Gradjanske inicijative

Evro umesto dinara u čitavoj Srbiji?

Filip Mladenović RSS / 01.02.2024. u 11:34

Zašto se u čitavoj Srbiji, umesto dinara, ne uvede evro?

Ekonomisti, bankari, analitičari, političari... imaju različita mišljenja o tome da li bi ukidanje dinara i uvođenje evra u Srbiji imalo snažnije pozitivne ili negativne efekte po privredu. 

Činjenica je da Srbija ima usklađene ekonomske cikluse sa EU, jer je to glavni trgovinski partner. Pojedini stručnjaci kažu da nezavisna monetarna politika države Srbije ne daje željene rezultate, jer smo skoro 100% evroizovana privreda: štednja je u evrima,  firme se zadužuju u evrima, a takođe u evrima se iskazuju ili ugovaraju mnoge cene (gorivo, plate zaposlenih, zakupnine, kreditne obaveze...). Samim tim, efekat monetarne politike NBS veoma je mali, pa se ne bi imalo puno šta izgubiti prelaskom na evro. 

Inače, Srbija je već daleko odmakla u pregovorima sa EU povodom uvođenja evra kao platežnog sredstva (Poglavlje 17 je otvoreno  još 10. 12. 2018):

U svojoj pregovaračkoj poziciji CONF-RS 2/18, Republika Srbija je prihvatila pravne tekovine u okviru poglavlja 17, koje su na snazi od 1. juna 2017. godine, i izjavila da će biti spremna da ih sprovede od dana pristupanja. Republika Srbija ne traži nikakve prelazne periode za primenu pravnih tekovina u okviru ovog poglavlja. Ukupna procena Zakonodavstvo Srbije je na zadovoljavajućem nivou usklađenosti sa pravnim tekovinama EU u oblasti ekonomske i monetarne politike.

Srbija ima dobar institucionalni i administrativni okvir u ovoj oblasti. U toku januara 2018. godine, Srbija je predstavila svoj četvrti Program ekonomskih reformi (PER) za period 2018-2020, navodeći koherentan i prihvatljiv srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir i sveobuhvatnu agendu za ciljane strukturne reforme. Zakonodavstvo Srbije o monetarnoj politici i funkcionisanju centralne banke bi trebalo dalje uskladiti sa pravnim tekovinama kako bi se obezbedila funkcionalna, institucionalna, lična i finansijska nezavisnost centralne banke, zabrana monetarnog finansiranja javnog sektora i puna integracija centralne banke u Evropski sistem centralnih banaka.

Srbija je posvećena učešću u koordinaciji ekonomskih politika država članica EU u skladu sa Ugovorima i redovnom izveštavanju relevantnih institucija EU o ekonomskim dešavanjima u zemlji u svrhe multilateralnog nadzora, kao i sprovođenju svoje fiskalne politike u skladu sa načelima koji se primenjuju u EU. Od 2015. godine, Srbija dva puta godišnje podnosi pretpristupne fiskalne notifikacije Komisiji na osnovu svojih najboljih napora. Izveštavanje nije potpuno realizovano i nije u potpunosti u skladu sa standardima ESA 2010. Budžetski okvir Srbije još nije usklađen sa pravnim tekovinama. Potrebno je dalje unapređivanje kako bi se osiguralo potpuno prenošenje Direktive 2011/85 o zahtevima za nacionalne budžetske okvire u nacionalno pravo. Štaviše, Srbija se još ne smatra funkcionalnom tržišnom privredom. Srbija treba da poboljša rezultate u sprovođenju reformi dogovorenih u dijalogu o ekonomskoj politici sa EU. U tom cilju, Srbija bi trebalo da nastavi sa jačanjem i unapređenjem svojih administrativnih kapaciteta u pogledu formulisanja ekonomske politike, koordinacije i sprovođenja.

Na osnovu ovih razmatranja, može se zaključiti da se za zatvaranje Poglavlja 17 moraju ispuniti sledeća merila:

- Srbija treba da uskladi svoj pravni okvir sa pravnim tekovinama kako bi obezbedila punu nezavisnost centralne banke, zabranu monetarnog finansiranja javnog sektora, zabranu povlašćenog pristupa državnih organa finansijskim institucijama i punu integraciju svoje centralne banke u Evropski sistem centralnih banaka.

- Srbija treba da usaglasi svoj pravni okvir sa zahtevima za nacionalne budžetske okvire kako je utvrđeno Direktivom Saveta 2011/85/EU. 

- Srbija treba da ispuni kriterijum funkcionisanja kao tržišna privreda. 

E, sad se mnogi pitaju kako Crna Gora još od 2002. godine ima evro kao zvaničnu valutu, iako nije članica EU, a takodje i Kosovo, od 1. 2. 2024!?

Crna Gora deli ciljeve Ekonomske i monetarne unije i preduzima aktivnosti kako bi uskladila svoju monetarnu i fiskalnu politiku sa politikom EU. Postojeći monetarni režim Crne Gore, koja od 2002. koristi evro kao zvanično sredstvo plaćanja ("eurizacija"), predstavlja specifičnost u pregovorima sa EU. Kako zakonodavstvo EU ne predviđa posebne kriterijume koje treba ispuniti za članstvo u Evropskoj monetarnoj uniji (EMU) u slučaju "eurizacije", u saradnji sa EK i ECB dogovoriće se mogući modaliteti za ocenu ispunjenost mastrihtskih kriterijuma. 

Atačmenti

TagoviKomentari (568)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

tessa1 tessa1 15:29 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Koliko je ovo bilo para?, i koja godina?
gvozden1 gvozden1 17:23 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

tessa1
Koliko je ovo bilo para?, i koja godina?

Ako sam dobro prebrojao nule, mislim da je pet stotina milijardi, to je bila najveća cifra na novčanici, posle je Avram prekinuo štampanje para, i dinar izjednačio sa markom.
Godina verovatno 1993, ili '94. pošto je Avramović početkom '94 zaustavio inflaciju.

Tada nismo morali da brojimo nule, na drugoj strani je pisao tekst, pet stotina milijardi.

Ko se seća tog vremena, jedino što može da poželi je, ne vratilo se.


tessa1 tessa1 18:11 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Ako sam dobro prebrojao nule, mislim da je pet stotina milijardi, to je bila najveća cifra na novčanici, posle je Avram prekinuo štampanje para, i dinar izjednačio sa markom.
Godina verovatno 1993, ili '94. pošto je Avramović početkom '94 zaustavio inflaciju.

Tada nismo morali da brojimo nule, na drugoj strani je pisao tekst, pet stotina milijardi.

Ko se seća tog vremena, jedino što može da poželi je, ne vratilo se.O bože stvarno ne znam, nepoznat mi i novac i taj period Srbije, hm, mene i danas može lako čovjek izvarati sa srpskim dinarom, ono daj mi 3, vratim ti dva, i ti si mi kratka još 1 :)

Znaš da bih rekla osamdesete i Jugoslavija? Do kad ste vi ostali Jugoslavija?, i zašto?,

Zbunjuje jer smo mi zna Filip kad postali Srpska, mislim, poznate mu naše obljetnice pošto bi je ukidao barem svakog devetog u Januaru i jer mu je pokajničko srce na pravoj strani?

Sutra ću uslikati prvi tekst u Globusu i poslednji, zagrebački Globus, prvi tekst je Mile Dodik, poslednji tj dva na 6-7 stranica, o Crnogorcima i Srbima i drugi, Vučić i Srbija, naslov: Zašto je predsjednik Srbije i dalje miljenik EU? Rekao bi čovjek otkad su smjestili Ivu na robiju, postali EU, i kuna euro da im je dosadno, satjerani u kut, tri atraktivna teksta o Srbima i jedan o Putinu i Netanjahu..

Kupila sam taj dan i Vreme, naravno da ima Vreme na kioscima, ne znajući da je unutra i tekst o EKV, da sam znala ne bih kupila, na radiju puste neku EKV numeru, ja prešaltam odmah, oni će meni EKV u sred Banjaluke i tih njenih sela..

Rekao, ajde čitam Globus i Vreme dok čekam u bolničkoj čekaonici par sati, nekog. Dok nas život satjerao u kut.


Filipe, iz jednog intervjua Stevinog o prvoj knjizi, te godine je pobjedio Pas i kontrabas,

ne znam ni ko bi glasao za knjigu ovakvog sadržaja, prostačkog, maltene..


gvozden1 gvozden1 18:21 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

? Do kad ste vi ostali Jugoslavija?, i zašto?,

Do početka dvehiljaditih, zato što je Milošević insistirao na tome da budemo neka Jugoslavija, pošto je ta država bila njegov san.
Srbija mu je bila previše srpska država, nije se mirio sa njom.

Baš kao i ovdašnji jugosloveni koji u nebesa dižu tu državu, Filip, Endži i sličan talog.
tessa1 tessa1 18:27 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Do početka dvehiljaditih, zato što je Milošević insistirao na tome da budemo neka Jugoslavija, pošto je ta država bila njegov san.
Srbija mu je bila previše srpska država, nije se mirio sa njom.


Hm, nemam riječi, najveći srpski paradox,

Srbija je navodno, rekoš pokajnici, kriva za ukidanje Jugoslavije i najduže ostala u Jugoslaviji? Da li je moguća tolika deluzija u jednoj rečenici?
predatortz predatortz 18:37 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

tessa1
Do početka dvehiljaditih, zato što je Milošević insistirao na tome da budemo neka Jugoslavija, pošto je ta država bila njegov san.
Srbija mu je bila previše srpska država, nije se mirio sa njom.


Hm, nemam riječi, najveći srpski paradox,

Srbija je navodno, rekoš pokajnici, kriva za ukidanje Jugoslavije i najduže ostala u Jugoslaviji? Da li je moguća tolika deluzija u jednoj rečenici?


U minule ratove su svi ušli sa formiranim nacionalnim vojskama, mi Srbi sa jugoslovenskom. A Srbi se optužuju za hegemonizam i šovinizam.
Znaš li kad je formirana Patriotska liga BIH, u narodu znana kao Zelene beretke? To je klica Alijine Armije BiH.
U leto 1990.!
A pošto reče da su tvoji bili u ratu, u koju vojsku su se odazvali u proleće 1992.?
Ja u JNA! Tvoji isto. VRS je formirana u maju 1992. godine.

I sad pazi - oni napravili svoju vojsku dve godine pre rata, mi dok je rat uveliko bio u toku, a mi hteli rat?

Koliki čovek imbecil na skali od 1 do drugosrbijanac koji govori o krivici Srbije treba da bude pa da veruje u to?

Treba li dalje?


gvozden1 gvozden1 18:58 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Hm, nemam riječi, najveći srpski paradox

Tom paradoksu doprinosi nerešeno srpsko nacionalno pitanje.
Jugoslavija je bila zamena za srpsku nacionalnu državu, koju zapad ni po koju cenu nije hteo da dozvoli.

Naravno zbog Rusije.
Trebala im je neka prepreka ruskom uticaju na Balkanu, najpre je to bila Turska, kad je ona propala instalirali su Austrougarsku, kad je i ove nestalo, oformili su Jugoslaviju, ali bez rešavanja srpskog nacionalnog pitanja.

Srbima su uvalili Hrvate i Slovence da bi oni činili protivtežu Srbima, jer se znalo da su Srbi i Rusi bliski narodi kojima se interesi često poklapaju.


Tu državu, Jugoslaviju, su i sami Srbi naivno prihvatali kao rešenje svog nacionalnog pitanja, a imalo je i šta da im zamuti razum.

Oni su jedini bili na strani pobednika, drugi na strani poraženih, jedino oni su imali svoju državu, vojsku, valutu...i sve to im je davalo privid da je Jugoslavija rešila njihovo nacionalno pitanje.


Jugoslavija verovatno ne bi bila ni stvorena da je Srbija imala nekog na svojoj strani, da Rusija nije propala, i da Srbija nije bila u iznudici, daj šta daš, pa neka je to i Jugoslavija.


tessa1 tessa1 19:03 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

U minule ratove su svi ušli sa formiranim nacionalnim vojskama, mi Srbi sa jugoslovenskom. A Srbi se optužuju za hegemonizam i šovinizam.


Pravo da ti kažem, po mojoj računici Jugoslavija se raspala sedamedestih kad je Tuđman lažnim dokumentima išao u Švedsku na razgovor sa Palmeom, i ustaše cjeli deceniju ludovale,
a Ulof u to vrijeme sedamdesetih zamjerio Titu radi šikaniranja srpskih intelektualaca i profesora u Srbiji..

Ja bih ovo sad nacrtala sa X od A do B, B do C, C do D u nekoliko pravaca i bila bi vidljiv tačka razlaza..

Znaš li kad je formirana Patriotska liga BIH, u narodu znana kao Zelene beretke? To je klica Alijine Armije BiH.
U leto 1990.!


Da, i HDZ i SDA su formirani i registrovani prije nas..
tessa1 tessa1 19:04 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Jugoslavija verovatno ne bi bila ni stvorena da je Srbija imala nekog na svojoj strani

Nikako se oteti utisku da je Jugoslavija naivnost srpskog kralja, neko bi rekao alavost..
predatortz predatortz 19:09 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

tessa1
Jugoslavija verovatno ne bi bila ni stvorena da je Srbija imala nekog na svojoj strani

Nikako se oteti utisku da je Jugoslavija naivsnot srspkog kralja, neko bi rekao alavost..


I ja sam dugo na to tako gledao.

Ali će verovatno biti da je bila iznuda, odnosno jedini realan način da Srbe sakupiš u jednu državu.

Na drugo zapadne sile ne bi pristale, a komunistička Rusija, odnosno SSSR, je i tu državu video kao neprijateljsku i zalagao se za borbu protiv srpskog hegemonizma.

Što reče Gvozden, nismo imali nikoga uz nas da pravimo neku drugu srpsku zajednicu.gvozden1 gvozden1 19:20 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

tessa1
Jugoslavija verovatno ne bi bila ni stvorena da je Srbija imala nekog na svojoj strani

Nikako se oteti utisku da je Jugoslavija naivnost srpkog kralja, neko bi rekao alavost..

I pritisci sa zapada da se napravi takva država.
Činjenica jeste da se Aleksandru ta ideja dopala, i da je za nju bio bez ostatka, ali nije on o tome presudno odlučivao.
Svakako da se nije ni suprotstavljao, bar ne na početku, kasnije je shvatio da je ta država nemoguća, crtao neke granice da odvoji Srbe od Hrvata, ali je shvatio da je to neizvodljivo.

Šta bi se dešavalo da nije ubijen, nemoguće je znati.

Ono što dokazuje da je zapad, Engleska najviše, bio protiv srpske nacionalne države je razgovor Pašića i nekog engleskog zvaničnika, verovatno Lojda Džordža, kad mu je Pašić predlagao da se najpre nacrtaju granice Srbije (otprilike one "Šešeljeve" Kralovac-Kralobag......) pa da tek takva Srbija uđe u zajednicu sa ostalima, Lojd Džordž najpre nije mogao da razume šta Pašić traži, zašto traži manje, a odbija više.

Kad su mu objasnili šta znači to što Pašić traži, da je to crtanje srpske države, on je odlučno rekao, a, to ne dolazi u obzir.
tessa1 tessa1 19:23 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

I ja sam dugo na to tako gledao.

:))

nismo imali nikoga uz nas

Ma ne, ovo nije istina, imali smo.
tessa1 tessa1 19:24 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

I pritisci sa zapada da se napravi takva država.
Činjenica jeste da se Aleksandru ta ideja dopala, i da je za nju bio bez ostatka, ali nije on o tome presudno odlučivao.
Svakako da se nije ni suprotstavljao, bar ne na početku, kasnije je shvatio da je ta država nemoguća, crtao neke granice da odvoji Srbe od Hrvata, ali je shvatio da je to neizvodljivo.

Šta bi se dešavalo da nije ubijen, nemoguće je znati.

Ono što dokazuje da je zapad, Engleska najviše, bio protiv srpske nacionalne države je razgovor Pašića i nekog engleskog zvaničnika, verovatno Lojda Džordža, kad mu je Pašić predlagao da se najpre nacrtaju granice Srbije (otprilike one "Šešeljeve" Kralovac-Kralobag......) pa da tek takva Srbija uđe u zajednicu sa ostalima, Lojd Džordž najpre nije mogao da razume šta Pašić traži, zašto traži manje, a odbija više.

Kad su mu objasnili šta znači to što Pašić traži, da je to crtanje srpske države, on je odlučno rekao, a, to ne dolazi u obzir.


Već sam ti jednom priznala da malo znam, i da bih voljela znati više, bio bi red. :))
gvozden1 gvozden1 19:30 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Ma ne, ovo nije istina, imali smo.

Kad je Rusija propala, Pašić je protiv svoje volje pozvao na Krf Trumbića, da se dogovore oko zajedničke države.

A pre toga su bili u svađi, i mesecima bez ikakvog kontakta.


A pozvao ga jer je shvatio da Srbija ostaje bez jedinog iskrenog saveznika.
shmoo shmoo 20:01 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gvozden1
tessa1
Koliko je ovo bilo para?, i koja godina?

Ako sam dobro prebrojao nule, mislim da je pet stotina milijardi, to je bila najveća cifra na novčanici, posle je Avram prekinuo štampanje para, i dinar izjednačio sa markom.
Godina verovatno 1993, ili '94. pošto je Avramović početkom '94 zaustavio inflaciju.

Tada nismo morali da brojimo nule, na drugoj strani je pisao tekst, pet stotina milijardi.

Ko se seća tog vremena, jedino što može da poželi je, ne vratilo se.

Ја се сећам.

Радио сам те 1993. у овој школи Владислав Рибникар коју, нажалост, од прошлог маја памтимо само по масакру који се у њој одиграо.

И тада смо примали плату на руке у рачуноводству школе па трчали одмах на улицу код дилера девиза ( "деВИЗЕ, деВИЗЕ!" к'о јато цврчака на тротоарима) да бисмо добили што више марака. И ако то урадиш ујутро, добијеш 40 дојче марака. Ако то урадиш увече, добијеш за исти износ динара 10 дојче марака код дилера на улици.

Један пут нисам стигао да подигнем плату у школи одмах истога дана него сам то урадио сутрадан.

И за све те паре са толико нула које сам тада добио купио сам једну Политику и један хлеб.

И великим словима: ЈЕДНУ Политику и ЈЕДАН хлеб.

За целу месечну плату.

Свима онима који нису кроз то пролазили желим да никада и не прођу.


П.С. - Мој деда се осим пецањем страствено бавио и поштанским маркама. И то онако озбиљно... Филателиста, члан удружења итд.

И сећам се да је у колекцији имао неке немачке поштанске марке од после Првог светског рата (и капитулације Немачке у њему) на којима је била одштампана цена те поштанске марке са исто толиким бројем нула као што их има и на овим нашим новчаницама из 1993.

И често сам се у том магновењу борбе за преживљавање од данас до сутра 1993. присећао тих дединих поштанских марака које сам гледао као клинац и слушао деду који ми је објашњавао како то да једна поштанска марка кошта толико.

Filip Mladenović Filip Mladenović 20:17 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

predatortz
tessa1
Do početka dvehiljaditih, zato što je Milošević insistirao na tome da budemo neka Jugoslavija, pošto je ta država bila njegov san.
Srbija mu je bila previše srpska država, nije se mirio sa njom.


Hm, nemam riječi, najveći srpski paradox,

Srbija je navodno, rekoš pokajnici, kriva za ukidanje Jugoslavije i najduže ostala u Jugoslaviji? Da li je moguća tolika deluzija u jednoj rečenici?


U minule ratove su svi ušli sa formiranim nacionalnim vojskama, mi Srbi sa jugoslovenskom. A Srbi se optužuju za hegemonizam i šovinizam.
Znaš li kad je formirana Patriotska liga BIH, u narodu znana kao Zelene beretke? To je klica Alijine Armije BiH.
U leto 1990.!
A pošto reče da su tvoji bili u ratu, u koju vojsku su se odazvali u proleće 1992.?
Ja u JNA! Tvoji isto. VRS je formirana u maju 1992. godine.

I sad pazi - oni napravili svoju vojsku dve godine pre rata, mi dok je rat uveliko bio u toku, a mi hteli rat?

Koliki čovek imbecil na skali od 1 do drugosrbijanac koji govori o krivici Srbije treba da bude pa da veruje u to?

Treba li dalje?
RAM plan, poznat i kao Operacija RAM, Brana Plan ili Bedem-91, bio je vojni plan razvijan tokom 1990. godine i finalizovan u Beogradu, tokom vojno-strateškog sastanka u avgustu 1991. godine od strane grupe starijih srpskih oficira Jugoslovenske narodne armije (JNA) i eksperata iz Odseka za psihološke operacije JNA. Njegova svrha je bila organizovanje Srba van Srbije, kontrola nad Srpskom demokratskom strankom (SDS) postavljanjem saradnika DB Radovana Karadžića za njenog predsednika, te pripremanje oružja i municije u nastojanju da se uspostavi zemlja u kojoj bi "svi Srbi živeli zajedno u istoj državi". Posebna grupa tajnih operativaca i vojnih oficira bila je zadužena za sprovođenje plana RAM. Ti ljudi su tada preduzeli brojne radnje tokom ratova, koje su kasnije opisane kao etničko čišćenje i genocid.
tessa1 tessa1 20:17 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

И великим словима: ЈЕДНУ Политику и ЈЕДАН хлеб.

Tačno sam osjetila da nema smisla pitati šta se moglo kupiti. :)
tessa1 tessa1 20:19 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

A pre toga su bili u svađi, i mesecima bez ikakvog kontakta.

Što bi rekao Emsi, ovo je zanimljivo, molim detalje. :)
Filip Mladenović Filip Mladenović 20:19 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gvozden1
Ma ne, ovo nije istina, imali smo.

Kad je Rusija propala, Pašić je protiv svoje volje pozvao na Krf Trumbića, da se dogovore oko zajedničke države.

A pre toga su bili u svađi, i mesecima bez ikakvog kontakta.


A pozvao ga jer je shvatio da Srbija ostaje bez jedinog iskrenog saveznika.


Kakav Pašić, takvi i "iskreni saveznici"!
freehand freehand 20:33 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Kakav Pašić, takvi i "iskreni saveznici"!

Pusti Pašića, pitaj Čehoslovake.
gvozden1 gvozden1 21:08 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

tessa1
A pre toga su bili u svađi, i mesecima bez ikakvog kontakta.

Što bi rekao Emsi, ovo je zanimljivo, molim detalje. :)

Jugoslovenski odbor je formiran i finansiran od strane vlade Srbije, Pašića lično.

Oni to, naravno, nisu priznavali, naprotiv, tvrdili su da su autohtoni predstavnici nečega, a nikakav legitimitet nisu imali, niko ih nije izglasao u taj odbor.

Dok je srpska vojska tukla Švabe, tokom 1914, oni su prihvatali dominaciju srpske vlade, i ponašali se u skladu sa tim.

Kad je srpska vojska, vlada, kralj, napustila državu, kad su pretrpeli slom, Odbor je nastupio sa sasvim drugih pozicija, sa pozicije da su oni i srpska vlada u istom rangu, i jedni i drugi van svoje države, bez svoje vojske (pošto su verovali u to da je srpska vojska definitivno poražena i rasformirana) i tražili su priznanje svog položaja u tom statusu, u statusu ravnopravnog partnera sa srpskom vladom.

To im niko nije prihvatio, a svud su lobirali pa i u Rusiji.


Tada ih je Pašić odgurnuo od sebe i prekinuo kontaktne sa njima.

A onda ruska državna biva srušena, Pašić shvati da saveznika nema, a da su svakakve ideje kolale među silama Antante, i većina ih je podrazumevala opstanak monarhije, i pozive Odbor na Krf, i tako nastane Krfska deklaracija.
tessa1 tessa1 21:31 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Jugoslovenski odbor je formiran i finansiran od strane vlade Srbije, Pašića lično.

Oni to, naravno, nisu priznavali, naprotiv, tvrdili su da su autohtoni predstavnici nečega, a nikakav legitimitet nisu imali, niko ih nije izglasao u taj odbor.

Dok je srpska vojska tukla Švabe, tokom 1914, oni su prihvatali dominaciju srpske vlade, i ponašali se u skladu sa tim.

Kad je srpska vojska, vlada, kralj, napustila državu, kad su pretrpeli slom, Odbor je nastupio sa sasvim drugih pozicija, sa pozicije da su oni i srpska vlada u istom rangu, i jedni i drugi van svoje države, bez svoje vojske (pošto su verovali u to da je srpska vojska definitivno poražena i rasformirana) i tražili su priznanje svog položaja u tom statusu, u statusu ravnopravnog partnera sa srpskom vladom.

To im niko nije prihvatio, a svud su lobirali pa i u Rusiji.


Tada ih je Pašić odgurnuo od sebe i prekinuo kontaktne sa njima.

A onda ruska državna biva srušena, Pašić shvati da saveznika nema, a da su svakakve ideje kolale među silama Antante, i većina ih je podrazumevala opstanak monarhije, i pozive Odbor na Krf, i tako nastane Krfska deklaracija.

Gvozdene, hvala lijepo. :)
gvozden1 gvozden1 21:45 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Gvozdene, hvala lijepo. :)

Molim lepo:)
tessa1 tessa1 22:07 03.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

:))
solo solo 01:29 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Свима онима који нису кроз то пролазили желим да никада и не прођу.


"Sve što me ne ubije čini me jačim!" - tako je govorio Niče, zatim je poudeo, a onda umro. Jer ovo su lepe reči, ali nisu istinite. Sve što nas ne ubije odmah, ubija nas malo po malo, neprimetno.
I to više nismo mi, nego neko grubo stvorenje, neko drugi...
benedykt benedykt 06:31 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše.....

gvozden1
Hm, nemam riječi, najveći srpski paradox

Tom paradoksu doprinosi nerešeno srpsko nacionalno pitanje.
Jugoslavija je bila zamena za srpsku nacionalnu državu, koju zapad ni po koju cenu nije hteo da dozvoli.

Naravno zbog Rusije.
Trebala im je neka prepreka ruskom uticaju na Balkanu, najpre je to bila Turska, kad je ona propala instalirali su Austrougarsku, kad je i ove nestalo, oformili su Jugoslaviju, ali bez rešavanja srpskog nacionalnog pitanja.

Srbima su uvalili Hrvate i Slovence da bi oni činili protivtežu Srbima, jer se znalo da su Srbi i Rusi bliski narodi kojima se interesi često poklapaju.Sve što si do sada rekao potpisujem, međutim, po mom skromnom mišljenju, za ovo mi se čini da grešiš.
Naime, tačno je da je Englezima kao pravim tvorcima Jugoslavije trebala prepreka u formi te frankeštajnske države, ali u tom trenutku se samo razmišljalo o Nemačkoj tj da se Nemcima tako onemogući u bilo kom obliku izlazak na topla mora tj Jadran. Pri tome, je nekome trebalo uvaliti restlove Austrougarske u vidu Slovenaca i Hrvata a da to ne bude bilo ko iz tabora Centralnih sila. Italijani su kao što i sam znaš početak rata dočekala kao članica Trojnog saveza zajedno sa Nemačkom i Austrougarskom, da bi se onda cenjkali pa se odlučili posle godinu dana da su im Englezi i Francuzi ponudili više.
Samim time, smo mi ostali jedina mogućnost a pri tome su to bili slovenski narodi pa je bilo iz ugla Engleza najlogičnije da ih nama uvale. Aleksandar je bio megaloman, ideja mu se dopala a pretpostavljam da je i njegovo (najverovatnije) pripadništvo masoneriji odigralo tu značajnu ulogu.

Rusiji je tada saveznik u Evropi i njoj se pri tome nudi Konstatinopolj pošto postoji strah u Londonu da će Rusi napustiti rat i potpisati separatni mir. Tadašnji britanski ministar inostranih dela Edvard Grej je smatrao da bi tako Englezi zadovoljili težnje Rusije, i da bi onda Rusi prestali da pritiskaju za svoje parče kolača kako u Persiji, tako i na istoku Evrope, ili bilo gde drugde…
gvozden1 gvozden1 08:01 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše.....

za ovo mi se čini da grešiš.

Svako tumačenje je legitimno, pošto ne postoje dokumenti o razlozima za neke odluke, postoje samo odluke.

U tvoje tumačenje je teško uklopiti neke nesporne činjenice, poput one da se sve do pred kraj rata opstanak AU nije smatrao upitnim, i da je sve činjeno da se sa Habzburzuma sklopi separatni mir.
Dosta je varijanti bilo na stolu, čak i ta da i Srbiju njima priključe, u nekoj da Karađorđevićima oduzmu krunu, u nekoj da im kruna ostane ali da bude nižeg ranga od bečke, carske.

Te ideje, veruje se, su i opredelile Aleksandra da ubije Apisa, a da pre toga Apis pismeno prihvati krivicu za atentat u Sarajevu, da bi tako Srbija mogla da Austrougarskoj kaže, evo, bili ste u pravu, mi smo krivca osudili.


Druga činjenica koju je teško uklopiti u tvoje tumačenje je nedopuštanje Srbiji da granice pređu Drinu.
Taj stav je jasno i javno izrečen mnogo puta pre toga, a naglašeno jasno na Berlinskom kongresu, kad je dato pravo Austriji da okupira Bosnu.
Taj stav je bio prisutan u 1918. godine, jer, da je tvoja teorija ispravna, da Rusija nije više bila pretnja Englezima na Balkanu, onda bi im bilo svejedno da li Hrvate uvaljuju manjoj ili većoj Srbiji.

Da je srpski element trebalo što više oslabiti pripajanjem što većeg dela koji do tada nije bila Srbija, govori i činjenica da su grubo prekršili potpisan ugovor sa Italijom, Londonski sporazum, što je Italija i silom pokušala da zaštiti.

A Srbiju je trebalo oslabiti ne zbog nje same, nego upravo zbog Rusije, jer Srbi, sami za sebe, nisu dovoljno bitan faktor da bi se njima bavila engleska imperija, i sličan odnos bi bio prema bilo kome da je bio umesto Srba na tom prostoru i u toj ulozi.
gedza.73 gedza.73 08:50 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Gvozdene, hvala lijepo. :)

Samo uči od Gvozdena. U jedno trenutku ima da te ubedi kako su Vranjanci Bugari a da je Soča uvek bila srpska reka.
Lik 'ladno prepravi istoriju samo da nekako uklopi kako nas je Rusija upućivala na oslobađanje i pripajanje zapadnih krajeva naseljenih Srbima iako za tako nešto ne postoji ni jedan jedini istorijski podatak (osim možda u nekoj paralelnoj Deretićevoj istoriji) več upravo suprotno da su radili iza naših leđa, na našu štetu.
gvozden1 gvozden1 09:01 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gedza.73
Gvozdene, hvala lijepo. :)

Samo uči od Gvozdena. U jedno trenutku ima da te ubedi kako su Vranjanci Bugari a da je Soča uvek bila srpska reka.
Lik 'ladno prepravi istoriju samo da nekako uklopi kako nas je Rusija upućivala na oslobađanje i pripajanje zapadnih krajeva naseljenih Srbima iako za tako nešto ne postoji ni jedan jedini istorijski podatak (osim možda u nekoj paralelnoj Deretićevoj istoriji) več upravo suprotno da su radili iza naših leđa, na našu štetu.

Ajd ne seri.
gedza.73 gedza.73 09:05 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......


tessa1
Koliko je ovo bilo para?, i koja godina?

po nekima divne godine tokom kojih nas je komunista izabran većinom glasova Srba iz Srbije vodio u svetlu budućnost. Posle ga dušmani i strani plaćenici nasilnim pučem svrgnuli. Svim srcem navijam da nam se to vreme prosperiteta i borbe protiv stranih zavojevača vrati.

sačuvao sam uplatnice za TV pretplatu. Milionski iznosi. Dva puta se plaćalo tokom jednog meseca. Ljudi prodavali pokućstvo kako bi preživeli. Kriminal se državničkom vizijom i rukovođenjem se ukorenio u naše društvo. Najbolji primer prakse povezivanja državne uprave i preduzetničkih inicijativa.
gedza.73 gedza.73 09:11 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gvozden1
Ajd ne seri.

Lupetaš gluposti koje veze sa životom nemaju. Ni jedan podatak ne možeš da pronađeš kojim bi potkrepio gluposti koje konstruišeš.
Mis'im možeš kao onomad kad si se pozvao na Lompara koji je izneo netačnu tvrdnju, klasičan falsifikat, a ti se zakačio za nju kao argument.


tessa1 tessa1 09:24 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Ljudi prodavali pokućstvo kako bi preživeli. Kriminal se državničkom vizijom i rukovođenjem se ukorenio u naše društvo.

Da li ste vi to preživjeli, i kako? Meni se čini neizvodljivo preživjeti takvih razmjera ekonomski kolaps jedne države, kao da je u kolektivnoj podsvjesti postojala jedna druga kuća, i vi ste sada u njoj?
tessa1 tessa1 09:25 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Šta se dešava sada na Kosovu, priznali su tablice i euro? Šta to znači? Tj šta ima dalje od toga?


Pitam vas sve, Gvozdene, Benedykt, Gedžo, tim redom kako ste se javili. :))
gvozden1 gvozden1 09:27 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gedza.73
gvozden1
Ajd ne seri.

Lupetaš gluposti koje veze sa životom nemaju. Ni jedan podatak ne možeš da pronađeš kojim bi potkrepio gluposti koje konstruišeš.
Mis'im možeš kao onomad kad si se pozvao na Lompara koji je izneo netačnu tvrdnju, klasičan falsifikat, a ti se zakačio za nju kao argument.
Čitaj ako si pismen, čitaj npr Stojana Novakovića, on je pisao o nedefinisanom identitetu življa na jugu.
Čitaj još nešto osim Načertanija, čitaj makar ceo tekst tog dokumenta, čitaj i trudi se da shvatiš pročitano, a nemoj poltronisati Švabama, ako imalo dostojanstva imaš, bedo ljudska.

Kakva Soča, šta li si ti u toj tvojoj glupavoj glavi pomešao?


gvozden1 gvozden1 09:48 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Šta se dešava sada na Kosovu, priznali su tablice i euro? Šta to znači? Tj šta ima dalje od toga?

Dešava se da je Vučić pristao na zapadni diktat bez otpora.

Otpor je morao da bude odlučniji, odbacivanje francusko nemačkog ultimatuma je moralo da se desi, makar do tačke uvođenja sankcija, što za sad nije izgledno.

Dalje je izvesno članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, a bez ideje sa srpske strane o rešavanju srpskog problema, ukupnog srpskog, Srba na Balkanu.

Ova vlast to pitanje nije postavila nigde i nikome, a da jeste, to bi bilo nešto što bi omogućilo razgovor i sa Arnautima, ali prvenstveno sa zapadom.

Površnost ove vlasti je uzrok nacionalnog posrnuća Srbije, od stava da će sprečavati učlanjenje Kosova u međunarodne organizacije, do stava da im neće pomagati u tome.

Erozija odlučnosti je na tom pitanju vrlo vidljiva, sledeći nivo je glasanje za članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, ili makar uticaj na Rusiju da ne uloži veto.

Sve bi to bilo prihvatljivo da je bilo gde, bilo kad, pomenuto srpsko pitanje.

I nemoj da pitaš Gedžu o tome, on je švapski poltron koga Kosovo ne zanima "jer nikad nije bio na Kosovu" njega zanima samo to da se uvlači zapadu i da pljuje po Rusima jer veruje da će ga neko pomaziti po glavi.


gedza.73 gedza.73 10:18 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gvozden1
Čitaj ako si pismen

Kao što si ti pročitao Lompura koji se nalupetao u Standardu pa od tamo izvlačiš citate i zaključke?
Tako neko veruje da je Ilom Mask Srbin iz Šipova kako je rekao ugledni spoljnopolitički komentator Siniša Ljepojević. Pa onda još na tu i takvu nebulozu izjavio kako 'ostaje pri svojim rečima'.
čitaj i trudi se da shvatiš pročitano,

Prosto mi zaigraju leptirići u stomaku kad vidim kako ti sfataš pročitano.
on je pisao o nedefinisanom identitetu življa na jugu.

Braćo Srbi sa juga što ste bili Srbi bili ste. Šumadinac Gvozden iz valjeva tvrdi da ste vi 'nedefinisani' UFO.
freehand freehand 10:19 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Lompura

Lompar.
Za pismene.
jovilim_e jovilim_e 10:25 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gedza.73
gvozden1
Čitaj ako si pismen

Kao što si ti pročitao Lompura koji se nalupetao u Standardu pa od tamo izvlačiš citate i zaključke?
Tako neko veruje da je Ilom Mask Srbin iz Šipova kako je rekao ugledni spoljnopolitički komentator Siniša Ljepojević. Pa onda još onda na tu i takvu nebulozu izjavio kako 'ostaje pri svojim rečima'.
čitaj i trudi se da shvatiš pročitano,

Prosto mi zaigraju leptirići u stomaku kad vidim kako ti sfataš pročitano.
on je pisao o nedefinisanom identitetu življa na jugu.

Braćo Srbi sa juga što ste bili Srbi bili ste. Šumadinac Gvozden iz valjeva tvrdi da ste vi 'nedefinisani' UFO.

Gedžo, kada stigneš to sve da pročitaš?
Ja jedva da stignem da pročitam ove gluposti na blogu.
Čast izuzecima.
gedza.73 gedza.73 10:25 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

I nemoj da pitaš Gedžu o tome

E? Ceniš ti?
da pljuje po Rusima

Pljujem po ovim našim poltronima komunjarama sa petokrakama i komunjarama sa četničkim kokardama.
ili makar uticaj na Rusiju da ne uloži veto.

U teoriji stigne do nivoa (iako će biti rešeno daleko pre) da Rusija uloži veto i to reši status Kosova kako?
on je švapski poltron

Oooo, Rudonja, ojsa!!
Nisam ja ovde tvrdio kako Amerikanci ne dozvoljavaju Švabama da se ujedine sa RUsijom i učine Evropu ponovo velikom i nisam ja onaj koji se protivio prolasku Amerikanaca kroz Srbiju jer je to ponovo štetilo ruskim interesima pa da se sad na mene žališ što nisi primenio recept koji je davao Ilija Garašanin za srpski interes nauštrb ruskog.

Na mene si inače posebno ostavio utisak kad si u nameri da dokažeđ kako jedino ti imaš baždaren kantar za merenje srpstva postavio citat Ilije Garašanina u kome se kaže kako onaj ko podržava ruske interese nije srpski patriota
gedza.73 gedza.73 10:32 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

jovilim_e
Gedžo, kada stigneš to sve da pročitaš?

Nekad sam pomno pratio JUL-ovski Argument više pa onda Peščanik a sad ove stručnjake. S obzirom da su ovi NOVI prisutni u svim medijima pitanje je trenutka kad će se otkriti da je Bil Gejtsović iz Male Moštanice a da je željko Mitrović alias Sveti Žeks Amazon razvio sa Džef Bezosovićem u maloj garaži na obodu Kaluđerice a onda mu predao firmu kako bi se on posvetio NAmenskoj industriji.
gedza.73 gedza.73 10:40 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

freehand
Lompura

Lompar.
Za pismene.

Jel' ti bi od onih pismenih što ovde napisa 'Korejanac'? pazi ja koji sam nepismen pa ne bih napravio takvu grešku. Ali nastavi ti i dalje da se baviš gramatikom. Odlično ti ide. Korejanac.

A liku ne znam tačno prezime. prvo mi bilo Lopar pa Lopur pa Lompur.
freehand freehand 10:43 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

A liku ne znam tačno prezime. prvo mi bilo Lopar pa Lopur pa Lompur.

O tome jre reč, manje-više.
gedza.73 gedza.73 10:50 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

freehand
O tome jre reč, manje-više.

A nije o 'Korejancima'? Pa tako kaži druže demokratski severnokorejanski. Pomislio sam kako mi opet držiš lekcije iz gramatike.
Lopar-Lopur-Limpar je napisao nešto što je istorijski falsifikat. Na to se upecao Gvozden uporno tvrdeći da je falsifikat istina (iako za to nema osnova osim igre gluvih telefona i 'pakovanja narativa') usput prepisujući delove iz 'inkrimisanog' teksta u Standardu.
K'o što rekoh na nekom nivou su za Mi - glas iz naroda blogeri tvrdili kako tamo ima intelektualaca i stručnih spoljnopolitičkih analitičara od kojih se niko nije ogradio izrečenoj tvrdi da je Ilon Mask u stvari pripadnih starog plemena Maskovića iz Šipova.

Čak je ta ponovljena tvrdnja i simpatična (pošto vuče korene iz izjave gde nas Zemljane kontrolišu reptili vanzemaljci) koje su sve nebuloze oni izrekli a u koje narod veruje.

docsumann docsumann 10:53 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

"Sve što me ne ubije čini me jačim!"
gvozden1 gvozden1 10:56 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......


Braćo Srbi sa juga što ste bili Srbi bili ste. Šumadinac Gvozden iz valjeva tvrdi da ste vi 'nedefinisani' UFO.

Tvrdim ja i mnogi drugi.
Ti tako glup to ne znaš, ali to nipošto ne znači da identitet življa u tim krajevima nije bio kolebljiv.


E sad, da si samo malo manje glup, dovoljno da zaključiš da je to tako bi ti moglo da bude i današnje stanje, da je srpski identitet jasno definisan u krajevima zapadno od Drine , da su tu i tad i sad živeli jasno određeni Srbi, a na jugu Srba skoro da nema, a nikakvog genocida nije bilo.


Ali mnogo si glup da bi to razumeo.
predatortz predatortz 11:04 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

da je srpski identitet jasno definisan u krajevima zapadno od Drine


A ni uz drugu obalu Drine kod Srba nikad nije bio sporan. A osporavali su ga i pokušavali da ga zatru Turci, Austrougari, ustaše, potom komunisti instant jugoslovenstvom...


I ja verujem da je istinski srpski identitet baš tu - uz Drinu, u Hercegovini, Šumadiji i Vojvodini koju su Srbi organizovano naseljavali. Ostalo je bivalo i ovako i onako, ali su se ljudi u konačnici opredelili za njega.
Sporiti im to bi bilo i glupo i nacionalno nesvesno.
Ali kad kreneš na istok ili jug Srbije, da se ne lažemo, vidi se da to ni fizički nije isti narod kao u krajevima koje sam naveo.
gedza.73 gedza.73 11:16 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gvozden1
Tvrdim ja i mnogi drugi.

jes, vala. Što bi rekli deo Stare Srbije je u stvari deo Stare Bugarske.
U stvari to tvrdite ti i mnogi drugi Bugari. I ruski politički vrh naravno. Ovi Srbi što su dole ratovali su budale.

a na jugu Srba skoro da nema, a nikakvog genocida nije bilo.


Da nije ovo od 5G mreže? kad podzvučno zuji ona je najgora.
tessa1 tessa1 11:17 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Dešava se da je Vučić pristao na zapadni diktat bez otpora.


Obećanje- ljenost kod mene je reflex, obećam li nešto oću odmah da crknem od ljenosti.. :))


Gvozdene, isto što ti pišeš, pišu i u Globusu ali s druge strane, kako- lako.

Evo razmotrimo zajedno poentu ovih gigabajtskih slika o Srbima osim: zašto im EU dozvoljava uopšte državu?

I ne bi bilo tako vidljivo da ne kupih isti tren i beogradsko Vreme sa više teksta tj gigabajtima slova, boljim novinarima, i svojim problemima tipa: Izbori - Šapić - litijum - talačka kriza u Ekvadoru - štrajk u Njemačkoj - EKV (čitaj, oni i mi, srbijanski sve sami talenti i bosanska seljoberija), itd..


Prvo, Uvodna riječ glavnog urednika, nevjerovatno, trivijalnosti u par rečenica, kaže da je Milorad blefer, neće biti odcjepljenja ,i Vučić bi ga prodao za komad Kosova (?), ej bre, uvodna riječ glavnog urednika hrvatskog nedeljnika na politikansko-pijačarskom nivou tvita funkcionalno nepismenog novinara za ove uslove globalne pismenosti i razmjene misli u svijetu trenutno..

Zatim, idem redom, zaboravih spomenuti juče tekst na 4 strane o srpskoj manjini, ali pazi izdvojen pasus: svojim tretmanom srpske manjine Plenković podiže ljestvicu koju Srbija treba preskočiti na putu prema EU, i šta znači podizanje ljestvice Srbiji na putu prema EU? - u odnosu na tretman prema kojim manjinama?, tj prvo šta uopšte znači poseban tretman srpske manjine? Nisu manjine kuče ili mačka u frizerskom salonu, tretman skraćivanja dlake i turpijanja šapica?


Sledeći tekst, koliko u CG ima Crnogoraca a koliko Srba?, o odupiranju srbizacije CG, i opet izdvojen pasus: Nakon ratova devedesetih puno se Srba, posebno iz Bosne i Hercegovine, doselilo u CG? - da li je moguće da Hrvati pišu o Srbima doseljenim odnekud u Srbiju ili CG, sa Marsa doseljenim? I to nakon rata, ne i za vrijeme tamo nekog rata na Marsu? Gospode bože kakva atrofija..

I za kraj, zašto je predsednik Srbije i dalje miljenik EU? Pitaju isto kao Gvozden, ali im motivi različiti, jer, Gvozden ne želi da je miljenik, a susjedi pitaju iako znaju odgovor,

piše: EU smatra da Vučić “polako, ali sigurno” isporučuje ono što EU zove “de facto priznanje Kosova”, što su od Srbije zajednički zatražili i lideri triju najvećih članica: Macron, Scholz i Meloni..


I hajde sad zajedno rezimiramo, ne što mislim da smo zajedno pametniji, pametna sam ja dovoljno za sve nas:), nego mi ne bi vjerovali, što bi rekao dr Karajlić, probudi me ovo je neki ružan san, što manje dijete znaš to si manje nesretan, budimo budni zajedno :)

1) Na prvoj stranici Vučić bi kažu Dodika prodao za Kosovo, na sledećoj, 2) Hrvati zahvaljujući tretmanu srpskih manjina podižu ljestvicu Srbiji za ulazak u EU, ili postavljaju nesavladiv zadatak?, na sledećoj, 3) u Crnu Goru su odnekud neki Srbi došli s Marsa, i na sledećoj, 4) zašto EU ima bilo kakav ljudski tretman prema državi Srbiji, ali i daju odgovor: zato što im Vučić isporučuje Kosovo?


Sa nabrojanih 9 i poslednje 4, ukupno 13 stranica trivijalne drskosti..gedza.73 gedza.73 11:20 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......


predatortz
Ali kad kreneš na istok ili jug Srbije, da se ne lažemo, vidi se da to ni fizički nije isti narod kao u krajevima koje sam naveo.

Ne verujem baš da bi se Srbi sa juga Srbije oduševili ovakvom tvrdnjom. Posebno što su oni svoje krajeve oslobodili i ušli u sastav Srbije pre Vojvodine ili Hercegovine.

U Gvozdenom puku nije bilo nešto Srba ni iz Hercegovine ni iz Vojvodine.


tessa1 tessa1 11:29 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

I nemoj da pitaš Gedžu o tome, on je švapski poltron

Gedžo, ovo je smiješno, ja se ne bih ljutila. :))
tessa1 tessa1 11:31 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Samo uči od Gvozdena. U jedno trenutku ima da te ubedi kako su Vranjanci Bugari a da je Soča uvek bila srpska reka.

:))
solo solo 11:38 04.02.2024

Re: hazartdocs


Goribor

gvozden1 gvozden1 12:19 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Da nije ovo od 5G mreže

Pa nije, nema ih jer je njihovo srpstvo pre samo sto godina bilo upitno, pa su ili formirirali sopstveni identitet ,makedonski, ili se priklonili Bugarima.

Ali ti to možeš da shvatiš tek možda kad se izvučeš iz švapskog dupeta, dakle nikad.

Lepo je tebi tamo, zavuci se dublje i uživaj.

Poltrončino.
jovilim_e jovilim_e 12:30 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gedza.73
freehand
Lompura

Lompar.
Za pismene.

Jel' ti bi od onih pismenih što ovde napisa 'Korejanac'? pazi ja koji sam nepismen pa ne bih napravio takvu grešku. Ali nastavi ti i dalje da se baviš gramatikom. Odlično ti ide. Korejanac.

A liku ne znam tačno prezime. prvo mi bilo Lopar pa Lopur pa Lompur.

Hehehehehe!
Ja uvek pravim tu grešku i redovno pišem, i govorim, čak, Korejanac.
Jebote, nisam znao da sam nepismen.
freehand freehand 12:35 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

jovilim_e
gedza.73
freehand
Lompura

Lompar.
Za pismene.

Jel' ti bi od onih pismenih što ovde napisa 'Korejanac'? pazi ja koji sam nepismen pa ne bih napravio takvu grešku. Ali nastavi ti i dalje da se baviš gramatikom. Odlično ti ide. Korejanac.

A liku ne znam tačno prezime. prvo mi bilo Lopar pa Lopur pa Lompur.

Hehehehehe!
Ja uvek pravim tu grešku i redovno pišem, i govorim, čak, Korejanac.
Jebote, nisam znao da sam nepismen.

Postoje tako duboko i toliko dugo ukorenjeni oblici reči i izrazi da ih je jako teško ako ne i nemoguće izbaciti iz svakodnevnog govora. Upravo je oblik "Korejanac" jedan od takvih.
Ali zašto bi se iko trudio da debilu koji tuđe lično prezime mulja kako mu je zgodno ne osećajući potrebu da proveri šta je ispravno objasni razliku između te dve greške.
benedykt benedykt 15:18 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše.....

gvozden1

A Srbiju je trebalo oslabiti ne zbog nje same, nego upravo zbog Rusije, jer Srbi, sami za sebe, nisu dovoljno bitan faktor da bi se njima bavila engleska imperija, i sličan odnos bi bio prema bilo kome da je bio umesto Srba na tom prostoru i u toj ulozi.
Ako smem da primetim u tom trenutku su potpuno drugačije podeljene karte u Evropi, i Englezi razmišljaju jedino o Nemačkoj kao svom protivniku, odnosno kako da rasparčaju Otomansku imperiju. Rusiji se tada, kao što već rekoh, nudi sve i svašta uključujuči tu ostvarenje njenog vekovnog sna u vidu Konstantinopolja, pa tako engleski premijer Henri Askvit piše sledeće 1915. godine…
Malo stvari mi može pružiti veće zadovoljstvo nego da konačno vidim kako Tursko carstvo nestaje iz Evrope, a Konstantinopolj ili postaje ruski (što mislim da je njegova ispravna sudbina) ili ako je to nemoguće onda da bude neutralizovan.

Da bi onda drugom prilikom dodao i ovo…
Postalo je sasvim jasno da Rusija namerava da ih (Konstantinopolj i Dardanele) uključi u svoje carstvo. Lično sam uvek podržavao te pretenzije Rusije


Međutim, nije samo Konstantinopolj bio tu u igri, već i još toga. Pa onda u maju 1916. engleski ministar inostranih dela Edvard Grej piše ruskom ambasodoru u Londonu sledeće…
Imam čast da pozovem na pristanak Vlade Vaše Ekselencije vezan za sporazum pod sledećim uslovima:
1. Rusija će sebi pripojiti regione Erzeruma, Trabzona, Vana i Bitlisa, do tačke koja će se naknadno utvrditi na obali Crnog mora zapadno od Trabzona.

2. Oblast Kurdistana južno od Vana i Bitlisa između Muša, Serta, toka Tigra, Jezirehben-Omara, linije vrha planina koje dominiraju Amadijom, i regiona Merga Var, biće ustupljen Rusiji...
Ove granice su naznačene na opšti način i podložne su modifikacijama detalja koje će naknadno predložiti Komisija za razgraničenje koja će se sastati na licu mesta...


Balkan je u tom trenutku skoro pa nebitan, jer se daleko veća igra tu igra na Bliskom istoku, kao što je uostalom jedan od razloga za početak 1. Svetskog rata bio dogovor između sultana Abdulhamida II i kajzera Vilhelma oko izgradnje pruge Berlin-Bagdad. Englezi su praktično ceo rat fokusirani na podelu tog regiona posle rata, kao što im je Rusija saveznik tj glavni strah je da će Nemcima naklonjene snage u Petrogradu uspeti da ubede Nikolaja II da potpiše separatni mir…

gvozden1 gvozden1 15:35 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše.....

i Englezi razmišljaju jedino o Nemačkoj kao svom protivniku, odnosno kako da rasparčaju Otomansku imperiju

Ovo je u apsolutnoj suprotnosti sa engleskom politikom tokom celog trajanja istočnog pitanja, tj borbe za nasleđe otomanske imperije, gde je glavni saveznik Turske bila upravo Engleska, a glavni protivnik Rusija.

Ta linija podele, Rusija na jednoj strani, a na drugoj Turska, Engleska, Francuska i Pijemont, strane u sukobu u Krimskom ratu,je linija koja je delila interese sve vreme, pa prilično čudno zvuči izjava
Malo stvari mi može pružiti veće zadovoljstvo nego da konačno vidim kako Tursko carstvo nestaje iz Evrope, a Konstantinopolj ili postaje ruski

Samo par decenija pre toga je njegova država ratovala da to spreči, a sad bi mu baš to pružilo zadovoljstvo.


Da li je Balkan bio bitan ili ne, o tome sam već pisao, a mogao bih i iz drugih uglova.

Da, jeste bio bitan zbog mogućeg uticaja Rusije preko srpskog faktora.gedza.73 gedza.73 16:41 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

jovilim_e
Ja uvek pravim tu grešku i redovno pišem, i govorim, čak, Korejanac.
Jebote, nisam znao da sam nepismen.

Frihend ti je klokard

srpskog pravopisa pa je prosto neverovatno kakvu je grešku napravio. Doduše drugi su u tom slučaju nepismeni a on samo koristi 'duboko ukorenjen svakodnevni jezik'

gedza.73 gedza.73 16:46 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

freehand
Ali zašto bi se iko trudio da debilu koji tuđe lično prezime mulja kako mu je zgodno

jao, izvini što sam ti uvredio akademika koji nije našao za shodno da proveri ono o čemu priča nego piše neistine koje vi sektaši Crvena Borba - Standard gutate kao nepobitne istine.

A onda je tanka linija od Maskovića i da je lično Putin onomad u četiri oka rekao Slobodanu Miloševiću 'prvo srpski pa bugarski pa tek onda ruski interesi'.


gedza.73 gedza.73 16:50 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gvozden1
Pa nije, nema ih jer je njihovo srpstvo pre samo sto godina bilo upitno, pa su ili formirirali sopstveni identitet ,makedonski, ili se priklonili Bugarima.

Jug Srbije i Stara Srbija Bugari a na Kosovu i Draču Srbi?

Lepo je tebi tamo, zavuci se dublje i uživaj.
Poltrončino.


gvozden1 gvozden1 17:02 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

sam ti uvredio akademika koji nije našao za shodno da proveri ono o čemu prič

Ne znam da li je akademik, ali šta god da je, a profesor univerziteta sigurno jeste, pa koliko je blizu pameti da šofer zna više od univerzitetskog profesora?

Padne li ti to ikad na pamet?
Verovatno ne, jer da bi išta moglo da padne na pamet, neophodan uslov je da se pamet poseduje.
gedza.73 gedza.73 17:37 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Ne znam da li je akademik, ali šta god da je, a profesor univerziteta sigurno jeste, pa koliko je blizu pameti da šofer zna više od univerzitetskog profesora?

Koliko vidim i on i ti ste falsifikovali Ristića tvrdeći da je vaša konstrukcija istinita a ne Ristićeve reči. Nisam nešto pratio Lompara (omašio sam za malo... nije Crvena Borba nego Naša Borba) ali taman odgovora tvom senzibitetu. Posebno kad objašnjava kako nas je zapad nakon 1948. odvojio od majčice Rusije a taman nam zajednički dobro krenulo. Ili kad kaže da je komunizam ipak bio tolerantan za razliku od današnje demokratije. Prava si mu publika.

Osim toga i Siniša Ljepojević i Nestorović i onaj Ludoje Dragan Petrović su neki 'intelektualci' pa lupetaju sve u šesnaest.
neophodan uslov je da se pamet poseduje.

Jug Srbije Bugari koje preskočiš kako bi stigao u srpski Drač? Priznajem kako mi je tvoj stepen 'pametnosti' nedostižan.
gvozden1 gvozden1 17:48 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......


Koliko vidim i on i ti ste falsifikovali Ristića

A ti, šofer, to najbolje znaš:)

Ne vredi tebi objašnjavati da je zvaničnu rusku politiku morao da zastupa svaki ruski zvaničnik u razgovoru sa svakim srpskim. Pokušao ja to tebi da objasnim, al ne ide, ne možeš ti to da razumeš.

Ti negde nabo da je neki Rus to rekao nekom Srbinu, i smatramš to ličnom ekskluzivnošću, grčevito se držiš toga i svakoga ko kaže da su postojali i drugi Rusi koji su to govorili drugim Srbima, nazivaš neznalicom.


E tako je i sa Bugarima, nabo ti negde da su na tom prostoru živeli najljući Srbi, i guslaš tu bajku.


Ne zanima te ni Stojan Novaković, niko te ne zanima, misli šofer da je samo on u pravu.


Idi bre na parking, popij jeftino pivo, tu imaš neke šanse da ubeđuješ prisutne, gde dođe ovde da se brukaš.
gedza.73 gedza.73 18:15 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Ne vredi tebi objašnjavati da je zvaničnu rusku politiku morao da zastupa svaki ruski zvaničnik u razgovoru sa svakim srpskim. Pokušao ja to tebi da objasnim, al ne ide, ne možeš ti to da razumeš.

Bugarin tamo, Bugarin vamo pa posle kod kuće neće da jede. Tako se počinje sa mitomanijom. Uzmeš nešto, dodaš, prepraviš i uklopiš u 'narativ'.
Ti negde nabo da je neki Rus to rekao nekom Srbinu

Zamisli kod Ristića. Kaži Milu da nije teško, neka pokuša.
E tako je i sa Bugarima, nabo ti negde da su na tom prostoru živeli najljući Srbi

Rusija rekla da su tu Bugari, ti prihvatio da su Srbi Bugari a posle ja poltron? Pravdo ima li te 'de?
gde dođe ovde da se brukaš.

Doš'o golog guza među akademike? jbg. Da čovek zna gde će da padne on bi seo.
gvozden1 gvozden1 18:23 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Kaži Milu da nije teško, neka pokuša.

Da nauči nešto.
Od tebe, šofera:)

Nego sad se setih, ajd bre pročitaj ko je bio Čedomilj Mijatović, rusofob kao i sam što si, mani se ovih par zvučnih imena iz srpske istorije, Ristić, Garašanin...nećeš se ti tu leba najesti, oni su više rusofili nego rusofobi, nije to tvoje društvo.


Rusija rekla da su tu Bugari,


Nije Rusija o tome ništa govorila jebote:)
Napravila bugarsku državu zato što je takva država trebala njoj, Rusiji, a baš je boleo klinac krasni ko tu živi.
maksa83 maksa83 18:27 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Može jope' muštuluk?

Nikitin: Srbija proteruje rusku državljanku zbog učešća u antiratnim protestima

Kakav slugeranja ovaj Vulin, da povratiš...
gedza.73 gedza.73 18:33 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Nije Rusija o tome ništa govorila jebote:)

Tek sad si otkrio tu dozu humora u sebi ili si je imao i do sada samo nisi hteo javno da je pokazuješ?
Da nauči nešto.
Od tebe, šofera:)

Nije da se hvalim, ali imao bi štošta da nauči.
ajd bre pročitaj ko je bio Čedomilj Mijatović

E? Čedomilj Mijatović? Nikad čuo.

gedza.73 gedza.73 18:37 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Može jope' muštuluk?

Ovako se brani država. Nego zanima me ako pozoveš Hitnu pomoć da li se dobiju besplatni spinovi automatski pri pozivu ili treba da te čekiraju iz Hitne pomoći kad dođu na adresu?

Konačno neko da uvede red. Sad će verovatno da se javljaju na prvi poziv. Bravo za ministarku.
predatortz predatortz 18:56 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

maksa83
Može jope' muštuluk?

Nikitin: Srbija proteruje rusku državljanku zbog učešća u antiratnim protestima

Kakav slugeranja ovaj Vulin, da povratiš...


Stvarno ponižavajuće! (Ne zezam se, majke mi!)

Skoro kao podaništvo u kom za ubistvo jednog Francuza u Beogradu osudiš 15 Srba na 240 godina robije!
To je ipak najniže do sada!

jovilim_e jovilim_e 19:07 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

maksa83
Može jope' muštuluk?

Nikitin: Srbija proteruje rusku državljanku zbog učešća u antiratnim protestima

Kakav slugeranja ovaj Vulin, da povratiš...

Ja sam prestao da pratim taj N1.
Po objektivnosti su prestigli svoju centralu.
maksa83 maksa83 19:16 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Skoro kao podaništvo u kom za ubistvo jednog Francuza u Beogradu osudiš 15 Srba na 240 godina robije!

Bez digitrona, to je 16 godina po glavi za ubistvo. To ti je mnogo?

Ne uznemiruje te to što je 15 Srba ubilo jednog Francuza u Beogradu iz čiste zajebancije?

Više te pogađaju njihove zatvorske kazne?!

Brrrate.

maksa83 maksa83 19:20 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Ja sam prestao da pratim taj N1.
Po objektivnosti su prestigli svoju centralu.

Dobro evo ista vest na portalu novosadskog radija 021.
predatortz predatortz 19:23 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Bez digitrona, to je 16 godina po glavi za ubistvo. To ti je mnogo?


Petnaest ljudi ne može da ubije jednog čoveka, naročito ako je taj čovek preminuo od posledica pada sa visine sa koje je sam skočio bežeći od budala.

To što je preminuo Francuz ne bi trebalo da ima nikakav uticaj na visinu izrečene kazne. Pre i posle toga se desilo niz navijačkih ubistava i ni jedno od njih nije imalo epilog gde bude 15 optuženih i osuđenih na toliku robiju.
Naše pravosuđe je nama poslalo poruku da glave naše dece manje vrede od glave jednog Francuza.

Znači, to ne da je bilo šlihtanje, nego su samo pertle virile iz tuđeg dupeta.

Pravno nasilje bez presedana.

benedykt benedykt 19:49 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše.....

gvozden1
i Englezi razmišljaju jedino o Nemačkoj kao svom protivniku, odnosno kako da rasparčaju Otomansku imperiju

Ovo je u apsolutnoj suprotnosti sa engleskom politikom tokom celog trajanja istočnog pitanja, tj borbe za nasleđe otomanske imperije, gde je glavni saveznik Turske bila upravo Engleska, a glavni protivnik Rusija.

Ta linija podele, Rusija na jednoj strani, a na drugoj Turska, Engleska, Francuska i Pijemont, strane u sukobu u Krimskom ratu,je linija koja je delila interese sve vreme, pa prilično čudno zvuči izjava
Malo stvari mi može pružiti veće zadovoljstvo nego da konačno vidim kako Tursko carstvo nestaje iz Evrope, a Konstantinopolj ili postaje ruski

Samo par decenija pre toga je njegova država ratovala da to spreči, a sad bi mu baš to pružilo zadovoljstvo.

Na taj period suparništva iz 19. veka između Rusije i Engleske, popularno nazvanog the Great Game, je stavljena tačka nekoliko godina pre početka 1. Svetskog rata potpisivanjem tzv Anglo-Ruskog saveza u Petrogradu.

Industrijski jaka Nemačka je na kraju 19. odnosno početkom 20. veka postala glavni konkurent Englezima i svim njihovim interesima, kao što su i Turci pod Abdulhamidom II sebe na drugačiji način postavili u celoj toj priči a posebno u odnosu prema Englezima. Abdulhamid se okreće u potpunosti Nemcima i započinje izgradnju pruge Berlin-Bagdad. Da bi posle abdikacije Abdulhamida cela priča nastavljena, pa je tako 1912. turski sultan Mehmed V dao Nemcima tj Deutsche Bank pravo na koncesiju na svu naftu koja se nalazi na 20km od pruge u vreme kada je izgrađena trasa stigla već do Mosula, a upravo to područje sve do Bagdada je bilo prepuno nalazišta nafte. Plan Nemaca je bio da naftu transportuju železnicom izvan dometa moguće pomorske blokade od strane Engleza, pa bi tako pruga Berlin-Bagdad donela odlučujuću prednost Nemačkoj u trci za premoć sa Engleskom. To je između ostalog jedan od razloga zašto Englezi guraju nas i ostale u 1. Balkanski rat, jer je cilj oslabiti na svaki način Otomansku imperiju koja je od bivšeg saveznika postala smetnja engleskim interesima. Na kraju balade su boljševici uzeli vlast u Rusiji a Engleska 1918. zauzima Konstantinopolj i drži ga sve do 1923.

Englezi su se uvek držali onoga da u politici nema stalnih neprijatelja, niti stalnih prijatelja, već samo stalni interesi. Pa je tako još 1903. Committee of Imperial Defence došao do zaključka kako cela ta priča sa time da treba sprečavati Rusiju da zauzme Konstantinopolj više nije u vitalnom engleskom interesu, kao što se i cela engleska spoljna politika koja je u sebi tradicionalno podrazumevala proosmanlijsku i antirusku strategiju preokrenula u prorusku i antinemačku…
maksa83 maksa83 20:02 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Pravno nasilje bez presedana.

Zapravo su blago kažnjeni, maksimalna kazna za krivično delo teško ubistvo je 40 godina.

U pogrešnoj se crkvi moliš, kao što ti nisi bolećiv na DB zaposlene tako ja imam 0 empatije za tzv. "navijače". Šesnaest godina? Ja bih zafrljačio ključ.

Edit - evo sad gledam - u prvoj presudi su dobili tih "240 godina". Godinu dana kasnije kazne su prepolovljene a u međuvremenu su i uslovno pootpuštani. E TO je sramota.
predatortz predatortz 20:12 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Zapravo su blago kažnjeni, maksimalna kazna za krivično delo teško ubistvo je 40 godina.Mnogo je tu ako...
Prvo, njih 15 ne može biti suđeno za ubistvo. Neki od njih mu ni čvrgu nisu udarili.
Drugo, ne postoji jasna namera da se ubistvo počini. Batinanje da, ubistvo ne.

Treće, smrt nije nastala kao posledica udaraca nego kao posledica pada sa visine.
Nije čak ni gurnut.

Potom, slušao sam pravnike kako se spore da li to delo uopšte može biti kvalifikovano kao ubistvo jer je smrt nastala danima kasnije...

Da je ubijen Srbin, verujem da bi sve drugačije kvalifikovano.

A za tu vrstu "navijača" se slažemo. To treba peglati čizmom za dobro jutro, dobar dan i laku noć.maksa83 maksa83 20:18 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Prvo, njih 15 ne može biti suđeno za ubistvo. Neki od njih mu ni čvrgu nisu udarili.
Drugo, ne postoji jasna namera da se ubistvo počini. Batinanje da, ubistvo ne.

Treće, smrt nije nastala kao posledica udaraca nego kao posledica pada sa visine.
Nije čak ni gurnut.

Ne znam odakle ti svi ti podaci, prema presudi njega su mlatili pre nego što je leteo preko ograde, čak mu je glava "osmuđena" bakljom, a u presudi nije sam skočio nego je bačen.

Evo sad gledam, najviše je dobio tip koji je dobio 10 godina, toliko je na prvom suđenju dobio i onaj što je gurao policajcu baklju u usta (i policajac preživeo).
jovilim_e jovilim_e 20:25 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

predatortz

...

Treće, smrt nije nastala kao posledica udaraca nego kao posledica pada sa visine.
Nije čak ni gurnut.
...

Reci da se zajebavaš?
Što bi rekao Vučić - pa šta?
Trebalo je da čeka da mu idioti razmrskaju glavu bezbol palicom ili šta?
predatortz predatortz 20:39 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

jovilim_e
predatortz

...

Treće, smrt nije nastala kao posledica udaraca nego kao posledica pada sa visine.
Nije čak ni gurnut.
...

Reci da se zajebavaš?
Što bi rekao Vučić - pa šta?
Trebalo je da čeka da mu idioti razmrskaju glavu bezbol palicom ili šta?Ne razumete poentu.
Navijačkih ubistava u grupi bilo je na desetine.
Znate li i za jedno za koje je optuženo toliko lica koja su osuđena na tolike kazne?

Na stranu gluposti iz presude da je "lice lišeno života 17. septembra, a da je smrt nastupila 29. septembra".

Šta hoću da kažem?
Da je ovakva presuda doneta pod pritiskom iz inostranstva i da je to sluganstvo kao i ovo Vulinovo, pa i veće.

Ako me pitate da li je trebalo suditi počiniocima nasilja, moj odgovor je da.
Ali ispade da se tako ne sudi za smrt naše dece, a desetine su ubijene u navijačkim obračunima.

Moje pitanje je da li je u Srbiji glava Francuza vrednija od glave Srbina i da li državljanstvo žrtve sme da utiče na nepristrasnost sudskog procesa?
jovilim_e jovilim_e 20:48 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

predatortz
jovilim_e
predatortz

...

Treće, smrt nije nastala kao posledica udaraca nego kao posledica pada sa visine.
Nije čak ni gurnut.
...

Reci da se zajebavaš?
Što bi rekao Vučić - pa šta?
Trebalo je da čeka da mu idioti razmrskaju glavu bezbol palicom ili šta?Ne razumete poentu.
Navijačkih ubistava u grupi bilo je na desetine.
Znate li i za jedno za koje je optuženo toliko lica koja su osuđena na tolike kazne?

Na stranu gluposti iz presude da je "lice lišeno života 17. septembra, a da je smrt nastupila 29. septembra".

Šta hoću da kažem?
Da je ovakva presuda doneta pod pritiskom iz inostranstva i da je to sluganstvo kao i ovo Vulinovo, pa i veće.

Ako me pitate da li je trebalo suditi počiniocima nasilja, moj odgovor je da.
Ali ispade da se tako ne sudi za smrt naše dece, a desetine su ubijene u navijačkim obračunima.

Moje pitanje je da li je u Srbiji glava Francuza vrednija od glave Srbina i da li državljanstvo žrtve sme da utiče na nepristrasnost sudskog procesa?

To što se ne sudi za ubistva naše dece u ovakvim nasilničkim slučajevima, nije krivica te dece koja nisu naša.
predatortz predatortz 20:51 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

jovilim_e
predatortz
jovilim_e
predatortz

...

Treće, smrt nije nastala kao posledica udaraca nego kao posledica pada sa visine.
Nije čak ni gurnut.
...

Reci da se zajebavaš?
Što bi rekao Vučić - pa šta?
Trebalo je da čeka da mu idioti razmrskaju glavu bezbol palicom ili šta?Ne razumete poentu.
Navijačkih ubistava u grupi bilo je na desetine.
Znate li i za jedno za koje je optuženo toliko lica koja su osuđena na tolike kazne?

Na stranu gluposti iz presude da je "lice lišeno života 17. septembra, a da je smrt nastupila 29. septembra".

Šta hoću da kažem?
Da je ovakva presuda doneta pod pritiskom iz inostranstva i da je to sluganstvo kao i ovo Vulinovo, pa i veće.

Ako me pitate da li je trebalo suditi počiniocima nasilja, moj odgovor je da.
Ali ispade da se tako ne sudi za smrt naše dece, a desetine su ubijene u navijačkim obračunima.

Moje pitanje je da li je u Srbiji glava Francuza vrednija od glave Srbina i da li državljanstvo žrtve sme da utiče na nepristrasnost sudskog procesa?

To što se ne sudi za ubistva naše dece u ovakvim nasilničkim slučajevima, nije krivica te dece koja nisu naša.


Opet promašena meta!
Ja govorim o tome da je presuda očigledno doneta pod pritiskom ili u cilju uvlačenja u dupe i da Vulin koji je žešći dupeuvlakač nije u toj disciplini ni prvi, ni jedini, ni bez premca.


milisav68 milisav68 20:56 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

predatortz
Opet promašena meta!
Ja govorim o tome da je presuda očigledno doneta pod pritiskom ili u cilju uvlačenja u dupe i da Vulin koji je žešći dupeuvlakač nije u toj disciplini ni prvi, ni jedini, ni bez premca.

Ma džabe objašnjavaš, osuđeni su neki koji uopšte nisu bili tu.

A za to vreme Veljko Belivuk kreće u "osvajanje" Beograda.
shmoo shmoo 21:11 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

maksa83

Edit - evo sad gledam - u prvoj presudi su dobili tih "240 godina". Godinu dana kasnije kazne su prepolovljene a u međuvremenu su i uslovno pootpuštani. E TO je sramota.Нису сви пуштени раније.

Овај мој мали је одмардељао свих 5 година на колико је и осуђен. Имао је у тренутку када је осуђен 18 година.

Не могу да верујем да се у Србији још увек расправља о догађају из 2009. године (прошло је 15 година) и да неки још увек верују у ту званичну верзију Тадићевог режима.

(Или ако и не верују, да ли је могуће да је и после 15 година овако бесрамно медијски пропагирају јер је та званична верзија вешто измонтирана медијска прича... Рекли бисмо наратив, је л' те...)

Убиство Татона је организовала хрватска Служба. И њени су били и извршиоци који, наравно, нису никада откривени нити похватани.

Те средовечне ликове који су Татона и гурнули са крова гараже (умро је од последица пада) пре него су ови клинци који су осуђени уопште и стигли до Татона на том нивоу гараже видео је и чувар гараже али његов исказ о тим средовечним ликовима у оделима који су ужурбано напустили место злочина пре доласка полиције суд није узео у обзир при доношењу пресуде. Не зна се зашто чуварев исказ није био потребан суду.

А већина ових клинаца који су осуђени за убиство Татона нису пришли Французу ни близу.

Сврха акције хрватске Службе је била још једна медијска пљувачина по Србији као нецивилизованој држави (као да се убиства навијача не догађају и на том њиховом "цивилизираном" Западу" ), а Тадићев режим је решио да покаже да је Србија правна држава.

Прича почиње тако што је "неко" у кога су ти момци имали поверења телефоном позвао читаву ту групу момака (они су сви били припадници једне од група Партизанових навијача) да из свога београдског предграђа брзо дођу у центар града јер "овде се Французи нешто шире".

Позвани су да дођу. До позива су седели по својим кућама у београдском предграђу и чекали да увече оду на утакмицу.

Па су се ти клинци старости од 18 до 25 старости усијаних глава залетели да Французима покажу "да је ово Србија, брале".

И неки од њих (овај мој, рецимо) нису пришли ни близу Татону, а одмардељали су своје.

И затим су се у тој игри неких великих играча кола сломила на крају на овим клинцима који су осуђени на 240 година робије. Они су изабрани да буду жртвена јагњад у тој некој причи које нема у јавности јер јој је заплет скован негде у некој помрчини, далеко од медија и јавности.

Једина права кривица већине тих осуђених навијача Партизана јесте што су се затекли на погрешном месту у погрешно време са погрешним људима.

И зато су платили.

И то сам рекао свакоме од тих момака које сам видео после њиховог изласка из мардеља, не само овом мом бившем ученику који је био припадник те навијачке групе још од своје основне школе.

Научили су ти момци у раној младости, на тежи начин, како да не буду на погрешном месту у погрешно време са погрешним људима.

Требало је томе много раније да их науче родитељи, али нису... Јбг.

Чувајте своју децу. Научите их на време како да не настрадају у овом времену и у овом свету у којем живимо.shmoo shmoo 21:16 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

milisav68
predatortz
Opet promašena meta!
Ja govorim o tome da je presuda očigledno doneta pod pritiskom ili u cilju uvlačenja u dupe i da Vulin koji je žešći dupeuvlakač nije u toj disciplini ni prvi, ni jedini, ni bez premca.

Ma džabe objašnjavaš, osuđeni su neki koji uopšte nisu bili tu.

A za to vreme Veljko Belivuk kreće u "osvajanje" Beograda.


gvozden1 gvozden1 21:18 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše.....


Na taj period suparništva iz 19. veka između Rusije i Engleske, popularno nazvan the Great Game, je stavljena tačka nekoliko godina pre početka 1. Svetskog rata potpisivanjem tzv Anglo-Ruskog saveza u Petrogradu.

A zašto je baš taj savez bio tačka na sukob vekovima dug, kad su postojali i drugi savezi Rusa sa Švabama pa nisu značili tačku?
Recimo savez tri cara, Rusija, Austrougarska, Nemačka

Ne postoji tačka kad su im u pitanju, ruski da izađe na topla mora, i engleski, suprotan, da bude dominantna sila na moru, plus da kontroliše izuzetno važne moreuze.
To nikakvi dogovori ne mogu da promene, ti interesi su večni.
gvozden1 gvozden1 21:20 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......


Nije da se hvalim, ali imao bi štošta da nauči.

Da vozi kamion, možda.
Mada ne verujem da ga zanima.
E? Čedomilj Mijatović? Nikad čuo

Verujem.
freehand freehand 21:20 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Kakav slugeranja ovaj Vulin, da povratiš...

Kao kad HBO otkaže ugovor glumcu koji se slikao i popularan je u nepopularnoj zemlji, jer je to tražila izvesna grupa na Tviteru?
Ili više?
Ili manje?
I kako će biti kad zemlje Eu krenu da isporučuju ukrajinske begunce koji su utekli od rata, za potrebe mobilizacije, hoće li biti isto, grđe ili ne baš tako strašno?
freehand freehand 21:25 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

jovilim_e
predatortz

...

Treće, smrt nije nastala kao posledica udaraca nego kao posledica pada sa visine.
Nije čak ni gurnut.
...

Reci da se zajebavaš?
Što bi rekao Vučić - pa šta?
Trebalo je da čeka da mu idioti razmrskaju glavu bezbol palicom ili šta?

Dabre, naša deca u centru Beograda u sred bela dana masakriraju ljude koji govore stranim jezikom i gledaj samo šta im rade... Kao što su onomad nastavnika fizičkog iz Pančeva na Dunav stanici prebili na smrt jer je pokušao da brani cigane i kineze, i kao što su glumca na sred ulice ubili jer su mislili da je Ciganin.
Onda loše bude kad neko za tvoju decu pomisli da su Kinezi, Cigani, levičari ili ne daj Boiže pederi, sve ti dođe iz dupeta u glavu.
(ne govorim o tebi, govorim o logici Predatorz-a, al mi bilo zgodno da se naslonim)
maksa83 maksa83 22:54 04.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Kao kad HBO otkaže ugovor glumcu koji se slikao i popularan je u nepopularnoj zemlji, jer je to tražila izvesna grupa na Tviteru?

Ne nego kao kad Vulin ne pusti neku pevaljku u Srbiju jer je pokazivala orla.

Uzbudio bih se možda da sam HBO zaposleni i da to ima neke veze sa mnom, ali nema. Ovo itekako ima veze sa mnom.

I kako će biti kad zemlje Eu krenu da isporučuju ukrajinske begunce koji su utekli od rata, za potrebe mobilizacije, hoće li biti isto, grđe ili ne baš tako strašno?

Moraćemo da sačekamo da se to desi da vidimo.

U međuvremenu možeš da ispričaš kako u Rusiji prolaze ruski umetnici koji nisu na Z liniji.
benedykt benedykt 07:29 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše.....

gvozden1

Ne postoji tačka kad su im u pitanju, ruski da izađe na topla mora, i engleski, suprotan, da bude dominantna sila na moru, plus da kontroliše izuzetno važne moreuze.
To nikakvi dogovori ne mogu da promene, ti interesi su večni.

Počela je trka za naftu kao najbitniju sirovinu i u tom trenutku Englezi jedino mogu da računaju na područje Persijskog zaliva, a i Nemci su se namerili upravo u taj komšiluk sa prugom Berlin-Bagdad.
Robert Lafan, istoričar, diplomata i pri tome engleski savetnik pri srpskoj vojsci pre 1. svetskog rata, je održao 1917. u Solunu seriju predavanja engleskim trupama a posle je sve to objavljeno kao knjiga pod naslovom The Serbs - The Guardians of the Gate.
On o svemu što se dešavalo u predvečerje 1. Svetskog rata kaže sledeće…

Ovaj veliki plan je najpoznatiji pod kratkim nazivom (pruga) Berlin-Bagdad. Glavna ideja je bila podizanje sistema ili lanca savezničkih država pod hegemonijom Nemačke, koji se proteže od Severnog mora do Persijskog zaliva. Berlin je dugo bio spojen sa Konstantinopljem odličnim železnicama, a nemački inženjeri su bili zauzeti završetkom dalje linije koja bi trebalo da se proteže preko 900 milja Turske u Aziji do Bagdada i Basre i da se poveže sa železnicom koja ide južno od Damaska do Meke.

Ova železnica je trebalo da razvije i dovrši nemačku ekonomsku i vojnu kontrolu nad Otomanskim carstvom. Velika neiskorišćena bogatstva Male Azije trebalo bi da teku na zapad u Nemačku, a nemački oficiri bi imali kontrolu nad svime do persijskih planina i pustinja u Arabiji.

Plan je bio izvanredno izvodljiv, i skoro u potpunosti je stupio na snagu tokom ovog rata (ne baš, jer su naše trupe čvrsto postavljene u Persijskom zalivu i drže Bagdad, dok su Rusi prodrli daleko u Jermeniju). Ako bi Berlin-Bagdad bio postignut, ogroman blok teritorije koji bi proizvodio svaku vrstu ekonomskog bogatstva i neosvojiv pomorskim silama bio bi ujedinjen pod nemačkom vlašću. Rusija bi bila odsečena ovom barijerom od njenih zapadnih prijatelja, Velike Britanije i Francuske. Nemačka i turska vojska bile bi na dohvat ruke od naših egipatskih interesa, a iz Persijskog zaliva naše Indijsko carstvo bi bilo ugroženo. Luka Aleksandreta i kontrola Dardanela uskoro bi Nemačkoj dali ogromnu pomorsku moć u Sredozemnom moru.

Pogled na mapu sveta pokazaće kako se lanac država protezao od Berlina do Bagdada. Nemačko carstvo, Austrougarska, Bugarska, Turska.

Samo jedna mala traka teritorije blokirala je put i sprečila da se dva kraja lanca povežu zajedno. Ta mala traka bila je Srbija. Srbija je stajala mala, ali prkosna između Nemačke i velikih luka Konstantinopolja i Soluna, držeći kapiju Istoka. Iako smo u Engleskoj malo znali ili marili za njih, Srbija je zaista bila prva linija odbrane naših istočnih poseda. Da je bila slomljena ili namamljena u sistem Berlin-Bagdad, onda bi naša ogromna, ali slabo branjena imperija uskoro osetila šok nemačkog prodora na istok...


Sve u svemu, mi smo (po običaju) bili samo i jedino oruđe tuđim interesima, odnosno onog trenutka kada smo odigrali svoju ulogu je i bilo kakva bitnost naših područja postala efemerna, sem da se u obliku te nesretne Jugoslavije tj Kraljevine SHS formira prepreka Nemcima za neki budući izlazak na Jadran.

Pod dva, nemoj precenjivati bitnost Rusije (u smislu da Englezi sve rade sa njima na umu) tako što mereći aršinima interesa iz 19. veka pokušavaš da shvatiš zašto su se neke stvari odigravale početkom 20. veka, ili da eventualno vraćaš ono što se dešava danas na period od pre veka i kusur.
Dakle, Engleskoj je pred 1. Svetski rat neophodna nafta da bi mogla da drži korak sa Nemcima koji su upravo izbacilli seriju brodova bržih i modernijih od engleske dreadnought klase, a pri tome već počinju da implementiraju Daimlerove dizel motore za svoju mornaricu
Rusija, a posebno nakon Cušime, praktično i nema pomorsku flotu i samim time ne predstavlja na tom planu bilo kakvu pretnju Engleskoj na moru. Englezi je u toku rata podmiruju Konstantinopoljem i delovima Otomanske imperije pretežno zato da bi i oni nastavili da ginu za njihove interese, odnosno da im se ne bi petljali u ono na šta su se oni nameračili u oblasti Persijskog zaliva.…
jovilim_e jovilim_e 08:40 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

maksa83
Kao kad HBO otkaže ugovor glumcu koji se slikao i popularan je u nepopularnoj zemlji, jer je to tražila izvesna grupa na Tviteru?

Ne nego kao kad Vulin ne pusti neku pevaljku u Srbiju jer je pokazivala orla.

Uzbudio bih se možda da sam HBO zaposleni i da to ima neke veze sa mnom, ali nema. Ovo itekako ima veze sa mnom.

I kako će biti kad zemlje Eu krenu da isporučuju ukrajinske begunce koji su utekli od rata, za potrebe mobilizacije, hoće li biti isto, grđe ili ne baš tako strašno?

Moraćemo da sačekamo da se to desi da vidimo.

U međuvremenu možeš da ispričaš kako u Rusiji prolaze ruski umetnici koji nisu na Z liniji.

Sve pomenuto ima veze (i) sa tobom.
predatortz predatortz 08:50 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Onda loše bude kad neko za tvoju decu pomisli da su Kinezi, Cigani, levičari ili ne daj Boiže pederi, sve ti dođe iz dupeta u glavu.
(ne govorim o tebi, govorim o logici Predatorz-a, al mi bilo zgodno da se naslonim)Ja o tome i govorim. O našoj deci koju kad ubiju na pešačkom, ubica dobije nanognicu i robija u tatinoj vili pored bazena.
Ali bato, kad ubiju Francuza sudi se i ko nije bio tu!

Ako to ne shvatate, ako ne razumete o čemu govorim, ja da crtam ne umem...
gedza.73 gedza.73 08:51 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gvozden1
Da vozi kamion, možda.

Za promenu da radi pošten posao? Što da ne. Veća je i odgovornost. Ovih sektaša 'Pogini' poput njega ima na svakom čošku. Svi po podkastovima i novinama, niko sa puškom.
E? Čedomilj Mijatović? Nikad čuo

Verujem.

U šta sve veruješ ne sumnjam da si i u ovo poverovao. Mada je meni bliži austrofob i rusofob naš brat Italijan Bartolomeo Kunibert. 'de bi nam bio kraj da smo ga malo više slušali.
gedza.73 gedza.73 08:53 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

predatortz
Ako to ne shvatate, ako ne razumete o čemu govorim, ja da crtam ne umem....

Uništiše nas pritisci spolja da reformišemo pravosuđe. Mi imamo svoj tempo, naše tradicionalne vrednosti i nećemo se tako lako predati.
gedza.73 gedza.73 09:02 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

shmoo
Па су се ти клинци старости од 18 до 25 старости усијаних глава залетели да Французима покажу "да је ово Србија, брале".

Hrvati a?
Popularni glumac Dragan Maksimović... su, kako se sumnja, napali huligani - navijači Rada, dok su prolaznici gledali. Prošlo je 22 godine od te tragedije, a policija još nije uspela da identifikuje ubice.

Научили су ти момци у раној младости, на тежи начин, како да не буду на погрешном месту у погрешно време са погрешним људима.

Jadna deca. Pođu sa štafelajem na Kalemegdan da slikaju ptičice i tako im se nešto desi... cccc...

I nije samo hrvatska služba umešana u eskalaciju nasilja. Skoro je jedan čovek objašnjavao kako britanska tajna služba zajedno sa Albancima prska marihuanu fentanilom pa se to šalje nama kako bi uništili naše društvo. Nešto me omelo pa nisam čuo kad je objašnjavao kako to dođe do nas i kako se distribuira deci.
Они су изабрани да буду жртвена јагњад у тој некој причи које нема у јавности јер јој је заплет скован негде у некој помрчини, далеко од медија и јавности.

Strašno. Šta nam rade. Stvarno bi trebali da se uspravimo i pokažemo kako imamo kičmu. Znaš li koliko samo ima slučajeva gde nameste mladiće da ih na smrt prebiju pripadnici obezbeđenja samo kako bi upirali u prst u nas. Ma strašno.maksa83 maksa83 09:09 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Sve pomenuto ima veze (i) sa tobom.

Pa i nema. Producentska filmska kuća će da odluči da neće da angažuje nekog glumca zato što je to loš PR, npr. ispostavi se da je pedofil, ili silovatelj, ili tako neki nosilac Putinovog ordena, njihova stvar, hoće li im to okrnjiti ili poboljšati renome i uspeh serije meni niizđepa niuđep.

Sa druge strane ovakvo nedomaćinsko poltronstvo moje države me pogađa na jednom, razumećeš, ličnom nivou. Ovo je već treća osoba koja je izbačena iz Srbije jer nije bila po volji Putinovom režimu.

Što se tiče državljanina Ruske Federacije Bikovića bilo mi je relativno svejedno dok nije mićko izbacio IZJAVU u kojoj kaže, pejstujem „Danas se protiv mene vodi ciljana kampanja, koja kroz spoljni uticaj stvara ozbiljan presedan, bacajući senku na suštinu umetničke slobode. Rezultat takvog narativa je trijumf besmisla i poraz umetnosti."

Što su ti ljudi pometeni - nije se bavio "suštinom umetničke slobode" i "trijumfom besmisla i porazom umetnosti" dok su mu u poslednje 2 godine u Rusiji masovno kenselovane kolege i zemljaci zbog neslaganja sa državnom politikom. Očin strana. Pičko mala, sram te bilo.

gedza.73 gedza.73 09:12 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

maksa83
U međuvremenu možeš da ispričaš kako u Rusiji prolaze ruski umetnici koji nisu na Z liniji.

Z umetnici prolaze baš dobro. Putinova Z drag kvin


ovih dana sam... nije baš sam nego sa advokatom... otišao u srce satanističke Zapadne milijarde da se izbori za svoju nekretninu u Majamiju.

Pravi ruski patriJota samo prati zvaničnu rusku politiku po kojoj Putinovi opričnici principijelno svoju imovinu na Zapadu prenose u vlasništvo svojim naslednicima. Što jeste malo nezgodno jer se Z Srbi nadaju da Putin te gradove gađa nuklearkama.

Navatali njega (jal beše nekog drugo iz te ekipe) u dresu kako se šeta po ulicama Engleske (zaradio čovek noseći gajbice) valjda želeći da iz prve ruke svedoči i propasti zapadne hegemonije dok ruski vojnici kao prvu pomoć koriste tampone. I prepoznaju ga dal Rusi dal Ukrajinci. idu za njim i snimaju uz dobacivanje a on postojano kano klisurine. Ne 'da se isprovocirat'
predatortz predatortz 09:17 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

gedza.73
predatortz
Ako to ne shvatate, ako ne razumete o čemu govorim, ja da crtam ne umem....

Uništiše nas pritisci spolja da reformišemo pravosuđe. Mi imamo svoj tempo, naše tradicionalne vrednosti i nećemo se predati.


Za Srbiju ne mogu da tvrdim, ali za BiH/RS odgovorno tvrdim da su neke reforme forsirane spolja usrale dobar sistem koji je decenijama funkcionisao.

Hoćeš primer?

Izdavanje ličnih dokumenata!

U naše vreme, kada smo ti i ja punili 18 godina, odeš u matični ured, uzmeš uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, odeš kod pandura na šalter i nadrkana službenica ti kaže da dođeš za tri dana po svoju ličnu kartu kucanu mašinom.

A sad! Evropa, burazere! Sve imaju u kompLJuter, ali bez dve tri nedelje nemere! ni LK, ni pasoš! CIPS standard, kažu!

Išao ja, ponosni otac da uzmem za Prvorođenog pasoš. Prvorođeni bebac, uredno prijavljeno rođenje deteta. Kaže bivša koleginica:

Moraš u CIPS, na izvodu iz knjige rođenih nema matičnog broja. Moraš kod njih da generišu matični broj.

Ok, odem ja na drugi kraj grada, gužva kao u filmovima... Uđem (priznajem) preko reda, znaju me panduri koji su tu da se narod ne pokolje ili da ne pobije po EU standardu ustrojenu administraciju. Šta ćeš, to divlje! Ne razume vrednosti, a glupo da mu objasniš prednosti sistema po kom mu za isti posao treba mesec dana, a nekad trbala tri.

Dođem na šalter, nova službenica, nju ne poznajem. Uze podatke i kaže:

Dođite za mesec dana, biće određen matični broj detetu.

Ja: Molim?! Za mesec dana? Pa ko ga upisuje? Dodik lično?

Ona: Procedura! Radimo provere!

Ja: Kakve provere za bebu od tri meseca, jeste li vi kršteni?! (ispostavilo se posle da nije, povratnica što bi tamo rekli).

Ona: provere se rade za svako lice!

Ja: Kakve? Da dete nije bilo na Srebrenici?!

Uskače starija koleginica, zna me iz rata, radila na ličnim kartama kad sam ja tamo bio.

Nešto joj šapuće, seda za računar i za 10 minuta mi štampa rešenje o MB za dete.

Šapće mi:

Ubiše nas stranci! Sistem ne radi, procedura glupa, mi zatrpani... Izvini! Pisala sam da je urgentno, ali ne smemo to često.

Potom, draga tašta mi radila kao službenica u Opštinskom sudu. Kad su njih reformisali, časni krst se nije znao!

Priča mi dobra drugarica iz detinjstva, medicinska šveca, otišla na rad u Nemačku.
Kaže:

Mi one naše od blata da pravimo! Za urkunde (to je tako značajno izgovorila da sam stao mirno) sam čekala tri meseca!
Sve sam šaltere obišla, platila agenciju, samo govore dođite sledeće nedelje...predatortz predatortz 09:22 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Pa i nema. Producentska filmska kuća će da odluči da neće da angažuje nekog glumca zato što je to loš PR,Verovatno se ni Hitler iz PR razloga nije hteo da rukuje sa crnim sportistima na OI.


Sa druge strane ovakvo nedomaćinsko poltronstvo moje države me pogađa na jednom, razumećeš, ličnom nivou.


Razumem te! Ja se tako osećam svaki put kada američki ambasador komentariše sve i svja i u BiH i u Srbiji, dakle u dve moje države. Naročito kada politički subjekti postignu neki dogovor, a on kaže kako ONI nisu zadovoljni. Ej, oni nisu zadovoljni nečim što su dogovorili birani predstavnici građana u demokratskoj proceduri!

Pa se setim, Bog te jebo pa zbog istog "mi nismo zadovoljni kako ste se dogovorili" je počeo rat prošli put!

Moraš priznati, malo zajebanija situacija od te Ruskinje i njenog boravka ovde.

freehand freehand 09:24 05.02.2024

Re: Niko nema što Srbin imaše......

Pa i nema. Producentska filmska kuća će da odluči da neće da angažuje nekog glumca zato što je to loš PR, npr. ispostavi se da je pedofil, ili silovatelj, ili tako neki nosilac Putinovog ordena, njihova stvar, hoće li im to okrnjiti ili poboljšati renome i uspeh serije meni niizđepa niuđep.

Jeste, iz nekog čudnog razloga se to sa jedne strane zove prikrivena cenzura i strahovlada a sa druge se zove loš PR. A i orden je Putinov iako se veza Putina i pedofilije ne zna, a sa druge Klintonovo, ordenje britanske krune i Majrkosofta za pedofilske avanture samo zveči.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana