Dan jedanaesti: Dokle više ?

Goran Miletic RSS / 15.03.2009. u 01:48

Kuca istine
Kuca istine
Sem Kurira koji se takmiči sa samim sobom i koji je danas imao naslovnu stranu sa naslovom "NAPRED, PEDERI", SPC je nastavio sa aktivnostima i vidi se da su veoma dobro naučili lekciju od prošli put. Sada nisu čekali 10 dana i odmah su na sajtovima osvanule NOVE primedbe pod naslovom "KONCENTRISANI predlog tradicionalnih Crkava i verskih zajednica za izmenu novog predloga Zakona o zabrani diskriminacije". Ovde bi bilo dosadno pobijati deo po deo tog "koncentrisanog papira", ali za ovu priliku ću se fokusirati na nešto što su mnogo puta ponovili ovih dana. 

 Reč je o tome da SPC tvrdi da seksualna orijentacija ne postoji u pravnim sistemima drugih zemalja a ni Srbije. Što se tiče Srbije treba samo pročitati Zakon o radiodifuziji, Zakon o javnom informisanju, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o radu itd Gle čuda, svuda ima zabrane diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije.

SPC i ekipa u svom "koncentratu" od danas kažu: "Слобода изражавања сексуалне оријентације није гаранција једнакости.Та слобода није никоме гарантована, она у правном поретку Србије не постоји, нити постоји у међународним уговорима, нити у правним поретцима САД, Немачке, Француске, Хрватске. " Što se tiče međunarodnih ugovora, za nas je najrelevantnija Evropska konvencija o ljudskim pravima i tačno je da tamo nema eksplicitno pomenute seksualne orijentacije, ali od 1981. godine pa do danas Evropski sud je tumačeci konvenciju pružao zaštitu u slučajevima koji se tiču seksualne orijentacije u stotinama/hiljadama slučajeva. A evo pregleda po zemljama:

Napomena: Zbog brzine, moguće je da je kod neke zemlje došlo do nenamerne nepreciznostiKRATAK PREGLED

POSTOJANJA ZAKONA PROTIV DISKRIMINACIJE I
DISKRIMINACIJE PO OSNOVU SEKSUALNE ORIJENTACIJE U EVROPI

Albanija: Zakon protiv diskriminacije pripremljen, javna rasprava, zabranjuje, uključena seksualna orijentacija, usvajanje se očekuje 2009.

Bosna i Hercegovina: Zakon protiv diskriminacije podržan od strane Komisije za ljudska prava oba doma Parlamenta BiH, uključuje seksualnu orijentaciju, usvajanje se očekuje 2009.

Austria: Postoji federalni krovni zakon, 6 od 9 članica imaju svoje zakone gde se seksualna orijentacija navodi eksplicitno. Zbog presude Evropskog suda (Karner protiv Austrije) istopolni parovi imaju ista prava na vanbračnu zajednicu. Vlada je objavila da će usvojiti zakon o partnerstvima u jesen 2009, a koji će stupiti na snagu 1. januara 2010.

Belgija: istopolne zajednice, usvajanje dece, zabrana diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije na osnovu Zakona protiv diskriminacije koji je donet 2003.

Bugarska: Zakon protiv diskriminacije, jedan od najboljih u Evropi, zabranjuje diskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije, stupio na snagu 2004. godine.

Hrvatska: Zakon o sprečavanju diskriminacije je usvojen 2008, uključuje seksualnu orijentaciju. Pored toga postoji još 10 zakona u kojima se zabranjuje diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije.

Kipar: Od 2004 primenjuje direktno Direktivu EU o jednakom tretmanu u zapošljavanju. Nema opšteg antidiskriminacionog zakona

Češka: Seksualna orijentacija je prepoznata u zakonima, ali nema opšteg zakona. Vanbračna zajednica je priznata i za osobe istog pola od 2001. godine, a 2006. je bio usvojen i zakon o građanskim unijama, koji je Predsednik odbio da potpiše pa nije stupio na snagu.

Danska: Seksualna orijentacija se nalazi u svim bitnijim zakonima, Danska je prva zemlja koja je priznala istopolne zajednice (1989). Usvajanje dece je takođe moguće prema zakonu.

Estonija: Zakon protiv diskriminacije je ušao u parlamentarnu proceduru tokom 2008. godine i nema protivljenja usvajanje. Seksualna orijentacija se nalazi u zakonu i pokriva sve oblasti.

Finska: Zakon protiv diskriminacije je usvojen 2004. godine i pokriva sve oblike diskriminacije, uključujući i seksualnu orijentaciju, a registrovane istopolne zajednice su moguće prema zakonu od 2001. godine. Zabrana diskriminacije zbog transeksualnosti je deo Zakona o ravnopravnosti polova, usvojenog 2005. godine

Francuska: Seksualna orijentacija je navedena samo u posebnim zakonima npr. Zakon o radu (1985) kojim je diskriminacija po ovom osnovu zabranjena. Pakt o građanskoj solidarnosti iz 1999. godine omogućuje ista prava heteroseksualnim parovima i istopolnim parovima. Prava iz ovog zakona najviše podsećaju na našu vanbračnu zajednicu.

Gruzija: Nema opšteg antidiskriminacionog zakona, ali pravni sistem prepoznaje seksualnu orijentaciju npr. Zakon o radu (2000)

Linhenštajn: Zakon protiv diskriminacije je trenutno u proceduri.

Nemačka: Zakon protiv diskriminacije postoji od 2006 na federalnom nivou, a tokom 90-tih je donošen u nekoliko članica. Sem seksualne orijentacije, Nemačka je prva počela da prepoznaje „rodni identitet" i da insistira da se oba termina nađu u osnivačkim aktima EU. Moguće je registrovano partnerstvo za osobe istog pola, ali ne i brak. Usvajanje za registrovane zajednice je moguće.

Kosovo: U članu 24 Ustava Kosova, zabranjuje se diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije. Zakon protiv diskriminacije je usvojen 2004. i uključuje sve oblike diskriminacije, kao i seksualnu orijentaciju u svim oblastima.

Norveška: Prva zemlja u svetu koja je počela da zabranjuje diskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije. Brak i usvajanje dece su mogući za hetero i istopolne parove. Od januara 2009, sve prethodno postojeće registrovane zajednice moraće da budu „promenjene u brak" ili će prestati da postoje.

Grčka: Seksualna orijentacija postoji samo u posebnim zakonima npr. Zakon o radu (2005).

Mađarska: Ustavni sud je 2000. godine je prepoznao seksualnu orijentaciju kao „drugi status" iz Ustava Mađarske. Zakon o jednakom tretmanu i promociji jednakih mogućnosti je donet 2003 i zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije u svim oblastima, a seksualnu orijentaciju prepoznaju i svi drugi važni zakoni. Zakon o registrovanim partnerstvima je usvojen 2007. godine i od 1. januara 2009. istopolni parovi se mogu registrovati.

Island: Svi važni zakoni prepoznaju seksualnu orijentaciju, registrovano partnerstvo sa usvajanjem dece je moguće od 1996.

Irska: Zakon o jednakom statusu je donet 2000. godine i uključuje seksualnu orijentaciju u svim sferama, kao i druge oblike diskriminacije. Zakon o građanskim partnerstvima je donet 2008. godine i poslat Parlametnu. Usvajanje se očekuje sredinom 2009. godine.

Italija: Sem zakona o radu nema mnogo drugih antidiskriminacionih zakona na nivou cele zemlje. Međutim, većina regiona je usvojila svoje Zakone protiv diskriminacije koji uključuju seksualnu orijentaciju u svim sferama. Ovi regioni su počeli da usvajaju akte slične Paktu o građanskoj solidarnosti u Francuskoj koji omogućavaju istopolnim zajednicama da se registruju.

Letonija: Seksualna orijentacija postoji u Zakonu o radu (2006) i Predsednik je odbio da potpiše zakon ukoliko se ona ne unese. Letonija je najsporija država u EU po ovom pitanju.

Litvanija: Zakon o jednakom tretmanu (2005) zabranjuje sve forme diskriminacije, predviđa mehanizme i uključuje seksualnu orijentaciju po svim osnovama.

Luksemburg: Postoji zakon protiv diskriminacije. Moguća su registrovana partnerstva za osobe istog pola.

Makedonija: Zakon je pripremljen i vodi se javna rasprava. Seksualna orijentacija je uključena.

Malta: Zaštita po osnovu seksualne orijentacije samo u Zakonu o radu.

Moldavija: Zakon protiv diskriminacije je završen u saradnji sa OSCE i javna rasprava je počela krajem 2008. godine. Seksualna orijentacija i rodni identitet su uključeni i nema negativnih reakcija.

Crna Gora: Zakon protiv diskriminacije koji uključuje seksualnu orijentaciju je završen 2008. godine od strane ekspertske grupe. Javna rasprava je počela i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava podržava usvajanje zakona.

Holandija: Zakon o jednakim pravima (1993) zabranjuje diskriminaciju po svim osnovama, uključujući i seksualnu orijentaciju. Od 2001. godine mogući su brakovi i usvajanje dece.

Poljska: Zakon o jednakom tretmanu se priprema od strane Ministarstva rada i pokriva seksualnu orijentaciju u svim sferama života. Zakon je u pripremi od 2007. godine i očekuje se da nacrt bude usvojen od strane Vlade ove godine.

Portugal: Seksualna orijentacija se nalazi u Ustavu od 2004. godine. Od 2001. godine je moguće sklopiti registrovano partnerstvo, a najavljeno je donošenje zakona kojim će se legalizovati istopolni brakovi (najava Vlade iz decembra 2008).

Rumunija: Zakon protiv diskriminacije donet 2000. godine i uključuje seksualnu orijentaciju u svim sferama. Zakon je ocenjen kao jedan od najboljih u Evropi.

Rusija: Nema zakona protiv diskriminacije.

Slovačka: Opšti Zakon protiv diskriminacije je donet 2004. godine i predviđa seksualnu orijentaciju u svim oblastima.

Slovenija: Donela je ogroman broj različitih zakona posle 1998. godine u kojima se uvek pominje seksualna orijentacija. Novi zakon iz 2006. godine omogućava istopolnim parovima registrovano partnerstvo.

Španija: Seksualna orijentacija je uključena u nekoliko zakona. Brak i usvajanje dece su mogući za osobe istog pola od 2007. godine

Švedska: Seksualna orijentacija je u Ustavu i u svim bitnim zakonima. Moguća su registrovana partnerstva i usvajanja dece od 1995. godine, a od 1. maja 2009. godine i brak osoba istog pola.

Švajcarska: Zakon protiv diskriminacije koji uključuje seksualnu orijentaciju postoji. Od 2007. godine su moguća registrovana partnerstva za osobe istog pola.

Turska: Nema zakonske zaštite.

Ukrajina: Nema zakona protiv diskriminacije niti drugih zakona koji pominju seksualnu orijentaciju.

Ujedinjeno Kraljevstvo: Zakon o jednakosti iz 2006, zabranjuje svaku diskriminaciju po osnovu seksualne orijentacije i važi u celom Ujedinjenom Kraljevstvu. Doneseni su i podzakonski akti koji se tiču isključivo seksualne orijentacije. Registrovano partnerstvo moguće od 2005.

 

 

AtačmentiKomentari (16)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

loader loader 03:26 15.03.2009

Pravo i Drugo Pravo

Ona ekipa ima pravo da se, ako joj je to potreba, spaja u kakvim god hoće brakovima,
a crkve imaju pravo da, ako žele, komentarišu pojave na ovom svetu.
Samo je važno da jedni drugima ne ometaju pravo na egzistenciju.
Exitus Letalis Exitus Letalis 08:41 15.03.2009

češka

Češka: Seksualna orijentacija je prepoznata u zakonima, ali nema opšteg zakona. Vanbračna zajednica je priznata i za osobe istog pola od 2001. godine, a 2006. je bio usvojen i zakon o građanskim unijama, koji je Predsednik odbio da potpiše pa nije stupio na snagu.


zastarela informacija.
zakon usvojen.
kao i istopolni brakovi.
Goran Miletic Goran Miletic 13:17 15.03.2009

Re: češka

Exitus Letalis
Češka: Seksualna orijentacija je prepoznata u zakonima, ali nema opšteg zakona. Vanbračna zajednica je priznata i za osobe istog pola od 2001. godine, a 2006. je bio usvojen i zakon o građanskim unijama, koji je Predsednik odbio da potpiše pa nije stupio na snagu.


zastarela informacija.
zakon usvojen.
kao i istopolni brakovi.


hvala!
oort oort 09:41 15.03.2009

ne razumem

kažu svetska istraživanja, svaki sedmi čovek na planeti je - kurirskim rečnikom - peder. valjda je tako i u srbiji. spc prenosi statistički zavod srbije koji kaže da svaki dvadeseti čovek u srbiji nije vernik. dakle dva od tri pedera su vernici. te ljude - svoje ljude - tradicionalne verske zajednice žele da uguraju u živo blato samo-stida. ne vredi, ne razumem zašto.
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 19:00 15.03.2009

Re: ne razumem

kažu svetska istraživanja, svaki sedmi čovek na planeti je - kurirskim rečnikom - peder. valjda je tako i u srbiji. spc prenosi statistički zavod srbije koji kaže da svaki dvadeseti čovek u srbiji nije vernik. dakle dva od tri pedera su vernici. te ljude - svoje ljude - tradicionalne verske zajednice žele da uguraju u živo blato samo-stida. ne vredi, ne razumem zašto.


Ne razumeju oni statistiku, morali bi da koriste arapske brojeve za to pa bi se tako odrekli svoje 'svetosavske vere'.
oort oort 20:54 15.03.2009

Re: ne razumem

ima tu još što ne razumem: za religije je homoseksualnost bolest. zamislimo da je tako. ode gej kod doktora i kaže mu "izleči me doktore", doktor kaže po preporukama SZO "beži bre kući nisi bolestan". šta onda? jedini izlaz je da čovek kaže "ok, bolestan sam ali medicina nema lek, pa se onda doktori foliraju to kao nije bolest". dakle sa te tačke gledišta homoseksualac je neizlečivo bolestan. dakle ljude sa neizlečivom bolešću (sa tačke gledišta crkve) religije satanizuju. ko je sledeći, ljudi sa kancerom?
alpeot alpeot 21:17 15.03.2009

Re: ne razumem

oort
ima tu još što ne razumem: za religije je homoseksualnost bolest. zamislimo da je tako. ode gej kod doktora i kaže mu "izleči me doktore", doktor kaže po preporukama SZO "beži bre kući nisi bolestan". šta onda? jedini izlaz je da čovek kaže "ok, bolestan sam ali medicina nema lek, pa se onda doktori foliraju to kao nije bolest". dakle sa te tačke gledišta homoseksualac je neizlečivo bolestan. dakle ljude sa neizlečivom bolešću (sa tačke gledišta crkve) religije satanizuju. ko je sledeći, ljudi sa kancerom?


Oorte, za religije je homoseksualnost "bolest" u njihovom domenu definisanosti: kao sto crkva epilepsiju leci egzorcizmom, a ne pregledom i tretmanom kod neurologa, slican je slucaj i sa homoseksualnoscu (dakle, za njih je to verska bolest, koja se iskljucivo "leci" isterivanjem djavola). Znaju popovi veoma dobro da njihove definicije bolesti ne vrede ni pisljiva boba.
Lektorka Lektorka 09:56 15.03.2009

svaka tebi čast

na istrajnosti kojom ovde izveštavaš o svemu, i na energiji.

biće ovo prava mukotrpna istorija donošenja jednog zakona u srbiji.

poz & prep
moderator012 moderator012 11:35 15.03.2009

Obavestenje

Moderacija je obrisala nekoliko komentara koji temu teksta "odvlace" ka pitanju Kosova, sto nije tema bloga, u kojima je bilo i medjusobnog vredjanja, kao i diskvalifikacije autora teksta.
Goran Miletic Goran Miletic 13:19 15.03.2009

Re: Obavestenje

Moderacija je obrisala nekoliko komentara koji temu teksta "odvlace" ka pitanju Kosova, sto nije tema bloga, u kojima je bilo i medjusobnog vredjanja, kao i diskvalifikacije autora teksta.


Hvala..

Nije valjda nekom zasmetalo sto je na listi i Kosovo?
Exitus Letalis Exitus Letalis 14:15 15.03.2009

Re: Obavestenje

Nije valjda nekom zasmetalo sto je na listi i Kosovo?

ma gde bre!
Goran Miletic Goran Miletic 22:59 15.03.2009

Re: Obavestenje

Exitus Letalis
Nije valjda nekom zasmetalo sto je na listi i Kosovo?

ma gde bre!


Sta da radim kad su ljudi odavno doneli tamo i zakon i uneli konkretno s. orijentaciju u Ustav.

Inace, prosle godine je taj zakon primenjen kada su policija i hitna pomoc tamo diskriminisali jednog momka iz tog razloga...
Exitus Letalis Exitus Letalis 23:07 15.03.2009

Re: Obavestenje

Inace, prosle godine je taj zakon primenjen kada su policija i hitna pomoc tamo diskriminisali jednog momka iz tog razloga...

gledala sam utisak nedelje.
koja je majka rodila onog marka karadžića?!?!
svaka mu čast.
marka karadžića za premijera il bar za ministra prosvete.

p.s. slušam ga danima. zbija je sjajan.
da je više takvih...
adam weisphaut adam weisphaut 11:38 15.03.2009

Moram da priznam da

Reč je o tome da SPC tvrdi da seksualna orijentacija ne postoji u pravnim sistemima drugih zemalja a ni Srbije

da je "moralni stožer", prilično dosledan u upornom i bezočnom laganju...
Artur Dent Artur Dent 11:39 16.03.2009

Re: Moram da priznam da

adam weisphaut
Reč je o tome da SPC tvrdi da seksualna orijentacija ne postoji u pravnim sistemima drugih zemalja a ni Srbijeda je "moralni stožer", prilično dosledan u upornom i bezočnom laganju...

Tako ti je to, u biznisu sa ljudskim dusama je velika konkurencija, ne bi nikakve parice napravili da obracaju paznju na sitnice kao sto su pravda, istina...
ElectricDreams ElectricDreams 20:19 15.03.2009

Brisanje

Je l' ovde malo palo brisanje?
Ako već brišete, ne morate baš celu diskusiju od početka... imajte meru!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana