Kako sam postao narodni neprijatelj

Goran Nikolić RSS / 07.11.2008. u 20:54

  Domaćin ovog bloga je mr Srdjan Cvetković saradnik ISI budući da je Goranche zauzet rešavanjem globalne ekonomske krize :

  Kao sto neko reče Sve sretne porodice liče jednu na drugu dok je svaka nesretna na svoj način...Porodica dr Dušana Tomića, samo je jedna od mnogih koje su žrtve komunističke revolucije u Srbiji. O svojoj interesantnioj ali tragičnoj sudbini u narednim redovima govori sam Dobrivoje Tomić:

         

dusan tomic sa suprugom
dusan tomic sa suprugom
Ja, Dobrivoje Tomić, "narodni neprijatelj'', sin sam Dušana N. Tomića, industrijalca iz Boljevca (Timočki), koji je nevino stradao početkom 1945. od pripadnika OZN-e Zaječar. U svom poslu moj otac je bio vrlo vredan i uspešan. Posedovao je znatnu imovinu, industrijski mlin i fabriku zejtina. Za vreme okupacije sveo je svoj rad na nužni minimum.

Posle okupacije partizani su preuzeli vlast i zaveli komunističku diktaturu. Otac je do decembra 1944. god. nekoliko puta bio privođen na saslušanje, a 11. decembra 1944. je uhapšen i sproveden u zatvor OZN-e Zaječar. Nasilno oduzimanje celokupne naše imovine okončano je do 20. decembra 1944. god., kada smo majka, sestra i ja od strane sekretara sreskog komiteta i dva partizana isterani poluobučeni iz naše porodične kuće na ulicu. Otac je oko 10. februara 1945. god. bez suđenja ubijen od strane pripadnika OZN-e Zaječar i zatrpan u jednu od nekoliko masovnih grobnica  kod Zaječara.

Odlazim na ledinu ispod brda Kraljevice gde je najsvežija masovna grobnica pobijenih žrtava OZN-e. Prizor užasan, zemlja izrovana, poprište divljanja sumašeteljnih nad svojim žrtvama. Krvavo kolje, motke, žice i usirena krv...Zatičem mnoštvo naroda, najviše žena i dece, njihovu kuknjavu, jauk, zapomaganje. Svi izbezumljeno tumaramo po ledini, zurimo u zaleđenu zemlju, mnogi kleče i zarivaju lica, nariču, dozivaju imena ubijenih. Prisutni su i partizani-đželati koji brane ljudima da iskopavaju svoje nebi li ih bar dostojno sahranili. Oni nas klečeće šutiraju uz najpogrdnije psovke i vređanja, terajući nas sa ovog stratišta. Jure i kučiće koji razvlače leševe plitko zakopanih. Užasnut vidim ruku koja viri iz rake. Partizani se dovikuju da se tu nanese još zemlje....

            

dobrivoje sa ocem 30/tih
dobrivoje sa ocem 30/tih
Majka, sestra i ja u dubokoj smo crnini. Na ulici staro i mlado izegava susret i razgovor sa nama. Mi smo okuženi i žigosani kao narodni neprijatelji. Obespravljeni smo u svemu, pa i na dalji život. Uskoro hoće i majku da likvidiraju, a nas decu u sirotinjske domove da strpaju. Bežimo u Beograd i skrivamo se, majka u Kosovskoj ulici, a sestra i ja u suterenu Nebojšine ulice - ako uhvate jedne da ne uhvate druge.  Strah nas muči više od gladi....

Posle nekoliko meseci skrivanja mi smo se legalizovali i uselili u jednu praznu sobu. Iz dve trafike u Sarajevskoj ulici majka je izmolila tri prazna sanduka od duvana koje smo kao "nameštaj'' za spavanje i sedenje uneli u sobu. Kao narodni neprijatelji nemamo pravo na karte za snabdevanje namirnicama, ogrevom i odećom. Sa izmišljenom pričom da nam je otac bio železničar i umro za vreme rata sestra i ja se upisujemo u školu i dobijamo kao đaci karte za snabdevanje namirnicama.  Od zime i beogradske košave štitim se oblaganjem tela starim novinama koje nosim ispod krpa i pohabane odeće. Jedno vreme radio sam kao fizički radnik ali sam uspeo privatnim polaganjem da završim gimnaziju i maturiram. Kao narodni neprijatelj nemam pravo na akademsko obrazovanje.

Ovo, ali i sramni žig narodnog neprijatelja sa raznim vidovima represije (strah, ponižavanje, glad, smrzavanja, obezpravljenost, psihotorutre...) navode me na odluku da odem lično kod tadašnjeg tvorca AVNOJ-skih zakona Moše Pijade, koji prima građane radi ispravljanja grešaka revolucionarne vlasti. Drugu Moši sam ukratko rekao istinu o mojoj tragediji i žigu narodnog neprijatelja i zataražio pomoć u otlkanjanju tog žiga i mogućnost za studije. Cuvši ovo, drug Moša mi odbrusi: Mi nismo dužni, niti hoćemo da pomažemo decu naših neprijatelja. Ovu su reči vajnog humaniste, koji oličava komunistički moral!

                  

Kao "narodni neprijatelj'' napustio sam AVNOJ-sku Jugoslaviju i postao politički emigrant u Nemačkoj. Najre sam pokušao ilegalni beg preko Alpa u Sloveniji al su me uhvatili granicarski psi, drugi put mi je uspelo preko neke studentske ekskurzije.  Prvo vreme bio sam u logoru za izbeglice, gde je kratko vreme bio i Milan Panić, biciklistički as Srbije. Pošto sam radio u magacinu logora, Panić me je zamolio da tu i njega privremeno zaposlim, jer on reče da "hoće da ide malo do Amerik.'' Tako smo Panić i ja svakodnevno vukli kolica između magacina  i baraka.

U Minhenu sam diplomirao stomatologiju i doktorirao na Medicinskom fakultetu. U svojoj ordinaciji upoznao sam raznolike osobe iz javnog i političkog života, uključujući i istaknute ličnosti jugoslovenske političke emigracije ali se sam nisam politčki eksponirao. Posle gnusnog ubistva starog g. Jakova Ljotića početkom jula 1974. god. opravdano se strah u meni pojačao od UDB-inih zločina, budući da sam bio na položaju potpredsednika naše crkvene opštine.

 Moja ordinacija je ne retko bila i svojevrsna ispovedaonica. Pored velikog broja pacijenata, upečatljivo je sećanje na g.đu Ridman (Riedmann), rođ. Mengele, ćerku zloglasnog naciste Dr. Mengele. Ovo saznanje uzburkalo mi je emocije i pamet. Otpočeli smo dijalog na temu "deca ratnih zločinaca'', iako je ovde neuporediva i dijametralno različita suština stvarnosti pojmova. Ona je govorila o njenom detinjsvtu, malim nedaćama, neometanom školovanju i životu bez represije i sankcija. Nju niko nije isterao poluobučenu iz porodične kuće, niko je nije proganjao i uterivao strah. Ona nije gladovala, nije se smrzavala, ni bežala iz domovine. I danas uživa sve blagodati civilizovanog društva i nema potrebe da po sudovima traži pravdu i oštetu za bilo šta. Njen otac je nekoliko puta pod lažnim imenom dolazio u Švajcarsku da bi se video sa njenom majkom. I ona je jednom bila na viđenju sa ocem.  Ispovest ćerke Dr. Mengele i moja ispovest dovode razum u sukob sa pameću, te bi prozvani morali da daju mesto pravdi i istini.

              Godinama sam odlazio na Svetu Goru i u Solun, te sam i 2000. god. na Srbskom vojnom groblju Zejtilnik sreo našu delegaciju u kojoj su tada bili g. Milan St. Protić i Dr. Vojslav Koštunica i Mitropolit Amfilohije i drugi brojni političari, prilikom njihove posete Manastiru Hilandaru. Mitropolit me je predstavio g. Koštunici i rečima "ovo je naš emigrant Dr. Tomić''.  Čuvši ovo o meni, oni rekoše da nema više razloga mojoj emigraciji i da mogu slobodno da se vratim u Beograd. Vratio sam se u Srbiju 2002. s velikim nadama, po sletanja na aerodromu poljubio zemlju, ali po staroj navici osvrnuo sam se da vidim da li me prate. Nisu me pratili ali sam se ubrzo razočarao u nove vlasti i uvideo da su moje očekivanja u brzo i lako ispunjenje istorijske pravde  bila naivna.

Ipak nastavljam da se borim. Posle nepunih pedeset godina provedenih u izgnanstvu i emigraciji dolazim u Srbiju. počinjem da tragam po raznim institucijama i arhivama za istinom o nevino ubijenom ocu od strane OZN-e Zaječar. Od tada pa do danas moja nastojanja u traganju za istinom nisu me dovela ni blizu cilja. Arhivska građa o zločinima AVNOJ-ske vlasti  je ili nedostupna, uništena, ili se probrano sa izbrisanim imenima saučesnika zločina stavlja na uvid. A žrtve i potomstvo od pravne države traže pravdu i istinu o šta se uticajni u vladajućoj oligarhiji uporno oglušuju.

Kao nevina žrtva represije i torture komunističkog režima AVNOJ-ske Jugoslavije podneo sam Juna 2004. god. tužbu protiv Republike Srbije, kao pravnog naslednika ranijih vlasti, za nadoknadu nematerijalne štete, nanet mi trajni duševni bol i pretrpljene surove represije i torture. Na suđenju se pojavio i bivši ficir OZN-e za Boljevac Miodrag Cojić koji je posvedočio da je moj otac likvidiran od strane OZN-e februara 1945. Ipak, tužba je na svim instancama odbijana kao neosnovana(!?), jer je slučaj "pogibije bliskog srodnika'' zastareo, navodi se u jednom obrazloženju.  Opstrukcija je prisutna u svim segmentima svega što se odnosi na zlodela AVNOJ-ske države. Dosadnjašni odnos prema žrtvama komunističkih zlodela i njihovim potomcima stvara sekundarnu viktimizaciju.

         

kraljevica
kraljevica
  Gotovo posle šeszdest godina prvi put dolazim u rodno mesto, Boljevac. Povodom objavljivanja moje dvotomne knjige "Crveno sunce u zenitu'' i knjige istoričara Mr. Srđana Cvetkovića "Između srpa i čekića'' organizovane su promocije i tribine po Srbiji sa temom Represija u Srbiji od 1944. do 1953. god.. Na predavanju u Boljevcu ispod Rtnja, u kome je učestvovao i direktor Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, Dr. Momčilo Pavlović, za vreme mog izlaganja o doživljenim komunističkim zlodelima na podrućju Boljevac-Zaječar, jedan od prisutnih  iz publike pretrpeo je šok i na trenutak izgubio svest. Predavanje je na kratko bilo prekinuto. Na ulazu u salu bili su i organi reda, a jedan od njih se obratio najbližem posetiocu ovog skupa pitanjem: Pokaži mi, ko je taj emigrant, a ko direktor iz Beograda?

Na moje podneske Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije u 2006. i 2007. god. Tužilaštvo je u svom aktu A 170/07 odgovorilo da je formiran predment tog tužilaštva povodom stradanja mog oca Dušana Tomića. Navodi se i da ratni zločini ne zastarevao te je u tom smislu i formiran taj predmet. Posle moje urgencije Tužilaštvo mi je dalo obećanja da će saslušati i ondašnjeg islednika OZN-e Miodraga Cojića, koji je uhapsio mog oca i šefa tadašnje OZN-e Zaječar, Dušana Sašu Gligorijevića, čiji su pripadnici izvršili svirepo ubistvo mog oca.

Institut sa savremenu istoriju u Beogradu takođe je od Tužilaštva obavešten da je pokrenut pretkrivični postupak u slučaju stradanju Dušana Tomića. Institut je avgusta 2008. god. dostavio Tužilaštvu fasciklu sa obilnom dokumentacijom o pomenutom slučaju. Od tada se Tužilaštvo nije oglasilo, ali se nadam i verujem da će se pomenuti slučaj ipak razrešiti  a tužlaštvo istrajati u svom poslu, no kako vreme prolazi polako gubim nadu.

       

Moj otac je rehabilitovan marta 2008. god. na osnovu Zakona o rehabilitaciji. U rešenju se utvrđuje da je Dušan Tomic februara 1945. god. lišen života od strane OZN-e Zaječar, bez suda i krivice, iz ideološko-političkog razloga, te je njegova smrt ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Nazalost od odgovornih za ove zločine još niko nije odgovarao a po svoj prilici tako će i ostati....

AtačmentiKomentari (111)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

NNN NNN 21:06 07.11.2008

dupla rados'

Prvo zbog novog teksta,
druga zbog (sada već izvesnog) rešenja globalne ekonomske krize (mada mene više brine ova moja, "think globally act locally"
Goran Nikolić Goran Nikolić 21:34 07.11.2008

Re: dupla rados'

hvala vam,
da, mislim da se finansijski deo krize lagano
smiruje,
na sta ukazuje i pad medjubanakrskih kamatnih stopa u EU , SAD...
npr. EURIBOR ja pao sa 5,44% na 4,54% za manje od mesec dana
i po svemu sudeci taj ce se trend nastaviti narednih sedmica
cvele72 cvele72 18:31 09.11.2008

jos jedan.....

Dr Petar Zec (1887–1944). Do Drugog svetskog rata živeo je u Gospiću. Bio je senator i zamenik bana dr Ive Perovića u kraljevskom namesničkom veću. U Gospiću je bio izuzetno cenjen kao direktor opšte bolnice Marton. Kao Srbinu ustaše su mu zapretile klanjem, pa je njihov nož izbegao u poslednjem trenutku uspevši da dođe u Beograd gde je radio u toku rata kao sekretar Crvenog krsta Srbije. Bio je popularan u Srbiji, a posebno Beogradu, zbog zapaženih humanitarnih aktivnosti na zbrinjavanju izbeglica iz NDH koji su ovde našli utočište. Zbog toga je vest o streljanju ovog čoveka kao izdajnika zatekla mnoge građane. Preki Vojni sud ga je osudio na smrt sa kvalifikacijom: „kolaboracija sa Nemcima“ i „rad u srpskom Crvenom krstu“ u vreme kada je u Srbiji na vlasti bio Milan Nedić. Prema nekim izvorima, streljan je odmah bez suda u svom stanu. Pored njegovog imena na listi 105 streljanih stoji i „isticao se zalaganjem za ostvarivanje planova Nedića i Nemaca“. Imovina mu je konfiskovana, a njegova udovica je izbačena iz stana u Frankopanovoj 32. Dejan Medaković, koji ga je dobro poznavao, u svojim memoarima svedoči o njemu kao o humanoj i moralnoj ličnosti koja se u teško vreme prihvatila odgovornog zadatka.
flipper58 flipper58 21:14 07.11.2008

Saučestvujem sa Vama.

Čestitke na radu i upornosti!

Da li ste posetili ledinu gde je bila masovna grobnica? Da li bi trebali da povedete akciju da se to stratište obeleži?
I da li bi prvo trebalo izbrojati broj žrtava u raki?

Odlazim na ledinu ispod brda Kraljevice gde je najsvežija masovna grobnica pobijenih žrtava OZN-e.


Čak ni u Kragujevcu u krugu fabrike ne pestoji memorijal. Čini mi se da je vreme za to došlo u čitavoj Srbiji.
cvele72 cvele72 21:52 07.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

Saučestvujem sa Vama. #Link Replika: 0Čestitke na radu i upornosti!

Da li ste posetili ledinu gde je bila masovna grobnica? Da li bi trebali da povedete akciju da se to stratište obeleži?
I da li bi prvo trebalo izbrojati broj žr

Slucaj Tomic je uzeo u razmatranje i Specijalni sud ya ratne zlocine pa bi trebalo ako budu dovoljno uporni da dodje i do prve ekshumacije. Inace grobnica koju je Tomic video je samo jedna od set u Zajecaru i okolini. Tomic iz tehnickih rayloga ne moze da Vam odgovori ali cu aj posluziti kao medijum ako ima sta nejasno....
beli92 beli92 22:01 07.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

Slucaj Tomic je uzeo u razmatranje i Specijalni sud ya ratne zlocine pa bi trebalo ako budu dovoljno uporni da dodje i do prve ekshumacije. Inace grobnica koju je Tomic video je samo jedna od set u Zajecaru i okolini.

To bi bio zaista presedan u Srbiji ali ne verujem da ce sud u tome istrajati a d ace politicke strukture to dozvoliti. ali Tomicu zelim svu srecu o njegovom zivotu i sradanju bi mogao da se snimi jedan uzbudljiv film....
sladja8292 sladja8292 22:11 07.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

Na suđenju se pojavio i bivši ficir OZN-e za Boljevac Miodrag Cojić koji je posvedočio da je moj otac likvidiran od strane OZN-e februara 1945

Sta je danas s tim Oznasem i kako je izgledao Vas susret posle sezdeset godina?
ja_mrvica ja_mrvica 23:33 07.11.2008

Re


Odlazim na ledinu ispod brda Kraljevice gde je najsvežija masovna grobnica pobijenih žrtava OZN-e.Gde se nalazi ledina koja se pominje u textu? Koliko je meni poznato na samoj Kraljevici postoji spomenik borcima palim u NOR-u i žrtvama fašističkog terora, tzv."Vešala" za ovu masovnu grobnicu prvi put čujem.
Kraljevica je brdo iznad Zaječara a okolne ledine su sada naselja
Goran Nikolić Goran Nikolić 23:40 07.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

Sta je danas s tim Oznasem i kako je izgledao Vas susret posle sezdeset godina?

Danas je Miodraga Cojic objavio u Politici in memoriam svom nadredjenom sefu okruzne OZNe/e za Zajecar Dusanu Sasi Gligorijevicu naziajuci ga velikim humanistom... Kolko znam Cojic se na sudu izvinjavao Dobrivoju Tomicu i govorio kako je sve radio po naredjenju sa visih instanci....
cvele72 cvele72 23:48 07.11.2008

Re: Re

Gde se nalazi ledina koja se pominje u textu? Koliko je meni poznato na samoj Kraljevici postoji spomenik borcima palim u NOR-u i žrtvama fašističkog terora, tzv."Vešala" za ovu masovnu grobnicu prvi put čujem.
Kraljevica je brdo iznad Zaječara a okolne ledine su sada naselja

*novo


Ova grobnica koju je Tomic video nalazi se u pondoziju Kraljevice prema gradu na kraju tzv,. Kifla ulice pored fudbalskog terena. Usotalom obelezena je krstom a gore u atachmentu teksta postoji i slika /JPG 4495 i JPG 4494. Ima i drugij jedna je bila negde pri vrhu druga u krugu danasnje kasarne , u kortu Timoka itd......
ja_mrvica ja_mrvica 23:56 07.11.2008

Re: Re

cvele72

Ova grobnica koju je Tomic video nalazi se u pondoziju Kraljevice prema gradu na kraju tzv,. Kifla ulice pored fudbalskog terena. Usotalom obelezena je krstom a gore u atachmentu teksta postoji i slika /JPG 4495 i JPG 4494. Ima i drugij jedna je bila negde pri vrhu druga u krugu danasnje kasarne , u kortu Timoka itd......
Hvala na odgovoru, ali meni je zaista nepoznato. U tzv. Kifla ili Njegoševoj ulici sam živela dosta dugo i mogu Vam reći da je to ulica u najužem delu grada... jedan njen deo vodi ka Istarskoj ulici pa dalje prema Kraljevici a drugi izlazi direktno na sam centar grada. U blizini Kifla ulice ne postoji fudbalski teren.
cvele72 cvele72 00:23 08.11.2008

Re: Re

Hvala na odgovoru, ali meni je zaista nepoznato. U tzv. Kifla ili Njegoševoj ulici sam živela dosta dugo i mogu Vam reći da je to ulica u najužem delu grada... jedan njen deo vodi ka Istarskoj ulici pa dalje prema Kraljevici a drugi izlazi direktno na sam centar grada. U blizini Kifla ulice ne postoji fudbalski teren.

Probacu ponovo. Dakle tom ulicom se izlazi kolko mi se cini a bili smo kolima do ispod Kraljevice gde se ako ne teren nalazi nekakvo fudbalsko igraliste ili slicna travnata povrsina postoji veiki drveni krst kojom je obelezena grobnica. Uostalom evo na slici u atchmentu ili kliknite gore na Kraljevica jer izgleda da ima nekih tehnickih problema kad sam pokusao ovu fotografiju da stavim u tekst. To mesto je posle rata kad su sprovodili na likvidaciju bilo udaljenije od grada dok su danas zgrade gotovo na sto metra odatle ....
jesen92 jesen92 01:03 08.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

...odavno je to trebalo "rascistiti"...moj utisak je da to vise nikoga ne zanima sto se vidi i po broju komentara na ovom blogu...
Goran Nikolić Goran Nikolić 01:08 08.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

"...moj utisak je da to vise nikoga ne zanima sto se vidi i po broju komentara na ovom blogu...
*novo

Slazem se ali nije sve u broju...
jesen92 jesen92 01:20 08.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

..nije sve u broju ali ipak je potrebna "sira podrska" da bi se nesto ostvarilo...
Nazalost od odgovornih za ove zločine još niko nije odgovarao a po svoj prilici tako će i ostati....
.bas briga tamo neke sudije, oni vrte predmete koji su iz "ovog vremena" godinama....e sad, kada bi pritisak javnosti bio jaci verovatno bi se nesto postiglo mada ko zna i da li su zlocinci zivi....
ja_mrvica ja_mrvica 01:24 08.11.2008

Re: Re

cvele72
Probacu ponovo. Dakle tom ulicom se izlazi kolko mi se cini a bili smo kolima do ispod Kraljevice gde se ako ne teren nalazi nekakvo fudbalsko igraliste ili slicna travnata povrsina postoji veiki drveni krst kojom je obelezena grobnica. Uostalom evo na slici u atchmentu ili kliknite gore na Kraljevica jer izgleda da ima nekih tehnickih problema kad sam pokusao ovu fotografiju da stavim u tekst. To mesto je posle rata kad su sprovodili na likvidaciju bilo udaljenije od grada dok su danas zgrade gotovo na sto metra odatle ....Ok al evo i ja da pobam ponovo. Kifla ulica je dugačka oko 100 m i jednosmerna je. Jednim krajem direktno izlazi na sam centar ili Skver grada a drugim delom na Istarsku i to pored Tackove česme.
Fudbalsko igralište ili slična travnata površina nalazi se u podnožju brda, na ravnom prostoru i na njoj , barem evo koliko danas nije postojao nikakav krst, naročito ne onakav kakav je na slici koji ste postavili u atachmentu, koji je uzgred budi rečeno, na slici prikazan na nekoj nizbrdici i to okruzen divljim korovom, koji nimalo ne podseća na igralište.
Moguće je da se na tom mestu posle rata sprovodila likvidacija, al ja se iskreno toga ne sećam, najverovatnije zbog godina
cvele72 cvele72 01:31 08.11.2008

Re: Re

Fudbalsko igralište ili slična travnata površina nalazi se u podnožju brda, na ravnom prostoru i na njoj , barem evo koliko danas nije postojao nikakav krst, naročito ne onakav kakav je na slici koji se postavili u atachemtu, koji je uzgreb budi rečeno, na slici prikazan na nekoj nizbrdici.

Naravno ne na igralistu ali u brdu iznad igralista /trvnate povrsine u brdu da. Jedino da je srusen u zadnjih pet dana u sta neverujem ....Hvala. Zadovoljstovo je i biti u Zajecaru ali ne bas ovim povodom!
cvele72 cvele72 01:38 08.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

e sad, kada bi pritisak javnosti bio jaci verovatno bi se nesto postiglo mada ko zna i da li su zlocinci zivi....

Dva oficir OZN/e za Zajecar i Boljevac Dusan Sasa Gligorijevic i Miodrag Cojic su penzioneri koji su ziveli u beogradu. Cojic je jos uvek yiv kao sto se kaze u tekstu i odazvao se sudu dok je Gligorijevic preminuo pre samo par nedelja uzgred dana s mu je izasao in memoriam u Politci sa sve hvalospevima narecenog Cojica i Bozina Jovanovica coveka koji je osnovao Megatrend. Inace Tomic je dobio presudu za deo imanja na Rtnju koji mu je otet ali ne uspeva da udje u posed jer turisticka organiyacije odbija da se iseli a policija je u sprezi sa lokalnim mocnicima ...
jesen92 jesen92 01:07 09.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

sa sve hvalospevima narecenog Cojica i Bozina Jovanovica coveka koji je osnovao Megatrend. Inace Tomic je dobio presudu za deo imanja na Rtnju koji mu je otet ali ne uspeva da udje u posed jer turisticka organiyacije odbija da se iseli a policija je u sprezi sa lokalnim mocnicima ...
....ratni zlocin ne zastareva a za posleratni ne znam..Zasto se ne pokrene neka akcija da se sudi svima koji su posle rata vrsili zlocine nad civilima...ili je to nemoguca misija..?btw kakve veze ima ovaj jovanovic iz megtrenda sa ovom dvojicom?
cvele72 cvele72 18:17 09.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

..?btw kakve veze ima ovaj jovanovic iz megtrenda sa ovom dvojicom?

isti jeiz yajecara blizak prijatelj Dusana Sase Gligorijevica sefa OZN/e za Zaje;ar u vreme likvidacije Dusana Tomica i drugih , kasnije veoma visoko kotirani komunisticki funkcioner koji je pomogao jovanovicu u osnivanju Megatrenda.
jesen92 jesen92 00:20 10.11.2008

Re: Saučestvujem sa Vama.

...taj jovanovic bio komsija nekim mojim prijateljima u bg i ja se bas pitala kako je postao tako uspesan bizmismen....."cia snajka cia" tj udba u prevodu...:))
NNN NNN 22:13 07.11.2008

ne baš svojevoljno

...ali, eto, učim istoriju (između ostalog i zbog Cveletovog bloga).
beli92 beli92 22:27 07.11.2008

Gdja Mengele

Moja ordinacija je ne retko bila i svojevrsna ispovedaonica. Pored velikog broja pacijenata, upečatljivo je sećanje na g.đu Ridman (Riedmann), rođ. Mengele, ćerku zloglasnog naciste Dr. Mengele. Ovo saznanje uzburkalo mi je emocije i pamet. Otpočeli smo dijalog na temu "deca ratnih zločinaca'', iako je ovde neuporediva i dijametralno različita suština stvarnosti pojmova. Ona je govorila o njenom detinjsvtu, malim nedaćama, neometanom školovanju i životu bez represije i sankcija. Nju niko nije isterao poluobučenu iz porodične kuće, niko je nije proganjao i uterivao strah. Ona nije gladovala, nije se smrzavala, ni bežala iz domovine. I danas uživa sve blagodati civilizovanog društva i nema potrebe da po sudovima traži pravdu i oštetu za bilo šta. Njen otac je nekoliko puta pod lažnim imenom dolazio u Švajcarsku da bi se video sa njenom majkom. I ona je jednom bila na viđenju sa ocem. Ispovest ćerke Dr. Mengele i moja ispovest dovode razum u sukob sa pameću, te bi prozvani morali da daju mesto pravdi i istini.

Ovo je svakako najplasticniji primer koji sam cuo koji svedoci o razlicitom tretmanu prema porodcama optuzenih za kolaboraciju kao i razlicitim arsinima po kojima su ljudi u komunistickim zemljama oglasavani i kaznjavani kao ratni zlocinci i kolaboracionisti iz politickoideoloskih razloga dok je u izvorno fasitickim zemljama vladala zavera cutanja.
cvele72 cvele72 23:51 07.11.2008

Re: ne baš svojevoljno

ali, eto, učim istoriju (između ostalog i zbog Cveletovog bloga).

Uciti, uciti i samo uciti.
NNN NNN 00:13 08.11.2008

Re: Gdja Mengele

Ovo je svakako najplasticniji primer koji sam cuo koji svedoci o razlicitom tretmanu prema porodcama optuzenih
Upravo gđica Mengele mi je utisak teksta (ona živi kao nornalan građanin, a kod nas krivica se proteže do 7. kolena).
DejanOz DejanOz 00:21 08.11.2008

Re: Gdja Mengele

NNN
Upravo gđica Mengele mi je utisak teksta (ona živi kao nornalan građanin, a kod nas krivica se proteže do 7. kolena).

I meni je to glavni utisak iz teksta, pogotovo kad se uporede i originalni Zlocin i "zlocin".
dusanj92 dusanj92 23:07 07.11.2008

Sramota

Ovakvih prica ima jos. Sramota je sta se dogadjalo neposredno posle 1945, ali pobednik pise istoriju i zakone. Ja od 1986 godine zivim u Americi i sreo sam puno ljudi koji iz raznih razloga nisu mogli da se vrate u Jugoslaviju. Neki od njih i neosnovano uplaseni. Mnogi su izgradili novi zivot i porodicu i postali vidjeni i uspesni ljudi. Ti su se uglavnom okupljali oko nase pravoslavne crkve. One "druge" moglo se naci u "klubu Jugoslovena". Trebalo bi objaviti zbirku ovakvih prica kao slucaj Tomica.
nsarski nsarski 23:22 07.11.2008

Re: Sramota

Trebalo bi objaviti zbirku ovakvih prica kao slucaj Tomica.

Da, trebalo bi sakupiti i dokumentovati ovakve stvari. Mada, ja mislim, da oni koji to treba da znaju, vec znaju.
nsarski nsarski 23:21 07.11.2008

Ne zna se,

nazalost, koliko ovakvih prica i sudbina ima medju ljudima koji su pobegli da spasu zivu glavu i svoju porodicu. Iz licnih susreta znam da ih ima mnogo. I neverovatno je da nasa drzava preko ovakvih stvari olako prelazi kao da se ne radi o realnim ljudima i realnim ljudskih sudbinama. Neki su uspeli da pobegnu svojim putem, neki su ostali jer nisu imalu kud, ali nova vremena ne donose ni razresenje ni laksi san. Nazalost svih nas i nase buducnosti.
loader loader 01:51 08.11.2008

Mir i nemir

Poštovani g. Tomiću, mislim da je za vas i vašu porodicu najvažnije to što je vaš otac zvanično rehabilitovan. Isto tako je važno što imate priliku da o svemu javno prozborite. Rasvetljavanjem sudbine svoje porodice i vas samih vi istovremeno bacate svetlo na hiljade drugih, sličnih slučajeva. A krvnici, ukoliko su još živi..? I ako ih ne privedu pravdi (a sva je prilika da neće, iz više povezanih razloga), neka u vama ta misao, i misao o njima samima ne izaziva čemer. Želim vam miran san. Oni ga, ukoliko su živi, verovatno nemaju.
cvele72 cvele72 02:06 08.11.2008

Re: Mir i nemir

Poštovani g. Tomiću, mislim da je za vas i vašu porodicu najvažnije to što je vaš otac zvanično rehabilitovan. Isto tako je važno što imate priliku da o svemu javno prozborite. Rasvetljavanjem sudbine svoje porodice i vas samih vi istovremeno bacate svetlo na hiljade drugih, sličnih slučajeva. A krvnici, ukoliko su još živi..? I ako ih ne privedu pravdi (a sva je prilika da neće, iz više povezanih razloga), neka u vama ta misao, i misao o njima samima ne izaziva čemer. Želim vam miran san. Oni ga, ukoliko su živi, verovatno nemaju.

G .Loader Vas zakljucak je sasvim na mestu. Tomicu je zapravo an zadnjem mestu imovina, pa cak ni osveta i kaynjavaje krivaca nije u prvom planu vec istina i ako je moguce da se utvrdi i obelzi grobno mesto njegovog oca.
crossover crossover 02:51 08.11.2008

Револуционарна правда

Читао сам делове књиге г. Срђана Цветковића "Између српа и чекића" и препоручио бих је сваком кога та тема интересује.
Моја породица је прошла кроз слична искуства, због "греха" мог прадеде који је био виђенији члан предратне Демократске странке. За мало је избегао да њега и деду стрељају после ослобођења, спасло их је само то што су једну нашу рођаку убили немци јер је давала породични накит да откупи таоце из Краљевачке фабрике вагона. Неколико пута су касније били затварани, а сва имовина им је одузета.

Сви смо били обележени готово целог живота, и наравно "награђивани" специјалним третманом још од малих ногу. Релативно скоро сам сазнао како изгледа моја "карактеристика", и видео да ми је највећа мана што ми је прадеда био кулак, ненародни елемент и прозападно орјентисан. То сада готово смешно звучи, али тада, у комунистичко време је било смртно озбиљно.
cvele72 cvele72 12:01 08.11.2008

Re: Револуционарна правда

Читао сам делове књиге г. Срђана Цветковића "Између српа и чекића" и препоручио бих је сваком кога та тема интересује.
Моја породица је прошла кроз слична искуства, због "греха" мог прадеде који је био виђенији члан предратне Демократске странке. За мало је избегао да њега и деду стрељају после ослобођења, спасло их је само то што су једну нашу рођаку убили немци јер је давала породични накит да откупи таоце из Краљевачке фабрике вагона. Неколико пута су касније били затварани, а сва имовина им је одузета.

Сви смо били обележени готово целог живота, и наравно "награђивани" специјалним третманом још од малих ногу. Релативно скоро сам сазнао како изгледа моја "карактеристика", и видео да ми је највећа мана што ми је прадеда био кулак, ненародни елемент и прозападно орјентисан. То сада готово смешно звучи, али тада, у комунистичко време је било смртно озбиљно.

Hvala g. Crossover, voleo bi ako je moguce nesto malo vise o slucaju vase porodice i pradede koji je bio clan Demokratske stranke u privatnoj poruci. OK?
gorran2 gorran2 05:29 08.11.2008

istina je prva žrtva

U svakom vremenu krize i prevrata istina prva strada. Na period brutalne odmazde izvršene krajem WW2, u kojoj je svakako bilo nekažnjenog prekoračivanja svih principa zakonitosti i pravednosti, komunisti su spustili gvozdenu zavesu ćutanja. Tako su, verovatno zauvek, izgubljeni mnogi značajni podaci o ljudima i događajima tog perioda.

Slično brutalno silovanje nad istinom dogodilo se u period od 1989. godine naovamo, samo u suprotnom smeru. U milionskim tiražima plasirane su kao bogomdane istine i autentična svedočanstva razne nebulozne izmišljotine i groteskna preterivanja o navodnim masovnim komunističkim zločinima. Pri tome su, između ostalog, potpuno nekritički kao izvor podataka korišćeni naci-fašistički propagandni izvori iz vremena WW2.

Kao što su komunisti svojevremeno zabetonirali svaki glas otpora, razlike i neslaganja, isto se sada događa sa njihovom stranom istine. Tako sam, na primer, došao do obaveštenja o sudskoj rehabilitaciji nekog rez. poručnika Jankovića, inače učitelja. On je rehabilitovan isključivo na osnovu izjave njegove ćerke (koja je inače tada imala dve godine) da je, prema njenom saznanju, njen otac kao ranjeni pripadnik JVuO, likvidiran 1944. od partizana u Gornjem Milanovcu.

U vezi sa tim slučajem zatim sam čuo živo svedočenje čoveka koji je verodostojno opisao jedan zanimljiv detalj iz biografije por. Jankovića. On je naime pripadao Rakovićevim četnicima koji su se ekspresno legalizovani novembra 1941, i u tom svojstvu učestvovao je sa svojom jedinicom zajedno sa Nemcima u rAaciji u selu Gornja Trepča kod Čačka. Štaviše, svedok je potvrdio da je upravo taj Janković lično pred okupljenom masom talaca pročitako imena 12 omladinaca koji su izdvojeni za streljanje.

Nažalost, i jedna i druga strana najmanje interesa imale su za istinu. A istina je uvek konkretna i pojedinačna. I nikad jednostrana. Zato je i uvedeno ono zlatno pravilo u svaki civilizovani pravni postupak: audiatur et altera pars. Bez toga će se sve i dalje svoditi na puku propagandu.
Goran Nikolić Goran Nikolić 11:55 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Bez toga će se sve i dalje svoditi na puku propagandu.

Bez toga će se sve i dalje svoditi na puku propagandu.

Sta je to u ovom slucaju propaganda. Cinjenica da je masa ljudi u Zajecaru streljana 1944/1945 bez suda?
gorran2 gorran2 12:42 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Cinjenica da je masa ljudi u Zajecaru streljana 1944/1945 bez suda?
Upravo to. Odnosno reč "masa".

Klasična formula je ovakva: navede se 2-3 pojedinačna slučaja, a zatim se izbaci brojka, "procena": 1500, 12.000, 30.000, 200.000...
Tako je za 9. maj, dan pobede, na RTS-u emitovan "dokumentarac" u kome je ukupno navedeno 7 imena, i onda izlicitirano na 30.000 likvidiranih u Beogradu.
Vaš slučaj je modifikovana klasična formula: umesto bombastične cifre, samo efektan opisni termin: masa.

Istina je da je u manje-više u svakom gradu likvidirano nekoliko ljudi pod potpuno neregularnim okolnosima. Činjenica je i da je likvidiran jedan broj naoružanih odmetnika.

Propaganda je nekritički sve to staviti u isti koš. Propaganda je i nekritički upotrebiti reč "masa". Pogotovo posle nekih manje-više rasvetljenih slučajeva, kao što je, na primer Čačak, gde su i gradski zvaničnici i istoričari-revizionisti licitirali na 12.000 likvidiranih, a onda posle istraživanja došli do spiska od ukupno 184 likvidirana građanina-kolaboranta i naoružana odmetnika u tri sreza.
bosko92 bosko92 12:55 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Goran Nikolić
Bez toga će se sve i dalje svoditi na puku propagandu.
Bez toga će se sve i dalje svoditi na puku propagandu.Sta je to u ovom slucaju propaganda. Cinjenica da je masa ljudi u Zajecaru streljana 1944/1945 bez suda?


Mislim da je ocigledno da je goran mislio na jednostranost u oceni istorijskih dogadjaja. Problem sa istoriografijom kod nas oduvek jeste bila jednostranost. Zato se dugo nije smela ni otvoriti prica o zlocinima komunista. Tako je bilo sve negde do devedesetih. Tada se, po principu klatna, otislo u drugu krajnost koja je dovela do toga da se cetnicki pokret proglasi antifasistickim, uprkos moru dokaza da su cetnici saradjivali s fasistima. O tome je vec prethodno bila tema ovde na blogu u kojoj sam i ja ucestvovao. Moram da kazem da sam na kraju bio veoma razocaran stavovima S. Cvetkovica, kada je rec o kriterijumima na osnovu kojih je procenjivao pouzdanost istorijskih izvora. Posebno sto je na toj temi nastupio kao istoricar. To ne menja znacaj otvaranja ove dugo vremena zabranjene teme. Iako je proslo dosta vremena, mislim da je veoma vazno da se na objektivan nacin suocimo s dogadjajima iz proslosti. Sada je kasno za sudske procese prema onim koji su odgovorni za zlocine (mislim na komunisticke), iako verovatno ima jos poneko u zivotu. Bez obzira na to, vazno je da se sazna puna istina, objektivno, bez preterivanja, a pre svega bez precutkivanja, bilo o kome da se radi.
gorran2 gorran2 13:12 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Propaganda je i u tome što se iznosi samo stanovište jedne strane.

"Posedovao je znatnu imovinu, industrijski mlin i fabriku zejtina. Za vreme okupacije sveo je svoj rad na nužni minimum."

Raditi za vreme okupacije ni u kom slučaju nije bilo moralno neutralno. Nakon pacifikacije Srbije u decembru 1941. ključni ratni cilj okupatora u Srbiji bio je osposobljavanje privrede i njeno stavljanje u službu svojih ratnih potreba.
Usled toga, jedan od glavnih savezničkih ciljeva bio je onemogućiti ih u tome. Rat se nije vodio samo na bojnom polju. Rat privrednog iscrpljivanja bio je jednako važan kao i rat oružjem na frontu.

Kad je Reichsmarschall Göring poslao Franza Neuhausena u Beograd kao »glavnog opunomoćenika za privredu«prema Neuhausenovoj izjavi, rekao mu je sledeće:
»Hvala bogu, vi ne idete tamo da radite za blagostanje potčinjenog naroda, nego da oduzmete sve što je moguće oduzeti... A biće mi savršeno svejedno javite li mi da će narod pod vašom upravom skapati od gladi!«

I zaista, ljudi su umirali od gladi, u Dalmaciji, Lici, Grčkoj. Održavati proizvodnju u svom industrijskom pogonu u takvoj situaciji nije bio ni u kom slučaju neutralan moralni izbor.

Isti slučaj važi i za oblast informisanja, odnosno propagande, i obrazovanja. Neki su imali hrabrosti i dostojanstva da odbiju da rade pod tim uslovima - Ribnikar, prof Miša Đurić...
Neki možda nisu bili u mogućnosti da odbiju, što je takođe realistična mogućnost.

U tom smislu, mera konfiskacije imovine mora se posmatrati mnogo opreznije i argumentovanije.

Bilo kako bilo, ništa od toga naravno ne opravdava likvidaciju bez suda i rđavo postupanje sa porodicom.

Poznato je da su neki članovci porodica "narodnih neprijatelja" imali problema, i tu tamu svakako treba rasvetliti. Međutim, nisam siguran da se može tvrditi da je to bilo pravilo. Poznati su, na primer, ljudi sa izbesnim četničkim bekgraundom, od kojih je jedan postao predsednik vlade, a drugi član predsedništva... Sin jednog istaknutog nemačkog policijskog dužnosnika iz Rume, ratnog zločinca, postao je sudija Vrhovnog suda Srbije...

Stvari jednostavno nigde nisu crno-bele. Prikazivati ih takvima je jednostavno propaganda.
cvele72 cvele72 13:35 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

O tome je vec prethodno bila tema ovde na blogu u kojoj sam i ja ucestvovao. Moram da kazem da sam na kraju bio veoma razocaran stavovima S. Cvetkovica, kada je rec o kriterijumima na osnovu kojih je procenjivao pouzdanost istorijskih izvora

Bosko razocarenje je izgledaobostrano s obzirom da su i prosli put i sad cinjenice neoborive . Uostalom zasto to sud ne utvrdi cinjenice i jednostavno izvrsi eshumaciju i DNK analizu. Materijal o ovm slucaju je predat i postupak pokrenut. Ovde je jedan slucaj a mogao sam ih staviti na hiljade jednako dokumentovanih. Drugo ono sto je vec providno kod ovakvih blogova je da se jave ljudi i skrecu sa teme. /dakle namece se pitanje broja koji nikad nece tacno biti utvrdjen kao kljucno. Sta nije jasno u ovom slucaju ili u dokumentima OZN/e koji govore o ovakvim slucajevima... Mislim da se kod Vas nazalost radi pre svega ideoloskoj blokadi
cvele72 cvele72 13:37 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Bilo kako bilo, ništa od toga naravno ne opravdava likvidaciju bez suda i rđavo postupanje sa porodicom.

Eto i ti dakle siris propagandu....
beli92 beli92 13:44 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Propaganda je i u tome što se iznosi samo stanovište jedne strane.

A znaci Vi zastupate ovde drugu stranu. Koju? Nalogodavaca ovakvih ubistava i masovnih streljanja. Uhvatite se vi i Bosko ruku pod ruku pa u kozaracko kolo. Ionako su Vasi pobedili i niedan komunista nikad nece odgovarati za zlocine koje je ucinio. Puna podrska Cvetkovicu i predlazem da svake nedelje okaci ovde po jedan ovajv slucaj ako nist adrugo da nervira razne gorrane.....
DejanOz DejanOz 13:45 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

gorran2
Stvari jednostavno nigde nisu crno-bele. Prikazivati ih takvima je jednostavno propaganda.

Hm, bas se pitam kako bi identican stav prosao na ovom blogu da je ovo tema o Srebrenici, npr.
Goran Nikolić Goran Nikolić 13:56 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Mislim da je ocigledno da je goran mislio na jednostranost u oceni istorijskih dogadjaja. Problem sa istoriografijom kod nas oduvek jeste bila jednostranost. Zato se dugo nije smela ni otvoriti prica o zlocinima komunista. Tako je bilo sve negde do devedesetih. Tada se, po principu klatna, otislo u drugu krajnost koja je dovela do toga da se cetnicki pokret proglasi antifasistickim, uprkos moru dokaza da su cetnici saradjivali s fasistima. O tome je vec prethodno bila tema ovde na blogu u kojoj sam i ja ucestvovao. Moram da kazem da sam na kraju bio veoma razocaran stavovima S. Cvetkovica, kada je rec o kriterijumima na osnovu kojih je procenjivao pouzdanost istorijskih izvora. Posebno sto je na toj temi nastupio kao istoricar. To ne menja znacaj otvaranja ove dugo vremena zabranjene teme. Iako je proslo dosta vremena, mislim da je veoma vazno da se na objektivan nacin suocimo s dogadjajima iz proslosti. Sada je kasno za sudske procese prema onim koji su odgovorni za zlocine (mislim na komunisticke), iako verovatno ima jos poneko u zivotu. Bez obzira na to, vazno je da se sazna puna istina, objektivno, bez preterivanja, a pre svega bez precutkivanja, bilo o kome da se radi.

Bosko mislim da se varate kod pitanja procene g.Cvetkovica. Mogu reci da je krajnje temeljan i gotovo fantican ida za ovoga sto je objavio na stoje svakako jaki argumenti koji su predati Speciajlnom sudu koji je koliko mi ej poznato pokrenuo predistrane radnje. kao sto ej receno u ovom slucaju ima zivih i ako ste pazljivo citali na redovnom sudskom postupku pred oKS Beograd se i poajvio oficir Ozne koji je posvedocio da je istina ono sto tomic tvrdi . Cvetkovic je cak putovao u Zajecar i istrazivao danima u tamosnjem arhivu i nasao dokument koji ej krunski dokaz da je od 14. decembra 1944 do 11. februara bio u Yatvoru oYne i d aje potom odveden sa ostalima na streljanje . prema spisakovima Ozne samo u Zajecaru i okolini je streljano oko 700 lica tokom 1944/1945. Oostoje spiskovi samih narodnih odbora. E sad blog je kratka forma . Ako ste stvarno dobronamerni i zainteresovani mozemo Vam celu dokumentaciju staviti na uvid....
sladja8292 sladja8292 14:01 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Stvari jednostavno nigde nisu crno-bele. Prikazivati ih takvima je jednostavno propaganda

MISLIM DA SU U OVOM SLUCAJU DALEKO VISE CRNE A KO TO NE VIDI NJEMU SU OCI CRVENE.
gorran2 gorran2 14:06 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

prema spisakovima Ozne samo u Zajecaru i okolini je streljano oko 700 lica tokom 1944/1945. Oostoje spiskovi samih narodnih odbora. E sad blog je kratka forma . Ako ste stvarno dobronamerni i zainteresovani mozemo Vam celu dokumentaciju staviti na uvid....
Tu dokumentaciju svakako vrediobjavljiviti - krajnje je vreme da se tom poslu pristupi ozbiljno.
bosko92 bosko92 14:22 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Goran Nikolić
Bosko mislim da se varate kod pitanja procene g.Cvetkovica. Mogu reci da je krajnje temeljan i gotovo fantican ida za ovoga sto je objavio na stoje svakako jaki argumenti koji su predati Speciajlnom sudu koji je koliko mi ej poznato pokrenuo predistrane radnje. kao sto ej receno u ovom slucaju ima zivih i ako ste pazljivo citali na redovnom sudskom postupku pred oKS Beograd se i poajvio oficir Ozne koji je posvedocio da je istina ono sto tomic tvrdi . Cvetkovic je cak putovao u Zajecar i istrazivao danima u tamosnjem arhivu i nasao dokument koji ej krunski dokaz da je od 14. decembra 1944 do 11. februara bio u Yatvoru oYne i d aje potom odveden sa ostalima na streljanje . prema spisakovima Ozne samo u Zajecaru i okolini je streljano oko 700 lica tokom 1944/1945. Oostoje spiskovi samih narodnih odbora. E sad blog je kratka forma . Ako ste stvarno dobronamerni i zainteresovani mozemo Vam celu dokumentaciju staviti na uvid....


Ono sto sam napisao za Cvetkovica, nisam napisao bez nekog razloga. A to je (citat cvele):

Nekoliko cinjenica :

1. Draza Mihajlovic je posthumno odlikovan za borbu protiv fasizma, Ordenom lente. Ukaz je potpisao predsednik USA.

2. Cetnicki pokret u WWII nije bio iskljucivo srpski. Komandant 1.ravnogorskog korpusa je bio Hrvat Zvonko Vuckovic. U stabu DM bilo je vise Hrvata i Muslimana. Pod komandom JVO bilo je nekoliko hiljada slovenaca.
Dr. Alija Konjhodzic je bio dozivodni podpredsednik srpskog cetnickog pokreta... Primera da je pokret bio jugoslovenski je milion. Problem za tebe i slicne je sto je pokret bio antikomunisticki. Doveka cete nastaviti tupave price o saradnji sa okupatorom. Za takve imam samo jedno pitanje: Zbog cega je onda jedan sorbonski diplomac izabrao da mu stab bude u nekoj vukojebini? Mogao je covek stolovati u Beogradu, piti sampanjac i igradi preferans sa svojim saveznicima.

Odlica argumentacija Kasper , ima jos dosta ubedljivih cinjencao teme da cetnicka ideologija ni izbliza nije fasisticka ali se bojim da su Bulajicevi filmovi i poluvekovna propaganda ucini svoje....


Moram da kazem da je za mene bilo neshvatljivo da neko, ko se ovde predstavlja kao istoricar (a vi jos tvrdite da je temeljan) kao valjan dokaz o antifasitickom pokretu prihvata jedno odlikovanje, uprkos nemackim dokumentima koji se nalaze u americkim arhivima koji nedosvimsleno svedoce o saradnji ravnogorskog pokreta s nemackim nacistima (citirane dokumente mozete naci na pomenutoj temi na svom blogu). A da ne pominjemo saradnju cetnika s italijanskim fasistima u Crnoj Gori i Dalmaciji, sto nijedan ozbiljan istoricar ne dovodi u sumnju. Kako se moze tvrditi da je neki pokret antifasisticki uprkos obilju dokaza o saradnji s fasitima?!

Ili, prihvatiti tvrdnju da je cetnicki pokret bio jugoslovenski na osnovu toga sto je u njemu bio izvestan broj Bosnjaka, ili Slovenaca, upkos jasno dokumentovanoj velikosrpskoj ideologiji, potvrdjenoj u praksi u Istocnoj Bosni i Sandzaku. To je jednako kao sto se sada poneko poziva na onog Morinu i Sejda Bajramovica kao dokaz o brigi Srbije za manjinska prava na Kosovu.

Moguce je da se ovaj komentar Cvetkovicu omakao i da to nije bas tako mislio. Jasno je, ipak, da se o necijim stavovima zauzima stav na osnovu onog sto napisu ili kazu, a ne na osnovu onog sto su mozda zaista mislili, a nisu kazali.

Ovim ja ne dovodim u pitanje kvalitet knjige Cvetkovica, jer je nisam ni procitao. Sasvim je moguce da se zaista radi o veoma kvalitetnom radu. I iskreno se nadam da je tako. Jer se jedino kvalitetnom obradom istorije moze postici onaj cilj koji sam pomenuo u prethodnom postu.cvele72 cvele72 14:42 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva


Moram da kazem da je za mene bilo neshvatljivo da neko, ko se ovde predstavlja kao istoricar (a vi jos tvrdite da je temeljan) kao valjan dokaz o antifasitickom pokretu prihvata jedno odlikovanje, uprkos nemackim dokumentima koji se nalaze u americkim arhivima koji nedosvimsleno svedoce o saradnji ravnogorskog pokreta s nemackim nacistima (citirane dokumente mozete naci na pomenutoj temi na svom blogu). A da ne pominjemo saradnju cetnika s italijanskim fasistima u Crnoj Gori i Dalmaciji, sto nijedan ozbiljan istoricar ne dovodi u sumnju. Kako se moze tvrditi da je neki pokret antifasisticki uprkos obilju dokaza o saradnji s fasitima?!

Ili, prihvatiti tvrdnju da je cetnicki pokret bio jugoslovenski na osnovu toga sto je u njemu bio izvestan broj Bosnjaka, ili Slovenaca, upkos jasno dokumentovanoj velikosrpskoj ideologiji, potvrdjenoj u praksi u Istocnoj Bosni i Sandzaku. To je jednako kao sto se sada poneko poziva na onog Morinu i Sejda Bajramovica kao dokaz o brigi Srbije za manjinska prava na Kosovu.

Moguce je da se ovaj komentar Cvetkovicu omakao i da to nije bas tako mislio. Jasno je, ipak, da se o necijim stavovima zauzima stav na osnovu onog sto napisu ili kazu, a ne na osnovu onog sto su mozda zaista mislili, a nisu kazali.

Ovim ja ne dovodim u pitanje kvalitet knjige Cvetkovica, jer je nisam ni procitao. Sasvim je moguce da se zaista radi o veoma kvalitetnom radu. I iskreno se nadam da je tako. Jer se jedino kvalitetnom obradom istorije moze postici onaj cilj koji sam pomenuo u prethodnom postu.


Bosko mislim da je veoma bezobrazno i nedobronamerno ono sto radite . Tacno je da imamo donele razlicite stavove o karakteru cetnickog pokreta i to smo rekli u proslom blogu i slozilise da se neslazemo...i ppnovo cemo kad bude tema . Ovde je postavljen blog o jednoj od mnogih nevinih zrtava komunisticke represije a po vasim komentarima vidim da ga niste ni pazljivo procitali. Skrecete sa teme i vodite svoj privatni rat protiv cetnika kakve to veze ima s temom. To je nepostovanje pre svega zrtve , kakave veze ima Dusan Tomic sa cetnicima uzgred Kentovi cetnici su mu tokom rata konfiskovali deo imovine i pretili. Pocinjem da sumnjam da ste VI zapravo goranov dvojnik .Ako to budete radili i ubuduce mislim da cu biti primoran da Vam ne odgovaram na komentare i prekinem svaku diskusiju.
bosko92 bosko92 15:00 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

cvele72

Bosko mislim da je veoma bezobrazno i nedobronamerno ono sto radite .


Bojim se ovakav nacin kvalifikovanja sagovornika ne govori lepo o vama. Uopste mi nije bila namera da ponovo otvaram temu o cetnicima. Na prethodnoj temi sam rekao sta sam mislio i nemam ama bas nikakvu volju da ponovo o tome raspravljam. Posebno ne s vama. Cetnici su pomenuti u kontekstu odbrane vaseg rada od strane G. Nikolica, a vezano za moju opasku da sam na prethodnoj temi bio "razocaran stavovima tavovima S. Cvetkovica kada je rec o kriterijumima na osnovu kojih je procenjivao pouzdanost istorijskih izvora." Kako je G. Nikolic osporio tu moju tvrdnju, sasvim je logicno da sam morao da je objasnim. Dakle, tema nisu bili cetnici, vec vas nacin obrade istorijskih izvora. Da budem iskren, jedan od razloga sto vasu knjigu nisam citao bila je upravo rasprava na prethodnom blogu iz koje nisam stekao povoljan utisak o vama, kao istoricaru. Sasvim je moguce da sam u krivu. Na kraju, mozda knjigu i procitam i promenim stav.

cvele72 cvele72 16:04 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

budem iskren, jedan od razloga sto vasu knjigu nisam citao bila je upravo rasprava na prethodnom blogu iz koje nisam stekao povoljan utisak o vama, kao istoricaru. Sasvim je moguce da sam u krivu. Na kraju, mozda knjigu i procitam i promenim stav.

Nije namera bila da Vas kvalifikujem kako rekoste vec upozorim na onosto se cesto desava i sto svi vide a sto po meni nije u redu ,narocito kad su ovakve teme u pitanju. Problem je sto se vama i gorranu i jos ponekom precesto desava (a ja nisam cesto na blogu) da kada se pokrene tema o komunistickom revolucionarnom teroru zamenjujete teze na jedan od tri sasvim providna nacina :
a) a sta su radili cetnici i Nemci tokom rata i slicno
b) insistirate na preciznim brojevima i svodite ceo problem na pitanje broja
c) kvalifikujete autora kao simpatiyera nekog od profasitickih pokreta
d) osporavate nacelno bez udubljivanja u problem, navodeci cinjenice koje se ne ticu direktno teme itd. ....
Mislim da su ovakvi argumenti provaljeni i vec svakom dosadni...
Sto se tice citanjja preostaje Vam da i dalje citate knjige svojih istomisljenika. Ne sudite po blogu jer blog ce Vam suditi.
bosko92 bosko92 16:31 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

cvele72
Nije namera bila da Vas kvalifikujem kako rekoste vec upozorim na onosto se cesto desava i sto svi vide a sto po meni nije u redu ,narocito kad su ovakve teme u pitanju. Problem je sto se vama i gorranu i jos ponekom precesto desava (a ja nisam cesto na blogu) da kada se pokrene tema o komunistickom revolucionarnom teroru zamenjujete teze na jedan od tri sasvim providna nacina :a) a sta su radili cetnici i Nemci tokom rata i slicnob) insistirate na preciznim brojevima i svodite ceo problem na pitanje brojac) kvalifikujete autora kao simpatiyera nekog od profasitickih pokreta d) osporavate nacelno bez udubljivanja u problem, navodeci cinjenice koje se ne ticu direktno teme itd. ....Mislim da su ovakvi argumenti provaljeni i vec svakom dosadni... Sto se tice citanjja preostaje Vam da i dalje citate knjige svojih istomisljenika. Ne sudite po blogu jer blog ce Vam suditi.Na proslom blogu, a vidim da je to i ovde slucaj, imate ozbiljan problem s razumevanjem onog sta vam se kaze. Ja uopste na ovoj temi nisam otvarao pitanje cetnickog pokreta, vec nacina vase obrade istorijskih izvora. Dao sam konkretan primer i obrazlozio zasto u tom konkretnom vase tumacenje istorijskih izvora smatram problematicnim. Ako zelite da to dalje obrazlozim, samo recite. Ipak, ne bih vam to savetovao. Ne biste dobro prosli.

Ja mogu da shvatim da ste u zaru diskusije, zbog zamora, ili jednostavno zbog nesmotrenosti dali komentar koji sam citirao u odgovoru Goranu. Da ste samo rekli da vam se to omaklo, da niste bas tako mislili, ova, po meni nepotrebna diskusija, se ne bi otvarala. Ja bih to uvazio i "mirna Bosna". Umesto toga, vi delite kvalifikacije i lepite etikete, sto je tipicna reakcija kada se nema drugih argumenata.

I, samo da ponovim: uopste ne dovodim u pitanje kvalitet vase knjige. Moguce da je izvanredna, moguce da i nije. O tome cu imati stav kada je procitam (ako je budem citao). U svakom slucaju, pozdravljam otvaranje ove teme, pa u tom smislu i izlazak vase knjige.
cvele72 cvele72 19:03 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Dao sam konkretan primer i obrazlozio zasto u tom konkretnom vase tumacenje istorijskih izvora smatram problematicnim. Ako zelite da to dalje obrazlozim, samo recite. Ipak, ne bih vam to savetovao. Ne biste dobro prosli.

Победили сте честитам, само немојте више четничарити на блогу о комунситичкој репресији и држати лекције из Другог сетског рата, држите се теме и све је ок, вероваћу Вам.
Doctor Wu Doctor Wu 19:16 08.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Hm, bas se pitam kako bi identican stav prosao na ovom blogu da je ovo tema o Srebrenici, npr.

To je drugo, to je posao.
I plaća se.
crossover crossover 19:35 08.11.2008

Audiatur et altera pars

gorran2
Vaš slučaj je modifikovana klasična formula: umesto bombastične cifre, samo efektan opisni termin: masa.

Istina je da je u manje-više u svakom gradu likvidirano nekoliko ljudi pod potpuno neregularnim okolnosima. Činjenica je i da je likvidiran jedan broj naoružanih odmetnika.

Колико видим Ви сте већ пресудили, шта ће Вам онда друга страна.
А и запањен сам чињеницом да баш ја тих "неколико" случајева знам, макар кад је Београд у питању. Ипак, ако је за утеху, постоје живи потомци, документи и сведочења о тим несрећницима који су на правди Бога побијени. Ово није само ствар историографије, већ основног људског достојанства.
jesen92 jesen92 02:32 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Kako se moze tvrditi da je neki pokret antifasisticki uprkos obilju dokaza o saradnji s fasitima?!
...da li je drug Staljin bio komunista? jeste...Da li se komunisti deklarisu kao antifasisti? DA....Da li je drig Staljin napravio savez sa Hitlerom? Da.....Da li se moze tvrditi da su komunisti zaista antifasisti...?
bosko92 bosko92 09:02 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

jesen92
da li je drug Staljin bio komunista? jeste...Da li se komunisti deklarisu kao antifasisti? DA....Da li je drig Staljin napravio savez sa Hitlerom? Da.....Da li se moze tvrditi da su komunisti zaista antifasisti...?


Ne znam sta da vam kazem. Niste jedini, a niste ni prvi, koji istoriju tumaci na ovakav nacin. No, vi se barem ne predstavljate kao istoricar.
Goran Nikolić Goran Nikolić 11:31 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Ne znam sta da vam kazem. Niste jedini, a niste ni prvi, koji istoriju tumaci na ovakav nacin. No, vi se barem ne predstavljate kao istoricar

Voleo bih i da se vi predstavite da vidimo kakva su i vase kvalifikacije. Zar to nije fer?
bosko92 bosko92 13:07 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Goran Nikolić
Ne znam sta da vam kazem. Niste jedini, a niste ni prvi, koji istoriju tumaci na ovakav nacin. No, vi se barem ne predstavljate kao istoricar

Voleo bih i da se vi predstavite da vidimo kakva su i vase kvalifikacije. Zar to nije fer?


Nije uobicajeno da se na blogu od ucesnika zahteva da se predstave. Posebno ne vidim razlog da se traze kvalifikacije vezano za gore citirani komentar. Stav kojim se dovodi u pitanje antifasizam Rusije, cija je armija u borbi protiv fasizma imala vise zrtava nego sve ostale drzave zajedno, je toliko besmislen da nije potrebno imati strucne kvalifikacije da bi se to znalo. Za to je dovoljno i elementarno znanje prosecno obavestenog coveka.

Ako vam je stalo da znate ko sam i koje su moje kvalifikacije, mozete mi se javiti na pm.
jesen92 jesen92 13:07 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Ne znam sta da vam kazem. Niste jedini, a niste ni prvi, koji istoriju tumaci na ovakav nacin. No, vi se barem ne predstavljate kao istoricar.
...nije mi svojstveno da lazem pa zato ne mogu reci da sam istoricar kad nisam...ja sam tehnicke struke a nama je razmisljanje malo suzeno na logiku..:)
jesen92 jesen92 13:28 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Stav kojim se dovodi u pitanje antifasizam Rusije, cija je armija u borbi protiv fasizma imala vise zrtava nego sve ostale drzave zajedno, je toliko besmislen da nije potrebno imati strucne kvalifikacije da bi se to znalo. Za to je dovoljno i elementarno znanje prosecno obavestenog coveka.
....izvinite, ali drug Staljin nije Rusija....ruski narod jeste jedan napacen narod koji je zaaista imao vise zrtava nego sve ostale drzave zajedno i u ratu i pre i posle drugog svetskog rata...verujem da je stradalnicima i njihovim porodicama sve jedno ko su ubice...nemci/fasisti ili drugovi/antifasisti....ne radi se tu o bilo kom "Tomicu" tj pojedincu koji moze biti za nesto kriv ili ne, radi se o milionima ljudi koji su stradali po raznim gulazima, sto bi takodje trebalo da zna prosecno obavesten covek, a tu cinjenicu je nemoguce objasniti nekakvom krivicom istih vec samo genocidom nad sopstvenim narodom koji razlicito misli....Genocid je uvek genocid bez obzira na kojoj je "osnovi" baziran.....Ovo je ipak trol u odnosu na temu pa se izvinjavam autoru..
Doctor Wu Doctor Wu 13:55 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Stav kojim se dovodi u pitanje antifasizam Rusije, cija je armija u borbi protiv fasizma imala vise zrtava nego sve ostale drzave zajedno, je toliko besmislen da nije potrebno imati strucne kvalifikacije da bi se to znalo.

Pobogu, ko dovodi u pitanje antifašizam Rusije??? Tema bloga je srspki komunisti, njihovi zločini prema viđenijim pripadnicima srpskog naroda i prikrivanje tragova istih (zločina). Zašto zamenjujete teze i zašto odmah pribegavate manihejskom tumačenju istorije, ili mi ili oni? Da li je moguće da su, više od 60 godina kasnije, strasti još uvek toliko uzavrele (i to, koliko vidim, prevashodno kod sinova i unuka zločinaca) da je nemoguće voditi normalnu i uravnoteženu diskusiju o ovim događajima? Šta će vas smiriti? Kad svi odemo iz jebene Srbije i kad samo vi ostanete tamo sa svojim kozaračkim kolima i proleterskim brigadama?
bosko92 bosko92 14:16 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Doctor Wu
Pobogu, ko dovodi u pitanje antifašizam Rusije???


Ocigledno je da niste "pratili radnju". Moj post se odnosio na ovaj prethodni post:

...da li je drug Staljin bio komunista? jeste...Da li se komunisti deklarisu kao antifasisti? DA....Da li je drig Staljin napravio savez sa Hitlerom? Da.....Da li se moze tvrditi da su komunisti zaista antifasisti...?


I ne vidim razlog da meni imputirate "ili mi ili oni". I na ovom i na jednom prethodnom blogu sam veoma jasno napisao sta mislim o komunistickim zlocinima (na ovom sam pozvao i na izvodjenje pred sud prezivelih komunistickih zlocinaca, ako ih jos ima zivih).

Jedna od stvari koja mi najvise smeta jeste upravo takva vrsta jednostranosti, pa ako se kaze nesto lose o jednom od ta dva pokreta, odmah se svrstava u pristalice onog drugog pokreta. Potpuno se prenebegava mogucnost da se moze imati lose ili nijansirano misljenje o oba pokreta.

Izvinite, ali ja ne zivim u takvom crno-belom svetu. Crno-bela boja mi je bliska jedino u sportu^^


Goran Nikolić Goran Nikolić 17:06 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Ako vam je stalo da znate ko sam i koje su moje kvalifikacije, mozete mi se javiti na pm.

Nije uobicajeno znamali ako imate hrabrosti recite narodu sto se stidite kakve su Vam kvaliakcije kad vec drugima drzite, lekcije, gde ste istrazivali, naucni radovi itd... ionako ako mi se predstavite privatno otkud znate da necu da Vas odam?
bosko92 bosko92 22:13 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Nije uobicajeno znamali ako imate hrabrosti recite narodu sto se stidite kakve su Vam kvaliakcije kad vec drugima drzite, lekcije, gde ste istrazivali, naucni radovi itd... ionako ako mi se predstavite privatno otkud znate da necu da Vas odam?


Kada vec insistirate, recicu da je moja strucna kvalifikovanost da raspravljam o ovoj temi sigurno ispred vase (procitao sam vas profil). Zivim u inostranstvu i vecina mojih radova je tamo objavljena (US, UK...). I mogu da kazem da znam sta je metodologija pisanja strucnih radova u drustvenim naukama. Ja uopste ne sumnjam u ono sto ste rekli da je S. Cvetkovic ulozio ozbiljne napore u istrazivanju i prikupljanju gradje. Ali, ako se radi o strucnom radu, onda je veoma bitno kako se tumaci i prezentira tako prikupljena gradja. Ja imam ozbiljnih rezervi kada je taj deo u pitanju na osnovu utiska koji sam o Cvetkovicu stekao na prethodnom blogu. To je samo potvrdjeno na ovom blogu, na osnovu nacina na koji je prezentirao rezultate svojih istrazivanja (da i ne pominjem njegov nivo komunikacije, koji je skandalozan). Kada se radi o metodoloskom pristupu u istrazivanju ratnih zlocina, zna se kako se to radi. Veoma je bitno sacuvati objektivnost, a izbeci pristup opeterecen emocijama i unapred zauzetim stavom o tome kako rezultat treba da izgleda, kao i nacin prezentacije koji je sracunat na izazivanje emocija. Osim ako se radi o nivou "zute stampe", ili, u boljoj varijanti, o beletristici. A ja sam shvatio da se radi o strucnom radu, koji bi trebao da se bazira na statistici, da se fokusira na strukturu zrtava progona (pol, starost, obrazovanje i tome sl.), a ne na licne drame pojedinaca. Mogu dati masu citata koji dovode u sumnju upravo ono sto sam naveo kako treba pisati jedan strucan rad iz istorije, odnosno koji su jasna ilustracija kako se ne treba pisati. Tipican primer (izabran nasumice):

"Posle nekoliko meseci skrivanja mi smo se legalizovali i uselili u jednu praznu sobu. Iz dve trafike u Sarajevskoj ulici majka je izmolila tri prazna sanduka od duvana koje smo kao "nameštaj'' za spavanje i sedenje uneli u sobu."

Ako je u ovom tonu pisana knjiga S. Cvetkovica, onda mi je i ovo dovoljno da odlucim da ne bacam pare i ne trosim svoje vreme. A ne sumnjam da ce se knjiga, s obzirom na temu i nacin njene obrade, dobro prodavati.

Moguce je da sam ja bio u zabludi i da se ne radi o strucnom radu. U tom slucaju moje izvinjenje i autoru i vama, kao domacinu bloga.
cvele72 cvele72 23:03 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

ja sam shvatio da se radi o strucnom radu, koji bi trebao da se bazira na statistici, da se fokusira na strukturu zrtava progona (pol, starost, obrazovanje i tome sl.), a ne na licne drame pojedinaca. Mogu dati masu citata koji dovode u sumnju upravo ono sto sam naveo kako treba pisati jedan strucan rad iz istorije, odnosno koji su jasna ilustracija kako se ne treba pisati. Tipican primer (izabran nasumice):

"Posle nekoliko meseci skrivanja mi smo se legalizovali i uselili u jednu praznu sobu. Iz dve trafike u Sarajevskoj ulici majka je izmolila tri prazna sanduka od duvana koje smo kao "nameštaj'' za spavanje i sedenje uneli u sobu."

Ako je u ovom tonu pisana knjiga S. Cvetkovica, onda mi je i ovo dovoljno da odlucim da ne bacam pare i ne trosim svoje vreme. A ne sumnjam da ce se knjiga, s obzirom na temu i nacin njene obrade, dobro prodavati.

PA OVO Je STRASNO! Sad mogu reci i bezobrazno jer vi u stvari niste ovaj blog ni kako treba procitali. Ovo je ispovest Dobrivoja Tomica emigranta iz njegovih memoara Crveno sunce u zenitu a ne isecak iz moje knjige! U knjizi Izmedju srpa i cekica naci cete na 650 strana i mnogo statistike i nacionalne i socijalne strukture kao i istorije secanja sve na osnovu dokumentaovanih izvora iz svih domacih dostupnih arhiva kao i arhiva KP Domova itd. Pa vi ste me hvalili na proslom blogu jer pisem dokumentovano to je proverljivo ,nemojte sad da kopipejstiram, dok niste saznali da se bas ideoloski ne slazemo. Dakle ovaj blog cak niste pazljivo ni procitali a komentarisete i to je skandalozno. Jedino ste u pravu moje delovanje na blogu jeste da sracunato da izazove emocije i rekaciju i drago i je da uspevam. Nego sta ste vi objavili gde ste i sta istrazivali ako Vam nije problem recite nije valjda da nista u Srbiji nemate objavljeno?
bosko92 bosko92 23:35 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

cvele72
Ovo je ispovest Dobrivoja Tomica emigranta iz njegovih memoara Crveno sunce u zenitu a ne isecak iz moje knjige!


Pa zasto to niste jasno napisali u blogu? Mogli ste lepo da kazete na pocetku teksta da se radi o odlomku iz gore navedene knjige. Umesto toga, tekst pocinjete sa: "...O svojoj interesantnioj ali tragičnoj sudbini u narednim redovima govori sam Dobrivoje Tomić..." , pri cemu uopste ne dajete podatak da je tekst izvod iz knjige D. Tomica, ostavljajuci citaoca u nedoumici o cemu se radi. A valjda je osnovni red da kada se nesto citira da se daju osnovni podaci o tome odakle je citat - naziv knjige, izdavac itd. Vi to nigde niste naveli. A trebali ste. Dodatnu konfuziju izaziva deo teksta na kraju u kome stoji: "Institut sa savremenu istoriju u Beogradu takođe je od Tužilaštva obavešten da je pokrenut pretkrivični postupak u slučaju stradanju Dušana Tomića." Da li je i ovo citat iz knjige? Imao sam utisak da nije.

Nacin na koji ste prezentirali ovaj tekst iz tudje knjige je samo jos jedna potvrda da imate problem s metodologijom pisanja. Ne bi bilo lose da malo na tom poradite i da na pocetku svake buduce knjige objasnite metodoloski pristup koji koristite.

U svakom slucaju, hvala na pojasnjenju.

PS
Ovaj put sam jos dobro prosao. Bez kletvi.
beli92 beli92 23:39 09.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Kada vec insistirate, recicu da je moja strucna kvalifikovanost da raspravljam o ovoj temi sigurno ispred vase (procitao sam vas profil). Zivim u inostranstvu i vecina mojih radova je tamo objavljena (US, UK...). I mogu da kazem da znam sta je metodologija pisanja strucnih radova u drustvenim naukama.

Smuti pa prospi. Kazite cime se bavite koje ste struke i sta i strazujete, kad vec delite lekcije. Gore stvarno pise da je Srdjan Cvetkovic domacin a ne autor bloga a i iz teksta se to lepo i vidi, ko cita. Medjutim izgleda da zaista vi citate samo istomisljenike,....
cvele72 cvele72 00:22 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

itd. Vi to nigde niste naveli. A trebali ste. Dodatnu konfuziju izaziva deo teksta na kraju u kome stoji: "Institut sa savremenu istoriju u Beogradu takođe je od Tužilaštva obavešten da je pokrenut pretkrivični postupak u slučaju stradanju Dušana Tomića." Da li je i ovo citat iz knjige? Imao sam utisak da nije.

Nacin na koji ste prezentirali ovaj tekst iz tudje knjige je samo jos jedna potvrda da imate problem s metodologijom pisanja. Ne bi bilo lose da malo na tom poradite i da na pocetku svake buduce knjige objasnite metodoloski pristup koji koristite.

U svakom slucaju, hvala na pojasnjenju.

Dokaz da niste payljivo citali u tekstu pise : ,,
,,Gotovo posle šeszdest godina prvi put dolazim u rodno mesto, Boljevac. Povodom objavljivanja moje dvotomne knjige "Crveno sunce u zenitu'' i knjige istoričara Mr. Srđana Cvetkovića "Između srpa i čekića'' organizovane su promocije i tribine po Srbiji sa temom Represija u Srbiji od 1944. do 1953. god.. Na predavanju u Boljevcu ispod Rtnja, u kome je učestvovao i direktor Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, Dr. Momčilo Pavlović,..." Dakle kako mogu u svojoj knjiyi pisati o njenoj promociji?
Inace ovo je pisano svedocenje ya potrebe bloga a u knjizi je na mnogo detaljniji i dokumentovaniji nacin to Tomic opisao, a da bikao vestak predao sve relevantne dokumente sudu morao sam detaljno pregledati sve arhive putovati Yajecar i gotovo tri meseca se baviti ovim slucajem, ali ovo je ipak BLOG i ovako pitku formu nayalost ne cita previse ljudi.....
Ne znam odkud Vam kletve... ali to je valjda deo Vase metodologije podmetanja i zamene teza samo sam Vas upoyorio da se drzite teme sto je najveci problem na blogu..
cvele72 cvele72 01:06 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

E, da, ako "blog ce Vam suditi" nije kletva, onda sta je? Pretnja? Anatema?

Posto ovde disonantna misljenja ocigledno nisu dobrodosla, samo nastavite. Necu vam vise kvariti idilu. Osim ako me budete ponovo prozivali.


Ama dragi Bosko rasprave samo dizu citanost sta Vam je. Neka cveta hiljadu cvetova samo se drzimo teme,to je bila poenta, trebalo bida smo oko toga saglasni. Svaka druga kritika je ok. Takodje voleo bi da znam s kim raspravljam ako se vec poteze argument ko se za sta predstavlja ali ako Vam je to problem neka ,samo nismo ravnopravni...
Ono sa ,,blog ce vam suditi" valjda ste razumeli da je samo aluzija na onu hriscanskiu ,,ne sudi jer ce ti biti sudjeno" jer ste rakli kako ste citajuci komentare na blogu doneli sud, ako niste to je bila samo zajedljiva sala...
Ne bi voleo da izgubim svog glavnog kriticara na blogu. Pozz
d_sandic d_sandic 12:24 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Mislim da je ocigledno da je goran mislio na jednostranost u oceni istorijskih dogadjaja. Problem sa istoriografijom kod nas oduvek jeste bila jednostranost. Zato se dugo nije smela ni otvoriti prica o zlocinima komunista. Tako je bilo sve negde do devedesetih. Tada se, po principu klatna, otislo u drugu krajnost koja je dovela do toga da se cetnicki pokret proglasi antifasistickim, uprkos moru dokaza da su cetnici saradjivali s fasistima.


Na osnovu mnogih dokaza o saradnji KPJ i ustaša, sledeći vašu logiku možemo reći da je partizanski pokret produžena ruka ustaštva.
gorran2 gorran2 13:57 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Na osnovu mnogih dokaza o saradnji KPJ i ustaša, sledeći vašu logiku možemo reći da je partizanski pokret produžena ruka ustaštva.
Ovo je, naravno, sledeća omiljena teza koja se iznova i iznova plasira već dvadeset godina, i izgleda da je Gebels bio u pravu. Ponovljena je naravno više od 1000 puta, i za neke već izgleda postala istina.

Uzgred, srodne kampanje se već duže vreme pokreću i u Hrvatskoj. Pre 6 godina nekakva "nevladina organizacija" podnela je krivičnu prijavu za delo krivično ratnog zločina protiv komandanata 13. proleterske i 4. kordunaške brigade, Rade Bulata i Petra Kleuta, i još nekih oficira, a na osnovu - inače nespornog - dokumenta kojim izveštavaju da su naredili streljanje "najmanje 218 zarobljenih ustaša i najmanje 21 zarobljenog domobrana" u Krašiću, za novu godinu 1943.

Javni tužilac nije prihvatio prijavu i nije pokrenuo krivični postupak, uprkos potpunoj nespornosti samog dela.

Inače, s obzirom na priličnu količinu literature i dokumentacije koju sam pregledao, mislim da mogu odgovorno da tvrdim:

Najverovatnije ne postoji ni jedan jedini oficir NOVJ koji nije lično naredio, ili bio upoznat i saglasan sa streljanjem zarobljenika.

Najverovatnije to važi za sve vojske koje su ratovale u Jugoslaviji u WW2.

Moguće je čak da su, u nekom širem smislu, po nekim današnjim kriterijumima, svi učesnici rata bili i ratni zločinci.

Na primer, lično Tito je potpisao proglas kojim se obznanjuje 130 zarobljenih ustaša u Bihaću novembra 1942.
To je jednostavno bila ustaljena praksa - Prijedor, Sanski Most, Ključ, Livno, Jajce, Imotski, Kupres, Vlasenica, Zvornik, Bugojno, Tuzla... - za sva ta mesta postoje svedočanstva, izveštaji i proglasi o streljanju vojnika i civilnih službenika NDH još u toku 42/43, prilikom zauzimanja od strane NOVJ. Da i ne pominjem Bleiburg...
d_sandic d_sandic 14:08 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

16. muslimanska brigada NOV je do septembra 43. bila elitna ustaška jedinica. Pavelić je 'nekako' pobegao i nikad nije izručen Jugoslaviji. Jasenovac je radio dok su se partizani 'odmarali' par desetina kilometara dalje.... Sporazum Pijade Budak... Sa druge strane priglupi američki predsednik odlikuje D.M. za borbu protiv fašizma. Neupućeni Ler optužuje gerilce JVO za probleme Vermahta na Balkanu. Da , ja sam Gebelsov unuk.
gorran2 gorran2 14:14 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Čitao sam i ja "radove" Miloslava Samardžića
Verujte, ne vredi ih uzimati zdravo za gotovo - ispašćete smešni u uzbiljnijem društvu...
d_sandic d_sandic 14:19 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

gorran2
Čitao sam i ja "radove" Miloslava Samardžića Verujte, ne vredi ih uzimati zdravo za gotovo - ispašćete smešni u uzbiljnijem društvu...Postoji jedna smešnija stvar, verujte. Pokušaj rehabilitacije komunizma. Likovi su se borili za vlast po principu:' sto glava za moju fotelju'. Ko posumlja u ispravnost na Goli otok ! Ko progovori , 133. član o verbalnom deliktu... Davno prošlo, ne ponovilo se!
bosko92 bosko92 14:39 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

cvele72
E, da, ako "blog ce Vam suditi" nije kletva, onda sta je? Pretnja? Anatema?Posto ovde disonantna misljenja ocigledno nisu dobrodosla, samo nastavite. Necu vam vise kvariti idilu. Osim ako me budete ponovo prozivali.

Ama dragi Bosko rasprave samo dizu citanost sta Vam je. Neka cveta hiljadu cvetova samo se drzimo teme,to je bila poenta, trebalo bida smo oko toga saglasni. Svaka druga kritika je ok. Takodje voleo bi da znam s kim raspravljam ako se vec poteze argument ko se za sta predstavlja ali ako Vam je to problem neka ,samo nismo ravnopravni... Ono sa ,,blog ce vam suditi" valjda ste razumeli da je samo aluzija na onu hriscanskiu ,,ne sudi jer ce ti biti sudjeno" jer ste rakli kako ste citajuci komentare na blogu doneli sud, ako niste to je bila samo zajedljiva sala... Ne bi voleo da izgubim svog glavnog kriticara na blogu. Pozz


Dvoumio sam da li da se ponovo javim. Ne izdrzah. Povod je smesan. Naime, juce su se na ovom blogu desavale cudne stvari. Javio se lik koji se predstavlja kao "beli92" i uputio niz primedbi na moje pisanje. OK. Nije problem. Seo sam i napisao odgovor. Medjutim, sta se desilo? Post tog "belog92" je volsebno nestao, a umesto njega se "namestio" post koji je potpisao "cvele72", gotovo identicnog sadrzaja. Nakon nekoliko sati i moj odgovor "belom92" je takodje volsebno nestao. Pretpotstavljam, zato sto se u mom odgovoru citira deo posta "belog92" koji je bestragom nestao. Bolje, dakle, izbrisati i taj trag koji vodi do bestraga.(^-*)

Ne treba biti Sherlock Holmes da bi se shvatilo sta je bilo posredi. I ranije sam slusao price da na blogovima i forumima postoje ljudi koji registruju po vise nickova, pa onda jedan drugom daju podrsku. Po principu "ti meni serdare - ja tebi vojvodo". Sada sam video kako to u praksi funkcionise. Priznajem, bilo mi je simpaticno.

P.S.
Izvinjavam se zbog trola.
cvele72 cvele72 21:23 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Ne treba biti Sherlock Holmes da bi se shvatilo sta je bilo posredi. I ranije sam slusao price da na blogovima i forumima postoje ljudi koji registruju po vise nickova, pa onda jedan drugom daju podrsku. Po principu "ti meni serdare - ja tebi vojvodo". Sada sam video kako to u praksi funkcionise. Priznajem, bilo mi je simpaticno.

Kucate na pogresnu adresu. Mozda i postoje ljudi sa vise nickova ali ja imam samo jedan i nisam neko ko visi na blogu i nadgornjava se svaki dan. I meni su obrisana dva posta a video sam i goranu nikolicu i jos jednom liku koji je pominjao njegovu sestru. Ako je neko nesto brisao to je goran ili moderacija. Ja vam nisam nista brisao ni sad ni prosli put , niti imam mogucnosti, procitao sam i odgovrio Vam. Sto se tice sadrzaja morao sam primetiti,nevezano od drugih, da je nemoguce da u knjizi pisem o promociji iste te knjige. Dakle, nisam Vam ja obrisao post. POzzz
bosko92 bosko92 22:45 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

cvele72
Ne treba biti Sherlock Holmes da bi se shvatilo sta je bilo posredi. I ranije sam slusao price da na blogovima i forumima postoje ljudi koji registruju po vise nickova, pa onda jedan drugom daju podrsku. Po principu "ti meni serdare - ja tebi vojvodo". Sada sam video kako to u praksi funkcionise. Priznajem, bilo mi je simpaticno.Kucate na pogresnu adresu. Mozda i postoje ljudi sa vise nickova ali ja imam samo jedan i nisam neko ko visi na blogu i nadgornjava se svaki dan. I meni su obrisana dva posta a video sam i goranu nikolicu i jos jednom liku koji je pominjao njegovu sestru. Ako je neko nesto brisao to je goran ili moderacija. Ja vam nisam nista brisao ni sad ni prosli put , niti imam mogucnosti, procitao sam i odgovrio Vam. Sto se tice sadrzaja morao sam primetiti,nevezano od drugih, da je nemoguce da u knjizi pisem o promociji iste te knjige. Dakle, nisam Vam ja obrisao post. POzzz


Kada se brise neki post, onda se to radi s nekim razlogom. Zar ne? Zaista je cudno da se u desetak minuta nakon sto se pojavio jedan post taj post izbrise, a pod drugim nickom pojavi gotovo identicni tekst. Takodje je cudno da se izbrise moj post koji apsolutno ni po kojem kriterijumu nije bio za brisanje. Uostalom, trag mog posta je ostao u vasem odgovoru meni i iz vaseg pomirljicvog tona se moze izvesti zakljucak da moj post nije bio uvredljiv da bi bio za brisanje (za razliku od posta koji je pominjao Goranovu sestru). . Naravno, nemam nameru da vrsim istragu, a mogli ste da vidite da uopste nisam ljut sto se ovo brisanje desilo. Zaista nisam.

Vidimo se na nekoj od sledecih tema.

Bosko
cvele72 cvele72 23:31 10.11.2008

Re: istina je prva žrtva

Uostalom, trag mog posta je ostao u vasem odgovoru meni i iz vaseg pomirljicvog tona se moze izvesti zakljucak da moj post nije bio uvredljiv da bi bio za brisanje (za razliku od posta koji je pominjao Goranovu sestru). . Naravno, nemam nameru da vrsim istragu, a mogli ste da vidite da uopste nisam ljut sto se ovo brisanje desilo. Zaista nisam.

Vidimo se na nekoj od sledecih tema.

Bosko

Bosko nekako je nestalo u zadnjih sat vremena 10 komentara i to potpuno korektnih i ja ih nisam obrisao. Moje su mogucnosti da brisem kolko i Vase ovo nije moj blog, pa ako mi verujete verujete. Svidja mi se to sto razmisljate ali u dobrim detektivskim pricama ubica je uvek neko drugi.
pozdrav do sledece teme
Inner Party Inner Party 15:12 08.11.2008

Strasno

Moj otac je rehabilitovan marta 2008. god. na osnovu Zakona o rehabilitaciji. U rešenju se utvrđuje da je Dušan Tomic februara 1945. god. lišen života od strane OZN-e Zaječar, bez suda i krivice, iz ideološko-političkog razloga, te je njegova smrt ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Nazalost od odgovornih za ove zločine još niko nije odgovarao a po svoj prilici tako će i ostati....


Ali sta ova drzava jos moze da uradi?!
Mozda da se izvini?
bosko92 bosko92 15:23 08.11.2008

Re: Strasno

Inner Party
Moj otac je rehabilitovan marta 2008. god. na osnovu Zakona o rehabilitaciji. U rešenju se utvrđuje da je Dušan Tomic februara 1945. god. lišen života od strane OZN-e Zaječar, bez suda i krivice, iz ideološko-političkog razloga, te je njegova smrt ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Nazalost od odgovornih za ove zločine još niko nije odgovarao a po svoj prilici tako će i ostati....Ali sta ova drzava jos moze da uradi?!Mozda da se izvini?


Ne znam da li ima jos ko ziv u Srbiji od komunistickih rukovodilaca koji su odgovrni za masovna streljanja i ostale zlocine? Secam se da je u Sloveniji bio pokrenut postupak protiv Mitje Ribicica, ali ne znam da li mu je sudjeno. Mislim da bi bilo dobro da se i u Srbiji uradi nesto slicno, upravo da bi se pokazao odnos drzave prema zlocinu. To bi bilo bitno ne samo zbog proslosti, ali, svakako, i zbog proslosti.
Inner Party Inner Party 15:31 08.11.2008

Re: Strasno

bosko92
To bi bilo bitno ne samo zbog proslosti, ali, svakako, i zbog proslosti.


S' obzirom koliko je nase sudstvo preoptereceno i kollko se procesi otezu, nema od toga nista!
Sto se mene tice, neka se time bave istoricari...
Sepulturero Sepulturero 17:23 08.11.2008

Драган Витомировић?

У прилогу број 6 је чланак о ликвидацијама који је потписао Драган Витомировић. Да ли је то онај исти који је покренуо случај "хладњаче"?
cvele72 cvele72 18:55 08.11.2008

Re: Драган Витомировић?

У прилогу број 6 је чланак о ликвидацијама који је потписао Драган Витомировић. Да ли је то онај исти који је покренуо случај "хладњаче"?

Бивши припадник и функционер Службе државне безбедности Србије, касније новинар деведесетих, Драган Витомировић из Зајечара (који се прочуо објављивањем приче о хладњачама са Албанцима у Дунаву после 2000.) изгледа се оглушио о наредбу о спаљивању документа. Он је задржао у личном поседу један део историјске грађе која је била намењена уништавању која се углавном односи на четнички покрет и послератну комунистичку репресију и стрељања без суда, склонио од уништавања крајем шездесетих и касније деведесетих објављивао као фељтон у часописима Ревија 92, Илустрована политка и Тимочка крими ревија. Поменту грађа, у коју смо и сами делимично имали увид односи се на спискове о делатности равногорских одбора, и досијема о лицима из квислиншких организација са терена источне Србије, спискови за проверу појединих лица пре свега интелектуалаца са Зајчарског округа као и спискови лица која су стрељана или треба да буду стрељана као ратни злочни и народни непријатељи и сличне ствари интересантне пре свега историчарима. Овај податак би могло да буде индиција о томе каква је грађа између осталог уништавана приликом ревизије по паду Ранковића 1966.Индикативно је да је исти новинар бивши припадник Државне безбедности који се прочуо по објављивање податак о хладњачи са телима Албанаца на Дунаву убрзо крајем 2002. нађен мртав у колима на путу Зајечар- Књажевац док је други његов колега који се бавио сличном тематиком Десимир Миленовић извршио самоубиство током 2007.
Doctor Wu Doctor Wu 10:10 09.11.2008

Re: Драган Витомировић?

Čoveče, u toj Srbiji UDBA na sve strane: u Helsinškim odborima, u NGO, u partijama na vlasti, u opoziciji, po redakcijama, televizijama, advokatskim kancelarijama. Kao Hidra. Užas.
Goran Nikolić Goran Nikolić 11:40 09.11.2008

Re: Драган Витомировић?

Čoveče, u toj Srbiji UDBA na sve strane: u Helsinškim odborima, u NGO, u partijama na vlasti, u opoziciji, po redakcijama, televizijama, advokatskim kancelarijama. Kao Hidra. Užas.

Sudeci prema nekim komentarima ima saradnika ako ne i operatiaca i na bogu.
Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 19:34 08.11.2008

Nazalost

ovakvih prica je mnogo, stalno cujem po neku koja na ovu podseca.
gorio92 gorio92 23:11 08.11.2008

Nemam reči

Strašno.
behemot123 behemot123 23:13 08.11.2008

Pitanje

Obespravljeni smo u svemu, pa i na dalji život. Uskoro hoće i majku da likvidiraju, a nas decu u sirotinjske domove da strpaju. Bežimo u Beograd i skrivamo se, majka u Kosovskoj ulici, a sestra i ja u suterenu Nebojšine ulice - ako uhvate jedne da ne uhvate druge. Strah nas muči više od gladi....
Posle nekoliko meseci skrivanja mi smo se legalizovali i uselili u jednu praznu sobu. Iz dve trafike u Sarajevskoj ulici majka je izmolila tri prazna sanduka od duvana koje smo kao "nameštaj'' za spavanje i sedenje uneli u sobu. Kao narodni neprijatelji nemamo...

Saosecam sa pogibijom Vaseg oca. Krupne kapitaliste je posle rata trebalo poslati na prinudni rad u neku fabriku, ne u smrt. Samo mi nije jasno, kako vi deca „bezite u Beograd” pravo u najstrozi centar. Kosovska, Nebojsina, kradja gajbica iz Sarajevske ulice. Oprostite na cinizmu, ali zar nije logicno da, recimo, posle ubistva Vaseg oca, zavrsite u Krnjaci?
DejanOz DejanOz 23:20 08.11.2008

Re: Pitanje

behemot123
Krupne kapitaliste je posle rata trebalo poslati na prinudni rad u neku fabriku, ne u smrt.
Bas me zanima, a sta biste vi (druze) sa sitnijim, nejakim kapitalistima? Njih za potpalu?
Goran Nikolić Goran Nikolić 00:58 09.11.2008

Re: Pitanje

Saosecam sa pogibijom Vaseg oca. Krupne kapitaliste je posle rata trebalo poslati na prinudni rad u neku fabriku, ne u smrt. Samo mi nije jasno, kako vi deca „bezite u Beograd” pravo u najstrozi centar. Kosovska, Nebojsina, kradja gajbica iz Sarajevske ulice. Oprostite na cinizmu, ali zar nije logicno da, recimo, posle ubistva Vaseg oca, zavrsite u Krnjac

Logika je prosta, ako samo malo razmislite najteze je biti narodni neprijatelj u malom mestu kao sto je Boljevac, tamo Vas svi znaju, dok je veliki grad suma i u njemu se moze nestati a glava ostati an ramenima . Cudna je ta Vasa empatija kad vas od svega boli to sto je covek spavao an kartonima oko zeleznicke a ne negde u okolnim selima kao sto su Krnjaca, Ovca i Borca. Sto se mene tice ja bi pre slao na prinudni rad one sto bi da otimaju ljudima imovinu, streljaju bez suda isalju na prinudni rad...Nista licno...
nsarski nsarski 01:21 09.11.2008

Re: Pitanje

Saosecam sa pogibijom Vaseg oca. Krupne kapitaliste je posle rata trebalo poslati na prinudni rad u neku fabriku, ne u smrt.

Pogibijom? To nije bila pogibija nego brutalno ubistvo iz ideolosko-pljackaskih razloga.
Nastavak recenice ne vredi komentarisati, ona sama za sebe govori o njenom autoru. Tu "saosecanja" nema nikakvog.
behemot123 behemot123 11:30 09.11.2008

Re: Pitanje

Izvinjavam se, nisam hteo da zvucim grubo i ispalo je „crveno”, sto mi nije bila namera. Stavise, opsednut sam zlocinima komunista, pogotovo Golim Otokom, kao autenticnim fenomenom nasilja, svojstvenom balkanskom podneblju. U tekstu nedostaje niz podataka, pre svega o biografiji oca (nije dovoljno reci da je bio vredan i uspesan covek), kao i vise detalja oko dolaska u Beograd. Pretpostavljam da vise o tome ima u knjizi, koju bih vrlo rado procitao. Jos jednom, izvinite na suvisnoj grubosti. Valjda je bilo u duhu mog nadimka
Goran Nikolić Goran Nikolić 11:38 09.11.2008

Re: Pitanje

Izvinjavam se, nisam hteo da zvucim grubo i ispalo je „crveno”, sto mi nije bila namera. Stavise, opsednut sam zlocinima komunista, pogotovo Golim Otokom, kao autenticnim fenomenom nasilja, svojstvenom balkanskom podneblju. U tekstu nedostaje niz podataka, pre svega o biografiji oca (nije dovoljno reci da je bio vredan i uspesan covek), kao i vise detalja oko dolaska u Beograd. Pretpostavljam da vise o tome ima u knjizi, koju bih vrlo rado procitao. Jos jednom, izvinite na suvisnoj grubosti. Valjda je bilo u duhu mog nadimka

Knjige ima skoro u svim bibliotekama osim u Zajecarskoj gde je slucajno ukradena.
gorio92 gorio92 11:38 09.11.2008

Re: Pitanje

Saosecam sa pogibijom Vaseg oca. Krupne kapitaliste je posle rata trebalo poslati na prinudni rad u neku fabriku, ne u smrt. Samo mi nije jasno, kako vi deca „bezite u Beograd” pravo u najstrozi centar. Kosovska, Nebojsina, kradja gajbica iz Sarajevske ulice. Oprostite na cinizmu, ali zar nije logicno da, recimo, posle ubistva Vaseg oca, zavrsite u Krnjaci?

Neka nas Bog sačuva od vaših saosećanja.
DejanOz DejanOz 12:21 09.11.2008

Re: Pitanje

behemot123
nije dovoljno reci da je bio vredan i uspesan covek

Nikada to nije bilo dovoljno za odbranu od narodnog suda.
constrictoria92 constrictoria92 23:42 08.11.2008

Uhhhhh...

Neko rece da blogochitachi nisu zainteresovani, jer ima malo komentara. Ne bih rekla da je to istina.
Blog sam procitala jos dana kad je postavljen... Ali moju porodicu (i sa mamine i sa tatine strane) prati slicna prica, pa je tesko proziveti neke uspomene opet... Prvo su okupatori Kragujevac zavili u crno, a posle njih i Crveni...
Kad sam bila mala, prve price koje sam naucila bile su o najblizima koje su ubili TiITi TadITad... O oduzetoj imovini ne vredi ni pricati...
Postupke nase drzave i sudstva - ne zelim da komentarisem... Ako imaju imalo obraza - nek' se stide.
cvele72 cvele72 01:42 09.11.2008

Re: Uhhhhh...

Postupke nase drzave i sudstva - ne zelim da komentarisem... Ako imaju imalo obraza - nek' se stide.

Srbija 2008.>
otvaranje arhiva - 0
lustracija -0
restitucija -0
rehabilitacija-1(za skoro tri godine samo 700 slucajeva)
ocene od jedan do 5.
iusnaturalis iusnaturalis 19:26 09.11.2008

EX OFFICIO???

Nevin čovek je likvidiran bez sudjenja. Suština leži u tome da su u ime političko-ideološkog obračuna (u ovom slučaju radi se o komunističkoj ideologiji mržnje) kršena najosnovnija ljudska prava, pa čak i porodice.
Učinjeno je najteže krivično delo od strane onoga koji bi trebalo da štiti gradjane baš od takvih (ne)dela: od strane države. Ratni zločin protiv civilnog stanovništva ne zastareva, zato je Tužilaštvo za ratne zločine i pokrenulo pretkrivični postupak. Ukoliko ne bude ekshumacije i saslušanja glavnih aktera (Miodrag Cojić je izgleda dostupan istražnim organima, dok se pok. Dušan Gligorijević izmakao za vreme pretkrivičnog postupka), postaviće se pitanje političke volje vlasti da se suoče sa komunističkim zločinima. To je objektivno teško, s obzirom da su deca i unuci komunističkih ideologa i izvršioca prisutni su u svim granama vlasti. Zato suočavanje sa prošlošću u Srbiji počinje tek sa devedestim godinama i zato se nevladine organizacije bave selektivno kršenjem ljudskih prava.
Neke žrtve su izgleda "dostojnije" od drugih i zaslužuju da se pravosudje sa njima bavi, te učinioci ostaju nedodirljivi. Ovde se ne nalazimo samo u domenu priče jednog emigranta, niti samo u domenu istorije, već u domenu pitanja da li danas živimo u pravnoj državi ili ne. Ako sankcija nije izvesna, ako se govori samo o rezolucijama o Srebrenici, o fašizmu, itd., bez pokretanja pitanja komunističkih zločina, onda ne postoji uravnoteženost odnosa. Zašto? Na blogu se pojavljuju komentari koji otkrivaju one koji se osećaju prozvanim i pokušavaju zamenama teze i negiranjem da speru sa sebe osećaj nelagodnosti .koje nose sa sobom ovakve teme. Dobro je, tekst ih je pogodio tamo gde ih boli.
Izgleda da su neke žrtve jednostavno podobne za pravdu, a druge ne. Sve žrtve su iste, ali neke su istije. Dokle?


cvele72 cvele72 22:26 09.11.2008

Re: EX OFFICIO???

Ako sankcija nije izvesna, ako se govori samo o rezolucijama o Srebrenici, o fašizmu, itd., bez pokretanja pitanja komunističkih zločina, onda ne postoji uravnoteženost odnosa.

Ovo je nazalost potpuna istina a Srbija jedna od retkih zamalja s komunisti;kim nasledjem gde takva pitanja nisu niti ce biti iakd zvanicno postavljena.
ionakonisamja ionakonisamja 22:02 09.11.2008

Moguca stratista u Beogradu

Banjicka suma, prostor danasnja VMA, Belimarkovicev potok, igraliste Graficara I Obilica, prostor naselja Brace Jerkovic i Zarkovo, donji grad na Kalemegdanu, Lisicji potok, suma oko Belog Dvora.... Samo u Beogradu.

Vecina ubica i nalogodavaca vise nije medju zivima. Njihova deca jesu, neki jos uvek zive u stanovima i kucama ubijenih, tu su uzgajali decu, tu su stvarali neke nove zivote. Naravno da je tesko sada reci,
"da, moj otac/deda je u Beograd dosao preko leseva nevinih civila",
naravno da je lakse reci
"Moj otac/deda je bio heroj, a bilo je kaznjavanja saradnika i neprijatelja, ali po neka greska se potkrala i stardao je neko nevin, ali bio je rat, haos..."
i naravno da je lako sada reci, posle pola veka sipanja betona po masovnim grobnicama, da su cifre preuvelicane i da je zrtava bilo neznatno.

Sve te izgovore koriste i ubice sa Ovcare i Srebrenice, a i one koje su punile hladnjace pobijenim civilima sa Kosova. Pa zar postoje bolji izgovori od ovih. Uostalom "znanje" se samo prenosilo sa Dapcevica na Kadijevica, sa Kadijevica na Sljivavcanina i Mladica, a sa njih... Samo je taj prelaz 91 sa JNA na cetnike izveden malo trapavo, pod stare dane uciti kako da se prekrstis samo da bi mogao da koristis staro opravdanje za nova ubistva, nije lako.

Na zalost, danas je svaku pricu o zlocinima partizana lako dovesti u vezu sa kojekakvim obrazima, strojevima te drugim ljoticevsko/fasisticko/udbaskim organizacijama, te tako i inicijatora takve price odmah svrstati medju iste.

Meni je sasvim dovoljno to sto su im deca svesna da su im preci bili zlocinci i sto ih to toliko jede da nemaju drugi nacin da se odbrane nego da opravdaju zlocin.

gorran2 gorran2 23:05 09.11.2008

Re: Moguca stratista u Beogradu

Banjicka suma, prostor danasnja VMA, Belimarkovicev potok, igraliste Graficara I Obilica, prostor naselja Brace Jerkovic i Zarkovo, donji grad na Kalemegdanu, Lisicji potok, suma oko Belog Dvora.... Samo u Beogradu.
Ovo je tipično propagandno blebetanje o kojem sam već govorio. Tipična propaganda iz zlatnog doba POGLEDA, ciljana na rušenje Jugoslavije. Počneš sa tri-četiri konkretna slučaja, i - hop - odmah pređeš na hiljade i hiljade, na masovna stratišta.
"Slučaj Čačak" već sam opisao - tamo je "trebalo da" bude zakopano pored Morave 12.000 nevinih žrtava komunista. Nikad nije otkopana ni jedna.
Zašto?
Zašto konačno ne otkopate žrtve iz tih "stratišta"?
Zašto konačno ne napravite neki spisak koji ima makar 10% "procenjenog" broja žrtava?
Zašto već 20 godina uporno ponavljate istu priču, bez ikakvih dokaza koji bi je potkrepili?
Za Ovčaru postoji spisak 194 žrtve.
Za Vranić postoji spisak 72 žrtve.
Za Bukovicu postoji spisak 574 žrtve.
Za Srebrenicu, kao što znate, postoji spisak.
U Hrvatskoj su posle pada komunizma seli pa napravili spiskove: u Dubrovniku 42 streljane osobe, u Splitu i Sinju 80...
Samo u Srbiji ista morbidna i monstruozna, otrovna - a isprazna - priča se vrti već 20 godina.
Dokle?
Donet je zakon o rehabilitaciji koji je neverovatno širok. Po njemu možete rehabilitovati bilo koga bez bilo kakvog dokaznog postupka.
Zašto se konačno ne otvore te nesrećne arhive kao u svim ostalim zemljama?
Ko se tome još protivi i zašto?

Samo da napomenem - pošto vidim da je to ovde jedna "radna hipoteza" - niko od moje rodbine nije "ušao" u Beograd 1944. Moji bliski srodnici borili su se na obema stranama. Od komunističkih vlasti nikad nisam dobio ništa - naprotiv. Da nije bilo nacionalizacije, sad bih bio naslednik prilično vredne imovine - ovako ne posedujem bilo kakvu nekretninu.

Jednostavno, dosta mi je ove gnusne propagande iz POGLEDA 1991 i njenog obnavljanja 2008.
Uradite brate nešto, pa se onda javite.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana