Gasna kriza - primer srpskih ponavljaca

Zorana Z. Mihajlović Milanović RSS / 12.01.2009. u 13:37


Političari su svagde isti: obećat će da će sagraditi most I onde gde reka ne prolazi
Nikita Hruščov

Krize su postale deo svakodnevnog života, posebno u Srbiji. Upravo zato, sve su manje krize, a sve više kontinuirani način funkcionisanja društva, u bilo kom segmentu, pa i u energetici. Posledice koje ostavljaju za sobom, na kratak i dugi rok su teške, posebno kada se iz njih ništa ne nauči.
Energetska kriza u Srbiji traje godinama, sa manjim i/ili većim amplitudama, poput one na prelazu iz 2005., u 2006.godinu, ili tekuće (2008.na 2009.godinu). U prvoj, kao i drugoj nije u pitanju samo gasna, već kriza čitavog energetskog sektora, ne samo srpskog, već velikog broja evropskih zemalja.
Srbija nema diversifikovane pravce niti dobavljače gasa. Gas nabavlja na liniji Rusija - Ukrajina - Mađarska - Srbija. Bez obzira na podizanje gasa kao energenta na pijedastal, zbog nesumnjivih prednosti, kako Strategijom razvoja energetike, Programom njenog ostvarenja, tako i Nacionalnim planom gasifikacije Srbije do 2012.godine, mora se konstatovati da je puno, nikad nadoknadivog vremena izgubljeno.
Da bi se bar deo planova ostvario, neophodno je postojanje još jednog pravca snabdevanja gasom, kao i podzemno skladište gasa.
Srbija dnevno, u zimskom periodu dobija 10 miliona m3 gasa, što je dovoljno da se zadovolje potrebe gasnog tržišta, ali samo do temperatura koje ne prelaze -3oC. Na temperaturama koje su preko -3oC, zimski normalne, srpski gasni sektor se ranije nekako dovijao, čak redukovao isporuke ka potrošačima ali izlazio iz problema. Da je to itekako problem osetilo se na prelazi 2005/2006.godinu, ali i danas na početku 2009.godine. Ekonomsko energetski rat između Rusije i Ukrajine, kulminirao je 01.01.2006.,i 01.01.2009., kada je Rusija obustavila isporuku gasa Ukrajini, što se direktno odražava na snabdevanje jednog dela zemalja EU i balkanskih zemalja, odnosno onih koje gas dobijaju tranzitom preko Ukrajine. U toj grupi našla se tada, i danas jeste Srbija.
Tada, 2006., prva tri dana januara, Srbija je dobijala samo 50% ugovorenih količina gasa (5mil m3), nakon čega se sporo doduše, i postepeno situacija poboljšavala. Taman kada se mislilo da je kriza prošla, i da su se dve države dogovorile oko novog ugovora za 2006.godinu, dogodila se jaka, prejaka zima u Rusiji (u ugovorima karakterisana kao „viša sila"). Isporuke su nanovo redukovane, za 26%. Ovakve situacije se teško normativno pripremaju.
Tada je, kao i u današnjoj gasnoj krizi, potrebno da svi činioci energetskog bilansa imaju svest o postojanju stanja krize, mogućim posledicama, ali i međuzavisnosti gasnog i elektroenergetskog sektora.
Dugi niz godina gasni sektor je u zimskom periodu „spašavao" elektroenergetski, posebno u tzv. zimskim pikovima. Gasna kriza 2006., i tekuća 2009.godine pokazale su još jedanput njihovu međuzavisnost. Elektroprivredni sistem isporučivao je tada, i na primer juče, oko 150 mil kWh električne energije dnevno. To je blizu apsolutnog maksimuma, ili na ivici tehničkih mogućnosti. Kada jedan deo zemlje, na primer Vojvodina ostane bez gasa, to zahtevalo minimum dodatnih 10 mil kWh električne energije dnevno. Dodajući tome, enormno i nelogično poskupljenje gasa pred zimsku sezonu, a koje će se tek odraziti na elektroenergetski sistem, jasno koliko je ceo sektor napregnut.
Dodatno, činjenica da je proizvodnja toplotne energije u nadležnosti lokalnih samouprava, nikako ne može ići u prilog energetskoj stabilnosti zemlje. Upravo su krize, ukazale da ovi sistemi itekako utiču na celokupan energetski bilans. Setimo se samo slučajeva pojedinih gradova koji nisu pokazali elementarnu svest o potrebi poštovanja zahteva da imaju priprmljen drugi energent za eventualne potrebe supstitucije gasa.
U krizi 2006.godine bilo je puno političkih sukoba i svađa. Odličan primer jesu događanja oko rada Panonskih elektrana (Novi Sad, Zrenjanin i Sremska Mitrovica), koje za razliku od ostalih, pripadaju Elektroprivredi Srbije. U momentima kada je gasni sektor primao 26% manje isporuke gasa od svog ruskog partnera, i kada je dodatno temperatura bila minus 15oC, ulazak pomenutog postrojenja TE TO Novi Sad bi značilo najmanje 350 hilj m3/dnevno gasa više u sistemu - u tom momentu 5% raspoloživih potreba.
Nije zanemarljivo, kada se zna da su to trenutci kada je 180 industrijskih potrošača redukovano ili isključeno, i kada je ugrožen tranzit gasa koji Srbija obavlja prema BiH. Moguće je bilo smanjiti tenziju i probleme upravo tranzita, na primer. Kako to samo kod nas biva, umesto da se problem evidentnog dispariteta cena rešavao između dva javna preduzeća (EPS koji je vlasnik TE To, i NIS koji ima mazut), on je prenet na nivo dve države.
Naime, jedno javno preduzeće kome se sistem raspadao molilo je svoje resorno ministarstvo da izda nalog za pokretanje jedne elektrane koja pripada drugom javno preduzeću, a pod istim resornim ministarstvom. Iz toga se rodio sukob, a odluka o porektanju elektrane je odložena od strane nadležnog ministarstva za čak 4 dana. Napomena jeste da je direktor jednog od JP bio iz jedne, a direktor drugog JP i ministar iz druge političke partije. I upravo je to bio osnovni razlog sukoba, u srpkom narodu nazvan „da komšiji crkne krava", pa makar i sam komšija nemao više mleka.
Šta se sve za ta četiri dana moglo uraditi, da je elektrana bila uključena trebalo je da pokažu nadležne službe Ministarstva, da postoji koliko-toliko transparentnost u radu. Nema je, pa nema ni izveštaja i analiza.
Po završetku prve krize, mnogo puta je zaključeno da je Srbija mogla proći bolje, pre svega da je realizovala bar jedan od svoja dva strateška projekta - izgradnja drugog pravca dotoka gasa, i/ili prve faze skladišta gasa. Da se ništa nije naučilo, i da su oni koji vode srpski energetski sektor „ponavljači", govori i trenutna gasna kriza, nastala iz istih razloga kao i prethodna. Ovog puta Srbija je imala prekid gasa u potpunosti.
Nenaučena lekcija, stalno ometanje i udaranje u cevanice prethodnih godina..rezultirali su da je Srbija u sklopu Energetskog sporazuma sa Rusijom, za podzemno skladište gasa potpisala krajem decembra 2008.godine Memorandum, umesto Ugovora o završetku njegove izgradnje!!
U prevodu, potencijalni krak gasovoda Južni tok, kroz Srbiju i podzemno skladište gasa idu u paketu. Tačnije, strateški partner koji je većinski (51%) vlasnik PSG, neće biti zainteresovan da gradi i završava I fazu ovog važnog objekta, sve dok ne bude bila gotova studija izvodljivosti J.toka. Na dalje, građani Srbije će u godinama koje dolaze, sve do završetka gasovoda, biti u situaciji da osete svaki, i najmanji sukob između isporučioca i tranzitne zemlje, a sasvim sigurno biće ih.
Pred Srbijom kao energetski siromašnom zemljom, koja i ono što je mogla nije učinila u ovom sektoru, stoje dva ozbiljna zadatka: 1. Obezbediti dovoljne količine energije, 2. Obezbediti sigurnost u zadovoljenju stalno rastuće tražnje.
Operativno, strategija, programi i planovi treba da se revidiraju i da budu bazirani na realnim osnovama sa još prizemnijim zaključcima i ciljevima. Njihova realizacija ne sme zavisiti od razmišljanja pojedinaca, ili političkih partija koje u datom momentu „vode" energetski sektor.
U suprotnom, krize poput ove na početku 2009.godine, biće učestalije za građane i privredu Srbije.
Još, davne 1976. godine izvršen je izbor ležišta za podzemno skladište i otpočele su aktivnosti na njegovoj izgradnji, sa prekidima do današnjeg dana. Planirano je da u ležištu ostane 865 miliona m3 jastučnog gasa. Pri izgradnji skladišta gasa jastučni gas predstavlja najvažniji tehno-ekonomski pokazatelj. Ova količina gasa neophodna je da bi skladište moglo da radi punim kapacitetom tokom celog ciklusa proizvodnje. Ekonomska kriza 90-tih godina i sankcije međunarodne zajednice uslovili su da je iz Banatskog Dvora proizvedena skoro sva količina jastučnog gasa. Sve studije su pokazale, da bez obzira koliko je proizvedeno jastučnog gasa, Banatski Dvor ostaje najbolji objekat za skladištenje gasa.
Posebna prednost skladišta Banatski Dvor u odnosu na sve druge jeste mogućnost da se kapacitet od 800 miliona m3 može gotovo udvostručiti, i sa okolnim ležištima koja mogu biti pomoćna-satelitska, ovo skladište vremenom može postati veliko regionalno skladište. To je karakteristika kojom se može objasniti zainteresovanost mnogih potencijalnih strateških investitora da baš oni budu ti koji će sa Srbijom završiti ovo skladište i uvesti ga u primenu. Treba podsetiti da je sklapajući Memorandum sa Gazpromom o PSG, predviđen kapacitet daleko manji od mogućeg, samo 360 mil m3 gasa /godišnje!!!
Ne treba zaboraviti da u Srbiji disproporcija između potreba za prirodnim gasom u zimskom i letnjem periodu dostiže odnos 4 : 1, što ukazuje na nekoliko prednosti koje će Srbija imati njegovim završetkom: obezbeđenje dovoljnih količina gasa onda kada je najpotrebniji, obezbeđenje neprekidne i ravnomerne proizvodnje gasa iz domaćih gasnih polja, odnosno optimalno korišćenje transportnih i tranzitnih kapaciteta gasovodnog.
Kako su to uradile druge zemlje? Isto, ali su planove realizovale.
Osnovna funkcija skladišta gasa jeste da balansira potrošnju gasa i resursa u svakom momentu (sezonske i dnevno fluktoacije), jednako kod široke potrošnje kao i kod industrijskih potrošača, gde je tražnja posebno senzitivna.
Skladište gasa igra veoma važnu ulogu u eliminisanju prekida u snabdevanju (prekid od strane dobavljača ili tehnički problem u gasovodnom sistemu). U svetu je 2007.godine bilo preko 650 skladišta, sa projekcijom da će ih biti u 2015 godini preko 900.
Sve više nesgurnosti na energetskom tržištu opredeljuje budući razvoj tržišta podzemnih skladišta. Faktori koji direktno utiču na visinu investicija u ove objekte odnose se kako na pravce globalne politike, tako I na produbljavanja razlika između gasnog i tržišta električne energije. I to je nešto o čemu I Srbija treba da void računa u definisanju budućih koraka.
Pitanje energetske bezbednosti u gasu, od kojeg je EU itekako zavisna, ove zemlje su rešile ulaganjem upravo u skladišta gasa. To su u isto vreme najsigurniji i najekonomičniji način za ublažavanje problema, ali i mogućnost da se zaradi..kada na primer treba „pomoći" zemlji koja nema skladište (kao Srbija) a nema ni gasa..u najvećoj krizi. Tada je cenovnik potpuno drugačiji.
Ako je sve prethodno poznato bilo I pre deset, pet, tri godina...šta još treba da se desi pa da Srbija krene da brine o svojim građanima, I budućem razvoja?
Bez energije nema razvoja.

 Komentari (41)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Dragan Pavlicevic Dragan Pavlicevic 13:55 12.01.2009

Preporuka

Operativno, strategija, programi i planovi treba da se revidiraju i da budu bazirani na realnim osnovama sa još prizemnijim zaključcima i ciljevima. Njihova realizacija ne sme zavisiti od razmišljanja pojedinaca, ili političkih partija koje u datom momentu „vode" energetski sektor.


Strategija? Programi??Planovi??? Njihova realizacija ne sme zavisiti od razmišljanja pojedinaca, ili političkih partija koje u datom momentu „vode" energetski sektor????

Ne znam koji ste ovo jezikom pisali ali znam da sigurno taj ne prica nijedan politicar u Srbiji :(

Re: Preporuka

@Strategija? Programi??Planovi??? Njihova realizacija ne sme zavisiti od razmišljanja pojedinaca, ili političkih partija koje u datom momentu „vode" energetski sektor????

Ne znam koji ste ovo jezikom pisali ali znam da sigurno taj ne prica nijedan politicar u Srbiji :(@

Na zalost nasu, izgleda da ne govore tim jezikom
kengurbr.3_1 kengurbr.3_1 14:16 12.01.2009

Pitanje

Pozdrav.
Mene kao laika interesuje da li bi država mogla da pomogne sama sebi i građanima tako što bi finansirala kredite koji bi se koristili za štednju energije (izolacija kuća, prelazak na prihvatljivije sisteme grejanja, popularizacija stedljivih sijalica i sl.) umesto da ulaže u skupe projekte (elektrane, gasovode.. )? Mislim da je kod nas tolika neracionalnost u potrošnji energije da bi sistemske uštede imale veći efekat od povećavanja energetskih kapaciteta .
gorio92 gorio92 17:12 12.01.2009

Re: Pitanje

izolacija kuća, prelazak na prihvatljivije sisteme grejanja, popularizacija stedljivih sijalica i sl.)

Ja sam takodje laik, moje mišljenje je da sve navedeno ima jednak značaj kao i proizvodnja i snabdevanje energijom. Zbog toga bi i svi vidovi uštede i sprečavanje rasipanja energije, ne samo one upotrebljene za grejanje, morali biti u tim strategijama, programima i planovima.

Re: Pitanje

@Pozdrav.
Mene kao laika interesuje da li bi država mogla da pomogne sama sebi i građanima tako što bi finansirala kredite koji bi se koristili za štednju energije (izolacija kuća, prelazak na prihvatljivije sisteme grejanja, popularizacija stedljivih sijalica i sl.) umesto da ulaže u skupe projekte (elektrane, gasovode.. )? Mislim da je kod nas tolika neracionalnost u potrošnji energije da bi sistemske uštede imale veći efekat od povećavanja energetskih kapaciteta .@

Drzava je odavno time trebalo da se pozabavi....jer je energetska efikasnost na veoma niskom nivou u Srbiji.. Iako imamo Agenciju za energetsku efikanost..vec nekoliko godina, ciji je zadatak, ako nista drugo bio da inicira definisanje Programa podizanja energetske efikasnosti, zakona o racionalnoj upotrebi energij...No, nista od toga nije bilo.
Ne postoji drzava u svetu gde gradjani sami mogu da finansiraju upotrebu obnovljivih izvora, ili sl...Zato je tu upravo drzava da pomogne danas, kako bi na bilo bolje sutra...
Ali..
deset_slukom deset_slukom 11:06 13.01.2009

Re: Pitanje

kengurbr.3_1
Pozdrav.Mene kao laika interesuje da li bi država mogla da pomogne sama sebi i građanima tako što bi finansirala kredite koji bi se koristili za štednju energije (izolacija kuća, prelazak na prihvatljivije sisteme grejanja, popularizacija stedljivih sijalica i sl.) umesto da ulaže u skupe projekte (elektrane, gasovode.. )? Mislim da je kod nas tolika neracionalnost u potrošnji energije da bi sistemske uštede imale veći efekat od povećavanja energetskih kapaciteta .

Zamisli vest u novinama: "Zahvaljujući ulaganjima u štednju, protekle godine je utrošeno 5% manje energije..."
Zvuči dosadno zar ne? Doćim, presecanje vrpce za elektranu od zilion gigawata predstavlja pravi speTakl. Pošto su elektrane skupe, nemamo ni jedno ni drugo.
Isto je sa sistemima za navodnjavanje, koji se isplate posle prve sušne godine. Prošlo ih je već onoliko, a pameti nigde.
loader loader 17:35 12.01.2009

Najlepše je ..

Najlepše je kritikovati među (očekivanim) istomišljenicima koji takođe kritikuju. Država je počela da pokušava da bude država od leta ove godine, praktično od smene Radeta Bulatovića. Dakle, tek treba da POČNE da se gradi... Šta? Pravni sistem? Da. Diplomatski odnosi? Da. EU-perspektiva i inicijativa? Da. Skladište gasa (napunjeno)? Da. I šta još...? Da. Primenjujmo optimalne nijanse u opažanju, a ne ideološke simpatije. :)

Re: Najlepše je ..

@Najlepše je kritikovati među (očekivanim) istomišljenicima koji takođe kritikuju. Država je počela da pokušava da bude država od leta ove godine, praktično od smene Radeta Bulatovića. Dakle, tek treba da POČNE da se gradi... Šta? Pravni sistem? Da. Diplomatski odnosi? Da. EU-perspektiva i inicijativa? Da. Skladište gasa (napunjeno)? Da. I šta još...? Da. Primenjujmo optimalne nijanse u opažanju, a ne ideološke simpatije. :)@

Pitanje je samo sta se radilo osam godina?.... Necinjenje je cinjenje takodje. Na zalost u ovom sektoru - energetskom nije se mnogo ili nista ucinilo. i to nije dobro.
loader loader 14:21 13.01.2009

Re: Najlepše je ..

Vaše pitanje - šta se činilo - je sasvim na mestu. Malo, ili nedovoljno se činilo. Ali, moja primedba je bila u smislu da treba preciznije locirati "nečinitelje", jer uopštavanja pre amnestiraju, no što stvarno prozivaju na odgovornost. Komentar je u tom pogledu bio dovoljno precizan.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 17:48 12.01.2009

Evo..

Voleo bih da gospođa Zorana, kao osoba sa nespornim autoritetom kad je pisanje o energetici u pitanju malo više kaže o alternativama. Recimo, o tečnom gasu sa kojim su Grci utažili "energetsku glad", o današnjim nuklearkama i drugim alternativnim vidovima. Da malo demistifikujemo Rusiju kao mesto energetskog monopola po difoltu...na čemu insistira naša korumpširana vlast i korumpirani donosioci odluka...
loader loader 17:58 12.01.2009

Re: Evo..

D.Kovacevic: "...korumpirani..."
Ovde neko ima dosta materijala za kod javnog tužioca, ili pretpostavlja? :)
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:09 12.01.2009

Re: Evo..

loader
D.Kovacevic: "...korumpirani..."
Ovde neko ima dosta materijala za kod javnog tužioca, ili pretpostavlja? :)

A ovde neko sumnja da korupcija u Srbiji ne postoji...
Pa da imam materijalne dokaze, da imam dokumente, ne bih pisao na blogu nego to dao tužiocu, bez obzira što ni taj čin ne bi bio siguran put ka sudskoj istini..
Postoji dragi loadere više istina. Jedna od njih je sudska, u kojoj se tačno, nesumnjivo utvrđuje i presuđuje, ko je, kada i šta uradio..Međutim to je uvek pojedinačan akt. Tvrditi da ne postoji ništa a da sudski nije utvrđeno u najmanju je ruku naivno, pogrešno i netačno. Do sada je za korupciju u zdravstvu izrečeno samo 25 sudskih presuda u proteklom desetleću. Dali, dragi loader znači da je samo dvadeset pet osoba u tih deset godina primilo mito i bilo korumpirano u sferi zdravstva...Kad je sistemska korupcija u pitanju, a čvorna tačka sistemske korupcije jeste Ustav Srbije koji je pored ostalog dao praktično poslaničke mandate strankama a ne poslanicima, pa se ta stvar niže kao trakavica, neće nikada biti sudske presude. Zašto, pa zato što je vrhovna politička volja iz koje proizlazi sve drugo učinila da je to nekažnjivo. Znači li onda da mi nemamo sistemsku korupciju...hajde, reci..
loader loader 18:28 12.01.2009

Re: Evo..

da imam materijalne dokaze, da imam dokumente, ne bih pisao na blogu
Umalo da pomislim da je ova izjava pomalo apsurdna, jer u pitanju je neko ko tvrdi da jeste korupcija, a istovremeno sam tvrdi da nema dokaza da stvarno jeste korupcija! :)
Dali, dragi loader znači da je samo dvadeset pet osoba u tih deset godina primilo mito i bilo korumpirano u sferi zdravstva...
Odvratno je da je makar i jedna jedina! Pretpostavljam da je bilo ne samo 25, već barem 26 osoba koje su primile... Dakle - da. Ali, nagađanje je jedno, a konkretni dokazi, ili makar konkretne akcije da se do tih dokaza dođe nešto je ipak drugo.
čvorna tačka sistemske korupcije jeste Ustav Srbije
Korupcija ne počiva na Ustavu (koji je daleko od savršenog, čim su ga takođe pravili srs i dss), već poćiva na mentalitetu i dnevnoj praksi građana. I Ustav i korupcija su posledice. Kad se to stanje (koje je izazvalo posledice) pomeri na bolje, korupcija će se barem malo smanjiti. A priče o Ustavu jednostrane su i podsećaju na partijsku ostrašćenost. Potrebno je sistematsko lečenje društva. Tek zajedno, unutar tog procesa, biće podložan promeni i Ustav.
Zašto, pa zato što je vrhovna politička volja iz koje proizlazi sve drugo učinila da je to nekažnjivo.
Ne postoji vrhovna politička volja. To je zapravo volja naroda svesno ili licemerno nesvesno predata u ruke onih koji će u nekom narednom periodu u ime te široke volje rukovoditi. Naivno je verovati da su "oni gore" nastali sami od sebe, ili su nekakav odrođeni komad naroda. Ne, to je deo naroda, njegov proizvod.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:34 12.01.2009

Re: Evo..

loader
da imam materijalne dokaze, da imam dokumente, ne bih pisao na blogu
Umalo da pomislim da je ova izjava pomalo apsurdna, jer u pitanju je neko ko tvrdi da jeste korupcija, a istovremeno sam tvrdi da nema dokaza da stvarno jeste korupcija! :)
Dali, dragi loader znači da je samo dvadeset pet osoba u tih deset godina primilo mito i bilo korumpirano u sferi zdravstva...
Odvratno je da je makar i jedna jedina! Pretpostavljam da je bilo ne samo 25, već barem 26 osoba koje su primile... Dakle - da. Ali, nagađanje je jedno, a konkretni dokazi, ili makar konkretne akcije da se do tih dokaza dođe nešto je ipak drugo.
čvorna tačka sistemske korupcije jeste Ustav Srbije
Korupcija ne počiva na Ustavu (koji je daleko od savršenog, čim su ga takođe pravili srs i dss), već poćiva na mentalitetu i dnevnoj praksi građana. I Ustav i korupcija su posledice. Kad se to stanje (koje je izazvalo posledice) pomeri na bolje, korupcija će se barem malo smanjiti. A priče o Ustavu jednostrane su i podsećaju na partijsku ostrašćenost. Potrebno je sistematsko lečenje društva. Tek zajedno, unutar tog procesa, biće podložan promeni i Ustav.
Zašto, pa zato što je vrhovna politička volja iz koje proizlazi sve drugo učinila da je to nekažnjivo.
Ne postoji vrhovna politička volja. To je zapravo volja naroda svesno ili licemerno nesvesno predata u ruke onih koji će u nekom narednom periodu u ime te široke volje rukovoditi. Naivno je verovati da su "oni gore" nastali sami od sebe, ili su nekakav odrođeni komad naroda. Ne, to je deo naroda, njegov proizvod.

Hahahaha, pa za vas korupcija postoji samo ako za nju imate sudsku presudu...vidite li nešto proturečno. A sistemsku korupciju negirate. Pa kako onda objašnjavate da sasvim ozbiljne institucije i sasvim ozbiljne organizacije, poput Svetske banke, recimpo računaju indeks korupcije...i da to ne rade po tome koliko je sudskih presuda za korupciju izrečeno. Evo, Nigerija ima mnogo, mnogo manje presuda za korupciju i krivična dela iz te oblasti nego Nemačka...Znači li po vama da je u Nigeriji manje korupcije nego u Nemačkoj..
Loader, uozbiljite se..odnosno ne balmirajte se...
loader loader 18:49 12.01.2009

Re: Evo..

uozbiljite se..odnosno ne balmirajte se...
Gde sam ja rekao da ne postoji korupcija? Hajde, pogledajte komentare. Mislim da vi treba da se uozbiljite. To jest, da delujete manje ostrašćeno, u antistranačkom smislu, jer, sudeći po vašim komentarima, korupciju proizvode oni odozgo. A ja vam - opet - kažem da nema onih "odozgo" već su oni odozDo, svojim dnevnim, praktičnim skolonostima, proizveli, iz svojih redova, one tzv. gore. Razmišljajte šire. Ne manje kritički, nego šire. A kad razmišljate kritički, a uže, onda se to svodi na ideologoško antipatisanje. Pustite pojmove vlast i nevlast, već se okrenite onom procesu koji je proizvod samog sistema vrednosti. Konačno, čim vam je pojam "blamiranje" na pameti, vi izgleda pišete za publiku, ili zamišljenu publiku. To je prvi preduslov da niste slobodan kritičar, već ... :)
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 19:07 12.01.2009

Re: Evo..

loader
uozbiljite se..odnosno ne balmirajte se...
Gde sam ja rekao da ne postoji korupcija? Hajde, pogledajte komentare. Mislim da vi treba da se uozbiljite. To jest, da delujete manje ostrašćeno, u antistranačkom smislu, jer, sudeći po vašim komentarima, korupciju proizvode oni odozgo. A ja vam - opet - kažem da nema onih "odozgo" već su oni odozDo, svojim dnevnim, praktičnim skolonostima, proizveli, iz svojih redova, one tzv. gore. Razmišljajte šire. Ne manje kritički, nego šire. A kad razmišljate kritički, a uže, onda se to svodi na ideologoško antipatisanje. Pustite pojmove vlast i nevlast, već se okrenite onom procesu koji je proizvod samog sistema vrednosti. Konačno, čim vam je pojam "blamiranje" na pameti, vi izgleda pišete za publiku, ili zamišljenu publiku. To je prvi preduslov da niste slobodan kritičar, već ... :)

Vi očito imate predrasude...otkuda vama sudovi o mojoj "ostrašćenost", "stranačkom angažovanju" i pokušajima sličnih diskvalifikacija. Šta je vaš temelj za to...
Jel vi to sugerišete da ne postoji sistemska korupcija, nego je za korupciju "odgovoran običan svet" zato što voli podmićivati.
Čuvate čistoću vlasti i ustavotvoraca...smatrate da sistem u Srbiji ne produkuje korupciju..šta vi zapravo tvrdite gosn Loader..
alpeot alpeot 19:12 12.01.2009

Re: Evo..

Drago Kovacevic

šta vi zapravo tvrdite gosn Loader..


Da postoji gospod Bog sa sve andjelima u raju.

Salu na stranu, koliki je konacno dogovoren protok kroz "Juzni Tok"? 10 ili 20 milijardi kubika? Nije mala razlika, priznacete.
Jelena Milić Jelena Milić 19:15 12.01.2009

Re: Evo..

uh da se umesam, loader, pogledajte pliz moj komentar za zoranu, i zakljucak, mozda govorimo slicno , tj upucujemo na slicno
loader loader 19:18 12.01.2009

Re: Evo..

D.Kovacevic: "...smatrate da sistem u Srbiji ne produkuje korupciju..šta vi zapravo tvrdite gosn Loader.."
Šta tvrdim? Gosn Drago, to ste mogli da zaključite iz gornjih kmentara: tvrdim da su za korupciju podjednako odgovorni i vlast (kako je vi zovete) i nevlast, tj. onaj široki sloj koji formira i jedne, i druge. Dalje - vi niste tema. Tema je sama tema. A vi... ništa lično, što se mene tiče, osim kad vaš način kritikovanja ne počne da ugrožava samu svrhu, u ovom slučaju borbu protiv korupcije, odnosno zalaganje za smanjenje korupcije. Dakle, ne reagujte kao da je lično. Toga nema. Bitna je svrha ovih komentara. Pozdrav :)
loader loader 19:23 12.01.2009

Re: Evo..

Jelena Milic: ".. i odgovaram u sebi na pitanja koja postavljate, slusam nekako paralelno skupstinu i radikale i naprednjake i impotenciju ostalih glede istih, i ne mogu da se otmem utisku da ni oni ni energeticari nisu ponavljaci, vec da su ponavljaci potorsaci/biraci! "
Kako da ne. Uostalom, druženje je lepše kad se i vi umešate. Bolje miris parfema, nego nostalgija za mirisom (ruskog) gasa! .. :))
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 19:36 12.01.2009

Re: Evo..

tvrdim da su za korupciju podjednako odgovorni i vlast (kako je vi zovete) i nevlast, tj. onaj široki sloj koji formira i jedne, i druge.

Ok...ali ovo je potpuno pogrešno..Po vama g. loader za korupciju, recimo u zdravstvu istu odgovornost ima ministar zdravlja i onaj nesretnik kome su tražili da plati 500 evra kako bi mu detetu operisali tumor...ili mislite da je za korupciju kod velikih privatizacija poput NIS-a ista odgovornost Borisa Tadića i Jelene Milić, recimo..pri čemu ne tvrdim da je Tadić od nekoga uzeo novac...
Ne, nije ista odgovornost, jer je vrh vlasti dužan da štiti javno dobro, to je m,andat vlasti..i nosioci vlasti su tu krivi za nečinjenje kao i za činjenje...
loader loader 19:54 12.01.2009

Re: Evo..

Naivno nasedate populističkom načinu opažanja korupcije. To što vi sada kažete reći će vam skoro svaki čovek koji oponaša tvrdnje sa kojima je najmanji rizik da neće biti šire prihvaćene, tj. da mu nakon takvih tvrdnji neće biti postavljeno neko dodatno pitanje sa kojim možda neće moći baš lako da se izbori. I nosioci vlasti, i nenosioci vlasti su odgovorni za činjenje i nečinjenje. Po treći ili četvrti put vam kažem da smatram da je korupcija posledica sistemske, dnevne prakse u bazi, prakse koja je naravno preneta i na vlast (kako vi volite da kažete), te da je to boljka društva, a ne društvene elite. Naravno da kad narod pošalje po svojoj meri i prema svom mentalitetu izabranog izaslanika u vlast - taj ima veću moć i odgovornost nego bilo koji od ovih pojedinaca koji su ga u vlast poslali. Hops.. : pozvali ste i Jelenu na stranu koju ja, navodno, kritikujem, da biste bili ne jedan nego dva protiv mene u diskusiji? Ili s njom pokušavate da zbijate šalu..? Pazite, s njom lako nisu mogli, u jednom tv duelu, čak ni jedan Dule Savić (nekadašnja devetka Zvezde) i Tihomir Arsić (u narodnoj seriji Partner Lidije Vukićević). Dakle, ne mešajte novinarsko-blogovsku demagogiju i odgovornost prema temi.. Tj. mislim da je bolje da se okrenete samoj temi. Pozdrav :)
Lionsgate Lionsgate 20:22 12.01.2009

Re: Evo..

Ja bih na celu ovu prepisku imao samo da citiram gospon Atomskog Mrava sa jednog od prethodnih blogova: "Mr. (nije od ministar)Dragec Kovacevic je jedinstven slucaj na ovom blogu, covek zna sva pitanja na sve odgovore"

Re: Evo..

@Voleo bih da gospođa Zorana, kao osoba sa nespornim autoritetom kad je pisanje o energetici u pitanju malo više kaže o alternativama. Recimo, o tečnom gasu sa kojim su Grci utažili "energetsku glad", o današnjim nuklearkama i drugim alternativnim vidovima. Da malo demistifikujemo Rusiju kao mesto energetskog monopola po difoltu...na čemu insistira naša korumpširana vlast i korumpirani donosioci odluka...@

Dogovoreno.

Re: Evo..

@Ovde neko ima dosta materijala za kod javnog tužioca, ili pretpostavlja? :)@

Pocev od zvanicnih indeksa korupcije koji su Ne bolji, vec gori po Srbiju, sto ukazuje na njen rast...sto se energetskog sektora tice - on je leglo sistemske korupcije.
Najprofitabilniji sektora, ..a novca i profita nigde, novih objekata nigde...i toliko toga.
takamatsu takamatsu 07:01 13.01.2009

To: Loader

Korupcija ne počiva na Ustavu (koji je daleko od savršenog, čim su ga takođe pravili srs i dss), već poćiva na mentalitetu i dnevnoj praksi građana.


Ne mogu da se složim sa vama. Ja sam u drugom poslu, u zdravstvu, i tu je korupcija direktno zakonski ozvaničena, i potpomognuta, da ne kažem šta drugo, a "dnevna praksa građana" "samo" koristi ono što joj se može... Ja se slažem sa vama da je "volja naroda" predata u ruke onih koji će pogrešno voditi zemlju, ali znate kako kaže ona stara narodna: država kvari narod, i obrnuto.
Da smo u stanju po kratkom i javnom postupku obesiti nekoliko odgovornih, kao što su Kinezi, mislim ovde i na korumpirane lekare, mislim da bi svako sledeći razmislio ako dođe u situaciju da uzme mito...
Neki dan sam čitala predlog zakona o (re)organizaciji Poreske uprave. Šargarepa ima ihahaj, ali štapa, bogami, ne videh.... I šta sad?

Izvinjavam se na OT postu, neću više :).
loader loader 17:29 13.01.2009

Re: To: Loader

I ekipa u belom se regrutuje iz naroda. Isti mentalitet, samo u slučaju ove ili one profesije. Korupcije ima u svim oblastima. Ja baš i nisam za kazne vešanjem. To je civilizacijski nazadno i nehumano. Mora da postoji društvena volja kako bi se to pitanje rešavalo. Tada se pokreće više vrsta mehanizama istovremeno i rezultata mora da bude. Možda treba naglasiti: kad se kaže društvena volja, onda to podrazumeva i volju samih nosilaca korupcije, iz kog god profesionalnog ili sociološkog sloja da potiču, tako da se može govoriti i o "društvenoj autokorekciji". Kod nas je dosta slab "pritisak odozdo". A slab je jer korupcije ima i dole (kao i gore). Navika kritično velikog broja "običnih ljudi" da se mnogo šta može obaviti preko reda, a na uštrb svih ostalih, ne dozvoljava ozbiljnije pomake. Nije ni logično da isti ti ljudi (skloni korupciji) vrše snažne pojedinačne inicijative u pravcu smanjenja korupcije, ili sa puno volje i praktično podrže akciju tog tipa koju je pokrenuo neko drugi. Oni će to prihvatiti deklarativno, povikaće iz sveg glasa na lekara koji je optužen da je nedavno tražio mito za operaciju, ali će u praksi ili ostati negde na pola puta, ili će i dalje biti skloni da prvom prilikom radi nekakve sitne dobiti ili ubrzanja određene procedure budu saučesnici u korupciji. Nedovoljan pritisak "odozdo" ohrabruje ove "odozgo". Tako vlada nezdrava interakcija koja hrani jednu od najvećih boleština našeg društva. Ipak, čini se da u poslednjih par meseci u odnosu na ranije ima više volje da se krene u ćišćenje od ove pošasti. Ja sam optimista, ali znam da će to, upravo zahvaljujući mentalitetu, biti jedan postepen i veoma dug proces. Pozdrav za vas, Takamatsu :)
rankot rankot 16:27 14.01.2009

Re: Evo..

alpeot
Drago Kovacevic

šta vi zapravo tvrdite gosn Loader..


Da postoji gospod Bog sa sve andjelima u raju.

Salu na stranu, koliki je konacno dogovoren protok kroz "Juzni Tok"? 10 ili 20 milijardi kubika? Nije mala razlika, priznacete.

Проток кроз Јужни ток је непознаница из простог разлога што је и судбина тог гасовода неизвесна, тј. зависи од студије оправданости/изводљивости. "Мож да бидне, не мора да значи."
loader loader 17:54 12.01.2009

Vetar peva pesmu energije..

Takođe, svih ovih godina se nedovoljno ili skoro uopšte nije govorilo o energiji vetra. Sva političko-ekonomska zavisnost Srbije od uvoza nafte i ostalih energenata može se znatno ublažiti izgradnjom mini-centrala koje pokreće snaga vetra. Kad bi ovi koji urlaju o odbrani Kosova deo energije usmerili na stalnu edukaciju u pravcu energetske nezavisnosti Srbije, možda bismo u perspektivi imali veće šanse da odbranimo neki od raspuknutih delova naše državice, a? :)
Jelena Milić Jelena Milić 18:25 12.01.2009

ko je ponavljac

Ako je sve prethodno poznato bilo I pre deset, pet, tri godina...šta još treba da se desi pa da Srbija krene da brine o svojim građanima, I budućem razvoja?


zorana, sa paznjom citam vase tekstove.
mozda to nije vasa direktna oblast, ali ako znate kako reaguju udruzenja potrosaca u drugim, eu zemljama recimo, bila bih vam zahvalna d anam napisete.

slusam danas ko ce koga da tuzi, i citam da ne ide bas kako je predsednika tadic sugerisao nasem gasadziji.

a citam i koliko je stete prouzrokovala kriza kod individulanih potrosaca, pa me zanima da li ima slicnih problema prosecan ind potrosac u eu ( tipa kvare se instalacije zbog slabog snabdevanja) i kako on reaguje?

zasto, izmedju ostalog, ovo pitam?

citam vas tekst i odgovaram u sebi na pitanja koja postavljate, slusam nekako paralelno skupstinu i radikale i naprednjake i impotenciju ostalih glede istih, i ne mogu da se otmem utisku da ni oni ni energeticari nisu ponavljaci, vec da su ponavljaci potorsaci/biraci!

Re: ko je ponavljac

@citam vas tekst i odgovaram u sebi na pitanja koja postavljate, slusam nekako paralelno skupstinu i radikale i naprednjake i impotenciju ostalih glede istih, i ne mogu da se otmem utisku da ni oni ni energeticari nisu ponavljaci, vec da su ponavljaci potorsaci/biraci@

Potpuno se slazem sa vama. Jer na kraju zna se ko ispasta.
U nasem srpskom slucaju, da tako kazem, pored nesumnjivo stete koja je nastala delovanjem nekog treceg..., steta je nastala i ne-delovanjem unutar nase zemlje.
Svaku cenu, bilo da je u pitanju npr skok cena elektricne energije, gubici Epsa, evo danas gas koji cemo dobiti od Madjarske ili ostalih...iz njihovih skladista...platicemo svi zajedno - potrosaci - domacinstva i industrija.
Da ne govorimo o steti, i troskovima koji su nastali zbog nemanja energenta pre svega u privredi, pa o troskovima nabavke mazuta za toplane, pa povecanim troskovima zastite zivotne sredine...Ali nisam sigurna da iko o tome misli.. Kod nas se sve desava od danas do sutra, i zato nam je tako.
Ono sto je za mene porazno, jeste da npr iduce godine u ovo isto vreme moze samo da nas spase Bog, ukoliko nam podari toplo vreme. Jer u slicnoj situaciji, ..opet nece biti gasa.
Jelena Milić Jelena Milić 21:45 12.01.2009

Re: ko je ponavljac

pa za to od danas do sutra smo sami mi, potosaci i biraci, takodje krivi.

oni na vlasti su nasi uposlenici, i od nasih glasova zavise,

Re: ko je ponavljac

@pa za to od danas do sutra smo sami mi, potosaci i biraci, takodje krivi.

oni na vlasti su nasi uposlenici, i od nasih glasova zavise, @

Bas tako, ali kako iz vrtloga?

Mislim da dok se ne bude sa jedne strane ponela odgovornost onih koji su pogresno cinili, ili nisu cinili...sa jedne, i paralelno..podizanje svesti da sve sto radimo radimo za buducnost, za razvoj, ..i da nema mesta prizemnim svadjama i podelama....nista nece biti bolje...
Razlog zbog kojeg sam napisala ovaj tekst je bio prilicno porazan za mene.. Pod ruku su mi dosli moji tekstovi iz februara 2006.godine, nakon I gasne krize...
Sve sto sam napisala tada, potpuno je isto i danas! tri godine kasnije!
tavorenje sektora.
Jelena Milić Jelena Milić 09:56 13.01.2009

Re: ko je ponavljac

vasu reziginiranost potpuno razumem.
btw, tekst vam je vrelo jasno i pregledno napisan, to mnogo znaci nama koji smo laici

"Mislim da dok se ne bude sa jedne strane ponela odgovornost onih koji su pogresno cinili, ili nisu "

samo oko ovog, sta ima ja da cekam d aneko sam sebe kazni, ja sam birac i potosac, tj. nisma skroz nemocna u ovoj prici. mislim da u srbiji nije dovoljno razvijena svest o povezanosti vlastitih izbora i posledica koje one imaju na nas zivot posle.

kad dodju neki iduci izbori, oni na vlasti ce se truditi da nam nametnu kao kljucne teme one koje njima odgovaraju, i sta se desava, svi mediji onda isto samo o tome. nema onog bitnog dela koji demokratija and slobodni mediji omogucuju a to je da mi nametnemo kao temu ono sto je nama bitno. tu malo pomazu i istrazivanja javnog mjenja, jer kad krene igranka, politicari i servisirajuci mediji nas nadglasaju nekako, i i ne pricamo i ne trazimo im da se izjasnjavaju o onome sto je nama bitno. mozda zato sto ni sami nismo sigurni sta je to. i kako to ostvariti na duge staza. i imamo li osnovnih resursa za to. ovaj nesretnik sto ga doktor reketira, je dugo i sma ucestvovao u toj igranci, i to covek i ne krije.
alpeot alpeot 21:22 12.01.2009

Pitanja

Zorana, Dusan Bajatovic je danas u Skupstini izjavio da bi se, uz skladiste u Banatskom Dvoru, moglo izgraditi jos i skladiste u Mokrinu, kao i jos nekoliko lokalnih skladista u kojima be se moglo skladistiti izmedju 5 i 7 milijardi kubika gasa. Koliko je to realna izjava?

Drugo, s obzirom na rast industrije, za ocekivati je da potrosnja elektricne energije bude veca. Cujem da je nedavno Vlada Srbije raspisala tender za dva nova bloka termoelektrana (izvinite, ne mogu da se tacno setim koje elektrane su u pitanju, vi cete sigurno znati). Ako je danas tehnicki maksimum proizvodnje oko 155 miliona kWh, koliko poboljsanje (u procentima) bismo mogli da ocekujemo?

Re: Pitanja

@Zorana, Dusan Bajatovic je danas u Skupstini izjavio da bi se, uz skladiste u Banatskom Dvoru, moglo izgraditi jos i skladiste u Mokrinu, kao i jos nekoliko lokalnih skladista u kojima be se moglo skladistiti izmedju 5 i 7 milijardi kubika gasa. Koliko je to realna izjava?

Drugo, s obzirom na rast industrije, za ocekivati je da potrosnja elektricne energije bude veca. Cujem da je nedavno Vlada Srbije raspisala tender za dva nova bloka termoelektrana (izvinite, ne mogu da se tacno setim koje elektrane su u pitanju, vi cete sigurno znati). Ako je danas tehnicki maksimum proizvodnje oko 155 miliona kWh, koliko poboljsanje (u procentima) bismo mogli da ocekujemo?@

Na nasu zalost politicari mnogo toga izjavljuju ne shvatajuci da ono sto kazu ide u javnost, pa moraju biti vrlo ozbiljni, precizni posebno kada su ovakve stavri u pitanju..
mi smo imali i izjavu pomenutog 06 januara, bas na b92 da je snabdevanje gasom potpuno normalno, i da nema smanjenja...a vec u tom momentu je itekako bilo smanjenja... Jer sve ide postepeno, pad pritiska, pa pad kolicina..nije se odjedanput desilo da nema ni kubika gasa....To samo Calimero moze da izjavi...
Pre nego sto pocne da prica o Mokrinu...mozda bi trebalo da objasni da li je normalno da zemlja koja 25 godina ima u svojim planovima izgradnju PSG B.Dvor, koji je nesumnjivo fantasticno moguce regionalno skladiste, i za koga su analize i studije radili i instituti u Srbiji, i u Rusiji...koje sa svojim tzv satelitima moze imati ogromne kapacitete....i u koje je ulozeno sto sta..vremena, i novca, i koje je pri kraju I faze....sada to preda u vecinsko vlasnistvo strateskom partneru, koji ce odluciti prvo da li ce uopste biti zainteresovan, a potom koliko....A da onda Srbija krene da pravi skladiste u novom polju Mokrinu...gde pretpostavljam opet treba da prodje jedno 20tak godina...jer su skladista veoma skupe investicije..
Odgovornost prethodnih vlada je u tome sto nisu zavrsile I fazu, a mogle su. a odgovornost, kao slag na torti sadasnje vlade jeste sto je pristala na potpisivanje Memoranduma a ne Ugovora o zavrsteku PSG...
Rezultat - sigurna gasna nestabilnost u godinama koje dolaze.

Drugo, elektroenergetski sektor koji radi na ivici, a u kojem nije izgradjen ni jedan jedini objekat 20godina, i koji je opredeljen da u godinama koje dolaze ima rast uvoza elektricne energije, moze takodje ocekivati problem. Jer, nece biti moguce uvesti energiju koja je deficitarna i u regionu, ili je nasa mreza nece moci preneti..jer se u nju kao i objekte nije ulagalo..
Dakle tenderi, nadam se da ce biti..iako se o njima govori godinama ...sto dalje znaci da ni jedan od objekat (zavrstetak Te TO kolubara B, i novi blok Tesla 3) se ne moze ocekivati na mrezi pre 2014/2015.godine. A do tada, uvoz i havarijska iskljucenja.
A moglo je drugacije
1. male ha - sa kojima ne bi bilo uvoza do 2015
2. hidroelektane sa R.Srpskom na Drini
3. HE Djerdap 3, sa kojim bi se postigla regionalna sigurnost
4. i pomenuti objekti...
alpeot alpeot 22:18 12.01.2009

Re: Pitanja

Imam snazan utisak da je ceo posao sa Gaspromom oko NISa, Batanskog Dvora i Juznog Toka samo gubljenje vremena. Moram priznati da utehu ne nalazim ni u izjavi francuskog ambasadora Terala koji je rekao da bi Srbija svakako mogla da bude zadovoljna prolaskom Juznog Toka kroz zemlju, pa i po cenu potcenjenog NISa.

Drugo, da li znate koliki je ugovoreni protok kroz Juzni Tok? Govorilo se o 10 ili 20 milijardi kubika.

A sto se Banatskog Dvora tice... Zaista, tu bi se moglo skladistiti preko 1,5 milijardi kubika, pravo regionalno skladiste gasa. Dakle, sve do zavrsetka Studije izvodljivosti za Juzni Tok stoji i PSG? To je suludo.

Hvala vam na odgovorima.
takamatsu takamatsu 06:53 13.01.2009

preporuka

I velika zahvalnost od laika za jasno i sadržajno napisan tekst :).
nesha92 nesha92 12:17 13.01.2009

jos ovakvih

tekstova i ne libite se da budete precizniji i da baratate brojkama.
Citaoci mozda jesu laici ali sigurno nisu glupi.
Upravo nedostatak studioznih i preciznih dokumenata ( pa neka je to i BLOG) i pospesuje nemustu retoriku oko korpucije i pogresno vidjenje iste ( kako loader rece) kao i samu energetsku problematiku.
Ja mogu da zamislim da Jelena&Drago osecaju da nesto nije u redu - i to nije tesko - ali upravo ne shavataju sta je u osnovi problem - tako da ako bi se domogli pravih objasnjenja onda bi mogli npr da shvate pricu oko Banatskih Dvora i kolko Rusima odgovara postojanje skladista > 360Mm3.
S druge strane - cak iako sami ne mozemo da shvatimo sta znaci prebacivanje na MAZUT za zivotnu sredinu, onda bar mozemo da procitamo zasto su u Budimpesti uveli par-nepar sistem voznje, a sve u svrhu da Jelena i Drago prestanu da pisu oko energetike i to ostave Vama a zajasu da ubedjuju gradonacelnika da razmislimo jesmo li gluplji od Madjara ili ne.
predragmiljus predragmiljus 16:01 13.01.2009

Manje politike u struci

Ko se bavio ovom materijom zna, da se skladište u B.Dvoru radi više decenija i da nikad ni u jednoj srpskoj Vladi nije bilo razumevanja da se oštro potencira njegova izgradnja. Naftagas je bio nosilac celog posla do 1992. godine, kada nadležnosti preuzima NIS, a od 2005, nakon restruktuiranja NIS-a preuzeo je Srbija gas. Nažalost značaj skladišta podcenili su i oni pre i oni posle, ai tadašnja ministarstva. Razne reorganizacije bez pravih analiza, rasitnjavanog, pa ukrupnjavanog i opet rasitnjavanog naftno-gasnog sektora, sa ministarstvima kao nosiocima osnovne doktrine, dovelo je do rezultata koje sad imamo; energetsku nestabilnost i zavisnost. Prema tome odgovornost je šira, rekao bih srpska i biće najbolje da se izvuče pouka iz ove situacije, takva da će jedan od glavnih prioriteta svih budućih Vlada biti završetak svih radnji na skladištu i njegovo puštanje u eksploataciju. Treba imati u vidu da R.Srbija ima mnogo više potencijala za skladištenje gasa koji može da služi i za pružanje usluga zemljama u okruženju. Međutim, takav projekat zahtava angažovanje svih političkih i upravljačkih struktura u zemlji, pre svega svest da se stvar dotera do kraja bez obzira ko je trenutno u vlasti. Ovde treba naglasiti, da je bezkonceptualnost prošlih i sadašnjeg ministarstva uzrokovala krizu u oblasti istraživanja i domaće proizvodnje nafte i gasa, koja je vrlo važna za otkrivanje novih količina gasa na našoj teritoriji, koja je neobnovljiva i od posebnog strateškog značaja za prevazilaženje ovakvih situacija.
ace1 ace1 22:19 18.01.2009

Moj prilog temi

Zorana ,
Pitao sam Vas za strucno obrazovanje , jer se ne srece svaki dan osoba , koja poznaje tematiku energetike tako dobro.
Tim pre sto ste zavrsili ekonomski fakultet , pa je Vas izbor strucnog usavrsavanja neuobicajen.
Ali na zalost i tim gore ……………
Zasto ?
Ja sam Mr masinstva , TE smer .
Projektant zaposlen u privatnoj firmi za TT instalacije.
U mom obrazovnom profilu masinskog inzenjera dosloce stoji :
“Инжењери термоенергетског профила имају могућност запошљавања у:
научно-истраживачким установама,
• пројектантским фирмама,
• електропривреди,
• индустрији која развија енергетску опрему у земљи и иностранству
• градске топлане, гране индустрије које троше велике количине топлотне или ел. енергије и у свом саставу имају енергетске објекте: процесна и прехрамбена идустрија.
као енергетски менаџери у општинама и фирмама за рад на мерама енергетске ефикасности
• у институцијама које се баве енергетиком, заштитом животне средине и обновљивим изворима
• у консултантским кућама у земљи и иностранству “


http://www.mas.bg.ac.yu/obrazovanje/odseci/te/odseci-te.html
Jedan od predmeta koji sam narocito izucio bila je “Opsta Energetika “ sada “Posebna poglavlja energetike “

http://www.mas.bg.ac.yu/obrazovanje/katedre/Termoenergetika/pred-sr/0807_Posebna_poglavlja_energetike_sr.html


[url=http://www.mas.bg.ac.yu/obrazovanje/katedre/Termoenergetika/pred-sr/0807_Posebna_poglavlja_energetike_sr.html][/url]Dobio sam ocenu 10 kod prof. dr. Milovana Studovica , ali najbitnije je to sto je professor bio odusevljen mojom svekom i jos vise sto mi je posle ispita odrzao predavanje 1-1 od 1,5 h (jos mi se u glavi vrte vrednosti KOPO , POPE ……) gde sam tek u stvari shvatio koliki je znacaj opste energetike za ukupne energetske resurse jedne zemlje.
Korisna knjiga iz ove oblasti je : “Opsta energetika “ Ristic Miodraga :

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=2145296378893273

[url=http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?id=2145296378893273][/url]

Na zalost iako sam posle zavrsetka studija bio vrlo zainteresovan za clanke iz ove oblasti , retko gde sam nailazio na iste , kao i na gostovanja strucnih ljudi iz ove oblasti masinske struke u javnim isupanjima i TV-u.

Jedan od retkih je bio i clanak npr. Jos iz 1991 godine u “Politici” :

[url=akeksadj@yahoo.com]<a href="http://s164.photobucket.com/albums/u37/SASA39/?action=view&current=Energetskaefikasnost.jpg" target="_blank"><img src="http://i164.photobucket.com/albums/u37/SASA39/Energetskaefikasnost.jpg" border="0" alt="Energetska efikasnost &amp;quot;Politika&amp;quot; 1991 . god."></a>
[/url]

http://s164.photobucket.com/albums/u37/SASA39/?action=view&current=Energetskaefikasnost.jpg

[url=http://s164.photobucket.com/albums/u37/SASA39/?action=view&current=Energetskaefikasnost.jpg][/url]

O tome koliko je nasa strucna javnost vodila racuna o EE , govore i mnogobrajni primeri :

-“Agencija za EE “ je do skora bila samo prolazni koridor za neko bolje uhlebljenje.Dva druga i kolege su mi radila tamo ( S.N i Z.S ) ali bez veceg uspeha.

-I u "Agenciji za energetiku Republike Srbije " u savetu nema podataka da li je tu zastupljen ijedan dipl. mas . ing TE ili hidroenergetskog -HE smera.

[url=http://www.aers.org.yu/Index.asp?a=14][/url]

Ne bi hteo da budem pogresno shvacen , ne smatram da su samo dipl. mas ing. TE/HE smera bogom dani za temu en. efikasnosti i resursa jedne zemlje , trebalo bi to da bude fuzija diplomiranih inzenjera rudarstva , masinstva , elekrotehnike i dipl. ekonomista , ali ja do danas nisam video moje direktne kolege prisutnije u temama koje se ticu ove oblasti.

-Navescu samo par interesantnih cinjenica da bi i ostali posetioci bloga videli "gde se nalazimo" :

Dok Finci u Gradskoj toplani istog kapaciteta kao : “Dunav –Beograd “ imaju ukupne gubitke od ½ rezervoara napojne vode po sezoni , kod nas je taj gubitak 3 rezervoara . Odnos izlazne i ulazne temperature je kod nas 95-65 , a kod njih 65-45 stepeni C.

Velike kolicine ugljenog praha u separacijama su neiskoriscene , dok se u svetu koriste za plazmenu pripalu kotlova termoelektrana. Ali kod nas cak ni problem elektrofiltracije i napajanja / navodnjavanja odloznih jama sljake i pepela nije resen , a o ovoj visokoj matematici da i ne govorimo.

Isto tako , npr u USA je razvodna elektromreza konfigurisana tako da mali udaljeni proizvodjaci kombinovane toplotno / elektricne energije , visak elektricne energije “daju nazad u mrezu”.

Iako mi je jedan rodjak i kolega mozda medju 10 energetskih strucnjaka ove drzave , nikada ga nisam cuo da razgovara o ovim problamima.

O ostalim temama koje ste pomenuli i koje su mi na zalost poznate , pocevsi od navoda u Vasem profilu , pa do Vasih tematskih blogova , necu ovoga puta pricati , da ne bi imali ponavljanje istih.Ali znajte da je vecina navoda tacna , i da Vas podrzavam , jer idete u pravom smeru , smeru istine…………

Da ponovim , za ovih 15-20 godina nisam video da je i jedan strucnjak TE/HE smera , bio ukljucen u neki vladin tim ili imao seriju javnih istupanja , sto je za zaljenje …………..zbog toga ono “Ali na zalost i tim gore ……………” na pocetku odgovora.

Sa najboljim zeljama is a sto vise Vasih blogova u 2009 , pozdrav

ace1
P.S. : Neke od linkova je zbog duzine verovatno bilo tesko ubaciti kao hipervezu . Molim vas iskopirajte ih u Vas web-browser , ako Vam budu bili interesantni.Ako budete zeleli da mi odgovorite , zbog vremenskog zakljucavanja posta , mozete to uciniti u sledecoj temi ili putem PP.
Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana