Zamka Stokić

Nebojša Milikić RSS / 29.03.2009. u 21:06

Tokom priprema za razgovor: "Otvaranje dosije Žanke Stokić danas", koji će se održati u utorak u Rex-u (http://www.rex.b92.net/mvm/najave_tribina.html), došao sam i do podatka da oni koji su nedavno ustanovili glumačku nagradu po imenu Žanke Stokić nikada nisu videli kako ona glumi. Upitavši na osnovu čega je onda ustanovljena nagrada dobio sam odgovor da je to uglavnom na osnovu pisanja kritike, naravno, one predratne. Dakle, jedan savremeni estetički i profesionalni kriterijum, zadati, željeni i slavljeni standard, ustanovljen je na osnovu razmišljanja i kriterijuma uma/umova koji ne zna/ju za Drugi svetski rat.

Jedna upravo održana izložba u Rexu ima nešto zajedničko sa tim. Projekat fotografa Stefana Koppelkamma Po lokalnom vremenu (Ortszeit, http://ortszeitlocaltime.de/bilder.php), predstavio je, u organizaciji Gete instituta, niz uparenih fotografija, snimljenih na istim lokacijama u nekoliko gradova Istočne Nemačke, po prvi put 1990, neposredno pre ujedinjenja Nemačke a onda desetak godina kasnije, nakon 2000. godine. Gradski prizori, više ili manje promenjeni, pružaju posmatraču neodoljivu priliku da upoređuje i analizira ukupan izgled i detalje, da traži naznake ili dokaze za uverenja ili osećanja koja gaji prema značenju i smislu ekonomskih, političkih i društvenih promena u pomenutom periodu. Neke fasade, pa i čitavi nizovi, obnovljene su i mnogo bolje održavane, kao i ulice, tramvajske šine, trotoari. Vozni park je drastično modernizovan. Međutim, na fotografijama sa početka devedesetih, mnoge od kičerajskih fasada iz prošlih vekova deluju nekako prirodnije, "originalnije", pa makar bile i u stanju raspadanja. Vlasti DDRa bile su možda i svesne da se "jezik" arhitekture, koji je funkcionisao kako je funkcionisao u jednom ideološkom sistemu, ne može regenerisati bez posledica, bez ponovne afirmacije i razglašavanja “govora” te arhitekture i tog ideološkog sistema. Vladajuća ideologija DDRa, kao da nije mogla biti zainteresovana za restauraciju zgrada i objekata iz predratne, buržoasko-kapitalističke ili čak feudalne  Nemacke i time moguće opasnu restituciju čitavog kulturnog i političkog miljea koji takve zgrade i objekti mogu da (pre)nose. 

Gdanjsk, suvenir 1:1
Gdanjsk, suvenir 1:1

 

 

 

 

 

Zanimljivo je da Gdanjsk, grad prelomnog otpora strukturama Varšavskog pakta, ustvari još od kasnih pedesetih u samom svom centru neguje jedan gigantski suvenir, superrealni model idiličnog gradskog jezgra u razmeri 1:1, jezgra koje je u ratu inače bilo potpuno srušeno. Stari dobri Gdanjsk je potpuno rekonsturuisan na osnovu predratnih fotografija i planova - zračeći preparisanom a, pokazalo se, i inspirativnom nostalgijom.  

 

Gdanjsk, 1945. god
Gdanjsk, 1945. god

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnoge fasadne obnove na fotografijama Stefana Koppelkamma ne deluju ni impresivno ni osvežavajuće, sa njima kao da je u istim gradovima uveliko obnovljen i duh predratne Nemačke, tridesetih, pa time i kulturno-političkog okruženja u kom je nastao i vladao fašizam. Možda je istorijski praktičnije i opravdanije da stare zgrade odsluže svoje, propadnu u skladu sa predviđenim rokom trajanja i onda budu zamenjene novim, umesto da se do besvesti renoviraju i po automatizmu proglašavaju za kulturno nasleđe. Zanimljivo je da restauratorska prezauzetost isfabrikovanom tradicijom čini tu struku skoro nesposobnom ili slepom za potrebe rekonstrukcije moderne arhitekture - savremenijeg kulturnog nasleđa. Fasade zgrada iz šezdesetih godina, ravni krovovi, zgrade kao što su Muzej savremene umetnosti u Beogradu, Dom omladine, Moderna Galerija u Ljubljani itd. kao da ne deluju kao objekti vredni bilo kakve restauratorske pažnje - otud valjda i tolike muke oko njihove obnove.

Zanimljiv detalj na izložbi Koppelkamma bio je i u pratećem tekstu, u kom je izneto da neobnovljene fasade, dakle one iz 1990. godine, odaju utisak "Kao da II svetskog rata nije ni bilo". Međutim, upravo je obrnut slučaj, neobnovljene fasade su bile moguće samo nakon svega onoga što se dogodilo u II svetskom ratu, kada je projektom DDRa pokušana emancipacija dela nemačkog naroda od nasleđa imperijalne ideologije. Da li je u pitanju omaška, greška u prevodu ili teza, tek takva konfuzija deluje vrlo aktuelno i savremeno. Nekome je, kroz užurbanu obnovu fasada i restituciju kulturnog i pollitičkog govora date arhitekture a time i datog vremena, zaista u glavi i mogućnost brisanja Drugog svetskog rata iz kulturne i političke memorije. Ovdašnji nabujali ostrakizam prema modernoj arhitekturi, "funkcionalne teškoće" sa ravnim krovovima (zbog kojih se toliki zajednički, otvoreni i za život u zgradi higijenski neophodan prostor dostupan svim stanarima pretvara u "baš su šarmantna" privatna potkrovlja), samo je još jedan simptom brisanja memorije na emancipatorsku stambenu i urbanu politku, zdušno napuštenu 1993. godine kada je počeo tzv. otkup stanova a počeo i da “ne-donosi-očekivani-profit” ponovni zakup srpske imperijalne politike.

Šta se nudi kao kompenzacija toj preparisanoj rupi u sećanju? Pa upravo narativ tranzicije, period 1990-2000, opšta restitucija ekonomskih, kulturnih i političkih načela čiji su nosioci, barem u JI Evropi, manje više zdušno stali ili u boljim slučajevima pasivno pristali uz najreakcionarnije i najmračnije političke sile svog vremena. "Oslobađanje od totalitarizma”, usvajanje vrednosti “građanskog društva”, “povratak tradiciji”, rečju - pranje mozga. 

Period 1990-2000 bio je posebno traumatičan za prostore bivše Jugoslavije i taj sled mizerne tranzicije iz prosvećene zajednice naroda i republika u grozd zavađenih nacionalističkih državica, kao da je vredan još intenzivnijeg potiskivanja i zaborava. Sunovrat se odigravao na tako raznovrsne načine i tolikim intenzitetom da je već teško razaznavati pojedine događaje. Takav nerazmrsivi sled i zgušnjavanje, ujednačavanje i "bleđenje" događaja, na zanimljiv način je obradio i interpretirao japanski umetnik Hiroshi Sugimoto. Naša memorijska bela mrlja možda je po nekoj fenomenološkoj matrici slična namerno izazvanoj "otupelosti" objektiva i “neosetljivosti” filma koju Sugimoto predstavlja u svom radu "Bioskopi". Naime, foto-emulzija, osvetljena tokom ekspozicije od 2 i po sata, na mestu bioskopskog platna na kom je u tom periodu prikazan film sa brojnim scenama, karakterima, osvetljenjima i zatamnjenjima, više ne može izdvojiti/razlikovati ni najmanju mrlju, svedočeći tako o navodnom belom slepilu objektiva – nema traga ni zapisa, prema tome - ništa nije viđeno niti se desilo. (http://www.sugimotohiroshi.com/theater.html).

I kao da se jedna takva objektivna i subjektivna, emulzijska i emocionalna belina pojavljuje kao pozadina za paradu tranzicionih likova  u crtežima Siniše Ilića, izloženim u Salonu MSUb (izložba traje do 5. aprila, crteži se mogu videti i na http://sinisailic.blogspot.com/). Autor je zabeležio trenutke iz skečeva i scenografija svakodnevice na koju smo potpuno svikli, a kojima u beskraj promiču figure otupelih, događajima nezatečenih ljudi. Uklanjanje telesa sa ulice ili još bolje, sa bele pozadine crteža, telesa mrtvih ili ranjenih ili onih koji im pomažu - svih zajedno i dalje podjednako nezainteresovanih - više međutim deluju kao neki extreme aerobic u Kovačevićevom Sabirnom Centru, nego kao iole tragički ritual. Ta ravnodušna belina, neutralnost, “ko, je l‘ ja?”, može da stoji i za sam Beo-grad. Grad u kome su pre-tranzicioni stanovnici solidarno jurili ulicama čoveka koji je trčao i pucao iz revolvera dok ga nisu stigli i savladali, pretvorio se u mesto u kome se može bilo šta desiti na ulici a da se to ne tiče bilo koga. Figure na Ilićevim crtežima uopšte ne deluju iznenađeno, nenaviklo - svi se ponašaju kao redovni učesnici, autistični statisti raznovrsnih socijalniih lomova. Nažalost, iz rutine i otupelosti koja provejava Ilićevim crtežima provejava i opasan diskurs "napaćene nacije", stradalništva i kolektivne patnje, diskurs naroda – žrtve. 

Da li je postavka izložbe tj. smeštaja crteža na posebno izrađene stolove, trebalo da sugeriše neka improvizovana nosila, kao nagurana u bolničkom hodniku, kao pred ulazom u ambulantu, gde će ih, suprotno očekivanjima nacrtanih, samo rutinski prilepiti na zid, kao deo ekstravagantnog interior dizajna? Ne verujem, mislim da je ta svetiteljna, pozadinska, neutralna belina ostala nedodirnuta autorovim doživljajem i idejom. On je pre pozicioniran kao još jedan od likova, možda site-manager, inspicijent zadužen za bezlični ritam i dekorativnu tačnost frizova statista, frizova koji svojom ukrasnom logikom samo iznova restituišu primarnu i supremnu, amemorijsku belinu. Ni sam autor a ni kustos izložbe Dejan Sretenović, u svojim pratećim tekstovima nisu se ni dotakli onoga što jeste iza nalickanih fasada, iza nezanimljivih slika u bioskopima, iza tzv. “neshvatljivog ponašanja omladine” a što u stvari i čini pejsaž na kome teturaju trapavi flomasterni likovi - to su pejsaž i scena anonimnog nasilja kapitala. Ultimate political fight civilnog društva, koje na patetičnim i nafrakanim gradskim pozornicama, u aseptičnim galerijama, u ispraznom teoretskom oklopu, traži dokaz svoje intelektualne i egzistencijalne nadmoći, sastoji se dobrim delom u ignorisanju ovog nasilja, asanaciji, zataškavanju ili čak lickanju ideologije koja se vratila sa obnovljenim fasadama, ideologije koja propira, blajha, nanovo kreči bele mrlje sećanja i saosećanja.

(Ako smo već na edukativnom, školskom crtačkom formatu (BLOK V), podsetimo se da je sa njim radila i Nikoleta Marković, upitavši decu, svoje tadašnje učenike - kako se može dogoditi da se nastavnica probudi iz nesvesti, opljačkana, u sred belog dana? (http://www.rex.b92.net/kvasac/06/clanak_skolskicas.html)? Uz (barem meni) uverljiviji crtež, ovi mladi autori i autorke oslikavaju upravo one scene koje je Ilić strateški izostavio iz svoje čekaonice.) 

Uh, uh, uh, uh, uhhhh gde odoh, šta sam ustvari hteo da kažem??? Elem, Žanka Stokić je ispala nekakva narodna ujediniteljka, prvakinja svih matrički sličnih i nesličnih, srodnih i nesrodnih mrlja u sećanju. Ne zna se kako je glumila – ali je to proglašeno za primer za svaki ugled i beskrajnu repeticiju, zna se šta je i kako radila tokom okupacije Beograda – ali “to više nije važno, ona je samo radila svoj posao” - baš kao i neki pekar, otpravnik vozova u konc. logor ili vojnik određen u streljački vod. Obukavši novo odelo očigledno neraspadnutom lešu fašističke kulturne i političke okupacije, lažljiva tranziciona ideologija uvlači nas u kulturno-političku zamku – gde važi pravilo da je umetničko stvaralaštvo nezavisno od političke i ljudske istine svog vremena, od istorijskih dešavanja i njihovih posledica, a umetnikov opus na nekakvoj plemenitoj distanci od političke i ljudske pozicije koju je tada voljno ili nevoljno zauzimao. Ime te zamke je slučajno isto kao i ime preovlađujuće kulturne politike ove zemlje - Žanka Stokić i ono zaista nema mnogo veze sa dotičnom gospođom, koja je, uostalom, i odslužila svoju kaznu, ali ima veze sa željom da se iz sećanja i istorije izbrišu činjenice o vezi između umetnosti, politike i prakse fašizma. 

 

    

AtačmentiKomentari (111)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

tigrks tigrks 22:16 29.03.2009

Zamka, za koga???

Dakle, jedan savremeni estetički i profesionalni kriterijum, zadati, željeni i slavljeni standard, ustanovljen je na osnovu razmišljanja i kriterijuma uma/umova koji ne zna/ju za Drugi svetski rat.

....
Uh, uh, uh, uh, uhhhh gde odoh, šta sam ja ustvari hteo da kažem???

Nije mi baš najjasnije. Hoćeš da kažeš da one koji nisu čuli za Drugi svetski rat ne treba uopšte čuti niti ih uzimati u obzir. To su bili neki kritičari iz tog vremena, takvi kakvi su bili sa znanjem koje su imali i sa objektima svojih kritka kakvi su tada postojali. Ti si po svemu što si napisao samo kritizer.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 22:26 29.03.2009

Re: Zamka, za koga???

tigrks
[
Nije mi baš najjasnije. Hoćeš da kažeš da one koji nisu čuli za Drugi svetski rat ne treba uopšte čuti niti ih uzimati u obzir. To su bili neki kritičari iz tog vremena, takvi kakvi su bili sa znanjem koje su imali i sa objektima svojih kritka kakvi su tada postojali. Ti si po svemu što si napisao samo kritizer.


Iju!! kakva sramota!!! Reći da ljudi koji nisu znali za Drugi svetski rat - nisu znali za Drugi svetski rat!?!? A šta ćemo tek sa ljudima koji znaju za Drugi svetski rat a neće da znaju za Drugi svetski rat???
JJ Beba JJ Beba 22:27 29.03.2009

Re: Zamka, za koga???

Obukavši novo odelo očigledno neraspadnutom lešu fašističke kulturne i političke okupacije, lažljiva tranziciona ideologija uvlači nas u kulturno-političku zamku – gde važi pravilo da je umetničko stvaralaštvo nezavisno od političke i ljudske istine svog vremena, od istorijskih dešavanja i njihovih posledica, a umetnikov opus na nekakvoj plemenitoj distanci od političke i ljudske pozicije koju je tada voljno ili nevoljno zauzimao. Ime te zamke je slučajno isto kao i ime preovlađujuće kulturne politike ove zemlje - Žanka Stokić i ono zaista nema mnogo veze sa dotičnom gospođom, koja je, uostalom, i odslužila svoju kaznu, ali ima veze sa željom da se iz sećanja i istorije izbrišu činjenice o vezi između umetnosti, politike i prakse fašizma

olivera milosavljević
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 22:37 29.03.2009

Re: Zamka, za koga???


olivera milosavljević
hvala Bebo, taj tekst zaista spasava ovdašnju istoriografsku čast, pozvao sam naravno Oliveru Milosavljević na diskusiju u Rex, nadam se da će doći... u ovom njenom tekstu je i jedna vrlo intrigantna rečenica, praktično zaključak koji nanovo otvara celo pitanje i slučaj ZS, cit.: "Jedna misterija ipak postoji. Zašto baš Žanka Stokić? Mnoge posleratne zvezde beogradskih scena, ugledni umetnici i umetnice komunističke Jugoslavije, radili su isto što i ona. Decenijama su ćutali i ćute o tome kako je napravljen baš ovaj izbor."
dragoljub92 dragoljub92 23:12 29.03.2009

Re: Zamka, za koga???

žalosno što nismo dobili nove istoričare ne go nove istorikante
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 23:23 29.03.2009

Re: Zamka, za koga???

dragoljub92
žalosno što nismo dobili nove istoričare ne go nove istorikante


izvini dragoljube92, nisam ovo razumeo...
tigrks tigrks 23:34 29.03.2009

Re: Zamka, za koga???

kakva sramota!!! Reći da ljudi koji nisu znali za Drugi svetski rat - nisu znali za Drugi svetski rat!?!?

To je čista zamena teza.
Ja pitam:
Hoćeš da kažeš da one koji nisu čuli za Drugi svetski rat ne treba uopšte čuti niti ih uzimati u obzir.
Tvoj odgovor se može u stvari videti i iz teksta jer ti kažeš
nikada nisu videli kako ona glumi

Ne zna se kako je glumila

Ali si je ti zato slušao 1942 ili treće na radiju.
Sve ostalo se zna?
Moj post se prvenstveno odnosi na tvoje nipodaštavanje kritike pre Drugog svetskog rata, a iz celog tvog teksta izvire da se u stvari to odnosi na vreme pre tebe.
dragoljub92 dragoljub92 23:40 29.03.2009

Re: Zamka, za koga???

Nebojša Milikić
dragoljub92
žalosno što nismo dobili nove istoričare ne go nove istorikante


izvini dragoljube92, nisam ovo razumeo...

pa imamo politikante i istoritikante.
ne odnosi se na tebe nništa.mislio sam na one nove istoritikante koji kritikuju komunističke predhodnike a samji praktikuju isto pristrasno pretresanje istorije kao i njihovi predhodnici.
ja sam sad zahvaljujući ovom tekstu olivere milosavljević steko bar neki pregled na scenska dešavanja u beogradu u vreme okupacije,deluje mi pouzdano,ali to ne mora da znači ništa jer nisam kvalifikovan za ovu oblast,osim ličnog interesovanja.međutim u javnosti a i ovde na blogu ima dosta tendencioznik istoričara koji sad plasiraju samo sliku druge strane,onu o kojoj olivera pravinosvrt u tekstu.e tu stranu sam nazvao istoritikantima.
inače u tvom tekstu si stavio dve teme koje po meni ne idu zajedno,i zbog toga sam mislio da se ne javljam ali nisam mogao da odolim posle čitanja bebinog linka.tako da je ovo ispalo trol.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 23:54 29.03.2009

Re: Zamka, za koga???

tigrks

... čista zamena teza. Ja pitam: Hoćeš da kažeš da one koji nisu čuli za Drugi svetski rat ne treba uopšte čuti niti ih uzimati u obzir.


Baš tako: ljudi koji ne znaju za Drugi svetski rat, za njegove uzroke i posledice, nisu relevantni da ocenjuju stvari koje se tiču i Drugog svetskog rata, njegovih uzroka i posledica. Pogotovo nisu relevantni njihovi kriterijumi i prava je besmislica da isti imaju bilo kakvog uticaja na savremeno ocenjivanje glumačke umetnosti. Dakle, ne može se tvrditi da su bilo koji politički, estetički ili moralni kriterijumi mogli ostati isti pre i posle Drugog svetskog rata, a pogotovo ne da važe i danas kao što su važili npr. 1937.


Tvoj odgovor se može u stvari videti i iz teksta jer ti kažeš
nikada nisu videli kako ona glumi

Ne zna se kako je glumila

Ali si je ti zato slušao 1942 ili treće na radiju.
Sve ostalo se zna?


Zaista, nisam je slušao na radiju, ali gle - ostadoše snimci... ti Nemci su pedantni, sve beleže, baksuzi jedni... i slušao sam te snimke... jad i beda... Ali od pozorišnih predstava ne ostadoše snimci... tako da, istini za volju, oni koji su dali toj nagradi njeno ime, mogli su o njenoj umetnosti zaključivati jedino po tim snimcima sa radija tj. upravo po tome što je Žanka Stokić radila tokom rata!!!Moj post se prvenstveno odnosi na tvoje nipodaštavanje kritike pre Drugog svetskog rata, a iz celog tvog teksta izvire da se u stvari to odnosi na vreme pre tebe.


Kakvo sad nipodaštavanje? Kako se može nipodaštavati neko ko nije bio u prilici da vidi budućnost?? Valjda je jasno da je moje neprihvatanje predratnih kritika glume Žanke Stokić kao argumentacije za današnju ocenu njenog lika i dela rezultat jednostavne činjenice da ti kritičari nisu znali gde i u šta može ta "nedužna" umetnička veličina zapasti... u kakvu stvaralačku i ljudsku mizeriju...


Nebojša Milikić Nebojša Milikić 00:00 30.03.2009

Re: Zamka, za koga???

dragoljub92

inače u tvom tekstu si stavio dve teme koje po meni ne idu zajedno,i zbog toga sam mislio da se ne javljam ali nisam mogao da odolim posle čitanja bebinog linka.tako da je ovo ispalo trol.


no problem... mozes i da mi ukazes koje to dve teme ne idu zajedno ako hoces... a sto se tice "istorikanata" - nazalost, oni su danas istoricari i dominantni su gde god se okrenes a pogotovo u obrazovnom sistemu, novinama, na TVu... pa tu se masno laze o stvarima koje su se dogodile pre deset godina a kamoli o onim davnijim...
tigrks tigrks 00:57 30.03.2009

Re: Zamka, za koga???

Kako se može nipodaštavati neko ko nije bio u prilici da vidi budućnost??

Pa ja upravo o tome i govorim
na osnovu razmišljanja i kriterijuma uma/umova

Moraću da te podsetim na moj prvi post
To su bili neki kritičari iz tog vremena, takvi kakvi su bili sa znanjem koje su imali i sa objektima svojih kritka kakvi su tada postojali.
i slušao sam te snimke... jad i beda...

Ja ih nisam slušao, ali verovatno bi i moji komentari bili slični ... sa današnjeg stanovišta.
A jesi li ti možda gledao neki film iz tridesetih?
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 01:16 30.03.2009

Re: Zamka, za koga???


...
Moraću da te podsetim na moj prvi post
To su bili neki kritičari iz tog vremena, takvi kakvi su bili sa znanjem koje su imali i sa objektima svojih kritka kakvi su tada postojali.


pa da, ali se u medjuvremenu znanje drasticno promenilo i uvecalo, objekti kritike uslozili, bili izlozeni novim okruzenjima, novoj svesti i sistemu vrednosti i u odnosu na sve to generisali neke nove kriterijume za razumevanje i analizu... sada, kada su sve te promene vec davna proslost a kriterijumi vezani za njih postali klasika, obradjena i usvojena kao univerzalno kulturno i politicko iskustvo, neko se oslanja na misao i kriterijume koji za to iskustvo ne znaju niti mogu da znaju... znaci, nekakva planska retardiranost, sta li?


i slušao sam te snimke... jad i beda...


Ja ih nisam slušao, ali verovatno bi i moji komentari bili slični ... sa današnjeg stanovišta.
A jesi li ti možda gledao neki film iz tridesetih?


bogami su mnogi ljudi i sa ondasnjim stanovistem imali slicno misljenje o njenom okupacijskom opusu... ljude odvode na streljanje, ubijaju ih u dusegupkama, odvode na prisilan rad a "Velika Zanka"??? - kliberi se u Centrali za humor... njen film gledao nisam ako me to pitas, snimljen je mislim 1927. ali pusticemo insert na diskusiji u utorak, pa izvoli, dodji...

Goran Vučković Goran Vučković 03:09 30.03.2009

Prilog za tribinu

Nebojša, evo mog priloga za vašu tribinu. Ništa sećanja iz Drugog svetskog rata - samo Google.
Olivera Milosavljević
Obukavši novo odelo očigledno neraspadnutom lešu fašističke kulturne i političke okupacije, lažljiva tranziciona ideologija uvlači nas u kulturno-političku zamku
...
Jedna misterija ipak postoji. Zašto baš Žanka Stokić? Mnoge posleratne zvezde beogradskih scena, ugledni umetnici i umetnice komunističke Jugoslavije, radili su isto što i ona. Decenijama su ćutali i ćute o tome kako je napravljen baš ovaj izbor.
Wikipedia
Godine 2001. glumica Mira Stupica, koja je tokom proslave 60 godina njenog profesionalnog rada nazvana najvećom srpskom glumicom 20. veka, pozvala je na kulturnu javnost da se seća Žanke Stokić i da se osnuje nagrada koja će nositi njeno ime:

"Nisam ja najveća srpska glumica prošloga veka. Najveća glumica koju je srpsko pozorište imalo je Žanka Stokić, koja je nepravedno zaboravljena, a toliko je zadužila pozorišnu umetnost i našu kulturu. Zato molim našu kulturnu javnost da Žanku Stokić vrati na mesto koje joj pripada, i predlažem da se ustanovi glumačka nagrada koja će se zvati »Velika Žanka«".
Dnevni list Danas, 2003.
ZANKA STOKIC - novoustanovljena nagrada koju dodeljuju Narodno pozoriste u Beogradu i list Vecernje novosti, u znak secanja na slavnu srpsku glumicu, bice urucena danas u 13 sati na Velikoj sceni NP dramskoj umetnici Svetlani Ceci Bojkovic. Nagrada "Zanka Stokic" dodeljuje se glumackoj licnosti koja je "obelezila pozorisni zivot Srbije svojom stvaralackom vrednoscu i bogatstvom glumackog izraza", a vredna je 150.000 dinara. Nagrada je ustanovljena na inicijativu Mire Stupice, koja je predsedavala i zirijem, koga su jos cinili: glumica Dobrila Stojnic, knjizevnik Ljubomir Simovic, glumac i upravnik NP Ljubomir Tadic i direktor i glavni i odgovorni urednik kompanije "Novosti" Manojlo Vukotic.

Znači, antifašističkoj Oliveri se nije svidela (fašistička ili antifašistička?) Mira Stupica koja je, valjda, prema ovom Oliverinom "j'accuse", radeći isto što i fašistička Žanka, stekla dovoljno poštovanja za Žanku da u najvišem trenutku svoje karijere, kada su je kolege i novinari proglasili za najveću srpsku glumicu 20. veka, izjavi, kao u Orvelovoj sobi 101 "Molim vas - nju, ne mene".
Nebojša
došao sam i do podatka da oni koji su nedavno ustanovili glumačku nagradu po imenu Žanke Stokić nikada nisu videli kako ona glumi. Upitavši na osnovu čega je onda ustanovljena nagrada dobio sam odgovor da je to uglavnom na osnovu pisanja kritike, naravno, one predratne. Dakle, jedan savremeni estetički i profesionalni kriterijum, zadati, željeni i slavljeni standard, ustanovljen je na osnovu razmišljanja i kriterijuma uma/umova koji ne zna/ju za Drugi svetski rat.
Wikipedia
Mira Stupica (rođena 17. avgusta, 1923. godine u Gnjilanu) jedna je od najcenjenijih srpskih pozorišnih, filmskih i televizijskih glumica, koju često prate epiteti najveće srpske glumice. Debitovala je 1941. godine u pozorištu.

Nebojša, koje ste vi godište? Koje godište je Olivera? Sećate li se Drugog svetskog rata?
tigrks tigrks 11:36 30.03.2009

Re: Zamka, za koga???

... njen film gledao nisam ako me to pitas, snimljen je mislim 1927. ali pusticemo insert na diskusiji u utorak, pa izvoli, dodji...

Nisam ni ja gledao, ali te nisam ni pitao za njen film. Pitao sam jasno za neki - bilo koji film iz tridesetih, sa ciljem uspostavljanja paralele između Žanke i drugih glumačkih i umetničkih karakteristika tog vremena.
Ali ti ne želiš da čuješ šta ti se govori.

edit:
I još nešto. Spremaš se za diskusiju i definisao si (ili zabetonirao) svoj stav a nisi, kako sam kažeš, pogledao film. Ma šta ima da se gleda - lepo Nsarski podcrta ZNA SE.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 14:34 30.03.2009

Re: Prilog za tribinu

Goran Vučković
Nebojša, evo mog priloga za vašu tribinu. Ništa sećanja iz Drugog svetskog rata - samo Google.


hvala, dosta toga sam vec i video... ako imate potrebu, dodjite i na razgovor, sutra uvece...


Olivera Milosavljević
Obukavši novo odelo očigledno neraspadnutom lešu fašističke kulturne i političke okupacije, lažljiva tranziciona ideologija uvlači nas u kulturno-političku zamku
...
Jedna misterija ipak postoji. Zašto baš Žanka Stokić? Mnoge posleratne zvezde beogradskih scena, ugledni umetnici i umetnice komunističke Jugoslavije, radili su isto što i ona. Decenijama su ćutali i ćute o tome kako je napravljen baš ovaj izbor.
Wikipedia
Godine 2001. glumica Mira Stupica, koja je tokom proslave 60 godina njenog profesionalnog rada nazvana najvećom srpskom glumicom 20. veka, pozvala je na kulturnu javnost da se seća Žanke Stokić i da se osnuje nagrada koja će nositi njeno ime:

"Nisam ja najveća srpska glumica prošloga veka. Najveća glumica koju je srpsko pozorište imalo je Žanka Stokić, koja je nepravedno zaboravljena, a toliko je zadužila pozorišnu umetnost i našu kulturu. Zato molim našu kulturnu javnost da Žanku Stokić vrati na mesto koje joj pripada, i predlažem da se ustanovi glumačka nagrada koja će se zvati »Velika Žanka«".
Dnevni list Danas, 2003.
ZANKA STOKIC - novoustanovljena nagrada koju dodeljuju Narodno pozoriste u Beogradu i list Vecernje novosti, u znak secanja na slavnu srpsku glumicu, bice urucena danas u 13 sati na Velikoj sceni NP dramskoj umetnici Svetlani Ceci Bojkovic. Nagrada "Zanka Stokic" dodeljuje se glumackoj licnosti koja je "obelezila pozorisni zivot Srbije svojom stvaralackom vrednoscu i bogatstvom glumackog izraza", a vredna je 150.000 dinara. Nagrada je ustanovljena na inicijativu Mire Stupice, koja je predsedavala i zirijem, koga su jos cinili: glumica Dobrila Stojnic, knjizevnik Ljubomir Simovic, glumac i upravnik NP Ljubomir Tadic i direktor i glavni i odgovorni urednik kompanije "Novosti" Manojlo Vukotic.


Znači, antifašističkoj Oliveri se nije svidela (fašistička ili antifašistička?) Mira Stupica koja je, valjda, prema ovom Oliverinom "j'accuse", radeći isto što i fašistička Žanka, stekla dovoljno poštovanja za Žanku da u najvišem trenutku svoje karijere, kada su je kolege i novinari proglasili za najveću srpsku glumicu 20. veka, izjavi, kao u Orvelovoj sobi 101 "Molim vas - nju, ne mene".


Ne razumem najbolje zasto ste zaklucili da se Oliveri nije svidela fa/antifa Mira Stupica... njen clanak je izasao nakon sudske rehabilitacije, ne nakon ove "kolegijalne" "striktno umetnicke" "samojeradilasvojposaokaoimipobogulacke" ... kako vi objasnjavate da se u tom trenutku nijedan glas protiv takve inicijative nije cuo? Na primer, da ljudi kazu - pa ne znamo kako je igrala, dajte da to vidimo, razmislimo zajedno o tome sta znaci ustanoviti takvu nagradu...


Nebojša
došao sam i do podatka da oni koji su nedavno ustanovili glumačku nagradu po imenu Žanke Stokić nikada nisu videli kako ona glumi. Upitavši na osnovu čega je onda ustanovljena nagrada dobio sam odgovor da je to uglavnom na osnovu pisanja kritike, naravno, one predratne. Dakle, jedan savremeni estetički i profesionalni kriterijum, zadati, željeni i slavljeni standard, ustanovljen je na osnovu razmišljanja i kriterijuma uma/umova koji ne zna/ju za Drugi svetski rat.
Wikipedia
Mira Stupica (rođena 17. avgusta, 1923. godine u Gnjilanu) jedna je od najcenjenijih srpskih pozorišnih, filmskih i televizijskih glumica, koju često prate epiteti najveće srpske glumice. Debitovala je 1941. godine u pozorištu.

Nebojša, koje ste vi godište? Koje godište je Olivera? Sećate li se Drugog svetskog rata?Naravno da se secam, ja sam 1964. godiste i secanje na Drugi svetski rat je bilo vrlo vazna vaspitna disciplina tokoom skolovanja itd... secam ga se i po svemu onome sto je znacio na kulturnom, umetnickom i politickom planu SFRJ... takodje ga se secam i kao istorijskog dogadjanja koje je otvorilo put emancipacije od nacionalizma, kapitalizma, zatucanosti i ideoloskog mraka svim jugoslovenskim narodima i vecini stanovnika - gradjana svih republika... jer sam tu emancipaciju i sam ziveo i osecao, shvativsi sta smo izgubili tek kad su ratovi devedesetih pokazali kako izgleda rat u Jugoslaviji bez emancipatorskih pokreta i snaga na bojnom i ideoloskom polju... naravno da ga se secam i po dosadi i smaranju koje su nam priredjivali ucesnici rata na prigodnim skolskim svecanostima itd... a secate li se vi Drugog svetskog rata?


Nebojša Milikić Nebojša Milikić 15:58 30.03.2009

Re: Zamka, za koga???

tigrks
... njen film gledao nisam ako me to pitas, snimljen je mislim 1927. ali pusticemo insert na diskusiji u utorak, pa izvoli, dodji...

Nisam ni ja gledao, ali te nisam ni pitao za njen film. Pitao sam jasno za neki - bilo koji film iz tridesetih, sa ciljem uspostavljanja paralele između Žanke i drugih glumačkih i umetničkih karakteristika tog vremena.
Ali ti ne želiš da čuješ šta ti se govori.


da. ali film iz tridesetih bi onda gledali danasnjim ocima... da li bi taj film ocenio samo po tome sta su kriticali tog vremena o njemu pisali ili i po onome sto sam danas mislis i znas o tridesetim godinama... a kako cemo uopste da uspostavimo tu paralelu kad mi ne znamo kako je Zanka igrala?


edit:
I još nešto. Spremaš se za diskusiju i definisao si (ili zabetonirao) svoj stav a nisi, kako sam kažeš, pogledao film. Ma šta ima da se gleda - lepo Nsarski podcrta ZNA SE.


Kako nisam pogledao?!?! Gde ćeš važniji, crnji i više betonirajući film od ovog koji gledamo sa umetničkom i sudskom rehabilitacijom ZS??? Zna se, da, zna se da Nsarski ti taj film ne gledate... vaš izbor...

JJ Beba JJ Beba 16:52 30.03.2009

Re: Prilog za tribinu

Nebojša, koje ste vi godište? Koje godište je Olivera? Sećate li se Drugog svetskog rata?


kakve veze ima koje je godište Olivera Milosavljević?
Jel ti to hoćeš da kažeš da se istorijom II svetskog rata treba da bave samo oni koji su ga i doživeli?
Olivera Milosavljević je istoričar, profesor na filozofskom fakultetu i sigurna sam da da svoje zaključke utemeljuje na osnovu svojih naučnih istraživanja, literature a ne na osnovu toga da li joj se dopada Mira Stupca


Goran Vučković Goran Vučković 16:52 30.03.2009

Re: Prilog za tribinu

kako vi objasnjavate da se u tom trenutku nijedan glas protiv takve inicijative nije cuo? Na primer, da ljudi kazu - pa ne znamo kako je igrala, dajte da to vidimo, razmislimo zajedno o tome sta znaci ustanoviti takvu nagradu...

Pa prvo nisam ni znao da se u tom trenutku ni jedan glas protiv takve inicijative nije čuo. Ako nije, pretpostavljam da je to zato što su svi bili saglasni, ili su mislili da te dve institucije mogu da ustanove nagradu tog tipa a da su oni koji su učestvovali u tome kvalifikovani da o tome odluče. A kako vi objašnjavate da se u tom trenutku ni jedan glas protiv takve inicijative nije čuo?


Naravno da se secam, ja sam 1964. godiste i secanje na Drugi svetski rat je bilo vrlo vazna vaspitna disciplina tokoom skolovanja itd... secam ga se i po svemu onome sto je znacio na kulturnom, umetnickom i politickom planu SFRJ... takodje ga se secam i kao istorijskog dogadjanja koje je otvorilo put emancipacije od nacionalizma, kapitalizma, zatucanosti i ideoloskog mraka svim jugoslovenskim narodima i vecini stanovnika - gradjana svih republika... jer sam tu emancipaciju i sam ziveo i osecao, shvativsi sta smo izgubili tek kad su ratovi devedesetih pokazali kako izgleda rat u Jugoslaviji bez emancipatorskih pokreta i snaga na bojnom i ideoloskom polju... naravno da ga se secam i po dosadi i smaranju koje su nam priredjivali ucesnici rata na prigodnim skolskim svecanostima itd... a secate li se vi Drugog svetskog rata?

Ja se ne sećam, ja sam rođen 1968. godine, to je bilo daleko pre mog rođenja. Sećam se vaspitnih disciplina tokom školovanja, ali, za razlikuo od Mire Stupice i vas, ja se Drugog svetskog rata ne sećam.

Ili ga se sećam, kao i peloponeskih ratova, Cezarevog prelaska Rubikona, Prvog srpskog ustanka, Obznane, Sedam sekretara Skoja, vere Egipćana, Pitagorine teoreme, Njutnovog zakona, Bojl-Mariotovog zakona i ostalih lepih i korisnih stvari koje smo učili u školi.

Mnogo kasnije sam naučio još po nešto o Drugom svetskom ratu, poput značaja pomalo cenzurisanih imena počišćenih komunista, kao npr. Sretena Žujovića, raspisane poternice i na Dražino ime, savezničkih pilota koje su četnici spasli, Trumanovog odlikovanja Draži, komšija sa Dorćola kojih više nema i njihove priče, Oliverine "potisnute istine", Bajfordove knjige o Nikolaju Velimiroviću - i evo i o Žanki Stokić, koja je igrala za insulin, krila u svom stanu Koču Popovića, a onda umrla od srca tri dana pošto joj je budući muž Mire Stupice javio da može ponovo da igra kod njega u pozorištu. Mnogo može da se nauči o ponašanju ljudi u ratu, oko rata i u vezi rata, da - pa i o zatucanosti i o ideološkom mraku, slažem se sasvim.

Lep provod na tribini želim - ja sam u Glazgovu trenutno, tako da neću moći da svratim.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 19:04 30.03.2009

Re: Prilog za tribinu


Goran Vučković
kako vi objasnjavate da se u tom trenutku nijedan glas protiv takve inicijative nije cuo? Na primer, da ljudi kazu - pa ne znamo kako je igrala, dajte da to vidimo, razmislimo zajedno o tome sta znaci ustanoviti takvu nagradu...


Pa prvo nisam ni znao da se u tom trenutku ni jedan glas protiv takve inicijative nije čuo. Ako nije, pretpostavljam da je to zato što su svi bili saglasni, ili su mislili da te dve institucije mogu da ustanove nagradu tog tipa a da su oni koji su učestvovali u tome kvalifikovani da o tome odluče. A kako vi objašnjavate da se u tom trenutku ni jedan glas protiv takve inicijative nije čuo?


E to je vazno pitanje... ima nekoliko faktora koji takvu tisinu obezbedjuju: prvi je opste potiskivanje antifasisticke tradicije i politike; drugi je elitizacija umetnosti i kulture koje, za uzvrat, samo i sluze eliti da zadrzava i opravdava svoje pozicije; treci je opste uverenje da ono sto se desava u umetnosti i kulturi nema neki narociti jasni politicki ili ideoloski smisao i znacaj... a videli smo tokom osamdesetih da je potiskivanju antifasisticke politike prethodilo potiskivanje ne samo antifasisticke, vec bilo kakve od tradicije emancipovane kulturne i umetnicke produkcije... kao sto je i sada, rehabilitacija Zanke Stokic u kulturi prethodila i onoj politickoj, koja ce se nastaviti sa rehabilitacijom Nedica (takodje prvo rehabilitovanog od jedne ustanove (i) kulture kao sto je SANU)


Naravno da se secam, ja sam 1964. godiste i secanje na Drugi svetski rat je bilo vrlo vazna vaspitna disciplina tokoom skolovanja itd... secam ga se i po svemu onome sto je znacio na kulturnom, umetnickom i politickom planu SFRJ... takodje ga se secam i kao istorijskog dogadjanja koje je otvorilo put emancipacije od nacionalizma, kapitalizma, zatucanosti i ideoloskog mraka svim jugoslovenskim narodima i vecini stanovnika - gradjana svih republika... jer sam tu emancipaciju i sam ziveo i osecao, shvativsi sta smo izgubili tek kad su ratovi devedesetih pokazali kako izgleda rat u Jugoslaviji bez emancipatorskih pokreta i snaga na bojnom i ideoloskom polju... naravno da ga se secam i po dosadi i smaranju koje su nam priredjivali ucesnici rata na prigodnim skolskim svecanostima itd... a secate li se vi Drugog svetskog rata?

Ja se ne sećam, ja sam rođen 1968. godine, to je bilo daleko pre mog rođenja. Sećam se vaspitnih disciplina tokom školovanja, ali, za razlikuo od Mire Stupice i vas, ja se Drugog svetskog rata ne sećam.

Ili ga se sećam, kao i peloponeskih ratova, Cezarevog prelaska Rubikona, Prvog srpskog ustanka, Obznane, Sedam sekretara Skoja, vere Egipćana, Pitagorine teoreme, Njutnovog zakona, Bojl-Mariotovog zakona i ostalih lepih i korisnih stvari koje smo učili u školi.


e vidite, sad se u skoli uci sve to osim sedam sekretara SKOJa, umesto kojih se kroz nastavu, relativizaciju, falsifikate rehabilituju Draza, Nedic i njima slicni... u tome je stvar...


Mnogo kasnije sam naučio još po nešto o Drugom svetskom ratu, poput značaja pomalo cenzurisanih imena počišćenih komunista, kao npr. Sretena Žujovića, raspisane poternice i na Dražino ime, savezničkih pilota koje su četnici spasli, Trumanovog odlikovanja Draži, komšija sa Dorćola kojih više nema i njihove priče, Oliverine "potisnute istine", Bajfordove knjige o Nikolaju Velimiroviću - i evo i o Žanki Stokić, koja je igrala za insulin, krila u svom stanu Koču Popovića, a onda umrla od srca tri dana pošto joj je budući muž Mire Stupice javio da može ponovo da igra kod njega u pozorištu. Mnogo može da se nauči o ponašanju ljudi u ratu, oko rata i u vezi rata, da - pa i o zatucanosti i o ideološkom mraku, slažem se sasvim.


Da, ali na srecu jos uvek nemamo vojnicko odlikovanje po imenu Draze Mihajlovica a jos uvek imamo kakvu takvu svest o zlocinima okupatora i njegovih ovdasnjih pomagaca... nagrada ZS je zamalo tog nekog ranga: uvodjenja odlikovanja po Drazinom imenu u vojsci ili brisanja svih podataka o zlocinima tokom Drugog svetskog rata... ali radi se na tome, ulice dobijaju imena po cetnickim jedinicama, zlocini cetnika se ni ne spominju... to je fijasko koji je nagradom ZS avangardno najavljen...


Lep provod na tribini želim - ja sam u Glazgovu trenutno, tako da neću moći da svratim.


Hvala, pozdrav...
Goran Vučković Goran Vučković 09:59 31.03.2009

Re: Prilog za tribinu


kakve veze ima koje je godište Olivera Milosavljević?
Jel ti to hoćeš da kažeš da se istorijom II svetskog rata treba da bave samo oni koji su ga i doživeli?
Olivera Milosavljević je istoričar, profesor na filozofskom fakultetu i sigurna sam da da svoje zaključke utemeljuje na osnovu svojih naučnih istraživanja, literature a ne na osnovu toga da li joj se dopada Mira Stupca

Izvini Bebo tek sada videh tvoje pitanje.

Godište Olivere i Nebojše - ma to sam pogrešno shvatio šta je Nebojša hteo da kaže u prvom paragrafu gore (a i tigriks mi nije pomogao) - pa sam pitao kakav je to argument nesećanja rata ako se Mira seća a Olivera i Nebojša ne sećaju.

Inače, Olivera jeste istoričar, znam za to - ali mi se ovaj članak, izvlačenje detalja o "određivanju o ratu u Abisiniji" i slično ne sviđaju uopšte (što nju ne verujem da posebno pogađa, naravno).

Znaš - malo mi je perverzno ovo čistunstvo oko Žanke Stokić i povezivanje Mirine akcije za ustanovljavanje nagrade sa Žankinim imenom za procese revizije istorije. Posebno zato što oni koji to rade očigledno nemaju druge nego da pokušaju da umetnički to obrade - Gdanjsk, Istočna Nemačka, Abisinija, stradanja nevinih, Žanka koja se veseli dok drugi stradaju i neki mračni revizionisti koji pokušavaju da ukradu istoriju. A ne vidim da iko ima cojones da kaže: taj revizionista istorije je Mira Stupica, svedok događaja, kojoj se antikomunizam u vreme dok je komunizam bio relevantan ne može baš tako jednostavno prišiti, a koja se odrekla titule najveće glumice 20. veka u Srbiji u korist neke Žanke, koja je vrhunac svoje karijere imala između dva svetska rata. I pokojni Ljuba Tadić, koji je kao direktor Narodnog pozorišta učestvovao u žiriju za dodelu prve nagrade. To su ti revizionisti. Kaže Olivera Milosavljević i Nebojša Milikić.

A Mira i Ljuba su revizionisti zato što pokušavaju da okrnje verziju istorije gde je Drugi svetski rat "istorijsko dogadjanje koje je otvorilo put emancipacije od nacionalizma, kapitalizma, zatucanosti i ideoloskog mraka svim jugoslovenskim narodima i vecini stanovnika", da iskoristim Nebojšinu definiciju. Nije nego. Biće pre da su i Žanka i Mira i Ljuba taoci i žrtve u borbi ideologija kojima, u veličanstvenoj borbi svetla i mraka i propisivanju kako je jedino moralno (tj. dozvoljeno) misliti, sitne zloupotrebe i istezanja istine predstavljaju mali zalog, sredstvo potpuno opravdano grandioznim ciljem. Sviđalo se to Oliveri i Nebojši ili ne, plašim se da će morati da nađu nekog drugog da mu prodaju tu priču. Meni je malo previše providna.

E da - hvala ti za ovaj link o SANU, izgleda interesantno.

EDIT: malo mi mozak sporije radi, izvini - vidim da nisi izgubila smisao za humor - pozivaš se na autoritet nauke Olivere Milosavljević a kačiš tekst sa naslovom "Upotreba autoriteta nauke"
Covek u belom Covek u belom 10:30 31.03.2009

Re: Prilog za tribinu

JJ Beba
Olivera Milosavljević je istoričar, profesor na filozofskom fakultetu i sigurna sam da da svoje zaključke utemeljuje na osnovu svojih naučnih istraživanja, literature a ne na osnovu toga da li joj se dopada Mira Stupca
Evo ja cu da ti kazem. Olivera Milosavljevic je istorikant kako dragoljub ovde uvede izraz. Komunisticki istoricar, koja je ceo svoj zivot propagirala samo ideologiju. Danas, najobicniji politicki pamfletista koji prodaje NVO istoriju za pare onome ko vise ponudi. Udarna istoricarska pesnica NVO sektora koja sluzi da prodaje verziju istorije "druge Srbije" za lokalne potrebe. U naucnim krugovima najobicniji pajac u rangu sa pajacima u SANU-u, samo druga strane medalje. Umiveni drapsin ili gorran... Na svu srecu pripadnica kaste koja izumire...od starosti...pregazilo je vreme poodavno, ili kako ide parafrazirana opaska iz poznatog domaceg filma, svi njeni drugovi su umrli krajem prosloga veka...
JJ Beba JJ Beba 20:11 31.03.2009

Re: Prilog za tribinu

Covek u belom
JJ Beba
Olivera Milosavljević je istoričar, profesor na filozofskom fakultetu i sigurna sam da da svoje zaključke utemeljuje na osnovu svojih naučnih istraživanja, literature a ne na osnovu toga da li joj se dopada Mira Stupca
Evo ja cu da ti kazem. Olivera Milosavljevic je istorikant kako dragoljub ovde uvede izraz. Komunisticki istoricar, koja je ceo svoj zivot propagirala samo ideologiju. Danas, najobicniji politicki pamfletista koji prodaje NVO istoriju za pare onome ko vise ponudi. Udarna istoricarska pesnica NVO sektora koja sluzi da prodaje verziju istorije "druge Srbije" za lokalne potrebe. U naucnim krugovima najobicniji pajac u rangu sa pajacima u SANU-u, samo druga strane medalje. Umiveni drapsin ili gorran... Na svu srecu pripadnica kaste koja izumire...od starosti...pregazilo je vreme poodavno, ili kako ide parafrazirana opaska iz poznatog domaceg filma, svi njeni drugovi su umrli krajem prosloga veka...

tenisaču ti naravno imaš prava da ružiš. to govori dosta o tebi.
meni bilo glupo vučkovo pitanje šta OM zna o drugom sv ratu, da li ga je zapamtila i šta je to preporučuje da o njemu piše. ostalo mi je jasno.
događaje vezane za Beograd iz vremena o kome se priča (Nedićeva vlada, govor vladike Nikolaja na Kolarcu pa i samo Žankino "držanje" za vreme tog perioda pamtim iz priča babe i dede koji su btw prisustvovali vladiknom čuvenom govoru na Kolarcu i mojih rodtelja i porodice koji su detinjstvo proveli pod Nedićevom vladom.
inače, ja sam kapirala da ovo nije blog o nagradi koja nosi Žankino ime već o nečemu drugom
JJ Beba JJ Beba 20:16 31.03.2009

Re: Prilog za tribinu

Izvini Bebo tek sada videh tvoje pitanje.

eee, nisi morao da se mlatiš s odgobaranjem, i ovako je pitanje bilo retoričko. <_<
EDIT: malo mi mozak sporije radi, izvini - vidim da nisi izgubila smisao za humor - pozivaš se na autoritet nauke Olivere Milosavljević a kačiš tekst sa naslovom "Upotreba autoriteta nauke"

da mi nije tog smisla ne znam kako bih čitala sve budalaštine koje čitam na ovom portalu
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 23:15 01.04.2009

Re: Prilog za tribinu


Izvini Bebo tek sada videh tvoje pitanje.


izvini i ti, tek sad sam stigao da vidim sta ima novo ovde pa se ponovo ukljucujem...


Godište Olivere i Nebojše - ma to sam pogrešno shvatio šta je Nebojša hteo da kaže u prvom paragrafu gore (a i tigriks mi nije pomogao) - pa sam pitao kakav je to argument nesećanja rata ako se Mira seća a Olivera i Nebojša ne sećaju.


Hteo sam da kazem da oni koji su nagradu ustanovili, dakle odgovorni ljudi iz Narodnog Pozorista i Vecernjih Novosti nisu videli kako glumi... a i da neki od njih slucajno i jesu, to je dakle gluma iz vremena okupacije (posredno ili neposredno, namerno ili nenamerno u sluzbi Nedicevog i time Hitlerovog rezima) ili, sto je bas malo verovatno iz godina neposredno pre rata - kad su mozda mogli da je gledaju kao deca... u oba ta malo moguca slucaja, ponovo je potpuna besmislica tadasnje kriterijume proglasiti za "najvise" i danas, pogotovo ako znamo ono na sta su ovde mnogi alergicni - istinu o raznovrsnoj kolaboraciji sa okupatorskimm rezimom... i MIra Stupica se seca na jedan specifican nacin rekao bih, kroz neku vrstu teze da je i njena ratna biografija manje vazna ako se Zankina zaboravi... ona gura nju u prvi plan, ustupa joj mesto - da bi rehabilitovala sebe, bar je takav neki moj pogled na tu velikodusnost... ovde se ne radi ni o kakvoj rehabilitaciji Zanke Stokic kao glumice...


Inače, Olivera jeste istoričar, znam za to - ali mi se ovaj članak, izvlačenje detalja o "određivanju o ratu u Abisiniji" i slično ne sviđaju uopšte (što nju ne verujem da posebno pogađa, naravno).

ne svidja ti se clanak, detalji o ponasanju onoga o kome je clanak napisan itd... ne svidja ti se dakle istorija... bio bi to samo tvoj problem da to danas nije i zvanicna kulturna i drzavna politika... sramota...


Znaš - malo mi je perverzno ovo čistunstvo oko Žanke Stokić i povezivanje Mirine akcije za ustanovljavanje nagrade sa Žankinim imenom za procese revizije istorije. Posebno zato što oni koji to rade očigledno nemaju druge nego da pokušaju da umetnički to obrade - Gdanjsk, Istočna Nemačka, Abisinija, stradanja nevinih, Žanka koja se veseli dok drugi stradaju i neki mračni revizionisti koji pokušavaju da ukradu istoriju. A ne vidim da iko ima cojones da kaže: taj revizionista istorije je Mira Stupica, svedok događaja, kojoj se antikomunizam u vreme dok je komunizam bio relevantan ne može baš tako jednostavno prišiti, a koja se odrekla titule najveće glumice 20. veka u Srbiji u korist neke Žanke, koja je vrhunac svoje karijere imala između dva svetska rata. I pokojni Ljuba Tadić, koji je kao direktor Narodnog pozorišta učestvovao u žiriju za dodelu prve nagrade. To su ti revizionisti. Kaže Olivera Milosavljević i Nebojša Milikić.


ovde bas nema nikakve logike, samo lenjost uma... ne cudi da si pomesao Ljubu Tadica sa Ljubivojem Tadicem... M. Stupica jeste u ovoj prilici revizionista, ali svoje sopstvene istorije...


A Mira i Ljuba su revizionisti zato što pokušavaju da okrnje verziju istorije gde je Drugi svetski rat "istorijsko dogadjanje koje je otvorilo put emancipacije od nacionalizma, kapitalizma, zatucanosti i ideoloskog mraka svim jugoslovenskim narodima i vecini stanovnika", da iskoristim Nebojšinu definiciju. Nije nego. Biće pre da su i Žanka i Mira i Ljuba taoci i žrtve u borbi ideologija kojima, u veličanstvenoj borbi svetla i mraka i propisivanju kako je jedino moralno (tj. dozvoljeno) misliti, sitne zloupotrebe i istezanja istine predstavljaju mali zalog, sredstvo potpuno opravdano grandioznim ciljem. Sviđalo se to Oliveri i Nebojši ili ne, plašim se da će morati da nađu nekog drugog da mu prodaju tu priču. Meni je malo previše providna.


dobro, kad utvrdis o kom se Ljubi radi, razgovaracemo... n eumes ni reviziju istorije, cak ni onoga sto si malopre procitao da uradis kako treba... lenjivce!!!E da - hvala ti za ovaj link o SANU, izgleda interesantno.

EDIT: malo mi mozak sporije radi, izvini -

Nebojša Milikić Nebojša Milikić 23:26 01.04.2009

Re: Prilog za tribinu

Covek u belom
JJ Beba
Olivera Milosavljević je istoričar, profesor na filozofskom fakultetu i sigurna sam da da svoje zaključke utemeljuje na osnovu svojih naučnih istraživanja, literature a ne na osnovu toga da li joj se dopada Mira Stupca


Evo ja cu da ti kazem. Olivera Milosavljevic je istorikant kako dragoljub ovde uvede izraz. Komunisticki istoricar, koja je ceo svoj zivot propagirala samo ideologiju. Danas, najobicniji politicki pamfletista koji prodaje NVO istoriju za pare onome ko vise ponudi. Udarna istoricarska pesnica NVO sektora koja sluzi da prodaje verziju istorije "druge Srbije" za lokalne potrebe. U naucnim krugovima najobicniji pajac u rangu sa pajacima u SANU-u, samo druga strane medalje. Umiveni drapsin ili gorran... Na svu srecu pripadnica kaste koja izumire...od starosti...pregazilo je vreme poodavno, ili kako ide parafrazirana opaska iz poznatog domaceg filma, svi njeni drugovi su umrli krajem prosloga veka...


a kakve sve te tvoje opservacije imaju veze sa podacima koje ona iznosi u svojim radovima?
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 15:55 02.04.2009

Re: Prilog za tribinu

JJ Beba
.
inače, ja sam kapirala da ovo nije blog o nagradi koja nosi Žankino ime već o nečemu drugom


tacno Bebo, ovo je blog o svemu "onome drugom" sto (pod)nosi i podmece nagrada sa njenim imenom...
nsarski nsarski 01:26 30.03.2009

Ovo ne razumem

zna se šta je i kako radila tokom okupacije Beograda


Sta znaci to "zna se"? Ovo je najozbiljnije pitanje
.
Tako se govorilo kad je ondasnja UDBA vladala drzavom, i glave letele zbog "zna se" insinuacija, i svi su sve znali, ali ne i obican svet (kome ja pripadam). Sta je to Zanka radila? Kolaborirala? U kom smislu? Odala Prleta i Tihog? Nije navijala za Boska Buhu - prvog svetskog deteta-ratnika (gde si Yas da dignes glas za child abuse!?).
S druge strane, imala je vise hrabrosti od svih domacih miseva koji su pobegli u svoje bezbedne rupe kad je bilo istinski tesno, i kada je Partijski izvestaj bio zamena za Bibliju.
Konkretno ovako: kad joj je narodni sud, ili kojegod ad hok izabrano telo partijskih komesara na celu sa drugom Titom, oduzeo gradjansku cast, ona je imala hrabrosti da kaze: "Ja sam ipak napredovala. Kad sam bila mlada, meni je cast oduzeo jedan kaplar, a sada mi je oduzima jedan Marsal". To izreceno, u ono vreme kad su glave lagodno-komunisticki letele, i izreceno na taj nacin - to je cin gradjanskog otpora kojim malo ko moze da se pohvali. Ukljucujuci danasnje politicke prostitutke.
Nadam se da si razumeo poentu. Sta se to "zna sta je i kako" o Zanki? RSVP.
malaramona malaramona 09:29 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

nsarski
zna se šta je i kako radila tokom okupacije Beograda


Sta znaci to "zna se"? Ovo je najozbiljnije pitanje
.
Tako se govorilo kad je ondasnja UDBA vladala drzavom, i glave letele zbog "zna se" insinuacija, i svi su sve znali, ali ne i obican svet (kome ja pripadam). Sta je to Zanka radila? Kolaborirala? U kom smislu? Odala Prleta i Tihog? Nije navijala za Boska Buhu - prvog svetskog deteta-ratnika (gde si Yas da dignes glas za child abuse!?).
S druge strane, imala je vise hrabrosti od svih domacih miseva koji su pobegli u svoje bezbedne rupe kad je bilo istinski tesno, i kada je Partijski izvestaj bio zamena za Bibliju.
Konkretno ovako: kad joj je narodni sud, ili kojegod ad hok izabrano telo partijskih komesara na celu sa drugom Titom, oduzeo gradjansku cast, ona je imala hrabrosti da kaze: "Ja sam ipak napredovala. Kad sam bila mlada, meni je cast oduzeo jedan kaplar, a sada mi je oduzima jedan Marsal". To izreceno, u ono vreme kad su glave lagodno-komunisticki letele, i izreceno na taj nacin - to je cin gradjanskog otpora kojim malo ko moze da se pohvali. Ukljucujuci danasnje politicke prostitutke.
Nadam se da si razumeo poentu. Sta se to "zna sta je i kako" o Zanki? RSVP.


Žanka Stokić je žrtva, to je nesporno. Žrtva jednog vremena i jednog režima. Drugo je pitanje da li je svojim životom i delom zaslužila da se po njoj, 60 godina kasnije, nazove najvažnija glumačka nagrada.
Ali značaj Žanke Stokić, za vladajući obrazac razmišljnja u Srbiji, nije u njenom glumačkom umeću. Ponavlja se pravilo da svaki raskid sa starim i stvaranje nove ideologije traži i stvaranje nove mitologije. Tako je za današnje ideologe Srbske kulture Žanka Stokić mitološko biće koje koriste kada im to zatreba. Nazivanje nagrade njenim imenom je više politički stav, nego odavanje počasti.
nsarski nsarski 09:52 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

Drugo je pitanje da li je svojim životom i delom zaslužila da se po njoj, 60 godina kasnije, nazove najvažnija glumačka nagrada.

Slazem se sa ovim. Na strucnjacima i kolegama je da o tome odlucuju, a ne na politicarima. Politicari su je svojevremeno potisnuli u zaborav, sada je politicari uzdizu, i to je, sve zajedno, sramota.
Nazalost, cini se da je kod nas partijski sud najvaznija odrednica karijere umetnika i naucnika (Nastasijevic, Milankovic, na primer), danas kao i u vreme Staljinizma i Titoizma.
Goran Vučković Goran Vučković 09:57 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

Slazem se sa ovim. Na strucnjacima i kolegama je da o tome odlucuju, a ne na politicarima. Politicari su je svojevremeno potisnuli u zaborav, sada je politicari uzdizu, i to je, sve zajedno, sramota.

Moram da priznam da i dalje ne pratim - google kaže, kako god okreneš, da je inicijativu za glumačku nagradu pokrenula Mira Stupica, a u prvom odboru za dodelu bio pokojni Ljuba Tadić itd. Kako bi izgledale stručne i neutralne kolege, ako se pretpostavlja da Mira i Ljuba nisu?
Goran Vučković Goran Vučković 10:00 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

Nazalost, cini se da je kod nas partijski sud najvaznija odrednica karijere umetnika i naucnika (Nastasijevic, Milankovic, na primer), danas kao i u vreme Staljinizma i Titoizma.

Kao vatreni gručomarksista, ne mogu a da ne ubacim parafrazu velikog druga Gruča: revolucionarna pravda u odnosu na pravdu je kao revolucionarna muzika u odnosu na muziku.
nsarski nsarski 10:11 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

Moram da priznam da i dalje ne pratim - google kaže, kako god okreneš, da je inicijativu za glumačku nagradu pokrenula Mira Stupica, a u prvom odboru za dodelu bio pokojni Ljuba Tadić itd. Kako bi izgledale stručne i neutralne kolege, ako se pretpostavlja da Mira i Ljuba nisu?

Ni ja nisam pratio detalje, vec sam rekao svoj nacelni stav. Mira i Ljuba su svakako kompetentniji od politicara da o Zanki sude. Ako je "esnaf" odlucio da Zanka zasluzuje da se nagrada po njoj zove - neka onda bude tako.
Meni je samo zasmetalo ono udbasko "zna se". To "zna se" je nase prokletstvo vec 60 i vise godina, i evo i danas se poteze.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 13:00 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

nsarski

Sta znaci to "zna se"? Ovo je najozbiljnije pitanje
.
Tako se govorilo kad je ondasnja UDBA vladala drzavom, i glave letele
zbog "zna se" insinuacija, i svi su sve znali, ali ne i obican svet
(kome ja pripadam). Sta je to Zanka radila? Kolaborirala? U kom smislu?
Odala Prleta i Tihog? Nije navijala za Boska Buhu - prvog svetskog
deteta-ratnika (gde si Yas da dignes glas za child abuse!?).
S druge strane, imala je vise hrabrosti od svih domacih miseva koji su
pobegli u svoje bezbedne rupe kad je bilo istinski tesno, i kada je
Partijski izvestaj bio zamena za Bibliju.
Konkretno ovako: kad joj je narodni sud, ili kojegod ad hok izabrano
telo partijskih komesara na celu sa drugom Titom, oduzeo gradjansku
cast, ona je imala hrabrosti da kaze: "Ja sam ipak napredovala. Kad sam bila mlada, meni je cast oduzeo jedan kaplar, a sada mi je oduzima jedan Marsal".
To izreceno, u ono vreme kad su glave lagodno-komunisticki letele, i
izreceno na taj nacin - to je cin gradjanskog otpora kojim malo ko moze
da se pohvali. Ukljucujuci danasnje politicke prostitutke.
Nadam se da si razumeo poentu. Sta se to "zna sta je i kako" o Zanki? RSVP.


Ovo je dobro i pametno receno. Sto se tice rasudjivanja o umetnickim vrednostima na osnovu znanja istorije, sto nas domacin implicira kao neophodno, to u teoriji moze biti tacno (mada ipak vise pripada kritici 19. i pocetka 20. veka, a ne ovoj docnijoj, nakon Sklovskog koja ipak insistira na imanentnom, a odbacuje tumacenja kroz biografije), ali je u praksi zapravo veoma tesko i cesto se pretvara u zamku suprotne vrste, gde se istorija cita u danasnjem kljucu (isto kao vigovsko tumacenje Njegosa u skorasnjoj zloupotrebi jednog crkvenog oficira) i gde se slave percipirani ili stvarni "pobednici". Da stvar dovedemo do krajnjeg pojednostavljenja: ako je po g. Milikicu jasno da se o evropskom pozoristu/filmu mora suditi kroz prizmu razumevanja dogadjaja u II svetskom ratu, da li on sam uvek posmatra neki od u skorasnje vreme aktuelnih kineskih filmova i njihove tvorce kroz prizmu desavanja u "velikom skoku napred" i "kulturnoj" revoluciji? Ili se geografski, kulturno i moralno uskogrudo podrazumeva da mi "ne znamo sta se tamo daleko dogadjalo", iako je uistinu broj zrtava maoizma uporediv sa brojem zrtava II svetskog rata? Ako je ovo drugo, onda je to evrocentricni dvostruki standard, sa primesama rasizma (jer implicira da je kineski zivot manje vredan od poljskog, srpskog ili jevrejskog). A sa druge strane, ako nije, onda treba "sve znati" pre nego sto se kaze "zna se", tj. sve istorijske dogadjaje u istoriji svih naroda, sto je prilicno nerealisticno u praksi, zar ne?
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 14:52 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem


nsarski
zna se šta je i kako radila tokom okupacije Beograda


Sta znaci to "zna se"? Ovo je najozbiljnije pitanje
.
Tako se govorilo kad je ondasnja UDBA vladala drzavom, i glave letele zbog "zna se" insinuacija, i svi su sve znali, ali ne i obican svet (kome ja pripadam). Sta je to Zanka radila? Kolaborirala? U kom smislu? Odala Prleta i Tihog? Nije navijala za Boska Buhu - prvog svetskog deteta-ratnika (gde si Yas da dignes glas za child abuse!?).


Imaš gore u porukama a i na priloženim linkovima vredni naučniče šta se to zna... ali, evo, da ti uštedim istraživački trud: budalesala se i ačila po Beogradu dok su ljude davili u dušegupkama, streljali ih i mučili gde i kako su stigli... služila rasističkom i zločinačkom režimu Adolfa i Milana na najbedniji način... podsmevala se onima koji su se protiv toga svega borili...


S druge strane, imala je vise hrabrosti od svih domacih miseva koji su pobegli u svoje bezbedne rupe kad je bilo istinski tesno, i kada je Partijski izvestaj bio zamena za Bibliju.


ne znam gde si ti video tu hrabrost, u čemu? Pa ona, kao ni Nedić, nije imala gde da ode, jer su u svojoj provincijskoj tupavosti i svojoj ideološkoj mizeriji zaboravili da svi gospodari pa i Nemci svoje sluge preziru i da će ih gurnuti u propast (što naravno i zaslužuju), naročito kad i sami budu istu okusili...


Konkretno ovako: kad joj je narodni sud, ili kojegod ad hok izabrano telo partijskih komesara na celu sa drugom Titom, oduzeo gradjansku cast, ona je imala hrabrosti da kaze: "Ja sam ipak napredovala. Kad sam bila mlada, meni je cast oduzeo jedan kaplar, a sada mi je oduzima jedan Marsal". To izreceno, u ono vreme kad su glave lagodno-komunisticki letele, i izreceno na taj nacin - to je cin gradjanskog otpora kojim malo ko moze da se pohvali. Ukljucujuci danasnje politicke prostitutke.


Pa ta izjava baš govori da za to glave nisu letele. Imala je ona smisla za trenutak, ljudi su govorili da je tako dobra glumica da "može da prdne kad god hoće"... To ti zoveš građanskim otporom?? A gde joj je bio taj građanski otpor tokom rata?


Nadam se da si razumeo poentu. Sta se to "zna sta je i kako" o Zanki? RSVP.


Razumeo sam... ti si, kao i svi gastarbajteri, u uslovima kapitalističke proizvodnje tj. eksploatacije postao nacoš... ništa novo, i meni se to dešavalo...


nsarski nsarski 15:41 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

Hvala na odgovoru. Mislim da je svaka dalja diskusija nepotrebna.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 15:52 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem


Moram da priznam da i dalje ne pratim - google kaže, kako god okreneš, da je inicijativu za glumačku nagradu pokrenula Mira Stupica, a u prvom odboru za dodelu bio pokojni Ljuba Tadić itd. Kako bi izgledale stručne i neutralne kolege, ako se pretpostavlja da Mira i Ljuba nisu?


a pazite tek ovo: inicijativu za sudsku rehabilitaciju je podneo niko drugi do... Liga za zastitu privatne svojine...
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 19:08 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

nsarski

... Mira i Ljuba su svakako kompetentniji od politicara da o Zanki sude... Ako je "esnaf" odlucio da Zanka zasluzuje da se nagrada po njoj zove - neka onda bude tako. Meni je samo zasmetalo ono udbasko "zna se". To "zna se" je nase prokletstvo vec 60 i vise godina, i evo i danas se poteze.


Jeste Nsarski, znanje je stvarno neprimerena i stetna pojava...
nsarski nsarski 20:03 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

Jeste Nsarski, znanje je stvarno neprimerena i stetna pojava...

Milikicu, nema razloga vise da se trudis. Drugovi su primetili tvoje primerno i ispravno zalaganje, pozitivno misljenje je vec zavedeno tamo gde treba, uradio si svoje. A oni ako se sete...

EDIT: Auuh, pa tek sam sada shvatio! Ti si jedan od instalatera! Ulepsa mi dan, choveche. Gde ste, bre, ljudi, dosadnjikavo je bez vas? U tom slucaju, ni malo me ne cudi tvoje revolucionarno misljenje i nasilno ponasanje. Nasilje je, setimo se, opijum za revolucionare (Marx).
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 20:42 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

nsarski
Jeste Nsarski, znanje je stvarno neprimerena i stetna pojava...

Milikicu, nema razloga vise da se trudis. Drugovi su primetili tvoje primerno i ispravno zalaganje, pozitivno misljenje je vec zavedeno tamo gde treba, uradio si svoje. A oni ako se sete...

EDIT: Auuh, pa tek sam sada shvatio! Ti si jedan od instalatera! Ulepsa mi dan, choveche. Gde ste, bre, ljudi, dosadnjikavo je bez vas? U tom slucaju, ni malo me ne cudi tvoje revolucionarno misljenje i nasilno ponasanje. Nasilje je, setimo se, opijum za revolucionare (Marx).


Nsarski, ako te uhvate da chatujes na svom svahili jeziku dok si na poslu otpustice te... doci ces ovde, napravices big house, nosices sesir i kockastu kosulju... jadni mi... prestani please!!!
nsarski nsarski 20:50 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

Nsarski, ako te uhvate da chatujes na svom svahili jeziku dok si na poslu otpustice te...

Nece, ne brini. Ipak, hvala na savetu:)))))
Sto da pravim big house kad je vec imam? Sesire ne nosim - mozda sombrero kad upece zvezda.
Nego, sto ste vi ljudi toliko nervozni i besni? Samo opusteno, savetuju lekari. Nemoj neko od vas da zanemoca, kako ce revolucija da se nastavi? Choveche, ti imas dug, ne samo prema sebi, nego i prema Partiji!

Nebojša Milikić Nebojša Milikić 21:01 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

nsarski
Nsarski, ako te uhvate da chatujes na svom svahili jeziku dok si na poslu otpustice te...

Nece, ne brini. Ipak, hvala na savetu:)))))
Sto da pravim big house kad je vec imam? Sesire ne nosim - mozda sombrero kad upece zvezda.
Nego, sto ste vi ljudi toliko nervozni i besni? Samo opusteno, savetuju lekari. Nemoj neko od vas da zanemoca, kako ce revolucija da se nastavi? Choveche, ti imas dug, ne samo prema sebi, nego i prema Partiji!


sto si zloban, ja se bas najvise nerviram zbog toga sto partije nema...
nsarski nsarski 21:05 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

sto si zloban, ja se bas najvise nerviram zbog toga sto partije nema...

Pa, osnuj je, choveche. Pusku na rame, pa u sumu. Imas kosmicki zadatak, a ti se snebivas. Te ovo mi fali, te ono - zamke na sve strane. Nije to, druze, ispravno. Celo gore, pesnicu u vis, mama Mira ce da se ponosi...
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 21:09 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

nsarski
sto si zloban, ja se bas najvise nerviram zbog toga sto partije nema...

Pa, osnuj je, choveche. Pusku na rame, pa u sumu. Imas kosmicki zadatak, a ti se snebivas. Te ovo mi fali, te ono - zamke na sve strane. Nije to, druze, ispravno. Celo gore, pesnicu u vis, mama Mira ce da se ponosi...


jesi lud... gde malogradjanin da ide u sumu, nema kupatila, novina, pozorista...
nsarski nsarski 21:19 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem


nema kupatila, novina, pozorista...

A partizansko pozoriste? Ha?
Nego, da rezimiramo: Tebi smeta Zanka zato sto je pripadnik mrske burzoaske klase, i sada su je rehabilitovali? A revolucija i dalje traje. Nije to ispravno, druze. Ona se budalesala dok su drugi herojski ginuli i zauzimali poze za spomenik. Sto rece D. Mihajlovic "onda je u Beograd ujahao general Peko Dapcevic, na belom konju u odlicnoj pozi".
Nego, nisam mislio ovo da ti kazem, ali makar toliko dugujem mom pokojnom drugaru Zablacanskom. Dakle, te jedne zime 1993., trazili mi salu za probe, i najzad je nasli i platili. Kad, desi se da nam salu otkazu jer je pozoriste Dah dobilo preko svoje JUL veze sve termine. Dosli oni, raskomotili se kao da su "usli u Bg. na belom konju", i krenuli dva sata da laju na mikrofon. To im je predstava. Budalesanje za vreme rata je mozda greh, ali lajanje na mikrofon za vreme onog uzasa od inflacije dok je trajala Miloseviceva pljacka je umetnost? Konceptualno, nema sta.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 22:08 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

nsarski

nema kupatila, novina, pozorista...

A partizansko pozoriste? Ha?

Ma nemoj, pa to uopšte nije sofisticirano, nema foaje... ali nameravam da radim jednu retrospektivu partizanskog pozorišta...


Nego, da rezimiramo: Tebi smeta Zanka zato sto je pripadnik mrske burzoaske klase, i sada su je rehabilitovali?


Kako da rezimiramo kad ti neđeš ni da počnes da misliš?!? Nije ona pripadnica buržoaske klase, ona je podanica te klase, tako voljna, tako raspoložena, prirodna (naturščik), puna entuzijazma i primitivnog šarma... nešto kao zvezda Velikog Brata...


A revolucija i dalje traje. Nije to ispravno, druze. Ona se budalesala dok su drugi herojski ginuli i zauzimali poze za spomenik. Sto rece D. Mihajlovic "onda je u Beograd ujahao general Peko Dapcevic, na belom konju u odlicnoj pozi".


Što reče ko? Da nije Draža Mihajlović? E Nsarski, u Beograd su ušli na konju oni koji su to i vrlo zaslužili u datim okolnostima a zavist g. Mihajlovića je razumljiva, on je npr. na konju uglavnom bežao, i to najbrže upravo od Peke D... većina oslobodilaca, kao što možeš videti u Muzeju banjičkog logora ušla je u krug dvojke (koji su, gle - i Nemci najsrčanije voleli i branili) peške, iscepana i izranjavljena, a svaki treći bio je - bos... onaj drugi D. Mihajlović je to možda i video, čuo, još kao dečak... nije možda razumeo... oslobođenje Beograda od publike i fanova Žanke S okupirane svojim veselim poslom bilo je izuzetna vojna i politička operacija, pa i kruna fantastične vojne i političke karijere P. Dapčevića... ako se on, posle Španije, Kolašina, Bosne, Neretve, odlučio da u BG uđe na belom konju - učinio nam je veliku čast - nama malograđanima koji smo samo radili svoj posao u foajeu života!


Nego, nisam mislio ovo da ti kazem, ali makar toliko dugujem mom pokojnom drugaru Zablacanskom. Dakle, te jedne zime 1993., trazili mi salu za probe, i najzad je nasli i platili. Kad, desi se da nam salu otkazu jer je pozoriste Dah dobilo preko svoje JUL veze sve termine. Dosli oni, raskomotili se kao da su "usli u Bg. na belom konju", i krenuli dva sata da laju na mikrofon. To im je predstava. Budalesanje za vreme rata je mozda greh, ali lajanje na mikrofon za vreme onog uzasa od inflacije dok je trajala Miloseviceva pljacka je umetnost? Konceptualno, nema sta.


vidi ti njega, aktivistu, hroničara ngo pozorišta... zamisli slučajnost da se upravo u njihovoj predstavi pominje i Žanka Stokić, kao paradigma stradanja umetnika na Balkanu, check this http://www.rex.b92.net/zs/podaci


nsarski nsarski 22:27 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

Što reče ko? Da nije Draža Mihajlović?

Ne citas srpsku knjizevnost...ne stizes, razume se. Ja sam napravio lapsus - u pitanju je B. Cosic i "Uloga moje porodice...". Mada je i Mihajlovic, ne Draza, nego pisac "Kad su cvetale tikve", nesto slicno rekao. Ali, to je vec Marsal razotkrio, nemoj ti da se zamaras.
A jos lajete na mikrofon, a?
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 22:34 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

Izvini Milane, nemam mnogo volje da ovo pretvorim u neko ekspertsko nadgornjavanje, tim pre što niko od onih koji znaju da odgovore na tvoje pitanje - referat - nikako da zucnu o pitanjima koja se očigledno nameću... posebno me smara što ste i Nsarski i ti jednu moju vrlo neformalnu upotrebu te reči, u komentaru komentara, a nakon predstavljanja gomile činjenica, preveli u neki navodni totalitarni jezik...
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 22:40 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

Nebojša Milikić
Izvini Milane, nemam mnogo volje da ovo pretvorim u neko ekspertsko
nadgornjavanje
, tim pre što niko od onih koji znaju da odgovore na
tvoje pitanje - referat - nikako da zucnu o pitanjima koja se očigledno
nameću... posebno me smara što ste i Nsarski i ti jednu moju vrlo
neformalnu upotrebu te reči, u komentaru komentara, a nakon
predstavljanja gomile činjenica, preveli u neki navodni totalitarni
jezik...

Pa ti li si bese onaj ko prvi poteze znanje kao krunski argument? Pa mozes ti znanje zvati i ekspertskim nadgornjavanjem, ali to mu se svodi na to. Bas kao ono biblijsko, ko se maca laca...

(A kad kazes da ti zao sto kompartije nema, makar se i zezao, ja verujem da si se zezao, ali ima tu jedno ali - taj humor ima isti onaj otuzan prizvuk kao i vicevi o Jevrejima i gasnim komorama... )
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 22:40 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

nsarski
Što reče ko? Da nije Draža Mihajlović?

Ne citas srpsku knjizevnost...ne stizes, razume se. Ja sam napravio lapsus - u pitanju je B. Cosic i "Uloga moje porodice...". Mada je i Mihajlovic, ne Draza, nego pisac "Kad su cvetale tikve", nesto slicno rekao. Ali, to je vec Marsal razotkrio, nemoj ti da se zamaras.
A jos lajete na mikrofon, a?


He he, Nsarski ne izvlači se... ti si gledao tu predstavu a ne ja... elem, lajanje na mikrofon te nervira a cviljenje pred Hitlerovim i Nedicevim oficirima ti je "onako..."

nsarski nsarski 22:57 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

He he, Nsarski ne izvlači se... ti si gledao tu predstavu a ne ja... elem, lajanje na mikrofon te nervira a cviljenje pred Hitlerovim i Nedicevim oficirima ti je "onako..."

Ne, nisam je gledao celu - samo do onog trenutka kad je glavna instalaterka istrcala do ivice bine i pocela da laje na publiku...mislim, tu zaista nisam izdrzao. Morao sam da odem. Ja sam makar neki fragment gledao, a ti ZS - da li si nju gledao? Kad tako pises o cviljenju, trebalo bi da si upucen iz prve ruke.
Zaboravih da pitam: jeste li lajali po Pristini?
Nego, revolucionarni duh ti popusta. Posalji nekog odmornijeg instalatera, please.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 23:17 30.03.2009

Re: Ovo ne razumem

nsarski

Nego, revolucionarni duh ti popusta. Posalji nekog odmornijeg instalatera, please.

Samo nemoj da posalje onog legendarnog drapsina sto je izumeo motor koji radi na nista (ali samo postize do 100 km/h) i jos se razbi objasnjavajuci kako je to, naravno, sasvim moguce...
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 23:20 01.04.2009

Re: Ovo ne razumem

Milan M. Ćirković
Nebojša Milikić
Izvini Milane, nemam mnogo volje da ovo pretvorim u neko ekspertsko
nadgornjavanje
, tim pre što niko od onih koji znaju da odgovore na
tvoje pitanje - referat - nikako da zucnu o pitanjima koja se očigledno
nameću... posebno me smara što ste i Nsarski i ti jednu moju vrlo
neformalnu upotrebu te reči, u komentaru komentara, a nakon
predstavljanja gomile činjenica, preveli u neki navodni totalitarni
jezik...

Pa ti li si bese onaj ko prvi poteze znanje kao krunski argument? Pa mozes ti znanje zvati i ekspertskim nadgornjavanjem, ali to mu se svodi na to. Bas kao ono biblijsko, ko se maca laca...

(A kad kazes da ti zao sto kompartije nema, makar se i zezao, ja verujem da si se zezao, ali ima tu jedno ali - taj humor ima isti onaj otuzan prizvuk kao i vicevi o Jevrejima i gasnim komorama... )


sta odgovoriti na ovakvu zbrku misli, poslovica, narodnog predanja i mesanja baba i zaba? ti mora da si akademik?

Nebojša Milikić Nebojša Milikić 23:23 01.04.2009

Re: Ovo ne razumem

Milan M. Ćirković
nsarski

Nego, revolucionarni duh ti popusta. Posalji nekog odmornijeg instalatera, please.

Samo nemoj da posalje onog legendarnog drapsina sto je izumeo motor koji radi na nista (ali samo postize do 100 km/h) i jos se razbi objasnjavajuci kako je to, naravno, sasvim moguce...


sad vidim da si na tehnickom - OTO odeljenju...
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 11:59 03.04.2009

Re: Ovo ne razumem

nsarski

Meni je samo zasmetalo ono udbasko "zna se". To "zna se" je nase prokletstvo vec 60 i vise godina, i evo i danas se poteze.


Mnogo si naporan... kakvo god bilo neko tebi tako drago, prosto aksiomatsko udbasko "zna se", u "zna se sta je Zanka Stokic radila za vreme rata" nema, na zalost svih ovde ozaloscenih i uplakanih, ni trunke aksiomatike... to je u stvari najbolje potvrdio sud koji je nedavno rehabilitovao, citirajuci u svojoj celu ondasnju presudu - bez ikakvog opovrgavanja podataka i zakljucaka iste!! Dakle, sud koj je rehabilitovao nije zakljucio da "ZS nije kulturno i umetnicki saradjivala sa okupatorom" vec je, citirajuci ondasnju presudu samo zakljucio da danas, sa njihove tacke gledista - to nije nikakav prekrsaj!!! Dakle, tvrdnja da se "ZS ima smatrati neosudjivanom" je cisto pranje mozga...
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 14:26 03.04.2009

Re: Ovo ne razumem

Milan M. Ćirković
nsarski

Nego, revolucionarni duh ti popusta. Posalji nekog odmornijeg instalatera, please.
Samo nemoj da posalje onog legendarnog drapsina sto je izumeo motor koji radi na nista (ali samo postize do 100 km/h) i jos se razbi objasnjavajuci kako je to, naravno, sasvim moguce...


+ ovo superiorno sprdanje me podseca na nadimak kojim su partizani nazivani u nemackoj vojsci: BEZMETKOVICI...
radojicic92 radojicic92 10:23 30.03.2009

...

opet cistke zavodite drugovi komesari.
Dodaj tamo slobodno na listu Miru Stupicu i supruga joj, Milenu Dravic (mnogo se zajebava u nezgodnim vremenima), Seku Sabljic obavezno, samo prezime je odaje sabljaznjava omladinu, oce gola da se kupa, a i voli Zanku, ne zaboravi Zokija Radmilovica i on je umeo da ubaci poneku ovima o Zanki.
Najgore djubre fasisticko je bio onaj Nusic, taj je Zanku uzdizao u nebesa.
Pa kad ocistite fino i ostanete sami u Srbiji (izvinjavam se sto pominjem omrznutu zemlju), rokaj onda sire Cvetajeva je isto zivela na Zapadu, Ima tu materijala kol'ko 'oces
I obavezno sve dobitnice Zankine nagrade da sade pirinac po Vojvodini. Ima to da se prevaspita
Meni licno je velika zelja da se ukine i Dobricin prsten, al' dobro imate zasad previse posla.

Vi ste Milekicu (ne mislim samo na tebe) totalno podilkanili


jesen92 jesen92 10:39 30.03.2009

Re: ...

...nisam procitala tekst, mislila sam da je greska u naslovu...ali iz tvog komentara vidim da se ne radi o gresci...Sramota.....Hvala Radojcicu za komentar..ja ne bi umela tako da ga srocim...Pozz
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 14:55 30.03.2009

Re: ...radojicic92
opet cistke zavodite drugovi komesari.
Dodaj tamo slobodno na listu Miru Stupicu i supruga joj, Milenu Dravic (mnogo se zajebava u nezgodnim vremenima), Seku Sabljic obavezno, samo prezime je odaje sabljaznjava omladinu, oce gola da se kupa, a i voli Zanku, ne zaboravi Zokija Radmilovica i on je umeo da ubaci poneku ovima o Zanki.
Najgore djubre fasisticko je bio onaj Nusic, taj je Zanku uzdizao u nebesa.
Pa kad ocistite fino i ostanete sami u Srbiji (izvinjavam se sto pominjem omrznutu zemlju), rokaj onda sire Cvetajeva je isto zivela na Zapadu, Ima tu materijala kol'ko 'oces
I obavezno sve dobitnice Zankine nagrade da sade pirinac po Vojvodini. Ima to da se prevaspita
Meni licno je velika zelja da se ukine i Dobricin prsten, al' dobro imate zasad previse posla.

Vi ste Milekicu (ne mislim samo na tebe) totalno podilkanili


E, ovo ti je bas u Zankinom fazonu, nego, da ti javim da se Nusic bio pridruzio antifasistickom pokretu... na zalost, nije doziveo da vidi kako je tanka bila Velika Zanka - kad prigusti...


radojicic92 radojicic92 21:26 30.03.2009

Re: ...

E, ovo ti je bas u Zankinom fazonu

hvala, eto svi mi mozemo da budemo nacosi kad se malo potrudimo
vama Milekicu cak ni trud nije potreban, ide vam kao po loju
na zalost, nije doziveo da vidi kako je tanka bila Velika Zanka - kad prigusti...

zato ste ti i drugovi agitpropovci komesari to doziveli, vama uostalom vreme i ne protice

ps. da ti dodam jos i Ljubinku Bobic na onaj gore spisak, ta je Zanku postovala jos i posle rata, a kako da zaboravim Ruzicu Sokic... seticu se jos

btw jeste li zvali Seku Sabljic na ovo ponovno sudjenje (bez advokata) Zivani?

Nebojša Milikić Nebojša Milikić 22:14 30.03.2009

Re: ...

radojicic92
E, ovo ti je bas u Zankinom fazonu

hvala, eto svi mi mozemo da budemo nacosi kad se malo potrudimo
vama Milekicu cak ni trud nije potreban, ide vam kao po loju
na zalost, nije doziveo da vidi kako je tanka bila Velika Zanka - kad prigusti...

zato ste ti i drugovi agitpropovci komesari to doziveli, vama uostalom vreme i ne protice

ps. da ti dodam jos i Ljubinku Bobic na onaj gore spisak, ta je Zanku postovala jos i posle rata, a kako da zaboravim Ruzicu Sokic... seticu se jos

btw jeste li zvali Seku Sabljic na ovo ponovno sudjenje (bez advokata) Zivani?to ti kažem, jedno je poštovati Ž.S. pre rata, a drugo slaviti je posle rata... bajat si i maštovit skoro kao Nsarski... ne znam zašto bih ti glede sutrašnjeg razgovora ponavljao ono što sam već pisao ovde... nismo zvali Seku ali možda dođe, ko zna...
radojicic92 radojicic92 23:06 30.03.2009

Re: ...

vazi bajat sam i mastovit, ponedeljak je, oprosti
nego vidi, sto sad sudite ponovo jadnoj Zivani, bila je velika glumica i sta god da je uradila osudjena je i otpatila
Sto se ne dovatite Krleta i Sapera za one plakate cuva vas vasa milicija ili Biljane Srbljanovic i Milosa Radovica kad su komedijali po Milosevicevoj televiziji dok se nedaleko ginulo. Naslo bi se i u vasim redovima sigurno izdajnika

ps. evo ti predlog da se obuces za sutrasnju tribinu, kriza je :)


Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 01:43 31.03.2009

Re: ...

Sto se ne dovatite Krleta i Sapera za one plakate cuva vas vasa milicija ili Biljane Srbljanovic i Milosa Radovica kad su komedijali po Milosevicevoj televiziji dok se nedaleko ginulo.

Covece, nekome je trebao mountin bajk, nekome ovo, nekome ono i nije bilo drugog nacina.... Moralo se....
Razumes ? Ja ne.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 23:31 01.04.2009

Re: ...

radojicic92
vazi bajat sam i mastovit, ponedeljak je, oprosti
nego vidi, sto sad sudite ponovo jadnoj Zivani, bila je velika glumica i sta god da je uradila osudjena je i otpatila
Sto se ne dovatite Krleta i Sapera za one plakate cuva vas vasa milicija ili Biljane Srbljanovic i Milosa Radovica kad su komedijali po Milosevicevoj televiziji dok se nedaleko ginulo. Naslo bi se i u vasim redovima sigurno izdajnika

ps. evo ti predlog da se obuces za sutrasnju tribinu, kriza je :)

a sto vi svi koji pitate "a zasto ne uradite ovo a zasto ne napisete ono" to malo ne pokusate sami?
radojicic92 radojicic92 23:50 01.04.2009

Re: ...


a sto vi svi koji pitate "a zasto ne uradite ovo a zasto ne napisete ono" to malo ne pokusate sami?

pokusao dragi Nebojsa, ne funkcionise, kako je bilo u Reksu?
izvini za ono gore, malo sam preterao
ceo dan slusam Clash
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 13:55 02.04.2009

Re: ...

radojicic92

a sto vi svi koji pitate "a zasto ne uradite ovo a zasto ne napisete ono" to malo ne pokusate sami?

pokusao dragi Nebojsa, ne funkcionise, kako je bilo u Reksu?
izvini za ono gore, malo sam preterao
ceo dan slusam Clash


bilo je zanimljivo i rekao bih produktivno, uskoro ce biti dostupni i utisci ucesnika, na sajtu projekta www.rex.b92.net/mvm ... na istom mozes videti da ambicija za evaluaciju ucinjenog, opisanog i upamcenog podjednako vazi za sve, zato i nije potrebno povrsno izjednacavati, relativizirati, gurati u isti kos... ako me bas pitas za Idole ili B. Srbljanovic, mogao si kojegde na blogu da procitas i neke moje ospervacije u vezi sa njihovim likom i delom, ne fali mi kriticnosti, ni malo, i upravo tvrdim za njih ovo sto i za Zamku: njihova umetnost govori isto sto i njihova politicka figura, samo na "zamkovitiji" nacin... Idoli su neoljoticevski bend, sto ne znaci da i sam nisam presrecan tvrdio da je "Odbrana i poslednji dani" najbolji YU album ikad bla bla bla... nazalost, za komade B. Srbljanovic upravo iz tog razloga nemam nikakvu potrosacku motivaciju, ali ne verujem da se u njima da naci nesto drugo do kultur-politickog rasizma i ostrakizma prema ne-bogatima, ne-upicanjenima, ne-liberalnima tj. ne-ljudima... ali nakanicu se valjda i to da pogledam pa me mozda njena umetnost i demantuje... ali to bi bilo kao da demantuje samu sebe, sto zaista moze da bude i nekakvo samooslobadjanje... kultura je uvek sredstvo politicke propagande ali zato je, radi efikasnosti iste, upravo i potrebno da neko bude ideoloski nepismen : ) a nepismenost se najlakse re-uspostavlja kroz sistem koji ovde furaju akademik Cirkovic, alhemicar Nsarski itd: malo "ne zna se tacno...", malo "svi su oni /elementi/ isti...", malo "sta si sad bas oko toga zapeo?"... mic po mic, nista vise nije pouzdano, nema istine koliko god podataka da svedoci o njoj, prepustimo se kao i sav zatucani svet - nerazlucivim misterijama univerzuma, naravno ziveci lagodno od pretvaranja blata u zlato...
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 15:59 02.04.2009

Re: ...

Ninoslav Randjelovic
Sto se ne dovatite Krleta i Sapera za one plakate cuva vas vasa milicija ili Biljane Srbljanovic i Milosa Radovica kad su komedijali po Milosevicevoj televiziji dok se nedaleko ginulo.

Covece, nekome je trebao mountin bajk, nekome ovo, nekome ono i nije bilo drugog nacina.... Moralo se....
Razumes ? Ja ne.


... tako naivni hamsivamsi neradesatrapa... a sto si se ti tada isticao kao direktor firme koja te btw uopste nije zanimala? zbog indijske filozofije?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 08:10 03.04.2009

Re: ...

a sto si se ti tada isticao kao direktor firme

Zanimala me je, a isticao se moj pas Bole vise nego ja, kad smo tamo isli na posao !!!
Kapiras ?
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 12:14 03.04.2009

Re: ...

Ninoslav Randjelovic
a sto si se ti tada isticao kao direktor firme
Zanimala me je, a isticao se moj pas Bole vise nego ja, kad smo tamo isli na posao !!!
Kapiras ?


pomalo... tebe je na cudan nacin zanimalo - ovde ti je sa pravom spocitano da programe nisi pratio a dokumentaciju rada te institucije si po sopstvenom budistickom principu razdelio po beskraju univerzuma... Boleta je zanimalo zbog cega? Bila je mozda neka darezljiva kuhinja u blizini? Sunce?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 18:50 03.04.2009

Re: ...

Boleta je zanimalo zbog cega? Bila je mozda neka darezljiva kuhinja u blizini? Sunce?

Heeeeej, pa znaci ti si bio onaj covek iz kuhinje Sunca sto je Boletu donosio snenokle !!!
Hvala ti jos jednom, ali Bole to zaista nije mogao da jede. Sorry !
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 19:14 03.04.2009

Re: ...

Ninoslav Randjelovic
Boleta je zanimalo zbog cega? Bila je mozda neka darezljiva kuhinja u blizini? Sunce?

Heeeeej, pa znaci ti si bio onaj covek iz kuhinje Sunca sto je Boletu donosio snenokle !!!
Hvala ti jos jednom, ali Bole to zaista nije mogao da jede. Sorry !


da, da, kao on nece pa ti moras da pojedes snenokle??? Dobro je da si makar i to radio tamo : ) Jedan moj komsija je pravio vrlo zanimljiv eksperiment sa svojim psom... pruzao mu je u jednoj ruci kosku a u drugoj 100 DM... i sta mislis, sta se desavalo?
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:06 03.04.2009

Re: ...

i sta mislis, sta se desavalo?

Ti si uzeo 100 DM, a pas kosku ?
A, tvoj komsija je konceptualac. I zena mu ?
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 20:23 03.04.2009

Re: ...

Ninoslav Randjelovic
i sta mislis, sta se desavalo?

Ti si uzeo 100 DM, a pas kosku ?
A, tvoj komsija je konceptualac. I zena mu ?


ne preteruj, on je samo spoovac...
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:49 03.04.2009

Re: ...

ne preteruj, on je samo spoovac..

Ok, znaci pas je uzeo 100 DM, a ti kosku ?
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 20:53 03.04.2009

Re: ...

Ninoslav Randjelovic
ne preteruj, on je samo spoovac..

Ok, znaci pas je uzeo 100 DM, a ti kosku ?


: ) nisam mogao da biram, u takvoj situaciji glasao sam za vuka!!!
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 21:18 03.04.2009

Re: ...

: ) nisam mogao da biram, u takvoj situaciji glasao sam za vuka!!!

Jebi ga, brate.
Tako i onaj cobanin iz price. Pa, mu posle niko nije verovao kad je vuk stvarno stigao i pojeo ovce.
I otisao u diplomatiju. A, posle na letovanje.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 16:25 04.04.2009

Re: ...

Ninoslav Randjelovic
: ) nisam mogao da biram, u takvoj situaciji glasao sam za vuka!!!

Jebi ga, brate.
Tako i onaj cobanin iz price. Pa, mu posle niko nije verovao kad je vuk stvarno stigao i pojeo ovce.
I otisao u diplomatiju. A, posle na letovanje.


da, zbog toga su sa vukom stigle i ovce, zbog lose probave... c, c, c... otkud samo znas sve te detalje...
jesen92 jesen92 10:35 30.03.2009

kakava zamka..

...naslov pa sa greskom....nije ok..
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 14:57 30.03.2009

Re: kakava zamka..

jesen92
...naslov pa sa greskom....nije ok..


poenta je, Jeseni92, da se sve ovo ne tice Zanke Stokic i njenog lika i dela, vec nas, danas...
lutherblisset lutherblisset 14:29 30.03.2009

Kultura je varvarstvo

Mislim da oni koji kritikuju ovakvu vrstu propitivanja o našoj skorašnjoj istoriji greše zbog:

1.Iluzije o estetskoj autonomiji, posebno ako misle da je ona bila moguća u vreme svetske klanice najširih razmera

2. Naivnosti koja se logično nadovezuje na ovu tezu, a čiji je glavni sadržaj odavno prevaziđen stav o bezgrešnoj kulturi, tom ostrvu blaženstva koje je ledenim okeanom odvojeno od ljudske patologije i monstruoznosti ( zbog čega će svaki pokušaj pozivanja na patologiju u samoj zvaničnoj kulturi biti žigosan kao komunistički, partijski, komesarski (verovatno bi i Frojd zbog svoje Nelagodnosti u kulturi, u kojoj je kulturu u globalu proglasio, iako je smatrao neophodnom, krivom zbog patologije svoje zabludele dece, bio proglašen za komesarskog ideologa))

Dakle, gospodo draga, nema nevine kulture, nema nevinih umetnika. Vi možete da pokušate sa poezijom posle Aušvica , ali će se ta poezija na kraju pretvoriti u patetični odjek rehabilitacije poštenih građana koji su samo radili svoj posao ( a opseg posla je od Žankinog rasističkog ismevanja stanovnika Abisinije do Nedićevog divljenja Hitlerovoj Novoj Evropi). Onda nemojte kriviti klince koji na ulicama zighajliraju, jer su ti klinci samo nevine žrtve idelološke akrobacije kulturnjaka-dušebrižnika, neko buduće topovsko meso...

Neophodno je obratiti pažnju i na autonomne fašističke izdanke ovdašnje građanske patologije. Recimo, kako je moguće da Srpski kulturni klub Slobodana Jovanovića bude tvorac projekta Velike Srbije? Današnji građanski, antitotalitarni ideolozi bi da osude projekat Velike Srbije i trabunjanja na tu temu od strane zlog Voje Šešelja, ali bi da nekako ne ukaljaju sećanje na nesrećnog Slobodana Jovanovića i Srpski kulturni klub. Može li to tako, dragi liberali? Takođe, hroničarka modernizacije Latinka Perović, je često volela da govori o modernoj i azijatskoj Srbiji . Meni to zvuči liberalno (progres, modernizacija), ali u isto vreme i pomalo rasistički... Antitotalitarni Nikola Samardžić se sa diskursa o Velikoj Srbiji koja se ne da aktualizovati zbog zlih jevrejskih intelektualaca prebacio na diskurs o primitivnom pučanstvu koje se opire modernizaciji i privatizovanju i najsitnijeg sektora društvenog života. Vesna Pešić dozvoljava sebi da na Studiju B izjavi nešto tipa: život na selu je idiotski, tamo nema pozorišta i bioskopa. Sve su to teme za razmišljanje. Ne- da li ima fašizma, već koliko fašizma?(Rastko Močnik)Nebojša Milikić Nebojša Milikić 15:06 30.03.2009

Re: Kultura je varvarstvo


hvala na komentaru, Samardžić i Vesna Pešić su naravno kultur-rasisti, samo takvi... njihovo nadobudno vređanje i histerisanje u Peščaniku, parlamentu, na TV je ono pravo, lažljivo i zatucano lice tzv. građanske Srbije...
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 23:11 30.03.2009

Re: Kultura je varvarstvo

lutherblisset

1.Iluzije o estetskoj autonomiji, posebno ako misle da je ona bila moguća u vreme svetske klanice najširih razmera

Tacno. Dakle nema estetske autonomije dok su u mnogim krugovima nepoznate, a u krugovima rasisticke evrolevice i otvoreno ignorisane, desetine miliona zrtava "velikog skoka napred" i "kulturne" revolucije, o kambodzanskim "poljima smrti" koje ovdasnji intelektualci kojima je Ausvic u svakoj drugoj recenici uporno odbijaju i da pomenu. Kao sto je Danilo Kis lepo pisao u svom cuvenom otvorenom pismu licemernoj Simon de Bovoar, treba u zemlju da propadnu oni poput nje i njenog najdrazeg Zan Pola koji su slavili avangardu svetskog proletarijata dok su istovremeno neki tamo Petar, Ivan i Nikolaj sekli sami sebi ruke da ne bi kopali nikl i sekli sumu po minus 50 u sibirskim gulazima. I to ne jednom prilikom, vec decenijama...

lutherblisset

2. Naivnosti koja se logično nadovezuje na ovu tezu, a čiji je glavni
sadržaj odavno prevaziđen stav o bezgrešnoj kulturi, tom ostrvu
blaženstva koje je ledenim okeanom odvojeno od ljudske patologije i
monstruoznosti ( zbog čega će svaki pokušaj pozivanja na patologiju u
samoj zvaničnoj kulturi biti žigosan kao komunistički, partijski,
komesarski (verovatno bi i Frojd zbog svoje Nelagodnosti u kulturi, u
kojoj je kulturu u globalu proglasio, iako je smatrao neophodnom,
krivom zbog patologije svoje zabludele dece, bio proglašen za
komesarskog ideologa))

Nema te opasnosti, Frojd se sam izjasnjavao kao antikomunista (sto mu ide u pozitivu, isto kao i to sto je bio antifashista) i sto je revolucije svrstavao u manifestacije anticathexis-a, odnosno instinkta smrti. Za svoje filozofske inspiracije, on je isticao fon Hartmana, Sopenhauera, Nicea, kasnije je njegova kcerka sugerisala i Viljema Dzejmsa - dakle nijednog od Neupitnih Autoriteta marksisticke religije, neki bi rekli i direktno suprotstavljene toj tradiciji. Njemu jedina opasnost preti od toga sto su mu sopstveni ucenici spocitavali (i danas to rade) da je bio kvazinaucnik, ali to je metodoloska, a ne ideoloska teskoca.

lutherblisset

Dakle, gospodo draga, nema nevine kulture, nema nevinih umetnika. Vi možete da pokušate sa poezijom posle Aušvica , ali će se ta poezija na kraju pretvoriti u patetični odjek rehabilitacije poštenih građana koji su samo radili svoj posao
( a opseg posla je od Žankinog rasističkog ismevanja stanovnika
Abisinije do Nedićevog divljenja Hitlerovoj Novoj Evropi).

Ma da, kako da ne - tada je totalitarna istorija stala. A nije opseg posla od ubijanja anarhista s ledja u spanskom gradjanskom ratu preko bezbrojnih gulaga, "dobrovoljnih logora za prevaspitavanje" i slicnih orvelovskih izuma, pa sve do polja smrti, do Enver Hohxinih bunkera, do Stazijevih metoda 15% dousnika, do revolucionarne "pravde" u La cabani, itd. isl.? Pa ja bih rekao da je to u potpunosti opseg jednog te istog totalitarnog posla -- koji ocigledno neki ne zele da se okonca za svagda, jer se jedan deo uporno gura pod tepih (i posredno izaziva verbalno suprotne, a ustvari potpuno iste, reakcije).

lutherblisset

Onda nemojte
kriviti klince koji na ulicama zighajliraju, jer su ti klinci samo
nevine žrtve idelološke akrobacije kulturnjaka-dušebrižnika, neko
buduće topovsko meso...

Nevine zrtve? Uz sve duzno postovanje, to je kolektivisticka glupost. Nema nevinih zrtava koje nose ambleme zlocinackih ideologija (ako su punoletni). Nevine su samo zrtve tih ljudi koje Vi smatrate nevinima.

A kao drugo, ocigledno je da neki i na ovom blogu misle da je topovsko meso nekih nazovi socijalnih revolucija lakse opravdati nego topovsko meso nekih nazovi nacionalnih sukoba. Istinski moralan covek ce podjednako zaliti i osuditi i jedno i drugo.

lutherblisset

Vesna Pešić dozvoljava sebi da na Studiju B izjavi nešto tipa:
život na selu je idiotski, tamo nema pozorišta i bioskopa. Sve su to
teme za razmišljanje.

Pre svega, citirajte tacno, a ne zlonamerno kad nesto citirate, ona uopste nije bas tako rekla. Drugo, zasto ona ne bi imala pravo na to svoje individualno misljenje koje nikoga ne ugrozava? Samo kolektivisticki isprani um smatra da se apstrakcije tipa "zivot na selu" ne smeju "uvrediti". Nije ona pozvala na genocid nad seljacima -- to su radili izvesni levicari, recimo u Ukrajini od 1929, sa milionima zrtava -- samo je izrazila misljenje da tamo nema stvari koje su za nju najvazniji aspekti zivota. Prozivati je za to kao za neki "fashisticki" delikt je cista ideoloska provokacija.

Inace, ceo naslov koji ste stavili na thread pokazuje u kojoj meri je Orvel bio u pravu: totalitarni um ne moze da ne smislja neko nasilje nad logikom i jezikom. Ono "neznanje je moc" je uvek aktuelno, "rat je mir" i "sloboda je ropstvo" su se, doduse, izlizali nakon pada Berlinskog zida, ali sad ste se sa ovim "kultura je varvarstvo" odista istakli. Sta je sledece? "Ljubav je mrznja"? "Plavo je crveno?" "Pismenost je nepismenost"?

Ali ste na kraju potpuno u pravu. Sve su to teme za razmisljanje, doista.
lutherblisset lutherblisset 01:50 31.03.2009

Re: Kultura je varvarstvo

Tacno. Dakle nema estetske autonomije dok su u mnogim krugovima nepoznate, a u krugovima rasisticke evrolevice i otvoreno ignorisane, desetine miliona zrtava "velikog skoka napred" i "kulturne" revolucije, o kambodzanskim "poljima smrti" koje ovdasnji intelektualci kojima je Ausvic u svakoj drugoj recenici uporno odbijaju i da pomenu. Kao sto je Danilo Kis lepo pisao u svom cuvenom otvorenom pismu licemernoj Simon de Bovoar, treba u zemlju da propadnu oni poput nje i njenog najdrazeg Zan Pola koji su slavili avangardu svetskog proletarijata dok su istovremeno neki tamo Petar, Ivan i Nikolaj sekli sami sebi ruke da ne bi kopali nikl i sekli sumu po minus 50 u sibirskim gulazima. I to ne jednom prilikom, vec decenijama...


Osuđujem, kada već nisu Žan Pol Sartr i Simon de Bovoar, gulage, kambodžanska polja smrti i kulturnu revoluciju. Ali, ovde se ne diskutuje o tome. Diskutuje se o fantazijama o autonomiji umetnosti u doba nacizma. Ako stalno uzvraćate istim argumentima, usudiću se da pretpostavim da vam se tema ne dopada


Nema te opasnosti, Frojd se sam izjasnjavao kao antikomunista (sto mu ide u pozitivu, isto kao i to sto je bio antifashista) i sto je revolucije svrstavao u manifestacije anticathexis-a, odnosno instinkta smrti. Za svoje filozofske inspiracije, on je isticao fon Hartmana, Sopenhauera, Nicea, kasnije je njegova kcerka sugerisala i Viljema Dzejmsa - dakle nijednog od Neupitnih Autoriteta marksisticke religije, neki bi rekli i direktno suprotstavljene toj tradiciji. Njemu jedina opasnost preti od toga sto su mu sopstveni ucenici spocitavali (i danas to rade) da je bio kvazinaucnik, ali to je metodoloska, a ne ideoloska teskoca.


Možda sam tamo bio nejasan. Dakle, Frojda sam naveo samo kao ilustraciju u vezi fetišizacije kulture i umetnosti; imamo umetnike i umetnice koje zabavljaju nacističke vojnike (što je možda i najmanji greh), imamo umetnice koje 1936. ismevaju ljude iz Abisinije , imamo umetnice i umetnike koji u Razbibrigama i Veselim popodnevima uveseljavaju odvratna balkanska plemena, verovatno u pauzama između streljanja i odvođenja u koncetracione logore. Najzad, imamo majstore zanata koji rehabilituju ove prethodne pozivajući se na zanat (dok su verovatno zla balkanska, romska, jevrejska, homoseksualna plemena zasluženo postradala; ni po babu, ni po stričevima). Sve su to bili kulturni i učeni ljudi. Kada se već igra ta igra, postavljam pitanje: zašto bi kultura bila nevina? Recimo, na zapadnim univerzitetima se uči da je kultura polje presecanja ideologija i mesto permanentne ideološke borbe. Ja ovu tezu prihvatam i radikalizujem je navodeći i Frojdovu tezu o kulturi koja je (iako neophodna) jedan od glavnih izvora patologije.
Ne razumem zašto morate dokazivati Frojdovu ideološku poziciju. Ja sam savremeni totalitarac i kao takvom njegov antikomunizam mi ne smeta. Uostalom, sve mora biti iskorišćeno zarad revolucionarne propagande. Pa to su još situacionisti objasnili http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu5cIV9FJ25oAKEhXNyoA;_ylu=X3oDMTEydmY1ZWFmBHNlYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA2FjMgR2dGlkA00wMDFfODQ-/SIG=11tg0iifk/EXP=1238542472/**http%3a//en.wikipedia.org/wiki/Detournement

Ma da, kako da ne - tada je totalitarna istorija stala. A nije opseg posla od ubijanja anarhista s ledja u spanskom gradjanskom ratu preko bezbrojnih gulaga, "dobrovoljnih logora za prevaspitavanje" i slicnih orvelovskih izuma, pa sve do polja smrti, do Enver Hohxinih bunkera, do Stazijevih metoda 15% dousnika, do revolucionarne "pravde" u La cabani, itd. isl.? Pa ja bih rekao da je to u potpunosti opseg jednog te istog totalitarnog posla -- koji ocigledno neki ne zele da se okonca za svagda, jer se jedan deo uporno gura pod tepih (i posredno izaziva verbalno suprotne, a ustvari potpuno iste, reakcije).


Jeste li vi pročitali šta sam napisao:

nema nevine kulture, nema nevinih umetnika

Ne znam ko dovodi u pitanje gulage i sve ostalo, ali izneću svoju impresiju. Antitotalitarna inteligencija uporno poteže gulage i Pola Pota ne bi li nekako dokazala da je svet globalizovanog kapitalizma najbolji od svih svetova, što ostavlja prilično upečatljiv utisak. Čini se da je Pol Pot njena najveća ljubav, jer bez tog keca u rukavu ona ne bi mogla da svaku argumentovanu kritiku kapitalizma odbaci kao totalitarnu.

Btw., otkuda žal za anarhistima, tim mrziteljima jedinog ispravnog građanskog društva? Slažem se da su stradali od staljinista, ali je to neuporedivo sa frankovskom i republikanskom okrutnošću ( Barselona, maj 1937.).

Nevine zrtve? Uz sve duzno postovanje, to je kolektivisticka glupost. Nema nevinih zrtava koje nose ambleme zlocinackih ideologija (ako su punoletni). Nevine su samo zrtve tih ljudi koje Vi smatrate nevinima.

A kao drugo, ocigledno je da neki i na ovom blogu misle da je topovsko meso nekih nazovi socijalnih revolucija lakse opravdati nego topovsko meso nekih nazovi nacionalnih sukoba. Istinski moralan covek ce podjednako zaliti i osuditi i jedno i drugo.


Zvanične kulturne institucije i intelektualna elita ne mogu krojiti istoriju po svojoj volji (partizani odbegli sve do kraja Drugog svetskog rata, Draža Mihajlović najveći srpski sin, Milan Nedić srpska majka, rehabilitovani Slobodan Jovanović, čiji Srpski kulturni klub poseduje ekskluzivna autorska prava za simpatični projekat Velike Srbije, itd.) i patetično se odricati svojih naboljih đaka, mladih fašista i šovinista. To jednostavno ne ide. Treba poštovati autoritet profesora i podređenost đaka.


Pre svega, citirajte tacno, a ne zlonamerno kad nesto citirate, ona uopste nije bas tako rekla. Drugo, zasto ona ne bi imala pravo na to svoje individualno misljenje koje nikoga ne ugrozava? Samo kolektivisticki isprani um smatra da se apstrakcije tipa "zivot na selu" ne smeju "uvrediti". Nije ona pozvala na genocid nad seljacima -- to su radili izvesni levicari, recimo u Ukrajini od 1929, sa milionima zrtava -- samo je izrazila misljenje da tamo nema stvari koje su za nju najvazniji aspekti zivota. Prozivati je za to kao za neki "fashisticki" delikt je cista ideoloska provokacija.

Inace, ceo naslov koji ste stavili na thread pokazuje u kojoj meri je Orvel bio u pravu: totalitarni um ne moze da ne smislja neko nasilje nad logikom i jezikom. Ono "neznanje je moc" je uvek aktuelno, "rat je mir" i "sloboda je ropstvo" su se, doduse, izlizali nakon pada Berlinskog zida, ali sad ste se sa ovim "kultura je varvarstvo" odista istakli. Sta je sledece? "Ljubav je mrznja"? "Plavo je crveno?" "Pismenost je nepismenost"?

Ali ste na kraju potpuno u pravu. Sve su to teme za razmisljanje, doista.Kao prvo, izvinjavam se što nisam naveo tačan citat. Nažalost, nisam snimao emisiju (eh da je UDBE).
Vesnu Pešić i Samardžića nisam naveo zlonamerno, već kao savršenu ilustraciju kultur-rasizma. Samardžić je od autentičnog srpskog fašiste evoluirao u kultur-rasistu (a primera je bezbroj od afričkih kanibala do hiper -urbanog senzibiliteta: Jel mi kao beograđani imamo pravo na svoj grad?). Vesna Pešić je od protivnika ratova dogurala do mrzitelja primitivne, provincijalne Srbije. U tome se ogleda licemerje ovdašnjih libererala. Ne možete ljude isterati sa posla, prodati firme tajkunima i ratnim profiterima, na nos im trljati svoju uzvišenu urbanu žvaku, a pritom ih ubeđivati kako je to sve za njihovo dobro, privatizovati i najsitnije pore društvenog, a onda u Peščaniku trubiti kako nema solidarnosti i kako je stanovnišvo otupelo na nepravdu. Mislim, možete, ali onda očigledno smatrate većinu stanovništva debilima koji će progutati tu priču.

A što se tiče kulture i varvarsta, to je parafraza (i radikalizacija) čuvene Benjaminove rečenice:

Nema spomenika kulture koji nije i spomenik varvarstva.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 02:23 31.03.2009

Re: Kultura je varvarstvo

lutherblisset

Kao prvo, izvinjavam se što nisam naveo tačan citat. Nažalost, nisam snimao emisiju (eh da je UDBE).
Vesnu Pešić i Samardžića nisam naveo zlonamerno, već kao savršenu
ilustraciju kultur-rasizma. Samardžić je od autentičnog srpskog fašiste
evoluirao u kultur-rasistu (a primera je bezbroj od afričkih kanibala
do hiper -urbanog senzibiliteta: Jel mi kao beograđani imamo pravo na svoj grad?). Vesna Pešić je od protivnika ratova dogurala do mrzitelja primitivne, provincijalne
Srbije.

Prvo, uporno gurate zajedno njih dvoje, mada su to dva potpuno razlicita slucaja. Samardzica sad ostavimo po strani, to je mnogo slozeniji slucaj. Ali i dalje stojim na tome da su Vasi prigovori gdji Pesic savrseni neutemeljeni u logici i racionalnosti, tj. sve dok ne zagazimo u ideolosku mocvaru. Nije ona nigde "dogurala". Na cemu se zasniva Vas zlonamerni zakljucak da je ona "dogurala do mrzitelja" cega god vec (a doci cemo i na taj deo), iz cega valjda proistice da je ona napustila svoj antiratni i humanisticki angazman? Nema nikakvih argumenata za to -- ona je ostala na svojim liberalnim, modernim i humanistickim pozicijama sve vreme. Promene koje joj Vi pripisujete ne postoje u realnosti.

E sad dolazimo na to sto Vama smeta, to pominjenje primitivnog u negativnom kontekstu; ok, lepo je biti sledbenik Rusoa i ideje o "plemenitom divljaku", ali nije jasno zasto bi bilo ko morao da odgovara ili da se oseca krivim ako odstupi od Vasih omiljenih antropoloskih teorija. Upravo biste Vi - a ne ja - bili prvi da osudite Frojda, koji je smatrao da je covek po prirodi zao (a da Vas parafraziram, i da je vecina ljudi debilna). Verovatno ste citali slavni esej Leseka Kolakovskog (on je bio blize Vama, ali je ipak dosta rano video svetlo) "Legenda o caru Kenediju" - otprilike me taj Vas stav, "svako mora da postuje primitivizam" podseca na onu akademiju u kojoj izlazu protagonisti tog divnog ogleda. Svejedno, opet niste odgovorili na pitanje iz mog posta: cime je to gdja Pesic zgresila kad je izrazila svoj licni negativni stav spram odsustva kulturnih resursa u odredjenim delovima Srbije? Kakav je to novi verbalni delikt? Ili Vi doista mislite - a ja sam karikirao u prethodnom postu, ali izgleda da je karikatura blize istini nego sto mi se cinilo - da je ona tim svojim stavom iskazala zelju za genocidnim unistenjem srpskih sela, po uzoru na Ukrajinu 1929. godine? Neko ode u Ameriku i mrzi sto u centralnom Misuriju nema kajmaka ili prsute ili lokalne fudbalske (u pravom znacenju fudbala) lige; neko drugi mrzi sto u nekoj srpskoj provinciji nema pozorista -- u cemu je razlika? Vi je ocigledno vidite, pa objasnite.

lutherblisset

U tome se ogleda licemerje ovdašnjih libererala. Ne možete
ljude isterati sa posla, prodati firme tajkunima i ratnim profiterima,
na nos im trljati svoju uzvišenu urbanu žvaku,

Bezobrazno je i besmisleno da optuzujete liberale (ono malo sto ih ima ovde), a posebno gdju Pesic da je ona bilo koga isterivala s posla. Koga je tacno ona isterala s posla? Koje je tacno firme prodala? Sa kojim je ratnim profiterima (pazi sad, Vesna Pesic i tajkuni, u cudesnom svetu ideoloske demagogije sve moze) poslovala? To su vrlo ozbiljne optuzbe - za koje, sasvim je jasno, nemate ni najmanje dokaza. Ali zato imate jako mnogo demagogije kad su Vam liberali krivi za socijalni kolaps (a ne nasledje totalitarizma i nacionalizma, te upravo progon liberalne inteligencije).

Ono "uzvisenu" valjda znaci da se Vi opredeljujete uglavnom za niskosti, sta li? Nije sasvim jasno...
lutherblisset

kako je to sve za njihovo dobro, privatizovati i najsitnije pore
društvenog
,

Stagod to tacno bilo (te pore)... ja nigde tu ekstremnu privatizaciju ne vidim. Jel' posta drzavna? Jel' zeleznica? Jel policija, vojska? Gradska cistoca? Putna mreza? Skole, parkovi, Itd. isl. Koje su to onda "najsitnije pore"? Da nije to neka hiperbola proistekla iz zala za drustvenom svojinom (a ako vec nije drustvena, onda mora biti drzavna, ona se odlicno pokazala, narocito tamo negde od kraja NEP-a i docnije egzekucije Buharina naovamo)?

lutherblisset

A što se tiče kulture i varvarsta, to je parafraza (i radikalizacija) čuvene Benjaminove rečenice:

Nema spomenika kulture koji nije i spomenik varvarstva.

To je i vise nego radikalizacija, to je svodjenje doticne misli na apsurd. (Isto kao sto se i Orvelove parole mogu lako racionalizovati kada se uoci ono na sta je Benjamin ciljao; i dalje su blize Vasoj radikalizaciji nego Benjaminovoj misli.) A znamo sta se svodjenjem na apsurd postize...
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 14:26 02.04.2009

Re: Kultura je varvarstvo

Milan M. Ćirković
lutherblisset

Kao prvo, izvinjavam se što nisam naveo tačan citat. Nažalost, nisam snimao emisiju (eh da je UDBE).
Vesnu Pešić i Samardžića nisam naveo zlonamerno, već kao savršenu
ilustraciju kultur-rasizma. Samardžić je od autentičnog srpskog fašiste
evoluirao u kultur-rasistu (a primera je bezbroj od afričkih kanibala
do hiper -urbanog senzibiliteta: Jel mi kao beograđani imamo pravo na svoj grad?). Vesna Pešić je od protivnika ratova dogurala do mrzitelja primitivne, provincijalne
Srbije.

Prvo, uporno gurate zajedno njih dvoje, mada su to dva potpuno razlicita slucaja. Samardzica sad ostavimo po strani, to je mnogo slozeniji slucaj. Ali i dalje stojim na tome da su Vasi prigovori gdji Pesic savrseni neutemeljeni u logici i racionalnosti, tj. sve dok ne zagazimo u ideolosku mocvaru. Nije ona nigde "dogurala". Na cemu se zasniva Vas zlonamerni zakljucak da je ona "dogurala do mrzitelja" cega god vec (a doci cemo i na taj deo), iz cega valjda proistice da je ona napustila svoj antiratni i humanisticki angazman? Nema nikakvih argumenata za to -- ona je ostala na svojim liberalnim, modernim i humanistickim pozicijama sve vreme. Promene koje joj Vi pripisujete ne postoje u realnosti.


ja sam mislio Cirkovicu da si ti akademik, ali ne, ti si zanimljiviji slucaj tzv. konzervativnog liberala... evo jednog nedavnog primera diskriminatorske i rasisticke izjave Vesne Pesic: (reakcija na izlaganje nekog od poslanika): Jeste li vi rodjeni na njivi? Sama cinjenica da je pojam gradjanskog saveza vezan delovanjem V.P. za stanovnike gradova umesto za sve stanovnike zamlje govori o rasistickoj prirodi tog politickog koncepta... naravno, ta priroda je umotana u oblande o "urbanoj kulturi", "eliti jednog drustva" (cit. Samardzica nedavno u Pescaniku", "civilizacijskim vrednostima"... a btw, protiv Vesne Pesic nemam nista licno - bio sam cak i clan Gradjanskog saveza : )))


E sad dolazimo na to sto Vama smeta, to pominjenje primitivnog u negativnom kontekstu; ok, lepo je biti sledbenik Rusoa i ideje o "plemenitom divljaku", ali nije jasno zasto bi bilo ko morao da odgovara ili da se oseca krivim ako odstupi od Vasih omiljenih antropoloskih teorija. Upravo biste Vi - a ne ja - bili prvi da osudite Frojda, koji je smatrao da je covek po prirodi zao (a da Vas parafraziram, i da je vecina ljudi debilna). Verovatno ste citali slavni esej Leseka Kolakovskog (on je bio blize Vama, ali je ipak dosta rano video svetlo) "Legenda o caru Kenediju" - otprilike me taj Vas stav, "svako mora da postuje primitivizam" podseca na onu akademiju u kojoj izlazu protagonisti tog divnog ogleda. Svejedno, opet niste odgovorili na pitanje iz mog posta: cime je to gdja Pesic zgresila kad je izrazila svoj licni negativni stav spram odsustva kulturnih resursa u odredjenim delovima Srbije? Kakav je to novi verbalni delikt? Ili Vi doista mislite - a ja sam karikirao u prethodnom postu, ali izgleda da je karikatura blize istini nego sto mi se cinilo - da je ona tim svojim stavom iskazala zelju za genocidnim unistenjem srpskih sela, po uzoru na Ukrajinu 1929. godine? Neko ode u Ameriku i mrzi sto u centralnom Misuriju nema kajmaka ili prsute ili lokalne fudbalske (u pravom znacenju fudbala) lige; neko drugi mrzi sto u nekoj srpskoj provinciji nema pozorista -- u cemu je razlika? Vi je ocigledno vidite, pa objasnite.


akademice konz-lib, vizija sela V. Pesic je grozd latifundija gde se rodjeni na nivi ne ukazuju na horizontu gradjanskih sloboda... tamo gde su rodjeni - zauvek i ostaju, kao u starom dobrom feudalizmu, kakva skupstina, kakvo besplatno skolstvo za njih, kakvi bakraci... to ona porucuje svojim trivijalnim elitistickim tiradama a Samardzic onda obrazlaze, istorijsko ekonomskim "istinama"... koliko se secam, bas je pre godinu dve govorio i o latifundijskom sistemu organizacije poljoprivrede... ili on ili lobista M. Brkic...


lutherblisset

U tome se ogleda licemerje ovdašnjih libererala. Ne možete
ljude isterati sa posla, prodati firme tajkunima i ratnim profiterima,
na nos im trljati svoju uzvišenu urbanu žvaku,

Bezobrazno je i besmisleno da optuzujete liberale (ono malo sto ih ima ovde), a posebno gdju Pesic da je ona bilo koga isterivala s posla. Koga je tacno ona isterala s posla? Koje je tacno firme prodala? Sa kojim je ratnim profiterima (pazi sad, Vesna Pesic i tajkuni, u cudesnom svetu ideoloske demagogije sve moze) poslovala? To su vrlo ozbiljne optuzbe - za koje, sasvim je jasno, nemate ni najmanje dokaza. Ali zato imate jako mnogo demagogije kad su Vam liberali krivi za socijalni kolaps (a ne nasledje totalitarizma i nacionalizma, te upravo progon liberalne inteligencije).Gospodja Pesic se bavi samo finim stvarcicama... demonstracije, gradjanska pravica, nista dirty skupstinska i vladina politika... kad je pocela "ne moze to besplatno" faza "after Oct 5th", gospodja Pesic je otisla za ambasadorku... ostavila je na tranzicionom popristu nazovi reformske nastojnike: perjanicu ljoticevskog revival-a u obrazovanju g. Gasu Knezevica, ministra inostranih poslova koji se odmah nakon te sjajne karijere zaposlio u NATOu i par poverljivih funkcionera koji su prvom prilikom presli u redove DSa... to najbolje govori o njenim politickim teznjama i kapacitetima... a svetski socijalni kolaps nije krivica samo jedne politicke grupacije, ali su liberali ti koji najvatrenije tvrde da se slom socijalnosti treba resavati tako sto ce se ponovo investirati u ono sto je propalo: bankovni sistem...


lutherblisset

kako je to sve za njihovo dobro, privatizovati i najsitnije pore
društvenog
,

Stagod to tacno bilo (te pore)... ja nigde tu ekstremnu privatizaciju ne vidim. Jel' posta drzavna? Jel' zeleznica? Jel policija, vojska? Gradska cistoca? Putna mreza? Skole, parkovi, Itd. isl. Koje su to onda "najsitnije pore"? Da nije to neka hiperbola proistekla iz zala za drustvenom svojinom (a ako vec nije drustvena, onda mora biti drzavna, ona se odlicno pokazala, narocito tamo negde od kraja NEP-a i docnije egzekucije Buharina naovamo)?kuku Cirkovicu kakva besmislena tirada... da, sve je to vec privatizovano, trenutno ima status partijske imovine... gde ces vecu privatizaciju od uvodjenja skolarina??? Gde ces vecu privatizaciju od tzv. otkupa stanova?? Drustvena svojina je jedini nacin oslobodjenja coveka od primitivizma vlasnistva nad zajednickim dobrima, to sto je jedan koncept neuspeo u nekim okolnostima ne znaci da nije i humanisticki i politicki dobar... a za istoriju ce ostati i cinjenica da je kapitalizam pukao upravo tamo gde je socijalizam trijumfovao: u stambenoj politici!!!

pape92 pape92 14:43 30.03.2009

Žanka

Onaj ko hoće da kritikuje “pojavu“ Žanke Stokić bi morao da se više potrudi da sagleda celokupnu sliku. Za ocenu njenog „ponašanja“ tokom rata nije dovljno sabrati 1 + 1 (Žanka Stokić je u Beogradu igrala komedije + u Beogradu su postojali logori Sajmište i Banjica). Za ocenu njene čiste glumačke vrednosti, da li je ona ili ne po ovom kriterijumu zaslužila priznanje je takođe potrebno više doli preslušati nekoliko radijskih snimaka. Ukoliko se zastupa teza da se ova dva konteksta mogu posmatrati jedino umreženi, i ona se može braniti, ali ništa manje ne podrazumeva informisanost u vezi oba aspekta, koja, čini se po stavovima, nedostaje pogledu na „lik i delo“ Žanke Stokić. Na ovom mestu (blogu) bi bilo preambiciozno napisati tekst koji bi detaljnije rasvetlio pomenuto, a o umetničkim dometima Žanke Stokić se ionako može pozivati samo na autoritete. Malo je, ako uopšte, živih validnih sagovornika na tu temu. Ono što je činjenica je sledeće: pre rata, Žanka Stokić je bila shvatana kao vrhunska glumica, i to, a ovo treba posebno naglasiti, prvenstveno komičarka. Nadam se da nema onih koji bi samo na osnovu činjenice da je Žanka Stokić bila (u prvom redu) komičarka diskriminovali njene umetničke domete. Stav Mire Stupice je svakako značajan.

No ono što je veći promašaj je potpuno odsustvo sagledavanja duha vremena, onog vremena i duha koji je vladao u Beogradu za vreme rata. Teško ga je u nekoliko redova opisati, ali on je tipičan za sve okupirane gradove: gledalo se da se zadrži utisak normalnosti. To su se sasvim uspešno trudili čak i Poljaci u Varšavi, jednostavno zaboravljajući na postojanje jednog dela tog grada, a kamoli stanovnici recimo Pariza. I pored Sajmišta i Banjice, Beograd za vreme rata je po takvom duhu bio sasvim blizak Parizu. Štaviše, kao i po svim velikim gradovima, baš kao posledica potištenosti koju nosi okupacija, zabave i kafanskog života, vodvilja i komičnih predstava je bilo više nego ikada. Sve ovo je potpuno normalno. I sad, imamo Žanku Stokić u jednim takvim okolnostima. Tačno je, mogla je da ostane kod kuće u slučaju da je mogla da se snađe u pogledu sredstava za taj život (gledajući kako i uz koliko para glumci preživljavaju danas, sumnjam da je u ono vreme Žanka mogla da računa na neki drugi izvor prihoda, što uopšte nije zanemarljiv problem). Nekoliko, ali svega nekoliko, od stotine kafana je zaista zatvorilo svoja vrata za vreme okupacije. Žanka je igrala u komedijama, ali ona je bila komičarka.
Svejedno, imam puno razumevanje za odluku vlasti da je kazni nakon rata. Ne opravdavam tu presudu, smatram je nepravičnom ali je razumem. Nova vlast je morala da prema jednoj takvoj, značajnoj umetnici koja jeste igrala komedije za vreme rata (kakav zločin!) zauzme stav, pokaže da je Nova. To je kao kad novi šef u firmi razmesti kancelarijski nameštaj da pokaže da je sad drugo. Manje razumevanja imam za današnje napade.

Najzad, veliki Django Rajnhard je pre dolaska Nemaca u Pariz odbio da se preseli u London. Svirao je i zabavljao Nemce sve vreme rata. Bilo je tu i SSovaca i Gestapovaca, njima nije bio zabranjen pristup u pariske klubove. Budući da je Django svakako značajniji umetnik od Žanke Stokić, njegova odgovornost je tim veća: ­kvalitetnije ih je zabavljao, zajedno doduše sa Francuzima koji su u Parizu činili većinu stanovništva, baš kao Srbi u Beogradu. Vlast koja je posle okupacije došla u Francusku nije bila Nova, i Django je nastavio da svira...
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 15:48 30.03.2009

Re: Žanka

Hvala na ovom, vrlo temeljnom i korisnom komentaru... da odgovorim ukratko: naravno da su istorijski podaci u vezi sa ZS obimni, kompleksni, vredni najozbiljnijeg i najtemeljitijeg pristupa... ja upravo pitam zašto se to ne uzima u obzir, već se olako, bez ikakvog obzira prema toj ozbiljnosti i kompleksnosti pristupa martirizaciji i standardizaciji njenog lika i dela... na sutrašnju diskusiju su pozvani ljudi koji dobro poznaju pomenute podatke: autori/autorke koji su u skorije vreme pisali tekstove, radili umetničke projekte ili publikovali naučne radove u vezi sa likom i delom Žanke Stokić: Olivera Milosavljević, istoričarka, Miodrag Ilić, dramski pisac, Raško Jovanović, radio kritičar (i, kao dete, nevoljni savremenik pozorišnog života u okupiranom Beogradu), Maja Mitić, glumica Dah teatra.

Nadam se da se opravdana opomena upućena meni "da li je ona ili ne po ovom kriterijumu zaslužila priznanje je takođe potrebno više doli preslušati nekoliko radijskih snimaka" valjda odnosi i na one koji su nagradu ustanovili. Šta su oni preslušali ili videli od Žankinog opusa?

Upravo zbog toga, kao uvod u sutrašnju diskusiju biće predstavljeni jedan insert iz filma Koste Novakovića 'Grešnica bez greha' (1927, ljubaznošću Muzeja kinoteke), audio snimak izvođenja jednog kabaretskog teksta od strane Žanke Stokić, kao i insert iz pozorišne predstave 'Cirque Macabre'(2002, ljubaznošću Dah teatra). Dosta tog i takvog materijala biće ili je već sada dostupno na http://www.rex.b92.net/zs/podaci Mi ne organizujemo još jednu ekspertsku raspravu koja će da prebaci odgovornost za razmišljanje i razumevanje bilo čega "na neke tamo stručne ljude, čiji je to posao", već pokušavamo da probudimo reflekse i da - minimalni moral nas samih - običnih ljudi...

Za kraj samo da dodam da je fenomenološka relativizacija "prirode i društva" Nedićevog režima koja tinja u komentaru upravo dokaz da je pravi naslov za ovaj tekst i sam problem ZAMKA Stokic... i da sve to i nema veze sa njom lično već sa nama, danas, koji smo spremni da za divljenje "čisto" komediografskoj veštini zaboravimo "trice" zločina koji su tu veštinu i njenu akterku okruživali i na čijoj je kontrastnoj površi ta "komendija" jedino mogla dobiti i zdušno, cerekajući se patnji i nesreći, zadobijala svoj žalosni smisao...

pape92 pape92 18:12 30.03.2009

Re: Žanka


Nemam zamerke na ovaj odgovor, ne računajući poslednji pasus. U krajnjoj liniji, nije nedozvoljen, nije neopravdan, pokušaj revalorizacije vrednosti glumačke nagrade koja nosi naziv po Žanki Stokić, tačnije postaviti pitanje zašto. To je dakle u redu kao pitanje (dok se ne pretvori u konstataciju i pre rasprave), mada izražavam sumnju u domet. Neće biti teško dokazati da je Milena Dravić neuporedivo bolja glumica od Žanke Stokić (Milena je bez premca, uzgred). No Žanka je prerasla samu sebe, upravo zbog posleratne presude, i tu više nema nazad kada je u pitanju main stream. Najpre se nadam da sama rehabilitacija po pitanju presude neće doći u pitanje: iako, kao što sam napisao, razumem razloge za donošenje takve presude, ona je duboko nepravedna.
(Kao digresiju pomenuću da je veći deo službenika beogradske policije ostao na svojim radnim mestima, posao su obavljali pre rata, za vreme rata, i posle rata; dodaću i da je ovo takođe bila opravdana i racionalna odluka novih vlasti, ljudi su solidno radili svoj posao potreban i posle oslobođenja, i osim zloglasnog političkog odelenja, mada je bilo pošteđenih i iz tih redova, obavljali uobičajene policijske poslove).
Ako pravna, i ona pravična rehabilitacija ne bude dovedena u pitanje, teško će se osporiti i ime nagrade. Žanka Stokić je osuđena kao simbol, i u skorije vreme valorizirana opet kao simbol, a šta su nagrade nego simboli. (Znate onu floskulu: simbolična nagrada, to mu dođe kao pleonazam). Ostaje činjenica da su je cenili autoriteti glumišta, a zašto…možda će skup u Rex­u dati odgovor. No ostavimo ovo po strani, pa makar bila i glavna tema bloga: suma sumarum, šta možemo imati protiv takvog skupa.

Za ovaj blog sporednu (ili pak glavnu?) stvar moram da dodatno prokomentarišem: pominjanje Nedića. Nadam se da se neće otvoriti još jedna rasprava o njegovoj konkretnoj ulozi, ne ovde. Takođe je i kfalifikacija "relativizacija" izrečena olako, ono što sam dao u komentaru nije ništa više do pokušaj uprošćenog uvida u ta vremena u Beogradu, što je veoma povezano sa temom. Poenta koju sam izrazio u svom komentaru nema veze sa Nedićem, nije Nedićeva vlada proizvela onakvo ponašanje beograđana kakvo je bilo tokom rata (mada je i ovo ‘ponašanje’ kompleksno, govorim o preovlađujućoj crti tog ponašanja koju sam pomenuo u prošlom komentaru). Treba zaista imati u vidu da je otpora bilo vrlo malo, a želje za preživljavanjem i nekom vrstom zaborava okolnosti vrlo mnogo. Neka lokalna uprava je morala da postoji, da li je mogla da bude drugačija, nije ovo mesto za takvu raspravu niti za pominjanje Nedića. Nedić i Žanka Stokić nisu u vezi, ništa više no Peten i Django. Svako povezivanja ove dve ličnosti biće nategnuto. Kao što su lokalnu upravu imali i ostali okupirani gradovi i države, i kao što u njima život nije stao, nije ni u Beogradu, i to je svetlo u kome treba posmatrati izvođenje komedija (Žanka nije igrala monodrame, uzgred) u to vreme. Možda će neki pribran čitalac primetiti da deo izlaganja koji se odnosi na
fenomenološku relativizaciju prirode i društva Nedićevog režima
(formulacija koju odbijam iz navedenih razloga) ima svrhu da ospori pravičnost kazne Žanki Stokić, a ne da opovrgne ili uzdigne njene glumačke vrednosti. No danas je sve to: njeno glumačko ime, kazna, rehabilitacija - jedno, i kao celina (kojoj ako hoćemo da raspravljamo treba dobro poznavati delove) i funkcioniše.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 20:40 03.04.2009

Re: Žanka

pape92

... Treba zaista imati u vidu da je otpora bilo vrlo malo, a želje za preživljavanjem i nekom vrstom zaborava okolnosti vrlo mnogo. Neka lokalna uprava je morala da postoji, da li je mogla da bude drugačija, nije ovo mesto za takvu raspravu niti za pominjanje Nedića. Nedić i Žanka Stokić nisu u vezi, ništa više no Peten i Django. Svako povezivanja ove dve ličnosti biće nategnuto. Kao što su lokalnu upravu imali i ostali okupirani gradovi i države, i kao što u njima život nije stao, nije ni u Beogradu, i to je svetlo u kome treba posmatrati izvođenje komedija (Žanka nije igrala monodrame, uzgred) u to vreme. ...


Dakle, pape, uspeo si zaista da ocinski sve oprostis izmisljotinama... otpora je mozda bilo malo po nekom kriterijumu koji je za tebe bitan ali, pomenimo samo Andrica i Milankovica, bilo ga je bas na nivou odbijanja takve zalosne saradnje, o kojoj se ovde govori kao o "neizbeznoj"... oni su npr. odbili da u to vreme "samo rade svoj posao"... za mene licno muzika i govor/gluma nisu bas isto, sa jednom istom pesmom se moze ici i u rat i u disko a sa jezikom/govorom i nije bas tako... a btw mnogi muzicari, operski pevaci ali i drugi ovdasnji glumci (ukljucujuci i Miru Stupicu) takodje nisu bili kaznjeni... ali mnogi jesu, i u Francuskoj... i nikom ne pada na pamet da ih rehabilituje... a Nedic i Zanka mozda nisu isto, ali su se nasli na istoj strani, objasnjavano je vec...
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 19:45 30.03.2009

Ej, a, tek umetnicke konceptualkinje !

One sto hvale espreso kafu koju pijuckaju sa pogledom (zatvorenih ociju) na moderna geta... Tamo negde.
Ili dramoserke sto brane prava malobrojnih sto se nisu ugurali na pozicije vlasti.
Sta sa tim ?
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 20:38 30.03.2009

Re: Ej, a, tek umetnicke konceptualkinje !

Ninoslav Randjelovic
One sto hvale espreso kafu koju pijuckaju sa pogledom (zatvorenih ociju) na moderna geta... Tamo negde.
Ili dramoserke sto brane prava malobrojnih sto se nisu ugurali na pozicije vlasti.
Sta sa tim ?


Kakve su ovo šifrovane klevete? Ne voliš konceptualnu umetnost?... povodom te kafe u Prištini desilo se inače nešto slično ovome sa Velikom Žankom... elem, kad je Milica to napisala na blogu ili gde već, uhvatili svi da opovrgavaju da je espreso u Prištini najbolji... ubeđuju mene ljudi da nije tako da baš nije najbolji i da... a ja ih pokvareno upitam da li su bili u Prištini pa znaju da nije najbolji? Kažu nisu... ali intuicija je to...
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:43 30.03.2009

Re: Ej, a, tek umetnicke konceptualkinje !

Kakve su ovo šifrovane klevete?

Ocigledno ne znas sifru ako mislis da su klevete !

ubeđuju mene ljudi da nije tako da baš nije najbolji i da... a ja ih pokvareno upitam da li su bili u Prištini pa znaju da nije najbolji? Kažu nisu... ali intuicija je to...

Ma, sve je to pokvareno, instalateru dragi !

Nebojša Milikić Nebojša Milikić 20:46 30.03.2009

Re: Ej, a, tek umetnicke konceptualkinje !

Sto si mrzovoljan... a jel znas da su kafici u Pristini mnogo bolje uredjeni nego ovde??
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 20:56 30.03.2009

Re: Ej, a, tek umetnicke konceptualkinje !

a jel znas da su kafici u Pristini mnogo bolje uredjeni nego ovde??

Pojma nemam. Ne obilazim kafice u Pristini, a ni one tamo gde je tebi "ovde". Van sam umetnickih krugova koji se po kaficima konceptualizuju.... To je vec sifra koju si u stanju da shvatis, zar ne ?
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 20:58 30.03.2009

Re: Ej, a, tek umetnicke konceptualkinje !

Ninoslav Randjelovic
a jel znas da su kafici u Pristini mnogo bolje uredjeni nego ovde??

Pojma nemam. Ne obilazim kafice u Pristini, a ni one tamo gde je tebi "ovde". Van sam umetnickih krugova koji se po kaficima konceptualizuju.... To je vec sifra koju si u stanju da shvatis, zar ne ?


nisi nigde, ne tice te se nista? pa dobro...
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 21:02 30.03.2009

Re: Ej, a, tek umetnicke konceptualkinje !

nisi nigde, ne tice te se nista? pa dobro.

Ne bas. Tamo sam gde ti nisi, a tice me se ono za sta je tebe bas briga.
A, to je dobro. Jer je tako, kako je.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 21:06 30.03.2009

Re: Ej, a, tek umetnicke konceptualkinje !

Ninoslav Randjelovic
nisi nigde, ne tice te se nista? pa dobro.

Ne bas. Tamo sam gde ti nisi, a tice me se ono za sta je tebe bas briga.
A, to je dobro. Jer je tako, kako je.


Budo!
gordanac gordanac 21:29 30.03.2009

e, samo...

..pojmaroši revolucija tribine za osvešćivanje "ideološki zapuštenih masa" prave u sred Beograda, u "Rex-u"...

U Rabrovu (mestu kraj Kučeva) treba takvu tribinu držati, ako se ima "srca za revolucije", u Rabrovu odakle je Žanka Stokić i gde se svake jeseni održavaju svečanosti "Žanki u čast" (s mnogo dobrih razloga, svečanosti potpuno razumljivih žiteljima Rabrova)
U Rabrovo, revolucionari, u Rabrovo, ne u Rex

U Beogradu samo može da se analizira zašto je "kulturni Beograd" samoorganizovao samo dva ispraćaja, dve sahrane, jednu Đuri Jakšiću, a drugu - Žanki Stokić. Imali su mnogo dobrih razloga da oboma iskažu poštovanje, nisu ni upućivani ni "terani" da to čine....ali su to učinili

nsarski nsarski 21:36 30.03.2009

Re: e, samo...

U Beogradu samo može da se analizira zašto je "kulturni Beograd" samoorganizovao samo dva ispraćaja, dve sahrane, jednu Đuri Jakšiću, a drugu - Žanki Stokić. Imali su mnogo dobrih razloga da oboma iskažu poštovanje, nisu ni upućivani ni "terani" da to čine....ali su to učinili

Uzgred, Zanka je odvezena na groblje na seljackim taljigama (medju finijim svetom poznatiji kao lafit). Tu foru je posle kopirao Marsal (onaj koji joj je oduzeo cast), kad je riknuo i ostavio revolucionare na cedilu.
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 22:17 30.03.2009

Re: e, samo...

gordanac
..pojmaroši revolucija tribine za osvešćivanje "ideološki zapuštenih masa" prave u sred Beograda, u "Rex-u"...

U Rabrovu (mestu kraj Kučeva) treba takvu tribinu držati, ako se ima "srca za revolucije", u Rabrovu odakle je Žanka Stokić i gde se svake jeseni održavaju svečanosti "Žanki u čast" (s mnogo dobrih razloga, svečanosti potpuno razumljivih žiteljima Rabrova)
U Rabrovo, revolucionari, u Rabrovo, ne u Rex

U Beogradu samo može da se analizira zašto je "kulturni Beograd" samoorganizovao samo dva ispraćaja, dve sahrane, jednu Đuri Jakšiću, a drugu - Žanki Stokić. Imali su mnogo dobrih razloga da oboma iskažu poštovanje, nisu ni upućivani ni "terani" da to čine....ali su to učiniliGordanac, upućujem vam opomenu zbog zamajavanja diskutanata i insistiranja na idiličnoj decentralizaciji vrlo neidiličnih a centralnih problema...
Nebojša Milikić Nebojša Milikić 22:20 30.03.2009

Re: e, samo...

nsarski
U Beogradu samo može da se analizira zašto je "kulturni Beograd" samoorganizovao samo dva ispraćaja, dve sahrane, jednu Đuri Jakšiću, a drugu - Žanki Stokić. Imali su mnogo dobrih razloga da oboma iskažu poštovanje, nisu ni upućivani ni "terani" da to čine....ali su to učinili

Uzgred, Zanka je odvezena na groblje na seljackim taljigama (medju finijim svetom poznatiji kao lafit). Tu foru je posle kopirao Marsal (onaj koji joj je oduzeo cast), kad je riknuo i ostavio revolucionare na cedilu.


Nsarski... kakvu samo bezveznu stvar možeš da izvališ i nikom ništa...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana