Društvo

Novosađanke

gordanac RSS / 10.01.2009. u 00:40

- tekst koji sledi je obećanje za poraz pri glasanju između bauer_ (nekad-bio-jack) i reanimator na jednom od mnogih zabavnih postova, a na link-ovima se ceo događaj može pratiti, dakle : nemalažinemaprevare, sve drugarski i čovečanski rešeno -


1960njegosevafrizercd5.jpgOpaske koje sam, tokom godina, slušala o Novosađankama bile su zbir najneverovatnijih utisaka, konstatacija, mišljenja, kratkih "evomojslučaj" pričica, ocena i procena izrečenih i od muškog i od ženskog sveta, a minimalnu veću "učestanost" obezbedili su izrazi "posebne", "samosvesne" i - "teške, brate!". Kad bi u razgovor "ušle" Beograđanke, Splićanke, Dubrovčanke, Banjalučanke - brzo bi se po učestanosti izdvojilo "lepeeeee!" ili "doterane" ili bi im dodavali Kotoranke, Subotičanke...ili žene iz bilo kog grada koji bi im "pao na pamet".
Jedan moj gari novosadski ima teoriju da Novosađanke, bez obzira za koga iz nekog drugog grada da se udaju - ostaju da žive u Nova Sadu, i tvrdio je da je to za njega velika misterija - kako to Novosađankama uspeva...

 

Mene je oduvek zanimalo ko su sve Novosađanke koje su u našem gradu živele pre nas, ubeđena sam da je to najbolji način da se i lakše i tačnije nađe odgovor na pitanja "ko smo, kakve smo, kakvima nas vide, po čemu smo tako slične ili različite od žiteljki drugih gradova..."
Zahvaljujući Gordani Stojaković, njenom radu, kao i sjajnim ženama sa "Ženskih studija" i Svenki Savić, pred nama je dovoljno podataka za pokušaj "osvetlimo ženski duh Nova Sada", bar par vekova iza nas.
Sasvim kratko, malko informacija o Nova Sadu u kojem su živele i koji su gradile i ostavile svima nama da ga čuvamo, volimo i pazimo:

 

 


Pre 261 godinu, 1.02.1748., Novi Sad je dobio status "slobodnog grada" plaćanjem 95 000 forinti Mariji Tereziji za svoju slobodu da upravljaju sobom i gradom, da budu slobodni gradjani/ke. Novac su skupili tadašnji žitelji Petrovaradinskog Šanca, trgovci, zanatlije, Nemci, Madjari,Srbi, Jevreji, Grci, Rusini, Jermeni, Cincari, svi zajedno, da bi dobili pravo vršenja samostalne sudske vlasti, ubiranje prihoda od pijaca, vašara, pivara i pecara, vodenica i mlinova u korist gradske blagajne kao i samostalno biranje lokalne uprave. Skoro pola Novosadjana su zanatlije, krajem XVIII veka ih je skoro 4000 od ukupno 8000 žitelja. Preživeli i zaboravljeni novosadski zanati, berberi, dunđeri, kolari, cimermani, abadžije, kapamadžije, šnajderi, ćurčije, kovači, čizmari, kujundžije, pekari, mesari, lecederi, voskari, užari, stolari, ...danas su još uvek sasvim vidljivi po starim ulicama i nastavljaju tradiciju zanatstva po novim delovima grada. Vredan svet. Novi Sad iz tog doba radi, razvija se, raste i veseli se i po čuvenim kafanama "Zeleni venac", "Bela lađa", "Kod tri krune"......Trgovina, pazari, zabave i zvona sa sedam novosadskih crkava, pet pravoslavnih i dve katoličke, kasnije i sa jednom od najlepših sinagoga. Imao je svoj magistrat, i imao je svoje "Znamenite žene novosadske" tokom celog svog trajanja. I mnogo bezimenih, sigurno, ali zato ništa manje važnih i vrednih da ih se i tako bezimenih setimo.


Evo nekih od njih koje je u "mapu" skupila Gordana Stojaković:


1. JOVANKA STOJKOVIĆ (1855-1892) pijanistkinja, kompozitorka
Posle završenih studija klavira, kod Lista, koji je prema pisanju novosadskog Pozorišta Jovanku smatrao "prvom pijanistkinjom današnjeg veka" i Drajšoka, Jovanka dolazi u Novi Sad gde o njenom muziciranju sa oduševljenjem pišu Jovan Subotić i Laza Kostić.
Podstaknut virtuoznošću ove profesionalne pijanistkinje, Avgust Šenoa piše opširnu kritiku, posle njenog koncerta u Zagrebu. Željna usavršavanja, Jovanka u Italiji uči solo pevanje i nastupa ne samo kao pijanistkinja, već kao koncertna pevačica, a ogleda se i u komponovanju. Postoje podaci da je koncertirala u Beču, Pešti, Gracu, Londonu, Danskoj Rusiji... Njen repertoar je bio bogat i raznovrstan: List, Doniceti, Guno, Šubert, Mocart, Mendelson, Vagner, Stanković, sopstvene kompozicije. Poslednje godine života je provela u Parizu, gde je i umrla.


erzebeteb8.gif2. BERČEK ERŽEBET / BÖRCSÖK ERZSÉBET (1904-1971) spisateljica
Posle završene gimnazije u Temišvaru 1923, Eržebet radi kao nastavnica mađarskog i nemačkog jezika, da bi 1957. diplomirala na Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu. Ono po čemu će se pamtiti je njen književni rad, njena proza, koja je svrstava u red najznačajnijih književnih stvaralaca među jugoslovenskim Mađarima, između dva svetska rata. Vojvođansko podneblje dalo je prepoznatljiv ton njenom stvaralaštvu a zajednički život Srba i Mađara, položaj žene u društvu, osnovne su teme njenih dela. Među najznačajnija ubrajaju se novela Vándor a Nišavánál (Putnik na Nišavi) i roman A végtelen fal (Beskrajni zid).


savka2mg5.gif3. SAVKA SUBOTIĆ (1834-1918) feministkinja, borkinja za ženska prava
Potiče iz poznate novosadske porodice Polita-Desančića. Ova obrazovana i energična žena bila je prva predsednica Srpskog narodnog ženskog saveza, Kola srpskih sestra i Zadruge Srpkinja Novosatkinja. Bavila se proučavanjem društvenog života žena u Vojvodini, a nekoliko njenih predavanja objavio je Ženski svet, glasilo Zadruge Srpkinja Novosatkinja. Bila je odlična retoričarka a nakon predavanja u bečkom Naučnom klubu 1910. nazvana je "Der Mutter eines Volkes". U celoj Evropi bila je poznata i cenjena. Pokrenula je pitanje osnivanja ženske zadruge sa zadatkom da siromašnu, a talentovanu žensku decu, pomogne u spremanju za učiteljice i da radi na otvaranju ženskih škola, naročito Više škole u Pančevu.


anicado8.gif4. ANICA SAVIĆ REBAC (1892-1953) filološkinja, književnica, etičarka, istoričarka filosofije
Značajni krug intelektualaca, okupljenih oko Matice srpske u Novom Sadu, obeležio je detinjstvo Anice Savić. Od prvih prevoda Bajrona (sa 12 godina), studija klasične filologije u Beču, doktorske disertacije Pretplatonovska erotologija odbranjene 1932. na Univerzitetu u Beogradu, do njenog naučnog i pedagoškog rada, Anica je izgradila jedinstven put, koji je svrstava među najumnije i najobrazovanije žene ovog veka kod nas. Najznačajnija dela su joj: Helenski vidici, Antička estetika i nauka o književnosti, Mistična i tragična misao kod Grka. Kako je govorila skoro sve svetske jezike, prevela je sa latinskog Lukrecijeve stihove, a Njegoševu Luču mikrokozmu prevela je na engleski jezik. Njen život bio je "spreg mitova" i "svesni stav duha", koji je sama tragično okončala, na svoj rođendan 1953. U Novom Sadu postoji ulica koja nosi njeno ime.


tomicoe7.gif5. MILICA TOMIĆ (1859-1944) spisateljica, urednica i vlasnica časopisa Žena
Uz oca, Svetozara Miletića, Milica se rano uključila u politički život Vojvodine. Hapšenje oca, sprečilo je Milicu da, posle završene privatne škole u Budimpešti, studira medicinu. Ipak, ona je jedna od retkih Novosađanki, toga doba, sa završenom srednjom školom. U periodu 1911-1921 izdaje i uređuje časopis Žena, koji se angažovano bavio položajem žene u društvu. U časopisu su objavljivani podaci o školovanju ženske dece, o ženskim društvima u Srbiji i Vojvodini kao i istorijat ženskog pokreta u Evropi. Žene su bile najznačajnije saradnice u časopisu. Za Jašu Tomića udaje se 1885, a on braneći čast porodice, kompromitovanu pismom koje je Milica pisala mnogo pre udaje za Jašu, nažalost ubija oponenta - Mišu Dimitrijevića i biva osuđen na 6 godina robije. U odbranu Jaše Tomića formirao se masovan pokret Novosađanki, čija delegacija je tim povodom išla u Peštu.


sestren2bb8.gif6. NINKOVIĆ MILICA (1854-1881) i ANKA (1855-1923) prve socijalistkinje, feministkinje
Sestre Ninkovićse mogu smatrati prvim feministkinjama, koje su praktično primenjivale ideje u koje su verovale. Pod uticajem socijalističkih ideja, posle studija pedagogije u Cirihu, u Kragujevcu su pokušale da otvore prvu privatnu višu žensku školu. Obe su bile izuzetno obrazovane. Bavile su se prevođenjem, naročito Milica, koja je započela i studije medicine u Petrogradu, Cirihu i Parizu, ali se razbolela i umrla kod sestre Anke u Kragujevcu. Anka je jedno vreme bila vaspitačica i upravnica Doma učenica u Beogradu. Za sestre Ninković se može reći da su prve žene koje su aktivno učestvovale u političkom životu Srbije, priključivši se Svetozaru Markoviću, boreći se za emancipaciju žena. Sestre Ninković su rođene u Novom Sadu. U blizini Novosadskog sajma postoji ulica koja nosi njihovo ime.


jelenakon2ag3.gif7. JELENA KON (1883-1942) dobrotvorka
U vreme velike ekonomske krize 1925. Jelena Kon je u Novom Sadu osnovala humanitarno društvo Kora hleba koje se pre svega brinulo o siromašnoj deci, majkama i svima koji su bili u nevolji. U okviru društva osnovano je dečije obdanište i savetovalište za majke, koje su tu mogle da dobiju sigurno mleko za svoju decu. Da bi udruženje imalo što veće donacije, Jelena Kon je organizovala brojne humanitarne koncerte. Tako su u Novom Sadu gostovali, između ostalih, Bronislav Huberman (1928), Artur Rubinštajn (1929). Za vreme mađarske okupacije, tokom zloglasne racije 1942. Jelena Kon je kao Jevrejka uhapšena, mučena a zatim ubijena i bačena u Dunav, zajedno sa velikim brojem Novosađana, uglavnom Srba i Jevreja.


milka2ua0.gif8. MILKA MARKOVIĆ (1869-1930) glumica i rediteljka
Jedna od naših najobrazovanijih glumica i rediteljki, Milka Marković, kći je Sofije Vujić, poznate i cenjene novosadske glumice (koja je svoj profesionalni angažman u SNP-u počela u desetoj godini). Milka je studirala i usavršavala svoje glumačko umeće u Beču, Minhenu, Pragu, Drezdenu, Berlinu, Kelnu, Parizu, Milanu, Rimu... Njen angažman u SNP-u u Novom Sadu započinje 1885. i traje sve do smrti poznate umetnice. Milka pripada krugu najvećih naših glumica, o kojoj je kritika govorila kao o jednoj od vodećih "na slovenskom Jugu". Proslavila se ulogama u dramskim, tragičnim komadima. Bila je prva rediteljka kod nas. Režirala je komad Ljubav (1911). Za svoj umetnički rad odlikovana je ordenom Svetog Save. Starost je proživela u siromaštvu, zaboravljena i sama. U novosadskom naselju Klisa nalazi se ulica sa njenim imenom .


tranda2rj9.gif9. MARIJA POPOVIĆ TRANDAFIL (oko 1811- 1883) dobrotvorka
Potiče iz bogate novosadske porodice Popović. Posle smrti muža, tokom 20-te godine, sama stiče kapital i pretvara ga u različita zaveštanja, čija ukupna vrednost dostiže sumu od 700.000 forinti, što je čini najvećom dobrotvorkom kod Srba. Osnovala je fondove za đačke stipendije, udaju sirotih devojaka, izdržavanje udovica, postradalih i nemoćnih ljudi a najznačajnije zaveštanje je Zavod za pravoslavnu siročad (danas zgrada Matice srpske). Marija je osim pravoslavne, pomagala i druge zajednice u gradu. Pomogla je gradnju jermenske crkve a u vreme velike gladi, 6 nedelja hranila sve ljude bez obzira na veru i naciju. Uz velike počasti, sahranjena je u Nikolajevskoj crkvi, koju je posle bombardovanja u buni 1849, iz temelja obnovila. U Novom Sadu, na Vidovdanskom naselju, nalazi se ulica koja nosi njeno ime.


milica2dl5.gif10. MILICA STOJADINOVIĆ SRPKINJA (1828-1858) spisateljica
"Vrdnička vila", kako su je zvali, bila je obrazovana i talentovana pesnikinja, svojom poezijom i srcem vezana za Frušku goru. Nije bilo slavnih savremenika koji se sa njom nisu dopisivali (nemački pisci Sajdl i Frankl, Vuk i Mina Karadžić, Đorđe Rajković, Ljuba Nenadović). Prevodila je dela Balzaka, Getea, Frankla. Napisala je dnevnik U Fruškoj gori 1854 i zbirku pesama. Bila je poštovalac i saradnica na sakupljanju narodnih pesama Vuka Karadžića, a on njen zaštitnik. Bila je saradnica mnogih listova i prva je žena ratni izveštač. Umrla je u Beogradu, potpuno zaboravljena u krajnjoj bedi. Savremena kritika Milicu smatra predvodnicom plejade ukletih srpskih pesnika.Njena lirika se smatra "osnovom srpskog sentimentalizma" i vezom srpskog pesništva sa Evropom toga doba. Milici u čast ustanovljena je književna nagrada, koja nosi njeno ime, a svake godine u oktobru u Vrdniku i Novom Sadu održava se pesnička manifestacija Milici u pohode. U novijem delu Novog Sada, na Limanu, postoji ulica sa njenim imenom.


mileva2lz3.gif11. MILEVA MARIĆ AJNŠTAJN (1875-1948) matematičarka
Prva Srpkinja koja je studirala na Visokoj politehničkoj školi u Cirihu, kao darovita matematičarka talentovana za muziku. Tu je upoznala budućeg muža Alberta Ajnštajna i svojom ljubavlju grejala njegov um. Sinovi Mileve Marić, Hans Albert i Edvard kršteni su u Nikolajevskoj crkvi u Novom Sadu. Posle razvoda (1919) Mileva se okrenula porodičnom životu a, porodicu je izdržavala držanjem privatnih časova. U starost je bila bolesna i zaboravljena. Kuća Milevinih roditelja nalazi se u Novom Sadu u ulici Kisačkoj broj 20. U njoj su 1905. i 1907. "boravili Albert Ajnštajn, tvorac teorije relativiteta, i njegova naučna saradnica i supruga Mileva Marić", nažalost, piše na spomen ploči postavljenoj na ovu kuću povodom stogodišnjice Milevinog rođenja. I dok traju diskusije o njenim doprinosu nauci, grad se odužuje sugrađanki. Univerzitet u Novom Sadu 1994 ustanovio je nagradu za najbolje studente magistrante i doktorante iz oblasti matematike, jedan simpozijum njoj u slavu, jedna ulica u gradu nosi njeno ime. Ženske studije i istraživanja u Novom Sadu nose njeno ime kao simbol umne žene koja je živela pre svog vremena.


erzebetwi9.gif12. JUHAS ERŽEBET / JUHÁSZ ERSZÉBET (1947-1998) spisateljica, knjižvna kritičarka, istoričarka umetnosti
Životna priča Eržebet Juhas uključuje i druga zanimanja: profesorica, novinarka, bibliotekarka, naučnica. Doktorsku tezu iz mađarske književnosti odbranila je 1990. Njena proza istražuje uzroke i posledice gubljenja tradicionalnih vrednosti na ličnom planu i u društvu. Koristeći efektan postupak kombinovanja dokumenata i podataka sa jedne strane i sopstveno iskustvo sa druge, ona uspeva da oživi nestali svet bačke građanske porodice iz palanačkog miljea. Proces raspada tradicije i društva u liku monarhije Eržebet daje analizirajući likove Krudija, Krleže i jugoslovenskih pisaca Kiša, Crnjanskog i Desnice. Za svoj književni rad dobila je nagrade Ervin Šinko, časopisa Híd i Karolja Sirmaija. Na žalost, umrla je veoma mlada.

Gordana Stojaković još kaže:

"Na Ženskim studijama sam radila seriju plakata - prve lekarke, pedagoškinje, umetnice, filozofkinje, pa prva žena koja se deklarisala kao feministkinja - Vladislava Beba Polit (1886 -?). Postojao je otpor sredine prema njenom javnom izražavanju feminizma, ali budući da je pripadala moćnoj i bogatoj porodici Polit, gledalo joj se kroz prste. Ona je bila bratanica Savke Subotić (1834-1918), koja svakako spada u najznačajnije žene svog doba. Savka je uspela da ženski pokret, bar onaj njegov deo kojem je pripadala, izdigne na evropski nivo. Zna se da je sarađivala sa naznačajnijim evropskim feministkinjama, između ostalih sa Rozom Švimer (1877-1948), Kete Širmaher (1865-1930).
Htela bih da izdvojim i ime Judite Horovic (1787-1857). Još 1844, dakle pre Bune, ona je bila samostalna trgovkinja, znači ‘muška' glava porodice. I zapisana je tako u listi jevrejske zajednice u Novom Sadu. Ona je 1848. smatrala da treba da postoji posebna ženska zajednica u okviru jevrejske zajednice koja će se baviti ženskim problemima. Naravno, dozvolu joj nisu izdali.
Adel Nemešanji (1857-1933) prva je direktorka Novosadske devojačke građanske škole na mađarskom jeziku u Novom Sadu, dok je direktor Srpske više devojačke škole bio muškarac. Reč je o kraju XIX i početku XX veka. Ona je osmislila jedan oblik usavršavanja nastavnica viših devojačkih škola, osnovala je humanitarno udruženje "Marija Dorotea".

Za mene je važna i Ana Cimer (1906-1967). Ona je žena koja je bila u naučnom timu zaslužnom za pronalazak C vitamina. Za to otkriće je mađarski naučnik Sent-Đerđi dobio Nobelovu nagradu za medicinu 1937. Pored naučničke karijere, u Novom Sadu u kome se trajno nastanila od 1945. Ana je imala i neformalni književni salon."
I još:
Prva žena među guslarima
- Srpska baština poznaje mnoge guslare, a imena guslarki nisu sačuvana. Međutim, Olga Kovačević je prva žena u Vojvodini za koju se zna da je bila uspešna guslarka. Da bi bila prihvaćena, nije mogla da uz gusle peva sve narodne pesme već samo one u kojima se pominju majka, ljuba, seja i Srpkinja. Kao guslarka bila je prihvaćena i slavljena, ali više nije bila poželjna prilika za ženidbu kakva bi bila bilo koja druga neeksponirana popovska kći s mirazom - navodi Gordana Stojaković.

Iz Novog Sada u svet
Mnoge poznate umetnice započinjale su svoje uspešne karijere upravo u Novom Sadu. Ondašnje novine beležile su nastupe glumica i operskih pevačica Draginje Ružić, Milke Grgurove, Sofije Vujović, Tinke Lukić, Danice Matejić, Milice Milke Marković, Sultane Cijuk, Drage Spasić, pijanistkinje Jovanke Stojković...

Žene koje su svojim radom i biografijama ostavile "pečat ženskog duha" i otisak u prostoru Nova Sada nisu (same od sebe) o sebi ostavile dovoljno podataka, ali meni se čini da nije slučajno da su sve što su htele da urade i (sa puno teškoća) mogle da urade, uradile baš u - Nova Sadu.I sasvim sam sigurna da takvih "ženskih pečata iz istorije" ima i u mnogo drugih gradova (ako ne i u svim). Pa šta Novosađanke onda (ako uopšte) čini drugačijim, "posebnijim", "težim za opisati" (a o drugome, kažu i da se ne govori! :))
I koliko mi, današnje Novosađanke, ličimo ili koliko smo (ako smo) različite od žena koje su živele ovde pre nas?
Meni se čini da je obrazovanje "ženskinja" u Nova Sadu počelo nešto ranije nego drugde i da je to jedna od "razlika" kada pogledamo "znamenite žene" drugih gradova. Mada, ja sam uvek više zainteresovana da tražimo i nađemo - sličnosti, ne razlike. Razlike je uvek lako naći, razlike su uvek vidljive, sličnosti umeju da budu - skrivene.
Kako nas je "zeitgeist" današnjih dana oslikao za naše savremenike? Jesmo li još uvek "frajlice", "kaćiperke", "šmizle tatine i mamine", "samosvesne", "opasne", "teške i ne mo`š i` u`vatiti, nikako!", "druKče",....ili već šta se sve kaže...
O tome odgovor (dobar) verovatno mogu dati samo drugi, a ne mi - Novosađanke.
Pa, ipak...ako čita koja Novosađanka, možda bi nam pomogla da proba da odgovori na pitanje:
"Čija si ti, mala? I - kak`a si to?"Komentari (134)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

NNN NNN 00:46 10.01.2009

Uh

Bilo je nekih problema sa ovom stranicom, evo konačno radi!
marco_de.manccini marco_de.manccini 00:46 10.01.2009

juhuuuu

radi

edit: eh NNN phelpsu jedan.
gordanac gordanac 00:59 10.01.2009

:))

Izvinjenje za "stranica nije pronađena" (što je trajalo nekooooo stanovito vreme )
Napale me mašine i divlji softwear-i i mikrotalasne, naravno!
Kao da sam nedajmebožesačuvajisakloni na linux-u :))))
nsarski nsarski 01:00 10.01.2009

Re: :))

i mikrotalasne, naravno!

Njih se posebno cuvaj!
AlexDunja AlexDunja 01:04 10.01.2009

Re: :))

Kao da sam nedajmebožesačuvajisakloni na linux-u :))))

šta?
ovo se ne prašta :)
rivera54 rivera54 01:12 10.01.2009

Re: :))

Kao da sam nedajmebožesačuvajisakloni na linux-u :))))
*novo

Samo bih da cestitam na postu i da se javno zapitam - Kako sve to (sto radite) postizete?Svaka cast!Na delu potvrdjujete lepo misljenje o Novosadjankama....
dragoljub92 dragoljub92 01:18 10.01.2009

Re: :))

gordanac
Izvinjenje za "stranica nije pronađena" (što je trajalo nekooooo stanovito vreme )
Napale me mašine i divlji softwear-i i mikrotalasne, naravno!
Kao da sam nedajmebožesačuvajisakloni na linux-u :))))

ja nisam ništa primetio,možda zato što sam na linuxu pa nemam problema widizovci.
gordanac gordanac 01:18 10.01.2009

Re: :))

Njih se posebno cuvaj!

:))))
Nesebrigaj
rastavljene su do na SiO2, totalno...
jedan mali integrisani još skakuće okolo, ali kad ga izbacim na -17 C, zaboraviće da je poluprovodnik!
NNN NNN 02:08 10.01.2009

Re: juhuuuu

NNN phelpsu jedan.
klikćao sam i klikćao...

Majki jedna je tvoja!
ivana23 ivana23 02:11 10.01.2009

Re: juhuuuu

NNN
NNN phelpsu jedan. klikćao sam i klikćao...Majki jedna je tvoja!

Dzaba mu medalje, mnogo je ruznjikav.
njanja_de.manccini njanja_de.manccini 02:15 10.01.2009

Re: juhuuuu

Dzaba mu medalje, mnogo je ruznjikav

pa kad nije iz Novoga Sada
marco_de.manccini marco_de.manccini 02:18 10.01.2009

Re: juhuuuu

sad cu da zovem omegu da proveri vreme. neshto mora da nije u redu. ti si u srbji, ja sam u ameriki, medalja mora ici meni.
omega68 omega68 10:36 10.01.2009

Re: juhuuuu

sad cu da zovem omegu da proveri vreme. neshto mora da nije u redu. ti si u srbji, ja sam u ameriki, medalja mora ici meni.

I pobednik je ........neko treći
vladimir petrovic vladimir petrovic 10:43 10.01.2009

Re: juhuuuu

Ivana
Dzaba mu medalje, mnogo je ruznjikav


Naš Čavić, nije što je naš, za njega je - lepotan.
nsarski nsarski 00:50 10.01.2009

"Čija si ti, mala? I - kak`a si to?"

Hajne bi rekao:

..lepša si od cveća
u prozorima starinskih kuća..

dragoljub92 dragoljub92 01:07 10.01.2009

Re: "Čija si ti, mala? I - kak`a si to?"

ja.lepa priča.samo i vi ste propali od toliko novih.kao i ostali gradovi u srbiji.
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 01:08 10.01.2009

Re: "Čija si ti, mala? I - kak`a si to?"

nsarski
Hajne bi rekao:
..lepša si od cveća
u prozorima starinskih kuća..

Види се ко је кавалир, стара школа...

Мада, занимљиво, наслов коментара си узео од мене. А обојица од Горданца. А Горданац од... Новог Сада?.
gordanac gordanac 01:36 10.01.2009

"Čija si ti, mala? I - kak`a si to?"

Мада, занимљиво, наслов коментара си узео од мене. А обојица од Горданца. А Горданац од... Новог Сада?.

:))
Otkad znam za sebe - znam i za to pitanje
I nije samo novosadski, više je - vojvođanski, nekako
nsarski nsarski 01:46 10.01.2009

Re: "Čija si ti, mala? I - kak`a si to?"

Мада, занимљиво, наслов коментара си узео од мене.

Heh, heh. Ovo me podseti na film Pitera Selersa (psihijatra), kad je otisao u strip bar da preduhitri pacijenta koji ce tamo da dodje. Kad ga pacijent zapazi, pita ga: Otkud ti na ovakvom mestu?! A Piter: Pratio sam te. Pacijent: Pa kako to da si stigao pre mene? A Piter: Pratio sam te veoma brzo!
Piter Brajovicu, dakle, nisam mogao da uzmem naslov od tebe jer sam postavio komentar pre tebe. Istina, uradio sam to veoma brzo
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 01:55 10.01.2009

Re: "Čija si ti, mala? I - kak`a si to?"

nsarski
Piter Brajovicu, dakle, nisam mogao da uzmem naslov od tebe jer sam postavio komentar pre tebe. Istina, uradio sam to veoma brzo

Заборавио си, nsarski, у овој Божићној атмосфери, да од поноћи стрелица времена мења свој смер :))
nsarski nsarski 02:11 10.01.2009

Re: "Čija si ti, mala? I - kak`a si to?"

Заборавио си, nsarski, у овој Божићној атмосфери, да од поноћи стрелица времена мења свој смер :))

Haaaaahaaaaaaaaaaa!!!!

Dijalog na zeljeznickoj stanici u Limericku, Irska, izmedju veselog Irca i konduktera.

Irac: Izvin'te a koliko dugo ide voz od Limericka do Dablina?
Kondukter: Oko 4 sata.
Irac: A, izvin'te, a koliko dugo ide voz od Dablina do Limericka?
Kondukter: Glupo pitanje! Pa, isto, cetiri sata. Nema razlike, dobri covece.
Irac: Aaa, ne mora da bude isto. Eto, od Bozica do Nove godine je 6 dana, a od Nove Godine do Bozica je mnogo duze!
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 02:19 10.01.2009

Re: "Čija si ti, mala? I - kak`a si to?"

nsarski
Заборавио си, nsarski, у овој Божићној атмосфери, да од поноћи стрелица времена мења свој смер :))

Haaaaahaaaaaaaaaaa!!!!

Dijalog na zeljeznickoj stanici u Limericku, Irska, izmedju veselog Irca i konduktera.

Irac: Izvin'te a koliko dugo ide voz od Limericka do Dablina?
Kondukter: Oko 4 sata.
Irac: A, izvin'te, a koliko dugo ide voz od Dablina do Limericka?
Kondukter: Glupo pitanje! Pa, isto, cetiri sata. Nema razlike, dobri covece.
Irac: Aaa, ne mora da bude isto. Eto, od Bozica do Nove godine je 6 dana, a od Nove Godine do Bozica je mnogo duze!

Значи Ирци Енглезима дођу к'о нама престоничарима Лале. (Утекоше нам из фокуса Босанци, иначе би крива огледала била на тој страни.)
myredneckself myredneckself 20:47 10.01.2009

Re: "Čija si ti, mala? I - kak`a si to?"

ja.lepa priča.samo i vi ste propali od toliko novih.kao i ostali gradovi u srbiji.

evo na poklon svima jedan kibic -fenster u ul. Zlatne grede na mom svakodnevnom putu kroz Podbaru do moje kuće. Još uvek pored tih "nadmenih" novih drečavih zgrada ima ovih malih , uredno održavanih kuća, pored kojih kad prođete još osetite miris uštirkanog veša koji se suši na nekoj zarđaloj žici, a kroz odškrinutu ajnfort kapiju se vidi polusuva vreža noćne frajle i muškatle, zasađene u plehane kante od marmelade. A Novosađanke lepe, vredne, pametne, obrazovane, smerne, naočite, originalne, duhovite, makar da se malo "maze" dok pričaju i dižu nos, kako izgleda na prvu, još uvek će pre za svog izabranika uzeti onog ko zna "pesnikove stihove naizust" i završava velike škole, nego nekog tatinog sina sa džipom, ili BMW-om...ako ne svi zajedno, one će očuvati taj novosadski šmek,( kojem nije po prvi put u istoriji i životu teško), one kao oslonac i neizbežan faktor u njegovom stvaranju i očuvanju. Sigurno je da su se već rodile Milke, Marije, Mileve....


A, ja čija sam?
Pa , njegova..
Iz Nova Sada..!
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 00:54 10.01.2009

Чија си ти, мала?

Novosađanke
Meni se čini da je obrazovanje "ženskinja" u Nova Sadu počelo nešto ranije nego drugde i da je to jedna od "razlika" kada pogledamo "znamenite žene" drugih gradova

Тако је то у пансиону "Атина"...
gordanac gordanac 01:16 10.01.2009

:)

Тако је то у пансиону "Атина"...

Zanimljiv je i Kragujevac i Vršac, a bogme i Beograd po istom pitanju (obrazovanje ženskinja), ali nekako - malo se priča, kao da nije važno...a jeste, strašno je važno da se razgovara o tome koliko je obrazovanje važno
Inače ćemo do daljnjeg imati "popularizaciju neznanja i promociju prostote", ponekad ispada da je "zaseniti prostotom bez duha" ideal svakog od nas savremenika, prosečnih...a takav trend nema dna, ima na žalost primera iz istorije dovoljno...
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 01:29 10.01.2009

Re: :)

gordanac
...a jeste, strašno je važno da se razgovara o tome koliko je obrazovanje važno...

Не стај нам на муку. Али, не бој се, Болоња ће све то решити ;-)
nsarski nsarski 01:40 10.01.2009

Re: :)

strašno je važno da se razgovara o tome koliko je obrazovanje važno

E pa, moram da se pohvalim da sam brojne NovosaCske studentesse imao, i sve su bile izvanredne. Uopste, moje iskustvo sa doticnima (ako sme da kažem) je totalno pozitivno. Vredne, pametne, fokusirane, i raspolozene, brate, raspolozene.
Unfuckable Unfuckable 02:09 10.01.2009

Re: :)

Vredne, pametne, fokusirane, i raspolozene, brate, raspolozene.

zvuči zanimljivo...
je li ono "brate" - samo "brate" ...ili - "brattte" ?
čisto da znam koji šifrarnik da zemim ?
gordanac gordanac 02:12 10.01.2009

Re: :)

"brattte" ?

mislim da je to :))
nsarski nsarski 02:14 10.01.2009

Re: :)

Unfuckable
Vredne, pametne, fokusirane, i raspolozene, brate, raspolozene.

zvuči zanimljivo...
je li ono "brate" - samo "brate" ...ili - "brattte" ?
čisto da znam koji šifrarnik da zemim ?

Ovo - brattte - samo to mi vise lici na Munze sleng nego na BAgradski.
nsarski nsarski 02:14 10.01.2009

Re: :)

mislim da je to :))

Mnoooogo brzo pises, brattte!
Unfuckable Unfuckable 02:23 10.01.2009

Re: :)

Ovo - brattte - samo to mi vise lici na Munze sleng nego na BAgradski.

greška nsarski, u koračajima...b'atte ti je munzekonza (mitteleuropa)
brattte - može da prođe na Balkanu, sasma pristojno

i pored tvog neuspelog političkog spinovanja, T&T... shvatio sam (nekako, o - hvala Domaćici, koja slang ovdašnji - razumljivo, bolje od Tebe poznaje )
šta si hteo da kažeš

(a, Brajoviću ? ...samo 1 apostrof. - i to zbog nsarskog - ..takav sam ti ja ...)
gordanac gordanac 02:26 10.01.2009

Re: :)

Mnoooogo brzo pises, brattte!

:)))))))))))))
Sad sam kucala "Tatjanino pismo Onjeginu" na postu Vladimira Petrovića, pa mi ostali prsti brži nego inače! (Msleeeeem, "iz glave je!"
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 02:27 10.01.2009

Re: :)

gordanac
Mnoooogo brzo pises, brattte!

:)))))))))))))
Sad sam kucala "Tatjanino pismo Onjeginu" na postu Vladimira Petrovića, pa mi ostali prsti brži nego inače! (Msleeeeem, "iz glave je!"

Respect! (за оно "из главе je!":)

ЕДИТ: Ех, штреберска душо ;-)
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 02:31 10.01.2009

Re: :)

(a, Brajoviću ? ...samo 1 apostrof. - i to zbog nsarskog - ..takav sam ti ja ...)

Modesty Unfuckable ?
nsarski nsarski 02:35 10.01.2009

Re: :)

greška nsarski, u koračajima...b'atte ti je munzekonza (mitteleuropa)
brattte - može da prođe na Balkanu, sasma pristojno

OK, Unf, upisujem kod tebe visu skolu slenga cim se vratim...osim ako ne nudis online kurseve:))
Unfuckable Unfuckable 02:36 10.01.2009

Re: :)

Modesty Unfuckable

uvK
(to ti je ono od.... "uvek"
@ nsarski :
no problemo, aevo tajpi Brajovića - cijenim da će potvrditi

ps2 : 'aj' sada dosta trola (krećemo s' apostrofi)
moje sećanje na Novosađanke je - davno....'67-68 - '70...Štrand, sa sve onim peskom što upada u sendviče kada trčimo - i toboganom preko koga se klizalo mnogo nekih veselih Teta
Bilo je tu svega, ali meni nije još bilo jasno - radi li to uopšte, a - ako radi... čemu li služi.
Kasnije se nešto ne sećam da sam ih sretao u životu - a moralo bi da jesam - što bi trebalo da znači da su tihe i skromne, i da svoj Grad ne guraju svima u facu prilikom upoznavanja ili daljeg druženja.
Kod mene, to je : +
ivana23 ivana23 01:04 10.01.2009

***

darkonduty darkonduty 01:28 10.01.2009

......

Možda najbolji i najinformativniji ovogodišnji post. Svaka čast na trudu, preporuka je i više nego zaslužena.
Veliki sam ljubitelj antičke književnosti i filozofije pa me zanimaju izdanja djela Anice Savić Rebac. Da li se možda mogu naći negdje na internetu?
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 02:06 10.01.2009

Re: ......

darkonduty
Veliki sam ljubitelj antičke književnosti i filozofije pa me zanimaju izdanja djela Anice Savić Rebac. Da li se možda mogu naći negdje na internetu?

Тешко, црнодужноснице, тога нема ни у књижницама готово тисућљећима, тек ако неки вриједни студент не PDF-ира које њезино дјелце и прикопча га на свезу свих свеза.:))
zajecz zajecz 17:59 10.01.2009

Re: ......

darkonduty
Možda najbolji i najinformativniji ovogodišnji post. Svaka čast na trudu, preporuka je i više nego zaslužena.Veliki sam ljubitelj antičke književnosti i filozofije pa me zanimaju izdanja djela Anice Savić Rebac. Da li se možda mogu naći negdje na internetu?

Raspitaj se kod Ljiljane Vuletic (shelter@net.yu)vladimir petrovic vladimir petrovic 02:22 11.01.2009

Re: ......

Тешко, црнодужноснице, тога нема ни у књижницама готово тисућљећима, тек ако неки вриједни студент не PDF-ира које њезино дјелце и прикопча га на свезу свих свеза.:))


Uljudno rečeno.
omega68 omega68 01:42 10.01.2009

Novosađanke

Jel' su i dajle take?
Edit: Medicinska škola ( srednja ) u Kragujevcu zove se ''Sestre Ninković''
gordanac gordanac 02:09 10.01.2009

Novosađanke

Jel' su i dale take?

Tak`e! Sam` tak`e!
Novosadski "korzo" se "selio" po širem centru grada, sve do keja i Dunava...
..kao što su se menjala i "kultna" mesta (raznih vrsta), ali - meni se čini, Novosađanke su se menjale sasvim malo, ako su uopšte...
A od njegovih pesama, za "najnovosadskiju" nekako važi - "Ne volim Januar"

Predrag Brajovic Predrag Brajovic 02:23 10.01.2009

Re: Novosađanke

gordanac
Jel' su i dale take?

Tak`e! Sam` tak`e!

А шта би оно, у Радовану III, кад Зоран Радмиловић пречанки Мири Бањац прети егзодусом у Нови Сад?
NNN NNN 01:43 10.01.2009

Vrlo edukativno

...(kao i obično), ali ima sitnica koje bodu oči, naime to što je Svenka Savić izmislila reči filološkinja, pedagoškinja i sl. ne znači da te reči stvarno i postoje , naravno, malko sam progledao proz prste ...i uživao.
gordanac gordanac 02:40 10.01.2009

Vrlo edukativno

..naravno, malko sam progledao proz prste...

:))))
E, i ja ti uzvraćam "poštedom" zbog opaski o "izmišljanju reči"
NNN NNN 02:51 10.01.2009

Re: Vrlo edukativno

gordanac gordanac 02:58 10.01.2009

И - бонус...

...о једној сјајној жени, зато што није споменута, а линк је заиста добар:

Београд, писци и Исидора Секулић
topcat topcat 03:22 10.01.2009

Molim primijetiti...

da je moja malenkost onomad takodjer glasala za Novosadjanke, ali je pobijedio Budzet!

(Ovaj crveni se samo malo shali...bitno da smo dobili i jedno i drugo. )

Odlican tekst, preporuka & pozdrav.
gordanac gordanac 03:35 10.01.2009

Molim primijetiti...

...i dobro si primetila i - skroz si u pravu!
raznog glasanja je bilo :)


Unfuckable Unfuckable 13:59 10.01.2009

Re: Molim primijetiti...

glasala za Novosadjanke, ali je pobijedio Budzet


predlažem da se negde, kao podnaslov stavi :
"Novosađanke u raljama Budžeta"

ne prihvata se ?
ok, ok...malašala
gordanac gordanac 14:08 10.01.2009

oštrooki...

..interesantno...
a kako bi izgledao taj novi naslov kad bi "click!" na "reverse" subjekta i objekta, ha?
Unfuckable Unfuckable 14:31 10.01.2009

Re: oštrooki...

e, to je onda neki backstage snimak za koji ja ne znam

(za neupućene, da se ne zabune : ja pišem iskvarenom varijantom uličnog polusrpskog - poluhrvatskog - polukogmipadnenapamet jezika, sa primesama netačnog kvaziengleskog. bežao sam iz škole i ne čitam ništa)
vladimir petrovic vladimir petrovic 15:59 10.01.2009

Re: oštrooki...

Unf
...za neupućene, da se ne zabune : ja pišem iskvarenom varijantom uličnog polusrpskog - poluhrvatskog -


to podseća na onaj naš nekada dragi i mili SRPSKO-HRVATSKI, za koji Gordanac upravo reče da ga ubraja u "mrtve jezike", slično latinskom... Šmrc... šmrc...

P. S. A on, takavkakav, nije samo oštrooki, on je i - oštrojezičan...
Unfuckable Unfuckable 16:01 10.01.2009

Re: oštrooki...

ma ja to malo onako....profilaktiĆki, Pižone
pošto zamijećujem da se jako pazi na jezičko i nacionalno čistunstvo poslednjih dana, pa da predupredim kritike & nevolje
trener92 trener92 03:38 10.01.2009

Koliko samo lepog...

... i pametnog sveta ima ovde, gordanac.(nije što su naše) odličan tekst hvala na ovom.
bauer. bauer. 03:49 10.01.2009

Kao i obično,

Temeljno i edukativno, a pomalo provejava i duh carevine, što bi rekao nas cher. Fascinantno je da su te žene uspele da se izdignu toliko iznad svog okruženja i dostignu i danas zavidne domete. Ja navijam za Milevu Marić, naravno. I verujem da je onaj njen čupavac bio samo jedna simpatična bitanga :))

A glede navijanja koji će post prvi da ide, nisi ti sve videla gordanac. Ima ih koji su hteli da uguraju Đuru Jakšića preko reda...
jaksa scekic jaksa scekic 07:26 10.01.2009

Sve je to relativno dragi moj Alberte

Sve je relativno, a naročito tvrdnja da je Ajnštajn pronašao teoriju relativiteta: Ko je bila Mileva Marić?
FORMULE I LJUBAVNA PISMA
piše:
Borislav
SOLEŠA
Fizičar Abram Jofe, tvrdio je kako su mu do ruku, 1905. godine dospeli originalni spisi teorije relativiteta i kako je svojim očima video da su bili potpisani sa "Marić - Ajnštajn". A jedan međunarodni kongres fizičara, u NJu Orleansu, početkom devedesetih, bio je skandalizovan izjavom Evan Haris Vokera: "Albert Ajnštajn nije otkrio teoriju relativiteta, koja mu je donela svetsku slavu i Nobelovu nagradu, 1921. Njegova prva žena Mileva Marić mu je dala mnoge genijalne ideje, koje su mu otvorile put do uspeha. Ona je ta koja je prva napisala članke o teoriji relativiteta, koje je on zatim objavio pod svojim imenom! "
Eno ga ponovo onaj šašavi Marićev zet!" govorili bi Novosađani početkom ovoga veka kada bi videli kako se muž Mileve Marić igra sa svojim (i Milevinim) sinom. Bilo je to 1905. i nekoliko kasnijih godina, kada je mnogima izgledalo čudno da jedan ozbiljan naučnik nosi na ramenima svoga sina. No, bilo je to vreme kada su Ajnštajna morile druge brige, prvenstveno kako obezbediti novac za izdržavanje porodice, koju su činili on, Mileva i dva sina. Jedno vreme je Mileva čak planirala da Ajnštajna dovede u Beograd i to na mesto profesora nemačkog jezika. Tadašnji konvencionalni Novi Sad nije baš podnosio profesorsku "otkačenost" "Marićevog zeta", ali su ga zato izuzetno voleli šajkaški seljaci. Kada je bio na svadbi u Vilovu i divio se kićenoj opremi konja iskreno je postao "naš zet". Bilo je to baš u vreme kada je nemački naučnik, inače Jevrejin, završio svoju čuvenu teoriju relativiteta. Rad na tom projektu mu je omogućila nešto bolja finansijska situacija jer se, zahvaljujući rodbinskim vezama, uspeo zaposliti u patentnom zavodu, u kom je imao dovoljno vremena da se bavi pronalascima.

Kada su Marićevi zeta pitali kako njih dvoje žive, on bi znao odgovoriti:
"Moja je žena meni potrebna kao saradnik. Ona rešava moje matematičke probleme".
Poveravajući se ocu, Mileva je baš 1905. godine, kada su neki Ajnštajna nazvali "šašavim zetom" rekla:
"Pred polazak smo završili jedno značajno delo po kome će moj muž biti poznat u celom svetu".

Bilo je u tim rečima ne samo gordosti žene nego i ponosa Albertove koleginice sa studija u Cirihu. Pored svega toga u tim je rečima bilo i mnogo nevidljive skromnosti jer se Mileva odrekla povlastice da se njeno ime pojavljuje uz ime Alberta Ajnštajna.
"To je svejedno, pa mi smo u braku i radimo zajedno...", objašnjavala je takav stav Mileva Marić, svakako i sama izuzetan matematički talenat ako ne i genijalna osoba vrlo slična, na polju nauke, svom suprugu Albertu Ajnštajnu.
Teorija relativnosti potekla - iz ljubavi...i sad ima dalje....

evo i link na clanak jerbo ima mnogo lepih slika, a ja sam glup za umetanje istih, bez obzira bili prozori ili linux

http://www.srpsko-nasledje.co.yu/sr-l/1998/10/article-16.html

gordanac gordanac 09:44 10.01.2009

:)

...evo "little help from your friends...."
Formule i ljubavna pismajaksa scekic jaksa scekic 11:50 10.01.2009

Re: :)

gordanac
...evo "little help from your friends...."
Formule i ljubavna pisma


Pomoc prijatelja mnogo vise volim od "pola/pola" i "pomoc publike", oni mogu da te ispale, prijatelje nikad

J

PS:Ovaj blog je ustvari udarac "ispod pojasa" u 72-casovnom blogovskom ratu BGD vs NS

Beogradjani nikad ne "udaraju" na dame, a kamoli na ovako fine

Handkuss

gordanac gordanac 12:00 10.01.2009

Re: :)

PS:Ovaj blog je ustvari udarac "ispod pojasa" u 72-casovnom blogovskom ratu BGD vs NS

Beogradjani nika ne "udaraju" na dame, a kamoli na ovako fine

:))))
Već deset godina radim u Beogradu, a živim u Novom Sadu. I - putujem svaki dan.
Ako bih sabrala sate - mislim da sam više dana i sati provela u Beogradu nego kod kuće :))
A Beograd, kao grad - uopšte ne poznajem...dočim Beograđane/ke, srećom - poznajem.
Po stereotipima, predrasudama i netrpeljivosti koju (bez ijednog pravog razloga) doživljavaju Beograd se opasno približio tome da potpuno razume kako je nama, Vojvođanima, kad nas (bez ijednog pravog razlloga) nazivaju svakavim imenima...
Imala sam (i imam) sreće da upoznam sjajne Beograđane/ke...i nesreću da nekih više nema...

Može laHki savez BG-NS, a protiv netrpeljivosti svih vrsta i boja, ha?
Između nas ima par zanimljivih mesta gde bi se takav dogovor mogao napraviti (pri tome ne mislim na - biblioteke! :))
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 09:13 10.01.2009

htedoh

dosta toga da izdvojim, podvučem, kao neki vanslogovski naglasak na...
nešto, što mi je zakačilo oko i zaustavilo izmedju dva reda.
ali sam shvatila da bi komentar bio predugačak i da bi se naglasak izgubio i ostao prepolovljen.
zato ću samo ovo:
Mada, ja sam uvek više zainteresovana da tražimo i nađemo - sličnosti, ne razlike. Razlike je uvek lako naći, razlike su uvek vidljive, sličnosti umeju da budu - skrivene.
jednatanja jednatanja 09:52 10.01.2009

Lepo

i informativno. Preporuka. Nisam Novosadjanka iako Bacvanka, probiranka (kako kaze Djole). Interesuje me, Gordana, kako bi vi okarakterisali promene zadnje dve decenije u Novom Sadu. Naravno da je lako naci razlike u odnosu na pre 20 godina, ali kako su ove promene, pre svega mislim na dupliranje populacije, uticale na duh Novog Sada...? Da li je Novi Sad uopste zadrzao nesto svoje?
gordanac gordanac 10:19 10.01.2009

Lepo

kako bi vi okarakterisali promene zadnje dve decenije u Novom Sadu. Naravno da je lako naci razlike u odnosu na pre 20 godina, ali kako su ove promene, pre svega mislim na dupliranje populacije, uticale na duh Novog Sada...? Da li je Novi Sad uopste zadrzao nesto svoje?

Burne i velike promene, sasvim sigurno.
I mislim da je duh - opstao, da je jači (kao i uvek) od svega što izgleda da će ga uništiti...
Teško je da mi savremenici to cenimo, ali evo ja ću pokušati kroz primer (da zamislimo) "duh novosadski" i njegovo lice "triputa u tri veka" - polovinom XIX veka (1848, najveće razaranje) polovinom XX veka (1942, racija, najveće stradanje ljudsko) i početkom XXI veka (danas, posle 1999 - a, ne, mostove ne mogu oprostiti, mogu zaboraviti, ali - oprostiti ne mogu i celih devedesetih). To "nešto" novosadsko je opstajalo, gradilo uvek iz početka i zgrade i ljude i puteve "žutom kockom", kaldrmom i asfaltom....Zašto nisu napustili spaljeni grad 1848., zašto su ljudi nastavili da se doseljavaju, zašto su umeli da žive zajedno i posle 1942., uvek tražeči sličnosti, nikad ne zanemarujući i negujući razlike, zašto je toliko ljudi za vreme užasa devedestih stiglo baš u - Novi Sad? Jedno vreme se govorilo da je "Novi Sad - grad po meri čoveka" i mislim da je to - tačno. Nešto u tom "duhu novosadskom" dobro utiče na pridošlice, održava "u dobrom ljudskom stanju" one koji su došli malo ranije i otvorenih ruku čeka one koji će tek doći...
I neko vreme, nakon burnih promena, nekako ljudi shvate da je najbolje da puste da ih taj "duh novosadski" obuzme i preuzme, kao da im kaže "neću ti ništa, treba mi samo još jedan/jedna da ga/je imam, da me ima".

Eto.
Novi Sad pokazuje jasnu želju za usvajanjem "svega različitog" i pre ili kasnije - nekako mu to i uspe.

Promenjen je urbanistički, promenjen je izgledom, promenjen je temama kojima se ljudi bave, promenjen je patnjama, promenjen je i neverecom "da se sve to desilo", ali - mislim da su nama samo dobra novosadska vremena i sjaj tog istog starog "novosadskog duha" "suđena" i u XXI veku...neki za sto godina ceniće nas tačnije, ali skoro sam sigurna da će nas "metnuti" u krilo jednog istog, neprekinutog duha našeg lepog grada...

I jedna anegdota:
Neka od TV (ne znam više koja) u prilogu "ulčnog intervjuisanja" Novosađana/ki postavljala je pitanje "šta misle o pojavi neonacizma i novog fašizma koji se, eto pojavljuje baš u Novom Sadu?" i naišli su na jednu Novosađanku koja je sa dužnom pažnjom saslušala pitanje (ne mogu u tekstu da dočaram izraz njenog lica, na žalost) i onda je odgovorila.
- To nije u redu

Eto.
jednatanja jednatanja 20:39 10.01.2009

Re: Lepo

Hvala na odgovoru. Drago mi je da ste pozitivni, takvi ljudi nam trebaju!
milivolt milivolt 10:12 10.01.2009

Hm !

Kad je već borkinja, socijalistkinja, feministkinja, zašto nije i matematičarkinja.
Šta očekivati od drugih kada ti javna žena ovako kaki po jeziku !?
Ili i ova blogerka, k'o naš Đole, govori rvacki, tj. pokvarenom srpskom varijantom ?
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 10:16 10.01.2009

Re: Hm !

ko se piše bez apostrofa
milivolt milivolt 10:26 10.01.2009

Re: Hm !

Ne "ko", nego "kao" ( k'o ) !
gordanac gordanac 10:30 10.01.2009

---

Kad je već borkinja, socijalistkinja, feministkinja, zašto nije i matematičarkinja.

Zato što je matematičarka.
Jednostavno - pravila jezika kojim govorimo a koja zahtevaju da se imenice "slažu" po broju, rodu i padežu.
Šta očekivati od drugih kada ti javna žena ovako kaki po jeziku !?

Ne znam šta možete očekivati od drugih, ali ja mogu potpuno besplatno da naučim (ko god hoće i ume da uči) upotrebi roda u jeziku.
Postoje besplatne stvari na ovom svetu i one su - njegov najbolji deo.
Dobra volja za učenjem je jedna od njih.
Ili i ova blogerka, k'o naš Đole, govori rvacki, tj. pokvarenom srpskom varijantom ?

Govorim dva mrtva jezika - latinski i srpsko-hrvatski.
A nemam problem sa razumevanjem i sporazumevanjem sa bilo kime ko govori bilo koji jezik..

Tek kad ljudi isplaze jezike, onda se vidi da su im - jezici isti.
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 10:36 10.01.2009

Re: Hm !

eto ti ga sad.
ja ti lepo napisah, a ti čitaš kako hoćeš.
da bi me bolje razumeo:
isto ti je i kod ajde, nema apostrofa, mada se čini da bi trebalo...

ajde i stručno:
ko umesto kao: sažeti samoglasnici
oblici iz familijarnog govora: ko=kao (itd i sl)
kao i dijalektski doša, stiga, reka itd., prema Pravopisu pišu se bez apostrova, a može se na takav slog staviti znak dužine.
Ovo pravilo ostalo je nedorečeno jer nije jasno da li bez apostrofa treba pisati, na primer, i vido, niti se zna šta se tačno podrazumeva pod znakom dužine.
Bolja je sugestija PPS da se na sažete samoglasnike uvek stavlja cirkumfleks (genitivni znak), dakle:
KÔ, DOŠÔ, itd.
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 10:55 10.01.2009

Re: ---

Tek kad ljudi isplaze jezike, onda se vidi da su im - jezici isti.

e, pa kad me vučeš za jezik,
imam jedno pitanje.
kako to da onima što u odbranu jezika od matematičarki staju, ne smeta samnom, niti ih bockaju trenutci što im hvale, (jer nema se vremena), da nenabrajam više postaće ne razumljivo za čitati?

he, he:
Postoje besplatne stvari na ovom svetu i one su - njegov najbolji deo.
Dobra volja za učenjem je jedna od njih.


samo,
rekla bih, tvoj jezik taj (neisplaženi), više je živ nego mrtav...
gordanac gordanac 11:07 10.01.2009

Re: ---

e, pa kad me vučeš za jezik,
imam jedno pitanje.
kako to da onima što u odbranu jezika od matematičarki staju, ne smeta samnom, niti ih bockaju trenutci što im hvale, (jer nema se vremena), da nenabrajam više postaće ne razumljivo za čitati?

:))))
Ne znam.
To je i meni velika misterija.
I evo - pričica:
Ima jedan (nomina sunt odiosa) koji, u žaru diskusije kojom hoće nekako i svakako da pokuša da poništi i ideju upotrebe ženskog roda u jeziku, tokom razgovora meni kaže:
"Vi biH ste trebali bolje od toga da znate, ...."
Suzdržim smeh ( ne znam kako! :)) i uzvratim pitanjem:
"Šta bih ja trebalo....?"
I sledi - potvrda:
"Trebali biH ste....."
Msleeeeeeem! Ni danas ne znam kako sam odolela da ne prasnem u smeh koji biH se sasvim kao uvreda "primio"...
milivolt milivolt 11:07 10.01.2009

Re: ---

Kao kaže da samnom ne smeta.
Što se tiče ( glede, za one koji govore rvackom varijantom srpskog, tzv. hrvatsko-srpskim ) psihološkinje, patološkinje, psihijatristice, otorinolaringološkinje, otorinolaringologinje, otorinolaringologinjice, stomatološkinjice, te naravno, borkinje --- šta reći. Vranjo Josip bi se ponosio vama.
gordanac gordanac 11:26 10.01.2009

Re: ---

Kao kaže da samnom ne smeta.
Što se tiče ( glede, za one koji govore rvackom varijantom srpskog, tzv. hrvatsko-srpskim ) psihološkinje, patološkinje, psihijatristice, otolaringološkinje, otolaringologinje, otolaringologinjice, stomatološkinje, te naravno, borkinje --- šta reći. Vranjo Josip bi se ponosio vama.

Iskustvo mi govori da kad neko želi da pokaže da je ponosan na sopstveno neznanje, predrasude i zablude, ondaK nema načina da mu/joj se pokaže da se ponos NE VIDI, ali da se neznanje - VIDI.
Kao što se VIDI da milivolt ne priča o jeziku već o sopstvenoj netrpeljivosti....jasno se VIDI netrpeljivost i prema ženama i prema upotrebi roda ženskog u jeziku.
I baš zato je "upotreba imenica ženskog roda" - sjajno, fino, poput skalpela oštro sredstvo kojim se lako "zaseca" u predrasude, stereotipe i - netrpeljivost prema ženama. Kad se to jasno i glasno kaže, obično slede odgovori tipa "ja volim i poštujem žene, to je rogobatno, to je veštački, i same su žene protiv toga, to je ponižavajuće, to je kvarenje našeg jezika...." itd i itsl.
A radi se isključivo o striktnoj primeni pravila našeg jezika koji je samo slika društvenih predrasude koje odbijaju upotrebu ženskog roda u jeziku iz svih drugih razloga osim - lingvističkih.
No, ipak:
- jezik je živa stvar, živa tvorevina, ima pravila koja se tokom vremena menjaju, govorom ili predlozima onih koji se jezikom kao naukom bave
- neke reči jezik "zaboravi, izgubi" jer prestanu da postoje stvari, prizori, pojave....koje su tim rečima "opisivane"
- neke reči budu "stvorene" da opišu bilo šta što je u realnosti stvoreno, da to "imenuju" i "prepoznaju"
- "upotreba jezika" sa pozicija moći u društvu je ponekad jedan poseban, svojevrstan "sub-jezik" kojim govori (i kog brani) ona društvena grupa koja poziciju moži "drži"
Žene umeju vrlo ružno da budu omalovažavane i ponižavane - upotrebom takvog jezika.
Ruganje ženama isto ima vrlo bogat rečnik, sintagme, idiome, ....svašta.

Na ovom postu su biografije sjajnih žena koje nigde nisu pričale i pisale kakvih sve teškoća su zbog toga imale.
Zato jer im nije bilo važno kako su one, već kako su i kako će - druge, one sa kojima su živele i one koje će doći posle njih.
I - uspele su.
milivolt milivolt 11:37 10.01.2009

Re: ---

M'da !
Žene mrzim onoliko !
Izgleda da ta jezička ( rodna i nerodna ) pravila zna samo vas nekoliko iz kružooka.
Slažem se da je jezik živa stvar ( kako reče ti gore ) i da će --- to silovanje jezičkih feministica --- jezik te nebuloze overrajdovati.
Živele žene --- uaaaaa, feministkinjice.
gordanac gordanac 11:46 10.01.2009

Re: ---

M'da !
Žene mrzim onoliko !

Nigde nisam napisala da TI mrziš žene, napisala sam "obično slede odgovori...."
Izgleda da ta jezička ( rodna i nerodna ) pravila zna samo vas nekoliko iz kružooka.

Ne.
Gramatika je osnovnoškolsko gradivo i SVA deca uče "slaganje imenica po broju, RODU i padežu".
Slažem se da je jezik živa stvar ( kako reče ti gore ) i da će --- to silovanje jezičkih feministica --- jezik te nebuloze overrajdovati.
Živele žene --- uaaaaa, feministkinjice.

Upotreba jezika nema direktne, več indirektne veze sa - feminzmom, nekadašnjim.
Radi se o - pravilima i pravu, ništa drugo.
A feministkinje s početka XX veka (i žene iz ženskih, sindikalnih, radničkih pokreta) zaslužne su za promene društvenih modela namenjenih ženama - od prava glasa, preko prava na školovanje, imovinu, zaposlenje, pravo na razvod, na samostalnost, ...razna prava su osvajale i osvajaju žene koje su sebe zvale "feminstkinjama" tokom XX veka (i ranije),
Danas deo sloboda i prava koje imamo uzimamo "zdravo za gotovo", a žene o kojima pišem u tekstu - nisu ih imale, one su to osvajale uprkos neverovatnim preprekama i netrpeljivosti prema njihovim idejama.
Mi, današnje žene, dug koji imamo prema njima treba da vratimo našim ćerkama i sinovima, našim unucima.
Jedna od stvari za koju mislim da je dobro da se "uobičaji" je - upotreba ženskog roda u jeziku.
I sasvim je neminovno da tako i bude.
milivolt milivolt 12:07 10.01.2009

Re: ---

Razna prava nisu osvajale feministinjice ( niti feministice ), nego žene !
Feministkinje, uglavnom, i ženama idu na ganglije !
Druga je stvar ( ili za manje kultivatorizovane --- drugi par opanaka ) što feministkinjiginjice ženska prava prisvajaju sebi.
Živele žene !
gordanac gordanac 12:25 10.01.2009

Re: ---

Razna prava nisu osvajale feministinjice ( niti feministice ), nego žene !

Žene organizovane u ženske pokrete, u radničke, u sindikalne, u političke pokrete i organizacije.
Neke od njih su sebe nazivale "feministkinjama", a većina (ili skoro sve) su razumevale ideje koje su "feministkinje, sifražetkinje" nosile i pokušavale da - šire.
Feministkinje, uglavnom, i ženama idu na ganglije !
Druga je stvar ( ili za manje kultivatorizovane --- drugi par opanaka ) što feministkinjiginjice ženska prava prisvajaju sebi.

Ženska prava se ne mogu "prisvajati", ona su neraskidivi deo ljudskih prava, prvi dokument u kojima se "ravnopravnost" spominje je Deklaracija o osnivanju UN 1948., posle decenija (i vekova) borbe raznih žena da ih se tretira kao - ljudska bića.
Tvoja netrpeljivost prema izrazu "feministkinja" je tvoje pravo i tvoj izbor, a ja nemam prava da ženama sa početka XX veka koje su hapšene, proganjane, mučene, mnoge od njih i streljane, vešane, ubijane, nemam prava da im odričem pravo na njihov sopstveni izbor da sebe zovu - feministkinjama, a borbu za elementarna prava - feminizmom.
Živele žene !

I muškarci.
I - ljudi, različiti.
milivolt milivolt 14:44 10.01.2009

Re: ---

Daleko ( te ) bilo !
Samo se ti bori borkinjice !
Zovi se kako hoćeš.
Živela borba i ženski borci !

gordanac gordanac 14:51 10.01.2009

Re: ---

Daleko ( te ) bilo !

Pa ne dolazim ja tebi, no ti meni, junače!
Samo se ti bori borkinjice !
Zovi se kako hoćeš.

Za borbu se nikada ne traži dozvola, ni od koga...kao ni za to kako će neko sam sebe zvati...ili sebe prikazati
Živela borba i ženski borci !

Živela!
Živeo mi i ti! I zdrav mi bio i svašta još naučio!
milivolt milivolt 14:53 10.01.2009

Re: ---

Kako mi ne dolaziš --- šta god ja napišem, ti mi odmah dođeš.
gordanac gordanac 15:04 10.01.2009

Re: ---

Kako mi ne dolaziš --- šta god ja napišem, ti mi odmah dođeš.

:)))))
Vidi - ti ne dođeš, pa ja nemam kome da pišem
Logično, skroz, pogotovo što ne dolaziš bilo gde već na post kom sam ja autorka.
Sam` ti dolazi!
Pomogao si mi - onoliko i iskreno ti hvala za priliku da kažem stvari koje bez tvojih dolazaka ne bih mogla, nikako.
vladimir petrovic vladimir petrovic 10:53 10.01.2009

Bravo za Novi Sad!


Novi Sad se ima s kime pohvaliti.

Ja lično sam veoma impresioniran ličnošću Anke Savić Rebac. Ako niko pametniji i bolje obavešten od mene na ovom blogu ne postavi, u dogledno vreme, njenu priču - možda ću ja, u malenkosti svojoj, pokušati.

Sećam se, kao mali, u očevoj biblioteci našao sam bio Geteovog "Fausta" u prepevu - Milana Savića, a u redakciji Anice Savić Rebac. Dobra kćerka korigovala i dopunjavala oca.
behemot123 behemot123 15:01 10.01.2009

Opservacija

Ja bih, ako nije problem, imao jednu dodatnu opasku za Novosadjanke, ali pod uslovom da se nikako, ali nikako, ne shvati kao uvreda. Osim sto su lepe i pametne, Novosadjanke LAKO DAJU . A ja tu zensku osobinu osobito postujem. Ja vooolim samo jedan grad, Novi Sad...
Unfuckable Unfuckable 15:05 10.01.2009

Re: Opservacija

wow...
'ajd' onda za nas sa jeftinijim kartama : koje teže daju..?
arianans arianans 16:38 10.01.2009

Re: Opservacija

`aj`te, molim vas,
Odakle vam takvo šta...?

Gordanac odličan tekst..nekako mi podiže mišljenje o sugradjankama.
Samo, ima li neka koja ima sliku u boji, tj. da je iz novijeg perioda.. ? Slabo, zar ne..Primat preuzeli drugi gradovi, a Novosadjanke dobile epitet lakih devojaka...
reanimator reanimator 16:43 10.01.2009

Re: Opservacija

arianans

Samo, imali neka koja ima sliku u boji, tj da je iz nekog novijeg perioda.. ?Slabo, zar ne..Primat preuzeli drugi gradovi, a Novosadjanke dobile epitet lakih devojaka...

Gde ćeš znamenitiju od ove?? Odvojio je Eros Ramacoti
zajecz zajecz 18:16 10.01.2009

Re: Opservacija

behemot123
Ja bih, ako nije problem, imao jednu dodatnu opasku za Novosadjanke, ali pod uslovom da se nikako, ali nikako, ne shvati kao uvreda. Osim sto su lepe i pametne, Novosadjanke LAKO DAJU . A ja tu zensku osobinu osobito postujem. Ja vooolim samo jedan grad, Novi Sad...

Nemam mnogo vremena pa uglavnom ponekad pogledam sta pise GordanaC koju izuzetno cenim. Nego, mislila sam da su ovde blogeri civilizovani, obrazovani, kad li ono kao da sam na blogu srpskih nacionalista, ili nekom drugom patrijarhalnom.

Ovaj napisa "...Novosadjanke LAKO DAJU.". Eh, da i ne kazem jadnice. Mi zene uzimamo vas muskarce ako nam odgovarate. Zaslepljeni, ni ne primetite da je inicijativa u nasim rukama. Konzervativno je u 21 veku reci da se zene lako daju. Ka da smo mi kamen, pa nemamo potrebe. Shvatite vi koji jos mislite da ste neke Kazanove da i zene imaju pravo na seks, i da imaju pravo menjati frajere kao sto vi mislite da mozete njih. Necete "dobiti" ni od jedne ako se njoj nece. Osim ako tu ucinite silom, a na zalost to se precesto dogadja, stotinama puta vise nego sto je prijavljeno policiji.

Jos ste mnogi u srednjem veku, ismejavate se govoru u zenskom rodu. Eto u Hrvatskoj oduvek se na pr. za zenu doktora govorilo doktorica. Jeste da vam se pricinjava da neke reci paraju usi kao sarafciger (u muskom rodu).
Milan Novković Milan Novković 19:32 10.01.2009

Working late a lot

Mi zene uzimamo vas muskarce ako nam odgovarate

Ni manje reči od brata Behemota ni više autogolova muškom rodu.

Da bar nije iskrenu "razradu" nalepio na iskren uvod, ili terminirao iskrenim zaključkom, ili da bar nije na ovom blogu, ili danas, ili da je bar pročitao blog... možda bismo se još i izvukli uz zatvorene oči i stisnute zube.

Ovako, pre još jednog čitanja, za "kaznu", ja se hvatam za slamku što je Zajecz priložila (možda neko od smeha zaboravi na incident :)

behemot123 behemot123 01:04 11.01.2009

Re: Opservacija

Mi zene uzimamo vas muskarce ako nam odgovarate. Zaslepljeni, ni ne primetite da je inicijativa u nasim rukama.


Uh, tek sam sad seo za komp, pa sam video ovu gnevnu reakciju. Pa, majku mu, izvinio sam se u startu i insistirao da ne zelim da uvredim. Mozda delujem neobrazovano (sad ne vredi da tvrdim da jesam), ali itekako sam svestan da zene biraju onoga kome daju. To sam sam sebi dokazao stotinjak puta . Upravo sam hteo da naglasim koliko sam presrecan zbog emancipacije novosadskih zena. Ili, prostije receno, kriterijuma koji su snizile da bismo i mi, manje inteligentni i obrazovani dobili... Zaista, uopste ne vidim uvredu za inteligenciju gorepomenutih briljantnih dama, ako su mnogo davale. Ili sam liberalniji od liberalnog bloga b92? Ko bi ga znao, tek, nek ste mi zive i zdrave!
P. S. Odgovor na postavljeno pitanje: teze daju Beogradjanke, a... ne vrede!!
Unfuckable Unfuckable 08:14 11.01.2009

Re: Opservacija

P. S. Odgovor na postavljeno pitanje: teze daju Beogradjanke, a... ne vrede!!

kako kome ili - kiselo je grožđe...
nekad-bio-kuki nekad-bio-kuki 20:25 10.01.2009

hvala

mirelarado mirelarado 22:06 10.01.2009

Srpska Atina

Vlasta92 Vlasta92 22:41 10.01.2009

Ja sam

kaćiperka.
gordanac gordanac 23:30 10.01.2009

:))))

Vlasta:
ja sam
kaćiperka.

Queen
to ti je dužnost i obaveza
i kad ti teško pada
recimo - neki ajncug grao ili bež boje :))

Re: :))))

Vlasta92
kaćiperka.

je l' i kad igras picigena?
aguero aguero 22:54 10.01.2009

Sonja i Srbija koje (vise) nema!

Pade mi napamet - Da nije ona Sonja Liht Novosadjanka?Nadam se da nije!A onda,opet,nije mi jasno kako to da jedna takva osoba (nikakva) bude na svim tim vaznim mestima u zemlji Srbiji.Odvratno je sta ova vlast radi i kako vraca dug Sorosu i Sorosevim isluzenim kadrovima.Predsednica Fonda za neku izuzetnost,bice po svemu ispod proseka,izvrstan je primer urusavanja bilo kakvog i kojeg ugleda Srbije (ako je ista od toga ostalo).Siguran sam da niko ovde ne zna za sta je ta zena strucna,u cemu je dobra i na kom polju se dokazala - osim u udeljivanju zelenih novcanica podobnim organizacijama i ljudima,koji su najcesce radili protiv interesa Srbije.
Za mene,od trenutka kada je S.L. postavljena na celo Spoljnopolitickog saveta MIP-a,Srbija postoji samo na papiru.Sramota!!!To 'nesto' nigde (sem u Srbiji) ne moze da bude IŠTA!

P.S.Nemam,zaista,nista licno protiv te osobe,imao sam priliku vise puta da razgovaram sa njom.Ona je tako prazna,da ne vidim sta iko moze da vidi u njoj.Praznija od skladista gasa Banatski dvor pre dva dana!
Znam da cete da skinete ovaj komentar.Ako!
Meni je savest sada jos mirnija,kada sam izrekao ono sto misle mnogi(ogromna vecina) u ovom gradu...Sada samo skidajte...
gordanac gordanac 23:28 10.01.2009

Re: Sonja i Srbija koje (vise) nema!

Znam da cete da skinete ovaj komentar.Ako!

Uzalud se nadate.
Komentar ostaje.
Odlična ilustracija za priču o - netrpeljivosti. I ne samo prema - ženama.
aguero aguero 23:51 10.01.2009

Re: Sonja i Srbija koje (vise) nema!

Odlična ilustracija za priču o - netrpeljivosti. I ne samo prema - ženama.
*novo

Prvo - uopste nije rec o netrpeljivosti,drugo - kakve to veze ima sto je zena?Klasicno bacanje prasine u oci.Molim vas,navedite bar jedan kvalitet koji poseduje,a koji je kvalifikuje da bude predsednik Upravnog odbora Politike i predsednik pomenutog Saveta.
Mozete da bacate prasinu onima koji nikada nisu imali priliku da doticnu osobu sretnu i razgovaraju sa njom,ja jesam i nemojte,molim vas,meni da prodajete rog za svecu.

Ja se Vama izvinjavam sto bas na vasem blogu ovo iznosim,ali ne mogu drugacije,vi ste ovde neduzni.

Nema (licne) netrpeljivosti,animoziteta i cega god drugog slicnog.Zaista.

Sada ste vi na vlasti,i kao i Slobodan M. mislite da ce to vecno da traje,ali varate se.Jeste danas jaki,cak zabrinjavajuce jaki (vi iz DS-a).Ovakvim potezima(kadrovskim) radite i protiv sebe i protiv drzave.

Bunt naroda je kao planinska reka!Moze preko noci da nabuja.

Nemojte to NIKADA smetnuti sa uma.

Vama,zaista,sve cestitke.Mozete me i dalje tako pausalno diskvalifikovati,necu Vam zameriti,naravno,ali verujte da znam o cemu i sta govorim.

P.S. Nisam nikakav radikal,narodnjak ili kakva druga srodna sorta na nasoj politickoj sceni.Nazalost,vas sam saveznik.....

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana