Politika

U čast 9.maja, Dana Evrope, malo o istinama i zabludama o EU

gordanac RSS / 08.05.2009. u 13:09

0010.gif - tekst posvećen različitim perspektivama koje (ako želimo) može da nam da 9.Maj, tekst podsećanja na prošlogodišnju atmosferu DANA EVROPE i malo o predrasudama, zabludama i tlapnjama kad su evropske integracije u pitanju i sasvim malo i najmanje o pojmarošima koji se, ponosni na sopstveno neznanje, ponekad bave Evropom -

- tekst je i pokušaj dokaza da u Srbiji ne postoje ni politički ni institucionalni ni idejni ni strateški protivnici evropskih integracija, dočim onih koji sami sebe takvima smatraju - ima na pretek, oni govore o razlozima svog protivljenja Evropi, ali oni ne rade ništa (niti mogu raditi) što bi protivljenje ikada realizovalo, ali je dobra vest da svi ti "kobajagi" euro-skeptici, euro-demagozi, euro-anti-globalisti, euro-pojmaroši i ini mogu sasvim lako pridružiti svakom dijalogu o Evropi i njenom Danu, samo ako malo "uzmu knjige u šake", jer već odavno ne postoji nikakav razlog da njihovo sopstveno neznanje o bilo čemu bude "omen" atmosfere u Srbiji - 

- i malo ponovo o nedostatku "kulture samopoštovanja" koju skoro pa i ne treba - dokazivati, od nedostatka putokaza na putevima do mesta na koje smo (kao) ponosni, preko neznanja o procenama šta, koliko i gde, koliko sporo i s kolikim greškama se menja po pravilima evropskih integracija, sve do bacanja đubreta gde god to stignemo, sve "busajući se u grudi" patriotske i slobodarske, a ne uviđajući da je svaki nemar prema okolini sopstvene lokalne zajednice neporeciv dokaz prezira prema svojoj zemlji i prema sebi samom - 

Tekst na koji je postavljen link sadrži podatke i linkove koji, čitanjem, daju sve potrebne informacije o evropskim počecima, o evropskoj ideji i vizionarstvu i hrabrosti predlagača buduće EU neposredno po završetku II svetskog rata. Ta, 2008.godina bila je proglašena za "Godinu međukulturnog dijaloga" i bilo je zamišljeno da protekne  sasvim drugačije nego što nam se svima dogodila, ostajući zabeležena kao godina finansijske i ekonomske krize koja je izvršila nepobitan uticaj i na taktike i promenjene strategije Evrope koja slavi svoj Dan 9.maja.

I ta je godina, paradoksalno ili ne, krunski dokaz da li je i koliko je EU - dobra, efikasna i funkcionalna tvorevina. Mogu se, za neverne Tome, lako i brzo napraviti procene kako bi članice EU "prošle" i kakve bi bile da nema EU, ali to je sasvim besmislen i vremegubeći štabibilokadbibilo razgovor (čijem su zavodljivom, pojmaroškom otrovu ljudi po Srbiji, na žalost, tako ponekad skloni, jer nije zahtevno i naporno ćeretati o tome i nije teško "biti u pravu" stavom "e, a da smo...", ali - eto nismo i potpuno je i totalno neevropski  negovati taj "stil" dijaloga, koliko god neodoljiv ponekad bio...). Dakle, EU se suočila sa debaklom ekonomskog i finansijskog sistema uspešnije nego USA, i sada svedočimo stvaranju novih regulacija koje bi trebale imati meru "zaštite od protekcionizma", "zaštite evro-zone" i "zaštite (inače) uspešnih pravila tržišne ekonomije". Sve to institucije EU pokušavaju da naprave u izbornoj godini za EU parlament (juna ove godine su izbori), vodeći računa o započetima (pa dvaputa propalim) institucionalnim reformama same EU i o potrebi da procenat izašlih na "evropske izbore" ne padne ispod procenta koji bi ih učinio - besmislenim. (Izlaznost na evropske izbore u pojedinim zemljama članicama je i do sada bio - zabrinjavajuće nizak).

Dakle, šta bi bile istine i zablude o evropskim  integracijama, o Evropi i o proširivanju EU kad su u pitanju dijalozi, debate, stavovi, komentari, analize, štagod i sve na šta se može (istina retko, ali - ipak) naići u našoj javnosti ?

ISTINE:

- Srbija je svoje evropske integracije započela na Samitu EU u Solunu juna 2003.godine i od tada teku pregovori, rokovi, međusobna obaveze i prava. Vlada Srbije je jednostrano, 2001. godine donela odluku o harmonizovanju zakonodavstva

- Formalnu odluku Srbija je donela usvajanjem "Rezolucije o pristupanju EU" 13.10.2004. u Skupštini Srbije i to je jedna od specifičnosti Srbije - u drugim zemljama to su obično radile vlade, a ne parlamenti

- EU integracije su proces "EU is rule maker, WE are rule taker", pravila postoje, takva kakva su, pravi ih EU i o pravilima nema pregovora, pregovarati se može samo o rokovima. Pravila EU integracija su jedan od najefikasnijih i najjednostavnijih prenosa znanja, standardizovanih, o upravljanju javnim poslovima, o sektorskim politikama i svemu što se tiče regulacija u državi

- Vrednosti EU izvedene su iz hrišćanskih učenja i sve ono što se naziva "moralom i etikom" zapisano je članovima raznih zakona kojima se zabranjuje ponašanje zasnovano na predrasudama, na nejednakosti, na diskriminaciji, na nepoštovanju dokumenata koji tretiraju ljudska prava, prava i slobode čoveka i građanina

- Pravila EU integracija imaju vrlo jasno definisane stepenice i vrlo jasno uređeno procenjivanje i ocenjivanje o promenama koje je neka država uradila i to kroz nekoliko osnovnih dokumenata:

a) Studija o izvodljivosti (studija koju prave za to zaduženi u EU i kojom se daje "zeleno svetlo" nakon što je neka država rekla "hoćemo da budemo članica EU", a EU odgovori "OK, hajde da vidimo da li za to postoje elementarni uslovi" )

b) Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (sporazum koji državu označava kao "pridruženu članicu", kojim se prvi put uspostavljaju zajednički organi na nivou vlada i parlamenata i sporazum koji detaljno utvrđuje ekonomske veze i zajednička pravila)

c) Sticanje statusa države-kandidata za članstvo (popunjavanjem upitnika koji se dostavlja vladi i kojim se detaljno odgovara na sva pitanja iz svih poglavlja koji se tiču međusobnih prava i obaveza)

Posebni ugovori vezuju se za samo članstvo u EU, ulazak u evro-zonu i u šengen-zonu.

- Evropske integracije su dobrovoljan proces i države dobrovoljno odlučuju da u sistem međusobnih prava i obaveza sa EU - uđu, onako i onda kada i kako procene da je to dobro po njih same

- Ocene o rezultatima tokom procesa pristupanja donose za to nadležni organi EU, oni svoje procene i primedbe dostavljaju zemlji koja pristupa sa predlozima šta, gde i kako poboljšati, ako za poboljšanje postoje resursi i istovremeno od novca sopstvenih poreskih obveznika (stanovništva država članica) izdvaja novac namenjen fondovima pomoći za države koje pristupaju (tokom decenija pridruživanja, raznih, ti su se fondovi menjali po imenima i nadležnosti i sada su IPA - Predpristupni fondovi iz kojih se finansiraju razni sektori u zemlji koja se pridružuje - iznos za Srbiju je negde oko 200 miliona evra godišnje)

ZABLUDE:

- EU ne tretira Srbiju jednako kao i druge zemlje

Zabluda je u pitanju, jer za razliku od drugih zemalja koje su se pridruživale, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija imaju "dodatni" kriterijum koji se često naziva "Kopenhagen plus" jer nadležni u EU razmatraju i izveštaj o saradnji sa ICTY (Haški tribunal) i bez obzira što se formalno ne nalazi u "opštim kopenhaškim kriterijumima" taj izveštaj može da bude odlučujući za opštu procenu napretka države

- EU je "skinula" Zapadni Balkan (zemlje bivše SFRJ minus Slovenija plus Albanija - to je Zapadni Balkan) sa liste svojih prioriteta, postoji "zamor i neslaganje" oko proširivanja, a uz ekonomske, finansijske probleme i debatu o Turskoj, taj region je praktično - zaboravljen

Zabluda je u pitanju, jer ako je igde prisutna, EU je prisutna u našem regionu, u Bosni od 1995.godine, sa prvo UN i NATO vojnim snagama, pa onda EUFOR-om i direktnom civilnom nad-upravom nad izabranim predstavnicima i nad legislativom, u Makedoniji je ključni činilac 2001 pri donošenju Ohridskog sporazuma, na Kosovu takođe. dok NATO ima misiju KFOR i još samo ISAF - misija u Avganistanu, prvi put vano evro-atlantske zone i misiju "Active Endevour" u Mediteranu na kontroli brodova s ciljem borbe protiv terorizma

- EU samo sprovodi zahteve USA, ona nema samostalnu politiku

Zabluda je u pitanju jer EU i USA imaju vrlo ozbiljne (i ponekad vrlo komplikovane) partnerske odnose, a uvođenjem evra pokazalo se da je EU moćan ekonomski partner, razlike postoje u spoljnjoj politici jer USA ima vrlo jasnu decenijsku ciljnu spoljnju politiku (šta god mi mislili o ciljevima te politike, ne vrednujem, samo kažem da se - zna) dok EU češće svoje ciljeve ostvaruje bilateralno i multilateralno, što je po članice koja se pridružuju - čista prednost

- EU "ne sme" od Rusije, inače bi se ponašala još "gore"

Zabluda je u pitanju jer postoji vrlo bliska institucionalna saradnja EU i Rusije i na nivou civilnih, izabranih institucija i na nivou vojne saradnje NATO-Rusija kao posebno organizovanog oblika saradnje, pri čemu je Rusija i članica "Partnerstva ua mir", a uz energetsku zavisnost proširenje i jačanje te saradnje je sasvim izvesno. EU ima poseban sektor i za Mediteransku Afriku i za Daleki istok i to je strategija koja se primenjuje uporedo sa drugim procesima globalizacije

- EU ima za cilj imperijalizam i "porobljavanje i uništavanje" ekonomija svih drugih, nametanje kupovine samo svojih roba i potpunu zabranu svih tradicija i navika koje imaju društva i zemlje koej se pridružuju

Zabluda  koja spada u kategorije "belih ili ćelavih laži" koje su, inače, vrlo uspešne i česte u primeni kod demagoga, populista i inih koji ili prosto ne trpe uvođenje reda u sektorske politike ili svoje lične frustracije projektuju lažući "masno" o procesu evropskih integracija, što je uvek (i potpuno prirodno) neverovatno zanimljivo za medije, za prepričavanja, spletkarenja i "širenja priča" o "strahotama" kojima će nam EU zabranjivati našu tradiciju i naše navike (primeri su da nema više "pečenje rakije", "pečeni prasići", "sve je sterilno i bez duše", "zabranjivaće se stari običaji" itd. itsl.)

- Ulaskom u EU gubi se nacionalni identitet, a bez nacionalnog identiteta države nisu moguće, pa ni takva nadnacionalna tvorevina kakva je EU, te će se i ona pre ili kasnije - raspasti, a sigurno pre nego što mi uđemo

Zabluda jer niti nacionalne države postoje oduvek niti je EU nadnacionalna tvorevina tipa Austro-Ugarske (koliko god bi se i ona mogla po dobru pominjati), sa dugom listom nezadovoljstava i nerešenih nacionalnih pitanja iz XIX veka, naprotiv, EU ima organizacione i institucionalne probleme, ali ima i sistem kojim traga za rešenjima kako da POBOLJŠA sopstveno funkcionisanje, a ne kako da sprečava države članice da izraze svoje nacionalne interese i ta je razlika strateškog pristupa ona najveća i najbolja novina koju je EU "donela" u međudržavne odnose - jednostavno - EU uvek hoće da reši svoj problem i onda traži NAČIN za to, za razliku od uvreženog političkog ponašanja mnogih koji ustvari neće da reše nikakav problem, pa onda traže RAZLOG zašto ga je nemoguće rešiti

- Sve "nove članice" EU (deset zemalja koje su članice postale 2004.godine i dve iz 2007.godine) sada "žale" što su u članstvu i nostalgično se sećaju vremena pre "uvođenja demokratije i evropakih integracija", čudeći se danas zašto je, urušavanjem blokovskog, bipolarnog sveta, kod njih samih sazreo "konsenzus" da je EU njihovo sopstveno rešenje za budućnosti i osećajući se prevarenima što ne žive u "društvu blagostanja" i što se ustvari nije mnogo toga promenilo u njihovoj svakodnevici

Zabluda koja spada u kategoriju blažih "belih laži" koje se ne mogu potkrepiti apsolutno nikakvim podacima o "većinskom mišljenju" ili predlozima za "promene politika" tih zemalja, ali su istovremeno jasan pokazatelj o (vrlo često opravdanim) nezadovoljstvima nekih društvenih grupa rešenjima koja primenjuju njihove sopstvene vlade i parlamenti među kojima ima priličan broj ljudi koji, u želji da pokušaju da opravdaju neku od svojih autonomnih odluka, umeju da slažu "ne bismo mi to, nego EU traži od nas...", a najčešće se tiče ostvarivanja ranije stečenih prava (radnih, socijalnih, imovinskih, građanskih, kakvihgod...) i nesposobnosti ljudi na javnim poslovima da nađu rešenja koja su najbliža interesu grupe čija se prava eventualno krše

 

Listi "istina i zabluda o EU" sasvim sigurno bi se moglo dodati još više i istina i zabluda i činjenica i ubeđenja (koja često imamo tako da ni ne znamo odakle nam, niti o tome razmišljamo), ali i ta mogućnost dodavanja na listu je tako - evropska. Govori o tome da se procesi promena, reformi, smene dobrih vremena i kriza nikada "ne završavaju" tako da možemo reći  "e, sada živimo u najboljem od svih svetova". Ta tvrdnja je privilegija jednopartijskih društava bez političkih i ekonomskih sloboda u kojima je postojala i tvrdnja da  je jedna partija u stanju da gradi društvo bez ikakvih konflikata, u kojima su "ideje partije" dovoljne za rešavanja bilo kog problema, Jes`, paz` da nisu. Tragove tog i takvog mišljenja, inače, smatram najštetnijim za proces temeljenja dijaloga u post-jednopartijskim društvima jer prilično uspešno sprečavaju da se uvidi da demokratska društva nisu BEZKONFLIKTNA društva, naprotiv, demokratija je jedan od NAJKONFLIKTNIJIH načina organizovanja ljudi u društva i države i uspešna je iz jednog veoma prostog razloga - uklanja zabludu da je uopšte moguće ukloniti sasvim konflikte i nepravde iz bilo kog ljudskog društva i predlaže da se radi jedino moguće - izgradnja institucija, mehanizama, sredstava i načina da se konflikti rešavaju po unapred poznatim pravilima i pod kontrolom najšire, a posebno medijske javnosti.

Po kvalitetu i efikasnosti tih mehanizama za rešavanje konflikata u društvu se uglavnom i razlikujemo mi, koji se Evropi pridružujemo i oni koji su već članovi EU.

Priroda konflikata ostaje mahom ista - različite društvene grupe imaju različite interese i nikada neće ni moći ni umeti da na spontan način nađu najbolje rešenje i "zajednički interes" sami od sebe, već tome služe institucije i "recepti" poput ovog koji je EU svima ponudila za ideju sopstvenog proširenja i - proširivala se već pet puta.

I - opet će.

European_Union_enlargement.gif Komentari (315)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Freedom of Information Freedom of Information 13:25 08.05.2009

Re:

I - opet će.


Slažem se potpuno, Gordanac. A što se nas tiče utoliko brže ukoliko više budemo vodili računa o istinama a manje „uživali“ u zabludama.
Puno pozdrava
R.Š.
dubogdanovic dubogdanovic 21:46 09.05.2009

Re: Re:

Slažem se potpuno, Gordanac.

Pa onda dodajem: Svake hvale je vredan napor da se ovako analitično, argumentovano i svakog propagandizma lišeno, opiše kontekst u kojem bi - da je Srbija normalna zemlja - trebalo da se vodi rasprava o njenom mestu u Evropi.
Pa onda pitam: Zašto gdja Čomić ovakva slova ne drži u Narodnoj skupštini, čija je potpredsednica? Blogovi jesu važni, ali ne verujem da mogu da zamene vrhovno zakonodavno telo. Ili autorka, možda, misli da su u čitalaštvu ovog bloga Gordana Pop-Lazić, Velimir Ilić ili Slobodan Samardžić?
gordanac gordanac 22:12 09.05.2009

uputstvo i..

...putokaz:
pogledati u spisak donetih zakona na internet strani Narodne skupštine republike Srbije, tamo su sve "besede i rasprave" o mestu Srbije u Evropi

A Srbija je normalna zemlja.
Onoliko i onako koliko normalnosti je bilo (ili ima) u bilo kojoj drugoj zemlji ili tranzicionom društvu.
Sa ogromnom listom poslova koje treba obaviti da bi ljudi koji u Srbiji žive mogli da osete - bezbrižnost, sigurnost, elementarno pristojan kvalitet življenja.
Tako ja mislim, bez obzira ko, s vremena na vreme, dobije obavezu da upravlja Srbijom i svim javnim poslovima.
Za to sam uostalom u političkoj borbi - za izgradnju društva političkih i ekonomskih sloboda i garantovanih ljudskih i građanskih prava čoveka i građanina.
EU integracije su proces koji će voditi bilo ko - ko tu obavezu, da upravlja javnim poslovima u Srbiji - dobije kao pravo na izborima.
Diktature, jednopartijska društva nisu "normalna stanja", vreme SKJ i SFRJ kao nedovršene države nije "normalno stanje", jer je to bilo vreme bez političkih i ekonomskih sloboda, pa ma šta drugo (možda) dobro donelo bilo kome.

Da sam na vašem mestu nikada ne bih svoju opravdanu kritiku (ili čak ljutnju) na ljude na javnim poslovima pomešala sa sopstvenom zemljom i milionima drugih ljudi koji u toj zemlji žive.Unfuckable Unfuckable 01:00 10.05.2009

Re: slon pleše tango

nas'nice, nas'nice...
je l' smem da probam da prevedem ?
Smem, ok :
to znači da će sutra, ako zagazi u većinsku vlast, Toma Nikolić ili burazer mu Todorović, recimo - voditi politiku integracija ka EU, što me beskrajno veseli, to se malo ne vidi od drveća, je l' te ?
Goran Vučković Goran Vučković 01:02 10.05.2009

Re: slon pleše tango

to znači da će sutra, ako zagazi u većinsku vlast, Toma Nikolić ili burazer mu Todorović, recimo - voditi politiku integracija ka EU, što me beskrajno veseli, to se malo ne vidi od drveća

Balvana?
Unfuckable Unfuckable 01:05 10.05.2009

Re: slon pleše tango

balvana, iverja...izmaglitze ?
(gde si bre Vučko!? )
Goran Vučković Goran Vučković 01:11 10.05.2009

Re: slon pleše tango

balvana, iverja...izmaglitze ?
(gde si bre Vučko!? )

Evo, jedva preživeh antioksidantov blog (deveti maj...), malo se dopisivao sa Dr. Wu-om i EL kod Aleksandra T. i tako... interesantno veče. Inače preko dana uglavnom zujao sa malcem, pošto nam mama nije bila kod kuće (iako do pred veče nije baš bilo za izlaženje - kiša retko obiđe oko Glazgovca...)
Unfuckable Unfuckable 01:22 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Glazgov meni uvek zvuči sumagličasto, ali i - lepo, a da m' ubiješ ako umem da objasnim.
Sviđa mi se ime, eto to je.
A ako mi veruješ još nisam otvorio taj deveti maj AO blog, koji blam...idem sad
Goran Vučković Goran Vučković 01:34 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Glazgov meni uvek zvuči sumagličasto, ali i - lepo, a da m' ubiješ ako umem da objasnim.
Sviđa mi se ime, eto to je.
A ako mi veruješ još nisam otvorio taj deveti maj AO blog, koji blam...idem sad

Ima svega, evo ovde jedan opis meteoroloških prilika u Glazgovu. Inače simpatično mesto - ludo na svoj način. A ko voli muziku - nije na lošem mestu, vidi npr. ovo ili ovo.
Unfuckable Unfuckable 01:47 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

negde sam pročitao da imaju jedan od jačih fakulteta u Evropi, ako se dobro sećam, e sad koji to beše...
mada su mi ovi tvoji linkovi sasma ok i samo me još bolje betoniraju u toj osnovnoj emociji da voUlim Glazgov...
džastlajkdet
Goran Vučković Goran Vučković 01:56 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

negde sam pročitao da imaju jedan od jačih fakulteta u Evropi, ako se dobro sećam, e sad koji to beše...

Jaki fakulteti su malo niže dole - Oksbridž, LSE, Imperial college, Kings college itd. Glazgovački (University of Glasgow, inače ima četiri univerziteta u gradu) nije tako loš, ali je više poznat po matorosti (četvrti po starosti u UK - Oksford i Kembridž iz 12xx, pa onda St. Andrews (isto u Škotskoj) i Glazgov 14xx)
gordanac gordanac 02:18 10.05.2009

malo trolovanja, a šta sad ?!

:))))
paz` ove hypertrollere

dobro sve to - ali kako sada da znamo ko je prvi počeo, ha?
msleeeeeeem...

samo da znate da mi je padalo na pamet da proćaskamo o tome da se ilegalno&subverzivno, a bez zvaničnog organizatora&komisija&žirija osmisli lako malo i diskretno takmičenje za "najlepši troll" ili Mister i Miss za isti
ha?
posle uvek možemo da kažemo da je brajović prvi počeo, неспа?
topcat topcat 02:26 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

gordanac

posle uvek možemo da kažemo da je brajović prvi počeo, неспа?

On je van konkurencije jer je ionako prvi počeo.
Goran Vučković Goran Vučković 02:28 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

posle uvek možemo da kažemo da je brajović prvi počeo, неспа?

Njega uložimo kao kviska, a onda nastavimo dalje da pričamo o pejzažima iz EU...
Unfuckable Unfuckable 02:29 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Brajović je zapalio iskru trola, ako ne i - žito.
Unfuckable The Istomišljenik
gordanac gordanac 02:37 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

:))))))))))))
eto
posle deca mogu da pišu pismene sastave na temu "Kako sam doživeo troll u evropskom pejzažu"

a sad ste me svo troje setili još nečega:
možebiti ne bi bilo zgoreg da se napravi prećutni&čvrst&čovečanski dogovor da na postovima sa velikim brojem komentara (hint: Unfuckable&co.) posle nekog broja komentara svi pišu na prvoj strani, posle nekog prvog, ha?
Goran Vučković Goran Vučković 02:41 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

možebiti ne bi bilo zgoreg da se napravi prećutni&čvrst&čovečanski dogovor da na postovima sa velikim brojem komentara (hint: Unfuckable&co.) posle nekog broja komentara svi pišu na prvoj strani, posle nekog prvog, ha?

Tićešmikažeš gde da pišem - ima da pišem gde god mi padne napamet
Unfuckable Unfuckable 02:51 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Goran Vučković
možebiti ne bi bilo zgoreg da se napravi prećutni&čvrst&čovečanski dogovor da na postovima sa velikim brojem komentara (hint: Unfuckable&co.) posle nekog broja komentara svi pišu na prvoj strani, posle nekog prvog, ha?
TićešNAMkažeš gde da pišem - ima da pišem gde god mi padne napamet


jeste !
nije ti bre ovo....
gordanac gordanac 02:51 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Tićešmikažeš gde da pišem - ima da pišem gde god mi padne napamet

:)))))))))))))))))
eto šta EU načini od čoveka:
slobodna inicijativa + prava čoveka i građanina su nepovrediva - ruleZ

mirelarado mirelarado 02:58 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

posle uvek možemo da kažemo da je brajović prvi počeo, неспа?


Како да не!!! Жив сам сведок да су Анф и Вучко иницијатори и подстрекачи троловања, дочим друг Брајовић с тим неподопштинама нема ништа.
Unfuckable Unfuckable 03:05 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

spinuj, troluj, banuj, hapsitucistreljaj...ali ja neću odati ni jedno ime
(osim Brajovićevog )
Unfuckable The Tko Nema Maksine Čarolije Ne Treba Da Bloguje
topcat topcat 03:08 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

mirelarado
дочим друг Брајовић с тим неподопштинама нема ништа.

Da li ovdje ima elemenata diskriminacije profesora iz praktičnog trolovanja?
topcat topcat 03:09 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Unfuckable

Unfuckable The Tko Nema Maksine Čarolije Ne Treba Da Bloguje


Heeeeej!!!
Unfuckable Unfuckable 03:10 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Heeeeej!!!

jbg, mydear :
standardi, primena, implementacija / inplementacija...(pomagaj mirela !)....korist
mirelarado mirelarado 03:13 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

topcat
mirelarado
дочим друг Брајовић с тим неподопштинама нема ништа.

Da li je ovdje ima elemenata diskriminacije profesora iz praktičnog trolovanja?


Не, има само професорске истинољубивости у датим околностима. Све у проевропском духу.
А тролове сви волимо :))

ЕДИТ: Анфе, имплементација.
gordanac gordanac 03:15 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

jbg, mydear :
standardi primena, implementacija / inplementacija...

:))))
EU maksa the magic for blogging
copyleft&trademark&LTD
ispravno, Oštrooki, ispravno
povlačim predloge iz procedure

(osim onoga da je brajović prvi počeo)

EDIT:
ne dozvoljava mi to futur egzaktni (počeće kad-tad, znam ja!)
topcat topcat 03:17 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Unfuckable
Heeeeej!!!
jbg, mydear :

nemojtimenimajdir

topcat topcat 03:18 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

mirelarado
Не, има само професорске истинољубивости у датим околностима.

Imaš pravo...tko će ako profesori neće...

mirelarado mirelarado 03:22 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

(osim onoga da je brajović prvi počeo)


Јесам ја овде у мањини (тачније у једнини) али ова пресна лаж неће проћи!
topcat topcat 03:24 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

mirelarado
(osim onoga da je brajović prvi počeo)

Јесам ја овде у мањини (тачније у једнини) али ова пресна лаж неће проћи!

Ma Brajović je već dobio medalju za trol. Van konkurencije.
A ovi će se javiti kad ih prozovu - savjesti radi...jer su pošteni i vjerni drugovi (kako je ono išlo?).
mirelarado mirelarado 03:33 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Ma Brajović je već dobio medalju za trol. Van konkurencije.


Само зато што је његово виспрено повезивање мисли и идеја погрешно протумачено као троловање.
Јер, што би рекла Горданац, трол - не постоји. :))
gordanac gordanac 03:40 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Јер, што би рекла Горданац, трол - не постоји. :))

:))))
ispravno, ispravno...

ali, što bi rekao Borges:
brajović uvek može da ga započne.."dok lutah svim lavirintima evrope bez straha od tigrova, s nožem u ruci i snovima na kapcima..."
topcat topcat 03:46 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

mirelarado
ž трол - не постоји. :))

Onda dobro, studija o evropskim pejzažima ne bi li se iskorijenile zablude koje imamo o EU.
Btw, neka me netko probudi sa viješću da je zabluda da je HR ušla u NATO.

Unfuckable Unfuckable 03:50 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

vidim ja da se ovde (a pošto nema lektorsko - pravopisne pomoći, odo' ja u oPsajd)
drug - kamrad Brajović imauguriše u rodonačelnike trola što malazim da je medospustivo, i primećujem da mu se imputira...ali...staMdard, rekosmo
ejebote : nikada se neću pomiriti sa tim iMpu - fuckin' - tiranjem, mada ima logike ako se - aMputira
ima li ?

edit :
oupsss...centaršut :
HR ušla u NATO

i vićetenasboNbardujete ???

Hrvatska zastava koja se vijori pred nama, predstavlja generacije Hrvata koje su željno očekivale dan kada će Hrvatska postati suverena država usidrena u euro-atlantske strukture mira i demokracije, rekao je premijer Ivo Sanader u Bruxellesu

neka mi neko obriše suze, pliz - ono sidro me - dotuklo!
gordanac gordanac 03:52 10.05.2009

istina je..

..nije zabluda

Hrvatska u NATO
mirelarado mirelarado 03:54 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

.."dok lutah svim lavirintima evrope bez straha od tigrova, s nožem u riuci i snovima na kapcima..."


:))) Ући ћемо (футур први), ваљда, и у те европске лавиринте, с Борхесом у мислима.
topcat topcat 03:57 10.05.2009

Re: istina je..

gordanac
..nije zabluda

Hrvatska u NATO


Hrvatska zastava koja se vijori pred nama, predstavlja generacije Hrvata koje su željno očekivale dan kada će Hrvatska postati suverena država usidrena u euro-atlantske strukture mira i demokracije, rekao je premijer Ivo Sanader u Bruxellesu

Tješi me da je Sanader u zabludi.
topcat topcat 04:46 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

Unfuckable

neka mi neko obriše suze, pliz

Nisam vidjela cijeli edit.
Izvoli:

vishnja92 vishnja92 08:46 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

jutarnji trol (za kvalifikacije)
bauer. bauer. 09:02 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

jutarnji trol (kvalifikacije)

šta je ovo? ortogonalna projekcija? kako misliš, skraćuje
gordanac gordanac 09:10 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

:)))))))))))))))
oboje ste u finalu, prošli kvakifikacije o`ma, jedno sličkom (koja ide u "hall of fame" ), a drugo pitanjem koje "tera na razmišljanje"
kreativno i evropski, hypertrolleri, samo kreativno i evropski i - uspeh zagarantovan!
vishnja92 vishnja92 09:12 10.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

pa tako... ne znam hoce li biti dovoljno za uz kafu pa se sekiram....
ortogonalna projekcija?

ccc..... kad cemo da se igramo nacrtne? ja ono o camcima i inom nista ne znam.
dubogdanovic dubogdanovic 11:24 10.05.2009

Re: uputstvo i..

pogledati u spisak donetih zakona

A da sam ja na Vašem mestu, pogledao bih:
- istu tu gomilu zakona koji se, doduše, usvajaju, ali samo da bi ukrašavali ladice u kojima počivaju i služili kao jeftina poštapalica korumpiranim i neiskrenim političarima;
- neevropski i antievropski Ustav koji čak i srbijanskoj „eliti“ naklonjeni stručnjaci davno proglasiše nazadnim;
- besmislenu, grotesknu, komičnu i sa stanovišta tamošnjih manipulisanih i bezdušno zloupotrebljavanih sunarodnika tragičnu politiku na i prema Kosovu;
- blagonaklon, a često i otvoreno zaštitnički stav prema erupcijama ksenofobične isključivosti, netolerancije i rasistički agresivne mržnje prema Dugima i Drugačijima - ever heard of Dobrica Ćosić – čega je Narodna skupština jedan od epicentara?
Treba li još nabrajati – a moglo bi se u nedogled (ovoga puta ćemo „oprostiti“ Miškoviću, Tadiću, Tijaniću, Nenadićki, Jeremiću, Dinkiću, Djeliću.........) – ili se zavaliti u udobnu fotelju i nastaviti sa uživanjem plodova mlade srbijanske demokratije?

A Srbija je normalna zemlja.


?????
gordanac gordanac 12:01 10.05.2009

još jednom - uputstvo

- istu tu gomilu zakona koji se, doduše, usvajaju, ali samo da bi ukrašavali ladice u kojima počivaju i služili kao jeftina poštapalica korumpiranim i neiskrenim političarima;

Netačno.
Proces donošenja i usvajanja zakona je jedna od obaveza koju parlamenti imaju.
Proces kontrole primene zakona je druga obaveza i ona se ispunjava vrlo manjkavo (može se isto pročitati u periodičnim izveštajima EU u kojima se ocenjuje "stanje institucija" )
"Selektivna primena" zakona je jedan od parametara država u tranziciji i odsustvo kontrole izvršnih vlasti takođe. To je, inače jedan od glavnih razloga zašto se uopšte zovemo "tranziconim društvom".
Ali bez koraka donošenja zakona, nema ni šansi da se borimo za kontrolnu funkciju u primeni koja de facto menja sektorske politike.
- neevropski i antievropski Ustav koji čak i srbijanskoj „eliti“ naklonjeni stručnjaci davno proglasiše nazadnim

Netačno.
Ustav ima manjkavosti i postoje primedbe Venecijanske komisije i ocena Saveta Evrope i o tim primedbama će se voditi (i vodi se) raasprava, sve do (eventualnog) konačnog predloga o Izmenama pojedinih odredbi. Niko Ustav nigde nije okarakterisao epitetima koje ste napisali .Oni mogu biti vaš legitiman politički stav, ali to se ne može predstavljati kao činjenica jer - činjenica nije.
- besmislenu, grotesknu, komičnu i sa stanovišta tamošnjih manipulisanih i bezdušno zloupotrebljavanih sunarodnika tragičnu politiku na i prema Kosovu;

Ja vas uputim na činjenice, a vi mene na sopstvene političke stavove i procene, s uživanjem u jakim rečima. Za to vam ja ne trebam niti mislim da vam imam pravo reći bilo šta što bi bilo ocena i procena vaših uverenja i ubeđenja.
- blagonaklon, a često i otvoreno zaštitnički stav prema erupcijama ksenofobične isključivosti, netolerancije i rasistički agresivne mržnje prema Dugima i Drugačijima - ever heard of Dobrica Ćosić

Isto kao ispred citirano.

– čega je Narodna skupština jedan od epicentara?

Zakonodavnog zemljotresa brojem propisa koje donosi i novim regulativama koje potpuno menjaju sve sektorske politike. I institucionalne izgradnje, sebe same kao institucije i svih drugih institucija.

Da, Srbija je normalna zemlja, onoliko i onako koliko je normalnosti bilo (ili ima) u bilo kojoj drugoj zemlji (državi ili društvu) koje se nalazi u koloni i na spisku čiji je naslov "demokratije u razvoju" ili "tranziciona društva" ili "izgradnja ekonomskih i političkih sloboda" ili....kakogod,

Vaša generalna procena je da je "sve generalno bezveze i dno i da Srbija nije normalna zemlja". Legitimno za imati kao uverenje, možda čak i kao politički stav. Jedino što vezenema sa evropskim integracijama ni sa činjenicama.
dubogdanovic dubogdanovic 16:03 10.05.2009

Re: još jednom - uputstvo

Da, Srbija je normalna zemlja

... i zato će se još decenijama valjati u glibu u kojem, očigledno, uživa njena "pro-evropska" polčitička klasa.
Uzdravlje!
gordanac gordanac 16:19 10.05.2009

još jednom - uputstvo

... i zato će se još decenijama valjati u glibu u kojem, očigledno, uživa njena "pro-evropska" polčitička klasa.
Uzdravlje!

Ne. niti se valjamo niti ćemo se "valjati ni u kakvom glibu", pogotovo ne - decenijama, ko god da smo, a živimo u Srbiji.
Osim onih kojima je "glib" bilo koje vrste - slobodan izbor i modus vivendi.
Legitimno vam bilo i - uzdravlje, takođe.
drug.clan drug.clan 16:26 10.05.2009

Re: još jednom - uputstvo

gordanac

Da, Srbija je normalna zemlja, onoliko i onako koliko je normalnosti bilo (ili ima) u bilo kojoj drugoj zemlji (državi ili društvu) koje se nalazi u koloni i na spisku čiji je naslov "demokratije u razvoju" ili "tranziciona društva" ili "izgradnja ekonomskih i političkih sloboda" ili....kakogod,


Ja imam jedan primer koji pokazuje da Srbija nije normalna zemlja i da je za to odgovoran pre svega parlament a potom i vlada!

Da li je upisivanje roka vaznosti starih pasosa u zakon o putnim ispravama (koji bi trebao u normalnoj zemlji da vazi bar 100 godina) znajuci da svi onikojima treba pasos nece biti u stanju da izvade isti evropska norma?

Da li je srbija normalna zemlja iako nije u stanju svojim gradjanima da obezbedi ni putne isprave (ovim tempom od pola miliona za 10 meseci za izdavanje svih pasosa bice potrebno 15 godina ali ce polovini isteci u medjuvremenu tako da nikada nece svi biti u prilici da imaju pasos)?

Da li je drzava u kojoj u drugom po redu gradu u zemlji ljudi moraju da cekaju 3 dana u redu da bi bili jedan od 20 onih srecnika koji ce imati priliku da ih u tom gradu nadrndana sluzbenica fotografise i popuni formular (ovim tempom u NS za izdavanje svih pasosa trebace 138 godina)?

Da li je zemlja koja ce od 2 miliona svojih gradjana napraviti kriminalce jer nije u stanju da organizuje izdavanje pasosa u konzulatima iako im je to osnovna funkcija?
dubogdanovic dubogdanovic 17:02 10.05.2009

Re: još jednom - uputstvo

još jednom - uputstvo


Pretpostavljam da je divota koju opisujete odlučujući razlog što samo 70 i nekoliko procenata studenata želi da napusti ovaj Eldorado odmah posle diplomiranja.
A koliko ga je njih napustilo do sada - da li su i oni postupali po Vašem uputstvu...?
gordanac gordanac 17:41 10.05.2009

i još jednom - uputstvo

Ne čitate, iako jasno dajem uputstva koja od mene tražite.
Nigde ne opisujem divote života u Srbiji (za koju opet učitavate reč "Eldorado" ), ali, sad kad ste već učitali reč "divota" a da nigde nije napisana, za neko vreme, ne tako daleko u budućnosti - da - moći će se pisati o raznim divotama. Sada još ne. Premalo ih je da bi o njima pristojno bilo pisati.
I pokazujete priličnu nesposobnost da prilikom komunikacije ostanete fokusirani na temu.
Za to, na žalost - nemam nikakva uputstva.
Ali mi je iskreno drago da se dobro zabavljate na postu o istinama i zabludama o EU.
vishnja92 vishnja92 20:36 10.05.2009

Re: i još jednom - uputstvo

a ja mislim da Kartaginu.... ne, nego - na sta lici ovo trolovanje trola? banovati, odmah...
samo sto nisam dobila lupanje srca

o svasta.
zna se gde je tema - eno je ispod tamo, pa skroz. e sve se pobrkalo....
Predrag Brajovic Predrag Brajovic 00:46 11.05.2009

Re: malo trolovanja, a šta sad ?!

gordanac
možebiti ne bi bilo zgoreg da se napravi prećutni&čvrst&čovečanski dogovor da na postovima sa velikim brojem komentara (hint: Unfuckable&co.) posle nekog broja komentara svi pišu na prvoj strani, posle nekog prvog, ha?

То сам и ја предлагао пре једно месец дана, рецимо да домаћин постави први коментар и забрани (брише!) оне који се на њега надовежу, па онда да се по њему ординира кад се пређе чаробни број 200 (друг Анфак би у причуву требало да стави барем два, због тога што има разбарушене теме и мисли).

Види се ко има смисла за организацију :))))
dubogdanovic dubogdanovic 12:56 11.05.2009

Re: i još jednom - uputstvo

Za to, na žalost - nemam nikakva uputstva.


Ima Boris Tadić...

gordanac gordanac 18:52 11.05.2009

Re: i još jednom - uputstvo

dubogdanovic
Za to, na žalost - nemam nikakva uputstva.


Ima Boris Tadić...
Ima, verovatno, u pravu ste.
I hvala vam na ideji kako se sve do uputstava može doći...

Upravo je meni višnja dala jedno sjajno...

...o trolovanju troll-a...
vishnja92 vishnja92 19:37 11.05.2009

Re: i još jednom - uputstvo

dubogdanovic
Za to, na žalost - nemam nikakva uputstva.


Ima Boris Tadić...


hola, dubogdanovic :)

pitanjca:

1 - nova pravila su jasna i glase: trolovanje se od sada ima obavljati posle prvog komentara. upao-la si potpuno van konteksta, sto znaci da ili nisi procitao/la komentare, ili ne hajes za njih.

ni jedno ni drugo uopste nije lepo. sta imas da kazes?

2 - ovo nije stranacki blog. naslov i obrazlozenje teme, kao i uvod-razrada-zakljucak, potpuno su jasni (i opet - ako mislis da je to tvoje trol, pa si upala-o kako treba - e nije. pojma nemas). ne moras nista da kazes.

3 - postoje mesta na kojima se gordanac mozes, jasno i glasno, obratiti sa takvim pitanjima. ovo nije od takvih.

aman ljudi - ja vec sa jezom zamisljam mutno Dunavo i jutarnju izmaglicu, meredove, tisinu i gordanac, i nekog od vas dezurnih baksuza kako se ispotiha sunja s ledja i onda "Bu!"
uopste niste daleko od toga.

aj malo elementarne pristojnosti - ako niceg drugog. pliz?
dubogdanovic dubogdanovic 21:03 11.05.2009

Re: i još jednom - uputstvo

I hvala vam na ideji kako se sve do uputstava može doći...


Evo još nekoliko: Miroslav Mišković, MIladin Kovačević...
Bojan Budimac Bojan Budimac 21:32 11.05.2009

Re: i još jednom - uputstvo

a ja mislim da Kartaginu....

Pesak u očima?
vishnja92 vishnja92 21:44 11.05.2009

Re: i još jednom - uputstvo

pesak, prasina, zamucen vid, i povrh svega - mrznja prema svakom pokusaju da stvari budu bolje.

al pesak

iscuri...
radojicic92 radojicic92 00:52 12.05.2009

Re: i još jednom - uputstvo

vishnja92
pesak, prasina, zamucen vid, i povrh svega - mrznja prema svakom pokusaju da stvari budu bolje.

al pesak

iscuri...

zahvatis opet:)
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:25 08.05.2009

Najevropljanin

Vojislav Stojković Vojislav Stojković 13:32 08.05.2009

Re: Najevropljanin

Ukoliko ih danas ima:

Ko su danas istinski Evropljani u svetu pod senkom Zapada? To je pitanje koje pokrece traganje junaka romana ''Poslednji Evropljani'' brojnim putevima secanja, od briselskog sedista Evropske unije i Rima, bivseg sedista sveta, preko balkanskih ratista, do postsovjetske Moskve. Prema opazanju Srbe Ignjatovica, polazeci s mesta gde su stali Milos Crnjanski i Krucio Malaparte, Kalajic je ispisao roman ideja koji nikoga nece ostaviti ravnodusnim.


Jelena Gall Jelena Gall 14:21 08.05.2009

Re: Najevropljanin

Kalajić...

Od istog autora, npr. ovde:

Како објаснити тај свемир осведочења правила да су живот, ред и срећа десносмерни а смрт, хаос и несрећа левосмерни? Питање превазилази оквире нашег задатка али ћемо назначити пут сазнања. Мислимо да је за изложену запитаност савршено погрешна или левичарска она оптика која све ствари и појаве своди на материјалистички режим и одговарајућу механику узрока и последица. Примерице, ако симболизам деснице и левице у култури покушавамо објаснити чињеницом да је десна људска рука обично вичнија од леве, она отвара ново питање: зашто је десница способнија од левице? Зашто су људи углавном дешњаци? То је чињеница која припада свемиру као мајушни део његових десносмерних осведочења те га не може објаснити већ изискује објашњење. Неопходно је да се изврши обрт спознајне перспективе, да се преузме управо онај систем оптика који је својствен традицији десне мисли Европе. Дакле, неопходно је физички свет сагледати из метафизичке перспективе, како је препоручивао наш највећи учитељ, Платон. Смисао левосмерности и десносмерности почива у метафизичким исходиштима и одређењима овог света ствари и појава.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 22:15 08.05.2009

Re: Najevropljanin

Da, Kalajić jeste bio i dešnjak i desničar, ali je postavio umesno pitanje glede Evrope.
Ponekad se i meni čini da se ta Dama pod stare dane prokurvala.
vishnja92 vishnja92 13:29 08.05.2009

da podvucem

- i malo ponovo o nedostatku "kulture samopoštovanja" koju skoro pa i ne treba - dokazivati, od nedostatka putokaza na putevima do mesta na koje smo (kao) ponosni, preko neznanja o procenama šta, koliko i gde, koliko sporo i s kolikim greškama se menja po pravilima evropskih integracija, sve do bacanja đubreta gde god to stignemo, sve "busajući se u grudi" patriotske i slobodarske, a ne uviđajući da je svaki nemar prema okolini sopstvene lokalne zajednice neporeciv dokaz prezira prema svojoj zemlji i prema sebi samom -

(italicarenje - moje)

gordanac gordanac 16:18 08.05.2009

:))

(italicarenje - moje)

i - fala ti za italičarenje!

To sa mržnjom prema sopstvenoj okolini tako što ćeš da bacaš đubre svuda okolo, a onda da se buniš kako je Srbija zapuštena je meni omiljena za dijalog sa takvima koji u suštini gaje duboki prezir prema bilo čemu vezanom za život, za opšte, za dobro, za rad , za brigu o sebi, o drugima...
Dođeš tako, a oni sede i vajkaju se i jadaju nad "divljim deponijama" (recimo, sada već mnogo manje, sanirano je prilično, ali je zgodan primer) i onda ih pitaš "a jel dođu neki iz drugih gradova da bacaju šut, otpad, đubre i stare šporete vama pod prozore, ha? ", a oni gledaju, često zaprepašteni i ne retko uvređeni kako se usuđujem uopšte da pitam takve stvari tipa "a ko baca sav taj otpad", pa odgovore "ne, ne dolazi niko, naši to rade...". A da prestanete to da radite, ha? Msleeeeeeeem koliko ti stranih investicija, nekorumpirane vlasti i strukturnih reformi treba, pa da ne bacaš đubre pod prozor ili kroz prozor ?!
A posle dođeš na sastanak lokalne zajednice i punih usta pričaš o tome kako EU "hoće da porobi Srbiju"...
Jes`, paz` da neće.

Potpuno druga tema je zapuštenost i zagađenost na "crnim tačkama" u gradovima i opštinama po Srbiji - za to odgovornost ima država, zakonodavac i svaki nivo javnih poslova. od lokalne zajednice do vlade.
I za taj deo poslova - EU itekako pomaže i zaštita i unapređenje životne sredine je, uz poljoprivredu, najveći deo domaćeg zakonodavstva koje se harmonizuje sa EU propisima.

Ali ona prvo prosta činjenica - da nam je okolina lokalne zajednice bolja kad ne bacamo đubre po njoj, e to je ona vrsta promena koju evropske integracije takođe donose. Kaznama, ako ne može razumnim akcijama.
libkonz libkonz 13:32 08.05.2009

Suština je u ovome

nema više "pečenje rakije", "pečeni prasići", "sve je sterilno i bez duše", "zabranjivaće se stari običaji" itd.

Kad bi ovde jednog dana bio organizovan referendum o ulasku u EU, nemam dilemu da bi u kampani glavne stavke bile prasići i rakija.
Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 13:33 08.05.2009

.

kad cemo mi vise u evropu
drug.clan drug.clan 13:45 08.05.2009

EU skeptik

mnogo obiman tekst ali pre nego sto se pocne komentirasti o "Istinama" i "Zabludama" ja bi da dam nekoliko komentara.

Nikako mi ne ide u glavu zasto je 9. maj dan pobede nad fasizmom izabran za dan Evrope.

EU tada nikoga nije pobedila, osim nesto engleza i nekoliko jos manjih pokreta otpora skoro sve zasluge za tu pobedu idu onima koji nisu u EU. Na kraju se samo pitam kako se osecaju drzave (trecina EU clanica) koje su tada porazene kada moraju da slave ovaj praznik?

Dakle, EU se suočila sa debaklom ekonomskog i finansijskog sistema uspešnije nego USA, i sada svedočimo stvaranju novih regulacija koje bi trebale imati meru "zaštite od protekcionizma", "zaštite evro-zone" i "zaštite (inače) uspešnih pravila tržišne ekonomije".


Mislim da se svet jos nije suocio sa debaklom finansijskog sistema a Evropa pogotovo. I za razliku od Amerike gde su knjige manje vise otvorene i bacene na sto u Evropi se jos i ne zna koliki je stvarno problem. Naime jos uvek skoro niko ne zna i nece da kaze u kakvom su stanju evropske banke i kave ce posledici svega toga biti. U svom istorijskom stilu Evropa je opet brzom intervencijom sve gurnula pod tepih i ceka da vidi kako ce ostatak sveta reagovati u nadi da ce se opet provuci na tudjoj grbaci.

ali je dobra vest da svi ti "kobajagi" euro-skeptici, euro-demagozi, euro-anti-globalisti, euro-pojmaroši i ini mogu sasvim lako pridružiti svakom dijalogu o Evropi i njenom Danu, samo ako malo "uzmu knjige u šake", jer već odavno ne postoji nikakav razlog da njihovo sopstveno neznanje o bilo čemu bude "omen" atmosfere u Srbiji

Zasto ovakvo etiketiranje i zasto svako ko ima drugacije misljenje biva nazivan laznim ili "kobajagi"? I koje to knjige trebaju da se uzmu u sake? One pisane od strane ljudi koji su pobornici EU? Mislim da trebaju da se citaju samo ozbiljne knjige koje zastupaju oba stava!A sada pohvale:
Osim svih onih stvari koje su ocevidne: sklanjanje granica i olaksavanje putovanja, uvodjenje jedne valute itd.
ono sto moram da pohvalim a vezano je za EU, jeste pokusaj da se smire i uguse strasti i nacionalizmi koji su Evropu razarali vekovima. Ukoliko samo u tome uspe EU je bila vredna stvaranja.


wukadin wukadin 13:58 08.05.2009

Re: EU skeptik

EU tada nikoga nije pobedila, osim nesto engleza i nekoliko jos manjih pokreta otpora skoro sve zasluge za tu pobedu idu onima koji nisu u EU.


Nasuprot tome znate li ko sve u Evropi nije imao ništa protiv Hitlera, barem dok je ovome dobro išlo? Računam tu saveznike, one okupirane skoro bez metka, zemlje u kojima je imao veliki broj pristalica, dobronamerno neutralne ...
drug.clan drug.clan 14:31 08.05.2009

Re: EU skeptik

wukadin
EU tada nikoga nije pobedila, osim nesto engleza i nekoliko jos manjih pokreta otpora skoro sve zasluge za tu pobedu idu onima koji nisu u EU.


Nasuprot tome znate li ko sve u Evropi nije imao ništa protiv Hitlera, barem dok je ovome dobro išlo? Računam tu saveznike, one okupirane skoro bez metka, zemlje u kojima je imao veliki broj pristalica, dobronamerno neutralne ...Naravno 5 originalnih clanica Osovine, 1 kosaveznik, 3 "neutralne" koje su podrzavale Osovinu i jos 5 pupet drzava koje je podrzavala vecina stanovnika - ukupno vise od polovine clanica EU taj dan moze slaviti kao dan poraza.

Mazohisti kao mi sa nasim kosovskim bojem!
Inner Party Inner Party 14:45 08.05.2009

Re: EU skeptik

drug.clan


Nikako mi ne ide u glavu zasto je 9. maj dan pobede nad fasizmom izabran za dan Evrope.

EU tada nikoga nije pobedila, osim nesto engleza i nekoliko jos manjih pokreta otpora skoro sve zasluge za tu pobedu idu onima koji nisu u EU.
Istina ...

Milan Karagaća Milan Karagaća 18:48 08.05.2009

Re: EU skeptik

Nikako mi ne ide u glavu zasto je 9. maj dan pobede nad fasizmom izabran za dan Evrope.

Upravo zato što je EU najveći mirovniu projekat 20.veka koji počiva na antifašizmu kao vrednosti i čvrstoj rešenosti da se spreči svako povampirenje nacizma i fašizma.
dragan7557 dragan7557 07:29 09.05.2009

Re: EU skeptik

EU tada nikoga nije pobedila, osim nesto engleza i nekoliko jos manjih pokreta otpora skoro sve zasluge za tu pobedu idu onima koji nisu u EU. Na kraju se samo pitam kako se osecaju drzave (trecina EU clanica) koje su tada porazene kada moraju da slave ovaj praznik?

Naravno da nije. Dan se slavi po tzv. Milanskoj odluci, jer je na taj dan u 18.00 objavljena odluka od najveće važnosti za građane od strane francuskog ministra Roberta Šumana ( Quai d'Orsai 1950) Milanska odluka 1985.
Ovaj od strane građanstva EU skoro neprepoznatljiv dan je običan radni dan u EU "neobičan" samo za euro birokratiju koja na taj dan ne radi ima slobodan dan kao što i piše u Wikipediji.
Naime jos uvek skoro niko ne zna i nece da kaze u kakvom su stanju evropske banke i kave ce posledici svega toga biti

Stanje Evropskih banaka je veoma dobro poznato i bankarima a i političkim partijama a to je jedva izbeguti potpuni kolaps monetarnog sistema a samim tim i privrednog koji na krizu reaguje oko 6 meseci usporenije.

Ovo je izazvalo velike polemike na ozbiljnim TV kućama a osobito na Internetu o ispravnosti sistema monetarizma, tzv. sulude obaveze maksimiziranja profita od strane tržišnih učesnika, uticaja ovog ponašanja na sadašnjost i budućnost velikih masa ljudi i osobito o svakodnevnom povećanju jaza između bogatih i siromašnih.

Sa ovim se nebih složio sa vama jer se na ovoj planeti dnevno publikuje 3.000 knjiga te je irealno misliti da postoji bilo kakav sistem koji omogućava selekciju i što je još važnije uvid u tzv. pro i kontra stanovišta.
U ovom pitanju je korišćenje Interneta ključna stvar ali svakako i edukacija i njom postignut nivo svesti stanovništva.
Zasto ovakvo etiketiranje i zasto svako ko ima drugacije misljenje biva nazivan laznim ili "kobajagi"? I koje to knjige trebaju da se uzmu u sake? One pisane od strane ljudi koji su pobornici EU? Mislim da trebaju da se citaju samo ozbiljne knjige koje zastupaju oba stava!

U svom istorijskom stilu Evropa je opet brzom intervencijom sve gurnula pod tepih i ceka da vidi kako ce ostatak sveta reagovati u nadi da ce se opet provuci na tudjoj grbaci.

I ovo je jedan problematičan stav. Da je bilo pokušaja manipulacije od strane političkih elita da na svom području "zataškaju" debakl sistema (vaš naziv) je istina, ali je to kratko trajalo.
Naime trezveniji deo "evropljana koji (uobičajeno,važi i za starije generacije, govori najmanje jedan strani jezik) prati događaje kod komšija u drugim zemljama pa je samim tim mogućnost poređenja i obaveštenost građana veća, što opet povećava nivo kritičkog sagledanja stvarnosti koja nam se dešava ali i zahteva za odgovornost onih koji upravljaju.
ono sto moram da pohvalim a vezano je za EU, jeste pokusaj da se smire i uguse strasti i nacionalizmi koji su Evropu razarali vekovima. Ukoliko samo u tome uspe EU je bila vredna stvaranja.

Ovo je (bold) možda najbolje što sam do sada u vezi sa EU pročitao.

dragan7557
jaksa scekic jaksa scekic 13:54 08.05.2009

Nacionalni konsensus

1.Da li u Srbiji postoji nacionalni konsensus za ulazak u EU-Ne, ali postepeno nastaje
2. Sto rece Milica Delevic u najavi (mislim Kaziprsta) "Mi bismo u Evropu, ali pod nasim uslovima"- Takvo misljenje je jos uvrezeno
3. EU je(po meni) vise pitanja standarda nego bilo cega drugog.(od najsitnijih detalja-pa do standarda npr zidanja kuce-solitera)
4. Na recima politicka elita jeste za Evropu- ali je Brisel ponekad zbunjen delima te iste politicke elite
5. Hag i Kosovo dodatno opterecuju rad na nacionalnom EU konsensusu

I budimo posteni, u ovom trenutku za 99 posto ljudi Beli Sengen je EU. Za kasnije-ke vidime

J


PS: Da nije dobro biti u EU, vec bi neko izasao iz iste posle toliko godina, zar ne?.
drug.clan drug.clan 14:26 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

jaksa scekic
1.Da li u Srbiji postoji nacionalni konsensus za ulazak u EU-Ne, ali postepeno nastaje
2. Sto rece Milica Delevic u najavi (mislim Kaziprsta) "Mi bismo u Evropu, ali pod nasim uslovima"- Takvo misljenje je jos uvrezeno
3. EU je(po meni) vise pitanja standarda nego bilo cega drugog.(od najsitnijih detalja-pa do standarda npr zidanja kuce-solitera)
4. Na recima politicka elita jeste za Evropu- ali je Brisel ponekad zbunjen delima te iste politicke elite
5. Hag i Kosovo dodatno opterecuju rad na nacionalnom EU konsensusu

I budimo posteni, u ovom trenutku za 99 posto ljudi Beli Sengen je EU. Za kasnije-ke vidime

J


PS: Da nije dobro biti u EU, vec bi neko izasao iz iste posle toliko godina, zar ne?.Nigde ne postoji "nacionalni konsenzus" i to je dobro (uvek treba imati nekoga ko ima drugaciji stav da podseca na opasnosti).

Uostalom demokratija je vlast (da upotrebim blag izraz) vecine nad manjinom!
jaksa scekic jaksa scekic 14:33 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

drug.clan
jaksa scekic
1.Da li u Srbiji postoji nacionalni konsensus za ulazak u EU-Ne, ali postepeno nastaje
2. Sto rece Milica Delevic u najavi (mislim Kaziprsta) "Mi bismo u Evropu, ali pod nasim uslovima"- Takvo misljenje je jos uvrezeno
3. EU je(po meni) vise pitanja standarda nego bilo cega drugog.(od najsitnijih detalja-pa do standarda npr zidanja kuce-solitera)
4. Na recima politicka elita jeste za Evropu- ali je Brisel ponekad zbunjen delima te iste politicke elite
5. Hag i Kosovo dodatno opterecuju rad na nacionalnom EU konsensusu

I budimo posteni, u ovom trenutku za 99 posto ljudi Beli Sengen je EU. Za kasnije-ke vidime

J


PS: Da nije dobro biti u EU, vec bi neko izasao iz iste posle toliko godina, zar ne?.Nigde ne postoji "nacionalni konsenzus" i to je dobro (uvek treba imati nekoga ko ima drugaciji stav da podseca na opasnosti).

Uostalom demokratija je vlast (da upotrebim blag izraz) vecine nad manjinom!Nije tacno da nije bilo nacionalnog konsensusa-primer Bugarske,Slovacke, Madjarske. Bugari su isli toliko daleko da su i pored protivljenja Bugarskih crkvenih vlasti doveli Papu, a crkvenog poglavara naterali da ode na aerodorm i da mu pravi drustvo svih tih dana.
Tadasnji sef drzave i premijer objasnili su drugovima u crkvi da je to dobro za Bugarsku-zavrsnuli im ruku i to je to.
drug.clan drug.clan 14:38 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

jaksa scekic
drug.clan
jaksa scekic
1.Da li u Srbiji postoji nacionalni konsensus za ulazak u EU-Ne, ali postepeno nastaje
2. Sto rece Milica Delevic u najavi (mislim Kaziprsta) "Mi bismo u Evropu, ali pod nasim uslovima"- Takvo misljenje je jos uvrezeno
3. EU je(po meni) vise pitanja standarda nego bilo cega drugog.(od najsitnijih detalja-pa do standarda npr zidanja kuce-solitera)
4. Na recima politicka elita jeste za Evropu- ali je Brisel ponekad zbunjen delima te iste politicke elite
5. Hag i Kosovo dodatno opterecuju rad na nacionalnom EU konsensusu

I budimo posteni, u ovom trenutku za 99 posto ljudi Beli Sengen je EU. Za kasnije-ke vidime

J


PS: Da nije dobro biti u EU, vec bi neko izasao iz iste posle toliko godina, zar ne?.Nigde ne postoji "nacionalni konsenzus" i to je dobro (uvek treba imati nekoga ko ima drugaciji stav da podseca na opasnosti).

Uostalom demokratija je vlast (da upotrebim blag izraz) vecine nad manjinom!Nije tacno da nije bilo nacionalnog konsensusa-primer Bugarske,Slovacke, Madjarske. Bugari su isli toliko daleko da su i pored protivljenja Bugarskih crkvenih vlasti doveli Papu, a crkvenog poglavara naterali da ode na aerodorm i da mu pravi drustvo svih tih dana.
Tadasnji sef drzave i premijer objasnili su drugovima u crkvi da je to dobro za Bugarsku-zavrsnuli im ruku i to je to.


Ako je zavrtanje ruke konsenzus onda ja podrzavam i naucni konsenzus o "antropogenom globalnom zagrevanju".

Svasta! Zavrtanje ruke primer konsenzusa!

EDIT: ovako gledajuci u bugarskoj je za vreme Zivkova bio najveci stepen demokratije jer su se sve odluke donosile "konsenzusom"
Inner Party Inner Party 14:55 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

jaksa scekic

2. Sto rece Milica Delevic u najavi (mislim Kaziprsta) "Mi bismo u Evropu, ali pod nasim uslovima"- Takvo misljenje je jos uvrezeno


Pa zato sto je istinito!

Ako imas bar malo razuma gledaces da te niko ne vuce za nos, vec da zadovoljis maksimum svojih interesa.

Hocu u EU, ali pod uslovom da tamo idem kao celovita drzava, jedinstvena teritorija, sa KiM kao svojom pokrajinom. I nikako drugacije. Ako ne moze tako, onda hvala lepo, do vidjenja!


gordanac gordanac 15:29 08.05.2009

Nacionalni konsensus

..i demokratija...
drug.član:
Nigde ne postoji "nacionalni konsenzus" i to je dobro (uvek treba imati nekoga ko ima drugaciji stav da podseca na opasnosti).

Uostalom demokratija je vlast (da upotrebim blag izraz) vecine nad manjinom!

E, ovo citirano je tipičan i "knjiški" primer pojmaroškog stava i pokušaj da se sopstvena ubeđenja i uverenja predstave kao - činjenice. A - nisu.
Nacionalni konsenzusi postoje svugde gde postoje znanja i veština za dijalog i gde se znaju pravila za - dijalog.
To se onda zove "nacionalni prioriteti" ili "strateški plan nacionalnog razvoja" ili kako god već znalci žele da rezultat dijaloga imenuju.
To nema blageveze sa stanjem "imati pravo na drugačiji stav", jer ljudi "sa drugačijim stavovima" upravo u dijalogu učestvuju gradeći - konsenzus o bilo kojoj temi. I dostignuti dogovor o nećemu svi poštuju dok i ako ne posatne tema novog dijaloga. To je i priroda evropskih integracija - one su obaveze bilo koga ko upravlja javnim poslovima.
Demokratija NIKAKO NIJE vlast većine NAD manjinon, čak ni kod Hobbes-a.

Legalno i legitimno je da se ima stav i uverenje, ali nije da se to iz svojih razloga predstavlja kao - tvrdnja.
Jer je netačno i samo još jedna u nizu - ličnih zabluda.
Pravila dijaloga traže i uverenja i stavove, ali i - činjenice.
jaksa scekic jaksa scekic 15:33 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

drug.clan
jaksa scekic
drug.clan
jaksa scekic
1.Da li u Srbiji postoji nacionalni konsensus za ulazak u EU-Ne, ali postepeno nastaje
2. Sto rece Milica Delevic u najavi (mislim Kaziprsta) "Mi bismo u Evropu, ali pod nasim uslovima"- Takvo misljenje je jos uvrezeno
3. EU je(po meni) vise pitanja standarda nego bilo cega drugog.(od najsitnijih detalja-pa do standarda npr zidanja kuce-solitera)
4. Na recima politicka elita jeste za Evropu- ali je Brisel ponekad zbunjen delima te iste politicke elite
5. Hag i Kosovo dodatno opterecuju rad na nacionalnom EU konsensusu

I budimo posteni, u ovom trenutku za 99 posto ljudi Beli Sengen je EU. Za kasnije-ke vidime

J


PS: Da nije dobro biti u EU, vec bi neko izasao iz iste posle toliko godina, zar ne?.Nigde ne postoji "nacionalni konsenzus" i to je dobro (uvek treba imati nekoga ko ima drugaciji stav da podseca na opasnosti).

Uostalom demokratija je vlast (da upotrebim blag izraz) vecine nad manjinom!Nije tacno da nije bilo nacionalnog konsensusa-primer Bugarske,Slovacke, Madjarske. Bugari su isli toliko daleko da su i pored protivljenja Bugarskih crkvenih vlasti doveli Papu, a crkvenog poglavara naterali da ode na aerodorm i da mu pravi drustvo svih tih dana.
Tadasnji sef drzave i premijer objasnili su drugovima u crkvi da je to dobro za Bugarsku-zavrsnuli im ruku i to je to.


Ako je zavrtanje ruke konsenzus onda ja podrzavam i naucni konsenzus o "antropogenom globalnom zagrevanju".

Svasta! Zavrtanje ruke primer konsenzusa!

EDIT: ovako gledajuci u bugarskoj je za vreme Zivkova bio najveci stepen demokratije jer su se sve odluke donosile "konsenzusom"
Ne slusas na casu:

1. Bio konsensus da Bugarska udje u EU.

2. Na tom putu kao pozitivno brojanje Bugari procenili da bi bilo dobro da dodje Papa. Crkva bila protiv. Politicke partije i Drzava procenile da je interes drzave i naroda vazniji od stava crkve-zavrnuli ruke popovima i Papa stigao.

Elem, Bugarska u EU, bio Papa (nista se katastroficno nije desilo, odrzao misu na kojoj je bilo deset puta manje sveta no sto se bugarska crkva plasila)...

ne vredi dalje da raspravljamo, jer oni koji su protiv ostace protiv-oni koji su za ostace za-elem dijalog gluvih. Tipicno za Srbiju
gordanac gordanac 15:46 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

ne vredi dalje da raspravljamo, jer oni koji su protiv ostace protiv-oni koji su za ostace za-elem dijalog gluvih. Tipicno za Srbiju

o je
druže Jakša
o je
imaš piće na koncertu Leonard Cohen za ovu analitičku rečenicu :))))
ali više za to što (iz pouzdanih izvora bliskih vlasti ) pouzdano znam da nikada nećeš odustati da se dijalog u kojem se ljudi slušaju i čuju ipak - izgradi u Srbiji
drug.clan drug.clan 15:49 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

jaksa scekic

Ne slusas na casu:

1. Bio konsensus da Bugarska udje u EU.

Elem, Bugarska u EU, bio Papa (nista se katastroficno nije desilo, odrzao misu na kojoj je bilo deset puta manje sveta no sto se bugarska crkva plasila)...

ne vredi dalje da raspravljamo, jer oni koji su protiv ostace protiv-oni koji su za ostace za-elem dijalog gluvih. Tipicno za SrbijuKako je bio konsenzus ako je neko bio protiv.

Konsenzus znaci da su svi za nesto!

1999. oko 49% bugara je bilo za priljucivanje EU, 2003. taj procenat je bio 73% a godinu dana kasnije 65%. Znaci kada je najvise ljudi podrzavalo ulazak u EU vise od cetvrtine se nije slagalo sa tim. I nekoliko partija je konstantno bilo protiv ulaska u EU cak i sada kada je sve vec gotovo.

Znaci nema konsenzusa!
Vecina jeste bila za ulazak i to je u demokratiji dovoljno. I bolje da vecina odlucuje nego manjina ali bi bilo potpuno suludo da neko trazi od nas i nasih politicara da imamo konsenzus (jednoumlje) o tome ili bilo cemu drugom.


gordanac
ne vredi dalje da raspravljamo, jer oni koji su protiv ostace protiv-oni koji su za ostace za-elem dijalog gluvih. Tipicno za Srbiju

o je
druže Jakša
o je
imaš piće na koncertu Leonard Cohen za ovu analitičku rečenicu :))))
ali više za to što (iz pouzdanih izvora bliskih vlasti ) pouzdano znam da nikada nećeš odustati da se dijalog u kojem se ljudi slušaju i čuju ipak - izgradi u Srbiji


Tipicno da oni koji kritikuju drugu stranu za upornost nece dalje da raspravljaju.
Svi su za dijalog ali samo ako druga strana popusta!
gordanac gordanac 16:42 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

Tipicno da oni koji kritikuju drugu stranu za upornost nece dalje da raspravljaju.
Svi su za dijalog ali samo ako druga strana popusta!

Taman posla!
To je opet knjiški primer šta dijalog NIJE.
Dijalog ne služi tome da bilo ko "pobedi" ili da bilo ko "popusti", kao što ne služi ni tome da se nađu "truli kompromisi", takvi stavovi su, svi odreda, recidivi atmosfere jednopartijskih društava.
Dijalog služi da učesnici nađu rešenje, da govore o temi dijaloga i o činjenicama, da ne odustaju od sopstvenih uverenja i ubeđenja, ali da razumeju da pravo da govoriš šta hoćeš podrazumeva obavezu da slušaš šta ti se ne dopada.To se uči, o tome se znanje i veštine stiču. I drugi su tako, pa ćemo i mi.
Dijalog postoji ako NIJE ad hominem, ako postoji volja da se sluša i da se čuje.
Ako usput ima duha, kreativnosti, pametnih doskočica, humora i svega sličnog za čega su ljudi inače sposobni u kominkaciji - dijalog može biti i čisti užitak.
Kao što može biti neopisivo iscrpljujući kada treba donositi teške odluke...ali se bez dijaloga ne može imati društvo koje je naučilo da rešava sopstvene probleme, uspešno. Tako ja mislim.
drug.clan drug.clan 17:45 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

gordanac
Tipicno da oni koji kritikuju drugu stranu za upornost nece dalje da raspravljaju.
Svi su za dijalog ali samo ako druga strana popusta!

Taman posla!
To je opet knjiški primer šta dijalog NIJE.
Dijalog ne služi tome da bilo ko "pobedi" ili da bilo ko "popusti", kao što ne služi ni tome da se nađu "truli kompromisi", takvi stavovi su, svi odreda, recidivi atmosfere jednopartijskih društava.
Dijalog služi da učesnici nađu rešenje, da govore o temi dijaloga i o činjenicama, da ne odustaju od sopstvenih uverenja i ubeđenja, ali da razumeju da pravo da govoriš šta hoćeš podrazumeva obavezu da slušaš šta ti se ne dopada.To se uči, o tome se znanje i veštine stiču. I drugi su tako, pa ćemo i mi.
Dijalog postoji ako NIJE ad hominem, ako postoji volja da se sluša i da se čuje.
Ako usput ima duha, kreativnosti, pametnih doskočica, humora i svega sličnog za čega su ljudi inače sposobni u kominkaciji - dijalog može biti i čisti užitak.
Kao što može biti neopisivo iscrpljujući kada treba donositi teške odluke...ali se bez dijaloga ne može imati društvo koje je naučilo da rešava sopstvene probleme, uspešno. Tako ja mislim.


Ali nista od ovoga lepog gore opisanog ne vazi u atmosferi gde neko proglasava svoj stav sveopstim konsenzusom i odbija dalju raspravu pod izgovorom da ne vredi dalje rasprvaljati! Ja se ne secam da je neko u ovoj zemlji ko se protvi ulasku u EU rekao necemo vise da raspravljamo dok se vecina rasprava na ovu temu od strane pro EU pobornika zavrsava etiketiranjem i spominjanjem Staljina kao jedine alternative!

Ovo je inace tipican primer ponasanja EU, za vse imaju savrsene standarde, lepe manire i zakone ali ih primenjuju samo kada imaju koristi od toga!
Sve ste vi te definicije i standarde lepo naucili ali ih primenjujete vrlo selektivno!

A dan Evrope bolje da proglase dan licemerstva jer je to glavna karakteristika koja karakterise tu birokratsku strukturu stvorenu da kroz svoje uzasno komplikovane i velike procedure polako preuzme moc od naroda.
gordanac gordanac 17:55 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

Drug.član, razumela sam ja da si ti protiv i učlanjenja u EU i protiv EU kaotakve, sve legalno i legitimno i taj tvoj stav ima jednaka prava kao i bilo koji drugi. Mali problem je ponekad što onome što pišeš - nedostaju činjenice, proverljive svakome, što su to ponekad "opšta mesta" i poneka zabluda.
I kada komuniciramo, ono što pišeš izgleda kao da uopšte niti čitaš, niti slušaš, niti čuješ bilo koga drugog, a za dijalog treba najmanje . dvoje/dva/dve.
Drugi ljudi imaju jednako pravo da budu ZA, kao što ti imaš prava da budeš PROTIV. I sve dok upotrebljavamo činjenice - super svima.
A država ima OBAVEZU, PREUZETU, primenjivanja i sprovođenja evropskih integracija i to se može menjati samo u Skupštini, a dotle mislim da je dobro da se, bar o Danu Evrope malko razgovara o istinama i zabludama o toj istoj Evropi, a koje postoje u našoj javnosti, čini mi se.
drug.clan drug.clan 19:08 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

gordanac
Drug.član, razumela sam ja da si ti protiv i učlanjenja u EU i protiv EU kaotakve, sve legalno i legitimno i taj tvoj stav ima jednaka prava kao i bilo koji drugi. Mali problem je ponekad što onome što pišeš - nedostaju činjenice, proverljive svakome, što su to ponekad "opšta mesta" i poneka zabluda.
I kada komuniciramo, ono što pišeš izgleda kao da uopšte niti čitaš, niti slušaš, niti čuješ bilo koga drugog, a za dijalog treba najmanje . dvoje/dva/dve.

Vase cinjenice su ono sto ste vi prethodno proglasili cinjenicom.
Ako zelite primer gde EU primenjuje svoje zakone i standarde selektivno imate ga dole na primeru ekologije. Mogu da ih navedem jos gomilu ako budete trazili.
EDIT skoro sam okacio i onaj primer gde svog zlikovca stavljaju na jubilarni novcic a istovremeno donose rezolucije o npr. turskom masakru nad jermenima koji se desio negde u isto vreme. Ja se ne secam rezolucije o belgijskom masakru ili drugim masakrima koje su oni pocinili sirom sveta!

A država ima OBAVEZU, PREUZETU, primenjivanja i sprovođenja evropskih integracija i to se može menjati samo u Skupštini, a dotle mislim da je dobro da se, bar o Danu Evrope malko razgovara o istinama i zabludama o toj istoj Evropi, a koje postoje u našoj javnosti, čini mi se.


Ne znam o kakvoj OBAVEZI pricate i od koga ju je preuzela a to da vecina odredjuje politiku ja sam vec ovde govorio (bolje vecina nego manjina). Samo me nemojte ubedjivati da je to konsenzus a ne odluka vecine i to proste najprostije (jedva preko pola od broja izaslih, ukupno jedva preko 30% od broja upisanih biraca)!

A sto se razgovora o istinama tice to je bas ono sto sam ja hteo da kazem. Da iznesem i one istine koje se ne mogu bas cesto videti u medijima.
gordanac gordanac 20:23 08.05.2009

Nacionalni konsensus

Ne znam o kakvoj OBAVEZI pricate i od koga ju je preuzela a to da vecina odredjuje politiku ja sam vec ovde govorio (bolje vecina nego manjina). Samo me nemojte ubedjivati da je to konsenzus a ne odluka vecine i to proste najprostije (jedva preko pola od broja izaslih, ukupno jedva preko 30% od broja upisanih biraca)!

A sto se razgovora o istinama tice to je bas ono sto sam ja hteo da kazem. Da iznesem i one istine koje se ne mogu bas cesto videti u medijima.

O OBAVEZAMA koje je preuzela država, kada je zatražila da počne pristup EU i kad joj je taj zahtev - usvojen.
Piše u tekstu (osnovnom) kako to ide.
Evropske integracije su PROCES, dobrovoljan u koji je Srbija stupila 2003. formalno, pa je do 2006. u tom procesu bila zajedno sa Crnom Gorom, pa je posle njihovog refrenduma 21.05.2006. u tom procesu kao nezavisna država.
Preuzete obaveze se moraju ispunjavati ili se novim odlukama Narodne Skupštine - stavljati van snage sve prethodne odluke, što nikome ne pada na pamet, ni slučajno.
Zato tvrdim da u Srbiji nema protivnika evropskih integracija (i to piše u tekstu), ali ima nekih istina koje se možda znaju, možda ne znaju i nekih zabluda koje se možda znaju, možda ne znaju.
O tome je uglavnom tekst.

Nacionalni konsenzus se u Srbiji gradi na pojedinačnim pitanjima, postepeno i to su ona pitanja (ili odgovori) koje nijedna vlada ni skupština ni bilo ko drugi neće "dovoditi u pitanje" (u smislu da li su strateški dobro postavljena)
nsarski nsarski 21:00 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

Dijalog ne služi tome da bilo ko "pobedi" ili da bilo ko "popusti",

Dijalog, kako ga je originalno zamislio Platon, sluzi za eliminaciju "laznog znanja" izmedju sagovornika.
gordanac gordanac 21:21 08.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

nsarski
Dijalog ne služi tome da bilo ko "pobedi" ili da bilo ko "popusti",

Dijalog, kako ga je originalno zamislio Platon, sluzi za eliminaciju "laznog znanja" izmedju sagovornika.


:))
Zahvaljujem!

p.s.
i on (Platon) i još par njegovih drugova i još poneki novovekovni su "udaljeni" iz prvobitne ideje teksta, teška srca, priznajem, bilo par citata k`o bombon!
dragan7557 dragan7557 08:19 09.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

1.Da li u Srbiji postoji nacionalni konsensus za ulazak u EU-Ne, ali postepeno nastaje

Jakšo, ovde si postavio i pitanje a na kraju daješ i odgovor, što vodi u zabunu.
Lično smatram da Srbija nema izbora kada je EU u pitanju, što je i zvaničan stav EU. Faktori koji remete priključenje EU su više politička rascepkanosti na nacionalnom nivou i tvrdoglavo odbijanje prihvatanja stvarnosti od strane kako političkih partija tako i delova stanovništva na koje isti imaju uticaj.
Sto rece Milica Delevic u najavi (mislim Kaziprsta) "Mi bismo u Evropu, ali pod nasim uslovima"

Dama bi na prvom mestu trebala da kaže ko su "Mi" (emisiju nisam gledao, te je moguće da je to i objasnila).
Održavanje referenduma bi jednostavno rešilo dvoumice po tom pitanju kako kod domaćih tako i kod građana u EU kada je u pitanju formiranje polit stavova partija na koje građani imaju dosta uticaja(svakao ne dovoljnog kada je u pitanju EU birokratija).
3. EU je(po meni) vise pitanja standarda nego bilo cega drugog.(od najsitnijih detalja-pa do standarda npr zidanja kuce-solitera)

Standardi nisu samo materijalna merila već što je mnogo važnije imaterijalni sadržaj života kao standard življenja.
Ja naime ne mogu da se otmem utisku da se na Balkanu pridaje toliki značaj materijalnom standardu a zapostavlja edukativni i intelektualni nivo, u čemu Balkan skoro da je postao deo Amerike a ne Evrope. Ko o čemu Srbi samo o parama.
4. Na recima politicka elita jeste za Evropu- ali je Brisel ponekad zbunjen delima te iste politicke elite

Politička elita Srbije je previše zauzeta deobom svog plena pa u ovoj ostrašćenost potpuno zaboravlja na odgovornost prema narodu za sve što se istom događa.Ovo je tesno vezano sa proletarizacijom Srbije (a samim tim i sa strukturom vlasništva nad zemljom u Srbiji), koju elita ubrzano sprovodi snižavajući pri tome obim slobodnih resursa stanovništva koji nije pod njenom kontrolom, putem obescenjivanja cene obradive zemlje (obimna tema) i pojačanom migracijom stanovništva u gradove, čime se ispravlja dugogodišnji neuspeh Komunista u proletarizaciji stanovništva Srbije.
5. Hag i Kosovo dodatno opterecuju rad na nacionalnom EU konsensusu

Ovo su naučeni demagoški stavovi elitarne rascepkanosti koje do besvesti pojačavaju irealno stanje u kome se nacija nalazi, a ogleda se kroz medijsku indoktrinaciju glasnika "Istina" (TV,novine i veoma malim delom Internet)
Odricanje od nacionalnosti je suprotno stavovima EU koja se više zalaže za nacionalnu različitost nego za pro evropsku jednakost ( za detalje vidi Pan-European identity, Wikipedia, European Dream isti izvor) za razliku od Amerike (American Dream, Wikipedia).

I budimo posteni, u ovom trenutku za 99 posto ljudi Beli Sengen je EU. Za kasnije-ke vidime

Lično smatram da kada bi u EU bio održan referendum (isključeno) da bi većina evropskih građana po ovom pitanju stala na stranu Srbije a takođe i značajan deo političkih partija. Dokaz za ovo su i politički programi mnogih Političkih Partija koji eksplicitno napominju važnost slobodnog putovanja Srba po Evropi. U ovom prednjače upravo holandske političke partije u svojim programima za EU izbore.

dragan7557
sveti_gral sveti_gral 10:43 09.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

gordanac
A država ima OBAVEZU, PREUZETU, primenjivanja i sprovođenja evropskih integracija i to se može menjati samo u Skupštini.


A poznato je i golim okom vidljivo koliko ona (država) drži do svojih obaveza. Sve te lepe i optimističke reči važe samo na papiru i u proklamacijama, dočim je ono što se dešava sasma drugačije - tolika sporost, neodlučnost, toliko oklevanja i vraćanja.

Za neki dan je tačno godinu dana od izbora, pa hoće li neko iz Krunske da napravi bilans kako je to vreme potrošeno. I da objasni kako to da je Hrvatska mnogo, mnogo uspešnija priča od Srbije koja, jel'te, ima sve naj naj.
Unfuckable Unfuckable 10:36 10.05.2009

Re: Nacionalni konsensus

Za neki dan je tačno godinu dana od izbora, pa hoće li neko iz Krunske da napravi bilans kako je to vreme potrošeno. I da objasni kako to da je Hrvatska mnogo, mnogo uspešnija priča od Srbije koja, jel'te, ima sve naj naj.

evo ja ću da ti isporučim moje lično malo uverenje, koje je verovatno negde i bazirano na nekim brojkama, ali mene definitivno mrzi da ih iskopavam - tako da ostaje da iznosim lični stav neutemeljen činjenicama :
dakle, Hrvatska je, negde do sredine 2003. bivala "neuspešnija priča od Srbije" ako je baš bitno da mlatnemo malo po Komšiluku, ili bar da virnemo preko plota.
A onda se marta 2003. desilo to što se desilo, pa su se i karte "malo promešale", tako da su sada Oni - Tamo, a Mi - Ovde.
eto
jednatanja jednatanja 13:54 08.05.2009

vojna EU

- EU samo sprovodi zahteve USA, ona nema samostalnu politiku
Zabluda je u pitanju jer EU i USA imaju vrlo ozbiljne (i ponekad vrlo komplikovane) partnerske odnose


Pogotovo se sećam slučaja stvaranja EuroCorps. nekih par meseci (ako se dobro sećam) posle završetka NATO bombardovanja. Po meni, čist odgovor Evrope na US vojnu politiku/delovanje u srcu Evrope.

p.s. Lepo smišljen blog, dodala bih još kao ISTINU i vrlo jaku ekološku politiku EU, od koje Srbija može itekako da profitira (agroturizam, poljoprivreda i izvoz) ako svoje zakone izjednači sa evropskim.
drug.clan drug.clan 14:23 08.05.2009

Re: vojna EU

jednatanja


p.s. Lepo smišljen blog, dodala bih još kao ISTINU i vrlo jaku ekološku politiku EU, od koje Srbija može itekako da profitira (agroturizam, poljoprivreda i izvoz) ako svoje zakone izjednači sa evropskim.Da li u tu ekolosku politiku spada i iseljavanje sve prljave indistrije u Aziju da tamo zagadjuje i bacanje tokicnog i nuklearnog otpada u Afriku (vode Somalije, Obala Slonovace, Nigerija itd.)
drug.clan drug.clan 16:49 08.05.2009

Re: vojna EU

drug.clan
jednatanja


p.s. Lepo smišljen blog, dodala bih još kao ISTINU i vrlo jaku ekološku politiku EU, od koje Srbija može itekako da profitira (agroturizam, poljoprivreda i izvoz) ako svoje zakone izjednači sa evropskim.


Da li u tu ekolosku politiku spada i iseljavanje sve prljave indistrije u Aziju da tamo zagadjuje i bacanje tokicnog i nuklearnog otpada u Afriku (vode Somalije, Obala Slonovace, Nigerija itd.)


Zanimljivo kako Evropejci nemaju komentar na ovo:

link
gordanac gordanac 17:00 08.05.2009

---

Zanimljivo kako Evropejci nemaju komentar na ovo:

A zašto bi imali ?
Ako su uradili nezakonito - intervenisaće institucije, pre ili kasnije i počinioci će biti kažnjeni.
Ako su uradili zagađenje uz dogovor i ugovor sa somalijskim vlastima - opet će intervenisati institucije, neko će biti kažnjen i moraće se naći novac da se šteta sanira i životna sredina dovede do minimalnog kvaliteta.

Osporavaš ideju EU time što njene kompanije zagađuju životnu sredinu ?
Ma koliko se slagala s tobom da je to nedopustivo i da mora biti kažnjeno - nije NIKAKAV argument za to da EU ne valja, ako ti je to bila namera informacijom i slikom.

Oporavljanje životne sredine same EU koštalo je jezivo mnogo. Ali je - sanirano.

Cela planeta je zagađivana decenijama, jednako od višepartjskih i jednopartijskih društava. To koliko glup moraš biti da sam sebi zagadiš vodu, vazduh, zemljište i hranu pitanje je za ljudsku rasu, a ne za kvalitet upravljanja jedne organizacije kakva je EU.
Krivi su za svaku štetu koju naprave, hotimice ili nehotice i pre ili kasnije - neko će platiti tu štetu.
drug.clan drug.clan 17:30 08.05.2009

Re: ---

gordanac
Zanimljivo kako Evropejci nemaju komentar na ovo:

A zašto bi imali ?
Ako su uradili nezakonito - intervenisaće institucije, pre ili kasnije i počinioci će biti kažnjeni.
Ako su uradili zagađenje uz dogovor i ugovor sa somalijskim vlastima - opet će intervenisati institucije, neko će biti kažnjen i moraće se naći novac da se šteta sanira i životna sredina dovede do minimalnog kvaliteta.

Osporavaš ideju EU time što njene kompanije zagađuju životnu sredinu ?
Ma koliko se slagala s tobom da je to nedopustivo i da mora biti kažnjeno - nije NIKAKAV argument za to da EU ne valja, ako ti je to bila namera informacijom i slikom.

Oporavljanje životne sredine same EU koštalo je jezivo mnogo. Ali je - sanirano.

Cela planeta je zagađivana decenijama, jednako od višepartjskih i jednopartijskih društava. To koliko glup moraš biti da sam sebi zagadiš vodu, vazduh, zemljište i hranu pitanje je za ljudsku rasu, a ne za kvalitet upravljanja jedne organizacije kakva je EU.
Krivi su za svaku štetu koju naprave, hotimice ili nehotice i pre ili kasnije - neko će platiti tu štetu.


Nece biti kaznjeni ako bace otpad u Africi jer to rade vec deceijama i niko nije bio ozbiljno kaznjen. Decenijama se bacalo i po evropi pa niko nije bio ozbiljno kaznjen. Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti ma koliko ga imali. Steta je uvek trajna i nepovratna!

Oporavljanje Evropske ekologije je samo byproduct trke za profitom koja je svu prljavu industriju prebacila u Aziju zarad skoro besplatne radne snage a cenu te ekoloske cistoce placaju neki drugi ljudi svojim zdravljem i radom!
gordanac gordanac 17:44 08.05.2009

Re: ---

Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti ma koliko ga imali. Steta je uvek trajna i nepovratna!

Netačno,
I - drug.član da sam na tvom mestu ili bih dohvatila knjige u šake ili internet u prste, primera ima bezbroj koji lako i glatko dokazuju sasvim suprotno od ovoga što pišeš.
Sviđa mi se tvoj entuzijazam za dijalog, koristan je i otvara prostor za mnogo dopuna osnovnog teksta, ali ako se hoće dijalog, malko više znanja može samo koristiti
drug.clan drug.clan 17:54 08.05.2009

Re: ---

gordanac
Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti ma koliko ga imali. Steta je uvek trajna i nepovratna!

Netačno,
I - drug.član da sam na tvom mestu ili bih dohvatila knjige u šake ili internet u prste, primera ima bezbroj koji lako i glatko dokazuju sasvim suprotno od ovoga što pišeš.
Sviđa mi se tvoj entuzijazam za dijalog, koristan je i otvara prostor za mnogo dpouna osnovnog teksta, ali ako se hoće dijalog, malko više znanja može samo koristiti


Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti.(tacka) Samo se posledice mogu razblaziti. Vi kao fizicar sigurno znate da je vecina tih procesa nepovratna a steta se moze samo ublaziti uz koriscenje ogromne energije koja sa druge strane opet stavra ekolosku stetu.

Moram da primetim da argument insistiranja na neznanju svih sagovornika koji misle drugacije nije deo "kulturnog dijaloga" vec pre "staljinistickih metoda prevaspitavanja i prosvetljivanja"
gordanac gordanac 18:04 08.05.2009

Re: ---

Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti.(tacka) Samo se posledice mogu razblaziti. Vi kao fizicar sigurno znate da je vecina tih procesa nepovratna a steta se moze samo ublaziti uz koriscenje ogromne energije koja sa druge strane opet stavra ekolosku stetu.

Moram da primetim da argument insistiranja na neznanju svih sagovornika koji misle drugacije nije deo "kulturnog dijaloga" vec pre "staljinistickih metoda prevaspitavanja i prosvetljivanja"

I opet - netačno.
Neznanje se ne može sakriti, a podaci o "štetama koje se saniraju novcem" se nalaze - svuda i lako su dostupni.
Neznanje koje se uoči može se prećutati, naravno, samo ne vidim da bi bilo ko od toga imao bilo kakve koristi.
Dočim, jasnim upućivanjem na činjenice - svi možemo imati koristi, pa tako i u ovom slučaju - da ulaganjem ogromnih svota novaca može se sanirati prethodno napravljena šteta životnoj sredini i revitovalizovati je. To je, uostalom, jedna od zakonskih obaveza i po našem i po EU zakonodavstvu - pravilo "zagađivač plaća" je na snazi.
EU je sedamdesetih i šezdesetih zagadila i zemlju i vodu i vazduh i - revitalizovala je u priličnoj meri sva tri resursa životne sredinei to je jako puno koštalo. I - još će, u budućnosti, to im je politika.

drug.clan drug.clan 18:51 08.05.2009

Re: ---

gordanac
Ekoloska steta se ne moze novcem ispraviti.(tacka) Samo se posledice mogu razblaziti. Vi kao fizicar sigurno znate da je vecina tih procesa nepovratna a steta se moze samo ublaziti uz koriscenje ogromne energije koja sa druge strane opet stavra ekolosku stetu.

Moram da primetim da argument insistiranja na neznanju svih sagovornika koji misle drugacije nije deo "kulturnog dijaloga" vec pre "staljinistickih metoda prevaspitavanja i prosvetljivanja"

I opet - netačno.
Neznanje se ne može sakriti, a podaci o "štetama koje se saniraju novcem" se nalaze - svuda i lako su dostupni.
Neznanje koje se uoči može se prećutati, naravno, samo ne vidim da bi bilo ko od toga imao bilo kakve koristi.
Dočim, jasnim upućivanjem na činjenice - svi možemo imati koristi, pa tako i u ovom slučaju - da ulaganjem ogromnih svota novaca može se sanirati prethodno napravljena šteta životnoj sredini i revitovalizovati je. To je, uostalom, jedna od zakonskih obaveza i po našem i po EU zakonodavstvu - pravilo "zagađivač plaća" je na snazi.
EU je sedamdesetih i šezdesetih zagadila i zemlju i vodu i vazduh i - revitalizovala je u priličnoj meri sva tri resursa životne sredinei to je jako puno koštalo. I - još će, u budućnosti, to im je politika.dajte jedan primer i objanite fizicki kako se to ekoloska steta u tom slucaju "sanirala" na nacin da je nivo stetnih materija posle sanacije bio isti kao i pre stete. Dajte molim vas difuzija je nerevrzibilan proces a svako filtriranje ili razvodnjavanje emituje druge stetne materije ili zagadjuje vecu kolicinu vode ili zemlje do "podnosljive" mere. Sapiranjem evropskih otrova nastalih proteklih decenija steta nije sanirana vec samo prebacena u okeane i tamo razvodnjena. Ali zato mi danas ne smemo da jedemo ribu vise od jednom nedeljno. toliko o sanaciji stete!

To sto u zakonu vi tako tvrdite ne znaci da ce posle placanja taj otrov da se povuce ili nestane. Pricate kao da ste zakonodavac koji kada nesto zapiste u zakonu onda se i prirodni zakoni moraju prilagoditi vasima.
ups pa vi jeste zakonodavac!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana