лепота дууге

Черевићан RSS / 17.07.2007. u 10:31

 

састав на тему : недоречености 

. . . . ипак, живот нису дани који су прошли него догађаји које смо упамтили

Желите ли можда да видите будућност? 

- Ако желите, ето претпоставке да можемо и прошлост променити, указује сугестопеткиња Ирмхилда Лозанов, тек пристигла на Малту у својству разгртача мрене са устајалих схватања овдашњих, и откуд тај нереалан људски порив да вазда звера напред назад уместо да живи тренутни живот и учини га подношљивим окружењу и себи, а идеале потрошачког друштва и лажне слободе, смени истинским вредностима,чуди се и сама неуверена у успех своје мисије.

Присећа се када је као почетница пушачица траве упућена од тадањег дечка који је успут и обешчастио, наговорена да дуугом иде до самог краја.

- а дууге су тако лепе у Бугарској, са сетом се присећа уз бушени тоник, но када једном достигнете известан стадијум спиритуалног живота, постаје могуће да утичете на своје снове и сами стварате свој сан (мењате се).

Наочита, куждрава црнка уселила се недавно спрат испод  у пансионату и за нас станаре приредила сеансу, а у поводу рођендана своје пудлице Варне од које се не раздваја.

- знате,идеја да постоји једна реалност о којој не можемо ништа рећи и за коју је сваки језички исказ бесмислен, апсурдан и парадоксалан, присутна је и у тумачењу снова.Границе језика су границе нашег мишљења, указује, наглашавајући да суштину језика види у смислу који он исказује и када њиме овладаш, језик и речи нам више нису потребни.

Али ту баш настаје дилема, јер човек у себи носи и ограничени и безгранични аспект стварности, па се стога за наш однос према језику и сновима могу одабрати два становишта.

Језик и снови нису нужни .Космос не говори.Мудрац не сања, Он као пробуђен само у тишини следи меене космоса.Ствари постоје независно од имена која смо им наденули.

Језик и снови су нужни.Без њих не бисмо били у стању да искажемо и препознамо наше намере, да комуницирамо једни са другима.Без њих не бисмо могли да разликујемо ствари и да одвојимо реално од имагинарног.

И онда, шлаг на торту, постави Ирмхилда нама, већ малко слуђеним њеним монологом, питање да о њему размислимо до следеће сеансе

- која је разлика између будног ока које види и уснулог ока које види ? 

ПОМАГАЈТЕ блогери, не смем се обрукати, а што се тиче завиривања у будућност, сачекајте молим да прво разрешимо заврзламу са сновима. 

AtačmentiKomentari (82)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

jesen jesen 10:57 17.07.2007

Cer,

...ko ti je zeznuo fontove..?...tesko se cita tvoj novi sastav...
Queeria Queeria 11:00 17.07.2007

Prebačen tekst iz Yuscii u UniChar

састав на тему : недоречености
. . . . ипак, Жivot nisu dani koji su prošli nego događaji koje smo upamtili
Жelite li možda da vidite budućnost?
Ako želite, eto pretpostavke da možemo i prošlost promeniti, ukazuje sugestopetkinja Irmhilda Lozanov, tek pristigla na Maltu u svojstvu razgrtača mrene sa ustajalih shvatanja ovdašnjih.
-I otkud taj nerealan ljudski poriv da vazda nešto zvera napred-nazad umesto da živi trenutni život i učini ga podnošljivim okruženju i sebi, a ideale potrošačkog društvai lažne slobode, smeni istinskim vrednostima,
čudi se, i sama neuverena u uspeh svoje misije. Priseća se kada je poodavno kao početnica pušačica trave upućena, od tadanjeg dečka koji ju je usput i obeščastio, nagovorena da dugom ide do samog kraja.
– A duge su tako lepe u Bugarskoj, – sa setom se priseća uz bušeni tonik, no kada jednom dostignete izvestan stadijum spiritualnog života, postaje moguće da utičete na svoje snove i samim tim sami stvarate svoj san ( menjate se). Naočita, kuždrava crnka uselila se nedavno sprat ispod u pansionatu i za nas stanare priredila seansu, a u povodu rođendana svoje pudlice Varne od koje se ne razdvaja.
– Znate, ideja da postoji jedna realnost o kojoj ne možemo ništa reći i za koju je svaki jezički iskaz besmislen, apsurdan i paradoksalan, prisutna je i u tumačenju snova. Granice jezika su granice našeg mišljenja,
указује, naglašavajući da suštinu jezika vidi u smislu koji on iskazuje i, kada njime ovladaš, jezik i reči nam više nisu potrebni. Ali tu baš nastaje dilema, jer čovek u sebi nosi i ograničeni i bezgranični aspekt stvarnosti, pa se stoga za naš odnos prema jeziku i snovima mogu odabrati dva stanovišta:
– jezik i snovi nisu nužni. Kosmos ne govori. Mudrac ne sanja. On kao probuđen samo u tišini sledi meеne Kosmosa. Stvari postoje nezavisno od imena koja smo im nadenuli.
– jezik i snovi su nužni. Bez njih ne bismo bili u stanju da iskažemo i prepoznamo naše namere, da komuniciramo jedni sa drugima. Bez njih, ne bismo mogli da razlikujemo stvari i da odvojimo realno od imaginarnog.
I onda, kao šlag na tortu, postavi prisutnima, već malko sluđenim njenim monologom, pitanje da o njemu razmislimo do sledeće seanse:
– Koja je razlika između budnog oka koje vidi i usnulog oka koje vidi?
POMAGAJTE blogeri, ne smem se obrukati, a što se tiče zavirivanja u budućnost причekajte da prvo razrešimo ovu zavrzlamu .
Черевићан Черевићан 11:58 17.07.2007

Нешто као правдање

конвертор словни жестоко оману па оригинални латинични текст када га пожелех у ћирилични пребацити испаде . . . како испаде, но се поправило, као што уочавате.
СВИМА Вама које се потрудисте да ми помогнете те текст приведете читљивости, ХВАЛА.
jesen jesen 12:54 17.07.2007

Re: Prebačen tekst iz Yuscii u UniChar

...e bas ti hvala....
dracena dracena 11:05 17.07.2007

Samo polako, prvo transkripcija

Cастав на тему : недоречености

. . . . ипак, Život nisu dani koji su prošli nego događaji koje smo upamtili

Želite li možda da vidite budućnost?

Ako želite, eto pretpostavke da možemo i prošlost promeniti, ukazuje sugestopetkinjaa Irmhilda Lozanov, tek pristigla na Maltu u svojstvu razgrtača mrene sa ustajalih shvatanja ovdašnjih.

-I otkud taj nerealan ljudski poriv da vazda nešto zvera napred-nazad umesto da živi trenutni život i učini ga podnošqivim okruženju i sebi, a ideale potrošačkog društva i lažne slobode, smeni istinskim vrednostima,

čudi se, i sama neuverena u uspeh svoje misije. Priseća se kada je poodavno kao početnica pušačica trave upućena, od tadanjeg dečka koji ju je usput i obeščastio, nagovorena da dugom ide do samog kraja.

– A duge su tako lepe u Bugarskoj, – sa setom se priseća uz bućeni tonik, no kada jednom dostignete izvestan stadijum spiritualnog života, postaje moguće da utičete na svoje snove i samim tim sami stvarate svoj san ( menjate se). Naočita, kuždrava crnka uselila se nedavno sprat ispod u pansionatu i za nas stanare priredila seansu, a u povodu rođendana svoje pudlice Varne od koje se ne razdvaja.

– Znate, ideja da postoji jedna realnost o kojoj ne možemo ništa reći i za koju je svaki jezički iskaz besmislen, apsurdan i paradoksalan, prisutna je i u tumačenju snova. Granice jezika su granice našeg mišljenja,

указује, naglašavajući da suštinu jezika vidi u smislu koji on iskazuje i, kada njime ovladaš, jezik i reči nam više nisu potrebni. Ali tu baš nastaje dilema, jer čovek u sebi nosi i ograničeni i bezgranični aspekt stvarnosti, pa se stoga za naš odnos prema jeziku i snovima mogu odabrati dva stanovišta:

– jezik i snovi nisu nužni. Kosmos ne govori. Mudrac ne sanja. On kao probu|en samo u tišini sledi meеne Kosmosa. Stvari postoje nezavisno od imena koja smo im nadenuli.

– jezik i snovi su nu`ni. Bez njih ne bismo bili u stanju da iskažemo i prepoznamo naše namere, da komuniciramo jedni sa drugima. Bez njih, ne bismo mogli da razlikujemo stvari i da odvojimo realno od imaginarnog.

I onda, kao šlag na tortu, postavi prisutnima, već malko sluđenim njenim monologom, pitanje da o njemu razmislimo do slede}e seanse:

– Koja je razlika izmedjuu budnog oka koje vidi i usnulog oka koje vidi?

POMAGAJTE blogeri, ne smem se obrukati, a što se tiče zavirivanja u budućnost pričekajte da prvo razrešimo ovu zavrzlamu.
Kazezoze Kazezoze 11:45 17.07.2007

razlika...

– Koja je razlika izmedjuu budnog oka koje vidi i usnulog oka koje vidi?

razlika bi se mogla naci na ovoj magrittovoj slici


dracena dracena 11:47 17.07.2007

Re: razlika...

Dobro, to je evolutivni pristup. :)
Kazezoze Kazezoze 11:55 17.07.2007

Re: razlika...

ne dracena, to nije pristup nego nachin gledanja.. inache to je maggritov autoportret
Greshka Greshka 12:06 17.07.2007

Re: razlika...

nachin gledanja i psihofizichko stanje
Kazezoze Kazezoze 12:18 17.07.2007

Re: razlika...

samo 6 piva, jel' to neka greshka?
jasnaz jasnaz 12:23 17.07.2007

Re: razlika...može i

obrnuto .
Greshka Greshka 12:59 17.07.2007

Re: razlika...

greshka je shto ne vidish gde je greshka ;-)
Черевићан Черевићан 13:14 17.07.2007

миц по миц

корак сам ближи одовору Ирмхилди. Хвала. в.луцидна опаска.
Черевићан Черевићан 13:20 17.07.2007

шприцер или пивкан, питањеје

ха,ха. иако, ја Сремац, пивкана не густирам, незначи да нетреба и пробатига.уистину ме стависте у дилему.
Черевићан Черевићан 14:19 17.07.2007

Re: razlika...

миц по миц ,корак сам ближи одовору Ирмхилди. Хвала. в.луцидна опаска.
Greshka Greshka 11:07 17.07.2007

brzi

Queeria je bio brzi,
on je s one strane duge vec
dracena dracena 11:10 17.07.2007

Re: brzi

Em brži, em bolji. :) Ovde na blogu k'o na Olimpijadi. Sve sami najbrži i najbolji.
Mi obični smrtnici nemamo nikakve šanse. :)
Queeria Queeria 11:29 17.07.2007

Re: brzi

Zdrava konkurencija :)
Greshka Greshka 11:32 17.07.2007

Re: brzi

taknula ga tema il je mozda vezbao
vezba cini majtora
dracena dracena 11:41 17.07.2007

Re: brzi

Mislim da to nikad nećemo saznati. :)
dracena dracena 11:33 17.07.2007

Ziheraški odgovor

– Koja je razlika izme|u budnog oka koje vidi i usnulog oka koje vidi?

Znaš šta Čer, sicer ti je:
"Razlika je u tome što usnulo oko vidi budućnost u koju još uvek može da veruje, a budno oko sadašnjost kojoj zna da ne može da veruje."
Svetlana S. Svetlana S. 12:21 17.07.2007

.

чер, понављате се.
нема везе, супер прича
здр.
Черевићан Черевићан 13:05 17.07.2007

око соколице

в.ми је драго Svetlana S. да сте уочили раније моје коментаре а да и сада ето пратите моје постове и немојте да Вас зачуди ако на већ прочитано наиђете и убудуће.биће то зарад тога што подоста мојих негдашњих коментара (тролова?) по мени завређује форму поста како би се и они могли детаљније коментарисати.
то наравски никако не значи да ми се у једнонедељном растеру постирања неће 'десити' и понека причица . . . . посве фришка.
ето.
Svetlana S. Svetlana S. 13:49 17.07.2007

Re: око соколице

ma imam oko kao soko :)
kad smo već kod priča koje su za pamćenje, super je bio i ovaj trol, vaša vojnička priča i za njom nekih 25 komentara.
inače, dobar je princip da pišete jednom nedeljno, još kad bi to bilo vikendom :)
čitamo se
jasnaz jasnaz 12:47 17.07.2007

. razRoko .


Granice jezika su granice našeg mišljenja.

? ili : Granica jezika krije se u granicama sposobnosti da se iskažu osećanja .
Te tako :
: da li mudrac , rečima , može preneti putovanja menama kosmosa (a stvari stvarno ne interesuje naša potreba da ih nazivamo) ;
: da li je ljubavnicima potrebno da – rečima – opisuju jedan drugom šta osećaju (u tu komunikaciju drugi ionako ne mogu ući / nemaju šta da traže) , a ako i jeste – koliko su nemoćni = oni i one ! I opet Rilke :
Ljubavnici bi mogli, kada bi samo znali, čudesno da zbore kroz vazduh noćni.

A opet :
Ništa nije zapravo postojalo ako nije ispripovedano!
što volim da sretnem .

Granice snova ? Jesu granice jednog snevača ,
jer
pričati drugima svoje snove znači očekivati od njih da znaju šta slika duge , samo-u-snu tvom-od noćas , znači : za tebe .

Pa , možda :

: usnulo oko uživa svoje snove a budno nadzire da se ne sapletU o ćup ,
ili
: budno oko pravi svoje snove a usnulo dodaje pokoji ton
i
tuguje za maglom iza duge ,
ili
: usnulo oko vidi i ćuti a budno bi i da ,
ili
Черевићан Черевићан 13:32 17.07.2007

на питање дати велим

прибојавам се да ће поменута Ирмхилда сама себи замерити што нам постави тако 'лако питање' када је (само) ја ( захваљујући Вама jasnaz ) заспем могућим одговорима.а где су остали пансионатџие.
jasnaz jasnaz 13:43 17.07.2007

Re: на питање дати велим

ooo - lako , lako , Olako , baš ! al , probajte , poštovani , da otkrijete omiljeni joj čaj , npr. , pa čajankom , , lagano , , možda dođete do odgovora : njenog ! .
Черевићан Черевићан 14:48 17.07.2007

Re: на питање дати велим

оно јест да сам за транспарентност по свим питањима али начин како ће се 'изнудити' њен одговор на питањејој нек остане ипак . . . недоречен.па не замерте.
dracena dracena 15:23 17.07.2007

Re: на питање дати велим

Vidi, Čer, mislim da je odgovor na teško pitanje uvek dobro započeti sa "da"...Za svaki slučaj...
Npr. "Da, vidiš, o tome nikad ranije nisam razmišljao."
A zatim možeš da preokreneš situaciju na terenu u svoju korist npr. ovako: "Čudno pitanje. Kako si uopšte došla na takvu misao?" Pa dodaš neki lep poimeničeni pridev kao "...dear" i sl. Više te ništa neće ispitivati, jer će videti da znaš univerzalni odgovor na svako pitanje.
sun_to_rock sun_to_rock 21:23 17.07.2007

Re: . razRoko .

Neeee, Rilke, neeee!!!!
Jedva sam ga zaboravila. Sad je gotovo. O, jos koliko ne prospavanih noci predamnom:((

Rilke je i odgovor, Cer, na Tvoje pitanje.
Черевићан Черевићан 22:42 17.07.2007

Re: на питање дати велим

сувих уста усред х2о

а мош лако да се деси да ме малко већ срозаних рефлекса и жедног преко толке (додуше непитке) околне водурине преведе. Draco , женска је поприлични ? .зато и маами, ваљда?
Черевићан Черевићан 22:52 17.07.2007

Re: . razRoko .

евидентирано sun to rock - u. пробаћу колико ће + Рилке бугарку таћи.
dracena dracena 03:36 18.07.2007

Re: на питање дати велим

Eh, Čer, kako da ti objasnim muškim rečnikom, kad moja svaka reč ima žensko značenje?
Da probam ovako:
Znam takve ženske. Emancipovane, energične, hiperaktivne. A iznutra, k'o pamuk i potpuno blesave. Ono što sam ti gore rekla stoji. Ali od takvih je teško uopšte doći do reči. Užasno su brbljive. Zato je pravi rad fizička blizina, miran dodir (bezazlen, ali neprekidan), izgradnja "zajedničke aure".
Черевићан Черевићан 08:54 18.07.2007

Re: на питање дати велим

Dracena, посве искрено да признам умео бих ја да се предам у мени притајеном, песничком душевном животу, у ком лаки додир и заједничка аура постају средства за поетско изражавање и обликовање најтананијих унутарњих осећања, сталног немира и меланхолије, на шта особе које помињеш нису баш претерано имуне, након чега неминовно следи . . . што следи, међутим замериће ми унук да се деда заборавијо намоменат. супругуми, у посети, и да не помињем.
dracena dracena 09:04 18.07.2007

Re: на питање дати велим

E, to je već druga stvar.
Nisam znala da imaš suprugu.
Onda ćuti i gledaj. Malo li je na ovu skupoću?
Черевићан Черевићан 10:03 18.07.2007

Re: на питање дати велим

у срему би казали . . . ћути и певај, што и чиним, уз супругу, има томе 40 леета
dracena dracena 10:15 18.07.2007

Re: на питање дати велим

Wow! Divno!
sun_to_rock sun_to_rock 11:02 18.07.2007

Re: . razRoko .

e, moj Чере, Rilke dotakne svaku dusu, ako je iole osetljiva na objektivnost. Bugarka ce pasti na nos kad joj ga predstavis, ako ga nije upoznala vec.
dracena dracena 13:08 18.07.2007

Re: . Misliš ovako nešto?

I, 1
Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung!
O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr!
Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung
ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor.

Tiere aus Stille drangen aus dem klaren
gelösten Wald von Lager und Genist;
und da ergab sich, daß sie nicht aus List
und nicht aus Angst in sich so leise waren,

sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Geröhr
schien klein in ihren Herzen. Und wo eben
kaum eine Hütte war, dies zu empfangen,

ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen
mit einem Zugang, dessen Pfosten beben,—
da schufst du ihnen Tempel im Gehör.


I, 1
A tree grew up—that’s overcoming for you!
Opheus singing! Tall tree in the ear!
And all fell still. But even in the stillness,
A new beginning, signs of change, emerged.

Creatures of silence poured out of the woods
On fresh-cut paths, abandoning nests and dens.
And one could tell it wasn’t out of stealth
Or out of fear they kept so to themselves,

But out of listening. Bellow, cry, and roar
Shrank back inside them. Where before there’d been
A makeshift hut or two to shelter them,

A refuge now, dug out of darkest longing,
Its entrance framed with trembling, sounding timbers.
You built them temples in their sense of hearing.


I, 1
Izraslo stablo. O čista li rasta!
O Orfej pjeva! Sred uha stablo, velo!
I sve u šutnji. Pa i u muku nasta
nov znak i mijena i novo počelo.

Tišinom zvijeri navrle iz jasne
raspusne šume gnijezda i postojbine;
te otkrilo se, da ne jerbo hine
i ne od strave bijahu bezgrlasne,

već od slušanja. Da riču, tule, vrište,
nisko se kaza srcu. I gdje koliba
tek bi, da sve to primi, utočište

najtamnija što potreba ga ište,
s prilazom komu stupovlje se ziba, -
u sluhu si im sazdao svetilište.

(Rilke, Soneti o Orfeju, prevod T. i A: Stamać)
Shumar Shumar 13:25 17.07.2007

vido-vitost

Желите ли можда да видите будућност?


nema problema.

Reci cu vam sta ce biti u buducnosti 100%.
Za sve nas.

Svi cemo umreti u buducnosti.

tako daaaa.. dobro pazite kako provodite svoje Vreme, jer vashe vreme je vasha dusha.

"ispustiti dushu svoju " = umreti

nema vece ljubavi do one kada neko da dushu svoju za drugoga.
valjda to ljudska bica zasluzuju ? hmm...Черевићан Черевићан 14:03 17.07.2007

Re: vido-vitost

поглед у будућност нелимитирану годинама изазов је (углавном) за сваког.више за младе ,а (све) мање за мое исписнике.она далека је посве јасна за све.поезија пак, је бременита темом 'поклањања душе' другима.у стварности . . . . ређе се догађа.да је обрнуто било би упитно.
Shumar Shumar 14:51 17.07.2007

Re: vido-vitost

Черевићан
поглед у будућност нелимитирану годинама изазов је (углавном) за сваког.више за младе ,а (све) мање за мое исписнике.она далека је посве јасна за све..


naravno da im je jasna, ali je zaboravljaju pod teretom svakodnevnice.
ponashaju se kao da ce ziveti vecno i da vremena ima na pretek.
Predaju se mrznji,zlobi,zavisti.ljubomori i strahu...Reze jedan na drugoga k'o politicke zveri.

zato ih i iznenadi kada ta tzv. "daleka buducnost" kako vi kazete , dodje iznenada, kao zamka, kao klopka za neoprezne i nedovoljno svesne.

biti svestan, biti budan...znaci "straziti"... jer vremena ima malo.

malo, da bi se poklanjalo mrznji i zlu.Tamo nashoj dushi (nashem vremenu zivota) nije mesto.

kako vreme provodimo, takva ce nam i dusha biti.


d j o l e d j o l e 13:32 17.07.2007

Budno i usnulo oko

која је разлика између будног ока које види и уснулог ока које види


Usnulo oko moze da vidi sebe isto kao sto vidi i druge ... dok budno oko vidi samo druge, sebe jedino moze da vidi kao odraz u drugima.

Javite kako je prosla naredna seansa, da li je pala prelazna ocena :)
Черевићан Черевићан 13:41 17.07.2007

Re: Budno i usnulo oko

а огледалце, кажими кажи . . . и оно се броји,зарне? мада је свакако в.битно како нас други ВИДЕ ( илити наш одраз у другима).
djole хвала, бићете у току наставка сеансе
Dejan Stanković Dejan Stanković 13:49 17.07.2007

Не разумем се у метафизику

али знам да људи цене оне који виде блиску будућност и то у ситан детаљ. Те пророке бисмо звали гатарама.
Међутим, пророци, звани мудраци, који предвиђају шта ће бити за неколико векова или миленијуме нису на цени.
Толико од мене уз овај састав.
Shumar Shumar 14:04 17.07.2007

Re: Vid i vidovitost

Dejan Stanković
али знам да људи цене оне који виде блиску будућност и то у ситан детаљ. Те пророке бисмо звали гатарама.
Међутим, пророци, звани мудраци, који предвиђају шта ће бити за неколико векова или миленијуме нису на цени.
Толико од мене уз овај састав.zato verovatno i postoji izreka "niko nije prorok u svome selu" ili :"A Isus rece im: Nema proroka bez casti osim na postojbini svojoj i u domu svojemu." ( Mat.13 / 57)
Черевићан Черевићан 14:16 17.07.2007

Re: Не разумем се у метафизику

пријатељу дејане, у овом сулудом свету којег смо житељи и даље неко воли попа а неко попадију.шта рећи за сабрана дела Тарабића, за Нострадамуса, евер грин, за вазда.они који данас калкулишу шта ће бити за коју стоју година биће на цени тада.ретко је ко био пророк усвом селу . . заживота, кажу.
хвала на коментару.
WIMBLEDON WIMBLEDON 20:16 17.07.2007

Re: Не разумем се у метафизику

Jес да jе одговор упућен Деjану, али jа бих у дилеми вољења, ипак некако попадиjу биро...
Иначе, читам све што напишете, с уживањем. Шта ћу, волем таj jезик, па то ти jе!
Черевићан Черевићан 21:42 17.07.2007

Re: Не разумем се у метафизику

не могу рећи да ми не годи текст Ваше друге реченице . Хвала Wimbledon-e.
Olga Medenica Olga Medenica 14:07 17.07.2007

Hi Chero

Spavati ili ne spavati, pitanje je sad.
Juce sam se probudila mrtva umorna i sa upalom misica, celu noc sam bezala od neprijatelja.

I can`t get no sleep

Navrati u ClubHysteria, nocni radio and all.
Черевићан Черевићан 14:28 17.07.2007

Re: Hi Chero

вамо туристкиње пристижу , ловна сезона се заукава, спавање. . . штајето? а што се тиче хистеричних клубова,па на малти, другачијих и неима.
Kazezoze Kazezoze 14:52 17.07.2007

Re: Hi Chero

mislim da je olga mislila na ovaj club hysteria, na kojem nas nekoliko blogera, na chelu sa dj olgom, vec neko vreme muzichki histerishemo ;-)
Черевићан Черевићан 21:25 17.07.2007

Re: Hi Chero

хи, сада сам у току . хвала на опомени
Greshka Greshka 14:19 17.07.2007

Mind over Matter

Ajnštajn je zamišljao nove svetove u kojima je vreme kružno, isprekidano,koje teče unazad....Sanjao je različite prirode vremena, teoriju relativiteta, imao je budno oko koje vidi i usnulo koje vidi.
Sanjao je različite svetove...video je buducnost i nashe snove...


Mind over Matter
Черевићан Черевићан 21:33 17.07.2007

Re: Mind over Matter

управу сте. али отац Милевиних синова је 1. некомпартибилан. него, штаћемо са свим осталим, тјст. нама ?
Greshka Greshka 21:55 17.07.2007

Re: Mind over Matter

sa nama.... da se ugledamo shirom zatvorenih ochiju na nekompartibilne
Mirko Kontic Mirko Kontic 14:34 17.07.2007

Будно Око

стрепи од нагомиланих сећања, а уснуло око, велича трагове дивљења.
Черевићан Черевићан 14:43 17.07.2007

Re: Будно Око

са мало речи . . .роман испричан .Хвала.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 16:50 17.07.2007

Razlika ?

Nema nikakve razlike. I usnulo i budno oko gleda sa uspehom. Onda kada vidi.
Kazezoze Kazezoze 17:03 17.07.2007

Re: Razlika ?

ima razlike, kako nema, budno oko gleda (ako vidi) realnost i stvarnost oko sebe, dok usnulo oko vidi dalje od toga... vidi buducnost.
jesen jesen 19:18 17.07.2007

Re: Razlika ?

dok usnulo oko vidi dalje od toga... vidi buducnost.
ja mislim da usnulo oko vidi i proslost i buducnost i sadasnjost pa ispada da je u velikoj prednosti nad budnim okom...
Черевићан Черевићан 08:26 18.07.2007

Re: Razlika ?

Ninoslave, мислим да си управу . чудан је тај очни вид. понекад видимо и што нежелимо. онда опет се деси да превидимо в. значајно . . .
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 17:09 17.07.2007

Dobro.

A, mozda ovako - Oko koje sebe vidi i kada je budno i kada je usnulo, ne trepce.....
AlexDunja AlexDunja 17:14 17.07.2007

Re: Dobro.

samo ono koje vidi i kada je budno i kada spava
moze da ne pogresi:)))
Mirko Kontic Mirko Kontic 19:25 17.07.2007

Re: Dobro.

Ninoslav Randjelovic
A, mozda ovako - Oko koje sebe vidi i kada je budno i kada je usnulo, ne trepce.....


to bi onda bilo oko u trouglu.
kuki kuki 21:01 17.07.2007

?

jedno je levo a drugo je isto tako desno
Черевићан Черевићан 21:22 17.07.2007

Re: ?

него, шта ћемо са Киклопима. или се они не броје ?
angie angie 22:05 17.07.2007

Re: ?

Kiklop nandor se broji!:))
Черевићан Черевићан 22:57 17.07.2007

Re: ?

о јеееее, angi, пардонирам по питању Kiklop nandora.
d j o l e d j o l e 08:13 18.07.2007

Medju javom i med snom

Srce moje samohrano,
ko te dozva u moj dom?
neumorna pletisanko,
sto pletivo pletes tanko
medju javom i med snom.

Srce moje, srce ludo,
sta ti mislis s pletivom?
k'o pletilja ona stara,
dan sto plete, noc opara,
medju javom i med snom.

Srce moje, srce kivno,
ubio te zivi grom!
sto se ne das meni zivu
razabrati u pletivu
medju javom i med snom!
Черевићан Черевићан 08:41 18.07.2007

Re: Medju javom i med snom

у плетиву заплетен
сан јаву слудио
уснулога ока тајну
будном оку нудио
d j o l e d j o l e 09:00 18.07.2007

Re: Medju javom i med snom

... san se igra sa javom
AlexDunja AlexDunja 15:33 18.07.2007

Re: Medju javom i med snom

dar nad darovima.
jasnaz jasnaz 10:54 18.07.2007

. danиnoć .

Mesečev

Izašao
zacrvenjen
Kao stidan
(neku je
drugu
vasionu
usput
posetio)

Pozdravilo
(svako veče
ista ga
radost
budi)

Svako veče
podiže
penu predaje

Svaku noć
sanjaju

svoj dan
володя володя 14:45 18.07.2007

Umivanje Čera

Poštovani Čer, pridružujem se nizu čestitki za konačno priključenje na Blog. Naravno, da ne zaboravim da napomenem da sam, ima tome neko vreme, sa uživanjem pročitao sve Vaše spisateljske majstorije "obešene" na tripod-u, pa sam od tada sve vreme zamarao moždanu masu (sivu valjda), ne bi li zapamtio koju od majstorija jezičkih, stilskih il' filosofskih (posle se kod žene pravim važan).

Međutim, čini mi se nekako, a možda samo loše primećujem, da ste malo pravopisno i jezički umivali originalni "sastav na temu: nedorečenosti", zbog čega je deo lepote izgubljen, valjda da bi nekima bilo lakše da čitaju, ako ne i da razumeju. Lenj sam da upoređujem ovaj tekst sa onim na tripod-u, te se samo zadržavam na ohrabrenju da pišete onako kako smo to od vas taman naučili.

A možda i grešim, na Vaš sremski prenaviknut!

Pozdrav

Черевићан Черевићан 21:49 18.07.2007

Re: Umivanje Čera

хвала на искреној сугестији. свакако је да ћу и даље писати као што сте 'навикли читати', но поједини састави су овакви ,каквису , па не замер'те,молим.
MuadDib MuadDib 22:19 18.07.2007

Još malo o javi i snu

...''постаје могуће да утичете на своје снове и сами стварате свој сан''...

Да, да, како да не. Баш недавно, некидан, захвали се обично уснуло око једном духовно супериорнијем уснулом оку на томе што га је пробудило из деценијске летаргије, из зомби фазе, и доби одговор: Never give up your dreams!
А на шта будно око (а није баш од јуче ни оно) брже боље, одговори: Never again! Али одмах потом ту бајка, тек поново одсањана, би још (брже боље, дизвинете на изразу) одјебана. Па сада сањај недоречене лепоте дуге - или туге... и намах си завирио у будућност - није баш тако тешко ни то.
Изеш заврзламе са сновима. Да, лепо сте Чер рекли: Живот нису дани који су прошли него догађаји које смо упамтили. А толико је прекрасних коментара на овом посту, као никад.
Черевићан Черевићан 09:20 19.07.2007

Re: Još malo o javi i snu

ил понашем кратко, неверуј никад сновима јер ако човека понесу обро је бостанлук још зелен. опет, здруге стране, 'ебо живот беснова. па Ви ви'те шта нам је чинит' , поштовани MuadDib -e , хвала на посети овоми посту.
GajaR GajaR 21:35 19.07.2007

Re: Još malo o javi i snu

a bre čer!
da nisam verovao u snove, odavno bih otišao bogu na ispovest.
uvek sam verovao u snove, ali snovi su zato da se ne ostvare.
snovi su (ne)ostvarljivi ideal, kako u roščićima puža, tako i u duhu genija.
da nije snova šta bi vuklo život napred!
hvala svima!
MuadDib MuadDib 08:23 20.07.2007

Re: Još malo o javi i snu

Хвала Чер, хвала GajoR. Помогли сте ми, памтићу...
Хебеш вино и поезију.
Ivana K.Landesteen Ivana K.Landesteen 18:26 23.07.2007

odgovor

- која је разлика између будног ока које види и уснулог ока које види ?

Budno oko moze da zazmuri. Usnulo o tome moze samo da sanja.

Черевићан Черевићан 14:22 26.07.2007

учкиљеног ока импресија

ивана драга, хвалати на посети постуми те мисли коју си изрекла

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana