Ljudska prava

MORAMO, nego šta!

Filip Mladenović RSS / 05.04.2022. u 00:07

Prof. dr Biljana Stojković
Prof. dr Biljana Stojković
Koalicija MORAMO je moralni pobednik, a SPS je nemoralni pobednik izbora održanih 3. april-li-li 2022. godine.

Poslednja leva ideja u državi Srbiji odavno je umrla od usamljenosti. Ko je onda očekivao da će koalicija zeleno-leve politike "MORAMO" (NE DAVIMO BEOGRAD, EKOLOŠKI USTANAK i AKCIJA - OTVORENA GRAĐANSKA PLATFORMA) u Beogradu ostvariti dvocifreni rezultat, a na parlamentarnim izborima pridobiti skoro 5 odsto glasova građanstva Srbije!? I to bez velike medijske podrške, bez mnogo novca, bez ulaženja u svakojake predizborne marifetluke i bez koketiranja sa desnilom, još uvek rasprostranjenim predizbornim vabilom širom Srbije!

"MORAMO" je stvoren da bi se građankama i građanima ponudila nova politika i nove, nekompromitovane ličnosti. Da Srbija postane i ostane dobro mesto za život, sa čistom životnom sredinom, vladavinom prava, demokratijom i socijalnom pravdom. I ono najvažnije, konačno jedan jasan politički program leve orijentacije, bez srbovanja, rusofilstva, robovanja mitovima i avetima prošlosti...

U delu programa "MORAMO", posvećenom radnim pravima, rehabilituju se i afirmišu najveće vrednosti evropske i svetske levice.

Dostojanstven rad:
Srbija je odavno postala zemlja jeftine radne snage. U našoj zemlji danas ljudi rade mnogo, a zarađuju malo. Javni novac se, kroz sistem subvencija, preliva stranim kompanijama, koje otvaraju pogone niske produktivnosti sa pretežno nekvalifikovanom ili niskokvalifikovanom radnom snagom. Nadzirani i šikanirani radnice i radnici su bez prava na pauzu, bolovanje, odmor... Bogatstvo ostvareno eksploatacijom njihovog rada sliva se u ruke malog broja privilegovanih, a vrednost stvorena u Srbiji ispumpava se iz zemlje. Privatni profit je postao važniji od radnih prava, zdravlja, života i blagostanja ljudi.

Sigurnost zaposlenja:
• Važenje Zakona o radu za sve radnike. Radno zakonodavstvo je prethodnih godina usitnjeno i menjano na način da umanji prava radnika i radnica. Nesigurni ugovori postali su pravilo. Različiti oblici radnog angažovanja van radnog odnosa, poput ugovora o privremenim i povremenim poslovima, uskraćuju ljudima pravo na plaćen prekovremeni rad, bolovanje i odmor. Odredbe Zakona o radu moraju se odnositi na sve radnike i radnice koji rade na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na pravni osnov po kom rade.
• Ukidanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Svako ko radi ima pravo na ugovor o radu na određeno ili na neodređeno vreme.
• Trajanje ugovora o radu. Poslodavac će sa istim radnikom moći da zaključi najviše dva uzastopna ugovora o radu na određeno vreme. Ukupno trajanje svih ugovora o radu, zaključenih na određeno vreme sa istim poslodavcem, neće moći da bude duže od 12 meseci.
• Otkazni rok ne sme biti kraći od mesec dana. U Zakonu o radu biće vraćena odredba kojom se definiše iznuđeni otkaz.
• Zaposlićemo više inspektora rada i unaprediti njihovu tehničku opremljenost, kako bi lakše sprovodili nadzor nad primenom Zakona o radu. Inspekcija rada će imati veća ovlašćenja prema poslodavcima, veće plate, ali i veću odgovornost za savesno izvršavanje obaveza propisanih zakonom.
• Unapredićemo standarde u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu, jer je ovo jedno od gorućih pitanja, imajući u vidu ekspanziju investitorskog urbanizma, rasprostranjenost novih formi rada kao što je rad putem mobilnih aplikacija, i rastući broj stranih radnika koji rade u polulegalnim radnim režimima.
• Uvešćemo radne sudove radi lakšeg i efikasnijeg rešavanja sporova vezanih za radni odnos. Omogućićemo efikasno i jeftino sporazumno vansudsko rešavanje sporova, zasnovano na dobrovoljnosti i posredovanju između strana u sporu, koristeći dobra iskustva razvijenih zemalja. Unapredićemo i osnažiti službe besplatne pravne pomoći radnicima i radnicama.

Kraće radno vreme:
• Skratićemo puno radno vreme na 35 časova nedeljno. Srbija je zemlja u kojoj se najviše radi u Evropi. U skladu sa međunarodnim tendencijama, razvićemo strategiju za smanjenje radne nedelje na 32 sata, kako bi radnici i radnice imali mogućnost da se posvete sebi i svojim porodicama i uživaju u plodovima svog rada.
• Prekovremeni rad ne može da traje duže od 7 časova nedeljno, 14 časova u toku jednog meseca, odnosno 140 časova godišnje. Radnik ili radnica ne mogu da rade duže od 10 časova tokom jednog radnog dana.
• Omogućićemo finansijske i poreske podsticaje za poslodavce kako bi se prilagodili tranziciji ka kraćem radnom vremenu. Umesto subvencija stranim kompanijama, država treba da ponudi pomoć preduzećima u transformaciji ka skraćivanju radnog vremena.
• Podsticaćemo inovacije u pogledu organizacije rada koje daju zaposlenima više slobode da organizuju radno vreme, kao i tehnološke inovacije koje olakšavaju organizaciju rada sa kraćim radnim vremenom.
• Podsticaćemo saradnju različitih aktera (ministarstva, sindikata, poslodavaca, profesionalnih udruženja) kako bi se premostili izazovi skraćivanja radnog vremena.

Plata za život:
• Uvešćemo u zvanične statističke pokazatelje obračun plate za život, kao metodologije za računanje realnih troškova života, koji zadovoljavaju minimum socijalnih i egzistencijalnih potreba radnika i radnica i njihovih porodica. Plata za život je univerzalno ljudsko pravo definisano dokumentima Ujedinjenih nacija i Republika Srbija mora aktivno raditi na ispunjenju ovog prava svim radnicama i radnicima.
• Minimalnu cenu rada ćemo povećati na 300 dinara po času. Radnice i radnici sa najnižim primanjima biće oslobođeni plaćanja poreza na zarade koji iznosi 10%. Uvešćemo princip progresivnog oporezivanja zarada.
• Minimalnu zaradu ćemo usklađivati prema obračunu plate za život.
• Uvešćemo socijalne penzije za sve starije od 68 godina bez penzijskih ili drugih prihoda. U Srbiji živi oko 130.000 starijih od 65 godina koji nisu pokriveni penzijskim osiguranjem, od kojih je čak 85% žena.

Usklađivanje porodičnog i poslovnog života i podrška porodicama:
Iako su aktuelnom režimu puna usta populacione politike, država i dalje ne radi ništa kako bi roditeljima osigurala pravo na usklađivanje porodičnog i poslovnog života. Naknada tokom sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće mora biti isplaćivana u visini 100% zarade za zaposlene i u visini minimalne zarade za nezaposlene trudnice. Porodiljska naknada mora biti u visini celokupnog iznosa zarade za zaposlene i minimalne zarade za nezaposlene trudnice.
• Radnica mora da ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do navršene prve godine starosti deteta.
• Zakonski ćemo definisati obavezno odsustvo oca zbog rođenja deteta u trajanju od 15 dana. Omogućićemo ocu da koristi pravo na odsustvo radi nege deteta u trajanju od tri meseca do navršenog 15. meseca deteta.
• Omogućićemo da oba roditelja rade skraćeno i klizno radno vreme šest meseci nakon isteka prava na odsustvo radi nege deteta.
• Oba roditelja, po isteku odsustva radi nege deteta, imaće pravo na roditeljsko odsustvo u ukupnom trajanju od četiri meseca koje mogu da koristi do isteka sedme godine života deteta. Oni ovo pravo mogu iskoristiti jednokratno ili u više pojedinačnih perioda.
• Radnice moraju uživati posebnu zaštitu od otkazivanja ugovora o radu nakon završenog porodiljskog odsustva. Samohrane majke moraju imati potpunu sistemsku pomoć, regulisana prava na skraćeno i klizno radno vreme i posebne mere zaštite od gubitka posla.
• Upis deteta u vrtić ne sme podrazumevati uslov da oba roditelja moraju biti zaposlena, jer se time ženama otežava izlazak na tržište rada.
• Podrška jednoroditeljskim porodicama preko osnivanja Alimentacionog fonda u budžetu Republike Srbije, iz koga bi se na nivou lokalnih samouprava isplaćivale neisplaćene alimentacije, a država ih potom naplaćivala izvršenjem od nesavesnih roditelja - izdržavalaca maloletne dece. Država sada ne radi ono što bi trebalo da radi - ne goni one koji ne plaćaju alimentaciju (nedavanje izdržavanja je krivično delo!).

MORAMO, nego šta!

AtačmentiKomentari (74)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

solo solo 00:11 05.04.2022

Bravoooooo


Odma' u kampanju.

Eeee tako se to radi.
Черевићан Черевићан 01:05 05.04.2022

ко то тамо левом

ili, tragom leve ideja odavno umrle od usamljenosti

замисли "МОРАМО" респекта вредни
и .........по свему ........прилика им ето ,
да ......то своје...... применит' пробају
и не све одједном.. већ мудро сажето
bene_geserit bene_geserit 03:28 05.04.2022

Levo morate

Da se troši više a da se radi manje, tako je Filipe, na stranu ko će to da plati, ali kao zalaganje je odlično.
Jbš ti ono da u životu sreću treba tražiti u malim stvarima (sem naravno, čokolade, qrca i godišnjeg odmora).
Nego brate oću više para a manje da radim, pravo u glavu.

Da pogađam "skraćeno i klizno radno vreme šest meseci oba roditelja", "naknada tokom trudnoće od 100% zarade" kao i sve te ostale beneficije kod rođenja deteta će da finansiraju firme jer država nema para ?
Mislim, dobro je da se makar neko bavi tom temom pa makar i kao mali Perica i u sklopu izborne kampanje.
Filip Mladenović Filip Mladenović 07:19 05.04.2022

Re: Levo morate

Ne, nego je bolje da gazde kupuju još veće jahte, još po koji BMW džip u garažama svojih vila, kvalitetniji kokain i da otvaraju nove tajne račune na egzotičnim destinacijama!?
mirelarado mirelarado 09:58 05.04.2022

Re: Levo morate

bene_geserit
Da se troši više a da se radi manje, tako je Filipe, na stranu ko će to da plati, ali kao zalaganje je odlično.
Jbš ti ono da u životu sreću treba tražiti u malim stvarima (sem naravno, čokolade, qrca i godišnjeg odmora).
Nego brate oću više para a manje da radim, pravo u glavu.

Da pogađam "skraćeno i klizno radno vreme šest meseci oba roditelja", "naknada tokom trudnoće od 100% zarade" kao i sve te ostale beneficije kod rođenja deteta će da finansiraju firme jer država nema para ?
Mislim, dobro je da se makar neko bavi tom temom pa makar i kao mali Perica i u sklopu izborne kampanje.


Verujem da ti ne znaš mnogo o tome kako trenutno izgleda rad u Srbiji. Filip je to postavio kao ideološko pitanje, ali ovde to zapravo više nije pitanje ideologije, pitanje je opstanka stanovništva. Naime, osim onih udomljenih u državnim strukturama po stranačkoj, naprdnjačkoj liniji, ostali se tretiraju kao roblje. To znači da ima da rade koliko god treba, da im se većinom kao zvanični prihod vodi minimalac (bez obzira na vrstu posla), da odmora imaju 1-2 nedelje godišnje. Misliš da je to na duži rok održivo stanje?
svarog svarog 10:51 05.04.2022

Re: Levo morate

Kao i za većinu stvari u ekonomiji, hteli ne hteli, ovo rešava tržište. I upravo se to odvija bez obzira na državu i vlast.
U nekim zanimanjima postoji ozbiljan manjak ljudi. To se vidi i statistički. U prošloj godini su u privatnom sektoru povećane plate za desetak odsto u proseku.
Sada razgovori za posao takvih zanimanja (ovde ne pričam o programerima nego o automehaničarima, lakirerima, molerima...) više deluju kao da oni intervjuišu firmu nego ova njih. Praksa minimalac na račun - ostatak solarno, sve manje prolazi.
Naravno, ne kažem da i dalje izrabljivanja nema, posebno po unutrašnjosti, ali kako ljudi odlaze u inostranstvo i smanjuje se ponuda radne snage tako se uslovi popravljaju. Prosto gazde nemaju izbora
mirelarado mirelarado 10:52 05.04.2022

Re: Levo morate

Naravno, ne kažem da i dalje izrabljivanja nema, posebno po unutrašnjosti, ali kako ljudi odlaze u inostranstvo i smanjuje ponuda radne snage tako se uslovi popravljaju. Prosto gazde nemaju izbora


Da, samoregulacija ostaje kao jedina nada.
svarog svarog 10:54 05.04.2022

Re: Levo morate

mirelarado
Naravno, ne kažem da i dalje izrabljivanja nema, posebno po unutrašnjosti, ali kako ljudi odlaze u inostranstvo i smanjuje ponuda radne snage tako se uslovi popravljaju. Prosto gazde nemaju izbora


Da, samoregulacija ostaje kao jedina nada.


Ne. Neizbežnost (jel postoji ova reč :), možda bolje neminovnost
Filip Mladenović Filip Mladenović 10:55 05.04.2022

Re: Levo morate

Koliko je stanje teško pokazuju i dokazuju 2 činjenice:

Očajan Zakon o radu, koji pogoduje samo robovlasnicima!

Nema sklopljenih i primenjenih posebnih Kolektivnih ugovora za SVE delatnosti, sem za par njih.

Posebni Kolektivni ugovori za svaku privrednu delatnost garantuju minimalne uslove rada, kao i bezbednosti na radnom mestu...
mirelarado mirelarado 10:58 05.04.2022

Re: Levo morate

svarog
mirelarado
Naravno, ne kažem da i dalje izrabljivanja nema, posebno po unutrašnjosti, ali kako ljudi odlaze u inostranstvo i smanjuje ponuda radne snage tako se uslovi popravljaju. Prosto gazde nemaju izbora


Da, samoregulacija ostaje kao jedina nada.


Ne. Neizbežnost (jel postoji ova reč :), možda bolje neminovnost


Može i neumitnost. Ali, neki malo humaniji zakon o radu ne bi naškodio, zar ne? Mislim, pre nego što gotovo svi nekud odu...
svarog svarog 11:06 05.04.2022

Re: Levo morate

Možda ću zvučati cinično, ali mislim da nema šanse da se promeni ZoR.
Stranim investitorima su obećani povoljni uslovi i ima da ih dobiju. ZoR će se, ako se trend nastavi, sve manje primenjivati na naše radnike, a sve više na imigrante, ako njih uopšte štite ikakvi zakoni.

A koji su predlozi? Šta biste promenili u ZoR?
mirelarado mirelarado 11:13 05.04.2022

Re: Levo morate

A koji su predlozi? Šta biste promenili u ZoR?


Pa, evo, makar da se prekovremeni rad plaća, za početak. Da prijavljena plata bude ujedno i stvarna... Ima puno toga, ali se slažem da će se teško nešto promeniti dok većina struka ne postane deficitarna, a to bi značilo da nas (više) neće biti.
svarog svarog 12:20 05.04.2022

Re: Levo morate

Da prijavljena plata bude ujedno i stvarna


ovo mora po Z o porezu na dohodak. Ako se plaća deo na ruke to je poreski prekršaj. Ali ovde je uvek manji problem bio šta piše u zakonu od toga da li se zakon primenjuje.
Najbolje je kad poslodavac ne samo da mora da primenjuje zakon nego i preko toga da ide samo da zadrži radnika, a to se dešava i dešavaće se, jer se demografski brod kreće u tom pravcu a njega nije lako skrenuti
softelectronics_e softelectronics_e 12:28 05.04.2022

Re: Levo morate

svarog
Možda ću zvučati cinično, ali mislim da nema šanse da se promeni ZoR.
Stranim investitorima su obećani povoljni uslovi i ima da ih dobiju. ZoR će se, ako se trend nastavi, sve manje primenjivati na naše radnike, a sve više na imigrante, ako njih uopšte štite ikakvi zakoni.

A koji su predlozi? Šta biste promenili u ZoR?

edit: ako može autor da izbriše dupli komentar?

Obriši sam.
mirelarado mirelarado 12:39 05.04.2022

Re: Levo morate

Ali ovde je uvek manji problem bio šta piše u zakonu od toga da li se zakon primenjuje.


To pre svega!
gvozden1 gvozden1 12:56 05.04.2022

Re: Levo morate

Ali, neki malo humaniji zakon o radu ne bi naškodio, zar ne?

Ne može on da funkcioniše bez tržišta.
Ako posla nema, a radna snaga u višku, nije radnik u poziciji da se poziva na zakon, šta god u njemu pisalo.
Kad nemaš posla, a treba ti para, onda pristaješ na sve, pa i na to da štitiš gazdu od zakona i kad si ti oštećen.
Slagaćeš inspektora da nisi radio prekovremeno, iako jesi, jer ako ga ne slažeš, gazda će platiti kaznu a ti dobiti otkaz.
A tebi posao treba.
Od dva zla uvek ćeš izabrati manje.

A kad posla ima, a radnika nema, e tek onda se situacija menja, ali onda radnik i bez zakona može da postavlja uslove.

Ne može drugačije nego samoregulacija.
mirelarado mirelarado 13:04 05.04.2022

Re: Levo morate

Ako posla nema, a radna snaga u višku, nije radnik u poziciji da se poziva na zakon, šta god u njemu pisalo.


Uglavnom sam saglasna i s tobom i sa Svarogom, samo su ovde privatnim gazdama previše odrešene ruke, zakon se ne primenjuje, niko ih ne kontroliše i ne kažnjava, pa ucenjuju, malo plaćaju i izrabljuju i kad nema viška radnika odgovarajuće struke... sve dok mogu. Mislim da to, dugoročno gledano, nije dobro za Srbiju.*

*Po mom srbomeru. :)
gvozden1 gvozden1 13:32 05.04.2022

Re: Levo morate

Po mom srbomeru

Ako smo išta dobro učinili na ovom blogu, onda je to što smo ovu spravu učinili legitimnim :)
mirelarado mirelarado 13:36 05.04.2022

Re: Levo morate

gvozden1
Po mom srbomeru

Ako smo išta dobro učinili na ovom blogu, onda je to što smo ovu spravu učinili legitimnim :)maksa83 maksa83 13:44 05.04.2022

Re: Levo morate

Ako smo išta dobro učinili na ovom blogu, onda je to što smo ovu spravu učinili legitimnim :)

Mnogo dobra i korisna i pametno napravljena sprava, skoro ko ova džezva:

mirelarado mirelarado 13:50 05.04.2022

Re: Levo morate

maksa83
Ako smo išta dobro učinili na ovom blogu, onda je to što smo ovu spravu učinili legitimnim :)

Mnogo dobra i korisna i pametno napravljena sprava, skoro ko ova džezva:Ne mora da bude, zavisi od parametara na osnovu kojih funkcioniše. Mislim, nije sramota želeti dobro svojoj zemlji i njenima građanima. :)
gedza.73 gedza.73 13:59 05.04.2022

Re: Levo morate

mirelarado
Uglavnom sam saglasna i s tobom i sa Svarogom, samo su ovde privatnim gazdama previše odrešene ruke, zakon se ne primenjuje, niko ih ne kontroliše i ne kažnjava, pa ucenjuju, malo plaćaju i izrabljuju i kad nema viška radnika odgovarajuće struke... sve dok mogu. Mislim da to, dugoročno gledano, nije dobro za Srbiju.*
*Po mom srbomeru. :)

I tvoj srbomer dobro kaže. Neki privatnici misle kako su oni robovlasnici a radnici robovi koji moraju da budu na raspolaganju 24/7 ali to se vremenom samo od sebe reguliše pa takva preduzeća na duže imaju problema jer služe ljudima kao nužno zlo da se pripomognu na putu dalje. Umesto da na obostranu korist zadrže vredne i odgovorne takvi vlasnici sami sebi prave trošak usled grešaka nekvalifikovanih ili nezainteresovanih radnika

Naravno kako ima i drugačijih primera (znam mala preduzeća u kojima radnici rade po dvadesetak godina, učestvuju u raspodeli dobiti preuzeća u procentima u zavisnosti od godina staža...)
maksa83 maksa83 14:07 05.04.2022

Re: Levo morate

Ne mora da bude, zavisi od parametara na osnovu kojih funkcioniše. Mislim, nije sramota želeti dobro svojoj zemlji i njenima građanima. :)

E, to baždarenje je veliki problem.
mirelarado mirelarado 14:41 05.04.2022

Re: Levo morate

Naravno kako ima i drugačijih primera (znam mala preduzeća u kojima radnici rade po dvadesetak godina, učestvuju u raspodeli dobiti preuzeća u procentima u zavisnosti od godina staža...)


Tačno, naravno. Bilo bi dobro da je takvih što više.
gvozden1 gvozden1 14:43 05.04.2022

Re: Levo morate

maksa83
Ne mora da bude, zavisi od parametara na osnovu kojih funkcioniše. Mislim, nije sramota želeti dobro svojoj zemlji i njenima građanima. :)

E, to baždarenje je veliki problem.

Ma nije problem, lako se vidi metod baždarenja.
Ko ga ne vidi taj ima problem, ali on je njegov.

Veći je problem zabraniti spravu, pa svi pod isti čap.

A ko pravi čap, zna se.
highshalfbooze highshalfbooze 15:54 05.04.2022

Re: Levo morate

Filip Mladenović
Koliko je stanje teško pokazuju i dokazuju 2 činjenice:

Očajan Zakon o radu, koji pogoduje samo robovlasnicima!

Nema sklopljenih i primenjenih posebnih Kolektivnih ugovora za SVE delatnosti, sem za par njih.

Posebni Kolektivni ugovori za svaku privrednu delatnost garantuju minimalne uslove rada, kao i bezbednosti na radnom mestu...


A šta ćemo sa činjenicom da prilikom donošenja tog Zakona nisi ni beknuo na tu temu.
Ne videh da si tada pisao blog.
softelectronics_e softelectronics_e 16:36 05.04.2022

Re: Levo morate

maksa83
Ne mora da bude, zavisi od parametara na osnovu kojih funkcioniše. Mislim, nije sramota želeti dobro svojoj zemlji i njenima građanima. :)

E, to baždarenje je veliki problem.

Evo!
Baždarenje da izvršimo Gvozden, gospodin Gedža, Milan Novković, ja, ti, Mariopan, mirelarado, apačero, Shmuu, Solo - na primer.
Dodaćemo i tess1, radi umetničke komponente.
Ima da izbaždarimo samo tako.
Za početak izbacujemo sa skale one koji se raduju kada Srbiji bude gore.
softelectronics_e softelectronics_e 16:37 05.04.2022

Re: Levo morate

highshalfbooze
Filip Mladenović
Koliko je stanje teško pokazuju i dokazuju 2 činjenice:

Očajan Zakon o radu, koji pogoduje samo robovlasnicima!

Nema sklopljenih i primenjenih posebnih Kolektivnih ugovora za SVE delatnosti, sem za par njih.

Posebni Kolektivni ugovori za svaku privrednu delatnost garantuju minimalne uslove rada, kao i bezbednosti na radnom mestu...


A šta ćemo sa činjenicom da prilikom donošenja tog Zakona nisi ni beknuo na tu temu.
Ne videh da si tada pisao blog.

Jebeš zakon!
Nećemo se držati zakona kao pijan plota.
Nismo Koštunica.
nask nask 19:32 05.04.2022

Re: Levo morate

Da se troši više a da se radi manje, tako je Filipe, na stranu ko će to da plati, ali kao zalaganje je odlično.

He, he, pa ti živiš u zemlji koja evo ravno 50 godina funkcioniše na tom principu. Znači na tebi je da daš objašnjenje ko i na koji način bi to platio.
nask nask 19:32 05.04.2022

Re: Levo morate

dupla brlja
tess1 tess1 14:05 06.04.2022

Re: Levo morate

Dodaćemo i tess1, radi umetničke komponente.


tess1 tess1 14:07 06.04.2022

Re: Levo morate

Emsi, nisi gledao Pulp Fiction pa ti ne moram objašnjavati da ono što sam izvodila prije par dana nema veze sad sa ovim grljenjem kaktusa. Neću kao Benedykt onomad meni, izvinjavati se za ono što ne znaš. :)
softelectronics_e softelectronics_e 16:30 06.04.2022

Re: Levo morate

tess1
Emsi, nisi gledao Pulp Fiction pa ti ne moram objašnjavati da ono što sam izvodila prije par dana nema veze sad sa ovim grljenjem kaktusa. Neću kao Benedykt onomad meni, izvinjavati se za ono što ne znaš. :)

Ako.
tess1 tess1 09:16 07.04.2022

Re: Levo morate

Ako.

ae
softelectronics_e softelectronics_e 09:27 07.04.2022

Re: Levo morate

tess1
Ako.

ae

E!
tess1 tess1 10:59 07.04.2022

Re: Levo morate

Dobro si nastavio, bolje nego što bih se ja sjetila. :)
softelectronics_e softelectronics_e 11:23 07.04.2022

Re: Levo morate

tess1
Dobro si nastavio, bolje nego što bih se ja sjetila. :)

Ma jok!
Asocirao me onaj razgovor Dalmatinaca (a njima to, valjda, ostalo od Italijana) kada svako malo viču ... aaa, eeee, ... i tako se siti ispričaju - i razumeju.
loader loader 10:07 08.04.2022

Re: Levo morate

Da, samoregulacija ostaje kao jedina nada.


Jeste, s tim što i samoregulaciji karakter društva/država može da ubrza i olakša samoregulaciju, em stvaranjem dobrog ambijenta i vladavinom zakona, em zaštitom prava radnika. Ova poslednja dva nisu u nužno koliziji, kako se često misli. To je moj stav. E, sad, možda je previše naivan..., no, u tom pravcu se moraju gurati stvari.
softelectronics_e softelectronics_e 07:42 05.04.2022

Đ, Đ, Đ

Pohvala za konačno savladano i korišćeno slovo Đ.
solo solo 08:34 05.04.2022

Re: Đ, Đ, Đ

Pohvala za konačno savladano i korišćeno slovo Đ.


Zar ne zvuči lepše Djuveč,Djoka,Djumbir....

Čekaj da stignemo do DŽ

solo solo 08:45 05.04.2022

Da, amandman


Obavezno služenje vojske!
softelectronics_e softelectronics_e 09:01 05.04.2022

Re: Da, amandman

solo

Obavezno služenje vojske!

Luk i voda.
Ja imam alternativni predlog.
Vojske po svetu ima koliko god hoćeš.
Stoga, predlažem da pare, koje bi dali na služenje vojske, damo za najam vojske - najbolje američke.
10% procenata nacionalnog dohotka - i milina.
Neka se oni bakću sa ratovima.
solo solo 09:06 05.04.2022

Re: Da, amandman

Stoga, predlažem da pare, koje bi dali na služenje vojske, damo za najam vojske - najbolje američke.
10% procenata nacionalnog dohotka - i milina.
Neka se oni bakću sa ratovima.


Nisi ukapirao mačak. Ne zbog ratova.

Da im skinemo najlon čarape ako razumeš šta oću da kažem
Bar ove mrežaste.Verujem da nisi planirao da podeliš čvarke i slaninicu za doručak sa ovakvim zetom.
Ako jesi opet dobro.

Marim ja.
softelectronics_e softelectronics_e 09:36 05.04.2022

Re: Da, amandman

solo
Stoga, predlažem da pare, koje bi dali na služenje vojske, damo za najam vojske - najbolje američke.
10% procenata nacionalnog dohotka - i milina.
Neka se oni bakću sa ratovima.


Nisi ukapirao mačak. Ne zbog ratova.

Da im skinemo najlon čarape ako razumeš šta oću da kažem
Bar ove mrežaste.Verujem da nisi planirao da podeliš čvarke i slaninicu za doručak sa ovakvim zetom.
Ako jesi opet dobro.

Marim ja.

Ja svu tu polnu fenomenologiju gledam kao alat za vladanje korišćen putem mejnstrim medija.
Dakle, alat kao alat.
solo solo 15:47 05.04.2022

Re: Da, amandman

polnu fenomenologiju


Kako to lijepo zvuči.
shmoo shmoo 19:48 05.04.2022

Re: Da, amandman

solo
polnu fenomenologiju


Kako to lijepo zvuči.


Исто као и болна пенисологија.


gedza.73 gedza.73 12:02 05.04.2022

Moramo, nego šta?

Filip Mladenović
Prekovremeni rad ne može da traje duže od 7 časova nedeljno, 14 časova u toku jednog meseca, odnosno 140 časova godišnje

Koliko me sećanje služi ti si nas Filipe ubeđivao kako je dobro raditi 12 časova dnevno šest dana u nedelji i da je tako moguće unaprediti društvo pa se pitam otkud ovakav drastičan preokret.

Odavno sam gledao Amerikanca (ovom prilikom čestitam braći Hrvatima na pameti koju mi nemamo i ulazak na SAD bezviznu povlašćenu listu a nama čestitam rusku pobedu u Ukrajini i slobodne turističke ture po Severnoj Koreji) koji je završio likovnu akademiju i kako mu nije baš išlo preorijentisao se na pejzažnu arhitekturu pa rešio da kupi mini bager kako bi sebi olakšao i proširio posao.

Što bi značilo da nam nije niko kriv do nas samih. Ako je nestašica dobrih majstora i zanatlija (koji određuju cenu rada i radno vreme) a višak dramaturga onda, kako je drug Lenjin govorio učiti, učiti i samo učiti, deluje logično da se uči nešto novo i ono što se traži. Tu već dolazimo do jednog detalja da par entuzijasta nosi obrazovanje koje nam je na nivou štapa i kanapa van svih tokova privrede i novih tehnologija.

Motanje kablova nam je odgovarajući maksimum.

maksa83 maksa83 12:24 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

koji je završio likovnu akademiju i kako mu nije baš išlo preorijentisao se na pejzažnu arhitekturu

Pričam nešto sa drugarom (*) koji je mnogo dublje od mene u kompjuterskoj grafici, VR-u i svemu tome i zaključili smo kako neko ko je pejzažni arhitekta ili arhitekta ima ozbiljnu budućnost ako Fejsbuk (Meta) stvarno masovno zavari čovečanstvu te VR kacige. Praviće se gajbe i bašte u VR-u i to će da se plaća. Nema fizičkih ograničenja, možeš da napraviš/kupiš sebi palatu kakvu hoćeš sa nepreglednim imanjem, to je samo mesto na disku. To će naravno biti početak kolapsa civilzacije kakvu znamo ali mogu neke pare da se naprave dok taj sunovrat traje.

(To je ovaj sa crvenim Fender Jaguarom što liči na Kianu Rivsa)

gedza.73 gedza.73 12:45 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?


Pričam nešto sa drugarom (*) koji je mnogo dublje od mene u kompjuterskoj grafici, VR-u i svemu tome i zaključili smo kako neko ko je pejzažni arhitekta ili arhitekta ima ozbiljnu budućnost ako Fejsbuk (Meta) stvarno masovno zavari čovečanstvu te VR kacige.

Kao apsolutni laik nemam sumnje da će tako biti. Pre samo vek i nešto smo išli po ulicama sa petrolejkama a sad svako ima u džepu moćan kompjuter veličine pejdžera.
Nema fizičkih ograničenja, možeš da napraviš/kupiš sebi palatu kakvu hoćeš sa nepreglednim imanjem, to je samo mesto na disku.

Hiperion.
To će naravno biti početak kolapsa civilzacije kakvu znamo ali mogu neke pare da se naprave dok taj sunovrat traje.

Kraj sigurno ali ne bukvalno apokalipsa ili sunovrat. Kad nije 'maaaakkkk' (gčasom Čvarkova) upropastio civilizaciju ili ostali vidovi zavisnosti neće ni VR. neka vrste evolucije. Oni koji budu zavisni od tih tehnologija na načine da budu anestezirani i van realnog sveta ima da se sjebu ali ostali će da guraju svet napred. Nas može da upropasti samo repriza koju se uveć odgledali dinosaurusi posmatrajući na sunčanom nebu približavanje asteroida. Eventualno big bang nuklearka ili izbacivanje đubreta u okeane.
Filip Mladenović Filip Mladenović 12:53 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Na sajtu Udruženih sindikata Srbije SLOGA /https://sloga.org.rs/, sa desne strane se može preuzeti alternativni Zakon o radu. Dakle, konkretni predlog je već spreman, ali nema političke volje, a ni političke snage, sem "MORAMO"!

A na sajtu https://kolektivniugovor.wordpress.com/ moja malenkost je predstavila Predlog posebnog Kolektivnog ugovora za medijsku delatnost.

Ovaj predlog, uz odredjene modifikacije, može biti uzor, predložak, putokaz... i za sve ostale posebne Kolektivne ugovore!
gedza.73 gedza.73 12:58 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

moja malenkost je predstavila Predlog posebnog Kolektivnog ugovora za medijsku delatnost.

Tvoja malenkost je izgleda nama dodelila režim 996 a vama 'olakšavajuće' okolnosti u vidu sunčanja na tajkunskim jahtama. Tako se ne ide u budućnost druže Filipe nego o-ruk omladniskim radnim akcijama i žrtvovanjem za buduće generacije
maksa83 maksa83 13:04 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Hiperion

Pre toga Stiven Gibson sa cyberpank serijalom, pa zatim Snowcrash iz kog je Fejsbuk bezočno maznuo ceo koncept sa sve imenom Metaverse.

Filip Mladenović Filip Mladenović 13:18 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Ne, nego slobodnim, demokratskim, civilizovanim TAKMIČENJEM političkih programa, poput koalicije "MORAMO", a ne slepom verom u još ćoravijeg VOĐU, kako je to satirično opisao Radoje Domanović.

Ovde se nameću 2 /dva/ ključna pitanja:

Kako to da srpske elite, tokom proteklih 218 godina (od 1804. do danas) nisu uspele za izgrade, kreiraju, naprave, učvrste, razviju... pravnu, demokratsku, civilizovanu državu, sa podelom vlasti, nezavisnim institucijama i slobodnim medijima? Kad kažem srpske elite mislim na akademsku elitu, na političku elitu, na crkvenu elitu, na medijsku elitu i na vojno-policijsku elitu. Drugim rečima, zašto su tokom proteklih 218 godina srpske elite dopustile da istorija Srbije bude povest ličnih režima, od knjaza Miloša do AV?

Drugo pitanje je vezano za tih stalnih, upornih i ponavljajućih 2 miliona stanovnica i stanovnika Srbije, koji na svakim izborima traže i biraju VOĐU?

To je verovatno zato što je većina obrazovanih, prosvećenih, normalnih, tolerantnih, civilizovanih... pobegla iz ove i ovakve Srbije, a ovde je ostala manjina takvih istih, i to nekorumpiranih, koja ne može da nadglasa 2 miliona kreatura, spremnih i voljnih da žrtvuju svoju decu i unuke zbog svakojakih Rio Tinta i Zidjina, kao i zbog ratova poput onih režiranih tokom devedesetih godina XX veka.
solo solo 16:03 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Kako to da srpske elite, tokom proteklih 218 godina (od 1804. do danas) nisu uspele za izgrade, kreiraju, naprave, učvrste, razviju... pravnu, demokratsku, civilizovanu državu, sa podelom vlasti, nezavisnim institucijama i slobodnim medijima? Kad kažem srpske elite mislim na akademsku elitu, na političku elitu, na crkvenu elitu, na medijsku elitu i na vojno-policijsku elitu. Drugim rečima, zašto su tokom proteklih 218 godina srpske elite dopustile da istorija Srbije bude povest ličnih režima, od knjaza Miloša do AV?


Što njima ne postaviš to pitanje poimence.Oni su najkompetentniji da ti daju odgovor na minuli im rad,solventnost,nekretnine i ,,ekonomsku kartu,,
Veliki spisak?


To je verovatno zato što je većina obrazovanih, prosvećenih, normalnih, tolerantnih, civilizovanih... pobegla iz ove i ovakve Srbije


Ajde ne zajebavaj ako misliš na Pajića i slične.

Taj n'ume ni da kantuje.
gvozden1 gvozden1 16:16 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?


To je verovatno zato što je većina obrazovanih, prosvećenih, normalnih, tolerantnih, civilizovanih... pobegla iz ove i ovakve Srbije

Ti si nam ostao, dosta.
Normalan, pametan, obrazovan... sve to.
Ti i Ćuta, kućeš više.

Ovde baš paše ona, da mi je tvoj mozak na dan dva.....
gedza.73 gedza.73 19:05 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Filip Mladenović
Kad kažem srpske elite mislim na akademsku elitu... na medijsku elitu

, koja ne može da nadglasa 2 miliona kreatura

Možda nisi primetio ali ti si kao predstavnik akadameske i medijske elite upravo dva miliona svojih sugrađana, političkih neistomišljeninka, nazvao 'kreaturama'.

U komunističkoj SFRJ je za Vođu i Partiju na vlasti glasalo otprilike 10 000 000 'kreatura'. Jel' vidiš kako to zvuči? Naravno kako je među tim ljudima stvarno bilo pravih i iskrenih kreatura po raznim partijskim odborima, savetima, izmišljenim radnim mestima ali ogromna većina je glasala ili zbog jake propagande ili jednostavno nije htela da talasa. Proleter nije neko ko menja sistem nego onaj ko sistem održava. Ovo danas je ono juče samo malo drugačije uvijeno i u jačoj konkurenciji.

Program 'Moramo' je spisak želja na izboru za Mis Univerzuma.
Ovo je i Radule predlagao (neke države sa razvijenom privredom imaju)
Uvešćemo socijalne penzije za sve starije od 68 godina bez penzijskih ili drugih prihoda.

A za tu i ovu stavku
Omogućićemo finansijske i poreske podsticaje za poslodavce kako bi se prilagodili tranziciji ka kraćem radnom vremenu.

treba naći novac. Evo ja dajem par predloga. Da se ukine socijalna cena gasa (jer se stvara nejednakost među građankama i građanima Srbije pošto su neki povlaštena kategorija u toj preraspodeli) i električne energije. A pre toga ući u ta preduzeća pa otpustiti višak radnika i onih zaposlenih preko veze (pre par godina kružila inoframicja o 7000 ljudi u EPS-u koji ne dolaze na posao a fiktinvo se vode kao u komunističkim državnim preduzećima).

Sledećom reformom stopu poreza na imovinu po tržišnoj vrednosti. Što će ne samo popuniti budžet (iz koga se posle isplaćuje ovo što Moramo planira) nego će dovesti do decentralizacije pošto ti na primer nećeš moći da platiš porez onda moraš da se seliš tamo gde je jeftinije. Zbog hiljada takvih po manjim mestima se razvija infrastruktura, dolazi do poboljšanja kvaliteta života u unutrašnjosti, razmene informacija van kruga dvojke što može da dovoede do promena.

Takođe svim penzionerima kojima je država povezala radni staž retroaktivno naplatiti razliku. Zašto da sve građanke i građani finansiraju penzije pojedincima za period kad nisu radili?

Kol'ko sam razumeo dr. Biljana Stojković podržava teoriju evolucije a političkim programom se zalaže za kreacionizam. Ne ide to tako drugarce i drugovi. Evolucija ima malo dodirnih tačaka sa levicom.


Filip Mladenović Filip Mladenović 22:48 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Američki zakonodavci su se veoma pragmatično, politički, odnosili prema zahtevima za državnom intervencijom da bi se sprečile posledice krize 2008. godine.

Dakle, liberalni kapitalizam je preteći pad VOL STRIT-a sprečio tipično socijalističkim manirom - zahvatanjem iz džepova svih poreskih obveznica i obveznika u SAD!

Kako to da je levica dobra za spas desnice čim zapreti bankrot, bilo kapitalističkih banaka bilo krupnih firmi poput Dženeral Motorsa!?
maliperica maliperica 23:10 05.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

gvozden1

To je verovatno zato što je većina obrazovanih, prosvećenih, normalnih, tolerantnih, civilizovanih... pobegla iz ove i ovakve Srbije

Ti si nam ostao, dosta.
Normalan, pametan, obrazovan... sve to.
Ti i Ćuta, kućeš više.

Ovde baš paše ona, da mi je tvoj mozak na dan dva.....

E. vala , neka si mu reko...
gedza.73 gedza.73 10:09 06.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Filip Mladenović
sprečio tipično socijalističkim manirom - zahvatanjem iz džepova svih poreskih obveznica i obveznika

To i kažem. Naši 'socijalisti' bi da uživaju 'socijalističke tekovine' koje finansira ostatak građanki i građana a kad treba da plate Javnom komunalnom za popravku lifta iz svog džepa onda postaju kapitalisti koji traže najpovoljniju ponudu nekog privatnika.

A pričam o ovoj našoj tzv. levici koja je proizašla iz partizanskog šinjela. Spisak lepih želja iz tvog bloga je demagodija poput NIkolićevog hleba od tri dinara odnosno socijalistička uranilovka koja je od samog starta partokratija.

Selekcija mora da dovede do najboljih koji treba da budu plaćeni, nagrađeni i uvaženi. Oni koji n ežele da se usavršavaju, menjaju način rada, prilagođavaju se neka menjaju zanimanja dok ne pronađu adekvatno radno mesto.
Socijalizam u toj selekciji treba da prepozna i jasno utvrdi kategorije ugroženih pa da njima pomogne a ne bilmezima od sto kila u kojima je mama tutunka prepoznala slikarski talenat (kako je nacrtao cvet, samo što ne progovori dok ostali klimaju glavom a u sebi se čude) ili tata taranta sa ćerkom poznatom glumicom (na radost tate visoko u partiji recitovala pesmicu od dve strofe kao mala pred otetim komšilukom) koja uopšte nema dara.

Levičarka Mirjana marković je preko partije uspela da na radno mesto postavi nekog svog levičara dok momak koji je po svim karakteristima odgovarao (bio ispred Miriniog malog) otišao za Belgiju (čini mi se).

Dečko iz neke škole (tipa mašinska) na međunarodnom konkursu osvojio prvo mesto za dizajn časovnika. Umesto da on bude u prvom planu njegovo mesto će da zauzme neki mediokritet koji čim dobije posao kreće da izigrava fikus u saksiji kome je mala plata pred odmor i Novu godinu.
Filip Mladenović Filip Mladenović 11:26 06.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Ne pravite se francuska sobarica u američkom hotelu:
Hipotekarni krediti i pucanje balona nekretnina ljuta su rana američke ekonomije.

Kolapsom tržišta nekretnina 2008. godine propala su dva državna hipotekarna kreditora "Fannie Mae" i "Freddie Mac".

Američka država je u njih morala upumpati 187 milijardi dolara, kako bi ih spasla od bankrota.

Kako to da kapitalizam uživa 'socijalističke tekovine', koje finansira ostatak građanki i građana, kada treba da plati bankarske mahinacije, koje dovode do bankrotstva!? Gde je tu tržište? Gde su ideali privatnog preduzetništva? Gde su tu kapitalističke mantre o superiornosti privatne svojine?


gedza.73 gedza.73 09:01 07.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Ne pravite se francuska sobarica u američkom hotelu

Kakve su ovo predrasude o francuskim sobaricama? Šta su po tebi te drugarice radnice? Prostitutke?
Osim toga prostitucija je bila visoko razvijena i u komunizmu pa ako već oćeš onda koristi izraz 'jugoslovenske sobarice' iz Čudo neviđeno i kockarnice za bogate Amerikance Haludovo Palas na Krku

Otvaranjem u ljeto 1972. godine, hotel je gostima pružio luksuzno iskustvo sa kuglanjem, teniskim terenima, zatvorenim i otvorenim bazenima. Ovo hotelsko naselje je takođe imalo bujne vrtove.
Hotel je kao hostese koristio takozvane “Penthausove ljubimice”. One su pomagale gostima kod kockanja, dosipale im šampanjac u čaše i služile im ogromne količine jastoga i kavijara.
U pitanju je bio takav luksuz, da su navodno neki bazeni bili ispunjeni šampanjcem i u njima su se bogataši kupali.


Ne branim ja volstrit bogataše, niti pričam o subvecionisanju komunističkih preduzetnika tipa Radoman Božović, Dušan Mihajlović i ostalih nego o selekciji u svim sektorima koja bi vremenom dovela do smanjenja broja partijskih zavisnika koji glasaju na dugme što je tradicija na prostoru Srbije počev od 1945.

Pa onda umesto MIlana Kašanina koji je skoro nepoznat široj javnosti
Pored svog doprinosa kulturnoj sceni Beograda i silnih odlikovanja koje je dobio za života, kao što su: orden sv. Save, orden Legije časti, i drugi; ništa od toga nije bilo dovoljno da bude primljen u Srpsku akademiju nauke i umetnosti. Beograd je kasnije prepričao da se po direktivi ondašnjih vlasti njegov kućni prijatelj Vasko Popa usprotivio, rekavši da je Kašanin bio saradnik okupatora.

dobiješ partijsku namigušu Lepu Perović na vlasti što dovede do njihovih naslednika koji pričaju o socijalnoj pravdi, poštenju i uređenom društvu u kome su njihovi roditelji bili nešto upravo zahvaljujući kupljenim diplomama i partijskoj podobnosti.


A kad već socijalističkih ideja da li znaš ko je Vlada Ilić?
gradonačelniku koji je u međuratnom periodu uzdigao jugoslovensku prestonicu na nivo evropskih metropola, sredio gradske finansije i pružio velike napore kako bi iskorenio siromaštvo i smanjio jaz između društvenih klasa.

Socijalna davanja, radnički stanovi...
Nemoguće je nabrojati sve što je u Beogradu urađeno, izgrađeno ili započeto u vreme Vlade Ilića – Vukov spomenik, staro Sajmište, zoološki vrt, desetak novih škola, Gradska poliklinika, Dezinfekcioni zavod, Gradska bolnica, Poliklinika za kožne i venerične bolesti, Dom dečje zaštite u Zvečanskoj i Univerzitetska dečja klinika u Tiršovoj su samo od neki od dobro poznatih objekata za čiju izgradnju je ovaj čovek zaslužan, a koje i mi danas koristimo. Položen je i kamen temeljac za izgradnju hrama Svetog Save. Završen je Dom narodne skupštine i otvoren za javnost Muzej kneza Pavla (današnja rezidencija predsednika Srbije). Na početku mandata Vlade Ilića otvoren je most preko Dunava koji je spajao je Beograd i Pančevo. Krenula je sa radom prva tramvajska linija koja je Beograd spojila sa Zemunom i uputila prestoničane na drugu stranu reke.

Vlada Ilić je narednih sedam godina proveo u zatvoru u Sremskoj Mitrovici gde su mu bivši radnici donosili pakete. Jedno vreme bio je kažnjen da čisti beogradske ulice. Bivšeg gradonačelnika od pogubljenja je spasao lično Vinston Čerčil koji je intervenisao kod Josipa Broza Tita

tako da imaš elite i 'elite'

softelectronics_e softelectronics_e 09:12 07.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

gedza.73
...
Vlada Ilić je narednih sedam godina proveo u zatvoru u Sremskoj Mitrovici gde su mu bivši radnici donosili pakete. Jedno vreme bio je kažnjen da čisti beogradske ulice. Bivšeg gradonačelnika od pogubljenja je spasao lično Vinston Čerčil koji je intervenisao kod Josipa Broza Tita

tako da imaš elite i 'elite'Govna komunjarska.
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:18 08.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Na konkretno pitanje u vezi sa primenom tipičnih socijalističkih manira u liberalnom kapitalizmu, stiže odgovor u stilu šala-komika.

A što se tiče Vlade Ilića, njega pamtim po zlu. Naime, moj deda Toma, po majci, učestvovao je u Kolubarskoj bici 1914. godine. Pričao nam je da je taj ratni profiter (deda Toma je koristio živopisnije ime za tog lopova) isporučio vojsci Kraljevine Srbije opanke od presovanog kartona i trule kože!!!???

Ti ratno-profiterski kartonski opanci su se posle nekoliko dana raspadali, tako da je moj deka Toma sa svojim saborcima bos branio i odbranio Srbiju u jesen 1914. godine!

gedza.73 gedza.73 12:38 08.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Na konkretno pitanje u vezi sa primenom tipičnih socijalističkih manira u liberalnom kapitalizmu, stiže odgovor u stilu šala-komika.

mda. Jel ti beše onaj koji se u par blogova oduševljavao kapitalistizmom u Francuskoj i Nemačkoj ili se varam?
A što se tiče Vlade Ilića, njega pamtim po zlu. Naime, moj deda Toma, po majci, učestvovao je u Kolubarskoj bici 1914. godine. Pričao nam je da je taj ratni profiter (deda Toma je koristio živopisnije ime za tog lopova) isporučio vojsci Kraljevine Srbije opanke od presovanog kartona i trule kože!!!???


ovo si pokupio sa vikipedije? Moj čukundeda se žalio na Kočine (Popovića) što su mešali pesak sa brašnom pa ih ti hvališ iako nisu ništa uradili osim što su ponovo i u komunizmu pljačkali ljude (vidi pod ratna odšteta). Inače pogledaj kako su komunisti kapitalistički pokrali imovinu Vlade Ilića na osnovu lažne presude.
Filip Mladenović Filip Mladenović 15:47 08.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Sad pogledah detalje o tom Vladi Iliću!
Pa on je činio i groznije stvari od ratnog profiterstva!!!

Bio je saradnik i podržavalac Nedićeve kvislinške vlade!

Potpisnik onog sramnog dokumenta, koji su odbili da potpišu svi časni, antifašistički opredeljeni srpski intelektualci!

Znate li kako su se Francuska i general Šarl de Gol odnosili prema saradnicima nacista formata Vlade Ilića!?
nsarski nsarski 16:28 08.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Znate li kako su se Francuska i general Šarl de Gol odnosili prema saradnicima nacista formata Vlade Ilića!?


Ja mislim, isto kao i ti prema onima koji ne hvale Koču Popovića (masovnog ubice koji je nadgledao bombardovanje srpskih gradova) - pobiti bez milosti. Jer to je revolucionarna pravda, dragi moj, a ne to što ti serendaš i "osuđuješ".

Ti znaš da je CIA imala ozbiljan plan da ukoka De Gola? Nije im se mnogo sviđao, a i previše je bio nacionalistički orijentisan.
gedza.73 gedza.73 18:45 08.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Filip Mladenović
Potpisnik onog sramnog dokumenta, koji su odbili da potpišu svi časni, antifašistički opredeljeni srpski intelektualci!

A te i tkave antifašiste su levičari komunisti hapsili i oduzimali im građanska prava.
Iako su odbili da potpišu Apel. Zanimljiva trivija da na otkazima koje su neki intelektualci dobili u vreme Nedićeve i na otkazima u vreme Titove vlasti stoji isti potpis.

Sad pogledah detalje o tom Vladi Iliću!


Taj Vlada Ilić je više uradio za radnike nego oni komunisti što su gradili vile po Zlatiboru pa zbog otkrivanja te afere nagrabusio novinar otac Srđana Škora.
Znate li kako su se Francuska i general Šarl de Gol odnosili prema saradnicima nacista formata Vlade Ilića!?

Znamo. A jel znate vi?
Bivšeg gradonačelnika od pogubljenja je spasao lično Vinston Čerčil koji je intervenisao kod Josipa Broza Tita

gvozden1 gvozden1 21:10 08.04.2022

Re: Moramo, nego šta?


Znate li kako su se Francuska i general Šarl de Gol odnosili prema saradnicima nacista formata Vlade Ilića!?

Isto kao prema Titi, nije očima hteo da ga vidi.
Daj neku sliku Tite sa De Golom.

Ili neku na kojoj je De Gol u Jugoslaviji.

Nema toga Fićo, tako se De Gol odnosio prema Titi i Jugoslaviji, nije hteo da čuje za njih.

A Dražu odlikovao.
Kad već pominješ De Gola.
Filip Mladenović Filip Mladenović 23:49 08.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Pišete mitove, da ne kažem laži o odnosu Šarla de Gola i Tita!

"...Često se tvrdilo da su Draža Mihailović i Charles de Gaulle bili u istoj klasi (“promociji”) francuske vojne akademije u Saint-Cyru. Ta je priča kolala u foajeima Ministarstva vanjskih poslova na Quai d’Orsayu, po ambasadama u Parizu i Beogradu, vukla se u novinama i razgovorima. Izgledala je vjerojatna. Malo je kome padalo na um da je pokuša provjeriti. Nitko to nije ni tražio.

Istina je, međutim, drukčija. Draža Mihailović i Charles de Gaulle nisu bili zajedno u vojnoj akademiji. Nisu se osobno poznavali. Nikad se nisu ni susreli. Pogledao sam popise pitomaca Saint-Cyra – Mihailovićeva imena nema na njima, ni prije ni poslije de Gaulleove klase. Arhivi bilježe da je major Mihailović bio 1930. godine na šestomjesečnom artiljerijskom tečaju u Francuskoj – a u de Gaulleovu dosjeu stoji da je u to doba bio na Bliskom istoku, u Libanonu i Siriji...

General je sam, prema važnosti koju je pridavao pojedinom istupu, odlučivao o tome što će se objaviti a što ne. U ovom slučaju odredio je da cijeli govor iziđe, u knjizi koja je pripremljena za njegova života: “Koje su zemlje naše Evrope bile bliže jedna drugoj u dvije velike drame što su, u toku stoljeća, obilježile sudbinu svijeta? Za vrijeme Prvoga svjetskog rata Francuska i Srbija, za Drugoga Francuska i Jugoslavija, zajedno su se borile i zajedno pobijedile. Premda su se nalazile u različitim uvjetima, na raznim osnovama ideologije ili geografije, usprkos tome što je svaka od njih uvažavala obaveze koje nameće susjedstvo i prijateljstvo, one su, i jedna i druga, htjele i znale sačuvati nezavisnost. Gospodarice vlastite sudbine, one su i danas jednako uvjerene da, umjesto sistema blokova, hegemonija, hladnoga rata i željeznih zavjesa, iza kojih se rađaju potresi dostojni žaljenja kao što je onaj koji je upravo pretrpjela Čehoslovačka, valja uspostaviti praksu popuštanja (détente), usklađivanja i suradnje među svim nacijama našega kontinenta… Neću propustiti, gospodine Predsjedniče, da zatražim od vas da prenesete gospodinu maršalu Brozu Titu, predsjedniku Federativne Socijalističke Jugoslavije, pozdrav moga vrlo uzvišenog i srdačnog poštovanja. Ono je upućeno borcu koji je usprkos najtežoj opasnosti, iznio pobjedu u velikom sporu svoje domovine. Upućena je državniku čiji lucidni pogledi i energična aktivnost u vanjskim poslovima odgovaraju, upravo u ovom času, onom što vlada Francuske smatra pravednim i nužnim”. Govor je integralno objavljen u zborniku Discours et Messages, svezak V, str. 369-370, izdanje Plon 1970 – iste je godine general de Gaulle umro."

Predrag Matvejević: https://pescanik.net/de-gaulle-tito-mihailovic/
gvozden1 gvozden1 05:38 09.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Pišete mitove, da ne kažem laži o odnosu Šarla de Gola i Tita

Zato to postaviš sliku Tite i De Gola i demantuješ mit.

Nisam pričao o akademiji nego o ordenu (jel to mit?) i o De Golovom odbijanju da se vidi sa Titom (jesu li se sreli ikada?)
Filip Mladenović Filip Mladenović 20:50 10.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

gvozden1
Pišete mitove, da ne kažem laži o odnosu Šarla de Gola i Tita

Zato to postaviš sliku Tite i De Gola i demantuješ mit.

Nisam pričao o akademiji nego o ordenu (jel to mit?) i o De Golovom odbijanju da se vidi sa Titom (jesu li se sreli ikada?)


U svojim Memoarima, publikovanim iste 1970. godine kada je Šarl de Gol umro, piše doslovce sledeće: "...Neću propustiti, gospodine Predsjedniče, da zatražim od vas da prenesete gospodinu maršalu Brozu Titu, predsjedniku Federativne Socijalističke Jugoslavije, pozdrav moga vrlo uzvišenog i srdačnog poštovanja. Ono je upućeno borcu koji je usprkos najtežoj opasnosti, iznio pobjedu u velikom sporu svoje domovine. Upućena je državniku čiji lucidni pogledi i energična aktivnost u vanjskim poslovima odgovaraju, upravo u ovom času, onom što vlada Francuske smatra pravednim i nužnim.”

Sapienti sat.
gvozden1 gvozden1 21:27 10.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

U svojim Memoarima, publikovanim iste 1970. godine kada je Šarl de Gol umro, piše doslovce sledeće: "...Neću propustiti, gospodine Predsjedniče, da zatražim od vas da prenesete gospodinu maršalu Brozu Titu, predsjedniku Federativne Socijalističke Jugoslavije, pozdrav moga vrlo uzvišenog i srdačnog poštovanja. Ono je upućeno borcu koji je usprkos najtežoj opasnosti, iznio pobjedu u velikom sporu svoje domovine. Upućena je državniku čiji lucidni pogledi i energična aktivnost u vanjskim poslovima odgovaraju, upravo u ovom času, onom što vlada Francuske smatra pravednim i nužnim.”

Sapienti sat.


Šta je Fićo, leptetbo, dva dana tražiš sliku, pa kad je nema daj šta daš? :)

Pa zar Tita, lutka sa naslovnih strana, koji se slikao s kim je stizao i klinčio se time, nema sliku sa De Golom?

Zajebavao sam se Fićo, nemoj tražiti džabe, ne postoji takva slika, nije De Gol hteo da dođe iako je tvoja ljubičica molila i kumila, odjebao ga Francuz.

Zbog Draže, naravno.

Evo ti.


[url=https://www.novosti.rs/c/drustvo/vesti/1006461/susret-istorijom-gol-bojkotovao-tita-zbog-draze-slavni-komandanti-izmedju-mita-istine]О том односу француског лидера према маршалу сведочи књига Миодрага Б. Протића "Нојева барка (СКЗ, Београд, 2000, књига II, страна 140): "Две-три године пре своје смрти испричао ми је Никезић како га је као тадашњег министра иностраних послова, упутио Тито у Париз да Де Голу пренесе позив да посети Југославију.

Никезић је отишао и позив најлепше пренео, француски је говорио као матерњи језик, и као опчињени лингвиста. Задовољан изаслаником, Де Гол је био раздражен позивом. Тито, повикао је, није уважио његову молбу да поштеди живот генерала Драже Михаиловића, његовог колеге. Уместо тога, 'Il l'a tu' - узвикнуо је са гнушањем. А сад ме зове у посету! Чим је застао, Никезић је запитао у којој формулацији тај одговор да пренесе. Затечен, генерал је застао, Никезић му се свидео, и одвратио: Званично вас овлашћујем да председнику Титу кажете да ћу првом приликом доћи; али не и да му кажете да то никада нећу учинити, шкодило би односима наших земаља[/url].
Filip Mladenović Filip Mladenović 00:21 11.04.2022

Re: Moramo, nego šta?

Valjda više verujete memoarima Šarla de Gola nego rekla-kazala "argumentima".

Pazi sad, Nikezić mu ispričao dve-tri godine pre svoje smrti!?

"Tito je borac koji je uprkos najtežim okolnostima izneo pobedu. Tito je legendarni junak…”
(Charles de Gaulle)
milisav68 milisav68 11:46 07.04.2022

Jugoslovenski Titanik

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana