Intervju sa Sonjom Biserko

Drago Kovacevic RSS / 01.10.2008. u 17:30

Upravo sam danas uradio, za jedan zagrebački politički nedeljnik  intervju sa Sonjom Biserko. Pa pošto je intervju još "vruć", uz saglasnost urednice toga medija objavljujem ga na ovome blogu.

 

 

Sonja Biserko, Predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, je sasvim autentična ličnost na društvenoj i političkoj sceni Srbije.

Njen rad, intelektualni i aktivistički napori na promeni i kultivisanju srpskoga društva, u široj srpskoj javnosti koju modelira jedna u suštini vrlo konzervativna, a u bitnim elementima i nacionalistička elita, redovno biva dočekivan «na nož» i prate ga burna reagovanja. I što god njeni oponenti reaguju žučnije, oštrije, i glasnije, već uvežbani posmatrač zna sigurno da je Sonja Biserko opet u pravu.

Teško je na srpskoj društvenoj sceni pronaći ličnost da je bila češće napadana sa raznih strana, podvrgavana medijskom javnom linču, difamirana i dehumanizovana do mere da je to zaista teško podnositi. I usprkos tome, ona ne odustaje ni za jotu. A samo i uglavnom zato što smatra da se srpsko društvo i srpska politika moraju brzo menjati ako Srbija želi da se promeni i postane normalna evropska država. Naravno, ona pri tome vrlo precizno identifikuje ta polja promene – suočavanje sa bliskom prošlošću i jasan diskontinuitet od politike devdesetih godina, puna saradnja sa Hagom, promena zvanične politike prema Kosovu, što brže uključivanje u evroatlanske integracije, mnogo aktivnija saradnja među zemljama u regionu, tretiranje svih vrsta manjina kao ravnopravnih društvenih aktera. Ove promene nisu moguće ako ih ne inicira kompetentna i moderna društvena elita, i Sonja Biserko je bespoštedan kritičar nacionalističke elite i njenih obrazaca koji su značajan uzrok zaostajanja Srbije za modernim, globalnim procesima.

U toku septembra ove godine u javni fokus je došao Izveštaj Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji za 2007. godinu. Sadržajem tog, osmoga  po redu godišnjeg izveštaja, određeni pripadnici elite su se našli pogođeni i preko vrlo uticajnih medija otvorili neku vrstu društvene rasprave. I premda je njihova galama dosta izražena, a ponekad i zaglušujuća, u najširu javnost ipak dospevaju argumenti koje izveštaj nudi. Nervoza koju ispoljavaju nosioci društvene svesti koje izveštaj kritikuje, siguran je znak da je moć ideologije koju zastupaju u padu.

«Srpsko društvo bi bez Sonje Biserko i onoga što ona radi izgledalo lošije» - napisa pre neki dan na sajtu «Politike» jedan od čitalaca elektronskog izdanja tih novina, a povodom napada na nju. Nemam  sudu tog čitaoca šta oduzeti.

 

 


 

G. Biserko, Vaš izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji za 2007. godinu, izazvao je protekloga meseca burne političke rasprave u Srbiji. Za početak nam kratko recite nešto o izveštaju, koliki je njegov obim, šta je predmet vaše analize i razlikuje li se on metodološki od izveštaja koje Helsinški odbor Srbije radi već osmu godinu za redom?

 

Izveštaj HO za 2007. godinu pod nazivom “Samoizolacija - realnost i cilj”, publikovan u maju  2008. god. Godišnji izveštaj Helsinškog odbora za ljudska prava je projekat naše organizacije koji se sprovodi već osam godina. Svaka publikacija ima za cilj da detektuje najbitnije probleme u zemlji koji usporavaju ili potpuno blokiraju njenu perspektivu. U pisanju izveštaja učestvuje celokupan tim Helsinškog odbora (zaposleni i saradnici), traje mesecima, podrazumeva brojne konsultacije i sugestije svih autorki i autora. Kao krajnji rezulatat javnosti je dostupan materijal koji predstavlja analizu svih važnijih sfera srbijanskog društva (Vlada, Skupština Srbije, verske zajednice, Univerzitet, vojska, civilno drustvo, manjine, regione, poput Vojvodine i Sandžaka,  mediji i dr.). Ljudska prava se brane i ovakvom kritičkom analizom političke situacije u zemlji i  kao takva ljudska prava su, više nego išta drugo - političko pitanje. To pokazuju i istorijske činjenice njihovog “nastanka”: Univerzalana deklaracija o ljudskim pravima usvojena u Generalnoj skupštini UN 1948. godine, a  proizašla je iz masovnih kršenja ljudskih prava u nacističkoj Nemačkoj;  kasnije je doneta i Evropska konvencija o ljudskim pravima koja je ratifikacijom u Srbiji 2003. god. postala dio našeg unutrašnjeg pravnog sistema.  Oni koji hoće da gurnu na marginu delatnost nevladinih organizacija kao što je HO često se služe argumentom da “naš posao nije da se bavimo politikom”. Problem za one koji krše ljudska i manjinska prava jeste upravo u ovoj delatnosti, jer za razliku od državnih institucija i stranačkih „potreba”, nevladin sektor ima mnogo širi prostor za kritiku stanja društva. Zato se i nastoji da se taj  prostor  suzi, gurne u područje “konkretnih” problema građana,  koji kao da suštinski ne zavise od odluka prošle i sadašnje  srbijanske “vrhuške”. Neretko,  kritika koja dolazi iz nevladinog sektora  se percipira kao opasna i  uvek čini neke pojedince osetljivim na njihovim pozicijama, tako da oni pribegavaju isprobanim metodama diskreditacije.

 

 

Izveštaj je dovršen i publikovan negde u maju ove godine. Kako tumačite to da je ovoliku pažnju dobio tek četiri meseca kasnije? Koji su to društveni krugovi u Srbiji koji se posebno osećaju pogođenim i koji su digli priličnu buku  oko pojedinih delova izveštaja?

 

Timing za ovakvu kampanju je veoma zanimljiv. Koincidira sa opštom „transformacijom“ političke scene u Srbiji u pravcu  ponovne homogenizacija, sabornost i unisonosti u odnosu na državno pitanje. Posebno je zanimljivo prerušavanje Tomislava Nikolića u naprednjaka i liberala, čime se svetu nudi kao prihvatljiva evropska desnica. Sve što je rekao o svom prerušavanju svodi se na „ne ponovilo se ono u čemu sam i sam učestvovao“.  Neočekivani rezultati  majskih izbora zatekli su konzervativni blok, jer se očekivala  pobedai Tomislava Nikolića, što bi, zajedno sa Koštunicom i Veljom Ilićem učvrstilo radikalnu desnicu na duži rok, s obzirom na objektivnu slabost prodemokratskih snaga. Pomeranje preioriteta gradjana Srbije ka egzistencijalnim pitanjima  i njihova racionalizacija zatekla je srpske nacionaliste nepripremljenim. Koštunica nije uspeo da dobije izbore na kosovskom pitanju bez obzoira što je imao gotovo potpunu kontrolu nad medijima. Potpisivanje energetskog sporazuma sa Rusijom, te inicijativa Srbije u Generalnoj skupštini UN za ocenu legalnosti nezavisnosti Kosova pred Medjunarodnim sudom pravde u Hagu, zatim odbijanje EU da aktivira Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom zbog neizručenja Ratka Mladića, radikalizacija RS,  sve su to faktori koji govore o tome da Srbija još uvek nije odustala od svog državnog programa. Proevropska vlada Borisa Tadića je za veoma kratko vrema istoipila svoj proevropski potencijal zbog ogromnog pritiska konzervtaivnog bloka. Srbija se polako učvršćuje na neutralnoj poziciji, onako kako je to formulisao Koštunica u prethodne dve godine. Situacija u Srbiji se ne može razumeti bez razumevanja uloge Rusije i njene strategije na Balkanu. Srbija i status Kosova su sada u funkciji suprotstvljanja EU i SAD sve dok se ne uspostavi novi balans u medjunarodnim odnosima.

S obzirom da je u Izveštaju obuhvaćen čitav spektar institucija, mnogi se osećaju pogodjenim.

Od SPC, Univerziteta do Akademije, odnosno upravo onaj krug koji je formulisao velikodržavni projekt  iza kojeg još uvek stoje.

 

 

Čini se da ste u posebno apostrofirali dve institucije. Jedna od njih je Pravni fakultet u Beogradu, a druga su školski programi, odnosno udžbenici iz kojih deca uče o bliskoj prošlosti. U čemu je značaj ova dva pitanja?

 

 

Rekla bih, ipak najviše Pravni fakultet. Pravni fakultet je imao veoma važnu ulogu u legitimisanju Miloševićeve politike, zatim u negiranju Haškog tribunala. Ta institucija je bila  od ključnog značaja i za  Koštunicu. U Izveštaju se Pravni fakultet identifikuje kao jedan od generatora srpskog nacionalizma, ali  i institucija koja veoma vešto relativizuje odgovornost za raspad Jugoslavije. Posebno su fokusirani na negiranje genocida u Srebrenici i odbranu optuženika u Hagu, sada Šeselja i Karadžića, a pre toga Miloševića. Mislim da je najbolja ilustracija stanja duha na tom fakultetu rekacija bivseg studenta tog fakulteta koja se pojavila na sajtu e-novina. Naime, on kaže:

“Ono na šta bi ja kao student pravnog hteo da ukažem je da je apsolutno tačno da mnogi profesori predavanja i vežbe koriste za raspirivanje extremnog nacionalizma,degradaciju ljudskih prava,kao i povećavanje antihaskog lobija. Lično sam bio prisutan kada je profesor pričao kako je LDP (Liberalno demokratska partija)  protivustavna, i tražio da ponavljamo da je Čeda (Jovanović, pr.a.) psihopata u horu (tužno,ali istinito), kao i da je b92-antisrpska tv, potom kako SRS nije nikakva nacionalistička ,već stranka desnog centra. Ispiti se koriste za raspirivanje teorije zavere, profesori pričaju o svesnim i "nesvesnim" srbima. NGO grupe se direktno predstavljaju kao strani plaćenici....mogao bih da nabrajam do sutra sta sam sve kao student video i čuo svojim ušima i ocima.Ono što karakteriše atmosferu na faxu je mržnja i strah”.

 

Vaši oponenti, a u Srbiji ih je značajan broj, pogotovo u tadicionalističkim institucijama, tzv. „nacionalnim medijima”, Univerzitetu,akademiji i „Novoj srpskoj političkoj misli”, optužuju vas da ste sastavili neki spisak „nepodnobnih”. Meni je zanimljiv tekst koji je u „Politici” objavila uprava Pravnoga fakulteta u Beogradu kao reakciju na izveštaj, gde oni ne pominju niti negiraju ono što u izveštaju stoji, već ističu svoje zalaganje za evropeizaciju fakulteta i nastave. Kako to tumačite?

 

Čini se da je Izveštaj pročitao jedino Slobodan Antonić koji je u Pečatu (nedeljnom listi Milorada Vučelića) pre tri nedelje objavio prikaz, odnosno uputstvo za odstrel. Kasnije su to preuzeli svi ostali mainstream mediji, čak i Sport.  Taj spisak je  napravio sam Slobodan Antonić, jer se ti ljudi u našem izveštaju citiraju kao ilustracija antievropskog, antihaškog stava. Pravni fakultet je neočekivano oštro reagovao, očigledno u pokušaju da negira sve navode kako bi odbranio svoju poziciju u svetu.  Oni sada učestvuju u raznim medjunarodnim projektima. Činjenica je da su brojni liberalni profesori proterani sa tog fakulteta i da su oni koji su još ostali pod stalnim pritiskom. Upravo su oni ti koji saradjuju sa svetom. Meni se čini da su sve ove reakcije više doprinele popularizaciji Izveštaja nego njegovoj demonizaciji.  Reakcije pokazuju da su  mnogi od  njih uznemireni i da po prvi put shvataju da se njihova prošlost ne može staviti pod tepih. Ovako neodmerene reakcije izavale su pažnju javnosti i na neki način otvorile pitanje odgovornosti i dela srpske elite.

 

 

Iz Izveštaja je vidljivo da smatrate kako je Srbija tokom 2007. potpuno stala u približavanju Evropi, da se čak dogodila regresija  i da taj trend neprekinuto traje od Đinđićeva ubistva. Smatrate li da je danas, pred kraj 2008. godine situacija nešto povoljnija?

 

Karakter političkih promena u Srbiji 5. oktobra 2000. godine  i kasnije  decembra 2003. (nakon ubistva premijera Djindjića) nije obezbedio konsenzus u pogledu bazičnih savremenih  vrednosti, uključujući i ljudska prava,  na kojima srbijansko društvo treba da počiva. To se odražava  i na javni diskurs kojim dominira argumentacija o “ugroženosti srpstva” i “zaveri sveta” protiv Srba zbog njihove slobodoljubivosti. U tom smislu poricanje odgovornosti za zločine i masovna kršenja ljudskih prava je “logična” posledica strategije srpskih elita koje sprečavaju otvaranje dijaloga na tu temu. Za tranzicijske zemlje poput Srbije ustavna demokratija se postavlja kao ideal koji stremi uspostavljanju novog demokratskog poretka, redefinisanju prošlosti i oblikovanju budućnosti. Taj cilj u velikoj meri zavisi od karaktera, odnosno kvaliteta promena. Kada je o  Srbiji reč, može se reći da je 5. oktobar 2000.godine u tom pogledu ostvario minimum, odnosno samo je uklonio Slobodana Miloševića sa političke scene. Nije postignut politički konsenzus o evropskoj budućnosti Srbije uprkos  naklonosti EU i njenom angažovanju da se Srbiji olakšaju uslovi za to. Tragična sudbina reformskog premijera Zorana Djindjića dodatno je otežala promene u pravcu ustavne demokratije.  Ustav Srbije koji je donesen krajem 2006. godine takodje pokazuje antimodernu tenedenciju u definisanju savremene države.

 

Zato je 2007, za Srbiju još jedna izgubljena godina. Razlog za to je prvenstveno to   što je, u suštini, nacionalizam bio i ostao dominantna politička opcija koja do sada nije dobila respektabilnu alternativu. Mainstream srpske političke klase i elite nije se odrekao teritorijalnih pretenzija. Srbija nije mogla ostvariti funkcionalnu modernu državu jer je državnom pitanju (ekspanziji) uvek davala prioritet na štetu  civilnih vrednosti, suvereniteta gradjana i participativne demokratije.

 

U procepu  izmedju  Zapada i Istoka, demokratije i haosa,  konzervativne snage su blokirale evropsku orjenatciju Srbije. Cela godina je protekla u sučeljavanju dve opcije, dva tabora. Dilema Istok-Zapad u Srbiji  nije nova, ona je, takoreći, neka vrste vertikale dvovekovne srbijanske političke scene.

 

Medjutim, pobeda proevropske koalicije u maju 2008. godine, zatim ratifikacija Sporzuma sa EU i Sporazum o Partnrstvu za mir  s NATO, jesu značajni pomaci za Srbiju. To su mali koraci ali ipak po prvi put je uspostavljen minimum koji Srbiju stavlja na evropski kolosek. Nesrećna je okolnost što Rusija sada instrumentalizuje Srbiju i Kosovo za svoje nadmetanje sa EU i SAD. Nažalost, srpska elita je dobrovoljno pristala na ulogu  koja je ponižavajuća i kontraproduktivna kada su u pitanju državni interesi  Srbije. Pogotovo imajući u vidu da su istinski prioriteti Rusije, ne Srbija, nego odnosi sa Evropskom unijom i SAD.

 

Kako procenjujete trenutna politička gibanja u Srbiji, naročito vezano za odnos srpske politike prema Kosovu, saradnju sa Hagom, sve vidljivijim prisustvom “ruskoga faktora” u Srbiji, raspadom SRS-a?

Konzervativni blok nije prihvatio poraz na majskim izborima, niti je prihvatio brzo priključivanje Srbije EU i NATO.  Ono što je na delu je pokušaj neutralizovanja aktuelne vlade u čemu se uglavnom i uspeva. Nije uhapšen Mladić, vodi se inicijativa u UN, zahtevaju se novi pregovori o statusu Kosova, traži se njegova podela, oslanja se sve više na Rusiju  na medjunarodnoj sceni.  Istovremeno se usporavaju i reforme u vojsci kako bi se sprečilo pristupanje Srbije NATO. Govori se o povećanju vojske za 2000 hiljade vojnika, dok sve zemlje u regionu smanjuju svoju vojsku u skladu sa NATO kriterijumima. Konzervativni blok smatra da Srbija treba da bude najjači vojni akter na Balkanu, a sada to može samo povećanjem broja vojnika. Usporavanje evroatlanskih integracija je promišljena taktika, jer ulazak u EU i NATO znači kraj državnog pitanja, odnosno njegovo zatvaranje. To i jeste glavni razlog odbijanja Srbije da donosi strateške odluke. Takvim ponašanjem ona ide na ruku Rusiji. Rusija, doduše tvrdi da nema ništa protiv toga da Srbija uđe u EU, ali da ne bi bila sretna ako Srbija postane članica NATO. Nakon zahteva Crne Gore da što pre pristupi NATO, sledila je pretnja o povlačenju ruskog kapitala iz Crne Gore. A Bosna je blokirana preko RS, koja se ekonomski sve više vezuje za Srbiju. Rusija je preko svoje ekonomske strategije prema Balkanu uspela da, bar privremeno, opstruira proces bržeg integrisanja Balkana u Evropu. Srbija i Kosovo su sada taoci ruske politike. Teško je očekivati da će se Rusija odreći Kosova kao argumenta u nadigravanju sa EU i SAD.

Kako vidite današnje odnose među državama u regionu i u kom smeru će se oni kretati narednih godina? Šta bi Srbija, odnosno srpska politička elita trebala uraditi da se ti odnosi i ukupan život u regionu popravi?

 

Prava normalizacija odnosa u regionu zahteva nekakav minimum. Po mom dubokom uverenju to je razumevanje raspada Jugoslavije i uloge Beograda i JNA u tom raspadu. Bez toga nema  suštinskog pomaka. Činjenica je da je region delomično obnovio ekonomske odnose i donekle na polju  kulture. Na delu je prilično intenzivna komunikacija na nivou porodica, civilnog društva i posebno mladih. To je veom dobar pokazatelj koji govori da region teži normalizaciji. Kako stvari sada stoje sa srpskom elitom, nema još izgleda za ozbiljnije otvaranje u tom pravcu. Upravo je u našem izveštaju ukazano na  veoma organizovanu akciju, posebno na univerzitetu,  ka relativizaciji odgovornosti, negoranje genocida u Srebrenici, promovisanju teorije o zaveri Zapada protiv Srbije i sl. Takodje, a i to je sada veoma osporavana ocena iz našeg izveštaja, mediji u Srbiji, načinom na koji prate zbivanja u susedstvu, ne doprinose obnovi poverenja i generalno, uspostavljanju dobrosusedskih odnosa medju novoformiranim državama.

 

 

Koliki je značaj i jeli porastao uticaj političke alternative u Srbiji poslednjih godina? Osećate li manji ili veći pritisak nacionalističkih snaga i traje li još proces dehumanizacije jednoga broja ljudi među kojima ste svakako i vi, još izvestan broj ljudi iz NVO sektora i političkih stranaka proevropske i prozapadne orjentacije?

 

Političa alternativa je u Srbiji uvek bila marginalna, ali je i uvek postojala. To se odnosi kako na političku opciju (u ovom slučaju LDP i još neke manje partije), tako i na deo civilnog društva, posebno NVO koje se bave ljudskim pravima i suočavanjem s prošlošću. Srbija spada u zemlje  koje još uvek ne prihvataju koncept ljudskih prava kao dostignuće savremenog sveta, i zato postoji  veliki otpor prema svim grupama koje promovišu taj koncept. Svaka ozbiljnija kritika institucija  doživljava se kao akcija „unutrašnjih neprijatelja“ i takve organizacije i pojedinci, gotovo u pravilu prolaze  medijsku torturu, a često i ozbiljnije represivne mere. Nedostatak liberalne opcije koja bi iznela evropeizaciju Srbije je ozbiljan problem I zato ce tranzicija Srbije biti spora sa brojnim opstrukcijama. Medjutim, to je jedina alternativa koju Srbija ima i u tom smislu ja sam optimistična kada je u pitanju budućnost Srbije i regiona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komentari (270)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Covek u belom Covek u belom 17:47 01.10.2008

Uvodnik

Hehe, svaka cast Drago na uvodniku, dobro je da su bar cipele ostale da ti vire .
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 17:58 01.10.2008

Re: Uvodnik

Covek u belom
Hehe, svaka cast Drago na uvodniku, dobro je da su bar cipele ostale da ti vire .

Da, naravno. Preko Sonje "žicam" uvozne dozvole..o))
Pošto je ona u vlasti, moram biti jako blizu...
Beli, nešto si hteo...o))
Covek u belom Covek u belom 18:00 01.10.2008

Re: Uvodnik

Drago Kovacevic
Da, naravno. Preko Sonje "žicam" uvozne dozvole..o))
Pošto je ona u vlasti, moram biti jako blizu...
Beli, nešto si hteo...o))
Vidi njega, odma' na materijalizam, pa kod tebe je to na ideoloskoj bazi, to vec i vrapci na blogu naucili :).
mariopan mariopan 18:10 01.10.2008

Pravo?

Sta bi to bilo po gospodji Biserko? Sta je to Pravo i kako ga ona tumaci ?

Bilo bi interesantno da gospodju Biserko proglasite profesorkom Prava i da date njoj da predaje na Pravnom pa da onda objasni studentima zasto joj smeta sto se Srbija obratila medjunarodnim instancama da procene legalnost i zakonitost proglasenja nezavisnosti Kosova? Ako je toliko zulja ta "pravda" koja se predaje na nasem Pravnom zasto joj smeta sto Srbija trazi misljenje o PRAVU koje je tim cinom prekseno?

Ili njoj nijedno KRSENJE PRAVA koja ima SRBIJANSKA zemlja ne smeta (njen izraz) ali joj smeta kada ta Srbija BRANI SVOJE PRAVO?

Znaci Srbi kao narod nemaju nikakva prava i o njima se ova gospodja ne brine cak nas i grdi ako se sami za to pravo raspitujemo?
loader loader 18:13 01.10.2008

Reči kao citostatici

Jedna stvar se Sonji Biserko uvek mora priznati. To je potpuna istrajnost na ponavljanju jedne te iste formule vrednosti koju je zapad poodavno usvojio, a koja je za Srbiju još uvek težak i strahovito gorak lek, koga organizam jedva da podnosi. U skladu sa takvom reakcijom "organizma", još slabog od boleština kojima je bio izložen (i još uvek je u dobroj meri izložen), prosuđena je u javnosti i sama pojava Sonje Biserko. Budući da ona lek ubrizgava nemilice i u svakoj prilici, ka njoj je u najvećem broju slučajeva uperen nimalo prijazan izraz onih koji lek primaju. Ni bolest, ni potreba za lekom nisu sporni. Sporni su "samo" doziranje, jačina leka, specifična težina pacijenta i njegova vitalnost...


Covek u belom Covek u belom 18:16 01.10.2008

Re: Reči kao citostatici

loader
Jedna stvar se Sonji Biserko uvek mora priznati. To je potpuna istrajnost na ponavljanju jedne te iste formule vrednosti koju je zapad poodavno usvojio, a koja je za Srbiju još uvek težak i strahovito gorak lek, koga organizam jedva da podnosi. U skladu sa takvom reakcijom "organizma", još slabog od boleština kojima je bio izložen (i još uvek je u dobroj meri izložen), prosuđena je u javnosti i sama pojava Sonje Biserko. Budući da ona lek ubrizgava nemilice i u svakoj prilici, ka njoj je u najvećem broju slučajeva uperen nimalo prijazan izraz onih koji lek primaju. Ni bolest, ni potreba za lekom nisu sporni. Sporni su samo doziranje, jačina leka, specifična težina pacijenta...
Hehe, Sonja Biserko kao glavna med. sestra daje lek oboleloj Srbiji, sto mi pade na pamet Let iznad kukavicijeg gnezda, bas se pitam :).
loader loader 18:23 01.10.2008

Re: Reči kao citostatici

Cova u Belom: "Hehe, Sonja Biserko kao glavna med. sestra daje lek oboleloj Srbiji, sto mi pade na pamet Let iznad kukavicijeg gnezda, bas se pitam :).
Hm... Dobra dosetka... Samo, za razliku od nas pacijenata ovdašnjih, oni momci u "Letu" su ušuškani i obezbeđeni u svojoj duševnoj ustanovi, i male bele lekiće (mali beli pleonazam) uzimaju tek kao opravdanje da iznova slušaju ugodnu klasičnu muziku koja prati celu scenu... E, sad, ona glavna sestra u filmu (miss Rejčel, čini mi se) i naša Sonja ... mogle bi da se takmiče u altruizmu:)
ivana23 ivana23 18:31 01.10.2008

Mali beli...

Covek u belom Covek u belom 18:35 01.10.2008

Re: Reči kao citostatici

loader
E, sad, ona glavna sestra u filmu (miss Rejčel, čini mi se) i naša Sonja ... mogle bi da se takmiče u altruizmu:)
To si u potpunosti u pravu. Jedino nije Srbija ususkani pacijent, nego Dzek Niklson. E sad dal ce i zavrsiti ko Dzek Niklson u filmu, to je vec pitanje za diskusiju.
Exitus Letalis Exitus Letalis 18:51 01.10.2008

Re: Reči kao citostatici

E, sad, ona glavna sestra u filmu (miss Rejčel, čini mi se) i naša Sonja ... mogle bi da se takmiče u altruizmu:)

ti poznaješ sonji biserko?
pričaj nam malo o njenom autizmu.
il o autizmu srbije.
corn mouth corn mouth 18:57 01.10.2008

Re: Reči kao citostatici

U skladu sa takvom reakcijom "organizma" [...] ni bolest, ni potreba za lekom nisu sporni. Sporni su "samo" doziranje, jačina leka, specifična težina pacijenta i njegova vitalnost...

ne valja vam analogija jer drzave ne predstavljaju organizme. Srbija je odabrala da se ponasa kao organizam, kao srpsko bice ili recima SB: "Srbija nije mogla ostvariti funkcionalnu modernu državu jer je državnom pitanju (ekspanziji) uvek davala prioritet na štetu civilnih vrednosti, suvereniteta gradjana i participativne demokratije."
Ako je priritet na suverenitetu gradjana onda ne mozemo govoriti o drzavi kao organizmu.
zato nas, loaderu, nemojte trovati glupostima.
ivana23 ivana23 19:16 01.10.2008

Re: Reči kao citostatici

Exitus Letalis
E, sad, ona glavna sestra u filmu (miss Rejčel, čini mi se) i naša Sonja ... mogle bi da se takmiče u altruizmu:)
ti poznaješ sonji biserko?
pričaj nam malo o njenom autizmu.
il o autizmu srbije.

loader loader 23:19 01.10.2008

Re: Reči kao citostatici

CornMouth-e, vi ste sve pomešali - navode iz bloga, navode iz komentara, šalu, zbilju ... Žabe vidite kao babe, babe kao žabe. Nije ni čudo što vam je rečnik na ivici ukusa... Probajte da se vratite u oblik dobro vaspitanog građanskog pojedinca (ako već rado o tome pričate). Vaš komentar pre svega otkriva vas. Pozdrav.
ecce-florian ecce-florian 23:20 01.10.2008

Re: Reči kao citostatici
Molim moderaciju da reaguje

uvredljiv odnos blogerke EL prema Sonji Biserko započinje sa

ti poznaješ sonji biserko?


a nastavlja se sa grubim vređanjem spočitavanjem bolesti
pričaj nam malo o njenom autizmu.


da bi se nastavilo grubim vređanjem države
il o autizmu srbije.


PS. Ako bloger EL izjavi da se radi o grešci u kucanju, takvi izvinjavajući razlozi su prviše providni za ozbiljnu moderaciju.

Tako to biva kad se previše trudi
ExLe
Ella, Elle l'a Odlete ti.loader loader 23:36 01.10.2008

Re: Reči kao citostatici

E, sad, ona glavna sestra u filmu (miss Rejčel, čini mi se) i naša Sonja ... mogle bi da se takmiče u altruizmu:)

Exitus Letalis:
" ti poznaješ sonji biserko?
pričaj nam malo o njenom autizmu.
il o autizmu srbije. "

"ti poznaješ sonji biserko?" - mi ne deluje baš kao rečenica koju sasvim razumem.
Ono "altruizam" je bilo blago ironično. Tek da znate, da se lakše orijentišete.
Goran Vučković Goran Vučković 23:40 01.10.2008

Re: Reči kao citostatici

Ella, Elle l'a Odlete ti.

Karleušititis? :)
dali76 dali76 18:19 01.10.2008

Helsinski odbor :salter stranke?

Ja ne dovodim pravo gospodji Biserko da izrazava svoje politicke stavove kao clan saveta LDP. Priznajem vaznu ulogu koju HO ima u smjeru odnosa drustva prema zlocinu doduse zalosno je sto svoj kredibilitet Helsinski odbor ne koristi u optuzbi svih zlocina.
Ono sto je meni sporno jeste sto je HO postala salter jasno isfiltrirane politicke opcije u Srbiji.
Niko u demokratskom drustvu gdje su drugcije politicke percepcije sasvim legitimne nema pravo na monopol “prave opcije” a pogotovo to nema pravo jedna nevladina udruga kao HO.
Politicke stranke imaju pravo zastupati svoje politicke opcije I kao takve ih prezintirati gradjanima koji na izborima o tome odlucuju.
Metoda koju je HO koristio (politikanske optuzbe bez argumentacije , imenovanje ljudi bez potpisa kriticara) jeste upravo nevjerovatno slicna onim extrimistickim metodama grupa protiv kojih se jelte HO toliko bori.
Vi kad imate neku nacionalisticku ili cak I neonacisticku grupaciju njihovi pamfleti ili optuzbe nisu potpisane imenom I prezimenom vec ispod samo pise pravanskim jezikom “1389” “ , ili “stroj” pa tako I gospodja Biserko odgovara na isto pitanje “iza ovog stoji “HO”.
Da nije tuzno bilo bi paradoksalno , a da nije ovo ttrece nekom bi bilo I smijesno.
Ljudska prava jesu Politika ali HO je zaduzen da se bavi ljudskim pravima kao politikom a ne obrnuto.
Invalidi, manjine na bilo kom osnovu , ako se ne slazu s politickom percepcijom gospodje Biserko mogu slobodno otici negdje drugdjetraziti pomoc ?
Gdje?
Treba li DSS imati vlastiti Helsinski Odbor?
Treba li mozda Dinkic osnovati svoj odbor ? Pa nek oda svaka stranka ima svoj “objektivni”Helsinski odbor!!!
Slozio bih se da Srbija nije normalana europska drzava dok god Helsinski odbor jeste clan samo jedne politicke opcije dok su sve druge naravno lose , pogubne, nacionalisticko fasisticke dakako..
Steta sto Amerikanci nisu 99 poslusali gospodju za ljudska prava ppa okupirali Srbiju I njene medije cjelu jednu deceeniju onda bi danas srbija bila normalna Europska drzava.
JJ Beba JJ Beba 19:20 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

sreda je, još nije vajerles vikend u kovinu
milutine, jel si se to dokopao doktorovog kompjutera?
milutin_mladjenovic milutin_mladjenovic 19:41 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

JJ Beba
sreda je, još nije vajerles vikend u kovinu
milutine, jel si se to dokopao doktorovog kompjutera?


Bebo, porasla si valjda od poslednjeg vidjenja, pa u to ime tebi i drugima poručujem:

Kad hoćeš da se svadjaš samnom, kada ti nije jasno koliko je dva i dva, dodji na moje komentare-i tamo možeš da pišeš što se mene tiče svašta. jel' u redu.

dakle, svadja i prozivanje i vredjanje mene, dolazi u obzir samo kod mene, a ne u tudjem dvorištu.
JJ Beba JJ Beba 19:44 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

dakle, svadja i prozivanje i vredjanje mene, dolazi u obzir samo kod mene, a ne u tudjem dvorištu

a zašto se i sam ne držiš tog principa, čika milutine?
zašto prozivaš druge i vređaš ih u tuđem dvorištu?
ili si bio tamo ono veče?
sonja k. sonja k. 19:47 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

milutin_mladjenovic
[
Bebo, porasla si valjda od poslednjeg vidjenja, pa u to ime tebi i drugima poručujem:

Kad hoćeš da se svadjaš samnom, kada ti nije jasno koliko je dva i dva, dodji na moje komentare-i tamo možeš da pišeš što se mene tiče svašta. jel' u redu.

dakle, svadja i prozivanje i vredjanje mene, dolazi u obzir samo kod mene, a ne u tudjem dvorištu.


jujuj, pazi se bebs, nije sala.
kako to da mariopan uvek padne na tako neke dlakavo autorativne? ju!
JJ Beba JJ Beba 19:51 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

jujuj, pazi se bebs, nije sala.

hahah
nije šala....milutin je to
viš da se ponaša ko da je rođen u BIA. govori tečno BIA jezik, bez akcenta
mora da je rođen tamo
sonja k. sonja k. 19:54 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

JJ Beba
jujuj, pazi se bebs, nije sala.

hahah
nije šala....milutin je to
viš da se ponaša ko da je rođen u BIA. govori tečno BIA jezik, bez akcenta
mora da je rođen tamo


jest, u pravu si
vis to ne stoji ni u jednoj njegovoj biografiji
Milutin Mladenovic, g., rodjen u drzavi toj i toj
de mi sad Mariopan da kuca :))

mariopan mariopan 20:18 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

sonja k.
milutin_mladjenovic
[
Bebo, porasla si valjda od poslednjeg vidjenja, pa u to ime tebi i drugima poručujem:

Kad hoćeš da se svadjaš samnom, kada ti nije jasno koliko je dva i dva, dodji na moje komentare-i tamo možeš da pišeš što se mene tiče svašta. jel' u redu.

dakle, svadja i prozivanje i vredjanje mene, dolazi u obzir samo kod mene, a ne u tudjem dvorištu.


jujuj, pazi se bebs, nije sala.
kako to da mariopan uvek padne na tako neke dlakavo autorativne? ju!

Lako vama da ne padate, ovde ima i nas naivnih blogera )))

Koliko sam shvatila situaciju poliovina verziranih je iz BIA a druga polovina HO.....pa stvarno svi verzirani, biografije znate napamet, svako svoga brani i zubima nije cudo da neko sa strane padne na bilo koga, eto ja biram a izabrali ste i vi.
ps videla sam sliku Mladjenovic bas zgodan, padanje na SB mi ne bi islo u tek.
corn mouth corn mouth 20:18 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

kako to da mariopan uvek padne na tako neke dlakavo autorativne?

da nije i ona od iste fele, mislim te "dlakavo-autorativne"?
Exitus Letalis Exitus Letalis 20:23 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

Koliko sam shvatila situaciju poliovina verziranih je iz BIA a druga polovina HO.....

kojoj polovini ti pripadaš mariopan?
Covek u belom Covek u belom 20:23 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

mariopan
Koliko sam shvatila situaciju poliovina verziranih je iz BIA a druga polovina HO.....pa stvarno svi verzirani, biografije znate napamet, svako svoga brani i zubima nije cudo da neko sa strane padne na bilo koga, eto ja biram a izabrali ste i vi.
Svaki zaposleni SSIP-a je bio detaljno proveravan od strane UDBE, takva je bila procedura. Tako da bih ja bio oprezan sa deljenjem na te polovine.
Exitus Letalis Exitus Letalis 20:24 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

ili si bio tamo ono veče?

baš sam ga to pitala bejbi.
eno stoji dole.
ako misliš na ono demoliranje ho.
mariopan mariopan 20:36 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

Exitus Letalis
Koliko sam shvatila situaciju poliovina verziranih je iz BIA a druga polovina HO.....

kojoj polovini ti pripadaš mariopan?

Ha ha ha ha ha ha ah aha haaaaa CRKO OD SMEJA

PENZIONERSKA BIA )))))))))))))))))))))))))))
JJ Beba JJ Beba 20:38 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

ps videla sam sliku Mladjenovic bas zgodan, padanje na SB mi ne bi islo u tek.

mariopan, apsolutno sam sigurna da bi pala i da padaš na Milutina.
njegovoj telesnoj & duhovnoj sexualnosti konkurenti su samo njegovi blog komentari
milutin je neprikosnoven
:)
mariopan mariopan 20:49 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

JJ Beba
ps videla sam sliku Mladjenovic bas zgodan, padanje na SB mi ne bi islo u tek.

mariopan, apsolutno sam sigurna da bi pala i da padaš na Milutina.
njegovoj telesnoj & duhovnoj sexualnosti konkurenti su samo njegovi blog komentari
milutin je neprikosnoven
:)

Znala sam da ce ti se dopasti )))
JJ Beba JJ Beba 20:51 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

mariopan
JJ Beba
ps videla sam sliku Mladjenovic bas zgodan, padanje na SB mi ne bi islo u tek.

mariopan, apsolutno sam sigurna da bi pala i da padaš na Milutina.
njegovoj telesnoj & duhovnoj sexualnosti konkurenti su samo njegovi blog komentari
milutin je neprikosnoven
:)

Znala sam da ce ti se dopasti )))

radujem se zbog tebe i milutina.

kul ste par
:)
mariopan mariopan 20:53 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

Covek u belom
mariopan
Koliko sam shvatila situaciju poliovina verziranih je iz BIA a druga polovina HO.....pa stvarno svi verzirani, biografije znate napamet, svako svoga brani i zubima nije cudo da neko sa strane padne na bilo koga, eto ja biram a izabrali ste i vi.
Svaki zaposleni SSIP-a je bio detaljno proveravan od strane UDBE, takva je bila procedura. Tako da bih ja bio oprezan sa deljenjem na te polovine.

Dobro to mi je samo prvi utisak.
Samo se pitam kako svi znaju svacije biografije a ja ne znam pa mi se smeju ovde na blogu. Jel ima negde da se i ja uclanim u neku UDBU , BIAu, RTS,GSP, ili bar u biblioteku?
vracarac92 vracarac92 08:54 02.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

PENZIONERSKA BIA )))))))))))))))))))))))))))

Veterani!
Veliki pozdrav za tebe mariopan.
mariopan mariopan 10:12 02.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

vracarac92
PENZIONERSKA BIA )))))))))))))))))))))))))))

Veterani!
Veliki pozdrav za tebe mariopan.

Pozdrav i tebi Vracarac, gde si da citas kako se 'dokumenti" koje je pisao ne zna se ko, na izjavu "nekog" studenta proglasavju za suvu istinu i brane onako "ma kad ti ja kazem, jer JA sam rekla da je to isitna,ne verujes valjda svojim ocima, veruj meni". Pa sam presla na salu, kako drugacije pobiti takve "argumente" )))))

Kada dobijes anonimno pismo bacis ga i kazes ovo je pisao neki bolesnik? Ili ga hvalis kako je dobaro i lepo sto se neko setio da te napljuje bez da se potpisao, i da svi treba tako anonimno da pljujemo po ljudima , drzavama, institucijama, to ce nas uvesti u Evropu i postacemo civilizovani najmanje kao autori (anonimni) te skalamerije? Evo i ja se civilizujem , hvala na pitanju, zabavno je ))
Pozdrav.
vracarac92 vracarac92 11:16 02.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

'dokumenti" koje je pisao ne zna se ko, na izjavu "nekog" studenta proglasavju za suvu istinu i brane onako "ma kad ti ja kazem, jer JA sam rekla da je to isitna,ne verujes valjda svojim ocima, veruj meni".

Pa šta će kad vole. A i mora se nekako opravdati apanaža.
mariopan mariopan 20:07 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

hoochie coochie man
Mariopan, s kim razgovaras?
Pa nema mene, pogledaj.
Ma sve ti verujem, ako ti kazes da nekoga nesto goni u to se ne sumnja...nemoj se vise truditi...

Ok, nevidljivi covece )))
JJ Beba JJ Beba 20:09 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Ovu biografiju citam prvi put, sve to ranije nisam znala ali evo je na blogu i niko je ne demantuje argumentima.

mael ti to ozbiljno, mariopan?
niko nije demantovao te zato mora da istina?!?!
svašta
kakva dedukcija. ubitačna

sonja k. sonja k. 20:11 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

mariopan
sonja k.
... niko je ne demantuje argumentima.


draga moja Mariopan, veruj mi da je Milutin Mladenovic najbolji argument koji si mogla dobiti

Pa ko je on?
Bloger koji isto mora da pise istinu ili ce da popije banovanje dozivotno kao sto bi i svako od nas? Ili je sta?


pa draga, ne mislis valjda da ovi banuju po verodostojnosti napisanog :))
znas da oni banuju tako, kad se salimo i to, ne vole nas, ne vole gibanja
A MM...Mariopan znam da umes da procenis/osetis sta je recimo crap novinarsto SUNa i relativno korektno Guardiana...tako isto procenis, citajuci MMG u rasnim komentarima citaoca, koliku ogromnu kolicinu gluposti covek moze da napise u dva reda...i tako

AlexDunja AlexDunja 20:15 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

, koliku ogromnu kolicinu gluposti covek moze da napise u dva reda...i tako

:))
love, sonja:)
sonja k. sonja k. 20:31 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

AlexDunja
, koliku ogromnu kolicinu gluposti covek moze da napise u dva reda...i tako

:))
love, sonja:)


i ja tebe, al jos uvek mislim da si musko :)))
AlexDunja AlexDunja 20:36 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer


i ja tebe, al jos uvek mislim da si musko :)))

ovako??
sonja k. sonja k. 20:44 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

AlexDunja

i ja tebe, al jos uvek mislim da si musko :)))

ovako??

'hahhahah
nenen
mora biti celavo, i uopste, bez dlaka
mariopan mariopan 20:47 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

sonja k.
mariopan
sonja k.
... niko je ne demantuje argumentima.


draga moja Mariopan, veruj mi da je Milutin Mladenovic najbolji argument koji si mogla dobiti

Pa ko je on?
Bloger koji isto mora da pise istinu ili ce da popije banovanje dozivotno kao sto bi i svako od nas? Ili je sta?


pa draga, ne mislis valjda da ovi banuju po verodostojnosti napisanog :))
znas da oni banuju tako, kad se salimo i to, ne vole nas, ne vole gibanja
A MM...Mariopan znam da umes da procenis/osetis sta je recimo crap novinarsto SUNa i relativno korektno Guardiana...tako isto procenis, citajuci MMG u rasnim komentarima citaoca, koliku ogromnu kolicinu gluposti covek moze da napise u dva reda...i tako


Mislim da iznesene tvrdnje moraju da budu tacne, bar one koje se mogu podvesti pod klevetu, ovo je ipak javni blog.

A sto se lako primam, pa dojadilo mi je vise da nas stalno tuku po usima i pljuju, svako ali svako nas je do sad zapisavao kao kere banderu i toga mi je zaista dosta.
corn mouth corn mouth 20:50 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

svako nas je do sad zapisavao kao kere banderu

koga "nas"?
Exitus Letalis Exitus Letalis 20:55 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Mislim da iznesene tvrdnje moraju da budu tacne, bar one koje se mogu podvesti pod klevetu, ovo je ipak javni blog.

jel si ti bečka sobarica?
A sto se lako primam, pa dojadilo mi je vise da nas stalno tuku po usima i pljuju, svako ali svako nas je do sad zapisavao kao kere banderu i toga mi je zaista dosta.

pa onda nema veze šta ko piše, samo da tvom uhu i duši prija.
mariopan mariopan 20:56 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

corn mouth
svako nas je do sad zapisavao kao kere banderu

koga "nas"?

Srbiju i Srbe
sonja k. sonja k. 20:58 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Mislim da iznesene tvrdnje moraju da budu tacne, bar one koje se mogu podvesti pod klevetu, ovo je ipak javni blog.

A sto se lako primam, pa dojadilo mi je vise da nas stalno tuku po usima i pljuju, svako ali svako nas je do sad zapisavao kao kere banderu i toga mi je zaista dosta.


ma to nema veze mariopan, dok se zovemo mariopan i sonja kalimero klevecemo kolko god hocemo il kolko nas hormoni, muz, ljubavnik, gripozna deca, blesavi sef nateraju

a i ne tuku nas po usima i ne pljuju dovoljno. toga ima svuda, nije srpsko drustvo izuzetak.
Ako ti je lakse - zamisli da nas ne pljuju, ko bi cuo da postojimo?


mariopan mariopan 20:59 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Exitus Letalis
Mislim da iznesene tvrdnje moraju da budu tacne, bar one koje se mogu podvesti pod klevetu, ovo je ipak javni blog.

jel si ti bečka sobarica?
A sto se lako primam, pa dojadilo mi je vise da nas stalno tuku po usima i pljuju, svako ali svako nas je do sad zapisavao kao kere banderu i toga mi je zaista dosta.

pa onda nema veze šta ko piše, samo da tvom uhu i duši prija.

Dobro EL onda i ti kada nesto pises to mozda nije istina? Ok razumela sam. Evo bacam krpu nema vise sobarice.
mariopan mariopan 21:08 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

sonja k.
Mislim da iznesene tvrdnje moraju da budu tacne, bar one koje se mogu podvesti pod klevetu, ovo je ipak javni blog.

A sto se lako primam, pa dojadilo mi je vise da nas stalno tuku po usima i pljuju, svako ali svako nas je do sad zapisavao kao kere banderu i toga mi je zaista dosta.


ma to nema veze mariopan, dok se zovemo mariopan i sona kalimero klevecemo kolko god hocemo il kolko nas hormoni, muz, ljubavnik, gripozna deca, blesavi sef nateraju

a i ne tuku nas po usima i ne pljuju dovoljno. toga ima svuda, nije srpsko drustvo izuzetak.
Ako ti je lakse - zamisli da nas ne pljuju, ko bi cuo da postojimo?Dobro ali vreme je da to i prestane. Nece to pomoci da budemo bolji. I mislim da i mi , makar da smo pod nikom, treba da pisemo istinu ako pominjemo neke javne licnosti imenom i prezimenom.
Odoh da spavam , laku noc, lepo mi je bilo sa vama ali nama penzionerima je vreme da pajkimo.
Pozdrav.
JJ Beba JJ Beba 21:15 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

mariopan
Exitus Letalis
Mislim da iznesene tvrdnje moraju da budu tacne, bar one koje se mogu podvesti pod klevetu, ovo je ipak javni blog.

jel si ti bečka sobarica?
A sto se lako primam, pa dojadilo mi je vise da nas stalno tuku po usima i pljuju, svako ali svako nas je do sad zapisavao kao kere banderu i toga mi je zaista dosta.

pa onda nema veze šta ko piše, samo da tvom uhu i duši prija.

Dobro EL onda i ti kada nesto pises to mozda nije istina? Ok razumela sam. Evo bacam krpu nema vise sobarice.

kakva bre krpa, mariopan....francuska sobarica nema krpu...

ovo je EU sobarica....pufnica braco...

corn mouth corn mouth 21:16 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

mariopan
corn mouth
svako nas je do sad zapisavao kao kere banderu

koga "nas"?

Srbiju i Srbe

je l ste se ovako branili od "zapisavanja"?


(koncentracionom logor Trnopolje, 1992)

ponovo nas pozivate u ovakvu "odbranu" srpstva?
ivana23 ivana23 21:31 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

corn mouth
Srbiju i Srbeje l ste se ovako branili od "zapisavanja"?(koncentracionom logor Trnopolje, 1992)ponovo nas pozivate u ovakvu "odbranu" srpstva?Cekaj, sud je davno utvrdio da je slika laznjak
Unfuckable Unfuckable 21:35 01.10.2008

Re: mačka, slika....prilika

"svejedno je da li je slika lažnjak ili ne, važno je da radi posao"

Un Fu Cka Ble
Bob Petrovich Bob Petrovich 21:38 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer


Corn Mouth, zalosno je da nemas jaci argument od odavno eksponirane lazi.

Slika koju je napravila ekipa Peni Marsal u Trnopolju je klasican primer foto motaze u propagandne svrhe.

Sve je tu - trik efekt (fotograf je u zici a ne objekt), poza, zica koja indeksira (konc-logor), fotogenicnost, estetika, sintaksa.

Remek delo nacinjeno da podrzi propagandnu temu "Srbi su Nacisti, Muslimani su Jevreji".

Kepsn na slici kaze: "Muslimanski zatvorenici u Srbijanskom (!) logoru za prihvat:". Kasnije, slika se koristi pod naslovom "Belzen u Bosni".

Posto je Trnopolje bila ordinarna laz, Holokaust revizionisti su time implicirali i da je Belzen laz.

Time se postize dugorocni cilj, obesmisliti nacisticke koncentracione logore u kojima su Nacisti pobili milione ljudi.


Prema tome, misli sta hoces, ali uzdrzi se od sirenja nacisticke propagande. Ovako samo izgleda da ne razlikujes svoja usta od stekera na zidu jer pricas nesto o cemu nemas pojma.corn mouth corn mouth 22:01 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Cekaj, sud je davno utvrdio da je slika laznjak

ivana,
rec laznjak je ovde sasvim neprikladna i navodi na pogresan zakljucak da fotografija nije autenticna.
bas naprotiv, autenticnost ove fotografije nikada nije dovodjena u pitanje.
sudska rasprava se vodila oko toga ko i sta je bilo ogradjeno bodljikavom zicom - kao sto se moze videti i iz vaseg linka.
Ne razumem zasto dovodite u pitanje pravicnost presude.
ivana23 ivana23 22:39 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

corn mouth
Cekaj, sud je davno utvrdio da je slika laznjak
ivana, rec laznjak je ovde sasvim neprikladna i navodi na pogresan zakljucak da fotografija nije autenticna.bas naprotiv, autenticnost ove fotografije nikada nije dovodjena u pitanje. sudska rasprava se vodila oko toga ko i sta je bilo ogradjeno bodljikavom zicom - kao sto se moze videti i iz vaseg linka.Ne razumem zasto dovodite u pitanje pravicnost presude.

Napisala sam tako iz razloga sto je utvrdjeno da slikane osobe nisu u trenutku fotografisanja bile u logoru, vec je postojeca zicana ograda posluzila da ih prikaze kao zarobljenike.
To je prihvatio i Haski tribunal, pa se ona ne pojavljuje medju dokazima.

Fotografija svakako nije autenticna, u smislu da daje iskrivljenu sliku desavanja.
Ona se moze smatrati cistom manipulacijom.


Exitus Letalis Exitus Letalis 22:55 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

ivana23
corn mouth
Srbiju i Srbeje l ste se ovako branili od "zapisavanja"?(koncentracionom logor Trnopolje, 1992)ponovo nas pozivate u ovakvu "odbranu" srpstva?Cekaj, sud je davno utvrdio da je slika laznjak

jel su i ovi ljudi laznjak?

inace corn je ili banovan ili iz nepoznatih razloga ne moze da komentarise.
dakle nije se povukao iz razgovora.
JJ Beba JJ Beba 23:07 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Exitus Letalis
ivana23
corn mouth
Srbiju i Srbeje l ste se ovako branili od "zapisavanja"?(koncentracionom logor Trnopolje, 1992)ponovo nas pozivate u ovakvu "odbranu" srpstva?Cekaj, sud je davno utvrdio da je slika laznjak

jel su i ovi ljudi laznjak?

inace corn je ili banovan ili iz nepoznatih razloga ne moze da komentarise.
dakle nije se povukao iz razgovora.

ko je banovao corna? ivana? kako? zašto?
filvas filvas 23:11 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Exitus Letalis
ivana23
corn mouth
Srbiju i Srbeje l ste se ovako branili od "zapisavanja"?(koncentracionom logor Trnopolje, 1992)ponovo nas pozivate u ovakvu "odbranu" srpstva?Cekaj, sud je davno utvrdio da je slika laznjak

jel su i ovi ljudi laznjak?

inace corn je ili banovan ili iz nepoznatih razloga ne moze da komentarise.
dakle nije se povukao iz razgovora.


aha... ti ljudi su pravi internirani muskarci, vojni obveznici neprijateljske sile u skladu sa zenevskom konvencijom. covek je mrsav usred bolesti a ne nedostatka hrane sto fotografija sugerise, zica ne sluzi da ogradi te ljude, sve je dakle, cista manipulacija.
ivana23 ivana23 23:11 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

ko je banovao corna? ivana? kako? zašto?


Kako ja mogu na tudjem blogu da banujem bilo koga?
Neka se oglasi moderacija - molim.
Exitus Letalis Exitus Letalis 23:11 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Fotografija svakako nije autenticna, u smislu da daje iskrivljenu sliku desavanja.
Ona se moze smatrati cistom manipulacijom.povratak novinara koji je otkrio logore u bosni

ista fotka ima i tamo.
izašlo letos u cg "vijestima" u dva nastavka.
sonja k. sonja k. 23:22 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

aha... ti ljudi su pravi internirani muskarci, vojni obveznici neprijateljske sile u skladu sa zenevskom konvencijom. covek je mrsav usred bolesti a ne nedostatka hrane sto fotografija sugerise, zica ne sluzi da ogradi te ljude, sve je dakle, cista manipulacija.


a o cemu vi pricate???
ocete da kazete da rata nije bilo?! sta?
i oni iz srebrenice su mozda bili internirani muskarci neprijateljske sile?
a moderacija pije caj od nane
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 23:24 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

a moderacija pije caj od nane

Pa, ni Vama ne bi skodilo da malo srknete tog caja i odmorite se....
ivana23 ivana23 23:25 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Exitus Letalis
Fotografija svakako nije autenticna, u smislu da daje iskrivljenu sliku desavanja.Ona se moze smatrati cistom manipulacijom.povratak novinara koji je otkrio logore u bosniista fotka ima i tamo. izašlo letos u cg "vijestima" u dva nastavka.


Znaci Britanski sud i Haski tribunal su dosli do pogresnog zakljucka?

sonja k. sonja k. 23:27 01.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Ninoslav Randjelovic
a moderacija pije caj od nane

Pa, ni Vama ne bi skodilo da malo srknete tog caja i odmorite se....


nino milosrdni nemoj da me nerviras

mariopan mariopan 05:40 02.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

Corn
OVOM slikom me prozivas?
LAZNA je, to samo pokzuje kako je tebi propaganda popila mozak.
vracarac92 vracarac92 08:57 02.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

nama penzionerima je vreme da pajkimo.
Lepo sanjaj mariopan.
Laku noć.
vracarac92 vracarac92 09:00 02.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

ponovo nas pozivate u ovakvu "odbranu" srpstva?

E sad ga stvarno pretera. Neukusno. Veoma neukusno.
corn mouth corn mouth 22:35 02.10.2008

Re: drago danas RTS jucer

mariopan
Corn
OVOM slikom me prozivas?
LAZNA je, to samo pokazuje kako je tebi propaganda popila mozak.

Zao mi je Mariopan, vidim sa nisam dovoljno pratio Dnevnik 2 RTS 90-ih.
inace kad smo vec naceli temu propagandnog rata, ovo je zanimljivije od toga da li su oni nesrecnici na slici u datom trenutku ogradjeni bodljikavom zicom ili ne:

David Harland, prosecution witness at the trial of General Dragomir Milosevic, says in his cross-examination that on 28 August 1995 he advised General Rupert Smith to state that “it is unclear who fired the shells” on the Town Market in Sarajevo in order “not to alarm the Bosnian Serbs”, possibly alerting them to the impending NATO air strikes

David Harland, former head of UN Civil Affairs in BH, admitted today he was responsible for the creation of the myth that UNPROFOR was unable to determine who had fired the mortar shells that caused the Markale 2 massacre on 28 August 1995. Forty-three people were killed and seventy-five injured at the entrance to the Town Market in Sarajevo. Markale 2 is one of the 15 “illustrative examples” of the shelling campaign against Sarajevo listed in the indictment against the then commander of the VRS Sarajevo-Romanija Corps, General Dragomir Milosevic.

The myth that has survived for more than ten years, Harland said in response to Milosevic’s defense counsel Branislav Tapuskovic, was created because of a “neutral statement” made by General Rupert Smith, the UNPROFOR commander. On the day when the second attack on Markale happened, General Smith stated “it is unclear who fired the shells, although at that time he already had the technical report of UNPROFOR intelligence section, determining beyond reasonable doubt that they were fired from VRS positions at Lukavica”.

Harland’s responsibility lies in the fact that he himself advised General Smith to make “a neutral statement in order not to alarm the Bosnian Serbs who would be alerted to the impending NATO air strikes against their positions had he pointed a finger at them”. That would have jeopardized the safety of UN troops in the territory under VRS control or on positions where they might have been vulnerable to retaliatory attacks by Serb forces.link
drug.clan drug.clan 18:58 01.10.2008

Crno beli svet

Problem dozivljavanja sveta na crno beli nacin je nas najveci problem. Sonja kao i svi (svi do jednog) akteri naseg javnog i politickog zivota vide svet oko sebe u samo dve nijanse: belo - nasi, moje ideje i crno - neprijatelji. Jedini uslov naseg opstanka kao naroda je kompromis na koji nismo (i nikada nismo bili) spremni.

Svet je pun razlicitih boja i toplih i hladnih i svetlih i tamnih i cistih i prljavih i neznih i zarkih!
JJ Beba JJ Beba 21:02 01.10.2008

Re: DA RAZBIJEM MONOTONIJU TEME,,,

Samo se pitam kako svi znaju svacije biografije a ja ne znam pa mi se smeju ovde na blogu. Jel ima negde da se i ja uclanim u neku UDBU , BIAu, RTS,GSP, ili bar u biblioteku?

čini ti se. ne znaju svi sve, nego su oprezi sa verovanjem u istinitost.
učlani se u planinare, alpiniste ili speleologe. od njih možeš da naučiš kome i čemu treba verovati.
realno
Exitus Letalis Exitus Letalis 19:13 01.10.2008

izveštaj...

dobro je što pola srbije polemiše sa izveštajem koji nisu pročitali.
uglavnom polemišu sa falsifikatima iz patriotskih novina i patriotskih intelektualaca.

pa u nedostatku znanja o izveštaju pretpostavljaju šta bi to moglo da bude.
ma ni ne pretpostavljaju. znaju hiljadu posto da to nešto ne valja.
pa prelaze sa reči na dela. kao što je ovo dole.

Kukasti krstovi za Helsinški odbor

PRVI PLODOVI MEDIJSKOG LINČA
Desetine huligana demonstrirale su u utorak uveče ispred prostorija beogradske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, potvrdila je za E-novine predsednica HO, Sonja Biserko. Prema njenim rečima, jake policijske snage sprečile su bilo kakve incidente. „Za sobom su ostavili kukaste krstove i transparente, ništa nije demolirano”, navodi predsednica Helsinškog odbora.

prvi plodovi medijskog linča

Svetlana Lukić

Ti ljudi koji su lepili kukaste krstove, udarna su pesnica ideologa koji su učinili legitimnim sve stranke i sve ljude, odgovorne za najstrašnije stvari u novijoj srpskoj istoriji. Oni su samo dobro čitali Antonićeve tekstove, dobro su čitali Kurir i Press, dobro su gledali razne televizije...
Ovih dana se vodi rasprava o odlasku ili smeni Ljiljane Smajlović sa mesta glavnog i odgovornog urednika lista Politika. Zapanjena sam činjenicom da neki ljudi, u čiji zdrav razum uopšte ne sumnjam, sada raspravljaju o tome da li bi bila odmazda otkazivanje saradnje Đorđu Vukadinoviću i Slobodanu Antoniću. Dakle, ako Ljiljana Smajlović ode, oni bi trebalo da nastave tamo da pišu samo zato da se ne bi desilo da nove demokratske vlasti vrše odmazdu u Politici. To je zapanjujuće.
Kukasti krstovi su poslednji korak, posle toga ide samo egzekucija.


milutine, jel si bio tamo?
Dušan Maljković Dušan Maljković 20:26 01.10.2008

Re: izveštaj...

Kukasti krstovi su poslednji korak, posle toga ide samo egzekucija.


To je obeležje jednog "folklornog" kvaziistorijskog "nacizma" koje inače irelevante neonacističke grupe (što ne znači da ih treba ignorisati, nego ih zabraniti i pohapsiti i podići tužbu zbog kršenja Ustava) ispisuju u svom anahronom tripu, bez jasne političke platforme, zanemarljivog političkog utuicaja, vaninstitucionalne, bez jasne perspektive: one su usotalom samo (nus)produkt karakterističan za liberalno-demokratska društva (u Srbiji su manje ekstremni nego u nekim zemljama bivšeg istočnog bloka, nažalost u Nemačkoj su u porastu, o Austrijid a ne govorim: Hajder je nadaleko poznat po svojim neonacističkim uverenjima -- on je samo upeglani nazi-skins u kravatici).

I tu dolazimo do problema: S. Lukić, koja se zalaže za liberalino-demokratsku pol. paradigmu, ne želi da prihvati njegove konsekvence i nad njima se "zgražava". Tu odmah treba primeniti Hegelovu kritiku "lepe" duše, one koja je zgrožena nad "užasima sveta" u kojima konstitutivno učestvuje. Sa Peščanikom taj "pasivni" položaj uznapredovao je do aktivnog -- eksport zapadnoevropskog rasizma, kao osnovna ideološka formacija ove emisije, najdirektnije provocira njegov lik u ogledalu -- srpski nacional-šovinizam, čiji je jedan od izraza imbecilni neonacizam. Kada nazivate narode Balkana biološkim otpadom, kakvu reakciju očekujete od dotičnih grupa? Da vam nacrtaju zastavu EU?

Ne bih sada o da se protivljenjem maršu samo daje publicitet inače jednoj marginalnoj grupi, umesto da se insistira da javni tužilac obavi svoj posao, ponavlja se gest Nenada Čanka i ekipe iz Novog Sada -- eto Davidovića aka Firera opet na medijima da privlači simpatizere njegove stranke u najavi. Samo mi se ne doapda kontraproduktoivno dizanje tenzije -- bolje ništa, nego išta tj. ovo -- publicitet za neonaciste.
adam weisphaut adam weisphaut 20:41 01.10.2008

Re: izveštaj...

To je obeležje jednog "folklornog" kvaziistorijskog "nacizma" koje inače irelevante neonacističke grupe

Da li su te demonstracije organizovali srpskinacionalisti.com ?
Nisu li oni vezani za SRS i "naprednjake"?
JJ Beba JJ Beba 21:26 01.10.2008

Re: izveštaj...

Ne bih sada o da se protivljenjem maršu samo daje publicitet inače jednoj marginalnoj grupi, umesto da se insistira da javni tužilac obavi svoj posao,

a kako ćemo da pritisnemo javnog tužioca da obavlja svoj posao ako javno ne pričamo o ovim neonacistima?
pošto javni tužilac neće sam od sebe da preduzme išta po tom pitanju očito je da građani moraju da ga pritiskaju, poreski obveznici koji ga plaćaju da to radi. a kako da ga pritiskamo, moliću lepo, a da ne pičamo o demnostracijama te "marginalne grupe" zato što joj tako po tvom mišljenju pravimo reklamu?
ili da ne primećujemo da su bili negde, nosili kukaste pkrstove... da se pravimo ludi.....
možda će proći samo od sebe?
ono u fazonu - ti naciti su kao deca: nosaju te kukaste krstove, protestuju pred HO samo da bi privukli pažnju na sebe?
ako im je do pažnje, što nisu demontsrirali isped tadićevog kabineta?
kud ćeš veće skretanje pažnje nego da okačiš kukasti krst predsedniku o prozor?
Dušan Maljković Dušan Maljković 22:20 01.10.2008

Re: izveštaj...

Pritisaka ima raznih.

Ovde se međutim stvara jedna automatizovana reakcija: odmah na ulice, u kontramiting. Ako smo nekakvi subjekti "građanske svesti" -- ma šta to značilo -- onda je valjda prva obaveza političko MIŠLJENJE, a ne "kud svi Turci tud i mali Mujo". Upravo ta vrsta "emergencije", tog brzog reagovanja, bez temeljnog promišljanja, ono što je krajnji politički domet ovakvih inicijativa -- svojevrsni DENKVERBOT koji ne menja u opštem poretku političkog ama baš ništa, naprotiv: čini stvari gorim.

U ovom posebnom slučaju, kontraprotest je, po mom mišljenju, upravo kontraproduktivan. Dva razloga:

1. Daje medijski prostor onome što je po svojoj prirodi ireventno u smisli političko dometa i tako populariše marginalne pokrete.

2. Skalnja pažnju sa mnogo ozbiljnijih političkih profašističkih projekata kakvi se svakodnevno dešavaju u mainstream politici -- zašto nije bilo organizacija protesta protiv rehabilitacije četništva, na pimer, tj. rehabilitacije pokreta na strani Trećeg rajha -- ima li ekslicitnijeg primera neonacizma koji ima široku partijsku i institucionalnu podršku? Ali, zaboga, pa to je bio ZVANIČNI projekat Đinđićevog ministra Batića, pa je onda sve OK što se "građanske" Srbije tiče?

Dakle, ako ne mislimo, naše NIŠTA je UVEK bolje nego IŠTA.
KafaJeGotova KafaJeGotova 22:26 01.10.2008

Re: izveštaj...

što ne znači da ih treba ignorisati, nego ih zabraniti i pohapsiti i podići tužbu zbog kršenja Ustava

a ko će to uraditi? pritom, na njihovim sajtovima se distibuiraju slike 'red union'-a i anarhosindikalista/kinja oni ih prepoznaju imenom i prezimenom. ceniš da je to, onako, benigno?
Samo mi se ne doapda kontraproduktoivno dizanje tenzije -- bolje ništa, nego išta tj. ovo -- publicitet za neonaciste.

a, ko organizuje kontramiting? antifa udruženja i anarhisti/kinje. i pojaviće se ako ne zabrane/otkažu marš. a, to što ti reaguješ kroz 'čanka i ekipu' kao elitista i ideološki ostrašćen, to je tvoj problem.
JJ Beba JJ Beba 22:47 01.10.2008

Re: izveštaj...

Dakle, ako ne mislimo, naše NIŠTA je UVEK bolje nego IŠTA.

aaaaaaaa, ti misliš na onaj miting koji je grupa okupljena oko neonacističkih organizacija "Krv i čast" i "Nacionalni stroj" objavila za 11. oktobra 2008. godine ispred filozofskog fakulteta ? o njemu govoriš i o tome da ne bi trebalo da se organizuje kontra miting zato što im se time daje medijski prostor? kao niko neće da vidi ako ne bude kontra mitinga? .... kao ne treba da reagujemo, treba ih pustimo da mlate zastavama, kukastim krstevim, da marširaju...i treba policija da ih čuva?
ti isti koji bi sada da marširaju za "jedinstvo srbije" su isti oni koji su razbili toljagama i bejzbol palicama učesnike gej parade. što njih onda nisi savetovao da ne organizuju kontra miting i jer time samo gej paradi daju medijski prostor?
Dušan Maljković Dušan Maljković 23:06 01.10.2008

Re: izveštaj...

Upravo je intervencija na gej paradi in the long run bila trijumf ovdašnjeg gej pokreta -- nakon toga, on se organizovao, razvuio i uspeo da postigne mnogobrojen rezultate -- danas imammo mnoštvo organizacija, skoro pa 10 gej klubova i kafica, jedan festival, itd. Samo dešavanje na Prajdu bio je ključni epistemički prelom: nakon toga su svi znali da u Srbiji postoje homoseksualci, što je do tada dovođeno u pitanje. I ne samo to --on je jasno signalizirao sa kakvom brutalnošću se suočavamo, ocrtao njene granice, pa se ta "greška" -- organizovanje prajda -- niej ponovila, već su razvijane alternativne strategije.

Da, ako ne može da se institucionalno zaustave, treba ih pustiti. Jer mahanje kukastim krstom je najobičnija bedastoća -- koju treba zakonski sankcioniati -- a rehabilitacija kvislinga u skupštini pak dramatično ozbiljna: ono što prvo treba da se zapitamo jeste zašto smo to dozvolili i zašto danas predsednik vlade pod kojim je taj proecs započeo važi za "premijera građanske Srbije". Tu počinje, za mene, razmišljanje o antifašističkom delovanju.

Policija, jasno, treba da ih hapsi. A mi treba da do toga dovedemo tako što će se skup u startu zabraniti, pa neće biti ni potrebe za bilo čim. Ako se skup desi, e onda ima osnova za privođenje, a AKO BUDU mahali nazi simoblima -- što mora da se čeka, ne moež unapred da se zna hoće li ga biti, jelte? -- onda i podići odgovarajuću optužnicu. Ali pre svega toga stalno pritiskati državne organe da, kao u Vojvodini, stave van zakona te organizacije i sa njima se radikalno, ali u okviru zakona, razračunaju. Tačka.
JJ Beba JJ Beba 23:14 01.10.2008

Re: izveštaj...

pravo je intervencija na gej paradi in the long run bila trijumf ovdašnjeg gej pokreta -- nakon toga, on se organizovao, razvuio i uspeo da postigne mnogobrojen rezultate -- danas imammo mnoštvo organizacija, skoro pa 10 gej klubova i kafica, jedan festival, itd. Samo dešavanje na Prajdu bio je ključni epistemički prelom: nakon toga su svi znali da u Srbiji postoje homoseksualci, što je do tada dovođeno u pitanje. I ne samo to --on je jasno signalizirao sa kakvom brutalnošću se suočavamo, ocrtao njene granice, pa se ta "greška" -- organizovanje prajda -- niej ponovila, već su razvijane alternativne strategije.

eee izem ti epistemilogiju...super ti metodologija
a festival u rexu pre neki dan?
a prebijanje gej parova u centru grada?
onda i podići odgovarajuću optužnicu

ko će da podigne optužnicu?
izgleda da ne živimo u istom gradu.
Dušan Maljković Dušan Maljković 23:23 01.10.2008

Re: izveštaj...

Eksesa što se gej bashinga tiče ima svuda, i to daleko fatalnijih -- znate li slučaj Matthewa Sheparda, dečka koji je u svojim ranim dvadesetim mučen i ubijen zato što je gej u Kanadi? Ukucajte u googlu "gay murder" pa da vidite šta se dešava u zemljama najnaprednijim po pitanju poštovanja ljudskih prava.

Dakle, ništa novo i ništa "srpski specifično" -- nema zemlej oslobođene hate crimes jer sam liberalni sistem, uz politiku identiteta, takvo nasilej proizvodi. Ali to nije merilo -- bitno merilo je koliko ima pozitivnih pomaka, a od 2001. ima ih mnogo, ja sam naveo neke. Znati li da policija obezbeđuje gej klubove? I to niej bio rezultat nikakvih demonstracija, nego promišljenog lobiranja. I to je ono što treba u ovom slučaju. A ne po automatizmu na ulicu.

P.S. Analizirajte šta se postiglo prethodnim protestom. Davidović je dobio medijski prostor, Stroj id alje radi, anjavljeno osnivanje partije, evo ih ponovo ispred Filozofskog. I btw -- onoi su dominantno posledica dominantno desničarske politike od 5. oktobra pa naovamo, protiv koej se treba boriti, a ne protiv njenih tragikomičnih manifestacija.

Optužnicu treba da podigne javni državni tužilac. A Nada Kolundžija je već javno pozvala na zabranu skupa. Dakle, pametnom dovoljno -- izlobirati u vladajućoj stranci zabranu skupa i zakonski obračun sa neonacistima.
JJ Beba JJ Beba 23:40 01.10.2008

Re: izveštaj...

ksesa što se gej bashinga tiče ima svuda,

kod nas nisu ekscesi, kod nas se "gej bashing" događa non- stop.


P.S. Analizirajte šta se postiglo prethodnim protestom. Davidović je dobio medijski prostor, Stroj id alje radi, anjavljeno osnivanje partije,

to nema nikave veze sa dobijenim medijskim prostorom, nego sa državom koja ne preduzima nikakve korake po tom pitanju. pa naravno da će da osnuju stranku kad ih niko ne zabranjuje. čik nek gej piopulacija najavi osnivanje stranke.....da vidim kako bi im prošle prostorije, kako bi održavali satanke....milsim kad već postoji stranka penzionera, što ne bi gejova? ako sme
Dakle, pametnom dovoljno -- izlobirati u vladajućoj stranci zabranu skupa i zakonski obračun sa neonacis

nema se kad , mora se brani teritorijalni integritet. neonacisti su minoran problem za našu vlast. pa ne razbiju njima prozore.
viš da je i opozicija zauzeta mlaćenjem prazne slame. nema ko da lobira
aquariusoptimist aquariusoptimist 03:57 02.10.2008

Re: izveštaj...

Dušan Maljković
Kukasti krstovi su poslednji korak, posle toga ide samo egzekucija.To je obeležje jednog "folklornog" kvaziistorijskog "nacizma" koje inače irelevante neonacističke grupe (što ne znači da ih treba ignorisati, nego ih zabraniti i pohapsiti i podići tužbu zbog kršenja Ustava) ispisuju u svom anahronom tripu, bez jasne političke platforme, zanemarljivog političkog utuicaja, vaninstitucionalne, bez jasne perspektive: one su usotalom samo (nus)produkt karakterističan za liberalno-demokratska društva (u Srbiji su manje ekstremni nego u nekim zemljama bivšeg istočnog bloka, nažalost u Nemačkoj su u porastu, o Austrijid a ne govorim: Hajder je nadaleko poznat po svojim neonacističkim uverenjima -- on je samo upeglani nazi-skins u kravatici). I tu dolazimo do problema: S. Lukić, koja se zalaže za liberalino-demokratsku pol. paradigmu, ne želi da prihvati njegove konsekvence i nad njima se "zgražava". Tu odmah treba primeniti Hegelovu kritiku "lepe" duše, one koja je zgrožena nad "užasima sveta" u kojima konstitutivno učestvuje. Sa Peščanikom taj "pasivni" položaj uznapredovao je do aktivnog -- eksport zapadnoevropskog rasizma, kao osnovna ideološka formacija ove emisije, najdirektnije provocira njegov lik u ogledalu -- srpski nacional-šovinizam, čiji je jedan od izraza imbecilni neonacizam. Kada nazivate narode Balkana biološkim otpadom, kakvu reakciju očekujete od dotičnih grupa? Da vam nacrtaju zastavu EU?Ne bih sada o da se protivljenjem maršu samo daje publicitet inače jednoj marginalnoj grupi, umesto da se insistira da javni tužilac obavi svoj posao, ponavlja se gest Nenada Čanka i ekipe iz Novog Sada -- eto Davidovića aka Firera opet na medijima da privlači simpatizere njegove stranke u najavi. Samo mi se ne doapda kontraproduktoivno dizanje tenzije -- bolje ništa, nego išta tj. ovo -- publicitet za neonaciste.


Evo ti preporuka, kako ti lepo kazes sve sto ja mislim.
aquariusoptimist aquariusoptimist 04:09 02.10.2008

Re: izveštaj...

slučaj Matthewa Sheparda


Wajoming, SAD
Preplakah dane i noci zbog tog deteta. Pre neki dan je bilo 10 godina.
vracarac92 vracarac92 09:03 02.10.2008

Re: izveštaj...

Desetine huligana demonstrirale su u utorak uveče ispred prostorija beogradske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, potvrdila je za E-novine predsednica HO, Sonja Biserko. Prema njenim rečima, jake policijske snage sprečile su bilo kakve incidente. „Za sobom su ostavili kukaste krstove i transparente, ništa nije demolirano”, navodi predsednica Helsinškog odbora.
Ružno i tužno. Neodoljivo me podseća na onu takođe ružnu i tužnu akciju omladine LDP-a pre par meseci ispred zgrade RTS-a.
Sva sreća je što se ni jedna od ove dve grupe nije ponašala nasilno.
Inner Party Inner Party 19:24 01.10.2008

Kuriozitet

Mislim da imamo priliku da procitamo jedan od poslednjih intervjua Sonje Biserko.

Hocu reci, da nije bilo Antonica i njegovog eksploatatorskog teksta (verovatno ga je izbunario u nedostatku inspiracije za nesto svezije) - HOS bi ostao napola zaboravljen.

Sve teme kojima se HOS bavi su odavno prevazidjene. Ko se od izbeglica jos nije vratio kuci - nikad nece. Ko se do danas nije snasao na politickoj sceni Srbije - nikad nece. Ko misli da mu drzava planski krsi njegova ljudska prava - taj bi se i u Holandiji bunio...

To i HOS shvata, pa se u pomenutom izvestaju ponajvise bave politikom (navodno da bi se bavili "uzrocima" problematike ljudkih prava). Ko god jos uvek finansira sve te HOS projekte mora da je teski magarac.

Danas je uhapsen gradonacelnik Zrenjanina koji je clan vladajuce stranke, Ljiljana Smajlovic je danas izbacena iz Politike - iako je doticna najbolji urednik kog je taj list imao, premijer Cvetkovic je danas otvarao Deltu u Crnoj Gori zajedno sa Miskovicem koji nam se pohvalio da ce od EU traziti sankcije za zemlje koje usporavaju sirenje Delte po Balkanu...

Na sve ovo, prica Sonje Biserko ne samo da zvuci kao baljezganje, ona to i jeste. Nadam se da to shvatate i vi...
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:51 01.10.2008

Re: Kuriozitet

Danas je uhapsen gradonacelnik Zrenjanina koji je clan vladajuce stranke

A da nije to "evo vam malo zabave decice mi imamo vaznija posla....a ionako se nije pravilno opredelio"?


EDIT:
ima li ikakvo koliko - toliko logicno objasnjenje sto mi obrisaste komentare?
nije valjda zbog Duuule Sa - vic?
AlexDunja AlexDunja 19:54 01.10.2008

Re: Kuriozitet

...a ionako se nije pravilno opredelio"?

i tamo ima opredeljenja?
zezas?!
moderator012 moderator012 19:28 01.10.2008

Obavestenje

Moderacija je izbrisala nit duskusije koja je obilovala neprimerenim diskvalifikacijama i medjusobnim vredjanjima komentatora (konsultujte disclaimer).
sonja k. sonja k. 20:01 01.10.2008

Re: Obavestenje

moderator012
Moderacija je izbrisala nit duskusije koja je obilovala neprimerenim diskvalifikacijama i medjusobnim vredjanjima komentatora (konsultujte disclaimer).


joj bas ste zlocesti
pa kaj nas brisete tako grubo
JJ Beba JJ Beba 20:13 01.10.2008

Re: Obavestenje

sonja k.
moderator012
Moderacija je izbrisala nit duskusije koja je obilovala neprimerenim diskvalifikacijama i medjusobnim vredjanjima komentatora (konsultujte disclaimer).


joj bas ste zlocesti
pa kaj nas brisete tako grubo

pa kad drago okačio blog i otišo na piće, umesto da čuva blog. telom
Exitus Letalis Exitus Letalis 20:18 01.10.2008

Re: Obavestenje

joj bas ste zlocesti
pa kaj nas brisete tako grubo

meni je baš drago.
jer teuvrede koje se ne odnose na intervju ili izveštaj a koje je ovaj milutin izneo na sonjin račun su, najblaže rečeno, za brisanje.
iako sam i sama "odletela" nije mi žao..

sonjo k:)))
pozdrav i tebi i neuhvatljivom cornu. mada si i ti neuhvatljiva:)))
sonja k. sonja k. 20:25 01.10.2008

Re: Obavestenje

Exitus Letalis
joj bas ste zlocesti
pa kaj nas brisete tako grubo

meni je baš drago.
jer teuvrede koje se ne odnose na intervju ili izveštaj a koje je ovaj milutin izneo na sonjin račun su, najblaže rečeno, za brisanje.
iako sam i sama "odletela" nije mi žao..

sonjo k:)))
pozdrav i tebi i neuhvatljivom cornu. mada si i ti neuhvatljiva:)))


ee EL :)))
pozdrav
Unfuckable Unfuckable 19:46 01.10.2008

opet staro, dobro

pesničenje sa pljuvanjem & vređanjem na blogu.
aj' da vidim posle dbalfu i ja malo da gvirnem
valjda će neko dotle i intervju da prokomentariše
sonja k. sonja k. 19:56 01.10.2008

Re: opet staro, dobro

Unfuckable
pesničenje sa pljuvanjem & vređanjem na blogu.
aj' da vidim posle dbalfu i ja malo da gvirnem
valjda će neko dotle i intervju da prokomentariše


super je intervju
bravo drago
a gde ce biti objavljen?
jel dobro unfck?
Covek u belom Covek u belom 20:00 01.10.2008

Re: opet staro, dobro

Unfuckable
pesničenje sa pljuvanjem & vređanjem na blogu.
aj' da vidim posle dbalfu i ja malo da gvirnem
valjda će neko dotle i intervju da prokomentariše
Unf, intervju je kad jedan postavlja pitanja, a drugi odgovara. A ovde SB postavalja pitanja i odgovara, a Drago nam zapisuje i pise uvodnike.
JJ Beba JJ Beba 20:04 01.10.2008

Re: opet staro, dobro

super je intervju
bravo drago

mene brine ovo
Kako procenjujete trenutna politička gibanja u Srbiji,

koristi "poluhrvatski jezik" . bojim se da će i draga neko da izgrdi zbog toga. Čika Milutin? analitičari? neko?
:)
adam weisphaut adam weisphaut 20:11 01.10.2008

Re: opet staro, dobro

koristi "poluhrvatski jezik" . bojim se da će i draga neko da izgrdi zbog toga. Čika Milutin? analitičari? neko?

Antonić, već dokazivao antsirpstvo tim metodom.
Filip2412 Filip2412 20:14 01.10.2008

Re: opet staro, dobro

koristi "poluhrvatski jezik" . bojim se da će i draga neko da izgrdi zbog toga. Čika Milutin? analitičari? neko?

pa nije li to zapadno srpski?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana