Kritika konzervativnog uma: poraz sociologa Antonića

Dušan Maljković RSS / 13.12.2008. u 15:57

013-1.jpgU jednom od svojih poslednjih istupa, u tekstu „Poraz gej lobija"[1], gospodin Antonić vraća se svojoj „staroj strasti" - homoseksualnim brakovima.Tema aktuelna u vreme donošenja Ustava, a u vezi sa članom koji brak određuje isključivo kao zajednicu muškarca i žene, bila je povod uzrujanog oglašavanja našeg zapaženog političkog analitičara. Tada je, između ostalog, zahtevao javnu raspravu u vezi sa legalizacijom istopolnih zajednica, nemajući ništa - makar javno, u svojim komentarima - protiv nedostatka sličnog dijaloga o Ustavu, donesenom ekspresno, brzim prugama Srbije, bez mogućnosti da na njegov izgled neposrednije utiču sami građani, čija prava i slobode treba da utemeljuje[2].

Načelno, nisam oponent diskusije u vezi sa nizom tema koje homoseksualnost sobom nosi, ali sam protiv ovakvog dvostrukog standarda. On se zasniva na implicitnom prihvatanju konzervativnog svetonazora, u kome Ustav igra ulogu nedodirljivog temelja političke zajednice, te služi kao sredstvo da se svi predlozi (amandmana) unapred eliminišu argumentom da je u pitanju „podrivanje državnosti same". Regulisanje prava i obaveza dela političke zajednice tj. građana homoseksualne orijentacije vidi se kao nešto van njega, čak se ni diskriminacija po seksualnoj osnovi eksplicitno ne zabranjuje Ustavom (iako se zabranjuje po drugim osnovama, kao što je rasna, verska, etnička itd. pripadnost). Sociolog Antonić ne iznosi ni jedan argument protiv izjednačavanja položaja homoseksualnih i heteroseksualnih građana u vezi sa ostvarivanjem prava bračne zajednice koja se, eufemistički, može zvati i registrovano partnerstvo ili civilna unija, što je slučaj u velikoj većini zemalja Evropske unije. Za ovu neravnopravnost nema opravdanja, naravno: situacija je analogna onoj kada bi Mađarima bilo osporeno pravo na školovanje ili ženama bilo zabranjeno da budu članice državnih institucija.

Nota bene, u ranijoj polemici sa Antonićem na stranicama Politike jasno sam izneo stav po pitanju gej brakova tj. brakova uopšte, zalažući se za ukidanje svih prava koja iz takve zajednice proizilaze, jer je brak institucionalizovana diskriminacija: on bračnim drugovima daje više prava u odnosu na neudate/neoženjene. Stoga, bio sam i protiv gej braka, ali takva argumentacija kreće se na meta-nivou u odnosu na ravnopravnost heterosekusalnih i homoseksualnih građana pred zakonom: sve dok tu postoji disbalans, načelo pravednosti biva suspendovano i prema sekusalnoj orijentaciji građane deli na privilegovane i one sa manjim stepenom prava. Moje rešenje bilo je ukidanje kompletnog člana Ustava koji uređuje brak i uspostavljanje prava građana na individualnom nivou. Brak bi u toj viziji ostao moguć, ali kao „ukras", bez ikakvih prav(n)ih konsekvenci.

Za razliku od političkog analitičara, budimo na ovom mestu precizni: istopolni brak, priznat na nacionalnom nivou, postoji u Holandiji, Belgiji, Španiji, Kanadi, Južnoj Africi i Norveškoj (stupa na snagu 2009). Na delu nacionalne teritorije priznat je u američkim državama Masačusets i Konektikat. Istopolne zajednice, dajući im različita prava (nekim i na usvajane dece), zakon priznaje u Danskoj, Norveškoj, Izraelu, Švedskoj, Grenlandu, Mađarskoj, Islandu, Francuskoj, Nemačkoj, Portugalu, Finskoj, Hrvatskoj, Luksemburgu, Novom Zelandu, Britaniji, Andori, Češkoj, Sloveniji i Švajcarskoj, kao i na delu nacionalne teritorije - ukupno 10 država u SAD, i nekoliko regiona u Australiji, Argentini, jedan u Brazilu, kao i grad Meksiko. U mnogim drugim državama ovo je aktuelna politička tema. Takođe, u mnogim zemljama homoseksualnost je zakonski sankcionisana.

Iz navedenog sledi da je Antonićeva teza da „evro-propagandisti", koristeći lažne informacije o gej braku, žele da ga „poture" ovdašnjoj javnosti, obmanjujući je kako je nedostatak takvog prava „antimoderan" i „antievropski", te suprotan praksi „najrazvijenijih demokratija", blago rečeno problematična. Tačno je, naime, da legalizacija istopolnih zajednica nije uslov ulaska u EU, ali je netačno da takav proces nije trend u ovoj grupi država već dve decenije unazad. Ova tvrdnja postaje neodrživa ukoliko uklonimo nominalne razlike  - jer, ako se istopolnim zajednicama priznaju ista prava kao i heteroseksualnom braku, onda je on de facto ista stvar, različitog naziva. Ostaje, dakle, uskraćeno pravo na ime braka, ali je neravnopravnost suštinski ukinuta u meri u kojoj je do izjednačenja prava i došlo. Kako se ne zalaže za ukidanje bračne institucije, Antonić nema kud do da prizna njeno proširenje, pa makar i pod drugačijim, kompromisnim imenom, jer u protivnom stoji na poziciji diskriminacije homoseksualen građana, od koje se navodno ograđuje. (Isto važi za građane koji žive u neseksualnim zajednicama, zakonski priznatim francuskim Paktom o solidarnosti, npr.)

Doveden pred izuzetno nezgodan izbor - ili priznati pravo na „gej brak" ma kako se on zvao, ili otvoreno istrajati na uskraćivanju prava, na diskriminaciji - čemu sociolog Antonić pribegava? Ničemu drugom do već proverenoj strategiji: zastrašivanju čitalaca najavom moralne apokalipse. Ovog puta, detaljniji je i slikovitiji: na scenu stupa teza o „uticajnom gej lobiju", koji odavno značajno kontroliše unutrašnju politiku i biznis SAD-a, a sada se pojavljuje i u Srbiji. Nijedna reč nije dovoljno dobra, osim „lobija" ,koji u Srbiji „miriše" na zaveru, mada na Zapadu nema nikakav konspirativni potencijal - Antoniću su dobro poznate akcije ovog lobija, jer nije reč ni o kakvoj tajnoj organizaciji, već o grupi koja se otvoreno, javno bori za svoja prava, što je (valjda) legitimna stvar u slučaju homoseksualaca, kao i u slučaju crnaca, žena i drugih „manjinskih grupa".

No, Antoniću ovo nije dovoljno.  Na sledećem koraku, on uvodi u igru homofobični izraz „gej mafija", koji više ne asocira samo  na „masonski" karakter gej pokreta, nego mu pridaje i kriminalne tonove, kao u staroj priči, „majci svih zavera" - antisemitizmu tj. ideji o jevrejskoj tajnoj svetskoj dominaciji... Tako, namesto Protokola sionskih mudraca, osvedočenog istorijskog falsifikata, staju potpuno neproverene izjave pojedinaca koje Antonić često vadi iz konteksta i tumači po principu „šta je babi milo to joj se i snilo".  (Jedan od linkova, koji bi trebalo da potkrepi tezu o „gej mafiji", uopšte nije ispravan : on vodi na sajt gej organizacije GLAAD koja sigurno ne bi propagirala, već pre kritički ispitivala takve homofobične navode. )

Na primer - Antonić u fusnoti 24 daje link ka tekstu iz Time magazina, iz koga citira: «Свет музике (...), позориште, уметнички свет, сликарство, балет, мода, свет фризуре и уређења стана - свугде постоји нека врста `Хоминтерне`», dok pasus u celini glasi (podebljao D. M.):

"Is there a homosexual conspiracy afoot to dominate the arts and other fields? Sometimes it seems that way. The presence of talented homosexuals in the field of classical music, among composers, performers, conductors and management, has sometimes led to charges by disappointed outsiders that the music world is a closed circle. The same applies to the theater, the art world, painting, dance, fashion, hairdressing and interior design, where a kind of "homintern" exists: a gay boss will often use his influence to help gay friends. The process is not unlike the ethnic favoritism that prevails in some companies and in big-city political machines; with a special sulky twist, it can be vicious to outsiders. Yet homosexual influence has probably been exaggerated. The homosexual cannot go too far in foisting off on others his own preferences; the public that buys the tickets or the clothes is overwhelmingly heterosexual. Genuine talent is in such demand that entrepreneurs who pass it by on the grounds of sex preference alone may well suffer a flop or other damage to their own reputations."[3]

Autor citiranog članka ništa eksplicitno ne tvrdi, već koristi oprezne izraze („nekada tako izgleda"), dok Antonić  pojedine delove, istragnute iz konteksta,  navodi kao nedvosmislenu optužbu za organizovanje „hominterne". U zaključku ovog pasusa, tvrdi se da je gej uticaj verovatno preuveličan i da je talenat, a ne seksualna orijentacija, ključni parametar dobijanja poslovnog angažmana. Posebno pada u oči upotreba reči „svudge", kojom Antonić sugeriše „univerzalizno" postojanje „hominterne" (u svim profesijama), umesto da koristi „gde", ili „tu", što bi situaciju lokalizovalo na navedena zanimanja i daleko više odgovaralo originalu (where kind of...). Da li je reč o nameri ili slučajnoj pogrešci sasvim je svejedno na nivou učinka - moralna panika je raširena, jer tajni homoseksualni lobi svuda „vuče konce"! Spasavaj se ko može!

Jasno je da Antonić ovakav falsifikat sme da iznese u domaću javnost zato što je reč o u nas „prihvatljivom prestupu" - da li bi se usudio da neku etničku zajednicu optuži za dominantni uticaj u izvesnim oblastima, kao što je „moda i industrija zabave", Kogres, čak i u domenu medicine i psihijatrije, za šta optužuje ne samo gej lobi, veći ukupnu homoseksualnu populaciju. Njoj prebacuje i u proseku više obrazovanje i veće zarade[4], što joj navodno omogućava da nametne „svoj životni stil i svoje vrednosti". Takođe, on uopšte ne problematizuje homofobiju i njene efekte, već u paranoičnom obrtu od najčešćih žrtava stvara (zavereničke) nasilnike . Da li Antonić ima bilo kakve informacije o diskriminaciji istopolno orijentisanih osoba i zna li kroz šta one prolaze u većini zemalja sveta, od kojih neke države predviđaju i smrtnu kaznu (Iran, Kuvajt, Nigerija, Pakistan, Saudijska arabija itd.)?

U SAD-u, na primer, istraživanja pokazuju da je pokušaj samoubistva gej tinejdžera do 5 puta veći od heteroseksualnih[5] - pretpostavljam da sociolog može odatle zaključiti da je uzrok tome veoma homofobično okruženje, a ne delovanje „gej mafije" (koja ne može ni da zaštiti svoje buduće potencijalne „bosove, makroe i dilere"). Po podacima FBI, 15,9% prijavljenih „zločina iz mržnje" u 2007. godini odnose se na gej populaciju[6], a primeri diskriminacije koja i dalje postoji isključivo na osnovu  seksualne orijentacije - od ubistava, problema na poslu, izbacivanja iz kuće i sl. - moguće je naći na internetu[7], i nije potrebno dalje navođenje da bi se razumela očigledna poenta: gej populacija je i dalje ugrožena, heteroseksualci ni izdaleka ne prolaze sličan tretman zbog svoje orijentacije. Ne tvrdim da takva diskriminacija nikada nije prisutna, ali bih voleo da Antonić, pored neodgovornih izjava, navede neko istraživanje koje bi statistički pokazalo, na primer, ima li ubistva iz mržnje čije su žrtve heteroseksualci (meni je ta pojava nepoznata), gde je heteroseksualnost zabranjena itd, tj.  relevantnu evidenciju koja bi naučno verifikovala delovanje „gej mafije".

Kakav životni stil i koje vrednosti „gej lobi" nameće, Antonić ne navodi, niti može da navede: unutar gej zajednice ne postoji jedinstvo po pitanju lifestyle-a i vrednosnih stavova. Pozicije variraju od konzervativnih do ultraliberalnih, kao, usotalom, i u ostatku društva. Naglasak pokreta za gej oslobođenje stavljen je, pre svega, na ravnopravnost i depatologizaciju homoseksualnosti, koja nastaje u XIX veku u Zapadnoj Evropi[8], u doba kada, na primer, u nekim državama severne Afrike postoje legalne muško-muške zajednice (Oskar Vajld i Andre Žid upravo u Alžiru doživljavaju svoja prva homoseksualna iskustva, zbog „liberalne" klime koja tamo vlada). Praksa unutar Srpske pravoslavne crkve, ritual bratotvorenja (dva muškaraca), gde se tekst koje svešteno lice izgovara veoma malo razlikuje od teksta prilikom sklapanja braka, poznati američkog medijavelista Džon Bozvel vidi kao proto-gej brak.[9] (Izgleda da „srpskom nacionalnom biću" nije toliko stran „crkveni gej brak", ako je svetovni već toliko traumatičan).

Ovaj kulturno-relativistički ekskurz ima za cilj da ukaže na jedan od temelja Antonićevog teksta:  on počiva na implicitnom prihvatanju da su muško-muški emotivno-seksualni odnosi i njihovo priznavanje neka vrste ekskluzive pojedinih zemalja i savremenog doba, a da nasuprot stoji klasična porodica „koja se kroz dugotrajno iskustvo potvrdila kao najbolja osnovica za reprodukciju i podizanje dece". Na ovom mestu, političkom analitičaru ponestaje referenci za kulturno-istorijski izvanredno problematične, pa i rasističke teze: šta je sa kulturama koje su upražnjavale ili upražnjavaju i dalje poligamiju ili poliandriju, kao i neke „alternativne" oblike podizanja dece u širokim familijarnim zajednicama, koje je diskurs nauke XIX veka označio „primitivnim"? Antonića, takođe, treba pitati: šta je toliko loše u zemljama u kojima postoje gej brakovi i porodice? Da li su to nenormalna društva koje sebi dozvoljavaju, kako kaže, „čudovišne eksperimente sa decom", ili je pak reč o „naprednim" državama -  s obzirom na parametre koje priznaje i većina u Srbiji, kakvi su, recimo, standrad života, ekonomska razvijenost, naučna dostignuća i sl. -  dakle društva koja nisu lišena problema i kontroverzi, ali nisu ni nakazne države pravljene po ugledu na lik i delo dr Mengelea?

Ni statistika nije na strani Antonićeve teze o idili „standardne porodice" - u SAD-u, 1 od 4 devojčice i 1 od 6 dečaka seksualno nasilje doživljava pre svoje 18 godine, a 30-40% takvog nasilja odigrava se unutar porodice[10]. Kada se uzme u obzir da je navedeno samo najdrastičniji oblik nasilja, tj. da u statistiku od preko 1/3 seksualnog nasilja nad decom u okviru porodice ne ulaze drugi oblici psihičkog i fizičkog maltretiranje , koje je daleko zastupljenije, dobijamo vrlo nepovoljnu sliku porodičnog okruženja: 3, 3 do 10 miliona dece svedoci su neke forme porodičnog nasilja[11], 50% muškaraca koji često zlostavljaju žene takođe zlostavljaju decu[12], 324.000 žena svake godine doživi nasilje od svog partnera[13]. Efekti ovakvog tretmana dece mogu, između ostalog, uzrokovati ozbiljen fizičke povrede i slabiji razvoj mozga, depresiju, povučenost, kognitivne i socijalne poteškoće, maloletnu delikvenciju i kasnije kriminal, zavisnost od alkohola i droga, nasilno ponašanje, itd.[14]

Pod teretom fakata, konstatacija o „najboljoj osnovici za reprodukciju i podizanje dece", pretvorila se u noćnu moru, gde je upravo „klasična porodica" mesto nedopustivog nasilja, pre svega nad decom, a onda i nad partnerima. Ako je Antonićev argument protiv usvajanja dece u gej zajednicama, konačno, da su nemoćna deca, kao nekakvi „pokusni kunići", iloženi „čudovišnom ekspreimentu", šta onda ima da kaže za čudovišnost statusa quo, o kome postoje ovako uznemirujući podaci? Naravno, na to pitanje Antonić ne može da ponudi bilo kakav smislen odgovor, s obzirom da je efektivno na poziciji legitimacije ovakvog nasilja - uterujući „strah u kosti" avetima gej porodica, on skreće pažnju sa dramatično raširenog nasilja u „standardnoj" porodici, stavljajući u prvi plan mogućnost lošeg tretmana dece ispred stvarnog porodičnog nasilja.

„Istraživački" potkovan politički analitičar u prvom delu teksta uvek koristi reference kada treba da argumentuje neku tezu, no u drugom delu mnoge tvrdnje ostaju simptomatično nepotkrepljene. Nedostaju, na primer, istraživanja o deci unutar gej zajedinica kako bi se ustanovilo šta se zaista dešava unutar tog „monstruoznog opita". Ili to Antonić apriorno dedukuje iz svog „čistog uma"? Kada bi se obavestio o temi o kojoj piše, otkrio bi, na primer, da je 90% dece iz takvih brakova heteroseksualno tj. da gej roditelji ne mogu da nametnu svoju orijentaciju[15], da ne postoje značajne razlike između dece roditelja različitog i istog pola,[16] dok je nasilje nad decom unutar lezbejskih porodica manje od nacionalnog proseka u SAD-u.[17] Mnoga druga istraživanja Američke psihološke asocijacije (APA) potvrđuju navedene zaključke.[18]

Uostalom, zar navedene rezultate ne implicira upravo Antonićevo podvlačenje činjenice da su istopolno orijentisane osobe u proseku obrazovanije i bolje plaćene, te dakle imaju više „resursa" (znanje i novac) za podizanje dece? Namera mi nije da tvrdim da su gej roditelji „bolji", ni da su deca iz ovakvih zajednica „zdravija", samo želim da istaknem da istraživanja ne potvrđuju nikakvu „abnoramalnost" dece tj. da nema ni govora o onome što Antonić pretpostavlja, a da ne zna, o gej brakovima i porodicama. No, njegovo neznanje nije slučajno, već nedvosmisleno proračunato: istraživanja koja sam naveo samo su nekoliko klikova mišem daleko (od rezultata google pretraživača). Pa ipak, budući da se ne uklapaju u sliku koju želi da nametne, politički analitičar ih namerno ignoriše, ne bi li zastrašivanjem i senzacionalističkim poluinformacijama, podržao svoju restriktivnu, patrijarhlanu i konzervativnu viziju društva u Srbiji.

Gospodin Antonić, umesto sociološkog pristupa fenomenima gej braka i porodice, koju su društvena realnost u mnogim delovima svetu i predmet ozbiljnih istraživanja, odlučuje da bude „lučonoša morala" i da u paternalističkom gestu zaštite Srbije od opasnosti „homoseksualizma", kako pogrešno kaže[19], prenebregne svoje profesionalno znanje i poziciju naučnika. On podseća na jednog australijskog komičara, koji, travestiran u kraljicu Elizabetu, zadovoljno maše britanskom zastavom, slaveći rezultate referenduma kojim „Oz" ostaje pod formalnom vlašću britanskog monarha. Uz jednu razliku: politički analitičar maše srpskom trobojkom bez ironije, pozdravljajući pobedu konzervativnih snaga s druge strane Okeana (što ga ne čini manje komičnim). Njemu, doduše, nije jasno da nije reč o „porazu gej lobija" - kako u duhu Kurira naslovljava svoj članak, profesionalan koliko i „ono što se kupuje na trafici, a nisu novine" - već o očekivanoj dinamici borbe za ljudska prava, koja ima uspone i padove, napretke i povlačenja.

Uostalom, da li je osporavanje ravnopravnosti delu građana razlog za slavlje, osim za one koji takvu diskriminaciju priželjkuju, maštajući o povratku na „staro stanje", ukidajući sav progres „manjinske" emancipacije? (Setimo se da član Ustava koji ne dopuštva smanjenje postignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava Antonić naziva „zlosrećnim"!?[20]) I nije li njihova kratkovidost bolno očigledna, zbog neuviđanja veze homofobije i ostalih formi diskriminacije, koje mogu pogoditi i njih same, kao i kategroije stanovništva do kojih im je „posebno stalo": nisu li Srbi, u prethodne dve decenije, bili žrtve etnorasističkih predrasuda, koje imaju istu strukturu kao i etnošovinizam, rasizam itd. - grupi, na osnovu nekog ličnog svojstva, pripisuju se negativne osobine bez stvarnog utemeljenja. Niko nije slobodan dok svi nismo slobodni, budući da mehanizam diskriminacije postoji sve dok sloboda nije u potpunosti ostvarena, uvek preteći da zahvati nove kategorije građana. Tako, spektar žrtvi nacističkog pogroma stalno je proširivan - od Jevreja, preko drugih „nižih rasa", Slovena, homoseksualaca, itd. sve do samih „izdajnika" Nemaca (u završnoj fazi).

Stoga, ukoliko želi da se bavi ozbiljnim društvenim analizama, sociolog Antonić bi trebalo da napusti homofobičnu, ali i ksenofobičnu poziciju: ne optužuje li on pojedine države/nacije za „monstruozno eksprimentisanje" sa decom legalizacijom gej porodica? Povratak nauci, za koju je izvanredno sposoban, kao u zapaženim  Izazovima istorijske sociologije (1995), pokazuje se kao nužan korak u savladavanju predrasuda, ali i izbegavanju širenja katastrofičnih vizija sutrašnjice. Do tada, diskurs uvaženog političkog analitičara podsećaće na panična naricanja uličnih proroka, stalno zazivajući smak sveta, koji, avaj!, nikako ne dolazi...

 

P. S. Ovaj odgovor objavljen je na sajtu NSPM: http://www.nspm.rs/kulturna-politika/kritika-konzervativnog-uma-poraz-sociologa-antonica.html i izazvao najviše komentara do sada.

Sa Antonićem je polemisao i moj kolega Rastislav Dinić na sajtu Pešačnika: http://pescanik.net/content/view/2406/191/ (gde se nalazi i Antonićev odgovor!)

 

Fusnote: 

[1] Pečat, 21. novembar 2008; NSPM: http://www.nspm.org.yu/kulturna-politika/poraz-gej-lobija.html

[2] Detalji ove polemike dostpuni su na http://blog.b92.net/text/1419/Moja%20polemika%20sa%20Antoni%C4%87em%20o%20(gej)%20braku/

[3] http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,839116-3,00.html

[4] Postoje istraživanja koja ovu tezu dovode u pitanje, pre svega u vezi sa lezbejkama. Na primer, 14% njih zarađuje manje od heteroseksualnih žena sa sličnim poslom, obrazovanjem, godinama i prebivalištem, pokazala je studija Univerziteta u Merilendu. (Badgett, M.V. Lee, "The Wage Effects of Sexual Orientation Discrimination," Industrial and Labor Relations Review, July 1995.)

[5] http://www.english.iup.edu/liberalstudies/gay_teen_suicide.htm

[6] http://www.fbi.gov/ucr/hc2007/victims.htm

[7] Jedan od takvih sajtova je i http://www.now.org/issues/lgbi/stats.html

[8] Vidi Mišel Fuko, Istorija seksualnosti I, Karpos, Loznica, 2006.

[9] Vidi Boswell John, Same-Sex Unions in Premodern Europe, New York: Villard Books, 1994.

[10] ACE Study - Prevalence - Adverse Childhood Experiences  http://www.cdc.gov/nccdphp/ace/prevalence.htm;

Abel, G. & Harlow, N. (2001). Stop child molestation book. Abel and Harlow;

Kilpatrick, D., Saunders, B., & Smith, D. (2003). Youth victimization: Prevalence and implications. U.S. Department of Justice, National Institute of Justice report;

Snyder, H N. (2000). Sexual assault of young children as reported to law enforcement: Victim, incident, and offender characteristics. National Center for Juvenile Justice, U.S. Depar tment of Justice.

[11]  Straus, M.A. (1992). Children as witnesses to marital violence: A risk factor for lifelong problems among a nationally representative sample of American men and women. Report of the Twenty-Third Ross Roundtable. Columbus, OH: Ross Laboratories;

Carlson, Bonnie E. (1984). Children's observations of interpersonal violence. Pp. 147-167 in A.R. Roberts (Ed.) Battered women and their families (pp. 147-167). NY: Springer.

[12] Strauss, Murray A, Gelles, Richard J., and Smith, Christine. 1990. Physical Violence in American Families; Risk Factors and Adaptations to Violence in 8,145 Families. New Brunswick: Transaction Publishers.

[13] Gazmararian JA, Petersen R, Spitz AM, Goodwin MM, Saltzman LE, Marks JS. "Violence and reproductive health; current knowledge and future research directions." Maternal and Child Health Journal 2000;4(2):79-84. 

[14] http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/long_term_consequences.cfm

[15] Gazmararian JA, Petersen R, Spitz AM, Goodwin MM, Saltzman LE, Marks JS. "Violence and reproductive health; current knowledge and future research directions." Maternal and Child Health Journal 2000;4(2):79-84;

Golombok, S., & Tasker, F. (1996). Do parents influence the sexual orientation of their children? Findings from a longitudinal study of lesbian families. Developmental Psychology, 32, 3-11.

[16] Flaks, D., Ficher, I., Masterpasqua, F., & Joseph, G. (1995). Lesbians choosing motherhood: A comparative study of lesbian and heterosexual parents and their children. Developmental Psychology, 31, 104-114.

[17] Gartrell, N., Deck, A., Rodas, C., Peyser, H., & Banks, A. (2005). The National Lesbian Family Study: 4. Interviews with the 10-year-old children. American Journal of Orthopsychiatry, 75(4) 518-524.)

[18] http://www.apa.org/pi/lgbc/publications/lgpstspec.html

[19] Homoseksualizam, naime, ne postoji, već samo homoseksualnost, budući da je reč o označavanju jedne varijacije (ljudske) seksualnosti, a ne o umetničkoj (nadrealizam, dadaizam, itd) ili ideološko-političkoj poziciji (liberalizam, socijalizam, itd). Kako sam pokazao, taj termin Antonić upotrebljava ne bi li sagradio homofobičnu ideju o gej lobiju čiji snažan uticaj oblikuje (skoro) sve sfere savremenog života, tako da ga treba u potpunosti odbaciti kao diskriminativan i lažan.

[20] Vidi http://blog.b92.net/text/1419/Moja%20polemika%20sa%20Antoni%C4%87em%20o%20(gej)%20braku/Komentari (263)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

thefreak thefreak 16:14 13.12.2008

Ko ce ovoliko da cita?

marco_de.manccini marco_de.manccini 16:24 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

evo ja.

kratka verzija je da je antonic veoma sposoban i pronicljiv nauchnik, ali kad se radi o pravima homoseksualaca namerno zhmuri i prodaje plitke teze bazirane na neosnovanom zastrashivanju i ispraznom moraliziranju.
Exitus Letalis Exitus Letalis 16:38 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

marco_de.manccini
evo ja.

kratka verzija je da je antonic veoma sposoban i pronicljiv nauchnik, ali kad se radi o pravima homoseksualaca namerno zhmuri i prodaje plitke teze bazirane na neosnovanom zastrashivanju i ispraznom moraliziranju.

ne mogu da verujem da si pročito:)))
svaka čast!
evo tebi preporuka za siže i upornost'
AlexDunja AlexDunja 16:48 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

evo ja.

ne verujem, marco.
bas..
miljanah miljanah 16:57 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

thefreak


Nije ovo obavezan domaci zadatak...<_<

Dusane, preporuka; veoma dobro napisano.
Mali trol: Sinoc sam gledala Milk Gus Van Sant-a o Harvey Milk-u, prvom otvoreno deklarisanom gay politicaru - odlican film.
Cini mi se da Srbija tek treba da prodje kroz ono sto se u USA desavalo u drugoj polovini sedamdesetih. Ono sto Anita Bryant i senator Briggs govore u filmu je skoro identicno sa onim sto Antonic govori danas.
Douse, da ne gresimo, takvi stavovi su jos uvek "zivi" kod nekih ljudi i danas, i u zemljama koje su pravno regulisale istopolne bracne zajednice i ostala socijalna i drustvena prava.
Dušan Maljković Dušan Maljković 16:58 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Sećam se ne tako davnog vremena kada su se ljudi hvalili da čitaju i time šta su sve pročitali.

Danas je izgleda obrnuto -- treba istaći da nešto nisi pročitao. Valjda je in što manje čitati i što više blebetati (a posebno komentarisati ono što nisi pročitao) i time zvoniti na sva zvona.

Oh well -- i tada, i danas ipak važi: čega se pametan stidi time se budala ponosi...

Sad, but true.
Unfuckable Unfuckable 17:01 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

tako je Maljkoviću - odmah šamarčina u prvom minutu , samo oštro
mislim da je primenjivana tehnika "čitanja ukoso" koju je maksa pominjao
AlexDunja AlexDunja 17:10 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

mislim da je primenjivana tehnika "čitanja ukoso" koju je maksa pominjao

ma jok,
nema potrebe, ovaj je procitan.
zavera!
iris.davidovich iris.davidovich 17:30 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

tako je Maljkoviću - odmah šamarčina u prvom minutu , samo oštro
mislim da je primenjivana tehnika "čitanja ukoso" koju je maksa pominjao
*novothefreak thefreak 18:13 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Dušan Maljković
Sećam se ne tako davnog vremena kada su se ljudi hvalili da čitaju i time šta su sve pročitali.

Danas je izgleda obrnuto -- treba istaći da nešto nisi pročitao. Valjda je in što manje čitati i što više blebetati (a posebno komentarisati ono što nisi pročitao) i time zvoniti na sva zvona.

Oh well -- i tada, i danas ipak važi: čega se pametan stidi time se budala ponosi...

Sad, but true.


Veruj mi da si ti poslednji na netu cije blogove citam.Mozda je danas vaznija:ne citati svaku budalu...
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:23 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Ali ste prvi da prokomentarišete, a to je najvažnije.

I nije bilo upućeno vama, nego hroničnim mračnjacima koji na mom blogu stalno pišu kako ga ne čitaju, kako ih to smara i sl, ali uporno dolaze da to ponove. Motivacija mi je nepoznata, ali je fenonem postao iritatntan do te mere da me je izazvao na komentar.

A sad o tekstu, ako može? Ako ga niste pročitali, skoknite do nekog sledećeg bloga, pa tamo komentarišite. Ako ste ga ipak pogeldali -- možda i delove -- hajte recite nešto o tome. Konkretno, if possible.
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:30 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

ne verujem, marco.

a shto dunja? pa umem i ja da chitam. razumevanje ne garantujem, tako da onaj moj sizhe uzmite sa dozom nepoverenja. najbolje je prochitati sam.
AlexDunja AlexDunja 18:41 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

a shto dunja? pa umem i ja da chitam.

e???
ja ne umem
bilingval iliteri(e)t.
edit:
tj, nepismena, kako okrenes:)
queeria92 queeria92 19:00 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

marco_de.manccini
evo ja.
kratka verzija je da je antonic veoma sposoban i pronicljiv nauchnik, ali kad se radi o pravima homoseksualaca namerno zhmuri i prodaje plitke teze bazirane na neosnovanom zastrashivanju i ispraznom moraliziranju.


hvala za readers digest
maksa83 maksa83 19:08 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Ko ce ovoliko da cita?

Evo ja, svaki put čitam Maljkovića u dahu, k'o Rejmonda Čendlera i Agatu Kristi, ne mo'š da ispustiš iz ruku, do zadnjeg trenutka ne znaš ko je ubica.

Go Maljković, go!

("Go" kao imperativ eng. glagola "ići", ne "go" kao kineska igra, ili "go" kao "nag", ili tako nešto nedolično)

Man, što ja gotivim ovog Maljkovića.

Inače - sjajan je tekst, čak sam se tri puta probudio.

Samo je moglo kraće: Antonić je jedan mediocre homofob.

Ili što kaže Industrija Trikotaže TShirtHell.com:vladimir petrovic vladimir petrovic 19:09 13.12.2008

Take it easy, again

Dusan M.
Praksa unutar Srpske pravoslavne crkve, ritual bratotvorenja (dva muškaraca), gde se tekst koje svešteno lice izgovara veoma malo razlikuje od teksta prilikom sklapanja braka, poznati američkog medijavelista Džon Bozvel vidi kao proto-gej brak.[9] (Izgleda da „srpskom nacionalnom biću" nije toliko stran „crkveni gej brak", ako je svetovni već toliko traumatičan).


Ovo je dosta proizvoljno tumacenje, u stilu "sto je babi milo, to se babi snilo".

Slazem se sa odgovorom koji je dao Nikola Knezevic:
Imam zamerku u odnosu na pozivanje na Bosvelovo spekulativno tumacenje Adelphopoiêsis-a koje nema naucnog utemeljenja vec pokusava da tumaci starohricanske crkvene obrede kako bi opravdao svoju tezu. Takvi obicaju bili su uobicajeni u to doba i oznacavali su posebno bratsko srodstvo izmedju dva muskarca, naravno, ovo nije imalo nikakve seksualne implikacije.


Smatram da SPC treba da ostavite po strani. Nije SPC rigidnija prema homoseksualnosti od drugih Crkava.
Uostalom, Katolicka crkva u Spaniji je jaka, pa i pored njenog protivljenja, spanski parlament je izglasao zakon o istopolnim zajednicama, te je Spanija postala jedna od prve TRI zemlje u Evropi koja je to ucinila.

Dakle, upirite prstom u Narodnu skupstinu Republike Srbije... tamo se donose zakoni, he, he, he...
(A narodni poslanici se placaju iz poreza koje svi mi placamo, ukljucujuci i homoseksualce).
AlexDunja AlexDunja 19:27 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Go Maljković, go!

sa svim dilemama.
podrzavam:)
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:31 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Man, što ja gotivim ovog Maljkovića.


Ljubav je uzvraćena. Hoćemo u jedan gej brak sa puno usvojene dece? Pazite, ne dešava se da vam local celebrity kao ja svaki dan ponudi brak i to ovako javno... nije to mala stvar!

Elem, obožavam ljude sa ovako dobrim smislom za humor. Retko i sjajno. Poz!
maksa83 maksa83 19:41 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Ljubav je uzvraćena. Hoćemo u jedan gej brak sa puno usvojene dece? Pazite, ne dešava se da vam local celebrity kao ja svaki dan ponudi brak i to ovako javno... nije to mala stvar!

JojneznamDušane...

Je l' se na popisu izjašnjavaš kao Srbin Pravoslavne Vere?

Ovo je važno, moji su malo konzervativni, ne verujem da bi mi odobrili mešovit brak.
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:45 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

A kako drugačije, šta ti misliš o meni? Izjašnajvam se upravo tako i usput pevušim pesmu Milke Todorović:

"Srbija je majka svima
U njoj mesta za sve ima
Za sve ima mesta brale
Ko poštuje pravoslavlje!"

Nego šta!

Dakle, sad su sve prepreke prevaziđene, hoćemo da nam na svadbi peva Vendi ili Karamela? Težak izbor, znam, ali nužan...
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:48 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

jel' vam treba kum?

(ja bio na jednoj svadbi gde je pevala izvorinka. fantasticno).
AlexDunja AlexDunja 19:59 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?


(ja bio na jednoj svadbi gde je pevala izvorinka. fantasticno).

ael treba kuma?
nisam bila na svadbi gde je pevao bilo ko.
nevina:))
u tom smislu! ups!!!
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:59 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

I kum i kuma, nego kako!? Tradicionalno -- samo tako!
marco_de.manccini marco_de.manccini 20:10 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

mada, sve mi se chini, ako dushan bira muziku da ce biti karleusha. al' zato sam se i prijavio za kuma, da to sprechim na vreme. kumova je zadnja.
Dušan Maljković Dušan Maljković 20:12 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Karleuša je drugarica, ona ide u VIP zvanice. Mada će jednu za srećan brak da otpeva (samo jednu da bi i svadba bila srećna)!
maksa83 maksa83 20:15 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Dakle, sad su sve prepreke prevaziđene, hoćemo da nam na svadbi peva Vendi ili Karamela? Težak izbor, znam, ali nužan...

Kakve bre Vendi i Karamele, paj' sad 'vamo.
Pazi šta bi ovaj mladoženja mogao da ti priušti kao svadbeni poklon. Žena venčanog kuma mojih roditelja (tzv. stečena kuma) je rođena tetka, ček dis aut <muzika - tuš!> - ni manje ni više nego ... kemp-dive Jelene Karleuše (najozbiljnije, samo treba da se probiješ kroz kumovsko rodbinske odnose, six degrees of Kevin Bacon), i onda bi se možda dalo srediti da ona bude mejn ivent tog događaja od šireg društevenog značaja. Priznaj da ti se zamantalo u glavi?

E sad, ostaje još taj problem moje žene, dvoje dece, i stereotipne heteroseksualnosti. Jebiga, kako kaže onaj u zadnjoj sceni Neki To Vole Vruće - "niko nije savršen!".

Nego ovo sam hteo da ti kažem:

No, Antoniću ovo nije dovoljno. Na sledećem koraku, on uvodi u igru homofobični izraz „gej mafija"

Ubih se tražeći po Internetu onu scenu iz Will i Grace, kada Jack utripuje da ga juri gay mafia, i Will ga u restoranu ubeđuje da "there's no such thing as gay mafia", a iz susednog separea proviri glavom i bradom Elton Džon (allegedly šef gej mafije) i kaže: "ne bih se okladio druže. pazi šta pričaš, ne želiš da ti se zabrani pristup svim teretanama u USA". Antologijska scena, ali su ovi smradovi iz NBC-ja tražili da se poskida sa Interneta zbog tzv. kopirajta.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 20:20 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Go Maljković, go!

AlexDunja AlexDunja 20:32 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

Antologijska scena, ali su ovi smradovi iz NBC-ja tražili da se poskida sa Interneta zbog tzv. kopirajta.

jer je antologijska scena:)
a lepa:)
Dušan Maljković Dušan Maljković 20:37 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

E sad, ostaje još taj problem moje žene, dvoje dece, i stereotipne heteroseksualnosti. Jebiga, kako kaže onaj u zadnjoj sceni Neki To Vole Vruće - "niko nije savršen!".


Eto šta na kraju devojci sreću pokvari... Pih!

Ali sve se to da rešiti. Razvod, deca se podele u razmeri 1:1, a stereotipna heteroseksualnost će se lako rešiti uz malu pomoć gej mafije -- ili ćeš da obavljaš bračne dužnosti ili ode glava!

Hajde učini me "poštenom ženom", nećeš valjda da dozvoliš da venem mlada u baba-devojku i čemerna zapevam onu Karleušinu "Ženite se momci, ne čekajte mene..."? (Sad je jasno ko će u našem braku biti muško, a ko žensko!)
man ray loves me man ray loves me 23:54 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

maljkovicu, odacu ti tajnu kako da postanes neodoljiv za maksu - skini se i pospi se starom ram memorijom. (sto bi reko sledge hammer - trust me, i know what i'm doing.)
maksa83 maksa83 23:58 13.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

maljkovicu, odacu ti tajnu kako da postanes neodoljiv za maksu - skini se i pospi se starom ram memorijom. (sto bi reko sledge hammer - trust me, i know what i'm doing.)

Apelujem na Maljkovićevu svest da ne naseda na ovaj Cargo Cult.

Ali može da proba sa SSD-ovima (što veći, to bolji, kako to već biva), oni me pomalo pale i sami za sebe zadnjih par meseci.
chobanica chobanica 02:29 15.12.2008

Re: Ko ce ovoliko da cita?

audrey92 audrey92 17:12 13.12.2008

tekst

Tekst je super, ali , avaj, nema ko da cita. Otisla sam na sajt da vidim komentare i stigla sam do, valjda, cetvrtog, ne mogu dalje. Cudo kako nasi ljudi tacno znaju kako izgleda istopolni brak iznutra (da li ima i koliko nasilja), neverovatno ako se zna da takav brak u Srbiji ne postoji. Ama odakle im samo ti uvidi? Cist um? A onaj super ostroumni Srbin u Kanadi, kojem je neki drugi valjda isto tako ostroumi dosapnuo: Ej, ako te otpuste, samo reci da si gej, odmah ce ti gej lobi vratiti posao? Hahahahaha! Kad ce taj covek, fizicki u sredini sa visokim stepenom zastite ljudskih prava, i psihicki shvatiti kud se denuo? I da ta ljudska prava, koja on pripisuje gej lobiju, mogu jednog dana i njemu pomoci ako ga neko osteti? Da ga drzava stiti i ako odudara od okoline? I da shvati dragocenost te zestite, makar samo u potencijalu?

Nema kraja ljudskoj gluposti. Ljudi razmisljaju ideologijom, ne vredi im crtati, ne vredi im logicki objasnjavati.

A kod nas se sve odavno zna, iako jedva da neko ima konretne dodire, iskustva sa homoseksualcima: zna se kakvi su, da su svi pedofili, da su bogati, da imaju moc u drustvu, da ih niko ne ugrozava, da oni druge ugrozavaju, - ama sve ogoljeno, sve transparentno. Svaka cast nasem narodu, kako ih je raskrinkao!

A sad cemo lepo i na ovom blogu morati pojedincima da objasnjavamo, ali onako iz pocetka, sta je to borba za ljudska, pa i homoseksualna, prava. A oni nece hteti da shvate, nego ce braniti svoje vrednost koje medjutim niko ni ne ugrozava. Pravo da ti kazem, nemam snage.
Jaril Jaril 17:43 13.12.2008

Re: tekst

Pravo da ti kazem, nemam snage.
Причај ми о немању снаге.
Jaril Jaril 17:13 13.12.2008

1000 препорука!!!

И много више.
audrey92 audrey92 17:21 13.12.2008

dodatak: porodica

Samo da dodam: koliko se danas usko razmislja, u sablonima. Pa zar je porodica uvek tata+mama+dvoje dece? Zar se ne secamo iz okoline brojnih primera drugacijih porodica (a stariji posle ratova se sigurno secaju), gde su decu odgajale bake, dede, samo jedan roditelj, rodbina, starija braca i sestre? Jesu li ta sva deca izopacena? Zar nije u mnogo slucajeva bas u takvim, drugacijim porodicama vladala mnogo veca sloga i briga? Primera iz knjizevnosti koliko hocete, a moja oba roditelja su odrasla u "nepotpunim" porodicama (poratna generacija) i normalni su ljudi. Da nije porodica ona zajednica gde postoji medjusobna ljubav i briga clanova, bez obzira da pol i broj clanova? Zasto malo ne prosiriti vidike i ne smanjiti fobije?
topcat topcat 17:47 13.12.2008

Re: dodatak: porodica


Pa zar je porodica uvek tata+mama+dvoje dece? Zar se ne secamo iz okoline brojnih primera drugacijih porodica (a stariji posle ratova se sigurno secaju), gde su decu odgajale bake, dede, samo jedan roditelj, rodbina, starija braca i sestre? Jesu li ta sva deca izopacena? Zar nije u mnogo slucajeva bas u takvim, drugacijim porodicama vladala mnogo veca sloga i briga?


Da li te "drugacije porodice" u kojima nekad djecu odgaja samo jedan roditelj, mozda djed i baka, teta ili na koncu ulica...da li one moraju biti model?
Od vas koji se zalazete za gay brakove - kojiko poznate "ozenjenih" gay ljudi, ukljucujuci i njihov nacin zivota, a koliko poznajete djece koja su odgojena u gay "porodici"? Ili pricate napamet da bi zadovoljili kriterije opceg trenda i "modernizacije".

U vezi necitanja, kad je autor vec spomenuo Protokole sionskih mudraca - ima tamo jedan odlomak koji kaze da je govornicima duznost da smaraju publiku dugim govorima i da stvar prikazuju sto kompliciranijom da bi ljudi jednostavno odustali. Mozda je to odgovor.
audrey92 audrey92 18:01 13.12.2008

Re: dodatak: porodica

Da li te "drugacije porodice" u kojima nekad djecu odgaja samo jedan roditelj, mozda djed i baka, teta ili na koncu ulica...da li one moraju biti model?

Ko je pominjao gej-porodicu KAO MODEL? Bila bih zahvalna za navod teksta.

Od vas koji se zalazete za gay brakove


Ama ko se zalaze za gej brakove? Ja se zalazem za prestanak diskriminacije homoseksualaca, njihovu zastitu I U PRAKSI a ne samo u teoriji, na ulici, na radnom mestu, u diskoteci, na njihvim zabavama i proslavama... Eto, to bi me vec usrecilo. Eto, sad mi pripisite da se time automatski zalazem za pedofiliju, nekrofilizam i gej-mafiju, to bi bilo u duhu argumentacije u Srbiji.

I jedno krajnje hipotetcko pitanje: koga bi usvajanje zakona o priznavanju prava istopolne zajednice u smislu nasledjivanja dobara, poreskog sistema, zdravstvenog osiguranja, penzije, uknjizavanja imovine i dr. konkretno ugrozavalo? Kog coveka, koju instituciju konkretno? Ko bi bio ostecen?

Ne bojte se, svi mi znamo da se u Srbiji ni za jotu nece promeniti stanje u pravcu liberalizacije homoseksualaca, nema uopste razloga za paniku.
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:05 13.12.2008

Re: dodatak: porodica

Od vas koji se zalazete za gay brakove - kojiko poznate "ozenjenih" gay ljudi, ukljucujuci i njihov nacin zivota, a koliko poznajete djece koja su odgojena u gay "porodici"? Ili pricate napamet da bi zadovoljili kriterije opceg trenda i "modernizacije".


U tekstu imate gomilu reference na NAUČNA istraživanja gej brakova i dece u njima. Pogeldajte dobro fusnote.

Dakle, vi kao i Antonić -- svervira vam se na kao na srebrnom tanjiru glava Jovana Krstitelja Salomi, a vi i dalje -- jel znate... Znam, i upoznao, i čitao, što i vama preporučujem.
topcat topcat 18:13 13.12.2008

Re: dodatak: porodica

audrey92

Ko je pominjao gej-porodicu KAO MODEL? Bila bih zahvalna za navod teksta.


Ne znam, ja nisam.
Smatram da model treba biti muz + zena + (nadamo se)djeca. Naravno da postoje anomalije i da nam zivot ponekad namece film u kojem ne zelimo igrati, ali te situacije i anomalije ipak ne mogu biti ideal kojem treba teziti.Ama ko se zalaze za gej brakove? Ja se zalazem za prestanak diskriminacije homoseksualaca, njihovu zastitu I U PRAKSI a ne samo u teoriji, na ulici, na radnom mestu, u diskoteci, na njihvim zabavama i proslavama...


Iskustvo iz drugih zemalja je pokazalo da se nece zadovoljiti ovom "zastitom" na poslu, u diskoteci i proslavama...nego da ce krenuti po te svoje "brakove" i djecu. Nesto kao pandorina kutija...
dragoljub92 dragoljub92 19:01 13.12.2008

Re: dodatak: porodica

Iskustvo iz drugih zemalja je pokazalo da se nece zadovoljiti ovom "zastitom" na poslu, u diskoteci i proslavama...nego da ce krenuti po te svoje "brakove" i djecu. Nesto kao pandorina kutija...


dobro mikomačore* čime tebe tolko gejovi ugrožavaju.neverujem da poznaješ bilo kog iz te populacijekao ni ja.

e,sad ti se osećaš ugroženim ,el oni nečim uskraćuju tvoje pravo na brak time što to za sebe traže?

što,možda kvare tvoju meru dobrog ukusa?kako?zamišljaš ih u kako se jxxxbu?pa ti ti gadno.pa tičoveče imaš bolesnu maštu.znači ti imaš problem onda u glavi.

i sad oćeš da rešiš taj problem koji imaš time što ćeš da ponoištiš pravo jednom manjem delu stanovništva pravo na normalan život.to je tebi društveno prihvatljivo.* Topcat=naš prevod za ime glavnog junaka istoimenog crtanog filma aproksimativno:)) prikazivanog osamdesetih.
topcat topcat 19:10 13.12.2008

Re: dodatak: porodica

dragoljub92

neverujem da poznaješ bilo kog iz te populacijekao ni ja.


Ma da, mora da pricam napamet.njanja_de.manccini njanja_de.manccini 19:13 13.12.2008

Re: dodatak: porodica

htela bih da kazhem da deci koja odrastaju u sretnoj gay porodici i okolini nishta ne fali, kao uostalom ni deci koja odrastaju u sretnoj "tradicionalnoj" porodici. u usa u obdanishtima deca su upoznata sa razlichitim vidovima porodica: da to mozhe da bude mama i tata, onda samo mama, samo tata, dve tate, dve mame i tako dalje. svuda u uchionicama imaju postere koji pokazuju svaki od tih tipova porodice. dvoje moje dece su ishla u obdanishta u dve razlichite drzhave u usa i tako je bilo na oba mesta. znachi toj deci od malena se nacrta slika u glavi da porodica koju oni imaju je OK. da spomenem samo da poznajem dve gay porodice koje imaju decu i toj deci nishta na ovom belom svetu ne fali. idu u shkolu (jedno od njih sa mojom cerkom), rade sve shta i druga deca rade. i josh najbitnije zhive u srecnoj porodici.
topcat topcat 19:15 13.12.2008

Re: dodatak: porodica

Lijepo, njanja...ja nazalost znam drugacije.
Jaril Jaril 19:22 13.12.2008

Re: dodatak: porodica

Lijepo, njanja...ja nazalost znam drugacije.
Ја исто знам другачије за 'традиционалну' породицу. 'Ајде одма да је укинемо.
adam weisphaut adam weisphaut 17:32 13.12.2008

Hm...

Gej mafija, die Judische Plutokraten,klasni neprijatelj...gde je razlika, Duki Maki?
Dušan Maljković Dušan Maljković 17:35 13.12.2008

Re: Hm...

Nema razlike. Sve je to isto i sve se zaverilo jedno s drugim i vlada svetom, zajedno sa masonima, iluminatima, templarima, malteškim vitezovima i rozenkrojcerima.
iris.davidovich iris.davidovich 17:44 13.12.2008

Re: Hm...

stvarno ne mogu da verujem da je covek izneo ovoliku gomilu gluposti (jednom recju). odo' da vidim i odgovor doticnog, ali... sta moze da kaze, a da se jos vise ne potvrdi?
Nikola Knežević Nikola Knežević 17:37 13.12.2008

Potreban dijalog

Pažljivo sam pročitao Vaš tekst g. Maljkoviću i smatram da je ovakva vrsta dijaloga više nego potrebna. Složio bih se sa Vašom konstatacijom da je umesto naučnih argumenata g. Antonić sa previše emocija i predrasuda ušao u ovakvu vrstu analize.

Moram dodati da konzervativizam ne znači i apriori nipodištavanje i radikalno poricanje bilo kakvih promena u pravcu liberalizacije ili puko očuvanje postojećih institucija i vrednosti već amortizovanje radikalnih promena unutar tih institucija i vrednosti, u tom kontekstu konzervativizam treba i sagledavati, uostalom ja sam pristalica ovog konzervativnog pogleda.

Imam zamerku u odnosu na pozivanje na Bosvelovo spekulativno tumacenje Adelphopoiêsis-a koje nema naucnog utemeljenja vec pokusava da tumaci starohricanske crkvene obrede kako bi opravdao svoju tezu. Takvi obicaju bili su uobicajeni u to doba i oznacavali su posebno bratsko srodstvo izmedju dva muskarca, naravno, ovo nije imalo nikakve seksualne implikacije.
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:00 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

Nikola, ja ne mislim da je Boswell nesporan, samo navodim da postoje i takva tumačenja (ja sam, btw, na Fukoovoj strani, ne verujem, kao Boswell, u transistorijski kontinuitet gej identiteta!).

S druge strane, vi pomalo ograničavate homoseksualnost na istopolnu seksualnu želju -- kao što vam je poznato brakovi mogu biti i bez nje, i bez bilo kakve fizičke privlačnosti, tako da se bratimljenje može razumeti i kao PROTO "gay marriage", ako označitelj "gej" shvatimo pomalo staromodno, kao "platonsku ljubav", na primer, ono najuzvišenije što prevazilazi seksualno kao svoj stupanj. Dakle, kako kažete, "bratsko srodstvo" između dva muškarca u vreme kada sveci pišu istopolne ode ljubavi ne mora nužno biti sekusalna da bi bio "gej", kao što naknadna invencija "romantične ljubavi" u XII veku u trubadurskoj kulturi i manastirima (kada se pišu ekstenzivna ljubavna pisma -- videti intervju sa Iv Levin u NIN-u, http://www.karposbooks.com/01-11-2007-iv-levin-seksualnost-i-drustvo.htm i njenu studiju "Seksualnost i društvo kod pravoslavnih Slovena od X do XVIII veka”, kao i Boswellov tekst "Arhetipovi gej ljubavi u hrišćanskoj istoriji" http://www.gay-serbia.com/teorija/2003/03-10-06-arhetip-gej-ljubavi/index.jsp?aid=943) ustrojstvo heteroseksualnog sublimnog erotizma, na snazi do danas.
man ray loves me man ray loves me 18:37 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

tako da se bratimljenje može razumeti i kao PROTO "gay marriage"

brilliant! treba objasniti srbima da je gay brak ustvari nesto sto im je dobro poznato i sto je duboko u njihovoj tradiciji - kumstvo
Nikola Knežević Nikola Knežević 19:03 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

man ray loves me
tako da se bratimljenje može razumeti i kao PROTO "gay marriage"

brilliant! treba objasniti srbima da je gay brak ustvari nesto sto im je dobro poznato i sto je duboko u njihovoj tradiciji - kumstvo


Ne mojte stavljati kumstvo u kontekst gay brakova i slicno. Dobro je poznato cemu kum sluzi i zasto postoje kumovi, e sad, to sto je to postalo pomodarstvo to je vec druga prica....
Unfuckable Unfuckable 19:07 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

hm, pa kada sklApaju gej brak, imaju li kumove, ili....kako to ide uopšte ?
man ray loves me man ray loves me 19:15 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

pa jeste malo nelogicno, kao sto si primetio, zbog kolateralne stete braka koju kumstvo iste. ne znam, jel ima neko ideju? zasto mi pada na pamet lepota poroka?
popravi onu frojdovsku gresku
adam weisphaut adam weisphaut 19:16 13.12.2008

Re: Potreban dijalog


Unfuckable
hm, pa kada sklepaju gej brak, imaju li kumove, ili....kako to ide uopšte ?

Vidiš da NSPM ima opsežnu akciju da nikad ne saznamo.
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:18 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

Unf
hm, pa kada sklepaju gej brak, imaju li kumove, ili....kako to ide uopšte ?


Slazem se. Kakav bi to brak bio kad ne bi bilo - kumova! A po mogucstvu kumovi bi trebalo da budu sa brkovima

U suprotnom, brak bez kumova - ne bi bio srecan i dugovecan, he, he, he...
ivana23 ivana23 19:21 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

adam weisphaut


Unfuckablehm, pa kada sklepaju gej brak, imaju li kumove, ili....kako to ide uopšte ?Vidiš da NSPM ima opsežnu akciju da nikad ne saznamo.

Na koga mislis? Antonica ili Maljkovica? Obojici tekstove objavljuje NSPM.
Unfuckable Unfuckable 19:23 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

a, ako je crnogorski gej brak....jel ima ono kum pravo prve bračne noći....ili, kod koga je taj običaj već ?
adam weisphaut adam weisphaut 19:31 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

ivana23
adam weisphaut


Unfuckablehm, pa kada sklepaju gej brak, imaju li kumove, ili....kako to ide uopšte ?Vidiš da NSPM ima opsežnu akciju da nikad ne saznamo.

Na koga mislis? Antonica ili Maljkovica? Obojici tekstove objavljuje NSPM.

Vidi stvarno...Duki Maki piše za glasilo koje uređuje homofob
AlexDunja AlexDunja 19:32 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

Vidi stvarno...Duki Maki piše za glasilo koje uređuje homofob

ma on to onako, iz razonode:)
adam weisphaut adam weisphaut 19:35 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

ma on to onako, iz razonode:)

Duki Maki ili Antonić ?
man ray loves me man ray loves me 19:38 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

a, ako je crnogorski gej brak....jel ima ono kum pravo prve bračne noći....ili, kod koga je taj običaj već ?
sve mi se pomesalo zbog brkova mime karadzica
Dušan Maljković Dušan Maljković 20:26 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

Vidi stvarno...Duki Maki piše za glasilo koje uređuje homofob


Ovaj, ne... Ni jedan tekst nisam napisao za NSPM. Ovo je bila reakcija na Antonićev tekst na NSPM-u pa sam je tamo i uputio kao ODGOVOR, a ne kao prilog za koji dobijam bilo kakav honorar. Kao što ni Peščanik nije objavio poručeni Antonićev tekst, nego je on reagovao na Rastislavov prilog.

Smislite nešto bolje, ako umete. Ovo se već otrcalo.
rastinjak rastinjak 23:33 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

Ne mojte stavljati kumstvo u kontekst gay brakova i slicno. Dobro je poznato cemu kum sluzi i zasto postoje kumovi, e sad, to sto je to postalo pomodarstvo to je vec druga prica....


Čemu služi kuma?
maksa83 maksa83 23:37 13.12.2008

Re: Potreban dijalog

Čemu služi kuma?

Služi da figuriše u bećarcu:

Volem kuma
a još više kumu
kuma nosi
gaćice na gumu

Da ima koji slog manje, bio bi čist Haiku.
Jaril Jaril 17:39 13.12.2008

Него...

шта ћете Ви у НСПМ и Антонић у Пешчанику???

О, ко ће се снаћи у ова сулуда времена?!?!?!
Dušan Maljković Dušan Maljković 17:46 13.12.2008

Re: Него...

Svako odgovorio tamo gde je tekst izašao -- vrlo jednostavno.
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:17 13.12.2008

Take it easy, Duki!

Dusan M.
Kritika konzervativnog uma: poraz sociologa Antonića


Naslov je malo neadekvatan, u svojoj preteranosti.
Niti je u pitanju ovde poraz konzervatizma, niti poraz g. Antonica.
Antonic je tzv. analiticar, pa ima pravo, i dobro je to, da pise o svemu i svacemu na nacin kako njemu odgovara, odnosno kako misli da ce steci pozornost citalaca.
Pretpostavljam da on ponekad u necemu i preteruje, namerno preteruje, samo da bi provocirao (Verovatno u necemu preteruje i iz gluposti, ali se to retko desava). Dakle, ne treba uzeti zdravo za gotovo, da bas on stoji bradom i glavom iza svega onoga sto napise. Bio bi glup kada bi bilo tako.

Dusan M. Nota bene, u ranijoj polemici sa Antonićem na stranicama Politike jasno sam izneo stav po pitanju gej brakova tj. brakova uopšte, zalažući se za ukidanje svih prava koja iz takve zajednice proizilaze, jer je brak institucionalizovana diskriminacija: on bračnim drugovima daje više prava u odnosu na neudate/neoženjene.


Hm. Smatram da ovo nije dobar stav.
By the way, ja sam ekonomista po vokaciji. A na studijama su mi ispirali mozak da je za svaku zemlju vazno da izvozi i izvozi i izvozi (Export or die), odnosno da izvoz uvek bude veci od uvoza. Elem, svaki put kada jedna zemlja vidi da joj je uvoz veci od izvoza, ona (ukoliko koristi ekonomsku logiku), pokusava da to ispravi, da stvar regulise NE SMANJENJEM UVOZA VEC POVECANJEM IZVOZA. Pogresno je smanjivati uvoz, kako bi uvoz i izvoz bili priblizno isti. Treba vise izvoziti, ali i uvoziti, i tako beskrajno...
Drugim recima, ne treba se boriti protiv ukidanja 'viska prava' koja se daju bracnim drugovima u odnosu na one koji nisu u braku, vec se treba boriti za davanje istih prava onima koji su u istopolnoj zajednici. A oni koji su u braku ili zajednici treba da imaju veca prava od onih koji zive u celibatu, jer ovi prvi imaju vecih prava i obaveza.

Nemam vremena da elaboriram zasto smatram da bracnici treba da imaju veca prava od onih koji su izvan braka, ali mi to deluje prilicno logicno. Tako treba da bude. Svrha svih odraslih treba da bude da stupaju u brakove, da se multipliciraju, to nalaze Bog, ili priroda.... Ok, nemam nista protiv toga da neko ostane sam, da ne zeli decu, da ne zeli da trpi bracnog partnera, ali mislim da bi bilo egoisticno i da izbegava da, recimo, zbog toga placa veci porez (kako je to u nekim zemljama), he, he, he... Znam da u istopolnim zajednica nema prokreacije (nazalost), ali im treba dati ista prava kao u musko/zenskim brakovima.

Dusan M.
... ili priznati pravo na „gej brak" ma kako se on zvao

Zasto koristis rec 'brak'? Neka brak (marriage) bude zajednica muskog i zenskog, a ono za sta se ti zalazes neka ne nosi takvo ime, vec neka bude 'zajednica' (union or whatever), s tim da partneri u braku i u zajednici uzivaju jednaka prava. Dakle, nikako ne treba prvima ukidati prava, vec ovim potencijalnim drugima treba dati istovetna prava.

Dusan M.
...Na sledećem koraku, on uvodi u igru homofobični izraz „gej mafija", koji više ne asocira samo na „masonski" karakter gej pokreta, nego mu pridaje i kriminalne tonove


Hm. Mislim da je ovo dosta tacno, da postoji u svetu "gej mafija". Da, kako da ne. Nazalost, ali postoji.
Neko mi je skoro pricao da u jednom ministarstvu spoljnih poslova postoji "gej lobi" i da najbolja mesta u diplomatiji dobiju homoseksualci. Ta prica nije bez osnova.

Dusan M.
Gospodin Antonić, umesto sociološkog pristupa fenomenima gej braka i porodice, koju su društvena realnost u mnogim delovima svetu i predmet ozbiljnih istraživanja, odlučuje da bude „lučonoša morala" i da


Ma, Duki, budi zahvalan Antonicu sto je pokrenuo to pitanje. Da nije, ti ne bi bio inspirisan da napises ovako elaboriran odgovor, pa ne bismo govorili o tome. Dobro je sto je Antonic to pokrenuo, dobro je sto si ti odgovorio...

Eppur si muove...
AlexDunja AlexDunja 18:20 13.12.2008

Re: Take it easy, Duki!

auuuu! vp
tako daleko od haiku izraza???
zapanjujuce!
topcat topcat 18:28 13.12.2008

Re: Take it easy, Duki!

vladimir petrovic

Zasto koristis rec 'brak'? Neka brak (marriage) bude zajednica muskog i zenskog, a ono za sta se ti zalazes neka ne nosi takvo ime, vec neka bude 'zajednica' (union or whatever), s tim da partneri u braku i u zajednici uzivaju jednaka prava. Dakle, nikako ne treba prvima ukidati prava, vec ovim potencijalnim drugima treba dati istovetna prava.Point - nece se zaustaviti na "zajednici". Oni zele "brak" i zele da se u zakonu izmijeni sporna recenica koja kaze da je jedino zajednica muskarca i zene brak! Imali smo slucaj nedavno u Kaliforniji. Nisam stigla objasniti na nedavnom blogu kod Kvirije posto me - udaljio.
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:29 13.12.2008

Re: Take it easy, Duki!

Hm. Mislim da je ovo dosta tacno, da postoji u svetu "gej mafija". Da, kako da ne. Nazalost, ali postoji.
Neko mi je skoro pricao da u jednom ministarstvu spoljnih poslova postoji "gej lobi" i da najbolja mesta u diplomatiji dobiju homoseksualci. Ta prica nije bez osnova.


Milioni Amerikanaca tvrde da su ih oteli vanzemaljci. Da li im verujete? Pazite, to ne tvrdi "NEKO", nego milioni. Evidentirani slučajevi, grupe samopodrške, sve to postoji. Dakle, imamo masu ljudi koja tvtrdi nešto, što nam daje osnov da to shvatimo kao nešto što se ZAISTA događa. Pa ipak, nisam siguran da ćete se pozitivno izjasniti. Zašto?

Nema ni gej lobija, ni gej mafije. Postoje samo gej organizacije čiji je rad transparentan, a gej mafija je konspirološka stvar u rangu sa svetskom jevrejskom zaverom i sl. -- strukturni antisemitizam.

Ako tvrdite postojanje nečeg takvog morate imati zaista ozbiljne dokaze. Ko su članovi, šta gej mafija radi i sl. Ovako, samo ste neozbiljan prosleđivač neproverenih homofobičnih tračeva.
vladimir petrovic vladimir petrovic 18:40 13.12.2008

Re: Take it easy, Duki!

AlexDunja
..auuuu! vp
tako daleko od haiku izraza???
zapanjujuce!


What do you mean?
Nisam ja po celom telu obelezen haiku ekspresijama, to je samo delic moje duse.

Zapanjujuce?

Hajde, polemisimo o svemu!
topcat topcat 18:40 13.12.2008

"Dobar dan, ja sam mafija!"

Dušan Maljković
daje osnov da to shvatimo kao nešto što se događa. Pa ipak, nisam siguran da ćete se pozitivno izjasniti.

Nema ni gej lobija, ni gej mafije. Postoje samo gej organizacije čiji je rad transparentan, a gej mafija je konspirološka stvar u rangu sa svetskom jevrejskom zaverom i sl. -- strukturni antisemitizam.

Ako tvrdite postojanje nečeg takvog morate imati zaista ozbiljen dokaze. Ko su članovi, šta gej mafija radi i sl. Ovako, samo ste neozbiljan prosleđivač neproverenih homofobičnih tračeva.


To sto vi za gej mafiju ili gej lobi niste culi i ne znate poimenice clanove, jos uvijek ne znaci da to ne postoji.
Da li su inace poslovi mafije poznati po svojoj transparentnosti?Dušan Maljković Dušan Maljković 18:45 13.12.2008

Re: "Dobar dan, ja sam mafija!"

Da li su inace poslovi mafije poznati po svojoj transparentnosti?


U redu. Kako onda znate da tako nešto postoji? Koji su vaši dokazi?
audrey92 audrey92 18:49 13.12.2008

Re: Take it easy, Duki!

Neko mi je skoro pricao da u jednom ministarstvu spoljnih poslova postoji "gej lobi" i da najbolja mesta u diplomatiji dobiju homoseksualci. Ta prica nije bez osnova.


Fantasticno! I odmah ste poverovali?

A da cujete tek sta meni ljudi pricaju... Ma strasne stvari!

topcat topcat 19:21 13.12.2008

Re: "Dobar dan, ja sam mafija!"

Dušan Maljković

U redu. Kako onda znate da tako nešto postoji? Koji su vaši dokazi?


ma strasne price kruze komsilukom...ne biste vjerovali.


Inner Party Inner Party 18:27 13.12.2008

Ja ovo citao ...

... jos prosle nedelje. Na NSPM sajtu.


Sa oko 50% brakova koji se zavrse razvodom - BRAK VISE NIJE NIKAKVA SVETINJA. Ljudi olako ulaze u brak i jos se lakse razvode. Verovatno ce tako biti i sa gej brakovima, mozda jos gore ... verovatno ce biti jos vise razvoda.

Ako brak nije, porodica jeste svetinja i ne treba je razbijati. Mozete je kritikovati, ismevati, napadati, ali nema sanse da "klasicna porodica" bude gora od "gej porodice", a "gej porodica" ce sigurno biti gora od "klasicne". Hocu reci, za decu je najbolje ako se ne eksperimentise - a "gej porodica" podrazumeva neku vrstu dugorocnog eksperimentisanja koje ne moze da bude moralno...

Po dosadasnjim iskustvima, deca iz gej porodica trpe homofobiju. A to je tek nesto najpovrsnije i nesto sto se "podrazumeva". Pitaj boga sta ce jos da se izdesava u zivotu te dece. U svakom slucaju, "normalnog detinjstva" kog smo imali vi i ja nece biti...

PS

Sve u svemu, Antonic je u pravu, ostali su u krivu.

PS II

U nastavku polemike Antonic je naveo ultimativni dokaz o postojanju gej mafije: U Holivudskim filmovima nema gej negativaca. Zvuci smesno ali 'nuff said!
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:33 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

fina neka logika. chekaj da probam.

u holivudskim filmovima nema ni zecheva negativaca. to je ultimativni dokaz o postojanju zechje mafije.
Inner Party Inner Party 18:36 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

marco_de.manccini
fina neka logika. chekaj da probam.

u holivudskim filmovima nema ni zecheva negativaca. to je ultimativni dokaz o postojanju zechje mafije.


Pa ne radi se o naucnom dokazu, ali jeste bloody indikativno!

Dušan Maljković Dušan Maljković 18:36 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Po dosadasnjim iskustvima, deca iz gej porodica trpe homofobiju. A to je tek nesto najpovrsnije i nesto sto se "podrazumeva". Pitaj boga sta ce jos da se izdesava u zivotu te dece. U svakom slucaju, "normalnog detinjstva" kog smo imali vi i ja nece biti...


Kojim iskustvima? Vi mislite da deca iz gej brakova recimo u Amsterdamu trpe homofobiju? Mislite da nije i to uzeto u obzir kada se odlučivalo o pravu na usvajanje dece? Naravno da jeste i da takva prava postoje u gej liberalnim društvima, gde deca nemaju velikih problema sa okolinom i imaju aktivnu podršku šire i uže zajednice -- od porodice, preko škole, itd.

Uostalom, reference na sunce. Ja sam vam dao naučna istraživanja, a vi meni ništa određeno...
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:42 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

U nastavku polemike Antonic je naveo ultimativni dokaz o postojanju gej mafije: U Holivudskim filmovima nema gej negativaca. Zvuci smesno ali 'nuff said!


Da, recimo glavni lik u filmu "Monstrum" (2003) lezbejka serijski ubica, sa naslovom koji je krajnje afirmativan prema njoj, bez sumnje.

"A dark tale based on the true story of Aileen Wuornos, one of America's first female serial killers. Wuornos had a difficult and cruel childhood plagued by abuse and drug use in Michigan. She became a prostitute by the age of thirteen, the same year she became pregnant. She eventually moved to Florida where she began earning a living as a highway prostitute--servicing the desires of semi-truck drivers. The tale focuses on the nine month period between 1989 and 1990, during which Wuornos had a lesbian relationship with a woman named Selby. And during that very same time, she also began murdering her clientele in order to get money without using sex. This turned the tables on a rather common phenomena of female highway prostitutes being the victims of serial killers--instead Wuornos, herself, carried out the deeds of a cold-blooded killer."

Antonić bi stvarno morao malo da prouči faktografiju pre nego li krene da piše o onome u šta, kako i sam kaže, nije upućen najbolje.


topcat topcat 18:45 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Dušan Maljković


Uostalom, reference na sunce. JA sam vam dao naučna istraživanja, a vi meni ništa određeno...


Da li vi osobno poznajete neko dijete koje odrasta u gay porodici?
Sto znate o njemu?
Kako se ono ponasa, kako se uklapa u okolinu?

Spominjete Amsterdam - grad homoseksualaca, "naucne reference" iz tog istog Amsterdama...i jos tvrdite da ne postoji gej lobi. Zanimljivo.
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:45 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Da, recimo glavni lik u filmu "Monstrum" (2003) lezbejka serijski ubica, sa naslovom koji je krajnje afirmativan prema njoj, bez sumnje.

dakle ostaju samo zechevi.
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:48 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Da li vi osobno poznajete neko dijete koje odrasta u gay porodici?
Sto znate o njemu?
Kako se ono ponasa, kako se uklapa u okolinu?

Spominjete Amsterdam - grad homoseksualaca, "naucne reference" iz tog istog Amsterdama...i jos tvrdite da ne postoji gej lobi. Zanimljivo.


Da, nekoliko. I ponašaju se sasvim normalno, što istraživanja i potvrđuju. A zašto se ne bi ponašala normalno?

To potvrđuju i istraživanja koja nisu samo "iz grada Amsterdama". Pogledajte link Američke psihološke asocijacije (APA) http://www.apa.org/pi/lgbc/publications/lgpstspec.html Ili su možda vaše predrasude superiorniej od naučnih istraživanja?
man ray loves me man ray loves me 18:49 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

u monstrumu aileen wuornos nije negativac. jasno se vidi da ona pocinje da ubija onog trenutka kad se zaljubi, da bi zastitila svoju ljubav. takodje se razvija ceo njen put i ona se prikazuje kao zrtva okrutnog sveta, prakticno kao righteous avenger. ne zaboravi i da na kraju preuzima celu krivicu na sebe da bi zastitila devojku. ima dosta slicnosti sa filmom butterfly kiss sa saskiom reeves i amandom plummer.
audrey92 audrey92 18:50 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Zvuci smesno ali 'nuff said!


Slazem se da zvuci smesno, zaista.
Inner Party Inner Party 18:51 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Dušan Maljković


Uostalom, reference na sunce. JA sam vam dao naučna istraživanja, a vi meni ništa određeno...Penn and Teller: Bullshit - Family Values 1/3

P&T su pro-gay marriage i navode da deca iz pomenute lezbijske porodice trpe homofobiju.

PS

Nisam siguran u kom (od tri) dela se pominju gej brakovi.
Dušan Maljković Dušan Maljković 18:57 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Naravno da ima i takvih slučajeva. Ja sam vas nisam pitao za primere, nego za pravila -- gde su to deca iz gej porodica po pravilu i uvek-već diskriminisana? Da li ćete crnciam da zabranite da rađaju i usvajaju decu jer sigurno još uvek neka od njih trpe rasizam? Ili da li je rešenej ukidanje rasizma ili zabrana?

Decu maltetiraju po raznim osnovama, pa vam niko ne spori pravo da ih imate -- zamislite uvođenej zakona u kome se kaže: zbog toga što deca trpe diskriminaciju zabranjuje se njihovo rađanje?!
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:00 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

zbog potencijalne diskriminacije samo arijevci smeju imati decu. konachno reshenje u humanom obliku.
topcat topcat 19:01 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Dušan Maljković

Da, nekoliko. I ponašaju se sasvim normalno, što istraživanja i potvrđuju. A zašto se ne bi ponašala normalno?

To potvrđuju i istraživanja koja nisu samo "iz grada Amsterdama". Pogledajte link Američke psihološke asocijacije (APA) http://www.apa.org/pi/lgbc/publications/lgpstspec.html Ili su možda vaše predrasude superiorniej od naučnih istraživanja?


Sto ste po struci, gospodine Maljkovicu?

A evo i skromnog priloga za vasa "naucna istrazivanja"

Tužna istina izvor
Ova činjenica nije ni zabavna ni smiješna već šokantna. Naime, homoseksualnost je na listi American Psychiatric Association'sa od 1973. godine i dalje upisana kao mentalna bolest.

Dušan Maljković Dušan Maljković 19:15 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Tužna istina izvor
Ova činjenica nije ni zabavna ni smiješna već šokantna. Naime, homoseksualnost je na listi American Psychiatric Association'sa od 1973. godine i dalje upisana kao mentalna bolest.

Srpsko lekarsko društvo: Istopolna orijentisanost nije bolest
petak, 16 maj 2008 21:56

„Istopolna orijentisanost nije bolest“, stoji u dopisu Psihijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, koji je Labris dobio kao odgovor na zahtev da ova domaća institucija potvrdi stav koji je i zvanični stav Svetske zdravstvene organizacije već 18 godina. Povodom 17. maja, Međunarodnog dana protiv homofobije, i u okviru akcije „Da li ste homofobični?“, Labris se ponovo obratio SLD-u, ali i Lekarskoj komori Srbije i budućoj ministarki/ministru zdravlja od koje/kojeg je zatraženo da odmah, po stupanju na dužnost javno saopšti stav da homoseksualnost nije bolest. Labris je, takođe, podržao osobu koja će u budućoj vlasti biti na čelu ovog ministarstva, da pozove Lekarsku komoru Srbije da u svoj Etički kodeks uvrsti seksualnu orijentaciju kao lično svojstvo na osnovu kojeg je zabranjeno diskriminisati osobe prilikom korišćenja zdravstvenih usluga.

Podsećamo da je Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava, nekoliko puta pokušala od različitih institucija, među kojima je i Ministarstvo zdravlja - da dobije dokaz o saglasnosti sa najvećom zdravstvenom institucijom na svetu. Prvi put, ove godine, jedna od domaćih institucija koja okuplja lekarke/re je javno izrekla slaganje sa SZO i ovim putem, Labris želi da podrži i ostala lekarska udruženja da se pridruže u akcijama suzbijanja predrasude da su lezbejke i gej muškarci bolesni.

Sedamnaesti maj predstavlja dan promocije lezbejskih i gej prava širom sveta a ovaj datum je odabran jer je baš 17. maja 1990. godine, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) zvanično uklonila homoseksualnost sa liste mentalnih oboljenja.

Dragana Vučković

njanja_de.manccini njanja_de.manccini 19:23 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Ova činjenica nije ni zabavna ni smiješna već šokantna. Naime, homoseksualnost je na listi American Psychiatric Association'sa od 1973. godine i dalje upisana kao mentalna bolest.


ovo vishe nije tachno. postavicu link kad ga nadjem sa pravog izvora American Psychiatric Association.
topcat topcat 19:24 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Hvala na prilogu. Jupi...homoseksualci ozdravili! Car nije gol!
Odmah su dobili i licno svojstvo. Slijedeci korak je definicija rodnih manjina.
marco_de.manccini marco_de.manccini 19:29 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

ne razumem. zashto si potegnula chinjenicu da APA ima homoseksualnost izlistanu kao bolest u 1973 ako ne uzimash njihovo mishljenej kao autoritet? a kad se ispostavi da je njihovo mishljenje u 2008 (to je ova godina u kojoj zhivimo) druhachije, onda ... jupiiii, ko josh veruje u APA.
ivana23 ivana23 19:41 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

njanja_de.manccini
postavicu link kad ga nadjem sa pravog izvora American Psychiatric Association.

APA
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 19:52 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

ivana23
njanja_de.manccini
postavicu link kad ga nadjem sa pravog izvora American Psychiatric Association.

APA

hvala ivana, ja spremam ruchak i blogujem pa mi ide sporo.
Dušan Maljković Dušan Maljković 19:54 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

u monstrumu aileen wuornos nije negativac. jasno se vidi da ona pocinje da ubija onog trenutka kad se zaljubi, da bi zastitila svoju ljubav. takodje se razvija ceo njen put i ona se prikazuje kao zrtva okrutnog sveta, prakticno kao righteous avenger. ne zaboravi i da na kraju preuzima celu krivicu na sebe da bi zastitila devojku.


Da, kako da ne. To što je ona maltertirana ne daje joj pravo da ubija, kao što ni činejnica da je preuzela krivicu (btw i bila je kriva) ne menja ništa na činjenici da je bila serijski ubica vrlo ružne naravi, alkoholičarka, prostitutka (tako je predstavljena), itd. Dakle, vrlo negativan lik za većinu gledalaca.
man ray loves me man ray loves me 19:59 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

pa da si ti snimao film to bi bilo puko moralisanje. ali ideja reditelja, barem kako ja vidim, je da izazove empatiju gledalaca prema aileen. (bila je kriva, ali bila je kriva i njena devojka - ona je preuzela celu krivicu, i to posto je devojka izdala, oprostila joj. mislim da ne moze da se gleda kao negativac.)
Dušan Maljković Dušan Maljković 20:08 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

Naravno da je to ideja, ali je ideja da se izazove emapatija sa negativnim likom: lako je saosećati sa dobricom koju snalaze zla ovog sveta, ali sa jednim MONSTRUMOM jako teško. I zato je taj film sjajan i nikad ne zapada u jefitine izlive simpatije. Uostalom, niko ne tvrdi da ona nije imala i pozitivne crte svog karaktera i da njeno katasftrofalno detinstvo nije uticalo na nju i da je tu deo odgovornosti za njene kasniej akcije -- ali negirati da je ona negativan lik i da je i sama odgovorna za svoje vrlo loše postupke po mom mišljenju je promašeno.

Ne mislim da je biti alkoholičar ili prostitutka išta loše, ja sam pričao o dominantnom stavu prema tim fenomenima.
man ray loves me man ray loves me 20:18 13.12.2008

Re: Ja ovo citao ...

slazem se. ali mislim da ima i jedna malo crnja ideja - dok je bila samo zrtva, prazna kurva na autoputu, nije predstavljala opasnost ni za koga. ispunjavala je svoje mesto u drustvu, onako kako joj je zapalo zbog zlostavljanja u detinjstvu, psihickih problema, nebrige... medjutim onog trenutka kad se zaljubila, kad je odlucila da uzme jednu stvar za sebe, naisla je na veliki otpor, postala je 'andjeo unistenja', i posle, kad je sve propalo, andjeo milosti i zrtvovanja za osobu koju voli.
ona je negativac onoliko koliko je to npr kamijev stranac. sto da ne? hladnokrvni ubica bez trunke grize savesti.
ali anyway, to nije tema bloga. ima pravih gay negativaca u filmu. meni pada na pamet onaj tip iz JFK.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana