Energetske laži i paralaži

Zorana Z. Mihajlović Milanović RSS / 21.03.2009. u 17:43

Koliko vam se puta desilo, da čitajući intervju nekog od zvaničnika uvidite da ste to već negde čuli, pročatali, videli..? Ako se posmatra sektor energetike u poslednjih gotovo devet godina, utisak već viđenog je očigledan. Koliko god ministara je dobilo mogućnost da vodi ovaj sektor a bilo ih je više od šest, sa svakim je ovaj osećaj samo snažniji.
Aktuelni ministar nedavno je propagirao bogatstvo Srbije u uljnim škriljcima (iz kojih se dobija sintetička domaća nafta). Ne bi bilo čudno, da isti ministar samo pre par meseci nije aminovao ugovor o kupoprodaji NISa, kojim je prodato pravo na eksploataciju nafte iz domaćih izvora! Bilansne rezerve domaće nafte u Srbiji su procenjene za još najmanje 30tak godina, a geološke mnogo više. Domaća nafta čini danas 20% srpske potrošnje, dobrog je kvaliteta, sa malim procentom sumpora. Ministar reče „nismo prodali domaću naftu već smo prodali većinski pravo na eksploataciju!".
Kakva god igra reči bila, realno Srbija neće moći da u narednoj deceniji istražuje i eksploataše domaću naftu za svoje potrebe, jer joj to pravo više ne pripada.
Ni jedna zemlja na svetu koja brine o energetskoj bezbednosti ne bi napravila ovakva potez. Može se desiti da napravi strateško partnerstvo, ali sa ciljem da partnera obaveže da ulaže u istraživanje, i nove tehnologije. Na žalost ni to nije urađeno sa srpske strane. Oni koji su se bavili 365-dnevnim pregovaranjem sa ruskim partnerom su unazadili naftnu privredu u narednih 20 godina i direktno smanjili energetsku bezbednost zemlje. Koja država na svetu bi većinski „dala" domaće izvore, ukoliko podaci jasno kažu da je samo uvoz nafte za četiri godine (2008/2002) povećan za 32%, derivata za 13,6 puta, kao i da je finalna potrošnja nafte povećana 23%, sa projekcijom da rast do 2015.godine bude još 18%!
Što se uljnih škriljaca tiče, njihova eksploatacija može doneti dobro, ali treba znati da je isplativost moguća tek kada je cena sirove nafte preko 100 US$/bbl, što će se u nekom budućem periodu sigurno i desiti. Aleksinački basen je njima bogat, sa procenom na 1,4 do 2 mlrd tona, iz čega je preradom moguće dobiti oko 200 mil t sintetičke nafte. Ne treba zaboraviti da je Srbija nekada imala jasne vizije razvoja, pa je na primer 1952.godine oformila preduzeće koje se bavilo istraživanjem škriljaca na ovim prostorima.
Međutim, ima li iskrene volje da se razvija ova tehnologija, i da se Srbija pripremi za energetske nestašice kojih će u budućnosti biti?, Ili je ovo najava da će u najboljem slučaju putem koncesije, a verovatnije po oprobanom receptu „Ja tebi, Ti meni" ova nalazišta, odnosno „pravo na njihove iskorišćenje" biti prodati ?, Da li je moguće da nam Ministar poručuje da ćemo „izvoziti sintetičku naftu" a da još nismo ni zaboravili kako je poklonjena potencijalna bilansirana sirova domaća nafta?
Pored ovakvih iskoraka onih koji upravljaju sektorom, značajna tema jesu cene energije, posebno električne.
Svakako Deža vi, jeste da ni jedan ministar od 2000. godine nije ni u pokušaju krenuo u godišnje plansko definisanje/projektovanje kretanja cena energije i energenata. Dugi niz godina aktuelni ili prethodni ministri energetike su uglavnom „lelujali kao senke" u svojim izjavama na ovu temu. Na početku mandata, uglavnom ljutito poručuju da se cena neće menjati, potom da ona treba da je realna, a onda da bez viših cena neće biti investicija, i/ili će biti ugrožena stabilnost napajanja potošača. U prevodu - ako cene ne porastu, biće restrikcija.
Tako se cena električne energije u Srbiji menja ad hoc, kad se nekom smrači, kad se završe ili kada su relativno blizu izbori, pa postoji potreba za novcem, ili kada nekim drugim interesima viša cena može da posluži ..ali najamnje za ono za šta cena i služi - da delom, ali samo delom omogući akumulaciju elektroenergetskog sektora. Ova priča, koja nikako da bude već jednom ispričana se zaista može smatrati „paramnezijom" što reče Frojd, jer ova stalno nova a u stvari stara tema, pravi utisak koji nas vraća na zaboravljene i potisnute osećaje postojanja partijske države.
Istina je jedna, i uglavnom vrlo prosta.
EPS je od 2000. godine dobio što u vidu donacija, mekih kredita, i ostalih kredita preko 1,2mlrd evra. Na dalje, cena električne energije je paralelno porasla za preko 630%!!!. Rezultat je bio gubitak u poslovanju EPSa, koji je samo u 2007.godini iznosio preko jedne milijarde evra!
EPS je neefikasan, korumpiran monopolista, pa svako pominjanje cena električne energije kao jedinog instrumenta podizanja njegove zainteresovanosti za investiranje u nove objekte i sl, nije ništa drugo nego „mračna strana Meseca". Nije poznato koja je to visina cene koja može biti dovoljna za apetit jednog monopoliste. I ne samo u Srbiji, već gde god da monopolisti postoje. Ovako uređen, i politički organizovan EPS može rezultirati samo povećanjem stepena korupcije, a ne podizanjem njegove konkurentnosti.
Predsednik Saveta Regulatorne agencije za energetiku (kao i ostale agencije, sastavljenom po političkom ključu, aminovanom u Parlamentu) izjavljuje da „trenutna cena električne energije u Srbiji ne omogućava uredno snabdevanje potrošača u narednim godinama". Ne samo da nije tačna izjava, već je tema promašena.
Zna se čime treba da se bavi ova Agencija i njen predsednik - u ovom slučaju, pre svega utvrđivanjem realnosti prikazanih troškova i drugih smernica kojima EPS želi opravdati svoj predlog za podizanjem cena. Dodatno, kvarovi, i ispadi u elektroenergetskom sektoru, situacije u kojima trećina Srbije ostane bez struje, nepostojanje jasnih kriterijuma utvrđivanja kvaliteta električne energije, nepostojanje novih objekata... rezultat su samo jednog - postojanja monopola-pirane, koji melje i jede sve ispred sebe.
Interesantno je da, nema ministra za ovih osam godina koji nije izjavio da je viša cena električne energije potrebna radi novih investicija. "..Poskupljenje je bilo neophodno, kako bi se obezbedila sigurnost snabdevanja..Trebalo je da bude i veće da sam se ja pitao" (maj 2007.g, ex ministar rudarstva i energetike Srbije, R.Naumov).
Da je briga o snabdevanju potrošača zaista i postojala, danas ne bi bili bez i jednog novog objekta, ako ne završenog onda bar u realizaciji. Umesto toga, građani i privreda Srbije osam godina su finansirali gubitke EPSa i korupciju u njemu!
Neverovatno je prebacivanje odgovornosti, ili gotovo hermetička zatvorenost ovog preduzeća. Konačnim pokretanjem postupka (početak 2009) za izgradnju Te-To Kolubara B (2x350MW, procenjena investiciona vrednost oko 700 mil €), i novog bloka TENT B3 (700MW, procenjena investiciona vrenost oko 1 mlrd €), Elektroprivreda Srbije se u svojim vestima više bavi napadom na medije, umesto da položi račune o razlozima kašnjenja, i načinu svog poslovanja. „Mediji u Srbiji su se na početku postupka za izbor strateških partnera Elektroprivrede Srbije za izgradnju TE Kolubara B i TENT B3 aktivno uključili u izbor strateških partnera EPS-a, baveći se zainteresovanošću određenih elektroenergetskih kompanija za izgradnju tih objekata. Upravni odbor JP EPS upozorava da se medijskim promocijama određenih kompanija može značajno uticati na regularnost cele procedure i naglašava da ceo postupak zahteva potpunu transparentnost, jednak položaj zainteresoavnih kompanija i poštovanje strogo utvrđenih pravila koja važe za sve učesnike u ovom poslu". (Sektor za odnose sa jvnošću, 29.01.2009).
Možda bi saopštenje EPSa bilo logično, da se ne zna da je JP EPS u 2008.godini potpisao Protokol o saradnji sa ruskim InterRao, kojim se predviđa izgradnja hidro i termoelektrana. Dodatno je generalni direktor ove kompanije najavio da je ruska kompanija spremna da investira oko 2 mlrd €; formirane su radne grupe koje rade mesecima na terenu. Zato izjava tadašnjeg direktora EPSa da ova ruska kompanija "ne ostvaruje, niti dobija ikakvu prednost u odnosu na ostale zainteresovane", deluje neozbiljno. Jer kada se u periodu pokretanja postupaka za projekte vredne blizu 2 mlrd € (pomenuta dva termo objekta) dogodi potpisivanje ovakvih protokola onda je to poruka svim invetitorima o pravcima opredeljenosti EPSa, a pre tendera. Srpski rečeno, to je pokušaj privatizacije EPSa "na mala vrata", bez strategije, bez transparentnosti...
Na dalje, da je Srbija poštovala potpisani Ugovor o energetici zemalja Jugoistočne Evrope, pa dozvolila pojavu konkurencije u proizvodnji električne energije, na primer kod obnovljivih izvora, danas bi EPS bio efikasniji, a cena energije realnija. Postojalo bi tržište električne energije, bolji kvalitet isporuke a energetska efikasnost države bi se povećala.
EPS je samo u 2008.godini na uvoz električne energije potrošio 45 mil €. Od vremena kada je ova kompanija izvozila struju (do sredine 80tih godina) puno vremena je prošlo, ali su pouke trebalo da izvuku i današnji EPS i njegovi vlasnici.
Danas, samo iz malih vodotokova Srbija dnevno baca 220 hiljada €, odnosno 80 mil € na godišnjem nivou. Za 80 mil € je bilo moguće instalisati oko 80MW snage iz malih hidroelektrana. Za samo 5,7 godina mogle su biti izgrađene sve male hidroelektrane, na poznatih 860 lokacija. Ne samo da to nije učinjeno, već se električna energija uvozi, sa projekcijom daljeg rasta.
Osnovni razlog jeste postojanje i „pošto poto" čuvanje ovakvog EPSa. Ako se zna sve prethodno, onda je podizanje cena električne energije nemoralno, bar dok se ne dobiju informacije a gde se novac kretao u prethodnim godinama.
Oni koji su odgovorni za ovaj sektor, treba da znaju da svako dalje podizanja cena, a bez ostalih mera i dešavanja jeste Đavolja usluga samom EPSu. Pored naravno socijalnog problema, jer ko će struju da plati, ovo je direktno ruiniranje elektroenergetskog sektora.
EPS na taj način neće postati bolja i uspešnija kompanija. U njemu mnogo toga treba da se menja.
Poznato je da građani i privreda duguju za potrošenu električnu energiju blizu pola milijarde evra, kao što je poznato da se EPS time gotovo hvali. Ovakvi dugovi nisu nastali peko noći, ili u roku od mesec-dva dana. Jedan od osnovnih zadataka ovog preduzeća jeste naplata potraživanja za isporučenu električnu energiju, zbog čega se nameće pitanje da li se to svesno dozvoljava njihov nastanak i rast? Odgovornost za postojanje dugova nije na strani potrošača, već na strani onih koji rukovode i upravljaju EPSom.
Trenutno, realno stanje u ovom sektoru i njegova istorija u proteklih osam godina, na žalost nikako ne odgovaraju medijski izraženim željama i obećanjima bivših i sadašnjih predstavnika političkog establišmenata.
Srbija je mogla biti lider u energetici regiona, ali je tu trku predala, a da se nije pošteno ni oznojila. Da je rešila problem viška zaposlenih, neadekvatne strukture zaposlenih, obezbedila infrastrukturna investiciona ulaganja i povećala nivo tehničko tehnološke opremljenosti, energetski sektor Srbije bi danas bio tranzitni energetski koridor i čvorište regiona.
Zbog toga što nije, Srbija danas treba da razmisli da li će i kako obezbediti zadovoljenje stalno rastućih potreba, i da ozbiljno stavi "prst na čelo" o tome kako, i iz kojih izvora će pokrivati energetsku tražnju za 20tak godina.
Prema tome, dokle god se ne sagleda realno stanje, i tek tada definišu budući koraci sa jasnom kontrolom realizacije, neće biti bolje.
Cene energenata će rasti u najboljem slučaju, a u onom drugom, energije neće biti u dovoljnoj količini, ili ćemo u potpunosti ostati bez nje.

 

 Komentari (63)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:16 21.03.2009

Nego Zorana

Kako tumačite ovo da partneri u NIS-u već jedni druge džepare...

Re: Nego Zorana

@Kako tumačite ovo da partneri u NIS-u već jedni druge džepare.@

Za mene je negativan poslovni rezultat NISa za 2008.godinu samo jos jedan znak koliko je lose imati partijska preduzeca, jer takav rezulat nikako ne bi smeo da se desi. Takodje nije mi jasno a sta radi na primer deo Min.finansija koji treba da se bavi poslovanjem drzavnih preduzeca...
Vrlo je tesko opravdati ovakav finansijski rezultat, a odgovorni su upravo oni koji su godinu dana primali apanaze od po 600 hilj dinara..tj oni koji su upravljali i rukovodili NISom.


ervetor ervetor 22:32 21.03.2009

Re: Nego Zorana

Za mene je negativan poslovni rezultat NISa za 2008.godinu samo jos jedan znak koliko je lose imati partijska preduzeca, jer takav rezulat nikako ne bi smeo da se desi.


Mislim da je iznenadni negativni saldo NIS/a nakon preuzimanja od strane Rusa upravo jos jedan od argumenata koji potvrdjuje gornji tekst u smislu nakaradne odluke protivne energetskoj i svakoj drugoj bezbednosti zemlje. Naime, svakako da ce strani vlasnik na svaki nacin pokusati da prikaze gubitak kako bi na kraju fiskalne godine platio sto manji porez na dobit.
Medjutim, kada se o Rusima radi, onda tu vise nisu u pitanju cak ni pokusaji nego se radi o goloj sili, pri cemu nasa vlast sve vreme glumi neku naklonjenost i navodne pregovore sa Rusima, a sustina je da ih ruska mafija drzi maltene u kucnom pritvoru, i da tu nema bas nesto slobodne volje nasih politicara.
Oni samo glume da su bas tako hteli i odlucili, (kao kralj u Malom Princu koji uzgred uopste nije decija knjiga i preporucujem svim odraslim ljudima da je ponovo procitaju iako je lektira za osnovnu skolu) , a kad god bi nesto pokusali u suprotnom smeru i na svoju ruku, Rusi im samo pokazu da znaju gde im zive deca...
To je samo prvi u nizu ocekivanih poteza ruske strane. A tek nam sledi haos. Covece vreme Mad Max-а dolazi.
Srbija je sahranjena ziva, samo treba da se probudi ovih dana u sanduku i da zapocne sa panicnim grebanjem istog...

Re: Nego Zorana

Oni samo glume da su bas tako hteli i odlucili, (kao kralj u Malom Princu koji uzgred uopste nije decija knjiga i preporucujem svim odraslim ljudima da je ponovo procitaju iako je lektira za osnovnu skolu) , a kad god bi nesto pokusali u suprotnom smeru i na svoju ruku, Rusi im samo pokazu da znaju gde im zive deca...
To je samo prvi u nizu ocekivanih poteza ruske strane. A tek nam sledi haos. Covece vreme Mad Max-а dolazi.
Srbija je sahranjena ziva, samo treba da se probudi ovih dana u sanduku i da zapocne sa panicnim grebanjem istog...

DOZVOLILI SMO, TACNIJE ONI KOJI SU KAO PREGOVARALI... Kada jedna zemlja ima jasnu energetsku politiku, kriterijume..kada zna sta hoce, i kojim putem da ide..onda su ovakve stvari svedene na minimum.
Doctor Wu Doctor Wu 18:25 21.03.2009

Još jednom, Zorana

EPS je samo u 2008.godini na uvoz električne energije potrošio 45 mil €. Od vremena kada je ova kompanija izvozila struju (do sredine 80tih godina) puno vremena je prošlo, ali su pouke trebalo da izvuku i današnji EPS i njegovi vlasnici.
Danas, samo iz malih vodotokova Srbija dnevno baca 220 hiljada €, odnosno 80 mil € na godišnjem nivou. Za 80 mil € je bilo moguće instalisati oko 80MW snage iz malih hidroelektrana. Za samo 5,7 godina mogle su biti izgrađene sve male hidroelektrane, na poznatih 860 lokacija. Ne samo da to nije učinjeno, već se električna energija uvozi, sa projekcijom daljeg rasta.

Kad čovek pročita ovako nešto, a ne pomene se svakodnevno bacanje energije uglja na grejanje ulica (zbog loše termoizolacije)- Srbija više od 50% od svojih 35 milijardi kWh troši na najskuplji mogući način na grejanje i hlađenje slaboizolovanih stanova, odnosno ulica- ne može a da ne stekne utisak da vi ovakvim podilaženjem zavisnosti Srba od struje, zapravo radite za Vuka Hamovića.

Re: Još jednom, Zorana

@Kad čovek pročita ovako nešto, a ne pomene se svakodnevno bacanje energije uglja na grejanje ulica (zbog loše termoizolacije)- Srbija više od 50% od svojih 35 milijardi kWh troši na najskuplji mogući način na grejanje i hlađenje slaboizolovanih stanova, odnosno ulica- ne može a da ne stekne utisak da vi ovakvim podilaženjem zavisnosti Srba od struje, zapravo radite za Vuka Hamovića.@

Tema energetske efikasnosti je samo jedna od tema, i bice i o noj reci...
Jer je ozbiljno pitanje, zasto se u Srbiji ne cini nista realno za podizanje EE, osim sto je ustanovljena Agencija za energetsku efikasnost, a nema niti zakona, niti jasnog nacionalnog plana podizanja EE..

Nisam sigurna da ste dobro razumeli tekst, ali tu sam da pomognem - da li iko moze da kako vi kazete - podilazi zavisnosti Srbije od struje!!! -procitajte jos jednom...
jedno je prica o novim objektima, i konkurenciji...a paralelno sa tim prica o tome zbog cega se struja kao plemenit vid energije trosi na grejanje stanova...
Doctor Wu Doctor Wu 19:25 21.03.2009

Re: Još jednom, Zorana

jedno je prica o novim objektima, i konkurenciji...a paralelno sa tim prica o tome zbog cega se struja kao plemenit vid energije trosi na grejanje stanova...

To nikako ne može biti paralelno. Vi pišete gore o par desetina miliona dolara za 80-ak MW iz hidroelektrana (što je beznačajno za srpski elektroenergetski sistem čija se instalisana procenjuje na oko 9 GW) a ako uzmete u obzir da je proizvodna cena struje u Srbiji oko 5 centi/kWh (što je, sa neefikasnom eksploatacijom uglja, zastarelim kotlovima i dotrajalom dalekovodnom i transformatorskom mrežom verovatno debelo potcenjeno) onda se dolazi do toga da EPS godišnje troši oko milijardu dolara na grejanje ulica na struju. To je razlika u redu veličine! Znači, samo par procenata uštede u grejanju koja se može postići boljom termoizolacijom košta godišnje koliko koštaju te desetine MW novih hidroelektrana o kojima pričate.

Re: Još jednom, Zorana

To je razlika u redu veličine! Znači, samo par procenata uštede u grejanju koja se može postići boljom termoizolacijom košta godišnje koliko koštaju te desetine MW novih hidroelektrana o kojima pričate.

Prvo pitanje termoizolacije nije pitanje kojim EPS treba da se bavi....to je problem naravno svih nas..ali zna se kako se to resava, od postojanje jasnih ciljeva Agencije programa drzave ...to je mnogo sira prica od price EPSa.
drugo, izgradnja, odnosno uopste iskoriscenje obnovljivh izvora energije ma koliko se vama cinilo malo...i beznacajno je od velikog znacaja jer se pojavljuju nezavisni proizvodjaci energije, pojavljuje se konkurencija..trziste...
Doctor Wu Doctor Wu 20:05 21.03.2009

Re: Još jednom, Zorana

Prvo pitanje termoizolacije nije pitanje kojim EPS treba da se bavi....to je problem naravno svih nas..ali zna se kako se to resava, od postojanje jasnih ciljeva Agencije programa drzave ...to je mnogo sira prica od price EPSa.

Pa, čekajte, ako je EPS državna kompanija koja ne može formirati ekonomsku cenu struje na srpskom tržištu onda to postaje i njegova priča ako ni zbog čega drugog a ono zbpg toga jer se time EPS sprečava da svoj proizvod (struju) plasira po povoljnijoj ceni na drugim tržištima (i na taj način smanjuje return na uložena sredstva).

U širem kontekstu, to je ozbiljan društveni problem jer se neki kapital tog društva neogovorno rasipa i prave se ogromni i nenadoknadivi gubici koji su mnogo gori od onoga o čemu vi pišete.
drugo, izgradnja, odnosno uopste iskoriscenje obnovljivh izvora energije ma koliko se vama cinilo malo...i beznacajno je od velikog znacaja jer se pojavljuju nezavisni proizvodjaci energije, pojavljuje se konkurencija..trziste..

Uopšte ne sporim potrebu građenja obnovljivih izvora energije, ali samo mi se čini da je malo glupo pisati o lepoti malih belih mišića u susednoj kući pored ogromne bele slončine koja se razbaškarila posred sobe.

Re: Još jednom, Zorana

Uopšte ne sporim potrebu građenja obnovljivih izvora energije, ali samo mi se čini da je malo glupo pisati o lepoti malih belih mišića u susednoj kući pored ogromne bele slončine koja se razbaškarila posred sobe

....nekad je dovoljan i jedan mali korak......

ervetor ervetor 22:51 21.03.2009

Re: Još jednom, Zorana

Znači, samo par procenata uštede u grejanju koja se može postići boljom termoizolacijom košta godišnje koliko koštaju te desetine MW novih hidroelektrana o kojima pričate.


Naravno.
Ja ponavljam kao imbecil vec 20 godina da mi imamo jedan kretenski kriterijum od strane osovine zla Infostan-Elektrane-grad , Beograd , gde je kao merilo kvaliteta grejanja elektrana ustanovljena zadata temperatura u stanovima a ne utrosena kolicina toplote.
Naime, takvim kriterijumima zapravo se nagradjuju oni koji uopste i nemaju prozore i vrata jer i uz najludju utrosenu energiju oni u stanovima nece imati zadatu temperaturu pa ce jos moci i da eventualno umanje racune za gtrejanje iako su im radijatori bili vreli. Dok se sa druge strane, oni jadnici koji su promenili stolariju a imaju hladne radijatore i moraju da dogrevaju uporno kasiraju pricom da im je u stanu temperatura u granicama propisane iako je dovedena kolicina toplote od gradskih toplana jednaka nuli.
Na taj nacin, grejanje onih koji ga imaju placaju oni koji ga nemaju. Sve to uz povecanu potrosnju struje.
Voleo bih da ovu drzavu pogodi neki grom.
Dakle, ne ovu zemlju, nego ovu drzavu da oduva neka nepogoda... ...ako me iko razume...
sepeo sepeo 23:02 21.03.2009

Re: Još jednom, Zorana

Naime, takvim kriterijumima zapravo se nagradjuju oni koji uopste i nemaju prozore i vrata jer i uz najludju utrosenu energiju oni u stanovima nece imati zadatu temperaturu pa ce jos moci i da eventualno umanje racune za gtrejanje iako su im radijatori bili vreli.


dakle - kalorimetri u svakom stanju, kao i regulatorni ventili, nema druge...
ervetor ervetor 23:54 21.03.2009

Re: Još jednom, Zorana

sepeo
Naime, takvim kriterijumima zapravo se nagradjuju oni koji uopste i nemaju prozore i vrata jer i uz najludju utrosenu energiju oni u stanovima nece imati zadatu temperaturu pa ce jos moci i da eventualno umanje racune za gtrejanje iako su im radijatori bili vreli.


dakle - kalorimetri u svakom stanju, kao i regulatorni ventili, nema druge...Q = m C DT
fireworks fireworks 10:56 22.03.2009

Re: Još jednom, Zorana

ervetor
Dakle, ne ovu zemlju, nego ovu drzavu da oduva neka nepogoda... ...ako me iko razume...

Ја разумем и подржавам.
vericar vericar 18:25 22.03.2009

Re: Još jednom, Zorana

quote=Doctor Wu]jedno je prica o novim objektima, i konkurenciji...a paralelno sa tim prica o tome zbog cega se struja kao plemenit vid energije trosi na grejanje stanova...To nikako ne može biti paralelno. Vi pišete gore o par desetina miliona dolara za 80-ak MW iz hidroelektrana (što je beznačajno za srpski elektroenergetski sistem čija se instalisana procenjuje na oko 9 GW) a ako uzmete u obzir da je proizvodna cena struje u Srbiji oko 5 centi/kWh (što je, sa neefikasnom eksploatacijom uglja, zastarelim kotlovima i dotrajalom dalekovodnom i transformatorskom mrežom verovatno debelo potcenjeno) onda se dolazi do toga da EPS godišnje troši oko milijardu dolara na grejanje ulica na struju. To je razlika u redu veličine! Znači, samo par procenata uštede u grejanju koja se može postići boljom termoizolacijom košta godišnje koliko koštaju te desetine MW novih hidroelektrana o kojima pričate.

To sto vi kazete je tacno, ali evo jos jednog primera rasipnistva: diljem Srbiije, na svim prigradski, i seoskim dzadamani bleste ulicna svetla po celu noc. Kome i cemu? kad bi se ulicna rasveta gasila u recimo u ponoc na tim sporednim putevima gde ni pre toga, a pogotovo posle toga ne prodju ni jedna kola niti ima zive duse, , koliko bi se energije ustedelo....? Ili blesteca svetla na novootvorenoj petlji za obilaznicu na ibarskoj magistrali, ili rasveta od Beograda pa do aerodroma.... koliko bi se tu vati ustedelo.... a na mene urgiraju da gasim sijalice u kuci....
Na izolaciji kuca je mnogo uradjeno, uglavnom od strane samih gradjana jer nije bilo, kao u Evropi, nikakvih podsticaja od strane vlasti da se to uradi. Niti se govori, niti razmislja o alternativnim izvorima energije, koji su cisti i obnovljivi, niti o nestanku suma, jer pored struje, drvo je glavni energent za grejanja.
Pa ipak,mislim da je ovo trol, jer autorka govori o drugoj stvari, u cemu se ja sa njom u potpunosti slazem.m
banem92 banem92 09:50 23.03.2009

Re: Još jednom, Zorana

Zorana Z. Mihajlović Milanović
Prvo pitanje termoizolacije nije pitanje kojim EPS treba da se bavi....to je problem naravno svih nas..ali zna se kako se to resava, od postojanje jasnih ciljeva Agencije programa drzave ...to je mnogo sira prica od price EPSa.


Od negde treba krenuti kada postoji ideja, strategija, cilj, volja, sposobnost, odgovornost, plan, račun. Hajde ovako - neka država subvencioniše cenu štedljivih sijalica, a zakon da ukine mogućnost prodaje klasičnih sijalica za godinu, dve. Eto nama džaba novih elektrana, para za održavanje sistema bez povećanja cene struje.

Višak para preusmeriti u obnovljive izvore energije.

Minimizovati administraciju i ukinuti sve takse i davanja na mini-elektrane, tj. privatne elektrane.

Ukinuti tarifni sistem zeleno-plavo-crveno.

Obnoviti ulično osvetljenje efikasnim sijalicama.

Načiniti EPS profitabilnom (krenuti od sijalica), tako da imam struje za izvoz (pa nek naplate po tim tzv. "evropskim cenama".

Sve je to lako i brzo se isplati samo kad neko hoće to da uradi. Ovako samo sedimo i kukamo, a monopolista sve prebija samo preko viših cena.
audrey92 audrey92 18:28 21.03.2009

rodjaci i partija

Da je rešila problem viška zaposlenih, neadekvatne strukture zaposlenih...


Imam osecaj da pola Srbije radi preko veze u drzavnom sektoru, a druga polovina ih finansira, do skapavanja od gladi.

Evo samo danasnjih vesti: biolog vlada ministarstvom za kulturu, a o zaposlenima u lokalnoj upravi citam:

"Поред тога, биће уведен и посебан испит за све матичаре. Како је велики број њих са неодговарајућом стручном спремом, предвиђено је да они положе одређен испит како би стекли одговарајуће звање за овај рад и до пензије ће моћи да остану на својим радним местима – рекао је министар Марковић."

Zapravo je cudo da u Srbiji uopste ista funkcionise.

Re: rodjaci i partija

Imam osecaj da pola Srbije radi preko veze u drzavnom sektoru, a druga polovina ih finansira, do skapavanja od gladi

Upravo sam mislila na takvu vrstu neadekvatne strukture... jer mi sa svakom promenom vlasti imamo hrpu novih direktora, pomocnika, sefova, i na dalje.... svi oni ostaju samo na drugim mestima...i kada bi bili adekvatne strucnosti..pa nekako....ali uglavnom nisu.. Oni koji su strucni i iskusni..odlaze ili su otisli.. Pa tako ne cudi nacin poslovanja i rezultati preduzeca..
ervetor ervetor 16:22 22.03.2009

Re: rodjaci i partija

Imam osecaj da pola Srbije radi preko veze u drzavnom sektoru, a druga polovina ih finansira, do skapavanja od gladi.


Upravo tako.
Do poslednje moguce imovine koju mogu da zaplene...
sentinel26 sentinel26 18:29 21.03.2009

Nabuko

Ako imate vremena molio bih za jedan kraći komentar oko projekta "Nabuko" koji je EU uvrstila u prioritete a čini mi se da je i trasa već precizirana - Turska - Bugarska - Rumunija - Madjarska - ... dalje ostale članice EU.

Primetno je uznemirenje u Rusiji, ja bih rekao blizu panike.
niki m niki m 18:42 21.03.2009

Re: Nabuko

Primetno je uznemirenje u Rusiji, ja bih rekao blizu panike.


Jel ta panika knjizevna ili istorijska kategorija?
sepeo sepeo 18:43 21.03.2009

Re: Nabuko

Trasa Nabuka je poodavno poznata. Problem s Nabukom je to sto nisu obezbedjene dovoljne kolicine gasa koje bi se tim gasovodom transportovale...
leopold_lady leopold_lady 18:49 21.03.2009

Nabuko ili Južni tok ....

po tvom mišljenju šta je bolje i isplativije za Srbiju ?

Kao i Banatski Dvor (e,stvarno ću jednog dana nadrljati zbog njega,ali moram da pitam) .... Ima li šanse da se to završi - ne na vreme,već uopšte ....... Zbog raznoraznih poltičkih igara ......

Re: Nabuko ili Južni tok ....

Ako imate vremena molio bih za jedan kraći komentar oko projekta "Nabuko" koji je EU uvrstila u prioritete a čini mi se da je i trasa već precizirana - Turska - Bugarska - Rumunija - Madjarska - ... dalje ostale članice EU.

Kroz Evropu ce svako proci jedan gasovod, i tu se svi slazemo. Nabucco ili J.tok? I jedan i drugi jesu od velikog znacaja i za Rusiju i za EU. S tim sto je za EU mnogo znacajniji Severni tok, jer time Nemacka kao najveci potrosac ruskog gasa postaje potpuno energetski sigurna..sto ovako nije jer joj gas prolazi i kroz Poljsku... Sam Nabucco ima problem izvora gasa, a sam J.tok svoje ekonomske ispaltivosti. Dogovora mora biti. Jer sta god mi mislisli uzajamna zavisnost Eu i Rusije je visoka, i one se na kraju dogovaraju..
Sto se Srbije tice, ona je na konto J.toka...dala i naftu i gas, a da jos uvek ne zna ni kako ce obezbediti sigurnost oko gasa, jer B.Dvor tesko da ce biti gotov..u skorije vreme. A i zasto bi?
Srbija ga je predala Rusima, a oni su lepo dogovorili regionalno skladiste sa Madjarima..te tako nemaju neki interes da B.Dvor zavrsavaju..
leopold_lady leopold_lady 19:14 21.03.2009

Re: Nabuko ili Južni tok ....

Sto se Srbije tice, ona je na konto J.toka...dala i naftu i gas, a da jos uvek ne zna ni kako ce obezbediti sigurnost oko gasa, jer B.Dvor tesko da ce biti gotov..u skorije vreme. A i zasto bi?
Srbija ga je predala Rusima, a oni su lepo dogovorili regionalno skladiste sa Madjarima..te tako nemaju neki interes da B.Dvor zavrsavaju


To me je zanimalo .... Tako sam i mislila .... Hvala
sepeo sepeo 18:54 21.03.2009

Ugalj

Zar je moguce da mi i dalje uzimamo zdravo za gotovo to da se u Srbiji proizvodnja struje u najvecoj meri svodi na przenje uglja u termoelektranama, a da nam se to predstavlja kao najjeftiniji i najisplativiji vid proizvodnje elektricne energije?

Ne mislim tu samo na ekoloshki aspekt cele price, vec na to da se otimanje prirodnih resursa od nase dece i nasih unuka svakako ne moze smatrati najjeftinijim resenjem! Taj isti ugalj koji mi danas eksploatisemo zbog nesposobnosti da investiramo u kapacitete za proizvodnju struje iz drugih izvora u buducnosti bi mogao nasim potomcima da donosi milijarde.

Dakle, strateski gledano, isplativije bi bilo postojece rezerve uglja proglasiti za nacionalno blago i cuvati ih u sto je moguce vecoj meri, a ubrzano investirati u kapacitete za proizvodnju elektricne energije iz hidroelektrana, vetroelektrana, solarnih celija, pa i nuklernih centrala, sto da ne...
adam weisphaut adam weisphaut 19:04 21.03.2009

Ne znam za ostale

Možda bi saopštenje EPSa bilo logično, da se ne zna da je JP EPS u 2008.godini potpisao Protokol o saradnji sa ruskim InterRao, kojim se predviđa izgradnja hidro i termoelektrana. Dodatno je generalni direktor ove kompanije najavio da je ruska kompanija spremna da investira oko 2 mlrd €; formirane su radne grupe koje rade mesecima na terenu. Zato izjava tadašnjeg direktora EPSa da ova ruska kompanija "ne ostvaruje, niti dobija ikakvu prednost u odnosu na ostale zainteresovane", deluje neozbiljno. Jer kada se u periodu pokretanja postupaka za projekte vredne blizu 2 mlrd € (pomenuta dva termo objekta) dogodi potpisivanje ovakvih protokola onda je to poruka svim invetitorima o pravcima opredeljenosti EPSa, a pre tendera. Srpski rečeno, to je pokušaj privatizacije EPSa "na mala vrata", bez strategije, bez transparentnosti..

ali s obzirom na prve rezultate "posla veka"-prodaje NIS-a, meni se ledi krv u žilama od pomisli na sličnu prodaju EPS-a.
soylentgreen soylentgreen 20:32 21.03.2009

vlada bez infrastrukture

Jedan od ozbiljnih problema je nedostatak strucne birokratije u samoj drzavi. Biznis model tekucih partija - sinekure za istaknute, manje istaknute i neistaknute clanove - je doveo do ozbiljnog odliva strucnjaka iz drzavne birokratije. Nece pitomi da rade sa divljima.

Energetska politika ima duzi ciklus od izborne, i upravo zato je neophodna stabilna drzavna strucna birokratija koja prezivljava vlade i vodi dugorocnu energetsku politiku. Naravno, postoji uvek korekcija pravca razvoja, ali 4-godisnji izborni ciklus ne sme da bude primenjen na energetiku.

Zato je Srbija banana republika, zbog amatera gde im nije mesto.

Nista se nece promeniti dok se ne promeni poslovni model vladajucih partija.
skyspoter skyspoter 21:28 21.03.2009

pa ona

Koja država na svetu bi većinski „dala" domaće izvoredrzava koja transparentno prelazi iz socijalizma u globalizam.
Doctor Wu Doctor Wu 21:41 21.03.2009

Re: pa ona

Koja država na svetu bi većinski „dala" domaće izvore

Uh, izvinjavam se, ovo pitanje sam preskočio. UK je, na primer, Nemcima prodala svoj najveći vodovod (Thames Water), Francuzima je u julu prodat British Energy koji predstavlja sve nuklearne generatore u zemlji, aerodromi su prodati Špancima. U čemu je problem s prodavanjem "domaćih" izvora? Ako stranac vidi svoj interes da ulaže i razvija energetsku infrastrukturu neke zemlje i iz toga izvlači profite, zašto ga u tome sprečavati?
adam weisphaut adam weisphaut 21:51 21.03.2009

Re: pa ona

Pa to sve što si nabrojao je prodaja EU kompanija EU kompanijama.
Ja koliko znam mi nismo u nekakvom savezu sa Rusijom niti neko zvanično saopštava takve planove?
niccolo niccolo 21:54 21.03.2009

Re: pa ona

adam weisphaut
Pa to sve što si nabrojao je prodaja EU kompanija EU kompanijama.
Ja koliko znam mi nismo u nekakvom savezu sa Rusijom?

Ekonomski gledano, od kakve je to važnosti?
adam weisphaut adam weisphaut 21:57 21.03.2009

Re: pa ona

Ekonomski gledano, od kakve je to važnosti?

Pa nije li logično da zemlje EU dogovaraju zajedničku energetsku politiku?
Doctor Wu Doctor Wu 22:05 21.03.2009

Re: pa ona

Pa to sve što si nabrojao je prodaja EU kompanija EU kompanijama.

Rusi hoće da kupe stake-ove u UK gasnim kompanijama, Arapi kupuju luke preko kojih se prevozi nafta, Kinezi na 50 godina iznajmljuju luke za prevoz robe. Pored toga, mnoštvo asseta i energetskih i drugih izvora je u rukama fondova kod kojih je jako teško utvrditi poreklo novca: nešto je iz Rusije, nešto iz Singapura, nešto sa Bruneja, nešto iz Saudijske Arabije i Emirata. Rudnike uglja, na primer, može da kupi ko hoće (sećam se da se 1995. pričalo da je Arkan hteo da kupi neki rudnik uglja u Velsu). Treba još?

Engleze savršeno zabole uvo da li lova dolazi iz EU, od Kineza ili Arapa.


niccolo niccolo 22:11 21.03.2009

Re: pa ona

Jeste, ali opet, zašto je to bitno britancima prilikom prodaje "domaćih izvora"? Jedna je stvar imati energetsku politiku, a druga je stvar čiji je profit od jedne energetske kompanije...
adam weisphaut adam weisphaut 22:15 21.03.2009

Re: pa ona

Rusi hoće da kupe stake-ove u UK gasnim kompanijama

Kad kupe, javi, obavezno.
Doctor Wu Doctor Wu 22:21 21.03.2009

Re: pa ona

Kad kupe, javi, obavezno.

Evo ti sa Wikipedijine strane o Deripaski. Nije još gas, ali biće.

In 2006, the Group, which combines automotive assets of Basic Element's Russian Machines Corporation, purchased all the shares of LDV Holdings (producer of light commercial vehicles, the city of Birmingham, Great Britain) from an American fund Sun Capital. The main product of LDV is the light commercial vehicle Maxus. The factory returned to profitability less than a year after the Group had gained control of LDV.

In April 2007, Deripaska acquired 25 percent (€1.05 billion) of the Austrian construction company STRABAG SE, which is owned by Hans-Peter Haselsteiner. STRABAG SE is the sixth largest construction company in Europe.
niccolo niccolo 22:23 21.03.2009

Re: pa ona

STRABAG SE is the sixth largest construction company in Europe.

Inače posluju i u Srbiji...

Re: pa ona

Uh, izvinjavam se, ovo pitanje sam preskočio. UK je, na primer, Nemcima prodala svoj najveći vodovod (Thames Water), Francuzima je u julu prodat British Energy koji predstavlja sve nuklearne generatore u zemlji, aerodromi su prodati Špancima. U čemu je problem s prodavanjem "domaćih" izvora? Ako stranac vidi svoj interes da ulaže i razvija energetsku infrastrukturu neke zemlje i iz toga izvlači profite, zašto ga u tome sprečavati?

Hajde malo da procitate ..pa da pisete. Prvo, vodovod je transportni prenosni sistem..., nuklearni generatori su proizvodni kpaciteti..., aerodorm nije domaci izvor.....nalazista na primer domace nafte su prirodna dobra-izvori koja po novom ugovoru o kupoprodaji NISa su u zapecku, a pravo eksploatacije vecinski pripada strat.partneru.
Nije postojao ni jedan opravdan razlog da Srbija ne bude vecinski vlasnik tog dela NISa, jer bi time bila energetski sigurnija. Apsolutno ni jedan. Ovako ugovorom partner nije nicim obavezan da ulaze bilo u istrazivanje ili razvoj novih nalazista...vec samo u rafinerije. Poptuno sam sigurna da su Britanci obavezali partnera da ulaze u infrastrukturu vodovoda na primer... Srbija nije obavezala GazpromNjeft da se bavi istrazivanjem i eksplaotacijom domace nafte....
Doctor Wu Doctor Wu 22:26 21.03.2009

Re: pa ona

Inače posluju i u Srbiji...

Da, letos je u UK bila velika afera jer su visoki predstavnici obe velike partije letovali s Deripaskom na njegovom brodu, i, izgleda, kamčili neke donacije.
niccolo niccolo 22:27 21.03.2009

Re: pa ona

Da, letos je u UK bila velika afera jer su visoki predstavnici obe velike partije letovali s Deripaskom na njegovom brodu, i, izgleda, kamčili neke donacije.

Ja sam siguran da si oni samo zaljubljenici u nautiku
skyspoter skyspoter 22:28 21.03.2009

Re: pa ona

UK je, na primer, Nemcima prodala svoj najveći vodovod (Thames Water),


Thames Water je kupljen 2006 od Australijanaca. I to samo 20%....

Kasnite Dr Wu.

Re: pa ona

Pa nije li logično da zemlje EU dogovaraju zajedničku energetsku politiku?

Bilo bi logicno, ali je one nemaju. Cak se tome protive, jer im vise odgovara da na bazi gotovo bilateralnih dogovora sa partnerima posebno van EU, definisu svoje korake u nacionalnim energetskim politikama. Posebno ocit primer jeste primer gasne politike zemalja Eu sa Rusijom...
Doctor Wu Doctor Wu 22:32 21.03.2009

Re: pa ona

Hajde malo da procitate ..pa da pisete. Prvo, vodovod je transportni prenosni sistem..., nuklearni generatori su proizvodni kpaciteti..., aerodorm nije domaci izvor.....nalazista na primer domace nafte su prirodna dobra-izvori koja po novom ugovoru o kupoprodaji NISa su u zapecku, a pravo eksploatacije vecinski pripada strat.partneru.
Nije postojao ni jedan opravdan razlog da Srbija ne bude vecinski vlasnik tog dela NISa, jer bi time bila energetski sigurnija. Apsolutno ni jedan. Ovako ugovorom partner nije nicim obavezan da ulaze bilo u istrazivanje ili razvoj novih nalazista...vec samo u rafinerije. Poptuno sam sigurna da su Britanci obavezali partnera da ulaze u infrastrukturu vodovoda na primer... Srbija nije obavezala GazpromNjeft da se bavi istrazivanjem i eksplaotacijom domace nafte....

Zorana, stvarno ste neozbiljni sa ovakvim pisanjem.
Stvarno vas više ne bih zamarao svojim prisustvom.
drug.clan drug.clan 23:39 21.03.2009

Re: pa ona

Doctor Wu
Koja država na svetu bi većinski „dala" domaće izvore

Uh, izvinjavam se, ovo pitanje sam preskočio. UK je, na primer, Nemcima prodala svoj najveći vodovod (Thames Water), Francuzima je u julu prodat British Energy koji predstavlja sve nuklearne generatore u zemlji, aerodromi su prodati Špancima. U čemu je problem s prodavanjem "domaćih" izvora? Ako stranac vidi svoj interes da ulaže i razvija energetsku infrastrukturu neke zemlje i iz toga izvlači profite, zašto ga u tome sprečavati?Samo neodgovorna vlada ovakve strateske objekte daje privatnim kompanijama.

Mislim da ce se posle uzasa nastalog odlukom Tacerke da sve privatizuje u UK desiti isto ono sto se desilo za vreme Klementa Atlia
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 03:14 22.03.2009

Re: pa ona

Doctor Wu

Zorana, stvarno ste neozbiljni sa ovakvim pisanjem.
Stvarno vas više ne bih zamarao svojim prisustvom.

Dottore, preporucujem onaj motor koji radi na nista sto ga mile.drapsin reklamira. To je ipak resenje svih nasih energetskih briga (bar dok se nista ne potrosi)...
antioksidant antioksidant 15:53 23.03.2009

Re: pa ona

Prvo, vodovod je transportni prenosni sistem

prvo lepo je biti pristojan kada se pise (cak i kao savetnik spasioca)

drugo, veci je problem kada se ne kontrolise "transportni sistem" nego proizvodni kapaciteti ili nalazista/prirodni resursi
srkikup srkikup 19:44 23.03.2009

Re: pa ona

STRABAG, odn. bivsi Deripaskin udeo u STRABAG-u, je sada u vlasnistvu jedne velike austrijske banke, kojoj Deripaska nije mogao da vrati dug.
I banka posluje u Srbiji. Za sada...
pozdrav iz Beca
flipper58 flipper58 22:08 21.03.2009

Alpha-Alpha females

Srpsko drustvo je jedino na svetu za koje znam u kojem zene daju sebi "alpha" imena-prezimena.
Double-barrel prezimena ili dvocevna prezimena postoje kod visoko klasnih Engleza na primer.
drug.clan drug.clan 23:53 21.03.2009

o svemu

dobijanje nafte iz skriljca je mozda isplativo po ceni od 100 dolara po barelu ali je taj proces poznat kao jedan od najgorih procesa po zivotnu sredinu. Zagadjenje koje ce nastati proizvodnjom male kolicine nafte srbiju ce kostati vise nego kupovina nafte po znatno vecim cenama od 100 dolara.


Sto se tice monopola EPS-a ja imam pitanje za gospodju Milanovic:
Da li vi znate za jedan slucaj na svetu gde jedna kompanija nema monopol na teritoriji koju pokriva? Elektricna energija nije brasno da se prodaje na trzistu po principu ponude i potraznje i da mu se cena slobodno formira a glavni razlozi za to su nemogucnost skladistenja energije i cinjenica da u ceni struje najvise ucestvuje cena izgradnje elektrane tj capital investment.
Ukoliko zelite da uvedete market i konkurenciju morate da imate proizvodne kapacitete koji znatno prevazilaze potrebu sto dovodi do rasta cene struje jer elektrane ne rade svo vreme i punim kapacitetima. Posto elektrane moraju da povrate investicije cena njihove proizvodnje neumitno raste. Ovo se pokazalo kao tacno u Americi gde se u svim regionima gde je uvedeno trziste cena struje povecala vise nego u regijama gde to nije slucaj. Zbog neisplativosti elektrana koje ne rade punim kapacitetima mnogi vlasnici prodaju te elektrane velikim firmama koje su imale potpuni monopol pre uvodjenja deregulacije i tako iako je trziste zvanicno uvedeno postaju jos veci monopolisti.

Prosto priroda elektricne enrgije, njene proizvodnje i prenosa ne omogucuje uvodjenje efikasnog trzista. Ono sto drzava srbija treba da uradi jeste da odredi realnu cenu struje ne racunajuci troskove EPS-a i da potom natera EPS da prilagodi svoj biznis model ceni i potrebama drzave.
Domazet Domazet 01:12 22.03.2009

Re: o svemu

dobijanje nafte iz skriljca je mozda isplativo po ceni od 100 dolara po barelu ali je taj proces poznat kao jedan od najgorih procesa po zivotnu sredinu. Zagadjenje koje ce nastati proizvodnjom male kolicine nafte srbiju ce kostati vise nego kupovina nafte po znatno vecim cenama od 100 dolara.
Ovo sam i ja hteo da kazem. Pre jedno dvadeeset pet godina imao sam prilike da iz bliza vidim postrojenja za preradu uljanijh shkriljaca. Mislio sam da sam na dnu pakla. Ono sto sam skoro video na TVu o preradi skriljaca u kanadi me je uverilo da ta vrsta pakla nema ideoloskih preedrasuda.

A sto se tice prodaje NISa, mislim da je zauzimanje nekakvog high moral grounda i ponasanje kao da je u tim pregovorima Srbija imala jedan jedini argument u rukama prvo kontrraproduktivno a drugo pomalo smesno. Dok god nafta i gas bili globalno dominantni izvori energije Rusija ce imati monopol nad energetskim trzistem u Evropi. U slucaju siromasnijih evropskih zemalja taj monopol ce verovatno biti apsolutan ili tu negde. I Rusiji nece biti tesko da u svim energetskim dogovorima nametne ono sto hoce. Zato bih preporucio lokalnim energetskim ekspertima (ovo se ne odnosi na Zoranu) da se manu prevodjenja Gorskog Vijenca sa srpskog na maternji i da se late konverzije vodonika ili tako necega. Ako se pokazu kreativni upola onoliko koliko su kreativni kada je Istorija u pitanju mozda im se i posreci da pred kraj zivota dozive propast Carstva Zla...

Re: o svemu

dobijanje nafte iz skriljca je mozda isplativo po ceni od 100 dolara po barelu ali je taj proces poznat kao jedan od najgorih procesa po zivotnu sredinu. Zagadjenje koje ce nastati proizvodnjom male kolicine nafte srbiju ce kostati vise nego kupovina nafte po znatno vecim cenama od 100 dolara.


Sto se tice monopola EPS-a ja imam pitanje za gospodju Milanovic:
Da li vi znate za jedan slucaj na svetu gde jedna kompanija nema monopol na teritoriji koju pokriva? Elektricna energija nije brasno da se prodaje na trzistu po principu ponude i potraznje i da mu se cena slobodno formira a glavni razlozi za to su nemogucnost skladistenja energije i cinjenica da u ceni struje najvise ucestvuje cena izgradnje elektrane tj capital investment.


Danas zivimo u svetu u kojem je energija vrlo deficitarna roba. Vrlo specificna, sto zbog nacina dolaska do nje, sto zbog veoma velike traznje, rasta populacije..Nije cudo sto zemlje koje jesu bogate skriljcima pokusavaju da unaprede tehnologije i koriste ih, jer tako su svakako manje zavisne od uvoza nafte... Malo je neobicno da Srbija daje pravo na eksploataciju svoje domace nafte, a onda prica o skriljcima...Nakaradno
Sto se monopola tice, sigurno je da prirodni monopol poput onoga koji postoji u prenosu dakle na primer Elektromreza Srbije, treba da ostane, a ne da se rascepkava..jer bi sigurno znacilo haos i potencijalne blackoute..Ali Ovakav EPS cini sam sebi cini stetu. Drzava je odlucila da ga ne privatizuje, i to je njeno pravo. Ali nije njeno pravo da onemoguci sve one koji bi da investiraju u na primer proiyvodnju elektricne energije. To je jedini nacin da EPS malo efikasnije posluje. Medjutim, lakse je imati ga ovakvog, dzak bez dna...niti se zna kako, niti se zna kojim putevima novac ide..nije slucajno. ..Vi i ja , svi placamo cenu te neefikasnosti, ....
drug.clan drug.clan 15:16 22.03.2009

Re: o svemu

Zorana Z. Mihajlović Milanović

Danas zivimo u svetu u kojem je energija vrlo deficitarna roba. Vrlo specificna, sto zbog nacina dolaska do nje, sto zbog veoma velike traznje, rasta populacije..Nije cudo sto zemlje koje jesu bogate skriljcima pokusavaju da unaprede tehnologije i koriste ih, jer tako su svakako manje zavisne od uvoza nafte... Malo je neobicno da Srbija daje pravo na eksploataciju svoje domace nafte, a onda prica o skriljcima...Nakaradno
Sto se monopola tice, sigurno je da prirodni monopol poput onoga koji postoji u prenosu dakle na primer Elektromreza Srbije, treba da ostane, a ne da se rascepkava..jer bi sigurno znacilo haos i potencijalne blackoute..Ali Ovakav EPS cini sam sebi cini stetu. Drzava je odlucila da ga ne privatizuje, i to je njeno pravo. Ali nije njeno pravo da onemoguci sve one koji bi da investiraju u na primer proiyvodnju elektricne energije. To je jedini nacin da EPS malo efikasnije posluje. Medjutim, lakse je imati ga ovakvog, dzak bez dna...niti se zna kako, niti se zna kojim putevima novac ide..nije slucajno. ..Vi i ja , svi placamo cenu te neefikasnosti, ....


Ne bi se slozio sa konstatacijom da zivimo u svetu u kojoj je energija deficitarna vec bih rekao da je oblik energije koji je nacesci i na koji smo navikli deficitaran mada se i ovde to moze uzeti sa rezervom. naime zalihe nafte su procenjene na jos najmanje 100 godina a rezerve uglja mogu svetu da daju struju jos duze. Ali ako pogledamo sve oblike zaspolozive energije koje postoje na ovoj planeti moram reci da mi ne koristimo ni 0.01% sto znaci da nije deficitarna.

Za samo jedan sat zemlju pogodi dovoljno energije sa sunca za celu godinu. ta energija se pretvori u toplotnu, energiju vetra, morskih struja itd a veliki deo ostane i u obliku u kome dodje. Osim toga postoje ogromne kolicine energije koje dobijamo iz kretanja nebeskih tela i raspada radioaktivnih materija na zemlji to su energija plime i oseke i geotermalna energija. I umesto da ulazemo u razvoj tehnologije koja ce omoguciti jeftino koriscenje tih izvora i tako za dugo resiti sve energetske probleme koje svet ima mi cemo baciti dragocena sredstva i znanje u skriljac koji ce problem odoziti na 20 godina a istovremeno nas potrovati i zagaditi toliko da se nikada necemo moci oporaviti.


Sto se konkurencije u posao proizvodlje elektricne energije tice vec sam rekao ka da taj princip ne moze da funkcionise jer zahteva da proizvodni kapacitet budu znatno veci od potrebnog sto zbog potpune neiskoricenosti elektrana neumitno dovodi do rasta cena. Ukoliko ja npr. imam elektranu koja radi samo sa polovinom kapaciteta struja koju proizvodim mora bar 30% (u zavisnosti od vste elektrane) da bude veca od optimalne kada bi elektrana radila svo vreme. Jedino elektrane na gas zbog nize cene izgradnje mogu da rade sa manjim kapaciteom bez znacajnog povecanja struje ali je struja dobijena na gas sama po sebi vec znatno skuplja.

Ukoliko pak proizvodni kapaiciteti nisu znatno veci od potrebnih i kompanija sa malim udelom od samo 10% moze ucenjivati sa jako velikim cenama struje jer sistem moze da padne ukoliko neko iskljuci svojih 10% kapaciteta u momentu kada su potrebni. Tako bi ja sa mojom elektranom od samo 500MW mogao da trazim 1 evro za kwh kada je sistemu ta energija preko potrebna, a ukoliko mi ne daju ja iskljucenjem svoje elektrane mogu dovesti do raspada sistema.

Kao neko ko se vec duze vreme bavi deregulacijom opet ponavljam struja nije brasno koje moze da se kupi kada je jeftino pa se uskladisti u silos i potom koristi kada ga nema.
Problem EPS-a se nece resiti privatizacijom kao sto se ni problem naseg pravosudja ne moze resiti privatizacijom. Drzava treba da da do znanja ljudima koji rukovode EPS-om na koju cenu mogu da racunaju, da im kaze da nema davanja para olako i da im zapreti zatvorom ukoliko dodje do pada sistema ili slicnih poremecaja u snadbevanju a koju su posledica loseg rukovodjenja firmom.
Tako mesto direktora EPS -a ne bi vise bilo mesto za koje se svi grabe vec mesto koje bi uzimali samo oni koji mogu da rese probleme.
Domazet Domazet 16:20 22.03.2009

Normalno

Kao neko ko se vec duze vreme bavi deregulacijom opet ponavljam struja nije brasno koje moze da se kupi kada je jeftino pa se uskladisti u silos i potom koristi kada ga nema.
Problem EPS-a se nece resiti privatizacijom kao sto se ni problem naseg pravosudja ne moze resiti privatizacijom. Drzava treba da da do znanja ljudima koji rukovode EPS-om na koju cenu mogu da racunaju, da im kaze da nema davanja para olako i da im zapreti zatvorom ukoliko dodje do pada sistema ili slicnih poremecaja u snadbevanju a koju su posledica loseg rukovodjenja firmom.
Tako mesto direktora EPS -a ne bi vise bilo mesto za koje se svi grabe vec mesto koje bi uzimali samo oni koji mogu da rese probleme.
Dovoljno je samo setiti se Enrona i Kalifornije.

Sto se tice energije sunca, na zalost se jos uvek za izradu jednog solarnog kolektora potrosi vise energije nego sto taj kolektor moze da generise energije u toku svog radnog veka.
drug.clan drug.clan 17:37 22.03.2009

Re: Normalno

Domazet
Kao neko ko se vec duze vreme bavi deregulacijom opet ponavljam struja nije brasno koje moze da se kupi kada je jeftino pa se uskladisti u silos i potom koristi kada ga nema.
Problem EPS-a se nece resiti privatizacijom kao sto se ni problem naseg pravosudja ne moze resiti privatizacijom. Drzava treba da da do znanja ljudima koji rukovode EPS-om na koju cenu mogu da racunaju, da im kaze da nema davanja para olako i da im zapreti zatvorom ukoliko dodje do pada sistema ili slicnih poremecaja u snadbevanju a koju su posledica loseg rukovodjenja firmom.
Tako mesto direktora EPS -a ne bi vise bilo mesto za koje se svi grabe vec mesto koje bi uzimali samo oni koji mogu da rese probleme.


Sto se tice energije sunca, na zalost se jos uvek za izradu jednog solarnog kolektora potrosi vise energije nego sto taj kolektor moze da generise energije u toku svog radnog veka.


To nije tacno, cak ni priblizno. Jedna ozbiljna studija je 2006. godine pokazala da je vreme potrebno da se iz kristalnog solarnog panela dobije energija potrosena na proizvodnju iznosi izmedju jedne i 2.5 godine (u juznoj evropi a izmedju 1,5 i 4 u nemackoj). Danas je to vreme jos krace posto je u medjuvremenu dodatno usavrsena proizvodnja ingota od kojih se seku solarne celije.
Ukoliko se radi o thin film panelima tu je stanje jos bolje jer je biosolar prosle godine dizajnirao podlogu koja se pravi od bio otpada i koja zahteva jos manje energije.

Znaci za vek trajanja panela koji je 25 godina, solarni panel moze da "proizvede" 15-25 puta vise energije nego sto je potroseno za njegovu proizvodnju. Ukoliko se i za proizvodnju panela koristi energija dobijena iz solarnih izvora potreba za fosilnim energrntima potpuno prestaje.
Jelena Milić Jelena Milić 07:57 22.03.2009

to zorana

pisite redovnije ovde

pozz
trener92 trener92 08:00 22.03.2009

Zanimljiv tekst

Bilansne rezerve domaće nafte u Srbiji su procenjene za još najmanje 30tak godina, a geološke mnogo više. Domaća nafta čini danas 20% srpske potrošnje, dobrog je kvaliteta, sa malim procentom sump
ora.
Govorite o nekoj količičini od oko 500000 tona(, + , - 50tak hiljada ( ), "Velebit"," Kikinda", ako sam dobro razumeo>

Bilo bi dobro, ukoliko bi mogli malo bliže da objasnite ovo što ste naveli, posebno šta podrazumevate pod ovim nafta" dobrog kvaliteta" ( da li je parafinska ili naftenska , verujem da ste upoznati kakve su mogućnosti prerade nafte ra zličitog kvaliteta u našim rafinerijama,) ,neke informacije , govore da se domaća nafta uglavnom koristi prilikom prerade na vakuum postrojenju, nešto malo na atmosferskom, i količine belih derivata ( konkretno sirovog benzina ,prerada iz vakuum ostatka,prerada na FCC u Pančevu i na postrojenju za proizvodnju platformata ), koje se izdvajaju su vrlo male . Jedino ukoliko pod tim ne podrazumevate dobijanje mazuta ( pošto u daljem tekstu pominjete EPS)
Bilo bi dobro i ukoliko imate podatak da navedete neke od analiza , koliko sirova (domaća ) nafta sadrži %S - ppm,
Zahvaljujem
zbunjen zbunjen 00:51 23.03.2009

Mutna voda


Ko zivot vodi u mutnoj vodi
mora sve trikove dobro da zna,
u mutnoj vodi, sto mnogim godi,
posebno onim sa vrha i dna.
inagadadavida inagadadavida 14:25 23.03.2009

PITAJ BRATA LAZOVA


Kao što se, nažalost, moglo i očekivati, „strateška saradnja“ Srbije i Rusije u Naftnoj industriji Srbije, posle samo mesec dana, našla se na sudu.Tužilac je ruska strana koja smatra da je oštećena odlukama sa poslednjeg zasedanja „srpske“ Skupštine akcionara NIS-a, uoči preuzimanja kontrole nad ovom kompanijom od predstavnika „Gaspromnjefta“

Drugi spor koji će se, takođe, verovatno na kraju naći na sudu, a koji je indirektno povezan sa spomenutom većpokrenutom parnicom, otvorio se povodom činjenice da novi generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko nije hteo da potpiše završni račun NIS-a, koji je sastavio prethodni menadžemnt, te je izradio novi. Kao što je već objavljeno u našim novinama, srpska strana u svom završnom računu iznosi da je NIS prošle godine ostvario dobitak od 2,7 (neki pišu 2,3) milijarde dinara, a ruska strana, u svom završnom računu, iznosi da je zatekla gubitak od 3,8 milijardi dinara. Razlika između dva završna računa je „drastična“, to jest oko 6,5 ili šest milijardi dinara

Nakon proslogodisnjih izliva bratske ljubavi, obecanja o gasovodu ( sta to bese ?) , zaklinjanja nad bratskom kesom i sestrinskim dzepovima, tikva izmedju brace prevaranata je pukla, pre nego se iz NISa izlio prvi hektolitar "najcistijeg, najboljeg, najekoloskijeg,najjeftinijeg benzina", za srpsko trziste.

Ne bih ulazio u to, koja je od ovih , ocigledno prevarantskih i lopovskih druzina u pravu, a kome ce da uleti u krivu. Fakat je, da su se rusi prerano poradovali da su nasli pravoslavne ovce, dok su nasi lopovi usli u prilicno zaebanu igranku varanja mafijaske drzave zvane "Gazpromnjetcutiyebatikevuakomezayebes"

Naravno, sto kaze narod, sto se grbavo rodi, vreme ne ispravi, pa ocekujem da ce iz ove bratske - pravoslavno - panslavenske saradnje , rezultat biti gasovod koji ce jednoga dana , u bliskoj buducnosti zaobici srbiju, kao i prvi veliki poduhvat ruske mafijaske drzave u kojoj je naisla na veceg lopova od sebe.............
demi035 demi035 15:43 24.03.2009

Postovana gospodjo Mihajlović Milanović

Zasto EPS gradi sa strateskim partnerom ove nove objekte? Da li je ovo bolja varijanta od gradnja samostalno preko kredita? Ko je odlucio ovak nesto i na osnovu kojih podataka su to uradili?
ace1 ace1 12:18 25.03.2009

Energija

Postovana g-djice Milanovic ,
sve dok su medjuljudski odnosi u Srbiji poremeceni do apsurda stanje u svmi drustvenim oblastima bice kako ste i napisali...........
"
1.Kakva god igra reči bila, realno Srbija neće moći da u narednoj deceniji istražuje i eksploataše domaću naftu za svoje potrebe, jer joj to pravo više ne pripada.......
Ni jedna zemlja na svetu koja brine o energetskoj bezbednosti ne bi napravila ovakav potez.
.......Ili je ovo najava da će u najboljem slučaju putem koncesije, a verovatnije po oprobanom receptu „Ja tebi, Ti meni"
2.Što se uljnih škriljaca tiče, njihova eksploatacija može doneti dobro, ali treba znati da je isplativost moguća tek kada je cena sirove nafte preko 100 US$/bb
3....Pored ovakvih iskoraka onih koji upravljaju sektorom, značajna tema jesu cene energije, posebno električne.
Svakako Deža vi, jeste da ni jedan ministar od 2000. godine nije ni u pokušaju krenuo u godišnje plansko definisanje/projektovanje kretanja cena energije i energenata. Dugi niz godina aktuelni ili prethodni ministri energetike su uglavnom „lelujali kao senke" u svojim izjavama na ovu temu. Na početku mandata, uglavnom ljutito poručuju da se cena neće menjati, potom da ona treba da je realna, a onda da bez viših cena neće biti investicija, i/ili će biti ugrožena stabilnost napajanja potošača. U prevodu - ako cene ne porastu, biće restrikcija....
4....EPS je neefikasan, korumpiran monopolista, pa svako pominjanje cena električne energije kao jedinog instrumenta podizanja njegove zainteresovanosti za investiranje u nove objekte i sl, nije ništa drugo nego „mračna strana Meseca"....
5.....Predsednik Saveta Regulatorne agencije za energetiku (kao i ostale agencije, sastavljenom po političkom ključu, aminovanom u Parlamentu) izjavljuje da „trenutna cena električne energije u Srbiji ne omogućava uredno snabdevanje potrošača u narednim godinama". Ne samo da nije tačna izjava, već je tema promašena.
Zna se čime treba da se bavi ova Agencija i njen predsednik - u ovom slučaju, pre svega utvrđivanjem realnosti prikazanih troškova i drugih smernica kojima EPS želi opravdati svoj predlog za podizanjem cena....
6...........Danas, samo iz malih vodotokova Srbija dnevno baca 220 hiljada €, odnosno 80 mil € na godišnjem nivou. Za 80 mil € je bilo moguće instalisati oko 80MW snage iz malih hidroelektrana. Za samo 5,7 godina mogle su biti izgrađene sve male hidroelektrane, na poznatih 860 lokacija. Ne samo da to nije učinjeno, već se električna energija uvozi, sa projekcijom daljeg rasta............
7.....Prema tome, dokle god se ne sagleda realno stanje, i tek tada definišu budući koraci sa jasnom kontrolom realizacije, neće biti bolje.
Cene energenata će rasti u najboljem slučaju, a u onom drugom, energije neće biti u dovoljnoj količini, ili ćemo u potpunosti ostati bez nje. "
E , sada sto bi rekli "svaka Vam je na mestu " ali bi ja ipak dosao i poneki mali komentar :
1. cena KWh el. energije je otprilike 2,5 eurocenta i toga moramo biti svesni
Za stan od 60 m2 prosecna potrosnja mesecna , ne prelazi , uz stednju 1200 KWh sto je realnost , i sto trenutno iznosi ~ 30 eura odnosno nesto oko 3000,00 din. Medjutim , pitanje ostaje -kuda ide tih 30 eura......da li na "podmazivanje licnih potreba " , finansiranje politickih partija , ili reprezentaciju............
2.Savet Regulatorne agencije za energetiku isto kao i Agencija za energetsku efikasnost , sluze kao firme za udomljavanje zetova , tetaka , striceva , kao i za gore navedene razloge..........
3.Srbija ne samo da baca energiju vodotokova , vec i mnoge druge vidove kojih ima u izobilju - fotografija :
Na seminaru ekologa Vojvodine održanom na Krivaji kod Bačke Topole, gde su učestvovali i ekolozi zemalja iz okruženja govorilo se o istraživanjima obnovljivih izvora energije. Najisplativija i nimalo štetna za okolinu je toplotna energija dobijena iz termalnih voda koja se crpi iz zemlje na dubini od 10 do 100 metara.
Švedska, koja je najdalje odmakla u korišćenju geotermalne energije, planira da za 20 godina potpuno prestane korišćenje lož ulja.Na Zapadu izrada geotermalnih pumpi ne spada u visoke tehnologije. Već sad se mogu naći polovni uređaji. U Sloveniji pre pet godina pumpe je počelo izrađivati „Gorenje”, ali nisu imali prođu i sada se uvoze.
Srbija koristi energiju neobično loše. Količina energije koja bi gdegod u Evropi proizvela 1000 Evra nacionalnog proizvoda, u Srbiji će proizvesti oko 300 Evra. Trećinu. Većina tih zemalja raspolaže mnogo većim energetskim resursima po jedinici površine ili po stanovniku nego Srbija i ima pristup moru gde se obavlja najveći deo svetske trgovine energijom i gde je nabavka najjeftinija.
Proizvodnja lignita podrazumeva kopanje jalovine i lignita. Kopanje, transport i odlaganje jalovine i lignita u Srbiji proizovodi veći obim transporta nego celokupna poljoprivreda, industrija, stanovništvo i uvoz zajedno. Ovo daje privredi Srbije jednu od najvećih ako ne i najveću materijalnu intenzivnost u Evropi.
Kada bi rudnici lignita u Srbiji radili na nivou produktivnosti i korišćenja mašinerije koja se ostvaruje u sličnim rudnicima u Severnoj Evropi mogli bi iskopati isti broj tona materijala po mašinskom času ali bi to značilo 3-4 puta manje energije jer je energetski sadržaj lignita toliko manji nego kod kamenog uglja koji čini oslonac evropske energetske industrije.
Dve trećine domaćinstava u Srbiji koristi ogrevno drvo za grejanje. Ogrevno drvo u Srbiji skuplje je nego drugde u Evropi. Našem prosečnom radniku za grejanje kvadratnog metra treba nekoliko puta više ogrevnog drveta nego u Severnoj Evropi. Kada plati ogrevno drvo, istrpi i plati bolesti koje iz loše upotrebe ogrevnog drveta proizilaze, prosečni radnik u Srbiji će se nedovoljno hraniti, nedovoljno obrazovati i loše oblačiti. Taj kupac domaće robe – hrane, obrazovanja, odeće - neće imati para da kupi tu robu i usluge. Iz ove okolnosti proizilazi manja zaposlenost, nedostatak ekonomije obima u najkvalitetnijim industrijama, loš kvalitet usluga i nevoljnost u obrazovanju. Ovo košta Srbiju oko 5% ODRŽIVOG rasta nacionalnog proizvoda godišnje.
U kotlovima se spaljuje gas i proizvodi topla voda koja se dalje transportuje cevima za grejanje zgrada. Te zgrade trebaju skoro dva puta više energije po kvadratu od zgrada u Severnoj Evropi.
Nesrazmerno velika ekstrakcija lignita umanjuje nivo produktivnosti. Nesrazmerno veliko korišćenje ogrevnog drveta uklanja platežno sposobnu domaću tražnju. Preusmeravanje javnih investicija u sisteme daljinskog grejanja uskraćuje investicije u zdravlje, obrazovanje i krupnu svrsishodnu infrastrukturu. Masivno zagadjenje smanjuje produktivnost raspoloživog zemljišta i povećava troškove obrade po jedinici proizvoda. Ovi procesi opterećuju platni bilans preko granice koju može da izdrži i vode u stalne ekonomske probleme zaduženosti, pretnje inflacijom, nestabilnosti kursa i tako dalje.
I dok druge zemlje rade na izvorima obnovljive energije -
Premijer Australije Kevin Rad pozvao je na "solarnu revoluciju" u Australiji, objavljujući osnivanje fonda od 500 miliona australijskih dolara (329 miliona američkih) namenjenog promovisanju izvora obnovljive energije.
Izvori obnovljive energije sve više preuzimaju primat od fosilnih goriva. Uz vetar, vodu i sunce, kao osnovne izvore obnovljive energije, sve češće se koriste i biogoriva, čije sagorevanje u atmosferu ne emituje ugljen-dioksid, osnovni uzročnih efekta staklene bašte. Biogoriva se mogu praviti od raznih materijala - od ljuski pirinča, mikroalgi, drveta, šećerne trske, pa čak i kanalizacionog otpada.
U Portugalu je puštena u rad najveća solarna elektrana na planeti, koja se prostire na čak 60 hektara i koja će proizvoditi električnu energiju za 8.000 domaćinstava. Elektrana snage 11 megavata će na godišnjem nivou generisati istu količinu energije koja bi bila proizvedena emisijom 30.000 tona štetnih gasova u atmosferu.
„Ovo je prvi u nizu projekata jer Portugal ima sunca u izobilju, a solarna energija je jedan od najboljih izvora obnovljive energije“, rekao je Kevin Volš, iz kompanija koja je izgradila elektranu.
Vlada u Lisabonu je najavila da će u narednih pet godina uložiti ukupno deset milijardi dolara u razvoj obnovljivih izvora energije. Premijer Žose Sokrates želi da Portugal do 2010. godine iz obnovljivih izvora obezbedi 45 odsto ukupnih potreba energije. - mi se delimo , glozimo , i ljutimo jedni na druge...........
A moglo bi biti i savim drugacije...........jer ..................
Srbija bi polovinu energije mogla da proizvodi iz obnovljivih izvora energije, ali se trenutno godišnje iskoristi 18 odsto potencijala tih izvora. Najveći udeo mogla bi imati biomasa, od koje bi se moglo proizvoditi oko četvrtine ukupne energije u Srbiji, a velika količina energije može se dobiti i od hidroenergije, sunca i vetra.
Prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike, u Srbiji bi godišnje iz obnovljivih izvora energije moglo da se proizvede 4,89 miliona tona ekvivalentne nafte (ten), dok je u prošloj godini ukupna proizvodnja energije iznosila 8,79 tena. Prelaz na obnovljive izvore građani Srbije ne bi osetili kroz cenu energije, koja bi ostala ista, ali bi država, čak i uz dotirane cene, imala višestruke koristi.
- Cena koja bi bila plaćena proizvođaču energije iz obnovljivih izvora, prema procenama Svetske banke i Evropske agencije za rekonstrukciju, bila bi skoro dvostruko veća nego sadašnja. Međutim, država mora biti spremna da dotira razvoj ovog vida proizvodnje zbog velikog broja pozitivnih efekata, počevši od energetske stabilnosti, supstitucije uvoznih energenata i zaštite životne sredine. Do 2020. godine, prema Kjoto protokolu, imamo obavezu da smanjimo emisiju gasova koji dovode do efekta staklene bašte za čak 20 odsto, a ovo je jedini način da to uradimo - smatra Vladan Karamarković, pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku zadužen za opštu energetiku. On dodaje da bi to omogućilo i bolji razvoj domaćih proizvodnih programa, pogotovo u mašinogradnji.
Biomasa
Prema podacima Ministarstva za rudarstvo i energetiku, od biomase bi se mogla proizvoditi čak četvrtina ukupne proizvedene energije u Srbiji. Energetski potencijal biomase u poljoprivredi procenjuje se u ratarstvu na oko tri miliona tona, a u voćarstvu i vinogradarstvu oko 1,1 milion tona. Potencijal ovog energenta iz šumarstva takođe nije zanemarljiv, jer je nacionalnim planom predviđeno da za dve godine 31,5 odsto teritorije Srbije bude prekriveno šumama. U našoj zemlji postoji mogućnost gajenja tzv. energetskih šuma na oko 200.000 hektara neobrađenog zemljišta, na kojem bi se mogle zasaditi brzorastuće šume (topola) koje bi se dalje koristile u energetske svrhe.
- Istraživanja su pokazala da bi se godišnje mogli ostvariti prinosi od 15 do 20 tona drvne biomase po hektaru, odnosno između tri i četiri miliona tona drvne biomase - navodi Dejan Stojadinović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike.
Upotreba biomase u Srbiji već je našla primenu u zagrevanju domaćinstava korišćenjem briketa i paleta od biomase. Vrednost investicije koja bi omogućila proizvodnju električne energije iz biomase procenjuje se na oko 50 miliona evra.
Hidroenergija
Hidroenergija u ukupnoj proizvodnji električne energije u našoj zemlji učestvuje sa 32 odsto, a hidropotencijal se crpi iz 63 velike brane. Međutim, svega 70 odsto hidropotencijala u Srbiji je iskorišćeno, a čak oko 60 odsto instalisane snage hidroelektrana ima prosečnu starost 40 godina, dok su pojedine hiroelektrane starije i od 50 godina.
- Za izgradnju malih hidroelektrana snage do 10 MW vlada veliko interesovanje investitora, a procena je da u Srbiji ima 900 potencijalnih lokacija za izgradnju malih hidroelektrana, čiji je kapacitet oko 500 MW. Procenjena dobit svih potencijalnih lokacija za izgradnju malih hidroelektrana u Srbiji iznosila bi oko 50 miliona evra godišnje, što predstavlja motiv za buduće investitore koji nameravaju da ulažu u tu oblast - objašnjava Stojadinović. On dodaje da se najvećim delom taj potencijal nalazi na slivu Morave, na Drini i Limu, kao i na Dunavu.
Predviđeno je da energetske dozvole za gradnju hidroelektrana izdaje Ministarstvo rudarstva i energetike, ali je za hidroelektrane snage ispod jednog MW dovoljna samo saglasnost opštine.
Vetar
Iz energije vetra Srbija bi godišnje mogla da proizvodi 2,3 milijarde kilovat-časova, od čega bi zaradila oko 120 miliona evra. Za ekonomičnu proizvodnju električne energije vetrogeneratorom potrebna je minimalna srednja godišnja brzina vetra od pet metara u sekundi, na visini od 50 metara iznad tla.
- Potrebno je izraditi atlas vetrova Srbije kako bi bio utvrđen precizan plan lokacija na kojima će se graditi vetrogeneratori. Trenutno su aktuelni projekti vetroparka „Dolovo“ kod Pančeva, sa 25 vetrogeneratora snage po 850 kW, „Bela Crkva“ (u opštini Vršac) ukupne snage 100 MW, „Inđija“ sa 20 MW kao i projekat vetroparka „Kovin“, koji je u začetku. Lokacije sa najvećom prosečnom godišnjom brzinom vetra u Srbiji su planinski vrh Midžor, sa prosečnom brzinom vetra od 7,66 metara u sekundi, Suva planina 6,46 metara, Vršački breg 6,27, Tupižnica 6,25 metara, Krepoljin 6,18 metara i Deli Jovan 6,13 metara u sekundi - priča Stojadinović.
Sunce
Kada je u pitanju solarna energija, prema podacima Ministarstva energetike, prosečno sunčevo zračenje u Srbiji je za oko 40 odsto veće od evropskog proseka i iznosi 1,4 kWh godišnje po metru kvadratnom. Enegija koju sunce tokom godine emituje na jednom metru kvadratnog krova kuće u Srbiji jednaka je energiji koja se dobije sagorevanjem 130 litara nafte, a najveći potencijal za korišćenje solarne enegije postoji u Nišu, Kuršumliji i Vranju.
Geotermalna energija
Korišćenje geotermalne energije za grejanje i druge energetske svrhe u početnoj je fazi i veoma je skromno u odnosu na potencijal i resurse.
Ukoliko bi se iskoristio celokupan potencijal postojećih geotermalnih resursa, uštedelo bi se najmanje oko 500.000 kubika tečnog goriva, oko 2,2 miliona tona uglja i oko 600 miliona kubika gasa - objašnjava profesor Mića Martinović, diplomirani inženjer geologije. On navodi da postoji velika zainteresovanost kompanija iz Holandije, Nemačke, Rusije i Danske u direktno ulaganje u korišćenje geotermalne energije u poljoprivredi, odnosno u izgradnju staklenika na površini od preko 300 hektara, uz investiranje od najmanje 200 miliona evra.
Olakšice za investitore
Cena izgradnje male hidroelektrane jačine do jednog megavata iznosi od 700.000 do milion evra. Više od milion evra po megavatu staje podizanje vetrogeneratora, dok je izgradnja postrojenja za proizvodnju energije putem fotonaponskih ćelija najskuplja.
Planiramo da do 1. jula naredne godine donesemo različite podsticajne mere za svaki vid izvora energije da bismo motivisali investitore da grade. Naravno, najveće olakšice biće usvojene baš za najskuplje vidove, odnosno za fotonaponske ćelije - najavljuje Vladan Karamarković.
Upotreba biomase u Beogradu
„Beogradske elektrane“ su započele nekoliko projekata koji se odnose na zamenu upotrebe mazuta, uglja i gasa obnovljivim izvorima energije. Tako, od ove grejne sezone, Toplana „Barajevo“ u Beogradu počinje da proizvodi toplotnu energiju sagorevanjem drvenih peleta, dok će ekološki čisto gorivo „Beoelektrane“ uvesti i u toplane „Sremčica“ i „Senjak“. Početkom ove godine, u okviru Toplane „Konjarnik“ podignuta je zgrada od 220 kvadrata koja se greje i hladi korišćenjem vode iz bunara na dubini od 115 metara. Čukaričani i Rakovičani će kroz dve godine korisiti toplu vodu koja će se dobijati preradom solarne energije u Toplani „Cerak“, a kotlarnica u Krnjači će kao primarno gorivo koristiti sojinu slamu.
Do sada su toplane u Beogradu koristile isključivo fosilna goriva. „Beogradske elektrane“ planiraju da u budućnosti pređu na zagrevanje obnovljivim izvorima energije, koje bi bilo oko 70 odsto jeftinije. Cilja nam je da cena grejanja u gradu ostane ista bez obzira na stalni porast cene nafte u svetu - istakao je Vladan Marković, generalni direktor ovog javnog preduzeća.
Dejan Milenić, docent Rudarsko-geološkog fakulteta, čiji su stručnjaci izradili studiju za ovaj projekat, objasnio je da su ti izvori neiscrpni, za razliku od fosilnih goriva koji se troše sto hiljada puta brže nego što su se stvorili. Rudarsko-geološki fakultet radiće tokom cele ove i naredne godine na projektu istraživanja mogućnosti uvođenja ove vrste grejanja za ceo grad. Pilot projekat je koštao 15.000 evra , a finansirale su ga „Beogradske elektrane“. Zoran Alimpić, v. d. gradonačelnika Beograda, rekao je prilikom jučerašnjeg obilaska Toplane „Konjarnik“ da ovo preduzeće ubuduće može da računa na finansijsku podršku grada u vidu kredita ili bespovratnih sredstava.
-Ovaj relativno mali objekat je primer kako se mogu iskoristiti bogati izvori geotermalne vode na kojima leži Beograd. Bitno je istaći da se ovako ne zagađuje okolina. Finansiranje sličnih projekata neće biti trošak već dobitak za grad zbog uštede na energentima - smatra Alimpić.
Obnovljivi izvori energije
Potencijal korišćenja obnovljivih izvora energije kod nas je izuzetno veliki, jer se u sklopu daljinskog grejanja može koristiti solarna energija, geotermalna energija, spaljivanje biomase i smeća, otpadna toplota iz industrijskih procesa i energija dobijena iz kanalizacije.
Priključenje na ovaj vid grejanja
Hotel „Ljig“, koji je u sastavu „Beogradskih elektrana“, sledeći je objekat koji će se zagrevati geotermalnim izvorima energije. Pored njega, u krugu Toplane „Novi Beograd“ će za godinu dana biti podignuta zgrada od 10.000 kvadrata koja će biti grejana na isti način. Od stambenih objekata, prvo će na novi sistem biti priključeno 14.000 kvadrata u novobeogradskom bloku 29.Završen je, takođe, idejni projekat za izgradnju toplotnog izvora u Krnjači koji bi, kao pogonsko gorivo, koristio sojinu slamu. U Toplani „Cerak“ mogli bi biti postavljeni solarni kolektori, a studija izvodljivosti je u toku.
Medjutim sve dok nasi energetski strucnjaci svih profila nisu integrisani u jednu celinu , bez surevnjivosti , i licnog interesa od bolje energetske buducnosti Srbije nece biti nista.
Ja sam kao sto sam vec pisao Mr masinstva , smer za termoenergetiku i osecam se vrlo sposobnim i krajne kompetentnim za resavanje energetskih problema ove zemlje . Ali za proteklu dekadu ili dve , nisam video ni jednog mog kolegu kako kao najpozvaniji daje doprnos o ovoj temi............naravno uz ucesce i ostalih strucnjaka koji se bave ovom temom , a sa ostalih fakulteta ( rudarstvo , elektrotehnika , ekonomija .............)... video sam samo politicare...........
Na Masinskom Fakultetu je svojevremeno pokrenut projekat isplativosti toplotnih pumpi , na celu sa Prof. Dr. Djordjem Kozicem , iz donacija nemacke vlade , o cemu govore i prolozene fotografije . da bi na kraju sve stalo , iz gore vec navedenih razloga..........surevnjivosti , razjedinjenosti i licne koristi.

Pozdrav , sa zeljom da Vam blogovi budu cesci...................

Re: Energija

Medjutim sve dok nasi energetski strucnjaci svih profila nisu integrisani u jednu celinu , bez surevnjivosti , i licnog interesa od bolje energetske buducnosti Srbije nece biti nista.

I to jeste najvaznije od svega. Da se oni koji se ovom oblascu bave, okupe, bez obzira da li pripadali ovim ili onim, ili nigde ne pripadali..sa samo jednim ciljem da se od energetskog sektora nacini profitabilan sektor, koji ce nam svima bas svima doneti bolje dane. Da se jednom shvati da je ovo nasa zemlja, da treba sa ponosom da ostavimo efikasnije, uredjenije, bogatije i zelenije drustvo generacijama koje dolaze, a ne da se oni stide naseg rada ili ne-rada.
energobull energobull 06:44 26.03.2009

Dobro je Zorana

Da vam kazem iskreno, mogao bih stotinak blogova da napisem na kuknjavu. Ali to nista nece pomoci.Groteska koju sam gledao u zadnje dve godine, kada prvi energeticar (Naumov) postaje prvi pop u drzavi, atleticar (Popovic) postaje energeticar i na kraju prvi energeticar postaje aparatchik koji ne zna ni da govori premasuje i Nusica i Domanovica.
Autor ovog komentara pokusava cisto iz neke moralne (ne)obaveze da doprinese stvaranju jedne kriticne mase za problematiku energetike jednim skromnim sajtom da animira malo javnost.
Drago mi je da sam video ovde da se ljudi interesuju.
Moraju svi imati na umu da je stvar mnogo ozbiljnija nego sto izgleda. Protok para ide otprilike izmedju zajmova Srbije i srpske Rusije koja se stvarala 30-ak godina.
Uporno se izbegava svaki pokusaj stabilizovanja energetike u Srbiji, a isto se uporno animira srpska guslarska Rusija preko obecanja juznih jaruga i i hipoteticnog srpskog dilera gasom. Juce gledam ponovno animiranje vesti o juznoj jaruzi, gde ce megasile tipa Srbija, Hrvatska, Madjarska da ulazu u projekat koji kosta bar 100 milijardi dolara (ne rubalja). Da ne budem sarkastican, tu je i Italija.
U svakom slucaju svidja mi se vas blog Zorana. I svidjaju mi se komentari.
Samo napred.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana