Zakon, dan treći: Evolucija !

Goran Miletic RSS / 07.03.2009. u 02:57

iskrenost ne boli !
iskrenost ne boli !
Naravno da ste čuli kako se SPC nije svideo predloženi Zakon protiv diskriminacije i kako ga je zbog toga Vlada povukla,samo 15 sati pre početka rasprave u Skupštini. Juče, drugog dana posle skandala, svi su zauzimali startne pozicije, ali je jasno ponavljano da u javnoj raspravi i u diskusiji pred nadležnim odborima (Odbor za evropske integracije i Odbor za zakonodavstvo) niko nije imao ništa protiv. Na svojim startnim pozicijama i dalje stoje LDP i G17+ i to je za svaku pohvalu.

A onda je došao treći dan i evolucija izjava. Nada Kolundžija je od jučerašnje neobaveštenosti prešla u stanje ekstremne obaveštenosti prema kome se „crkve plaše da će morati da venčavaju osobe istog pola". Gotovo neverovatno, sa njom se najviše slaže Tomislav Nikolić, praveći slične paralele i svodeći čitav zakon na istopolne brakove što UOPŠTE nije tema predloženog Zakona protiv diskriminacije. Da makar malo imaju želju da čitaju, uzeli bi važeći Zakon o braku i porodičnim odnosima i shvatili zbog čega su njihove izjave sasvim netačne i zlonamerne. Za bilo kakva venčanja ili vanbračne zajednice bila bi neophodna promena ovog zakona. Pored ovoga Kolundžija Nada nam je rekla da crkva ima pravo da se pita i pozvala na „otklanjanje dilema". Po današnjim izjavama DSS i NS možemo zaključiti da se oni slažu sa Nadom, ali se zalažu za BESKONAČNU javnu raspravu.

Ministar za ljudska i manjinska prava, Svetozar Čiplić je od jučerašnjeg ćutanja, evoluirao u „zakon će biti vraćen u Skupštinu čim se postigne konsenzus". Iako ministru Čipliću dugujemo veliku zahvalnost tokom poslednje faze javne rasprave, ovakva izjava daje za pravo onima koji očekuju da se u zakonu nešto promeni. Naravno da ni ministar niti bilo koji akter (a ponajmanje SPC) govore o tome šta tačno i KAKO treba da se promeni u postojećem tekstu. Na tu činjenicu je danas ukazala Adventistička crkva, jedna od onih koje nisu zahtevale povlačenje zakona i jedna od onih koja nije tradicionalna verska zajednica. I ministar Ljajić je ostao na jedino logičnoj poziciji - niti smatra da crkve treba da imaju veto u zakonskoj proceduri niti vidi šta u konkretnom zakonu još treba da se menja.

Što se tiče SPC i njene zvezde u liku Vladike Irineja, danas smo po prvi put dobili „pismo zabrinutosti" koje je upućeno Predsednici Skupštine. Veoma brzo je utvrđeno da je pismo poslato naknadno, kada je zakon već bio povučen, ali se ova činjenica i dalje pažljivo krije, kao što niko ne komentariše navode medija da je Irinej zvao Kabinet Predsednika Tadića. Takođe, vidljivo je da pismo obiluje opštim mestima i ne temelji zahteve na minimalnim evropskim (pa i domaćim) standardima. Zbog toga i ne treba komentarisati delove pisma iako se na neke možete nasmejati, pa onda rasplakati npr. tvrdnja da VODEĆI NAUČNI AUTORITETI kažu da je transeksualnost bolest. Imajući u vidu stav crkve prema Darvinovoj teoriji, možemo zamisliti na koje se naučne autoritete pozivaju, a drugi deo rečenice već predstavlja najobičniju neistinu i govor mržnje (čak i Srpsko lekarsko društvo je jasno saopštilo da ne smatra gej, lezbejke, biseksualce i transeksualce bolesnima). Potpuno je u redu da crkve upute pismo Predsednici Skupštine ili bilo kome, mada treba znati da je pismo stiglo u trenutku kada je rasprava o zakonu već uveliko trebalo da je završena.

Suština ovog trećeg dana je želja da se građanima „ogadi" pomenuti zakon. Zbog toga niko ne pominje da on zabranjuje govor mržnje, udruživanje radi vršenja diskriminacije, diskriminaciju u postupcima pred organima javne vlasti, diskriminaciju u oblasti rada, diskriminacije u vršenju javnih usluga i korišćenju objekata i površina, diskriminaciju u obrazovanju i stručnom osposobljavanju, diskriminaciju na osnovu pola, diskriminaciju dece, diskriminaciju na osnovu starosnog doba, diskriminaciju nacionalnih manjina, diskriminaciju zbog političke ili sindikalne pripadnosti, diskriminaciju osoba sa invaliditetom i diskriminaciju s obzirom na zdravstveno stanje. Svaki od ovih oblika je objašnjen u posebnom članu i u skladu sa najvišim standardima.

Najavljuju se pregovori crkvenih zajednica i Vlade u koje ovi prvi ulaze sa tvrdnjom da je ovo „superliberalni zakon o tzv. seksualnim manjinama kakav postoji u Holandiji, Danskoj i Švedskoj". (reči Irineja Bulovića za sutrašnje „Večernje novosti"). Da li Vlada treba da pregovara sa nekim ko iznosi ovakve totalne neistine ?

Novo saopštenje Koalicije protiv diskriminacije:Protiv izmena predloga Zakona protiv diskriminacije
6.3.2009.

Pokušaji da se rešenja u predlogu Zakona protiv diskriminacije predstave kao ekstremna ili kao rešenja kojima je potrebno dodatno usaglašavanje predstavljaju obmanu javnosti i imaju za cilj da prikriju odgovornost za povlačenje zakona samo 15 sati pre početka rasprave u Skupštini Srbije. Očekujemo da umesto obećanja, Vlada Srbije zakon odmah vrati u proceduru bez izmena, a od Skupštine da bez odlaganja usvoji predloženi tekst. Smatramo da je svaka dalja promena zakona neprihvatljiva i da Vlada Srbije mora stati iza predloga koji je sasvim usaglašen sa svim relevantnim akterima, a prvenstveno sa onima na koje se zakon odnosi.

Nevladine organizacije zahtevaju donošenje opšteg Zakona protiv diskriminacije još od 2001. godine, kada je izrađen prvi predlog i od kada traju konsultacije i usaglašavanje sa svima koji su zainteresovani za donošenje zakona. Javna rasprava u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ministarstva rada i socijalne politike povodom poslednjeg teksta zakona trajala je 6 meseci. Tokom ove rasprave, većina odredbi je dodatno usaglašavana sa primedbama ili je precizirana što je rezultiralo tekstom koji je dobio najširu moguću podršku i najbolje ocene međunarodnih organizacija. Kao i mnoge druge, primedbe Ministarstva vera su uzete u obzir i tekst je izmenjen u skladu sa njima.

S obzirom da verujemo da su sloboda mišljenja, sloboda izražavanja i sloboda veroispovesti osnovna prava i slobode svakog pojedinca, ne smatramo da je problem u iznošenju stavova verskih ili bilo kojih drugih organizacija. Međutim, ukoliko samo zbog želje verskih zajednica dođe do usvajanje promena koje bi bile ispod nivoa koji je predviđen Ustavom Srbije, ratifikovanim međunarodnim ugovorima, praksom Evropskog suda za ljudska prava i direktivama EU, to bi predstavljalo jasan signal da vladavina prava i jednakost nisu vrednosti za koje se zalaže Vlada Srbije.

Vlada Srbije još uvek nije vratila Zakon protiv diskriminacije u proceduru Skupštini Srbije niti postoje čvrste garancije da će to biti urađeno bez promena teksta zakona. Izjave predstavnika vlasti da će uslediti usaglašavanje sa Srpskom pravoslavnom crkvom i drugim verskim zajednicama su uopštene i nejasne u pogledu načina i vremenskog trajanja. Smatramo da odredbe članova 18. i 21. oko kojih navodno postoji zabrinutost verskih zajednica, predstavljaju minimum i da garancije jednakosti u ovim članovima nije moguće dalje snižavati. Eventualne promene u drugim delovima zakona koji se tiču osnovnih odrebi ili mehanizama zaštite značile bi obesmišljavanje suštine predloga zakona.

Očekujemo da Vlada Srbije preuzme punu odgovornost za usvajanje zakona i da upravo na primeru Zakona protiv diskriminacije pokaže da demokratska procedura i vladavina prava u Srbiji postoje, a da jednakost svih građana zaista jeste vrednost na kojoj će se temeljiti budućnost društva. Ukoliko dođe do odustajanja od minimalnih standarda pre skupštinske rasprave ili kroz usvajanje amandmana, smatraćemo da Vlada Srbije odustaje od demokratskih vrednosti i uspostavljanja tolerancije i jednakosti svih građana.


Članice Koalicije protiv diskriminacije:
1. Centar za unapređivanje pravnih studija
2. Švedski Helsinški odbor za ljudska prava
3. Gej-Strejt Alijansa
4. Inicijativa mladih za ljudska prava
5. Labris - organizacija za lezbejska ljudska prava
6. Anti-trafiking centar
7. Udruženje studenata sa hendikepom
8. Inicijativa za inkluziju „VelikiMali"
9. Gayten LGBT
Mreža odbora za ljudska prava (CHRIS network) koju čine
10. Odbor za ljudska prava Valjevo
11. Odbor za ljudska prava Niš
12. Odbor za ljudska prava Negotin
13. Vojvođanski centar za ljudska prava
14. Građanski forum Novi Pazar
15. Odbor za ljudska prava Vranje
Do 19 časova, saopštenje su podržale sledeće organizacije:
16. Agencija Vranje Press
17. Asocijacija "Duga", Šabac
18. Beogradski centar za ljudska prava
19. Centar za civilno-vojne odnose
20. Centar za građansko delovanje
21. Centar za integraciju mladih,
22. Centar za ljudska prava Niš
23. Centar za mir i razvoj demokratije
24. Centar za nenasilnu akciju
25. Centar za prava manjina
26. Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i Queer kulture ˝Lambda˝ Niš i Kragujevac
27. Centar za razvoj civilnih resursa Niš
28. Centar za razvoj civilnog društva
29. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA, Niš
30. Centar za regionalnu politiku Niš
31. Dečiji romski centar
32. Društvo za kulturu Vlaha-Rumuna severoistočne Srbije
33. EBART dokumentacija
34. EXIT Services
35. Fond za humanitarno pravo
36. Forum NVO Kraljevo
37. Generator Vranje
38. Glas razlike
39. Građanske inicijative
40. Građanski centar Kragujevac
41. Grupa MOST
42. Helsinški odbor za ljudska prava
43. Impuls Tutin
44. Impunity Watch
45. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom
46. Inkluzivni pokret
47. IP "Novine Borba" DOO
48. International Aid Network (IAN)
49. inQueerizicija - nova gej scena, Zagreb
50. Kulturni centar Damad Novi Pazar
51. Lezbijska Sekcija SKUC-LL, Ljubljana
52. Liberalni centar
53. Linet
54. Media&Reform Centar Niš
55. Medija centar Niš
56. Mental Disability Rights International
57. Millenium Kragujevac
58. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
59. Novinska agencija Timoc Press
60. NVO "Astra"
61. Organizacija "...IZ KRUGA"
62. Praxis
63. Prijatelji dece Inđija
64. Queer Beograd
65. Queeria Centar
66. Regionalni centar za manjine
67. Rekonstrukcija ženski fond
68. Resurs Centar Bor
69. Resurs Centar Leskovac
70. Resurs Centar Niš
71. Ruka prijateljstva Kraljevo
72. Sandžački intelektualni krug Novi Pazar
73. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar
74. Savez Vlaha Srbije
75. Sekretarijat ANEM-a
76. SOS telefon Vranje
77. SPY - Siguran Puls mladih, LGBT organizacija za zastitu ljudskih prava i zdravlja
78. Sretenje Požega
79. STATION Service for contemporary dance, Beograd
80. Udruženje "NO Mobbing", Beograd
81. UG "Živeti uspravno"
82. Vlaška demokratska stranka Srbije
83. Vlaška kulturna inicijativa
84. Vojvođanski građanski centar
85. Volonterski centar Vojvodine
86. YUCOM
87. Zagreb pride, Zagreb
88. Zaječarska inicijativa
89. Žene na delu
90. Žene za mir
91. Ženski forum Negotin

 

 

 

AtačmentiKomentari (64)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

topcat topcat 03:27 07.03.2009

Da,

sve je to ok...

Imajući u vidu stav crkve prema Darvinovoj teoriji, možemo zamisliti na koje se naučne autoritete pozivaju, a drugi deo rečenice već predstavlja najobičniju neistinu i govor mržnje (čak i Srpsko lekarsko društvo je jasno saopštilo da ne smatra gej, lezbejke, biseksualce i transeksualce bolesnima).


Ali suprotstavljate drustvo lekara stavu SPC-a koji isti potvrdjuje sa "Bog je rekao".
Lekari vs. Bog = gubite u startu...(osim ako ne "zabranite Boga" - za sto vidim da postoje ozbiljne namjere).

SPC vas je nasamarila...kratko i jasno...a podrska Zagreb pridea, ljubljanskih lezbijki, contemporary dancea ili SOS telefona - trenuto apsolutno nista ne znaci.
Exitus Letalis Exitus Letalis 03:55 07.03.2009

Re: Da,

SPC vas je nasamarila...kratko i jasno...

ne, crkva je nasamarila građane. jer sve je to već u postojećim zakonima. dakle, kada neko vređa na bilo kojoj osnovi koja spada u diskriminaciju, diskriminisana osoba tuži pred domaćim sudom i dobija parnicu, kao i naknadu. ako se naši sudovi budu pravili ludi, savije se papir i pošalje međunarodnom sudu za ljudska prava.
a tamo nemam burazerskih suđenja.
tada su odštete 20 puta veće nego ovde koje država plaća ko bela lala. to će reći iz budžeta (prevedeno na jezik koji
svi razumeju - iz džepa građana).
dakle, nasamarila je svoje građane i verujuće i neverujuće.

neće niko da ukine boga. kako može da se ukine nešto što ne postoji.

ali ključ je da je crkva nasamarila i vernike. ne samo nas ateiste.
topcat topcat 04:13 07.03.2009

Re: Da,

ako se naši sudovi budu pravili ludi, savije se papir i pošalje međunarodnom sudu za ljudska prava.

De, molim te, savij papir i tuzi SPC medjunarodnom sudu...
Bas me zanima ishod.

Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 04:14 07.03.2009

U sluzbi Sluzbe...

Pitanje hriscanstva, ateizma i svih preostalih varijanti (kojih, uzgred, ima znatno vise od toga sto i jedna i druga strana priznaju) nema sa ovim pitanjem nikakve veze. Savremena antropoloska i istorijska nauka cak definisu religijsko osecanje bez ikakvog pozivanja na jedno ili vise bozanstva (ovo, nazalost, ateisti cesto precutkuju).

Ovo je cisto pravna i politicka svinjarija bande debeovskih popova i njihovih oportunistickih satelita, na celu sa covekom koga u manastirima sopstvene parohije u kojoj voli da trguje nekretninama vec jako dugo zovu udbasem i "crvenim vladikom", a koji је specificno bio dobar sa pok. "Drozdom" (kodno ime tzv. patrijarha Alekseja II u NKVD-u) i od njega ocigledno odlicno naucio lekciju koja glasi: nema Boga do Sluzbe...
Exitus Letalis Exitus Letalis 04:51 07.03.2009

Re: Da,

De, molim te, savij papir i tuzi SPC medjunarodnom sudu...
Bas me zanima ishod.

što ne pročitaš ceo post?
onda ne bi donosio tako glupe zaključke.

da ti nacrtam.

ako nekog nećeš da zaposliš, na primer, samo zato što je gej ili mađar ili invalid etc.
a sve ostale kriterijume ispunjava. ili nećeš da ga primiš u školu, recimo, ako je gej.
taj/ta te tuži sudu domaćem, jer protiv te vrste diskriminacije postoji i kod nas zakon.


pa, ako se sud pravi lud, a nije da ne ume, onda tužiš međunarodnom sudu za ljudska prava.
ne tužiš crkvu, nego onog ko je prekršio zakon. kapiraš? jednostavno je.

e, u tom slučaju, kada dobiješ spor, a dobijaš ga sigurno, onda država srbija plaća sudske troškove, odštetu...
tako da ne vidim koga je crkva zeznula što je odbila zakon ako ne i tebe lično. jer to se plaća iz budžeta, to jest iz džepa građana.


jel jasnije?
topcat topcat 04:59 07.03.2009

Re: Da,

Exitus Letalis

jel jasnije?


Jasnije je...da su neki tanjih zivaca. Hvala za bold.
niki m niki m 09:15 07.03.2009

Re: U sluzbi Sluzbe...

Ovo je cisto pravna i politicka svinjarija bande debeovskih popova i njihovih oportunistickih satelita, na celu sa covekom koga u manastirima sopstvene parohije u kojoj voli da trguje nekretninama vec jako dugo zovu udbasem i "crvenim vladikom",Da li je ovo primer govora mrznje?
Dr M Dr M 09:45 07.03.2009

Re: U sluzbi Sluzbe...

niki m
Ovo je cisto pravna i politicka svinjarija bande debeovskih popova i njihovih oportunistickih satelita, na celu sa covekom koga u manastirima sopstvene parohije u kojoj voli da trguje nekretninama vec jako dugo zovu udbasem i "crvenim vladikom",Da li je ovo primer govora mrznje?


Meni lici na dijagnozu...
Lektorka Lektorka 10:04 07.03.2009

Re: Da,

Jasnije je...da su neki tanjih zivaca. Hvala za bold.

kakva superiornost! cool, istinski sam impresionirana
adam weisphaut adam weisphaut 10:48 07.03.2009

Re: Da,

Lektorka
Jasnije je...da su neki tanjih zivaca. Hvala za bold.

kakva superiornost! cool, istinski sam impresionirana

malaramona malaramona 14:35 07.03.2009

Re: U sluzbi Sluzbe...

niki m
Ovo je cisto pravna i politicka svinjarija bande debeovskih popova i njihovih oportunistickih satelita, na celu sa covekom koga u manastirima sopstvene parohije u kojoj voli da trguje nekretninama vec jako dugo zovu udbasem i "crvenim vladikom",Da li je ovo primer govora mrznje?


Nije. Informisi se o ovom pravnom institutu (govor mržnje), pa će ti to biti jasno.
ed_novipazar ed_novipazar 03:07 08.03.2009

Re: Da,

Exitus Letalis

ako nekog nećeš da zaposliš, na primer, samo zato što je gej ili mađar ili invalid etc.
a sve ostale kriterijume ispunjava. ili nećeš da ga primiš u školu, recimo, ako je gej.
taj/ta te tuži sudu domaćem, jer protiv te vrste diskriminacije postoji i kod nas zakon.

Taj Zakon moze zakonodavac macku o rep da okaci. I kod nas i svugdje u svijetu. Ja imam firmu i trazim informaticara. Na konkurs se javi i homoseksualac. Posto ne zelim homoseksualca u svojoj firmi fino se doticnom zahvalim na interesovanju ali sa zaljenjem konstatujem da je posao pripao drugoj osobi za koju sam procijenio da ima bolje strucne predispozicije, pa makar ih i nemao. Ovo je stvar moje slobodne procjene i ja kao vlasnik firme imam pravo da procijenim koji profil inzenjera odgovara mojim potrebama. Odbijeni moze do Sudnjeg dana da trazi zastitu suda, nece je moci dobiti jer sud radi na osnovu dokaza a dokazi u ovom slucaju ne postoje. Cak mogu da u slucaju nejavljanja drugih kandidata na konkurs da isti otegnem do u nedogled ... Hocu da kazem, postoji milion nacina da izbjegnem nepozeljnog radnika.

Vec kod sklapanja braka izmedju homoseksualaca stvar je drugacija. Ovdje je stvar veoma jasna tako da Crkva ima pravo da trazi da se Zakon uskladi sa njenim ucenjem jer ukoliko bi zakonodavac to ignorisao nasao bi se u kontradiktornosti jer s jedne strane garantuje autonomnost Crkve i slobodno ispoljavanje vjere a sa druge strane prisiljava je da radi suprotno svojem ucenju.
sveti_gral sveti_gral 08:09 08.03.2009

Re: Da,

Vec kod sklapanja braka izmedju homoseksualaca stvar je drugacija. Ovdje je stvar veoma jasna tako da Crkva ima pravo da trazi da se Zakon uskladi sa njenim ucenjem...

No offence, ali ni slovo od ovoga što si napisao nije tačno. Ni slovo. Evo zašto:

U Srbiji brak je "zakonom uređena zajednica života žene i muškarca" (Porodični zakon, stav 3, član1, Sl. glasnik 18/2005). Dakle, nema nikakve kontradiktornosti, strahovanja ili dilema: u Srbiji se ne može sklopiti istopolni brak. Tačka.

Pa u čemu je problem? U tome što crkve ne žele otvoreno da kažu da im smeta što se u Predlogu Zakona o zabrani diskriminacije uopšte pominje seksualna orijetacija, a pogotovo transseksualnost. Verovatno se sa mnogim stvarima ne slažu, ali ne mogu sve da ospore (bilo bi malo mnogo) pa idu okolo naokolo. A te izmišljene razloge počnu da promovišu konzervativci u Srbiji, SPC aktivisti i nepismeni mediji.

Država nema obavezu da prihvati zahtev crkve, crkva nije dužna da zbog zakona menja svoje učenje i sve je moglo da se okonča bez galame i raznih trikova. Ali, zbog "mira u kući" Ken i DS spremni su na svakakve akrobacije, pa i na lažni dijalog sa SPC. Kao, pokušaće da usaglase stavove.

Rezultat najnovije Ken-Cvetković vratolomije je opšte nerazumevanje i nova, nepotrebna prepucavanja. Zato što sadašnja ekipa iz Krunske nije sposobna da elegantno reši ma i najmanji problem.
sentinel26 sentinel26 14:23 08.03.2009

Re: Da,

ed_novipazar
Vec kod sklapanja braka izmedju homoseksualaca stvar je drugacija. Ovdje je stvar veoma jasna tako da Crkva ima pravo da trazi da se Zakon uskladi sa njenim ucenjem jer ukoliko bi zakonodavac to ignorisao nasao bi se u kontradiktornosti jer s jedne strane garantuje autonomnost Crkve i slobodno ispoljavanje vjere a sa druge strane prisiljava je da radi suprotno svojem ucenju.

Niti si ti pročitao poglavlje o ljudskim pravima u Ustavu, niti si pročitao napadnuti zakon, niti znaš šta u njemu piše, niti znaš šta sam pišeš.

Sklapanje crkvenog braka je privatna stvar crkve i pojedinaca. Crkva nije obavezna da venča ni sve parove muško-žensko, niti parovi imaju obavezu vjenčanja u crkvi, niti to državu zanima, niti ona ima prava i obaveze da se u to miješa.
Pa kako se država ne miješa u crkveni brak, tako se ni crkve ne mogu miješati u gradjanski brak.

Ako ti ne znaš razliku izmedju crkvenog i gradjanskog braka onda ti nije kriv zakon.

Država nije obabvezna da svoje zakone uskladjuje sa učenjem crkve, Ustav joj to i ne dozvoljava, ne postoji nikakva kontradiktornost niti se na bilo koji način atakuje na autonomiju crkve.

Neke crkve hoće da regulišu život svim gradjanima, nezavisno jesu li ili nijesu njihovi vjernici.
Želja im je da postanu državne organizacije, nije im dovoljno što im država o trošku poreskih obveznika plaća socijalno osiguranje.

Ovaj zakon apsolutno ni na šta ne prisiljava crkve i crkvene organizacije.

Njih je mnogo zabolelo pominjanje prava promjene vjere i još neke stvari.

Pa ako ih mnogo boli neka potraže hećima ali ne o našem trošku.

ed_novipazar ed_novipazar 23:49 08.03.2009

Re: Da,

sveti_gral
No offence, ali ni slovo od ovoga što si napisao nije tačno. Ni slovo.

Komentarisao sam objasnjenje crkvenih zvanicnika. Oni su svoje protivljenje Zakonu pravdali upravo ovime sto sam napisao. Ako su oni fulali, onda sam i ja.
sveti_gral sveti_gral 07:52 09.03.2009

Re: Da,

ed_novipazar
sveti_gral
No offence, ali ni slovo od ovoga što si napisao nije tačno. Ni slovo.
Komentarisao sam objasnjenje crkvenih zvanicnika. Oni su svoje protivljenje Zakonu pravdali upravo ovime sto sam napisao. Ako su oni fulali, onda sam i ja.


Naravno da su fulali, i to svesno (znam da tebi to nije bio cilj). Jednostavno su udrobili stvari koje uopšte ne postoje. Čak ni u Srbiji ne postoji zakon čija primena bi značila obavezu crkve da promeni svoje učenje. Ne mogu da grakću protiv celog dokumeta, nego izmisle neku situaciju pa se onda uhvate za nju i onda kao osporavaju neki član.
soylentgreen soylentgreen 04:17 07.03.2009

lipstick on the pig

To je fenomenalna americka fraza.

Karmin na svinji.

Srpska elita, udbasko-pravoslavno-komunisticka, nakarminisana prividom evropeizacije drzave i demokratizacije vlasti.

Sad je jutro, karmin je razmazan, i vidite sa kim ste u krevetu.

Pravo vreme za vristanje.

rastinjak rastinjak 05:34 07.03.2009

Re: lipstick on the pig

Pravo vreme za vristanjegagonini gagonini 09:44 07.03.2009

DOSADNOOOO...

ko o čemu vojska o skraćenju ,
kurva o poštenju,
pa raspišite referendum u Srbiji na temu gej revolucije, pa neka narod odluči..
u svakom slučaju, mrsko mi je više da slušam priče u ovim jadnim gej dečačićima koji više vole tudje a po
mogućnosti muško dupe, i devojčicama koje se raduju drugim devokjama....i sve kao oni su ugroženi..
pa gde su im prava....juuuu pa evropa brime za njih.....A JA GLADAN I UMORAN I SIROMAŠAN I BOMBARDOVAN...
pa tad ta ista evropa nije brinula za mene..??? ZASTO??? pitam ja vas
pa zato što žele da korov koji raste u njihovom dvorištu predje i u susedno...
zato što ta evropa nikad nije donela ništa dobro ovoj SRBIJI, a to je istorija pokazala,
DOSTA MI JE DUŠEBRIŽNIKA, jedne godine brinu o kučićima, onda o macama, pa o narkomanima, gejevcima, alkoholičarima, pušačima.....a niko da se pita šta je sa nama, gladnim umornim, običnim, gradjanima,
i GDE SU MOJA PRAVA NA ŽIVOT, I KO MI JE UZEO TO PRAVO POSLEDNJIH 20 GODINA.
Exitus Letalis Exitus Letalis 11:21 07.03.2009

Re: DOSADNOOOO...

i GDE SU MOJA PRAVA NA ŽIVOT, I KO MI JE UZEO TO PRAVO POSLEDNJIH 20 GODINA.

šteta što ne znaš.

inače, ovde se ne radi o gej zakonima, radi se o zakonu protiv diskriminacije.
radi se i o tebi.
popovi su napravili zbrku.

a vlada se pokazala maloletna.
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 12:50 07.03.2009

Re: DOSADNOOOO...

..A JA GLADAN I UMORAN I SIROMAŠAN I BOMBARDOVAN...


I niko drugi osim TEBE nije gladan, umoran, siromasan i bombardovan jel? Cim spavas sa osobom istog roda onda si sit/a, omdoran/a, bogat/a i nebombardovan/a. Nije losa ta tvoja logika. I kakve to veze ima sa ovim zakonom, koji mogu da se opkladim nisi ni pokusao da procitas. Inace 'argumenti' koji se ovih dana cuju na ovom blogu a koji opravdavaju crkve mada su puni pokusaja da se diskvalifikuje jedna grupa raznim gadostima samo pokazuju koliko ste toleranrni i koliko postujete pravo drugih. Znaci te uvrede sve samo govori o vama, vasoj moci prosudjivanja i pogledu na svet. I to dolazi od onih koje ce prvi da vicu kako su Srbi ugrozeni od Vardara pa do Triglava. Svi oni koji ce beskonacno da ponavljaju kako je Srbija bombardovana (za sta je kriv naravno samo NATO u blato) a koji ce kad pocne prica o opsadi Sarajeva ili Vukovaru (koje nakon rata najcesce nikad nisu posetili) odmah reci; a koliko su oni ubili 'nasih'. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi u kojoj je vecina uvek ugrozena od manjine. Jedino kad manjina negde u svetu moze da bude ugrozena to je kad je nesto uskraceno 'normalnom' (sto rece Velimir mg Ilic) pravoslavnom Srbinu.

pa gde su im prava....juuuu pa evropa brime za njih


Nema sta Evropa da 'brime' za tvoja prava, nego ti sam, al ti si cini se glasnji u bacanju kamenja na druge koji se bore za svoja prava nego da se boris za svoja. Kako niko drugi u Evropi ne vice kako Evropa ne brine za njih nego samo ti i tebi slicni u Srbiji? Zasto Finci ne kazu kako ih Evropa mrzi? Eno juce ti lepo reko i dobronamerni prijatelj Lukasenko, ako ne verujes drugima, da nemas ni od koga drugog da ocekujes pomoc. Kad padne kisa mozes da trazis krivicu i u nebu i u kisi i u komsiji gde god, ali za to sto kisnes kriv si samo ti jer nisi poneo kisobran.

Za kraj: ne postoje obicni i neobicni gradjani.

Amin
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 13:04 07.03.2009

Re: DOSADNOOOO...

mrsko mi je više da slušam priče u ovim jadnim gej dečačićima koji više vole tudje a po
mogućnosti muško dupe, i devojčicama koje se raduju drugim devokjama....i sve kao oni su ugroženi..
pa gde su im prava....juuuu pa evropa brime za njih.....A JA GLADAN I UMORAN I SIROMAŠAN I BOMBARDOVAN.


Dali ste odgovor na pitanje zasto Evropu boli uvo za ljude u koji jos uvek misle na gore citiran nacin.
gagonini gagonini 17:06 07.03.2009

Re: DOSADNOOOO...

mislim da evropa misli samo o svojim licnim interesima, i interesima koje sama ima u Srbiji,
mozemo mi da usvojimo sve njihove moguce i nemoguce zakone, bice onako kako novac odluci, tj. interes.
Srbija mora sama da krene, radom, ne mozemo stalno gledati u sargarepu, i nadati se da ce jednog dana biti bolje, varaju se oni koji misle da ce na ledjima uci u evropu, a narocito oni koji misle da ce nam ulaskom biti mnogo bolje, primer je bugarska...
oni koji vole da se neka nastave, samo neka to cine "uza zid", posebno N. A. der Nac...
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 19:37 07.03.2009

Re: DOSADNOOOO...

evropa misli samo o svojim licnim interesima,


A Srbija nije u Evropi jel tako? I kako se kod svih drugih evropskih zemalja pojedinacni interesi u vecini slucajeva preklapaju i sa interesima drugih evropskih zemalja a samo u Srbiji ne? Fora je u tome da se poklapaju i na primeru Srbije, samo sto se ne poklapaju sa interesima tajkuna i nacionalista jer se plase da ce izgubiti materijal da zamlacuju gradjane, a sad kad neko misli da je to jedina Srbija to je problem te osobe.
vracarac92 vracarac92 09:54 07.03.2009

87. Zagreb pride, Zagreb

Otkad se NVO (ili vec neke slicne organizacije) iz inostranstva pitaju za nase unutrasnje probleme. Da li je to direktno mesanje u unutrasnje stvari jedne nezavisne drzave?
Exitus Letalis Exitus Letalis 11:18 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

vracarac92
Otkad se NVO (ili vec neke slicne organizacije) iz inostranstva pitaju za nase unutrasnje probleme. Da li je to direktno mesanje u unutrasnje stvari jedne nezavisne drzave?

sve zemlje koje su potpisale razna međunarodna pravna akta prenela su deo suvereniteta na mađunarodne institucije.
kao što je humanitarno pravo, zakoni o ratovanju, ženevske i ostale konvencie,
pa, recimo, i odluket fife su starije od odluka domaćih timova.
svet više nije zatvoren, sem nekih država.
a da, nvo se ne pitaju, pružaju podršku.
šta je tu sporno?!?!

da li su sporne podrške nekih zemalja kad je u pitanju, na primer, suverenitet zemlje?
da li nam je sporno i kad od tih nekih dobijamo lovu (nafta za demokratiju) i sva ostala
lova, otpis dugova?
nekda valja i legitimno je a nekad ne.
krojacodulma krojacodulma 11:20 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

A Amnesty International se bavi problemima u svojoj mesnoj zajednici?
A niko ne sme da spomene nesto sto se ne desava u njegovoj drzavi?
Jer je drzava najsvetija pojava u univerzumu i svaka je odvojena jama iz koje se ne vide druge jame?
Jer ne zivimo na istoj planeti?
U stvari, izvini, i ti si verovatno brate bombardovan kao gagonini (dok su gejcine otporne na rat), valja uzeti u obzir da ste special.
vracarac92 vracarac92 11:30 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

sve zemlje koje su potpisale razna međunarodna pravna akta prenela su deo suvereniteta na mađunarodne institucije.
kao što je humanitarno pravo, zakoni o ratovanju, ženevske i ostale konvencie,
pa, recimo, i odluket fife su starije od odluka domaćih timova.
svet više nije zatvoren, sem nekih država.
a da, nvo se ne pitaju, pružaju podršku.
šta je tu sporno?!?!

da li su sporne podrške nekih zemalja kad je u pitanju, na primer, suverenitet zemlje?
da li nam je sporno i kad od tih nekih dobijamo lovu (nafta za demokratiju) i sva ostala
lova, otpis dugova?
nekda valja i legitimno je a nekad ne.

Ovo je direktno mesanje u nase zakonodavstvo.
Bunili smo se (s' pravom) sto se nase verske zajednice mesaju, a sada nam je u redu da se NVO iz inostranstva petljaju u nase stvari!
debela.hladovina debela.hladovina 11:40 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

vracarac92
Ovo je direktno mesanje u nase zakonodavstvo.
Bunili smo se (s' pravom) sto se nase verske zajednice mesaju, a sada nam je u redu da se NVO iz inostranstva petljaju u nase stvari!


Ovde jedino smeta kada SPC kaže svoje mišljenje. Sve ostalo je dozvoljeno - dozvoljeno je da se u naše zakonodavstvo mešaju NVO i strane i domaće; dozvoljeno je da ova Vlada finansira nevladine organizacije; dozvoljeno je da ostale verske zajednice imaju svoj stav o ovom pitanju, ali nije dozvoljeno SPC-u. SPC treba da bude zadovoljna što joj dozvoljavamo da postoji u zemlji Srbiji, a ona takva kakva je hoće da ima svoj stav.

Edit (ovo nije replika vracarcu92, već nekim iskrenim i časnim mrziteljima SPC) :
Ovo ne znači da se slažem sa povlačenjem Zakona - naprotiv. Ali, treba dozvoliti svakome da kaže ono što misli. I nije kriva SPC za povlačenje ovog zakona, nego predlagač.

Indikativno je da oni ovakav zakon prepišu od Holandije koja je jedna od najliberalnijih zemalja kada su ove stvari u pitanju, a ne prepišu ga od nekih drugih zemalja koje su takođe u EU, a sa kojima imamo više sličnosti, čime bi bila veća verovatnoća da ovaj Zakon ne samo bude formalno usvojen u Parlamentu, već i prihvaćen zaista. Zašto nisu videli kakav je ovaj Zakon u Grčkoj, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj...

Meni ovo previše smrdi na namerno izazvanu situaciju, jer nekome ko finansira ove ministarske bahanalije na Kopaoniku nikako ne odgovara ulazak Srbije u EU, otvaranje tržišta, izmena zakona i ukidanje monopola...

Ko razume - shvatiće.
chobanica chobanica 11:50 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Zašto nisu videli kakav je ovaj Zakon u Grčkoj, Bugarskoj, Češkoj, Slovačkoj...


Kakav je?
debela.hladovina debela.hladovina 12:03 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

chobanica
Kakav je?


Različit.

Ali nije poenta u tome - već u onom: Ko razume, shvatiće. Pošto nisi razumela, nema veze. Ti ionako misliš da je posao SPC da blagosilja kriminalce, i da bi ona po novom zakonu bila kažnjena zbog toga... Ne, ti shvakako nisi razumela.
Pozdrav.
Exitus Letalis Exitus Letalis 12:51 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Ovo je direktno mesanje u nase zakonodavstvo.

a odluke fife?
zar nisu direktno mešanje u naše unutrašnje divljanje po utakmicama?
ko će nas da spreči da prebijamo navijače drugih klubova?

Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 12:59 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Različit.


Ha, ha, ovo je odlican odgovor. Pa kakav je KONKRETNO tamo. Bas u tome je poenta. Sigurno da se zakoni razlikuju od zemlje do zemlje, ali pitanje je sta je razlicito i kad je vec to pomenuto ocekujemo objasnjenje, ako ga imas. Iako su zakoni u EU razliciti oni moraju ispunjavati minimum standarda koji su prethodno definisani i to nema veze sa tim kako ce zakoni biti formulisani. Sa druge strane, ako zakon nudi vise sloboda od onih propisanih pomenutim standardom on pokazuje da je jedno drustvo otvorenije i manje zatucano. Ako neko ima holandski zakon nek ga postavi ovde da se uporede jer svi vicu kako je ovo preslikan holandski zakon a da ne nude nikakav dokaz.
Exitus Letalis Exitus Letalis 13:01 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Ovde jedino smeta kada SPC kaže svoje mišljenje.

pogrešno.
niko joj ne brani da kaže i obrazloži svoje mišljenje ali dok je trajala procedura.
trajala je godinu dana.
mogla je da donese amandmane, da učestvuje u nacrtu zakona.
u kom je učestvovalo i ministarstvo vera, uzgred budi rečeno.
ali ne, ovde je pokazano nasilje nad procedurom.
kad je nacrt zakona prošao kompletnu proceduru i bio usvojen na vladi srbije, noć
uoči ulaska u skupštinsku raspravu stavljen je veto.
to nije mišljenje, to je veto.

nijedna nvo nije ni pokušala da stavi veto, niti bi joj to uspelo.
ne bi nijednoj drugoj verskoj zajednici.
misliš da je katolička crkva rekla - povucite zakon - da bi zakon bio povučen.

inače, crkva se mešala i u hrvatskoj, ali nije prošlo. vlada nije dala. odolela je pritscima.

a što se češke tiče, stvarno si našao primer.
pa oni idu putem holandije što se tiče prava homoseksualca.
za ove druge ne znam a za češku znam.

inače, sve zemlje eu morale su da donesu takav zakon, morale. to je deo evropskih vrednosti.

u parizu je, na primer, gradonačelnik homoseksualac.
u americi sveštenik koji je bio na inaoguraciji obame je takođe homoseksualac.
ima i tamo zatucanih kao i kod nas, ali se država bori zakonima protiv takvih.
debela.hladovina debela.hladovina 13:23 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Neues aus der Nachbarschaft
Različit.


Ha, ha, ovo je odlican odgovor. Pa kakav je KONKRETNO tamo. Bas u tome je poenta. Sigurno da se zakoni razlikuju od zemlje do zemlje, ali pitanje je sta je razlicito i kad je vec to pomenuto ocekujemo objasnjenje, ako ga imas. Iako su zakoni u EU razliciti oni moraju ispunjavati minimum standarda koji su prethodno definisani i to nema veze sa tim kako ce zakoni biti formulisani. Sa druge strane, ako zakon nudi vise sloboda od onih propisanih pomenutim standardom on pokazuje da je jedno drustvo otvorenije i manje zatucano. Ako neko ima holandski zakon nek ga postavi ovde da se uporede jer svi vicu kako je ovo preslikan holandski zakon a da ne nude nikakav dokaz.


Pa ako te toliko interesuje, pomoći ću ti. Postoji jedan web sajt na adresi:
http://www.google.com
Onda tamo u edit-box otkucaš odrednice koje te interesuju, i nađeš. Nemoj od mene očekivati da ti citiram te zakone, ne znam ih napamet, kao što ti ne znaš predlog ovoga koji tako zdušno braniš. I nemoj ovo istrgnuti iz konteksta u nekom eventualnom citatu, bilo bi suviše nisko.

A pošto vidim da ti snalaženje na Internetu ne ide baš najbolje moram ti reći da postoji i još jedan interesantan web sajt. Zove se wikipedia. Tamo možeš pronaći svašta nešto. Npr. i ono što tebe interesuje:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Polo%C5%BEaj_LGBT_osoba_u_Evropi

Eto, nadam se da su ti sada stvari malo jasnije.

A ako pročitaš čitav post koji neko napiše, možda ćeš uspeti i da shvatiš šta taj neko pokušava da kaže. Jer, o povlačenju ovoga Zakona iz procedure imam isto mišljenje kao i ti. Ja sam pokušao da kažem da ne možeš baš sve na silu da uradiš. Znači, doneseš ISTI taj zakon, samo pažljivije formulišeš neke stvari, kako bi nekome izbio argumente protiv. I to je to. Važan je cilj. A cilj je donošenje tog Zakona koji ne odgovara tajkunima koji ne žele da mi vidimo kako putevi po Evropi nemaju rupe, koji ne žele da možemo da kupimo Pampers pelene ili Nivea sapun po istoj ceni po kojoj ih kupuje narod u toj Evropi...

I kao što Obrazovce nije teško nagovoriti da tuku homoseksualce, isto tako nije teško neinteligentne ljude sličnog mentalnog sklopa navesti da pljuju po Crkvi zbog nedonošenja ovog Zakona. A krivac je predlagač. Prvo - što je to prepisao od Holandije. A zatim, još više predlagač je kriv što je povukao Zakon iz procedure, kada u Ustavu piše da je Crkva odvojena od države (hoćeš da ti citiram i Ustav?)

I da - toj intelektualnoj eliti zemlje Srbije, toj hordi pljuvača po SPC uopšte ne smeta što prigovore na ovaj Zakon imaju i druge verske zajednice. A u rečniku ima jedna reč koja opisuje takve ljude. Pogledati pod: licemerje.
chobanica chobanica 13:47 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Po toj stranici koju si ostavio, od zemalja koje si naveo Ceska, Slovacka i Bugarska zabranjuju sve oblike diskriminacije, dok Grcka, kao i Srbija, zabranjuje neke oblike diskriminacije. Dakle zakon ne bi trebalo da nam slici zakonima Ceske, Slovacke i Bugarske, nego arhiepiskop grcki treba da nam po Irineju posalje depesu sa zakonom koji bi trebalo da usvojimo?
debela.hladovina debela.hladovina 13:59 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

chobanica
Po toj stranici koju si ostavio, od zemalja koje si naveo Ceska, Slovacka i Bugarska zabranjuju sve oblike diskriminacije, dok Grcka, kao i Srbija, zabranjuje neke oblike diskriminacije. Dakle zakon ne bi trebalo da nam slici zakonima Ceske, Slovacke i Bugarske, nego arhiepiskop grcki treba da nam po Irineju posalje depesu sa zakonom koji bi trebalo da usvojimo?


Ovo je netačan i maliciozan komentar koji nema za cilj normalnu razmenu mišljenja. Ti kao da hoćeš da se svađaš. Tebi nije dovoljno što kažem da sam lično za donošenje zakona o sprečavanju diskriminacije. I to onog koji je povučen. Ne, tebi je važnije to što ja nisam opljunuo po SPC. Nije važno šta kažu druge verske zajednice. Nije važno što je Vlada povukla Zakon iz procedure. Nije ga povukla Crkva. Zar je to zaista toliko teško da se razume?

Ipak, isključujem se iz dalje polemike sa tobom, čobanice, pošto mislim da si krajnje tendenciozna i zlonamerna čobanica koja želi da se svađa. A razlog je banalan - ti želiš da se svađaš jer ja ne krivim SPC za povlačenje Zakona iz procedure, već smatram da je krivac upravo onaj koji ga je i povukao. A to je Vlada koja SPC (a i drugim verskim zajednicama) nije rekla da je lepo što imaju svoje mišljenje o tome (i treba da ga imaju), ali da po Ustavu one ne mogu da se mešaju u donošenje zakona. Ili bar da nemaju pravo veta. Eto. A ako ti ni sada nije jasno - onda definitivno nemam više šta da ti kažem...
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 14:00 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Opa, bas si mi odgovorio, svaka cast.
Ja ne znam na pamet pomenuti predlog zakona, ali sam ga procitao. A osnovno pravilo kad nesto poredis je da i to ilustrujes. Ti kad si vec pomenuo ostale zemlje bio je red da si ilustrovao bar jednim primerom. Ni ovo sa Holandijom nisi dokazao. Pa cak evo ni sad ne dajes nikakav primer nego kazes idi trazi sam. To isto kao da ja kazem, Hitler je mrzeo Wagnera i kazem ti eno ti googlaj ili trazi po bibliotekama pa ces naci. Inace, vidim da informacije kupis iz Wikipedie pa mi odmah sve malo jasnije. Dobronameran savet, nemoj verovati svemu sto pise tamo, tamo je pisalo i da u cini mi se Kazahstanu jedu ljude pa se, zamisli, ispostavilo da nije tacno.

Inace se slazem da je najveca odgovornost predlagaca, odnosno vlade jer je povukla predlog iz procedure. Odgovornost SPCa u odnosu na druge 'tradicionalne' zajednice je veca tim vise jer je njihov predstavnik zvao vladu i jer oni od svih religioznih zajednica imaju najveci uticaj na srpsko drustvo, sto nikako ne opravdava ni ostale koji su protiv predloga. Ali SPC se ne moze kriti iza toga sto za ovo imaju podrsku i muslimanskih i katolickih verskih staresina. Ne razumem, ako se neko protivi ovome sto crkve rade ti to zoves pljuvanjem i izjednacavas sa Obrazom. To se zove relativizacija koja tvrdi svi su ekstremi losi. Ostavimo po strani cinjenicu da daleko od toga da su 'pljuvaci' SPC nosioci kulture u Srbiji, da jesu onda bi crkve bile tamo gde im je mesto, ali kako neinteligentni ljudi mogu da budu nosioci intelektualne elite Srbije?

debela.hladovina debela.hladovina 14:19 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

kako neinteligentni ljudi mogu da budu nosioci intelektualne elite Srbije?


Postoji stilska figura koja tebi, izgleda, nije poznata. Zove se sarkazam. Inteligentni ljudi razumeju sarkazam. Oni drugi sve shvataju bukvalno.

Što se tiče wikipedie, tamo svako može svašta da napiše, to je tačno. Ali, nisi rekao šta je to pogrešno napisano na onoj stranici gde je dat komparativni pregled stanja LGBT osoba u evropskim zakonodavstvima. Čak i da ovi naši nisu prepisali ništa striktno ni od koga - ne mogu da se otmem utisku da je ovo namerno urađeno kako Zakon ne bi bio usvojen, a od strane javnosti krivica bačena na SPC. Ej bre - zbog jednog telefonskog poziva gos'n Predsedniku kriva je SPC. Nije kriv Predsednik, nije kriva Vlada - kriva je Crkva za nedonošenje zakona. Alo! Pa razmisli malo, malčice samo...

Na kraju - nije pošteno kriti se iza ovog skandala koji je napravila Vlada , a ne SPC i to koristiti za pljuvačinu po SPC koja je javno iznela svoj stav. Nisam video da vama pljuvačima SPC zaista smeta povlačenje Zakona iz procedure; ne da se primetiti da vam smeta što nismo svi jednaki pred zakonom; ne - vama smeta stav SPC.

Edit:

Neues aus der Nachbarschaft, editovao sam ovaj post i tek onda video da si na njega odgovorio. Izvinjavam se zbog toga.
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 14:20 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Jos nesto za debela-hladovina:

Ok, mislim da se u jednom delu razumemo, i ti mislis da zakon treba da prodje kao i ja, samo sto ja mislim jos da treba i glasno kritikovati one koji su zakon stopirali. Nemam nista protiv toga da SPC ili bilo koga druga zajednica kaze svoj stav, ali je ovo vec drugi put da se SPC postavlja na celo onih koji su protiv nekih izmena u zakonodavstvu (pre ovoga Statut Vojvodine) i nije u pitanju samo iznosenje stava, vec direktno stopiranje. Mozemo da se pitamo da li bi Cvetkovic ovako brzo reagovao da je protiv zakona bila recimo samo Adventisticka crkva. Kazes vlada kriva, i tu kao sto sam rekao slazem se, ali to i dalje ne menja na stvari da je pre svega SPC svesno zloupotrebila svoju mocnu poziciju sto nije prvi put. Kako su oni najmocnija od tri zajednice to je logicno i da kritika na njih bude zesca. Sta je alternativa, da se cuti i prodje sve bez diskusije?
debela.hladovina debela.hladovina 14:30 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Neues aus der Nachbarschaft
Jos nesto za debela-hladovina:

Ok, mislim da se u jednom delu razumemo, i ti mislis da zakon treba da prodje kao i ja, samo sto ja mislim jos da treba i glasno kritikovati one koji su zakon stopirali. Nemam nista protiv toga da SPC ili bilo koga druga zajednica kaze svoj stav, ali je ovo vec drugi put da se SPC postavlja na celo onih koji su protiv nekih izmena u zakonodavstvu (pre ovoga Statut Vojvodine) i nije u pitanju samo iznosenje stava, vec direktno stopiranje. Mozemo da se pitamo da li bi Cvetkovic ovako brzo reagovao da je protiv zakona bila recimo samo Adventisticka crkva. Kazes vlada kriva, i tu kao sto sam rekao slazem se, ali to i dalje ne menja na stvari da je pre svega SPC svesno zloupotrebila svoju mocnu poziciju sto nije prvi put. Kako su oni najmocnija od tri zajednice to je logicno i da kritika na njih bude zesca. Sta je alternativa, da se cuti i prodje sve bez diskusije?


Ma ja se ne slažem da Crkva to može da stopira. Nema zakonsko pravo na tako nešto. A onaj ko se krije iza toga - zloupotrebljava Crkvu, a i sam krši zakone i Ustav. To je moje mišljenje. A zakon? Pa naravno da ga treba doneti.
chobanica chobanica 14:38 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Ne, tebi je važnije to što ja nisam opljunuo po SPC.


Dobro, da mi je to vazno, vazno je

(The hottest places in hell are reserved for those who in times of great moral crises maintain their neutrality. - Dante)

Ali vaznije mi je to sto smatras da im treba popustati i donositi zakone vise po njihovoj meri. Otud moj figurativni opis postupka biranja bas grckog zakona kao onog koji nam najvise odgovara, koji ti je zvucao maliciozno.

Stvarno me ne interesuje stav SPC, mogu da misle sta hoce (ne znaci da ih necu pljuvati, kad se sami napenale), slazem se da je glavni krivac Vlada. Pa mogao je i Nacionalni stroj da trazi povlacenje zakona, to se od njih da i ocekivati i nisu oni nista krivi ako Zakon bude povucen, kriva je Vlada.

debela.hladovina debela.hladovina 14:46 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Ali vaznije mi je to sto smatras da im treba popustati i donositi zakone vise po njihovoj meri.


Ovo je najobičnija laž. To isključuje mogućnost bilo kakve moje komunikacije sa tobom i u nekim budućim polemikama, jer na laži prosto nemam odgovor...
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 14:50 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb


Što se tiče wikipedie, tamo svako može svašta da napiše, to je tačno. Ali, nisi rekao šta je to pogrešno napisano na onoj stranici.


U ovom slucaju nije pitanje da li je pogresno (a ima i gresaka, recimo ovo za sluzenje vojnog roka nije tacno barem za dve od nabrojanih zemalja) vec da su informacije opet nedovoljne za ono sto si ti gore tvrdio, ali nije toliko bitno. Fora je u tome, kao i sa vojvodjanskim Statutom, da se u zakon upisuje nesto sto u njemu ne stoji. Nigde naime ne pise da svestenik mora da vencava gayeve [url=http://www.cups.org.yu/download/34/][/url] a to je recimo Irinej neki dan izvukao kao argument. Pa svestenici nece ni da krstavaju ili sahranjuju ako im ne platis koliko hoce a ne da vencavaju ljude istog pola. Na stranu da ovo uopste nije zakon o istopolnim brakovima na sta on cilja.
malaramona malaramona 14:52 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

vracarac92
sve zemlje koje su potpisale razna međunarodna pravna akta prenela su deo suvereniteta na mađunarodne institucije.
kao što je humanitarno pravo, zakoni o ratovanju, ženevske i ostale konvencie,
pa, recimo, i odluket fife su starije od odluka domaćih timova.
svet više nije zatvoren, sem nekih država.
a da, nvo se ne pitaju, pružaju podršku.
šta je tu sporno?!?!

da li su sporne podrške nekih zemalja kad je u pitanju, na primer, suverenitet zemlje?
da li nam je sporno i kad od tih nekih dobijamo lovu (nafta za demokratiju) i sva ostala
lova, otpis dugova?
nekda valja i legitimno je a nekad ne.

Ovo je direktno mesanje u nase zakonodavstvo.
Bunili smo se (s' pravom) sto se nase verske zajednice mesaju, a sada nam je u redu da se NVO iz inostranstva petljaju u nase stvari!


Oš ti da im zabraniš:)

Hrvatske NVO, kako im i samo ime kaže, nisu deo hrvatske Vlade, koju bi eventualno mogli da obavezuju dobri običaji medjunarodnih odnosa, kao što je npr. "nemešanje u unutrašnje stvari suverene zemlje". Na stranu sto je i sam taj koncept -"nemešanje u unutrašnje stvari suverene zemlje" - zastareo i odbačen svuda osim u Koštiničinoj i izgleda tvojoj glavi.
Znači loša vest za tebe i Koštunicu- to što se neka hrvatska NVO pridružila nekoj inicijativi u Srbiji nije protivno srpskim zakonima. Ostaje ti samo da se angažuješ i pokušaš da promeniš Zakon.:))

chobanica chobanica 14:53 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

debela.hladovina

Ovo je najobičnija laž. To isključuje mogućnost bilo kakve moje komunikacije sa tobom i u nekim budućim polemikama, jer na laži prosto nemam odgovor...


OK, onda izvini. Nije laz nego sam pogresno razumela to sto si rekao.
debela.hladovina debela.hladovina 15:05 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

Pa svestenici nece ni da krstavaju ili sahranjuju ako im ne platis koliko hoce a ne da vencavaju ljude istog pola. Na stranu da ovo uopste nije zakon o istopolnim brakovima na sta on cilja.


Ne mora ni Mišković da ti prodaje u Tempu ako mu ne platiš koliko on traži. Ali ako mu platiš koliko traži, onda ne sme da te odbije zato što si gay. Tako da Crkva ima razlog da bude zabrinuta da će biti primorana na tako nešto, ali to je već tema za drugu raspravu. Možda neke stvari treba preciznije napisati, tek da ne bude prostora za razna tumačenja (za šta smo mi majstori). Pri tome svakako ni jednu versku zajednicu ne treba prisiljavati da radi ono što je protivno njihovim uverenjima (npr. venčanje osoba istog pola), ali ih ne treba ni pitati kada se donose zakoni. Zakon treba doneti i tačka. Zakon nije stopirala SPC nego Tadić ili Cvetković ili ko već.
debela.hladovina debela.hladovina 15:09 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

chobanica
OK, onda izvini. Nije laz nego sam pogresno razumela to sto si rekao.


OK, izvinjenje prihvaćeno i ostavljam mogućnost dalje komunikacije sa tobom ubuduće :)
Izvini i ti zbog preterane reakcije.

A sada odo' da zveknem pivce i utopim tugu što nas Španci onako odraše.

Pozdrav.
vracarac92 vracarac92 17:04 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

ko će nas da spreči da prebijamo navijače drugih klubova?

Dacic!Koalicioni partner DS, G17+ i LDP
a odluke fife?
zar nisu direktno mešanje u naše unutrašnje divljanje po utakmicama?

Jel moze neki ozbiljniji primer, siguran sam da znas bolje.
vracarac92 vracarac92 17:12 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

misliš da je katolička crkva rekla - povucite zakon - da bi zakon bio povučen.

Da.
niko joj ne brani da kaže i obrazloži svoje mišljenje ali dok je trajala procedura.

Pa i Vesni Pesic je bilo potrebno da joj prodje ceo mandat sluzbenika Kostunicine vlade (postavljena za vreme Djindjiceve, zavrsila za vreme Kostunicine vlade) dok se nije setila da je Kostunica "los". Tak kada joj je istekao mandat (nije dala ostavku, do poslednjeg dana ambasdorovanja u Mexicu je bila Kostunicin sluzbenik, duzan da sprovodi politiku vlade) setila se da je ovaj jedan neuracunljiv lik i da bi joj bilo zgodno da predje u opoziciju! I to joj ne zameras.
A sto se SPC tice, nije nista sporno, u saradnji sa katolicima, muslimanima i protestantima je napravila veliku brljotinu. Ako im je smetalo mogli su ranije da se zale.
Exitus Letalis Exitus Letalis 17:36 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

chobanica
Po toj stranici koju si ostavio, od zemalja koje si naveo Ceska, Slovacka i Bugarska zabranjuju sve oblike diskriminacije, dok Grcka, kao i Srbija, zabranjuje neke oblike diskriminacije. Dakle zakon ne bi trebalo da nam slici zakonima Ceske, Slovacke i Bugarske, nego arhiepiskop grcki treba da nam po Irineju posalje depesu sa zakonom koji bi trebalo da usvojimo?


u češkoj su dozvoljeni i istopolni brakovi.
crkva nije vršila nikakav pritisak kad je donošen zakon.
više su se mešale opozicione partije jer su tvrdile da je sve već regulisano ustavom i postojećim zakonima.
kad je papa dolazio jedva se okupilo nekoliko hiljada.

češka spada u najmanje religiozne zemlje u evropi.
naročito su bojkotovali crkvu kada je pokušala da se upliće u lične
živote, poput zabrane abortusa i upotrebe kondoma.

daleko smo mi miljama od češke.
Lektorka Lektorka 22:37 07.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

debela.hladovina
Ma ja se ne slažem da Crkva to može da stopira. Nema zakonsko pravo na tako nešto. A onaj ko se krije iza toga - zloupotrebljava Crkvu, a i sam krši zakone i Ustav. To je moje mišljenje. A zakon? Pa naravno da ga treba doneti.

jedino sto ne verujem je to da se vlada KRIJE iza SPC. ili se vecinski slaze s misljenjem crkve, bez obzira sta deklamuje u javnosti, ili se pribojava da ce izgubiti pobozne birace - koji, poznato je, od osamdesetih naovamo cine vecinu stanovnistva - pa se u tom smislu boji stava crkve.
memetic memetic 03:28 08.03.2009

Re: 87. Zagreb pride, Zagreb

debela.hladovina

...Ovde jedino smeta kada SPC kaže svoje mišljenje. .


Netačno: u konkretnom slučaju smeta što se na nešto malo sati pre sk.rasprave povlači zakon koji je rađen duže, ozbiljnije i sa više rasprave nego onaj nesrećni, dva dana porađani, Koštunicin Ustav. Još više smeta manir da ovdašnji politikusi "igraju sitnu pipirevku" kad god neko od betmena istisne svoje retro promisli - dozvoli da ne moramo svi da gajimo simpatije prema firmama koje su profesionalno u dosluhu sa višim bićima, niti poštovanje prema onima koji su nam svojim mitovima i zabludama ispunili, napr, škole.

U opštem smislu, svako kome je svet dovoljno čudesan i kada je objašnjiv, može samo sa gađenjem da gleda kako je u ovoj zemlji jedina konstanta dal' se zove klerikalizacija, dal' desekularizacija, svejedno. Ovo je, nažalost, samo još jedna vlada u SPC senci, iako je za mnoge ona debeli 'lad. Vidićemo uskoro kako će iz ovog skandala na više nivoa, obe strane izaći uz premnogo uzajamnih komplimenata i mudrolija suvislih.

dodato: ono u nastavku, OK
chobanica chobanica 11:49 07.03.2009

Prosto resenje

Zasto Vlada ne objasni crkvama da ovaj zakon ne moze da ih natera da cim stupi na snagu vencavaju homoseksualne parove? I odmah vrati zakon u proceduru.

Ili moze biti da nije to pravi problem? Mozda crkva zapravo zeli da kao i dosad nekaznjeno blagosilja kriminalce koji po ulicama prebijaju gradjane drugacije seksualne orijentacije?
annemona78bg annemona78bg 12:28 07.03.2009

strah od homoseksualaca

Mozda crkva zapravo zeli da kao i dosad nekaznjeno blagosilja kriminalce koji po ulicama prebijaju gradjane drugacije seksualne orijentacije?

Jedan deo ljudi u crkvi to i zeli, mislim da im to i jeste cilj. Pa imaju i podrsku takozvanih navijaca - huligana!!! Kako je pametno razmisljati da je bezbednije odvesti svoje dete na utakmicu i dobiti metak u ledja, nego prisustvovati gay paradi ili gay vencanju. Eh ti homoseksualci bas su opasni za nas nebeske Srbe !!
odin2004 odin2004 14:09 07.03.2009

interesantna pojava

Zanimljivo koliko je autor u pravu prikazujuci evoluciju ove tuzne price.

Meni nije cudno ponasanje vlasti u celoj ovoj prici (kazem vlasti ali ne izuzimam opoziciju) zar su oni dosad uradili iole nesto prihvatljivo zdravoj pameti.

Meni je zanimljivo kako evoluiraju diskusija po forumima. Na kraju ovog treceg dana smo mi stigli do toga da je zakon povucen samo zbog homoseksualaca koji se pominju u jednom jedinom pasusu i da su oni krivi za sva zla na ovom svetu.
Da nije samo SPC trazila povlacenje zakona nego i sve druge zvanicne i nezvanicne, priznate i nepriznate religije, otadzbinski i ostali iseljenicki pokreti i ko zna ko jos. Sve ovo nije tacno i pokazalo se da cak nije ni bilo pisma nego telefonskog poziva nasem neobavestenom Predsedniku koji je odmah poskocio i naredio povlacenje zakona.
Niko ne napada SPC ovde samo kazemo da nije prihvatljivo da crkva ma koja bila rukovodi drzavom i to na taj nacin sto ce crkovni mocnici da zovu predsednika drzave i tako uticu na nase zivote. Imali su prilike da ucestvuju u raspravi godinu dana ali nisu jer su znali da nema potrebe da se zamaraju, okrenuce telefon i resiti stvar za pet minuta.

E sad svi ovi koji kazu da eto daj da organizujemo referendum pa da vidimo sta vecina gradjana Srbije misli o zakonu i dali "bolesnici" treba da se setaju ulicama samo pokusavaju da pokazu kako oni nemaju nista protiv "bolesnika" ali "normalni gradjani ih ne zele. Strasna je istina da bi u Srbiji prosao i referendum ne samo dali treba potamaniti homoseksualce, nego i rome, invalide, albance, muslimane...

I na kraju cak i ako je zakon prepisan iz Holandije u cemu je problem. Umesto da stremimo sto vecoj zastiti prava gradjana ma koji oni bili u srbiji se vaskoliko srBstvo diglo da se zakon kojim se garantuje da niko nece biiti diskriminisan povuce.

I na kraju samo pitanje gde je ministar "Najevropljanin" da da komentar i onako on zna o svemu najbolje?
malaramona malaramona 15:04 07.03.2009

svadba

Ni u ovom postu, a bogami ni na drugim mestima ne nadjoh jasan odgovor, da li bi nakon usvajanja ovakvog predloga zakona neki sveštenik mogao da bude tužen sudu zbog diskriminacije, ukoliko odbije da venča dve osobe istog pola.

Autor pominje odredbe Zakona o braku i porodičnim odnosima, ali mislim da ovaj zakon ne sadrži odredbe koje se bave crkvenim venčanjima, odnosno za našu državu crkvena venčanja ne proizvode nikakve posledice u oblasti bračnih ili porodičnih odnosa. Jasnije, ovaj zakon crkvena venčnja uopšte ne tretira.

Dakle, da li bi neki sveštenik mogao da dodje pod udar ovog zakona, slično gazdi kafane koji odbije da usluži mušteriju samo zato što je ovaj (dakle mušterija, a ne gazda) gej?
chobanica chobanica 15:28 07.03.2009

Re: svadba


Dakle, da li bi neki sveštenik mogao da dodje pod udar ovog zakona, slično gazdi kafane koji odbije da usluži mušteriju samo zato što je ovaj (dakle mušterija, a ne gazda) gej?


To sam se i ja pitala. U ovom zakonu kazu da je diskriminacija samo odbijanje pruzanja javnih usluga (znaci ne mogu da odbiju da ti prodaju vodu i struju zato sto si gej, ali po logici stvari mogu da odbiju da ti prodaju koka kolu ili uslugu vrsenja nekog crkvenog rituala.)

Ali:

Po Zakonu o zastiti potrosaca, prekrsaj je ako prodavac robe ili usluge
"odbije da potrošaču proda proizvod koji je izložen ili na drugi način pripremljen za prodaju ili odbije pružanje usluge koja se može obaviti ukoliko to nije u suprotnosti sa drugim propisom ili opšteprihvaćenim poslovnim običajima (član 16. tačka 1)"

Tako da je to mozda zakon koji crkve treba da menjaju, a ne zakon o diskriminaciji, u kome se pruzanje ove vrste usluga uopste ne pominje.

EDIT: Mada je vencavanje homoseksualaca u neskladu sa opsteprihvacenim poslovnim obicajima SPC, bas kao i vencavanje muslimana. Ako mogu legalno da odbiju pruzanje te usluge muslimanima, mogu valjda i homoseksualcima?
malaramona malaramona 15:38 07.03.2009

Re: svadba

chobanica

Dakle, da li bi neki sveštenik mogao da dodje pod udar ovog zakona, slično gazdi kafane koji odbije da usluži mušteriju samo zato što je ovaj (dakle mušterija, a ne gazda) gej?


To sam se i ja pitala. U ovom zakonu kazu da je diskriminacija samo odbijanje pruzanja javnih usluga (znaci ne mogu da odbiju da ti prodaju vodu i struju zato sto si gej, ali po logici stvari mogu da odbiju da ti prodaju koka kolu ili uslugu vrsenja nekog crkvenog rituala.)

Ali:

Po Zakonu o zastiti potrosaca, prekrsaj je ako prodavac robe ili usluge
"odbije da potrošaču proda proizvod koji je izložen ili na drugi način pripremljen za prodaju ili odbije pružanje usluge koja se može obaviti ukoliko to nije u suprotnosti sa drugim propisom ili opšteprihvaćenim poslovnim običajima (član 16. tačka 1)"

Tako da je to mozda zakon koji crkve treba da menjaju, a ne zakon o diskriminaciji, u kome se pruzanje ove vrste usluga uopste ne pominje.


Ne verujem da bi sveštenici mogli da dođu pod udar Zakona o zastiti potrosaca, jer se ono što oni pružaju u crkvama ne smtatra uslugom. Da je tako plaćali bi PDV:))
chobanica chobanica 19:36 07.03.2009

Re: svadba

Evo sad sam bas procitala i Zakon o crkvama i verskim zajednicama... kaze

"Prilikom obavljanja delatnosti i obezbeđivanja prihoda u skladu sa ovim zakonom crkve i verske zajednice mogu biti potpuno ili delimično oslobođene poreskih i drugih obaveza, u skladu sa zakonima kojima se uvodi odgovarajući javni prihod.

Fizička i pravna lica koja daju priloge i poklone crkvama i verskim zajednicama mogu biti oslobođena odgovarajućih poreskih obaveza, u skladu sa zakonima kojima se uvodi odgovarajući javni prihod."

Znaci moguce je snizavanje i oslobadjanje od poreza, ako drzava tako odluci, kao i u ostalim delatnostima uostalom. Mogu da ukinu porez na bebi opremu, na primer. A ne moraju, ni u jednom ni u drugom slucaju, nego odlucuju po sopstvenom nahodjenju.
Exitus Letalis Exitus Letalis 20:15 07.03.2009

Re: svadba

Znaci moguce je snizavanje i oslobadjanje od poreza

ne daju niti moraju da daju fiskalne račune.
a ovde vidim kod mene u blizini zatvorili jednu radnju jer nije izdala fiskalni račun.
bez naknade drže u državnim školama veronauku.
sve na račun poreskih obveznika, to jest nas građana.
može im se.
al ne daj bože da oslobode, što kažeš, porez na dečiju opremu, da stave na listu neophodne lekove...
to ne može....
libro libro 18:30 07.03.2009

BEZ UZBUDJIVANJA

Ne uzbudjujmo se! Ko više mari za to šta kaže crkva?
I ateisti i religiozni odavna znaju da crkva nezna istinu o životu.
Sveštenici lupaju svoje prazne talambase!
Kada bi bolje i više znali drugačije bi pričali.
sveti_gral sveti_gral 08:09 09.03.2009

Re: BEZ UZBUDJIVANJA

Ne uzbudjujmo se! Ko više mari za to šta kaže crkva?

Nije problem crkva, no to što su vlada i Ken izgubili kompas pa stavili prst u oko svima. Eno, baš ih pozdravljaju iz Strazbura pa još za sredu najavljuju izveštaj o Srbiji.
soylentgreen soylentgreen 22:01 07.03.2009

Ideja: Kosovo gay pride!

Da kosovski politicari (hint: ne oni koji primaju platu u dinarima) imaju malo mozga, sve pare iz PR budzeta za 2009-tu bi momentalno stavili u organizovanje velike gay pride parade u Pristini. To bi Srbiju spustilo nekoliko stepenica dole i vise ucinilo za nezavisnost Kosova nego Bondsteel.

Da imaju mozga. Politicari.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana