ratovanja.
U Blajburgu je bila čista osveta u pitanju, ubijani su ljudi, pripadnici poražene vojske i civili, dakle ljudi koji od kojih više nikakva opasnost nije pretila.

Jedan jedini razlog koji je trebao da spreči Mladića je civilizavijsko dostignuće da se zarobljeni ne smeju ubijati, ali pošto ti to poništavaš Mladić postaje kao suza čist.

gedza.73 gedza.73 14:03 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Foča su još više u redu

Foča apsolutno.

posebno su upitne dve stvari u vezi Foče. Položaji partizanskih jedinica dok se čine zločni nad srpskim civilima od strane muslimana i Hrvata kao i posleratno neobeležavanje mesta stradanja Srba.

Najmasovnije ubijanje ljudi je izvršeno 22. marta 1942. godine, na veliki pravoslavni praznik Mladence, ali su ubijanja potrajala sve do sredine meseca maja 1942. godine, kada je ovaj prostor Istočne Bosne bukvalno očišćen od srpskog življa i izvršena nasilna demografska promena stanovništva.

Ovaj zločin u Starom Brodu u proleće 1942. godine spada u deset najužasnijih na teritoriji ustaške NDH. Dugo decenija nakon Drugog svetskog rata o ovom užasnom zločinu preživele žrtve su morale da ćute. Svako ko je javno govorio i tražio da se krvnici kazne, bivao je hapšen i proganjan od jugoslovenske tajne policije UDBA.
Filip Mladenović Filip Mladenović 14:25 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

hoochie coochie man

čovjek te pita savim konkretno za tvoje mišljenje kako gledaš na strijeljanja ratnih zarobljenika bez suđenja, a ti (ne)odgovaraš nešto sasvim treće.

I ti se iznervirao :)
Ne vredi, Filip je to

S njim mora ovako

, ne zaslužuju nikakvu milost niti status ratnih zarobljenika.
Fićo, ako postoji iko ko može da odluči ko zaslužuje a ko ne zaslužuje status zarobljenika, onda to može svako, pa i Mladić.

Ako je Blajburg u redu, Srebrenica i Foča su još više u redu, posebno Srebrenica.
Tu su ubajni samo oni koji su mogli, i postojala je realna osnova da se pretpostavi, da će, ako ne budu ubijeni, nastaviti da se bore na strani neprijatelja.
Dakle Fićo, streljanjem u Srebrenici Mladić je slabio vojnu moć neprijatelja, a to je osnov ratovanja.
U Blajburgu je bila čista osveta u pitanju, ubijani su ljudi, pripadnici poražene vojske i civili, dakle ljudi koji od kojih više nikakva opasnost nije pretila.

Jedan jedini razlog koji je trebao da spreči Mladića je civilizavijsko dostignuće da se zarobljeni ne smeju ubijati, ali pošto ti to poništavaš Mladić postaje kao suza čist.Mladić je osudjeni ratni zločinac i jedna od najvećih sramota srpskog naroda u njegovoj istoriji!

A to izjednačavanje žrtava, natezanje po svaku cenu, relativizacija istorijskih činjenica..., to je za pivske diskusije ispred pijačnog kioska ili seoske kafane...
predatortz predatortz 14:47 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање


Ako je Blajburg u redu, Srebrenica i Foča su još više u redu, posebno Srebrenica.
Tu su ubajni samo oni koji su mogli, i postojala je realna osnova da se pretpostavi, da će, ako ne budu ubijeni, nastaviti da se bore na strani neprijatelja.
Dakle Fićo, streljanjem u Srebrenici Mladić je slabio vojnu moć neprijatelja, a to je osnov ratovanja.


Izašao sam iz ove raspeave jer smatram da je besmisleno pokušavati vođenje razgovora sa Filipom.

Ali, ovde si rekao jednu istinu koju mnogi u Srbiji neće da vide.
Mladić je oficir koji je školovan na tekovinama NOR-a, njegovi oficirsski uzori su komandanti partizanskih jedinica. Odnos prema zarobljenicima u Srebrenici je identičan odnosu koji su imali partitani krajem rata.
Zvati Mladića srpskim nacionalistom je dvostruka uvreda. Uvreda srpskom nacionalizmu i uvreda njemu lično.
Mladić je perspektivni oficir komunističke JNA, titoista i slepi sledbenik ideja NOR-a.
maliperica maliperica 15:30 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Izašao sam iz ove raspeave jer smatram da je besmisleno pokušavati vođenje razgovora sa Filipom.

Ali, ovde si rekao jednu istinu koju mnogi u Srbiji neće da vide.
Mladić je oficir koji je školovan na tekovinama NOR-a, njegovi oficirsski uzori su komandanti partizanskih jedinica. Odnos prema zarobljenicima u Srebrenici je identičan odnosu koji su imali partitani krajem rata.
Zvati Mladića srpskim nacionalistom je dvostruka uvreda. Uvreda srpskom nacionalizmu i uvreda njemu lično.
Mladić je perspektivni oficir komunističke JNA, titoista i slepi sledbenik ideja NOR-a.

E, jebi ga Predo.
Sve što nije za pohvalu - komunističko nasleđe.
Filip Mladenović Filip Mladenović 15:44 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

gedza.73
A to izjednačavanje žrtava, natezanje po svaku cenu, relativizacija istorijskih činjenica..., to je za pivske diskusije ispred pijačnog kioska ili seoske kafane...

Pošto Fićo obraz? Da ti prepokrijemo zgradu, zamenimo ličnu kartu, platimo palačinke, mesec dana na jahti?
Kaži kol'ko da se ne brukaš.

Momir Krsmanović...
Za roman Teče krvava Drina koje je prevedeno na engleski jezik je dobio zahvalnicu od Simona Vizentala i Margaret Tačer.

Njegovo prvo djelo „Teče krvava Drina“ izdato je 1983. Štampanje romana je finansiralo devet stotina zaposlenih preduzeća „Bora Kečić“ u Železniku, gdje je Momir Krsmanović u to vrijeme bio zaposlen. Za ovaj istoriografski roman u kome su sve ličnosti autentične, materijal je sakupljao punih deset godina.

Roman je baziran na činjenicama, istinskim ličnostima i svjedočenjima preživjelih. Roman Teče krvava Drina zbog svoje tematike koja obrađuje zločine nad Srbima je 1983. godine izazvao mnoštvo reagovanja u javnosti tadašnje Jugoslavije. Roman je nazvan „atak na bratstvo i jedinstvo“, a u Beogradu je osnovana je i komisija za „slučaj Krsmanović“. Djelo Teče krvava Drina je posvetio svojoj majci Joki.


Majku su mi ustaše rasporile nožem. Izašla su joj creva i ona se onesvestila. Kada je došla sebi, u tom nekom podrumu, u planinskoj kući gde su zatvorili žene i decu, koljači su već bili otišli uvereni da žive svedoke iza sebe nisu ostavili. Dve žene su, ipak, preživele. Savka Planinčić je uskočila u sanduk sa brašnom, a Marija Furtula je, iako i sama ranjena, zatrpana leševima drugih žena uspela da prevari ustaše da još daje znake života. One su mi mnogo godina kasnije prepričavale poslednje sate moje sirote majke. Pričale su mi kako je, kada je došla svesti, vlastitim rukama vraćala creva u stomak i molila jednu od njih da joj ga zašiju. Kada joj je uplašena žena drhtavim glasom rekla da ne sme, ona je samo odmahnu glavom: „Daj mi iglu, sama ću“. Tako se, jadna, sama zašivala. Sa njom su tada bili moja devetomesečna sestrica Dragica i mlađa braća, četvorogodišnji Milorad i šestogodišnji Radomir. Kada su crnokošuljaši otišli, uvereni da krvavi pir niko nije preživeo, onako majušni, su se iskobeljali ispod ponjave. Sestrica je plakala od gladi, a majka se ponovo onesvestila. Konci koje je sama prišivala popucali su. Više joj nije bilo spasa... baš kao ni malom Radomiru kojeg su ustaše izbole nožem

Darinka Radović se nikada nije bavila politikom, niti je pripadala političkim pokretima i organizacijama. Udala se posle Prvog svetskog rata, i do 1942. godine živela je nezapaženo i skromno, sa svojom porodicom. Bavila se domaćinstvom i zemljoradnjom. Njen muž Vojislav zarobljen je aprila 1941. godine i odveden u zarobljeništvo u Nemačku. Darinka je ostala, nezaštićena, s dve ćerke.

Kada su četnici izvesno vreme ovladali njenim krajem, selom Rajkovac kod oplenačke Topole, kao i okolnim selima, a nešto su saznali, ili posumnjali, o njenoj aktivnosti i aktivnosti njenih kćeri, kao i to da izdržavaju i leče bolesne i ranjene partizane, iznenada su, u noći 23. maja 1943. godine, upali u njenu kuću i izvršili pretres. Pretresom nisu otkrili ništa sumnjivo. Te noći, u zemunici se krio ranjeni partizan. Četnici su tražili od Darinke i njenih kćeri da otkriju zemunicu i ranjenog partizana. One su, sve tri, odricale da zemunica i ranjenik uopšte postoje. Četnici su ih vezali i odveli u crkveno dvorište, gde su ih tukli i tražili da kažu gde je zemunica, ranjeni partizan i ko iz sela sarađuje s partizanima. One su poricale da znaju bilo šta o tome.

Četnici su onda počeli da muče najmlađu kćer, četrnaestogodišnju Stanku, nadajući se da će ona priznati. Devojčica je ćutala. Četnici su tražili od Darinke da prizna, preteći da će je zaklati ćerku Stanku. Darinka je ćutala. Onda su pred majkom i starijom sestrom zaklali malu Stanku, koja se branila vrišteći i rukama se hvatala za oštru kamu. Pala je mrtva sa isečenim dlanovima. Darinka je i dalje ćutala. Onda su počeli da kolju stariju ćerku Radmilu. Dvadesetogodišnja Radmila je, prerezanog grla, pala pred noge vezane majke. Na kraju su četnici zaklali i Darinku.

Dakle, četnici su bili zlikovci poput ustaša, s tim što ustaše nisu klale hrvatske bebe i decu, već srpsku, jevrejsku i romsku.

A četnici su klali bebe i decu i svog, srpskog naroda!!!

freehand freehand 16:11 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Ali, ovde si rekao jednu istinu koju mnogi u Srbiji neće da vide.
Mladić je oficir koji je školovan na tekovinama NOR-a, njegovi oficirsski uzori su komandanti partizanskih jedinica. Odnos prema zarobljenicima u Srebrenici je identičan odnosu koji su imali partitani krajem rata.
Zvati Mladića srpskim nacionalistom je dvostruka uvreda. Uvreda srpskom nacionalizmu i uvreda njemu lično.
Mladić je perspektivni oficir komunističke JNA, titoista i slepi sledbenik ideja NOR-a.

Mladić je ostavio za sobom i Jugoslaviju i svoje komunističke nazore onog momenta kad je skinuo titovku sa petokrakom i zamenio je kapom sa kokardom.
No to je i manje bitno od činjenice dca je 99% svega što ej u svim vojskama u tim ratovima vredelo, po znanju i veštinama bilo školovano u školama JNA.
Sve ostalo su bile lokalne kriminalne barabe i izmišljeni ilis tvarni legionari, po pravilu nitkovi i protuve, repići, čele, prazine i slična bagra.
Al to su svakako odgovarajući junaci, ko voli Srebrenice, Foče i Višegrade.

predatortz predatortz 16:28 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Mladić je ostavio za sobom i Jugoslaviju i svoje komunističke nazore onog momenta kad je skinuo titovku sa petokrakom i zamenio je kapom sa kokardom.


Zapravo, VRS je na kapama dugo nosila trobojku.

A što se ostalog tiče, Mladić je kao oficir formiran u JNA, na kapu si mu mogao staviti ozbake i Burkine Faso, on bi razmišljao po kalupu u kom je formiran. Uopšte, oficiri nisu poznati po tome da misle van kalupa.

Neka druga saznanja, koja imam a ne bi ih iznosio ovde, govore u prilog tezi da Mladić nikad nije preboleo ni JNA, ni SKJ, a Jugoslaviju pogotovo.
j_grandson j_grandson 16:29 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

freehand
Ali, ovde si rekao jednu istinu koju mnogi u Srbiji neće da vide.
Mladić je oficir koji je školovan na tekovinama NOR-a, njegovi oficirsski uzori su komandanti partizanskih jedinica. Odnos prema zarobljenicima u Srebrenici je identičan odnosu koji su imali partitani krajem rata.
Zvati Mladića srpskim nacionalistom je dvostruka uvreda. Uvreda srpskom nacionalizmu i uvreda njemu lično.
Mladić je perspektivni oficir komunističke JNA, titoista i slepi sledbenik ideja NOR-a.

Mladić je ostavio za sobom i Jugoslaviju i svoje komunističke nazore onog momenta kad je skinuo titovku sa petokrakom i zamenio je kapom sa kokardom.
No to je i manje bitno od činjenice dca je 99% svega što ej u svim vojskama u tim ratovima vredelo, po znanju i veštinama bilo školovano u školama JNA.
Sve ostalo su bile lokalne kriminalne barabe i izmišljeni ilis tvarni legionari, po pravilu nitkovi i protuve, repići, čele, prazine i slična bagra.
Al to su svakako odgovarajući junaci, ko voli Srebrenice, Foče i Višegrade.


Valjalo u pičku materinu!
Šačica konobara, konduktera i lovaca im otelo državu!
Kako bi bilo da nisu valjali?

predatortz predatortz 16:31 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Dakle, četnici su bili zlikovci poput ustaša, s tim što ustaše nisu klale hrvatske bebe i decu, već srpsku, jevrejsku i romsku.


Naš blogokolega Brajović je pisao o tome kako mu je otac, visokorangirani partizan a potom i visokorangirani oficir JNA, pričao o ubistvima momčića u Hercegovini koja su počinili partizani, a on ih svojim očima gledao.
Ta deca nisu bili vojnici.
freehand freehand 16:35 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

A što se ostalog tiče, Mladić je kao oficir formiran u JNA, na kapu si mu mogao staviti ozbake i Burkine Faso, on bi razmišljao po kalupu u kom je formiran. Uopšte, oficiri nisu poznati po tome da misle van kalupa.

E?
A Manojlo Milovanović? A Momir Talić? A Kukobat? A Andrić?
Ti si bio u prvoj proleterskoj?
predatortz predatortz 16:37 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

freehand
A što se ostalog tiče, Mladić je kao oficir formiran u JNA, na kapu si mu mogao staviti ozbake i Burkine Faso, on bi razmišljao po kalupu u kom je formiran. Uopšte, oficiri nisu poznati po tome da misle van kalupa.

E?
A Manojlo Milovanović? A Momir Talić? A Kukobat? A Andrić?
Ti si bio u prvoj proleterskoj?


Da, deo rata sam bio u VRS, drugi deo u MUP RS. U oba slučaja u interventnim jedinicama. Osetila se ideiloška razlika.
freehand freehand 16:39 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

predatortz
freehand
A što se ostalog tiče, Mladić je kao oficir formiran u JNA, na kapu si mu mogao staviti ozbake i Burkine Faso, on bi razmišljao po kalupu u kom je formiran. Uopšte, oficiri nisu poznati po tome da misle van kalupa.

E?
A Manojlo Milovanović? A Momir Talić? A Kukobat? A Andrić?
Ti si bio u prvoj proleterskoj?


Da, deo rata sam bio u VRS, drugi deo u MUP RS. U oba slučaja u interventnim jedinicama. Osetila se ideiloška razlika.

A ti oficiri i nadređeni u MUP RS bili su školovani - gde tačno? I sa kakvom ideološkom matricom?
predatortz predatortz 16:48 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

freehand
predatortz
freehand
A što se ostalog tiče, Mladić je kao oficir formiran u JNA, na kapu si mu mogao staviti ozbake i Burkine Faso, on bi razmišljao po kalupu u kom je formiran. Uopšte, oficiri nisu poznati po tome da misle van kalupa.

E?
A Manojlo Milovanović? A Momir Talić? A Kukobat? A Andrić?
Ti si bio u prvoj proleterskoj?


Da, deo rata sam bio u VRS, drugi deo u MUP RS. U oba slučaja u interventnim jedinicama. Osetila se ideiloška razlika.

A ti oficiri i nadređeni u MUP RS bili su školovani - gde tačno? I sa kakvom ideološkom matricom?


Večinu rukovodilaca je postavio SDS i imali su znatno izraženiju nacionalnu crtu u odnosu na vojsku.
Podsetiću te da se MUP BiH podelio pre sukoba.

Nema veze, to su sad neke druge priče.
MUP je bio "nacionalističkiji" od vojske. I ovde u Srbiji je. I danas je.
freehand freehand 16:51 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Večinu rukovodilaca je postavio SDS i imali su znatno izraženiju nacionalnu crtu u odnosu na vojsku.
Podsetiću te da se MUP BiH podelio pre sukoba.

Nema veze, to su sad neke druge priče.
MUP je bio "nacionalističkiji" od vojske. I ovde u Srbiji je. I danas je.

To uopšte nije bilo pitanje, na stranu što je takve stvari ujedno besmisleno i nemoguće meriti.
Pitanje je bilo - u kom su se oni (a i ti) sistemu školovali i kakvu ideeološku matricu nosili, ako si ti već spreman da Mladića tako lako optužiš za komunizam?
Vi ste na marksizmu držali šipak iza leđa a većina tih najviših pandura se tri puta prekrstila i rekla PUJ PUJ PUJ kad je cepala partijsku knjižicu SKJ?
Pa se za vas ne važi a Mladiću i krstiću se važi?
predatortz predatortz 16:59 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

ako si ti već spreman da Mladića tako lako optužiš za komunizam?


Nemam ja šta njega da optužujem. To su činjenice. Čovek je bio oficir komunističke vojske, bio je komunista, ta vojska je baštinila tradiciju partizanskih jedinica.
Mladić, verujem u to, uopšte ne bi smatrao za optužbe ovo što ja iznosim.

Za razliku od njega, ja se nisam školovao za oficira, komunista nikad nisam bio, a u porodici smo baštinili neke druge tradicije.

Da skratim, niti će se Mladić uvrediti ako mu neko kaže da je komunista, niti ću ja ako me neko nazove pristalicom četničke tradicije.
hoochie coochie man hoochie coochie man 17:05 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање


Pošto Fićo obraz? Da ti prepokrijemo zgradu, zamenimo ličnu kartu, platimo palačinke, mesec dana na jahti?
Kaži kol'ko da se ne brukaš.


Mnooogo je Gedžo,sve je mnogo za ovakve.
Ovakve neka plaćaju Hrvati.
Ko ga ebe, neka se sramoti za kafu i sliku sa čamca.

Kako li samo decu sme da pogleda u oči?
freehand freehand 17:07 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Da skratim, niti će se Mladić uvrediti ako mu neko kaže da je komunista, niti ću ja ako me neko nazove pristalicom četničke tradicije.

Uporno izbegavaš da odgovoriš zašto samo Mladić a ne kompletno rukovodstvo VRS i MUP RS?
Filip Mladenović Filip Mladenović 17:13 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

hoochie coochie man

Pošto Fićo obraz? Da ti prepokrijemo zgradu, zamenimo ličnu kartu, platimo palačinke, mesec dana na jahti?
Kaži kol'ko da se ne brukaš.


Mnooogo je Gedžo,sve je mnogo za ovakve.
Ovakve neka plaćaju Hrvati.
Ko ga ebe, neka se sramoti za kafu i sliku sa čamca.

Kako li samo decu sme da pogleda u oči?


Jovan Sterija Popović (1806 - 1856):

"Bedni narode, na koga ti spade da se za tvoju sreću brinu! Oni koji su se na račun tvoj obogatili… Teško tebi, narode: ti stradaš, a oni se raduju, ti propadaš, a oni se bogate!… Ubice svoga roda, ljudi nevaljali, koji su prange nosili, bez svakog stida sebe rodoljupcima nazivaju."
I još je Sterija rekao: „Nevaljali i pokvareni, a takvih ima svuda, pod vidom rodoljubija svaku priliku za svoju sebičnost upotrebljavaju, i najbezumnije sovete daju, ne mareći hoće li se time svojoj opštini, ili svome narodu kakva šteta naneti. Sebičnom je dovoljno kad je samo njemu dobro i kad prostaka može na svoju ruku da preokrene, a za dalje se ništa ne brine."


predatortz predatortz 17:15 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

freehand
Da skratim, niti će se Mladić uvrediti ako mu neko kaže da je komunista, niti ću ja ako me neko nazove pristalicom četničke tradicije.

Uporno izbegavaš da odgovoriš zašto samo Mladić a ne kompletno rukovodstvo VRS i MUP RS?


Iz prostog razloga - on je komandovao.
No, ako je pitanje da li su i drugi delili tu tradiciju u vojsci - da, jesu.
Bilo ih je i u MUP-u, ali znatno manje jer je tu više odlučivala politika.

Naravno da ono na čemu je čovek školovan, formiran, čemu je ceo život učen ne može da iščezne preko noći.

Ja Mladiću, da ne bude zabune, u plus pišem jednu veliku stvar - nikad nije dozvolio da se izdelimo ideološki. Njemu je bio bliži komunizam, ali nije dozvolio da ga iko forsira, kao ni četništvo. Insistirao je na tome da smo svi srpska vojska. I bili smo.

Međutim, ono na Srebrenici je preslikani Kočevski rog.
freehand freehand 17:25 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Ja Mladiću, da ne bude zabune, u plus pišem jednu veliku stvar - nikad nije dozvolio da se izdelimo ideološki. Njemu je bio bliži komunizam, ali nije dozvolio da ga iko forsira, kao ni četništvo. Insistirao je na tome da smo svi srpska vojska. I bili smo.

Mladić je oficir koji je školovan na tekovinama NOR-a, njegovi oficirsski uzori su komandanti partizanskih jedinica. Odnos prema zarobljenicima u Srebrenici je identičan odnosu koji su imali partitani krajem rata.
Zvati Mladića srpskim nacionalistom je dvostruka uvreda. Uvreda srpskom nacionalizmu i uvreda njemu lično.
Mladić je perspektivni oficir komunističke JNA, titoista i slepi sledbenik ideja NOR-a.

Važi.

Iz prostog razloga - on je komandovao.

Inače, svi su podoficiri i oficiri komandovali. to im je posao.
A svi visoki oficiri VRS školovani su u SFRJ i JNA. Do jednog.
Kao i sve što je vredelo u svim drugim vojskama u tim govnjivim ratovima.
Tako da tlapnje o komunizmu nemaju veze s mozgom. Da su oni ostali komunsiti rata ne bi bilo. Ovako su dušu prodali đavolu stavši uz nacionaliste. Eto rezultata.
Filip Mladenović Filip Mladenović 17:36 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

j_grandson
Filip Mladenović

...

Dakle, četnici su bili zlikovci poput ustaša, s tim što ustaše nisu klale hrvatske bebe i decu, već srpsku, jevrejsku i romsku.

A četnici su klali bebe i decu i svog, srpskog naroda!!!


Svaka gnjida koja izjednačava ustaške i četničke zločine i time abolira ustaške zločince i umanjuje njihove zločine - najbestijalnije zločince u istoriji civilizacije, je najodvratnija gnjida.Koljači beba i dece su najbestijalniji zločinci u istoriji civilizacije.

U balkanskom slučaju, ustaše su klale bebe i decu drugih naroda - srpskog, jevrejskog i romskog, dok su četnici klali bebe i decu bošnjačkog i sopstvenog, srpskog naroda.

To kažu i dokazuju istorijske činjenice, sudske presude, svedočenja rodjaka zaklanih beba i dece.

Čemu onda uvredljive reči, psovke, etikete...!?
j_grandson j_grandson 17:43 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

freehand
Ja Mladiću, da ne bude zabune, u plus pišem jednu veliku stvar - nikad nije dozvolio da se izdelimo ideološki. Njemu je bio bliži komunizam, ali nije dozvolio da ga iko forsira, kao ni četništvo. Insistirao je na tome da smo svi srpska vojska. I bili smo.

Mladić je oficir koji je školovan na tekovinama NOR-a, njegovi oficirsski uzori su komandanti partizanskih jedinica. Odnos prema zarobljenicima u Srebrenici je identičan odnosu koji su imali partitani krajem rata.
Zvati Mladića srpskim nacionalistom je dvostruka uvreda. Uvreda srpskom nacionalizmu i uvreda njemu lično.
Mladić je perspektivni oficir komunističke JNA, titoista i slepi sledbenik ideja NOR-a.

Važi.

Iz prostog razloga - on je komandovao.

Inače, svi su podoficiri i oficiri komandovali. to im je posao.
A svi visoki oficiri VRS školovani su u SFRJ i JNA. Do jednog.
Kao i sve što je vredelo u svim drugim vojskama u tim govnjivim ratovima.
Tako da tlapnje o komunizmu nemaju veze s mozgom. Da su oni ostali komunsiti rata ne bi bilo. Ovako su dušu prodali đavolu stavši uz nacionaliste. Eto rezultata.

Wrong!
Da nisu bili komunisti, možda rata ne bi ni bilo.
Jer bi, verovatno, pobili šaku govana koja je radila na razbijanju zemlje i napravili osnove da se ona skalamerija od komunjarske crvotočne Jugoslavije nakon završnog računa, razdeli.
I svako sebi.
Kakva zajednica između neprijateljskih naroda.
No, vremenom će Srbi doći na svoje da ne brinu o 'našem' moru i sličnim pizdrarijama - nego da misle o svom narodu.
predatortz predatortz 17:53 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Tako da tlapnje o komunizmu nemaju veze s mozgom


Nema tu velike tlapnje. Mladić je na Srebrenici uradio identičnu stvar koju su uradili komunisti sa ratnim zarobljenicima - pobio ih.
Prosto, tako je učen, na to su bili ponosni i verovao je da je to ispravno.
Pripisati to srpskom nacionalizmu je klasična podmetačina.
freehand freehand 17:58 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

predatortz
Tako da tlapnje o komunizmu nemaju veze s mozgom


Nema tu velike tlapnje. Mladić je na Srebrenici uradio identičnu stvar koju su uradili komunisti sa ratnim zarobljenicima - pobio ih.
Prosto, tako je učen, na to su bili ponosni i verovao je da je to ispravno.
Pripisati to srpskom nacionalizmu je klasična podmetačina.

Možda si u pravu. Srpski nacionalizam trebi civile i nejač. Inače vrlo retko dolazi do zarobljenika potšo čeka iskrcavanje saveznika.
Eventualno ako se uvati nešto na prevaru i mufte.

A gore nabrojeni komunistički generali i još nekoliko desetina njih su ti napravili Srpsku. Pošto su repići imali preča posla sa nekim babama i decom po Višegradu i okolini, Prijedoru i kojekude još.
I prosto je neverovatno da MUP RS nije uspeo da otkrije ko otima putnike po vozovima, kolje i pali žive ljude.
Mislim, to je bolja varijanta od one da je uspeo ali ih nije dirao kao svoje.
predatortz predatortz 18:16 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Možda si u pravu. Srpski nacionalizam trebi civile i nejač.


Stepa, Mišić, Bojović, Vojvoda Vuk, Apis...
Ma, da...

freehand freehand 18:22 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

predatortz
Možda si u pravu. Srpski nacionalizam trebi civile i nejač.


Stepa, Mišić, Bojović, Vojvoda Vuk, Apis...
Ma, da...


Prva četvorica - ako apstrahujemo toliku pretencioznost oko poređenja - nemaju veze sa srpskim nacionalizmom u smislu u kome se on pominje sto godina kasnije. A Apis je malo trebio i krunisane glave, bez obzira na pol.
maliperica maliperica 18:22 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Tako da tlapnje o komunizmu nemaju veze s mozgom. Da su oni ostali komunsiti rata ne bi bilo. Ovako su dušu prodali đavolu stavši uz nacionaliste. Eto rezultata.

Socijalizam kao transnacionalna ideologija mogao je da održi na okupu slovenske narode / nacije na prostoru ex Yu.
Sa druge strane to nije odgovaralo neoliberalizmu , pangermanizmu , radikalnom Islamu,Vatikanu...
Samo krajnje površni pogled uzroke svega što se pripremalo i događalo može videti u poslednjem činu krvave drame.
Uostalom , optuživati komunizam i komuniste, en general , znači sa prljavom vodom izbaciti i dete.

hoochie coochie man hoochie coochie man 18:24 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Prva četvorica - ako apstrahujemo toliku pretencioznost oko poređenja - nemaju veze sa srpskim nacionalizmom

Ma kakvi, sve izraziti jugosloveni komunističkog tipa :)
maliperica maliperica 18:58 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

predatortz
Tako da tlapnje o komunizmu nemaju veze s mozgom


Nema tu velike tlapnje. Mladić je na Srebrenici uradio identičnu stvar koju su uradili komunisti sa ratnim zarobljenicima - pobio ih.
Prosto, tako je učen, na to su bili ponosni i verovao je da je to ispravno.
Pripisati to srpskom nacionalizmu je klasična podmetačina.

Ponavljam i ja.
Nema veze sa mozgom.
( Nije nikakav argument )
"Plavi vojnik" poklao je 200 miroljubivih Čejena, Luj Kavenjak je gušeći revoluciju 1848 pobio 10.000 Francuza izjavljujući :
" Nisam želeo da vojna zastava po drugi put bude obeščašćena "

Dakle, ubijaju se u ratovima iz svih mogućih razloga.

Vezivati jedan takav čin za to što se neko smatrao komunistom ili nacionalistom ili ga mi tako posmatramo - uvod je u velike zablude.
gedza.73 gedza.73 19:13 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

j_grandson
Valjalo u pičku materinu!
Šačica konobara, konduktera i lovaca im otelo državu!
Kako bi bilo da nisu valjali?


Zanimljivo bi bilo ispričati ko je od oficira naređivao da vojska prati i štiti šleperi bez tablica koji su terali kradene stvari u Srbiju iz Vukovara.


predatortz predatortz 19:17 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

gedza.73
j_grandson
Valjalo u pičku materinu!
Šačica konobara, konduktera i lovaca im otelo državu!
Kako bi bilo da nisu valjali?


Zanimljivo bi bilo ispričati ko je od oficira naređivao da vojska prati i štiti šleperi bez tablica koji su terali kradene stvari u Srbiju iz Vukovara.
Ma jok bre!
Još bi zanimljivije bilo saznati ko je naoružao, uniformisao i na front pustio te spodobe i sa kojim ciljem.
Recimo, da tamo glume strašila, čine zverstva, ne bi li Srbima ogadili potrebu da imaju svoju, a ne ostatke raspale jugoslovenske vojske koja je u junačkoj odbrani sfrjota zauzela Beograd.

gedza.73 gedza.73 19:26 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

hoochie coochie man
Ko ga ebe, neka se sramoti za kafu i sliku sa čamca.


Nije jedini koji ovde ima štofa za kapoe po logorima.

Ono što se preskočilo u diskusiji kako bi se slika malo bolje sagledala (uz odnošenje i uništavanje podataka od strane Ozne koja je konfiskovala kartoteku Dijane Budisaveljvić) je činjenica da su u logorima ginuli, po komunističkoj zvaničnoj istoriji, rodoljubivi narodi i narodnosti.

Problem im nastaje sa zločinom koji su počinili ustaše i muslimani ubivši 6 000 srpskih civila. S jedne strane muslimani i Hrvati, s druge srpski nenaoružani civili.

Pošto nisu moglu da iskoriste zločin nad Srbima u korist svoje ideologije oni su ga jednostavno prekrili.

Ovde na blogu su ekskurzije u Jasenovac iskoristili da pokažu kako se SUBNOR i bratstvo i jedinstvo bili jedinstveni u osudi zločina.

Gde je spomenik u Starom brodu, gde je učeno u školi o tom događaju, kad i gde je pričano o stravičnom zločinu?
Jer ako nije onda može da se posumnja u komunističku iskrenost osude ustaških zločina nad Srbima.

Što vraća krug na početak i ptianje saradnika komunističkog režima iz srpskih redova.

Kapo ili, u službenoj terminologiji zatvorski funkcionar (njemački: Funktionshäftling, je naziv koji se u nacističkoj Njemačkoj i teritorijama pod njenom okupacijom koristio za zatvorenike koncentracionih logora koji su od SS-ovskih čuvara određeni za obavljanje dijela administrativnih dužnosti...
Kapoi su tako u odnosu na druge zatvorenike uživali određene privilegije, koje su se obično odnosile na redovnu ili bolju prehranu, civilnu odjeću, cigarete ili privatne odaje. Obično su se regrutirali iz nižih klasa i/li redova predratnih kriminalaca, pri čemu se neprijateljstvo prema inteligenciji i sklonost nasilju smatrala poželjnom osobinom.

gedza.73 gedza.73 19:33 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање


predatortz
Još bi zanimljivije bilo saznati ko je naoružao, uniformisao i na front pustio te spodobe i sa kojim ciljem.


Oficiri su morali da budu moralno-politički podobni. Članovi komunističke partije uz bočnu proveru porodičnih veza da neko nije, ne daj bože, antikomunista.

Doktrina kojom su bili podvrgnuti (to pokazuju sociološke studije koje su istraživale stepen netrpeljivosti i ksenofobije u postkomunističkim društvima je bila u direktnoj koleraciji sa vaspitanjem i političkom indoktrinacijom) ih je dresirala da prvo budu poslušni, komunisti i Jugosloveni.

Ceo vojni i bezbedonosni vrh ima ili direktnu ili indirektnu vezu sa komunističko-partizanskim nasleđem.

Prelaz sa JNA-Revoucija-bratstvojedinstvo na nacionalne srpske simbole počinje tek kad su videli da nemaju nikakvu podršku pa su srpski patriotizam komunisti izvrgli ruglu i od njega napravili BUlajićevu scenografiju.

problem je nastao desetine godina ranije. Tad je trebalo da se Srbija priprema za devedesete ali su komnusti drugih naroda i narodnosti bili spremniji.

Glavni krivac za stanje srpskog nacionalnog korpusa su srpski komunisti. Političari i vojni vrh.
j_grandson j_grandson 19:53 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

gedza.73

predatortz
Još bi zanimljivije bilo saznati ko je naoružao, uniformisao i na front pustio te spodobe i sa kojim ciljem.


Oficiri su morali da budu moralno-politički podobni. Članovi komunističke partije uz bočnu proveru porodičnih veza da neko nije, ne daj bože, antikomunista.

Doktrina kojom su bili podvrgnuti (to pokazuju sociološke studije koje su istraživale stepen netrpeljivosti i ksenofobije u postkomunističkim društvima je bila u direktnoj koleraciji sa vaspitanjem i političkom indoktrinacijom) ih je dresirala da prvo budu poslušni, komunisti i Jugosloveni.

Ceo vojni i bezbedonosni vrh ima ili direktnu ili indirektnu vezu sa komunističko-partizanskim nasleđem.

Prelaz sa JNA-Revoucija-bratstvojedinstvo na nacionalne srpske simbole počinje tek kad su videli da nemaju nikakvu podršku pa su srpski patriotizam komunisti izvrgli ruglu i od njega napravili BUlajićevu scenografiju.

problem je nastao desetine godina ranije. Tad je trebalo da se Srbija priprema za devedesete ali su komnusti drugih naroda i narodnosti bili spremniji.

Glavni krivac za stanje srpskog nacionalnog korpusa su srpski komunisti. Političari i vojni vrh.

Eeee, ali bila takmičenja po školama 'Tito - revolucija - mir'!
Ajde da se Italijani, Englezi i Lihtenštajnijanci pohvale time.
Mada, ko zna da li su pomenuti uopšte i išli u školu ili je to bila privilegija u Titinom komunjarskom raju?
maliperica maliperica 20:12 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Glavni krivac za stanje srpskog nacionalnog korpusa su srpski komunisti. Političari i vojni vrh

Posle bitke svi su generali.
Istoriju pišu pobednici.
( Dve česte floskule koje uprošćavaju argumentovano obrazloženje. )

Elem, da je nekim slučajem Evropa ( čitaj Nemačka ) želela očuvanje Jugoslavije i njen dalji demokratski razvoj napravila bi Maršalov plan 2, upumpala kapital, investirala u ekonomiju i sve nacionalne aspiracije bi vrlo brzo nestale.

Ali - ne.

Uradila je upravo suprotno. Onemogućila pristup kreditnim fondovima, uvela sankcije, započela propagandu pre svega jačajući nacionalizam Hrvata,a zatim i priznavajući novonastale samoproglašene države.
To veze nema sa komunizmom niti odnosom prema komunizmu.
Ili bar nije dominantni razlog.

Jugoslavija je bila više u kapitalizmu , nego socijalizmu.

I ako se događanja sagledaju iz šire istorijske perspektive, čini mi se da je veći razlog od komunizma bio - razbijanje državne zajednice Južnih Slovena i njeno rasparčavanje, što je rezultat kontinuiteta pangermanskih ambicija i mržnje prema Slovenima, od Hegela, Marksa i Engelsa, Hitlera...pa sve do današnjih dana.
Dakle, prosto.
Četvrti Rajh.
Uostalom i Čehoslovačka je podeljena.
Bez krvi, ali razdvojena.
freehand freehand 20:16 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

maliperica
Glavni krivac za stanje srpskog nacionalnog korpusa su srpski komunisti. Političari i vojni vrh

Posle bitke svi su generali.
Istoriju pišu pobednici.
( Dve česte floskule koje uprošćavaju argumentovano obrazloženje. )

Elem, da je nekim slučajem Evropa ( čitaj Nemačka ) želela očuvanje Jugoslavije i njen dalji demokratski razvoj napravila bi Maršalov plan 2, upumpala kapital, investirala u ekonomiju i sve nacionalne aspiracije bi vrlo brzo nestale.

Ali - ne.

Uradila je upravo suprotno. Onemogućila pristup kreditnim fondovima, uvela sankcije, započela propagandu pre svega jačajući nacionalizam Hrvata,a zatim i priznavajući novonastale samoproglašene države.
To veze nema sa komunizmom niti odnosom prema komunizmu.
Ili bar nije dominantni razlog.

Jugoslavija je bila više u kapitalizmu , nego socijalizmu.

I ako se događanja sagledaju iz šire istorijske perspektive, čini mi se da je veći razlog od komunizma bio - razbijanje državne zajednice Južnih Slovena i njeno rasparčavanje, što je rezultat kontinuiteta pangermanskih ambicija i mržnje prema Slovenima, od Hegela, Marksa i Engelsa, Hitlera...pa sve do današnjih dana.
Dakle, prosto.
Četvrti Rajh.
Uostalom i Čehoslovačka je podeljena.
Bez krvi, ali razdvojena.

Ne diraj im Hitlera...
milisav68 milisav68 20:43 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Uradila je upravo suprotno. Onemogućila pristup kreditnim fondovima, uvela sankcije, započela propagandu pre svega jačajući nacionalizam Hrvata,a zatim i priznavajući novonastale samoproglašene države.
To veze nema sa komunizmom niti odnosom prema komunizmu.
Ili bar nije dominantni razlog.

Ustaški kampovi po Nemačkoj su bili 20 godina pre toga.

Jugoslaviju nije želeo niko sem Srba i generala JNA, kojima je jedino uporište bio Beograd.

I sve to veoma ima veze sa komunizmom, jer je sve počelo padom Berlinskog zida.

A i dalje živimo u nekom mutantu od komunizma, pošto i dalje provalnik može da ti radi šta hoće, a ti mu ne možeš ništa (možeš al ćeš da najebeš).
freehand freehand 20:48 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Ustaški kampovi po Nemačkoj su bili 20 godina pre toga.

I sve to veoma ima veze sa komunizmom, jer je sve počelo padom Berlinskog zida.

Dabre. Logično.
Doduše, i Amerikanci su počeli da šalju ustaše još '46. al nebitno.
A i dalje živimo u nekom mutantu od komunizma, pošto i dalje provalnik može da ti radi šta hoće, a ti mu ne možeš ništa (možeš al ćeš da najebeš).

Srbija (kao i Jugoslavija pre nje) ima poluprepisano zakonodavstvo bazirano na evropskom kontinentalnom pravu. al ni to nema veze.
milisav68 milisav68 21:09 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Dabre. Logično.
Doduše, i Amerikanci su počeli da šalju ustaše još '46. al nebitno.

Teram ti kontru.
Srbija (kao i Jugoslavija pre nje) ima poluprepisano zakonodavstvo bazirano na evropskom kontinentalnom pravu. al ni to nema veze.

Teram ti kontru.
freehand freehand 21:12 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање


Teram ti kontru.

Teram ti kontru.


hoochie coochie man hoochie coochie man 21:21 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

To veze nema sa komunizmom niti odnosom prema komunizmu.
Ili bar nije dominantni razlog.

Tačno je da komunizam nije bio dominantan razlog za rasturanje Jugoslavije, ali je bio razlog za njen opstanak posle 1945.
Da njega nije bilo velika je verovatnoća da bi greška napravljena 1918. bila plaćena samo jednom 1941-45, a uspostavljanjem komunizma je nastavljeno sa tom greškom, Jugoslavije je nastavila da postoji, pa je plaćena još jedna cena, devedesete.

Čini se da je pogrešan put tražiti krivca i razloge za nestanak Jugoslavije, a ispravan, traganje za razlozima i krivci a za njen nastanak i prisilno održavanje.
niccolo niccolo 21:28 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Elem, da je nekim slučajem Evropa ( čitaj Nemačka ) želela očuvanje Jugoslavije i njen dalji demokratski razvoj napravila bi Maršalov plan 2, upumpala kapital, investirala u ekonomiju i sve nacionalne aspiracije bi vrlo brzo nestale.


Da li ćete ikada prestati da od drugih očekujete da vam razvije ekonomiju?
maliperica maliperica 21:38 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

niccolo
Elem, da je nekim slučajem Evropa ( čitaj Nemačka ) želela očuvanje Jugoslavije i njen dalji demokratski razvoj napravila bi Maršalov plan 2, upumpala kapital, investirala u ekonomiju i sve nacionalne aspiracije bi vrlo brzo nestale.


Da li ćete ikada prestati da od drugih očekujete da vam razvije ekonomiju?

Ma, ne.
Nego da nam dopuste da vodimo suverenu ekonomsku, a i zdravstvenu politiku.


gedza.73 gedza.73 23:28 09.08.2020

Re: Све је ово спиновање

maliperica
a je nekim slučajem Evropa ( čitaj Nemačka ) želela očuvanje Jugoslavije i njen dalji demokratski razvoj napravila bi Maršalov plan 2, upumpala kapital, investirala u ekonomiju i sve nacionalne aspiracije bi vrlo brzo nestale

u koliziji si sa
Jugoslavija je bila više u kapitalizmu , nego socijalizmu

jer ako je Jugoslavija bila kapitalistička u periodu 1950-1980 onda joj nije bila potrebna finainsijska pomoć niti bi postojale kako kažeš nacionalne aspiracije nego bi mi kao pobednici u II svetskom ratu pomagali Nemačkoj a ne bi Nemačka primala sirotinju iz SFRJ

i što kaže Nikolo što mi očekujemo pomoć od drugih?

Primer mirnog razlaza čehke i Slovačke nema dodirnih tačaka sa nama. Kako se nešto sećam oni su neke od pograničnih zona razmenili. Ono šti ima veze sa nama je, opet po sećanju, da je Slovačka kao slabije razvijena (Češka je imala jaku industriju u KuK) uspela da se izbori sa korupcijom, lošim zakonima i stabilizuje privredu.

kažem pišem po sećanju i mislim da je ta promena krenula nakon 2000.
docsumann docsumann 07:49 10.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Evo, na primer, pošto Stlajinovi komunisti nisu hteli Aušvic da oslobode ni '41, ni '42, ni '43, ni '44 morali su Amerikanci '45.


koliko se sjećam, američkim vojnicima, koji su zgroženi zločinima u logoru, strijeljali zarobljene naciste, suđeno je zbog kršenja ratnih zakona.
vcucko vcucko 09:28 10.08.2020

Re: Све је ово спиновање

gedza.73

Gde je spomenik u Starom brodu, gde je učeno u školi o tom događaju, kad i gde je pričano o stravičnom zločinu?

Милован Бакмаз, рођен 1931, из Соколовића код Сокоца:

… Кренула колона народа од Олова, Кладња, Мокрог, Пала, Праче, из села око Сарајева, Рогатице… То је био ужас, пуно је Сјемећко поље српских избјеглица, да бациш шибицу пала би на иксана или на стоку коју смо повели са собом. Идемо према Вишеграду у колони, пјешице, изнемогли, дјеца и стари на воловским колима и коњима. Дођемо на ћуприју на Дрини кад Италијани не дају преко Дрине. Ми ондај у Милошевиће, и заноћимо по кућама. Сјећам се, добра имања, ограде им плетене са прућем. Одједном народ поче да вришти и кука. Покојна мајка сподбије мене, остави краву и заједно са народом бјежимо једним сокаком доље према Старом Броду. И поред једног жбуна се шћућуримо, а около пуца, људи падају, скачу у Дрину. Прави хаос, људи моји, стоји вриска жена и дјеце. Опколили су нас, добро се сјећам све наоружани муслимани са фесовима на главама. Ми се извлачи одатле, и опет бјежи. Бјежи. Успут ми погибе стриц Јоја, и неке комшије… Кад дођосмо до Дрине само један понтонски чамац, и то шупаљ, а около има неколико ‘иљада душа. Видимо преко Дрине према нама двије групе, посебно Нијемци, а посебно Недићевци. Кад се смрачи, чујемо усташе како зову: „Јованеее…“. Мој отац нас убаци на некакав чамац и пређосмо Дрину. Ту угледамо Недићевце и Нијемце како разговарају, а онда са једним чамцем крену патрола преко Дрине, међу народ, а друга уз Дрину и вичу: Цурик усташ, цурик усташ…“. Народ прште којекуда, неко пређе Дрину, неко бјежи уз оне стране. Да није било Недићеваца и Нијемаца све би оно усташе побиле, не би могла Дрина све примити, сигурно би је зачепили...


Inače spomen-muzej u Starom Brodu postoji. Sa skulpturama žrtava u Drini.maliperica maliperica 10:10 10.08.2020

Re: Све је ово спиновање

docsumann
Evo, na primer, pošto Stlajinovi komunisti nisu hteli Aušvic da oslobode ni '41, ni '42, ni '43, ni '44 morali su Amerikanci '45.


koliko se sjećam, američkim vojnicima, koji su zgroženi zločinima u logoru, strijeljali zarobljene naciste, suđeno je zbog kršenja ratnih zakona.


...A onima koji su zločine u logorima počinili ukazano je gostoprimstvo uz najveće počasti.
Toliko o duhu " slobodnog sveta "
maliperica maliperica 10:21 10.08.2020

Re: Све је ово спиновање

gedza.73
maliperica
a je nekim slučajem Evropa ( čitaj Nemačka ) želela očuvanje Jugoslavije i njen dalji demokratski razvoj napravila bi Maršalov plan 2, upumpala kapital, investirala u ekonomiju i sve nacionalne aspiracije bi vrlo brzo nestale

u koliziji si sa
Jugoslavija je bila više u kapitalizmu , nego socijalizmu

jer ako je Jugoslavija bila kapitalistička u periodu 1950-1980 onda joj nije bila potrebna finainsijska pomoć niti bi postojale kako kažeš nacionalne aspiracije nego bi mi kao pobednici u II svetskom ratu pomagali Nemačkoj a ne bi Nemačka primala sirotinju iz SFRJ


Ne vidim ni logički ni sadržajno nikakvu koliziju.

U svakom slučaju namera mi je bila da nikad dovršivu diskusiju Ustaše / Nemci versus Srbi //četnici ( partizani ) obogatim i ukazivanjem na dugogodišnju tradiciju mržnje i neprijateljstva ukorenjenu još od Hegelove podele na istorijske i neistorijske narode, pri čemu Sloveni / Srbi pripadaju ovim drugim koji kao nedržavotvorni nemaju budućnost, niti je zaslužuju.

Zati ih treba eksterminisati, što je kroz istoriju i činjeno.
Sve vreme - u kontinuitetu.docsumann docsumann 10:45 10.08.2020

Re: Све је ово спиновање

maliperica
docsumann
Evo, na primer, pošto Stlajinovi komunisti nisu hteli Aušvic da oslobode ni '41, ni '42, ni '43, ni '44 morali su Amerikanci '45.


koliko se sjećam, američkim vojnicima, koji su zgroženi zločinima u logoru, strijeljali zarobljene naciste, suđeno je zbog kršenja ratnih zakona.


...A onima koji su zločine u logorima počinili ukazano je gostoprimstvo uz najveće počasti.
Toliko o duhu " slobodnog sveta "


kojima onima?
maliperica maliperica 11:18 10.08.2020

Re: Све је ово спиновање

docsumann
maliperica
docsumann
Evo, na primer, pošto Stlajinovi komunisti nisu hteli Aušvic da oslobode ni '41, ni '42, ni '43, ni '44 morali su Amerikanci '45.


koliko se sjećam, američkim vojnicima, koji su zgroženi zločinima u logoru, strijeljali zarobljene naciste, suđeno je zbog kršenja ratnih zakona.


...A onima koji su zločine u logorima počinili ukazano je gostoprimstvo uz najveće počasti.
Toliko o duhu " slobodnog sveta "


kojima onima?Filip Mladenović Filip Mladenović 11:19 10.08.2020

Re: Све је ово спиновање

zaharaga
Filip Mladenović

...U balkanskom slučaju, ustaše su klale bebe i decu drugih naroda - srpskog, jevrejskog i romskog, dok su četnici klali bebe i decu bošnjačkog i sopstvenog, srpskog naroda.
Filipe, ti si mentalno bolestan. Ne vredi da ti se objasnjava da je ovo sto ti pises rasizam i opravdavanje nacistickih zlocina, i zato potpuno neprihvatljivo u civilizovanom, pristojnom, antifasistickom svetu. Ti, u svom bolesnom, rasistickom umu, izgleda, ni ne pokusavas da sagledas cinjenice. Ja sam ubedjen da bi ti licno svom, racunam srpskom, narodu, da imas kamu srbosijek u ruci,prerezao grlo samo da dokazes da si u pravu. Ti si tezak ludak, opasan po okolinu.Hvala Vam na komplimentima.

A sada budite ljubazni pa navedite šta nije tačno, šta je neistina u već napisanom:


U balkanskom slučaju, ustaše su klale bebe i decu drugih naroda - srpskog, jevrejskog i romskog, dok su četnici klali bebe i decu bošnjačkog i sopstvenog, srpskog naroda.

predatortz predatortz 11:38 10.08.2020

Re: Све је ово спиновање

A sada budite ljubazni pa navedite šta nije tačno, šta je neistina u već napisanom:


U balkanskom slučaju, ustaše su klale bebe i decu drugih naroda - srpskog, jevrejskog i romskog, dok su četnici klali bebe i decu bošnjačkog i sopstvenog, srpskog naroda.


Ako ja tebe dobro razumem, ti ustašama za olakšavajuću okolnost uzimaš to što su klali samo srpsku decu.

Ti, čoveče (treba li da upotrebim ovu reč?), treba ozbiljno da se zapitaš za svoje mentalno zdravlje!

Uzgred, šta ćemo sa partizanskim zločinima nad decom?
Srpskom, nemačkom, mađarskom...
I nije ih malo!

Према нацији у бази жртава највише је међу стрељанима и осуђеним на смрт страдало Срба (преко 15.048), Немаца (6.500), Мађара (око 4.500 Мађара) Албанаца (1.400), Хрвата (976) па затим непознате националности и осталих. Међутим, код умрлих у логорима, као последица тешких услова, болести или намерног нелечења у огромној већини претежу фолксдојчери (око 22.000) што их чини најбројнијом категоријом и у укупном збиру жртава (27. 654) па затим Срба (15.500) и Мађара око 7.000 и других. Изнети подаци говоре и о томе да унутар Југославије углавном није било националне мотивисаности репресије јер је страдао знатан број Срба, Хрвата, Словенаца,Црногораца, Мађара, Албанаца... Радило се пре свега о два јака фактора: ратној освети победника и идеолошкоим разлозима али никако националном реваншизму. Једини изузуетак и пример колективног кажњавања етничке групе је немачка мањина која је осим из Војводине колективно кажњена и протерана са територије целе Источне Европе.[3]

Структура убијених према друштвеној припадности можда најбоље осликава и статистички поткрепљује класну и политичку мотивисаност репресије. Пре свега мора се рећи да међу убијенима у бази је готово 90% цивила. Тај податак значајно ремети уобичајену слику о тзв. „четничко-партизанском обрачуну“ наметнутом у јавности. Узимајући у обзир укупну заступљеност одређених категорија у становништву види се да је у социјалном смислу на мети био имућнији, и образованији слој становништва. Међу ликвидираним већи је удео урбаног и варошког становништва ‚‚буржоазије’’ као и ‚‚кулака’’ на селу (кметова, председника општина, свештеника итд.) Подаци из базе Комисије говоре и да је међу страдалима доста лица испод 18 година (11%). Фрапантна је чињеница, без обзира на то што је то већим делом последица логорисања, да збир страдалих жена (око 17.000 - што је око 30%), деце (4.600) и стараца (8.600) досеже број од око 30.000 жртава што је готово 54% свих страдалих од од снага НОВЈ после 12. септембра 1944. (Изнети статистички подаци се односе на период док је база још била попуњавана, и сада би били нешто другачији, с обзиром да је у међувремену унето још података, али добро илуструју чињенице).[3]

Страдања у Војводини


gedza.73 gedza.73 14:35 10.08.2020

Re: Све је ово спиновање

Inače spomen-muzej u Starom Brodu postoji. Sa skulpturama žrtava u Drini.

Ono što sam ja hteo da kažem ima veze sa datumom kad je pdoignut spomenik. Da li odmah, da li deset godina nakon završetka rata ili tek kad se Jugoslavija raspala.
Što dovodi do pitanja doslednosti obeležavanja i sećanja na žrtve fašizma i građanskog rata.

Da li su srpske žrtve korišćene kad su mogle da se iskoriste u propagandne svrhe promovisanja jedne ideologije kako bi se dobilo na 'broju' stradanja naroda i narodnosti u ukupnom zbiru a kad nisu išle u prilog, niti se moglo prepraviti, u smislu da kažu kako su fašistički saradnici okupatora ubili rodoljubive narode pošto su žrtve bili srpski nenaoružani civili i deca a ubice ustaše (Tomson ima neke dirljive pesme o čijim umetničkim vrednostima samo što nisu hvalospeve pisali na blogu) i muslimani onda se o tome ćutalo.

U celoj slici Jasenovac, Gradište i ostali logori dobijaju novo značenje. Osamdesetih, kad se već pominju esksurzije, za sva takmičenja, školske izlete su korišćeni partizanski spomenici (na svakom ćošku, pored svakog drveta) i putevima NOB-a.


Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana