Kritika konzervativnog uma: poraz sociologa Antonića

Dušan Maljković RSS / 13.12.2008. u 15:57

013-1.jpgU jednom od svojih poslednjih istupa, u tekstu „Poraz gej lobija"[1], gospodin Antonić vraća se svojoj „staroj strasti" - homoseksualnim brakovima.Tema aktuelna u vreme donošenja Ustava, a u vezi sa članom koji brak određuje isključivo kao zajednicu muškarca i žene, bila je povod uzrujanog oglašavanja našeg zapaženog političkog analitičara. Tada je, između ostalog, zahtevao javnu raspravu u vezi sa legalizacijom istopolnih zajednica, nemajući ništa - makar javno, u svojim komentarima - protiv nedostatka sličnog dijaloga o Ustavu, donesenom ekspresno, brzim prugama Srbije, bez mogućnosti da na njegov izgled neposrednije utiču sami građani, čija prava i slobode treba da utemeljuje[2].

Načelno, nisam oponent diskusije u vezi sa nizom tema koje homoseksualnost sobom nosi, ali sam protiv ovakvog dvostrukog standarda. On se zasniva na implicitnom prihvatanju konzervativnog svetonazora, u kome Ustav igra ulogu nedodirljivog temelja političke zajednice, te služi kao sredstvo da se svi predlozi (amandmana) unapred eliminišu argumentom da je u pitanju „podrivanje državnosti same". Regulisanje prava i obaveza dela političke zajednice tj. građana homoseksualne orijentacije vidi se kao nešto van njega, čak se ni diskriminacija po seksualnoj osnovi eksplicitno ne zabranjuje Ustavom (iako se zabranjuje po drugim osnovama, kao što je rasna, verska, etnička itd. pripadnost). Sociolog Antonić ne iznosi ni jedan argument protiv izjednačavanja položaja homoseksualnih i heteroseksualnih građana u vezi sa ostvarivanjem prava bračne zajednice koja se, eufemistički, može zvati i registrovano partnerstvo ili civilna unija, što je slučaj u velikoj većini zemalja Evropske unije. Za ovu neravnopravnost nema opravdanja, naravno: situacija je analogna onoj kada bi Mađarima bilo osporeno pravo na školovanje ili ženama bilo zabranjeno da budu članice državnih institucija.

Nota bene, u ranijoj polemici sa Antonićem na stranicama Politike jasno sam izneo stav po pitanju gej brakova tj. brakova uopšte, zalažući se za ukidanje svih prava koja iz takve zajednice proizilaze, jer je brak institucionalizovana diskriminacija: on bračnim drugovima daje više prava u odnosu na neudate/neoženjene. Stoga, bio sam i protiv gej braka, ali takva argumentacija kreće se na meta-nivou u odnosu na ravnopravnost heterosekusalnih i homoseksualnih građana pred zakonom: sve dok tu postoji disbalans, načelo pravednosti biva suspendovano i prema sekusalnoj orijentaciji građane deli na privilegovane i one sa manjim stepenom prava. Moje rešenje bilo je ukidanje kompletnog člana Ustava koji uređuje brak i uspostavljanje prava građana na individualnom nivou. Brak bi u toj viziji ostao moguć, ali kao „ukras", bez ikakvih prav(n)ih konsekvenci.

Za razliku od političkog analitičara, budimo na ovom mestu precizni: istopolni brak, priznat na nacionalnom nivou, postoji u Holandiji, Belgiji, Španiji, Kanadi, Južnoj Africi i Norveškoj (stupa na snagu 2009). Na delu nacionalne teritorije priznat je u američkim državama Masačusets i Konektikat. Istopolne zajednice, dajući im različita prava (nekim i na usvajane dece), zakon priznaje u Danskoj, Norveškoj, Izraelu, Švedskoj, Grenlandu, Mađarskoj, Islandu, Francuskoj, Nemačkoj, Portugalu, Finskoj, Hrvatskoj, Luksemburgu, Novom Zelandu, Britaniji, Andori, Češkoj, Sloveniji i Švajcarskoj, kao i na delu nacionalne teritorije - ukupno 10 država u SAD, i nekoliko regiona u Australiji, Argentini, jedan u Brazilu, kao i grad Meksiko. U mnogim drugim državama ovo je aktuelna politička tema. Takođe, u mnogim zemljama homoseksualnost je zakonski sankcionisana.

Iz navedenog sledi da je Antonićeva teza da „evro-propagandisti", koristeći lažne informacije o gej braku, žele da ga „poture" ovdašnjoj javnosti, obmanjujući je kako je nedostatak takvog prava „antimoderan" i „antievropski", te suprotan praksi „najrazvijenijih demokratija", blago rečeno problematična. Tačno je, naime, da legalizacija istopolnih zajednica nije uslov ulaska u EU, ali je netačno da takav proces nije trend u ovoj grupi država već dve decenije unazad. Ova tvrdnja postaje neodrživa ukoliko uklonimo nominalne razlike  - jer, ako se istopolnim zajednicama priznaju ista prava kao i heteroseksualnom braku, onda je on de facto ista stvar, različitog naziva. Ostaje, dakle, uskraćeno pravo na ime braka, ali je neravnopravnost suštinski ukinuta u meri u kojoj je do izjednačenja prava i došlo. Kako se ne zalaže za ukidanje bračne institucije, Antonić nema kud do da prizna njeno proširenje, pa makar i pod drugačijim, kompromisnim imenom, jer u protivnom stoji na poziciji diskriminacije homoseksualen građana, od koje se navodno ograđuje. (Isto važi za građane koji žive u neseksualnim zajednicama, zakonski priznatim francuskim Paktom o solidarnosti, npr.)

Doveden pred izuzetno nezgodan izbor - ili priznati pravo na „gej brak" ma kako se on zvao, ili otvoreno istrajati na uskraćivanju prava, na diskriminaciji - čemu sociolog Antonić pribegava? Ničemu drugom do već proverenoj strategiji: zastrašivanju čitalaca najavom moralne apokalipse. Ovog puta, detaljniji je i slikovitiji: na scenu stupa teza o „uticajnom gej lobiju", koji odavno značajno kontroliše unutrašnju politiku i biznis SAD-a, a sada se pojavljuje i u Srbiji. Nijedna reč nije dovoljno dobra, osim „lobija" ,koji u Srbiji „miriše" na zaveru, mada na Zapadu nema nikakav konspirativni potencijal - Antoniću su dobro poznate akcije ovog lobija, jer nije reč ni o kakvoj tajnoj organizaciji, već o grupi koja se otvoreno, javno bori za svoja prava, što je (valjda) legitimna stvar u slučaju homoseksualaca, kao i u slučaju crnaca, žena i drugih „manjinskih grupa".

No, Antoniću ovo nije dovoljno.  Na sledećem koraku, on uvodi u igru homofobični izraz „gej mafija", koji više ne asocira samo  na „masonski" karakter gej pokreta, nego mu pridaje i kriminalne tonove, kao u staroj priči, „majci svih zavera" - antisemitizmu tj. ideji o jevrejskoj tajnoj svetskoj dominaciji... Tako, namesto Protokola sionskih mudraca, osvedočenog istorijskog falsifikata, staju potpuno neproverene izjave pojedinaca koje Antonić često vadi iz konteksta i tumači po principu „šta je babi milo to joj se i snilo".  (Jedan od linkova, koji bi trebalo da potkrepi tezu o „gej mafiji", uopšte nije ispravan : on vodi na sajt gej organizacije GLAAD koja sigurno ne bi propagirala, već pre kritički ispitivala takve homofobične navode. )

Na primer - Antonić u fusnoti 24 daje link ka tekstu iz Time magazina, iz koga citira: «Свет музике (...), позориште, уметнички свет, сликарство, балет, мода, свет фризуре и уређења стана - свугде постоји нека врста `Хоминтерне`», dok pasus u celini glasi (podebljao D. M.):

"Is there a homosexual conspiracy afoot to dominate the arts and other fields? Sometimes it seems that way. The presence of talented homosexuals in the field of classical music, among composers, performers, conductors and management, has sometimes led to charges by disappointed outsiders that the music world is a closed circle. The same applies to the theater, the art world, painting, dance, fashion, hairdressing and interior design, where a kind of "homintern" exists: a gay boss will often use his influence to help gay friends. The process is not unlike the ethnic favoritism that prevails in some companies and in big-city political machines; with a special sulky twist, it can be vicious to outsiders. Yet homosexual influence has probably been exaggerated. The homosexual cannot go too far in foisting off on others his own preferences; the public that buys the tickets or the clothes is overwhelmingly heterosexual. Genuine talent is in such demand that entrepreneurs who pass it by on the grounds of sex preference alone may well suffer a flop or other damage to their own reputations."[3]

Autor citiranog članka ništa eksplicitno ne tvrdi, već koristi oprezne izraze („nekada tako izgleda"), dok Antonić  pojedine delove, istragnute iz konteksta,  navodi kao nedvosmislenu optužbu za organizovanje „hominterne". U zaključku ovog pasusa, tvrdi se da je gej uticaj verovatno preuveličan i da je talenat, a ne seksualna orijentacija, ključni parametar dobijanja poslovnog angažmana. Posebno pada u oči upotreba reči „svudge", kojom Antonić sugeriše „univerzalizno" postojanje „hominterne" (u svim profesijama), umesto da koristi „gde", ili „tu", što bi situaciju lokalizovalo na navedena zanimanja i daleko više odgovaralo originalu (where kind of...). Da li je reč o nameri ili slučajnoj pogrešci sasvim je svejedno na nivou učinka - moralna panika je raširena, jer tajni homoseksualni lobi svuda „vuče konce"! Spasavaj se ko može!

Jasno je da Antonić ovakav falsifikat sme da iznese u domaću javnost zato što je reč o u nas „prihvatljivom prestupu" - da li bi se usudio da neku etničku zajednicu optuži za dominantni uticaj u izvesnim oblastima, kao što je „moda i industrija zabave", Kogres, čak i u domenu medicine i psihijatrije, za šta optužuje ne samo gej lobi, veći ukupnu homoseksualnu populaciju. Njoj prebacuje i u proseku više obrazovanje i veće zarade[4], što joj navodno omogućava da nametne „svoj životni stil i svoje vrednosti". Takođe, on uopšte ne problematizuje homofobiju i njene efekte, već u paranoičnom obrtu od najčešćih žrtava stvara (zavereničke) nasilnike . Da li Antonić ima bilo kakve informacije o diskriminaciji istopolno orijentisanih osoba i zna li kroz šta one prolaze u većini zemalja sveta, od kojih neke države predviđaju i smrtnu kaznu (Iran, Kuvajt, Nigerija, Pakistan, Saudijska arabija itd.)?

U SAD-u, na primer, istraživanja pokazuju da je pokušaj samoubistva gej tinejdžera do 5 puta veći od heteroseksualnih[5] - pretpostavljam da sociolog može odatle zaključiti da je uzrok tome veoma homofobično okruženje, a ne delovanje „gej mafije" (koja ne može ni da zaštiti svoje buduće potencijalne „bosove, makroe i dilere"). Po podacima FBI, 15,9% prijavljenih „zločina iz mržnje" u 2007. godini odnose se na gej populaciju[6], a primeri diskriminacije koja i dalje postoji isključivo na osnovu  seksualne orijentacije - od ubistava, problema na poslu, izbacivanja iz kuće i sl. - moguće je naći na internetu[7], i nije potrebno dalje navođenje da bi se razumela očigledna poenta: gej populacija je i dalje ugrožena, heteroseksualci ni izdaleka ne prolaze sličan tretman zbog svoje orijentacije. Ne tvrdim da takva diskriminacija nikada nije prisutna, ali bih voleo da Antonić, pored neodgovornih izjava, navede neko istraživanje koje bi statistički pokazalo, na primer, ima li ubistva iz mržnje čije su žrtve heteroseksualci (meni je ta pojava nepoznata), gde je heteroseksualnost zabranjena itd, tj.  relevantnu evidenciju koja bi naučno verifikovala delovanje „gej mafije".

Kakav životni stil i koje vrednosti „gej lobi" nameće, Antonić ne navodi, niti može da navede: unutar gej zajednice ne postoji jedinstvo po pitanju lifestyle-a i vrednosnih stavova. Pozicije variraju od konzervativnih do ultraliberalnih, kao, usotalom, i u ostatku društva. Naglasak pokreta za gej oslobođenje stavljen je, pre svega, na ravnopravnost i depatologizaciju homoseksualnosti, koja nastaje u XIX veku u Zapadnoj Evropi[8], u doba kada, na primer, u nekim državama severne Afrike postoje legalne muško-muške zajednice (Oskar Vajld i Andre Žid upravo u Alžiru doživljavaju svoja prva homoseksualna iskustva, zbog „liberalne" klime koja tamo vlada). Praksa unutar Srpske pravoslavne crkve, ritual bratotvorenja (dva muškaraca), gde se tekst koje svešteno lice izgovara veoma malo razlikuje od teksta prilikom sklapanja braka, poznati američkog medijavelista Džon Bozvel vidi kao proto-gej brak.[9] (Izgleda da „srpskom nacionalnom biću" nije toliko stran „crkveni gej brak", ako je svetovni već toliko traumatičan).

Ovaj kulturno-relativistički ekskurz ima za cilj da ukaže na jedan od temelja Antonićevog teksta:  on počiva na implicitnom prihvatanju da su muško-muški emotivno-seksualni odnosi i njihovo priznavanje neka vrste ekskluzive pojedinih zemalja i savremenog doba, a da nasuprot stoji klasična porodica „koja se kroz dugotrajno iskustvo potvrdila kao najbolja osnovica za reprodukciju i podizanje dece". Na ovom mestu, političkom analitičaru ponestaje referenci za kulturno-istorijski izvanredno problematične, pa i rasističke teze: šta je sa kulturama koje su upražnjavale ili upražnjavaju i dalje poligamiju ili poliandriju, kao i neke „alternativne" oblike podizanja dece u širokim familijarnim zajednicama, koje je diskurs nauke XIX veka označio „primitivnim"? Antonića, takođe, treba pitati: šta je toliko loše u zemljama u kojima postoje gej brakovi i porodice? Da li su to nenormalna društva koje sebi dozvoljavaju, kako kaže, „čudovišne eksperimente sa decom", ili je pak reč o „naprednim" državama -  s obzirom na parametre koje priznaje i većina u Srbiji, kakvi su, recimo, standrad života, ekonomska razvijenost, naučna dostignuća i sl. -  dakle društva koja nisu lišena problema i kontroverzi, ali nisu ni nakazne države pravljene po ugledu na lik i delo dr Mengelea?

Ni statistika nije na strani Antonićeve teze o idili „standardne porodice" - u SAD-u, 1 od 4 devojčice i 1 od 6 dečaka seksualno nasilje doživljava pre svoje 18 godine, a 30-40% takvog nasilja odigrava se unutar porodice[10]. Kada se uzme u obzir da je navedeno samo najdrastičniji oblik nasilja, tj. da u statistiku od preko 1/3 seksualnog nasilja nad decom u okviru porodice ne ulaze drugi oblici psihičkog i fizičkog maltretiranje , koje je daleko zastupljenije, dobijamo vrlo nepovoljnu sliku porodičnog okruženja: 3, 3 do 10 miliona dece svedoci su neke forme porodičnog nasilja[11], 50% muškaraca koji često zlostavljaju žene takođe zlostavljaju decu[12], 324.000 žena svake godine doživi nasilje od svog partnera[13]. Efekti ovakvog tretmana dece mogu, između ostalog, uzrokovati ozbiljen fizičke povrede i slabiji razvoj mozga, depresiju, povučenost, kognitivne i socijalne poteškoće, maloletnu delikvenciju i kasnije kriminal, zavisnost od alkohola i droga, nasilno ponašanje, itd.[14]

Pod teretom fakata, konstatacija o „najboljoj osnovici za reprodukciju i podizanje dece", pretvorila se u noćnu moru, gde je upravo „klasična porodica" mesto nedopustivog nasilja, pre svega nad decom, a onda i nad partnerima. Ako je Antonićev argument protiv usvajanja dece u gej zajednicama, konačno, da su nemoćna deca, kao nekakvi „pokusni kunići", iloženi „čudovišnom ekspreimentu", šta onda ima da kaže za čudovišnost statusa quo, o kome postoje ovako uznemirujući podaci? Naravno, na to pitanje Antonić ne može da ponudi bilo kakav smislen odgovor, s obzirom da je efektivno na poziciji legitimacije ovakvog nasilja - uterujući „strah u kosti" avetima gej porodica, on skreće pažnju sa dramatično raširenog nasilja u „standardnoj" porodici, stavljajući u prvi plan mogućnost lošeg tretmana dece ispred stvarnog porodičnog nasilja.

„Istraživački" potkovan politički analitičar u prvom delu teksta uvek koristi reference kada treba da argumentuje neku tezu, no u drugom delu mnoge tvrdnje ostaju simptomatično nepotkrepljene. Nedostaju, na primer, istraživanja o deci unutar gej zajedinica kako bi se ustanovilo šta se zaista dešava unutar tog „monstruoznog opita". Ili to Antonić apriorno dedukuje iz svog „čistog uma"? Kada bi se obavestio o temi o kojoj piše, otkrio bi, na primer, da je 90% dece iz takvih brakova heteroseksualno tj. da gej roditelji ne mogu da nametnu svoju orijentaciju[15], da ne postoje značajne razlike između dece roditelja različitog i istog pola,[16] dok je nasilje nad decom unutar lezbejskih porodica manje od nacionalnog proseka u SAD-u.[17] Mnoga druga istraživanja Američke psihološke asocijacije (APA) potvrđuju navedene zaključke.[18]

Uostalom, zar navedene rezultate ne implicira upravo Antonićevo podvlačenje činjenice da su istopolno orijentisane osobe u proseku obrazovanije i bolje plaćene, te dakle imaju više „resursa" (znanje i novac) za podizanje dece? Namera mi nije da tvrdim da su gej roditelji „bolji", ni da su deca iz ovakvih zajednica „zdravija", samo želim da istaknem da istraživanja ne potvrđuju nikakvu „abnoramalnost" dece tj. da nema ni govora o onome što Antonić pretpostavlja, a da ne zna, o gej brakovima i porodicama. No, njegovo neznanje nije slučajno, već nedvosmisleno proračunato: istraživanja koja sam naveo samo su nekoliko klikova mišem daleko (od rezultata google pretraživača). Pa ipak, budući da se ne uklapaju u sliku koju želi da nametne, politički analitičar ih namerno ignoriše, ne bi li zastrašivanjem i senzacionalističkim poluinformacijama, podržao svoju restriktivnu, patrijarhlanu i konzervativnu viziju društva u Srbiji.

Gospodin Antonić, umesto sociološkog pristupa fenomenima gej braka i porodice, koju su društvena realnost u mnogim delovima svetu i predmet ozbiljnih istraživanja, odlučuje da bude „lučonoša morala" i da u paternalističkom gestu zaštite Srbije od opasnosti „homoseksualizma", kako pogrešno kaže[19], prenebregne svoje profesionalno znanje i poziciju naučnika. On podseća na jednog australijskog komičara, koji, travestiran u kraljicu Elizabetu, zadovoljno maše britanskom zastavom, slaveći rezultate referenduma kojim „Oz" ostaje pod formalnom vlašću britanskog monarha. Uz jednu razliku: politički analitičar maše srpskom trobojkom bez ironije, pozdravljajući pobedu konzervativnih snaga s druge strane Okeana (što ga ne čini manje komičnim). Njemu, doduše, nije jasno da nije reč o „porazu gej lobija" - kako u duhu Kurira naslovljava svoj članak, profesionalan koliko i „ono što se kupuje na trafici, a nisu novine" - već o očekivanoj dinamici borbe za ljudska prava, koja ima uspone i padove, napretke i povlačenja.

Uostalom, da li je osporavanje ravnopravnosti delu građana razlog za slavlje, osim za one koji takvu diskriminaciju priželjkuju, maštajući o povratku na „staro stanje", ukidajući sav progres „manjinske" emancipacije? (Setimo se da član Ustava koji ne dopuštva smanjenje postignutog nivoa ljudskih i manjinskih prava Antonić naziva „zlosrećnim"!?[20]) I nije li njihova kratkovidost bolno očigledna, zbog neuviđanja veze homofobije i ostalih formi diskriminacije, koje mogu pogoditi i njih same, kao i kategroije stanovništva do kojih im je „posebno stalo": nisu li Srbi, u prethodne dve decenije, bili žrtve etnorasističkih predrasuda, koje imaju istu strukturu kao i etnošovinizam, rasizam itd. - grupi, na osnovu nekog ličnog svojstva, pripisuju se negativne osobine bez stvarnog utemeljenja. Niko nije slobodan dok svi nismo slobodni, budući da mehanizam diskriminacije postoji sve dok sloboda nije u potpunosti ostvarena, uvek preteći da zahvati nove kategorije građana. Tako, spektar žrtvi nacističkog pogroma stalno je proširivan - od Jevreja, preko drugih „nižih rasa", Slovena, homoseksualaca, itd. sve do samih „izdajnika" Nemaca (u završnoj fazi).

Stoga, ukoliko želi da se bavi ozbiljnim društvenim analizama, sociolog Antonić bi trebalo da napusti homofobičnu, ali i ksenofobičnu poziciju: ne optužuje li on pojedine države/nacije za „monstruozno eksprimentisanje" sa decom legalizacijom gej porodica? Povratak nauci, za koju je izvanredno sposoban, kao u zapaženim  Izazovima istorijske sociologije (1995), pokazuje se kao nužan korak u savladavanju predrasuda, ali i izbegavanju širenja katastrofičnih vizija sutrašnjice. Do tada, diskurs uvaženog političkog analitičara podsećaće na panična naricanja uličnih proroka, stalno zazivajući smak sveta, koji, avaj!, nikako ne dolazi...

 

P. S. Ovaj odgovor objavljen je na sajtu NSPM: http://www.nspm.rs/kulturna-politika/kritika-konzervativnog-uma-poraz-sociologa-antonica.html i izazvao najviše komentara do sada.

Sa Antonićem je polemisao i moj kolega Rastislav Dinić na sajtu Pešačnika: http://pescanik.net/content/view/2406/191/ (gde se nalazi i Antonićev odgovor!)

 

Fusnote: 

[1] Pečat, 21. novembar 2008; NSPM: http://www.nspm.org.yu/kulturna-politika/poraz-gej-lobija.html

[2] Detalji ove polemike dostpuni su na http://blog.b92.net/text/1419/Moja%20polemika%20sa%20Antoni%C4%87em%20o%20(gej)%20braku/

[3] http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,839116-3,00.html

[4] Postoje istraživanja koja ovu tezu dovode u pitanje, pre svega u vezi sa lezbejkama. Na primer, 14% njih zarađuje manje od heteroseksualnih žena sa sličnim poslom, obrazovanjem, godinama i prebivalištem, pokazala je studija Univerziteta u Merilendu. (Badgett, M.V. Lee, "The Wage Effects of Sexual Orientation Discrimination," Industrial and Labor Relations Review, July 1995.)

[5] http://www.english.iup.edu/liberalstudies/gay_teen_suicide.htm

[6] http://www.fbi.gov/ucr/hc2007/victims.htm

[7] Jedan od takvih sajtova je i http://www.now.org/issues/lgbi/stats.html

[8] Vidi Mišel Fuko, Istorija seksualnosti I, Karpos, Loznica, 2006.

[9] Vidi Boswell John, Same-Sex Unions in Premodern Europe, New York: Villard Books, 1994.

[10] ACE Study - Prevalence - Adverse Childhood Experiences  http://www.cdc.gov/nccdphp/ace/prevalence.htm;

Abel, G. & Harlow, N. (2001). Stop child molestation book. Abel and Harlow;

Kilpatrick, D., Saunders, B., & Smith, D. (2003). Youth victimization: Prevalence and implications. U.S. Department of Justice, National Institute of Justice report;

Snyder, H N. (2000). Sexual assault of young children as reported to law enforcement: Victim, incident, and offender characteristics. National Center for Juvenile Justice, U.S. Depar tment of Justice.

[11]  Straus, M.A. (1992). Children as witnesses to marital violence: A risk factor for lifelong problems among a nationally representative sample of American men and women. Report of the Twenty-Third Ross Roundtable. Columbus, OH: Ross Laboratories;

Carlson, Bonnie E. (1984). Children's observations of interpersonal violence. Pp. 147-167 in A.R. Roberts (Ed.) Battered women and their families (pp. 147-167). NY: Springer.

[12] Strauss, Murray A, Gelles, Richard J., and Smith, Christine. 1990. Physical Violence in American Families; Risk Factors and Adaptations to Violence in 8,145 Families. New Brunswick: Transaction Publishers.

[13] Gazmararian JA, Petersen R, Spitz AM, Goodwin MM, Saltzman LE, Marks JS. "Violence and reproductive health; current knowledge and future research directions." Maternal and Child Health Journal 2000;4(2):79-84. 

[14] http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/long_term_consequences.cfm

[15] Gazmararian JA, Petersen R, Spitz AM, Goodwin MM, Saltzman LE, Marks JS. "Violence and reproductive health; current knowledge and future research directions." Maternal and Child Health Journal 2000;4(2):79-84;

Golombok, S., & Tasker, F. (1996). Do parents influence the sexual orientation of their children? Findings from a longitudinal study of lesbian families. Developmental Psychology, 32, 3-11.

[16] Flaks, D., Ficher, I., Masterpasqua, F., & Joseph, G. (1995). Lesbians choosing motherhood: A comparative study of lesbian and heterosexual parents and their children. Developmental Psychology, 31, 104-114.

[17] Gartrell, N., Deck, A., Rodas, C., Peyser, H., & Banks, A. (2005). The National Lesbian Family Study: 4. Interviews with the 10-year-old children. American Journal of Orthopsychiatry, 75(4) 518-524.)

[18] http://www.apa.org/pi/lgbc/publications/lgpstspec.html

[19] Homoseksualizam, naime, ne postoji, već samo homoseksualnost, budući da je reč o označavanju jedne varijacije (ljudske) seksualnosti, a ne o umetničkoj (nadrealizam, dadaizam, itd) ili ideološko-političkoj poziciji (liberalizam, socijalizam, itd). Kako sam pokazao, taj termin Antonić upotrebljava ne bi li sagradio homofobičnu ideju o gej lobiju čiji snažan uticaj oblikuje (skoro) sve sfere savremenog života, tako da ga treba u potpunosti odbaciti kao diskriminativan i lažan.

[20] Vidi http://blog.b92.net/text/1419/Moja%20polemika%20sa%20Antoni%C4%87em%20o%20(gej)%20braku/Komentari (263)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

valhalen valhalen 22:02 13.12.2008

Think about the American Family!

Evo da i ja prilozhim, po meni, najubedljiviji argument protiv gej braka:

bobo92 bobo92 22:55 13.12.2008

OK

Drago mi je da se na ovu temu raspravlja u Srbiji.
Nisam sigurna sta Antonica konkretno plasi.
Argumenti koje on iznosi su smesni i mislim da je on toga svestan, ali bolje nema.

Da bi shvatili da homoseksualnost nije nesto cega treba da se plase i sto ih ugrozava, gradjani mora da se obrazuju na tu temu.
Lepo je citati, ali da se ne lazemo, veliki deo gradjana danas se obrazuje iz medija.
Smatram da mediji snose odredjenu dozu odgovornosti zbog zapostavljanja ove teme.

Svima, koji se plase gay braka a velicaju instituciju hetero braka, predlazem da zamisle kako bi im zivot izgledao da im neko brani da budu sa svojim muzevima, zenama, devojkama, momcima, da im brani da imaju decu, da im osporava da zajedno dizu glupe kredite, bez kojih je danas nemoguce kupiti stan/kucu, da im osporava pravo na nasledstvo...
Ako bi vi ovako zeleli da zivite, kao drugorazredni gradjani, u drustvu sa nekim drugim gradjanima kojima su sva ta prava garantovana, onda se bunite i dalje.
topcat topcat 23:29 13.12.2008

Re: OK

bobo92

predlazem da zamisle kako bi im zivot izgledao da im neko brani da budu sa svojim muzevima, zenama, devojkama, momcima, da im brani da imaju decu, da im osporava da zajedno dizu glupe kredite, bez kojih je danas nemoguce kupiti stan/kucu, da im osporava pravo na nasledstvo...


Nitko im ne brani da budu zajedno, ali i njihov izbor vuce za sobom neke posljedice. Jedna od tih posljedica je da nece imati djecu! Ako ti znas za neku prirodnu metodu prema kojoj ce se iz homoseksualne zajednice roditi dijete, molim pojasnjenje.
Za kredit ti treba ti jamac a ne bracni drug.
Mislim, sta sve necete izmisliti...


bobo92 bobo92 23:40 13.12.2008

Re: OK

topcat

Nitko im ne brani da budu zajedno, ali i njihov izbor vuce za sobom neke posljedice. Jedna od tih posljedica je da nece imati djecu! Ako ti znas za neku prirodnu metodu prema kojoj ce se iz homoseksualne zajednice roditi dijete, molim pojasnjenje.
Za kredit ti treba ti jamac a ne bracni drug.
Mislim, sta sve necete izmisliti...


Kao prvo, mnogi (crkva, drzava, okolina) brane homoseksualnim parovima da budu zajedno.
Drugo, deca ne moraju biti iskljucivo bioloska. Da li to znaci da heterooseksualni parovi koji ne mogu imati decu, nemaju pravo na usvajanje jer nisu sposobni "prirodnim" putem da je imaju?
Uslovi za kreditiranje se razlikuju od zemlje do zemlje.
O poreskim olaksicama i ostalim glupostima da i ne govorim.
Ja samo skrecem paznju na prakticne stvari.
topcat topcat 23:54 13.12.2008

Re: OK

Ehehehej...pa nije isto ako je netko otkrije da je neplodan ili ako netko odluci zivjeti u zajednici koja a priori ne moze donijeti postomstvo! Prakticne stvari su rjesive u svakodnevnom zivotu, ne treba zbog njih mijenjati zakone ostatku (SITNIH 91%) gradjana.
O crkvi nemamo sta komentirati. Oni nemaju svjetovni autoritet. Ides sa "ja mislim" protiv "Bog je rekao" (ma sta mi o crkvi -kao takvoj i bilo kojoj- mislili). Pisi propalo.
bobo92 bobo92 00:09 14.12.2008

Re: OK

topcat

O crkvi nemamo sta komentirati. Oni nemaju svjetovni autoritet. Ides sa "ja mislim" protiv "Bog je rekao" (ma sta mi o crkvi -kao takvoj i bilo kojoj- mislili). Pisi propalo.

Ti ocigledno ne shvatas uticaj crkve. Na zalost, mnogi se i dalje prze na sta je "Bog rekao".

Ehehehej...pa nije isto ako je netko otkrije da je neplodan ili ako netko odluci zivjeti u zajednici koja a priori ne moze donijeti postomstvo! Prakticne stvari su rjesive u svakodnevnom zivotu, ne treba zbog njih mijenjati zakone ostatku (SITNIH 91%) gradjana.

Ako dve heteroseksualnih osobe, koje su znaju da ne mogu imati decu, rese da zive zajedno, da li im treba uskratiti pravo na usvajanje, po tvojoj logici?

A sta menja zakone ostatku gradjana??? Antidiskriminacioni zakoni ne ugrozavaju vecinu, vec pomazu manjini.
Dušan Maljković Dušan Maljković 00:18 14.12.2008

Re: OK

Ti ocigledno ne shvatas uticaj crkve. Na zalost, mnogi se i dalje prze na sta je "Bog rekao".


Čuvena Hristova izjava glasi: "Ja sam tamo gde je izmedju dvoje ljubav" (parafraziram). Dakle, Sin samog Boga vrlo je eksplicitan: Sveti duh je tamo gde je ljubav, bez obzira ko se voli, samo dok je ljubav "prava".
bobo92 bobo92 00:31 14.12.2008

Re: OK

Dušan Maljković
Ti ocigledno ne shvatas uticaj crkve. Na zalost, mnogi se i dalje prze na sta je "Bog rekao".


Čuvena Hristova izjava glasi: "Ja sam tamo gde je izmedju dvoje ljubav" (parafraziram). Dakle, Sin samog Boga vrlo je eksplicitan: Božanstvo je tamo gde je ljubav, bez obzira ko se voli, samo dok je ljubav "prava".

Da, to je cuvena Hristova ako nam vec treba saglasnost Isusa da bi doneli zakone.
Meni licno, je tuzna cinjenica da obrazovanje dolazi iz crkve i dan danas, ali to ipak jeste cinjenica koju ne treba zanemariti.

Da uprostim, necija gradjanska prava zavise od okolisanja, kroz religiju, kako bi se obezbedilo opravdanje i vecinska saglasnost za ta prava.
topcat topcat 00:35 14.12.2008

Re: OK

Onom kome je Bog autoritet i treba biti "kako je Bog rekao", a ne kako su homo-aktivisti napisali na svom transparentu. Dozvolite ljudima da vjeruju i djeluju po svojoj savjesti! Kad ste vec tako "tolerantni".

da li im treba uskratiti pravo na usvajanje, po tvojoj logici?

Da, homoseksualcima treba uskratiti pravo na usvajanje djece.
Dijete treba i majku i oca, a ne 2 tate odnosno 2 mame. U jednom i u drugom slucaju nedostaje "element" - onog drugog. Zena ne moze zamijeniti tatu, ma kako se trudila i mozda bila prisiljena u nekim situacijama, kao sto muskarac ne moze zamjeniti majku. To sto si je neki homoseksualac umislio da je "zensko" pa lakira nokte - ne cini ga majkom, kao sto lezbijku cinjenica da dize utege - ne cini ocem. Stvari su puno jednostavnije nego se pokusavaju prikazati i ne trebaju nam kilometarski traktati da bi objasnili osnovne stvari.
Takva djeca su u samom startu zakinuta - i tu rasprava s moje strane zavrsava!
Dušan Maljković Dušan Maljković 00:38 14.12.2008

Re: OK

Takva djeca su u samom startu zakinuta - i tu rasprava s moje strane zavrsava!


Držim vas za reč! :)
topcat topcat 00:38 14.12.2008

Re: OK

Dušan Maljković
Ti ocigledno ne shvatas uticaj crkve. Na zalost, mnogi se i dalje prze na sta je "Bog rekao".


Čuvena Hristova izjava glasi: "Ja sam tamo gde je izmedju dvoje ljubav" (parafraziram). Dakle, Sin samog Boga vrlo je eksplicitan: Sveti duh je tamo gde je ljubav, bez obzira ko se voli, samo dok je ljubav "prava".Gospodine Maljkovicu, ovo vam nije trebalo. Kad se vec pozivate na Bibliju, Stari zavjet je za homoseksualce propisivao smrtnu kaznu, a Novi govori da "muzeleznici nece vidjeti kraljevstvo".
Cudno da niste pokusali prodati da je sam Isus bio peder? I to se nadje...
topcat topcat 00:39 14.12.2008

Re: OK

Dušan Maljković
Takva djeca su u samom startu zakinuta - i tu rasprava s moje strane zavrsava!


Držim vas za reč! :)


Odahnuste, vjerujem.

Pozdrav
man ray loves me man ray loves me 00:44 14.12.2008

Re: OK

Takva djeca su u samom startu zakinuta - i tu rasprava s moje strane zavrsava!
Obama nije imao oca pa je postao leader of the free world.
bobo92 bobo92 00:44 14.12.2008

Re: OK

topcat

Takva djeca su u samom startu zakinuta - i tu rasprava s moje strane zavrsava!

Tebi se rasprava zavrsava tamo gde bi trebala da pocinje.

Ne rastu ni deca svih heteroseksualaca u okruzenju oca i majke.
Oni koji, ipak rastu u takvom okruzenju, ne znaci da nisu "zakinuta" za nesto.
Na ovakav tvoj zakljucak bi mogao da se uvredi svako ko je ostao bez roditelja, ili je odgajan od strane trece osobe.
Lakiranje noktiju ni zene ne cini zenama, niti bildovanje cini muskarce muskarcima, pa tako ne moze ni homoseksualce da cini osobama drugog pola.
Dušan Maljković Dušan Maljković 00:50 14.12.2008

Re: OK

Gospodine Maljkovicu, ovo vam nije trebalo. Kad se vec pozivate na Bibliju, Stari zavjet je za homoseksualce propisivao smrtnu kaznu, a Novi govori da "muzeleznici nece vidjeti kraljevstvo".


Stari zavet odobrava i ropstvo, pa probajte da to danas plasirate kao argument za njegovu rehabilitaciju.

Ja vam direktno kažem šta je Isus govorio, a pitanje interpretacije ostaje otvoreno, pogotovo u Novom zavetu. Pročitajte već jednom taj zanimljiv Bosvelov tekst, pa onda pričajte. I ne zaboravite: prva kroz vrata raja preko njega prolazi jedna prostitutka (M. Magdalena), a samo ako ste bezgrešni sami imate pravo da bacate kamenje koje bacate.

http://www.gay-serbia.com/teorija/2003/03-10-06-arhetip-gej-ljubavi/index.jsp?aid=943
maksa83 maksa83 00:51 14.12.2008

Re: OK

Obama nije imao oca pa je postao leader of the free world.


Ahem...

Industrija Trikotaže TShirtHell.com na tu temu kaže:

alexlambros alexlambros 01:22 14.12.2008

Re: OK

Nitko im ne brani da budu zajedno, ali i njihov izbor vuce za sobom neke posljedice. Jedna od tih posljedica je da nece imati djecu! Ako ti znas za neku prirodnu metodu prema kojoj ce se iz homoseksualne zajednice roditi dijete, molim pojasnjenje.


Свашта. Па има хетеросексуалних бракова колко хоћеш а без деце. И, шта сад?
Има чак хетеросексуалних бракова у коме брачни другови и не желе да имају децу. И, опет, шта сад?
alexlambros alexlambros 02:47 14.12.2008

Re: OK

Cudno da niste pokusali prodati da je sam Isus bio peder?vec na Alaha pada ozbiljna sumnja, sto cu u jednom blogu i da obrazlozim
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:36 14.12.2008

Re: OK

Man ray...

Obama nije imao oca pa je postao leader of the free world.


Kako mislis - nije imao oca?

Da njegova majka nije bezgresno zacela, kao Bogorodica?
man ray loves me man ray loves me 11:34 14.12.2008

Re: OK

taj rad!
rastinjak rastinjak 00:07 14.12.2008

Svašta...

Šta sve nije ovde večeras nije napisano, evo još jedna glupost
''Human-animal marriage, i.e., marriage between humans and non-human animals, is not recognized in law by any country at present, although historically people have married animals as part of religious traditions or to bring good luck, often involving elaborate ceremonies. Such marriages as are allowed by tradition, or within a culture, are often symbolic or ritual, rather than the more usual recognition of a relationship.''

Kad već volite da se krešete sa istim polom i kažete da je to pravo svakog pojedinca da se opredeli, hajde da kažemo da je to O.K. Ali znate šta mi nije jasno? Šta ste bre navrli da nam nabacujete da je to potpuno normalno, ispade čak i poželjno da svi budemo gay, pa svi fini, pa svi brakovi se ne razvode,milina jedna, Bela kuga proterana iz Srbije,gde će kraj da nam bude. Rode rade u tri smene donoseći male bebaće, pošto muški još uvek nemogu da radjaju.

Prihvatam da imate pravo da budete gay ali nemojte tražiti da mi priznamo da je to normalno ili smo u suprotnom slučaju homofobični.
Dušan Maljković Dušan Maljković 00:15 14.12.2008

Re: Svašta...

A biste li bili ljubazni da objasnite šta je tu nenormalno?

(Evo biću fin tj. gej pa vam neću obrisati ovaj uvredljiv komentar, a sve iz radoznalosti da čujem VAŠU ORIGINALNU tezu glede NENORMALNOSTI!)
ssvetlana92 ssvetlana92 00:31 14.12.2008

Re: Svašta...

Dušan Maljković
A biste li bili ljubazni da objasnite šta je tu nenormalno?

(Evo biću fin tj. gej pa vam neću obrisati ovaj uvredljiv komentar, a sve iz radoznalosti da čujem VAŠU ORIGINALNU tezu gelde NENORMALNOSTI!)


I mene živo zanima!
rastinjak rastinjak 00:36 14.12.2008

Re: Svašta...

Dušan Maljković
A biste li bili ljubazni da objasnite šta je tu nenormalno?(Evo biću fin tj. gej pa vam neću obrisati ovaj uvredljiv komentar, a sve iz radoznalosti da čujem VAŠU ORIGINALNU tezu gelde NENORMALNOSTI!)


Nema tu nikakve teze, i ovaj Vaš komentar je prilično ciničan, da ne kažem uvredljiv. Stvar je prilično jednostavna, Vi tvrdite da je homoseksualnost normalna, ja smatram da je heteroseksualnost normalna. Vi nas heteroseksualne ubedjujete da ste Vi u pravu ALI MI VAS NE UBEĐUJEMO DA SMO MI U PRAVU, nama je to dovoljno.Vama očigledno nije. Žao mi je što nismo u stanju da podelimo sa gey populacijom frustraciju priznanjem da je homoseksualnost normalna. Za nas heteroseksualce jednostavno nije, tu Vam nemožemo pomoći.
Sekusalna orijentacija je intimna stvar za normalne, za neke je to fetiš koji moraju svima da pokažu.
Na kraju ovo nije teza, samo lični stav, ne bih nikada učesnike gay parade jurio motkama ali nebi ih nikad odobrio kao ni gay brakove.
Dušan Maljković Dušan Maljković 00:46 14.12.2008

Re: Svašta...

A vi ste predstavnik svih heteroseksualaca? Niste primetili da na ovom blogu ima i heteroseksualaca koji misle potpuno drugačije od vas? Šta ćete sa njima?

Možete govoriti samo u svoje ime i odgovoriti na pitanje manje mutno i ne ponavljajući iste teze -- zašto je homoseksualnost nenormalna?

Zato što vi osećate mučninu u stomaku? Pa i meni pripada muka od onoga što pišete, pa ne tvrdim da ste nenormalni.

Sekusalna orijentacija je intimna stvar za normalne, za neke je to fetiš koji moraju svima da pokažu.


Dakle vi mislite da su heteroseksualci koji javno pokazuju svoju naklonost na ulici (recimo ljube se dečko i devojka) i u javnom prostoru NENORMALNI? Meni je to krajnje simpatično...
bobo92 bobo92 00:52 14.12.2008

Re: Svašta...

rastinjak

Nema tu nikakve teze, i ovaj Vaš komentar je prilično ciničan, da ne kažem uvredljiv. Stvar je prilično jednostavna, Vi tvrdite da je homoseksualnost normalna, ja smatram da je heteroseksualnost normalna. Vi nas heteroseksualne ubedjujete da ste Vi u pravu ALI MI VAS NE UBEĐUJEMO DA SMO MI U PRAVU, nama je to dovoljno.Vama očigledno nije. Žao mi je što nismo u stanju da podelimo sa gey populacijom frustraciju priznanjem da je homoseksualnost normalna. Za nas heteroseksualce jednostavno nije, tu Vam nemožemo pomoći.

Da je autor bloga, kojim slucajem, napao heteroseksualce kao nenormalnu grupu, mozda bi imao osnova za ovakav post. Posto nije, nemas osnova.
soylentgreen soylentgreen 01:06 14.12.2008

Novi fetish

rastinjak

Prihvatam da imate pravo da budete gay ali nemojte tražiti da mi priznamo da je to normalno ili smo u suprotnom slučaju homofobični.


E, ovo je vrlo zanimljivo. Novi fetis!

Ja licno obozavam da stavim kitu u vaginu, ali mi je to vrlo aksiomatska, kongenitalna pojava. Naime, ne osecam potrebu pre nego sto svrsim da mi neka vecina, recimo, uglednih domacina, obrazovnih radnika, estradnih umetnika, drustva iz ulice, skolskih drugova, crkvenih radnika, porodicnih prijatelja, ... prizna i overi da je to normalno.

Ja jednostavno volim da *ebem zene bez ikakve moralne podrske sa strane. Prija mi. I ne sumnjam da pederima i lezbejkama isto tako prija.

Nikad mi nije palo napamet da nekome to ne ide ako ga vecina ne podrzava, da kazem navija. Pa to je uzasno. Za seks vise nisu dovoljni dvoje, nego treba aklamacija.

Ali svako ima pravo na uspesan seks, pa ne vidim nista lose, na primer, u fetis-literaturi koja sankcionise odredjenu vrstu seksa kao jedino normalnu. Ako vam se od toga dize, tj. vlazi, more power to you. Ali to da radite u cetiri zida svoje spavace sobe, kao sto je red sa svim fetisima. Mislim, ne bi vam se dopalo kad bih ja vezivao zensku u restoranu, jel' tako?

Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 01:09 14.12.2008

Re: Svašta...

Evo ja isto heteroseksualac pa mislim da je homoseksualnost isto toliko normalna koliko ljubav zene i muskarca. Znaci, najbolje da govorimo u svoje ime. A inace ne znam zasto se odmah pominje human-animal marriage u ovom kontekstu, na stranu sto citirani odlomak nije uopste problematican. To kao kad ona narodnjacka poslanica protestvuje sto je jedan gay website dobio lovu od Ministarstva kulture pa pominje neke koze i ovce.
maksa83 maksa83 01:24 14.12.2008

Re: Novi fetish

Ja licno obozavam da stavim kitu u vaginu

Zar u vaginu ne ide tzv. - penis?
man ray loves me man ray loves me 01:28 14.12.2008

Re: Novi fetish

fry&laurie bi rekli - mr. thompkinson.
alexlambros alexlambros 01:29 14.12.2008

Re: Svašta...

Prihvatam da imate pravo da budete gay ali nemojte tražiti da mi priznamo da je to normalno ili smo u suprotnom slučaju homofobični.Straight is not normal, just common
maksa83 maksa83 01:45 14.12.2008

Re: Novi fetish

fry&laurie bi rekli - mr. thompkinson.

Eto ga, i ode još sat vremena života.

Fry je inače gay, ali to si verovatno znala.
man ray loves me man ray loves me 02:04 14.12.2008

Re: Novi fetish

to zna cak i queen of england.
soylentgreen soylentgreen 03:47 14.12.2008

Re: Novi fetish

maksa83

Zar u vaginu ne ide tzv. - penis?


Iako nema veze sa temom ... a koji to sinonim za vaginu ima istu tezinu kao kita, tj. nit' je vulgaran nit' je medicinski?

Da sam feminista to je prva stvar kojom bi se pozabavio.

U lingvistickom smislu.

Ne vredi, sta god da kazem pogresno ce se shvatiti.
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:47 14.12.2008

Re: Novi fetish

soylent...
Iako nema veze sa temom ... a koji to sinonim za vaginu ima istu tezinu kao kita, tj. nit' je vulgaran nit' je medicinski?
Da sam feminista to je prva stvar kojom bi se pozabavio.
U lingvistickom smislu.


Maksa je u pravu. Uz vaginu ide penis - to je cista latinstina! Polunaucna.

Kita je narodski izraz, sa vise znacenja.

Uz kitu ide serpa, ili bar lonce....
maksa83 maksa83 10:02 14.12.2008

Re: Novi fetish

Uz kitu ide serpa, ili bar lonce....

Ili vaza, ako je npr. kita cveća...
maksa83 maksa83 10:08 14.12.2008

Re: Novi fetish

Iako nema veze sa temom ... a koji to sinonim za vaginu ima istu tezinu kao kita, tj. nit' je vulgaran nit' je medicinski?

Joj sad si me uhvatio... imao sam nekad Rečnik Žargona Dragoslava Andrića (podebela knjiga, jako zanimljiva), ali mi je neko otuđio. Sećam se da je za tu ... vaginu i taj ... penis bilo ubedljivo najviše reči. Po sećanju, penis, prvih nekoliko entrija: stojko, blajbinger, buzda (?!), balavko, budala, pola kile feder mesa... i onda dalje ide pedesetak entrija koje sam zaboravio. A za vaginu se (osim onih banalnih i svima poznatih) sećam se samo - muf, i opet sam ostalo zaboravio. Ali nekako ako insistiraš da ostaneš pri vagini uz to ide isključivo penis (šti bi rekli u onom vicu: liči pomalo na qrac, samo je manje i mlohavije).

Ako ima još jezičkih nedoumica, nisam baš Ivan Klajn, ali mogu da probam da pomognem.
milosib92 milosib92 13:06 14.12.2008

Re: Svašta...

Dušan Maljković
Možete govoriti samo u svoje ime i odgovoriti na pitanje manje mutno i ne ponavljajući iste teze -- zašto je homoseksualnost nenormalna?

Malo težak izraz nenormalna jer vuče na bolest, a kao što moderna medicina kaže homoseksualnost nije bolest. Daleko ispravnije je reći da je homoseksualnost protivprirodna, kao uostalom i gomila drugih stvari koje upražnjava moderan čovek.

U osnovi zadovoljstvo tokom seksualnog akta je stimulans da se parenje obavi jer se tako produžava vrsta, što je osnovni prirodni cilj. Ako tog cilja nema onda je takav akt u osnovi protivprirodan. Može da bude terapeutski u smislu oslobađanja od napetosti, ali to se postiže i masturbacijom, pa ako su hormoni baš uzburkani i nesvesno u snu.
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:50 14.12.2008

Re: Svašta...

Daleko ispravnije je reći da je homoseksualnost protivprirodna, kao uostalom i gomila drugih stvari koje upražnjava moderan čovek.


„Будимо, дакле, савршено уверени да је подједнако свеједно уживати у жени на овај или онај начин, да је апсолутно једнако уживати у девојци или младићу и да је, чим у нама несумњиво не могу постојати друге склоности сем оних који потичу од природе, та природа одвише мудра и доследна да би нам усадила такве склоности које би је могле вређати.“

Markiz de Sad, Filozofija u budoaru

"Nazivamo protivprirodnim ono što je protiv običaja", Montenj.

Takođe, preporučujem Millov tekst "O prirodnom i neprirodnom", Karpos, Loznica, 2008.

Btw, jel vi spavate u neprirodnom krevetu ili na prirodnom drvetu?
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 00:20 14.12.2008

citajte ljudi stripove

Posto je vidim dugacak tekst na blogu nepopularan predlazem dva stripa koja ce resiti dve cini mi se najcesce pomenute dileme u ovoj raspravi: gej brakovi i gay lobi. Izgleda da se cesto zamislja kako su gay brakovi nesto onozemaljsko, anomalicno, nenormalno i da ne nabrajam. Za sve koji imaju slicne stavove predlazem da nadju neki od stripova od Alison Bechdel (evo link za website, gde se moze mislim procitati neka epizoda [url=http://www.dykestowatchoutfor.com/index.php][/url] ). Za mit o gay pa i svakom drugom lobiju preporucujem THE PLOT: The Secret Story of The Protocols of the Elders of Zion od Will Eisnera. Alison je mislim za svoj rad dobila Pulicera a Will je pionir graficke novele.

Sto se tice braka to je i onako samo diskriminatorska institucija, kao sto kaze i Dusan u tekstu, i ona dok god postoji treba biti omogucena svima u drustvu. Brak je kroz svoju istoriju duze bio interesna zajednica nego zajednica iz ljubavi. Ovaj drugi oblik nastao tek u romantizmu a kad je gde zaziveo zavisi od regiona do regiona. A porodice straight ili gay ionako postoje u svakom drustvu pa tako i u srpskom, to cak ni obrazovci ne mogu zabraniti.

A i ova referenca na bratimljenje nije losa, tu vredi malo vise istrazivati. Ima jos jedan drugi fenomen o kome jos uvek nisam citao ni jedan ozbiljniji naucni clanak, a to je balkansko grljenje muskaraca. To je nesto sto ce svak ko dodje sa strane primetiti na prostoru od Turske do Slovenije. Nisam pobornik ideje kako su svi ti muskarci odmah neiskazani gays, ali je zanimljivo kako se u jednom drustvu jedan oblik intimnih dodira izmedju muskaraca smatra normalnim i pozeljnim, a drugi su nenormalni, uvezeni sa Zapada pa samim tim i bolesni. Kako fudbaleri mogu da se slobodno zaskacuju na utakmicama a sablazan je kad se dvoje ljudi istog roda poljube?

Konacno, jako mi je smesno kad pocne gadjanje ko je od velikana i velikanki bio straight a ko gay. Pa kao da je za kvalitet necijeg rada od presudne vaznosti s'kim si proveo/provela proslu noc u krevetu. To isto toliko utice na neciji genij koliko i to kome se sta nalazi izmedju butina.
Dušan Maljković Dušan Maljković 00:33 14.12.2008

Re: citajte ljudi stripove

Vi zapravo pravite legitimnu razliku izmešu homoseksualnosti i homoerotizma: iako je potonji prisutan u raznim vidovima muško-muških odnosa to ne znači da je reč o homoseksualnosti -- kada se fudbaleri grle i pipkaju nakon gola to ima dimenziju homoerotizma, ali ne znači da su fudbaleri (latentni) homoskeusalci. Naprotiv, pre bismo mogli reći da je heteroseksualnost utemeljena na mnogih istopolnim i homoerotizovanim kulturnim praksama, kakvo je navedeno grljenje, odlaženje u vojsku i zajedničko tuširanje, zajedničke masturbacije i sl. Kako su Kinseyeva čuvena istraživanja pokazala, 40% muškaraca doživela su istopolni seks do orgazma, ali je oko 10% bilo manje ili više trajno homoseksualno orijentisano.

Nije reč o tome koje od velikana bio strejt ili gej nego neki moralisti ovde propituju šta su to gej osobe ikada doprinele društvu. E pa odgovor na njivo pitanje leži u tom navođenju. Jasno je da homoseksualnost nije nikakv garant bilo kakve superiornosti, pa ni u kreativnom stvaralaštvu -- reč je samo o tome da su društveni uslovi koji su odrešivali i privatni život homoseksualaca pogodovali realizaciji van standardnog porodično-bračnog okvira, dakle u nekoj vrsti "nadgradnje".
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 00:59 14.12.2008

Re: citajte ljudi stripove

Moze na ti, pls. Ne mesam ja homoseksualnost i homoerotizam, pa sam tako i napopomenuo da ne zelim reci da su svi muskarci koji se grle latentni ili bilo kakvi drugi homoseksualci. Ja samo kazem kako je zanimljivo da se u istom drustvu jedna vrsta dodira istorodnih osoba ne smatra problematicnom a zbog druge se nekome ugrozava zivot. Pitanje je zasto? A odgovor je jasan. Zato sto je prvo postao prihvatljiv obrazac ponasanja, ponormalio se, a drugi jos ne. I kad za neko vreme i ovo postane prihvaceno onda ljudi vise nece moci razumeti sta je u tome bilo toliko sporno. Nista, cist otpor i glupost konzervativnog duha, kao i u mnogim drugim primerima tokom istorije.

green_thumb green_thumb 13:37 14.12.2008

:)

Dušane, ja sam ti već napisao na drugom mestu da je tvoj tekst koncizan i argumentovan. Dobar odgovor.

Interesantno je da su protivnici homoseksualnosti maltene k'o (DM-u će ovo sad da se svidi) Oko Sauronovo - svevideći, sveznajući - i takvi stručnjaci za LGBT pitanja da bi se svi aktivisti u nas postideli. S jedne strane, neprekidno se poteže to pitanje gej braka - gde masa ljudi tvrdi da ćemo, takoreći, svi da propadnemo ako se to dozvoli u majci Srbiji - pitanje braka koji niko nije, od gej aktivista, realno tražio do sada. Nije bilo inicijativa, ideja, kampanja, projekata... NIČEGA (a ja kao insajder to odlično znam) po pitanju istopolnih brakova u Srbiji. S druge strane, svako malo se potura da su LGBT osobe kao Lich Kinga iz Warcrafta - bića koja nedodirljivo vladaju određenim sferama društva, moćni, strašni, niko im ni izgled ne zna, imaju neki tajni plan za uništenje života na Zemlji... a kad, ne dao Bog, izađu iz svojih kuća i stanova, seju strah i trepet, pale, ruše i ubijaju, šire homoseksualnost kao virus među mladima, ostvaruju svoje zle naume bez ikoga da im stane na put ( jer su, eto, podržani od strane Zapada i domaćih izdajnika...).

News Flash - gej tipovi, lezbejke, biseksualne osobe i transseksualne osobe su MEĐU NAMA!
(hvata Vas blaga panika)
I ne samo što su MEĐU NAMA u smislu da su na teritoriji iste opštine, već je velika verovatnoća da su ODMAH DO NAS!
(hvata Vas panika srednjeg intenziteta)
Da, DO NAS, verovatno nekoliko njih već živi u Vašoj zgradi!
(znojenje, drhtanje, palite cigaretu)
I to ne po fazonu 'onaj matori profesor za koga svi znaju da je peder'... ne, ne, ti stereotipi Vam nisu više od pomoći! Znate onog Žikinog sina, onog malog što je 2x2, ne izlazi iz teretane i po ceo dan visi u kladionici? E pa on je! I učiteljicu Miru, večito dekoltiranu i našminkanu, za kojom balavi svaki normalan čovek? E pa i ona! A tek onaj sa trećeg, komšija Pera, koji je nedavno raskinuo veridbu... taj je tek opasan, voli i jedno i drugo, a nešto mu često dolaze ti drugari sa košarke...
(sad ste se već skroz uspaničili i tražite bensedine)
I verovatno je to neko od Vaših drugova, drugarica, poznanika, kolega i koleginica iz firme... neko sa kim kafenišete, ogovarate, delite dobro i zlo...
(gotovo, rešili ste da se preselite u Sibir i živite sa medvedima do kraja života... a onda ste čuli da i životinje mogu biti homoseksualne)

Elem, cela ova priča oko gej braka je čisto teorijska rasprava, pošto nema ni zakona, ni volje niti želje da se ti ljudi zaštite od bilo kakvog napada.
I ne potežite mi sad argumente 'diskriminacije nema jer nismo čuli za to'. Niko Vam u Srbiji neće reći, ni uz kafu i rakiju, da je otpušten s posla jer je peder ili da ne priča sa ćerkom zato što je saznao/la da je lezbejka.

I za kraj, linkovi

http://www.facebook.com/group.php?gid=40051451574

http://www.facebook.com/group.php?gid=29789549976&ref=sharemaksa83 maksa83 14:01 14.12.2008

Re: :)

News Flash - gej tipovi, lezbejke, biseksualne osobe i transseksualne osobe su MEĐU NAMA!
(hvata Vas blaga panika)
I ne samo što su MEĐU NAMA u smislu da su na teritoriji iste opštine, već je velika verovatnoća da su ODMAH DO NAS!
(hvata Vas panika srednjeg intenziteta)
Da, DO NAS, verovatno nekoliko njih već živi u Vašoj zgradi!
(znojenje, drhtanje, palite cigaretu)

Dammit, znao sam!
Oduvek sam tvrdio da je ta riba prekoputa što me ignoriše - fuckin' man hating dyke.

Daj reci nam bar kako da ih prepoznamo unapred.
Mora da ima nešto, neki beleg, or somethin'.
I kad budemo sigurni da je to - to, gde da javimo?
Ja već sumnjam na još neke u ulici i zgradi (a bogami i na široj teritoriji opštine), ali verovatno ne treba da im dam do znanja da su primećeni?

Srdačno,
Zabrinuti Građanin sa Opštine Zvezdara
green_thumb green_thumb 14:56 14.12.2008

Re: :)

maksa83

Dammit, znao sam!
Oduvek sam tvrdio da je ta riba prekoputa što me ignoriše - fuckin' man hating dyke.

Daj reci nam bar kako da ih prepoznamo unapred.
Mora da ima nešto, neki beleg, or somethin'.
I kad budemo sigurni da je to - to, gde da javimo?
Ja već sumnjam na još neke u ulici i zgradi (a bogami i na široj teritoriji opštine), ali verovatno ne treba da im dam do znanja da su primećeni?

Srdačno,
Zabrinuti Građanin sa Opštine Zvezdara


Zabrinuti građanine,

elitni tim naučnika, isti onaj iz čije laboratorije su izašli genijalni izumi poput švedskog detektora - uređaja koji otkriva zračenje neprijavljenih televizora sa početka devedesetih, radi 24 sata dnevno na načinima za prepoznavanje i obeležavanje LGBT osoba. Kao što je opšte poznato, LGBT osobe imaju različite parapsihološke moći zbirno poznate pod imenom gejdar (engl. gaydar - gej radar), koje koriste za uticaj na strejt osobe, savlađivanje njihove volje i distribuciju homoseksualnosti (uglavnom putem različitih kozmetičkih sredstava i odevnih predmeta, kao i TV emisija - masovna hipnoza), kao i za prepoznavanje jedni drugih. Kad god vidite dve osobe koje zaverenički nešto šapuću, verovatno su sve LGBT osobe u pitanju.

Ako osetite da Vam neko kontroliše um, da Vaše mislu nisu Vaše, kao i najmanju empatiju prema takvim grupacijama (obično počinje tako što krenete da slušate radio B92, a odjednom su Vam NVO aktivisti simpatični), prijavite se u Centar za kulturnu dekontaminaciju (ne treba ga mesati sa istoimenom NVO) koji vodi Aleksandra Janković. Ponesite i spisak sumnjivih osoba. Specijalna interventna ekipa će proveriti tvrdnje najmodernijim naučnim metodama: prvo će osumnjičemu osobu mučiti rodoljubivim pesmama Ivane Žigon, pa će je potopiti u bure šljivovice. Ako popije šljivku i ostane živa, onda je strejt, ako se udavi - onda je LGBT.

U protivnom, možda i vi postanete uskoro homoseksualni.
Jaril Jaril 15:13 14.12.2008

Re: :)

Ako popije šljivku i ostane živa, onda je strejt,
Како, молим? Па ја сам стрејт?!?!


Рече Јарил и насу шљивку!
green_thumb green_thumb 15:30 14.12.2008

Re: :)

Jaril
Како, молим? Па ја сам стрејт?!?!


Рече Јарил и насу шљивку!


Tebe je Hominterna genetski modifikovala da podnosiš šljivovicu .

Lukavo, lukavo!
marco_de.manccini marco_de.manccini 16:03 14.12.2008

Re: :)

Daj reci nam bar kako da ih prepoznamo unapred.

a ime li neka siva zona ili gradacija? ili mora dzha ili bu?

evo na primer ja sam spavao sa jednim dechkom shto je spavao sa homoseksualcem. kakav je moj status?
man ray loves me man ray loves me 16:16 14.12.2008

Re: :)

jel u isto vreme?
marco_de.manccini marco_de.manccini 16:20 14.12.2008

Re: :)

iju, shta ti pada napamet, u razlichito vreme naravno, necu valjda sa homoseksualcem.
alexlambros alexlambros 17:04 14.12.2008

Re: :)

Daj reci nam bar kako da ih prepoznamo unapred.
Mora da ima nešto, neki beleg, or somethin'.


Мислим да негде испод косе на глави мора да стоји белег у облику броја 69!
maksa83 maksa83 17:30 14.12.2008

Re: :)

Како, молим? Па ја сам стрејт?!?!
Рече Јарил и насу шљивку!

Kuku crni Jarile.

green_thumb green_thumb 18:53 14.12.2008

Re: :)

marco_de.manccini
Daj reci nam bar kako da ih prepoznamo unapred.
a ime li neka siva zona ili gradacija? ili mora dzha ili bu?

evo na primer ja sam spavao sa jednim dechkom shto je spavao sa homoseksualcem. kakav je moj status?Ako možete da pročitate ovaj tekst, napisan specijalnim gej karakterima, onda ste nepopravljivo homoseksualni.

Vaš početnički paket sa kozmetikom, brzim internetom, dobro plaćenim zanimanjem u modnoj industriji, novim stanom na Banovom Brdu, kolima i dečkom će Vam stići za 5 do 7 dana. Provokativno oblačenje i šokiranje javnosti nije neophodno, ali je poželjno, no potrebno je da preobratite barem još jednog u narednih 6 meseci da biste dobili pristup sauni, videoteci i vikendici na Fruškoj Gori.

Dalja uputstva ćemo Vam poslati putem preporučenog pisma (naravno, u roze koverti - da, mi smo to smislili!
aquariusoptimist aquariusoptimist 20:23 14.12.2008

To D.M.

Dozvoli se osvrnem da deo iz teksta koji govori o tome ga geyevi vise zaradjuju.
Naime, to je donekle tacno.
Ja imam 3 geya u mojoj neposrednoj blizini na poslu, i kako ni jedan nema porodicu i decu i tu rvstu obaveza , ostaju na poslu nekad i do 16 sati/day.
Gde je overtime tu je i overpay.
Gde je je overtime tu je i vece radno iskustvo i posledicno brze napredovanje u hijerarhiji.
Ostali se na poslu ne bune zbog toga, shvataju da niko ne moze imati sve:
neko ima porodicu i decu, neko ima veliku platu i poziciju u firmi.
Ova trojica mi kazu da je slicna situacija i kod njohovih gay prijatelja.
Unfuckable Unfuckable 21:08 14.12.2008

Re: To D.M.

jadni gejevi na surovom Zapadu, kojima ništa osim overtime nije preostalo....šta li ih tek u Srbiji čeka kada im liberalni Zapad ne pruža mogućnosti

rasplakao si me, samo da znaš
marco_de.manccini marco_de.manccini 21:12 14.12.2008

Re: To D.M.

a ja tek sada shvatam smisao rechenice koju mi je shef uputio "za napredovanje u karijeri neophodna ti je prekvalifikacija".
Dušan Maljković Dušan Maljković 21:35 14.12.2008

Re: To D.M.

Hpćeš da kažeš da ljudi koji nemaju porodicu brže napreduju u karijeri? To važi i za strejt ljude i potpuno je logično da onaj ko više radi i brže napreduje, neam tu nikakve mistične gej posebnosti...
aquariusoptimist aquariusoptimist 23:55 14.12.2008

Re: To D.M.

Dušan Maljković
Hpćeš da kažeš da ljudi koji nemaju porodicu brže napreduju u karijeri? To važi i za strejt ljude i potpuno je logično da onaj ko više radi i brže napreduje, neam tu nikakve mistične gej posebnosti...


Pa ne znam sta je tu uzrok a sta posledica pravo da ti kazem (odsustvo porodice - brze napredovanje ).
Samo ti kazem za primere iz svoje okoline sto se geyeva tice, jer si to pomenuo u svom tekstu.
Naravno da ova "pojava"nije rezervisana samo za geyeve.
aquariusoptimist aquariusoptimist 23:55 14.12.2008

Re: To D.M.

marco_de.manccini
a ja tek sada shvatam smisao rechenice koju mi je shef uputio "za napredovanje u karijeri neophodna ti je prekvalifikacija".


Trazi pojasnjenje.
man ray loves me man ray loves me 00:02 15.12.2008

Re: To D.M.

ja sam videla istrazivanje da je obrnuto - da ozenjeni bolje napreduju i imaju vise love nego singles -zato sto ih porodica drzi za jaja i tera ih da se vise naprezu i zaradjuju.
aquariusoptimist aquariusoptimist 00:06 15.12.2008

Re: To D.M.

man ray loves me
ja sam videla istrazivanje da je obrnuto - da ozenjeni bolje napreduju i imaju vise love nego singles -zato sto ih porodica drzi za jaja i tera ih da se vise naprezu i zaradjuju.

ssvetlana92 ssvetlana92 00:29 15.12.2008

Re: To D.M.

man ray loves me
ja sam videla istrazivanje da je obrnuto - da ozenjeni bolje napreduju i imaju vise love nego singles -zato sto ih porodica drzi za jaja i tera ih da se vise naprezu i zaradjuju.

Ovo je baš simpatično!
despoturos despoturos 13:52 19.12.2008

Reakcionari

Procitao sam tekst gospodina Antonica i moram priznati da sam ostao zaprepascen. Osetite gorak ukus u ustima kada citate tekst elokventnog kriticara kojeg dobar deo javnosti dozivljava kao predanog drustvenog agitatora nepokolebanog u nameri da demontira ogavne montaze ili ga dozivljava kao sociologa, politikoga ciji se stav razmatra i uvazava kao kolumniste ugledne Politike, a on se istovremeno dok ga prate pohvalne kvalifikacije bavi jednim od najugrozenijih manjinskih kolektiviteta u Srbiji tako sto mu vec spocitava agresivnost, drustvenu opasnost, stetnost dok clanovi ovog kolektiviteta bore se i sa samim izlaskom iz anonimnosti.
Predstavnici ili samoprozvani predstavnice manjinske skupine, koji su cesto istina bez ikakvog legitimiteta, iznose u javnost svoje mehanizme borbe za rapvnopravnost ili elementarno uvazavanje na jedan neadekvatan i neprimeran nacin kojim cesto samo pogorsavaju polozaj grupacije kojoj po jednoj zajednicko povezujucoj osnovi i sami pripadaju, ali razlozi za tu manipulaciju nije samo zlonamernost istaknutih mediokriteta koji bi da gay grupaciju vezu uz samo jednu jedinu politicku snagu u Srbiji, vec i uvrezena homofobija srpskog drustva sto ne daje znake izumiranja. Pored vecinske Srbije koja je druacije seksualnosti obaveza preispitivanja pripada i manjinskoj skupini.
Elem, da se vratim na gospodina Antonica. U vremenu kad je Srbija jos uvek ostrasceno podeljena po drugim cvorovima vezanim za ratne rane devedesetih svakako da je i nerealno ocekivati kvalitetnu i opseznu raspravu o gay problematici. Razina politicke i uopste javne kulture jos uvek se meri naprasnim ispadima punim uvreda, pozivanja na licne osobine i (ne)kvalitete, privatan, porodican zivot i sl. Uostalom, cini mi se da se kompleksno pitanje seksualnosti uopste uglavnom uspesno obradjuje u zemljama viseg ekonomoskog standarda sa resenim problemom grupnih ideniteta poput onog nacionalnog, drzavnog verskog, prebacivanjem svih pomenutih u privatnu sferu pojedinaca iz ustalasale javne sfere. Kako je Srbija jos uvek preopterecena sa svim ovim pitanjima nerealno je ocekivati momentalno i brzo resavanje problema seksualnosti kao i opovrgavanje mnogih ustaljenih tabua jer koplja se jos lome sa pateticnim romantizmom oko prohujalog, oko povezujucih elemenata nejasno izdefinisanih kao sto je nacionalni i drzavni identitet. U takvoj atmosferi neki borci za ljudska prava i toboze pozrtvovani aktvisti cesto samo naskode manjinskim grupacijama zarad sopstvene promocije u domacoj i inostranoj javnosti. Epilog je neretko pravljenje moralne gromade od sebe u ocima naprednih, liberalnih, narocito onih preko plota i, naravno, provociranje domace javnosti na ciju se osetljivost ne racuna.
Konkretno, u Srbiji se gay pitanje uglavnom veze za politicku opciju LDP-LSV-SDU i sl, te se s obzirom na neretku klimu linca u nasem drustvu gay skupina razapinje na stub srama i zbog zelje da dobro prodaju Kosovo, otcepe Vojvodinu, pocepaju Srbiju i sl. Naravno postojanje politicka monolitnosti jedne seksulane grupe, pa i one zbijenih redova, groteskna je tvrdnja i vrlo stetna pojava po tu samu grupu. S druge strane, u vreme kad mnogi clanovi te iste grupe nisu izasli ni iz svoje anonimnosti, kad ne mogu otvoreno i bez ustezanja da kroje svoj zivot i prema prohtevima svoje seksulanosti, smesno im je spocitavati kakvu fanaticnu i mocnu okupljenost oko jedne ideje, politicke, drutvene, kulturne, umetnicke... Ko god to cini, cinio to iz uskog kruga gay narodnih tribuna, ili s one druge strane suprotnih svetonazora, otezava polozaj skupine kojoj je jos uvek ugrozena bezbednost u sopstvenoj zemlji.
Otud pitanje, zasto gospodin Antonic pokrece uopste siroku raspravu na temu gay problematike u Srbiji sa najosnovnijim problemima kao sto je (ne)pruzanje pravne sigurnosti svojim gradjanima obelezene seksualnosti? Cemu prica o homoseksualnim brakovima, porodicama, deci iz tih brakova, kada mi nismo resili ni pitanje bezbednosti homoseksulaca narocito kada se oni obelodane i pred nas stanu goli, iskreni i otkriveni?
Cemu uporedna metoda sa razvijenim drzavama i njihovim resenjima koju Antonic postavlja vrlo selektivno ne bi li mi uvek sumnjivom analogijom shvatili, kako cak na kraju smelo i bezobzirno zakljucuje, da je najbolje ostati na ovom statusu, tj. hvali se Srbija sto nije inkriminisala homosekusalnost (!!!!!!!!) i istice se kako treba da tezi ka pruzanju osnovne bezbednosti svojim gradjanima. Zar to nije civilizacijski i, usudicu se reci, eticki minimum koji ne treba ni spominjati? Cela Antoniceva kolumna Srbiju plasi kolajucim svetskim tokovima koji su od nje i kilometrima i godinama daleko. Njegovu kolumnu mogu da razumem samo kao jedan bedasti cin kolumniste huskaca zapetljanog u svojim zaverama od kojih ocekuje dolazak sudnjeg kataklizmicnog dana u kojem gay ljudi u Srbiji nece biti sikanirani sto ce njega i njegove istomisljenike zgroziti i ugroziti kao sto ih zgrazava nasilje na Kosmetu nad nasim sunarodnicama koji kubure sa elemantarnom bezbednoscu i pravom na nacionalno i versko izrazavanje, ali Antonic i njemu slicni vide to nasilje ili ne vide ni to ako preko drugog nasilja pred njihovim ocima s lakocom prelaze samo zato sto se ono cini nad muskarcima i zenama istopolonih sklonosti.
Antonicevu kolumnu razumem kao reakcionarinu posmatrano i sa aspekta socioloske rasprave o gay problematicI u svetskim okvirima, tj. u predelima gde se o njoj nasiroko debatuje jer tendenciozno dozivljava jedan manjinski kolektivitet kao uniformisanu i kompaktnu celinu spremnu da tom svojom jedinstvenoscu prozdere vecinu i vecince kao da dosadasnje nasilje nije cinjeno mahom nad manjincima i kao da postoji apsolutna saglasnost svih clanova jedne seksulane grupacije po politickim i drustvevnim pitanjima samo jer su istih okvirnih seksulanih sklonosti. Njegovo isticanje samo negativniih strana i predstavnika borbe za manjinska seksualna prava (a to nesporno postoji!) iz sveta toliko je puno mrznje i pristranosti. Spominje se histericni Holivud, obicni mali svet razvijenih zemalja spreman da napokon stane na put gay-izaciji, primeri ponistavanja gay brakova, negativni oblici borbe gay boraca. Sve verovatno u nadi da Srbija poveruje pametnom sociologu da ce se i svet opametiti i vratice se nasu razinu po tom pitanju cime cemo im jasno pokazati da nas odnos nemenjanja, istovetnosti, neprolazenja kroz vladajuce civilizacijske procese, ispravan je odnos prema pojavnim oblicima, pa cak i tako skakljivim, znacajnim, licnim, sustinskim, kao sto je seksulanost sa koje nikako da se skine moralizatorska moc sto je pravi olako prokazanom. Kolumnista je ocigledno u nedostatku znanja, dobronamernosti, ideja ili kojih vec pobuda, pribegao plasenju izgubljenog srpskog plebsa jos jednom svetskom zavereom nad nasim napacenim i casnim narodom. To je ocigledno iz poslednjih redova kad celu nes(p)retno zasecerenu pricu stavlja u kontekst domace dnevne politike (evrokomesari, evrointegracijski proces i status Srbije u njemu) banalizujuci slozeni problem jedne jos uvek neotkrivene manjinske grupe do nebitnosti i jezivog omalovazanja kriticara cije je pravo na kritiku u Srbiji najposle vrlo priznato i postovano, a ne samo legitimno. Ne zaboravimo da sve to citamo na stranicam ugledne Politike, naseg najstarijeg dnevnog lista. Ne zelim reci da Antonicu ili bilo kome treba zabraniti slobodu izrazavanja, ali od stlanog kolumniste Politike ocekujem vise odmerenosti ili bar nerazgorevanje vatre homofobije koja ionako greje Srbiju i okruzenje.

Arhiva